SPF Grindslanten. Lokalavdelning i Sollentuna inom Sveriges Pensionärsförbund

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SPF Grindslanten. Lokalavdelning i Sollentuna inom Sveriges Pensionärsförbund"

Transkript

1 SPF Grindslanten Lokalavdelning i Sollentuna inom Sveriges Pensionärsförbund Här nedan kommer tavlan mellan strecken Medlemsblad nummer 2 år 2014 Medlemsblad nummer 3 år 2014

2 VISSTE DU ATT AUDIONOMERNA OCH HÖRSAM TILLSAMMANS ÄR SVERIGES STÖRSTA HÖRSELRÅDGIVARE? Har du hörapparater som är äldre än 4 år? Du får 2 st. 6-pack hörapparatbatterier när du kommer på ett inbokat besök för översyn av dina hörapparater. INGEN REMISS KRÄVS MODERNA HÖRAPPARATER PÅ UPPDRAG AV STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Hör du ALLT som sägs på SPF-mötet? Hör du TV:n? Hör du dina barnbarn? BOKA TID FÖR KOSTNADSFRI HÖRSEL- UNDERSÖKNING OCH RÅDGIVNING AUDIONOMERNA & HÖRSAM TEL

3 Innehåll Ordföranden har ordet Sid. 4 Äldrerådet..Sid. 6 Månadsmöten. Sid. 8 Studiebesök. Sid. 9 Resor. Sid. 12 Friskvård och motion Sid. 14 Kamratcirklar och kurser. Sid. 15 Planerade program.. Sid. 16 Sollentuna Bio.. Sid. 18 SPF Grindslanten (Adresser, styrelse, funktionärer m.m.) Sid. 19 En fortsatt vädjan: Över hälften av er har meddelat vår medlemssekreterare er e-postadress (mailadress) vilket är alldeles utmärkt. Den adressen behöver vi för att kunna skicka ut meddelanden om sådant som dyker upp mellan utgivningarna av medlemstidningarna även om vi också lägger informationen på vår hemsida. Du som har en e-postadress, och inte skickat in den tidigare, vänligen gör det till Vänligen stöd våra annonsörer. De möjliggör tryckning av medlemsbladet. Handelsbanken Rotebro Adela Omsorg Hörsam IGNIS Fondkistan Järfälla Svensk Fastighetsförmedling SeniorNet Sollentuna Bowlinghall 3 3

4 Ordföranden har ordet Mina vänner, Min förhoppning är att du har haft en skön sommar med positiva minnen att se tillbaka på. Förhoppningsvis så infann sig sommarvärmen efter att vi satt ihop detta medlemsblad strax efter midsommar Trevligt att vara igång igen och halvåret är fyllt av aktiviteter! Med risk för att låta lite tjatig håller jag fast vid att det är supervalår i år. EU-valet har vi bakom oss och nu gäller våra inhemska val på riks- och lokalplanet. Då du läser detta är det bara drygt en månad kvar så jag hoppas att de frågor som är angelägna för oss hunnit utvecklas positivt. T.ex den s.k pensionärsskatten. Som läget är idag (d.v.s strax efter midsommar) för de två största partierna har de behov av fler röster om de vill hamna i det läge de önskar efter valet. Dessa bör de kunna hitta bland den grupp av valdeltagare som utgör cirka 25 % av de röstberättigade. Det är vi som är 65 år eller äldre! SPF och de andra pensionärsförbunden har lyckats få utrymme i media där det påtalats att det råder en orättvisa på skattefronten. På SPF-kongressen, som ägde rum i början av juni i Jönköping, var undertecknad uppe i talarstolen ett par gånger och ett av mina inlägg var att man bör införa ett syskon till jobbskatteavdraget och kalla det pensionärsskatteavdraget. Det ska ge alla pensionärer mer i plånboken inklusive eventuella bidrag som den enskilde redan uppbär. Tillbaka till kongressen så var den framgångsrik så till vida att ett antal frågor och motioner som Förbundet ansett sig redan svarat på, genom det förslag på nya stadgar som man presenterat, av kongressen ej gavs bifall. Förbundet hade inför kongressen föreslagit nya stadgar med en mängd ändringar i jämförelse med dagens. Det var så stora förändringar så att diskussionerna mellan distrikten gällde att eventuellt föreslå en återremittering av hela stadgeremissen. Nu blev det inte så utan många föreslagna ändringar togs tillbaka eller korrigerades. Mycket bra! Christina Rogestam, som valdes till ny ordförande efter Karl Erik Olsson, har en tuff uppgift framför sig då det gäller att utveckla förbundet. Gudskelov gick inte förbundets namnförslag Seniorerna igenom, då det blev en kompromiss istället till SPF Seniorerna. Om inte detta skett skulle avsändaren bli mycket otydlig för Christina då hon ska ut i media. Min motion om att SPF ska stå för Senior och Pensionärsförbundet istället för Sveriges Pensionärsförbund förlorade även här i omröstningen på samma sätt som på distriktsstämman. (Men jag kommer igen ) 4 4

5 I vår kommun händer det mycket inom det som berör oss vilket Olle skriver om längre fram i medlemsbladet. En sak som jag reagerat på, då jag lyssnat på några av kommunföreträdarna, är upphandlingarna. Primärt inte i sak utan hur de görs utifrån att man sätter en prislapp på det som ska upphandlas och sedan inkommer leverantören med sitt erbjudande. Och det fungerar ju så att leverantören stoppar ner så mycket som möjligt i påsen för att bli mest attraktiv och därigenom få uppdraget. Och är det stor konkurrens så måste man stoppa mycket i påsen Då finns risken att man har knaprat på den förtjänst man helst vill ha, d.v.s sänkt sin egen marginal till en alltför låg nivå. Därför är det otroligt viktigt att köparen har en strikt och noggrann uppföljning, som också ska vara avtalad, där man ser till att hela påsens innehåll levereras år efter år så länge avtalet gäller! Vid avvikelser får leverantören ett vitesföreläggande. Vi arbetar aktivt för att bli fler medlemmar i vår förening och bl.a deltog vi därför på loppisen på Edsvik den 15 juni. Positivt och drygt 25 personer stannade upp för att få en muntlig information och ett par trycksaker. Ännu en aktivitet för medlemsvärvning görs av distriktet den 8-12 september i Gallerian. Där äger mässan Senior Stockholm rum och vi kommer att tillsammans med andra SPF-föreningar bemanna SPF-montern. (Maila gärna mig ditt intresse att vara med!) Vi återupptar traditionen att bjuda nya medlemmar på en välkomstlunch där vi berättar mer om vår verksamhet. Den kommer i år att äga rum onsdag 27 augusti på Edsbacka Wärdshus och en personlig inbjudan är utskickad. Har du en vän som är nyfiken på oss så är du välkommen att ta med vännen på ett månadsmöte och resulterar det i ett medlemskap bjuder föreningen på entrén vid första tillfället som medlem. Må väl! K-G Holmgren PS Hör gärna av dig till mig så träffas vi över en kopp kaffe och resonerar om hur du kan hjälpa till i vår verksamhet! Vi är ett glatt gäng som håller på men vi behöver bli några fler. 55

6 Information om arbetet med äldrefrågorna Något om vad som händer inom den skattefinansierade äldreomsorgen i Sollentuna Samarbetet mellan pensionärsorganisationerna (SPF, PRO, RPG) och Demensföreningen i Sollentuna, inom ramen för vad vi kallar Äldrerådet, löper vidare med stor energi. Äldrerådets besöksverksamhet vid kommunens äldreboende En mindre grupp inom Äldrerådet har besökt samtliga särskilda äldreboenden (SÄBO) i kommunen under en 12-månadersperiod. Syftet har varit att vi skall få en så god uppfattning som möjligt om kvaliteten i omvårdnad och boendemiljö. Vårt intryck och vår subjektiva uppfattning av boendena är god vad gäller såväl standard som omvårdnad. Detta oberoende av vilken entreprenör som driver verksamheten. Skillnader, som är lätta att se, beror huvudsakligen på den geografiska belägenheten i kommunen och därmed den varierande tillgången till en god utemiljö. När det gäller äldrevård är det svårt, även för kommunen, att bedöma dess kvalitet och måluppfyllelse. Verksamheten styrs med regler, rutiner och reglementen och dessa är besvärliga att kontrollera om de verkligen följs, i kontrast mot exempelvis gatuunderhåll och snöröjning vintertid. Utackordering av två av AB SOLOMS äldreboenden Sedan SOLOM bolagiserades drivs nu samtliga äldreboenden i bolagsform. AB SOLOM är dock inte vinstutdelande utan återinvesterar driftsöverskottet i verksamheten. Två av fyra äldreboenden, som f.n. drivs av SOLOM, Lenalundsgården och Gillbogården, skall under sista kvartalet i år, som det heter konkurrensutsättas. Vid våra besök och i övrigt, har vi inom Äldrerådet funnit en väl fungerande verksamhet vid bägge boendena och ställer oss därför frågande till denna hastigt påkomna konkurrensutsättning. AB SOLOM tillträdde som entreprenör den 1 september 2013 och kommer därför att ha svarat för verksamheten under endast 1 ½ år, om bolaget förlorar entreprenaden. Den normala avtalstiden för enskilda vinstdrivande bolag är i Sollentuna 4 år med möjlighet till års förlängning av löpande avtal. Vad motiverar den forcerade konkurrensutsättningen? Något rationellt motiv för att redan efter kort tid kanske tvingas byta entreprenör är svårt att finna. Det handlar i bästa fall om en principsak. En upphandling innebär alltid en stor kostnad, inte minst i form av oro bland berörd personal och boende. Om vinnaren i upphandlingen därtill är en vinstsyftande privat utförare skapas ännu en utmaning för styrningen, eftersom huvudmannen ska styra en samarbetspart vars mål med verksamheten är 6 7

7 annorlunda än huvudmannens. Det innebär att kommunen eller landstinget måste utveckla ett styrsystem som både är ambitiöst och anpassat för utkontrakterad verksamhet, vilket inte är möjligt utan att huvudmannen drar på sig betydande kostnader för styrsystemet. Kostnaderna innebär både direkta kostnader för styrningen och negativa beteendemässiga effekter av stram styrning såsom kortsiktighet, misstroende, stelbenthet och likriktning. skriver två forskare i företagsekonomi vid Karlstads och Örebro Universitet i DN 21/7-14 (Prof. Sven Siverbo och docent Tobias Johansson). Frågan är därför vad kommunen tror sig kunna uppnå med en på flera sätt kostsam upphandlingsomgång. Den entreprenör som vinner upphandlingen får nämligen överta driften av äldreboendet till en förväg bestämd ersättning (1 765 kr per dygn och boende är ett aktuellt belopp i en annan snart avslutad upphandling). Den exakta summan är ännu inte bestämd för den kommande utackorderingen av Lenalundsgården respektive Gillbogården. Det är alltså inte fråga om någon priskonkurrens mellan anbudsgivare. Dessa förväntas i stället kunna erbjuda högre kvalitet, inom ett fast pris, än vad som för närvarande ges de boende, om processen skall vara meningsfull och kostnaden för upphandlingen motiverad. Val av kvalitetsmått, mätbarhet och kontrollmöjlighet av dessa kommer därför, när ny entreprenör skall väljas, ännu en gång att bli en mycket svår uppgift för kommunen att försöka lösa. Serviceboendet vid Tors Backe Osäkerheten kring serviceboendet Tors Backe är fortfarande stor. Krafter inom kommunen vill omvandla boendet till s.k. trygghetsboende, vilket innebär att det uppskattade serviceboendet försvinner och att de 72 lägenheterna hyrs ut som vanliga bostäder till personer som är 70 år eller äldre. En värdefull mellanform mellan eget boende med hemhjälp och SÄBO upphör då att finnas i kommunen. Tryggheten ligger i att lägenheterna i viss mån är anpassade till rörelsehindrade och att det finns gemensamhetslokaler i huset och viss personal dagtid. Ev. tillgång till sjuksköterska har diskuterats. I omvandlingsprojektet ligger även en omfattande om- och tillbyggnad av huskroppen. Bl.a. finns planer på att bygga till ett övre våningsplan med 60 ungdomslägenheter. Pensionärsorganisationerna och Demensföreningen har i skrivelse protesterat mot detta. Kommunen utreder frågan om Tors Backes framtid sedan mars månad i år. Något besked om vad som skall hända med Tors Backe skall enligt uppgift inte komma förrän efter valet. Olle Sandberg Grindslantens representant i Äldrerådet 7 8

8 Månadsmöten Vi träffas kl i S:t Larsgården, invid Sollentuna kyrka Som vanligt inleder vi våra månadsmöten med en del information innan det är dags att dricka kaffe och äta goda bullar och kakor. Därefter tar våra gäster scenen i besittning. Vi har också ett lotteri varje gång med både goda och bra priser. Och stämningen är gemytlig Måndag 1 september kl Suzanne Axell Suzanne är nog i första hand känd som programledare för TV-programmet Fråga doktorn. Vid månadsmötet kommer hon att tala om alla fantastiska människor som hon har mött, och alla minnen och erfarenheter från de elva åren med just hälsoprogrammet Fråga doktorn. Måndag 6 oktober kl gubbar med Mats Strandberg Den kände f.d. sportjournalisten och radioreportern Mats Strandberg uppträder numera även som skicklig komiker och imitatör. Han har bl.a. imiterat Carl Bildt, Arne Thorén, Anders Björck och Robert Aschberg. Han har också turnerat tillsammans med Roger Pontare, Nanne Grönwall, Peter Lundblad m.fl. och har också medverkat i TV, bl.a. i På spåret och vunnit fyra gånger. Måndag 3 november kl Lennart Högman Vår gäst i dag är en av Sollentunas mer kända och färgstarka kulturpersonligheter: Lennart Högman. Han kommer att berätta om sitt liv, men särskilt om sina insatser för kulturen i Sollentuna och som ordförande i Skönlitterära författarsällskapet Stockholm Nord. Vi kommer att få en intressant och trevlig eftermiddag. Måndag 1 december kl På kryss med trubaduren Bengt Vilhelmsson Vi går på musikkryss med trubaduren Bengt Vilhelmsson. Till sånger och schlagers löser vi ett korsord. Bengt, som är en av medlemmarna i Nordiska Visfamiljen, kommer också att sjunga sånger till akustisk gitarr. 8 9

9 Studiebesök Tisdag 9 september kl Kemihistorisk vandring i Stockholm I Stockholm verkade under och 1800-talen några av världens mest beundrade och framgångsrika kemister. Namn som de flesta känner till är Carl Wilhelm Scheele och Jakob Berzelius. Intresset för kemi hade sin grund i övertygelsen om att välståndet fanns i bergen. Därför är kemins historia nära förknippad med bergshanteringens historia. En av föreningens medlemmar, Monika Larsson, blir vår värd för, och ciceron under, vandringen. Vi startar i Humlegården och tillsammans med Monika vandrar vi därifrån mot Berzelii park och sedan till Jernkontorets gamla hus vid Kungsträdgårdsgatan. Vi avslutar promenaden på Stortorget för att titta på apoteket där C.W. Scheele arbetade en tid innan han flyttade till Köping. Vi avslutar med att äta mat och/eller dricka kaffe på Stadsmissionens kafé. Vandringen/visningen tar ungefär 2 tim. Avgift: 20 kr/deltagare. Betalas på plats. I avgiften ingår inte förtäringen på Stadsmissionens kafé. Samling kl i Humlegården vid statyn av C.W. Scheele. Statyn finns i nordöstra hörnet av parken, mot korsningen Karlavägen/Sturegatan. Restips: Pendeltåget till Karlberg, därifrån buss 42 till Humlegården. Max. 10 deltagare. Anmälan gör du senast 5 september till Monika Larsson: Tel E-post Måndag 15 september kl Guidad vandring/visning på Norra begravningsplatsen Norra begravningsplatsen i Solna är en av Sveriges största begravningsplatser, som också omfattar en judisk och en katolsk begravningsplats. Begravningsplatsen är en av landets mest imponerande och innehållsrika anläggningar. Här ligger många kända personer begravda, bl.a. Ingrid Bergman, Sven Jerring, August Strindberg och Inga Tidblad. Nöjesprofilen Karl-Axel Björnberg har dels skrivit en bok om begravningsplatsen och dels i många år gjort gruppvandringar där. Nu är det vår tur att få en guidad vandring i denna vackra och intressanta miljö. Vandringen/visningen tar ungefär 1 tim. 15 minuter. Avgift: 60 kr/deltagare. Betalas på plats. Samling kl utanför huvudentrén till Karolinska sjukhuset. Minst 20 och max. 25 deltagare. Anmälan gör du senast 1 september till Margareta Eklund: Tel E-post 10 9

10 Tisdag 21 oktober kl Guidad visning av Riddarhuset Riddarhuset byggdes under 1600-talet och är känt som ett av norra Europas vackraste byggnadsverk från den perioden. Palatset tillkom på uppdrag av Sveriges ridderskap och adel efter ritningar av Simon de la Vallée och förvaltas än idag som den svenska adelns gemensamma egendom. I stora salen pryds väggarna bl.a. av de introducerade ätternas vapensköldar. Vid vårt besök får vi en guidad visning av Riddarhuset och de stora samlingarna. Obs! Riddarhuset är inte handikappanpassat. Visningen tar ungefär 1 timme. Avgift: 90 kr/deltagare. Betalas på plats. Samling: Kl utanför Riddarhusets entré, Riddarhustorget 10. Buss 53 från Centralen/Vasagatan till Riddarhustorget eller t-bana till Gamla stan och därifrån ungefär 5 min. promenad. Minst 20 deltagare. Anmälan gör du senast 15 oktober till Ulla-Bella Gylleus: Tel eller E-post Torsdag 13 november kl Guidad visning av Katolska domkyrkan Biskopen i Stockholms stift, Anders Arborelius, kommer att ge oss en guidad visning av kyrkan. Han kommer då också att berätta om katolska kyrkans historia i Sverige, vilken i långa stycken följer Sveriges historia. Visningen tar ungefär 1 timme. Ingen deltagaravgift, men en kollekt till Caritas välgörenhetsarbete är välkommen. Samling kl i domkyrkan, Folkungagatan 46B. Pendeltåg till Stockholms södra, uppgång Swedenborgsgatan. Korsa Swedenborgsgatan och följ gångstråket genom Fatbursparken till Medborgarplatsen. Gå Götgatan till höger och därefter Folkungagatan till höger. T-banestation Medborgarplatsen. Anmälan gör du senast 6 november till Lars Jacobsson: Tel E-post Regler för anmälan och avbokning: När du anmäler dig till studiebesök så är din anmälan bindande, och du blir betalningsansvarig för deltagaravgiften. Om du på grund av t.ex. sjukdom inte kan delta så måste du snarast möjligt kontakta ansvarig ledare. Då har denne möjlighet att erbjuda platsen till någon annan medlem

11 Skriv in i almanackan! Torsdag 27 november kl Julbord på Edsbacka Wärdshus I nästa Medlemsblad (nr 4) återkommer vi med mer information om pris, hur man anmäler sig m.m. Fredag 26 september kl Funktionärslunch Vår förening fungerar inte om inte de arbetsinsatser som behövs bl.a i arbetsgrupper och kommittéer görs av er som frivilligt tar på er dem. För att visa föreningens tack till er får ni under augusti månad en personlig inbjudan till funktionärslunchen på Edsbacka Wärdshus. Med 22 kontor i Storstockholm och egna avdelningar för såväl rådgivning och familjejuridik som för försäkringar, transporter och blommor kan vi erbjuda den lilla begravningsbyråns personliga engagemang med den stora byråns resurser. En trygghet för dig som kund. Läs mer på IGNIS Kundtjänst IGNIS Juridik IGNIS Försäkringar IGNIS Blommor IGNIS Jourtelefon Auktoriserad av 12 Sveriges Begravningsbytåers Förbund 11 IGNIS Personligt engagemang alltid nära dig IGNIS Begravningsbyråer Sollentuna Turebergs Torg 2,

12 Resor för medlemmar i SPF Grindslanten och SPF Tunasol September Resa till norra Tyskland, med svenskminnen Den 6-11 september arrangerar SPF Grindslanten tillsammans med SPF Tunasol en bussresa till norra Tyskland med inriktning på svenskminnen. Resan sker i samarbete med Larssons Resor, och vi har reserverat 30 platser. Det finns ännu några platser kvar, så anmäl dig därför så snart som möjligt. Först till kvarn.. Vi kommer bl.a. att besöka Wismar, Stralsund, Rügen, Greifswald, Usedom och Rostock. Pris i tvåbäddsrum: kr/person. I detta ingår reseledare, buss- och färjeresor, boende (2 nätter på färja från/till Trelleborg och 3 nätter på Hotell Baltic**** i Stralsund), halvpension (5 frukostar och 5 middagar, varav första och sista middag inkl. vin/öl) plus lunch på Spykers slott. Tillägg för enkelrum/-hytt 250 kr/natt. Anmälan gör du snarast till Larssons Resor: Tel E-post Viktigt vid bokningen! Tala om/ange * att du anmäler dig genom SPF Grindslanten/Tunasol (därmed gäller också SPF:s mötesförsäkring); och *var du vill stiga på/av bussen, vid Norrvikens stn eller hos Larssons Resor på Odengatan 96. För resan gäller Larssons Resors boknings-, betalnings- och avbokningsvillkor m.m. För övrigt hänvisas till deltagarens personliga försäkringar, t.ex. avbeställningsskydd i hemförsäkring

13

14 Vad tänker politikerna göra för att förbättra äldreomsorgen i Sollentuna? Den 4 september klockan ordnar pensionärsorganisationerna och demensföreningen i Sollentuna en utfrågning av alla de politiska partierna om frågor som rör äldre. Kom och ställ dina frågor!

15 och demensföreningen i Sollentuna en utfrågning av alla de politiska partierna om frågor som rör äldre. Kom och ställ dina frågor! Kommunalhuset våning 13 Spf Tunasol Spf Grindslanten PRO RPG Demensföreningen 6

16

17 Tisdag 16 september Waxholms kastell och Mariehamn Arrangör: SPF Tunasol När Bogesunds- och Waxholmsresan (gick den 18 mars) annonserats ut ringde en dam och frågade om kastellet också visades. Tyvärr inte, nödgades vi svara dels på grund av kostnads- och tidsskäl. Nu finns chansen när vi återigen gör en slapparresa. Buss hämtar vid kommunhuset kl den 16 september och kör till Waxholm där vi skeppas över till kastellet och får en visning samt förmiddags-kaffe med smörgås. Därefter går färden till Kapellskär där bussen kör oss direkt över på färjan. Vi äter en Bistro Buffet med vin, öl, läsk och kaffe ombord. Efter att färjan vänt i Mariehamn ägnar vi oss åt rejäl shopping. Resultaten bärs ner till bussen och vid ankomsten till Kapellskär sätter vi oss i bussen och forslas nöjda hem till Sollentuna. Läs mera på Grindslantens hemsida. Omgående anmälan och betalning till Eva Ölvestedt, Tunasol, E-post eller tel Ulf Blanche, Tunasol, E-post eller tel Tunasols plusgiro nr Priset är 500:- och 550:- för icke medlem. Tisdag 14 oktober Höstresa till Vikbolandet Arrangör: SPF Tunasol Den 14 oktober lämnar vi kommunhuset kl och får vårt förmiddagskaffe med smörgås vid Sandviken i Kolmården. Vi får sedan se Kolmårdens Marmorbruk och Marmormuseum, innan det är dags för en färjetur över Bråviken till Östra Husby och lunchen. I Tåby beser vi 1600-talskrogen och därefter sker det en guidening av Söderköpings äldre delar. På Söderköpings Brunn serveras eftermiddagskaffe, innan det är dags för hemresan via Norrköping. Läs mera om resan på Grindslantens hemsida. Anmälan senast 14 september och betalning senast 10 dagar efter anmälan. Eva Ölvestedt, Tunasol, E-post eller tel Ulf Blanche, Tunasol, E-post eller tel Tunasols plusgiro nr Priset är 750:- och 825:-:- för icke medlem. 13

18 Friskvård och motion Badminton Tisdagen den 2 september startar vi igen efter sommaruppehållet. Vi håller till i Sollentuna Rackethall, Stubbhagsvägen 6, nära simhallen, varje tisdag kl Sättet att motionera är kravlöst, poäng räknas inte och en liten paus mitt i timmen tas, så att ingen behöver känna sig uttröttad. Möjlighet till dusch och bastu finns och de som vill fika efter spelet blir också nöjda. Både damer och herrar är välkomna. Upplysningar lämnas av Ulla Jansson, eller via mail; Gymnastik Sollentuna kommun bjuder alla pensionärer som bor i Sollentuna på gymnastik, helt gratis. Information om tid och plats ges i lokaltidningarna eller på AB Soloms hemsida. I Rotebro äger den rum på Sollentuna Wellness, Staffans väg 5 och på Gillegården samt Seniorträffen, Edsberg sittande gymnastik. Upplysningar lämnas av Rose-Marie Jansson, eller via mail: Vattengymnastik Vi håller till i den tempererade bassängen i Sollentuna Sjukhus på onsdagar kl och samt torsdagar och Enkla rörelser till musik, där alla muskler tränas och vattnets bärkraft gör det mycket enklare att röra sig i jämförelse med motsvarande rörelser på land. Ytterligare upplysningar lämnas av Rose-Marie Jansson, eller via mail: Boule Boulealliansen i Sollentuna är en sammanslagning av medlemmar från PRO, SPF Grindslanten och SPF Tunasol. Tiden är tisdagar kl i den nya boulehallen mitt emot ICA MAXI. Gruppen administreras av Rose-Marie Jansson, som också tar emot anmälningar och informerar om lokalen på tel: eller via mail: Qi Gong Qi Gong har tillämpats i Kina i tusentals år. Det bygger på mjuka, långsamma rörelser, som man gör under koncentration och avslappning. Qi Gong förbättrar allmänhälsan och motverkar stress och spänning, förbättrar blodcirkulationen, stärker balansen och mycket mera. Grindslanten har två grupper som tränar onsdagar kl resp Lokal: Rotebrovägen 63. Höstens träning börjar onsdagen den 24 september. Även nybörjare är välkomna. Upplysningar lämnas av Kerstin Myrehed,

19 Stavgång Vi börjar med stavgång i höst och planerar att ut och gå med stavar varje tisdag en timme med start kl Vi samlas vid Sollentuna Simhall och går gemensamt utefter Edsvikens vatten bort till det nya utegymmet vid Seglarudden. Där kan den som vill känna på redskapen lite och sedan går vi tillbaka. I Simhallens café avslutar vi med en fika om vi vill och tar igen oss. Stavgång är en alldeles utmärkt motionsform och den ger extra kondition och styrka jämfört med att gå utan stavar. Pulsen höjs och kaloriförbränningen ökar. Stavarna ger också lite extra stabilitet då man går. Första tisdagen är den 9 september och sedan kör vi på. Upplysningar lämnas av K-G Holmgren, eller via mail: Kamratcirklar och kurser SeniorNet Internetcafé Internetcaféet finns på Tors Backe, Turebergsvägen 12, alldeles vid bussterminalen vid Sollentuna Station. Alla Sollentunaseniorer är välkomna och det kostar ingenting. Det behövs inga förkunskaper. Öppet med värdar , måndagar torsdagar. Kursverksamheten börjar i slutet av september. Nybörjar- och fortsättningskurser och ipadkurser. För ytterligare upplysningar kontakta Kenneth Andréason, eller via mail: Silversmide En hobby, som ger möjlighet att skapa ting av bestående värde. Verksamheten bedrivs på Gillegården och höstterminen börjar torsdagen den 11 september. Upplysningar lämnas av Axel Rönnqvist, Snickeri/träslöjd Verksamheten bedrivs på Gillegården centralt i Rotebro och är en trevlig och kreativ sysselsättning. Höstterminen börjar onsdagen den 3 september. Är du intresserad, så ring för information, Per Nilsson, eller Jan-Erik Sund, Stickcafé Vi träffas tisdagar kl , lokal Rotebrovägen 63. Höstterminen börjar tisdagen den 23 september. Vi stickar och virkar och var och en tar med sig eget material. Vi inspirerar varandra och försöker hjälpa varandra, då det behövs. Vi har också tid till en gemensam fikastund. Upplysningar lämnas av Gunilla Equinoa, eller Ragnhild Hellgren- Stjärnström,

20 Jazzcirkel Vi träffas och lyssnar på och diskuterar jazz i olika former, allt för att träna oss i att lyssna till och förstå den musikform, som kallas jazz. Träffarna är förlagda till onsdagar på eftermiddagarna. Tid för höstens start och andra upplysningar lämnas av Per-Olov Wikström, eller Planerade program Vinprovning Måndagen den 24 november kl ca blir det vinprovning i Gula Husen, föreningslokalen, Häggviksvägen 23 nb, under ledning av sommelier Magnus Hellström. Vi kommer att prova 7 olika röda viner i prisklass runt 200:- kr. Till vinerna kommer det att finnas lite tilltugg, i form av baguette. Max.antal 15 pers. (minst 12 pers.) Anmälan till Anne-Marie Vigren, eller via mail: senast 1 november I samband med anmälan betalas 450:-kr in på SPF Grindslantens Plusgiro Glöm inte att uppge ditt namn och att det gäller vinprovningen. Bokcirkel Du som är litteraturintresserad, välkommen att vara med i vår bokcirkel. Vi träffas några timmar en gång i månaden och diskuterar böcker vi läst. Vid första mötet diskuterar vi hur vi vill lägga upp våra träffar. Start tisdagen den 30 september kl , Vidfares väg 7 i Rotebro. Upplysningar och anmälan: Kerstin Myrehed, eller via mail: Operaföreställningar Varannan torsdag kl och under ungefär 2 timmar, inkl. fikapaus, visas opera på storskärm i Hyresgästföreningens fritidslokal på Skinnaråsvägen 13 (ingång på gaveln). Visningarna, som mestadels är textade på engelska, börjar den 11 september. En torsdagskväll i månaden, med start kl , visas också opera. I pausen till denna föreställning serveras en lättare rätt. Närmare upplysningar om program m.m. får du av Åke Ericsson, Bridge, nybörjarkurs Till våren 2015 planeras en nybörjarkurs i Bridge och den kommer att hållas i Väsby. Anders Björendahl, ordförande i VäsbyVeteranerna och Väsbypensionärernas Bridgeförening, kommer till vårt månadsmöte den 6 oktober och informerar om den. Missa inte det, om Ni är intresserade av bridge

21 Kostfrågor Finns det någon Dietist i vår förening, som skulle kunna tänka sig att leda en kurs om kost, som passar oss äldre, under våren Hör av dig till Anne-Marie Vigren, eller via mail: så kanske vi kan komma fram till någonting. Antikt eller inte Vi planer att starta en cirkel Antikt eller inte till våren Är det någon som känner sig manad eller som känner någon som är insatt i ämnet, kontakta Anne-Marie Vigren, eller via mail: under hösten. Rid på Islandshäst Om du skulle vilja prova på att rida Islandshäst på Lappdals gård i Åkersberga till våren 2015 kan du få möjlighet till det om du kontaktar Anne-Marie Vigren, eller via mail: och anmäler ditt intresse. OBS! Vi reserverar oss för ändringar som kan göras efter att tidningen tryckts. Aktuell information hittar du alltid på vår hemsida. NYHET Träffpunkt SPF Grindslanten Gemenskap, trivsamhet, enkelhet att träffas, god mat & dryck är några ledord till varför vi till hösten startar ett samarbete med den nya restaurangen Nya Torg som ligger på Rotsunda Torg. Varje onsdag mellan kl är det Träffpunkt SPF Grindslanten där. Vi har inga programpunkter utan det handlar om att må bra av varandras sällskap, mat & dryck samt den trevliga atmosfären. (Restaurangen är till att börja med öppen enbart för luncher mellan kl för allmänheten.) Då vi har Träffpunkt SPF Grindslanten kommer vi att erbjudas en meny med specialpriser. Sen lunch, en fika, en öl eller en tidig middag. Ja du väljer själv :-) Jag har självklart varit och provätit innan samtalet kring ett eventuellt samarbete och det gav mersmak. Boka således onsdag 20 augusti i din kalender för då har Träffpunkt SPF Grindslanten premiär på restaurang Nya Torg i Rotsunda. Adress Rotsunda Torg 7. Tel Ingen föranmälan behövs utan det är Drop In som gäller! Vi ses onsdagseftermiddagar på restaurang Nya Torg! Vill du ha mer information ring K-G Holmgren,

22 Sollentuna Bio Kassan öppnar kl Biljettpris 50 kr Sollentuna bio bjuder på fika innan föreställningarna börjar. Yves Saint Laurent Mån 15/9 13:00 & 16:00, Mån 22/9 13:00, Frankrike, Från 15år, 50 kr, Tid 1.46 Yves Saint Laurent, 21 år, presenterar sin första haute couture-kollektion, skapad för huset Dior. Han röner stora framgångar och möter för första gången Pierre Bergé, modemecenat och den som ska komma att bli både hans stora kärlek i livet och affärspartner. The Grand Budapest Hotel Mån 29/9 13:00 & 16:00, Mån 6/10 13:00, USA, Från 11år, 50 kr, Tid 1.39 Wes Andersons nya film om Gustave H, en omtalad concierge på ett välkänt hotell i Europa under mellan krigsåren. Ett äventyr om stöld, familjefejd och kärlek. I rollerna ser vi bl.a. Ralph Fiennes, Willem Dafoe, Adrien Brody, Tilda Swinton och Bill Murray.Ralph Fiennes Grace of Monaco Mån 13/10 13:00 & 16:00, Mån 20/10 13:00, USA/Fra, Barntillåten, 50 kr, Tid 1.42 Sex år har gått år sedan århundradets mest mytomspunna bröllop mellan Grace Kelly och Rainer III av Monaco. Alfred Hitchcock gör allt för att locka tillbaka Grace till Hollywood. Prinsen är mitt i en politisk kamp som går så långt att De Gaulle hotar att invadera Monaco. 12 Years a Slave Mån 3/11 13:00 & 16:00, Mån 10/11 13:00, USA, Från 15år, 50 kr, Tid 1.58 Solomon Northup är en fri svart man som lever ett välbeställt och lyckligt liv i 1850-talets New York. Efter en middag med alltför mycket att dricka vaknar Solomon omtöcknad upp. Fasansfullt upptäckter han att han har blivit kidnappad och såld som slav till Louisiana. Mina Päron Mån 17/11 13:00 & 16:00, Mån 24/11 13:00, Frankrike, Barntillåten, 50 kr, Tid 1.37 Maxime har ett litet ambulansföretag som är på väg att gå i konkurs. Problemen på jobbet smittar av sig till det privata. En dag får han ett samtal från polisen om att han måste komma och hämta upp Olga, hans karaktärsstarka moder, från polisstationen. Modern har råkat i trubbel igen. En Familj Mån 1/12 13:00 & 16:00, Mån 8/12 13:00, USA, Från 15år, 50 kr, Tid 2.01 Meryl Streep och Julia Roberts drabbar samman i filmatiseringen av Tracy Letts prisbelönta pjäs. Streep spelar rollen som en pillerknaprande matriark i en av Söderns mest dysfunktionella familjer. I övriga roller ser vi bl.a. Ewan McGregor, Chris Cooper och Margo Martindale

23 SPF Grindslanten Namn: SPF Grindslanten, Sollentuna Postadress: Box 6007, SOLLENTUNA E-postadress: Hemsida: PlusGiro: Organisationsnummer: Medlemsavgift: 250 kr/medlem Styrelse år 2014 Ordförande: K-G Holmgren tfn Vice ordförande: Olle Sandberg tfn , Sekreterare: Birgitta Fredriksson tfn Kassör: Uno Berglund tfn Programsamordnare: Ulla-Bella Gylleus tfn Cirkelsamordnare: Anne-Marie Vigren tfn Medlemssekreterare: Inger Käck tfn , e-post Revisorer Ordinarie: Birgitta Segerström tfn Lennart Frisk tfn Ersättare: Birgit Johansson tfn Repr. i kommunala pensionärsrådet (KPR) Ordinarie: Gilbert Berglund tfn Ersättare: Olle Sandberg tfn

24 Friskvård Rose-Marie Jansson tfn Programkommittén Lars Jacobsson tfn Ulla-Bella Gylleus tfn Arne Forsström tfn Margareta Eklund tfn Aktivitetskommittén Anne-Marie Vigren tfn Kaffegruppen Birgit Mimmi Stigenberg tfn Reseombud Lars Jacobsson tfn Redaktionskommittén K-G Holmgren tfn Olle Sandberg tfn Birgitta Fredriksson tfn Distributionsansvarig Kerstin Myrehed tfn Webbmaster Thord Holst tfn , e-post Lotteriansvariga Anita Berglund tfn Margot Österlind tfn Värdskap månadsmöten Anne-Marie Vigren tfn Valberedning Siv Ekman tfn , sammankallande Inger Holmborn tfn Rose-Marie Jansson tfn Björn Zacke tfn Friskvård Rose-Marie Jansson tfn Aktivitetskommittén Anne-Marie Vigren tfn Kaffegruppen Birgit Mimmi Stigenberg tfn Lotteriansvariga Anita Berglund tfn Margot Österlind tfn Värdskap månadsmöten Anne-Marie Vigren tfn Surfa på nätet, mejla, surfplattor m.m. Om du är Senior i Sollentuna och inte kan det här med datorer, surfa, betala på nätet och mycket mera, så traskar du ner till InterNetcaféet på Tors Backe. Måndag-torsdag mellan (14) så finns värdar på plats som kan hjälpa dig att komma igång. Det bästa av allt, det är gratis. Obs, öppettider kan variera under året. Internetcaféet i Tors Backe Turebergsvägen 12, Kunskapen behöver inte vara större än viljan ==================================== Hösten 2014, kursverksamheten börjar i september. Våren 2015, börjar vi i slutet på januari. Preliminärt program Grundkurs 1, för rena nybörjare Valberedning Grundkurs 2, vidareutveckling av grundkurs 1 Siv Ekman tfn , Surfplattor sammankallande Ipad för nybörjare Inger Holmborn tfn Se mer information på vår hemsida Rose-Marie Jansson tfn Björn Zacke tfn Fotoredigeringsprogrammet PICASA/Fotogalleriet Anmälan gör du när vi lagt ut vårt program på hemsidan Kursledare till våra nybörjarkurser Vill du hjälpa oss i SeniorNet Sollentuna med att vara värd i caféet, alternativt hjälpa till som kursledare eller medhjälpare för nybörjarkurser, ipad, hör av dig till 20 mig. Du får en inspirerande tid, all hjälp, material och vår tacksamhet, kamratskap, och du kommer att lära dig mycket själv med våra kursvaror. Ring Kenneth Andréason Välkommen till ett trivsamt gäng med seniorer i sin bästa ålder! 20

25 Tele:

26 Pensionärer vardagar mellan kl :- per serie. Gäller endast drop in. Öppettider Mån: Tis - Lör: Sön: Stubbhagsvägen 2 (Simhallen). Tfn: Manusstopp 24 mars 2014 för nästa utgåva Tryckeri: Kph Trycksaksbolaget AB, Upplands Väsby Tel

TibbleSenioren. När är det dags att sälja huset? Medlemstidning för SPF Tibbleseniorerna. Nr 3, 2011

TibbleSenioren. När är det dags att sälja huset? Medlemstidning för SPF Tibbleseniorerna. Nr 3, 2011 TibbleSenioren Medlemstidning för SPF Tibbleseniorerna Nr 3, 2011 När är det dags att sälja huset? TibbleSenioren Medlemstidning för SPF Tibbleseniorerna Utgivare: Ingela Lindberger, 560 354 51 Chefredaktör:

Läs mer

Leva sitt liv trots skadan På sladd i lera!

Leva sitt liv trots skadan På sladd i lera! RTP-S Nr 4. 2009 PERSONSKADEFÖRBUNDET RTP i STOCKHOLMS LÄNS DISTRIKT Leva sitt liv trots skadan På sladd i lera! Vi önskar alla annonsörer God Jul & Gott Nytt År PS PRÄNTAB & SÄTTAB Alafors - Tel. 0303-74

Läs mer

Skärgårdstur och fiske i rullstol Aktiv höst med Hkp-coach

Skärgårdstur och fiske i rullstol Aktiv höst med Hkp-coach RTP-S Nr 3. 2009 FÖR TRAFIK-, OLYCKSFALLS- OCH POLIOSKADADE I STOCKHOLMS LÄN Skärgårdstur och fiske i rullstol Aktiv höst med Hkp-coach RTP 184x66.pdf 1 2009-04-21 19:17:05 C M Y CM MY CY CMY K Under hösten

Läs mer

AKTUELLT. Bodil Wirén och Rolf Molander från PRO:s modevisning. Foto: Alf M.

AKTUELLT. Bodil Wirén och Rolf Molander från PRO:s modevisning. Foto: Alf M. AKTUELLT Nr 3 år 2013 PENSIONÄRERNA HAR SIN EGEN FOLKRÖRELSE I LOMMA. Bodil Wirén och Rolf Molander från PRO:s modevisning. Foto: Alf M. PRO Lommas expedition på Bredgatan 26 är öppen helgfria måndagar

Läs mer

Nr 1 2012 PERSONSKADEFÖRBUNDET RTP-S, STOCKHOLMS LÄN. Låt 2012 bli ditt bästa år hittills! Katharinas värld och verklighet Ett år har gått

Nr 1 2012 PERSONSKADEFÖRBUNDET RTP-S, STOCKHOLMS LÄN. Låt 2012 bli ditt bästa år hittills! Katharinas värld och verklighet Ett år har gått Nr 1 2012 PERSONSKADEFÖRBUNDET RTP-S, STOCKHOLMS LÄN Låt 2012 bli ditt bästa år hittills! Katharinas värld och verklighet Ett år har gått Vi har avtal med Stockholm avseende neurologisk rehabilitering!

Läs mer

Nummer 4 November 2010

Nummer 4 November 2010 Pensionärsföreningen IDUN Danderyd INFLYTANDE VALFRIHET LIVSKVALITET Nummer 4 November 2010 INNEHÅLL Styrelsen har ordet...... 4 Kallelse till IDUN:s årsmöte 2011... 5 Kassören informerar... 6 Information

Läs mer

Vem får din röst i höst? Britt Rydh tog chansen att bli omgjord Se förvandlingen. Alma ställer politikerna mot väggen

Vem får din röst i höst? Britt Rydh tog chansen att bli omgjord Se förvandlingen. Alma ställer politikerna mot väggen En tidning för och om människorna i Blomsterfonden. Nummer 30 Juni 2010 Britt Rydh tog chansen att bli omgjord Se förvandlingen På Körsbärsvägen är det lätt att trivas Aktiviteterna är många och trevliga

Läs mer

Medlemstidning 2007:4

Medlemstidning 2007:4 Medlemstidning 2007:4 Sid 2 Styrelsen Sid 3 Ledaren Sid 4 Seniorträffarna, HC om TSS mm Sid 5 HRF-kongrressen i vår Hörselrådet Sid 6 Kallelse till höstmöte Sid 7 Nomineringsblankett Sid 8 Slingrapport

Läs mer

JUNI. STROKE-Föreningen // i Stockholms Län. Trevlig sommar önskar vi på. Styrelsen och Kansliet

JUNI. STROKE-Föreningen // i Stockholms Län. Trevlig sommar önskar vi på. Styrelsen och Kansliet JUNI STROKE-Föreningen i Stockholms Län Informationsblad 2-2014 Trevlig sommar önskar vi på STROKE-Föreningen // Styrelsen och Kansliet 1 Informationsbladet utges av STROKE-Föreningen i Stockholms län

Läs mer

DistriktsNytt. Hörselskadades distrikt i Stockholms län #1 2014. Audiologisk

DistriktsNytt. Hörselskadades distrikt i Stockholms län #1 2014. Audiologisk DistriktsNytt Hörselskadades distrikt i Stockholms län #1 2014 Audiologisk dag8 9 Innehåll 4 En idé som blev verklighet 5 Så styrs distriktet i dag 6 Mot nya djärva mål 7 Gymnasium i höst 8 9 Audiologisk

Läs mer

Ett vanligt par bland oss PRO:are. Lillemor och Stig Andersson har levt upp bland alla oss andra. Sid 4 5. PRO TYRESÖ PENSIONÄRSFÖRENING

Ett vanligt par bland oss PRO:are. Lillemor och Stig Andersson har levt upp bland alla oss andra. Sid 4 5. PRO TYRESÖ PENSIONÄRSFÖRENING Ett vanligt par bland oss PRO:are. Lillemor och Stig Andersson har levt upp bland alla oss andra. Sid 4 5. foto: ingvar karlsson PRO TYRESÖ PENSIONÄRSFÖRENING Vi efterlyser fler cirkelledare och nya festfixare

Läs mer

Postpolio och trötthet Möten om armproteser Handikapprörelsen kritiserar orättvisorna

Postpolio och trötthet Möten om armproteser Handikapprörelsen kritiserar orättvisorna RTP-S Nr 1 2011 PERSONSKADEFÖRBUNDET RTP-S, STOCKHOLMS LÄN Postpolio och trötthet Möten om armproteser Handikapprörelsen kritiserar orättvisorna Vill du veta mer om Olivia Rehabilitering? Under 2010 har

Läs mer

Medlemsbladet Augusti-Oktober 2013

Medlemsbladet Augusti-Oktober 2013 NYTT Medlemsblad! Nu finns Infor mation och Aktiviteter i samma tidning... Medlemsbladet Augusti-Oktober 2013 Ett liv som räddas ska också levas! Tfn: 08-447 45 31 Mail: Hemsida: www.sthlm.hjarnkraft.nu

Läs mer

September/Oktober nr 4/2012. Medlemstidning för NHR:s lokalföreningar i Stockholms län

September/Oktober nr 4/2012. Medlemstidning för NHR:s lokalföreningar i Stockholms län September/Oktober nr 4/2012 Medlemstidning för NHR:s lokalföreningar i Stockholms län I DETTA NUMMER Från Humlegården till Hagaparken Humlegården i konkurs Resegaranti Neurodagen 2012 Ett besök på Vintersol

Läs mer

Strålande utsikter Mitt inne i Stockholm har EFS konferenslokaler och personalen trivs

Strålande utsikter Mitt inne i Stockholm har EFS konferenslokaler och personalen trivs Strålande utsikter Mitt inne i Stockholm har EFS konferenslokaler och personalen trivs > Salt tar form > Nyår en tid att möta Gud > Fräscht grepp på konferens Nr 1 februari 2006 Mitt i årg 12, Hälsning

Läs mer

Årgång 30 Nr 2 Februari 2014 Sveriges Pensionärsförbund Seniororganisationen i tiden Karlskogaföreningen. Årsmöte. Styrelsen som valdes på årsmötet

Årgång 30 Nr 2 Februari 2014 Sveriges Pensionärsförbund Seniororganisationen i tiden Karlskogaföreningen. Årsmöte. Styrelsen som valdes på årsmötet Årgång 30 Nr 2 Februari 2014 Sveriges Pensionärsförbund Seniororganisationen i tiden Karlskogaföreningen Årsmöte Styrelsen som valdes på årsmötet Stående från vänster: Per Aspeli, Sten-Åke Bengtsson, Gunn

Läs mer

Medlemstidning för SPF Kungsholmen - S:t Göran Nr 4-2009

Medlemstidning för SPF Kungsholmen - S:t Göran Nr 4-2009 Medlemstidning för SPF Kungsholmen - S:t Göran Nr 4-29 Detta julnummer ägnas traditionellt bland annat åt vad Kungsholmens församlingar Frälsningsarmén erbjuder från advent till trettonhelgen. Läs även

Läs mer

En dröm går i uppfyllelse!

En dröm går i uppfyllelse! Nr 3 2013 PERSONSKADEFÖRBUNDET RTP-S, STOCKHOLMS LÄN At En dröm går i uppfyllelse! Medica Expo 2013 hela vårdens mässa Ingelas protesdagbok Historien får oss att förstå nuet Prova på att paddla kajak och

Läs mer

Uppror mot kortavgifter!

Uppror mot kortavgifter! Nr 4 November 2013 Uppror mot kortavgifter! Lagskolan, del 4 Skaffa hjärtstartare! Central styrning eller entreprenör? DÄR DRÖMMAR FÖDS OCH ENTUSIASTER MÖTS! Med våra tidningar erbjuds dina kunder fartfyllda

Läs mer

Maten en viktig folkhälsofråga

Maten en viktig folkhälsofråga tidningen för oss i Huddinge 1 2012 Thomas lyfter Vårby sid 10 11 Jämför skolor på webben sid 6 Det våras för jazzen sid 5 Maten en viktig folkhälsofråga ledaren Folkhälsa kan handla om så mycket. Just

Läs mer

4/2012. Utgiven av Vuxendöva i Sverige. VIS Riksting 2012. besök oss gärna på internet: www.visriks.nu. Den sista krönikan.

4/2012. Utgiven av Vuxendöva i Sverige. VIS Riksting 2012. besök oss gärna på internet: www.visriks.nu. Den sista krönikan. VIStidningen Utgiven av Vuxendöva i Sverige VIS Riksting 2012 Den sista krönikan Länsföreningarna PORTRÄTTET Tolktjänstutredningen HALLÅ DÄR... Vägen till rättigheter... och mycket mer 4/2012 besök oss

Läs mer

- Möt Ulrika som trotsade alla hinder... - Arbetsförmedlingen tycker till! - Missa inte mammahelgen i Varberg

- Möt Ulrika som trotsade alla hinder... - Arbetsförmedlingen tycker till! - Missa inte mammahelgen i Varberg Förbundet Sveriges Dövblinda Årgång 37 September 2014 Nr 4 Ulrika Myhr med sin hund Rocky - Möt Ulrika som trotsade alla hinder... - Arbetsförmedlingen tycker till! - Missa inte mammahelgen i Varberg Innehåll

Läs mer

RTP-S Nr 4. 2008 FÖR TRAFIK-, OLYCKSFALLS- OCH POLIOSKADADE I STOCKHOLMS LÄN Kerstin elitidrottare och konstnär Ett bra liv för vem och hur länge?

RTP-S Nr 4. 2008 FÖR TRAFIK-, OLYCKSFALLS- OCH POLIOSKADADE I STOCKHOLMS LÄN Kerstin elitidrottare och konstnär Ett bra liv för vem och hur länge? RTP-S Nr 4. 2008 FÖR TRAFIK-, OLYCKSFALLS- OCH POLIOSKADADE I STOCKHOLMS LÄN Kerstin elitidrottare och konstnär Ett bra liv för vem och hur länge? Team Olivia! Vill du ha en personlig assistans där vi

Läs mer

Kommunal Stockholms län

Kommunal Stockholms län Stockholms län medlemstidningen medlemstidning för Kommunal Stockholms län nummer 9 / 2005 Timanställda utestängda från samhället Att ständigt ha en klump i magen av oro och gå hemma och hoppas att man

Läs mer

NR 4 2011 ISSN: 1404-5028

NR 4 2011 ISSN: 1404-5028 NR 4 2011 ISSN: 1404-5028 Inbjudan till Årsstämman 2012 Vem blir Årets fotterapeut? Ta betalt! Barfotalöpning Distriktsordförandeträff i Stockholm Vad innebär medicinsk fotvård för dig? Är du bokningsbar

Läs mer

Nr 4 Medlemsinformation från KommunAnställdas Fritidsförbund. Årets Konferens i Kalmar

Nr 4 Medlemsinformation från KommunAnställdas Fritidsförbund. Årets Konferens i Kalmar 2 0 0 7 Nr 4 Medlemsinformation från KommunAnställdas Fritidsförbund Årets Konferens i Kalmar innehåll Plan för RM-tävlingar 2008 och KAF-Nytt denna gång ----------------------------3 Fullträff för Kalmar

Läs mer

Rapport - Dagbok. Boliviaprojektet. Uppföljningsresa 11 26 oktober 2014. Åke Söderman. ABF Gävleborg

Rapport - Dagbok. Boliviaprojektet. Uppföljningsresa 11 26 oktober 2014. Åke Söderman. ABF Gävleborg 1 Rapport - Dagbok Boliviaprojektet Uppföljningsresa 11 26 oktober 2014 Åke Söderman. ABF Gävleborg 2 Inledning Så var det dags för den sista uppföljningsresan under Boliviaprojektets 19 genomförda år.

Läs mer

Juni/Augusti nr 3/2012. Medlemstidning för NHR:s lokalföreningar i Stockholms län

Juni/Augusti nr 3/2012. Medlemstidning för NHR:s lokalföreningar i Stockholms län Juni/Augusti nr 3/2012 Medlemstidning för NHR:s lokalföreningar i Stockholms län I DETTA NUMMER Våra ombud inom NHR Medlemsavgiften och Autogiro Reseberättelse från Nepal Sid 4-6 Förlängd anmälningstid

Läs mer

Föreningen grundad 1975. NR 2/01 Årg.6 MEDLEMSBLAD MARS-MAJ. Nr 2-2001 1

Föreningen grundad 1975. NR 2/01 Årg.6 MEDLEMSBLAD MARS-MAJ. Nr 2-2001 1 2 Föreningen grundad 1975 NR 2/01 Årg.6 MEDLEMSBLAD MARS-MAJ Nr 2-2001 1 2 Nr 2-2001 Välj din egen vård Ditt hem är din borg. Du väljer själv vem som får komma in. Behöver du hjälp och stöd i din vardag

Läs mer

- Framgång för Torsdagsaktionen - Äntligen är Facebook mer tillgängligt - Dags för ordförandemöte på Almåsa

- Framgång för Torsdagsaktionen - Äntligen är Facebook mer tillgängligt - Dags för ordförandemöte på Almåsa Förbundet Sveriges Dövblinda Årgång 37 Februari 2014 Nr 1 FSDB:s förbundsordförande Pontus Degsell i Torsdagsaktionen - Framgång för Torsdagsaktionen - Äntligen är Facebook mer tillgängligt - Dags för

Läs mer