Bostadsrätten och ägarlägenheten en jämförande studie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bostadsrätten och ägarlägenheten en jämförande studie"

Transkript

1 200: LA7 Bostadsrätten och ägarlägenheten en jämförande studie Jeanette Strandelin EXAMENSARBETE Lantmäteriteknik Institutionen för ingenjörsvetenskap

2 EXAMENSARBETE Bostadsrätten och ägarlägenheten en jämförande studie Sammanfattning % Författare: Jeanette Strandelin Examinator: Peter Brynte, Högskolan Väst Handledare: Björn Hedlund JM AB Program: Lantmäteriingenjör 0 högskolepoäng Ämne: lantmäteriteknik Utbildningsnivå: Grundnivå Datum: Rapportnummer: 200: LA7 Nyckelord: ägarlägenhet, ägarlägenhetsförening, bostadsrätt, bostadsrättsförening, stadgar, föreningens ekonomi, boendeinflytande, försäljning och uthyrning Utgivare: Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, 46 6 Trollhättan Tel: Fax: Web:

3 EXAMENSARBETE The tenant-ownership and the ownership a comparison Summary &'(' '& '& ' ' ' ' ' ) ('* * & (' (' + ', (' (' (' & '* ('* & ) ' '('' ' ' * & ' ' %' ' ' ' ''-( ''& '' ' Author: Jeanette Strandelin Examiner: Peter Brynte Advisor: Björn Hedlund, JM AB Programme: Land survey Engineer, 0 hp Subject: Land survey Engineering Level: Basic Date: August 7th 200 Report Number: 200: LA7 Keywords ownership, tenant-ownership, association, regulations, economic of the association, influence of housing, selling, letting Publisher: University West, Department of Engineering Science, S-46 6 Trollhättan, SWEDEN Phone: Fax: Web:

4 Förord.) /%/ 0 %.) 2 &3

5 Innehållsförteckning ::7;757 55< = A 7 55B 6< 57 C< 5<5 7. B 75 DB 77 B < E <5 E <55 4E <57 FE <5< 9G HG <5B => <5E I <5G ) I <7 I <75 I <77 D 55 <7< 4 55 F 57 << 57 <<5 ) 5< <<7 5< <<< 5< B D % 7:

6 @5< ) B A<5 B5 <5 B55 0=<5 B57 << B5< B7 <B B75 <B B77 A <E E 9<G E5 9 <G E55 <G E57 %<> E7 H <> E75 D<I E77 E< E<7 G5 G5< G7 DB: Bilagor ) 5J 5J

7 Förkortningar 97::7;75 /) /7::7 0= = = )= ) F0= F C= C( = ( =

8 Inledning 6 5 K L M L A 7 < K)=M N 0= =. Bakgrund.. Varför examensarbete om ägarlägenheter? 5 4 <( 7::> 7::I // I betänkandet från 2002 har utredningen föreslagit att den gemensamma egendomen ska förvaltas av en samfällighetsförening som har benämningen ägarlägenhetsförening. I lagrådsremissen från 200 (s.65) föreslås inte att samfällighetsföreningen ska benämnas ägarlägenhetsförening eller att föreningsförvaltning ska vara obligatorisk. Samfällighetsföreningen benämns dock ägarlägenhetsförening fortsättningsvis i denna rapport. 2 AL 3 3 s. 63 Lagrådsremiss ägarlägenheter, dnrju200/34/l 5

9 A 7::I.)..2 Betänkandet SOU 2002:2 9 7::7/)/K9 7::7;75M 9..3 Lagrådsremiss Ägarlägenheter dnrju200/34l /) / 7::> 4 4 = 7::I..4 Grundläggande utformning / = B & 4 s. Lagrådsremiss ägarlägenheter, dnrju200/34/l 5 Med begreppet ägarlägenhetsfastighet menas endast det fastighetsindelade utrymmet. När benämningen ägarlägenhet omnämns innefattar det även de samlade rättigheter som knutits till lägenheten. 7

10 /..5 Vad skiljer ägarlägenheten från bostadsrätten? 6 K6M9.0 4 G 4 L0=.2 Problemformulering % ( > 4N7I7::>% 0 D I 6 s.39 Lagrådsremiss ägarlägenheter, dnrju200/34/l 7 BRL kap 4 JB 46 2 st. p.6 9 s. 32 Lagrådsremiss ägarlägenheter, dnrju200/34/l <

11 0.3 Syfte och mål. 7::> C K M..3. Avgränsningar? D ; 4 L? ; % 6? ; = 0 0=? ;

12 2 Metod 2. Komparativ D 4 <:( 4 0= 2.2 Fallstudie 4 5= 9 B

13 3 Det ekonomiska ansvaret gentemot föreningen 3. Bostadsrättshavarens skyldigheter 5: 3.. Insats < 3..2 Årsavgift 4 I B O0= F ( ( 0 7 kap 4 BRL s. 99 Anders Victorin 2 s. 206 Bostadsrättslagen en kommentar 3 9 kap 3 BRL 4 s.20 Anders Victorin E

14 5B 3..3 Upplåtelseavgift 9 5E ) 5G & ) 5> Överlåtelseavgift och pantsättningsavgift H H 5I 7P 7: C K M C C5P 5 s. 5 Björn Lundén Bostadsrättslagen 6 9 kap 5 st. 4 p. BRL 7 s. 273 Anders Victorin s. 20 Bostadsrättslagen en kommentar 9 9 kap 5 st. 5 p. 20 G

15 3..5 Legal panträtt 75 % > 5M 7M 77 &> D 7< C A > BO0= K M 2 7 kap 6 a BRL 22 7 kap 3 BRL 23 kap BRL 24 s Bostadsrättslagen en kommentar >

16 3..6 Betalningsansvar vid överlåtelse E > O 0= 9 K M > N 7B 3..7 Avsägelse av bostadsrätt 7E & 7G ) % 7> 3.2 Bostadsrättsföreningens ekonomi 3.2. Ekonomisk plan 4 C 25 s. 5 Bostadsrättslagen en kommentar 26 4 kap st. BRL 27 S. 07 Bostadsrättslagen en kommentar 2 6 kap st. BRL I

17 ) 5BO 7I Den ekonomiska planens innehåll 9 <: 5O K5II5;E<:M ; 5M 7M <M D BM D EM D GM >M IM K5II5;E<:M; 5M D 7M <M BM kap BRL 30 s. 75 Bostadsrättslagen en kommentar 5:

18 EM H GM 4 >M H O K5II5;E<:M ( Kostnadskalkyl och dess innehåll D <5 D <7 >O K5II5;E<:M Intäkter och kostnader ; 4 KM 4 K M 4 ( 4 ( % 3 5 kap 3 2 st BRL 32 s. Bostadsrättslagen en kommentar 55

19 << 4 D KM ( ) Årsredovisning ) ) 7 5 O F0= F. F ( 5::: M 7:: K M <B <E Ägarlägenhetshavarens skyldigheter <G 33 BRL 9 kap 5 p s Björn Lundén bostadsrätt 35 s Bostadsrättslagen en kommentar 36 Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2002:3) SFL 57

20 3.3. Andelstal och uttaxering 9 N ) ) 4 5BO7)= <> Debiteringslängd 9 4 <I = ( Föreningens förmånsrätt 3 s. 67 Tommy Österberg SFL 40 s. 70 Tommy Österberg 4 s. 39 Margareta Brattström 5<

21 D A Betalningsansvar vid äganderättsövergång. 3.4 Ägarlägenhetsföreningens budget 4 ( A A 5I O 3.4. Intäkter och kostnader = K 42 s. 3 Björn Lundén samfälligheter 43 s. 40 Margareta Brattström SFL samt s.70 Tommy Österberg 45 4 SFL 46 s Tommy Österberg

22 4 9 5I O = 5M K( M 7M <5O7=4 5I O = ( Exempelbudget 4&5 K ) D %& 7B?Q * 0 '()) B::::KRM 7B::: 7B:::K(M ) 7:::: 9 K M KM E::::KRM 7BB:::KRM 47 Intervju med fastighetsförvaltare Helene Ferm på JM AB den 9 juni 200 är bakgrunden till antaganden i exemplet. 5B

23 & K4 KM M A K7IM A & +,--% 2& 5::::: 6 7::::./(0 : +,--% +,--%5%*679%:+;5%* <B::: 7I::: )) 9 7BG7Q 4.()) F <<:Q5B::?Q 4<) /) F 7I5>:::? )(( +,--%5%*679%5;; ;.= Kommentarer till budget Kapitalkostnader.434)) 5::P 5E

24 Avsättningar 7B?Q Driftskostnader D & F? <: 7: 5: AB &. - ;B B ;&B 4 S Björn Lundén Samfälligheter, tredje uppl. 49 S. 45 Tommy Österberg 5G

25 B: N B5 % ( ( 7::(B::? B Kommunal fastighetsavgift 4 ( B< E::: :GB P 57:: P BB 50 Intervju med Eric Rubenson från Bolander och Co den 30 juni S. 9 Björn Lundén 52 Intervju med Eric Rubenson från Bolander och Co den 30 juni S. Promemoria förslag till regler om taxering och beskattning av ägarlägenheter 54 S. 23 Promemoria förslag till regler om taxering och beskattning av ägarlägenheter 55 S. 5 Promemoria förslag till regler om taxering och beskattning av ägarlägenheter 5>

26 4 Den enskildes inflytande över boendet 4. Bostadsrättsföreningens bestämmanderätt 4.. Hur får bostadsrättshavaren använda lägenheten? BE ( ) ) 577<O BG B> BI GEO E: KE5M 4... Förverkandegrund ) 5>O< 56 7 kap 6 st BRL 57 s Bostadsrättslagen en kommentar 5 kap 3 p. PBL 59 s. 90 Victorin 60 s. 77 Bostadsrättslagen en kommentar 5I

27 E5 ) % > 0= N G5>O 4..2 Styrelsen och dess tillståndsgivning 4 K I 57 O0=M E7 E< ) EEO= 6 K75O0=M K<5O0=M KI5<O0=M( KI>O0=M EB E I O = 5M 7M <M 4 EE 6 7 kap 9 BRL 62 6 kap 4 2 st. FL 63 9 kap 2 2 p. BRL 64 s. 29 Bostadsrättslagen en kommentar 65 s. 293 Bostadsrättslagen en kommentar 66 7 kap 7 BRL 7:

28 4 EG & E> 4..3 Bostadsrättsföreningens stadgar 5 7 B E G > I 5: EI K M 67 s. 79 Bostadsrättslagen en kommentar 6 kap 4 p. PBL 69 9 kap 5 BRL 75

29 G: A G5 7?< G7 G< 4.2 Ägarlägenhetsföreningens bestämmanderätt 4.2. Användandet av ägarlägenheten A < E(55 OO 9 <. ( GB Ägarlägenhetsföreningens styrelse 70 7 kap 2 BRL 7 s. 0 Björn Lundén Bostadsrätt 72 9 kap 23 BRL 73 9 kap 24 BRL 74 3 kap JB 75 s. 5 SOU 2002:2 77

30 GE GG G> GI B7O= 7?< 4 7::7 9 >: >5 >7 = >< 76 s. 35 Tommy Österberg SFL 7 s. 93 Björn Lundén Samfälligheter 79 2 p.4 SFL 0 s SOU 2002:2 s. 65 Lagrådsremiss ägarlägenheter, dnrju200/34/l 2 37 SFL 3 3 SFL 7<

31 Ägarlägenhetsföreningens stadgar ; 5M 7M % BM % EM GM A 5IO >M % IM >B K M 7?< 4 = Exempel på stadgar K M +;%*9%29%795; SFL 5 2 SFL 6 Lantmäteriets normalstadgar för samfällighetsföreningar har använts i detta exempel.

32 =.C 5 + (C ;5 S 9 & /C -. 7O 4C + )C +& 3C. 4 + 'C 7B

33 D D = C H C ; +& <C E

34 B E &.C 0..C 5?5J<5?57,.(C & ( 7B?²./C (.4C 7G

35 4 5<O -.)C.. * &.3C ; 5 7 B E G > ( I 5: < 57<E5< *&&.'C 7>

36 4 +.0C N >&?.<C & (C.. 7I

37 (.C BO 7 ((C BO & (/C 7?< (4C TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT <:

38 5 Grannelagsrättsliga bestämmelser 5. Störningar i boendet 5.. Sundhet, ordning och gott skick enligt BRL N % 57O 70= 5 7 ) >G ) 7BO = >> 0 % 7 7 kap 9 BRL S. 3 Bostadsrättslagen en kommentar <5

39 >I I: I5 I I<. % & IB 9 S. 4 Bostadsrättslagen en kommentar; (NJA 99 s.574) 90 7 kap 2 2 st. 2 p. BRL 9 7 kap 5 p. BRL 92 S. 94 Victorin 93 S. 6 Bostadsrättslagen en kommentar 94 S. 97 Björn Lundén 95 S. 94 Victorin <7

40 5..2 Störningar mellan ägarlägenheter IE K 55O57OM; <55O; / BO < / <5O A < 5 O 0 <74 96 S. 7 Lagrådsremiss ägarlägenheter, dnrju200/34/l <<

41 IG Sanktioner mot störande fastighetsägare 4 9 7::7;75 I> II Sanktioner mot störande nyttjanderättshavare KB55M 5..3 Ordningsregler gällande samfälld egendom 5:: ; 5IO=; / S. 69 Lagrådsremiss ägarlägenheter, dnrju200/34/l 9 S SOU 2002:2 99 S. 70 Lagrådsremiss ägarlägenheter, dnrju200/34/l 00 S. 2 Lagrådsremiss ägarlägenheter, dnrju200/34/l

42 < / = 0 5:5 5.2 Vanvård av egendom 5.2. Bostadsrättsföreningens rätt till tillträde G5<O0= 57 O G 5> O E D % 5:7 0 S Lagrådsremiss ägarlägenheter, dnrju200/34/l 02 S. 204 Bostadsrättslagen en kommentar <B

43 5.2.2 Granneslagsrätt enligt jordabalken 5:< 5:B 4 <>O5 5:E Rätt till tillträde <BO 5:G 4 03 S. 76 Lagrådsremiss ägarlägenheter, dnrju200/34/l 04 3 kap st. JB 05 3 kap 2 st. JB 06 2 Bostadsförvaltningslag 07 3 kap 7 st. JB <E

44 6 Uthyrning och försäljning 6. Uthyrning av bostadsrätt > 5:> 5:I 6.. Styrelsens tillstånd & 55: < % 0 7 kap 0 BRL 09 7 kap BRL 0 7 kap BRL S. 93 Bostadsrättslagen en kommentar 2 S. 92 Bostadsrättslagen en kommentar 3 S. 6 Victorin <G

45 N 55B 6..2 Hyreslagens bestämmelser % 55E A 55G % 55> % 55I % 57: 6.2 Överlåtelse av bostadsrätt H N 4 7 kap 2 st. BRL 5 7 kap st 2 p. BRL 6 2 kap 45 st. p. JB 7 2 kap 45 3 st. JB 2 kap 55 e JB 9 2 kap 55 JB 20 S. 9 Bostadsrättslagen en kommentar <>

46 6.2. Köplagens bestämmelser D Felansvar 0 5>O 5I O A /N / A 5GO 5I O // 5IO // 57< 57B 4 2 S. 24 Folke Grauers Köplagen Köplagen Köplagen Köplagen <I

47 N 9 57E A IO 57G Formkrav enligt D. 57> % 57I C G B O. 7<OI5:O0= N 0= 7 < O 0= ) 26 S Bostadsrättslagen en kommentar 27 S. Victorin 2 6 kap 4 BRL 29 6 kap 5 3 st.

48 5<: L 5< Föreningens godkännande av köpare 5<7 A % 5<< 5<B 5<E 5<G 5<> 5<I % 30 S. 24 Victorin 3 S. 25 Victorin 32 2 kap 3 BRL 33 S. 49 Bostadsrättslagen en kommentar 34 6 kap 9 Brottsbalken 35 S. 5 Bostadsrättslagen en kommentar 36 S. 33 Victorin 37 2 kap 2 st. p. BRL 3 2 kap 4 BRL 39 2 kap 0 BRL 40 6 kap BRL 4 6 kap 2 st.

49 H H Förpliktelser mot föreningen N ) <5E 6.3 Uthyrning av ägarlägenhet 6.3. Oinskränkt uthyrningsrätt % 0 0 % 0 / / Hyreslagens bestämmelser % ( % % % 42 6 kap 5 st p. BRL 43 6 kap 6 2 st.2 p. BRL 44 S. 7- Lagrådsremiss ägarlägenheter, dnrju200/34/l 45 2 kap 45 a 2 st 2 p. c JB, s. Lagrådsremiss ägarlägenheter,

50 ::>;<> BP 9 7::> 6.4 Överlåtelse av ägarlägenhet B: 6.4. Jordabalkens bestämmelser = 5B5 5BPK<P M 46 2 kap 46 st 6 p. JB 47 2 kap 55 JB 4 S. 25 SOU 200:3 49 S. 7 Lagrådsremiss ägarlägenheter, dnrju200/34/l 50 S. 79 Lagrådsremiss ägarlägenheter, dnrju200/34/l 5 20 kap och 2

51 5B7 A KMN H 5B< A A D 5BB % 5BE 5BG K M Köparens undersökningsplikt D 5B> 9 5BI 52 Se 22 kap JB 53 kap JB 54 kap 3 JB 55 kap 4 JB 56 7 kap JB 57 7 kap 2 JB 5 4 kap 9 2 st JB 59 S. 24 Grauers Nyttjanderätt

52 5E: K E755M Formkrav enligt JB D % 9 5E5 5E< H 5EB K M 5EE D ) 5EG 5E> Arealförvärv 5EI D 5G: 60 S. 26 Grauers Nyttjanderätt 6 4 kap JB 62 S. 43 Grauers fastighetsköp 63 S. 54 Grauers fastighetsköp 64 7 kap 5 ÄktB kap 7 st. p. JB 66 4 kap 3 JB 67 4 kap 4 JB 6 4 kap 6 JB 69 S. 2 Lagrådsremiss ägarlägenheter, dnrju200/34/l 70 4 kap 7

53 7 Slutsatser 7. Analys och slutsats 7.. Det ekonomiska ansvaret gentemot föreningen / /. )

54 = = ( D 7..2 Den enskildes inflytande över boendet 0 K6M 7..3 Grannelagsrättsliga bestämmelser 6

55 4. % 7..4 Uthyrning och försäljning % % / / % <:( 5>::( % /

56 7.2 Rekommendationer till fortsatt arbete 6

57 Källförteckning 5 ) K7::<M 9;4 7 %L%NL94 <;N ) < = UL9 57;= H& I ;N ) B = <;= U4) E.K5IIIM 9;4 G A 57= ; > A%= ; I = ; 5: 9 97::7;75/) /& ; 55 CJ & B:

58 A. Budget för bostadsrättsföreningen Ekfatet underlag till 7::>; 9 9? %U A? ' ' 9 2 U D& = 9 C ) & D ;7>5:::::M 0 ;5<BEEE> );>::::.4/3330 %& 7B?Q * 0 '()) B:::: 7B::: 7B::: );5

59 ) 7:::: E:::: 9 7BB::: K M G:::: & 5G:::: K4 KM M A A & 7:::: +,--%./30 2& : <B::: 7I::: +,--% 34 +,--%5%*679%:+;5%* (<4.(.0 F 7BG7Q.00<(.0 F <<:Q5B::?Q 4<) /) F 7I5>:::? )(( +,--%5%*679%5;; (<4.(.0 );7

60 B. Stadgar för bostadsrättsföreningen Ekfatet underlag till stadgar för ägarlägenhetsförening.c 5 (C 9. + /C 4C 5?5J<5?57 - )C 75:O 3C. %& 'C ;5

61 F >O F 9 7BP 5P C ) %&& & & 0C ) 7B?Q + ;7

62 <C. ) ) = ).C..C &.(C %&./C 9 + ;<

63 .4C ) KM KM KM ) ) ) ) &.)C. 0; ) ).3C.'C D

64 D. ) D -.0C. *.<C C 5M 9 K M 7M <M BM EM GM >M IM 5:M 55M 57M 5<M 5BM 5EM H ;B

65 C (C C < C (.C 0. 4 J J I5E5I7<OO ) ;E

66 && & ((C D. & (/C % 9 > 9 > & > (4C ;G

67 4 ()C 4 & (3C ('C 5 7 < (0C (<C N ;>

68 % ) /C 7EO 5 > 7 /.C & & 4 & /(C ;I

69 & ; ( (( ( 5 7 M M M & //C <7O ;5:

70 ; /4C <<ON <BO > %&& /)C ) & & /3C N <G<>OO ; 5 7 7E7>O ;55

71 B E 7IO G > I /'C N 9 9 <EO< <EOE <:<5OO /0C 7IO <EOB> ;57

72 <EO< /<C <EO7 5 J J G 7G7>OO 7 J J G7G7> OO 5 <EO G7<O %& 4C <EO57B(G I <EO7<IO <EO7 <IO, ;5<

73 4.C ;& 4(C % <EO > 2& 4/C I7IO 44C 9

Ägarlägenheter. Seminarium. - Förvaltning och finansiering. 1 Legal#4314976_1.PPT

Ägarlägenheter. Seminarium. - Förvaltning och finansiering. 1 Legal#4314976_1.PPT Ägarlägenheter Seminarium - Förvaltning och finansiering 1 Legal#4314976_1.PPT 2 Legal#4314976_1.PPT Försäljning och uthyrning Förvärv och överlåtelse av ägarlägenhet 1. Direkt äganderätt till ägarlägenheter.

Läs mer

EXAMENSARBETE. Norska medborgares förvärv av småhusfastigheter inom vissa kommuner i Bohuslän, Dalsland och Värmland

EXAMENSARBETE. Norska medborgares förvärv av småhusfastigheter inom vissa kommuner i Bohuslän, Dalsland och Värmland EXAMENSARBETE Norska medborgares förvärv av småhusfastigheter inom vissa kommuner i Bohuslän, Dalsland och Värmland Nina Hansson & Maria Karlsson 2010-03-12 Högskolan Trollhättan-Uddevalla Institutionen

Läs mer

BOSTADSRÄTTS- FÖRENINGAR NORMALSTADGAR 2011 FÖR STADGAR

BOSTADSRÄTTS- FÖRENINGAR NORMALSTADGAR 2011 FÖR STADGAR STADGAR NORMALSTADGAR 2011 FÖR BOSTADSRÄTTS- FÖRENINGAR ANPASSNINGAR AV DESSA STADGAR Bostadsrättsföreningen har anpassat HSBs normalstadgar för bostadsrättsföreningar av 2011 i följande bestämmelser:

Läs mer

FRÅN HYRESRÄTT TILL ÄGANDERÄTT SOU 2014:33

FRÅN HYRESRÄTT TILL ÄGANDERÄTT SOU 2014:33 FRÅN HYRESRÄTT TILL ÄGANDERÄTT SOU 2014:33 Vårt uppdrag Redogöra för skäl för och emot att det införs en omvandlingsmöjlighet Utforma ett ändamålsenligt omvandlingsförfarande Följa upp den tidigare ägarlägenhetsreformen

Läs mer

Motion till riksdagen: 2014/15:2951. Ägarlägenheter i befintliga hyreshus. Förslag till riksdagsbeslut. Motivering. Utredningens direktiv

Motion till riksdagen: 2014/15:2951. Ägarlägenheter i befintliga hyreshus. Förslag till riksdagsbeslut. Motivering. Utredningens direktiv Kommittémotion Motion till riksdagen: 2014/15:2951 av Ewa Thalén Finné m.fl. (M) Ägarlägenheter i befintliga hyreshus Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening

Läs mer

Nyttjanderätt i fastigheter - Hyra och bostadsrätt

Nyttjanderätt i fastigheter - Hyra och bostadsrätt Nyttjanderätt i fastigheter - Hyra och bostadsrätt Föreläsare: Signe Lagerkvist Signe.lagerkvist@jus.umu.se Allmänt om nyttjanderätter Hyra Bostadsrätt 2 Allmänt om nyttjanderätt En begränsad rätt till

Läs mer

Från hyresrätt till äganderätt SOU 2014:33 2012 års ägarlägenhetsutredning Disposition Presentation av 2012 års ägarlägenhetsutredning Vårt uppdrag Våra förslag Konsekvenser 1 2012 års ägarlägenhetsutredning

Läs mer

Ägarlägenheter. - Finns det behov av en ny upplåtelseform i Sverige? Examensarbete 30 p

Ägarlägenheter. - Finns det behov av en ny upplåtelseform i Sverige? Examensarbete 30 p Ägarlägenheter - Finns det behov av en ny upplåtelseform i Sverige? Examensarbete 30 p Handelshögskolan vid Göteborgs universitet Höstterminen 2010 Författare: Rebecka Magnusson Handledare: Ingmar Svensson

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL FÖRELÄSNINGEN LAG & DIN RÄTT I BOSTADSRÄTT MINNEBERGS FÖRENINGARNA HANS JANSSON

VÄLKOMMEN TILL FÖRELÄSNINGEN LAG & DIN RÄTT I BOSTADSRÄTT MINNEBERGS FÖRENINGARNA HANS JANSSON VÄLKOMMEN TILL FÖRELÄSNINGEN LAG & DIN RÄTT I BOSTADSRÄTT MINNEBERGS FÖRENINGARNA 2016 02 09 HANS JANSSON VAD ÄR DET EGENTLIGEN JAG HAR KÖPT? NI ÄGER HUSET TILLSAMMANS! En bostadsrättsförening är en ekonomisk

Läs mer

Ordlista. Andelstal. Andrahandsuthyrning

Ordlista. Andelstal. Andrahandsuthyrning Ordlista Beskriver hur stor procentuell andel man har i föreningen och hur stor andel av årsavgifterna som lägenheten skall betala. Andelstalet visar också varje lägenhets andel av föreningens tillgångar

Läs mer

Regler för styrelse i en bostadsrättsförening Ylva Hintze

Regler för styrelse i en bostadsrättsförening Ylva Hintze Regler för styrelse i en bostadsrättsförening Ylva Hintze 2015-02-12 Agenda Lagen om ekonomiska föreningar Bostadsrättslagen Stadgar BRF:s ändamål Stämmobeslut Styrelsebeslut Föreningens organisation/administration

Läs mer

Bostadsrätt från A till Ö

Bostadsrätt från A till Ö Styrelsen för Brf. Nissöga har sammanställt denna ordlista för er boende. Vi hoppas att denna ordlista kan vara ett stöd vid era bostadsrättsfrågor. Bostadsrätt från A till Ö Andelstal Beskriver hur stor

Läs mer

De viktigaste ändringarna

De viktigaste ändringarna De viktigaste ändringarna Här kan du läsa en sammanfattning av de viktigaste förändringarna i HSB normalstadgar för 2011, jämfört med tidigare versioner av stadgarna. 2 Ändamålet Tillägg att föreningen

Läs mer

Egenförsörjning eller bidragsförsörjning?

Egenförsörjning eller bidragsförsörjning? Egenförsörjning eller bidragsförsörjning? Invandrarna, arbetsmarknaden och välfärdsstaten Rapport från Integrationspolitiska maktutredningen Stockholm 2004 SOU 2004:21 SOU och Ds kan köpas från Fritzes

Läs mer

Fastighetsrätt. I fastighetsmäklarens vardag

Fastighetsrätt. I fastighetsmäklarens vardag Fastighetsrätt I fastighetsmäklarens vardag Kort om mig -Kungshamn -Sambo & barn -3-årig högskoleutbildning Högskolan Väst -Registrerad fastighetsmäklare sen 2008 -Svensk Fastighetsförmedling -Fastighetsbyrån

Läs mer

Ägarlägenheter kortfattad information om de nya reglerna

Ägarlägenheter kortfattad information om de nya reglerna Ägarlägenheter kortfattad information om de nya reglerna Produktion: Justitiedepartementet, april 2009 Tryck: Davidsons Tryckeri. Växjö Fler exemplar kan beställas per e-post: info.order@justice.ministry.se

Läs mer

2012-05-22 Ägarlägenhet i förhållande till bostadsrätt - vad är den juridiska skillnaden? Sandra Högberg Sofia Qvillby

2012-05-22  Ägarlägenhet i förhållande till bostadsrätt - vad är den juridiska skillnaden? Sandra Högberg Sofia Qvillby 2012-05-22 Ägarlägenhet i förhållande till bostadsrätt - vad är den juridj iska skillnaden? Sandra Högberg Sofia Qvillby EXAMENSARBETE Fastighetsmäklarprogrammet 120 hp Institutionen för ingenjörsvetenskap

Läs mer

ÅRSREDOVISNING HSB Bostadsrättsförening. Adolfsberg. i Helsingborg

ÅRSREDOVISNING HSB Bostadsrättsförening. Adolfsberg. i Helsingborg ÅRSREDOVISNING 2016 HSB Bostadsrättsförening Adolfsberg i Helsingborg BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person) som ägs av föreningens medlemmar (bostadsrättshavare).

Läs mer

ÅRSREDOVISNING HSB Bostadsrättsförening. Margaretaplatsen. i Helsingborg

ÅRSREDOVISNING HSB Bostadsrättsförening. Margaretaplatsen. i Helsingborg ÅRSREDOVISNING 2016 HSB Bostadsrättsförening Margaretaplatsen i Helsingborg BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person) som ägs av föreningens medlemmar (bostadsrättshavare).

Läs mer

Allmänt om bostadsrätt som boendeform

Allmänt om bostadsrätt som boendeform Sidan 1 av 5 Allmänt om bostadsrätt som boendeform Det finns idag några olika boendeformer. Man kan bl.a. bo i villa, radhus, ägarlägenhet, bostadsrätt eller hyresrätt. Det finns även andra boendeformer

Läs mer

Kandidatprogrammet Fastighet & Finans Centrum för Bank och Finans Nr 3. Ägarlägenheter ur ett bank- och kreditgivningsperspektiv.

Kandidatprogrammet Fastighet & Finans Centrum för Bank och Finans Nr 3. Ägarlägenheter ur ett bank- och kreditgivningsperspektiv. Institutionen för Fastigheter och Byggande Examensarbete (15hp) inom och Kandidatprogrammet Fastighet & Finans Centrum för Bank och Finans Nr 3 Ägarlägenheter ur ett bank- och kreditgivningsperspektiv.

Läs mer

Vad är det för skillnad. bostadsrätt?

Vad är det för skillnad. bostadsrätt? Vad är det för skillnad mellan hyresrätt och bostadsrätt? Vem äger huset? Hyresrätt Företag eller privat hyresvärd Bostadsrätt Bostadsrättsföreningen = medlemmarna i bostadsrättsföreningen Vem sköter huset?

Läs mer

Kv. Oden, Höganäs. Vad är en ägarlägenhet?

Kv. Oden, Höganäs. Vad är en ägarlägenhet? Kv. Oden Kv. Oden, Höganäs Våren 2014 påbörjade vi vårt bostadsprojekt Kv. Oden i Höganäs och vi planerar för inflyttning i juni 2015. Projektet omfattar fyra huskroppar med totalt femtiofem lägenheter.

Läs mer

Så fungerar en bostadsrätt. Kort beskrivning med råd och tips

Så fungerar en bostadsrätt. Kort beskrivning med råd och tips Så fungerar en bostadsrätt Kort beskrivning med råd och tips I n n e h å l l Till dig som är medlem i vår bostadrättsförening....3 Vad är en bostadsrättsförening och en bostadsrätt?..5 Hur kommer en bostadsrättsförening

Läs mer

Samfällighetsförening lag om förvaltning av samfälligheter SFL

Samfällighetsförening lag om förvaltning av samfälligheter SFL Samfällighetsförening lag om förvaltning av samfälligheter SFL Finns en tydlig koppling mellan lag om förvaltning av samfälligheter och anläggningslagen. 1 SFL är dock tillämplig på fler samfälligheter:

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Aktbilaga 19 Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 2 juli 2007 Ö 2257-05 KLAGANDE Bostadsrättsföreningen Stinsen 8, 702002-1478 c/o Fastighetsägarna Stockholm AB Box 12871

Läs mer

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN. Åre Sjö 6

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN. Åre Sjö 6 STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN Åre Sjö 6 Stadgar för Åre Sjö 6 Antagna den 8/1 2008 1 Föreningsnamn Föreningens firma (föreningsnamn) är Bostadsrättsföreningen Åre Sjö 6. Föreningen har sitt säte i

Läs mer

LAG OCH BOSTADSRÄTT BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GLÄDJEN

LAG OCH BOSTADSRÄTT BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GLÄDJEN LAG OCH BOSTADSRÄTT BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GLÄDJEN VAD ÄR EN BOSTADSRÄTTSFÖRENING? En sorts ekonomisk förening Medlemmarna äger sitt hus gemensamt Egna stadgar 1 MEDLEMMAR I BRF Betalar en insats Har andel

Läs mer

Preliminär kostnadskalkyl för Bostadsrättsföreningen Luthagen 18:15, org.nr 769627-3049

Preliminär kostnadskalkyl för Bostadsrättsföreningen Luthagen 18:15, org.nr 769627-3049 Preliminär kostnadskalkyl för Bostadsrättsföreningen Luthagen 18:15, org.nr 769627-3049 1 Innehållsförteckning Preliminär Ekonomisk Plan för Bostadsrättsföreningen Luthagen 18:15, org.nr 769627-3049 1

Läs mer

VÄLKOMNA TILL KURSEN. Tre vanliga problem i en bostadsrättsförening. Frågor kan alltid ställas på något av följande sätt: Vad är bostadsrätt?

VÄLKOMNA TILL KURSEN. Tre vanliga problem i en bostadsrättsförening. Frågor kan alltid ställas på något av följande sätt: Vad är bostadsrätt? VÄLKOMNA TILL KURSEN Tre vanliga problem i en bostadsrättsförening Frågor kan alltid ställas på något av följande sätt: www.bostadsratterna.se Telefonsupport: 0775 200 100 Webbsupport: fraga@bostadsratterna.se

Läs mer

5. Fråga om att anta medlem. Har införts nytt stycke om kreditupplysning i syfte att upplysa den som söker medlemskap att så kan komma att ske.

5. Fråga om att anta medlem. Har införts nytt stycke om kreditupplysning i syfte att upplysa den som söker medlemskap att så kan komma att ske. Kommentarer Stadgar Sida 1 av 5 2007-06-04 Kommentarer Stadgar Följande kommentarer är till stor del hämtade från HSBs PM framtaget av Kjell Ring i samarbete med HSB Skåne avseende förändringar i stadgar

Läs mer

Kostnadskalkyl för Bostadsrättsföreningen Salem Söderby Park 1 769627-3270

Kostnadskalkyl för Bostadsrättsföreningen Salem Söderby Park 1 769627-3270 Kostnadskalkyl för Bostadsrättsföreningen Salem Söderby Park 1 769627-3270 Salems kommun 1 [10] Innehållsförteckning Sid 1. Allmänna förutsättningar 3 2. Besivning av fastigheten 3 3. Beräknad kostnad

Läs mer

Att vara styrelseledamot

Att vara styrelseledamot Välkommen till kursen Att vara styrelseledamot Vilka är vi? Ulrika Blomqvist Vd, jurist Tove Lindau jurist, styrelserådgivare Syfte och mål Varför? Vad? En väl fungerande förening! Ge er en grundläggande

Läs mer

FÖRSLAG TILL STADGEÄNDRING, NR 1 BALKONGFOND

FÖRSLAG TILL STADGEÄNDRING, NR 1 BALKONGFOND FÖRSLAG TILL STADGEÄNDRING, NR 1 BALKONGFOND Tidigare lydelse Insats, årsavgift samt i förekommande fall balkongfondsavgift samt upplåtelseavgift fastställs av styrelsen. Ändring av insats ska dock alltid

Läs mer

Yttrande över betänkandet Från hyresrätt till äganderätt

Yttrande över betänkandet Från hyresrätt till äganderätt YTTRANDE 1 (5) Justitiedepartementet Enheten för fastighetsrätt och associationsrätt 103 33 Stockholm Yttrande över betänkandet Från hyresrätt till äganderätt (SOU 2014:33) Justitiedepartementets diarienummer

Läs mer

Så fungerår en bostådsrå ttsfo rening

Så fungerår en bostådsrå ttsfo rening Så fungerår en bostådsrå ttsfo rening Kort beskrivning med råd och tips Denna skrift, innehåller en översiktlig beskrivning över hur en bostadsrättsförening är tänkt att fungera. Eftersom skriften är allmänt

Läs mer

HYRA I Allmänna nyttjanderätter, bostadshyra, II Lokalhyra, andra nyttjanderätter

HYRA I Allmänna nyttjanderätter, bostadshyra, II Lokalhyra, andra nyttjanderätter 1 HYRA I Allmänna nyttjanderätter, bostadshyra, II Lokalhyra, andra nyttjanderätter ALLMÄNNA NYTTJANDERÄTTER Nyttjanderätt, en rätt att använda något Många fler regler betr. nyttjanderätt till fast egendom

Läs mer

KALLELSE till Extra Föreningsstämma. HSB Bostadsrättsförening Seglaren i Göteborg

KALLELSE till Extra Föreningsstämma. HSB Bostadsrättsförening Seglaren i Göteborg KALLELSE till Extra Föreningsstämma HSB Bostadsrättsförening Seglaren i Göteborg Dag: Tisdag den 16 september 2014 Klockan: 19:00 Plats: Dalheimers Hus DAGORDNING 1. Stämmans öppnande 2. Val av stämmoordförande

Läs mer

Stadgar för BRF Ateljéhuset 2010

Stadgar för BRF Ateljéhuset 2010 Stadgar för BRF Ateljéhuset 2010 Organisationsnummer 769619-1803. Antagna den 7 mars 2011, reviderade 28 november 2012. 1 FÖRENINGENS NAMN Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Ateljéhuset 2010.

Läs mer

Bostadsràtt. med en òversikt òver kooperativ hyresràtt. 2:a upplagan IUSTUS FÒRIAG ANDERS VICTORIN / JONNY FLODIN / RICHARD HAGER

Bostadsràtt. med en òversikt òver kooperativ hyresràtt. 2:a upplagan IUSTUS FÒRIAG ANDERS VICTORIN / JONNY FLODIN / RICHARD HAGER Bostadsràtt med en òversikt òver kooperativ hyresràtt ANDERS VICTORIN / JONNY FLODIN / RICHARD HAGER 2:a upplagan IUSTUS FÒRIAG Innehàll Fòrkortningar 12 KAPITEL i Bostadsràtt, kooperativ hyresràtt och

Läs mer

Dagordning HSB Brf Luftskeppet ordinarie föreningsstämma , kl 19:00 i Flygledarens föreningslokal på Luftskeppsgatan.

Dagordning HSB Brf Luftskeppet ordinarie föreningsstämma , kl 19:00 i Flygledarens föreningslokal på Luftskeppsgatan. Dagordning HSB Brf Luftskeppet ordinarie föreningsstämma 2015-05-21, kl 19:00 i Flygledarens föreningslokal på Luftskeppsgatan. 1. föreningsstämmans öppnande 2. val av stämmoordförande 3. anmälan av stämmoordförandens

Läs mer

Komplement. Stadgar. till. HSBs korta normal- för bostadsrättsförening 2003

Komplement. Stadgar. till. HSBs korta normal- för bostadsrättsförening 2003 Komplement till HSBs korta normal- Stadgar för bostadsrättsförening 2003 Jan 2004 KOMPLEMENT till HSBs korta normalstadgar för brf 2003 Komplement till 2003 års kortstadgar Normalstadgar för bostadsrättsföreningar

Läs mer

EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA

EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA Till boende i Styrelsens kommentarer och förslag inför extra stämma onsdagen den 12 mars 2008. Gruppen som vill ha en ny typ av finansiering har begärt att få en ny extra stämma. Styrelsen har en mycket

Läs mer

Stadgar för bostadsrättsföreningen JASMINEN 3 1 Föreningens namn antagna den 10 januari 2006 Föreningens namn (firma) är Bostadsrättsföreningen Jasminen 3 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål

Läs mer

S T A D G A R FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN OBELISKEN 29

S T A D G A R FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN OBELISKEN 29 S T A D G A R FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN OBELISKEN 29 FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Obelisken 29. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska

Läs mer

KOMPLEMENT till Brf Bågens stadgar

KOMPLEMENT till Brf Bågens stadgar KOMPLEMENT TILL 2007 ÅRS STADGAR för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN BÅGEN nr 223 i STOCKHOLM Stadgar för bostadsrättsföreningar innehåller till stor del bestämmelser ur bostadsrättslagen (BRL) och lagen om ekonomiska

Läs mer

Preliminär Ekonomisk Plan för Bostadsrättsföreningen Hotellviken, org.nr 769627-8683

Preliminär Ekonomisk Plan för Bostadsrättsföreningen Hotellviken, org.nr 769627-8683 Preliminär Ekonomisk Plan för Bostadsrättsföreningen Hotellviken, org.nr 769627-8683 1 Innehållsförteckning Preliminär Ekonomisk Plan för Bostadsrättsföreningen Hotellviken, org.nr 769627-8683...1 1. Allmänna

Läs mer

1. Allmänna förutsättningar Beskrivning av fastigheten Beräknad kostnad för föreningens fastighetsförvärv Finansieringsplan 6

1. Allmänna förutsättningar Beskrivning av fastigheten Beräknad kostnad för föreningens fastighetsförvärv Finansieringsplan 6 Innehållsförteckning Sid 1. Allmänna förutsättningar 3 2. Beskrivning av fastigheten 4 3. Beräknad kostnad för föreningens fastighetsförvärv 5 4. Finansieringsplan 6 5. Beräkning av föreningens årliga

Läs mer

Gällande lagar och regler

Gällande lagar och regler Gällande lagar och regler för uthyrning i andrahand och uthyrning av rum i bostad För dig som hyr ut Innehållsförteckning - Kortfattad Information Sida 3 - Vad är Andrahandsuthyrning Sida 3 - När får jag

Läs mer

Ägarlägenheter. - En genomgång av genomförda förrättningar. Dijedona Kelmendi Cecilia Skånberg

Ägarlägenheter. - En genomgång av genomförda förrättningar. Dijedona Kelmendi Cecilia Skånberg Ägarlägenheter - En genomgång av genomförda förrättningar Dijedona Kelmendi Cecilia Skånberg Fastighetsvetenskap, Institutionen för Teknik och samhälle Lunds Tekniska Högskola, Lunds Universitet ISRN/LUTVDG/TVLM/11/5234

Läs mer

Ekonomisk Plan för Bostadsrättsföreningen Ullna Allé, org.nr

Ekonomisk Plan för Bostadsrättsföreningen Ullna Allé, org.nr Ekonomisk Plan för Bostadsrättsföreningen Ullna Allé, org.nr 769628-9862 1 Innehållsförteckning Ekonomisk Plan för Bostadsrättsföreningen Ullna Allé, org.nr 769628-9862... 1 1. Allmänna förutsättningar...

Läs mer

EKONOMISK PLAN FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN STAPELBÄDDEN 7

EKONOMISK PLAN FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN STAPELBÄDDEN 7 EKONOMISK PLAN FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN STAPELBÄDDEN 7 1. Allmänna förutsättningar 2. Försäkring 3. Taxeringsvärde 4. Anskaffningskostnad 5. Finansieringsplan 6. Låneförteckning 7. Beräkning av föreningens

Läs mer

STADGAR INNEHÅLLSFÖRTECKNING KOMPLEMENT

STADGAR INNEHÅLLSFÖRTECKNING KOMPLEMENT KOMPLEMENT Normalstadgar för bostadsrättsföreningar inom HSB innehåller till stor del bestämmelser ur bostadsrättslagen (Brl) och lagen om ekonomiska föreningar (FL). Detta för att ge en praktisk regelsamling.

Läs mer

PM avseende en eventuell sammanslagning av Brf Ostindiefararen på Norra Älvstranden och Brf Götheborg på Norra Älvstranden

PM avseende en eventuell sammanslagning av Brf Ostindiefararen på Norra Älvstranden och Brf Götheborg på Norra Älvstranden PM avseende en eventuell sammanslagning av Brf Ostindiefararen på Norra Älvstranden och Brf Götheborg på Norra Älvstranden Bakgrund Under hösten 2012 har styrelserna för Brf Götheborg och Brf Ostindiefararen

Läs mer

D-UPPSATS. Ägarlägenhet En jämförelse med bostadsrätt. Ida Uusikartano. Luleå tekniska universitet

D-UPPSATS. Ägarlägenhet En jämförelse med bostadsrätt. Ida Uusikartano. Luleå tekniska universitet D-UPPSATS 2010:024 Ägarlägenhet En jämförelse med bostadsrätt Ida Uusikartano Luleå tekniska universitet D-uppsats Rättsvetenskap Institutionen för Industriell ekonomi och samhällsvetenskap Avdelningen

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Sika KOSTNADSKALKYL NORRTÄLJE KOMMUN. OrgNr 7696XX-XXXX. A. Allmänna förutsättningar Sid 2

Bostadsrättsföreningen Sika KOSTNADSKALKYL NORRTÄLJE KOMMUN. OrgNr 7696XX-XXXX. A. Allmänna förutsättningar Sid 2 Bostadsrättsföreningen Sika NORRTÄLJE KOMMUN OrgNr 7696XX-XXXX KOSTNADSKALKYL 2017-01-02 A. Allmänna förutsättningar Sid 2 B. Beräknade kostnader för föreningens förvärv Sid 2 C. Preliminär finansieringsplan,

Läs mer

KOSTNADSKALKYL FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN STOCKHOLMS KOMMUN ORG NR:

KOSTNADSKALKYL FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN STOCKHOLMS KOMMUN ORG NR: KOSTNADSKALKYL FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN TALLSTIGEN I ABRAHAMSBERG STOCKHOLMS KOMMUN ORG NR: 769631-1088 INNEHÅLLSFÖRTECKNING A. ALLMÄNNA FÖRUTSÄTTNINGAR 2 B. BERÄKNADE KOSTNADER FÖR FÖRENINGENS FASTIGHETSFÖRVÄRV

Läs mer

Ekonomiska förutsättningar för ägarlägenheter. - En jämförelse med bostadsrätter

Ekonomiska förutsättningar för ägarlägenheter. - En jämförelse med bostadsrätter Institutionen för Fastigheter och Byggande Examensarbete nr: 444 Avd för Bygg- och fastighetsekonomi Ekonomiska förutsättningar för ägarlägenheter - En jämförelse med bostadsrätter Författare: Olof Melin

Läs mer

EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA 2012

EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA 2012 EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA 2012 HSB BRF 97 KUNGSÄNGSPORTEN VÄLKOMMEN TILL EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA 2012 Härmed kallas medlemmarna i HSB BRF 97 Kungsängsporten i Uppsala till extra föreningsstämma. DATUM: Torsdagen

Läs mer

Förhandsavtal RIO. UPPLÅTANDE BOSTADSRÄTTSFÖRENING (nedan Föreningen ) FÖRHANDSTECKNAREN/NA (nedan kallad/gemensamt kallade Förhandstecknaren )

Förhandsavtal RIO. UPPLÅTANDE BOSTADSRÄTTSFÖRENING (nedan Föreningen ) FÖRHANDSTECKNAREN/NA (nedan kallad/gemensamt kallade Förhandstecknaren ) Förhandsavtal RIO Mellan nedanstående bostadsrättsförening och förhandstecknare denna dag ingås följande avtal om att bostadsrättsföreningen skall upplåta nedan beskriven lägenhet med bostadsrätt samt

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Ateljéhuset 2010

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Ateljéhuset 2010 Stadgar för Bostadsrättsföreningen Ateljéhuset 2010 (org.nr. 769619-1803) Antagna den 7 mars 2011, reviderade den 28 november 2012, den 2 september 2013 och den 17 juni 2015. 1 Föreningens namn och firmateckning

Läs mer

ATT BO I BOSTADSRÄTT.

ATT BO I BOSTADSRÄTT. ATT BO I BOSTADSRÄTT. BOSTADSRÄTTSFÖRENING En bostadsrättsförening är en särskild typ av ekonomisk förening som har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att upplåta bostadslägenheter

Läs mer

1. Allmänna förutsättningar Beskrivning av fastigheten Beräknad kostnad för föreningens fastighetsförvärv Finansieringsplan 6

1. Allmänna förutsättningar Beskrivning av fastigheten Beräknad kostnad för föreningens fastighetsförvärv Finansieringsplan 6 Innehållsförteckning Sid 1. Allmänna förutsättningar 3 2. Beskrivning av fastigheten 4 3. Beräknad kostnad för föreningens fastighetsförvärv 5 4. Finansieringsplan 6 5. Beräkning av föreningens årliga

Läs mer

Din guide till att bo med bostadsrätt

Din guide till att bo med bostadsrätt Din guide till att bo med bostadsrätt Hur beskattas jag för min bostadsrätt? Vilken försäkring behöver jag? Äger jag min lägenhet? Vad är en bostadsrättsförening? Vem förvaltar föreningen? Till vad går

Läs mer

Ägarlägenheter. En jämförelse mellan omvandling av hyresrätt till ägarlägenhet och ombildning av hyresrätt till bostadsrätt. Beatrice Bäckström

Ägarlägenheter. En jämförelse mellan omvandling av hyresrätt till ägarlägenhet och ombildning av hyresrätt till bostadsrätt. Beatrice Bäckström Ägarlägenheter En jämförelse mellan omvandling av hyresrätt till ägarlägenhet och ombildning av hyresrätt till bostadsrätt Beatrice Bäckström Aktuell termin VT 2015 Examensarbete, 15 hp Magisterprogram

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Pennteckningen 3

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Pennteckningen 3 Stadgar för Bostadsrättsföreningen Pennteckningen 3 1 Föreningsnamn Föreningens firma (föreningsnamn) är Bostadsrättsföreningen Pennteckningen 3. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål att

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Lagerkransen i Borås

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Lagerkransen i Borås Stadgar för Bostadsrättsföreningen Lagerkransen i Borås l Föreningens namn Föreningens namn (firma) är Bostadsrättsföreningen Lagerkransen i Borås. 2 Ändamål och verksamhet Bostadsrättsföreningen Lagerkransen

Läs mer

Bostadsrättsföreningen/ApartHotel/Attaché/

Bostadsrättsföreningen/ApartHotel/Attaché/ Kostnadskalkylför BostadsrättsföreningenApartHotelAttaché 76962761993 Stockholmsstad 113 Innehållsförteckning Sid 1. Allmännaförutsättningar 3 2. Beskrivningavtomträtten 3 3. Beräknadkostnadförföreningensfastighetsförvärv

Läs mer

Från hyresrätt till äganderätt

Från hyresrätt till äganderätt Från hyresrätt till äganderätt Betänkande av 2012 års ägarlägenhetsutredning Stockholm 2014 SOU 2014:33 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst, 106 47 Stockholm

Läs mer

Stadgar för 1 (13) Bostadsrättsföreningen Runhällen Orgnr

Stadgar för 1 (13) Bostadsrättsföreningen Runhällen Orgnr Stadgar för 1 (13) Bostadsrättsföreningen Runhällen Orgnr 716421-6777 1 Föreningens namn Föreningens namn är Bostadsrättsföreningen Runhällen 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål att främja

Läs mer

Stadgar för bostadsrättsföreningen Floragården Antagna den 22 april 2002 1 Föreningens namn Föreningens namn (firma) är Bostadsrättsföreningen Floragården 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Gränjesvålen Nr 4

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Gränjesvålen Nr 4 Stadgar för Bostadsrättsföreningen Gränjesvålen Nr 4 Föreningens firma och ändamål. 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Gränjesvålen Nr 4. 2 Föreningen har till ändamål att åt sina medlemmar

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 1(14) Brf Birkagatan 18 Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 7 - balansräkning 8 - tilläggsupplysningar

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Safiren i Lund

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Safiren i Lund Stadgar för Bostadsrättsföreningen Safiren i Lund Antagna den 25 april 2013 1 Föreningsnamn Föreningens firma (föreningsnamn) är Bostadsrättsföreningen Safiren i Lund. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Kamomillen

Bostadsrättsföreningen Kamomillen 1 Stadgar för Bostadsrättsföreningen Kamomillen Undertecknade styrelseledamöter intygar att följande stadgar blivit antagna av föreningens medlemmar på årsstämman den 11 maj, 2015...... Patrik Dennheden

Läs mer

Ekonomisk plan för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN. Gotlands kommun

Ekonomisk plan för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN. Gotlands kommun 30792115 Ekonomisk plan för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN BOKLOK HANTVERKAREN 1 VISBY Gotlands kommun ORG NR 769627-8196 Denna ekonomiska plan har upprättats med föuande huvudrubriker A. Allmänna förutsättningar

Läs mer

KOSTNADSKALKYL. Bostadsrättsföreningen Hagaäng Enköping kommun. Bostadsrättsföreningen Hagaäng Haga Enköping

KOSTNADSKALKYL. Bostadsrättsföreningen Hagaäng Enköping kommun. Bostadsrättsföreningen Hagaäng Haga Enköping Bostadsrättsföreningen Hagaäng Enköping kommun KOSTNADSKALKYL Kostnadskalkyl för Bostadsrättsföreningen Hagaäng org.nr. 769627-9764 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Allmänna förutsättningar 2. Beskrivning av fastigheten

Läs mer

Undvik störande vattenspolning samt användande av badkar och dusch mellan klockan 22.00-07.00.

Undvik störande vattenspolning samt användande av badkar och dusch mellan klockan 22.00-07.00. För allas trivsel Visa hänsyn till dina grannar och anpassa ljudnivån på TV, stereo och musikinstrument till en nivå som ej stör dina grannar. Speciellt gäller detta nattetid mellan kl. 22.00-07.00. Ska

Läs mer

359198/16. Brf Utsikten i Rydebäck. Registrerades av Bolagsverket (9) Stadgar för. Bostadsrättsföreningen Utsikten i Rydebäck

359198/16. Brf Utsikten i Rydebäck. Registrerades av Bolagsverket (9) Stadgar för. Bostadsrättsföreningen Utsikten i Rydebäck Brf Utsikten i Rydebäck 359198/16 Stadgar för Bostadsrättsföreningen Utsikten i Rydebäck Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Utsikten i Rydebäck. 2 Föreningen har

Läs mer

Artikel till Forskningsseminarium i Fastighetsvetenskap för doktorander och nydisputerade. Malmö högskola 24-25 april 2014

Artikel till Forskningsseminarium i Fastighetsvetenskap för doktorander och nydisputerade. Malmö högskola 24-25 april 2014 Artikel till Forskningsseminarium i Fastighetsvetenskap för doktorander och nydisputerade. Malmö högskola 24-25 april 2014 Av Fredrik Warnquist, Fastighetsvetenskap LTH Fastighetssamverkan Fastighetssamverkan

Läs mer

Stadgar för bostadsrättsföreningen Häggen i Malmö

Stadgar för bostadsrättsföreningen Häggen i Malmö , Stadgar för bostadsrättsföreningen Häggen i Malmö 2 Innehåll 5 Föreningens firma och ändamål 5 1 5 Säte 5 2 5 3 5 Medlemskap 5 4 5 Upplåtelse 5 5 5 Övergång av bostadsrätt 5 6 6 7 6 8 6 Avsägelse av

Läs mer

STADGAR För Bostadsrättsföreningen Riddarsporren 1 organisationsnummer

STADGAR För Bostadsrättsföreningen Riddarsporren 1 organisationsnummer STADGAR För Bostadsrättsföreningen Riddarsporren 1 organisationsnummer 769621-4787 1 Föreningens namn Föreningens namn är Bostadsrättsföreningen Riddarsporren 1. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Solfjädern 1

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Solfjädern 1 Stadgar för Bostadsrättsföreningen Solfjädern 1 Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Solfjädern 1. 2 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska

Läs mer

Ekonomisk plan för. Bostadsrättsföreningen Tunnan 10. organisationsnummer

Ekonomisk plan för. Bostadsrättsföreningen Tunnan 10. organisationsnummer Ekonomisk plan för Bostadsrättsföreningen Tunnan 10 organisationsnummer 769616-4933 1. Allmänna förutsättningar. 2. Beskrivning av fastigheten. 3. Försäkring. 4. Taxeringsvärde. 5. Kostnader för föreningens

Läs mer

STADGAR. Bostadsrättsföreningen Safiren i Lund FÖR. Organisationsnummer: Stadgar antagna vid föreningsstämmorna och

STADGAR. Bostadsrättsföreningen Safiren i Lund FÖR. Organisationsnummer: Stadgar antagna vid föreningsstämmorna och FÖR Bostadsrättsföreningen Safiren i Lund Organisationsnummer: 769616-5328 Stadgar antagna vid föreningsstämmorna 2015-05-27 och 2016-05-23 1 Föreningsnamn Föreningens firma (föreningsnamn) är Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Stadgerevision. Medlemsskapsreglerna är generellt mer omfattande än i nuvarande stadgar.

Stadgerevision. Medlemsskapsreglerna är generellt mer omfattande än i nuvarande stadgar. Brf Spinnmästaren i Lindome Göteborg 2013-04-21 Stadgerevision Föreningen har lämnat mig uppdraget att gå igenom föreningens nuvarande stadgar och ta fram nya stadgar. Sedan föreningen registrerade sina

Läs mer

Boende i flerfamiljshus En juridisk komparation mellan bostadsrätt, hyresrätt och ägarlägenhet

Boende i flerfamiljshus En juridisk komparation mellan bostadsrätt, hyresrätt och ägarlägenhet Örebro universitet Akademin för juridik, psykologi och socialt arbete Rättsvetenskap, avancerad nivå Masteruppsats, 15 hp 2010-11-02 Boende i flerfamiljshus En juridisk komparation mellan bostadsrätt,

Läs mer

STADGAR BRF LÄCKÖGÅRDEN

STADGAR BRF LÄCKÖGÅRDEN STADGAR BRF LÄCKÖGÅRDEN 1. Föreningens firma och ändamål Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Läckögården. Föreningen har till ändamål att främja sina medlemmars ekonomiska intressen genom att i

Läs mer

Komplement till HSBs korta normal- Stadgar för bostadsrättsförening 2003 Jan 2004 KOMPLEMENT till HSBs korta normalstadgar för brf 2003 Komplement till 2003 års kortstadgar Normalstadgar för bostadsrättsföreningar

Läs mer

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN FRIDHEM I FRÖSUNDA

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN FRIDHEM I FRÖSUNDA 6 Medlem får inte utträda ur föreningen, så länge han innehar bostadsrätt En medlem som upphör att vara bostadsrättshavare skall anses ha utträtt ur föreningen, om inte styrelsen medgett att han får stå

Läs mer

Ägarlägenheter Sveriges nya upplåtelseform

Ägarlägenheter Sveriges nya upplåtelseform JURIDISKA FAKULTETEN vid Lunds universitet Oscar Hillmann Ägarlägenheter Sveriges nya upplåtelseform LAGF03 Rättsvetenskaplig uppsats Uppsats på juristprogrammet 15 högskolepoäng Handledare: Johan Adestam

Läs mer

Taxeringsvärden för småhus och bostadsrätter i Sverige

Taxeringsvärden för småhus och bostadsrätter i Sverige Taxeringsvärden för småhus och bostadsrätter i Sverige En jämförelse av taxeringsvärden och hur de speglar marknadsvärdet för småhus och bostadsrätter i Sverige 2000-2009. På uppdrag av Villaägarna WSP

Läs mer

ÅRSREDOVISNING HSB Bostadsrättsförening. Ängslyckan. i Helsingborg

ÅRSREDOVISNING HSB Bostadsrättsförening. Ängslyckan. i Helsingborg ÅRSREDOVISNING 2016 HSB Bostadsrättsförening Ängslyckan i Helsingborg Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare.

Läs mer

Stadgar Stadgar för Bostadsrättsföreningen OLIVEN, Uppsala, Organisationsnummer antagna den 27 april 2014.

Stadgar Stadgar för Bostadsrättsföreningen OLIVEN, Uppsala, Organisationsnummer antagna den 27 april 2014. Stadgar och ekonomisk plan Föreningens stadgar och ekonomiska plan är registrerade hos Bolagsverket. Stadgarna styr tillsammans med lagar och förordningar föreningens verksamhet. I den ekonomiska planen

Läs mer

Brf Utsikten i Rydebäck

Brf Utsikten i Rydebäck Brf Utsikten i Rydebäck Stadgar för Bostadsrättsföreningen Utsikten i Rydebäck Diarienummer 249490BRF/13 Registrerad av Bolagsverket 2013-07-15 Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen

Läs mer

FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN Visby Borgen 2, Gotlands kommun. ORGANISATIONSNUMMER: 769627 0953

FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN Visby Borgen 2, Gotlands kommun. ORGANISATIONSNUMMER: 769627 0953 EKONOMISK PLAN FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN Visby Borgen 2, Gotlands kommun. ORGANISATIONSNUMMER: 769627 0953 Innehållsförteckning A. Allmänna förutsättningar B. Beskrivning av fastigheten C. Beräknade kostnader

Läs mer

KOSTNADSKALKYL. Riksbyggens Bostadsrättsförening Guldspiran i Malmö

KOSTNADSKALKYL. Riksbyggens Bostadsrättsförening Guldspiran i Malmö KOSTNADSKALKYL Riksbyggens Bostadsrättsförening Guldspiran i Malmö Kostnadskalkyl enligt bostadsrättslagen 1991:614 för Riksbyggens Bostadsrättsförening Guldspiran i Malmö, Malmö kommun, Skåne län Organisationsnummer

Läs mer

Det är tillåtet att hyra ut till en juridisk person, dock ej för nyttjande i hotellverksamhet eller liknande.

Det är tillåtet att hyra ut till en juridisk person, dock ej för nyttjande i hotellverksamhet eller liknande. brf hemmet 18 PM 2014-06-18 Uthyrning av din bostadsrättslägenhet Föreningen är välvillig till andrahandsuthyrning och att ha inneboende men det måste gå rätt till! Om en bostadsrättshavare i Brf Hemmet

Läs mer

Att bilda ägarlägenheter

Att bilda ägarlägenheter Magnus Källström Karl Rüter Fastighetsvetenskap, Institutionen för teknik och samhälle, Lunds Tekniska Högskola, Lunds universitet ISRN/LUTVDG/TVLM 09/5189 SE Copyright Magnus Källström och Karl Rüter

Läs mer

Föreningens firma och ändamål

Föreningens firma och ändamål Stadgar för Bostadsrättsföreningen Sopranen i Malmö Föreningens firma och ändamål Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Sopranen i Malmö. 1 2 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska

Läs mer