ÅRSREDOVISNING POPULÄRVERSION

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÅRSREDOVISNING POPULÄRVERSION"

Transkript

1 ÅRSREDOVISNING 2012 POPULÄRVERSION

2 Galären ÅRSREDOVISNING 2012 Galären ÅRSREDOVISNING 2012 INNEHÅLL AFFÄRSIDÉ STYRELSE Affärsidé, visioner, mål 2 Styrelse, ledningsgrupp 3 Att med kompetens i företaget öka värdet på de ägda fastigheterna genom ständigt pågående förädling. Viktiga händelser under året 4-5 VD-ord 6-7 Galärens ansvar (CSR) 8-15 VISIONER Affärsområde Lokaler Galären arbetar efter flera visioner. Dessa är de mest centrala: Affärsområde Bostäder Koncernresultat 26 Nyckeltal 27 Koncernbalans Grafer π Att vara en ledande aktör för bostäder med hög kvalitet i centrala Luleå och kommersiella fastigheter med hög kvalitet på strategiska platser i Luleå. π Att med lönsamhet skapa långsiktiga värden i egna fastigheter samt mervärden för hyresgästerna. π Att tillsammans med vår omvärld bidra till utvecklingen i Luleå. π Att skapa nya affärsmöjligheter genom nytänkande och kreativitet. π Att personalen är den resurs som ska genomföra idéer och visioner. Övre raden från vänster: π Gunnar Tåhlin, född 1959, verkställande direktör för Galären i Luleå AB. Andra styrelseuppdrag: Ledamot i styrelserna för MAX Hamburgerrestauranger AB och Luleå Lokaltrafik AB. π Carl Erik Tåhlin, född 1948, ordförande. VD i AB Galären. π Catarina Tåhlin, född 1947, ledamot. Nedre raden från vänster: π Lennart Karlsson, född 1954, ledamot VD i HEBA Fastighets AB. π Birgitta Leijon, född 1961, ledamot. General Manager Sverige och Finland i Areal Bank AG. MÅL LEDNINGSGRUPP π Vi arbetar med kortsiktiga mål som kan beröra ett projekt eller en fastighet eller delar därav mål som är enkla att identifiera och där avslut kan uppnås tidsmässigt. π Vi arbetar med långsiktiga, marknadsmässiga mål för att växa i enlighet med våra visioner. Här utgörs begränsningarna av viktiga nyckeltal som exempelvis: Direktavkastning Justerad soliditet Belåningsgrad gentemot marknadsvärde Vid förvärv av exploateringsobjekt kan avvikelse från nyckeltalen ske till dess förädlingen genomförts. Gunnar Tåhlin, vd Magnus Bjuhr, projektchef/vvd Henrik Mattsson, administrativ chef/vvd Ewa-Marie Johansson, fastighetschef Göran Lindström, marknadschef Galären i Luleå har 27 medarbetare (23 årsanställda) och en justerad balansomslutning på cirka 1,5 miljard kronor. Vår inriktning är en hållbar fastighetsutveckling av bostäder, kommersiella lokaler och samhälls byggnad. Vi bygger gröna hus och har tilldelats flera utmärkelser för vårt miljöarbete. Årsredovisningen har producerats av Galären i samarbete med Autumn Leaves Communication och Erik Svanberg Enterprise. Foto: Anders Alm där ej annat anges. Arkitektritningar: Bengt Aili, Tirsén & Aili Arkitekter. 2 3

3 Galären ÅRSREDOVISNING 2012 VIKTIGA HÄNDELSER Galären ÅRSREDOVISNING 2012 VIKTIGA HÄNDELSER VIKTIGA HÄNDELSER UNDER ÅRET Invigning av 43 nya bostäder i kvarteret Sparven. Fastigheten är Luleås första Miljöbyggnad. NOVEMBER DECEMBER FEBRUARI Galären färdigställer Luleås första nyckelgym, StepIn24. Ny styrelse utses med två externa ledamöter. Galären färdigställer totalrenoverade och gröna kontorslokaler för IT-företaget Sogeti. OKTOBER MARS Tre konstnärer väljs ut för utsmyckningen i kvarteret Sparven. SEPTEMBER APRIL Gunnar Tåhlin skriver debattartikel i Dagens industri. AUGUASTI Galärens kontor GreenBuilding-certifieras. MAJ Axfood och Cramo flyttar in i nyproducerade GreenBuildingcertifierade lokaler. JULI JUNI Galären köper Luleås äldsta hus, Bergströmska gården. Galären presenterar planerna på nytt bostadsområde på Mjölkudden. 4 5

4 Galären ÅRSREDOVISNING 2012 VD-ord Galären ÅRSREDOVISNING 2012 VD-ord VD-ORD Ett grönt år som banar väg för fortsatt hållbarhet Vi bygger gröna hus. Det är Galärens devis, det budskap vi uttrycker tillsammans med vår logotype. För oss är devisen en markering av vår marknadsposition som fastighetsutvecklare. Att vi verkar och bygger hållbart. Fastigheter står för en tredjedel av landets energianvändning och 15 procent av koldioxidutsläppen. Riksdagen har beslutat att fastigheternas belastning på miljön ska minskas med 20 procent till 2020 och med hälften till Tyvärr signalerar de senaste rapporterna att vägen till målet blir svår eftersom koldioxidsläppen ökar. Att bygga gröna hus måste därför ha högsta prioritet. Den som tycker något annat är inte beredd att ta ansvar. Vi bygger gröna hus Galären bygger flest gröna hus i Norrland. Det är vi förstås stolta över, men jag ser mer än gärna att vi får efterföljare som är ännu duktigare. Att minska energiförbrukning och skadliga utsläpp handlar i grunden om fastighetsbranschens trovärdighet. Ju fler som tar ett hållbart ansvar, desto mer kan vi lära av varandra. Desto bättre mår världen. Fastighetsägarna, intresseorganisationen för vår bransch, har tagit tydlig ställning för behovet av ansvarstagande fastighetsbolag. Det var ändå mycket överraskande att Fastighetsägarna MittNord utsåg just Galären till Årets Fastighetsprofil. Man kan inte bli annat än stolt över motiveringen att Galären satsar stort på gröna byggnader och energibesparing samt värnar om hållbarhet, mångfald och jämställdhet. Luleås första Miljöbyggnad Vi har byggt gröna kontor och affärslokaler i flera år färdigställde vi vår första gröna bostadsfastighet. I november kunde nämligen hyresgästerna flytta in i de 43 gröna lägenheterna i Luleås första Miljöbyggnad. Bostadsmiljön i kvarteret Sparven är omsorgsfullt förädlad med en mycket trivsam gårdsmiljö med vacker och inspirerande konstnärlig utsmyckning. Varför ska Galären lägga ner pengar på konst? kanske någon undrar. Mitt svar är solklart: Därför att konst i bostadsmiljön bidrar till trivsel, rekreation och en hållbar livsmiljö. Att skapa attraktivt boende handlar om ett helhetsperspektiv. Att bygga socialt Vårt förvärv av Bergströmska gården är en del av helhetstänket för kvarteret Sparven. Vi har påbörjat idéoch planeringsarbetet för en satsning som ska säkerställa att Luleås äldsta byggnad blir en integrerad och hållbar kulturmiljö som är tillgänglig för alla. Sparven, med Bergströmska, illustrerar också vår syn på samhällsbyggande. Att man kan bygga om och bygga nytt ur ett större perspektiv. Galärens fastigheter ska bidra till att utveckla staden. I Sparven har vi byggt hållbart för hyresgästernas trivsel, men också för att skapa mervärden för alla som besöker kvarteret. Nya bostadssatsningar Under hösten presenterade vi planerna för två nya bostadssatsningar. Den ena avser ett punkthus med 90 nya bostäder på Varvet i Luleå. Byggnaden planeras för 12 våningar med lokaler för närbutik i markplan. Parallellt avser vi att bygga två nya våningar för kontor på den intilliggande befintliga Galärenfastigheten i kvarteret Hägern 11. Den andra satsningen omfattar ett nybyggt kvarter med 50 stadsradhus på Mjölkudden i Luleå. Bostäder är ett angeläget affärsområde för Galären, men också för kommunen som lider av stor bostadsbrist. Fler fastighetsbolag och byggare måste ta ansvar för ett ökat bostadsbyggande, annars hotas Luleås positiva tillväxt. Nya affärslokaler Under året färdigställde vi flera lokalbyggnationer. Vi har byggt nytt för bland andra Sogeti, Axfood, Cramo och Tools Momentum. Vi har gjort omfattande förberedelser för ett flertal om- och nybyggnationer som beräknas starta 2013 och I sammanhanget nämner jag gärna att våra lokalhyresgäster har god ekonomi. En stor andel är AAA-ratade, vilket visar att Galären är en attraktiv affärspartner för framgångsrika företag. Starkt varumärke Den årliga varumärkesundersökningen visar att kännedomen och kunskaperna om Galären är mycket god både bland hyresgäster och allmänhet. 96 procent av Luleåborna känner till Galären och cirka 90 procent vet att vi bygger, förvaltar och hyr ut bostäder och lokaler. Det är hedersamma siffror. Att vi dessutom av bostads- och lokalhyresgästerna får betyget 3,47 av 4 möjliga för att vi är lätta att ha att göra med och att fastighetsförvaltarna gör sitt jobb på bästa sätt, gör oss förstås extra glada. Men våra hyresgäster tycker att vi informerar för litet om pågående och planerade projekt. Därför intensifierar vi vår direktkommunikation med hyresgästerna, inte minst genom våra digitala nyhetsbrev som gör att vi snabbt kan komma ut med information via e-post. Ett första nyhetsbrev har redan distribuerats där vi bland annat informerade om hyran för Förhandlingen med Hyresgästföreningen innebar 2,3 procents generell hyreshöjning samt ett mindre påslag för en del fastigheter för höjd förvaltningskvalitet. Värderingsresan har startat Jag brukar framhålla att Galärens viktigaste tillgång är medarbetarna. För mig finns det många skäl att upprepa denna inställning. Att 2012 varit händelserikt betyder konkret att organisationen ställts inför många tuffa och tidskrävande utmaningar. Jag vill rikta ett särskilt tack till Galärens medarbetare som med entusiasm och passion tagit sig an och gått i land med sina uppgifter på ett mycket professionellt sätt. Personalen har under hösten påbörjat ett internt arbete med Galärens värdegrund. Jag ser det som början på vår värderingsresa. Arbetet inkluderar alla medarbetare och syftar till att vi under färden tillsammans ska enas om vilka värderingar vi kan stå för i arbetet och hur våra värderingar kan skapa spelregler för hur vi agerar gentemot kunder, samarbetspartners, andra och varandra. Vi har startat värderingsresan utifrån övertygelsen att framgång avgörs i det dagliga arbetet, av vår förmåga att skapa goda relationer och möten. Att bygga gröna hus är bara en del av Galärens framgång. Medarbetarnas kompetens, ansvarstagande och förmåga är grunden till hållbar framgång. Luleå i maj 2013 Gunnar Tåhlin Verkställande direktör Galären bygger gröna hus. Gårdshusen i kvarterat Sparven har grästak. PER BÄCKSTRÖM 6 7

5 Galären ÅRSREDOVISNING 2012 galärens ansvar Galären ÅRSREDOVISNING 2012 galärens ansvar GALÄRENS ANSVAR CSR är en bra grund för gröna hus Galären är ett ansvarstagande företag. Vår policy för CSR (Corporate Social Responsibility) beskriver hur vi tar socialt, miljömässigt och ekonomiskt ansvar. Tillsammans med hyresgäster, entreprenörer och andra intressenter vill vi bidra till ett hållbart samhälle. Socialt ansvar innebär att vi tar särskild hänsyn till medarbetare och en jämställd samhällsutveckling. Miljöansvar innebär att vi värnar om naturen och lägger extra vikt vid energibesparingar och långsiktigt hållbara fastigheter. Ekonomiskt ansvar innebär att vi bygger lönsamhet för att investera i en fortsatt klok och hållbar fastighetsutveckling. Ansvarstagande organisation Galären utvecklar kommersiella lokaler och bostäder i Luleå. Med CSR som grund vill vi verka för att tillfredsställa dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov. Verksamheten drivs för att skapa tillväxt med minimerad miljöpåverkan. Vi agerar på ett ansvarstagande sätt gentemot medarbetare, kunder, leverantörer, samhälle och andra intressenter. Verkställande direktören har det yttersta ansvaret för vårt ansvarstagande. Styrelsen utvärderar hur systemen för intern kontroll infrias och fungerar. Ledningsgruppen, med representanter från bolagets samtliga avdelningar, ansvarar för att i organisationen implementera de beslut som styrelse, vd och ledningsgruppen fattar. Galärens intressenter Galärens intressenter har synpunkter på hur vi driver vår verksamhet. Deras åsikter om oss avgör hur vi uppfattas, både för det vi skapar och hur vi tar ansvar. Våra intressenter: Ω Medarbetare Ω Kunder/hyresgäster Ω Leverantörer/samarbetspartners Ω Politiker, myndigheter, näringsliv Ω Nätverk och branschorganisationer Ω Media och opinionsbildare Ω Allmänheten CSR och varumärket Omvärlden värderar hur vi tar socialt, miljömässigt och ekonomiskt ansvar. Den bedömning vi får har en direkt påverkan på bolagets trovärdighet och varumärkets klang. En klok och hållbar CSR-policy, som fungerar i verkligheten, är en viktig utgångspunkt för att långsiktigt värna och utveckla Galärens varumärke. Styrkan i varumärket kan inte enbart utläsas från balans- och resultatrapporter. Den skapas i än högre grad av hur Galären och medarbetarna agerar och hur vi balanserar att vara kommersiellt framgångsrika och samtidigt tar ansvar för den verksamhet vi driver. Under 2012 har Galärens verksamhet genererat 76 årsarbetstillfällen hos externa samarbetspartners och underleverantörer. Varumärkesundersökning Sedan tre år tillbaka har Galären låtit ett oberoende marknadsundersökningsföretag kartlägga kännedom, kunskap och värderingar av varumärket Galären hos Luleåbor, lokalhyresgäster, bostadshyresgäster och medarbetare. Undersökningsresultaten används för att förbättra verksamhet och kommunikationsinsatser. Den senaste undersökningen visar bl a att: π 95,6% känner till Galären utan erinran. Efter erinran är kännedomen 98%. π 91% har kunskap om att Galären hyr ut bostäder, 90% att Galären hyr ut butikslokaler, 88% att Galären hyr ut kontorslokaler. Generellt får Galären goda omdömen. I allt väsentligt har undersökningsvärdena förbättrats sedan Kän nedomen om Galären är högre, kunskaperna om vad Galären gör och står för är större. Men det finns några undantag. Exempelvis får företagets löpande boendeinformation sämre betyg än tidigare (hyresgästerna vill veta mer om vad vi planerar att göra). Hemsidans navigering får fler negativa omdömen än tidigare (en uppgradering har gjorts av webben för att ge lediga lokaler större utrymme och exponering; något behov att skapa intresse kring tillgången på lediga bostäder finns inte pga den stora bostadsbristen) planeras en förändring av kund- och varumärkesundersökningen till en mer koncentrerad Nöjd- Kund-Index med kompletterande varumärkesfrågor. Medarbetarna är nyckelpersoner i Galärens verksamhet. Vi bygger flest gröna hus i Norrland. Vi startar ett nytt byggprojekt i månaden. Byggprojekt Byggprojekt Byggprojekt Hyresgäst/projekt Kvm Byggkostnad Hyresgäst/projekt Kvm Byggkostnad Hyresgäst/projekt Kvm Byggkostnad Kv Hönan, ROT lägenheter Kv Sparven, nyproduktion 43 lägenheter inkl Praktiska Sverige, gymnasieskola 232 Galärens kontor tillbyggnad kontor och fasad garage och restaurang Kv Räfsan, Fjärrvärmeinstallation Loomis Cashshop 34 Moderna Englunds Bil 789 Raw Deli 145 Sogeti 384 Würth 521 Kv Torsken lokaler Växtriket/Candy Corner 370 Axfood Smart Eyes 194 Sensia, Step in Cramo, inkl mark Apotek Hjärtat 305 Involvement 125 Tools Momentum, inkl mark Kv Torsken, källare och tvättstuga 100 Luleå Hockey kontor IMA 399 Kv Sparven 17, balkonger (åtgärd avvattning) Mekonomen centrallager Goodtech 775 och garage Kv Sparven 18, balkonger, fasad och takkupor Kv Sparven 18, ROT lägenheter Mekonomen, butik, verkstad, bilprovning PEAB tillbyggnad Translink Summa De senaste åren har Galären gjort bygginvesteringar för nära en kvarts miljard kronor. Symbolerna markerar att respektive byggnad är miljöcertifierad eller att certifiering inväntas. 8 9

6 Galären ÅRSREDOVISNING 2012 galärens ansvar Galären ÅRSREDOVISNING 2012 galärens ansvar Socialt ansvar Hållbarhet innebär mycket mer än miljöansvar. Det handlar om att också ta ett socialt ansvar med omtanke om kunder, entreprenörer, medarbetare, Luleå och samhället i stort. Galären eftersträvar ett stort mått av socialt och etiskt ansvarstagande. Företagets ambition är att uppfattas som en god samhällsmedborgare av omvärld och medarbetare. Det innebär exempelvis att vi betalar skatt, följer arbetsrättslagstiftning och andra lagar, skapar trygga arbetsplatser, bygger goda bostäder och ger stöd till andra som tar socialt ansvar för en bättre värld. Galären verkar aktivt mot diskriminering. Vi värnar om god arbetsmiljö, har etiska riktlinjer, förespråkar mångfald och motverkar diskriminering baserad på nationalitet, ras, religion, politisk åskådning, handikapp, kön, sexuell läggning eller ålder. Galären ska uppfattas som ett socialt, ansvarstagande företag. Sociala åtgärder Långsiktig, lönsam tillväxt skapas tack vare nöjda kunder och engagerade medarbetare. Galären eftersträvar att alla medarbetare ska känna sig delaktiga i företagets verksamhet och utveckling. Utvecklingssamtal, gemensamma personalträffar, hälsovård och motionsaktiviteter är exempel på personalinsatser som syftar till att skapa trivsel, engagemang och välbefinnande hos varje enskild medarbetare. Vårt sociala ansvar omfattar även hyresgäster, entreprenörer och andra i vår omvärld. Exempel på aktiviteter 2012 inom ramen för vårt sociala engagemang: π Utbildning och kompetensutveckling är en av hörnstenarna för ett företag i utveckling. Senaste verksamhetsåret investerade bolaget kronor i utbildning och kompetensutveckling, vilket motsvarar cirka kronor per anställd genomfördes en rad internutbildningar som bl a inkluderade en studieresa till Barcelona genomförs i företaget ett omfattande utbildningsprojekt med fokus på Galärens värdegrund. π Galärens ansvar för medarbetarna preciseras i Galärens Personalhandbok samt i ett särskilt CSR-dokument kallat Galärens Ansvar. π Personalen omfattas av en privat sjukvårdsförsäkring och regelbunden företagshälsovård. π Personalen erbjuds friskvård en timme i veckan på arbetstid. π Galärens avtal med Sensia ger även möjlighet till personlig handledning. Medarbetare som dessutom tränar en timme på fritiden, får ytterligare en friskvårdstimme i veckan på arbetstid. π Galären uppmuntrar kvinnliga och manliga medarbetare att ta ut tid för barnledighet och vård av barn. Anställda ska på ett enkelt sätt kunna kombinera arbete och familj. Elisabeth Rosenbrand Galären har ett stort samhällsengagemang och sponsrar bland annat den snälla festivalen Musikens Makt. Anställda ska kunna kombinera arbete och familj. Galären uppmuntrar ledighet för vård av barn. IStockphoto π En särskild arbetsgrupp i Galären har till uppgift att ta fram förslag till åtgärder för att förbättra tillgängligheten för funktionshindrade. π Galären verkar aktivt för integration av nya svenskar genom en praktikplats i företaget. π Galären tillhandahåller en arbetsplats samt handledning för studenter på Luleå tekniska universitet som gör sitt examensarbete. Uppgiften får gärna ha koppling till Galärens verksamhet. π I samband med ombyggnaden av Galärens kontor (Vargen 2) skapades en ny kontorsentré för ökad tillgänglighet. Den nya entrén rymmer även en Bobutik för bostads- och lokalhyresgäster. Här hanterar fastighetsavdelningen alla ärenden som rör förvaltningen för bostads- och lokalhyresgästerna. Bobutiken är en mötesplats för dialog med Galärens hyresgäster. π Bostadshyresgäster kan sedan 2012 teckna Galärens Hemförsäkring som utformats i samarbete med Vardia och Norrlands Försäkring. Den som tecknar försäkringen erbjuds även möjlighet att teckna förmånliga försäkringar på bil och fritidshus. π Galären producerade 2012 en särskild informationstidning till de nya bostadshyresgästerna i kvarteret Sparven. Tidningen innehöll boendeinformation, information om gröna bostäder och om kvarteret ur historiskt perspektiv. Skriften delades även ut till cirka 300 besökare som gick på husesyn när Galären 30 november arrangerade Öppet Hus med guidade rundvandringar. CSR-utmärkelse Galären tilldelas utmärkelsen Årets Fastighetsprofil av Fastighetsägarna MittNord. Motivering: Galären i Luleå är ett lokalt verkande fastighetsföretag som är i branschens framkant när det gäller CSR (corporate social responsibility). Företaget satsar stort på gröna byggnader och energibesparing i förvaltningen, samt värnar om värden som hållbarhet, mångfald och jämställdhet i sin verksamhet. Galären har också ett modernt förhållningssätt till kommunikation med hyresgäster och övrig omgivning, utifrån en bred digital plattform. Genom ett medvetet och aktningsvärt profileringsarbete bidrar Galären till att höja fastighetsföretagarens anseende som viktig samhällsmedspelare, såväl i Luleå som i landet i stort

7 Galären ÅRSREDOVISNING 2012 galärens ansvar Galären ÅRSREDOVISNING 2012 galärens ansvar Samhällsengagemang Galären värnar om goda relationer med lokal- och bostadshyresgäster, entreprenörer, Luleåbor och andra i vår omvärld. Vi vill bidra till att skapa förutsättningar för trygghet, säkerhet och trivsel med fokus på barn och ungdom. Galärens stöd till organisationer och samhälle under 2012 omfattade bland annat dessa sponsringsinsatser: π Drogfri Exit på Lulekalaset. π Familjefestivalen Musikens Makt. π Luleå Pride för att vi vill främja fördomsfrihet och mångfald. π Norrbottens-Teatern och Studentkårens (LTU) årliga Studentspexet med fördelning av teaterbiljetter till hyresgäster och samarbetspartners. Som en del av vårt samhällsengagemang, bedriver Galären även opinionsbildning i syfte att stimulera byggandet av fler hyresbostäder. Ett exempel är den Inflyttningsfolder till nya hyresgäster och trycksak om Galärens skräddarsydda hemförsäkring. debattartikel som publicerades i Dagens industri och som uppmärksammades i flera riksmedier (se faksimil nästa sida). sophie gunnarsson Debattartikel i Dagens industri 2 mars Faksimil. Galären bejakar fördomsfrihet och mångfald. Därför sponsrar vi Luleå Pride

8 Galären ÅRSREDOVISNING 2012 galärens ansvar Galären ÅRSREDOVISNING 2012 galärens ansvar Miljöansvar Galären eftersträvar att i samverkan med intressenter bedriva fastighetsutveckling som uppfyller villkoren för ett långsiktigt hållbart samhälle. Vi följer lagar och branschöverenskommelser, minskar beroendet av fossila bränslen för uppvärmning, fasar ut långlivade och naturfrämmande material, genomför verkningsfulla energibesparingar, hushållar med resurserna och verkar för en god miljö inomhus och utomhus. Vårt miljöansvar finns beskrivet i informationsfoldern Galärens lilla gröna. System för miljöklassning Idén med miljöcertifierade byggnader har kommit för att stanna. Allt fler ställer miljö- och energisparkrav när de ska välja affärslokal eller bostad. Ju fler fastighetsbolag som satsar på miljöcertifieringar, desto mer ökar branschen sin påverkan även på byggmaterial, byggteknik och byggentreprenörer. Därför är Galären medlem i intresseorganisationen Sweden Green Building Council (SGBC). Galären är hittills det enda fastighetsbolag i Norrbotten med byggnader som miljöcertifierats enligt systemen GreenBuilding och Miljöbyggnad. Systemet Green Building. GreenBuilding är EU-kommissionens kvalitetsmärkning av energieffektiva byggnader för lokaler. För att certifiera en fastighet/lokal krävs att energiförbrukningen sänks med 25 procent jämfört med nybyggnadskraven i Boverkets regler. Tillsynsorganisation för GreenBuilding är SGBC. För närvarande är följande byggnader certifierade enligt GreenBuilding: Ormen 1 (hyresgäster Ernst & Young m fl), Hägern 11 (Moderna och Sogeti), Staget 13 (Mekonomen) och Vargen 2 (Galärens kontor). Följande fastigheter är registrerade hos SGBC och beräknas få formell certifiering 2013: Ödlan 6 (Würth), Ödlan 10 (Axfood), Räven 20 (MAX huvudkontor m fl) och Räfsan 3 (Cramo och Tools Momentum). Systemet Miljöbyggnad. Miljöbyggnad är ett motsvarande certifieringssystem för bostadsfastigheter. Systemet är anpassat efter svenska förhållanden och kan tillämpas på både befintliga och nya byggnader. Tillsynsorganisation för Miljöbyggnad är SGBC. För närvarande är bostadsfastigheten Sparven 17 certifierad enligt systemet Miljöbyggnad. 30 procent miljöcertifierade byggnader De senaste två åren har Galären byggt lokaler och bostäder för närmare en kvarts miljard kronor. Sammanställningen över Galärens byggprojekt (sid 8-9) visar att Galären bygger flest gröna hus i Norrland; drygt 30 procent av byggobjekten är anpassade för att klara kraven för miljöcertifiering. Miljögrupp I företaget finns en miljögrupp med representanter från bolagets samtliga avdelningar. Miljögruppen initierar och driver frågor inom ramen för företagets miljöansvar. π Minskad energiförbrukning Galärens fastighetsbestånd förbrukar stora mängder energi. Därför ger vi hög prioritet till energibesparingar och energieffektiviseringar. Enligt Energimyndigheten står lokaler och bostäder för 36 procent av landets energiförbrukning. I Norrbotten och Luleå, med sju månader vinter med kyla och mörker, går stora mängder energi till uppvärmning och belysning. Energibesparing sparade Galären 5,6 miljoner kwh i minskad energianvändning i tolv fastigheter. Jämförelsemetoden för att mäta energibesparingar omarbetas för närvarande för att bli mer heltäckande. Det finns anledning att tro, att energibesparingarna idag är avsevärt större när de nya resultaten redovisas Frikyla. Ett exempel på åtgärder relaterade till det lokala klimatet avser produktion av frikyla; Galären går successivt över till en ny typ av aggregat som transporterar naturlig utomhuskyla in i fastigheterna. Metoden innebär att energikostnaden för att tillverka kyla minskas avsevärt. Lägenhetsstyrd mätning. I nybyggda bostadsfastigheten i kvarteret Sparven har Galären infört ett system med lägenhetsindividuell mätning och debitering av el och vatten. Snålspolande toaletter och blandare är standard i Galärens alla om- och nybyggnationer av bostäder och lokaler. Samtliga fastigheter (utom en) är anslutna till Luleås fjärrvärmenät. Sedumtak. Taken på gårdshusen i nybyggda Sparven 17 har belagts med sedumgräs, som inte bara är rogivande och vackra att titta på. Regniga dagar minskar sedumtaket belastningen på dagvattensystemet eftersom gräs ackumulerar regnvatten; hängrännorna svämmar inte över eftersom vattnet varsamt sipprar ner i dagvattensystemet. Varma dagar bidrar sedumtaket till en behagligt sval inomhusmiljö. Luleå tekniska universitet forskar om gröna tak i kallt klimat. Studier görs bland annat av Sparventakens fetört som tål torka och kyla. Källsortering. Galären arbetar löpande med att informera hyresgästerna om sophantering och uppmuntrar till källsortering. Särskilda kärl finns uppställda i och intill fastigheterna. Hållbara byggnadsmaterial. Vid upphandlingar för omoch nybyggnationer styr Galärens projektavdelning vilka materialval som ska göras för att avföra icke önskvärda material från byggprocessen. Material som väljs ska vara långsiktigt hållbara även ur förvaltningssynpunkt. Hållbara ombyggnationer och renoveringar Ekonomiskt ansvar minskar energikostnaden betydligt både för Galären och våra hyresgäster. Tjänstefordon. Företagets vagnpark uppgraderas successivt med bränslesnåla fordon som ger ringa CO 2 -utsläpp. I vagnparken finns i dag både elhybridfordon och laddningsbara elbilar. Grön el. Galären har tecknat samarbetsavtal med Luleå Energi AB om leveranser av så kallad grön vattenkraftel. π Miljöutmärkelse Galären tilldelades under året Luleå kommuns miljönämnds stipendium för hållbar utveckling. Motivering: Galären är ett företag som på många sätt gått före och visat vägen för ett hållbart byggande men också inom fastighetsförvaltning. Som exempel kan nämnas att Galären är det enda företaget i länet som tilldelats miljöcertifieringen GreenBuilding. Galären har tidigare fått flera utmärkelser, bl a Näringslivets Pris/Energipriset, Luleå kommuns företagarstipendium och Stora Byggpriset. Galären är ett ekonomiskt stabilt familjeföretag med långsiktiga finansiella förutsättningar. Vi verkar utifrån övertygelsen att lönsamhet är nyckeln till vår vision att utveckla hållbara kommersiella lokaler och bostäder med hög kvalitet. Värdena i vår verksamhet skapas främst genom hyresintäkter och värdeförändringar på våra fastigheter. En ytterst viktig parameter är den kallkylerade riskeliminering som styr en stor del av bolagets verksamhet. Galären eftersträvar att eliminera ekonomiska risker i stället för att ensidigt avvisa riskobjekt för om- eller nyproduktion. Sund lönsamhet är förutsättningen i vår strävan att skapa en hållbar fastighetsutveckling. Vi vill att vårt varumärke ska associera till Galären som ett ekonomiskt ansvarstagande företag som aktivt bidrar till Luleås utveckling. Galärens CSR-policy med ansvars- och hållbarhetsbeskrivningar är inspirerad av de riktlinjer som tagits fram av GRI (Global Reporting Initiative). Bild från grästaken i kvarteret Sparven

9 Galären ÅRSREDOVISNING 2012 AFFÄRSOMRÅDE LOKALER Galären ÅRSREDOVISNING 2012 AFFÄRSOMRÅDE LOKALER AFFÄRSOMRÅDE LOKALER Dynamisk marknad med stora affärsmöjligheter Luleåregionen med cirka invånare i närområdet är den största befolkningskon centrationen norr om Stockholm. På dagsavstånd bor över en halv miljon människor. Köpkraften är stark i hela Norrbotten, som är Sveriges största investeringslän både i reella tal och per invånare. Länet har högst produktivitet i landet per sysselsatt, BRP. Tillväxten är stor i hela länet. SCB:s senaste statistik visar att Norrbottens bruttoregionalprodukt per sysselsatt person är högst i Sverige. För de närmaste åtta åren planeras investeringar för 200 miljarder kronor. Merparten avser investeringar inom industri, infrastruktur och energi. De gigantiska investeringsvolymerna förväntas skapa mängder av nya affärsmöjligheter inom olika branscher. Men tjänstesektorn och handeln är också starka. I huvudsak är de förlagda till centrum, Storheden och Luleå Homecenter (södra och norra delen). På dessa områden finns också merparten av stadens små och medelstora företag medan industriell verksamhet expanderar på främst Storheden och Ytterviken. Galärens fastighetsbestånd för kommersiella lokaler är av strategiska skäl koncentrerat till dessa fem stadsdelar. Bergströmska gården ska restaureras för att säkra historiska och kulturella värden. Dynamiskt näringsliv Näringslivet i Luleå och Luleåregionen får allt större bredd och kommersiell dynamik. Basindustri och IT blomstrar sida vid sida med filmindustri och andra kreativa näringar. Här finns Luleå tekniska universitet, teaterhögskola och musikhögskola. Ett annat exempel på Luleås affärsattraktion är Facebooks nya datacenter på kvadratmeter. Ytterligare två serverhallar är planerade i Luleå. Luleås kärna med centrumhalvön. Stark marknad Luleåregionen är i stark tillväxt och räknas som den tionde största regionen i landet, enligt Tillväxtverket. Regionen är därtill den största ekonomiska regionen norr om Stockholm. För Galären är det angeläget att fortsätta bevaka sina affärsintressen som en ledande, ansvarstagande aktör för kommersiella fastigheter med hög kvalitet och arkitektoniska mervärden på strategiska platser i Luleå. MICHAEL TÖRNKVIST, LULE BILD Centrum Centrum är koncentrerat till Luleås centrumhalvö. Affärslivet domineras av handel och tjänsteföretag. Hotell. När Galären förvärvade fastigheten Räven 20 övertog vi även ansvaret som hyresvärd för Comfort Hotel. Hyresnivån baserades på ett avtal som tecknats 1982 där hyresgästen ansvarade för allt underhåll. Trots upprepade förhandlingar kunde en överenskommelse om underhåll, kvalitet och hyra inte uppnås. Galären har inlett planeringen för omfattande ombyggnationer och även förhandlingar med ett flertal nya intressenter. Bergströmska. Under året förvärvades Bergströmska gården på Rådstugatan i kvarteret Sparven 16. Bergströmska, som med all sannolikhet är Luleås äldsta hus, utgörs av två minnesmärkta huskroppar där de äldsta delarna härstammar från 1700-talets första hälft. Ett omfattande restaureringsprojekt har inletts i samarbete med Norrbottens museum, länsstyrelsen och Luleå kommun för att med hållbarhet säkra fastighetens historiska och kulturella värden. Inriktningen är att Bergströmska gården ska få en kulturell prägel med exempelvis hantverkslokaler, konstlokaler och café. Projektet ger därtill möjligheter att knyta samman Bergströmska med Galärens intilliggande fastigheter i kvarteret Sogeti. Under hösten flyttade IT-företaget Sogeti in i totalrenoverade kontorslokaler på Varvsgatan i fastigheten Hägern 11. Företaget är världsomspännande och arbetar med lokala IT-lösningar på global grund. På det nya kontoret i Luleå arbetar 25 personer. Lokalerna omfattar 447 kvadratmeter. Fastigheten är GreenBuilding-certifierad. Restauranger. Fasadrenoveringar har genomförts för butiker och restauranger i fastigheten Sparven 17 på Stationsgatan, bland annat med nya entréer och fönster. I restaurangen Chowkeeng har en mindre ombyggnad gjorts som skapat plats för fler gäster. En av infarterna har stängts, vilket gett utrymme för ännu en näringslokal med entré från Stationsgatan. På Köpmangatan, i samma kvarter, färdigställer Galären en restauranglokal i två plan. Denna beräknas bli klar under Galären. Galärens kontor i Vargen 2 på Lulsundsgatan har renoverats och byggts ut. Bland annat har byggnaden tilläggsisolerats, fått nytt tak, ny panel och fler kontorsrum. Byggnaden har så långt det varit möjligt återskapats till sin ursprungliga form. Arkitekturen har förstärkts med fasadbelysning. Åtgärderna har även förbättrat tillgängligheten för funktionsnedsatta. Kontoret har samtidigt fått en ny kundentré med ingång från Lulsundsgatan. I anslutning till den nya entrén ligger Galärens Bobutik, där bostads- och lokalhyresgäster får direktkontakt med bostadsförmedling och fastighetsavdelningens förvaltare. Byggnaden är GreenBuilding-certifierad.

10 Galären ÅRSREDOVISNING 2012 AFFÄRSOMRÅDE LOKALER Galären ÅRSREDOVISNING 2012 AFFÄRSOMRÅDE LOKALER Luleå Homecenter Luleå Homecenter Syd och Nord sträcker sig från Landstingshuset till Bodenvägens rondell med avfarter mot Storheden och universitetet. Handelsområdet ligger i direkt anslutning till Luleås stora infartsled där fordon passerar dagligen. Axfood. I maj flyttade Axfood till helt nya lokaler på Ödlegatan. De nybyggda lokalerna på kvadratmeter skräddarsyddes för Axfoods specifika behov av en snabbgross med smarta logistiklösningar för detalj- och partihandel. Hyresavtalet med Axfood löper på tio år. Byggnaden är GreenBuilding-certifierad. Ombyggnationer. Galären har under 2011 och 2012 påbörjat en omfattande uppgradering av fastigheten Bilen 25 på Gammelstadsvägen. Företagen Goodtech och IMA Skyddskläder har 2011 och 2012 flyttat in i de ombyggda lokalerna. BDX. Under året tecknades ett 8-årigt hyreskontrakt med BDX. Galären bygger om och hyresgästanpassar cirka kvadratmeter för ett modernt kontor, personalutrymmen och verkstad på Depåvägen i fastigheten Räfsan 5. BDX är marknadsledande inom entreprenadoch logistiksektorn i Norrbotten och har verksamhet över hela landet. Tools Momentum. Ombyggnation har genomförts av fastigheten Räfsan 5 på Traktorvägen dit Tools Momentum flyttar sin verksamhet i början av Lokalerna omfattar drygt kvadratmeter. Hemsida. Basen för kommunikationen utgörs av Galärens hemsida, men ytterligare insatser måste göras för att driva besökstrafik till webben. Hemsidan har de senaste åren genomgått stora förändringar, vilket bl a innebär att Galären har möjlighet att kommunicera nyheter och viktiga händelser i realtid. Detta känner inte hyresgästerna till i tillräcklig omfattning. StepIn24 med verksamhet dygnet runt. Nyckelgym. I januari färdigställdes Sensias nya friskvårdsanläggning, StepIn24. Lokalerna ligger på Ålgatan i kvarteret Ormen. Läget är perfekt för StepIn24 som är ett så kallat nyckelgym, dit kunderna har tillträde dygnet runt årets alla dagar. Hyresavtal är tecknat på tio år. Mekonomen. I början av året flyttade Mekonomen in i sin nyproducerade Megaanläggning. Lokalerna på kvadratmeter omfattar bland annat butik, verkstad och lokaler för bilbesiktning. Byggnaden är GreenBuilding-certifierad. Hyresavtalet löper på tio år. För Galären var detta det andra stora uppdraget från Mekonomen. Sedan tidigare hyr Mekonomen lokaler för sitt regionlager på Storheden. Ytterviken I handelsområdet Ytterviken ligger Luleå tekniska universitet med cirka studenter, Luleå Science Park, Ferruform och Facebook. Här finns en dynamisk mix av företag inom IT, tjänster, industri och B2B. Cramo. Under våren färdigställde Galären nya lokaler för Cramo i kvarteret Räfsan 3 på Traktorvägen. Cramos nya depå på Ytterviken har ett bra läge för kunder och transportörer, även vid högtrafik. Förvärv. Galären har förvärvat tomten Ytterviken 17:9 på Gårdsvägen 20 av Terrakomp AB. Tomten är obebyggd och omfattar kvadratmeter. Läget är strategiskt mellan Luleå tekniska universitet och det senaste området med studentbostäder. Förvärvet har gjorts för framtida fastighetsutveckling i ett område där Galären sedan tidigare har flera lokaler. Storheden Storheden är ett av Norrlands största handelsområden, åtta kilometer från centrum. Vid sidan av handel finns ett stort utbud av företag inom verkstad, service, tjänster och B2B. Translink. Galären genomförde under året ombyggnationer i fastigheten Storheden 1:5 på Besiktningsvägen. Cirka kvadratmeter anpassades med nya personalytor, omklädningsrum, portar och fönster för vår nya hyresgäst Translink. Företaget ingår i ett nätverk av utvecklingsorienterade tjänster för tunga industritransporter. Förstärkt kundkommunikation Galärens kommunikation med lokalhyresgästerna bygger på en kombination av muntlig och mekanisk information. Entreprenörer. Under fjolåret skapades inloggningsmöjligheter på hemsidan för entreprenörsledet i syfte att förbättra och förenkla hanteringen av Galärens anbudsförfrågningar. I samband med att ett förfrågningsunderlag läggs ut, skickas även ett e-postmeddelande till alla registrerade entreprenörer planeras ytterligare förbättringar av de webbsidor som rör Galärens projektoch fastighetsavdelningar. De nya lokalerna omfattar kvadratmeter och rymmer kundentré, butik, kontor och lager för Cramos uthyrning av maskiner, utrustning och flyttbara lokaler. Hyresavtal är tecknat på sju år. Byggnaden GreenBuilding-certifieras. Gymnasieskola. För Praktiska (Luleå Praktiska Gymnasium) har Galären under året byggt ut lokalerna i Räfsan 5. Utbyggnaden omfattar drygt 230 kvadratmeter för bland annat utbildningssal, omklädningsrum och duschar utöver de kvadratmeter hyresgästen disponerar sedan tidigare. Apotek Hjärtat Axfood BDX Barnens Hus Bil-Dahl Cramo Hyresgäster med starka varumärken Dollarstore Eltel Networks Ernst & Young Goodtech Konsum Norrbotten Loomis MAX Mekonomen Moderna NCC Peab Pensionsmyndigheten Praktiska Sensia Sogeti Translink Tyréns Vardia Würth Axfoods nya lokaler har bästa logistikläge

11 Galären ÅRSREDOVISNING 2012 AFFÄRSOMRÅDE LOKALER Galären ÅRSREDOVISNING 2012 AFFÄRSOMRÅDE BOSTÄDER AFFÄRSOMRÅDE BOSTÄDER Galären invigde Luleås första Miljöbyggnad Inflyttningen till Luleå ökar, bland annat som en följd av Luleås starka ställning som handels-, tjänste- och universitetsstad förväntas Luleås befolkning passera invånare. Exempel på Galärens affärsannonser under Galärens samtliga bostadsfastigheter är belägna på Centrumhalvön i centrala Luleå. Galären tar aktivt ansvar för att det ska finnas ett attraktivt serviceutbud i och kring fastigheterna. Befintliga bostäder Planerade bostäder Nyhetsbrev. Det digitala nyhetsbrevet NEWS har utkommit med två riktade utskick till samtliga lokalhyresgäster. I den senaste varumärkesundersökningen framkom önskemål från hyresgästerna att informationen från Galären bör förbättras kommer därför 4-6 periodicerade utskick att göras med anpassad information till lokalhyresgästerna. Annonsering. Galären har under året publicerat en serie om sex helsidesannonser i länstidningarnas affärsbilaga. I de så kallade intygsannonserna vitsordade olika hyresgäster om samarbetet med Galären. De sex referensföretagen var Sensia, Sogeti, Mekonomen och Cramo samt våra samarbetspartners BTC Entreprenad och Tirsén & Aili Arkitekter. Syftet med annonserna var att öka kunskaperna om Galärens kommersiella lokaler. Riktad information. Galären producerar regelbundet särskilt informationsmaterial till presumtiva hyresgäster och befintliga hyresgäster som vill expandera eller förändra sina lokaler. Sälj- och informationsmaterial produceras främst i digital form, ofta förstärkt med nya arkitektskisser i syfte att ge hyresgästen en så allsidig och tydlig uppfattning om projektet som möjligt. med större byggnationer för att säkerställa säkra och ordnade arbetsplatser som minimerar risken för arbetsskador. Kundaktiviteter. Flera kundaktiviteter har genomförts under året. I mitten av juni genomfördes Galärens traditionsenliga båtutflykt med lokalhyresgäster, samarbetspartners och personal. Resan med M/S Kungsholm gick till Brändöskär. Ombord serverades mat och dryck. På Brändöskär arrangerades en guidad rundvandring med ekologen och journalisten Thomas Öberg som berättade om djur- och naturlivet i skärgården. Aktiviteten var mycket uppskattad och lockade 120 deltagare. Mesen 14 Trädgårdsgatan 13 Planerad nybyggnad: 45 lägenheter Hägern 11 V:a Varvsgatan 18 Planerad nybyggnad: 90 lägenheter Sparven 17 Stationsgatan 29 A-H, Stationsgatan 27 E-K, Köpmangatan 20 A-N, Rådstugatan 7 A-F 91 lägenheter Hönan 8 Stationsgatan 33 och 35, Rådhustorget 2 A, B och Rådhustorget 4 B 64 lägenheter KÖ P M A N G ATA N S K E P P S B ROGATA N Ankan 12 Kyrkogatan 1 18 lägenheter R Å D S T U G ATA N S TO RG ATA N K Y R KOGATA N N YG ATA N Vargen 4 Hermelinsgatan 29 A, B, 31 Lulsundsgatan 20 A, B Lulsundsgatan lägenheter S M E DJEGATA N Planerad nybyggnad i befintlig fastighet: 70 lägenheter KU N G SGATA N S TATIONSGATA N S A N DV I K SGATA N Torsken 5 Hermelinsgatan 17 A, B Storgatan 52 B Köpmangatan 65 A, B 21 lägenheter Planerad nybyggnad i befintlig fastighet: 48 lägenheter Stadsparken Bussstation P R Ä S TG ATA N Gersen 3 Varvsgatan 63 A, B 23 lägenheter Gersen 4 Sandviksgatan 66 A, B Varvsgatan 61 A, B, C 53 lägenheter Flundran 7 Hermelinsgatan 10 A, B Stationsgatan 65 A, B 41 lägenheter Arbetsplatsinformation. Projektavdelningen tog under året fram ett särskilt informationsmaterial som ska användas i samband S A N DV I K SGATA N S : A HAMNLEDEN Planerad nybyggnad: 45 lägenheter Galärens lokalhyresgäster och samarbetspartners gjorde strandhugg på Brändöskär i juni. V: A VARVSGATAN Gäddan 8 Varvsgatan 67 1 lägenhet 20 21

12 Galären ÅRSREDOVISNING 2012 AFFÄRSOMRÅDE BOSTÄDER Galären ÅRSREDOVISNING 2012 AFFÄRSOMRÅDE BOSTÄDER Bostadsbristen är stor i Luleå. Enligt kommunens planering ska, i ett första steg, efterfrågan mötas med bostäder för nya invånare. Behovet av bostäder är särskilt markant i citykärnan där Galären har hela sitt bostadsbestånd. Inga signaler har 2012 kommit som ger förhoppningar om en markant ökad bostadsproduktion i närtid, frånsett de bostadsprojekt som tidigare presenterats. Galärens bestånd Galärens bestånd av hyresbostäder utgörs av 420 lägenheter i nio fastigheter. Samtliga bostadsfastigheter ligger i centrala Luleå. Bostadshyror på årsbasis Bostadshyrorna är numera anpassade efter kalenderår. Förhandlingarna för hyrorna 2013 resulterade i en generell hyreshöjning med 2,3 procent från den 1 mars. För de flesta fastigheter tillkommer 0,15% för höjd förvaltningskvalitet. De 43 lägenheterna i nybyggda fastigheten Sparven 17 får oförändrad hyra. Lediga lägenheter Galärens lediga lägenheter fördelas enligt principen först till kvarn. Lägenheterna läggs ut på Galärens hemsida, där besökaren kan göra en digital intresseanmälan. Lägenheter fördelas även efter särskilda skäl, exempelvis förtur till nyckelpersoner och flyktingar. Förvaltaren Peter Monto är en av de ansvariga för den nya Bobutiken. Bobutik för hyresgäster När Galären under året byggde om sitt kontor öppnades en ny kundentré från Lulsundsgatan. Entrén ökar tillgängligheten för kontorets besökare. I direkt anslutning till kundentrén finns numera vår Bobutik samt fastighetsavdelningen med förvaltare, fastighetsskötare och administration. Här kvitterar hyresgäster ut lägenhetsnycklar och får information om frågor som rör boendet. Bobutiken har också viss försäljning, bl a av brandvarnare och brandsläckare. På sikt ska Bobutikens sortiment utökas. Bostadssmart IT Galärens bostadsbestånd är sammanlänkat med Luleås fiberoptiska stadsnät. Vi kan därför erbjuda våra bostadshyresgäster valfrihet till olika tjänster inom bredband, tv och telefoni. Information till hyresgäster Vid sidan av omfattande muntlig information via våra bostadsförmedlare, förvaltare och fastighetsskötare producerar Galären mekanisk hyresgästinformation. Nyhetsbrev. Bo-Nytt har under ett drygt års tid skickats ut både i pappersformat och som digitalt nyhetsbrev till hyresgästernas e-postadresser. Från 2013 distribueras nyhetsbrevet i digital form till 87% av bostadshyresgästerna. De som inte har dator och e-post är äldre hyresgäster som vi informerar via brev. Hemsida. 84% av bostadshyresgästerna har besökt Galärens webb. 79% delar helt eller delvis uppfattningen är hemsidans innehåll är bra och relevant, vet vi från senaste kund- och varumärkesundersökningen. På webbens startsida lägger Galären vid behov ut akut information till hyresgästerna, exempelvis om vattnet ska stängas av. Störst besökskategori på hemsidan är personer som letar efter lediga lägenheter. Hemförsäkring. Under året tog Galären i samarbete med Vardia och Norrlands Försäkring fram en hemförsäkring för Galärens hyresgäster. En informationsfolder om försäkringen har gått ut till samtliga hyresgäster och finns även att tillgå i Bobutiken. Information om försäkringen delas ut till nya hyresgäster. Miljöfolder. Foldern Galärens lilla gröna informerar om Galärens miljöansvar som fastighetsutvecklare. Den redovisar också skillnaderna mellan de viktiga miljöklassningssystemen. Trycksaken finns i Bobutiken och delas ut till nya hyresgäster. Inflyttningstidning. Till invigningen av de nya bostäderna i kvarteret Sparven tog Galären fram en inflyttningstidning som delades ut både till de nya hyresgästerna och till dem som närvarade invigningen. Tidningen innehöll specifik hyresgästinformation samt information om Sparven som Miljöbyggnad och om kvarteret som en del av Luleås historia. Fastighetsfakta. Inför hyresförhandlingarna tog Galären fram en samlad presentation av våra bostadsfastigheter. Interiör från en av lägenheterna i den nybyggda bostadsfastigheten i centrala Luleå. Vad hyresgästerna tycker Galären värnar om en god dialog med hyresgästerna. Att känna till vad de tycker är nödvändigt för att förbättra servicen och få nöjdare hyresgäster. Galären har sedan 2009 genomfört årliga varumärkesundersökningar där vi även vägt in ett antal frågor om kundnöjdhet. I undersökningen 2012 får vi bl a dessa omdömen från bostadshyresgästerna (enligt bedömningskriterierna helt eller delvis): π 68% tycker att vi tar ansvar för miljön. π 65% tycker att vi är ett serviceinriktat företag. π 73% tycker att vi är lätta att ha att göra med. π 84% tycker att vi satsar på hög boendestandard. π 70% tycker att fel åtgärdas snabbt vid felanmälan. π 72% tycker att vi informerar om vår verksamhet och våra planer. π 81% tycker att vi ger löpande boendeinformation. Generellt har hyresgästernas omdömen förbättrats år för år, men några undantag. Hyresgästerna tycker bland annat att de får veta för lite om vår verksamhet och våra planer. Därför utökar vi den riktade informationen planeras en förändring av undersökningen till en fokuserad hyresgäst-nki med ett direkt åtgärdsrelaterat analysmaterial. Nyproduktion på Köpmangatan I november blev tre nya bostadshus klara för inflyttning på Köpmangatan (kvarteret Sparven 17). Bygget omfattar ett gathus och två sammanbundna gårdshus med tillsammans 43 lägenheter. Gathuset är fyra våningar och rymmer 21 lägenheter. Gårdshusen på två våningar rymmer 22 lägenheter. Lägenheterna i gårdshusen utformades med hjälp av brukarinflytande, delvis efter en webbenkät där flera alternativ till planlösningar presenterades. Under gården finns tvättstugor, bastu med relax, förråd och garage med 36 bilplatser. Lägenheterna i kvarteret Sparven har öppna och ljusa planlösningar

13 Galären ÅRSREDOVISNING 2012 AFFÄRSOMRÅDE BOSTÄDER Galären ÅRSREDOVISNING 2012 AFFÄRSOMRÅDE BOSTÄDER De nya bostadshusen i Sparven infriar kraven på miljöklassificering och är Luleås första Miljöbyggnad (nivå Silver). Extraisolerade ytterväggar, energisnåla belysningsarmaturer med senaste LED-teknik, sedumtak samt individuell lägenhetsmätning av el och varmt och kallt vatten samt fjärrvärme är exempel på integrerade energibesparingar. Stor vikt har också lagts vid den arkitektoniska utformningen. Husfasaderna har klätts med svart Petersentegel och mörka fogar för att ge miljön ett harmoniskt, estetiskt uttryck. Konstnärlig utsmyckning Sparven är ett historisk intressant kvarter i centrala Luleå eftersom den ursprungliga bebyggelsen klarade sig från den ödesdigra stadsbranden För Galären var målsättningen att skapa ett helgjutet kvarter med en attraktiv boendemiljö, där arkitektonisk utformning och långsiktig hållbarhet förenas med kulturhistoria och modern konstnärlig utsmyckning. Hösten 2011 bjöd Galären in till en tävling om konstnärlig utsmyckning av kvarteret. Förutsättningen var att förslagen skulle förhålla sig till projektets sammanhang och plats och bidra till att stärka identiteten för den nya bostadsmiljön. En jury med kompetens inom konst, design och arkitektur utsågs att bedöma de många förslagen. Tre konstnärer utsågs som fick uppdraget att förverkliga sina förslag: π Johanna Strand, Stockholm, som skapade två skulpturala objekt på temat Sparvarna bygger bo. De effektbelysta skulpturerna har integrerats i gårdsmiljön. π Lennart Holmbom, Luleå, som tog fram en serie målningar och väggreliefer med Luleåmotiv. Bilderna har specialbehandlats för att tåla utomhusexponering i portvalven mellan gårdarna. π Boris Ersson, Luleå, som skapade en serie fotografiska bilder och texter med historisk koppling till kvarteret och Luleå. Fotografierna har digitala scanningskoder som gör att betraktaren via mobiltelefon kan se äldre filmbilder från Luleå. Erssons bilder pryder trapphusen i gathuset. ROT-projekt Under året har Galären utfört ett antal ROT-projekt i bostadsbeståndet. Bland annat har takkupor och 20 nya balkonger byggts i Sparven 17 (mot Stationsgatan). Dessutom har 14 av lägenheterna totalrenoverats under 2011 och Renovering har även utförts av källare, förråd och tvättstuga i samma fastighet. Kvarteret Sparven. Innergård med entréer och konstnärlig utsmyckning. Husfasader i svart danskt tegel. Planering har också påbörjats för omfattande ROT-åtgärder i kvarteret Vargen 4 (bostadsfastigheten Lulsundsgatan-Hermelinsgatan). 72 lägenheter totalrenoveras med bland annat nya kök och badrum samt nya fönster och ytskikt. Även ny fasad och källarutrymmen ingår i projektet. Trygghetsboende Galären har under året fått klart med detaljplan och bygglov för ca 50 lägenheter med trygghetsboende i kvarteret Torsken 5 i centrala Luleå. På grund av den lokalt överhettade byggkonjunkturen har det varit svårt att upphandla byggtjänster. Projektet har därför försenats. Byggstarten är beräknad till hösten Galären vill bygga 90 bostäder i ett nytt punkthus på Varvet. Boende för flyktingar Galären erbjuder fem lägenheter om året för flyktingar. Lägenheterna fördelas av Luleå kommun. Nya bostäder på Varvet Under hösten har Galären utvecklat planerna för 90 nya bostäder i kvarteret Hägern på Varvet i centrala Luleå. Projektet omfattar dels en helt ny bostadsfastighet på 12 våningar med plats för en matbutik i markplan, dels två tillbyggda våningar på den intilliggande, befintliga kontorsbyggnaden. Luleå kommun har beslutat att utarbeta en ny detaljplan för området. Galären inledde planeringsarbetet under senare delen av Såväl nybyggnationen som tillbyggnaden ska certifieras enligt programmen Green Building och Miljöbyggnad. Nya bostäder på Mjölkudden Kommunen har beslutat att upprätta en ny detaljplan för Galärens projekt med 50 stadsradhus mellan Tunaskolan och bostadsområdet Radiomasten. Gestaltningen är tänkt att med varierande tegelfasader följa den närliggande bebyggelsen. Det nya bostadsområdet ska ges ett stadsmässigt arkitektoniskt uttryck, som förstärks av smala gator och generösa stensättningar. De nya bostäderna ska miljöcertifieras. Ny stadsdel i Röda Havet 2010 tog Galären i samarbete med HSB Norr och Tirsén & Aili Arkitekter fram ett förslag till en helt ny stadsdel i centrala Luleå, Röda Havet. Projektet omfattar cirka 500 bostäder. Området utgörs av den vattenspegel som gränsar till Landstingshuset och OK Center vid Bodenvägen. Projektet omfattar hyres- och bostadsrätter samt studentbostäder och ett hotell. Kommunen har påbörjat en teknisk utredning som underlag för projektet som beräknas starta tidigast Förskönade gatumiljöer Stationsgatan föreslås bli en ny, attraktiv mötesplats i Luleå centrum. Galären tog 2011 fram ett idéförslag i samarbete med Luleå kommun och Tyréns. Under 2013 avser Luleå kommun att starta ombyggnadsarbetet på Stationsgatan och Rådstugatan. Förändringarna ska bl a omfatta markvärmda gångstråk, träd, gatubelysning och gatuparkeringar. Lösningen öppnar möjligheterna för fler butiker, caféer och restauranger. TIRSÈN & AILI ARKITEKTER 24 25

14 Galären ÅRSREDOVISNING 2012 KONCERNRESULTAT Galären ÅRSREDOVISNING 2012 NYCKELTAL KONCERNRESULTAT NYCKELTAL Kronor Rörelsens intäkter Nettoomsättning Aktiverat arbete för egen räkning Övriga rörelseintäkter Summa intäkter Rörelsens kostnader Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar Summa rörelsekostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella investeringar Utdelning från dotterföretag Resultat från övriga anläggningstillgångar Ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader Resultat före bokslutsdispositioner och skatt Nyckeltal koncernnivå (tkr) Nettoomsättning Resultat efter finansiella poster Balansomslutning Medelantal anställda Justerad balansomslutning Justerad soliditet % 42,6% 47,4 46,6 42,7 32,2 Belåningsgrad/marknadsvärde % 53,4% 50,3 48,2 52,7 53,7 Fastigheternas bokförda värde Fastigheternas marknadsvärde Räntetäckningsgrad 2,35 2,67 3,07 3,46 1,57 Investeringar Ombyggnad/hyresgästanpassning Nyförvärv Intäkternas fördelning i % - Bostäder 28,1 26,8 31,8 32,8 - Kontor 16,6 20,5 23,1 22,1 - Handel 25,6 27,8 26,5 25,5 - Verksamhetslokaler 27,1 22,5 15,1 16,1 - Utbildningslokaler 2,6 2,4 3,5 Total uthyrbar yta kvm Ytmässig uthyrningsgrad % 96,4% Ekonomisk uthyrningsgrad % 96,7% ,8 Skatt på årets resultat ÅRETS RESULTAT Definitioner: Balansomslutning: Bokföringsmässiga värdet av företagets tillgångar enligt balansräkningen. Justerad balansomslutning: Balansomslutning plus övervärde fastigheter enligt extern värdering. Justerad soliditet: Synligt justerat eget kapital, inklu sive bedömt övervärde fastigheter enligt extern värdering, utan hänsyn till latent skatt på bedömt övervärde i procent av justerad balansomslutning. Belåningsgrad: Fastighetslån i förhållande till fastigheternas marknadsvärde. Räntetäckningsgrad: Resultat efter finansiella poster exklusive resultat från fastighetsförsäljningar, avskrivningar, nedskrivningar och övrig verksamhet, ökat med räntekostnader i relation till räntekostnader. Resultat efter finansiella poster: Resultat före skatt. Nettoomsättning: Omfattar hyresintäkter och utförda tjänster som ingår i företagets normala verksamhet. Avdrag har gjorts för lämnade rabatter, mervärdesskatt och annan skatt som är direkt knuten till omsättningen. Ytmässig uthyrningsgrad: Redovisas exklusive vakanser på grund av pågående projekt

15 Galären ÅRSREDOVISNING 2012 KONCERNBALANS Galären ÅRSREDOVISNING 2012 KONCERNBALANS KONCERNBALANS KONCERNBALANS Kronor TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och Mark Inventarier Pågående nyanläggning Finansiella anläggningstillgångar Aktier och andelar i dotterföretag 0 0 Andra långfristiga fordringar Uppskjuten skattefordran Andra långfristiga värdepappersinnehav Summa anläggningstillgångar Kronor SKULDER OCH EGET KAPITAL Eget kapital Bundet eget kapital Aktiekapital, aktier Bundna reserver Summa bundet eget kapital Fritt eget kapital Fria reserver Årets resultat Summa fritt eget kapital Summa eget kapital Avsättningar Uppskjuten skatt Summa avsättningar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR Långfristiga skulder Checkräkningskredit (limit tkr) Skulder till kreditinstitut Övriga skulder Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Leverantörskulder Skulder till koncernföretag 0 0 Aktuella skatteskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL Ställda säkerheter Ansvarsförbindelser Inga inga 28 29

16 Galären ÅRSREDOVISNING 2012 GRAFER Galären ÅRSREDOVISNING 2012 GRAFER GRAFER GRAFER Intäkternas fördelning (%) Utbildningslokaler 2,6% Verksamhetslokaler 27,1% Handel 25,6% Bostäder inkl parkering 28,1% Kontor 16,6% Justerad balansomslutning (MSEK) Dagar Vård av barn Män 27 Totalt 46 Kvinnor 19 Uttagen ledighet för vård av barn uppgick till 46 dagar. Uttagen föräldraledighet omfattade 120 dagar. Befolkning Norrlandsregionerna Luleåregionen Umeåregionen Sundsvallsregionen Gävleregionen Luleåregionen (Luleå, Boden, Piteå, Kalix, Älvsbyn) är Sveriges tionde största region och den största i Norrland. Luleås folkmängd uppgår till personer. Resultat efter finansiella poster (MSEK) Vakansgrad lokaler (%) Dagar 120 Sjukfrånvaro , ,6 Total uthyrning 96,4% Resultat efter finansiella poster, före skatt. Vakanser 3,6% Sjukfrånvaron uppgick under 2012 till 2,6 dagar per anställd. Baseras på 27 medarbetare. Belåningsgrad (%) 49,7% Total uthyrbar yta (kvm) ,3% (belåning) Belåning i förhållande till marknadsvärde. Övervärde 724 MSEK (49,7%)

17 Galären i Luleå AB Lulsundsgatan 16, Luleå Galären i Luleå AB

Huvudkontor Lokalkontor

Huvudkontor Lokalkontor ÅRSREDOVISNING 2007 ÖPPENHET ska prägla alla samtal vi på Ståhl för med våra kunder. Samtidigt som våra samtal är öppna och ärliga, ska de alltid bygga på ömsesidig respekt. OMTANKE betyder för oss på

Läs mer

Bostadsområdet Hagen i Kareby.

Bostadsområdet Hagen i Kareby. ÅRSREDOVISNING 2013 PÅ OMSLAGET: Förbovärden Mariette Johansson visar bygget av Förbos nya hus på Råda torg i Mölnlycke, för en av de närmaste grannarna, Gert-Inge Jonsson som bor på Skolvägen. 2 Bostadsområdet

Läs mer

Hemma är där man bor. Och andra kan hälsa på. VIDAR, 4 ÅR. Årsredovisning 2009. Där du känner dig hemma

Hemma är där man bor. Och andra kan hälsa på. VIDAR, 4 ÅR. Årsredovisning 2009. Där du känner dig hemma Hemma är där man bor. Och andra kan hälsa på. VIDAR, 4 ÅR Årsredovisning 2009 Där du känner dig hemma 2 BOSTADEN ÅRSREDOVISNING 2009 Innehållsförteckning 3 Det här är bostaden 4 Vd har ordet 6 Viktiga

Läs mer

FA S T I G H E T S A B Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 7

FA S T I G H E T S A B Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 7 FA S T I G H E T S A B Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 7 Årsredovisning 2007 I n n e h å l l Kort om MKB................................................................ 4 Året i sammandrag.........................................................

Läs mer

Masmästaren Fastigheter AB Årsredovisning 2007

Masmästaren Fastigheter AB Årsredovisning 2007 Masmästaren Fastigheter AB Årsredovisning 2007 Resultat efter skatt Mkr 100 80 Året i korthet 60 40 20 0 2003 2004 2005 2006 2007 Rörelseresultat (Mkr) Fastighetsförsäljningar (Mkr) Hyresintäkter och ekonomisk

Läs mer

Välkommen till årsstämma

Välkommen till årsstämma Årsredovisning 2012 Välkommen till årsstämma Årsstämma Årsstämma 2013 i HEBA Fastighets AB (publ) Tid 7 maj 2013, kl 16.30 Plats Konferens Spårvagnshallarna, Spårvagnen, Birger Jarlsgatan 57 Stockholm

Läs mer

En hållbar berättelse 2012. Verksamhetsberättelse och hållbarhetsredovisning

En hållbar berättelse 2012. Verksamhetsberättelse och hållbarhetsredovisning En hållbar berättelse 2012 Verksamhetsberättelse och hållbarhetsredovisning Mari Broman, vice vd på Riksbyggen, tar ett symboliskt spadtag tillsammans med Jonas Nygren, kommunstyrelsens ordförande i Sundbyberg,

Läs mer

rissne/ursvik I Ursvik påbörjades inflyttningen. Läs mer på sidan 36.

rissne/ursvik I Ursvik påbörjades inflyttningen. Läs mer på sidan 36. 2012 INNEHÅLL Viktiga händelser 2012 6 VD har ordet 8 Vision, strategi och mål 10 Omvärld och trender 12 Våra kunder 18 Fastighetsutveckling 22 Fastigheternas marknadsvärde 24 Finansiering 26 Riskhantering

Läs mer

mnkr 80 70 60 50 40 30 20 10 Femårsöversikt 2007 2006 2005 2004 2003

mnkr 80 70 60 50 40 30 20 10 Femårsöversikt 2007 2006 2005 2004 2003 Året i korthet Resultat Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till 62 miljoner kronor (57). Bruksarea fördelad på typ av lokaler Omsättning Koncernens omsättning uppgick till 522 miljoner

Läs mer

innehåll VD har ordet 5. Stora och små händelser 6. Ett år i siffror 8. Poäng med hyresrätten 11.

innehåll VD har ordet 5. Stora och små händelser 6. Ett år i siffror 8. Poäng med hyresrätten 11. 20 09 innehåll VD har ordet 5. Stora och små händelser 6. Ett år i siffror 8. Poäng med hyresrätten 11. Personliga hem 12. Bo Kvar 15. Miljötanke 19. Förvaltningsberättelse 21. Finansiell utveckling 26.

Läs mer

KORT OM HELSINGBORGSHEM

KORT OM HELSINGBORGSHEM VERKSAMHETEN HYRESGÄSTREPORTAGE INNEHÅLLSFÖRTECKNING KORT OM HELSINGBORGSHEM Det kommunala ändamålet som det är definierat i ägardirektivet 2011. Helsingborgshem ska uppfylla stadens målsättning genom

Läs mer

Huge Fastigheter AB årsredovisning 2007

Huge Fastigheter AB årsredovisning 2007 Huge Fastigheter AB årsredovisning 2007 Innehåll 4 Verksamheten i korthet 6 Ägardirektiv 7 VD har ordet 8 Fem år i sammandrag 10 Marknaden i Huddinge 14 Ägardirektiven ur Huges perspektiv 33 Projekt under

Läs mer

Hållbarhetsrapport 2014

Hållbarhetsrapport 2014 Miljöarbete som lönar sig Energieffektivisering är lika bra för ekonomin som för miljön. Läs mer på sidan 15. Vårt ansvar Vi tänker på allt från hållbar stadsutveckling till jämställdhet. Läs mer på sidorna

Läs mer

Helsingborgshem på 10 sekunder

Helsingborgshem på 10 sekunder årsredovisning 212 Vi är ett bostadsföretag som vill att våra kunder ska känna sig stolta. Stolta över sin bostad, sitt område och sin stadsdel. Men också känna stolthet över att vi tar ansvar för morgondagens

Läs mer

Årsredovisning 2012 Östersundshem AB

Årsredovisning 2012 Östersundshem AB Årsredovisning 2012 Östersundshem AB 1 2 3 Välkommen till Östersundshem ord från vd 6 Gröna Östersundshem 8 Våra kunder ska känna sig som hemma 10 Utveckling, förbättring och ansvar 12 Förvaltningsberättelse

Läs mer

wallenstam årsredovisning 2013

wallenstam årsredovisning 2013 wallenstam årsredovisning 213 bakåt Inför lanseringen av affärsplanen 28 213 hade vi det bästa förvaltningsresultatet någonsin och det högsta substansvärdet i Wallenstams historia. Redan 23 hade vi skapat

Läs mer

Wihlborgs Årsredovisning

Wihlborgs Årsredovisning Wihlborgs Årsredovisning 213 Inbjudan till årsstämma Årsstämma i Wihlborgs Fastigheter AB (publ) äger rum tisdagen den 29 april 214 klockan 16. på Slagthuset, Jörgen Kocksgatan 7 A i. Aktieägare som önskar

Läs mer

Hem, hus och stad Att vara en långsiktig fastighetsförvaltare är att verka i gränslandet mellan nutid och framtid.

Hem, hus och stad Att vara en långsiktig fastighetsförvaltare är att verka i gränslandet mellan nutid och framtid. Hem, hus och stad Att vara en långsiktig fastighetsförvaltare är att verka i gränslandet mellan nutid och framtid. i det dagliga erbjuder Familje de över 40 000 stockholmare som har sitt hem hos oss boende

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014 OCH VERKSAMHETSINRIKTNING 2014-2016 VARDAGSNÄRA MÅNGSIDIGA MODIGA

ÅRSREDOVISNING 2014 OCH VERKSAMHETSINRIKTNING 2014-2016 VARDAGSNÄRA MÅNGSIDIGA MODIGA ÅRSREDOVISNING 2014 OCH VERKSAMHETSINRIKTNING 2014-2016 VARDAGSNÄRA MÅNGSIDIGA MODIGA REFLEKTIONER MITT MALMÖ Jag har rest mycket i mitt liv och det gör jag fortfarande. Jag trivs i mitt resande. Alltid

Läs mer

HÅLLBAR HANDEL OCH SAMHÄLLSBYGGNAD

HÅLLBAR HANDEL OCH SAMHÄLLSBYGGNAD HÅLLBAR HANDEL OCH SAMHÄLLSBYGGNAD Innehåll 4. Vår roll som samhällsbyggare 12. Byggprocesser med resurseffektivitet i centrum 6. Planering ger möjlighet till utveckling 8. Stadsdel med stark identitet

Läs mer

CSR Corporate Social Responsibility

CSR Corporate Social Responsibility 2012 CSR Corporate Social Responsibility Hållbarhetsredovisning 1 INNEHÅLL Vad är CSR? 3 Företagsfakta 4 Ledare 5 Socialt ansvarstagande 6 Miljöansvar 8 Ekonomisk hållbarhet 10 Samspel med intressenter

Läs mer

OLYMPIA D A L H E M FREDRIKSDAL H U S E N S J Ö WILSON PARK

OLYMPIA D A L H E M FREDRIKSDAL H U S E N S J Ö WILSON PARK D O M S T E N L A R Ö D K A T TA R P M Ö R A R P P Å A R P Ö D Å K R A M A R I A P A R K M A R I A S O F I A P Å L S J Ö Ö S T R A R I N G S T O R P C E N T R U M N O R R T Å G A B O R G N O R R A H A

Läs mer

Heimstaden årsredovisning

Heimstaden årsredovisning Heimstaden årsredovisning 2 INNEHÅLL HEIMSTADEN 2013 2013 för den late Innehållsförteckning Hyresintäkterna uppgick till 647 mkr, varav bostäders andel svarade för 90 %. Uthyrningsgraden för bostäder uppgick

Läs mer

Wihlborgs Årsredovisning

Wihlborgs Årsredovisning Wihlborgs Årsredovisning 214 Inbjudan till årsstämma Årsstämma i Wihlborgs Fastigheter AB (publ) äger rum onsdagen den 29 april 215 klockan 16. på Slagthuset, Jörgen Kocksgatan 7 A i. Aktieägare som önskar

Läs mer

innehåll förvaltningsberättelse ekonomiska sammanställningar 2013 i korthet 4 vd har ordet 5

innehåll förvaltningsberättelse ekonomiska sammanställningar 2013 i korthet 4 vd har ordet 5 Årsredovisning 2013 innehåll 2013 i korthet 4 vd har ordet 5 förvaltningsberättelse styrelse, vd och revisorer 7 uppdrag och viktiga händelser 8 mål och måluppfyllelse 9 femårsöversikt 17 framtida utveckling

Läs mer

VD REFLEKTERAR...3 BOSTADSMARKNADEN OCH EFTERFRÅGAN...4 STRATEGIER OCH MÅL... 6 SERVICE NÖJDA HYRESGÄSTER... 8 PRODUKT VI BYGGER OM...

VD REFLEKTERAR...3 BOSTADSMARKNADEN OCH EFTERFRÅGAN...4 STRATEGIER OCH MÅL... 6 SERVICE NÖJDA HYRESGÄSTER... 8 PRODUKT VI BYGGER OM... Årsredovisning 2012 Innehåll VD REFLEKTERAR...3 BOSTADSMARKNADEN OCH EFTERFRÅGAN...4 STRATEGIER OCH MÅL... 6 SERVICE NÖJDA HYRESGÄSTER... 8 PRODUKT VI BYGGER OM...10 PRODUKT VI BYGGER NYTT...12 HÅLLBAR

Läs mer

Vi växer på en fast grund

Vi växer på en fast grund Vi växer på en fast grund Årsredovisning 2011 Välkommen till årsstämma 3 maj 25 april Välkommen till årsstämma Årsstämma 2012 i HEBA Fastighets AB (publ) äger rum torsdagen den 3 maj 2012 kl 16.30 på Konferens

Läs mer

Å r s r e d o v i s n i n g 2012

Å r s r e d o v i s n i n g 2012 Årsredovisning 2012 Innehåll Kundbetyg 2012 4 Sammanfattning och nyckeltal 6 VD har ordet 8 Ägarkrav, mål och strategier 10 Marknad och kunder 14 Stockholms bostadsmarknad 15 Affärsområde Järva 18 Affärsområde

Läs mer

2011 för den late. Innehållsförteckning. 2011 i sammandrag 3. Hyresintäkterna uppgick till 773 mkr, varav bostäders andel svarade för 89%.

2011 för den late. Innehållsförteckning. 2011 i sammandrag 3. Hyresintäkterna uppgick till 773 mkr, varav bostäders andel svarade för 89%. Heimstaden Årsredovisning 2011 1 2 INNEHÅLL HEIMSTADEN 2011 2011 för den late Innehållsförteckning Hyresintäkterna uppgick till 773 mkr, varav bostäders andel svarade för 89%. Uthyrningsgraden för bostäder

Läs mer

Bostadsbolagets årsredovisning 2009

Bostadsbolagets årsredovisning 2009 Bostadsbolagets årsredovisning 2009 Innehåll Bostadsbolagets årsredovisning 2009 Inom Bostadsbolaget strävar vi alltid efter att ge bästa möjliga information till både våra hyresgäster och andra intresserade.

Läs mer