ATT BO I BOSTADSRÄTT ÄGA OCH FÖRVALTA ELLER HYRA. Ditt eget boende ditt eget val

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ATT BO I BOSTADSRÄTT ÄGA OCH FÖRVALTA ELLER HYRA. Ditt eget boende ditt eget val"

Transkript

1 ATT BO I BOSTADSRÄTT ÄGA OCH FÖRVALTA ELLER HYRA Ditt eget boende ditt eget val

2 VAD ÄR EN BOSTADSRÄTTSFÖRENING? Den här broschyren vänder sig till dig som bor i en fastighet som nyligen ombildats från hyresrätt till bostadsrätt. Här kan du läsa grundläggande fakta om hur det är att bo i en bostadsrättsförening, både som hyresgäst och som bostadsrättsinnehavare. I slutet av broschyren finns en ordlista som förklarar olika termer och begrepp. Mer information hittar du på En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening som äger och förvaltar en fastighet. Bostadsrättslagen reglerar vad bostadsrättsföreningar får och ska göra. I lagen står bland annat att en bostadsrättsförening har till ändamål att i föreningens fastighet upplåta lägenheter med bostadsrätt till föreningens medlemmar. GEMENSAMT ÄGANDE Som ägare till en bostadsrätt är man alltså medlem i en bostadsrättsförening som äger en fastighet, vilket innebär att medlemmarna indirekt är delägare i fastigheten. Var och en äger alltså inte sin lägenhet, utan det är medlemskapet som ger medlemmarna rätt att både bo i sina bostadsrätter på obegränsad tid och att vara med och påverka beslut som bostadsrättsföreningen tar. En bostadsrättsförening måste vara registrerad hos Bolagsverket, som kräver att föreningen har minst tre medlemmar. Föreningen måste också ha antagit stadgar samt utsett en styrelse och minst en revisor. Bostadsrättsföreningen kan även hyra ut lägenheter i fastigheten till hyresgäster. På samma sätt som bostadsrättsföreningen äger och ansvarar för fastigheten, är det föreningen som är hyresvärd för dem som valt att bo kvar som hyresgäster. Det innebär att föreningen har ett ansvar gentemot hyresgästerna. Förhållandet hyresgäst hyresvärd (föreningen) regleras ytterst av hyreslagen. SÅ FUNGERAR EN BOSTADSRÄTTSFÖRENING Det är föreningens styrelse som sköter det löpande arbetet med att leda föreningen. Styrelsen väljs av medlemmarna på föreningsstämman, som är föreningens högsta beslutande organ. På föreningsstämman väljer medlemmarna styrelse, utser revisor, fastställer resultaträkning och balansräkning samt tar ställning till medlemmarnas förslag (motioner). Föreningsstämman bestämmer också hur bostadsrättsföreningens styrelse ska arbeta, genom att fastställa föreningens stadgar. Stadgarna är de grundläggande regler som bostadsrättsföreningens styrelse och medlemmar gemensamt kommit överens om att följa. Alla medlem-

3 Att skapa en välskött förening är ingenting som sker automatiskt, det kräver både engagemang och arbete. mar har rätt att delta i stämman. Personer som inte bor i fastigheten eller är medlemmar kan vara med i bostadsrättsföreningens styrelse om föreningens stadgar tillåter detta. Gällande stadgar kan du få av din bostadsrättsförening eller av Bolagsverket, där stadgarna ska vara registrerade. rättigheter och skyldigheter gentemot den egna föreningen måste bostadsrättsinnehavare också följa bostadsrättslagen och hyreslagen (om det är aktuellt med uthyrning). Hyreslagen är den lag som reglerar förhållandet mellan hyresvärd och hyresgäst. RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER En ombildning innebär att många går från att bara ta ansvar för sin egen lägenhet till att ta ansvar för hela fastigheten, både invändigt och utvändigt. Som bostadsrättsinnehavare har man större inflytande över sitt boende, men med ökat inflytande följer också ökat ansvar. Den som bor i egen bostadsrätt har till exempel möjlighet att göra större förändringar i sitt boende än den som bor som hyresgäst. Bostadsrättsinnehavaren har dock ett större ansvar att själv lösa problem som uppstår, som att byta ett kylskåp som gått sönder. Bostadsrättsinnehavare har även vissa skyldigheter gentemot sin förening, vilka regleras i föreningens stadgar. Utöver HITTA LAGAR OCH REGLER Du hittar bostadsrättslagen, hyreslagen och andra lagar och regler som rör bostadsrättsföreningar på samt i Svensk författningssamling via Riksdagens hemsida, Det går även att beställa tryckta kopior från Karnov Group, telefon ENGAGEMANG GÖR SKILLNAD Att skapa en välskött förening där de boende trivs är inget som sker automatiskt, det kräver engagemang från de boende och från bostadsrättsföreningens styrelse. Som bostadsrättsinnehavare bör du också vara beredd på att sitta i styrelsen och axla en del av ansvaret för att leda och förvalta bostadsrättsföreningen.

4 FÖR DIG SOM ÄR BOSTADSRÄTTSINNEHAVARE Att vara medlem i en bostadsrättsförening och bostadsrättsinnehavare innebär ökad frihet, men också ökat ansvar. Som medlem i föreningen äger du en del i fastigheten och har större möjligheter att påverka ditt boende. FRIHETER OCH GRÄNSER Även om du som bostadsrättsinnehavare har större frihet att direkt påverka ditt boende genom renoveringar och annat, finns det gränser för vad du kan och får göra. Delar av det regleras i bostadsrättslagen, annat regleras av varje förenings stadgar. Vad man kan och får göra skiljer sig alltså från förening till förening, men de flesta bostadsrättsföreningar tillåter medlemmarna att själva tapetsera, måla och byta ut kyl och frys. Vill du göra mer genomgripande förändringar bör du alltid prata med styrelsen innan du börjar. Se också gärna till att få ett skriftligt godkännande från styrelsen innan du påbörjar arbetet, så att det inte uppstår något missförstånd om vad ni har kommit överens om. Det gäller även om du skulle vilja hyra ut din lägenhet. MÖJLIGHETER OCH RISKER Om priset på fastigheter ökar får du del av det om du säljer din bostadsrätt (det vill säga din andel i föreningen). Om du gör renoveringar som ökar värdet på din bostadsrätt får du också del av det vid en försäljning. Att köpa bostadsrätt innebär dock alltid en viss risk, om priserna på bostäder och fastigheter går ner så kan du istället förlora pengar vid försäljning. VEM ANSVARAR FÖR VAD? Eftersom du inte längre är hyresgäst så betalar du inte heller hyra till en hyresvärd. Istället betalar du en avgift till bostadsrättsföreningen. Avgiften täcker föreningens kostnader och används bland annat till att betala för fastighetens drift och underhåll. Som bostadsrättsinnehavare är du nu även ansvarig för din bostadsrätts inre underhåll. Enligt bostadsrättslagen ska bostadsrättsinnehavare på egen bekostnad hålla lägenheten i gott skick, om inte något annat bestämts i stadgarna. Som bostadsrättsinnehavare äger och ansvarar du för underhåll av bostadens inventarier (exempelvis spis och kylskåp) samt väggar, golv och andra ytor i lägenheten. Läs alltid stadgarna som mer detaljerat beskriver vad du som bostadsrättsinneha-

5 vare är ansvarig för. Du kan till exempel ha ansvar för annat i anknytning till lägenheten (som balkongdörrar eller utsidor av fönster). Tillsammans med övriga medlemmar ansvarar du också för gemensamma utrymmen (till exempel tvättstuga och trapphus), ledningar för el, värme samt vatten och avlopp. Som medlem kan du bli ekonomiskt ansvarig för skador på gemensamma utrymmen om du varit oaktsam, genom att exempelvis inte rapportera en vattenläcka i din lägenhet. När det gäller gemensamma utrymmen är det vanligt att föreningar regelbundet köper tjänster, till exempel städning. I vissa bostadsrättsföreningar förväntas medlemmarna istället själva utföra visst arbete, som att turas om att städa trapphuset. Vad som ska göras och hur det ska göras bestämmer ni inom föreningen. FÖRSÄKRA DIG RÄTT Som bostadsrättsinnehavare bör du ha ett så kallat bostadsrättstillägg till din hemförsäkring. Bostadsrättstillägget är en försäkring som bland annat ersätter skador på den fasta egendom som bostadsrättsinnehavare äger eller ansvarar för. Många föreningar kräver att du har ett bostadsrättstillägg. HYRA UT I ANDRA HAND Att som enskild bostadsrättsinnehavare hyra ut sin lägenhet i andra hand skiljer sig till viss del från när en bostadsrättsförening eller ett bostadsbolag hyr ut lägenheter. När en förening hyr ut en lägenhet har hyresgästen till exempel rätt att bo kvar på obestämd tid, hyresgästen har också ett eget ansvar gentemot bostadsrättsföreningen eller bostadsbolaget. Den som hyr i andra hand hyr ofta lägenheten under en begränsad och förutbestämd tidsperiod. Om du hyr ut din lägenhet till någon är det du själv som står som ansvarig. Reglerna för andrahandsuthyrning är dock likvärdiga oavsett om du är hyresgäst eller bostadsrättsinnehavare. Planerar du att hyra ut din bostad så prata alltid först med bostadsrättsföreningens styrelse, du måste ha deras godkännande innan du hyr ut. Formerna för andrahandsuthyrning kan också vara reglerade i föreningens stadgar, du kanske till exempel inte får hyra ut till juridisk person. För att ha rätt att hyra ut din lägenhet måste du visa på så kallade beaktansvärda skäl. Det kan röra sig om att du på grund av sjukdom inte kommer att kunna bo hemma under en period eller att du tillfälligt fått jobb eller studier på annan ort. Bostadsrätts föreningen har rätt att kontrollera att hyresgästen du vill hyra ut till har varit skötsam tidigare. Detta gäller oavsett om du är medlem i föreningen eller hyresgäst. Om styrelsen inte samtycker till uthyrning kan du vända dig till hyresnämnden, för att få din ansökan prövad. De kan ge tillstånd om de bedömer att du har beaktansvärda skäl och att föreningen inte har befogad anledning att säga nej. Om du ska hyra ut din bostad bör ni också upprätta ett skriftligt kontrakt (som styrelsen bör godkänna) mellan dig och den du hyr ut till, för att säkerställa att alla är överens om detaljerna kring uthyrningen. Kom ihåg att det alltid är du som är ansvarig gentemot bostadsrättsföreningen, exempelvis att avgiften betalas i tid, även om någon annan tillfälligt bor i din lägenhet.

6 VISSTE DU SOM BOSTADSRÄTTSINNEHAVARE ATT: bostadsrättsföreningen är en juridisk person, vilket innebär att du som medlem inte har något personligt ansvar för föreningens kontrakt eller andra juridiska ärenden. Som enskild bostadsrättsinnehavare kan du dock påverkas om föreningen missköts. en styrelseledamot blir ansvarig om han eller hon uppsåtligen (med flit) eller genom oaktsamhet (slarv) skadar föreningen. du som bostadsrättsinnehavare bör ha ett så kallat bostadsrättstillägg till din hemförsäkring. Bostadsrättstillägget är en försäkring som ersätter bland annat skador på den fasta egendom som bostadsrättsinnehavaren äger eller ansvarar för. Många föreningar kräver att du har ett bostadsrättstillägg till din hemförsäkring. du kan kontakta BildaBostad på eller om du har frågor. VEM ANSVARAR FÖR FÖRVALTNINGEN AV FASTIGHETEN? Att du som bostadsrättsinnehavare också är delägare i föreningens fastighet, innebär att du tillsammans med övriga medlemmar har ett gemensamt ansvar för drift och förvaltning av fastigheten. Därför är det viktigt att du försöker vara så insatt som möjligt i hur föreningen sköts och förvaltas. TVÅ TYPER AV FÖRVALTNING Det finns två olika typer av förvaltning, teknisk förvaltning och ekonomisk förvaltning. Teknisk förvaltning innebär skötsel av fastigheten, med allt från trappstädning till att åtgärda akuta fel. Ekonomisk förvaltning innebär arbete med allt som rör den ekonomiska delen av föreningens arbete, som hyror och årsavgifter, leverantörsfakturor och budgetering. Ta reda på vilka krav som ställs på er som fastighetsägare och hur ni ska svara upp mot dessa. Många bostadsrättsföreningar väljer till en början att anlita professionella förvaltare för att göra det mesta av jobbet. Det är också viktigt att bostadsrättsföreningen tidigt och noggrant planerar förvaltningen av fastigheten på både kort och lång sikt. En välplanerad förvaltning sträcker sig ofta över flera år. På så sätt kan en förening försäkra sig om att förvaltningen fortlöper på ett sätt som gynnar både de boende och föreningens ekonomi. SKAPA GODA FÖRUTSÄTTNINGAR För en ny förening kan det också ofta löna sig att gå med i någon av de intresseföreningar som finns för bostadsrättsföreningar, eftersom man då också får tillgång till juridisk kompetens, kurser i styrelsearbete och andra tjänster som underlättar skötseln av fastigheten. BildaBostad har även tagit fram ett material för vad bostadsrättsföreningar bör tänka på för att bli goda hyresvärdar och fastighetsägare när man genomgått en ombildning. Du hittar materialet på du kan också ringa och beställa det på telefon

7 Som hyresgäst förändras varken dina rättigheter eller skyldigheter vid en ombildning. ATT VARA HYRESGÄST I EN BOSTADSRÄTTSFÖRENING Som hyresgäst förändras varken dina rättigheter eller skyldigheter vid en ombildning. Skillnaden är att du nu får din hyresavi från bostadsrättsföreningen och att det är bostadsrättsföreningen som står för underhållet av fastigheten. Bostadsrättsföreningen är också ansvarig för att åtgärda akuta fel i din lägenhet. HYRA OCH HYRESAVTAL Din hyra styrs av det så kallade bruksvärdessystemet, och sätts genom förhandlingar mellan hyresvärden och hyresgästorganisationer. Att du nu har bostadsrättsföreningen som hyresvärd påverkar inte hur din hyra sätts, utan denna regleras på samma sätt som innan ombildningen. Även i fortsättningen så omfattas du av hyreslagstiftningen. Ditt hyresavtal gäller för obestämd tid, om du inte kommit överens med hyresvärden om något annat. Som hyresgäst kan du säga upp ditt hyresavtal med en uppsägningstid på högst tre månader. För lokalhyresgäster gäller vanligtvis nio månaders uppsägningstid DINA RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHE- TER SOM HYRESGÄST Som hyresgäst är du fortfarande skyldig att vara aktsam om din lägenhet och de gemensamma utrymmena i fastigheten. Du är också skyldig att rapportera om en skada inträffar så att bostadsrättsföreningen kan åtgärda den. Som hyresgäst är du inte bara ansvarig för vad du själv gör, utan också för vad din familj och andra som bor i lägenheten gör, liksom för besökande gäster. Vill du hyra ut din lägenhet måste du få ett godkännande från bostadsrättsföreningen, precis som du tidigare var tvungen att få ett godkännande från din dåvarande hyresvärd. Som hyresgäst har du inte möjlighet att belåna, ge bort, testamentera eller sälja din hyresrätt, vilket du kan med en bostadsrätt. Du har däremot rätt att byta din lägenhet mot en annan, förutsatt att du hittar en hyresgäst som vill byta med dig och förutsatt att bostadsrättsföreningen godkänner den nya hyresgästen. Hyresvärden är skyldig att åtgärda even-

8 tuella fel eller brister i din lägenhet. Går till exempel ditt kylskåp sönder så ska hyresvärden reparera felet. Du kan också i de flesta fall kräva att hyresvärden tapetserar eller målar om väggarna i din lägenhet vart tionde till femtonde år. Det gäller även om det inte finns några direkta skador på tapeter eller väggar. Om hyresvärden genomför större renoveringar har du rätt att bo i en ersättningslägenhet under tiden som renoveringen pågår. Du har självklart rätt att flytta tillbaka till din lägenhet när renoveringen är klar. Du har också, liksom som tidigare, rätt att göra vissa förändringar i lägenheten på eget bevåg. Det kan vara ingrepp som att måla eller tapetsera om. Värden har dock ingen skyldighet att ersätta dig för sådana kostnader. Om det görs felaktigt så kan värden däremot ha rätt till ersättning för eventuella skador på lägenheten, eller om ingreppen gör så att bruksvärdet försämras. Precis som tidigare kan du också bli skyldig att betala om du varit oförsiktig och har åstadkommit skador i lägenheten. Den lag som reglerar förhållandet mellan den som hyr och den som hyr ut heter hyreslagen. Om du inte är överens med din hyresvärd om renoveringar eller annan skötsel av din lägenhet så kan du som hyresgäst vända dig till hyresnämnden. Hyresnämnden kan överpröva ett beslut av hyresvärden. Det är alltid bra att föra en dialog med sin hyresvärd om vad som gäller och, när det behövs, ha skriftliga överenskommelser för att undvika missförstånd. VISSTE DU ATT DU SOM ÄR HYRESGÄST I EN OMBILDAD FASTIGHET: har rätt att ombilda din lägenhet till samma pris (plus ränta) som övriga medlemmar, om du var hyresgäst innan bostadsrättsföreningen köpte fastigheten? Din rätt gäller i sex månader efter det att fastigheten ombildades (tillträdesdagen). I ytterligare sex månader efter det har du kvar rätten att bli medlem i bostadsrättsföreningen och ombilda din lägenhet, men då kan bostadsrättsföreningen kräva marknadspris. ska vända dig till bostadsrättsföreningen om du vill göra en felanmälan? är skyldig att rapportera fel i din lägenhet, exempelvis en vattenskada? kan ta hjälp av Hyresgästföreningen eller hyresnämnden om du får problem med hyresvärden som ni själva inte kan lösa? kan kontakta BildaBostad på och om du har frågor?

9 ORDLISTA BALANSRÄKNING En sammanställning av föreningens tillgångar och skulder. BOLAGSVERKET Myndighet som bl.a. sköter registrering av företag och ekonomiska föreningar, exempelvis bostadsrättsföreningar. BOSTADSRÄTT Boendeform som innebär rätt att nyttja en lägenhet för obegränsad tid. En bostadsrätt kan köpas, säljas, ges bort, belånas eller ärvas. Ägare av en bostadsrätt är medlem i en bostadsrättsförening. BOSTADSRÄTTSFÖRENING En ekonomisk förening som har till uppgift att upplåta lägenheter till medlemmarna. BOSTADSRÄTTSLAGEN Den lag som reglerar det som rör bostadsrätter, t.ex. vilka rättigheter och skyldigheter en bostadsrättsinnehavare har. Lagen hittar du via vår hemsida, och på Riksdagens hemsida, BOSTADSRÄTTSTILLÄGG En försäkring som ersätter t.ex. skador på den fasta egendomen som bostadsrättsinnehavaren äger och/eller ansvarar för. BRUKSVÄRDESSYSTEMET Det system som används för att bestämma hyror. Systemet innebär att t.ex. lägenhetens och fastighetens standard, utrustning i lägenheten och i gemensamma utrymmen som tvättstugor, trapphus och gårdar påverkar hyran. Närhet till centrum, affärer, förskolor och goda kommunikationer vägs också in. EKONOMISK FÖRENING En förening vars mål är att främja medlemmarnas ekonomiska intressen. Den regleras av lagen om ekonomiska föreningar, som du hittar via vår hemsida, och på Riksdagens hemsida, FASTIGHET Ett bestämt markområde med tillhörande byggnader. FÖRENINGSSTÄMMA Varje år ska föreningen hålla en föreningsstämma. Den är föreningens högsta beslutande organ. Varje medlem har rätt att delta i föreningsstämman. Stämman kan t.ex. besluta om vilka som ska sitta i styrelsen, om stadgarna ska ändras eller hur man ska göra vid eventuell vinst eller förlust. FÖRVALTNING Drift, underhåll och ekonomisk administration av en fastighet. Förvaltningen av en fastighet med bostadsrätter utförs ofta av ett förvaltningsbolag som föreningen anlitar. HYRESLAGEN Lagen reglerar förhållandet mellan den som hyr ut och den som hyr. Du hittar lagen via och på Riksdagens hemsida, HYRESRÄTT Boendeform som ger hyresgäster rätt att bo i lägenheter som ägs av en hyresvärd. Boende i hyresrätter betalar en månadshyra. INSATS Den avgift som medlemmar i bostadsrättsföreningar betalar när bostadsrätter upplåts för första gången. Insatsen är bostadsrättsinnehavarens insatta kapital till föreningen och kan jämföras med en form av medlemsavgift. Medlemmar har inte rätt att få tillbaka insatsen om man lämnar föreningen. Istället får man sälja bostadsrätten och på så sätt få tillbaka sin insats. JURIDISK PERSON En sammanslutning, t.ex. en förening, som kan ha både rättigheter och skyldigheter. En juridisk person kan bl.a. teckna avtal, äga tillgångar och ingå kontrakt. LOKALHYRESGÄST Person som hyr lokal i en fastighet för att bedriva verksamhet, men som inte bor i lokalen. MARKNADSPRIS Det pris som fastställs av utbud och efterfrågan. MOTION Ett förslag som läggs fram vid ett bostadsrättsföreningsmöte. Det kan t.ex. vara ett förslag om att föreningens medlemmar själva ska sköta städningen istället för att man ska köpa den tjänsten. OMBILDNING När en bostadsrättsförening friköpt en hyresfastighet kan hyresrätterna ombildas till bostadsrätter. RESULTATRÄKNING En sammanställning av föreningens inkomster och utgifter. Resultaträkningen visar om föreningen går med vinst eller förlust. REVISOR En person som granskar en förenings bokföring, verksamhet och ekonomi. RÄNTA Priset på ett lån, d.v.s. vad banken tar betalt för att låna ut ett visst belopp. Räntan räknas i procent (%) av låneskulden. Räntan kan vara fast för en viss tid (fast eller bunden ränta), eller följa det gällande ränteläget (rörlig ränta). För mer information kring villkor prata med en bank eller ett låneinstitut. STADGAR Beteckningen på de interna regler som gäller för en förening. Ska registreras hos Bolagsverket. STYRELSE En grupp personer som utsetts att ansvara för en förenings skötsel, administration och verksamhet. Det är styrelsen som har det juridiska ansvaret för föreningen och dess fastighet. UPPLÅTELSEAVGIFT En särskild avgift som föreningen kan ta ut tillsammans med insatsen, när bostadsrätten upplåts första gången. ÅRSAVGIFT Den avgift som medlemmar betalar till föreningen för dess kostnader och utgifter. Styrelsen bestämmer avgiften enligt de grunder som stadgarna anger. Årsavgiften betalas vanligtvis månadsvis. ÖVERLÅTELSEAVGIFT En avgift som bostadsrättsföreningen får ta ut från antingen säljaren eller köparen vid överlåtelse av en bostadsrätt. Avgiften ska täcka kostnader för administration som föreningen kan ha med anledning av överlåtelsen. Möjligheten till att ta ut en sådan avgift ska regleras av stadgarna. 6+6 MÅNADER En ångerperiod för hyresgäster som väljer att inte ombilda sin lägenhet i en fastighet som friköps. Under de första sex månaderna efter friköpet har en enskild hyresgäst rätt att köpa lägenheten till priset i den ekonomiska planen (plus ränta), under de sex nästkommande till marknadspris.

10 ENGLISH This brochure is for those who live in a property that has just been converted from a rental apartment (hyresrätt) to a condominium (bostadsrätt). Here you can read the basic facts about living in a condominium association, both as a renter and as a condominium owner. You can find this brochure in English at SRPSKI, BOSANSKI, HRVATSKI Ova brošura je namenjena vama koji stanujete u zgradi koja je nedavno reorganizovana iz stanarskog prava bez vlasništva u stanarsko pravo. Ova brošura je namenjena vama koji stanujete u zgradi koja je nedavno reorganizovana iz stanarskog prava bez vlasništva (hyresrätt) u stanarsko pravo (bostadsrätt). Ovu brošuru prevedenu na srpski, bosanski, hrvatski (sbh) možete naći na TÜRKÇE Bu broşür, kiralık daireden (hyresrätt) mülkiyet hakkı bulunan daireye (bostadsrätt) yeni dönüştürülmüş apartmanda oturan sizler için hazırlanmıştır. Burada, hem kiracı hem de ev sahibi olarak, Kat Sahipleri Derneğinin (bostadsrättsförening) sahibi olduğu bir apartmanda oturmanın gerektirdikleri konusunda temel bilgileri okuyabilirsiniz. Bu broşürü Türkçeye çevrilmiş olarak adresinde bulabilirsiniz. SOOMAALI Buugan yarka ah wuxuu ku habboonyahay qofkii deggan guri mar dhaw dib u habeyn lagu sameeyay gurigaas oo marka hore ahaan jiray xuquuqda kireysashada (hyresrätt) oo laakiin hadda laga dhigay xuquuqda lahaanshaha (bostadsrätt). Halkaan waxaad ka akhrisan kartaa warbixin aasaasi ah oo ku saabsan sida ay tahay in la degganaado ururka guryaha badh iibsada, adiga oo ah guri kirayste ama adiga oo ah mulkiilaha xuquuqda lahaanshaha. Waxaad ka heli kartaa buugan yarka ah oo ku turjuman Soomaali ESPAÑOL Este folleto es para aquellos que viven en un edificio que recientemente fue convertido de pisos de alquiler (hyresrätt) a pisos de propiedad (bostadsrätt). Aquí encontrará información básica sobre cómo es vivir en una asociación de pisos de propiedad, tanto como inquilino como propietario de un piso de propiedad. El folleto se encuentra traducido al español en )Arabiska( العربية أعيد عقارات في يعيشون الذين ألولئك موج ه الكتيب هذا حق إلى hyresrätt اإلستئجار حق من مؤخرا تشكيلها أساسية حقائق تقرأ أن يمكنك هنا.bostadsrätt السكن سواءا السكن حق ل طبقا مسكن في العيش كيفية عن هذا تجد أن يمكنك السكن. لحق كصاحب أو كمستأجر الويب موقع في العربية اللغة إلى مترجما الكتيب )Persiska( فارسی زندگی مسکونی واحد در یک که شماست برای بروشور این هب )Hyresrätt( اجارهای خانه از تازگی به که میکنید )Bostadsrätt( سرقفلی آپارتمانهای با مسکونی واحد عنوان به هم شما بروشور این در است. شده تبدیل میتوانید سرقفلی آپارتمان مالک عنوان به هم و مستاجر یک در کردن زندگی چگونگی باره در بنیادی اطالعات فارسی برگردان بخوانید. را سرقفلی آپارتمانهای انجمن یافت. خواهید زیر اینترنتی سایت در را بروشور این

11 Telefon: E-post: Besök även vår hemsida

FRÅN HYRESRÄTT TILL BOSTADSRÄTT

FRÅN HYRESRÄTT TILL BOSTADSRÄTT FRÅN HYRESRÄTT TILL BOSTADSRÄTT GÄLLER ERBJUDANDET ATT OMBILDA FÖR DIG? Akalla Bagarmossen Bandhagen Blackeberg Bredäng Enskede Gård Enskedefältet Fagersjö Farsta Farsta Strand Farstanäset Grimsta Gubbängen

Läs mer

Ombildning från hyresrätt till bostadsrätt

Ombildning från hyresrätt till bostadsrätt Växjö januari 2012 Ombildning från hyresrätt till bostadsrätt Information till dig som hyresgäst I budget för 2012 har kommunfullmäktige beslutat följande - Hyresgästerna hos Växjöhem och Vidingehem ska

Läs mer

INTRODUKTION. Ditt eget boende ditt eget val. www.bildabostad.se

INTRODUKTION. Ditt eget boende ditt eget val. www.bildabostad.se Ditt eget boende ditt eget val INTRODUKTION Att ombilda en hyresfastighet till bostadsrätter innebär stora förändringar på flera sätt. Med rätt vägledning och hjälp behöver det dock inte vara krångligt,

Läs mer

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas Bra att tänka på vid ombildning Antalet ombildningar av hyresrätt till bostadsrätt har ökat markant de senaste åren. Det väcker

Läs mer

En handbok i konsten att FLYTTA HEMIFRÅN

En handbok i konsten att FLYTTA HEMIFRÅN En handbok i konsten att FLYTTA HEMIFRÅN VILL DU FLYTTA HEMIFRÅN? 2 Säkert har du många gånger tänkt tanken att skaffa dig ett eget hem. För att göra det enklare när det väl blir dags bör du börja med

Läs mer

Att bo i bostadsrätt. en informationsskrift om bostadsrättens villkor. juni 2006. Skriften publiceras med tillstånd från SBC ek för.

Att bo i bostadsrätt. en informationsskrift om bostadsrättens villkor. juni 2006. Skriften publiceras med tillstånd från SBC ek för. Att bo i bostadsrätt en informationsskrift om bostadsrättens villkor juni 2006 Skriften publiceras med tillstånd från SBC ek för. Eftertryck förbjudes Att bo i bostadsrätt Denna informationsskrift är utgiven

Läs mer

Att bo i bostadsrätt

Att bo i bostadsrätt Att bo i bostadsrätt 2 3 När du köper en bostadsrätt från Boform kan du vara säker på att du flyttar in i en bostad där vi har tänkt på det lilla extra. Samtliga våra projektledare har mångårig erfarenhet

Läs mer

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas.

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas. Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas. En bättre värd? Allt fler kommuner planerar att sälja ut sina hyresrätter. Det väcker en hel del frågor och kanske du känner en

Läs mer

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas.

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas. Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas. En bättre värd? Allt fler kommuner planerar att sälja ut sina hyresrätter. Det väcker en hel del frågor och kanske du känner en

Läs mer

Du och din bostadsrättsförening

Du och din bostadsrättsförening Du och din bostadsrättsförening Du och din bostadsrättsförening Att sitta i styrelsen för en bostadsrättsförening kan vara arbetsamt och kräver stor kunskap. De frågor som behandlas sträcker sig över vida

Läs mer

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas En bättre värd? Antalet ombildningar av hyresrätt till bostadsrätt har ökat markant de senaste åren. Det väcker en hel del frågor

Läs mer

Detta dokument innehåller information som kan vara till nytta för dig som är boende eller hyr lokal i de fastigheter som ägs av

Detta dokument innehåller information som kan vara till nytta för dig som är boende eller hyr lokal i de fastigheter som ägs av Detta dokument innehåller information som kan vara till nytta för dig som är boende eller hyr lokal i de fastigheter som ägs av Bostadsrättsföreningen Fredriksberg Malmö. För synpunkter eller förslag kontakta

Läs mer

Johanna Rygaard och Nora Hjertén. Första flytten

Johanna Rygaard och Nora Hjertén. Första flytten Johanna Rygaard och Nora Hjertén Första flytten FF Första Flytten är till för dig som är på väg eller funderar på att flytta hemifrån för första gången inom Linköping. Vi kommer att besvara viktiga frågor

Läs mer

Medlem i bostadsrättsföreningen

Medlem i bostadsrättsföreningen Medlem i bostadsrättsföreningen Vad har du som boende ansvar för och vad ska föreningen ta hand om? Vad sker på en stämma och vem kan väljas in i styrelsen? I den här skriften får du svar på de här och

Läs mer

Medlem i bostadsrättsföreningen

Medlem i bostadsrättsföreningen Medlem i bostadsrättsföreningen Vad har du som boende ansvar för och vad ska föreningen ta hand om? Vad sker på en stämma och vem kan väljas in i styrelsen? I den här skriften får du svar på de här och

Läs mer

Några ord om att bo i bostadsrätt

Några ord om att bo i bostadsrätt Några ord om att bo i bostadsrätt 2 3 Ditt boende, vår angelägenhet Att köpa ny bostad är ett stort beslut och det finns naturligtvis mycket att ta ställning till. Genom den här broschyren vill vi på NCC

Läs mer

Så fungerar en bostadsrätt. Kort beskrivning med råd och tips

Så fungerar en bostadsrätt. Kort beskrivning med råd och tips Så fungerar en bostadsrätt Kort beskrivning med råd och tips I n n e h å l l Till dig som är medlem i vår bostadrättsförening....3 Vad är en bostadsrättsförening och en bostadsrätt?..5 Hur kommer en bostadsrättsförening

Läs mer

Bostadsrätt från A till Ö

Bostadsrätt från A till Ö Styrelsen för Brf. Nissöga har sammanställt denna ordlista för er boende. Vi hoppas att denna ordlista kan vara ett stöd vid era bostadsrättsfrågor. Bostadsrätt från A till Ö Andelstal Beskriver hur stor

Läs mer

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta en förening? 3. Olika föreningar 4. Kort om ekonomiska föreningar 6. Föreningens namn 8

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta en förening? 3. Olika föreningar 4. Kort om ekonomiska föreningar 6. Föreningens namn 8 Starta förening 1 Innehållsförteckning Funderar du på att starta en förening? 3 Olika föreningar 4 Kort om ekonomiska föreningar 6 Föreningens namn 8 Styrelsen och verkställande direktören 10 Revisor 12

Läs mer

HJALP! OMBILDA. Natverket Radda hyresratten. Mina grannar vill. En handbok fran

HJALP! OMBILDA. Natverket Radda hyresratten. Mina grannar vill. En handbok fran HJALP! Mina grannar vill OMBILDA En handbok fran Natverket Radda hyresratten Hjälp! Mina grannar vill ombilda! Elva råd till dig som vill bo kvar som hyresgäst i ett allmännyttigt fastighetsbolag. 1 Informationsmöte

Läs mer

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta en förening?... 3. Olika föreningar... 4. Kort om ekonomiska föreningar... 6. Föreningens namn...

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta en förening?... 3. Olika föreningar... 4. Kort om ekonomiska föreningar... 6. Föreningens namn... Starta förening 1 Innehållsförteckning Funderar du på att starta en förening?...... 3 Olika föreningar...... 4 Kort om ekonomiska föreningar...... 6 Föreningens namn...... 8 Styrelsen och verkställande

Läs mer

Undersökning av ombildning av hyresrätt till bostadsrätt på svaga marknader

Undersökning av ombildning av hyresrätt till bostadsrätt på svaga marknader 2008: LA01 Undersökning av ombildning av hyresrätt till bostadsrätt på svaga marknader Linus Hector Daniel Söderström EXAMENSARBETE Lantmäteriingenjör Institutionen för ingenjörsvetenskap EXAMENSARBETE

Läs mer

Välkommen till HSB Bra att veta för dig som är nyinflyttad

Välkommen till HSB Bra att veta för dig som är nyinflyttad Välkommen till HSB Bra att veta för dig som är nyinflyttad Några av fördelarna du får som HSB-medlem Centrala avtal som sänker kostnader Tack vare att vi är så många i HSB kan vi teckna förmånliga avtal

Läs mer

Att vara hyresgäst: Vad du får och inte får göra

Att vara hyresgäst: Vad du får och inte får göra Att vara hyresgäst: Vad du får och inte får göra Att hyra ny bostad är en stor händelse, speciellt om det är den första egna lägenheten. Här finns lite användar information: Innehåll 1. Avtal 2. Besittningsskydd

Läs mer

SKRIFTEN ÄR FRAMTAGEN AV FAR I SAMARBETE MED BOSTADSRÄTTERNA, HSB, RIKSBYGGEN OCH SBC.

SKRIFTEN ÄR FRAMTAGEN AV FAR I SAMARBETE MED BOSTADSRÄTTERNA, HSB, RIKSBYGGEN OCH SBC. Om årsredovisningen för Bostadsrättsföreningen Modell Bättre (org nr 700000-0000) Idéskrift 1 Idéer och tankar om åtgärder för att göra en bostadsrättsförenings årsredovisning mer relevant och läsvärd.

Läs mer

Bo-ekonomen Innehåll Förord...3 Kan samhällsekonomin påverka dina boendekostnader?...4 Inflation...4 Hög- och lågkonjunktur...4 Räntemarknaden...5 Vilka lån ska jag ta?...5 Lånelöfte... 7 Kontantinsats...

Läs mer

Undvik störande vattenspolning samt användande av badkar och dusch mellan klockan 22.00-07.00.

Undvik störande vattenspolning samt användande av badkar och dusch mellan klockan 22.00-07.00. För allas trivsel Visa hänsyn till dina grannar och anpassa ljudnivån på TV, stereo och musikinstrument till en nivå som ej stör dina grannar. Speciellt gäller detta nattetid mellan kl. 22.00-07.00. Ska

Läs mer

Lag om uthyrning av egen bostad Konsekvenser av den nya lagen?

Lag om uthyrning av egen bostad Konsekvenser av den nya lagen? Institutionen för Fastigheter och Byggande Examensarbete nr. 157 Samhällsbyggnadsprogrammet Kandidatnivå, 15 hp Mark- och fastighetsjuridik Lag om uthyrning av egen bostad Konsekvenser av den nya lagen?

Läs mer

INFORMATIONSMÖTE 100224. Brf Svavlet 4

INFORMATIONSMÖTE 100224. Brf Svavlet 4 INFORMATIONSMÖTE 100224 Brf Svavlet 4 Rikard Johansson Bjurfors & Thörner AB Vi hjälper föreningen. Kontakta oss för alla typer av frågor om ombildningen Syfte med dagens möte Informera om ombildningen

Läs mer

HANDBOK. Tips, regler och bestämmelser. Föreningsmedlemmar Maj 2014. Bostadsrättsföreningen Nipfjället 10 Org.nr 769617-8685

HANDBOK. Tips, regler och bestämmelser. Föreningsmedlemmar Maj 2014. Bostadsrättsföreningen Nipfjället 10 Org.nr 769617-8685 HANDBOK Tips, regler och bestämmelser Föreningsmedlemmar Maj 2014 Bostadsrättsföreningen Nipfjället 10 Org.nr 769617-8685 VÄLKOMMEN som medlem i bostadsrättföreningen Nipfjället 10. Vi hoppas att du kommer

Läs mer