Äldreomsorgen A-Ö HÄGERSTEN-LILJEHOLMENS STADSDelsFÖRVALTNING

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Äldreomsorgen A-Ö 2010-2011. HÄGERSTEN-LILJEHOLMENS STADSDelsFÖRVALTNING www.stockholm.se/h-l"

Transkript

1 Äldreomsorgen A-Ö HÄGERSTEN-LILJEHOLMENS STADSDelsFÖRVALTNING

2 äldreomsorgen A-ö, 2010 Äldreomsorgen i Hägersten-Liljeholmen vill med denna folder informera om hjälp, service och stöd inom stadsdelen. Här hittar du telefonnummer och adresser som kan vara till hjälp om du vill veta mer. Inom Hägersten-Liljeholmens stadsdelsområde bor cirka invånare, varav cirka personer är 65 år och äldre. Äldreomsorgen ansvarar för vård- och omsorg för personer över 65 år. En målsättning för stadsdelsnämnden är att äldre i Hägersten-Liljeholmen ska kunna bo kvar i sin invanda miljö och få den service och hjälp som man har behov av. Vårdcentralerna ansvarar för hälso- och sjukvård för boende i stadsdelsområdet som valt någon av stadsdelens vårdcentraler. Inom Hägersten-Liljeholmen finns en väl utbyggd hemtjänst, tillgänglig även under kvällar, nätter och helger. Det finns trygghetslarm, växelvård, avlastning och anhörigstöd samt dagverksamhet för personer med demenssjukdom. För personer med omfattande och varaktig vård- och omsorgsbehov erbjuds heldygnsomsorg i form av vård- och omsorgsboende. Service hus finns i Fruängen, Axelsberg, Liljeholmen och till och med augusti månad i Midsommar kransen. Seniorbostäder finns i Axelsberg. Stadsdelsdirektör Maria Mannerholm Chef för äldreomsorgen: Annmarie Sandberg Telefon växel e-post till samtliga tjänstemän Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltnings hemsida välj område 2

3 innehållsförteckning Stadsdelsdirektör 2 A Ambulans och liggande transport 9 Anhörigstöd 9 Anhörigstöd utan ansökan hos biståndshandläggare 9 Anhörigstöd som du kan ansöka om hos biståndshandläggare 10 Avlösning inom Stockholms stad 10 Ansökan om bistånd 11 Antikträffen. Se under Träffpunkter 11 Apotek 11 Arbetsterapeut 11 ASIH Avancerad sjukvård i hemmet 11 Avgifter för äldreomsorg 12 Avlastning/Avlösning. Se Anhörigstöd 12 B Begravning och kyrkogårdar 12 Bibliotek 12 Bistånd (enligt socialtjänstlagen 4 kapitlet) 13 Biståndshandläggare/Beställarenhet 13 Boendestöd 14 Bostadsanpassning 14 Bostadsförmedlingen 14 Bostadstillägg för pensionärer/btp 14 Bouppteckning/ Boutredning 15 Boutredare inom stadsdelsförvaltningen 15 Brottsförebyggande rådet 15 Brännkyrka Veteranring Trygghet genom ett samtal om dagen 15 D Dagverksamhet 16 Diakoner 16 Uppenbarelsekyrkans diakoner 16 Gröndalkyrkans diakon 16 Mälarhöjdens kyrka, diakon 16 Brännkyrka kyrkas diakon 16 Vårfrukyrkans diakon 16 3

4 Dietist 16 Distriktssköterska 16 Distriktssköterskemottagning 17 Axelsbergs distriktssköterskemottagning 17 Fruängens distriktssköterskemottagning 17 Gröndals distriktssköterskemottagning 17 Liljeholmens distriktssköterskemottagning 17 Telefonplans Husläkare 17 Driftcentralen 17 F Fenix, frivilligcentral och självhjälpscenter 18 Fixartjänst till äldre, även kallad vaktmästarservice 18 Fotsjukvård/ medicinsk fotvård 18 Frivilligorganisationer/föreningar 18 Frivilligsamordnare 19 Färdtjänst inom Stockholms län 19 Församlingar 20 Brännkyrka församling 20 Hägerstens baptistförsamling 20 Filadelfiaförsamling 20 Hägerstens församling 20 Trossamfundet Karme Tenpe Gyaltsen samfund 20 Försäkringskassan 20 Försörjningsstöd 21 Förtroenderåd 21 Förtur till annan bostad 21 G Genomförandeplan 21 God man/förvaltare 22 H Hemförsäkring 22 Heminstruktör för syn- och hörselskadade 22 Hemrehabilitering 22 Hemsjukvård 22 Hemvårdsbidrag 23 Hjälp i hemmet/hemtjänst 23 Hjälpmedel 23 4

5 Hjälpmedelscentral 24 Hushållsnära tjänster 24 Husläkare. Se under Vårdcentral 24 Hörselsvårigheter. Se Heminstruktör 24 Hövdingagården. Se under Träffpunkter 24 J Jourhavande medmänniska 24 K Klagomålshantering/synpunkter hemhjälp 25 Konsumentvägledare 25 Kultur och aktiviteter. Se Träffpunkter och föreningar 25 Kulturföreningen Tellus 25 Kundval/Valfrihet 25 Kurator 25 Kvinnofridsteamet 26 Kyrkor och andra samfund 26 Uppenbarelsekyrkan 25 Mälarhöjdens kyrka 26 Gröndals kyrka 26 Vårfrukyrkan 26 Sankt Sigfrids Kyrka 26 Betelkyrkan 26 L Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS 26 Ledsagning 27 Lex Sarah 27 M Medborgarförslag 28 Medicinskt ansvarig sjuksköterska/mas 28 Mötesplatser. Se Träffpunkter 28 N Närtrafik 28 O Offentlighets- och Sekretesslagen/tystnadsplikt 29 5

6 Omsorgsdagboken 29 P Parkeringstillstånd 29 Patientnämnden, PAN 29 Pensionsmyndigheten 29 Pensionärsföreningar 30 PRO Pensionärernas Riksorganisation i Stockholm stad 30 SPF Sveriges pensionärsförbund 31 SPRF Sveriges pensionärers riksförbund 31 Pensionärsrådet 31 Polisen 32 Psykiatri/Närpsykiatri 32 R ReAgeraklinikerna 32 Riksfärdtjänst (avser resor utanför Stockholms Län). 33 Röda Korset Hägerstenkretsen 33 S Seniorboende 33 Seniorboende med hyresrätt 33 Seniorhälsan. Se under Träffpunkter 33 Servicehus 33 Sjukgymnast 34 Sjukhem. Se Vård- och omsorgsboende 34 Sjukresor 34 Socialtjänstlagen, SoL 35 Snöskottning 35 Stadens självbetjäning 35 Synsvårigheter. Se Heminstruktör 35 Särskilt boende. Se Vård- och omsorgsboende, boende för äldre 35 T Tandvårdsintyg 35 Tellus Fritidscenter 35 Tolkhjälp 36 Trygghetsboende 36 Trygghetsjouren 36 Trygghetslarm 36 6

7 Träffpunkter 36 Antikträffen En öppen träffpunkt för alla 37 Fenix Möjligheternas Mötesplats 37 Hövdingagården Träffpunkt för seniorer 37 Seniorhälsan För aktivitet och samvaro 37 SeniorNet klubb Hägersten-Liljeholmen 38 Tystnadsplikt och sekretess Se Offentlighets- och sekretesslagen 38 V Valfrihet/kundval 38 Veteranringen. Se Brännkyrka Veteranring 38 Vintervikens Trädgård 38 Vård- och omsorgsboende 39 Vårdcentraler, fem vårdcentraler inom stadsdelen 39 Vårdguiden 40 Väntjänst 40 Västbergaträffen 40 Västertorpshallen Sim- och Idrottshall 40 Växelvård 40 Ä Äldreboende. Se Vård- och omsorgsboende, boende för äldre och servicehus. 40 ÄldreDirekt 40 Äldreguiden 41 Äldreombudsmannen 41 Äldrestöd, telefon Ö Överförmyndarnämnden 41 Överklagan 42 VÅRD OCH OMSORGSBOENDE I STADSDELEN 42 Axgården 1 5, vård- och omsorgsboende 42 Rosengården 42 Kastanjens vård- och omsorgsboende 42 Åsengårdens vård- och omsorgsboende 42 Lingården vård- och omsorgsboende 42 Ängsgårdens vård- och omsorgsboende 42 7

8 SERVICEHUS I STADSDELEN 43 Axelsbergs servicehus 43 Kastanjens servicehus (omvandlas till Trygghetsboende ) 43 Fruängsgårdens servicehus 43 Trekantens servicehus 43 SENIORBOENDE I STADSDELEN 43 Seniorboende med hyresrätt i stadsdelen 43 Estniskt seniorboende 43 Ungerskt seniorboende 43 Seniorboende med bostadsrätt 43 TRYGGHETSBOENDE I STADSDELEN 43 Kastanjens trygghetsboende 43 Egna anteckningar 8

9 A A Ambulans och liggande transport Du kan vid behov ringa och beställa en planerad ambulanstransport eller liggande persontransport. Liggande persontransport innebär att du endast har ett behov att ligga ner under transporten. Ambulanstransport, om du behöver vård under resan, telefon Liggande persontransport, telefon Ambulans Akut, telefon 112 Anhörigstöd För dig som vårdar en anhörig finns stöd i olika former. Anhörigstöd utan ansökan hos biståndshandläggare Inom stadsdelen finns ett anhörigstödsteam. Stödet utformas efter det individuella behovet med möjlighet till: Telefonkontakt Innebär att du kan kontakta en anhörigstödjare vardagar måndag fredag, dagtid närhelst du behöver någon att prata med. Hembesök Innebär att en anhörigstödjare har möjlighet till personlig kontakt med dig i ditt hem eller på annan plats. Anhöriggrupper En grupp där du träffar andra i liknande situation tillsammans med anhörigstödjare. Du får information och möjlighet att utbyta erfarenheter med andra. Anhöriggrupper startas regelbundet för dig som visar omsorg om en äldre närstående. Individuella stödsamtal Innebär att du via kurator eller anhörigstödjare kan få råd och stöd i olika livssituationer. Vi har tystnadsplikt och du kan vara anonym. Kontakta Anhörigstöd på telefon

10 A Anhörigstöd som du kan ansöka om hos biståndshandläggare Avlösning i hemmet Avlösning är till för dig som ger stöd och service till anhörig eller närstående i hemmet. Det innebär att en person, till exempel hemtjänstpersonal, tillfälligt övertar omvårdnaden av den närstående. Insatsen är avgiftsfri upp till 4 timmar per vecka. Hemvårdsbidrag Ekonomiskt stöd som kan ansökas av den som vårdas i sitt hem. Avlastning utanför hemmet Den som vårdas i hemmet kan få korttidsvård på vård- och omsorgsboenden under en viss period. Växelvård Den som vårdas i hemmet kan få regelbunden återkommande korttidsvård på vård- och omsorgsboenden. Dagverksamhet Gruppverksamhet dagtid med personal (se ytterligare information under Dagverksamhet). Trygghetslarm Personburet larm som används i bostaden. Se vidare under Trygghetslarm. Avlösning inom Stockholms stad Du kan med kort varsel få avlösning för några timmar eller för planerad vila och semester, om du vårdar en äldre med demenshandikapp eller demensliknande symtom. Två verksamheter vänder sig till personer över 65 år som är bosatta i Stockholms stad. Ansök om bistånd, ta därefter kontakt för ett första besök. Pensionat Hornskroken Pensionat Kinesen Södermalm Bromma Telefon Telefon

11 Ansökan om bistånd Till äldreomsorgens beställarenhet vänder du dig för ansökan. Du kan ansöka om hjälp med serviceinsatser, hemmets skötsel, personlig omvårdnad, boende med mera. Telefontid klockan , Telefon Se även Biståndshandläggare Antikträffen Se under Träffpunkter Apotek Apoteket Gasellen, Axelsbergstorg 5 Telefon Apoteket Humlan, Fruängstorget 3 6 Telefon Apoteket Orren, Telefonplan Telefon Apoteket Hjärtat, Störloppsvägen 34 Telefon Kronans Droghandel, Liljeholmstorget 11 Telefon Arbetsterapeut Arbetsterapeuten tränar personer att komma tillbaka till en fungerande vardag efter en sjukdom eller olycka. Arbetsterapeuten provar ut och ordinerar tekniska hjälpmedel samt medverkar vid bostadsanpassning. Målet är att du ska klara ditt boende, din personliga vård samt ha en aktiv fritid och leva så självständigt som möjligt. Vid boende på servicehus eller vård- och omsorgsboende vänd dig till Rehabenheten eller till enhetschefen på boendet. Vid eget boende, vänd dig till ReAgeraklinikerna. Se Hemrehabilitering A ASIH Avancerad sjukvård i hemmet ASIH står för avancerad sjukvård i hemmet. ASIH Långbro Park har avtalet i Hägersten-Liljeholmens och bedriver medicinsk kvalificerad vård i hemmet som alternativ till sjukhusvård. Verksamheten är läkarledd och kan erbjuda planerade eller akuta besök dygnet runt av läkare eller sjuksköterska. ASIH består av akutteam, palliativt team och palliativ vårdavdelning. För att erhålla ovanstående typ av vård krävs en remiss av din behandlande läkare. 11

12 A-B Avgifter för äldreomsorg Avgifter för biståndsbedömda insatser inom äldreomsorg beräknas efter en särskild taxa och grundas på den enskildes taxerade inkomst, eventuellt tillsammans med make/maka/partner samt boendekostnad. För att kunna fastställa rätt avgift inhämtar Stockholms stad uppgifter från Pensionsmyndigheten och Skatteverket. Det finns en särskild broschyr om vilka avgifter som gäller för hemtjänst, trygghetslarm och dagverksamhet och en annan broschyr om de aktuella avgifterna för vård och omsorgsboende. Vissa insatser är avgiftsfria, till exempel avlösning i hemmet upp till 4 timmar per vecka för den som vårdar anhörig eller närstående. Kontakta ÄldreDirekt, telefon om du vill veta mer om avgifterna. Avlastning/ Avlösning Se Anhörigstöd B Begravning och kyrkogårdar I Stockholm ansvarar kommunen för begravningsverksamheten. I övriga Sverige är det en samhällsuppgift som vanligen tas om hand av Svenska kyrkans församlingar. För mer information, ring kyrkogårdsförvaltningen på telefon eller skicka e-post till Se även Bouppteckning/Boutredare Bibliotek Bibliotekets Boken kommer är en service till den som är långvarigt sjuk eller av annan anledning inte kan komma till biblioteket. Kontakta biblioteken för mer information. Aspuddens bibliotek, Hägerstensvägen 133, telefon Fruängens bibliotek, Fruängsgången 1, telefon Gröndals bibliotek, Gröndalsvägen 36, telefon Telefonplans bibliotek, Telefonplan 1 3, telefon

13 Bistånd (enligt socialtjänstlagen 4 kapitlet) Om du inte själv kan tillgodose dina behov eller få dem tillgodosedda på annat sätt har du rätt att söka bistånd. Biståndet kan bland annat gälla hemtjänst, ledsagning, avlösning, trygghetslarm, dagverksamhet, korttidsvård, servicehus eller vård- och omsorgsboende. Kontakta beställarenheten, telefon eller för mer information ÄldreDirekt, telefon Biståndshandläggare/Beställarenhet På beställarenheten för äldreomsorg tjänstgör ett flertal biståndshandläggare. De tar emot din ansökan och efter att ha träffat dig, görs en utredning och fattas beslut om vilken/vilka insatser du har rätt till enligt socialtjänstlagen, (SoL) eller i vissa fall Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Se Socialtjänstlagen och Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Dina behov är utgångspunkt för utredning och beslut om bistånd. Du får ett skriftligt beslut där du ser vilka insatser du är beviljad och även beslut om avgift. Du får samtidigt information om hur du kan överklaga ett beslut du inte är nöjd med. Det går att nå biståndshandläggare vardagar under förvaltningens öppettider klockan och Telefon Boende för äldre Det finns olika former av boenden för äldre Seniorboende Servicehus Trygghetsboende, ny boendeform under uppbyggnad Vård och omsorgsboende Det finns vård och omsorgsboenden med olika inriktningar, till exempel inriktning för personer med demenssjukdomar. Ansökan om vård- och omsorgsboende eller servicehus görs till biståndshandläggaren. I vård- och omsorgsboenden ansvarar Stockholms stad för hälso- och sjukvårdsinsatser som ges av sjuksköterskor, undersköterskor, sjukgymnaster och arbetsterapeuter. För läkarinsatser svarar landstinget. Se vidare under respektive boendeform B 13

14 B Boendestöd Riktar sig till personer med psykisk funktionsnedsättning som kan få hjälp med att strukturera och hantera vardagssysslor som hemmets skötsel, kontakt med myndigheter, att komma iväg till en dagverksamhet eller bara få stöd att komma ut från lägenheten. Boendestöd syftar alltid till större självständighet och ska ge den enskilde redskap att klara sig själv på sikt. För ansökan kontakta biståndshandläggare, telefon Bostadsanpassning Om du, eller den du delar hushåll med har en funktionsnedsättning på grund av detta behöver få din bostad anpassad eller ombyggd, kan du söka ekonomiskt bidrag för detta, bostadsanpassningsbidrag. Som exempel på vad du kan söka bidrag till kan nämnas tröskelborttagning, uppsättning av stödhandtag, ordna duschplats, installera dörröppnare, bygga ramper. Du kan söka bidrag om du hyr din bostad, har bostadsrätt eller eget hus. Ansökningsblanketter kan du få från bostadsanpassningsavdelningen eller hämta via Internet. Bifoga intyg (från arbetsterapeut, sjukgymnast, läkare eller annan medicinsk sakkunnig) som styrker din funktionsnedsättning och de problem de medför. Intyg behövs inte när du söker bidrag för tröskelborttagning, stödhandtag och trall. Bostadsanpassningsavdelningen, Stockholms Stadsbyggnadskontor Fleminggatan 4, Box 8314, Stockholm Telefontid måndag till fredag, klockan Telefon Bostadsförmedlingen Bostadsförmedlingen förmedlar lediga hyresrättslägenheter i hela Stockholmsområdet. När det gäller seniorboende har det kommunala bostadsbolaget Micasa fastigheter, cirka 700 seniorbostäder. Trygghetsboende förmedlas av Bostad Stockholm efter kötid. Telefon Se vidare under Seniorboende och Trygghetsboende Bostadstillägg för pensionärer/btp Ansökan om bidrag till hyran för dig som har låg inkomst kan ansökas hos Pensionsmyndigheten. Deras servicekontor finns i Stockholm på adress 14

15 Klara Vattugränd 1 och i Skärholmens centrum på medborgarkontoret. Pensionsmyndigheten, telefon B Bouppteckning/ Boutredning Bouppteckning är den handling som officiellt visar vilka som är dödsbodelägare och gemensamt tecknar boet. Bouppteckningen behövs alltså för att kunna visa för exempelvis bank vem som har rätt att ta ut pengar och avsluta konton eller vilka som skall skriva under. Vidare tar man upp vilka tillgångar och skulder som finns och värderar dessa enligt arvs- och gåvoskattelagens värderingsregler. Bouppteckningen skall upprättas inom tre månader från dödsfallet och därefter inlämnas till skattemyndigheten inom en månad. Boutredare inom stadsdelsförvaltningen Handlägger och beslutar om dödsboanmälningar. Saknas anhöriga eller annan delägare som kan ta hand om boet är socialtjänsten enligt 18 kap 2 ärvda balken ansvarig för boets provisoriska förvaltning till dess dödsbodelägare spårats och underrättats. En dödsboanmälan ersätter en bouppteckning om det inte finns någon fast egendom eller tomträtt i boet och tillgångarna inte räcker till annat än begravningskostnader och andra utgifter med anledning av dödsfallet. För att få mer information och rådgivning kontakta boutredare, telefon Brottsförebyggande rådet I stadsdelen finns ett brottsförebyggande råd. De arbetar i samverkan med polisen och äldreomsorgen för att minska risken för äldre att bli utsatt för brott, våld och stöld. Vänd dig till beställarenheten/ biståndshandläggare för olika förslag och råd om hur du kan öka din trygghet. Telefon Brännkyrka Veteranring Trygghet genom ett samtal om dagen. Är en ideell förening i Älvsjö och Hägersten-Liljeholmen. Du ringer upp Veteranringens telefonsvarare en gång om dagen. De följer upp att du hör av dig, i annat fall söker de kontakt med dig eller någon av de kontaktpersoner du uppgivit. För information kontakta Äldrestöd på telefon Budget- och skuldrådgivare Om du behöver hjälp med att reda ut din privatekonomi kan du vända dig till budget- och skuldrådgivaren. Du får hjälp att se över din hushållsbudget och kan 15

16 B-D även få hjälp att ansöka om skuldsanering. Enligt Skuldsaneringslagen ska alla kommuner ge rådgivning till skuldsatta personer. Ring telefon (växel) för tidsbokning och rådgivning. D Dagverksamhet Dagverksamhet är en biståndsbedömd verksamhet för personer som har en demensdiagnos. Verksamheten bedrivs dagtid, vardagar. Inom stadsdelen finns dagverksamheten Eternellen som ligger i Aspudden på Torsten Alms gata 42 och Solkatten som finns på Fruängsgårdens servicehus. Inom stadsdelen finns även en dagverksamhet för spansktalande personer, den drivs i privat regi. Ansökan om dagverksamhet görs hos biståndshandläggare. Diakoner Diakonerna inom stadsdelen kan man enklast nå per telefon. De erbjuder enskilda samtal under tystnadsplikt, hembesök och samordning av besökstjänst, anhöriggrupp för sörjande och öppet hus. Uppenbarelsekyrkans diakoner Telefon , Gröndalkyrkans diakon Telefon Mälarhöjdens kyrka, diakon Telefon Brännkyrka kyrkas diakon Telefon , (växel) Vårfrukyrkans diakon Telefon och (växel) Dietist Dietister jobbar med kostråd vid diabetes, hjärt- och kärlsjukdomar, fetma, undernäring, njursjukdom, mag- och tarmsjukdomar, tugg- och sväljsvårigheter. Du som bor i eget boende kan få individuell rådgivning och hjälp. Vänd dig till dietisterna på ReAgeraklinikerna, telefon (växel). Inom äldreomsorgen finns två dietister. De anordnar föreläsningar och utställningar samt tillhandahåller informationsmaterial. Kontakta Äldrestöd, telefon Distriktssköterska Distriktssköterska arbetar både på vårdcentral och i hemsjukvård (se under hemsjukvård). Förutom de sedvanliga sjuksköterskeuppgifterna så kan distriktssköterskan hjälpa till med utprovning och ordination av 16

17 inkontinensskydd, diabeteshjälpmedel samt prova ut enklare hjälpmedel som duschpall, badkarsbräda och förhöjningsdyna. Distriktssköterskemottagning Axelsbergs distriktssköterskemottagning Axelsbergs Torg 2 Öppen mottagningstid vardagar klockan Återbud, telefonsvarare Telefontid Telefon Fruängens distriktssköterskemottagning Fruängens Kyrkogata 14, 1 trappa, registrering och betalning görs i kassan på Vårdcentralen Fruängsgången 2 Återbudstelefon Tidsbeställd mottagning. Telefontid Telefon Gröndals distriktssköterskemottagning Lövholmsvägen 33 Telefonrådgivning och tidsbeställning. Telefon Liljeholmens distriktssköterskemottagning Liljeholmstorget 7 plan 4 Öppen mottagningstid måndag fredag, klockan Tidsbeställd mottagning måndag fredag klockan Telefon Telefonplans Husläkare Svarvstolsvägen 12. Avtal med Landstinget. Öppettider klockan samt bokade kvällstider. Tidsbokning på telefon Driftcentralen Stockholm stads driftcentral tar emot felanmälan som rör gator och torg. Det kan gälla tillexempel belysning, städning, snöröjning, trafiksignaler, offentliga toaletter, klotter, skadedjur med mera. Telefon D 17

18 F F Fenix, frivilligcentral och självhjälpscenter Hägerstensvägen 162. Öppet vardagar klockan Fenix har självhjälpsgrupper, möjlighet till en kopp kaffe, loppmarknad, konstutställningar och anhöriggrupper i samarbete med Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning. Fenix väntjänst erbjuder sällskap vid promenader, läkarbesök, kontakta väntjänst klockan på telefon Kontakta Jannicke Kihlman på telefon Fixartjänst till äldre, även kallad vaktmästarservice Fixartjänsten är till för personer som är 75 år och äldre i syfte att förebygga fallolyckor. Man kan få hjälp med att byta glödlampor, proppar och batterier, fästa sladdar samt att sätta upp tavlor och gardiner. Tjänsten är kostnadsfri, material som glödlampor, batterier, proppar, skruvar och annat betalar du själv. Du kan anlita fixartjänst upp till 6 timmar per år och hushåll. Fixartjänsten når du på telefon , åtgärd inom 5 arbetsdagar. Fotsjukvård/ medicinsk fotvård Har du behov av medicinsk fotvård på grund av vissa sjukdomar till exempel diabetes, kan du via läkare eller distriktssköterska få remiss till fotvård hos landstinget eller i privat regi. Högkostnadsskydd (frikort) gäller. Fotvårdsbehandling kan även fås i hemmet. Se vidare i telefonkatalog eller Frivilligorganisationer/föreningar Det finns flera frivilligorganisationer inom stadsdelen, här nedan namnges ett antal. För mer information kontakta frivilligsamordnare, telefon eller föreningsbidragshandläggare, telefon (växel). Aspuddens pensionärers trivselklubb Brännkyrka Veteranring. Se Brännkyrka veteranring Fenix självhjälpcenter och frivilligcentral. Se träffpunkter Frivillig väntjänst. Se frivillig väntjänst Föreningen Hökmossens Gård Föreningen Kultur i Aspudden, Kulturföreningen Tellus. Se kulturförening Tellus 18

19 Måndagsträffen Bingoklubben Pensionärernas Fiskeklubb Tellus PRO Pensionärernas riksorganisation. Se pensionärsföreningar Röda korset. Se Röda korset Hägerstenskretsen SPF Sveriges pensionärsförbund. Se pensionärsföreningar SPRF Sveriges pensionärers riksförbund. Se pensionärsföreningar Tellus Fritidscenter. Se Tellus fritidscenter Trekantens Bingoklubb Ungerska seniorklubben Vintervikens trädgård. Se Vintervikens trädgård Västbergaträffen. Se Västbergaträffen F Frivilligsamordnare Vill du veta vad frivilligorganisationer och föreningar erbjuder för stöd och aktiviteter eller själv göra en insats? Stadsdelens frivilligsamordnare har kontakt med föreningar och frivilliga i området. Kontakta Äldrestöd på telefon Frivillig väntjänst Förmedlar frivilliga sociala insatser, kontakter och ledsagningsuppdrag. Sällskap vid promenader, påhälsning, läsa tidning, följa med till tandläkare, teaterbesök är några exempel. Måndag torsdag klockan Telefon Färdtjänst inom Stockholms län Färdtjänsten är en kollektivtrafik för dig som har bestående funktionsnedsättning och inte kan använda den allmänna kollektivtrafiken. Färdtjänstresor görs med taxibilar eller med större och mer anpassade specialfordon och kan göras inom hela Stockholms län. För att få färdtjänst krävs läkarintyg. Stadsdelsförvaltningen har en särskild handläggare som tar emot läkarintyget och genomför en utredning tillsammans med den sökande. Alla handlingar skickas till Färdtjänsten som sedan beslutar om tillstånd för färdtjänst. Postadress: Färdtjänsten Box Stockholm 19

20 F Besöksadress: Lindhagensterrassen Färdtjänstförvaltningens växel öppet vardagar klockan telefon Kundservice har öppet måndag fredag klockan samt lördag till söndag mellan klockan Telefon Taxi beställs på telefon Stadsdelsförvaltningens färdtjänsthandläggare når du på telefon För resor utanför Stockholms län se Riksfärdtjänst Församlingar Brännkyrka församling Svenska kyrkan Församlingshus och expedition Götalandsvägen Telefon Hägerstens baptistförsamling Storsvängen 30 Telefon Hägerstens församling Svenska kyrkan Bäckvägen 34 Telefon Trossamfundet Karme Tenpe Gyaltsen samfund Hökarvägen 2 a Telefon Filadelfiaförsamling Finska Filadelfia Västberga allé 9 onsdag, torsdag Telefon Försäkringskassan Till försäkringskassan vänder du dig med frågor rörande sjukpenning. När det gäller pensioner och särskilt bostadstillägg för pensionärer är 20

21 det numera Pensionsmyndigheten som ansvarar för dessa frågor. Se under Pensionsmyndigheten. Besöksadress till försäkringskassan är Klara Vattugränd 1, Stockholm. Telefon är F-G Försörjningsstöd Ekonomiskt bistånd i form av försörjningsstöd kan beviljas till dig som bor och vistas i stadsdelen. Ta kontakt med socialsekreterare på försörjningsstöd, telefon (växel) för ytterligare information. Förtroenderåd Förtroenderådet ska vara ett forum för samråd och ömsesidig information mellan ansvariga för äldreomsorgens verksamhet och boende/närstående. Där finns möjlighet att framföra synpunkter på den verksamhet som bedrivs och föreslå förändringar eller förbättringar av verksamheten. Förtroenderåd finns vid servicehus/vård- och omsorgsboende, hemtjänst och på träffpunkter. Förtur till annan bostad En person som på grund av sjukdom eller funktionshinder behöver få sin bostadssituation förändrad kan ansöka om förtur genom bostadskön. Med ansökan ska intyg bifogas. Kontakta Stockholms stads bostadsförmedling, kundtjänst för mer information, telefon Besöksadress är Flemminggatan 6, Stockholm. G Genomförandeplan Om du har insatser från äldreomsorgen, så har personalen enligt socialtjänstlagen skyldighet att dokumentera. Genomförandeplan är ett dokument som beskriver hur insatsen praktiskt skall genomföras och vilken målsättning det finns för beviljad hjälp och stöd. Genomförandeplanen utformas tillsammans med dig och/eller någon som du vill skall företräda dig. Detta är en del av den sociala dokumentationen. 21

22 G-H God man/förvaltare För en person som på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande behöver hjälp med att bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person kan tingsrätten förordna en god man eller förvaltare. Ansökan görs till överförmyndarnämnden, telefon , receptionen. Se vidare information under Överförmyndarnämnd. H Hemförsäkring Det finns möjlighet att teckna en speciell hemförsäkring för dig som har beviljade insatser via hemtjänst eller bor i ett äldreboende. Kontakta biståndshandläggare, telefon eller ÄldreDirekt för ytterligare information på telefon Heminstruktör för syn- och hörselskadade Heminstruktören kan hjälpa till med träning för synskadade både i och utanför bostaden. Personer med syn och/eller hörselskada kan ta kontakt med heminstruktör för hembesök, rådgivning och stödåtgärder. Information om hjälpmedel till såväl den syn- eller hörselskadade som till vårdpersonal och anhöriga. Det finns två heminstruktörer inom stadsdelen. Heminstruktör för Liljeholmens boende nås på telefon Telefonsvarare finns. Heminstruktör för Hägerstens boende nås på telefon Telefonsvarare finns. Hemrehabilitering Om du har behov av en längre tids rehabilitering i hemmet eller i din närmiljö av sjukgymnast, arbetsterapeut eller dietist kan du ta kontakt med ReAgera klinikernas hemrehabteam. Sjukgymnast, arbetsterapeut och dietist nås säkrast vardagar klockan Telefon (växel). Hemsjukvård Hemsjukvård kallas den sjukvård som ges i den enskildes hem. Den vänder sig till personer i alla åldrar som har långvariga behov av sjukvård och inte kan ta sig till vårdcentralen. Om du har behov av hemsjukvård kan du vända dig till din distriktssköterska eller läkare på vårdcentralen du tillhör. Du kan få hjälp med såromläggning, läkemedelshantering, provtagning med mera. 22

23 I verksamheten arbetar distriktssjuksköterskor, undersköterskor och läkare. Vid behov kontaktas arbetsterapeuter, sjukgymnaster och dietist som kommer från ReAgeraklinikerna. Hemvårdsbidrag Ekonomiskt stöd som kan ansökas av den som vårdas i hemmet. Ansökan görs hos biståndshandläggare, telefon Se även Anhörigstöd Hjälp i hemmet/ Hemtjänst Hemtjänst innebär till exempel hjälp med personlig omvårdnad, inköp, matlagning, städning, klädvård eller ärenden. Hemtjänst beviljas utifrån dina individuella behov. Du beviljas hjälp med sådana insatser som du själv inte kan utföra eller kan få tillgodosedda på annat sätt. Den vanligaste formen av hemtjänst innebär att ett vårdbiträde kommer hem och hjälper dig med beslutade insatser. Hemtjänst kan också innebära att en städfirma kommer och städar eller att du får hem färdiglagad mat eller varor från affären. Om du har ett stort omvårdnadsbehov kan du få hjälp alla dagar i veckan, en eller flera gånger om dagen samt kväll och natt. Den beviljade hjälpen utformas tillsammans med dig. Hjälpmedel Efter en skada eller vid funktionshinder kan hjälpmedel underlätta eller möjliggöra det dagliga livets aktiviteter. Exempel på hjälpmedel är käpp, kryckkäpp, rollator, ADL hjälpmedel (hjälpmedel i dagliga livets aktiviteter), duschstol, badkarsbräda, toalettstolsförhöjning, stödhandtag på toaletten, griptång och rullstol med mera. Du som behöver hjälp med utprovning kan vända dig till ReAgeraklinikerna. Öppen hjälpmedelsmottagning ReAgeraklinikerna Liljeholmstorget 7, 5 tr ReAgeraklinikerna i Älvsjö, Solberga Hagväg 1 Sjukgymnast och arbetsterapeut nås säkrast vardagar klockan Telefon (växel). H 23

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING HJÄLP OCH STÖD I HEMMET Svedala kommun har enligt Socialtjänstlagen (SoL) ansvar för att personer som bor eller vistas i kommunen

Läs mer

Äldreomsorg. i Täby kommun

Äldreomsorg. i Täby kommun Äldreomsorg i Täby kommun I denna broschyr beskrivs de tjänster som du kan ansöka om och ta del av som Täbybo. De flesta tjänster tilldelas efter bedömning av den individuella förmågan. Hur den bedöm ningen

Läs mer

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING HJÄLP OCH STÖD I HEMMET Svedala kommun har enligt Socialtjänstlagen (SoL) ansvar för att personer som bor eller vistas i kommunen

Läs mer

Trygghet och glädje hela livet. Äldreomsorg i Karlskrona kommun

Trygghet och glädje hela livet. Äldreomsorg i Karlskrona kommun Trygghet och glädje hela livet Äldreomsorg i Karlskrona kommun Hej senior! I den här broschyren berättar vi om de olika insatser som Karlskrona kommun erbjuder dig som fyllt 65 år. Sveriges pensionärer

Läs mer

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, är en rättighetslag. De som tillhör någon av lagens tre personkretsar kan få rätt till

Läs mer

Hjälp och stöd till äldre i Västerås

Hjälp och stöd till äldre i Västerås Hjälp och stöd till äldre i Västerås Hjälp och stöd till äldre i Västerås Du som är äldre och bor i Västerås kan få hjälp och stöd. I den här broschyren kan du läsa om olika former av stöd och insatser

Läs mer

Om du får ett negativt beslut kan du överklaga. För mer information, ring mottagningsgruppen på 011-15 27 37.

Om du får ett negativt beslut kan du överklaga. För mer information, ring mottagningsgruppen på 011-15 27 37. Hemtjänst i Norrköping Det är vård- och omsorgsnämnden som har ansvar för kommunens äldre- och handikappomsorg. Vård- och omsorgsnämnden erbjuder stöd, omsorg och omvårdnad i livets olika skeden. I vård-

Läs mer

Äldreomsorg i NYNÄSHAMN. En guide till vad du kan få hjälp med

Äldreomsorg i NYNÄSHAMN. En guide till vad du kan få hjälp med Äldreomsorg i NYNÄSHAMN En guide till vad du kan få hjälp med Nynäshamns kommun Innehållsförteckning Att ansöka om hjälp och stöd 3 Hemtjänst 4 Stöd 5 Färdtjänst 6 Särskilt boende 7 I hemmet 8 Tryggt

Läs mer

Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping

Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping Det är vård- och omsorgsnämnden som har ansvar för kommunens äldre- och handikappomsorg. Vård- och omsorgsnämnden

Läs mer

Stöd enligt socialtjänstlagen (SoL)

Stöd enligt socialtjänstlagen (SoL) Stöd enligt socialtjänstlagen (SoL) Omsorg, stöd och service för dig som har en funktionsnedsättning och som bor i Huddinge. Vart vänder jag mig? Du som bor eller vistas i Huddinge kommun, är under 65

Läs mer

Stöd och service för äldre I Torsås Kommun. vi informerar..

Stöd och service för äldre I Torsås Kommun. vi informerar.. Stöd och service för äldre I Torsås Kommun vi informerar.. Innehållsförteckning Sida Värdegrund 3 Stöd och service till äldre i Torsås kommun 3 Ansökan om insatser enligt Socialtjänstlagen (SoL) 3 Taxor

Läs mer

Äldreomsorg. i Täby kommun

Äldreomsorg. i Täby kommun Äldreomsorg i Täby kommun I denna broschyr beskrivs de tjänster som du kan ansöka om och ta del av som Täbybo. De flesta tjänster tilldelas efter bedömning av den individuella förmågan. Hur den bedömningen

Läs mer

STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN

STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN Stöd & Service STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN STÖD OCH SERVICE till dig som har en psykisk funktionsnedsättning -Team Psykiatri- STÖD OCH SERVICE till dig som har en intellektuell funktionsnedsättning

Läs mer

Vård och omsorg i Bengtsfors kommun. En skrift för dig som är äldre eller av annan anledning är i behov av vård och omsorg.

Vård och omsorg i Bengtsfors kommun. En skrift för dig som är äldre eller av annan anledning är i behov av vård och omsorg. Vård och omsorg i Bengtsfors kommun En skrift för dig som är äldre eller av annan anledning är i behov av vård och omsorg. Vad säger socialtjänstlagen? 5 kap 4 Socialnämnden skall verka för att äldre människor

Läs mer

Hemtjänst i. Strängnäs kommun. Dnr SN/2015:251-707

Hemtjänst i. Strängnäs kommun. Dnr SN/2015:251-707 Hemtjänst i Strängnäs kommun Dnr SN/2015:251-707 Förord I den här broschyren har vi samlat information för dig som vill veta mer om hemtjänst i Strängnäs kommun. Vi beskriver hur en ansökan om hemtjänst

Läs mer

stöd och hjälp i det egna boendet.

stöd och hjälp i det egna boendet. Hemtjänst Trygghetslarm Dagverksamhet Anhörigstöd/Växelvård Korttidsplats Övriga insatser stöd och hjälp i det egna boendet. Välkommen! Vi Vill ge äldre i Åtvidaberg förutsättningar att leva under goda

Läs mer

STÖD FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

STÖD FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING STÖD FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING STÖD FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Du som har en funktionsnedsättning har möjlighet att ansöka om insatser för att kunna få leva ett så självständigt

Läs mer

Personlig omvårdnad. Service. Städning. Snöröjning

Personlig omvårdnad. Service. Städning. Snöröjning Individuell prövning Alla insatser inom äldreomsorgen prövas individuellt och utgår från dina specifika behov. Varje område har en biståndshandläggare som utreder dina behov vid hembesök och/eller vårdplanering.

Läs mer

Service och om- vårdnad för äldre och funktionshindrade Omsorgsbroschyr08_version2.indd 1 08-05-27 07.20.58

Service och om- vårdnad för äldre och funktionshindrade Omsorgsbroschyr08_version2.indd 1 08-05-27 07.20.58 Service och omvårdnad för äldre och funktionshindrade Omsorgsbroschyr08_version2.indd 1 08-05-27 07.20.58 Kommunens verksamhet inom Vård och omsorg ska ge äldre och funktionshindrade möjlighet att leva

Läs mer

LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE - LSS

LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE - LSS LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE - LSS HAGFORS KOMMUN MÅLET MED LAGEN OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE, LSS, ÄR ATT DEN ENSKILDE FÅR MÖJLIGHET ATT LEVA SOM ANDRA LSS

Läs mer

HJÄLP OCH STÖD. för dig som är äldre eller har funktionsnedsättning

HJÄLP OCH STÖD. för dig som är äldre eller har funktionsnedsättning HJÄLP OCH STÖD för dig som är äldre eller har funktionsnedsättning 1 Lomma kommun har ansvar för att du som bor eller vistas i kommunen, får det stöd och den hjälp du behöver, allt enligt Socialtjänstlagen

Läs mer

Mora kommun Socialförvaltningen Prostgatan 7 792 80 Mora Tfn. 0250-264 00

Mora kommun Socialförvaltningen Prostgatan 7 792 80 Mora Tfn. 0250-264 00 Mora kommun Socialförvaltningen Prostgatan 7 792 80 Mora Tfn. 0250-264 00 Information om vård och omsorg i Mora kommun Reviderad 2014-08-04 Socialförvaltningen Innehåll Sida Välkommen 3 Gången är följande

Läs mer

LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Sollefteå kommun Individ- och omsorgsförvaltningen Information om vad lagen innebär och hur det går till vid ansökan om insats Vart vänder man

Läs mer

Information om hjälp i hemmet och valfrihet

Information om hjälp i hemmet och valfrihet Information om hjälp i hemmet och valfrihet Version 9.0 20150203 Vård- och omsorg Information om hemtjänst Vad är hemtjänst? Hemtjänst är ett samlat begrepp för olika former av stöd, service och omvårdnad

Läs mer

Leva som andra. Stöd för dig som har en funktionsnedsättning

Leva som andra. Stöd för dig som har en funktionsnedsättning Leva som andra Stöd för dig som har en funktionsnedsättning Stöd att leva ett självständigt liv Du som har en funktionsnedsättning kan få stöd och hjälp i vardagen. Med hjälp kan du leva som andra och

Läs mer

Information om LSS. Version 5.1 20150804 Vård- och omsorg

Information om LSS. Version 5.1 20150804 Vård- och omsorg Information om LSS Version 5.1 20150804 Vård- och omsorg Om LSS Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade (LSS) är en rättighetslag som garanterar personer med omfattande varaktiga funktionshinder

Läs mer

* Ledsagarservice * Korttidstillsyn för skolungdomar * Kontaktperson * Boende i familjehem eller i bostad med särskild service för

* Ledsagarservice * Korttidstillsyn för skolungdomar * Kontaktperson * Boende i familjehem eller i bostad med särskild service för * Ledsagarservice Ledsagare är en person som är anställd av kommunen och som kan följa med ex till badhus, affär, läkare, bio och promenader. Servicen skall anpassas efter den enskildes behov. Den som

Läs mer

Information om stöd och service

Information om stöd och service Information om stöd och service Information om stöd och service enligt LSS Socialförvaltningen informerar Vad är LSS? LSS betyder lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Socialnämnden ska

Läs mer

Stöd och omsorg för äldre. Information om vilket stöd som finns till dig som är äldre

Stöd och omsorg för äldre. Information om vilket stöd som finns till dig som är äldre Stöd och omsorg för äldre Information om vilket stöd som finns till dig som är äldre 2 Denna broschyr är uppdaterad 29 september 2014. Du kan också lyssna på informationen som finns på Umeå kommuns webbplats.

Läs mer

Hemtjänst i Båstads kommun

Hemtjänst i Båstads kommun Hemtjänst i Båstads kommun Fotograf: Lars Bygdemark Vår verksamhetsidé Vård och omsorg i Båstads kommun ska präglas av respekt, värdighet, trygghet och professionalism. Vad är hemtjänst? Kommunen har enligt

Läs mer

Stöd i vardagen från Omvårdnad Gävle

Stöd i vardagen från Omvårdnad Gävle OMVÅRDNAD GÄVLE Stöd i vardagen från Omvårdnad Gävle enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Mer information och ansökan Om du har frågor eller vill ansöka om stöd, ring 026-17

Läs mer

Hjälp i hemmet Hjälp i hemmet kan beviljas i form av omsorgsinsatser, serviceinsatser samt trygghetslarm.

Hjälp i hemmet Hjälp i hemmet kan beviljas i form av omsorgsinsatser, serviceinsatser samt trygghetslarm. Hjälp i hemmet Hjälp i hemmet Hjälp i hemmet kan beviljas i form av omsorgsinsatser, serviceinsatser samt trygghetslarm. Omsorgsinsatser Du kan få hjälp med din personliga hygien och med på och avklädning.

Läs mer

Information om hjälp, stöd och omsorg i Karlshamns kommun

Information om hjälp, stöd och omsorg i Karlshamns kommun Information om hjälp, stöd och omsorg i Karlshamns kommun Omsorgsförvaltningen ansvarar för äldreomsorg, LSS stöd och service, social psykiatri samt individ- och familjeomsorg. I den här broschyren hittar

Läs mer

Information om Insatser för vissa funktionshindrade enligt LSS

Information om Insatser för vissa funktionshindrade enligt LSS Information om Insatser för vissa funktionshindrade enligt LSS Stöd och service till vissa funktionshindrade enligt LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) ger människor med vissa

Läs mer

Omsorg om funktionshindrade. Information och stödformer

Omsorg om funktionshindrade. Information och stödformer Omsorg om funktionshindrade Information och stödformer Vård och omsorg om de som lever med funktionshinder Det handlar egentligen inte om människor med särskilda behov utan om människor med alldeles vanliga

Läs mer

TILL DIG SOM ÄR ANHÖRIG ELLER NÄRSTÅENDE Har du en anhörig eller närstående som är sjuk, gammal eller funktionshindrad?

TILL DIG SOM ÄR ANHÖRIG ELLER NÄRSTÅENDE Har du en anhörig eller närstående som är sjuk, gammal eller funktionshindrad? ANHÖRIGSTÖD INFORMATION OCH STÖD TILL DIG SOM VÅRDAR EN ANHÖRIG ANHÖRIGSTÖD 2 TILL DIG SOM ÄR ANHÖRIG ELLER NÄRSTÅENDE Har du en anhörig eller närstående som är sjuk, gammal eller funktionshindrad? Du

Läs mer

LSS. Till Dig som nu läser denna broschyr! Lag om stöd och service. till vissa funktionshindrade

LSS. Till Dig som nu läser denna broschyr! Lag om stöd och service. till vissa funktionshindrade Till Dig som nu läser denna broschyr! Lagen vänder sig till personer i alla åldersgrupper och med olika funktionshinder och livssituationer. Lag om stöd och service LSS till vissa funktionshindrade Lagen

Läs mer

Hemvård Mottagningssekreterare kontaktuppgiter. i Åstorps kommun

Hemvård Mottagningssekreterare kontaktuppgiter. i Åstorps kommun Hemvård Mottagningssekreterare kontaktuppgiter i Åstorps kommun Varje individ ska mötas med värdighet och respekt med utgångspunkt i att stärka den egna förmågan. Om Hemvård Många vill bo kvar hemma även

Läs mer

Socialförvaltningen Information om omsorg till äldre och personer med funktionsnedsättning 2014

Socialförvaltningen Information om omsorg till äldre och personer med funktionsnedsättning 2014 Socialförvaltningen Information om omsorg till äldre och personer med funktionsnedsättning 2014 Innehållsförteckning Omsorg är vår uppgift 2 Grunden bistånd (hjälp) enligt socialtjänstlagen 3 Särskilt

Läs mer

HUR SÖKER JAG BISTÅND? Ett informationshäfte om ansökan, bedömning, avgifter, och handläggare.

HUR SÖKER JAG BISTÅND? Ett informationshäfte om ansökan, bedömning, avgifter, och handläggare. HUR SÖKER JAG BISTÅND? Ett informationshäfte om ansökan, bedömning, avgifter, och handläggare. Biståndshandläggare De personer som har hand om Din ansökan kallas för biståndshandläggare. Biståndshandläggaren

Läs mer

Stöd till personer med funktionsnedsättning

Stöd till personer med funktionsnedsättning Stöd till personer med funktionsnedsättning i Lessebo kommun Stöd till personer med funktionsnedsättning Omsorgen om personer med funktionsnedsättning (OF) erbjuder en rad olika stöd till personer med

Läs mer

VÅRD OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS

VÅRD OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS VÅRD OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS 1 Innehåll LSS - Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade... 4 Vem gäller lagen för?... 4 Rätten till

Läs mer

HÄRNÖSANDS KOMMUN. Socialförvaltningen Information till äldre och personer med funktionsnedsättning

HÄRNÖSANDS KOMMUN. Socialförvaltningen Information till äldre och personer med funktionsnedsättning HÄRNÖSANDS KOMMUN Socialförvaltningen Information till äldre och personer med funktionsnedsättning RÄTTIGHETSFÖRKLARING Socialtjänstlagen Socialtjänstlagen anger att socialnämnden skall verka för att äldre

Läs mer

Gruppbostad - VAD ÄR DET? Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se

Gruppbostad - VAD ÄR DET? Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se Gruppbostad - VAD ÄR DET? Vad är en gruppbostad? Här får du information om vad en gruppbostad är och hur det kan fungera att bo i en gruppbostad. Här får du veta vilka rättigheter och skyldigheter som

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningen LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

Vård- och omsorgsförvaltningen LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Vård- och omsorgsförvaltningen LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Denna broschyr vänder sig till dig som söker information om stöd, service och rättigheter för personer med funktionshinder

Läs mer

Information om Handikappomsorgen/LSS Mottagningssekreterare kontaktuppgiter. Åstorps Kommun

Information om Handikappomsorgen/LSS Mottagningssekreterare kontaktuppgiter. Åstorps Kommun Information om Handikappomsorgen/LSS Mottagningssekreterare kontaktuppgiter i Åstorps kommun Varje individ ska mötas med värdighet och respekt med utgångspunkt i att stärka den egna förmågan. Åstorps Kommun

Läs mer

Servicebostad - VAD ÄR DET? Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se

Servicebostad - VAD ÄR DET? Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se Servicebostad - VAD ÄR DET? Vad är en servicebostad? Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter och skyldigheter

Läs mer

INFORMATION FRÅN ENHETEN FÖR BISTÅND OCH STÖD VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET

INFORMATION FRÅN ENHETEN FÖR BISTÅND OCH STÖD VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET INFORMATION FRÅN ENHETEN FÖR BISTÅND OCH STÖD VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET SOCIALTJÄNSTLAGEN (SOL) 4 KAPITLET RÄTTEN TILL BISTÅND 1 Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda

Läs mer

Kvalitetsdeklaration. för dig som får insatser enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) Reviderad 2011-06-01

Kvalitetsdeklaration. för dig som får insatser enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) Reviderad 2011-06-01 Kvalitetsdeklaration för dig som får insatser enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) Reviderad 2011-06-01 Kvalitetsdeklaration LSS Om kvalitetsdeklarationen Kvalitetsdeklarationen

Läs mer

Servicebostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Servicebostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Servicebostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vad är en servicebostad? Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter

Läs mer

LSS. Här kan du läsa om... Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS. Här kan du läsa om... Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Här kan du läsa om... LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade "Det rör sig inte om människor med särskilda behov, utan om människor med alldeles vanliga, normala behov som måste tillgodoses

Läs mer

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Nordmalings kommun 914 81 NORDMALING Tfn 0930-140 00 www.nordmaling.se Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Lagen börjar med personkretsen. Det är de personer som har rätt till hjälp.

Läs mer

En samlad guide om tjänster och stöd för äldre i Karlskoga

En samlad guide om tjänster och stöd för äldre i Karlskoga office.microsoft.com stock.xchng En samlad guide om tjänster och stöd för äldre i Karlskoga www.karlskoga.se Vård och omsorg i Karlskoga syftar till att möjliggöra ett så självständigt och värdigt liv

Läs mer

Vård och omsorg. Äldreomsorg, handikappomsorg, hälso- och sjukvård

Vård och omsorg. Äldreomsorg, handikappomsorg, hälso- och sjukvård e c i v r e S i t n a r a g Vård och omsorg Äldreomsorg, handikappomsorg, hälso- och sjukvård Servicegaranti Vård och omsorg Äldreomsorg Du som har kontakt med oss skall möta en kunnig och vänlig personal,

Läs mer

INFORMATION OM VÅRD OCH ÄLDREOMSORGEN I ALINGSÅS KOMMUN

INFORMATION OM VÅRD OCH ÄLDREOMSORGEN I ALINGSÅS KOMMUN INFORMATION OM VÅRD OCH ÄLDREOMSORGEN I ALINGSÅS KOMMUN INNEHÅLL Att bo kvar hemma Trygghetsboende... Sidan 4 Hemtjänst... Sidan 5 Bostadsanpassning... Sidan 6 Färdtjänst/Riksfärdtjänst... Sidan 6 Träffpunkter

Läs mer

Gruppbostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Gruppbostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Gruppbostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vad är en gruppbostad? Här får du information om vad en gruppbostad är och hur det kan fungera att bo i en gruppbostad. Här får du veta vilka rättighet

Läs mer

Socialförvaltningens grundsyn

Socialförvaltningens grundsyn Trygghetsboende Trygghetsboende Trygghetsboende erbjuder boende för dig med omfattande behov av vård, omsorg, stöd, service och en trygghetsskapande vardags miljö. Syftet är att kombinera ett självständigt

Läs mer

Vård- och omsorgsboende för äldre i Falu kommun

Vård- och omsorgsboende för äldre i Falu kommun falun.se/omvårdnadsförvaltningen Trygghet Inflytande Gott bemötande Vård- och omsorgsboende för äldre i Falu kommun Innehåll Anvisning av lägenhet...5 Att ansöka om och få lägenhet...4 Att bo i vård- och

Läs mer

Servicebostad. -VAD ÄR DET? -Lättläst. Östra Göinge kommun www.ostragoinge

Servicebostad. -VAD ÄR DET? -Lättläst. Östra Göinge kommun www.ostragoinge Servicebostad -VAD ÄR DET? -Lättläst Vad är en servicebostad? Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter och

Läs mer

Gruppbostad. - VAD ÄR DET? - Lättläst. Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se

Gruppbostad. - VAD ÄR DET? - Lättläst. Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se Gruppbostad - VAD ÄR DET? - Lättläst Vad är en gruppbostad? Här får du information om vad en gruppbostad är och hur det kan fungera att bo i en gruppbostad. Här får du veta vilka rättigheter och skyldigheter

Läs mer

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Innehållsförteckning LSS - Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Vem gäller lagen för?... 1 Tio rättigheter/insatser... 2 1. Rådgivning

Läs mer

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Vad är LSS? Lagen om stöd och service till vissa människor med funktionsnedsättning, är

Läs mer

Samhällets stöd Information till dig med funktionsnedsättning

Samhällets stöd Information till dig med funktionsnedsättning Samhällets stöd Information till dig med funktionsnedsättning INNEHÅLL Aktivitetsersättning 2 Aktivitetsstöd 2 Arbete 2 Avlösarservice 2 Bilanpassning 2 Bilstöd 2 Boendestöd 2 Bostad med särskild service

Läs mer

Har du förbättringsidéer eller synpunkter kring din insats från oss? Om du inte är nöjd är det viktigt att vi får veta det. Vi vill bli bättre!

Har du förbättringsidéer eller synpunkter kring din insats från oss? Om du inte är nöjd är det viktigt att vi får veta det. Vi vill bli bättre! Socialförvaltningen Insatsen bostad med särskild service eller annan särskilt anpassad bostad för vuxna enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Tjänstedeklaration Beslutad av

Läs mer

Stöd i hemmet. Hemtjänst i Luleå kommun

Stöd i hemmet. Hemtjänst i Luleå kommun Stöd i hemmet Hemtjänst i Luleå kommun Stöd i hemmet i Luleå kommun Stöd i hemmet innebär olika former av omsorg, omvårdnad, stöd och service i ditt hem. Du ska kunna bo kvar hemma så länge som möjligt

Läs mer

Riktlinje för stöd till Anhöriga som vårdar eller stödjer en närstående

Riktlinje för stöd till Anhöriga som vårdar eller stödjer en närstående Riktlinje för stöd till Anhöriga som vårdar eller stödjer en närstående Socialförvaltningen Vård och Omsorg 2012-04-10 Innehåll 1 Bakgrund 5 2 Direkt stöd till anhöriga i Arboga kommun 6 2.1 Information...

Läs mer

Information om Äldreomsorgen i Borlänge kommun

Information om Äldreomsorgen i Borlänge kommun Information om Äldreomsorgen i Borlänge kommun När du behöver hjälp När du behöver hjälp eller stöd vänder du dig till den behovsbedömare som ansvarar för det område där du bor. För det mesta gör behovsbedömaren

Läs mer

Hemtjänst i Ljungby kommun

Hemtjänst i Ljungby kommun Hemtjänst i Ljungby kommun Information Hemtjänst i Ljungby kommun Människors förutsättningar förändras när vi blir äldre. För att du ska kunna bo kvar i det egna hemmet med en väl fungerande vardag stöttar

Läs mer

Äldreomsorgen A-Ö ÖSTERMALM. Version Mars 2014.2

Äldreomsorgen A-Ö ÖSTERMALM. Version Mars 2014.2 Äldreomsorgen A-Ö ÖSTERMALM 2014 Version Mars 2014.2 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING A... 7 AMBULANS OCH LIGGANDE TRANSPORT... 7 ANHÖRIGSTÖD... 7 APOTEK... 8 ARBETSTERAPEUT... 8 ASIH AVANCERAD SJUKVÅRD I HEMMET...

Läs mer

Till dig som stödjer någon i din omgivning

Till dig som stödjer någon i din omgivning Till dig som stödjer någon i din omgivning En presentation av stödinsatser som kan underlätta både för dig som är anhörig och för den du stödjer Köpings kommun, Vård & Omsorg Vi ger stöd när det behövs

Läs mer

Äldreboende. Information från Alvesta kommun, Omsorgsförvaltningen

Äldreboende. Information från Alvesta kommun, Omsorgsförvaltningen Äldreboende Information från Alvesta kommun, Omsorgsförvaltningen 1 Äldreboende När man inte längre klarar av att bo kvar hemma finns möjlighet att söka till ett äldreboende. Boendet är till för Dig som

Läs mer

Uppsökande verksamhet bland äldre i Trollhättans kommun. Information om olika former av stöd inom äldreomsorgen. 1 2013-02-01

Uppsökande verksamhet bland äldre i Trollhättans kommun. Information om olika former av stöd inom äldreomsorgen. 1 2013-02-01 Uppsökande verksamhet bland äldre i Trollhättans kommun. Information om olika former av stöd inom äldreomsorgen. 1 2013-02-01 Stöd för äldre och funktionshindrade i Trollhättan Gemenskap, sysselsättning

Läs mer

Omvårdnad, Fritid och kultur. Vad kostar det att få hjälp? Så här klagar du. Vem ger hjälpen? Vill du veta mer?

Omvårdnad, Fritid och kultur. Vad kostar det att få hjälp? Så här klagar du. Vem ger hjälpen? Vill du veta mer? Omvårdnad, Fritid och kultur Personer med funktionshinder kan bo i bostäder där det finns personal. Personalen hjälper till med det praktiska. Men personalen ska också ge god vård. En människa som får

Läs mer

STÖD OCH SERVICE TILL FUNKTIONSHINDRADE I KARLSKRONA KOMMUN HANDIKAPPOMSORGEN I KARLSKRONA KOMMUN Den broschyr du håller framför dig ska ge en bild av Karlskrona kommuns insatser för funktionshindrade.

Läs mer

LSS-Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS-Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade Socialförvaltningen LSS-Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade En lag om rätten att leva som andra Genom LSS kan personer med omfattande funktionshinder få möjlighet till stöd

Läs mer

LSS. Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade för dig som bor i Huddinge kommun.

LSS. Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade för dig som bor i Huddinge kommun. LSS Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade för dig som bor i Huddinge kommun. Vart vänder jag mig? Du som bor i Huddinge kommun och har stora funktionsnedsättningar kan vända dig till biståndskansliet

Läs mer

Informationsbroschyr till dig som har ett funktionshinder.

Informationsbroschyr till dig som har ett funktionshinder. Informationsbroschyr till dig som har ett funktionshinder. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS Lagen om stöd och service åt vissa funktionshindrade (LSS) är en rättighetslag som

Läs mer

Servicebostad. Lättläst VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Servicebostad. Lättläst VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Servicebostad VAD ÄR DET? Lättläst VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Servicebostad Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter

Läs mer

Introduktion. Personkretsen. Paragraf 1. LSS har bestämmelser om hjälp till dessa personer:

Introduktion. Personkretsen. Paragraf 1. LSS har bestämmelser om hjälp till dessa personer: Introduktion LSS betyder lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade och ger rätt till särskild hjälp. LSS är en lag som ger särskilda rättigheter till personer med funktionshinder. Socialtjänstlagen,

Läs mer

Definition och beskrivning av olika insatser Regler, rutiner och samverkan mellan biståndshandläggare och anordnare

Definition och beskrivning av olika insatser Regler, rutiner och samverkan mellan biståndshandläggare och anordnare Februari 2007 Hemtjänst, ledsagning, avlösning Definition och beskrivning av olika insatser Regler, rutiner och samverkan mellan biståndshandläggare och anordnare 1. Hemtjänst 1.1 Kunddebiterad tid sid

Läs mer

Insatser som kan beviljas av biståndshandläggare

Insatser som kan beviljas av biståndshandläggare Länsgemensam ledning i samverkan Inom socialtjänst och angränsande område Hälso- och sjukvård i Kalmar län Insatser som kan beviljas av biståndshandläggare inom ramen för socialtjänstlagen Sammanställd

Läs mer

Information om. LSS- Lagen. stöd och service till vissa. funktionshindrade. Telefonnummer: LSS-handläggare Tina Persson 0240-66 0178

Information om. LSS- Lagen. stöd och service till vissa. funktionshindrade. Telefonnummer: LSS-handläggare Tina Persson 0240-66 0178 Telefonnummer: LSS-handläggare Tina Persson 0240-66 0178 Avdelningschef LSS Agneta Stabforsmo 0240-66 03 25 SMEDJEBACKENS KOMMUN Socialförvaltningen LSS-avdelningen Information om LSS- Lagen om När Du

Läs mer

LSS-omsorgen. Det här kan du som har funktionsnedsättning

LSS-omsorgen. Det här kan du som har funktionsnedsättning LSS-omsorgen Det här kan du som har funktionsnedsättning få hjälp med Genom LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) kan personer med omfattande funktionsnedsättningar få möjlighet

Läs mer

ÖSTERSUNDS KOMMUN INFORMERAR. För dig som vill veta mer om anhörigstöd för äldre 2007-05-28

ÖSTERSUNDS KOMMUN INFORMERAR. För dig som vill veta mer om anhörigstöd för äldre 2007-05-28 ÖSTERSUNDS KOMMUN INFORMERAR För dig som vill veta mer om anhörigstöd för äldre 2007-05-28 INFOBYRÅN, ÖSTERSUNDS KOMMUN 2007-05-28 TRYCK:KOMMUNTRYCKERIET Anhörigomsorg I vårt samhälle finns det många människor

Läs mer

kommunen som vårdgivare Information till Dig som är hemsjukvårdspatient, får rehabiliteringsinsatser och/eller hjälpmedel

kommunen som vårdgivare Information till Dig som är hemsjukvårdspatient, får rehabiliteringsinsatser och/eller hjälpmedel kommunen som vårdgivare Information till Dig som är hemsjukvårdspatient, får rehabiliteringsinsatser och/eller hjälpmedel 2013-06-26 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Kommunen som vårdgivare 3 Hemsjukvårdspatient 3

Läs mer

Hjälp hemma. för dig som behöver extra stöd i vardagen

Hjälp hemma. för dig som behöver extra stöd i vardagen Hjälp hemma för dig som behöver extra stöd i vardagen Innehåll Så söker du hjälp 3 Servicetjänster 6 Personlig omvårdnad 7 Fixartjänster 8 Trygghetslarm 8 Hemsjukvård 9 Rehabilitering i hemmet 9 Annan

Läs mer

Information om hjälp i hemmet, äldreboende och anhörigstöd

Information om hjälp i hemmet, äldreboende och anhörigstöd Information om hjälp i hemmet, äldreboende och anhörigstöd DALS-EDS KOMMUN Socialförvaltningen Biståndsenheten Vem kan ansöka om hjälp? Enligt Socialtjänstlagen har man rätt till bistånd om man inte själv

Läs mer

Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade

Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade LSS Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade LSS betyder lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade och ger rätt särskild hjälp. LSS är en lag som ger särskilda rättigheter till

Läs mer

Gruppbostad. Lättläst VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Gruppbostad. Lättläst VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Gruppbostad VAD ÄR DET? Lättläst VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Gruppbostad Här får du information om vad en gruppbostad är och hur det kan fungera att bo i en gruppbostad. Här får du veta vilka rättigheter

Läs mer

HEMTJÄNST I KRISTIANSTADS KOMMUN

HEMTJÄNST I KRISTIANSTADS KOMMUN HEMTJÄNST I KRISTIANSTADS KOMMUN Hemtjänst i Kristianstads kommun I den här broschyren kan Du läsa om vilket stöd Du kan söka från hemtjänsten i Kristianstads kommun. Målsättningen med hemtjänst är att

Läs mer

Värdighets- och servicegarantier för Omsorgsnämndens verksamhetsområden

Värdighets- och servicegarantier för Omsorgsnämndens verksamhetsområden Värdighets- och servicegarantier för Omsorgsnämndens verksamhetsområden Värdighets- och servicegarantier för Omsorgsnämndens verksamhetsområden Den 1 oktober 2013 inför omsorgsnämnden i Karlshamns kommun

Läs mer

LSS. Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade för dig som bor i Huddinge kommun

LSS. Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade för dig som bor i Huddinge kommun S O C I A L F Ö RVA LT N I N G E N I H U D D I N G E LSS Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade för dig som bor i Huddinge kommun Vart vänder jag mig? Du som bor i Huddinge kommun och

Läs mer

LOV. >> Gör dina egna val. - frihet att bestämma. Vingåker inför Lagen om valfrihet i hemtjänsten

LOV. >> Gör dina egna val. - frihet att bestämma. Vingåker inför Lagen om valfrihet i hemtjänsten LOV - frihet att bestämma >> Gör dina egna val Vingåker inför Lagen om valfrihet i hemtjänsten >> Nu införs Lagen om Valfrihetssystem (LOV) i hemtjänsten Det innebär att du själv väljer vem som ska utföra

Läs mer

Övertorneå kommun. Socialtjänsten Övertorneå Kommun informerar om: LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

Övertorneå kommun. Socialtjänsten Övertorneå Kommun informerar om: LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Övertorneå kommun Socialtjänsten Övertorneå Kommun informerar om: LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Alla personer med funktionsvariation har, vid behov, möjlighet till stöd och

Läs mer

Krokoms kommun, socialnämnden. Information om vård och omsorg i Krokoms kommun

Krokoms kommun, socialnämnden. Information om vård och omsorg i Krokoms kommun Krokoms kommun, socialnämnden Information om vård och omsorg i Krokoms kommun Vad är hemtjänst? Med hemtjänst avses den sociala service och omvårdnad som utförs i din bostad eller i särskilt boende, utifrån

Läs mer

LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade I denna broschyr skriver vi om den hjälp du kan få enligt lagen som heter LSS det vill säga lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.

Läs mer

Uppsökande verksamhet och Nödvändig tandvård

Uppsökande verksamhet och Nödvändig tandvård Reviderad 20120102 Uppsökande verksamhet och Nödvändig tandvård Bakgrund Ett ekonomiskt stöd för tandvård i samband med sjukdom och funktionshinder infördes den 1 januari 1999. Detta stöd administreras

Läs mer

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Hälso- och sjukvårdslagen, HSL

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Hälso- och sjukvårdslagen, HSL Juridik för handläggare inom barn- och ungdomsvården Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS Hälso- och sjukvårdslagen, HSL 2010-04-22 BasUt SoL Hjälpbehövande medborgare Soc tjänsten

Läs mer

Äldreomsorgsverksamheten

Äldreomsorgsverksamheten Äldreomsorgsverksamheten Lagar Det två viktigaste lagarna som styr vård och omsorg är Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) samt Socialtjänstlagen (SOL). Hälso- och sjukvårdslagen reglerar all verksamhet inom

Läs mer

Välkommen till Hesselgrenska

Välkommen till Hesselgrenska Välkommen till Hesselgrenska Rev sep 15 Hesselgrenska är ett särskilt boende med inriktning mot demenssjuka. På Hesselgrenska arbetar vi efter målsättningen att skapa en lugn och trygg atmosfär i en hemlik

Läs mer