Centrum - en modern historia Tryggare på Citronen Försäkra ditt hem Så funkar serviceanmälan Vad gör egentligen Securitas? När kylan slår till

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Centrum - en modern historia Tryggare på Citronen Försäkra ditt hem Så funkar serviceanmälan Vad gör egentligen Securitas? När kylan slår till"

Transkript

1 December 2010 Centrum - en modern historia Tryggare på Citronen Försäkra ditt hem Så funkar serviceanmälan Vad gör egentligen Securitas? När kylan slår till

2 Inledning Det är viktigt att man känner trivsel och trygghet i sitt hem. Därför är det ingen slump att Alingsåshems devis är Attraktivt, tryggt och trivsamt boende vi vill helt enkelt att våra hyresgäster skall känna att deras hem är deras borg. I Detta nummer av Nytt från Alingsåshem har vi lite extra fokus just på en del av de saker som påverkar vår trivsel och trygghet. Kv Korpen: Viking Francke 1970-tal, copyright Alingsås Museum Centrum Bodéns garveri: Sven Torin 1941, copyright Alingsås Museum På de närmaste sidorna skall vi - modernt boende på historisk mark titta närmare på varför man bör försäkra sitt hem och lite grann om vilka regler som gäller vid skada i lägenheten. Vi skall också Kvarteret Korpen Kvarteret Alströmer Kvarteret Storken låg omflyttning i det här området gå igenom vad som gäller vid en serviceanmälan och när man som Allra äldst i Alingsåshems bestånd är kvarteret Korpen som är ås innevånare. Därefter gick vilket är svårt att tro när man ser den attraktiv. Vid sekelskiftet 1900 hade Alings- Kvarteret Storken stod klart 1998, och när en lägenhet blir tom är hyresgäst skall kontakta Securitas. Inne i centrala Alingsås På Citronen har man gjort en stor byggt runt Trots att det är det snabbt när den moderna fasaden. När huset uppfördes har Alingsåshem både insats för att öka tryggheten på så gammalt har det ganska god staden började växa fram. Kvarteret Alströmer byggdes runt 1926 passa in i den övriga miljön på Det centrala läget lockar många, lade man vikt vid att det skulle Kvarteret Klockan gårdar och i källare, vad som är sina äldsta fastigheter tillgänglighet med murad ramp gjort där redovisas på sid 4. och ett par av de allra till entrén och hiss mellan första på en gammal tomt. Här hade centrala Nygatan. Idag ser det det märktes inte minst när kvarteret Klockan invigdes Här nyaste. Tack vare sitt och andra våning. Tack vare sin det hundra år tidigare stått ett nästan ut som om huset alltid Dessutom tar vi en titt på hur långa historia har huset genomgått flera faser - det har bland period - därav namnet på kvarkuporna har dock tidvis ställt helt ny, men en del utgörs av det hus där Jonas Alströmer bott en har stått där. De pittoreska tak- är större delen av bebyggelsen läge mitt inne i den Alingsåshem handskas med snö och halka något som är väldigt gamla staden är annat varit pensionat och restaurang, berättar Gösta Sandberg under en brand på 1800-talet, älskas av duvorna som gärna flyt- början en träbyggnad uppförd på teret. Det huset förstördes dock till med ett oväntat problem: de gamla garveriet. Garveriet var från aktuellt i dessa dagar. marken under dem fylld av historia. på Alingsås Museum. Idag är berättar Monica von Brömsen på tar in under takskägget talet, men den kläddes in i Allra först presenterar vi Alingsåshems mest centrala bostads- vilket innebär att fasaden inte får huset på tomten låg också illa till säger Henrik, men annars är det veringen kunde man fortfarande byggnaden kulturminnesskyddad, Alingsås Museum. Det nuvarande - Då förstår jag att folk klagade, tegel Tills den senaste reno- kvarter. Här finns både de allra genomgå några genomgripande ett tag: på 1990-talet upptäcktes få saker som behöver åtgärdas i se de gamla träbjälkarna interiört, äldsta och några av de nyaste förändringar. Eftersom det hussvamp i fastigheten och man husen i centrum. Det är de vanliga felanmälningarna, men annars 1937 och 1983 låg här Bodéns berättar Gösta Sandberg. Mellan lägenheterna i Alingsåshems bestånd. Hur det kan vara att bo mitt boende har man få ta till ett set. På grund av det är få original- märks det inte att husen är så garveri. Idag finns här förutom samtidigt skall vara ett modernt blev tvungen att sanera hela hu- i centrum kan du läsa om här intill. par smarta lösningar när man detaljer kvar interiört, men källare gamla eller att det är så mycket bostader bland annat en restaurang i bottenplanet, precis som i moderniserat huset men behållt och vind är som de var på tidigt folk som passerar. Med det önskar vi våra hyresgäster utseendet, bland annat finns det 1900-tal. kv Storken. Helt unikt för Klockan är dock konstnärsateljéerna en trygg vinter och en trivsam jul! flera uppsättningar blindfönster - Det är gedigna material i de här Genomförda enkäter visar att Alingsåshem på baksidan. Genom de fönster gamla husen, säger Henrik Bohlin trivseln är hög i innerstan: hela som ligger intill restaurangen. PS. Kom ihåg att släcka ljusen när som faktiskt fungerar har man som är husvärd för några av 86% trivs med sitt boende. Ännu Byggnaden må vara historisk men du går ut! utsikt både över en mysig innergård med vedbod, och baksidan lättjobbade, även om det kan tryggt i lägenheten, 92%. Det är husen i centrum, På så sätt är de fler tycker att det är lugnt och den är i högsta grad levande! på kulturminnesmärkta Brunos vara lite trångt i trapphus och på också en hög andel som är trygga Totalt har Alingsåshem ca 90 st Henrik Bohlin är en av garvaregård. gårdar när man skall göra större på vinden, i källaren och i lägenheter inne i Centrum husvärdarna i Centrum grejer. området, 80%. Det gör att det är 2 3

3 Massor av gula lappar skall göra Citronen mera trivsamt I september bjöd Alingsåshem och Hyresgästföreningen in de boende på Citronen till ett trygghetsmöte. Tillsammans tog man fram förslag på hur tryggheten och trivseln skulle kunnas höjas i kvarteret. Om det händer något i den egna lägenheten är det viktigt att ha en hemförsäkring. Tyvärr kan en försäkring i sig inte skydda mot olyckor, men den kan hjälpa till att mildra följderna. Hemförsäkring - en fråga om hus och hem Det fyrtiotal boende som var med på mötet uppmanades att själva föreslå hur tryggheten skulle kunna förbättras i kvarteret. Förslagen skrevs upp på post-it lappar som sedan sorterades efter kategori. Därefter delades de boende in i arbetsgrupper som fick gå igenom förslagen och rangordna dem efter prioritet. Det blev ett väldigt konstruktivt samarbete och Alingsåshem har noggrant gått igenom resultatet av kvällens arbete. I sammanfattning visade sig de flesta problemen röra belysning, buskar och städning. Vad gäller buskarna har de nu alla fått en grundklippning, och ytterligare klippning sker under senhösten. Vissa buskar som det klagats på står inte på Alingsåshems mark och dem kan vi inte göra något åt. Ett par tallar är nedtagna och väggen bakom är tvättad. En rejäl genomgång av belysningen görs varje höst. Trasiga lampor har åtgärdats. Här har Alingsåshem ett miljöansvar: lamporna kan inte vara för skarpa och de får inte lysa in i lägenheterna. Vad gäller den kritiserade trappstädningen så är den under utredning. Alingsåshem är medveten om problematiken och tar allvarligt på kritiken. Dialog förs med entreprenören. Kvalitetsmålet är inte uppnått ännu. En kritik som i undersökningen framförts mot Alingsåshem är att vissa saker inte åtgärdas trots upprepade serviceanmälningar. I det sammanhanget kan det vara värt att veta att vissa saker åtgärdar Alingsåshem upprepade gånger men problemet uppstår igen. Exempel på det är vandaliserade dörrar och lampor. För de boende kan det säkert uppfattas som att lamporna aldrig byts, men det gör de. Därför är det också viktigt att serviceanmäla problem som man upptäcker, för Alingsåshem kan omöjligt upptäcka allt på egen hand. En annan slutsats som kan dras från erfarenheterna på Citronen är att tryggheten och trivseln blir mycket bättre om vi arbetar tillsammans. Alingsåshem kan lägga grunden för ett trivsamt område, men hyresgästerna har också sitt ansvar. Man måste ta hand om varandra och sitt område. Nedskräpning är ett exempel på något som skapar dålig trivsel. Alingsåshem kan lägga ned mycket tid och pengar på städning, men det är i slutändan bara hyresgästerna som kan se till att nedskräpningen över huvud taget inte uppstår. Det är många hyresgäster som tror att hyresvärdens försäkring täcker alla skador vid en olycka i huset. Så är det inte. Alingsåshems försäkring täcker bara fastigheten. Detta gäller även vid skador på egendom som uppstått vid brand eller vattenläcka i fastigheten. För att få ersättning för skador på egen egendom krävs det att hyresgästen själv har en hemförsäkring. Diskussion om vems försäkring som borde täcka en skada uppstår ibland. Ett typiskt exempel är fall där hyresgästers saker i källarförråd förstörts av inbrott eller vattenskada. Många tycker då att det är hyresvärdens ansvar att ersätta det som skadats, men Alingsåshem betalar aldrig för lösöre. Enskild egendom måste täckas av den egna hemförsäkringen. Kort sagt: har man något man är rädd om så försäkra! Om man måste bo borta Hemförsäkringen är också bra att ha om man måste lämna lägenheten vid någon skada. Alingsåshem försöker då alltid ställa upp med en evakueringslägenhet, men om hyresgästen måste ta in på hotell en natt eller två så är det hyresgästen som får stå för kostnaden*. Har man hemförsäkring så täcks evakueringsboendet av försäkringen. Alla tillfälliga boenden utanför Alingsåshems bestånd som hyresgästen tvingas ta, går på hyresgästens räkning. Däremot behöver man inte betala hyra under den period som lägenheten inte är beboelig. Om det händer en olycka Vid en olycka i hemmet där huset får skador och behöver repareras ställs inga ersättningskrav på hyresgästen. Är det däremot vårdslöshet eller ovarsamhet som orsakat skadan kan den vållande bli ersättningsskyldig för Alingsåshems självrisk då är det väldigt bra att ha en försäkring! Alingsåshem har en hög självrisk på två basbelopp, eller kr. Privatperson utan hemförsäkring måste alltså betala Alingsåshem hela summan på kr. Privatperson med hemförsäkring har en självrisk på ungefär kr, sedan täcker försäkringen resten. Även till synes små fall av vårdslöshet kan bli dyrt om man som hyresgäst saknar försäkring: att t.ex. låta sitt WC-block dyka ned i toaletten kan innebära ett stopp i hela fastighetens avlopp. Att åtgärda detta kan kosta betydande belopp, och det faktureras den som orsakade skadan... * Observera att Alingsåshem egentligen inte har någon skyldighet att ordna med evakueringen det gör vi för att vi bryr oss om våra hyresgästers trygghet. 4 5

4 I driftens förråd finns nästan allt en husvärd kan tänkas behöva akut: packningar, tätningslister, glödlampor, toalettsitsar, extra spisar, handtag, lampkupor... Elva och en halv timma i veckan sitter det fyra man klistrade vid telefonerna och tar emot serviceanmälningar från Alingsåshems kunder. Oftast ringer telefonerna oavbrutet under dessa timmar. Ärendena kan gälla allt från ny hallmatta till trasiga tvättmaskiner. När skall man då göra en serviceanmälan? Kort sagt kan man säga att serviceanmälan tar hand om alla lägenhetsrelaterade frågor utom störningar och uthyrningsärenden. Om man funderar på att byta tapeter, om en kran droppar eller om det är tekniskt kaos i tvättstugan så ringer man serviceanmälan. Det är också viktigt att ringa serviceanmälan om man upptäcker fel eller problem på gården eller i trapphuset. Husvärdarna åker visserligen runt i alla områ- 6 den måndag till fredag och kan då se problem som uppstått, men de kan inte upptäcka allt. I sådana situationer är det viktigt att hyresgästerna hjälper Alingsåshem (och sig själva) genom att serviceanmäla. Det finns två typer av serviceanmälan: akut och inte akut. Vad gäller akuta anmälningar är målet alltid att åtgärda problemet samma dag. När det gäller icke-akuta anmälningar är målet att hantera problemet inom fem dagar. Exakt hur lång tid det tar beror på den övriga arbetsbelastningen och antalet akuta ärenden. För ickeakuta ärenden är det säsongsberoende väntetid på vissa jobb, t.ex. arbeten som inkluderar måleri och snickeri. Detta beror på att Alingsåshem då hyr in underentreprenörer, och de kan säsongsvis vara mycket uppbokade. Den vanligaste serviceanmälan är stopp i olika typer av avlopp. En annan vanlig felanmälan är vägguttag som har spruckna skyddskåpor eller inte fungerar. Fast det finns förstås gränser för vad serviceanmälan kan åtgärda: till hyresgästens eget ansvar att åtgärda hör problem som fönsterputsning, trasiga lysrör/glödlampor, och stopp i handfatet på grund av hårtussar. För dessa ärenden kontaktar man Alingsåshem endast om man har stora problem att åtgärda dem själv. Ett annat problem som husvärdarna ofta får ta ansvar för, men som egentligen inte faller på deras bord, är upplockning av sopor i allmänna utrymmen. Här är det givetvis hyresgästernas eget ansvar att inte skräpa ned. Kontakta oss! Det är oftast enklast att kontakta serviceanmälan via telefon. Då kan anmälaren och den husvärd som svarar föra en direkt dialog. Det går också att maila serviceanmälan dygnet runt, efter att först ha loggat in på hemsidan med sina inloggningsuppgifter. Kom ihåg att bifoga korrekta kontaktuppgifter och ett förslag på tid när det går bra att komma och åtgärda felet. Telefontider och telefonnummer finns på sista sidan! När det snöar Snöröjningen åker ut när det slutat snöa och snödjupet är fem centimeter eller mer. Det görs ingen snöröjning i områdena på natten. Alingsåshem har sex stycken egna traktorer. Vid snöfall arbetar både dessa traktorer och underentreprenörer för fullt. Dessutom är det ute ett gäng som skottar för hand. Trots det kan man givetvis inte snöröja överallt på en gång, därför kan det ta en stund innan skottningen kommer igång i ett enskilt område. Högst prioriterat i området är huvudstråk, entréer och källartrappor. Först när dessa områden är åtgärdade tas övriga platser om hand. När det blir halkigt Alingsåshem sprider ut stenflis när det är halkigt. Flisen sprids även efter varje skottning, men grundläggande fysik gör att flisen drar åt sig värmen från solen och smälter ned genom snön. Därför kan det ibland se ut som om det inte är utspritt någon flis alls. Förra året spred Alingsåshem ut drygt 100 ton flis totalt i fastighetsbeståndet. Alingsåshem använder av miljömässiga skäl aldrig salt på gångytorna. När det blir kallt Det skall alltid vara ett gott inomhusklimat oavsett hur vädret är utomhus. 97% av Alingsåshems lägenheter har fjärrvärme. Fjärrvärmen har avancerade mätsystem som korrigerar värmen efter utetemperaturen. Värmesystemet är helt automatiskt och är påslaget året runt. Det är en myt att hyresbolaget skulle slå på respektive av värmen på bestämda datum. Så var det förr, men det systemet är sedan länge slopat. Det väsentliga är vad temperaturen i rummet är, inte hur varmt elementet är! Olika element har olika effekt och alla styrs av termostat. Att ett element är kallt behöver alltså inte betyda att det inte fungerar. För att skapa extra säkerhet och trygghet i våra boenden hyr Alingsåshem in tjänster av Securitas. Det är en vanlig missuppfattning att Securitas bara fungerar som ett vaktbolag, men så är det inte! Det går bra att ringa även när det är stopp i avloppet. Securitas jobbar åt Alingsåshem när de vanliga telefontiderna inte är öppna. Det är en inhyrd tjänst som svarar på vissa typer av samtal. Securitas skall man främst ta kontakt med när det föreligger risk för person eller egendomsskada. Exempel på sådana skador är akut vattenläcka, avloppsstopp, strömbortfall i fastigheten, hisstopp, eller en trasig frys full av mat. Samtliga av dessa fall är exempel när man på vanliga öppettider skulle ha ringt Alingsåshems serviceanmälan. När man ringer Securitas så tar deras växel, under samtalets gång, ett beslut om hur allvarligt problemet är. De har en erfaren fastighetsjour men har bara möjlighet att åtgärda akuta problem. Om växeln bedömer att läget är akut, skickar de ärendet vidare. Under Alingsåshems arbetstider kontaktar Securitas Alingsåshems personal direkt. De har alla direktnummer, och ärendet behandlas omedelbart. Utanför Alingsåshems arbetstider har Securitas en instruktionslista som de följer. Vanligtvis åker de först ut med en väktare för att göra en bedömning av skadan innan de tar kontakt med lämplig hantverkare. Åtgärden görs sedan så snart som möjligt. Förväxla inte Securitas insatser med Polisens jobb! Brottslig verksamhet faller på Polisens bord. Ett uppbrutet källarförråd är tex, ett fall där man först skall kontakta Polisen för att rapportera skadan, sedan kontakta Alingsåshem för att få den reparerad. (Har man hemförsäkring skall man även ringa försäkringsbolaget om något blivit stulet eller förstört.) Vid störningar skall man ta kontakt med marknadsavdelningen på Alingsåshem eller med Securitas. När det inte är telefontid för Alingsåshem talar marknadsavdelningens telefonsvarare om vart man skall vända sig. 7

5 Det går framåt med stambytet på Stockslycke: vecka 49 beräknas hela Sjömansvägen vara klar, det är totalt 93 lägenheter. Nästa etapp är Arkitektvägen som påbörjas efter nyår. Allt har hittills gått enligt plan och tidsschemat verkar hålla det har till och med trimmats ned med några dagar. Feedbacken har överlag varit positiv. Vissa hyresgäster upplever miljön som högljudd och dammig, men de flesta verkar nöjda med slutresultatet. Det har inte heller varit många klagomål på toasituationen. 1/3 av hyresgästerna har hittills valt att ha en Skogstoa, det är lika fördelat oberoende av åldersgrupp. Hyresgästerna har också varit mycket nöjda med entreprenörerna. Hantverkarna har fått mycket beröm under arbetet i lägenheterna. I nästa steg är inventeringen av Stockslyckevägen klar, och projekteringen har satt igång. När själva arbetet startar är dock ännu oklart. Jobb pågår på Stockslycke Läs mer om utvecklingen på Stockslycke i nyhetsbrevet Vad händer på Stockslycke? som finns på Bakgrund: autentisk 50-talstapet från visningslägenheten på Sjömansvägen 13A Brogården prisat och uppmärksammat Renoveringen med passivhusteknik på Brogården fortsätter att väcka intresse både nationellt och internationellt. I år har projektet tilldelats två fina priser: dels den nordiska utmärkelsen Årets förnyelsepris av Nordiske kooperative og almennyttige boligorganisationer (NBO), och dels Årets kommunaltekniska projekt av Svenska kommunaltekniska föreningen. Vi på Alingsåshem tycker naturligtvis att det är jätteroligt att det här banbrytande projektet fått så positiv kritik. I oktober fick Brogården också ta emot besök av ett intresserat kronprinsesspar. Victoria och Daniel besökte visningslägenheten och fick en genomgång av hur renoveringen och passivhustekniken fungerar. Ciceroner var Alingsåshems VD Ing-Marie Odegren och Passivhuscentrums Anders Kyrkander. Foto: Robert Persson Kontakta oss: Marknadsavdelningen Boendefrågor, telefontid: Måndag kl samt kl Tisdag till fredag kl Serviceanmälan Besiktning, reparation och underhåll, telefontid: Måndag kl samt kl Tisdag till fredag kl Team Stockslycke Team Noltorp Team Brogården Team Boende Securitas OBS! Nytt nummer! Hit ringer du vid akuta serviceanmälningar och akuta pågående störningar som uppstår utanför våra ordinarie telefontider. Med vänliga hälsningar AB Alingsåshem

Vi är alla en del av någon annans värld

Vi är alla en del av någon annans värld Vinter 2013 Vi är alla en del av någon annans värld Sök pengar till ökad trivsel Vad händer just nu? Störande grannar De stora 3 PuL Inledning På Gotlandsfärjan så ser man överallt små skyltar med texten

Läs mer

Trapphuset - ett utrymme på liv och död. Inledning

Trapphuset - ett utrymme på liv och död. Inledning December 2011 Inledning Egen härd är guld värd stod det på broderade bonader i gamla svenska kök. Nu för tiden är det nog få som betalar för sin lägenhet i guld faktum är att de flesta betalar sina hyresavier

Läs mer

Välkommen till Kundservice!

Välkommen till Kundservice! NR 1 DECEMBER 2013 Välkommen till Kundservice! VD har ordet Nybos organisation Möt våra förvaltare Så ska vi bli ännu bättre! På gång Satsning på utemiljö - och mera Använd hemsidan! VD har ordet: Kundfokus

Läs mer

Nyhet! Lägenhetsfond med valfrihet sid 2 Nyhet! Botid blir kötid sid 4 Nyhet! Ny hemsida sid 8 Ljuset kommer snart sid 7 Vi bjuder på cirkus!

Nyhet! Lägenhetsfond med valfrihet sid 2 Nyhet! Botid blir kötid sid 4 Nyhet! Ny hemsida sid 8 Ljuset kommer snart sid 7 Vi bjuder på cirkus! Augusti 2012 Nyhet! Lägenhetsfond med valfrihet sid 2 Nyhet! Botid blir kötid sid 4 Nyhet! Ny hemsida sid 8 Ljuset kommer snart sid 7 Vi bjuder på cirkus! sid 6 Inledning Nu inför Alingsåshem Om man äger

Läs mer

Bergsundsbladet. Nr 1 2002 Utgivare: Styrelsen för Brf Bergsund 40. Redaktör: Nils Larsson

Bergsundsbladet. Nr 1 2002 Utgivare: Styrelsen för Brf Bergsund 40. Redaktör: Nils Larsson Bergsundsbladet Nr 1 2002 Utgivare: Styrelsen för Brf Bergsund 40. Redaktör: Nils Larsson I en tid då vädret verkar ha lite svårt att bestämma sig kommer årets första nummer av Bergsundsbladet. Bladet

Läs mer

NR 1 2011. blomrabatt. sidan 7. Hit går. sidan 5. hyresrabatt. sidan 8. skolan på Mölle. sidan 10. informationstidning från Falkenbergs Bostads AB

NR 1 2011. blomrabatt. sidan 7. Hit går. sidan 5. hyresrabatt. sidan 8. skolan på Mölle. sidan 10. informationstidning från Falkenbergs Bostads AB NR 1 2011 blomrabatt sidan 7 Hit går hyran sidan 5 hyresrabatt sidan 8 Nya skolan på Mölle sidan 10 1 informationstidning från Falkenbergs Bostads AB OM FABONYTT INNEHÅLL 2 Thomas har ordet 3 Kall byggstart

Läs mer

Larsberg lockar - Nya företag flyttar in

Larsberg lockar - Nya företag flyttar in En kundtidning från John Mattson, december 2012 Höga resultat i årets kundenkät 2 Träning, hälsa och mat 4 Ser fram emot sitt nya jobb 6 Låna böcker i tvättstugor 7 Tips och råd inför julhelgen 8 Larsberg

Läs mer

Uppdrag Städning. ] Följ med på trapphusstädning ] Tvättstugan får högt betyg ] Lillvors bästa städtips 10 DAMMSUGARE! TÄVLA OM

Uppdrag Städning. ] Följ med på trapphusstädning ] Tvättstugan får högt betyg ] Lillvors bästa städtips 10 DAMMSUGARE! TÄVLA OM TÄVLA OM 10 DAMMSUGARE! HYRESGÄSTMAGASIN FRÅN BOSTADS AB POSEIDON ] FEBRUARI 20100 Uppdrag Städning ] Följ med på trapphusstädning ] Tvättstugan får högt betyg ] Lillvors bästa städtips ] Lågenergihuset

Läs mer

Hair Fashion utökar redan. Varför går sommaren alltid så fort? Och var gömde sig solen någonstans denna sommar, månntro?

Hair Fashion utökar redan. Varför går sommaren alltid så fort? Och var gömde sig solen någonstans denna sommar, månntro? BoNytt INFORMATION TILL DIG SOM ÄR HYRESGÄST I LUDVIKAHEM Nr 3 2012 www.ludvikahem.se Varför går sommaren alltid så fort? Och var gömde sig solen någonstans denna sommar, månntro? Nu kommer den vackra

Läs mer

COOL KILLE PÅ BRÄDA CHRISTOFFER WIKLUND MÖT MARIKA BOVÄRD OCH HUNDFÖRARE SOMMAREN PROJEKTTID FÖR BORÅDEN ETT HÅL I VÄGGEN SLITAGE ELLER ÅVERKAN?

COOL KILLE PÅ BRÄDA CHRISTOFFER WIKLUND MÖT MARIKA BOVÄRD OCH HUNDFÖRARE SOMMAREN PROJEKTTID FÖR BORÅDEN ETT HÅL I VÄGGEN SLITAGE ELLER ÅVERKAN? EN REPORTAGETIDNING FÖR SKEBOS HYRESGÄSTER NR 2 2003 8:E ÅRGÅNGEN CHRISTOFFER WIKLUND COOL KILLE PÅ BRÄDA MÖT MARIKA BOVÄRD OCH HUNDFÖRARE SOMMAREN PROJEKTTID FÖR BORÅDEN ETT HÅL I VÄGGEN SLITAGE ELLER

Läs mer

bostadsrätt Vattenskadan Din kan påverka hela föreningens ekonomi Spara pengar välj rätt elleverantör Om vikten av att ha en bra hemförsäkring

bostadsrätt Vattenskadan Din kan påverka hela föreningens ekonomi Spara pengar välj rätt elleverantör Om vikten av att ha en bra hemförsäkring Din En tidning till dig som bor i en SBC-förening eller bosparar i SBC bostadsrätt nr 4 2002 www.sbc.se Om vikten av att ha en bra hemförsäkring Spara pengar välj rätt elleverantör Vattenskadan kan påverka

Läs mer

Anita nöjd med nya badrummet Sidorna 4 5. i Östersund. Nu förbättrar vi i alla områden Sidan 3. Stort intresse för Fagerskrapan Sidan 6

Anita nöjd med nya badrummet Sidorna 4 5. i Östersund. Nu förbättrar vi i alla områden Sidan 3. Stort intresse för Fagerskrapan Sidan 6 i Östersund En tidning från din hyresvärd Nr 1 2014 Nu förbättrar vi i alla områden Sidan 3 Stort intresse för Fagerskrapan Sidan 6 Så fungerar vår felanmälan Sidan 7 Anita nöjd med nya badrummet Sidorna

Läs mer

02-2014. Bästa kontaktvägarna NYBAKAT I SVÄRDSJÖ FELANMÄLAN PÅ NÄTET. Stör ej: Ny service tryggar ditt boende SIDAN 5 SIDAN 7 SIDAN 9 SIDAN 4

02-2014. Bästa kontaktvägarna NYBAKAT I SVÄRDSJÖ FELANMÄLAN PÅ NÄTET. Stör ej: Ny service tryggar ditt boende SIDAN 5 SIDAN 7 SIDAN 9 SIDAN 4 NYBAKAT I SVÄRDSJÖ SIDAN 5 # 02-2014 NYHETER OCH MÖJLIGHETER FÖR KOPPARSTADENS HYRESGÄSTER FELANMÄLAN PÅ NÄTET SIDAN 7 Bästa kontaktvägarna SIDAN 9 Stör ej: Ny service tryggar ditt boende SIDAN 4 LEDARE

Läs mer

Nya bostäder. på Folketshusparkeringen. Så här används dina hyrespengar. Vanja går i pension. Hur många lägenheter är lediga?

Nya bostäder. på Folketshusparkeringen. Så här används dina hyrespengar. Vanja går i pension. Hur många lägenheter är lediga? BoNytt INFORMATION TILL DIG SOM ÄR HYRESGÄST I LUDVIKAHEM NR 1 2015 www.ludvikahem.se Så här används dina hyrespengar sidan 4 Tävla om biljetter till CIRKUS BRAZIL JACK Personalnytt Vi välkomnar Tomas

Läs mer

Helvetesaffären. - ett examensarbete om makt, pengar och mögliga hus

Helvetesaffären. - ett examensarbete om makt, pengar och mögliga hus Helvetesaffären - ett examensarbete om makt, pengar och mögliga hus GÖTEBORGS UNIVERSITET JMG, Institutionen för journalistik, medier och kommunikation Sofia Strindvall och Åsa Welander Examensarbete i

Läs mer

VARNING FÖR FUSKBYGGARNA ATT INTE BLI BLÅST. Expertens bästa tips. Hela listan län för län MEST ANMÄLDA. "Vi borde inte ha betalat" SARAS BADRUM

VARNING FÖR FUSKBYGGARNA ATT INTE BLI BLÅST. Expertens bästa tips. Hela listan län för län MEST ANMÄLDA. Vi borde inte ha betalat SARAS BADRUM För dig som bor i en medlemsförening eller bosparar i Bostadsrätterna # 4 2013 VARNING FÖR FUSKBYGGARNA Expertens bästa tips gör så här FÖR ATT INTE BLI BLÅST Hela listan län för län MEST ANMÄLDA HANTVERKARNA

Läs mer

Värdens nyheter. Snyggare. Ställ dig i kö Suget efter. felanmäla dygnet runt. och tryggare med trapphusmöten sidan 5

Värdens nyheter. Snyggare. Ställ dig i kö Suget efter. felanmäla dygnet runt. och tryggare med trapphusmöten sidan 5 Värdens nyheter En tidning utgiven av Nynäshamnsbostäder 2007 Snyggare och tryggare med trapphusmöten sidan 5 Nu går det att felanmäla dygnet runt sidan 7 Ställ dig i kö Suget efter ökar lägenheter sidan

Läs mer

01-2014. Sveriges grönaste lägenheter. Välkommen till Vitsippan TAPETSERA SOM ETT PROFFS. Stör ej: Så jobbar vi med tryggheten

01-2014. Sveriges grönaste lägenheter. Välkommen till Vitsippan TAPETSERA SOM ETT PROFFS. Stör ej: Så jobbar vi med tryggheten TAPETSERA SOM ETT PROFFS SIDAN 7 # 01-2014 NYHETER OCH MÖJLIGHETER FÖR KOPPARSTADENS HYRESGÄSTER Stör ej: Så jobbar vi med tryggheten SIDAN 3 Välkommen till Vitsippan SOCKOR OCH SPA I SVÄRDSJÖ SIDAN 5

Läs mer

Förnyelse: Fyrtioåtta år i samma kvarter

Förnyelse: Fyrtioåtta år i samma kvarter Förnyelse: Fyrtioåtta år i samma kvarter Gunilla Grip har bott på Kvarngärdet sedan 1962 Grattis! 30 år hos Uppsalahem ger hyresrabatt! Gör en klimatinsats och spara pengar Individuell mätning av vatten

Läs mer

Vi i VätterHem. Annas mål är en egen blomsteraffär. Ska VätterHem bygga i TENHULT? Handla secondhand bra för miljön och plånboken

Vi i VätterHem. Annas mål är en egen blomsteraffär. Ska VätterHem bygga i TENHULT? Handla secondhand bra för miljön och plånboken Vi i VätterHem nr 1 2011 Annas mål är en egen blomsteraffär Ska VätterHem bygga i TENHULT? Handla secondhand bra för miljön och plånboken Vad vill VätterHems styrelseledamöter? Nya lägenheter i Tenhult?

Läs mer

Sammanfattning av tankar och idéer från boende på Albyberget

Sammanfattning av tankar och idéer från boende på Albyberget 2013-10-30 Sammanfattning av tankar och idéer från boende på Albyberget Under september och oktober träffade representanter från Mitt Alby boende på Albyberget på tjugo mindre möten i samlingslokalerna,

Läs mer

V Ä R T att V E T A. från A till Ö

V Ä R T att V E T A. från A till Ö V Ä R T att V E T A från A till Ö 2014 Värt att veta från A till Ö För dig som bor i Brf Harald Stake Information och trivselregler. Värt att veta kommer att uppdateras vid behov på föreningens hemsida.

Läs mer

BoBladet. BOLLNÄS BOSTÄDER Nr 2 2009 Årgång 12. Ingen hyreshöjning nästa år! sid 4. Radhuslägenheter med otrolig rymd! sid 6-7

BoBladet. BOLLNÄS BOSTÄDER Nr 2 2009 Årgång 12. Ingen hyreshöjning nästa år! sid 4. Radhuslägenheter med otrolig rymd! sid 6-7 BoBladet BOLLNÄS BOSTÄDER Nr 2 2009 Årgång 12 Ingen hyreshöjning nästa år! sid 4 Radhuslägenheter med otrolig rymd! sid 6-7 Skydda dig mot röken. sid 10-11 Bollnäs Bostäder spar 14 % energi på tre år.

Läs mer

BoBladet. Välkommen till vårt nya kontor! Bollnäs Bostäders kontor flyttar till Ren. Tips om heminredning. Möt ordförande Stefan Jonäng

BoBladet. Välkommen till vårt nya kontor! Bollnäs Bostäders kontor flyttar till Ren. Tips om heminredning. Möt ordförande Stefan Jonäng Årgång 8 Nr 1 2005 Bollnäs Bostäder BoBladet Välkommen till vårt nya kontor! Bollnäs Bostäders kontor flyttar till Ren sid 4 Möt ordförande Stefan Jonäng sid 5 Tips om heminredning sid 12 20 nya bostäder

Läs mer

JAG, en ent rep renör?

JAG, en ent rep renör? Ef tersom det vi gjorde var okänt för de flesta så intresserade sig många för vad vi gjorde och blev nyfikna Tove West lund, ShapeUp Club JAG, en ent rep renör? Många inbillar sig att det är SVÅRT att

Läs mer

MED EN SMAKFULL PICKNICK-KORG - SIDAN 3

MED EN SMAKFULL PICKNICK-KORG - SIDAN 3 Dörrposten SOMMAR 2015 NYHETER, TIPS & IDÉER FRÅN VÄNERSBORGSBOSTÄDER Njut av sommaren! MED EN SMAKFULL PICKNICK-KORG - SIDAN 3 NYA BOSTÄDER PÅ GÅNG I CENTRUM 4-5 FÖRRÅDSBEHOV? VI HAR LÖSNINGEN 9 NU ÖKAR

Läs mer

Större & starkare. Berit lämnar över. driftavdelning. Madeleine är ny husvärd. Var med och tävla om vackraste utemiljön! Undvik extrakostnader

Större & starkare. Berit lämnar över. driftavdelning. Madeleine är ny husvärd. Var med och tävla om vackraste utemiljön! Undvik extrakostnader BoNytt INFORMATION TILL DIG SOM ÄR HYRESGÄST I LUDVIKAHEM NR 1 2013 www.ludvikahem.se Var med och tävla om vackraste utemiljön! Undvik extrakostnader Större & starkare driftavdelning sidan 4 Betala hyran

Läs mer

DIN LOKALA BOTIDNING. Fräscha badrum efter stambyte i Husby TEMA MILJÖ EDITION STOCKHOLM JÄRVAFÄLTET

DIN LOKALA BOTIDNING. Fräscha badrum efter stambyte i Husby TEMA MILJÖ EDITION STOCKHOLM JÄRVAFÄLTET ODA GRANNAR Till dig som bor hos Svenska Bostäder. Nummer ett februari 2009. EDITION STOCKHOLM JÄRVAFÄLTET DIN LOKALA BOTIDNING Med nyheter, information och reportage för dig som bor i Rinkeby, Tensta,

Läs mer

SERVICE OCH FELANMÄLAN. Anmäl fel i din lägenhet eller gemensamma utrymmen via felanmälan på

SERVICE OCH FELANMÄLAN. Anmäl fel i din lägenhet eller gemensamma utrymmen via felanmälan på Värt att veta SERVICE OCH FELANMÄLAN Anmäl fel i din lägenhet eller gemensamma utrymmen via felanmälan på www.wallfast.com Du hittar även kontaktuppgifter till felanmälan på anslagstavlan i din port. INNEHÅLL

Läs mer

På tapeten. Äntligen picknick! 2-11 Fr. Förvaltaren. Försmak av nyrenoverat i Ör. Följ med till sköna Rissne ängar Våra jourhjältar

På tapeten. Äntligen picknick! 2-11 Fr. Förvaltaren. Försmak av nyrenoverat i Ör. Följ med till sköna Rissne ängar Våra jourhjältar 2-11 Fr. Förvaltaren På tapeten Försmak av nyrenoverat i Ör Äntligen picknick! Följ med till sköna Rissne ängar Våra jourhjältar Alltid redo när du ringer NY PARKERINGSKÖ. BUMSBRA. FLER LÄGENHETER TILL

Läs mer