Handels verksamhetsberättelse 2008

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Handels verksamhetsberättelse 2008"

Transkript

1 Handels verksamhetsberättelse 2008

2

3 Handels verksamhetsberättelse 2008 Handelsanställdas förbund Box 1146, Stockholm , fax org nr

4 foto Denny Lorentzen repro/tryckeri Elanders Sverige AB produktion Handelsanställdas förbund

5 Innehåll Förbundets ordförande om året som gått Handels vår organisation 5 7 Förbundsstyrelsen Verkställande utskottet 8 Revisorer 8 Avdelningsstrukturen 9 Förbundsrådet 9 Medlemsutveckling Storstadsprojekt Hedersmedlemmar Basorganisation Enskilt anslutna till a-kassan Kommunikation Informationsverksamhet 13 Handelsnytt 7 Ungdomsverksamhet 8 Studieverksamhet 9 Demokratiprojektet 0 Kulturstipendier Semesterstipendier Fritid Medlemsförsäkringar Avtalsförsäkringar 4 Avtal- och tjänstepension 5 Nämnder och arbetsgrupper samt övrig försäkringsverksamhet 5 Arbetsskador 7 Samverkan med andra förbund 7 Förbundets anställda 9 Förbundskontoret Administration Avdelningarna Kompetensutveckling 34 IT-verksamhet 5 Personalredovisning 6 Administration 41 Handels vår arbetsplats 43 Kollektivavtal och arbetsrätt 44 Gränslinjefrågor 44 Arbetsrätten 46 Konflikter 46 Branschutveckling 47 Bemanningsprojekt 49 Samhall 49 Medbestämmande 50 Centrala Yrkesförarrådet 50 Frisörbranschen 51 Arbetsmiljö 51 Skyddsombud 52 Handels i samhället 53 Facklig-politiska arbetet 54 Handels i världen 57 Internationellt arbete 58 Nordiskt 59 Årsredovisning 64 Slutord 83 Tabellbilagor 85

6 4

7 Förbundets ordförande om året som gått 2008 var ännu ett år som kom att präglas av ett medlemsbortfall, det första halvåret tappade vi drygt medlemmar. Därför var aktiviteter och åtgärder för att vända trenden och få fler att gå med den enskilt viktigaste frågan under 2008 och den kommer att fortsätta att vara det under På väg in i en avtalsrörelse måste vi se till att vi blir starkare för varje dag som går, annars riskerar vi att hamna i en situation där vår trovärdighet som företrädare för de anställda ifrågasätts. Bland de åtgärder som vi vidtog för att vända trenden fanns erbjudandet om gratismånader. Den som tecknade medlemskap under hösten slapp avgift till förbundet de två första månaderna. Alla avdelningar följde efter och bjöd även på sin del av avgiften, vilket innebar att alla nyinträdda medlemmar endast betalade avgiften till a-kassan. Ett djärvt projekt som startades under året var storstadsprojektet vars mål är att öka antalet medlemmar i åldrarna i våra tre storstadsregioner. Det är främst i dessa regioner och åldersgrupper som problemet att rekrytera medlemmar riskerar att bli akut om vi inte vidtar åtgärder för att bromsa och vända utvecklingen. Vid årsskiftet 2008/2009 hade projektet ännu inte nått de mål som satts upp, men arbetet fortsätter under Flera andra lokala och regionala projekt genomfördes. Tillsammans medförde alla dessa aktiviteter och direkta möten med oorganiserade att vi lyckades vända trenden och under det sista kvartalet 2008 såg vi en ökning av medlemsantalet månad för månad. Allra mest glädjande var att i stort sett hela ökningen kom bland yrkesaktiva i åldern år. Frågan om säkerhet i butik var central under året. Under 2008 ökade antalet butiksrån med 25 procent och totalt genomfördes över tusen butiksrån runt om i landet. Det här gör 2008 till det värsta året hittills i butiksrånens historia. Handels arbetade aktivt för att skapa en opinion kring att se butiksrån som en arbetsmiljöfråga, en syn som delas av arbetsgivarsidans KFO och Svensk Handel. Tillsammans genomförde vi inför julhandeln en kampanj för att öka användningen av kort vid betalning i butik. 5

8 Men det räcker inte. Vi måste göra mer. Därför kräver vi nu att alla butiker ska ha slutna kassasystem. Det finns små butiker till exempel i glesbygd där rånrisken är mindre och kostnaderna för att införa slutna system är för höga för att kunna ha råd med. I de fallen kan vi tänka oss att göra undantag, men då ska det ske efter en förhandling med oss och istället ska en handlingsplan baserad på vårt 13-punktsprogram upprättas. En viktig händelse under 2008 var LOkongressen. Flera av Handels motioner fick kongressens stöd, bland annat den motion vi lagt om en a-kassenivå på 90 procent på sikt. Vi fick även bra förståelse hos kongressombuden för vår syn på tjänstesektorns betydelse för samhällsutvecklingen och hur viktig vår sektor faktiskt är. Handels hade under 2008 en central och viktig roll i samarbetet kring Tjänstesektorn i samverkan och Handelns utvecklingsråd. Det är två samarbeten mellan arbetsgivare och arbetstagare som syftar till att lyfta statusen för tjänstesektorn. Det är viktigt att beslutsfattare på alla nivåer förstår vikten av forskning och utveckling även inom tjänstesektorn. Det krävs sådana satsningar för att tjänstesektorn ska kunna möta framtidens krav och i det samarbetet har facket en viktig och tydlig roll. Vi valde att ta rollen som en drivande kraft i det samarbetet. Den 1 juli genomfördes ännu en gång förändringar i a-kassereglerna. Dessa nya regler innebar att huvudansvaret vid heltids- eller deltidsarbetslöshet lades på den som antingen är eller riskerar att bli arbetslös. Samtidigt drabbades även Handels medlemmar av den ekonomiska krisen som eskalerade under hösten 2008 med en stigande arbetslöshet som följd. Mot bakgrund av den globala konjunkturens nedgång och finanskrisen som även drabbat vårt land har förbundet lagt ett förslag till ekonomiskt krispaket med ekonomiska satsningar för att stimulera konsumtionen och därmed skapa fler arbetstillfällen inom tjänstesektorn. Vår förhoppning är att regering och riksdag inser att en stark tjänstesektor med en expansiv detaljhandel är en av de motorer som drar Sverige ur krisen. Det ska vi fortsätta att arbeta för under Lars-Anders Häggström Förbundsordförande 6

9 Handels vår organisation Handels värdegrund Handels är den naturliga fackliga mötesplatsen för yrkesgrupper inom vårt verksamhetsområde. Vi följer kongressbeslutet att medlemmens behov och vilja utgör organisationens fokus. Handels är känt och uppfattas som en professionell och modern organisation, som har en betydande roll i samhällsdebatten och påverkar den allmänna utvecklingen. Detta bidrar till att tillvarata medlemmarnas intressen på såväl arbetsmarknaden, i näringslivet och i samhället i övrigt. Handels medarbetare upplever Handels som en attraktiv arbetsgivare med tydliga och realistiska mål, där olika delar samverkar och uppträder som en organisation. 7

10 Handels vår organisation Förbundsstyrelsen Verkställande utskottet Revisorer Förbundsstyrelsen har haft följande sammansättning: Lars-Anders Häggström, Susanna Gideonsson, Tommy Tillgren och Maria Bosdotter samtliga Stockholm, Lennart Bäck, Borås, Agneta Ramberg, Uppsala, Helén Sandgren-Stenmark, Göteborg, Anders Rydahl, Sundsvall, Melinda Hedström, Skellefteå, Oscar Englund, Växjö, Åsa Kratz, Eskilstuna, Therese Möller, Malmö och Roger Hemming, Borlänge, personalrepresentant. Förbundsstyrelsen har haft 14 protokollförda sammanträden, varav tre per capsulam. Verkställande utskottet har bestått av Lars-Anders Häggström, Susanna Gideonsson och Tommy Tillgren. Verkställande utskottet har haft 25 protokollförda möten. Förbundssekreteraren Gustaf Holmlund har varit protokollsekreterare både i förbundsstyrelsen och verkställande utskottet. Lars-Anders Häggström Förbundets revisorer har varit Inger Persson, Västerås, Ann-Christin Liljeros, Göteborg och Sonja Sennevall, Malmö. Dessutom har auktoriserade revisorn Sune Johnson, Stockholm deltagit i granskningsarbetet. Susanna Gideonsson Tommy Tillgren Maria Bosdotter Lennart Bäck Agneta Ramberg Helén Sandgren -Stenmark Anders Rydahl Melinda Hedström Oscar Englund Åsa Kratz Therese Möller Roger Hemming 8

11 Handels vår organisation Avdelningsstrukturen Förbundsrådet Den 1 januari 2008 fusionerades, i enlighet med förbundsrådets beslut, avd 8 Eskilstuna och avd 21 Västerås till en avdelning, avd 18 Västerås. Detta innebar att förbundet hade totalt 24 avdelningar under året. Avd 1 Malmö Avd 3 Halmstad Avd 4 Kristianstad Avd 6 Helsingborg Avd 9 Jönköping Avd 10 Trollhättan Avd 11 Örebro Avd 12 Borås Avd 13 Borlänge Avd 14 Skövde Avd 15 Visby Avd 16 Linköping Avd 17 Karlstad Avd 18 Västerås Avd 20 Stockholm Avd 24 Göteborg Avd 25 Norrköping Avd 26 Gävle Avd 27 Sundsvall Avd 28 Luleå Avd 29 Umeå Avd 30 Malmberget Avd 31 Växjö Avd 36 Uppsala Utöver nedanstående ledamöter har förbundsstyrelsens 13 ordinarie ledamöter ingått i förbundsrådet. Avd 1 Malmö Avd 3 Halmstad Avd 4 Kristianstad Avd 6 Helsingborg Avd 9 Jönköping Avd 10 Trollhättan Avd 11 Örebro Avd 12 Borås Avd 13 Borlänge Avd 14 Skövde Avd 15 Visby Avd 16 Linköping Avd 17 Karlstad Avd 18 Västerås Avd 20 Stockholm Avd 24 Göteborg Avd 25 Norrköping Avd 26 Gävle Avd 27 Sundsvall Avd 28 Luleå Avd 29 Umeå Avd 30 Malmberget Avd 31 Växjö Avd 36 Uppsala Kerry Johansson Lisbeth Nilsson Kerstin Rosell Michael Sjörén Gunnel Tegnér Marie Söderqvist Jane Larzon Rose-Marie Borgström Jan Brobjer Inger Sjöstrand Viola Olofsson Stefan Jansson Birgit Ludvigsson Therese Göthe Elisabeth Sandback Annika de Klonia Emma Lindqvist Kathe Nilsson Eva Calderon Jessica Samuelsson Tord Bengtsson Maria Hammarlund Christina Bäckman Lena Aronsson Maria Vängbo Mary Niva Ann Johansson Louise Baum Förbundsrådet sammanträdde en gång under året den maj. Under mötet behandlades bland annat verksamhetsberättelsen för 2007 samt revisionsberättelsen. Förbundsrådet fick rapport om avdelningarnas pågående verksamhet för 2008 och utvärderingen av verksamheten år Vidare fick förbundsrådet information om förbundets övergripande strategi, 9

12 Handels vår organisation övergripande mål och prioriterade verksamhet för år Förbundsrådet beslutade om bildande av nya avdelningar fr o m den 1 januari 2009 enligt följande: Handelsanställdas förbund avd 16 Linköping genom att avd 16 Linköping och avd 25 Norrköping slås samman samt att avdelningens säte blir Linköping, Handelsanställdas förbund avd 20 Stockholm genom att avd 20 Stockholm och avd 15 Visby slås samman samt att avdelningens säte blir Stockholm, Handelsanställdas förbund avd 33 Luleå genom att avd 28 Luleå och avd 30 Malmberget slås samman samt att avdelningens säte blir Luleå. Förbundsrådet gjorde ett kompletteringsval till förbundsstyrelsen och utsåg Emma Lindqvist, avd 20 Stockholm, som tredje suppleant för Maria Bosdotter och Marie Söderqvist, avd 9 Jönköping, som tredje suppleant för Oscar Englund. Rapport lämnades också vad gäller förhandlingar om det nya huvudavtalet mellan Svenskt Näringsliv och LO. Vidare fick förbundsrådet information om LOs ordinarie kongress den 31 maj-4 juni Förbundets representation bestod av 28 ombud, varav sex ombud var under 30 år och en under 35, våra nio ledamöter i LOs representantskap (Susanna Gideonsson, Tommy Tillgren, Maria Bosdotter, Agneta Ramberg, Helén Sandgren-Stenmark, Therese Möller, Anders Rydahl, John Haataja och Gustaf Holmlund) samt Lars-Anders Häggström som är ordinarie ledamot i LOs styrelse. Vårt förbund var det flitigaste förbundet vad gäller motioner till kongressen. Hela 23 procent av alla motioner kom från Handels och efter kongressen kunde konstateras att LO-kongressen blev mycket framgångsrik ur förbundets synvinkel. Exempelvis vann förbundets motion om att utreda möjligheten att bland LO-förbunden fördela resurserna mer solidariskt i syfte att stärka medlemsvärvarinsatserna i förbund som fungerar som ingångs- eller genomgångsförbund, gehör. Även när det gäller stärkta insatser för att motverka ohälsan i arbetslivet samt hur sjuk- och arbetslöshetsförsäkring bör utformas beslutade LO-kongressen i stort i enlighet med förbundets motioner. Vad det gäller försäkringarna kan nämnas att kongressen beslutade att LO ska verka för ett avskaffande av karensdagar samt att ersättningsnivåerna höjs till 90 procent. Gehör vanns även för en Handelsmotion om att verka för en förbättrad tandvård och jämställda löner. Vid mötet presenterades även boken Ordföranden berättar som tagits fram under Handels 100-årsprojekt. Bengt Lloyd, Ninel Jansson, Lars E Lindström och Sture Nordin berättade om sina år i förbundet med Stefan Carlén som samtalsledare. 10

13 Handels vår organisation Medlemsutveckling Storstadsprojektet Det totala medlemsantalet per den 31 december 2008 noterades till , en minskning jämfört med föregående år med medlemmar. För yrkesverksamma var antalet en minskning med medlemmar. Glädjande nog kunde vi under årets tre sista månader konstatera ett betydelsefullt trendbrott i medlemsutvecklingen, genom att notera en ökning för dessa månader på 306 medlemmar. Ökningen för yrkesaktiva blev 407 medlemmar för samma tid. Bakgrunden till förbundets speciella satsning för medlemsrekrytering i de tre storstadsavdelningarna Stockholm, Göteborg och Malmö är de stora minskningarna av antalet medlemmar i respektive avdelning (40 procent av den totala medlemsminskningen i förbundet). Projektet avses att pågå under tre år i form av ett antal delprojekt. Under 2008 startade projektet med rekrytering av de tre projektledarna Jessica Sandberg, Stockholm, Tina Ikonomidou, Malmö och Sofia Kloo, Göteborg, som har ansvaret för genomförandet av delprojekten under den treåriga storstadsprojektsperioden. Projektchef är Gunnar Lydin, försteombudsman i avd 4 Kristianstad. Under det första delprojektet perioden 25 augusti-15 november anställdes 24 rekryterare. På köpcentrum i de tre storstäderna hyrdes utrymme för en handelsmonter där intresserade fick information om medlemskap i Handels. Rekryterarna besökte också arbetsplatserna i köpcentrumen för att rekrytera medlemmar. Även ett stort antal övriga arbetsplatser fick besök av rekryterarna under hösten. En speciell hemsida skapades för projektet, handelscity.se och en helpdesk inrättades för att besvara frågor via telefon, e-post och sms. Rekryterarna var i kontakt med cirka personer för att informera om medlemskap i Handels. Under projekttiden mottogs drygt 400 inträdesblanketter. 11

14 Handels vår organisation Hedersmedlemmar Basorganisation Förbundsstyrelsen utsåg under året följande hedersmedlemmar: Avd 18 Västerås Eva Drotth och Solveig Bragman Avd 20 Stockholm Annika de Klonia och Katrin Mathiesen Avd 28 Luleå Arja Kantomaa Vid årets slut hade förbundet 171 (165) allmänna klubbar, 175 (172) branschklubbar och (1 050) firmaklubbar, totalt (1 387) klubbar. Antalet fackombud och handelsombud var 931 (949) respektive (7 124), antalet skyddsombud (3 604). Basorganisationstäckningen (firmaklubb, fack-/handels- och skyddsombud) 57 (58) procent för arbetsplatser med mer än en medlem. Samtliga siffror inom parentes avser föregående år. 12

15 Handels vår organisation Enskilt anslutna till a-kassan Kommunikation- och informationsverksamhet Antalet enskilt anslutna var (33 759) en minskning med 544 vilket är 26,8 procent i förhållande till yrkesverksamma medlemmar. Samtliga siffror inom parentes avser föregående år. Utgångspunkten för allt arbete som sker i kommunikationsgruppen är den av förbundsstyrelsen antagna kommunikationsstrategin som säger att Handels ska uppträda som en organisation. Arbetet med strategisk kommunikation har därmed fortsatt hög prioritet inom förbundet. Hela organisationen var under 2008 involverad i olika processer med att utveckla kommunikationen, det gäller både intern och extern kommunikation. En av dessa processer ledde fram till att Handels förbundsstyrelse i december antog en varumärkesplattform. Handels är därmed det första fackförbundet som tagit fram en varumärkesplattform. Arbetet skedde i samarbete med en professionell varumärkeskonsult. För att betona det som är speciellt med Handels formulerades några kärnvärden. Dessa summerar vårt varumärke och vårt karaktärsdrag. Det ska ge mottagaren en känsla av Handels och är således inte budskap vi använder i kommunikationen. Plattformen ligger till grund för att vi i all vår verksamhet kommunicerar och uppträder på ett samstämmigt sätt och därmed stärker Handels profil. Opinionsbildning Handels satsar på att bli synligt och stark i debatten. Därför arbetar vi även aktivt med opinionsbildning på olika plan. I början av året inleddes en flerårig satsning på att utbilda förtroendevalda i opinionsbildning och deras arbete har gett avtryck i bland annat media på det lokala planet runt om i landet. Vidare genomförde kommunikationsgruppen under 2008 medieträning för förbundets verkställande utskott vid några tillfällen. Arbetet bestod i träning inför kamera och i intervjusituationer samt utbildning i retorik. Arbetet fortsätter under

16 Handels vår organisation Media Kommunikationsgruppen utarbetade en mediepolicy som förbundsstyrelsen fastställde i mars. Förbundsstyrelsen fastslog också att media utgör en målgrupp för vår externa kommunikation eftersom det är en viktig kanal för Handels att nå ut med våra budskap. Under året har 57 pressmeddelanden publicerats centralt. Till detta kommer även många lokala pressmeddelanden och insändare. Tolv debattartiklar producerade av kommunikationsgruppen publicerades av media under året. Några exempel på särskilt uppmärksammade pressaktiviteter var: utspel om stopp för kontanter i butik. Pressmeddelandet som publicerades sista veckan i oktober gav upphov till ett flertal artiklar i lokal- och fackpress avtalsförhandlingarna i Västerås (ICA). Förutom att resultera i nyhetsartiklar på redaktionell plats i riks och lokalmedia samt fackpress intervjuades Handels representanter i både radio och i Expressen pressaktiviteter om Handels kortkampanj gav bra genomslag i såväl riks- som lokalmedia. Även fackpress och televisionen lyfte upp frågan på redaktionell plats Handels lyckades under året skapa ett ökat medieintresse. Från januaris 31 publicerade nyhetsnotiser och artiklar kring Handels stabiliserades antalet omnämnanden av förbundet på en nivå över 200 per månad, med toppar i mars (596) och oktober (461). Hemsidan Hemsidan har under 2008 endast genomgått smärre förändringar i gränssnittet. Det stora arbetet har i stället legat på innehållet det vill säga att göra sidan mer tillgänglig för medlemmar och press. Informationen har samlats i grupper där innehållet hör ihop. Till exempel kan artiklar om medlemsförmåner nu nås via samma meny och allt material om Videomix finns under en gemensam rubrik. Dessutom finns numer ett stort område information och texter om fördelarna med att bli medlem. Fokus för arbetet har varit att stödja det förbundsövergripande arbetet med att värva nya medlemmar. Mot slutet av 2008, när den ekonomiska krisen slog till, utvecklades området Har du råd att stå utanför?. Syftet med det är att stödja medlemmar som är eller riskerar att bli arbetslösa eller utförsäkrade på grund av sjukdom. En annan stor händelse som bevakats via hemsidan var LO-kongressen. Där fick ombud från Handels komma till tals och Handels egna motioner gick att följa hela vägen fram till beslut. Pressrummet har varit aktivt och uppdaterats kontinuerligt med både artiklar och pressmeddelanden. Under året har rubriken Signerat publicerats där Handels ordförande uttalar sig i olika frågor. Samverkansprojekt Kommunikationsgruppen har under året haft en central roll i informationsarbetet kring samarbetsorganisationen Tjänstesektorn i samverkan. Förutom deltagande i konferenser och workshops har gruppen även genomfört en kampanj vars mål är att öka användandet av kort vid betalning i butik. Kampanjens höjdpunkt var utdelandet av julkort runt om i landet fredagen 28 november, där även arbetsgivarsidans KFO och Svensk Handel medverkade. Samma morgon släpptes en rapport om rån i butik och de tre organisationerna hade en gemensam debattartikel om rapporten. 14

17 Handels vår organisation Syftet med aktionen var att påverka den vanliga konsumenten att handla med kort istället för med kontanter. Det kändes särskilt aktuellt att lyfta frågan i julhandeln när det är mycket pengar i omlopp och våra medlemmar är särskilt utsatta för rånrisker. Kampanjen fick bra genomslag i media. Storstadsprojektet Kommunikationsgruppen har under året varit en del av arbetet kring Handels särskilda medlemsvärvarsatsning i landets tre storstäder. Gruppens arbete har bestått i att vara strategiskt och kreativt bollplank till projektledningen men också att ta fram anbudsunderlag, sammanställa offertsvar och webbstatistik. Förtroendebrevet Förbundets förtroendevalda och anställda har under året regelbundet och i anslutning till förbundsstyrelsens sammanträden fått information om verksamhet och policyfrågor via förtroendebrevet. Syftet med detta är att dessa grupper ska vara bland de första att få veta vad som är på gång i organisationen. På så sätt stärks de i sin roll som företrädare för Handels och kan sprida informationen vidare till medlemmar och arbetskamrater. Materialproduktion Under våren tillsattes en referensgrupp med uppdrag att se över förbundets samlade trycksaksproduktion. Därför samlade gruppen in material från avdelningar och sådant som producerats centralt. Referensgruppen kunde konstatera att det råder brist på samordning av produktioner och dessutom saknas en sammanhållen handels profil. Slutsatsen var att det går att dra ned på antalet trycksaker och istället se till att det som produceras är av god kvalitet med tydligare målgrupper och med en modernare retorik. Utgångsläget för framtida produktioner blir den varumärkesplattform som antagits. Varje produktion ses över och om behov finns revideras befintligt material som efterfrågas. Under året har bland annat följande trycksaker tagits fram eller reviderats: Material att användas under vecka 6 Verksamhetsberättelsen Första maj material Material till Almedalen Medlemskalendern Vykort om sommarlöner Vykortsmall att använda när man vill komma i kontakt med en medlem Avgiftsfolder trycksaksmall med avdelningsanpassningar Annonser Blanketter Tjäna på facket om elevmedlemskap Ung i Handels om ungdomsverksamhet Medlemskap i Handels ger valuta för pengarna korta argument för medlemsvärvare Kanonerbjudande satsning på nya medlemmar med förmånligt erbjudande När trugade din chef på dig en löneförhöjning medlemsvärvning om löner och kollektivavtal Du är väl medlem i Handels? medlemsvärvning Råd och tips vid varsel och uppsägning information om vad som gäller Videomix skrift och DVD som dokumenterar konflikten med Videomix hösten 2007 Flygblad till Pridefestivalen Ordföranden berättar bok i Handels hundraårsskriftserie 15

18 Handels vår organisation Ombudsmän minns bok i Handels hundraårsskriftserie Arbetsbok Demokratiprojektet studiematerial Kontantlösa köp julkampanj tillsammans med Svensk Handel och KFO Intranätet Handels strävar efter att internt arbeta med tydliga målbilder. Det innebär att alla ska ha samma bild av Handels och vårt uppdrag och att den bilden stämmer med den vi ger av oss själva utåt. Därför ska vi alltid kommunicera internt i vår egen organisation innan vi kommunicerar och informerar externt. Förbundsstyrelsen beslutade redan 2007 att Handels ska bygga och introducera ett intranät i organisationen. Under 2008 startade arbetet på våren med en behovs- och användaranalys där alla i organisationen fick prioritera vad de behöver av ett intranät det dagliga arbetsverktyget för de flesta av oss. Genom arbete i projektgrupper, bestående av representanter med samtliga funktioner i hela organisationen, togs till sommaren en kravspecifikation fram om vad Handels önskar av ett nytt kommunikativt intranät. Efter sommaren upphandlades ett nytt publiceringsverktyg för intranätet, Epi Server. Arbetet med struktur och innehåll har tagits fram i en särskild projektgrupp och en designfirma har formgivit vårt nya intranät. Projektgruppens arbete har hela tiden prövats mot olika testgrupper i organisationen. Testpersonernas synpunkter har vägts in i arbetsprocessen. En styrgrupp har följt arbetet med täta sammankomster. Syftet med den interna informationen och kommunikationen är att: skapa förutsättningar för Handels företrädare att fungera som kommunikatörer och idébärare utveckla den interna informationen och kommunikationen då det är en naturlig del för kvalitetssäkring av den externa kommunikationen skapa en fastställd struktur för informations- och kommunikationsflödet i organisationen 16

19 Handels vår organisation Handelsnytt Handelsnytt har under 2008 kommit med elva utgåvor av papperstidningen. Redaktionen har dessutom dagligen producerat nyheter för tidningens webbsida, handelsnytt.se. Detta har sammanlagt kostat medlemmarna drygt fem kronor per medlem och månad, vilket är några ören mer än tidigare år. Orsaken till den något ökade kostnaden per medlem är att antalet medlemmar sjunkit. Ju fler medlemmar och högre tidningsupplaga, desto billigare blir tidningen per medlem, eftersom en stor del av kostnaderna är fasta kostnader (personal, tryckkostnad och så vidare). Tidningen kostar dock fortfarande extremt lite, få andra fackförbundstidningar har så låga kostnader. Tidningens annonsintäkter blev bättre än tidigare kronor (jämfört med kronor för 2007). Tidningens TS-upplaga är nu cirka exemplar, vilket stämmer ganska väl överens med det faktiska medlemstalet. (TS-upplagan är en viktig uppgift när man mäter tidningens storlek. Ju högre upplaga desto bättre, till exempel i förhållande till annonsörer). framgår bland annat att redaktionen med journalistisk självständighet ska bevaka frågor som berör medlemmars arbete och att det ska vara högt i tak när det gäller debatt och olika åsikter. Ett viktigt ämne som redaktionen har fördjupat sig i under året har varit att bevaka kollektivavtalen. Ett exempel på det är den serie artiklar som avslöjade att stora dagligvarukedjor låter bli att kräva kollektivavtal av sina underleverantörer, trots att deras egna etiska regler säger att de bör göra det. Ett annat ämne är medlemstappet, där tidningen i en rad nyhetsartiklar och reportage speglat orsakerna till varför många medlemmar lämnat facket och arbetet med att värva nya. Bland andra ämnen som Handelsnytt tagit upp under året finns hel- och deltidsfrågan, arbetsorganisation och scheman, nya avtal liksom hur handeln har utvecklats i stort, till exempel med näthandel och självbetjäningskassor. Bemanning Redaktionen har haft fem journalisttjänster under 2008, varav en är chefredaktör. Medlemskap i föreningar Handelsnytt är medlem i föreningen fackliga nyheter.nu, en gemensam webbsajt för 16 fackförbundstidningar. Tidningen är också medlem i föreningen Sveriges Tidskrifter. Tidningens innehåll Redaktionen arbetar efter den policy för innehållet som förbundsstyrelsen fastställt. I den 17

20 Handels vår organisation Ungdomsverksamhet Handels Centrala Ungdomskommitté (CUK) har under året haft fem protokollförda möten samt möte för verksamhetsplanering. CUK har fram till Vårträffen den 20 maj bestått av: Lars Nyander, ordf, avd 6 Helsingborg (syd) Jenny Tervo, avd 12 Borås (väst) Lina Swan, avd 13 Borlänge (mitt) Sophia Andersson, avd 20 Stockholm (Stockholm) Tobias Hagström, avd 28 Luleå (norr) Oscar Englund, avd 31 Växjö (öst) Mats Törnblom, avd 36 Uppsala (Mälardalen) Lars Nyander, Jenny Tervo, Lina Swan och Oscar Englund avgick vid Vårträffen. Till nya ledamöter valdes; region väst Martin Johansson, avd 3, region mitt Viktor Zackrisson, avd 13 och region öst Veronika Engelmann, avd 9. Mats Törnblom som valdes till ordförande avgick under året, varför Sophia Andersson (vice ordförande) tillträdde som ordinarie ordförande. Jenny Löwgren, avd 11 Örebro är ny ledamot efter Mats Törnblom. Efter Mats Törnbloms avgång valdes Victor Zackrisson till ny vice ordförande. Vårträffen Vårträffen hölls på Hotell Scandic Nord i Uppsala den maj. Representanter från avdelningarnas lokala ungdomskommittéer fanns på plats och totalt deltog 24 medlemmar. Vid konferensen medverkade Lars-Anders Häggström och Gustaf Holmlund från förbundet samt representanter från Folksam. Ann- Sofie Garsén från SAP talade om hotet från Sverigedemokraterna och främlingsfientlighet. En fråga som debatterades var hur banden till SSU ska stärkas och vilka frågor som ska prioriteras. Idéstipendium Årets idéstipendium på kronor delades ut till avdelning 10 Trollhättan. Avdelningen hade arrangerat ett ungdomsseminarium med utbildningsdag för medlemmar under 30 år. Bland annat medverkade representanter från polisen angående hot och rån samt från Folksam om avtalspension. Seminariet resulterade i flera anmälningar till Fackets grunder samt medlemsvärvning. Verksamhet Förutom att framlägga måldokument och budget har en av CUKs viktigaste uppgifter varit att ge stöd åt de lokala ungdomskommittéerna ute i landet. Regionträffar Centrala Ungdomskommittén har även haft regionträffar med de lokala ungdomskommittéerna (LUK) runt om i landet. På regionträffarna har olika gäster och föreläsare bjudits in, bland annat politiker från socialdemokraterna, representanter från SSU och projektledarna för Storstadsprojektet. Almedalsveckan Den 7-9 juli deltog Tobias Hagström, Mats Törnblom, Martin Johansson samt Andreas Hellström i fackelstafetten samt medverkade i övriga Play Fair aktiviteter med koppling till OS i Kina. 18

21 Handels vår organisation Studieverksamhet Europride Den 31 juli-3 augusti bemannade Sophia Andersson, Mats Törnblom, Sofi Connysson, Veronika Engelmann och Viktor Zackrisson LOs tält på Prideområdet. Konferens i Sörmarka, Norge Den oktober deltog Sophia Andersson på en LO-konferens i Norge efter inbjudan av HK i Norge. Sophia deltog i seminarier och föreläsningar. Varje enskilt förbund hade en egen förmiddag där Sophia talade om ungdomsverksamheten i Sverige tillsammans med gruppen från HK. Fackets grunder är en utbildning som samordnas genom LO och vänder sig till medlemmar upp till 30 år. Syftet är att kursdeltagare efter genomgången utbildning skall bli motiverade att engagera sig mer fackligt och politiskt genom att åta sig förtroendeuppdrag. Handels har som mål att en procent av medlemmarna under 30 år ska gå Fackets grunder per år. Målet för 2008 var uppsatt till 418 (467) utbildade medlemmar. 278 (149) medlemmar har genomgått kursen, vilket motsvarar 0,8 procent, således en ökning jämfört med föregående år. UNI-Youth Barcelona, Spanien Den oktober representerade Sophia Andersson och Lars Nyander UNI-Youth konferensen i Barcelona. Lars Nyander blev invald i UNI-Youths ungdomsstyrgrupp. Skolinformation är en utbildning/information från avdelningarna vid besök på gymnasieskolorna. Målet för 2008 var uppsatt till 328 (361) skolpresentationer. Under året har avdelningarna genomfört 311 (227) skolpresentationer. Vid dessa tillfällen har de mött elever. Alla medlemmars kurs Alla medlemmars kurs har under 2008 bestått av fem delar; Medlemskap, Avtal, Försäkringar, Miljö samt Handels 100 år. Målet för 2008 var uppsatt till (3 971) utbildade medlemmar (4 521) medlemmar har deltagit i Alla medlemmars kurs. Detta betyder en avsevärd ökning mot tidigare år, speciellt om hänsyn tas till det lägre medlemsantalet. 19

Välkommen till Handels!

Välkommen till Handels! Välkommen till Handels! Välkommen till Handelsanställdas förbund, eller Handels som vi brukar säga. I den här broschyren vill vi berätta lite mer om förbundet och vad ditt medlemskap innebär och vad vi

Läs mer

Ett år med Handels. Handels Direkt. Vår verksamhet under ett år. Vivarakanjättestolta! Handels verksamhetsberättelse 2012. Ett växande år.

Ett år med Handels. Handels Direkt. Vår verksamhet under ett år. Vivarakanjättestolta! Handels verksamhetsberättelse 2012. Ett växande år. året då växte 4 000 startade. när växte så växer? och står bakom Vivarakanjättestolta! bli? cirka 200 000 Vad har fått är den få kontakt med Vad har blivit bra för våra Hos får du personlig rådgivning

Läs mer

Handels verksamhetsberättelse 2009

Handels verksamhetsberättelse 2009 Handels verksamhetsberättelse 2009 Handels verksamhetsberättelse 2009 Handelsanställdas förbund Box 1146, 111 81 Stockholm 08-412 68 00, fax 08-10 00 62 org nr 84 60 00-1996 1 foto omslag David Bicho repro/tryckeri

Läs mer

Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka

Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka På omslaget: Camilla Jansson, vagnvärd Harjit Kaur, spärrexpeditör Stefan Färnström, behandlingsassistent Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka Varmt välkommen

Läs mer

Försäkrad i facket. om avtals- och medlemsförsäkringar

Försäkrad i facket. om avtals- och medlemsförsäkringar Försäkrad i facket om avtals- och medlemsförsäkringar Försäkrad i facket Dina försäkringar 3 Avtalsförsäkringar 4 Avtalsgruppsjukförsäkring 4 Trygghetsförsäkring vid arbetsskada 5 - Avgångsbidrag 5 - Avtalspension

Läs mer

Du gör skillnad. Stark tillsammans

Du gör skillnad. Stark tillsammans Du gör skillnad Stark tillsammans Du gör skillnad Som medlem är du alltid i fokus hos oss. Tillsammans hjälps vi åt och ser till att medlemskapet lönar sig för dig och dina arbetskamrater. Ditt engagemang

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2005 Handelsanställdas förbund 1 2 Innehåll Förbundets ordförande om året som gått 5 Överstyrelsen 7 Förbundsstyrelsen - Verkställande utskottet 8 Revisorer 8 Förbundets anställda

Läs mer

Hundratals medlemmar gick på kurs. Verksamhetsberättelse 2010. Hårda förhandlingar om nya avtal. Många motioner till Handels kongress

Hundratals medlemmar gick på kurs. Verksamhetsberättelse 2010. Hårda förhandlingar om nya avtal. Många motioner till Handels kongress Handelsanställdas förbund Avdelning 16 Linköping Ungdomar, förtroendevalda, kultur så blev 2010 Verksamhetsberättelse 2010 Hundratals medlemmar gick på kurs Hårda förhandlingar om nya avtal Många motioner

Läs mer

Kooperationens. Avtalspension, KAP 2. ett viktigt tillägg. Checklista försäkringsinformation FASTIGHETS. 4 Individuella. 3 Dina medlemsförsäkringar

Kooperationens. Avtalspension, KAP 2. ett viktigt tillägg. Checklista försäkringsinformation FASTIGHETS. 4 Individuella. 3 Dina medlemsförsäkringar Checklista försäkringsinformation FASTIGHETS Namn Arbetsplats Datum 2 Dina avtalsförsäkringar Genom kollektivavtal/hängavtal på din arbetsplats har du ett kompletterande försäkringsskydd bl a vid sjukdom,

Läs mer

Kooperationens. Avtalspension, KAP 2. ett viktigt tillägg. Checklista försäkringsinformation ELEKTRIKERNA. 4 Individuella. 3 Dina medlemsförsäkringar

Kooperationens. Avtalspension, KAP 2. ett viktigt tillägg. Checklista försäkringsinformation ELEKTRIKERNA. 4 Individuella. 3 Dina medlemsförsäkringar Checklista försäkringsinformation ELEKTRIKERNA Namn Arbetsplats Datum 2 Dina avtalsförsäkringar Genom kollektivavtal/hängavtal på din arbetsplats har du ett kompletterande försäkringsskydd bl a vid sjukdom,

Läs mer

Kooperationens. Avtalspension, KAP 2. ett viktigt. tillägg. Checklista försäkringsinformation BYGGNADS. 4 Individuella. 3 Dina medlemsförsäkringar

Kooperationens. Avtalspension, KAP 2. ett viktigt. tillägg. Checklista försäkringsinformation BYGGNADS. 4 Individuella. 3 Dina medlemsförsäkringar Checklista försäkringsinformation BYGGNADS Namn Arbetsplats Datum 2 Dina avtalsförsäkringar Genom kollektivavtal/hängavtal på din arbetsplats har du ett kompletterande försäkringsskydd bl a vid sjukdom,

Läs mer

Medlemsrekrytering. Facklig introduktion Fråga alla om medlemskap Medlemsutbildning

Medlemsrekrytering. Facklig introduktion Fråga alla om medlemskap Medlemsutbildning Medlemsrekrytering Medlemsrekrytering Facklig introduktion Fråga alla om medlemskap Medlemsutbildning Facklig introduktion Information till alla nyanställda (t ex i samband med företagets introduktion):

Läs mer

Kooperationens. Avtalspension, KAP 2. ett viktigt tillägg. Checklista försäkringsinformation MÅLARNA. 4 Individuella. 3 Dina medlemsförsäkringar

Kooperationens. Avtalspension, KAP 2. ett viktigt tillägg. Checklista försäkringsinformation MÅLARNA. 4 Individuella. 3 Dina medlemsförsäkringar Checklista försäkringsinformation MÅLARNA Namn Arbetsplats Datum 2 Dina avtalsförsäkringar Genom kollektivavtal/hängavtal på din arbetsplats har du ett kompletterande försäkringsskydd bl a vid sjukdom,

Läs mer

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson AO Bygg 0733-376547 Region Bygg Väst & Region Bostad Väst Sam Ekman Informatör AO Bygg 0733-373423 Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region

Läs mer

Du tjänar på kollektivavtal. för dig som är arbetsgivare

Du tjänar på kollektivavtal. för dig som är arbetsgivare Du tjänar på kollektivavtal för dig som är arbetsgivare 2 Kollektivavtal det tjänar du på För dig som är arbetsgivare Varför finns det kollektivavtal? Den svenska arbetsmarknaden bygger på att fackföreningar

Läs mer

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010.

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010. VERKSAMHETSBERÄTTELSE DISTRIKT NORRBOTTENS Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret. Årets som gick 2 Distriktsverksamheten 3 Distriktstyrelsens

Läs mer

verksamhetsberättelse 2004

verksamhetsberättelse 2004 Handels verksamhetsberättelse 2004 Handels verksamhetsberättelse 2004 Handelsanställdas förbund Box 1146, 111 81 Stockholm 08-412 68 00, fax 08-10 00 62 org nr 84 60 00-1996 www.handels.se VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Läs mer

Bengt Sandberg, Fastighets region ost 2013-2015

Bengt Sandberg, Fastighets region ost 2013-2015 LO-distriktets styrelse och revisorer Bilaga 1 Mandatperiod Bengt Sandberg, Fastighets region ost 2013-2015 Vice ordförande Marie Jokio, Kommunal Sthlms ln 2013-2014 Ordinarie ledamöter Stefan Hansson,

Läs mer

Du tjänar på kollektivavtal

Du tjänar på kollektivavtal Du tjänar på kollektivavtal Föräldralön. Mer pengar att röra dig med när du är föräldraledig tack vare kollektivavtalet. ITP. Marknadens bästa pensionsförsäkring ger dig mer pengar när du slutar jobba

Läs mer

Val som ska förrättas av valkongressen

Val som ska förrättas av valkongressen VALKONGRESSEN 24 MARS 2015 Val som ska förrättas av valkongressen FÖRSLAG FRÅN VALUTSKOTTET Förslag till protokoll från valutskottet Närvarande Lilly Bäcklund (S), Västerbotten (ordförande) Johan Sjölander

Läs mer

Kooperationens. Avtalspension, KAP 2. ett viktigt tillägg. Checklista försäkringsinformation SEKO. 4 Individuella. 3 Dina medlemsförsäkringar

Kooperationens. Avtalspension, KAP 2. ett viktigt tillägg. Checklista försäkringsinformation SEKO. 4 Individuella. 3 Dina medlemsförsäkringar Checklista försäkringsinformation SEKO Namn Arbetsplats Datum 5 2 Dina avtalsförsäkringar 2012-03 Genom kollektivavtal/hängavtal på din arbetsplats har du ett kompletterande försäkringsskydd bl a vid sjukdom,

Läs mer

Frågor och svar om Flexpension

Frågor och svar om Flexpension Frågor och svar om Flexpension Varför Flexpension? Vi lever längre. I takt med att medellivslängden ökar så blir utmaningarna för individen och välfärden allt större. Bristen på flexibilitet i slutet

Läs mer

Försäkrad i facket. om avtals- och medlemsförsäkringar

Försäkrad i facket. om avtals- och medlemsförsäkringar Försäkrad i facket om avtals- och medlemsförsäkringar Försäkrad i facket Dina försäkringar 3 Avtalsförsäkringar 4 Avtalsgruppsjukförsäkring 4 Trygghetsförsäkring vid arbetsskada 5 - Avgångsbidrag 5 - Avtalspension

Läs mer

Handels avd 16 Vår verksamhet 2013

Handels avd 16 Vår verksamhet 2013 Handels avd 16 Vår verksamhet 2013 Nya avtal, ny styrelse och kurser så minns vi 2013 i avdelning 16! Delar av avdelningens styrelse vald av medlemmarna i avdelning 16. Ny ledarduo valdes i april En ny

Läs mer

Dagordningens punkt 28 Medlemsavgifter

Dagordningens punkt 28 Medlemsavgifter Dagordningens punkt 28 Medlemsavgifter Medlemsavgifter motion 103, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128 och 129 Motion 103 Avdelning Västerås, Eskilstuna och Köping Motionär Henrik Ryman, Patrik Hellström,

Läs mer

Välkommen som verksamhetsrevisor i regionen

Välkommen som verksamhetsrevisor i regionen Välkommen som verksamhetsrevisor i regionen Välkommen som verksamhetsrevisor i regionen Det är väldigt viktigt att alla i Unionen drar åt samma håll för att det vi gör ska få maximal genomslagskraft ute

Läs mer

Dalbanan Längsta drive oldboys Anders Johansson 222 närmast hål oldboys Torbjörn Svensson 2,65

Dalbanan Längsta drive oldboys Anders Johansson 222 närmast hål oldboys Torbjörn Svensson 2,65 PM Golf 2012 Längsta drive och närmast hål Fredag 21 sept Parkbanan Längsta drive herr Johannes Andersson & Mats Birgersson 276 Längsta drive dam Monika Ax 182 närmast hål herr Mats Birgersson 0.89 närmast

Läs mer

Dagordningens punkt 18 Vår organisation. Utlåtande Medlemskapets värde motionerna B1 B6

Dagordningens punkt 18 Vår organisation. Utlåtande Medlemskapets värde motionerna B1 B6 Utlåtande Medlemskapets värde motionerna B1 B6 IF Metalls styrka bygger på att vi är många och kunniga, både när vi driver frågor på arbetsplatserna och i samhället i stort. Organisering handlar inte enbart

Läs mer

Handels avd 16 Vår verksamhet 2012

Handels avd 16 Vår verksamhet 2012 Handels avd 16 Vår verksamhet 2012 Förhandlingar, val och kurser så minns vi 2012 i avdelning 16! Möten Avdelningsstyrelsen har haft 8 möten. Arbetsutskottet har haft 11 möten. Styrelsen valdes i april

Läs mer

Unionens inkomstförsäkring. Trygg även utan jobb

Unionens inkomstförsäkring. Trygg även utan jobb Unionens inkomstförsäkring Trygg även utan jobb SNABBFAKTA Den obligatoriska inkomstförsäkringen ingår i avgiften och gäller dig som: är yrkesverksam medlem eller egenföretagare är med i svensk a-kassa

Läs mer

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening Årsberättelse 2014 Dagordning 1. Mötet öppnas 2. Godkännande av dagordning 3. Val av 2 st justeringsmän tillika rösträknare 4. Val av ordförande till

Läs mer

Facket för dig och alla andra byggnadsarbetare. Bli medlem nu!

Facket för dig och alla andra byggnadsarbetare. Bli medlem nu! Facket för dig och alla andra byggnadsarbetare Bli medlem nu! Du är eftertraktad! Som byggnadsarbetare är du en eftertraktad, respekterad och attraktiv arbetskraft med hög status. Du har en lång och gedigen

Läs mer

Kollektivavtal det tjänar du på

Kollektivavtal det tjänar du på Kollektivavtal det tjänar du på för dig som är arbetsgivare 1 2 Kollektivavtal det tjänar du på För dig som är arbetsgivare Varför finns det kollektivavtal? Den svenska arbetsmarknaden bygger på att fackföreningar

Läs mer

Protokoll fört vid Svenska frisörlärarförbundet 54:de årsmöte

Protokoll fört vid Svenska frisörlärarförbundet 54:de årsmöte Protokoll fört vid Svenska frisörlärarförbundet 54:de årsmöte Slag Årsmöte Dag och tid Fredagen den 10 oktober 2008 kl. 17 00-18 00. Plats Textilmuseet i Borås 1 Öppnande Ordförande Carina Ladow öppnade

Läs mer

Bilda klubb på arbetsplatsen

Bilda klubb på arbetsplatsen Bilda klubb på arbetsplatsen Bilda klubb på arbetsplatsen Att ha en egen klubb på arbetsplatsen är det bästa sättet att få vara med och påverka villkoren på jobbet, exempelvis arbetstider och omorganisationer.

Läs mer

Kalendarium Fackliga studier. Hösten 2015

Kalendarium Fackliga studier. Hösten 2015 Kalendarium Fackliga studier Hösten 2015 Lite om våra kurser under våren 2011 2015-02-02 Medlem i facket / Medlemsutbildning Målgrupp: För medlemmar utan förtroendeuppdrag. Kursinnehåll: Är du nöjd eller

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006 Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare verksamhetsåret 2006 Styrelsen för YSS har under verksamhetsåret varit: fredag den 24 augusti 2007 Ordföranden fram till årsmötet i Skövde

Läs mer

Det ska löna sig att vara medlem i Handels. Dina medlemsförmåner

Det ska löna sig att vara medlem i Handels. Dina medlemsförmåner Det ska löna sig att vara medlem i Handels Dina medlemsförmåner Dina medlemsförmåner Välkommen som medlem i Handels. För dig och alla som valt att gå med i Handels vill vi göra vårt yttersta för att det

Läs mer

Enstånk Mod -85. Heat 1 Heat 2 Heat 3. 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 2 Tomas Sjöström. 60 Johnny Olofsson 70 Mikael Karlsson

Enstånk Mod -85. Heat 1 Heat 2 Heat 3. 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 2 Tomas Sjöström. 60 Johnny Olofsson 70 Mikael Karlsson Enstånk Mod -85 Heat 1 Heat 2 Heat 3 9 Marino Carlsson 60 Johnny Olofsson 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 57 Pia Karlsson Fabjan 68 Anders Norell 2 Tomas Sjöström 63 Patrik Strandh 53 Kent Nordin

Läs mer

2 oktober. Beskriv kort vad är en värdegrund är för att alla ska förstå. Goda exempel i regionen kopplat till hjärtefrågorna.

2 oktober. Beskriv kort vad är en värdegrund är för att alla ska förstå. Goda exempel i regionen kopplat till hjärtefrågorna. Ann-Charlotte Lundströmer Visions center i Luleå Sida 1 Närvarande: Gunilla Lidström, Marie Sandström, Katarina Holmqvist, Anne-Sofie Koivisto, Anders Aidanpää, Roger Östman, Eva Vinsa, Annica Berg-Flemström

Läs mer

Welcome Hotell Skyttestafett 2007-08-18

Welcome Hotell Skyttestafett 2007-08-18 SLUTRESULTAT Lagtävling Stafetten Plac Lag Omg 1 Omg 2 Total 1 Mönsterås 706 452 1158 Per Claesson 142 92 234 Roger Hansson 143 91 234 Clas Bernhardsson 144 89 233 Danne Lundquist 139 91 230 Jennie Lundquist

Läs mer

Resultatlista, ackumulerat - brutto: Isaberg Golfklubb Postmästerskap Golf 2014

Resultatlista, ackumulerat - brutto: Isaberg Golfklubb Postmästerskap Golf 2014 Klass Resultatlista, ackumulerat - brutto Postmästerskap Golf 2014 A-klassen Rond 2 Spelform Slaggolf CBA -2 Datum 2014-09-21 Placering Namn Spel.kat. Klubb S-HCP Rondresultat Resultat 1 Mats Birgersson

Läs mer

Grafiska riktlinjer för SPF SPFs logotyp Rekrytering/värvning

Grafiska riktlinjer för SPF SPFs logotyp Rekrytering/värvning Maria Samuelsson - Kommunikatör med ansvar för digitala kanaler på förbundet - Tar fram trycksaker - Webbutiken och reklamartiklar - Projektledare för Kasta Loss med SPF (28-29 april) Idag Grafiska riktlinjer

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-2014

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-2014 KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-2014 Arbetsordning 31 ledamöter och 21 ersättare Platserna fördelas enligt följande: 4 M, 15 S, 5 C, 2 V, 1 MP, 1 KD, 1 FP, 2 SD 2 M, 8 S, 3 C, 2 V, 2 MP, 2 KD, 2 FP, Ralph Veltenaar

Läs mer

Resultatlista 2013 Kolum Na n2 Ort Startt S id lum lutt n1

Resultatlista 2013 Kolum Na n2 Ort Startt S id lum lutt n1 Resultatlista 2013 Kolumn2 Namn Ort Starttid Kolumn1 Sluttid 1 K Johnsson, Birgitta Svenljunga 00:44:04 2 K Höglund, Annica Bredaryd 00:44:30 3 K Davidsson, Anna Värnamo 00:44:56 4 K Franzen, Kristina

Läs mer

arbetslivet. Vi är övertygade om att ju fler vi är, desto starkare är

arbetslivet. Vi är övertygade om att ju fler vi är, desto starkare är Vi är Unionen! Vem är du? Du vet bäst vad som är viktigt i ditt arbetsliv. Men det är tillsammans vi ser till att din tid på jobbet blir som du vill ha den. Vi är våra medlemmar och därför är våra viktigaste

Läs mer

Resultat Mikael Ljungbergs Minnesgolf 2006. 1:a Stefan Allbäck Byggnads AB Odd Andersson Stefan Jonsson Ronald "Sura-Pelle" Pettersson Christer Rose

Resultat Mikael Ljungbergs Minnesgolf 2006. 1:a Stefan Allbäck Byggnads AB Odd Andersson Stefan Jonsson Ronald Sura-Pelle Pettersson Christer Rose Resultat Mikael Ljungbergs Minnesgolf 2006 1:a Stefan Allbäck Byggnads AB Odd Andersson Stefan Jonsson Ronald "Sura-Pelle" Pettersson Christer Rose 2:a IFK-Kliniken Ulrika Lind Stefan Lind Louise Karlsson

Läs mer

Svenska Australian Shepherdklubben

Svenska Australian Shepherdklubben SASK Verksamhetsberättelse 2011 Styrelsen för Svenska Australian Shepherdklubben (SASK) avger härmed följande verksamhetsberättelse avseende verksamhetsåret 2011. Styrelsen Styrelsen har från föregående

Läs mer

Kontaktuppgifter Fairtrade City, juli 2013

Kontaktuppgifter Fairtrade City, juli 2013 Kontaktuppgifter Fairtrade City, juli 2013 Alingsås: Askersund: Avesta: Borås: Botkyrka: Boxholm: Eda: Emmaboda: Maria Thyrell, Kommunikatör Alingsås Kommun Maria.Thyrell@alingsas.se Tel: 0322-61 71 85

Läs mer

Stark tillsammans Verksamhets- förslag

Stark tillsammans Verksamhets- förslag ns a m k r a St m a s till Verksamhets- förslag I Handels Stark tillsammans i Handels 1. VÅR ORGANISATION 5 1.1 Grunden för vårt uppdrag 5 1.2 Medlemskapet 5 1.3 Medlemsutvecklingsverksamhet 6 1.3.1 Medlemsvärvning

Läs mer

Facklig introduktion. du, facket och kollektivavtalet

Facklig introduktion. du, facket och kollektivavtalet Facklig introduktion du, facket och kollektivavtalet Landsorganisationen i Sverige 2010 Illustrationer: Pontus Fürst, Pipistrello AB Grafisk form: LO Original: MacGunnar Information & Media Tryck: LO-Tryckeriet,

Läs mer

TRRs metodik för uppsagda baseras på: Nuläge

TRRs metodik för uppsagda baseras på: Nuläge Vad gör TRR? Hur står det till idag då? Då och då uppstår situationer då ändrade förutsättningar tvingar företagsledningen att förändra företagets organisation. Vissa gånger med expansion och nyrekrytering

Läs mer

Byggnads inkomstförsäkring

Byggnads inkomstförsäkring Byggnads inkomstförsäkring www.byggnads.se ditt skyddsnät när det gäller Från den 1 juli 2008 har alla medlemmar, som även är med i a-kassan och har en ersättningsgrundande inkomst* mellan 18 700 kr och

Läs mer

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening Årsberättelse 2013 Dagordning 1. Mötet öppnas 2. Godkännande av dagordning 3. Val av 2 st justeringsmän tillika rösträknare 4. Val av ordförande till

Läs mer

STYRELSENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE

STYRELSENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1953 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID STYRELSENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1-7 - Förtroendevalda 1 - Medlemsföreningar 2 - SSIF-Spel/Riksmästerskap och övriga arrangemang 2 - Sammankomster 3 - Konferenser 4 - Utmärkelser

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE Svenska Cheerleadingförbundet

VERKSAMHETSBERÄTTELSE Svenska Cheerleadingförbundet VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013- Innehåll 1 Formalia... 2 1.1 Organisation... 2 1.1.1 Medlemmar... 2 1.1.2 Förbundsstyrelsen... 2 1.1.3 Möten... 2 1.1.4 Revisorer... 3 1.1.5 Valberedning... 3 1.1.6 Arbetsgrupper...

Läs mer

FACKLIG UTBILDNING (FU)

FACKLIG UTBILDNING (FU) FACKLIG UTBILDNING (FU) Motionerna FU 1 FU 7 MOTION FU 1 Byggnads GävleDala Det blir svårare få ungdomar intressera sig för fackliga frågor. Detta beror oftast på okunskap om vad en fackförening är och

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012. Region Mitt Meddelande

Verksamhetsberättelse 2012. Region Mitt Meddelande Verksamhetsberättelse 2012 Region Mitt Meddelande ST inom Posten Region Mitt lämnar följande verksamhetsberättelse för perioden 2012-01-01 2012-12-31. Region Uppsala Arbetsplatsombud under året. Brevterminal

Läs mer

Verksamhetsberättelse 140101-141231 Styrelsen år 2014

Verksamhetsberättelse 140101-141231 Styrelsen år 2014 Vellinge Verksamhetsberättelse 140101-141231 Styrelsen år 2014 Ordinarie ledamöter: Ordförande Vice ordförande Åsa Anvåg Jenny Sten Sekreterare Berith Lindberg Kassör Annika Lindström Biträdande kassör

Läs mer

Om du förlorar ditt jobb

Om du förlorar ditt jobb Om du förlorar ditt jobb 2013 Om du förlorar ditt jobb Full sysselsättning är ett självklart mål för facket men också trygghet för den enskilda medlemmen i omställningssituationen. Därför finns det en

Läs mer

Deltagarlista. Sambruks dygnsmöte, 2-3 maj 2007. Namn Kommun/Organisation Tel.nr. Babacic, Senad Kommentus Upphandling Projekt - Barnomsorg

Deltagarlista. Sambruks dygnsmöte, 2-3 maj 2007. Namn Kommun/Organisation Tel.nr. Babacic, Senad Kommentus Upphandling Projekt - Barnomsorg Axelsson, Lena Lycksele Kommun 0950-1639 99 lena.axelsson@edu.lycksele.se Babacic, Senad Kommentus Upphandling Blomkvist, Curt Hudiksvalls kommun curt.blomkvist@hudiksvall.se Calmestig, Mikael Kumla kommun

Läs mer

Sista. 2012-01-07 Torsby Brukshundklubb Camilla Larsson, 0703460057 milliz78@hotmail.com 2012-01-01 Ja 1 1 1 1

Sista. 2012-01-07 Torsby Brukshundklubb Camilla Larsson, 0703460057 milliz78@hotmail.com 2012-01-01 Ja 1 1 1 1 2012-01-05 Österåkers BK Yvonne Ahlin 070 73 66 061 yvonne@facerase.biz 2011-11-01 Kistamässan Ja 2 1 2012-01-06 Österåkers BK Yvonne Ahlin 070 73 66 061 yvonne@facerase.biz 2011-11-01 Kistamässan Ja 1

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013

Verksamhetsberättelse 2013 20140114 Sidan 1 av 5 'Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2013 Sammanfattning av verksamhetsåret Året började med att den nya styrelsen, på uppdrag av årsmötet, organiserade ett extramöte

Läs mer

Gladare måndagar. Innehåller medlemsanmälan. Just nu kan du prova oss utan kostnad i tre månader.* Sms:a Vision till 72672

Gladare måndagar. Innehåller medlemsanmälan. Just nu kan du prova oss utan kostnad i tre månader.* Sms:a Vision till 72672 Gladare måndagar. Innehåller medlemsanmälan Just nu kan du prova oss utan kostnad i tre månader.* Sms:a Vision till 72672 *Om du är under 30 betalar du endast 100 kr för hela första året Vi är fackförbundet

Läs mer

Bli medlem du också! På unionen.se eller 0771-743 743

Bli medlem du också! På unionen.se eller 0771-743 743 Unionen nära dig Bergslagen 019-17 46 00 Dalarna 0243-21 35 50 Gävleborg 026-64 76 00 Göteborg 031-701 28 00 Mellannorrland 060-55 31 00 Mälardalen 021-40 48 00 Norrbotten 0920-23 35 00 SjuHall 033-20

Läs mer

Protokoll fört vid SKA Nordmarks årsmöte 2014-02-16

Protokoll fört vid SKA Nordmarks årsmöte 2014-02-16 Protokoll fört vid SKA Nordmarks årsmöte 2014-02-16 Närvarande:,, Robert Hedström, Diane Hedström, Julia Nilsson, Daniel A Johansson, Annika Nyman, Josefina Åsemyr, Robert Nydahl, Åsa Martinsson, Martin

Läs mer

Welcome Hotel skyttestafett 2006-08-19

Welcome Hotel skyttestafett 2006-08-19 1 Moälven Modo 1160 Maria Falck 142 95 237 Linda Gustavsson 138 95 233 Helena Arvidsson 139 92 231 Mikael Olofsson 140 90 230 Petter Eriksson 137 92 229 2 Ale 1152 Mikael Fors 147 89 236 Donald Johansson

Läs mer

Vår organisation. Kongress 2014. Hur ska vi jobba framöver?

Vår organisation. Kongress 2014. Hur ska vi jobba framöver? 1 Vår organisation Kongress 2014 2 Hur ska vi jobba framöver? Fackliga studier. Information och opinionsbildning. Kultur. Medlemsförsäkringar. Ekonomi och avgiftsfrågor. Medlemsutveckling. Klubbar, avdelningar

Läs mer

Welcome Hotel skyttestafett 2006

Welcome Hotel skyttestafett 2006 Welcome Hotel skyttestafett 2006 1 Moälven Modo 1160 Maria Falck 142 95 237 Linda Gustavsson 138 95 233 Helena Arvidsson 139 92 231 Mikael Olofsson 140 90 230 Petter Eriksson 137 92 229 2 Ale 1152 Mikael

Läs mer

din guide till vår nya organisation nya livs 1

din guide till vår nya organisation nya livs 1 din guide till vår nya organisation nya livs 1 2 nya livs Nu blir det mer Livs! l i vs s k a p a r e n helt ny organisation! Det beslutade förbundets kongress som genomfördes i Umeå i början av juni. Den

Läs mer

Få ut mer av ditt arbetsliv! Bli medlem i Unionen Sveriges största fackförbund för dig i det privata arbetslivet. Tillsammans ökar vi både din

Få ut mer av ditt arbetsliv! Bli medlem i Unionen Sveriges största fackförbund för dig i det privata arbetslivet. Tillsammans ökar vi både din Få ut mer av ditt arbetsliv! Bli medlem i Unionen Sveriges största fackförbund för dig i det privata arbetslivet. Tillsammans ökar vi både din trygghet och dina utvecklingsmöjligheter på jobbet. Investera

Läs mer

Tvärfackliga studier Jönköpings län 2015

Tvärfackliga studier Jönköpings län 2015 2014-12-15 Tvärfackliga studier Jönköpings län 2015 1 Information. Ledigt för fackliga studier: Ansökan ska göras till arbetsgivaren senast 14 dagar före utbildningens start. Vi rekommenderar att du anmäler

Läs mer

Dags för årets viktigaste möte

Dags för årets viktigaste möte DAGS FÖR ÅRSMÖTE 2 Dags för årets viktigaste möte Varje år senast 28 februari ska årets viktigaste möte för klubben hållas på arbetsplatsen. På årsmötet får medlemmarna möjlighet att påverka och besluta

Läs mer

Norrbottens Sportskytteförbund

Norrbottens Sportskytteförbund Norrlandsmästerskap 10 m 2004-03-27, Arcus, Luleå Skjutledare & domare: Krister Svanbro Sekretariat: Johan Carlson & Roger Andersson NORRLANDSMÄSTERSKAP LUFTPISTOL, 2004-03-27 Mästerskap HERRAR 1) Krister

Läs mer

Plats: Borlänge, Blå rummet Tid: 10.00-15.00 Lämnat återbud: Helena, Lennart, Herman, Joakim och Linda

Plats: Borlänge, Blå rummet Tid: 10.00-15.00 Lämnat återbud: Helena, Lennart, Herman, Joakim och Linda Protokoll styrelsemöte 2013-04-23 Plats: Borlänge, Blå rummet Tid: 10.00-15.00 Lämnat återbud: Helena, Lennart, Herman, Joakim och Linda 1) Mötets öppnande Mikke förklarar mötet öppnat 2) Närvarande Staffan,

Läs mer

Nu med Bilda chefssektion. Bra struktur på klubben. Klubbstadgar i praktiken

Nu med Bilda chefssektion. Bra struktur på klubben. Klubbstadgar i praktiken Nu med Bilda chefssektion Bra struktur på klubben Klubbstadgar i praktiken Vi har tagit fram det här häftet som ett stöd till dig som är förtroendevald i en Unionenklubb och som funderar kring hur ni

Läs mer

RAM avtal. Konsult-tjänster 2015-11-01

RAM avtal. Konsult-tjänster 2015-11-01 RAM avtal 2015 2015-11-01 Ramavtal 2015 Organisation Teknik avd. Bostäder nyprod. Jan Helgesson 070 3402551 Teknik-bygg Roland Larsson 070 3402533 Projektcontroller Lina Englund 070 0862341 Projektledare

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011 för Rädda Barnens lokalförening i Karlskoga-Degerfors

Verksamhetsberättelse 2011 för Rädda Barnens lokalförening i Karlskoga-Degerfors 1 Verksamhetsberättelse 2011 för Rädda Barnens lokalförening i Karlskoga-Degerfors VÅR VERKSAMHET Barns rätt till skydd mot våld I förebyggande syfte samverkar vi med skolor och folkhälsoförvaltningen.

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR Protokoll fört vid Svenska Rottweilerklubben/AfR:s konstituerande möte i Jönköping 2013-03-02 Närvarande: Anglina Ohlsson ordförande, Helén Wallman vice ordförande, Ingela Sundqvist sekreterare, Ann-Git

Läs mer

Fakta och tips till dig som är förtroendevald. Välkommen som fackombud

Fakta och tips till dig som är förtroendevald. Välkommen som fackombud Fakta och tips till dig som är förtroendevald i Handels Välkommen som fackombud Välkommen som fackombud Att vara fackombud innebär att du är Handels kontaktperson på arbetsplatsen. Du har fått förtroendet

Läs mer

EN KORTFATTAD INFORMATION OM

EN KORTFATTAD INFORMATION OM EN KORTFATTAD INFORMATION OM UPPSÄGNING PÅ GRUND AV ARBETSBRIST GS Avdelning 6 Väst Olof Palmes Plats 1, 413 04 GÖTEBORG Telefon: 010-470 84 60 avd6@gsfacket.se Uppsägning och varsel En uppsägnings förhandling

Läs mer

Nu avslutas temaåret om Barnfattigdom. Vi går vidare med samma arbetssätt men ett nytt tema: fler jobb.

Nu avslutas temaåret om Barnfattigdom. Vi går vidare med samma arbetssätt men ett nytt tema: fler jobb. Nu avslutas temaåret om Barnfattigdom. Vi går vidare med samma arbetssätt men ett nytt tema: fler jobb. 1. Att befästa och stärka S förtroende vad gäller jobbpolitiken. 2. Att stärka S förtroende vad gäller

Läs mer

ST inom Arbetsförmedlingen Sektion Västra Svealand

ST inom Arbetsförmedlingen Sektion Västra Svealand ST Arbetsförmedlingen Protokoll 2013-11-28 Tid: 09:00-15:00 Plats: Videokonferens Lämnat återbud: Mikke Sandberg, Jonas Hed 1) Mötets öppnande 2) Närvarande: Johan Eklund, Ann-Kristin Kallesgården, Marita

Läs mer

Cannabisprojekt. Ann-Sofie Nordenberg ann-sofie.nordenberg@karlstad.se 054-540 51 65. Magnus Wallgren magnus.wallgren@karlstad.

Cannabisprojekt. Ann-Sofie Nordenberg ann-sofie.nordenberg@karlstad.se 054-540 51 65. Magnus Wallgren magnus.wallgren@karlstad. Cannabisprojekt Samverkan barn och unga - Karlstad 19 april 2012 Ann-Sofie Nordenberg ann-sofie.nordenberg@karlstad.se 054-540 51 65 Magnus Wallgren magnus.wallgren@karlstad.se 054 540 5156 Särskild cannabissatsning

Läs mer

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Årsmöte 2014 Torsdagen den 30 januari 2013

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Årsmöte 2014 Torsdagen den 30 januari 2013 Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Årsmöte 2014 Torsdagen den 30 januari 2013 Plats: Aptitgården, Vädursgatan 5 Gårda-GÖTEBORG Program: (Inskrivning from 16.45) 16.45-17.30 Lättare förtäring 17.30-18.00

Läs mer

FEMAvtals- och medlemsförsäkringar. för medlemmar i Metall

FEMAvtals- och medlemsförsäkringar. för medlemmar i Metall + FEMAvtals- och medlemsförsäkringar för medlemmar i Metall FEM+ Metalls medlemsförsäkringar och kollektiva försäkringar Att känna trygghet i livet är viktigt. Bra försäkringar är en del av trygghetsnätet.

Läs mer

LRF Konsult Juridiska byrån Norra Sverige

LRF Konsult Juridiska byrån Norra Sverige LRF Konsult Norra Sverige Johan A Söderbom, Östersund chef MO Norra skadeståndsrätt Tfn: 063-15 71 09, 070-395 39 05 Karl-Erik Möller, Östersund Intrångs- och arrendefrågor samt Tfn: 063-15 71 08, 070-626

Läs mer

Trygghet på jobbet för fyra miljoner människor

Trygghet på jobbet för fyra miljoner människor Trygghet på jobbet för fyra miljoner människor En annan bild av Sverige. 3 Klubbslaget som hjälpte änkorna Berättelsen om oss börjar med ett klubbslag i förhandlingsbordet mellan arbetsmarknadens parter

Läs mer

Resultatlista, ackumulerat - netto:

Resultatlista, ackumulerat - netto: Klass GS-klassen Rond 1 Spelform Greensome, Datum 2010-09-04 Slaggolf Placering Namn Klubb S-HCP Rondresultat Antal pristagare Resultat Särskiljning CUT 1 J Lundgren/L Westerholm 7,0 66.0 66.0 Johan Lundgren

Läs mer

Varumärkesprojektet. Statusrapport 2012-03-30

Varumärkesprojektet. Statusrapport 2012-03-30 Varumärkesprojektet Statusrapport 2012-03-30 1 Övergripande projekt - Varumärket Preliminär varumärkesstrategi klar. Workshops med beredningen, projektledningsgrupp, kommunikationschefer och Skånes universitetssjukhus

Läs mer

Resultatlista, enskild rond - netto: Möre Golfklubb Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn:

Resultatlista, enskild rond - netto: Möre Golfklubb Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn: Klass Placering Resultatlista, enskild rond - netto Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn Rond 1 Spel.kat. Spelform Scramble, Slagtävling Klubb CBA S-HCP Datum 2014-08-24 Resultat Särskiljning 1

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Prostatacancerföreningen Viktor Inledning Verksamhetsberättelse 2011 Prostatacancerföreningen Viktor, vars främsta uppgift är att ge stöd till män som drabbats av prostatacancer och till deras anhöriga,

Läs mer

Hej arbetsgivare! Som medlem i KFO har du professionella rådgivare vid din sida i med- och motvind.

Hej arbetsgivare! Som medlem i KFO har du professionella rådgivare vid din sida i med- och motvind. Hej arbetsgivare! Som medlem i KFO har du professionella rådgivare vid din sida i med- och motvind. Ett medlemskap Välkommen till Arbetsgivarföreningen KFO Sveriges största fristående arbetsgivarorganisation.

Läs mer

3 Val av justerare tillika rösträknare som jämte ordförande justerar dagens protokoll Mötet valde Inger och Gerd till justerare tillika rösträknare.

3 Val av justerare tillika rösträknare som jämte ordförande justerar dagens protokoll Mötet valde Inger och Gerd till justerare tillika rösträknare. PROTOKOLL ISLANDSHÄSTFÖRENING 2015-02-22 Org.nr 886501-3109 Årsmöte för räkenskapsåret 2014 Närvarande: 17 medlemar Tid: 16:00 - Plats: Humlans förskola i Iggesund. 1 Mötets öppnande Ordförande, Märta

Läs mer

Lärarutbildningskonventet. Protokoll

Lärarutbildningskonventet. Protokoll Lärarutbildningskonventet Protokoll Protokoll för: Plats: Lärarutbildningskonventet Hotell Arlandia, Cassiopeja Datum: 2006-09-27 Närvarande: Karlstads universitet: Anders Arnqvist. ordförande, Mariana

Läs mer

ARVODES UTREDNINGEN BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014

ARVODES UTREDNINGEN BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 ARVODES UTREDNINGEN BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 BAKGRUND På kongressen 2010 behandlades ett par motioner vilka tog upp frågan om fackliga företrädares arvoden och extra inkomster i samband med styrelseuppdrag.

Läs mer

ST-veckor 2008 (vecka 40, 42)

ST-veckor 2008 (vecka 40, 42) Uppdaterad 2008-06-30 ST-veckor 2008 (vecka 40, 42) Region Nord: Region Syd: Region Väst: Region Stockholm: Gotland och Stockholm Beställare: Gunnar Johanson, Sekretariatet Mottagare: Birgitta Kempe, Informationsenheten

Läs mer

Diskussionsunderlag. Avtalsdiskussion på arbetsplatsen

Diskussionsunderlag. Avtalsdiskussion på arbetsplatsen Diskussionsunderlag Avtalsdiskussion på arbetsplatsen AVTAL 2016 2 Ta chansen att påverka! Kollektivavtalen ger oss en gemensam bas för anställningsvillkoren. Kollektivavtalen skapar förutsättningar för

Läs mer

Lärosäte Namn Tfn Adress Mail

Lärosäte Namn Tfn Adress Mail Högskolan Kristianstad Maria Rosberg 044-203 417 291 88 Kristianstad maria.rosberg@hkr.se Högskolan Kristianstad Lars Jonsson 044-203 413 291 88 Kristianstad lars.jonsson@hkr.se Frökengårdsskolan Maria

Läs mer

Dagordningens punkt 18 Vår organisation. Utlåtande Information och opinionsbildning motionerna B7 B15

Dagordningens punkt 18 Vår organisation. Utlåtande Information och opinionsbildning motionerna B7 B15 Utlåtande Information och opinionsbildning motionerna B7 B15 I motion B7 föreslås att förbundet ska tillsätta en arbetsgrupp med uppdrag att ta fram förslag om åtgärder för att vända trenden med sjunkande

Läs mer