Ramselesprånget. Återta makten över maten och naturbruket 2. Ramsele apil Bildreportage och rapport

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ramselesprånget. Återta makten över maten och naturbruket 2. Ramsele 15-17 apil 2011. Bildreportage och rapport"

Transkript

1 Ramselesprånget Återta makten över maten och naturbruket 2 Ramsele apil 2011 Bildreportage och rapport

2 Omslagsfoto: Utsikt över Faxälven och niporna med Ramsele kyrka från konferenscentret. På nedre foto från vänsterjosefin Heed, Josefin Höijer och Torgny Östling leker älgleken. Ramselesprånget Återta makten över maten och naturbruket 2 är en bildberättelse och rapport om den 2:a naturbrukskonferensen april På detta möte var frågan om en ny rörelse kunde ta ett språng framåt för ett hållbart naturbruk och en produktiv landsbygd efter det första mötet i Ransby. Om det lyckades kan du själv fundera över genom att läsa och titta i denna rapport. Den är gjord för Jordens Vänner och Föreningen Aktivism.info. Text och layout om ej annat anges Tord Björk. Åsikterna i denna rapport behöver inte delas av dessa organisationer.

3 Innehåll: Ramselebygden s4-5 Susanne Gerstenberg om mötet: Naturbruk som lösning s6-7 Föredragen s8-9 Förberedelserna s10-11 Jordbruk som lösning s12-13 Protokoll: Mat, Jordbruk, Landsbygd, Demokrati, Plenum s14-17 Skogsworkshop s18-19 Uttalande från Ramselemötet s20-21 Gruppfoto s22-23 Fältbiologerna kan få alla att leka s24-25 Striden om sångerna s26-27 Översvämning s28-29 Festlig måltid på Gröna huset s30-31 Stridbara sånger på Skogsnäs Kulturhus s32-33 Stadlings upprorsvisa s34-35 Hippies och kommunister förenen eder! s36-37 Hugo Blanco: Klimaträttvisa nu! s38-39 Namninsamling, Naturbruksupproret och europeisk matsuveränitet s40-41 Uppföljning i Göteborg och inbjudan till Ockelbo s42-43 Internationella gäster goes native s44 Torsten Laxvik och Monica Sundström från Ådalen håller i mötet. Foton om ej annat anges Lennart Kjörling.

4 Väg i Ramselebygden Kor i Ramsele innan de senare i livet slaktas på bygdens lilla kooperativa slakteri som snart skulle öppnas

5 Värdarna Dorte Skulason och Lotta Karlström deltar i älgleken. Värdarna hade inte bara roligt åt att vara älgar. De skrockade också åt att deltagare som behövde gratis övernattning och ofta råkade vara vegetarianer blev förlagda på slakteriet.

6 Naturbruk som lösning Naturbrukskonferensen ägde rum i Ramsele, i Ångermanland kring årets Internationella småbondedag, den 17 april. Konferensen var en uppföljning av höstens sammankomst i Ransby, i norra Värmland, den första av sitt slag. -Att träffas och diskutera kring olika ämnen är viktigast, menade en deltagare på slutet. Mötet enades dock också om ett uttalande: Inget slutdokument utan snarast ett vykort från ett arbete, som Lennart Kjörling uttryckte det. Han hörde till arrangörerna, Jordens vänner och Stödgruppen för MST (de Jordlösa i Brasilien) och Latinamerikagrupperna. Fler konferenser lär det bli! Två gäster, representanter från Latinamerika, fanns bland de över 70 deltagarna som kom från hela landet småbönder, matförädlare, engagerade i olika miljörörelser samt en enda riksdagspolitiker, Bengt Berg (V). Att sitta i konferenscentrets aula med storslagen utblick över den branta nipan ner till Faxälven och Ramseles gamla kyrka från 12-hundratalet, gav perspektiv vi befann oss i ett gammalt kulturlandskap. Inte mindre än tio lokala grupper stod bakom konferensens program, ytterligare sju samt EU hade gett sitt ekonomiska stöd. Den lokala Nipakademin, föreningen som från början bildades för att återställa gamla betesmarker (håll niporna öppna!), stod förträffligt för allt det praktiska på plats. En uppsjö av lokala aktörer presenterade sig först, sedan grupper från övriga landet, bland andra Älvräddarna (återställ fiskens vandringsvägar!), världskulturfestivalen Urkult i grannorten Näsåker, som bara erbjuder 100 procent ekologisk basvara under festivalen(lägg märke till Urkulttåget från Stockholms Central under första augustiveckan!) och Rekolådan, en grönsaksförsäljning på beställning i Västernorrland. Till skillnad från andra lådor på beställning i andra delar av landet säljer Rekolådan bara det de själva kan producera, ingen import, förklarar Mari Ryberg, en av dem som driver Rekolådan. Det är småproducenterna vi är intresserade av fick Rekolådan Sollefteå kommuns miljöpris. Försäljning av lådor bedriver också föreningen Norrbete, fast med kött, djupfryst kött ( mört och smakrikt ) som härstammar från åtta gårdar i Ångermanland och Jämtland som är medlemmar i Norrbete. - Norrbete vill med sina betesdjur inte påfresta utan bidra till naturen, säger Thorsten Laxvik. Landsbygden klarar av en omställning till fossilfri matproduktion, presenterade René Mortensson Sollefteås Omställning (EnergYZer). Förutsättningen är bara mer lokal produktion, mer muskelarbete och ett demokratiskt inflytande. Övertygande, men hur nå dit? Är det först bristen på oljan som tvingar oss dit eller kan det finnas politiska impulser? Är de politiska partierna intresserade av naturbruk? Jordens Vänner (Tord Björk och Lennart Kjörling) hade skickat ut en enkätundersökning med sju frågor om natur och miljö till riksdagspartierna, ungdomsförbund och kvinnoorganisationerna C, M, KD, SD, V och CUF och svarade. På fråga nummer fyra, hur hela jordbruket ska kunna bli ekologiskt hållbart tror M på tekniska lösningar, C tycker att Sverige har generellt ett miljövänligt jordbruk. KD vill att ekologiska jordbrukare ska få extra betalt, SD tror på marknadskraften (efterfrågan). CUF är för straffavgifter de som förorenar ska betala, i hela EU. Sverige ensamt skulle bli utkonkurrerat till förmån för produktion utomlands. Bara V förstår den politiska räckvidden något så när. EU:s gemensamma jordbrukspolitik är det största hindret, skriver de. På sikt vill Vänsterpartiet därför åternationalisera jordbrukspolitiken. Svaren på fråga nummer fem Hur ser ni på att landsbygden avfolkas? Vilka politiska systemförändringar ser ni som viktiga för att främja landsbygden? gör det ännu tydligare: Med nyansskillnad ser alla landsbygden som en efterbliven del i det urbaniserade Sverige. Den borde stödjas genom infrastruktur för att öka konkurrenskraft och tillväxt. Hugo Blanco, bondeledaren från Peru som levt ett mycket riskfyllt liv för sin kamp för jordreform i sitt land, och Marcelo Durão, från de jordlösas rörelse i Brasilien (han är ledamot i den nationella styrelsen) gjorde deltagarna var för sig medvetna om att problemen i Peru, Brasilien och Sverige liknar varandra och hänger ihop: Finanskapital och jordkapital samarbetar. Vi för samma kamp mot samma fiende, säger Hugo Blanco. I Tyskland kämpar de mot det stora kapitalet (kärnkraften), i Sverige finns det stora kapitalet i skogen. Hos oss kämpade vi mot gruvexploateringen som förstör vattnet för böndernas odling. Vi segrade! Marcelo Durão presenterade Brasilien som ett oerhört naturresursrikt land 20 procent av jordens biologiska mångfald finns

7 där. Hotet är de stora industrijordbruken ( agronegocio ) med sin monokultur av soja, sockerrör, eukalyptus, citrusfrukter, kaffe, vete och ris. Vi är världsmästare i fotboll och i användning av växtgifter, skämtade Marcelo. Hans uppmaning, undvik äta soja från Brasilien, vållade medkännande ilska kommentarer: - LRF köper in soja för utfodring till djuren, - nästan all processad mat innehåller soja! Eukalyptus och soja konkurrerar dessutom med befolkningens matproduktion, ris och bönor. Boven i exploateringen eukalyptusplantager är Stora Enso. Genom EU och WTO kunde de först exploatera den svenska skogen och sedan köpa in sig i Brasilien. Det var Torgny Östling som knöt ihop småbonderörelsen världen över. Hans förening, NordBruk, är den svenska förgreningen av La Via Campesina (LVC), bondeorganisationen som finns i Asien, Afrika, Amerika och Europa och som arbetar för hushållsbaserat och hållbart jordbruk. Varje land ska kunna försörja sig självt. Begreppet Matsuveränitet har LVC präglat. Torgny kom precis hem från ett sammanträde med EU-kommissionens rådgivande kommitté i skogsfrågor. Där är han representant för LVC Europa. Vi kommer att förlora all kontroll över skogen, varnade Torgny Östling, EU ät på väg till en gemensam skogspolitik, motsvarande den gemensamma jordbrukspolitiken. Skogen är Sveriges viktigaste naturresurs och är som energileverantör av växande betydelse för EU. Risken är stor att Sveriges skogar ska bli i ännu högre grad förstörda som industrieller plantageskog likt Brasiliens eukalyptusplantager! Skogsgruppen, en av fem arbetsgrupper under lördagen, inspirerades av Carl-Gustaf Lundgren (Jordens Vänners skogsutskott), själv skogsägare och drivande vad gäller hyggesfritt skogsbruk. Vi behöver kvalitetsskog, inte massaskog om vi vill ha skogen kvar på sikt: Carl-Gustaf förtydligade hur antalet skogsarbetare i skogen hade sjunkit i samma takt som den biologiska mångfalden hade försvunnit sedan 1950-talet. Ni är alla skogsägare genom statliga Sveaskog, upplyste han de 18 deltagarna i gruppen. Ni kan göra någonting politiskt! Dessutom är många medlemmar i Svenska kyrkan, som är en stor skogsägare i Sverige (står på åttonde plats). Idag avverkas 99 procent av skogen genom kalhygge. Enligt Carl- Gustaf Lundgren borde 30 procent brukas hyggesfritt, 20 procent förbli orörd skog och högst 50 procent skötas med hyggesbruk. Skogsstyrelsens skogsvårdslag (med slutavverkning, markberedning, återplantering) ifrågasätts av ett ökande antal skogsägare. I Lycksele pågår en rättsprocess mot Harald Holmberg som vill bruka sin skog hyggesfritt. Hans rättegång äger redan rum i mitten av juni. Carl-Gustaf presenterade sin egen brukningsmetod och berättade om ett samarbetsprojekt i fem samebyar. Samerna äger inte skogen, de brukar den för bete. Nu samråder de med skogsbolaget om huggning. Hänglaven får inte försvinna! Lördagskvällen ägnades åt besöket i skogen på kollektivet Skogsnäs som bildades Ett fyrtiotal personer bor där idag. Text av Susanne Gerstenberg Idag är de entreprenörer, skolan är nerlagd kläddesignern Sarah Larmour Mårskog berättade om kollektivet medan vi serverades mat vid långbord i stora festsalen. Senare förflyttade vi oss till kulturhuset, runt som en jurta, och fick se Skogsnäs början i film, lantbrukskollektivet som levde på sina händers arbete, plöjde med hästar, sågade ner träd och högg ved för hand. Var det inte en sorts spegelbild för oss som går emot tider där handarbete måste värdesättas i brist på olja? Dorte Skulason som deltog i konferensen minns: - Jag sålde allting jag hade i Köpenhamn och flyttade upp till kollektivet, det var ett stort beslut. Efter 12 år flyttade hon från Skogsnäs för att skaffa sig en utbildning, - jag var ju så ung när jag flyttade dit! Idag bor Dorte i Sollefteå, barnen är utflugna för länge sedan, hon arbetar som kurator. - Visst har Skogsnäs ändrat sin karaktär. Från början delade alla på allting, vi hade all ekonomi gemensam. Så är det inte längre. Men fortfarande är sammanhållningen mycket stark, att hjälpa varandra är en självklarhet, säger Dorte. Ett levande samhälle i stort och smått är dynamiskt behöver mycket gemenskap för att ro vidare genom livet, tryggt. Publicerad i Miljömagasinet

8 Naturbrukskonferensens föredrag Naturbrukskonferensen i Ramsele inleddes med föredrag under fredagen med frågestunder. Här blandades rapporter från lokala projekt i Ramselebygden och på andra håll i Sverige för hållbara lösningar med tal av Marcelo Durão från de jordlösas rörelse i Brasilien och ekosocialisten och frihetskämpen Hugo Blanco. Detta filmades av MediaStudionVN och finns på hemsidan https://www.youtube. com/user/mediastudionvn

9

10 Återta makten över maten och naturbruket Förberedelserna Välkommen till möte om arbete för hållbart jordbruk och skogsbruk och en produktiv landsbygd i Ramsele april. Gäster: Urfolks- och bondeledaren Hugo Blanco och Marcelo Durão från de jordlösas rörelse MST. Arrangörer: Framtiden i våra händer, Latinamerikagrupperna, Miljöförbundet Jordens Vänner, NOrdbruK, Stödgruppen för MST. Lokalt: Nipakademin, Norrbete ek för, LRF Edsele, Rafna Gård ek för, Nämforsens Nipkor HB, Omställningsgruppen i Sollefteå, Naturskyddsföreningen i Sollefteå, Slow Food Jämtland, Älvräddarna, Ekologiska lantbrukare i Jämtland/Härjedalen. Stöd: Rafnaslakt AB, Ramsele företagarförening, Ramselebygden utv. AB, Svenska kyrkan i Ramsele/Edsele, projekt EnergYZer, Vänsterpartiet och Miljöpartiet i Sollefteå samt EU Mer information: En av värdarna för mötet Thorsten Laxvik med ko. Foto: Lennart Kjörling Arrangörer för mötet var: Framtiden i våra händer, Latinamerikagrupperna, Jordens Vänner, NOrdbruK, Stödgruppen för MST. Lokalt: Nipakademin, Norrbete ek för, LRF Edsele, Rafna Gård ek för, Nämforsens Nipkor HB, Omställningsgruppen i Sollefteå, Naturskyddsföreningen i Sollefteå, Slow Food Jämtland, Älvräddarna, Ekologiska lantbrukare i Jämtland/Härjedalen. Ekonomisk stöd gavs av: Rafnaslakt AB, Ramsele företagarförening, Ramselebygden utv. AB, Svenska kyrkan i Ramsele/ Edsele, projekt EnergYZer, Vänsterpartiet och Miljöpartiet i Sollefteå samt EU Ramselemötet tillkom på intiativ av naturbruksmötet i Ransby i november Här samlades ett 30-tal landsbygds-, jordbruks- och skogsbruksintresserade på möte tillsammans med gäster från de jordlösas rörelse MST i Brasilien på tem,at återta makten över maten och naturbruket. Mötet finns sklidrat i rapporten och bildreportaget Utmarkshoppet som kan laddas ner på En lokal organisationskommitté bildades i Ramsele med mycket stor bredd för att vara värdar för mötet. Programmet växte fram umed hjälp av diskussioner på den gemensamma epostlistan Jordens Vänners bonde- och urfolksutskott hade en samlande politisk och ekonomisk roll i förberdelserna tillsammans med flera andra riksorganisationer. Diskussionerna inför mötet blev livaktiga. Inte minst bönder gjorde sin röst hörda. En grupp förberedde den jordbrukspolitiska delen. Inte ett ljud om grundförutsättningarna bara om hur man mjölkar kor, matar höns och hugger skog (utbildning!!, vilket inte hjälper om den ekonomiska basen saknas!!) - en produktiv landsbygd (LRF-mantra och jordbruksministerns snack - dagens trend) menade Hans Röös, aktiv i NOrdbruK i ett inlägg om förberdelsematerialet. Småbrukarna Rune och Kristina Lanestrand såg annorlunda på saken: Vilken bra uppläggning och fint program. Tack också till Thorsten Laxvik för en väldigt bra artikel om hur en befolkad landsbygd kan skapas och att vi i det sammanhanget inte kan förlita oss på staten med dess nuvarande inriktning. Thomas Gunnarsson, NOrdbruK sammanfattade läget: Under större delen av mänsklighetens historia har jordbruket varit modernäringen. De flesta människor har varit bönder. Men jordbruket har också fött en överklass som alltid sett med förakt på arbetet med jorden. Idag kan man uppleva att en hel nation inom en mansålder går från djup respekt för jordbruket som modernäring till att betrakta jordbruket som en bidragsbelastad onödighet. Den framväxande svenska medelklassen, med rötter i arbetarrörelsen, i historielös hybris, beslutade tillsammans med övriga industriländer i början av 1990-talet att sluta upprätthålla sin nationella, lokala lantbruksnäring och istället utsätta sin livsmedelsförsörjning för marknadskrafterna på en global marknad. Detta beslut innebar att alla industrinationer helt medvetet planerade att ett stort importbehov av livsmedel skulle vara aktuellt runt år Där är vi idag! T.h. Tord Björk läser underlag

11 Datum i kampen om naturbruket Inför Ramselemötet skrev Tord Björk en rapport om kampen om naturbruket i Sverige. Här några händelser som tas upp i rapporten: 1749 Skiftesreformerna av jordbruket inleds 1811 Bondeuppror i Skåne mot utskrivning av soldater till krig 1850 Första kooperativet. Lagunda och Hagunda häraders varuanskaffningsbolag, bildades i Örsundsbro i Uppland Lokala lantarbetarorganisationer startar 1899 Jönköpings omnäjds landtmannaförening bildas, Sveriges första småbrukarsammanslutning 1904 Riksdagen beslutar om egnahemslån för obesuttna jordbrukarhushåll 1906 Norrländska förbudslagen införs för att hindra skogsbolagen att ta över bondeskogen 1906 Västernorrlands läns lantarbetareförbund bildas i Sollefteå - för bönder, torpare och arbetare Lantarbetarstrejker i Skåne. Statarna tar strid för rätten till kollektivavtal Bondeparti mot storkapitalet startar och blir Centerpartiet 1913 Registermetoden utvecklas av SAC och får uppslutning bland skogsarbetarna 1917 Sveriges Allmänna Lantbrukssällskap, SAL bildas som samlande producentorganisation Skogsarbetarförbundet bildas av vänstersocialister 1929 Riksförbundet Landsbygdens Folk, RLF bildas för att fackligt företräda bönderna Mörestrejken, den längsta lantarbetarkonflikten 1932 Mjölkregleringen gav Svenska Mejeriers Riksförening, SMR, rätt att ta ut avgift på såld mjölk, även från oorganiserade, för att finansiera smörexport. T.h. Mathias Wogenius, bonde 1936 Egnahemsutredningen kom fram till att skillnaden i effektivitet mellan stora och små jordbruk Småbrukarnas riksförbund bildas men får föga inflytande En modell för att rationalisera skogsbruket införs i Norrland i samförstånd med facket Mjölkstrejk efter prissänkningar enligt krigstidsreglering i Dalarna Statarsystemets avskaffas RLF hotar med Bondestrejk för samma lönekrav som lantarbetarna 1947 Jordbrukspolitisk reform för minskning av antalet jordbruksenheter i samförstånd med Bondeförbundet 1966 Upproret i Adolfström mot mot samförståndsandan och utvecklingsmodellen. Byn säger mangrant nej till att sälja sin mark till utbyggnad av Vindelälven LRF bildas. RLF och SL, Sveriges Lantbruksförbund går samman till Lantbrukarnas Riksförbund Almstriden och bildandet av riksorganisationer i miljörörelsen Matfront för distribution av ekologisk odlade mat bildas på Kungsholmen Skogsstrejken Ockupationer av skog i hela Sverige mot giftbesprutningen som leder till lagförbud 1984 Småbrukare i Väst bildas 1985 Alternativodlarnas Riksförbund bildas som nu heter Ekologiska Lantbrukarna i Sverige Ny jordbrukspolitik understödd av samtliga riksdagspartier med nyliberal avregelring 1992 Anpassning till EU:s kapitalliberaliseringsdirektiv. 8 bönder protesterar vilket senare ledde till bildandet av NOrdbruK 1994 EU anslutning med ny reglering av jordbruket 2010 Bärplockarstrejk Bondens självavveckling i Norge Inför Ramseemötet diskuterades andra länders erfarenheter. Här ett utdrag ur recensionen av Avviklinga av den norske bonden: Det är till dels en hoppingivande historia Bergo berättar om hur det varit möjligt att i närmast omöjliga situationer gått att resa ett motstånd mot den rådande politiken, ofta med de mest centrala bönderna för utnyttjande av den norska naturen som bas, får- och getbönder med fäboddrift. Till dels är boken också en skrämmande historia om hur en årig bonde- och bygdekultur begår politiskt, kulturellt och ekonomiskt självmord. Två veteraner på mötet, t.h. Daphne Tuvesson från Sveriges småbrukare och t.v. Britt Ryberg från Jösse Lantmat.i Arvika för producent-konsumentsamverkan.

12 Jordbruk som lösning Dagens jordbruk ger oss billig mat men också en lång rad problem till exempel med övergödning, sjunkande näringsvärden, negativa klimatförändringar, utarmning av jordar, förgiftningar, spridning av sjukdomar (svininfluensa, fågelinfluensa mm), orättvisor i världen, biologisk enfald, etcetera. Framtidens jordbruk måste fungera som en lösning på t ex sociala, biologiska och klimatologiska problem. Vi måste dra de historiska lärdomarna av tidigare fungerande jordbruk. I stora delar av Norden dominerade fäbodjordbruket under låg tid och de principer som det jordbruket byggde på borde gälla för allt jordbrukande. Därmed inte sagt att vi svenskar ska återgå till en halvnomadiserande tillvaro bland knott och oknytt. För hundra år sedan var all skog i Sverige betad av tamboskap. Åkrarna användes till produktion av säd och vinterfoder åt djuren. Hamling och myrslåtter förekom också. Skogsbetet gav djuren en varierad sommarföda. Komulen vet exakt vad djuret behöver och i skogens varierande utbud av sly, örter och gräs fann kon vad hon behövde. Cirka tio hektar behövdes för att föda en fjällko på skogen. Skogsbetet gynnade kärlväxter som lingon och blåbär, den biologiska mångfalden i skogbrynen och ökade omsättningen i jorden till skogens fromma. På sommaren vistades djuren på fäboden, där mjölken ystades till ost och kokades till mese och grädden kärnades till smör för att kunna förvaras. Vid höstslakten torkades, röktes och insaltades köttet. Fjällkon har funnits i Sverige i minst tusen år. Det tog cirka ett

13 halvt sekel att bryta ner fäbodens principer. Orsakerna var främst den billiga oljan, skogsindustrin och tanken på att industrialisering var lösningen. Vilka var då fäbodjordbrukets principer och funktioner? 1. Djuren gav näringsriktig mat Djuren levde och åt naturligt, dvs på det sätt som de var skapta att leva. Djurens mjölk och kött fick därför optimala näringsvärden med goda fettsyreförhållanden i mjölk och kött. Kor, som lever fritt i skogen och föds upp utan kraftfoder, har den bästa omega6/omega3 kvoten av alla undersökta landlevande djur. Människan bryter inte kategoriskt ned födan i sina beståndsdelar på det viset som man kanske vill tro. Många hormoner, fettsyror och polypeptider tar vi upp i mer eller mindre oförändrad form. Mår djuren som vi äter dåligt, så överförs deras stresshormoner och obalanserade fettsyror till oss. Många ämnen som saluförs som kosttillskott (antioxidanter, fettsyror och vitaminer t ex) hanteras inte på samma sätt av kroppen när vi äter dem i kapseleller pillerform som när vi får dem via födan. Piller och oljekapslar kan inte ersätta riktig mat. 2. Maten konserverades utan konstlade tillsatser Mjölk och kött konserverades enligt gamla och hållbara principer; mjölkens fett, proteiner och närsalter förädlades till smör, ost och mese. Köttet torkades, röktes, saltades, fermenterades eller kokades in. De konserveringsmedel som användes var bland annat socker, salt och mjölksyrebakterier som kroppen känner igen och kan hantera. 3. Jordbruket producerade sin egen energi mankraft och hästkraft. Den energi som åtgick för att producera maten skapades på gården inom ramen för kretsloppet. Hästens havre odlades på åkern som i sin tur bearbetades av hästens kraft. Huvuddelen av det vatten som förbrukades och den koldioxid som producerades av boskapen återfördes till skogen. Moderna jordbruk kan använda energi från sol, vind och vatten och kretslopp fria från sopor och avlopp. 4. Konsumtion och produktion skedde i närhet av varandra Den direkta relationen mellan den som producerade och den som konsumerade innebar också ansvar och tillit; dess äkthet var en förutsättning för samhället. Transporterna av maten var minimala. Ställ jordbrukspolitiken på fötter Det är hög tid att bryta med industritänkande inom jordbruket. Maten måste återfå sina rättmätiga näringsvärden, den måste produceras under ansvar utan gifter och lånad energi. Ett förtroendefull förhållande måste återskapas mellan producenter och konsumenter. Därför kräver vi av statsmakterna: 1. Subventionera och stöd jordbruk som bygger på fäbodjordbrukets principer. Belägg avsteg med skatter och ökat byråkrati. 2. Öka den skattefria inkomsten till kr så att det går att leva som jordbrukare. 3. Stöd arbetet för att utveckla moderna former av småskalig livsmedelsförädling. Detta tänker vi göra själva: 1. Organisera konsumtentkooperativ i städerna och bygga relationer till producentkooperativ på landsbygden. 2. Bygga upp alternativa kanaler för distribution av kvalitetsmat. Förberedelsematerial

14 Protokoll för diskussion och plenum Återta makten över maten och naturbruket i Ramsele 16 april 2011 Tord valdes till mötesunderlättare, Josefin till sekreterare och Monika till mötesunderlättare. Mat Fem beslut, tillägg till skrivelsen Jordbruk som lösning 1. GMO-fritt Sverige 2. Kraftfoderfri djuruppfödning 3. Vår strävan är att vara ett föredöme i hela produktionskedjan 4. Vi arbetar med information till konsumenter genom sociala medier, konsumentkooperativ, folkbildningsorganisationer, möten mellan producenter och konsumenter. 5. Att öka den skattefria inkomsten till kr för de naturbrukare som arbetar med hållbara metoder. Det handlar inte bara om fäbod och jordbruk, det handlar inte bara om kött utan även om grönsaksodling. Skrivelsen ska bara vara ett exempel. Jordbruk Allt jordbruk ska vara ekologiskt, även storskaligt jordbruk. Man måste möjliggöra politiskt att kunna ha småbruk. Det är för svårt att etablera sig idag. Idag är situationen att den som köper marken kan göra vad den vill. Bo och leva ska vara kriterier för att kunna köpa lantbruk. Jordbrukare ska ha ordentligt betalt för sitt arbete. Hur ska detta ske? Utbildning och kunskapsförmedling om hur maten produceras och hu det påverkar - att giftfri mat är bättre och nyttigare. På så sätt finns ett incitament att ta mer betalt för maten. Det finns även ett ungdomsperspektiv. Ungdomar bör få möjlighet att komma ut på gårdar och få kunskap, helst via läroplanen. Statlig avbytartjänst, återinför veterinärstationen där lantbruksdjur ä subventionerade. Användning och försäljning av lokala frösorter. Multinationella företag har endast drivkraften att tjäna så mycket pengar som möjligt, har inget incitament att ta hand om marken. Småbrukare sköter därför marken bättre, förvaltar naturresurserna bättre. Vi ska leva i samklang med naturen utan att suga ut jorden. Politiskt planeringsproblem, var ska vi odla? Närmare staden, men där är markpriserna dyra. Större bolag försöker plocka all mark, mindre våldsamt här men konflikten måste ändå lösas så att det blir möjligt för småbrukare att verka. Bönder kan inte köpa mark för den har blivit för värdefull för de stora skogsbolagen. Landsbygd Det handlar om att inse att problemen för stad och land inte är identiska, men att de hänger ihop. Det finns en stor nedstämdhet i stora delar av landsbygden, det går inte att göra ett landsbygdsuppror eftersom det inte finns några människor. Det är viktigt att vi ser lika på landsbygd och stad. Vi måste kunna ställa krav på att naturbrukare ska vara kunniga på samma sätt som krav ställs på läkare och advokater. Socialt maktperspektiv, vi måste se till att det blir möjligt för bönder att göra sin röst hörd. Det går inte idag eftersom det inte finns något avbytarsystem så att de inte kommer ifrån. De som går på lantbruksskolor har inte möjlighet att arbeta med det eftersom det är för dyrt att köpa jordbruk.

15 Landsbygdsbornas historia behöver också komma till tals. Skatterna från skogen betalas på statlig nivå och försvinner därför från bygden. Demokrati Tyckte det var oklart vilket dokument de skulle utgå från, har därför inte tagit ställning till något av dokumenten i diskussionen. Formerna för demokrati och deltagande, politikernas uppdrag är att följa väljarnas intresse. Räcker det att följa de lagar som finns? Om inte, hur ska de demokratiska processerna utvecklas? Demokratin idag sträcker sig till att man kan bli medlem, bli vald, få information men det är ändå svårt att påverka. Vi kan inte ge demokrati till andra, var och en måste ta ansvar och driva de fråga man tycker är angelägna och organisera sig med andra som anser detsamma. Reglering/avreglering, en åsikt var att total avreglering och därmed inga subventioner skulle gynna småbrukare i längden. Andra tycket att den politiska kontrollen skötts dåligt, men inte är dåligt i sig utan krävs för att den lilla människan ska få utrymme och garantera att miljö osv tas hänsyn till. Föreningslivet är rikt, kan innebära att föreningslivet blir splittrat. Kan behöva omorganisera och slå ihop föreningarna. Kulturen inom föreningar skrämmer bort ungdomar som tröttnar efter en kort period. Lokal nivå kontra internationell och nationell nivå. Vilken nivå ska man arbeta på och lägga tankekraften? En uppfattning var att börja i det lilla och bygga demokratin igen. Å andra sidan finns det nationella saker som förhindrar lokal demokrati. På många sätt är de lokalpolitiska organen så hårt reglerade att det inte finns någon makt kvar, t.ex. offentlig upphandling. Konkreta förslag som kom upp i diskussionen - - Öppna utskottsmöten. Inget parti idag ställer upp för landsbygden, öppna möten skulle göra att vi kan ställa politikerna till svars på ett annat sätt - Lokal bank. Ska ligga två procent högre i ränta på lönekontot så att många i bygden ska använda den och återinvestera i bygden. - Skolans roll viktig. Målet som finns idag att det är anställningsbarhet som är det huvudsakliga målet bör tas bort. Demokrati bör finnas med och ges ett mycket större utrymme. - Kommunal förköpsrätt på samhällssviktiga resurser. Idag endast på privata fastigheter medan inte på ex. vattenkraftverken. Demokratin är bortdragen från landsbygden. Multinationella företag och kleptokrater utarmar såväl landsbygd som små länder. Skog Vi ska ha blandskog. Kontinuitetsskogsbruk, eller hyggesfritt skogsbruk. Detta innebär att det hela tiden finns en skog, avverkar träd av alla storlekar var år. Ger vinst oftare än med dagens skogsbruk. Så ser skogsvårdslagen ut idag, då lämnas få träd och surhål bildas. Pratade om brukande, ägande och en del om hur skogsstyrelsen fungerar. Om vi satsar på den typen av skogsbruk blir det bättre biol. Mångfald, mindre skadedjur, bättre koldioxidbalans (sänka). Forskning visar allt mer att detta är framtidens skogsbruk. Rent ekonomiskt fungerar detta bättre än kalhyggen eller traktorbruk. Vad gäller ägande så menar man att alla är ägare, som medlemmar i staten Sverige. Svenska kyrkan äger också skog. Genom dessa kanaler kan vi påverka för att få ett mer hållbart skogsbruk. Det är viktigt att jobba politiskt, genom egna exempel och påverka de organisationer/institutioner man är medlem i. Även de som inte äger ett träd enligt den konventionella synen ser skogen som sin. Skogen är vår, kamrater! Ekonomiska modeller för att visa att det finns ekonomi i kontinuitetsskogsbruk gör det säkert rent rättsligt. Skogen har plundrats på grund av produktionsmålslagen. Vi tjänar lika mycket på skog ssom Norge tjänar på olja, men förskingrar bort det. Skog är en fråga på EU-nivå som har högsta prioritet. Utomhusgruppen Allemansrätten och bärplockning ur ett maktperspektiv och hur det påverkas av den globala ekonomin. Urbanisering och avfolkning, förtätning av städer. Det finns olika sätt att förtäta städer, t.ex. att använda gallerior och parkeringshus på andra sätt. Hur får man kanalerna i samhället att hjälpa till att föra ut det här samtalet? Skogsmarkspriserna går upp, avfolkning osv. Det händer i små steg och ger inga nyhetsrubriker men borde vara intressant material att redovisa på andra sätt.

Tema: JORDBRUK GRÖN UNGDOMS MEDLEMSMAGASIN. Bli ickevåldskommunikatör. Patrik odlar sin egen mat. Paulsen sprider. falsk bild av EKO-mat

Tema: JORDBRUK GRÖN UNGDOMS MEDLEMSMAGASIN. Bli ickevåldskommunikatör. Patrik odlar sin egen mat. Paulsen sprider. falsk bild av EKO-mat Tema: JORDBRUK GRÖN UNGDOMS MEDLEMSMAGASIN Bli ickevåldskommunikatör Patrik odlar sin egen mat Paulsen sprider falsk bild av EKO-mat Sommaren är äntligen här! Säsongen för att producera den mat vi behöver

Läs mer

JAK Boken. om Räntefri ekonomi och Ekonomisk frigörelse

JAK Boken. om Räntefri ekonomi och Ekonomisk frigörelse JAK Boken om Räntefri ekonomi och Ekonomisk frigörelse 1 Digitaltryck: AHL ORIGINAHL, Skinnskatteberg 2009 Andra upplagans första tryckning ISBN 91-631-8310-2 ISBN 978-91-631-8310-2 2 Innehåll Förord...

Läs mer

Ställ om Sverige! Inspiration och handledning för omställningsgrupper

Ställ om Sverige! Inspiration och handledning för omställningsgrupper Ställ om Sverige! Inspiration och handledning för omställningsgrupper Innehåll Inledning 1. Ställ Om! - Lokala initiativ - Plattform Omställning Sverige 2. Omvärldsanalys - Vi behöver ställa om - Varför

Läs mer

Framtiden vi vill ha. Tolv svenska ungdomars budskap till Rio+20

Framtiden vi vill ha. Tolv svenska ungdomars budskap till Rio+20 Framtiden vi vill ha Tolv svenska ungdomars budskap till Rio+20 Produktion: Utrikesdepartementet, Stockholm Redaktör: Daniel Emilson, Politiskt sakkunnig, Ministerkansliet Medredaktör: Jenny Häggmark,

Läs mer

hållbart Samhälle Läs om JObbSKAPARNA Närodlad politik En skola för alla Här skapar vi ett Halland behöver en centerpartiet.

hållbart Samhälle Läs om JObbSKAPARNA Närodlad politik En skola för alla Här skapar vi ett Halland behöver en centerpartiet. Hallandsbygdens tidningsförening nummer 3, 2014 Här skapar vi ett hållbart Samhälle Läs om JObbSKAPARNA Halland behöver en Närodlad politik En skola för alla centerpartiet.se/halland Sid 7 2 HALLANDSBYGDEN

Läs mer

JAK Medlemsbank 1965-2015

JAK Medlemsbank 1965-2015 1 JAK Medlemsbank 1965-2015 Intervjuerna i det här dokumentet har gjorts av Madeleine Bengtsson, utom intervjun med Eva Stenius som är tagen ur JAKs Jubileumsskrift 40 år och skriven av Karin Abrahamsson.

Läs mer

Som man ropar i skogen vägval som berör oss alla

Som man ropar i skogen vägval som berör oss alla Som man ropar i skogen vägval som berör oss alla Innehåll Inledning 7 Ingrid Petersson Fakta om den svenska skogen 15 Hållbarhetsbegreppets intåg i skogen 27 Erland Mårald En arena för konflikter 37 Karin

Läs mer

Gävleborg. Hela denna bilaga är en annons från Framtidsveckan. Huvudarrangörer:

Gävleborg. Hela denna bilaga är en annons från Framtidsveckan. Huvudarrangörer: Gävleborg Framtidsveckan i Gävleborg är ett brett samarbetsprojekt med en mängd olika aktörer inom många olika områden. Syftet är att visa på goda exempel i vårt län och påskynda omställningen till ett

Läs mer

alt Sociala forum i fokus European Social Forum kommer till Malmö Rädda Stockholm Vatten På besök i Världsförbättrarbyn #1 2007 30kr ISSN 1654-6067

alt Sociala forum i fokus European Social Forum kommer till Malmö Rädda Stockholm Vatten På besök i Världsförbättrarbyn #1 2007 30kr ISSN 1654-6067 alt En annan värld är möjlig! Röster från en global rättviserörelse. #1 2007 30kr ISSN 1654-6067 Sociala forum i fokus European Social Forum kommer till Malmö Rädda Stockholm Vatten På besök i Världsförbättrarbyn

Läs mer

Med utveckling i tanken. Om biodrivmedel i Afrika. som en möjlig väg ut ur fattigdomen

Med utveckling i tanken. Om biodrivmedel i Afrika. som en möjlig väg ut ur fattigdomen Med utveckling i tanken Om biodrivmedel i Afrika som en möjlig väg ut ur fattigdomen Fakta utan gränser Nr 6, januari 2008 Stockholm, januari 2008 Kooperation Utan Gränser Box 30214, SE-104 25 Stockholm,

Läs mer

RADIKAL SYNDIKALISTISK UNGDOMSTIDNING. Läs om: Klasskamp inom LO Finanskrisen Halal-tv..och mycket mer

RADIKAL SYNDIKALISTISK UNGDOMSTIDNING. Läs om: Klasskamp inom LO Finanskrisen Halal-tv..och mycket mer RADIKAL SYNDIKALISTISK UNGDOMSTIDNING Läs om: Klasskamp inom LO Finanskrisen Halal-tv..och mycket mer #56 4 Direkt Aktion ges ut av kulturföreningen Direkt Aktion och är Syndikalistiska Ungdomsförbundets

Läs mer

Lektion 1 Hållbar utveckling

Lektion 1 Hållbar utveckling Lektion 1 Hållbar utveckling Plötsligt talar alla om miljöfrågor, och i synnerhet om klimatfrågan. Det beror på att forskarna idag är i stort sett överens om att människors sätt att leva bidrar till klimatförändringarna.

Läs mer

Mat för Livet - om framtidens livsmedel

Mat för Livet - om framtidens livsmedel Mat för Livet - om framtidens livsmedel Ansvarig utgivare Bruno Nilsson, KSLA Grafisk produktion KSLA Layout & grafik Kerstin Hideborn Alm Tryckeri Eskilstuna Offset AB Tryckår/månad 2005/04 Upplaga 3000

Läs mer

VÅR EKONOMI i korthet

VÅR EKONOMI i korthet 9 mm ekonomi berör oss alla. Alla påverkar vi också på ett eller annat sätt ekonomin i stort. Förhoppningen är att du, när du läst den, ska se mönster och sammanhang som du tidigare inte såg. Och att de

Läs mer

Jämställdhet minskar fattigdom. www.utangranser.se. Fakta utan gränser. Nr 10, november 2011

Jämställdhet minskar fattigdom. www.utangranser.se. Fakta utan gränser. Nr 10, november 2011 Jämställdhet minskar fattigdom Fakta utan gränser Nr 10, november 2011 www.utangranser.se Stockholm, november 2011 Kooperation Utan Gränser 105 33 Stockholm Besöksadress: Franzéngatan 6, Stockholm info@utangranser.se,

Läs mer

Lokal och traditionell kunskap Goda exempel på tillämpning

Lokal och traditionell kunskap Goda exempel på tillämpning Lokal och traditionell kunskap Goda exempel på tillämpning Red. Håkan Tunón CBM:s skriftserie 59 En investering för framtiden Europeiska unionen - Europeiska regionala utvecklingsfonden Tunón, H. (red.).

Läs mer

Handbok i organisering

Handbok i organisering Handbok i organisering S o c i a l i s t i s k a P a r t i e t Handbok i organisering En skrift utgiven av Socialistiska Partiet info@socialistiskapartiet.se Tel: 0700 193081 VARFÖR ORGANISERA SIG? Vi

Läs mer

Det är kapitalet, dumbom!

Det är kapitalet, dumbom! S Det är kapitalet, dumbom! Stefan Karlsson 2008-04-23 W NW SW NE SE EMUNKHAMMAR ADVISORY Ideas and initiatives for progress and prosperity Innehållsförteckning Förord 2 1. Vad är pengar? 4 2. Vad är investeringar?

Läs mer

OCH SEN DÅ......en rapport om tillstånd och framtidsdrömmar i lågkonjunkturens Västra Götaland

OCH SEN DÅ......en rapport om tillstånd och framtidsdrömmar i lågkonjunkturens Västra Götaland ...en rapport om tillstånd och framtidsdrömmar i lågkonjunkturens Västra Götaland Augusti 2009! 1 Och sen då... om framtidsdrömmar Syfte och bakgrund Syftet med denna rapport har varit att göra nedslag

Läs mer

Aktiviteter Andakter Gudstjänster...INSPIRATION 2006

Aktiviteter Andakter Gudstjänster...INSPIRATION 2006 Aktiviteter Andakter Gudstjänster...INSPIRATION 2006 Innehåll Årets tema: Sida vid sida 4 Smaka på budskapet 15 Tips och idéer på enkla aktiviteter 16. 2006 Aktiviteter Andakter Gudstjänster Idéer för

Läs mer

SEKAB - ETANOL TILL VARJE PRIS? Hur SEKABs biobränsleprojekt i Tanzania drabbar lokalbefolkningen

SEKAB - ETANOL TILL VARJE PRIS? Hur SEKABs biobränsleprojekt i Tanzania drabbar lokalbefolkningen SEKAB - ETANOL TILL VARJE PRIS? Hur SEKABs biobränsleprojekt i Tanzania drabbar lokalbefolkningen ActionAid är en internationell hjälporganisation som i mer än 35 år har bekämpat fattigdom och orättvisa.

Läs mer

III EKOLOGI KRÖNIKA HELA SKAPELSEN JÄMRAR SIG Bernard Durel o.p.

III EKOLOGI KRÖNIKA HELA SKAPELSEN JÄMRAR SIG Bernard Durel o.p. III EKOLOGI KRÖNIKA HELA SKAPELSEN JÄMRAR SIG Bernard Durel o.p. För texthänvisningar se sista sidan av artikeln En sårad och delad jord Ännu en gång, inom ramen för dessa fyra möten om frälsningen och

Läs mer

Vem är det som ska lyssna då? ungdomar - socialt kapital - regional utveckling

Vem är det som ska lyssna då? ungdomar - socialt kapital - regional utveckling Vem är det som ska lyssna då? ungdomar - socialt kapital - regional utveckling Siw Hammar & Lotta Svensson Arbetsrapport från FoU-Centrum Söderhamn Innehåll: Förord Del 1: sida Inledning: ungdomar socialt

Läs mer

reflektioner Om KOOPErATiOn KOOPErATÖrEr redaktörer HAnnAH OHm & PEr EKlunD

reflektioner Om KOOPErATiOn KOOPErATÖrEr redaktörer HAnnAH OHm & PEr EKlunD fördomar form framtid reflektioner Om KOOPErATiOn från unga POliTiKEr OcH KOOPErATÖrEr redaktörer HAnnAH OHm & PEr EKlunD TITELSIDA FÖRDOMAR, FORM OCH FRAMTID Reflektioner om kooperation från unga politiker

Läs mer

Brev till Maria. Nio framtida reformer för civila samhället. Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället

Brev till Maria. Nio framtida reformer för civila samhället. Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället Brev till Maria Nio framtida reformer för civila samhället Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället Den här rapporten ges ut av Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället www.sektor3.se Idétidskriften

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

Ett program för förändring. Partiprogram beslutad version

Ett program för förändring. Partiprogram beslutad version Ett program för förändring Partiprogram beslutad version Innehållsförteckning ETT PROGRAM FÖR FÖRÄNDRING... 4 DEN DEMOKRATISKA SOCIALISMEN... 5 VÅRA VÄRDERINGAR... 7 Demokrati... 7 Frihet, jämlikhet och

Läs mer

Facit Tummen upp! SO geografi och samhällskunskap

Facit Tummen upp! SO geografi och samhällskunskap Facit Tummen upp! SO geografi och samhällskunskap Till dig som använder detta facit: Sidnumren hänvisar till sidan i boken. På en del frågor står det Elevens eget svar i facit. Det beror på att man kan

Läs mer

RÄTTVISA MÅL - SÅ NÅR VI DIT!

RÄTTVISA MÅL - SÅ NÅR VI DIT! RÄTTVISA MÅL - SÅ NÅR VI DIT! en rapport av Göran Eklöf Innehåll Miljöförbundet Jordens Vänner (MJV) är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening som arbetar för miljö och solidaritet. Föreningen

Läs mer

FN-rapporter 2009 VÄRLDSBANKEN RAPPORTERAR OM. Vägen ur fattigdomen I SAMMANDRAG

FN-rapporter 2009 VÄRLDSBANKEN RAPPORTERAR OM. Vägen ur fattigdomen I SAMMANDRAG FN-rapporter 2009 VÄRLDSBANKEN RAPPORTERAR OM Vägen ur fattigdomen I SAMMANDRAG VÄRLDSBANKEN RAPPORTERAR OM Vägen ur fattigdomen I denna skrift ingår översättning, sammanfattning och bearbetning av följande

Läs mer