Handels verksamhetsberättelse 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Handels verksamhetsberättelse 2008"

Transkript

1 Handels verksamhetsberättelse 2008

2

3 Handels verksamhetsberättelse 2008 Handelsanställdas förbund Box 1146, Stockholm , fax org nr

4 foto Denny Lorentzen repro/tryckeri Elanders Sverige AB produktion Handelsanställdas förbund

5 Innehåll Förbundets ordförande om året som gått Handels vår organisation 5 7 Förbundsstyrelsen Verkställande utskottet 8 Revisorer 8 Avdelningsstrukturen 9 Förbundsrådet 9 Medlemsutveckling Storstadsprojekt Hedersmedlemmar Basorganisation Enskilt anslutna till a-kassan Kommunikation Informationsverksamhet 13 Handelsnytt 7 Ungdomsverksamhet 8 Studieverksamhet 9 Demokratiprojektet 0 Kulturstipendier Semesterstipendier Fritid Medlemsförsäkringar Avtalsförsäkringar 4 Avtal- och tjänstepension 5 Nämnder och arbetsgrupper samt övrig försäkringsverksamhet 5 Arbetsskador 7 Samverkan med andra förbund 7 Förbundets anställda 9 Förbundskontoret Administration Avdelningarna Kompetensutveckling 34 IT-verksamhet 5 Personalredovisning 6 Administration 41 Handels vår arbetsplats 43 Kollektivavtal och arbetsrätt 44 Gränslinjefrågor 44 Arbetsrätten 46 Konflikter 46 Branschutveckling 47 Bemanningsprojekt 49 Samhall 49 Medbestämmande 50 Centrala Yrkesförarrådet 50 Frisörbranschen 51 Arbetsmiljö 51 Skyddsombud 52 Handels i samhället 53 Facklig-politiska arbetet 54 Handels i världen 57 Internationellt arbete 58 Nordiskt 59 Årsredovisning 64 Slutord 83 Tabellbilagor 85

6 4

7 Förbundets ordförande om året som gått 2008 var ännu ett år som kom att präglas av ett medlemsbortfall, det första halvåret tappade vi drygt medlemmar. Därför var aktiviteter och åtgärder för att vända trenden och få fler att gå med den enskilt viktigaste frågan under 2008 och den kommer att fortsätta att vara det under På väg in i en avtalsrörelse måste vi se till att vi blir starkare för varje dag som går, annars riskerar vi att hamna i en situation där vår trovärdighet som företrädare för de anställda ifrågasätts. Bland de åtgärder som vi vidtog för att vända trenden fanns erbjudandet om gratismånader. Den som tecknade medlemskap under hösten slapp avgift till förbundet de två första månaderna. Alla avdelningar följde efter och bjöd även på sin del av avgiften, vilket innebar att alla nyinträdda medlemmar endast betalade avgiften till a-kassan. Ett djärvt projekt som startades under året var storstadsprojektet vars mål är att öka antalet medlemmar i åldrarna i våra tre storstadsregioner. Det är främst i dessa regioner och åldersgrupper som problemet att rekrytera medlemmar riskerar att bli akut om vi inte vidtar åtgärder för att bromsa och vända utvecklingen. Vid årsskiftet 2008/2009 hade projektet ännu inte nått de mål som satts upp, men arbetet fortsätter under Flera andra lokala och regionala projekt genomfördes. Tillsammans medförde alla dessa aktiviteter och direkta möten med oorganiserade att vi lyckades vända trenden och under det sista kvartalet 2008 såg vi en ökning av medlemsantalet månad för månad. Allra mest glädjande var att i stort sett hela ökningen kom bland yrkesaktiva i åldern år. Frågan om säkerhet i butik var central under året. Under 2008 ökade antalet butiksrån med 25 procent och totalt genomfördes över tusen butiksrån runt om i landet. Det här gör 2008 till det värsta året hittills i butiksrånens historia. Handels arbetade aktivt för att skapa en opinion kring att se butiksrån som en arbetsmiljöfråga, en syn som delas av arbetsgivarsidans KFO och Svensk Handel. Tillsammans genomförde vi inför julhandeln en kampanj för att öka användningen av kort vid betalning i butik. 5

8 Men det räcker inte. Vi måste göra mer. Därför kräver vi nu att alla butiker ska ha slutna kassasystem. Det finns små butiker till exempel i glesbygd där rånrisken är mindre och kostnaderna för att införa slutna system är för höga för att kunna ha råd med. I de fallen kan vi tänka oss att göra undantag, men då ska det ske efter en förhandling med oss och istället ska en handlingsplan baserad på vårt 13-punktsprogram upprättas. En viktig händelse under 2008 var LOkongressen. Flera av Handels motioner fick kongressens stöd, bland annat den motion vi lagt om en a-kassenivå på 90 procent på sikt. Vi fick även bra förståelse hos kongressombuden för vår syn på tjänstesektorns betydelse för samhällsutvecklingen och hur viktig vår sektor faktiskt är. Handels hade under 2008 en central och viktig roll i samarbetet kring Tjänstesektorn i samverkan och Handelns utvecklingsråd. Det är två samarbeten mellan arbetsgivare och arbetstagare som syftar till att lyfta statusen för tjänstesektorn. Det är viktigt att beslutsfattare på alla nivåer förstår vikten av forskning och utveckling även inom tjänstesektorn. Det krävs sådana satsningar för att tjänstesektorn ska kunna möta framtidens krav och i det samarbetet har facket en viktig och tydlig roll. Vi valde att ta rollen som en drivande kraft i det samarbetet. Den 1 juli genomfördes ännu en gång förändringar i a-kassereglerna. Dessa nya regler innebar att huvudansvaret vid heltids- eller deltidsarbetslöshet lades på den som antingen är eller riskerar att bli arbetslös. Samtidigt drabbades även Handels medlemmar av den ekonomiska krisen som eskalerade under hösten 2008 med en stigande arbetslöshet som följd. Mot bakgrund av den globala konjunkturens nedgång och finanskrisen som även drabbat vårt land har förbundet lagt ett förslag till ekonomiskt krispaket med ekonomiska satsningar för att stimulera konsumtionen och därmed skapa fler arbetstillfällen inom tjänstesektorn. Vår förhoppning är att regering och riksdag inser att en stark tjänstesektor med en expansiv detaljhandel är en av de motorer som drar Sverige ur krisen. Det ska vi fortsätta att arbeta för under Lars-Anders Häggström Förbundsordförande 6

9 Handels vår organisation Handels värdegrund Handels är den naturliga fackliga mötesplatsen för yrkesgrupper inom vårt verksamhetsområde. Vi följer kongressbeslutet att medlemmens behov och vilja utgör organisationens fokus. Handels är känt och uppfattas som en professionell och modern organisation, som har en betydande roll i samhällsdebatten och påverkar den allmänna utvecklingen. Detta bidrar till att tillvarata medlemmarnas intressen på såväl arbetsmarknaden, i näringslivet och i samhället i övrigt. Handels medarbetare upplever Handels som en attraktiv arbetsgivare med tydliga och realistiska mål, där olika delar samverkar och uppträder som en organisation. 7

10 Handels vår organisation Förbundsstyrelsen Verkställande utskottet Revisorer Förbundsstyrelsen har haft följande sammansättning: Lars-Anders Häggström, Susanna Gideonsson, Tommy Tillgren och Maria Bosdotter samtliga Stockholm, Lennart Bäck, Borås, Agneta Ramberg, Uppsala, Helén Sandgren-Stenmark, Göteborg, Anders Rydahl, Sundsvall, Melinda Hedström, Skellefteå, Oscar Englund, Växjö, Åsa Kratz, Eskilstuna, Therese Möller, Malmö och Roger Hemming, Borlänge, personalrepresentant. Förbundsstyrelsen har haft 14 protokollförda sammanträden, varav tre per capsulam. Verkställande utskottet har bestått av Lars-Anders Häggström, Susanna Gideonsson och Tommy Tillgren. Verkställande utskottet har haft 25 protokollförda möten. Förbundssekreteraren Gustaf Holmlund har varit protokollsekreterare både i förbundsstyrelsen och verkställande utskottet. Lars-Anders Häggström Förbundets revisorer har varit Inger Persson, Västerås, Ann-Christin Liljeros, Göteborg och Sonja Sennevall, Malmö. Dessutom har auktoriserade revisorn Sune Johnson, Stockholm deltagit i granskningsarbetet. Susanna Gideonsson Tommy Tillgren Maria Bosdotter Lennart Bäck Agneta Ramberg Helén Sandgren -Stenmark Anders Rydahl Melinda Hedström Oscar Englund Åsa Kratz Therese Möller Roger Hemming 8

11 Handels vår organisation Avdelningsstrukturen Förbundsrådet Den 1 januari 2008 fusionerades, i enlighet med förbundsrådets beslut, avd 8 Eskilstuna och avd 21 Västerås till en avdelning, avd 18 Västerås. Detta innebar att förbundet hade totalt 24 avdelningar under året. Avd 1 Malmö Avd 3 Halmstad Avd 4 Kristianstad Avd 6 Helsingborg Avd 9 Jönköping Avd 10 Trollhättan Avd 11 Örebro Avd 12 Borås Avd 13 Borlänge Avd 14 Skövde Avd 15 Visby Avd 16 Linköping Avd 17 Karlstad Avd 18 Västerås Avd 20 Stockholm Avd 24 Göteborg Avd 25 Norrköping Avd 26 Gävle Avd 27 Sundsvall Avd 28 Luleå Avd 29 Umeå Avd 30 Malmberget Avd 31 Växjö Avd 36 Uppsala Utöver nedanstående ledamöter har förbundsstyrelsens 13 ordinarie ledamöter ingått i förbundsrådet. Avd 1 Malmö Avd 3 Halmstad Avd 4 Kristianstad Avd 6 Helsingborg Avd 9 Jönköping Avd 10 Trollhättan Avd 11 Örebro Avd 12 Borås Avd 13 Borlänge Avd 14 Skövde Avd 15 Visby Avd 16 Linköping Avd 17 Karlstad Avd 18 Västerås Avd 20 Stockholm Avd 24 Göteborg Avd 25 Norrköping Avd 26 Gävle Avd 27 Sundsvall Avd 28 Luleå Avd 29 Umeå Avd 30 Malmberget Avd 31 Växjö Avd 36 Uppsala Kerry Johansson Lisbeth Nilsson Kerstin Rosell Michael Sjörén Gunnel Tegnér Marie Söderqvist Jane Larzon Rose-Marie Borgström Jan Brobjer Inger Sjöstrand Viola Olofsson Stefan Jansson Birgit Ludvigsson Therese Göthe Elisabeth Sandback Annika de Klonia Emma Lindqvist Kathe Nilsson Eva Calderon Jessica Samuelsson Tord Bengtsson Maria Hammarlund Christina Bäckman Lena Aronsson Maria Vängbo Mary Niva Ann Johansson Louise Baum Förbundsrådet sammanträdde en gång under året den maj. Under mötet behandlades bland annat verksamhetsberättelsen för 2007 samt revisionsberättelsen. Förbundsrådet fick rapport om avdelningarnas pågående verksamhet för 2008 och utvärderingen av verksamheten år Vidare fick förbundsrådet information om förbundets övergripande strategi, 9

12 Handels vår organisation övergripande mål och prioriterade verksamhet för år Förbundsrådet beslutade om bildande av nya avdelningar fr o m den 1 januari 2009 enligt följande: Handelsanställdas förbund avd 16 Linköping genom att avd 16 Linköping och avd 25 Norrköping slås samman samt att avdelningens säte blir Linköping, Handelsanställdas förbund avd 20 Stockholm genom att avd 20 Stockholm och avd 15 Visby slås samman samt att avdelningens säte blir Stockholm, Handelsanställdas förbund avd 33 Luleå genom att avd 28 Luleå och avd 30 Malmberget slås samman samt att avdelningens säte blir Luleå. Förbundsrådet gjorde ett kompletteringsval till förbundsstyrelsen och utsåg Emma Lindqvist, avd 20 Stockholm, som tredje suppleant för Maria Bosdotter och Marie Söderqvist, avd 9 Jönköping, som tredje suppleant för Oscar Englund. Rapport lämnades också vad gäller förhandlingar om det nya huvudavtalet mellan Svenskt Näringsliv och LO. Vidare fick förbundsrådet information om LOs ordinarie kongress den 31 maj-4 juni Förbundets representation bestod av 28 ombud, varav sex ombud var under 30 år och en under 35, våra nio ledamöter i LOs representantskap (Susanna Gideonsson, Tommy Tillgren, Maria Bosdotter, Agneta Ramberg, Helén Sandgren-Stenmark, Therese Möller, Anders Rydahl, John Haataja och Gustaf Holmlund) samt Lars-Anders Häggström som är ordinarie ledamot i LOs styrelse. Vårt förbund var det flitigaste förbundet vad gäller motioner till kongressen. Hela 23 procent av alla motioner kom från Handels och efter kongressen kunde konstateras att LO-kongressen blev mycket framgångsrik ur förbundets synvinkel. Exempelvis vann förbundets motion om att utreda möjligheten att bland LO-förbunden fördela resurserna mer solidariskt i syfte att stärka medlemsvärvarinsatserna i förbund som fungerar som ingångs- eller genomgångsförbund, gehör. Även när det gäller stärkta insatser för att motverka ohälsan i arbetslivet samt hur sjuk- och arbetslöshetsförsäkring bör utformas beslutade LO-kongressen i stort i enlighet med förbundets motioner. Vad det gäller försäkringarna kan nämnas att kongressen beslutade att LO ska verka för ett avskaffande av karensdagar samt att ersättningsnivåerna höjs till 90 procent. Gehör vanns även för en Handelsmotion om att verka för en förbättrad tandvård och jämställda löner. Vid mötet presenterades även boken Ordföranden berättar som tagits fram under Handels 100-årsprojekt. Bengt Lloyd, Ninel Jansson, Lars E Lindström och Sture Nordin berättade om sina år i förbundet med Stefan Carlén som samtalsledare. 10

13 Handels vår organisation Medlemsutveckling Storstadsprojektet Det totala medlemsantalet per den 31 december 2008 noterades till , en minskning jämfört med föregående år med medlemmar. För yrkesverksamma var antalet en minskning med medlemmar. Glädjande nog kunde vi under årets tre sista månader konstatera ett betydelsefullt trendbrott i medlemsutvecklingen, genom att notera en ökning för dessa månader på 306 medlemmar. Ökningen för yrkesaktiva blev 407 medlemmar för samma tid. Bakgrunden till förbundets speciella satsning för medlemsrekrytering i de tre storstadsavdelningarna Stockholm, Göteborg och Malmö är de stora minskningarna av antalet medlemmar i respektive avdelning (40 procent av den totala medlemsminskningen i förbundet). Projektet avses att pågå under tre år i form av ett antal delprojekt. Under 2008 startade projektet med rekrytering av de tre projektledarna Jessica Sandberg, Stockholm, Tina Ikonomidou, Malmö och Sofia Kloo, Göteborg, som har ansvaret för genomförandet av delprojekten under den treåriga storstadsprojektsperioden. Projektchef är Gunnar Lydin, försteombudsman i avd 4 Kristianstad. Under det första delprojektet perioden 25 augusti-15 november anställdes 24 rekryterare. På köpcentrum i de tre storstäderna hyrdes utrymme för en handelsmonter där intresserade fick information om medlemskap i Handels. Rekryterarna besökte också arbetsplatserna i köpcentrumen för att rekrytera medlemmar. Även ett stort antal övriga arbetsplatser fick besök av rekryterarna under hösten. En speciell hemsida skapades för projektet, handelscity.se och en helpdesk inrättades för att besvara frågor via telefon, e-post och sms. Rekryterarna var i kontakt med cirka personer för att informera om medlemskap i Handels. Under projekttiden mottogs drygt 400 inträdesblanketter. 11

14 Handels vår organisation Hedersmedlemmar Basorganisation Förbundsstyrelsen utsåg under året följande hedersmedlemmar: Avd 18 Västerås Eva Drotth och Solveig Bragman Avd 20 Stockholm Annika de Klonia och Katrin Mathiesen Avd 28 Luleå Arja Kantomaa Vid årets slut hade förbundet 171 (165) allmänna klubbar, 175 (172) branschklubbar och (1 050) firmaklubbar, totalt (1 387) klubbar. Antalet fackombud och handelsombud var 931 (949) respektive (7 124), antalet skyddsombud (3 604). Basorganisationstäckningen (firmaklubb, fack-/handels- och skyddsombud) 57 (58) procent för arbetsplatser med mer än en medlem. Samtliga siffror inom parentes avser föregående år. 12

15 Handels vår organisation Enskilt anslutna till a-kassan Kommunikation- och informationsverksamhet Antalet enskilt anslutna var (33 759) en minskning med 544 vilket är 26,8 procent i förhållande till yrkesverksamma medlemmar. Samtliga siffror inom parentes avser föregående år. Utgångspunkten för allt arbete som sker i kommunikationsgruppen är den av förbundsstyrelsen antagna kommunikationsstrategin som säger att Handels ska uppträda som en organisation. Arbetet med strategisk kommunikation har därmed fortsatt hög prioritet inom förbundet. Hela organisationen var under 2008 involverad i olika processer med att utveckla kommunikationen, det gäller både intern och extern kommunikation. En av dessa processer ledde fram till att Handels förbundsstyrelse i december antog en varumärkesplattform. Handels är därmed det första fackförbundet som tagit fram en varumärkesplattform. Arbetet skedde i samarbete med en professionell varumärkeskonsult. För att betona det som är speciellt med Handels formulerades några kärnvärden. Dessa summerar vårt varumärke och vårt karaktärsdrag. Det ska ge mottagaren en känsla av Handels och är således inte budskap vi använder i kommunikationen. Plattformen ligger till grund för att vi i all vår verksamhet kommunicerar och uppträder på ett samstämmigt sätt och därmed stärker Handels profil. Opinionsbildning Handels satsar på att bli synligt och stark i debatten. Därför arbetar vi även aktivt med opinionsbildning på olika plan. I början av året inleddes en flerårig satsning på att utbilda förtroendevalda i opinionsbildning och deras arbete har gett avtryck i bland annat media på det lokala planet runt om i landet. Vidare genomförde kommunikationsgruppen under 2008 medieträning för förbundets verkställande utskott vid några tillfällen. Arbetet bestod i träning inför kamera och i intervjusituationer samt utbildning i retorik. Arbetet fortsätter under

16 Handels vår organisation Media Kommunikationsgruppen utarbetade en mediepolicy som förbundsstyrelsen fastställde i mars. Förbundsstyrelsen fastslog också att media utgör en målgrupp för vår externa kommunikation eftersom det är en viktig kanal för Handels att nå ut med våra budskap. Under året har 57 pressmeddelanden publicerats centralt. Till detta kommer även många lokala pressmeddelanden och insändare. Tolv debattartiklar producerade av kommunikationsgruppen publicerades av media under året. Några exempel på särskilt uppmärksammade pressaktiviteter var: utspel om stopp för kontanter i butik. Pressmeddelandet som publicerades sista veckan i oktober gav upphov till ett flertal artiklar i lokal- och fackpress avtalsförhandlingarna i Västerås (ICA). Förutom att resultera i nyhetsartiklar på redaktionell plats i riks och lokalmedia samt fackpress intervjuades Handels representanter i både radio och i Expressen pressaktiviteter om Handels kortkampanj gav bra genomslag i såväl riks- som lokalmedia. Även fackpress och televisionen lyfte upp frågan på redaktionell plats Handels lyckades under året skapa ett ökat medieintresse. Från januaris 31 publicerade nyhetsnotiser och artiklar kring Handels stabiliserades antalet omnämnanden av förbundet på en nivå över 200 per månad, med toppar i mars (596) och oktober (461). Hemsidan Hemsidan har under 2008 endast genomgått smärre förändringar i gränssnittet. Det stora arbetet har i stället legat på innehållet det vill säga att göra sidan mer tillgänglig för medlemmar och press. Informationen har samlats i grupper där innehållet hör ihop. Till exempel kan artiklar om medlemsförmåner nu nås via samma meny och allt material om Videomix finns under en gemensam rubrik. Dessutom finns numer ett stort område information och texter om fördelarna med att bli medlem. Fokus för arbetet har varit att stödja det förbundsövergripande arbetet med att värva nya medlemmar. Mot slutet av 2008, när den ekonomiska krisen slog till, utvecklades området Har du råd att stå utanför?. Syftet med det är att stödja medlemmar som är eller riskerar att bli arbetslösa eller utförsäkrade på grund av sjukdom. En annan stor händelse som bevakats via hemsidan var LO-kongressen. Där fick ombud från Handels komma till tals och Handels egna motioner gick att följa hela vägen fram till beslut. Pressrummet har varit aktivt och uppdaterats kontinuerligt med både artiklar och pressmeddelanden. Under året har rubriken Signerat publicerats där Handels ordförande uttalar sig i olika frågor. Samverkansprojekt Kommunikationsgruppen har under året haft en central roll i informationsarbetet kring samarbetsorganisationen Tjänstesektorn i samverkan. Förutom deltagande i konferenser och workshops har gruppen även genomfört en kampanj vars mål är att öka användandet av kort vid betalning i butik. Kampanjens höjdpunkt var utdelandet av julkort runt om i landet fredagen 28 november, där även arbetsgivarsidans KFO och Svensk Handel medverkade. Samma morgon släpptes en rapport om rån i butik och de tre organisationerna hade en gemensam debattartikel om rapporten. 14

17 Handels vår organisation Syftet med aktionen var att påverka den vanliga konsumenten att handla med kort istället för med kontanter. Det kändes särskilt aktuellt att lyfta frågan i julhandeln när det är mycket pengar i omlopp och våra medlemmar är särskilt utsatta för rånrisker. Kampanjen fick bra genomslag i media. Storstadsprojektet Kommunikationsgruppen har under året varit en del av arbetet kring Handels särskilda medlemsvärvarsatsning i landets tre storstäder. Gruppens arbete har bestått i att vara strategiskt och kreativt bollplank till projektledningen men också att ta fram anbudsunderlag, sammanställa offertsvar och webbstatistik. Förtroendebrevet Förbundets förtroendevalda och anställda har under året regelbundet och i anslutning till förbundsstyrelsens sammanträden fått information om verksamhet och policyfrågor via förtroendebrevet. Syftet med detta är att dessa grupper ska vara bland de första att få veta vad som är på gång i organisationen. På så sätt stärks de i sin roll som företrädare för Handels och kan sprida informationen vidare till medlemmar och arbetskamrater. Materialproduktion Under våren tillsattes en referensgrupp med uppdrag att se över förbundets samlade trycksaksproduktion. Därför samlade gruppen in material från avdelningar och sådant som producerats centralt. Referensgruppen kunde konstatera att det råder brist på samordning av produktioner och dessutom saknas en sammanhållen handels profil. Slutsatsen var att det går att dra ned på antalet trycksaker och istället se till att det som produceras är av god kvalitet med tydligare målgrupper och med en modernare retorik. Utgångsläget för framtida produktioner blir den varumärkesplattform som antagits. Varje produktion ses över och om behov finns revideras befintligt material som efterfrågas. Under året har bland annat följande trycksaker tagits fram eller reviderats: Material att användas under vecka 6 Verksamhetsberättelsen Första maj material Material till Almedalen Medlemskalendern Vykort om sommarlöner Vykortsmall att använda när man vill komma i kontakt med en medlem Avgiftsfolder trycksaksmall med avdelningsanpassningar Annonser Blanketter Tjäna på facket om elevmedlemskap Ung i Handels om ungdomsverksamhet Medlemskap i Handels ger valuta för pengarna korta argument för medlemsvärvare Kanonerbjudande satsning på nya medlemmar med förmånligt erbjudande När trugade din chef på dig en löneförhöjning medlemsvärvning om löner och kollektivavtal Du är väl medlem i Handels? medlemsvärvning Råd och tips vid varsel och uppsägning information om vad som gäller Videomix skrift och DVD som dokumenterar konflikten med Videomix hösten 2007 Flygblad till Pridefestivalen Ordföranden berättar bok i Handels hundraårsskriftserie 15

18 Handels vår organisation Ombudsmän minns bok i Handels hundraårsskriftserie Arbetsbok Demokratiprojektet studiematerial Kontantlösa köp julkampanj tillsammans med Svensk Handel och KFO Intranätet Handels strävar efter att internt arbeta med tydliga målbilder. Det innebär att alla ska ha samma bild av Handels och vårt uppdrag och att den bilden stämmer med den vi ger av oss själva utåt. Därför ska vi alltid kommunicera internt i vår egen organisation innan vi kommunicerar och informerar externt. Förbundsstyrelsen beslutade redan 2007 att Handels ska bygga och introducera ett intranät i organisationen. Under 2008 startade arbetet på våren med en behovs- och användaranalys där alla i organisationen fick prioritera vad de behöver av ett intranät det dagliga arbetsverktyget för de flesta av oss. Genom arbete i projektgrupper, bestående av representanter med samtliga funktioner i hela organisationen, togs till sommaren en kravspecifikation fram om vad Handels önskar av ett nytt kommunikativt intranät. Efter sommaren upphandlades ett nytt publiceringsverktyg för intranätet, Epi Server. Arbetet med struktur och innehåll har tagits fram i en särskild projektgrupp och en designfirma har formgivit vårt nya intranät. Projektgruppens arbete har hela tiden prövats mot olika testgrupper i organisationen. Testpersonernas synpunkter har vägts in i arbetsprocessen. En styrgrupp har följt arbetet med täta sammankomster. Syftet med den interna informationen och kommunikationen är att: skapa förutsättningar för Handels företrädare att fungera som kommunikatörer och idébärare utveckla den interna informationen och kommunikationen då det är en naturlig del för kvalitetssäkring av den externa kommunikationen skapa en fastställd struktur för informations- och kommunikationsflödet i organisationen 16

19 Handels vår organisation Handelsnytt Handelsnytt har under 2008 kommit med elva utgåvor av papperstidningen. Redaktionen har dessutom dagligen producerat nyheter för tidningens webbsida, handelsnytt.se. Detta har sammanlagt kostat medlemmarna drygt fem kronor per medlem och månad, vilket är några ören mer än tidigare år. Orsaken till den något ökade kostnaden per medlem är att antalet medlemmar sjunkit. Ju fler medlemmar och högre tidningsupplaga, desto billigare blir tidningen per medlem, eftersom en stor del av kostnaderna är fasta kostnader (personal, tryckkostnad och så vidare). Tidningen kostar dock fortfarande extremt lite, få andra fackförbundstidningar har så låga kostnader. Tidningens annonsintäkter blev bättre än tidigare kronor (jämfört med kronor för 2007). Tidningens TS-upplaga är nu cirka exemplar, vilket stämmer ganska väl överens med det faktiska medlemstalet. (TS-upplagan är en viktig uppgift när man mäter tidningens storlek. Ju högre upplaga desto bättre, till exempel i förhållande till annonsörer). framgår bland annat att redaktionen med journalistisk självständighet ska bevaka frågor som berör medlemmars arbete och att det ska vara högt i tak när det gäller debatt och olika åsikter. Ett viktigt ämne som redaktionen har fördjupat sig i under året har varit att bevaka kollektivavtalen. Ett exempel på det är den serie artiklar som avslöjade att stora dagligvarukedjor låter bli att kräva kollektivavtal av sina underleverantörer, trots att deras egna etiska regler säger att de bör göra det. Ett annat ämne är medlemstappet, där tidningen i en rad nyhetsartiklar och reportage speglat orsakerna till varför många medlemmar lämnat facket och arbetet med att värva nya. Bland andra ämnen som Handelsnytt tagit upp under året finns hel- och deltidsfrågan, arbetsorganisation och scheman, nya avtal liksom hur handeln har utvecklats i stort, till exempel med näthandel och självbetjäningskassor. Bemanning Redaktionen har haft fem journalisttjänster under 2008, varav en är chefredaktör. Medlemskap i föreningar Handelsnytt är medlem i föreningen fackliga nyheter.nu, en gemensam webbsajt för 16 fackförbundstidningar. Tidningen är också medlem i föreningen Sveriges Tidskrifter. Tidningens innehåll Redaktionen arbetar efter den policy för innehållet som förbundsstyrelsen fastställt. I den 17

20 Handels vår organisation Ungdomsverksamhet Handels Centrala Ungdomskommitté (CUK) har under året haft fem protokollförda möten samt möte för verksamhetsplanering. CUK har fram till Vårträffen den 20 maj bestått av: Lars Nyander, ordf, avd 6 Helsingborg (syd) Jenny Tervo, avd 12 Borås (väst) Lina Swan, avd 13 Borlänge (mitt) Sophia Andersson, avd 20 Stockholm (Stockholm) Tobias Hagström, avd 28 Luleå (norr) Oscar Englund, avd 31 Växjö (öst) Mats Törnblom, avd 36 Uppsala (Mälardalen) Lars Nyander, Jenny Tervo, Lina Swan och Oscar Englund avgick vid Vårträffen. Till nya ledamöter valdes; region väst Martin Johansson, avd 3, region mitt Viktor Zackrisson, avd 13 och region öst Veronika Engelmann, avd 9. Mats Törnblom som valdes till ordförande avgick under året, varför Sophia Andersson (vice ordförande) tillträdde som ordinarie ordförande. Jenny Löwgren, avd 11 Örebro är ny ledamot efter Mats Törnblom. Efter Mats Törnbloms avgång valdes Victor Zackrisson till ny vice ordförande. Vårträffen Vårträffen hölls på Hotell Scandic Nord i Uppsala den maj. Representanter från avdelningarnas lokala ungdomskommittéer fanns på plats och totalt deltog 24 medlemmar. Vid konferensen medverkade Lars-Anders Häggström och Gustaf Holmlund från förbundet samt representanter från Folksam. Ann- Sofie Garsén från SAP talade om hotet från Sverigedemokraterna och främlingsfientlighet. En fråga som debatterades var hur banden till SSU ska stärkas och vilka frågor som ska prioriteras. Idéstipendium Årets idéstipendium på kronor delades ut till avdelning 10 Trollhättan. Avdelningen hade arrangerat ett ungdomsseminarium med utbildningsdag för medlemmar under 30 år. Bland annat medverkade representanter från polisen angående hot och rån samt från Folksam om avtalspension. Seminariet resulterade i flera anmälningar till Fackets grunder samt medlemsvärvning. Verksamhet Förutom att framlägga måldokument och budget har en av CUKs viktigaste uppgifter varit att ge stöd åt de lokala ungdomskommittéerna ute i landet. Regionträffar Centrala Ungdomskommittén har även haft regionträffar med de lokala ungdomskommittéerna (LUK) runt om i landet. På regionträffarna har olika gäster och föreläsare bjudits in, bland annat politiker från socialdemokraterna, representanter från SSU och projektledarna för Storstadsprojektet. Almedalsveckan Den 7-9 juli deltog Tobias Hagström, Mats Törnblom, Martin Johansson samt Andreas Hellström i fackelstafetten samt medverkade i övriga Play Fair aktiviteter med koppling till OS i Kina. 18

21 Handels vår organisation Studieverksamhet Europride Den 31 juli-3 augusti bemannade Sophia Andersson, Mats Törnblom, Sofi Connysson, Veronika Engelmann och Viktor Zackrisson LOs tält på Prideområdet. Konferens i Sörmarka, Norge Den oktober deltog Sophia Andersson på en LO-konferens i Norge efter inbjudan av HK i Norge. Sophia deltog i seminarier och föreläsningar. Varje enskilt förbund hade en egen förmiddag där Sophia talade om ungdomsverksamheten i Sverige tillsammans med gruppen från HK. Fackets grunder är en utbildning som samordnas genom LO och vänder sig till medlemmar upp till 30 år. Syftet är att kursdeltagare efter genomgången utbildning skall bli motiverade att engagera sig mer fackligt och politiskt genom att åta sig förtroendeuppdrag. Handels har som mål att en procent av medlemmarna under 30 år ska gå Fackets grunder per år. Målet för 2008 var uppsatt till 418 (467) utbildade medlemmar. 278 (149) medlemmar har genomgått kursen, vilket motsvarar 0,8 procent, således en ökning jämfört med föregående år. UNI-Youth Barcelona, Spanien Den oktober representerade Sophia Andersson och Lars Nyander UNI-Youth konferensen i Barcelona. Lars Nyander blev invald i UNI-Youths ungdomsstyrgrupp. Skolinformation är en utbildning/information från avdelningarna vid besök på gymnasieskolorna. Målet för 2008 var uppsatt till 328 (361) skolpresentationer. Under året har avdelningarna genomfört 311 (227) skolpresentationer. Vid dessa tillfällen har de mött elever. Alla medlemmars kurs Alla medlemmars kurs har under 2008 bestått av fem delar; Medlemskap, Avtal, Försäkringar, Miljö samt Handels 100 år. Målet för 2008 var uppsatt till (3 971) utbildade medlemmar (4 521) medlemmar har deltagit i Alla medlemmars kurs. Detta betyder en avsevärd ökning mot tidigare år, speciellt om hänsyn tas till det lägre medlemsantalet. 19

Välkommen till Handels!

Välkommen till Handels! Välkommen till Handels! Välkommen till Handelsanställdas förbund, eller Handels som vi brukar säga. I den här broschyren vill vi berätta lite mer om förbundet och vad ditt medlemskap innebär och vad vi

Läs mer

Ett år med Handels. Handels Direkt. Vår verksamhet under ett år. Vivarakanjättestolta! Handels verksamhetsberättelse 2012. Ett växande år.

Ett år med Handels. Handels Direkt. Vår verksamhet under ett år. Vivarakanjättestolta! Handels verksamhetsberättelse 2012. Ett växande år. året då växte 4 000 startade. när växte så växer? och står bakom Vivarakanjättestolta! bli? cirka 200 000 Vad har fått är den få kontakt med Vad har blivit bra för våra Hos får du personlig rådgivning

Läs mer

Du gör skillnad. Stark tillsammans

Du gör skillnad. Stark tillsammans Du gör skillnad Stark tillsammans Du gör skillnad Som medlem är du alltid i fokus hos oss. Tillsammans hjälps vi åt och ser till att medlemskapet lönar sig för dig och dina arbetskamrater. Ditt engagemang

Läs mer

Handels verksamhetsberättelse 2009

Handels verksamhetsberättelse 2009 Handels verksamhetsberättelse 2009 Handels verksamhetsberättelse 2009 Handelsanställdas förbund Box 1146, 111 81 Stockholm 08-412 68 00, fax 08-10 00 62 org nr 84 60 00-1996 1 foto omslag David Bicho repro/tryckeri

Läs mer

Försäkrad i facket. om avtals- och medlemsförsäkringar

Försäkrad i facket. om avtals- och medlemsförsäkringar Försäkrad i facket om avtals- och medlemsförsäkringar Försäkrad i facket Dina försäkringar 3 Avtalsförsäkringar 4 Avtalsgruppsjukförsäkring 4 Trygghetsförsäkring vid arbetsskada 5 - Avgångsbidrag 5 - Avtalspension

Läs mer

Du tjänar på kollektivavtal. för dig som är arbetsgivare

Du tjänar på kollektivavtal. för dig som är arbetsgivare Du tjänar på kollektivavtal för dig som är arbetsgivare 2 Kollektivavtal det tjänar du på För dig som är arbetsgivare Varför finns det kollektivavtal? Den svenska arbetsmarknaden bygger på att fackföreningar

Läs mer

Debiteringslängd för Södergårds Samfällighetsförening 2015

Debiteringslängd för Södergårds Samfällighetsförening 2015 Debiteringslängd för 2015 Totalt utdebiteras 838 656,00 kr vilket fördelar sig på medlemmarna enligt nedan. Utdebiterat belopp erläggs genom insättning på föreningens plusgirokonto: 681213-5 Påminnelseavgift

Läs mer

Endast det bästa det är du värd!

Endast det bästa det är du värd! Endast det bästa det är du värd! 1 "Min kompetens garanterar din säkerhet. Jag är stolt över mina yrkeskunskaper och vill ha bra betalt för dem. 2 Ensam eller gemensamt det finns olika sätt att hantera

Läs mer

Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka

Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka På omslaget: Camilla Jansson, vagnvärd Harjit Kaur, spärrexpeditör Stefan Färnström, behandlingsassistent Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka Varmt välkommen

Läs mer

Hundratals medlemmar gick på kurs. Verksamhetsberättelse 2010. Hårda förhandlingar om nya avtal. Många motioner till Handels kongress

Hundratals medlemmar gick på kurs. Verksamhetsberättelse 2010. Hårda förhandlingar om nya avtal. Många motioner till Handels kongress Handelsanställdas förbund Avdelning 16 Linköping Ungdomar, förtroendevalda, kultur så blev 2010 Verksamhetsberättelse 2010 Hundratals medlemmar gick på kurs Hårda förhandlingar om nya avtal Många motioner

Läs mer

Kooperationens. Avtalspension, KAP 2. ett viktigt tillägg. Checklista försäkringsinformation FASTIGHETS. 4 Individuella. 3 Dina medlemsförsäkringar

Kooperationens. Avtalspension, KAP 2. ett viktigt tillägg. Checklista försäkringsinformation FASTIGHETS. 4 Individuella. 3 Dina medlemsförsäkringar Checklista försäkringsinformation FASTIGHETS Namn Arbetsplats Datum 2 Dina avtalsförsäkringar Genom kollektivavtal/hängavtal på din arbetsplats har du ett kompletterande försäkringsskydd bl a vid sjukdom,

Läs mer

Kooperationens. Avtalspension, KAP 2. ett viktigt tillägg. Checklista försäkringsinformation ELEKTRIKERNA. 4 Individuella. 3 Dina medlemsförsäkringar

Kooperationens. Avtalspension, KAP 2. ett viktigt tillägg. Checklista försäkringsinformation ELEKTRIKERNA. 4 Individuella. 3 Dina medlemsförsäkringar Checklista försäkringsinformation ELEKTRIKERNA Namn Arbetsplats Datum 2 Dina avtalsförsäkringar Genom kollektivavtal/hängavtal på din arbetsplats har du ett kompletterande försäkringsskydd bl a vid sjukdom,

Läs mer

Du tjänar på kollektivavtal

Du tjänar på kollektivavtal Du tjänar på kollektivavtal Föräldralön. Mer pengar att röra dig med när du är föräldraledig tack vare kollektivavtalet. ITP. Marknadens bästa pensionsförsäkring ger dig mer pengar när du slutar jobba

Läs mer

Dagordningens punkt 28 Medlemsavgifter

Dagordningens punkt 28 Medlemsavgifter Dagordningens punkt 28 Medlemsavgifter Medlemsavgifter motion 103, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128 och 129 Motion 103 Avdelning Västerås, Eskilstuna och Köping Motionär Henrik Ryman, Patrik Hellström,

Läs mer

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson AO Bygg 0733-376547 Region Bygg Väst & Region Bostad Väst Sam Ekman Informatör AO Bygg 0733-373423 Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region

Läs mer

Frågor och svar om Flexpension

Frågor och svar om Flexpension Frågor och svar om Flexpension Varför Flexpension? Vi lever längre. I takt med att medellivslängden ökar så blir utmaningarna för individen och välfärden allt större. Bristen på flexibilitet i slutet

Läs mer

Kooperationens. Avtalspension, KAP 2. ett viktigt. tillägg. Checklista försäkringsinformation BYGGNADS. 4 Individuella. 3 Dina medlemsförsäkringar

Kooperationens. Avtalspension, KAP 2. ett viktigt. tillägg. Checklista försäkringsinformation BYGGNADS. 4 Individuella. 3 Dina medlemsförsäkringar Checklista försäkringsinformation BYGGNADS Namn Arbetsplats Datum 2 Dina avtalsförsäkringar Genom kollektivavtal/hängavtal på din arbetsplats har du ett kompletterande försäkringsskydd bl a vid sjukdom,

Läs mer

Kooperationens. Avtalspension, KAP 2. ett viktigt tillägg. Checklista försäkringsinformation MÅLARNA. 4 Individuella. 3 Dina medlemsförsäkringar

Kooperationens. Avtalspension, KAP 2. ett viktigt tillägg. Checklista försäkringsinformation MÅLARNA. 4 Individuella. 3 Dina medlemsförsäkringar Checklista försäkringsinformation MÅLARNA Namn Arbetsplats Datum 2 Dina avtalsförsäkringar Genom kollektivavtal/hängavtal på din arbetsplats har du ett kompletterande försäkringsskydd bl a vid sjukdom,

Läs mer

Medlemsrekrytering. Facklig introduktion Fråga alla om medlemskap Medlemsutbildning

Medlemsrekrytering. Facklig introduktion Fråga alla om medlemskap Medlemsutbildning Medlemsrekrytering Medlemsrekrytering Facklig introduktion Fråga alla om medlemskap Medlemsutbildning Facklig introduktion Information till alla nyanställda (t ex i samband med företagets introduktion):

Läs mer

Handels kongress den 26 maj 2011:2

Handels kongress den 26 maj 2011:2 Handels kongress den 26 maj 2011:2 Torsdagen den 26 maj 2011 1 (11) Förhandlingarna återupptogs klockan 19.10 Grunden för vårt uppdrag - Medlemskapet rad 36 sid 6 - rad 18 sid 7 Margareta Forss, avd 18

Läs mer

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010.

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010. VERKSAMHETSBERÄTTELSE DISTRIKT NORRBOTTENS Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret. Årets som gick 2 Distriktsverksamheten 3 Distriktstyrelsens

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2005 Handelsanställdas förbund 1 2 Innehåll Förbundets ordförande om året som gått 5 Överstyrelsen 7 Förbundsstyrelsen - Verkställande utskottet 8 Revisorer 8 Förbundets anställda

Läs mer

Kollektivavtal det tjänar du på

Kollektivavtal det tjänar du på Kollektivavtal det tjänar du på för dig som är arbetsgivare 1 2 Kollektivavtal det tjänar du på För dig som är arbetsgivare Varför finns det kollektivavtal? Den svenska arbetsmarknaden bygger på att fackföreningar

Läs mer

Bengt Sandberg, Fastighets region ost 2013-2015

Bengt Sandberg, Fastighets region ost 2013-2015 LO-distriktets styrelse och revisorer Bilaga 1 Mandatperiod Bengt Sandberg, Fastighets region ost 2013-2015 Vice ordförande Marie Jokio, Kommunal Sthlms ln 2013-2014 Ordinarie ledamöter Stefan Hansson,

Läs mer

Välkommen som verksamhetsrevisor i regionen

Välkommen som verksamhetsrevisor i regionen Välkommen som verksamhetsrevisor i regionen Välkommen som verksamhetsrevisor i regionen Det är väldigt viktigt att alla i Unionen drar åt samma håll för att det vi gör ska få maximal genomslagskraft ute

Läs mer

Bli medlem i Handels du är värd det! korta argument för dig som värvar nya medlemmar

Bli medlem i Handels du är värd det! korta argument för dig som värvar nya medlemmar Bli medlem i Handels du är värd det! korta argument för dig som värvar nya medlemmar Att bli medlem i Handels en bra affär! Medlemskap i facket är fortfarande en självklarhet samtidigt finns det undersökningar

Läs mer

Val som ska förrättas av valkongressen

Val som ska förrättas av valkongressen VALKONGRESSEN 24 MARS 2015 Val som ska förrättas av valkongressen FÖRSLAG FRÅN VALUTSKOTTET Förslag till protokoll från valutskottet Närvarande Lilly Bäcklund (S), Västerbotten (ordförande) Johan Sjölander

Läs mer

PM BOWLING 2017 RESULTAT GRUPPSPEL DAMER

PM BOWLING 2017 RESULTAT GRUPPSPEL DAMER RESULTAT GRUPPSPEL DAMER Nr Namn Förening Resultat 1 Sofie Holmström Örebro 1122 2 Lisa Hellsten Uppsala 1098 3 Ann-Marie Engström Norrköping 1049 4 Carina Fredriksson Norrköping 1047 5 Maggan Sasse Göteborg

Läs mer

arbetslivet. Vi är övertygade om att ju fler vi är, desto starkare är

arbetslivet. Vi är övertygade om att ju fler vi är, desto starkare är Vi är Unionen! Vem är du? Du vet bäst vad som är viktigt i ditt arbetsliv. Men det är tillsammans vi ser till att din tid på jobbet blir som du vill ha den. Vi är våra medlemmar och därför är våra viktigaste

Läs mer

Ledamöter av fullmäktige valda av samfundets avdelningar för tiden l maj 2008-30 april 2009

Ledamöter av fullmäktige valda av samfundets avdelningar för tiden l maj 2008-30 april 2009 SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 10/2008 Generalsekreteraren Ledamöterna av Sveriges advokatsamfund Advokatsamfundets fullmäktige Självskrivna ledamöter av fullmäktige Styrelsens ordförande Tomas Nilsson,

Läs mer

Bilda klubb på arbetsplatsen

Bilda klubb på arbetsplatsen Bilda klubb på arbetsplatsen Bilda klubb på arbetsplatsen Att ha en egen klubb på arbetsplatsen är det bästa sättet att få vara med och påverka villkoren på jobbet, exempelvis arbetstider och omorganisationer.

Läs mer

Unionens inkomstförsäkring. Trygg även utan jobb

Unionens inkomstförsäkring. Trygg även utan jobb Unionens inkomstförsäkring Trygg även utan jobb SNABBFAKTA Den obligatoriska inkomstförsäkringen ingår i avgiften och gäller dig som: är yrkesverksam medlem eller egenföretagare är med i svensk a-kassa

Läs mer

Kooperationens. Avtalspension, KAP 2. ett viktigt tillägg. Checklista försäkringsinformation SEKO. 4 Individuella. 3 Dina medlemsförsäkringar

Kooperationens. Avtalspension, KAP 2. ett viktigt tillägg. Checklista försäkringsinformation SEKO. 4 Individuella. 3 Dina medlemsförsäkringar Checklista försäkringsinformation SEKO Namn Arbetsplats Datum 5 2 Dina avtalsförsäkringar 2012-03 Genom kollektivavtal/hängavtal på din arbetsplats har du ett kompletterande försäkringsskydd bl a vid sjukdom,

Läs mer

Det ska löna sig att vara medlem i Handels. Dina medlemsförmåner

Det ska löna sig att vara medlem i Handels. Dina medlemsförmåner Det ska löna sig att vara medlem i Handels Dina medlemsförmåner Dina medlemsförmåner Välkommen som medlem i Handels. För dig och alla som valt att gå med i Handels vill vi göra vårt yttersta för att det

Läs mer

Adresslista NVS-kontor

Adresslista NVS-kontor oktober 2007 1(9) Adresslista NVS-kontor Alstermo Alstermo Värme & Sanitet Aspvägen 13, Box 4, 360 75 ALSTERMO Tel 0481-61485, fax 0481-61487 Bo Andersson bo.andersson@nvs.se mobil 070-682 28 75 oktober

Läs mer

Hedjakten

Hedjakten Hedjakten 2011-10-16 DH-12 1 Måns Persson Carolin Gradin 2 Irmalinn Nilsson Maja Tenghagen 3 Brian Ahlm Fabian Andersson 36.52 44.00 57.25 DH-14 1 Erik Barr Zeilon Adam Segerslätt 2 Ebba Söderlund Sofie

Läs mer

verksamhetsberättelse 2004

verksamhetsberättelse 2004 Handels verksamhetsberättelse 2004 Handels verksamhetsberättelse 2004 Handelsanställdas förbund Box 1146, 111 81 Stockholm 08-412 68 00, fax 08-10 00 62 org nr 84 60 00-1996 www.handels.se VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Läs mer

Handelsanställdas förbunds policy för ungdomsverksamheten

Handelsanställdas förbunds policy för ungdomsverksamheten Handelsanställdas förbunds policy för ungdomsverksamheten Handelsanställdas förbund 2005 Fastställd av FS 2005-09-20 1 Inledning Denna policy är framtagen av Centrala Ungdomskommittén och antagen av förbundsstyrelsen.

Läs mer

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 10/2003 Generalsekreteraren

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 10/2003 Generalsekreteraren SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 10/2003 Generalsekreteraren Ledamöterna av Sveriges advokatsamfund Advokatsamfundets fullmäktige Självskrivna ledamöter av fullmäktige Styrelsens ordförande Axel Calissendorff,

Läs mer

Försäkrad i facket. om avtals- och medlemsförsäkringar

Försäkrad i facket. om avtals- och medlemsförsäkringar Försäkrad i facket om avtals- och medlemsförsäkringar Försäkrad i facket Dina försäkringar 3 Avtalsförsäkringar 4 Avtalsgruppsjukförsäkring 4 Trygghetsförsäkring vid arbetsskada 5 - Avgångsbidrag 5 - Avtalspension

Läs mer

Dalbanan Längsta drive oldboys Anders Johansson 222 närmast hål oldboys Torbjörn Svensson 2,65

Dalbanan Längsta drive oldboys Anders Johansson 222 närmast hål oldboys Torbjörn Svensson 2,65 PM Golf 2012 Längsta drive och närmast hål Fredag 21 sept Parkbanan Längsta drive herr Johannes Andersson & Mats Birgersson 276 Längsta drive dam Monika Ax 182 närmast hål herr Mats Birgersson 0.89 närmast

Läs mer

Facket för dig och alla andra byggnadsarbetare. Bli medlem nu!

Facket för dig och alla andra byggnadsarbetare. Bli medlem nu! Facket för dig och alla andra byggnadsarbetare Bli medlem nu! Du är eftertraktad! Som byggnadsarbetare är du en eftertraktad, respekterad och attraktiv arbetskraft med hög status. Du har en lång och gedigen

Läs mer

Välkommen till Seko!

Välkommen till Seko! Välkommen till Seko! Gemenskap ger styrka Varmt välkommen till Seko! Som medlem hos oss står du starkare på din arbetsplats. Starkare tack vare att vi är många. Det är det som gör att vi kan ställa krav

Läs mer

Linköpings Resultatbörsen 2002 2002-11-23 Orienteringsklubb

Linköpings Resultatbörsen 2002 2002-11-23 Orienteringsklubb Så är ännu en tävlingssäsong till ända och som brukligt är kommer här årets utgåva av Resultatbörsen från Tävlingskommittén. Då detta är mitt första år som ansvarig för dessa sammanställningar, hoppas

Läs mer

RESULTAT. Saabiaden i Badminton den 5 oktober 2013.

RESULTAT. Saabiaden i Badminton den 5 oktober 2013. RESULTAT Saabiaden i Badminton den 5 oktober 2013. Herrar singel 1. Mikael Nord Bofors Fritid 2. Peter Nilsson KORPEN Saab 3. Olof Carlsson KORPEN Saab 4. Anders Nylén Bofors Fritid 5. Bruno Sandberg Bofors

Läs mer

Startlista, par/lag: SN Golfen 2014

Startlista, par/lag: SN Golfen 2014 Startlista, par/lag SN Golfen 204 Datum 204-07-0, 0700 Bana ÖÖ_Jönåkers GK Start Hål Förnamn Efternamn Klubb HCP Tee S-HCP Klass 0700 072 07 0736 P Granström/R Lundström 5 A X Per Granström Kiladalens

Läs mer

Kalendarium Fackliga studier. Hösten 2015

Kalendarium Fackliga studier. Hösten 2015 Kalendarium Fackliga studier Hösten 2015 Lite om våra kurser under våren 2011 2015-02-02 Medlem i facket / Medlemsutbildning Målgrupp: För medlemmar utan förtroendeuppdrag. Kursinnehåll: Är du nöjd eller

Läs mer

Vår verksamhet under ett år

Vår verksamhet under ett år Vår verksamhet under ett år Handels verksamhetsberättelse 2013. Vi ökar. ökande Ett år med Handels Förbundsordförande Lars-Anders Häggström Här berättar förbundsordförande Lars-Anders Häggström om 2013,

Läs mer

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening Årsberättelse 2014 Dagordning 1. Mötet öppnas 2. Godkännande av dagordning 3. Val av 2 st justeringsmän tillika rösträknare 4. Val av ordförande till

Läs mer

Verksamhetsberättelse sektion 06 2013

Verksamhetsberättelse sektion 06 2013 Region Skåne Verksamhetsberättelse sektion 06 2013 Region Skåne Sektionen har att ansvara för medlemmarna inom förvaltningarna Skånes Universitetssjukhus, lasarettet i Landskrona och lasarettet i Trelleborg.

Läs mer

2 oktober. Beskriv kort vad är en värdegrund är för att alla ska förstå. Goda exempel i regionen kopplat till hjärtefrågorna.

2 oktober. Beskriv kort vad är en värdegrund är för att alla ska förstå. Goda exempel i regionen kopplat till hjärtefrågorna. Ann-Charlotte Lundströmer Visions center i Luleå Sida 1 Närvarande: Gunilla Lidström, Marie Sandström, Katarina Holmqvist, Anne-Sofie Koivisto, Anders Aidanpää, Roger Östman, Eva Vinsa, Annica Berg-Flemström

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006 Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare verksamhetsåret 2006 Styrelsen för YSS har under verksamhetsåret varit: fredag den 24 augusti 2007 Ordföranden fram till årsmötet i Skövde

Läs mer

Startlista, par/lag: SN Golfen 2014

Startlista, par/lag: SN Golfen 2014 Startlista, par/lag SN Golfen 204 Datum 204-07-, 0700 Bana Östra banan Start Hål Förnamn Efternamn Klubb HCP Tee S-HCP Klass 0700 T Gerber/M Lang 8 A X Mikael Lang Katrineholms Golfklubb 0,7 59 Tommy Gerber

Läs mer

Vinstlista - Cykla för livet 2014 Höstens vinster lämnas ut mellan 13 oktober - 20 december Vinst Deltagare Arbetsplats

Vinstlista - Cykla för livet 2014 Höstens vinster lämnas ut mellan 13 oktober - 20 december Vinst Deltagare Arbetsplats Vinstlista - Cykla för livet 2014 Höstens vinster lämnas ut mellan 13 oktober - 20 december Vinst Deltagare Arbetsplats 1 Presentkort weekend (värde 5000 kr) Karin Gabrielsson Sjungande dalens skola Flöjtens

Läs mer

C-Vapen Klass Vintercuppen Poäng. ã Sol Grovskyttarna (Resultat cup kort) 17:11:

C-Vapen Klass Vintercuppen Poäng. ã Sol Grovskyttarna (Resultat cup kort) 17:11: C-Vapen Klass Vintercuppen 009 Bo Löfroth 795 Per Sundén 795 Robert Wikström 760 Jens Jarblad 7 5 Greger Berglin 7 6 Andreas Lampa 7 7 Dariusz Rymnszka 7 8 Mattias Nordsvan 70 9 Kenneth Johansson 696 0

Läs mer

Ordförande 2 år I tur att avgå Nominerad Valberedningens förslag

Ordförande 2 år I tur att avgå Nominerad Valberedningens förslag NOMINERADE ÅRSMÖTESVAL DEN 23 MARS 2014 med valberedningens förslag Styrelsens AU 2 år I tur att avgå Nominerade Valberedningens förslag Christer Lindvall Avsagt sig uppdraget 27 november 2013 Helén Pettersson

Läs mer

? Varför facket www.tjanstetandlakarna.se Varför vara med i facket? Att vara med i facket är för många människor en självklarhet, det känns bra att veta att man kan vända sig till facket vid problem och

Läs mer

09:18 13: Lorentz Neverland Göteborg BGK 143 Jan Magnusson Malmö BGK Lennart Öst Borås MGK

09:18 13: Lorentz Neverland Göteborg BGK 143 Jan Magnusson Malmö BGK Lennart Öst Borås MGK Onsdag Grupp Nr Spelare Klubb Klass Varv 1 Varv 2 101 Einar Mattsson Örnsköldsviks MGK Herrveteran 1 102 Jan Åke Andersson MGK 49 Nyköping 08:00 12:06 103 Leif Jandrin Djulö BGK 104 Kent Kirkegaard BGK

Läs mer

TIERP 1:1 (12) Fastighetsadresser Järnvägsesplanaden 12, Järnvägsesplanaden 12, 815 38 Tierp. Ladvägen 16, Ladvägen 16, 815 35 Tierp Tierp, Tierp

TIERP 1:1 (12) Fastighetsadresser Järnvägsesplanaden 12, Järnvägsesplanaden 12, 815 38 Tierp. Ladvägen 16, Ladvägen 16, 815 35 Tierp Tierp, Tierp 2015-03-04 FASTIGHETSFÖRTECKNING TIERP 1:1 (12) Järnvägsesplanaden 2, Järnvägsesplanaden 2, Järnvägsesplanaden 12, Järnvägsesplanaden 12, Ladvägen 16, Ladvägen 16, 815 35 Tierp Andelar i samfällighet Svanby

Läs mer

Björksta Open 2006 Luftgevär Resultat L 7

Björksta Open 2006 Luftgevär Resultat L 7 Re: 9 av 19 2006-01-08 21:21 Lättare att hitta drömresan med MSN Resor http://www.msn.se/resor/ Resultat L 7 1 Tobias Jansson Ludvika Skf (W) 398 0.0 2 Mattias Pettersson Björksta Skf (U) 387 0.0 3 Alexandra

Läs mer

Kontaktuppgifter Fairtrade City-kontakter 20 november 2015

Kontaktuppgifter Fairtrade City-kontakter 20 november 2015 Kontaktuppgifter Fairtrade City-kontakter 20 november 2015 Ale: Alingsås: Askersund: Avesta: Borlänge: Borås: Botkyrka: Boxholm: Eda: Annika Friberg Annika.friberg@ale.se Tel: 073-773 11 86 Diplomerad

Läs mer

Klubbmästare Herr 1955 Sune Linde 1980 Hans Ivar Hägg 1956 Sune Linde 1981 Lars Seiz 1957 Börje Attoff 1982 Mats Hallberg 1958 Sune Linde 1983 Mats

Klubbmästare Herr 1955 Sune Linde 1980 Hans Ivar Hägg 1956 Sune Linde 1981 Lars Seiz 1957 Börje Attoff 1982 Mats Hallberg 1958 Sune Linde 1983 Mats Klubbmästare Herr 1955 Sune Linde 1980 Hans Ivar Hägg 1956 Sune Linde 1981 Lars Seiz 1957 Börje Attoff 1982 Mats Hallberg 1958 Sune Linde 1983 Mats Hallberg 1959 Sune Linde 1984 Mats Hallberg 1960 Sune

Läs mer

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 12/2011 Generalsekreteraren

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 12/2011 Generalsekreteraren SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 12/2011 Generalsekreteraren Ledamöterna av Sveriges advokatsamfund Advokatsamfundets fullmäktige Självskrivna ledamöter av fullmäktige Styrelsens ordförande Tomas Nilsson,

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2015

Verksamhetsberättelse 2015 Verksamhetsberättelse 2015 Ett attraktivt yrke i utveckling Lärares och skoledares löner ökar mer andras Under året har vi fortsatt med att jobba för höjda lärarlöner. I alla sammahang har vi påtalat att

Läs mer

Dagordningens punkt 18 Vår organisation. Utlåtande Medlemskapets värde motionerna B1 B6

Dagordningens punkt 18 Vår organisation. Utlåtande Medlemskapets värde motionerna B1 B6 Utlåtande Medlemskapets värde motionerna B1 B6 IF Metalls styrka bygger på att vi är många och kunniga, både när vi driver frågor på arbetsplatserna och i samhället i stort. Organisering handlar inte enbart

Läs mer

Det här är SEKOs medlemmar

Det här är SEKOs medlemmar Det här är SEKO 1 Det här är SEKOs medlemmar Tåg som kommer i tid, posten hemburen, varma hus, framkomliga vägar och fungerande telefoner. Och så förstås trygg färjetrafik, säkra fängelser och en trevlig

Läs mer

Medlemsförteckning. 030-01-001 Björkliden 46 Björkliden 46 586 65 LINKÖPING Arnell Elisabeth 50 1984-11-02 Malmqvist Bengt 50 1984-11-02

Medlemsförteckning. 030-01-001 Björkliden 46 Björkliden 46 586 65 LINKÖPING Arnell Elisabeth 50 1984-11-02 Malmqvist Bengt 50 1984-11-02 1 av 7 030-01-001 Björkliden 46 Björkliden 46 Arnell Elisabeth 50 1984-11-02 Malmqvist Bengt 50 1984-11-02 030-01-002 Björkliden 44 Björkliden 44 Lundberg Birgitta 100 2000-05-01 030-01-003 Björkliden

Läs mer

Verksamhetsberättelse för år 2016

Verksamhetsberättelse för år 2016 Inom Tillväxtverket Verksamhetsberättelse för år 2016 Årsmöte Avdelning ST inom Tillväxtverket, hade sitt årsmöte den 17 februari 2016. Vid mötet deltog 28 medlemmar i Arjeplog, Luleå, Östersund, Örebro,

Läs mer

Efter omgång 9. Datum

Efter omgång 9. Datum 0 1 59 Birgitta Pihlgren 24542 0 2 103 Eva Magnusson 23105 0 3 247 Lotta Traav 22153 0 3 329 Thomas Söderlund 20981 0 5 215 Lennart Axelsson 20899 0 6 86 Daniel Lidström 18783 0 7 88 Daniel Solvander 18031

Läs mer

Gren Namn Tid Ort Född Datum. 60 m inne 1 Ing-Marie Persson 11.87 Karlskrona 1945 05 mar

Gren Namn Tid Ort Född Datum. 60 m inne 1 Ing-Marie Persson 11.87 Karlskrona 1945 05 mar Gren Namn Tid Ort Född Datum 60 m inne 1 Ing-Marie Persson 11.87 Karlskrona 1945 05 mar 100 m ute 1 Mikael Rosenqvist 15.13 Linköping 1964 22 aug 100 m ute 2 Ghazi Putrus 15.59 Linköping 1957 22 aug 100

Läs mer

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 11/2009 Generalsekreteraren

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 11/2009 Generalsekreteraren SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 11/2009 Generalsekreteraren Ledamöterna av Sveriges advokatsamfund Advokatsamfundets fullmäktige Självskrivna ledamöter av fullmäktige Styrelsens ordförande Tomas Nilsson,

Läs mer

Handels avd 16 Vår verksamhet 2013

Handels avd 16 Vår verksamhet 2013 Handels avd 16 Vår verksamhet 2013 Nya avtal, ny styrelse och kurser så minns vi 2013 i avdelning 16! Delar av avdelningens styrelse vald av medlemmarna i avdelning 16. Ny ledarduo valdes i april En ny

Läs mer

Lärarförbundet. Arboga U10. Verksamhetsberättelse

Lärarförbundet. Arboga U10. Verksamhetsberättelse Lärarförbundet Arboga U10 Verksamhetsberättelse 2015 Verksamhetsberättelse för år 2015 Styrelsen för 2015 och andra funktioner Ordförande Helena Kindberg 2015 V. ordförande Susanne Skyllkvist 2015-2016

Läs mer

Order of Merit, OoM, Ställning efter deltävling 6, Kävlinge 6 juni. A-klass Sida 1

Order of Merit, OoM, Ställning efter deltävling 6, Kävlinge 6 juni. A-klass Sida 1 A-klass Sida 1 Elisabet Johansson Kävlinge Golfklubb 35 Michael Stjärnfeldt Lunds Akademiska Golfklubb 35 Markus Pregart Kävlinge Golfklubb 27 Björn Lindberg Kävlinge Golfklubb 25 Niklas Petersson Eslövs

Läs mer

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 12/2002 Generalsekreteraren

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 12/2002 Generalsekreteraren SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 12/2002 Generalsekreteraren Ledamöterna av Sveriges advokatsamfund Advokatsamfundets fullmäktige Självskrivna ledamöter av fullmäktige Styrelsens ordförande Axel Calissendorff,

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Vårdförbundet

Kommunikationsstrategi för Vårdförbundet Kommunikationsstrategi för Vårdförbundet 2014-2018 Beslutad av förbundsstyrelsen i november 2014. Kommunikationsstrategin gäller förtroendevalda och medarbetare i Vårdförbundet. Kommunikationsstrategin

Läs mer

Handels Handels avd 29 Umeå Anmälan handels.se/umea Kunskap ger styrka

Handels Handels avd 29 Umeå Anmälan handels.se/umea Kunskap ger styrka Handels 2013 Handels avd 29 Umeå handels.se/umea Kunskap ger styrka Kalender för 2013 Januari 29-31 Steg 4, Umeå 7 Februari 5 Arbetsplatsen, Umeå 8 20 Arbetsplatsen, Skellefteå 9 26-28 Steg 5, Skellefteå

Läs mer

Bli medlem du också! På unionen.se eller 0771-743 743

Bli medlem du också! På unionen.se eller 0771-743 743 Unionen nära dig Bergslagen 019-17 46 00 Dalarna 0243-21 35 50 Gävleborg 026-64 76 00 Göteborg 031-701 28 00 Mellannorrland 060-55 31 00 Mälardalen 021-40 48 00 Norrbotten 0920-23 35 00 SjuHall 033-20

Läs mer

din guide till vår nya organisation nya livs 1

din guide till vår nya organisation nya livs 1 din guide till vår nya organisation nya livs 1 2 nya livs Nu blir det mer Livs! l i vs s k a p a r e n helt ny organisation! Det beslutade förbundets kongress som genomfördes i Umeå i början av juni. Den

Läs mer

Anna Söderström. Föredragande Harald Lindkvist Harald Lindkvist Marie Thuresson Sekreterare Josefin Claesson Ebba Orton

Anna Söderström. Föredragande Harald Lindkvist Harald Lindkvist Marie Thuresson Sekreterare Josefin Claesson Ebba Orton Utskottsindelning Blå utskottet A Blå utskottet B Ärenden Strategiska aktiviteter i Proposition: Färdplan 2020 och i Arbetslivspolitiska programmet Mål och riktlinjer för 2013 2016: Motion 9 Utvärdering

Läs mer

NSM 2010 Östersund Precision

NSM 2010 Östersund Precision NSM 2010 Östersund Precision 2010-06-18 Bana B NSM 2010 Östersund 2010-06-18 1 Kjell Eriksson Porjus SKF 336 475 S S 2 Hans Jonsson Kramfors PSK 332 473 S S 3 Tomas Backlund Vännäs PSK 331 472 S S e.sskj.

Läs mer

Efter omgång 3. Datum

Efter omgång 3. Datum 0 1 306 Thomas Gurell 14535 0 2 68 Christer Karlsson 13598 0 3 161 Kjell Johansson 13404 0 4 316 Tomas Heghammar 13248 0 5 173 Kjell Persson 13234 0 6 1 Agneta Persson 13208 0 7 239 Mathias Ernest 13043

Läs mer

Efter omgång 5. Datum

Efter omgång 5. Datum 0 1 161 Kjell Johansson 16559 0 2 306 Thomas Gurell 16016 0 3 68 Christer Karlsson 15149 0 4 316 Tomas Heghammar 14753 0 5 239 Mathias Ernest 14657 0 6 71 Christer Karlsson 14238 0 7 1 Agneta Persson 14220

Läs mer

A. Karlstad kommun ( Väse/Vålberg/Molkom) Klinisk adjunkt Maria Bystedt

A. Karlstad kommun ( Väse/Vålberg/Molkom) Klinisk adjunkt Maria Bystedt Termin 6 Vår termin -09, v 11-16, 18-23 HK06, 72 studenter A. Karlstad kommun ( Väse/Vålberg/Molkom) Klinisk adjunkt Maria Bystedt Frida Möller (ev utland) Sofia Gråsjö Pernilla Skoog Karin Eriksson Helena

Läs mer

RESULTAT. Saabiaden i Badminton den 3 oktober 2015. Peter Andreas 2-0 (21-14, 21-17) Anders Olof 2-1 (21-16, 11-21, 21-19)

RESULTAT. Saabiaden i Badminton den 3 oktober 2015. Peter Andreas 2-0 (21-14, 21-17) Anders Olof 2-1 (21-16, 11-21, 21-19) RESULTAT Saabiaden i Badminton den 3 oktober 2015. Herrar singel 1. Peter Nilsson Korpen Saab 2. Andreas Pössl Korpen Saab 3. Anders Nylén Bofors Fritid 4. Olof Carlsson Korpen Saab MATCHRESULTAT SINGEL

Läs mer

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 11/2013. Ledamöter av fullmäktige valda av samfundets avdelningar för tiden 1 maj 2013 30 april 2014

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 11/2013. Ledamöter av fullmäktige valda av samfundets avdelningar för tiden 1 maj 2013 30 april 2014 SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 11/2013 Generalsekreteraren Ledamöterna av Sveriges advokatsamfund Advokatsamfundets fullmäktige Självskrivna ledamöter av fullmäktige Styrelsens ordförande Claes Zettermarck,

Läs mer

Österlenspelen. 11-12 december 2010 RESULTAT

Österlenspelen. 11-12 december 2010 RESULTAT Österlenspelen 11-12 december 2010 RESULTAT HERRSINGEL A 9 deltagare Korsavadshallen POOL A Linus Conrad, Carlskrona - Dennis Schön, Aura 20 10.15 21-17, 21-15 Dennis Schön, Aura - Karl Fredlund, Christianstad

Läs mer

Få ut mer av ditt arbetsliv! Bli medlem i Unionen Sveriges största fackförbund för dig i det privata arbetslivet. Tillsammans ökar vi både din

Få ut mer av ditt arbetsliv! Bli medlem i Unionen Sveriges största fackförbund för dig i det privata arbetslivet. Tillsammans ökar vi både din Få ut mer av ditt arbetsliv! Bli medlem i Unionen Sveriges största fackförbund för dig i det privata arbetslivet. Tillsammans ökar vi både din trygghet och dina utvecklingsmöjligheter på jobbet. Investera

Läs mer

Regionråd 2016. 19 april TID & PLATS MOTIONER NOMINERINGAR HANDLINGAR. December 2015, version 2

Regionråd 2016. 19 april TID & PLATS MOTIONER NOMINERINGAR HANDLINGAR. December 2015, version 2 Regionråd 2016 19 april TID & PLATS MOTIONER NOMINERINGAR HANDLINGAR December 2015, version 2 Innehåll Praktisk information...3 Inför regionrådet så här går det till... 4-5 Val av regionstyrelse...6 Val

Läs mer

Resultatlista, enskild rond - netto: Hammarö Golfklubb Golf och Culture Cup 2015

Resultatlista, enskild rond - netto: Hammarö Golfklubb Golf och Culture Cup 2015 Klass Placering Resultatlista, enskild rond - netto Golf och Culture Cup 2015 En-klassen Namn Rond 1 Spel.kat. Spelform Fyrboll, Poängbogey Klubb CBA S-HCP Datum Resultat 2015-08-01 Särskiljning 1 M Olsson/A

Läs mer

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 12/2000 Generalsekreteraren

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 12/2000 Generalsekreteraren SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 12/2000 Generalsekreteraren Ledamöterna av Sveriges advokatsamfund Advokatsamfundets fullmäktige Självskrivna ledamöter av fullmäktige Styrelsens ordförande Elisabet

Läs mer

Den bortglömda hälsans folk. Berit Sundgren Grinups (red.) Lisbeth Bekkengen Bertil Lundberg Catharina Höijer

Den bortglömda hälsans folk. Berit Sundgren Grinups (red.) Lisbeth Bekkengen Bertil Lundberg Catharina Höijer Berit Sundgren Grinups (red.) Lisbeth Bekkengen Bertil Lundberg Catharina Höijer Den bortglömda hälsans folk Rapport från projekt Långtidsfrisk i Värmland ett vardagsbaserat hälsoarbete Karlstad University

Läs mer

TRRs metodik för uppsagda baseras på: Nuläge

TRRs metodik för uppsagda baseras på: Nuläge Vad gör TRR? Hur står det till idag då? Då och då uppstår situationer då ändrade förutsättningar tvingar företagsledningen att förändra företagets organisation. Vissa gånger med expansion och nyrekrytering

Läs mer

PERSONAL NYA RAKETSKOLANS REKTORSOMRÅDE 2014/15. Rektor åk 4-5 Conny Persson 703 34 Delfinen, adm. särskolan. Rektor Annika Andersson 702 33 åk 6-9

PERSONAL NYA RAKETSKOLANS REKTORSOMRÅDE 2014/15. Rektor åk 4-5 Conny Persson 703 34 Delfinen, adm. särskolan. Rektor Annika Andersson 702 33 åk 6-9 PERSONAL NYA RAKETSKOLANS REKTORSOMRÅDE 2014/15 Rektor åk 4-5 Conny Persson 703 34 Delfinen, adm. särskolan Rektor Annika Andersson 702 33 åk 6-9 Rektor Riitta Kotavuopio Olsson 70 332 F-åk 3 Fritids Förskolechef

Läs mer

Enstånk Mod -85. Heat 1 Heat 2 Heat 3. 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 2 Tomas Sjöström. 60 Johnny Olofsson 70 Mikael Karlsson

Enstånk Mod -85. Heat 1 Heat 2 Heat 3. 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 2 Tomas Sjöström. 60 Johnny Olofsson 70 Mikael Karlsson Enstånk Mod -85 Heat 1 Heat 2 Heat 3 9 Marino Carlsson 60 Johnny Olofsson 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 57 Pia Karlsson Fabjan 68 Anders Norell 2 Tomas Sjöström 63 Patrik Strandh 53 Kent Nordin

Läs mer

Resultatlista, enskild rond - netto:

Resultatlista, enskild rond - netto: Möre Scramble B-klass (2012) Klass Placering B-klassen Namn Rond 1 Spelform Scramble, Slagtävling Spel.kat. Klubb CBA S-HCP Datum 2012-08-26 Resultat Särskiljning 1 Fredrik Bencker 7,9 56.1 Christine Nordström

Läs mer

Handels avd 16 Vår verksamhet 2012

Handels avd 16 Vår verksamhet 2012 Handels avd 16 Vår verksamhet 2012 Förhandlingar, val och kurser så minns vi 2012 i avdelning 16! Möten Avdelningsstyrelsen har haft 8 möten. Arbetsutskottet har haft 11 möten. Styrelsen valdes i april

Läs mer

Fört vid ordinarie föreningsstämma för Transportarbetarnas Arbetslöshetskassa tisdagen den 12 maj 2015 klockan World Trade Center, Stockholm

Fört vid ordinarie föreningsstämma för Transportarbetarnas Arbetslöshetskassa tisdagen den 12 maj 2015 klockan World Trade Center, Stockholm TRANSPORTARBETARNAS ARBETSLÖSHETSKASSA PROTOKOLL Fört vid ordinarie föreningsstämma för Transportarbetarnas Arbetslöshetskassa tisdagen den 12 maj 2015 klockan 13.00 World Trade Center, Stockholm 1 Stämmans

Läs mer

Valberedningens förslag UMEÅ ARBETAREKOMMUNS ÅRSMÖTESVAL DEN 24 MARS 2013

Valberedningens förslag UMEÅ ARBETAREKOMMUNS ÅRSMÖTESVAL DEN 24 MARS 2013 Valberedningens förslag UMEÅ ARBETAREKOMMUNS ÅRSMÖTESVAL DEN 24 MARS 2013 Styrelsens AU 2 år I tur att avgå Nominerade Valberedningens förslag Christer Lindvall Christer Lindvall Christer Lindvall Christer

Läs mer

FACKLIG UTBILDNING (FU)

FACKLIG UTBILDNING (FU) FACKLIG UTBILDNING (FU) Motionerna FU 1 FU 7 MOTION FU 1 Byggnads GävleDala Det blir svårare få ungdomar intressera sig för fackliga frågor. Detta beror oftast på okunskap om vad en fackförening är och

Läs mer