VERKSAMHETSBERÄTTELSE Styrelsen för PRO Värmland överlämnar härmed följande berättelse för 2014.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VERKSAMHETSBERÄTTELSE Styrelsen för PRO Värmland överlämnar härmed följande berättelse för 2014."

Transkript

1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE Styrelsen för PRO Värmland överlämnar härmed följande berättelse för DISTRIKTSSTYRELSEN Ordinarie: Lisbeth Staaf-Igelström Karlstad-Handels Ordförande Lillemor Johansson Hammarö Vice Ordförande Ivar Linder Karlstad-Centrum Kassör Stig Nordling Arvika Sekreterare Ulla Krook-Wackelin Karlstad Handels Studieorganisatör Karl-Erik Larsson Sunne Ledamot Gösta Jäger Grums Ledamot Ersättare: Mats Eriksson Mona Eriksson Lars-Åke Wickman Marica Sjöstedt Marianne Nordlin Kristinehamn Karlstad - Handels Arvika Filipstad Torsby REVISORER Ordinarie: Vivianne Klyft Karlstad Centrum Sven-Erik Andersson Karlstad Centrum Ersättare: Kjell-Arne Kolthoff Göte Persson Karlstad - Kronoparken Årjäng MEDHJÄLPARE TRIPPELSKRAPET Kjell-Åke Persson Grava-Karlstad RESEANSVARIGA: Styrelsen TRAFIKOMBUD Ove Axelsson Karlstad-Kronoparken KONSUMENTANSVARIG Mona Eriksson Karlstad Handels STUDIEKOMMITTÉ Ulla Krook-Wackelin Karlstad Handels Lillemor Johansson Hammarö Ally Andersson Kil Sammankallande

2 KPR/SAMORGANISATIONS ANSVARIG Kjell-Åke Rhodin Karlstad - Metall FRISKVÅRDSANSVARIG Rolf Nyhrén Arvika MEDLEMSVÅRD- OCH KONTAKTANSVARIG Stig Nordling Arvika FÖRSÄKRINGSANSVARIG Ivar Linder Karlstad Centrum DATAANSVARIGA - PROsIT Rolf Allenby Karlstad Kronoparken Ivan Palmqvist Karlstad Kronoparken LANDSTINGETS PENSIONÄRSRÅD Ordinarie: Ulla Krook-Wackelin Karlstad Handels Ella Andersson Torsby Margaretha Andrésen Kil Sammankallande Ersättare: Berit Johansson Säffle Lars Karlsson Norra Råda Kerstin Blomqvist Karlstad Centrum (flyttat maj 2013) PRO RIKSORGANISATIONS REPRESENTANTSKAP Ordinarie: Lillemor Johansson Ivar Linder Hammarö Karlstad-Centrum Ersättare: Gösta Jäger Grums Stig Nordling Arvika Karl-Erik Larsson Sunne Ulla Krook-Wackelin Karlstad Handels PRO RIKSORGANISATIONS STYRELSE OCH AU VALBEREDNING Ulf Johansson Roland Andersson Eivor Bäckman Åke Sandberg PERSONAL Elisabeth Karlsson Hammarö - Sammankallande Karlstad - Ö:a Fågelvik/Väse Karlstad - Rud Forshaga Kanslist MEDLEMSANTAL PRO Värmlands medlemsantal var den 31/ medlemmar

3 STYRELSENS SAMMANTRÄDEN Styrelsen har under året hållit 7 sammanträden och AU har haft 10 sammanträden. ÅRSMÖTE Årsmötet hölls i Forshaga Folkets Hus den 23 april med deltagande av 89 ordinarie ombud, 10 ersättare, 5 st från samorganisationerna, representanter från styrelsen, gäster och övriga 35 st. Totalt: 139 närvarande. PRO Riksorganisations representant var Bengt Kronblad. Sedvanliga årsmötesförhandlingar genomfördes. Tre uttalande antogs enhälligt av årsmötet: PRO Värmland kräver rättvis beskattning och ett förbättrat pensionssystem. PRO Värmland kräver en äldreomsorg som ger trygghet och oberoende. PRO Värmland kräver avgiftsfri öppenvård för äldre. För tredje året i rad så utdelades det på årsmötet medel ur Sture Forselinds stipendiefond. 5 personer fick även detta år dela på :-. Stig Knöös, PRO Slottsbron, Kaisa Persson, PRO Köla, Ingrid Blixt-Andersson, PRO Rud, Tove Jensen, PRO Bäckhammar och Rolf Nyhrén, PRO Arvika som fick 2 000:-, blombukett och ett diplom var. Pia Gustafsson, Viking-Line informerade om deras resor. Distriktsfinalen i PRO-Vetarna genomfördes på årsmötet. HÖSTMÖTET Höstmötet hölls i Forshaga Folkets Hus den 15 oktober med deltagande av 81 st ordinarie ombud, 6 st ersättare, samorg, styrelsen och övriga 38 st. Totalt: 125st. PRO Riksorganisation representerades av Christina Tallberg. Ett uttalande gjordes som handlade om antogs enhälligt som innehöll följande krav: - att länets riksdagsledamöter arbetar för den orättvisa beskattningen av pensioner, tas bort och att pensionssystemet ses över och förbättras. - att Landstinget i Värmland inför gratis sjukvård för de som är 85 år och äldre. - att länets kommuner ser till att det finns ett bra och tryggt boende för olika behov, när man blir äldre. Verksamhetsplan och budget för 2015 behandlades och antogs. Pia Gustafsson, Viking-Line informerade om deras reseutbud och representanter från Värmlands Folkblad informerade om deras Taltidning. Vandringspriser för boule- och PRO-Vetarna utdelades. Blommor utdelades till ledarna för PRO-Vetarna, Boule och Golf.

4 60-ÅRS JUBILEUM 20 AUGUSTI Den 1 oktober 1954 bildades PRO Värmland och vid denna tidpunkt tillhörde även Karlskoga och Degerfors Värmlandsdistriktet. Som den förste ordförande valdes Harald Olsson från Filipstad och han hade denna post fram till 1969 då Petrus Jansson Karlstad valdes till hans efterträdare. Under årens lopp har PRO Värmland arbetet med många viktiga frågor för de äldre liksom man gör i dag men det är självklart från olika utgångspunkter. Den oktober 2004 firade PRO Värmland sitt 50 årsjubileum med många aktiviteter och arrangemang i PRO gården under flera dagar. Den 20 augusti var det dags för PRO Värmlands 60 års jubileum och detta ägde rum i Mariebergsskogen i Karlstad. PRO Värmland bjöd in medlemmar till en heldag och nästan 1600 PRO:are deltog i firandet. Dagen inleddes med underhållning av Vikenpojkarna och därefter hälsade ordförande Lisbeth Staaf Igelström välkommen samt föredrog en kort historik. Jubileumstalet hölls av PRO:s förbundssekreterare Björn Lindh och efter det var det uppvaktningar. Det var många som uppvaktade och gratulerade till de 60 åren vilket vi vill framföra vårt varma tack för! Det var även ett 20 tal utställare som deltog vid jubileet och det var mycket uppskattat av deltagarna. Efter lunchen som PRO Värmland bjöd på så var det dags för PRO vetarnas regionfinal där sex PRO distrikt deltog. Det var en spännande frågetävling och segrade gjorde vårt värmlandslag PRO Arvika som därmed gick vidare till riksfinalen vilken de också vann, vilket är mycket glädjande! PRO Värmland vill framföra ett stort varmt tack till alla som hjälpte till vid 60- års jubiléet! Tack ska ni ha! Utan er hade det aldrig fungerat! PLANERINGSKONFERENS Den 27 augusti genomförde PRO Värmlands styrelse tillsammans med kommittéer, arbetsgrupper och andra ansvariga en planeringskonferens på Dömle Herrgård. Under dagen diskuterades samt planerades 2015 års verksamhet samt budget. MEDLEMS- OCH KONTAKTVERKSAMHET Medlems- och kontaktombudskommittén som består av: Stig Nordling, Rolf Axelsson och Gull-Britt Wik, har haft två möten och arrangerat en kurs för kontaktombuden. Kommittén bjöd ut sig själva i en skrivelse till föreningarna där man erbjöd sig att komma och resonera om Medlemsrekrytering / medlemsvård. Detta har i skrivande stund resulterat i två inbjudningar som kommer att genomföras under nästa verksamhetsår. BLI ÄLDRE I NY TID. PRO Värmland har under 2014 anordnat tre seminarier med rubriken Bli äldre i ny tid. Seminarierna har främst vänt sig till pensionärer som ännu inte är medlemmar i PRO men även medlemmar har varit hjärtligt välkomna. Seminarierna har ägt rum i centrala Karlstad och har varit mycket bra och välbesökta. Vid det första tillfället den 23 oktober tog vi upp kultur inom PRO och detta arrangemang samlade 65 personer. Medverkade gjorde Per-Inge Fridlund Rackstadsmuseet Arvika, Konstfrämjandet Värmland och Teaterföreningen Värmland. Ansvarig för arrangemanget var PRO Kultur Värmland. Den 17 november genomfördes det andra seminariet och då var temat IT i vården och medverkade gjorde forskaren Rose-Mharie Åhlfeldt Karlstads Universitet och hon gav en inblick i hur framtida IT-lösningar i vården och omsorgen påverkar medborgarna. Kommunpolitikern Sten Fransson Arvika beskrev IT utvecklingen inom vård och omsorg ur ett kommunalt perspektiv.

5 Vidare informerades om PRO Värmlands arbete med framtidsfrågor på detta område. Arrangemanget samlade 35 personer och ansvariga var PRO Värmlands organisationsgrupp. Den 24 november var temat Friskvård och medverkade gjorde Elsie Welin, PRO Kristinehamn och alla fick delta aktivt i sittgympa. Därefter informerade Johnny Löfstrand PRO medlemsresor om PRO:s stora utbud på resor. Ulla Karlsson, PRO Högboda, visade Power Senior Gympa som även deltagarna fick pröva på och sedan informerade Rolf Nyhrén om PRO Arvikas arbete med friskvård. berättade avslutningsvis om PRO Värmlands många olika aktiviteter inom friskvårdsområdet. Arrangemanget samlade 40 personer och ansvariga var PRO Värmlands friskvårdsgrupp. PRO Värmland fick många nya medlemmar i samband med dessa seminarier. SAMORGANISATIONER- OCH KPR VERKSAMHET. (Kommunala pensionärsrådet) En av PRO:s viktigaste uppgifter är att ta tillvara och hävda de äldres rätt, intressen och möjligheter i samhället. Därför måste PRO hela tiden följa samhällsutvecklingen och delta i debatten samt föra fram de äldres synpunkter och krav. Det är också oerhört viktigt att PRO har möjligheter att möta politiska beslutsfattare i ett tidigt skede för att kunna påverka utvecklingen i rätt riktning för de äldre. Därför krävs det att det finns fungerande pensionärsråd på samtliga nivåer dvs i kommuner, landsting, regioner samt regering. Det finns kommunala pensionärsråd eller liknande råd i samtliga kommuner i Värmland samt i Landstinget i Värmland. De kommunala pensionärsråden fungerar bra i vissa kommuner och mindre bra i andra. Det är därför mycket viktigt att PRO:s samorganisationers eller samrådsgruppers representanter i varje kommun är aktiva i sina respektive råd och för fram viktiga frågor för de äldre. Det är också mycket viktigt att KPR ledamöterna får möjlighet att delta i viktiga beslut i ett tidigt skede och inte enbart blir ett informationsorgan när besluten redan är fattade. PRO Värmland har påbörjat ett arbete tillsammans med övriga pensionärsorganisationer för att utbilda KPR rådens ledamöter i länet bland annat genom länskonferenser men även genom träffar som PRO har genomfört. Det är också mycket viktigt att samarbetet mellan samorganisationerna/samrådsgrupperna och PRO distriktet fungerar väl och därför kommer träffar att genomföras under kommande år. Vidare har ett arbete med Äldrebarometern inletts under slutet av 2014 och som ska vara klart i april Äldrebarometern är ett uppdrag för respektive samorganisation/samrådsgrupp att genomföra i varje kommun. Det handlar om att kartlägga hur det ser ut för de äldre i kommunerna på olika områden bland annat boendesituationen. LANDSTINGETS PENSIONÄRSRÅD - LPR PRO ska aktivt medverka till en samhällsutveckling som ger social och ekonomisk trygghet, bra vård och omsorg för äldre samt goda levnadsvillkor. För att kunna göra detta samt bevaka och hävda de äldres intressen krävs att PRO och övriga pensionärsorganisationer ges möjlighet att som rådgivare möta de politiska beslutsfattarna i kommuner, landsting, regioner och staten. Landstinget i Värmland har ett pensionärsråd och ledamöterna i LPR har en mycket viktig uppgift. De ska föra talan i frågor som berör PRO:s medlemmar och andra äldre inom landstingets verksamhetsområde. De ska med kraft föra fram, bevaka äldrefrågor samt påtala och uppmärksamma politikerna om dessa frågor. Det är mycket viktigt att LPR inte enbart blir ett informationsorgan utan ledamöterna ska ha möjlighet att kunna påverka i ett tidigt skede.

6 Landstingets pensionärsråd i Värmland har under 2014 haft fem möten. Det har varit ett flertal viktiga frågor som tagits upp samt varit mycket diskussioner där bland annat förslaget om förändringar av servicelinjen till Centralsjukhuset i Karlstad som handhas av Värmlandstrafik. Förslaget har utifrån de diskussioner som förts i bland annat LPR skjutits upp ett år. LPR Värmland har haft en träff i Lindesberg med LPR Örebro där man utbytte erfarenheter och diskuterade gemensamma frågor. STURE FORSELINDS STIPENDIEFOND. Sture Forselind var under åren PRO Värmlands ordförande och han utförde ett mycket gott arbete under alla sina år som ordförande. Vid sin bortgång 2010 testamenterade han kronor till PRO Värmland som skulle avsättas i en fond. Stipendiefonden ska varje år dela ut kronor till en person eller personer som gjort goda insatser för pensionärer inom PRO Värmland. Stipendiet ska i första hand tilldelas medlem inom PRO men om någon utanför PRO utfört värdefulla insatser för pensionärer kan stipendiet tillfalla den personen. Vid årsmötet 2014 kunde PRO Värmland för tredje gången dela ut stipendiet. PRO Värmlands AU som har till uppdrag att utse stipendiater beslutade att fem av de nominerade skulle dela på 2014 års stipendium: Stig Knöös, PRO Slottsbron, Kaisa Persson, PRO Köla, Ingrid Blixt-Andersson, PRO Rud, Tove Jensen, PRO Bäckhammar samt Rolf Nyhrén, PRO Arvika. Samtliga fick 2 000:-, blombukett och ett diplom. LÄSGLÄDJE FÖR ÄLDRE. Projektet Läsglädje för äldre har nu pågått i fem år och det är ett mycket viktigt arbete som många PRO:are med flera deltar i och som vi hoppas kan fortsätta i många år till. Det är pensionärer som på frivillig basis besöker äldre på olika serviceboenden och läser högt, berättar, lyssnar och samtalar med dem. Det är PRO, SPF, ABF och Vuxenskolan som samarbetar och det är mycket glädjande att Läsglädje för äldre hela tiden utvecklas till gagn och nytta för många äldre. Syftet med projektet är att berika vardagen för äldre och personer med funktionsnedsättningar på serviceboenden i kommunerna. Under 2014 har liksom tidigare år anordnats ett antal fortbildningar samt erfarenhetsutbyten för de som är högläsare och detta har skett i ett antal kommuner i länet. Vidare har två länskonferenser genomförts där ett flertal författare samt andra intressanta personer medverkat och berättat om sina erfarenheter samt gett tips och råd till projektets högläsare vilket har uppskattats mycket. PRO Värmland anser att Läsglädje för äldre är en viktig del för ökad livskvalitet för äldre och vi hoppas att fler PRO:are vill engagera sig i projektet. Vi tackar alla som deltagit på frivillig basis i Läsglädje för äldre under Tack för er fina insats! PRO-VETARNA Till årets tävling hade 29 lag anmält sig. Som vanligt tävlade de anmälda lagen på samma dag och klockslag. Deltävlingarna genomfördes på 10 olika orter i Värmland den 24/3 kl. 11:00. Representanter från distriktsstyrelsen, tävlingsledaren samt Elisabeth Karlsson var uttagna som domare. Vinnande lag i varje deltävling gick vidare till semifinalen den 14/4, som genomfördes på 3 orter.

7 Distriktsfinalen genomfördes den 23/4 i samband med PRO Värmlands årsmöte i Forshaga Folkets Hus. De tävlade lagen var: PRO Hammarö, PRO Arvika 2 och PRO Ullerud. Efter en jämn frågeomgång segrade PRO Arvika 2 som fick representera Värmland i regionsfinalen den 20 augusti i Mariebergsskogen, Karlstad i samband med PRO Värmlands 60-årsjubileum. Tävlingsledare och ansvariga för tävlingarna var Lisbeth Staaf-Igelström. Regionsfinalen i PRO-Vetarna den 20/8 tävlade följande distrikt: PRO Värmland ARVIKA 2, PRO Göteborg, PRO Bohuslän, PRO Skaraborg, PRO N:a Älvsborg och PRO Södra Älvsborg. Vinnande lag blev till vår glädje: PRO Arvika 2 som därmed gick vidare till Riksfinalen ombord på PRO-Båten Viking Cinderella den 21/10. Riksfinalen som gick av stapeln ombord på PRO-Båten (Viking-Cinderella) den 21/10 där PRO Värmland Arvika 2 tävlade mot följande lag: PRO Enköping Uppsala Län, PRO Varberg Halland, PRO Habo Jönköping och PRO Timrå Medelpad. Efter en jämn tävling, segrade Värmlands lag PRO Arvika 2. Vi blev naturligtvis väldigt glada över segern. Värmland hade 3 bussar som åkte med PRO-båten och som var med och hejade fram vårt lag till seger. Grattis Arvika 2 till segern! De som tävlade för PRO Arvika 2 var: Sonja Håkansson, Hasse Tuvehag och Karl-Eric Spetzmark. BOULETÄVLINGARNA PRO Värmland genomförde även i år distriktsmästerskap i boule där 23 lag var anmälda. Under sommaren har utslagstävlingar genomförts. (Deltävling, kvarts-, semifinal och final). Vinnare i distriktsfinalen blev PRO Vitsand-Nyskoga. Laget fick representera Värmland i riksfinalen i boule den 20-21/9 på Gysinge. Laget kom där på en 22:e plats av 26 lag. Ansvarig för distriktstävlingarna har varit Ulf Nordin. GOLFTÄVLING PRO Värmlands distriktstävling i golf gick i år på Sunne GK, den 24 juni Det kom 23 PRO:are från olika föreningar i Värmland, och tävlade om de fyra platserna till Riksfinalen, som gick den 28 augusti på Enköpings GK. De fyra som gick vidare var Kjell Stange, Karlstad, Sven-Olof Andersson, Kristinehamn, Ingrid Nygren, Hammarö och Dan Carlsson, Kristinehamn. Värmlandslaget kom på en hedrande fjärde plats. FRISKVÅRDSVERKSAMHETEN Förebyggande hälso- och friskvård bland äldre är en mycket viktig uppgift för samhället och här har PRO Värmland en viktig roll. Begreppet friskvård står för ett levnadsmönster som minskar risken för fysiska och psykiska sjukdomar. Utifrån detta ska att äldre personer ges möjlighet att leva ett aktivt och rikt liv och tillsammans skapa en bra gemenskap. Därför är olika friskvårdsaktiviteter inom PRO Värmland en mycket viktigt fråga. Många PRO föreningar har ett mycket stort utbud och många olika former av fysiska aktiviteter och förebyggande friskvård. Det handlar om boule, gymaktiviteter, stavgång, cykelturer, dans, golf, tipspromenader, sittgymnastik, frågetävlingar, studieverksamhet, resor m.m.

8 PRO Värmland har en grupp som är ansvariga för friskvårdfrågor och i den ingår Rolf Nyhrén, PRO Arvika, Eva Jansson, PRO Kil, Elsie Welin, PRO Kristinehamn och Ulla Karlsson, PRO Högboda. Den planerade friskvårdkursen fick tyvärr ställas men däremot så genomfördes en mycket uppskattad utåtriktad aktivitet den 24 november i Gamla Wermlandsbankens lokaler i Karlstad som samlade 40 personer. Där fick man ta aktiv del i både sittgympa och Power Senior gympa samt en bra redovisning om hur en PRO förening kan arbeta med friskvårdsaktiviteter. PRO Värmland kommer att ytterligare utveckla olika friskvårdverksamheter utifrån medlemmarnas önskemål de kommande åren. SOCIALA GRUPPEN. I sociala gruppen ingår, Ulla Krook Wackelin, LPR ansvarig samt Kjell-Åke Rhodin, KPR ansvarig. Sociala gruppen har medverkat vid alla träffar med övriga pensionärsorganisationer och varit ansvarig för konferensen Äldrepolitik inför valet som genomfördes den 5 maj på hotell Gustaf Fröding i Karlstad med drygt 250 deltagare. Vidare har man deltagit i utformningen av det nya studiecirkelmaterialet LIVS-VIKTIGT som vänder sig bland annat till ledamöterna i KPR och LPR. Detta material har tagits fram i samarbete med samtliga pensionärsorganisationer och studieförbund i länet och det är Johan Danielsson Vuxenskolan som arbetat och utformat studiematerialet. Vidare har Sociala gruppen under senare delen av 2014 medverkat i arbetet med den stora Seniormässan som ska gå av stapeln den 9-10 mars 2015 på CCC i Karlstad. Denna mässa sker också i samarbete med samtliga pensionärsorganisationer och studieförbund i Värmland samt tillsammans med Seniorevent som anordnat ett flertal sådana arrangemang i Sverige. PRO Värmland tackar samtliga pensionärsorganisationer och studieförbund för ett gott samarbete under 2014! INFORMATION KOMMUNIKATION. PRO Värmlands information och kommunikation ska bidra till att öka intresset för våra förslag, idéer, krav och vår verksamhet. Vidare ska den bidra till kunskap, delaktighet och engagemang för PRO:s viktiga frågor. Den ska också leda till att PRO Värmlands synpunkter och krav på samhället får en större genomslagskraft. Utifrån det här har PRO Värmland på olika sätt arbetat för att föra ut de äldres frågor, synpunkter och krav i den allmänna debatten samt för att påverka politiska beslutsfattare. Den utåtriktade informationen har skett via debattartiklar, insändare, medverkan i lokalradio och TV samt annan media. Vidare har möten arrangerats där utfrågning av politiker och andra beslutsfattare har skett. PRO Värmlands hemsida har förnyats och förbättrats men här måste alla i styrelsen hjälpa till för att den ska bli ännu bättre och mer aktuell! Vi vet att i nuläge så är det mycket vanligt att blivande pensionärer går in på de olika pensionärsorganisationernas hemsidor för att få information om deras verksamhet och vad de kan erbjuda sina medlemmar. Men det är också viktigt för att alla som söker information om PRO ska få en bra, aktuell och informativ kunskap om vår verksamhet mm via vår hemsida. Detta gäller även för PRO föreningarna i länet. Den interna informationen och kommunikationen till föreningarna har under 2014 bestått av bland annat möten, utbildningar, skrivelser, PRO aktuellt samt medverkan vid ett stort antal föreningsmöten. På sikt så måste information och kommunikation ske i allt större omfattning via den moderna tekniken. Detta sker i nuläge med en del föreningar och det kommer självklart att bli allt fler.

9 Men det är samtidigt mycket viktigt att det finns alternativ så att ingen förening lämnas utanför och inte kan ta del av aktuell och viktig information. KONSUMENTFRÅGOR Pensionärernas ekonomi är en viktig fråga för PRO och vi vet ju att pensionsutvecklingen inte följer löneutvecklingen utan som pensionär får man som regel en betydlig lägre inkomst och tyvärr även en högre beskattning. Utifrån detta är det viktigt att PRO är aktiv på det konsumentpolitiska området liksom att vi ska arbeta för ett förbättrat pensionssystem och en rättvis beskattning. PRO Värmland ska därför delta debatten och bevaka dessa viktiga frågor för äldre samt föra fram våra åsikter, förslag och krav. En viktig del i det konsumentpolitiska arbetet är prisundersökningen som PRO genomför varje år sedan Syftet med prisundersökningen är att sätta fokus på matpriserna samt att öka prismedvetenheten hos medlemmar och allmänhet. I 2014 års undersökning så låg Värmlands priser ungefär i mitten och billigaste matkassen hade ICA Maxi i Karlstad. PRO Värmland tackar alla som deltog i prisundersökningen 2014! En annan viktig konsumentfråga är bankernas ovilja att hantera kontanter och här har PRO Värmland varit engagerad under det gångna året. Vår bestämda uppfattning är att så länge Sverige har ett system med kontanter så ska även bankerna hantera dessa! Det vill säga att man ska både kunna sätta in och ta ut kontanter på bankkontoret! Det finns även andra frågor som är viktiga för våra medlemmar på konsumentområdet. Det handlar om tillgång och service på ett flertal områden. Det handlar om handel, el, IT och energifrågor samt bra kommunikationer. PRO Värmland kommer att utveckla arbetet med de konsumentpolitiska frågorna det kommande året. PRO-FÖRSÄKRINGAR PRO har sedan flera år tillbaka försäkringar som är speciellt anpassade och utvalda utifrån medlemmarnas önskemål, behov och krav och går under samlingsnamnet PRO försäkringar. Det finns fyra olika försäkringar och det är PRO SparLiv, PRO Olycksfall, PRO Hemförsäkring samt PRO Husdjurförsäkring. PRO SparLiv och PRO Olycksfalls försäkringar är tillsammans med försäkringsbolaget Förenande Liv som är ett helägt dotterbolag till Folksam. PRO Hemförsäkring är tillsammans med Trygg Hansa. PRO Husdjurförsäkring infördes 2014 och denna försäkring är tillsammans med försäkringsbolaget Sveland. Under 2014 har information om PRO s försäkringar getts till ett flertal PRO föreningar av kassör Ivar Linder som är PRO Värmlands försäkringsansvarige. PRO-AKTUELLT I VÄRMLAND Vid fem tillfällen under året har vårt informationsblad PRO-Aktuellt i Värmland givits ut. Avsikten har varit att stimulera diskussionen om aktuella frågor för pensionärerna på våra möten och sammankomster i föreningarna. De frågor som presenterats har varit mer av upplysning än beslutskaraktär och ett komplement till övrig information. REGIONSAMARBETE. PRO Värmland har ett regionsamarbete med PRO Örebro och PRO Västmanland. Två träffar har genomförts under Den första i Hallstahammar den 3 april och den andra i Kristinehamn den 2 oktober. Vid träffarna har aktuella PROfrågor och kongressen diskuterats. PRO Värmland tackar för ett gott samarbete under det gångna verksamhetsåret!

10 AFTER WORK. Den 20 november genomförde PRO Värmland för tredje gången, After Work. Arrangemanget var tillsammans med PRO och det hölls på puben Harry s i Karlstad. PRO:s After Work vänder sig till nyblivna samt de personer som snart blir pensionärer och som ännu inte är medlemmar i PRO. Det var drygt 70 personer som tackat ja till inbjudan och de kunde under aftonen lyssna på Dan Karlsson från PRO som spelade och sjöng samt som informerade om PRO och dess verksamhet. Vidare deltog Ivar Linder, Gösta Jäger och Elisabeth Karlsson under pubaftonen. Det blev ett mycket lyckat arrangemang och ett flertal nya medlemmar anmälde sig efter den trevliga pubkvällen. MEDLEMSFÖRMÅNER. PRO Värmlands medlemmar har ett flertal bra medlemsförmåner. Det handlar om förmånliga avtal med PRO medlemsresor, Viking Line, Birka, Smart Senior, PRO försäkringar för att nämna några. Vidare har ett flertal PRO föreningar i länet ett antal medlemsförmåner på det lokala planet. PRO Värmland kommer att försöka förhandla fram fler förmåner för att på så vis öka medlemskapets värde! VALET. Den 14 september var det val i Sverige till riksdag, kommun och landsting. PRO är en självständig, oberoende och partipolitisk obunden organisation men ska påverka politiska organ och partier för att hävda pensionärernas intressen. PRO ska också verka för ett samhälle där medborgare har ekonomisk trygghet, där det finns god vård och omsorg och där livsmiljön är trygg och stimulerande. PRO vill att solidaritet och rättvisa ska vara grunden för medborgarnas gemensamma, politiska arbete. PRO ska även motverka främlingsfientlighet, åldersdiskriminering och all annan diskriminering samt främja personliga kontakter oavsett ursprung. PRO ska självklart öka pensionärernas inflytande och för att göra detta så har PRO Värmland genomfört olika aktiviteter under 2014 för att påverka politikerna. Den 14 mars så genomfördes ett möte på Soltorget i Karlstad där ett stort antal PRO:are mötte upp och lyssnade på ordförande som avslutade sitt anförande med att överlämna en budkavle till riksdagsledamot Berit Högman (s). Budkavlens krav var Rättvis beskattning, bra vård, omsorg och boende för äldre. Den 5 maj genomfördes en konferens med temat Äldrepolitik inför valet som samlade 250 deltagare och där samtliga demokratiska partier var inbjudna att delta. Konferensen var ett samarbete mellan samtliga pensionärsorganisationer i länet samt studieförbunden. Vid konferensen överlämnades resultatet av namninsamlingarna från Skatteupproret och det var insamlade namnunderskrifter. Överlämnade gjorde Bengt Carlstedt och Bertil Haglund PRO Frykerud som var de som startade Skatteupproret. PRO Värmland tackar dem för allt arbete som de har lagt ner för Skatteupproret! Den 2 juli som var PRO:s dag i Almedalen i Visby under den årliga politikerveckan så genomförde PRO Värmland sin Almedag på Stora Torget i Karlstad. Ett antal PRO:are deltog och lyssnade på och Bengt Carlstedt när de talade om PRO:s krav inför valet. Vidare så kläddes nästan alla cyklar i centrala Karlstad med PRO:s cerise cykelsadelskydd. Det var en färgglad upplevelse i valrörelsen som mötte människorna i Karlstad!

11 Den 10 september så var ett 15 tal PRO:are inbjudna att lyssna på en TV debatt mellan samtliga politiska partier. Det var intressant och där pensionärernas frågor kom upp genom en inspelning från PRO Munkfors. Vidare genomfördes utfrågningar av lokala politiker i många av länets PRO föreningar. NOMINERING TILL BÄSTA ÄLDREBOENDE. PRO och Rikshem uppmanade PRO distrikt att nominera till bästa äldreboende PRO Värmland antog uppmaningen och tittade över vad det fanns för bra äldreboende i länet. Efter att talat med ett flertal PRO föreningar så gjordes ett besök på Brattska Gården i Vålberg. PRO Vålberg har ett flertal aktiviteter på Brattska Gården och man anser att det är ett mycket bra boende för de äldre. Efter besöket så beslutade PRO Värmlands styrelse att nominera Brattska Gården men tyvärr så blev de inte utsedda till det bästa äldreboendet detta år. INSPIRATIONSDAG MED SVERIGES UNGDOMSRÅD. Den 17 maj så deltog PRO Värmland och PRO Örebro i Sveriges Ungdomsråds inspirationsdagar i Karlskoga. Det var 15 PRO:are från Värmland och 17 PRO:are från Örebro som lyssnade, diskuterade samt tog del av information från Ungdomsrådet. informerade de 55 ungdomarna som deltog från olika delar av landet om PRO och vår verksamhet. Det var en mycket intressant och givande dag och förhoppningsvis kan det bli ett samarbete i några kommuner mellan PRO och kommunens Ungdomsfullmäktige. REPRESENTATION PRO Värmland har varit representerade vid följande tillfällen: 29/1 - Träff med kommunalrådet Kristinehamn: 11/3 ABF/Metall, kurs för blivande pensionärer i Karlstad: och Kjell-Åke Rhodin. 5/4 ABF Värmlands årsmöte:, Ulla Krook Wackelin, Lillemor Johansson och Stig Nordling. 7/4 - SPF Värmlands årsmöte: Ivar Linder 9/4 Fonus distriktsstämma: 10/4 PRO Örebro Läns årsmöte: Gösta Jäger 22/4 Hyresgästföreningens utåtriktade kampanj: Lillemor Johansson 24/4 PRO Västmanlands årsmöte:

12 12/5 Konferens Läsglädje för äldre: Ulla Krook Wackelin 17/5 Konferens Sveriges Ungdomsråd: med flera 14/6 Medverkan mässa Malmö: 29/10 Frukostmöte Viking-Line:, Ivar Linder och Elisabeth Karlsson 6-7/10: Reseträff ombord på Viking Line Cinderella: och Mona Eriksson 3/11 Medverkan PRO-dag Nordiska Muséet i Stockholm: 5/11 Konferens Läsglädje för äldre : och Ulla Krook Wackelin 11/11 Medverkan vid kurs på Karlstad Universitet: 12/11 - ABF/Metall, kurs för blivande pensionärer i Kristinehamn: och Kjell-Åke Rhodin. 1/12 ABF Värmlands halvårsmöte: Lillemor Johansson 6/12 ABF Norra Värmlands halvårsmöte: Karl-Erik Larsson 13/12 Fonus Värmland/Dal höstmöte: PRO Värmland har deltagit i ett stort antal föreningsårsmöten under det gångna verksamhetsåret: 11/2 Årsmöte PRO Nyed: Lisbeth Staaf-Igelström och Elisabeth Karlsson 11/2 Årsmöte PRO Björneborg: Lillemor Johansson 12/2 Årsmöte PRO Östra Fågelvik/Väse: 12/2 Årsmöte PRO Årjäng: Gösta Jäger 13/2 Årsmöte PRO Forshaga: och Elisabeth Karlsson

13 13/2 Årsmöte PRO Norrstrand: Lillemor Johansson 17/2 Årsmöte PRO Munkfors: 18/2 Årsmöte PRO Lindfors: 18/2 Årsmöte PRO Kil: Karl-Erik Larsson 19/2 Årsmöte PRO Säffle: Gösta Jäger 20/2 Årsmöte PRO Vitsand-Nyskoga: Lisbeth Staaf och Elisabeth Karlsson 20/2 Årsmöte PRO Karlstad Centrum: Gösta Jäger 21/2 Årsmöte/70-årsjubileum PRO Ullerud: och Elisabeth Karlsson 24/2 Årsmöte PRO Ekshärad: 25/2 Årsmöte PRO Storfors: 26/2 Årsmöte PRO Hagfors: 27/2 Årsmöte PRO Svanskog-Långserud: 27/2 Årsmöte PRO Högboda: Gösta Jäger 3/3 Årsmöte PRO Kristinehamn: Gösta Jäger 6/3 Årsmöte PRO Sunnemo: och Elisabeth Karlsson 13/3 Årsmöte PRO Kultur Värmland: Gösta Jäger 25/3 Årsmöte PRO Rud: 27/3 Årsmöte PRO Norra Råda:

14 Följande föreningar har uppvaktats vid deras jubileumsfirande: 21/2 PRO Ullerud 70 år Elisabeth Karlsson 25/4 PRO Norrstrand 40 år Lillemor Johansson Elisabeth Karlsson 3/5 PRO Ulvsby 50 år Elisabeth Karlsson 5/6 PRO Hagfors 70 år 7/6 PRO Sunne 70 år 28/8 PRO Filipstad 70 år Elisabeth Karlsson 3/9 PRO Munkfors 70 år 18/9 PRO Järnskog 50 år Karl-Erik Larsson 24/10 PRO Säffle 70 år Gösta Jäger PRO Värmland har representerats av följande personer vid centrala kurser och konferenser anordnade av PRO Riksorganisation: PRO-medlemsresor träff 20-21/1 Lisbeth Staaf-Igelström Ordförandekonferens 23/1: Lisbeth Staaf-Igelström PRO-medlemsresor konferens 27-28/1: Elisabeth Karlsson Framtidskonferens 29-30/1: Stig Nordling och Gösta Jäger Kurs distriktens Försäkringsansvariga 13/2: Mats Eriksson Informationsträff för distriktens hemsides- och informationsansvariga 25-26/2 och 7-11/10: Elisabeth Karlsson och Lillemor Johansson Kurs för distriktens Konsumentansvariga 17-19/3: Maj-Lis Hulth Kurs för distriktens medlemsansvariga 19-21/3: Stig Nordling Träff för distriktens kongressansvariga 25/3 och 27/8: Elisabeth Karlsson Kurs Från Benbrott till inbrott 30/3-1/4: Ulla Krook-Wackelin Kurs för distriktens IT-ansvariga 8-9/4: Elisabeth Karlsson PRO:s Representantskap 21/5: Lillemor Johansson och Ivar Linder Lisbeth Staaf-Igelström som repr. för PRO Riksorganisations styrelse

15 Ordförandekonferens 27 maj: Stig Nordling Reseträff för distriktens ansvariga 15-16/9: Ivar Linder Trippelskrapskonferens: 10-11/11: Elisabeth Karlsson Kurs för nyvalda ledamöter i distriktens styrelser 29/9-3/10: Marianne Nordlin och Marica Sjöstedt Kurs för distriktens Trafikansvariga 6-7 oktober: Ove Axelsson Utbildning för distriktens anställda i medlemssystemet Hjördis 3-5/11: Elisabeth Karlsson PRO Representantskaps höstmöte 18/11: Lillemor Johansson och Ivar Linder Lisbeth Staaf-Igelström som repr. för PRO Riksorganisations styrelse. Skrivarkurs för distrikten oktober mars 2015: Gösta Jäger Elisabeth Karlsson har varit med i referensgruppen för PRO:s nya medlemssystem Hjördis och varit på möten i Stockholm följande datum: 26/3, 22/4, 15/5, 13/6, 14-15/8, 16/9, 24/10 IT- OCH FRAMTIDSGRUPPEN Grupperna har haft sammanlagt 10 möten under Framtidsgruppen hade till uppgift att analysera och beskriva Värmlands framtida utveckling och vilka konsekvenser denna kan få för PRO. Arbetet avslutades med en rapport som presenterades vid ett Framtidsseminarium den 22 maj. Representanter för Framtidsgruppen deltog i ett möte i januari med Riks Framtidsanalysgrupp och på Ordförandekonferensen i slutet av maj där representanter för Framtidsgrupperna var inbjudna. Analysarbetet ledde fram till slutsatsen att det finns behov av en grupp med ansvar för PRO Värmlandsorganisatoriska utveckling och att det inte går att resonera om utveckling av PROs verksamhet i ett forum och IT-utveckling i ett annat. Förslaget blev att lägga samman dessa båda grupper. ORGANISATIONSGRUPPEN Distriktsstyrelsen fattade den 27/8 beslutet att bilda en Organisationsgrupp med ansvar för omvärldsanalys och organisationsutveckling inom PRO Värmland, vilket inkluderar IT-utveckling. Högprioriterade områden är att öka användningen av hemsidorna och ge kunskap om det nya medlemsregistret Hjördis. Syftet är att PRO på sikt skall kommunicera digitalt. Organisationsgruppen har haft två möten och har arrangerat seminariet IT i Vården. Det har arrangerats en Hemsideskurs och två kurser för Hjördis. De som ingår i gruppen är: Stig Nordling, Gösta Jäger, Karl-Erik Larsson och Lillemor Johansson.

16 STUDIEKOMMITTÉN Studieverksamheten har under 2014 varit bra och den planerade verksamheten har i stort sett genomförts. PRO Värmlands medlemmar har varit mycket aktiva i olika studiesammanhang såsom cirklar, kurser, konferenser och föreläsningar. Detta har varit mycket bra för vi är ju medvetna om att kunskap och utbildning är en mycket viktig del i utvecklingen för den enskilde personen. Betydelsen och behovet av utbildning för den egna hälsan och välbefinnandet har också visat sig bli allt viktigare. PRO Värmland har även till uppgift att utbilda de förtroendevalda för sina uppdrag samt minska klyftorna mellan dem som använder respektive inte använder IT-teknik. För att bevara och stärka PRO Värmlands position i samhället är utbildning ett måste och det livslånga lärandet kan pågå på många plan. Det handlar bland annat om studier tillsammans med ABF som vi är medlemmar i. Det handlar också om att ta tillvara möjligheten att läsa och lära sig något på PRO:s egna folkhögskola, Gysinge. Utbildningar genomförs för hemsideansvariga samt påbörjats för att lära sig det nya medlemssystemet Hjördis. Följande kurser har genomförts 2014: Hemsideskurs 2 dagar maj 12 deltagare Karlstad Framtidsseminarium 22 maj 24 deltagare Karlstad Trafikkurs 11 juni 23 deltagare Forshaga Medl. och Kontaktombudskurs 4 sept. 24 deltagare Forshaga Konsumentkurs 30 sept 31 deltagare Forshaga Reseträff 6-7 okt. 35 deltagare Viking-Line Utbildning Hjördis 2 st nov 23 deltagare Karlstad Valberedarkurs 26 nov 26 deltagare Forshaga TEMADAGAR Även i år gjorde PRO Värmland en ansökan till Landstinget för att kunna genomföra temadagar. Den här gången med rubriken " Äldres hälsa och välbefinnande" och ansökan beviljades. Vi genomförde två temadagar i Forshaga Folkets Hus en på våren och en på hösten. På våren medverkade Guy Lööv, sakkunnig i äldrefrågor på PRO Riks, och pratade om omsorgsfrågor och boende. Johan Jonsson, fd. folkhälsochef i Västra Götaland, talade om "hälsa på lika villkor" och MSB ( myndigheten för samhällsskydd och beredskap) informerade om fallolyckor och vad det finns för hjälpmedel för att förhindra dessa. På hösten återkom MSB med Jan Schyllander, Inger Mörk och från PRO, Gerd Klang fd. studieorganisatör. Ämnet var "Hur skall vi få ett gott liv utan fallolyckor" -Vad säger statistiken - vad kan vi göra själva -vad kan vi göra tillsammans. Det kom 110 engagerade PRO:are till mycket intressanta och givande dagar, med många frågor kring ämnen som är viktiga för oss äldre. RESOR PRO Värmland har under 2014 anordnat en resa till Åland med Gruppresor/Viking- Line med båtarna Cinderella och Viking Grace den 6-8 maj. En uppskattad resa med bl.a guidning i Åland. PRO-båten 2014 hade PRO Värmland ingen egen buss, men 3 st PRO-föreningar, PRO Köla, PRO Högboda och PRO Arvika hade anordnat resor med båten. Under hösten har distriktet lagt ut en rubrik på hemsidan med Aktuella resor, som föreningarna kan få lägga ut, information om deras egna resor.

17 PRO:S NYA MEDLEMSSYSTEM HJÖRDIS PRO har tagit fram ett nytt medlemssystem som kallas Hjördis, det startade igång den 17 november Syftet är att få ett mer tillförlitligt system och att föreningar, samorganisationer och distrikt ska kunna utnyttja systemet mer genom att själva kunna hantera medlemsärenden, skriva ut listor mm. Det kommer även fortsättningsvis vara så att de föreningarn som inte vill/kan använda sig av detta kommer att kunna anmäla via PRO Riksorganisationen som de gjort tidigare. Distrikten kommer också kunna hjälpa föreningarna mer. Elisabeth Karlsson har under året varit med i PRO Riksorganisations referensgrupp gällande Hjördis och PRO Värmland har även varit ett av pilotdistriktet som fått vara med och gjort tester i Hjördis under året. Den november genomförde distriktet utbildning i Hjördis för föreningarna och det var 2 st två-dagarsutbildningar. 21 föreningar deltog. Lite bilder från 2014 års verksamhet: Hjördiskurs i nov Blivande PRO:are After Work Lisbeth lämnar över Lilla Almedalen Konferens Äldrepolitik PRO:s krav till Berit Högman 14/3 den 2 juli Karlstad 5 maj, Gustaf Fröding, Karlstad Lisbeth läser Viken-Pojkarna underhåller Glada Sture Forselinds historik vid jubiléet på 60-års jubiléet stipendiater 2014.

18 SLUTORD. PRO Värmland har under 2014 haft en bra och omfattande verksamhet och den planerade verksamheten har genomförts och några fler har tillkommit. Det har varit många aktiviteter och arrangemang under verksamhetsåret. 60 års jubiléet med regionfinalen av PRO-vetarna i Mariebergsskogen i Karlstad blev mycket lyckat och det var närmare 1600 PRO:are som deltog. Det fina samarbetet med övriga pensionärsorganisationer har fortsatts under det gångna året vilket bland annat resulterade i en konferens på hotell Gustaf Fröding Karlstad med temat Äldrepolitik inför valet. Konferensen samlade drygt 250 deltagare. Det är glädjande att studieverksamheten är mycket bra inom distriktet och det har genomförts ett stort antal kurser, cirklar, föreläsningar, temadagar samt kulturaktiviteter. Medlemsantalet har ökat med 159 medlemmar under året, vilket är bra och PRO Värmland kommer även fortsättningsvis att aktivt arbeta med medlemsvärvning, för ju fler vi är desto större möjlighet att påverka har vi! PRO Värmland styrelse framför ett stort tack till alla som arbetar ideellt för att utveckla vår verksamhet och ett speciellt tack till alla som arbetade vid 60 års jubiléet! Vi vill också rikta ett tack till Riksorganisationen, våra granndistrikt och övriga pensionärsorganisationer i länet för ett gott samarbete liksom ABF och andra samarbetspartner! Ett särskilt tack till PRO Värmlands duktiga personal Elisabeth Karlsson för den mycket fina och bra servicen som bidragit till att all verksamhet fungerar så bra! Ivar Linder Stig Nordling Ordförande Kassör Sekreterare Lillemor Johansson Ulla Krook Wackelin Gösta Jäger Vice ordförande Studieorganisatör Karl-Erik Larsson

VERKSAMHETSBERÄTTELSE Styrelsen för PRO Värmland överlämnar härmed följande berättelse för 2015.

VERKSAMHETSBERÄTTELSE Styrelsen för PRO Värmland överlämnar härmed följande berättelse för 2015. VERKSAMHETSBERÄTTELSE Styrelsen för PRO Värmland överlämnar härmed följande berättelse för 2015. DISTRIKTSSTYRELSEN Ordinarie: Karlstad-Handels Ordförande Lillemor Johansson Hammarö Vice Ordförande Ivar

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN PRO VÄRMLAND 2016.

VERKSAMHETSPLAN PRO VÄRMLAND 2016. VERKSAMHETSPLAN PRO VÄRMLAND 2016. PRO är en vital folkrörelse som bildades 1942 och som idag har drygt 400 000 medlemmar i Sverige och PRO Värmland har nästan 17 000 medlemmar fördelade på 63 föreningar.

Läs mer

Protokoll fört vid PRO Nyeds årsmöte den 10 februari 2015. Lokal: Åsbacka Servicehus.

Protokoll fört vid PRO Nyeds årsmöte den 10 februari 2015. Lokal: Åsbacka Servicehus. Protokoll fört vid PRO Nyeds årsmöte den 10 februari 2015. Lokal: Åsbacka Servicehus. 1 Årsmötets öppnande Ordf. Barbro Ekberg hälsade alla hjärtligt välkomna till årsmötet. Hon hälsade även representanterna

Läs mer

Samorganisation Sundsvall

Samorganisation Sundsvall Samorganisation Sundsvall VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 PRO Alnö, PRO Attmar, PRO City Sundsvall, PRO Holm, Pro Indal, PRO Liden, PRO Matfors-Tuna PRO Njurunda, PRO Selånger, PRO Sköns Norra, PRO Sköns Södra,

Läs mer

Protokoll fört vid PRO Nyeds årsmöte den 9 februari Lokal: Åsbacka Servicehus - Matsalen.

Protokoll fört vid PRO Nyeds årsmöte den 9 februari Lokal: Åsbacka Servicehus - Matsalen. Protokoll fört vid PRO Nyeds årsmöte den 9 februari 2016. Lokal: Åsbacka Servicehus - Matsalen. 1 Årsmötets öppnande Ordf. Barbro Ekberg hälsade alla hjärtligt välkomna till årsmötet. Hon hälsade även

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015 ÖSTERGÖTLAND

VERKSAMHETSPLAN 2015 ÖSTERGÖTLAND VERKSAMHETSPLAN 2015 ÖSTERGÖTLAND Verksamhetsplan för PRO Östergötland 2015 Organisationen präglas av en levande intern demokrati och ett vitalt inre liv. Våra ställningstaganden och program är väl förankrade

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN - PRO VÄRMLAND 2017.

VERKSAMHETSPLAN - PRO VÄRMLAND 2017. 1 VERKSAMHETSPLAN - PRO VÄRMLAND 2017. PRO är en vital folkrörelse som bildades den 1 mars 1942, vilket innebär att 2017 kan PRO fira 75 års jubileum. Riksorganisationen kommer att anordna fyra stora arrangemang

Läs mer

Kurser, konferenser och aktiviteter våren 2016

Kurser, konferenser och aktiviteter våren 2016 Kurser, konferenser och aktiviteter våren 2016 Välkommen till kurser och konferenser våren 2016 Som förtroendevald eller tilltänkt förtroendevald inbjuds du till ett antal kurser och konferenser som vi

Läs mer

Brodalen. Verksamhetsberättelse och Ekonomisk berättelse 2013

Brodalen. Verksamhetsberättelse och Ekonomisk berättelse 2013 Brodalen Verksamhetsberättelse och Ekonomisk berättelse 2013 Styrelsen för Brodalens PRO-förening avger härmed följande verksamhetsberättelse för 2013 Medlemmar Antal medlemmar 2013-12 -31, 225 10 nya

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015

VERKSAMHETSPLAN 2015 VERKSAMHETSPLAN 2015 Verksamhetsplan 2015 Förutsättningar för verksamheten 2015 En ny regering kommer att finnas på plats. Det är upp till PRO att visa att vi förmår att påverka regeringen i den riktning

Läs mer

Kurser, konferenser och aktiviteter hösten 2017

Kurser, konferenser och aktiviteter hösten 2017 Kurser, konferenser och aktiviteter hösten 2017 Välkommen till kurser och konferenser hösten 2017 Vi har nu avverkat en fantastisk studievår och närmar oss nu en solig och skön sommar. Sommaren ska vi

Läs mer

PRO Karlskoga Södra Verksamhetsberättelse 2011

PRO Karlskoga Södra Verksamhetsberättelse 2011 2011 PRO Karlskoga Södra Verksamhetsberättelse 2011 Styrelsen har under året bestått av: Ordförande / studieorganisatör Vice ordförande / pressombud Kassör Sekreterare Styrelseledamot / medlemsvärvare

Läs mer

VERKSMANHETSPLAN 2015 PRO distriktet Västmanland

VERKSMANHETSPLAN 2015 PRO distriktet Västmanland VERKSMANHETSPLAN 2015 PRO distriktet Västmanland Inledning PRO är en vital organisation för alla Sveriges pensionärer. PRO driver rakryggat pensionärernas intressen och erbjuder medlemmarna en mötesplats

Läs mer

Historik inför SPF Distriktets 30 års jubileum

Historik inför SPF Distriktets 30 års jubileum Historik inför SPF Distriktets 30 års jubileum Först i slutet av 1930-talet kom en organiserad samverkan mellan pensionärer till stånd. Diskussionerna var många och inte alltid så eniga, men den 6 september

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013, del 1

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013, del 1 Frösön VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013, del 1 Styrelsen för SPF Frösön får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2013. STYRELSE OCH FÖRTROENDEVALDA Ordförande Ingrid Borgström Vice ordförande

Läs mer

Styrelsen för PRO Medelpads distrikt avger följande berättelse för 2013. Ordförande Eda Anderson Sköns Södra. v. ordförande Sigbritt Hedlund Haverö

Styrelsen för PRO Medelpads distrikt avger följande berättelse för 2013. Ordförande Eda Anderson Sköns Södra. v. ordförande Sigbritt Hedlund Haverö Verksamhetsberättelse 2013 Styrelsen för PRO Medelpads distrikt avger följande berättelse för 2013. Styrelsen Ordförande Sköns Södra v. ordförande Sigbritt Hedlund Haverö Kassör Bengt Axelsson Timrå Sekreterare

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR Styrelsen har under verksamhetsåret haft 9 protokollförda sammanträden.

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR Styrelsen har under verksamhetsåret haft 9 protokollförda sammanträden. 1 PRO Tierp VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2013. Styrelse Ordförande Vice ordförande Kassör Sekreterare 47 2013-0515 Studieorganisatör, Reseansv. och Webbansvarig Gert Berlin Per Axelsson Eivor Johansson Ingbritt

Läs mer

Verksamhetsplan 2017 ÖSTERGÖTLAND

Verksamhetsplan 2017 ÖSTERGÖTLAND Verksamhetsplan 2017 ÖSTERGÖTLAND Verksamhetsplan för PRO Östergötland 2017 Organisationen präglas av en levande intern demokrati och ett vitalt inre liv. Våra ställningstaganden och program är väl förankrade

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014. Styrelsen. Styrelsen för PRO Medelpads distrikt avger följande berättelse för 2014

Verksamhetsberättelse 2014. Styrelsen. Styrelsen för PRO Medelpads distrikt avger följande berättelse för 2014 Verksamhetsberättelse 2014 Styrelsen för PRO Medelpads distrikt avger följande berättelse för 2014 Styrelsen Ordförande Eda Anderson Sköns Södra v. ordförande Sigbritt Hedlund Haverö Kassör Britta Pettersson

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2016 PRO distriktet i Västmanland

VERKSAMHETSPLAN 2016 PRO distriktet i Västmanland VERKSAMHETSPLAN 2016 PRO distriktet i Västmanland Inledning PRO är en vital organisation för alla Sveriges pensionärer. PRO driver rakryggat pensionärernas intressen och erbjuder medlemmarna en mötesplats

Läs mer

Aktuellt. PRO Vänner. PRO Skåne. Fortsättning. Detta händer i sep-okt:

Aktuellt. PRO Vänner. PRO Skåne. Fortsättning. Detta händer i sep-okt: Aktuellt Nummer 9 september 2013 PRO Skåne Ö Rönneholmsv 2 Box 170 21 200 10 Malmö 040-30 69 90 pro-skane@skane.pro.se www.pro.se/skane Exp. & telefontid: Må - to 9-12 & 13-15 Fr 9-12 Månadens citat "Din

Läs mer

Förslag till Verksamhetsplan för PRO Norra Älvsborgs distrikt 2016

Förslag till Verksamhetsplan för PRO Norra Älvsborgs distrikt 2016 1 Förslag till Verksamhetsplan för PRO Norra Älvsborgs distrikt 2016 PRO arbetar utifrån det handlingsprogram som antogs av kongressen 2015. År 2016 är det år då vi fortsätter att utveckla organisationen

Läs mer

GENOMFÖRD ABF KURSER FÖR PRO MEDLEMMAR 2016 GENOMFÖRD PRO KURSER OCH AKTIVITETER 2016

GENOMFÖRD ABF KURSER FÖR PRO MEDLEMMAR 2016 GENOMFÖRD PRO KURSER OCH AKTIVITETER 2016 GENOMFÖRD ABF KURSER FÖR PRO MEDLEMMAR 2016 ABF Inspirationsdag för dataledare Plats: Missionskyrkan Målgrupp: Alla Dataledare PRO Uppsala Län 26 januari Kursledning: Gunnel Eriksson ABF, Gunder Brandell

Läs mer

Distriktet firar 25 årsjubileum i samband med Årsmötet i Vetlanda. Medlemsantalet var 11847 från 52 föreningar.

Distriktet firar 25 årsjubileum i samband med Årsmötet i Vetlanda. Medlemsantalet var 11847 från 52 föreningar. 1990 Distriktet firar 25 årsjubileum i samband med Årsmötet i Vetlanda. Medlemsantalet var 11847 från 52 föreningar. Föreningarnas reseverksamhet var 357 resdagar. 351 studiecirklar hade genomförts. 1991

Läs mer

PRO Karlskoga Södra Verksamhetsberättelse 2012

PRO Karlskoga Södra Verksamhetsberättelse 2012 2012 PRO Karlskoga Södra Verksamhetsberättelse 2012 Styrelsen har under året bestått av: Ordförande / studieorganisatör Vice ordförande / pressombud Kassör Sekreterare Styrelseledamot / medlemsvärvare

Läs mer

Kurser o samlingar 2017

Kurser o samlingar 2017 Kurser o samlingar 2017 01. Hjördis erfarenhetsutbyte 25 januari Målgrupp: Hjördisansvariga Medverkande: Anne-Lie Fröberg PRO Riks, Eivor Johansson 02. Samorganisationer och samrådsgrupper 26 januari Diskussion

Läs mer

Datumplan för 2015. Stockholms län. Skapad:2015-01-29. Dokumentet kommer kontinuerligt att uppdateras via vår hemsida www.

Datumplan för 2015. Stockholms län. Skapad:2015-01-29. Dokumentet kommer kontinuerligt att uppdateras via vår hemsida www. Datumplan för 2015 Stockholms län Skapad:2015-01-29 Dokumentet kommer kontinuerligt att uppdateras via vår hemsida www.pro/stockholm Var observant på datum för revideringar. Innehåll Sid 2 Distriktets

Läs mer

Kallelse till distriktets årsmöte 2015-03-26

Kallelse till distriktets årsmöte 2015-03-26 Till PRO - Föreningar och Samorganisationer/Samrådsgrupper Malmö 2014-12-17 Kallelse till distriktets årsmöte 2015-03-26 Välkomna till årsmöte torsdagen den 26 mars 2015 med början kl. 09.30 på Sommarlust

Läs mer

Kurser, konferenser och aktiviteter våren 2017

Kurser, konferenser och aktiviteter våren 2017 Kurser, konferenser och aktiviteter våren 2017 Välkommen till kurser och konferenser våren 2017 Vi går nu in i ett nytt år, 2017, och det är nu tid att se över vilka utbildningar som ni behöver att erbjuda

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2010 Dövas Förening i Kristianstad med omnejd Bildad den 12 mars 1950-1 - ÅRSBERÄTTELSE Styrelsen för Dövas Förening i Kristianstad med omnejd får härmed avgiva sin berättelse över

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 20 Härmed lämnas redogörelse för föreningens verksamhet under ovanstående period. Föreningens styrelse har under verksamhetsåret 20 haft följande sammansättning: Ordförande Marinette

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse SKPF:s avdelning 29 i Degerfors år 2016 Den 14 juni på resan till Södermanland stannade vi och tittade på Stora Sundby Slott Dagordning vid årsmöte med SKPF avd. 29 Degerfors. Onsdag

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2017

VERKSAMHETSPLAN 2017 VERKSAMHETSPLAN 2017 Samorganisationens uppgifter SAMORGANISATIONER MOM 1 SAMARBETE KOMMUNVIS Enligt PRO:s stadgar ska, där det finns mer än en PRO-förening, finnas en samorganisation. Det krävas i olika

Läs mer

Styrelsen för Örebro länsförening av Riksförbundet för Mag- och Tarmsjuka får härmed avge följande berättelse för verksamhetsåret 2010.

Styrelsen för Örebro länsförening av Riksförbundet för Mag- och Tarmsjuka får härmed avge följande berättelse för verksamhetsåret 2010. Verksamhetsberättelse Styrelsen för Örebro länsförening av Riksförbundet för Mag- och Tarmsjuka får härmed avge följande berättelse för verksamhetsåret 2010. Styrelsen Ordförande Vakant Vice ordförande

Läs mer

Stadgar antagna vid PROs kongress den 15 18 juni 2012 www.pro.se Art nr PRO297. Tryckeri: TMG Sthlm, 2012

Stadgar antagna vid PROs kongress den 15 18 juni 2012 www.pro.se Art nr PRO297. Tryckeri: TMG Sthlm, 2012 Stadgar antagna vid PROs kongress den 15 18 juni 2012 Stadgar antagna vid PROs kongress 15 18 juni 2012 1 Innehåll 1 Detta är PRO...3 2 Så här ser organisationen ut...4 3 Medlemskap...4 4 Föreningarna...5

Läs mer

VERKSAMHETS- BERÄTTELSE

VERKSAMHETS- BERÄTTELSE VERKSAMHETS- BERÄTTELSE 2014 Verksamhetsberättelse för Nordmalings PRO-förening 1 januari 31 december 2014 Styrelse Ordförande Vice ordförande Studieorganisatör Sekreterare Kassör Övriga ledamöter Suppleanter:

Läs mer

Värmland-Dals distrikt 1 (5)

Värmland-Dals distrikt 1 (5) Värmland-Dals distrikt 1 (5) Minnesanteckningar från distriktets agility vårmöte, Forshaga 7/4-09. Närvarande: Distriktets agilitysektor Arvika BK Bengtsfors BK Eds BK Forshaga BK Filipstad BK Grums BK

Läs mer

DET SKA VARA ROLIGT OCH MENINGSFYLLT ATT VARA MEDLEM I SPF

DET SKA VARA ROLIGT OCH MENINGSFYLLT ATT VARA MEDLEM I SPF VERKSAMHETSPLAN 2015, SPF Distrikt Halland Detta dokument är ett av våra många verktyg för distriktets årsaktiviteter. Innehåller utbildningar, aktiviteter, sammankomster, föreläsningar, seminarier. Vår

Läs mer

Datumplan för 2015. Stockholms län. Skapad:2015-05-06. Dokumentet kommer kontinuerligt att uppdateras via vår hemsida www.

Datumplan för 2015. Stockholms län. Skapad:2015-05-06. Dokumentet kommer kontinuerligt att uppdateras via vår hemsida www. Datumplan för 2015 Stockholms län Skapad:2015-05-06 Dokumentet kommer kontinuerligt att uppdateras via vår hemsida www.pro/stockholm Var observant på datum för revideringar. Innehåll Sid 2 Distriktets

Läs mer

6 sept IT-kurs Trollhättan FH

6 sept IT-kurs Trollhättan FH OBS! KONTAKTA DIN STUDIEORGANISATÖR FÖR DELTAGANDE I KURS! STUDIEORGANISATÖREN GÖR SEDAN ANMÄLAN! 6 sept IT-kurs Trollhättan FH Målgrupp IT Informations och webbansvariga i föreningarna. Kursledare Lisbeth

Läs mer

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening Årsberättelse 2014 Dagordning 1. Mötet öppnas 2. Godkännande av dagordning 3. Val av 2 st justeringsmän tillika rösträknare 4. Val av ordförande till

Läs mer

Verksamhet. 1 Samverkansaktiviteter

Verksamhet. 1 Samverkansaktiviteter Verksamhet HSO Blekinge är en partipolitisk och religiöst obunden samverkansorganisation för länsövergripande medlemsföreningar, som i sin verksamhet organiserar personer med funktionshinder och/eller

Läs mer

PRO Karlskoga Södra Verksamhetsberättelse 2014

PRO Karlskoga Södra Verksamhetsberättelse 2014 2014 PRO Karlskoga Södra Verksamhetsberättelse 2014 Styrelsen har under året bestått av: Ordförande - studieorganisatör Vice ordförande - pressombud Kassör Sekreterare - IT / webbansvarig Styrelseledamot

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2015

Verksamhetsberättelse 2015 VÄRMLANDS UNGDOMSSEKTIONSSTYRELSE VÄRMLANDS UNGDOMSSEKTIONSSTYRELSE Styrelsen har år 2015 bestått av nio personer från olika klubbar i Värmland: Ordförande: Elin Fridlund Vice ordförande: Lisa Värnefors

Läs mer

Distriktets större aktiviteter Under 2017skall distriktet genomföra distriktsmästerskap i Bridge samt tre idrotter, Boule, Bowling och Golf

Distriktets större aktiviteter Under 2017skall distriktet genomföra distriktsmästerskap i Bridge samt tre idrotter, Boule, Bowling och Golf Verksamhetsplan 2017 PRO en stark kraft för Sveriges pensionärer I denna Verksamhetsplan drar PRO upp riktlinjerna för vad organisationen som helhet ska göra under 2017. PRO arbetar för en bättre tillvaro

Läs mer

Presentation: Margareta Jansson ersättare för Guy Lööv, deltagit i framtagandet av Äldrevårdsprogrammet

Presentation: Margareta Jansson ersättare för Guy Lööv, deltagit i framtagandet av Äldrevårdsprogrammet Råd för råden Presentation: Margareta Jansson ersättare för Guy Lööv, deltagit i framtagandet av Äldrevårdsprogrammet Sjuksköterska Barnmorska Vårdlärare Utvecklingschef Närsjukvårdschef Presentation Förväntningar

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR HRF DISTRIKTET I VÄSTERNORRLAND

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR HRF DISTRIKTET I VÄSTERNORRLAND VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR HRF DISTRIKTET I VÄSTERNORRLAND 2012 Styrelse och ombudsförteckning. Styrelsen Jan-Olav Lindberg tom 120514 Stig-Axel Nilsson, Kassör, Sekr. Siv Fotmeijer-Jovanovic, Vice Ordf.

Läs mer

PRO är en självständig, oberoende och partipolitiskt obunden organisation. PRO arbetar för

PRO är en självständig, oberoende och partipolitiskt obunden organisation. PRO arbetar för 1 Verksamhetsplan 2015 PRO är en av Sveriges största folkrörelser och har en viktig roll och uppgift att fylla som pensionärernas intresseorganisation. PRO strävar efter ett samhälle som präglas av solidaritet,

Läs mer

STOCKHOLMS LÄN. KURSER OCH TRÄFFAR vintern 2015 och våren 2016. Uppdaterad 6 november 2015. Sida 1 av 14

STOCKHOLMS LÄN. KURSER OCH TRÄFFAR vintern 2015 och våren 2016. Uppdaterad 6 november 2015. Sida 1 av 14 STOCKHOLMS LÄN KURSER OCH TRÄFFAR vintern 2015 och våren 2016 Uppdaterad 6 november 2015 Sida 1 av 14 Välkommen till kurser och träffar! Vi erbjuder dig som förtroendevald utbildningar som ska inspirera

Läs mer

PRO Samorganisation Örebro. Verksamhetsberättelse 2014

PRO Samorganisation Örebro. Verksamhetsberättelse 2014 PRO Samorganisation Örebro Verksamhetsberättelse 2014 PRO Samorganisation i Örebro kommun Verksamhetsberättelse för 2014 Styrelsens sammansättning efter årsmötet 27 mars 2014 Ordinarie Ing-Britt Claesson

Läs mer

Vid PRO Skarpnäcks årsmöte tisdagen den 10 mars 2015

Vid PRO Skarpnäcks årsmöte tisdagen den 10 mars 2015 DAGORDNING 2 (8) Vid PRO Skarpnäcks årsmöte tisdagen den 10 mars 2015 1. Årsmötets öppnande 2. Parentationer (en tyst minut) 3. Fråga om mötet har behörig kallas 4. Fastställande av dagordning 5. Val av

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013

Verksamhetsberättelse 2013 Enköping Verksamhetsberättelse 2013 PRO-dagen på Motorgården 25/5 PRO-Enköping Styrelsen för PRO Enköping får härmed lämna följande redogörelse för verksamheten under tiden 2013-01-01-2013-12-31. STYRELSEN

Läs mer

Regionfullmäktige ej samma person som ordförande i regionstyrelsen

Regionfullmäktige ej samma person som ordförande i regionstyrelsen Regionfullmäktige, ordförande... 2 Regionfullmäktige, 1:e vice ordförande... 2 Regionfullmäktige, 2:e vice ordförande... 2 Regionfullmäktige, budgetberedningsgrupp... 3 Region Värmlands valberedning jämte

Läs mer

LERUM ÅRSBERÄTTELSE ÅR 2016 LERUMS PENSIONÄRSFÖRENING

LERUM ÅRSBERÄTTELSE ÅR 2016 LERUMS PENSIONÄRSFÖRENING LERUM ÅRSBERÄTTELSE ÅR 2016 LERUMS PENSIONÄRSFÖRENING PRO Lerum Org nr 802450-9708 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Styrelsen m m 2.1 Styrelsen 2.2 Revisorer 2.3 Valberedning 2.4 Övriga funktionärer

Läs mer

Motionen har behandlats vid styrelsemöte 2014-08-08, som beslutade att bifalla motionen.

Motionen har behandlats vid styrelsemöte 2014-08-08, som beslutade att bifalla motionen. Motion nr 233 Kommunala pensionärsråd och Landstings/Region pensionärsråd PRO Ale Norra - Ale, Norra Älvsborg ID529 Pensionärsråden inom landsting och kommun har under många år knappast genomsyrats av

Läs mer

Enköping. Sida 1 av 6

Enköping. Sida 1 av 6 Enköping Sida 1 av 6 Styrelsen för PRO-Enköping lämnar här sin berättelse för verksamheten 2015-01-01 2015-12-31. Ordförande Vice ordförande Kassör Sekreterare Studieorganisatör Medlemsansvarig Reseansvarig

Läs mer

Verksamhetsplan SPF Seniorerna Bohusdistriktet

Verksamhetsplan SPF Seniorerna Bohusdistriktet Verksamhetsplan 2016-2017 SPF Seniorerna Bohusdistriktet 1 Mål och inriktning 2016-2017 Vår verksamhetsplan tar utgångspunkt i Mål och Riktlinjer för kongressperioden 2015-2017 som beslöts av SPF Seniorernas

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011 för Rädda Barnens lokalförening i Karlskoga-Degerfors

Verksamhetsberättelse 2011 för Rädda Barnens lokalförening i Karlskoga-Degerfors 1 Verksamhetsberättelse 2011 för Rädda Barnens lokalförening i Karlskoga-Degerfors VÅR VERKSAMHET Barns rätt till skydd mot våld I förebyggande syfte samverkar vi med skolor och folkhälsoförvaltningen.

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Tid och plats: 1 september 2012 i Malmö Föreningens ordförande Aviva Suskin-Holmqvist öppnade årsmötet och hälsade alla välkomna. 1 Val av mötesordförande Som ordförande

Läs mer

Mariestads. Pensionärsförening

Mariestads. Pensionärsförening Mariestads Pensionärsförening 70 År 1944-2014 HISTORIK avseende Mariestads pensionärsförening, PRO Mariestad, 70 år 17 mars 2014. Inledning I år, 2014 fyller Mariestads pensionärsförening, PRO Mariestad,

Läs mer

Täby Centrum c/o Träffpunkten Åkerbyvägen 84, TÄBY. PRO Täby Centrums VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Täby Centrum c/o Träffpunkten Åkerbyvägen 84, TÄBY. PRO Täby Centrums VERKSAMHETSBERÄTTELSE c/o Träffpunkten Åkerbyvägen 84, 183 35 TÄBY PRO Täby Centrums VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 Styrelsen har efter årsmötet och konstituerande sammanträde haft följande ledamöter Namn Befattning Mandatperiod

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2017 SPF Seniorerna Halland

VERKSAMHETSPLAN 2017 SPF Seniorerna Halland VERKSAMHETSPLAN 2017 SPF Seniorerna Halland SPF Seniorerna är ett pensionärsförbund, som är partipolitiskt obundet och hyllar demokratiska värderingar i samhället. Vår grundsyn är att alla människor i

Läs mer

Årsmöteshandlingar PRO LINDSDAL. År 2016

Årsmöteshandlingar PRO LINDSDAL. År 2016 Årsmöteshandlingar PRO LINDSDAL År 2016 PRO Lindsdal http://www.pro.se/lindsdal lindsdal@pro.se Program vid PRO Lindsdals ÅRSMÖTE Tisdagen den 16 februari 2016 i Lindsdals Folkets Hus Mötet öppnas: ÅRSMÖTESFÖRHANDLINGAR

Läs mer

Verksamhetsplan 2016

Verksamhetsplan 2016 Verksamhetsplan 2016 Kongressen som genomfördes i juni 2015 slog fast riktlinjerna för verksamheten inom PRO under perioden 2015-2018. Den intressepolitiska inriktningen är tydlig. Det finns många viktiga

Läs mer

Verksamhets- berättelse 2013

Verksamhets- berättelse 2013 Verksamhets- berättelse 2013 PRO Skogås förening PRO SKOGÅS ÅRSMÖTE 2014 Förslag till dagordning 1 Mötets öppnande 2 Frågan om årsmötet är stadgeenligt utlyst 3 Fastställande av dagordning 4 Nya medlemmar

Läs mer

Distriktets verksamhetsplan

Distriktets verksamhetsplan Distriktets verksamhetsplan 2014 2013-08-12 Distrikten MOM 1 Verksamhet Distrikten omfattar föreningar och samorganisationer inom områden som fastställs av riksorganisationens styrelse. Distrikten har

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006 Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare verksamhetsåret 2006 Styrelsen för YSS har under verksamhetsåret varit: fredag den 24 augusti 2007 Ordföranden fram till årsmötet i Skövde

Läs mer

ETT SAMARBETE MELLAN ABF, LO OCH FACKFÖRBUNDEN I VÄRMLAND

ETT SAMARBETE MELLAN ABF, LO OCH FACKFÖRBUNDEN I VÄRMLAND FACKLIGA STUDIER Våren 2012 ETT SAMARBETE MELLAN ABF, LO OCH FACKFÖRBUNDEN I VÄRMLAND Uppdaterad 2012-02-09 INNEHÅLLSFÖRTECKNING sidan Information kring fackliga studier våren 2012 3 Facklig introduktion

Läs mer

Täby Centrum c/o Träffpunkten Åkerbyvägen 84, 183 35 TÄBY. PRO Täby Centrums VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Täby Centrum c/o Träffpunkten Åkerbyvägen 84, 183 35 TÄBY. PRO Täby Centrums VERKSAMHETSBERÄTTELSE c/o Träffpunkten Åkerbyvägen 84, 183 35 TÄBY PRO Täby Centrums VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 Styrelsen har efter årsmötet och konstituerande sammanträde haft följande ledamöter Namn Befattning Mandatperiod

Läs mer

Organisation och Fördelning av arbetsuppgifter

Organisation och Fördelning av arbetsuppgifter Organisation och Fördelning av arbetsuppgifter SPF Seniorerna 159 Hässleholm Föreningens stadgar utgör grunden för framtiden och fördelning av arbetsuppgifter, SPF:s normalstadgar antogs vid årsmötet den

Läs mer

GÖTEBORGS SOCIALDEMOKRATISKA PARTIDISTRIKTS SENIORUTSKOTT

GÖTEBORGS SOCIALDEMOKRATISKA PARTIDISTRIKTS SENIORUTSKOTT GÖTEBORGS SOCIALDEMOKRATISKA PARTIDISTRIKTS SENIORUTSKOTT VERKSAMHETSRAPPORT 2016 Seniorutskottet Har under året bestått av följande personer: Christina Holmqvist ordförande Bernt Sabel vice ordförande

Läs mer

FACKLIGA STUDIER. Våren 2012 ETT SAMARBETE MELLAN ABF, LO OCH FACKFÖRBUNDEN I VÄRMLAND

FACKLIGA STUDIER. Våren 2012 ETT SAMARBETE MELLAN ABF, LO OCH FACKFÖRBUNDEN I VÄRMLAND FACKLIGA STUDIER Våren 2012 ETT SAMARBETE MELLAN ABF, LO OCH FACKFÖRBUNDEN I VÄRMLAND INNEHÅLLSFÖRTECKNING sidan Information kring fackliga studier våren 2012 3 Facklig introduktion 4 Medlemsutbildning

Läs mer

PRO Segeltorp Ditt förtroendeuppdrag i PRO

PRO Segeltorp Ditt förtroendeuppdrag i PRO PRO Segeltorp Ditt förtroendeuppdrag i PRO Utbildningsdag för styrelse och funktionärer 203-08-5 Dagens program 0:00-0:45 PRO:s grunddokument 0:50-:30 Styrelsens årsplanering, två viktiga möten :30-2:00

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2016

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2016 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2016 Styrelsen för Hjärt- och Lungsjukas förening i Östhammars kommun, org.nr 802429 3352, får härmed avge följande berättelse för verksamhetsåret 2016. Styrelsen har under året haft

Läs mer

Hur har uppgifterna förändrats?

Hur har uppgifterna förändrats? Rune Kjernald Titt i backspegeln SPF bildades med namnet Sveriges Folkpensionärers Riksförbund, SFRF, 1939 i Göteborg med omnejd och bestod till stora delar av kommunister och syndikalister. Allmän folkpension

Läs mer

Solberga Hålta Organisationsnummer Protokoll fört vid årsmöte den 27 januari 2017

Solberga Hålta Organisationsnummer Protokoll fört vid årsmöte den 27 januari 2017 Antal närvarande medlemmar: 55 1. Mötets öppnande Ordförande Gunnar Gustafsson hälsade alla välkomna och öppnade mötet. 2. Parentation Parentation genomfördes för våra avlidna medlemmar under året: Genadi

Läs mer

PRO Husie. Verksamhetsberättelse för 2013. Inledning

PRO Husie. Verksamhetsberättelse för 2013. Inledning PRO Husie Verksamhetsberättelse för 2013 Inledning Föreningens huvuduppgift är att ta tillvara på medlemmarnas intressen och skapa gemenskap i föreningen. Detta ska ske genom att föreningen har ett omfattande

Läs mer

VERKSAMHETS- BERÄTTELSE 2012

VERKSAMHETS- BERÄTTELSE 2012 1 VERKSAMHETS- BERÄTTELSE 2012 2 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR HJÄRNSKADEFÖRBUNDET HJÄRNKRAFT ÖREBRO LÄN 2012 Länsföreningen avger härmed följande berättelse för verksamhetsåret 2012 Styrelsen Styrelsen har

Läs mer

Rospiggen R O S P I G G S N Y T T. Alunda ~ Gimo ~ Valö ~ Harg ~ Östhammar. September - 2015

Rospiggen R O S P I G G S N Y T T. Alunda ~ Gimo ~ Valö ~ Harg ~ Östhammar. September - 2015 ~ Gimo ~ Valö ~ Harg ~ Föreningens årsmöte 12 februari är historiskt då vi beslutade om nytt namn och nya stadgar. Nya stadgarna kan du läsa på vår hemsida. I detta nummer kan du också läsa resultatet

Läs mer

STOCKHOLMS LÄN KURSPROGRAM 2013-2014

STOCKHOLMS LÄN KURSPROGRAM 2013-2014 2012 STOCKHOLMS LÄN KURSPROGRAM 2013-2014 Välkomna till 2013-2014 års kursverksamhet Vi erbjuder dig som förtroendevald utbildning som ska inspirera dig till att vara aktiv i PRO: - Nya kunskaper - Erfarenhetsutbyte

Läs mer

Över 300 motioner inskickade till kongressen

Över 300 motioner inskickade till kongressen PRO informerar, januari 2018. Över 300 motioner inskickade till kongressen Välkommen till ett nytt och innehållsrikt år i PRO som både innehåller kongress och valrörelse! Kongressen hålls den 15-17 juni

Läs mer

Verksamhetsberättelse. Västra Regionen 2011

Verksamhetsberättelse. Västra Regionen 2011 Verksamhetsberättelse Västra Regionen 2011 Västra Regionen omfattar Hallands län, Jönköpings kommun samt hela Västra Götaland utom Göteborg och Mölndal Verksamhetsberättelse för 2011 Styrelsen för Västra

Läs mer

Samorganisationen i Gävle

Samorganisationen i Gävle Samorganisationen i Gävle Verksamhetsplan och budget för år 2015 Sida 1 av 5 PRO Samorganisation i Gävle kommun Uppgifter enligt stadgarna I kommuner där det finns mer än en PRO-förening krävs i olika

Läs mer

Ordflorande V ordforande. Sekreterare Kassör Ledamöter. Friskvård AivY Häll Boule Hörsel KPR. Program Arne Hag Resor Studier Syn.

Ordflorande V ordforande. Sekreterare Kassör Ledamöter. Friskvård AivY Häll Boule Hörsel KPR. Program Arne Hag Resor Studier Syn. SPF HUSBY VERKSAMHET SBERÄTTEL SE 20 1 4 Styrelsens sammansättning ör år 2014 Ordflorande V ordforande Sekreterare Kassör Ledamöter Arne Hag Inger Hag Sonja Joas Birgifra Hammarström Verksamhetsansvariga

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Brottsofferjouren Umeå 2015.

Verksamhetsberättelse för Brottsofferjouren Umeå 2015. Verksamhetsberättelse för Brottsofferjouren Umeå 2015. Inledning Föreningens ändamål är fram för allt att genom stödpersoner, brottsofferstödjare och vittnesstödjare, lämna stöd och hjälp till brottsoffer,

Läs mer

3 Val av justeringsman Börje Lindblom avd. 72 valdes att justera dagens protokoll.

3 Val av justeringsman Börje Lindblom avd. 72 valdes att justera dagens protokoll. SPRF Hallands distrikt Sammanträdesprotokoll Plats: Pålsbo, Halmstad Tid: 2014-03-04 Närvarande: Kent Nordenberg ordf., Rolf Johansson vice ordf., Janne Setterbom studieorganisatör, Birgitta Charpentier

Läs mer

Av 500 genomförda medborgardialoger var 126 svar från den specifikt utvalda målgruppen, dvs. unga värmlänningar i åldersgruppen 18-29 år.

Av 500 genomförda medborgardialoger var 126 svar från den specifikt utvalda målgruppen, dvs. unga värmlänningar i åldersgruppen 18-29 år. Medborgardialog 2013 Putte i Parken Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Bakgrund... 3 2.1 Principer för medborgardialog... 4 2.2 Medborgardialogens aktiviteter under 2013... 4 3. Genomförande... 5 3.1 Medborgardialog

Läs mer

Förslag till dagordning vid SKPF avd 53, årsmöte Alingsås 17/2-2015

Förslag till dagordning vid SKPF avd 53, årsmöte Alingsås 17/2-2015 2014 FÖR 1 Förslag till dagordning vid SKPF avd 53, årsmöte Alingsås 17/2-2015 Årsmötet öppnas Parentation Val av ordförande för mötet Val av sekreterare för mötet Val av 2 justerare tillika rösträknare

Läs mer

PROTOKOLL 11 DATUM 2015-11-11 PLATS PRO Samorganisationens lokal kl 10.00

PROTOKOLL 11 DATUM 2015-11-11 PLATS PRO Samorganisationens lokal kl 10.00 Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för PRO Samorganisation i Västerås. PROTOKOLL 11 DATUM 2015-11-11 PLATS PRO Samorganisationens lokal kl 10.00 Närvarande: Ulf Sandberg nordiskkran@hotmail.se

Läs mer

Kurser, konferenser och aktiviteter hösten 2016

Kurser, konferenser och aktiviteter hösten 2016 Kurser, konferenser och aktiviteter hösten 2016 Välkommen till kurser och konferenser hösten 2016 Nu när alla årsmöten i föreningar och samorganisationer genomförda är det tid att se över vilka utbildningar

Läs mer

Folkdansringen i Örebro län

Folkdansringen i Örebro län Folkdansringen i Örebro län Protokoll från Distrikts Årsmötet den 5 mars 2011 i Åmmebergs Folkets Hus, Arrangör Norra Vätterbygdens folkdansgille. 1 Mötets öppnande Ordförande Rolf Östman hälsar välkommen

Läs mer

JUBILEUMS SKRIFT 60- ÅR

JUBILEUMS SKRIFT 60- ÅR HALLAND JUBILEUMS SKRIFT 60- ÅR PRO ombuden samlas för demonstration utanför Falkenbergs Folkets Hus 2010 Jubileumsskrift I vår minnesskrift har vi valt att beskriva vad som hänt i Hallands Distriktet

Läs mer

PRO en stark, välkomnande och kompetent organisation

PRO en stark, välkomnande och kompetent organisation 1 Del 2, PRO:s organisation PRO en stark, välkomnande och kompetent organisation Sveriges pensionärer behöver en stark organisation PRO är en stor och aktiv organisation och den främsta företrädaren för

Läs mer

Sävsjö PRO-förening Verksamhetsberättelse för år 2014

Sävsjö PRO-förening Verksamhetsberättelse för år 2014 Sävsjö PRO-förening Verksamhetsberättelse för år 2014 Bilagor: 1. Resultaträkning 2. Balansräkning 3. Revisionsberättelse Verksamhetsberättelse för Sävsjö PRO-förening 2014 Styrelsen har under året haft

Läs mer

Ordföranden har ordet

Ordföranden har ordet Verksamhetsberättelse 2014 Ordföranden har ordet Under år 2014 anordnade Vaksala hembygdsförening flera aktiviteter för medlemmarna i föreningen. Jag vill tacka alla Er som deltagit i arrangemangen och

Läs mer

STYRELSESAMMANTRÄDE. Plats: Närvarande: Ledamöter. 38 Sammanträdet öppnas. 39 Godkännande av dagordning. 40 Justerare

STYRELSESAMMANTRÄDE. Plats: Närvarande: Ledamöter. 38 Sammanträdet öppnas. 39 Godkännande av dagordning. 40 Justerare Protokoll 3 Sammanträdesdag 2016-03-04 Blad 1-5 38-49 STYRELSESAMMANTRÄDE Plats: Senioren, Hässleholm Närvarande: Ordförande Ledamöter Ej närvarande Lena Grevesmϋhl Råvik Margareta Svensson Lena Kvist

Läs mer

Verksamheten 2014. Björkhagen - Hammarbyhöjden

Verksamheten 2014. Björkhagen - Hammarbyhöjden Verksamheten 2014 Björkhagen - Hammarbyhöjden Förslag till dagordning Vid PRO Björkhagen-Hammarbyhöjdens årsmöte 2015 Tisdagen den 10 mars klockan 13.00 i föreningslokalen på Halmstadsvägen 43 1. Mötet

Läs mer

Fålhagen. Årsmötesprotokoll 1(5)

Fålhagen. Årsmötesprotokoll 1(5) Årsmötesprotokoll 1(5) 2017-03-16 Årsmötet ägde rum i lokalen Storgatan 11. Närvarande 50 medlemmar och två gäster. 1 Årsmötet inleddes med parentation för att hedra minnet av under året avlidna medlemmar

Läs mer

9. Kassörens rapport Ekonomisk Redovisning, Resultat- och Balansräkning. 12. Fastställande av kostnadsersättning till styrelse och revisorer.

9. Kassörens rapport Ekonomisk Redovisning, Resultat- och Balansräkning. 12. Fastställande av kostnadsersättning till styrelse och revisorer. Dagordning Årsmöte 2014 1. Årsmötets öppnande. 2. Parentation. 3. Val av ordförande för mötet. 4. Val av sekreterare för mötet. 5. Val av två protokolljusterare.. 6. Fråga om årsmötet kungjorts i laga

Läs mer

PROTOKOLL 10 DATUM PLATS PRO Samorganisationens lokal kl Bertil Andersson (valberedningen)

PROTOKOLL 10 DATUM PLATS PRO Samorganisationens lokal kl Bertil Andersson (valberedningen) Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för PRO Samorganisation i Västerås. PROTOKOLL 10 DATUM 2015-10-14 PLATS PRO Samorganisationens lokal kl 10.00 Närvarande: Ulf Sandberg nordiskkran@hotmail.se

Läs mer