Senaste nytt på nr 2 April 2012 årgång 69. för Hörselskadades förening i Stockholm. Lilian blingar gärna sin hörapparat

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Senaste nytt på www.hrfstockholm.se. nr 2 April 2012 årgång 69. för Hörselskadades förening i Stockholm. Lilian blingar gärna sin hörapparat"

Transkript

1 Språkröret för Hörselskadades förening i Stockholm Senaste nytt på nr 2 April 2012 årgång 69 Lilian blingar gärna sin hörapparat

2 Innehåll nr Ledaren Fokus på hjälpmedel Vad gäller för att få ett hörhjälpmedel? Rörig valfrihet Bristfällig information om vårdval och fritt val HRF svarar om vårdval och fritt val Reportage Lilian smyckar hör apparaten med kristaller för att synas Fler textade biofilmer? Föreningssidor Årsmöte valde två nya styrelsemedlemmar Fyra samtalade om vårdval Klubbinfo På kansliet Foto: Jonas Sahlberg Foto: Fredrik Lagerqvist Redaktörens ruta Och i praktiken? Inför det här numret av Språkröret ville vi skriva om hjälpmedel. Till slut kom vi fram till att den mest grundläggande frågan ändå är vad det finns för hjälpmedel och vart man ska gå när man behöver ett. Det blev också utgångspunkten för uppslaget på nästa sida. Givetvis med en lokal vinkel i Stockholm. Men frågeställningen är inte enkel. Reglerna är krångliga och myndigheterna som är inblandade är många. Och kanske viktigast av allt, audionomens bedömning ska vara individuell och utgå ifrån dina specifika behov. Därför kan du inte läsa exakt vilka hjälpmedel just du har rätt till, däremot vart du ska vända dig beroende på vilken situation du befinner dig i. Stockholms läns landsting ska till exempel tillgodose behovet av hjälpmedel för att fungera i vardagen. Det ska inte spela någon roll om du är yngre eller äldre, eller om du arbetar, är sjukskriven eller pensionär. Det är ditt behov, din hörsel och din livssituation som styr. Följdfrågan blir förstås om det är så? Vi har fått höra att det inte stämmer i praktiken. Medlemmar har berättat att det inte går att få några andra hjälpmedel än en hörapparat, och möjligen en slinga till tv-apparaten. Håller du med? Får du de hjälpmedel du behöver för att kunna vara aktiv i samhället? Dela med dig av dina erfarenheter. Skriv en insändare eller berätta för oss på kansliet. Landstingsfrågorna dominerar Språkröret den här gången. Vårdvalet är fortfarande högaktuellt. Inte minst har informationen (eller snarare bristen på densamma) diskuterats flitigt. Så återigen: kontakta oss. Vi vill höra om era erfarenheter. redaktör Foto: P-O Olsson Språkrörets redaktion Språkröret ges ut av Hörselskadades förening i Stockholm och utkommer med fyra nummer per år. Ansvarig utgivare Lars Lindén Redaktör Upplaga ex Prenumeration 200 kr/år Tryck Katarina Tryck AB SSN Omslag Lilian Ebadi Lindqvist. Foto: Fredrik Lagerqvist. Språkrörets utgivning 2012 nr 3 utkommer vecka 28 manusstopp 11/6 nr 4 utkommer vecka 44 manusstopp 8/10 Redaktionen ansvarar ej för obeställt material och förbehåller sig rätten att korta insända texter. Fotograf är om ej annat anges. Skänk en gåva till föreningens verksamhet Din gåva till föreningen är mycket betydelsefull för att vi ska kunna fortsätta bedriva vår verksamhet. Styrelsen vill därför framföra ett varmt tack för din generositet. Ange gärna vilken fond som avses för ditt bidrag: Föreningsverksam het, Åke Ahlséns fond eller Östeuropa- barnen. Plusgiro Kontakta kansliet för mer information (se sidan 16). 2 Språkröret nr

3 Ledaren Tillsammans skapar vi nya möjligheter Samhället i vårt fall Stockholms läns landsting och Stockholms stad har under de senaste åren stramat åt bidragen till idéburna organisationer som företräder funktionshindrade och verkar i dessas intresse. Hörselskadades förening i Stockholm är en av många som drabbats då Stockholms läns landsting valt att se oss som en lokal förening utan länsövergripande arbete, trots att en icke obetydlig del av medlemmarna kommer från Stockholms kranskommuner. Då vi anses sakna länsövergripande ansvar har landstingsbidragen dragits in. Landstingets uppfattning är att Stockholm stad ska svara för bidragen till lokalt verksamma föreningar. Men Stockholms stad tar inte ett sådant ansvar. Samtidigt söker kommun, landsting och riksdag överenskommelser som syftar till bidragseffektiviseringar. Det kan mycket väl leda till ökad samordning av aktiviteter mellan föreningar i allmänhet och distrikt och lokalförening i synnerhet. I denna anda arbetar redan Hörselskadades förening i Stockholm med Hörselskadades distrikt i Stockholms län. Föreningens initiativ har tagits emot positivt av den nya distriktsledningen. I början av mars genomfördes ett första samarrangemang om vårdvalet inom den primära hörselrehabiliteringen i föreningens nya lokaler i Örnsberg. Nästa samarrangemang blir mässan Alla möjliga medel. I denna form har Stockholmsföreningen några gånger de senaste åren informerat medlemmarna om möjliga hjälpmedel inom hörselområdet. Informationsbehovet är självklart lika stort i samtliga föreningar inom distriktet, men alla har inte resurserna. Distriktet och föreningen arbetar nu med förberedelserna av årets mässa som kommer att äga rum under hösten. Genom att använda varandras resurser hoppas vi kunna genomföra en mässa som når ännu fler hörselskadade personer i Stockholms stad och Stockholms län. Ett kommande samarbete kan mycket väl kretsa kring hörbarhetsfrågorna som är ett arbete som föreningen redan påbörjat och där distriktet gärna får ge oss draghjälp. Vart dessa samarbeten leder till i förlängningen är ännu för tidigt att sia om. Men lyckas vi skapa en rågång mellan våra båda organisationer ser jag inga hinder för att Stockholmsdistriktet och Stockholmsföreningen inom överskådlig tid även kan komma att samutnyttja kansli- och verksamhetslokaler. Vi har förvisso olika strukturer och skilda arbetsområden, men målgruppen är densamma. Lars Lindén, ordförande Foto: Jonas Sahlberg Ny bok svarar på dina hörselfrågor Ni har väl inte missat den nya boken Hörseln Det första sinnet av Konrad S. Konradsson? I boken, som är en del i en populärvetenskaplig serie, kan du läsa om hörselorganen, olika hörselskador, behandling och hjälp medel. Hörselskadades Riksförbund säljer boken till specialpriset 159 kronor. Kontakta HRF:s växel eller gå in på material. MK KAROLINSKA INSTITUTETS FORSKARE SKRIVER Konrad S. Konradsson Hörseln Det första sinnet Hörseln Det första sinnet ges ut av KI University Press. Följ Ulrika Nilsson genom direkttextning. TV4 direkttextar 22-nyheterna Foto: Daniel Ohlsson/TV4 Den 5 mars var det premiär för en efterlängtad direkttextning av TV4 Nyheterna som sänds klockan På måndagar till torsdagar är det numera möjligt att följa riksnyheterna, ekonomin, sporten och riksvädret genom text-tv sidan 890. Trots en stor tillgänglighetssatsning har dock TV4 inga planer på att börja direkttexta de lokala nyheterna. MK Östermalms förskolepersonal fick testa hörseln Förskolans personal i Östermalms stadsdel har för första gången undersökt sin hörsel genom sin arbets givare. Mats Claesson, chef vid barn- och ungdomsförvaltningen, säger till tidningen Mitt i Östermalm att personalen med nedsatt hörsel eller tinnitus nu erbjuds hjälp. Hörselundersökningen ses som ett första steg i att förbättra miljön på stadsdelens förskolor. Vi har fokus på problemet och kan arbeta mer med bullerdämpande åtgärder, säger Mats Claesson till tidningen. Förskolornas ljudnivåer är ofta mycket höga. Enligt en undersökning vid Högskolan i Gävle ligger genomsnittet på 70 decibel, som ljudet av en dammsugare. MK 3

4 Hjälpmedel Rätt hörhjälpmedel Språkröret klargör vad som gäller för dig som behöver Vet du vilka hjälpmedel som finns för hörselskadade och vart du ska vända dig för att få dem? Hjälpmedelsförskrivningen är reglerad i lag, men detaljerna är snåriga. Språkröret reder ut vad som gäller i Stockholms län. Enligt Hälso- och sjukvårdslagen ansvarar landstinget för att förskriva hjälpmedel till personer med funktionsnedsättning. Men landstinget bär inte på hela ansvaret; även Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, kommun och universitet kan vara inblandade. Det beror på dina specifika behov och din livssituation. Jeanette Adolfsson på Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning vid Stockholms läns landsting arbetar bland annat med landstingets hjälpmedelsguide, som nyligen uppdaterats med regler och sortiment för förskrivare. Där finns det även nyttig information för de brukare som vill veta mer. På Hjälpmedelsguiden kan man se vad som gäller. Bland annat finns Kloka hjälpmedelslistan med hela landstingets hjälpmedelssortiment. Det gör att det är möjligt att jämföra med annat sortiment som finns att köpa, till exempel genom fritt val, säger Jeanette Adolfsson. All förskrivning av hjälpmedel ska utgå från individens behov. Men det kan ändå vara bra att veta vilka generella riktlinjer som finns. Bland annat innehåller Hjälpmedelsguiden information om decibelriktlinjer, hur behovsbedömningar görs och vilket ansvar brukaren själv har. För Vardagsliv Stockholms läns landsting (SLL) ska tillgodose ditt behov av hjälpmedel i vardagen, alltså i ditt hem och på fritiden. Ditt behov av hjälpmedel ska tillgodoses oavsett om du tillhör landstingets primära hörselrehabilitering (hörselmottagningarna inom vårdvalet), utvidgade hörselrehabilitering (Rosenlund, plan 9) eller hörselhabiliteringen för barn och ungdom (Rosenlund, plan 8). Dina individuella behov styr alltid. Så gör du: Anser du att du har behov av hjälpmedel för att klara din vardag kontaktar du din audionom eller din vårdcentral, husläkare eller företagshälsovård. Audionomen gör en helhetsbedömning utifrån ditt audiogram, din taluppfattningsförmåga och din livssituation. Till audionomens stöd finns en behovstrappa (läs om den i Hjälpmedelsguiden). hörhjälpmedel från landstinget kan t.ex. vara varse blivningssystem, telefonförstärkare, tv-hjälpmedel och FM-system (läs mer nedan). Landstinget står för montering om det behövs. Fakta hörhjälpmedel Olika hörhjälpmedel Hörapparater Det vanligaste hjälpmedlet, finns i många varianter. De flesta hörapparater i dag är digitala och har telespole för slinga. Provas ut av en legitimerad audionom. Telefonhjälpmedel Telefoner med förstärkt ljud eller separat förstärkare till luren. Varseblivning Ljus- och vibrationssignaler till ringklockor, telefon och larm. Kommunikationssystem Bärbara eller stationära mikrofonsystem som möjliggör trådlös ljud överföring till hörapparaten genom t.ex. FM-system. Tv- och radiohjälpmedel Ljudförstärkning till tv eller radio genom hörlurar eller slinga. Text- och bildtelefon Text- eller teckenspråksalternativ till taltelefon. Utprovning, hembesök, support och reparationer utförs av Alternativ telefoni (Rosenlunds sjukhus, plan 9). Kostnad och ansvar Det finns tre alternativa vägar att gå (vid sidan om arbetshjälpmedel): Antingen tillhandahåller landstinget hjälpmedlet. Hjälpmedlet är då ett lån och ska lämnas tillbaks. Går det sönder kan du bli ersättningsskyldig. Utprovningsavgiften för en hörapparat är 600 kronor i Stockholms län, andra hörhjälpmedel samt reparationer är kostnadsfria. Det finns ett särskilt högkostnadsskydd för hjälpmedel om kronor per år. Förbrukningsvaror såsom batterier betalar du alltid själv. Du kan också välja att köpa ditt hjälpmedel genom systemet Fritt val av hjälpmedel. Du äger själv hjälpmedlet men får ett bidrag till kostnaden från landstinget. Läs mer om Fritt val på Hjälpmedelsguiden. Det tredje alternativet är att köpa ditt hjälpmedel privat. 4 Språkröret nr

5 Lokala nyheter vid rätt tid och plats ett personligt hjälpmedel och bor i Stockholms län Till din Sysselsättning Studerar du? I de fall där skolan inte har hjälpmedel, t.ex. FM-system, tillhandhålls dessa av Stockholms läns landstings hörselvård, om bedömning görs att behovet finns. Det gäller alla nivåer; förskola, grundskola, gymnasium, vuxenutbildning, folkhögskola och även kvällskurser. Detsamma gäller för utbildning på högskola och universitet, dock tillhandahåller exempelvis Stockholms universitet själva individuella hjälpmedel samt skriv- och teckenspråkstolkar. arbetar du? Arbetsgivaren är skyldig att anpassa arbetsplatsen, vilket kan innebära att ordna med arbetshjälpmedel. Detta kan även göras med stöd av Arbetsförmedlingen (AF) eller Försäkringskassan (FK). Om du har haft samma arbete längre än tolv månader eller är etablerad egenföretagare görs ansökan om bidrag hos FK. Ansökan ska skickas in före inköp och kompletteras med läkarintyg och arbetsplatsutredning. Har du varit anställd färre än tolv månader, har en lönebidrags-, trygghets- eller utvecklingsanställning görs ansökan hos AF. Söker du arbete? Som arbetssökande har du endast rätt till arbetshjälpmedel om du genomför en utbildning eller praktik genom Arbetsförmedlingen. Kontakta Arbetsförmedlingen i Sundbyberg (Rehabilitering till arbete, Enheten Hörsel Öst). är du Pensionär? Ålderspensionärer och förtidspensionärer ska vända sig till landstinget om hjälpmedel för vardagslivet. Tolk Stockholms läns landstings tolkcentral tillhandahåller vardags tolkning till hörselskadade och döva. I vardagstolkning ingår bland annat fritidsaktiviteter, sjukvårdsbesök, arbetsplatsmöten. Skriveller teckenspråks tolkar beställs via (tel), (texttel), sll.se, tolkcentralen. För tolk för att utföra arbetet, vid kompetensutbildning eller som personligt biträde ska ansökan göras hos Arbetsförmedlingen. Källor: 1177.se, AF, DO, FK, HRF, Karolinska Universitetssjukhuset, SLL, SU. MER INFORMATION Hjälpmedels guiden Guide med förskrivningsregler, sortiment och eventuella decibelgränser, för Stockholms läns landsting: Vårdguiden Information om landstingets vård, bl.a. kontaktuppgifter till hörselvården. Finns som tidning, hemsida (www.vardguiden.se) och telefonråd givning ( ). Forum Funktionshinder Landstingets informationscentrum för funktionshinder med bland annat rådgivning (tel), (texttel), samt bibliotek (Tideliusgatan 12, Rosenlunds sjukhus, plan 7). Hjälpmedels torget Hemsida av Hjälpmedelsinstitutet: hjalpmedelstorget. Hörsellinjen Hörselinformatörer på Hörselskadade Riksförbund: se, (tel), (texttel), Fortfarande rörigt? Flertalet privata hörselföretag specialiserar sig på hjälpmedel och hjälper till med ansökningar. Kolla i telefonkatalogen eller på nätet! Foto: Fotomedia.se Språkröret nr

6 Hjälpmedel Bristfällig information om vårdval och fritt val får kritik av HRF Hörselskadade berättar att de enbart har hänvisats till privata sortimentet Det råder stora brister i informationen kring vårdvalet och fritt val i Stockholms län. Ibland är informationen till och med missvisande eller direkt felaktig. Det visar samtal och mejl till HRF:s informationstjänst, Hörsellinjen. På Hörselskadades distrikt i Stockholms län är man starkt kritisk till bristen på opartisk information. Den 1 december 2011 infördes ett vårdvalssystem inom den primära hörselrehabiliteringen i Stockholms län. Den 1 mars 2012 hade de tidigare fem mottagningarna blivit 30 stycken. Många brukare hör av sig Men många hörselskadade frågar sig vad som egentligen gäller på mottagningarna, som både ska utföra landstingets vård och erbjuda privat försäljning genom systemet fritt val. Vårdval hörsel Vårdval Stockholm är namnet på det vårdvalssystem som införts inom flera vårdområden av Stockholms läns landsting. Vårdvalet inom den primära hörselrehabiliteringen kallas ofta Vårdval hörsel och innebär att godkända (auktoriserade) företag utför vården åt landstinget. Patienten/brukaren väljer själv mottagning och förutom en utprovningsavgift på 600 kronor är hörselrehabiliteringen kostnadsfri. Då ingår lån av hörapparater, eventuella andra hjälpmedel samt reparationer. Mer information: Fritt val av hjälpmedel Fritt val av hjälpmedel är ett separat system som innebär att du själv köper och äger ditt hjälpmedel. De godkända hörselmottagningarna (se ovan) ska erbjuda patienten/brukaren att köpa andra hjälpmedel än de i landstingets sortiment. Brukaren får ett bidrag (check/rekvisition) av landstinget som täcker en del av kostnaden. Landstingets bidrag till hjälpmedlet, samt service, varierar beroende på hjälpmedel. Mer information: HRF:s informatörer på Hörsellinjen kontaktas varje dag om allt från bristfällig information till att de känt att audionomen försökt övertala dem att köpa hörapparater privat. Utifrån dessa kontakter konstaterar HRF att: En hel del har inte fått information om möjligheten att få hörapparater ur landstingets sortiment. Många av dem som kontaktar Hörsellinjen har hänvisats direkt till det privata sortimentet och fritt val. En del har köpt hörapparater för stora summor och först efteråt fått reda på att även landstinget har ett sortiment. Många uppger att hörselmottagningen hävdat att landstingets hörapparater är sämre än det privata sortimentet. Vissa som har valt fritt val har först i efterhand fått veta att reparationer och service kostar. En del berättar att de upplever att audionomerna agerat som säljare och vågar inte lita på deras råd. Tror att de inte kan låna På Hörselskadades distrikt i Stockholms län säger distriktsordförande Agneta Österman att det har varit ett otroligt sug efter opartisk information. Vi har stött på brukare som upplever att de inte fått rätt information. De tror att de inte kan låna en hörapparat längre, vilket är helgalet, säger Agneta Österman. Dialogen med landstinget finns dock, påpekar hon: Det är angeläget att samla ihop fakta och ta upp det här till diskussion. Texttelefoni i smarta mobiltelefoner Har du en Androidtelefon kan du samtala genom texttelefoni. Nu kan du använda texttelefoni när du är ute på språng. Förra året kom Flexitext på initiativ av Post- och telestyrelsen. Med programvaran Flexitext kan du ha ett samtal mellan din smarta mobiltelefon och en text telefon. Än så länge fungerar tjänsten enbart för Androidtelefoner, men en applikation för Iphone ska komma efter sommaren. Tjänsten som också finns för webbläsaren och i ett nedladdningsbart program för datorn fungerar dygnet runt. På och via Flexitext kundtjänst hittar du mer information om hur du registrerar dig. 6 Språkröret nr

7 Lokala nyheter Jan-Peter Strömgren om vårdval, fritt val och HRF Hörteknik: HRF Hörteknik ger oss inblick i systemet med vårdval och fritt val Ett av de godkända företagen inom vårdvalet och den primära hörselrehabiliteringen i Stockholms län är HRF Hörteknik AB, helägt dotterbolag till Hörselskadades Riksförbund. Språkröret har kontaktat HRF:s förbundsordförande Jan- Peter Strömgren för att fråga om HRF:s syn på förändringarna i Stockholms Jan-Peter Strömgren, förbundsordförande HRF. hörselvård och varför HRF äger ett företag som ingår i länets hörselvård. Vad tycker HRF egentligen om vårdvalssystem? HRF anser att det ska finnas en samhällsfinansierad hörselvård som håller hög kvalitet, bedrivs långsiktigt, är likvärdig i hela landet och bygger på en sammanhållen vårdkedja. Så länge dessa grundläggande förutsättningar uppfylls spelar det egentligen ingen roll om vården utförs av privata aktörer eller av offentliga verksamheter, det konstaterade HRF redan för många år sedan. Vi ser att så kallat vårdval, att den enskilde får möjlighet att själv välja mellan olika vårdgivare som godkänts av landstinget, kan vara positivt. Till exempel skulle det kunna göra att bra bemötande och utprovningsprocesser av hög kvalitet blir konkurrensmedel, vilket gynnar den enskilde. Vårdval blir emellertid problematiskt när konkurrensen framför allt fokuseras på försäljning av hörapparater, vilket fritt val-systemet uppmuntrar till. HRF har tagit avstånd från fritt val. Varför? HRF anser att alla hörselskadade ska kunna få sina individuella behov tillgodosedda inom ramen för den offentliga hälso- och sjukvården. Landstingens sortiment ska hålla hög kvalitet, samt vara brett och flexibelt. Ingen ska behöva köpa hörapparater privat för att landstinget inte kan erbjuda de hjälpmedel han eller hon behöver. Den som ändå vill köpa hörapparater privat ska kunna göra det, men då ska det inte subventioneras med offentliga medel. Skattemedel ska gå till att stärka den offentliga hörselvården, så att denna kan hålla hög och jämn kvalitet. Oavsett hörselskada ska den enskilde aldrig behöva hamna i en situation där den egna plånboken blir avgörande för möjligheten att få den vård och de hjälpmedel han eller hon behöver. Att kalla privat köp för fritt val är dessutom ett ganska missvisande nyspråk. En hörselskadad person kan inte förväntas ha den kompetens som en audionom har och kan därför inte välja helt fritt. De flesta hörselskadade väljer den hörapparat som audionomen vägleder dem till, visar undersökningar. Trots HRF:s ställningstagande mot fritt val går det att köpa hörapparater hos HRF Hörteknik genom fritt val. Hur går det ihop? Det fanns två huvudskäl till att HRF Hör teknik ansökte om att bli en auktoriserad hörselmottagning. Dels för att HRF skulle få en värdefull inblick i hur systemet med vårdval och fritt val fungerar i Stockholm, dels för att få en klinisk utprovningsverksamhet, ett slags hörsellabb, som kan samarbeta med vårt forskningsinstitut, Hörselbron. Som auktoriserad hörselmottagning kan inte HRF Hörteknik välja bort hörapparatutprovningar med fritt val-rekvisitioner, det är en del av paketet i avtalet med landstinget. HRF Hörteknik har emellertid inget upphandlat privat sortiment och marknadsför inte heller privata utprovningar. I första hand görs utprovningar inom landstingets sortiment. Den som ändå vill prova ut hörapparater privat med rekvisition hos HRF Hörteknik får noggrann information om vad detta innebär samt om möjligheterna att prova ut hörapparater inom ramen för landstingets sortiment. De får också skriva på ett papper där de intygar att de har fått denna information. HRF anser att audionomer på auktoriserade hörselmottagningar som utför utprovningar både privat och för landstinget hamnar på dubbla stolar. Sitter inte också HRF Hörtekniks audionomer på dubbla stolar? Audionomerna på HRF Hörteknik har en lite speciell situation jämfört med andra privata hörselmottagningar. HRF Hörteknik har nämligen inga avkastningskrav på sig, även om ambitionen givetvis är att det ska gå runt. Syftet med företaget är alltså inte att gå med vinst. Det starkaste kravet på de anställda från företagets styrelse är istället att patientens intressen alltid ska sättas främst. För de flesta privata hörselmottagningar är situationen en annan. Visserligen ska audionomen se till patientens bästa även i vinstdrivande företag, men det finns en uppenbar risk att patienter hänvisas till det privata sortimentet, som ger högre intäkter, även om det finns likvärdiga hörapparater inom det offentliga sortimentet. Språkröret nr

8 Reportage Lilian vill både höra och Fler och fler väljer hörapparater efter personligt tycke och smak, och det finns mycket mer att välja på idag än för bara tio år sedan. Marknaden anpassar sig till efterfrågan på färg och design, men den som tycker att utvecklingen är för långsam kan smycka sina apparater själv. Lilian pyntar sina hörapparater själv med hjälp av klister. 8 Hässelbybon Lilian Ebadi Lindqvist, 58 år, är sekreterare på Hörselskadades Riksförbund. Hon fick problem med hörseln för ungefär halva livet sedan. Då jobbade hon som frisör i London, där hon genomgick sin första operation för otoskleros. Operationen hjälpte till viss del men för Lilian var det ingen tvekan om att hon behövde hörapparater. Så småningom sadlade hon om från den ansträngande ljudmiljön i frisörsalongen, och hamnade år 2000 hos Unga Hörselskadade. Där träffade hon första gången en person, en ung kille, som hade smyckat sina hörapparater. Jag har aldrig tyckt att det är så besvärligt att vara hörselskadad och tycker att det är en fördel om andra ser att jag hör dåligt, så att de kan anpassa sig till det när de pratar med mig. Jag tycker om diamanter, både äkta och andra, och från min frisörvärld har jag med mig en känsla för makeup, frisyrer och hårfärg, så det vill jag byta ganska ofta. Hörapparat kan jag inte byta så ofta, men jag kan byta blinget på dem. Så för Lilian var det en fullträff att börja smycka sina apparater. Även efter att utbudet av snyggt designade apparater har vuxit har hon fortsatt att blinga sina egna. Min hörselskada gör att jag behöver väldigt starka apparater, modeller som det inte tillverkas så många av, så jag har inte haft så många valmöjligheter. Jag ska till audionomen nu i vår och pröva ut nya apparater, så det blir spännande att se om det finns mer att välja på nu. Kristin Andersson är audionom på Hörsel- och balanskliniken på Karolinska. Hon upplever att valet av färg och design på hörapparaterna, om användaren vill att den ska synas eller inte, kan bero på många olika faktorer. Det är svårt att generalisera, men visst ser hon ändå vissa trender. Det tydligaste är apparater som passar patientens hårfärg. Gråhåriga, till exempel, väljer ofta silverfärgade apparater, brunhåriga kanske väljer kastanjefärgade. De flesta väljer ganska diskreta färger, men det är väl som glasögon? Vissa vill ha bågar som syns väldigt mycket, andra tänker på att de ska vara diskreta, men de vill att de ska vara snygga också. Kristins patienter ber ofta om råd när det ska välja modell och färg. Det viktigaste är givetvis att designen är rätt för hörselbehovet, men att användaren känner sig bekväm med hur det ser ut tas också på stort allvar. Det finns så mycket att välja på idag, för 20 år sedan så var det nästan bara större beiga apparater som gällde. Jag får försöka rekommendera en som passar efter deras egen smak, så ofta blir det ganska diskret. Det är väldigt kul när någon vill synas så att omgivningen uppmärksammar hörselnedsättningen, men det behöver inte vara så att de som har diskretare apparater har något problem med att de är hörselskadade, ofta är det bara en smaksak. Visst är det kul när någon som hejar på Bajen vill ha en vit och en grön apparat, men alla är inte så. Lilian får nästan bara positiva reaktioner på sina smyckade apparater, både från hörselskadade och andra. En dag på tunnelbanan satt jag bredvid en liten kille som var åtta, nio år ungefär. Han var där med sina kompisar. Plötsligt fastnade hans blick på en av mina apparater och så sa han vad snyggt det var! Vad är det för någonting? Det var fint tycker jag, säger Lilian och skrattar lite. De apparater som hon använder idag är smyckade med Swarovskikristaller, som ger en stilfull och blänkande glans till dem. Tidigare har hon haft mer färgglatt bling, och det återkommer nog en dag. Smyckningen sätts nämligen dit med Karlssons klister och faller av efter ungefär ett par månader, vilket ger en chans till att skapa något nytt.

9 Reportage synas Jag tror inte att det blir någon stor efterfrågan efter smyckade hörapparater, men det gör inget. Jag fixar gärna till mina själv. Text och foto: Fredrik Lagerqvist Växande marknad ställer krav För tillverkarna av hörapparater är efter frågan på snygga färger och design en bra utmaning. Att många väljer en mer personlig färg på sina hörapparater är en tydlig trend, även om det inte är så många som vill ha klara eller lysande färger, säger Mats Mood, vd på Starkey i Sverige. Trenden är att det gamla beiga, gråa och bruna ersätts av färger som är ganska diskreta, men ändå stilfulla. Vi har en som heter Champagne, som har en exklusivare och metallisk gulbeige ton. Efter den är nog Sterling, en silvergrå nyans, den mest populära. Efter att Starkey startat ett samarbete med Karten Design för ungefär fem år sedan har mer resurser hamnat på bakom-örat-apparater, som är en tydligt växande marknad. Det började med Starkey Zon som vann en del designpriser, och det är ju flera tillverkare som har prisbelönats för sin design, vilket säger en del om marknaden. Konkurrensen på området har gjort att tillverkarna ser till att hålla breda sortiment vad gäller design och färg, för många smaker. Det gäller att inte bara följa trenderna utan att också försöka leda dem. Starkey har till exempel beställt undersökningar där man har frågat de som har eller skulle skaffa hörapparat vilka tankar de hade kring det. Men man ska komma ihåg att designen inte bara är utseendet på apparaten, utan naturligtvis lika mycket funktion. Det är genom designen som man integrerar funktioner och egenskaper som gör den mer användarvänlig. Fredrik Lagerqvist Lilian Ebadi Lindqvists hörapparat är blingad med Swarovskikristaller. Variationerna på hörapparater och insatser bland tillverkarna är stora. Foto: Medilink, Oticon, Phonak, Starkey, Unitron, Widex. 9

10 Kultur Fler textade biofilmer utlovas Digitaliseringen av biograferna är i full gång i Stockholm Digitaliseringen av Stockholms biografer är i full gång. På SF:s biografer Råsunda och Sergel visas redan nu enbart digitala filmer och både SF Bio och Folkets Bio är överens. Med den digitala filmen förbättras möjligheterna att visa svensk film med text avsevärt. En ny internationell filmstandard gör att både SF Bio och Folkets Bio ställer om alla sina biografer. För biografägare och personal innebär digitaliseringen att 35 millimeterskopiorna inte behöver skickas mellan landets biografer utan istället kan laddas ned från en hårddisk. För biobesökaren innebär det att bilden och ljudet blir skarpare, att utbudet blir större och att textningsmöjligheterna blir större. Till skillnad mot tidigare kan biografägaren själv Fler biobesök för hörselskadade? Foto: Freerangestock välja om filmen ska visas med text, som på en vanlig dvd-film hemma. Ett paradigmskifte För oss är det ett paradigmskifte, säger Per Mårtensson som är programchef på SF Bio. Vi kommer garanterat visa fler svenska filmer med text. Ska man göra något vettigt så måste man göra en ordentlig satsning, det tycker i alla fall jag. Exakt hur det kommer att ske är dock inte bestämt i nuläget. Vilka filmer som går upp på vilka biografer kommer fortfarande styras av antalet besökare. Men i och med att de textade filmkopiorna inte behöver skickas runt på turné över hela landet, finns det en större valfrihet för biograferna. Möjliga scenarier är att en film visas textad från premiären, en gång per dag eller vissa dagar i veckan. Nya regler för filmstöd Samtidigt påpekar Per Mårtensson att det hänger på filmdistributörerna. Tony Ahlgren på SF Film, en av Sveriges största distributörer, uppger att alla deras svenska filmer kommer att ha text från och med i sommar. Förutsättningarna för biograferna att visa svensk film med text ökar ytterligare från 2013 då alla filmer måste kunna visas med text för att få filmstöd från Svenska filminstitutet. Men än finns det inga krav på biograferna att alla svenska filmer måste visas med text. Något Per Mårtensson menar hade varit enklare. Erfarenheten från Norge säger att det är en vanesak. Det hade varit enklare för oss om regering och riksdag tog beslutet. Nu måste vi informera befolkningen om anledningen till att svenska filmer textas. Den hörande befolkningen väljer oftast bort text. På Folkets bio menar Katrina Mathsson att problemet för dem inte har varit viljan, utan att filmstödet inte gett ekonomiskt bidrag för textning till smala filmer. Det nya formatet kommer innebära att det är billigare och enklare att texta filmerna. Vi kommer att visa fler textade svenska filmer framöver. Folkets bios biograf Zita i Stockholm har hittills digitaliserat en av sina tre salonger enligt den nya standarden. SF siktar på att vara klar med sina biografer i Stockholmsområdet i september-oktober Konserthuset satsar på akustik och tillgänglighet Stockholms Konserthus har fått 13 miljoner kronor i extra anslag för Summan ska gå till att förbättra tillgängligheten och akustiken i byggnaden. På Konserthusets efterfrågan beslutade Stockholms läns landsting, som är huvudfinansiär för Konserthuset, att skjuta till ett engångsbelopp för Stefan Forsberg, Konserthusets vd, berättar att bidraget ska gå till nya hissar och renovering av befintliga hissar, energibesparande teknik och för att förbättra akustiken i stora salen. Det sistnämnda kommer att förbättra ljudupplevelsen för både musiker och publik, också för de som använder Konserthusets hörslingor, menar han. Nya slingor finns sedan två år i stora salen och Grünewaldsalen. Merparten av arbetet ska vara klart i september, Stockholms blå landmärke på Hötorget ska bli tillgängligare. Konserthuset som ritades i nyklassicistisk stil invigdes Foto: Jan-Olav Wedin berättar Stefan Forsberg. Konsertschemat ska dock inte påverkas varför de sista åtgärderna kan ske nästa sommar. 10 Språkröret nr

SR P1 Plånboken : Från några 100-lappar till flera tusen för att kunna höra

SR P1 Plånboken : Från några 100-lappar till flera tusen för att kunna höra SR P1 Plånboken : Från några 100-lappar till flera tusen för att kunna höra Utskrift av Plånboken i Sveriges Radio i P1, 2013-06-26, om kostnader för hörapparater Björn Häger, programledare: Vi börjar

Läs mer

Hörselskadades förening i Stockholm, förslag till. Verksamhetsplan & budget för år 2014

Hörselskadades förening i Stockholm, förslag till. Verksamhetsplan & budget för år 2014 Hörselskadades förening i Stockholm, förslag till Verksamhetsplan & budget för år 2014 2 (7) Förord Vi ser fram emot ett spännande och händelserikt 2014. Det är då 75 år sen föreningen bildades, en respektabel

Läs mer

intressepolitiskt program

intressepolitiskt program intressepolitiskt program Antaget av Hörselskadades Riksförbunds kongress 2012 HRFs vision HRFs vision är ett samhälle där alla hörselskadade kan leva i full delaktighet och jämlikhet. Ett samhälle där

Läs mer

Hörseltjänst Göteborg

Hörseltjänst Göteborg Hörseltjänst Göteborg Leg Audionom Karin Ilstedt Nordstadstorget 6 411 05 GÖTEBORG Tel 031-761 08 01 Tidsbokad mottagning www.horseltjanst.se karin.ilstedt@horseltjanst.se maj 2014 2 Hörseltjänst erbjuder:

Läs mer

Till dig som använder hörapparat

Till dig som använder hörapparat patientinformation Hörselverksamheten Till dig som använder hörapparat Hörselnedsättning och hörapparat De flesta personer med hörselnedsättning får hjälp av hörapparat. Utbudet på hörapparater är stort

Läs mer

Hörselskadades förening i Stockholm. Verksamhetsplan & budget för år 2015

Hörselskadades förening i Stockholm. Verksamhetsplan & budget för år 2015 Hörselskadades förening i Stockholm Verksamhetsplan & budget för år 2015 2 (7) Förord Hörselskadades förening i Stockholm har många stora utmaningar framför sig. Den viktigaste just nu är att nå ut till

Läs mer

Hörapparatguiden web ver 2

Hörapparatguiden web ver 2 Hörapparatguiden web ver 2 Vad innebär det att använda hörapparat? Hörapparaten förstärker alla ljud, både tal och omgivningsljud. När du börjar använda hörapparat kommer du att höra ljud som du inte har

Läs mer

Svar på Öppet Brev till de politiska partierna i Västra Götalandsregionen

Svar på Öppet Brev till de politiska partierna i Västra Götalandsregionen Svar på Öppet Brev till de politiska partierna i Västra Götalandsregionen Distriktets årsmöte 9 april 2011 beslöt att skicka ett Öppet brev till partierna som sitter i Västra Götalands Regionfullmäktige.

Läs mer

Jan-Peter har inte lust att stå bredvid

Jan-Peter har inte lust att stå bredvid Språkröret för Hörselskadades förening i Stockholm Senaste nytt på www.hrfstockholm.se nr 3 Juli 2012 årgång 69 Omvald förbundsordförande är rotad på Kungsholmen Jan-Peter har inte lust att stå bredvid

Läs mer

Fördjupad uppföljning av primär hörselrehabilitering i Stockholms läns landsting

Fördjupad uppföljning av primär hörselrehabilitering i Stockholms läns landsting Fördjupad uppföljning av primär hörselrehabilitering i Stockholms läns landsting Stockholm i maj 2015 Dag Boman Ulrika Brändström Carin Magnusson 1 Innehåll 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning... 5 2.1 Bakgrund...

Läs mer

Framtagande av regelbok för primär hörselrehabilitering

Framtagande av regelbok för primär hörselrehabilitering BESLUTSUNDERLAG 1(1) Ledningsstaben Mattias Bly 2013-01-11 LiÖ 2012-839 Hälso- och sjukvårdsnämnden Framtagande av regelbok för primär hörselrehabilitering I Landstinget i Östergötland finns mottagningar

Läs mer

En ljus arbetsmarknad väntar audionomstudenter. Senaste nytt på www.hrfstockholm.se. nr 1 februari 2014 årgång 71

En ljus arbetsmarknad väntar audionomstudenter. Senaste nytt på www.hrfstockholm.se. nr 1 februari 2014 årgång 71 Språkröret för Hörselskadades förening i Stockholm Senaste nytt på www.hrfstockholm.se nr 1 februari 2014 årgång 71 En ljus arbetsmarknad väntar audionomstudenter Innehåll nr 1 2014 3 4 5 6 8 10 11 13

Läs mer

MYTERNAS MARKNAD. Svensk hörselvård från behov till business. Jag vill kunna lita på vårdgivaren. Det kan jag inte nu.

MYTERNAS MARKNAD. Svensk hörselvård från behov till business. Jag vill kunna lita på vårdgivaren. Det kan jag inte nu. Jag vill kunna lita på vårdgivaren. Det kan jag inte nu. Vill du ha något bra så kostar det extra. Får de verkligen göra så här? Den här ska du ha. Den kostar 23 000. Vad jag var beredd att betala var

Läs mer

Yttrande över Bättre samverkan. Några frågor kring samspelet mellan sjukvård och socialförsäkring, SOU 2009:49

Yttrande över Bättre samverkan. Några frågor kring samspelet mellan sjukvård och socialförsäkring, SOU 2009:49 1(5) Dnr 09-0406 /DE 2009-09-18 Socialdepartementet 103 33 Stockholm Hörselskadades Riksförbund Box 6605, 113 84 Stockholm besöksadress: Gävlegatan 16 tel: +46 (0)8 457 55 00 texttel: +46 (0)8 457 55 01

Läs mer

Lars drivs av kampen mot orättvisor. Ny ordförande är hemmahörande vid Skanstull. Senaste nytt på www.hrfstockholm.se. nr 2 april 2015 årgång 72

Lars drivs av kampen mot orättvisor. Ny ordförande är hemmahörande vid Skanstull. Senaste nytt på www.hrfstockholm.se. nr 2 april 2015 årgång 72 Språkröret för Hörselskadades förening i Stockholm Senaste nytt på www.hrfstockholm.se nr 2 april 2015 årgång 72 Ny ordförande är hemmahörande vid Skanstull Lars drivs av kampen mot orättvisor Innehåll

Läs mer

Ett år av intensiv träning för blivande skrivtolkar. Senaste nytt på www.hrfstockholm.se. nr 1 Januari 2013 årgång 70

Ett år av intensiv träning för blivande skrivtolkar. Senaste nytt på www.hrfstockholm.se. nr 1 Januari 2013 årgång 70 Språkröret för Hörselskadades förening i Stockholm Senaste nytt på www.hrfstockholm.se nr 1 Januari 2013 årgång 70 Ett år av intensiv träning för blivande skrivtolkar Innehåll nr 1 2013 3 4 5 6 9 10 10

Läs mer

Speciellt korta & klara nyheter från landstinget

Speciellt korta & klara nyheter från landstinget !!! Speciellt Korta & klara landstingsnyheter Nr 2 mars 2013 Speciellt korta & klara nyheter från landstinget I det här numret av Speciellt kan du läsa om: 113 13 Nytt nationellt informationsnummer Snabbare

Läs mer

"Jag hör tonerna i mitt inre"

Jag hör tonerna i mitt inre Språkröret för Hörselskadades förening i Stockholm Senaste nytt på www.hrfstockholm.se nr 1 februari 2015 årgång 72 Nina har en hörselnedsättning och går på Kungliga musikhögskolan "Jag hör tonerna i mitt

Läs mer

Infoblad nr 1 februari 2013

Infoblad nr 1 februari 2013 Infoblad nr 1 februari 2013 Ordförande har ordet Så har ännu ett nytt år tagit sin början. Dagarna blir allt längre och ljuset blir mer intensivt. På morgnarna när jag går ut för att hämta tidningen i

Läs mer

Dessa tre hjälpmedel säljs nu i Sverige av företaget RehabCenter AB i Täby.

Dessa tre hjälpmedel säljs nu i Sverige av företaget RehabCenter AB i Täby. STAMNINGSHJÄLPMEDEL I STOCKHOLM Sedan 1 februari 2009 får logopeder förskriva tekniska hjälpmedel till personer som stammar. Dock är det inte beslutat vilka av de fyra nedan beskrivna hjälpmedlen som kommer

Läs mer

Område: Hjälpmedel till personer med hörselnedsättning/dövhet. Innehållsförteckning

Område: Hjälpmedel till personer med hörselnedsättning/dövhet. Innehållsförteckning t Område: Hjälpmedel till personer med hörselnedsättning/dövhet Gilitigt från och med 2010-01-01 Reviderad den 2014-11-07 Innehållsförteckning 04 Hjälpmedel vid personlig medicinsk behandling 04 27 Stimulatorer

Läs mer

8. Skaderisker och komplikationer

8. Skaderisker och komplikationer 8. Skaderisker och komplikationer Sammanfattning Skador och komplikationer har observerats i samband utprovning och användande av hörapparater. Skador av allvarlig natur är dock sällsynta. En allvarlig

Läs mer

Minnesanteckningar för Regionalt brukarråd för Dövteamet, Dövblindteamet och Text- och bildtelefoniteamet 150326

Minnesanteckningar för Regionalt brukarråd för Dövteamet, Dövblindteamet och Text- och bildtelefoniteamet 150326 Minnesanteckningar för Regionalt brukarråd för Dövteamet, Dövblindteamet och Text- och bildtelefoniteamet 150326 Närvarande: Tove Wrånge, enhetschef Jenny Widmark, Kent Hedesström, Dövblindteamet Solveig

Läs mer

HÖRSELSKADADES distrikt i Stockholms län POLICYDOKUMENT HEMINSTRUKTÖRER FÖR HÖRSEL

HÖRSELSKADADES distrikt i Stockholms län POLICYDOKUMENT HEMINSTRUKTÖRER FÖR HÖRSEL HÖRSELSKADADES distrikt i Stockholms län POLICYDOKUMENT HEMINSTRUKTÖRER FÖR HÖRSEL Innehåll: Riktlinjer för heminstruktörsverksamheten Inledning Bakgrund till heminstruktörsverksamheten hörsel Behovet

Läs mer

Infoblad nr 4 oktober 2010

Infoblad nr 4 oktober 2010 Infoblad nr 4 oktober 2010 Ordförande har ordet Hösten har kommit på allvar och nästa helg byter vi till vintertid. Då lägger sig mörkret över oss redan tidigt på eftermiddagen och det kan kännas skönt

Läs mer

Alla barn med behov av stöd ska få det. Förälder kritisk mot neddragning på Alviksskolan: Senaste nytt på www.hrfstockholm.se

Alla barn med behov av stöd ska få det. Förälder kritisk mot neddragning på Alviksskolan: Senaste nytt på www.hrfstockholm.se Språkröret Hörselskadades förening i Stockholm Senaste nytt på www.hrfstockholm.se nr 4 2011 nr 1 2012 januari 2012 årgång 69 Förälder kritisk mot neddragning på Alviksskolan: Alla barn med behov av stöd

Läs mer

Datum Dnr. Under 2014 skall försök göras med ytterligare friare val inom följande områden:

Datum Dnr. Under 2014 skall försök göras med ytterligare friare val inom följande områden: Ulla Mårtensson 044-3094121 ulla.martensson@skane.se Brukarsamverkan, Tolkanvändare Minnesanteckningar 2014-03-20 Tid: 2014-03-20, kl 13.00 15.45 Plats: Regionhuset, Malmö Närvarande: Kristina Olsson,

Läs mer

Senaste nytt på www.hrfstockholm.se. nr 4 November 2012 årgång 69. för Hörselskadades förening i Stockholm. Sofies implantat väckte tankar

Senaste nytt på www.hrfstockholm.se. nr 4 November 2012 årgång 69. för Hörselskadades förening i Stockholm. Sofies implantat väckte tankar Språkröret för Hörselskadades förening i Stockholm Senaste nytt på www.hrfstockholm.se nr 4 November 2012 årgång 69 Sofies implantat väckte tankar Innehåll nr 4 2012 3 4 5 6 10 11 12 15 16 Ledaren Nytt

Läs mer

När tre behövs för samtal mellan två

När tre behövs för samtal mellan två 1 TOLK 2 När tre behövs för samtal mellan två Frågor och svar om Tolkverksamheten för döva, hörselskadade, personer med dövblindhet och personer med funktionsnedsättning som rör röst, tal eller språk.

Läs mer

Du och alla andra är HJÄRTLIGT VÄLKOMNA till oss i höst.

Du och alla andra är HJÄRTLIGT VÄLKOMNA till oss i höst. Adress Hjärt- och Lungsjukas Förening i Lund MO Vårvädersvägen 4 D 22227 Lund Expeditionstid onsdag 10.00 12.00 Telefon 046 211 49 90 E-post info@lund.hjart-lung.se PlusGiro 13 58 61 3 Kontakt Eva Sjödahl

Läs mer

Kom därför till årsmötet och tala om vad DU tycker vi ska göra under 2013!!!

Kom därför till årsmötet och tala om vad DU tycker vi ska göra under 2013!!! Medlemsinfo januari 2013 Aktuella föreningsaktiviteter FUB-café på Oasen på onsdagar kl 18:30-20:30 börjar den 16 januari och sedan 30 januari och 13 februari för att därefter förhoppningsvis fortsätta

Läs mer

Riktlinjer till genomförandet av satsningen fritt val av hjälpmedel

Riktlinjer till genomförandet av satsningen fritt val av hjälpmedel Bilaga till regeringsbeslut 2007-08-16 nr 3 Socialdepartementet Riktlinjer till genomförandet av satsningen fritt val av hjälpmedel Inledning Regeringen vill i en försöksverksamhet pröva ett system som

Läs mer

Minnesanteckningar från samverkansmöte 2014-09-11

Minnesanteckningar från samverkansmöte 2014-09-11 Minnesanteckningar från samverkansmöte 2014-09-11 Närvarande representanter från: SDF, Stockholms Dövas förening HRF, Hörselskadades Distrikt i Stockholms län, Rådet för text- och tolkfrågor FSDB, Förbundet

Läs mer

Digitalisering och tillgänglighet

Digitalisering och tillgänglighet Digitalisering och tillgänglighet Kulturrådet har fått i uppdrag av regeringen att se hur digitala lösningar kan öka tillgängligheten till kultur för personer med funktionsnedsättning. Kulturrådet har

Läs mer

Aktuell information HSO i Stockholms län Nr 8 november 2011

Aktuell information HSO i Stockholms län Nr 8 november 2011 Innehåll Aktuell information HSO i Stockholms län Nr 8 november 2011 1. Kansliet Styrelsekonferensen Två ansökningar om medlemskap i HSO Stockholms län Ordförandestämman den 28 november Ledigt rum Vikariat

Läs mer

Hörselskadades Riksförbund. Handlingsprogram 2013 2016

Hörselskadades Riksförbund. Handlingsprogram 2013 2016 Hörselskadades Riksförbund Handlingsprogram 2013 2016 Handlingsprogram 2013 2016 HRFs vision HRFs vision är ett samhälle där alla hörselskadade kan leva i full delaktighet och jämlikhet. Ett samhälle

Läs mer

BUDKAFLE FÖR HÅBO KULTUR OCH HEMBYGDSFÖRENING

BUDKAFLE FÖR HÅBO KULTUR OCH HEMBYGDSFÖRENING 2012 Nr: 2 BUDKAFLE FÖR HÅBO KULTUR OCH HEMBYGDSFÖRENING Museets öppettider: Lördag-söndag under juni-augusti kl.11.00-15.00 Grupper hela året Årsmötet 28 mars i Övergransgården sidan 2 Torpbesök i tid

Läs mer

Mina hjälpmedel gör det möjligt"

Mina hjälpmedel gör det möjligt Språkröret för Hörselskadades förening i Stockholm Senaste nytt på www.hrfstockholm.se nr 2 april 2014 årgång 71 Hörselskadade Minnas främsta arbetsverktyg är telefonen: Mina hjälpmedel gör det möjligt"

Läs mer

RTP-Malmö www.malmo.rtp.se

RTP-Malmö www.malmo.rtp.se 1 RTP-Malmö www.malmo.rtp.se Verksamheten fjärde kvartalet 2004 Ordförande har ordet Hej på Er igen! Jag får börja med att ta tillbaka mina ord om sommaren. Hur som helst blev den bra mot slutet. Jag tog

Läs mer

Volontärbarometern. En undersökning om volontärer och deras ideella engagemang

Volontärbarometern. En undersökning om volontärer och deras ideella engagemang Volontärbarometern En undersökning om volontärer och deras ideella engagemang Innehåll Inledning 2 Om att vara volontär 3 Framtiden 10 Vilka har svarat 12 Om Volontärbyrån 13 Volontärbarometern är sammanställd

Läs mer

STARTA LOKALAVDELNING I SVENSKA KYRKANS UNGA SVENSKA KYRKANS UNGA. 75170 Uppsala tfn: 018-640 640 fax: 018-640 655 www.svenskakyrkansunga.

STARTA LOKALAVDELNING I SVENSKA KYRKANS UNGA SVENSKA KYRKANS UNGA. 75170 Uppsala tfn: 018-640 640 fax: 018-640 655 www.svenskakyrkansunga. STARTA LOKALAVDELNING I SVENSKA KYRKANS UNGA SVENSKA KYRKANS UNGA 75170 Uppsala tfn: 018-640 640 fax: 018-640 655 www.svenskakyrkansunga.se STARTA LOKALAVDELNING HEJ! Spännande att ni vill starta lokalavdelning

Läs mer

DEC 2007 ÅRGÅNG 35 INNEHÅLLET: KLUBBINFO KALLELSE ÅRSMÖTE EFTERLYSNING MEDLEMSAVGIFT BÅT KVÄLL SMFF FRIENDSHIP RACE MSEC 07/08 GOD JUL & GOTT NYTT ÅR!

DEC 2007 ÅRGÅNG 35 INNEHÅLLET: KLUBBINFO KALLELSE ÅRSMÖTE EFTERLYSNING MEDLEMSAVGIFT BÅT KVÄLL SMFF FRIENDSHIP RACE MSEC 07/08 GOD JUL & GOTT NYTT ÅR! -NYTT Nyköpings Modellklubb DEC 2007 ÅRGÅNG 35 INNEHÅLLET: KLUBBINFO KALLELSE ÅRSMÖTE EFTERLYSNING MEDLEMSAVGIFT BÅT KVÄLL SMFF FRIENDSHIP RACE MSEC 07/08 GOD JUL & GOTT NYTT ÅR! Hej! NMK-NYTT ÄR MEDLEMSTIDNING

Läs mer

REPSKAP RSMH STOCKHOLMS LÄNS DISTRIKT. TISDAGEN 30:e OKTOBER 2012 ÖSTERMALMS FÖRENINGSRÅD

REPSKAP RSMH STOCKHOLMS LÄNS DISTRIKT. TISDAGEN 30:e OKTOBER 2012 ÖSTERMALMS FÖRENINGSRÅD REPSKAP RSMH STOCKHOLMS LÄNS DISTRIKT TISDAGEN 30:e OKTOBER 2012 ÖSTERMALMS FÖRENINGSRÅD Stockholm den 24 september 2012 Till våra lokalföreningar Inbjudan till representantskapet tisdagen den 30 oktober

Läs mer

Lättlästa sidor. Om du blir sjuk eller behöver råd. Vi ringer till dig

Lättlästa sidor. Om du blir sjuk eller behöver råd. Vi ringer till dig Lättlästa sidor Om du blir sjuk eller behöver råd Ring din vårdcentral Är du sjuk eller har skadat dig eller vill fråga någon om råd? Då kan du ringa din vårdcentral. Telefon-rådgivning Öppet dygnet runt.

Läs mer

Minnesanteckningar från samverkansmöte 2014-05-22

Minnesanteckningar från samverkansmöte 2014-05-22 Minnesanteckningar från samverkansmöte 2014-05-22 Närvarande representanter från: SDF, Stockholms Dövas förening HRF, Hörselskadades Distrikt i Stockholms län, Rådet för text- och tolkfrågor FSDB, Förbundet

Läs mer

Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland.

Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland. Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland. Frågor och svar om hälso- och sjukvården! Vad tycker ni socialdemokrater är viktigast med sjukvården i framtiden? Vi socialdemokrater i Östergötland

Läs mer

Bildanalyskurs 17-18 september. med Britt-Marie Kühlhorn. Juni 3/2011. Vernissage Klang på Stockholms Konserthus tisdag den 21 juni kl 11-17

Bildanalyskurs 17-18 september. med Britt-Marie Kühlhorn. Juni 3/2011. Vernissage Klang på Stockholms Konserthus tisdag den 21 juni kl 11-17 SVEFOs hemsida www.svefo.eu Juni 3/2011 Aktuell information från Östra Svealands Fotoklubbar Vernissage Klang på Stockholms Konserthus tisdag den 21 juni kl 11-17 Välkomna att bese resultatet av vårt samarbete

Läs mer

Välkommen till Stockholm

Välkommen till Stockholm www.ysdh.se Välkommen till Stockholm och YSDH:s fortbildningsdagar den 3 5 oktober 2007 www.ysdh.se Kursinbjudan Vi hälsar dig välkommen till YSDH:s fortbildningsdagar i Stockholm den 3-5 oktober 2007.

Läs mer

PM utifrån protokoll nr 5 IOGT-NTO Stockholms distrikt

PM utifrån protokoll nr 5 IOGT-NTO Stockholms distrikt PM utifrån protokoll nr 5 IOGT-NTO Stockholms distrikt Tid: 2013-05-05 13.00-16.00 Plats: IOGT-NTO Distriktsexpeditionen, Klara Södra Närvarande: Oskar Jalkevik Ordförande Linda Tjälldén Vice ordförande

Läs mer

Protokoll från samordningsgruppens möte den 1 april 2004 i Västerås

Protokoll från samordningsgruppens möte den 1 april 2004 i Västerås Protokoll från samordningsgruppens möte den 1 april 2004 i Västerås Närvarande: Anna-Lena Sörenson, Östergötland, ordf Agneta Jansson, Västra Götaland Ann Lindman, Gävleborg Cecilia Carpelan, Stockholm

Läs mer

Bra att veta om hjälpmedel. En vägledning om personliga hjälpmedel som förskrivs inom hälso- och sjukvården

Bra att veta om hjälpmedel. En vägledning om personliga hjälpmedel som förskrivs inom hälso- och sjukvården Bra att veta om hjälpmedel En vägledning om personliga hjälpmedel som förskrivs inom hälso- och sjukvården Vad är ett personligt hjälpmedel? Om du har en funktionsnedsättning eller långvarig sjukdom kan

Läs mer

Du och alla andra är HJÄRTLIGT VÄLKOMNA till oss i vår.

Du och alla andra är HJÄRTLIGT VÄLKOMNA till oss i vår. Adress Hjärt- och Lungsjukas Förening i Lund MO Vårvädersvägen 4 D 22227 Lund Expeditionstid onsdag 10.00 12.00 Telefon 046 211 49 90 E-post info@lund.hjart-lung.se PlusGiro 13 58 61 3 Kontakt under sommaren:

Läs mer

Club Show 2013 AUGUSTI 2010

Club Show 2013 AUGUSTI 2010 AUGUSTI 2010 Club Show 2013 Hej! Hoppas alla haft en skön sommar! Dags igen för ett nyhetsbrev från klubbstyrelsen. Möten om framtidens SSRK Ingen sektion har ännu skickat in ansökan om att få arrangera

Läs mer

Öppna en egen biograf!

Öppna en egen biograf! STARTA BIOGRAF! Öppna en egen biograf! Intresserad av bra film? Sugen på att förbättra filmutbudet där du bor genom att öppna en ny bio? Då kan Folkets Bio vara något för dig! Folkets Bio är Sveriges ledande

Läs mer

Hör alla tillräckligt bra i era lokaler? Comfort Digisystem - Hörselprodukter i offentliga miljöer

Hör alla tillräckligt bra i era lokaler? Comfort Digisystem - Hörselprodukter i offentliga miljöer Hör alla tillräckligt bra i era lokaler? Comfort Digisystem - Hörselprodukter i offentliga miljöer Hör alla tillräckligt bra i era lokaler? Dagligen vistas miljontals människor i offentliga miljöer som

Läs mer

Hörselskadades distrikt i Stockholms län #3 2015. Fokus på ljudmiljön. på förskolan Nya idéer. och engagemang

Hörselskadades distrikt i Stockholms län #3 2015. Fokus på ljudmiljön. på förskolan Nya idéer. och engagemang Hörselskadades distrikt i Stockholms län #3 2015 Fokus på ljudmiljön på förskolan Nya idéer och engagemang 4 5 Innehåll 3 Ledare Teknik- & kommunikationsmässa 4 Fokus på ljudmiljön i förskolan 5 Nya idéer

Läs mer

Minnesanteckning. Lokalt brukarråd, Hörsel- och dövverksamheten FyrBoDal. HRF Vänersborg/Trollhättan. Maria Detlín. HDV Text och bildtelefoni

Minnesanteckning. Lokalt brukarråd, Hörsel- och dövverksamheten FyrBoDal. HRF Vänersborg/Trollhättan. Maria Detlín. HDV Text och bildtelefoni Minnesanteckning Lokalt brukarråd, Hörsel- och dövverksamheten FyrBoDal Tid: Torsdagen den 15 mars 2012 Plats: HSO:s konferensrum, Vänerparken, Vänersborg Närvarande: Gunnar Särnbratt Bengt Rahm Berit

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL NORDANSTIGS KOMMUN i Hudiskvall och Nordanstig SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2011-12-09 1 Sida Plats och tid Älvstagården i Jättendal, fredagen den 9 december 2011 kl 09:00 11-30 Beslutande Övriga

Läs mer

Infoblad nr 3 augusti 2013

Infoblad nr 3 augusti 2013 Infoblad nr 3 augusti 2013 Ordförande har ordet Nu börjar vi så sakta komma tillbaka från semestrar och ledigheter. Lite ovant är det, men det är samtidigt skönt att landa i vardagen igen. Det var länge

Läs mer

Riktlinjer för föreningsbidrag Fastställda av Farsta stadsdelsnämnd den 19 nov 2013

Riktlinjer för föreningsbidrag Fastställda av Farsta stadsdelsnämnd den 19 nov 2013 Avdelningen för förskola och fritid Sida 1 (5) 2013-10-22 Riktlinjer för föreningsbidrag Fastställda av Farsta stadsdelsnämnd den 19 nov 2013 Bakgrund Farsta stadsdelsnämnd fördelar årligen bidrag till

Läs mer

Kreativt, meningsfullt och konstruktivt arbete i demensvården

Kreativt, meningsfullt och konstruktivt arbete i demensvården Kreativt, meningsfullt och konstruktivt arbete i demensvården Välkommen till konferensen Demens och välbefinnande den 11 oktober 2012 Det unika med konferensen är att föreläsarna förmedlar såväl det senaste

Läs mer

Medlemsblad. Nr 2 Årg. 21 (2012) Bästa medlemmar!

Medlemsblad. Nr 2 Årg. 21 (2012) Bästa medlemmar! Medlemsblad Nr 2 Årg. 21 (2012) Bästa medlemmar! Till vår förenings 21:a årsmöte, den 12:e mars, hade 75 medlemmar infunnit sig. Efter årsmötesförhandlingarna höll vår inbjudne föreläsare, Gunnar Henningsson,

Läs mer

Värmland-Dals distrikt 1 (5)

Värmland-Dals distrikt 1 (5) Värmland-Dals distrikt 1 (5) Minnesanteckningar från distriktets agility vårmöte, Forshaga 7/4-09. Närvarande: Distriktets agilitysektor Arvika BK Bengtsfors BK Eds BK Forshaga BK Filipstad BK Grums BK

Läs mer

Valfrihetssystem. Nya möjligheter för dig som är eller vill bli företagare inom service, vård eller omsorg

Valfrihetssystem. Nya möjligheter för dig som är eller vill bli företagare inom service, vård eller omsorg Valfrihetssystem Nya möjligheter för dig som är eller vill bli företagare inom service, vård eller omsorg 1. Vad är valfrihetssystem Lag om valfrihetssystem (LOV) ger kommuner och landsting möjlighet att

Läs mer

Frågor inför vuxenlivet

Frågor inför vuxenlivet Frågor inför vuxenlivet Några vanliga frågor inför vuxenlivet Vilka möjligheter har du att få ett arbete? Det finns olika möjligheter att få arbete och det finns särskilt stöd att få. Om du kan få arbete

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (12) Kommunala handikapprådet 2008-09-24

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (12) Kommunala handikapprådet 2008-09-24 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (12) Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum. 13.00 16.00 Ledamöter Gunilla Åström Eva Enqvist Ulrika Lindström Torvald Stefansson Ola Burström Kenneth Andersson Åke

Läs mer

HEMSLÖJDSBLADET Nr 2 Maj 2013

HEMSLÖJDSBLADET Nr 2 Maj 2013 HEMSLÖJDSBLADET Nr 2 Maj 2013 Ansvarig utgivare Birgítta Mauritzon STYRELSEN Telefon Ordförande Olle Laurell 532 552 74 Vice ordförande Else Eklöf 550 670 28 Sekreterare Birgitta Mauritzon 730 31 25 Vice

Läs mer

FUB försöker bevaka och påverka allt från liftar till färdtjänst

FUB försöker bevaka och påverka allt från liftar till färdtjänst FUB bladet, maj 2015 Information till Uppsala FUB:s medlemmar FUB försöker bevaka och påverka allt från liftar till färdtjänst Inflytande Under första delen av året har vi använt mycket tid till att försöka

Läs mer

Menières sjukdom får inte stå i vägen för Minvor

Menières sjukdom får inte stå i vägen för Minvor Språkröret för Hörselskadades förening i Stockholm Senaste nytt på www.hrfstockholm.se nr 3 Juli 2013 årgång 70 Menières sjukdom får inte stå i vägen för Minvor Innehåll nr 3 2013 3 4 5 6 8 10 11 12 15

Läs mer

Protokoll fört vid PRO Nyeds årsmöte den 10 februari 2015. Lokal: Åsbacka Servicehus.

Protokoll fört vid PRO Nyeds årsmöte den 10 februari 2015. Lokal: Åsbacka Servicehus. Protokoll fört vid PRO Nyeds årsmöte den 10 februari 2015. Lokal: Åsbacka Servicehus. 1 Årsmötets öppnande Ordf. Barbro Ekberg hälsade alla hjärtligt välkomna till årsmötet. Hon hälsade även representanterna

Läs mer

Plats C-salen, kommunhuset, Västra Esplanaden 18

Plats C-salen, kommunhuset, Västra Esplanaden 18 Plats C-salen, kommunhuset, Västra Esplanaden 18 Datum och tid Onsdag den 22 maj 2013 Klockan 16.00-17.30 Närvarande Rose-Marie Holmqvist (S) vice ordförande Kennerth Björn, FUB Gudrun Rydh, NHR Kerstin

Läs mer

MINNESANTECKNINGAR. Datum: 2013-11-14. Tid: 13.30-14.30. Fraktgatan, lokal Hammaren

MINNESANTECKNINGAR. Datum: 2013-11-14. Tid: 13.30-14.30. Fraktgatan, lokal Hammaren Habilitering & Hjälpmedel ORDFÖRANDE DATUM DIARIENR Eva-Charlotte Bernthson 2013-11-14 HH-HOH13-094/2 MINNESANTECKNINGAR Gemensamt brukarråd för syn-, hörsel-, tolkfrågor i Landstinget Sörmland Datum:

Läs mer

Ändrat datum för årsmötet

Ändrat datum för årsmötet Uppsala Januari 2010 Innehåll Kalendarium... sid 1 Hälsning från ordföranden... sid 2 Kallelse till årsmötet... sid 3 Information från Misa... sid 4 Information om gymnsiestudier Lundellska skolan... sid

Läs mer

Projektets primära målsättning är:

Projektets primära målsättning är: HJÄLPMEDEL- KVALITET FRÅN ETT BRU KARPERSPEKTIV RSPEKTIV Projektet Hjälpmedel- kvalitet från ett brukarperspektiv har pågått sedan september 2009. Lars Gustavsson är projektansvarig och Malin Björk är

Läs mer

Nyhetsbrev Juni. Sommarvädret dök plötsligt upp! Solen skiner och värmen har anlänt. Hoppas den håller i sig ett bra tag nu!

Nyhetsbrev Juni. Sommarvädret dök plötsligt upp! Solen skiner och värmen har anlänt. Hoppas den håller i sig ett bra tag nu! Göteborg 150615 Nyhetsbrev Juni Hej! Sommarvädret dök plötsligt upp! Solen skiner och värmen har anlänt. Hoppas den håller i sig ett bra tag nu! Bifogat i detta nyhetsbrev finns senaste anteckningar från

Läs mer

Ringsignals-, linjetons- och svarsindikatorer. Anslutningsenheter till telenätet. Programvara för telekommunikation

Ringsignals-, linjetons- och svarsindikatorer. Anslutningsenheter till telenätet. Programvara för telekommunikation ANVISNINGAR FÖR HÖRHJÄLPMEDEL 21 36 Telefoner och telefoneringshjälpmedel Texttelefoner Bildtelefoner Telex- och telefaxmaskiner Ringsignals-, linjetons- och svarsindikatorer Telefonförstärkare Anslutningsenheter

Läs mer

Åtvidabergs Golfklubb

Åtvidabergs Golfklubb Åtvidabergs Golfklubb Protokoll möte nr 2 Art: Styrelsemöte Åtvidabergs Golfklubb Datum: Söndagen den 16 mars 2014 Plats: Golfklubben, Åtvidaberg Närvarande: Peter Björling, PB Ordförande Per Lindqvist,

Läs mer

Nu är det dags för femkamp igen!!!

Nu är det dags för femkamp igen!!! Motorblocket Våren 2007 Nu är det dags för femkamp igen!!! Vi har beslutat att arrangera en femkamp i år också. Eftersom vi har begränsat med plats på vissa grenar så är antalet aktiva deltagare begränsat

Läs mer

Medlemsmotioner. Årsmöte 2014 Onsdagen den 26 mars Hörselskadades förening i Stockholm org.nr. 802001-5551

Medlemsmotioner. Årsmöte 2014 Onsdagen den 26 mars Hörselskadades förening i Stockholm org.nr. 802001-5551 Årsmöte 2014 Onsdagen den 26 mars Hörselskadades förening i Stockholm org.nr. 802001-5551 Medlemsmotioner Dagordningen, punkt 7: Övriga förslag Inklusive föreningsstyrelsens förslag till beslut Medlemsmotioner

Läs mer

Infoblad nr 2 april 2013

Infoblad nr 2 april 2013 Infoblad nr 2 april 2013 Ordförande har ordet Trots att vi redan passerat vårdagjämningen så känns det fortfarande långt till riktig vår. När detta skrivs så faller snöflingorna utanför mitt köksfönster.

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR HRF DISTRIKTET I VÄSTERNORRLAND

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR HRF DISTRIKTET I VÄSTERNORRLAND VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR HRF DISTRIKTET I VÄSTERNORRLAND 2012 Styrelse och ombudsförteckning. Styrelsen Jan-Olav Lindberg tom 120514 Stig-Axel Nilsson, Kassör, Sekr. Siv Fotmeijer-Jovanovic, Vice Ordf.

Läs mer

Sammanfattning på lättläst svenska av betänkandet av Tolktjänstutredningen

Sammanfattning på lättläst svenska av betänkandet av Tolktjänstutredningen Sammanfattning på lättläst svenska av betänkandet av Tolktjänstutredningen Utredningen I Sverige finns tolktjänst för döva, hörselskadade och personer med dövblindhet. Den här utredningen har tagit reda

Läs mer

Stockholm en stad för alla... utom för hörselskadade! En rapport om tillgängligheten för hörselskadade i Stockholms stad

Stockholm en stad för alla... utom för hörselskadade! En rapport om tillgängligheten för hörselskadade i Stockholms stad Stockholm en stad för alla... utom för hörselskadade! En rapport om tillgängligheten för hörselskadade i Stockholms stad Del II, en uppföljning 2010 Stockholm en stad för alla utom för hörselskadade! Del

Läs mer

Sjukhusutskottet 2011-10-28 LK/110220

Sjukhusutskottet 2011-10-28 LK/110220 LK/ccc PROTOKOLL 1 (5) Plats Beslutande I tjänsten Justering Barn- och ungdomspsykiatrin, Lagergrensgatan 3 i Karlstad, konferensrummet Glaskupan kl.09.00-12.30 Elisabeth Kihlström, (KD), ordförande Christina

Läs mer

Rapport från projektet: Tillgänglighet för hörselskadade inom Uppsala läns landsting

Rapport från projektet: Tillgänglighet för hörselskadade inom Uppsala läns landsting Projektrapport: Tillgänglighet för hörselskadade inom Uppsala läns landsting (dec 2006) Hörselskadades distrikt i Uppsala län Rapport från projektet: Tillgänglighet för hörselskadade inom Uppsala läns

Läs mer

Handledning för arrangör av Regionslägret

Handledning för arrangör av Regionslägret Handledning för arrangör av Regionslägret Förord Grundiden med Regionslägret är att det skall vara ett socialt läger med kvalificerad träning för respektive distrikts 5 bästa killar respektive tjejer det

Läs mer

Minnesanteckningar från Hälsosamverkansberedningens möte den 28 februari 2007

Minnesanteckningar från Hälsosamverkansberedningens möte den 28 februari 2007 Folkhälsovetenskapligt centrum 2007-03-05 Kjerstin Strandh Minnesanteckningar från Hälsosamverkansberedningens möte den 28 februari 2007 Närvarande Agneta Niklasson (mp) vice ordförande Alma Basic (s)

Läs mer

Programblad Hösten 2015

Programblad Hösten 2015 Programblad Hösten 2015 INFLYTANDE VALFRIHET LIVSKVALITET ENSKEDE - ÅRSTA Ordföranden har ordet Hej igen och välkomna åter. Nu är det dags för höstens aktiviteter. Vår duktiga programkommitté: Ingrid,

Läs mer

Handledning för förening i EFK UNGs Bidragsspår

Handledning för förening i EFK UNGs Bidragsspår Handledning för förening i EFK UNGs Bidragsspår En praktisk handledning för de som vill bilda en ny förening, som vill ansluta en redan befintlig förening eller som redan är anslutna till EFK UNGs Bidragsspår

Läs mer

Vad händer när man börjar se dåligt?

Vad händer när man börjar se dåligt? Vad händer när man börjar se dåligt? Välkommen till Syncentralen För att komma till Syncentralen måste du ha remiss från ögonläkare. På Syncentralen finns optiker, synpedagoger, datapedagog, kurator, psykolog,

Läs mer

Forsgårdens Golfklubb 2013

Forsgårdens Golfklubb 2013 Forsgårdens Golfklubb 2013 Styrelsemöte 2013-04-15 Närvarande Lars-Åke Fritzson (LF) Bo Dahlström (BD) Gert Karlsson (GK) Pierre Reinler (PR) Thomas Setterberg (TS) Annika Harrysson (AH) Elisabeth Schumacher

Läs mer

Anvisningar för inkontinenshjälpmedel 2012

Anvisningar för inkontinenshjälpmedel 2012 Regionens och kommunernas inkontinensverksamhet, resursenheten för inkontinensfrågor, ska vila på de grunder som anges i Hälso- och sjukvårdslagen (HSL). En av grundprinciperna för inkontinensverksamheten

Läs mer

Telefontillgänglighet

Telefontillgänglighet Telefontillgänglighet En jämförande studie mellan två vårdcentraler 1 januari 31 oktober, 2005 Författare Anna-Lena Allerth, distriktssköterska Catarina Schander, distriktssköterska Vårdcentralen Billingen,

Läs mer

Justeras: Per-Olof Jacobsson Lars Joakim Lundquist

Justeras: Per-Olof Jacobsson Lars Joakim Lundquist Samverkansnämnden Stockholm - Gotland 1 (5) PROTOKOLL 2/2008 Sammanträdesdag 2008-05-23 Närvarande Ordförande: Ledamöter: Per-Olof Jacobsson (c) Gotland Lars Joakim Lundquist (m) Stockholm Margareta Persson

Läs mer

Nyhetsbrev nr 6 2014 5 december 2014

Nyhetsbrev nr 6 2014 5 december 2014 Nyhetsbrev nr 6 2014 5 december 2014 Positivt höstmöte Det var positiva tongångar på klubbens höstmöte som ägde rum i kafeterian på Skärgårdsgymnasiet i Åkersberga torsdagen den 27 november. Klubbens medlemmar

Läs mer

Med rätt stöd rustas eleverna för arbetslivet. ett reportage från Mimers Hus Gymnasium i Kungälv

Med rätt stöd rustas eleverna för arbetslivet. ett reportage från Mimers Hus Gymnasium i Kungälv Med rätt stöd rustas eleverna för arbetslivet ett reportage från Mimers Hus Gymnasium i Kungälv Individuellt stöd som inte sticker ut Varje elev har sin egen lärstil och ingen vill bli utpekad som avvikande.

Läs mer

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare PROTOKOLL Årsmötet Sammanträdesdatum 2011-05- 14 Tid: Plats: 10.00-11.45 Cefalushuset i Riksdagen Närvarande: 15 medlemmar enligt förteckning 1 Öppnande IFFKs ordförande, Ulla Y Gustafsson, hälsade välkommen

Läs mer

Projekt Funktionshinder i etableringen bjuder in till vårens temaseminarier Kompetensutveckling 2015

Projekt Funktionshinder i etableringen bjuder in till vårens temaseminarier Kompetensutveckling 2015 Projekt Funktionshinder i etableringen bjuder in till vårens temaseminarier Kompetensutveckling 2015 Kulturformulering som verktyg i handläggarsamtal Andraspråksinlärning och andraspråksutveckling Migration

Läs mer

Till dig som är i behov av eller använder hjälpmedel

Till dig som är i behov av eller använder hjälpmedel Till dig som är i behov av eller använder hjälpmedel Alla människors lika värde är grunden för Handikappförbundens verksamhet I denna broschyr har vi sammanställt information som bygger på erfarenheter

Läs mer

Söndagen den 21 mars håller vi årsmötesförhandlingar på Hotell Nissastigen i Gislaved.

Söndagen den 21 mars håller vi årsmötesförhandlingar på Hotell Nissastigen i Gislaved. Kallelse till ILCO:s årsmöte 2010 Söndagen den 21 mars håller vi årsmötesförhandlingar på Hotell Nissastigen i Gislaved. 10.30 Kaffe och fralla 11.00 Sedvanliga årsmötesförhandlingar 12.30 Lunch 13.30

Läs mer