Omslag BoråsTapeter Etage Nr Detta är bara en av alla fina tapeter våra kunder kan välja bland i vår egen bobutik Smarta hem. Välkommen in!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Omslag BoråsTapeter Etage Nr. 2814. Detta är bara en av alla fina tapeter våra kunder kan välja bland i vår egen bobutik Smarta hem. Välkommen in!"

Transkript

1 1

2 2 3 Omslag BoråsTapeter Etage Nr Detta är bara en av alla fina tapeter våra kunder kan välja bland i vår egen bobutik Smarta hem. Välkommen in!

3 4 5 Innehåll 6 VD har ordet 6 Strategier och mål 8 Affärsplan Möjligheter och risker Verksamheten Affärsområde Boende 22 Affärsområde Lokal 30 Studentbostäder AB 32 Bryggaregården AB 36 Fastighetsmarknaden 38 Stångåstadens fastigheter 42 Fastighetsutveckling och planerad nyproduktion 44 Fastighetsvärdering 49 Fastighetsinnehav Skäggetorp Hållbarhetsredovisning Ryd Hållbar utveckling 58 Socialt ansvarstagande 60 Miljöansvar 62 Golfbana Universitetet Ekonomisk hållbarhet 66 Mjärdevi Science Park IKEA Valla Tornby Åbylund Gottfridsberg Kundrelationer och samspel med intressenter 68 HR God arbetsmiljö 72 Hållbarhetstabell 74 Bolagsstyrning 78 Bolagets måluppfyllelse Finansiella rapporter Styrelse och koncernledning 86 Styrelseordförande har ordet 88 Finansiell översikt 90 Femårsöversikt 96 Förvaltningsberättelse 98 Resultaträkning 101 Balansräkning 102 Kassaflödesanalys 104 Redovisnings- och värderingsprinciper 105 Noter 106 Förslag till vinstdisposition 111 Revisionsberättelse 112 Granskningsrapport 113 Vasastaden T1 114 Tannefors Innerstaden Stolplyckan Fastighetsinnehav Eskadern Definitioner Garnisons- 126 rondellen Vallarondellen Resecentrum Tinnerbäcken Magistratshagen Cloetta Center Berga Johannelund Jakobsdal Lambohov Produktion Text: Ariom Reklambyrå och Stångåstaden Formgivning och original: Ariom Östra Reklambyrå Lambohov FOTO Niclas Albinsson, Stångåstaden, David Einar Nygren Peter Modin, Mikael Carlsson, Möbler/Rekvisita: Lindholms Blästad TRYCK Play Reklamproduktion, Larsson Offsettryck 2012 AB Stångåstaden Box 3300, Linköping Tel Fax Org.nr Vidingsjö Haninge Ekholmen Ullstämma

4 VD har ordet VD har ordet 6 Stångåstaden årsredovisning 2011 Stångåstaden årsredovisning Spännande utmaningar när staden växer Linköping är staden där idéer blir verklighet. Det är en växande stad med framtiden för sig. Stångåstaden bidrar till utvecklingen genom att vi erbjuder ett varierat utbud av bostäder för dem som vill leva och bo här har varit ett framgångsrikt år för Stångåstaden. Vi har haft en stor efterfrågan på våra lägenheter, nöjda kunder och ett bra ekonomiskt resultat. Vakanserna var mycket låga och linköpingsborna har en positiv attityd till hyresrätten. Fler och fler människor ser fördelen i att hyra sin bostad, med den bekvämlighet och de begränsade risker som det medför. Under de närmaste åren har vi framför allt tre stora uppgifter att arbeta med. Vi har lagt fast ett energisparmål, som innebär att vi mellan 2011 och 2025 ska minska mängden köpt energi med 25 procent, ett oerhört ambitiöst mål som utgör en stor utmaning. Den andra uppgiften är att modernisera vårt fastighetsbestånd från och 1960-talen. Sist, men inte minst, är Linköping i stort behov av nyproduktion. Stångåstaden står väl rustat inför dessa utmaningar. För att klara denna utmaning är det viktigt att vi har en solid ekonomi och en hög kompetens bland medarbetarna. Behov av bostäder I en expansiv stad behövs bostäder av olika slag. Det skapar en dynamisk bostadsmarknad, där stadens invånare kan hitta rätt boende för varje skede i livet. Stångåstaden vill producera fler bostäder till rätt målgrupp i rätt läge, där kostnaden för nyproduktion är motiverad. En begränsning är svårigheten att få fram färdiga detaljplaner i attraktiva lägen. Under senare år har vi haft möjlighet att bygga i centrala, efterfrågade lägen. Daggkåpan med inflyttning 2011 och Kvarteret Tinnerbäcken med inflyttning under 2012 är exempel på det. Där är alla lägenheter uthyrda. Pågående byggprojekt 2012 är Tinnerbäcken Södra med inflyttning Vi har också byggstart för parhus i Östra Lambohov, 115 bostäder i Södra Ekkällan, Vingården, etapp III i Södra Ekkällan, Livdragonen samt bostäder i Linghem Manstorp. Linköping är en av Sveriges främsta studentstäder och universitetet har en mycket stor roll i stadens liv, ekonomi och fortsatta välgång. Jämfört med andra etablerade universitetsorter i landet har Linköping en bra bostadssituation. Genom Studentbostäder arbetar vi ambitiöst med att erbjuda bostäder för denna grupp och vi planerar att bygga ytterligare 200 studentbostäder under de närmaste åren. Stångåstaden förvärvade i slutet av 2011 aktierna i Bryggaregården AB från Linköpings Stadshus AB. Bryggaregården äger flera värdefulla kulturmiljöer, bland annat Friluftsmuseet Gamla Linköping. Det är angeläget för staden att bevara levande historiska miljöer och vi kan vara en aktiv part i detta. Ett företagande med ansvar Intresset för företagsansvar har fått ökad spridning. Idag krävs att företag ska ta ansvar för de effekter deras verksamhet ger utifrån en helhetssyn. Inom Stångåstaden arbetar vi konsekvent med CSRfrågor (Corporate Social Responsibility) såsom socialt ansvarstagande, miljöhänsyn, kundrelationer, en god arbetsmiljö och ekonomisk hållbarhet. Företagsansvaret är en del i vårt dagliga arbete och ett levande inslag i alla projekt. Den 1 januari 2011 fick vi en ny lag om allmännyttiga bostadsföretag, som bland annat innebär att vi ska verka med ett aktivt samhällsansvar samtidigt som verksamheten ska drivas enligt affärs- mässiga principer med rimlig avkastning. Syftet är att förhindra oskälig konkurrens. För Stångåstadens del innebär lagen ett fortsatt stöd för vårt sätt att arbeta sedan många år. Stångåstadens regelbundna kundundersökningar ger oss ett serviceindex där vi i flera år har legat i topp bland större bostadsbolag. För tredje året i rad fick vi första pris för bästa serviceindex i fastighetsbranschens prestigefyllda tävling Kundkristallen. Det är tack vare våra engagerade och kompetenta medarbetare som vi ständigt kan bli bättre. Framtidsprojekt och jubileum LinköpingsBo2016 är ett innovativt samhällsbyggnadsprojekt som erbjuder en internationell arena för möten och diskussioner kring framtidens boende. Samtidigt ska en helt ny stadsdel förverkligas i Vallastaden. Stångåstaden kommer att vara en aktiv part. Vi hoppas att projektet ska leda till många nyttiga och konstruktiva diskussioner om bostäder och byggande. Under 2012 firar Stångåstaden 70 år, vilket firas med olika aktiviteter i våra bostadsområden; Familjens dag i Trädgårdsföreningen, Stångåstaden jubileumscup i street fotboll, tävlingar och mycket annat trevligt för alla åldrar. Stångåstaden har en betydelsefull uppgift i Linköpings framtid. Vi står starka och vi är redo för de stora frågor vi måste ta itu med. Stångåstaden kommer att fortsätta vara en drivande kraft i Sveriges femte största stad. Hans Lander, VD Fler och fler människor ser fördelen i att hyra sin bostad Hans Lander, VD

5 Strategier och mål Strategier och mål 8 Stångåstaden årsredovisning 2011 Stångåstaden årsredovisning Vägen till framgång Stångåstaden har en tydlig vision att vara det självklara valet för alla som vill bygga sin livsmiljö i Linköping. Det ställer höga krav på verksamheten. Företaget ska vara ett föredöme internt och externt i ett lokalt och globalt perspektiv. Strategi och målsättning Marknad/kunder Stångåstadens mål är att skapa livsmiljöer och ett boende som kunden kan vara stolt över och som är anpassat efter dennes behov. Kundnöjdheten mäts genom en årlig kundenkät. Flera andra fastighetsbolag i landet använder samma enkät, vilket underlättar en jämförelse mellan bolagen. Boende, Student och Lokaler genomför alla separata årliga kundundersökningar. Mål Målet för Kundnöjdheten 2011 var att Boende skulle förbättra betyget mot föregående år. Ett mer långsiktigt ambitionsmål är 83,0 procent. Målet 2011 var för Student 3.96 och för Lokaler 3.80 (på en 5-gradig skala). Måluppfyllnad Resultatet för Boende blev 81,8 procent en ökning med 0,5 procent jämfört med Den största förändringen står Distrikt Syd för som har ökat hela 1,6 procent på sitt serviceindex. I en jämförelse med branschens giganter (bostadsbolag med fler än bostäder) visade det sig att Stångåstaden för tredje året i rad fick första pris för bästa serviceindex i fastighetsbranschens prestigefyllda tävling Kundkristallen. Serviceindex bygger på följande moduler: Ta kunden på allvar, Trygghet, Rent och snyggt samt Hjälp när det behövs. Även Student och Lokaler ökade från förra året. Resultat visade ett betyg på 4.04 respektive 3.77 (på en 5-gradig skala). Måluppfyllelse Kundnöjdhet för boende Stångåstaden arbetar målmedvetet utifrån fyra strategiska framgångsfaktorer: Kundrelationen, Livs- och verksamhetsmiljöer, Personal- och samarbetspartners samt Affärsmässighet. Alla kundmöten ska vara professionella. Kunden ska bemötas på ett personligt sätt med fokus på bra service. Livs- och verksamhetsmiljöerna ska vara långsiktigt hållbara med naturliga mötesplatser och ge ett positivt första intryck. De ska dessutom vara anpassade efter de olika kundgruppernas behov. Den egna personalen är grunden till framgång. Kompetens, motivation och engagemang är viktiga byggstenar för att uppnå detta. Stångåstaden ska erbjuda produkter och tjänster som kunderna upplever som prisvärda, vara resultatfokuserade och lära av föredömen. På så sätt agerar företaget affärsmässigt. Fastigheterna Strategin är att uppföra bostäder i samma takt som Linköping växer och att utveckla fastighetsbeståndet i attraktiva områden. Mål Målet för 2011 var att nyproduktionen skulle fortsätta och att alla nyproducerade bostäder skulle vara uthyrda. Ett långsiktigt mål är att färdigställa minst 100 lägenheter per år. Dessutom har Stångåstaden som strategi att fortsätta den höga ombyggnadstakten med stora underhållsinsatser och stambyten inom fastighetsbeståndet. Mål för ombyggnation är 150 ombyggda och färdigställda bostäder per år. Måluppfyllnad Under 2011 färdigställdes 32 nya bostäder i Daggkåpan i centrala Linköping. Bolaget investerade 297 Mkr i underhållskostnader, 118 Mkr i nyproduktion och 74 Mkr i större ombyggnationer. Vid ingången av 2012 har Stångåstaden drygt 140 nya bostäder i produktion och flera projekt planeras starta upp under året. Cirka 200 bostäder är satta i genomgripande ombyggnationer. Nedlagda kostnader för nyproduktion Mkr

6 Strategier och mål Strategier och mål 10 Stångåstaden årsredovisning 2011 Stångåstaden årsredovisning Strategi och målsättning Måluppfyllelse Strategi och målsättning Måluppfyllelse Energimål Sverige har antagit EU:s målsättning om 20 procent effektivare energianvändning 2020 jämfört med Utöver detta har Sveriges riksdag antagit ett nationellt miljökvalitetsmål om 50 procent minskad slutlig energianvändning till Mål Stångåstaden har beslutat att minska mängden köpt energi med 25 procent per ytenhet till år 2025, jämfört med 2011 års förbrukning. Detta styrelsebeslut togs under våren Målet för 2011 var att upprätta en projektorganisation samt att ha ett fungerande verktyg för att följa upp energiförbrukningen. Måluppfyllnad Projektorganisationen är under uppbyggnad. System för energiuppföljning är driftsatt. Grafen baseras på verkliga värden, variationer mellan enskilda år har jämnats ut. Beräknad framtida energiförbrukning +/ Målsättning avseende energianvändning 2025 EU och SE energimål Historisk energiförbrukning Framtida energiförbrukning Medarbetare I medarbetarperspektivet anges framgångsfaktorer och mål för att uppnå hög medarbetartillfredsställelse samt hur företaget skapar en framgångsrik kultur. Mål Att nå betyget 4.20 (4.10) på en 5-gradig skala i den årliga medarbetarundersökningen MMI (Motiverad Medarbetare Index). Måluppfyllnad Resultatet är fortfarande mycket bra, men företaget nådde inte målet och har tappat något från föregående år. Årets totala resultat låg på 4.08 jämfört med 4.14 för I jämförelse med andra företag klassas Stångåstadens resultat som high performance. Motiverad medarbetare MMI Ekonomi Förutsättningarna för de allmännyttiga bostadsföretagen har tydliggjorts i en ny lag som började gälla den 1 januari Verksamheten ska bedrivas enligt affärsmässiga principer. Det innebär ett avsteg från kommunallagens självkostnadsprincip och från förbudet att driva företag i vinstsyfte. Måluppfyllnad Bokslutet visar att direktavkastningen blev 3,3 procent och resultatet efter finansiella poster hamnade på 154,7 Mkr. Direktavkastning Mål Ägardirektivet för 2011 säger att Stångåstadens långsiktiga direktavkastning ska vara på samma nivå som övriga långsiktiga fastighetsägare har på bostadsmarknaden i Linköping. Stångåstadens direktavkastning ska vara lägst 3 procent. Styrelsens krav på företaget är ett lönsamhetsmått med resultat efter finansiella poster på 102,4 Mkr för Resultat efter finansiella poster Mkr

7 Affärsplan 2012 Affärsplan Stångåstaden årsredovisning 2011 Stångåstaden årsredovisning Affärsplan 2012 med prognos Linköping är en offensiv kommun med tydliga ambitioner. Staden antas växa med personer per år framöver. En positiv befolkningsutveckling ställer höga krav på Stångåstaden, som har till uppdrag att trygga bostadsförsörjningen i kommunen. Förutsättningarna tydliggörs i den nya lagen för allmännyttiga bostadsföretag som började gälla 1 januari Bolagets uppdrag Uppdraget som ägaren formulerat för AB Stångåstaden är såväl ekonomiska som icke-ekonomiska. Långsiktiga ekonomiska mål anges utifrån avkastning och soliditet. Här följer en sammanfattande beskrivning av hur Stångåstaden kommer att bedriva verksamheten under Redovisningen tydliggör hur företaget har uppfattat uppdraget från ägaren. Fokus ligger på att utveckla den befintliga boendemiljön, att öka nybyggnationen samt genomföra en kraftfull satsning på energieffektivisering. I Stångåstadens treårsplan, för åren , planeras för att starta byggnation av cirka 720 lägenheter. Strategier Utvecklingen av affärsverksamheten bygger på en helhetssyn där en stark vision utgör kärnan. Visionen för Stångåstaden innebär att företaget ska vara det självklara valet för alla som vill bygga sin livsmiljö i Linköping. För att visionen ska uppnås krävs fokus på ett antal förbättringsområden. De affärskritiska huvudområdena är kompetensförsörjning, kundservice, fastighetsutveckling, förvaltning och energieffektivisering. Dessutom har delområden tagits fram som ska få extra fokus under Till varje grupp finns också planerade aktiviteter. Verksamheten följs kontinuerligt upp via bland annat balanserade styrkort på olika nivåer. Dessa är utformade utifrån fem perspektiv: kund, medarbetare, process, utveckling samt ekonomi. Stångåstadens uppgift är att erbjuda ett brett utbud av prisvärda bostäder. För att klara detta ska koncernen bygga, vårda och utveckla livsmiljöer för alla som vill leva och bo i Linköping. På så sätt är företaget en aktiv och betydelsefull part när det gäller utveckling och tillväxt i framtidens Linköping. Nyproduktion Stångåstaden har redan initierat en ökning av nyproduktionen och företaget står inför en expansiv period framöver. Investeringar i form av nyproduktion sker löpande. Volymen beräknas uppgå till omkring Mkr för åren , då nyproduktion av cirka 720 lägenheter kommer att påbörjas. Av dessa blir cirka 450 inflyttningsklara under dessa år. Sådana prognoser präglas av naturliga skäl av en stor osäkerhet. För att ovanstående nyproduktion ska kunna genomföras krävs att planprocessen är effektiv, att det finns efterfrågan på nya bostäder samt att produktionskostnaderna kan hållas på en acceptabel nivå. Även andra fastighetsinvesteringar är aktuella, såsom förvärv av nyproducerade fastigheter direkt eller indirekt. En fortlöpande omstrukturering av fastighetsportföljen avser såväl förvärv av fastigheter som försäljningar. I områden där Stångåstaden är alltför dominerande eftersträvas en minskad andel. Utvecklingsarbete Stångåstaden har som mål att minska energianvändningen. Mängden köpt energi ska minska med 25 procent per ytenhet till år 2025, jämfört med 2011 års förbrukning. Ett forsknings- och utvecklingsprojekt pågår i ett givande samarbete med Linköpings universitet inom energieffektivisering och energibesparing i bostäder. Här är hyresgästernas beteende ett viktigt fokusområde. Resultaträkning Omsättningsökningen för 2012 förklaras dels med volymökning och dels med förväntad generell hyreshöjning. Hyresförhandlingarna avslutades under januari 2012 och resultatet blev en hyreshöjning med 2,1 procent från och med mars På kostnadssidan påverkades driftkostnaderna av extraordinära vinterkostnader under första delen av Driftkostnaderna för 2012 har beräknats utifrån ett normalår. De taxebundna kostnaderna beräknas öka med 4,2 procent. Underhållskostnaderna stiger i och med att ombyggnadstakten av befintliga fastigheter förväntas öka. Räntekostnaderna beräknas ligga kvar på samma nivå som Det ger en genomsnittlig räntekostnad på 3,8 procent för helåret Investeringar Totalt sett planeras för investeringar på 470 Mkr i nyproduktion och befintliga fastigheter under Det är något högre än den senaste treårsplanen. Pågående nyproduktionsprojekt: Kvarteret Tinnerbäcken Tinnerbäcken Södra Östra Lambohov, parhus, etapp 2 Planerad start av nyproduktion under 2012: Linghem Manstorp, kedjehus Södra Ekkällan, Vingården, tillsammans med NCC. Södra Ekkällan, etapp 3, Livdragonen Bland större ombyggnadsprojekt kan nämnas: Jouensuugatan/Roskildegatan Magistratshagen, Föreningsgatan Ådalagatan Ödegårdsgatan Plöjaregatan Därtill kommer satsning på energieffektivisering och vattenbesparande åtgärder. Finansiering/lånebehov Upplåningsbehovet beräknas öka med 300 Mkr under året. Lånevolymen 2011 var Mkr, vilket innebär att de externa låneskulderna beräknas uppgå till Mkr vid utgången av Sammanfattning Stångåstadens verksamhet kommer under 2012 att drivas vidare på affärsmässiga grunder med ett långsiktigt perspektiv. Satsningarna fortsätter på en attraktiv boendeutveckling, för att skapa livsmiljöer där människor trivs och bor kvar. Företaget prioriterar en hög ambition när det gäller underhåll i befintligt bestånd. Det gäller även fortsatt teknisk och miljömässig utveckling med fokus på socialt engagemang, samt ytterligare satsningar på nyproduktion och energibesparingsåtgärder. Med affärsplanen för 2012 anser Stångåstaden att ägarens avkastningskrav och soliditetsmål kommer att uppnås. Nyckeltalsprognos för Stångåstaden Budget 2012 Avkastning (Resultat efter finansnetto) 100,4 Mkr Avkastning på eget kapital 4,5 Direktavkastning 3,3 Resultat före skatt/ omsättning 7,9 Justerat eget kapital (Eget kapital) Mkr Soliditet (Eget kapital/omslutningen) 41

8 Möjligheter och risker Möjligheter och risker 14 Stångåstaden årsredovisning 2011 Stångåstaden årsredovisning Möjligheter och risker Stångåstadens lönsamhet och verksamhet påverkas främst av den ekonomiska tillväxten, ränteläget och utvecklingen i regionen. För att framgångsrikt kunna hantera omvärldsförändringar krävs lång framförhållning och tydliga strategier. Fastighetsförvaltning kräver långsiktigt strategiska beslut, samtidigt som det på kort sikt finns begränsade möjligheter att påverka resultatet. Därför ägnas stor kraft åt förvaltningsfrågor på lång sikt. Ett exempel på detta är lösningar för att minska energiåtgång och miljöpåverkan, vilka långsiktigt kommer att minska kostnaderna. Här presenteras de risker och möjligheter som påverkar Stångåstaden, följt av en indikation som visar hur företaget bedömer risken eller möjligheten: Strategiska risker kopplas till företagets strategiska inriktning Operativa risker uppkommer i huvudverksamheten Finansiella risker uppkommer i finansverksamheten Omvärldsrisker risker som Stångåstaden påverkas av men inte kan råda över Det är viktigt att Stångåstaden analyserar tänkbara risker och har här bredvid uppskattat riskerna genom att klassificera dem. Risken markeras med en gul cirkel och placeras på en linje mellan Låg och Hög risk. Strategiska risker Bostadsmarknad Låg risk Det har varit en omfattande inflyttning i Linköping de senaste åren och stort tryck på bostäder. Enligt en undersökning som genomförts kommer Linköpings kommun att ha en brist på bostäder år 2019 om byggnationen och inflyttningen fortsätter i samma takt. Risken är därmed låg att bostadsmarknaden de närmsta åren skulle uppleva att det finns ett överskott av bostäder inom kommunen. Fastighetsbestånd Låg risk Stångåstaden har till uppgift att bygga i den takt som anges i ägardirektiven. En svårighet är att det tar lång tid att få bygglov och starta byggnation. Många önskade byggprojekt kan av olika orsaker ligga vilande under lång tid vid överklaganden av planeringen. Efterfrågan Låg risk Hög risk Hög risk Hög risk Under 2009 skedde ett trendbrott när det gäller efterfrågan, vilket har speglat även detta år. Efterfrågan på Stångåstadens samtliga bostäder har varit fortsatt mycket hög och under stor del av året var vakanserna i stort sett noll. Linköpings befolkningsutveckling fortsätter att vara positiv med en befolkningsökning på cirka 900 personer under Marknadsläget för kommersiella lokaler är i bra balans i de inre delarna av Linköping och i övrigt råder ett utbudsöverskott, inte minst på kontorslokaler. Lokalmarknaden har under de senaste åren präglats av liten efterfrågan, men tendensen är positiv. Liksom i fallet med bostäder har läge och standard stor betydelse för efterfrågan. Stångåstaden har en begränsad volym kommersiella lokaler. Hyresutveckling Låg risk Hög risk Hyresutvecklingen utgör både en risk och möjlighet. Bostadshyrorna står för 89 procent av hyresintäkterna. Hyressättningen påverkas av det så kallade bruksvärdessystemet. Förutsättningarna för de allmännyttiga bostadsföretagen har tydliggjorts i en ny lag som började gälla den 1 januari Verksamheten ska bedrivas enligt affärsmässiga principer. Det innebär ett avsteg från kommunallagens självkostnadsprincip och från förbudet att driva företag i vinstsyfte samt att den hyresnormerande rollen är slopad. Det innebar att våren 2011 blev intressant ur ett hyresförhandlingsperspektiv. Generella hyresförhandlingen för 2011 startade i slutet av 2010 och avslutades i januari Överenskommelsen innebar att hyrorna skulle höjas med 1,8 procent från 1 februari. Det visade sig vara den lägsta hyresjusteringen i Östergötland. För studentbostäder gjordes förhandling senare under våren och det resulterade i en hyreshöjning på 1,8 procent från och med 1 juli. Samtidigt fick korridorrummen en höjning med kronor per rum och månad. För hyrorna 2012 träffade Stångåstaden och Hyresgästföreningen Linköping en överenskommelse under januari Överenskommelsen innebär att hyrorna höjdes med 2,1 procent från och med 1 mars Tyvärr präglades denna hyresförhandling av att parterna hade olika syn på bolagets vinstnivå. Hyresgästföreningen ansåg att en hyreshöjning på endast 0,9 procent var motiverad, vilket ska jämföras med Stångåstadens yrkande på 2,7 procent när förhandlingarna startade. Med anledning av detta strandade förhandlingarna strax före jul och ärendet lämnades till den så kallade Hyresmarknadskommittén (HMK) för avgörande. HMK beslutade i ärendet i mitten av januari vartefter parterna träffades och tecknade en överenskommelse utifrån HMK:s beslut. Bostadshyrorna fastställs genom förhandling med Hyresgästföreningen och påverkas inte av kortsiktiga förändringar på marknaden. Det ger en stabil grund för resultat och fastighetsvärden. Hyresnivån för affärs- och kontorslokaler är mer konjunktursberoende, men utgör å andra sidan endast 8 procent av hyresintäkterna.

9 Möjligheter och risker Möjligheter och risker 16 Stångåstaden årsredovisning 2011 Stångåstaden årsredovisning Operativa risker Vakanskostnader Låg risk Vakanskostnader innebär hyresförluster för vakanta bostäder och lokaler. Stångåstadens hyresbortfall för 2011 uppgick till 11 Mkr (varav bostäder stod för 2 Mkr). Denna summa motsvarar 0,9 procent av omsättningen. Inkasso- och handräckningsärenden samt avhysning hör till undantagen och endast 29 avhysningar genomfördes under Vakanskostnadernas utveckling Mkr Hög risk Vakanskostnadernas utveckling under 5 år Antalet vakanser påverkas av hur många personer det är som vill bo i företagets bestånd. De senaste åren har inflyttningen till Linköpings kommun varit positiv, vilket innebar att Stångåstaden under stor del av 2011 i princip hade noll vakanser och därmed sjunkande vakanskostnader. Även omflyttningar inom beståndet påverkar lönsamheten och vakanskostnaden. Stångåstaden har en jämförelsevis hög omflyttning på 19,5 (20,3) procent, varav interna omflyttningar stod för cirka 6 procent. Det förklaras bland annat av hyresrättens natur, det är enkelt att byta bostad när man så önskar. Studentbostäder har av naturliga skäl en högre omflyttningsgrad, 63 procent, vilket samtidigt är en del av affärsidén; ett boende under en relativt kort period. Under de senaste åren har dock omflyttningshastigheten sjunkit från 25 procent 2007 till 19,5 procent år 2011, mycket till följd av bolagets arbete med att matcha rätt hyresgäster till rätt lägenhet och att snabbt få ut uppsagda lägenheter på företagets hemsida. Samtidigt är trycket på bostäder i kommunen högt och uppsägningarna minskar, vilket visar att hyresgästerna bor kvar längre i sina bostäder. Driftkostnader Låg risk Kostnadsutveckling för driftkostnaderna Mkr Media Reparationer Fastighetsskötsel Hög risk Det finns en risk att kostnadsökningarna överstiger de årliga hyresjusteringarna. Detta är vad som hänt de senaste åren, då driftkostnaderna ökat snabbare än hyresintäkterna. Till stor del beror dessa ökningar på icke påverkbara faktorer som höjda skatter och avgifter (se Skatter och avgifter sid. 18). Med mediakostnader menas vatten, sopor, hushållsel och fjärrvärme. Läs mer om mediakostnader under fastighetskapitlet sid. 52. Underhåll, investeringar och nyproduktion Låg risk Mkr Hög risk Underhåll, investeringar och nyproduktion Underhåll Varav nyproduktion Investeringar Företaget har en långsiktig plan för hur underhållet ska fördelas mellan områden, över tid och typ av underhåll. En relativt stor del av Stångåstadens bestånd består av äldre byggnader med kommande behov av renovering. De närmsta 15 åren kommer behovet av till exempel stamrenoveringar att öka kraftigt. Under 2011 har Stångåstaden ökat sina underhållsinsatser utöver det sedvanliga årliga underhållet för att stå väl rustade inför framtiden. De investeringar som görs i fastigheterna påverkar värdet positivt. En stor del av underhållet, och till viss del investeringar, kan vid behov skjutas på framtiden för att möta lägre intäkter eller ökade kostnader i andra delar av företaget. Nyproduktionen påverkas till stor del av omvärldsfaktorer som tillgång till tomter, möjligheter till bygglov. Stångåstaden har en stor ekonomisk styrka och kommer under 2012 att fortsätta satsa på underhåll, investeringar och nyproduktion. Miljörisker Låg risk Hög risk Stångåstaden är sedan 2005 certifierade enligt ISO 14001:2004. Avsikten med certifieringen är att företaget på ett strukturerat sätt ska arbeta förutseende och förebyggande i miljöfrågor. Med ett väl genomtänkt miljöarbete utvecklas en god kontroll över de miljörisker som finns och kunskap om åtgärder som är till nytta för kunden och andra intressenter. Nya rön om farliga ämnen är något som kan påverka miljöarbetet. Företaget håller sig löpande uppdaterat om miljöforskning kring byggmaterialens miljö- och hälsopåverkan, bland annat genom att systematiskt arbeta med verktyget SundaHus Miljödata i alla större ny- och ombyggnationsprojekt. Stångåstaden har under de senaste tio åren lagt mycket resurser på att radoninventera beståndet samt sanera där förhöjda värden uppmätts. Enligt lag behöver inte Stångåstaden mäta radon överhuvudtaget, vilket då innebär att företaget slipper sanera. Vilken väg är då bäst att välja att inte radonmäta eller mäta alla lägenheter i hela beståndet löpande och riskera att få negativ uppmärksamhet i media vid de tillfällen högre radonnivå uppmäts? Stångåstaden har valt en medveten strategi att mäta radonnivån fortlöpande för att förbättra boendemiljön för hyresgästerna. Genom att gå än mer grundligt tillväga vid energideklarationerna än vad lagen kräver, har Stångåstaden nu betydligt bättre överblick över förbättringspotentialen, både vad gäller energiåtgång och andra nyckeltal. Se även Hållbarhetsredovisningen, Miljöansvar, sid. 62.

10 Möjligheter och risker Möjligheter och risker 18 Stångåstaden årsredovisning 2011 Stångåstaden årsredovisning Finansiella risker Stångåstaden bedriver finansarbetet genom att väl balansera de finansiella riskerna mot en låg finansieringskostnad. Stångåstaden har sedan 2004 en rating av Standard & Poor s och fick under 2011 en höjd rating till AA-. Det visar att bolagets finansiella styrka är mycket god, vilket innebär att bolaget blir en attraktiv låntagare på marknaden. Ratingföretagets motivering är att Stångåstaden är det ledande bostadsbolaget på en stark hyresmarknad i Linköping med en låg andel kommersiella fastigheter. Styrelsen har fastslagit en finanspolicy som ligger till grund för hur finansarbetet ska skötas. Finanspolicyn revideras årligen för att säkerställa att policyn leder till att finansarbetet sker på bästa sätt, med låga risker som ändå ger möjlighet till goda finansiella affärer. Förändringar i ränteläget påverkar avkastningskraven vid fastighetsvärdering och därmed bedömningen av de enskilda fastigheternas marknadsvärde. Räntekostnader Låg risk Hög risk För närvarande har Stångåstaden stora övervärden i fastighetsbeståndet. Ett högre ränteläge, i kombination med höga ny- och ombyggnadskostnader samt låga hyror, ökar risken för nedskrivningar av bokfört värde i pågående och framtida projekt. Räntekostnaderna är en relativt stor kostnadspost, och de uppgick till 107,5 Mkr för Räntekostnaderna påverkas av marknadsräntorna samt av den typ av finansiering som väljs. En kort upplåning på exempelvis tre månader ger en lägre räntekostnad än en fast ränta på tio år, men ökar samtidigt ränterisken i låneportföljen. Under året har lånevolymen varit så gott som oförändrad, men under de närmaste åren förväntas den öka till Mkr på grund av den nyproduktionsfas företaget befinner sig i. En höjning av räntenivån med 1 procent i början av 2012, vid oförändrad lånevolym och räntebindningstid, skulle öka koncernens kostnader med 6 Mkr. Finansverksamheten och de olika finansiella riskerna beskrivs utförligare på sid. 92. Omvärldsrisker Det har beslutats att bostadsbyggnadssubventionen, även kallat räntebidrag, ska upphöra. Från och med 2012 upphör all utbetalning. Avtrappningen av räntebidragen innebär ingen drastisk förändring för de redan befintliga bostäderna. Hela koncernen hade cirka 0,8 (2,7) Mkr i räntebidrag för 2011, varav cirka 0,6 (1,5) Mkr tillföll Studentbostäder. När det gäller nyproduktion tydliggörs i den nya lagstiftningen för allmännyttiga bostadsbolag att endast byggnation som ger en positiv avkastning ska genomföras. Skatter och avgifter Låg risk Hög risk Beslut rörande skatter, avgifter och andra relegeringar har direkt inverkan på Stångåstadens ekonomiska resultat. Under 2011 var både bolagsskatten på 26,3 procent och arbetsgivaravgiften på 31,42 procent oförändrad. Under året indexhöjdes fastighetsavgiften till kronor per lägenhet. Fastighetsskatten är oförändrad mellan 2010 och 2011 för både bostäder och lokaler. Olika typer av avgifter, rörliga och fasta, gällande värme och fastighetsel som motsvarar en stor andel av driftkostnaderna, bedöms stiga mer än inflationen de närmaste åren. En del kostnader är beroende av politiska beslut. Det är svårt att förutse händelserna, men i efterhand kan kostnadsökningar pareras med minskningar på annat håll i företaget. Kompetensförsörjning Låg risk Hög risk Stångåstaden har under de senaste åren känt av bristen på rätt kompetens inom vissa tjänsteområden, framförallt fastighetsrelaterade yrken, vilket har gjort det svårare att rekrytera rätt medarbetare. Genom långsiktig kompetensförsörjning ska Stångåstaden säkerhetsställa att företaget har rätt kompetens för att möta framtida utmaningar. Målsättningen är att vara en arbetsgivare som attraherar rätt kompetens. Ambitionen är att fortsätta arbetet med traineer. Företaget strävar också efter att vara en aktiv part när det gäller fastighetsutbildningarnas innehåll på gymnasie- och universitetsnivå. På så sätt bidrar Stångåstaden till att det utbildas professionella yrkespersoner inom fastighetsbranschen. Känslighetsanalys I tabellen till höger anges hur Stångåstadens resultat före skatt påverkas. Resultateffekterna ska endast ses som en indikation och inkluderar inte någon effekt av möjliga kompenserande åtgärder. Känslighetsanalys, Mkr. Kostnaderna ökas med: Förändring Påverkan Hyresförändring bostäder Hyresförändring lokaler Vakansgrad Drift- och underhållskostnad Ränteförändring 10 kr/m 2 10 kr/m Vi är i ständig utveckling

11 20 verksamheten 21

12 22 Affärsområde Boende Affärsområde Boende Stångåstaden årsredovisning 2011 St å ngå sta den å rsredov i sni ng Ullevi Boende, liv och vardag Stångåstaden är Linköpings största fastighetsägare. Nästan var femte linköpingsbo bor i en av Stångåstadens lägenheter. Att vara stor aktör innebär ett stort ansvar. Det handlar inte enbart om den enskilda lägenheten eller fastigheterna.istället handlar det om ett större perspektiv att se helheten i människors boende, liv och vardag. Därför tar företaget även ansvar för hela bostadsområden, med trygga och nöjda kunder som följd. Stångåstaden har som uppgift att kunna erbjuda linköpingsborna ett boende utifrån familjesituation, livsstil och behov. Vissa föredrar ett citynära boende, andra väljer hellre ett lugnt och grönt ytterområde. Där staden expanderar och där människor vill bo, där ska också Stångåstaden finnas med. Som ledande aktör tar företaget ansvar för ett varierat utbud och en attraktiv livsmiljö som riktar sig till alla. IKEA Tornby Skäggetorp Åbylund Vasastaden Gottfridsberg Cloetta Rese- Center centrum Innerstaden Ryd Distrikt City Distrikt Väst Totalt äger och förvaltar Stångåstaden cirka lägenheter. Affärsområde Boende är det största av företagets Valla Tannefors T1 Hejdegården Universitetet Mjärdevi Science Park Garnisonsrondellen Södra Ekkällan Johannelund Berga Distrikt Syd Lambohov Jakobsdal För mer detaljerad information se sid.114. affärsområden. Det vänder sig till kommunens alla invånare och idag bor cirka 19 procent av alla linköpingsbor i någon av de lägenheterna. Affärsområdet ansvarar för uthyrning, drift, skötsel samt löpande underhåll. Därutöver ingår även bland annat Kundtjänst och växel. standard till vackra gamla sekelskifteshus och friliggande villor i sjönära läge. Innerstaden är Stångåstadens mest efterfrågade bostadsområde med medvetna kunder som ofta ställer höga krav på sitt boende. Distrikt Väst Bostadsbeståndet är indelat i geografiska områden Distrikt City, Väst och Syd. Ryd, Ullevi, Mjärdevi, Lambohov, Ljungsbro, Valla/Fridhem, Malmslätt och Vikingstad. Distrikt City Innerstaden, Vasastaden, T1, Kungsgateområdet, Åbylund, Eskadern och Stolplyckan samt Ekängen och Linghem. Distrikt City präglas av allt från nybyggda funkisinspirerade hyresfastigheter med exklusivt cityläge och hög Distrikt Väst domineras av fastigheter byggda på 1960-, 70- och 80-talet men även stjärnhus från 1950-talet. Bland nybyggda radhus finns nio så kallade passivhus. De saknar traditionell uppvärmning och utnyttjar istället spillvärme från husets apparater och Blästad de boende. Distrikt Väst präglas av Vidingsjö spännande projekt Ekholmen och mångfald, där Stångåstaden är en Haninge drivande aktör. Distrikt Syd Ullstämma Majelden, Berga, Blästad, Södra Ekkällan, Johannelund, Jakobsdal, Hejdegården, Haninge, Vidingsjö och Ullstämma. I Distrikt Syd finns bland annat tidstypiska och 50-talsområden, med varierat bestånd. Här finns också nyproducerade radhus. Inom distrikt Syd pågår omfattande renoveringsarbeten utifrån fastigheternas ålder och behov. Närheten till naturen är en gemensam nämnare för dessa områden, något som lockar många boende. 23

13 Affärsområde Boende 24Några snabba Stångåstaden årsredovisning frågor Namn: Thomas Persson Ålder: 57 år Familj: Barnen Robin och Jessica Gift med Eva Bor: I en trea i nya Daggkåpan Thomas, nu har ni hunnit bo i Daggkåpan några månader. Vad är det bästa med boendet? Först av allt det trevliga läget. Vi har nära till centrum, men också till fina promenadstråk utmed Stångån. Hela familjen uppskattar den öppna planlösningen, att vi har en inglasad balkong och att huset verkar ha bra ljudisolering. De stora fönstren ger en fin utsikt och ljus. Det är också bra med central för datorkopplingar och att vi kan ta hissen till cykelförråd och garage. Sist, men inte minst, måste vi förstås nämna alla trevliga grannar. Hur fick ni den här lägenheten? Vi bodde tidigare i bostadsrättsradhus i Ullstämma, men hade stått i Stångåstadens kö några år. När möjligheten att flytta till Daggkåpan dök upp kände vi att det var rätt tillfälle att flytta. Med vuxna barn var det läge att krympa boendeytan samt bo mer centralt. Hur har livet förändrats? En hel del har blivit mycket enklare. Eftersom vi gillar att träna är det perfekt att bo nära simhallen och sporthallen. Vi har också börjat utnyttja det stora utbudet i stan. En annan följd är att vi börjat fundera på ifall vi ska behålla bilen. Nu ser vi fram emot en skön sommar då vi kan sitta på balkongen och följa folklivet utefter Stångån. Kundnära organisation Stångåstaden arbetar utifrån en kundnära organisation, vilket innebär att servicefunktionerna finns närmare kunderna och att de boende kan lära känna den personal som arbetar i distriktet. En distriktschef är ytterst ansvarig för varje distrikt. Tillsammans med distriktets områdesansvariga driver de verksamheten utifrån ett boendeperspektiv. Varje områdesansvarig har hand om cirka 700 lägenheter och ansvarar dessutom för frågor som rör ekonomi, drift och service. Kunderna kan vända sig till sitt distriktkontor i olika ärenden. Alla kundnära funktioner, såsom uthyrning, kundmottagning samt skötsel- och driftfrågor, finns inom varje distrikt. Under 2011 genomfördes en mindre organisatorisk förändring. Området Hejdegården var tidigare en del av Distrikt City, men tillhör nu till största delen Distrikt Syd. Unikt få vakanser Den låga vakansgrad som rådde under 2010 förstärktes ytterligare Dessutom inträffade en unik händelse för första gången på 2000-talet var antalet vakanser noll. En bidragande orsak är den ekonomiska oro som präglar marknaden och som talar för hyresrätten som bostadsform. Många väljer att inte äga, utan ser istället hyreslägenheten som ett attraktivare, mer flexibelt och tryggare alternativ. En annan bidragande orsak är Stångåstadens målmedvetna varumärkesarbete med många uppmärksammade aktiviteter och kampanjer som nu ger resultat. Undersökningar visar inte bara en mycket hög kunskap om företaget, utan också att linköpingsborna har positiva attityder till företaget. Ytterligare ett faktum är att Linköping växer och har en positiv befolkningstillväxt. Sist, men inte minst, är engagerade medarbetare och en bra fungerande organisation en stark förklaring till marknadsläget. I snitt har antalet vakanser 2011 legat runt 10 lägenheter per månad. Detta kan jämföras med 2009 då vakansgraden låg på lägenheter per månad. Färre vakanser leder till minskad omflyttning har Stångåstaden nått sitt mål med en omflyttning under 19 procent av alla Linköpings invånare bor i våra lägenheter Ulf Gustafsson, Förvaltningschef 20 procent, närmare bestämt 19,5 (20,3) procent. Företaget har satsat medvetet på kösystemet, samtidigt som bolaget professionellt matchar rätt kund med rätt lägenhet. Personer som flyttar ofta inom beståndet har uppmärksammats och en policyändring har medfört att hyresgäster som bott kortare tid än 12 månader inte prioriteras för omflyttning. Det minskade antalet vakanser är positivt ur flera aspekter, men ställer också nya krav på fler bostäder och nya projekt i den expansiva staden Linköping. Stångåstaden är en aktiv part och arbetar intensivt med att kunna erbjuda nya och befintliga linköpingsbor ett attraktivt framtida boende. Nya lägenheter i kvarteret Daggkåpan Kvarteret Daggkåpan är en nyproducerad fastighet i centrala Linköping som väckt

14 Affärsområde Boende Affärsområde Boende 26 Stångåstaden årsredovisning 2011 Stångåstaden årsredovisning Alla har rätt till ett tryggt boende stort intresse och som blev fulltecknat snabbt. Under 2011 färdigställdes 32 lägenheter fördelade på tvåor, treor och fyror med öppna, ljusa planlösningar och hög inredningsstandard. Strax innan sommaren flyttade de nya hyresgästerna in. Stångåstadens representanter välkomnade med fika och inflyttningspresent. Yttre omständigheter Vintern 2010/2011 blev den strängaste på många år. Snön kom tidigt och lade sig sedan för att ligga kvar till långt in på vårkanten. Stångåstaden har arbetat intensivt för att underlätta för de boende när det gäller såväl innemiljö som utemiljö. Men den ovanligt hårda vintern har påverkat uppvärmning och snöröjning. Däremot har hösten och inledningen på vintern 2011/2012 varit betydligt mildare, vilket gynnat alla parter. I ständig utveckling För att kunna erbjuda kunderna ett konkurrensstarkt och attraktivt boende, arbetar Stångåstaden ständigt med att utveckla sina tjänster och sitt utbud. Under 2011 blev det klart att alla som bor hos Stångåstaden kan nyttja en stor förbättring av bolagets moderna bredbandsnät. Sedan tidigare finns Com Hem och Bredbandsbolaget som leverantör av internet- och tv-tjänster i kabeltvnätet men nu också det lokala bolaget Utsikt med dess tjänster. Därmed är detta det första exemplet i Sverige, där en av marknadens stora operatörer arbetar sida vid sida med en lokal aktör. Projektet blev mycket uppmärksammat i media. Ett tryggt boende Alla har rätt till ett tryggt boende. I samarbete med Hyresgästföreningen har Stångåstaden stärkt skalskyddet i delar av fastighetsbeståndet. Många kunder har efterfrågat elektriska lås, vilket nu installeras i portuppgångar, garageportar och allmänna utrymmen. De nya låsen öppnas med en tagg (plastbricka) istället för vanlig nyckel. Råkar man tappa bort taggen kan den snabbt och enkelt spärras. Idag har 20 procent av alla kunder detta system. Installationen kommer att fortsätta under de närmaste åren i de fastigheter som bedöms som lämpliga. Målet är 50 procent inom 5 år. Utvecklingen av digitala hjälpmedel upplevs av många som en stor trygghet, samtidigt som det skapar ett bekvämare och enklare boende. Ett exempel är Framtidens TV där alla hyresgäster kan ta del av en mängd tjänster gratis såsom egen tv-kanal, informationsfilmer, möjlighet till felanmälan, kontrollera hyresfaktura, läsa av elförbrukning samt boka tvättstuga (för lägenheter med elektronisk bokningsmöjlighet). Stångåstadens hyresgäster har från mars till oktober erbjudits hjälp att installera utrustningen för Framtidens TV. I ett arbetsmarknadsprojekt har fem personer med stöd av en projektledare knackat dörr för att informera om de tjänster de kan utföra samt hjälpa till att installera hos kunder som ej tidigare gjort detta. Trygghet åstadkommer man också genom möten människor emellan och sociala aktiviteter. Många aktiviteter och åtaganden, såsom Årets Tryggve, det förebyggande arbetet mot vräkning, Bo Bra Berga, trygghetsprojektet i Skäggetorp och andra samarbeten i bostadsområdena, beskrivs i avsnitten Kundrelationer sid. 68 och Socialt ansvarstagande sid. 60 i Hållbarhetsredovisningen. Bostäder för alla åldrar Stångåstaden har alla linköpingsbor som kundkategori allt från ungdomar och barnfamiljer till medelålders par och pensionärer. Företaget ska kunna erbjuda bostäder för livets alla skeden. Aktiviteter har genomförts under 2011 för att underlätta för de yngre, år, att ta sig in på bostadsmarknaden. Jakten på kontraktet har varit en omtalad och framgångsrik marknadsföringskampanj som gett många nya kunder. Kampanjen blev nominerad till Årets Kampanj i AGDA-galan som arrangeras av Marknadsföreningen i Östergötland (MARÖ). I Ekängen byggs framför allt för barnfamiljer. De bostäder som produceras i Tinnerbäcken Södra, med inflyttning 2013, lockar dem som har utflugna barn och nu känner sig redo att sälja villan. En annan intressant kategori är seniorboendet, Fördel 55+, som växer allt mer. Även här byggs nya bostäder i Kvarteret Tinnerbäcken med inflyttning våren 2012.

15 28 Affärsområde Boende Senior Stångåstaden årsredovisning 2011 Några snabba 29 frågor Namn: Håkan och Ulla Andersson 60 resp. 58 år Lägenhet: 3 rum och kök, 93 kvm Arbetar med: Ulla på Toyota, Mjölby, och Håkan på SKL, Garnisonen Efterfrågat boende senare i livet fördel 55+ Konceptet Fördel 55+ som lanserades 2010 har blivit en stor framgång. Det riktar sig till en senior målgrupp som har fyllt 55 år och som inte har några hemmavarande barn. Många i målgruppen kommer från villa och är nu redo att söka ett bekvämt och attraktivt boende som passar en ny fas i livet. Stångåstaden har i nära dialog med målgruppen 55+ utarbetat konceptet, för att kunna erbjuda det som efterfrågas. Det handlar om nyproduktion i attraktiva lägen, att anpassa befintliga bostäder och utveckling av ett nytt koncept Trygghetsboende. Det handlar också om vardagliga tjänster som gör livet enklare, tryggare och lättare att leva. Nya attraktiva projekt I Kvarteret Tinnerbäcken, i centrala Linköping, uppförs ett seniorboende som erbjuder det där lilla extra. Det här är ett exklusivt boende med uppskattade inslag såsom gemensamhetslokal, bastu, trädgård med terrass och övernattningslägenhet. Lägenheterna på 2-5 rum och kök är ljusa, smarta och rymliga. Hyresgästerna har haft möjlighet att själva påverka lösningar och materialval. I området kommer också att finnas service som ger de boende ett mervärde, bland annat ett seniorgym med kafé. Tinnerbäcken har fått stor uppmärksamhet och lägenheterna blev snabbt uthyrda. Inflyttning kommer att ske Flera informationsträffar har genomförts på Konsert & Kongress för alla de som har varit intresserade av Kvarteret Tinnerbäcken. Deltagarantalet har varit imponerande, med cirka 500 personer varje gång. Vid ett av årets stora evenemang som drar en något äldre publik, Jazz & Bluesfestivalen på Konsert & 2012 sker inflyttningen i Kvarteret Tinnerbäcken. Kongress i Linköping, har också ett speciellt event genomförts med information om Fördel 55+ och Kvarteret Tinnerbäcken. Under en öppen visning kunde dessutom intressenter besöka det nybyggda huset, där en färdigställd lägenhet hade möblerats upp. Under 2011 har också ett omfattande arbete lagts ner på att konvertera delar av tre kvarter i stadsdelarna Åbylund, Johannelund och Majelden till seniorboende som präglas av tillgänglighet, trygghet och gemenskap. Totalt handlar det om 120 lägenheter. Här har en något äldre kundgrupp, med en medelålder på över 70 år, visat allra störst intresse. Ombyggnationen har resulterat i mer tillgängliga entréer, markerade trappsteg, rymligare badrum och borttagna trösklar. Det är förhållandevis små åtgärder som ger ett säkrare och mer anpassat boende för målgruppen. Tanken är att man ska kunna bo kvar i sin bostad långt fram i livet. Lägenheterna har lägre hyra jämfört med nyproduktion. Under året har det gjorts insatser för att skapa Boråd i dessa fastigheter. Informationsträffar under trevliga former har anordnats och varit mycket välbesökta. Trygghet och sällskap Konceptet för Trygghetsboende har utvecklats ytterligare i samarbete med kommunen utifrån de riktlinjer och krav som finns på den här formen av boende. Det vänder sig till kunder som har fyllt 70 år och som uppskattar sällskap. För att uppmuntra till gemenskap planeras här ett sällskapsrum och möjlighet att dela måltider tillsammans. I Trygghetsboende ingår även att det ska finnas möjlighet att få praktiskt hjälp under ett antal timmar per dag. Den hjälp man erbjuds kan exempelvis handla om utflykter, andra aktiviteter och praktiska tjänster. Det pågående arbetet ska framför allt resultera i vilka tjänster som ska ingå och hur dessa ska utformas. Ett stort tjänsteutbud I Stångåstadens seniorboende ska hyresgästerna få möjlighet att ta del av olika slags tjänster som gör boendet säkrare, tryggare, enklare och bekvämare. På hemsidan erbjuds ett flertal tjänster som företaget och Linköpings kommun tillhandahåller. Det kan vara allt från Fixar-Birgitta och seniorgym till mötesplatser och hjälpmedel. Varför flyttar ni till Tinnerbäcken 55+? För att vi uppskattar läget, området, parkering i huset och andra faciliteter, bland annat övernattningslägenhet, gemensamhetslokal, gym och bastu. Samtidigt känns det väldigt bra att flytta in i något nybyggt, vilket är första gången någonsin för oss. Man kanske får mer gemenskap med grannarna om man är i ungefär samma ålder och samma fas i livet. Hur har processen fungerat hittills? Vi tycker kontakten har varit jättebra, även om vi inte har varit med från starten. Det har varit bra information, trevliga träffar och visning av lägenheter. Vi kom in sent efter ett återbud, men vi är ändå nöjda med de val som var gjorda. Stångåstaden lyckades också ändra från tapeter till målade vita väggar, vilket vi uppskattar mycket. Varifrån flyttar ni? Vi har bott i villa i Hästholmen. Köparen ville gärna flytta in före jul, så vi har alltså bott i vår sommarstuga sedan dess. Självklart har det inte gått någon nöd på oss där, men vi uppskattar att vintern har varit relativt mild och snöfattig så här långt. Nu ser vi verkligen fram mot att komma till Linköping igen, där vi tidigare bott. Vi vill ta del av allt utbud av restauranger, kultur och liknande.

16 30 Affärsområde Lokal Stångåstaden årsredovisning 2011 Några snabba 31 frågor Många mindre företag har hittat lokal hos oss Christer Lövgren, Kund- och Avtalsansvarig Rätt lokal för rätt verksamhet I Stångåstadens fastighetsbestånd finns cirka 400 kommersiella lokaler, varav de flesta ligger i flerfamiljshus och i stadsdelscentrum. Uthyrningsgraden under 2011 har varit mycket hög. Den stora utmaningen är att med omsorg hitta rätt lokal för rätt verksamhet. Attraktiva aktörer och verksamheter innebär ett uppskattat mervärde för de boende i området. Affärsområde Lokal fokuserar på alla lokalobjekt i Stångåstadens fastighetsbestånd. Det gäller allt från butiker, restauranger och kontor till föreningslokaler, förskolor, vårdcentraler, servicehus och bibliotek. Rätt förvaltade kommersiella lokaler ger Stångåstaden bättre förutsättningar att utveckla bostadsområdena på ett positivt sätt. Hög uthyrningsgrad 2011 har varit ett positivt år med en oförändrat hög uthyrningsgrad på 97 procent. Vakanskostnaden är 1,1 procent av totala hyran. Lediga lokaler har framför allt varit mindre källarutrymmen. Under året har en inventering genomförts av den typen av ytor. Syftet är att analysera vad de eventuellt kan användas till och undersöka om här finns något kommersiellt värde. Under 2011 kan noteras ett 20-tal nya uthyrningar till mindre företag, såsom enmansföretag med olika slags verksamheter, allt från tryckeri till profilreklam. Nöjda kunder Årets Nöjd Kund Index (NKI) visar ett högre värde, 3.77, jämfört med året innan (3.62). Städning, skötsel och miljö har ökat, likaså helhetsattityd och kundservice som ligger mycket högt. Trygghet och säkerhet är ett område som kan förbättras, vilket är ständigt aktuellt för Stångåstaden. Företaget arbetar kontinuerligt för att upprätthålla en bra dialog med kunderna med hög tillgänglighet, bland annat genom besök ute i verksamheterna. Nya Ryd Centrum Under 2011 har Ryd Centrum stått i fokus, ett stadsdelscentrum med ett flertal aktörer. Ryd är en av Linköpings västra stadsdelar där Stångåstaden har ett stort bestånd av flerfamiljshus och studentlägenheter. Analys och planering har pågått sedan något år tillbaka och nu finns en ambition att projektet kommer igång vintern/våren Under året har konkreta planer presenterats på hur det kommer att se ut och vad som ska förändras. Arbetet har skett utifrån tre aspekter; service, handel och energi. Resultatet kommer att bli ett uppfräschat och mer yteffektivt centrum med plats för nya attraktiva verksamheter. Fler projekt Affärsområde Lokal har också projekterat för nya förskolor i området Majelden, en relativt central del av Linköping där staden ska förtätas och bebyggas med nya bostäder. Man har även genomfört en statusuppdatering av förskolor i företagets bestånd för att få en bättre överblick av skick och behov. De nya bostäderna i Kvarteret Tinnerbäcken i centrala Linköping kommer att stå klara våren och sommaren Då öppnar bland annat ett seniorgym med kaféverksamhet. I etapp 2, med inflyttning 2013, finns ytterligare ett par kommersiella lokaler, men dessa är betydligt mindre och kan vara lämpliga för någon form av service mot en senior målgrupp. Planer 2012 Under 2012 kommer ett fortsatt fokus att ligga på utvecklingen av Ryd Centrum, ett arbete som sker i nära samverkan med alla berörda parter. Företag: Karamello Sverige AB Adress: Platensg. 1C, Linköping Butiksansvarig: Gagga S. Westin Gagga, berätta om Karamello Karamello startades hösten 1994 av kompisarna Mikael Huljebrandt och Henrik Hovlind. Det började som en franchisekedja, men företaget valde att ändra inriktning 2003 och varje butik såldes till respektive butiksägare. Karamello är så mycket mer än bara en butik och vi sysslar bl.a. med B2B, Event och Trade. Sammanlagt sysselsätter företaget cirka 25 anställda och har en omsättning på cirka 40 miljoner. Vilka handlar hos er? Karamellos kunder är alla som ryms i en familj barn, tonåringar, föräldrar och faroch morföräldrar. Butiken ligger placerad i Linköpings näst mest trafikerade gathörn, och närheten till bion gör att det här är precis rätt läge för oss. Vi har öppet sju dagar i veckan, vilket våra kunder uppskattar. Nu har butiken gjorts om, eller hur? För att kunden ska få en bra överblick och vi ett snabbare avslut krävs ett bra flöde, tydlighet och smarta lösningar som skapar inspiration och köplust. Efter ombyggnaden, som genomfördes under cirka tre veckor hösten 2011, har vi fått en modern, öppen, inspirerande butik fylld av ljus och goda intryck. Resultatet har blivit att våra stammisar hittar något nytt och många nya kunder hittar hit för första gången, då vi nu är som ett levande skyltfönster ut mot Ågatan.

17 32Några snabba frågor Studentbostäder AB St å ngå sta den å rsredov i sni ng Namn: Rebecca Fallberg Ålder: 21 Läser: Affärsjuridiska programmet, år 2 Har bott i studentboende: 6 månader Rebecca, beskriv ditt studentboende. Jag flyttade till en studentbostad hösten 2011 och det var en bra upplevelse Linköping en attraktiv studentstad Europa har vägt upp det eventuella bortfall som avgiften medfört är nästan 30 procent av hyresgästerna födda utomlands. Dagens höga efterfrågan beräknas hålla i sig. Linköpings universitet har gjort en bedömning som visar att antalet studenter och därmed efterfrågan på bostäder fortsätter att vara stor även framöver. för mig. Mitt studentboende är ljust och fräscht. Den lilla ytan ger en mysig känsla Irrblosset, intill Vallaskogen nära universitetet, är ett pågående projekt som beräknas stå klart våren Detta är en befintlig fastighet, där förtätning sker. Planerna för nya, yteffektiva lägenheter påbörjades under 2011 och ska genomföras kommande år. Outnyttjade ytor kan ge ytterligare 22 studentbostäder. Planer finns också för renodlad nyproduktion, som ska motsvara framtidens IKEA efterfrågan från stadens studenter. I jämförelse med andra likvärdiga Här har projektering startat 2011 och universitetsorter har Linköping en nåförhoppningen är att detta ska kunna got bättre bostadssituation. Under åren innebära ytterligare studentbo byggdes cirka 100 studentskäggetorp städer i det populära kvarteret Irrblosset. bostäder per år i Linköping. men många gånger önskar man att det Förtätning ger nya bostäder fanns några fler kvm. Området ligger nära skolan och cykelvägen är väl upplyst och trafikerad dygnet runt, så man behöver aldrig vara rädd. Huset jag bor i är lugnt och skönt! Inte nog med att jag trivs väldigt bra i lägenheten, det finns även ett litet gym som är gratis samt en simhall i samma hus. Området är fint och välvårdat, nära till parkering, skola, affär, stan och bensinmack. Jag stormtrivs! Åbylund Vad är det bästa med ditt boende? Vasastaden Gottfridsberg Att elen ingår och att det är tio månaders hyra. Innerstaden Ryd Hur är kontakten med Studentbostäder AB? Tannefors Jag gillar att de har så bra service vid Valla personliga besök. Hur ser ditt framtida drömboende ut? Mitt drömboende ska ha stora öppna ytor med neutrala färger på väggar och mörkt golv. Jag vill ha stora fönster ut mot en sjö och stora gräsytor. Köket ska gärna ha en köksö med spis och fläkt samt goda förvaringsutrymmen. Viktigt för mig är att det finns rymliga garderober och ett lagom stort badrum med plats för en generös dusch. Resecentrum Linköpings position som attraktiv studentstad befästes under 1970-talet och har bara accelererat sedan dess. År för år är trenden densamma allt fler vill studera och bo här. Det har lett till en stor efterfrågan på studentbostäder. Under 2011 har den varit större än på länge. Linköpings universitet är ett av de största i landet med närmare studenter och spetsutbildningar i världsklass. Att studenter från hela Sverige, och hela världen, väljer att utbilda sig vid Linköpings universitet och Tekniska Högskola ställer krav på staden och bostadsutbudet. Studentbostäder i Linköping AB är ett helägt dotterbolag till AB Stångåstaden. Bolagets affärsidé är att erbjuda ett boende anpassat till studenter vid Linköpings universitet. Idag äger och förvaltar bolaget cirka studentbostäder i områden nära universitetet. Störst är Ryd med studentbostäder. Övriga områden är Flamman och Fjärilen i Gottfridsberg, Mjärdevi, Lambohov, Valla och T1. Av det totala antalet studenter i Linköping bor cirka 25 procent hos Studentbostäder eller i Stångåstaden. Fortsatt stor efterfrågan Såväl 2010 som 2011 har inneburit extremt stor efterfrågan på studentbostäder. Tidigare år har trycket varit som störst vid terminsstarterna, speciellt augusti och september, men idag är efterfrågan jämt fördelad över hela året med få eller inga vakanser. De stora ungdomskullarna i åldrarna år är en förklaring. Ytterligare en förklaring är att arbetslösheten är förhållandevis hög. Avgifterna för utomeuropeiska studenter som infördes 2011 förutspåddes kunna matta efterfrågan. Men så blev inte fallet. Antalet nya studenter från T1 Golfbana Universitetet Mjärdevi Science Park Berga Lambohov För mer detaljerad information se sid.114. Studentbostäder

18 Studentbostäder AB Studentbostäder AB 34 Stångåstaden årsredovisning 2011 Stångåstaden årsredovisning bostäder genomförde i samarbete med Länsförsäkringar. Resultatet var en framgång där över 170 hyresgäster skrev avtal om hemförsäkring. Högt NKI Dessa åtgärder och evenemang ger företaget en värdefull relation med nya och befintliga studenter. Insatserna har uppskattats och är förmodligen en av de stora anledningarna till de mycket positiva resultaten vid de kundundersökningar som genomförts års NKI (Nöjd Kund Index) visar ett värde på hela 4.04 (3.94). Kunddialog och kvalitet är två viktiga begrepp som värdesätts högt. Hela 80 procent instämmer mycket väl i frågan Har Studentbostäder ett gott rykte bland studenter? och 97 procent av kunderna kan/vill rekommendera företaget som hyresvärd till någon som söker studentbostad i Linköping. Den ljusnande framtid är vår Studentbostäder och Linköpings universitet fortsätter sitt nära samarbete för att kunna erbjuda stadens studenter ett attraktivt och tryggt boende. Studenterna är en viktig del av Linköping, inte bara den tid de studerar här utan också i ett framtidsperspektiv. Därför sker nya satsningar, såsom nyproduktion, för att kunna möta upp beräknad efterfrågan. Dagens hyresgäster i Studentbostäder kan vara morgondagens hyresgäster i Stångåstaden. Omfattande underhåll Renoveringen av 64 lägenheter på Björnkärrsgatan 5 och 7 i Ryd stod klar våren Ytskikt har målats om, badrummen har fått kakel och klinker, vitvaror har bytts ut och i trapphusen har det byggts fyra studierum för de boende. Renovering av ytterligare 128 badrum i studentkorridorer i Ryd har påbörjats under året och beräknas vara klar våren Under året har även andra åtgärder genomförts, allt från energieffektiviseringar och rörelsestyrd belysning, till tilläggsisolering av vindar och förbättringar av ventilation. Arbetet med att byta ut hela taket på fastigheten Gamla Irrblosset på cirka kvm påbörjades under Kommunikation skapar trivsel Studentbostäder genomför regelbundna korridorbesök, för att komma nära sina hyresgäster. Områdesansvariga har som uppgift att besöka samtliga korridorer minst två gånger per år, vilket ger en bra inblick i behov och önskemål. Detta har gett positivt resultat i form av färre klagomål och högre trivsel. Bolaget har en överenskommelse med KOMBO (Studenternas Hyresgästförening) om ytterligare satsningar på gemensamma utrymmen i studentkorridorerna. Ett resultat är de nya soffor som har placerats ut i totalt 100 korridorkök i samband med korridorbesöken. Senaste åren har varit en fantastisk resa i kundnöjdhet Simon Helmér, VD Studentbostäder AB Även 2011 genomfördes en mycket uppskattad Kalasmottagning vid läsårets början, där Studentbostäder var en aktiv part för att möta de nya studenterna. Synpunkter och behov fångas även upp via de boendeföreningar och andra studentföreningar som företaget samarbetar med. Samtliga hyresgäster fick ta del av årets hemförsäkringskampanj, som Student-

19 Bryggaregården AB Bryggaregården AB 36 Stångåstaden årsredovisning 2011 Stångåstaden årsredovisning Bryggaregården Linköpings kulturarv 2011 har varit ett spännande år för AB Stångåstadens senaste tillskott i form av dotterbolaget Bryggaregården. I bolaget ingår bland annat Gamla Linköping, en av Linköpings stora attraktioner, där det nu byggs för att släppa in nya tidsepoker. Bryggaregården är ett helägt dotterbolag till Stångåstaden. Det omfattar Gamla Linköping, Valla fritidsområde och andra kulturhistoriska byggnader i Linköpings kommun. Stångåstaden förvärvade i november 2010 Bryggaregården av Linköpings kommun. Ett kulturhistoriskt bevarande Bryggaregården består av ett 90-tal byggnader i Gamla Linköping, det kommunala naturreservatet Vallaskogen, Valla fritidsområde, Krogen Amerika och Stenhusgården på Storgatan samt Hunnebergsgårdarna. I fastigheterna finns lägenheter, lokaler och museer. Gamla Linköping, Valla fritidsområde och Vallaskogen är ett friluftsmuseum och förvaltningen har starka inslag av kulturhistoriskt bevarande. Gamla Linköping är en småstadsidyll som speglar livet som det såg ut för hundra år sedan. Alla byggnader i området har flyttats dit från Linköpings innerstad från 1950-talet och fram till idag. Här blandas privatbostäder med muséer av olika slag som till exempel Grafiska museet, Apoteksmuseet och Brandkårens museum. Området är öppet året runt med marknader och aktiviteter som följer årstiderna och är en av Linköpings stora turistattraktioner. Det är också ett älskat område av linköpingsborna själva. Varsamt underhåll Det kulturhistoriska värdet ställer speciella krav på underhåll. Alla byggnadstekniska åtgärder sker i nära samarbete med Friluftsmuseets verksamhetsansvariga. Under 2011 har tak tjärats och fyra hus har fått nya takpannor. Ett omfattande målningsarbete har genomförts i området, framför allt av fasader, staket och grindar. Brandsäkerheten har utvecklats, dels genom information till brukare, dels genom förbättrat brandlarm. I Värdshuset Gamla Linköping har ett omfattande renoveringsarbete av kök och källare inletts. Det kommer att stå klart våren Bryggaregården har under 2011 förvärvat Bäckagården, en ståndsmässig fastighet som 1898 byggdes åt telegrafkommissarie Wenström och från början hette Villa Bo i Ro. Denna byggnad, nära Tinnerbäcken i Linköping, kommer att renoveras tidstypiskt för att återfå något av sin forna glans och därefter bli kontor för uthyrning. Nybyggnation i Gamla Linköping I maj månad startade byggnationen av de så kallade replikhusen i Friluftsmuseet Gamla Linköping. Det blir nyproducerade hus som så långt som möjligt ska likna de fastigheter som tidigare stått på Storgatan 22 och 24, mitt i centrala Linköping. Det kulturhistoriska värdet är en stor utmaning Simon Helmér, VD Bryggaregården Stilen är 40- och 50-tal, vilket innebär att en ny tidsepok flyttar in i Gamla Linköpings vackra miljö. Arbetet har möjliggjorts genom äldre ritningar och fotografier. Exteriört finns en stor samstämmighet. Interiört blir det en mix av traditionellt 50-tal och moderna inslag för att uppfylla dagens regler för nyproduktion. Kostsamma åtgärder Den svenska byggtraditionen med gamla trähus, uthus, staket och bearbetade grindar kräver ett omfattande och tidskrävande underhåll. Insatser blir ofta kostsamma, varför ägaren tillsvidare inte har något krav på avkastning har inneburit en avsevärd ökning av kostnader för underhåll. Investeringarna uppgick till 12 Mkr, vilket överensstämde med ställda resultatkrav.

20 Fastighetsmarknaden Fastighetsmarknaden 38 Stångåstaden årsredovisning 2011 Stångåstaden årsredovisning Efterfrågan på kommersiella lokaler var relativt god under 2011 med hyresnivåer som ofta tecknades på, för den lokala marknaden, goda nivåer. Flertalet fastighetsägare rapporterar om ett positivt uthyrningsresultat. Främst är det moderna, flexibla kontorslokaler i kommunikationsnära lägen som efterfrågas, med en något svagare efterfrågan för butiks- och industri- Fastighetsmarknaden i nuläget En expansiv stad ställer höga krav på boendet. I Linköping samverkar kommunen, näringslivet och universitetet för att skapa rätt förutsättningar för att bo och verka i regionen. Stångåstaden är en stark aktör på den lokala fastighetsmarknaden. Därför måste bolaget följa de trender och krav marknaden ställer. Det sker genom nyförvärv, förädling och nybyggnation i attraktiva citylägen. Även energi- och miljöfrågor är ständigt i fokus för ett genomtänkt, efterfrågat och hållbart boende i tiden. Utvecklingen på fastighetsmarknaden Den svenska fastighetsmarknaden utvecklades positivt under inledningen av året, men konjunkturen mattades av efter sommaren. Den totala transaktionsvolymen under 2011 uppnådde ungefär samma volym som under Det är främst svenska institutioner och större fastighetsbolag som har varit aktiva på köp- och säljsidan, även om utländska aktörer återigen visat intresse. För mindre objekt, i synnerhet utanför storstäderna, har även lokala aktörer och privatpersoner varit aktiva. Ett antal stora affärer, såväl portföljer som enstaka fastigheter, har under året skett utanför de tre storstadsområdena som sett sin andel av den totala transaktionsvolymen minska. Det är fortfarande en relativt stor omsättningsspridning mellan fastighetskategorier. Bostadsfastigheter och kvalitativa kommersiella objekt har varit mest attraktiva på marknaden. Efterfrågan för exempelvis industrifastigheter har generellt varit lägre. Avkastningsnivåerna rörde sig under det första halvåret svagt nedåt på många delmarknader, även utanför storstäderna. Under andra halvåret har avkastningsnivåerna överlag legat stilla och några förväntningar om sjunkande direktavkastningar finns inte. lokaler. Hyres- och vakansmarknaden bedöms generellt vara fortsatt stabil, men inledningen av 2012 blir troligtvis avvaktande. Tillskottet av nya lokaler har under 2011 varit relativt lågt då många projekt stoppades när finanskrisen slog till under 2008/2009. De projekt som påbörjades var till övervägande del uthyrda på förhand. Graden av spekulation har generellt varit låg även om det funnits inslag av detta på lokala marknader. Bygg- och anläggningsverksamhet har varit en av få starka branscher under de senaste månaderna, men optimismen avseende orderingången har dämpats vilket har lett till ett minskat rekryteringsbehov. Direktavkastningsnivån för fastigheter i Linköping Kontor A-läge Bostäder A-läge Direktavkastningsnivån på bostadsfastigheter sjönk rejält under perioden Under finanskrisen steg direktavkastningen något för att därefter återgå till den låga nivå som rådde innan krisen. I Linköping estimeras direktavkastningsnivån för bra bostadsfastigheter i bästa läge till cirka fyra procent, vilket är jämförbart med bra bostadsfastigheter i andra svenska storstäder. Det finns för närvarande stort intresse att förvärva bostadshyresfastigheter. Antal invånare i Linköping jämfört med antal färdigställda bostäder Färdigställda Invånare i Linköping Antal bostäder i Linköping Antal Färdigställda bostäder Antal invånare Direktavkastningskraven tenderar att ytterligare sjunka men motverkas delvis av att marknadsräntorna stiger. Fakta om Linköping Befolkningsmässigt är Östergötland det fjärde största länet i Sverige. Linköping, med närmare invånare, är Sveriges femte största kommun. Befolkningstillväxten i kommunen har varit mycket positiv sedan 1950-talet och staden växer snabbare än riksgenomsnittet ökade befolkningen med 918 personer. En ökande befolkning och färre bostadsbyggen än planerat innebär ett uppdämt behov av nya bostäder. Statistik om arbetslösheten visar att Linköping generellt är i nivå med riksgenomsnittet, medan ungdomsarbetslösheten är låg. En viktig tillväxtfaktor är nära samverkan mellan näringsliv och kommun samt ett allt intensivare samarbete med Norrköping och andra grannkommuner. Linköping är en av Sveriges största universitetsstäder. Idag finns här närmare studenter och doktorander. Tidigare har många studenter flyttat till andra orter efter avslutade studier, vilket har uppfattats som ett problem. Detta har förbättrats på senare tid och allt fler väljer att stanna i Linköping även efter examen. Linköpings infrastruktur är mycket god med E4:an i stadens absoluta närhet, bra järnvägskommunikation till Stockholm och Norrköping samt en flygplats i utkanten av staden. Totalt antal bostäder i Linköping är ungefär Fördelning av bostäder i Linköping, totalt Småhus Hyreslägenheter Bostadsrättslägenheter Dessa siffror skiljer sig från Sverige som helhet där andelen småhus (egna hem) ligger på 52,6 procent, hyresrätter på 29,7 procent och bostadsrätter på 17,7 procent. Hyresmarknaden i Linköping I Linköping finns ett antal dominerande hyresvärdar. Förutom Stångåstaden är det också privata fastighetsbolag såsom Akelius, Botrygg, Mannersons, Willhem och Riksbyggen. Kommunen har omfattande planer på stadsutveckling och bostadsbyggande, men utvecklingen ligger i framtiden och kommer förmodligen att ske etappvis utifrån konjunkturer, marknadsläge, befolkningstillväxt och efterfrågan. Vakansgraden är mycket låg i hela Linköping, men trots det har hyresnivåerna på bostäder legat förhållandevis stilla de senaste åren var hyresnivån för bostäder runt kronor per kvm. De större hyresvärdarna i Linköping uppvisar många likheter när det gäller hyresnivå och standard. Akelius och Stångåstaden har en genomsnittlig

STÅNGÅSTADEN DELÅRSRAPPORT

STÅNGÅSTADEN DELÅRSRAPPORT STÅNGÅSTADEN Delårsrapport januari augusti 212 Delårsrapport januari augusti 212 AB Stångåstaden (publ) Resultat före skatt visar att utfallet de första 8 månaderna uppgår till 178 mkr vilket är betydligt

Läs mer

STÅNGÅSTADEN ÅRSREDOVISNING 2012

STÅNGÅSTADEN ÅRSREDOVISNING 2012 STÅNGÅSTADEN ÅRSREDOVISNING 2012 Om Stångåstaden AB Stångåstaden är det kommunala bostadsföretaget i Linköping, Sveriges femte största stad. Koncernen äger och förvaltar mer än 18 600 lägenheter. Det motsvarar

Läs mer

Välkommen till Folksam Fastigheter.

Välkommen till Folksam Fastigheter. Välkommen till Folksam Fastigheter. Välkommen till oss! Vi på Folksam Fastigheter arbetar med att förvalta och utveckla fastigheter. Med en långsiktig horisont och stort hjärta strävar vi efter att ha

Läs mer

Carlshem: Flintvägen 2-6, 3-15, 10-72, Gnejsvägen 1 47, 2 14, Kvartsvägen 5 13 och Kvartsvägen 3 (tomtmark).

Carlshem: Flintvägen 2-6, 3-15, 10-72, Gnejsvägen 1 47, 2 14, Kvartsvägen 5 13 och Kvartsvägen 3 (tomtmark). 2017-11-16 Ska Bostaden sälja fastigheter? Ja, vi säljer 1 601 lägenheter på Mariehem och Carlshem. Vi säljer alla våra fastigheter på Carlshem och stora delar av Mariehem. De adresser som ingår i försäljningen

Läs mer

Bostadsbyggandet i Linköpings kommun 2010

Bostadsbyggandet i Linköpings kommun 2010 Linköpings kommun Statistik & Utredningar Statistikinfo 2011:06 Bostadsbyggandet i Linköpings kommun 2010 364 bostäder har färdigställts i Linköping under 2010, av dessa var 223 småhus och 141 lägenheter

Läs mer

Detta ägardirektiv gäller tillsammans med den av fullmäktige beslutade Ägarpolicy för Eslövs kommun och dess bolag.

Detta ägardirektiv gäller tillsammans med den av fullmäktige beslutade Ägarpolicy för Eslövs kommun och dess bolag. ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING NR 35 C ÄGARDIREKTIV FÖR ESLÖVS BOSTADS AB Godkända av kommunfullmäktige 2011-12-19, antagna på bolagsstämma Bakgrund Eslövs kommun är en relativt stor aktör på bostadsmarknaden

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS FASTIGHETS AB

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS FASTIGHETS AB ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS FASTIGHETS AB Organisationsnummer 556041-1786 Bolagets syfte Det kommunala ändamålet med Halmstads Fastighets AB:s verksamhet är enligt bolagsordningen, att i allmännyttigt syfte

Läs mer

AFFÄRSPLAN. AB Stora Tunabyggen. 1 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013. Box 308 781 24 Borlänge www.tunabyggen.

AFFÄRSPLAN. AB Stora Tunabyggen. 1 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013. Box 308 781 24 Borlänge www.tunabyggen. 2010 AFFÄRSPLAN 2013 AB Stora Tunabyggen Box 308 781 24 Borlänge www.tunabyggen.se BESÖK Vasagatan 27 TEL 0243-733 00 FAX 0243-733 70 E-POST info@tunabyggen.se BANKGIRO 465-2566 POSTGIRO 46 26 58-6 ORG

Läs mer

Hyresbostäder i Karlskoga AB Org nr 556046-8885 1(8)

Hyresbostäder i Karlskoga AB Org nr 556046-8885 1(8) Hyresbostäder i Karlskoga AB Org nr 556046-8885 1(8) Delårsrapport 2005 Lansering av ny hemsida och marknadsstödsystem under sommaren 2005 (www.hyresbostader-karlskoga.se). På styrelsens uppdrag avger

Läs mer

ÄGARDIREKTIV TILL ESKILSTUNA KOMMUNFÖRETAG AB FÖR ÅR 2008. Eskilstuna Kommunföretag AB är moderbolag i den kommunala bolagskoncernen.

ÄGARDIREKTIV TILL ESKILSTUNA KOMMUNFÖRETAG AB FÖR ÅR 2008. Eskilstuna Kommunföretag AB är moderbolag i den kommunala bolagskoncernen. ÄGARDIREKTIV TILL ESKILSTUNA KOMMUNFÖRETAG AB FÖR ÅR 2008 ALLMÄNT Eskilstuna Kommunföretag AB är moderbolag i den kommunala bolagskoncernen. Bolagets syfte är att minska risktagandet inom bolagssfären,

Läs mer

3 Redovisning från kommunens bolag

3 Redovisning från kommunens bolag 3 Redovisning från kommunens bolag 54 www.munkedal.se Koncernen Munkedals kommun KONCERNEN MUNKEDALS KOMMUN Kommunala bolag Förutom kommunen omfatts koncernen av följande bolag: Munkedals Bostäder AB Bolaget

Läs mer

En ansvarsfull fastighetsägare

En ansvarsfull fastighetsägare En ansvarsfull fastighetsägare Vi har rivstartat Folksamgruppens fastighetsverksamhet har gjort ett starkt resultat 2016. Efter att ha förändrat både orga nisation och arbetssätt under 2015 har vi visat

Läs mer

Delårsrapport 1 januari - 31 augusti 2012

Delårsrapport 1 januari - 31 augusti 2012 Delårsrapport 1 januari - 31 augusti 2012 Org. nr 556137-3589 Verksamhet Uppsalahem AB är moderbolag till Kretia i Uppsala Kvarngärdet AB, Östra Orgeln Bostäder AB, Uppsalahem Eksätragården AB, Uppsalahem

Läs mer

2012 AFFÄRSPLAN 2016

2012 AFFÄRSPLAN 2016 2012 AFFÄRSPLAN 2016 AB Stora Tunabyggens affärsplan är framtagen av företagets styrelse och ledningsgrupp. Affärsplanen är beslutad i AB Stora Tunabyggens styrelse 2012-06-20 och gäller för åren 2012-2016.

Läs mer

Akelius Fastigheter AB. Kvartalsrapport juli 2008 - sept 2009

Akelius Fastigheter AB. Kvartalsrapport juli 2008 - sept 2009 Akelius Fastigheter AB Kvartalsrapport juli 2008 - sept 2009 Akelius Fastigheter AB (publ) Org nr 556156-0383 Kvartalsrapport juli 2008 sept 2009 Hyresintäkter ökade till 3 554 Mkr (3 000) Vinster från

Läs mer

Akelius Fastigheter AB. Bokslutsrapport januari till mars 2010

Akelius Fastigheter AB. Bokslutsrapport januari till mars 2010 Akelius Fastigheter AB Bokslutsrapport januari till mars 2010 Akelius Fastigheter AB (publ) Org nr 556156-0383 Bokslutsrapport januari till mars 2010 Hyresintäkter uppgick till 618 Mkr (734) Vinster från

Läs mer

Enköping Hyresbostäder

Enköping Hyresbostäder Enköping Hyresbostäder Nya lägenheter i kvarteret Älgen Enköping Sveriges närmaste stad AB Enköpings Hyresbostäder Enköping är en expansiv småstad som kan erbjuda ett trivsamt boende för den som söker

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2015

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2015 2015 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2015 LEJONFASTIGHETER BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2015 Lejonfastigheter AB (publ) Företaget i korthet Lejonfastigheter AB (publ) ägs till 100 procent av Linköpings kommun via Linköpings Stadshus

Läs mer

HUMLEGÅRDEN FASTIGHETER AB DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 1999

HUMLEGÅRDEN FASTIGHETER AB DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 1999 HUMLEGÅRDEN FASTIGHETER AB DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 1999 PERIODEN I SAMMANDRAG Fortsatt stark hyresmarknad för kommersiella lokaler i Stockholm. Periodens hyresintäkter ökade till 72,9 miljoner kronor

Läs mer

Bostadsbyggandet i Linköpings kommun

Bostadsbyggandet i Linköpings kommun Statistikinfo 2013:11 Bostadsbyggandet i Linköpings kommun Under 2012 färdigställdes 349 bostäder, av dessa var 178 småhus och 171 lägenheter i flerbostadshus. 624 bostäder påbörjades, 222 småhus och 352

Läs mer

Kungsledens första kvartal: Driftsöverskottet ökade med 28 procent

Kungsledens första kvartal: Driftsöverskottet ökade med 28 procent Pressmeddelande 2000-04-27 Kungsledens första kvartal: Driftsöverskottet ökade med 28 procent Kungsleden AB (publ) avger idag delårsrapport för årets första kvartal. Driftsöverskottet uppgår till 100 (78)

Läs mer

Det handlar om Linköpings framtid.

Det handlar om Linköpings framtid. Det handlar om Linköpings framtid. Tre förslag från Socialdemokraterna för att få igång bostadsbyggandet i Linköping. Det byggs för lite i Linköping. Under flera år har antalet färdigställda bostäder underskjutit

Läs mer

Delårsrapport Q1, 2008

Delårsrapport Q1, 2008 Västerås Stockholm Delårsrapport Q1, 2008 Allokton Properties AB Stående lån 8,500000 Allokton I 2015 Frågor kring denna rapport kan ställas till Sören Andersson (tel +46 8 5221 7200) Sammanfattning Nettoomsättning

Läs mer

Delårsrapport 1 januari - 31 augusti 2011

Delårsrapport 1 januari - 31 augusti 2011 Delårsrapport 1 januari - 31 augusti 2011 Org. nr 556137-3589 Verksamhet Uppsalahem AB är moderbolag till Storvreta Centrum HB, 2 Torn AB, Attika AB samt Kretia i Kvarngärdet Uppsala AB. Moderbolag till

Läs mer

Ängelholmshem - vi tar ansvar

Ängelholmshem - vi tar ansvar Ängelholmshem - vi tar ansvar Hållbarhetsarbete 2013 Vi inser vikten av att arbeta hållbart inom alla områden, att kombinera affärsmässighet med samhällsansvar ser vi som vårt uppdrag. Ett väl förankrat

Läs mer

Diarienummer KS2015.0132

Diarienummer KS2015.0132 Diarienummer KS2015.0132 För den verksamhet som bedrivs i AB Skövdebostäder, nedan kallat Bolaget, gäller dessa ägardirektiv antagna av kommunfullmäktige i Skövde kommun den 24 september 2012 med ändring

Läs mer

Arbeta för en bättre värd

Arbeta för en bättre värd Arbeta för en bättre värd Långsiktig lönsamhet och tillväxt skapas genom nöjda kunder och engagerade medarbetare. Som arbetsgivare ska Vasakronan erbjuda branschens bästa utvecklingsmöjligheter och arbetsmiljö.

Läs mer

Kvartalsrapport juli 2008 - mars 2009

Kvartalsrapport juli 2008 - mars 2009 Akelius Fastigheter AB Kvartalsrapport juli 2008 - mars 2009 Akelius Fastigheter AB (publ) Org nr 556156-0383 Hyresintäkter ökade till 2 118 Mkr (1 692) Vinster från fastighetsförsäljningar 121 Mkr (571)

Läs mer

PRESSINFORMATION från Wallenstamkoncernen

PRESSINFORMATION från Wallenstamkoncernen Wallenstam grundades 1944 och är med drygt 10.000 bostäder i sitt bestånd ett av Stockholm Fondbörs största bostadsfastighetsbolag. Med en yta om ca 1.000.000 kvm och ett börsvärde på ca 1 miljard kronor

Läs mer

Lokala värden. Per Johansson, VD

Lokala värden. Per Johansson, VD Lokala värden Per Johansson, VD Lokala värden Stockholm Corporate Finance, 19 september 2017 En attraktiv fastighetsportfölj med stabila kassaflöden skapar fortsatt tillväxt Dagens agenda Vår affär lokala

Läs mer

BOSTADSPOLITISK STRATEGI reviderad och antagen av Kommunfullmäktige 2012-12-18

BOSTADSPOLITISK STRATEGI reviderad och antagen av Kommunfullmäktige 2012-12-18 BOSTADSPOLITISK STRATEGI reviderad och antagen av Kommunfullmäktige 2012-12-18 Innehållsförteckning Bostadspolitisk strategi... 4 Förutsättningar och behov... 5 Strategier Boendeplanering utifrån befolkningsstrukturen...

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTAD FASTIGHETS AB

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTAD FASTIGHETS AB ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTAD FASTIGHETS AB Organisationsnummer 556041-1786 Bolagets syfte Halmstads Fastighet AB (härefter benämnt bolaget) skall enligt bolagsordningen i allmännyttigt syfte äga och förvalta

Läs mer

Varför FRAMTIDS- FÖRETAG?

Varför FRAMTIDS- FÖRETAG? Varför FRAMTIDS- FÖRETAG? För företag som vill öka synlighet och profilering och attrahera jobbsökande i fastighets- och samhällbyggnadssektorn. För jobbsökande som vill kunna jämföra samma slags tjänster

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013

Delårsrapport januari mars 2013 Västerås Gävle Provinsfastigheter I AB (publ) Obligationslån 8,5 % Allokton I 2015 Januari 2013 Nettoomsättning för perioden uppgick till 21,0 (33,2) MSEK Bruttoresultat för perioden uppgick till 5,9 (9,5)

Läs mer

Halvårsrapport januari juni 2012

Halvårsrapport januari juni 2012 Västerås Stockholm Provinsfastigheter I AB (publ) Obligationslån 8,5 % Allokton I 2015 Januari juni 2012 April juni 2012 Nettoomsättning för perioden uppgick till Nettoomsättning för perioden uppgick till

Läs mer

Tjörns Bostads AB budgetdokument 2014

Tjörns Bostads AB budgetdokument 2014 Tjörns Bostads AB budgetdokument 2014 Tjörn Möjligheternas ö Ingress TBAB tillhandahåller bostäder för kommunens invånare, kommersiella lokaler samt lokaler för kommunens verksamheter. TBAB har en speciell

Läs mer

Tjörns Bostads AB budgetdokument 2015

Tjörns Bostads AB budgetdokument 2015 Tjörns Bostads AB budgetdokument 2015 Tjörn Möjligheternas ö Ingress TBAB tillhandahåller bostäder för kommunens invånare, kommersiella lokaler samt lokaler för kommunens verksamheter. TBAB har en speciell

Läs mer

Statistikinfo 2013:03

Statistikinfo 2013:03 Statistik & Utredningar Statistikinfo 213:3 Kvinnor i åldern 28 år bakom födelserekordet Med 1 887 födda barn under kalenderåret 212 sattes ett nytt prydligt rekord i födda barn för Linköpings kommun Kvinnor

Läs mer

Examens-/kandidatarbete 2011

Examens-/kandidatarbete 2011 Fa s t i g h e t s u t v e c k l i n g Examens-/kandidatarbete 2011 Gullbergsvass 5:10 - en centralt placerad fastighet i ett område som är under utveckling Gårda 3:12 - en fastighet med en hyresgäst Högsbo

Läs mer

17. Motion om fler bostäder nu enligt modellen köp och bygg svar Dnr 2015/

17. Motion om fler bostäder nu enligt modellen köp och bygg svar Dnr 2015/ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 35 (50) 2016-09-26 Kf Ks 308 17. Motion om fler bostäder nu enligt modellen köp och bygg svar Dnr 2015/526-109 Den moderata fullmäktigegruppen har genom Harald Hjalmarsson

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 AUGUSTI 2016

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 AUGUSTI 2016 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 AUGUSTI 2016 Ekonomichef ORG. NR 556137-3589 Verksamhet Uppsalahem AB är moderbolag till Kretia i Uppsala Kvarngärdet AB, Uppsalahem Eksätragården AB, Uppsalahem Elmer AB samt

Läs mer

Examens-/kandidatarbete 2011

Examens-/kandidatarbete 2011 Fa s t i g h e t s u t v e c k l i n g Examens-/kandidatarbete 2011 Gullbergsvass 5:10 - en centralt placerad fastighet i ett område som är under utveckling Gårda 3:12 - en fastighet med en hyresgäst Högsbo

Läs mer

KUNGSLEDEN ETT NYTT BOLAG IDAG

KUNGSLEDEN ETT NYTT BOLAG IDAG BILJANA PEHRSSON KUNGSLEDEN ETT NYTT BOLAG IDAG Affärsidé Mission Att långsiktigt äga, aktivt förvalta, förädla och utveckla kommersiella fastigheter i tillväxtregioner i Sverige och leverera en attraktiv

Läs mer

Ägardirektiv för AB Nykvarnsbostäder KS/2015:172

Ägardirektiv för AB Nykvarnsbostäder KS/2015:172 TJÄNSTESKRIVELSE 2015-05-06 Kommunstyrelsen Anders Sloma Utredare Telefon 08 555 010 10 anders.sloma@nykvarn.se Ägardirektiv för AB Nykvarnsbostäder KS/2015:172 Styrelsen för Nykvarns Kommunkoncern ABs

Läs mer

plattform för lokalt trepartssamarbete på hyresmarknaden

plattform för lokalt trepartssamarbete på hyresmarknaden plattform för lokalt trepartssamarbete på hyresmarknaden 2 förord SABO, Fastighetsägarna och Hyresgästföreningen är ense om att hyresrätten och dess konkurrenskraft behöver utvecklas. Den 25 januari 2001

Läs mer

Energieffektiv renovering - hur kan Brogården användas som modell för det fortsatta arbetet? 2012-10- 04

Energieffektiv renovering - hur kan Brogården användas som modell för det fortsatta arbetet? 2012-10- 04 Energieffektiv renovering - hur kan Brogården användas som modell för det fortsatta arbetet? 2012-10- 04 Inledning Ägardirektiv Ändamålet med verksamheten erbjuda kommuninvånarna ett attraktivt, tryggt

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Bostadsbyggnadsprogram Bostadsbyggnadsprogram 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program

Läs mer

Stångåstadens investerarrapport om gröna obligationer

Stångåstadens investerarrapport om gröna obligationer Stångåstadens investerarrapport om gröna obligationer 2016-12-31 Bostadsbyggandet har tagit fart på riktigt under 2015 och 2016. Vi har invigt och färdigställt drygt 220 nya bostäder, bland annat i Harvestad,

Läs mer

Delårsrapport januari september 2012

Delårsrapport januari september 2012 Tranås Linköping Delårsrapport januari Provinsfastigheter II AB (publ) Stående obligationslån 8,0 % Allokton II 2016 Januari Juli Nettoomsättning för perioden uppgick till 131,6 Nettoomsättning för perioden

Läs mer

BOENDE FÖR ÄLDRE TRYGGHETSBOENDE I MJÖLBY KOMMUN

BOENDE FÖR ÄLDRE TRYGGHETSBOENDE I MJÖLBY KOMMUN BOENDE FÖR ÄLDRE TRYGGHETSBOENDE I MJÖLBY KOMMUN EN TRYGGARE BOENDEFORM FÖR ÄLDRE En lägenhet i ett trygghetsboende passar dig som känner att du vill ha ett bekvämt och mer tillgängligt boende. Bor du

Läs mer

V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E

V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E F Ö R V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E Västra Småland Castellums fastigheter i Västra Småland är främst belägna i Värnamo, Jönköping och Växjö. Det samlade fastighetsbeståndet per 31 december 2003

Läs mer

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013 BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013 VÄSTERÅS FRAMTIDEN MÅSTE BYGGAS IDAG Västerås växer snabbare än på mycket länge och passerade nyligen 140 000 invånare, men bostadsbyggandet i Västerås går inte i takt med

Läs mer

Kapitalmarknadsdag Båstad 13 juli 2015. P-G Persson, VD Lennart Ekelund, CFO

Kapitalmarknadsdag Båstad 13 juli 2015. P-G Persson, VD Lennart Ekelund, CFO Kapitalmarknadsdag Båstad 13 juli 2015 P-G Persson, VD Lennart Ekelund, CFO 1 Agenda 1. Marknad och fastighetsbestånd 2. Värdeskapande 3. Första halvåret 2015 4. Vägen framåt Balltorp 1:135 2 Platzer i

Läs mer

Från energi till sociala frågor - så blev Alingsåshem drivande i hållbar renovering

Från energi till sociala frågor - så blev Alingsåshem drivande i hållbar renovering Från energi till sociala frågor - så blev Alingsåshem drivande i hållbar renovering 2015 Alingsåshem Vårt uppdrag AB Alingsåshem är helägt av Alingsås kommun I vårt ägardirektiv står det: Alingsåshems

Läs mer

Ägardirektiv Flens Bostads AB

Ägardirektiv Flens Bostads AB KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2017:9-902 Ägardirektiv Flens Bostads AB Antagen av kommunfullmäktige 2017-06-15 89 1 Detta ägardirektiv avser Flens Bostadsaktiebolag. (556154-4866), (nedan kallat bolaget)

Läs mer

Villkor för upprustning av rekordårens bostäder. Sophia Mattsson-Linnala

Villkor för upprustning av rekordårens bostäder. Sophia Mattsson-Linnala Villkor för upprustning av rekordårens bostäder Sophia Mattsson-Linnala Statsstöd enligt Fastighetsägarna Underavskrivningar fastigheter: 592 mkr Stöd som reducerar lånekostnaden: 2 148 mkr Kostnad för

Läs mer

Ägardirektiv för Witalabostäder AB

Ägardirektiv för Witalabostäder AB 1 (5) Ägardirektiv för Witalabostäder AB Dokumenttyp: Ägardirektiv Beslutad av: Kommunfullmäktige (2014-04-23 61) Gäller för: Witalabostäder AB Giltig fr.o.m.: 2014-04-23 Dokumentansvarig: VD, Vetlanda

Läs mer

Från energi till sociala frågor - så blev Alingsåshem drivande i hållbar renovering

Från energi till sociala frågor - så blev Alingsåshem drivande i hållbar renovering Från energi till sociala frågor - så blev Alingsåshem drivande i hållbar renovering 2015 Alingsåshem Vårt uppdrag AB Alingsåshem är helägt av Alingsås kommun I vårt ägardirektiv står det: Alingsåshems

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING ÄGARDIREKTIV FÖR MARKS BOSTADS AB 1. Ägaruppdrag Kf 2012-04-26, 35 Blad 1(5) Avsikten med Marks Bostads AB, nedan kallad Bolaget, är att det på samma sätt som de kommunala nämnderna och övriga kommunala

Läs mer

Fastighetsbolagen och ekonomin

Fastighetsbolagen och ekonomin Sammanfattning Fastighetsbolagen ser nu mer optimistiskt på framtiden än vid den senaste undersökningen. Inget av de intervjuade bolagen räknar med en minskning av vare sig hyresintäkter, försäljningspriser

Läs mer

Ekonomisk sammanställning - Brogården

Ekonomisk sammanställning - Brogården Ekonomisk sammanställning - Brogården 2011 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 Går det att räkna hem?

Läs mer

Allmn. miljöspark. Allmn. miljöspark. Yttre miljö. 2014: Allmännyttans energisparkampanj. Vet Du om att VSBo deltar? 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1

Allmn. miljöspark. Allmn. miljöspark. Yttre miljö. 2014: Allmännyttans energisparkampanj. Vet Du om att VSBo deltar? 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 214: Allmännyttans energisparkampanj Vet Du om att VSBo deltar?,8,7,6,5,4,3,2,1 Allmn. miljöspark. % Ja % Nej Hur fick Du reda på det? 6 Allmn. miljöspark. 5 4 3 2 1 Utskick VSBo % Hemsida % Annat % Ej

Läs mer

Den 1 december bytte Vasakronan AB namn till Vasakronan Fastigheter AB.

Den 1 december bytte Vasakronan AB namn till Vasakronan Fastigheter AB. Vasakronan Fastigheter AB Bokslutsrapport Januari december 2008 Vasakronan Fastigheter AB är ett helägt dotterbolag till Vasakronan AB (tidigare AP Fastigheter). AP Fastigheter valde i samband med förvärvet

Läs mer

Bokslutskommuniké 2012

Bokslutskommuniké 2012 Västerås Stockholm Provinsfastigheter I AB (publ) Obligationslån 8,5 % Allokton I 2015 Januari 2012 Kvartalet oktober - 2012 Nettoomsättning för perioden uppgick till 126,2 (146,9) MSEK Bruttoresultat

Läs mer

Tjörns Bostads AB budgetdokument 2016

Tjörns Bostads AB budgetdokument 2016 Sida 1 av 8 Tjörns Bostads AB budgetdokument 2016 Nya lägenheter i Kållekärr Skiss på nya bostäder på Koholmen 1,0 12-09 G:\Win\Tjörns Bostads AB\BUDGET\2016\Budget TBAB 2016.doc Sida 2 av 8 Innehåll Om

Läs mer

Koncernen Munkedals kommun

Koncernen Munkedals kommun Koncernen Munkedals kommun Kommunala bolag Förutom kommunen omfattas koncernen av följande bolag: Munkedals Bostäder AB Bolaget ägs till 100 procent av Munkedals kommun. Bolaget skall äga, förvalta och

Läs mer

Förvaltningsrapport. S v e n s k a B o s t a d s f o n d e n 7 A B. Svenska Bostadsfonden 7 Björnen. Svenska Bostadsfonden 7 Vesslan

Förvaltningsrapport. S v e n s k a B o s t a d s f o n d e n 7 A B. Svenska Bostadsfonden 7 Björnen. Svenska Bostadsfonden 7 Vesslan Förvaltningsrapport S v e n s k a B o s t a d s f o n d e n 7 A B Svenska Bostadsfonden 7 Björnen Svenska Bostadsfonden 7 Vesslan Svenska Bostadsfonden 7 Strandsnäckan 2008 förvaltningsber ättelse 2008

Läs mer

Statistikinfo 2017:02

Statistikinfo 2017:02 Statistikinfo 17: Arbetslöshet i Linköpings kommuns stadsdelar 17 Den öppna arbetslösheten minskade i av stadsdelar mellan 1 och 17. Den totala arbetslösheten i mars 1 (inklusive personer i program med

Läs mer

Hyresgästföreningen - en stark folkrörelse

Hyresgästföreningen - en stark folkrörelse BOSTADSPOLITISKT PROGRAM UMEÅ 2017 Hyresgästföreningen - en stark folkrörelse Hyresgästföreningen är en av Sveriges största folkrörelser och den främsta företrädaren för hyresgästerna. Hyresgästföreningen

Läs mer

AB Landskronahem, remiss angående förändring av bolagets fastighetsbestånd

AB Landskronahem, remiss angående förändring av bolagets fastighetsbestånd Stadskontoret 1(4) Datum 2006-04-18 Handläggare Thore Johansson Controller Er referens Vår referens Kommunstyrelsen AB Landskronahem, remiss angående förändring av bolagets fastighetsbestånd I tidigare

Läs mer

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK FRIHET Svenska Investeringsgruppens vision är att skapa möjligheter för ekonomisk tillväxt och frihet genom att identifiera de främsta fastighetsplaceringarna på marknaden. Vi vill hjälpa våra kunder att

Läs mer

KÖPENHAMNS FONDBÖRS Stockholm, den 30 augusti 2007

KÖPENHAMNS FONDBÖRS Stockholm, den 30 augusti 2007 Strandvägen 5a P.O. Box 55670 SE-102 15 STOCKHOLM Phone: +46 8 5221 7200 Fax: +46 8 5221 7299 Org nr 556676-8742 www.allokton.se Stående lån 8,500000 Allokton I 2015 KÖPENHAMNS FONDBÖRS Stockholm, den

Läs mer

Extrem bostadsbrist bland Stockholms studenter

Extrem bostadsbrist bland Stockholms studenter Extrem bostadsbrist bland Stockholms studenter Innehåll Extrem bostadsbrist bland Stockholms studenter 2 Bostadsbristen i siffror 2 Läget i dag 2 Läget för studenter 3 Vad har byggts? 4 Varför just nu?

Läs mer

Ägardirektiv för Tidaholms Bostad AB

Ägardirektiv för Tidaholms Bostad AB Kommunfullmäktige Ärendenr: KS 2016/165 Fastställd: 2016-05-30 Reviderad: FÖRFATTNINGSSAMLING Ägardirektiv för Tidaholms Bostad AB 2/7 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Ägardirektiv för Tidaholms

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL ÅRSSTÄMMA 2011

VÄLKOMMEN TILL ÅRSSTÄMMA 2011 ÅRSSTÄMMA 2011 VÄLKOMMEN TILL ÅRSSTÄMMA 2011 AGENDA: En kort presentation av Wallenstam Resultat 2010 Wallenstamaktien Våra marknader Första kvartalet 2011 Framtida projekt Sammanfattning DET HÄR ÄR WALLENSTAM

Läs mer

Delårsrapport januari september 2012

Delårsrapport januari september 2012 Delårsrapport januari september 2012 Intäkterna ökade till 618 Mkr (579), en ökning med 7 procent. Den ekonomiska uthyrningsgraden för bostäder uppgick till 99 procent (99) och som helhet till 97 procent.

Läs mer

HSB Bostad. i ord och siffror

HSB Bostad. i ord och siffror HSB Bostad i ord och siffror HSB BOSTAD i ord och siffror 2014 1 Vår vision är att vi ska skapa framtidens bästa boende tillsammans med våra ägare // SKISSBILD // 2 HSB BOSTAD i ord och siffror 2014 innehåll

Läs mer

Samverkansuppdrag mellan Förvaltnings AB Framtiden, Fastighetsnämnden, Byggnadsnämnden och Trafiknämnden

Samverkansuppdrag mellan Förvaltnings AB Framtiden, Fastighetsnämnden, Byggnadsnämnden och Trafiknämnden Styrelsehandling nr 14 2017 02 10 Samverkansuppdrag mellan Förvaltnings AB Framtiden, Fastighetsnämnden, Byggnadsnämnden och Trafiknämnden Med utgångspunkt från Kommunfullmäktiges mål att Framtiden ska

Läs mer

Stångåstaden årsredovisning

Stångåstaden årsredovisning Stångåstaden årsredovisning 2013 FRIHET TRYGGHET OCH TRIVSEL SVERIGES NÖJDASTE KUNDER FÖR 5 ÅRET I RAD. (AKTIVBO) CIRKA 33 000 HYRESGÄSTER MER ÄN 18500 LÄGENHETER 4 200 STUDENTLÄGENHETER 35 BOSTÄDER I

Läs mer

Delårsrapport för perioden 1 januari 2013 30 juni 2013

Delårsrapport för perioden 1 januari 2013 30 juni 2013 Ockelbogårdar Aktiebolag Org nr 556528-6068 Delårsrapport för perioden 1 januari 2013 30 juni 2013 Innehåll Förvaltningsberättelse... 5 Resultaträkning... 7 Balansräkning... 8 Noter... 10 4 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Förvaltningsrapport. S v e n s k a B o s t a d s f o n d e n 1 A B. Svenska Bostadsfonden 1 Svalan. Svenska Bostadsfonden 1 Harsyran

Förvaltningsrapport. S v e n s k a B o s t a d s f o n d e n 1 A B. Svenska Bostadsfonden 1 Svalan. Svenska Bostadsfonden 1 Harsyran Förvaltningsrapport S v e n s k a B o s t a d s f o n d e n 1 A B Svenska Bostadsfonden 1 Harsyran Svenska Bostadsfonden 1 Svalan Svenska Bostadsfonden 1 Mörten 2007 Förvaltningsr apport - Fond 2 14 Svenska

Läs mer

Tjörns Bostads AB budgetdokument 2011

Tjörns Bostads AB budgetdokument 2011 Tjörns Bostads AB budgetdokument 2011 Tjörn Möjligheternas ö Ingress TBAB tillhandahåller bostäder för kommunens invånare, kommersiella lokaler samt lokaler för kommunens verksamheter. TBAB har en speciell

Läs mer

Bostadsförmedlingen har mycket att erbjuda er som är fastighetsägare. HITTA DIN HYRESGÄST ENKLARE MED HJÄLP AV OSS

Bostadsförmedlingen har mycket att erbjuda er som är fastighetsägare. HITTA DIN HYRESGÄST ENKLARE MED HJÄLP AV OSS Bostadsförmedlingen har mycket att erbjuda er som är fastighetsägare. HITTA DIN HYRESGÄST ENKLARE MED HJÄLP AV OSS VI VILL VARA ETT NAV PÅ HYRESMARKNADEN Stockholm växer så det knakar. Regionen utvecklas,

Läs mer

Strategi för Corporate Social Responsibility

Strategi för Corporate Social Responsibility Strategi för Corporate Social Responsibility Sammanfattning Stockholm stad är i stark tillväxt och har höga målsättningar för att utveckla en jämlik och hållbar stad. För att systematiskt styra bostadsbolagens

Läs mer

NYRENOVERAT SEXTIOTAL MED UTSIKT. Södertull, Södra Tullgatan 3

NYRENOVERAT SEXTIOTAL MED UTSIKT. Södertull, Södra Tullgatan 3 NYRENOVERAT SEXTIOTAL MED UTSIKT Södertull, Södra Tullgatan 3 3 Nyrenoverat på Södertull I ett av Malmö Citys bästa lägen kan vi erbjuda effektiva och representativa kontorslokaler i ett klassiskt sextiotalshus

Läs mer

Välkommen! Fabege Bokslutskommuniké 2011

Välkommen! Fabege Bokslutskommuniké 2011 Välkommen! Fabege Bokslutskommuniké 2011 Hammarby Sjöstad Stockholms innerstad Solna Utfall 2011 Utfall Mål Nettouthyrning + 130 Mkr >100 Mkr Förädlingsbidrag = 418 Mkr 300 Mkr Transaktionsbidrag = 173

Läs mer

Strategi för SLU:s fastighetsförvaltning

Strategi för SLU:s fastighetsförvaltning 1(4) Dnr SLU ua.2014.1.1.1-1814 STYRANDE DOKUMENT Sakområde: Lokaler och fastigheter Dokumenttyp: Måldokument/strategi Beslutsfattare: Styrelsen Avdelning/kansli: Infrastruktur Handläggare: Anders B. Lundh

Läs mer

Ekonomisk analys LKF. Real estate Management

Ekonomisk analys LKF. Real estate Management Ekonomisk analys LKF Marknad Lunds Kommun Uthyrningsgrad bostäder 99,93% 6 500 aktivt sökande i bokön, 17 300 passivt sökande Kötider Centrala Lund: Lunds ytterområden: Orter utanför Lunds stad: 4-15 år

Läs mer

SocialdemoKraterna. Protokollsutdrag. Socia~ ~,år:.möte 140315. . (}Jmm~~BaWt!st(!.rlutnd Ak-styrelsen hirnrer morronen. till motionen i sin helhet.

SocialdemoKraterna. Protokollsutdrag. Socia~ ~,år:.möte 140315. . (}Jmm~~BaWt!st(!.rlutnd Ak-styrelsen hirnrer morronen. till motionen i sin helhet. I i SocialdemoKraterna Protokollsutdrag Socia~ ~,år:.möte 140315 13 OO~il"er en förändring av Lule:isoosmdspo1itlli.. (}Jmm~~BaWt!st(!.rlutnd Ak-styrelsen hirnrer morronen. till motionen i sin helhet.

Läs mer

Fastighets AB Balder (publ)

Fastighets AB Balder (publ) Fastighets AB Balder (publ) Bolagspresentation, november 2014 Balder i korthet Noterat 2005 62 % kommersiella fastigheter 38 % bostadsfastigheter Fastighetsvärde ca 34,5 Mdkr Ekonomisk uthyrningsgrad 95

Läs mer

Dokumentnamn: Ägardirektiv för Östersundshem AB Sida: 1(5)

Dokumentnamn: Ägardirektiv för Östersundshem AB Sida: 1(5) Dokumentnamn: Ägardirektiv för Östersundshem AB Sida: 1(5) ÄGARDIREKTIV för Bolag: Adress: 556528-1648 Östersundshem AB samt övriga bolag i koncernen Rådhusgatan 29, 831 35 ÖSTERSUND Bolags- Antagen av

Läs mer

Öppen planlösning Gemensam reception. Konferensanläggning. i huset. Nacka Strand. Augustendalsvägen 7, pl 5, 830 kvm

Öppen planlösning Gemensam reception. Konferensanläggning. i huset. Nacka Strand. Augustendalsvägen 7, pl 5, 830 kvm Konferensanläggning i huset Öppen planlösning Gemensam reception Nacka Strand Augustendalsvägen 7, pl 5, 830 kvm LOKALEN Effektiv kontorslokal i ett plan Kontorsyta 830 kvm Antal arbetsplatser 49 Välkommen

Läs mer

Delårsrapport Januari september 2008

Delårsrapport Januari september 2008 Delårsrapport Januari september 2008 Hyresintäkterna ökade med 10 % till 2 341 (2 124) Mkr. Kontrakterad årshyra ökade till 3 660 Mkr och översteg redovisad årshyra 3 091 Mkr med 18 %. Vakansgraden minskade

Läs mer

Förvärva, Utveckla och Förvalta

Förvärva, Utveckla och Förvalta Presentation bolagsstämma 27 april 2007 Förvärva, Utveckla och Förvalta kommersiella fastigheter i regioner med god tillväxt företrädesvis i södra Sverige. Bakgrund Active Properties koncernen bildas i

Läs mer

Hyresbostäder i Karlskoga AB 1(9) Delårsrapport 2006-01-01-2006-08-31

Hyresbostäder i Karlskoga AB 1(9) Delårsrapport 2006-01-01-2006-08-31 Hyresbostäder i Karlskoga AB 1(9) Delårsrapport 2006 Hyresbostäders hemsida har vunnit priset Guldvivan för bästa webbplats 2005. (www.hyresbostader-karlskoga.se). På styrelsens uppdrag avger verkställande

Läs mer

Statistikinfo. Personer med utländsk bakgrund ökade med 766 i Linköpings kommun 2011

Statistikinfo. Personer med utländsk bakgrund ökade med 766 i Linköpings kommun 2011 Linköpings kommun Statistik & Utredningar Statistikinfo 2012:04 Personer med utländsk bakgrund ökade med 766 i Linköpings kommun 2011 Linköpings kommun hade totalt 147 334 invånare vid årsskiftet 2011/2012.

Läs mer

Aktieägarbrev hösten 2009 Offentliga Fastigheter Holding I AB

Aktieägarbrev hösten 2009 Offentliga Fastigheter Holding I AB Aktieägarbrev hösten 2009 Offentliga Fastigheter Holding I AB > 1 700 aktieägare i Norge > 700 aktieägare i Sverige Etatbygg Holding II AS (Norge) Offentliga Fastigheter Holding I AB (Sverige) Regementsfastigheter

Läs mer

Delårsrapport för perioden 1 januari 2014 30 juni 2014

Delårsrapport för perioden 1 januari 2014 30 juni 2014 Ockelbogårdar Aktiebolag Org nr 556528-6068 Delårsrapport för perioden 1 januari 2014 30 juni 2014 Innehåll Förvaltningsberättelse... 5 Resultaträkning... 7 Balansräkning... 8 Noter... 10 4 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Intresse trygghetsboende Göteborgs Stad

Intresse trygghetsboende Göteborgs Stad Intresse trygghetsboende Göteborgs Stad RAPPORT DECEMBER 0 David de Courcy ScandInfo Marketing Research, Pnr: Innehållsförteckning Inledning Bakgrund och syfte Målgrupp och metod Frågeområden Delgrupper

Läs mer

Statistikinfo 2016:03

Statistikinfo 2016:03 Statistikinfo 1:3 Arbetslöshet i Linköpings kommuns stadsdelar 1 Den öppna arbetslösheten minskade i 1 av stadsdelar mellan 15 och 1. Den totala arbetslösheten i mars 1 (inklusive personer i program med

Läs mer