SPF Grindslanten. Lokalavdelning i Sollentuna inom Sveriges Pensionärsförbund

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SPF Grindslanten. Lokalavdelning i Sollentuna inom Sveriges Pensionärsförbund"

Transkript

1 SPF Grindslanten Lokalavdelning i Sollentuna inom Sveriges Pensionärsförbund Här nedan kommer tavlan mellan strecken Medlemsblad nummer 2 år 2014 Medlemsblad nummer 3 år 2014

2 VISSTE DU ATT AUDIONOMERNA OCH HÖRSAM TILLSAMMANS ÄR SVERIGES STÖRSTA HÖRSELRÅDGIVARE? Har du hörapparater som är äldre än 4 år? Du får 2 st. 6-pack hörapparatbatterier när du kommer på ett inbokat besök för översyn av dina hörapparater. INGEN REMISS KRÄVS MODERNA HÖRAPPARATER PÅ UPPDRAG AV STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Hör du ALLT som sägs på SPF-mötet? Hör du TV:n? Hör du dina barnbarn? BOKA TID FÖR KOSTNADSFRI HÖRSEL- UNDERSÖKNING OCH RÅDGIVNING AUDIONOMERNA & HÖRSAM TEL

3 Innehåll Ordföranden har ordet Sid. 4 Äldrerådet..Sid. 6 Månadsmöten. Sid. 8 Studiebesök. Sid. 9 Resor. Sid. 12 Friskvård och motion Sid. 14 Kamratcirklar och kurser. Sid. 15 Planerade program.. Sid. 16 Sollentuna Bio.. Sid. 18 SPF Grindslanten (Adresser, styrelse, funktionärer m.m.) Sid. 19 En fortsatt vädjan: Över hälften av er har meddelat vår medlemssekreterare er e-postadress (mailadress) vilket är alldeles utmärkt. Den adressen behöver vi för att kunna skicka ut meddelanden om sådant som dyker upp mellan utgivningarna av medlemstidningarna även om vi också lägger informationen på vår hemsida. Du som har en e-postadress, och inte skickat in den tidigare, vänligen gör det till Vänligen stöd våra annonsörer. De möjliggör tryckning av medlemsbladet. Handelsbanken Rotebro Adela Omsorg Hörsam IGNIS Fondkistan Järfälla Svensk Fastighetsförmedling SeniorNet Sollentuna Bowlinghall 3 3

4 Ordföranden har ordet Mina vänner, Min förhoppning är att du har haft en skön sommar med positiva minnen att se tillbaka på. Förhoppningsvis så infann sig sommarvärmen efter att vi satt ihop detta medlemsblad strax efter midsommar Trevligt att vara igång igen och halvåret är fyllt av aktiviteter! Med risk för att låta lite tjatig håller jag fast vid att det är supervalår i år. EU-valet har vi bakom oss och nu gäller våra inhemska val på riks- och lokalplanet. Då du läser detta är det bara drygt en månad kvar så jag hoppas att de frågor som är angelägna för oss hunnit utvecklas positivt. T.ex den s.k pensionärsskatten. Som läget är idag (d.v.s strax efter midsommar) för de två största partierna har de behov av fler röster om de vill hamna i det läge de önskar efter valet. Dessa bör de kunna hitta bland den grupp av valdeltagare som utgör cirka 25 % av de röstberättigade. Det är vi som är 65 år eller äldre! SPF och de andra pensionärsförbunden har lyckats få utrymme i media där det påtalats att det råder en orättvisa på skattefronten. På SPF-kongressen, som ägde rum i början av juni i Jönköping, var undertecknad uppe i talarstolen ett par gånger och ett av mina inlägg var att man bör införa ett syskon till jobbskatteavdraget och kalla det pensionärsskatteavdraget. Det ska ge alla pensionärer mer i plånboken inklusive eventuella bidrag som den enskilde redan uppbär. Tillbaka till kongressen så var den framgångsrik så till vida att ett antal frågor och motioner som Förbundet ansett sig redan svarat på, genom det förslag på nya stadgar som man presenterat, av kongressen ej gavs bifall. Förbundet hade inför kongressen föreslagit nya stadgar med en mängd ändringar i jämförelse med dagens. Det var så stora förändringar så att diskussionerna mellan distrikten gällde att eventuellt föreslå en återremittering av hela stadgeremissen. Nu blev det inte så utan många föreslagna ändringar togs tillbaka eller korrigerades. Mycket bra! Christina Rogestam, som valdes till ny ordförande efter Karl Erik Olsson, har en tuff uppgift framför sig då det gäller att utveckla förbundet. Gudskelov gick inte förbundets namnförslag Seniorerna igenom, då det blev en kompromiss istället till SPF Seniorerna. Om inte detta skett skulle avsändaren bli mycket otydlig för Christina då hon ska ut i media. Min motion om att SPF ska stå för Senior och Pensionärsförbundet istället för Sveriges Pensionärsförbund förlorade även här i omröstningen på samma sätt som på distriktsstämman. (Men jag kommer igen ) 4 4

5 I vår kommun händer det mycket inom det som berör oss vilket Olle skriver om längre fram i medlemsbladet. En sak som jag reagerat på, då jag lyssnat på några av kommunföreträdarna, är upphandlingarna. Primärt inte i sak utan hur de görs utifrån att man sätter en prislapp på det som ska upphandlas och sedan inkommer leverantören med sitt erbjudande. Och det fungerar ju så att leverantören stoppar ner så mycket som möjligt i påsen för att bli mest attraktiv och därigenom få uppdraget. Och är det stor konkurrens så måste man stoppa mycket i påsen Då finns risken att man har knaprat på den förtjänst man helst vill ha, d.v.s sänkt sin egen marginal till en alltför låg nivå. Därför är det otroligt viktigt att köparen har en strikt och noggrann uppföljning, som också ska vara avtalad, där man ser till att hela påsens innehåll levereras år efter år så länge avtalet gäller! Vid avvikelser får leverantören ett vitesföreläggande. Vi arbetar aktivt för att bli fler medlemmar i vår förening och bl.a deltog vi därför på loppisen på Edsvik den 15 juni. Positivt och drygt 25 personer stannade upp för att få en muntlig information och ett par trycksaker. Ännu en aktivitet för medlemsvärvning görs av distriktet den 8-12 september i Gallerian. Där äger mässan Senior Stockholm rum och vi kommer att tillsammans med andra SPF-föreningar bemanna SPF-montern. (Maila gärna mig ditt intresse att vara med!) Vi återupptar traditionen att bjuda nya medlemmar på en välkomstlunch där vi berättar mer om vår verksamhet. Den kommer i år att äga rum onsdag 27 augusti på Edsbacka Wärdshus och en personlig inbjudan är utskickad. Har du en vän som är nyfiken på oss så är du välkommen att ta med vännen på ett månadsmöte och resulterar det i ett medlemskap bjuder föreningen på entrén vid första tillfället som medlem. Må väl! K-G Holmgren PS Hör gärna av dig till mig så träffas vi över en kopp kaffe och resonerar om hur du kan hjälpa till i vår verksamhet! Vi är ett glatt gäng som håller på men vi behöver bli några fler. 55

6 Information om arbetet med äldrefrågorna Något om vad som händer inom den skattefinansierade äldreomsorgen i Sollentuna Samarbetet mellan pensionärsorganisationerna (SPF, PRO, RPG) och Demensföreningen i Sollentuna, inom ramen för vad vi kallar Äldrerådet, löper vidare med stor energi. Äldrerådets besöksverksamhet vid kommunens äldreboende En mindre grupp inom Äldrerådet har besökt samtliga särskilda äldreboenden (SÄBO) i kommunen under en 12-månadersperiod. Syftet har varit att vi skall få en så god uppfattning som möjligt om kvaliteten i omvårdnad och boendemiljö. Vårt intryck och vår subjektiva uppfattning av boendena är god vad gäller såväl standard som omvårdnad. Detta oberoende av vilken entreprenör som driver verksamheten. Skillnader, som är lätta att se, beror huvudsakligen på den geografiska belägenheten i kommunen och därmed den varierande tillgången till en god utemiljö. När det gäller äldrevård är det svårt, även för kommunen, att bedöma dess kvalitet och måluppfyllelse. Verksamheten styrs med regler, rutiner och reglementen och dessa är besvärliga att kontrollera om de verkligen följs, i kontrast mot exempelvis gatuunderhåll och snöröjning vintertid. Utackordering av två av AB SOLOMS äldreboenden Sedan SOLOM bolagiserades drivs nu samtliga äldreboenden i bolagsform. AB SOLOM är dock inte vinstutdelande utan återinvesterar driftsöverskottet i verksamheten. Två av fyra äldreboenden, som f.n. drivs av SOLOM, Lenalundsgården och Gillbogården, skall under sista kvartalet i år, som det heter konkurrensutsättas. Vid våra besök och i övrigt, har vi inom Äldrerådet funnit en väl fungerande verksamhet vid bägge boendena och ställer oss därför frågande till denna hastigt påkomna konkurrensutsättning. AB SOLOM tillträdde som entreprenör den 1 september 2013 och kommer därför att ha svarat för verksamheten under endast 1 ½ år, om bolaget förlorar entreprenaden. Den normala avtalstiden för enskilda vinstdrivande bolag är i Sollentuna 4 år med möjlighet till års förlängning av löpande avtal. Vad motiverar den forcerade konkurrensutsättningen? Något rationellt motiv för att redan efter kort tid kanske tvingas byta entreprenör är svårt att finna. Det handlar i bästa fall om en principsak. En upphandling innebär alltid en stor kostnad, inte minst i form av oro bland berörd personal och boende. Om vinnaren i upphandlingen därtill är en vinstsyftande privat utförare skapas ännu en utmaning för styrningen, eftersom huvudmannen ska styra en samarbetspart vars mål med verksamheten är 6 7

7 annorlunda än huvudmannens. Det innebär att kommunen eller landstinget måste utveckla ett styrsystem som både är ambitiöst och anpassat för utkontrakterad verksamhet, vilket inte är möjligt utan att huvudmannen drar på sig betydande kostnader för styrsystemet. Kostnaderna innebär både direkta kostnader för styrningen och negativa beteendemässiga effekter av stram styrning såsom kortsiktighet, misstroende, stelbenthet och likriktning. skriver två forskare i företagsekonomi vid Karlstads och Örebro Universitet i DN 21/7-14 (Prof. Sven Siverbo och docent Tobias Johansson). Frågan är därför vad kommunen tror sig kunna uppnå med en på flera sätt kostsam upphandlingsomgång. Den entreprenör som vinner upphandlingen får nämligen överta driften av äldreboendet till en förväg bestämd ersättning (1 765 kr per dygn och boende är ett aktuellt belopp i en annan snart avslutad upphandling). Den exakta summan är ännu inte bestämd för den kommande utackorderingen av Lenalundsgården respektive Gillbogården. Det är alltså inte fråga om någon priskonkurrens mellan anbudsgivare. Dessa förväntas i stället kunna erbjuda högre kvalitet, inom ett fast pris, än vad som för närvarande ges de boende, om processen skall vara meningsfull och kostnaden för upphandlingen motiverad. Val av kvalitetsmått, mätbarhet och kontrollmöjlighet av dessa kommer därför, när ny entreprenör skall väljas, ännu en gång att bli en mycket svår uppgift för kommunen att försöka lösa. Serviceboendet vid Tors Backe Osäkerheten kring serviceboendet Tors Backe är fortfarande stor. Krafter inom kommunen vill omvandla boendet till s.k. trygghetsboende, vilket innebär att det uppskattade serviceboendet försvinner och att de 72 lägenheterna hyrs ut som vanliga bostäder till personer som är 70 år eller äldre. En värdefull mellanform mellan eget boende med hemhjälp och SÄBO upphör då att finnas i kommunen. Tryggheten ligger i att lägenheterna i viss mån är anpassade till rörelsehindrade och att det finns gemensamhetslokaler i huset och viss personal dagtid. Ev. tillgång till sjuksköterska har diskuterats. I omvandlingsprojektet ligger även en omfattande om- och tillbyggnad av huskroppen. Bl.a. finns planer på att bygga till ett övre våningsplan med 60 ungdomslägenheter. Pensionärsorganisationerna och Demensföreningen har i skrivelse protesterat mot detta. Kommunen utreder frågan om Tors Backes framtid sedan mars månad i år. Något besked om vad som skall hända med Tors Backe skall enligt uppgift inte komma förrän efter valet. Olle Sandberg Grindslantens representant i Äldrerådet 7 8

8 Månadsmöten Vi träffas kl i S:t Larsgården, invid Sollentuna kyrka Som vanligt inleder vi våra månadsmöten med en del information innan det är dags att dricka kaffe och äta goda bullar och kakor. Därefter tar våra gäster scenen i besittning. Vi har också ett lotteri varje gång med både goda och bra priser. Och stämningen är gemytlig Måndag 1 september kl Suzanne Axell Suzanne är nog i första hand känd som programledare för TV-programmet Fråga doktorn. Vid månadsmötet kommer hon att tala om alla fantastiska människor som hon har mött, och alla minnen och erfarenheter från de elva åren med just hälsoprogrammet Fråga doktorn. Måndag 6 oktober kl gubbar med Mats Strandberg Den kände f.d. sportjournalisten och radioreportern Mats Strandberg uppträder numera även som skicklig komiker och imitatör. Han har bl.a. imiterat Carl Bildt, Arne Thorén, Anders Björck och Robert Aschberg. Han har också turnerat tillsammans med Roger Pontare, Nanne Grönwall, Peter Lundblad m.fl. och har också medverkat i TV, bl.a. i På spåret och vunnit fyra gånger. Måndag 3 november kl Lennart Högman Vår gäst i dag är en av Sollentunas mer kända och färgstarka kulturpersonligheter: Lennart Högman. Han kommer att berätta om sitt liv, men särskilt om sina insatser för kulturen i Sollentuna och som ordförande i Skönlitterära författarsällskapet Stockholm Nord. Vi kommer att få en intressant och trevlig eftermiddag. Måndag 1 december kl På kryss med trubaduren Bengt Vilhelmsson Vi går på musikkryss med trubaduren Bengt Vilhelmsson. Till sånger och schlagers löser vi ett korsord. Bengt, som är en av medlemmarna i Nordiska Visfamiljen, kommer också att sjunga sånger till akustisk gitarr. 8 9

9 Studiebesök Tisdag 9 september kl Kemihistorisk vandring i Stockholm I Stockholm verkade under och 1800-talen några av världens mest beundrade och framgångsrika kemister. Namn som de flesta känner till är Carl Wilhelm Scheele och Jakob Berzelius. Intresset för kemi hade sin grund i övertygelsen om att välståndet fanns i bergen. Därför är kemins historia nära förknippad med bergshanteringens historia. En av föreningens medlemmar, Monika Larsson, blir vår värd för, och ciceron under, vandringen. Vi startar i Humlegården och tillsammans med Monika vandrar vi därifrån mot Berzelii park och sedan till Jernkontorets gamla hus vid Kungsträdgårdsgatan. Vi avslutar promenaden på Stortorget för att titta på apoteket där C.W. Scheele arbetade en tid innan han flyttade till Köping. Vi avslutar med att äta mat och/eller dricka kaffe på Stadsmissionens kafé. Vandringen/visningen tar ungefär 2 tim. Avgift: 20 kr/deltagare. Betalas på plats. I avgiften ingår inte förtäringen på Stadsmissionens kafé. Samling kl i Humlegården vid statyn av C.W. Scheele. Statyn finns i nordöstra hörnet av parken, mot korsningen Karlavägen/Sturegatan. Restips: Pendeltåget till Karlberg, därifrån buss 42 till Humlegården. Max. 10 deltagare. Anmälan gör du senast 5 september till Monika Larsson: Tel E-post Måndag 15 september kl Guidad vandring/visning på Norra begravningsplatsen Norra begravningsplatsen i Solna är en av Sveriges största begravningsplatser, som också omfattar en judisk och en katolsk begravningsplats. Begravningsplatsen är en av landets mest imponerande och innehållsrika anläggningar. Här ligger många kända personer begravda, bl.a. Ingrid Bergman, Sven Jerring, August Strindberg och Inga Tidblad. Nöjesprofilen Karl-Axel Björnberg har dels skrivit en bok om begravningsplatsen och dels i många år gjort gruppvandringar där. Nu är det vår tur att få en guidad vandring i denna vackra och intressanta miljö. Vandringen/visningen tar ungefär 1 tim. 15 minuter. Avgift: 60 kr/deltagare. Betalas på plats. Samling kl utanför huvudentrén till Karolinska sjukhuset. Minst 20 och max. 25 deltagare. Anmälan gör du senast 1 september till Margareta Eklund: Tel E-post 10 9

10 Tisdag 21 oktober kl Guidad visning av Riddarhuset Riddarhuset byggdes under 1600-talet och är känt som ett av norra Europas vackraste byggnadsverk från den perioden. Palatset tillkom på uppdrag av Sveriges ridderskap och adel efter ritningar av Simon de la Vallée och förvaltas än idag som den svenska adelns gemensamma egendom. I stora salen pryds väggarna bl.a. av de introducerade ätternas vapensköldar. Vid vårt besök får vi en guidad visning av Riddarhuset och de stora samlingarna. Obs! Riddarhuset är inte handikappanpassat. Visningen tar ungefär 1 timme. Avgift: 90 kr/deltagare. Betalas på plats. Samling: Kl utanför Riddarhusets entré, Riddarhustorget 10. Buss 53 från Centralen/Vasagatan till Riddarhustorget eller t-bana till Gamla stan och därifrån ungefär 5 min. promenad. Minst 20 deltagare. Anmälan gör du senast 15 oktober till Ulla-Bella Gylleus: Tel eller E-post Torsdag 13 november kl Guidad visning av Katolska domkyrkan Biskopen i Stockholms stift, Anders Arborelius, kommer att ge oss en guidad visning av kyrkan. Han kommer då också att berätta om katolska kyrkans historia i Sverige, vilken i långa stycken följer Sveriges historia. Visningen tar ungefär 1 timme. Ingen deltagaravgift, men en kollekt till Caritas välgörenhetsarbete är välkommen. Samling kl i domkyrkan, Folkungagatan 46B. Pendeltåg till Stockholms södra, uppgång Swedenborgsgatan. Korsa Swedenborgsgatan och följ gångstråket genom Fatbursparken till Medborgarplatsen. Gå Götgatan till höger och därefter Folkungagatan till höger. T-banestation Medborgarplatsen. Anmälan gör du senast 6 november till Lars Jacobsson: Tel E-post Regler för anmälan och avbokning: När du anmäler dig till studiebesök så är din anmälan bindande, och du blir betalningsansvarig för deltagaravgiften. Om du på grund av t.ex. sjukdom inte kan delta så måste du snarast möjligt kontakta ansvarig ledare. Då har denne möjlighet att erbjuda platsen till någon annan medlem

11 Skriv in i almanackan! Torsdag 27 november kl Julbord på Edsbacka Wärdshus I nästa Medlemsblad (nr 4) återkommer vi med mer information om pris, hur man anmäler sig m.m. Fredag 26 september kl Funktionärslunch Vår förening fungerar inte om inte de arbetsinsatser som behövs bl.a i arbetsgrupper och kommittéer görs av er som frivilligt tar på er dem. För att visa föreningens tack till er får ni under augusti månad en personlig inbjudan till funktionärslunchen på Edsbacka Wärdshus. Med 22 kontor i Storstockholm och egna avdelningar för såväl rådgivning och familjejuridik som för försäkringar, transporter och blommor kan vi erbjuda den lilla begravningsbyråns personliga engagemang med den stora byråns resurser. En trygghet för dig som kund. Läs mer på IGNIS Kundtjänst IGNIS Juridik IGNIS Försäkringar IGNIS Blommor IGNIS Jourtelefon Auktoriserad av 12 Sveriges Begravningsbytåers Förbund 11 IGNIS Personligt engagemang alltid nära dig IGNIS Begravningsbyråer Sollentuna Turebergs Torg 2,

12 Resor för medlemmar i SPF Grindslanten och SPF Tunasol September Resa till norra Tyskland, med svenskminnen Den 6-11 september arrangerar SPF Grindslanten tillsammans med SPF Tunasol en bussresa till norra Tyskland med inriktning på svenskminnen. Resan sker i samarbete med Larssons Resor, och vi har reserverat 30 platser. Det finns ännu några platser kvar, så anmäl dig därför så snart som möjligt. Först till kvarn.. Vi kommer bl.a. att besöka Wismar, Stralsund, Rügen, Greifswald, Usedom och Rostock. Pris i tvåbäddsrum: kr/person. I detta ingår reseledare, buss- och färjeresor, boende (2 nätter på färja från/till Trelleborg och 3 nätter på Hotell Baltic**** i Stralsund), halvpension (5 frukostar och 5 middagar, varav första och sista middag inkl. vin/öl) plus lunch på Spykers slott. Tillägg för enkelrum/-hytt 250 kr/natt. Anmälan gör du snarast till Larssons Resor: Tel E-post Viktigt vid bokningen! Tala om/ange * att du anmäler dig genom SPF Grindslanten/Tunasol (därmed gäller också SPF:s mötesförsäkring); och *var du vill stiga på/av bussen, vid Norrvikens stn eller hos Larssons Resor på Odengatan 96. För resan gäller Larssons Resors boknings-, betalnings- och avbokningsvillkor m.m. För övrigt hänvisas till deltagarens personliga försäkringar, t.ex. avbeställningsskydd i hemförsäkring

13

14 Vad tänker politikerna göra för att förbättra äldreomsorgen i Sollentuna? Den 4 september klockan ordnar pensionärsorganisationerna och demensföreningen i Sollentuna en utfrågning av alla de politiska partierna om frågor som rör äldre. Kom och ställ dina frågor!

15 och demensföreningen i Sollentuna en utfrågning av alla de politiska partierna om frågor som rör äldre. Kom och ställ dina frågor! Kommunalhuset våning 13 Spf Tunasol Spf Grindslanten PRO RPG Demensföreningen 6

16

17 Tisdag 16 september Waxholms kastell och Mariehamn Arrangör: SPF Tunasol När Bogesunds- och Waxholmsresan (gick den 18 mars) annonserats ut ringde en dam och frågade om kastellet också visades. Tyvärr inte, nödgades vi svara dels på grund av kostnads- och tidsskäl. Nu finns chansen när vi återigen gör en slapparresa. Buss hämtar vid kommunhuset kl den 16 september och kör till Waxholm där vi skeppas över till kastellet och får en visning samt förmiddags-kaffe med smörgås. Därefter går färden till Kapellskär där bussen kör oss direkt över på färjan. Vi äter en Bistro Buffet med vin, öl, läsk och kaffe ombord. Efter att färjan vänt i Mariehamn ägnar vi oss åt rejäl shopping. Resultaten bärs ner till bussen och vid ankomsten till Kapellskär sätter vi oss i bussen och forslas nöjda hem till Sollentuna. Läs mera på Grindslantens hemsida. Omgående anmälan och betalning till Eva Ölvestedt, Tunasol, E-post eller tel Ulf Blanche, Tunasol, E-post eller tel Tunasols plusgiro nr Priset är 500:- och 550:- för icke medlem. Tisdag 14 oktober Höstresa till Vikbolandet Arrangör: SPF Tunasol Den 14 oktober lämnar vi kommunhuset kl och får vårt förmiddagskaffe med smörgås vid Sandviken i Kolmården. Vi får sedan se Kolmårdens Marmorbruk och Marmormuseum, innan det är dags för en färjetur över Bråviken till Östra Husby och lunchen. I Tåby beser vi 1600-talskrogen och därefter sker det en guidening av Söderköpings äldre delar. På Söderköpings Brunn serveras eftermiddagskaffe, innan det är dags för hemresan via Norrköping. Läs mera om resan på Grindslantens hemsida. Anmälan senast 14 september och betalning senast 10 dagar efter anmälan. Eva Ölvestedt, Tunasol, E-post eller tel Ulf Blanche, Tunasol, E-post eller tel Tunasols plusgiro nr Priset är 750:- och 825:-:- för icke medlem. 13

18 Friskvård och motion Badminton Tisdagen den 2 september startar vi igen efter sommaruppehållet. Vi håller till i Sollentuna Rackethall, Stubbhagsvägen 6, nära simhallen, varje tisdag kl Sättet att motionera är kravlöst, poäng räknas inte och en liten paus mitt i timmen tas, så att ingen behöver känna sig uttröttad. Möjlighet till dusch och bastu finns och de som vill fika efter spelet blir också nöjda. Både damer och herrar är välkomna. Upplysningar lämnas av Ulla Jansson, eller via mail; Gymnastik Sollentuna kommun bjuder alla pensionärer som bor i Sollentuna på gymnastik, helt gratis. Information om tid och plats ges i lokaltidningarna eller på AB Soloms hemsida. I Rotebro äger den rum på Sollentuna Wellness, Staffans väg 5 och på Gillegården samt Seniorträffen, Edsberg sittande gymnastik. Upplysningar lämnas av Rose-Marie Jansson, eller via mail: Vattengymnastik Vi håller till i den tempererade bassängen i Sollentuna Sjukhus på onsdagar kl och samt torsdagar och Enkla rörelser till musik, där alla muskler tränas och vattnets bärkraft gör det mycket enklare att röra sig i jämförelse med motsvarande rörelser på land. Ytterligare upplysningar lämnas av Rose-Marie Jansson, eller via mail: Boule Boulealliansen i Sollentuna är en sammanslagning av medlemmar från PRO, SPF Grindslanten och SPF Tunasol. Tiden är tisdagar kl i den nya boulehallen mitt emot ICA MAXI. Gruppen administreras av Rose-Marie Jansson, som också tar emot anmälningar och informerar om lokalen på tel: eller via mail: Qi Gong Qi Gong har tillämpats i Kina i tusentals år. Det bygger på mjuka, långsamma rörelser, som man gör under koncentration och avslappning. Qi Gong förbättrar allmänhälsan och motverkar stress och spänning, förbättrar blodcirkulationen, stärker balansen och mycket mera. Grindslanten har två grupper som tränar onsdagar kl resp Lokal: Rotebrovägen 63. Höstens träning börjar onsdagen den 24 september. Även nybörjare är välkomna. Upplysningar lämnas av Kerstin Myrehed,

19 Stavgång Vi börjar med stavgång i höst och planerar att ut och gå med stavar varje tisdag en timme med start kl Vi samlas vid Sollentuna Simhall och går gemensamt utefter Edsvikens vatten bort till det nya utegymmet vid Seglarudden. Där kan den som vill känna på redskapen lite och sedan går vi tillbaka. I Simhallens café avslutar vi med en fika om vi vill och tar igen oss. Stavgång är en alldeles utmärkt motionsform och den ger extra kondition och styrka jämfört med att gå utan stavar. Pulsen höjs och kaloriförbränningen ökar. Stavarna ger också lite extra stabilitet då man går. Första tisdagen är den 9 september och sedan kör vi på. Upplysningar lämnas av K-G Holmgren, eller via mail: Kamratcirklar och kurser SeniorNet Internetcafé Internetcaféet finns på Tors Backe, Turebergsvägen 12, alldeles vid bussterminalen vid Sollentuna Station. Alla Sollentunaseniorer är välkomna och det kostar ingenting. Det behövs inga förkunskaper. Öppet med värdar , måndagar torsdagar. Kursverksamheten börjar i slutet av september. Nybörjar- och fortsättningskurser och ipadkurser. För ytterligare upplysningar kontakta Kenneth Andréason, eller via mail: Silversmide En hobby, som ger möjlighet att skapa ting av bestående värde. Verksamheten bedrivs på Gillegården och höstterminen börjar torsdagen den 11 september. Upplysningar lämnas av Axel Rönnqvist, Snickeri/träslöjd Verksamheten bedrivs på Gillegården centralt i Rotebro och är en trevlig och kreativ sysselsättning. Höstterminen börjar onsdagen den 3 september. Är du intresserad, så ring för information, Per Nilsson, eller Jan-Erik Sund, Stickcafé Vi träffas tisdagar kl , lokal Rotebrovägen 63. Höstterminen börjar tisdagen den 23 september. Vi stickar och virkar och var och en tar med sig eget material. Vi inspirerar varandra och försöker hjälpa varandra, då det behövs. Vi har också tid till en gemensam fikastund. Upplysningar lämnas av Gunilla Equinoa, eller Ragnhild Hellgren- Stjärnström,

20 Jazzcirkel Vi träffas och lyssnar på och diskuterar jazz i olika former, allt för att träna oss i att lyssna till och förstå den musikform, som kallas jazz. Träffarna är förlagda till onsdagar på eftermiddagarna. Tid för höstens start och andra upplysningar lämnas av Per-Olov Wikström, eller Planerade program Vinprovning Måndagen den 24 november kl ca blir det vinprovning i Gula Husen, föreningslokalen, Häggviksvägen 23 nb, under ledning av sommelier Magnus Hellström. Vi kommer att prova 7 olika röda viner i prisklass runt 200:- kr. Till vinerna kommer det att finnas lite tilltugg, i form av baguette. Max.antal 15 pers. (minst 12 pers.) Anmälan till Anne-Marie Vigren, eller via mail: senast 1 november I samband med anmälan betalas 450:-kr in på SPF Grindslantens Plusgiro Glöm inte att uppge ditt namn och att det gäller vinprovningen. Bokcirkel Du som är litteraturintresserad, välkommen att vara med i vår bokcirkel. Vi träffas några timmar en gång i månaden och diskuterar böcker vi läst. Vid första mötet diskuterar vi hur vi vill lägga upp våra träffar. Start tisdagen den 30 september kl , Vidfares väg 7 i Rotebro. Upplysningar och anmälan: Kerstin Myrehed, eller via mail: Operaföreställningar Varannan torsdag kl och under ungefär 2 timmar, inkl. fikapaus, visas opera på storskärm i Hyresgästföreningens fritidslokal på Skinnaråsvägen 13 (ingång på gaveln). Visningarna, som mestadels är textade på engelska, börjar den 11 september. En torsdagskväll i månaden, med start kl , visas också opera. I pausen till denna föreställning serveras en lättare rätt. Närmare upplysningar om program m.m. får du av Åke Ericsson, Bridge, nybörjarkurs Till våren 2015 planeras en nybörjarkurs i Bridge och den kommer att hållas i Väsby. Anders Björendahl, ordförande i VäsbyVeteranerna och Väsbypensionärernas Bridgeförening, kommer till vårt månadsmöte den 6 oktober och informerar om den. Missa inte det, om Ni är intresserade av bridge

21 Kostfrågor Finns det någon Dietist i vår förening, som skulle kunna tänka sig att leda en kurs om kost, som passar oss äldre, under våren Hör av dig till Anne-Marie Vigren, eller via mail: så kanske vi kan komma fram till någonting. Antikt eller inte Vi planer att starta en cirkel Antikt eller inte till våren Är det någon som känner sig manad eller som känner någon som är insatt i ämnet, kontakta Anne-Marie Vigren, eller via mail: under hösten. Rid på Islandshäst Om du skulle vilja prova på att rida Islandshäst på Lappdals gård i Åkersberga till våren 2015 kan du få möjlighet till det om du kontaktar Anne-Marie Vigren, eller via mail: och anmäler ditt intresse. OBS! Vi reserverar oss för ändringar som kan göras efter att tidningen tryckts. Aktuell information hittar du alltid på vår hemsida. NYHET Träffpunkt SPF Grindslanten Gemenskap, trivsamhet, enkelhet att träffas, god mat & dryck är några ledord till varför vi till hösten startar ett samarbete med den nya restaurangen Nya Torg som ligger på Rotsunda Torg. Varje onsdag mellan kl är det Träffpunkt SPF Grindslanten där. Vi har inga programpunkter utan det handlar om att må bra av varandras sällskap, mat & dryck samt den trevliga atmosfären. (Restaurangen är till att börja med öppen enbart för luncher mellan kl för allmänheten.) Då vi har Träffpunkt SPF Grindslanten kommer vi att erbjudas en meny med specialpriser. Sen lunch, en fika, en öl eller en tidig middag. Ja du väljer själv :-) Jag har självklart varit och provätit innan samtalet kring ett eventuellt samarbete och det gav mersmak. Boka således onsdag 20 augusti i din kalender för då har Träffpunkt SPF Grindslanten premiär på restaurang Nya Torg i Rotsunda. Adress Rotsunda Torg 7. Tel Ingen föranmälan behövs utan det är Drop In som gäller! Vi ses onsdagseftermiddagar på restaurang Nya Torg! Vill du ha mer information ring K-G Holmgren,

22 Sollentuna Bio Kassan öppnar kl Biljettpris 50 kr Sollentuna bio bjuder på fika innan föreställningarna börjar. Yves Saint Laurent Mån 15/9 13:00 & 16:00, Mån 22/9 13:00, Frankrike, Från 15år, 50 kr, Tid 1.46 Yves Saint Laurent, 21 år, presenterar sin första haute couture-kollektion, skapad för huset Dior. Han röner stora framgångar och möter för första gången Pierre Bergé, modemecenat och den som ska komma att bli både hans stora kärlek i livet och affärspartner. The Grand Budapest Hotel Mån 29/9 13:00 & 16:00, Mån 6/10 13:00, USA, Från 11år, 50 kr, Tid 1.39 Wes Andersons nya film om Gustave H, en omtalad concierge på ett välkänt hotell i Europa under mellan krigsåren. Ett äventyr om stöld, familjefejd och kärlek. I rollerna ser vi bl.a. Ralph Fiennes, Willem Dafoe, Adrien Brody, Tilda Swinton och Bill Murray.Ralph Fiennes Grace of Monaco Mån 13/10 13:00 & 16:00, Mån 20/10 13:00, USA/Fra, Barntillåten, 50 kr, Tid 1.42 Sex år har gått år sedan århundradets mest mytomspunna bröllop mellan Grace Kelly och Rainer III av Monaco. Alfred Hitchcock gör allt för att locka tillbaka Grace till Hollywood. Prinsen är mitt i en politisk kamp som går så långt att De Gaulle hotar att invadera Monaco. 12 Years a Slave Mån 3/11 13:00 & 16:00, Mån 10/11 13:00, USA, Från 15år, 50 kr, Tid 1.58 Solomon Northup är en fri svart man som lever ett välbeställt och lyckligt liv i 1850-talets New York. Efter en middag med alltför mycket att dricka vaknar Solomon omtöcknad upp. Fasansfullt upptäckter han att han har blivit kidnappad och såld som slav till Louisiana. Mina Päron Mån 17/11 13:00 & 16:00, Mån 24/11 13:00, Frankrike, Barntillåten, 50 kr, Tid 1.37 Maxime har ett litet ambulansföretag som är på väg att gå i konkurs. Problemen på jobbet smittar av sig till det privata. En dag får han ett samtal från polisen om att han måste komma och hämta upp Olga, hans karaktärsstarka moder, från polisstationen. Modern har råkat i trubbel igen. En Familj Mån 1/12 13:00 & 16:00, Mån 8/12 13:00, USA, Från 15år, 50 kr, Tid 2.01 Meryl Streep och Julia Roberts drabbar samman i filmatiseringen av Tracy Letts prisbelönta pjäs. Streep spelar rollen som en pillerknaprande matriark i en av Söderns mest dysfunktionella familjer. I övriga roller ser vi bl.a. Ewan McGregor, Chris Cooper och Margo Martindale

23 SPF Grindslanten Namn: SPF Grindslanten, Sollentuna Postadress: Box 6007, SOLLENTUNA E-postadress: Hemsida: PlusGiro: Organisationsnummer: Medlemsavgift: 250 kr/medlem Styrelse år 2014 Ordförande: K-G Holmgren tfn Vice ordförande: Olle Sandberg tfn , Sekreterare: Birgitta Fredriksson tfn Kassör: Uno Berglund tfn Programsamordnare: Ulla-Bella Gylleus tfn Cirkelsamordnare: Anne-Marie Vigren tfn Medlemssekreterare: Inger Käck tfn , e-post Revisorer Ordinarie: Birgitta Segerström tfn Lennart Frisk tfn Ersättare: Birgit Johansson tfn Repr. i kommunala pensionärsrådet (KPR) Ordinarie: Gilbert Berglund tfn Ersättare: Olle Sandberg tfn

24 Friskvård Rose-Marie Jansson tfn Programkommittén Lars Jacobsson tfn Ulla-Bella Gylleus tfn Arne Forsström tfn Margareta Eklund tfn Aktivitetskommittén Anne-Marie Vigren tfn Kaffegruppen Birgit Mimmi Stigenberg tfn Reseombud Lars Jacobsson tfn Redaktionskommittén K-G Holmgren tfn Olle Sandberg tfn Birgitta Fredriksson tfn Distributionsansvarig Kerstin Myrehed tfn Webbmaster Thord Holst tfn , e-post Lotteriansvariga Anita Berglund tfn Margot Österlind tfn Värdskap månadsmöten Anne-Marie Vigren tfn Valberedning Siv Ekman tfn , sammankallande Inger Holmborn tfn Rose-Marie Jansson tfn Björn Zacke tfn Friskvård Rose-Marie Jansson tfn Aktivitetskommittén Anne-Marie Vigren tfn Kaffegruppen Birgit Mimmi Stigenberg tfn Lotteriansvariga Anita Berglund tfn Margot Österlind tfn Värdskap månadsmöten Anne-Marie Vigren tfn Surfa på nätet, mejla, surfplattor m.m. Om du är Senior i Sollentuna och inte kan det här med datorer, surfa, betala på nätet och mycket mera, så traskar du ner till InterNetcaféet på Tors Backe. Måndag-torsdag mellan (14) så finns värdar på plats som kan hjälpa dig att komma igång. Det bästa av allt, det är gratis. Obs, öppettider kan variera under året. Internetcaféet i Tors Backe Turebergsvägen 12, Kunskapen behöver inte vara större än viljan ==================================== Hösten 2014, kursverksamheten börjar i september. Våren 2015, börjar vi i slutet på januari. Preliminärt program Grundkurs 1, för rena nybörjare Valberedning Grundkurs 2, vidareutveckling av grundkurs 1 Siv Ekman tfn , Surfplattor sammankallande Ipad för nybörjare Inger Holmborn tfn Se mer information på vår hemsida Rose-Marie Jansson tfn Björn Zacke tfn Fotoredigeringsprogrammet PICASA/Fotogalleriet Anmälan gör du när vi lagt ut vårt program på hemsidan Kursledare till våra nybörjarkurser Vill du hjälpa oss i SeniorNet Sollentuna med att vara värd i caféet, alternativt hjälpa till som kursledare eller medhjälpare för nybörjarkurser, ipad, hör av dig till 20 mig. Du får en inspirerande tid, all hjälp, material och vår tacksamhet, kamratskap, och du kommer att lära dig mycket själv med våra kursvaror. Ring Kenneth Andréason Välkommen till ett trivsamt gäng med seniorer i sin bästa ålder! 20

25 Tele:

26 Pensionärer vardagar mellan kl :- per serie. Gäller endast drop in. Öppettider Mån: Tis - Lör: Sön: Stubbhagsvägen 2 (Simhallen). Tfn: Manusstopp 24 mars 2014 för nästa utgåva Tryckeri: Kph Trycksaksbolaget AB, Upplands Väsby Tel

SPF Grindslanten Sollentuna

SPF Grindslanten Sollentuna SPF Grindslanten Sollentuna Medlemsblad nr 2/2013 Vår nye ordförande K-G har ordet En kort tillbakablick på de veckor som gått sedan årsmötet, med det som då behandlades, och de möten och aktiviteter som

Läs mer

Grindslanten. Lokalavdelning i Sollentuna inom Sveriges Pensionärsförbund. Medlemsblad nr 4/2013

Grindslanten. Lokalavdelning i Sollentuna inom Sveriges Pensionärsförbund. Medlemsblad nr 4/2013 Grindslanten Lokalavdelning i Sollentuna inom Sveriges Pensionärsförbund Medlemsblad nr 4/2013 Med program hösten 2013 Innehåll Ordföranden har ordet Sid. 4 Äldrerådet..Sid. 6 Månadsmöten. Sid. 9 Studiebesök.

Läs mer

SPF Högsboseniorerna. Foto Sia Magnusson

SPF Högsboseniorerna. Foto Sia Magnusson SPF Högsboseniorerna Foto Sia Magnusson PROGRAM VÅREN 2014 Göteborg i januari 2014 Hjärtligt välkomna till ett nytt verksamhetsår! Vi fortsätter att ha våra månadsmöten på onsdagar. Vi startar klockan

Läs mer

Grindslanten. Lokalavdelning i Sollentuna inom Sveriges Pensionärsförbund. Medlemsblad nr 1/2014

Grindslanten. Lokalavdelning i Sollentuna inom Sveriges Pensionärsförbund. Medlemsblad nr 1/2014 Grindslanten Lokalavdelning i Sollentuna inom Sveriges Pensionärsförbund Medlemsblad nr 1/2014 Med program våren 2014 På uppdrag av Återupptäck ljudet HAR DU HÖRAPPARATER SOM ÄR ÄLDRE ÄN 4 ÅR? Du får 2

Läs mer

Programblad Hösten 2015

Programblad Hösten 2015 Programblad Hösten 2015 INFLYTANDE VALFRIHET LIVSKVALITET ENSKEDE - ÅRSTA Ordföranden har ordet Hej igen och välkomna åter. Nu är det dags för höstens aktiviteter. Vår duktiga programkommitté: Ingrid,

Läs mer

SPF SENIORERNA Höganäs MEDLEMSBLAD 2016. januari, februari, mars

SPF SENIORERNA Höganäs MEDLEMSBLAD 2016. januari, februari, mars SPF SENIORERNA Höganäs MEDLEMSBLAD 2016 januari, februari, mars Från kol till kruka 13/1 Kullahistorikern Torbjörn Gerward kåserar om Bruket - området kring Höganäsbolaget och Höganäs Outlet. När: Onsdag

Läs mer

Unionen-Seniorerna Sydväst Helsingborg HÖSTPROGRAM 2015

Unionen-Seniorerna Sydväst Helsingborg HÖSTPROGRAM 2015 Unionen-Seniorerna Sydväst Helsingborg HÖSTPROGRAM 2015 Kära Unionen-Senior! Välkommen till en ny termin! Vi hoppas att du ska finna höstens program attraktivt! Fredriksdals köksträdgård Utfärd till Wanås

Läs mer

Vad gör ni den 26:e till 30:e september?

Vad gör ni den 26:e till 30:e september? Vad gör ni den 26:e till 30:e september? För en tid sedan träffade jag Claes Claesson, f.d. mycket erkänd krögare i Karlstad, som numera tillsammans med hustrun Titti bl.a. arrangerar Njutningsresor se

Läs mer

Program våren 2016 Föreningen präglas av nyckelorden GLÄDJE KVALITET GEMENSKAP Gamla som nya medlemmar är välkomna!

Program våren 2016 Föreningen präglas av nyckelorden GLÄDJE KVALITET GEMENSKAP Gamla som nya medlemmar är välkomna! Gävle Program våren 2016 Föreningen präglas av nyckelorden GLÄDJE KVALITET GEMENSKAP Gamla som nya medlemmar är välkomna! Jack and the Rippers inleder vårsäsongen med musiken vi minns från 60- och 70-talen.

Läs mer

PROGRAM 485 BJÖRKEN 2016

PROGRAM 485 BJÖRKEN 2016 PROGRAM 485 BJÖRKEN 2016 Program 2016-2017 14 september: Månadsträff med Vikstasonen Torsten Hallman, fyrfaldig världsmästare i motocross. Berättar om sina framgångar världen över. 4 oktober: Kl 19.00

Läs mer

SPF Högsboseniorerna. Foto Sia Magnusson

SPF Högsboseniorerna. Foto Sia Magnusson SPF Högsboseniorerna Foto Sia Magnusson PROGRAM HÖSTEN 2014 Göteborg i augusti 2014 Hjärtligt välkomna tillbaka efter sommaruppehållet! Hoppas att ni alla kunnat njuta av den sköna sommaren. En i mitt

Läs mer

50- o 60-talen är aktuella, liksom studiebesök på Länsmuseet. Matlagning-boule-canasta. Det blir Lucia i år också!

50- o 60-talen är aktuella, liksom studiebesök på Länsmuseet. Matlagning-boule-canasta. Det blir Lucia i år också! Höstens program 2015 Gävle Vi har hört dom förut - men dom kommer igen Två Gävle-kändisar som har mycket att berätta! 50- o 60-talen är aktuella, liksom studiebesök på Länsmuseet. Matlagning-boule-canasta.

Läs mer

HL-bladet. Vi tar vid där sjukvården slutar! Januari 2014. Medlemsblad nr 26

HL-bladet. Vi tar vid där sjukvården slutar! Januari 2014. Medlemsblad nr 26 HL-bladet Medlemsblad nr 26 Januari 2014 Vinterbild från Nären Foto: Thore Lundqvist Vi tar vid där sjukvården slutar! Ordförande har ordet! Vad tiden går fort, nu är det redan 2014 och jag har varit ordförande

Läs mer

Unionen-Seniorerna Sydväst Helsingborg VÅRPROGRAM 2016

Unionen-Seniorerna Sydväst Helsingborg VÅRPROGRAM 2016 Unionen-Seniorerna Sydväst Helsingborg VÅRPROGRAM 2016 Kära Unionen-Senior, Välkommen till en ny termin! Vi hoppas att du ska finna vårens och sommarens aktiviteter intressanta! 20 januari: Information

Läs mer

MEDLEMSBLAD 2016 april, maj, juni, juli, augusti, september

MEDLEMSBLAD 2016 april, maj, juni, juli, augusti, september MEDLEMSBLAD 2016 april, maj, juni, juli, augusti, september Klassiska kompositörer i jazzigt framförande 6 april Staffan Jonasson berättar och låter oss lyssna till Klassiska kompositörer i jazzigt framförande.

Läs mer

Förläng våren med en ALLA KAN VECKA Yoga & Sång i Nerja 9-16 April 2014

Förläng våren med en ALLA KAN VECKA Yoga & Sång i Nerja 9-16 April 2014 Förläng våren med en ALLA KAN VECKA Yoga & Sång i Nerja 9-16 April 2014 Nu är det möjligt! För Alla som vill! Har vi glädjen att kunna erbjuda en yogakurs kombinerat med Alla kan sjunga på din resa till

Läs mer

Vattenfalls Veteraner i Stockholm PROGRAM FÖR HÖSTEN - VINTERN 2015/2016. Välkommen med! Onsdagar 9 september 16 december kl.

Vattenfalls Veteraner i Stockholm PROGRAM FÖR HÖSTEN - VINTERN 2015/2016. Välkommen med! Onsdagar 9 september 16 december kl. Vattenfalls Veteraner i Stockholm PROGRAM FÖR HÖSTEN - VINTERN 2015/2016 Välkommen med! Onsdagar 9 september 16 december kl. 11-12 Gymnastik Plats: Hässelby Strands kyrkas motionslokal Avgift: 100:- per

Läs mer

Program. januari maj Här är vårterminens program med en blandning av information, intressanta föredrag, aktiviteter och studiecirklar.

Program. januari maj Här är vårterminens program med en blandning av information, intressanta föredrag, aktiviteter och studiecirklar. Program januari maj 2017 Här är vårterminens program med en blandning av information, intressanta föredrag, aktiviteter och studiecirklar. På våra månadsmöten serveras kaffe med tillbehör till självkostnadspris.

Läs mer

Alla medlemmar önskas GOTT NYTT ÅR! Ni är alla HJÄRTLIGT VÄLKOMNA till oss i vår och sommar! För styrelsen Ingvar

Alla medlemmar önskas GOTT NYTT ÅR! Ni är alla HJÄRTLIGT VÄLKOMNA till oss i vår och sommar! För styrelsen Ingvar Adress Vårvädersvägen 4D, 222 27 Lund Expeditionstid Onsdagar 10 00 12 00 16 juni till 18 augusti har vi sommarstängt! Telefon 046 211 49 90 E-post info@lund.hjart-lung.se Plusgiro 13 58 61 3 Bankgiro

Läs mer

Program våren 2015. Foto: Britt Tellow

Program våren 2015. Foto: Britt Tellow Program våren 2015 Foto: Britt Tellow Tag vara på livet det går inte i repris! Vi träffas på våra månadsmöten i Carl Johans församlingshem som ligger intill Carl Johans kyrka, Kyrkoplan 1 Känn dig varmt

Läs mer

Program Hösten 2014 S I D.1

Program Hösten 2014 S I D.1 Program Hösten 2014 S I D.1 Tomelilla och Simrishamn i maj 2014 Bästa medlemmar. Höstens program är här. Gå igenom det noga. Du kan ju missa något viktigt. Kom på våra aktiviteter och medlemsmöten, de

Läs mer

Program våren Egons Kvartett inleder vårsäsongen. Tolvan, Basen och Ukulisten spelar och sjunger. Men var är Egon? Lira Stråkkvartett

Program våren Egons Kvartett inleder vårsäsongen. Tolvan, Basen och Ukulisten spelar och sjunger. Men var är Egon? Lira Stråkkvartett Program våren 2017 Föreningen präglas av nyckelorden GLÄDJE KVALITET GEMENSKAP Gamla som nya medlemmar är Välkomna! Egons Kvartett inleder vårsäsongen. Tolvan, Basen och Ukulisten spelar och sjunger. Men

Läs mer

SENIORERNAS HUS LÖDERUPSGÅRDEN. Ystads kommuns mötesplats för seniorer PROGRAM

SENIORERNAS HUS LÖDERUPSGÅRDEN. Ystads kommuns mötesplats för seniorer PROGRAM SENIORERNAS HUS LÖDERUPSGÅRDEN Ystads kommuns mötesplats för seniorer PROGRAM September 2017 Hej. Ja då var sommaren över för denna gång sägs det, men vi kan ju alltid hoppas på en underbar höst istället.

Läs mer

Höstprogram SENIORER I TIDEN LIVSKVALITET - INFLYTANDE - VALFRIHET. Foto Bengt Backström

Höstprogram SENIORER I TIDEN LIVSKVALITET - INFLYTANDE - VALFRIHET. Foto Bengt Backström Höstprogram SENIORER I TIDEN LIVSKVALITET - INFLYTANDE - VALFRIHET Foto Bengt Backström 485 BJÖRKEN, 2012 Höstens Program 2012 5.9 Styrelsemöte 12.9 Månadsmöte, Bra för hjärtat - bra för hjärnan Från Landstinget

Läs mer

Program Högalid. Våren 2014. Välkommen till en ny säsong med PRO Högalid

Program Högalid. Våren 2014. Välkommen till en ny säsong med PRO Högalid Program Högalid Våren 2014 Välkommen till en ny säsong med Ciao Ciao är en italiensk restaurang som öppnade sina dörrar i hjärtat av Hornsgatan februari 2013. Det blev snabbt en mycket populär restaurang.

Läs mer

Till gruppbostäder och daglig verksamhet: Moderna Museet samling

Till gruppbostäder och daglig verksamhet: Moderna Museet samling Robert Rauschenberg, Monogram, 1955-59 Estate of Robert Rauschenberg/BUS 2012, Stockholm/VAGA, NY. Till gruppbostäder och daglig verksamhet: Moderna Museet samling Välkomna till visningar och verkstad

Läs mer

Medlemsavgiften betalas från och med nu in till Riksförbundet. Därför får du ingen PlusGiro-avi med programmet i fortsättningen.

Medlemsavgiften betalas från och med nu in till Riksförbundet. Därför får du ingen PlusGiro-avi med programmet i fortsättningen. Adress Vårvädersvägen 4 D, 22227 Lund Expeditionstid onsdag 10.00 12.00. Vi har sommarstängt 22/6 17/8 Telefon 046 211 49 90 E-post info@lund.hjart-lung.se PlusGiro 13 58 61 3 Nyhet! Medlemsavgiften betalas

Läs mer

SPF Sydporten, Hörnefors

SPF Sydporten, Hörnefors SPF Sydporten, Hörnefors Verksamhetsplan 2015 2 Verksamhetsplan för Sydporten under 2015 förblir och skall vara Kamratskap, Trevnad och Samhörighet. Vår ambition är att ta vara på medlemmarnas önskemål

Läs mer

Du och alla andra är HJÄRTLIGT VÄLKOMNA till oss i höst.

Du och alla andra är HJÄRTLIGT VÄLKOMNA till oss i höst. Adress Hjärt- och Lungsjukas Förening i Lund MO Vårvädersvägen 4 D 22227 Lund Expeditionstid onsdag 10.00 12.00 Telefon 046 211 49 90 E-post info@lund.hjart-lung.se PlusGiro 13 58 61 3 Kontakt Eva Sjödahl

Läs mer

Unionen-Seniorerna Sydväst Helsingborg HÖSTPROGRAM 2016

Unionen-Seniorerna Sydväst Helsingborg HÖSTPROGRAM 2016 Unionen-Seniorerna Sydväst Helsingborg HÖSTPROGRAM 2016 Kära Unionen-Senior, Här kommer höstens program. Vi hoppas att du ska finna våra aktiviteter intressanta! Välkommen till en ny termin! Augusti: September:

Läs mer

Program våren 2014. Foto: Britt Tellow

Program våren 2014. Foto: Britt Tellow Program våren 2014 Foto: Britt Tellow Tag vara på livet det går inte i repris! Vi träffas på våra månadsmöten i Carl Johans församlingshem som ligger intill Carl Johans kyrka, Kyrkoplan 1 Känn dig varmt

Läs mer

Grindslanten Sollentuna

Grindslanten Sollentuna Logotyp Grindslanten Sollentuna Lokalavdelning i Sollentuna inom SPF Seniorerna Här nedan kommer tavlan mellan strecken -------------------------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

PROGRAM HÖSTEN Foto Sia Magnusson

PROGRAM HÖSTEN Foto Sia Magnusson PROGRAM HÖSTEN 2015 Foto Sia Magnusson Göteborg i augusti 2015 Hjärtligt välkomna tillbaka efter sommaruppehållet! Hoppas att ni alla kunnat njuta av sommaren. Vi hoppas också att ni har möjlighet att

Läs mer

Bilaga. STUDIEPROGRAM för VÅREN 2015 DE FLESTA AV VÅRENS CIRKLAR 2015 STARTAR I VECKA 6. Anmälningstiden för vårens cirklar, se respektive cirkel

Bilaga. STUDIEPROGRAM för VÅREN 2015 DE FLESTA AV VÅRENS CIRKLAR 2015 STARTAR I VECKA 6. Anmälningstiden för vårens cirklar, se respektive cirkel Bilaga STUDIEPROGRAM för VÅREN 2015 Nytta, Nöje och Hälsa i samarbete med ABF DE FLESTA AV VÅRENS CIRKLAR 2015 STARTAR I VECKA 6 Anmälningstiden för vårens cirklar, se respektive cirkel STUDIEKOMMITTÉ

Läs mer

övriga aktiviteter Boule Bowling Gymnastik för pensionärer Bridge Mattcurling

övriga aktiviteter Boule Bowling Gymnastik för pensionärer Bridge Mattcurling övriga aktiviteter Boule Maj september på Sportfältet, tisdag o torsdag 10-12 Oktober april inomhus i Klothallen, Tunet, onsdagar kl 12 15 Avgift 30:-/gång i Klothallen Gunilla Svensson tel 070-316 17

Läs mer

Bilaga. AKTIVITETSPROGRAM för VÅREN 2016 DE FLESTA AV VÅRENS AKTIVITETER 2016 STARTAR I VECKA 5

Bilaga. AKTIVITETSPROGRAM för VÅREN 2016 DE FLESTA AV VÅRENS AKTIVITETER 2016 STARTAR I VECKA 5 Bilaga AKTIVITETSPROGRAM för VÅREN 2016 Nytta, Nöje och Hälsa DE FLESTA AV VÅRENS AKTIVITETER 2016 STARTAR I VECKA 5 Anmälningstiden för vårens aktiviteter, se respektive aktivitet. STUDIEKOMMITTÉ Ingrid

Läs mer

SPF SENIORERNA Höganäs MEDLEMSBLAD 2015. september, oktober, november, december

SPF SENIORERNA Höganäs MEDLEMSBLAD 2015. september, oktober, november, december SPF SENIORERNA Höganäs MEDLEMSBLAD 2015 september, oktober, november, december Utflykt till Pumphuset och Citadellet i Landskrona 2/9 Färden går med buss till Landskrona och Pumphuset. Där ser vi skulpturkonst

Läs mer

KULLABYGDENS PENSIONÄRSFÖRENING SPF 176 HÖGANÄS MEDLEMSBLAD

KULLABYGDENS PENSIONÄRSFÖRENING SPF 176 HÖGANÄS MEDLEMSBLAD KULLABYGDENS PENSIONÄRSFÖRENING SPF 176 HÖGANÄS MEDLEMSBLAD september, oktober, november 2014 Utflykt till Fredriksdal Fredriksdal är mycket på samma gång: vidsträckt park, friluftsmuseum, teaterscen,

Läs mer

SPF Högsboseniorerna. Foto Sia Magnusson

SPF Högsboseniorerna. Foto Sia Magnusson SPF Högsboseniorerna Foto Sia Magnusson PROGRAM HÖSTEN 2013 Göteborg i augusti 2013 Hjärtligt välkomna tillbaka efter sommaruppehållet! Hoppas att ni alla kunnat njuta av den sköna sommaren. En i mitt

Läs mer

Inbjudan till. Träningsläger. Österrike Wipptal. 8-16 augusti 2015

Inbjudan till. Träningsläger. Österrike Wipptal. 8-16 augusti 2015 Inbjudan till Träningsläger Österrike Wipptal 8-16 augusti 2015 Info: Den andra veckan i augusti är det dags för årets stora klubb-händelse. Då drar nämligen OK Hammaren till Wipptal i Österrikiska alperna

Läs mer

Konsthallen ARTIPELAG och Nacka Forum

Konsthallen ARTIPELAG och Nacka Forum SPF Seniorerna Rosenkälla - Endagsresa Konsthallen ARTIPELAG och Nacka Forum Tisdag den 31 mars 2015 En endagsresa till - Artipelag - den nya privata konsthallen vid Baggensfjärden, på Värmdö, som invigdes

Läs mer

Mötesplatser för Seniorer. Program för hösten 2014

Mötesplatser för Seniorer. Program för hösten 2014 Mötesplatser för Seniorer Program för hösten 2014 Välkommen! I Lidköpings kommun finns flera trevliga mötesplatser där vi erbjuder olika aktiviteter, matservering och framförallt gemenskap! Du som är äldre

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL NORDISKT MÖTE FÖR IDROTTSLEDARVETERANER

VÄLKOMMEN TILL NORDISKT MÖTE FÖR IDROTTSLEDARVETERANER VÄLKOMMEN TILL NORDISKT MÖTE FÖR IDROTTSLEDARVETERANER Göteborg 16-17-18 augusti 2013 Foto: Dick Gillberg/goteborg.com Foto: Dick Gillberg/goteborg.com Välkommen, alla Riksidrottens Vänner och Idrottsledarveteraner

Läs mer

Nyhetsbrev nr 6 2014 5 december 2014

Nyhetsbrev nr 6 2014 5 december 2014 Nyhetsbrev nr 6 2014 5 december 2014 Positivt höstmöte Det var positiva tongångar på klubbens höstmöte som ägde rum i kafeterian på Skärgårdsgymnasiet i Åkersberga torsdagen den 27 november. Klubbens medlemmar

Läs mer

RTP MALMÖ www.rtpmalmo.se Verksamheten tredje kvartalet 2006

RTP MALMÖ www.rtpmalmo.se Verksamheten tredje kvartalet 2006 RTP MALMÖ www.rtpmalmo.se Verksamheten tredje kvartalet 2006 1 Ordförande har ordet Jag har varit ute och rest med vår lokalförening till Skagen den 25-28 maj. Vi var 32 medlemmar som fick uppleva några

Läs mer

Program Hösten. Fritid för Alla. Open Stage! Välkomna. för dig med funktionsnedsättning. OPEN STAGE arrangeras följande datum:

Program Hösten. Fritid för Alla. Open Stage! Välkomna. för dig med funktionsnedsättning. OPEN STAGE arrangeras följande datum: Open Stage! Kultur arrngerar en gång i månaden OPEN STAGE i Kulturhuset Fyren, Café Trubaduren. Alla är välkomna att framföra något från scenen i Café Trubaduren. Lika välkommen är man om man bara vill

Läs mer

& Sång i Nerja 9-16 April 2015

& Sång i Nerja 9-16 April 2015 Låt sommaren börja med en vårvecka Yoga & Sång i Nerja 9-16 April 2015 Nu är det möjligt! För Alla som vill! Har vi glädjen att kunna erbjuda en yogakurs kombinerat med Alla kan sjunga på din resa till

Läs mer

Salemveteranen Avdelning 267 av SPF

Salemveteranen Avdelning 267 av SPF Salemveteranen Avdelning 267 av SPF Program för 2009 2010 2009 augusti 18 Informationsmöte sid 3 augusti 25 Båtresa i S:t Annas skärgård sid 3 september 25-26 Grythyttan och Hjälmare kanal sid 4 oktober

Läs mer

Skeppsposten 2015:4 Programblad

Skeppsposten 2015:4 Programblad Lidingöskeppet Skeppsposten 2015:4 Programblad Engagemang Omtanke Värdighet Clementia hemtjänst Det privata alternativet i Lidingö sedan 2006 Clementia AB är det lilla hemtjänstföretaget i Lidingö som

Läs mer

Du och alla andra är HJÄRTLIGT VÄLKOMNA till oss i vår.

Du och alla andra är HJÄRTLIGT VÄLKOMNA till oss i vår. Adress Hjärt- och Lungsjukas Förening i Lund MO Vårvädersvägen 4 D 22227 Lund Expeditionstid onsdag 10.00 12.00 Telefon 046 211 49 90 E-post info@lund.hjart-lung.se PlusGiro 13 58 61 3 Kontakt under sommaren:

Läs mer

HEMSLÖJDSBLADET Nr 2 Maj 2013

HEMSLÖJDSBLADET Nr 2 Maj 2013 HEMSLÖJDSBLADET Nr 2 Maj 2013 Ansvarig utgivare Birgítta Mauritzon STYRELSEN Telefon Ordförande Olle Laurell 532 552 74 Vice ordförande Else Eklöf 550 670 28 Sekreterare Birgitta Mauritzon 730 31 25 Vice

Läs mer

VERKSAMHETS- BERÄTTELSE

VERKSAMHETS- BERÄTTELSE VERKSAMHETS- BERÄTTELSE 2014 Verksamhetsberättelse för Nordmalings PRO-förening 1 januari 31 december 2014 Styrelse Ordförande Vice ordförande Studieorganisatör Sekreterare Kassör Övriga ledamöter Suppleanter:

Läs mer

Resedagbok. Studieresa Limousin- och Blondeföreningen

Resedagbok. Studieresa Limousin- och Blondeföreningen Resedagbok Studieresa Limousin- och Blondeföreningen - onsdag 24 juli 2013 07:59 Äntligen på väg! Några hade hoppat på redan i Varberg och resten hoppade på på Erikslund utanför Ängelholm. Totalt är 26

Läs mer

DHR Ängelholm NR. 2. 2014

DHR Ängelholm NR. 2. 2014 DHR Ängelholm NR. 2. 2014 DHR ÄNGELHOLM. dhr.angelholm@gmail.com MOBIL. 070 58 180 51 ORGANISATIONSNR: 839400-5931 BANKGIRO: 414-8698 Hemsida. dhr-angelholm.se ORDFÖRANDE. OVE JANSSON TEL. 0435-216 94

Läs mer

VARMT VÄLKOMNA I VÅR GEMENSKAP!

VARMT VÄLKOMNA I VÅR GEMENSKAP! Lokalförening 0357 Klubb 77 Oskarshamn Bankgiro 5445-2040 Slottsgatan 15, 572 42 Oskarshamn Postadress: Södra Långgatan 11C, 572 55 Oskarshamn PROGRAM hösten 2013 Våra sammankomster hålls i ODD Fellows

Läs mer

Vi erbjuder för anhöriga: Enskilda samtal med socionom/beteendevetare Taktil massage Samtalsgrupper Tider finns vardagar, dag- och kvällstid

Vi erbjuder för anhöriga: Enskilda samtal med socionom/beteendevetare Taktil massage Samtalsgrupper Tider finns vardagar, dag- och kvällstid Välkommen till Anhörigcenter Vi erbjuder för anhöriga: Enskilda samtal med socionom/beteendevetare Taktil massage Samtalsgrupper Tider finns vardagar, dag- och kvällstid Vår gruppverksamhet för anhöriga

Läs mer

FUB verksamhet Våren 2014

FUB verksamhet Våren 2014 FUB verksamhet Våren 2014 Bad Vi disponerar Herrljunga Simhall, där lilla bassängen är extra uppvärmd. Separata duschrum finns och tag med fikapengar. Start: Onsdag 15 januari Tid: kl. 18.30 20.00 Plats:

Läs mer

Bilaga. STUDIEPROGRAM för HÖSTEN 2015 DE FLESTA AV HÖSTENS CIRKLAR 2015 STARTAR I VECKA 34. Anmälningstiden för höstens cirklar, se respektive cirkel

Bilaga. STUDIEPROGRAM för HÖSTEN 2015 DE FLESTA AV HÖSTENS CIRKLAR 2015 STARTAR I VECKA 34. Anmälningstiden för höstens cirklar, se respektive cirkel Bilaga STUDIEPROGRAM för HÖSTEN 2015 Nytta, Nöje och Hälsa i samarbete med ABF DE FLESTA AV HÖSTENS CIRKLAR 2015 STARTAR I VECKA 34 Anmälningstiden för höstens cirklar, se respektive cirkel STUDIEKOMMITTÉ

Läs mer

RTP MALMÖ www.rtpmalmo.se Verksamheten första kvartalet 2008

RTP MALMÖ www.rtpmalmo.se Verksamheten första kvartalet 2008 RTP MALMÖ www.rtpmalmo.se Verksamheten första kvartalet 2008 1 Ordförande har ordet Inför 2008 har vi lyckats få mer bassängtid på 21:an, ortopedens rehab bassäng på UMAS. Varje måndag 17.00-19.00 och

Läs mer

NYHETSBREV NR 1. januari - juni 2016

NYHETSBREV NR 1. januari - juni 2016 NYHETSBREV NR 1 januari - juni 2016 ORDFÖRANDEN har ordet; Dags för ett nytt medlemsår inom PRO. Alla medlemmar fick i mars förra året ett brev om att vi inom föreningen startat ett utvecklingsprojekt

Läs mer

Medlemsbladet. februari - augusti. kalendarium årsmötet månadsmöten Havsbris caféer resor friskvård studier födelsedagar kontaktuppgifter

Medlemsbladet. februari - augusti. kalendarium årsmötet månadsmöten Havsbris caféer resor friskvård studier födelsedagar kontaktuppgifter Medlemsbladet 2016 februari - augusti kalendarium årsmötet månadsmöten Havsbris caféer resor friskvård studier födelsedagar kontaktuppgifter Ordföranden har ordet Se i medlemsbladet, det finns säkert något

Läs mer

Årgång 17 nr 2 2015-02-23

Årgång 17 nr 2 2015-02-23 Segeltorp PRO-Nytt Årgång 17 nr 2 2015-02-23 Medlemsmöten Alla medlemsmöten hålls i Segeltorpsskolans gamla matsal. Beräknad mötestid ca 2 timmar. Resten av vårens möten är planerade till 14/3, 11/4 och

Läs mer

Program Våren 2015. Sid.1

Program Våren 2015. Sid.1 Program Våren 2015 Sid.1 Tomelilla och Simrishamn i december 2014 Bästa medlemmar Decembermörkret känns kompakt, men tack och lov så har adventsljusen tänts vilket ger en positiv känsla. När ni läser detta

Läs mer

Programblad Vår - Sommar 2015

Programblad Vår - Sommar 2015 Föreningslokal: E-mail: Eskilsgatan 8 A, 432 45 Varberg Telefon: 0340-62 79 78, info@varberg.hjart-lung.se Hemsida: www.hjart-lung.se/varberg Bankgiro: 681-1376 Medlemsavgift 150: - per år, faktureras

Läs mer

Bilaga. STUDIEPROGRAM för hösten 2014 DE FLESTA AV HÖSTENS CIRKLAR 2014 STARTAR I VECKA 37. Anmälningstiden för höstens cirklar, se respektive cirkel

Bilaga. STUDIEPROGRAM för hösten 2014 DE FLESTA AV HÖSTENS CIRKLAR 2014 STARTAR I VECKA 37. Anmälningstiden för höstens cirklar, se respektive cirkel Bilaga STUDIEPROGRAM för hösten 2014 Nytta, Nöje och Hälsa i samarbete med ABF DE FLESTA AV HÖSTENS CIRKLAR 2014 STARTAR I VECKA 37 Anmälningstiden för höstens cirklar, se respektive cirkel STUDIEKOMMITTÉ

Läs mer

Vi gör din röst hörd!

Vi gör din röst hörd! Vi gör din röst hörd! SPF bevakar dina intressen! - Har du tänkt på hur du vill du bo när du blir äldre? - Tycker du att det är rättvist att arbete och pension beskattas olika? - Vet du att i genomsnitt

Läs mer

Celiakinytt NUMMER 2 2014. Bussen fylld av gula kassar på vår Ullaredsresa!

Celiakinytt NUMMER 2 2014. Bussen fylld av gula kassar på vår Ullaredsresa! Celiakinytt NUMMER 2 2014 Bussen fylld av gula kassar på vår Ullaredsresa! INNEHÅLL/ NUMMER 1 Innehåll 3 KOMMANDE AKTIVITET ICA veteranernas handelsbod 4 KOMMANDE AKTIVITET Julbak för hela familjen 5 AKTUELL

Läs mer

Riksmöte 2010. 19-21 november - Nässjö

Riksmöte 2010. 19-21 november - Nässjö Riksmöte 2010 19-21 november - Nässjö Varför du borde delta: - Du får makt på årets största och viktigaste möte inom spelhobbyn. - Du får lära känna massor av intressanta människor som har samma intressen

Läs mer

Sommarvecka med Yoga i Nerja 9-16 Juni

Sommarvecka med Yoga i Nerja 9-16 Juni Sommarvecka med Yoga i Nerja 9-16 Juni Har glädjen att kunna erbjuda en en vecka med YOGA på din resa till vackra Nerja vid Medelhavets strand, Costa del sol, Malaga, Andalusien. Den 9-16 juni 2014 med

Läs mer

Medelpunkten. en social mötesplats för seniorer och frivilliga. Foto Taina Ahola

Medelpunkten. en social mötesplats för seniorer och frivilliga. Foto Taina Ahola Medelpunkten en social mötesplats för seniorer och frivilliga Foto Taina Ahola Augusti 2015 ANSLAGSTAVLAN Seniorveckan 13-18 september Seniorveckans program finns att hämta på Medelpunkten, Rådhuset och

Läs mer

Medelpunkten. en social mötesplats för seniorer och frivilliga. Foto Taina Ahola

Medelpunkten. en social mötesplats för seniorer och frivilliga. Foto Taina Ahola Medelpunkten en social mötesplats för seniorer och frivilliga Foto Taina Ahola September 2015 ANSLAGSTAVLAN Seniorveckan 13-18 september Seniorveckan invigs söndagen den 13 september av kommunstyrelsens

Läs mer

Nynäshamn Studie- och Friskvårdsprogram hösten 2016 Studieorganisatör: Berit Åberg 070 744 82 91 Friskvårdsansvarig: Bo Elefalk 070 312 64 78 Studier måndagar Landskapscirkel Vi läser i höst om Hälsingland

Läs mer

Studie- och Friskvårdsprogram våren Studier måndagar

Studie- och Friskvårdsprogram våren Studier måndagar Nynäshamn Studie- och Friskvårdsprogram våren 2017 Studieorganisatör Berit Åberg 070 744 82 91 Friskvårdsansvarig: Bo Elefalk 070 312 64 78 Studier måndagar Landskapscirkel Vi kommer att fortsätta läsa

Läs mer

VÅREN -09 SPF SKUTAN VÄDDÖ. SKUTANNYTT www.spfskutanvaddo.se

VÅREN -09 SPF SKUTAN VÄDDÖ. SKUTANNYTT www.spfskutanvaddo.se 1 VÅREN -09 B ästa medlemmar! SPF SKUTANs nittonde årsmöte hölls 12 februari 2009! Av detta förstår vi att vi har att se fram mot ett 20-årsjubileum kommande år. Vår förening kom till under våren 1990.

Läs mer

Vill Du studera - resa uppleva?

Vill Du studera - resa uppleva? Brukspensionärerna Finspång Vill Du studera - resa uppleva? Idag har Du chansen att meddela oss Dina förväntningar och önskningar om studiecirklar, mötesprogram, resor och andra upplevelser! Det ligger

Läs mer

Bilaga. STUDIEPROGRAM för våren 2014 DE FLESTA AV VÅRENS CIRKLAR 2014 STARTAR I VECKA 7. Anmälningstiden för vårens cirklar, se respektive cirkel

Bilaga. STUDIEPROGRAM för våren 2014 DE FLESTA AV VÅRENS CIRKLAR 2014 STARTAR I VECKA 7. Anmälningstiden för vårens cirklar, se respektive cirkel Bilaga STUDIEPROGRAM för våren 2014 Nytta, Nöje och Hälsa i samarbete med ABF DE FLESTA AV VÅRENS CIRKLAR 2014 STARTAR I VECKA 7 Anmälningstiden för vårens cirklar, se respektive cirkel STUDIEKOMMITTÉ

Läs mer

MEDLEMSBLAD AUGUSTI-OKTOBER 2011 INFORMATION. Kansliet

MEDLEMSBLAD AUGUSTI-OKTOBER 2011 INFORMATION. Kansliet MEDLEMSBLAD AUGUSTI-OKTOBER 2011 INFORMATION Kansliet Kansliet har öppet mån, tis och tors kl. 9.00-15.30. Övriga tider finns telefonsvarare. Tel. 031-12 10 03. Mejl: goteborg.magotarm@telia.com Vår kanslist

Läs mer

Samla ihop vännerna och provkör! Eloped. 16 900:Delbetalning 595:- /mån. Eloped ger dig en unik möjlighet att provköra i din hemmiljö utan kostnad.

Samla ihop vännerna och provkör! Eloped. 16 900:Delbetalning 595:- /mån. Eloped ger dig en unik möjlighet att provköra i din hemmiljö utan kostnad. Samla ihop vännerna och provkör! Eloped Scooty R 16 900:Delbetalning 595:- /mån Eloped ger dig en unik möjlighet att provköra i din hemmiljö utan kostnad. Joy 19 500:- Eloped AB, Box 6198, 200 11 Malmö.

Läs mer

Öppet hus Varje onsdag är det öppet hus på Klippgatan 8 mellan kl 13-15. Entrébiljett 25 kr (inkl kaffe med dopp), 30 kr (när smörgås serveras).

Öppet hus Varje onsdag är det öppet hus på Klippgatan 8 mellan kl 13-15. Entrébiljett 25 kr (inkl kaffe med dopp), 30 kr (när smörgås serveras). HUVUDSTA PENSIONÄRSFÖRENING Klippgatan 8 171 47 SOLNA Tel: 08 27 50 32 Hemsida: www.pro.se/huvudsta E-mail: huvudstapro@gmail.com Nr 3 8 september 2015 Höstprogrammet 2015 Månadsmöten hålls på Skoga Äldreboende,

Läs mer

Höstprogram 2014. Boule med SPF Almtuna måndagar och onsdagar kl. 10.00 13.00 på Fålhagens idrottsplats. Torsdag- Fredag 14-15/8

Höstprogram 2014. Boule med SPF Almtuna måndagar och onsdagar kl. 10.00 13.00 på Fålhagens idrottsplats. Torsdag- Fredag 14-15/8 Höstprogram 2014 Medlemmarna möts en gång i månaden (torsdagar) på Senioren, Kungsängsgatan 25. Ändringar och kompletteringar meddelas under Föreningsnytt i UNT på lördagar samt på vår hemsida www.spfpension.se/fyris.

Läs mer

Vikingen nr 3 2006 -------------------------------------------------------------------------------------------------

Vikingen nr 3 2006 ------------------------------------------------------------------------------------------------- Vikingen nr 3 2006 Tidningen Vikingen utkommer med 4-6 nummer per år. Alla kårens medlemmar kan skicka in bidrag till kårtidningen. Du som har varit med om någonting skoj som du vill berätta om, kom in

Läs mer

PROGRAM FÖR VÅREN SOMMAREN 2016

PROGRAM FÖR VÅREN SOMMAREN 2016 Vattenfalls Veteraner i Stockholm PROGRAM FÖR VÅREN SOMMAREN 2016 Välkommen med! Onsdagar 13 januari 27 april kl. 11-12 Gymnastik Plats: Hässelby Strands kyrkas motionslokal Avgift: 100 :- per termin för

Läs mer

SPF Freja inbjuder i samarbete med Ena Operations till "Temaresa Vin 2017". Resmålet blir Budapest och Balatonsjön, Ungern 12/9 18/

SPF Freja inbjuder i samarbete med Ena Operations till Temaresa Vin 2017. Resmålet blir Budapest och Balatonsjön, Ungern 12/9 18/ SPF Freja inbjuder i samarbete med Ena Operations till "Temaresa Vin 2017". Resmålet blir Budapest och Balatonsjön, Ungern 12/9 18/9 2017. Ungerns huvudstad Budapest består av två stadshalvor. Dessa var

Läs mer

Yogavecka i solen i Nerja 9-16 April 2015

Yogavecka i solen i Nerja 9-16 April 2015 Låt sommaren börja redan i april med en Yogavecka i solen i Nerja 9-16 April 2015 Har glädjen att kunna erbjuda en yogakurs på din resa till vackra Nerja vid Medelhavets strand, Costa del sol, Malaga,

Läs mer

Solsäkra din höst med en Yogavecka i vackra, soliga Nerja 9-16/9 2014

Solsäkra din höst med en Yogavecka i vackra, soliga Nerja 9-16/9 2014 Solsäkra din höst med en Yogavecka i vackra, soliga Nerja 9-16/9 2014 Har glädjen att kunna erbjuda en en vecka med YOGA på din resa till vackra Nerja vid Medelhavets strand, Costa del sol, Malaga, Andalusien.

Läs mer

Kultur & Aktiviteter. för seniorer i Västra Göteborg

Kultur & Aktiviteter. för seniorer i Västra Göteborg Kultur & Aktiviteter för seniorer i Västra Göteborg Juli - Augusti 2014 Åkerhus Åkerhus Träffpunkt, Juteskärsgatan 2 Flexlinjens mötesplats 2435 Telefon 031-366 44 15 Öppettider: Måndag till fredag kl.

Läs mer

Fritidsnytt. Nr 2/2013

Fritidsnytt. Nr 2/2013 Fritidsnytt Nr 2/2013 Här kommer höstens program! Här kommer en del av de aktiviteter som erbjuds denna termin. Det finns aktiviteter som du känner igen sedan innan, och vi erbjuder nya cirklar som vi

Läs mer

Tjuvstarta sommaren 2016 med en härlig yogavecka i Nerja 9-16 april

Tjuvstarta sommaren 2016 med en härlig yogavecka i Nerja 9-16 april Tjuvstarta sommaren 2016 med en härlig yogavecka i Nerja 9-16 april Har glädjen att kunna erbjuda en yogakurs på din resa till vackra Nerja vid Medelhavets strand, Costa del sol, Andalusien. Den 9-16 april

Läs mer

Afasiföreningens Höstprogram 2015

Afasiföreningens Höstprogram 2015 Afasiföreningens Höstprogram 2015 Kontakt: Tel: 054-21 90 01 Mobil: 076-100 22 52 ( Susanne ) Mailadress: info@afasivarmland.se Hemsida: www.afasivarmland.se Vi finns även på facebook Våra medlemsförmåner

Läs mer

MED RESERVATION FÖR ÄNDRINGAR!

MED RESERVATION FÖR ÄNDRINGAR! Trikumo Hej! vänder sig till dig som är anställd på minst 40% inom kommunen, Borgholm Energi samt Ölands Kommunalförbund. Mer information om exakta tider och prisuppgifter kommer senare på Trikumo s hemsida.

Läs mer

Prov svensk grammatik

Prov svensk grammatik Prov svensk grammatik Markera det alternativ som du anser vara rätt i meningarna nedan. Det är bara ett av alternativen som är rätt i varje mening. 1. När farfar hade ätit åt har ätit, sov han middag.

Läs mer

HL-bladet. Ny bild på ingång. Vi tar vid där sjukvården slutar! Augusti 2015. Medlemsblad nr 29

HL-bladet. Ny bild på ingång. Vi tar vid där sjukvården slutar! Augusti 2015. Medlemsblad nr 29 HL-bladet Augusti 2015 Medlemsblad nr 29 Ny bild på ingång Höst på väg Foto: Roger Fast Vi tar vid där sjukvården slutar! Ordförande har ordet! Då är det dags för andra halvan av 2015, sommar uppehållet

Läs mer

Medelpunkten. en social mötesplats för seniorer och frivilliga. Grillning den 25/6 kl.12.00 föranmälans krav Juni-juli 2014

Medelpunkten. en social mötesplats för seniorer och frivilliga. Grillning den 25/6 kl.12.00 föranmälans krav Juni-juli 2014 1 Medelpunkten en social mötesplats för seniorer och frivilliga Grillning den 25/6 kl.12.00 föranmälans krav Foto Taina Ahola Juni-juli 2014 1 ANSLAGSTAVLAN Semesterstängt Medelpunkten har stängt för aktiviteter

Läs mer

senast den 4 september 2006

senast den 4 september 2006 Till Sunda Takters medlemmar Härmed kallas du till årsmöte med STs idrottsförening SUNDA TAKTER Torsdagen den 7 septemberl 2006 kl 14.00 i Lönnkrogen. Vi bjuder även på lite att äta därför är det viktigt

Läs mer

Aktiviteter i Eslövs kommun Vår och sommar 2008

Aktiviteter i Eslövs kommun Vår och sommar 2008 Aktiviteter i Eslövs kommun Vår och sommar 2008 AKTIVITETSHUSET KARIDAL Karidal är en mötesplats för kommunens alla pensionärer där alla är lika välkomna! På Karidal finns det möjlighet för dig att träffas

Läs mer

Medlemsblad NR: 3 2013

Medlemsblad NR: 3 2013 Medlemsblad NR: 3 2013 Styrelsen önskar en GOD JUL & ETT GOTT NYTT ÅR Hoppas ni har haft en skön höst och förvinter trots storm, regn, snö & kyla men över naturens lagar kan vi inte styra. Vi får alltid

Läs mer

Medlemsblad apr-juli 2007. april - maj - juni - juli. IDAHO 17 maj. Temakvällar. Vårmässan. Biokvällar. Sundsvall Pride

Medlemsblad apr-juli 2007. april - maj - juni - juli. IDAHO 17 maj. Temakvällar. Vårmässan. Biokvällar. Sundsvall Pride april - maj - juni - juli Medlemsblad apr-juli 2007 IDAHO 17 maj Temakvällar Vårmässan Biokvällar Sundsvall Pride Din förening Föreningslokal Besöksadress PinX Nybrogatan 29 Sundsvall Postadress Box 601

Läs mer

Vi återkommer med dagordning i god tid före den 31 augusti. Har ni frågor som ni redan nu vill ta upp kan ni notera dessa på anmälningsblanketten.

Vi återkommer med dagordning i god tid före den 31 augusti. Har ni frågor som ni redan nu vill ta upp kan ni notera dessa på anmälningsblanketten. Malmö 2007-05-22 Till berörda hästägareföreningar Inbjudan till Sydträffen och Sydkampen fredagen den 31 augusti 2007. Sydträffen anordnas i år på 100 års - jubilerande Jägersro. Vi bifogar program och

Läs mer

Kom in och hälsa på, så berättar vi mera!

Kom in och hälsa på, så berättar vi mera! Träffpunkt Ålem Håller öppet för Dig! Kom in och hälsa på, så berättar vi mera! ÖPPETTIDER med personal Måndag.08.00 16.00...08.00 14.00 Onsdag..08.00 16.30...08.00 16.00 Lokalen finns tillgänglig andra

Läs mer