EN TIDNING FRÅN KYRKANS AKADEMIKERFÖRBUND NR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "EN TIDNING FRÅN KYRKANS AKADEMIKERFÖRBUND NR"

Transkript

1 Kyrkfack EN TIDNING FRÅN KYRKANS AKADEMIKERFÖRBUND NR KTR: Stöd vid arbetsbrist och ohälsa TEMA Försäkringar LENA MANGELL: Inre trygghet hänger ihop med självkänsla KYRKA vann nytt mål i AD Försäkringar genom livet: Att bygga trygghet

2 TEMA NR 6/14 FÖRSÄKRINGAR VI ARBETAR PÅ KANSLIET VIBEKE HAMMARSTRÖM Kanslichef ROBERT SVEC Förbundsjurist LENNART HÅKANSSON Kommunikatör KRISTINA HARRISON Ekonomi, IT & Utbildningsadministratör LENA FORSBERG Handläggare medlemsregistret SOFIE TILLGREN Handläggare medlemsregistret JOHAN LAUTMANN Kretsordförande, Uppsala stiftskrets ANNA-CARIN GABELIC Kretsordförande, Linköpings stiftskrets CHRISTER EDVINSON Kretsordförande, Skara stiftskrets ANGELINA BACKMAN Kretsordförande, Strängnäs stiftskrets ELISABETH HÅRD AF SEGERSTAD Kretsordförande, Västerås stiftskrets BRITT-MARIE LEION Kretsordförande, Växjö stiftskrets MIA MÖLLER Kretsordförande, Lunds stiftskrets ANNA-LISA SAAR Kretsordförande, Göteborgs stiftskrets PERNILLA ROSIN Kretsordförande, Karlstads stiftskrets KONTAKT MED KANSLIET Du får kontakt med kansliet på eller via vår växel Du kan även besöka vår hemsida; ÄNDRING AV MEDLEMSUPPGIFTER Dina medlemsuppgifter ändrar du på eller via e-post till eller FRÅGOR KRING MEDLEMSKAPET Kontakta Lena eller Sofie på medlemsregistret. Du når dem säkrast mellan måndag till fredag: Vill du ha facklig rådgivning? Du är som medlem välkommen att kontakta dina lokala förtroendevalda. Deras kontaktuppgifter hittar du här eller på hemsidan STEN BYLIN Kretsordförande, Härnösands stiftskrets MARTIN STEINVALL Kretsordförande, Luleå stiftskrets KENT ÖSTERDAHL Kretsordförande, Visby stiftskrets NILS-HENRIK NILSSON Kretsordförande, Stockholms stiftskrets MARIA HAMMARSTRÖM Kontaktperson, 14:e kretsen ANN-KATRIN BOSBACH Kretsordförande, Utlandskretsen Kyrkfack ges ut av Kyrkans Akademikerförbund Box 30078, Stockholm Besöksadress Mariedalsvägen 4 Stadshagen telefon telefax Ansvarig utgivare Bror Holm mobiltelefon Redaktion Ann Thörnblad mobiltelefon Redaktionsråd Bror Holm Daniel Lindén Annika Svensson Vibeke Hammarström Lennart Håkansson Ann Thörnblad Redaktör och Grafisk form Ann Thörnblad Text och foto där ej annat anges Omslagsbild Magnus Aronson Adressändringar Tryck Elanders Sverige, 2014 ISSN Utgivningsplan nr 1/15-21 februari 2015 Annonser d.a. media Kontakt Agneta Kempe Erneberg mobiltelefon /1 färg :- 1/1 s/v 9 000:- 1/2 färg 6 500:- 1/2 s/v 5 000:- 1/4 färg 3 500:- 1/4 s/v 2 500:- 2 KYRKFACK 6/14

3 LEDAREN Försäkringar handlar om trygghet Om du sedan drabbas av arbetslöshet finns vår inkomstförsäkring där och hjälper dig i 200 dagar. Om du drabbas av sjukdom stöttar vi dig under rehabiliteringen genom att bevaka att arbetsgivaren uppfyller sina skyldigheter gentemot dig. DETTA NUMMER AV KYRKFACK HANDLAR OM försäkringar. Men vi kunde lika gärna säga att det är en tidning om trygghet. Försäkringar handlar ju om trygghet. En trygghet eller en förvissning om att du får hjälp när oturen eller olyckan är framme. I detta nummer av Kyrkfack kan du läsa om olika typer av försäkringar. Det finns avtalsförsäkringar som kallas så för att det är KyrkA som sluter avtal om innehållet i dem med arbetsgivarorganisationen. Det är viktiga försäkringar som handlar om de situationer i livet vi helst inte vill tänka på; sjukdom, dödsfall och arbetsskador. LÄS OM DE MEDLEMSFÖRSÄKRINGAR DU KAN teckna som medlem i KyrkA. En medlemsförsäkring ger dig fördelar du inte kan få som privatperson. Priserna är pressade då ett kollektiv är kunden. Likaså är inträdesvillkoren mindre krävande. Vad gäller en äldre seniorförsäkring hade KyrkA under 1970-talet förhandlat fram så förmånliga villkor att våra medlemmar betalat ett underpris i flera år. Tyvärr höll inte längre den låga premien utan denna höjdes i höstas. Läs mer om detta som berör 117 seniorer. Bland annat av detta skäl undersöker KyrkA möjligheten att erbjuda en tredje variant av seniorförsäkring. I TIDNINGEN BESKRIVS ÄVEN DET STÖD DU KAN få via en annan kollektivavtalad trygghet, nämligen Kyrkans Trygghetsråd. Här finns mer hjälp och stöd att få vid arbetslöshet på grund av arbetsbrist och ohälsa. Genom Kyrkans Trygghetsråd kan du till exempel få tillgång till en egen coach, du kan få hjälp att studera under fyra terminer men inte minst kan du i 300 dagar få ekonomiskt stöd utöver a-kasseersättningen vid arbetslöshet. Sist men inte minst berättar vi om en av de medlemsförmåner som ingår i ditt medlemskap i Kyrkans Akademikerförbund, nämligen inkomstförsäkringen. KyrkAs inkomstförsäkring är mycket generös och du betalar inget extra för den. Under året har vi förhandlat fram ett nytt avtal med en annan försäkringsgivare med samma förmånliga villkor men till ett betydligt lägre pris. Som medlem i KyrkA har du den bästa inkomstförsäkringen. Det ger dig en trygghet om du skulle drabbas av arbetslöshet och inte kan få ersättning från Kyrkans Trygghetsråd. ATT VARA MEDLEM I KYRKANS AKADEMIKERFÖRbund innebär en trygghet. Om du hotas av arbetslöshet, bevakar vi att dina rättigheter tas tillvara och att den bästa möjliga lösningen förhandlas fram. I vissa fall driver vi ditt ärende ända upp till Arbetsdomstolen. Om du sedan drabbas av arbetslöshet finns vår inkomstförsäkring där och hjälper dig i 200 dagar. Om du drabbas av sjukdom stöttar vi dig under rehabiliteringen genom att bevaka att arbetsgivaren uppfyller sina skyldigheter gentemot dig. FÖR DET GÅNGNA ÅRET VILL JAG TACKA DIG SOM är medlem i Kyrkans Akademikerförbund, alla förtroendevalda och anställda i förbundet. Jag vill tacka Saco och Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation för gott samarbete. Jag vill också hälsa KyrkAs nya kanslichef, Vibeke Hammarström, välkommen till sin nya tjänst. Jag vill önska alla en God Jul och ett gott Nytt År! BROR HOLM FÖRBUNDSORDFÖRANDE KYRKFACK 6/14 3

4 FÖRSÄKRINGAR Våra försäkringar ger trygghet och ekonomiskt stöd Vi har olika behov av försäkringar under livet och de speglar delvis vår livssituation. En del av våra försäkringar är reglerade enligt lag, andra har kommit till genom förhandlingar i vårt kollektivavtal, några väljer vi själva beroende på hur vårt boende t ex ser ut och sedan har vi medlemsförsäkringarna. De lagstadgade försäkringarna ger ett ekonomiskt skydd i olika situationer då inkomsten upphör eller minskar. Vilka ersättningar försäkringarna ger beror på den försäkrades ålder och anställningsförhållanden. DE HÄR FÖRSÄKRINGARNA HAR ALLA RÄTT TILL ENLIGT SOCIALFÖRSÄKRINGS- BALKEN Sjukpenning Rehabiliteringspenning Sjukersättning/aktivitetsersättning Garantiersättning till sjukersättning/ aktivitetsersättning Graviditetspenning Föräldrapenning Tillfällig föräldrapenning Livränta vid invaliditet Livränta vid dödsfall 4 KYRKFACK 6/14 Vissa kostnadsersättningar Omställningspension A nkepension Barnpension Garantipension Efterlevandestöd till barn Inkomstpension Premiepension Tilläggspension (ATP + folkpensionstillägg) Premiepension till efterlevande Garantipension LAGEN OM SJUKLÖN Sjuklön Försäkringar enligt kollektivavtal Medlemmar i Kyrkans Akademikerförbund omfattas av kollektivavtal. Det garanterar en bra trygghet. I kollektivavtalet finns rätten till semester, pension och föräldraledighet reglerad. Kollektivavtalet reglerar också hur lönen ska sättas och ersättning för obekväm arbetstid. Genom kollektivavtal är du försäkrad bland annat vid sjukdom, arbetsskada och dödsfall. Dessa försäkringar har KyrkA förhandlat fram och slutit avtal om med arbetsgivaren. VARJE ENSKILD ARBETSGIVARE ÄR SKYL- DIG ATT TECKNA: Avtalsgruppsjukförsäkring (AGS-KL). Kompletterar den sjukpenning som du har rätt till enligt socialförsäkringsbalken Avgiftsbefrielseförsäkring Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA-KL) Ger kompletterande ersättning till det som Socialförsäkringsbalken ger dig vid arbetsskada Tjänstegrupplivförsäkring (TGL-KL)

5 FÖRSÄKRINGAR ILLUSTRATION ANNA GUNNESTRÖM En avtalsförsäkring som ger ett ekonomiskt skydd till efterlevande vid dödsfall KollektivAvtalad Pension (KAP-KL) Se nr 5/14 av Kyrkfack Om en arbetsgivare, som är skyldig att teckna en försäkring inte har gjort det, finns det en garantibestämmelse. Den innebär att du eller dina efterlevande ändå alltid har rätt till ersättning enligt försäkringsvillkoren. Medlemsförsäkringar KyrkA har förhandlat fram förmånliga försäkringar för dig som medlem. Eftersom riskerna fördelar sig på så många blir premierna låga och inga intyg behövs till gruppförsäkringen, som du dessutom får gratis de första tre månaderna. I den ingår livförsäkring, förtidskapital, sjukförsäkring och en olycksfallsförsäkring. Du kan även komplettera grundförsäkringarna med tillval i form av högre livsbelopp, utökat invaliditetstillägg, inkomstförsäkring och barn- och gravidförsäkring samt medförsäkra make/ sambo/registrerad partner. Läs mer om medlemsförsäkringen hos Förenade Liv. I ditt medlemskap ingår en av marknadens bästa inkomstförsäkringar. Nytt från och med 1 januari 2015 är att KyrkA nu har tecknat avtal med Förenade Liv i stället för Bliwa, som tidigare har administrerat inkomstförsäkringen. Läs mer om den på sid 13. Hemförsäkring Medlemmar i Kyrkans Akademikerförbund kan teckna en förmånlig hemförsäkring i Folksam. Försäkringen är beloppslös vilket innebär att det inte finns någon övre gräns för ersättning av lösegendom i bostaden. Läs mer om hemförsäkringen på nästa sida. Vill du försäkra dig innan du väljer? På Konsumenternas vägledning om bank och försäkring kan du jämföra priser mellan olika försäkringar och försäkringsbolag. Läs mer på KYRKFACK 6/14 5

6 FÖRSÄKRINGAR uppriktigt förvånad att skillnaden var så stor! Hon jämförde likvärdiga försäkringar och skillnaden var 20 procent, mellan den dyraste och mest förmånliga, eller kr på ett år. Pengar som hon nu kan använda till annat. Jag har inte brytt mig om att undersöka olika försäkringsalternativ tidigare, men nu fick jag en praktisk anledning i och med flytten. Jag tror att de flesta av oss ligger kvar hos försäkringsbolag som vi har haft länge och intalar oss att skillnaderna inte är så stora. Det faktum att det skilde så mycket i pris har inspirerat Annika Svensson att också se över sin olycksfallsförsäkring. Tidigare betalade hon drygt 100 kr i månaden för den, nu ligger premien i stället på 40 kronor för motsvarande skydd. Vilken betydelse har det att vara försäkrad? Det har en stor psykologisk betydelse och ger en trygghet i fall något skulle hända. Bara någon vecka efter att min sambo och jag hade tecknat hemförsäkringen i Folksam, och satt och åt frukost, hörde vi på radio att ett av sommarhusen i närheten hade brunnit ner till grunden. Vi känner den personen som har blivit av med sin stuga, så det blev en otäck bekräftelse på hur viktigt det är att vara försäkrad. Tryggheten är alltså viktig men det finns också en solidarisk tanke Annika Svensson jämförde försäkringar Det blev en aha-upplevelse TEXT ANN THÖRNBLAD Det var en aha-upplevelse att upptäcka hur förmånlig medlemsförsäkringen i Folksam är. Det ger ytterligare ett mervärde till att vara medlem i KyrkA, säger Annika Svensson, 2:e vice ordförande i förbundsstyrelsen. 6 KYRKFACK 6/14 FOTO MAGNUS ARONSON I början av hösten blev hon sambo och flyttade från en hyreslägenhet till ett hus utanför Göteborg och i samband med det gjorde hon en marknadsundersökning och jämförde olika bolags hemförsäkringar. Jag ringde först till det bolag där jag varit kund länge, men ville samtidigt höra mig för med Folksam, eftersom KyrkA har en medlemsförsäkring hos dem. Jag ville ha den mest kompletta hemförsäkringen, och jämförde motsvarande i olika bolag, och blev med att vara försäkrad. Det är av samma anledning som jag är med i hyresgästföreningen, i KyrkA och i Svenska kyrkan. Tillsammans blir vi starka. Vad lägger du i ordet försäkring förutom den direkta betydelsen? Det är ett löfte som är positivt laddat. Att vara medlem i en fackförening är också en form av försäkring, det finns en möjlighet att få hjälp om du skulle behöva råd och stöd.

7 FÖRSÄKRINGAR Vad betyder det att vara försäkrad? TEXT ANN THÖRNBLAD JOHAN LAUTMANN KRETSORDFÖRANDE, UPPSALA Vad tänker du när jag säger försäkringar? Spontant på något som är ganska tråkigt och något som jag inte tänker på så mycket. Men samtidigt är det jättebra att de finns. De ger en ekonomisk och psykologisk känsla av trygghet i livets alla skeden Gör du medvetna val av dina privata försäkringar? Nyligen såg jag över min hemförsäkring och bytte bolag. Det kommer jag att tjäna 2000 kronor om året på. Men jag är ju van att föhandla, så det är klart att det har jag nytta av i de här lägena också! MIA MÖLLER KRETSORDFÖRANDE, LUND Vad betyder KyrkAs medlemsförsäkringar? Att vi nu har marknadens bästa inkomstförsäkring är i sig rekryterande. De flesta av oss kommer aldrg behöva använda den, men om du hamnar i arbetslöshet är det en väldigt viktig ekonomisk uppbackning och medlemsförmån. Gör du medvetna val av dina privata försäkringar? Ja, nu har jag förhandlat med mitt försäkringsbolag och fick ner premierna till en lägre nivå. Så jag tjänade på att ligga kvar med alla försäkringar i ett bolag och använda mitt fackliga medlemskap till att få en premiesänkning. Vad betyder det psykologiskt att vara försäkrad? Vi har ett skydd för fler av de oförutsedda situationerna i livet. Det skapar lite mer trygghet och kan ge oss större valfrihet i livet. KOMMINISTER kritiseras av domkapitlet Domkapitlet i Luleå stift riktar kritik mot två präster i Gällivare på vilket sätt de bemött sin kvinnliga kollega, men avskriver ändå ärendet. Komministern Anna Fjällborg i Gällivare-Malmberget anmälde kyrkoherde Mats Rönndahl och komminister Nicklas Larsson för kränkande särbehandling och diskriminering. Domkapitlet menar att de anmälda prästerna inte har begått något brott mot kyrkoordningen. Men domkapitlet ifrågasätter heller inte anmälarens uppgifter. Komminister Niklas Larsson ska ha sagt att han inte kan acceptera Anna Fjällborg som präst, för att hon är kvinna. Under utredningen har han emellertid förklarat sig beredd att helt tjänstgöra med andra prästvigda, oavsett kön. Det har inte heller uppkommit någon situation där han vägrat tjänstgöra tillsammans med Anna Fjällborg, skriver domkapitlet. Komminister Niklas Larsson kritiseras ändå av domkapitlet. Genom sina uttalanden har han gett uttryck för en ämbetssyn som inte är förenlig med Svenska kyrkans ordning, menar domkapitlet Vad gäller kyrkoherden anser domkapitlet att det främst handlar om arbetsledning, vilket inte är en fråga för domkapitlet. Kritik kan riktas mot kyrkoherden för hur han har hanterat situationen. Trots olämpligt agerande har han inte brutit mot kyrkoordningen, säger domkapitlet i sitt beslut. KYRKFACK 6/14 7

8 FÖRSÄKRINGAR Premien för Förenade Livs frivilliga grupplivförsäkring 8080 höjs vid årsskiftet. Från den 1 januari kostar den 220 kronor per månad mot tidigare 126. Det har styrelsen i Förenade Liv beslutat. Höjning av seniorförsäkring GRUPPLIVFÖRSÄKRINGEN 8080 ERBJÖDS KYRKAS MEDLEMMAR under många år och var då en av de mest förmånliga på marknaden. Nu höjs alltså premien kraftigt från årsskiftet. Orsaken är att livförsäkringen under en lång period varit alltför förmånlig och därför gått med förlust. Premierna har inte täckt de utgifter som Förenade Liv har för att betala ut ersättningar till förmånstagarna. Många medlemmar har varit i kontakt med KyrkA och är upprörda över att premien på deras frivilliga livförsäkring höjs från årsskiftet. Premien höjs den 1 januari 2015 med 67 procent för seniorer som har en grupplivförsäkring inom avtal Idag rör denna försäkring endast 117 av våra medlemmar. Även om det är ett litet antal så är höjningen lika kännbar för varje individ som berörs, säger kanslichef Vibeke Hammarström. Vi är väldigt besvikna över denna kraftiga höjning av premien som slår så hårt mot en av våra medlemsgrupper. Vi har varit i kontakt med Förenade Liv som uppger att bakgrunden är att försäkringen inte bär sig och därför kommer denna kraftiga höjning. Tyvärr är höjningen alltför plötslig och alltför radikal. En successiv höjning hade varit att föredra, säger förbundsordförande Bror Holm. Ett förslag - höja successivt Vibeke Hammarström har varit i kontakt med Sture Nordh, Förenade Livs styrelseordförande, för att be honom lyfta frågan i Förenade Livs styrelse igen. Vi förstår att de måste höja premien men ett förslag från KyrkAs sida är att höja premien mer successivt. Till exempel med 33 procent i år och resterande nästa år. Nordh har lovat att frågan ska behandlas av deras styrelse igen och han beklagar djupt att detta har hänt men kan inte lova att det är möjligt att göra något åt höjningen i dagsläget, säger Vibeke Hammarström. Inget sparande Det är angeläget att vi upplyser våra medlemmar om att denna försäkring bara gäller för ett år i taget. Från de samtal vi har fått förstår vi att några har uppfattat det som att de betalat in på försäkringen såsom de skulle ha gjort till ett sparande. Men den är precis som en bilförsäkring. Du är bara försäkrad så länge försäkringen gäller och har du inte fått ut någon ersättning så har du ändå betalat för det skydd du haft om något skulle ha inträffat, säger Bror Holm. Som läsare av Kyrkfack får du detta speciella läsarerbjudande. Uppge reskoden KYRKFACK vid beställning så får du automatiskt rabattpriset. Herrgårdssemester nära Vänern 3 dagar på 4-stjärnig herrgård i Vargön Ronnums Herrgård Ronnums Herrgård När du kommer körande genom allén möter du synen av den ståtliga herrgården byggd på 1700-talet, vackert belägen i en härlig park och gårdsmiljö. En semester på denna 4-stjärniga herrgård är svensk tradition och nostalgi i kombination med stråk av modern lyx och välbehag. Ankomst: Fredagar t.o.m. 19/ och i perioden 9/1-12/6, måndagar till onsdagar i perioden 15/6-26/8, samt valfri i perioderna 6-20/2, 2-4/4, 14-15/5 och 22-23/ Beställning: eller tel Öppet vardagar kl Barnrabatt vid 2 betalande vuxna. Avbeställningsskydd kan köpas till. Expeditionsavgift på 89:- tillkommer. Pris per person i dubbelrum 1.499:- Pris utan reskod 1.649:- Barnrabatt 1 barn 0-5 år gratis. 1 barn 6-14 år ½ priset. 2 övernattningar 2 x frukostbuffé 2 x eftermiddagskaffe 1 x 2-rätters middag 1 x 3-rätters middag I perioden 28/11-21/12 ersätts middagarna av en varmrätt fredag kväll och ett stort julbord lördag kväll Extranatt m. frukostbuffé 399:- Reskoden: Kyrkfack Teknisk arrangör: 8 KYRKFACK 6/14

9 FÖRSÄKRINGAR Det är en väldig försämring Jag känner mig lurad av den här kraftiga höjningen. Det här skulle vara min försäkring på gamla dar och något som faller ut när man dör, säger Gösta Nilsson som är en av KyrkAs medlemmar som drabbats av Förenade Livs premiehöjning av grupplivförsäkring Gösta Nilsson blev medlem i dåvarande Prästförbundet under studietiden Han prästvigdes 1967 och arbetade under flera år som komminister i Växjö stift blev han kyrkoherde i Vimmerby pastorat och arbetade där till och med pensionen år Jag tecknade grupplivförsäkringen för mig och min fru när jag gick med i förbundet, för den skulle vara så förmånlig. För några månader sedan kom det ett brev från Förenade Liv där de, utan förvarning, informerade om den här kraftiga höjningen av premierna. Jag reagerade väldigt starkt och ringde KyrkA för att klara ut vad som var orsaken till den här höjningen, säger han. Kunde inte stå kvar på samma belopp Gösta Nilsson tvingades konstatera att det inte fanns någon ekonomisk Gösta Nilsson är en av de 117 medlemmar som berörs av höjningen. möjlighet för honom och hans fru att stå kvar på samma försäkringsbelopp. Det hade alltså inneburit en drastisk höjning av premien för paret från 252/mån till 420 kronor. I stället har han valt betala samma månadsbelopp som tidigare, 252 kronor/mån, till priset av ett sänkt försäkringsbelopp på kronor. Det är en väldig försämring som inte är acceptabel. Men som pensionär tvingas du väga kostnader mot varandra. I 15 år, sedan jag lämnade min kyrkoherdetjänst. har jag betalat premien i tron att ett belopp, för närvarande kronor, skulle falla ut när man går bort. Jag känner mig lurad på de pengarna, med denna omfattande höjning av premien och sänkning av föräskringsbeloppet med kronor! avslutar Gösta Nilsson. TEXT ANN THÖRNBLAD De försäkrade har 3 alternativ Inom Kyrkans Akademikerförbund är det 117 medlemmar som berörs av detta. Majoriteten av medlemmarna som har en nyare seniorförsäkring berörs alltså inte. KyrkA beklagar att några medlemmar på det här viset drabbas och har påtalat detta för försäkringsbolaget Förenade Liv. De försäkrade erbjuds tre alternativ: Bilden visar på de tre olika alternativen där det tydligt framgår hur premien styr försäkringsbeloppet. 1. Höjd premie till 210 kronor per månad och ett försäkringsbelopp på 0,5 prisbasbelopp. 2. Ett fast försäkringsbelopp på kronor och en månadskostnad på 198 kronor. 3. Samma månadskostnad som idag, 126 kronor, och ett sänkt försäkringsbelopp på kronor. KYRKFACK 6/14 9

10 FÖRSÄKRINGAR Inre trygghet hänger ih Det är vilsamt att vara med en person med god självkänsla, menar psykologen och organisationskonsulten Lena Mangell. För en sådan person är ofta generös, har inga problem med att dela med sig och känner sig inte hotad för mindre saker. Inre trygghet hänger ihop med en god självkänsla, säger hon. 10 KYRKFACK 6/14

11 FÖRSÄKRINGAR op med självkänsla HON DEFINIERAR INRE TRYGGHET MED EN fördjupad självinsikt och att våga gå lite utanför trygghetszonen och utmana sig själv. Den som har en god självkänsla känner också sig själv, står upp för sig själv, accepterar sig själv och äger en självrespekt. Orden jag vet inte vad jag vill har jag hört i många år från människor oavsett om de är unga eller befinner sig mitt i livet. Många gånger är den enkla förklaringen att du inte har satt dig ner och reflekterat över svaret. Psykologen Nathaniel Branden har sagt; Självkänslan är det rykte vi har inom oss själva. Det är den grundinställning vi har till oss själva. Man kan säga att den goda självkänslan är som ett inre ankare som gör dig tung i botten och att du känner dig trygg med vem du är - du är snäll mot dig själv. Du ser till att dina behov tillfredsställs och vågar sätta gränser mot andra, säger Lena Mangell. Du får ha en dålig dag utan att du känner skuld och accepterar dig själv med både dina framsidor och baksidor. Du ställer rimliga krav på dig själv och definitionen är att du duger som du är och har ett värde i sig utan att behöva bevisa det genom prestation, säger Lena Mangell när vi pratas vid en förmiddag i november. Hon befinner sig mitt emellan två möten och ska snart träffa en klient för att titta på hans livslinje och livsmönster. Chefer, team & medarbetare Lena Mangell har arbetat som psykolog, terapeut och organisationskonsult i 24 år och arbetar med både chefer, team och medarbetare inom både näringslivet, myndigheter och ideella organisationer. Hon möter människor framförallt vid avveckling, utveckling och utbildning och som en röd tråd löper det personliga ledarskapet. Att som ledare eller medarbetare ha en god självkänsla och ett bra självförtroende bidrar till ett bra klimat på arbetsplatsen. Att skaffa sig självinsikt och ta reda på vem jag är och vad jag vill höjer självkänslan. En bra början är att utgå ifrån sig själv och sina värderingar som gör att du bli trygg i dig själv som ledare och medarbetare, säger Lena Mangell. Vad vill jag? När hon möter ledare och medarbetare i sina kontakter arbetar hon ofta utifrån en metod där de tillsammans tittar på hur livet ser ut. Vilken plats de ger hälsa, fritid, arbete och relationer och insikten om hur det ena området påverkar det andra. Vi pratar om värderingar, hur man vill leva sitt liv och gör så småningom en handlingsplan där du får reflektera över dig själv och sätta upp mål. Vad vill jag? Vad kan jag bidra med? Orden jag vet inte vad jag vill har jag hört i många år från människor oavsett om de är unga eller befinner sig mitt i livet. Många gånger är den enkla förklaringen att de inte har satt sig ner och reflekterat över svaret. En kartläggning kan hjälpa dig att få syn på dina värderingar och vad som är viktigt för dig. När värderingar och livsval stämmer överens upplever vi livet som meningsfullt. Större krav på initiativ Idag lever vi i ett samhälle som i högsta grad är föränderligt och en fast anställning är inte lika med den säkerhet som den utgjorde för tjugo år sedan. Utvecklingen genom bland annat tekniska lösningar, bidrar också till att yrken spelar ut sin roll medan andra yrken tillkommer. Hur påverkas vi av den ökade rörligheten? Idag behöver vi sälja vår egen kompetens och personlighet i allt högre grad. Det ställer större krav på vår initiativförmåga och förmågan att ta ett personligt ansvar för vår egen utveckling. Jag var tio år på Ericsson, och när det blev stora förändringar reagerade många som varit där i år med passivitet och satt bara och väntade. Det är delvis en läggningsfråga men det handlar också om att få syn på vad du är bra på och hur du kan komma vidare. När jag möter människor i samtal och de långsamt upptäcker sig själva börjar de hända saker och de tar initiativ i en större utsträckning, säger Lena Mangell. Trygghet på arbetsplatsen Men för att vi ska kunna utvecklas och bli mer av oss själva är vi också beroende av en viss trygghet. En grund att kunna utgå ifrån och spela ifrån. Ett bra och tydligt ledarskap ser Lena Mangell som en viktig faktor till hur man skapar trygghet på en arbetsplats. Chefen är den person som sätter normen på arbetsplatsen. Ett empatiskt, fokuserat ledarskap med tydliga mål som talar om vart vi är på väg och där vars och ens roll och ansvarsområde är tydligt formulerat skapar ett tryggt FORTS NÄSTA SIDA KYRKFACK 6/14 11

12 FÖRSÄKRINGAR För den som behöver mycket trygghet kan utmaningen ligga i att våga göra nya saker utan livrem och hängslen. Medan den som är väldigt risktagande kan behöva stanna upp och fundera över konsekvenserna. Om jag utsätter mig för det här äventyret - hur påverkar det då min familj och människor omkring mig? klimat. I det ingår också att ha tydliga riktlinjer, policys och värderingar som kommuniceras; Vad är viktigt här och hur beter vi oss mot varandra? En dålig, labil chef stressar i stället en organisation och ger utlopp för informella ledarskap och skitsnack i korridorerna. För några år sedan, år 2007, kom David Eberhards I trygghetsnarkomanernas land där han menade att vi svenskar har ett överdrivet behov av kontroll av alla möjliga och omöjliga faror och att det i praktiken skapar mer rädsla och gör oss livsoförmögna. Han slängde onekligen in en brandfackla i den allmänna debatten och många blev provocerade. Men kan en överdriven trygghet där vi blir alltför beroende av säkerhet gör oss rädda för att leva? Om du kommer från en uppväxtmiljö där du har varit med om traumatiska saker som inte har bearbetats kan det ta sig uttryck i ett stort kontrollbehov. Det kan vara ett sätt att hantera oro och ångest. Men det motsatta förhållandet kan också råda har du blivit överbeskyddad som barn kan det leda till att du blir väldigt rädd för allt möjligt. 12 KYRKFACK 6/14 Rädslan kan vara både vår beskyddare och vår begränsare. Den skärper i bästa fall våra sinnen och får oss att handskas försiktigt, när situationen kräver det, så att vi reagerar och skyddar oss från adekvata faror. Men den kan också hindra oss från att pröva nya saker och hämma kreativa processer. Rädslor kan skydda oss från ormar och farliga situationer som vår reptilhjärna reagerar instinktivt på. Rädsla till en viss gräns är sund, men rädslan kan också hindra dig från att ta steg som du längtar efter. Hur skapa balans mellan trygghet och förändring? Det är lite av en personlighetsfråga, En del människor är väldigt trygghetsberoende medan andra kan hamna i väldigt farliga situationer för att de är för riskbenägna. Vissa får ju kickar av adrenalinpåslag och av att utsätta sig för extrema situationer. För den som behöver mycket trygghet kan utmaningen ligga i att våga göra nya saker utan livrem och hängslen. Medan den som är väldigt risktagande kan behöva stanna upp och fundera över konsekvenserna. Om jag utsätter mig för det här äventyret - hur påverkar det då min familj och människor omkring mig? Om jag förstår mig själv lite bättre kan både den som är beroende av trygghet såväl som risktagande hitta en form av balans som fungerar och blir funktionell, avslutar Lena Mangell. TEXT ANN THÖRNBLAD FOTO MAGNUS ARONSON En väg till självkännedom Ju bättre du känner dig själv ju mer fördjupar du din självkänsla menar Lena Mangell. Ett enkelt sätt kan vara att inför varje nytt år ställa några frågor: Vad vill jag nästa år? Vad vill jag uppnå inom områdena arbete, relationer/familj, hälsa, fritid och hur ska jag uppnå det? Det kommer inte av sig själv. Sätt upp delmål och mål och skriv ner dem. Forskning har visat att det ger en signal i hjärnan som gör att du är beredd att ta dina mål på ett större allvar.

13 KyrkA har tecknat avtal med Förenade Liv om en inkomstförsäkring som börjar gälla den 1 januari Till en betydligt lägre premie än tiidgare får KyrkAs medlemmar del av samma förmånliga villkor som förut. FÖRSÄKRINGAR Inkomstförsäkring till en lägre premie UNDER DE SENASTE ÅREN HAR KOSTNADerna för inkomstförsäkringen ökat då alltfler medlemmar har utnyttjat den. KyrkA kunde ha försämrat ersättningen eller låtit medlemmarna ta en del av kostnaderna, om medlemmarna velat ha en bättre försäkring. Så har andra förbund tvingats göra. Men istället valde KyrkA att göra en ny upphandling för att få ett förmånligare pris och försöka behålla villkoren. Den 30 oktober 2014 tecknade KyrkA avtal med en ny leverantör för inkomstförsäkringen. Samma villkor liksom tidigare gäller, men till en lägre premie. Från och med den 1 januari 2015 har vi vår inkomstförsäkring hos Förenade Liv, berättar förbundsordförande Bror Holm. Vi har förhandlat fram ett bra pris för medlemsförsäkringen så nu kan vi använda de medel som blir över till annan medlemsnytta, säger kanslichef Vibeke Hammarström. Hur ser den nya försäkringen ut? Den är precis lika bra som den tidigare, nämligen bäst på marknaden. Vi erbjuder våra medlemmar ett stöd vid ofrivillig arbetslöshet genom att försäkra dem så de får mellanskillnaden mellan a-kassa och 80 procent av lönen under hela 200 dagar, säger Bror Holm. Det är en mycket förmånlig försäkring som dessutom ingår i medlemsavgiften. Det finns förbund som har försäkrat sina medlemmar upp till en viss nivå men därutöver är medlemmen tvungen att betala en premie om den vill höja försäkringsnivån eller utöka dagarna till 200. KyrkAs inkomstförsäkring har inget inkomsttak, det betyder att du är helt försäkrad oberoende av hur hög lön du har, berättar Vibeke Hammarström. Den nya inkomstförsäkringen är lika bra som den tidigare, säger Vibeke Hammarström och Bror Holm. Foto Ann Thörnblad Vilka är förutsättningarna för att få del av försäkringen? Du ska ha varit medlem i förbundet i 12 månader, uppfylla arbetsvillkoret samt vara med i a-kassan AEA, säger Vibeke Hammarström. Vi har ett fåtal medlemmar som inte är med i en a-kassa, de kan aldrig få ersättning från inkomstförsäkringen. Likaså har vi stramat upp a-kassekravet så att du ska vara medlem i AEA för att få ersättning från inkomstförsäkringen. Det är praxis inom andra Saco-förbund och vi följer nu efter för att stötta AEA. Avgiften till AEA är dessutom den lägsta på marknaden. För att få del av denna förmån får du heller inte ha blivit avskedad. Däremot täcker försäkringen så kallade utköp som det tyvärr finns alltför många av inom Svenska kyrkan. Det är viktigt att komma ihåg att du kan få ersättning från Kyrkans trygghetsråd; KTR om du blir uppsagd på grund av arbetsbrist eller på grund av att du är sjuk och inte kan utföra ditt arbete. Om ett ekonomiskt stöd beviljas från KTR kan det uppgå till 300 dagar vilket är längre än någon existerande inkomstförsäkring, det är till och med bättre än vår, avslutar Vibeke Hammarström. Ingår i medlemsavgiften För dig som är medlem i Kyrkans Akademikerförbund ingår inkomstförsäkringen i medlemsavgiften. Du behöver inte köpa en tilläggsförsäkring även om du har hög inkomst. KyrKAs inkomstförsäkring ger dig ett skydd under 200 dagar efter sista anställningsdagen om du blir arbetslös. Du måste tjäna minst kr i månaden för att ha nytta av försäkringen. Annars ger den inte mer än a-kasseersättningen. KYRKFACK 6/14 13

14 KYRKA I AD Förhandling är en självklarhet Leksands pastorat gav inte fackföreningarna tillräckligt inflytande inför tillsättningen av en kyrkoherde. Arbetsdomstolen har nu slagit fast att pastoratet bröt mot medbestämmandelagen (MBL) för vilket arbetsgivaren får betala skadestånd och motparternas rättegångskostnader. 12 KYRKFACK 6/14 Det var i november 2012 som en MBL förhandling hölls m ett förslag att anställa en av de sökande Det är väldigt tillfredsställande och alla andra utgångar hade varit obegripliga. Vi skulle inte väcka talan om vi inte trodde på möjligheten att övertyga domstolen om vad som är rätt. Men när man lyckas förmedla det med väl underbyggda argument känns det naturligtvis bra. Det är första gången som ett sådant mål avseende Svenska kyrkan är uppe i Arbetsdomstolen och domen understryker hur viktig förhandlingsskyldigheten är, säger förbundsjuristen Robert Svec som har drivit frågan. Enades om att inte tillsätta tjänsten Det var i november 2012 som en MBL förhandling hölls mellan Leksands pastorat och bland annat KyrkA och fackförbundet Vision, om tillsättning av kyrkoherde och ett förslag att anställa en av de sökande. Men vid 14 KYRKFACK 6/14 förhandlingen enades parterna om att inte tillsätta tjänsten utan att utlysa den på nytt. Trots det beslöt dåvarande kyrkonämnden strax därpå utan att de fackliga organisationerna på nytt kontaktades att ändå anställa den sökande. Kyrkonämnden var så upptagen med att anställa den här personen att den inte tog hänsyn till de regler som gäller. Det är särskilt viktigt att alla parter får vara med i förhandling när det gäller en chefstjänst. En chef sätter prägel på hela arbetsplatsen, det är oerhört betydelsefullt att de fackliga organisationerna får en möjlighet till inflytande och framföra relevanta argument. Kyrkoherden är den högste chefen och ansvarig för den operativa verksamheten, men är även den främste lokala representanten för kyrkans Om arbetsgivaren kunde frångå en överenskommelse med facket, utan en att uppta ny förhandling, skulle förhandlingen bara bli en chimär och ett spel för galleriet. Det har nu Arbetsdomstolen också slagit fast.

15 KYRKA I AD 3 viktiga mål ellan Leksands pastorat och bland annat KyrkA och fackförbundet Vision, om tillsättning av kyrkoherde och Under andra halvåret 2014 har KyrkA vunnit tre viktiga mål i Arbetsdomstolen. Förutom att de berörda har fått upprättelse har också flera viktiga frågor belysts. Brott mot kvittningslagen. Arbetsdomstolen slog i juli fast att en arbetsgivare inte godtyckligt kan kvitta bort en arbetstagares rätt till lön och annan ersättning. Brott mot anställningsskyddslagen (LAS), kvittningslagen och kollektivavtal m m. Arbetsdomstolen slog i september bland annat fast att en kyrkoherde omfattas av LAS och inte är att jämställa med en företagsledare som har ett mycket begränsat anställningsskydd. Brott mot MBL. Arbetsdomstolen slog i oktober fast att en arbetsgivare i ett anställningsförfarande inte kan frångå en överenskommelse med facken utan att MBL-förhandla på nytt. ämbete och andlig ledare, säger Robert Svec. Skyldig att kalla till ny förhandling Arbetsdomstolen har nu funnit att Leksands pastorat hade skyldighet att kalla till ny förhandling innan tillsättningen skedde och dömer pastoratet för brott mot MBL. Pastoratet ska ersätta KyrkA och Vision för rättegångskostnaderna och betala skadestånd med kronor till vartdera förbund. Av domen framgår att pastoratet stöder sig på vad som gäller för arbetsgivare inom den offentliga sektorn, stat och kommun. Inom den offentliga sektorn finns nämligen ett särskilt undantag för arbetsgivarens förhandlingsskyldighet i förhållande till politiskt tillsatta organ. Om exempelvis en kommunal nämnd vill avvika från förhandlingsresultatet behöver i princip inte kommunen omförhandla frågan med facken. På så sätt upprätthålls integriteten för den politiska demokratin inom offentlig sektor. Men sedan Svenska kyrkan avreglerades år 2000 har kyrkan en demokratisk struktur som regleras i kyrkoordningen och inte i lag. Svenska kyrkan är i nu aktuellt avseende att jämföra med demokratiska organisationer i allmänhet, såsom ideella fackförbund och politiska partier. Då gäller inte den gränsdragning som finns inom den offentliga sektorn. Sedan Svenska kyrkan lämnade staten gäller samma regler för kyrkans personal som för privatanställda i övrigt. Om arbetsgivaren kunde frångå en överenskommelse med facket, utan en att uppta ny förhandling, skulle förhandlingen bara bli en chimär och ett spel för galleriet. Det har nu Arbetsdomstolen också slagit fast. Vad betyder den här domen för KyrkA och medlemmarna? Den understryker hur viktigt det är med medinflytande och Arbetsdomstolens ställningstagande blir vägledande för rättstillämpningen i framtiden. Förhandlingsskyldigheten är en självklarhet enligt MBL och domen utgör nu ytterligare ett stöd för våra lokala fackliga företrädare i deras uppgift att representera medlemmarna, avslutar Robert Svec. TEXT ANN THÖRNBLAD FOTO MAGNUS ARONSON KYRKFACK 6/14 15

16 NOTISER Vibeke - ny kanslichef Vibeke Hammarström blir ny kanslichef på Kyrkans Akademikerförbund. Hon har tidigare arbetat som ombudsman på förbundet. Kyrkans Akademikerförbunds förbundsstyrelse har beslutat att tillsätta ombudsmannen Vibeke Hammarström som ny kanslichef på förbundet. Vibeke Hammarström som varit tillförordnad kanslichef i ett drygt halvt år sedan förre kanslichefen Magnus Gissler lämnat posten för annat uppdrag, tillträder tjänsten omedelbart. Vibeke Hammarström är 50 år och har 13 års chefserfarenhet varav flera år som regionchef. Hon har också lång erfarenhet av fackligt arbete och av att arbeta som ombudsman, inom såväl TCO-samt LO-förbund samt inom Ledarna. Det är ett stort förtroende som jag vill förvalta väl, säger hon. Mitt uppdrag är gentemot förbundsstyrelsen och de förtroendevalda och ytterst vill jag arbeta för medlemmarnas bästa! Vibeke Hammarström är ny kanslichef. Foto Thomas Klockseth Ska Svenska kyrkan ha ett eget pensionsavtal? Merparten av förbundets medlemmar kommer att bli förlorare med den av arbetsgivaren föreslagna modellen om nytt pensionsavtal. Modellen kräver för fullt intjänande av pension arbete inom systemet i 35 år. Detta kommer att slå mot alla som senare i livet får anställning inom Svenska Kyrkan. Typexempel är diakoner samt ekonomer och jurister som inte haft Svenska kyrkan som första arbetsgivare. Skaos förslag till nytt pensionsavtal ska enligt uppgift inte medföra högre avgifter för arbetsgivarna. Om några få grupper ska få bättre pension så kommer medel till detta att tas från andra grupper. Det är därför som framförallt akademiker med inkomster över tak och diakoner kommer att vara de stora förlorarna. Det är viktigt att arbetsgivarorganisationen verkligen överväger om det är värt att ha ett självständigt avtal för kyrkans anställda eller om det inte är mer förmånligt att ansluta till något av de större pensionsavtalen. Detta för att det är endast drygt som är anställda i Svenska kyrkan och det är ett väldigt litet underlag för att bära ett helt pensionsavtal. Bara kostnaderna för att försäkra ett så litet kollektiv blir enormt höga, säger förbundsordförande Bror Holm. Likaså är det en väldig administration som behövs för ett pensionsavtal och utslaget på så få personer kommer detta att bli väldigt dyrt, tillägger kanslichef Vibeke Hammarström En stor fråga, vilket pensionsavtal det än blir, är att övergångsreglerna blir hanterbara. Om du har jobbat många år inom Svenska kyrkan är det inte trevligt att få ändrade förutsättningar och mycket sämre pensionsvillkor, säger Bror Holm. 70 arbetsplatser brister i arbetsmiljön Hos tre fjärdedelar av arbetsplatser inom religiösa samfund brister åtgärderna för att motverka stress. Det är sämst i en undersökning som Arbetsmiljöverket har gjort och som presenteras för ett par veckor sedan. Arbetsmiljöverket har besökt arbetsplatser i hela landet för att undersöka hur arbetsgivare arbetar mot stress på arbetsplatsen. Arbetsgivaren har ett ansvar att ha ett förebyggande arbetsmiljöarbete och ska skapa rutiner så att man identifierar, dokumenterar och åtgärdar risken för stress. När man har bedömt att det finns risk för stress ska man formulera en handlingsplan och efteråt följa upp att förbättringarna har genomförts. 110 arbetsplatser hos religiösa samfund undersöktes. Tre fjärdedelar av dem hade brister i hur de hanterade stress, vilket var sämst i undersökningen och högre än arbetsplatser inom såväl tillverkningsindustri som hotell och restaurang och förskolor. - Vi ser allvarligt på det här och har varit i kontakt med Arbetsmiljöverket för att ta reda på vilka arbetsplatser inom Svenska kyrkan som är berörda. Det rör sig om 70 arbetsplatser och cirka 60 arbetsgivare. Vår målsättning är att successivt ta kontakt med arbetsplatserna för att se vad vi kan göra för att stödja dem till att förbättra arbetsmiljön. Vi kommer att ta del av handlingarna och se vilka problem som förekommer och om det finns gemensamma nämnare i bristerna, säger kanslichef Vibeke Hammarström. Foto Magnus Aronson 16 KYRKFACK 6/14

17 Foto Izabela Knochenhauer Skriv till Fråga juristen med dina frågor kring avtal och arbetsrätt så svarar KyrkAs förbundsjurist Robert Svec, i mån av utrymme, på dina frågor. Mailadressen är Vad gäller när jag vill jobba efter 67 år? Jag fyller 67 år i december 2014 och aviserade redan tidigt för kyrkoherden att jag önskade fortsätta arbeta även efter detta. Nu hävdar personalchefen att jag därför ska säga upp mig från min anställning i samband med att jag fyller år och att arbetsgivaren först därefter kommer utfärda nytt anställningsbevis. Anledningen till detta skulle vara att arbetsgivaren annars kommer vara bunden av min nuvarande fasta anställning. Vad gäller? Erik Holmlund, komminister Umeå stadsförsamling En arbetstagare har i dag rätt att stå kvar i anställning till den uppnådda pensionsåldern 67 år. Vid avslutande av anställning i samband med detta är också huvudregeln enligt anställningsskyddslagen (LAS) att arbetsgivaren, minst en månad före arbetstagaren fyller 67 år, lämnar honom eller henne skriftligt besked att anställningen kommer upphöra Om en arbetstagare har fått gå kvar i tillsvidareanställning (fast anställning) efter 67-årsgränsen måste arbetsgivaren i stället vidta uppsägning enligt allmänna regler för att anställningen ska upphöra. En förutsättning för att så ska kunna ske är att uppsägningen vilar på saklig grund. Det finns inte några regler i LAS om att en viss uppnådd ålder i och för sig utgör saklig grund för uppsägning. I förarbetena till LAS sägs emellertid att det ligger i sakens natur att ett överskridande av den gräns som arbetsmarknadsparterna och statsmakterna har ansett vara naturlig för en avgångsskyldighet med pension kommer att påverka domstolarnas saklig-grund bedömning. Av det nu sagda kan jag inte annat än förstå saken på det sättet att om en arbetsgivare försummat att använda sig av avgångsregeln genom att lämna skriftligt besked och därför endast uppsägning står till buds, överskridandet av 67-års gränsen också utgör saklig grund för uppsägning. Innebörden av detta är då att om du kvarstår i din anställning även efter fyllda 67 år, arbetsgivaren kan åberopa din ålder som saklig grund för uppsägning och på så sätt skilja dig från anställningen. En arbetstagare som har fyllt 67 år har inte rätt till längre uppsägningstid än en månad och har heller inte företrädesrätt till återanställning. Om din arbetsgivare ändå inte anser detta förarbetsuttalande vara övertygande kan arbetsgivaren alltså genom ett skriftligt besked avsluta din anställning i samband med att du fyller 67 år. Därefter är det enligt både LAS och gällande kollektivavtal inom Svenska kyrkan möjligt för arbetsgivaren att anställa dig i tidsbegränsad anställning. Kan jag jobba sju dagar i sträck? Av särskild anledning har jag intresse FRÅGA JURISTEN av att vid ett enskilt tillfälle arbeta sju dagar i sträck, med flera ledighetsdagar omgivande på båda sidor. Om arbetsgivaren inte har något emot detta, kan vi då komma överens om en sådan arbetstidsplanering? Tomas Jansson, Rättviks pastorat Huvudregeln enligt arbetstidslagen (ATL) är att arbetstagaren ska ha minst 36 timmars sammanhängande ledighet under varje period om sju dagar (veckovila). Vid veckovila får inte beredskap läggas ut för arbetstagaren. Den sammanhängande ledigheten behöver emellertid inte börja eller sluta vid kalenderdygnsskifte och sjudagarsperioden behöver inte sammanfalla med kalendervecka eller omfatta sju hela kalenderdygn. Lagen kräver heller inte att den sammanhängande veckovilan ska infalla helt regelbundet, utan endast att den ska erhållas i varje period om sju dagar. Genom att sammanföra ledigheterna för två perioder exempelvis så att en ledighet om 36 timmar läggs ut i slutet av första perioden och en ny 36-timmarsledighet får inleda följande period eller genom att ledigheterna annars förläggs till olika veckodagar i perioderna, kan intervallet mellan ledighetstillfällena bli upp till elva dygn. Däremot är det inte tillåtet att förlägga veckovilan för en viss sjudagarsperiod till nästföljande sjudagarsperiod, även om arbetstagaren får två ledigheter under den senare perioden. I en tillspetsad situation är det alltså möjlighet att förlägga veckovilan i början av första sjudagarsperioden för att därefter förlägga veckovilan till slutet av den därpå följande sjudagarsperioden. Veckovilan kommer då att infalla under respektive sjudagarsperiod, i början av den första och i slutet av den andra. Totalt innebär det att du kan arbeta upp till elva dagar i följd under två sjudagarsperioder. Detta är tillåtet enligt ATL, även om det naturligtvis inte är något som KyrkA rekommenderar. KYRKFACK 6/14 17 KYRKFACK 2/14 17

18 FACKLIG INFORMATION Har du blivit uppsagd, arbetat minst 16 timmar per vecka och varit anställd under minst ett år? Då kan du få ett omställningsstöd från Kyrkans trygghetsråd. Du kan få en personlig coach upp till fyra månader om du blivit uppsagd. Det kan vara ett stöd till att bland annat göra en handlingsplan för att hitta ett nytt arbete eller stöd för starta eget företag. Foto Magnus Aronson 18 KYRKFACK 6/14

19 FACKLIG INFORMATION Omställningsavtalet ger många möjligheter: Stöd vid arbetsbrist och ohälsa Vi tror att det här stödet kulle kunna utnyttjas i högre utsträckning. Det är en möjlighet och en hjälp i en svår situation och vi vill försäkra oss om att medlemmarna känner till det. Det finns olika typer av stöd och de har fram till i fjol beviljats vid uppsägning på grund av arbetsbrist. Nu gäller dessutom samma villkor om en anställd sägs upp på grund av ohälsa, säger kanslichef Vibeke Hammarström. Vad kan jag få hjälp med? Det grundläggande stödet utgörs av en möjlighet att få coachning, utbildning, olika former av ersättning i samband med jobbsökande eller studier. Men du kan även ansöka om ekonomisk hjälp. För att få ekonomisk ersättning krävs mellan 3-5 års anställning beroende på vilket stöd det handlar om. Tillsvidareanställning är ett krav för att få avgångsersättning. Du kan också få en väldigt förmånlig avgångsersättning som inte ska förväxlas med ett avgångsvederlag som är ett skadestånd. Avgångsersättningen gäller för den arbetstagare som har sagts upp och haft en anställning under fem år innan uppsägningen. Ett krav är att personen hade en inkomst som översteg kr. Ersättningen ger dig då 80 procent av inkomsten från dag och därefter 75 procent. Som längst kan du få ersättning i tre år. Omställningsavtalet innefattar också ett efterskydd, som gäller i fem år efter uppsägningen. Om du skulle få ett annat arbete med samma tjänstgöringsgrad, men en lägre lön, kan du beviljas en löneutfyllnad. Den omfattar 80 procent av mellanskillnaden mellan den tidigare och den nya lägre månadslönen, säger Vibeke Hammarström. Är du över 50 år och haft 15 års anställning kan du få en förlängd uppsägningstid på 12 månader. Du söker omställningsstödet tillsammans med din arbetsgivare. Egen coach Att stå utan arbete är ingen lätt situation, det är en stor förändring i livet som kan utlösa kris- och sorgereaktioner. Därför finns det möjlighet till en personlig coach upp till fyra månader för den som önskar. Det kan vara ett stöd till att bland annat göra en handlingsplan för att hitta ett nytt arbete, stöd för starta eget företag eller få hjälp med att skriva ett cv eller göra en kompetensinventering. Du har under din uppsägningstid rätt att på betald arbetstid träffa din coach samt genomföra åtgärder utifrån den handlingsplan som upprättats. Du har också rätt att i skälig omfattning även på annat sätt söka nytt arbete på betald arbetstid. KyrkA bevakar akademikernas intressen och därför har vi särskilt argumenterat för möjligheterna att studera, vidareutbilda eller omskola sig. Under fyra terminer kan du få ett studiestöd som motsvarar den högsta nivån i a-kassan. Du kan också få ersättning för litteratur och resor vid utbildning. Efter prövning kan omställningsstöd också utgå till en anställd med tidsbegränsad anställning. Villkoren är då att personen arbetat mer än arton månader under de senaste fem åren hos en eller flera arbetsgivare som är ansluten till Svenska kyrkans trygghetsråd. Veckoarbetstiden ska vara på minst sexton timmar och en förutsättning är att hon eller han inte kan erbjudas fortsatt arbete. I vissa fall kan omställningsstöd dessutom ges åt en anställd som slutar sin anställning utan att en uppsägning gjorts, om det klart framgår att den anställde slutar på initiativ av arbetsgivaren och på grund av att övertalighet råder. Stöd vid ohälsa Nytt från 2013 är att du alltså kan få samma stöd vid ohälsa som vid uppsägning på grund av arbetsbrist. Ansökan görs efter uppsägning och efter att arbetsgivaren har avslutat rehabiliteringen. Det finns en särskild checklista för vilka åtgärder en arbetsgivare ska ha vidtagit för att rehabiliteringsansvaret ska vara fullgjort. Men om det inte fungerar och en omplacering inte är möjlig kan det bli aktuellt med en uppsägning. I det läget kan arbetstagaren tillsammans med arbetsgivaren gemensamt ansöka om stöd från Kyrkans Trygghetsråd, avslutar Vibeke Hammarström. Kyrkans trygghetsråd är ett partsammansatt organ för att hantera Omställningsavtalet. Avtalsparter är Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation, Kyrkans Akademikerförbund samt övriga fackförbund inom Svenska kyrkans område. Vibeke Hammarström. Foto Thomas Klockseth KYRKFACK 6/14 19

20 BEGRÄNSAD EFTERSÄNDNING Posttidning B Vid definitiv eftersändning återsänds försändelsen med nya adressen till baksidan. Kyrkans Akademikerförbund, Box 30078, Stockholm Förbanna inte mörkret tänd ett ljus i stället Ett stort TACK och en riktigt God Jul önskar KyrkA! Varje år väljer hundratals fackliga förtroendevalda runtom i våra stift att ge av sin fritid för att se till att Svenska kyrkan blir en bättre arbetsgivare och att vi alla får bättre förutsättningar att göra ett riktigt bra jobb. Så ett stort TACK till er allihop! Varje liten insats gör skillnad och vi är många som är tacksamma för det ni gör. Som vanligt väljer KyrkA att tacka - inte genom julkort utan genom att ge andra möjlighet att hjälpa fler. I år skänker vi ett bidrag till Svenska kyrkans internationella arbete.

Förmånliga kollektivavtal. försäkrar akademiker. Kollektivavtal Sjukdom Arbetsskada Ålderspension

Förmånliga kollektivavtal. försäkrar akademiker. Kollektivavtal Sjukdom Arbetsskada Ålderspension Förmånliga kollektivavtal försäkrar akademiker 1 Sjukdom Arbetsskada Ålderspension Sjukpension Föräldraledighet Arbetslöshet Efterlevandeskydd Innehåll: Sjukdom 4 Arbetsskada 5 Sjukpension 6 Föräldraledighet

Läs mer

Kooperationens. Avtalspension, KAP 2. ett viktigt tillägg. Checklista försäkringsinformation FASTIGHETS. 4 Individuella. 3 Dina medlemsförsäkringar

Kooperationens. Avtalspension, KAP 2. ett viktigt tillägg. Checklista försäkringsinformation FASTIGHETS. 4 Individuella. 3 Dina medlemsförsäkringar Checklista försäkringsinformation FASTIGHETS Namn Arbetsplats Datum 2 Dina avtalsförsäkringar Genom kollektivavtal/hängavtal på din arbetsplats har du ett kompletterande försäkringsskydd bl a vid sjukdom,

Läs mer

Kooperationens. Avtalspension, KAP 2. ett viktigt tillägg. Checklista försäkringsinformation SEKO. 4 Individuella. 3 Dina medlemsförsäkringar

Kooperationens. Avtalspension, KAP 2. ett viktigt tillägg. Checklista försäkringsinformation SEKO. 4 Individuella. 3 Dina medlemsförsäkringar Checklista försäkringsinformation SEKO Namn Arbetsplats Datum 5 2 Dina avtalsförsäkringar 2012-03 Genom kollektivavtal/hängavtal på din arbetsplats har du ett kompletterande försäkringsskydd bl a vid sjukdom,

Läs mer

Kooperationens. Avtalspension, KAP 2. ett viktigt tillägg. Checklista försäkringsinformation ELEKTRIKERNA. 4 Individuella. 3 Dina medlemsförsäkringar

Kooperationens. Avtalspension, KAP 2. ett viktigt tillägg. Checklista försäkringsinformation ELEKTRIKERNA. 4 Individuella. 3 Dina medlemsförsäkringar Checklista försäkringsinformation ELEKTRIKERNA Namn Arbetsplats Datum 2 Dina avtalsförsäkringar Genom kollektivavtal/hängavtal på din arbetsplats har du ett kompletterande försäkringsskydd bl a vid sjukdom,

Läs mer

Kooperationens. Avtalspension, KAP 2. ett viktigt tillägg. Checklista försäkringsinformation MÅLARNA. 4 Individuella. 3 Dina medlemsförsäkringar

Kooperationens. Avtalspension, KAP 2. ett viktigt tillägg. Checklista försäkringsinformation MÅLARNA. 4 Individuella. 3 Dina medlemsförsäkringar Checklista försäkringsinformation MÅLARNA Namn Arbetsplats Datum 2 Dina avtalsförsäkringar Genom kollektivavtal/hängavtal på din arbetsplats har du ett kompletterande försäkringsskydd bl a vid sjukdom,

Läs mer

Du tjänar på kollektivavtal

Du tjänar på kollektivavtal Du tjänar på kollektivavtal Föräldralön. Mer pengar att röra dig med när du är föräldraledig tack vare kollektivavtalet. ITP. Marknadens bästa pensionsförsäkring ger dig mer pengar när du slutar jobba

Läs mer

Välkommen till Seko!

Välkommen till Seko! Välkommen till Seko! Gemenskap ger styrka Varmt välkommen till Seko! Som medlem hos oss står du starkare på din arbetsplats. Starkare tack vare att vi är många. Det är det som gör att vi kan ställa krav

Läs mer

Kooperationens. Avtalspension, KAP 2. ett viktigt. tillägg. Checklista försäkringsinformation BYGGNADS. 4 Individuella. 3 Dina medlemsförsäkringar

Kooperationens. Avtalspension, KAP 2. ett viktigt. tillägg. Checklista försäkringsinformation BYGGNADS. 4 Individuella. 3 Dina medlemsförsäkringar Checklista försäkringsinformation BYGGNADS Namn Arbetsplats Datum 2 Dina avtalsförsäkringar Genom kollektivavtal/hängavtal på din arbetsplats har du ett kompletterande försäkringsskydd bl a vid sjukdom,

Läs mer

Är du MELLAN JOBB. eller riskerar du att bli arbetslös?

Är du MELLAN JOBB. eller riskerar du att bli arbetslös? Är du MELLAN JOBB eller riskerar du att bli arbetslös? 1 Innehåll Ekonomin mellan jobb 4 A-kassa 5 Inkomstförsäkring 6 Avgångsersättning (AGE) 7 Från TRR 8 Från TRS 9 Råd och stöd från TRR 10 Råd och stöd

Läs mer

Arbete efter 65 års ålder

Arbete efter 65 års ålder 2011 Arbete efter 65 års ålder Sveriges läkarförbund Arbete efter 65 års ålder Sveriges läkarförbund 1 Vad gäller arbetsrättsligt? En arbetstagare har enligt 32a i lagen (1982:80) om anställningsskydd

Läs mer

Arbete efter 65 års ålder

Arbete efter 65 års ålder 2015 Arbete efter 65 års ålder Sveriges läkarförbund Arbete efter 65 års ålder Sveriges läkarförbund 1 Vad gäller arbetsrättsligt? En arbetstagare har enligt 32a i lagen (1982:80) om anställningsskydd

Läs mer

Försäkrad i facket. om avtals- och medlemsförsäkringar

Försäkrad i facket. om avtals- och medlemsförsäkringar Försäkrad i facket om avtals- och medlemsförsäkringar Försäkrad i facket Dina försäkringar 3 Avtalsförsäkringar 4 Avtalsgruppsjukförsäkring 4 Trygghetsförsäkring vid arbetsskada 5 - Avgångsbidrag 5 - Avtalspension

Läs mer

Bli medlem i Handels du är värd det! korta argument för dig som värvar nya medlemmar

Bli medlem i Handels du är värd det! korta argument för dig som värvar nya medlemmar Bli medlem i Handels du är värd det! korta argument för dig som värvar nya medlemmar Att bli medlem i Handels en bra affär! Medlemskap i facket är fortfarande en självklarhet samtidigt finns det undersökningar

Läs mer

Fakta om dina medlemsförsäkringar

Fakta om dina medlemsförsäkringar Fakta om dina medlemsförsäkringar Seko ger dig bästa försäkringsskyddet 1 Som medlem i Seko får du det bästa försäkringsskyddet Nedan ser du några jämförelser mellan Seko, ST och Unionen på vilka försäkringar,

Läs mer

Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka

Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka På omslaget: Camilla Jansson, vagnvärd Harjit Kaur, spärrexpeditör Stefan Färnström, behandlingsassistent Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka Varmt välkommen

Läs mer

Hej arbetsgivare! Som medlem i KFO har du professionella rådgivare vid din sida i med- och motvind.

Hej arbetsgivare! Som medlem i KFO har du professionella rådgivare vid din sida i med- och motvind. Hej arbetsgivare! Som medlem i KFO har du professionella rådgivare vid din sida i med- och motvind. Ett medlemskap Välkommen till Arbetsgivarföreningen KFO Sveriges största fristående arbetsgivarorganisation.

Läs mer

ARBETSLÖS? SÅ HÄR GÖR DU STEG FÖR STEG

ARBETSLÖS? SÅ HÄR GÖR DU STEG FÖR STEG När du är arbetslös ARBETSLÖS? SÅ HÄR GÖR DU STEG FÖR STEG 1. Anmäl dig på arbetsförmedlingen din första arbetslösa dag 2. Inom 10 dagar får du ett brev med information samt dina första kassakort 3. Fyll

Läs mer

Arbete efter 65 års ålder

Arbete efter 65 års ålder PM 2006-04-06 1 (8) Avdelningen för arbetsgivarpolitik Förhandlingssektionen Lars-Gösta Andréen Arbete efter 65 års ålder I denna PM behandlas i tre avsnitt kortfattat de särskilda bestämmelser som gäller

Läs mer

Välkommen som medlem. 7 av 10 är redan med. Bli medlem och gör skillnad du också.

Välkommen som medlem. 7 av 10 är redan med. Bli medlem och gör skillnad du också. Välkommen som medlem 7 av 10 är redan med. Bli medlem och gör skillnad du också. Välkommen som medlem Handels är ett av Sveriges mest framgångsrika fackförbund. Vi ökar och har idag cirka 156 000 medlemmar.

Läs mer

Avtalade förmåner för dig som jobbar i Västra Götalandsregionen

Avtalade förmåner för dig som jobbar i Västra Götalandsregionen för dig som jobbar i Västra Götalandsregionen Din anställning i Västra Götalandsregionen regleras av olika lagar och centrala/lokala kollektivavtal. Genom avtalen har du som regionanställd bättre villkor

Läs mer

MELLAN JOBB. Är du mellan jobb eller riskerar du att bli arbetslös? 2017

MELLAN JOBB. Är du mellan jobb eller riskerar du att bli arbetslös? 2017 MELLAN JOBB Är du mellan jobb eller riskerar du att bli arbetslös? 2017 1 Innehåll Ekonomin mellan jobb 4 A-kassa 5 Inkomstförsäkring 6 Avgångsersättning (AGE) 7 Från TRR 8 Från TRS 9 Råd och stöd från

Läs mer

Arbete efter 65 års ålder

Arbete efter 65 års ålder PM 1 (6) 2004-03-17 Arbetsgivarpolitiska avdelningen Arbete efter 65 års ålder Vad gäller beträffande anställningsskydd, pensioner och försäkringar samt arbetsmarknadspolitiska insatser? I denna PM behandlas

Läs mer

OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19

OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19 OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19 Telefontider: måndag, onsdag, fredag 8.30 12.00 och tisdag, torsdag kl. 13.00 16.00 Vad jobbar vi med just nu: Mycket händer i TioHundra ab. Hela bolagsstyrelsen

Läs mer

Ska du vara föräldraledig?

Ska du vara föräldraledig? Ska du vara föräldraledig? Information om vad man ska tänka på när man ska vara föräldraledig Ska du vara föräldraledig? När du är föräldraledig sänks din medlemsavgift till Handels gäller inte avgiften

Läs mer

Bli en ännu bättre arbetsgivare inom. tjänsteföretag

Bli en ännu bättre arbetsgivare inom. tjänsteföretag Bli en ännu bättre arbetsgivare inom tjänsteföretag Tobias Nilsson Mitt namn är Tobias och jag är rådgivare för tjänsteföretag på Arbetsgivarföreningen KFO. Vi fungerar ungefär som ett personligt HR-stöd,

Läs mer

MEDARBETARVILLKOR. Avgiftsbefrielseförsäkring Försäkring som betalar pensionsavgiften i arbetsgivarens ställe när arbetstagaren får sjukersättning.

MEDARBETARVILLKOR. Avgiftsbefrielseförsäkring Försäkring som betalar pensionsavgiften i arbetsgivarens ställe när arbetstagaren får sjukersättning. Förmånslista MEDARBETARVILLKOR Villkor som följer av anställningen Försäkringar och pensioner Avtalsförsäkringar Avtalsgruppsjukförsäkring AGS-KL Arbetstagare tillförsäkras viss ersättning vid sjukdom

Läs mer

Bli en ännu bättre arbetsgivare inom. arbetsintegrerande sociala företag

Bli en ännu bättre arbetsgivare inom. arbetsintegrerande sociala företag Bli en ännu bättre arbetsgivare inom arbetsintegrerande sociala företag Innehållsförteckning Medlemskap 4 Kollektivavtal 5 Rådgivning 6 Kurser 7 Anställning av personal Hans-Erik Stierna Uppsägning av

Läs mer

Bli en ännu bättre arbetsgivare inom. personlig assistans

Bli en ännu bättre arbetsgivare inom. personlig assistans Bli en ännu bättre arbetsgivare inom personlig assistans Björn Jideus Jag är rådgivare för personlig assistans på Arbetsgivarföreningen KFO. Vi fungerar ungefär som ett personligt HR-stöd, bara ett telefonsamtal

Läs mer

Bli en ännu bättre arbetsgivare inom. tjänsteföretag

Bli en ännu bättre arbetsgivare inom. tjänsteföretag Bli en ännu bättre arbetsgivare inom tjänsteföretag Innehållsförteckning Medlemskap 4 Kollektivavtal 5 Rådgivning 6 Kurser 7 Anställning av personal Tobias Nilsson Uppsägning av personal Mitt namn är Tobias

Läs mer

Försäkrad i facket. om avtals- och medlemsförsäkringar

Försäkrad i facket. om avtals- och medlemsförsäkringar Försäkrad i facket om avtals- och medlemsförsäkringar Försäkrad i facket Dina försäkringar 3 Avtalsförsäkringar 4 Avtalsgruppsjukförsäkring 4 Trygghetsförsäkring vid arbetsskada 5 - Avgångsbidrag 5 - Avtalspension

Läs mer

Välkommen. som medlem. 7 av 10 är redan med. Bli medlem och gör skillnad du också!

Välkommen. som medlem. 7 av 10 är redan med. Bli medlem och gör skillnad du också! Foto David Bicho Tryckt på miljövänligt papper 2016 10 HA13048 Välkommen som medlem 7 av 10 är redan med. Bli medlem och gör skillnad du också! Välkommen som medlem Handels är ett av Sveriges mest framgångsrika

Läs mer

Medlemsrekrytering. Facklig introduktion Fråga alla om medlemskap Medlemsutbildning

Medlemsrekrytering. Facklig introduktion Fråga alla om medlemskap Medlemsutbildning Medlemsrekrytering Medlemsrekrytering Facklig introduktion Fråga alla om medlemskap Medlemsutbildning Facklig introduktion Information till alla nyanställda (t ex i samband med företagets introduktion):

Läs mer

Det ska löna sig att vara medlem i Handels. Dina medlemsförmåner

Det ska löna sig att vara medlem i Handels. Dina medlemsförmåner Det ska löna sig att vara medlem i Handels Dina medlemsförmåner Dina medlemsförmåner Välkommen som medlem i Handels. För dig och alla som valt att gå med i Handels vill vi göra vårt yttersta för att det

Läs mer

Att vara anställd i Vi Unga. - en guide till personalen

Att vara anställd i Vi Unga. - en guide till personalen Att vara anställd i Vi Unga - en guide till personalen Fastställd av förbundsstyrelsen den 1 juni 2008 Innehållsförteckning ROLLEN SOM PERSONAL I VI UNGA... 3 ANSTÄLLNINGSAVTAL... 4 LAGAR OCH FÖRSÄKRINGAR...

Läs mer

Fackets försäkringar tryggt och förmånligt. Information om LOs nya försäkringspaket

Fackets försäkringar tryggt och förmånligt. Information om LOs nya försäkringspaket Fackets försäkringar tryggt och förmånligt Information om LOs nya försäkringspaket Varför försäkrar facket? Fackets grundläggande idé är vi ställer upp för varandra. Genom att vi håller ihop värnar vi

Läs mer

Dina avtalsförsäkringar. Sjukdom. Arbetslöshet. Arbetsskada AGB AGS TFA. Dödsfall. Ålderdom Avtalspension SAF-LO. Premiebefrielseförsäkring TGL

Dina avtalsförsäkringar. Sjukdom. Arbetslöshet. Arbetsskada AGB AGS TFA. Dödsfall. Ålderdom Avtalspension SAF-LO. Premiebefrielseförsäkring TGL Introduktion Dina avtalsförsäkringar Sjukdom AGS Arbetsskada TFA Arbetslöshet AGB Premiebefrielseförsäkring Ålderdom Avtalspension SAF-LO Dödsfall TGL Sjukdom Sammanfattning av ersättningar Lön Karensdag

Läs mer

Välkommen. som medlem. För dig som jobbar inom Fonus-koncernen Bli medlem och gör skillnad du också!

Välkommen. som medlem. För dig som jobbar inom Fonus-koncernen Bli medlem och gör skillnad du också! Välkommen som medlem För dig som jobbar inom Fonus-koncernen Bli medlem och gör skillnad du också! Välkommen som medlem Handels förhandlar avtal för ett stort antal tjänstemän. Handels målsättning är att

Läs mer

Du gör skillnad. Stark tillsammans

Du gör skillnad. Stark tillsammans Du gör skillnad Stark tillsammans Du gör skillnad Som medlem är du alltid i fokus hos oss. Tillsammans hjälps vi åt och ser till att medlemskapet lönar sig för dig och dina arbetskamrater. Ditt engagemang

Läs mer

Välkommen till Handels!

Välkommen till Handels! Välkommen till Handels! Välkommen till Handelsanställdas förbund, eller Handels som vi brukar säga. I den här broschyren vill vi berätta lite mer om förbundet och vad ditt medlemskap innebär och vad vi

Läs mer

Bli en ännu bättre arbetsgivare inom. personlig assistans

Bli en ännu bättre arbetsgivare inom. personlig assistans Bli en ännu bättre arbetsgivare inom personlig assistans Innehållsförteckning Medlemskap 4 Kollektivavtal 5 Rådgivning 6 Kurser 7 Anställning av personal Uppsägning av personal Björn Jidéus Hjälp vid förhandlingar

Läs mer

hälsa, vård och omsorg

hälsa, vård och omsorg Jag stöttar arbetsgivare inom hälsa, vård och omsorg Hej! Jag heter Susanne Lavemark och jag är en av flera rådgivare för området hälsa, vård och omsorg på Arbetsgivarföreningen KFO. Vi är en arbetsgivarorganisation

Läs mer

RÅD & TIPS VID UPPSÄGNINGAR. För dig som är anställd vid advokatbyrå

RÅD & TIPS VID UPPSÄGNINGAR. För dig som är anställd vid advokatbyrå RÅD & TIPS VID UPPSÄGNINGAR För dig som är anställd vid advokatbyrå Inledning Advokatbyråer drabbas ibland liksom andra företag av vikande lönsamhet. Därmed kan behov att minska antalet anställda jurister

Läs mer

Bli en ännu bättre arbetsgivare inom. hälsa, vård och övrig omsorg

Bli en ännu bättre arbetsgivare inom. hälsa, vård och övrig omsorg Bli en ännu bättre arbetsgivare inom hälsa, vård och övrig omsorg Innehållsförteckning Medlemskap 4 Kollektivavtal 5 Rådgivning 6 Kurser 7 Anställning av personal Uppsägning av personal Johan Rydstedt

Läs mer

Gladare måndagar. Innehåller medlemsanmälan. Just nu kan du prova oss utan kostnad i tre månader.* Sms:a Vision till 72672

Gladare måndagar. Innehåller medlemsanmälan. Just nu kan du prova oss utan kostnad i tre månader.* Sms:a Vision till 72672 Gladare måndagar. Innehåller medlemsanmälan Just nu kan du prova oss utan kostnad i tre månader.* Sms:a Vision till 72672 *Om du är under 30 betalar du endast 100 kr för hela första året Vi är fackförbundet

Läs mer

Facket för dig och alla andra byggnadsarbetare. Bli medlem nu!

Facket för dig och alla andra byggnadsarbetare. Bli medlem nu! Facket för dig och alla andra byggnadsarbetare Bli medlem nu! Du är eftertraktad! Som byggnadsarbetare är du en eftertraktad, respekterad och attraktiv arbetskraft med hög status. Du har en lång och gedigen

Läs mer

Bli en ännu bättre arbetsgivare inom. hushållsnära tjänster

Bli en ännu bättre arbetsgivare inom. hushållsnära tjänster Bli en ännu bättre arbetsgivare inom hushållsnära tjänster Innehållsförteckning Medlemskap 4 Kollektivavtal 5 Rådgivning 6 Kurser 7 Anställning av personal Tobias Nilsson Uppsägning av personal Hej, jag

Läs mer

Du gör skillnad. Stark tillsammans

Du gör skillnad. Stark tillsammans Du gör skillnad Stark tillsammans Du gör skillnad Som medlem är du alltid i fokus hos oss. Tillsammans hjälps vi åt och ser till att medlemskapet lönar sig för dig och dina arbetskamrater. Ditt engagemang

Läs mer

Välkommen till Fora! Din samarbetspartner inom avtalsförsäkringar

Välkommen till Fora! Din samarbetspartner inom avtalsförsäkringar Välkommen till Fora! Din samarbetspartner inom avtalsförsäkringar www.fora.se Det handlar om företagets Avtalsförsäkringarna är en del av det svenska trygghetssystemet och bygger på kollektivavtal mellan

Läs mer

Överenskommelse om Bestämmelser för studentmedarbetare

Överenskommelse om Bestämmelser för studentmedarbetare Förhandlingsprotokoll 2014-12-11 Överenskommelse om Bestämmelser för studentmedarbetare Parter Sveriges Kommuner och Landsting och Arbetsgivarförbundet Pacta å ena sidan, samt OFRs förbundsområde Allmän

Läs mer

Du tjänar på kollektivavtal. för dig som är arbetsgivare

Du tjänar på kollektivavtal. för dig som är arbetsgivare Du tjänar på kollektivavtal för dig som är arbetsgivare 2 Kollektivavtal det tjänar du på För dig som är arbetsgivare Varför finns det kollektivavtal? Den svenska arbetsmarknaden bygger på att fackföreningar

Läs mer

Jag stöttar arbetsgivare inom personlig assistans

Jag stöttar arbetsgivare inom personlig assistans Jag stöttar arbetsgivare inom personlig assistans Hej! Jag heter Björn Jidéus och jag är en av flera rådgivare för området personlig assistans på Arbetsgivarföreningen KFO. Vi är en arbetsgivarorganisation

Läs mer

A-kassan är till för dig som har arbete

A-kassan är till för dig som har arbete A-kassan är till för dig som har arbete Illustration: Robert Nyberg. Trygga vågar Trygga människor vågar. Vågar ställa om och pröva nya banor. Samhällets sätt att tillverka varor och erbjuda tjänster förändras

Läs mer

Välkommen till Fora! Din samarbetspartner inom avtalsförsäkringar.

Välkommen till Fora! Din samarbetspartner inom avtalsförsäkringar. Välkommen till Fora! Din samarbetspartner inom avtalsförsäkringar. www.fora.se Det handlar om företagets Avtalsförsäkringarna är en del av det svenska trygghetssystemet och bygger på kollektivavtal mellan

Läs mer

Jag stöttar arbetsgivare inom tjänsteföretag

Jag stöttar arbetsgivare inom tjänsteföretag Jag stöttar arbetsgivare inom tjänsteföretag Hej! Jag heter Peter Sparrfors och jag är rådgivare för området tjänsteföretag på Arbetsgivarföreningen KFO. Vi är en arbetsgivarorganisation för idéburna och

Läs mer

Avtalspension SAF-LO ett viktigt tillägg

Avtalspension SAF-LO ett viktigt tillägg Avtalspension SAF-LO ett viktigt tillägg 2013 Din avtalspension ett viktigt tillägg När du så småningom går i pension kommer du att få pension från två håll: Allmän pension och avtalspension. Den allmänna

Läs mer

Unionens inkomstförsäkring. Trygg även utan jobb

Unionens inkomstförsäkring. Trygg även utan jobb Unionens inkomstförsäkring Trygg även utan jobb SNABBFAKTA Den obligatoriska inkomstförsäkringen ingår i avgiften och gäller dig som: är yrkesverksam medlem eller egenföretagare är med i svensk a-kassa

Läs mer

Öka inflytandet på jobbet

Öka inflytandet på jobbet Öka inflytandet på jobbet Som medlem kan du förändra och göra skillnad. Maria Larsson, Stockholm foto David Bicho Vill du ha koll på läget? Hos oss är du som medlem alltid i fokus. Du är vår uppdragsgivare.

Läs mer

Strax dags för jobb. Om anställning och facket

Strax dags för jobb. Om anställning och facket Strax dags för jobb Om anställning och facket IF Metall din Har du eller utbildar du dig till arbete inom industrin är IF Metall din fackförening. Du och alla andra medlemmar ska behandlas rättvist och

Läs mer

Välkommen som medlem. Information om Handels avtal för tjänstemän inom Coop

Välkommen som medlem. Information om Handels avtal för tjänstemän inom Coop Välkommen som medlem Information om Handels avtal för tjänstemän inom Coop Välkommen som medlem Handels förhandlar avtal för ett stort antal tjänstemän. Handels målsättning är att våra tjänstemannaavtal

Läs mer

För tillämpning av avtalet utarbetas vid handläggningen av enskilda ärenden en praxis som sammanställs som en policy för Kyrkans trygghetsråd.

För tillämpning av avtalet utarbetas vid handläggningen av enskilda ärenden en praxis som sammanställs som en policy för Kyrkans trygghetsråd. Kyrkans trygghetsråd Omställningsavtal I samband med avtalsrörelsen 2005 tecknades Omställningsavtalet och avtalet trädde i kraft den 3 juli 2006, efter upphandling av utförare och administration. För

Läs mer

Fackförbundet ST det största facket inom statlig verksamhet

Fackförbundet ST det största facket inom statlig verksamhet Fackförbundet ST det största facket inom statlig verksamhet ST driver frågor som jag tycker är viktiga, som möjlighet att påverka sin egen utveckling och jämställdhet. Lisa Wedin, Controller på Arbetsförmedlingens

Läs mer

Om ersättning vid dödsfall TGL FÖRSÄKRING

Om ersättning vid dödsfall TGL FÖRSÄKRING Om ersättning vid dödsfall TGL FÖRSÄKRING Utgiven i januari 2015 AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. Våra försäkringar

Läs mer

Kollektivavtal det tjänar du på

Kollektivavtal det tjänar du på Kollektivavtal det tjänar du på för dig som är arbetsgivare 1 2 Kollektivavtal det tjänar du på För dig som är arbetsgivare Varför finns det kollektivavtal? Den svenska arbetsmarknaden bygger på att fackföreningar

Läs mer

Få ut mer av ditt arbetsliv! Bli medlem i Unionen Sveriges största fackförbund för dig i det privata arbetslivet. Tillsammans ökar vi både din

Få ut mer av ditt arbetsliv! Bli medlem i Unionen Sveriges största fackförbund för dig i det privata arbetslivet. Tillsammans ökar vi både din Få ut mer av ditt arbetsliv! Bli medlem i Unionen Sveriges största fackförbund för dig i det privata arbetslivet. Tillsammans ökar vi både din trygghet och dina utvecklingsmöjligheter på jobbet. Investera

Läs mer

Enskild överenskommelse. En möjlighet för dig att påverka dina villkor

Enskild överenskommelse. En möjlighet för dig att påverka dina villkor Enskild överenskommelse En möjlighet för dig att påverka dina villkor 2 Varför enskild överenskommelse? Vi pratar ofta om hur vi ska få ihop vårt livspussel. Vad det innebär är väldigt individuellt. Under

Läs mer

KAP-KL DITT NYA PENSIONSAVTAL VIKTIG INFORMATION FÖR DIG SOM ÄR ANSTÄLLD I KOMMUN, LANDSTING ELLER REGION.

KAP-KL DITT NYA PENSIONSAVTAL VIKTIG INFORMATION FÖR DIG SOM ÄR ANSTÄLLD I KOMMUN, LANDSTING ELLER REGION. K A P-KL D IT T NYA PE N SI O N SAVTA L VI KTI G I N F O R M ATI O N F Ö R D I G SO M Ä R A N STÄ L L D I KO M MUN, L A N D STI N G E L L E R R E G I O N. Din framtida pension Anställda i kommun, landsting

Läs mer

Kollektivavtal vad är grejen?

Kollektivavtal vad är grejen? Kollektivavtal vad är grejen Det är skönt när det finns avtal om lön och andra villkor. Men så är det inte på alla arbetsplatser. Första steget för den som bryr sig och vill ha koll* på sitt jobb är att

Läs mer

Varför ska du vara med i facket?

Varför ska du vara med i facket? Varför ska du vara med i facket? www.gåmedifacket.nu 020-56 00 56 Vill du förhandla på egen hand? Det gör inte din chef. Visst kan du förhandla om din egen lön, och visst kan du själv diskutera dina villkor

Läs mer

Försäkringar i arbetslivet

Försäkringar i arbetslivet Försäkringar i arbetslivet Alla som bor och arbetar i Sverige är försäkrade. Den svenska socialförsäkringen är lagstadgad. 90 procent av alla anställda i Sverige omfattas dessutom av kollektivavtalade

Läs mer

Om enskilda överenskommelser

Om enskilda överenskommelser Fackförbundet ST Förhandlingsenheten 2012-12-14 Om enskilda överenskommelser Viktigt att tänka på om ni ska träffa lokalt kollektivavtal om enskilda överenskommelser Inledning Avsikten är att ge en översiktlig

Läs mer

Trygg med ST. försäkringsskydd för medlemmar

Trygg med ST. försäkringsskydd för medlemmar Trygg med ST försäkringsskydd för medlemmar 1 2 ST, 2007. Text: Sara Bergqvist Månsson. Form och Illustration: Fredrik Swahn. Tryck: Vitt Grafiska AB, augusti 2013. Upplaga: 5 000 ex. Beställ fler exemplar

Läs mer

Kollektivavtalad försäkring vid dödsfall

Kollektivavtalad försäkring vid dödsfall Kollektivavtalad försäkring vid dödsfall 2013 Kollektivavtalad försäkring vid dödsfall Om du skulle avlida i yrkesverksam ålder ger fackets livförsäkring ekonomisk hjälp till dina efterlevande make, registrerad

Läs mer

Vårdförbundets Studentförsäkringar

Vårdförbundets Studentförsäkringar 1 januari 2015 Vårdförbundets Studentförsäkringar i samarbete med Folksam Vårdförbundet väljer förmånliga studentförsäkringar I den här broschyren från Folksam kan du läsa mer om studentförsäkringarna

Läs mer

Fackets försäkringar tryggt och förmånligt. Information om LOs nya försäkringspaket Januari 2007

Fackets försäkringar tryggt och förmånligt. Information om LOs nya försäkringspaket Januari 2007 Fackets försäkringar tryggt och förmånligt Information om LOs nya försäkringspaket Januari 2007 2 Varför försäkrar facket? Fackets grundläggande idé är vi ställer upp för varandra. Genom att vi håller

Läs mer

Mars 2008. Enskild överenskommelse. en möjlighet för dig att påverka dina villkor

Mars 2008. Enskild överenskommelse. en möjlighet för dig att påverka dina villkor Mars 2008 Enskild överenskommelse en möjlighet för dig att påverka dina villkor Varför enskilda överenskommelser? Vi pratar ofta om hur vi ska få ihop vårt livspussel. Vad det innebär är givetvis väldigt

Läs mer

Din tjänstepension i Alecta

Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd pension, itp 2 Din tjänstepension i Alecta Informationen i den här broschyren vänder sig till dig som har förmånsbestämd pension itp 2 i Alecta. Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd

Läs mer

Jag stöttar arbetsgivare inom handel och etablerad kooperation

Jag stöttar arbetsgivare inom handel och etablerad kooperation Jag stöttar arbetsgivare inom handel och etablerad kooperation Hej! Jag heter Magnus Lindström och jag är en av flera rådgivare för området handel och övrig etablerad kooperation på Arbetsgivarföreningen

Läs mer

Bli medlem du också! På unionen.se eller 0771-743 743

Bli medlem du också! På unionen.se eller 0771-743 743 Unionen nära dig Bergslagen 019-17 46 00 Dalarna 0243-21 35 50 Gävleborg 026-64 76 00 Göteborg 031-701 28 00 Mellannorrland 060-55 31 00 Mälardalen 021-40 48 00 Norrbotten 0920-23 35 00 SjuHall 033-20

Läs mer

Gå på avslut gå med i Säljarnas!

Gå på avslut gå med i Säljarnas! Gå på avslut gå med i Säljarnas! Yrkesförbundet för dig som jobbar med försäljning. Att vara säljare är världens bästa jobb. I alla fall om du frågar oss. Friheten, utmaningen och den individuella prestationen

Läs mer

Därför är det bra med kollektivavtal

Därför är det bra med kollektivavtal Därför är det bra med kollektivavtal ST, 2006. Produktion: STs informationsenhet. Tryck: EO Grafiska, oktober 2007. Upplaga: 10 000 ex. Beställ fler exemplar genom ST Förlag. Tfn: 08-790 52 37. Fax: 08-791

Läs mer

Din tjänstepension i Alecta

Din tjänstepension i Alecta 1311 2012.01 Illustration Agnes Miski Török Foto Björn Keller Produktion Alecta f ö r m å n s b e s t ä m d t j ä n s t e p e n s i o n, i t p 2 Din tjänstepension i Alecta Informationen i den här broschyren

Läs mer

arbetslivet. Vi är övertygade om att ju fler vi är, desto starkare är

arbetslivet. Vi är övertygade om att ju fler vi är, desto starkare är Vi är Unionen! Vem är du? Du vet bäst vad som är viktigt i ditt arbetsliv. Men det är tillsammans vi ser till att din tid på jobbet blir som du vill ha den. Vi är våra medlemmar och därför är våra viktigaste

Läs mer

Trygg med ST. försäkringsskydd för medlemmar

Trygg med ST. försäkringsskydd för medlemmar Trygg med ST försäkringsskydd för medlemmar 1 2 ST, 2007. Text: Sara Bergqvist Månsson. Form och Illustration: Fredrik Swahn. Tryck: EO Grafiska AB, april 2011. Upplaga: 5 000 ex. Beställ fler exemplar

Läs mer

Din tjänstepension i Alecta

Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd pension, itp 2 Din tjänstepension i Alecta Informationen i den här broschyren vänder sig till dig som har förmånsbestämd pension itp 2 i Alecta. Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd

Läs mer

Alla under samma hjälm

Alla under samma hjälm Alla under samma hjälm Du och alla andra brandmän tjänar på att vara med i Kommunal. Kommunal har kollektivavtal för alla brandmän. Läs om nya medlemsförsäkringen för dig som är deltidsbrandman (RiB:are).

Läs mer

Juristförsäkring. Frågor & svar

Juristförsäkring. Frågor & svar Juristförsäkring Frågor & svar FRÅGOR OCH SVAR - JURISTFÖRSÄKRING Tilläggsinformation om det kollektiva försäkringsskyddet för Sekos medlemmar avseende juridiska tjänster som HELP Försäkring tillhandahåller.

Läs mer

FÖRSTA HJÄLPEN VID SJUKDOM

FÖRSTA HJÄLPEN VID SJUKDOM FÖRSTA HJÄLPEN VID SJUKDOM Vilka regler gäller för ersättning? LO-TCO Rättsskydd AB FRÅN KAOS TILL KLARHET Reglerna i socialförsäkringssystemet är inte lätta att hålla reda på. Inte ens för dem som ska

Läs mer

Din tjänstepension i Alecta

Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd pension, itp 2 Din tjänstepension i Alecta Informationen i den här broschyren vänder sig till dig som har förmånsbestämd pension itp 2 i Alecta. Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd

Läs mer

talarmanus för skolinformatör i åk 1 vilka är vi?

talarmanus för skolinformatör i åk 1 vilka är vi? talarmanus för skolinformatör i åk 1-3 2011 talarmanus för skolinformatör i åk 1 vilka är vi? JOBBA Värt att veta inför sommar- och extrajobb. Bild 2 Berätta vem du är och varför du är engagerad i facket

Läs mer

Kooperationens avtalspension, KAP ett viktigt tillägg

Kooperationens avtalspension, KAP ett viktigt tillägg Kooperationens avtalspension, KAP ett viktigt tillägg 2013 Din avtalspension ett viktigt tillägg När du så småningom går i pension kommer du att få pension från två håll: Allmän pension och avtalspension.

Läs mer

Kursbok till deltagarna som går utbildningen. om forsakringar

Kursbok till deltagarna som går utbildningen. om forsakringar Kursbok till deltagarna som går utbildningen om forsakringar 1 2 innehåll 4 Facket försäkrar 6 Lagstadgade försäkringar 7 Avtals försäkringar 8 Medlems försäkringar 10 Ar bet slös 12 Sjuk 15 Arbet sskada

Läs mer

Checklista för idrottens arbetsgivare. - små till medelstora föreningar med upp till fem anställda där styrelsen är ideellt engagerad

Checklista för idrottens arbetsgivare. - små till medelstora föreningar med upp till fem anställda där styrelsen är ideellt engagerad Checklista för idrottens arbetsgivare - små till medelstora föreningar med upp till fem anställda där styrelsen är ideellt engagerad Innehåll Arbetsgivaransvar Medlemskap i arbetsgivarorganisation Kollektivavtal

Läs mer

Hälsoskydd & Inkomstförsäkring. Ingår i medlemsavgiften för yrkesverksam medlem

Hälsoskydd & Inkomstförsäkring. Ingår i medlemsavgiften för yrkesverksam medlem Hälsoskydd & Inkomstförsäkring Ingår i medlemsavgiften för yrkesverksam medlem Trygghetspaket September 2015 2 SRAT Hälsoskydd SRAT Hälsoskydd består av två delar. Dels tillgång till ett Hälsoombud för

Läs mer

SRAT Hälsoskydd SRAT Inkomstförsäkring

SRAT Hälsoskydd SRAT Inkomstförsäkring SRAT Hälsoskydd SRAT Inkomstförsäkring Trygghetspaket 2 SRAT Hälsoskydd SRAT Hälsoskyddbestår av två delar. Dels tillgång till ett Hälsoombud för den som insjuknar eller skadar sig, dels en sjukinkomstersättning

Läs mer

En liten broschyr om ditt jobb och dina rättigheter

En liten broschyr om ditt jobb och dina rättigheter JOBBA! En liten broschyr om ditt jobb och dina rättigheter 23 sidor som ger dig bättre koll på ditt jobb och på oss 05 välkommen till ditt arbetsliv! Om att jobba och varför vi ger dig den här broschyren.

Läs mer

Din tjänstepension i Alecta

Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd pension, itp 2 Din tjänstepension i Alecta Informationen i den här broschyren vänder sig till dig som har förmånsbestämd pension itp 2 i Alecta. 1 Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd

Läs mer

k Individuella Kollektivavtal Lagar

k Individuella Kollektivavtal Lagar Försäkringsskydd k Individuella Gruppförsäkringar Kollektivavtal Lagar 2012-03-06 2 Medlemmarnas försäkringsskydd k Försäkrad enligt lag Sjukförsäkring Arbetsskadeförsäkring Föräldraförsäkring Ålderspensioner

Läs mer

Dina pengar. med och utan kollektivavtal

Dina pengar. med och utan kollektivavtal Dina pengar med och utan kollektivavtal Kollektivavtal din försäkring genom hela karriären Den här skriften är för dig som är akademiker och som vill veta mer om vad ett kollektivavtal är och vad det kan

Läs mer

Om ersättning vid sjukdom AGS-KL och Avgiftsbefrielseförsäkring

Om ersättning vid sjukdom AGS-KL och Avgiftsbefrielseförsäkring Om ersättning vid sjukdom AGS-KL och Avgiftsbefrielseförsäkring Utgiven i mars 2014 AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet.

Läs mer

Omställningsfonden för dig som arbetstagare

Omställningsfonden för dig som arbetstagare Sida 1 Omställningsfonden för dig som arbetstagare Innehåll Aktivt omställningsarbete... 2 Villkor för att du ska få stöd... 2 Hjälp och stöd att hitta ett nytt jobb... 2 Ekonomiska förmåner... 3 A-kasseutfyllnad...

Läs mer