Handels verksamhetsberättelse 2008

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Handels verksamhetsberättelse 2008"

Transkript

1 Handels verksamhetsberättelse 2008

2

3 Handels verksamhetsberättelse 2008 Handelsanställdas förbund Box 1146, Stockholm , fax org nr

4 foto Denny Lorentzen repro/tryckeri Elanders Sverige AB produktion Handelsanställdas förbund

5 Innehåll Förbundets ordförande om året som gått Handels vår organisation 5 7 Förbundsstyrelsen Verkställande utskottet 8 Revisorer 8 Avdelningsstrukturen 9 Förbundsrådet 9 Medlemsutveckling Storstadsprojekt Hedersmedlemmar Basorganisation Enskilt anslutna till a-kassan Kommunikation Informationsverksamhet 13 Handelsnytt 7 Ungdomsverksamhet 8 Studieverksamhet 9 Demokratiprojektet 0 Kulturstipendier Semesterstipendier Fritid Medlemsförsäkringar Avtalsförsäkringar 4 Avtal- och tjänstepension 5 Nämnder och arbetsgrupper samt övrig försäkringsverksamhet 5 Arbetsskador 7 Samverkan med andra förbund 7 Förbundets anställda 9 Förbundskontoret Administration Avdelningarna Kompetensutveckling 34 IT-verksamhet 5 Personalredovisning 6 Administration 41 Handels vår arbetsplats 43 Kollektivavtal och arbetsrätt 44 Gränslinjefrågor 44 Arbetsrätten 46 Konflikter 46 Branschutveckling 47 Bemanningsprojekt 49 Samhall 49 Medbestämmande 50 Centrala Yrkesförarrådet 50 Frisörbranschen 51 Arbetsmiljö 51 Skyddsombud 52 Handels i samhället 53 Facklig-politiska arbetet 54 Handels i världen 57 Internationellt arbete 58 Nordiskt 59 Årsredovisning 64 Slutord 83 Tabellbilagor 85

6 4

7 Förbundets ordförande om året som gått 2008 var ännu ett år som kom att präglas av ett medlemsbortfall, det första halvåret tappade vi drygt medlemmar. Därför var aktiviteter och åtgärder för att vända trenden och få fler att gå med den enskilt viktigaste frågan under 2008 och den kommer att fortsätta att vara det under På väg in i en avtalsrörelse måste vi se till att vi blir starkare för varje dag som går, annars riskerar vi att hamna i en situation där vår trovärdighet som företrädare för de anställda ifrågasätts. Bland de åtgärder som vi vidtog för att vända trenden fanns erbjudandet om gratismånader. Den som tecknade medlemskap under hösten slapp avgift till förbundet de två första månaderna. Alla avdelningar följde efter och bjöd även på sin del av avgiften, vilket innebar att alla nyinträdda medlemmar endast betalade avgiften till a-kassan. Ett djärvt projekt som startades under året var storstadsprojektet vars mål är att öka antalet medlemmar i åldrarna i våra tre storstadsregioner. Det är främst i dessa regioner och åldersgrupper som problemet att rekrytera medlemmar riskerar att bli akut om vi inte vidtar åtgärder för att bromsa och vända utvecklingen. Vid årsskiftet 2008/2009 hade projektet ännu inte nått de mål som satts upp, men arbetet fortsätter under Flera andra lokala och regionala projekt genomfördes. Tillsammans medförde alla dessa aktiviteter och direkta möten med oorganiserade att vi lyckades vända trenden och under det sista kvartalet 2008 såg vi en ökning av medlemsantalet månad för månad. Allra mest glädjande var att i stort sett hela ökningen kom bland yrkesaktiva i åldern år. Frågan om säkerhet i butik var central under året. Under 2008 ökade antalet butiksrån med 25 procent och totalt genomfördes över tusen butiksrån runt om i landet. Det här gör 2008 till det värsta året hittills i butiksrånens historia. Handels arbetade aktivt för att skapa en opinion kring att se butiksrån som en arbetsmiljöfråga, en syn som delas av arbetsgivarsidans KFO och Svensk Handel. Tillsammans genomförde vi inför julhandeln en kampanj för att öka användningen av kort vid betalning i butik. 5

8 Men det räcker inte. Vi måste göra mer. Därför kräver vi nu att alla butiker ska ha slutna kassasystem. Det finns små butiker till exempel i glesbygd där rånrisken är mindre och kostnaderna för att införa slutna system är för höga för att kunna ha råd med. I de fallen kan vi tänka oss att göra undantag, men då ska det ske efter en förhandling med oss och istället ska en handlingsplan baserad på vårt 13-punktsprogram upprättas. En viktig händelse under 2008 var LOkongressen. Flera av Handels motioner fick kongressens stöd, bland annat den motion vi lagt om en a-kassenivå på 90 procent på sikt. Vi fick även bra förståelse hos kongressombuden för vår syn på tjänstesektorns betydelse för samhällsutvecklingen och hur viktig vår sektor faktiskt är. Handels hade under 2008 en central och viktig roll i samarbetet kring Tjänstesektorn i samverkan och Handelns utvecklingsråd. Det är två samarbeten mellan arbetsgivare och arbetstagare som syftar till att lyfta statusen för tjänstesektorn. Det är viktigt att beslutsfattare på alla nivåer förstår vikten av forskning och utveckling även inom tjänstesektorn. Det krävs sådana satsningar för att tjänstesektorn ska kunna möta framtidens krav och i det samarbetet har facket en viktig och tydlig roll. Vi valde att ta rollen som en drivande kraft i det samarbetet. Den 1 juli genomfördes ännu en gång förändringar i a-kassereglerna. Dessa nya regler innebar att huvudansvaret vid heltids- eller deltidsarbetslöshet lades på den som antingen är eller riskerar att bli arbetslös. Samtidigt drabbades även Handels medlemmar av den ekonomiska krisen som eskalerade under hösten 2008 med en stigande arbetslöshet som följd. Mot bakgrund av den globala konjunkturens nedgång och finanskrisen som även drabbat vårt land har förbundet lagt ett förslag till ekonomiskt krispaket med ekonomiska satsningar för att stimulera konsumtionen och därmed skapa fler arbetstillfällen inom tjänstesektorn. Vår förhoppning är att regering och riksdag inser att en stark tjänstesektor med en expansiv detaljhandel är en av de motorer som drar Sverige ur krisen. Det ska vi fortsätta att arbeta för under Lars-Anders Häggström Förbundsordförande 6

9 Handels vår organisation Handels värdegrund Handels är den naturliga fackliga mötesplatsen för yrkesgrupper inom vårt verksamhetsområde. Vi följer kongressbeslutet att medlemmens behov och vilja utgör organisationens fokus. Handels är känt och uppfattas som en professionell och modern organisation, som har en betydande roll i samhällsdebatten och påverkar den allmänna utvecklingen. Detta bidrar till att tillvarata medlemmarnas intressen på såväl arbetsmarknaden, i näringslivet och i samhället i övrigt. Handels medarbetare upplever Handels som en attraktiv arbetsgivare med tydliga och realistiska mål, där olika delar samverkar och uppträder som en organisation. 7

10 Handels vår organisation Förbundsstyrelsen Verkställande utskottet Revisorer Förbundsstyrelsen har haft följande sammansättning: Lars-Anders Häggström, Susanna Gideonsson, Tommy Tillgren och Maria Bosdotter samtliga Stockholm, Lennart Bäck, Borås, Agneta Ramberg, Uppsala, Helén Sandgren-Stenmark, Göteborg, Anders Rydahl, Sundsvall, Melinda Hedström, Skellefteå, Oscar Englund, Växjö, Åsa Kratz, Eskilstuna, Therese Möller, Malmö och Roger Hemming, Borlänge, personalrepresentant. Förbundsstyrelsen har haft 14 protokollförda sammanträden, varav tre per capsulam. Verkställande utskottet har bestått av Lars-Anders Häggström, Susanna Gideonsson och Tommy Tillgren. Verkställande utskottet har haft 25 protokollförda möten. Förbundssekreteraren Gustaf Holmlund har varit protokollsekreterare både i förbundsstyrelsen och verkställande utskottet. Lars-Anders Häggström Förbundets revisorer har varit Inger Persson, Västerås, Ann-Christin Liljeros, Göteborg och Sonja Sennevall, Malmö. Dessutom har auktoriserade revisorn Sune Johnson, Stockholm deltagit i granskningsarbetet. Susanna Gideonsson Tommy Tillgren Maria Bosdotter Lennart Bäck Agneta Ramberg Helén Sandgren -Stenmark Anders Rydahl Melinda Hedström Oscar Englund Åsa Kratz Therese Möller Roger Hemming 8

11 Handels vår organisation Avdelningsstrukturen Förbundsrådet Den 1 januari 2008 fusionerades, i enlighet med förbundsrådets beslut, avd 8 Eskilstuna och avd 21 Västerås till en avdelning, avd 18 Västerås. Detta innebar att förbundet hade totalt 24 avdelningar under året. Avd 1 Malmö Avd 3 Halmstad Avd 4 Kristianstad Avd 6 Helsingborg Avd 9 Jönköping Avd 10 Trollhättan Avd 11 Örebro Avd 12 Borås Avd 13 Borlänge Avd 14 Skövde Avd 15 Visby Avd 16 Linköping Avd 17 Karlstad Avd 18 Västerås Avd 20 Stockholm Avd 24 Göteborg Avd 25 Norrköping Avd 26 Gävle Avd 27 Sundsvall Avd 28 Luleå Avd 29 Umeå Avd 30 Malmberget Avd 31 Växjö Avd 36 Uppsala Utöver nedanstående ledamöter har förbundsstyrelsens 13 ordinarie ledamöter ingått i förbundsrådet. Avd 1 Malmö Avd 3 Halmstad Avd 4 Kristianstad Avd 6 Helsingborg Avd 9 Jönköping Avd 10 Trollhättan Avd 11 Örebro Avd 12 Borås Avd 13 Borlänge Avd 14 Skövde Avd 15 Visby Avd 16 Linköping Avd 17 Karlstad Avd 18 Västerås Avd 20 Stockholm Avd 24 Göteborg Avd 25 Norrköping Avd 26 Gävle Avd 27 Sundsvall Avd 28 Luleå Avd 29 Umeå Avd 30 Malmberget Avd 31 Växjö Avd 36 Uppsala Kerry Johansson Lisbeth Nilsson Kerstin Rosell Michael Sjörén Gunnel Tegnér Marie Söderqvist Jane Larzon Rose-Marie Borgström Jan Brobjer Inger Sjöstrand Viola Olofsson Stefan Jansson Birgit Ludvigsson Therese Göthe Elisabeth Sandback Annika de Klonia Emma Lindqvist Kathe Nilsson Eva Calderon Jessica Samuelsson Tord Bengtsson Maria Hammarlund Christina Bäckman Lena Aronsson Maria Vängbo Mary Niva Ann Johansson Louise Baum Förbundsrådet sammanträdde en gång under året den maj. Under mötet behandlades bland annat verksamhetsberättelsen för 2007 samt revisionsberättelsen. Förbundsrådet fick rapport om avdelningarnas pågående verksamhet för 2008 och utvärderingen av verksamheten år Vidare fick förbundsrådet information om förbundets övergripande strategi, 9

12 Handels vår organisation övergripande mål och prioriterade verksamhet för år Förbundsrådet beslutade om bildande av nya avdelningar fr o m den 1 januari 2009 enligt följande: Handelsanställdas förbund avd 16 Linköping genom att avd 16 Linköping och avd 25 Norrköping slås samman samt att avdelningens säte blir Linköping, Handelsanställdas förbund avd 20 Stockholm genom att avd 20 Stockholm och avd 15 Visby slås samman samt att avdelningens säte blir Stockholm, Handelsanställdas förbund avd 33 Luleå genom att avd 28 Luleå och avd 30 Malmberget slås samman samt att avdelningens säte blir Luleå. Förbundsrådet gjorde ett kompletteringsval till förbundsstyrelsen och utsåg Emma Lindqvist, avd 20 Stockholm, som tredje suppleant för Maria Bosdotter och Marie Söderqvist, avd 9 Jönköping, som tredje suppleant för Oscar Englund. Rapport lämnades också vad gäller förhandlingar om det nya huvudavtalet mellan Svenskt Näringsliv och LO. Vidare fick förbundsrådet information om LOs ordinarie kongress den 31 maj-4 juni Förbundets representation bestod av 28 ombud, varav sex ombud var under 30 år och en under 35, våra nio ledamöter i LOs representantskap (Susanna Gideonsson, Tommy Tillgren, Maria Bosdotter, Agneta Ramberg, Helén Sandgren-Stenmark, Therese Möller, Anders Rydahl, John Haataja och Gustaf Holmlund) samt Lars-Anders Häggström som är ordinarie ledamot i LOs styrelse. Vårt förbund var det flitigaste förbundet vad gäller motioner till kongressen. Hela 23 procent av alla motioner kom från Handels och efter kongressen kunde konstateras att LO-kongressen blev mycket framgångsrik ur förbundets synvinkel. Exempelvis vann förbundets motion om att utreda möjligheten att bland LO-förbunden fördela resurserna mer solidariskt i syfte att stärka medlemsvärvarinsatserna i förbund som fungerar som ingångs- eller genomgångsförbund, gehör. Även när det gäller stärkta insatser för att motverka ohälsan i arbetslivet samt hur sjuk- och arbetslöshetsförsäkring bör utformas beslutade LO-kongressen i stort i enlighet med förbundets motioner. Vad det gäller försäkringarna kan nämnas att kongressen beslutade att LO ska verka för ett avskaffande av karensdagar samt att ersättningsnivåerna höjs till 90 procent. Gehör vanns även för en Handelsmotion om att verka för en förbättrad tandvård och jämställda löner. Vid mötet presenterades även boken Ordföranden berättar som tagits fram under Handels 100-årsprojekt. Bengt Lloyd, Ninel Jansson, Lars E Lindström och Sture Nordin berättade om sina år i förbundet med Stefan Carlén som samtalsledare. 10

13 Handels vår organisation Medlemsutveckling Storstadsprojektet Det totala medlemsantalet per den 31 december 2008 noterades till , en minskning jämfört med föregående år med medlemmar. För yrkesverksamma var antalet en minskning med medlemmar. Glädjande nog kunde vi under årets tre sista månader konstatera ett betydelsefullt trendbrott i medlemsutvecklingen, genom att notera en ökning för dessa månader på 306 medlemmar. Ökningen för yrkesaktiva blev 407 medlemmar för samma tid. Bakgrunden till förbundets speciella satsning för medlemsrekrytering i de tre storstadsavdelningarna Stockholm, Göteborg och Malmö är de stora minskningarna av antalet medlemmar i respektive avdelning (40 procent av den totala medlemsminskningen i förbundet). Projektet avses att pågå under tre år i form av ett antal delprojekt. Under 2008 startade projektet med rekrytering av de tre projektledarna Jessica Sandberg, Stockholm, Tina Ikonomidou, Malmö och Sofia Kloo, Göteborg, som har ansvaret för genomförandet av delprojekten under den treåriga storstadsprojektsperioden. Projektchef är Gunnar Lydin, försteombudsman i avd 4 Kristianstad. Under det första delprojektet perioden 25 augusti-15 november anställdes 24 rekryterare. På köpcentrum i de tre storstäderna hyrdes utrymme för en handelsmonter där intresserade fick information om medlemskap i Handels. Rekryterarna besökte också arbetsplatserna i köpcentrumen för att rekrytera medlemmar. Även ett stort antal övriga arbetsplatser fick besök av rekryterarna under hösten. En speciell hemsida skapades för projektet, handelscity.se och en helpdesk inrättades för att besvara frågor via telefon, e-post och sms. Rekryterarna var i kontakt med cirka personer för att informera om medlemskap i Handels. Under projekttiden mottogs drygt 400 inträdesblanketter. 11

14 Handels vår organisation Hedersmedlemmar Basorganisation Förbundsstyrelsen utsåg under året följande hedersmedlemmar: Avd 18 Västerås Eva Drotth och Solveig Bragman Avd 20 Stockholm Annika de Klonia och Katrin Mathiesen Avd 28 Luleå Arja Kantomaa Vid årets slut hade förbundet 171 (165) allmänna klubbar, 175 (172) branschklubbar och (1 050) firmaklubbar, totalt (1 387) klubbar. Antalet fackombud och handelsombud var 931 (949) respektive (7 124), antalet skyddsombud (3 604). Basorganisationstäckningen (firmaklubb, fack-/handels- och skyddsombud) 57 (58) procent för arbetsplatser med mer än en medlem. Samtliga siffror inom parentes avser föregående år. 12

15 Handels vår organisation Enskilt anslutna till a-kassan Kommunikation- och informationsverksamhet Antalet enskilt anslutna var (33 759) en minskning med 544 vilket är 26,8 procent i förhållande till yrkesverksamma medlemmar. Samtliga siffror inom parentes avser föregående år. Utgångspunkten för allt arbete som sker i kommunikationsgruppen är den av förbundsstyrelsen antagna kommunikationsstrategin som säger att Handels ska uppträda som en organisation. Arbetet med strategisk kommunikation har därmed fortsatt hög prioritet inom förbundet. Hela organisationen var under 2008 involverad i olika processer med att utveckla kommunikationen, det gäller både intern och extern kommunikation. En av dessa processer ledde fram till att Handels förbundsstyrelse i december antog en varumärkesplattform. Handels är därmed det första fackförbundet som tagit fram en varumärkesplattform. Arbetet skedde i samarbete med en professionell varumärkeskonsult. För att betona det som är speciellt med Handels formulerades några kärnvärden. Dessa summerar vårt varumärke och vårt karaktärsdrag. Det ska ge mottagaren en känsla av Handels och är således inte budskap vi använder i kommunikationen. Plattformen ligger till grund för att vi i all vår verksamhet kommunicerar och uppträder på ett samstämmigt sätt och därmed stärker Handels profil. Opinionsbildning Handels satsar på att bli synligt och stark i debatten. Därför arbetar vi även aktivt med opinionsbildning på olika plan. I början av året inleddes en flerårig satsning på att utbilda förtroendevalda i opinionsbildning och deras arbete har gett avtryck i bland annat media på det lokala planet runt om i landet. Vidare genomförde kommunikationsgruppen under 2008 medieträning för förbundets verkställande utskott vid några tillfällen. Arbetet bestod i träning inför kamera och i intervjusituationer samt utbildning i retorik. Arbetet fortsätter under

16 Handels vår organisation Media Kommunikationsgruppen utarbetade en mediepolicy som förbundsstyrelsen fastställde i mars. Förbundsstyrelsen fastslog också att media utgör en målgrupp för vår externa kommunikation eftersom det är en viktig kanal för Handels att nå ut med våra budskap. Under året har 57 pressmeddelanden publicerats centralt. Till detta kommer även många lokala pressmeddelanden och insändare. Tolv debattartiklar producerade av kommunikationsgruppen publicerades av media under året. Några exempel på särskilt uppmärksammade pressaktiviteter var: utspel om stopp för kontanter i butik. Pressmeddelandet som publicerades sista veckan i oktober gav upphov till ett flertal artiklar i lokal- och fackpress avtalsförhandlingarna i Västerås (ICA). Förutom att resultera i nyhetsartiklar på redaktionell plats i riks och lokalmedia samt fackpress intervjuades Handels representanter i både radio och i Expressen pressaktiviteter om Handels kortkampanj gav bra genomslag i såväl riks- som lokalmedia. Även fackpress och televisionen lyfte upp frågan på redaktionell plats Handels lyckades under året skapa ett ökat medieintresse. Från januaris 31 publicerade nyhetsnotiser och artiklar kring Handels stabiliserades antalet omnämnanden av förbundet på en nivå över 200 per månad, med toppar i mars (596) och oktober (461). Hemsidan Hemsidan har under 2008 endast genomgått smärre förändringar i gränssnittet. Det stora arbetet har i stället legat på innehållet det vill säga att göra sidan mer tillgänglig för medlemmar och press. Informationen har samlats i grupper där innehållet hör ihop. Till exempel kan artiklar om medlemsförmåner nu nås via samma meny och allt material om Videomix finns under en gemensam rubrik. Dessutom finns numer ett stort område information och texter om fördelarna med att bli medlem. Fokus för arbetet har varit att stödja det förbundsövergripande arbetet med att värva nya medlemmar. Mot slutet av 2008, när den ekonomiska krisen slog till, utvecklades området Har du råd att stå utanför?. Syftet med det är att stödja medlemmar som är eller riskerar att bli arbetslösa eller utförsäkrade på grund av sjukdom. En annan stor händelse som bevakats via hemsidan var LO-kongressen. Där fick ombud från Handels komma till tals och Handels egna motioner gick att följa hela vägen fram till beslut. Pressrummet har varit aktivt och uppdaterats kontinuerligt med både artiklar och pressmeddelanden. Under året har rubriken Signerat publicerats där Handels ordförande uttalar sig i olika frågor. Samverkansprojekt Kommunikationsgruppen har under året haft en central roll i informationsarbetet kring samarbetsorganisationen Tjänstesektorn i samverkan. Förutom deltagande i konferenser och workshops har gruppen även genomfört en kampanj vars mål är att öka användandet av kort vid betalning i butik. Kampanjens höjdpunkt var utdelandet av julkort runt om i landet fredagen 28 november, där även arbetsgivarsidans KFO och Svensk Handel medverkade. Samma morgon släpptes en rapport om rån i butik och de tre organisationerna hade en gemensam debattartikel om rapporten. 14

17 Handels vår organisation Syftet med aktionen var att påverka den vanliga konsumenten att handla med kort istället för med kontanter. Det kändes särskilt aktuellt att lyfta frågan i julhandeln när det är mycket pengar i omlopp och våra medlemmar är särskilt utsatta för rånrisker. Kampanjen fick bra genomslag i media. Storstadsprojektet Kommunikationsgruppen har under året varit en del av arbetet kring Handels särskilda medlemsvärvarsatsning i landets tre storstäder. Gruppens arbete har bestått i att vara strategiskt och kreativt bollplank till projektledningen men också att ta fram anbudsunderlag, sammanställa offertsvar och webbstatistik. Förtroendebrevet Förbundets förtroendevalda och anställda har under året regelbundet och i anslutning till förbundsstyrelsens sammanträden fått information om verksamhet och policyfrågor via förtroendebrevet. Syftet med detta är att dessa grupper ska vara bland de första att få veta vad som är på gång i organisationen. På så sätt stärks de i sin roll som företrädare för Handels och kan sprida informationen vidare till medlemmar och arbetskamrater. Materialproduktion Under våren tillsattes en referensgrupp med uppdrag att se över förbundets samlade trycksaksproduktion. Därför samlade gruppen in material från avdelningar och sådant som producerats centralt. Referensgruppen kunde konstatera att det råder brist på samordning av produktioner och dessutom saknas en sammanhållen handels profil. Slutsatsen var att det går att dra ned på antalet trycksaker och istället se till att det som produceras är av god kvalitet med tydligare målgrupper och med en modernare retorik. Utgångsläget för framtida produktioner blir den varumärkesplattform som antagits. Varje produktion ses över och om behov finns revideras befintligt material som efterfrågas. Under året har bland annat följande trycksaker tagits fram eller reviderats: Material att användas under vecka 6 Verksamhetsberättelsen Första maj material Material till Almedalen Medlemskalendern Vykort om sommarlöner Vykortsmall att använda när man vill komma i kontakt med en medlem Avgiftsfolder trycksaksmall med avdelningsanpassningar Annonser Blanketter Tjäna på facket om elevmedlemskap Ung i Handels om ungdomsverksamhet Medlemskap i Handels ger valuta för pengarna korta argument för medlemsvärvare Kanonerbjudande satsning på nya medlemmar med förmånligt erbjudande När trugade din chef på dig en löneförhöjning medlemsvärvning om löner och kollektivavtal Du är väl medlem i Handels? medlemsvärvning Råd och tips vid varsel och uppsägning information om vad som gäller Videomix skrift och DVD som dokumenterar konflikten med Videomix hösten 2007 Flygblad till Pridefestivalen Ordföranden berättar bok i Handels hundraårsskriftserie 15

18 Handels vår organisation Ombudsmän minns bok i Handels hundraårsskriftserie Arbetsbok Demokratiprojektet studiematerial Kontantlösa köp julkampanj tillsammans med Svensk Handel och KFO Intranätet Handels strävar efter att internt arbeta med tydliga målbilder. Det innebär att alla ska ha samma bild av Handels och vårt uppdrag och att den bilden stämmer med den vi ger av oss själva utåt. Därför ska vi alltid kommunicera internt i vår egen organisation innan vi kommunicerar och informerar externt. Förbundsstyrelsen beslutade redan 2007 att Handels ska bygga och introducera ett intranät i organisationen. Under 2008 startade arbetet på våren med en behovs- och användaranalys där alla i organisationen fick prioritera vad de behöver av ett intranät det dagliga arbetsverktyget för de flesta av oss. Genom arbete i projektgrupper, bestående av representanter med samtliga funktioner i hela organisationen, togs till sommaren en kravspecifikation fram om vad Handels önskar av ett nytt kommunikativt intranät. Efter sommaren upphandlades ett nytt publiceringsverktyg för intranätet, Epi Server. Arbetet med struktur och innehåll har tagits fram i en särskild projektgrupp och en designfirma har formgivit vårt nya intranät. Projektgruppens arbete har hela tiden prövats mot olika testgrupper i organisationen. Testpersonernas synpunkter har vägts in i arbetsprocessen. En styrgrupp har följt arbetet med täta sammankomster. Syftet med den interna informationen och kommunikationen är att: skapa förutsättningar för Handels företrädare att fungera som kommunikatörer och idébärare utveckla den interna informationen och kommunikationen då det är en naturlig del för kvalitetssäkring av den externa kommunikationen skapa en fastställd struktur för informations- och kommunikationsflödet i organisationen 16

19 Handels vår organisation Handelsnytt Handelsnytt har under 2008 kommit med elva utgåvor av papperstidningen. Redaktionen har dessutom dagligen producerat nyheter för tidningens webbsida, handelsnytt.se. Detta har sammanlagt kostat medlemmarna drygt fem kronor per medlem och månad, vilket är några ören mer än tidigare år. Orsaken till den något ökade kostnaden per medlem är att antalet medlemmar sjunkit. Ju fler medlemmar och högre tidningsupplaga, desto billigare blir tidningen per medlem, eftersom en stor del av kostnaderna är fasta kostnader (personal, tryckkostnad och så vidare). Tidningen kostar dock fortfarande extremt lite, få andra fackförbundstidningar har så låga kostnader. Tidningens annonsintäkter blev bättre än tidigare kronor (jämfört med kronor för 2007). Tidningens TS-upplaga är nu cirka exemplar, vilket stämmer ganska väl överens med det faktiska medlemstalet. (TS-upplagan är en viktig uppgift när man mäter tidningens storlek. Ju högre upplaga desto bättre, till exempel i förhållande till annonsörer). framgår bland annat att redaktionen med journalistisk självständighet ska bevaka frågor som berör medlemmars arbete och att det ska vara högt i tak när det gäller debatt och olika åsikter. Ett viktigt ämne som redaktionen har fördjupat sig i under året har varit att bevaka kollektivavtalen. Ett exempel på det är den serie artiklar som avslöjade att stora dagligvarukedjor låter bli att kräva kollektivavtal av sina underleverantörer, trots att deras egna etiska regler säger att de bör göra det. Ett annat ämne är medlemstappet, där tidningen i en rad nyhetsartiklar och reportage speglat orsakerna till varför många medlemmar lämnat facket och arbetet med att värva nya. Bland andra ämnen som Handelsnytt tagit upp under året finns hel- och deltidsfrågan, arbetsorganisation och scheman, nya avtal liksom hur handeln har utvecklats i stort, till exempel med näthandel och självbetjäningskassor. Bemanning Redaktionen har haft fem journalisttjänster under 2008, varav en är chefredaktör. Medlemskap i föreningar Handelsnytt är medlem i föreningen fackliga nyheter.nu, en gemensam webbsajt för 16 fackförbundstidningar. Tidningen är också medlem i föreningen Sveriges Tidskrifter. Tidningens innehåll Redaktionen arbetar efter den policy för innehållet som förbundsstyrelsen fastställt. I den 17

20 Handels vår organisation Ungdomsverksamhet Handels Centrala Ungdomskommitté (CUK) har under året haft fem protokollförda möten samt möte för verksamhetsplanering. CUK har fram till Vårträffen den 20 maj bestått av: Lars Nyander, ordf, avd 6 Helsingborg (syd) Jenny Tervo, avd 12 Borås (väst) Lina Swan, avd 13 Borlänge (mitt) Sophia Andersson, avd 20 Stockholm (Stockholm) Tobias Hagström, avd 28 Luleå (norr) Oscar Englund, avd 31 Växjö (öst) Mats Törnblom, avd 36 Uppsala (Mälardalen) Lars Nyander, Jenny Tervo, Lina Swan och Oscar Englund avgick vid Vårträffen. Till nya ledamöter valdes; region väst Martin Johansson, avd 3, region mitt Viktor Zackrisson, avd 13 och region öst Veronika Engelmann, avd 9. Mats Törnblom som valdes till ordförande avgick under året, varför Sophia Andersson (vice ordförande) tillträdde som ordinarie ordförande. Jenny Löwgren, avd 11 Örebro är ny ledamot efter Mats Törnblom. Efter Mats Törnbloms avgång valdes Victor Zackrisson till ny vice ordförande. Vårträffen Vårträffen hölls på Hotell Scandic Nord i Uppsala den maj. Representanter från avdelningarnas lokala ungdomskommittéer fanns på plats och totalt deltog 24 medlemmar. Vid konferensen medverkade Lars-Anders Häggström och Gustaf Holmlund från förbundet samt representanter från Folksam. Ann- Sofie Garsén från SAP talade om hotet från Sverigedemokraterna och främlingsfientlighet. En fråga som debatterades var hur banden till SSU ska stärkas och vilka frågor som ska prioriteras. Idéstipendium Årets idéstipendium på kronor delades ut till avdelning 10 Trollhättan. Avdelningen hade arrangerat ett ungdomsseminarium med utbildningsdag för medlemmar under 30 år. Bland annat medverkade representanter från polisen angående hot och rån samt från Folksam om avtalspension. Seminariet resulterade i flera anmälningar till Fackets grunder samt medlemsvärvning. Verksamhet Förutom att framlägga måldokument och budget har en av CUKs viktigaste uppgifter varit att ge stöd åt de lokala ungdomskommittéerna ute i landet. Regionträffar Centrala Ungdomskommittén har även haft regionträffar med de lokala ungdomskommittéerna (LUK) runt om i landet. På regionträffarna har olika gäster och föreläsare bjudits in, bland annat politiker från socialdemokraterna, representanter från SSU och projektledarna för Storstadsprojektet. Almedalsveckan Den 7-9 juli deltog Tobias Hagström, Mats Törnblom, Martin Johansson samt Andreas Hellström i fackelstafetten samt medverkade i övriga Play Fair aktiviteter med koppling till OS i Kina. 18

21 Handels vår organisation Studieverksamhet Europride Den 31 juli-3 augusti bemannade Sophia Andersson, Mats Törnblom, Sofi Connysson, Veronika Engelmann och Viktor Zackrisson LOs tält på Prideområdet. Konferens i Sörmarka, Norge Den oktober deltog Sophia Andersson på en LO-konferens i Norge efter inbjudan av HK i Norge. Sophia deltog i seminarier och föreläsningar. Varje enskilt förbund hade en egen förmiddag där Sophia talade om ungdomsverksamheten i Sverige tillsammans med gruppen från HK. Fackets grunder är en utbildning som samordnas genom LO och vänder sig till medlemmar upp till 30 år. Syftet är att kursdeltagare efter genomgången utbildning skall bli motiverade att engagera sig mer fackligt och politiskt genom att åta sig förtroendeuppdrag. Handels har som mål att en procent av medlemmarna under 30 år ska gå Fackets grunder per år. Målet för 2008 var uppsatt till 418 (467) utbildade medlemmar. 278 (149) medlemmar har genomgått kursen, vilket motsvarar 0,8 procent, således en ökning jämfört med föregående år. UNI-Youth Barcelona, Spanien Den oktober representerade Sophia Andersson och Lars Nyander UNI-Youth konferensen i Barcelona. Lars Nyander blev invald i UNI-Youths ungdomsstyrgrupp. Skolinformation är en utbildning/information från avdelningarna vid besök på gymnasieskolorna. Målet för 2008 var uppsatt till 328 (361) skolpresentationer. Under året har avdelningarna genomfört 311 (227) skolpresentationer. Vid dessa tillfällen har de mött elever. Alla medlemmars kurs Alla medlemmars kurs har under 2008 bestått av fem delar; Medlemskap, Avtal, Försäkringar, Miljö samt Handels 100 år. Målet för 2008 var uppsatt till (3 971) utbildade medlemmar (4 521) medlemmar har deltagit i Alla medlemmars kurs. Detta betyder en avsevärd ökning mot tidigare år, speciellt om hänsyn tas till det lägre medlemsantalet. 19

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse FACKET FÖR SKOGS-, TRÄ- OCH GRAFISK BRANSCH www.gsfacket.se FACKET FÖR SKOGS-, TRÄ- OCH GRAFISK BRANSCH 2012 2012 Verksamhetsberättelse och Årsredovisning Innehåll Förord 2 Verkställande

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2014 2015 Seko, Service- och kommunikationsfacket Grafisk form: JINAB Tryck: Fasab/Seko 2015 15.05 Innehåll Verksamhetsberättelse 2014...5 Ordförande har ordet... 5 Organisera och

Läs mer

Innehåll. Förord... 2. Opinionsbildning... 4. Förhandlingsverksamhet... 12. Medlemsservice... 18. Förbundsövergripande... 24. Personal...

Innehåll. Förord... 2. Opinionsbildning... 4. Förhandlingsverksamhet... 12. Medlemsservice... 18. Förbundsövergripande... 24. Personal... Årsredovisning 2012 Innehåll Förord... 2 Opinionsbildning... 4 Förhandlingsverksamhet... 12 Medlemsservice... 18 Förbundsövergripande... 24 Personal... 26 Förvaltningsberättelse... 30 Resultaträkning,

Läs mer

Skärpta krav på anställningar. B Kollektivavtal, anställningsformer och anställningstrygghet. fakta och information från seko.

Skärpta krav på anställningar. B Kollektivavtal, anställningsformer och anställningstrygghet. fakta och information från seko. fakta och information från seko december 2005 Skärpta krav på anställningar B Kollektivavtal, anställningsformer och anställningstrygghet är SEKO Postens tre fackliga kärnfrågor under det kommande verksamhetsåret.

Läs mer

MÅL OCH VISION 2022 BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014

MÅL OCH VISION 2022 BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 MÅL OCH VISION 2022 BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 Förord Byggnads förbundsstyrelse beslutade i december 2012 att tillsätta en kongressutredning med följande uppdrag: Organisationen står inför många

Läs mer

1 Mötets öppnande Frilans Riks ordförande Petra Quiding hälsade välkommen och öppnade mötet.

1 Mötets öppnande Frilans Riks ordförande Petra Quiding hälsade välkommen och öppnade mötet. ÅRSMÖTESPROTOKOLL Frilans Riks, distrikt inom Svenska Journalistförbundet 18 mars 2005, kl. 10.00-18.00 Estniska Föreningen, Stockholm 1 Mötets öppnande Frilans Riks ordförande Petra Quiding hälsade välkommen

Läs mer

Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2013

Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2013 Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2013 1 Innehåll Vision det här är vi... 3 Ordförande Annika Strandhäll om året som gått... 5 Mål, medlemslöfte och hjärtefrågor 2013... 7 Mål: Tillsammans rekryterar

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 arenagruppen politikens och idéernas arena... 5 arena medier... 9 bokförlagen atlas och premiss... 15 arena idé... 21 arenauniversitetet... 26 arena

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2011 Innehåll Det här är Byggnads... 3 Så styrs Byggnads...4 Byggnads avdelningar och regioner... 5 Hans Tilly, förbundsordförande...6 Byggnads förbundskontor...9 Förbundsfullmäktige...

Läs mer

Årsredovisning Verksamhetsberättelse. Verksamhetsberättelse. ksamhetsberättelse Årsredovisning

Årsredovisning Verksamhetsberättelse. Verksamhetsberättelse. ksamhetsberättelse Årsredovisning 012 2012 Årsredovisning Verksamhetsberättelse sning2 Verksamhetsberättelse 2012Årsre 012 ksamhetsberättelse Årsredovisning 2012 20 FTF facket för försäkring och finans är ett fackförbund specialiserat

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2013 1 Innehåll Det här är Byggnads...3 Johan Lindholm, ordförande...4 RESURSER Byggnads resurser...6 Så här användes förbundets resurser 2013...7 Årets dominerande frågor viktiga

Läs mer

erksamhets erättelse Jobbkongressen 2009

erksamhets erättelse Jobbkongressen 2009 erksamhets erättelse 007 2008 Jobbkongressen 2009 Verksamhetsberättelse och Ekonomisk berättelse 2007 2008 Socialdemokratiska partistyrelsen överlämnar härmed till partiets 36e ordinarie kongress, den

Läs mer

Kommunal sektion 26. Välkommen till demokratiafton. Festival Kommunal blev en fest. Café för daglediga. KMC Gullmarsplan

Kommunal sektion 26. Välkommen till demokratiafton. Festival Kommunal blev en fest. Café för daglediga. KMC Gullmarsplan Kommunal sektion 26 KMC Gullmarsplan Besöksadress:Gullmarsvägen 29 Telefon 08-508 46 240 Sektion 26 omfattar stadsdelarna Hammarby- Skarpnäck,Farsta,Vantör,Enskede-Årsta,Katarina-Sofia och Norrmalm,Care

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 Socialdemokraterna i Uppsala län 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida Distriktsstyrelse 3 Revisorer 3 Valberedning 3 Distriktsexpedition och personal 4 Verksamhetsområde och organisation

Läs mer

Webbtidning för medlemmar i ST inom Posten Nummer 10-2011

Webbtidning för medlemmar i ST inom Posten Nummer 10-2011 Webbtidning för medlemmar i Nummer 0-0 Läs i detta nummer Fackförbundet ST Ordföranden har ordet Värdet av fackligt medlemskap... Sidan Grundläggande värderingar Vår syn inom vissa områden Sidan -6 Posten

Läs mer

Välkommen till RBU! www.rbu.se 08-6777300 BLI MEDLEM I RBU! Var vänlig texta! Vill bli medlem

Välkommen till RBU! www.rbu.se 08-6777300 BLI MEDLEM I RBU! Var vänlig texta! Vill bli medlem BLI MEDLEM I RBU! Var vänlig texta! Vill bli medlem Välkommen till RBU! Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar (RBU) arbetar för ett rättvist samhälle och ett utvecklande liv för barn och

Läs mer

Filosofi från öst visar vägen

Filosofi från öst visar vägen Uppdrag: Vad skapar tilltro? DAGENS SOCIALFÖRSÄKRING #6 september 2012 tidningen för dig i försäkringskassan stort intresse för FKfakturor TEMA: LEAN Filosofi från öst visar vägen #6 INNEHÅLL Det gör ont

Läs mer

SKR. Verksamhets berättelse. www.kvinnojouren.se. Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund. MailJouren

SKR. Verksamhets berättelse. www.kvinnojouren.se. Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund. MailJouren SKR Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund Läs om MailJouren Tjejjouren.se barnperspektivet sexköpslagen Jourbesök med mera... 2010 Verksamhets berättelse www.kvinnojouren.se 1 Inledning Min resa

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 2011 Innehåll Förord 3 Kongress i Ronneby 5 Event 6 SPF engagerat i Almedalsveckan 6 SPF:s tävling Seniorvänlig kommun 6 Två seminarier väcker uppmärksamhet 7 Träffa SPF på mässan

Läs mer

RALS 2010-2012 Så blev den KRÖNIKÖR: DEBATT REPORTAGE. Anders Carlberg: Relationer är A och O. Stämman: Morgan Johansson och Lena Nitz

RALS 2010-2012 Så blev den KRÖNIKÖR: DEBATT REPORTAGE. Anders Carlberg: Relationer är A och O. Stämman: Morgan Johansson och Lena Nitz POLISEN FACKLIG TIDSKRIFT FÖR POLISFÖRBUNDET STOCKHOLMS LÄN Nr 1 april 2012 RALS 2010-2012 Så blev den DEBATT Johan Svanestrand: Vilket ledarskap har vi inom Polisen? REPORTAGE Stämman: Morgan Johansson

Läs mer

Samtliga årsmöteshandlingar

Samtliga årsmöteshandlingar S Samtliga årsmöteshandlingar ks i R s n a l Fri ET Ö M Å-R-S---- 2014 nsalen) edé lm (H il ho Stock den 3 apr i t e s u n BF-h Torsdage A : s t : m Pla Datu 1 Dagordning 1 Mötet öppnas (kl 10.00) 2 Val

Läs mer

Distriktskongress 2015 Lördagen den 11 april Ronneby

Distriktskongress 2015 Lördagen den 11 april Ronneby Distriktskongress 2015 Lördagen den 11 april Ronneby Socialdemokraterna Blekinge 2 3 1. Kongressen öppnas Förslag till Dagordning 2. Fastställande av ombudsförteckning 3. Fastställande av dagordning 4.

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Utvärdering av försöksverksamhet med regionala ombud inom Motormännen

Utvärdering av försöksverksamhet med regionala ombud inom Motormännen 2014-02-25 Utvärdering av försöksverksamhet med regionala ombud inom Motormännen 1. Inledning Till kongressen 2012 inkom en motion om att undersöka möjligheten att tillsätta ett regionalt ombud för Västra

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE med årsredovisning 2014 för koncernen

VERKSAMHETSBERÄTTELSE med årsredovisning 2014 för koncernen VERKSAMHETSBERÄTTELSE med årsredovisning 2014 för koncernen Innehållsförteckning Verksamhetsberättelse 3 Årsredovisning PLR och koncernredovisning 19 Revisionsberättelse PLR 37 Årsredovisning PLS 38 Revisionsberättelse

Läs mer

Medlemskapets värde Visstidsanställda

Medlemskapets värde Visstidsanställda 2008-02-15 Medlemskapets värde Visstidsanställda slutrapport Inledning På uppdrag av styrgruppen för Medlemskapets värde har en projektgrupp bildats för att analysera och finna lösningar på problemet med

Läs mer

Innehåll. Förord... 2. Opinionsbildning... 4. Förhandlingsverksamhet... 10. Medlemsservice... 14. Förbundsövergripande... 18. Personal...

Innehåll. Förord... 2. Opinionsbildning... 4. Förhandlingsverksamhet... 10. Medlemsservice... 14. Förbundsövergripande... 18. Personal... Årsredovisning 2011 Innehåll Förord... 2 Opinionsbildning... 4 Förhandlingsverksamhet... 10 Medlemsservice... 14 Förbundsövergripande... 18 Personal... 20 Förvaltningsberättelse... 24 Resultaträkning,

Läs mer

Riksförbundet FUB Årsredovisning 2011

Riksförbundet FUB Årsredovisning 2011 Riksförbundet FUB Årsredovisning 2011 Omslag: Markus och Liselott Andersson Foto: Kerstin Roshed Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Sid Allmänt om FUB 2 Ekonomiskt resultat, ställning och personal

Läs mer

Ordförande har ordet 2006

Ordförande har ordet 2006 Verksamhetsberättelse 2006 Ordförande har ordet 2006 Så har ännu ett händelserikt år gått, ett år fyllt av kreativt engagemang och en hel del slit. RFSU:s verksamhet växer lokalt, nationellt och internationellt,

Läs mer

Grundbok för försäkringsinformatörer

Grundbok för försäkringsinformatörer Ditt uppdrag som försäkringsinformatör Grundbok för försäkringsinformatörer 2013 Ditt uppdrag som försäkringsinformatör Landsorganisationen i Sverige 2013 Produktion: Bilda Förlag & Idé Illustratör: Olle

Läs mer