ATT BO I BOSTADSRÄTT ÄGA OCH FÖRVALTA ELLER HYRA. Ditt eget boende ditt eget val

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ATT BO I BOSTADSRÄTT ÄGA OCH FÖRVALTA ELLER HYRA. Ditt eget boende ditt eget val"

Transkript

1 ATT BO I BOSTADSRÄTT ÄGA OCH FÖRVALTA ELLER HYRA Ditt eget boende ditt eget val

2 VAD ÄR EN BOSTADSRÄTTSFÖRENING? Den här broschyren vänder sig till dig som bor i en fastighet som nyligen ombildats från hyresrätt till bostadsrätt. Här kan du läsa grundläggande fakta om hur det är att bo i en bostadsrättsförening, både som hyresgäst och som bostadsrättsinnehavare. I slutet av broschyren finns en ordlista som förklarar olika termer och begrepp. Mer information hittar du på En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening som äger och förvaltar en fastighet. Bostadsrättslagen reglerar vad bostadsrättsföreningar får och ska göra. I lagen står bland annat att en bostadsrättsförening har till ändamål att i föreningens fastighet upplåta lägenheter med bostadsrätt till föreningens medlemmar. GEMENSAMT ÄGANDE Som ägare till en bostadsrätt är man alltså medlem i en bostadsrättsförening som äger en fastighet, vilket innebär att medlemmarna indirekt är delägare i fastigheten. Var och en äger alltså inte sin lägenhet, utan det är medlemskapet som ger medlemmarna rätt att både bo i sina bostadsrätter på obegränsad tid och att vara med och påverka beslut som bostadsrättsföreningen tar. En bostadsrättsförening måste vara registrerad hos Bolagsverket, som kräver att föreningen har minst tre medlemmar. Föreningen måste också ha antagit stadgar samt utsett en styrelse och minst en revisor. Bostadsrättsföreningen kan även hyra ut lägenheter i fastigheten till hyresgäster. På samma sätt som bostadsrättsföreningen äger och ansvarar för fastigheten, är det föreningen som är hyresvärd för dem som valt att bo kvar som hyresgäster. Det innebär att föreningen har ett ansvar gentemot hyresgästerna. Förhållandet hyresgäst hyresvärd (föreningen) regleras ytterst av hyreslagen. SÅ FUNGERAR EN BOSTADSRÄTTSFÖRENING Det är föreningens styrelse som sköter det löpande arbetet med att leda föreningen. Styrelsen väljs av medlemmarna på föreningsstämman, som är föreningens högsta beslutande organ. På föreningsstämman väljer medlemmarna styrelse, utser revisor, fastställer resultaträkning och balansräkning samt tar ställning till medlemmarnas förslag (motioner). Föreningsstämman bestämmer också hur bostadsrättsföreningens styrelse ska arbeta, genom att fastställa föreningens stadgar. Stadgarna är de grundläggande regler som bostadsrättsföreningens styrelse och medlemmar gemensamt kommit överens om att följa. Alla medlem-

3 Att skapa en välskött förening är ingenting som sker automatiskt, det kräver både engagemang och arbete. mar har rätt att delta i stämman. Personer som inte bor i fastigheten eller är medlemmar kan vara med i bostadsrättsföreningens styrelse om föreningens stadgar tillåter detta. Gällande stadgar kan du få av din bostadsrättsförening eller av Bolagsverket, där stadgarna ska vara registrerade. rättigheter och skyldigheter gentemot den egna föreningen måste bostadsrättsinnehavare också följa bostadsrättslagen och hyreslagen (om det är aktuellt med uthyrning). Hyreslagen är den lag som reglerar förhållandet mellan hyresvärd och hyresgäst. RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER En ombildning innebär att många går från att bara ta ansvar för sin egen lägenhet till att ta ansvar för hela fastigheten, både invändigt och utvändigt. Som bostadsrättsinnehavare har man större inflytande över sitt boende, men med ökat inflytande följer också ökat ansvar. Den som bor i egen bostadsrätt har till exempel möjlighet att göra större förändringar i sitt boende än den som bor som hyresgäst. Bostadsrättsinnehavaren har dock ett större ansvar att själv lösa problem som uppstår, som att byta ett kylskåp som gått sönder. Bostadsrättsinnehavare har även vissa skyldigheter gentemot sin förening, vilka regleras i föreningens stadgar. Utöver HITTA LAGAR OCH REGLER Du hittar bostadsrättslagen, hyreslagen och andra lagar och regler som rör bostadsrättsföreningar på samt i Svensk författningssamling via Riksdagens hemsida, Det går även att beställa tryckta kopior från Karnov Group, telefon ENGAGEMANG GÖR SKILLNAD Att skapa en välskött förening där de boende trivs är inget som sker automatiskt, det kräver engagemang från de boende och från bostadsrättsföreningens styrelse. Som bostadsrättsinnehavare bör du också vara beredd på att sitta i styrelsen och axla en del av ansvaret för att leda och förvalta bostadsrättsföreningen.

4 FÖR DIG SOM ÄR BOSTADSRÄTTSINNEHAVARE Att vara medlem i en bostadsrättsförening och bostadsrättsinnehavare innebär ökad frihet, men också ökat ansvar. Som medlem i föreningen äger du en del i fastigheten och har större möjligheter att påverka ditt boende. FRIHETER OCH GRÄNSER Även om du som bostadsrättsinnehavare har större frihet att direkt påverka ditt boende genom renoveringar och annat, finns det gränser för vad du kan och får göra. Delar av det regleras i bostadsrättslagen, annat regleras av varje förenings stadgar. Vad man kan och får göra skiljer sig alltså från förening till förening, men de flesta bostadsrättsföreningar tillåter medlemmarna att själva tapetsera, måla och byta ut kyl och frys. Vill du göra mer genomgripande förändringar bör du alltid prata med styrelsen innan du börjar. Se också gärna till att få ett skriftligt godkännande från styrelsen innan du påbörjar arbetet, så att det inte uppstår något missförstånd om vad ni har kommit överens om. Det gäller även om du skulle vilja hyra ut din lägenhet. MÖJLIGHETER OCH RISKER Om priset på fastigheter ökar får du del av det om du säljer din bostadsrätt (det vill säga din andel i föreningen). Om du gör renoveringar som ökar värdet på din bostadsrätt får du också del av det vid en försäljning. Att köpa bostadsrätt innebär dock alltid en viss risk, om priserna på bostäder och fastigheter går ner så kan du istället förlora pengar vid försäljning. VEM ANSVARAR FÖR VAD? Eftersom du inte längre är hyresgäst så betalar du inte heller hyra till en hyresvärd. Istället betalar du en avgift till bostadsrättsföreningen. Avgiften täcker föreningens kostnader och används bland annat till att betala för fastighetens drift och underhåll. Som bostadsrättsinnehavare är du nu även ansvarig för din bostadsrätts inre underhåll. Enligt bostadsrättslagen ska bostadsrättsinnehavare på egen bekostnad hålla lägenheten i gott skick, om inte något annat bestämts i stadgarna. Som bostadsrättsinnehavare äger och ansvarar du för underhåll av bostadens inventarier (exempelvis spis och kylskåp) samt väggar, golv och andra ytor i lägenheten. Läs alltid stadgarna som mer detaljerat beskriver vad du som bostadsrättsinneha-

5 vare är ansvarig för. Du kan till exempel ha ansvar för annat i anknytning till lägenheten (som balkongdörrar eller utsidor av fönster). Tillsammans med övriga medlemmar ansvarar du också för gemensamma utrymmen (till exempel tvättstuga och trapphus), ledningar för el, värme samt vatten och avlopp. Som medlem kan du bli ekonomiskt ansvarig för skador på gemensamma utrymmen om du varit oaktsam, genom att exempelvis inte rapportera en vattenläcka i din lägenhet. När det gäller gemensamma utrymmen är det vanligt att föreningar regelbundet köper tjänster, till exempel städning. I vissa bostadsrättsföreningar förväntas medlemmarna istället själva utföra visst arbete, som att turas om att städa trapphuset. Vad som ska göras och hur det ska göras bestämmer ni inom föreningen. FÖRSÄKRA DIG RÄTT Som bostadsrättsinnehavare bör du ha ett så kallat bostadsrättstillägg till din hemförsäkring. Bostadsrättstillägget är en försäkring som bland annat ersätter skador på den fasta egendom som bostadsrättsinnehavare äger eller ansvarar för. Många föreningar kräver att du har ett bostadsrättstillägg. HYRA UT I ANDRA HAND Att som enskild bostadsrättsinnehavare hyra ut sin lägenhet i andra hand skiljer sig till viss del från när en bostadsrättsförening eller ett bostadsbolag hyr ut lägenheter. När en förening hyr ut en lägenhet har hyresgästen till exempel rätt att bo kvar på obestämd tid, hyresgästen har också ett eget ansvar gentemot bostadsrättsföreningen eller bostadsbolaget. Den som hyr i andra hand hyr ofta lägenheten under en begränsad och förutbestämd tidsperiod. Om du hyr ut din lägenhet till någon är det du själv som står som ansvarig. Reglerna för andrahandsuthyrning är dock likvärdiga oavsett om du är hyresgäst eller bostadsrättsinnehavare. Planerar du att hyra ut din bostad så prata alltid först med bostadsrättsföreningens styrelse, du måste ha deras godkännande innan du hyr ut. Formerna för andrahandsuthyrning kan också vara reglerade i föreningens stadgar, du kanske till exempel inte får hyra ut till juridisk person. För att ha rätt att hyra ut din lägenhet måste du visa på så kallade beaktansvärda skäl. Det kan röra sig om att du på grund av sjukdom inte kommer att kunna bo hemma under en period eller att du tillfälligt fått jobb eller studier på annan ort. Bostadsrätts föreningen har rätt att kontrollera att hyresgästen du vill hyra ut till har varit skötsam tidigare. Detta gäller oavsett om du är medlem i föreningen eller hyresgäst. Om styrelsen inte samtycker till uthyrning kan du vända dig till hyresnämnden, för att få din ansökan prövad. De kan ge tillstånd om de bedömer att du har beaktansvärda skäl och att föreningen inte har befogad anledning att säga nej. Om du ska hyra ut din bostad bör ni också upprätta ett skriftligt kontrakt (som styrelsen bör godkänna) mellan dig och den du hyr ut till, för att säkerställa att alla är överens om detaljerna kring uthyrningen. Kom ihåg att det alltid är du som är ansvarig gentemot bostadsrättsföreningen, exempelvis att avgiften betalas i tid, även om någon annan tillfälligt bor i din lägenhet.

6 VISSTE DU SOM BOSTADSRÄTTSINNEHAVARE ATT: bostadsrättsföreningen är en juridisk person, vilket innebär att du som medlem inte har något personligt ansvar för föreningens kontrakt eller andra juridiska ärenden. Som enskild bostadsrättsinnehavare kan du dock påverkas om föreningen missköts. en styrelseledamot blir ansvarig om han eller hon uppsåtligen (med flit) eller genom oaktsamhet (slarv) skadar föreningen. du som bostadsrättsinnehavare bör ha ett så kallat bostadsrättstillägg till din hemförsäkring. Bostadsrättstillägget är en försäkring som ersätter bland annat skador på den fasta egendom som bostadsrättsinnehavaren äger eller ansvarar för. Många föreningar kräver att du har ett bostadsrättstillägg till din hemförsäkring. du kan kontakta BildaBostad på eller om du har frågor. VEM ANSVARAR FÖR FÖRVALTNINGEN AV FASTIGHETEN? Att du som bostadsrättsinnehavare också är delägare i föreningens fastighet, innebär att du tillsammans med övriga medlemmar har ett gemensamt ansvar för drift och förvaltning av fastigheten. Därför är det viktigt att du försöker vara så insatt som möjligt i hur föreningen sköts och förvaltas. TVÅ TYPER AV FÖRVALTNING Det finns två olika typer av förvaltning, teknisk förvaltning och ekonomisk förvaltning. Teknisk förvaltning innebär skötsel av fastigheten, med allt från trappstädning till att åtgärda akuta fel. Ekonomisk förvaltning innebär arbete med allt som rör den ekonomiska delen av föreningens arbete, som hyror och årsavgifter, leverantörsfakturor och budgetering. Ta reda på vilka krav som ställs på er som fastighetsägare och hur ni ska svara upp mot dessa. Många bostadsrättsföreningar väljer till en början att anlita professionella förvaltare för att göra det mesta av jobbet. Det är också viktigt att bostadsrättsföreningen tidigt och noggrant planerar förvaltningen av fastigheten på både kort och lång sikt. En välplanerad förvaltning sträcker sig ofta över flera år. På så sätt kan en förening försäkra sig om att förvaltningen fortlöper på ett sätt som gynnar både de boende och föreningens ekonomi. SKAPA GODA FÖRUTSÄTTNINGAR För en ny förening kan det också ofta löna sig att gå med i någon av de intresseföreningar som finns för bostadsrättsföreningar, eftersom man då också får tillgång till juridisk kompetens, kurser i styrelsearbete och andra tjänster som underlättar skötseln av fastigheten. BildaBostad har även tagit fram ett material för vad bostadsrättsföreningar bör tänka på för att bli goda hyresvärdar och fastighetsägare när man genomgått en ombildning. Du hittar materialet på du kan också ringa och beställa det på telefon

7 Som hyresgäst förändras varken dina rättigheter eller skyldigheter vid en ombildning. ATT VARA HYRESGÄST I EN BOSTADSRÄTTSFÖRENING Som hyresgäst förändras varken dina rättigheter eller skyldigheter vid en ombildning. Skillnaden är att du nu får din hyresavi från bostadsrättsföreningen och att det är bostadsrättsföreningen som står för underhållet av fastigheten. Bostadsrättsföreningen är också ansvarig för att åtgärda akuta fel i din lägenhet. HYRA OCH HYRESAVTAL Din hyra styrs av det så kallade bruksvärdessystemet, och sätts genom förhandlingar mellan hyresvärden och hyresgästorganisationer. Att du nu har bostadsrättsföreningen som hyresvärd påverkar inte hur din hyra sätts, utan denna regleras på samma sätt som innan ombildningen. Även i fortsättningen så omfattas du av hyreslagstiftningen. Ditt hyresavtal gäller för obestämd tid, om du inte kommit överens med hyresvärden om något annat. Som hyresgäst kan du säga upp ditt hyresavtal med en uppsägningstid på högst tre månader. För lokalhyresgäster gäller vanligtvis nio månaders uppsägningstid DINA RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHE- TER SOM HYRESGÄST Som hyresgäst är du fortfarande skyldig att vara aktsam om din lägenhet och de gemensamma utrymmena i fastigheten. Du är också skyldig att rapportera om en skada inträffar så att bostadsrättsföreningen kan åtgärda den. Som hyresgäst är du inte bara ansvarig för vad du själv gör, utan också för vad din familj och andra som bor i lägenheten gör, liksom för besökande gäster. Vill du hyra ut din lägenhet måste du få ett godkännande från bostadsrättsföreningen, precis som du tidigare var tvungen att få ett godkännande från din dåvarande hyresvärd. Som hyresgäst har du inte möjlighet att belåna, ge bort, testamentera eller sälja din hyresrätt, vilket du kan med en bostadsrätt. Du har däremot rätt att byta din lägenhet mot en annan, förutsatt att du hittar en hyresgäst som vill byta med dig och förutsatt att bostadsrättsföreningen godkänner den nya hyresgästen. Hyresvärden är skyldig att åtgärda even-

8 tuella fel eller brister i din lägenhet. Går till exempel ditt kylskåp sönder så ska hyresvärden reparera felet. Du kan också i de flesta fall kräva att hyresvärden tapetserar eller målar om väggarna i din lägenhet vart tionde till femtonde år. Det gäller även om det inte finns några direkta skador på tapeter eller väggar. Om hyresvärden genomför större renoveringar har du rätt att bo i en ersättningslägenhet under tiden som renoveringen pågår. Du har självklart rätt att flytta tillbaka till din lägenhet när renoveringen är klar. Du har också, liksom som tidigare, rätt att göra vissa förändringar i lägenheten på eget bevåg. Det kan vara ingrepp som att måla eller tapetsera om. Värden har dock ingen skyldighet att ersätta dig för sådana kostnader. Om det görs felaktigt så kan värden däremot ha rätt till ersättning för eventuella skador på lägenheten, eller om ingreppen gör så att bruksvärdet försämras. Precis som tidigare kan du också bli skyldig att betala om du varit oförsiktig och har åstadkommit skador i lägenheten. Den lag som reglerar förhållandet mellan den som hyr och den som hyr ut heter hyreslagen. Om du inte är överens med din hyresvärd om renoveringar eller annan skötsel av din lägenhet så kan du som hyresgäst vända dig till hyresnämnden. Hyresnämnden kan överpröva ett beslut av hyresvärden. Det är alltid bra att föra en dialog med sin hyresvärd om vad som gäller och, när det behövs, ha skriftliga överenskommelser för att undvika missförstånd. VISSTE DU ATT DU SOM ÄR HYRESGÄST I EN OMBILDAD FASTIGHET: har rätt att ombilda din lägenhet till samma pris (plus ränta) som övriga medlemmar, om du var hyresgäst innan bostadsrättsföreningen köpte fastigheten? Din rätt gäller i sex månader efter det att fastigheten ombildades (tillträdesdagen). I ytterligare sex månader efter det har du kvar rätten att bli medlem i bostadsrättsföreningen och ombilda din lägenhet, men då kan bostadsrättsföreningen kräva marknadspris. ska vända dig till bostadsrättsföreningen om du vill göra en felanmälan? är skyldig att rapportera fel i din lägenhet, exempelvis en vattenskada? kan ta hjälp av Hyresgästföreningen eller hyresnämnden om du får problem med hyresvärden som ni själva inte kan lösa? kan kontakta BildaBostad på och om du har frågor?

9 ORDLISTA BALANSRÄKNING En sammanställning av föreningens tillgångar och skulder. BOLAGSVERKET Myndighet som bl.a. sköter registrering av företag och ekonomiska föreningar, exempelvis bostadsrättsföreningar. BOSTADSRÄTT Boendeform som innebär rätt att nyttja en lägenhet för obegränsad tid. En bostadsrätt kan köpas, säljas, ges bort, belånas eller ärvas. Ägare av en bostadsrätt är medlem i en bostadsrättsförening. BOSTADSRÄTTSFÖRENING En ekonomisk förening som har till uppgift att upplåta lägenheter till medlemmarna. BOSTADSRÄTTSLAGEN Den lag som reglerar det som rör bostadsrätter, t.ex. vilka rättigheter och skyldigheter en bostadsrättsinnehavare har. Lagen hittar du via vår hemsida, och på Riksdagens hemsida, BOSTADSRÄTTSTILLÄGG En försäkring som ersätter t.ex. skador på den fasta egendomen som bostadsrättsinnehavaren äger och/eller ansvarar för. BRUKSVÄRDESSYSTEMET Det system som används för att bestämma hyror. Systemet innebär att t.ex. lägenhetens och fastighetens standard, utrustning i lägenheten och i gemensamma utrymmen som tvättstugor, trapphus och gårdar påverkar hyran. Närhet till centrum, affärer, förskolor och goda kommunikationer vägs också in. EKONOMISK FÖRENING En förening vars mål är att främja medlemmarnas ekonomiska intressen. Den regleras av lagen om ekonomiska föreningar, som du hittar via vår hemsida, och på Riksdagens hemsida, FASTIGHET Ett bestämt markområde med tillhörande byggnader. FÖRENINGSSTÄMMA Varje år ska föreningen hålla en föreningsstämma. Den är föreningens högsta beslutande organ. Varje medlem har rätt att delta i föreningsstämman. Stämman kan t.ex. besluta om vilka som ska sitta i styrelsen, om stadgarna ska ändras eller hur man ska göra vid eventuell vinst eller förlust. FÖRVALTNING Drift, underhåll och ekonomisk administration av en fastighet. Förvaltningen av en fastighet med bostadsrätter utförs ofta av ett förvaltningsbolag som föreningen anlitar. HYRESLAGEN Lagen reglerar förhållandet mellan den som hyr ut och den som hyr. Du hittar lagen via och på Riksdagens hemsida, HYRESRÄTT Boendeform som ger hyresgäster rätt att bo i lägenheter som ägs av en hyresvärd. Boende i hyresrätter betalar en månadshyra. INSATS Den avgift som medlemmar i bostadsrättsföreningar betalar när bostadsrätter upplåts för första gången. Insatsen är bostadsrättsinnehavarens insatta kapital till föreningen och kan jämföras med en form av medlemsavgift. Medlemmar har inte rätt att få tillbaka insatsen om man lämnar föreningen. Istället får man sälja bostadsrätten och på så sätt få tillbaka sin insats. JURIDISK PERSON En sammanslutning, t.ex. en förening, som kan ha både rättigheter och skyldigheter. En juridisk person kan bl.a. teckna avtal, äga tillgångar och ingå kontrakt. LOKALHYRESGÄST Person som hyr lokal i en fastighet för att bedriva verksamhet, men som inte bor i lokalen. MARKNADSPRIS Det pris som fastställs av utbud och efterfrågan. MOTION Ett förslag som läggs fram vid ett bostadsrättsföreningsmöte. Det kan t.ex. vara ett förslag om att föreningens medlemmar själva ska sköta städningen istället för att man ska köpa den tjänsten. OMBILDNING När en bostadsrättsförening friköpt en hyresfastighet kan hyresrätterna ombildas till bostadsrätter. RESULTATRÄKNING En sammanställning av föreningens inkomster och utgifter. Resultaträkningen visar om föreningen går med vinst eller förlust. REVISOR En person som granskar en förenings bokföring, verksamhet och ekonomi. RÄNTA Priset på ett lån, d.v.s. vad banken tar betalt för att låna ut ett visst belopp. Räntan räknas i procent (%) av låneskulden. Räntan kan vara fast för en viss tid (fast eller bunden ränta), eller följa det gällande ränteläget (rörlig ränta). För mer information kring villkor prata med en bank eller ett låneinstitut. STADGAR Beteckningen på de interna regler som gäller för en förening. Ska registreras hos Bolagsverket. STYRELSE En grupp personer som utsetts att ansvara för en förenings skötsel, administration och verksamhet. Det är styrelsen som har det juridiska ansvaret för föreningen och dess fastighet. UPPLÅTELSEAVGIFT En särskild avgift som föreningen kan ta ut tillsammans med insatsen, när bostadsrätten upplåts första gången. ÅRSAVGIFT Den avgift som medlemmar betalar till föreningen för dess kostnader och utgifter. Styrelsen bestämmer avgiften enligt de grunder som stadgarna anger. Årsavgiften betalas vanligtvis månadsvis. ÖVERLÅTELSEAVGIFT En avgift som bostadsrättsföreningen får ta ut från antingen säljaren eller köparen vid överlåtelse av en bostadsrätt. Avgiften ska täcka kostnader för administration som föreningen kan ha med anledning av överlåtelsen. Möjligheten till att ta ut en sådan avgift ska regleras av stadgarna. 6+6 MÅNADER En ångerperiod för hyresgäster som väljer att inte ombilda sin lägenhet i en fastighet som friköps. Under de första sex månaderna efter friköpet har en enskild hyresgäst rätt att köpa lägenheten till priset i den ekonomiska planen (plus ränta), under de sex nästkommande till marknadspris.

10 ENGLISH This brochure is for those who live in a property that has just been converted from a rental apartment (hyresrätt) to a condominium (bostadsrätt). Here you can read the basic facts about living in a condominium association, both as a renter and as a condominium owner. You can find this brochure in English at SRPSKI, BOSANSKI, HRVATSKI Ova brošura je namenjena vama koji stanujete u zgradi koja je nedavno reorganizovana iz stanarskog prava bez vlasništva u stanarsko pravo. Ova brošura je namenjena vama koji stanujete u zgradi koja je nedavno reorganizovana iz stanarskog prava bez vlasništva (hyresrätt) u stanarsko pravo (bostadsrätt). Ovu brošuru prevedenu na srpski, bosanski, hrvatski (sbh) možete naći na TÜRKÇE Bu broşür, kiralık daireden (hyresrätt) mülkiyet hakkı bulunan daireye (bostadsrätt) yeni dönüştürülmüş apartmanda oturan sizler için hazırlanmıştır. Burada, hem kiracı hem de ev sahibi olarak, Kat Sahipleri Derneğinin (bostadsrättsförening) sahibi olduğu bir apartmanda oturmanın gerektirdikleri konusunda temel bilgileri okuyabilirsiniz. Bu broşürü Türkçeye çevrilmiş olarak adresinde bulabilirsiniz. SOOMAALI Buugan yarka ah wuxuu ku habboonyahay qofkii deggan guri mar dhaw dib u habeyn lagu sameeyay gurigaas oo marka hore ahaan jiray xuquuqda kireysashada (hyresrätt) oo laakiin hadda laga dhigay xuquuqda lahaanshaha (bostadsrätt). Halkaan waxaad ka akhrisan kartaa warbixin aasaasi ah oo ku saabsan sida ay tahay in la degganaado ururka guryaha badh iibsada, adiga oo ah guri kirayste ama adiga oo ah mulkiilaha xuquuqda lahaanshaha. Waxaad ka heli kartaa buugan yarka ah oo ku turjuman Soomaali ESPAÑOL Este folleto es para aquellos que viven en un edificio que recientemente fue convertido de pisos de alquiler (hyresrätt) a pisos de propiedad (bostadsrätt). Aquí encontrará información básica sobre cómo es vivir en una asociación de pisos de propiedad, tanto como inquilino como propietario de un piso de propiedad. El folleto se encuentra traducido al español en )Arabiska( العربية أعيد عقارات في يعيشون الذين ألولئك موج ه الكتيب هذا حق إلى hyresrätt اإلستئجار حق من مؤخرا تشكيلها أساسية حقائق تقرأ أن يمكنك هنا.bostadsrätt السكن سواءا السكن حق ل طبقا مسكن في العيش كيفية عن هذا تجد أن يمكنك السكن. لحق كصاحب أو كمستأجر الويب موقع في العربية اللغة إلى مترجما الكتيب )Persiska( فارسی زندگی مسکونی واحد در یک که شماست برای بروشور این هب )Hyresrätt( اجارهای خانه از تازگی به که میکنید )Bostadsrätt( سرقفلی آپارتمانهای با مسکونی واحد عنوان به هم شما بروشور این در است. شده تبدیل میتوانید سرقفلی آپارتمان مالک عنوان به هم و مستاجر یک در کردن زندگی چگونگی باره در بنیادی اطالعات فارسی برگردان بخوانید. را سرقفلی آپارتمانهای انجمن یافت. خواهید زیر اینترنتی سایت در را بروشور این

11 Telefon: E-post: Besök även vår hemsida

Växjö kommuns politiker har beslutat att Växjöhem AB och Vidingehem AB ska informera om möjligheten till ombildning av hyresrätten till bostadsrätt.

Växjö kommuns politiker har beslutat att Växjöhem AB och Vidingehem AB ska informera om möjligheten till ombildning av hyresrätten till bostadsrätt. FRÅN HYRESRÄTT BOSTADSRÄTT Växjö kommuns politiker har beslutat att Växjöhem AB och Vidingehem AB ska informera om möjligheten till ombildning av hyresrätten till bostadsrätt. Den här broschyren vänder

Läs mer

Ombildning från hyresrätt till bostadsrätt

Ombildning från hyresrätt till bostadsrätt Växjö januari 2012 Ombildning från hyresrätt till bostadsrätt Information till dig som hyresgäst I budget för 2012 har kommunfullmäktige beslutat följande - Hyresgästerna hos Växjöhem och Vidingehem ska

Läs mer

Från hyresrätt till bostadsrätt

Från hyresrätt till bostadsrätt Från hyresrätt till bostadsrätt Skillnad mellan hyresrätt och bostadsrätt Hyresrätt Ekonomi Du hyr din bostad och behöver inte låna pengar till någon insats. Eftersom du inte äger bostaden kan den inte

Läs mer

Ordlista. Andelstal. Andrahandsuthyrning

Ordlista. Andelstal. Andrahandsuthyrning Ordlista Beskriver hur stor procentuell andel man har i föreningen och hur stor andel av årsavgifterna som lägenheten skall betala. Andelstalet visar också varje lägenhets andel av föreningens tillgångar

Läs mer

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas Bra att tänka på vid ombildning Antalet ombildningar av hyresrätt till bostadsrätt har ökat markant de senaste åren. Det väcker

Läs mer

Bostadsrätt från A till Ö

Bostadsrätt från A till Ö Styrelsen för Brf. Nissöga har sammanställt denna ordlista för er boende. Vi hoppas att denna ordlista kan vara ett stöd vid era bostadsrättsfrågor. Bostadsrätt från A till Ö Andelstal Beskriver hur stor

Läs mer

FRÅN HYRESRÄTT TILL BOSTADSRÄTT

FRÅN HYRESRÄTT TILL BOSTADSRÄTT FRÅN HYRESRÄTT TILL BOSTADSRÄTT GÄLLER ERBJUDANDET ATT OMBILDA FÖR DIG? Akalla Bagarmossen Bandhagen Blackeberg Bredäng Enskede Gård Enskedefältet Fagersjö Farsta Farsta Strand Farstanäset Grimsta Gubbängen

Läs mer

ATT BO I BOSTADSRÄTT.

ATT BO I BOSTADSRÄTT. ATT BO I BOSTADSRÄTT. BOSTADSRÄTTSFÖRENING En bostadsrättsförening är en särskild typ av ekonomisk förening som har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att upplåta bostadslägenheter

Läs mer

Vad innebär det att bo i bostadsrätt?

Vad innebär det att bo i bostadsrätt? Vad innebär det att bo i bostadsrätt? Vad är en bostadsrätt? Äger jag min lägenhet? Många som köpt en bostadsrätt tror också att de äger lägenheten. Onekligen lätt att tro, med tanke på priset man får

Läs mer

Din guide till att bo med bostadsrätt

Din guide till att bo med bostadsrätt Din guide till att bo med bostadsrätt Hur beskattas jag för min bostadsrätt? Vilken försäkring behöver jag? Äger jag min lägenhet? Vad är en bostadsrättsförening? Vem förvaltar föreningen? Till vad går

Läs mer

Gällande lagar och regler

Gällande lagar och regler Gällande lagar och regler för uthyrning i andrahand och uthyrning av rum i bostad För dig som hyr ut Innehållsförteckning - Kortfattad Information Sida 3 - Vad är Andrahandsuthyrning Sida 3 - När får jag

Läs mer

INFORMATIONSMÖTE 100224. Brf Svavlet 4

INFORMATIONSMÖTE 100224. Brf Svavlet 4 INFORMATIONSMÖTE 100224 Brf Svavlet 4 Rikard Johansson Bjurfors & Thörner AB Vi hjälper föreningen. Kontakta oss för alla typer av frågor om ombildningen Syfte med dagens möte Informera om ombildningen

Läs mer

Välkommen till bostadsrättsföreningen Trumslagarbacken 2

Välkommen till bostadsrättsföreningen Trumslagarbacken 2 Välkommen till bostadsrättsföreningen Trumslagarbacken 2 2012-03-25 Bostadsrättsföreningen Trumslagarbacken 2 bildades 2002 i samband med att de fem bostadshusen som byggts av Asplunds fastigheter i Örebro

Läs mer

OMBILDNING FRÅN HYRESRÄTT TILL BOSTADSRÄTTSFÖRENING

OMBILDNING FRÅN HYRESRÄTT TILL BOSTADSRÄTTSFÖRENING OMBILDNING FRÅN HYRESRÄTT TILL BOSTADSRÄTTSFÖRENING NÅGRA AV FÖRDELARNA MED ATT BO I EN BOSTADSRÄTTSFÖRENING Du kan själv vara med att påverka dina egna boendekostnader Du kan själv utforma din egen bostadsstandard

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Bögatan 43 Organisationsnummer 769615-1880. Stadgar för Brf. Bögatan 43 Antagna 2006-08-22

Bostadsrättsföreningen Bögatan 43 Organisationsnummer 769615-1880. Stadgar för Brf. Bögatan 43 Antagna 2006-08-22 Stadgar för Brf. Bögatan 43 Antagna 2006-08-22 1 Föreningsnamn Föreningens firma (föreningsnamn) är Bostadsrättsföreningen Bögatan 43. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas

Läs mer

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas.

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas. Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas. En bättre värd? Allt fler kommuner planerar att sälja ut sina hyresrätter. Det väcker en hel del frågor och kanske du känner en

Läs mer

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas.

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas. Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas. En bättre värd? Allt fler kommuner planerar att sälja ut sina hyresrätter. Det väcker en hel del frågor och kanske du känner en

Läs mer

Årsredovisning. BRF kastanjen 1 5 1/7 2012-30/6 2013 Org. nr. 725000-3576

Årsredovisning. BRF kastanjen 1 5 1/7 2012-30/6 2013 Org. nr. 725000-3576 Årsredovisning BRF kastanjen 1 5 1/7 2012-30/6 2013 Org. nr. 725000-3576 Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank. Att bo i bostadsrätt En bostadsrättsförening

Läs mer

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas En bättre värd? Antalet ombildningar av hyresrätt till bostadsrätt har ökat markant de senaste åren. Det väcker en hel del frågor

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Gröna Husen Lidingö - antagna den 19 januari 2010.

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Gröna Husen Lidingö - antagna den 19 januari 2010. Stadgar för Bostadsrättsföreningen Gröna Husen Lidingö - antagna den 19 januari 2010. 1 Föreningens firma och säte Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Gröna Husen Lidingö. Organisationsnummer är

Läs mer

Allmänt om bostadsrätt som boendeform

Allmänt om bostadsrätt som boendeform Sidan 1 av 5 Allmänt om bostadsrätt som boendeform Det finns idag några olika boendeformer. Man kan bl.a. bo i villa, radhus, ägarlägenhet, bostadsrätt eller hyresrätt. Det finns även andra boendeformer

Läs mer

Stadgar för BRF Ateljéhuset 2010

Stadgar för BRF Ateljéhuset 2010 Stadgar för BRF Ateljéhuset 2010 Organisationsnummer 769619-1803. Antagna den 7 mars 2011, reviderade 28 november 2012. 1 FÖRENINGENS NAMN Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Ateljéhuset 2010.

Läs mer

Från hyresrätt till bostadsrätt. Ditt eget boende ditt eget val

Från hyresrätt till bostadsrätt. Ditt eget boende ditt eget val Från hyresrätt till bostadsrätt Ditt eget boende ditt eget val Många vill äga sin bostad men inte alla. Det är viktigt att det fi nns både hyresrätter och bostadsrätter att välja mellan. Idag saknas den

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Stavgränd

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Stavgränd Stadgar för Bostadsrättsföreningen Stavgränd Antagna den 2014-05-26 1 Föreningens namn Föreningens namn är Bostadsrättsföreningen Stavgränd med organisationsnummer 769622-5551. 2 Ändamål och verksamhet

Läs mer

Stadgar för bostadsrättsföreningen JASMINEN 3 1 Föreningens namn antagna den 10 januari 2006 Föreningens namn (firma) är Bostadsrättsföreningen Jasminen 3 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål

Läs mer

Några ord om att bo i bostadsrätt

Några ord om att bo i bostadsrätt Några ord om att bo i bostadsrätt 2 3 Ditt boende, vår angelägenhet Att köpa ny bostad är ett stort beslut och det finns naturligtvis mycket att ta ställning till. Genom den här broschyren vill vi på NCC

Läs mer

Vad är det för skillnad. bostadsrätt?

Vad är det för skillnad. bostadsrätt? Vad är det för skillnad mellan hyresrätt och bostadsrätt? Vem äger huset? Hyresrätt Företag eller privat hyresvärd Bostadsrätt Bostadsrättsföreningen = medlemmarna i bostadsrättsföreningen Vem sköter huset?

Läs mer

Så fungerar en bostadsrätt. Kort beskrivning med råd och tips

Så fungerar en bostadsrätt. Kort beskrivning med råd och tips Så fungerar en bostadsrätt Kort beskrivning med råd och tips I n n e h å l l Till dig som är medlem i vår bostadrättsförening....3 Vad är en bostadsrättsförening och en bostadsrätt?..5 Hur kommer en bostadsrättsförening

Läs mer

Välkommen till din nya bostad!

Välkommen till din nya bostad! Välkommen till din nya bostad! KORT OM BOSTADSRÄTT Din bostadsrättsförening en ekonomisk förening Du och dina grannar bildar tillsammans en ekonomisk förening, er bostadsrättsförening. Varje medlem har

Läs mer

Granska ombildningen till bostadsrätt

Granska ombildningen till bostadsrätt Granska ombildningen till bostadsrätt När en ombildningsprocess drar igång finns det anledning att särskilt granska några saker för att försäkra sig om att man inte blir vilseledd. Bostadsrättsföreningen

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL FÖRELÄSNINGEN LAG & DIN RÄTT I BOSTADSRÄTT MINNEBERGS FÖRENINGARNA HANS JANSSON

VÄLKOMMEN TILL FÖRELÄSNINGEN LAG & DIN RÄTT I BOSTADSRÄTT MINNEBERGS FÖRENINGARNA HANS JANSSON VÄLKOMMEN TILL FÖRELÄSNINGEN LAG & DIN RÄTT I BOSTADSRÄTT MINNEBERGS FÖRENINGARNA 2016 02 09 HANS JANSSON VAD ÄR DET EGENTLIGEN JAG HAR KÖPT? NI ÄGER HUSET TILLSAMMANS! En bostadsrättsförening är en ekonomisk

Läs mer

Nyttjanderätt i fastigheter - Hyra och bostadsrätt

Nyttjanderätt i fastigheter - Hyra och bostadsrätt Nyttjanderätt i fastigheter - Hyra och bostadsrätt Föreläsare: Signe Lagerkvist Signe.lagerkvist@jus.umu.se Allmänt om nyttjanderätter Hyra Bostadsrätt 2 Allmänt om nyttjanderätt En begränsad rätt till

Läs mer

S T A D G A R FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN OBELISKEN 29

S T A D G A R FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN OBELISKEN 29 S T A D G A R FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN OBELISKEN 29 FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Obelisken 29. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska

Läs mer

Att vara hyresgäst: Vad du får och inte får göra

Att vara hyresgäst: Vad du får och inte får göra Att vara hyresgäst: Vad du får och inte får göra Att hyra ny bostad är en stor händelse, speciellt om det är den första egna lägenheten. Här finns lite användar information: Innehåll 1. Avtal 2. Besittningsskydd

Läs mer

Välkommen till bostadsrättsföreningen Trumslagarbacken 2

Välkommen till bostadsrättsföreningen Trumslagarbacken 2 Välkommen till bostadsrättsföreningen Trumslagarbacken 2 2015-11-24 Bostadsrättsföreningen Trumslagarbacken 2 bildades 2002 i samband med att de fem bostadshusen som byggts av Asplunds fastigheter i Örebro

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Pennteckningen 3

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Pennteckningen 3 Stadgar för Bostadsrättsföreningen Pennteckningen 3 1 Föreningsnamn Föreningens firma (föreningsnamn) är Bostadsrättsföreningen Pennteckningen 3. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål att

Läs mer

Information om föreningsformenf och styrelsearbetet

Information om föreningsformenf och styrelsearbetet Information om föreningsformenf och styrelsearbetet Föreningsformen En bostadsrättsförening är en speciell form av ekonomisk förening som omfattas av: Bostadsrättslagen (1991:614) Lagen om ekonomiska föreningar

Läs mer

Försäkringar. Kap 10. Ansvarsfördelning mellan föreningen och de boende

Försäkringar. Kap 10. Ansvarsfördelning mellan föreningen och de boende Kapitel 10 Försäkringar Kap 10 Ansvarsförsäkring mellan föreningen och de boende Föreningens fastighetsförsäkring Styrelseansvarsförsäkring Bostadsrättstillägget Hemförsäkring En bostadsrättsförenings

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Malmö Värnhem 13

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Malmö Värnhem 13 1 av 5 Stadgar för Bostadsrättsföreningen Malmö Värnhem 13 Antagna 2011-05-17 Ändrade 2015-05-24 1 Föreningen namn Föreningens namn (firma) är Bostadsrättsföreningen Malmö Värnhem 13 2 Ändamål och verksamhet

Läs mer

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN. Åre Sjö 6

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN. Åre Sjö 6 STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN Åre Sjö 6 Stadgar för Åre Sjö 6 Antagna den 8/1 2008 1 Föreningsnamn Föreningens firma (föreningsnamn) är Bostadsrättsföreningen Åre Sjö 6. Föreningen har sitt säte i

Läs mer

Stadgar för bostadsrättsföreningen Floragården Antagna den 22 april 2002 1 Föreningens namn Föreningens namn (firma) är Bostadsrättsföreningen Floragården 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål

Läs mer

Det är tillåtet att hyra ut till en juridisk person, dock ej för nyttjande i hotellverksamhet eller liknande.

Det är tillåtet att hyra ut till en juridisk person, dock ej för nyttjande i hotellverksamhet eller liknande. brf hemmet 18 PM 2014-06-18 Uthyrning av din bostadsrättslägenhet Föreningen är välvillig till andrahandsuthyrning och att ha inneboende men det måste gå rätt till! Om en bostadsrättshavare i Brf Hemmet

Läs mer

Regler för styrelse i en bostadsrättsförening Ylva Hintze

Regler för styrelse i en bostadsrättsförening Ylva Hintze Regler för styrelse i en bostadsrättsförening Ylva Hintze 2015-02-12 Agenda Lagen om ekonomiska föreningar Bostadsrättslagen Stadgar BRF:s ändamål Stämmobeslut Styrelsebeslut Föreningens organisation/administration

Läs mer

ÅRSREDOVISNING HSB Bostadsrättsförening. Adolfsberg. i Helsingborg

ÅRSREDOVISNING HSB Bostadsrättsförening. Adolfsberg. i Helsingborg ÅRSREDOVISNING 2016 HSB Bostadsrättsförening Adolfsberg i Helsingborg BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person) som ägs av föreningens medlemmar (bostadsrättshavare).

Läs mer

ÅRSREDOVISNING HSB Bostadsrättsförening. Margaretaplatsen. i Helsingborg

ÅRSREDOVISNING HSB Bostadsrättsförening. Margaretaplatsen. i Helsingborg ÅRSREDOVISNING 2016 HSB Bostadsrättsförening Margaretaplatsen i Helsingborg BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person) som ägs av föreningens medlemmar (bostadsrättshavare).

Läs mer

Medlem i bostadsrättsföreningen

Medlem i bostadsrättsföreningen Medlem i bostadsrättsföreningen Vad har du som boende ansvar för och vad ska föreningen ta hand om? Vad sker på en stämma och vem kan väljas in i styrelsen? I den här skriften får du svar på de här och

Läs mer

Stadgar för Brf Korpkulla 1 Antagna den 8 maj 2007, ändrade och

Stadgar för Brf Korpkulla 1 Antagna den 8 maj 2007, ändrade och Stadgar för Brf Korpkulla 1 Antagna den 8 maj 2007, ändrade 2010-12-14 och 2011-04-20 1 Föreningsnamn Föreningens firma (föreningsnamn) är Bostadsrättsföreningen Korpkulla 1. 2 Ändamål och verksamhet.

Läs mer

Stadgar Brf Valdemarsro

Stadgar Brf Valdemarsro Bostadsrättsförning Valdemarsro 1. Föreningens firma och ändamål Föreningens firma är Brf Valdemarsro. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus

Läs mer

Här kommer en sammanställning av viktigare regler att tänka på kring andrahandsuthyrning.

Här kommer en sammanställning av viktigare regler att tänka på kring andrahandsuthyrning. Andrahandsuthyrning Här kommer en sammanställning av viktigare regler att tänka på kring andrahandsuthyrning. 1. Uthyrning av hel bostad Hyresavtal Hyresrätter, bostadsrätter och villor kan hyras ut i

Läs mer

EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA

EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA Till boende i Styrelsens kommentarer och förslag inför extra stämma onsdagen den 12 mars 2008. Gruppen som vill ha en ny typ av finansiering har begärt att få en ny extra stämma. Styrelsen har en mycket

Läs mer

LAG OCH BOSTADSRÄTT BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GLÄDJEN

LAG OCH BOSTADSRÄTT BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GLÄDJEN LAG OCH BOSTADSRÄTT BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GLÄDJEN VAD ÄR EN BOSTADSRÄTTSFÖRENING? En sorts ekonomisk förening Medlemmarna äger sitt hus gemensamt Egna stadgar 1 MEDLEMMAR I BRF Betalar en insats Har andel

Läs mer

STADGAR BRF LÄCKÖGÅRDEN

STADGAR BRF LÄCKÖGÅRDEN STADGAR BRF LÄCKÖGÅRDEN 1. Föreningens firma och ändamål Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Läckögården. Föreningen har till ändamål att främja sina medlemmars ekonomiska intressen genom att i

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Välten 9

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Välten 9 Stadgar för Bostadsrättsföreningen Välten 9 Antagna den 27/3 2007 1 Föreningsnamn Föreningens firma (föreningsnamn) är Bostadsrättsföreningen Välten 9. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål

Läs mer

Att vara hyresgäst. vad du får och inte får göra

Att vara hyresgäst. vad du får och inte får göra Att vara hyresgäst vad du får och inte får göra 1 Att vara medlem i Hyresgästföreningen har sina fördelar. n Vi kan berätta vilka rättigheter du har som hyresgäst. Vi vet vad du har rätt att själv göra

Läs mer

Så fungerår en bostådsrå ttsfo rening

Så fungerår en bostådsrå ttsfo rening Så fungerår en bostådsrå ttsfo rening Kort beskrivning med råd och tips Denna skrift, innehåller en översiktlig beskrivning över hur en bostadsrättsförening är tänkt att fungera. Eftersom skriften är allmänt

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL HSB BRA ATT VETA FÖR DIG SOM ÄR NYINFLYTTAD

VÄLKOMMEN TILL HSB BRA ATT VETA FÖR DIG SOM ÄR NYINFLYTTAD VÄLKOMMEN TILL HSB BRA ATT VETA FÖR DIG SOM ÄR NYINFLYTTAD TILLSAMMANS är vi över en halv miljon medlemmar. Du som bor i HSB är i gott sällskap. Cirka 345 000 av medlemmarna bor i HSBs bostadsrättsföreningar,

Läs mer

Välkommen till HSB Bra att veta för dig som är nyinflyttad

Välkommen till HSB Bra att veta för dig som är nyinflyttad Välkommen till HSB Bra att veta för dig som är nyinflyttad Några av fördelarna du får som HSB-medlem Centrala avtal som sänker kostnader Tack vare att vi är så många i HSB kan vi teckna förmånliga avtal

Läs mer

Bostadsseminarium. Grundläggande bostads- och hyresrätt. Utmätning bostadsrätt och fastighet

Bostadsseminarium. Grundläggande bostads- och hyresrätt. Utmätning bostadsrätt och fastighet Bostadsseminarium Grundläggande bostads- och hyresrätt Amorteringskrav-bolån Utmätning bostadsrätt och fastighet Mari Gremlin och Matthias Blomberg Konsumentverket och Kronofogdemyndigheten Sid. 1 Hyresrätt

Läs mer

Så här går det till att bilda en bostadsrättsförening

Så här går det till att bilda en bostadsrättsförening 2013-06- 27 1 (3) Så här går det till att bilda en bostadsrättsförening Att ombilda hyresrätter till bostadsrätter är en ganska lång process som kräver en hel del tid och engagemang, men många delar kan

Läs mer

Årsredovisning 2008 BRF Hvitfeldtsgatan 13

Årsredovisning 2008 BRF Hvitfeldtsgatan 13 Årsredovisning 2008 BRF Hvitfeldtsgatan 13 Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter under nyttjanderätt

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Biografen

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Biografen Stadgar för Bostadsrättsföreningen Biografen Antages 2013-05-01 1 Föreningsnamn Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Biografen. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Ateljéhuset 2010

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Ateljéhuset 2010 Stadgar för Bostadsrättsföreningen Ateljéhuset 2010 (org.nr. 769619-1803) Antagna den 7 mars 2011, reviderade den 28 november 2012, den 2 september 2013 och den 17 juni 2015. 1 Föreningens namn och firmateckning

Läs mer

Handbok. Tips, regler och bestämmelser. April 2008. Bostadsrättsföreningen Lillsjönäs 22-28. Fastighetshuset/Bostadsrättsbildning

Handbok. Tips, regler och bestämmelser. April 2008. Bostadsrättsföreningen Lillsjönäs 22-28. Fastighetshuset/Bostadsrättsbildning Handbok Tips, regler och bestämmelser April 2008 Bostadsrättsföreningen Lillsjönäs 22-28 Innehåll 1. En handbok för föreningsmedlemmar 2. Om föreningen och huset 3. Allmänna ordningsregler 4. Förvaltning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING HSB Bostadsrättsförening. Ängslyckan. i Helsingborg

ÅRSREDOVISNING HSB Bostadsrättsförening. Ängslyckan. i Helsingborg ÅRSREDOVISNING 2016 HSB Bostadsrättsförening Ängslyckan i Helsingborg Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare.

Läs mer

FASTIGHETSFÖRVÄRV FÖR OMBILDNING TILL BOSTADSRÄTT

FASTIGHETSFÖRVÄRV FÖR OMBILDNING TILL BOSTADSRÄTT FASTIGHETSFÖRVÄRV FÖR OMBILDNING TILL BOSTADSRÄTT Advokat Maria Wideroth maria.wideroth@landahlohman.se Advokat Susanne Falk susanne.falk@landahlohman.se Landahl Öhman Advokatbyrå KB Box 5209, 102 45 Stockholm

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Roslagstullsbacken Antagna den

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Roslagstullsbacken Antagna den Stadgar för Bostadsrättsföreningen Roslagstullsbacken Antagna den 2013-10-21 1 Föreningens namn Föreningens namn är Bostadsrättsföreningen Roslagstullsbacken. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2010. Riksbyggens Bostadsrättsförening. Ladusvalan i Lund

ÅRSREDOVISNING 2010. Riksbyggens Bostadsrättsförening. Ladusvalan i Lund ÅRSREDOVISNING 2010 Riksbyggens Bostadsrättsförening Ladusvalan i Lund Att bo i bostadsrätt En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening, som i princip har som enda syfte eller ändamål att upplåta

Läs mer

LiLLa ombildningsguiden

LiLLa ombildningsguiden LiLLa ombildningsguiden så funkar det! 1 2 innehåll Inledning När ditt hem blir ditt 4 Hyresrätt eller bostadsrätt? 6 Varför ombilda? 7 Så går det till steg för steg 9 Vad gör en ombildningskonsult? 14

Läs mer

Om oss. Om Hyresgästföreningen. Innehåll. Var med i Hyresgästföreningen. lättläst

Om oss. Om Hyresgästföreningen. Innehåll. Var med i Hyresgästföreningen. lättläst Om oss Var med i Hyresgästföreningen lättläst Om Hyresgästföreningen I den här broschyren kan du läsa om Hyresgästföreningen. Vi berättar om vilka vi är, vad vi gör och vad vi tror på. Ring oss på telefon

Läs mer

Stadgar för Brf Gripen. 1 Föreningens namn. 2 Ändamål, verksamhet. 3 Medlemskap och överlåtelse. 4 Medlemskap juridisk person

Stadgar för Brf Gripen. 1 Föreningens namn. 2 Ändamål, verksamhet. 3 Medlemskap och överlåtelse. 4 Medlemskap juridisk person Stadgar för Brf Gripen Antagna den 2011-12- 20 1 Föreningens namn Föreningens namn är Bostadsrättsföreningen Gripen. 2 Ändamål, verksamhet Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska

Läs mer

VÄLKOMNA TILL KURSEN. Tre vanliga problem i en bostadsrättsförening. Frågor kan alltid ställas på något av följande sätt: Vad är bostadsrätt?

VÄLKOMNA TILL KURSEN. Tre vanliga problem i en bostadsrättsförening. Frågor kan alltid ställas på något av följande sätt: Vad är bostadsrätt? VÄLKOMNA TILL KURSEN Tre vanliga problem i en bostadsrättsförening Frågor kan alltid ställas på något av följande sätt: www.bostadsratterna.se Telefonsupport: 0775 200 100 Webbsupport: fraga@bostadsratterna.se

Läs mer

1 Firma Föreningens firmanamn är Klockarfjället 2 Fritid Ekonomisk Förening.

1 Firma Föreningens firmanamn är Klockarfjället 2 Fritid Ekonomisk Förening. Stadgar Klockarfjället 2 Fritid Ekonomisk Förening 1 Firma Föreningens firmanamn är Klockarfjället 2 Fritid Ekonomisk Förening. 2 Ändamål & verksamhet Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas

Läs mer

Undvik störande vattenspolning samt användande av badkar och dusch mellan klockan 22.00-07.00.

Undvik störande vattenspolning samt användande av badkar och dusch mellan klockan 22.00-07.00. För allas trivsel Visa hänsyn till dina grannar och anpassa ljudnivån på TV, stereo och musikinstrument till en nivå som ej stör dina grannar. Speciellt gäller detta nattetid mellan kl. 22.00-07.00. Ska

Läs mer

Ägarlägenheter kortfattad information om de nya reglerna

Ägarlägenheter kortfattad information om de nya reglerna Ägarlägenheter kortfattad information om de nya reglerna Produktion: Justitiedepartementet, april 2009 Tryck: Davidsons Tryckeri. Växjö Fler exemplar kan beställas per e-post: info.order@justice.ministry.se

Läs mer

HYRA I Allmänna nyttjanderätter, bostadshyra, II Lokalhyra, andra nyttjanderätter

HYRA I Allmänna nyttjanderätter, bostadshyra, II Lokalhyra, andra nyttjanderätter 1 HYRA I Allmänna nyttjanderätter, bostadshyra, II Lokalhyra, andra nyttjanderätter ALLMÄNNA NYTTJANDERÄTTER Nyttjanderätt, en rätt att använda något Många fler regler betr. nyttjanderätt till fast egendom

Läs mer

SICKLA STRAND NO. 1719. Revidering av EKONOMISK PLAN FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SICKLA STRAND NO. 1719 NACKA KOMMUN

SICKLA STRAND NO. 1719. Revidering av EKONOMISK PLAN FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SICKLA STRAND NO. 1719 NACKA KOMMUN SICKLA STRAND NO. 1719 Revidering av EKONOMISK PLAN FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SICKLA STRAND NO. 1719 NACKA KOMMUN 1 Revidering av EKONOMISK PLAN för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SICKLA STRAND NO. 1719 NACKA

Läs mer

Hur bor du egentligen?!

Hur bor du egentligen?! En broschyr om boende Hur bor du egentligen?! Regler om hyra av bostad finns i Jordabalken (1970:994) kap. 12. I Jordabalkens mening räknas både studentrum och lägenhet som bostadslägenhet. En annan definition

Läs mer

Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2014 för Brf MUNKEN

Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2014 för Brf MUNKEN Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2014 för Brf MUNKEN Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende.

Läs mer

Välkommen till kursen

Välkommen till kursen Välkommen till kursen Gör rätt som hyresvärd Vilka är vi? Avsnitt 1 Definitioner Uppsägningstider 1 Hyresavtal Hus eller del av hus lägenhet Upplåtits Till nyttjande Mot ersättning Bostadslägenhet resp.

Läs mer

STADGAR BRF LÖTTORPS VILLAGE

STADGAR BRF LÖTTORPS VILLAGE STADGAR BRF LÖTTORPS VILLAGE 1. Föreningens firma och ändamål Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Löttorps Village. Föreningen har till ändamål att främja sina medlemmars ekonomiska intressen genom

Läs mer

Din guide till att bo med bostadsrätt

Din guide till att bo med bostadsrätt Din guide till att bo med bostadsrätt Hur beskattas jag för min bostadsrätt? Vilken försäkring behöver jag? Äger jag min lägenhet? Vad är en bostadsrättsförening? Vem förvaltar föreningen? Till vad går

Läs mer

56 % NÅGRA SIFFROR OM BOSTADSMARKNADEN. eller mer än varannan ung vuxen saknar egen bostad. Det är den högsta uppmätta andelen någonsin.

56 % NÅGRA SIFFROR OM BOSTADSMARKNADEN. eller mer än varannan ung vuxen saknar egen bostad. Det är den högsta uppmätta andelen någonsin. HYRESGÄSTFÖRENINGEN REGION STOCKHOLM NÅGRA SIFFROR OM BOSTADSMARKNADEN 30 000 bostäder har byggts de senaste 5 åren. 75 000 hade behövts för att motsvara befolkningsökningen. 56 % eller mer än varannan

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012-2013

ÅRSREDOVISNING 2012-2013 - ÅRSREDOVISNING 2012-2013 HSB Brf Marmorn Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (= månadsavgiften,

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012-2013

ÅRSREDOVISNING 2012-2013 - ÅRSREDOVISNING 2012-2013 HSB Brf Taltrasten Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (=

Läs mer

Att köpa bostadsrätt INTRESSEANMÄLAN FÖRHANDSBOKNING BESLUT OM PROJEKTSTART

Att köpa bostadsrätt INTRESSEANMÄLAN FÖRHANDSBOKNING BESLUT OM PROJEKTSTART Att köpa bostadsrätt Att köpa bostadsrätt är för de flesta människor en av de största affärerna i livet. Det är många nya begrepp att sätta sig in i såsom bokningsavtal, upplåtelseavtal, slutbetalning

Läs mer

Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det?

Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (= månadsavgiften, hyran gånger 12) täcker föreningens

Läs mer

HSB BRF DYNAN ÅRSRedoviSning 2013

HSB BRF DYNAN ÅRSRedoviSning 2013 HSB BRF DYNAN Årsredovisning 2013 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (= månadsavgiften,

Läs mer

Bf Bulten Tips och råd: Om du ska hyra ut din lägenhet

Bf Bulten Tips och råd: Om du ska hyra ut din lägenhet Bf Bulten Tips och råd: Om du ska hyra ut din lägenhet Du som är medlem i bostadsföreningen Bulten får hyra ut din lägenhet, men du måste följa de regler som gäller. Detta faktablad har tagits fram som

Läs mer

Brf Östan Årsredovisning 2013

Brf Östan Årsredovisning 2013 Brf Östan Årsredovisning 2013 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (= månadsavgiften,

Läs mer

Att tänka på vid andrahandsuthyrning

Att tänka på vid andrahandsuthyrning Att tänka på vid andrahandsuthyrning Hyresvärdens samtycke krävs För att få hyra ut sin lägenhet i andra hand krävs samtycke från hyresvärden. Förstahandshyresgästen skall göra en skriftlig ansökan till

Läs mer

Betalningsföreläggande och handräckning

Betalningsföreläggande och handräckning Betalningsföreläggande och handräckning Betalningsföreläggande och handräckning Har du lånat ut pengar som du inte får tillbaka? Får du inte betalt för en faktura? Flyttar inte din uppsagda hyresgäst?

Läs mer

1 Firma Föreningens firmanamn är Skalsvyn Fritid II Ekonomisk Förening.

1 Firma Föreningens firmanamn är Skalsvyn Fritid II Ekonomisk Förening. Stadgar Skalsvyn Fritid II Ekonomisk Förening. 1 Firma Föreningens firmanamn är Skalsvyn Fritid II Ekonomisk Förening. 2 Ändamål & verksamhet Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska

Läs mer

Svar på de vanligaste frågorna från mäklare

Svar på de vanligaste frågorna från mäklare Svar på de vanligaste frågorna från mäklare Uppdaterat 2014-05 Föreningens namn: Bostadsrättsföreningen Norrbacken Är föreningen en äkta eller oäkta förening? Om den är oäkta, varför? Finns det några planer

Läs mer

Styrelse och revisorer

Styrelse och revisorer Årsredovisning 2009 för Bostadsrättsföreningen Folkungaträdet 4 Styrelsen för Brf Folkungaträdet 4 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2009-01-01--2009-12-31

Läs mer

Några ord om att bo i. bostadsrätt

Några ord om att bo i. bostadsrätt STOCKHOLM/VÄSTERTORP Några ord om att bo i bostadsrätt ditt boende vår angelägenhet OLIKA BOENDEFORMER I princip finns det tre olika sätt att bo på. Antingen äger man och innehar sin egen bostad med bostadsrätt,

Läs mer

Hur fungerar en bostadsrättsförening Kort beskrivning med råd och tips

Hur fungerar en bostadsrättsförening Kort beskrivning med råd och tips Hur fungerar en bostadsrättsförening Kort beskrivning med råd och tips Till Dig som är medlem i vår bostadsrättsförening Denna skrift, som utarbetats av Sveriges Fastighetsägareförbund och Stockholms Fastighetsägareförening

Läs mer

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN LOBO

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN LOBO STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN LOBO 1 Föreningens namn Föreningens namn är Bostadsrättsföreningen Lobo. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen

Läs mer

Drift, städning och felanmälan sköts av externa företag. Telefonnr till felanmälan mm finns på namntavlan i porten det är dit man ringer vid fel.

Drift, städning och felanmälan sköts av externa företag. Telefonnr till felanmälan mm finns på namntavlan i porten det är dit man ringer vid fel. TRIVSELREGLER Brf Flaggan 9 Beckbrännarbacken 7 Det här bör du veta om föreningens Trivselregler Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa

Läs mer

Uthyrning och boendepolicy för Atrium Ljungberg

Uthyrning och boendepolicy för Atrium Ljungberg Uthyrning och boendepolicy för Atrium Ljungberg Uthyrningspolicy Hur får man möjlighet att hyra en lägenhet hos Atrium Ljungberg? Bostadsförmedlingen/Atrium Ljungbergs egen intressebank Interna sökande

Läs mer

De nya ändrade reglerna för andrahandsuthyrning medför att de blir moderniserade.

De nya ändrade reglerna för andrahandsuthyrning medför att de blir moderniserade. De nya ändrade reglerna för andrahandsuthyrning medför att de blir moderniserade. Bostadsrättshavarens skäl för en upplåtelse av lägenheten i andra hand ska vara mer generös. Anledningen till förändringen

Läs mer