Centrum - en modern historia Tryggare på Citronen Försäkra ditt hem Så funkar serviceanmälan Vad gör egentligen Securitas? När kylan slår till

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Centrum - en modern historia Tryggare på Citronen Försäkra ditt hem Så funkar serviceanmälan Vad gör egentligen Securitas? När kylan slår till"

Transkript

1 December 2010 Centrum - en modern historia Tryggare på Citronen Försäkra ditt hem Så funkar serviceanmälan Vad gör egentligen Securitas? När kylan slår till

2 Inledning Det är viktigt att man känner trivsel och trygghet i sitt hem. Därför är det ingen slump att Alingsåshems devis är Attraktivt, tryggt och trivsamt boende vi vill helt enkelt att våra hyresgäster skall känna att deras hem är deras borg. I Detta nummer av Nytt från Alingsåshem har vi lite extra fokus just på en del av de saker som påverkar vår trivsel och trygghet. Kv Korpen: Viking Francke 1970-tal, copyright Alingsås Museum Centrum Bodéns garveri: Sven Torin 1941, copyright Alingsås Museum På de närmaste sidorna skall vi - modernt boende på historisk mark titta närmare på varför man bör försäkra sitt hem och lite grann om vilka regler som gäller vid skada i lägenheten. Vi skall också Kvarteret Korpen Kvarteret Alströmer Kvarteret Storken låg omflyttning i det här området gå igenom vad som gäller vid en serviceanmälan och när man som Allra äldst i Alingsåshems bestånd är kvarteret Korpen som är ås innevånare. Därefter gick vilket är svårt att tro när man ser den attraktiv. Vid sekelskiftet 1900 hade Alings- Kvarteret Storken stod klart 1998, och när en lägenhet blir tom är hyresgäst skall kontakta Securitas. Inne i centrala Alingsås På Citronen har man gjort en stor byggt runt Trots att det är det snabbt när den moderna fasaden. När huset uppfördes har Alingsåshem både insats för att öka tryggheten på så gammalt har det ganska god staden började växa fram. Kvarteret Alströmer byggdes runt 1926 passa in i den övriga miljön på Det centrala läget lockar många, lade man vikt vid att det skulle Kvarteret Klockan gårdar och i källare, vad som är sina äldsta fastigheter tillgänglighet med murad ramp gjort där redovisas på sid 4. och ett par av de allra till entrén och hiss mellan första på en gammal tomt. Här hade centrala Nygatan. Idag ser det det märktes inte minst när kvarteret Klockan invigdes Här nyaste. Tack vare sitt och andra våning. Tack vare sin det hundra år tidigare stått ett nästan ut som om huset alltid Dessutom tar vi en titt på hur långa historia har huset genomgått flera faser - det har bland period - därav namnet på kvarkuporna har dock tidvis ställt helt ny, men en del utgörs av det hus där Jonas Alströmer bott en har stått där. De pittoreska tak- är större delen av bebyggelsen läge mitt inne i den Alingsåshem handskas med snö och halka något som är väldigt gamla staden är annat varit pensionat och restaurang, berättar Gösta Sandberg under en brand på 1800-talet, älskas av duvorna som gärna flyt- början en träbyggnad uppförd på teret. Det huset förstördes dock till med ett oväntat problem: de gamla garveriet. Garveriet var från aktuellt i dessa dagar. marken under dem fylld av historia. på Alingsås Museum. Idag är berättar Monica von Brömsen på tar in under takskägget talet, men den kläddes in i Allra först presenterar vi Alingsåshems mest centrala bostads- vilket innebär att fasaden inte får huset på tomten låg också illa till säger Henrik, men annars är det veringen kunde man fortfarande byggnaden kulturminnesskyddad, Alingsås Museum. Det nuvarande - Då förstår jag att folk klagade, tegel Tills den senaste reno- kvarter. Här finns både de allra genomgå några genomgripande ett tag: på 1990-talet upptäcktes få saker som behöver åtgärdas i se de gamla träbjälkarna interiört, äldsta och några av de nyaste förändringar. Eftersom det hussvamp i fastigheten och man husen i centrum. Det är de vanliga felanmälningarna, men annars 1937 och 1983 låg här Bodéns berättar Gösta Sandberg. Mellan lägenheterna i Alingsåshems bestånd. Hur det kan vara att bo mitt boende har man få ta till ett set. På grund av det är få original- märks det inte att husen är så garveri. Idag finns här förutom samtidigt skall vara ett modernt blev tvungen att sanera hela hu- i centrum kan du läsa om här intill. par smarta lösningar när man detaljer kvar interiört, men källare gamla eller att det är så mycket bostader bland annat en restaurang i bottenplanet, precis som i moderniserat huset men behållt och vind är som de var på tidigt folk som passerar. Med det önskar vi våra hyresgäster utseendet, bland annat finns det 1900-tal. kv Storken. Helt unikt för Klockan är dock konstnärsateljéerna en trygg vinter och en trivsam jul! flera uppsättningar blindfönster - Det är gedigna material i de här Genomförda enkäter visar att Alingsåshem på baksidan. Genom de fönster gamla husen, säger Henrik Bohlin trivseln är hög i innerstan: hela som ligger intill restaurangen. PS. Kom ihåg att släcka ljusen när som faktiskt fungerar har man som är husvärd för några av 86% trivs med sitt boende. Ännu Byggnaden må vara historisk men du går ut! utsikt både över en mysig innergård med vedbod, och baksidan lättjobbade, även om det kan tryggt i lägenheten, 92%. Det är husen i centrum, På så sätt är de fler tycker att det är lugnt och den är i högsta grad levande! på kulturminnesmärkta Brunos vara lite trångt i trapphus och på också en hög andel som är trygga Totalt har Alingsåshem ca 90 st Henrik Bohlin är en av garvaregård. gårdar när man skall göra större på vinden, i källaren och i lägenheter inne i Centrum husvärdarna i Centrum grejer. området, 80%. Det gör att det är 2 3

3 Massor av gula lappar skall göra Citronen mera trivsamt I september bjöd Alingsåshem och Hyresgästföreningen in de boende på Citronen till ett trygghetsmöte. Tillsammans tog man fram förslag på hur tryggheten och trivseln skulle kunnas höjas i kvarteret. Om det händer något i den egna lägenheten är det viktigt att ha en hemförsäkring. Tyvärr kan en försäkring i sig inte skydda mot olyckor, men den kan hjälpa till att mildra följderna. Hemförsäkring - en fråga om hus och hem Det fyrtiotal boende som var med på mötet uppmanades att själva föreslå hur tryggheten skulle kunna förbättras i kvarteret. Förslagen skrevs upp på post-it lappar som sedan sorterades efter kategori. Därefter delades de boende in i arbetsgrupper som fick gå igenom förslagen och rangordna dem efter prioritet. Det blev ett väldigt konstruktivt samarbete och Alingsåshem har noggrant gått igenom resultatet av kvällens arbete. I sammanfattning visade sig de flesta problemen röra belysning, buskar och städning. Vad gäller buskarna har de nu alla fått en grundklippning, och ytterligare klippning sker under senhösten. Vissa buskar som det klagats på står inte på Alingsåshems mark och dem kan vi inte göra något åt. Ett par tallar är nedtagna och väggen bakom är tvättad. En rejäl genomgång av belysningen görs varje höst. Trasiga lampor har åtgärdats. Här har Alingsåshem ett miljöansvar: lamporna kan inte vara för skarpa och de får inte lysa in i lägenheterna. Vad gäller den kritiserade trappstädningen så är den under utredning. Alingsåshem är medveten om problematiken och tar allvarligt på kritiken. Dialog förs med entreprenören. Kvalitetsmålet är inte uppnått ännu. En kritik som i undersökningen framförts mot Alingsåshem är att vissa saker inte åtgärdas trots upprepade serviceanmälningar. I det sammanhanget kan det vara värt att veta att vissa saker åtgärdar Alingsåshem upprepade gånger men problemet uppstår igen. Exempel på det är vandaliserade dörrar och lampor. För de boende kan det säkert uppfattas som att lamporna aldrig byts, men det gör de. Därför är det också viktigt att serviceanmäla problem som man upptäcker, för Alingsåshem kan omöjligt upptäcka allt på egen hand. En annan slutsats som kan dras från erfarenheterna på Citronen är att tryggheten och trivseln blir mycket bättre om vi arbetar tillsammans. Alingsåshem kan lägga grunden för ett trivsamt område, men hyresgästerna har också sitt ansvar. Man måste ta hand om varandra och sitt område. Nedskräpning är ett exempel på något som skapar dålig trivsel. Alingsåshem kan lägga ned mycket tid och pengar på städning, men det är i slutändan bara hyresgästerna som kan se till att nedskräpningen över huvud taget inte uppstår. Det är många hyresgäster som tror att hyresvärdens försäkring täcker alla skador vid en olycka i huset. Så är det inte. Alingsåshems försäkring täcker bara fastigheten. Detta gäller även vid skador på egendom som uppstått vid brand eller vattenläcka i fastigheten. För att få ersättning för skador på egen egendom krävs det att hyresgästen själv har en hemförsäkring. Diskussion om vems försäkring som borde täcka en skada uppstår ibland. Ett typiskt exempel är fall där hyresgästers saker i källarförråd förstörts av inbrott eller vattenskada. Många tycker då att det är hyresvärdens ansvar att ersätta det som skadats, men Alingsåshem betalar aldrig för lösöre. Enskild egendom måste täckas av den egna hemförsäkringen. Kort sagt: har man något man är rädd om så försäkra! Om man måste bo borta Hemförsäkringen är också bra att ha om man måste lämna lägenheten vid någon skada. Alingsåshem försöker då alltid ställa upp med en evakueringslägenhet, men om hyresgästen måste ta in på hotell en natt eller två så är det hyresgästen som får stå för kostnaden*. Har man hemförsäkring så täcks evakueringsboendet av försäkringen. Alla tillfälliga boenden utanför Alingsåshems bestånd som hyresgästen tvingas ta, går på hyresgästens räkning. Däremot behöver man inte betala hyra under den period som lägenheten inte är beboelig. Om det händer en olycka Vid en olycka i hemmet där huset får skador och behöver repareras ställs inga ersättningskrav på hyresgästen. Är det däremot vårdslöshet eller ovarsamhet som orsakat skadan kan den vållande bli ersättningsskyldig för Alingsåshems självrisk då är det väldigt bra att ha en försäkring! Alingsåshem har en hög självrisk på två basbelopp, eller kr. Privatperson utan hemförsäkring måste alltså betala Alingsåshem hela summan på kr. Privatperson med hemförsäkring har en självrisk på ungefär kr, sedan täcker försäkringen resten. Även till synes små fall av vårdslöshet kan bli dyrt om man som hyresgäst saknar försäkring: att t.ex. låta sitt WC-block dyka ned i toaletten kan innebära ett stopp i hela fastighetens avlopp. Att åtgärda detta kan kosta betydande belopp, och det faktureras den som orsakade skadan... * Observera att Alingsåshem egentligen inte har någon skyldighet att ordna med evakueringen det gör vi för att vi bryr oss om våra hyresgästers trygghet. 4 5

4 I driftens förråd finns nästan allt en husvärd kan tänkas behöva akut: packningar, tätningslister, glödlampor, toalettsitsar, extra spisar, handtag, lampkupor... Elva och en halv timma i veckan sitter det fyra man klistrade vid telefonerna och tar emot serviceanmälningar från Alingsåshems kunder. Oftast ringer telefonerna oavbrutet under dessa timmar. Ärendena kan gälla allt från ny hallmatta till trasiga tvättmaskiner. När skall man då göra en serviceanmälan? Kort sagt kan man säga att serviceanmälan tar hand om alla lägenhetsrelaterade frågor utom störningar och uthyrningsärenden. Om man funderar på att byta tapeter, om en kran droppar eller om det är tekniskt kaos i tvättstugan så ringer man serviceanmälan. Det är också viktigt att ringa serviceanmälan om man upptäcker fel eller problem på gården eller i trapphuset. Husvärdarna åker visserligen runt i alla områ- 6 den måndag till fredag och kan då se problem som uppstått, men de kan inte upptäcka allt. I sådana situationer är det viktigt att hyresgästerna hjälper Alingsåshem (och sig själva) genom att serviceanmäla. Det finns två typer av serviceanmälan: akut och inte akut. Vad gäller akuta anmälningar är målet alltid att åtgärda problemet samma dag. När det gäller icke-akuta anmälningar är målet att hantera problemet inom fem dagar. Exakt hur lång tid det tar beror på den övriga arbetsbelastningen och antalet akuta ärenden. För ickeakuta ärenden är det säsongsberoende väntetid på vissa jobb, t.ex. arbeten som inkluderar måleri och snickeri. Detta beror på att Alingsåshem då hyr in underentreprenörer, och de kan säsongsvis vara mycket uppbokade. Den vanligaste serviceanmälan är stopp i olika typer av avlopp. En annan vanlig felanmälan är vägguttag som har spruckna skyddskåpor eller inte fungerar. Fast det finns förstås gränser för vad serviceanmälan kan åtgärda: till hyresgästens eget ansvar att åtgärda hör problem som fönsterputsning, trasiga lysrör/glödlampor, och stopp i handfatet på grund av hårtussar. För dessa ärenden kontaktar man Alingsåshem endast om man har stora problem att åtgärda dem själv. Ett annat problem som husvärdarna ofta får ta ansvar för, men som egentligen inte faller på deras bord, är upplockning av sopor i allmänna utrymmen. Här är det givetvis hyresgästernas eget ansvar att inte skräpa ned. Kontakta oss! Det är oftast enklast att kontakta serviceanmälan via telefon. Då kan anmälaren och den husvärd som svarar föra en direkt dialog. Det går också att maila serviceanmälan dygnet runt, efter att först ha loggat in på hemsidan med sina inloggningsuppgifter. Kom ihåg att bifoga korrekta kontaktuppgifter och ett förslag på tid när det går bra att komma och åtgärda felet. Telefontider och telefonnummer finns på sista sidan! När det snöar Snöröjningen åker ut när det slutat snöa och snödjupet är fem centimeter eller mer. Det görs ingen snöröjning i områdena på natten. Alingsåshem har sex stycken egna traktorer. Vid snöfall arbetar både dessa traktorer och underentreprenörer för fullt. Dessutom är det ute ett gäng som skottar för hand. Trots det kan man givetvis inte snöröja överallt på en gång, därför kan det ta en stund innan skottningen kommer igång i ett enskilt område. Högst prioriterat i området är huvudstråk, entréer och källartrappor. Först när dessa områden är åtgärdade tas övriga platser om hand. När det blir halkigt Alingsåshem sprider ut stenflis när det är halkigt. Flisen sprids även efter varje skottning, men grundläggande fysik gör att flisen drar åt sig värmen från solen och smälter ned genom snön. Därför kan det ibland se ut som om det inte är utspritt någon flis alls. Förra året spred Alingsåshem ut drygt 100 ton flis totalt i fastighetsbeståndet. Alingsåshem använder av miljömässiga skäl aldrig salt på gångytorna. När det blir kallt Det skall alltid vara ett gott inomhusklimat oavsett hur vädret är utomhus. 97% av Alingsåshems lägenheter har fjärrvärme. Fjärrvärmen har avancerade mätsystem som korrigerar värmen efter utetemperaturen. Värmesystemet är helt automatiskt och är påslaget året runt. Det är en myt att hyresbolaget skulle slå på respektive av värmen på bestämda datum. Så var det förr, men det systemet är sedan länge slopat. Det väsentliga är vad temperaturen i rummet är, inte hur varmt elementet är! Olika element har olika effekt och alla styrs av termostat. Att ett element är kallt behöver alltså inte betyda att det inte fungerar. För att skapa extra säkerhet och trygghet i våra boenden hyr Alingsåshem in tjänster av Securitas. Det är en vanlig missuppfattning att Securitas bara fungerar som ett vaktbolag, men så är det inte! Det går bra att ringa även när det är stopp i avloppet. Securitas jobbar åt Alingsåshem när de vanliga telefontiderna inte är öppna. Det är en inhyrd tjänst som svarar på vissa typer av samtal. Securitas skall man främst ta kontakt med när det föreligger risk för person eller egendomsskada. Exempel på sådana skador är akut vattenläcka, avloppsstopp, strömbortfall i fastigheten, hisstopp, eller en trasig frys full av mat. Samtliga av dessa fall är exempel när man på vanliga öppettider skulle ha ringt Alingsåshems serviceanmälan. När man ringer Securitas så tar deras växel, under samtalets gång, ett beslut om hur allvarligt problemet är. De har en erfaren fastighetsjour men har bara möjlighet att åtgärda akuta problem. Om växeln bedömer att läget är akut, skickar de ärendet vidare. Under Alingsåshems arbetstider kontaktar Securitas Alingsåshems personal direkt. De har alla direktnummer, och ärendet behandlas omedelbart. Utanför Alingsåshems arbetstider har Securitas en instruktionslista som de följer. Vanligtvis åker de först ut med en väktare för att göra en bedömning av skadan innan de tar kontakt med lämplig hantverkare. Åtgärden görs sedan så snart som möjligt. Förväxla inte Securitas insatser med Polisens jobb! Brottslig verksamhet faller på Polisens bord. Ett uppbrutet källarförråd är tex, ett fall där man först skall kontakta Polisen för att rapportera skadan, sedan kontakta Alingsåshem för att få den reparerad. (Har man hemförsäkring skall man även ringa försäkringsbolaget om något blivit stulet eller förstört.) Vid störningar skall man ta kontakt med marknadsavdelningen på Alingsåshem eller med Securitas. När det inte är telefontid för Alingsåshem talar marknadsavdelningens telefonsvarare om vart man skall vända sig. 7

5 Det går framåt med stambytet på Stockslycke: vecka 49 beräknas hela Sjömansvägen vara klar, det är totalt 93 lägenheter. Nästa etapp är Arkitektvägen som påbörjas efter nyår. Allt har hittills gått enligt plan och tidsschemat verkar hålla det har till och med trimmats ned med några dagar. Feedbacken har överlag varit positiv. Vissa hyresgäster upplever miljön som högljudd och dammig, men de flesta verkar nöjda med slutresultatet. Det har inte heller varit många klagomål på toasituationen. 1/3 av hyresgästerna har hittills valt att ha en Skogstoa, det är lika fördelat oberoende av åldersgrupp. Hyresgästerna har också varit mycket nöjda med entreprenörerna. Hantverkarna har fått mycket beröm under arbetet i lägenheterna. I nästa steg är inventeringen av Stockslyckevägen klar, och projekteringen har satt igång. När själva arbetet startar är dock ännu oklart. Jobb pågår på Stockslycke Läs mer om utvecklingen på Stockslycke i nyhetsbrevet Vad händer på Stockslycke? som finns på Bakgrund: autentisk 50-talstapet från visningslägenheten på Sjömansvägen 13A Brogården prisat och uppmärksammat Renoveringen med passivhusteknik på Brogården fortsätter att väcka intresse både nationellt och internationellt. I år har projektet tilldelats två fina priser: dels den nordiska utmärkelsen Årets förnyelsepris av Nordiske kooperative og almennyttige boligorganisationer (NBO), och dels Årets kommunaltekniska projekt av Svenska kommunaltekniska föreningen. Vi på Alingsåshem tycker naturligtvis att det är jätteroligt att det här banbrytande projektet fått så positiv kritik. I oktober fick Brogården också ta emot besök av ett intresserat kronprinsesspar. Victoria och Daniel besökte visningslägenheten och fick en genomgång av hur renoveringen och passivhustekniken fungerar. Ciceroner var Alingsåshems VD Ing-Marie Odegren och Passivhuscentrums Anders Kyrkander. Foto: Robert Persson Kontakta oss: Marknadsavdelningen Boendefrågor, telefontid: Måndag kl samt kl Tisdag till fredag kl Serviceanmälan Besiktning, reparation och underhåll, telefontid: Måndag kl samt kl Tisdag till fredag kl Team Stockslycke Team Noltorp Team Brogården Team Boende Securitas OBS! Nytt nummer! Hit ringer du vid akuta serviceanmälningar och akuta pågående störningar som uppstår utanför våra ordinarie telefontider. Med vänliga hälsningar AB Alingsåshem

Trivselregler: Vid akuta fall kontakta Grupplarm 044-10 38 50

Trivselregler: Vid akuta fall kontakta Grupplarm 044-10 38 50 Trivselregler: För att alla hyresgäster ska kunna trivas så bra som möjligt har vi här sammanställt våra trivselregler. Detta är reglerna som gäller i Invectus fastigheter. Inflyttning: Inflyttningsdag

Läs mer

Till dig som flyttar in

Till dig som flyttar in Till dig som flyttar in Rev datum 2011-10-10 Välkommen till oss på Invectus... Ni kommer i kontakt med oss via: Telefon 044-21 91 91 Mejl Info@invectus.net Hemsida www.invectus.net Brev Invectus AB Box

Läs mer

En dag på jobbet. Trivsamt och tryggt Noltorp. Alingsåshem har fått ny symbol. Nytt system för lägenhetssök. - Attraktivt, tryggt och trivsamt boende

En dag på jobbet. Trivsamt och tryggt Noltorp. Alingsåshem har fått ny symbol. Nytt system för lägenhetssök. - Attraktivt, tryggt och trivsamt boende November 2008 En dag på jobbet Trivsamt och tryggt Noltorp Alingsåshem har fått ny symbol Nytt system för lägenhetssök - Attraktivt, tryggt och trivsamt boende Inledning Det viktigt att man känner sig

Läs mer

Dags för nytt badrum! Information inför stambytet

Dags för nytt badrum! Information inför stambytet Dags för nytt badrum! Information inför stambytet Vi gör det ännu bättre att vara göteborgare www.bostadsbolaget.se Varför byta stammar? Allt har en livslängd. För vattenledningar och avloppsrör räknar

Läs mer

Vi är alla en del av någon annans värld

Vi är alla en del av någon annans värld Vinter 2013 Vi är alla en del av någon annans värld Sök pengar till ökad trivsel Vad händer just nu? Störande grannar De stora 3 PuL Inledning På Gotlandsfärjan så ser man överallt små skyltar med texten

Läs mer

Vänliga, tillmötesgående och korrekta

Vänliga, tillmötesgående och korrekta Det skulle vara bra med en grillplats Vänliga, tillmötesgående och korrekta Vi hör tydligt hissen Under hösten 2013 genomfördes en undersökning för att ta reda på hur du som hyresgäst uppfattar Saxborn

Läs mer

Inflyttningsdags VÄLKOMMEN HÄMTA DIN HEMNYCKEL VI FINNS HÄR FÖR DIG

Inflyttningsdags VÄLKOMMEN HÄMTA DIN HEMNYCKEL VI FINNS HÄR FÖR DIG Välkommen hem! Inflyttningsdags Trevligt att du flyttar in hos oss på Willhem, vi hoppas att du kommer att trivas! För att du snabbt ska finna dig tillrätta har vi tagit fram en Flytta-in-hjälp. Här kan

Läs mer

Trapphuset - ett utrymme på liv och död. Inledning

Trapphuset - ett utrymme på liv och död. Inledning December 2011 Inledning Egen härd är guld värd stod det på broderade bonader i gamla svenska kök. Nu för tiden är det nog få som betalar för sin lägenhet i guld faktum är att de flesta betalar sina hyresavier

Läs mer

Överlev. högtiderna. Inledning. Praktiska tips som kan rädda livet på både dig och din granne. Tack för i år! hälsar Alingsåshem december 2012

Överlev. högtiderna. Inledning. Praktiska tips som kan rädda livet på både dig och din granne. Tack för i år! hälsar Alingsåshem december 2012 December 2012 Överlev högtiderna! Praktiska tips sid 2 Spännande tider i Sollebrunn sid 4 Spar på energin i helgen sid 5 Tvättstugebokning via mobilen sid 7 Gjort med Hyresgästföreningen sid 8 Inledning

Läs mer

Stambyte och nytt badrum

Stambyte och nytt badrum Stambyte och nytt badrum 1 2 Vad händer vid stambytet? I huset du bor i eller är på väg att flytta till så börjar rörstammar och vattenledningar bli gamla. De har slitits under årens lopp och måste nu

Läs mer

Tips och råd i samband med din inflyttning! Välkommen som hyresgäst!

Tips och råd i samband med din inflyttning! Välkommen som hyresgäst! Tips och råd i samband med din inflyttning! Välkommen som hyresgäst! Praktisk inflyttningsinformation till dig som hyresgäst hos oss på Lorentzon. Varmt välkommen till din nya bostad hos oss på Lorentzon.

Läs mer

Bybladet. December 2014

Bybladet. December 2014 Bybladet December 2014 Bybladet innehåller: Ordförande har ordet Oförändrad årsavgift Datum för årsstämman 2015 Motioner till årsstämman Information från valberedningen Våra informationskanaler Snösäsongen

Läs mer

NKI 2012. Nöjd kund-index. 5100 FS Nol

NKI 2012. Nöjd kund-index. 5100 FS Nol NKI 2012 Nöjd kund-index 5100 FS Nol Innehåll NKI 2012 Serviceindex Ta kunden på allvar Trygghet Rent & snyggt Hjälp när det behövs Produktindex Lägenheten Allmänna utrymmen Utemiljön Profil Attraktivitet

Läs mer

VIMARHEM AB. Boskola 1 (3) Flytta in hos Vimarhem

VIMARHEM AB. Boskola 1 (3) Flytta in hos Vimarhem VIMARHEM AB Boskola 1 (3) Flytta in hos Vimarhem Intresseanmälan Alla våra lägenheter fördelas via vår kommunala bostadsförmedling. Ett första steg till lägenhet hos Vimarhem är därför att fylla i en intresseanmälan.

Läs mer

VARFÖR GÖR NI DET HÄR?

VARFÖR GÖR NI DET HÄR? Praktisk information INFÖR STAMBYTET Hej! I augusti, preliminärt den 10 augusti, kommer vi att påbörja stambytet på din gård. Vi börjar i port 21 och fortsätter port för port fram till 27:an. I detta brev

Läs mer

Nu bygger vi om i Husby

Nu bygger vi om i Husby Nu bygger vi om i Husby Nu startar vi ombyggnaden av våra hus och lägenheter på Järva. Vi bygger om för dig som bor i Svenska Bostäder Så här planerar vi att bygga om i Husby Hus för hus Det tar upp till

Läs mer

Ett hem där du känner dig trygg och säker

Ett hem där du känner dig trygg och säker Ett hem där du känner dig trygg och säker En bra kontakt med grannarna innebär ofta både större trivsel och större känsla av trygghet. Att kunna be sina grannar hålla ett öga på lägenheten när man reser

Läs mer

Ett hem där du känner dig trygg och säker

Ett hem där du känner dig trygg och säker Ett hem där du känner dig trygg och säker En bra kontakt med grannarna innebär ofta både större trivsel och större känsla av trygghet. Att kunna be sina grannar hålla ett öga på lägenheten när man reser

Läs mer

Drift, städning och felanmälan sköts av externa företag. Telefonnr till felanmälan mm finns på namntavlan i porten det är dit man ringer vid fel.

Drift, städning och felanmälan sköts av externa företag. Telefonnr till felanmälan mm finns på namntavlan i porten det är dit man ringer vid fel. TRIVSELREGLER Brf Flaggan 9 Beckbrännarbacken 7 Det här bör du veta om föreningens Trivselregler Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa

Läs mer

Några enkla regler för oss som bor i Brf Nötskrikan 16

Några enkla regler för oss som bor i Brf Nötskrikan 16 Några enkla regler för oss som bor i Brf Nötskrikan 16 Att bo i bostadsrätt innebär att vi ingår i en gemenskap. Vår målsättning är att alla skall ha det så trivsamt som möjligt och att boendet ska kosta

Läs mer

Gurkbladet NR 8 2010-12-10

Gurkbladet NR 8 2010-12-10 Gurkbladet NR 8 2010-12-10 VÄLKOMNA TILL GURKANS KVARTERSBLAD Vi vill passa på att hälsa alla nya medlemmar välkomna! Gurkbladet är en information från styrelsen för Visbyhus nr 13 i kvarteret Gurkan.

Läs mer

JÄRNVÄGSGATAN 80 24 NYPRODUCERADE HYRESLÄGENHETER FASAD MOT JÄRNVÄGSGATAN

JÄRNVÄGSGATAN 80 24 NYPRODUCERADE HYRESLÄGENHETER FASAD MOT JÄRNVÄGSGATAN JÄRNVÄGSGATAN 80 24 NYPRODUCERADE HYRESLÄGENHETER FASAD MOT JÄRNVÄGSGATAN INTERIÖR Lägenheterna är modernt designade med öppen planlösning, stora ljusinsläpp och generösa balkonger och uteplatser. Färgskalan

Läs mer

Välkommen till. Bovärd Einar Markusson. Ragunda Hyreshus Box 150 840 70 Hammarstrand Vxl. 0696-68 20 00. www.ragundahyreshus.se

Välkommen till. Bovärd Einar Markusson. Ragunda Hyreshus Box 150 840 70 Hammarstrand Vxl. 0696-68 20 00. www.ragundahyreshus.se Välkommen till Bovärd Einar Markusson Ragunda Hyreshus Box 150 840 70 Hammarstrand Vxl. 0696-68 20 00 www.ragundahyreshus.se Att bo i hyresrätt har många fördelar Du behöver inte satsa pengar i boendet

Läs mer

Info! Uppföljande information efter dialogmötet, 4 oktober. Till dig som bor på Tranbärsvägen 2 4

Info! Uppföljande information efter dialogmötet, 4 oktober. Till dig som bor på Tranbärsvägen 2 4 Oktober 2012 Till dig som bor på Tranbärsvägen 2 4 Uppföljande information efter dialogmötet, 4 oktober I början av oktober bjöd vi in till ett möte där du som bor på Tranbärsvägen 2 4 fick komma med önskemål

Läs mer

GODA GRANNAR ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ÄPPELGÅRDEN

GODA GRANNAR ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ÄPPELGÅRDEN GODA GRANNAR ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ÄPPELGÅRDEN FÖR DEN GEMENSAMMA TREVNADEN gäller några allmänna regler för alla som bor i bostadsrättsföreningen Äppelgården. Att visa

Läs mer

Rapport efter informationsmöten om köksrenoveringen i Rinkeby

Rapport efter informationsmöten om köksrenoveringen i Rinkeby Rapport efter informationsmöten om köksrenoveringen i Rinkeby Den 3 oktober 2015 höll vi på Stockholmshem informationsmöten för våra hyresgäster som bor vid Mjölbyplan, Axbyplan och Ljungbyplan. Här kommer

Läs mer

INFORMATION FRÅN TUNABYGGEN JAN 2015. Vi önskar ett got t 2015 TACK, ALLA GODA GRANNAR! Bäst och sämst i hyresgästundersökningen.

INFORMATION FRÅN TUNABYGGEN JAN 2015. Vi önskar ett got t 2015 TACK, ALLA GODA GRANNAR! Bäst och sämst i hyresgästundersökningen. INFORMATION FRÅN TUNABYGGEN JAN 2015 Vi önskar ett got t 2015 TACK, ALLA GODA GRANNAR! Bäst och sämst i hyresgästundersökningen Extranummer Har du tänkt på att det ofta finns någon granne i din närhet

Läs mer

SVENSKA FOLKBYGGENS BRF NR 3 I STOCKHOLM STARTPAKET TILL:

SVENSKA FOLKBYGGENS BRF NR 3 I STOCKHOLM STARTPAKET TILL: SVENSKA FOLKBYGGENS BRF NR 3 I STOCKHOLM STARTPAKET TILL: ---------------------- Välkommen som ny medlem i Svenska Folkbyggens Bostadsrättsförening nr 3 i Stockholm. För att samla information som kan vara

Läs mer

Allmänna energispartips för hushåll

Allmänna energispartips för hushåll Allmänna energispartips för hushåll I ett hushåll fördelas energiförbrukningen ungefär enligt bilden nedan. Nedan följer ett antal tips på hur man kan spara på den energin. I de flesta fall har det att

Läs mer

Bybladet. Mars 2015. Bybladet innehåller:

Bybladet. Mars 2015. Bybladet innehåller: Bybladet Mars 2015 Bybladet innehåller: Ordförande har ordet Årsstämman 2015 Sopning av våra vägar Takprojektet 2015 Fasadprojektet 2015 Rensning av våra avlopp och brunnar Vårens städdag Expeditionens

Läs mer

Välkommen till BRF Barnhuset 5

Välkommen till BRF Barnhuset 5 Välkommen till BRF Barnhuset 5 Nedan finner du information om bostadsrättsföreningen Barnhuset 5, inklusive ordningsregler. Bostadsrättsföreningen styrs i enlighet med föreningsstadgarna vilka kompletteras

Läs mer

INFORMATION FRÅN TUNABYGGEN NR 3 2014. Festival i Tjärna Centrum NOMINERA ÅRETS GRANNE! Tunabyggen idag och imorgon Energispartips på olika språk

INFORMATION FRÅN TUNABYGGEN NR 3 2014. Festival i Tjärna Centrum NOMINERA ÅRETS GRANNE! Tunabyggen idag och imorgon Energispartips på olika språk Festival i Tjärna Centrum INFORMATION FRÅN TUNABYGGEN NR 3 2014 NOMINERA ÅRETS GRANNE! Tunabyggen idag och imorgon Energispartips på olika språk I broschyren Tunabyggen idag och imorgon beskriver vi kort

Läs mer

Frågor och svar kring ny- och ombyggnationen i kvarter Hedvig i Spånga

Frågor och svar kring ny- och ombyggnationen i kvarter Hedvig i Spånga Frågor och svar kring ny- och ombyggnationen i kvarter Hedvig i Spånga 1. Varför rustar ni upp husen? Husen är byggda på 60-talet och är i stort behov av stambyte och upprustning. Elinstallationerna uppfyller

Läs mer

Att jobba för HFAB. Handbok för entreprenörer

Att jobba för HFAB. Handbok för entreprenörer Att jobba för HFAB Handbok för entreprenörer HFAB det självklara valet när du tänker bostad i Halmstad Ett tryggt och trivsamt hem är grunden i ett bra liv. Det är också grunden för HFAB:s verksamhet.

Läs mer

Brogårdsbladet. Gemensamt nyhetsbrev från Alingsåshem och Hyresgästföreningen till hyresgästerna på Brogården i Alingsås

Brogårdsbladet. Gemensamt nyhetsbrev från Alingsåshem och Hyresgästföreningen till hyresgästerna på Brogården i Alingsås Nr 27 januari 2011 Brogårdsbladet Gemensamt nyhetsbrev från Alingsåshem och Hyresgästföreningen till hyresgästerna på Brogården i Alingsås Hyror och lediga lägenheter i hus 23 Nu presenterar vi de nya

Läs mer

Ombyggnadsplan för Stambyte med badrumsrenovering Agavägen 24-34

Ombyggnadsplan för Stambyte med badrumsrenovering Agavägen 24-34 Ombyggnadsplan för Stambyte med badrumsrenovering Agavägen 24-34 2012-11-23 Innehåll Inledning 3 Badrum 4 Hyror 10 Bilaga 1 - Hyresgästgodkännande Bilaga 2 - Valblankett Här kan du få mer information om

Läs mer

Brf Boklok Östra Lugnet i Växjö. Infoblad november

Brf Boklok Östra Lugnet i Växjö. Infoblad november Brf Boklok Östra Lugnet i Växjö Infoblad november BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN 2 (4) Hösten är över oss och snart kommer kylan krypandes Alla helgona är runt knuten och snart stundar julen. Tänk på att det är

Läs mer

Några frågor om Ditt INOMHUSKLIMAT. Energi. Frågorna besvaras genom att Du sätter ett kryss i rutan för det svarsalternativ som passar Dig bäst.

Några frågor om Ditt INOMHUSKLIMAT. Energi. Frågorna besvaras genom att Du sätter ett kryss i rutan för det svarsalternativ som passar Dig bäst. Lghnr Några frågor om Ditt INOMHUSKLIMAT Energi Frågorna besvaras genom att Du sätter ett kryss i rutan för det svarsalternativ som passar Dig bäst. Skicka in det ifyllda formuläret så fort som möjligt.

Läs mer

Hjälps åt för din skull

Hjälps åt för din skull Stockholmshemmet Tidningen för dig som bor hos oss Nr 2 Juni 2013 Förnya ditt badrum Hjälps åt för din skull Resultaten från årets kundundersökning Arkitekter tävlade om nytt bostadshus Bagarmossen tyckte

Läs mer

Enkät för dem som inte ännu fått sin Miniuppgradering

Enkät för dem som inte ännu fått sin Miniuppgradering Enkät för dem som inte ännu fått sin Miniuppgradering 1. Anser du att Miniuppgradering är rätt beteckning på åtgärdspaketet? a. Ja, hyreshöjningen blir ju väldigt måttlig b. Nej, så många åtgärder kan

Läs mer

Hyresgästsamråd. Storholmen 3 och 5 Storholmsbackarna 2-44 Projekt-ID: 6001. Datum 2015-02-02 Tid 18.00-20.00 Plats Storholmsbackarna 10

Hyresgästsamråd. Storholmen 3 och 5 Storholmsbackarna 2-44 Projekt-ID: 6001. Datum 2015-02-02 Tid 18.00-20.00 Plats Storholmsbackarna 10 Fastighetsutveckling Distrikt Söderort Hyresgästsamråd Storholmen 3 och 5 Storholmsbackarna 2-44 Projekt-ID: 6001 Datum 2015-02-02 Tid 18.00-20.00 Plats Storholmsbackarna 10 Närvarande Anita Sundh Hyresgäst

Läs mer

Här är några av frågorna som diskuterades på mötet och svaren på dessa.

Här är några av frågorna som diskuterades på mötet och svaren på dessa. Oktober 2013 Till dig som bor på Mariehemsvägen 7 E Frågor och svar från informationsmötet Tisdag 1 oktober hölls ett informationsmöte för dig som bor på Mariehemsvägen 7 E. På mötet deltog representanter

Läs mer

Välkommen till din lägenhet!

Välkommen till din lägenhet! Välkommen till din lägenhet! Vi är glada att se Dig som hyresgäst hos oss. Det är vår förhoppning att du skall trivas i din lägenhet och i miljön runtomkring. Vi försöker att göra huset och de närmaste

Läs mer

TRIVSEL- OCH ORDNINGSREGLER FÖR BRF HÅRNÄTET

TRIVSEL- OCH ORDNINGSREGLER FÖR BRF HÅRNÄTET TRIVSEL- OCH ORDNINGSREGLER FÖR BRF HÅRNÄTET Att bo i bostadsrätt innebär ett gemensamt ansvar. Som medlem i föreningen har du inte bara rätten till en bostad i föreningens hus utan du har också skyldigheter

Läs mer

TRIVSELHANDBOK. Avflyttning

TRIVSELHANDBOK. Avflyttning TRIVSELHANDBOK Andrahandsuthyrning Kontakta alltid Bollebo vid andrahandsuthyrning. Tänk på att även om du hyr ut till någon annan, har du ansvaret för att hyran betalas i tid och att lägenheten sköts.

Läs mer

Boskola 2 (3) Bo hos Vimarhem

Boskola 2 (3) Bo hos Vimarhem VIMARHEM AB Boskola 2 (3) Bo hos Vimarhem Besittningsskydd Du har rätt att bo kvar i Din lägenhet så länge Du följer de regler och föreskrifter som finns och betalar Din hyra i tid. Du kommer att bli uppsagd

Läs mer

Att tänka efter före. En handbok om att förebygga skador.

Att tänka efter före. En handbok om att förebygga skador. Att tänka efter före En handbok om att förebygga skador. Inbrott Att kunna känna sig trygg i sina lokaler är en självklarhet. Det finns mycket du kan göra för att förebygga inbrott. Med till exempel ett

Läs mer

Akutmanual för S:ta Annas bostadsrättsförening

Akutmanual för S:ta Annas bostadsrättsförening 1 2011-11-20 Akutmanual för S:ta Annas bostadsrättsförening Styrelsen vill med denna manual öka beredskapen för akuta situationer i huset. Här finns information om: - Viktiga frågor som berör alla bostadsrättsinnehavare

Läs mer

Effektivisera din elkonsumtion

Effektivisera din elkonsumtion Effektivisera din elkonsumtion L nsamma tips Ett projektarbete Av Tim Vesterberg & Martin Persson Introduktion av folder I denna folder presenteras ekonomiskt lönsamma energieffektiviseringstips. Syftet

Läs mer

Trivsel- och ordningsregler För vem gäller reglerna? Ordningsreglerna gäller alla dessa: Delta och bidra

Trivsel- och ordningsregler För vem gäller reglerna? Ordningsreglerna gäller alla dessa: Delta och bidra Trivsel- och ordningsregler För vem gäller reglerna? Alla är skyldiga att rätta sig efter ordningsreglerna. Att bo i bostadsrätt innebär ett gemensamt ansvar. Du har borätten till din lägenhet, men äger

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Erik 2 Boendemanual

Bostadsrättsföreningen Erik 2 Boendemanual Bostadsrättsföreningen Erik 2 Boendemanual Styrelsen for Bostadsrättsföreningen Erik 2 har sammanställt denna information för att besvara vanliga frågor som uppkommer i föreningen. Förhoppningen är att

Läs mer

Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget

Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget POLICY FÖR SKÖTSEL OCH RENOVERING 1(6) Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget Ansvar för skötsel och renovering Enligt 13 i Föreningens stadgar gäller att Bostadsrättshavaren

Läs mer

Prästgärdets Seniorboende

Prästgärdets Seniorboende Prästgärdets Seniorboende Sinnenas seniorboende Ta ett dopp i Ljustern på morgonen eller strosa bland blommorna på Prästgärdet. Småprata lite med grannarna och duka upp till surströmmingsskiva på den mysiga

Läs mer

Boendehandbok A-Ö. www.roslagsgatan36.se

Boendehandbok A-Ö. www.roslagsgatan36.se Välkommen till BRF Roslagsgatan 36! Vi vill med denna boendehandbok underlätta för dig som boende med svar på många av de frågor som kan tänkas dyka upp. Alla vill ha en så god boendemiljö som möjligt.

Läs mer

Välkommen till Brf Riten på Bjurhovda

Välkommen till Brf Riten på Bjurhovda Välkommen till Brf Riten på Bjurhovda Att bo i bostadsrätt innebär att vi alla har ett gemensamt ansvar för vår förening. Vi hoppas att Ni skall trivas här och känna er delaktiga. Vad är en bostadsrättsförening?

Läs mer

Vinter i Täby Information om snöröjning och sandning

Vinter i Täby Information om snöröjning och sandning Vinter i Täby Information om snöröjning och sandning Innehållsförteckning TILLSAMMANS KAN VI HJÄLPAS ÅT 4 VEM ANSVARAR FÖR VAD? PRIORITERING AV PÅBÖRJAD SNÖPLOGNING SÅ KAN DU HJÄLPA TILL 5 6 7 7 7 8 SNÖ

Läs mer

Till dig som flyttar ut

Till dig som flyttar ut Till dig som flyttar ut Lycka till med flytten Vi tackar dig för den tid som du varit vår hyresgäst och önskar dig lycka till med ditt nya boende. Det är mycket att tänka på när du ska flytta. Här får

Läs mer

INFORMATION TILL NYINFLYTTADE

INFORMATION TILL NYINFLYTTADE INFORMATION TILL NYINFLYTTADE Varmt välkommen till Brf Måttbandet i Stockholm! Vi har här samlat information som ni kan tänkas behöva som nyinflyttade i Brf Måttbandet. Om det ändå skulle vara något ni

Läs mer

Välkommen till Stena Fastigheter!

Välkommen till Stena Fastigheter! Välkommen till Stena Fastigheter! 02 VÄLKOMMEN SOM HYRESGÄST 04 KONTAKT 06 BO HOS OSS 08 TRIVSEL 09 FIXA SJÄLV VÄLKOMMEN Välkommen som hyresgäst! Här hittar du några viktiga saker att tänka på för att

Läs mer

Välkommen som hyresgäst!

Välkommen som hyresgäst! Välkommen som hyresgäst! Här informerar vi om vad som gäller när du är hyresgäst hos Ikano Bostad. Kontakta oss gärna om du undrar över något. Våra telefonnummer och adresser finns anslagna i din trappuppgång.

Läs mer

Info! Uppföljande information efter dialogmötet den 26 mars. Till dig som bor på Tuvgränd 7 och Västra Idrottsallén 10

Info! Uppföljande information efter dialogmötet den 26 mars. Till dig som bor på Tuvgränd 7 och Västra Idrottsallén 10 April 2014 Till dig som bor på Tuvgränd 7 och Västra Idrottsallén 10 Uppföljande information efter dialogmötet den 26 mars I mars bjöd vi in till ett möte där du fick komma med önskemål och förslag inför

Läs mer

Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget

Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget BRF FINNBERGET POLICY FÖR SKÖTSEL OCH RENOVERING 1(6) Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget Ansvar för skötsel och renovering Enligt 13 i föreningens stadgar gäller: Bostadsrättshavaren

Läs mer

Välkommen till Stena Fastigheter!

Välkommen till Stena Fastigheter! Välkommen till Stena Fastigheter! 03 VÄLKOMMEN SOM HYRESGÄST 05 KONTAKT 07 BO HOS OSS 09 TRIVSEL 10 FIXA SJÄLV Välkommen som hyresgäst! Här hittar du några viktiga saker att tänka på för att din inflyttning

Läs mer

PW Bad & Bygg AB. Under stambytet

PW Bad & Bygg AB. Under stambytet Under stambytet Det praktiska arbetet med stambytesprojektet börjar med att vi noggrant dokumenterar och fotograferar de utrymmen vi skall arbeta i så att vi vet hur det ser ut före arbete påbörjas. Detta

Läs mer

TRIVSELHANDBOK. - information och tips till dig som skall flytta till hyresrätt

TRIVSELHANDBOK. - information och tips till dig som skall flytta till hyresrätt TRIVSELHANDBOK - information och tips till dig som skall flytta till hyresrätt Andrahandsuthyrning Kontakta alltid Bollebo vid andrahandsuthyrning. Tänk på att även om du hyr ut till någon annan, har du

Läs mer

Information Brf Sätra Äng

Information Brf Sätra Äng Information Brf Sätra Äng Innehåll Sid. 1 Sid. 2 Sid. 3 Sid. 4 Sid. 5 Sid. 6-7 Byggillet i Stockholm AB Arbetsledning Byggledning Utställning Tillvalsbeställningar Egna ombyggnader eller Inköp Större ombyggnader

Läs mer

HYRESGÄSTGUIDEN REVIDERAD: 2012-09- 27

HYRESGÄSTGUIDEN REVIDERAD: 2012-09- 27 HYRESGÄSTGUIDEN Fastighets AB Eric Ekblad Postadress: Box 222, 0 02 Jönköping Besöksadress: Borgmästargränd 1A Telefon: 0-1 8 8 Fax: 0-1 8 89 Mail: info@ekblads.se Jourtelefon: 070-81 9 0 Allmänt Inflyttning

Läs mer

Brf Vindsslottet Januari 2008

Brf Vindsslottet Januari 2008 Nyhetsbrev januari 2008 Hänglås garage De hänglås som ni har idag till garageburarna måste lämnas tillbaka till Sollentuna hem enligt tidigare information från Sollentunahem. Du kan kvittera ut ett nytt

Läs mer

Till samtliga hyresgäster på på Pennygången

Till samtliga hyresgäster på på Pennygången Göteborg 26 april 2012 Till samtliga hyresgäster på på Pennygången Vi har förstått på reaktionerna att det finns mycket oro och många frågor kring upprustningen på Pennygången. Vi får också positiva reaktioner

Läs mer

Om oss. Om Hyresgästföreningen. Innehåll. Var med i Hyresgästföreningen. lättläst

Om oss. Om Hyresgästföreningen. Innehåll. Var med i Hyresgästföreningen. lättläst Om oss Var med i Hyresgästföreningen lättläst Om Hyresgästföreningen I den här broschyren kan du läsa om Hyresgästföreningen. Vi berättar om vilka vi är, vad vi gör och vad vi tror på. Ring oss på telefon

Läs mer

TRIVSELREGLER Ansvar för ordningen För vem gäller reglerna Vad händer om ordningsreglerna inte följs Har Du frågor

TRIVSELREGLER Ansvar för ordningen För vem gäller reglerna Vad händer om ordningsreglerna inte följs Har Du frågor TRIVSELREGLER Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de beslut som föreningsstämman fattar. I den löpande förvaltningen ingår också

Läs mer

En bostadsrättsinnehavare får upplåta sin lägenhet i andra hand med beaktande av de regler som anges i Brf. Vallens stadgar och 34

En bostadsrättsinnehavare får upplåta sin lägenhet i andra hand med beaktande av de regler som anges i Brf. Vallens stadgar och 34 1 Antenner: Brf. Vallen är ansluten till Sweden On Lines Kabel TV, vi har därför inga TV eller radio antenner på våra tak. Det är inte tillåtet att ha egna antenner eller paraboler på tak eller utanför

Läs mer

Informationsblad 1-2015 till medlemmar och hyresgäster

Informationsblad 1-2015 till medlemmar och hyresgäster 2015-07-03 Informationsblad 1-2015 till medlemmar och hyresgäster Foto: Håkan Hedqvist Hej! Lite sent på året kommer det första Informationsbladet för 2015. Sommaren i år är även den sen men nu äntligen

Läs mer

Brogårdsbladet. Gemensamt nyhetsbrev från Alingsåshem och Hyresgästföreningen till hyresgästerna på Brogården i Alingsås

Brogårdsbladet. Gemensamt nyhetsbrev från Alingsåshem och Hyresgästföreningen till hyresgästerna på Brogården i Alingsås Nr 16 2009 Brogårdsbladet Gemensamt nyhetsbrev från Alingsåshem och Hyresgästföreningen till hyresgästerna på Brogården i Alingsås Hyror och lediga lägenheter i hus 39 Nu presenterar vi de nya lägenheterna

Läs mer

Servicebostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Servicebostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Servicebostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vad är en servicebostad? Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter

Läs mer

20% Underhåll. 24% Taxekostnader. 4% Reparationer. 7% Skötsel. 12% Administration. 2% Fastighetsskatt. 2% Övrig drift.

20% Underhåll. 24% Taxekostnader. 4% Reparationer. 7% Skötsel. 12% Administration. 2% Fastighetsskatt. 2% Övrig drift. Sommar 2013 Snart är framtiden här! Hyran, din viktigaste räkning? sid 2 Nyheter om fiber, Noltorp, Sollebrunn... sid 4-5 På väg mot framtiden sid 6-7 Riktad publicering sid 8 Sommartider sid 8 Obs! Detta

Läs mer

Hörmanus. 1 Ett meddelande. A Varför kommer hon för sent? B Vem ska hon träffa?

Hörmanus. 1 Ett meddelande. A Varför kommer hon för sent? B Vem ska hon träffa? 1 Ett meddelande Lyssna på meddelandet. Sätt kryss för rätt svar. Du får lyssna två gånger. Hej Peter! Jag är lite försenad. Jag hinner inte komma till klockan sex. Jag måste köra mamma till ögonläkaren.

Läs mer

Bostadsinbrott. Försvåra för tjuven Tips när du inte är hemma Håll ögonen öppna Så polisanmäler du inbrott. www.polisen.

Bostadsinbrott. Försvåra för tjuven Tips när du inte är hemma Håll ögonen öppna Så polisanmäler du inbrott. www.polisen. Bostadsinbrott Försvåra för tjuven Tips när du inte är hemma Håll ögonen öppna Så polisanmäler du inbrott www.polisen.se/uppsala 114 14 På spår efter gärningsmannen Inbrott i bostaden är något som många

Läs mer

Stambytet i John Mattsons lägenheter på Agavägen/Larsbergsvägen

Stambytet i John Mattsons lägenheter på Agavägen/Larsbergsvägen Stambytet i John Mattsons lägenheter på Agavägen/Larsbergsvägen 1. Hur upplevde du säkerheten mot inbrott/stöld i din lägenhet under stambytet? a. God, inga problem b. Bristfällig 19% God, inga problem

Läs mer

Köket. Väggar Dammas eller torkas med fuktig trasa. Golv Dammsug och våttorka. Kom ihåg att torka av golvlisterna.

Köket. Väggar Dammas eller torkas med fuktig trasa. Golv Dammsug och våttorka. Kom ihåg att torka av golvlisterna. Flyttstäda Köket I köket är det många saker att tänka på inför flyttstädningen. Du behöver till exempel rengöra filtret i fläkten, galler, dörrkarmar och plåtar. Om du följer vår checklista får du med

Läs mer

Brf Reveljen 1 & 11. Hedinsgatan 11, Kallskärsgatan 3, Kallskärsgatan 5-115 33 Stockholm Hemsida: www.brfreveljen.se E-mail: brfreveljen@gmail.

Brf Reveljen 1 & 11. Hedinsgatan 11, Kallskärsgatan 3, Kallskärsgatan 5-115 33 Stockholm Hemsida: www.brfreveljen.se E-mail: brfreveljen@gmail. Brf Reveljen 1 & 11 Hedinsgatan 11, Kallskärsgatan 3, Kallskärsgatan 5-115 33 Stockholm Hemsida: www.brfreveljen.se E-mail: brfreveljen@gmail.com Mäklarinformation version 150701 På föreningens hemsida

Läs mer

Vi på Viggbygärdet Södervägen 16, 183 69 Täby, 08-756 36 13

Vi på Viggbygärdet Södervägen 16, 183 69 Täby, 08-756 36 13 Höst 2011 Vi på Viggbygärdet Södervägen 16, 183 69 Täby, 08-756 36 13 Vi på Viggbygärdet Öppettider Förvaltningskontoret Mån-Tis: 08.00-10.00,13.00-15.00 Onsdag: 07.00-10.00,13.00-15.00 Torsdag: 08.00-10.00,13.00-19.00

Läs mer

Ansökan om godkännande av större ombyggnation / renovering av lägenhet i Brf Högborgen. Definition av större ombyggnation och renovering

Ansökan om godkännande av större ombyggnation / renovering av lägenhet i Brf Högborgen. Definition av större ombyggnation och renovering Ansökan om godkännande av större ombyggnation / renovering av lägenhet i Brf Högborgen Introduktion På förekommen anledning och för att undvika problem och störningar vid större ombyggnation och/eller

Läs mer

Strömlös. Hjälp vid strömavbrott

Strömlös. Hjälp vid strömavbrott Strömlös Hjälp vid strömavbrott Om det blir strömavbrott El har blivit en given förutsättning för att vardagen ska fungera. Lyckligtvis finns el tillgängligt så gott som alltid. Faktum är att du som bor

Läs mer

Till dig som flyttar

Till dig som flyttar Till dig som flyttar Inför flytten... Visning av din lägenhet Du måste vara beredd på att visa din lägenhet för den person som får erbjudande om att flytta in efter dig, Vanligtvis tar personen kontakt

Läs mer

Trivselregler för BRF Hexametern 2

Trivselregler för BRF Hexametern 2 Trivselregler för BRF Hexametern 2 Kortfattad sammanställning för att informera föreningens medlemmar. Omfattar regler samt övrig viktig information. Vi är alla grannar, boende i samma hus, med olika livssituationer,

Läs mer

Allmänna Villkor 1- STÄDGARANTI / REKLAMATION 2- INNAN STÄDNING

Allmänna Villkor 1- STÄDGARANTI / REKLAMATION 2- INNAN STÄDNING 1- STÄDGARANTI / REKLAMATION För oss är det viktigt att Du som kund är nöjd och får valuta för pengarna. För att Du ska känna dig trygg när du beställer våra tjänster erbjuder vi en 5 dagars garanti. 5

Läs mer

Brf Reveljen 1 & 11. Hedinsgatan 11, Kallskärsgatan 3, Kallskärsgatan 5-115 33 Stockholm Hemsida: www.brfreveljen.se E-mail: brfreveljen@gmail.

Brf Reveljen 1 & 11. Hedinsgatan 11, Kallskärsgatan 3, Kallskärsgatan 5-115 33 Stockholm Hemsida: www.brfreveljen.se E-mail: brfreveljen@gmail. Brf Reveljen 1 & 11 Hedinsgatan 11, Kallskärsgatan 3, Kallskärsgatan 5-115 33 Stockholm Hemsida: www.brfreveljen.se E-mail: brfreveljen@gmail.com Mäklarinformation version 150110 På föreningens hemsida

Läs mer

Brogårdsbladet. Pang i bygget! På Gång. Nr 5, april 2008

Brogårdsbladet. Pang i bygget! På Gång. Nr 5, april 2008 Nr 5, april 2008 Brogårdsbladet Gemensamt nyhetsbrev från Alingsåshem och Hyresgästföreningen till hyresgästerna på Brogården i Alingsås. Pang i bygget! Nu har Skanska kommit igång ordentligt. På sidorna

Läs mer

Har Du frågor Har Du funderingar över något som tas upp i dessa regler är Du alltid välkommen att kontakta styrelsen!

Har Du frågor Har Du funderingar över något som tas upp i dessa regler är Du alltid välkommen att kontakta styrelsen! ORDNINGSREGLER FÖR BRF TANTOTORGET Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler: Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de

Läs mer

Nyhet! Lägenhetsfond med valfrihet sid 2 Nyhet! Botid blir kötid sid 4 Nyhet! Ny hemsida sid 8 Ljuset kommer snart sid 7 Vi bjuder på cirkus!

Nyhet! Lägenhetsfond med valfrihet sid 2 Nyhet! Botid blir kötid sid 4 Nyhet! Ny hemsida sid 8 Ljuset kommer snart sid 7 Vi bjuder på cirkus! Augusti 2012 Nyhet! Lägenhetsfond med valfrihet sid 2 Nyhet! Botid blir kötid sid 4 Nyhet! Ny hemsida sid 8 Ljuset kommer snart sid 7 Vi bjuder på cirkus! sid 6 Inledning Nu inför Alingsåshem Om man äger

Läs mer

Brogårdsbladet. Gemensamt nyhetsbrev från Alingsåshem och Hyresgästföreningen till hyresgästerna på Brogården i Alingsås

Brogårdsbladet. Gemensamt nyhetsbrev från Alingsåshem och Hyresgästföreningen till hyresgästerna på Brogården i Alingsås Nr 29 maj 2011 Brogårdsbladet Gemensamt nyhetsbrev från Alingsåshem och Hyresgästföreningen till hyresgästerna på Brogården i Alingsås Torsdagen den 31 mars så var det nyckelutlämning till hyresgästerna

Läs mer

Andrahandsuthyrning Andrahandsuthyrning får endast ske med föreningens godkännande.

Andrahandsuthyrning Andrahandsuthyrning får endast ske med föreningens godkännande. Vi som bor i Bostadsrättsföreningen (Brf) Sillgrisslan är delägare och äger tillsammans föreningen. Föreningens kostnader blir dina kostnader. Allt vi kan påverka för att öka trivseln i föreningen leder

Läs mer

Byggprojektet VICTORIA. Kungsgatan 11 15 Örebro City. Bofakta

Byggprojektet VICTORIA. Kungsgatan 11 15 Örebro City. Bofakta Byggprojektet VICTORIA Kungsgatan 11 15 Örebro City Bofakta Objektfakta Upplåtelseform Byggherre Entreprenör Arkitekt Inflyttning Hyror Intresseanmälan och frågor Lägenheter Butikslokaler Garage Hyresrätt

Läs mer

Malmö i mars 2011 Nr. 1/2011 BRAGDBLADET. Vad händer i huset? Informationsblad från Bostadsrättsföreningen Storbragden

Malmö i mars 2011 Nr. 1/2011 BRAGDBLADET. Vad händer i huset? Informationsblad från Bostadsrättsföreningen Storbragden Malmö i mars 2011 Nr. 1/2011 BRAGDBLADET Vad händer i huset? Informationsblad från Bostadsrättsföreningen Storbragden Styrelsen i vår förening består av tre ledamöter, Patrik Ekström, Lena Nilsson och

Läs mer

Tips inför. Råd & tips från Fastighetsägarna

Tips inför. Råd & tips från Fastighetsägarna Tips inför flytten! Råd & tips från Fastighetsägarna Det är mycket att ta hand om när du ska flytta! I den här broschyren får du några tips på hur flytten blir enkel och smidig för alla inblandade. Tips

Läs mer

Bonusboende För ett enklare liv

Bonusboende För ett enklare liv Bonusboende För ett enklare liv Kom hem till lite extra trygghet och gemenskap Oavsett var i livet du befinner dig vill vi att du ska känna hemlängtan. Våra bonusboenden erbjuder både det och den där extra

Läs mer

Ordningsregler för Brf Assessorerna

Ordningsregler för Brf Assessorerna Ordningsregler för Brf Assessorerna Det här bör du veta om föreningens ordningsregler. Ansvar för ordningen Att bo i en bostadsrätt innebär gemensamt ansvar. Som medlem och hyresgäst i föreningen har du

Läs mer

Servicebostad. -VAD ÄR DET? -Lättläst. Östra Göinge kommun www.ostragoinge

Servicebostad. -VAD ÄR DET? -Lättläst. Östra Göinge kommun www.ostragoinge Servicebostad -VAD ÄR DET? -Lättläst Vad är en servicebostad? Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter och

Läs mer