årsmöte 2014 i FSKF Du kallas och välkomnas varmt till årsmöte i FSKF den 13 mars 2013.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "årsmöte 2014 i FSKF Du kallas och välkomnas varmt till årsmöte i FSKF den 13 mars 2013."

Transkript

1 fskf Föreningen storstockholms kultur- och fritidschefer Kallelse till årsmöte 2014 i FSKF Du kallas och välkomnas varmt till årsmöte i FSKF den 13 mars Datum: 13 mars Tid: 16:00 Plats: Nynäshamn Folkets Hus, Stadshusplatsen 3 i Nynäshamn, lokal Mysingen I bifogade fil finner du program för dagen, dagordning och handlingar till årsmötet. Vägbeskrivning Folkets Hus, Stadshusplatsen 3 i Nynäshamn. Det är bara ett par hundra meter från Nynäshamns Station för er som åker pendel. Gå Centralvägen upp mot centrum, tag vänster på Floravägen och gå fram till Stadshusplatsen. Välkommen! Torbjörn Neiman, ordförande Adress: fskf c/o Kulturförvaltning att. Berit Svedberg Box STOCKHOLM Organisationsnummer:

2 fskf Föreningen storstockholms kultur- och fritidschefer Program för årsmötesdagen i Nynäshamn Plats: Folkets Hus i Nynäshamn, Stadshusplan 3 12:00 Chefsgruppen (förvaltningschefer eller motsv.) träffas för gemensam lunch 13:00 Chefsmöte för chefsgruppen där vi först lyssnar till några spännande punkter från Nynäshamn varefter vi går in på några egna punkter enligt separat dagordning 14:00 (parallellt med ovanstående) Veterangruppen träffas vid Folkets hus och skjutsas till Konstpoolen/Mopedum där det bjuds guidning med fika. Därefter skjutsas gruppen tillbaka till Folkets Hus 16:00 Årsmöte. Adjungerade, veteraner och administration välkomnas att delta 17:15 (cirkatid) Gemensam buffet Välkomna! Torbjörn Neiman, ordförande Adress: fskf c/o Kulturförvaltning att. Berit Svedberg Box STOCKHOLM Organisationsnummer:

3 fskf Föreningen storstockholms kultur- och fritidschefer Dagordning årsmöte 2014 Datum: 13 mars 2014 Tid: kl Plats: Nynäshamn Folkets Hus, Stadshusplatsen 3 DAGORDNING 1. Fråga om mötets behöriga utlysande 2. Fastställande av dagordning 3. Val av funktionärer för årsmötet a. Ordförande b. Sekreterare c. Två justeringsmän tillika rösträknare 4. Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska berättelse för 2013 (bifogas) 5. Revisorernas berättelse (bifogas) 6. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 7. Val av ordförande på en tid av ett (1) år 8. Val av två styrelseledamöter för en tid av två (2) år 9. Val av två revisorer för en tid av ett år 10. Val av en revisorssuppleant för en tid av ett år Adress: fskf c/o Kulturförvaltning att. Berit Svedberg Box STOCKHOLM Organisationsnummer:

4 fskf Föreningen storstockholms kultur- och fritidschefer 11. Val av två ledamöter i valberedningen för en tid av ett år 12. Inkomna motioner 13. Fastställande av medlemsavgift. Förslag: oförändrat, dvs. 400 kr för aktiv medlem och 100 kr för seniorer 14. Styrelsens förslag till verksamhetsplan för samt budget för år 2014 (bifogas) 15. Förslag att årsmötet delegerar till styrelsen att fastställa och justera nätverkens uppdragsbeskrivningar 16. Aktuell information 17. Avslutning Adress: fskf c/o Kulturförvaltning att. Berit Svedberg Box STOCKHOLM Organisationsnummer:

5 FSKF Verksamhetsberättelse

6 Innehåll Styrelsen... 3 Studieresa och planeringskonferens... 4 Revisorer... 4 Valberedning... 4 Medlemmar... 4 Ekonomi... 4 Kurs- och konferensverksamhet... 5 Årsmötet... 5 Chefsträffar... 5 Om nätverken... 6 Nätverket för idrottschefer... 7 Nätverket för idrotts- och friluftsanläggningar... 7 Nätverket för kulturchefer... 9 Nätverket för kulturfrågor... 9 Nätverket för fritidsfrågor för barn och ungdomar Nätverket för funktionshinderfrågor Nätverket för kvalitet och styrning Nätverket för musik- och kulturskolechefer Nätverket för bibliotekschefer Seniorer Regional samverkan Representation Övrigt Slutord

7 Föreningen Storstockholms kulturoch fritidschefer Verksamhetsberättelse för år 2013 Styrelsen Ordförande Torbjörn Neiman Vice ordförande Olof Öhman, Stockholm Kassör Staffan Jonsson, Södertälje Sekreterare Berit Svedberg, Stockholm Övrig ledamot Eva Jansson, Botkyrka (slutade vid årsmötet 2013) Pernilla Järveroth, Vallentuna (ny ledamot fr o m årsmötet 2013) Adj. Ledamöter Björn Alkeby, Danderyd Lina Browall, Täby Birgitta Ohlsson, Täby (slutade i juni 2013) Ann-Britt Öhrstig, Haninge Marion Hauge-Lindberg, Stockholm (fr o m juni 2013) Kristina Herrlander, Solna (fr o m november 2013) Martin Englund, Haninge, (fr o m december 2013) Samordnarna för nätverken har adjungerats till styrelsens möten, antingen till del av mötet eller till hela mötet. Styrelsen har under året hållit 6 protokollförda sammanträden, varav ett var ett konstituerande möte och ett var en hel planeringsdag. Några frågor som diskuterats och beslutas är: Kursprogram, nätverksträffar och studieresor samt budget och avgifter för dessa Verksamhetsplanering och förslag till justerad verksamhetsplan för som läggs fram till årsmötet 2014 Uppföljning av verksamhetsplanen för Fortsatt utveckling av kommunikationen via webb-sidan Regional samverkan både inom idrotten och kulturen Samverkan med SKL, KSL och även SFK Uppdatering av nätverkens uppdrag och roll. Marion Hauge Lindberg, Stockholm har i april utsetts till samordnare för det nya nätverket för kultur- och musikskolechefer. Kristina Herrlander, Solna har i november utsetts till samordnare i det nya nätverket för bibliotekschefer 3

8 Martin Englund, Haninge har i november utsetts till ny samordnare av nätverket för kvalitet och styrning. Samordningsuppdraget genomförs i samarbete med Magnus Hjort, Upplands Väsby Nya avtal med uppdragsbeskrivningar har skrivits med webb-ansvarig Ola Ilstedt och kanslist Inger Karlsson Kjell Olofsson har anlitats mot arvode för layout och annat arbete med 2014 års kurskatalog En gemensam debattartikel om e-boklån vilken skrevs under av alla medlemmars kultur- och fritidschefer resulterade i kreativt möte med bokförlag och Förläggarföreningen Studieresa och planeringskonferens Styrelsen och de adjungerade gjorde i mars 2013 en studieresa till Bilbao, Spanien. De som kunde åka med på resan var de fem ordinarie styrelseledamöterna och tre adjungerade. Det var en mycket givande resa där vi särskilt fördjupade oss i Bilbaos remarkabla förvandling från industri- och hamnstad till att numera vara en kunskaps-, kultur- och idrottsstad. Något som är särkskilt påtagligt i Bilbao är hur duktig man är på att låta kultur och idrott mötas och befrukta varandra. Resan finns utförligt beskriven i en särskild reserapport som ligger på FSKF:s hemsida. Styrelsen har också i oktober månad genomfört en heldags planeringskonferens. Revisorer Christer Dahl, Nynäshamn Bo Larsson, Upplands Bro. Anders Mebius, Sigtuna- suppleant Valberedning Erik Heribertson, Täby Rolf Johansson, Salem Medlemmar Flertalet kultur- och fritidschefer inom Storstockholmsområdet är medlemmar i föreningen, liksom kultur och fritidschefen på Region Gotland. Antalet kommunmedlemmar är 24 och antal seniormedlemmar 16. Ekonomi Bokslutet redovisas i särskild bilaga. För år 2013 uppvisas ett underskott -6392, ett bättre resultat än det budgeterade underskottet på kr. Kursverksamheten har under flera år inbringat större intäkter än beräknat, varför vi nu inför 2013 budgeterade med ett visst underskott. Eget kapital vid ingången av 2014 uppgår därmed till kr. Föreningen ligger fortfarande på en högre nivå av eget kapital än vad som tidigare har ansetts som målet. Dock bedömer styrelsen att en nivå runt kr i eget kapital kan anses vara önskvärd. Den nivån hålls i så fall med råge, och möjliggör satsningar och marginaler i framtida verksamhetsutveckling. 4

9 Kurs- och konferensverksamhet Årets kursprogram redovisas under respektive nätverk. En samlad beskrivning av kurserna finns även som bilaga och där även budgeten för kurserna framgår. Årsmötet Årsmötet genomfördes den 21 mars 2013 i Botkyrka, Tumbascenen. 19 aktiva medlemmar och 6 seniorer deltog. Vid mötet välkomnades Thomas Dennerby i Tyresö, Pernilla Hellman i Botkyrka och Anders Mebius i Sigtuna som nya medlemmar. Lina Karlberg, Toralf Nilsson och Eva Jansson avtackades. Chefsträffar Chefsmöte i Vallentuna den 11 april 17 chefer och tre föredragande från Vallentuna samlades till Chefsträff i Vallentunas nya Kulturhus Aktuellt i Vallentuna: Besöksmålet Runriket som drivs ihop med Täby kommun och länsmuseet. Om Vallentunas kulturnämnds uppdrag Arbetet med Skapande skola Det nya kulturhuset som invigdes i november 2012 Aktuellt från fritidsförvaltningens arbete med anläggningar och föreningsstöd Om fritidsgårdarna och Ungdomens Hus I maj förväntas fullmäktige besluta om en gemensam kultur- och fritidsförvaltning men det ska fortfarande vara en fritidsnämnd och en kulturnämnd. Därefter vidtog punkterna i chefsmötet Samordnaren för funktionshinderområdet, Ann Britt Öhrstig, berättade tillsammans med ett par kollegor om det som är aktuellt på området. Olof Öhman informerade om dagsläget i arbetet med regional idrottssamverkan. Olof informerar om den nya rapporten om anläggningssituationen som är framtagen av FSKF och Stockholms idrottsförbund och berättar om den stora konferensen med politiker och tjänstemän som går av stapeln den 12 september. Idrottschefsnätverket har också kontaktat KSL för att inleda ett samarbete. Verksamhetsplanen aktualiserades Vi diskuterade också den gemensamma studieresa för kultur- och fritidscheferna som planeras En resegrupp utses. Information om nästa chefsträff som blir i Stockholm den 30 oktober. Våren 2014 blir det chefsträff i Nynäshamn. Därefter visade Pernilla Järveroth kulturhuset för de som kunde och ville. Chefsmöte i Stockholm den 30 oktober 20 chefer och tre föredragande samlades till möte i Globen den 30 oktober Aktuellt från Stockholm: Stockholm kommer att bli miljonstad redan 2020 Om prioriteringar i kulturbudgeten. 5

10 EU-projektet Kultur och fritid för alla som Stockholm driver tillsammans med Botkyrka kommun. Information och inbjudan till möte om SUSO, Stockholms Ungdomssymfoniorkester Beslutet och genomförandet av samgåendet mellan Kulturhuset Stadsteatern Stockholms nya riktlinjer för kulturstöd och den Innovativa fonden Stockholm - en idrottsstad som sätter folkhälsan i centrum. Simhallsrustning, nya billiga sporthallar, arenakrav inom fotboll och en satsning på barn och ungdom. Förutsättningar för ett eventuellt Vinter-OS 2022 och EM i fotboll år 2020 ska utredas Om Stockholms nya idrottspolitiska program Därefter vidtog punkterna i chefsmötet: Om studieresan till Manchester i maj Förslag till innehåll presenteras Vi tog fram nya idéer och prioriteringar för kursprogrammet 2014 samt arbetade med aktualisering av verksamhetsplanen En arbetsgrupp bildas för att arbeta med ungdomars öppna mötesplatser En idé om mentorprogram, praktikprogram och ett faddersystem diskuteras och mötet ger uppdrag till en arbetsgrupp. Torbjörn Neiman informerar om möten som hållits med olika organisationer som vill lära sig om hur vi gör i vårt aktiva nätverksarbete. Olof Öhman informerar om läget i den regionala idrottsutvecklingen Vi får information från senaste kulturchefsmötet Därefter fick de som ville och kunde en guidad visning av Tele2 Arena. Om nätverken Styrelsen har under året diskuterat och beslutat om två nya nätverk. Det är både kultur- och musikskolecheferna och bibliotekscheferna som begärt att få bilda nätverk inom FSKF, vilket styrelsen ställt sig mycket positiv till. Båda nätverken har tagit fram förslag till uppdragsbeskrivningar som godkänts av styrelsen. Dessutom har styrelsen aktualiserat alla uppdragsbeskrivningarna. Nätverket för kvalitet och styrning har saknat samordnare under större delen av året, vilket sen löstes fr o m november då Martin Englund, Haninge tog sig an uppgiften i samarbete med Magnus Hjort, Upplands Väsby. Nätverket för fritidsfrågor för barn och ungdom har saknat samordnare större delen av året. För närvarande har föreningen 9 nätverk, förutom nätverket av kultur- och fritidschefer som samordnas av föreningens ordförande. Nätverket för idrottschefer (samordnas av Olof Öhman) Nätverket för idrotts- och friluftsanläggningar (samordnas av Björn Alkeby) Nätverket för kulturchefer (samordnades av Eva Jansson fram till årsmötet 2013 och därefter av Pernilla Järveroth) Nätverket för kulturfrågor (samordnas av Lina Browall) Nätverket för fritidsfrågor för barn och ungdomar (samordnades av Birgitta Olsson från årsskiftet Birgitta slutade under våren 2013 och är nu ersatt av Petri Peltonen) 6

11 Nätverket för funktionshinderfrågor (samordnas av Ann-Britt Öhrstig) Nätverket för kvalitet och styrning (samordnades av Lina Karlberg fram till våren 2013 och är nu ersatt av Martin Engund) Nätverket för musik- och kulturskolechefer (samordnas av Marion Hauge-Lindberg) Nätverket för bibliotekschefer (samordnas av Kristina Herrlander) Nätverken utgör en mycket väsentlig stomme av föreningens verksamhet. Erfarenhetsutbyte och kompetensutveckling genom det digra kursprogrammet utgår från det viktiga arbete och engagemang som läggs ner från nätverken sida. Nätverket för idrottschefer Den 12 september 2013 genomförde idrottschefsnätverket tillsammans med Stockholms idrottsförbund ett heldagsseminarium kring anläggningsfrågor. I seminariet deltog cirka 120 personer representerade kommunerna i Stockholms län och Stockholmsidrotten. Från kommunerna sida deltog såväl politiker som tjänstemän. Nätverket samordnas av sju chefer inom idrottsområdet. Gruppen har haft sex sammanträden under året och vid dessa har också representanter för Stockholms Idrottsförbund deltagit. Vid ytterligare två möten med gruppen har respektive kommuns ordförande deltagit. Under året har gruppen genom Paul Sjöblom tagit fram rapporten Regionala idrottsanläggningar Kartläggning och förslag till prioriteringar i Stockholms län Rapporten utgjorde underlag för konferensen den 12 september. En särskild karta med alla större anläggningar i regionen har också tagits fram. Respektive medlem i gruppen har också haft i uppdrag att utifrån ett delregionalt perspektiv samordna samverkan mellan kommuner i olika delar av länet. Deltagare i gruppen: Olof Öhman, Stockholm Torbjörn Neiman, Järfälla Erik Heribertson, Täby Åsa Engwall, Nacka Marina Högland, Huddinge Mats Lennerthson, Vallentuna (t o m september) Roger Markdalen, Solna (fr o m oktober) Roger Vintemar, Botkyrka Nätverket för idrotts- och friluftsanläggningar Nätverket har under året haft 3 nätverksträffar där Lidingö, Sigtuna och Tyresö varit värdar. Förutom nätverksträffarna gjordes en studieresa till Gotland där fritid Gotland på ett utmärkt sätt tog hand om gruppen. Vid årets nätverksträffar har deltagarantalet varit i genomsnitt 14 deltagare per träff. Antalet kommuner som deltagit vid nätverksträffarna är 21 av totalt 26 stycken, vilket innebär att uppdragsbeskrivningens mål avseende antal deltagare (snitt 15 st.) och kommuner (26 st.) inte har nåtts. Däremot är målet nått avseende antalet kommuner som 7

12 deltagit i nätverkets kursutbud, målet är 60 %. Nätverket har under året genomfört 9 olika kurser/studieresor men tyvärr också tvingats ställa in 2 kurser. Nätverket är mycket aktivt och förutom de ordinarie träffarna sker ett kontinuerligt utbyte av information och erfarenheter mellan kommunernas representanter. I nätverket finns utsedda kontaktpersoner vars uppgift är att ha kontakt med berörda specialförbund och lämna rapporter vid nätverksträffarna. I arbetsgruppen för 2013 har följande personer ingått, samordnare Björn Alkeby och sekreterare Torbjörn Bragderyd. Valberedningen har bestått av Eva Jönsson Järnstad, Thomas Johansson och Mats Bergström. Genomförda kurser Att möta kunden En mycket populär kurs som handlade om kundbemötande och hanteringen av klagomål. Totalt 39 deltagare. Studieresa för utom- och inomhuspersonal En av nätverkets trotjänare som denna gång startade resan med en guidad tur på Freins Arena och sedan åket vidare till Göteborg och den magnifika anläggningen i Angered. På vägen hem blev det ett stopp i Örebro och ett studiebesök i nya idrottshallen. Förutom studiebesöken innehöll resan möten med olika kommunrepresentanter. Totalt 29 deltagare. Studieresa för bokningspersonal/uthyrningsansvariga Ännu en av nätverkets trotjänare som 2013 besökte Falun. Programmet innehöll förutom studiebesök också möten med kommunernas bokningsansvariga. Totalt 19 deltagare. Bidragskurs, idrott och kultur Kursen tog upp olika bidragsmodeller där deltagarna diskuterade olika bidragsmodeller för idrott och kultur. Totalt 18 deltagare. Studieresa nätverksansvariga Detta år besökte nätverket Gotland och fick en utmärkt inblick i hur det är att driva idrott på en ö. Vi träffade representanter från fritid Gotland, Gotland idrottsförbund, medeltidsveckan, olika studiebesök mm. Totalt 11 deltagare. Energieffektivisering Kursen tog upp möjligheten att med inte allt för stora investeringsmedel och enkla rutiner spara energi i en ishall. Totalt 18 deltagare. Isbaneskötsel Erfarenhetsutbyte avseende konsten att göra bra is i en ishall. Totalt 39 deltagare Studiebesök Tele 2 arena samt möte med SKL Kombinerat studiebesök samt möte med SKL avseende nya arenakrav från Amerikanska Fotbollsförbundet. I mötet diskuterades också generellt förbundens arenakrav som för kommunerna innebär stora investeringar. Under 2014 kommer representanter från SKL, nätverket och Amerikanska fotbollsförbundet att träffas för att diskutera arenakraven. 8

13 Plurrarkurs avseende plogning av sjöisar Mycket uppskattad kurs där fokus låg på säkerhetsfrågor vid plogning av sjöisar. Kursledare var Anders Tysk. Totalt 34 deltagare. Ej genomförda kurser Lokalvård Studieresa för badpersonal Nätverket för kulturchefer Nätverket har under året arrangerat ett seminarium för kulturchefer och kultur- och fritidschefer i länet, genomfört ett samarrangemang med nätverket för kulturfrågor och haft en workshop med nätverket om Vision och uppdrag. Den 27 mars arrangerades ett seminarium på temat kultur i ett regionalt och europeiskt perspektiv på Landstingets kulturförvaltning, med 18 deltagare från 13 kommuner. Seminariet innehöll landstingets utvärdering av länsfunktionerna och erfarenheter av speeddatingträffarna. Kultur och Kreativa näringar redovisades och landstingets lämnade ett förslag på hur samordningen kan organiseras i regionen. Regionfrågan och samverkansmodellen i Stockholmsregionen diskuterades. Det Europeiska perspektivet speglades av Intercult som också visade innehållet i det nya programmet Creative Europé. Den 20 september hölls ett seminarium tillsammans med nätverket för kulturfrågor där David Karlsson talade på temat Var finns jag i kulturpolitiken? (se nätverket för kulturfrågor). Den 4 oktober arrangerade nätverket en workshop med deltagare från 11 kommuner, med tema Uppdrag och Vision, där vi arbetade igenom nätverkets uppdrag, var vi står nu och vad nätverkets medlemmar vill fokusera på framöver. Resultatet av workshopen är nätverkets program år Under året har Eva Jansson, tidigare samordnare för kulturchefsnätverket lämnat över till Pernilla Järveroth (Vallentuna) som tillsammans med Staffan Jonsson (Södertälje) och Berit Svedberg (Stockholm) utgör nätverkets arbetsgrupp. Arbetsgruppen och landstingets kulturchef har haft fortsatta träffar kring gemensamma utvecklingsfrågor inom kulturområdet. Arbetsgruppen bevakar också landstingets arbete med KKN och samarbete med de konstnärliga högskolorna. Nätverket för kulturfrågor Arbetsgruppen har bestått av: Lina Browall, Täby kommun, samordnare. Anna Sjunnesson, Upplands-Bro kommun huvudansvarig för nätverksträffar Offentlig konst. Tove Sandahl, Huddinge kommun (sekreterare). Avgick våren Lillemor Strand, Haninge kommun Avgick hösten Anne Lund, Stockholms stad. Avgick november Jonas Thorell, Danderyds kommun. Avgick november

14 Alice Ring, Stockholms stad. Kom in i gruppen november Annelie Arffman, Lidingö stad. Kom in i gruppen november Ingela Hermansson, Sigtuna kommun. Kom in i gruppen november Kristina Erdholm, Tyresö kommun. Kom in i gruppen november Två nätverksträffar för konstansvariga ställdes in under året; träffen i Österåker i april (kursnr 13202) och träffen på Lidingö (kursnr 13204). Kultur för Äldre Presentation av Värmdös verksamhet, hur dementa personer kan uppfatta konst och kultur. Gruppdiskussion om vad har äldre för behov och intressen. Datum: 19 mars 2013 Plats: Värmdö kommun Antal:10 personer Nätverksträff för konstansvariga Tema: Hur jobbar vi med konsten? Anbudsförfarande, tävling och andra frågor kring den offentliga konsten. Datum: 12 februari 2013 Plats: Täby kommun Antal: 14 personer Nätverksträff för konstansvariga Tema: Kulturhus, Konstnärscentrum Öst Datum: 19 november 2013 Plats: Vallentuna kommun Antal: 9 st Seminarium - Var finns jag i kulturpolitiken? Dagen ägde rum i samarbete mellan nätverken för kulturchefer och kulturfrågor. Genom att anlägga ett såväl historiskt som systematiskt perspektiv på kulturpolitiken bringar David Karlsson reda i begreppen. David Karlsson är idéhistoriker och kulturskribent. Datum: 20 september 2013 Plats: Postmuseum, Stockholm Antal: 58 personer Nätverket för fritidsfrågor för barn och ungdomar I början av året bytte nätverket samordnare men beklagligtvis lämnade den nytillträdda samordnaren sitt uppdrag i början av juni. Under tiden från juni 2013 och framåt har styrelsen därför arbetat med att finna en ny nätverksamordnare, något som lyckades i slutet av november Vid ett möte i slutet av november 2013 utsåg nätverket Petri Peltonen, Sundbyberg, till ny samordnare. Styrelsen kommer att formellt besluta om detta och om adjungering vid styrelsemötet i januari Nätverksträffar Den 25 januari, Farsta, Stockholm med temat Uteverksamhet/miljö. Den 22 mars, Postmuseet, Gamla Stan med temat Unga vuxna. 10

15 Den tredje träffen genomfördes i Sundbyberg den 27 november och då utsåg nätverket ny samordnare enligt vad som beskrivs ovan. Coachande ledarskap En heldagskurs i Coachande ledarskap, ett verktyg för utveckling och inflytande, genomfördes under våren Datum: 29 april Plats: Solna Antal deltagare: 57 Nätverket för funktionshinderfrågor Genomförda kurser: Baskurs om funktionsnedsättningarna utvecklingsstörning och om autismspektrat. Övergripande baskurs i vad funktionsnedsättningarna innebär och hur de påverkar livet. Datum: 7 och 14 februari Antal deltagare: 55 Hur inkluderar vi underrepresenterade grupper i kultur- och fritidsverksamhet? Crossing Boarders presenterar en niostegsmodell som stöd för ett strategiskt inkluderingsarbete. Datum: 27 mars Antal deltagare: 58 Hälsa och självuppfattning Hur hänger fysisk aktivitet och psykisk hälsa hos barn och unga ihop. Hur påverkar fysiska aktivitetens självuppfattning och självkänslan. Vilka faktorer finns för att motivera till långsiktigt fysisk aktivitet. Datum: 21 februari Antal deltagare: 60 Att undervisa och pedagogiskt bemöta personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar i kulturaktiviteter. Information om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och tips på metoder och förhållningssätt. Datum: 3 och 17 oktober Antal deltagare: 29 Kompetensutveckling för föreståndare/enhetschefer som leder fritidsgårdsverksamhet för barn och unga med funktionsnedsättning Framgångsfaktorer, utveckling av chefsrollen genom föreläsningar och diskussioner om olika teman. Gruppen leds av en professionell handledare. Datum: 17 och 24 september Antal deltagare: 13 Korta kvällsföreläsningar om olika funktionsnedsättningar och teman. För ideella föreningsledare och andra intresserade. 11

16 Norr: Täby, Vallentuna, Österåker, Danderyd Vad gör vi med barnen som inte gör som andra? Antal deltagare: 50 Norr: Sollentuna, Upplands Väsby Leda verksamhet för barn, unga och vuxna med ADHD och asperger. Hur ska vi göra för att kunna ta emot personer med ADHD och Asperger syndrom i våra föreningar och fritidsaktiviteter? Antal deltagare: 92 Sydöst/öst: Haninge, Tyresö, Nynäshamn, Nacka, Värmdö I Scouterna är alla välkomna! Är det verkligen så? Hur vi kan hantera scouter med speciella behov på ett bra sätt. Samverkan med Södertörns scoutdistrikt. Antal deltagare: 30 Öst: Nacka, Värmdö Genomfördes inte. Sydväst: Huddinge, Botkyrka, Södertälje, Salem Föreläsningens namn: Att leda barn och ungdomar med Adhd och Aspergers syndrom Antal deltagare: 75 Stockholms stad, Lidingö, Ekerö Genomfördes inte. Utvecklingsdag för Nätverket för funktionshinderfrågor och Nätverket för enhetschefer, fritidsledare och assistenter (NEFA) Båda nätverken genomförde en gemensam heldagskonferens för att utveckla arbetssätt och bli starkare nätverk med större genomslagskraft och stärka samverkansformer mellan varandra. Det fanns även behov av att hitta nya arbetssätt och mötesformer både i stor grupp och i mindre arbetsgrupper eftersom nätverket har fördubblat antalet deltagare på kort tid. Datum: 5 mars Antal deltagare: 15 från Nätverket för funktionshinderfrågor och 5 från NEFA. Nätverksmöten Nätverket har haft 5 protokollförda möten under året med kursplanering, erfarenhetsutbyte, utveckling, start och uppföljning av temagrupper, samordning runt utveckling av Fritidsnätet, rapporter från FOMS, FSKF:s styrelse och NEFA. 30 januari, 13 deltagare 9 april, 15 deltagare 30 maj, 14 deltagare 30 augusti, 14 deltagare 27 november, 10 deltagare Start av temagrupper Nätverkets medlemmar har definierat fyra viktiga utvecklingsområden där ett fördjupat arbetet behöver göras. Därför bildades under hösten fyra temagrupper där varje nätverksmedlem deltar i en grupp. Temagrupperna är Fritidsgårdar bro ung till vuxen (NEFA ansvarar för 12

17 gruppen), Ledsagning lokalt och regionalt, Förebyggande hälsoarbete och Idrott och övrigt föreningsliv. Temagrupperna arbetar var för sig och avrapportering sker på ordinarie nätverksmöten. Nätverkets studieresa till Skellefteå Målsättningen för resan var intressanta och lärorika studiebesök samt planering av kursprogram inför Studieresan gav också tid till informella diskussioner och erfarenhetsutbyte mellan deltagarna. Resan innehöll studiebesök hos Skellefteå kommun där vi fick höra om hur de arbetar med ledsagarservice, hjälpmedelspoolen, Umbass (projekt med fritidsforum med ungdomar med funktionsnedsättning) samt tillgängligt friluftsliv. Vi besökte även Urkraft för att bland annat höra om deras projekt med studiecenter för personer med Aspergers syndrom som behöver stöttning för att kvalificera sig till högre studier samt deras samtalsgrupp för ungdomar med Aspergers syndrom. Sista studiebesöket var hos ABF där vi träffade representanter för Trästocksfestivalen som jobbar mot målet att bli Sveriges mest tillgängliga festival. Antal deltagare: 12 Fritidsnätet är en webbtjänst för att hitta fritidsaktiviteter för barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning i Stockholms län. Genom att samla ett stort fritidsutbud på en enda webbplats blir det enklare att hitta aktiviteter som fungerar om man behöver extra stöd. I dagsläget är 17 kommuner och Habilitering & Hälsa med i samarbetet: Botkyrka, Danderyd, Haninge, Huddinge, Järfälla, Lidingö, Nacka, Nynäshamn, Sollentuna, Stockholm, Södertälje, Tyresö, Täby, Upplands Bro, Upplands Väsby, Vallentuna och Värmdö. Fritidsmässan minfritid.nu i Björkängshallen, Huddinge maj gick fritidsmässan av stapeln för andra gången, i år med Huddinge kommun som värd. Arrangerande kommuner var Huddinge, Botkyrka, Salem, Haninge, Tyresö, Nacka och Nynäshamn samt Habilitering & Hälsa inom landstinget. Två dagar fylldes av 88 utställare, prova på aktiviteter, artister på scenen inom musik, dans och teater och föreläsningar. Ca 3000 besökare kom under två dagar. Hösten 2014 planerar norrkommunerna en mässa i Sollentuna har Nynäshamn tagit på sig värdskapet för en mässa på södra sidan. Nätverket för Enhetschefer, Fritidsledare och Assistenter (NEFA) NEFA är ett undernätverk för medarbetare som arbetar i direkt verksamhet för ungdomar med funktionsnedsättning. NEFA har haft fyra protokollförda träffar under Huvudinriktningen har varit erfarenhetsutbyte och att hitta nya vägar för att förbättra fritidsvillkoren för ungdomar med funktionsnedsättning. Ett extra möte hölls på våren i samverkan med Nätverket för funktionshinderfrågor och ett extra möte hölls på hösten. Båda de extra mötena handlade om att kartlägga svårigheterna för ungdomar med funktionsnedsättning att ha en fritid på lika villkor. Deltagande enheter har varit: Gärdesskolans ungdomscafé (Östermalm, Stockholm), Oasen (Täby), Smultronet (Akalla by, Stockholm), Brännäsgården (Norrtälje), Jordbrogården (Haninge), Fritidsgården Morris (Hökarängen, Stockholm), Allhuset och Zenith (Lidingö), Häggvik Fritid (Häggviks 13

18 gymnasium, Sollentuna), Tomtebo fritidsgård (Värmdö), Eklidens Fritids (Nacka), Café Krut (Huddinge), Norrgårdens korttidsboende/fritids Stjärnan (Södertälje). Utöver nätverksträffarna har enheterna haft gemensamma aktivitetsdagar, där fritidsledare och ungdomar har träffats. Aktivitetsdagarna var: Påsklovet: bowlingturnering i Akalla by, pingsthelgen: fritidsmässan minfritid.nu, sommarlovet: Beachparty på Dalarö (i samverkan med Nätverket för funktionshinderfrågor ) och midsommarfest på Gärdet, höstlovet: fotbollsturnering i Haninge. Under året har även ett projekt påbörjats. Det går ut på att lista förbättringsfaktorer beträffande fritiden för ungdomar med funktionsnedsättning i Stockholms län. Projektet kommer att avslutas Samordnare för NEFA är Hans Ledstedt, Haninge kommun, Jordbrogården (adjungerad i nätverket för funktionshinderfrågor) Nätverket för kvalitet och styrning Även detta nätverk har under året bytt samordnare eftersom Lina Karlberg avgick under våren Styrelsen arbetade sedan med att hitta en ny samordnare och i oktober var detta klart. Martin Englund, verksamhetscontroller i Haninge kommun, är utsedd att samordna nätverket. Styrelsen beslutade om detta den 18 november Martin arbetar tillsammans med Magnus Hjort, ekonomistrateg i Upplands Väsby kommun, med att samordna och driva nätverket. Seminarium om uppföljning som verksamhetsutveckling Datum: 23 maj Plats: Stockholms Universitet Föreläsare: David Jonsson, Lina Karlberg och Birgitta Zelezny-Ulvered Efter föreläsningarna hölls en workshop kring mätetal. Antal deltagare: 20 Nätverksträffar Nätverket har haft två nätverksträffar under Första träffen skedde den 17 april i Södertälje under temat Lean/ständiga förbättringar med 15 deltagare. Höstens träff hölls den 15 november i Haninge. Det var 8 deltagare som möttes och träffen gick i huvudsak åt till att formera gruppen och planera för det kommande året. Vi träffen utsågs den nye samordnaren enligt vad som beskrivs här ovan. Nätverket för musik- och kulturskolechefer Nätverket vänder sig till musik-och kulturskolechefer/rektorer i Stockholms läns samtliga kommuner; Botkyrka, Danderyd, Ekerö, Haninge, Huddinge, Järfälla, Lidingö, Nacka, Norrtälje, Nykvarn, Nynäshamn, Salem, Sigtuna, Sollentuna, Solna, Stockholm, Sundbyberg, Södertälje, Tyresö, Täby, Upplands Väsby, Upplands Bro, Vallentuna, Vaxholm, Värmdö och Österåker. 14

fskf Föreningen storstockholms kultur- och fritidschefer

fskf Föreningen storstockholms kultur- och fritidschefer fskf Föreningen storstockholms kultur- och fritidschefer 2014 FSKF Kurs- och verksamhetsprogram 2014 ALLMÄNT Kurs 14000 Kurs 14001 Kurs 14002 Kurs 14003 Kombinerad chefsträff och årsmöte i Nynäshamn (chefsträff

Läs mer

fskf Föreningen storstockholms kultur- och fritidschefer

fskf Föreningen storstockholms kultur- och fritidschefer fskf Föreningen storstockholms kultur- och fritidschefer 2013 FSKF Kurs- och verksamhetsprogram 2013 ALLMÄNT Kurs 13000 Kurs 13001 Chefsträff Vallentuna 11 april. Styrelsen. Chefsträff Stockholm 30 oktober.

Läs mer

Ett frö som grott. Cultural planning laboratory 2010

Ett frö som grott. Cultural planning laboratory 2010 Ett frö som grott Cultural planning laboratory 2010 Denna skrift är en sammanställning av verksamheten i Cultural planning laboratory och de deltagande kommunerna under 2010. Innehåll Cultural planning

Läs mer

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 Förord Under 2010 hade Ungdomsstyrelsen i uppdrag att

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till Vi Unga-föreningen.

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2009

Verksamhetsberättelse 2009 KFN-2010/52.181 Verksamhetsberättelse 2009 för kultur- och fritidsnämnden Kultur- och fritidsförvaltningen FEBRUARI 2010 2009-01-20 Innehåll Innehåll Samlad måluppfyllelse 1 Sammanfattning 1 Kommunens

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

Mer kultur till fler!

Mer kultur till fler! Mer kultur till fler! Bilaga till förslag till Haninge kulturskola Haninge 2013-02-14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Styrdokument och program... 6 1.1 Internationell nivå... 6 1.2 Nationell nivå... 6 1.3 Kommunal

Läs mer

Samtliga årsmöteshandlingar

Samtliga årsmöteshandlingar S Samtliga årsmöteshandlingar ks i R s n a l Fri ET Ö M Å-R-S---- 2014 nsalen) edé lm (H il ho Stock den 3 apr i t e s u n BF-h Torsdage A : s t : m Pla Datu 1 Dagordning 1 Mötet öppnas (kl 10.00) 2 Val

Läs mer

Föreningen Socionomer Inom Familjehemsvården

Föreningen Socionomer Inom Familjehemsvården Föreningen Socionomer Inom Familjehemsvården -Årets NOFCA-konferens -Ensamkommande barn -FSF-pristagare 2012: Eva Körner Ordföranden har ordet Ordföranden har ordet Hej och välkomna igen till webbtidningen

Läs mer

Årsrapport 2013 Musik- och kulturskolan

Årsrapport 2013 Musik- och kulturskolan Årsrapport 2013 Musik- och kulturskolan 1 2 2013-12-03 Innehåll Innehåll... 2 Inledning... 3 Ledning och samordning... 3 Verksamhetsberättelse... 4 Sammanfattning av VÅGA VISAs resultat hittills... 4 Observationer...

Läs mer

Årsrapport 2014 Musik- och kulturskolan

Årsrapport 2014 Musik- och kulturskolan Årsrapport 2014 Musik- och kulturskolan 1 2 2014-12-03 Innehåll Innehåll... 2 Inledning... 3 Ledning och samordning... 3 Verksamhetsberättelse... 4 Sammanfattning av VÅGA VISAs resultat hittills... 4 Observationer...

Läs mer

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt)

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt) 1(9) Lägesrapport Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: CARPE Diarienummer: 2008 3010216 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): april-juni 2011

Läs mer

Fördjupningsstudie Unga som varken arbetar eller studerar

Fördjupningsstudie Unga som varken arbetar eller studerar Rapport 2012 Fördjupningsstudie Unga som varken arbetar eller studerar Anna-Belle Ericsson 2012-09-03 Fördjupningsstudie Unga som varken arbetar eller studerar 1(79) Innehållsförteckning SAMMANFATTNING...

Läs mer

Måndag den 15 juni 2015, kl.19:00. Alby sporthall, Albyvägen 22, 145 59 Norsborg. 1 Svar på medborgarförslag Utegym vid Albyhallen

Måndag den 15 juni 2015, kl.19:00. Alby sporthall, Albyvägen 22, 145 59 Norsborg. 1 Svar på medborgarförslag Utegym vid Albyhallen KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Kultur- och fritidsnämnden 2015-06-05 Tid Plats Måndag den 15 juni 2015, kl.19:00 Alby sporthall, Albyvägen 22, 145 59 Norsborg Ärenden Justering Förvaltningschefen informerar

Läs mer

//////////////////// //////////////////// //////////////////// ÅRSBERÄTTELSE 2013 //////////////////// //////////////////// ////////////////////

//////////////////// //////////////////// //////////////////// ÅRSBERÄTTELSE 2013 //////////////////// //////////////////// //////////////////// //////////////////// //////////////////// //////////////////// ÅRSBERÄTTELSE 2013 //////////////////// //////////////////// //////////////////// 2013 ORDFÖRANDE SAMMANFATTAR Under våren 2013 genomförde

Läs mer

FRÅN STAT TILL KOMMUN

FRÅN STAT TILL KOMMUN FRÅN STAT TILL KOMMUN En kartläggning av Ungdomsstyrelsens stöd till den kommunala ungdomspolitiken 1997 2011 och en strategi för framtida insatser FRÅN STAT TILL KOMMUN En kartläggning av Ungdomsstyrelsens

Läs mer

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell Det här är Kungsbacka kommuns styrmodell innehåll Kapitel 1 Visionen pekar ut riktningen 4 Så här styrs Kungsbacka 6 Kapitel 2 Politikerna i KF styr på olika sätt 8 Kapitel 3 Så styr politikerna i nämnderna

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Välkommen till MUF Stockholms distriktsstämma 2014

Välkommen till MUF Stockholms distriktsstämma 2014 Välkommen till MUF Stockholms distriktsstämma 2014 Varmt välkommen till distriktsstämman. Vare sig det är din första stämma eller en av många i raden så hoppas jag att du kommer att blicka tillbaka på

Läs mer

Kort om Fritidsforum

Kort om Fritidsforum Kort om Fritidsforum Fritidsforum är en ideell organisation bildad 1937. Vi arbetar för människoras tillgång till mötesplatser, inte bara för stunden, utan även för framtiden. Tillgång till demokratiska

Läs mer

Årsmöteshandlingar 2013 Sidan 1 av 43

Årsmöteshandlingar 2013 Sidan 1 av 43 Sidan 1 av 43 Kallelse till riksårsmöte i Svenska Islandshästförbundet Svenska Islandshästförbundets medlemmar hälsas välkomna till årsmöte i riksförbundet. Alla medlemmar äger rätt att närvara och delta

Läs mer

Årsredovisning 2013. Årsredovisning 2013. Fyrbodals kommunalförbund

Årsredovisning 2013. Årsredovisning 2013. Fyrbodals kommunalförbund Årsredovisning 2013 Årsredovisning 2013 Fyrbodals kommunalförbund 2 Innehållsförteckning Förbundsdirektören har ordet 4 Organisationsschema, ekonomi, personal, 5 lokalisering, kansli, administration, den

Läs mer

1(26) ÅRSREDOVISNING

1(26) ÅRSREDOVISNING 1(26) ÅRSREDOVISNING 2012 Samverkan är inte ett tillstånd som går att uppnå vid ett givet tillfälle utan en ständigt levande process som varje dag måste erövras, etableras och ständigt underhållas (Samverkansutredningens

Läs mer

Korpen Stockholms läns Motionsidrottsförbund Verksamhets- och ekonomisk berättelse 2013

Korpen Stockholms läns Motionsidrottsförbund Verksamhets- och ekonomisk berättelse 2013 Korpen Stockholms läns Motionsidrottsförbund Verksamhets- och ekonomisk berättelse 2013 DAGORDNING Korpens Stockholms läns Motionsidrottsförbunds årsmöte Onsdagen den 2 april 2014 1. Mötet öppnas 2. Utmärkelser

Läs mer

INSATSER FÖR UNGA I RISKMILJÖER

INSATSER FÖR UNGA I RISKMILJÖER E AND E G BYG J A N D ET E R FÖ F R Ä M KSAMH OCH OMSVER UNG D INSATSER FÖR UNGA I RISKMILJÖER UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2008:8 Ungdomsstyrelsens slutrapport Insatser för unga i riskmiljöer förebyggande

Läs mer

Slutrapport för projektet. Fler ger mer 2009-2011

Slutrapport för projektet. Fler ger mer 2009-2011 Slutrapport för projektet Fler ger mer 2009-2011 Maud Willardsson Engström Projektledare Februari 2011 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Rekommendationer... 3 Vad är Fler ger mer?... 4 Hur

Läs mer

a. Rapport från kårstyrelsen b. Statusrapport verksamhetsplan c. Konsekvensutredning vid eventuellt utträde ur GFS d. Rapport om medlemsmätningen

a. Rapport från kårstyrelsen b. Statusrapport verksamhetsplan c. Konsekvensutredning vid eventuellt utträde ur GFS d. Rapport om medlemsmätningen KALLELSE FUM 5 14/15 2015-01-28 Talmannapresidiet Kallelse FuM 5 Till Chalmers Studentkårs femte fullmäktigemöte verksamhetsåret 14/15 Plats: Tid: Pascal, Lindholmen Onsdagen den 4:e februari 2015, kl:18.00

Läs mer

Nämnden för tillväxt, kultur och bildning BILAGA 4 Nämnden för tillväxt, kultur och bildning Delårsrapport januari-augusti 2012 12OLLxx Nämnden för tillväxt, kultur och bildning avlämnar här sin delårsrapport

Läs mer