Årsberättelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsberättelse 2000 1"

Transkript

1 Årsberättelse

2 Innehåll Överstyrelsens godkännande 3 Lotta i det nya årtusendet 4 Det här är Lottorna 6 Verksamhetsinriktning 8 Riksstämma Information och rekrytering 12 Utbildning 14 Internationellt 16 Övrig verksamhet 17 Vår organisation 18 Arbetsgrupper, kommittéer och samarbete 21 Förvaltningsberättelse 24 Revisionsberättelse 27 Tabeller Instanser och medlemmar 29 Avtalsredovisning 30 Utbildning 31 Balansräkning 32 Resultaträkning 34 Älvkarleö herrgård 35 Centralfonden 36 Lottornas minnesfond 37 Ingegerd Söderbergs fond 38 Donationsfonden 39 Maja Schmidts fond 39 Pensionsfonden 40 Statsbidrag 41 Kontakt 43 2

3 Överstyrelsens godkännande ÖVERSTYRELSEN BESLUTAR ATT MED GODKÄNNANDE förelägga riksstämman 2002 årsberättelse med förvaltningsberättelse för verksamhetsåret Stockholm i maj 2001 Nini Engstrand Ordförande Karin Ekdahl Vice ordförande Yvonne Hansen Vice ordförande Ulla Bäckström Elisabeth Falkemo Barbro Iwarsson Kerstin Kaluza Bitte Müller-Hansen Heléne Rådemar Carin Staaf Britt-Inger Svensson Britt-Inger Wiklund Ingrid Johansson Generalsekreterare 3

4 Lotta i det nya årtusendet TÄNK HUR VI EN GÅNG SÅG PÅ ÅR DET DÄR ÅRTALET som låg så nära men ändå kändes så långt borta. Som om det hörde till en annan tid. Nu är vi där. Vi är framme och förbi. Millennieskiftet är redan historia och vi är mitt uppe i den nya tiden talet är vår vardag. Och det är svårt att låta bli att tänka att så mycket annorlunda blev ju inte saker och ting. Men så är det heller inte almanackan som skriver historien åt oss. Det går inte att ställa klockan på utveckling och förändring. Det är vi som avgör vad som ska skilja det nya århundradet från det förra. Det gäller inte minst Lottorna. I högsta grad är det vi lottor som avgör vad vi vill ägna vår organisation åt i framtiden. Vi bestämmer själva vad det är ur vår historia som vi vill ta med oss in i framtiden och vilka nya vägar vi vill leda in vår verksamhet på. UTREDNINGARNAS TID ÄR INTE FÖRBI Detta är viktigt att komma ihåg när man beaktar de senaste årens alla utredningar som berört frivilligrörelsen. Vikten av ett fortsatt starkt och levande frivilligförsvar slås fast i alla betänkanden. Synen på formerna för vår fortlevnad varierar dock. I vissa fall är vi själva högst delaktiga i utredningsarbetet, i andra fall får vi kämpa för att vår röst ska höras i de rapporter som presenteras. Många gånger är vi själva mammor till de förslag som framkastas medan det i andra fall finns de som tycker sig veta bättre än vi vad som är en lämplig framtid för oss. I denna tummelplats av åsikter får vi inte glömma att det i slutändan faktiskt är vi lottor som styr över Lottorna. Visst påverkas vi av omgivningens krav och förväntningar på oss men det är ändå först och främst vi själva som formar vår verksamhet. Det är just därför vi är en frivillig försvarsorganisation. Vikten av att det är just våra egna tankar och idéer som spirar i vår organisation kan inte nog betonas. KVINNLIG VÄRNPLIKT PÅ FÖRSLAG I början av året presenterade Pliktutredningen sitt slutbetänkande. Det mest uppmärksammade inslaget där var förslaget att den allmänna värnplikten även bör omfatta kvinnor. När denna fråga har diskuterats inom Lottorna har det stått klart att det finns ett stöd för dessa tankar även bland våra medlemmar. När användarna av vår hemsida tillfrågades om saken så ansåg mer än 60 procent att även kvinnor ska göra lumpen. Vår officiella ståndpunkt är att alla kvinnor ska kallas till mönstring. Genom att mönstringen endast är förbehållen pojkar går landets unga kvinnor miste om värdefull försvarsupplysning. Något som vi givetvis vill motverka. Inte minst blir detta betydelsefullt i händelse av framtida förmåner i samband med värnplikten. Information kring detta måste vara lika tillgänglig för båda könen. Just totalförsvarsinformationen är och förblir en viktig uppgift för vår del. Medan Pliktutredningen pågick vände vi oss direkt till regeringen för att utröna möjligheterna att få totalförsvarsinformation som ett uppdrag från Försvarsmakten. Det ska bli väldigt intressant att se vad som händer med denna vår informerande funktion framöver. Vad beträffar den kvinnliga värnpliktens vara eller icke så kunde det konstateras att den politiska uppbackningen var låg och att frågan under året sakta försvann från dagordningen. RIKSSTÄMMA MED HISTORISKT BESLUT I fokus under detta lottaår stod, som brukligt är vid jämna årtal, vår riksstämma. Denna gång ruvade stämman på ett beslut som nog får sägas var historiskt. Från och med nu är medlemskap i Lottorna öppet även för icke-svenska medborgare folkbokförda i Sverige. För uppgifter inom Försvarsmakten krävs givetvis även fortsättningsvis svenskt medborgarskap men för alla de sysslor som lottor bedriver utanför förbandsgrindarna och som faktiskt utgör den huvudsakliga lottarollen för mer än hälften av våra medlemmar bejakas nu äntligen en annan mångfald. Redan några dagar efter beslutet rapporterades det från Blekinge lottaförbund om nyrekryterade lottor med lettiskt ursprung. Välkomna, ni och alla andra som i och med stämmans beslut fått ta steget in i Sveriges största kvinnliga nätverk! Apropå riksstämman så måste undertecknad givetvis också passa på att uttrycka sin stora uppskattning för den medalj som då mottogs. Det hör ju till sammanhanget att framstå som överrumplad vid denna typ av överraskningar men det kan intygas att det faktiskt också var en totalt ovetande rikslot- 4

5 tachef som plötsligt blev framkallad till Alice Trolle- Wachtmeister för att få Lottornas högsta utmärkelse på bröstet. Tack alla! ÖSTERSJÖKONFERENS GAV MERSMAK Under sommaren genomförde vi den första internationella kvinnokonferensen med fokus på säkerhetsfrågor. Konferensen hölls i Visby med närapå 100 delegater från nio olika nationer. Under konferensens tre dagar varvades paneldebatter och viktiga meningsutbyten med tal och anföranden av bland andra Elisabeth Rehn, före detta försvarsminister i Finland och tvåfaldig presidentkandidat, och riksdagens talman Birgitta Dahl. Konferensen var mycket lyckad och förhoppningsvis leder detta till ett fortsatt samarbete från medverkande länder. Samarbetet med länderna kring just Östersjön är ett viktigt inslag i vår internationella verksamhet. Systerorganisationerna i Baltikum har mycket att lära av oss som ju har mer än 75 års erfarenhet av att vara en frivilligorganisation i en självständig nation, men utbytet är givetvis också ömsesidigt. Vi har många lärdomar att dra av den bakgrund, situation och de omständigheter som präglar frivilligt försvarsarbete på andra sidan Östersjön. detta, men i vårt arbete för att vända på kurvan, blåsa liv i rekryteringen och vårda våra befintliga medlemmar duger det inte som ursäkter. Där kan vi inte ta fasta på de orsaker som gör att inte alla kvinnor är lottor, där måste vi peka på alla de goda skäl som ändå finns för att de ska bli medlemmar. Vi kan naturligtvis inte blunda för problemen men får för den skull inte låta oss nedslås av dem. Vi måste hela tiden se till möjligheterna och den anda vi sprider omkring oss. Glöm aldrig att peka på det positiva med Lottorna, det som gjorde att du och jag en gång gick med. Det är en känsla som vi allihop måste slå vakt om. Om du sträcker på dig för att du är lotta så kommer garanterat andra att göra dig sällskap! Slutligen en stort varmt tack till alla medlemmar, funktionärer och lottavänner för året Vi ses i framtiden! Nini Engstrand rikslottachef NADJA SVÄRD PRESENTERADE SIG Lottornas hemsida arbetades om under året och nylanserades i september. Bland de nya inslagen på hemsidan fanns den tecknade figuren Nadja, som snabbt omfamnades av stora delar av organisationen. Antalet besök på hemsidan nådde omedelbart rekordhöjder och ur rekryteringssynpunkt kunde det konstateras att nya intresseanmälningar strömmade in via sajten varje dag. En höjdpunkt var när den nya hemsidan på hösten vann pris i den prestigefyllda tävlingen Webbspelen. Vår hemsida fick inte bara en utan två guldstjärnor. Motiveringen slog fast hur väl Lottorna har tagit till sig det nya mediet och det med ett uttryck som står ut. Vi slickar givetvis i oss av berömmet men slår oss definitivt inte till ro. Lottorna ska fortsätta profilera sig i cyberrymden och stå för en av landets bästa hemsidor. MEDLEMSANTALET FORTSÄTTER SVIKTA Mindre roligt var det när vi fick nytt besked om antalet medlemmar i organisationen. Ännu ett år med sjunkande medlemstal har lagts till handlingarna. Vid ingången av 2000 var vi medlemmar, vid årets slut endast Förändringar inom Försvarsmakten, inställning till föreningsliv och andra sociala och samhälleliga omständigheter förklarar givetvis i stor utsträckning 5

6 Det här är Lottorna LOTTORNA BILDADES 1924 OCH ÄR EN FRIVILLIG FÖRSVARSorganisation för kvinnor. Organisationen har medlemmar över hela landet från 16 år och uppåt. Lottornas syfte är att rekrytera och utbilda kvinnor till uppgifter inom totalförsvaret och att bedriva totalförsvarsinformation. Organisationen är partipolitiskt obunden och är ett av landets största kvinnliga nätverk. Lottorna består av 410 lottakårer och 107 lottagrupper. Samordningen av dessa sker regionalt i 24 lottaförbund. Gemensamt för alla lottor är övertygelsen om att Sverige ska ha ett starkt totalförsvar där medborgarna har möjlighet att medverka på frivillig basis. Som medlem i Lottorna kan man välja att utbilda sig till en befattning inom totalförsvaret, delta i det lokala föreningslivet eller enbart vara stödjande medlem. Lottornas omfattande medlemsutbildning står öppen för samtliga medlemmar, medan de militära utbildningarna med dess olika nivåer medför att lottan tecknar avtal med Försvarsmakten och förbinder sig att delta vid övningar. Sveriges Unglottor, Lottornas ungdomsverksamhet, är en självständig ungdomsorganisation med medlemmar från sju års ålder. avvecklades en tjänst på ekonomiavdelningen och omvandlades till en tjänst på administrationsavdelningen. Älvkarleö herrgård Lottornas kursgård, Älvkarleö herrgård, har anor från 1600-talet och är vackert belägen i Älvkarleby vid Dalälven söder om Gävle. Här bedrivs större delen av Lottornas centralt anordnade medlemsutbildning. Förutom Lottornas verksamhet bedrivs också en betydande extern uthyrning. Driften vid kursgården sköts av kursgårdsintendenten och nio anställda. Under verksamhetsåret kunde, tack vare en frikostig donation från Saltsjöbadens lottakår, herrgårdens park iordningställas med en allé som leder fram till herrgårdsentrén. En parkeringsplats anlades en bit bort ifrån huvudbyggnaden. Renovering av matsal och två grupprum utfördes. Lottornas riksstämma beslöt, som ett led i den allmänna upprustning som nu sker av kursgården, att tillskjuta 1 miljon kronor. Centralt kansli Riksförbundets kansli är beläget på Artillerigården i närheten av Armémuseum på Östermalm i Stockholm. I samma hus sitter flera andra frivilliga försvarsorganisationers centrala kanslier. Kansliet är ett serviceorgan för hela organisationen och har 13 anställda, varav vissa tjänster är på deltid. Kansliet leds av generalsekreteraren och är organiserat i fyra avdelningar; utbildnings-, informations-, ekonomi-, och administrationsavdelningen. Kansliet sköter de övergripande frågorna kring samordning och utveckling av utbildning, information och rekrytering. Under året anställdes en utbildningssekreterare och en utbildningsassistent för att ersätta två anställda som gått i pension. I början av året 6

7 NORRBOTTEN 763 medlemmar 17 lottakårer JÄMTLANDS LÄN 812 medlemmar 20 lottakårer VÄSTERBOTTEN 941 medlemmar 18 lottakårer DALARNE medlemmar 24 lottakårer ÖREBRO LÄN 542 medlemmar 11 lottakårer VÄRMLAND 966 medlemmar 19 lottakårer VÄSTERNORRLAND 834 medlemmar 18 lottakårer GÄVLEBORG 827 medlemmar 16 lottakårer VÄSTMANLAND 614 medlemmar 10 lottakårer UPPLAND 630 medlemmar 13 lottakårer BOHUSLÄN-DAL 920 medlemmar 20 lottakårer SKARABORG 788 medlemmar 18 lottakårer ÄLVSBORG 957 medlemmar 10 lottakårer NORRA SMÅLAND 952 medlemmar 20 lottakårer SÖDERMANLAND 830 medlemmar 12 lottakårer VÄSTKUSTEN medlemmar 13 lottakårer KALMAR 759 medlemmar 15 lottakårer MALMÖHUS medlemmar 43 lottakårer KRISTIANSTAD medlemmar 19 lottakårer BLEKINGE 667 medlemmar 10 lottakårer KRONOBERG 639 medlemmar 10 lottakårer STOCKHOLMS LÄN medlemmar 29 lottakårer ÖSTGÖTA-TJUST 912 medlemmar 18 lottakårer GOTLAND 632 medlemmar 7 lottakårer 7

8 Verksamhetsinriktning NEDANSTÅENDE INRIKTNING FÖR LOTTORNAS VERKSAMHET, fastslagen vid riksstämman 1998, gäller för perioden och omfattar således verksamhetsåret. Verksamhetsinriktningen tar bland annat fasta på Lottornas informerande roll och behovet av breddad kompetens med fler civila och internationella åtaganden. Målen är här formulerade i vidareutvecklade attsatser, åtföljda av korta beskrivningar av vad som gjordes under verksamhetsåret för att uppfylla den fastslagna inriktningen. I övrigt hänvisas till verksamhetsberättelsens övriga innehåll. Totalförsvarsinformation Att öka den interna och externa totalförsvarsinformationen Den enskildes engagemang i totalförsvaret har sin grund i förståelsen av totalförsvarets betydelse för vårt samhälle. Lottorna främjar och bedriver totalförsvarsinformation som ökar kunskapen om säkerhetspolitik och totalförsvaret. Informationen ska bedrivas både internt och externt, det vill säga både till medlemmar och samhället i övrigt. Den inventering som gjordes under 1999 visade att det i regel finns ett antal totalförsvarsinformatörer inom varje lottaförbund. För att Lottorna ska kunna öka den interna och externa totalförsvarsinformationen och även antalet totalförsvarsinformatörer och deras roll tillsatte överstyrelsen arbetsgruppen Tinfo (totalförsvarsinformation). Arbetsgruppen har till uppgift att lägga fram en strategi för Lottornas totalförsvarsinformation, samt se över totalförsvarsinformatörernas utbildningsgång. Arbetet ska slutredovisas i juni Profilering/rekrytering Att synliggöra Lottorna i samhället Att öka rekryteringen av nya medlemmar Att öka rekryteringen mot avtal Det är viktigt att Lottorna förblir en stor organisation. Detta uppnås genom målmedveten rekrytering, ett väl omhändertagande av medlemmarna och en hörsamhet i fråga om medlemmarnas förväntningar på organisationen. De unga står för återväxten i organisationen och är en mycket viktig målgrupp för rekryteringen. Lottornas uppdrag utvecklas ständigt i takt med totalförsvarets inriktning och utveckling. Det är viktigt att uppdragen inom totalförsvaret fullgörs. Varje lottaförbund sätter sina egna mål i förhållande till det totala avtalsbehovet. Det är av stor betydelse att Lottorna verkar för att behålla antalet avtalsbundna lottor och helst öka dessa. För att synliggöra Lottorna i samhället och för att i sin tur öka rekryteringen av nya lottor koncentrerades den centrala profileringen under verksamhetsåret mot unga kvinnor i åldrarna år. För att profilera Lottorna användes främst Internet som ett medel för att nå denna primära målgrupp. Hemsidan marknadsfördes i ungdomsinriktad media, såsom studentmässor, högskolor och universitet, tidningar som vänder sig till sistaårselever på gymnasiet med mera. Regionalt marknadsfördes organisationen genom annonsering och direktreklamutskick samt deltagande på mässor, utställningar och marknader. Totalförsvarsuppdrag Statsmakterna tillmäter de frivilliga försvarsorganisationerna stor betydelse och har gett dem ökat ansvar och nya uppgiftsmöjligheter. Det ger Lottorna vidgade och intressanta möjligheter att utveckla. Lottorna ska tillsammans med Försvarsmakten och Överstyrelsen för Civil Beredskap (ÖCB) utreda totalförsvarets framtida behov av lottor med befattningar i krigsorganisationen. 8

9 DET MILITÄRA FÖRSVARET Att utveckla ungdomsutbildningen Att öka befälsutbildningen Att utveckla instruktörsutbildningen Ungdomar tilltalas av Lottornas avtalsutbildning. Detta intresse ska tas tillvara genom att utveckla ungdomsutbildningen tillsammans med övriga frivilligorganisationer som bedriver ungdomsutbildning. Försvarsmaktens behov av befälsutbildade lottor ökar. Det är därför viktigt att Lottorna fortsätter att stimulera avtalsmedlemmar att genomföra befälsutbildning. Lottornas egnas instruktörer är en tillgång och de är nödvändiga för möjligheten till utbildning av frivilliga och pliktiga vid ett hot mot landets säkerhet. För att kunna stödja instruktörerna skapades under året ett forum för instruktörerna på hemsidan. Lottornas aspirantutbildning genomfördes under verksamhetsåret i två varianter. En med större inslag av organisationskunskap och en som mer direkt syftar till att förbereda unga lottor på grundutbildning inom tjänstegren. Även under detta år utvecklades utbildningsplaner med inriktning på befälsutbildning. Det är främst luftstridssamverkan och sambandsutbildningen som har erhållit nya utbildningsplaner. En översyn av underrättelseutbildningen genomfördes och det har renderat i att utbildningen från och med 2001 är två veckor i stället för tidigare tre. Det helhetsbaserade lärandet (HBL) fick fortsatt implementering i instruktörsutbildningen. I stort sett har samtliga instruktörer som utbildar avtalspersonal nu genomgått en kompletteringsutbildning (KU) HBL. Under senhösten kom den andra utgåvan av Pedagogiska Grunder ut vilket betyder att all pedagogisk utbildning inom Försvarsmakten grundar sig på denna bok. DET CIVILA FÖRSVARET Att utveckla engagemanget i totalförsvarets civila del i såväl fred som krig Försöksverksamheten med en provtagningsorganisation för Statens Strålskyddsinstitut (SSI) fortsatte och en kurs för verksamhetsledare hölls i maj. Dessa utbildade i sin tur provtagare och en övning hölls en dag under hösten på de olika försöksställena. Skriften Samverkan med frivilliga som togs fram av ÖCB tillsammans med tio frivilliga försvarsorganisationer färdigställdes. Skriftens syfte är att kommunerna ska använda frivilligförsvaret som en extra resurs vid särskilda händelser. Häftet spreds till landets alla kommuner och inom respektive organisation. Ett försöksprojekt i form av en administrativ förstärkningsgrupp finansierad av ÖCB startades tillsammans med Frivilliga Radioorganisationen och Frivilliga Motorcykelkåren. Försöksområde är två kommuner i Västmanlands län och avsikten är att man på länsstyrelsenivå ska tillskapa en organisation, vars tjänster ska kunna avropas av kommunerna vid såväl fredstida händelser som vid krig och höjd beredskap. Dialog fördes med ÖCB och Kommunförbundet. Antalet lottor med kommunavtal ökade kraftigt. Internationell verksamhet Att utveckla den internationella verksamheten Att utveckla ungdomsutbytet internationellt Sverige deltar sedan många år i internationellt fredsfrämjande verksamhet. Kontakter och utbyten sker redan idag med organisationer i Norden och Baltikum. Detta samarbete ska utvecklas. Lottorna ska tillvarata medlemmarnas kunskaper och engagemang för uppgifter internationellt och verka för att den befattnings-/tjänstegrensutbildning som lottorna har ska räknas som meriterande för till exempel FN-tjänst. Under verksamhetsåret intensifierades utbytet med de baltiska länderna. Ledarskapsutbildning genomfördes för medlemmar ur den estniska frivilligorganisationen Naiskodukaitse, lettiska Zemessardze och Rifles Women respektive Voluntary Women från Litauen. För medlemmar i de litauiska organisationerna genomfördes under året dessutom TFU-G. Arbetet med att ta fram en internationell utbildning för våra avtalsbundna medlemmar drabbades av förseningar, men under 2001 kommer kontakterna med Försvarsmaktens Internationella Kommando att återupptas. Under verksamhetsåret deltog Lottorna i två internationella konferenser med kvinnor från olika beredskapsorganisationer. För den nyinrättade Östersjökonferensen stod Lottorna som värd. Under konferensen, som hölls i Visby, utväxlades idéer kring hur 9

10 kvinnors engagemang i totalförsvaret kan uppmuntras. Organisationen För att attrahera dagens kvinnor måste Lottorna ha en effektiv organisation som präglas av samordning och effektivitet. Ungdomar ska stimuleras till engagemang och ansvar. Att utveckla och effektivisera organisationen Kårerna kraftsamlar kring rekrytering, medlemsvård och att stimulera medlemmarna till utbildning. Administrationen får inte förta detta. Kåraktiviteterna ska förekomma i den mån de efterfrågas av medlemmarna. Under verksamhetsåret fortlöpte projektet med gemensamt administrativt organ för de tre smålandsförbunden. Utvärderingen av denna modell för arbetsfördelning på regional nivå följer. En arbetsgrupp tillsattes med uppgift att ta fram förslag till nya former för central inkassering av medlemsavgifter. Ag Medlemsavgift lämnar slutrapport under För att knyta medlemmarna närmare organisationen och minska avregistreringen togs under året nya steg i arbetet med medlemsomsorg. Det skisserades bland annat på ett medlemsvårdande informationspaket för landets kårer. Detta kommer under 2001 resultera i en samlingspärm för tips, idéer och strategier kring hur organisationen ska behålla sina medlemmar. Att utbilda funktionärer Organisationens resurser i form av statsbidrag och redovisningen av dessa kommer att förändras. Det ökar kraven på funktionärernas kompetens. Lottorna fortsätter att utbilda sina förtroendevalda medlemmar. Under året omfattade funktionärsutbildningen mer än deltagare. Att värna om organisationens unga medlemmar är en viktig uppgift som framöver kan kräva sitt eget funktionärskap. En arbetsgrupp tillsattes med uppgift att ta fram en befattningsbeskrivning för ungdomsansvarig i lottakår. Ag Ungdom kommer även att arbeta fram en utbildningsplan för dessa ungdomsansvariga. 10

11 Riksstämma 2000 DRYGT TUSEN OMBUD OCH INBJUDNA GÄSTER SAMLADES i Aula Magna vid Stockholms Universitet när Lottorna kallade till århundradets första riksstämma. Stämman inleddes traditionsenligt med inmarsch till fanor och musik. I sitt välkomsttal framhöll Eva Flyborg att organisationen är på rätt väg inför framtiden. Bland annat betonades vikten av fortsatt rekrytering av nya medlemmar och hur det även i det omdanade försvaret kommer att finnas behov av kvinnor i allmänhet och lottor i synnerhet. NY ÖVERSTYRELSE OCH VERKSAMHETSINRIKTNING Stämman valde en ny överstyrelse. Lottorna fick en ny vice ordförande i Karin Ekdahl som efterträdare till avgående Iréne Andersson. En omarbetning av Lottornas verksamhetsinriktning klubbades igenom som bättre svarar mot totalförsvarets och Lottornas inriktning mot fler civila och internationella uppdrag. Verksamhetsinriktningen för perioden kommer att behandlas i 2001 års årsberättelse. Överstyrelsens förslag till verksamhetsidé och verksamhetsprofil mottogs också positivt av stämman. Lottornas profil lyder hädanefter Kvinnlig kompetens för gemensam trygghet medan verksamhetsidén fastslår att Lottorna: är en frivillig totalförsvarsorganisation för kvinnor i Sverige bidrar med kompetens till trygghet i kris- och krigssituationer ska erbjuda kvinnor utbildning för uppdrag i totalförsvaret ska bedriva totalförsvarsinformation LOTTORNA ÖPPET FÖR UTLÄNDSKA MEDBORGARE Riksstämma beslutade med överväldigande majoritet att bevilja kvinnor med utländskt medborgarskap tillträde till organisationen. Tidigare har svenskt medborgarskap krävts för medlemskap, men i och med stämmans beslut kan nu alla kvinnor som är folkbokförda i Sverige bli lottor. Motionärerna som initierade beslutet anförde som argument den svenska totalförsvarspliktens giltighet för alla som är folkbokförda i Sverige och det berikande tillskott till organisationen som kvinnor med annan kulturell och etnisk bakgrund kan utgöra. Överstyrelsen betonade även i sin tillstyrkan det ansvar som ett rikstäckande kvinnligt nätverk som Lottorna har för integreringen av utländska kvinnor i det svenska samhället. För de militära tjänster som Lottorna bemannar inom försvaret krävs även fortsättningsvis svenskt medborgarskap. Det finns dock i den verksamhet som bedrivs på kårer, inom medlemsutbildning och totalförsvarsinformation samt i det framväxande civila åtagandet mot kommuner gott om meningsfulla uppgifter även för icke-svenska medborgare. BARNORGANISATIONEN SLK barnorganisation var under året föremål för översyn i arbetsgrupp. Riksstämman beslutade i enlighet med arbetsgruppens slutsatser och överstyrelsens förslag att barnorganisationen läggs ned i sin nuvarande form. Lottornas barnorganisation hade sina rötter i 50-talet och formades utifrån kvinnors dåtida sociala situation med en stor andel hemmafruar. I och med att all barnomsorg vid höjd beredskap numer ligger på kommunernas ansvar anses SLK barnorganisation ha spelat ut sin roll. PENGAR TILL KURSGÅRD OCH REKRYTERING Information och rekrytering stod i fokus när stämman diskuterade det överskott på 3,4 miljoner som Lottornas centralfond renderat. Av dessa medel beslutades att avsätta en miljon till upprustning av kursgården Älvkarleö herrgård och en miljon till satsning på information och medlemsvård. 1,4 miljoner stannade i fonden för framtida satsningar. FRIVILLIGFÖRSVAR I UTVECKLING I sitt anförande om den gångna verksamhetsperioden redogjorde rikslottachef Nini Engstrand för Östersjökonferensen, Lottornas deltagande i internationella övningar, planerna på förberedande utbildningar för lottor i internationell verksamhet och behovet av ett ökat samarbete med Unglottorna. I sitt tal resonerade även rikslottachefen kring den nya kompetensplaceringen och konsekvenser därav för Lottorna och dess avtalsbundna medlemmar. Vice ordförande Yvonne Hansen presenterade de nya idéer för frivilligorganisationernas framtida roll som arbetats fram i arbetsgruppen Frivilligförsvar i utveckling. NY FRIVILLIGUTREDNING Inbjudna talare på Lottornas riksstämma var överbefälhavare Johan Hederstedt, försvarsminister Björn von Sydow och frivilligutredaren Dick Börjesson. Den senare redogjorde för arbetet i den statligt tillsatta utredning av frivilligförsvaret som sedan lämnade sin slutrapport i februari

12 Information och rekrytering REKRYTERING AV NYA MEDLEMMAR ÄR EN AV LOTTORNAS huvuduppgifter. Gemensamma informations- och rekryteringsinsatser är av största vikt för att rekrytera medlemmar och profilera Lottorna som en försvarsorganisation för kvinnor. Den 10 september firas Svenska lottans dag då kårer kraftsamlar kring olika informations- och rekryteringsinsatser. Medlemsutveckling Under 2000 rekryterades 922 nya lottor. Avregistreringen uppgick dock till varför nettominskningen blev Totalt fanns vid årsskiftet medlemmar i Lottorna genomförde Lottorna en större reklamkampanj som ökade det årets nyrekrytering. I viss mån hade denna rekryteringsinsats återverkan även på verksamhetsåret; tillströmningen av nya medlemmar var något större än vanligt i början av år Å andra sidan kunde det konstateras att nyrekryteringen därefter sjönk till nivåer lägre än de som varit brukliga under samma period tidigare år. Denna sviktande rekryteringskurva har konstaterats även efter tidigare kampanjer. Bland orsakerna kan nämnas att kårerna efter en större informationsinsats behöver ägna tid och kraft åt omhändertagandet av de nya medlemmarna snarare än att fokusera på ytterligare rekrytering. Medlemsvård Efter 1996 års stämmobeslut om ökade insatser för att behålla befintliga medlemmar har informationsavdelningen haft större möjligheter att stötta förbund i detta arbete. Detta har bland annat skett genom personliga besök på lottaförbunden för att informera om medlemsvård. Under 1999 fick 17 förbund besök från informationsavdelningen, under 2000 fick tre förbund besök. Inför 2001 finns fortfarande några förbund kvar att besöka. Arbetet med att behålla befintliga medlemmar kommer att resultera i en handbok för kårer och förbund med tips och hjälp i arbetet med medlemsvård. Lottorna på Internet Under år 2000 fick Lottorna en ny hemsida. Arbetet med den nya hemsidan påbörjades under våren och lanseringen ägde rum den 1 september. Målet med den nya hemsidan var att främst göra unga kvinnor uppmärksamma på organisationen. Huvudperson på Lottornas hemsida är den virtuella lottan Najda. Genom att låta en påhittad figur presentera Lottorna skapas en specifik stämning på hemsidan. Nadja ger stora möjligheter att på ett ungdomligt sätt kommunicera med målgruppen. Det går att vara mer humoristisk och ta ut svängarna. Genom att ge Nadja personliga drag skapas en relation med målgruppen. På Lottornas hemsida leder Nadja aktiviteter som rekryteringstest, spel och forum. Antalet besökare ökade i och med den nya hemsidan från ca i månaden till ca Även de intresseanmälningar som kan skickas in via hemsidan tredubblades i antal. På den nya hemsidan togs även fram en sida för varje förbund med information om aktiviteter, kurser, funktionärer, nyheter och information om kårer inom respektive förbund. Varje lottaförbund ansvarar själva för uppdatering av sin hemsida. Under november månad deltog den nya hemsidan i en tävling i reklamtidningen Resumés regi. I tävlingen utropades vinnare i ett flertal kategorier varav icke-kommersiella hemsidor var en. Vinnare i denna kategori var Lottornas hemsida. Riksförbundet mottog i samma tävling även priset för Årets rookie, där Lottorna lovordades för sin djärvhet inom detta nya medium. Under 2001 kommer Lottornas hemsida att utvecklas vidare. Marknadsföring Under året marknadsförde riksförbundet organisationen främst mot kvinnor i åldersgruppen år. Lottorna nådde målgruppen genom att marknadsföra sig i media som vänder sig till yngre kvinnor. Så skedde genom annonsering i bland annat IQ Student, en tidning som skickas hem till alla som har fått studiemedel beviljat. När Lottornas nya hemsida introducerades marknadsfördes den med bland annat vykort ute på högskolor och universitet. Under 2000 tilldelades förbunden rekryteringsbidrag om sammanlagt kr. Dessa pengar använde förbunden till bland annat annonsering och reklamutskick. Utskicken nådde mer än kvinnor i de egna upptagningsområdena. Förbund 12

13 och kårer profilerade även Lottorna vid festivaler, mässor, julskyltning, marknader, drakbåtstävlingar och Svenska Flaggans dag med mera. Utställningar Även under 2000 deltog Lottorna centralt i Sacos studentmässor. Under året ägde de rum i Sollentuna och Malmö. Studentmässorna vänder sig till samtliga studerande vid gymnasier, folkhögskolor, värnpliktiga med flera som planerar att studera på eftergymnasial utbildning. Utställnings- och mässframträdanden är även viktiga inslag i regionalt och lokalt informationsarbete. Lottanytt Lottornas medlemstidning Lottanytt kommer ut med fyra nummer per år. Tidningen produceras i samarbete med PR-byrån GCI Rinfo. Under verksamhetsåret innehöll tidningen bland annat artiklar om Lottornas utbildningar, aktiviteter på kårer och förbund, internationella utblickar samt redogörelser för Förvarsmaktens nya inriktning. Lottanytt har en upplaga på exemplar. försvarsinformation. I verksamhetsinriktningen fastslås att den enskildes engagemang i försvaret har sin grund i förståelsen av totalförvarets betydelse för vårt samhälle. För detta ändamål utbildar Lottorna en speciell funktionärsgrupp totalförsvarsinformatörer. Totalförsvarsinformation bedrevs under verksamhetsperioden i skolor och på arbetsplatser vid 100 tillfällen och nådde minst åhörare. Förbunden var även ute i andra sammanhang såsom vid marknader, mässor och idrottstävlingar. Där kom Lottorna i kontakt med ungefär människor och informerade dessa om totalförsvaret. Under året bedrevs även utbildning för att utbilda nya totalförsvarsinformatörer. Den årligt återkommande totalförsvarsdagen för totalförsvarsinformatörer hölls den 16 mars med 27 deltagare från hela landet. Deltagarna fick information om Försvarsmaktens ominriktning samt om den nya kompetensorganisationen. Konferensdeltagarna diskuterade även den undersökning som gjordes under Totalförsvarsinformation En av Lottornas huvuduppgifter är att bedriva total- 13

14 Utbildning UTBILDNINGEN ÄR LOTTORNAS MEST CENTRALA VERKSAMHET. Kurser bedrivs dels för uppdragen från Försvarsmakten och dels för att höja kompetensen hos medlemmar och funktionärer. Under verksamhetsåret omfattade utbildning i lottakårer, lottaförbund samt central utbildning närmare deltagare. Verksamhetsinriktningen för perioden uttrycker önskemål om att organisationen med sin utbildningsverksamhet ska öka antalet avtal samt utveckla totalförsvarsuppdragen och funktionärsutbildningen. Avtalsutbildningen Avtalsutbildningen ger lottor utbildning för uppgifter i Försvarsmakten. Efter genomförd totalförsvarsutbildning (TFU) på en vecka och utbildning i befattning om minst en vecka tecknar lottan avtal med Försvarsmakten för uppgifter inom marinen, flygvapnet eller armén med hemvärnet. Totalt har lottor avtal för uppgifter i totalförsvaret. Utbildningen indelas i grund-, repetitions- och kompletteringsutbildning, vilka bedrivs både regionalt och på centrala utbildningsplatser. Under verksamhetsåret utbildades lottor. Försvarsmaktens övningsverksamhet har kraftigt reducerats och detta påverkar framförallt lottor i arméns och marinens förband. UTBILDNINGSPLATSER Centrala lottautbildningar bedrevs på elva olika platser Luleå, Frösön, Uppsala, Kristinehamn, Berga, Visby, Halmstad, Ängelholm, Karlskrona, Ronneby och Revingehed. NYA AVTAL Överstyrelsen satte inför 2000 som mål att 350 nya avtal skulle tecknas under verksamhetsåret. 220 nya avtal uppnåddes. LOMOS-MÖTE Våren 2000 genomfördes LOMOS-mötet vilket resulterade i att de organisationer som ingår som kompetenser i LOMOS-förbanden gemensamt tagit fram material för utveckling och rekrytering. Utveckling GRUNDKURSER En översyn av all utbildning för anpassning till hel- 14

15 hetsbaserat lärande (HBL) genomfördes. Underrättelseutbildningen sågs över vilket resulterade i att utbildningen från och med 2001 förkortas med en vecka till två veckor. Ledarskaps- och totalförsvarsutbildningen reviderades. Övergången till Bas 2004 har medfört att sambandsutbildningen för flyglottor utvecklades med inriktning mot IT. BEFÄLSUTBILDNING Under året hade Lottorna två elever under utbildning till kompanichefer inom luft- och markobservationssystemet LOMOS. Utbildningen är numera uppgraderad och dessa två elever genomförde utbildningen enligt den nya kursplanen. INSTRUKTÖRSUTBILDNING Instruktörerna är mycket värdefulla för organisationen på många sätt. De företräder organisationen vid tjänstgöring på utbildningar och övningar och är föredömen för många lottor. De bidrar till en balans mellan yrkesofficerarna och de frivilliga. Under året genomfördes kompletteringsutbildning för instruktörer för att dessa ska kunna använda sig av det nya pedagogiska förhållningssätt som anammats i Försvarsmakten. Under hösten fick instruktörerna tillgång till en egen hemsida, den så kallade instruktörssajten via Lottornas hemsida. Hemsidan ska vara ett forum för instruktörerna att diskutera och debattera utbildningsfrågor. Aspirantutbildning Aspirantutbildningen är ett sätt att möjliggöra för unga lottor att prova på kursverksamhet och få känna sammanhållning innan de har uppnått ålder att genomföra avtalsutbildning. Utbildningen genomförs under en vecka vid central skola. Aspiranterna inbjöds även till utbildning i vintermiljö tillsammans med andra frivilliga försvarsorganisationer i Transtrand. Medlemsutbildning Medlemsutbildningen bidrar till att öka medlemmarnas och funktionärernas kännedom om Lottornas organisation och uppdrag. Den ger även värdefull kunskap i ledarskap och föreningsteknik. Kurserna omfattar därtill totalförsvaret med säkerhetspolitik och folkrätt samt Lottornas roll som frivillig försvarsorganisation och därmed kopplingen till statsmakternas uppdrag. I medlemsutbildningen deltog under verksamhetsåret lottor. UTVECKLING En översyn av ledarskapsutbildningen genomfördes av instruktörer som är lottor och handledare vid ledarskapsutbildningen på Älvkarleö. Dessa handledare deltog även vid ledarskapsutbildningen för de baltiska organisationerna. LOTTAKUNSKAP Både i lottakårer och lottaförbund bedrivs en omfattande kursverksamhet i Lottakunskap. Utbildningen är en förutsättning för att kunna gå vidare i övrig utbildning. Under verksamhetsåret deltog lottor i denna utbildning, som genomfördes med egna medel. Lottakunskapen är obligatorisk för lottor som senare går TFU. FUNKTIONÄRSUTBILDNING I Lottornas utbildningsprogram finns grundläggande funktionärsutbildning för samtliga funktionärskategorier på kårnivå. Utbildningen genomförs av lottaförbunden och som regel finansieras den med statliga medel. Även annan funktionärsutbildning samt konferenser genomförs regionalt och finansieras då med egna medel. Centralt på Älvkarleö utbildas kårchefer och informationslottor. Ledarskapsutbildningen anordnas i central regi. Funktionärsutbildningen omfattade deltagare. Av dessa utbildades 952 på egna medel. TOTALFÖRSVARSKUNSKAP Utbildningen i svenskt totalförsvar och säkerhetspolitik är av stor vikt, då en av grundpelarna i rekryteringsarbetet är att kunna informera om totalförsvaret och dess betydelse. I försvarsupplysningskurserna ingår kunskap om totalförsvar, folkrätt, talarträning och debatt-teknik. I lottakårer och lottaförbund förekommer ofta föredrag och seminarier i ämnet. Totalt tilldrog sig dessa utbildningar deltagare. ÖVRIG UTBILDNING På kåraftnar, i studiecirklar och vid studiebesök sprids en kunskap i många andra ämnen som ligger Lottorna och kvinnor nära. Till årsberättelsen redovisas från kårerna och förbunden att sådan verksamhet under perioden omfattade deltagare. 15

16 Internationellt LOTTORNA HAR UNDER DE SENASTE ÅREN ALLTMER INRIKTAT sig mot internationell verksamhet. Utbytet med de nordiska länderna daterar sig tillbaka till 1946, medan kontakterna med övriga östersjöländer är av betydligt yngre datum. År 2000 präglades framförallt av utbytet med de baltiska länderna och deltagandet i två internationella konferenser med kvinnor i beredskapsorganisationer. Utbytet med Baltikum Under 2000 intensifierades Lottornas utbyte med de baltiska länderna. På Älvkarleö herrgård genomfördes en ledarskapsutbildning för tio medlemmar ur Naiskodukaitse, Estland. Medlemmar ur Zemessardze, Lettland och Rifles Women respektive Voluntary Women, Litauen, genomförde den avslutande delen av sin trestegsutbildning med en ledarskapskurs på F 17. För medlemmar i de litauiska organisationerna genomfördes under året dessutom två TFU-G. Utbildning för internationell tjänst De inledande kontakterna med Försvarsmaktens Internationella Kommando, SWEDINT, under 1999 för att ta fram en internationell utbildning för våra avtalsbundna medlemmar fortsatte även under år Arbetet försenades tyvärr av olika skäl, men återupptas under säkerhetspolitik, Finland Rysslands granne, Medborgarorganisationers roll i hanteringen av konflikter och kommunal beredskap. Konferensen avslutades med ett besök på Sveaborg. ÖSTERSJÖKONFERENSEN På initiativ av Lottorna beslutades på den Nordiska kvinnokonferensen i Stockholm 1998 att genomföra en konferens för kvinnor i beredskapsorganisationer runt Östersjön. Syftet var att medvetandegöra kvinnor om rätten och plikten att delta i den säkerhets- och försvarspolitiska debatten samt att beredskapsarbete och krishantering också är kvinnors ansvar. Som ett av konferensens teman valdes därför: Hur få fler kvinnor och speciellt unga kvinnor att engagera sig? Konferensen genomfördes 8-10 augusti år 2000 i Visby med 100-talet deltagare. Tack vare ett utomordentligt gott ekonomiskt stöd från de nordiska länderna kunde konferensen genomföras på ett mycket bra sätt. Under konferensen uttrycktes starka önskemål om en ny konferens. Finland och Estland kommer troligtvis tillsammans att arrangera en sådan. Internationella övningar Under året genomfördes flera internationella övningar i vilka ett flertal avtalsbundna lottor deltog. Våra medlemmar får goda vitsord för sina kunskaper och allmänna duglighet. Konferenser Verksamhetsåret medförde två viktiga konferenser. NORDISK KONFERENS I FINLAND Lottorna deltog i den av Kvinnors Frivilliga Beredskap i Finland arrangerade Nordiska Konferensen. På programmet stod anföranden om Finlands 16

17 Övrig verksamhet SVENSKA FLAGGANS BREVMÄRKEN År 2000 sålde 31 kårer stycken brevmärken. Den kår som sålde flest brevmärken var Avesta- Krylbo lottakår med sålda brevmärken. Vid utdelningen av fanor på Skansen den 6 juni 2001 kommer Orsa lottakår att få mottaga en fana. Fana utdelas endast till lottakår som nått en viss poängsumma och inte tidigare erhållit fana. IDROTT OCH MOTION Samtliga lottaförbund bedrev idrottsverksamhet under verksamhetsåret. Vid sidan av den egna motions- och idrottsverksamheten samarbetade även lottor i 20 förbund med lokala idrottsorganisationer. Under året genomförde 77 lottor soldatprov och 36 lottor tilldelades skyttepriser. Sammanlagt deltog lottor i någon form av motions- eller idrottsverksamhet. sundsbron. De så kallade bro-dagarna i Malmö samlade hundratusentals människor från hela landet för att springa en halvmara, cykla, åka inlines eller promenera över den nya bron. Lottorna visade upp sig tillsammans med Försvarsmakten och andra frivilliga försvarsorganisationer. Från Lottornas tält ordnades tipspromenad, tävlingar samt information om Lottorna. Minst 1000 personer besökte tältet. NYINVIGNING AV ARMÉMUSEUM En stor begivenhet, inte minst ur profileringssynpunkt, var nyinvigningen av Armémuseum i Stockholm, där över 100 lottor var behjälpliga med bland annat förplägnad och information. Invigningsaktiviteterna sträckte sig över fem dagar och besökarna var många. Varje dag serverades över personer ärtsoppa och pannkakor. BRO-DAGARNA I MALMÖ Under pingsthelgen 2000 deltog Lottorna vid festiviteterna i samband med invigningen av Öre- 17

18 Vår organisation RIKSFÖRBUNDETS BESKYDDARE Prinsessan Christina, fru Magnusson HEDERSLEDAMÖTER Louise Ulfhielm, f d rikslottachef Alice Trolle-Wachtmeister, f d rikslottachef Margareta af Ugglas, f d ordf i riksförbundet Christine Malmström Barke, f d rikslottachef Marianne af Malmborg, f d rikslottachef Gunhild Bolander, f d ordf i riksförbundet VALDA LEDAMÖTER Eva Flyborg, riksförbundets ordförande Lottaöverstyrelsen Lottaöverstyrelsen hade sex protokollförda sammanträden under verksamhetsårets period (ny överstyrelse valdes på riksstämman) och bestod av följande ledamöter: ORDINARIE LEDAMÖTER Nini Engstrand, rikslottachef och ordförande i överstyrelsen, Västra Aros lottakår Iréne Andersson, vice ordförande i överstyrelsen, Grängesbergs lottakår Yvonne Hansen, vice ordförande i överstyrelsen, Eskilstuna lottakår Ingrid Johansson, generalsekreterare Gunnel Hagansbo, Jönköpings lottakår Ingrid Carlsson-Norberg, Sölvesborgs lottakår Ingegerd Hermond, Göteborgs lottakår Elisabeth Falkemo, Göteborgs lottakår Barbro Iwarsson, Säters lottakår Britt-Inger Svensson, Stockholms armélottakår Anita Eriksson, Västra Aros lottakår Karin Ekblom, Mörsils lottakår Mona Säfström-Persson, Umeå lottakår Ritva Lundqvist, Sveriges Unglottor ERSÄTTARE Anna Kajsa Eriksson, Göteborgs lottakår Wivianne Oskarsson, Nybroortens lottakår Gerd Åsentorp, Edsbyns lottakår Ulla Bäckström, Västra Gotlands lottakår Britt-Inger Wiklund, Timrå lottakår Carin Staaf, Umeå lottakår ADJUNGERADE Anneli Lindstedt, informationschef Gabrielle Spiring, administratör Gunnel Löf, personalrepresentant KONTAKTMAN FÖR FÖRSVARSMAKTEN Genmj B-A Johansson Presidium Nini Engstrand, rikslottachef Iréne Andersson, vice ordförande Yvonne Hansen, vice ordförande Ingrid Johansson, generalsekreterare ADJUNGERADE Anneli Lindstedt, informationschef Gabrielle Spiring, administratör REVISORER Tomas Berg, auktoriserad revisor Ingrid Lindblom, godkänd revisor ERSÄTTARE Bengt Pontander, auktoriserad revisor Gunilla Werner Carlsson, Bromma lottakår Lottaöverstyrelsen Lottaöverstyrelsen hade två protokollförda sammanträden under verksamhetsårets period och bestod av följande ledamöter: ORDINARIE LEDAMÖTER Nini Engstrand, rikslottachef och ordförande i överstyrelsen, Västra Aros lottakår Karin Ekdahl, vice ordförande i överstyrelsen, Huddinge lottakår Yvonne Hansen, vice ordförande i överstyrelsen, Eskilstuna lottakår Ingrid Johansson, generalsekreterare Elisabeth Falkemo, Göteborgs lottakår 18

19 Barbro Iwarsson, Säters lottakår Britt-Inger Svensson, Stockholms armélottakår Ulla Bäckström, Västra Gotlands lottakår Britt-Inger Wiklund, Timrå lottakår Carin Staaf, Umeå lottakår Heléne Rådemar, Huddinge lottakår Kerstin Kaluza, Trollhättans armélottakår Bitte Müller-Hansen, Bjärnum-Vittsjö lottakår Gunnel Hallberg Dahlman, Sveriges Unglottor ERSÄTTARE Wivianne Oskarsson, Nybroortens lottakår Gerd Åsentorp, Edsbyns lottakår Anette Rihagen, Strängnäs lottakår Agneta Hesselgren, Halmstads lottakår Ulla-Britt Kenttä, Haparanda lottakår Birgitta Lindström, Hackås lottakår ADJUNGERADE Anneli Lindstedt, informationschef Gabrielle Spiring, administratör Kontakt för Försvarsmakten Genmj B-A Johansson Presidium Nini Engstrand, rikslottachef Karin Ekdahl, vice ordförande Yvonne Hansen, vice ordförande Ingrid Johansson, generalsekreterare ADJUNGERADE Anneli Lindstedt, informationschef Gabrielle Spiring, administratör REVISORER Tomas Berg, auktoriserad revisor Ingrid Lindblom, godkänd revisor ERSÄTTARE Bengt Pontander, auktoriserad revisor Gunilla Werner Carlsson, Bromma lottakår Lottornas fondförvaltningsnämnd Fondförvaltningsnämnden sammanträdde fyra gånger under verksamhetsåret. ORDINARIE LEDAMÖTER Nini Engstrand, rikslottachef och ordförande Annette Rihagen, Strängnäs lottakår Anita Eriksson, Västra Aros lottakår Ingela Uthorn Persson, Stockholms flyglottakår Cecilia Pahlberg, Uppsala lottakår ERSÄTTARE Iréne Andersson, vice ordförande Ingrid Wallster, Sollentuna lottakår Astrid Thorsson, Enköpings lottakår ADJUNGERADE Ann Hallqvist, chefsekonom, t o m Ulla Löfgren, vik chefsekonom fr o m Ingrid Johansson, generalsekreterare Hans Ohlsson, portföljförvaltare, Svenska Handelsbanken t o m Gunnel Iwarsson, portföljförvaltare, Svenska Handelsbanken fr o m Riksstämmans valkommitté ORDINARIE LEDAMÖTER Lena Frohm, Karlstads lottakår, sammankallande Maj-Britt Zillén, Uppsala lottakår Solveig Aplander-Rosencrantz, Hälsingborgs armélottakår Eva-Marie Gustavsson, Varbergs lottakår Gunvor Sehlström, Skellefteå lottakår ERSÄTTARE Anncharlotte Nilsson, Stockholms flyglottakår Maud Ramnegren, Hylte lottakår Maj-Britt Israelsson, Vännäs lottakår På riksstämman 2000 valdes följande ledamöter: ORDINARIE LEDAMÖTER Anita Eriksson, Västra Aros lottakår, sammankallande Lena Frohm, Karlstads lottakår Solveig Aplander-Rosencrantz, Hälsingborgs armélottakår Maud Ramnegren, Hylte lottakår Gunvor Sehlström, Skellefteå lottakår ERSÄTTARE Anncharlotte Nilsson, Stockholms flyglottakår Gunnel Hagansbo, Jönköpings lottakår Maj-Britt Israelsson, Vännäs lottakår Förbundslottachefer Förbundslottachefer var under året: MALMÖHUS LFB Liv Lindholm KRISTIANSTADS LFB Bitte Müller-Hansen BLEKINGE LFB Ingrid Carlsson-Norberg 19

20 KRONOBERGS LFB Mona Ekholm NORRA SMÅLANDS LFB Gunnel Hagansbo KALMAR LFB Wivianne Oskarsson VÄSTKUSTENS LFB Agneta Hesselgren ÄLVSBORGS LFB Gunnel Johansson BOHUSLÄN-DALS LFB Kerstin Kaluza SKARABORGS LFB Ulla Gustavsson ÖSTGÖTA-TJUST LFB Birgitta Bengtsson-Sandström SÖDERMANLANDS LFB Inga-Lill Ljung STOCKHOLMS LÄNS LFB Britt-Marie Silverryd UPPLANDS LFB Ingela Kläringe VÄSTMANLANDS LFB Anne Sommerby Löf GOTLANDS LFB Ulla Bäckström ÖREBRO LÄNS LFB Marie-Anne Sellberg VÄRMLANDS LFB Lena Frohm, t o m Annica Larsson, fr o m DALARNES LFB Barbro Iwarsson, t o m Margareta Persson, fr o m GÄVLEBORGS LFB Gerd Åsentorp JÄMTLANDS LÄNS LFB Karin Ekblom, t o m Birgitta Lindström, fr o m VÄSTERNORRLANDS LFB Britt-Inger Wiklund VÄSTERBOTTENS LFB Carin Staaf NORRBOTTENS LFB Ulla-Britt Kenttä 20

Innehåll. ööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö

Innehåll. ööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö Lottornas årsredovisning 2001 Innehåll ööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö Kontakt...3 Ett år som satt sina spår...4 Det här är Lottorna...6 Verksamhetsinriktning...8

Läs mer

Resultaträkning aaaaaat 30. Balansräkning aaaaaat 31

Resultaträkning aaaaaat 30. Balansräkning aaaaaat 31 lottornas årsredovisning 2002 innehåll Det här är Lottorna aaaaaat 3 Krönika över året som gått aaaaaat 4 Kontakt aaaaaat 6 Verksamhetsinriktning aaaaaat 8 Lottornas framtid aaaaaat 10 Utbildning aaaaaat

Läs mer

Bilkårens Handbok för funktionärer Handbok bilaga 2 Sidan 1 av 6 DE FRIVILLIGA FÖRSVARSORGANISATIONERNAS GRUNDSYN

Bilkårens Handbok för funktionärer Handbok bilaga 2 Sidan 1 av 6 DE FRIVILLIGA FÖRSVARSORGANISATIONERNAS GRUNDSYN Sidan 1 av 6 DE FRIVILLIGA FÖRSVARSORGANISATIONERNAS GRUNDSYN Fastställda vid sammanträde med FOS 1978-10-10. Syftet med grundsynen är - att ange de frivilliga försvarsorganisationernas gemensamma syn

Läs mer

Stadgar för Equmenia region Svealand

Stadgar för Equmenia region Svealand Stadgar för Equmenia region Svealand 1 Regionens grund, namn och uppdrag JESUS KRISTUS ÄR HERRE. Equmenia region Svealand delar denna bekännelse från Filipperbrevet 2:11 med kristna genom alla tider. Barn-

Läs mer

det här är lottorna Lottorna hade år 2003 19 628 medlemmar fördelade på 349 kårer och 24 förbund organisationsuppbyggnad

det här är lottorna Lottorna hade år 2003 19 628 medlemmar fördelade på 349 kårer och 24 förbund organisationsuppbyggnad LOTTORNAS ÅRSREDOVISNING 2003 innehåll Det här är Lottorna 3 Krönika 4 Kontakt + karta 6 Verksamhetsinriktning 8 Lottornas framtid 10 Utbildning 11 Civila uppdrag 13 Information & rekrytering 14 Älvkarleö

Läs mer

Normalstadgar för equmenias regioner

Normalstadgar för equmenias regioner Normalstadgar för equmenias regioner Inom equmenia finns sju regioner. Geografi och uppdrag fastställs av equmenias riksstämma. Verksamheten i regionerna sker i nära koppling till den verksamhet som sker

Läs mer

Stadgar Folk och Försvar

Stadgar Folk och Försvar Stadgar Folk och Försvar Fastställda av årsmötet den 18 april 2012 1 FÖRBUNDETS UPPGIFTER Centralförbundet Folk och Försvar (FoF) är en partipolitiskt obunden sammanslutning av demokratiska riksorganisationer,

Läs mer

De frivilliga försvarsorganisationerna. En oumbärlig kraft för samhällets försvar och krishantering

De frivilliga försvarsorganisationerna. En oumbärlig kraft för samhällets försvar och krishantering De frivilliga försvarsorganisationerna En oumbärlig kraft för samhällets försvar och krishantering Frivillighetens samhällsbetydelse Det civila samhällets många ideella organisationer har länge haft en

Läs mer

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism Kongressen i Göteborg 2013-03-16 1 Namn och ändamål 1.1 Namn Organisationen heter Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism (hädanefter kallad UMR). 1.2 Ändamål UMR

Läs mer

Styrelsens förslag till ändringar av STFs stadgar

Styrelsens förslag till ändringar av STFs stadgar SVENSKA TURISTFÖRENINGEN Dagordningspunkt 11 Riksstämma 2010 Bilaga 1 Styrelsens förslag till ändringar av STFs stadgar STADGAR för SVENSKA TURISTFÖRENINGEN Antagna vid årsmöte den 24 25 maj 1997 Reviderade

Läs mer

Motionsyttrande Motion 1 Grundkursens längd Södra Älvsborg

Motionsyttrande Motion 1 Grundkursens längd Södra Älvsborg Motion 1 Grundkursens längd Södra Älvsborg Centralstyrelsen föreslår Riksstämman att avslå motionen med motivering att: För närvarande har vi inga problem att rekrytera deltagare till grundkurs 1. Syftet

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 20 Härmed lämnas redogörelse för föreningens verksamhet under ovanstående period. Föreningens styrelse har under verksamhetsåret 20 haft följande sammansättning: Ordförande Marinette

Läs mer

Kriskommunikatörerna/Criscom

Kriskommunikatörerna/Criscom 1 (9) S T A D G A R för Kriskommunikatörerna/Criscom Förbundet bildat den 25 oktober 1975 Stadgarna antagna vid förbundsstämman den 10 mars 2007 Godkända av Svenska Försvarsutbildningsförbundets Överstyrelse

Läs mer

STADGAR för föreningen ULI Geoforum fastställda av extra årsmötet

STADGAR för föreningen ULI Geoforum fastställda av extra årsmötet STADGAR för föreningen ULI Geoforum fastställda av extra årsmötet 2012-03-27 1 Namn Föreningens namn är ULI Geoforum. 2 Ändamål ULI Geoforum är en ideell förening med syfte att sprida och effektivisera

Läs mer

Stadgar för Norden, svensk förening för nordiskt samarbete (Föreningen Norden i kommunikation)

Stadgar för Norden, svensk förening för nordiskt samarbete (Föreningen Norden i kommunikation) Stadgar för Norden, svensk förening för nordiskt samarbete (Föreningen Norden i kommunikation) 1. Föreningens syfte Norden, svensk förening för nordiskt samarbete, har till ändamål att på alla områden

Läs mer

GRUNDSTADGAR. FÖR SVENSKA FÖRSVARSUTBILDNINGSFÖRBUNDET (Försvarsutbildarna)

GRUNDSTADGAR. FÖR SVENSKA FÖRSVARSUTBILDNINGSFÖRBUNDET (Försvarsutbildarna) GRUNDSTADGAR FÖR SVENSKA FÖRSVARSUTBILDNINGSFÖRBUNDET (Försvarsutbildarna) (Antagna av 2006 års Riksstämma att gälla från 30 juni 2006) UPPGIFT 1 Svenska Försvarsutbildningsförbundet är en frivillig försvarsorganisation,

Läs mer

Stadgar för Försvarets personaltjänstförening i östra Sverige

Stadgar för Försvarets personaltjänstförening i östra Sverige FÖRSVARETS PERSONALTJÄNSTFÖRENING I ÖSTRA SVERIGE (FPFÖ) Stadgar för Försvarets personaltjänstförening i östra Sverige Uppgift 1 Försvarets personaltjänstförening i östra Sverige (FPFÖ) har till uppgift

Läs mer

ARBETSORDNING FÖR LRF UNGDOMEN

ARBETSORDNING FÖR LRF UNGDOMEN 1. Inledning ARBETSORDNING FÖR LRF UNGDOMEN Detta dokument är en arbetsordning för LRF Ungdomen. LRF Ungdomen är inte stadgebundna och är därför att betrakta som ett nätverk med stor frihet i sin verksamhet.

Läs mer

SVERIGES FIBROMYALGIFÖRBUND VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR TIDEN 1 JANUARI 31 DECEMBER 2011

SVERIGES FIBROMYALGIFÖRBUND VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR TIDEN 1 JANUARI 31 DECEMBER 2011 SVERIGES FIBROMYALGIFÖRBUND 2011 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR TIDEN 1 JANUARI 31 DECEMBER 2011 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR TIDEN 1 JANUARI 31 DECEMBER 2011 Förbundsstyrelse 1 januari 31 december 2011 Ordförande

Läs mer

Stadgar för Personskadeförbundet RTP

Stadgar för Personskadeförbundet RTP Stadgar för Personskadeförbundet RTP Antagna vid kongressen 2009.11.06-08 1 Namn och säte Förbundets namn är Personskadeförbundet RTP. Personskadeförbundet RTP är en handikapporganisation som är en partipolitiskt

Läs mer

NORMALSTADGAR FÖR FÖRENING

NORMALSTADGAR FÖR FÖRENING NORMALSTADGAR FÖR FÖRENING 1 Namn Föreningens namn är SPF Seniorerna plus föreningsnamnet plus orten inom. distriktet av SPF Seniorerna. Föreningens organisationsnummer är.. Föreningen är ideell samt partipolitiskt

Läs mer

tillvarata medlemsföreningarnas intressen representera medlemsföreningarna regionalt, nationellt och internationellt

tillvarata medlemsföreningarnas intressen representera medlemsföreningarna regionalt, nationellt och internationellt Stadgar för Musikcentrum Riks 1 NAMN OCH SÄTE Förbundet Musikcentrum Riks (MCR) är en ideell förening som består av musikcentrumbildningar. Det har sitt säte i Göteborg. 2 ÄNDAMÅL Musikcentrum Riks ska

Läs mer

Stadgar för Svensk Biblioteksförening

Stadgar för Svensk Biblioteksförening Stadgar för Svensk Biblioteksförening Box 70380, 107 24 Stockholm Tel: 08-545 132 30 www.biblioteksforeningen.org 1. Ändamål Svensk Biblioteksförening är en ideell förening med uppgift att: Verka för ett

Läs mer

NORMALSTADGAR FÖR FÖRENING med särskild kompetensinriktning S T A D G A R

NORMALSTADGAR FÖR FÖRENING med särskild kompetensinriktning S T A D G A R NORMALSTADGAR FÖR FÖRENING med särskild kompetensinriktning S T A D G A R för... förening Föreningen bildad den... Stadgarna antagna vid... föreningens stämma...och godkända av... den... och av Svenska

Läs mer

Verksamhetsberättelse för 2012

Verksamhetsberättelse för 2012 FÖRENINGEN NORDEN SKÅNEDISTRIKTET Verksamhetsberättelse för 2012 Styrelsen för Föreningen Norden, lämnar följande redogörelse för verksamheten år 2012. Styrelse Ulla Stenow ordförande Ängelholm Sonja Svensson

Läs mer

Ordförande Cecilia Neyman hälsade alla välkomna, tackade Kronobergarna för deras arbete med årsmöteshelgen och öppnade mötet.

Ordförande Cecilia Neyman hälsade alla välkomna, tackade Kronobergarna för deras arbete med årsmöteshelgen och öppnade mötet. Årsmöte med Svenska IFYE-klubben den 4 oktober 2015 Närvarande: Ett 35-tal medlemmar Plats: Everdal, Växjö 1 Årsmötets öppnande Ordförande Cecilia Neyman hälsade alla välkomna, tackade Kronobergarna för

Läs mer

Vi satsar på dig som är chef! Framtidsfacket för dig!

Vi satsar på dig som är chef! Framtidsfacket för dig! Vi satsar på dig som är chef! Framtidsfacket för dig! ST, 2004. Produktion: STs informationsenhet/hellgren Grafisk form. Illustration: Lukas Möllersten. Tryck: EO Grafiska, december 2006. Upplaga: 3 000

Läs mer

STADGAR FÖR KFUK-KFUM västsvenska regionen

STADGAR FÖR KFUK-KFUM västsvenska regionen STADGAR FÖR KFUK-KFUM västsvenska regionen 1 Verksamhetsområde och medlemmar. KFUK-KFUM västsvenska regionen, fortsättningsvis kallad Regionen, är ett regionalt förbund inom KFUK-KFUM Sverige, fortsättningsvis

Läs mer

Verksamhetsplan 2016. Beslutad av årsmötet 2015

Verksamhetsplan 2016. Beslutad av årsmötet 2015 Verksamhetsplan 2016 Beslutad av årsmötet 2015 Verksamhetsplan 2016 Det här är vår verksamhetsplan för 2016. Den är en viktig riktlinje för de aktiva och anställda inom vår organisation och pekar ut tydliga

Läs mer

Förbundsstyrelsen föreslår. med tillägget

Förbundsstyrelsen föreslår. med tillägget Förbundsmötet 2016 Utskott nummer 7 Sekreterare: Maria Wilhelms Sida 1 Motion med förslag Motion 56. E-utbildning i Mångfald Motionärer: Saime Civas, Ola Tellner, Vision Stockholms stad att Vision skapar

Läs mer

Stadgar för Brottsofferjourernas Riksförbund

Stadgar för Brottsofferjourernas Riksförbund Stadgar för Brottsofferjourernas Riksförbund Förbundets stadgar antogs vid Riksstämman i Kiruna den 24 maj 2003. Senast reviderad vid Riksstämman i Stockholm/Sollentuna 25-26 maj 2013. Brottsofferjoure

Läs mer

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010.

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010. VERKSAMHETSBERÄTTELSE DISTRIKT NORRBOTTENS Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret. Årets som gick 2 Distriktsverksamheten 3 Distriktstyrelsens

Läs mer

Stadgar för Juridiska föreningen vid Umeå universitet (JF)

Stadgar för Juridiska föreningen vid Umeå universitet (JF) Stadgar för Juridiska föreningen vid Umeå universitet (JF) Inledande bestämmelser 1 Juridiska föreningen vid Umeå universitet, nedan föreningen, är en partipolitiskt, fackligt och religiöst oberoende ideell

Läs mer

UNGA HÖRSELSKADADES VERKSAMHETSPLAN 2013. Beslutad av årsmötet 29 april 2012

UNGA HÖRSELSKADADES VERKSAMHETSPLAN 2013. Beslutad av årsmötet 29 april 2012 UNGA HÖRSELSKADADES VERKSAMHETSPLAN 2013 Beslutad av årsmötet 29 april 2012 Reviderad 6 december 2012 1 Verksamhetsplan 2013 Det här är vår verksamhetsplan för 2013. Den är en viktig riktlinje för de aktiva

Läs mer

Konstaterades att 49 medlemmar registrerats som röstberättigade vid dagens årsmöte.

Konstaterades att 49 medlemmar registrerats som röstberättigade vid dagens årsmöte. Protokoll fört vid sammanträde med: Ersta diakonisällskaps årsmöte 2015 Mötesdatum: Måndagen den 18 maj 2015 Tid: Kl. 19:00 20:00 Plats: Ordförande: Sekreterare: Bringsalen, Ersta hotell & konferens Kenneth

Läs mer

Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic

Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic 1 Firma Föreningens firma är Global Picnic. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen ska främja medlemmarnas intresse genom att bedriva aktiviteter som är förknippade

Läs mer

STADGAR ANTAGNA PÅ FÖRENINGSSSTÄMMAN 2015

STADGAR ANTAGNA PÅ FÖRENINGSSSTÄMMAN 2015 Stadgar för Sveriges HR Förening Sveriges HR Förening orgnr. 802004-2159 (The Swedish Association for Human Resource Management) Fastställda vid stämman den 29 mars 2012. Föreningen bildad 1921 1. Föreningens

Läs mer

STADGAR FÖR. Hemvärnsföreningen - HBR Stockholm

STADGAR FÖR. Hemvärnsföreningen - HBR Stockholm STADGAR FÖR Hemvärnsföreningen - HBR Stockholm Föreningen bildad den 26 oktober 2015 Godkända av : Hemvärnsbefälets Riksförbund den 15 december 2015, Försvarsutbildarna i Stockholm och Södermanland den

Läs mer

Förbundet Aktiv Ungdom - Dansfabriken Ängelholm

Förbundet Aktiv Ungdom - Dansfabriken Ängelholm PROGRAMFÖRKLARING och STADGAR för Förbundet Aktiv Ungdom Programförklaring Föreningar Antagna på Aktiv Ungdoms förbundsstämma 2014 i Kungälv Gäller fr.o.m. 2015-01-01 Förbundet Aktiv Ungdom - Dansfabriken

Läs mer

Stadgar för Sveriges kyrkogårds- och krematorieförbund

Stadgar för Sveriges kyrkogårds- och krematorieförbund Stadgar för Sveriges kyrkogårds- och krematorieförbund 1 Namn Detta förbund, vars firma är Sveriges kyrkogårds- och krematorieförbund kallas i det följande för SKKF. SKKF bildades 1957 och förbundets stadgar

Läs mer

Stadgar för Prostatacancerföreningen Viktor

Stadgar för Prostatacancerföreningen Viktor Stadgar för Prostatacancerföreningen Viktor 1 Namn Föreningens namn är Prostatacancerföreningen Viktor, en patientförening i Blekinge med registrerat säte i Karlskrona kommun. Patientföreningen är en ideell

Läs mer

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Malmö mot Diskriminering Stadgar för Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Antagna vid årsmöte 2010-09-22 STADGAR Malmö mot Diskriminering Malmö

Läs mer

PROTOKOLL. Svensk förening för Röntgensekreterare Årsmöte. Tid Torsdagen den 21 september 2006. Plats Conventum Örebro, Röntgenveckan 2006

PROTOKOLL. Svensk förening för Röntgensekreterare Årsmöte. Tid Torsdagen den 21 september 2006. Plats Conventum Örebro, Röntgenveckan 2006 PROTOKOLL Svensk förening för Röntgensekreterare Årsmöte Tid Torsdagen den 21 september 2006 Plats Conventum Örebro, Röntgenveckan 2006 Närvarande Styrelsen: Birgitta Gruvfält, Karolinska Universitetssjukhuset,

Läs mer

Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF

Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF Protokoll från konstituerande möte den 22 januari 1999 i Stockholm. 1 Mötet förklarades öppnat av Christer Bergsten. 2 Till mötesordförande valdes

Läs mer

Valseger 2014 valplan grön ungdom väst och göteborg

Valseger 2014 valplan grön ungdom väst och göteborg Valseger 2014 valplan grön ungdom väst och göteborg Inledning Grön Ungdom ska synas och höras. Ingen ska kunna missa att på något sätt under 2014 komma i kontakt med oss eller med Miljöpartiet. Grön Ungdom

Läs mer

3 FÖRBUNDETS MEDLEMSKAP I SAMMANSLUTNINGAR OCH VÄNFÖRENINGSAVTAL

3 FÖRBUNDETS MEDLEMSKAP I SAMMANSLUTNINGAR OCH VÄNFÖRENINGSAVTAL STADGAR FÖR AUTISM- OCH ASPERGERFÖRBUNDET Reviderade vid riksmöte 2017-04-22 1 NAMN Förbundets namn är Autism- och Aspergerförbundet. Förbundet är en ideell förening. 2 ÄNDAMÅL Autism- och Aspergerförbundet

Läs mer

Stadgar för Sveriges Fotterapeuter

Stadgar för Sveriges Fotterapeuter Stadgar för Sveriges Fotterapeuter 1 Förbundets namn Förbundets namn är Sveriges Fotterapeuter. Organisationsnummer 802407-9090 Kansliet har sitt säte i Stockholm. Förbundets ändamål Förbundet är en riksomfattande

Läs mer

STADGAR. antagna 8 maj 2011

STADGAR. antagna 8 maj 2011 STADGAR antagna 8 maj 2011 1 2 Stadgar för Njurförbundet Antagna 8 maj 2011 1 Förbundets namn Förbundets namn är Njurförbundet. Förbundet är partipolitiskt och religiöst obundet. 2 Medlemskap Medlemmar

Läs mer

Förslag till dagordning vid Extra Ombudsmöte för SMU i Övre Norrland och equmenia Nord

Förslag till dagordning vid Extra Ombudsmöte för SMU i Övre Norrland och equmenia Nord Förslag till dagordning vid Extra Ombudsmöte för SMU i Övre Norrland och equmenia Nord 1. Välkomsthälsning 2. Val av presidium Mötet förslås välja till - Ordförande Amanda Wedberg - vice Ordförande Johan

Läs mer

Stadgar för Svensk-Eritreansk Samarbets Organisation för Demokrati Utveckling (SESADU) i Sverige

Stadgar för Svensk-Eritreansk Samarbets Organisation för Demokrati Utveckling (SESADU) i Sverige Stadgar för Svensk-Eritreansk Samarbets Organisation för Demokrati Utveckling (SESADU) i Sverige 1. ORGANISATIONENS NAMN Organisationens namn är Svensk-Eritreansk Samarbets Organisation för Demokrati Utveckling

Läs mer

Stadgar för föreningen ECPAT Sverige

Stadgar för föreningen ECPAT Sverige Stadgar för föreningen ECPAT Sverige Reviderade 2016-04-26 1. Namn Föreningens namn är ECPAT Sverige. 2. Ändamål ECPAT Sverige, som är en politiskt och religiöst obunden ideell organisation, har som ändamål

Läs mer

Verksamhetsplan 2013 Friluftsfrämjandet Region Öst

Verksamhetsplan 2013 Friluftsfrämjandet Region Öst Verksamhetsplan 2013 Friluftsfrämjandet Region Öst Innehållsförteckning Bakgrund Sid 3 Mission Sid 3 Vision Sid 3 Uppdrag Sid 3 Regionens övergripande ansvar Sid 4 Varumärkesutveckling och marknadsföring

Läs mer

Club Show 2013 AUGUSTI 2010

Club Show 2013 AUGUSTI 2010 AUGUSTI 2010 Club Show 2013 Hej! Hoppas alla haft en skön sommar! Dags igen för ett nyhetsbrev från klubbstyrelsen. Möten om framtidens SSRK Ingen sektion har ännu skickat in ansökan om att få arrangera

Läs mer

GRUPP ATMEN STADGAR ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHET. Föreningens arbete utgår från ledorden Personligt engagemang och kunskapsspridning

GRUPP ATMEN STADGAR ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHET. Föreningens arbete utgår från ledorden Personligt engagemang och kunskapsspridning Grupp Atmen är en ideell och obunden förening som samlar, sammanställer och sprider kunskap om byggande och byggnadskonst i Sverige. Föreningen verkar för hus och byggande av god kvalitet i ett helhetsperspektiv.

Läs mer

Stadgar för Göteborgs Teckenspråkiga Ungdomsklubb. Reviderad vid årsmötet den 25 mars 2012

Stadgar för Göteborgs Teckenspråkiga Ungdomsklubb. Reviderad vid årsmötet den 25 mars 2012 Stadgar för Göteborgs Teckenspråkiga Ungdomsklubb Reviderad vid årsmötet den 25 mars 2012 1. KLUBBENS NAMN Ungdomsklubbens namn är Göteborgs Teckenspråkiga Ungdomsklubb 2. MÅLGRUPP Ungdomsklubben är en

Läs mer

Stadgar för Riksförbundet Balans

Stadgar för Riksförbundet Balans Stadgar för Riksförbundet Balans Föreningen Balans bildades år 1997. Ombildad till Riksförbundet Balans den 27 augusti 2012 med säte i Stockholm. Organisationsnummer: 802407-9074 Stadgarna antagna vid

Läs mer

Stadgar för FRO Sollefteå 231

Stadgar för FRO Sollefteå 231 Stadgar för FRO Sollefteå sid 1(5) Stadgar för FRO Sollefteå 231 Fastställda vid avdelningsstämman 2011-02-05 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1.1 FRO Sollefteå (av Frivilliga Radioorganisationen FRO) är en sammanslutning

Läs mer

Stadgar för D 21 av Zonta International

Stadgar för D 21 av Zonta International Stadgar för D 21 av Zonta International 1 Medlemskap Zontaklubbarna i Sverige och Lettland utgör Distrikt 21. Distriktet skall vara indelat i sex områden (areas) på följande sätt: Area 01: Norrbottens,

Läs mer

Förslag till nya Stadgar för Göteborgs Ornitologiska Förening

Förslag till nya Stadgar för Göteborgs Ornitologiska Förening Förslag till nya Stadgar för Göteborgs Ornitologiska Förening Styrelse i Göteborgs Ornitologiska Förening (GOF) föreslår årsmötet att anta nya stadgar vid ordinarie årsmöte 2017-04-02. För att dessa ska

Läs mer

Stadgar för Ladyfest Göteborg, antagna på årsmötet

Stadgar för Ladyfest Göteborg, antagna på årsmötet Stadgar för Ladyfest Göteborg, antagna på årsmötet 2016-01-26 Ladyfest Göteborg är en partipolitiskt- och religiöst obunden feministisk ideell förening med säte i Göteborg. Ladyfest Göteborg arbetar för

Läs mer

NORMALSTADGAR FÖR UNGDOMSFÖRENING S T A D G A R

NORMALSTADGAR FÖR UNGDOMSFÖRENING S T A D G A R NORMALSTADGAR FÖR UNGDOMSFÖRENING S T A D G A R för... Försvarsutbildningsungdomsförening Föreningen bildad den..... Stadgarna antagna vid.. Försvarsutbildningsungdomsförenings stämma och godkända av...

Läs mer

STADGAR. Rationals användarförening i Norden

STADGAR. Rationals användarförening i Norden STADGAR Nedanstående stadgar 1-26 antogs 1998-02-20 på föreningens konstituerande årsmöte. 27 adderades vid föreningens ordinarie årsmöte 1999-02-25. 19 ändrades vid årsmötet 2002-02- 28. 1 - Firma (Föreningens

Läs mer

STADGAR FÖR. Södra Lapplands Försvarsutbildningsförening

STADGAR FÖR. Södra Lapplands Försvarsutbildningsförening STADGAR FÖR Södra Lapplands Försvarsutbildningsförening med ungdomsavdelning Föreningen kommuniceras som Södra Lapplands Försvarsutbildningsförening (fd Lycksele FBU-föreningen) bildades NIL Stadgarna

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2010

VERKSAMHETSPLAN 2010 VERKSAMHETSPLAN 2010 Enligt styrelsebeslut 2010-02-05 1(8) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Kapitelrubrik Sid nr FRAMSIDA 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2 FÖRENINGENS SYFTE OCH MÅL 3 ORGANISATION 3 EKONOMI 4 KOMMITTÉERNA

Läs mer

Stadgar RFSU. 1 Ändamål. 2 Organisation och ansvar. 3 Medlemskap. Reviderade och antagna av kongressen 2015

Stadgar RFSU. 1 Ändamål. 2 Organisation och ansvar. 3 Medlemskap. Reviderade och antagna av kongressen 2015 Stadgar RFSU Reviderade och antagna av kongressen 2015 1 Ändamål Riksförbundet för sexuell upplysning, RFSU, är en partipolitiskt, fackligt och religiöst obunden ideell förening. RFSU utgår från övertygelsen

Läs mer

Svensk-Cypriotiska Föreningen

Svensk-Cypriotiska Föreningen Svensk-Cypriotiska Föreningen www.svcyfor.se E-mail: svcy-for@hotmail.com Tfn 073-71 53 589 Postgiro 859 281-8 1 1 Föreningens namn och säte FÖRENINGENS STADGAR A. Föreningens namn är Svensk-cypriotiska

Läs mer

Stadgar för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige

Stadgar för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige Stadgar för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige Reviderade av årsstämman 23 maj 2015 1 Föreningens namn och syfte Stiftarna av Independent Living i Sverige, STIL, är en ideell förening. Föreningen

Läs mer

PROPOSITIONER. Riksstämma 2015 Gävle

PROPOSITIONER. Riksstämma 2015 Gävle PROPOSITIONER Riksstämma 2015 Gävle Centralstyrelsen Proposition 1 Centralstyrelsens proposition 1 till 2015 års Riksstämma Ändring av Svenska Blå Stjärnans stadgar antagna 2013 1A) Stadgar Blå Stjärnan

Läs mer

PROTOKOLL. Stämman öppnades av styrelsens ordförande, Michael Treschow.

PROTOKOLL. Stämman öppnades av styrelsens ordförande, Michael Treschow. AKTIEBOLAGET ELECTROLUX PROTOKOLL hållet vid årsstämma med aktieägarna i AB Electrolux den 16 april 2007 i Stockholm. Genom kallelse, som införts i Post- och Inrikes Tidningar, Svenska Dagbladet och Dagens

Läs mer

Sveriges Cytodiagnostikers årsmöte 2015-05-20, Örebro

Sveriges Cytodiagnostikers årsmöte 2015-05-20, Örebro Protokoll fört vid Sveriges Cytodiagnostikers årsmöte 2015-05-20, Örebro 1 Mötets öppnande Anna Kellin, vice ordförande hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat. 2 Kallelsens godkännande Anna

Läs mer

Direktiv till fullmäktige inför bolagsstämma i Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag

Direktiv till fullmäktige inför bolagsstämma i Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag BESLUTSUNDERLAG 1(2) Ledningsstaben Susan Ols 2013-04-25 LiÖ 2013-213 Landstingsstyrelsen Direktiv till fullmäktige inför bolagsstämma i Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag Bolagsstämma kommer att

Läs mer

Sveriges Fotterapeuter Protokoll från Årsstämman 2005-03-19 Atrium, Uppsala

Sveriges Fotterapeuter Protokoll från Årsstämman 2005-03-19 Atrium, Uppsala Sveriges Fotterapeuter Protokoll från Årsstämman 2005-03-19 Atrium, Uppsala 1 Årsstämmans öppnande Förbundsordförande Ann Lindström hälsade alla välkomna och förklarade Årsstämman öppnad. 2 Val av ordförande

Läs mer

Stadgar för Njurförbundet antagna 7 maj 2017

Stadgar för Njurförbundet antagna 7 maj 2017 Stadgar för Njurförbundet antagna 7 maj 2017 1 Förbundets namn Förbundets namn är Njurförbundet. Förbundet är partipolitiskt och religiöst obundet. 2 Medlemskap Medlemmar i förbundet är njursjuka, njurdonatorer,

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Tid och plats: 1 september 2012 i Malmö Föreningens ordförande Aviva Suskin-Holmqvist öppnade årsmötet och hälsade alla välkomna. 1 Val av mötesordförande Som ordförande

Läs mer

Stadgar 2013. för Lärarnas Riksförbund. gäller från och med 2013 01 01

Stadgar 2013. för Lärarnas Riksförbund. gäller från och med 2013 01 01 Stadgar 2013 för Lärarnas Riksförbund gäller från och med 2013 01 01 Stadgar 2013 Fastställda av Lärarnas Riksförbunds ordinarie kongress 2012 Innehåll Stadgar för Lärarnas Riksförbund 1 Ändamål 10 2

Läs mer

EN BÄTTRE VÄRLD. Stadgar. för Svenska FN-förbundet, distrikt och föreningar

EN BÄTTRE VÄRLD. Stadgar. för Svenska FN-förbundet, distrikt och föreningar EN BÄTTRE VÄRLD Stadgar för Svenska FN-förbundet, distrikt och föreningar Stadgar för Svenska FN-förbundet, distrikt och föreningar Stadgarna antogs 1957 och reviderades senast vid Svenska FN-förbundets

Läs mer

Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. 1. Ändamål. 2. Uppgifter Riksorganisationens uppgifter är: Lokalföreningens uppgifter är:

Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. 1. Ändamål. 2. Uppgifter Riksorganisationens uppgifter är: Lokalföreningens uppgifter är: Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. Stadgar antagna vid årsmöte den 28 februari 1988 Ändringar av stadgarna antagna vid årsmöte 15 maj 2004 Ändringar av stadgar antagna vi årsmöte

Läs mer

Stadgar för Hela Sverige ska leva

Stadgar för Hela Sverige ska leva Stadgar för Hela Sverige ska leva Antagna vid årsmötet 2011-05-10 1 Föreningens namn Föreningens namn är Hela Sverige ska leva. Föreningen är ideell och partipolitiskt och religiöst obunden. 2 Föreningens

Läs mer

STADGAR FÖR. SENIORPSYKOLOGER Sveriges psykologförbund

STADGAR FÖR. SENIORPSYKOLOGER Sveriges psykologförbund STADGAR FÖR SENIORPSYKOLOGER Sveriges psykologförbund KAPITEL 1: TILLHÖRIGHET OCH ÄNDAMÅL 1.1 Tillhörighet Seniorpsykologer i Sveriges Psykologförbund (Seniorpsykologerna) är en förening inom Sveriges

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SPRÅKRÅDGIVNING OCH TEXTVÅRD. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Språkrådgivning och textvård.

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SPRÅKRÅDGIVNING OCH TEXTVÅRD. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Språkrådgivning och textvård. STADGAR FÖR FÖRENINGEN SPRÅKRÅDGIVNING OCH TEXTVÅRD 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Språkrådgivning och textvård. ÄNDAMÅL 2 Föreningens ändamål Föreningen ska fungera som nätverk för

Läs mer

SIG Securitys stadgar

SIG Securitys stadgar SIG Securitys stadgar Fastställda 2002-10-08. Reviderade 2006-03-16. Reviderade 2008-03-14. Reviderade 2013-04-18. 1 Firma Föreningens benämning skall vara SIG Security. 2 Ändamål SIG Security är en intressegrupp

Läs mer

STADGAR FÖR SVENSK SJUKSKÖTERSKEFÖRENING antagna av föreningsstämman

STADGAR FÖR SVENSK SJUKSKÖTERSKEFÖRENING antagna av föreningsstämman STADGAR FÖR SVENSK SJUKSKÖTERSKEFÖRENING antagna av föreningsstämman 2015 06 09 1 ÄNDAMÅL Mom 1 Syfte Svensk sjuksköterskeförening är sjuksköterskornas professionella sammanslutning. Svensk sjuksköterskeförening

Läs mer

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt?

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt? 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge

Läs mer

Lottornas årsredovisning 2006

Lottornas årsredovisning 2006 Lottornas årsredovisning 2006 Innehåll Det här är Lottorna 3 Rikslottachefen reflekterar över 2006 4 Lottorna på kartan 2006 6 Särskilda insatser och projekt 7 Utbildning och uppdrag 9 Information och

Läs mer

Verksamhetsplan 2015. TRELLEBORGS SCOUTKÅR Gemenskap och friluftsliv sedan 1911

Verksamhetsplan 2015. TRELLEBORGS SCOUTKÅR Gemenskap och friluftsliv sedan 1911 Verksamhetsplan 2015 TRELLEBORGS SCOUTKÅR Gemenskap och friluftsliv sedan 1911 Verksamhetsplan Vi erbjuder barn och unga unika möjligheter till utveckling, äventyr och gemenskap. Vi vill att alla ska få

Läs mer

Stina. Studieinspiratörerna. Stadgar för den ideella föreningen Studieinspiratörerna. Ändringar gjorda på årsmöte 140526 medtagna

Stina. Studieinspiratörerna. Stadgar för den ideella föreningen Studieinspiratörerna. Ändringar gjorda på årsmöte 140526 medtagna Stina Studieinspiratörerna Stadgar för den ideella föreningen Studieinspiratörerna Ändringar gjorda på årsmöte 140526 medtagna Föreningen 1 Föreningens namn är Studieinspiratörerna. 2 Föreningen och dess

Läs mer

Stadgar för Föreningen Nordiska Trästäder

Stadgar för Föreningen Nordiska Trästäder 1(4) Dessa stadgar har antagits vid interimistiskt årsmöte i Helsingfors den 10 oktober 2008. Stadgar för Föreningen Nordiska Trästäder 1 Firma Föreningens firma är Föreningen Nordiska Trästäder ideell

Läs mer

Minnesanteckningar från Folkhälsoberedningens möte den 12 maj 2004

Minnesanteckningar från Folkhälsoberedningens möte den 12 maj 2004 Birgitta Larsson 2004-06-28 Minnesanteckningar från Folkhälsoberedningens möte den 12 maj 2004 Närvarande Agneta Niklasson (mp) ordförande Ingrid Eriksson (kd) Britt-Marie Gustavsson (c) Karim Alnejmi

Läs mer

ÅRSMÖTE 25 Årsmötet är Försvarshögskolans Studentkårs högsta beslutande organ.

ÅRSMÖTE 25 Årsmötet är Försvarshögskolans Studentkårs högsta beslutande organ. Stadga för FÖRSVARSHÖGSKOLANS STUDENTKÅR Denna stadga antogs första gången 31 januari 2008. Stadgan reviderades en första gång 3 mars 2010. Denna version av stadga gäller från och med 1 juli 2010. ÄNDAMÅL

Läs mer

Midsommar Garphyttan 2015 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014/2015. Kultisgänget Örebro Verksamhetsberättelse 2014-2015 Sida 1

Midsommar Garphyttan 2015 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014/2015. Kultisgänget Örebro Verksamhetsberättelse 2014-2015 Sida 1 Midsommar Garphyttan 2015 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014/2015 Kultisgänget Örebro Verksamhetsberättelse 2014-2015 Sida 1 Årsmöte torsdagen den 8 oktober 2014 i samband med dansen. Plats: Södermalmshemmet Dagordning:

Läs mer

IDEELLA FÖRENINGEN EKETÅNGA MONTESSORISKOLA

IDEELLA FÖRENINGEN EKETÅNGA MONTESSORISKOLA IDEELLA FÖRENINGEN EKETÅNGA MONTESSORISKOLA STADGAR 1. ÄNDAMÅL Ideella Föreningen Eketånga Montessoriskola har till ändamål att bedriva montessoriförskola, montessoriförskoleklass, montessoriskol- och

Läs mer

Chefer till avdelningen för särskilda utredningar, chefer till regionala verksamheter

Chefer till avdelningen för särskilda utredningar, chefer till regionala verksamheter Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten söker Chefer till avdelningen för särskilda utredningar, chefer till regionala verksamheter Den nya Polismyndigheten bildas den 1 januari 2015. Polismyndigheten

Läs mer

STADGAR FÖR RIKSTEATERN

STADGAR FÖR RIKSTEATERN STADGAR FÖR RIKSTEATERN Antagna på Riksteaterns kongress den 22 maj 2011 Inledande bestämmelser 1 Riksteatern är en sammanslutning av Riksteaterföreningar och andra anslutna organisationer. Till Riksteatern

Läs mer

Årsmöte, arbetsformer och organisation i klubben

Årsmöte, arbetsformer och organisation i klubben Årsmöte, arbetsformer och organisation i klubben Organisation är en förutsättning för att en verksamhet ska fungera. En bra organisation är nödvändig för att nå bra resultat. I bland fungerar organisationen

Läs mer

Utvecklingsplan för Idrottslyftet 2013-2015 Svenska Castingförbundet (SCF)

Utvecklingsplan för Idrottslyftet 2013-2015 Svenska Castingförbundet (SCF) Utvecklingsplan för Idrottslyftet 2013-2015 (SCF) Denna utvecklingsplan är ett levande dokument som kan göra förändringar i om så krävs för att Idrottslyftets mål i ännu högre utsträckning ska uppnås.

Läs mer

Stadgar Sveriges Elevråd Antagna på årsmötet 30 november 2013

Stadgar Sveriges Elevråd Antagna på årsmötet 30 november 2013 Stadgar Sveriges Elevråd Antagna på årsmötet 30 november 2013 1 Syfte mom 1 Organisationens syfte är att stödja och hjälpa elevråd på grundskolan. 2 Organisation mom 1 Organisationens juridiska namn är

Läs mer

Rapport om ungdomsinflytande

Rapport om ungdomsinflytande Rapport om ungdomsinflytande På förbundsstämman 2009 uppdrogs åt Svenska Scoutförbundet styrelse att ta fram en rapport som visar hur ungdomsinflytandet fungerar idag. I rapporten har även tankar om hur

Läs mer

Stadgar för Sveriges Ornitologiska Förening BirdLife Sverige

Stadgar för Sveriges Ornitologiska Förening BirdLife Sverige Stadgar för Sveriges Ornitologiska Förening BirdLife Sverige Antagna vid årsmöte 2015-04-18 och fastställda vid årsmöte 2016-04-09 1 Namn och status Föreningens namn är Sveriges Ornitologiska Förening

Läs mer

Lokala stadgar för Röda Korsets Ungdomsförbund Norrköping

Lokala stadgar för Röda Korsets Ungdomsförbund Norrköping 1 (5) Lokala stadgar för Röda Korsets Ungdomsförbund Norrköping Röda Korsets Ungdomsförbund Norrköpings stadgar innehåller grundläggande bestämmelser för organisationen. Stadgarna ska säkerställa medlemmarnas

Läs mer

Föreningen för datorhjälp i släktforskningen (DIS)

Föreningen för datorhjälp i släktforskningen (DIS) Föreningen för datorhjälp i släktforskningen (DIS) Org.nr: 822001-6052 36:e ordinarie årsmötet Lördagen den 12 mars 2016 kl. 16.00 på Hotell Höga Kusten i Kramfors kommun. 1 Årsmötet öppnas Årsmötet öppnades

Läs mer