att konstatera historiska resultat, än vad de är beredda att göra för framtida vinster. Carin Fredlund är Annonsörens krönikör. Sid 5

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "att konstatera historiska resultat, än vad de är beredda att göra för framtida vinster. Carin Fredlund är Annonsörens krönikör. Sid 5 www.annons."

Transkript

1 Företagen betalade alltså utan knot, 20 procent mer för att konstatera historiska resultat, än vad de är beredda att göra för framtida vinster. Carin Fredlund är Annonsörens krönikör. Sid 5 nnonsören Sveriges Annonsörers medlemstidning grundad 1926 Partifärg styr dig till butiken SID 2 Göran Åkestams råd till annonsörer SID 6 Nystartade byråer satsar på enkelhet SID 10 & MATS MAKTEN Sveriges Annonsörers nya ordförande vill sätta varumärket främst. SID 14 Följ sveriges annonsörer på facebook & twitter SID 19

2 ledare Med kluven känsla Här kommer ett erkännande. Det händer allt oftare att jag byter kanal när ännu en reklamfilm repriseras i tv-rutan. Min fru och son har i stort gått över till play-tv. Men jag är än så länge en sann vän av den gamla tv-tv:n. Jag är mycket väl medveten om beteendet, att zappa under reklampausen, strider mot mina fasta principer att se färdigt ett program innan jag byter till ett annat. Men det känns allt oftare som en absolut nödvändighet. Och jag är förmodligen inte ensam om beteendet. I en konsumentundersökning, som vi förra året lät göra tillsammans med Novus och som resulterade i rapporten Kluvna känslor, svarade bara 18 procent att de var ganska eller mycket positiva till reklam. I en liknande undersökning, gjord sju år tidigare, var motsvarande siffra 44 procent. Slutsatsen är med andra ord klar reklamtröttheten har ökat lavinartat. Det finns flera orsaker till denna utbredda trötthet. Konsumenter möts av ständigt mer reklam via flera plattformar, vilket får allt fler att stänga av. Sedan 2006 har TV4 utökat sin reklamtid under bästa sändningstid med 33 procent och på internet har reklaminvesteringarna under samma tid tredubblats. Den andra orsaken, som är ännu viktigare, är kvaliteten. Jag tänker inte på snygga produktioner, utan snarare på hur vi utformar våra budskap. Tv-reklamen liknar många gånger den direktreklam vi får via våra brevinkast från lokala annonsörer i kvarteret eller bygden där vi bor. Så min fråga är vad som har hänt med kreativiteten? Idag är det en bristvara när om vi pratar om rörlig reklam. Varför finns det så ont om ICA Stig- och Frankfigurer? Och vad hände med imagereklamen? Den förefaller ha dött sotdöden till förmån för snabb och enkel utbudsreklam. Tv-planerarens huvuduppgift verkar vara att skapa räckvidd och frekvens på kortast möjliga tid för oss annonsörer. För hur kan man annars förklara att en och samma reklamspott repeteras elva gånger på en och samma tv-kväll? Vilken annonsör skulle komma på den vansinniga tanken att ha elva helsidor i Dagens Nyheter i en och samma tidning? Men i reklam-tv är detta snarare regel än undantag. Nej, det är dags för oss annonsörer, reklam- och mediebyråer samt kommersiella tv-kanaler att ta vårt förnuft till fånga. Så här kan vi inte fortsätta. Låt oss göra något åt saken innan varenda tv-tittare har flytt reklampauserna. Vill du ta del av rapporten Kluvna känslor kan du ladda ner den via anders ericson vd, Sveriges Annonsörer Annonsören Sveriges Annonsörer Box 1327, Stockholm Besöksadress: Klara Östra Kyrkogata 2B Telefon Ansvarig utgivare Anders Ericson Redaktion Erik Huss, Anna Lindström och Ida Tholcke Kontakt och nyhetstips: Medlemsfrågor Josefin Bergenlind, Produktion Nordiska Tidningsbolaget Annonsförsäljning Tillväxtbolaget Tryck Trosa Tryckeri TS-kontrollerad upplaga exemplar NYHETER Procent ICA 61 % Coop 30 % Willys 15 % Hemköp 10 % 0 Av de som besöker en livsmedelsbutik minst en gång i veckan fördelar sig besöken enligt stapeldiagrammet. Politisk färg styr butiksval Coop, ICA eller Hemköp? Politisk tillhörighet är fortfarande i hög grad kopplat till valet av butikskedja, visar en färsk analys som Sveriges Annonsörer har tagit fram tillsammans med TNS Sifo. De senaste veckorna har den ekonomiska krisen för KF fått illustrera tillståndet i den svenska dagligvaruhandeln. Coop Sverige har länge brottats med lönsamhetsproblem och avståndet till dominanten ICA har ökat. Traditionellt har synen på konkurrensen mellan Coop och ICA präglats av olika politiska förtecken och värderingar. Det har inte minst synts i kommunikationen, där den enskilde ICA-handlaren ofta ställts mot kooperationens kollektiva kraft. Samtidigt har utbudet av varor likriktats allt mer. Och oavsett vad man anser om affärsmodeller och lojalitetsprogram kan de flesta sannolikt enas om att Coops och ICA:s utbud är förhållandevis lika varandra utifrån den enskilde konsumentens perspektiv. Frågan är då vilken relevans politisk tillhörighet fortfarande har för valet av butikens varumärke när vi handlar? Sveriges Annonsörer har analyserat data från TNS Sifos Orvesto Konsument, där svenska folkets varumärkesvanor har kopplats till politisk tillhörighet. Vi ska göra flera varumärkesundersökningar den närmaste tiden. Det är något som medlemmarna efterfrågar och det ger även oss som organisation möjlighet att ge varumärkesfrågor ett ännu större utrymme i medlemserbjudandet, säger Erik Huss, Sveriges Annonsörers kommunikationschef. Ett representativt urval av svenskar från 16 till 80 år har fått svara på vilka livsmedelsbutiker de besöker minst en dag i veckan. Butiksurvalen har varit kopplade till Coop, ICA, Willys och Hemköp (de två sistnämnda inom Axfoodkoncernen), vilka alla är medlemmar i Sveriges Annonsörer. Svaren har sedan samkörts med politisk övertygelse. Sammanställningen bekräftar att både storleksförhållandet på marknaden och politisk hemvist fortfarande styr val av butik. 61 procent av de som besöker en livsmedelsbutik minst en gång i veckan väljer ICA. Motsvarande siffra för Coop är 30 procent. På tredje plats kommer Willys med 15 procent, följt av Axfood-syskonet Hemköp på 10 procent. Sammantaget har alltså Axfood 25 procent av besökarna, avståndet till Coop är med andra ord inte särskilt stort. Överförs utfallet direkt på livsmedelsmarknaden blir tolkningen att handeln inte längre domineras av två jättar. ICA har helt tagit över som marknadsledare, medan Coop och Axfood tampas om en andraplats, säger Erik Huss. Resultatet av analysen visar också att värderingar och politisk hemvist har en stor betydelse för val av butik. Kortfattat kan man säga att den svenska blockpolitiken i mångt och mycket återspeglas i butiksval. Miljöpartister, socialdemokrater och vänsterpartister är klart överrepresenterade bland Coopkunderna, medan Alliansens väljare hellre handlar på ICA. Omvänt råder en politisk underrepresentation i motsatta butikslägret. Centerpartister är exempelvis klart underrepresenterade bland Coopbesökarna, medan vänsterpartister är minst ICA-trogna, säger Erik Huss. Axfood är mer politiskt neutralt, med en viss övervikt för de röd-gröna. Erik Huss ser även kopplingar till hur kedjorna kommunicerar sin varumärkesprofil. Coop har exempelvis länge lyft fram sin gröna profil, vilket sannolikt lockar miljöpartister. Peter Willebrand Foto: MATTON 2 Annonsören

3 Välkommen till Allerdagarna 2013 Kvinnan idag, imorgon och i framtiden Vi har varit på kvinnans sida sedan I alla år är det kvinnor som läst oss allra mest och de läsare vi gillat allra bäst. Idag når vi 74 procent av Sveriges kvinnor varje månad. Vi vet mer om kvinnan än de flesta. Hur hon lever sitt liv. Vad hon har för intressen, konsumtionsmönster och medievanor. Under Allerdagarna 2013 delar vi med oss av dessa kunskaper. Vi bjuder på insikter, inspiration och livfulla diskussioner. Och du får en unik inblick i den moderna kvinnans verklighet. Varmt välkommen! SAVE THE DATE Allerdagarna oktober Malmö, Hipp 16 oktober Göteborg, Trädgården 21 oktober Stockholm, Grand Hotel Trädgård &BLOMMOR Trädgård &BLOMMOR

4 Nyheter Red Bull Flugtag turnerar världen runt med sin lagtävling där våghalsar och kreatörer utmanas i konsten att konstruera och sen flyga en hembyggd farkost utför en sex meter hög startramp. Stora annonsörer startar egna event Foto: RED BULL Rättighetsfrågan blir allt viktigare för företagen som sysslar med sponsring och event. Vi kommer att få se allt fler stora företag starta egna event, säger Niklas Birgetz, vd för Sponsrings & Eventföreningen. Sponsring och event är mediekategorier som står starka i den strukturomvandling som just nu pågår i branschen. Tillsamman stod de under förra året för knappt 10 miljarder kronor av den stora reklamkakans 67 miljarder. Det motsvarar en ökning med cirka fyra procent jämfört med året innan. Relationsfrämjande marknadsföring blir allt viktigare i mediebruset. Dessutom har vi fått bättre mätmetoder som tydligare visar effekten av investeringarna, säger Niklas Birgetz. Enligt honom har branschen även fått draghjälp av företagens Niklas Birgetz, vd för Sponsrings & Eventföreningen. ökade satsningar på sociala medier. Två starka trender inom sponsring och event är samhällsengagemang och hållbarhet. Det är också värden som fungerar bra tillsammans med sociala medier. De stora svenska sponsorköparna återfinns inte oväntat bland de stora reklamköparna. Vattenfall, Telia, Volvo och ICA tillhör de branschledande aktörer som Niklas Birgetz räknar upp. De har samma affärsmässiga syn på sponsring och event som de har på reklam, det ska ge ett resultat för alla inblandade. på samma sätt som rättighetsfrågan blir allt viktigare i många medier, har den även blivit viktigare för företagen som sysslar med sponsring. Absolut, det kommer att ställas större krav på arrangörerna i framtiden, annars kommer sponsorköparna själva att ta egna initiativ och starta egna event med sitt varumärke som avsändare. Ett typiskt exempel är Red Bull som startat äventyrstävlingar som turnerar i hela världen. På motsvarande sätt skulle till exempel ICA relativt enkelt kunna starta ett nationellt motionslopp helt i egen regi, man har ju redan en rikstäckande struktur och ett starkt lokalt engagemang. Nivån på svenska event håller en hög internationell nivå, understryker Niklas Birgetz. Vi har kanske inte samma resurser som de stora globala varumärkena, men vi är väldigt professionella när det kommer till allt som hör till genomförandet, som distribution och tekniska lösningar. Vad vi framför allt kan bli bättre på är att integrera sponsringen med medieval. Där kan vi lära oss mycket av amerikanska företag. Sponsring är inte helt riskfritt. Att liera sig med ett annat varumärke är inte alltid enkelt. Ett av de senaste exemplen är Coops sponsring av festivalen Peace & Love som gick i konkurs. År 2013 blir förmodligen ett lite tuffare år för branschen. De längre sponsoravtalen löper på, men företagen blir generellt lite mer avvaktande i tuffare tider, säger Niklas Birgetz. Peter Willebrand 4 A n n o n s ö r e n

5 krönika Carin Fredlund Köp inte timmar betala för behov! Foto: bugge woldner Kursdeltagarna Elisabeth Harsem från E.ON och Eva Granat från Sanofi Pasteur MSD lär sig mer om hur man konkret hanterar olika kampanjlösningar. Digital distanskurs lockar medlemmarna Under våren har Sveriges Annonsörer anordnat kurser i onlinemarknadsföring tillsammans med webbstrategiföretaget Anegy. Flera medlemmar har utnyttjat möjligheten att delta på distans. Kursen är indelad i tre nivåer: digital strategi, digital kampanjstrategi och digital kampanjanalys. En del av kursen är också nätbaserad och innehåller en så kallad digital e-learning-modul som ger möjlighet till självstudier. Petra Remse Indebetou, digital kommunikationsspecialist på Mercedes-Benz, är en av dem som har utnyttjat möjligheten att gå kursen Digital strategi på distans. Kurserbjudandet dök upp via Sveriges Annonsörers e-postutskick vid ett tillfälle när ämnet var väldigt aktuellt för mig. Jag jobbar med att sätta en framtida strategi för vår digitala kommunikation. Jag hade heller ingen möjlighet att gå en omfattande kurs in real life för tillfället, så då kändes det som ett intressant alternativ att på ett enkelt sätt få lite extra input och inspiration. Motsvarade innehållet förväntningarna? Jag tycker att kursen har varit bra. Den har på ett enkelt, illustrativt och förklarande sätt gett mig verktyg att sätta en struktur som man kan utgå från när man jobbar fram sin egen strategi. Det kanske inte har varit så många nyheter i de enskilda elementen, men det finns ett värde i att få hjälp med strukturen: att både hänga upp delarna och knyta ihop säcken. Det var överlag bra med övningarna där man själv fick testa och komma fram till egna lösningar. Vilka förbättringar vill du se? Det kunde kanske ha varit ännu fler övningar, med lite olika exempel och inriktningar på varje del, så att man får se lite olika lösningar beroende på förutsättningar. Peter Willebrand är ny medlem i Sveriges Annonsörer Anna Bofeldt, nordisk marknadschef för Match.com Har attityderna kring att träffa en partner på nätet förändrats under åren? Ja definitivt, inställningen till online-dejting har blivit mycket positivare under de senaste åren. Enligt vår Ipsos-undersökning är varannan svensk över 18 år positivt inställd till online-dejting och var tredje svensk har använt sig av en online-dejtingsajt. Dessutom är det i Sverige det vanligaste sättet att träffas på idag. Hur marknadsför ni er? Vi jobbar mycket med tv och med digitala medier. När det kommer till sociala medier finns det fortfarande mycket vi kan göra. Med varje lågkonjunktur följer hårdare kostnadsbevakning och ökad prispress. Det gäller inte minst i kommunikationsbranschen. Och den här nedgången är särskilt märkbar för många. Prisdiskussionerna tog extra fart efter Försvarets offentliga upphandling i fjol. Vid upphandlingen fick McCann högst betyg i tre av fyra kategorier, men DDB vann uppdraget för att projektledningen var billigast per timme. Frågan om timpriset för en projektledare är dock lika irrelevant som gammalmodig. Det är mycket länge sen som byråer jobbade på löpande timme. Och ska man jämföra timpriser mellan två byråer, måste man ju också veta att de behöver exakt lika lång tid för att utföra sitt jobb. Timkostnaderna är en intern angelägenhet för byråerna. De måste göra sina kalkyler utifrån behovet av att täcka personalkostnaderna och ge en rimlig vinstmarginal. Men för företagen är timpriserna helt ointressanta. För dem är det klokast att teckna årsavtal, eller möjligen projektavtal, baserade på tydliga åtgärdspaket, där byråer debiterar månadsvis. Det ställer förstås krav på att företaget verkligen känner sina behov, kan definiera dem och välja byrå därefter. Något som få företag bör göra utan hjälp av en professionell byråvalskonsult. I åratal har kommunikationsbranschen haft svårare än annan konsultverksamhet att få betalt. Branschanalytiker Clas Collin har vid några tillfällen jämfört intäkterna i reklambranschen med andra konsulter. För några år sedan (2007), när reklambranschen nådde strax över en miljon i byråintäkt per anställd, låg revisorernas omsättning per anställd drygt kronor högre. Företagen betalade alltså, utan knot, 20 procent mer för att konstatera historiska resultat, än vad de är beredda att göra för att förbättra framtida vinster. Skillnaden är ännu större när Collin jämfört med andra branscher. Dessutom ökar den. Kommunikationsbranschens genomsnittliga byråintäkt per anställd har i stort sett legat stilla sedan mitten av 2000-talet, till och med sjunkit lite på senare tid. Under samma period har däremot andra konsultgrupper fortsatt öka sin omsättning per anställd. Den genomsnittlige affärsjuristens intäkt ligger runt 70 procent över kommunikatörerna, medan organisationskonsulterna överträffade reklamkonsulterna med cirka 80 procent (senaste jämförelseåret är 2011). Det kan delvis bero på att synen på kommunikationskonsulternas värde går tillbaka till den tid då reklambyråerna levde på returprovisioner. Kunderna betalade för sina annonsinföranden, men märkte egentligen aldrig att de som gjorde annonserna fick betalt, eftersom de ersattes direkt av medierna. Men det finns faktiskt tecken på en ljusning idag. Flera byråer vittnar om ökad kompetens hos kunderna och att reklamfrågor hamnat högre upp i organisationen. Det är vanligare att jobba direkt mot företagets vd än tidigare. Det är en mycket positiv utveckling för kommunikationsbranschen, naturligtvis. Men lika mycket för företagen. Det tyder på att allt fler företag börjar förstå kommunikationens strategiska roll för företagets och varumärkets utveckling. Då måste huvudansvaret flyttas upp i organisationen, kraven ökar och resultaten förbättras. Byrån blir inte en leverantör av reklamtimmar, utan en samarbetspartner i det strategiska varumärkesarbetet. Carin Fredlund Reklamskribent 5

6 intervju göran åkestam, vd, åkestam holst Se byrån som en Han är både byråledare och kreatör och har jobbat med reklam under fem decennier. Göran Åkestam, årets vinnare av Platinaägget, vet vad som krävs i relationen med annonsören för att resultatet ska bli bra reklam. Som kreatör uppskattar man en beställare som har integritet, säger han. Text: Peter Willebrand Foto: Anna Rut Fridholm När Göran Åkestam grundade Åkestam Holst 1998 hade han redan hunnit arbeta med reklam i 23 år i diverse olika byråkonstellationer, bland annat Rönnberg & Co, Hall & Cederquist och Nord & Co. Åkestam Holst är i dag tillsammans med Forsman & Bodenfors Sveriges två största fristående byråer. På kundlistan finns bland annat jättar som Ikea Sverige, Apo- 6 Annonsören

7 hund! teket och Posten, men även mindre kunder som Pause Ljud & Bild, som stått för många både spektakulära och prisade kampanjer genom åren. Hur är en bra annonsör ur byråledarens perspektiv? Någon som sitter högt placerad i en organisation där kommunikation betraktas som central och affärskritisk. Sedan kommer samarbetsklimatet: det måste finnas en öppenhet kring de gemensamma utmaningarna, så att inga omständigheter mörkas för byrån. Det gäller oavsett om det handlar om till exempel besvärliga interna beslutsprocesser eller förändrade budgetar. Partnerskapet ska alltså bygga på vardagens marknadsutmaningar, inte på att man ser varandra som beställare och leverantör. En strikt professionell relation måste förstås också finnas i botten, som bygger på affärsmässig respekt, sunda avtal och allt annat som hör till. Hur är en bra annonsör ur kreatörens perspektiv? Stöttande och uppmuntrande. Och intresserad utan att själv försöka vara kreatör, vilket jag förstår inte är så lätt alla gånger. De bästa beställare jag har arbetat för har varit lika reklamintresserade som kreatörerna. Men vi har ändå förstått våra respektive roller. Duktiga beställare pratar aldrig om reklam som ska vinna priser, de skapar istället förutsättningar som ger kreativa möjligheter och därmed kommersiell framgång. Som kreatör uppskattar man en beställare som har integritet, som säger som det är. Om en idé som byrån verkligen tror på underkänns behöver beställaren vara ärlig med de verkliga orsakerna. Hur har relationen mellan byrån och köparen förändras under dina år i branschen? Den har professionaliserats. Vill man raljera kan man säga att för 30 år sedan hanterades reklambudgeten ofta av samma person som ordnade firmafesterna. En lite kul kille så där. Påhittig. Det gjorde på ett sätt jobbet enklare för reklambyråerna som fick jobba lite i radioskugga från ledningen. Å andra sidan var det ofta ganska oklart på vilket sätt reklamen stöttade affären. Även om det förstås mycket väl kunde leda till fantastisk reklam när både beställare och byrå var duktiga och ambitiösa. Det var ont om byråkratiska processer som stod i vägen. Från byråsidan har ni också kämpat hårt för att ta er högre upp i företagshierarkierna. Ja, och självklart måste vi då också acceptera en högre grad av affärsmässighet, en starkare bevisbörda för på vilket sätt vi bidrar. Utvecklingen är egentligen bara positiv, förutsatt att respekten och förståelsen finns för att en reklambyrå inte är organiserad som en revisionsbyrå. Vad kan bli bättre i relationen? Kunskapen ute i näringslivet kring hur ofantligt mycket träffsäkrare reklamen kan vara idag än för bara tio år sedan. Fortfarande kan man höra den gamla skrönan Jag vet att 50 procent av mina marknadsinvesteringar är bortkastade, jag vet bara inte vilka 50 procent. Det är gravt tjänstefel att inte ha bättre koll idag. Inte minst forskningen kring hur reklam fungerar och vad reklam kan bidra med har kommit extremt långt på senare år. Som köpare har du rätt att kräva av din byrå att den gör ett gediget grundarbete så att reklamen adresserar rätt saker. Annars kommer byrån förhoppningsvis kräva att få göra det. Med grunden på plats är sedan reklam den kanske effektivaste investering ett företag kan göra. En mer specifik fråga: hur kan upphandlingarna förbättras? En bra grund är att man följer rekommendationerna som Sveriges Annonsörer och Sveriges Kommunikationsbyråer enats om. Även 7

8 intervju göran åkestam, vd, åkestam holst Med grunden på plats är sedan reklamen den kanske effektivaste investering ett företag kan göra. här handlar det mycket om öppenhet och ärlighet. Som annonsör skulle jag försöka se bakom de fina och väloljade säljpresentationerna. Har byrån gjort någon reklam som jag tycker om? Tycker jag om personerna? Hur uppskattad är byrån av sina befintliga kunder? Och inse att duktiga kreatörer inte alltid är de mest utåtriktade personligheterna. Tvärtom hänger ofta en något introvert personlighet samman med hög kreativ förmåga. Vad borde värderas högre i upphandlingar? Nöjdheten bland befintliga kunder. Om du jämför byråer på ungefär samma kvalitetsnivå och kreativ ranking skulle jag lägga mer krut på att förstå hur väl samarbetena fungerar med de uppdragsgivare man har i dag. Inte bara slentrianmässigt ringa upp ett par kunder och kolla lite ytligt. Utan faktiskt försöka tränga lite djupare. Det finns ju både möjlighet att göra egna djupintervjuer och att kolla de mätningar som görs varje år. Hur ser du generellt på omsättningstakten på byråsamarbetena i branschen? Det är förstås ett stort resursslöseri att byråbyten sker så ofta. Jag tror att två saker skulle kunna göra situationen bättre: dels om byråsamarbetet ses som strategiskt för affären, med allt vad det innebär av involvering och engagemang på hög nivå hos kundföretagen, dels om det sågs som självklart att marknadskommunikationen bygger på sunda fundament, där byrå och uppdragsgivare tillsammans är överens om på vilket sätt vi ska utvärdera och mäta effekterna av arbetet. Just nu pågår en stor strukturomvandling i mediebranschen, och det finns en stor osäkerhet hos medier, reklamköpare och byråer kring hur framtidens reklammarknad kommer att utvecklas. Vad anser du är viktigast att hålla fast vid i det här läget? Att inte bli förblindad av de snabba teknikdrivna förändringarna, bejaka istället alla nya möjligheter. Det är självklart jobbigare att se positivt på förändringarna för den som sitter på gammal teknik och utgående distributionsmodeller. Men för alla oss som arbetar med att leverera någon form av intellektuellt värde eller innehåll är förändringen fantastisk. Det kommer inte att bli mindre viktigt hur varumärken kommunicerar i en allt mer transparent och interaktiv värld. Tvärtom. Och duktiga kommunikatörer har alltid i alla tider bejakat de tillgängliga tekniker som står till buds. Det är fortfarande VAD man säger och HUR man säger det som är viktigt. VAR man kommunicerar är viktigt, men inte alls lika svårt att bestämma. Möjligheterna är oändliga. Något annat råd som du skulle vilja ge Sveriges reklamköpare? Stå upp för att du är viktig i din organisation! Höj blicken över kvartalsrapporten! Bygg starka relationer med din reklambyrå, se den som en bundsförvant som går genom eld och vatten för din skull. Reklamare kan verka coola och tuffa, men är världens mest ömhetstörstande. Se byrån som en hund som ger hundrafalt tillbaka, bara den får visa hur duktig den är och får en klapp ibland som belöning. n åkestams teser Bygg partnerskapet på vardagens marknadsutmaningar, inte på rollfördelningen beställare och leverantör. Bra beställare pratar aldrig om priser, de skapar förutsättningar som ger kreativa möjligheter och kommersiell framgång. Duktiga kreatörer är inte alltid de mest utåtriktade personligheterna. Kräv ett gediget grundarbete av byrån. Reklam ska adressera rätt saker. Bli inte förblindad av de snabba teknikförändringarna VAD man säger och HUR man säger det är alltid viktigast. Stå upp för att du är viktig i din organisation. 8 Annonsören

9 När vi är som bäst. BBDO Ehrenstråhle är en reklambyrå som är specialiserad på lite krångligare kommunikationsutmaningar. Har du tjänster och produkter som är svåra att förklara, krävande att köpa eller komplicerade internationella förutsättningar så är chanserna goda att vi förstår. Ring oss på

10 på djupet: kommunikationsbranschen Nyenkelhetens renässans Att skapa enkel reklam har aldrig varit så svårt som just nu. Det har till och med gått så långt att företagen och byråerna börjat tröttna. År 2013 råder nyenkelhetens renässans i kommunikationsbranschen. Text: Billy Andersson Foto: Jimmy Eriksson Det ska tusan till att vara marknadsansvarig 2013! Hur man än gör blir det fel. Kommunikation är idag så invecklat att det mer påminner om Kafkaliknade processer. Frågorna avlöser varandra: Vad, hur, när och varför? Och alla har synpunkter på utformningen: produktavdelning, säljchefer, controllers och företagsledning. Dessutom ska varje kommatecken mätas, utvärderas och bedömas. Kan marknadsbudgeten användas bättre? är den återkommande frågan. Alternativ saknas som bekant inte. Antalet mediekanaler har exploderat. Och när någon ängsligt frågar om sponsring verkligen är bättre än Instagram, sprider sig osäkerheten som en löpeld. Men på konsultsidan finns som vanligt alltid svaren i massor. Reklambyråerna har de senaste åren växt till fullservicebyråer, som snurrar 360 grader i rekordfart. De fixar allt från tv-serier i mobiltelefoner till blombud. Innan byrån ens börjar skissa på kommunikation rycker det ut en kader med strateger, planners, medieingenjörer och livsstilsinnovatörer för att ta fram målgruppsanalyser per powerpoint. Alla vill utveckla de långsiktiga målen och strategierna. Är det här brutalt enkelt, frågar vi oss, och Måste verkligen alla med på möte? Gör alla skillnad och bidrar de med någonting på mötet? Klara Eide, chefstrateg och partner, M&C Saatchi Det blir komplicerat och tar dyrbar tid. Men tyvärr blir resultatet inte alltid bra. På marknadsavdelningen breder just nu konsulttröttheten ut sig. Även på byråerna har allt fler konsulter tröttnat på den svällande dokumentationsexercisen och kampanjer som måste ställas in eftersom HR-chefen hos kunden fått en hang up på färgen grön i annonsen. Kanske läge att backa några steg? Göra om göra enklare. Internationellt pågår redan en trend där erfarna reklammakare hoppar av de stora byråerna. De öppnar egen låda och fokuserar enbart på det som de anser väsentligt: idéer och strategi. Specialkompetens köps in när det behövs. Vi är perfekta för kunder som vet vad de håller på med. Det blir mer valuta för pengarna. Det går inte resurser till tre dagar långa workshops som sedan sammanställs, utvärderas vid nytt möte och sedan ska det göras fem olika routes, varav tre blir utvalda för att sedan bli en av dem... Vi har redan gjort alldeles för många sådana jobb och vi tycker inte att det är roligt. Magnus Olsson har ett imponerande cv. Det börjar på Rönnbergs i Stockholm, fortsätter på Hasan & Partners och vidare till jobbet som kreativ chef på Saatchi & Saatchi i Amsterdam. I stället jobbar vi med de som vet vad de vill. Då kan man presentera en kampanj och känna efter om det är fel eller rätt och väldigt ofta är det rätt, säger han. I Amsterdam träffade han Avinash Sampath som har jobbat på Ogilvy och JWT i Indien. De hade liknande erfarenhet och samma uppfattning om arbetsprocesserna på de stora byråerna. Och de hade tröttnat. De hoppade av och startade i början av 2012 byrån Lovely. Ett halvår senare blev byrån ett samtalsämne i svenska reklambranschen när man fick uppdraget att ta hand om färjerederiet TallinkSiljas kommunikation i Sverige, Finland och Baltikum. En nystartad byrå på två personer med kontor i Amsterdam? Lovelys internationella erfarenhet hade betydelse, men Magnus Olsson säger att samsynen att inte krångla till det utan att gå rakt på sak, var viktigare. Tallink Siljaline hade en väldigt, väldigt tydlig brief. De kan sina kunder och sin bransch bättre än vad reklambyrån kan. Lovely lägger upp jobbet på enklaste sätt. Rent praktiskt jobbar byrån med frilansare i stället för fast personal och föredrar Skype framför konferensrum. Vi hade kunnat tjäna mer pengar om vi hade haft massa originalare som satt vid sina skrivbord och pro- 10 Annonsören

11 Magnus Olsson och Avinash Sampath, som 2012 startade byrån Lovely. jektledare som sprang runt. Men vi tror på rätt människor vid rätt tillfällen i stället för Här kommer vi med den stora arbetsgruppen. Skype kan inte ersätta riktiga möten, men man spar flygresor, tågresor och taxi. Du vet hur det är om en kund på Södermalm i Stockholm ska till en byrå på Östermalm så går halva dagen till resandet. Man ska samlas i receptionen, hitta taxi, åka i väg... Jag kan skicka ett sms till någon på kontoret i Finland med frågan om de kan skypa. Så skypar man och går igenom något på 20 minuter. Det går fort. Även byråvalskonsulter som Annonsören varit i kontakt med vittnar om en trend med byråer som vill förenkla processerna. Men de understryker samtidigt att det ökar kraven på annonsörerna, inte minst blir problemformuleringarna viktigare. 11

12 på djupet: kommunikationsbranschen I höstas öppnade internationella byrån M&C Saatchi kontor i Stockholm. Byrån marknadsför sig själv med Brutal Simplicity of Thought. Klara Eide är chefstrateg och partner på byrån. Hon säger att enkelheten ska genomsyra allt arbete, från idéerna för kommunikationen till hur man lägger upp arbetet. Det inverkar på allt. Vi ifrågasätter allt vi gör hela tiden. Är det här brutalt enkelt, frågar vi oss, och Måste verkligen alla åka med på möte? Gör alla skillnad och bidrar de med någonting på mötet? Förenklingen har även sin vardagliga giltighet. I dag måste kommunikationen gå snabbare, och mer kommunikation ska göras med samma resurser som tidigare. Framför allt är tid den resurs som det är störst brist på. Och där finns det utrymme att spara. Men det ställer alltså stora krav på reklamköparen. M&C Saatchi involverar kunden både djupare och på ett tidigare stadium i arbetet. Därför är en kund med positiv syn på nära samarbete en förutsättning. Men framförallt är beslutsförmåga och prestigelöshet viktigt. Samma krav ställer Lovely, men Magnus Olsson går ännu längre och tackar nej till företag där marknadsavdelningen inte har tydliga uppdrag från sin företagsledning. Det låter självklart, men i dag finns många ängsliga företag där kommunikationen är processtyrd. Detta förklaras med att varumärket får allt större betydelse för affärerna. När stora värden står på spel blir kommunikationen affärskritisk. Det krävs ofta många avstämningspunkter, checkpoints, dokumentation som ska analyseras och utvärderas. Dokumentationskraven på marknadsavdelningarna har helt enkelt ökat. Det finns ju också en anledning till att marknadsavdelningar vill ha en detaljerad dokumentation. Vem bär ansvaret om något går snett? Här finns alltid fallgropar och risker med en förenklad arbetsprocess. Som kund är man även mer sårbar när man måste förlita sig på en liten byrå eller nedskalad arbetsgrupp. Fungerar inte relationen är det kört. Å andra sidan ger en fungerande relation ett effektivare jobb. Vi får gladare kunder och massor av energi, säger Klara Eide. Lovely kan enligt Magnus Olsson göra fler grejer på kortare tid. Jag tror också att man kan få fler kampanjer för samma budget. n Nystartade M&C Saatchi med Bjarte Eide, Martin Cedergren, Klara Eide och Patrick Dry. Byrån marknadsför sig själv med taglinen Brutal Simplicity of Thought. LG sparar tid När LG Electronics sökte en byrå som kunde utmana och göra arbetet enklare föll valet på M&C Saatchi Stockholm. LG:s första kampanj med nya byrån har symptomatiskt rubriken Magiskt enkelt att slippa. Det enkla har även blivit ett ledord för samarbetet med nya byrån. Det fanns många anledningar till att vi valde M&C Saatchi, men framför allt tilltalade devisen, Brutal Simplicity of Thought, oss. Det är väldigt erfarna och kompetenta människor som jobbar där, och de kan utmana oss, säger Susanne Blomberg, nordisk marknadsdirektör på LG Electronics. De sökte ett uttryck som enkelt kan illustrera idén med företagets stora portfölj av produkter och dessutom håller samman kommunikationen från företaget. Men de sökte även ett okomplicerat samarbete. Vi vill ha få kontaktpersoner, mindre team, där man verkligen känner alla och de känner oss. Det underlättar i samarbetet och resultatet blir bättre. Text: Billy Andersson Foto: Jimmy Eriksoon M&C Saatchi Stockholm involverar kunden på ett mycket tidigt stadium. Det var en arbetsmetodik som lockade Susanne Blomberg, trots att det inneburit fler möten i inledningsskedet. Jag tror inte att det tar mer tid på sikt. Visserligen har vi kanske fler avstämningar men processen förenklas längre fram. I andra fall kan det hända att en byrå jobbar lite för länge med ett projekt och lägger ned mycket tid på något som kanske inte stämmer med hur vi tänker. Det kan undvikas om man blir inbjuden tidigare i processen. Summa summarum går det åt mindre tid. n 12 Annonsören

13 undersökning: 100-WATTAREN Jannice Borekull med 100-wattspokalen. Tio-i-topplista: De har vunnit mest watt under 2000-talet Annonsörer Watt 1. Alkoholkommittén Apoteket SBAB ICA Pause Ljud & Bild 375 Cancerfonden 6. AMF Wasabröd 325 Spendrups Bryggerier Försvarsmakten Friends Electrolux 8. Vasakronan 300 SAS 9. Toyota 250 Stockholms Stadsmission OLW Manpower Länsförsäkringar 10. Coop 200 Svenska institutet Visit Sweden Tävlingen ska vara ett medel 100-wattaren är inte ett mål i sig, utan ett medel. Och det är annonsören som ska stå i tävlingens fokus understryker Jannice Borekull, chef för utbildning och event på Sveriges Annonsörer. 100-wattaren borde vara en lika stor självklarhet för annonsörerna som den i dag är för byråerna. Sammanställningen över vilka som har vunnit flest watt under 2000-talet bevisar tesen: kreativitet och effekt går hand i hand. De case och byråer som fått många Guldägg återfinns även högst upp i 100-wattarens topplista. Forsman & Bodenfors är den byrå som kammat hem flest watt sedan år 2000, medan Alkoholkommittén är den annonsör som lyst starkast. Skillnaden i storleksförhållandet mellan dem mot 600 watt visar också med eftertyck att 100-wattaren är en tävling som i första hand drivs av byråerna. Vi skulle förstås gärna se ett större initiativ från våra medlemmar när det kommer till att skicka in bidrag. 100-wattaren ska ju vara en tävling för reklam som verkligen löser affärskritiska problem, själva kärnan i marknadschefens uppdrag, säger Jannice Borekull. Hon betonar att 100-wattaren handlar om mer än enbart prestigen i att vinna pokaler. Självklart vill vi premiera och hylla både byråer och annonsörer för deras kommunikationsinsat- Text: Peter Willebrand Foto: Bugge Woldner ser. Men vi vill framförallt ge landets marknadschefer ett kvitto på att deras insats har positiva effekter på företagets affärer. I år öppnar tävlingen upp för olika typer av case, en förändring i tävlingsformen som Jannice Borekull hoppas ska sänka trösklarna för den som aldrig varit med i tävlingen tidigare. Dagens reklam tar sig mängder av uttryck, från minsta förpackning till de stora integrerade kampanjerna. Därför blir det allt viktigare att bedöma varje enskilt case utifrån Byråer Watt 1. Forsman & Bodenfors Lowe Brindfors Garbergs Åkestam Holst TBWA 1175 Ehrenstråhle BBDO 6. ANR BBDO King SWE Reklambyrå Hilanders McCann Stockholm 825 respektive förutsättningar. Det viktiga är inte storleken på caset, utan effekten som kommunikationsinsatsen haft för att nå annonsörens målsättningar, säger Jannice Borekull. Hon sammanfattar tävlingens syfte med att 100-wattaren inte är ett mål i sig, utan snarare ett medel. För oss som arrangörer handlar 100-wattaren i grunden om att poängtera vikten av att sätta upp mål och mäta effekten av de investeringar man gör i reklam och marknadsföring. Men 100-wattaren är även en personlig värdemätare för den som väljer att tävla. Vi sysslar ju alla med olika former av benchmarking i en rad sammanhang. Och för den som deltar i 100-wattaren blir det ett ytterligare bevis på att man aktivt jobbar med att utvärdera resultatet av sina marknadsinvesteringar. Detta borde vara en självklarhet för alla annonsörer. n 13

14 intervju mats liedholm, ny ordförande, sveriges annonsörer Vi måste bli bättre varumärkesbyggare Han är vd:n som vet vilka utmaningar framtidens marknadschef står inför. Sveriges Annonsörers nya ordförande, Mats Liedholm, vill hjälpa medlemmarna att bli bättre varumärkesbyggare. Vi måste börja se bortom den traditionella bilden av kommunikation, säger han. Text: Peter Willebrand Foto: Anna Rut Fridholm Mats Liedholm har under större delen av sin karriär arbetat med snabbrörliga konsumentprodukter och har stor erfarenhet av att jobba med olika varumärken samtidigt. Han har bland annat varit marknadsdirektör på Spendrups. I sin nuvarande roll som vd för Valora Trade företräder Mats Liedholm en rad olika varumärken inom handeln. Varför tackade du ja till ordförandeposten? Det enkla svaret är att jag gärna vill fortsätta att arbeta med Sveriges Annonsörer, som jag anser har en viktig i roll i att både företräda och hjälpa medlemmarna. Dessutom är det en väl fungerande och harmonisk organisation. Jag ser fram emot att få jobba närmare teamet som Anders Ericson har samlat omkring sig. Vilka konkreta frågor har du tidigare arbetat med inom Sveriges Annonsörer? Jag har framför allt arbetat med styrelsefrågorna, både övergripande och strategiskt. Vi har ju ingen operativ roll. Men några frågor ligger väl dig närmare hjärtat? Historiskt har vi varit väldigt inriktade på frågor som rör kommunikation, att helt enkelt hjälpa medlemmarna att skapa bättre kommunikation. Men i dag är innebörden i ordet så mycket mer än det var för bara några år sedan. Sista tiden har diskussionen i styrelsen till stora delar handlat om att vi måste bli bättre på att svara upp mot medlemsbehov som inte bara handlar om kommunikation. Konkretisera! Vägarna att kommunicera med konsumenten är i dag oändligt många fler jämfört med traditionen med köpta medier. Vi står inte bara inför ändrade definitioner. I dag ska det vara mer av allt, och det ska vara effektivt. Det räcker inte med att köpa medier, du ska bli omnämnd i dem också. Dessutom ska du göra människor som du inte kan kontrollera till dina budbärare. Med andra ord: allt är mycket mer komplext. Men det gör fortfarande själva kommunikationsfrågan överordnad? Visst, men i nästa steg måste vi vidga begreppen. Vi märker hur varumärkesbyggande blir viktigare för många medlemmar, och då måste vi också hjälpa dem att bli bättre varumärkesbyggare. Du har sagt att Sveriges Annonsörer ska bredda supporten, innebär det också att kompetensen inom organisationen ska utökas? Ja, vi behöver bygga en större och djupare kunskapsbas kring just varumärkesbyggande. En varumärkesexpert ska alltså knytas till medlemstjänsterna? Det finns absolut utrymme för en sådan roll. På vilket sätt har medlemskapet gjort dig själv till en bättre yrkesman? Framförallt har nätverket gett mig nya sätt att tänka, nya perspektiv. Jag har kunnat utmana min egen historik. Dessutom har jag konkret använt mig av tjänster som är kopplade till medlemskapet. Man blir själv mer professionell som upphandlare när man till exempel utmanas av frågor från Max Apéria i en byråvalsprocess. Min egen inställning till medlemskapet är att det ska göra dig till en bättre yrkesperson och samtidigt ge en kommersiell nytta, men jag har själv inga synpunkter på hur andra medlemmar ser på den fördelningen. Vilka frågor står högst på agendan för medlemmarna de närmaste åren? Omöjligt att svara på. Allt ändras så fort. Förre Starcom-chefen Jens Welin stack nyligen ut hakan och sa att all köpt media är död inom fem år. Jag delar inte den dramatiska uppfattningen, men vi får helt klart ett starkt förändrat medielandskap. Vad får Welin rätt om? Betydelsen av köpt media sjunker, men det kommer alltid att finnas alternativ som dämpar effekten. Och jag är övertygad om att mediebudgetarna inte kommer att minska, snarare tvärtom. Men även makten över medieutrymmet kommer ju att minska Det stämmer. Redan i dag kontrollerar vi en mycket mindre andel av den totala mediemarknaden jämfört med för 20 år sedan, vilket utifrån ett slags kvantitativt perspektiv gör oss till sämre yrkesmänniskor i dag. Men där ligger också utmaningen för oss. Framgångarna i vår bransch kommer i framtiden i ännu större utsträckning att mätas i vad som faktiskt får genomslagskraft. Du har tidigare varit marknadsdirektör på bland annat Spendrups, men arbetar i dag som vd för Valora Trade som företräder flera varumärken inom handeln, till exempel Lypsyl och Fisherman s Friend. Hur jobbar ni med marknadsföringen? I vissa fall bekostar vi aktivering ur egen marknadsbudget, i andra 14 Annonsören

15 15

16 intervju mats liedholm, ny ordförande, sveriges annonsörer mats liedholm Ålder: 48 år. Jobbar som: Vd för Valora Trade Sverige. Tidigare arbeten: Fem år som marknadsdirektör på Spendrups, 15 år på Kraft Foods i olika befattningar och ett år på NK. Läser: Morgontidningen (fortfarande i pappersversion). Ser på: Nyheter, blir mindre och mindre tv faktiskt. Lyssnar på: Gärna på bra musik, oavsett genre, och så Dagens Eko. Sport jag minns: Har sett fyra Champions League-finaler live fantastiska evenemang! Gör jag gärna igen: Representerar ett varumärke som vinner ett pris för effektiv kommunikation, att skapa resultat med effektivt varumärkesbyggande gör mig stolt! Önskar jag mest av allt just nu: En solig och varm sommar med familjen. fall står våra huvudmän för marknadsföringen. Det kan se väldigt olika ut, beroende på uppdrag. Även graden och typen av byråsamarbeten varierar beroende på produkt och uppdragsgivare. Sveriges Annonsörer predikar större marknadsengagemang hos vd:ar. Lever du upp till det? Absolut. Vilka medier köper du själv? Jag har varit väldigt traditionell. När jag jobbade på Spendrups var vi tunga i tv, under de senare åren satsade vi även en hel del på sociala medier. Skillnaden är att för tio år sedan ägnade jag 95 procent av resurserna åt en handfull medieval. I dag är svansen både större och längre. Sveriges Annonsörers egna undersökningar visar att svenskarna blir allt mer negativt inställda till reklam. Hur ska man vända utvecklingen? Svår fråga, men i grunden handlar det ju om att göra bra reklam. Och omvänt finns ingen sämre ambassadör för reklam än just dålig reklam. Mycket hänger även samman med reklamens placering. Jag tillhör själv dem som tycker att reklamavbrotten i tv kommer alldeles för ofta, samtidigt som jag tycker att till exempel utomhusreklam Framgångarna i vår bransch kommer i framtiden i ännu större utsträckning att mätas i vad som faktiskt får genomslagskraft. fungerar alldeles utmärkt som ett naturligt inslag i gatubilden. Men alla vill väl göra bra reklam, vad mer kan Sveriges Annonsörer göra? Vi kan ju inte detalj tala om hur medlemmarna ska göra reklam, vi kan bara företräda dem och understryka och visa på reklamens betydelse. Och vi jobbar ju också med allt från Media Smart till Reklamombudsmannen, båda för att utbilda och visa att vi själva tar frågan på allvar. Jag tycker även att förra årets omdebatterade Nordkoreakampanj var lyckad i den meningen att den tydligt visade att kommunikation behövs för att både skapa mångfald och mervärden. Det är viktigt att vi fortsätter att visa just den typen av samband i vårt lobbyarbete. Hur bra är svenska reklambyråer? Jag har haft för lite kontakt med internationella byråer för att kunna göra en jämförelse, men det faktum att många kända svenska varumärken även jobbar med svenska byråer internationellt borde vara ett kvitto på att nivån är hög. Samtidigt anser jag att reklambyråernas erbjudanden måste förnyas. Många verkar sitta fast i gamla normer. I dag görs väldigt mycket reklam, men jag har ofta svårt att se utfallet av den. FOTO: BUGGE WOLDNER Patrik Riese till Sydafrika Men det beror också på att många av Sveriges Annonsörers medlemmar inte mäter effekten av reklamen? Ja, eller att de inte ställer tillräckligt tydliga krav. Runt en fjärdedel av medlemmarna mäter inte Jag har förstått det, och jag trodde helt ärligt att det inte fanns utrymme för gissningar i dagens medielandskap. n Patrik Riese, Sveriges Annonsörers förre ordförande, flyttar i augusti till Johannesburg i Sydafrika för att bli vd för nya bolaget Volkswagen Financial Services South Africa. Vad är du mest stolt över att ha uträttat som styrelseordförande? Mitt mantra som ordförande har varit medlemsnytta, medlemsnytta och medlemsnytta. Vi är en medlemsorganisation som verkar för att ta tillvara våra medlemmars intressen, och därmed leverera medlemsnytta. Därför är jag mest stolt över att medlemsantalet har ökat under mina år. Det borde ju rimligtvis innebära att medlemmarna lockas av den medlemsnytta som Sveriges Annonsörer kan leverera. Några tips till din efterträdare, Mats Liedholm? Två konkreta tips: Se till att utnyttja all den kompetens vi har på Sveriges Annonsörers kontor. Där finns många kunniga och engagerade medarbetare. Se också till att försöka aktivera våra medlemmar. Ju fler medlemmar som är engagerade i våra aktiviteter, desto starkare blir vi som organisation. 16 Annonsören

17

18 EXPERTERNA svarar Sveriges Annonsörers egna experter har svaren på dina frågor. Hör av dig till oss så hjälper vi dig vidare till rätt expert. Ebba Horn, mediebyrårådgivare. Max Apéria, byråvalsrådgivare. Niklas Briselius, förbundsjurist. BYRÅVALSRÅDGIVAren Tona ned arvodesfrågan Hur stor betydelse har byråarvodet i en upphandling? Svar Att använda arvode som ett urvalskriterium är lite komplicerat. Man kan försöka hitta indikatorer som kan ge skillnad mellan byråerna. Det självklara är att kolla timpriser per funktion. Det andra är att undersöka nyckeltalet byråarvode per anställd. Det tredje är att fråga ett antal tidigare kunder om byrån är prisvärd. Man kan också be byråerna räkna på en kampanj, men då måste de veta vad som förväntas av dem, vad som ska produceras och presentera en budget för kampanjen. Byrån kan bara göra en uppskattning av ett ungefärligt arvode. Sen tillkommer ju media och produktion som en kostnad så klart. Och beräkningen av en aktivitet säger inte så mycket om vad en byrå kostar under exempelvis ett år. Alltså rekommenderar jag att tona ned betydelsen av arvode i en upphandling på grund av svårigheten av att bedöma den på ett korrekt sätt. Max Apéria MEDIEBYRÅRÅDGIVAREN Kombopriser i tv-branschen Vad kommer de stora affärerna på tv-området i vår Discovery, TV4 och SBS att betyda för reklampriserna på både kort och lång sikt? Svar Ägarförändringar påverkar i första hand hur kanalerna paketeras och säljs. SBS har redan ändrat sin försäljning, där Kanal 5 och Kanal 9 paketeras till en komboprodukt. Till exempel kommer TV11 troligtvis att paketeras ihop med Kanal 5 och Kanal 9, vilket ger kanalerna större frihet att flytta runt tv-spottar som kortsiktigt gynnar de mindre kanalerna som får fler annonsörer än de annars inte hade haft. Det positiva för tv-mediehusen är att de lättare kan hålla koll på sina lager och anpassa fördelningen av spottar mellan kanalerna så att de följer målgruppernas tittande, samtidigt som de kan placera fler spottar i kanaler som har minst efterfrågan. För annonsörerna innebär det mindre flexibilitet och att de riskerar att få för stor andel av sin leverans i mindre kanaler, där de riskerar att nå samma tittare. Priset, både kortsiktigt och långsiktigt, kommer mer att påverkas av tv-tittandet och efterfrågan. Om kanalerna tappar tittare samtidigt som annonsörernas efterfrågan ökar kommer priserna att gå upp. Om kanalerna inte är utsålda kommer det att ge fler möjligheter för annonsörerna och det kommer att hjälpa till att hålla priserna nere. Ebba Horn förbundsjuristen Riskfyllt att betala i förtid Den reklambyrå som vi arbetar med har ekonomiska svårigheter och vill förfakturera oss hela beloppet för ett större jobb som ska vara klart om fyra till sex månader. Det skulle hjälpa dem genom krisen förklarar de. Hur ska vi resonera som reklamköpare? Det är en duktig byrå och vi har en bra relation. Svar Att det är en bra byrå och att ni har en bra relation är givetvis viktiga parametrar och det är givetvis tråkigt om de nu har ekonomiska problem. Om byrån till följd av detta upplägg löser sina ekonomiska svårigheter är det naturligtvis bra. Ni bör dock vara medvetna om att i det fall byrån inte reder ut den ekonomiska krisen och ni har betalt in hela beloppet kommer ni vid en eventuell konkurs inte kunna få tillbaka era pengar. Om en konkurs sedan blir ett faktum sammanställs bolagets tillgångar och konkursförvaltaren ska sedan inleda sitt arbete med att, om möjligt, betala av de skulder som byrån har. Den ordningen styrs av en särskild prioritetsordning där man talar om prioriterade och oprioriterade fordringar. Prioriterade fordringar kan exempelvis vara anställdas löner. Opriorerade fordringar betalas enbart in i den mån det finns pengar kvar och det gör det i regel inte. Ni bör därför som reklamköpare vara medvetna om att ni riskerar att förlora hela beloppet om byrån går i konkurs och att ni inte med säkerhet får ut materialet, eller i vart fall inte allt av det material som ni har betalat för. Niklas Briselius Fem tips på ett lyckat arbete med mätning av sociala medier Gästexperten Marielle Ceken, informationsansvarig på Telia och ansvarig för kundtjänsten i sociala medier. 1. Välj några få KPI:er (nyckeltal) att följa regelbundet, men ha gärna flera underliggande som används för att ge ökad kunskap om vad som ger bäst effekt. Tänk på att KPI:erna ska spegla företagets övergripande kommunikationsmål, som i sin tur är kopplade till affärsmålen. 2. Följ även upp mjuka värden som till exempel kunders attityd, förbättringsförslag och återkoppling på kampanjer. 3. Allt som går att mäta är inte viktigt och allt viktigt går heller inte att mäta. Välj ut några KPI:er att följa under en tid och utvärdera därefter för att eventuellt byta. Mätningarna ska inte leva ett eget liv, utan användas operativt för att påvisa tendenser och effekter av kommunikationen, samt att de ska gå hand i hand med de mål man har med närvaron i sociala medier. 4. Inkludera frågor kring sociala medier i större kampanjmätningar. Använd den kunskap närvaron i sociala medier ger för att utvärdera både effekten och reaktionerna kring gjorda kampanjer. 5. Välj redskap utifrån vad och hur ni vill mäta. Socialbakers, Infopaq, Relation Desk och Facebook Insights är exempel på verktyg vi använder regelbundet just nu, men även valet av verktyg behöver löpande utvärderas så att man får ut de nyckeltal man verkligen har nytta av att följa och påverka för att bli bättre. 18 Annonsören

19 månadens medarbetare Helene är spindeln i nätet Helene Karlsson är det vänliga ansiktet som sedan fyra år tillbaka möter samtliga besökare i receptionen varje dag. Hon är också den som ser till att alla som befinner sig på Klara Östra Kyrkogata 2B trivs. Vad jobbar du med på Sveriges Annonsörer? Jag är den berömda så kalllade spindeln i nätet och sköter reception, växel samt koordinerar mycket av det praktiska kring våra seminarier, events och övriga möten som dagligen äger rum i våra lokaler. Det är till mig medlemmar vänder sig om de vill boka någon av våra fina konferenslokaler, då jag ansvarar för uthyrningen av dessa. Jag är också lite av en trivseltant som ser till det finns tårta, ballonger och bubbel på plats om någon ska uppvaktas eller något ska firas! Vad har du arbetat med tidigare? Innan jag började på Sveriges Annonsörer arbetade jag på Berghs School of Communication som kursadministratör. Jag har även jobbat administrativt på Handelshögskolan i Stockholm med deras partnerprogram mot näringslivet, samt spenderat några år som rekryteringsassistent på Manpower. Vidare har jag varit innesäljare på bokförlag av facklitteratur och tagit hand om turister från när och fjärran genom mina många år som hotellreceptionist. Jag brinner för god service och trivs med många externa kontakter! När och hur kommer medlemmarna att möta dig? Det är troligtvis mig du träffar först när du kliver in genom dörren till vårt kontor då jag sitter i kontorets hjärta receptionen! Kommer du på föreläsningar i Helene Karlsson njuter av försommaren på Österlen. samband med frukostseminarium eller Afternoon Tea är möjligheten stor att vi träffas i samband med att du anmäler dig. Bokar man en konferens hos oss kommer jag också vara den som välkomnar, ger kalasbra service och ser till att man får de godaste morgonfrallorna och bästa bullarna till fikat! Vilken är din favoritreklam? Jag slutar aldrig dra på smilbanden när jag tänker på gamla hederliga Lotto-Åke. följ oss i sociala medier Årsmöte på Gröna Lundsteatern den 13 maj. Rekordmånga besökare kom för delta och lyssna till när Mattias Hansson, vd, berättade om nyöppnade ABBA The Museum. Därefter fick alla besöka muséet. Den 11 april anordnade vi ett Afternoon Tea dit några glada medlemmar kom för att lyssna till ämnet sponsring och CSR. Gröna Lund öppnade för säsongen och Ida Tholcke fanns på plats för att testa nya attraktionen Eclipse. Vår administratör Camilla fyllde 29 år och vi firade henne med glass i mängder. Efter vårt årsmöte testade medlemsrepresentant Josefin att sjunga med ABBA. 100-wattaren öppnade för inlämning av bidrag i början av maj och håller öppet fram till den 3 september. Procter & Gamble Nordic vann en 100-wattare i fjolårets tävling, och pokalen stoltserar just nu i deras reception på huvudkontoret i Stockholm. 19

20 POSTTIDNING B Returadress: Sveriges Annonsörer Klara Östra Kyrkogata 2B Box 1327, STOCKHOLM Annonsören_iPad:Layout Sida 1 ALDRIGHAR SÅMÅNGALÄST LOKALANYHETER SOMNU! ALDRIGHAR SÅMÅNGALÄST LOKALANYHETER SOMNU! ALDRIGHAR SÅMÅNGALÄST LOKALANYHETER SOMNU! Om ligister eldar upp grannens brevlåda blir det en större sak än alla skogsbränder i Australien. När dottern gör sitt första mål på fotbollsplanen är Champions League oviktig. Ju närmare saker händer desto viktigare blir de. De lokala nyheterna engagerar mest och varumärket som förmedlar de lokala nyheterna blir en vän. Någon att lita på, få råd och tips av. Som finns där i ur och skur. Journalisterna på våra lokala mediehus gör reportage, artiklar, referat, intervjuer och porträtt. De sprider dem i papperstidningar och på internet i alla former, i datorn, surfplattan och mobilen. Och aldrig förr har de nått så många som nu. Genom våra lokala mediehus når vi nästan fem miljoner människor. I en miljö de känner till och uppskattar. Som de har med sig dygnet runt. Det är ju ganska bra för dig som har något att berätta eller sälja. Ju närmare du kommer desto bättre syns du MEDIEKOMPANIET.COM. DROTTNINGGATAN 25, STOCKHOLM, KYRKOGATAN 25, GÖTEBORG,

Reklamfilmsutredningen 2009 (RFU 2009)

Reklamfilmsutredningen 2009 (RFU 2009) Reklamfilmsutredningen 2009 (RFU 2009) En kartläggning av svensk reklamfilmsproduktion AB HANDELNS UTREDNINGSINSTITUT HUI har genomfört en branschanalys i tvådelar: En kvantitativ analys av de ekonomiska

Läs mer

Tendensrapport 2011. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (17)

Tendensrapport 2011. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (17) De största utmaningarna för dagens marknadsförare Det här innebär det utökade medielandskapet Så mäter företag effekt av sina marknadsaktiviteter Så arbetar företag med sociala medier och e-postmarknadsföring

Läs mer

Pitcha rätt för långsiktiga samarbeten!

Pitcha rätt för långsiktiga samarbeten! Ett bra samarbete måste bygga på ett ömsesidigt förtroende. Det nya sättet att pitcha säkerställer just detta. Joakim Liljedahl, Sony Mobile Pitcha rätt för långsiktiga samarbeten! Guide till hur du använder

Läs mer

Tendensrapport 2013. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (11)

Tendensrapport 2013. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (11) u Dessa är de största utmaningarna för Sveriges marknadsförare 2013 u Så stiger kraven på lönsamhet och återbäring på investeringar i marknadsaktiviteter u Vikten av att prioritera rätt i det nya medielandskapet

Läs mer

Digital strategi för Miljöpartiet

Digital strategi för Miljöpartiet 2012-03-12 Digital strategi för Miljöpartiet Bakgrund Vår webbplats ska förnyas och i processen med att upphandla en ny dök frågan upp om vilket syfte den skulle ha i relation till övrig webbnärvaro. I

Läs mer

Ordbok. SVT Fri television /Om alla, för alla

Ordbok. SVT Fri television /Om alla, för alla Ordbok 1 SVT Fri television /Om alla, för alla Välkommen att vara med och utveckla SVT! Vi har många utmaningar framför oss. En av de största är att göra viktiga frågor i samhället intressanta och engagerande

Läs mer

Vi hjälper dig att hoppa över lågkonjunkturen!

Vi hjälper dig att hoppa över lågkonjunkturen! Vi hjälper dig att hoppa över lågkonjunkturen! Hur gör dem som lyckas stärka sina positioner under lågkonjunkturen? Vad och hur gör de för att ta marknadsandelar, stärka varumärket, öka försäljningen?

Läs mer

Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång.

Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång. Våra värderingar Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång. Vi vill att de ska fortsätta se oss som sin framtida arbetsgivare. Vi vill också att vårt varumärke ska locka

Läs mer

KFUK-KFUM. Huvudbudskap är som tidigare: Var med och skapa mening för stunden och framtiden.

KFUK-KFUM. Huvudbudskap är som tidigare: Var med och skapa mening för stunden och framtiden. KFUK-KFUM Idéförklaring Kampanj 2011 Arbetsdokument senast uppdaterad 2011-03-07 Bakgrund och syfte Kampanjidén för KFUK-KFUM utgår från verksamhetsidén: Vi erbjuder mötesplatser där unga människor kan

Läs mer

kluvna känslor svenskarnas inställning till reklam en rapport från foto: istockphoto

kluvna känslor svenskarnas inställning till reklam en rapport från foto: istockphoto kluvna känslor foto: istockphoto svenskarnas inställning till reklam en rapport från & foto: istockphoto innehåll Förord av Anders Ericson, vd Sveriges Annonsörer 3 Rapport Svenskarnas inställning till

Läs mer

Vill du också synas bättre?

Vill du också synas bättre? Vill du också synas bättre? Det rör på sig... Det händer saker i blomsterbranschen. Den ökande konkurrensen från fler aktörer och ett starkare allmänt reklambrus har gjort det svårare att göra sig hörd.

Läs mer

Affärer direkt. 9 skäl att testa DR

Affärer direkt. 9 skäl att testa DR Affärer direkt 9 skäl att testa DR Direktreklam är en snabb, enkel och kostnadseffektiv marknadsföringskanal direkt till dina kunder. Du&Co listar några av de främsta skälen för dig att testa direktreklam.

Läs mer

Fördrink, någon? Introduktion till hur vi jobbar på Åkestam.Holst

Fördrink, någon? Introduktion till hur vi jobbar på Åkestam.Holst Fördrink, någon? Introduktion till hur vi jobbar på Åkestam.Holst Vadå hur vi jobbar? Som reklambyrå och inte minst reklambyråkund rör man sig i en värld där en spade inte alltid är en spade. Där ord som

Läs mer

Praktikrapport. Sofia Larsson MKVA12, HT12

Praktikrapport. Sofia Larsson MKVA12, HT12 Praktikrapport Facetime Media är en byrå belägen i Lund som hjälper företag att marknadsföra sig via sociala medier. I nuläget är det främst Facebook som är aktuellt men tanken är att företaget i framtiden

Läs mer

Praktikrapport. Historia. Filosofi. MKVA13, Medie- och kommunikationsvetenskap: Kvalificerad yrkespraktik. Lunds Universitet VT - 13.

Praktikrapport. Historia. Filosofi. MKVA13, Medie- och kommunikationsvetenskap: Kvalificerad yrkespraktik. Lunds Universitet VT - 13. MKVA13, Medie- och kommunikationsvetenskap: Kvalificerad yrkespraktik Lunds Universitet VT - 13 Nina Glücksman Praktikrapport Under en 12 veckors period har jag praktiserat på Minnesota Communication AB.

Läs mer

Framtidens serier. hur ser de ut?

Framtidens serier. hur ser de ut? Framtidens serier hur ser de ut? Jag heter Yvette Gustafsson, och är serietecknare. Jag började teckna serier när jag studerade på Serie- och bildberättarprogrammet i Hofors 2004-2006. Under tiden där

Läs mer

Engagerade medarbetare skapar resultat!

Engagerade medarbetare skapar resultat! Föreläsningsanteckningar Berit Friman, vd Dale Carnegie Sverige 11 februari 2015 Engagerade medarbetare skapar resultat! Berit Friman är en av Sveriges mest erfarna föreläsare och utbildare inom områdena

Läs mer

THE EXPERIENCE ERA NINE YARDS TRENDSPANING 2015

THE EXPERIENCE ERA NINE YARDS TRENDSPANING 2015 THE EXPERIENCE ERA NINE YARDS TRENDSPANING 2015 I EN AMERIKANSK UNDERSÖKNING....bland kommunikationschefer uppgav en majoritet att de upplever att förändringarna de senaste två åren är mer omfattande och

Läs mer

Svenskt Marknadsföringsindex

Svenskt Marknadsföringsindex Svenskt Marknadsföringsindex Fakta om undersökningen Sveriges Marknadsföringsindex har som mål att årligen att sammanställa vad marknadschefer i Sverige tror om framtiden, vilka utmaningar de ser och hur

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Tibro kommun

Kommunikationsstrategi för Tibro kommun Kommunikationsstrategi för Tibro kommun 1. Bakgrund, grundläggande begrepp 1.1 Vision Tibro 2017 Tibro kommun har tagit fram en framtidsvision, Vision Tibro 2017, samt ett antal program och aktiviteter

Läs mer

Upptäck 7 trick som förvandlar ditt nyhetsbrev till en kassako

Upptäck 7 trick som förvandlar ditt nyhetsbrev till en kassako LYSTRING FÖRETAGARE som vill ha fler referenser, högre intäkter och fler kunder, klienter eller patienter som jagar dig istället för tvärtom Upptäck 7 trick som förvandlar ditt nyhetsbrev till en kassako

Läs mer

Talarmanus för Surfa Lugnts föreläsning 40 minuter om ungas nätvardag

Talarmanus för Surfa Lugnts föreläsning 40 minuter om ungas nätvardag Talarmanus för Surfa Lugnts föreläsning 40 minuter om ungas nätvardag Du kan välja att följa det ordagrant, eller använda det som stöd och/eller som inspiration. Manuset är uppdelat per bild i presentationen.

Läs mer

Det här är vi! EN BOK OM VAD VI TYCKER ÄR VIKTIGT

Det här är vi! EN BOK OM VAD VI TYCKER ÄR VIKTIGT Det här är vi! EN BOK OM VAD VI TYCKER ÄR VIKTIGT Vi är samma lag Vi levererar minnen Ledande branschkunskap Våga sticka ut Ingen kund är den andra lik Glöd Vi är alla stolta ambassadörer Utstråla glädje

Läs mer

Ditt sociala liv har fått ett ansikte

Ditt sociala liv har fått ett ansikte Prime Public Relations i Sverige AB, Box 38065, SE-100 64 Stockholm, Sweden TEL +46 8 503 146 00 FAX +46 8 503 146 99, info@primepr.se, www.primepr.se 1 (5) Idag reflekterar vi kring den i USA sjätte mest

Läs mer

Ur boken Sälj med hjärtat/service med hjärtat

Ur boken Sälj med hjärtat/service med hjärtat Ur boken Sälj med hjärtat/service med hjärtat Säljare av olika skäl Hur ser du på din egen säljarroll? Jag möter människor som arbetar med försäljning av olika skäl och som ser helt olika på sina uppdrag

Läs mer

Bloggar - Som marknadsföring och varumärkesbyggande. Calle Johansson Essä i Digitala Distributionsformer Högskolan Väst - 23 maj 2011

Bloggar - Som marknadsföring och varumärkesbyggande. Calle Johansson Essä i Digitala Distributionsformer Högskolan Väst - 23 maj 2011 Bloggar - Som marknadsföring och varumärkesbyggande Calle Johansson Essä i Digitala Distributionsformer Högskolan Väst - 23 maj 2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning 2 Inledning 3 Beskrivning 3 Diskussion

Läs mer

Köpguide för mobila växlar. Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan.

Köpguide för mobila växlar. Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan. Köpguide för mobila växlar Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan. Tänk om din nya telefonilösning kunde förenkla din vardag och hjälpa dina medarbetare att arbeta

Läs mer

Adeptguide. Handledning för adepter i mentorprogram på Chalmers

Adeptguide. Handledning för adepter i mentorprogram på Chalmers Adeptguide Handledning för adepter i mentorprogram på Chalmers 1 Innehåll 1. Så här används guiden... 4 2 Översikt över mentorprogrammet... 5 2.1 Syfte och mål med mentorprogrammet... 5 2.2 Mentorprogrammets

Läs mer

DIGITAL MATHANDEL Rapport 2014. En rapport om livsmedelsförsäljningen på nätet

DIGITAL MATHANDEL Rapport 2014. En rapport om livsmedelsförsäljningen på nätet DIGITAL MATHANDEL Rapport 2014 En rapport om livsmedelsförsäljningen på nätet B1 Sammanfattning För femte året i följd har Svensk Digital Handel (tidigare Svensk Distanshandel) tagit fram rapporten Digital

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2013-2016

VERKSAMHETSPLAN 2013-2016 VERKSAMHETSPLAN 2013-2016 F&S Järfälla är det självklara valet när en person vill börja träna. För de som redan är igång och tränar är F&S Järfälla den självklara mötesplatsen en plats där man vill hänga.

Läs mer

Skapa en effektivare organisation genom att avskaffa de årliga medarbetarsamtalen - Adobes Norden-vd Stefan Dahlgren berättar hur

Skapa en effektivare organisation genom att avskaffa de årliga medarbetarsamtalen - Adobes Norden-vd Stefan Dahlgren berättar hur Skapa en effektivare organisation genom att avskaffa de årliga medarbetarsamtalen - Adobes Norden-vd Stefan Dahlgren berättar hur Stefan Dahlgren, VD Adobe Nordic Operations, berättar om hur check-ins

Läs mer

Talmanus till presentation om nätvardag 2015

Talmanus till presentation om nätvardag 2015 Talmanus till presentation om nätvardag 2015 Bild 1: Här kommer det finnas ett stolpmanus för föreläsningen. Du kan även ladda hem manuset på www.surfalugnt.se om du vill ha manuset separat. Om du inte

Läs mer

BLI EN BÄTTRE SÄLJARE

BLI EN BÄTTRE SÄLJARE BLI EN BÄTTRE SÄLJARE Johnny Rydholm, säljchef på SpeedLedger e-bokföring, berättar sin historia och ger dig sina bästa tips från säljvärlden! INGA KUNDER - INGEN VERKSAMHET Som egenföretagare jobbar du

Läs mer

Butiken är scenen Du är viktig Vi vågar Vi har koll Vi är starka tillsammans

Butiken är scenen Du är viktig Vi vågar Vi har koll Vi är starka tillsammans 9 Butiken är scenen Du är viktig Vi vågar Vi har koll Vi är starka tillsammans 8 11 Varje dag är en ny föreställning. Vi lyssnar aktivt på våra kunder, för att bli bättre. Vi tar personligt ansvar för

Läs mer

PROSPEKT MEDIAS HANDBOK

PROSPEKT MEDIAS HANDBOK PROSPEKT MEDIAS HANDBOK 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING 3 FACEBOOK 4-5 INSTAGRAM 6-7 TWITTER 8-9 LINKEDIN 10 YOUTUBE 11 2 INLEDNING Idag är sociala medier ett måste i ett företags mediemix. Det har blivit

Läs mer

Får jag skriva ditt marknadsföringsmaterial?

Får jag skriva ditt marknadsföringsmaterial? Får jag skriva ditt marknadsföringsmaterial? Jag älskar att skriva! Säljbrev. Annonser. E-postkampanjer. Nyhetsbrev. Banners. Broschyrer. Flyers. Direktreklam. Tackbrev. Enkäter. Landningssidor. Hemsidor.

Läs mer

NORAB. De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida

NORAB. De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida NORAB Från berg till småsten Under drygt 20 år har vi på Norab samlat kunskap och

Läs mer

Föräldrajuryn om marknadsföring av livsmedel till barn

Föräldrajuryn om marknadsföring av livsmedel till barn Föräldrajuryn om marknadsföring av livsmedel till barn Oktober 2005 Konsumentföreningen Stockholm 0 Sammanfattning Konsumentföreningen Stockholm, KfS, har genomfört en undersökning bland medlemmarna i

Läs mer

Branding Att äga sitt varumärke Marknadsföring i Sociala Medier för HRT-branschen del 1 Robin Sörbom 2015

Branding Att äga sitt varumärke Marknadsföring i Sociala Medier för HRT-branschen del 1 Robin Sörbom 2015 Branding Att äga sitt varumärke Marknadsföring i Sociala Medier för HRT-branschen del 1 Robin Sörbom 2015 Marknadsföring har under de senaste 20 åren förändrats radikalt i grunden, så även inom HRTbranschen.

Läs mer

Dags att tävla 2013. tips, råd och praktisk information

Dags att tävla 2013. tips, råd och praktisk information Dags att tävla 2013 tips, råd och praktisk information DEFINITIONER SPONSRING Sponsring innebär att det finns en köpt rättighet i botten. För att kunna tävla i denna kategori behövs två parter, dvs en

Läs mer

De tre första månaderna på ett nytt jobb

De tre första månaderna på ett nytt jobb De tre första månaderna på ett nytt jobb När du börjar på ett nytt jobb är den första tiden viktig. Vad du gör och vem du är under dina första tre månader lägger grunden till om fortsättningen ska bli

Läs mer

Så skapar du Personas och fångar din läsare. White paper

Så skapar du Personas och fångar din läsare. White paper Så skapar du Personas och fångar din läsare White paper Så skapar du Personas och fångar din målgrupp Att verkligen förstå din målgrupps situation är avgörande för att nå fram med ditt budskap. De flesta

Läs mer

BESTÄLLARSKOLAN #4: VAD KOSTAR DET ATT GÖRA FILM?

BESTÄLLARSKOLAN #4: VAD KOSTAR DET ATT GÖRA FILM? Sida 1/7 BESTÄLLARSKOLAN #4: VAD KOSTAR DET ATT GÖRA FILM? I detta avsnitt kommer du upptäcka bland annat: Hur du sparar halva reklamfilmskostnaden Vad det är som kostar i en film Vad du måste berätta

Läs mer

Som anhörigkonsulent och enhetschef

Som anhörigkonsulent och enhetschef Med en röd fåtölj i centrum Anhörigcentrum i Örebro genomförde under september månad 2008 ett intensivt marknadsföringsarbete. På TV4 sändes en reklamfilm och ute på stan i Örebro har anhörigsamordnare

Läs mer

GUIDE FÖR EN BRA MEDARBETARUNDERSÖKNING

GUIDE FÖR EN BRA MEDARBETARUNDERSÖKNING GUIDE FÖR EN BRA MEDARBETARUNDERSÖKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 INLEDNING... 3 INTERN FÖRANKRING... 4 EN STOR ELLER MÅNGA SMÅ... 5 TIMING... 6 INFORMATION INFÖR OCH UNDER GENOMFÖRANDET...

Läs mer

Bli företaget kunderna älskar att köpa av

Bli företaget kunderna älskar att köpa av Workshop för småföretagare som vill framåt snabbare Bli företaget kunderna älskar att köpa av ******************************************************************************** WORKSHOP MED BJÖRN STRID OBS!

Läs mer

organisationer är större än nagonsin Andreas Drufva Björn Stenvad

organisationer är större än nagonsin Andreas Drufva Björn Stenvad Sponsring- Klicka möjligheterna här för att ideella ändra format organisationer är större än nagonsin Andreas Drufva Björn Stenvad 1 Klicka här för att ändra format 2 Procentuell utveckling: Klicka här

Läs mer

Om annonsering i fackpress generellt

Om annonsering i fackpress generellt Om annonsering i fackpress generellt och i Dagens Samhälle specifikt 1 Vilken effekt vill man ha? Ökad kännedom Ökad lojalitet Ökat antal leads Försäljning Fler? 2 Mest önskad effekt är Att sälja sina

Läs mer

Hej studerandemedlem i FUF

Hej studerandemedlem i FUF 1 Hej studerandemedlem i FUF Nu är det dags att söka till vårens arbetsgrupper - i världens bästa förening! Våren 2011 Filmgruppen FUF-bladet Biståndsdebatten Seminariegruppen Projektgruppen Vem kan söka

Läs mer

lägg vantarna på en äkta landslagsmössa!

lägg vantarna på en äkta landslagsmössa! NYHETER OCH ERBJUDaNDEN TIll DIG som ÄR KUND HOs VaTTENFall VINTER 2013/2014 Vattenfall Försäljning FOTO: UlF Palm Följ hela OS erbjudande från Viaplay! lägg vantarna på en äkta landslagsmössa! 20 procent

Läs mer

Julia Modig Tjärnström, Anna Marklund, Patrik Ljungqvist 723G04

Julia Modig Tjärnström, Anna Marklund, Patrik Ljungqvist 723G04 Uppdrag Vi har valt att för ett annat företags räkning undersöka hur möjligheterna ser ut för att starta upp, sprida och marknadsföra en virtuell sida som riktar sig till studenterna vid Linköpings universitet.

Läs mer

promotionalster(edition h8u)

promotionalster(edition h8u) 3.5 Så här kostar olika promotionalster(edition h8u) QP Quality Promotions AB MMVII Du har stor glädje av en rimligt välgrundad uppfattning om vad olika promotionalster kan kosta. Vet du det, kan du snabbt

Läs mer

ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B

ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B Detta whitepaper hjälper dig att identifiera vilka faktorer som påverkar kundlojalitet och hur du kan stärka lojaliteten

Läs mer

Gör det roliga först! Det tråkiga är mindre tråkigt när inget roligt väntar.

Gör det roliga först! Det tråkiga är mindre tråkigt när inget roligt väntar. NYHETSBREV FRÅN GÖRAN ADLÉN tankar om TRENDER juli 2010 Gör det roliga först! Det tråkiga är mindre tråkigt när inget roligt väntar. När du gör saker, se till att göra det så lustfyllt som det bara går!

Läs mer

SVENSKA SCENER I SOCIALA MEDIER

SVENSKA SCENER I SOCIALA MEDIER SVENSKA SCENER I SOCIALA MEDIER MER ELLER MINDRE? EN JÄMFÖRELSE MELLAN ÅR 2009 OCH 2011 2011 Simon Brouwers SAMMANFATTNING År 2009 genomförde Volante en undersökning med syftet att kartlägga scenkonstens

Läs mer

En undersökning om vad svenskarna tycker om reklam. DR-monitorn. DR-akademien

En undersökning om vad svenskarna tycker om reklam. DR-monitorn. DR-akademien En undersökning om vad svenskarna tycker om reklam DR-monitorn DR-akademien Vi har låtit TNS Sifo genomföra en telefonundersökning om svenskarnas inställning till reklam. Här bjuder vi på ett axplock ur

Läs mer

Ditt professionella rykte är din främsta tillgång

Ditt professionella rykte är din främsta tillgång Ditt professionella rykte är din främsta tillgång Namn: Erik Fors-Andrée Ditt professionella rykte Erik är en driven visionär, inspirerande ledare och genomförare som med sitt brinnande engagemang får

Läs mer

Så lyckas du med marknadsföring och varumärkesbyggande. Lisbeth Larsson. Grant Thornton International. All rights reserved.

Så lyckas du med marknadsföring och varumärkesbyggande. Lisbeth Larsson. Grant Thornton International. All rights reserved. Så lyckas du med marknadsföring och varumärkesbyggande Lisbeth Larsson Världens mest värdefulla varumärken 1. Apple 2. Google 3. IBM 4. McDonalds 5. Microsoft Några kända varumärken i Göteborg Dagens presentation

Läs mer

Att marknadsföra bibliotekens tjänster

Att marknadsföra bibliotekens tjänster Att marknadsföra bibliotekens tjänster Innan ni påbörjar planeringen av olika marknadsföringsaktiviteter så bör ni fundera igenom några grundläggande saker: resurser som ni har att tillgå, era viktigaste

Läs mer

Ledarutveckling för kvinnor

Ledarutveckling för kvinnor Ledarutveckling för kvinnor En ledarskapskurs för kvinnor Det här är en kurs för kvinnor som vill utvecklas. Du behöver inte vara chef idag för att gå kursen. Kursen ger dig ett verktyg för att kunna utvecklas

Läs mer

ORVESTO Employer Branding Hur och var når du dina framtida stjärnor?

ORVESTO Employer Branding Hur och var når du dina framtida stjärnor? ORVESTO Employer Branding Hur och var når du dina framtida stjärnor? I dagens hårda konkurrens om talangerna är det både utmanande och tidskrävande att rekrytera nya medarbetare. Det är svårt att hitta

Läs mer

Koggen 2 Kontor med optimalt skyltläge i Öresundsregionens mittpunkt

Koggen 2 Kontor med optimalt skyltläge i Öresundsregionens mittpunkt västra hamnen, malmö NCC är ett av de ledande nordiska byggoch fastighetsutvecklingsföretagen med en omsättning på 49 Mdr SEK och 17 000 anställda. Med Norden som hemmamarknad är NCC verksamt inom hela

Läs mer

Hur jag personligen blev rånad med Google Adwords

Hur jag personligen blev rånad med Google Adwords 1 Hur jag personligen blev rånad med Google Adwords Visste du att anledningen till att de flesta inte tjänar pengar med Adwords är för att du troligtvis fallit offer för alla de lögner som cirkulerar på

Läs mer

Sveriges designproffs inom visuell kommunikation

Sveriges designproffs inom visuell kommunikation Sveriges designproffs inom visuell kommunikation Kunskap, inspiration och trender för proffs är CAP&Designs kärnverksamhet. Oavsett om kanalen är tidning, webb eller event. Våra läsare tillhör eliten inom

Läs mer

Inbjudan till Sveriges företag. Earth Hour 2012 31 mars kl 20.30 21.30

Inbjudan till Sveriges företag. Earth Hour 2012 31 mars kl 20.30 21.30 Inbjudan till Sveriges företag Earth Hour 2012 31 mars kl 20.30 21.30 Kära företag! Lördag den 31 mars 2012 klockan 20.30 är det dags att släcka! År 2011 deltog över 5 000 städer i 135 länder i Earth Hour.

Läs mer

http://youtu.be/zqzsqkmfghe

http://youtu.be/zqzsqkmfghe http://youtu.be/zqzsqkmfghe Sociala medier vill du ta steget, men vet inte hur? 4 oktober 2012 Lisbeth Larsson, Marknadschef Jenny Stråhle, Marknadskommunikatör Vad använder företag sociala medier till?

Läs mer

ABSOLUT PASSION FÖR DEM SAMMAN

ABSOLUT PASSION FÖR DEM SAMMAN Stockholm, 3 juli 2013 ABSOLUT PASSION FÖR DEM SAMMAN Hängivna fans från hela världen träffades i Stockholm för att hylla ett uppskattat varumärke. Skulle du vara beredd att resa över 1 300 mil fem gånger

Läs mer

Ramverk för: Resultatmätning. Aktivitet: Uppdragsgivare: Marknad 1: Aktivitetsperiod: Copyright 2013. Pyramid Communication AB

Ramverk för: Resultatmätning. Aktivitet: Uppdragsgivare: Marknad 1: Aktivitetsperiod: Copyright 2013. Pyramid Communication AB Ramverk för: Resultatmätning Aktivitet: Uppdragsgivare: Marknad 1: Aktivitetsperiod: Copyright 2013. Pyramid Communication AB Att mäta resultat av marknadsinvesteringarna Att följa upp och mäta resultaten

Läs mer

Bokningsportalen för både bilägare och verkstäder ALLT SAMLAT PÅ EN PLATS

Bokningsportalen för både bilägare och verkstäder ALLT SAMLAT PÅ EN PLATS Bokningsportalen för både bilägare och verkstäder ALLT SAMLAT PÅ EN PLATS Det är vi som står bakom Lasingoo. Tillsammans har vi skapat en unik bil- och verkstadsportal som förenklar och förbättrar din

Läs mer

2. Innehållsförteckning

2. Innehållsförteckning 1. Sammanfattning Marknadsföring betyder oerhört mycket för MQ. De sattsar allt på utomhusreklam som ger ett stort intryck istället för att sprida ut reklamen. De börjar förbereda sina kampanjer långt

Läs mer

AQ ska vara världsledande inom kostnadseffektivitet, kvalitet, leveranssäkerhet, alerthet och service. Kort sagt reliable.

AQ ska vara världsledande inom kostnadseffektivitet, kvalitet, leveranssäkerhet, alerthet och service. Kort sagt reliable. våra värderingar we are reliable Vi kan produktion, vi agerar långsiktigt och vi satsar helhjärtat för att leva upp till kundernas förväntningar i fråga om kvalitet, leveransprecision och service. AQs

Läs mer

18 STEG FÖR HUR DU SKAPAR EFFEKTIVARE MÖTEN!

18 STEG FÖR HUR DU SKAPAR EFFEKTIVARE MÖTEN! 18 STEG FÖR HUR DU SKAPAR EFFEKTIVARE MÖTEN! En viktig hörnsten i ett företag är att ha en bra möteskultur. Det har skrivits spaltmil om hur man ska tänka när man har ett möte. Nu har vi sammanfattat en

Läs mer

Så förklarar vi varför PRO Mervärde

Så förklarar vi varför PRO Mervärde Så förklarar vi varför PRO Mervärde PRO Mervärde på en minut PRO Mervärde ger bättre förmåner. Efter årsskiftet får alla PRO-medlemmar tillgång till rabatter på varor och tjänster på ett nytt sätt. PRO

Läs mer

Dina kunders brevvanor 2013. En rapport till företagaren som vill veta hur deras kunder vill kommunicera.

Dina kunders brevvanor 2013. En rapport till företagaren som vill veta hur deras kunder vill kommunicera. Dina kunders brevvanor 13 En rapport till företagaren som vill veta hur deras kunder vill kommunicera. Om rapporten Brevvanerapporten som Posten genomför årligen ger en bra bild av privatpersoners attityder

Läs mer

Insikt. kräver kunskap, erfarenhet och förståelse

Insikt. kräver kunskap, erfarenhet och förståelse Insikt kräver kunskap, erfarenhet och förståelse Målet är utveckling... håller inte måttet Företag med teknologibaserad utveckling står idag inför många utmaningar. Den viktigaste är utan tvekan förmågan

Läs mer

"Content is king" - Vacker Webbdesign & Effektiv Sökmotorsoptimering för företag

Content is king - Vacker Webbdesign & Effektiv Sökmotorsoptimering för företag "Content is king" Skapad den jul 20, Publicerad av Anders Sällstedt Kategori Webbutveckling Jag funderade ett tag på vad jag skulle kalla detta blogginlägg. Problemet som sådant är att många undrar varför

Läs mer

MINST LIKA MYCKET SOM FRAMTIDEN HAR SOM

MINST LIKA MYCKET SOM FRAMTIDEN HAR SOM PLATS 04 TILLVÄXTPROCENT 81,10 % Framtiden är fortfarande här Sveriges elfte bästa arbetsplats. Det är bra. Men det duger inte för Framtiden i framtiden. Kanske är det därför tillväxten fortsätter. VD

Läs mer

EXAMINATIONSUPPGIFT 2

EXAMINATIONSUPPGIFT 2 Gruppmedlemmar: Helene Brogeland Alejandra Leyton-Espinoza Ida Karlsson EXAMINATIONSUPPGIFT 2 Strategisk kommunikation distans VT2013 (1MK162) 2013-04-24 Innehåll 1. Begrepp inom målgruppsanalysen... 3

Läs mer

2013-05-07 Sida 1 av 6. Förbundsstyrelsens förslag till strategisk målbild Jakten i framtiden

2013-05-07 Sida 1 av 6. Förbundsstyrelsens förslag till strategisk målbild Jakten i framtiden 2013-05-07 Sida 1 av 6 Förbundsstyrelsens förslag till strategisk målbild Jakten i framtiden 2013-05-07 Sida 2 av 6 Inledning Jakten på framtiden har under 2012 och 2013 inneburit ett omfattande arbete,

Läs mer

Profilprogram för Folkets Hus och Parker 2013

Profilprogram för Folkets Hus och Parker 2013 Profilprogram för Folkets Hus och Parker 2013 2 Innehåll Tillsammans syns vi bättre! 4 SNURRORNA GRUNDELEMENTEN I VÅR GRAFISKA PROFIL 6 VÅRA FÄRGER 7 Bli en del av helheten 8 EXEMPEL PÅ HUR LOGGAN APPLICERAS

Läs mer

Titanias undersökning kvinnor i byggbranschen frågor och svar

Titanias undersökning kvinnor i byggbranschen frågor och svar Titanias undersökning kvinnor i byggbranschen frågor och svar Svar från intervjuperson 1. Vad har du för arbetstitel? - Konstruktör - Nyproduktion - Via studier och praktik 4. Din ålder? - 20-30 år 5.

Läs mer

Lägg in basinformationen. Starta här om du inte redan har fyllt i basinformationen på ditt företags sida. Klicka Redigera uppe till höger i verktyget.

Lägg in basinformationen. Starta här om du inte redan har fyllt i basinformationen på ditt företags sida. Klicka Redigera uppe till höger i verktyget. 7 steg för att skapa en företagssida på LinkedIn LinkedIn lanserar ständigt nya förbättringar i applikationen för företagssidor på LinkedIn. Nu senast bl. a s.k showcase- sidor. Detta e- blad fungerar

Läs mer

E-handel i Norden. Tema: Vägen till e-handelsköpet Q2 2015

E-handel i Norden. Tema: Vägen till e-handelsköpet Q2 2015 E-handel i Norden Tema: Vägen till e-handelsköpet Q2 2015 Nordisk e-handel för 40,5 miljarder SEK under andra kvartalet FÖRORD E-handeln i Norden ökade kraftigt under andra kvartalet. Nordborna e-handlade

Läs mer

Dukat och klart. Mikael Randau, Creative Director, MSR

Dukat och klart. Mikael Randau, Creative Director, MSR Dukat och klart. Vinna marknadsandelar. Skapa tillväxt. Lyckas med en lansering. Förändra attityder och försäljningssiffror. Vi vet inte vilka erfarenheter du har av reklam, men för oss är resultatet det

Läs mer

Intervjuguide - förberedelser

Intervjuguide - förberedelser Intervjuguide - förberedelser Din grundläggande förberedelse Dags för intervju? Stort grattis. Glädje och nyfikenhet är positiva egenskaper att fokusera på nu. För att lyckas på intervjun är förberedelse

Läs mer

H A M M A R S K I Ö L D & CO 1

H A M M A R S K I Ö L D & CO 1 HAMMARSKIÖLD & CO 1 Välkommen till Hammarskiöld & Co! Hammarskiöld & Co är en av Sveriges ledande advokatbyråer inom affärsjuridik. I den här broschyren kan du läsa om vår inriktning, hur vi arbetar och

Läs mer

UTBILDNINGSKATALOG. För utveckling av besöksnäringen ALUN

UTBILDNINGSKATALOG. För utveckling av besöksnäringen ALUN UTBILDNINGSKATALOG F Ö R E L Ä S N I N G W O R K S H O P A F F Ä R S U T V E C K L I N G För utveckling av besöksnäringen ALUN VIKTEN AV ATT UTVECKLAS! I framtiden gäller det inte bara att ha rätt kunskaper

Läs mer

Vad är Communicare? snabbkurs i communicare

Vad är Communicare? snabbkurs i communicare Vad är Communicare? snabbkurs i communicare Communicare är en unik konferens där yrkesverksamma, forskare samt studenter inom kommunikationsbranschen samlas för att diskutera aktuella frågor. Konferensen

Läs mer

Vad gör Riksbanken? 2. Att se till att landets export är högre än importen.

Vad gör Riksbanken? 2. Att se till att landets export är högre än importen. Arbetsblad 1 Vad gör Riksbanken? Här följer några frågor att besvara när du har sett filmen Vad gör Riksbanken? Arbeta vidare med någon av uppgifterna under rubriken Diskutera, resonera och ta reda på

Läs mer

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Som ledare i Lunds kommun har du en avgörande betydelse för verksamhetens kvalitet. Du har stort inflytande på hur medarbetare presterar och trivs samt hur

Läs mer

H E L S I N G F O R S

H E L S I N G F O R S Företagsledning FörETagSLEDning Helhetsperspektiv på företaget och chefskapet. Är du redo att på allvar utmana dig själv, att ifrågasätta det du tar för givet, att se nya perspektiv, bygga ny kunskap och

Läs mer

SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DE NYA JOBBEN OCH DE VÄXANDE FÖRETAGEN

SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DE NYA JOBBEN OCH DE VÄXANDE FÖRETAGEN sverigesingenjorer.se 2 SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DE NYA JOBBEN OCH DE VÄXANDE FÖRETAGEN BAKGRUND Den globala konkurrensen hårdnar. Det blir allt tydligare att den enda vägen till framgång är genom utveckling

Läs mer

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA En guide till dig som ska ha en LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA 1 INNEHÅLL 2 Hur guiden kan användas... 2 3 Mentorprogrammets upplägg... 3 3.1 Mål med mentorprogrammet... 3 3.2 Utformning av mentorprogrammets...

Läs mer

Tidskrifter säljer produkter!

Tidskrifter säljer produkter! säljer produkter! engagerar! är det medium man generellt värdesätter högst. Dessutom sysslar man sällan med annat samtidigt som man läser. Konsumenterna i Ball States undersökning ägnade sitt främsta intresse

Läs mer

MarknadsCheferna TM. Har ni hamnat rätt?

MarknadsCheferna TM. Har ni hamnat rätt? Har ni hamnat rätt? Sociala medier på riktigt kan det ge affärer? De senaste åren har föredragen kring sociala medier duggat tätt som ett höstregn över Göteborg. Men, sällan har frågan besvarats om det

Läs mer

hur människor i vårt företag och i vår omvärld ser på oss. för att uppfattas som empatiska och professionella. Skanska Sveriges Ledningsteam

hur människor i vårt företag och i vår omvärld ser på oss. för att uppfattas som empatiska och professionella. Skanska Sveriges Ledningsteam Vårt sätt att vara Vi är Skanska. Men vi är också ett stort antal individer, som tillsammans har ett ansvar för att vårt företag uppfattas på ett sätt som andra respekterar och ser upp till. Det är hur

Läs mer

SVERIGES ANNONSÖRERS MEDLEMMAR OM CONTENT MARKETING

SVERIGES ANNONSÖRERS MEDLEMMAR OM CONTENT MARKETING SVERIGES ANNONSÖRERS MEDLEMMAR OM CONTENT MARKETING Kontakt: Erik Huss erik@annons.se 0725-66 15 70 Kontakt: Elisabeth Thörnsten elisabeth@swedishcontent.se 070-834 66 30 NOVUS Kontakt: Gun Pe@ersson gun.pe@ersson@novus.se

Läs mer

Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning

Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning Kreativitet Personlighet Mässor Konferens Event Uthyrning Lust Nyskapande När människor och idéer möts. Det är då det händer. Tankar utbyts, erfarenheter

Läs mer

Lata marknadsföraren

Lata marknadsföraren Lata marknadsföraren *************************************************** * * * * Inre Cirkelns Månadsbrev 8, januari 2015 * * * * *************************************************** Checklista för ett

Läs mer