att konstatera historiska resultat, än vad de är beredda att göra för framtida vinster. Carin Fredlund är Annonsörens krönikör. Sid 5

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "att konstatera historiska resultat, än vad de är beredda att göra för framtida vinster. Carin Fredlund är Annonsörens krönikör. Sid 5 www.annons."

Transkript

1 Företagen betalade alltså utan knot, 20 procent mer för att konstatera historiska resultat, än vad de är beredda att göra för framtida vinster. Carin Fredlund är Annonsörens krönikör. Sid 5 nnonsören Sveriges Annonsörers medlemstidning grundad 1926 Partifärg styr dig till butiken SID 2 Göran Åkestams råd till annonsörer SID 6 Nystartade byråer satsar på enkelhet SID 10 & MATS MAKTEN Sveriges Annonsörers nya ordförande vill sätta varumärket främst. SID 14 Följ sveriges annonsörer på facebook & twitter SID 19

2 ledare Med kluven känsla Här kommer ett erkännande. Det händer allt oftare att jag byter kanal när ännu en reklamfilm repriseras i tv-rutan. Min fru och son har i stort gått över till play-tv. Men jag är än så länge en sann vän av den gamla tv-tv:n. Jag är mycket väl medveten om beteendet, att zappa under reklampausen, strider mot mina fasta principer att se färdigt ett program innan jag byter till ett annat. Men det känns allt oftare som en absolut nödvändighet. Och jag är förmodligen inte ensam om beteendet. I en konsumentundersökning, som vi förra året lät göra tillsammans med Novus och som resulterade i rapporten Kluvna känslor, svarade bara 18 procent att de var ganska eller mycket positiva till reklam. I en liknande undersökning, gjord sju år tidigare, var motsvarande siffra 44 procent. Slutsatsen är med andra ord klar reklamtröttheten har ökat lavinartat. Det finns flera orsaker till denna utbredda trötthet. Konsumenter möts av ständigt mer reklam via flera plattformar, vilket får allt fler att stänga av. Sedan 2006 har TV4 utökat sin reklamtid under bästa sändningstid med 33 procent och på internet har reklaminvesteringarna under samma tid tredubblats. Den andra orsaken, som är ännu viktigare, är kvaliteten. Jag tänker inte på snygga produktioner, utan snarare på hur vi utformar våra budskap. Tv-reklamen liknar många gånger den direktreklam vi får via våra brevinkast från lokala annonsörer i kvarteret eller bygden där vi bor. Så min fråga är vad som har hänt med kreativiteten? Idag är det en bristvara när om vi pratar om rörlig reklam. Varför finns det så ont om ICA Stig- och Frankfigurer? Och vad hände med imagereklamen? Den förefaller ha dött sotdöden till förmån för snabb och enkel utbudsreklam. Tv-planerarens huvuduppgift verkar vara att skapa räckvidd och frekvens på kortast möjliga tid för oss annonsörer. För hur kan man annars förklara att en och samma reklamspott repeteras elva gånger på en och samma tv-kväll? Vilken annonsör skulle komma på den vansinniga tanken att ha elva helsidor i Dagens Nyheter i en och samma tidning? Men i reklam-tv är detta snarare regel än undantag. Nej, det är dags för oss annonsörer, reklam- och mediebyråer samt kommersiella tv-kanaler att ta vårt förnuft till fånga. Så här kan vi inte fortsätta. Låt oss göra något åt saken innan varenda tv-tittare har flytt reklampauserna. Vill du ta del av rapporten Kluvna känslor kan du ladda ner den via anders ericson vd, Sveriges Annonsörer Annonsören Sveriges Annonsörer Box 1327, Stockholm Besöksadress: Klara Östra Kyrkogata 2B Telefon Ansvarig utgivare Anders Ericson Redaktion Erik Huss, Anna Lindström och Ida Tholcke Kontakt och nyhetstips: Medlemsfrågor Josefin Bergenlind, Produktion Nordiska Tidningsbolaget Annonsförsäljning Tillväxtbolaget Tryck Trosa Tryckeri TS-kontrollerad upplaga exemplar NYHETER Procent ICA 61 % Coop 30 % Willys 15 % Hemköp 10 % 0 Av de som besöker en livsmedelsbutik minst en gång i veckan fördelar sig besöken enligt stapeldiagrammet. Politisk färg styr butiksval Coop, ICA eller Hemköp? Politisk tillhörighet är fortfarande i hög grad kopplat till valet av butikskedja, visar en färsk analys som Sveriges Annonsörer har tagit fram tillsammans med TNS Sifo. De senaste veckorna har den ekonomiska krisen för KF fått illustrera tillståndet i den svenska dagligvaruhandeln. Coop Sverige har länge brottats med lönsamhetsproblem och avståndet till dominanten ICA har ökat. Traditionellt har synen på konkurrensen mellan Coop och ICA präglats av olika politiska förtecken och värderingar. Det har inte minst synts i kommunikationen, där den enskilde ICA-handlaren ofta ställts mot kooperationens kollektiva kraft. Samtidigt har utbudet av varor likriktats allt mer. Och oavsett vad man anser om affärsmodeller och lojalitetsprogram kan de flesta sannolikt enas om att Coops och ICA:s utbud är förhållandevis lika varandra utifrån den enskilde konsumentens perspektiv. Frågan är då vilken relevans politisk tillhörighet fortfarande har för valet av butikens varumärke när vi handlar? Sveriges Annonsörer har analyserat data från TNS Sifos Orvesto Konsument, där svenska folkets varumärkesvanor har kopplats till politisk tillhörighet. Vi ska göra flera varumärkesundersökningar den närmaste tiden. Det är något som medlemmarna efterfrågar och det ger även oss som organisation möjlighet att ge varumärkesfrågor ett ännu större utrymme i medlemserbjudandet, säger Erik Huss, Sveriges Annonsörers kommunikationschef. Ett representativt urval av svenskar från 16 till 80 år har fått svara på vilka livsmedelsbutiker de besöker minst en dag i veckan. Butiksurvalen har varit kopplade till Coop, ICA, Willys och Hemköp (de två sistnämnda inom Axfoodkoncernen), vilka alla är medlemmar i Sveriges Annonsörer. Svaren har sedan samkörts med politisk övertygelse. Sammanställningen bekräftar att både storleksförhållandet på marknaden och politisk hemvist fortfarande styr val av butik. 61 procent av de som besöker en livsmedelsbutik minst en gång i veckan väljer ICA. Motsvarande siffra för Coop är 30 procent. På tredje plats kommer Willys med 15 procent, följt av Axfood-syskonet Hemköp på 10 procent. Sammantaget har alltså Axfood 25 procent av besökarna, avståndet till Coop är med andra ord inte särskilt stort. Överförs utfallet direkt på livsmedelsmarknaden blir tolkningen att handeln inte längre domineras av två jättar. ICA har helt tagit över som marknadsledare, medan Coop och Axfood tampas om en andraplats, säger Erik Huss. Resultatet av analysen visar också att värderingar och politisk hemvist har en stor betydelse för val av butik. Kortfattat kan man säga att den svenska blockpolitiken i mångt och mycket återspeglas i butiksval. Miljöpartister, socialdemokrater och vänsterpartister är klart överrepresenterade bland Coopkunderna, medan Alliansens väljare hellre handlar på ICA. Omvänt råder en politisk underrepresentation i motsatta butikslägret. Centerpartister är exempelvis klart underrepresenterade bland Coopbesökarna, medan vänsterpartister är minst ICA-trogna, säger Erik Huss. Axfood är mer politiskt neutralt, med en viss övervikt för de röd-gröna. Erik Huss ser även kopplingar till hur kedjorna kommunicerar sin varumärkesprofil. Coop har exempelvis länge lyft fram sin gröna profil, vilket sannolikt lockar miljöpartister. Peter Willebrand Foto: MATTON 2 Annonsören

3 Välkommen till Allerdagarna 2013 Kvinnan idag, imorgon och i framtiden Vi har varit på kvinnans sida sedan I alla år är det kvinnor som läst oss allra mest och de läsare vi gillat allra bäst. Idag når vi 74 procent av Sveriges kvinnor varje månad. Vi vet mer om kvinnan än de flesta. Hur hon lever sitt liv. Vad hon har för intressen, konsumtionsmönster och medievanor. Under Allerdagarna 2013 delar vi med oss av dessa kunskaper. Vi bjuder på insikter, inspiration och livfulla diskussioner. Och du får en unik inblick i den moderna kvinnans verklighet. Varmt välkommen! SAVE THE DATE Allerdagarna oktober Malmö, Hipp 16 oktober Göteborg, Trädgården 21 oktober Stockholm, Grand Hotel Trädgård &BLOMMOR Trädgård &BLOMMOR

4 Nyheter Red Bull Flugtag turnerar världen runt med sin lagtävling där våghalsar och kreatörer utmanas i konsten att konstruera och sen flyga en hembyggd farkost utför en sex meter hög startramp. Stora annonsörer startar egna event Foto: RED BULL Rättighetsfrågan blir allt viktigare för företagen som sysslar med sponsring och event. Vi kommer att få se allt fler stora företag starta egna event, säger Niklas Birgetz, vd för Sponsrings & Eventföreningen. Sponsring och event är mediekategorier som står starka i den strukturomvandling som just nu pågår i branschen. Tillsamman stod de under förra året för knappt 10 miljarder kronor av den stora reklamkakans 67 miljarder. Det motsvarar en ökning med cirka fyra procent jämfört med året innan. Relationsfrämjande marknadsföring blir allt viktigare i mediebruset. Dessutom har vi fått bättre mätmetoder som tydligare visar effekten av investeringarna, säger Niklas Birgetz. Enligt honom har branschen även fått draghjälp av företagens Niklas Birgetz, vd för Sponsrings & Eventföreningen. ökade satsningar på sociala medier. Två starka trender inom sponsring och event är samhällsengagemang och hållbarhet. Det är också värden som fungerar bra tillsammans med sociala medier. De stora svenska sponsorköparna återfinns inte oväntat bland de stora reklamköparna. Vattenfall, Telia, Volvo och ICA tillhör de branschledande aktörer som Niklas Birgetz räknar upp. De har samma affärsmässiga syn på sponsring och event som de har på reklam, det ska ge ett resultat för alla inblandade. på samma sätt som rättighetsfrågan blir allt viktigare i många medier, har den även blivit viktigare för företagen som sysslar med sponsring. Absolut, det kommer att ställas större krav på arrangörerna i framtiden, annars kommer sponsorköparna själva att ta egna initiativ och starta egna event med sitt varumärke som avsändare. Ett typiskt exempel är Red Bull som startat äventyrstävlingar som turnerar i hela världen. På motsvarande sätt skulle till exempel ICA relativt enkelt kunna starta ett nationellt motionslopp helt i egen regi, man har ju redan en rikstäckande struktur och ett starkt lokalt engagemang. Nivån på svenska event håller en hög internationell nivå, understryker Niklas Birgetz. Vi har kanske inte samma resurser som de stora globala varumärkena, men vi är väldigt professionella när det kommer till allt som hör till genomförandet, som distribution och tekniska lösningar. Vad vi framför allt kan bli bättre på är att integrera sponsringen med medieval. Där kan vi lära oss mycket av amerikanska företag. Sponsring är inte helt riskfritt. Att liera sig med ett annat varumärke är inte alltid enkelt. Ett av de senaste exemplen är Coops sponsring av festivalen Peace & Love som gick i konkurs. År 2013 blir förmodligen ett lite tuffare år för branschen. De längre sponsoravtalen löper på, men företagen blir generellt lite mer avvaktande i tuffare tider, säger Niklas Birgetz. Peter Willebrand 4 A n n o n s ö r e n

5 krönika Carin Fredlund Köp inte timmar betala för behov! Foto: bugge woldner Kursdeltagarna Elisabeth Harsem från E.ON och Eva Granat från Sanofi Pasteur MSD lär sig mer om hur man konkret hanterar olika kampanjlösningar. Digital distanskurs lockar medlemmarna Under våren har Sveriges Annonsörer anordnat kurser i onlinemarknadsföring tillsammans med webbstrategiföretaget Anegy. Flera medlemmar har utnyttjat möjligheten att delta på distans. Kursen är indelad i tre nivåer: digital strategi, digital kampanjstrategi och digital kampanjanalys. En del av kursen är också nätbaserad och innehåller en så kallad digital e-learning-modul som ger möjlighet till självstudier. Petra Remse Indebetou, digital kommunikationsspecialist på Mercedes-Benz, är en av dem som har utnyttjat möjligheten att gå kursen Digital strategi på distans. Kurserbjudandet dök upp via Sveriges Annonsörers e-postutskick vid ett tillfälle när ämnet var väldigt aktuellt för mig. Jag jobbar med att sätta en framtida strategi för vår digitala kommunikation. Jag hade heller ingen möjlighet att gå en omfattande kurs in real life för tillfället, så då kändes det som ett intressant alternativ att på ett enkelt sätt få lite extra input och inspiration. Motsvarade innehållet förväntningarna? Jag tycker att kursen har varit bra. Den har på ett enkelt, illustrativt och förklarande sätt gett mig verktyg att sätta en struktur som man kan utgå från när man jobbar fram sin egen strategi. Det kanske inte har varit så många nyheter i de enskilda elementen, men det finns ett värde i att få hjälp med strukturen: att både hänga upp delarna och knyta ihop säcken. Det var överlag bra med övningarna där man själv fick testa och komma fram till egna lösningar. Vilka förbättringar vill du se? Det kunde kanske ha varit ännu fler övningar, med lite olika exempel och inriktningar på varje del, så att man får se lite olika lösningar beroende på förutsättningar. Peter Willebrand är ny medlem i Sveriges Annonsörer Anna Bofeldt, nordisk marknadschef för Match.com Har attityderna kring att träffa en partner på nätet förändrats under åren? Ja definitivt, inställningen till online-dejting har blivit mycket positivare under de senaste åren. Enligt vår Ipsos-undersökning är varannan svensk över 18 år positivt inställd till online-dejting och var tredje svensk har använt sig av en online-dejtingsajt. Dessutom är det i Sverige det vanligaste sättet att träffas på idag. Hur marknadsför ni er? Vi jobbar mycket med tv och med digitala medier. När det kommer till sociala medier finns det fortfarande mycket vi kan göra. Med varje lågkonjunktur följer hårdare kostnadsbevakning och ökad prispress. Det gäller inte minst i kommunikationsbranschen. Och den här nedgången är särskilt märkbar för många. Prisdiskussionerna tog extra fart efter Försvarets offentliga upphandling i fjol. Vid upphandlingen fick McCann högst betyg i tre av fyra kategorier, men DDB vann uppdraget för att projektledningen var billigast per timme. Frågan om timpriset för en projektledare är dock lika irrelevant som gammalmodig. Det är mycket länge sen som byråer jobbade på löpande timme. Och ska man jämföra timpriser mellan två byråer, måste man ju också veta att de behöver exakt lika lång tid för att utföra sitt jobb. Timkostnaderna är en intern angelägenhet för byråerna. De måste göra sina kalkyler utifrån behovet av att täcka personalkostnaderna och ge en rimlig vinstmarginal. Men för företagen är timpriserna helt ointressanta. För dem är det klokast att teckna årsavtal, eller möjligen projektavtal, baserade på tydliga åtgärdspaket, där byråer debiterar månadsvis. Det ställer förstås krav på att företaget verkligen känner sina behov, kan definiera dem och välja byrå därefter. Något som få företag bör göra utan hjälp av en professionell byråvalskonsult. I åratal har kommunikationsbranschen haft svårare än annan konsultverksamhet att få betalt. Branschanalytiker Clas Collin har vid några tillfällen jämfört intäkterna i reklambranschen med andra konsulter. För några år sedan (2007), när reklambranschen nådde strax över en miljon i byråintäkt per anställd, låg revisorernas omsättning per anställd drygt kronor högre. Företagen betalade alltså, utan knot, 20 procent mer för att konstatera historiska resultat, än vad de är beredda att göra för att förbättra framtida vinster. Skillnaden är ännu större när Collin jämfört med andra branscher. Dessutom ökar den. Kommunikationsbranschens genomsnittliga byråintäkt per anställd har i stort sett legat stilla sedan mitten av 2000-talet, till och med sjunkit lite på senare tid. Under samma period har däremot andra konsultgrupper fortsatt öka sin omsättning per anställd. Den genomsnittlige affärsjuristens intäkt ligger runt 70 procent över kommunikatörerna, medan organisationskonsulterna överträffade reklamkonsulterna med cirka 80 procent (senaste jämförelseåret är 2011). Det kan delvis bero på att synen på kommunikationskonsulternas värde går tillbaka till den tid då reklambyråerna levde på returprovisioner. Kunderna betalade för sina annonsinföranden, men märkte egentligen aldrig att de som gjorde annonserna fick betalt, eftersom de ersattes direkt av medierna. Men det finns faktiskt tecken på en ljusning idag. Flera byråer vittnar om ökad kompetens hos kunderna och att reklamfrågor hamnat högre upp i organisationen. Det är vanligare att jobba direkt mot företagets vd än tidigare. Det är en mycket positiv utveckling för kommunikationsbranschen, naturligtvis. Men lika mycket för företagen. Det tyder på att allt fler företag börjar förstå kommunikationens strategiska roll för företagets och varumärkets utveckling. Då måste huvudansvaret flyttas upp i organisationen, kraven ökar och resultaten förbättras. Byrån blir inte en leverantör av reklamtimmar, utan en samarbetspartner i det strategiska varumärkesarbetet. Carin Fredlund Reklamskribent 5

6 intervju göran åkestam, vd, åkestam holst Se byrån som en Han är både byråledare och kreatör och har jobbat med reklam under fem decennier. Göran Åkestam, årets vinnare av Platinaägget, vet vad som krävs i relationen med annonsören för att resultatet ska bli bra reklam. Som kreatör uppskattar man en beställare som har integritet, säger han. Text: Peter Willebrand Foto: Anna Rut Fridholm När Göran Åkestam grundade Åkestam Holst 1998 hade han redan hunnit arbeta med reklam i 23 år i diverse olika byråkonstellationer, bland annat Rönnberg & Co, Hall & Cederquist och Nord & Co. Åkestam Holst är i dag tillsammans med Forsman & Bodenfors Sveriges två största fristående byråer. På kundlistan finns bland annat jättar som Ikea Sverige, Apo- 6 Annonsören

7 hund! teket och Posten, men även mindre kunder som Pause Ljud & Bild, som stått för många både spektakulära och prisade kampanjer genom åren. Hur är en bra annonsör ur byråledarens perspektiv? Någon som sitter högt placerad i en organisation där kommunikation betraktas som central och affärskritisk. Sedan kommer samarbetsklimatet: det måste finnas en öppenhet kring de gemensamma utmaningarna, så att inga omständigheter mörkas för byrån. Det gäller oavsett om det handlar om till exempel besvärliga interna beslutsprocesser eller förändrade budgetar. Partnerskapet ska alltså bygga på vardagens marknadsutmaningar, inte på att man ser varandra som beställare och leverantör. En strikt professionell relation måste förstås också finnas i botten, som bygger på affärsmässig respekt, sunda avtal och allt annat som hör till. Hur är en bra annonsör ur kreatörens perspektiv? Stöttande och uppmuntrande. Och intresserad utan att själv försöka vara kreatör, vilket jag förstår inte är så lätt alla gånger. De bästa beställare jag har arbetat för har varit lika reklamintresserade som kreatörerna. Men vi har ändå förstått våra respektive roller. Duktiga beställare pratar aldrig om reklam som ska vinna priser, de skapar istället förutsättningar som ger kreativa möjligheter och därmed kommersiell framgång. Som kreatör uppskattar man en beställare som har integritet, som säger som det är. Om en idé som byrån verkligen tror på underkänns behöver beställaren vara ärlig med de verkliga orsakerna. Hur har relationen mellan byrån och köparen förändras under dina år i branschen? Den har professionaliserats. Vill man raljera kan man säga att för 30 år sedan hanterades reklambudgeten ofta av samma person som ordnade firmafesterna. En lite kul kille så där. Påhittig. Det gjorde på ett sätt jobbet enklare för reklambyråerna som fick jobba lite i radioskugga från ledningen. Å andra sidan var det ofta ganska oklart på vilket sätt reklamen stöttade affären. Även om det förstås mycket väl kunde leda till fantastisk reklam när både beställare och byrå var duktiga och ambitiösa. Det var ont om byråkratiska processer som stod i vägen. Från byråsidan har ni också kämpat hårt för att ta er högre upp i företagshierarkierna. Ja, och självklart måste vi då också acceptera en högre grad av affärsmässighet, en starkare bevisbörda för på vilket sätt vi bidrar. Utvecklingen är egentligen bara positiv, förutsatt att respekten och förståelsen finns för att en reklambyrå inte är organiserad som en revisionsbyrå. Vad kan bli bättre i relationen? Kunskapen ute i näringslivet kring hur ofantligt mycket träffsäkrare reklamen kan vara idag än för bara tio år sedan. Fortfarande kan man höra den gamla skrönan Jag vet att 50 procent av mina marknadsinvesteringar är bortkastade, jag vet bara inte vilka 50 procent. Det är gravt tjänstefel att inte ha bättre koll idag. Inte minst forskningen kring hur reklam fungerar och vad reklam kan bidra med har kommit extremt långt på senare år. Som köpare har du rätt att kräva av din byrå att den gör ett gediget grundarbete så att reklamen adresserar rätt saker. Annars kommer byrån förhoppningsvis kräva att få göra det. Med grunden på plats är sedan reklam den kanske effektivaste investering ett företag kan göra. En mer specifik fråga: hur kan upphandlingarna förbättras? En bra grund är att man följer rekommendationerna som Sveriges Annonsörer och Sveriges Kommunikationsbyråer enats om. Även 7

8 intervju göran åkestam, vd, åkestam holst Med grunden på plats är sedan reklamen den kanske effektivaste investering ett företag kan göra. här handlar det mycket om öppenhet och ärlighet. Som annonsör skulle jag försöka se bakom de fina och väloljade säljpresentationerna. Har byrån gjort någon reklam som jag tycker om? Tycker jag om personerna? Hur uppskattad är byrån av sina befintliga kunder? Och inse att duktiga kreatörer inte alltid är de mest utåtriktade personligheterna. Tvärtom hänger ofta en något introvert personlighet samman med hög kreativ förmåga. Vad borde värderas högre i upphandlingar? Nöjdheten bland befintliga kunder. Om du jämför byråer på ungefär samma kvalitetsnivå och kreativ ranking skulle jag lägga mer krut på att förstå hur väl samarbetena fungerar med de uppdragsgivare man har i dag. Inte bara slentrianmässigt ringa upp ett par kunder och kolla lite ytligt. Utan faktiskt försöka tränga lite djupare. Det finns ju både möjlighet att göra egna djupintervjuer och att kolla de mätningar som görs varje år. Hur ser du generellt på omsättningstakten på byråsamarbetena i branschen? Det är förstås ett stort resursslöseri att byråbyten sker så ofta. Jag tror att två saker skulle kunna göra situationen bättre: dels om byråsamarbetet ses som strategiskt för affären, med allt vad det innebär av involvering och engagemang på hög nivå hos kundföretagen, dels om det sågs som självklart att marknadskommunikationen bygger på sunda fundament, där byrå och uppdragsgivare tillsammans är överens om på vilket sätt vi ska utvärdera och mäta effekterna av arbetet. Just nu pågår en stor strukturomvandling i mediebranschen, och det finns en stor osäkerhet hos medier, reklamköpare och byråer kring hur framtidens reklammarknad kommer att utvecklas. Vad anser du är viktigast att hålla fast vid i det här läget? Att inte bli förblindad av de snabba teknikdrivna förändringarna, bejaka istället alla nya möjligheter. Det är självklart jobbigare att se positivt på förändringarna för den som sitter på gammal teknik och utgående distributionsmodeller. Men för alla oss som arbetar med att leverera någon form av intellektuellt värde eller innehåll är förändringen fantastisk. Det kommer inte att bli mindre viktigt hur varumärken kommunicerar i en allt mer transparent och interaktiv värld. Tvärtom. Och duktiga kommunikatörer har alltid i alla tider bejakat de tillgängliga tekniker som står till buds. Det är fortfarande VAD man säger och HUR man säger det som är viktigt. VAR man kommunicerar är viktigt, men inte alls lika svårt att bestämma. Möjligheterna är oändliga. Något annat råd som du skulle vilja ge Sveriges reklamköpare? Stå upp för att du är viktig i din organisation! Höj blicken över kvartalsrapporten! Bygg starka relationer med din reklambyrå, se den som en bundsförvant som går genom eld och vatten för din skull. Reklamare kan verka coola och tuffa, men är världens mest ömhetstörstande. Se byrån som en hund som ger hundrafalt tillbaka, bara den får visa hur duktig den är och får en klapp ibland som belöning. n åkestams teser Bygg partnerskapet på vardagens marknadsutmaningar, inte på rollfördelningen beställare och leverantör. Bra beställare pratar aldrig om priser, de skapar förutsättningar som ger kreativa möjligheter och kommersiell framgång. Duktiga kreatörer är inte alltid de mest utåtriktade personligheterna. Kräv ett gediget grundarbete av byrån. Reklam ska adressera rätt saker. Bli inte förblindad av de snabba teknikförändringarna VAD man säger och HUR man säger det är alltid viktigast. Stå upp för att du är viktig i din organisation. 8 Annonsören

9 När vi är som bäst. BBDO Ehrenstråhle är en reklambyrå som är specialiserad på lite krångligare kommunikationsutmaningar. Har du tjänster och produkter som är svåra att förklara, krävande att köpa eller komplicerade internationella förutsättningar så är chanserna goda att vi förstår. Ring oss på

10 på djupet: kommunikationsbranschen Nyenkelhetens renässans Att skapa enkel reklam har aldrig varit så svårt som just nu. Det har till och med gått så långt att företagen och byråerna börjat tröttna. År 2013 råder nyenkelhetens renässans i kommunikationsbranschen. Text: Billy Andersson Foto: Jimmy Eriksson Det ska tusan till att vara marknadsansvarig 2013! Hur man än gör blir det fel. Kommunikation är idag så invecklat att det mer påminner om Kafkaliknade processer. Frågorna avlöser varandra: Vad, hur, när och varför? Och alla har synpunkter på utformningen: produktavdelning, säljchefer, controllers och företagsledning. Dessutom ska varje kommatecken mätas, utvärderas och bedömas. Kan marknadsbudgeten användas bättre? är den återkommande frågan. Alternativ saknas som bekant inte. Antalet mediekanaler har exploderat. Och när någon ängsligt frågar om sponsring verkligen är bättre än Instagram, sprider sig osäkerheten som en löpeld. Men på konsultsidan finns som vanligt alltid svaren i massor. Reklambyråerna har de senaste åren växt till fullservicebyråer, som snurrar 360 grader i rekordfart. De fixar allt från tv-serier i mobiltelefoner till blombud. Innan byrån ens börjar skissa på kommunikation rycker det ut en kader med strateger, planners, medieingenjörer och livsstilsinnovatörer för att ta fram målgruppsanalyser per powerpoint. Alla vill utveckla de långsiktiga målen och strategierna. Är det här brutalt enkelt, frågar vi oss, och Måste verkligen alla med på möte? Gör alla skillnad och bidrar de med någonting på mötet? Klara Eide, chefstrateg och partner, M&C Saatchi Det blir komplicerat och tar dyrbar tid. Men tyvärr blir resultatet inte alltid bra. På marknadsavdelningen breder just nu konsulttröttheten ut sig. Även på byråerna har allt fler konsulter tröttnat på den svällande dokumentationsexercisen och kampanjer som måste ställas in eftersom HR-chefen hos kunden fått en hang up på färgen grön i annonsen. Kanske läge att backa några steg? Göra om göra enklare. Internationellt pågår redan en trend där erfarna reklammakare hoppar av de stora byråerna. De öppnar egen låda och fokuserar enbart på det som de anser väsentligt: idéer och strategi. Specialkompetens köps in när det behövs. Vi är perfekta för kunder som vet vad de håller på med. Det blir mer valuta för pengarna. Det går inte resurser till tre dagar långa workshops som sedan sammanställs, utvärderas vid nytt möte och sedan ska det göras fem olika routes, varav tre blir utvalda för att sedan bli en av dem... Vi har redan gjort alldeles för många sådana jobb och vi tycker inte att det är roligt. Magnus Olsson har ett imponerande cv. Det börjar på Rönnbergs i Stockholm, fortsätter på Hasan & Partners och vidare till jobbet som kreativ chef på Saatchi & Saatchi i Amsterdam. I stället jobbar vi med de som vet vad de vill. Då kan man presentera en kampanj och känna efter om det är fel eller rätt och väldigt ofta är det rätt, säger han. I Amsterdam träffade han Avinash Sampath som har jobbat på Ogilvy och JWT i Indien. De hade liknande erfarenhet och samma uppfattning om arbetsprocesserna på de stora byråerna. Och de hade tröttnat. De hoppade av och startade i början av 2012 byrån Lovely. Ett halvår senare blev byrån ett samtalsämne i svenska reklambranschen när man fick uppdraget att ta hand om färjerederiet TallinkSiljas kommunikation i Sverige, Finland och Baltikum. En nystartad byrå på två personer med kontor i Amsterdam? Lovelys internationella erfarenhet hade betydelse, men Magnus Olsson säger att samsynen att inte krångla till det utan att gå rakt på sak, var viktigare. Tallink Siljaline hade en väldigt, väldigt tydlig brief. De kan sina kunder och sin bransch bättre än vad reklambyrån kan. Lovely lägger upp jobbet på enklaste sätt. Rent praktiskt jobbar byrån med frilansare i stället för fast personal och föredrar Skype framför konferensrum. Vi hade kunnat tjäna mer pengar om vi hade haft massa originalare som satt vid sina skrivbord och pro- 10 Annonsören

11 Magnus Olsson och Avinash Sampath, som 2012 startade byrån Lovely. jektledare som sprang runt. Men vi tror på rätt människor vid rätt tillfällen i stället för Här kommer vi med den stora arbetsgruppen. Skype kan inte ersätta riktiga möten, men man spar flygresor, tågresor och taxi. Du vet hur det är om en kund på Södermalm i Stockholm ska till en byrå på Östermalm så går halva dagen till resandet. Man ska samlas i receptionen, hitta taxi, åka i väg... Jag kan skicka ett sms till någon på kontoret i Finland med frågan om de kan skypa. Så skypar man och går igenom något på 20 minuter. Det går fort. Även byråvalskonsulter som Annonsören varit i kontakt med vittnar om en trend med byråer som vill förenkla processerna. Men de understryker samtidigt att det ökar kraven på annonsörerna, inte minst blir problemformuleringarna viktigare. 11

12 på djupet: kommunikationsbranschen I höstas öppnade internationella byrån M&C Saatchi kontor i Stockholm. Byrån marknadsför sig själv med Brutal Simplicity of Thought. Klara Eide är chefstrateg och partner på byrån. Hon säger att enkelheten ska genomsyra allt arbete, från idéerna för kommunikationen till hur man lägger upp arbetet. Det inverkar på allt. Vi ifrågasätter allt vi gör hela tiden. Är det här brutalt enkelt, frågar vi oss, och Måste verkligen alla åka med på möte? Gör alla skillnad och bidrar de med någonting på mötet? Förenklingen har även sin vardagliga giltighet. I dag måste kommunikationen gå snabbare, och mer kommunikation ska göras med samma resurser som tidigare. Framför allt är tid den resurs som det är störst brist på. Och där finns det utrymme att spara. Men det ställer alltså stora krav på reklamköparen. M&C Saatchi involverar kunden både djupare och på ett tidigare stadium i arbetet. Därför är en kund med positiv syn på nära samarbete en förutsättning. Men framförallt är beslutsförmåga och prestigelöshet viktigt. Samma krav ställer Lovely, men Magnus Olsson går ännu längre och tackar nej till företag där marknadsavdelningen inte har tydliga uppdrag från sin företagsledning. Det låter självklart, men i dag finns många ängsliga företag där kommunikationen är processtyrd. Detta förklaras med att varumärket får allt större betydelse för affärerna. När stora värden står på spel blir kommunikationen affärskritisk. Det krävs ofta många avstämningspunkter, checkpoints, dokumentation som ska analyseras och utvärderas. Dokumentationskraven på marknadsavdelningarna har helt enkelt ökat. Det finns ju också en anledning till att marknadsavdelningar vill ha en detaljerad dokumentation. Vem bär ansvaret om något går snett? Här finns alltid fallgropar och risker med en förenklad arbetsprocess. Som kund är man även mer sårbar när man måste förlita sig på en liten byrå eller nedskalad arbetsgrupp. Fungerar inte relationen är det kört. Å andra sidan ger en fungerande relation ett effektivare jobb. Vi får gladare kunder och massor av energi, säger Klara Eide. Lovely kan enligt Magnus Olsson göra fler grejer på kortare tid. Jag tror också att man kan få fler kampanjer för samma budget. n Nystartade M&C Saatchi med Bjarte Eide, Martin Cedergren, Klara Eide och Patrick Dry. Byrån marknadsför sig själv med taglinen Brutal Simplicity of Thought. LG sparar tid När LG Electronics sökte en byrå som kunde utmana och göra arbetet enklare föll valet på M&C Saatchi Stockholm. LG:s första kampanj med nya byrån har symptomatiskt rubriken Magiskt enkelt att slippa. Det enkla har även blivit ett ledord för samarbetet med nya byrån. Det fanns många anledningar till att vi valde M&C Saatchi, men framför allt tilltalade devisen, Brutal Simplicity of Thought, oss. Det är väldigt erfarna och kompetenta människor som jobbar där, och de kan utmana oss, säger Susanne Blomberg, nordisk marknadsdirektör på LG Electronics. De sökte ett uttryck som enkelt kan illustrera idén med företagets stora portfölj av produkter och dessutom håller samman kommunikationen från företaget. Men de sökte även ett okomplicerat samarbete. Vi vill ha få kontaktpersoner, mindre team, där man verkligen känner alla och de känner oss. Det underlättar i samarbetet och resultatet blir bättre. Text: Billy Andersson Foto: Jimmy Eriksoon M&C Saatchi Stockholm involverar kunden på ett mycket tidigt stadium. Det var en arbetsmetodik som lockade Susanne Blomberg, trots att det inneburit fler möten i inledningsskedet. Jag tror inte att det tar mer tid på sikt. Visserligen har vi kanske fler avstämningar men processen förenklas längre fram. I andra fall kan det hända att en byrå jobbar lite för länge med ett projekt och lägger ned mycket tid på något som kanske inte stämmer med hur vi tänker. Det kan undvikas om man blir inbjuden tidigare i processen. Summa summarum går det åt mindre tid. n 12 Annonsören

13 undersökning: 100-WATTAREN Jannice Borekull med 100-wattspokalen. Tio-i-topplista: De har vunnit mest watt under 2000-talet Annonsörer Watt 1. Alkoholkommittén Apoteket SBAB ICA Pause Ljud & Bild 375 Cancerfonden 6. AMF Wasabröd 325 Spendrups Bryggerier Försvarsmakten Friends Electrolux 8. Vasakronan 300 SAS 9. Toyota 250 Stockholms Stadsmission OLW Manpower Länsförsäkringar 10. Coop 200 Svenska institutet Visit Sweden Tävlingen ska vara ett medel 100-wattaren är inte ett mål i sig, utan ett medel. Och det är annonsören som ska stå i tävlingens fokus understryker Jannice Borekull, chef för utbildning och event på Sveriges Annonsörer. 100-wattaren borde vara en lika stor självklarhet för annonsörerna som den i dag är för byråerna. Sammanställningen över vilka som har vunnit flest watt under 2000-talet bevisar tesen: kreativitet och effekt går hand i hand. De case och byråer som fått många Guldägg återfinns även högst upp i 100-wattarens topplista. Forsman & Bodenfors är den byrå som kammat hem flest watt sedan år 2000, medan Alkoholkommittén är den annonsör som lyst starkast. Skillnaden i storleksförhållandet mellan dem mot 600 watt visar också med eftertyck att 100-wattaren är en tävling som i första hand drivs av byråerna. Vi skulle förstås gärna se ett större initiativ från våra medlemmar när det kommer till att skicka in bidrag. 100-wattaren ska ju vara en tävling för reklam som verkligen löser affärskritiska problem, själva kärnan i marknadschefens uppdrag, säger Jannice Borekull. Hon betonar att 100-wattaren handlar om mer än enbart prestigen i att vinna pokaler. Självklart vill vi premiera och hylla både byråer och annonsörer för deras kommunikationsinsat- Text: Peter Willebrand Foto: Bugge Woldner ser. Men vi vill framförallt ge landets marknadschefer ett kvitto på att deras insats har positiva effekter på företagets affärer. I år öppnar tävlingen upp för olika typer av case, en förändring i tävlingsformen som Jannice Borekull hoppas ska sänka trösklarna för den som aldrig varit med i tävlingen tidigare. Dagens reklam tar sig mängder av uttryck, från minsta förpackning till de stora integrerade kampanjerna. Därför blir det allt viktigare att bedöma varje enskilt case utifrån Byråer Watt 1. Forsman & Bodenfors Lowe Brindfors Garbergs Åkestam Holst TBWA 1175 Ehrenstråhle BBDO 6. ANR BBDO King SWE Reklambyrå Hilanders McCann Stockholm 825 respektive förutsättningar. Det viktiga är inte storleken på caset, utan effekten som kommunikationsinsatsen haft för att nå annonsörens målsättningar, säger Jannice Borekull. Hon sammanfattar tävlingens syfte med att 100-wattaren inte är ett mål i sig, utan snarare ett medel. För oss som arrangörer handlar 100-wattaren i grunden om att poängtera vikten av att sätta upp mål och mäta effekten av de investeringar man gör i reklam och marknadsföring. Men 100-wattaren är även en personlig värdemätare för den som väljer att tävla. Vi sysslar ju alla med olika former av benchmarking i en rad sammanhang. Och för den som deltar i 100-wattaren blir det ett ytterligare bevis på att man aktivt jobbar med att utvärdera resultatet av sina marknadsinvesteringar. Detta borde vara en självklarhet för alla annonsörer. n 13

14 intervju mats liedholm, ny ordförande, sveriges annonsörer Vi måste bli bättre varumärkesbyggare Han är vd:n som vet vilka utmaningar framtidens marknadschef står inför. Sveriges Annonsörers nya ordförande, Mats Liedholm, vill hjälpa medlemmarna att bli bättre varumärkesbyggare. Vi måste börja se bortom den traditionella bilden av kommunikation, säger han. Text: Peter Willebrand Foto: Anna Rut Fridholm Mats Liedholm har under större delen av sin karriär arbetat med snabbrörliga konsumentprodukter och har stor erfarenhet av att jobba med olika varumärken samtidigt. Han har bland annat varit marknadsdirektör på Spendrups. I sin nuvarande roll som vd för Valora Trade företräder Mats Liedholm en rad olika varumärken inom handeln. Varför tackade du ja till ordförandeposten? Det enkla svaret är att jag gärna vill fortsätta att arbeta med Sveriges Annonsörer, som jag anser har en viktig i roll i att både företräda och hjälpa medlemmarna. Dessutom är det en väl fungerande och harmonisk organisation. Jag ser fram emot att få jobba närmare teamet som Anders Ericson har samlat omkring sig. Vilka konkreta frågor har du tidigare arbetat med inom Sveriges Annonsörer? Jag har framför allt arbetat med styrelsefrågorna, både övergripande och strategiskt. Vi har ju ingen operativ roll. Men några frågor ligger väl dig närmare hjärtat? Historiskt har vi varit väldigt inriktade på frågor som rör kommunikation, att helt enkelt hjälpa medlemmarna att skapa bättre kommunikation. Men i dag är innebörden i ordet så mycket mer än det var för bara några år sedan. Sista tiden har diskussionen i styrelsen till stora delar handlat om att vi måste bli bättre på att svara upp mot medlemsbehov som inte bara handlar om kommunikation. Konkretisera! Vägarna att kommunicera med konsumenten är i dag oändligt många fler jämfört med traditionen med köpta medier. Vi står inte bara inför ändrade definitioner. I dag ska det vara mer av allt, och det ska vara effektivt. Det räcker inte med att köpa medier, du ska bli omnämnd i dem också. Dessutom ska du göra människor som du inte kan kontrollera till dina budbärare. Med andra ord: allt är mycket mer komplext. Men det gör fortfarande själva kommunikationsfrågan överordnad? Visst, men i nästa steg måste vi vidga begreppen. Vi märker hur varumärkesbyggande blir viktigare för många medlemmar, och då måste vi också hjälpa dem att bli bättre varumärkesbyggare. Du har sagt att Sveriges Annonsörer ska bredda supporten, innebär det också att kompetensen inom organisationen ska utökas? Ja, vi behöver bygga en större och djupare kunskapsbas kring just varumärkesbyggande. En varumärkesexpert ska alltså knytas till medlemstjänsterna? Det finns absolut utrymme för en sådan roll. På vilket sätt har medlemskapet gjort dig själv till en bättre yrkesman? Framförallt har nätverket gett mig nya sätt att tänka, nya perspektiv. Jag har kunnat utmana min egen historik. Dessutom har jag konkret använt mig av tjänster som är kopplade till medlemskapet. Man blir själv mer professionell som upphandlare när man till exempel utmanas av frågor från Max Apéria i en byråvalsprocess. Min egen inställning till medlemskapet är att det ska göra dig till en bättre yrkesperson och samtidigt ge en kommersiell nytta, men jag har själv inga synpunkter på hur andra medlemmar ser på den fördelningen. Vilka frågor står högst på agendan för medlemmarna de närmaste åren? Omöjligt att svara på. Allt ändras så fort. Förre Starcom-chefen Jens Welin stack nyligen ut hakan och sa att all köpt media är död inom fem år. Jag delar inte den dramatiska uppfattningen, men vi får helt klart ett starkt förändrat medielandskap. Vad får Welin rätt om? Betydelsen av köpt media sjunker, men det kommer alltid att finnas alternativ som dämpar effekten. Och jag är övertygad om att mediebudgetarna inte kommer att minska, snarare tvärtom. Men även makten över medieutrymmet kommer ju att minska Det stämmer. Redan i dag kontrollerar vi en mycket mindre andel av den totala mediemarknaden jämfört med för 20 år sedan, vilket utifrån ett slags kvantitativt perspektiv gör oss till sämre yrkesmänniskor i dag. Men där ligger också utmaningen för oss. Framgångarna i vår bransch kommer i framtiden i ännu större utsträckning att mätas i vad som faktiskt får genomslagskraft. Du har tidigare varit marknadsdirektör på bland annat Spendrups, men arbetar i dag som vd för Valora Trade som företräder flera varumärken inom handeln, till exempel Lypsyl och Fisherman s Friend. Hur jobbar ni med marknadsföringen? I vissa fall bekostar vi aktivering ur egen marknadsbudget, i andra 14 Annonsören

15 15

16 intervju mats liedholm, ny ordförande, sveriges annonsörer mats liedholm Ålder: 48 år. Jobbar som: Vd för Valora Trade Sverige. Tidigare arbeten: Fem år som marknadsdirektör på Spendrups, 15 år på Kraft Foods i olika befattningar och ett år på NK. Läser: Morgontidningen (fortfarande i pappersversion). Ser på: Nyheter, blir mindre och mindre tv faktiskt. Lyssnar på: Gärna på bra musik, oavsett genre, och så Dagens Eko. Sport jag minns: Har sett fyra Champions League-finaler live fantastiska evenemang! Gör jag gärna igen: Representerar ett varumärke som vinner ett pris för effektiv kommunikation, att skapa resultat med effektivt varumärkesbyggande gör mig stolt! Önskar jag mest av allt just nu: En solig och varm sommar med familjen. fall står våra huvudmän för marknadsföringen. Det kan se väldigt olika ut, beroende på uppdrag. Även graden och typen av byråsamarbeten varierar beroende på produkt och uppdragsgivare. Sveriges Annonsörer predikar större marknadsengagemang hos vd:ar. Lever du upp till det? Absolut. Vilka medier köper du själv? Jag har varit väldigt traditionell. När jag jobbade på Spendrups var vi tunga i tv, under de senare åren satsade vi även en hel del på sociala medier. Skillnaden är att för tio år sedan ägnade jag 95 procent av resurserna åt en handfull medieval. I dag är svansen både större och längre. Sveriges Annonsörers egna undersökningar visar att svenskarna blir allt mer negativt inställda till reklam. Hur ska man vända utvecklingen? Svår fråga, men i grunden handlar det ju om att göra bra reklam. Och omvänt finns ingen sämre ambassadör för reklam än just dålig reklam. Mycket hänger även samman med reklamens placering. Jag tillhör själv dem som tycker att reklamavbrotten i tv kommer alldeles för ofta, samtidigt som jag tycker att till exempel utomhusreklam Framgångarna i vår bransch kommer i framtiden i ännu större utsträckning att mätas i vad som faktiskt får genomslagskraft. fungerar alldeles utmärkt som ett naturligt inslag i gatubilden. Men alla vill väl göra bra reklam, vad mer kan Sveriges Annonsörer göra? Vi kan ju inte detalj tala om hur medlemmarna ska göra reklam, vi kan bara företräda dem och understryka och visa på reklamens betydelse. Och vi jobbar ju också med allt från Media Smart till Reklamombudsmannen, båda för att utbilda och visa att vi själva tar frågan på allvar. Jag tycker även att förra årets omdebatterade Nordkoreakampanj var lyckad i den meningen att den tydligt visade att kommunikation behövs för att både skapa mångfald och mervärden. Det är viktigt att vi fortsätter att visa just den typen av samband i vårt lobbyarbete. Hur bra är svenska reklambyråer? Jag har haft för lite kontakt med internationella byråer för att kunna göra en jämförelse, men det faktum att många kända svenska varumärken även jobbar med svenska byråer internationellt borde vara ett kvitto på att nivån är hög. Samtidigt anser jag att reklambyråernas erbjudanden måste förnyas. Många verkar sitta fast i gamla normer. I dag görs väldigt mycket reklam, men jag har ofta svårt att se utfallet av den. FOTO: BUGGE WOLDNER Patrik Riese till Sydafrika Men det beror också på att många av Sveriges Annonsörers medlemmar inte mäter effekten av reklamen? Ja, eller att de inte ställer tillräckligt tydliga krav. Runt en fjärdedel av medlemmarna mäter inte Jag har förstått det, och jag trodde helt ärligt att det inte fanns utrymme för gissningar i dagens medielandskap. n Patrik Riese, Sveriges Annonsörers förre ordförande, flyttar i augusti till Johannesburg i Sydafrika för att bli vd för nya bolaget Volkswagen Financial Services South Africa. Vad är du mest stolt över att ha uträttat som styrelseordförande? Mitt mantra som ordförande har varit medlemsnytta, medlemsnytta och medlemsnytta. Vi är en medlemsorganisation som verkar för att ta tillvara våra medlemmars intressen, och därmed leverera medlemsnytta. Därför är jag mest stolt över att medlemsantalet har ökat under mina år. Det borde ju rimligtvis innebära att medlemmarna lockas av den medlemsnytta som Sveriges Annonsörer kan leverera. Några tips till din efterträdare, Mats Liedholm? Två konkreta tips: Se till att utnyttja all den kompetens vi har på Sveriges Annonsörers kontor. Där finns många kunniga och engagerade medarbetare. Se också till att försöka aktivera våra medlemmar. Ju fler medlemmar som är engagerade i våra aktiviteter, desto starkare blir vi som organisation. 16 Annonsören

17

18 EXPERTERNA svarar Sveriges Annonsörers egna experter har svaren på dina frågor. Hör av dig till oss så hjälper vi dig vidare till rätt expert. Ebba Horn, mediebyrårådgivare. Max Apéria, byråvalsrådgivare. Niklas Briselius, förbundsjurist. BYRÅVALSRÅDGIVAren Tona ned arvodesfrågan Hur stor betydelse har byråarvodet i en upphandling? Svar Att använda arvode som ett urvalskriterium är lite komplicerat. Man kan försöka hitta indikatorer som kan ge skillnad mellan byråerna. Det självklara är att kolla timpriser per funktion. Det andra är att undersöka nyckeltalet byråarvode per anställd. Det tredje är att fråga ett antal tidigare kunder om byrån är prisvärd. Man kan också be byråerna räkna på en kampanj, men då måste de veta vad som förväntas av dem, vad som ska produceras och presentera en budget för kampanjen. Byrån kan bara göra en uppskattning av ett ungefärligt arvode. Sen tillkommer ju media och produktion som en kostnad så klart. Och beräkningen av en aktivitet säger inte så mycket om vad en byrå kostar under exempelvis ett år. Alltså rekommenderar jag att tona ned betydelsen av arvode i en upphandling på grund av svårigheten av att bedöma den på ett korrekt sätt. Max Apéria MEDIEBYRÅRÅDGIVAREN Kombopriser i tv-branschen Vad kommer de stora affärerna på tv-området i vår Discovery, TV4 och SBS att betyda för reklampriserna på både kort och lång sikt? Svar Ägarförändringar påverkar i första hand hur kanalerna paketeras och säljs. SBS har redan ändrat sin försäljning, där Kanal 5 och Kanal 9 paketeras till en komboprodukt. Till exempel kommer TV11 troligtvis att paketeras ihop med Kanal 5 och Kanal 9, vilket ger kanalerna större frihet att flytta runt tv-spottar som kortsiktigt gynnar de mindre kanalerna som får fler annonsörer än de annars inte hade haft. Det positiva för tv-mediehusen är att de lättare kan hålla koll på sina lager och anpassa fördelningen av spottar mellan kanalerna så att de följer målgruppernas tittande, samtidigt som de kan placera fler spottar i kanaler som har minst efterfrågan. För annonsörerna innebär det mindre flexibilitet och att de riskerar att få för stor andel av sin leverans i mindre kanaler, där de riskerar att nå samma tittare. Priset, både kortsiktigt och långsiktigt, kommer mer att påverkas av tv-tittandet och efterfrågan. Om kanalerna tappar tittare samtidigt som annonsörernas efterfrågan ökar kommer priserna att gå upp. Om kanalerna inte är utsålda kommer det att ge fler möjligheter för annonsörerna och det kommer att hjälpa till att hålla priserna nere. Ebba Horn förbundsjuristen Riskfyllt att betala i förtid Den reklambyrå som vi arbetar med har ekonomiska svårigheter och vill förfakturera oss hela beloppet för ett större jobb som ska vara klart om fyra till sex månader. Det skulle hjälpa dem genom krisen förklarar de. Hur ska vi resonera som reklamköpare? Det är en duktig byrå och vi har en bra relation. Svar Att det är en bra byrå och att ni har en bra relation är givetvis viktiga parametrar och det är givetvis tråkigt om de nu har ekonomiska problem. Om byrån till följd av detta upplägg löser sina ekonomiska svårigheter är det naturligtvis bra. Ni bör dock vara medvetna om att i det fall byrån inte reder ut den ekonomiska krisen och ni har betalt in hela beloppet kommer ni vid en eventuell konkurs inte kunna få tillbaka era pengar. Om en konkurs sedan blir ett faktum sammanställs bolagets tillgångar och konkursförvaltaren ska sedan inleda sitt arbete med att, om möjligt, betala av de skulder som byrån har. Den ordningen styrs av en särskild prioritetsordning där man talar om prioriterade och oprioriterade fordringar. Prioriterade fordringar kan exempelvis vara anställdas löner. Opriorerade fordringar betalas enbart in i den mån det finns pengar kvar och det gör det i regel inte. Ni bör därför som reklamköpare vara medvetna om att ni riskerar att förlora hela beloppet om byrån går i konkurs och att ni inte med säkerhet får ut materialet, eller i vart fall inte allt av det material som ni har betalat för. Niklas Briselius Fem tips på ett lyckat arbete med mätning av sociala medier Gästexperten Marielle Ceken, informationsansvarig på Telia och ansvarig för kundtjänsten i sociala medier. 1. Välj några få KPI:er (nyckeltal) att följa regelbundet, men ha gärna flera underliggande som används för att ge ökad kunskap om vad som ger bäst effekt. Tänk på att KPI:erna ska spegla företagets övergripande kommunikationsmål, som i sin tur är kopplade till affärsmålen. 2. Följ även upp mjuka värden som till exempel kunders attityd, förbättringsförslag och återkoppling på kampanjer. 3. Allt som går att mäta är inte viktigt och allt viktigt går heller inte att mäta. Välj ut några KPI:er att följa under en tid och utvärdera därefter för att eventuellt byta. Mätningarna ska inte leva ett eget liv, utan användas operativt för att påvisa tendenser och effekter av kommunikationen, samt att de ska gå hand i hand med de mål man har med närvaron i sociala medier. 4. Inkludera frågor kring sociala medier i större kampanjmätningar. Använd den kunskap närvaron i sociala medier ger för att utvärdera både effekten och reaktionerna kring gjorda kampanjer. 5. Välj redskap utifrån vad och hur ni vill mäta. Socialbakers, Infopaq, Relation Desk och Facebook Insights är exempel på verktyg vi använder regelbundet just nu, men även valet av verktyg behöver löpande utvärderas så att man får ut de nyckeltal man verkligen har nytta av att följa och påverka för att bli bättre. 18 Annonsören

19 månadens medarbetare Helene är spindeln i nätet Helene Karlsson är det vänliga ansiktet som sedan fyra år tillbaka möter samtliga besökare i receptionen varje dag. Hon är också den som ser till att alla som befinner sig på Klara Östra Kyrkogata 2B trivs. Vad jobbar du med på Sveriges Annonsörer? Jag är den berömda så kalllade spindeln i nätet och sköter reception, växel samt koordinerar mycket av det praktiska kring våra seminarier, events och övriga möten som dagligen äger rum i våra lokaler. Det är till mig medlemmar vänder sig om de vill boka någon av våra fina konferenslokaler, då jag ansvarar för uthyrningen av dessa. Jag är också lite av en trivseltant som ser till det finns tårta, ballonger och bubbel på plats om någon ska uppvaktas eller något ska firas! Vad har du arbetat med tidigare? Innan jag började på Sveriges Annonsörer arbetade jag på Berghs School of Communication som kursadministratör. Jag har även jobbat administrativt på Handelshögskolan i Stockholm med deras partnerprogram mot näringslivet, samt spenderat några år som rekryteringsassistent på Manpower. Vidare har jag varit innesäljare på bokförlag av facklitteratur och tagit hand om turister från när och fjärran genom mina många år som hotellreceptionist. Jag brinner för god service och trivs med många externa kontakter! När och hur kommer medlemmarna att möta dig? Det är troligtvis mig du träffar först när du kliver in genom dörren till vårt kontor då jag sitter i kontorets hjärta receptionen! Kommer du på föreläsningar i Helene Karlsson njuter av försommaren på Österlen. samband med frukostseminarium eller Afternoon Tea är möjligheten stor att vi träffas i samband med att du anmäler dig. Bokar man en konferens hos oss kommer jag också vara den som välkomnar, ger kalasbra service och ser till att man får de godaste morgonfrallorna och bästa bullarna till fikat! Vilken är din favoritreklam? Jag slutar aldrig dra på smilbanden när jag tänker på gamla hederliga Lotto-Åke. följ oss i sociala medier Årsmöte på Gröna Lundsteatern den 13 maj. Rekordmånga besökare kom för delta och lyssna till när Mattias Hansson, vd, berättade om nyöppnade ABBA The Museum. Därefter fick alla besöka muséet. Den 11 april anordnade vi ett Afternoon Tea dit några glada medlemmar kom för att lyssna till ämnet sponsring och CSR. Gröna Lund öppnade för säsongen och Ida Tholcke fanns på plats för att testa nya attraktionen Eclipse. Vår administratör Camilla fyllde 29 år och vi firade henne med glass i mängder. Efter vårt årsmöte testade medlemsrepresentant Josefin att sjunga med ABBA. 100-wattaren öppnade för inlämning av bidrag i början av maj och håller öppet fram till den 3 september. Procter & Gamble Nordic vann en 100-wattare i fjolårets tävling, och pokalen stoltserar just nu i deras reception på huvudkontoret i Stockholm. 19

20 POSTTIDNING B Returadress: Sveriges Annonsörer Klara Östra Kyrkogata 2B Box 1327, STOCKHOLM Annonsören_iPad:Layout Sida 1 ALDRIGHAR SÅMÅNGALÄST LOKALANYHETER SOMNU! ALDRIGHAR SÅMÅNGALÄST LOKALANYHETER SOMNU! ALDRIGHAR SÅMÅNGALÄST LOKALANYHETER SOMNU! Om ligister eldar upp grannens brevlåda blir det en större sak än alla skogsbränder i Australien. När dottern gör sitt första mål på fotbollsplanen är Champions League oviktig. Ju närmare saker händer desto viktigare blir de. De lokala nyheterna engagerar mest och varumärket som förmedlar de lokala nyheterna blir en vän. Någon att lita på, få råd och tips av. Som finns där i ur och skur. Journalisterna på våra lokala mediehus gör reportage, artiklar, referat, intervjuer och porträtt. De sprider dem i papperstidningar och på internet i alla former, i datorn, surfplattan och mobilen. Och aldrig förr har de nått så många som nu. Genom våra lokala mediehus når vi nästan fem miljoner människor. I en miljö de känner till och uppskattar. Som de har med sig dygnet runt. Det är ju ganska bra för dig som har något att berätta eller sälja. Ju närmare du kommer desto bättre syns du MEDIEKOMPANIET.COM. DROTTNINGGATAN 25, STOCKHOLM, KYRKOGATAN 25, GÖTEBORG,

KUNSKAP OM EVENT & EVENT MARKETING FRÅN ANNONSÖRER, SÄLJARE OCH RÅDGIVARE.

KUNSKAP OM EVENT & EVENT MARKETING FRÅN ANNONSÖRER, SÄLJARE OCH RÅDGIVARE. KUNSKAP OM EVENT & EVENT MARKETING FRÅN ANNONSÖRER, SÄLJARE OCH RÅDGIVARE. Sveriges Annonsörers kommitté för sponsring och event (KSE) har i samarbete med Sponsrings och Eventföreningen, som ambition att

Läs mer

FÖRETAGENS UTMANINGAR INOM DIGITAL MARKNADSFÖRING 2014

FÖRETAGENS UTMANINGAR INOM DIGITAL MARKNADSFÖRING 2014 FÖRETAGENS UTMANINGAR INOM DIGITAL MARKNADSFÖRING 2014 UNDERSÖKNINGSMETOD Rapporten bygger i huvudsak på en undersökning som är genomförd av TNS Sifo på uppdrag av Eniro. Undersökningen, i form av telefonintervjuer,

Läs mer

#Sociala medier - en studie om hur textila modeföretag bör kommunicera med kunder i sociala medier Anny Chu och Yvonne Nyman

#Sociala medier - en studie om hur textila modeföretag bör kommunicera med kunder i sociala medier Anny Chu och Yvonne Nyman #Sociala medier - en studie om hur textila modeföretag bör kommunicera med kunder i sociala medier Anny Chu och Yvonne Nyman Butikschefsprogrammet med inriktning mot textil och mode 120 hp Examensarbete

Läs mer

Bli expert på offentlig upphandling Så gör du en affärsplan Skaffa kapital Rätt kompetens till ditt företag

Bli expert på offentlig upphandling Så gör du en affärsplan Skaffa kapital Rätt kompetens till ditt företag Nummer 2 september 2012 Pris 35 kr En tidning från Företagarna Stockholms stad Tidningen för alla som vill ha ett förbättrat företagarklimat i Stockholm Upprop: Politiker börja investera pengarna rätt

Läs mer

AFFÄRSTIDNINGEN OM MARKNADSFÖRING OCH MEDIEVAL NR 6 / 2 APRIL 2003 / PRIS 65 KR INKLUSIVE MOMS

AFFÄRSTIDNINGEN OM MARKNADSFÖRING OCH MEDIEVAL NR 6 / 2 APRIL 2003 / PRIS 65 KR INKLUSIVE MOMS DAGENS MEDIA AFFÄRSTIDNINGEN OM MARKNADSFÖRING OCH MEDIEVAL NR 6 / 2 APRIL 2003 / PRIS 65 KR INKLUSIVE MOMS www.dagensmedia.se 2 APRIL TV SID 4 TV4 poppar till sig med MTVs topplista TV4 och MTV inleder

Läs mer

magasinet Med formen i fokus>>> #3.09 Låt dina mottagare prova direkt Framtiden enligt Rietz och Slörner Insamling effektiv via direktreklam

magasinet Med formen i fokus>>> #3.09 Låt dina mottagare prova direkt Framtiden enligt Rietz och Slörner Insamling effektiv via direktreklam Banken som vet vad kunden vill ha SJ är kundlojaliteten på spåren magasinet En tidning om direktreklam från Posten DR-akademien #3.09 Låt dina mottagare prova direkt Framtiden enligt Rietz och Slörner

Läs mer

2010/2011 - UTBILDNINGSINSPIRATION FÖR DIG SOM ÄR LEDARE OCH CHEF

2010/2011 - UTBILDNINGSINSPIRATION FÖR DIG SOM ÄR LEDARE OCH CHEF 2010/2011 - UTBILDNINGSINSPIRATION FÖR DIG SOM ÄR LEDARE OCH CHEF Har du planerat in dina sex utbildningsdagar? Snittarbetstagaren i Sverige får sex betalda utbildningsdagar per år av sin arbetsgivare.

Läs mer

Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör?

Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör? Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Patrik Persson Tommy Andersson Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör? What does it take to become a successful entrepreneur? Företagsekonomi C-uppsats

Läs mer

Mamma Mia-domen ger inga klara riktlinjer. Känsloladdad. höst för Panasonic

Mamma Mia-domen ger inga klara riktlinjer. Känsloladdad. höst för Panasonic De stora tv-länderna vänder blicken från Sverige SID 22-23 Mamma Mia-domen ger inga klara riktlinjer SID 35 SID 6 Känsloladdad höst för Panasonic 34 PROCENT ÖKADE MTG RADIOS OMSÄTTNING 2005. SIDAN 29 AFFÄRSTIDNINGEN

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

JAG, en ent rep renör?

JAG, en ent rep renör? Ef tersom det vi gjorde var okänt för de flesta så intresserade sig många för vad vi gjorde och blev nyfikna Tove West lund, ShapeUp Club JAG, en ent rep renör? Många inbillar sig att det är SVÅRT att

Läs mer

Släppa det svenska? ...börja tänka globalt? Så etablerar du dig utomlands BISNODE

Släppa det svenska? ...börja tänka globalt? Så etablerar du dig utomlands BISNODE BISNODE LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTARE BESLUT NR 1 2014 Släppa det svenska?...börja tänka globalt? Så etablerar du dig utomlands LINDEX FICK KOLL PÅ SIN KUNDKLUBB HON TAR DEN SVENSKA TRÄSKON UT I

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

Guide för sociala medier

Guide för sociala medier Guide för sociala medier 2 Handelns framtid är digital Att vara ständigt uppkopplad är idag inga konstigheter. 85 procent av svenskarna över 16 år har tillgång till nätet i hemmet och hela 81 procent av

Läs mer

Film. i webbutiken. rustad för kylig konkurrens sid 6. Lyckas med din reklamkampanj. Nelly och Byggmax satsar på rörligt. En dag med: InkClub.

Film. i webbutiken. rustad för kylig konkurrens sid 6. Lyckas med din reklamkampanj. Nelly och Byggmax satsar på rörligt. En dag med: InkClub. FRÅGA EXPERTEN: Minderårig vill häva köpet? Proffsen testar: LiveShop Som att handla på csi-sätt En dag med: InkClub.COM NUMMER 7 SEPT NOV 2011 FÖR DIG SOM SÄLJER PÅ NÄTET Film i webbutiken Nelly och Byggmax

Läs mer

JL Core Power Grunden till accelererad framgång som entreprenör. Del 3 Produkter som förverkligar visioner?

JL Core Power Grunden till accelererad framgång som entreprenör. Del 3 Produkter som förverkligar visioner? JL Core Power Grunden till accelererad framgång som entreprenör. Del 3 Produkter som förverkligar visioner? Av: Jesper Lindén Många företagare startar upp verksamheter utan att egentligen fundera över

Läs mer

3 maj Handelskammardagen:

3 maj Handelskammardagen: Vi bondade väldigt starkt för att få Saab att överleva, det var som att lägga relationen i en tryckkokare. Victor Muller om sitt samarbete med Jan Åke Jonsson #1/2010 En tidning från Västsvenska Industri-

Läs mer

Examensarbete VT-08 Butikschefsutbildningen

Examensarbete VT-08 Butikschefsutbildningen Examensarbete VT-08 Butikschefsutbildningen The Black Dahlia Camilla Sjöberg och Ingrid Ludvigson BC2 Textilhögskolan i Borås 2008-06-02 Med handledning av Martin Behre 1 Sammanfattning Svenskorna är kända

Läs mer

P R O D U K T E R S O M DU T J Ä N A R P E N G A R P Å D Y G N E T R U N T, Ä V E N N Ä R D U S O V E R...

P R O D U K T E R S O M DU T J Ä N A R P E N G A R P Å D Y G N E T R U N T, Ä V E N N Ä R D U S O V E R... P R O D U K T E R S O M DU T J Ä N A R P E N G A R P Å D Y G N E T R U N T, Ä V E N N Ä R D U S O V E R... JAG KOMMER HÄR ATT VISA DIG HUR DU TAR FRAM PRODUKTER ELLER TJÄNSTER SOM GENERERAR PENGAR UTAN

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning JOAKIM HEDSTRÖM Boken ingår i EU-projektet 3C4Incubators där syftet var att utveckla kulturföretagande och kulturinkubatorer. I Sverige drevs projektet av Regionförbundet Östsam och fokuserade på ett

Läs mer

FRAMTIDEN I BALANS I detta särtryck har vi samlat artiklar som belyser de utmaningar som lyfts fram i FAR:s framtidsstudie.

FRAMTIDEN I BALANS I detta särtryck har vi samlat artiklar som belyser de utmaningar som lyfts fram i FAR:s framtidsstudie. SPECIAL NR 1 JUNI 2015 UTGIVEN AV FAR Special #1 Inspiration och goda exempel FRAMTIDEN I BALANS I detta särtryck har vi samlat artiklar som belyser de utmaningar som lyfts fram i FAR:s framtidsstudie.

Läs mer

magasinet Les Binet #4.11 dm-trender du måste känna till Succéresan Så skapade Stena Line lojalitetsprogrammet Extra Jakten på den trogna kunden

magasinet Les Binet #4.11 dm-trender du måste känna till Succéresan Så skapade Stena Line lojalitetsprogrammet Extra Jakten på den trogna kunden Posten Tidernas bästa julkampanjer Bli transparent eller halka efter! magasinet En tidning om direktmarknadsföring från Posten DR-akademien #4.11 dm-trender du måste känna till Succéresan Så skapade Stena

Läs mer

UTNYTTJA AFFÄRSMÖJLIGHETERNA I SOCIALA MEDIER

UTNYTTJA AFFÄRSMÖJLIGHETERNA I SOCIALA MEDIER ISMAgazine Nr 2/2011 EN KUNDTIDNING FRÅN VISMA Ny fakturalösning: Registrera fakturan på nätet Sociala medier: Att vara eller inte vara Bättre beslut med Business Intelligence Mediagurun Maggie Fox: UTNYTTJA

Läs mer

MyBusiness. Street smart. Sociala medier lyfter Junkyard. Bolon coolaste designbolaget i Västsverige. frågor du måste svara ja på

MyBusiness. Street smart. Sociala medier lyfter Junkyard. Bolon coolaste designbolaget i Västsverige. frågor du måste svara ja på MyBusiness no.3 no.1 En tidning från PwC Magazine 2012 2013 för dig som företagare Street smart Sociala medier lyfter Junkyard 11 frågor du måste svara ja på Driva Så ökar du tempot i lågkonjunkturen Utveckla

Läs mer

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar.

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Jag hoppas att boken ger dig nya perspektiv på hur du på bästa sätt kan ta vara

Läs mer

Maktskiftet Omnichannel är här! Så fungerar den nya kundresan där konsumenterna bestämmer allt. Sidan 10.

Maktskiftet Omnichannel är här! Så fungerar den nya kundresan där konsumenterna bestämmer allt. Sidan 10. dm.postnord.se Missa inte Sveriges nya DM-sajt COOP: Nu är det personligt DM magasinet #1 2015 INSPIRATION, TIPS OCH NYHETER OM DIREKTMARKNADSFÖRING AROS: Unga älskar att få brev Maktskiftet Omnichannel

Läs mer

Så här kan DU också starta företag

Så här kan DU också starta företag Så här kan DU också starta företag there is no passion to be found playing small, in settling for a life that is less than the one you are capable of living. Så här kan du också starta företag Marlena

Läs mer

Spelet har börjat. magasinet #2 2012. Därför når du bara hälften av dina kunder. Vi vände på DR-logiken. Vi har stått still i 20 år

Spelet har börjat. magasinet #2 2012. Därför når du bara hälften av dina kunder. Vi vände på DR-logiken. Vi har stått still i 20 år ny tidning! DM magasinet #2 2012 posten inspiration, tips och nyheter om direktmarknadsföring Inger Roos: Därför når du bara hälften av dina kunder. Curman: Vi vände på DR-logiken Ronnestam: Vi har stått

Läs mer

Lyckas som eventplanerare

Lyckas som eventplanerare Lyckas som eventplanerare Modul 3: E-bok Så fungerar eventbranschen Holger Wästlund 1 Denna e-bok är utgiven av: Tipsförlaget e-post: holger@wastlund.com telefon: 08 755 81 31 mobil: 070 594 36 20 Hemsidor:

Läs mer

VÄRT EN RESA... Kraftprocessen. En vägvisare i destinationsutveckling

VÄRT EN RESA... Kraftprocessen. En vägvisare i destinationsutveckling VÄRT EN RESA... Kraftprocessen En vägvisare i destinationsutveckling Innehåll Världens största näring fortsätter att växa...3 Vad är en destination egentligen?...4 Vilka är turismens verkliga effekter?...6

Läs mer