KNEG:s mål halvera utsläppen från en typisk svensk godstransport till år Session 3.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KNEG:s mål halvera utsläppen från en typisk svensk godstransport till år 2020. Session 3."

Transkript

1 KNEG:s mål halvera utsläppen från en typisk svensk godstransport till år 2020 Session 3. Hållbara transporter 2011

2 Moderator Jonas Fejes, IVL Svenska Miljöinstitutet Hållbara transporter 2011

3 Ordförande KNEG Helene Samuelsson, Preem Hållbara transporter 2011

4 DAGENS AGENDA 13:15-13:25 Välkommen till KNEG 13:25-13:40 Resultat :40-14:30 Aktuella projekt Samarbetsprojekt 1 En trave till Samarbetsprojekt 2 Klimatsmart citydistribution Samarbetsprojekt 3 Fälttest hybridsopbil 14: Samarbete, enklare sagt än gjort? - paneldebatt

5 KNEG Vårt gemensamma mål är att halvera klimatpåverkan från en typisk svensk godstransport till år 2020

6 För att lyckas krävs samarbete Utvidgat samarbete mellan: näringsliv - transportsektorns olika aktörer samhälle forskning

7 Fokusområden effektivare transporter effektivare bränsleproduktion effektivare fordon utökad användning av förnybara bränslen

8 Hur vi arbetar Enskilt Konkreta åtgärder - tidsbestäms - redovisas - följs upp Gemensamt Kompetens utbyte Innovativa idéer Gemensamma projekt

9

10 Håkan Johansson, Trafikverket Hållbara transporter 2011

11 Resultatrapport och resultatkonferens 24 okt 2011 Innehåll Viktiga utgångspunkter Minskad klimatpåverkan från godstransporter på väg 2020 Fossiloberoende godstransporter 2030 Chalmers, Trafikverket, KNEG Med inlägg från KNEG, Volvo, Scania, Schenker, Chalmers, Trafikverket, PostNord, Ikea, SNF, SPBI, Catharina Elmsäter-Svärd

12 Utmaningarna Begränsad klimatpåverkan Fossiloberoende fordonsflotta 2030 Minskade oljetillgångar

13 Lösningar och potential ÖVERFLYTTNING TILL SJÖFART OCH JÄRNVÄG - -13% EFFEKTIVARE LOGISTIK -11% -13% EFFEKTIVARE FORDON -10% -25% EFFEKTIVARE ANVÄNDNING -8% -15% FÖRNYBAR ENERGI 10% 64% förnybart 2TWh biodrivmedel 6,7 TWh bio, 0,6TWh el

14 Vägtransporter i samklang med 2 graders mål och mål om fossiloberoende fordonsflotta Logistik och överflyttning Energieffektivisering Förnybar energi (inkl el) Kvarstående fossil energi

15 Vad lärde vi oss av konferensen? Tillsammans är vi starkare KNEG är på god väg men långt ifrån målet Målen kan skruvas upp Energieffektivisering är alltid rätt Lösningen består av många små åtgärder Starkare styrmedel och tydligare spelregler Rätt incitament Nya affärsmodeller Försörjningen av förnybara drivmedel är en stor utmaning

16 Rapport och dokumentation från Resultatkonferensen hittas på:

17 Henrik Kloo, Volvo Lastvagnar Lars Nilsson, Trafikverket Hållbara transporter 2011

18 ETT modulsystem för Timmertransporter Effektiva transporter av CO 2 neutrala råmaterial Henrik Kloo, Volvo Lastvagnar Lars Nilsson, Trafikverket 18

19 Projekt Deltagare Skogforsk leder ETT-projektet Volvo leder fordonsdelen VTI studerar samhällsnyttan Vinnova, delfinansieras via FFI 19

20 Byholma Flygfält % av en årsproduktion av sågtimmer & massaved 1% av vad som fäldes av stormen Gudrun i Januari

21 CO 2 Utsläpp från Vägtransporter # 2300 # 1500 # Mton, transporterat: 95km Årlig körsträcka km (Lastad km) # 900 Bruttovikt (last) (ton) Bränsle/CO (26) 120% 60(40) 74(52) 90(66) 100% 90% 80%

22 Gemensamma projektmål: Radikalt minskade CO 2 utsläpp för skogstransporter Lastkapacitet Axeltryck / Vägslitage Framkomlighet Väggrepp Manöverbarhet Fordonstabilitet Trafiksäkerhet Fordons- & Förarflexibilitet Arbetsmiljö Produktivitet Utnyttjande av befintlig infrastruktur Modulsystemet Kranen 22

23 ETT modulsystem för Timmertransporter Effektiva transporter av CO 2 neutrala råmaterial Dolly Semitrailer Link ST-Drag Längd 24m Vikt 74ton Last 52ton 23

24 3 Fältprov pågår under 3 år ETT (En Trave Till) Kombination Överkalix-Piteå 30 meter 90 ton,11 axlar Fältprov start: 1 Juni : km ST (Större Travar) Kombinationer Bohuslän- Dalsland-Värmland 24 meter 74 ton, 9 axlar Fältprov start: 17 Augusti : km ST-Kran km ST-Drag

25 Förar- & Fordonsflexibilitet 25

26 Framkomlighet Hydrauldrift Förbättrar Väggreppet Svängradie Arbetsmiljö Säkerhet Photo Curt Warås 26

27 Ny Teknik idag för framtiden WABCO EBS router Möjlighet till kommunikation mellan bil och upp till 5 släp SSAB Höghållfasta stål i timmertrailers & reden Lättare fordon Bättre bromsprestanda. 27

28 Resultat, ETT kombination efter 28 månader: CO 2 reduktion mer än 20 procent Besparingar 90 ton diesel & 225 ton CO 2 45 % färre transporter Produktivitet Körd sträcka km, 28 Fraktad mängd timmer m3 / ton

29 Tomtransporter: Lyftbara axlar, fällbara lastbågar Förbättrat väggrepp olastad Bättre framkomlighet & Startförmåga Bättre körkomfort Lägre bränsleförbrukning Lägre däckslitage Bil och trailers Lägre väg och fordonsslitage Mindre vibrationer -8 % på återresan -3 % på tur och retur 29

30 Framtiden Lars Nilsson 30

31 Anders Holm, Posten Logistik Hållbara transporter 2011

32 Klimatsmart citydistribution Anders Holm, VD Posten Logistik Sverige 32

33 Utmaningar Minska utsläppen från transporter i städer Minska trängseln i städerna Effektivare distribution Täta och flexibla butiksleveranser 33

34 Framtidens lösningar? Miljöbilar och bränslen Högre fyllnadsgrad Få, större, fullastade bilar Samdistribution kommundistribution Access till vissa delar i staden vissa tider Avgifter Trafikledning Långsiktighet och regelbundna kontakter mellan stad, butiker, transportörer 34

35 Posten Logistiks miljöarbete Posten Logistik ska vara det miljöriktiga valet för kunderna Nytt offensivt miljömål: PostNord ska minska koldioxidutsläppen med 40% till 2020 (basår 2009) i linje med svenska och danska regeringarnas miljömål 15 % av våra utsläpp kommer från citydistribution.. Det handlar om helheten flyg, tåg och linjetrafik. 35

36 Exempel Posten Logistik test av BioDME Behov av ny teknik för drivmedel och fordon Posten Logistik deltar med två av tio bilar i projektet BioDME 36

37 Exempel Posten Logistik Volvo FE hybrid Klimatsmart Citydistribution i Göteborg Cleantruck i Stockholm Leverans vintern % lägre bränsleförbrukning 37

38 Exempel på initiativ: Klimatsmart citydistribution Trafikverket Volvo Chalmers Preem Fordonsgas Posten Logistik Schenker DHL Fraktkedjan GLC Medfinansiär Projektledning 38

39 Klimatsmart citydistribution Ett samarbetsprojekt inom hållbara transporter som leds av Business Region Göteborg. Medfinansieras av Västra Götalandsregionen En bred ansats för att utveckla effektivare och klimatvänligare lösningar för citydistribution Praktiska försök och teoretiska studier 39

40 Klimatsmart citydistribution Förutsättningar 6500 företag inom miljözonen Hög leveransfrekvens Trängsel, buller, luftkvalitet Växthusgaser 40 Bild: WSP

41 Klimatsmart citydistribution Syfte Att utveckla en modell för att minska växthusgaser från godstransporter i Göteborg (i och i anslutning till miljözonen) Reducera transportarbete genom samdistribution Bidra till lansering av klimateffektiva fordon med ny och befintlig teknik Modellen ska kunna användas i andra städer och på sikt exporteras 41

42 Klimatsmart citydistribution Mål Halvera utsläppen av växthusgaser från godstransporter i och i anslutning till miljözonen (räknat på deltagande partners befintliga flottor) Minska godstrafiken Postens bidrag: 5 tunga bilar i Göteborgs innerstad i dag 25 st lätta paketbilar, varav 12 gasbilar 1 tung hybridbil Effektiv distribution (LINDA) 42

43 Klimatsmart citydistribution i praktiken Mål t.o.m 2012: 20 tunga närdistributionsfordon med biogasdrift 3 5 tunga närdistributionsfordon DME (dimetyleter) 5 tunga närdistributionsfordon med hybridteknik Fullskalig tankning* av Evolution diesel (talloljebaserad) eller RME i samtliga tunga fordon * Under säsong, samt med den högsta inblandning som finns kommersiellt tillgänglig Detta gör Posten Logistik: 14 lätta biogasbilar 2 DME-bilar i rikstrafik 2 hybridbilar, Göteborg resp Stockholm Preem Evolution diesel Klimatfond 100 milj/år Energibesparingar i byggnader Effektivt körsätt Flyg tåg En av Europas största elfordonsflottor, 2800 st. 43

44 Lars Thulin, Renova Hållbara transporter 2011

45 Fälttest hybridsopbil Lars Thulin, Renova 45

46 Projektdeltagare Från KNEG: Renova, Volvo Trucks Norba Geesink och Energimyndigheten 46

47 Syfte och mål med projektet Syfte: Hybridtestning i fält Energieffektivisering och minskad bränsleförbrukning Tyst och bra arbetsmiljö Driva på teknikutvecklingen Kunskapsåterföring till produktutveckling Mål: Godkänd teknologi i enlighet med definierad produktutvecklingsprocess 30 % reduktion av dieselförbrukningen Bilen ska finnas på marknaden inom 5 år 47

48 Projektbeskrivning En hybridsopbil provkördes i Göteborg hos Renova Period Hybridsopbilen: Motorstorlek, modell och årsmodell: 320 hk, FE 320, 2007 Modell och storlek på påbyggnad: RL 200, 17,5 m 3 Jämförelsefordon Konventionell sopbil Konventionell sopbil med el-påbyggnad Datainsamling och användarutvärdering 48

49 Vardagen för en sopbil: Start, stopp och stillastående Bränsleförbrukning 0 km/h 20 km/h Hastighet 49

50 Resultat bränsleförbrukning, l/ton avfall 5 4,7 4 3,8 3 3, Konventionell sopbil Konventionell sopbil med hybridiserad Konventionell sopbil med elektrifierad påbyggnad Hybridsopbil

51 Resultat bränsleförbrukning, % Konventionell sopbil Konventionell sopbil med elektrifierad med påbyggnad hybridiserad påbyggnad. Konventionell sopbil Konventionell sopbil 67 Hybridsopbil Reduktion p.g.a. elektrifierad påbyggnad. Reduktion p.g.a. hybridiserad drivlina.

52 Sammanfattning Bränslereduktion på 33% Bränslereduktionen är ett snittvärde mellan vinter och sommar Mindre buller utsläpp och därmed: mindre störningar till omgivning och närboende en förbättrad arbetsmiljö inklusive en ökad säkerhet för chaufförer Chaufförer ställer sig mycket positiva till att använda hybridsopbilen. Detta gäller både körbarhet och en lägre bullernivå. 52

53 Framtiden Bilen finns nu på marknaden 53

54 Framtiden Finns bilen på marknaden? Har ytterligare utveckling gjorts? Vad är nästa steg? Avsluta med något som inspirerar publiken att arbeta med KNEG Det finns sopbilar i Europa. 54

55 Anders Holm, Posten Logistik Helene Samuelsson, Preem Lars Thulin, Renova Andréa Haag, OKQ8 Birgitta Härle, Sveriges Åkeriföretag Hållbara transporter 2011

56

57 Kontakt Frida Palander, Projektledare KNEG E-post: Telefon: Web: Besöksadress: Postadress: Aschebergsgatan 44, Göteborg Göteborgs miljövetenskapliga centrum - GMV Chalmers Göteborg

Ställ krav för klimatsmartare transporter

Ställ krav för klimatsmartare transporter Ställ krav för klimatsmartare transporter KNEG Resultatrapport 2014 KNEG Klimatneutrala godstransporter på väg Innehåll FÖRORD 5 SAMMANFATTNING 7 INLEDNING 9 DAGSLÄGE OCH MÅLBILD 10 SEKTORN 10 KNEG 17

Läs mer

Vi antar utmaningen! Är du också med?

Vi antar utmaningen! Är du också med? Vi antar utmaningen! Är du också med? Klimatneutrala godstransporter på väg Ett samarbete för ett bättre klimat Preem Petroleum AB x Schenker AB x Volvo Lastvagnar AB x Vägverket Göteborgs miljövetenskapliga

Läs mer

Vi antar utmaningen. Är du också med?

Vi antar utmaningen. Är du också med? Hela bilagan Hela bilagan är en är annons en annons från Volvo från Volvo Lastvagnar, Lastvagnar, Preem, Preem, Chalmers, Vägverket Vägverket och Schenker och Schenker Vi antar utmaningen. Är du också

Läs mer

Ökad energieffektivitet genom High Capacity Transport. Ett FoI-program inom Closer vid Lindholmen Science Park

Ökad energieffektivitet genom High Capacity Transport. Ett FoI-program inom Closer vid Lindholmen Science Park Ökad energieffektivitet genom High Capacity Transport Ett FoI-program inom Closer vid Lindholmen Science Park Förord Ökad energieffektivitet genom High Capacity Transport är namnet på ett FoI-program inom

Läs mer

Pegasuspriset. transportgruppen.se

Pegasuspriset. transportgruppen.se Pegasuspriset Miljöarbete pågår dagligen inom svensk transportnäring. Som ett led i att föra fram och inspirera andra i det miljöarbete som görs, startade Pegasuspriset 2008. Pegasuspriset har som syfte

Läs mer

Utveckling av grönare logistiktjänster

Utveckling av grönare logistiktjänster Utveckling av grönare logistiktjänster Låt dig inspireras av transportsäljare och transportköpare verksamma i örebroregionen utveckling av grönare logistiktjänster i örebroregionen 1 Örebroregionen ska

Läs mer

FIFFI. Fordon Infrastruktur Informationssystem Logistik och tjänster Terminaler Effekter. Integrerad Fordons- och Infrastrukturutveckling inom FFI

FIFFI. Fordon Infrastruktur Informationssystem Logistik och tjänster Terminaler Effekter. Integrerad Fordons- och Infrastrukturutveckling inom FFI FIFFI Integrerad Fordons- och Infrastrukturutveckling inom FFI Fordon Infrastruktur Informationssystem Logistik och tjänster Terminaler Effekter 1 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 3 2. Inledning

Läs mer

Färdplan High Capacity Transports - Väg

Färdplan High Capacity Transports - Väg Färdplan High Capacity Transports - Väg 2 Dokumenttitel: Färdplan High Capacity Transports - Väg Skapat av: Helena Kyster-Hansen Tetraplan och Jerker Sjögren- CLOSER Dokumentdatum: 2013-04-10 Dokumenttyp:

Läs mer

Vägen fortsätter fram t!

Vägen fortsätter fram t! FFI:s konferens 20 november 2012 Vägen fortsätter fram t! Ingemar Skogö För att nå olika delmål krävs dessutom att nödvändig lagstiftning har tagits fram och att det finns testanläggningar för nya koncept.

Läs mer

logistik Vindkraftens bästa logistikläge finns i norr magasinet Vinjett grå Julas tågpendel till Falköping en succé

logistik Vindkraftens bästa logistikläge finns i norr magasinet Vinjett grå Julas tågpendel till Falköping en succé logistik NR 3 SEPT 2014 SVERIGES STÖRSTA TIDNING OM TRANSPORT OCH LOGISTIK Vinjett grå magasinet Julas tågpendel till Falköping en succé Vitvaror en riktig utmaning att hantera Empire State Building ännu

Läs mer

Innehåll. Års- och hållbarhetsredovisning 2014. Års- och hållbarhetsredovisning 2014

Innehåll. Års- och hållbarhetsredovisning 2014. Års- och hållbarhetsredovisning 2014 Års- och hållbarhetsredovisning 2014 Innehåll Introduktion 2014 i sammandrag...4 Marknad och försäljning...6 VD har ordet...8 Strategisk inriktning...10 Omvärld och marknad... 12 Verksamhet... 16 Ansvar...

Läs mer

Hur kan HCT bidra till klimatmålen? Anders.Berndtsson@Trafikverket.se 010 123 65 29

Hur kan HCT bidra till klimatmålen? Anders.Berndtsson@Trafikverket.se 010 123 65 29 Hur kan HCT bidra till klimatmålen? Anders.Berndtsson@Trafikverket.se 010 123 65 29 Först några utgångspunkter The main conclusion of the analysis is that the introduction of Mega- Trucks would be beneficial

Läs mer

Lastbilars klimateffektivitet och utsläpp. Rapport 2015:12

Lastbilars klimateffektivitet och utsläpp. Rapport 2015:12 Lastbilars klimateffektivitet och utsläpp Rapport 2015:12 Lastbilars klimateffektivitet och utsläpp Rapport 2015:12 Trafikanalys Adress: Torsgatan 30 113 21 Stockholm Telefon: 010 414 42 00 Fax: 010 414

Läs mer

Remiss. Energi- och klimatstrategi

Remiss. Energi- och klimatstrategi Remiss Energi- och klimatstrategi Illustrationer: Ida Brogren Innehåll Energi- och klimatstrategi... 5 Framtidsbild 2035 - fokus energi och klimat... 6 Strategier för att nå framtidsbilden... 8 Skapa förutsättningar

Läs mer

ETT- Modulsystem för skogstransporter

ETT- Modulsystem för skogstransporter ETT- Modulsystem för skogstransporter Form: peter bergman foto: Erik viklund ETT-MODULSYSTEM FÖR SKOGSTRANSPORTER 1 FÖRORD Skogforsk tog 2006 initiativet till projektet ETT Modulsystem för skogstransporter.

Läs mer

Miljöteknikmöjligheter i Västsverige

Miljöteknikmöjligheter i Västsverige Miljöteknikmöjligheter i Västsverige En sammanfattning av Kartläggning av miljötekniksektorn i Västra Götaland - 2011 Sammanställd av Jonas Norrman & Rebecca Brembeck, Nätverket GAME, samt Catarina Hedar,

Läs mer

Energianvändning i. transportsektorn EN FAKTARAPPORT INOM IVA-PROJEKTET ENERGIFRAMSYN SVERIGE I EUROPA

Energianvändning i. transportsektorn EN FAKTARAPPORT INOM IVA-PROJEKTET ENERGIFRAMSYN SVERIGE I EUROPA Energianvändning i transportsektorn EN FAKTARAPPORT INOM IVA-PROJEKTET ENERGIFRAMSYN SVERIGE I EUROPA Utgivare Kungliga ingenjörsvetenskapsakademien, IVA Text Maria Stenkvist, Energi- och Systemanalys,

Läs mer

1. Sänkt koldioxidskatt för viss värmeproduktion

1. Sänkt koldioxidskatt för viss värmeproduktion Fi2012/1668 Ellenor Grundfelt ellenor.grundfelt@energigas.se Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen 103 33 Stockholm Stockholm den 9 maj 2012 Remissvar gällande promemorian Vissa skattefrågor

Läs mer

GREEN HIGHWAY magasin

GREEN HIGHWAY magasin sundsvall östersund Trondheim En utvecklingszon för framtidens transporter www.greenhighway.nu GREEN HIGHWAY magasin 2013/2014 >> Guider Nya Affärer Hållbarhet Globalt GREEN HIGHWAY magasin I din hand

Läs mer

Remissyttrande om rapporterna N2014/3453/TE och N2014/3454/TE gällande tyngre och längre fordon på det svenska vägnätet.

Remissyttrande om rapporterna N2014/3453/TE och N2014/3454/TE gällande tyngre och längre fordon på det svenska vägnätet. Datum Vår beteckning 1(7) 2014-10-20 2014-19 Er beteckning N2014/3453/TE N2014/3454/TE Näringsdepartementet Transportenheten 103 33 STOCKHOLM Remissyttrande om rapporterna N2014/3453/TE och N2014/3454/TE

Läs mer

Fossilfrihet på väg remissvar från 2030- sekretariatet

Fossilfrihet på väg remissvar från 2030- sekretariatet Innehållsförteckning Inledning... 1 Övergripande kommentar... 2 Huvudmål och uttolkning... 3 Prognostänkande... 4 Beteendeförändringar... 5 Upphandling och beställarkompetens... 7 Kontraproduktiva styrmedel

Läs mer

ÅRSRAPPORT. Ett samarbete mellan staden och näringslivet STOCKHOLMS KLIMATPAKT

ÅRSRAPPORT. Ett samarbete mellan staden och näringslivet STOCKHOLMS KLIMATPAKT ÅRSRAPPORT 2009 Ett samarbete mellan staden och näringslivet STOCKHOLMS KLIMATPAKT Europas miljöhuvudstad 2010 Stockholm har utsetts till Europas första miljöhuvudstad 2010, i konkurrens med 35 europeiska

Läs mer

LASTBILARNA - MYCKET KOLDIOXID I LASTEN

LASTBILARNA - MYCKET KOLDIOXID I LASTEN LASTBILARNA - MYCKET KOLDIOXID I LASTEN NÅGRA ORDFÖRKLARINGAR I transportsektorn används flera begrepp för att beskriva transporternas omfattning. Varje begrepp har sin egen betydelse och det är viktigt

Läs mer

PLAN FÖR KOLLEKTIVTRAFIKEN

PLAN FÖR KOLLEKTIVTRAFIKEN PLAN FÖR KOLLEKTIVTRAFIKEN satsningar på kollektivtrafiken ger klimatresultat Miljöpartiet de Gröna Sidan 2 av 29 Vi strävar efter att persontransporter huvudsakligen ska ske med cykel, energisnål kollektivtrafik

Läs mer

Energisession 2009. Christina Lindbäck Kvalitets- och miljöchef, Ragn-Sells AB Ordförande, Näringslivets miljöchefer

Energisession 2009. Christina Lindbäck Kvalitets- och miljöchef, Ragn-Sells AB Ordförande, Näringslivets miljöchefer Energisession 2009 Christina Lindbäck Kvalitets- och miljöchef, Ragn-Sells AB Ordförande, Näringslivets miljöchefer Fakta om Ragn-Sells Sveriges största miljö- och återvinningsföretag 2 800 anställda Verksamma

Läs mer

Förnybara möjligheter

Förnybara möjligheter Ett inspel från Förnybarhetsrådet Förnybara möjligheter och möjligheter för överenskommelser över blockgränserna Oktober 2014 www.fornybarhetsradet.se 1 (14) Sammanfattning Sveriges förnybara energiresurser

Läs mer

Verksamhetsplan 2015. Omvärld. Industri

Verksamhetsplan 2015. Omvärld. Industri Verksamhetsplan 2015 Omvärld Globalt ses gasen som en allt viktigare energikälla. Med de stora fyndigheterna i bland annat USA har världsmarknaden för både naturgas och gasol de senaste åren genomgått

Läs mer

INNEHÅLL. 2013 slog vi nytt rekord i antalet resenärer samtidigt som vi nådde det högsta

INNEHÅLL. 2013 slog vi nytt rekord i antalet resenärer samtidigt som vi nådde det högsta Årsredovisning och hållbarhetsredovisning 2013 sida Swedavia i korthet 3 Året i korthet 4 Viktiga händelser 5 VD-ord 6 Strategi och mål Vår strategi 8 Strategiska prioriteringar 9 Affärsmodell 11 Mål 12

Läs mer

Miljöstrategiskt program

Miljöstrategiskt program kommunledningskontoret Miljöstrategiskt program För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Miljöstrategiskt program För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Citera gärna ur skriften men ange källa

Läs mer

Bygg bort arbetslösheten

Bygg bort arbetslösheten Bygg bort arbetslösheten En rapport om investeringar i trafikinfrastruktur och bostäder För sysselsättning och hållbar tillväxt Problem, behov och åtgärdsförslag 1 2 Förord Sverige har levt med hög arbetslöshet

Läs mer