Curriculum Vitae. Universitetspedagogisk kurs II Universitetspedagogisk kurs I 2008

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Curriculum Vitae. Universitetspedagogisk kurs II 2010. Universitetspedagogisk kurs I 2008"

Transkript

1 Curriculum Vitae Namn: Mark Klamberg Adress: Regeringsgatan 83, Stockholm Telefon: Födelsedata: 7 juni 1975 Civilstånd: Gift Utbildning Stockholms Universitet Juris doktorsexamen, inriktning folkrätt Avhandlingens titel: Evidence in International Criminal Procedure - Confronting Legal Gaps and the Reconstruction of Disputed Events Universitetspedagogisk kurs II 2010 Universitetspedagogisk kurs I 2008 Raoul Wallenberg Institute, Lund Mastersutbildning i flyktingrätt, humanitär rätt och MR Masteruppsats: Issues Concerning Jurisdiction and Immunities of Heads of State Lunds Universitet Jur. kand. inriktning folkrätt, humanitär rätt , Examensuppsats: The International Criminal Court and the Crime of Aggression Programmet för fjärran östernstudier, inriktning Kina (60/160 poäng) Pol. mag., inriktning statsvetenskap (120/160 poäng) Gymnasiestudier Komvux B-Franska, Lund 1997 Naturvetenskaplig linje, Gymnasieskolan Spyken, Lund, betyg: 4,9 Övriga utbildningar UN Graduate Study Programme, Genève 2000 Språkstudier, Cannes, Frankrike 1997

2 Arbetslivserfarenhet Lektor i folkrätt, 2013, Uppsala Universitet Ansvar för kurserna Mänskliga rättigheter, globalt och lokalt, NOHA International Law in Humanitarian Action och Eurocultures - Legal and Political Perspectives. Gästlektor i folkrätt, , Stockholms universitet Se nedan under doktorand Doktorand i folkrätt, , Stockholms universitet Jag höll i seminarieundervisning på grundkursnivå i folkrätt vilket omfattar flera centrala områden inom folkrätten: 1. Folkrättens källor, traktaträtt. 2. Jurisdiktion och immunitet, statsansvar. 3. Våldsanvändning, humanitär rätt. 4. MR, internationell straffrätt. 5. Havsrätt, internationell miljörätt. 6. Internationell ekonomisk rätt. Jag är kursföreståndare för två specialkurser: 1) Mänskliga rättigheter och 2) International criminal law och grundkursen i folkrätt. Med anledning av att jag blev far var jag föräldraledig i sju månader. Jurist, 2006, Internationella Brottmålsdomstolen i Haag Jurist vid rättegångsavdelningen. Jag har deltagit i förberedelserna inför den första rättegången (Thomas Lubanga Dyilo) där jag särskilt arbetat med disclosure (redovisning av bevisning m.m. mellan åklagaren och den misstänkte eller tilltalade). Vidare har jag tagit fram underlag inom en rad andra rättsområden, t.ex. komplementaritetsregimen, icke-staters acceptans av domstolens jurisdiktion, individuellt straffansvar och trafficking. Arbetet medförde även studier av FNtribunalerna i Arusha och Haag samt komparativ rätt. Jag framställde ett databaserat verktyg som sammanlänkar rättsreglerna i domstolens centrala dokument. Notarie, , domstolarna i Blekinge Kombinationstjänst vid tingsrätt och länsrätt med tyngdpunkten på den första. Därmed arbetade jag bl.a. med straff-, process-, civil-, skadestånds-, tryckfrihets-, fastighets-, konkurs-, sak- arbets-, förvaltnings-, förvaltningsprocess-, social-, socialförsäkrings- och skatterätt. Jag har även arbetat med lagen om offentlig upphandling, kommunallagen samt plan- och bygglagen. Jag har varit ordförande vid rättegångar och förhandlingar, protokollförare och deltagit som tredje man vid s.k. tresitsar. Under min notarietid har jag framförallt varit placerad i lagmannens rotel. Handläggare, , Svenska FN-förbundet Mitt ansvarsområde omfattade fred, säkerhet och nedrustning, Internationella brottmålsdomstolen samt EU/FN. Jag ordnade utbildningar, skrev artiklar och framställde informationsmaterial inom dessa områden. Programansvarig, , Folk och Försvar Jag ansvarade för utbildningar och kurser relaterade till säkerhetspolitik och totalförsvar. De grupper som jag arbetade gentemot omfattade de politiska ungdomsförbunden, de politiska partiernas kvinnoförbund, journalistskolor, civila och militära beslutsfattare. I samband med förbundets rikskonferens i Sälen ansvarade jag särskilt för talarna (vilket bl.a. inkluderade överbefälhavaren, utrikesministern, försvarsministen och NATO:s generalsekreterare). Därutöver arbetade jag i betydande omfattning med organisationens säkerhetspolitiska utbildning, där jag bl.a. deltog i rekrytering, planering, utbildning och genomförande av utbildningstillfällen riktade bl.a. mot blivande UD-tjänstemän (HUB/diplomatprogrammet) och officerare.

3 Jurist, 2001, Utrikesdepartementet, Enheten för folkrätt, mänskliga rättigheter och traktaträtt Praktik följt av sommarvikariat som departementssekreterare. Jag insamlade, sammanställde och framställde underlag vad gäller bl.a. internationell straffrätt (aggressionsbrottet, brott mot mänskligheten, folkmord, statsöverhuvudens immunitet), humanitär rätt, havsrätt och FN-stadgans folkrätt. Tjänstgöringen sammanföll med Sveriges EU-ordförandeskap. Konsultverksamhet i egen firma, Analysarbete och marknadsundersökningar för International Master s Publishers. Controller, , International Master s Publishers (IMP), Warszawa, Polen Jag genomförde ekonomiska analyser och prognoser för förlagets tre produkter på den polska marknaden. Vidare utbildade jag produktcheferna vad avsåg analys och prognosarbete. När jag slutade hade det polska bolaget 40 anställda, prenumeranter och var det näst största förlaget i landet. Två år senare var förlaget det största på den polska marknaden. Produktchef, , International Master s Publishers (IMP), Warszawa, Polen Jag ansvarade för lanseringen av den första produkten (matlagningsserie) på den polska marknaden. Jag anställdes som andra person efter det polska bolagets vd och deltog från början i etablerandet av bolaget. Arbetsuppgifterna innehöll allt från logistik, kundtjänst, redovisning, IT, analys och prognosarbete till marknadsföring. Urval av undervisning utanför Juridiska Institutionen, seminarium och föredrag Seminarium Folk och Försvar, 14 maj 2013 Seminarium Drönare - framtidens krig?. Presentation på temat Folkrätten och drönare och deltagande i panelsamtal Seminarium Fri Värld, 17 april 2013 Seminarium Drönarkriget: Ett krig som alla andra?, deltagande i panelsamtal Personalutbildning migrationsverket, 2011 Föredrag om internationell straffrätt och dess koppling till svensk utlänningsrätt, särskilt om uteslutandegrunder. Personalutbildning polisens krigsbrottskommission och internationella åklagarkammaren Stockholm, 15 september 2010 Fördjupningsseminarium om folkrättsbrott (heldag) Uppsala Universitet, 28 april 2010 Seminarium Integritet vs säkerhet i kursen Makt och rätt Säkerhets- och försvarsföretagen (SOFF), 22 april 2010 Anförande om Är integritetsproblematik en generationsfråga och vad innebär det i såfall? Konferens Moving Images, Malmö, 9 juni 2010 Konferenstema: Realtid nya beteenden bortom tekniken. Föredrag på temat Vad gör staten med alla våra flöden? Om övervakning och integritet

4 Ekonomisk-historiska institutionen, Föreläsningar om Folkrätt FN:s säkerhetsråd, lösning av tvister och mänskliga rättigheter inom ramen för kursen Internationella Relationer I, Delkurs 3: Internationellt samarbete, integration och oberoende, två gånger per år. 24:e nordiska konferensen i rättsinformatik "Overvåking i en rettsstat, Oslo, november 2009 Föredrag om Försvarets Radioanstalts övervakning av kommunikation och Europakonventionen om mänskliga rättigheter Teologiska högskolan Lektion Lagföring av internationella krigsförbytare och påverkan på säkerhetspolitiska överväganden och skeenden Örebro Universitet Lektioner i internationell straffrätt och handledning av uppsatsstudenter Bryssel, Europaparlamentet, Privacy in the digital age, seminarium arrangerat av ALDEgruppen, 7 oktober 2008 Föredrag om Surveillance by the National Defence Radio Establishment (FRA) Konferens Cognitive Capital and Spaces of Mobility, Göteborgs Universitet, 1 november 2008 Föredrag om Surveillance by the National Defence Radio Establishment (FRA) and Data Mining Seminarium arrangerat av Svenska Föreningen för IT & Juridik, 8 december 2008 Föredrag om FRAs förvarsunderrättelse- och utvecklingsverksamhet Seminarium på Harvard Law School, Boston, 16 oktober 2007 Föredrag om Evidence in International Criminal Procedure Seminarium på Försvarshögskolan, Stockholm, 3 september 2007 Presentation om Arklövfallet Publikationer i akademiska sammanhang Article 64 Functions and powers of the Trial Chamber i Paul De Hert, Jean Flamme, Olivia Struyven (red) International criminal law and procedure, Larcier Wetboeken, kommande publicering augusti 2013 Evaluating a Change to Case-Based Teaching, Juridisk Tidskrift, kommande publicering General Requirements for the Admission of Evidence and Prosecution Access to the Defence Material, Håkan Friman, Suzannah Linton, Göran Sluiter, Sergey Vasiliev and Salvatore Zappalà (editors), International Criminal Procedure: Principles and Rules, Oxford University Press, 2013 Gränsdragningsproblem mellan utlänningslagen och svensk straffrätt beträffande internationella brott, Juridisk Tidskrift, , Nr 2 A Paradigm Shift in Swedish Electronic Surveillance Law, Christina M. Akrivopoulou and Nicolaos Garipidis (editors), Digital Democracy and the Impact of Technology on Governance and Politics: New Globalized Practices, IGI Global, 2013 Unification or Fragmentation? - Structural Tendencies in International Criminal Procedure, Carsten Stahn and Larissa van den Herik (editors), Fragmentation and Diversification of International Criminal Law, , Leiden, Boston: Martinus Nijhoff Publishers, 2012

5 Self-censorship and Inhibition in a Counterterrorism Context - A Comparative Analysis of Electronic Surveillance Law in Europe and the USA, Medförfattare Elisabeth Fura, Liber Amicorum to Sir Nicolas Bratza, Oisterwijk: Wolf Legal Publishers, 2012 Evidence in International Criminal Procedure - Confronting Legal Gaps and the Reconstruction of Disputed Events, Juridiska Institutionen, Stockolms Universitet, 2012 Folkmordsbegreppet och Operation Anfal, Forum för Levande Historia, 2012, The Concept of Genocide and the Anfal Campaign, Forum för Levande Historia, 2012, What are the Objectives of International Criminal Procedure? i Nordic Journal of International Law, Vol. 79, No.2 (2010) Crimes Against Humanity in Western Sahara: The Case Against Morocco, Juridisk Publikation, 2 (2010) A Paradigm Shift in Electronic Surveillance Law, Nordisk Årsbok i Rättsinformatik 2009 FRA:s signalspaning ur ett rättsligt perspektiv, Svensk Juristtidning 4/2009 s. 519 International Criminal Law in Swedish Courts: The Principle of Legality in the Arklöv Case, International Criminal Law Review, Volume 9, Number 2, 2009, pp Individual Responsibility for Crimes Under International Law: The UN ad hoc Tribunals and the International Criminal Court, The Grotius Centre for International Legal Studies, 2007 Fråga om tillämpning av legalitetsprincipen beträffande folkrättsbrott, Juridisk Tidskrift, , Nr 1 Övriga artiklar/presentationer Debattartiklar och liknande texter (ett urval) 1. SvD Brännpunkt, 23 augusti 2011 Att avsätta Gaddafi räcker inte 2. SvD Brännpunkt, 26 maj 2011, Politiskt skådespel måste undvikas om rättegången mot Ratko Mladic 3. SvD Brännpunkt, 27 april 2011, Risk för fortsatta kränkningar i Västsahara 4. SvD Brännpunkt, 22 november 2010, EU måste agera mot Marocko 5. Amnesty International Publications, 2009 Sweden: End Impunity Through Universal Jurisdiction 6. DN Debatt, 3 september 2008 FRA-lagen medför massiv kartläggning av oskyldiga 7. SvD Brännpunkt, 17 juli 2008 Åklagare skadar domstolen i Haag 8. Dagens Juridik, 15 februari 2008 Kommersiella avtal kan bli lättare att hävda mot andra stater 9. SvD Brännpunkt, 6 november 2006, Saddam borde ha tystats 10. SvD Brännpunkt, 15 mars 2006, Fel strategi om Milosevic 11. Nationalencyklopedins årsbok 2004, Irak mellan kaos och normalisering, Nationalencyklopedins årsbok 2003, Det nya Irak, Intervjuer och medverkan i media (ett urval) 1. Dagen, 24 juli 2013, "Drönarförare tränas på kristen skola" 2. TV4 Nyhetsmorgon, 3 juli 2013, "Därför nekas Edward Snowden asyl överallt" 3. Tidningen Advokaten, Nr Årgång 79, Obemannade flygfarkoster väcker svåra frågor 4. Sveriges Radio, Radio Sweden, 20 juni 2013, Guilty verdict in genocide trial 5. Expressen, 20 juni 2013, Folkrättsexperten: Det här är historiskt 6. Sveriges Radio, P1, Studio Ett, 7 juni 2013, Övervakningsskandalen i USA

6 7. Dagens Juridik, 15 maj 2013, Svenska folkrättsexperter ger Carl Bildt rätt: Nej till särskilda regler om drönare 8. NyTeknik, 14 maj 2013, Het debatt om drönare i dag 9. SvD, 21 mars 2013, Orealistisk behandla tolkarna som andra asylsökande 10. Sveriges Radio P1, P1-morgon, 4 februari 2013, Nu höjs kraven på lag mot tortyr i Sverige 11. Sveriges Radio P1, P1-morgon, 9 januari 2013, Rekryteringen till Al-Shabaab 12. Sveriges Radio P1, P1-morgon, 25 september 2012 "Folkmordsåtal väcks i Sverige" 13. SvD, 16 november 2012, Kroatisk general frias 14. Sveriges Radio P1, P1-morgon, 25 september 2012 "Folkmordsåtal väcks i Sverige" 15. Sveriges Radio P1, God morgon världen, 14 september 2012, "Kritiserad domstol fyller tio" 16. El Pais, 25 augusti 2012, " Suecia rechaza lecciones de justicia" 17. Sveriges Radio P1, Studio Ett, 20 augusti 2012 "Kan Assange utlämnas till USA?" 18. TV4 Nyhetsmorgon, 16 augusti 2012 om Ecuadors förestående beslut huruvida Assange ska få diplomatisk asyl 19. DN, 9 augusti 2012, "Det luktar ministerstyre" 20. SVT Kunskapskanalen och Utbildningsradion, föredrag på SUs forskardagar från den 4 oktober 2012, " Så fungerar internationell straffrätt" 21. SVT Nyheter, 9 augusti 2012, "Carl Bildt KU-anmäld" 22. TV4 Nyhetsmorgon, 31 juli 2012 "KDU-ordföranden Aron Modig har släppts fri på Kuba" 23. Sveriges Radio Ekot, 10 juli 2012 Lubanga dömd till 14 års fängelse för krigsbrott 24. DN, 1 juni 2012 Förarlösa plan upplöser krigets regler 25. SVT, 10 maj 2012 Du kan bli avlyssnad - trots att du inte är brottsmisstänkt 26. DN, 12 mars 2012 Myndighet: Låt inte polisen använda FRA 27. DN, 20 januari 2012 Krigsförbrytare ska få hårdare straff i Sverige 28. Ny Teknik, 3 mars 2011 FRA ska signalspana åt polisen 29. Fokus, 2 mars 2011 Sista striden för Khadaffi 30. Fokus, 24 februari 2011 Tiga är guld 31. Sveriges Radio, 9 november 2010 Immunitet kan försvåra övervakningsutredning 32. DN, 8 november 2012, Ambassad får inte agera polisiärt 33. Dagens Industri, 13 oktober USA kan granska dina bankaffärer 34. Sveriges Radio/Ekot, 5 oktober 2010 Unikt åtal om folkrättsbrott i Sverige 35. SvD, 5 oktober 2010 Svensk åtalad för krigsbrott 36. DN, 28 juni 2010 EU-ja till nytt avtal mot terrorism 37. Örnsköldsviks Allehanda, 21 juni 2010, Åtal för krigsbrott dröjer, 38. Kristeligt Folkblad, 13 mars 2010 Svensk beslutning om armensk folkedrab er værdipolitik " 39. DN, 4 februari 2010 Hemlig granskning av bankkunder vållar EU-strid 40. SvD, 14 oktober 2009 Kunskapen om FRA brister 41. Sveriges Radio, brunchrapporten, 3 augusti 2009 om Pol Pot 42. TV 4 Nyhetsmorgon, 31 juli 2008 om Radovan Karadzic första framträdande inför Jugoslavientribunalen 43. Sveriges Radio P1, 11 juli 2008 om arrestringsorden mot Sudans president al-bashir

7 Övriga meriter och uppdrag Deltagare International Visitor Leadership Program 2011 Tema: U.S. Foreign Policy Challenges Ledamot Östermalms stadsdelsnämnd Ledamot Stockholms stads trafik- och renhållningsnämnd Ersättare kommunfullmäktige, Stockholm stad Ordförande folkpartiet Östermalm Ledamot kommittén om säkerhetskopiors rättsliga status och utlämnande av allmänna handlingar i elektronisk form (Ju 2008:06) Styrelseledamot aktiebolaget Familjebostäder (Stockholm) Styrelseledamot Svenska FN-förbundet Förste vice förbundsordförande LUF Svensk delegat till FN:s generalförsamling 2001 Ledamot utbildningsnämnden, Lund Förste vice ordförande kommundelsnämnd, Lund Ledamot kommunfullmäktige, Lund Språk Engelska Franska Polska Ryska Kinesiska Kunskapsnivå Flytande Hög Hög Låg Nybörjare

MARK KLAMBERG. Gränsdragningen mellan utlänningslagen och svensk straffrätt beträffande internationella brott 2012-13 NR 2

MARK KLAMBERG. Gränsdragningen mellan utlänningslagen och svensk straffrätt beträffande internationella brott 2012-13 NR 2 MARK KLAMBERG Gränsdragningen mellan utlänningslagen och svensk straffrätt beträffande internationella brott 2012-13 NR 2 286 Mark Klamberg Gränsdragningen mellan utlänningslagen och svensk straffrätt

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE JURIDICUM

VERKSAMHETSBERÄTTELSE JURIDICUM VERKSAMHETSBERÄTTELSE Forskning i rättsvetenskap 2009 JURIDICUM Sammanställt av Monika Geisor INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING - ÅRET SOM GÅTT... 3 2. UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ... 4 3. FORSKARE VID JURIDICUM...

Läs mer

FORSKNINGSPROGRAMMET KOMMUNISTISKA REGIMER

FORSKNINGSPROGRAMMET KOMMUNISTISKA REGIMER FORSKNINGSPROGRAMMET KOMMUNISTISKA REGIMER Vetenskapsrådets slutredovisning av forskningen inom programmet, i enlighet med regeringens uppdrag i regleringsbrev för år 2006. Forskningsprogrammet Kommunistiska

Läs mer

Vi har ansträngt oss för att skapa ett system som är rättvist, konsekvent, förutsebart och samtidigt humant. Fokus: Så här ser advokaten ut 2012

Vi har ansträngt oss för att skapa ett system som är rättvist, konsekvent, förutsebart och samtidigt humant. Fokus: Så här ser advokaten ut 2012 Vi har ansträngt oss för att skapa ett system som är rättvist, konsekvent, förutsebart och samtidigt humant. Hovrättspresident Fredrik Wersäll Advokaten tidskrift för sveriges advokatsamfund nummer 6 2012

Läs mer

ELSIUS. Carl Vetter Vinge Advokatbyrå Ett principiellt viktigt mål. Johan Carle, Mårten Andersson Mannheimer Swartling När du får oväntat besök

ELSIUS. Carl Vetter Vinge Advokatbyrå Ett principiellt viktigt mål. Johan Carle, Mårten Andersson Mannheimer Swartling När du får oväntat besök ELSA SWEDENS MEDLEMSTIDNING NUMMER 13, I-2012 WWW.ELSASWEDEN.ORG ELSIUS TEMA: KONKURRENSRÄTT Ett växande rättsområde Carl Vetter Vinge Advokatbyrå Ett principiellt viktigt mål Johan Carle, Mårten Andersson

Läs mer

Samhällskunskap 1 100p Ett hållbart samhälle Smakprov

Samhällskunskap 1 100p Ett hållbart samhälle Smakprov Samhällskunskap 1 100p Ett hållbart samhälle Smakprov Pauline Göthberg Gunnar Hultman Inga-Lill Söderberg Ylva Yngveson Introduktion till boken Studentlitteratur Skola och vuxenutbildning Box 141, 221

Läs mer

En svensk straffrättslig reglering av tortyr

En svensk straffrättslig reglering av tortyr Skrivelse från Svenska Röda Korset 2011/11 En svensk straffrättslig reglering av tortyr 2 Förord Tortyr handlar ytterst om det tillfogade och upplevda lidandet. Det handlar om lidandets nedbrytande inverkan

Läs mer

Advokaten. Krisen påverkar även advokaterna. Det är tjänstens resultat, svårighetsgrad och ekonomiska värde som ska styra prissättningen.

Advokaten. Krisen påverkar även advokaterna. Det är tjänstens resultat, svårighetsgrad och ekonomiska värde som ska styra prissättningen. Det är tjänstens resultat, svårighetsgrad och ekonomiska värde som ska styra prissättningen. Johan Wiklund, advokat Advokaten tidskrift för sveriges advokatsamfund nummer 5 2009 årgång 75 Fokus: Finansoron

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012 för Svenska FN-förbundet

Verksamhetsberättelse 2012 för Svenska FN-förbundet Verksamhetsberättelse 2012 för Svenska FN-förbundet SVENSKA FN-FÖRBUNDET Innehåll Inledning 3 Detta är FN-förbundet 6 Riksorganisationer 7 Fred, säkerhet och nedrustning 8 Utveckling och fattigdomsbekämpning

Läs mer

Svensk vapenexport till Saudiarabien

Svensk vapenexport till Saudiarabien Lunds universitet Statsvetenskapliga institutionen STVA22 VT13 Handledare: Maria Strömvik Svensk vapenexport till Saudiarabien En granskning av skillnaderna mellan regelverk och reell politik inom svensk

Läs mer

Barnkonventionens status. En utvärdering av för- och nackdelar med barnkonventionen som svensk lag. Rebecca Stern & Martin Jörnrud

Barnkonventionens status. En utvärdering av för- och nackdelar med barnkonventionen som svensk lag. Rebecca Stern & Martin Jörnrud 1 Barnkonventionens status En utvärdering av för- och nackdelar med barnkonventionen som svensk lag Rebecca Stern & Martin Jörnrud 2 Innehåll OM RAOUL WALLENBERGINSTITUTET Raoul Wallenberginstitutet för

Läs mer

Debattera på nätet! Intressanta inlägg refereras i kommande nummer av Vårt Försvar.

Debattera på nätet! Intressanta inlägg refereras i kommande nummer av Vårt Försvar. Debattera på nätet! Allmänna Försvarsföreningen, AFF, fortsätter försöken med debatt på Internet via hemsidan (www.aff.a.se). Sök upp knappen DEBATT och tyck till i aktuella säkerhets- och försvarspolitiska

Läs mer

Mellanhandsansvar på internet

Mellanhandsansvar på internet Mellanhandsansvar på internet En rapport kring internetleverantörers roll och ansvar Johan Axhamn, november 2010 Innehåll Förord 3 1. Inledning 4 2. Internetleverantörers ansvar för innehåll som de förmedlar:

Läs mer

Internet medger fri ryktesspridning som du inte kan värja dig emot. En av många kommentarer i Advokatens unika enkätundersökning

Internet medger fri ryktesspridning som du inte kan värja dig emot. En av många kommentarer i Advokatens unika enkätundersökning Internet medger fri ryktesspridning som du inte kan värja dig emot. En av många kommentarer i Advokatens unika enkätundersökning Advokaten tidskrift för sveriges advokatsamfund nummer 8 2010 årgång 76

Läs mer

Finn fem fel? Trovärdighetsbedömningar och rättssäkerhet inom den svenska asylprocessen. Johanna Schörling. Mänskliga Rättigheter MRS A21

Finn fem fel? Trovärdighetsbedömningar och rättssäkerhet inom den svenska asylprocessen. Johanna Schörling. Mänskliga Rättigheter MRS A21 Finn fem fel? Trovärdighetsbedömningar och rättssäkerhet inom den svenska asylprocessen Johanna Schörling Mänskliga Rättigheter MRS A21 Höstterminen 2007 Centrum för teologi och religionsvetenskap Handledare:

Läs mer

SVENSKA FREDS ÅRSBERÄTTELSE 2013

SVENSKA FREDS ÅRSBERÄTTELSE 2013 SVENSKA FREDS ÅRSBERÄTTELSE 2013 Ge freden en chans! Kriget i Syrien har nu pågått sedan 2011 och har skördat över 100 000 dödsoffer samt tvingat miljontals människor på flykt. Den humanitära nöden är

Läs mer

årsrapport stockholm norrlandsgatan 21 box 1711 111 87 stockholm, sverige

årsrapport stockholm norrlandsgatan 21 box 1711 111 87 stockholm, sverige stockholm norrlandsgatan 21 box 1711 111 87 stockholm, sverige göteborg östra hamngatan 16 box 2235 403 14 göteborg, sverige malmö södergatan 22 box 4291 203 14 malmö, sverige helsingborg södra storgatan

Läs mer

Fokus: Kvinnliga affärsadvokater visar vägen fram

Fokus: Kvinnliga affärsadvokater visar vägen fram Jag blev bestört utifrån mina kunskaper i internationell rätt, när jag kastades in i FATCA-avtalet. Ulrika Hansson, jurist och skatteexpert TIDSKRIFT FÖR SVERIGES ADVOKATSAMFUND NUMMER 3 2015 ÅRGÅNG 81

Läs mer

Ny utlänningslag under lupp. Rebecca Stern

Ny utlänningslag under lupp. Rebecca Stern Ny utlänningslag under lupp Rebecca Stern Ny utlänningslag under lupp Projektet är samfinansierat av Svenska Röda Korset och Europeiska flyktingfonden (ERF). - 2 - - 3 - Innehåll Svenska Röda Korset Författare:

Läs mer

mot barnsexandel: Verksamhetsberättelse 2011

mot barnsexandel: Verksamhetsberättelse 2011 mot barnsexandel: 1 Verksamhetsberättelse 2011 tio viktiga resultat 2011 2 : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ECPAT Sveriges förebyggande arbete mot barnsexturism har enligt en undersökning från YouGov lett till att

Läs mer

Bra början, men bara en början

Bra början, men bara en början Bra början, men bara en början En utvärderande kommentar om den nationella handlingsplanen för de mänskliga rättigheterna Justitiedepartementet (Ju2004/6673/D) Januari 2005 Thomas Hammarberg och Anna Nilsson

Läs mer

SKR. Verksamhets berättelse. www.kvinnojouren.se. Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund. MailJouren

SKR. Verksamhets berättelse. www.kvinnojouren.se. Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund. MailJouren SKR Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund Läs om MailJouren Tjejjouren.se barnperspektivet sexköpslagen Jourbesök med mera... 2010 Verksamhets berättelse www.kvinnojouren.se 1 Inledning Min resa

Läs mer

Utrikespolitiska Föreningen i Uppsala. Verksamhetsberättelse 2004-2005

Utrikespolitiska Föreningen i Uppsala. Verksamhetsberättelse 2004-2005 Utrikespolitiska Föreningen i Uppsala Verksamhetsberättelse 2004-2005 Utrikespolitiska föreningen i Uppsala 10 maj 2005 Sida 2(25) Förord Utrikespolitiska föreningen är nu inne på sitt 57:e verksamhetsår

Läs mer

Petra Sund-Norrgård. DOMÄNNAMNSTVISTER OCH OND TRO En rättslig analys av UDRP, särskilt med tanke på begreppet ond tro i artikel 4.a.

Petra Sund-Norrgård. DOMÄNNAMNSTVISTER OCH OND TRO En rättslig analys av UDRP, särskilt med tanke på begreppet ond tro i artikel 4.a. Petra Sund-Norrgård DOMÄNNAMNSTVISTER OCH OND TRO En rättslig analys av UDRP, särskilt med tanke på begreppet ond tro i artikel 4.a.iii Forskningsrapporter från Svenska handelshögskolan Swedish School

Läs mer

Frıhet och utvecklıng på nätet. En kvalıtatıv studıe av frıheten på nätet och Sverıges betydelse ı nätfrıhetsfrågor globalt.

Frıhet och utvecklıng på nätet. En kvalıtatıv studıe av frıheten på nätet och Sverıges betydelse ı nätfrıhetsfrågor globalt. Frıhet och utvecklıng på nätet. En kvalıtatıv studıe av frıheten på nätet och Sverıges betydelse ı nätfrıhetsfrågor globalt. Frıhet och utvecklıng på nätet. En kvalıtatıv studıe av frıheten på nätet och

Läs mer

Ett steg fram och ett tillbaka...

Ett steg fram och ett tillbaka... Ett steg fram och ett tillbaka... Statens styrning av miljö och hållbar utveckling genom skollag, läroplaner och kursplaner Per Wickenberg och Ulf Leo Research Report in Sociology of Law 2013:1 Per Wickenberg

Läs mer

Hänt i världen våren 2014. Informations- och kommunikationsteknik (IKT) Svar Direkt 2014:03

Hänt i världen våren 2014. Informations- och kommunikationsteknik (IKT) Svar Direkt 2014:03 Svar Direkt 2014:03 Hänt i världen våren 2014 Informations- och kommunikationsteknik (IKT) Tillväxtanalys samlar och analyserar kortfattat och två gånger per år händelser, trender och utvecklingsmönster

Läs mer

NÄR ADVOKATEN SJÄLV FÅR VÄLJA PETER DANOWSKY OCH LEIF GUSTAFSON ÄR BÄST I TEST

NÄR ADVOKATEN SJÄLV FÅR VÄLJA PETER DANOWSKY OCH LEIF GUSTAFSON ÄR BÄST I TEST ETT MAGASIN FÖR JURISTER # 6 2011 PRIS 49 KR Byråerna som kämpar för Afrika Thomas Quick blir dans Axelssons bästa bubbel HANNA NILSSON: Sanningen om ängsliga jurister Så förändrade Henning Sjöström advokatrollen

Läs mer