Din portkod är: Välkommen som hyresgäst!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Din portkod är: Välkommen som hyresgäst!"

Transkript

1 Din portkod är: Välkommen som hyresgäst! Rum för livet

2 Innehåll Vad är EHB 3 Vårda lägenheten väl 4 Service 4 Lägenhetsunderhåll 4 Måla och tapetsera själv 4 Hyresgästens ansvar 4 Installationer 4 Ohyra 4 Tvättstugan 5 För din trygghet 6 Brandvarnare 6 Centraler och jordfelsbrytare 6 Trapphus och entréer 6 Parkeringspolicy 7 Svensk Bevakningstjänst AB 7 Motorvärmare 7 Hyresbetalning 8 Hur och när ska jag betala hyran? 8 Betala hyran först 8 Vad kan jag göra om jag blir efter med hyran? 8 Vad händer om jag inte betalar i tid? 8 Autogiro 8 Avier 8 Bostadsbidrag 8 Hyressättningsavgift 8 Intrum Justitia AB 9 Porttelefon 10 Kretsloppsinformation 11 Bland goda grannar 12 Om du blir störd gör så här 12 Ska du ha fest? 13 Grilla på balkong? 13 Skaka inte mattor från balkongen 13 TV och mediafrågor 14 Digital-TV 14 Felsökningsschema 15 När du flyttar 16 Besiktning 16 Hyra ut i andra hand 16 Inflyttning 16 Kom ihåg vid flytt 16 Lägenhetsvisning 16 Nycklar 16 Omflyttning 16 Överlåta och byta lägenheten 16 Städtips till dig som flyttar 17 Checklista 17 Övrigt att tänka på 18 Föregå med gott exempel 18 Cyklar och bilar 18 Katter och hundar 18 Fågelmatning 18 Trapphus och entréer 18 Balkongskydd mm 18 Blanketter Tillägg till besiktningsprotokoll 19 Ansökan om tillstånd att montera utomhusantenn/parabol 21 Viktiga telefonnummer 23 2

3 Att bo i en hyresrätt har många fördelar... Du behöver inte satsa pengar i boendet och du slipper risken att inte få tillbaka satsade pengar när du vill flytta. Du är dessutom fri att flytta när du vill efter tre månaders uppsägning. Hyresrätten ger dig en rad möjligheter och rättigheter. Hyresrätten innebär förstås också att du som hyresgäst har skyldigheter. Vad är EHB? AB Enköpings hyresbostäder som ägs till 100 % av Enköpings kommun, bildades 1951 och har sedan dess uppgiften att äga och förvalta bostadslägenheter med hyresrätt i Enköpings kommun. Inom EHBs fastighetsbestånd finns cirka lägenheter och 60 lokaler. Vi är i dagsläget 23 anställda och har en omsättning på cirka 170 Mkr. Våra lägenheter finns både i centrala Enköping men också i de närliggande samhällena Grillby, Hummelsta och Örsundsbro. Våra honnörsord är Kvalitet, Omtanke, Service och Trygg het, något som vi försöker leva upp till i alla situationer. Vill du ha mer information om EHB är du välkommen att gå in på vår hemsida där du kan få information om företaget och vilka lägenheter vi har lediga för tillfället. 3

4 Vårda lägenheten väl Här följer några enkla tips: Håll spis och ugn rena så att smuts och fett inte bränner fast. Frosta av kyl och frys med jämna mellanrum, så spar du el! Låt isen tina av sig själv. Använd inte kniv eller hårda föremål då kan skador uppstå! Använd milda rengöringsmedel i WC, tvättställ och badkar. Kontrollera regelbundet att inte element eller avlopp läcker. Service Hyresvärden ansvarar för så kallat normalt slitage. Även saker som går sönder och tillhör lägenheten har du rätt att få lagade. Ring oss genast så att skadan inte förvärras! Är det ett mindre fel, kan du kanske få en reservdel från oss och laga felet själv. Vår service omfattar felanmälan och reparationer. Dessutom håller vi snyggt och rent i trapporna. Lägenhetsunderhåll Lägenheten blir målad och tapetserad efter behov. Måla och tapetsera själv Du kan gärna måla och tapetsera själv utan vårt tillstånd. Men det är viktigt att det blir snyggt gjort på ett fack mässigt sätt. Fråga oss om du är osäker. Om ditt arbete inte anses fackmässigt utfört, så kan du bli ersätt ningsskyldig. Hyresgästens ansvar Normalt ska hyresgästen kontakta företaget om något ska åtgärdas i lägenheten. Inträffar någon skada ska hyresvärden omgående meddelas, för undvikande av att skadan förvärras. Enligt hyreslagen ska hyresgästen ersätta hyresvärden för de skador som upp kommer i lägenheten genom hyresgästens eget vållande. Hyresgästen ansvarar även för skador i lägenheten som genom vårdslöshet, eller försummelse, förorsakats antingen av någon som hör till dennes hushåll eller som är gäster, eller som där utför arbete för dennes räkning. Om en hyresgäst själv anskaffat och inkopplat till exempel tvätt- eller diskmaskin och detta skett på ett sådant sätt att läckage uppstår, så svarar hyresgästen för uppkommen skada om vårdslöshet föreligger. Samma gäller om ett akvarium går sönder eller blir otätt och skada på fastigheten då uppstår. Installationer Endast person med särskild behörig het får göra ingrepp i ledningar för vatten, avlopp och el. Hyresvärden kan anvisa behörig installatör för t ex installation av tvätt- eller diskmaskin. Ohyra Får du ohyra, som t ex mjölbaggar, i din lägenhet, måste du kontakta Anticimex genast, tel , så att ohyran inte sprider sig. 4

5 Tvättstugan Tvättstugan är det viktigaste gemensamma utrymmet i hela huset och en plats där många goda grann relationer skapas. Förutom ett manuellt bokningssystem så finns det två olika elektroniska boknings system, APTUS samt ELS. Området Älgen (S:t Larsgatan 1 3, S:t Olofsgatan 8, Fjärdhundragatan 3 5, Vårfrugatan 4 6), Torggatan tillämpar bokning med systemet APTUS. På Bivråksgränd, samt på Lärksoppsgatan tillämpas bokning med systemet ELS. Information om hur de olika bokningssystemen fungerar finns i alla tvättstugor. Följ reglerna i tvättstugan: Var rädd om maskinerna när du tvättar och läs och följ anvisningarna för tvätt maskinerna, så får du också det bästa tvättresultatet. Städa efter dig så att du lämnar tvätt stuga och torkrum i det skick du själv vill finna dem då du ska tvätta! Lämna tvättstugan så att nästa hyresgäst kan komma till i tid. 5

6 För din trygghet Från 1 november 2007 är det obligatoriskt att ha en hemförsäkring när du flyttar in hos EHB. Avtalet vi har tillsammans med Länsförsäkringar ger våra hyres gäster en hemförsäkring som är skräddarsydd för er som bor hos oss. Läs mer och skriv ut en broschyr om hemförsäkringen på vår hemsida. Brandvarnare Prova brandvarnaren varje vecka, till exempel i samband med städning, genom att hålla testknappen intryckt minst 20 sekunder. Larmsignalen är en skarp och snabbt pulserande signal. Sirenen ljuder så länge testknappen är intryckt, eller så länge det finns rök i brandvarnaren. Prova alltid brandvarnaren omedelbart efter att du varit borta från lägenheten en längre period, till exempel efter semester. I testknappen sitter en röd kontrollampa. Denna blinkar två gånger varje minut, och indikerar att batteriet är korrekt anslutet. Brandvarnaren ska rengöras regelbundet, lämpligen med en lätt fuktad damm trasa. Brandvarnaren har inbyggda ej utbytbara batterier med en beräknad livslängd av 10 år. Cirka en månad innan batterierna är helt slut ger varnaren ifrån sig korta ljudstötar, med ungefär en halv minuts mellanrum. Då är det dags att byta brandvarnaren och när ni ringer till EHB så kommer vi och sätter upp en ny och tar med oss den gamla. El centraler Detta gäller bara för boende i vissa områden. Centralen består av auto matsäkringar och en jordfelsbrytare. En auto mat säkring behövs sällan bytas ut. Utan om säkringen löser ut så behöver man bara pressa vippdelen uppåt till tillslaget läge igen. Jordfelsbrytaren fungerar på samma sätt. Säkringarna är numrerade för att ni enkelt ska kunna läsa av grupp schemat som finns bredvid eller i luckan på centralen. Alltså om det står 1 på säkringen så tittar ni på gruppschemat vilka apparater som nummer 1 styr. Vid strömavbrott kontrollera att samtliga säkringar är tillslagna (att vippdelen står uppåt). Kontrollera även att jordfelsbrytaren är tillslagen (vipp delen ska stå uppåt). Skulle det vara så att någon säkring är frånslagen, tryck då vippdelen till tillslaget läge. Om vippdelen inte vill stanna i detta läge, koppla då bort alla apparater som ligger under denna grupp. Det är då fel på någon utav era stickproppsanslutna apparater eller så ligger felet i den fasta installation. Om felet är i den fasta installationen så ska ni kontakta felanmälan. Jordfelsbrytaren Detta gäller bara för boende i vissa områden. På jordfelsbrytaren finns en prov knapp som används för att kontrollera om den är funktions duglig. Kontrollen ska göras enligt tillverkarens anvisning, dock högst med 6 månaders intervall. Lämplig tidpunkt för provet kan vara vid övergång till sommarrespektive vintertid. Felsökning Vad gör man när jordfelsbrytaren löser ut? Följande åtgärder rekommenderas: 1. Slå till jordfelsbrytaren. Om jordfelsbrytaren inte löser ut igen tyder detta på en tillfällig störning. Om felet är återkommande bör ni kontakta felanmälan. 2. Om jordfelsbrytaren löser ut direkt efter tillslaget finns ett bestående fel. Slå ifrån samtliga automatsäkringar i centralen. Slå till jordfelsbrytaren igen. Återställ därefter en säkring i taget tills jordfelsbrytaren löser ut. Felet är nu lokaliserat till den säkringsgrupp som sist återställdes. Om jordfelsbrytaren löser ut igen innan några säkringar har återställts finns felet i centralen. Kontakta då felanmälan. 3. Om felet är lokaliserat till en bestämd säkringsgrupp, fortsätt med att dra ur alla stickproppsanslutna apparater inklusive lamputtags anslutna belysningsarmaturer som tillhör gruppen. Slå därefter till jordfelsbrytaren. Om den löser ut på nytt finns felet i den fasta installationen eller i någon fast ansluten apparat. Då ska ni ringa felanmälan. Om jordfelsbrytaren förblir inkopplad, anslut en apparat i taget till uttagen tills jordfelsbrytaren löser ut. Det är den sist anslutna apparaten som sannolikt är felaktig. Trapphus och entréer Ställ inte saker i trappan eller utanför dörren. De kan vara i vägen för uttryckningspersonal och hindra städpersonalen i deras arbete 6

7 Parkeringspolicy För att uppnå säkerhet, trivsel och minsta miljöpåverkan ska nedanstående regler följas av de personer som parkerar fordon inom fastigheternas tomtområde. Hyresgäster parkerar sina fordon inom det område som är upplåtet för boendeparkering. Området är skyltat med Förhyrda platser. Besökande ska ställa upp sina fordon på platser som skyltas för detta ändamål. Dessa platser får ej brukas av boende i området. Platserna är onumrerade. Garagen är avsedda för fordonsuppställning inomhus. Parkering framför garagen medges ej. Parkeringsytorna är endast avsedda för parkering. Tid för denna anges med vägmärken. Vid längre uppställning krävs tillstånd från fastighetsägaren. På övriga ytor/gårdar etc. råder parke ringsförbud. Vid in- eller utflyttning eller liknande situationer kan det finnas behov av att parkera på de i övrigt förbjudna ytorna. Ett tillfälligt tillstånd kan då inhämtas från EHB. All parkeringsskyltning inom fastigheternas tomtområde sker med vägmärken. Övriga bestämmelser regleras i hyres avtalen mellan hyresgäst och hyresvärd. EHB har träffat avtal med Svensk Bevak ningstjänst AB att övervaka dessa regler. Underlåtelse att följa denna policy kan resultera i en kontrollavgift som följer kommunens prissättning. Svensk BevakningsTjänst AB Enköpings hyresbostäder (EHB) har tillsammans med Enköpings kommun valt Svensk Bevaknings Tjänst AB som säkerhets- och service leve rantör. Telefonnummer och andra sök vägar till Svensk BevakningsTjänst hittar du sist i den här trycksaken. Där finns även andra telefonnummer som ni som hyresgäster kan ha nytta av. Här är de tjänster som Svensk Bevak ningstjänst kommer att leve rera till EHB och därmed också till er hyresgäster. Motorvärmare Boende i områdena Korsängen, Bergsgatan 24 58, Nedre Lillsidan, har i sina motorvärmaruttag pulcerande ström, dygnet runt, från +5 grader och nedåt. Det innebär att desto kallare det är, ju längre tid är strömmen påslagen. Övriga områden har en 2-timmars timer, vilket man själv ställer in, när som helst under dygnet. Dessa består av: Trygghetsjour Om ni som hyresgäst upplever att ni blir störda eller hotade så att det påverkar er trygghet i boendet kan ni ringa så åker vi till platsen och vidtar nödvändiga åtgärder. AKUT: RING 112 Parkeringsövervakning Kommer att utföras i förebyggande syfte samt efter samtal från hyresgäster. Bevakning av bostads OMråden Svensk Bevak ningstjänst kommer att bevaka fastigheterna och även finnas tillgängliga för eventuella frågor och synpunkter. Felanmälan på jourtid Mottagning av anmälan gällande akuta fel som uppstår i fastigheterna, samt trygghetsjour. 7

8 Hyresbetalning Vår främsta uppgift som din hyresvärd är att ge dig god service. För att kunna göra det är vi beroende av att du betalar hyran i tid. Ibland händer det att hyresgäster får problem att betala hyran. Därför vill vi redan nu tala om att vi ser mycket allvarligt på försenade hyresinbetalningar. Men vi vill också hjälpa dig om du skulle få problem. I de flesta fall brukar problemen vara tillfälliga och lösa sig på kort tid, men det förekommer också att hyresgäster blir uppsagda, efter som de inte betalar hyran i tid. Ofta i onödan. Vi har försökt gjort den här informationen i form av enkla frågor och svar. Du är alltid välkommen att kontakta oss om du vill veta mera! Hur och när ska jag betala hyran? Du ska betala hyran i förskott senast den sista vardagen i månaden innan. Det innebär att hyran för april ska vara betald senast den sista mars. Normalt betalas hyran över giro genom inbetalningskortet du får av oss. Spara inbetalningskorten på ett säkert ställe, så du vet var de är, när det är dags att betala. Glöm inte: Betalar du hyran genom någon form av giro ska du se till att betalningsordern lämnas i så god tid att betalningen är oss tillhanda den sista i månaden. Vi rekommenderar att du betalar 3 bankdagar innan. Om du dröjer mer än en vecka efter förfallodagen säger lagen att hyresrätten är förverkad. Vi kan då säga upp ditt hyresavtal. Betala hyran först! Hyran är din viktigaste räkning. Att känna trygghet för sig själv och sin familj betyder mycket. Hyran är viktigast eftersom bostaden är grund läggande för allas trygghet. Du kan bli uppsagd om hyrorna är sena vid upprepade tillfällen. Vad kan jag göra om jag blir efter med hyran? Kontakta oss genast! Gå inte och vänta det förvärrar problemen. Ring eller besök oss! Vi kan hjälpa dig. Genom ett enkelt samtal i lugn och ro kan vi tillsammans med dig börja med att reda ut problemen. Vi kan gå igenom din situation och kanske, om skulden inte är alltför hög, lägga upp en avbetal ningsplan tillsammans med dig. Vad händer om jag inte betalar i tid? Om du inte betalar i tid, får du ett inkassokrav. Dessutom tillkommer en kravavgift och dröjsmålsränta. Om du fortfarande inte betalar går ärendet till Kronofogdemyndigheten och du kommer att bli uppsagd för avflyttning. Autogiro Autogiro gör det enkelt för dig som hyresgäst att betala hyran. Vill du ha din hyresavi på autogiro? Gå in på vår hemsida och fyll i blanketten som du sedan skickar till oss. Avier Via vår hemsida kan du se dina avier, om du loggar in på din personliga sida, när de är betalda, beloppet man betalt, och eventuella skulder. Bostadsbidrag Vid frågan om du är berättigad till bostadsbidrag, så kan du kontakta Försäkringskassan, då det är de som ansvarar för betalning av bostadsbidrag. Hyressättningsavgift Hyressättningsavgift är en ersättning till hyresgästföreningarna för förhandlingsarbetet. Avgiften är för närvarande 10kr/månad och lägenhet. Avgiften särredovisas på hyresavin och tillfaller Hyresgästföreningen. Vi är noggranna med hyran! 8

9 Sammanfattning Du betalar självklart alltid hyran i tid! Du kontaktar oss genast om du skulle bli efter med hyran! Du är alltid välkommen att ringa oss för att få svar på dina frågor. Inkasso Det stora flertalet av våra hyresgäster betalar hyran i rätt tid. Men inte alla. Obetalda hyror och ständigt för sent inbetalda hyror förorsakar företaget stora hyresförluster varje månad. Vi anlitar därför Intrum Justitia AB för att komma tillrätta med problemet. Du som betalar din hyra i rätt tid kan sluta läsa här. Kravverksamheten sköts av Intrum Justitia AB Idag samarbetar vi med Intrum Justitia AB. Du som erhåller krav brev får betala en inkassokostnad för varje utsänt krav. Kravavgiften är för närvarande 160 kronor. Dessutom kommer du att få betala dröjsmålsränta för tiden mellan förfallodag och betalningsdag. Eventuella rättsliga påföljder såsom ansökan om betalningsföre läggande och avhysningar kommer fortsättningsvis att hand läggas av Intrum Justitia AB. Vi hoppas att detta samarbete kommer att leda till ett så minimalt hyresbortfall som möjligt till gagn för samtliga hyresgäster. 9

10 Porttelefon Porttelefon gäller på området Älgen (S:t Larsgatan 1 3, S:t Olovsgatan 8, Fjärdhundragatan 3 5, Vårfrugatan 4 6), Torgatan 40 46, Östra Ringgatan 28, 32. Besökare: För anrop till lägenhet: 1. Slå anropskod, eller telefon nummer, följt av Ring/Öppna 2. Lysdioden Ringer lyser, invänta svar från hyresgästen. För användning som kort eller bricka tag läsare: 1. Håll din bricka tag framför glaset (läsaren). Hyresgäst: Vid anrop från port: Acceptera tillträde: 1. Lyft luren vid ringsignal 2. Tryck på *-knappen på din telefon 3. Lägg på luren. Neka tillträde: 1. Lyft luren vid ringsignal 2. Tryck på #- knappen 3. Lägg på luren. Krav på telefonen Telefonen i lägenheten måste klara tonval. Om du har en trådlös telefon kommer du troligen att behöva aktivera tonvalsfunktionen i den. Kontrollera i telefonens manual hur du gör. Gäller endast Bivråksgränd Tryck på knapp 5 på din telefon för att låsa upp porten. Vid anrop från porten: måndag söndag, mellan kl : Tryck på #-knappen samt därefter hyresgästens anropsnummer (finns på nummerlistan i porten). Övrig tid: Tryck #-knappen samt på hyresgästens telefonnummer. Porttelefon, Gamla Kryddgården och Ljunggården, Användarsinstruktioner När ett samtal kommer från porten, ringer din telefon som vanligt. När du lyfter luren hörs en melodi som talar om att samtalet kommer från porten. När du har talat med besökaren bestämmer du om du vill öppna porten eller inte. OBS! Om fastighetens hyresgäster till exempel har gjort olika förval av tele opera tör så är porttelefonen sannolikt föränd rad. Du hör då inte direkt besökaren utan du måste först trycka på knapp 5, i pausen mellan melodislingorna, för att koppla upp samtalet. Öppna porten eller inte Om du har en tonvalstelefon (med knapparna *, # och R) trycker du på knapp 5 för att öppna porten och på knapp 0 för att låta bli att öppna porten. Så här gör besökaren Ditt kortnummer finns anslaget på namntavlan brevid portapparaten nere i porten. Besökaren trycker först på knappen B på portapparaten, följt av antingen ditt kortnummer eller ditt riktiga telefonnummer. Tala om för vänner och bekanta hur de ska göra för att få kontakt med dig via porttelefonen. 10 Ingen risk för busringningar För att förhindra busringningar nattetid kan systemet programmeras så att kortnummer bara fungerar vissa tider. Tala med fastighetsskötaren om du vill veta vilka tider kortnummret fungerar. Hemliga telefonnummer Eftersom alla hyresgästers telefonnummer knyts till ett kortnummer som sedan anslås i porten är det ingen som kan se vad ditt riktiga telefonnummer är. Om du ändå inte vill ha ditt kortnummer eller ditt namn anslaget i porten meddelar du fastighetsskötaren detta i samband med installationen. Portkod i områdena Rådhusgatan, Sadelmakaren, Ljunggården och vissa områden av Romberga För att du som bor i fastigheten ska kunna komma in i porten på ett enkelt sätt går det också att använda portkod. Om du har telefonsvarare Om du har en telefonsvarare måste du modifiera svarsmeddelandet något, så att inte telefonsvararen öppnar porten. Gör så här: Om svarsmeddelandet ska höras i porten, se till att meddelandet är längre än 45 sekunder. Om svarsmeddelandet inte ska höras i porten, spela in tonsignalen 0 före själva svarsmeddelandet. För att kunna göra detta behöver du en tonvalsdosa. Det går även bra att använda en mobiltelefon (som också kan generera toner). Så här spelar du in meddelandet: 1. Starta bandet och vänta cirka 4 sekunder. 2. Håll tonvalsdosan (eller mobiltelefonen) mot telefonsvararens mikrofon och tryck Tala in meddelandet. Tala en i taget Under ett samtal mellan portapparaten och lägenhetstelefonen kan endast en person tala i taget. För att kommunikationen ska fungera bra bör du och besökaren försöka att tala en i taget. Om problem uppstår Om porttelefonen inte fungerar kontakta fastighetsskötaren eller fastighetsägaren.

11 Kretslopps information Nu introducerar Ragn-Sells framtidens återvinningssystem, ReturMera, i ditt bostadsområde! Du tillhör då en av dem som använder ett fastighetsnära återvinnings system som både skonar miljön och gör boendemiljön trevligare, det tycker vi är bra, vad tycker du? I ReturMera-systemet kommer alla kärl och behållare finnas i de miljö stationer som finns i din närhet. I miljöstationerna ska allt avfall sorteras i enlighet med de instruktioner som finns här nedan. Allt som du har sorterat går sedan direkt till återvinning, det garanterar vi. Ni vet väl att: 1 ton returpapper spar 16 träd. 1 kg plastförpackningar motsvarar energin i 1 kg olja. Det går åt 95 % mindre energi att återvinna aluminiumförpackningar jämfört med att använda jungfrulig råvara. Med din hjälp vid sorteringen bidrar du till minskade skador i naturen och ser till att allt mer av det du kastar kan gå in i ett kretslopp. Vi arbetar enligt principen: I första hand minimera avfall vid inköp. I andra hand återanvända produkter genom olika retursystem. I tredje hand återvinna råvara till nya produkter. I fjärde hand utvinna energi på ett miljövänligt sätt. I sista hand deponera på ett miljömässigt korrekt sätt. Pappersförpackning Rengjorda och torra förpackningar. Mjölk-, ägg-, juice-, fling- och pizza kartonger samt wellpapp. Bärkassar, toa- och hushållsrullar, omslagspapper. Ny pappersråvara för exempelvis förpackningar, ytskikt till gipsskivor. Färgade glasförpackningar Rengjorda och torra flaskor och burkar. Skilj noga mellan färgat och ofärgat. Undvik främmande föremål som kap syler och lock. Råvara till nya glasförpack ningar och isoleringsmaterial eller tillsatsmedel i betong. Ofärgade glasförpackningar Rengjorda och torra flaskor och burkar. Skilj noga mellan färgat och ofärgat. Undvik främmande föremål som kapsyler och lock. Råvara till nya glasförpack ningar och isoleringsmaterial eller tillsatsmedel i betong. Tidningar Dags- och veckotidningar, fack tid skrifter, reklamtryck, postorder- och telefonkataloger. Ny pappersråvara för exempelvis tidningar och hygienpapper. Hårda plastförpackningar Endast förpackning, rena och torra. Dunkar och flaskor. Ta av korkar och kapsyler. Ny plastråvara för nya förpackningar, sopkärl, bullerplank, bygg material, blomkrukor och kabelskydd. Metallförpackningar Rengjorda och torra förpackningar av plåt och aluminium. Konservburkar, aluminiumformar och värmeljushållare. Lock på tuber kan sitta kvar. Ny metallråvara. Hushållsavfall Kladdiga förpackningar, keramik, porslin, utslitna skor, disktrasor, diskborstar, blöjor och CD-skivor. Behandling för energiutvinning. Organsikt Komposterbart material. Matrester, frukt, grönt, fisk och bröd. Kompostering, rötning. Energiutvinning. = Kretslopp För mer information, besök gärna vår hemsida: Telefon Mulljakt finns på dessa områden: Rombergsgatan ojämna nummer 13 61, Rombergagatans jämna nummer 18 52, Sämskarbogatan 35 61, Lillsidan (Tornfalksgränd, Stenfalksgränd, Lärkfalks gränd, Bivråksgränd, Ormvråksgränd, FIskljusegränd), Kryddgården (Östra Ringgatan 28, 32), Torggatan, Lillebergsgatan, Dr Westerlundsgatan, Kristinagatan, Bergsgatan, Tärbygatan, Fabriksgatan, Kv Älgen (S:t Larsgatan1 3, S:t Olofsgatan 8, Fjärdhundragatan 3 5, Vårfrugatan 4 6, Skytte gatan 3 5, Solgården (Fabriksgatan 6A C, Bergvretsgatan, Lärksoppsgatan, Grillby, Örsundsbro, Humelsta ReturMera finns på dessa områden: Rombergsgatan ojämna nummer 13 61, Rombergagatans jämna nummer 18 52, Sämskarbogatan 35 61, Lillsidan (Tornfalksgränd, Stenfalksgränd, Lärkfalks gränd, Bivråksgränd, Ormvråksgränd, FIskljusegränd), Kryddgården (Östra Ringgatan 28, 32), Torggatan, Lillebergsgatan, Dr Westerlundsgatan, Kristinagatan, Bergsgatan, Fabriksgatan, Solgården (Fabriksgatan 6A C), Örsundsbro, Grillby; start 8 juni 2009, Lärksoppsgatan; start 11 maj Vanlig sophantering Korsängen, Rådhusgatan, Kryddgården (Eriksgatan 25 33, Sandgatan 30, Kryddgårdsgatan 23 30, 32A-B, Källgatan 1A B, 5, Ljungården. Det vore ju skräp, om inte allt gick att återvinna 11

12 Bland goda grannar Trivsel innebär olika saker för olika människor. De flesta är överens om att de inte vill bli störda. De är själva också noga med att inte störa omkringboende. Ändå kan det ibland uppstå små irritationer grannar emellan. I ett flerfamiljhus bor man nära grann arna. Alla måste därför visa hänsyn och tänka på att inte störa omgivningen. Vi vill förebygga så att du som hyresgäst tänker på att ta hänsyn till andra. Dess utom är det viktigt att du vet vad du kan göra, om du själv skulle bli störd. Bland goda grannar För att alla ska trivas tillsammans är det viktigt att man inte störs av omkringboende. Alla hyresgäster är skyldiga att visa hänsyn. Lagen ser idag strängt på störningar. Den som stör och inte rättar sig efter tillsägelser, kan bli uppsagd från lägenheten. Så här står det i hyreslagen 25: När hyresgästen använder lägenheten ska denne se till att de som bor i om givningen inte utsätts för störningar... Hyresgästen ska vid sin användning av lägenheten också i övrigt iaktta allt som fodras för att bevara sundhet, ordning och gott skick inom fastigheten... Hyresgästens skyldigheter gäller i lägenheten men också i gemen samma utrymmen som till exempel trappa, hiss och tvättstuga. Ljudstörningar är inte tillåtna En enkel tumregel kan vara att ingenting ska höras in till grannarna. Detta gäller dygnet om men är extra angeläget från kl 22 på kvällen till kl 8 på morgonen eftersom man ska kunna sova ostört. Om du blir störd gör så här! Det kan uppstå situationer då du själv kan få problem med grannar som stör dig. Hur du ska handla då, beror på situationen. Hög musik, högt tal och liknande Hyresgäster som stör grannarna vet ibland inte själva att de stör. Därför kan de uppskatta att någon säger till vänligt, innan problemet blir alltför stort. Om du känner att du kan få ett positivt bemötande kan du själv tala med din granne, i all vänlighet och be att de till exempel dämpar musiken eller talar lite lägre. Lyckas du genom ditt samtal få grannen att sluta störa, behöver du för stunden inte göra så mycket mer. Återkommer problemet vill vi att du kontaktar oss så att vi kan uppmana din granne att sluta störa. Lägenhetsbråk Blir du störd av allvarliga lägenhetsbråk med slagsmål och misshandel, bör du ringa polis eller vaktbolag. I denna situation är det mycket viktigt att du ringer. Det kan innebära att du hjälper någon som är i nöd. Kontakta alltid oss vid allvarliga störningar! Om en störning ägt rum under kvällseller nattetid vill vi att du kontaktar Svensk BevakningsTjänst. Det är viktigt att vi snabbt får reda på vad som hänt eftersom vi vill meddela den störande att vi som hyresvärd inte accepterar ett störande beteende i våra fastigheter. Se telefonnummer på din anslagstavla i ditt trapphus, eller på sista sidan. Vi vill att du ska trivas! 12

13 Tala vänligt med dina grannar om störningar uppstår. Kontakta alltid oss som hyresvärd vid allvarliga störningar. Ta hänsyn! Ska du ha fest? Meddela grannarna i förväg! Alla har vi någon gång något att fira. Och alla ska kunna ha en fest utan att det innebär att man bryter mot hyreslagen. Det finns ett bra sätt att förebygga irritation: Informera! Enklast är att tala om för grannarna att du ska ha fest, och att du ber om deras förståelse om det blir lite högljutt. Du kan också sätta upp en lapp i trappan även om den personliga informationen är att föredra. Tala själv med den som du har stört Om du vet att du råkat störa någon, finns det ett enkelt sätt att ställa saker och ting tillrätta be om ursäkt! Genom att kontakta den granne som blivit störd och lova att inte göra om det, skapar du en bra relation er grannar emellan. Grilla på balkongen? Det är tillåtet om du använder elgrill och tar hänsyn till grannarna, så att de inte upplever grillningen som störande. Kolgrill är ej tillåtet på grund av brandrisken och röken. Samma regler gäller om du har uteplats. Mattor Skaka inte mattor från fönster eller balkong. Det är inte trevligt för dem som bor under. 13

14 TV och mediafrågor Digital-TV Info om Digital-tv boxar från Tele2Vision. I våra ytterområden Örsundsbro och Hummelsta, där vi har Hem TVs kanal utbud, behövs inga boxar. Hem TV, telefon En digitalbox från Tele2Vision ska finnas i varje lägenhet. Boxen tillhör lägenheten och är inte personlig. Finns det ingen box i lägenheten när du flyttar in, kan du komma ner till oss på EHB och kvittera ut en ny. Alla frågor kring boxen, såsom skötsel, felsökning, kanalinställningar, utbud och abonnemang besvaras av Tele2Vision, telefon Vid en avflytt ska boxen (inkl. kort och manualer) alltid lämnas kvar i lägenheten. I nuläget ingår följande kanaler utan extra kostnad när du bor hos EHB: Detta utbud finns via HC-byggarna i våra ytterområden Hummelsta, Grillby, Örsundsbro: SVT1, SVT2, SVT 24, TV3, TV4, Kanal 5, Barnkanalen/ Kunskaps kanalen, TV6, Eurosport, The Voie, Axess TV, Aftonbladet/TV7, Kanal Lokal, TV Finland. Ytterligare kanaler på egen bekostnad. 14

15 Felsökningschema Nedan finner du åtgärder som du själv kan genomföra om problem uppstår. För ytterligare hjälp ring Fel Ingen bild Svart bild efter kanalbyte Bild och ljudstörningar på enstaka kanaler Inget ljud på TVn Förslag till åtgärd Kontrollera att alla kablar är anslutna och att TVn är inställd på AV-kanalen. (Många TV-apparater har fler än en AV-kanal) Kontrollera att kablarna inte är skadade. Kontrollera att programkortet är isatt på rätt sätt (se Bruksanvisningen). Kontrollera att SCART-kabeln sitter i ordentligt. Kontrollera att du abonnerar på kanalen och att den har sändningstid när du tittar. Prova sedan att starta om digital-tv-boxen genom att dra ur och sätta tillbaka strömkabeln. Kontrollera att antennkabeln och SCART-kabeln är ordentligt anslutna och att rätt kabel används. Vid missfärgad bild (röd/grön), kontrollera att SCART-kabeln sitter i ordentligt eller prova med en annan SCART-kabel. Kontrollera/ändra volyminställningen på digital-tv-boxen och TVn. Kontrollera att SCART-kabeln mellan digital-tv-boxen och TVn är ordentligt ansluten och att volymen är påslagen. Hemmabioanläggning: Kontrollera att det lyser rött i den optiska porten på digital-tv-boxen. Kontrollera att din optiska kabel är ordentligt ansluten Kontrollera att din ljudmottagare är inställd på att ta emot rätt ljudformat till exempel dolby digital 5.1, DTS, dolby Prologic II. Fjärrkontrollen fungerar inte Bilden fryser, mosaikmönster uppstår Inga kanaler Kontrollera att ingenting skymmer signallinjen mellan fjärrkontroll och digital-tv-boxen. Byt batterier i fjärrkontrollen. Digital-TV-boxens fjärrkontroll kan inte styra de analoga kanalerna. För de analoga kanalerna använder du TVns fjärrkontroll. Tryck TV/AV för att komma till digital-tv-boxen igen. Koppla bort eventuell extra utrustning som kan störa signalen. Om problemet kvarstår, prova med en annan antennkabel mellan antennuttaget i väggen och antenn kontakten i digital-tv-boxen som är märkt cable in. Frysningar kan uppstå om digital-tv-boxen alltid är igång. Digital-TV-boxen bör stängas av ibland. Starta om digital-tv-boxen genom att dra ur strömkabeln och vänta i 10 sekunder. Anslut sedan strömkabeln igen och vänta på att digital-tv-boxen startar. Tryck på knappen märkt SAT på fjärrkontrollen till digital-tv-boxen och kontrollera så att stapeln quality ligger mellan 50 80%. Tryck sedan på knappen märkt TV. Kontrollera så att grundutbudet (SVT1, SVT2, SVT24, TV4 och Barn- och Kunskapskanalen) funger för att utesluta centrala fel i nätet. Kontrollera antennkabeln från vägguttaget till digital-tv-boxen. Har du en lång antenn kabel eller en kabel med T-koppling prova att koppla en kortare kablen från vägg uttaget till digital-tv-boxen utan T-koppling. Tryck Meny på digital-tv-boxens fjärr kontroll, tryck sedan Inställningar och nollställ digital-tv-boxen och gör om installa tionen. 15

16 När du flyttar Besiktning Förbered dig inför besiktningen genom följande åtgärder: Se över och laga eventuella småfel så slipper du onödig debitering. Se till att alla utrustningsdetaljer som tillhör lägenheten, till exempel dörrar, hatthylla, gardinbeslag, badrumsskåp etc finns i lägenheten vid besiktningen. Vid de tillfällen lägenheten besiktas av hyresvärden bör hyresgästen vara närvarande. Orsaken är att parterna kan komma att behöva diskutera eventuella skador i lägenheten. Beträffande hyresgästens eventuella ersättningsskyldighet, se under Hyresgästens ansvar. Hyra ut i andra hand Man kan enligt hyreslagen hyra ut sin lägenhet i andra hand men det krävs alltid tillstånd som ska sökas hos hyresvärden. Det kan gälla vid arbete eller studier på annan ort. Om hyres värden inte samtycker till andra hands uthyrningen kan tillstånd sökas hos hyresnämnden. Inflyttning När hyrestiden har löpt ut ska hyresgästen senast nästkommande vardag lämna lägenheten och senast kl 12 den dagen hålla lägenheten tillgänglig för den som ska företräda den. Infaller den dag då lägenheten ska tillträdas eller lämnas på en söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, jul afton eller nyårsafton, ska det istället ske nästa vardag. Lägenhetsvisning När lägenheten är ledig till uthyrning är hyresgästen skyldig att låta den visas på lämplig tid som hyresgäst och hyresvärd kan komma överens om. Nycklar Kontrollera så att du kan lämna tillbaka alla nycklar när det dags så slipper du onödig debitering. Det gäller alla nycklar till lägenhet och andra utrymmen (tvättstuga, boknings lås och nyckel till dito, garage, förråd etc). Extra nycklar För att minska riskerna för att andra än de som bor i lägenheten ska få tillgång till lägenhetsnycklar bör hyresgästen beställa ev. extranycklar genom hyresvärden. Omflyttning När man flyttar in i någon av EHBs lägenheter ska man bo minst ett år innan man kan byta lägenhet inom vårt bestånd. Kötiden försvinner också när man flyttar in så tänk på att ställa dig i kön igen, man vet aldrig hur framtiden ser ut! Överlåta och byta lägenheten En hyresgäst får enligt hyreslagen inte överlåta hyresrätten till en annan person. Undantagna från denna regel är närstående, som varaktigt sambor med hyresgästen. I sådana fall kan hyresnämnden pröva tillståndsfrågan. Tillstånd ges om hyresvärden skäligen kan godta förändringen. Om du vill byta lägenheten med en annan hyresgäst, går det bra under förutsättning att vi godkänner den nya hyresgästen. Även vid byte sker besiktning för reglering av eventuella skador. Kom ihåg vid flytt Beställ flyttning i god tid Beställ på posten Flyttanmälan Eftersändning Flyttkort Ring adressändring på eller anmäl ändring på hemsidan Beställ flyttning av telefon Meddela din nya adress till vänner, bekanta och arbetsgivare Säg upp din gamla lägenhet så snart som möjligt Tänk på att vi får visa din lägenhet för kommande hyresgäster. 16

17 Checklista Städtips till dig som flyttar Kök Spisen Spisens ovansida Kokplattor, även kanterna Bakom spisen Spisfläkt Kryddhylla Ugn Plåtar Galler Värmeskåp Kyl, frys och sval Avfrostning Rengöring Skåp, lådor, hyllor Invändigt Utvändigt Övrigt i köket Skafferi Skärbräda Lampkupor Eluttag, strömbrytare Dörrar Dörrkarmar Dörröverkanter Väggar och tak Fönster, fönsterkarm, fönsterbänk Badrum Tvättställ Kranar Badkar Bakom badkarsfronten Golv Golvbrunn Toalett Badrumsskåp Spegel Ventiler Lampkupor Övriga rum Fönster in- och utsida, mellan Värmeelement Dörrar, även överkanter Golv ev heltäck Skåp, garderober backar, hyllor Eluttag, strömbrytare Väggar Tak Övriga utrymmen Förråd Garage Balkong Städa noggrant och lämna nycklarna i tid! När du flyttar är det många saker du måste tänka på till exempel att någon annan kommer att flytta in efter dig. Därför är det viktigt att du lämnar din lägenhet i rätt skick. Du måste städa lägenheten noggrant och lämna tillbaka nycklarna senast klockan tolv på avflyttningsdagen. För att göra städningen enkel, visar vi här ett antal städtips och en checklista, där du själv kan pricka av de viktigaste punkterna. Läs i lugn och ro städa pricka av mot checklistan! Städtips för köket Spis och ugn Rengör spisens plattor och ovansida. Gör rent plåtar och galler. Städa också bakom spisen så att väggen, golvet och spisens sidor blir rena. Rengör spisfläkt, kåpa och filter, samt ugn och värmeskåp. Kyl och frys Frosta av men använd inte skarpa föremål som kan orsaka skador, torka rent och stäng inte dörrarna efteråt utan låt luften komma till. Diskbänk, skåp, väggar och golv Tvätta diskbänk och skärbräda. Torka av och tvätta skåp invändigt samt utvändigt. Rengör kakel och ta bort eventuell kakeldekor. Glöm inte krydd hyllan. Rengör också golv, väggar och tak. Städtips för badrummet Toalett Rengör på insida och utsida. Glöm inte kröken. Tvättställ Tvätta rent med milda rengöringsmedel. Glöm inte undersidan av tvättstället och vattenlåset. Badkar Rengör badkaret med milda ren görings medel. Ta av fronten och gör rent bakom. Rensa golvbrunnen. Städtips för vardagsrummet och sovrummet Fönstren putsas på insidan, utsidan och mellan glasen. Gör också rent snickerier och persienner. Elementen tvättas även bakom. Golven torkas av. Innerdörrar torkas av, glöm inte ovankanten. Städa ur skåp och garderober, glöm inte hyllor samt eventuella backar i skåpen! Eluttag och strömbrytare torkas av. Väggar och tak rengöres från damm. Glöm inte garage och förråd! Tänk på att även andra utrymmen som balkong, garageplats och förråd måste tömmas och städas. Tänk på att om lägenheten inte är välstädad, så måste vi debitera dig för städkostnaden! 17

18 Övrigt att tänka på... Föregå med gott exempel Det är viktigt att alla hjälper till att skapa ett trivsamt boende. Lär andra att inte skräpa ner och att vara rädda om växter och rabatter. Föregå med gott exempel. Katter och hundar Djuren får inte springa lösa i trappuppgångar, på gårdsplaner eller i planteringar. Det är särskilt viktigt att de hålles borta från barnens lekplatser och att katter inte sätter sig i sandlådorna. Rasta inte hundar i bostadsområdet. Plocka alltid upp efter hunden. Husdjur får ej vistas i tvättstugan. Trapphus och entréer Ställ inte saker i trappan eller utanför dörren. De kan vara i vägen för uttryckningspersonal och hindra städpersonalen i deras arbete. Cyklar och bilar Kör inte in i bostadsområdet med cykel, moped eller bil. Barn leker där. Fågelmatning Man bör inte lägga ut mat till fåglar eftersom råttor och möss då lätt dras till området. Balkongskydd mm Balkongskydd, blomlådor och liknande får uppsättas efter anvisning av hyresvärden. Uppsatta föremål får inte riskera att förorsaka skador på fastigheten eller på personer. 18

19 Tillägg till besiktningsprotokoll Inom 14 dagar från inflyttningsdagen kan du göra ett tillägg till befintligt besiktningsprotokoll. Datum: Adress: Lgh nr: Noteringar Hall Kök Vardagsrum Sovrum 1 Sovrum 2 Badrum Övrigt Underskrift Namnförtydligande Skickas till AB Enköpingshyresbostäder, Box 3051, Enköping. 19

20 Tejpa här Vik här Porto AB Enköpings hyresbostäder Box Enköping Tejpa här

Städtips. Till dig som flyttar

Städtips. Till dig som flyttar Städtips Till dig som flyttar Städa noggrant och lämna nycklarna i tid! När du flyttar är det många saker du måste tänka på - till exempel att någon annan kommer att flytta in efter dig. Därför är det

Läs mer

Att tänka på när du skall. flytta

Att tänka på när du skall. flytta Att tänka på när du skall flytta Bra att veta när du ska flytta ut Tips på vägen för att underlätta flytten Börja flyttstäda redan veckan innan, avfrosta kyl/frys, städa golvbrunnar, putsa fönster, damma

Läs mer

Att tänka på när du flyttar ut

Att tänka på när du flyttar ut Att tänka på när du flyttar ut Kreation.se 15-0191 Vi hoppas att du trivts med att vara hyresgäst hos oss på Växjöbostäder. Inför din avflyttning är det några saker du bör tänka på. För att göra det hela

Läs mer

Välkommen till en schystare värd

Välkommen till en schystare värd Välkommen till en schystare värd Föllinge 2 Vi hoppas du ska trivas hos oss! Vi hoppas du ska trivas som hyresgäst hos oss. Om du har frågor eller funderingar som rör lägenheten, fastigheten eller utemiljön

Läs mer

INFORMATION TILL NYA HYRESGÄSTER. Välkommen till Balder

INFORMATION TILL NYA HYRESGÄSTER. Välkommen till Balder INFORMATION TILL NYA HYRESGÄSTER Välkommen till Balder Bra att veta om ditt boende Hyran - betala alltid i tid Hyran betalas i förskott varje månad, senast den sista dagen i månaden. Exempel: hyran för

Läs mer

Välkommen till. Bovärd Einar Markusson. Ragunda Hyreshus Box 150 840 70 Hammarstrand Vxl. 0696-68 20 00. www.ragundahyreshus.se

Välkommen till. Bovärd Einar Markusson. Ragunda Hyreshus Box 150 840 70 Hammarstrand Vxl. 0696-68 20 00. www.ragundahyreshus.se Välkommen till Bovärd Einar Markusson Ragunda Hyreshus Box 150 840 70 Hammarstrand Vxl. 0696-68 20 00 www.ragundahyreshus.se Att bo i hyresrätt har många fördelar Du behöver inte satsa pengar i boendet

Läs mer

Till dig som flyttar

Till dig som flyttar Till dig som flyttar Inför flytten Lite goda råd till dig som flyttar. Det är mycket att tänka på när man skall flytta från sin lägenhet. För att underlätta för dig har vi sammanställt en kom-ihåg-lista

Läs mer

TILL DIG SOM FLYTTAR. Information och tips för dig som bor i hyresrätt

TILL DIG SOM FLYTTAR. Information och tips för dig som bor i hyresrätt TILL DIG SOM FLYTTAR Information och tips för dig som bor i hyresrätt Kontakta gärna ditt bostadsföretag om det är något du undrar över. Viktigt att tänka på När du ska flytta är det en del att hålla reda

Läs mer

Några råd till dig som flyttar!

Några råd till dig som flyttar! Några råd till dig som flyttar! Några råd till dig som flyttar! Besiktning Alla lägenheter måste besiktigas. Vi kontrollerar då bostadens skick och noterar eventuella fel och brister i ett besiktningsprotokoll.

Läs mer

Wellpapp Ja tack! Endast wellpapp med vågigt mellanskikt

Wellpapp Ja tack! Endast wellpapp med vågigt mellanskikt Välkommen, här får Du kretsloppsinformation Med Din hjälp vid sorteringen bidrar Du till minskade skador i naturen och ser till att allt mer av det Du kastar kan gå in i ett kretslopp. Vi arbetar enligt

Läs mer

Är det något du undrar över när det gäller din flytt? TILL DIG SOM FLYTTAR

Är det något du undrar över när det gäller din flytt? TILL DIG SOM FLYTTAR TILL DIG SOM FLYTTAR När du ska flytta är det mycket att hålla reda på. Här hittar du viktig information och smarta tips som gör det hela lite lättare. Förberedelser När du väl har sagt upp din lägenhet

Läs mer

HAGFORSHEM AB HAGFORS KOMMUN

HAGFORSHEM AB HAGFORS KOMMUN HAGFORSHEM AB HAGFORS KOMMUN INFLYTTNING Lägenheten blir tillgänglig för dig senast kl. 12.00 dagen efter att den tidigare hyresgästens kontrakt löper ut. Infaller den dag då lägenheten ska tillträdas

Läs mer

Några råd till dig som flyttar!

Några råd till dig som flyttar! Några råd till dig som flyttar! Visning När du sagt upp din bostad är den ledig för uthyrning. Det innebär att du måste ge nya hyresgäster möjlighet att komma och titta. Vanligtvis tar personen kontakt

Läs mer

Till dig som flyttar FLYTT-TIPS. Här hittar du viktig information och smarta tips som gör det enklare för dig att flytta

Till dig som flyttar FLYTT-TIPS. Här hittar du viktig information och smarta tips som gör det enklare för dig att flytta Till dig som flyttar Här hittar du viktig information och smarta tips som gör det enklare för dig att flytta Läs om hur du gör flytten lättare Är det något du undrar över när det gäller din flytt? Välkommen

Läs mer

FLYTTRÅD. Till dig som flyttar!

FLYTTRÅD. Till dig som flyttar! FLYTTRÅD Till dig som flyttar! Några råd till dig som flyttar Det är mycket att tänka på när man ska flytta från sin lägenhet. För att underlätta för dig har vi sammanställt de viktigaste punkterna. besiktning

Läs mer

Bagges fastighetsservice AB Kilbäcksgatan Flytta ut

Bagges fastighetsservice AB Kilbäcksgatan Flytta ut Flytta ut Uppsägningstid Det är alltid 3månaders uppsägningstid from nästkommande månad som gäller för bostadslägenheter. Uppsägningen måste vara oss skriftligen tillhanda innan månadsskiftet för att den

Läs mer

TIPS TILL DIG SOM FLYTTAR UT THE FULL SERVICE PROPERTY HOUSE

TIPS TILL DIG SOM FLYTTAR UT THE FULL SERVICE PROPERTY HOUSE TIPS TILL DIG SOM FLYTTAR UT THE FULL SERVICE PROPERTY HOUSE TIPS INFÖR FLYTT AVFLYTTNINGSINFORMATION GODA RÅD TILL DIG SOM FLYTTAR Det är mycket att tänka på när man flyttar från sin lägenhet. För att

Läs mer

Inflyttningsdags VÄLKOMMEN HÄMTA DIN HEMNYCKEL VI FINNS HÄR FÖR DIG

Inflyttningsdags VÄLKOMMEN HÄMTA DIN HEMNYCKEL VI FINNS HÄR FÖR DIG Välkommen hem! Inflyttningsdags Trevligt att du flyttar in hos oss på Willhem, vi hoppas att du kommer att trivas! För att du snabbt ska finna dig tillrätta har vi tagit fram en Flytta-in-hjälp. Här kan

Läs mer

Välkommen som hyresgäst!

Välkommen som hyresgäst! Välkommen som hyresgäst! Här informerar vi om vad som gäller när du är hyresgäst hos Ikano Bostad. Kontakta oss gärna om du undrar över något. Våra telefonnummer och adresser finns anslagna i din trappuppgång.

Läs mer

Köket. Väggar Dammas eller torkas med fuktig trasa. Golv Dammsug och våttorka. Kom ihåg att torka av golvlisterna.

Köket. Väggar Dammas eller torkas med fuktig trasa. Golv Dammsug och våttorka. Kom ihåg att torka av golvlisterna. Flyttstäda Köket I köket är det många saker att tänka på inför flyttstädningen. Du behöver till exempel rengöra filtret i fläkten, galler, dörrkarmar och plåtar. Om du följer vår checklista får du med

Läs mer

ATT BO I HYRESRÄTT. Information och tips för dig som bor i hyresrätt

ATT BO I HYRESRÄTT. Information och tips för dig som bor i hyresrätt ATT BO I HYRESRÄTT Information och tips för dig som bor i hyresrätt 2 I den här broschyren har vi samlat viktig information och tips för dig som bor i hyresrätt. Här beskrivs vad som är ditt ansvar och

Läs mer

ATT BO I HYRESRÄTT. Information och tips för dig som bor i hyresrätt

ATT BO I HYRESRÄTT. Information och tips för dig som bor i hyresrätt ATT BO I HYRESRÄTT Information och tips för dig som bor i hyresrätt I den här broschyren har vi samlat viktig information och tips för dig som bor i hyresrätt. Här beskrivs vad som är ditt ansvar och vad

Läs mer

Till dig som flyttar

Till dig som flyttar Till dig som flyttar Inför flytten... Visning av din lägenhet Du måste vara beredd på att visa din lägenhet för den person som får erbjudande om att flytta in efter dig, Vanligtvis tar personen kontakt

Läs mer

Till dig som flyttar ut

Till dig som flyttar ut Till dig som flyttar ut Lycka till med flytten Vi tackar dig för den tid som du varit vår hyresgäst och önskar dig lycka till med ditt nya boende. Det är mycket att tänka på när du ska flytta. Här får

Läs mer

Tips inför. Råd & tips från Fastighetsägarna

Tips inför. Råd & tips från Fastighetsägarna Tips inför flytten! Råd & tips från Fastighetsägarna Det är mycket att ta hand om när du ska flytta! I den här broschyren får du några tips på hur flytten blir enkel och smidig för alla inblandade. Tips

Läs mer

Råd för en smidigare flytt

Råd för en smidigare flytt Flyttstäda Råd för en smidigare flytt När du ska flytta måste du göra en grundlig städning av din lägenhet så att den är ren när nästa hyresgäst kommer. I samband med flytten kommer en besiktningsman från

Läs mer

Boskola 2 (3) Bo hos Vimarhem

Boskola 2 (3) Bo hos Vimarhem VIMARHEM AB Boskola 2 (3) Bo hos Vimarhem Besittningsskydd Du har rätt att bo kvar i Din lägenhet så länge Du följer de regler och föreskrifter som finns och betalar Din hyra i tid. Du kommer att bli uppsagd

Läs mer

Råd och regler för dig som skall flytta ut

Råd och regler för dig som skall flytta ut Råd och regler för dig som skall flytta ut köket varsamt! förrådet nallar Några flyttråd på vägen Passa på och rensa bland dina saker! Packa smidigt, blanda lätta och tunga saker i samma kartong. Märk

Läs mer

Ordningsregler. i boendet

Ordningsregler. i boendet Ordningsregler i boendet 2012-03-12 Stiftelsen Utbildning Nordkalotten Den dagliga kontakten med hyresvärd och med hyresgäster bygger på bestämmelser i hyresavtal och hyreslag, men också på många andra

Läs mer

GL B. Fastigheter. Uthyrning och förvaltning sedan Flyttstädning & lite andra råd vid flyttning

GL B. Fastigheter. Uthyrning och förvaltning sedan Flyttstädning & lite andra råd vid flyttning Fastigheter GL B Uthyrning och förvaltning sedan 1994 Flyttstädning & lite andra råd vid flyttning Här följer en praktisk checklista för att flytt städa. En flyttstädning är betydligt mer omfattande än

Läs mer

Några enkla regler för oss som bor i Brf Nötskrikan 16

Några enkla regler för oss som bor i Brf Nötskrikan 16 Några enkla regler för oss som bor i Brf Nötskrikan 16 Att bo i bostadsrätt innebär att vi ingår i en gemenskap. Vår målsättning är att alla skall ha det så trivsamt som möjligt och att boendet ska kosta

Läs mer

Till dig som flyttar in

Till dig som flyttar in Till dig som flyttar in Rev datum 2011-10-10 Välkommen till oss på Invectus... Ni kommer i kontakt med oss via: Telefon 044-21 91 91 Mejl Info@invectus.net Hemsida www.invectus.net Brev Invectus AB Box

Läs mer

VIKTIGT ATT TÄNKA PÅ. när du ska flytta. Anvisningar, tips och råd.

VIKTIGT ATT TÄNKA PÅ. när du ska flytta. Anvisningar, tips och råd. VIKTIGT ATT TÄNKA PÅ när du ska flytta Anvisningar, tips och råd. DAGS ATT FLYTTA? Vi hoppas att du har trivts bra i din lägenhet hos KBAB och att du ska trivas i ditt nya hem. Innan du flyttar vill vi

Läs mer

Välkommen som hyresgäst hos oss!

Välkommen som hyresgäst hos oss! Välkommen som hyresgäst hos oss! Information till dig som bor hos Hässlehem Vi på Hässlehem hälsar dig välkommen till ditt nya hem samt till oss som bostadsföretag. I denna folder har vi samlat en del

Läs mer

Välkommen! När är det dags att flytta in? Anmäl ändrad adress Kontrollera att lägenheten är städad När får Du Dina nycklar

Välkommen! När är det dags att flytta in? Anmäl ändrad adress Kontrollera att lägenheten är städad När får Du Dina nycklar Välkommen! Vad roligt att Du valt att bo hos oss. Vi hoppas att Du kommer att trivas i Ditt nya hem och Ditt nya område. För att göra Ditt boende så bra som möjligt både för Dig och oss, så vill vi dela

Läs mer

Trivselregler: Vid akuta fall kontakta Grupplarm 044-10 38 50

Trivselregler: Vid akuta fall kontakta Grupplarm 044-10 38 50 Trivselregler: För att alla hyresgäster ska kunna trivas så bra som möjligt har vi här sammanställt våra trivselregler. Detta är reglerna som gäller i Invectus fastigheter. Inflyttning: Inflyttningsdag

Läs mer

GODA GRANNAR ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ÄPPELGÅRDEN

GODA GRANNAR ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ÄPPELGÅRDEN GODA GRANNAR ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ÄPPELGÅRDEN FÖR DEN GEMENSAMMA TREVNADEN gäller några allmänna regler för alla som bor i bostadsrättsföreningen Äppelgården. Att visa

Läs mer

Stort tack för den tid du bott hos oss!

Stort tack för den tid du bott hos oss! Stort tack för den tid du bott hos oss! Här får du tips inför din kommande utflytt Tips! Adressändring Gör din adressändring i så god tid som möjligt. Senast två veckor innan avflyttning. När du flyttar

Läs mer

AB Hörnstenen. Adressändring, el & telefon

AB Hörnstenen. Adressändring, el & telefon AB Hörnstenen Vi är ett familjeägt fastighetsbolag med verksamhet i Stockholm och Skåne. Företaget är medlem i Fastighetsägarna Sverige. I denna broschyr finns generell information som gäller samtliga

Läs mer

Lathund för Bostadsrättsföreningen Häcklefjäll

Lathund för Bostadsrättsföreningen Häcklefjäll 2011-08-30, Rev L 1(7) Lathund för Bostadsrättsföreningen Häcklefjäll Innehållsförteckning 1 Styrelsen... 2 2 Vad kan jag få hjälp med?... 2 3 Hissar... 3 4 Städning av gemensamma utrymmen... 3 5 Hur skall

Läs mer

TRIVSEL- OCH ORDNINGSREGLER FÖR BRF HÅRNÄTET

TRIVSEL- OCH ORDNINGSREGLER FÖR BRF HÅRNÄTET TRIVSEL- OCH ORDNINGSREGLER FÖR BRF HÅRNÄTET Att bo i bostadsrätt innebär ett gemensamt ansvar. Som medlem i föreningen har du inte bara rätten till en bostad i föreningens hus utan du har också skyldigheter

Läs mer

Välkommen till kv Lodjuret, Karlfeldtsgatan 9-33

Välkommen till kv Lodjuret, Karlfeldtsgatan 9-33 Välkommen till kv Lodjuret, Karlfeldtsgatan 9-33 Fastighetsförvaltning Fastigheten ägs av Aroseken Bostäder. Vår förvaltare är Jörgen Källman tfn 021-17 91 14. Felanmälan Telefon till felanmälan är 021-17

Läs mer

Till dig som flyttar ut

Till dig som flyttar ut 1 Till dig som flyttar ut När du ska flytta är det mycket att hålla reda på - både vad gäller ditt nya boende och den lägenhet du lämnar. Här följer en checklista över sådant som är viktigt att komma ihåg.

Läs mer

HEJ! HÄR ÄR DET VIKTIGASTE DU BEHÖVER VETA OM ATT BO HOS STÅNGÅSTADEN

HEJ! HÄR ÄR DET VIKTIGASTE DU BEHÖVER VETA OM ATT BO HOS STÅNGÅSTADEN HEJ! HÄR ÄR DET VIKTIGASTE DU BEHÖVER VETA OM ATT BO HOS STÅNGÅSTADEN för att det ska vara lätt och trevligt att bo hos oss. För att allt ska funka, helt enkelt. FLYTTA IN När du flyttar in i din nya lägenhet

Läs mer

Uthyrning och boendepolicy för Atrium Ljungberg

Uthyrning och boendepolicy för Atrium Ljungberg Uthyrning och boendepolicy för Atrium Ljungberg Uthyrningspolicy Hur får man möjlighet att hyra en lägenhet hos Atrium Ljungberg? Bostadsförmedlingen/Atrium Ljungbergs egen intressebank Interna sökande

Läs mer

Du är skyldig att visa hänsyn. Tänk på att Du i ett flerfamiljshus har grannar runt omkring

Du är skyldig att visa hänsyn. Tänk på att Du i ett flerfamiljshus har grannar runt omkring BOENDEINFORMATION Som hyresgäst finns det en del måsten och skyldigheter förutom att betala hyran och bevara sundhet, ordning och skick inom fastigheten. Vi har gjort en liten broschyr som skall hjälpa

Läs mer

Uthyrning och boendepolicy för Atrium Ljungberg

Uthyrning och boendepolicy för Atrium Ljungberg Uthyrning och boendepolicy för Atrium Ljungberg Uthyrningspolicy Hur får man möjlighet att hyra en lägenhet hos Atrium Ljungberg? I första hand förmedlas våra bostäder genom Bostadsförmedlingen. Atrium

Läs mer

Trivseln har stor betydelse. Trivs man med sin lägenhet och sina grannar tar man också tillvara de möjligheter som den nya miljön ger.

Trivseln har stor betydelse. Trivs man med sin lägenhet och sina grannar tar man också tillvara de möjligheter som den nya miljön ger. 1 Välkommen! Vi är glada att se dig som hyresgäst hos oss. Det är vår förhoppning att du ska trivas i din nya miljö. Vi försöker göra huset och de närmaste omgivningarna så trivsamma som möjligt och hoppas

Läs mer

Till dig som flyttar

Till dig som flyttar Till dig När du ska flytta är det mycket att hålla reda på både vad gäller ditt nya boende och den lägenhet du lämnar. Här följer en checklista över sådant som är viktigt att komma ihåg. Foto: duo Fotografi

Läs mer

Angående önskemål om lägenhetsbyte

Angående önskemål om lägenhetsbyte Sida 1/9 Angående önskemål om lägenhetsbyte Detta dokument innehåller följande handlingar: 1. 1 ex Ansökan om lägenhetsbyte 2. 1 ex Bestämmelser vid lägenhetsbyte 3. 1 ex Försäkran 4. 1 ex Byteskedja vid

Läs mer

Din trivsel och trygghet baseras på hänsyn

Din trivsel och trygghet baseras på hänsyn Din trivsel och trygghet baseras på hänsyn För att du ska kunna njuta fullt ut av hyresrättens alla fördelar, har vi några tips och regler som underlättar livet när man bor i lägenhet. Det handlar om grundläggande

Läs mer

Information till hyresgäster på August Palms väg 4-10

Information till hyresgäster på August Palms väg 4-10 Information till hyresgäster på August Palms väg 4-10 Fastighetsförvaltning Fastigheten ägs av Aroseken Fastighet AB. Vår förvaltare är Jörgen Källman, telefontid måndag fredag 10.00 12.00 tfn 021-17 91

Läs mer

OBS! LÄS NEDANSTÅENDE NOGA!!!

OBS! LÄS NEDANSTÅENDE NOGA!!! Sida 1 av 5 Upplysningar rörande utflyttningsstädning och frånträde av lägenheter OBS! LÄS NEDANSTÅENDE NOGA!!! På följande sidor finns ett städprotokoll som vi följer utan undantag när vi besiktigar en

Läs mer

TRIVSELHANDBOK. Avflyttning

TRIVSELHANDBOK. Avflyttning TRIVSELHANDBOK Andrahandsuthyrning Kontakta alltid Bollebo vid andrahandsuthyrning. Tänk på att även om du hyr ut till någon annan, har du ansvaret för att hyran betalas i tid och att lägenheten sköts.

Läs mer

Välkommen till din lägenhet!

Välkommen till din lägenhet! Välkommen till din lägenhet! Vi är glada att se Dig som hyresgäst hos oss. Det är vår förhoppning att du skall trivas i din lägenhet och i miljön runtomkring. Vi försöker att göra huset och de närmaste

Läs mer

BRF Kolveden i Käppala 2007

BRF Kolveden i Käppala 2007 BRF Kolveden i Käppala 2007 ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER Ett förtydligande av stadgarna Ansvar för ordningen. Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa

Läs mer

Välkommen till Rikshem!

Välkommen till Rikshem! Välkommen till Rikshem! Det här är Rikshem Rikshem är ett av Sveriges största privata bostadsbolag. Vi äger bostäder och samhälls fastigheter på många orter i Sverige. Vi erbjuder dig ett tryggt, trivsamt

Läs mer

Information till hyresgäster på Bogvägen 6-11

Information till hyresgäster på Bogvägen 6-11 Information till hyresgäster på Bogvägen 6-11 Fastighetsförvaltning Fastigheten ägs av Aroseken Fastighet AB. Vår förvaltare heter Jörgen Källman telefontid måndag fredag 12.00 12.00 tfn 021-17 91 14.

Läs mer

Välkommen till din nya lägenhet och till Atrium Ljungberg AB

Välkommen till din nya lägenhet och till Atrium Ljungberg AB Välkommen till din nya lägenhet och till Atrium Ljungberg AB Välkommen som hyresgäst i Forumgallerian och välkommen till Atrium Ljungberg AB. Här finner du information och det mesta som du behöver veta

Läs mer

OBS! LÄS NEDANSTÅENDE NOGA!!!

OBS! LÄS NEDANSTÅENDE NOGA!!! Sida 1 av 5 Upplysningar rörande utflyttningsstädning och frånträde av lägenheter OBS! LÄS NEDANSTÅENDE NOGA!!! På följande sidor finns ett städprotokoll som vi följer utan undantag när vi besiktigar en

Läs mer

Välkommen till Stena Fastigheter!

Välkommen till Stena Fastigheter! Välkommen till Stena Fastigheter! 02 VÄLKOMMEN SOM HYRESGÄST 04 KONTAKT 06 BO HOS OSS 08 TRIVSEL 09 FIXA SJÄLV VÄLKOMMEN Välkommen som hyresgäst! Här hittar du några viktiga saker att tänka på för att

Läs mer

HYRESGÄSTGUIDEN REVIDERAD: 2012-09- 27

HYRESGÄSTGUIDEN REVIDERAD: 2012-09- 27 HYRESGÄSTGUIDEN Fastighets AB Eric Ekblad Postadress: Box 222, 0 02 Jönköping Besöksadress: Borgmästargränd 1A Telefon: 0-1 8 8 Fax: 0-1 8 89 Mail: info@ekblads.se Jourtelefon: 070-81 9 0 Allmänt Inflyttning

Läs mer

Välkommen till. din nya bostad

Välkommen till. din nya bostad Välkommen till din nya bostad adressändring autogiro hyresavier TRIVSEL Husdjur Grilla Energi felanmälan Nycklar Städning BRANDSÄKERHET Välkommen till din nya bostad Vi är glada över att du har valt Diös

Läs mer

Alla har rätt att bo tryggt. Vi vill att du ska trivas som hyresgäst hos ÖBO. Det innebär bland annat att du ska kunna få lugn och ro i din bostad.

Alla har rätt att bo tryggt. Vi vill att du ska trivas som hyresgäst hos ÖBO. Det innebär bland annat att du ska kunna få lugn och ro i din bostad. Alla har rätt att bo tryggt Vi vill att du ska trivas som hyresgäst hos ÖBO. Det innebär bland annat att du ska kunna få lugn och ro i din bostad. Allt blir trivsammare om vi pratar med varandra! Så här

Läs mer

ORDNINGSREGLER Ansvar för ordningen För vem gäller reglerna Vad händer om ordningsreglerna inte följs Har Du frågor

ORDNINGSREGLER Ansvar för ordningen För vem gäller reglerna Vad händer om ordningsreglerna inte följs Har Du frågor ORDNINGSREGLER utgåva B, 2008-11-17 Brf Halltorp på Öland Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de beslut som föreningsstämman

Läs mer

Välkomstpärm. Välkommen till Bostadsrättsföreningen Syskrinet 14 i Bromma.

Välkomstpärm. Välkommen till Bostadsrättsföreningen Syskrinet 14 i Bromma. Välkomstpärm Välkommen till Bostadsrättsföreningen Syskrinet 14 i Bromma. Under åren 1940-41 byggdes våra hus och förvaltades av Familjebostäder AB fram till 2009 då Bostadsrättsföreningen Syskrinet 14

Läs mer

Trivselregler för. HSB:s Bostadsrättsförening SKOGOME

Trivselregler för. HSB:s Bostadsrättsförening SKOGOME 1 Trivselregler för HSB:s Bostadsrättsförening SKOGOME Att bo med bostadsrätt innebär att vi ingår i en gemenskap av människor i samma situation. Tillsammans äger och förvaltar vi husen där vi bor och

Läs mer

Välkommen till BRF SOLGÅRDEN I LUNDEN

Välkommen till BRF SOLGÅRDEN I LUNDEN Välkommentill BRFSOLGÅRDENILUNDEN Välkommen! Hej och välkommen till BRF Solgården i Lunden. Vi är övertygade om att du kommer att trivas i vår förening. Med denna skrift hoppasvikunnabesvaranågraavdefrågorniharsomnyinflyttadi

Läs mer

Förutom Brf Blåvingens stadgar gäller följande regler för att alla ska trivas.

Förutom Brf Blåvingens stadgar gäller följande regler för att alla ska trivas. Brf Blåvingen3 TRIVSELREGLER för Brf Blåvingen 3 Förutom Brf Blåvingens stadgar gäller följande regler för att alla ska trivas. Ansvar för ordningen Styrelsen har till uppgift att ta hand om den löpande

Läs mer

ORDNINGSRELGER för Bostadsrättsföreningen Raden

ORDNINGSRELGER för Bostadsrättsföreningen Raden ORDNINGSRELGER för Bostadsrättsföreningen Raden Ansvar Att bo i bostadsrätt innebär ett gemensamt ansvar. Alla är skyldiga att rätta sig efter ordningsreglerna. Ordningsreglerna gäller såväl bostadsrättshavare

Läs mer

Välkommen till Stena Fastigheter!

Välkommen till Stena Fastigheter! Välkommen till Stena Fastigheter! 03 VÄLKOMMEN SOM HYRESGÄST 05 KONTAKT 07 BO HOS OSS 09 TRIVSEL 10 FIXA SJÄLV Välkommen som hyresgäst! Här hittar du några viktiga saker att tänka på för att din inflyttning

Läs mer

Hyresgästintroduktion

Hyresgästintroduktion Hyresgästintroduktion VäLKOMMeN! Var rädd om din lägenhet och tänk på att om du flyttar är det någon annan som hyr den efter dig. Vårda och lämna lägenheten som du själv ville att den skulle se ut när

Läs mer

Att vara hyresgäst: Vad du får och inte får göra

Att vara hyresgäst: Vad du får och inte får göra Att vara hyresgäst: Vad du får och inte får göra Att hyra ny bostad är en stor händelse, speciellt om det är den första egna lägenheten. Här finns lite användar information: Innehåll 1. Avtal 2. Besittningsskydd

Läs mer

Välkommen hem! På Eidar.se hittar du information om öppettider och telefonnummer till våra Bovärdskontor.

Välkommen hem! På Eidar.se hittar du information om öppettider och telefonnummer till våra Bovärdskontor. Ditt nya hem Välkommen hem! För att underlätta för dig har vi samlat viktig information om ditt nya boende. Du är alltid välkommen att kontakta oss när det är något du undrar över, eller om du behöver

Läs mer

Information. till alla som bor i Bostadsrättsföreningen Ingemar13

Information. till alla som bor i Bostadsrättsföreningen Ingemar13 Information till alla som bor i Bostadsrättsföreningen Ingemar13 För vår gemensamma trivsel har vi skrivit ned några riktlinjer för att vi alla skall trivas tillsammans i vår förening. Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Allmänna Villkor 1- STÄDGARANTI / REKLAMATION 2- INNAN STÄDNING

Allmänna Villkor 1- STÄDGARANTI / REKLAMATION 2- INNAN STÄDNING 1- STÄDGARANTI / REKLAMATION För oss är det viktigt att Du som kund är nöjd och får valuta för pengarna. För att Du ska känna dig trygg när du beställer våra tjänster erbjuder vi en 5 dagars garanti. 5

Läs mer

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen Högsåker. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler!

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen Högsåker. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen Högsåker Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och

Läs mer

Drift, städning och felanmälan sköts av externa företag. Telefonnr till felanmälan mm finns på namntavlan i porten det är dit man ringer vid fel.

Drift, städning och felanmälan sköts av externa företag. Telefonnr till felanmälan mm finns på namntavlan i porten det är dit man ringer vid fel. TRIVSELREGLER Brf Flaggan 9 Beckbrännarbacken 7 Det här bör du veta om föreningens Trivselregler Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa

Läs mer

UNDERHÅLLSANVISNINGAR mm

UNDERHÅLLSANVISNINGAR mm UNDERHÅLLSANVISNINGAR mm FÖR HYRESGÄSTER Några ord om att vårda din lägenhet. Som hyresgäst är du skyldig att vårda och sköta din lägenhet. Det finns ett antal saker som du måste tänka på och fortlöpande

Läs mer

Hänsyn + Omtanke = trivsel

Hänsyn + Omtanke = trivsel En trygghet med att bo i flerfamiljshus är att man har människor omkring sig. Det hörs ljud från andra, det rör sig i området, det är liv och rörelse. Foto: duo Fotografi Du har rätt till lugn och ro Människor

Läs mer

VÄLKOMMEN till vårt hus!

VÄLKOMMEN till vårt hus! VÄLKOMMEN till vårt hus! Vi är alla glada för vårt fina hus och vi hoppas att Du också ska finna dig väl till rätta här och känna att du faktiskt är delägare i huset. Detta gör nämligen att man är rädd

Läs mer

Allmänna Villkor 1- STÄDGARANTI / REKLAMATION 2- FÖRE STÄDNING

Allmänna Villkor 1- STÄDGARANTI / REKLAMATION 2- FÖRE STÄDNING 1- STÄDGARANTI / REKLAMATION Det är viktigt att du som anlitar E-städ blir nöjd och får valuta för dina pengar. För att du ska känna dig trygg när du anlitar E-städ erbjuder vi fem dagars garanti. E-städs

Läs mer

FLYTTA UT. Viktig information till dig som ska

FLYTTA UT. Viktig information till dig som ska Viktig information till dig som ska FLYTTA UT Vi vill göra det lättare för dig att komma ihåg viktiga saker inför din avflyttning. Här har vi sammanställt några saker som du bör tänka på. ATT TÄNKA PÅ

Läs mer

Har Du frågor Har Du funderingar över något som tas upp i dessa regler är Du alltid välkommen att kontakta styrelsen!

Har Du frågor Har Du funderingar över något som tas upp i dessa regler är Du alltid välkommen att kontakta styrelsen! ORDNINGSREGLER FÖR BRF TANTOTORGET Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler: Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de

Läs mer

TRIVSELREGLER för Bostadsrättsföreningen Stören 19

TRIVSELREGLER för Bostadsrättsföreningen Stören 19 1 TRIVSELREGLER för Bostadsrättsföreningen Stören 19 Bifogat finner du uppdaterade trivselregler. Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa

Läs mer

Förutom bostadsrättsföreningens stadgar gäller följande regler för att alla ska trivas.

Förutom bostadsrättsföreningens stadgar gäller följande regler för att alla ska trivas. Trivselregler Välkommen till Bostadsrättsföreningen Roslagsskutan5 på följande sidor finns allmän information om hur föreningen fungerar och lite annat smått och gott som kan vara bra att känna till. Om

Läs mer

VIMARHEM AB. Boskola 1 (3) Flytta in hos Vimarhem

VIMARHEM AB. Boskola 1 (3) Flytta in hos Vimarhem VIMARHEM AB Boskola 1 (3) Flytta in hos Vimarhem Intresseanmälan Alla våra lägenheter fördelas via vår kommunala bostadsförmedling. Ett första steg till lägenhet hos Vimarhem är därför att fylla i en intresseanmälan.

Läs mer

Välkommen till Vår bostadsrättförening Tornérplatsen En vägledning för ett trivsamt boende

Välkommen till Vår bostadsrättförening Tornérplatsen En vägledning för ett trivsamt boende Välkommen till Vår bostadsrättförening Tornérplatsen En vägledning för ett trivsamt boende Innehållsförteckning Styrelsens uppdrag... s.2 Ekonomi i föreningen... s.2 Drift och underhåll av våra fastigheter...

Läs mer

Brf Stureparken 2. Har Du frågor Har Du frågor angående något som tas upp i dessa regler, är Du alltid välkommen att kontakta styrelsen.

Brf Stureparken 2. Har Du frågor Har Du frågor angående något som tas upp i dessa regler, är Du alltid välkommen att kontakta styrelsen. TRIVSELREGLER för Bostadsrättsföreningen Stureparken 2 fastställda av styrelsen den 10 november 2010 Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen samt

Läs mer

ORDNINGSREGLER Bostadsrättsföreningen Minören 2

ORDNINGSREGLER Bostadsrättsföreningen Minören 2 ORDNINGSREGLER Bostadsrättsföreningen Minören 2 Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de beslut som föreningsstämman fattar. I

Läs mer

Välkommen som hyresgäst till Studentvägen i Uppsala (Rum & Dubblett)

Välkommen som hyresgäst till Studentvägen i Uppsala (Rum & Dubblett) Välkommen som hyresgäst till Studentvägen i Uppsala (Rum & Dubblett) Stiftelsen Norrlandsgårdarna Stiftelsen Gästrike-Hälsinge Stiftelsen Stockholms nations studentbostäder nations studentbostäder Kontor/expedition

Läs mer

Välkommen hem! Välkommen som hyresgäst! God service Trivsamma miljöer Bra standard. Trevliga grannar

Välkommen hem! Välkommen som hyresgäst! God service Trivsamma miljöer Bra standard. Trevliga grannar Välkommen hem! Välkommen som hyresgäst! Trevliga grannar God service Trivsamma miljöer Bra standard Vi hoppas att du ska trivas i ditt nya hem! Välkommen som hyresgäst hos oss! Fördelen med hyresrätt är

Läs mer

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen PLOGEN. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler!

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen PLOGEN. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen PLOGEN Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och

Läs mer

Inga regler kan ersätta hänsyn

Inga regler kan ersätta hänsyn Inga regler kan ersätta hänsyn Vi har här samlat några tips och råd som kan underlätta ditt boende och öka trivseln mellan såväl människor som djur. Dessa tips byggerpå både lagar och förordningar samt

Läs mer

ORDNINGS- och TRIVSELREGLER för BRF Ankdammen

ORDNINGS- och TRIVSELREGLER för BRF Ankdammen ORDNINGS- och TRIVSELREGLER för BRF Ankdammen Att bo i bostadsrätt rättigheter och skyldigheter Att bo i bostadsrätt är förenat med både rättigheter och skyldigheter. Du bor i en bostadsrättsförening,

Läs mer

TRIVSELHANDBOK. - information och tips till dig som skall flytta till hyresrätt

TRIVSELHANDBOK. - information och tips till dig som skall flytta till hyresrätt TRIVSELHANDBOK - information och tips till dig som skall flytta till hyresrätt Andrahandsuthyrning Kontakta alltid Bollebo vid andrahandsuthyrning. Tänk på att även om du hyr ut till någon annan, har du

Läs mer

Välkommen till kv Gippen

Välkommen till kv Gippen Välkommen till kv Gippen Fastighetsförvaltning Fastigheten ägs av Aroseken Fastighet AB. Vår förvaltare heter Jörgen Källman tfn 021-17 91 14. Felanmälan Telefon till felanmälan är 021-17 91 04. Inpassering

Läs mer

TRIVSELREGLER Ansvar för ordningen För vem gäller reglerna Vad händer om ordningsreglerna inte följs Har Du frågor

TRIVSELREGLER Ansvar för ordningen För vem gäller reglerna Vad händer om ordningsreglerna inte följs Har Du frågor TRIVSELREGLER Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de beslut som föreningsstämman fattar. I den löpande förvaltningen ingår också

Läs mer

Att vara hyresgäst. vad du får och inte får göra

Att vara hyresgäst. vad du får och inte får göra Att vara hyresgäst vad du får och inte får göra 1 Att vara medlem i Hyresgästföreningen har sina fördelar. n Vi kan berätta vilka rättigheter du har som hyresgäst. Vi vet vad du har rätt att själv göra

Läs mer

Vi välkomnar dig som medlem till vår Bostadsrättsförening Viktoriagatan 15CD och hoppas att du skall trivas.

Vi välkomnar dig som medlem till vår Bostadsrättsförening Viktoriagatan 15CD och hoppas att du skall trivas. \ÇÇx{üÄÄ f wa G G iùä~éåça4 fàçüxäáxç fàùååaç fàawzaü Yaáà z{xàxç Yaáà z{xàáàx~ç á~a uxáàùååxäáxü Yaáà z{xàáá~ àáxä Év{ awå Ç áàüaà ÉÇ ZÜ ÄÄÑÄaàá aaåçá~çäàaü Év{ ÑÉÜà~Éw féñ{açàxü Çz güùwzüüwázüâññ gü

Läs mer