årsmöte 2014 i FSKF Du kallas och välkomnas varmt till årsmöte i FSKF den 13 mars 2013.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "årsmöte 2014 i FSKF Du kallas och välkomnas varmt till årsmöte i FSKF den 13 mars 2013."

Transkript

1 fskf Föreningen storstockholms kultur- och fritidschefer Kallelse till årsmöte 2014 i FSKF Du kallas och välkomnas varmt till årsmöte i FSKF den 13 mars Datum: 13 mars Tid: 16:00 Plats: Nynäshamn Folkets Hus, Stadshusplatsen 3 i Nynäshamn, lokal Mysingen I bifogade fil finner du program för dagen, dagordning och handlingar till årsmötet. Vägbeskrivning Folkets Hus, Stadshusplatsen 3 i Nynäshamn. Det är bara ett par hundra meter från Nynäshamns Station för er som åker pendel. Gå Centralvägen upp mot centrum, tag vänster på Floravägen och gå fram till Stadshusplatsen. Välkommen! Torbjörn Neiman, ordförande Adress: fskf c/o Kulturförvaltning att. Berit Svedberg Box STOCKHOLM Organisationsnummer:

2 fskf Föreningen storstockholms kultur- och fritidschefer Program för årsmötesdagen i Nynäshamn Plats: Folkets Hus i Nynäshamn, Stadshusplan 3 12:00 Chefsgruppen (förvaltningschefer eller motsv.) träffas för gemensam lunch 13:00 Chefsmöte för chefsgruppen där vi först lyssnar till några spännande punkter från Nynäshamn varefter vi går in på några egna punkter enligt separat dagordning 14:00 (parallellt med ovanstående) Veterangruppen träffas vid Folkets hus och skjutsas till Konstpoolen/Mopedum där det bjuds guidning med fika. Därefter skjutsas gruppen tillbaka till Folkets Hus 16:00 Årsmöte. Adjungerade, veteraner och administration välkomnas att delta 17:15 (cirkatid) Gemensam buffet Välkomna! Torbjörn Neiman, ordförande Adress: fskf c/o Kulturförvaltning att. Berit Svedberg Box STOCKHOLM Organisationsnummer:

3 fskf Föreningen storstockholms kultur- och fritidschefer Dagordning årsmöte 2014 Datum: 13 mars 2014 Tid: kl Plats: Nynäshamn Folkets Hus, Stadshusplatsen 3 DAGORDNING 1. Fråga om mötets behöriga utlysande 2. Fastställande av dagordning 3. Val av funktionärer för årsmötet a. Ordförande b. Sekreterare c. Två justeringsmän tillika rösträknare 4. Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska berättelse för 2013 (bifogas) 5. Revisorernas berättelse (bifogas) 6. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 7. Val av ordförande på en tid av ett (1) år 8. Val av två styrelseledamöter för en tid av två (2) år 9. Val av två revisorer för en tid av ett år 10. Val av en revisorssuppleant för en tid av ett år Adress: fskf c/o Kulturförvaltning att. Berit Svedberg Box STOCKHOLM Organisationsnummer:

4 fskf Föreningen storstockholms kultur- och fritidschefer 11. Val av två ledamöter i valberedningen för en tid av ett år 12. Inkomna motioner 13. Fastställande av medlemsavgift. Förslag: oförändrat, dvs. 400 kr för aktiv medlem och 100 kr för seniorer 14. Styrelsens förslag till verksamhetsplan för samt budget för år 2014 (bifogas) 15. Förslag att årsmötet delegerar till styrelsen att fastställa och justera nätverkens uppdragsbeskrivningar 16. Aktuell information 17. Avslutning Adress: fskf c/o Kulturförvaltning att. Berit Svedberg Box STOCKHOLM Organisationsnummer:

5 FSKF Verksamhetsberättelse

6 Innehåll Styrelsen... 3 Studieresa och planeringskonferens... 4 Revisorer... 4 Valberedning... 4 Medlemmar... 4 Ekonomi... 4 Kurs- och konferensverksamhet... 5 Årsmötet... 5 Chefsträffar... 5 Om nätverken... 6 Nätverket för idrottschefer... 7 Nätverket för idrotts- och friluftsanläggningar... 7 Nätverket för kulturchefer... 9 Nätverket för kulturfrågor... 9 Nätverket för fritidsfrågor för barn och ungdomar Nätverket för funktionshinderfrågor Nätverket för kvalitet och styrning Nätverket för musik- och kulturskolechefer Nätverket för bibliotekschefer Seniorer Regional samverkan Representation Övrigt Slutord

7 Föreningen Storstockholms kulturoch fritidschefer Verksamhetsberättelse för år 2013 Styrelsen Ordförande Torbjörn Neiman Vice ordförande Olof Öhman, Stockholm Kassör Staffan Jonsson, Södertälje Sekreterare Berit Svedberg, Stockholm Övrig ledamot Eva Jansson, Botkyrka (slutade vid årsmötet 2013) Pernilla Järveroth, Vallentuna (ny ledamot fr o m årsmötet 2013) Adj. Ledamöter Björn Alkeby, Danderyd Lina Browall, Täby Birgitta Ohlsson, Täby (slutade i juni 2013) Ann-Britt Öhrstig, Haninge Marion Hauge-Lindberg, Stockholm (fr o m juni 2013) Kristina Herrlander, Solna (fr o m november 2013) Martin Englund, Haninge, (fr o m december 2013) Samordnarna för nätverken har adjungerats till styrelsens möten, antingen till del av mötet eller till hela mötet. Styrelsen har under året hållit 6 protokollförda sammanträden, varav ett var ett konstituerande möte och ett var en hel planeringsdag. Några frågor som diskuterats och beslutas är: Kursprogram, nätverksträffar och studieresor samt budget och avgifter för dessa Verksamhetsplanering och förslag till justerad verksamhetsplan för som läggs fram till årsmötet 2014 Uppföljning av verksamhetsplanen för Fortsatt utveckling av kommunikationen via webb-sidan Regional samverkan både inom idrotten och kulturen Samverkan med SKL, KSL och även SFK Uppdatering av nätverkens uppdrag och roll. Marion Hauge Lindberg, Stockholm har i april utsetts till samordnare för det nya nätverket för kultur- och musikskolechefer. Kristina Herrlander, Solna har i november utsetts till samordnare i det nya nätverket för bibliotekschefer 3

8 Martin Englund, Haninge har i november utsetts till ny samordnare av nätverket för kvalitet och styrning. Samordningsuppdraget genomförs i samarbete med Magnus Hjort, Upplands Väsby Nya avtal med uppdragsbeskrivningar har skrivits med webb-ansvarig Ola Ilstedt och kanslist Inger Karlsson Kjell Olofsson har anlitats mot arvode för layout och annat arbete med 2014 års kurskatalog En gemensam debattartikel om e-boklån vilken skrevs under av alla medlemmars kultur- och fritidschefer resulterade i kreativt möte med bokförlag och Förläggarföreningen Studieresa och planeringskonferens Styrelsen och de adjungerade gjorde i mars 2013 en studieresa till Bilbao, Spanien. De som kunde åka med på resan var de fem ordinarie styrelseledamöterna och tre adjungerade. Det var en mycket givande resa där vi särskilt fördjupade oss i Bilbaos remarkabla förvandling från industri- och hamnstad till att numera vara en kunskaps-, kultur- och idrottsstad. Något som är särkskilt påtagligt i Bilbao är hur duktig man är på att låta kultur och idrott mötas och befrukta varandra. Resan finns utförligt beskriven i en särskild reserapport som ligger på FSKF:s hemsida. Styrelsen har också i oktober månad genomfört en heldags planeringskonferens. Revisorer Christer Dahl, Nynäshamn Bo Larsson, Upplands Bro. Anders Mebius, Sigtuna- suppleant Valberedning Erik Heribertson, Täby Rolf Johansson, Salem Medlemmar Flertalet kultur- och fritidschefer inom Storstockholmsområdet är medlemmar i föreningen, liksom kultur och fritidschefen på Region Gotland. Antalet kommunmedlemmar är 24 och antal seniormedlemmar 16. Ekonomi Bokslutet redovisas i särskild bilaga. För år 2013 uppvisas ett underskott -6392, ett bättre resultat än det budgeterade underskottet på kr. Kursverksamheten har under flera år inbringat större intäkter än beräknat, varför vi nu inför 2013 budgeterade med ett visst underskott. Eget kapital vid ingången av 2014 uppgår därmed till kr. Föreningen ligger fortfarande på en högre nivå av eget kapital än vad som tidigare har ansetts som målet. Dock bedömer styrelsen att en nivå runt kr i eget kapital kan anses vara önskvärd. Den nivån hålls i så fall med råge, och möjliggör satsningar och marginaler i framtida verksamhetsutveckling. 4

9 Kurs- och konferensverksamhet Årets kursprogram redovisas under respektive nätverk. En samlad beskrivning av kurserna finns även som bilaga och där även budgeten för kurserna framgår. Årsmötet Årsmötet genomfördes den 21 mars 2013 i Botkyrka, Tumbascenen. 19 aktiva medlemmar och 6 seniorer deltog. Vid mötet välkomnades Thomas Dennerby i Tyresö, Pernilla Hellman i Botkyrka och Anders Mebius i Sigtuna som nya medlemmar. Lina Karlberg, Toralf Nilsson och Eva Jansson avtackades. Chefsträffar Chefsmöte i Vallentuna den 11 april 17 chefer och tre föredragande från Vallentuna samlades till Chefsträff i Vallentunas nya Kulturhus Aktuellt i Vallentuna: Besöksmålet Runriket som drivs ihop med Täby kommun och länsmuseet. Om Vallentunas kulturnämnds uppdrag Arbetet med Skapande skola Det nya kulturhuset som invigdes i november 2012 Aktuellt från fritidsförvaltningens arbete med anläggningar och föreningsstöd Om fritidsgårdarna och Ungdomens Hus I maj förväntas fullmäktige besluta om en gemensam kultur- och fritidsförvaltning men det ska fortfarande vara en fritidsnämnd och en kulturnämnd. Därefter vidtog punkterna i chefsmötet Samordnaren för funktionshinderområdet, Ann Britt Öhrstig, berättade tillsammans med ett par kollegor om det som är aktuellt på området. Olof Öhman informerade om dagsläget i arbetet med regional idrottssamverkan. Olof informerar om den nya rapporten om anläggningssituationen som är framtagen av FSKF och Stockholms idrottsförbund och berättar om den stora konferensen med politiker och tjänstemän som går av stapeln den 12 september. Idrottschefsnätverket har också kontaktat KSL för att inleda ett samarbete. Verksamhetsplanen aktualiserades Vi diskuterade också den gemensamma studieresa för kultur- och fritidscheferna som planeras En resegrupp utses. Information om nästa chefsträff som blir i Stockholm den 30 oktober. Våren 2014 blir det chefsträff i Nynäshamn. Därefter visade Pernilla Järveroth kulturhuset för de som kunde och ville. Chefsmöte i Stockholm den 30 oktober 20 chefer och tre föredragande samlades till möte i Globen den 30 oktober Aktuellt från Stockholm: Stockholm kommer att bli miljonstad redan 2020 Om prioriteringar i kulturbudgeten. 5

10 EU-projektet Kultur och fritid för alla som Stockholm driver tillsammans med Botkyrka kommun. Information och inbjudan till möte om SUSO, Stockholms Ungdomssymfoniorkester Beslutet och genomförandet av samgåendet mellan Kulturhuset Stadsteatern Stockholms nya riktlinjer för kulturstöd och den Innovativa fonden Stockholm - en idrottsstad som sätter folkhälsan i centrum. Simhallsrustning, nya billiga sporthallar, arenakrav inom fotboll och en satsning på barn och ungdom. Förutsättningar för ett eventuellt Vinter-OS 2022 och EM i fotboll år 2020 ska utredas Om Stockholms nya idrottspolitiska program Därefter vidtog punkterna i chefsmötet: Om studieresan till Manchester i maj Förslag till innehåll presenteras Vi tog fram nya idéer och prioriteringar för kursprogrammet 2014 samt arbetade med aktualisering av verksamhetsplanen En arbetsgrupp bildas för att arbeta med ungdomars öppna mötesplatser En idé om mentorprogram, praktikprogram och ett faddersystem diskuteras och mötet ger uppdrag till en arbetsgrupp. Torbjörn Neiman informerar om möten som hållits med olika organisationer som vill lära sig om hur vi gör i vårt aktiva nätverksarbete. Olof Öhman informerar om läget i den regionala idrottsutvecklingen Vi får information från senaste kulturchefsmötet Därefter fick de som ville och kunde en guidad visning av Tele2 Arena. Om nätverken Styrelsen har under året diskuterat och beslutat om två nya nätverk. Det är både kultur- och musikskolecheferna och bibliotekscheferna som begärt att få bilda nätverk inom FSKF, vilket styrelsen ställt sig mycket positiv till. Båda nätverken har tagit fram förslag till uppdragsbeskrivningar som godkänts av styrelsen. Dessutom har styrelsen aktualiserat alla uppdragsbeskrivningarna. Nätverket för kvalitet och styrning har saknat samordnare under större delen av året, vilket sen löstes fr o m november då Martin Englund, Haninge tog sig an uppgiften i samarbete med Magnus Hjort, Upplands Väsby. Nätverket för fritidsfrågor för barn och ungdom har saknat samordnare större delen av året. För närvarande har föreningen 9 nätverk, förutom nätverket av kultur- och fritidschefer som samordnas av föreningens ordförande. Nätverket för idrottschefer (samordnas av Olof Öhman) Nätverket för idrotts- och friluftsanläggningar (samordnas av Björn Alkeby) Nätverket för kulturchefer (samordnades av Eva Jansson fram till årsmötet 2013 och därefter av Pernilla Järveroth) Nätverket för kulturfrågor (samordnas av Lina Browall) Nätverket för fritidsfrågor för barn och ungdomar (samordnades av Birgitta Olsson från årsskiftet Birgitta slutade under våren 2013 och är nu ersatt av Petri Peltonen) 6

11 Nätverket för funktionshinderfrågor (samordnas av Ann-Britt Öhrstig) Nätverket för kvalitet och styrning (samordnades av Lina Karlberg fram till våren 2013 och är nu ersatt av Martin Engund) Nätverket för musik- och kulturskolechefer (samordnas av Marion Hauge-Lindberg) Nätverket för bibliotekschefer (samordnas av Kristina Herrlander) Nätverken utgör en mycket väsentlig stomme av föreningens verksamhet. Erfarenhetsutbyte och kompetensutveckling genom det digra kursprogrammet utgår från det viktiga arbete och engagemang som läggs ner från nätverken sida. Nätverket för idrottschefer Den 12 september 2013 genomförde idrottschefsnätverket tillsammans med Stockholms idrottsförbund ett heldagsseminarium kring anläggningsfrågor. I seminariet deltog cirka 120 personer representerade kommunerna i Stockholms län och Stockholmsidrotten. Från kommunerna sida deltog såväl politiker som tjänstemän. Nätverket samordnas av sju chefer inom idrottsområdet. Gruppen har haft sex sammanträden under året och vid dessa har också representanter för Stockholms Idrottsförbund deltagit. Vid ytterligare två möten med gruppen har respektive kommuns ordförande deltagit. Under året har gruppen genom Paul Sjöblom tagit fram rapporten Regionala idrottsanläggningar Kartläggning och förslag till prioriteringar i Stockholms län Rapporten utgjorde underlag för konferensen den 12 september. En särskild karta med alla större anläggningar i regionen har också tagits fram. Respektive medlem i gruppen har också haft i uppdrag att utifrån ett delregionalt perspektiv samordna samverkan mellan kommuner i olika delar av länet. Deltagare i gruppen: Olof Öhman, Stockholm Torbjörn Neiman, Järfälla Erik Heribertson, Täby Åsa Engwall, Nacka Marina Högland, Huddinge Mats Lennerthson, Vallentuna (t o m september) Roger Markdalen, Solna (fr o m oktober) Roger Vintemar, Botkyrka Nätverket för idrotts- och friluftsanläggningar Nätverket har under året haft 3 nätverksträffar där Lidingö, Sigtuna och Tyresö varit värdar. Förutom nätverksträffarna gjordes en studieresa till Gotland där fritid Gotland på ett utmärkt sätt tog hand om gruppen. Vid årets nätverksträffar har deltagarantalet varit i genomsnitt 14 deltagare per träff. Antalet kommuner som deltagit vid nätverksträffarna är 21 av totalt 26 stycken, vilket innebär att uppdragsbeskrivningens mål avseende antal deltagare (snitt 15 st.) och kommuner (26 st.) inte har nåtts. Däremot är målet nått avseende antalet kommuner som 7

12 deltagit i nätverkets kursutbud, målet är 60 %. Nätverket har under året genomfört 9 olika kurser/studieresor men tyvärr också tvingats ställa in 2 kurser. Nätverket är mycket aktivt och förutom de ordinarie träffarna sker ett kontinuerligt utbyte av information och erfarenheter mellan kommunernas representanter. I nätverket finns utsedda kontaktpersoner vars uppgift är att ha kontakt med berörda specialförbund och lämna rapporter vid nätverksträffarna. I arbetsgruppen för 2013 har följande personer ingått, samordnare Björn Alkeby och sekreterare Torbjörn Bragderyd. Valberedningen har bestått av Eva Jönsson Järnstad, Thomas Johansson och Mats Bergström. Genomförda kurser Att möta kunden En mycket populär kurs som handlade om kundbemötande och hanteringen av klagomål. Totalt 39 deltagare. Studieresa för utom- och inomhuspersonal En av nätverkets trotjänare som denna gång startade resan med en guidad tur på Freins Arena och sedan åket vidare till Göteborg och den magnifika anläggningen i Angered. På vägen hem blev det ett stopp i Örebro och ett studiebesök i nya idrottshallen. Förutom studiebesöken innehöll resan möten med olika kommunrepresentanter. Totalt 29 deltagare. Studieresa för bokningspersonal/uthyrningsansvariga Ännu en av nätverkets trotjänare som 2013 besökte Falun. Programmet innehöll förutom studiebesök också möten med kommunernas bokningsansvariga. Totalt 19 deltagare. Bidragskurs, idrott och kultur Kursen tog upp olika bidragsmodeller där deltagarna diskuterade olika bidragsmodeller för idrott och kultur. Totalt 18 deltagare. Studieresa nätverksansvariga Detta år besökte nätverket Gotland och fick en utmärkt inblick i hur det är att driva idrott på en ö. Vi träffade representanter från fritid Gotland, Gotland idrottsförbund, medeltidsveckan, olika studiebesök mm. Totalt 11 deltagare. Energieffektivisering Kursen tog upp möjligheten att med inte allt för stora investeringsmedel och enkla rutiner spara energi i en ishall. Totalt 18 deltagare. Isbaneskötsel Erfarenhetsutbyte avseende konsten att göra bra is i en ishall. Totalt 39 deltagare Studiebesök Tele 2 arena samt möte med SKL Kombinerat studiebesök samt möte med SKL avseende nya arenakrav från Amerikanska Fotbollsförbundet. I mötet diskuterades också generellt förbundens arenakrav som för kommunerna innebär stora investeringar. Under 2014 kommer representanter från SKL, nätverket och Amerikanska fotbollsförbundet att träffas för att diskutera arenakraven. 8

13 Plurrarkurs avseende plogning av sjöisar Mycket uppskattad kurs där fokus låg på säkerhetsfrågor vid plogning av sjöisar. Kursledare var Anders Tysk. Totalt 34 deltagare. Ej genomförda kurser Lokalvård Studieresa för badpersonal Nätverket för kulturchefer Nätverket har under året arrangerat ett seminarium för kulturchefer och kultur- och fritidschefer i länet, genomfört ett samarrangemang med nätverket för kulturfrågor och haft en workshop med nätverket om Vision och uppdrag. Den 27 mars arrangerades ett seminarium på temat kultur i ett regionalt och europeiskt perspektiv på Landstingets kulturförvaltning, med 18 deltagare från 13 kommuner. Seminariet innehöll landstingets utvärdering av länsfunktionerna och erfarenheter av speeddatingträffarna. Kultur och Kreativa näringar redovisades och landstingets lämnade ett förslag på hur samordningen kan organiseras i regionen. Regionfrågan och samverkansmodellen i Stockholmsregionen diskuterades. Det Europeiska perspektivet speglades av Intercult som också visade innehållet i det nya programmet Creative Europé. Den 20 september hölls ett seminarium tillsammans med nätverket för kulturfrågor där David Karlsson talade på temat Var finns jag i kulturpolitiken? (se nätverket för kulturfrågor). Den 4 oktober arrangerade nätverket en workshop med deltagare från 11 kommuner, med tema Uppdrag och Vision, där vi arbetade igenom nätverkets uppdrag, var vi står nu och vad nätverkets medlemmar vill fokusera på framöver. Resultatet av workshopen är nätverkets program år Under året har Eva Jansson, tidigare samordnare för kulturchefsnätverket lämnat över till Pernilla Järveroth (Vallentuna) som tillsammans med Staffan Jonsson (Södertälje) och Berit Svedberg (Stockholm) utgör nätverkets arbetsgrupp. Arbetsgruppen och landstingets kulturchef har haft fortsatta träffar kring gemensamma utvecklingsfrågor inom kulturområdet. Arbetsgruppen bevakar också landstingets arbete med KKN och samarbete med de konstnärliga högskolorna. Nätverket för kulturfrågor Arbetsgruppen har bestått av: Lina Browall, Täby kommun, samordnare. Anna Sjunnesson, Upplands-Bro kommun huvudansvarig för nätverksträffar Offentlig konst. Tove Sandahl, Huddinge kommun (sekreterare). Avgick våren Lillemor Strand, Haninge kommun Avgick hösten Anne Lund, Stockholms stad. Avgick november Jonas Thorell, Danderyds kommun. Avgick november

14 Alice Ring, Stockholms stad. Kom in i gruppen november Annelie Arffman, Lidingö stad. Kom in i gruppen november Ingela Hermansson, Sigtuna kommun. Kom in i gruppen november Kristina Erdholm, Tyresö kommun. Kom in i gruppen november Två nätverksträffar för konstansvariga ställdes in under året; träffen i Österåker i april (kursnr 13202) och träffen på Lidingö (kursnr 13204). Kultur för Äldre Presentation av Värmdös verksamhet, hur dementa personer kan uppfatta konst och kultur. Gruppdiskussion om vad har äldre för behov och intressen. Datum: 19 mars 2013 Plats: Värmdö kommun Antal:10 personer Nätverksträff för konstansvariga Tema: Hur jobbar vi med konsten? Anbudsförfarande, tävling och andra frågor kring den offentliga konsten. Datum: 12 februari 2013 Plats: Täby kommun Antal: 14 personer Nätverksträff för konstansvariga Tema: Kulturhus, Konstnärscentrum Öst Datum: 19 november 2013 Plats: Vallentuna kommun Antal: 9 st Seminarium - Var finns jag i kulturpolitiken? Dagen ägde rum i samarbete mellan nätverken för kulturchefer och kulturfrågor. Genom att anlägga ett såväl historiskt som systematiskt perspektiv på kulturpolitiken bringar David Karlsson reda i begreppen. David Karlsson är idéhistoriker och kulturskribent. Datum: 20 september 2013 Plats: Postmuseum, Stockholm Antal: 58 personer Nätverket för fritidsfrågor för barn och ungdomar I början av året bytte nätverket samordnare men beklagligtvis lämnade den nytillträdda samordnaren sitt uppdrag i början av juni. Under tiden från juni 2013 och framåt har styrelsen därför arbetat med att finna en ny nätverksamordnare, något som lyckades i slutet av november Vid ett möte i slutet av november 2013 utsåg nätverket Petri Peltonen, Sundbyberg, till ny samordnare. Styrelsen kommer att formellt besluta om detta och om adjungering vid styrelsemötet i januari Nätverksträffar Den 25 januari, Farsta, Stockholm med temat Uteverksamhet/miljö. Den 22 mars, Postmuseet, Gamla Stan med temat Unga vuxna. 10

15 Den tredje träffen genomfördes i Sundbyberg den 27 november och då utsåg nätverket ny samordnare enligt vad som beskrivs ovan. Coachande ledarskap En heldagskurs i Coachande ledarskap, ett verktyg för utveckling och inflytande, genomfördes under våren Datum: 29 april Plats: Solna Antal deltagare: 57 Nätverket för funktionshinderfrågor Genomförda kurser: Baskurs om funktionsnedsättningarna utvecklingsstörning och om autismspektrat. Övergripande baskurs i vad funktionsnedsättningarna innebär och hur de påverkar livet. Datum: 7 och 14 februari Antal deltagare: 55 Hur inkluderar vi underrepresenterade grupper i kultur- och fritidsverksamhet? Crossing Boarders presenterar en niostegsmodell som stöd för ett strategiskt inkluderingsarbete. Datum: 27 mars Antal deltagare: 58 Hälsa och självuppfattning Hur hänger fysisk aktivitet och psykisk hälsa hos barn och unga ihop. Hur påverkar fysiska aktivitetens självuppfattning och självkänslan. Vilka faktorer finns för att motivera till långsiktigt fysisk aktivitet. Datum: 21 februari Antal deltagare: 60 Att undervisa och pedagogiskt bemöta personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar i kulturaktiviteter. Information om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och tips på metoder och förhållningssätt. Datum: 3 och 17 oktober Antal deltagare: 29 Kompetensutveckling för föreståndare/enhetschefer som leder fritidsgårdsverksamhet för barn och unga med funktionsnedsättning Framgångsfaktorer, utveckling av chefsrollen genom föreläsningar och diskussioner om olika teman. Gruppen leds av en professionell handledare. Datum: 17 och 24 september Antal deltagare: 13 Korta kvällsföreläsningar om olika funktionsnedsättningar och teman. För ideella föreningsledare och andra intresserade. 11

16 Norr: Täby, Vallentuna, Österåker, Danderyd Vad gör vi med barnen som inte gör som andra? Antal deltagare: 50 Norr: Sollentuna, Upplands Väsby Leda verksamhet för barn, unga och vuxna med ADHD och asperger. Hur ska vi göra för att kunna ta emot personer med ADHD och Asperger syndrom i våra föreningar och fritidsaktiviteter? Antal deltagare: 92 Sydöst/öst: Haninge, Tyresö, Nynäshamn, Nacka, Värmdö I Scouterna är alla välkomna! Är det verkligen så? Hur vi kan hantera scouter med speciella behov på ett bra sätt. Samverkan med Södertörns scoutdistrikt. Antal deltagare: 30 Öst: Nacka, Värmdö Genomfördes inte. Sydväst: Huddinge, Botkyrka, Södertälje, Salem Föreläsningens namn: Att leda barn och ungdomar med Adhd och Aspergers syndrom Antal deltagare: 75 Stockholms stad, Lidingö, Ekerö Genomfördes inte. Utvecklingsdag för Nätverket för funktionshinderfrågor och Nätverket för enhetschefer, fritidsledare och assistenter (NEFA) Båda nätverken genomförde en gemensam heldagskonferens för att utveckla arbetssätt och bli starkare nätverk med större genomslagskraft och stärka samverkansformer mellan varandra. Det fanns även behov av att hitta nya arbetssätt och mötesformer både i stor grupp och i mindre arbetsgrupper eftersom nätverket har fördubblat antalet deltagare på kort tid. Datum: 5 mars Antal deltagare: 15 från Nätverket för funktionshinderfrågor och 5 från NEFA. Nätverksmöten Nätverket har haft 5 protokollförda möten under året med kursplanering, erfarenhetsutbyte, utveckling, start och uppföljning av temagrupper, samordning runt utveckling av Fritidsnätet, rapporter från FOMS, FSKF:s styrelse och NEFA. 30 januari, 13 deltagare 9 april, 15 deltagare 30 maj, 14 deltagare 30 augusti, 14 deltagare 27 november, 10 deltagare Start av temagrupper Nätverkets medlemmar har definierat fyra viktiga utvecklingsområden där ett fördjupat arbetet behöver göras. Därför bildades under hösten fyra temagrupper där varje nätverksmedlem deltar i en grupp. Temagrupperna är Fritidsgårdar bro ung till vuxen (NEFA ansvarar för 12

17 gruppen), Ledsagning lokalt och regionalt, Förebyggande hälsoarbete och Idrott och övrigt föreningsliv. Temagrupperna arbetar var för sig och avrapportering sker på ordinarie nätverksmöten. Nätverkets studieresa till Skellefteå Målsättningen för resan var intressanta och lärorika studiebesök samt planering av kursprogram inför Studieresan gav också tid till informella diskussioner och erfarenhetsutbyte mellan deltagarna. Resan innehöll studiebesök hos Skellefteå kommun där vi fick höra om hur de arbetar med ledsagarservice, hjälpmedelspoolen, Umbass (projekt med fritidsforum med ungdomar med funktionsnedsättning) samt tillgängligt friluftsliv. Vi besökte även Urkraft för att bland annat höra om deras projekt med studiecenter för personer med Aspergers syndrom som behöver stöttning för att kvalificera sig till högre studier samt deras samtalsgrupp för ungdomar med Aspergers syndrom. Sista studiebesöket var hos ABF där vi träffade representanter för Trästocksfestivalen som jobbar mot målet att bli Sveriges mest tillgängliga festival. Antal deltagare: 12 Fritidsnätet är en webbtjänst för att hitta fritidsaktiviteter för barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning i Stockholms län. Genom att samla ett stort fritidsutbud på en enda webbplats blir det enklare att hitta aktiviteter som fungerar om man behöver extra stöd. I dagsläget är 17 kommuner och Habilitering & Hälsa med i samarbetet: Botkyrka, Danderyd, Haninge, Huddinge, Järfälla, Lidingö, Nacka, Nynäshamn, Sollentuna, Stockholm, Södertälje, Tyresö, Täby, Upplands Bro, Upplands Väsby, Vallentuna och Värmdö. Fritidsmässan minfritid.nu i Björkängshallen, Huddinge maj gick fritidsmässan av stapeln för andra gången, i år med Huddinge kommun som värd. Arrangerande kommuner var Huddinge, Botkyrka, Salem, Haninge, Tyresö, Nacka och Nynäshamn samt Habilitering & Hälsa inom landstinget. Två dagar fylldes av 88 utställare, prova på aktiviteter, artister på scenen inom musik, dans och teater och föreläsningar. Ca 3000 besökare kom under två dagar. Hösten 2014 planerar norrkommunerna en mässa i Sollentuna har Nynäshamn tagit på sig värdskapet för en mässa på södra sidan. Nätverket för Enhetschefer, Fritidsledare och Assistenter (NEFA) NEFA är ett undernätverk för medarbetare som arbetar i direkt verksamhet för ungdomar med funktionsnedsättning. NEFA har haft fyra protokollförda träffar under Huvudinriktningen har varit erfarenhetsutbyte och att hitta nya vägar för att förbättra fritidsvillkoren för ungdomar med funktionsnedsättning. Ett extra möte hölls på våren i samverkan med Nätverket för funktionshinderfrågor och ett extra möte hölls på hösten. Båda de extra mötena handlade om att kartlägga svårigheterna för ungdomar med funktionsnedsättning att ha en fritid på lika villkor. Deltagande enheter har varit: Gärdesskolans ungdomscafé (Östermalm, Stockholm), Oasen (Täby), Smultronet (Akalla by, Stockholm), Brännäsgården (Norrtälje), Jordbrogården (Haninge), Fritidsgården Morris (Hökarängen, Stockholm), Allhuset och Zenith (Lidingö), Häggvik Fritid (Häggviks 13

18 gymnasium, Sollentuna), Tomtebo fritidsgård (Värmdö), Eklidens Fritids (Nacka), Café Krut (Huddinge), Norrgårdens korttidsboende/fritids Stjärnan (Södertälje). Utöver nätverksträffarna har enheterna haft gemensamma aktivitetsdagar, där fritidsledare och ungdomar har träffats. Aktivitetsdagarna var: Påsklovet: bowlingturnering i Akalla by, pingsthelgen: fritidsmässan minfritid.nu, sommarlovet: Beachparty på Dalarö (i samverkan med Nätverket för funktionshinderfrågor ) och midsommarfest på Gärdet, höstlovet: fotbollsturnering i Haninge. Under året har även ett projekt påbörjats. Det går ut på att lista förbättringsfaktorer beträffande fritiden för ungdomar med funktionsnedsättning i Stockholms län. Projektet kommer att avslutas Samordnare för NEFA är Hans Ledstedt, Haninge kommun, Jordbrogården (adjungerad i nätverket för funktionshinderfrågor) Nätverket för kvalitet och styrning Även detta nätverk har under året bytt samordnare eftersom Lina Karlberg avgick under våren Styrelsen arbetade sedan med att hitta en ny samordnare och i oktober var detta klart. Martin Englund, verksamhetscontroller i Haninge kommun, är utsedd att samordna nätverket. Styrelsen beslutade om detta den 18 november Martin arbetar tillsammans med Magnus Hjort, ekonomistrateg i Upplands Väsby kommun, med att samordna och driva nätverket. Seminarium om uppföljning som verksamhetsutveckling Datum: 23 maj Plats: Stockholms Universitet Föreläsare: David Jonsson, Lina Karlberg och Birgitta Zelezny-Ulvered Efter föreläsningarna hölls en workshop kring mätetal. Antal deltagare: 20 Nätverksträffar Nätverket har haft två nätverksträffar under Första träffen skedde den 17 april i Södertälje under temat Lean/ständiga förbättringar med 15 deltagare. Höstens träff hölls den 15 november i Haninge. Det var 8 deltagare som möttes och träffen gick i huvudsak åt till att formera gruppen och planera för det kommande året. Vi träffen utsågs den nye samordnaren enligt vad som beskrivs här ovan. Nätverket för musik- och kulturskolechefer Nätverket vänder sig till musik-och kulturskolechefer/rektorer i Stockholms läns samtliga kommuner; Botkyrka, Danderyd, Ekerö, Haninge, Huddinge, Järfälla, Lidingö, Nacka, Norrtälje, Nykvarn, Nynäshamn, Salem, Sigtuna, Sollentuna, Solna, Stockholm, Sundbyberg, Södertälje, Tyresö, Täby, Upplands Väsby, Upplands Bro, Vallentuna, Vaxholm, Värmdö och Österåker. 14

fskf Föreningen storstockholms kultur- och fritidschefer

fskf Föreningen storstockholms kultur- och fritidschefer fskf Föreningen storstockholms kultur- och fritidschefer 2013 FSKF Kurs- och verksamhetsprogram 2013 ALLMÄNT Kurs 13000 Kurs 13001 Chefsträff Vallentuna 11 april. Styrelsen. Chefsträff Stockholm 30 oktober.

Läs mer

Föregående protokoll gick igenom och lades till handlingarna. Förslaget till dagordning godkändes.

Föregående protokoll gick igenom och lades till handlingarna. Förslaget till dagordning godkändes. 2013-10-10 Protokoll Planeringsdag den 10 oktober 2013 Plats: Kulturförvaltningen, Drottninggatan 30, Stockholm Tid: 09:00 15:00 Närvaro: Torbjörn Neiman, Berit Svedberg, Olle Öhman, Pernilla Järveroth,

Läs mer

Chefsträff 2013-10-30

Chefsträff 2013-10-30 2013-10-30 Chefsträff 2013-10-30 Närvarande: Björn Alkeby, Kerstin Hassner, Elisabet Lunde, Sune Eriksson, Marina Högland, Torbjörn Neiman, Åsa Engwall, Cecilia Möller, Rolf Johansson, Anders Mebius, Niklas

Läs mer

fskf Dagordning årsmöte 2014 Dagordning 2015-02-28 Datum: 26 mars 2015 Tid: kl 16.30 Quality Hotel Friends, Arenastaden Solna

fskf Dagordning årsmöte 2014 Dagordning 2015-02-28 Datum: 26 mars 2015 Tid: kl 16.30 Quality Hotel Friends, Arenastaden Solna fskf Föreningen storstockholms kultur- och fritidschefer 2015-02-28 Dagordning årsmöte 2014 Datum: 26 mars 2015 Tid: kl 16.30 Plats: Quality Hotel Friends, Arenastaden Solna Dagordning 1. Fråga om mötets

Läs mer

fskf Föreningen storstockholms kultur- och fritidschefer

fskf Föreningen storstockholms kultur- och fritidschefer fskf Föreningen storstockholms kultur- och fritidschefer 2014 FSKF Kurs- och verksamhetsprogram 2014 ALLMÄNT Kurs 14000 Kurs 14001 Kurs 14002 Kurs 14003 Kombinerad chefsträff och årsmöte i Nynäshamn (chefsträff

Läs mer

fskf Protokoll 2012-05-14

fskf Protokoll 2012-05-14 2012-05-14 Protokoll Styrelsemöte den 14 maj 2012 Plats: Kulturförvaltningen Stockholm, Drottninggatan 30 Tid: 11:00 13:30. Adjungerade från 12:00. Lunchsallad serverades. Närvarande: 1 14: Torbjörn Neiman,

Läs mer

Stadgar för Ung Media Stockholm

Stadgar för Ung Media Stockholm Stadgar för Ung Media Stockholm Antagna på årsmötet 2014-05-09 Reviderade på årsmötet 2015-03-18 Definition 1 Syfte mom 1 Distriktets syfte är att inom Stockholms län verka för förbundets syfte. 2 Organisation

Läs mer

FSKF. kursprogram 2015. Läs mer på: www.fskf.nu

FSKF. kursprogram 2015. Läs mer på: www.fskf.nu 1 1 FSKF kursprogram 2015 Läs mer på: www.fskf.nu 2 2 Kursprogram 2015, per nätverk Allmänt Nr 15000 Kombinerad chefsträff och årsmöte Målgrupp: Förvaltningschefer eller motsvarande för kultur & fritid

Läs mer

Minnesanteckningar. Förhinder: Pernilla Järveroth, Vallentuna, Marina Högland, Huddinge och Pernilla Hellman, Botkyrka

Minnesanteckningar. Förhinder: Pernilla Järveroth, Vallentuna, Marina Högland, Huddinge och Pernilla Hellman, Botkyrka 2014-11-06 Minnesanteckningar Chefsträff 2014-11-06 Upplands Väsby Närvaro: Torbjörn Neiman, Järfälla, Björn Alkeby, Danderyd, Kerstin Hassner, Danderyd, Elisabet Lunde, Ekerö, Maria Lindeberg, Haninge,

Läs mer

Överenskommelse avseende verksamhetsförlagda inslag i internationella studenters studiegångar samt inom utbildningsvetenskapligt basår

Överenskommelse avseende verksamhetsförlagda inslag i internationella studenters studiegångar samt inom utbildningsvetenskapligt basår Överenskommelse avseende verksamhetsförlagda inslag i internationella studenters studiegångar samt inom utbildningsvetenskapligt basår Överenskommelsen har tagits fram av företrädare för Stockholms universitet,

Läs mer

Detta avtal reglerar samverkan mellan parterna om kommunal energi- och klimatrådgivning (EKR) under perioden 2015 2017.

Detta avtal reglerar samverkan mellan parterna om kommunal energi- och klimatrådgivning (EKR) under perioden 2015 2017. AVTAL 2014-11-??? Dnr 2014/?? Samarbetsavtal avseende Kommunal Energioch klimatrådgivning mellan kommunerna i Stockholms län, Håbo kommun (Uppsala län), samt Kommunförbundet Stockholms Län (KSL) 1 PARTER

Läs mer

Regelförenkling på kommunal nivå. Stockholm

Regelförenkling på kommunal nivå. Stockholm Regelförenkling på kommunal nivå En väg in Sverige Ja 88% Nej 12% Ja 85% Nej 15% En väg in för företag bör kunna: ge information om gällande regelverk samordna ansökningar förmedla information mellan olika

Läs mer

Samverkansfunktion Stockholmsregionen

Samverkansfunktion Stockholmsregionen Samverkansfunktion Stockholmsregionen Uppdrag och bakgrund Hösten 2009 togs initiativet att samla ett tiotal aktörer för att diskutera möjligheterna att skapa ett mer formaliserat samverkansforum. Projektet

Läs mer

Västerås Idrottsallians Årsmöte 2014-03-18

Västerås Idrottsallians Årsmöte 2014-03-18 Västerås Idrottsallians Årsmöte 2014-03-18 Föredragningslista Västerås Idrottsallians årsmöte 2014-03-18 1. Mötets öppnande 2. Upprop av ombud och godkännande av fullmakter 3. Fastställande av föredragningslista

Läs mer

Protokoll från KSSK:s, Kyrkoskrivare i Svenska kyrkan, årsmöte 2014.

Protokoll från KSSK:s, Kyrkoskrivare i Svenska kyrkan, årsmöte 2014. KYRKOSKRlVAlI6 I SVENSKA!\YRKAN Protokoll från KSSK:s, Kyrkoskrivare i Svenska kyrkan, årsmöte 2014. Tid: 16 maj 2014 kl. 13.00-14.00. Plats: Garnisonen, Stockholm. Närvarande: cirka 90 av föreningens

Läs mer

Befolkningen i Stockholms län 30 september 2014

Befolkningen i Stockholms län 30 september 2014 Befolkningen i Stockholms län 3 september 214 Stockholms län har 35 procent av landets folkökning Sveriges folkmängd ökade under de tre första kvartalen 214 med 83 634 personer till 9 728 498. Stockholms

Läs mer

På plats för utveckling. Studiefrämjandet en engagerad samarbetspartner

På plats för utveckling. Studiefrämjandet en engagerad samarbetspartner På plats för utveckling Studiefrämjandet en engagerad samarbetspartner Vi har mer att ge... Stockholmsregionen växer. För att utveckla vår del av Sverige behöver många bidra med kreativitet och kunskap.

Läs mer

Socialförvaltningen CARPE

Socialförvaltningen CARPE CARPE Minnesanteckningar Sida 1 (5) 2014 Inledning Carin hälsade välkommen till dagens träff som har temat forskning och utveckling. Vid dagens Kompetensombudsträff medverkade Kristina Engwall, forskningsledare

Läs mer

Datum 2014-03-27. Föreningens ordförande, Carl-Åke Utterström, hälsade deltagarna varmt välkomna och öppnade mötet.

Datum 2014-03-27. Föreningens ordförande, Carl-Åke Utterström, hälsade deltagarna varmt välkomna och öppnade mötet. ÅRSMÖTESPROTOKOLL 1 (3) Datum 2014-03-27 Årsmöte mars 2014 Protokoll fört vid Villaägarföreningen Jakobsbergs 126:e årsmöte torsdagen den 27 mars 2014 kl. 18:30 på Pilbogården, Kristinagatan 14, Västerås.

Läs mer

SVERIGES MEST SAMVERKANDE IDROTTSREGION

SVERIGES MEST SAMVERKANDE IDROTTSREGION SVERIGES MEST SAMVERKANDE IDROTTSREGION FOKUS Regionala anläggningar och andra idrottsmiljöer Seminarium 12 september 2013 i Älvsjö Ett samarrangemang mellan FSKF (Föreningen Storstockholms Kultur- och

Läs mer

Fritidsnämndens deltagande på utbildning och konferens 2014

Fritidsnämndens deltagande på utbildning och konferens 2014 Malmö stad Fritidsförvaltningen 1 (1) Datum 2014-01-15 Vår referens Sara Mellander Planeringssekreterare Tjänsteskrivelse Sara.Mellander@malmo.se Fritidsnämndens deltagande på utbildning och konferens

Läs mer

Befolkningen i Stockholms län 31 mars 2015

Befolkningen i Stockholms län 31 mars 2015 Befolkningen i Stockholms län 31 mars 215 Över 2,2 miljoner i länet Sveriges folkmängd var 9 767 357 den 31 mars 215, en ökning med 2 2 sedan årsskiftet. Stockholms län ökade med 7 61 till 2 25 15. De

Läs mer

Plan för samhällsorientering - samverkande kommuner i Stockholms län

Plan för samhällsorientering - samverkande kommuner i Stockholms län CENTRUM FÖR SAMHÄLLSORIENTERING I STOCKHOLMS LÄN Plan för samhällsorientering - samverkande kommuner i Stockholms län CENTRUM FÖR SAMHÄLLSORIENTERING I STOCKHOLMS LÄN TELEFON: 08-508 25 699 EPOST: INFOSAM@STOCKHOLM.SE

Läs mer

ID 1 (7) SID 1 (7) RAPPORT 2011

ID 1 (7) SID 1 (7) RAPPORT 2011 ID 1 (7) SID 1 (7) RAPPORT 2011 Denna första rapport innehåller övergipande information om verksamheten under hela 2011. Den berättar om hur det fungerat utifrån ett samverkansperspektiv med kommuner och

Läs mer

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Årsmöte 2014 Torsdagen den 30 januari 2013

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Årsmöte 2014 Torsdagen den 30 januari 2013 Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Årsmöte 2014 Torsdagen den 30 januari 2013 Plats: Aptitgården, Vädursgatan 5 Gårda-GÖTEBORG Program: (Inskrivning from 16.45) 16.45-17.30 Lättare förtäring 17.30-18.00

Läs mer

2012-10-30. Årsrapport 2012 Musik- och kulturskolan

2012-10-30. Årsrapport 2012 Musik- och kulturskolan 2012-10-30 Årsrapport 2012 Musik- och kulturskolan Innehåll Innehåll...2 Inledning...3 Ledning och samordning...3 Verksamhetsberättelse...4 Observationer...4 Ungefärlig tidplan för en observation...4 Rekrytering

Läs mer

Protokoll från årsmötet den 6 mars 2010 i IOGT- lokalen, Strömtorp, Degerfors med Letälvsgillet som arrangör.

Protokoll från årsmötet den 6 mars 2010 i IOGT- lokalen, Strömtorp, Degerfors med Letälvsgillet som arrangör. Folkdansringen i Örebro län Protokoll från årsmötet den 6 mars 2010 i IOGT- lokalen, Strömtorp, Degerfors med Letälvsgillet som arrangör. 1 Mötets öppnande Ordförande Rolf Östman hälsar välkommen och förklarar

Läs mer

Att bygga strukturer för kunskapsutveckling

Att bygga strukturer för kunskapsutveckling Att bygga strukturer för kunskapsutveckling Halmstad 1 december 2011 Per Albinsson Att bygga strukturer för kunskapsutveckling Målet med de regionala stödstrukturerna är att de långsiktigt ska kunna försörja

Läs mer

Svart på Vitt - Så mycket satsar Upplands Väsby

Svart på Vitt - Så mycket satsar Upplands Väsby September 2013 Svart på Vitt - Så mycket satsar Upplands Väsby på skolan i förhållande till andra kommuner - En studie baserad på åren 2005 och 2011 1 Inledning Skolresultaten har under en lång rad av

Läs mer

Utträde ur regionalt nätverk kring barn och ungas rättigheter

Utträde ur regionalt nätverk kring barn och ungas rättigheter 2014-11-18 KS-2014/1418.109 1 (3) HANDLÄGGARE Yvonne.Sawert@huddinge.se Kommunstyrelsen Utträde ur regionalt nätverk kring barn och ungas rättigheter Förslag till beslut Kommunstyrelsens beslut Huddinge

Läs mer

Tandhälsan hos barn och ungdomar i Stockholms län 2011

Tandhälsan hos barn och ungdomar i Stockholms län 2011 Tandhälsan hos barn och ungdomar i Stockholms län 2011 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 08-123 132 00 Datum: 2012-03-12 Diarienummer: HSN 1202-0135 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Inledning...

Läs mer

Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF

Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF Protokoll från konstituerande möte den 22 januari 1999 i Stockholm. 1 Mötet förklarades öppnat av Christer Bergsten. 2 Till mötesordförande valdes

Läs mer

Redo att leda. ett nätverk för kvinnliga ledare inom Scouterna

Redo att leda. ett nätverk för kvinnliga ledare inom Scouterna Redo att leda ett nätverk för kvinnliga ledare inom Scouterna Kvinna, scout & ledare? Missa inte chansen att delta i Scouternas nystartade nätverk för kvinnliga ledare. Nätverket Redo Att Leda erbjuder

Läs mer

Inkomster. Årsstatistik 2009 för Stockholms län och landsting. Inkomster

Inkomster. Årsstatistik 2009 för Stockholms län och landsting. Inkomster 17 Statistiken i detta kapitel är hämtad från den totalräknade inkomststatistiken, IoT, som innehåller uppgifter om inkomster, avdrag, skatter, förmögenhet och sociala ersättningar för hela Sveriges befolkning.

Läs mer

Inkomster. 362 Inkomster Årsstatistik 2012 för Stockholms län och landsting

Inkomster. 362 Inkomster Årsstatistik 2012 för Stockholms län och landsting Inkomster Statistiken i detta kapitel är hämtad från den totalräknade inkomststatistiken, IoT, som innehåller uppgifter om inkomster, avdrag, skatter, förmögenhet och sociala ersättningar för hela Sveriges

Läs mer

SeniorNet Lidingö. Kallelse till ordinarie årsmöte måndagen den 3 mars 2014 kl. 9.00 i hörsalen på Stadsbiblioteket

SeniorNet Lidingö. Kallelse till ordinarie årsmöte måndagen den 3 mars 2014 kl. 9.00 i hörsalen på Stadsbiblioteket 1 SeniorNet Lidingö Kallelse till ordinarie årsmöte måndagen den 3 mars 2014 kl. 9.00 i hörsalen på Stadsbiblioteket Dagordning 1 Mötet öppnas. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av två

Läs mer

3 Val av justerare tillika rösträknare som jämte ordförande justerar dagens protokoll Mötet valde Inger och Gerd till justerare tillika rösträknare.

3 Val av justerare tillika rösträknare som jämte ordförande justerar dagens protokoll Mötet valde Inger och Gerd till justerare tillika rösträknare. PROTOKOLL ISLANDSHÄSTFÖRENING 2015-02-22 Org.nr 886501-3109 Årsmöte för räkenskapsåret 2014 Närvarande: 17 medlemar Tid: 16:00 - Plats: Humlans förskola i Iggesund. 1 Mötets öppnande Ordförande, Märta

Läs mer

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Malmö mot Diskriminering Stadgar för Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Antagna vid årsmöte 2010-09-22 STADGAR Malmö mot Diskriminering Malmö

Läs mer

Fondens syfte är att stimulera insatser för breddskytte oavsett ålder i sektioner och föreningar i Östergötlands Skyttesportförbund.

Fondens syfte är att stimulera insatser för breddskytte oavsett ålder i sektioner och föreningar i Östergötlands Skyttesportförbund. Årsmöte 2011-03-14 Protokoll fört vid Östergötlands Skyttesportsförbunds årsmöte måndagen den 14 mars 2011. Plats: Hemgården, Norrköping Totalt deltog 32 personer 1) Mötets öppnande Vice ordförande Roger

Läs mer

STADGAR. Rationals användarförening i Norden

STADGAR. Rationals användarförening i Norden STADGAR Nedanstående stadgar 1-26 antogs 1998-02-20 på föreningens konstituerande årsmöte. 27 adderades vid föreningens ordinarie årsmöte 1999-02-25. 19 ändrades vid årsmötet 2002-02- 28. 1 - Firma (Föreningens

Läs mer

Malmö-Ystad Skyttekrets Sid 1 (2)

Malmö-Ystad Skyttekrets Sid 1 (2) Malmö-Ystad Skyttekrets Sid 1 (2) Protokoll fört vid MALMÖ-YSTAD SKYTTEKRETS ÅRSMÖTE för 2014 på Lilis Tallrik i Dalby 2015-03-23. Närvarande: 27 personer 1. Ordförande Sandy Heinmark hälsade mötesdeltagarna

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2007-03-12 på Malmö Roddklubb

Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2007-03-12 på Malmö Roddklubb Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2007-03-12 på Malmö Roddklubb Närvarande: 14 medlemmar representerade Helsingborgs Roddklubb, Höganäs Roddförening, Landskrona Roddklubb, Malmö Roddklubb

Läs mer

Förvaltningschefsmöte Utbildning

Förvaltningschefsmöte Utbildning MINNESANTECKNINGAR Stefan Quas Förvaltningschefsmöte Utbildning Tid Fredag den 11 november 2011 kl 09.00-12.00 Plats Sheraton Hotel Närvarande Se bilaga 1 Elisabeth Nordström hälsar alla välkomna till

Läs mer

Rapport från sfx, utbildning i svenska för yrkesutbildade

Rapport från sfx, utbildning i svenska för yrkesutbildade 2014-01-20 Karin Jacobsen Dnr KSL/12/0020-59 Ärendegång: KSLs arbetsmarknadsberedning 2014-01-30 Rapport från sfx, utbildning i svenska för yrkesutbildade Förslag till beslut Arbetsmarknadsberedningen

Läs mer

Stödet för barn och ungdomar med hörselnedsättning inom stat och landsting i Stockholms län

Stödet för barn och ungdomar med hörselnedsättning inom stat och landsting i Stockholms län Stödet för barn och ungdomar med hörselnedsättning inom stat och landsting i Stockholms län Team och teamsamordnare vid Hörselhabiliteringen Specialpedagoger vid Hörselhabiliteringen Rådgivare i Specialpedagogiska

Läs mer

SeniorNet Örebro Årsmöte 23 mars 2015 kl 14.00-16.00

SeniorNet Örebro Årsmöte 23 mars 2015 kl 14.00-16.00 SeniorNet Örebro Årsmöte 23 mars 2015 kl 14.00-16.00 Plats: SV:s lokaler, Fabriksgatan 8, Örebro Innehållsförteckning Sid Föredragningslista 1 Styrelsen 2 Revisorer 2 Verksamhet 2 Seniorfestivalen 2 SeniorNet

Läs mer

senast den 4 september 2006

senast den 4 september 2006 Till Sunda Takters medlemmar Härmed kallas du till årsmöte med STs idrottsförening SUNDA TAKTER Torsdagen den 7 septemberl 2006 kl 14.00 i Lönnkrogen. Vi bjuder även på lite att äta därför är det viktigt

Läs mer

Stefan Hedin, förklarade stämman öppnad. De närvarande hälsades välkomna.

Stefan Hedin, förklarade stämman öppnad. De närvarande hälsades välkomna. Ideella föreningen Protokoll Sambruk Föreningsstämma 2007-04-23 Plats och tid: Ordenssällskapet W:6, Klara Östra Kyrkogata 8, Stockholm 2007-04-23, kl. 10.00-12.00 Närvarande: Borlänge kommun Botkyrka

Läs mer

Stadgar. för Kullaledens vänner förening

Stadgar. för Kullaledens vänner förening Stadgar för Kullaledens vänner förening Föreningen bildad Den 11 november 2014 1 Föreningens syfte och mål Kullaledens Vänner är en ideell, oberoende förening som har till ändamål att värna om Kullaledens

Läs mer

November 2/2012. SVEFOs hemsida www.svefo.eu. Fotomässan i Stockholm. Aktuell information från Östra Svealands Fotoklubbar

November 2/2012. SVEFOs hemsida www.svefo.eu. Fotomässan i Stockholm. Aktuell information från Östra Svealands Fotoklubbar November 2/2012 Aktuell information från Östra Svealands Fotoklubbar I detta SVEFO-INFO finner du inbjudan till årets SVEFO-stämma och utställning. Som tidigare meddelats är det Danderyds FK som står för

Läs mer

Stadgar för Dataföreningen i Sverige

Stadgar för Dataföreningen i Sverige Stadgar för Dataföreningen i Sverige Sida 1 av 6 Stadgar för Dataföreningen i Sverige Stadgar antagna av Dataföreningen i Sverige vid ordinarie Föreningsstämmor; första gången 29:e mars 2012 samt andra

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Tid och plats: 1 september 2012 i Malmö Föreningens ordförande Aviva Suskin-Holmqvist öppnade årsmötet och hälsade alla välkomna. 1 Val av mötesordförande Som ordförande

Läs mer

Årsmöte 2012-03-11 på Karlsnäsgården Förslag till dagordning

Årsmöte 2012-03-11 på Karlsnäsgården Förslag till dagordning Årsmöte 2012-03-11 på Karlsnäsgården Förslag till dagordning 1. Mötets öppnande. 2. Godkännande av dagordning. 3. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet. 4. Val av två protokolljusterare, tillika

Läs mer

Agneta Rudsänger Sandviken ordförande. Anders Mosell Österfärnebo vice ordförande. Anneli Åhlander Vallsta kassör t.o.m. 13/3.

Agneta Rudsänger Sandviken ordförande. Anders Mosell Österfärnebo vice ordförande. Anneli Åhlander Vallsta kassör t.o.m. 13/3. 1 Februari 2012 Föreningen hade den 31/12 2011, 92 huvudmedlemmar och 27 familjemedlemmar=totalt 119 medlemmar. Den 31/12 2010 var antalet huvudmedlemmar 104 och antalet familjemedlemmar 30. STYRELSE 2011

Läs mer

STADGAR FÖR ERICSSON IDROTTSFÖRENING, i GÖTEBORG/MÖLNDAL

STADGAR FÖR ERICSSON IDROTTSFÖRENING, i GÖTEBORG/MÖLNDAL 1 STADGAR FÖR ERICSSON IDROTTSFÖRENING, i GÖTEBORG/MÖLNDAL Reviderade 1974-03-14, 1975-03-05, 1982-02-25, 1994-05-09, 2004-03-04, 2005-03-15 1 BAKGRUND Ericsson Idrottsförening är en ideell idrottsförening,

Läs mer

Regionalt handlingsprogram för vuxenutbildningsregionen i Stockholms län

Regionalt handlingsprogram för vuxenutbildningsregionen i Stockholms län 1 (7) Regionalt handlingsprogram för vuxenutbildningsregionen i Stockholms län 1 Inledning Kommunerna i Stockholms län har i dokumentet Överenskommelse om att skapa en vuxenutbildningsregion i Stockholms

Läs mer

Stadgar för Riksförbundet Veterinär Omtanke Om Våldsutsatta, VOOV

Stadgar för Riksförbundet Veterinär Omtanke Om Våldsutsatta, VOOV Stadgar för Riksförbundet Veterinär Omtanke Om Våldsutsatta, VOOV Antagna av riksförbundets årsmöte 2015-05- 10 VOOV, Veterinär Omtanke Om Våldsutsatta är en ideell partipolitiskt och religiöst obunden

Läs mer

Centrum för Konflikthantering Verksamhetsberättelse 2013

Centrum för Konflikthantering Verksamhetsberättelse 2013 Centrum för Konflikthantering Verksamhetsberättelse 2013 fotoakuten.se 1 Innehållsförteckning Vision och mål för Centrum för Konflikthantering... 3 Ledning och samordning... 3 Styrelsens mål för 2013...

Läs mer

Stadgar/vedtekter för samverkansorganisationen FINNSAM

Stadgar/vedtekter för samverkansorganisationen FINNSAM 2015-05-31 1(5) Stadgar/vedtekter för samverkansorganisationen FINNSAM 2015-05-31 2(5) 1 Organisationens namn Organisationens namn är FINNSAM - Finnbygder i samverkan. FINNSAM har sitt säte i den kommun

Läs mer

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS).

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). 1(6) FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). INTRESSEFÖRENINGENS NAMN OCH SÄTE 1. Den ideella intresseföreningens namn är KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS) och har sitt

Läs mer

Landskapsingenjörernas Riksorganisation. Verksamhetsberättelse 2012 och Verksamhetsplan 2013-2014

Landskapsingenjörernas Riksorganisation. Verksamhetsberättelse 2012 och Verksamhetsplan 2013-2014 Landskapsingenjörernas Riksorganisation Verksamhetsberättelse 2012 och Verksamhetsplan 2013-2014 Dagordning årsmöte 2013-11-05 Stockholm!... 3 Styrelsekandidater 2013!... 4 Verksamhetsberättelse för LIR

Läs mer

Föräldraföreningens stadgar STADGAR. För Martingårdarnas och Martinskolans Föräldraförening. 1 Ändamål. 2 Obundenhet. 3 Medlemskap.

Föräldraföreningens stadgar STADGAR. För Martingårdarnas och Martinskolans Föräldraförening. 1 Ändamål. 2 Obundenhet. 3 Medlemskap. Föräldraföreningens stadgar STADGAR För Martingårdarnas och Martinskolans Föräldraförening Antagna vid konstituerande årsmöte den 2011-09-29 1 Ändamål Martinskolans och Martingårdarnas föräldraförening

Läs mer

PROTOKOLL STY 11/2003 1(5) 2003-12-29. Tid Lördagen den 6 december kl 10.00-16.30 Plats Stockholms Golfklubb lokaler, Danderyd

PROTOKOLL STY 11/2003 1(5) 2003-12-29. Tid Lördagen den 6 december kl 10.00-16.30 Plats Stockholms Golfklubb lokaler, Danderyd PROTOKOLL STY 11/2003 1(5) PROTOKOLL STY 11/2003 Sammanträdesdata Tid Lördagen den 6 december kl 10.00-16.30 Plats Stockholms Golfklubb lokaler, Danderyd Närvarande Jacob Douglas ordf Stig Klemetz vice

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 20 Härmed lämnas redogörelse för föreningens verksamhet under ovanstående period. Föreningens styrelse har under verksamhetsåret 20 haft följande sammansättning: Ordförande Marinette

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR LINKÖPINGS FRITEATER 2012 FÖRSLAG TILL DAGORDNING 1. Mötets öppnande 2. Godkännande av dagordning 3. Val av presidium a/ Årsmötets ordförande b/ Årsmötets sekreterare c/ Justerare

Läs mer

Deltagande i Partnerskapet för barnets rättigheter i praktiken 2016-2019

Deltagande i Partnerskapet för barnets rättigheter i praktiken 2016-2019 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Hagström Ingela Datum 2015-08-19 Diarienummer KSN-2015-1584 Kommunstyrelsen Deltagande i 2016-2019 Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta att Uppsala kommun

Läs mer

Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter

Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter FUB Sundsvall VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter Ordförande Vakant Vice ordf Carin Mellberg Rita Carlsson Ann-Britt Sundström Mikael Svedberg Daniel Jönsson Elin Vesterlund

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013 Visit Värmdö Ideell Förening

Verksamhetsberättelse 2013 Visit Värmdö Ideell Förening Inledning Verksamhetsberättelse 2013 Visit Värmdö Ideell Förening Visit Värmdö Ideell Förening är näringslivets och föreningslivets organisation inom besöksnäringen. Tillsammans med Värmdö kommun bildar

Läs mer

Alliansen Varbergs Boulehall. Handlingar till Alliansens ordinarie årsmöte onsdagen den 26 februari 2014. kl. 17.00 i Boulodromen.

Alliansen Varbergs Boulehall. Handlingar till Alliansens ordinarie årsmöte onsdagen den 26 februari 2014. kl. 17.00 i Boulodromen. Alliansen Varbergs Boulehall Handlingar till Alliansens ordinarie årsmöte onsdagen den 26 februari 2014 kl. 17.00 i Boulodromen.se DAGORDNING: 1 Parentation 2 Mötets öppnande 3 Frågan om mötet kallats

Läs mer

Ansökan från Sigtuna kommun om att bli delägare av Stockholmsregionens Försäkring AB genom förvärv av aktier i en riktad nyemission

Ansökan från Sigtuna kommun om att bli delägare av Stockholmsregionens Försäkring AB genom förvärv av aktier i en riktad nyemission KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 16 juni 2014 13 Paragraf Diarienummer KS-2014/760.109 Ansökan från Sigtuna kommun om att bli delägare av Stockholmsregionens Försäkring

Läs mer

Verksamhetsplan PCS Racing Club 2003

Verksamhetsplan PCS Racing Club 2003 Verksamhetsplan PCS Racing Club 2003 Styrelsen för Porsche Racing Club förelägger årsmötet följande förslag till verksamhetsplan för verksamhetsåret 2003. Tävlingar och andra aktiviteter Feb 26 Michelin

Läs mer

Att bilda förening för en sällsynt diagnosgrupp

Att bilda förening för en sällsynt diagnosgrupp Att bilda förening för en sällsynt diagnosgrupp - Tips och anvisningar för dig som vill starta en diagnosförening Innehåll - Stadgar och annat grundläggande - Att bilda en förening - När föreningen har

Läs mer

BAS in Sweden Ideell förening Årsredovisning 2011/2012

BAS in Sweden Ideell förening Årsredovisning 2011/2012 BAS in Sweden Ideell förening Årsredovisning 2011/2012 Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 1/7 2011 30/6 2012 BAS in Swedens styrelsen har under året bestått av ordförande Maria Leiner, kassör Per

Läs mer

Årsrapport 2013 Musik- och kulturskolan

Årsrapport 2013 Musik- och kulturskolan Årsrapport 2013 Musik- och kulturskolan 1 2 2013-12-03 Innehåll Innehåll... 2 Inledning... 3 Ledning och samordning... 3 Verksamhetsberättelse... 4 Sammanfattning av VÅGA VISAs resultat hittills... 4 Observationer...

Läs mer

SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2014

SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2014 SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2014 INNEHÅLL 1. Ordföranden har ordet 2. Styrelsens berättelse Styrelsens sammansättning och organisation 3. Styrelsemöten

Läs mer

Årsmöte 2014. 19 november i Alnarp kl. 17.00-19.00 Sal 106 Alnarpsgården. Årsmöteshandlingar

Årsmöte 2014. 19 november i Alnarp kl. 17.00-19.00 Sal 106 Alnarpsgården. Årsmöteshandlingar Årsmöte 2014 19 november i Alnarp kl. 17.00-19.00 Sal 106 Alnarpsgården Årsmöteshandlingar Dagordning Styrelsekandidater Verksamhetsberättelse Verksamhetsplan Mål 2014 Dagordning årsmöte 2014-11-19 Alnarp

Läs mer

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 1 Namn och Distriktets namn och geografiska verksamhetsområde geografiskt fastställs av Autism- och Aspergerförbundets

Läs mer

Kungliga Biblioteket foto: Nils-Bertil Nilsson

Kungliga Biblioteket foto: Nils-Bertil Nilsson VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 Kungliga Biblioteket foto: Nils-Bertil Nilsson Förord Föreningsarkiven i Stockholms Län, FSL, bildades 1994 utifrån ett samarbete mellan Länsbildningsförbundet och Folkrörelsernas

Läs mer

På gång: Hållbar affärsutveckling till befintliga företagare med utländsk bakgrund i Stockholms län, 0,45 mkr. Anbud ska senast lämnas 2010-06-30.

På gång: Hållbar affärsutveckling till befintliga företagare med utländsk bakgrund i Stockholms län, 0,45 mkr. Anbud ska senast lämnas 2010-06-30. Nyhetsbrev nr 8 Så kommer äntligen nästa nyhetsbrev från Entrepreneur Sthlm. I detta nummer tipsar vi om all den rådgivning som nu finns upphandlad och tillgänglig för entreprenörerna i länet. Hjälp oss

Läs mer

VÄLKOMMEN. till årsmötet 2012. SVENSKA CELIAKIFÖRBUNDET för överkänsliga mot gluten, laktos, mjölk och soja

VÄLKOMMEN. till årsmötet 2012. SVENSKA CELIAKIFÖRBUNDET för överkänsliga mot gluten, laktos, mjölk och soja VÄLKOMMEN till årsmötet 2012 SVENSKA CELIAKIFÖRBUNDET för överkänsliga mot gluten, laktos, mjölk och soja DAGORDNING ÅRSMÖTE 10 MARS 2012 1 Årsmötet öppnas 2 Val av mötesfunktionärer a. Mötesordförande

Läs mer

Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter. Vice ordf Carin Mellberg Carina Burman Ann-Britt Sundström Jan-Erik Nordlund Daniel Jönsson Anita Edström

Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter. Vice ordf Carin Mellberg Carina Burman Ann-Britt Sundström Jan-Erik Nordlund Daniel Jönsson Anita Edström FUB Sundsvall VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter Ordförande Vakant Vice ordf Carin Mellberg Carina Burman Ann-Britt Sundström Jan-Erik Nordlund Daniel Jönsson Anita Edström

Läs mer

Kom därför till årsmötet och tala om vad DU tycker vi ska göra under 2013!!!

Kom därför till årsmötet och tala om vad DU tycker vi ska göra under 2013!!! Medlemsinfo januari 2013 Aktuella föreningsaktiviteter FUB-café på Oasen på onsdagar kl 18:30-20:30 börjar den 16 januari och sedan 30 januari och 13 februari för att därefter förhoppningsvis fortsätta

Läs mer

PROTOKOLL. Svensk förening för Röntgensekreterare Årsmöte. Tid Torsdagen den 21 september 2006. Plats Conventum Örebro, Röntgenveckan 2006

PROTOKOLL. Svensk förening för Röntgensekreterare Årsmöte. Tid Torsdagen den 21 september 2006. Plats Conventum Örebro, Röntgenveckan 2006 PROTOKOLL Svensk förening för Röntgensekreterare Årsmöte Tid Torsdagen den 21 september 2006 Plats Conventum Örebro, Röntgenveckan 2006 Närvarande Styrelsen: Birgitta Gruvfält, Karolinska Universitetssjukhuset,

Läs mer

Kallelse till årsmöte i Linköpings scoutråd

Kallelse till årsmöte i Linköpings scoutråd Årsmöteshandlingar 2004 Linköpings scoutråd Sid 1 (6) Kallelse till årsmöte i Linköpings scoutråd Linköpings scoutråd kallar till ordinarie årsmötesförhandlingar. Datum: Torsdagen den 4 mars 2004 kl 19.00.

Läs mer

Sammanställning av kommunernas utvärderingar av Carpe

Sammanställning av kommunernas utvärderingar av Carpe Sammanställning av kommunernas utvärderingar av Carpe Ekerö, Järfälla, Lidingö, Nacka, Nynäshamn, Salem, Sollentuna, Sundbyberg, Södertälje, Tyresö, Värmdö och Österåker har besvarat frågorna i utvärderingen.

Läs mer

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på Att bilda förening En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på I den här broschyren får du veta hur det går till att starta en förening och vad man bör känna till och

Läs mer

Stockholms studenter flest, bäst och sämst

Stockholms studenter flest, bäst och sämst Stockholms studenter flest, bäst och sämst I flera av gymnasieskolans resultatmått faller Stockholms län illa ut. Betyder detta att länet har usla gymnasieresultat? Både ja och nej. Huvudstadsregionen

Läs mer

Tandhälsan hos barn och ungdomar i Stockholms län 2013

Tandhälsan hos barn och ungdomar i Stockholms län 2013 Tandhälsan hos barn och ungdomar i Stockholms län 2013 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 08-123 132 00 Datum: 2014-04-15 Diarienummer: 1404-0512 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Maria Hedberg 08-123 132

Läs mer

STADGAR FÖR ERITREANSKA RIKSFÖRBUNDET I SVERIGE

STADGAR FÖR ERITREANSKA RIKSFÖRBUNDET I SVERIGE STADGAR FÖR ERITREANSKA RIKSFÖRBUNDET I SVERIGE 1 FÖRBUNDETS NAMN Förbundets namn är ERITREANSKA RIKSFÖRBUNDET I SVERIGE och förkortas ERIS. ERIS är ett ideellt förbund av lokala föreningar. 2 FÖRBUNDET

Läs mer

Förlängning av avtal med vårdgivare om tjänsten områdesansvar för barn och vuxna inom allmäntandvården i Stockholms län

Förlängning av avtal med vårdgivare om tjänsten områdesansvar för barn och vuxna inom allmäntandvården i Stockholms län Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2013-02-06 1 (4) HSN 1009-1008 Handläggare: Maria Hedberg Hälso- och sjukvårdsnämnden 2013-03-18, P 12 Förlängning av avtal med vårdgivare om tjänsten

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013, del 1

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013, del 1 Frösön VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013, del 1 Styrelsen för SPF Frösön får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2013. STYRELSE OCH FÖRTROENDEVALDA Ordförande Ingrid Borgström Vice ordförande

Läs mer

1 / 5 STADGAR. 1 Namn. 1.1 Den ideella föreningen Intize (Intize) 2 Säte 2.1 Intize har sitt säte i Göteborg.

1 / 5 STADGAR. 1 Namn. 1.1 Den ideella föreningen Intize (Intize) 2 Säte 2.1 Intize har sitt säte i Göteborg. 1 Namn STADGAR 1.1 Den ideella föreningen Intize (Intize) 2 Säte 2.1 Intize har sitt säte i Göteborg. 3 Ändamål 3.1 Föreningens syfte är att inspirera till ett ökat intresse för och öka kunskaperna i matematik

Läs mer

3 Val av ordförande och sekreterare för årsmötet Till ordförande för mötet väljs Roland Nilsson och till sekreterare väljs Eva Uggla.

3 Val av ordförande och sekreterare för årsmötet Till ordförande för mötet väljs Roland Nilsson och till sekreterare väljs Eva Uggla. 1(2) www.sydostgis.se Protokoll från föreningen Sydost-GIS årsmöte 2011-03-02 1 Inledning Föreningens ordförande Roland Nilsson hälsar mötesdeltagarna välkomna till föreningens årsmöte på Linnéuniversitetet

Läs mer

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Åsa Johansson, utredare/ nämndsekreterare Tfn: 0345-18236 E-post: asa.johansson@hylte.se Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Kommunfullmäktige 2014-06-18 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Syfte...

Läs mer

DAGORDNING VID FAMYs ÅRSMÖTE MÅNDAG DEN 4 Mars 2013, kl. 19.00

DAGORDNING VID FAMYs ÅRSMÖTE MÅNDAG DEN 4 Mars 2013, kl. 19.00 DAGORDNING VID FAMYs ÅRSMÖTE MÅNDAG DEN 4 Mars 2013, kl. 19.00 1. Årsmötets öppnande. 2. Parentation 3. Val av presidium a) mötesordförande b) sekreterare. c) protokolljusterare tillika rösträknare. 4.

Läs mer

Dagordning årsmöte 23 mars 2015

Dagordning årsmöte 23 mars 2015 Dagordning årsmöte 23 mars 2015 1. Årsmötets öppnande, styrelsens ordförande 2. Anteckning av närvarande och upprättande av röstlängd (Bil 1) 3. Val av ordförande, sekreterare och justeringsmän, tillika

Läs mer

Lidköpings Konstförenings verksamhetsberättelse för 2014. Föreningens 79:e verksamhetsår

Lidköpings Konstförenings verksamhetsberättelse för 2014. Föreningens 79:e verksamhetsår Lidköpings Konstförenings verksamhetsberättelse för 2014 Föreningens 79:e verksamhetsår Lidköpings Konstförening Styrelsen för Lidköpings Konstförening avger följande verksamhetsberättelse för 2014 föreningens

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008. Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008. Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter 1 FUB Sundsvall VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008 Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter Ordförande Vakant Vice ordf Gunilla Svanbeck Karina Ekwall Gudrun Sandström Carin Mellberg Jan-Erik Nordlund Anita Edström

Läs mer

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010.

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010. VERKSAMHETSBERÄTTELSE DISTRIKT NORRBOTTENS Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret. Årets som gick 2 Distriktsverksamheten 3 Distriktstyrelsens

Läs mer

Stadgar - Funkibator ideell förening

Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar för Funkibator ideell förening. Antagna vid årsmöte 19 mars 2013. 1 - Föreningens namn Föreningens namn är Funkibator ideell förening. 2 - Föreningens säte

Läs mer