Torshälla Fastigheter Årsredovisning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Torshälla Fastigheter Årsredovisning"

Transkript

1 Torshälla Fastigheter Årsredovisning 2012

2 INNEHÅLL Förord... 3 Organisation... 4 Åtaganden... 5 Bostäder och näringslivslokaler... 6 Kommunala lokaler och ortsutveckling... 8 Personal Förvaltningsberättelse Ekonomisk redovisning...16 Underskrifter...28 Revisionsberättelse...29 Fem år i sammandrag...30 Nyckeltal Bostadshyror Omflyttningsfrekvens Fastighetsregister...34 Styrelse och ledningsgrupp...38 Årsredovisning 2012 Layout och produktion: Intro. Text: Sentera Foto: MickeS Photo, Edis Potori. Tryck: Östertälje Tryckeri 2

3 FÖRORD Dialog och samverkan har skapat ett gemensamt engagemang 2012 har präglats av samverkan, engagemang och utveckling i och för Torshälla. Torshälla Fastigheter har varit måna om att utveckla ett intresse för delaktighet och medbestämmande i utvecklingen av våra bostäder. Samverkansdialogen som arbetssättet kallas har genomförts på Krusgårds- och Edvardslundsområdet. Vi har i två omgångar, vår och höst, frågat våra hyresgäster vad de tycker och vill, samtidigt som vi berättat om våra idéer och planer. Givetvis har vi inte kunnat uppfylla allt som till exempel några barns önskemål om att ha en tiger på området! I andra fall har det varit lättare som att bygga fyra cykel förråd med låsbara skjutdörrar och sedumtak. Något som ökat tryggheten och samtidigt varit ett bidrag till en bättre miljö, eftersom sedumtaken fångar upp lika mycket koldioxid som 7-8 träd. Företaget har också varit aktivt i utvecklingen av Torshälla. I samarbete med kommun, affärer, företag, föreningar och andra fastighetsägare har vi genomfört en hel del aktiviteter i syfte att bygga en attraktivare, tryggare och mer levande stad. Torshälla Konstrunda, matmarknaden Smakfullt, trygghetsvandringar, nolltolerans mot klotter och skadegörelse och gemensamma centrumarrangemang är goda exempel under året. En viktig grund för ortsutvecklingen som slutfördes 2012 var framtagandet av en gemensam målbild för Framtidens Torshälla. Ett måldokument som kommer att påverka vårt bolags inriktning och utveckling, och där arbetet med nya bostäder på Holmen ingår som en viktig pusselbit. Speciellt glädjande under året var att efter många års utmaningar så togs det första spadtaget för byggandet av nya bostäder på Holmen. Ett utvecklingsprojekt som möttes av ett stort intresse och en växande intressekö av människor som vill bo i området. Miljöfokus är en viktig del och vårt arbete med energieffektivisering har pågått som vanligt, och vi fortsätter vår resa med att minska vår energianvändning med 20% fram till år Vi har också förstärkt vår organisation under året genom att öka vår förvaltarenhet från två till tre personer. Detta för att dels kunna motsvara förväntningarna från våra ägare och intressenter om vårt bolag som en aktiv förvaltare och utvecklare av ett attraktivt och hållbart Torshälla, och dels för att ge unga ambitiösa medarbetare möjligheten att utvecklas i sitt arbetsliv och anta nya utmaningar. Utmaningar som alla vi inom Torshälla Fastigheter känner starkt för och som kommer att inspirera oss till ett fortsatt bra arbete de kommande åren. Ingrid Sermeno Escobar, ordförande, Torshälla Fastigheter Peter Landin, vd, Torshälla Fastigheter 3

4 OM OSS Torshälla Fastigheter Ett företag med fokus på Torshälla Torshälla Fastigheters affärsidé är att erbjuda bostäder och lokaler i ett attraktivt och varierat fastighetsbestånd med pris värda och konkurrenskraftiga hyror. Företaget medverkar i Torshällas utveckling och skapar samhällsnytta i förening med affärs mässighet. Torshälla Fastigheters styrkor är professionell service, aktivt miljöarbete, trygghet och medbestämmande för kunden. Torshälla Fastigheter är ett dotterbolag till Eskilstuna Kommunfastigheter AB som ägs till hundra procent av Eskilstuna kommun. Företaget arbetar för att skapa goda livsvillkor, en god miljö och en hållbar tillväxt. Torshälla Fastigheter ska vara en attraktiv arbetsgivare och ha en ekonomi i balans. Företagets mål och åtaganden mäts kontinuerligt och årets måluppfyllelse redovisas på sidan 5. w Organisation Torshälla Fastigheter w Helägt kommunalt bolag som ingår i Eskilstuna Kommunföretag AB w Omsätter ca 113 miljoner och har 42 anställda w Äger och förvaltar hyreslägenheter samt ett antal näringslivslokaler w Förvaltar ca kvadrat- meter kommunala lokaler w Huvudkontor på Brogatan 13 i Torshälla med hyresenhet, administration och ledning 4

5 ÅTAGANDEN 2012 w Åtaganden 2012 Strategiskt mål Attraktiv stad Åtagande: Social trygghet skapas genom att öka samverkan, medinflytande, ansvar och delaktighet med hyresgästerna under Service index skall öka med 1%-enhet på Krusgårdens områden från 81,3% till 82,3%. Mål uppfyllelse: Ej uppnått, minskade till 79,3%. Åtagande: Bolaget ska arbeta för ökad trygghet i sina bostads områden i samverkan med kommunens förvaltningar och föreningar. Trygghets index skall öka med 1%-enhet på Krusgårdens områden från 74,3% till 75,3% Måluppfyllelse: Ej uppnått, ökade till 74,8%. Åtagande: Bolaget skall skapa ökad tillgänglighet och möjliggöra kvarboende i bostadsområdena. Öka antalet lägenheter som är väl tillgängliga utifrån. Måluppfyllelse: Ej uppnått, ingen ökning av antalet tillgängliga lägenheter. Strategiskt mål Attraktiv arbetsgivare Åtagande: Ledarskapsindex skall förbättras till 4,1 i medarbetar undersökning 2012 Måluppfyllelse: Nytt mätsystem, ej jämförbart med föregående undersökning. Dock är värdet betydligt högre än hos jämförbara företag. Åtagande: Medarbetarindex skall vidmakthållas alternativt ökas jämfört med Måluppfyllelse: Nytt mätsystem, ej jämförbart med föregående undersökning. Åtagande: Bolagets korta sjukfrånvaro skall minska till 2,3% vid 2012 års slut. Måluppfyllelse: Uppfyllt, 2,3%. Åtagande: Bolagets totala sjukfrånvaro skall minska till 4,5% vid 2012 års slut. Måluppfyllelse: Uppfyllt, 4,5%. Strategiskt mål Ekologisk uthållighet Åtagande: År 2012 skall 70% av våra personbilar och lätta lastbilar vara miljöbilar enligt Trafik säkerhetsverkets definition. Måluppfyllelse: Uppnått, 100% är miljöbilar. Åtagande: I enlighet med Skåneinitiativet minska energiförbrukningen med 20% mellan , varav en minskning med 4% under Måluppfyllelse: Ej uppnått men ligger i fas med hänsyn till mål Åtagande: I de kommunala verksamheterna ska det totala energibehovet för värme och el reduceras med 3% Måluppfyllelse: Ej uppnått, en mindre ökning har noterats. Åtagande: All användning av fossil olja och direkt verkande el för uppvärmning i egna fastigheter skall tas bort 2012, samt all direktverkande el för uppvärmning i kommunägda fastigheter. Måluppfyllelse: Krögaren 10 återstår (10 lägenheter) förvärvades dec Strategiskt mål Kvalitet Åtagande: Genom att skapa effektiva arbetsmetoder och bra service samt utveckla verksamhetssystemet ska antalet anställda minska eller förbli oförändrat. Samtidigt ska resultat från NKI och HKI vara bättre än föregående år. Måluppfyllelse: Delvis uppfyllt. Minskad personal pga naturliga avgångar, minskad NKI Service index från 81,6% till 80,3%. (HKI, medarbetarundersökning, ej jämförbar pga ny leverantör) Strategiskt mål Stabil ekonomi Åtagande: Soliditeten får ej understiga 13% för bolaget under år Måluppfyllelse: Uppfyllt, soliditeten ökade från 14,8% till 15,5%. Åtagande: Direktavkastning skall uppgå till minst 6,2% under Måluppfyllelse: Uppfyllt, uppgår till 7,7%. 5

6 B O S TÄ D E R O C H N Ä R I N G S L I V S LO K A L E R Välkomnar allt fler hyresgäster och företag Torshälla Fastigheter förvaltade när året började hyreslägenheter. Under 2012 såldes fastigheten Snickaren 9 och antalet lägenheter var vid årets slut. Uthyrnings läget var bra med en stark efterfrågan på bostäder och lokaler. På bostadssidan handlade det till stor del om generationsflyttningar, äldre par sålde sina hus och efterfrågade lägenheter, gärna med hiss, medan unga familjer valde att flytta tillbaka till Torshälla. Under året märktes också ett ökat intresse att driva verksamhet i Torshälla och som följd därav en ökad efterfrågan på lokaler för olika typer av verksamhet. Samverkansdialog för medbestämmande och engagemang Krusgården och Edvardslund var två områden som under vår och höst fick berätta vad de som hyresgäster ville göra med områdena och samtidigt lyssna på fastighetsbolagets planer. I en dialog byttes idéer och tankar, vad som ej gick att genomföra förklarades, och vad som enkelt kunde åtgärdas gjordes bums. Samverkansdialogen ledde bland annat till låsbara cykelförråd, portabla odlingslådor och framför allt ett ökat engagemang för sitt område. Lägenhetsbränder och förebyggande åtgärder Under året drabbades företaget och dess hyresgäster av två bränder. Det hände samma vecka, i två olika bostadsområden, med två totalt förstörda lägenheter, men lyckligtvis utan några dödsfall. Orsaken gick ej att fastställa och Torshälla Fastigheter tillsammans med försäkringsbolag gjorde en stor insats för att minimera skadorna och olägenheterna för alla som drabbades. Följden av bränderna blev informationsinsatsen Första advent testa din brandvarnare. En dag på torget där företaget samverkade med Räddningstjänsten, Torshälla stads förvaltning, Hyresgästföreningen och försäkringsbolag för att informera om vikten att ha brandvarnare och hemförsäkring. Det senare kan tyckas självklart för många, men bränderna visade att inte alla hade hemförsäkring utav de drabbade. Äldreboende på Snäckberget Torshälla Fastigheter fick under året möjlighet att, i samarbete med Torshälla stad, erbjuda hyresgäster ett 15-tal lägenheter för äldreboende på Snäckberget. Tidigare har dessa lägenheter enbart erbjudits via biståndshandläggares beslut. En möjlighet för företaget att tillgodose behovet av lägenheter med hög tillgänglighet. Holmen en stor investering på 85 miljoner Holmen-projektet på totalt 85 miljoner blir ett av Torshälla Fastigheters största projekt på många år. I slutet av 2012 inleddes rivningen av de gamla husen och första spadtaget togs på ett helt nytt bostadsområde med två punkthus och ett lamellhus på totalt 57 lägenheter som ska stå klart Ett projekt som möttes av stort intresse, både av potentiella hyresgäster, kringboende samt övriga intresserade av ortens utveckling. w NCC s koncept vann upphandlingen av Holmen-projektet. Ett koncept som visade sig vara rätt eftersom det också var ett av tre vinnande förslag när SABO valde ut koncept som förenade flexibla bostadslösningar med ett effektivt byggande. Andra genomtänkta och hållbara inslag i projektet är till exempel åvatten för vattning, fördosering av tvättmedel i tvättstugan och individuell mätning av varmvatten. 6

7 Postsorteringslokal blev restaurang På Brogatan låg en gammal lokal. En gammal postsorteringslokal. Helt tom, utan vattenanslutningar, inget avlopp, ingen ventilation. Torshälla Fastigheter fick kontakt med en duktig entreprenör och efter fem månaders renovering kunde ingen känna igen sig. Av den gamla postsorteringslokalen har det blivit en trevlig och modern restaurang. Ett nytt trevligt inslag i Torshälla Keungs Chinese & Thai Food. En lokal med ett helt nytt kök, vatten, avlopp med fettavskiljare, gasolanläggning och ventilation. En investering som Torshälla Fastigheter tog, en investering som gjort Torshälla ännu trevligare och skapat mer liv i staden. Vi tycker om Torshälla, det är en liten gemytlig stad. Så när jag och min man Sten fick den här chansen att satsa på något större kändes det helt rätt. Ombyggnationen och samarbetet med Torshälla Fastigheter har gått smidigt och vi har fått en bra start på vår nya restaurang, säger ägaren Candy på Keungs Chinese & Thai Food. 7

8 K O M M U N A L A LO K A L E R O C H O R T S T V E C K L I N G Torshälla blir tryggare och trevligare Företaget förvaltade 2012 totalt cirka kvadratmeter kommunala lokaler, omfattande bl a idrottsanläggningar, restaurang, museum, kulturbyggnader, skolor och förskolor. Under året tillkom den sjunde förskolan, det var Västergöken, en förskola för barn placerad i Gökstensskolan. Det var en befintlig lokal som byggdes om och anpassades till det nya användningsområdet. Samtidigt fortsatte arbetet med att energieffektivisera lokalerna. Torshälla Fastigheter var även aktivt medverkande till att utveckla orten Torshälla inom olika områden, från aktiviteter som skapar ökad trygghet till samverkansprojekt för att utveckla handel och företagande. Mer effektiva och hållbara lokaler Även om årets mål på 3% mindre energianvändning ej upp nåddes gjordes insatser för att energieffektivisera lokalerna. Förbättringar som genomfördes handlade exempelvis om genomgång och effektivisering av Gökstensskolans belysning och energianvändning bland annat med installation av nya cirkulationspumpar. Torshälla Marknad i september var som vanligt ett välbesökt evenemang 8

9 Det finns en speciell Torshälla-anda Den som säger det är John Källström, som började i maj 2012 som ny fastighetsförvaltare av kommunala lokaler. John har jobbat åtta år inom Torshälla Fastigheter med allt från uthyrning, besiktning till miljöfrågor, och har trivts bra och uppskattat den familjära känslan som han upplevt under alla år. Därför har det känts naturligt och tryggt för honom att ta nästa steg i sin utveckling och ta ansvar för den tekniska förvaltningen av kommunala lokaler tillsammans med ett 20-tal medarbetare. John gillar utmaningen att leda människor och skapa en arbetsmiljö med nöjda och glada medarbetare. Hans inställning är att hellre vattna på det som är bra än att träna på det som är dåligt. 9

10 10 Två av ett 40-tal ungdomar som varje sommar ferieanställning hos Torshälla Fastigheter.

11 K O M M U N A L A LO K A L E R O C H O R T S T V E C K L I N G Tryggare Torshälla Olika insatser genomfördes under året för ett tryggare liv i Torshälla. Trygghetsvandringar tillsammans med stadsförvaltning, polis, näringsliv och föreningar var ett sådant. Nolltolerans mot klotter och 24-timmars-regeln var ett annat. Det innebär att allt klotter ska vara borta inom 24 timmar från att det uppkom. Ett idogt arbete som också är kostsamt. Kostnaderna för enbart yttre skadegörelse på de kommunala lokalerna, inklusive Torshälla Fastigheters egna förskolor, var över för Marknadsråd för en attraktivare stad Torshälla Fastigheter var aktivt i många aspekter under 2012 som en aktiv partner för att utveckla attraktiviteten för Torshälla. Under 2012 bildades ett Marknadsråd med aktiva medlemmar med syfte att genomföra gemensamma aktiviteter och samordnad marknadsföring för att lyfta fram handeln i Torshälla. Andra aktiviteter är Konstrundan och matupplevelsen Smakfullt, men den största bedriften för ett fastighets bolag är att fortsätta bygga och renovera fastigheter som skapar en harmonisk, trivsam och hållbar stadsmiljö. Stad i ljus w Kostnader för skadegörelse och klotter (anges i tkr)

12 PESONAL Investeringar i utveckling av ledarskapet Under 2012 genomförde Torshälla Fastigheter en satsning på ledarskapet samtidigt som företaget gjorde en liten omorganisation för att förstärka förvaltningen av fastigheter. Stora projekt ställer nya krav Holmen och ett ökat engagemang i utvecklingen av Torshälla ställer nya krav på företaget. Därför har organisationen genomgått en del förändringar under året. Där den största är förvaltningsfunktionen, med två nya förvaltare som tar ansvar för det tekniska och en erfaren förvaltare som svarar för helhetssyn och kan ha ett större fokus på Holmen-projektet. Ledarskap i modets tecken 2011 startades ett ledarskapsprogram som slutfördes under året. Målet var att utveckla ledarskap, samarbete och kommunikation, inom företaget, men också gentemot kunder, hyresgäster och leverantörer. Lyssna aktivt, vara nyfiken och fråga, prata klarspråk och fokusera på det som är bra har varit fokus i programmet. Utvecklingsprogrammet kommer att fortsätta under 2013 med inriktningen Modigt medarbetarskap. w Antal tillsvidareanställda Tjänstemän 9 Fastighetsarbetare 14 Lokalvårdare 17 Målare 2 Totalt 42 Ekonomichef Malin Thomsen Leijon är en av de som har genomgått ledarskapsprogrammet w Genomsnittsålder 47 w Antal tillsvidareanställda kvinnor 23 w Antal tillsvidareanställda män 19 w Sysselsättningsgrad kvinnor 88% w Sysselsättningsgrad män 100% w Personalrörlighet 12% w Sjukfrånvaro (%) Total sjukfrånvaro 4 3,7 5,7 8,2 4,5 Korttidsjukfrånvaro ingen uppg. ingen uppg. 2,35 2,71 2,3 Frisknärvaro* *Inga sjukskrivningsdagar under året 12

13 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll förvaltningsberättelse resultaträkningar balansräkning kassaflödesanalys noter och kommentarer till resultatoch balansräkningen Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i tusental kronor. Uppgifter inom parentes avser föregående år. Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Torshälla Fastighets Aktiebolag, organisationsnummer , får härmed avge följande årsredovisning för räkenskapsåret Styrelse, verkställande direktör och revisorer: Ordinarie ledamöter Ingrid Sermeno Escobar, ordförande (mp) Carin Kuutmann, vice ordförande (v) Aino Blomgren (s) Kjell Strandtoft (m) Owe Kling (fp) Suppleanter Marko Pöllänen (s) Lena Ilhag (mp) Jan Ahonen (m) Mokhtar Chergui (v) Mikael Malm (m) Verkställande direktör Peter Landin Styrelsen har under året hållit 9 protokollförda ordinarie sammanträden. Ordinarie bolagsstämma hölls den 11 maj Revisorer KPMG AB Lekmannarevisor Urban Pantzar (m), ordinarie Aktieägare Eskilstuna Kommunfastigheter AB, aktier och röster Torshälla Fastighets AB ingår, som ett helägt dotterbolag till Eskilstuna Kommunfastigheter AB i koncernen Eskilstuna Kommunföretag AB, som ägs av Eskilstuna kommun. Organisationsanslutning Företaget är medlem i: SABO Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag KFS Kommunala Företagens Samorganisation HBV Husbyggnadsvaror HBV Förening Ägardirektiv Ägardirektiv 2012 från Eskilstuna Kommunstyrelse: Direktiv direkt till Torshälla Fastigheter Bolaget skall: verka för Torshällas ortsutveckling i samarbete med Torshälla stads nämnd, lokala föreningar och företag. genom upprustning, om-, ny- eller tillbyggnad, komplettera och bredda bostadsbeståndet i Torshälla i syfte att försköna staden samt tillhandahålla lokaler för närings- och affärsverksamheter och tillsammans med andra aktörer bidra till en levande och välskott småstad där människor vill bo och verka. spela en aktiv roll i skapandet av ett nytt kvarter med blandade upplåtelseformer, samt under 2012 bygga bostäder i Holmenområdet. Uppfyllelse: Bolaget medverkar i en styrgrupp för ortsutvecklingen där även Torshälla Stad och lokala närings idkare medverkar. Bolaget driver även ett nätverk med andra fastighetsägare samt ett marknadsråd med näringsidkare i Torshälla. Nödvändiga punktsatsningar har gjorts på centralt belägna fastigheter för att öka attraktiviteten på både fastigheterna och orten. Under året har bolaget iordningställt och hyrt ut tre lokaler centralt för affärsverksamhet. Under slutet av 2012 har bolaget påbörjat byggnation av 57 nya hyreslägenheter. Plan finns för att andra upplåtelseformer kan inkluderas på området. Direktiv i samverkan med moderbolaget Eskilstuna Kommunfastigheter Sociala åtaganden Bolaget skall: erbjuda attraktiva och prisvärda bostäder, utformade efter invånarnas behov och ge möjlighet till samverkan och medinflytande. - genom differentierad prissättning bidra till att den socioekonomiska integreringen ökar. bidra till att hyresgästernas ansvar och delaktighet ökar gällande skötsel både inom- och utomhus. skapa ytor för stadsdelsnära odling bostadsområden. tillsammans med förvaltningar och nämnder säkerställa en god service i stadsdelen samt arbeta för ökad trygghet. medverka i kommunens mångfaldsoch integrationsarbete samt arbeta med Torshälla Stad för att skapa boendeformer för människor med behov av särskilt boendestöd och skapa ökad tillgänglighet och möjliggöra kvarboende i bostadsområdena. tillse att trygga och väderskyddade cykelparkeringsplatser finns nära entréer. Uppfyllelse: Bolaget arbetar aktivt mot kommunens strategiska mål. Ett gott samarbete finns alltjämt med lokala hyresgästföreningar för att skapa medinflytande för hyresgästerna. Under året har bolaget fördjupat samverkan och provat nya former för möten och förstärkt dialogen på ett par större bostadsområden ett projekt kallat Samverkansdialogen. Försök med differentierade hyror har inte påbörjats än. Försök med odlingslotter pågår på Krusgårds området och dialog förs med hyresgäster om det samma på fler områden. I och med nybyggnationen på kv Holmen kommer tillgängligheten, ex via hiss, ökas inom beståndet. Trygghetsvandringar i samverkan med hyresgästerna samt samverkan med Torshälla Stad i projektet Trygga Torshälla pågår alltjämt. Samarbete sker med kommunen gällande människor med särskilt behov av boendestöd. Flera väderskyddade cykelförråd har införskaffats under året. 13

14 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Energiåtaganden Bolaget skall: minimera miljöpåverkan och ha energieffektiva lösningar vid all om-, ny- och tillbyggnation. arbeta aktivt med energieffektivisering samt miljöåtgärder som exempelvis sol celler och solfångare. ligga i framkant när det gäller energieffektiviseringar samt arbeta i samverkan med kommunen. Vid nybyggnation ska energiförbrukningen vara högst 50% av vad som anges i BBR. förse minst tre skolor eller förskolor med aktiva tak. ta fram en plan för individuell mätning och debitering av vatten för hela fastighetsbeståndet. överväga att investera i vindkraft i syfte att sänka elkostnader och bidra till en hållbar energiproduktion. Uppfyllelse: Vid all om- ny eller tillbyggnation finns frågan alltid med på högt upp på dagordningen för att minimera miljöpåverkan. I projektet kv Holmen strävar bolaget efter att minimera miljöpåverkan genom att använda energieffektiva lösningar, såsom solceller samt mätning och debitering av varmvattenförbrukning. Samtliga artiklar i byggnationen finns registrerade och godkända i Sunda Hus, vilket minimerar miljöpåverkan. Bolaget är nära målet med 50% av BBR i projektet kv Holmen. Försök har gjorts med aktiva tak på två bostadsområden, dock inga förskolor/skolor. Plan för mätning och debitering av vattenförbrukning för samtliga fastigheter finns klar. En utredning tillsammans med Kommunfastigheter är framtagen gällande ev investering i vindkraft. Tors hälla Fastigheter har som mål att sänka energianvändningen med 20% från 2007 till 2016 och hittills har den minskat med över 10%. Åtaganden för kommunens verksamhetslokaler Bolaget skall i samarbete med Torshälla Stad göra en plan för att skapa terapiträdgårdar vid alla äldreboenden. Uppfyllelse: En färdig plan finns ej framtagen, har skjutits på framtiden. Investeringar Investeringar i byggnader uppgår under året till tkr ( tkr). Investeringar i inventarier uppgår under året för koncernen till 595 tkr (65 tkr). Totala investeringar under året uppgår därmed till tkr ( tkr). Avslutade investeringar: - Matrosen 21, ny värme & ventilation - Krögaren 10, glashyttan - Löparen 1, personalrum - Aspen 10, asfaltering gård - Postiljonen 4, trapphus - Matrosen 21, cykelförvaring - Löparen 1, inglasning balkong - Skidåkaren 2, tandvården etapp1 - Löparen 1, 3 st cykelförråd med sedumtak - Matrosen 21, cykelförråd med sedumtak - Aspen 6, stadsnät - Krögaren 10, stadsnät - Postiljonen 4, stadsnät - Snickaren 18, ombyggnad restaurang Pågående investeringar: - Torshälla 4:44, nybyggnation - Torshälla 4:44, mark för bostadrätter - Skidåkaren 2, tandvården etapp 2 - Vårdaren 11, burspråk - Snickaren 18, fönsterrenovering Marknad Som tidigare år är efterfrågan på att bo och verka i Torshälla fortsatt stor och vakansgraden är mycket låg. Hos Torshälla Fastigheter kan märkas att intresse anmälningarna är fler på varje ledig lägenhet som utannoneras. Det är också kö till ett flertal bostadsområden. Det har under året noterats en ökad efterfrågan på lägenheter lämpliga för bl a studentboende då vi har Mälardalens Högskola inom kommunen. Fortfarande är även efterfrågan mycket stor på lägenheter med god tillgänglighet såsom hiss. Efterfrågan är också stor till lägenheterna på kv Holmen, där hiss uppförs, med ca 140 intressenter. Framtiden Under 2010 arbetade Torshälla Fastigheter intensivt med att ta fram en affärsplan, som styrelsen fattade beslut om upp datering under hösten Den tar sikte på år 2020 och den gemensamma visionen i Eskilstuna kommun. Målen, på ett 5-års perspektiv, är bl a att utöka de kommersiella lokalerna med 50% utifrån 2009 års nivå samt öka antalet bostäder i beståndet till Det strategiska målet är att få till en levande stadskärna i Torshälla med butiker och övriga verksamheter för att nå ett marknadsvärde på fastigheterna som kan mätas med centrala Eskilstuna. I affärsplanen finns även en utförd inventering av samtliga ägda fastigheter utifrån tekniska brister, skärpta samhällskrav, sociala faktorer, marknadsanpassning och reparationsnivåer. Planen för dessa fastigheter sträcker sig mellan , där man även tagit hänsyn till eventuella, försäljningar och nybyggnationer. Under ett antal år har bolaget genomfört flera energieffektiviseringsprojekt för att minska förbrukningstalen inom fjärrvärme, el och vatten. Dels med hänsyn till klimatförändringen och dels det faktum att hyresökningarna på intäktssidan inte i tillräcklig grad täcker taxeökningarna. Styrelsen beslutade under 2010 om att anta det s k Sabo-initiativet som innebär en sänkning av förbrukningen med 20 % från 2007 till Arbetet med energieffektivisering har hittills följt planen, preliminärt har vi tom 2012 minskat med lite mer än hälften av vår målsättning med att nå 20%. En planering för dessa åtgärder återfinns i affärsplanen och underhållsplanen för fastigheterna. Det finns ett fortsatt intresse av nybyggnation inom Torshälla, flera lämpliga tomter finns som skulle kunna förtätas. Under hösten 2012 tog styrelsen beslut om att bygga 57 nya lägenheter på Kv Holmen och markarbetena har nyligen påbörjats. Byggnationen kommer pågå under och beräknas stå klart för inflyttning i juni Intresset för Holmen visar sig vara stort och vi har i dagsläget ca 140 st intressenter och med all säkerhet kommer flera att anmäla sig när byggnation påbörjas. Vid Krusgårdsområdet och Torsharg har vi på börjat planeringen för ett nytt äldreboende och även för bostäder som skulle kunna byggas under tiden år I projektet Boende för äldre, i samarbete med kommunen, utfördes en inventering 2009 för att lokalisera var och hur många bostäder som med enkla medel skulle kunna anpassas för äldre personer. Undersökning visade att 130 bostäder idag är relativt bra anpassade och att ytterligare 90 bostäder skulle kunna anpassas. 14

15 Fortsatt arbete med detta planeras utifrån affärsplanen. I bostadsprojektet kv Holmen kommer vi år 2014 att öka antalet lägenheter med god tillgänglighet från 130 till 187. På personalsidan kommer utveckling av personalens kompetens att eftersträvas inom service och samhällsfrågor samt även sociala kunskaper. Under 2012 kommer samtlig personal, förutom chefer, att gå Modigt Medarbetarskap som är en utbildning via Eskilstuna Kommun med fokus på att utvecklas som medarbetare och individ. Samtliga chefer gick motsvarande utbildning under 2011 och Ett nytt felanmälan- och fastighetssystem införskaffas under 2012 som kommer att bidra till förbättrade rutiner och ökad service mot kunderna. Försäljning fastighet I mars 2012 försåldes fastigheten Snickaren 9, innehållande 10 lägenheter. Köpeskillingen uppgick till tkr med en reavinst om tkr. Fastighetsförvaltningen Vid utgången av 2012 ägde och förvaltade bolaget: Bostadslägenheter 1221 Lokaler 56 Varav: Barnstugor 2 Områdescentral 1 Vårdcentral 1 Den totala ytan för bostäder och lokaler uppgår till kvm ( kvm). Fastigheternas marknadsvärde Under slutet av 2011 genomfördes en bedömning av marknadsvärdet för fastighetsbeståndet inom bolaget, med hjälp av en av Aspect autoriserad fastighetsvärderare. Inga större förändringar bedöms har skett på marknaden under 2012 som påverkar värdet på bolagets fastighetsinnehav och marknadsvärdet bedöms därmed kvarstå. Marknadsvärdet bedömdes till 673 mkr inom ett intervall av 600 mkr till 740 mkr. Genomsnittliga värdet bedömdes till kr/m2. Kommunala verksamhetslokaler På uppdrag av moderföretaget, Eskilstuna Kommunfastigheter AB, förvaltas 21 st kommunala fastigheter av Torshälla Fastighets AB. Den sammanlagda förvaltade ytan uppgår till ca kvm och de största objekten är Gökstensskolan och Edvardslundsskolan. Resultatet för Förvaltningsuppdraget mot kommun 2012 efter finansiella poster blev 180 tkr (222 tkr). Fastighetsunderhåll Periodiskt underhåll har utförts till ett belopp av tkr ( tkr), varav tkr (1 629 tkr) avser kommunala verksamhetslokaler och tkr ( tkr) egna fastigheter. Finansförvaltningen Under år 2012 har Torshälla Fastighets ABs snittränta minskat och räntekostnaderna för året har uppgått till tkr ( tkr). De statliga bidragen har upphört. Genomsnittlig ränta på bolagets låneportfölj var vid ingången av ,78% och vid utgången av året 3,39 %. Bolaget blir också debiterad en kommunal borgen på 0,8% på samtliga lån hos Eskilstuna Kommun och Kommuninvest respektive 0,3% på lån tagna hos övriga långivare, totalt tkr. Som alternativ till traditionell räntebindning har bolaget använt en ränteswap som instrument. Vid årets utgång uppgick swapen till 25 mkr. Ränteswapar har inte realiserats under löptiden. Risker & Möjligheter För att möta och synliggöra risker i bolaget samarbetar Torshälla Fastighets AB löpande med ett koncernövergripande säkerhetsråd med representanter från de kommunala bolagen, vars syfte är att skapa en gemensam grund och struktur för riskhanteringsarbetet och även koncerngemensamma dokument. Bolaget finansieras till stor del av upplåning från kreditinstitut och är följdaktligen exponerat för ränterisker och finansieringsrisker. Dessa risker hanteras genom efterlevnad av upprättad finanspolicy. Bolaget riskerar även vissa kreditförluster samt fastighetsskador. Detta hanteras genom systematisk kreditbedömning samt att samtliga fastigheter är fullvärdesförsäkrade. Någon valutarisk föreligger inte. Känslighetsanalys Nedan följer en tabell som visar hur Torshälla Fastighets ABs resultat påverkas på helårsbasis vid en förändring av ett antal faktorer. Förändring Resultatpåverkan helår, tkr Hyresförändring 1% 920 Förändring vakansgrad 1%-enhet 920 Förändring driftkostnader 1% 830 Förändring fastighetsskatt bostäder 0,1%-enhet 379 Förändring av snittlåneräntan 1%-enhet Värdeförändring fastigheter (bokfört värde) 1% Hyresförluster Antalet outhyrda lägenheter uppgick till 5 st (1st), varav tre obe boeliga pga bränder under november Totalt hyresbortfall för outhyrda objekt för året uppgick till tkr (887 tkr) varav lägenheter utgör 387 tkr. Likviditet/soliditet Likvida medel, inklusive medel från koncernkonto, har under året uppgått i genomsnitt till 7,2 milj kr (-4,1 milj kr). Vid årets slut uppgår de likvida medlen till 13,2 milj kr. Gemensam checkkredit med Eskilstuna Kommunfastigheter: 80 milj kr. Balanslikviditeten för bolaget, d v s förhållandet mellan omsättningstillgångar och kortfristiga skulder, uppgår till 0,77 (0,25). Soliditeten, beräknad som summan av justerade obeskattade reserver och eget kapital i förhållande till balansomslutningen uppgår till 15,5% (14,8%). Hyresförhandlingar Resultatet av hyresförhandlingarna för år 2012 med Hyresgästföreningen gav en höjning av bostadshyrorna med 3,1% fr o m 1 april Resultat och vinstdisposition Redovisat resultat uppgår till kr ( kr). Styrelsen och verkställande direktören föreslår att till bolagstämmans förfogande stående vinstmedel kr, varav kr är årets vinst, balanseras i ny räkning. 15

16 RESULTATRÄKNINGAR Resultaträkningar Not Nettoomsättning 4 Hyresintäkter 2, Övriga förvaltningsintäkter Övriga rörelseintäkter 4, Rörelsens kostnader Externa kostnader 6, Personalkostnader Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar Summa rörelsens kostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Ränteintäkter Räntebidrag - 45 Räntekostnader Summa resultat från finansiella poster Resultat efter finansiella poster Koncernbidrag lämnat Bokslutsdispositioner Uppskjuten skatt Skatt på årets resultat Årets vinst

17 BALANSRÄKNINGAR Balansräkning Not Tillgångar Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark 14, 15, 16, 17, Inventarier Pågående ny- och ombyggnader Finansiella anläggningstillgångar Aktier och andelar Andra långfristiga fordringar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager m m Förråd Kortfristiga fordringar Hyresfordringar Kundfordringar Skattefordringar Fordringar hos moderföretag Fordringar hos Eskilstuna Kommun Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Övriga kortfristiga fordringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar

18 BALANSRÄKNINGAR Balansräkning Not Eget kapital och skulder Eget kapital 24 Bundet eget kapital Aktiekapital (3 872 aktier) Reservfond Fritt eget kapital Balanserat resultat Årets vinst Summa eget kapital Obeskattade reserver Avsättningar Avsättning för pensioner och liknande förpliktelser Uppskjutna skatter Summa avsättningar Långfristiga skulder Övriga skulder till kreditinstitut Skulder till Eskilstuna Kommun Övriga långfristiga skulder 2 - Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Leverantörsskulder Skulder till koncernföretag Skulder till Eskilstuna kommun Skulder till moderföretag Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder Ansvarsförbindelser Beräknade miljöåtgärder Torshälla 4:

19 KASSAFLÖDESANALYS Kassaflödesanalys Not Den löpande verksamheten Rörelseresultat efter finansiella poster Justering för poster som inte ingår i 30 kassaflödet, mm Betald inkomstskatt Ökning/minskning varulager Ökning/minskning rörelsefordringar Ökning/minskning rörelseskulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Investeringar i materiella anläggningstillgångar Sålda materiella anläggningstillgångar Avyttring/amortering av övriga finansiella anläggningstillgångar - 30 Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Amortering av skuld Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut

20 NOTER Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper Allmänna redovisningsprinciper Årsredovisningen har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Värderingsprinciper Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan. Lånekostnader Lånekostnader belastar resultatet i den period till vilken de hänför sig, oavsett hur de upplånade medlen har använts. Statliga stöd Statliga stöd redovisas till verkligt värde när det finns rimlig säkerhet att stödet kommer att erhållas och att bolaget kommer att uppfylla alla därmed sammanhängande villkor. Statliga stöd för anskaffning av materiella anläggningstillgångar reducerar tillgångens redovisade värde. Leasingavtal Samtliga leasingavtal, oavsett om de är finansiella eller operationella, redovisas som hyresavtal (operationella leasingavtal). Leasingavgiften kostnadsförs linjärt över leasingperioden. Fordringar Fordringar har efter individuell värdering upptagits till belopp varmed de beräknas inflyta. Förråd Varulagret är upptaget till det lägsta av anskaffningsvärdet enligt först in- först ut- principen, respektive verkligt värde. Inkuransavdrag har skett med 3%. Intäkter Hyresintäkter redovisas i den period uthyrningen avser och redovisas netto efter moms och rabatter. Skatt Företaget tillämpar BFNAR 2001:1 Inkomstskatter. Total skatt utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Skatter redovisas i resultaträkningen utom då underliggande transaktion redovisas direkt mot eget kapital varvid tillhörande skatteeffekt redovisas i eget kapital. Aktuell skatt är skatt som skall betalas eller erhållas avseende aktuellt år. Hit hör även justering av aktuell skatt hänförlig till tidigare perioder. Uppskjuten skatt beräknas enligt balansräkningsmetoden med utgångspunkt i temporära skillnader mellan redovisade och skattemässiga värden på tillgångar och skulder. Beloppen beräknas baserade på hur de temporära skillnaderna förväntas bli utjämnade och med tillämpning av de skattesatser och skatteregler som är beslutade eller aviserade per balansdagen. Uppskjutna skattefordringar avseende avdragsgilla temporära skillnader och underskottsavdrag redovisas endast i den mån det är sannolikt att dessa kommer att medföra lägre skatteutbetalningar i framtiden. Not 2 Hyresintäkter Bostäder Garage Lokaler P-platser Övrigt 6 7 Summa hyresintäkter Avgår hyresrabatter lägenheter Senarelagt underhåll -4-5 Övriga hyresrabatter Hyresbortfall outhyrda objekt Avgår outhyrda bostäder Lokaler Garage P-platser Summa I hyresintäkterna ingår 690 (694) tkr avseende egna nyttjade kontorslokaler, personalutrymmen mm. Per var 5 lägenheter outhyrda. Not 3 Övriga förvaltningsintäkter Förvaltningsuppdrag kommunägda lokaler Summa

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2006 AB Stuvaren i Sundsvall Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar fastigheten Stuvaren

Läs mer

Aneby Bostäder Aktiebolag Organisationsnummer Årsredovisning. för. Org. nr Räkenskapsåret (9)

Aneby Bostäder Aktiebolag Organisationsnummer Årsredovisning. för. Org. nr Räkenskapsåret (9) Årsredovisning för Org. nr 556369-0170 Räkenskapsåret 2016-01-01 -- 2016-12-31 1 (9) Styrelsen och verkställande direktören för Aneby Bostäder AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016.

Läs mer

Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och försäljningsvärdet på balansdagen.

Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och försäljningsvärdet på balansdagen. Noter och kommentarer till resultat- och balansräkning. Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper Tillämpade redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och försäljningsvärdet på balansdagen.

Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och försäljningsvärdet på balansdagen. Noter och kommentarer till resultat- och balansräkning. Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper Tillämpade redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens

Läs mer

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2005 AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL AKTIEBOLAG Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar

Läs mer

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet.

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet. 1(13) Styrelsen och verkställande direktören för NPP Holding AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Information om verksamheten

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2010-01-01-2010-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för AU Holding AB (publ) avger härmed följande delårsrapport för perioden 2010-01-01-2010-06-30. Innehåll Sida Allmänna kommentarer

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Växjö Golfklubb Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning 2002. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621

Årsredovisning 2002. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621 Årsredovisning 2002 Sundsvalls Företagslokaler AB Org.nr. 556023-6621 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE SUNDSVALLS FÖRETAGSLOKALER AB Org.nr. 556023-6621 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolagets uppgift är att iordningställa,

Läs mer

Årsredovisning 2003. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621

Årsredovisning 2003. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621 Årsredovisning 2003 Sundsvalls Företagslokaler AB Org.nr. 556023-6621 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE SUNDSVALLS FÖRETAGSLOKALER AB Org.nr. 556023-6621 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolagets uppgift har varit att

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB ÅRSREDOVISNING 2010 för Effnet AB Årsredovisning omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Tilläggsupplysningar 5 Effnet AB Årsredovisning 2010 Sida 2 / 7 Styrelsen och

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Org.nr 556383-6856 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Åkarnas Service i Mellansverige AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01 -- 2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2004 ASVH Service AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 1(14) Torsås Fjärrvärmenät AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 1(12) Bostadsrättsföreningen Örjansgården Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 - balansräkning

Läs mer

Lessebo Åkericentral AB

Lessebo Åkericentral AB Årsredovisning för Lessebo Åkericentral AB Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG. Org.nr

Årsredovisning för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG. Org.nr Årsredovisning 2014 för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG 2 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för Tyresö Näringslivsaktiebolag avger härmed följande

Läs mer

Lessebo Åkericentral AB

Lessebo Åkericentral AB Årsredovisning för Lessebo Åkericentral AB Räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Vita Huset i Nyköping AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Lessebo Åkericentral AB

Lessebo Åkericentral AB Årsredovisning för Lessebo Åkericentral AB Räkenskapsåret 2005-01-01-2005-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Företagarna Stockholms stad service AB

Företagarna Stockholms stad service AB Årsredovisning för Företagarna Stockholms stad service AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Företagarna Stockholms stad service AB Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot i Företagarna Stockholms

Läs mer

www.qicon.se Årsredovisning 2011

www.qicon.se Årsredovisning 2011 www.qicon.se www.qicon.se Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för QI Construction AB (556521-7352) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Källatorp Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

Källatorp Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Källatorp Golf AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Haglösa

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Haglösa Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Haglösa 716407-3764 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Haglösa får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Gagnef Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

Gagnef Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Gagnef Golf AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Brf Pennan 22. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning:

Brf Pennan 22. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Pennan 22 Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet.

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet. 1 (6) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Allmänt om verksamheten Bolaget är helägt dotterbolag till Föreningen Sveriges Företagshälsor, org.nr. 829501-5468, vars syfte är att verka för utveckling av företagshälsovården,

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För.

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För. Årsredovisning för Österåkers Montessori Ek.För. 769602-4020 Räkenskapsåret 2013 2 (11) Styrelsen för Österåkers Montessori Ek.För. får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Årsredovisningen

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan Räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30 Stiftelsen Sophiaskolan 1(8) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30.

Läs mer

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening Årsredovisning för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening 783800-0045 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 783800-0045 1 (9) Styrelsen för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Årsredovisning 2013 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Solrosen Fastighetsförvaltning HB avger härmed årsredovisning för 2013, bolagets tjugofemte verksamhetsår. Verksamhet Bolagets verksamhet består

Läs mer

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Årsredovisning för Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Hund- och Kattstallar i Stockholm AB 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hund -och Kattstallar i Stockholm

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2003 ASVH Service AB Styrelsen för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2003. Förvaltningsberättelse Verksamhet ASVH Service

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning. När Golfklubb

Årsredovisning. När Golfklubb Årsredovisning för När Golfklubb 834001-2106 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för När Golfklubb, med säte i Gotland, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (11) Styrelsen för BRF FYREN får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Ägarförhållanden Föreningens tillgångar ägs av medlemmarna i enlighet med andelstal. Information

Läs mer

BOO ENERGI ENTREPRENAD AKTIEBOLAG Årsredovisning för 2016

BOO ENERGI ENTREPRENAD AKTIEBOLAG Årsredovisning för 2016 BOO ENERGI ENTREPRENAD AKTIEBOLAG 556476-6243 Årsredovisning för 2016 INNEHÅLL: Ordförande har ordet 2 Förvaltningsberättelse 2 Styrelse, ledning och revisorer 3 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Noter

Läs mer

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE 1(9) FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GODTEMPLAREN räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GODTEMPLAREN räkenskapsåret 1 (8) ÅRSREDOVISNING FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GODTEMPLAREN räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Godtemplaren avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31.

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 1(13) Bostadsrättsföreningen Stöten 1 Org nr 716456-4549 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 5 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 793200-0065 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Träklotsen 2 avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 1(14) Sundsvalls Golfklubb Org nr 889200-5383 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Tvätteriförbundets Service AB Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17

Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17 Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17 Solrosen Fastighetsförvaltning HB Org nr 916624-1837 SOLROSEN FASTIGHETSFÖRVALTNING HB Org.nr. 916624-1837 Förvaltningsberättelse Styrelsen för

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Innehåll. Förvaltningsberättelse... 3-4 Resultaträkning...5 Balansräkning... 6-7 Noter... 8-9 Revisionsberättelse...10 Granskningsrapport...

Innehåll. Förvaltningsberättelse... 3-4 Resultaträkning...5 Balansräkning... 6-7 Noter... 8-9 Revisionsberättelse...10 Granskningsrapport... ÅRSREDOVISNING 2013 Träbiten 2 Innehåll Förvaltningsberättelse... 3-4 Resultaträkning...5 Balansräkning... 6-7 Noter... 8-9 Revisionsberättelse...10 Granskningsrapport...11 2 Lena Drangel, Roland Kärrman,

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. AFF Service AB

Årsredovisning. AFF Service AB Årsredovisning för AFF Service AB 556774-4874 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för AFF Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Hyresbostäder i Karlskoga AB Org nr 556046-8885 1(8)

Hyresbostäder i Karlskoga AB Org nr 556046-8885 1(8) Hyresbostäder i Karlskoga AB Org nr 556046-8885 1(8) Delårsrapport 2005 Lansering av ny hemsida och marknadsstödsystem under sommaren 2005 (www.hyresbostader-karlskoga.se). På styrelsens uppdrag avger

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Förvaltnings Aktiebolaget Utsikten (publ) Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-09-01-2016-08-31 Innehåll Sida

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Svenska Tecknare Association of Swedish Illustrators and Graphic Designers Hornsgatan 103 SE-117 28 Stockholm, Sweden T: +46 8 556 029 10 info@svenskatecknare.se www.svenskatecknare.se Föreningen Svenska

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 1(10) Utveckling i Gävle AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för. Brf Kullaberg 1 Org nr 716420-0060. får härmed avge. Årsredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för. Brf Kullaberg 1 Org nr 716420-0060. får härmed avge. Årsredovisning Styrelsen och verkställande direktören för Brf Kullaberg 1 Org nr 716420-0060 får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 2014 31 december 2014 Innehåll: Förvaltningsberättelse Resultaträkning

Läs mer

Räkenskapsåret har främst kännetecknats av fortsatt renodling av verksamheten och fortsatt utveckling av organisationen.

Räkenskapsåret har främst kännetecknats av fortsatt renodling av verksamheten och fortsatt utveckling av organisationen. Årsredovisning 2008 556447-6140 Verksamhet Bolaget är helägt dotterbolag till Unikaboxen AB org nr 556320-8452 med säte i Stockholm, och utgör moderbolag i en koncern bestående av dotterbolagen Mark och

Läs mer

Förvaltningsberättelse. Dispositioner beträffande vinst

Förvaltningsberättelse. Dispositioner beträffande vinst Årsredovisning 2012 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Byggillet i Stockholm AB, 556629-8450 får härmed avge årsredovisning för 2011-07-01-2012-12-31. Allmänt om verksamheten

Läs mer

KRONHOLMEN GOLF AB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015

KRONHOLMEN GOLF AB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015 ÅRSREDOVISNING 2015 Styrelsen och verkställande direktören för Kronholmen Golf AB får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01 -- 2015-12-31. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB Årsredovisning för Svensk Privatläkarservice AB 556794-9408 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Svensk Privatläkarservice AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening

Årsredovisning. Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening Årsredovisning för Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening 769613-6725 Räkenskapsåret 2011 1 (7) Styrelsen för Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för SchoolSoft Svenska AB Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01 -- 2010-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2015

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2015 1(17) Handelskammaren Mälardalen för Örebro och Västmanlands län Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning

Läs mer

Boo Allaktivitetshus AB

Boo Allaktivitetshus AB Årsredovisning för Boo Allaktivitetshus AB Räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a.

Årsredovisning. Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a. Årsredovisning för Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a. 769000-0356 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a., med säte i Lidköping, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(12) Bostadsrättsföreningen Hedmans Fjällby i Åre Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 -

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN Årsredovisning för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SJÖBERGS HAGE Nr1 Räkenskapsåret 2012 Org. Nr BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SJÖBERGS HAGE NR 1 Styrelsen för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SJÖBERGS HAGE NR 1 får härmed avge

Läs mer

Brf Roslin. Årsredovisning för 716438-4740. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Brf Roslin. Årsredovisning för 716438-4740. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Roslin Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 5

Läs mer

Motala Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning:

Motala Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning: Årsredovisning för Motala Golf AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. *+ for AB Maleviks Villasamhälle. Org.nr

ÅRSREDOVISNING. *+ for AB Maleviks Villasamhälle. Org.nr ÅRSREDOVISNING *+ for AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

NYSÄTRA FASTIGHETS AB Årsredovisning 1 januari 31 december 2016

NYSÄTRA FASTIGHETS AB Årsredovisning 1 januari 31 december 2016 ÅRSREDOVISNING NYSÄTRA FASTIGHETS AB Styrelsen och verkställande direktören för Nysätra Fastighets AB (556584-6077) avger härmed följande årsredovisning för tiden 1 januari 31 december 2016. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

BRF S:t Michael 25 i Visby

BRF S:t Michael 25 i Visby Årsredovisning för BRF S:t Michael 25 i Visby Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot i BRF S:t Michael 25 i Visby intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen

Läs mer

Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm

Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Resultaträkning Not 2012-12-31 2011-12-31 Nettoomsättning 1 8 065 055 8 077 988 Fastighetskostnader Drift 2-4

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för. AB Gothenburg European Office. Org nr får härmed avge. Årsredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för. AB Gothenburg European Office. Org nr får härmed avge. Årsredovisning Styrelsen och verkställande direktören för AB Gothenburg European Office får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2015 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (11) Styrelsen för BRF FYREN får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Ägarförhållanden Föreningens tillgångar ägs av medlemmarna i enlighet med andelstal. Information

Läs mer

Fritiof Jonsson Konsult AB

Fritiof Jonsson Konsult AB Sid 1 (5) Styrelsen och verkställande direktören för får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 24-5-1-25-4-3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE VERKSAMHETEN Kvalitet Inga uppdrag har varit aktuell utan kunskaper

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Geten Räkenskapsåret

Årsredovisning för. Brf Geten Räkenskapsåret Årsredovisning för Brf Geten 25 Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Ny Rubrik Ny Rubrik 2 , Geten 5(14) Resultaträkning Belopp i kr Not 2010-01-01-2009-01-01- 2010-12-31 2009-12-31 Nettoomsättning 1 13

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret ÅRSREDOVISNING för Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Räkenskapsåret 2009 Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Styrelsen för Fridhems Folkhögskola får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Årsredovisning för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk

Läs mer

Röstånga Utvecklings AB (SVB) Org.nr

Röstånga Utvecklings AB (SVB) Org.nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31 Styrelsen för Röstånga Utvecklings AB (SVB) avger härmed följande årsredovisning Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Kävlinge Golfbana AB (publ) avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Brf Betonggjutaren 4(12) 717600-2967. 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31

Brf Betonggjutaren 4(12) 717600-2967. 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31 Brf Betonggjutaren 4(12) 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31 RÖRELSENS INTÄKTER Årsavgifter 3 531 696 3 531 696 Hyresintäkter 467 661 411 172 Övriga rörelseintäkter 0 200 Summa

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE ÅRSREDOVISNING 2013/2014 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM Styrelsen för LanTeam Consulting AB, 556582-7291 får härmed avge årsredovisning för 2013-05-01-2014-04-30. ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Bolaget bedriver

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand Årsredovisning för Brf Kvarngatan 9 Marstrand 769611-5034 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen för Brf Kvarngatan 9 Marstrand får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Skyttegatan 6 769608-0394. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Brf Skyttegatan 6 769608-0394. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Skyttegatan 6 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

BRF GLADA LAXEN. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2014

BRF GLADA LAXEN. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2014 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för Brf Glada Laxen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 3 RESULTATRÄKNING 4 BALANSRÄKNING

Läs mer

STYRELSEN OCH VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN FÖR SÖLVESBORGS STUVERI & HAMN AB, ORG NR 556008-2231, FÅR HÄRMED AVGE ÅRSREDOVSNING OCH KONCERNREDOVISNING

STYRELSEN OCH VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN FÖR SÖLVESBORGS STUVERI & HAMN AB, ORG NR 556008-2231, FÅR HÄRMED AVGE ÅRSREDOVSNING OCH KONCERNREDOVISNING STYRELSEN OCH VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN FÖR SÖLVESBORGS STUVERI & HAMN AB, ORG NR 556008-2231, FÅR HÄRMED AVGE ÅRSREDOVSNING OCH KONCERNREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 1 JANUARI - 31 DECEMBER 2012 Innehåll:

Läs mer

Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Ekensbergs Udde

Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Ekensbergs Udde Styrelsen för Org.nr: 769615-4033 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Resultaträkning 2011-12-31 2010-12-31 Nettoomsättning Not 1 6 901

Läs mer

Delårsrapport för januari-mars 2015

Delårsrapport för januari-mars 2015 Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

GÖTEBORG ENERGI BACKA AB ÅRSREDOVISNING 2013

GÖTEBORG ENERGI BACKA AB ÅRSREDOVISNING 2013 Göteborg Energi Backa AB är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi AB. Företaget bedriver uthyrning av industri-, kontors- och lagerlokaler. ÅRSREDOVISNING 2013 Innehåll Förvaltningsberättelse 3

Läs mer