INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Adresser, telefonnummer och öppettider 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Adresser, telefonnummer och öppettider 2"

Transkript

1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Adresser, telefonnummer och öppettider 2 Verksamhet 3 Kliniskt-kemiska analyser 3 Funktionsundersökningar 3 Patientnära klinisk kemi 3 Kvalitetssäkring 3 Blodcentralsverksamhet 3 Remisser 4 Rörhantering 5 Märkning av rör 5 Omärkt prov 5 Blodsmitta 5 Provtagningsrör 6 Provtagningsanvisningar 10 Planering av provtagningen 10 Patientförberedelser 11 Före provtagningen 11 Venprovtagning 11 Kapillärprovtagning 12 Provhantering 13 Urinprovtagning 14 Cerebrospinalvätska 14 Andra provmaterial 14 Svarsrutiner 15 Rutinanalyser 15 Akuta analyser 15 Larmgränser 16 Förkortningar 17 Korsreferensregister 18 Analyser och tjänster 23 Externa analyser 23 Läkemedelsprövningar m m 23 Övriga tjänster 23 Alfabetisk analysförteckning 24

2 laboratoriehandboken Klinisk kemi Kristianstad / Hässleholm Klinisk kemi

3 Adresser, telefonnummer och öppettider Kemiska laboratoriet Centralsjukhuset, Kristianstad Sjukhuset, Hässleholm E-post Telefax Expedition måndag-fredag 08:00 16:00 Jourtelefon alla dagar 00:00 24:00 Konsultläkare Anders Isaksson måndag-fredag 08:00 16:00 Provtagningscentralen måndag-torsdag 07:30 15:00 måndag-fredag 07:30 12:00 fredag 07:30 12:00 Funktionsundersökningar beställs via expeditionen. Hemsida Laboratoriehandboken uppdateras kontinuerligt på hemsidan. Laboratoriehandboken, Kemiska laboratoriet, Kristianstad/Hässleholm. Version För innehållet ansvarar C Wigermo, tel (54)

4 VERKSAMHET Kliniskt-kemiska analyser Kemiska laboratoriet omfattar de klinisk kemiska laboratorierna i Kristianstad och Hässleholm. Båda laboratorierna bedriver verksamhet inom allmänkemi, koagulation och rutinhematologi samt provtagning. I Kristianstad bedrivs även diagnostisk hematologi, specialanalyser och funktionsundersökningar. Funktionsundersökningar På provtagningscentralen utförs funktionsundersökningar efter tidsbeställning. Undersökningarna utföres endast i Kristianstad. Patientnära klinisk kemi Laboratoriet arbetar aktivt för att tillgodose behovet av patientnära analyser på mottagningar, avdelningar och primärvård. Vi tillhandahåller skräddarsydda lösningar med dokumenterade arbetsrutiner och intern och extern kvalitetssäkring. Samarbetet med primärvården bedrivs i det laboratoriemedicinska rådet (LM-rådet). Kvalitetssäkring Verksamheten är ackrediterad sedan 1996, med SWEDAC som tillsynsmyndighet. Vi deltar med flertalet av våra analyser i olika program för extern kvalitetssäkring (t ex EQUALIS) i syfte att ha nationellt jämförbara analysresultat. Blodcentralsverksamhet under jourtid På jourtid utförs blodcentralsverksamhet av laboratoriernas personal. Blodcentralerna ingår dock formellt i Blodcentral Skåne och verksamheten beskrivs därför inte i denna laboratoriehandbok. För information hänvisas i stället till 3 (54)

5 REMISSER Laboratoriets remisser I analysförteckningen finns uppgift om vilken remiss som skall användas för respektive analys. Remiss Rutin/Akut beställs från Skåneförrådet artikelnummer Laboratorieremiss, allmän finns på hemsidan och är utskriftsbar. Remiss RUTIN/AKUT är avsedd för maskinell läsning och får därför ej vikas eller rullas. Remiss Allmän är avsedd för övriga analyser. Den ifylls tydligt med önskad analys i därför avsedd ruta, samt under Frågeställning anges eventuell diagnos och övrig information som fri text. Alla uppgifter som fylls i för hand skall skrivas tydligt. Patientuppgifter För samtliga remisser gäller att patientidentitet tydligt anges. Använd gärna streckkodsetikett till personnummer och namn, i andra hand patientbricka. Om fullständigt personnummer saknas används sjukvårdens reservpersonnummer. Om patienten kräver anonymitet kan rikskod användas, dvs födelseår och de fyra sista siffrorna i personnumret samt initialer. Beställaradress Här användes kundkod. Förtryckta etiketter med kundkod kan rekvireras från kemiska laboratoriets expedition. Om kod ej finns måste fullständig adress till beställaren anges på remissen. Övrig information Provtagningsdatum och provtagningstid anges alltid på remissen. Läkarsignatur enligt Melior måste anges om beställande klinik är ansluten till detta journalsystem. Om känd eller misstänkt blodsmitta föreligger märks remissen med gul BLODSMITTA-etikett. 4 (54)

6 RÖRHANTERING Märkning av rör Omärkt prov Rekommenderad rörtyp för respektive analys framgår av Laboratoriet utför ej analys på omärkt prov. analysförteckningen. Märk rören före provtagning eller intill patienten direkt efter provtagning. Provtagningsrören märks med streckkodsetikett när sådan finns på remissen. Vid beställning av akuta analyser märks provrören med streckkodsetikett AKUT. I ökande utsträckning placeras provrören direkt i analysmaskinen efter centrifugering. Det är därför extra viktigt att streckkodsetiketten sitter rakt och mitt på röret, eftersom den skall kunna läsas automatiskt. Undantag är B-SRrören Blodsmitta Vid all blodprovstagning och hantering av blodprover finns risk för smitta. Prov och remiss med känd eller misstänkt blodsmitta skall märkas med gul BLODSMITTA-etikett. Direkt efter provtagningen placeras röret i transporthylsa med absorberande material. Även transporthylsan märks med BLODSMITTA-etikett. Undantag: Ingen transporthylsa vid packning i godkänd blå transportbox. på vilka man klistrar streckkodsetiketten rakt kant i kant med rörets botten. När remiss utan streckkodsetiketter används märks rören med namn, personnummer, önskad analys och provtagningsdatum och tid. 5 (54)

7 PROVTAGNINGSRÖR Serumrör (röd propp) Fylls till önskad mängd, kapillärrör fylls till övre strecket. Låt stå 30 min före centrifugering i 10 min vid 2000 x g. Benämning Proppfärg Rörvolym Blodvolym Tillsats KoncernInköp Artikel nr Serumrör Röd 5 ml 5 ml Ingen Serumrör kapillärt Röd µl Ingen 6689 SST-rör (gul propp) Fylls till minst 2/3, kapillärrör fylls till övre strecket. Rören vändes varsamt 10 ggr direkt efter provtagningen, använd blodvagga. Låt stå 30 min före centrifugering i 10 min vid 2000 x g. Benämning Proppfärg Rörvolym Blodvolym Tillsats KoncernInköp Artikel nr SST-rör Gul 5 ml 3,5 ml Koagulationsaktivator och gel 222 SST-rör kapillärt Gul µl Gel (54)

8 PST-rör (mintgrön propp) Fylls till minst 2/3, kapillärrör fylls till övre strecket. Rören vändes varsamt 10 ggr direkt efter provtagningen, använd blodvagga. Låt anta rumstemperatur före centrifugering i 10 min vid 2000 x g. Benämning Proppfärg Rörvolym Blodvolym Tillsats KoncernInköp Artikel nr PST-rör Mintgrön 5 ml 3 ml Li-Heparin och gel PST-rör kapillärt Mintgrön µl Li-Heparin och gel 6692 EDTA-rör (lila propp) Fylls till minst 2/3, kapillärrör fylls till övre strecket. Rören vändes varsamt 10 ggr direkt efter provtagningen, använd blodvagga. Låt anta rumstemperatur före ev centrifugering i 10 min vid 2000 x g. Benämning Proppfärg Rörvolym Blodvolym Tillsats KoncernInköp Artikel nr EDTA-rör Lila 5 ml 3 ml EDTA K EDTA-rör kapillärt Lila µl EDTA K (54)

9 Citrat-rör (ljusblå propp) Fylls helt och vändes varsamt 10 ggr direkt efter provtagningen, använd blodvagga. Låt anta rumstemperatur före centrifugering i 10 min vid 2000 x g. Benämning Proppfärg Rörvolym Blodvolym Tillsats KoncernInköp Artikel nr Citrat-rör Ljusblå 5 ml 2,7 ml 0,3 ml Na-citrat 2561 Citrat-rör för barn Ljusblå 5 ml 1,8 ml 0,2 ml Na-citrat 7538 Oxalat-fluorid-rör (grå propp) Fylls helt och vändes varsamt 10 ggr direkt efter provtagningen, använd blodvagga. Låt anta rumstemperatur före centrifugering i 10 min vid 2000 x g. Benämning Proppfärg Rörvolym Blodvolym Tillsats KoncernInköp Artikel nr Oxalat-fluorid-rör Grå 5 ml 2 ml K-oxalat + NaF (54)

10 SR-rör (svart propp) Fylls helt och vändes varsamt 10 ggr direkt efter provtagningen, använd blodvagga. Benämning Proppfärg Rörvolym Blodvolym Tillsats KoncernInköp Artikel nr SR-rör Svart 2,25 ml 1,8 ml 0,45 ml Na-citrat (för avläsningsinstrument Sedi-15) Heparin-rör (grön propp) Fylls helt och vändes varsamt 10 ggr direkt efter provtagningen, använd blodvagga. Benämning Proppfärg Rörvolym Blodvolym Tillsats KoncernInköp Artikel nr Heparin-rör Grön 5 ml 4 ml Na-heparin (54)

11 PROVTAGNINGSANVISNINGAR Rätt provtagning och provhantering är en förutsättning för ett riktigt analysresultat. De referensintervall som finns i analysförteckningen är undersökta under standardiserade betingelser, och deras giltighet vilar därför på att samma förhållanden råder vid den aktuella provtagningen. Kemiska laboratoriet ger regelbundet utbildning i provtagning och provhantering. Kontakta Charlotte Wigermo, tel , e-post för bokning av kurstider. Planering av provtagningen Val av provtagningstidpunkt. Vissa komponenter varierar i koncentrationsnivå över dygnet och skall därför alltid tagas vid samma tidpunkt. Detta gäller t ex P-Järn (tages mellan kl 07-11) och S-Kortisol (antingen kl 08 eller 22). Ange alltid provtagningstid på remissen. koncentrationen under dygnet beroende på dos, administrationssätt, absorptionsgrad, metabolism och utsöndring. För att underlätta bedömningen bör prov tagas när koncentrationen är som lägst, omedelbart före ett dostillfälle. För patienter som långtidsbehandlas med läkemedel med lång halveringstid (ex. fenytoin, fenobarbital) är plasmakoncentrationen under dygnet jämnare och prov kan eventuellt tagas på andra tider än omedelbart före dos. Vid användning av durettpreparat ses likaledes en förhållandevis jämn koncentrationskurva men tidpunkten för uppnående av maximal koncentration varierar mellan olika individer. Om symtom på överdosering enbart ses vid vissa tidpunkter under dygnet kan prov tagas då för att avslöja eventuella höga toppar i koncentrationskurvan. Fördelning av dostillfällena kan därefter justeras. Provtagningstidpunkt för läkemedelsanalys. För de flesta läkemedel föreligger markanta variationer i plasma- 10 (54)

12 Patientförberedelser Fasta. För vissa analyser, t ex triglycerider, krävs normalt att provet tas under fasteförhållanden. Fasta innebär att endast vatten intagits sedan kl 22 kvällen före provtagningen. Även intag av läkemedel kan försvåra tolkningen av ett analysresultat. Kroppsansträngning före provtagningen bör undvikas då detta påverkar t ex leukocyter, CK, digoxin och laktat. Före provtagningen Vila 15 minuter. Låt uppegående patient sitta ner i 15 minuter före provtagning (gäller ej mindre barn). Identitetskontroll. Namn och fullständigt personnummer kontrolleras mot remissen. Om patienten inte kan lämna dessa uppgifter själv görs identifieringen med handledsband eller via annan legitimation. När det gäller barn ska förälder/medföljare kunna legitimera sig. Informera patienten om provtagningen. God kontakt med patienten kan göra honom/henne lugn och avspänd. Gå igenom beställda analyser och kontrollera att patienten följt provtagningsföreskrifterna. Intravenös infusion Tag aldrig blodprov från arm som mottar intravenös infusionsvätska. Stäng av infusionen minst 5 minuter före provtagning. Lipidinfusion: Provtagning för alla analyser undviks under 8 timmar efter avslutad infusion. Heparininfusion: Provtagning för antitrombin undviks under 4 timmar efter avslutad infusion. Kolhydratinfusion: Provtagning för glukos undviks under 1 timme efter avslutad infusion. Venflon: Stäng av eventuell infusion minst 5 minuter före provtagning. Slaska de två första rören (minst 7 ml). Central venkateter/subkutan venport: Vid provtagning via central venkateter eller subkutan venport bör minst 7 ml slaskas före provtagning. Observera att koagulationsanalyser aldrig kan tas via central venkateter eller subkutan venport p g a risk för heparinisering av provmaterialet. Provtagningens genomförande, venprovtagning Stas eller ej? Vid långvarig och/eller kraftig stas lämnar vatten blodbanan. Koncentrationen av bl a celler och plasmaproteiner i blodet ökar då tillfälligtvis och ger falskt 11 (54)

13 förhöjda värden. Använd därför så lite stas som möjligt. Patienten bör undvika att knyta handen under provtagningen, eftersom muskelarbete påverkar bl a kalium genom den lokala acidos som uppkommer. Märk rören före provtagning eller intill patienten direkt efter provtagning. Fyll i provtagningsdatum och provtagningstid samt signera remissen. Palpera lämplig ven. Tvätta med 70 % M-sprit (utom vid provtagning för S-Etanol), och låt huden torka före insticket. Om sprit finns kvar på huden och tränger in i kanylen finns risk för hemolys. Prioritera rören i följande ordning: a) rör utan tillsats b) citratrör för koagulationsanalyser (ljusblå) c) övriga rör med tillsats Fyll rören tills vacuumeffekten tar slut. Ovarsam hantering eller långsam provtagning med otillräcklig mängd i röret kan orsaka hemolys. Vid provtagning med venprovtagningsset, Butterfly, där citratröret är det första röret som skall fyllas, skall ett slaskrör användas före citratröret. Samtliga rör skall vändas varsamt 10 ggr direkt efter provtagningen. Använd alltid blodvagga! Utan omgående blandning bildas lätt mindre koagel som inte alltid upptäcks i analysarbetet. Förutom felaktiga resultat kan detta också leda till driftstörningar på analysinstrumenten med åtföljande förseningar. Kapillärprovtagning Kapillärprovtagning kan i vissa fall genomföras med mindre provvolymer. Om provet tages i ett finger används uteslutande lång- eller ringfinger. Värm handen före provtagning. Använd sparsamt med sprit, huden måste vara torr vid punktionen. Torka bort första bloddroppen med en torr tork. Vid hemoglobinanalys med HemoCue-instrument skall de tre första dropparna torkas bort. Stor noggrannhet och rutin krävs för tillförlitliga analyssvar, varför kapillärprovtagning endast bör utföras av därtill utbildad personal. Man bör dock notera att även väl utförd kapillärprovtagning inte kan ge samma analyskvalitet som venös provtagning. Kapillärprovtagning på patienter med risk för blodsmitta utföres i princip ej. 12 (54)

14 Provhantering Prov förvaras i rumstemperatur och lämnas till laboratoriet inom 4 timmar efter provtagning om inget annat anges i analysförteckningen. Förbehandling av provet kan ibland krävas om transporten till laboratoriet tar längre tid. PST-rör kan centrifugeras när de rumstemperats, dock senast inom 4 timmar, undantag är P-Kalium. Däremot skall SST-rör och serumrör koagulera minst 30 minuter i rumstemperatur före centrifugering. Centrifugerade rör förvaras i kylskåp. Om provet förvaras >48 h skall innehållet hällas över i nytt rör. Hållbarhet och förvaring Analys Rumstemp, h Kyl, h Kommentar B-SR 6 24 kb-sr (mikro) inom 6 h. Hematologi, venöst Om B-diff ingår i beställning skall minst 2 blodutstryk åtfölja provet. Hematologi, 6 kapillärt P-APT-tid 3 P-PK, venöst 24 P-PK, kapillärt 5 Hållbarhet och förvaring av provmaterial vid längre transporter till laboratoriet, se tabell. 13 (54)

15 Urinprovtagning Kvalitativa urinanalyser utföres på nykastad urin samlad som mittströmsprov, vilket innebär att patienten inte samlar den första och sista delen vid urineringen. Kvantitativa urinanalyser utföres på dygnsmängd. Vid samling av dygnsmängd tömmer patienten blåsan kl 07 dag 1 utan att spara urinen. Därefter sparas all urin i exakt 24 h. Samlingen avslutas med att blåsan töms kl 07 dag 2. Även denna urin sparas. Cerebrospinalvätska (Csv) Spinalvätskeprov tas i plaströr med skruvpropp. Provet lämnas till laboratoriet inom 30 min efter provtagning. Andra provmaterial För andra provmaterial, faeces, benmärg, ledvätska, seminalplasma, se respektive analys i förteckningen. För urinsamlingen används plastkärl. Kontrollera i analysförteckningen om någon tillsats skall användas eller om speciella provtagningsföreskrifter finns. Eventuella tillsatser kan erhållas från laboratoriet. Plastkärlen förvaras svalt under samlingstiden. Noggrann urinsamling är viktig. Blanda hela urinmängden och mät den. Anteckna samlingstid och urinmängd på remissen. Lämna 10 ml per önskad analys i ett plaströr till laboratoriet. 14 (54)

16 SVARSRUTINER Rutinanalyser När analys utförts är svaret omedelbart tillgängligt via PASIS. Till beställare med datoriserat journalsystem skickas elektroniska svar direkt till journalen. Akuta analyser Svaret skickas automatiskt till respektive journalsystem så snart analysen är utförd. Till beställare utan journalsystem ringes svaren när analysen är klar. Svar till externa beställare som saknar datoriserat journalsystem distribueras senast första vardagen efter analys. För rutinanalyser där telefonsvar är begärt skrivs svaret ut direkt när analysen är klar. Provet hanteras för övrigt som ett rutinprov. 15 (54)

17 Larmgränser Kemiska laboratoriet har som fast rutin att alltid meddela beställaren per telefon när ett analysresultat faller utanför nedan angivna gränser. Analys Larmgränser Enhet Kommentar B-Hb <70 g/l Ej kända patienter B-Leukocyter <1,0 eller >50,0 x 10 9 /L Ej kända patienter B-Neutrofila <0,6 x 10 9 /L Ej kända patienter B-Neutrofila segmentkärniga B-Diff Om hel diff ej kan bedömas besvaras neutrofila på nytt lidnummer. B-Trombocyter <15 x 10 9 /L Ej kända patienter P-Natrium <110 eller >160 mmol/l P-Kalium <2,5 eller >7,0 mmol/l P-Calcium <1,6 eller >3,0 mmol/l S-Calciumjon <0,7 eller >2,5 mmol/l P-Digoxin >2,6 nmol/l P-Glukos <3,0 mmol/l Gäller beställning från respektive sjukhus. P-PK (INR) >7,0 Med kända patienter menas patienter där även närmast föregående resultat under den senaste månaden varit ett larmsvar definierat enligt ovan. Vid de tillfällen när man inte kan nå beställaren kontaktas jourhavande medicinläkare (CSK) respektive akutmottagningen (Hässleholm). 16 (54)

18 FÖRKORTNINGAR Systembeteckningar Systemprefix Enheter Övriga förkortningar B Blod a arteriell(t) 10 3 kilo, k > mer än Benm Benmärg f fastande 10-3 milli, m < mindre än Csv Cerebrospinalvätska k kapillär(t) 10-6 mikro, µ K kvinnor Erc Erytrocyt(er) t tid 10-9 nano, n M män F Faeces v venös(t) piko, p Ledv Ledvätska femto, f Lkc Leukocyt(er) d dygn P Plasma g gram Pt Patient h timme S Serum kat katal(ytisk aktivitet) Sem Seminalplasma L liter Sv Svett m meter U Urin min minut mol mol Pa Pascal s sekund U Unit 17 (54)

19 KORSREFERENSREGISTER A Aceton, se Acetoacetat (remsa) Acetoacetat (remsa) Acetylsalicylsyra, se Salicylat ACTH-belastning, se Kortisol efter ACTHstimulering Actim Fecal Blood, se Hb Aktiverad partiell tromboplastintid, se APT-tid Alaninaminotransferas, se ALAT ALAT, Alaninaminotransferas Alb, se Albumin Albumin Albumin (remsa) Alb/Krea clear Albumin/Krea index Albuminclearance, se Alb/Krea clear Alkaliska fosfataser, se ALP Alkohol, se Etanol ALP, fosfataser, alkaliska Alvedon, se Paracetamol Amylas, se Pankreasamylas Antitrombin APO-A1, se Apolipoprotein A1 APO-B, Se Apolipoprotein B Apolipoprotein A1 Apolipoprotein B APT-tid ASAT, Aspartataminotransferas Aspartataminotransferas, se ASAT B B12, se Kobalamin ß-hCG, se hcg + betakedja Barbiturater, se Fenobarbital Base excess, se Basöverskott Basöverskott BE, se Basöverskott Benmärgscytologi, se Celler, cytologi Bikarbonat, se standardbikarbonat Bilirubin Bilirubin, direkt, se Bilirubin, konj Bilirubin, konj Blodgasanalys BNP, se NT-pro-BNP Brands test, se Cystin (kval) C Ca, se Calcium Calcium Calciumjon Calprotectin Celler Celler, cytokemi Celler, cytologi Celler, immunfenotypning Celler, mikroskopi, se Diff, special Celler, Lymfocyt, subpopulationer Celler, T-Lymfocyter, kvot Cerebrospinalvätska=Csv, se Albumin, Analys, Celler, Glukos, Laktat CK (Kreatinkinas) CK MB CO Hb, Kolmonoxidhemoglobin 18 (54)

20 Cortisol, se Kortisol C-reaktivt protein, se CRP Creatinkinas, se CK CRP, C-reaktivt protein Csv, se Cerebrospinalvätska Cystin (kval) Cystor, se Parasiter D Dexametasontest, se Kortisol efter peroral dexametasonhämning Diff Diff, special Digoxin D-Dimer E Eosinofila leukocyter, se Diff Ery, se Erytrocyter Erytrocyter Erytrocyter, medelhemoglobinmängd, se MCH Erytrocyter, medelhemoglobinkoncentration, se MCHC Erytrocyter, medelvolym, se MCV Erytrocyter, sänkningsreaktion, se SR Erytrocyter, sänkningsreaktion, mikro, se SR (mikro) Erytrocyter, volymfraktion, se EVF Erytrofager, se Celler, cytologi Etanol Etylalkohol, se Etanol EVF, Erytrocyter, volymfraktion F Fe, se Järn Fecal Blood, se Hb Fenantoin, se Fenytoin Fenobarbital Fenotypning, se Celler, immunfenotypning Fenytoin Ferritin Fibrinogen Folat Folsyra, se Folat Fosfat Fosfataser, alkaliska, se ALP Fritt T4, se T4, fritt Flödescytometri, se Celler G Gammaglutamyltransferas, se GT Glomerulusfunktion, se Iohexolclearance Glukos Glukos (remsa) Glukosbelastning Glukos-galaktosbelastning Glutamyltransferas, se GT Glykerat hemoglobin, se HbA1c GT, Glutamyltransferas H Haptoglobin Hb, Hemoglobin Hb, kval, actim Fecal Blood HbA1c, Glykerat hemoglobin hcg, Humant koriongonadotropin hcg + betakedja HDL-Kolesterol Hematokrit, se EVF Hemoglobin, se Hb Hemoglobin (remsa) Hemoglobin, glykerat, se HbA1c 19 (54)

21 Hemoglobin, kolmonoxid-, se CO Hb Hemoglobin, met-, se Methemoglobin Hermolepsin, se Karbamazepin Homocystein Humant koriongonadotropin, se hcg I Immunfenotypning, se Celler Pt-Iohexolclearance Isopropanol Isopropylalkohol, se Isopropanol J Järn Järnfager, se Celler, cytologi Järnmättnad K K, se Kalium Kalium Karbamazepin Ketoner, se Acetoacetat (remsa) Koagulationsfaktorer, se APT-tid och PK (INR) Kobalamin Koldioxid, partialtryck, se Blodgasanalys Kolesterol Kolmonoxidhemoglobin, se CO Hb Koriongonadotropin, se hcg Kortisol Kortisol efter ACTH-stimulering (Synacthen-test) Kortisol efter peroral dexametasonhämning Kreatinin Kreatinkinas, se CK Kristaller Kryoglobuliner Kryptosporidium L Laktat Laktatdehydrogenas, se LD Laktosbelastning Lanacrist, se Digoxin Lanoxin, se Digoxin LD, Laktatdehydrogenas LDL, se LDL-Kolesterol LDL-Kolesterol Lehydan, se Fenytoin Leukemipanel, se Celler Leukocyter Leukocyter, differentialräkning, se Diff Leukocyter, eosinofila, se Diff Likvoranalys, se Cerebrospinalvätska=Csv Lkc, se Leukocyter Lymfocytkvot, se Celler M Magnesium Malariaplasmodier Maskägg och mask, se Parasiter Maskägg, urin MCH MCHC MCV Metanol MetHb, se Methemoglobin Methemoglobin Mg, se Magnesium Mikrofilaria Mikrosänka, se SR, mikro Minirintest 20 (54)

22 Mononukleostest MSR, se SR, mikro Myoglobin N Na, se Natrium Natrium Neutrofila Nitrit NT-proBNP O Orosomukoid Osmolalitet P Pankreasamylas Paracetamol Parasiter PBG, se Porfobilinogen PCO2, se Blodgasanalys PCT, se Prokalcitonin ph ph, foster PK (INR) PO2, se Blodgasanalys Porfobilinogen Pro-BNP, se NT-pro-BNP Prokalcitonin Prostataspecifikt antigen, se PSA Protozoer, se Parasiter Protrombinkomplex, se PK (INR) PSA Pyrofosfatkristaller, se Kristaller R Retikulocyter Röda blodkroppar, se Erytrocyter S Salicylat Saturation, syrgas-, se Syrgasmättnad Sediment Spermier Spermaanalys, se Spermier Spinalvätska, se Cerebrospinalvätska =Csv SR SR (mikro) Standardbikarbonat Surgörningstest, se ph Svett-test, se Natrium Synacthenbelastning, se S-Kortisol efter ACTH-stimulering Syrabasstatus, se Blodgasanalys Syrgasmättnad Sänkningsreaktion, se SR T T3, fritt, Fritt trijodtyronin T4, fritt, Fritt tyroxin Teofyllin Tobramycin Totaleosinofila, se Diff Transferrin Triglycerider Trijodtyronin, se T3, fritt Trombocyter Trombocytaggregat, utredning Tromboplastintid, aktiverad, partiell, se APT-tid 21 (54)

23 Troponin-T TSH, Tyrotropin Tyrotropin, se TSH Tyroxin, fritt, se T4, fritt V Vankomycin Vita, se Leukocyter U Urat Uratkristaller, se Kristaller Urea Urinsyra, se Urat 22 (54)

24 ANALYSER OCH TJÄNSTER Analyser vid Kemiska laboratoriet Förteckningen upptar analyser som utföres vid Kemiska laboratoriet. Priserna är angivna i kronor för icke-akut analys. Akuta analyser betingar ett tillägg om 100 %. Externa analyser Analyser som ej utföres vid Kemiska laboratoriet förmedlas till utvalda laboratorier baserat på ekonomiska och hanteringsmässiga överväganden, bl a transporttider. Analys vid ett speciellt laboratorium kan dock göras om beställaren speciellt begär detta. Remissen styr inom Region Skåne. uppläggningsavgift om 400 kr/timme som motsvarar den faktiska kostnaden. Frysförvaring och med denna sammanhängande hantering debiteras med 100 kr/månad. Observera att hanteringen förutsätter att rutinerna är överenskomna i förväg och att ett samarbetsavtal är undertecknat. Kontakta Inger Nilsson, tel eller via e-post Vid varje start av ett forskningsprojekt eller en läkemedelsprövning skall en ifylld ansökan finnas om biobankstillhörighet. Ansökningshandlingar och övriga upplysningar finns att hämta på Beställningsinformation och provtagningsupplysningar för externa analyser kan erhållas via laboratoriet eller hemsidan på intranätet alternativt Internet. Till laboratorium utanför Skåne anges alltid fullständig adress till svarsmottagaren. Läkemedelsprövningar m m Prover ingående i forskningsprojekt och läkemedelsprövningar som kräver specialrutiner debiteras faktisk kostnad. För utarbetande av instruktioner, mötestid m m tillkommer en Övriga tjänster Tilläggsbeställning/remiss Provtagning Provsändning 34 kr 57 kr 35 kr 23 (54)

25 U-Acetoacetat (remsa) RUTIN/AKUT 5 Plaströr med 10 ml färsk urin. 0 Combur testremsa. Främst för diabeteskontroll. 1: 0,5 4 mmol/l 2: 4 10 mmol/l 3: >10 mmol/l P-ALAT RUTIN/AKUT 8 PST-rör mintgrön propp. K <0,7 µkat/l M <0,9 µkat/l <6 mån <1,2 µkat/l Csv-Albumin (K) RUTIN/AKUT 21 Plaströr med skruvpropp mg/l Åldersberoende. Ingår i Csv-Analys. Csv-Albumin (remsa) RUTIN/AKUT 5 Plaströr med skruvpropp. 0 1 Testremsa. Ingår i Csv-Analys. P-Albumin RUTIN/AKUT 6 PST-rör mintgrön propp. Ej stas. <50 år g/l >50 år g/l U-Albumin (K) RUTIN/AKUT 21 Plaströr med 10 ml urin. <25 mg/l Ingår även i U-Proteinprofil. U-Albumin (remsa) RUTIN/AKUT 5 Plaströr med 10 ml färsk urin. 0 1 Combur testremsa. 1: ~ 0,3 g/l 2: ~ 1 g/l 3: ~ 5 g/l U-Albumin/Krea index (K) RUTIN/AKUT 30 Plaströr med 10 ml urin. <3,8 g/mol kreatinin Ingår i U-Albumin och U-Proteinprofil. Pt-Alb/Krea clear (K) Analysen läggs ner (54) innebär att analysen är ackrediterad enligt EN

26 P-ALP RUTIN/AKUT 7 PST-rör mintgrön propp. <6 mån 1,0 4,0 µkat/l Csv-Analys RUTIN/AKUT Plaströr med skruvpropp. Lämnas till laboratoriet inom 30 min. 6 mån-7 år 1,8 7,2 µkat/l 7-18 år 0,9 7,2 µkat/l 18 år 0,6 1,8 µkat/l Högre värden vid gallstas, graviditet och skelettsjukdom. Analysen innefattar: Csv-Celler (leukoc mononukl, leukoc polynukl och erytrocyter), Csv-Albumin (remsa), Csv-Albumin (ej akutsvar), utseende före och efter centrifugering. Analys av Csv-Celler utföres på sista röret. Vid misstanke om stickblödning kan analys Csv-Ery även utföras på första röret (en remiss till varje). Pris, se respektive analys. P-Antitrombin (FXa) (K) RUTIN/AKUT 74 Citratrör ljusblå propp. Fullt rör! Centrifugeras och avskiljes inom 2 h. Plasman hållbar 48 h vid 2-8 C. 0,80 1,20 kie/l innebär att analysen är ackrediterad enligt EN (54)

27 P-Apolipoprotein A1 RUTIN/AKUT 19 PST-rör mintgrön propp. K 1,10 2,05 g/l M 1,10 1,80 g/l P-Apolipoprotein B RUTIN/AKUT 19 PST-rör mintgrön propp. K 0,50 1,30 g/l M 0,60 1,40 g/l P-Apolipoprotein B/ Apolipoprotein A1 RUTIN/AKUT PST-rör mintgrön propp. Föreslaget målvärde: K <0,80 M <0,90 P-APT-tid RUTIN/AKUT 29 Citratrör ljusblå propp. Fullt rör! Analys inom 3 h, vid heparinbehandling inom 1 h. P-ASAT RUTIN/AKUT 8 PST-rör mintgrön propp. Ej hemolys. B-Basöverskott RUTIN/AKUT 24 Heparinrör grön propp. Ej muskelarbete. Transporteras i isbad. Till laboratoriet inom 6 h. Vid kapillärprovtagning används Clinitubes kapillärrör. OBS! Ingen luft i provet s P-APT-tid bestämmer alla koagulationsfaktorer utom VII och XIII. K <0,5 µkat/l M <0,6 µkat/l <10 d <2,6 µkat/l <1 år <1,4 µkat/l -3,0 +3,0 mmol/l Svar på po 2, pco 2 och ph lämnas ej då lufttillträde eller glykolys i provet ej kan uteslutas. Analysen endast ackrediterad i Kristianstad. 26 (54) innebär att analysen är ackrediterad enligt EN

28 P-Bilirubin RUTIN/AKUT 6 PST-rör mintgrön propp. Skyddas mot ljus. Ej hemolys. K <17 µmol/l M <24 µmol/l <2 d <140 µmol/l 2-3 d <210 µmol/l 3-6 d <280 µmol/l 6 d-18 år <20 µmol/l Dygnsvariation. P-Bilirubin, konj (K) ALLMÄN 10 PST-rör mintgrön propp. Skyddas mot ljus. Ej hemolys. K <8 µmol/l M <10 µmol/l ab-blodgas RUTIN/AKUT 48 Spruta med elektrolytbalanserat heparin (Pico 50 eller 70). Vid kapillärprovtagning används Clinitubes kapillärrör. Transporteras omedelbart till laboratoriet i isbad. OBS! Ingen luft i provet. P-Calcium RUTIN/AKUT 7 PST-rör mintgrön propp. Ej stas. ab-ph 7,37 7, d 7,21 7,45 ab-pco 2 4,6 6,0 kpa 0-7 d 3,7 6,0 kpa ab-po kpa 0-1 d 7,3 12,0 kpa 2-7 d 8,0 12,0 kpa ab-be mmol/l 2,2 2,5 mmol/l <7 d 1,8 3,0 mmol/l <20 d 2,2 2,7 mmol/l Analysen endast ackrediterad i Kristianstad. Bör relateras till P-Albumin. Vid lågt P-Alb ökas P-Ca med: 38 g/l 0,1 mmol/l 33 g/l 0,2 mmol/l 27 g/l 0,3 mmol/l 21 g/l 0,4 mmol/l 15 g/l 0,5 mmol/l Se även S-Calciumjon. innebär att analysen är ackrediterad enligt EN (54)

29 tu-calcium (K) ALLMÄN 7 Samlingskärl med 25 ml 5M HCl. Blanda, mät och skicka 10 ml av dygnsmängden till laboratoriet. Ange dygnsmängd på remissen. S-Calciumjon RUTIN/AKUT 36 SST-rör gul propp. Ej stas. Röret skall fyllas helt. Märk proppen med svart tusch. Provet placeras i isbad direkt efter provtagning. Röret får ej avkorkas. Ocentrifugerat prov transporteras i isbad till laboratoriet inom 4 h. Centrifugerat prov behöver ej skickas kylt. Vid kapillärprovtagning används Clinitubes kapillärrör. OBS! Ingen luft i provet. F-Calprotectin (K) ALLMÄN g (ca 1 sked) faeces i rör med sked och skruvlock. Kan förvaras i kyl (2-8 C) upp till 4 dagar. Vid längre förvaring fryses provet. 2,5 8 mmol/d Vid utredning av recidiverande urinvägskonkrement. Kostberoende. 1,16 1,35 mmol/l Värdet korrigeras till ph 7,40. Vuxna samt barn över 4 år: <50 mg/kg 28 (54) innebär att analysen är ackrediterad enligt EN

30 B-Celler, immunfenotypning B-Celler, Lymfocyt, subpopulationer (K) ALLMÄN 748 EDTA-rör lila propp. (x 10 9 /L) B-Lymfocyter (CD19+) K år 0,10 0,61 M år 0,06 0,71 K >50 år 0,06 0,54 M >50 år 0,06 0,48 NK-Celler (CD16-56+) K år 0,02 0,55 M år 0,02 0,55 K >50 år 0,02 0,55 M >50 år 0,02 0,55 CD3+, CD4+, CD8+ samt CD4+/CD8+, se B-Celler, T-Lymfocyter, kvot Referensintervall barn, se aktuell svarsrapport Dag före helgdag till laboratoriet i Kristianstad före kl Skickas till Klin immunologi och transfusonsmedicin (ICH-lab) i Lund fr o m Dag före helgdag till laboratoriet i Kristianstad före kl 14. innebär att analysen är ackrediterad enligt EN (54)

31 B-Celler, T-Lymfocyter, kvot (K) Benm-Celler, immunfenotypning ALLMÄN 498 EDTA-rör lila propp. (x 10 9 /L) T-Lymfocyter (CD3+) K år 0,82 2,66 M år 0,78 2,60 K >50 år 0,65 2,18 M >50 år 0,48 2,29 T-Helper (CD4+) K år 0,50 1,76 M år 0,40 1,66 K >50 år 0,37 1,69 M >50 år 0,27 1,27 T-Suppr/Cytotox (CD8+) K år 0,22 1,09 M år 0,28 1,11 K >50 år 0,16 1,21 M >50 år 0,14 1,22 Kvot (CD4+/CD8+) K år 1,0 3,9 M år 0,6 2,7 K >50 år 0,8 4,8 M >50 år 0,6 4,9 Referensintervall barn, se aktuell svarsrapport Dag före helgdag till laboratoriet i Kristianstad före kl 14. Dag före helgdag till laboratoriet i Kristianstad före kl Skickas till Klin immunologi och transfusonsmedicin (ICH-lab) i Lund fr o m (54) innebär att analysen är ackrediterad enligt EN

32 Celler, immunfenotypning Csv-Celler RUTIN/AKUT 75 Plaströr med skruvpropp. Lämnas till laboratoriet inom 30 min. Erytrocyter <1 x 10 6 /L Leukoc mononukl <3 x 10 6 /L Leukoc polynukl 0 Åldersvariation hos barn Leukoc mononukl: <1 v <15 x 10 6 /L <4 v <10 x 10 6 /L Dag före helgdag till laboratoriet i Kristianstad före kl Skickas till Klin immunologi och transfusonsmedicin (ICH-lab) i Lund fr o m Analys av Csv-Celler utföres på sista röret. Vid misstanke om stickblödning kan analys Csv-Ery även utföras på första röret (en remiss till varje). Ingår i Csv-Analys. Csv-Celler, cytologi (K) ALLMÄN 283 Plaströr med skruvpropp. Lämnas till laboratoriet inom 30 min. Se utlåtande. Vid frågeställning järnfager, erytrofager, lymfom eller leukemiengagemang. Frågeställning anges. P-CK (Kreatinkinas) (K) RUTIN/AKUT 15 PST-rör mintgrön propp. Ej stas. Ej muskelarbete. K <2,6 µkat/l M <4,4 µkat/l Flickor <18 år <2,5 µmol/l Förhöjda värden efter i. m. injektion och kraftigt muskelarbete. Pojkar <18 år <3,3 µmol/l S-CK MB ALLMÄN 63 SST-rör gul propp. 5 µg/l Se kommentar till Troponin T. B-CO Hb ALLMÄN 48 Heparinrör grön propp. Vid kapillärprovtagning används Clinitubes kapillärrör. OBS! Ingen luft i provet. Icke rökare <1,0 % För bedömning av kroppsegen produktion av COHb bör inte patienten ha utsatts för kolmonoxid (avgaser, tobaksrök eller brandrök) under de närmaste 36 h före provtagning. innebär att analysen är ackrediterad enligt EN (54)

33 P-CRP RUTIN/AKUT 12 PST-rör mintgrön propp. <3 mg/l Ingår även i P-Proteinprofil. P-CRP, Afinion RUTIN/AKUT EDTA-rör lila propp. <8 mg/l Patientnära analys. U-Cystin (kval) (K) ALLMÄN 39 Plaströr med färsk urin. Till laboratoriet inom 1 h. 0 Brands test. 32 (54) innebär att analysen är ackrediterad enligt EN

34 B-Diff RUTIN/AKUT 40 EDTA-rör lila propp. B-Leukocyter beställes samtidigt. Prov som transporteras från enhet utanför sjukhuset bör åtföljas av blodutstryk. Blodutstryk bör göras snarast men inom 4 h. (x 10 9 /L) neutrofila K 1,6 6,7 M 2,0 5,5 <1 d 5,5 31 <7 d 4,5 23 <3 mån 1,6 23 <1 år 1,6 4,8 <5 år 1,6 6,0 <10 år 2,4 6,0 <16 år 1,2 6,5 eosinofila <0,4 <7 d 0,1 2,5 <1 år 0,1 1,0 <10 år 0,3 0,8 basofila <0,1 lymfocyter år 1,2 3,3 >50 år 0,9 3,5 <7 d 3,0 14 <3 mån 3,0 8,4 <1 år 4,0 8,4 <5 år 1,8 8,4 <10 år 1,8 5,0 <16 år 1,5 4,7 <20 år 1,2 4,0 monocyter K 0,3 0,8 M 0,3 1,0 <1 d 0,5 5,5 <7 d 0,5 5,4 <3 mån 0,4 5,4 <1 år 0,4 1,8 <5 år 0,2 1,8 <10 år 0,2 0,8 <16 år 0,1 0,8 <20 år 0,2 0,9 Utstryk görs med kanslipat glas och skall ha tunn svans. Lufttorka och identitetsmärk utstryken. innebär att analysen är ackrediterad enligt EN (54)

35 B-Diff, special RUTIN/AKUT samt ALLMÄN märk med streckkodsetikett från RUTIN/AKUT 51 EDTA-rör lila propp. B-Leukocyter beställes. Utstryk från färskt EDTAblod eller kapillärblod. Utstryk görs med kantslipat glas och skall ha tunn "svans". Lufttorka och identitetsmärk utstryken. Se B-Diff. Anamnes och frågeställning skall anges på remiss KEMI. B-Diff, special används då specifik frågeställning föreligger. Denna diff bedöms i mikroskop. P-Digoxin (K) RUTIN/AKUT 60 PST-rör mintgrön propp. Digoxinnivån vid behandling av hjärtsvikt med sinusrytm bör ligga under 1,3 nmol/l. Toxisk nivå: >2,6 nmol/l. 34 (54) innebär att analysen är ackrediterad enligt EN

36 P-D-dimer (K) RUTIN/AKUT 103 Citratrör ljusblå propp. Fullt rör! Centrifugeras inom 2 h. Plasman hållbar 18 h vid 2-8 C. Vid längre transporttid fryses plasman. Hållbart: Efter centrifugering: 4 timmar efter provtagning < 0,25 mg/l D-dimeranalysen bör endast användas tillsammans med klinisk sannolikhetsbedömning (empirisk och/eller poängbaserad) för att utesluta venös tromboembolism (VTE). Ett negativt D-dimertest i kombination med låg klinisk sannolikhet för VTE utesluter i praktiken behandlingskrävande VTE. Falskt positivt D-dimerresultat fås ofta vid andra tillstånd med ökad fibrinbildning och fibrinolys som t ex inflammation, trauma, graviditet eller tumör. Falskt negativt resultat kan fås vid lång tid från debut av VTE-symtom, mycket liten trombosutbredning eller vid defekt fibrinolys, ett ovanligt tillstånd. B-Erytrocyter RUTIN/AKUT 9 EDTA-rör lila propp. (x /L) K 3,9 5,2 M 4,2 5,7 0-1 d 4,8 5,8 1-6 d 4,7 6, d 4,3 5,5 2-4 v 3,7 5,0 1-3 mån 3,3 4,6 3 mån-3-år 4,0 4,9 3-6 år 4,1 5, år 4,1 5,3 innebär att analysen är ackrediterad enligt EN (54)

37 S-Etanol (K) RUTIN/AKUT 81 SST-rör gul propp. OBS! Tvätta ej med sprit. Fullt rör. Ej påvisbart. 1 promille 27 mmol/l. B-EVF RUTIN/AKUT 9 EDTA-rör lila propp. K 0,35 0,46 M 0,39 0, d 0,45 0, d 0,57 0, d 0,47 0, v 0,38 0, mån 0,34 0, år 0,37 0, år 0,38 0,45 P-Fenobarbital (K) RUTIN/AKUT 55 PST-rör mintgrön propp. Terapeutisk nivå: µmol/l Toxisk nivå >150 µmol/l P-Fenytoin (K) RUTIN/AKUT 75 PST-rör mintgrön propp. Terapeutisk nivå: µmol/l P-Ferritin (K) RUTIN/AKUT 45 PST-rör mintgrön propp. K µg/l M µg/l 36 (54) innebär att analysen är ackrediterad enligt EN

38 P-Fibrinogen (koag) (K) RUTIN/AKUT 71 Citratrör ljusblå propp. Fullt rör! Centrifugeras och avskiljes inom 2 h. Plasman hållbar 6 h. Vid längre transporttid fryses plasman. Vid trombolytisk terapi placeras provet i isbad och transporteras snarast till laboratoriet! 2,0 4,0 g/l S-Folat (K) RUTIN/AKUT 39 SST-rör gul propp. Skyddas mot ljus. Ej hemolys. P-Fosfat RUTIN/AKUT 6 PST-rör mintgrön propp. Ej hemolys eller muskelaktivitet nmol/l 0,8 1,4 mmol/l <2 mån 1,5 3,0 mmol/l <1 år 1,5 2,1 mmol/l <16 år 1,1 1,8 mmol/l <20 år 0,9 1,5 mmol/l tu-fosfat (K) ALLMÄN 7 Samlingskärl med 25 ml 5 M HCl. Blanda, mät och skicka 10 ml av dygnsmängden till laboratoriet. Ange dygnsmängd på remissen. Kostberoende. innebär att analysen är ackrediterad enligt EN (54)

39 Csv-Glukos RUTIN/AKUT 12 Plaströr med skruvpropp. Blodprov för P-Glukos tages samtidigt. Lämnas till laboratoriet inom 30 min. Ledv-Glukos ALLMÄN 12 Oxalat-fluoridrör grå propp. P-Glukos tages samtidigt. P-Glukos RUTIN/AKUT 11 Oxalat-fluoridrör grå propp. Provet hållbart 48 h. U-Glukos (remsa) RUTIN/AKUT 5 Plaströr med 10 ml färsk urin. 2/3 av P-Glukos 3/4 av P-Glukos <2,5 mmol/l talar för septisk artrit. 3,6 6,2 mmol/l Värdet sjunker med upp till 0,5 mmol/l inom 2 h eftersom glykolysen inte hejdas momentant av fluorid. 0 Combur testremsa. C-vitamintillförsel ger falskt låga värden. 1: 2 6 mmol/l 2: 6 16 mmol/l 3: mmol/l 4: >56 mmol/l Pt-Glukosbelastning (K) ALLMÄN 335 Tidsbeställning ankn Fastande sedan kl 24 kvällen före. Patientinstruktion. Se utlåtande. Pt-Glukosgalaktosbelastning (K) ALLMÄN 335 Tidsbeställning ankn Fastande sedan kl 24 kvällen före. Patientinstruktion. Se utlåtande. Uppföljningstest i vissa fall efter patologisk laktosbelastning. 38 (54) innebär att analysen är ackrediterad enligt EN

40 P-GT RUTIN/AKUT 7 PST-rör mintgrön propp. K år <0,8 µkat/l K >50 år <1,8 µkat/l M år <0,9 µkat/l M >50 år <4,0 µkat/l <2 mån <3,50 µkat/l 2 mån-18 år <0,60 µkat/l Förhöjda värden ses ej enbart vid alkoholism och gallstas. B-Hb (Hemoglobin) RUTIN/AKUT 9 EDTA-rör lila propp. K g/l M g/l K år g/l M år g/l <1 d g/l <1 v g/l <2 v g/l <1 år g/l <10 år g/l F-Hb, kval, actim Fecal Blood ALLMÄN 30 Provtagningsburk Art nr Inga kostföreskrifter. 0 Används vid misstanke om nedre gastrointestinal blödning. Matsmältningsenzymer kan bryta ner hemoglobinet vilket gör att stickan är okänslig för övre magtarmblödning. Immunologisk test är okänslig för kost och läkemedel. Detektionsgräns: 0,04 ml blod/100 g faeces. U-Hemoglobin (remsa) RUTIN/AKUT 5 Plaströr med 10 ml färsk urin. 0 Combur testremsa. innebär att analysen är ackrediterad enligt EN (54)

41 B-Hb A1c (Mono S) (K) RUTIN/AKUT 49 EDTA-rör lila propp. andel av total B-Hb 50 år 3,6 5,0 % >50 år 4,0 5,4 % För diabeteskontroll. B-Hb A1c (IFCC) (K) EDTA-rör lila propp. andel av total B-Hb 50 år mmol/mol >50 år mmol/mol För diabeteskontroll. P-hCG + betakedja (K) RUTIN/AKUT 111 PST-rör mintgrön propp. Män, icke-gravida kvinnor <5 IE/L Analysen mäter både intakt hcg och fri β-subenhet. U-hCG (remsa) RUTIN/AKUT 45 Plaströr. Färsk morgonurin. Se svarsrapport P-HDL-kolesterol RUTIN/AKUT 18 PST-rör mintgrön propp. K 0,8 2,4 mmol/l M 0,7 1,9 mmol/l 5 år-20 år 1,0 1,9 mmol/l Kraftigt förhöjda triglyceridnivåer omöjliggör analys. P-Homocystein (K) RUTIN/AKUT 98 EDTA-rör lila propp. Om provet inte kan vara laboratoriet tillhanda inom 60 min måste det centrifugeras och avskiljas inom denna tid. Barn <15 år <10 µmol/l Gravida <10 µmol/l Vuxna år <15 µmol/l Äldre >65 år <20 µmol/l Pt-Iohexolclearance (K) ALLMÄN 280 Tidsbeställning ankn Utföres ej vid känd kontrastmedelsöverkänslighet. Patientinstruktion. Se utlåtande. 40 (54) innebär att analysen är ackrediterad enligt EN

42 S-Isopropanol (K) ALLMÄN 33 SST-rör gul propp. OBS! Tvätta ej med sprit. Fullt rör. P-Järn RUTIN/AKUT 8 PST-rör mintgrön propp. Ej hemolys. Prov tages mellan kl Ej påvisbart. K 8 30 µmol/l M 9 35 µmol/l <1 v µmol/l <1 år 6 13 µmol/l <20 år µmol/l Stor inom- och mellandygnsvariation. P-Järnmättnad RUTIN/AKUT Se P-Järn <9: Talar för järnbrist 9 16: Gränsvärde >16: Talar mot järnbrist Beräknat värde. P-Järnmättnad = P-Järn/P-TIBC x 100. P-Kalium RUTIN/AKUT 6 PST-rör mintgrön propp. Ej hemolys eller muskelaktivitet. Centrifugeras inom 2 h. <7 d 3,7 5,9 mmol/l 7 d-18 år 3,2 4,7 mmol/l >18 år 3,3 4,4 mmol/l Kapillär provtagning bör undvikas p g a hemolysrisk. Observera att analys i serum ger högre värde än i plasma. tu-kalium ALLMÄN 9 Plaströr med 10 ml av välblandad dygnsmängd. Dygnsmängden anges mmol/d Kostberoende. P-Karbamazepin (K) RUTIN/AKUT 75 PST-rör mintgrön propp. Terapeutisk nivå: µmol/l Steady-state nivå först efter 3-4 dagar. Vissa läkemedel hämmar omsättningen vilket leder till högre P-Karbamazepin. Vid kombinationsbehandling med fenytoin ökar omsättningen genom enzyminduktion. innebär att analysen är ackrediterad enligt EN (54)

43 S-Kobalamin (K) RUTIN/AKUT 42 SST-rör gul propp. Skyddas mot ljus pmol/l <75 pmol/l: säker B12-brist pmol/l: trolig B12-brist pmol/l: gränsvärde. P-Kolesterol RUTIN/AKUT 6 PST-rör mintgrön propp. Fasta ej nödvändig. S-Kortisol (K) RUTIN/AKUT 75 SST-rör gul propp. Klockslag för provtagning anges. Rökfrihet över natten krävs. K 3,7 9,2 mmol/l M år 3,6 8,5 mmol/l M >50 år 4,6 9,4 mmol/l <2 mån 1,8 3,2 mmol/l 2 mån-2 år 1,8 4,5 mmol/l 2-12 år 3,1 5,2 mmol/l år 3,5 6,0 mmol/l kl 08: nmol/l kl 22: nmol/l Åtgärdsgränser enligt Socialstyrelsen: Önskvärd nivå: <5,0 mmol/l Lätt hyperkolesterolemi: 5,0 6,4 mmol/l Måttlig hyperkolesterolemi: 6,5 7,9 mmol/l Hyperkolesterolemi: 8,0 mmol/l. S-Kortisol efter ACTH-stimulering (Synacthen-test) (K) ALLMÄN 319 SST-rör gul propp. Före samt 30, 60 och 90 min efter tillförsel av Synacthen. Tidsbeställning ankn Patientinstruktion. S-Kortisolökning >200 nmol/l efter 30 min Normal stegring av S-Kortiosol till 550 nmol/l efter (0, 30 eller 60 min). Normalt P-ACTH. 42 (54) innebär att analysen är ackrediterad enligt EN

44 S-Kortisol efter peroral dexametasonhämning (K) RUTIN/AKUT 150 SST-rör gul propp. Prov kl 08 morgonen efter 1 mg dexametason kl 22. Rökfrihet över natten krävs. S-Kortisol <70 nmol/l Vid Cushingmisstanke. P-Kreatinin (enz) RUTIN/AKUT 7 PST-rör mintgrön propp. K µmol/l M µmol/l <5 år µmol/l 5-15 år µmol/l Beroende av muskelmassan. tu-kreatinin ALLMÄN 9 Plaströr med 10 ml av välblandad dygnsmängd. Dygnsmängden anges. 4,4 17,7 mmol/d Beroende av muskelmassan. Ledv-Kristaller (K) ALLMÄN 46 Heparinrör grön propp. 0 1=enstaka 2=måttligt 3=rikligt Tidigast 4 d efter steroidinjektion. S-Kryoglobulin ALLMÄN 38 Serumrör röd propp. Röret placeras omedelbart i +37 C vattenbad. Transporteras snarast till laboratoriet. Värmekedjan får ej brytas. Laboratoriet förvarnas. Ej påvisbara. F-Kryptosporidium (K) ALLMÄN tsk faeces i rör innehållande SAF-lösning (erhålles från laboratoriet). Negativt innebär att analysen är ackrediterad enligt EN (54)

45 Csv-Laktat (K) RUTIN/AKUT 48 Plaströr med skruvpropp. Lämnas till laboratoriet inom 30 min. Ledv-Laktat (K) ALLMÄN 48 Oxalat-fluoridrör grå propp. P-Laktat (K) ALLMÄN 48 Oxalat-fluoridrör grå propp. Absolut muskelvila 30 min före provtagning, ej stas. Centrifugeras inom 1 h. <2,5 mmol/l Ökad halt vid bakteriell meningit. <3,0 mmol/l Höga värden vid bakteriell artrit. 0,6 2,4 mmol/l Pt-Laktosbelastning (K) ALLMÄN 406 Tidsbeställning ankn Fastande sedan kl 24 kvällen före. Patientinstruktion. Stegring av P-Glukos med minst 1,5 mmol/l P-LD (K) RUTIN/AKUT 7 PST-rör mintgrön propp. Ej hemolys. Plasma får ej frysas. Plasma måste avskiljas till nytt rör om prov ej anländer till laboratoriet provtagningsdagen. <6 mån <17 µkat/l 6 mån-3 år <8,5 µkat/l 3 år-18 år <5,1 µkat/l 18 år-70 år <3,5 µkat/l 70 år <4,3 µkat/l P-LDL-kolesterol RUTIN/AKUT PST-rör mintgrön propp. K: år 2,0 4,0 mmol/l >40 år 3,5 6,1 mmol/l M: år 2,2 4,1 mmol/l >40 år 2,6 6,2 mmol/l Utföres vid beställning av P-HDL. P-LDL bestäms indirekt genom tillämpning av Friedewalds formel: LDL=Kol HDL TG*0,45 Formeln kan bara tillämpas om P-TG <5mmol/L. 44 (54) innebär att analysen är ackrediterad enligt EN

46 B-Leukocyter RUTIN/AKUT 9 EDTA-rör lila propp. 3,5 8,8 x 10 9 /L 0-1d 9,0 30,0 x 10 9 /L 1-6 d 5,0 25,0 x 10 9 /L 6 d-4 v 5,0 20,0 x 10 9 /L 1-3 mån 6,0 18,0 x 10 9 /L 3 mån-3 år 6,0 16,0 x 10 9 /L 3-6 år 5,0 15,0 x 10 9 /L 6-18 år 5,0 13,0 x 10 9 /L Lätt ökning ses efter muskelarbete samt efter måltid. Blodkomponenter- Leukocyter, antalsbestämning 144 EDTA-rör lila propp. Bör analyseras inom 48 h. Erytrocytkoncentrat samt plasma förvaras i kyl. Trombocytkoncentrat förvaras i rumstemp. <1x10 6 /enhet (ca 300 ml), enligt Europarådets rekommendationer. Kvalitetskontroll av framställda blodkomponenter. Remiss erhålles från laboratoriet. Ledv-Leukocyter ALLMÄN 42 Heparinrör grön propp. Provet skall vara på laboratoriet inom 3 h. <0,2 x 10 9 /L Vid septisk artrit: >50 x 10 9 /L samt neutrofili. P-LH (Lutropin) Skickas till Lund för analys fr o m P-Magnesium (K) RUTIN/AKUT 7 PST-rör mintgrön propp. Ej hemolys. 0,7 0,9 mmol/l <3 mån 0,7 1,3 mmol/l innebär att analysen är ackrediterad enligt EN (54)

47 tu-magnesium (K) ALLMÄN 8 Samlingskärl med 25 ml 5 M HCl. Blanda, mät och skicka 10 ml av dygnsmängden till laboratoriet. Ange dygnsmängd på remissen. 2,5 7,5 mmol/d B-Malariaplasmodier (K) - Snabbtest - Mikroskopering ALLMÄN 635 EDTA-rör lila propp. Provet skall vara på laboratoriet inom 1 h. Negativt Under eller genast efter febertopp. Prov som transporteras från enhet utanför sjukhuset ska åtföljas av blodutstryk samt "tjock droppe. U-Maskägg (K) ALLMÄN 84 Urin samlas mellan kl Hela mängden urin lämnas till laboratoriet. Negativt Någon gång under insamlingstiden utföres fysisk ansträngning (t ex trappspringning). Upprepade prov kan behövas. B-MCH RUTIN/AKUT 9 EDTA-rör lila propp. 27,1 33,3 pg B-MCHC RUTIN/AKUT 9 EDTA-rör lila propp g/l 0-1 d g/l 1 d-10 år g/l år g/l B-MCV RUTIN/AKUT 9 EDTA-rör lila propp fl <2 v fl <4 v fl <3 mån fl 46 (54) innebär att analysen är ackrediterad enligt EN

48 S-Metanol (K) RUTIN/AKUT 80 SST-rör gul propp. OBS! Tvätta ej med sprit. Fullt rör. B-Methemoglobin ALLMÄN 48 Heparinrör grön propp. Vid kapillärprovtagning används Clinitubes kapillärrör. OBS! Ingen luft i provet. Ej påvisbart. <2 % B-Mikrofilaria (K) ALLMÄN 212 Heparinrör grön propp. Negativt Pt-Minirintest (K) ALLMÄN 129 Plaströr urin 3 6 h efter Minirintillförsel. Törst från kl 22 kvällen före. Undersökningsdagens morgon tillåts c:a 150 ml vätska. Tidsbeställning ankn Patientinstruktion. U-Osmolalitet: 1 år >600 mosmol/kg 2 år >700 mosmol/kg 3 år >800 mosmol/kg 20 år >850 mosmol/kg 40 år >800 mosmol/kg 60 år >700 mosmol/kg >60 år >600 mosmol/kg Efter Minirin till småbarn bör vätskeintaget begränsas. S-Mononukleostest RUTIN/AKUT 45 SST-rör gul propp. 0 S-Myoglobin (K) RUTIN/AKUT 63 SST-rör gul propp. K µg/l M µg/l P-Natrium RUTIN/AKUT 6 PST-rör mintgrön propp mmol/l <2 d mmol/l Svett-Natrium (K) ALLMÄN 285 Tidsbeställning ankn Patientinstruktion. <15 år <60 mmol/l Pilokarpin-jontofores. innebär att analysen är ackrediterad enligt EN (54)

49 tu-natrium ALLMÄN 9 Plaströr med 10 ml av välblandad dygnsmängd. Dygnsmängden anges mmol/d Kostberoende. B-Neutrofila RUTIN/AKUT 18 EDTA-rör lila propp. B-Leukocyter beställes samtidigt. Prov som transporteras från enhet utanför sjukhuset bör åtföljas av blodutstryk. Blodutstryk bör göras snarast men inom 4 h. U-Nitrit ALLMÄN 5 Plaströr med 10 ml färsk urin. Blåstid minst 4 h. (x 10 9 /L) K 1,6 6,7 M 2,0 5,5 <1 d 5,5 31 <7 d 4,5 23 <3 mån 1,6 23 <1 år 1,6 4,8 <5 år 1,6 6,0 <10 år 2,4 6,0 <16 år 1,2 6,5 0-1 Utstryk görs med kantslipat glas och skall ha tunn svans. Lufttorka och identitetsmärk utstryken. S-NT-proBNP (K) RUTIN/AKUT 198 SST-rör gul propp. K <60 år <150 ng/l K >60 år <300 ng/l M <60 år <100 ng/l M >60 år <300 ng/l P-Osmolalitet (K) RUTIN/AKUT 47 PST-rör mintgrön propp mosmol/kg Förhöjt vid bl a hyperosmolärt koma och efter alkoholintag. U-Osmolalitet (K) RUTIN/AKUT 47 Plaströr. Morgonurin. >750 mosmol/kg P-Pankreasamylas RUTIN/AKUT 13 PST-rör mintgrön propp. 0,20 0,80 µkat/l P-Paracetamol RUTIN/AKUT 104 PST-rör mintgrön propp. <25 µmol/l >2000 µmol/l medför stor risk för leverskada. 48 (54) innebär att analysen är ackrediterad enligt EN

50 F-Parasiter (K) ALLMÄN tsk faeces i rör innehållande SAF-lösning (erhålles från laboratoriet). Genomskinlig taperemsa för enterobius. Negativt Upprepade prov (minst ett dygns mellanrum) kan behövas. kb-ph, foster (K) ALLMÄN 48 Hepariniserad kapillär. Omedelbar transport till laboratoriet. Samtidig provtagning på modern. >7,25 ph enheter Värdet relateras alltid till kliniken i övrigt. U-pH (K) ALLMÄN 45 Plaströr. Färsk urin. 5 8 Ej rutinprov. P-PK (INR) RUTIN/AKUT 28 Citratrör ljusblå propp. Fullt rör! Provet hållbart 24 h. Förvaras i rumstemperatur. <1,2 Terapeutisk nivå: 2,0 3,0 P-PK (INR) mäter aktiviteten av faktorerna II, VII och X. U-PBG (K) ALLMÄN 94 Plaströr. Färsk urin. 0 Watson-Schwartz test. Kvalitativ analys vid misstänkt porfyria acuta intermittens. P-Prokalcitonin ALLMÄN 256 PST-rör mintgrön propp. Vuxna <0,05 µg/l Barn, 0-6 timmar <2 µg/l 6-12 timmar <8 µg/l timmar <15 µg/l timmar <21 µg/l timmar <15 µg/l timmar <8 µg/l timmar <2 µg/l >2 dygn <0,05 µg/l PCT 0,10-0,25: Bakterieinfektion osannolik. PCT 0,25-0,50: Bakterieinfektion möjlig. PCT 0,50-2,0: Bakterieinfektion trolig. Systemisk bakterieinfektion/sepsis möjlig. PCT 2,0-10: Systemisk bakterieinfektion/sepsis trolig. PCT >10: Tyder på svår systemisk bakterie-infektion/sepsis. innebär att analysen är ackrediterad enligt EN (54)

1(5) Klinisk kemi Rutiner gällande från 2015-04-22. Akutsortiment, Karolinska Huddinge

1(5) Klinisk kemi Rutiner gällande från 2015-04-22. Akutsortiment, Karolinska Huddinge 1(5) Akutmärkning Då en beställning akutmärks kommer samtliga analyser som ingår i akutsortimentet att hanteras med högsta prioritet i förhållande till prover som inte akutmärkts. Akutmärkning bör användas

Läs mer

1(5) Klinisk kemi Rutiner gällande från 2015-04-22. Akutsortiment, Södersjukhuset

1(5) Klinisk kemi Rutiner gällande från 2015-04-22. Akutsortiment, Södersjukhuset 1(5) Akutmärkning Då en beställning akutmärks kommer samtliga analyser som ingår i akutsortimentet att hanteras med högsta prioritet i förhållande till prover som inte akutmärkts. Akutmärkning bör användas

Läs mer

1(5) Klinisk kemi Rutiner gällande från 2016-04-20. Akutsortiment, Karolinska Solna

1(5) Klinisk kemi Rutiner gällande från 2016-04-20. Akutsortiment, Karolinska Solna 1(5) Akutmärkning Då en beställning akutmärks kommer samtliga analyser som ingår i akutsortimentet att hanteras med högsta prioritet i förhållande till prover som inte akutmärkts. Akutmärkning bör användas

Läs mer

Från beställning till analys Preanalys - viktigt för kvaliteten. Katarina Skov-Poulsen Pia Karlsson Harriet Liljenbring

Från beställning till analys Preanalys - viktigt för kvaliteten. Katarina Skov-Poulsen Pia Karlsson Harriet Liljenbring Från beställning till analys Preanalys - viktigt för kvaliteten Katarina Skov-Poulsen Pia Karlsson Harriet Liljenbring måndag den 21 oktober 2013 Postanalys 19 % Analys 13 % Preanalys 68 % Källa: Plebani

Läs mer

1(5) Klinisk kemi Rutiner gällande från 2016-04-20. Akutsortiment, Karolinska Huddinge

1(5) Klinisk kemi Rutiner gällande från 2016-04-20. Akutsortiment, Karolinska Huddinge 1(5) Akutmärkning Då en beställning akutmärks kommer samtliga analyser som ingår i akutsortimentet att hanteras med högsta prioritet i förhållande till prover som inte akutmärkts. Akutmärkning bör användas

Läs mer

Medicinsk service Labmedicin, Klinisk kemi. Vägledning för att undvika preanalytiska felkällor

Medicinsk service Labmedicin, Klinisk kemi. Vägledning för att undvika preanalytiska felkällor Medicinsk service Labmedicin, Klinisk kemi Vägledning för att undvika preanalytiska felkällor 2014 Kontaktpersoner Eva Lindström Lund och Landskrona Tel. 046-17 34 72 eva.lindstrom@skane.se Eva Mauritzson

Läs mer

1(5) Klinisk kemi Rutiner gällande från Akutsortiment, Danderyds sjukhus

1(5) Klinisk kemi Rutiner gällande från Akutsortiment, Danderyds sjukhus 1(5) Akutmärkning Då en beställning akutmärks kommer samtliga analyser som ingår i akutsortimentet att hanteras med högsta prioritet i förhållande till prover som inte akutmärkts. Akutmärkning bör användas

Läs mer

1(5) Klinisk kemi Rutiner gällande från Akutsortiment, Karolinska Solna

1(5) Klinisk kemi Rutiner gällande från Akutsortiment, Karolinska Solna 1(5) Akutmärkning Då en beställning akutmärks kommer samtliga analyser som ingår i akutsortimentet att hanteras med högsta prioritet i förhållande till prover som inte akutmärkts. Akutmärkning bör användas

Läs mer

Referensintervall. Prefix Analysnamn Referensintervall Enhet Kommentar. Beslutsgräns: > 50. Kvinnor: 0,15 0,75 Män: 0,15 1,1

Referensintervall. Prefix Analysnamn Referensintervall Enhet Kommentar. Beslutsgräns: > 50. Kvinnor: 0,15 0,75 Män: 0,15 1,1 Sidan 1 av 10 Förändringar sedan föregående version: Pt-Minirintest byter namn till Pt-Desmopressin-test. P-Apolipoprotein A1 och P-Apolipoprotein B utgår ur analyssortimentet. S 25-OH Vitamin D Beslutsgräns:

Läs mer

1(5) Klinisk kemi Rutiner gällande från Akutsortiment, Södersjukhuset

1(5) Klinisk kemi Rutiner gällande från Akutsortiment, Södersjukhuset 1(5) Akutmärkning Då en beställning akutmärks kommer samtliga analyser som ingår i akutsortimentet att hanteras med högsta prioritet i förhållande till prover som inte akutmärkts. Akutmärkning bör användas

Läs mer

Dagligen kl Övrig tid, transport till Solna. Kund betalar extra transport.

Dagligen kl Övrig tid, transport till Solna. Kund betalar extra transport. 1(5) Akutmärkning Då en beställning akutmärks kommer samtliga analyser som ingår i akutsortimentet att hanteras med högsta prioritet i förhållande till prover som inte akutmärkts. Akutmärkning bör användas

Läs mer

PRISLISTA KLINISK KEMI 2015

PRISLISTA KLINISK KEMI 2015 1(6) Medicinsk diagnostik Halland PRISLISTA KLINISK KEMI 2015 Csv- Absorptionskurva 300 S Aceton 108 P- ACTH 86 S- AFP 52 P- ALAT 10 Csv- Albumin 11 P- Albumin 11 tu- Albumin 11 U- Albumin/Krea index (Ingående

Läs mer

Laboratoriemedicin Blekinge Giltig from 2015-04-15 Karlskrona/Karlshamn Version 1.3 Sida 1(5) K11 019 Ackrediteringens omfattning. Lab/Ort Undersöking

Laboratoriemedicin Blekinge Giltig from 2015-04-15 Karlskrona/Karlshamn Version 1.3 Sida 1(5) K11 019 Ackrediteringens omfattning. Lab/Ort Undersöking Sida 1(5) Komponent/ System Metod/ Utrustning Enhet Nivå/ Lab/Ort Undersöking Mätprincip Mätosäkerhet % ALAT P/S Enzymatisk ADVIA 1200 µkat/l 0,42/10,3 1,29/4,9 Karlshamn ALAT P/S Enzymatisk ADVIA 1800

Läs mer

Prislista 2016 SJUKHUS

Prislista 2016 SJUKHUS Labortoriet för klinisk kemi Gäller från 2016 01 01 Prislista 2016 SJUKHUS System P/S- ALAT 12,97 Dialysvätska-, P/S- Albumin 18,43 U- Albumin/Kreatinin-kvot 66,86 S- Alfa-1-Antitrypsin 40,93 Lkc- Alkalisk

Läs mer

Ackrediteringens omfattning Klinisk kemi

Ackrediteringens omfattning Klinisk kemi -1-Antitrypsin P- Immunokemisk, Turbidimetri Advia 1800 g/l Falun AFP S- Elektro chemiluminescens Cobas e411 µg/l Falun ALAT P- Absorbans Advia 1800 µkat/l Avesta, Falun, Mora Albumin P- Absorbans Advia

Läs mer

Ackrediteringens omfattning Klinisk kemi och Patientnära analysverksamhet (PNA)

Ackrediteringens omfattning Klinisk kemi och Patientnära analysverksamhet (PNA) Komponent/Undersökning System/ Metod/Mätprincip Utrustning Enhet Lab/ort Provmaterial Aceton S-, U- Gaskromatografi Trace GC mmol/l Aceton S-, U- Gaskromatografi Focus GC mmol/l ALAT P- Spektrofotometri

Läs mer

Prislista 2013, Klinisk kemi

Prislista 2013, Klinisk kemi Dokumentägare Christina Larsson Fastställd av May Eriksson Fastställd 2013-08-12 Giltig t.o.m. Analyserna i prislistan indelas i följande grupper helblod (B- och Erc-), serum/plasma (S-, P-), Cerebrospinalvätska

Läs mer

Ackrediteringens omfattning

Ackrediteringens omfattning Akutgruppering och BAS-test ABO-bestämning RhD-bestämning BAS-test Albumin i urin, låg nivå U Albumin U Albumin/Kreatinin kvot Alkoholer P Aceton P Etanol P Isopropanol P Metanol Allmän klinisk kemi P

Läs mer

Viktiga metodförändringar inom Klinisk kemi

Viktiga metodförändringar inom Klinisk kemi Laboratoriemeddelande Klinisk kemi och Transfusionsmedicin 2016-03-31 Viktiga metodförändringar inom Klinisk kemi 2016-04-13 Klinisk kemi byter instrument på laboratorierna i Växjö och Ljungby vilket innebär

Läs mer

Ackrediteringens omfattning

Ackrediteringens omfattning ALAT Spektrofotometri AU 5800 µkat/l Borås IFCC Albumin Spektrofotometri AU 5800 g/l Borås Brom Cresol Purpur Albumin, elfores Immunonefelometri Immage 800 g/l Borås Albumin Urin Immunonefelometri Immage

Läs mer

1(5) Klinisk kemi Rutiner gällande från 2016-04-20. Akutsortiment, Norrtälje sjukhus

1(5) Klinisk kemi Rutiner gällande från 2016-04-20. Akutsortiment, Norrtälje sjukhus 1(5) Akutmärkning Då en beställning akutmärks kommer samtliga analyser som ingår i akutsortimentet att hanteras med högsta prioritet i förhållande till prover som inte akutmärkts. Akutmärkning bör användas

Läs mer

PRISLISTA KLINISK KEMI 2017

PRISLISTA KLINISK KEMI 2017 1(6) Medicinsk diagnostik Halland PRISLISTA KLINISK KEMI 2017 Csv- Absorptionskurva 425 S Aceton 200 P- ACTH 86 S- AFP 52 P- ALAT 7 Csv- Albumin 7 P- Albumin 7 tu- Albumin 5 U- Albumin/Krea index (Ingående

Läs mer

Dugga Klinisk Kemi, DS

Dugga Klinisk Kemi, DS Dugga Klinisk Kemi, DS 2013-05-03 Nummer:... Maxpoäng: 44, GK 28 p 1 Ange två olika preanalytiska orsaker till förhöjt kaliumvärde? Svar: Hemolys vid provtagningen, förlängd stas vid provtagning, för lång

Läs mer

Ackrediteringens omfattning

Ackrediteringens omfattning 25-OH Vitamin D S Immunkemi (fast fas), kemiluminiscens Centaur XP nmol/l Växjö ALAT P Enzymaktivitet, fotometri Olympus AU400, AU2700 µkat/l Växjö, Ljungby Albumin P Kemisk reaktion, fotometri Olympus

Läs mer

Ackrediteringens omfattning Klinisk kemi

Ackrediteringens omfattning Klinisk kemi Alaninaminotransferas, ALAT Serum Reflektometri,enzymatisk Vitros 5.1 kat/l Albumin Serum Reflektometri, bromkresolgrönt Vitros 5.1 g/l Albumin (imm) Serum Turbidimetri, immunologisk Cobas 6000, c501 g/l

Läs mer

Prislista Klinisk kemi

Prislista Klinisk kemi Förvaltning Ägare Reviderat datum Christina Larsson 2015-05-29 Verksamhet Laboratoriemedicinska länskliniken Universitetssjukhuset Örebro Slutgranskare Matilda Elofsson Diarienr Dokumentkategori Fastställare

Läs mer

Ackrediteringens omfattning

Ackrediteringens omfattning ALAT P/S Enzymatisk ADVIA 1200 µkat/l ALAT P/S Enzymatisk ADVIA 1800 µkat/l Albumin P/S Fotometri BCG ADVIA 1200 g/l infärgning Albumin P/S Fotometri BCG ADVIA 1800 g/l infärgning Albumin U, Pt(U) Immunoturbidimetri

Läs mer

Komponent/Undersökning System Metod/Mätprincip Utrustning Enhet Lab/Ort

Komponent/Undersökning System Metod/Mätprincip Utrustning Enhet Lab/Ort Komponent/Undersökning ystem Metod/Mätprincip Utrustning Enhet Lab/Ort 25-OH Vitamin D ALAT Enzymaktivitet, fotometri Albumin Immunkemi, turbidimetri g/l Albumin U Immunkemi, turbidimetri g/l Albumin/Krea

Läs mer

Preanalytisk hållbarhet. Peter Ridefelt - Klinisk kemi och farmakologi, Akademiska sjukhuset

Preanalytisk hållbarhet. Peter Ridefelt - Klinisk kemi och farmakologi, Akademiska sjukhuset Preanalytisk hållbarhet Peter Ridefelt - Klinisk kemi och farmakologi, Akademiska sjukhuset Walter Guders sammanställningar http://www.diagnosticsample.com Stahl Clin Chem Lab Med 2005;43:210 Jensen Clin

Läs mer

Läs både texten i varje bild och eventuell text under bilderna.

Läs både texten i varje bild och eventuell text under bilderna. Självstudiematerial för information om preanalytiska faktorer vid lab.analyser, inom, LmD. Inom LmD finns laboratorier för klinisk kemi, klinisk mikrobiologi, klinisk patologi & cytologi och transfusionsmedicin,

Läs mer

Kliniskt kemiska laboratorierna Laboratoriemedicin NLL

Kliniskt kemiska laboratorierna Laboratoriemedicin NLL Kliniskt kemiska laboratorierna Laboratoriemedicin NLL Referensintervall för laboratorieundersökningar Kliniskt kemiska laboratoriet i Sunderbyn är ackrediterat hos SWEDAC sedan 2000 enligt ISO/IEC 17025,

Läs mer

Ackrediteringens omfattning Klinisk Kemi

Ackrediteringens omfattning Klinisk Kemi Landstinget ästmanland, Laboratoriemedicin, Centrallasarettet - 1440 Komponent/ / Metod/ Utrustning Enhet Lab/Ort Undersökning provmaterial Mätprincip ALAT, Alaninaminotransferas Serum Fotometri AU 680

Läs mer

Ackrediteringens omfattning Klinisk Kemi

Ackrediteringens omfattning Klinisk Kemi AFP Serum CMIA Architect i2000sr Örebro, ku/l ALAT Plasma Fotometri Vitros 5.1 µkat/l Albumin Plasma Fotometri Vitros 5.1 Albumin Urin Turbidimetri Advia 1800 Örebro mg/l Albumin, immunologisk Plasma Turbidimetri

Läs mer

Ackrediteringens omfattning Aleris Medilab, Klinisk kemi, Täby 1374

Ackrediteringens omfattning Aleris Medilab, Klinisk kemi, Täby 1374 LPK Blod Optisk cytometri Sysmex XN 9000 10 9 /L EPK Blod Optisk cytometri Sysmex XN 9000 10 12 /L Hemoglobin Blod Kemisk reaktion, fotometri Sysmex XN 9000 g/l EVF Blod Beräknat värde Sysmex XN 9000 MCV

Läs mer

EQUALIS kvalitetsmål

EQUALIS kvalitetsmål EQUALIS kvalitetsmål Att delta i program för kvalitetssäkring bör i första hand vara utbildande och inte kontrollerande. Deltagarna kan använda programmen för att få en uppfattning om kvaliteten i sin

Läs mer

Koagulationsanalyser. Serumanalyser, används endast i undantagsfall inom landstinget Dalarna.

Koagulationsanalyser. Serumanalyser, används endast i undantagsfall inom landstinget Dalarna. 1(6) Rör för venprovtagning Alla rör ska vändas 5-10 gånger efter provtagning. Rörtyp Ljusblå propp, svart ring Blodvolym/ dragvolym 3 ml Användning Koagulationsanalyser Vfn varukatalog/ Mediq Anmärkning

Läs mer

Förteckning över analyser, Närlaboratorier

Förteckning över analyser, Närlaboratorier Komponent/ undersökning System/ provmaterial Metod/ mätprincip Utrustning Enhet Lab/ort Ackrediterad Glukos Plasma Fotometri HemoCue Glukos mmol/l Samtliga Närlab utom Hemoglobin Fotometri HemoCue g/l

Läs mer

Klinisk kemiska laboratoriet vid UDS

Klinisk kemiska laboratoriet vid UDS Okt 2014 Externa prover Klinisk kemiska laboratoriet Universitetsdjursjukhuset, SLU Klinisk kemiska laboratoriet vid UDS Innehållsförteckning sidan Klinisk kemiska laboratoriets öppettider 1 Hemsida adress

Läs mer

Ackrediteringens omfattning

Ackrediteringens omfattning ACTH Plasma Immunometri AFP Immunometri µ ALAT Spektrofotometri Albumin Plasma Spektrofotometri BCP. alfa-1-antitrypsin Serum Immunturbidimetri Alkoholer, Aceton Gasvätske-kromatografi Auto XL (Perkin

Läs mer

Prislista 2014 NU-sjukvården interna kunder Laboratoriemeddelande

Prislista 2014 NU-sjukvården interna kunder Laboratoriemeddelande 1 (7) Prislista 2014 NU-sjukvården interna kunder Laboratoriemeddelande Klinisk kemi System Komponent S 17-OH-Progesteron 473,75 kr S, Csv ACE 97,84 kr P ACTH 81,92 kr S AFP 65,75 kr P ALAT 15,34 kr P/S,

Läs mer

Förteckning över ackrediterade analyser, Klinisk kemi

Förteckning över ackrediterade analyser, Klinisk kemi Rutin rocess: Verksamhets- och kvalitetsutveckling, patientsäkerhet Område: rovtagning och diagnostik Giltig fr.o.m: 2016-10-05 Faktaägare: Ann-Charlotte alvén, Kvalitetssamordnare Fastställd av: Kim Ekblom,

Läs mer

Fastställd av May Eriksson

Fastställd av May Eriksson Prislista 2013, Klinisk kemi, uppdaterad 2014 Dokumentägare Gunilla Hultberg Fastställd av May Eriksson Fastställd 2014-06-10 Giltig t.o.m. Prislista 2014, Klinisk kemi Analyserna i prislistan indelas

Läs mer

System Metod / Mätprincip Utrustning Enhet Ryhov Eksjö Värnamo

System Metod / Mätprincip Utrustning Enhet Ryhov Eksjö Värnamo 25-OH Vitamin D Luminiscens Architect i2000 nmol/l 5-HIA Urin Reversed Phase HPLC µmol/l Adrenalin Urin Reversed Phase HPLC nmol/l AFP Luminiscens Architect i2000 µg/l ALAT Enzymatisk, enl IFCC ADVIA 1800

Läs mer

Hematologi Vad kan påverka resultatet? Mats Bergström Klinisk kemi Eskilstuna

Hematologi Vad kan påverka resultatet? Mats Bergström Klinisk kemi Eskilstuna Hematologi Vad kan påverka resultatet? Mats Bergström Klinisk kemi Eskilstuna Mycket kan förstås gå fel så att resultatet blir missvisande: Patienten Variation dag till dag Förberedelser Han kanske inte

Läs mer

Equalis kvalitetsmål

Equalis kvalitetsmål Sida1av 6 Equalis kvalitetsmål Att delta i program för kvalitetssäkring bör i första hand vara utbildande och inte kontrollerande. Deltagarna kan använda programmen för att få en uppfattning om kvaliteten

Läs mer

Från Unilabs Laboratoriemedicin, Västra Götaland - gällande fr.o.m. 2012-02-15 (om inget annat datum anges)

Från Unilabs Laboratoriemedicin, Västra Götaland - gällande fr.o.m. 2012-02-15 (om inget annat datum anges) Datum 2012-01-26 Meddelande 1/20 2012 Från Unilabs Laboratoriemedicin, Västra Götaland - gällande fr.o.m. 2012-02-15 (om inget annat datum anges) B-Celler, svarsrapportering Vid differentialräkning av

Läs mer

Ackrediteringens omfattning för klinisk kemi

Ackrediteringens omfattning för klinisk kemi LPK Blod Optisk cytometri Sysmex XN 9000 10 9 /L Täby EPK Blod Optisk cytometri Sysmex XN 9000 10 12 /L Täby Hemoglobin Blod Kemisk reaktion, fotometri Sysmex XN 9000 g/l Täby EVF Blod Beräknat värde Sysmex

Läs mer

Ackrediteringens omfattning

Ackrediteringens omfattning Landstinget ästmanland, Laboratoriemedicin, linisk kemi - 1440 omponent/ Undersökning System/ Metod/ provmateria l Mätprincip ALAT, Alaninaminotransferas Serum Fotometri µkat/l Albumin Serum Fotometri,

Läs mer

Ackrediteringens omfattning Klinisk Kemi

Ackrediteringens omfattning Klinisk Kemi Komponent/ Undersöking System Metod/ Mätprincip Utrustning Enhet Nivå/ Mätosäkerhet % Lb/Ort ALAT P/S Enzymtisk ADVIA 1200 µkt/l 0,42/8,3 1,29/2,9 Krlshmn ALAT P/S Enzymtisk ADVIA 1800 µkt/l 0,43/5,8 1,37/2,1

Läs mer

Provtagning Klinisk kemi, gruppundervisning L1

Provtagning Klinisk kemi, gruppundervisning L1 Provtagning Klinisk kemi, gruppundervisning L1 Kristina Hotakainen, doc, specialistläkare Kl. lärare. Helsingfors Universitet / HUSLAB 2012 Blodprov Vad kan bestämmas i ett blodprov? Ur blodprov bestäms

Läs mer

Prislista 2015 Volymavtalskunder VG-primärvård Laboratoriemeddelande Klinisk kemi System Komponent S, Csv ACE 94,14 kr P ACTH

Prislista 2015 Volymavtalskunder VG-primärvård Laboratoriemeddelande Klinisk kemi System Komponent S, Csv ACE 94,14 kr P ACTH 1 (7) Prislista 2015 Volymavtalskunder VG-primärvård Laboratoriemeddelande Klinisk kemi System Komponent S, Csv ACE 94,14 kr P ACTH 72,24 kr S AFP 66,87 kr P ALAT 6,44 kr P/S, Ledv, Vätska, Ple, Csv Albumin

Läs mer

EQUALIS kvalitetsmål

EQUALIS kvalitetsmål Sida1av 5 EQUALIS kvalitetsmål Att delta i program för kvalitetssäkring bör i första hand vara utbildande och inte kontrollerande. Deltagarna kan använda programmen för att få en uppfattning om kvaliteten

Läs mer

Patientnära Analyser. - Kvalitativa Analyser Stickprov, helst morgonurin

Patientnära Analyser. - Kvalitativa Analyser Stickprov, helst morgonurin Patientnära Analyser Fariborz Mobarrez Patientnära Analyser Kvalitativa tester på patient urin Kvalitativa tester på egen urin F-Hb B-Glukos B-CRP PK --> OBS Tillhörande fall Pt-kreatininclearence 2 Provtagning

Läs mer

Läs både texten i varje bild och eventuell text under bilderna.

Läs både texten i varje bild och eventuell text under bilderna. Självstudiematerial för information om preanalytiska faktorer vid lab.analyser, inom, LmD. Inom LmD finns laboratorier för klinisk kemi, klinisk mikrobiologi, klinisk patologi & cytologi och transfusionsmedicin,

Läs mer

Prislista 2015 NU-sjukvården interna kunder Laboratoriemeddelande

Prislista 2015 NU-sjukvården interna kunder Laboratoriemeddelande 1 (7) Prislista 2015 NU-sjukvården interna kunder Laboratoriemeddelande Klinisk kemi System Komponent S, Csv ACE 99,50 kr P ACTH 83,31 kr S AFP 66,87 kr P ALAT 15,60 kr P/S, Ledv, Vätska, Ple, Csv Albumin

Läs mer

DELEGERING AV PROVTAGNING BLOD

DELEGERING AV PROVTAGNING BLOD 2011-03-11 1 DELEGERING AV PROVTAGNING BLOD Blod tas för analys Vid blodprovstagning tas en liten mängd blod som sedan undersöks, analyseras. Mängden blod varierar lite utifrån hur många och vilka undersökningar

Läs mer

Prislista 2015 Övriga kunder Laboratoriemeddelande

Prislista 2015 Övriga kunder Laboratoriemeddelande 1 (7) Prislista 2015 Övriga kunder Laboratoriemeddelande Klinisk kemi System Komponent S, Csv ACE 191,43 kr P ACTH 184,61 kr S AFP 77,57 kr P ALAT 18,10 kr P/S, Ledv, Vätska, Ple, Csv Albumin 21,16 kr

Läs mer

Några vanliga laboratorieanalysers referensintervall för friska gravida

Några vanliga laboratorieanalysers referensintervall för friska gravida 2008-07-07 Några vanliga laboratorieanalysers referensintervall för friska gravida Referensintervall är viktiga när vi skall bedöma analysresultat. Vi saknar idag referensintervall för normal graviditet.

Läs mer

Provtagningsrekommendationer gällande prover från externa kunder till klinisk kemiska laboratoriet, UDS, SLU

Provtagningsrekommendationer gällande prover från externa kunder till klinisk kemiska laboratoriet, UDS, SLU Provtagningsrekommendationer gällande prover från externa kunder till klinisk kemiska laboratoriet, UDS, SLU Innehållsförteckning sida Provinlämnings- och svarsrutiner 1 Provtagningsrekommendationer 2-4

Läs mer

Prislista 2013 Volymavtalskunder VG-Primärvård Laboratoriemeddelande

Prislista 2013 Volymavtalskunder VG-Primärvård Laboratoriemeddelande 1(7) Prislista 2013 Volymavtalskunder VG-Primärvård Laboratoriemeddelande Klinisk kemi System Komponent Pris S 17-OH-Progesteron 468,23 kr S, Csv ACE 156,75 kr P ACTH 146,19 kr S AFP 56,66 kr P ALAT 6,19

Läs mer

Rutiner på Klinisk kemi i Skåne vid misstänkt viral hemorragisk feber (VHF), MERS, H5N1

Rutiner på Klinisk kemi i Skåne vid misstänkt viral hemorragisk feber (VHF), MERS, H5N1 2015 09 23 08 1(5) Instruktion Godkänd av: Rutiner på vid misstänkt viral hemorragisk feber (VHF) Säkerhetslaboratoriet Rutiner på i Skåne vid misstänkt viral hemorragisk feber (VHF), MERS, H5N1 Prover

Läs mer

Revision nationella kvalitetsmål glukos. Elisabet Eriksson Boija

Revision nationella kvalitetsmål glukos. Elisabet Eriksson Boija Revision nationella kvalitetsmål glukos Elisabet Eriksson Boija Användarmöte allmän klinisk kemi 10-11 november 2014 Nationella kvalitetsmål P-Glukos Nuvarande Guld: Jämförelsemetod, 95 % av glukosresultaten

Läs mer

Nyheter från Klinisk kemi och farmakologi

Nyheter från Klinisk kemi och farmakologi 2013-09-18 Nya referensintervall för barn, samt ändringar för blodlipider för både barn och vuxna från 24 september 2013 inför nya referensintervall för barn på allmänkemi, hematologi och vissa hormoner.

Läs mer

Prislista Klinisk kemi

Prislista Klinisk kemi 1 2015-08-31 Prislista 2015-2016 Klinisk kemi System Komponent Pris 2015 Pris 2016 Övrigt Pt 13C-Triglycerid-utandningstest 795 800 X 13C-Triglycerid-utandningstest analys 970 975 Pt 13C-Urea-utandningstest

Läs mer

Komponent/Undersökning System Metod/Mätprincip Utrustning Enhet Aceton Serum Gaskromatograf Agilent gaskromatograf 7820 mmol/l

Komponent/Undersökning System Metod/Mätprincip Utrustning Enhet Aceton Serum Gaskromatograf Agilent gaskromatograf 7820 mmol/l Klinisk kemi Aceton Serum Gaskromatograf Agilent gaskromatograf 7820 mmol/l Aktiverad Partiell Tromboplastintid Plasma Klottmetod STA-R Evolution Stago s Alaninamino-transferas Serum UV-fotometrisk, kinetisk,

Läs mer

Arbetsgrupp preanalys LmD Vera Thorén Bengtsson 1

Arbetsgrupp preanalys LmD Vera Thorén Bengtsson 1 PREANALYTISKA FAKTORER PREANALYS = FÖRE F ANALYS Faktorer som påverkar p provsvaret, från n beslut om provtagning till dess att analysen av provet påbörjasp rjas PROVSVAR FRÅN N LABORATORIERNA Vägledning

Läs mer

Provtagningsrekommendationer gällande prover från externa kunder till klinisk kemiska laboratoriet, UDS, SLU

Provtagningsrekommendationer gällande prover från externa kunder till klinisk kemiska laboratoriet, UDS, SLU Klinisk kemiska laboratoriet Provtagningsrekommendationer gällande prover från externa kunder till klinisk kemiska laboratoriet, UDS, SLU Innehållsförteckning Sida Provinlämnings- och svarsrutiner 1 Provtagningsrekommendationer

Läs mer

/2013. Från Unilabs Laboratoriemedicin, Västra Götaland - gällande fr.o.m (om inget annat datum anges)

/2013. Från Unilabs Laboratoriemedicin, Västra Götaland - gällande fr.o.m (om inget annat datum anges) Datum 2013-01-23 Meddelande 1/20 /2013 Från Unilabs Laboratoriemedicin, Västra Götaland - gällande fr.o.m. 2013-02-13 (om inget annat datum anges) Kundtjänst informerar Angående F-Parasiter (Cystor och

Läs mer

Landstinget Dalarna 1(9) Laboratoriemedicin Nyhetsblad nr 5 JUNI 2015

Landstinget Dalarna 1(9) Laboratoriemedicin Nyhetsblad nr 5 JUNI 2015 Landstinget Dalarna 1(9) Labnytt KLINISK KEMI * KLINISK MIKROBIOLOGI * KLINISK PATOLOGI/CYTOLOGI * TRANSFUSIONSMEDICIN * Ansvarig utgivare: Verksamhetschef för LmD. Redaktör: Vera Thorén Bengtsson AKTUELLT

Läs mer

KEMI-NYTT. Nummer 3, 2010-10-01. Bästa läsare, Anders Lindahl, Verksamhetschef

KEMI-NYTT. Nummer 3, 2010-10-01. Bästa läsare, Anders Lindahl, Verksamhetschef , www.kliniskkemi.se KEMI-NYTT Nummer 3, Bästa läsare, KemiNytt har under många år varit en viktig informationskanal för laboratoriet gentemot våra beställare och kliniska kollegor. Under 2010 har vi ändrat

Läs mer

Provtagning, kapillär (bloduppsamling), bilaga 2 provtagningsmängder. Dessa analyser utförs på Klinisk kemi och farmakologi:

Provtagning, kapillär (bloduppsamling), bilaga 2 provtagningsmängder. Dessa analyser utförs på Klinisk kemi och farmakologi: sida 1 (8 Indikation/medicinsk betydelse Venös provtagning är alltid att föredra men i vissa fall måste kapillära prover användas. Håll i minnet att kapillärprovtagningstekniken innebär risk för mer osäkra

Läs mer

Nummer 1 2009. Information från Laboratoriemedicin Landstinget Gävleborg

Nummer 1 2009. Information från Laboratoriemedicin Landstinget Gävleborg Nummer 1 2009 Information från Landstinget Gävleborg Upprättat datum: 2009-02-24 2(7) Innehållsförteckning ALLMÄN INFORMATION... 3 LABXET REDAKTION... 3 LABORATORIEMEDICINS HEMSIDOR... 3 VEM SKA HA SVARET?...

Läs mer

Prislista Klinisk kemi 2016

Prislista Klinisk kemi 2016 Förvaltning Ägare Reviderat datum Christina Larsson 2016-02-16 Verksamhet Laboratoriemedicinska kliniken Universitetssjukhuset Örebro Slutgranskare Mariann Sjöberg Diarienr Dokumentkategori Fastställare

Läs mer

Anemi. Anemi. Blodkroppskonstanterna Storlek. Blodkroppskonstanterna Mängd hb. Fariborz Mobarrez. Ställ diagnos före terapi

Anemi. Anemi. Blodkroppskonstanterna Storlek. Blodkroppskonstanterna Mängd hb. Fariborz Mobarrez. Ställ diagnos före terapi Anemi Fariborz Mobarrez Anemi Ställ diagnos före terapi Tre utredningssteg: 1. Anemi?! B-Hb män B-Hb kvinnor B-Hb gravida

Läs mer

Provtagning, kapillär (bloduppsamling), bilaga 2 provtagningsmängder

Provtagning, kapillär (bloduppsamling), bilaga 2 provtagningsmängder sida 1 (9 Indikation/medicinsk betydelse Venös provtagning är alltid att föredra men i vissa fall måste kapillära prover användas. Håll i minnet att kapillärprovtagningstekniken innebär risk för mer osäkra

Läs mer

PROVTAGNINGSANVISNINGAR

PROVTAGNINGSANVISNINGAR PROVTAGNINGSANVISNINGAR Dessa anvisningar ersätter tidigare utgåva, daterad 2007-12-18. Provförteckning Se www.skane.se/usil/klingen För vårdgivare Analyser och tjänster som utförs av Genetiska kliniken.

Läs mer

Barnreferensintervall i allmänhet och Falu-projektet i synnerhet

Barnreferensintervall i allmänhet och Falu-projektet i synnerhet Barnreferensintervall i allmänhet och Falu-projektet i synnerhet Peter Ridefelt Klinisk kemi och farmakologi Akademiska sjukhuset, Uppsala Fredag 16 nov 2012 Vad finns idag av barnreferensintervall Inte

Läs mer

Meddelande 8/2010. Från Unilabs Laboratoriemedicin Sörmland. Klinisk kemi. Hantering av spinalvätskeprover.

Meddelande 8/2010. Från Unilabs Laboratoriemedicin Sörmland. Klinisk kemi. Hantering av spinalvätskeprover. Datum 2010-11-10 Meddelande 8/2010 Från Unilabs Laboratoriemedicin Sörmland. Klinisk kemi Hantering av spinalvätskeprover. Många av de analyser som utförs på cerebrospinalvätska är känsliga för hantering

Läs mer

Meddelande 3/2010. Från Unilabs Laboratoriemedicin Sörmland. Klinisk mikrobiologi. Nytt system för analys av Chlamydia trachomatis.

Meddelande 3/2010. Från Unilabs Laboratoriemedicin Sörmland. Klinisk mikrobiologi. Nytt system för analys av Chlamydia trachomatis. Datum 2010-03-19 Meddelande 3/2010 Från Unilabs Laboratoriemedicin Sörmland. Klinisk mikrobiologi Nytt system för analys av Chlamydia trachomatis. Under april månad kommer ett nytt system för analys av

Läs mer

Patientnära analyser en introduktion

Patientnära analyser en introduktion Per Simonsson Docent, klinisk kemist Siemens Healthcare AB Patientnära analyser en introduktion Restricted Siemens AG 2014 All rights reserved. Answers for life. Ta med sig hem budskap Limited data indicate

Läs mer

Urinprover med Clinitek Status+ & Multistix 7

Urinprover med Clinitek Status+ & Multistix 7 Urinprover med Clinitek Status+ & Multistix 7 Siemens Anna Nilsson Laboratoriemedicin, Klinisk kemi Elisabeth Galle-Österdahl Cecilia Junfors Pernilla Jörgensen Page 1 Njurfunktion Page 2 Njurfunktion

Läs mer

Urinprover med Clinitek Status+ & Multistix 7

Urinprover med Clinitek Status+ & Multistix 7 Urinprover med Clinitek Status+ & Multistix 7 Siemens Anna Nilsson Laboratoriemedicin, Klinisk kemi Elisabeth Galle-Österdahl Cecilia Junfors Pernilla Jörgensen Page 1 Njurfunktion Page 2 Njurfunktion

Läs mer

Läs både texten i varje bild och eventuell text under bilderna.

Läs både texten i varje bild och eventuell text under bilderna. Självstudiematerial för information om preanalytiska faktorer vid lab.analyser, inom, LmD. Inom LmD finns laboratorier för klinisk kemi, klinisk mikrobiologi, klinisk patologi & cytologi och transfusionsmedicin,

Läs mer

Lkc, B- (HemoCue) Koder. Provmaterial. Utförande. Rapportnamn B-Leukocyter Beställningskod FlexLab - Lkc NPU-kod NPU02593

Lkc, B- (HemoCue) Koder. Provmaterial. Utförande. Rapportnamn B-Leukocyter Beställningskod FlexLab - Lkc NPU-kod NPU02593 sida 1 (5) Koder Rapportnamn B-Leukocyter Beställningskod FlexLab - Lkc NPU-kod NPU02593 Provmaterial Utförande Patientförberedelser Leukocytantalet påverkas av fysisk aktivitet vilket innebär att patienterna

Läs mer

- Sänkt pris för B-PEth den bästa alkoholmarkören. - Ändrade referensintervall för barn och vuxna: P-Kreatinin P-Ferritin P-Järn P-Transferrin

- Sänkt pris för B-PEth den bästa alkoholmarkören. - Ändrade referensintervall för barn och vuxna: P-Kreatinin P-Ferritin P-Järn P-Transferrin Version 1.0 LABORATORIEMEDICIN Laboratorienytt Nr 2, april 2012 Innehåll: 2-4 Klinisk kemi - Sänkt pris för B-PEth den bästa alkoholmarkören - Ny och bättre metod för analys av 25-hydroxi Vitamin D i serum

Läs mer

Ackrediteringens omfattning

Ackrediteringens omfattning 201-0-0 201/11 Karolinska Universitetslaboratoriet, Stockholm - 188 Mätosäkerhet ALAT IFCC med pyridoxalfosfat / Integra 00 µkat/l

Läs mer

Patientnära analyser en introduktion Per Simonsson. Docent, klinisk kemist Siemens AB

Patientnära analyser en introduktion Per Simonsson. Docent, klinisk kemist Siemens AB Patientnära analyser en introduktion Per Simonsson. Docent, klinisk kemist Siemens AB Page 1 Page 2 Ta med sig hem budskap Limited data indicate that point-of-care testing, when combined with

Läs mer

Diagnostik av subarachnoidalblödning ur laboratoriets synvinkel. Peter Ridefelt Klinisk kemi och farmakologi, Akademiska sjukhuset, Uppsala

Diagnostik av subarachnoidalblödning ur laboratoriets synvinkel. Peter Ridefelt Klinisk kemi och farmakologi, Akademiska sjukhuset, Uppsala Diagnostik av subarachnoidalblödning ur laboratoriets synvinkel Peter Ridefelt Klinisk kemi och farmakologi, Akademiska sjukhuset, Uppsala Diagnostik av subarachnoidalblödning Datortomografi Lumbalpunktion

Läs mer

Ny anemidiagnostik i Skåne

Ny anemidiagnostik i Skåne Ny anemidiagnostik i Skåne Sven Björnsson, Klinisk kemi 1. Nya synsätt på anemi 2. Anemirutan 3. Anemiprojektet i Skåne Vad är anemi? Anemi är ett symptom Orsakerna många (nästan alla sjukdomar) Vad för

Läs mer

Meddelande 1/2014. Från Unilabs Laboratoriemedicin, Västra Götaland

Meddelande 1/2014. Från Unilabs Laboratoriemedicin, Västra Götaland Datum 2014-01-24 Meddelande 1/2014 Från Unilabs Laboratoriemedicin, Västra Götaland Unilabs AB förvärvande av Laboratoriet Carlanderska sjukhuset 2014-01-01 Övergången till Unilabs har, för de flesta av

Läs mer

Klinisk Kemi Halland Landstinget Halland

Klinisk Kemi Halland Landstinget Halland Klinisk Kemi Halland Landstinget Halland Nr 2 2005-04-08 1(6) LABORATORIET INFORMERAR Förändringar fr o m 18 april 2005 Ny genetisk analys för diagnostik av laktosintolerans I dag är det inte helt klart

Läs mer

LÄR KÄNNA HemoCue WBC DIFF

LÄR KÄNNA HemoCue WBC DIFF LÄR KÄNNA HemoCue WBC DIFF UTMANINGEN En utmaning för läkaren är att kunna utföra en klinisk bedömning, testa, diagnostisera och fatta beslut om behandling under en enda konsultation. Det vanliga är att

Läs mer

Landstinget Dalarna 1(5) Laboratoriemedicin Nyhetsblad nr 4, SEPTEMBER 2012

Landstinget Dalarna 1(5) Laboratoriemedicin Nyhetsblad nr 4, SEPTEMBER 2012 Landstinget Dalarna 1(5) Labnytt INNEHÅLL: KLINISK KEMI KLINISK MIKROBIOLOGI KLINISK PATOLOGI/CYTOLOGI * TRANSFUSIONSMEDICIN * Ansvarig utgivare: Verksamhetschef för LmD. Redaktör: Vera Thorén Bengtsson

Läs mer

Regionala riktlinjer för anemiscreening inom basmödrahälsovården

Regionala riktlinjer för anemiscreening inom basmödrahälsovården Regionala riktlinjer för anemiscreening inom basmödrahälsovården Riktlinjer för utförare av hälso- och sjukvård i. Regionala riktlinjer har tagits fram i nära samverkan med berörda sakkunniggrupper. Riktlinjerna

Läs mer

NPU-koder för hematologiska laboratorieundersökningar: hur får cellerna rätt koder?

NPU-koder för hematologiska laboratorieundersökningar: hur får cellerna rätt koder? NPU-koder för hematologiska laboratorieundersökningar: hur får cellerna rätt koder? Rebecca Ceder, Barbro Klinteberg, Arne Mårtensson, Gunnar Nordin Ett stort tack till en mycket engagerad expertgrupp!!

Läs mer

2015-09-24. Urinprover. Urinstickor. Urin-, avförings- och sekretprover

2015-09-24. Urinprover. Urinstickor. Urin-, avförings- och sekretprover Urin-, avförings- och sekretprover SJSE12 OMVÅRDNADENS TEKNIK OCH METOD ANNELIE AUGUSTINSSON 2015-09-28 Urinprover Kvantitativ provtagning = urin samlas under ett dygn (07:00 07:00) och mäts därefter.

Läs mer

Landstinget Dalarna Sid 1(10) Laboratoriemedicin Nyhetsblad nr 2 MARS 2012

Landstinget Dalarna Sid 1(10) Laboratoriemedicin Nyhetsblad nr 2 MARS 2012 Landstinget Dalarna Sid 1(10) Labnytt INNEHÅLL: KLINISK KEMI KLINISK MIKROBIOLOGI KLINISK PATOLOGI/CYTOLOGI * TRANSFUSIONSMEDICIN * Ansvarig utgivare: Verksamhetschef för LmD. Redaktör: Vera Thorén Bengtsson

Läs mer

Landstinget Dalarna Sid 1 (6) Laboratoriemedicin Nyhetsblad nr 5 OKTOBER 2009

Landstinget Dalarna Sid 1 (6) Laboratoriemedicin Nyhetsblad nr 5 OKTOBER 2009 Landstinget Dalarna Sid 1 (6) Labnytt INNEHÅLL: KLINISK KEMI * KLINISK MIKROBIOLOGI * KLINISK PATOLOGI/CYTOLOGI * TRANSFUSIONSMEDICIN * Ansvarig utgivare: Verksamhetschef för LmD. Redaktör: Vera Thorén

Läs mer