Curriculum Vitae. Universitetspedagogisk kurs II Universitetspedagogisk kurs I 2008

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Curriculum Vitae. Universitetspedagogisk kurs II 2010. Universitetspedagogisk kurs I 2008"

Transkript

1 Curriculum Vitae Namn: Mark Klamberg Adress: Regeringsgatan 83, Stockholm Telefon: Födelsedata: 7 juni 1975 Civilstånd: Gift Utbildning Stockholms Universitet Juris doktorsexamen, inriktning folkrätt Avhandlingens titel: Evidence in International Criminal Procedure - Confronting Legal Gaps and the Reconstruction of Disputed Events Universitetspedagogisk kurs II 2010 Universitetspedagogisk kurs I 2008 Raoul Wallenberg Institute, Lund Mastersutbildning i flyktingrätt, humanitär rätt och MR Masteruppsats: Issues Concerning Jurisdiction and Immunities of Heads of State Lunds Universitet Jur. kand. inriktning folkrätt, humanitär rätt , Examensuppsats: The International Criminal Court and the Crime of Aggression Programmet för fjärran östernstudier, inriktning Kina (60/160 poäng) Pol. mag., inriktning statsvetenskap (120/160 poäng) Gymnasiestudier Komvux B-Franska, Lund 1997 Naturvetenskaplig linje, Gymnasieskolan Spyken, Lund, betyg: 4,9 Övriga utbildningar UN Graduate Study Programme, Genève 2000 Språkstudier, Cannes, Frankrike 1997

2 Arbetslivserfarenhet Lektor i folkrätt, 2013, Uppsala Universitet Ansvar för kurserna Mänskliga rättigheter, globalt och lokalt, NOHA International Law in Humanitarian Action och Eurocultures - Legal and Political Perspectives. Gästlektor i folkrätt, , Stockholms universitet Se nedan under doktorand Doktorand i folkrätt, , Stockholms universitet Jag höll i seminarieundervisning på grundkursnivå i folkrätt vilket omfattar flera centrala områden inom folkrätten: 1. Folkrättens källor, traktaträtt. 2. Jurisdiktion och immunitet, statsansvar. 3. Våldsanvändning, humanitär rätt. 4. MR, internationell straffrätt. 5. Havsrätt, internationell miljörätt. 6. Internationell ekonomisk rätt. Jag är kursföreståndare för två specialkurser: 1) Mänskliga rättigheter och 2) International criminal law och grundkursen i folkrätt. Med anledning av att jag blev far var jag föräldraledig i sju månader. Jurist, 2006, Internationella Brottmålsdomstolen i Haag Jurist vid rättegångsavdelningen. Jag har deltagit i förberedelserna inför den första rättegången (Thomas Lubanga Dyilo) där jag särskilt arbetat med disclosure (redovisning av bevisning m.m. mellan åklagaren och den misstänkte eller tilltalade). Vidare har jag tagit fram underlag inom en rad andra rättsområden, t.ex. komplementaritetsregimen, icke-staters acceptans av domstolens jurisdiktion, individuellt straffansvar och trafficking. Arbetet medförde även studier av FNtribunalerna i Arusha och Haag samt komparativ rätt. Jag framställde ett databaserat verktyg som sammanlänkar rättsreglerna i domstolens centrala dokument. Notarie, , domstolarna i Blekinge Kombinationstjänst vid tingsrätt och länsrätt med tyngdpunkten på den första. Därmed arbetade jag bl.a. med straff-, process-, civil-, skadestånds-, tryckfrihets-, fastighets-, konkurs-, sak- arbets-, förvaltnings-, förvaltningsprocess-, social-, socialförsäkrings- och skatterätt. Jag har även arbetat med lagen om offentlig upphandling, kommunallagen samt plan- och bygglagen. Jag har varit ordförande vid rättegångar och förhandlingar, protokollförare och deltagit som tredje man vid s.k. tresitsar. Under min notarietid har jag framförallt varit placerad i lagmannens rotel. Handläggare, , Svenska FN-förbundet Mitt ansvarsområde omfattade fred, säkerhet och nedrustning, Internationella brottmålsdomstolen samt EU/FN. Jag ordnade utbildningar, skrev artiklar och framställde informationsmaterial inom dessa områden. Programansvarig, , Folk och Försvar Jag ansvarade för utbildningar och kurser relaterade till säkerhetspolitik och totalförsvar. De grupper som jag arbetade gentemot omfattade de politiska ungdomsförbunden, de politiska partiernas kvinnoförbund, journalistskolor, civila och militära beslutsfattare. I samband med förbundets rikskonferens i Sälen ansvarade jag särskilt för talarna (vilket bl.a. inkluderade överbefälhavaren, utrikesministern, försvarsministen och NATO:s generalsekreterare). Därutöver arbetade jag i betydande omfattning med organisationens säkerhetspolitiska utbildning, där jag bl.a. deltog i rekrytering, planering, utbildning och genomförande av utbildningstillfällen riktade bl.a. mot blivande UD-tjänstemän (HUB/diplomatprogrammet) och officerare.

3 Jurist, 2001, Utrikesdepartementet, Enheten för folkrätt, mänskliga rättigheter och traktaträtt Praktik följt av sommarvikariat som departementssekreterare. Jag insamlade, sammanställde och framställde underlag vad gäller bl.a. internationell straffrätt (aggressionsbrottet, brott mot mänskligheten, folkmord, statsöverhuvudens immunitet), humanitär rätt, havsrätt och FN-stadgans folkrätt. Tjänstgöringen sammanföll med Sveriges EU-ordförandeskap. Konsultverksamhet i egen firma, Analysarbete och marknadsundersökningar för International Master s Publishers. Controller, , International Master s Publishers (IMP), Warszawa, Polen Jag genomförde ekonomiska analyser och prognoser för förlagets tre produkter på den polska marknaden. Vidare utbildade jag produktcheferna vad avsåg analys och prognosarbete. När jag slutade hade det polska bolaget 40 anställda, prenumeranter och var det näst största förlaget i landet. Två år senare var förlaget det största på den polska marknaden. Produktchef, , International Master s Publishers (IMP), Warszawa, Polen Jag ansvarade för lanseringen av den första produkten (matlagningsserie) på den polska marknaden. Jag anställdes som andra person efter det polska bolagets vd och deltog från början i etablerandet av bolaget. Arbetsuppgifterna innehöll allt från logistik, kundtjänst, redovisning, IT, analys och prognosarbete till marknadsföring. Urval av undervisning utanför Juridiska Institutionen, seminarium och föredrag Seminarium Folk och Försvar, 14 maj 2013 Seminarium Drönare - framtidens krig?. Presentation på temat Folkrätten och drönare och deltagande i panelsamtal Seminarium Fri Värld, 17 april 2013 Seminarium Drönarkriget: Ett krig som alla andra?, deltagande i panelsamtal Personalutbildning migrationsverket, 2011 Föredrag om internationell straffrätt och dess koppling till svensk utlänningsrätt, särskilt om uteslutandegrunder. Personalutbildning polisens krigsbrottskommission och internationella åklagarkammaren Stockholm, 15 september 2010 Fördjupningsseminarium om folkrättsbrott (heldag) Uppsala Universitet, 28 april 2010 Seminarium Integritet vs säkerhet i kursen Makt och rätt Säkerhets- och försvarsföretagen (SOFF), 22 april 2010 Anförande om Är integritetsproblematik en generationsfråga och vad innebär det i såfall? Konferens Moving Images, Malmö, 9 juni 2010 Konferenstema: Realtid nya beteenden bortom tekniken. Föredrag på temat Vad gör staten med alla våra flöden? Om övervakning och integritet

4 Ekonomisk-historiska institutionen, Föreläsningar om Folkrätt FN:s säkerhetsråd, lösning av tvister och mänskliga rättigheter inom ramen för kursen Internationella Relationer I, Delkurs 3: Internationellt samarbete, integration och oberoende, två gånger per år. 24:e nordiska konferensen i rättsinformatik "Overvåking i en rettsstat, Oslo, november 2009 Föredrag om Försvarets Radioanstalts övervakning av kommunikation och Europakonventionen om mänskliga rättigheter Teologiska högskolan Lektion Lagföring av internationella krigsförbytare och påverkan på säkerhetspolitiska överväganden och skeenden Örebro Universitet Lektioner i internationell straffrätt och handledning av uppsatsstudenter Bryssel, Europaparlamentet, Privacy in the digital age, seminarium arrangerat av ALDEgruppen, 7 oktober 2008 Föredrag om Surveillance by the National Defence Radio Establishment (FRA) Konferens Cognitive Capital and Spaces of Mobility, Göteborgs Universitet, 1 november 2008 Föredrag om Surveillance by the National Defence Radio Establishment (FRA) and Data Mining Seminarium arrangerat av Svenska Föreningen för IT & Juridik, 8 december 2008 Föredrag om FRAs förvarsunderrättelse- och utvecklingsverksamhet Seminarium på Harvard Law School, Boston, 16 oktober 2007 Föredrag om Evidence in International Criminal Procedure Seminarium på Försvarshögskolan, Stockholm, 3 september 2007 Presentation om Arklövfallet Publikationer i akademiska sammanhang Article 64 Functions and powers of the Trial Chamber i Paul De Hert, Jean Flamme, Olivia Struyven (red) International criminal law and procedure, Larcier Wetboeken, kommande publicering augusti 2013 Evaluating a Change to Case-Based Teaching, Juridisk Tidskrift, kommande publicering General Requirements for the Admission of Evidence and Prosecution Access to the Defence Material, Håkan Friman, Suzannah Linton, Göran Sluiter, Sergey Vasiliev and Salvatore Zappalà (editors), International Criminal Procedure: Principles and Rules, Oxford University Press, 2013 Gränsdragningsproblem mellan utlänningslagen och svensk straffrätt beträffande internationella brott, Juridisk Tidskrift, , Nr 2 A Paradigm Shift in Swedish Electronic Surveillance Law, Christina M. Akrivopoulou and Nicolaos Garipidis (editors), Digital Democracy and the Impact of Technology on Governance and Politics: New Globalized Practices, IGI Global, 2013 Unification or Fragmentation? - Structural Tendencies in International Criminal Procedure, Carsten Stahn and Larissa van den Herik (editors), Fragmentation and Diversification of International Criminal Law, , Leiden, Boston: Martinus Nijhoff Publishers, 2012

5 Self-censorship and Inhibition in a Counterterrorism Context - A Comparative Analysis of Electronic Surveillance Law in Europe and the USA, Medförfattare Elisabeth Fura, Liber Amicorum to Sir Nicolas Bratza, Oisterwijk: Wolf Legal Publishers, 2012 Evidence in International Criminal Procedure - Confronting Legal Gaps and the Reconstruction of Disputed Events, Juridiska Institutionen, Stockolms Universitet, 2012 Folkmordsbegreppet och Operation Anfal, Forum för Levande Historia, 2012, The Concept of Genocide and the Anfal Campaign, Forum för Levande Historia, 2012, What are the Objectives of International Criminal Procedure? i Nordic Journal of International Law, Vol. 79, No.2 (2010) Crimes Against Humanity in Western Sahara: The Case Against Morocco, Juridisk Publikation, 2 (2010) A Paradigm Shift in Electronic Surveillance Law, Nordisk Årsbok i Rättsinformatik 2009 FRA:s signalspaning ur ett rättsligt perspektiv, Svensk Juristtidning 4/2009 s. 519 International Criminal Law in Swedish Courts: The Principle of Legality in the Arklöv Case, International Criminal Law Review, Volume 9, Number 2, 2009, pp Individual Responsibility for Crimes Under International Law: The UN ad hoc Tribunals and the International Criminal Court, The Grotius Centre for International Legal Studies, 2007 Fråga om tillämpning av legalitetsprincipen beträffande folkrättsbrott, Juridisk Tidskrift, , Nr 1 Övriga artiklar/presentationer Debattartiklar och liknande texter (ett urval) 1. SvD Brännpunkt, 23 augusti 2011 Att avsätta Gaddafi räcker inte 2. SvD Brännpunkt, 26 maj 2011, Politiskt skådespel måste undvikas om rättegången mot Ratko Mladic 3. SvD Brännpunkt, 27 april 2011, Risk för fortsatta kränkningar i Västsahara 4. SvD Brännpunkt, 22 november 2010, EU måste agera mot Marocko 5. Amnesty International Publications, 2009 Sweden: End Impunity Through Universal Jurisdiction 6. DN Debatt, 3 september 2008 FRA-lagen medför massiv kartläggning av oskyldiga 7. SvD Brännpunkt, 17 juli 2008 Åklagare skadar domstolen i Haag 8. Dagens Juridik, 15 februari 2008 Kommersiella avtal kan bli lättare att hävda mot andra stater 9. SvD Brännpunkt, 6 november 2006, Saddam borde ha tystats 10. SvD Brännpunkt, 15 mars 2006, Fel strategi om Milosevic 11. Nationalencyklopedins årsbok 2004, Irak mellan kaos och normalisering, Nationalencyklopedins årsbok 2003, Det nya Irak, Intervjuer och medverkan i media (ett urval) 1. Dagen, 24 juli 2013, "Drönarförare tränas på kristen skola" 2. TV4 Nyhetsmorgon, 3 juli 2013, "Därför nekas Edward Snowden asyl överallt" 3. Tidningen Advokaten, Nr Årgång 79, Obemannade flygfarkoster väcker svåra frågor 4. Sveriges Radio, Radio Sweden, 20 juni 2013, Guilty verdict in genocide trial 5. Expressen, 20 juni 2013, Folkrättsexperten: Det här är historiskt 6. Sveriges Radio, P1, Studio Ett, 7 juni 2013, Övervakningsskandalen i USA

6 7. Dagens Juridik, 15 maj 2013, Svenska folkrättsexperter ger Carl Bildt rätt: Nej till särskilda regler om drönare 8. NyTeknik, 14 maj 2013, Het debatt om drönare i dag 9. SvD, 21 mars 2013, Orealistisk behandla tolkarna som andra asylsökande 10. Sveriges Radio P1, P1-morgon, 4 februari 2013, Nu höjs kraven på lag mot tortyr i Sverige 11. Sveriges Radio P1, P1-morgon, 9 januari 2013, Rekryteringen till Al-Shabaab 12. Sveriges Radio P1, P1-morgon, 25 september 2012 "Folkmordsåtal väcks i Sverige" 13. SvD, 16 november 2012, Kroatisk general frias 14. Sveriges Radio P1, P1-morgon, 25 september 2012 "Folkmordsåtal väcks i Sverige" 15. Sveriges Radio P1, God morgon världen, 14 september 2012, "Kritiserad domstol fyller tio" 16. El Pais, 25 augusti 2012, " Suecia rechaza lecciones de justicia" 17. Sveriges Radio P1, Studio Ett, 20 augusti 2012 "Kan Assange utlämnas till USA?" 18. TV4 Nyhetsmorgon, 16 augusti 2012 om Ecuadors förestående beslut huruvida Assange ska få diplomatisk asyl 19. DN, 9 augusti 2012, "Det luktar ministerstyre" 20. SVT Kunskapskanalen och Utbildningsradion, föredrag på SUs forskardagar från den 4 oktober 2012, " Så fungerar internationell straffrätt" 21. SVT Nyheter, 9 augusti 2012, "Carl Bildt KU-anmäld" 22. TV4 Nyhetsmorgon, 31 juli 2012 "KDU-ordföranden Aron Modig har släppts fri på Kuba" 23. Sveriges Radio Ekot, 10 juli 2012 Lubanga dömd till 14 års fängelse för krigsbrott 24. DN, 1 juni 2012 Förarlösa plan upplöser krigets regler 25. SVT, 10 maj 2012 Du kan bli avlyssnad - trots att du inte är brottsmisstänkt 26. DN, 12 mars 2012 Myndighet: Låt inte polisen använda FRA 27. DN, 20 januari 2012 Krigsförbrytare ska få hårdare straff i Sverige 28. Ny Teknik, 3 mars 2011 FRA ska signalspana åt polisen 29. Fokus, 2 mars 2011 Sista striden för Khadaffi 30. Fokus, 24 februari 2011 Tiga är guld 31. Sveriges Radio, 9 november 2010 Immunitet kan försvåra övervakningsutredning 32. DN, 8 november 2012, Ambassad får inte agera polisiärt 33. Dagens Industri, 13 oktober USA kan granska dina bankaffärer 34. Sveriges Radio/Ekot, 5 oktober 2010 Unikt åtal om folkrättsbrott i Sverige 35. SvD, 5 oktober 2010 Svensk åtalad för krigsbrott 36. DN, 28 juni 2010 EU-ja till nytt avtal mot terrorism 37. Örnsköldsviks Allehanda, 21 juni 2010, Åtal för krigsbrott dröjer, 38. Kristeligt Folkblad, 13 mars 2010 Svensk beslutning om armensk folkedrab er værdipolitik " 39. DN, 4 februari 2010 Hemlig granskning av bankkunder vållar EU-strid 40. SvD, 14 oktober 2009 Kunskapen om FRA brister 41. Sveriges Radio, brunchrapporten, 3 augusti 2009 om Pol Pot 42. TV 4 Nyhetsmorgon, 31 juli 2008 om Radovan Karadzic första framträdande inför Jugoslavientribunalen 43. Sveriges Radio P1, 11 juli 2008 om arrestringsorden mot Sudans president al-bashir

7 Övriga meriter och uppdrag Deltagare International Visitor Leadership Program 2011 Tema: U.S. Foreign Policy Challenges Ledamot Östermalms stadsdelsnämnd Ledamot Stockholms stads trafik- och renhållningsnämnd Ersättare kommunfullmäktige, Stockholm stad Ordförande folkpartiet Östermalm Ledamot kommittén om säkerhetskopiors rättsliga status och utlämnande av allmänna handlingar i elektronisk form (Ju 2008:06) Styrelseledamot aktiebolaget Familjebostäder (Stockholm) Styrelseledamot Svenska FN-förbundet Förste vice förbundsordförande LUF Svensk delegat till FN:s generalförsamling 2001 Ledamot utbildningsnämnden, Lund Förste vice ordförande kommundelsnämnd, Lund Ledamot kommunfullmäktige, Lund Språk Engelska Franska Polska Ryska Kinesiska Kunskapsnivå Flytande Hög Hög Låg Nybörjare

UTSKOTTET FÖR MEDBORGERLIGA FRI- OCH RÄTTIGHETER SAMT RÄTTSLIGA OCH INRIKES FRÅGOR. och UNDERUTSKOTTET FÖR MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER

UTSKOTTET FÖR MEDBORGERLIGA FRI- OCH RÄTTIGHETER SAMT RÄTTSLIGA OCH INRIKES FRÅGOR. och UNDERUTSKOTTET FÖR MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER UTSKOTTET FÖR MEDBORGERLIGA FRI- OCH RÄTTIGHETER SAMT RÄTTSLIGA OCH INRIKES FRÅGOR och UNDERUTSKOTTET FÖR MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER Konferens om allvarliga internationella brott GEMENSAM UTFRÅGNING Måndagen

Läs mer

MARK KLAMBERG. Gränsdragningen mellan utlänningslagen och svensk straffrätt beträffande internationella brott 2012-13 NR 2

MARK KLAMBERG. Gränsdragningen mellan utlänningslagen och svensk straffrätt beträffande internationella brott 2012-13 NR 2 MARK KLAMBERG Gränsdragningen mellan utlänningslagen och svensk straffrätt beträffande internationella brott 2012-13 NR 2 286 Mark Klamberg Gränsdragningen mellan utlänningslagen och svensk straffrätt

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2014-2015. Internationella Juristkommissionen, svenska avdelningen

VERKSAMHETSPLAN 2014-2015. Internationella Juristkommissionen, svenska avdelningen VERKSAMHETSPLAN 2014-2015 Internationella Juristkommissionen, svenska avdelningen Innehåll FÖRORD... 2 ÖVERGRIPANDE OCH LÅNGSIKTIGA UPPDRAG... 3 MÅLGRUPPER... 4 VERKSAMHET I SVERIGE... 5 ARBETET I ARBETSGRUPPERNA...

Läs mer

Advokatexamen, delkurs 2 Förberedelse inför och förhandling i domstol

Advokatexamen, delkurs 2 Förberedelse inför och förhandling i domstol Advokatexamen, delkurs 2 Förberedelse inför och förhandling i domstol DAG 1 Förberedelse inför förhandling 10.15 10.45 Registrering 10.45 12.15 Förhandlingsteknik med Johan Lagerbielke, se bilaga 1. 12.15

Läs mer

Publikationer Vetenskapliga artiklar

Publikationer Vetenskapliga artiklar Publikationer Vetenskapliga artiklar Larsson, G., Sjöberg, M., Vrbanjac, A., & Björkman, T. (). Indirect leadership in a military context: A qualitative study on how to do it. The Leadership & Organizational

Läs mer

Genusstudier i Sverige

Genusstudier i Sverige Genusstudier i Sverige Genusvetenskapliga studier och genusforskning bedrivs på alltfler högskolor och universitet i Sverige. Genusforskning kan ses som övergripande term för ett fält som också kan benämnas

Läs mer

DigiTrust i ett nötskal

DigiTrust i ett nötskal Vad skapar trygghet och tillit på nätet? PERSPEKTIV FRÅN ETT TVÄRVETENSKAPLIGT FORSKNINGSPROJEKT Professor Per Runeson, inst f Datavetenskap, LTH, http://cs.lth.se/per_runeson DigiTrust i ett nötskal 10

Läs mer

Genus- och jämställdhetsperspektiv på hållbar utveckling

Genus- och jämställdhetsperspektiv på hållbar utveckling Genus- och jämställdhetsperspektiv på hållbar utveckling 24 oktober 2006 Drude Dahlerup, Statsvetenskapliga Institutionen, Stockholms Universitet Disposition: 1. A broad concept of sustainable development

Läs mer

November 2005. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter

November 2005. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter November 2005 Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets

Läs mer

11 februari är IKFF medarrangör av workshopen EU, Civilian Crisis Management and the role of civil society på Försvarshögskolan i Stockholm.

11 februari är IKFF medarrangör av workshopen EU, Civilian Crisis Management and the role of civil society på Försvarshögskolan i Stockholm. Hej IKFF: are! Ett nytt år är här och fredsarbetet går vidare. Med tanke på den katastrofala början på året (våra tankar går naturligtvis till alla civila offer för krig i världen bl a i Gaza och på Sri

Läs mer

Europarådets konvention om åtgärder mot människohandel

Europarådets konvention om åtgärder mot människohandel Europarådets konvention om åtgärder mot människohandel Övervakningsmekanism Vad är konventionens syften? Europarådets konvention om åtgärder mot människohandel, som trädde i kraft den 1 februari 2008,

Läs mer

INTERNATIONAL COMMISSION OF JURISTS Commission internationale de juristes - Comisión Internacional de Juristas

INTERNATIONAL COMMISSION OF JURISTS Commission internationale de juristes - Comisión Internacional de Juristas INTERNATIONAL COMMISSION OF JURISTS Commission internationale de juristes - Comisión Internacional de Juristas " dedicated since 1952 to the primacy, coherence and implementation of international law and

Läs mer

sammanboende med Ylva Hasselberg, professor i ekonomisk historia vid Uppsala universitet två söner från ett tidigare äktenskap

sammanboende med Ylva Hasselberg, professor i ekonomisk historia vid Uppsala universitet två söner från ett tidigare äktenskap Henry Ohlsson Curriculum Vitæ Senast ändrad: 25 februari 2015 Personligt fullständigt namn födelsedatum och födelseort civilstånd Henry Gustav Ohlsson 22 maj 1956, Bollnäs, Sverige sammanboende med Ylva

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 23 september 2015 Ö 4583-15 KLAGANDE OR Ombud och offentlig försvarare: Advokat AS MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN

Läs mer

Januari 2008. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter

Januari 2008. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Januari 2008 Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets

Läs mer

Varför slog du mig, Peter?

Varför slog du mig, Peter? Studiehäfte Varför slog du mig, Peter? En film om ett brottmål i tingsrätt 1 Filmen handlar om Peter och Maria. Åklagaren och ett vittne påstår att Peter slagit Maria och dragit henne i håret då hon fallit

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS. Ombud och offentlig försvarare: Advokat PE. Ombud och målsägandebiträde: Advokat AR

HÖGSTA DOMSTOLENS. Ombud och offentlig försvarare: Advokat PE. Ombud och målsägandebiträde: Advokat AR Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 10 april 2015 B 360-14 KLAGANDE TH Ombud och offentlig försvarare: Advokat PE MOTPARTER 1. Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm 2.

Läs mer

Fakultativt protokoll till konventionen om barnets rättigheter vid indragning av barn i väpnade konflikter *

Fakultativt protokoll till konventionen om barnets rättigheter vid indragning av barn i väpnade konflikter * Fakultativt protokoll till konventionen om barnets rättigheter vid indragning av barn i väpnade konflikter * De stater som är parter i detta protokoll, som uppmuntras av det överväldigande stödet för konventionen

Läs mer

UTBILDNINGSKATALOG UPPSALA RÖDAKORSKRETS

UTBILDNINGSKATALOG UPPSALA RÖDAKORSKRETS UTBILDNINGSKATALOG UPPSALA RÖDAKORSKRETS Hösten 2013 Du är en del av världens största mänskliga skyddsnät ta chansen att bli utbildad! Information Utbildningarna är avsedda för kompetensutvecklingen för

Läs mer

TYCKA VAD MAN VILL HÄLSA RÖSTA JÄMLIKHET HA ETT EGET NAMN RESA ÄTA SIG MÄTT FÖRÄLDRARLEDIGHET SÄGA VAD MAN VILL TAK ÖVER HUVUDET

TYCKA VAD MAN VILL HÄLSA RÖSTA JÄMLIKHET HA ETT EGET NAMN RESA ÄTA SIG MÄTT FÖRÄLDRARLEDIGHET SÄGA VAD MAN VILL TAK ÖVER HUVUDET SIDA 1/8 ÖVNING 2 ALLA HAR RÄTT Ni är regering i landet Abalonien, ett land med mycket begränsade resurser. Landet ska nu införa mänskliga rättigheter men av olika politiska och ekonomiska anledningar

Läs mer

Att ställa den skyddsbehövande inför rätta

Att ställa den skyddsbehövande inför rätta ÖREBRO UNIVERSITET VT 2010 Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete Juristprogrammet, termin 9 Att ställa den skyddsbehövande inför rätta Om de rättsliga förutsättningarna för att förhindra

Läs mer

Forum Syds policy för det civila samhällets roll i en demokratisk utveckling

Forum Syds policy för det civila samhällets roll i en demokratisk utveckling Forum Syds policy för det civila samhällets roll i en demokratisk utveckling Beslutad av: Forum Syds styrelse Beslutsdatum: 18 februari 2013 Giltighetstid: Tillsvidare Ansvarig: generalsekreteraren 2 (5)

Läs mer

Motion nr 17. Angående terrorismen hotar Sverige. Sofia Ridderstad, Nässjö kommun

Motion nr 17. Angående terrorismen hotar Sverige. Sofia Ridderstad, Nässjö kommun Motion nr 17 Angående terrorismen hotar Sverige Sofia Ridderstad, Nässjö kommun Angående: Terrorismen måste tas på allvar och bekämpas Med dagens säkerhetspolitiska läge måste Sverige agera mot den storskaliga

Läs mer

Här ger vi läsförståelsefrågor och fördjupningsuppgifter till två av avsnitten i Sverige bit för bit.

Här ger vi läsförståelsefrågor och fördjupningsuppgifter till två av avsnitten i Sverige bit för bit. Här ger vi läsförståelsefrågor och fördjupningsuppgifter till två av avsnitten i Sverige bit för bit. Riksdag och regering Rättsväsendet. 8 SIDORS SVERIGE - BIT FÖR BIT Sverige är ett stort land. Och det

Läs mer

Roschier i korthet. Förstklassiga juridiska tjänster i norra Europa

Roschier i korthet. Förstklassiga juridiska tjänster i norra Europa Roschier Press kit Roschier i korthet 2 (5) En av Nordens ledande advokatbyråer Rankas som en av de främsta byråerna i Norden av internationella rankingpublikationer Medverkar regelbundet i de mest betydande

Läs mer

Utbildningsplan Benämning Benämning på engelska Poäng Programkod Gäller från Fastställd Programansvar Beslut Utbildningens nivå Inriktningar

Utbildningsplan Benämning Benämning på engelska Poäng Programkod Gäller från Fastställd Programansvar Beslut Utbildningens nivå Inriktningar Utbildningsplan 1 (6) Benämning Magisterprogrammet i politik och krig Benämning på engelska Masters Programme in Politics and War Poäng: 60 hp Programkod: 2PK15 Gäller från: Höstterminen 2015 Fastställd:

Läs mer

ERASMUS FÖR ALLA? - ett integrerat program för utbildning, ungdom och sport (2014-2020)

ERASMUS FÖR ALLA? - ett integrerat program för utbildning, ungdom och sport (2014-2020) ERASMUS FÖR ALLA? - ett integrerat program för utbildning, ungdom och sport (2014-2020) Presentation vid Erasmus Mundus seminarium, Uppsala 24 februari 2012 Anna Gudmundsson, Nuvarande program Ett nytt

Läs mer

KONVENTIONSSAMLING I MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER OCH HUMANITÄR RÄTT

KONVENTIONSSAMLING I MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER OCH HUMANITÄR RÄTT KONVENTIONSSAMLING I MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER OCH HUMANITÄR RÄTT Sammanställd av: Frivilligorganisationernas fond för mänskliga rättigheter NORSTEDTS JURIDIK Adress till förlaget: Norstedts Juridik AB, Box

Läs mer

Curriculum Vitae Erik Benerdal

Curriculum Vitae Erik Benerdal Curriculum Vitae Erik Benerdal Personuppgifter Namn: Erik Benerdal Adress: Päronvägen 34A Postadress: 904 36 Umeå Födelsedatum: 1982-11-27 Telefon: 070-227 49 11 E-post: erik@scalari.net WWW: http://www.scalari.net/

Läs mer

Juristprogrammet 2015/2016

Juristprogrammet 2015/2016 Juristprogrammet 2015/2016 270 HP UPPSALA CAMPUS 100% Juristutbildningen i Uppsala bygger på metodträning, problemlösning och rättspolitik och har stora internationella inslag. Utbildningen förbereder

Läs mer

Under 2012 ska särskilt intresse ägnas åt nationell civil-militär samverkan samt nationell försvarsplanering.

Under 2012 ska särskilt intresse ägnas åt nationell civil-militär samverkan samt nationell försvarsplanering. allmänna försvarsföreningen Sida 1 (8) Verksamhetsplan 2012 1. Inriktning i stort Allmänna Försvarsföreningen (AFF) ska verka för att vara ett forum för information och debatt om försvars- och säkerhetsfrågor

Läs mer

Marie Gustafsson. Forskning och publicering Olika typer av publikationer och informationskällor Vetenskapliga artiklar. marie.gustafsson@hb.

Marie Gustafsson. Forskning och publicering Olika typer av publikationer och informationskällor Vetenskapliga artiklar. marie.gustafsson@hb. Att söka information Marie Gustafsson marie.gustafsson@hb.se Dagens föreläsning: Att söka vetenskaplig litteratur Forskning och publicering Olika typer av publikationer och informationskällor Vetenskapliga

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst version Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt

Läs mer

Nominering av styrelseledamot i Svenska Golfförbundet 2015-2016. Namn: Maria Möller Född: 1979-02-26 Medlem: Hufvudstadens GK Hcp: 5,6

Nominering av styrelseledamot i Svenska Golfförbundet 2015-2016. Namn: Maria Möller Född: 1979-02-26 Medlem: Hufvudstadens GK Hcp: 5,6 Nominering av styrelseledamot i Svenska Golfförbundet 2015-2016 Namn: Maria Möller Född: 1979-02-26 Medlem: Hufvudstadens GK Hcp: 5,6 Presentation av Maria Maria Möller arbetar som Vice VD och Förhandlingschef/Chefsjurist

Läs mer

Datum 2014-12-11. Kursens benämning: Grundkurs i ledarskap under påfrestande förhållanden

Datum 2014-12-11. Kursens benämning: Grundkurs i ledarskap under påfrestande förhållanden 1 (5) Kursplan Kursens benämning: Grundkurs i ledarskap under påfrestande förhållanden Engelsk benämning: Basic course in Leadership under demanding conditions Kurskod: 1LL046 (fristående kurs), 1FK020

Läs mer

Advokatexamen, delkurs 2 Förhandlingsteknik

Advokatexamen, delkurs 2 Förhandlingsteknik Advokatexamen, delkurs 2 Förhandlingsteknik DAG 1 Förberedelse inför förhandling 10.15 10.45 Registrering 10.45 12.15 Klientpsykologi med psykologerna Tasha Landberg och Jens Näsström, se bilaga 1. 12.15

Läs mer

IKFF vill vidare genom projektet verka för ett ökat samarbete i frågor som rör europeisk säkerhetspolitik mellan IKFF: s kretsar i Sverige men också

IKFF vill vidare genom projektet verka för ett ökat samarbete i frågor som rör europeisk säkerhetspolitik mellan IKFF: s kretsar i Sverige men också Politics for Peace Under år 2007 beviljades IKFF medel för att utbilda sina medlemmar om europeisk säkerhetspolitik (ESP) med fokus på ett genusperspektiv. Nu fortsätter den här satsningen genom projektet

Läs mer

Terrorism och krig i en virtuell värld

Terrorism och krig i en virtuell värld > Hela denna sida är en annons från Sif < Nätverket Hans Blix om IT-säkerhet: Terrorism och krig i en virtuell värld Under Sweden ICT Week får du en unik chans att lyssna till världens mest kände utlandssvensk

Läs mer

Karlstads universitet Samhällskunskap för lärare åk 7-9, 90 hp (1-90) Ingår i Lärarlyftet 90 högskolepoäng

Karlstads universitet Samhällskunskap för lärare åk 7-9, 90 hp (1-90) Ingår i Lärarlyftet 90 högskolepoäng Karlstads universitet Samhällskunskap för lärare åk 7-9, 90 hp (1-90) Ingår i Lärarlyftet 90 högskolepoäng Målgrupp Du som har behörighetsgivande lärarexamen och undervisar i samhällskunskap i åk 7-9 utan

Läs mer

Sveriges internationella överenskommelser

Sveriges internationella överenskommelser Sveriges internationella överenskommelser ISSN 1102-3716 Utgiven av utrikesdepartementet SÖ 2013:20 Nr 20 Protokoll om det irländska folkets oro rörande Lissabonfördraget Bryssel den 13 juni 2012 Regeringen

Läs mer

ARBETSMATERIAL MR 5 FRÅN FÖRBUD TILL RÄTTIGHET

ARBETSMATERIAL MR 5 FRÅN FÖRBUD TILL RÄTTIGHET SIDA 1/6 de mänskliga rättigheterna (sid. 1) de mänskliga rättigheterna består av 30 artiklar. Nedan presenteras en förenklad översättning (ur Pådraget, Amnesty International). Artikel 1. Alla människor

Läs mer

Svenska Röda Korsets yttrande över Sveriges tillträde till vapenhandelsfördraget Arms Trade Treaty (ATT) Ds 2013:74

Svenska Röda Korsets yttrande över Sveriges tillträde till vapenhandelsfördraget Arms Trade Treaty (ATT) Ds 2013:74 Stockholm 2014-02-03 Utrikesdepartementet 103 33 Stockholm Svenska Röda Korsets yttrande över Sveriges tillträde till vapenhandelsfördraget Arms Trade Treaty (ATT) Ds 2013:74 Sammanfattning Svenska Röda

Läs mer

200 år av fred i Sverige

200 år av fred i Sverige U N I T E D N A T I O N S N A T I O N S U N I E S 200 år av fred i Sverige -- Anförande av FN:s vice generalsekreterare Jan Eliasson vid firandet av Sveriges Nationaldag Skansen, Stockholm, 6 juni 2014

Läs mer

Advokatexamen, delkurs 2 Förberedelse inför och förhandling i domstol

Advokatexamen, delkurs 2 Förberedelse inför och förhandling i domstol Advokatexamen, delkurs 2 Förberedelse inför och förhandling i domstol DAG 1 Förberedelse inför förhandling 10.15 10.45 Registrering 10.45 12.15 Förhandlingsteknik med Johan Lagerbielke, se bilaga 1. 12.15

Läs mer

MINNS DU SOMMAREN 2012?

MINNS DU SOMMAREN 2012? MINNS DU SOMMAREN 2012? Block 1 Fråga 1 Den muslimska fastemånaden Ramadan har passerat under sommaren. Hur många boende i Sverige är muslimer? 1 cirka 15 000 x cirka 150 000 2 cirka 1,5 miljoner En av

Läs mer

Om du är osäker på någon av dessa rättigheter kan du säga det till polistjänstemannen

Om du är osäker på någon av dessa rättigheter kan du säga det till polistjänstemannen Kom ihåg dina rättigheter när du hålls i förvar Du garanteras följande rättigheter enligt brittisk och walesisk lag och i enlighet med EU-direktivet 2012/13/EU om rätten till information vid straffrättsliga

Läs mer

Rättvisa i konflikt. Folkrätten

Rättvisa i konflikt. Folkrätten Rättvisa i konflikt Folkrätten Studiematerialet Rättvisa i konflikt Bildas studiematerial Rättvisa i konflikt finns tillgängligt att hämta fritt från Bildas hemsida. Materialet är upplagt för tre träffar

Läs mer

Huvudsaklig sysselsättning: Chief Investment Officer, Nobelstiftelsen.

Huvudsaklig sysselsättning: Chief Investment Officer, Nobelstiftelsen. LEDNINGSORGAN ÖSTGÖTA BRANDSTODSBOLAG KAPITALFÖRVALTNING AB STYRELSE GUSTAV KARNER Födelseår: 1967. Post i styrelsen: Ordförande. Invald: 2007. Huvudsaklig utbildning: Civ.ek. samt Civ.ing. Huvudsaklig

Läs mer

Antiterroristlagen 2000 (Terrorism Act 2000) Kom ihåg dina rättigheter när du hålls i förvar

Antiterroristlagen 2000 (Terrorism Act 2000) Kom ihåg dina rättigheter när du hålls i förvar Antiterroristlagen 2000 (Terrorism Act 2000) Kom ihåg dina rättigheter när du hålls i förvar Du garanteras följande rättigheter enligt brittisk och walesisk lag och i enlighet med EUdirektivet 2012/13/EU

Läs mer

Integritet på nätet. Jon Karlung, Bahnhof

Integritet på nätet. Jon Karlung, Bahnhof Integritet på nätet Jon Karlung, Bahnhof Kort om Bahnhof Grundades 1994 10 stycken US Robotics-modem på IKEA-hyllor. Maximal bandbredd 28,8 kbit/s Egen förbindelse på 64 kbit/s Tre anställda i en barrack

Läs mer

Kursplanen är föredragen vid Forskningsnämndens möte den 27 oktober 2011 och godkänd genom Ordförandebeslut den 20 februari 2012

Kursplanen är föredragen vid Forskningsnämndens möte den 27 oktober 2011 och godkänd genom Ordförandebeslut den 20 februari 2012 Kursplanen är föredragen vid Forskningsnämndens möte den 27 oktober 2011 och godkänd genom Ordförandebeslut den 20 februari 2012 Gäller från 2012 Teorier och metoder för forskning om sociala representationer,

Läs mer

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Lättläst

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Lättläst FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna Lättläst Om FN och de mänskliga rättigheterna FN betyder Förenta Nationerna. FN är en organisation som bildades efter andra världskriget. Alla länder

Läs mer

Vi har använt sökorden: Kvinnor, kvinna, jämställdhet och 1325. Granskningsperiod: oktober 2006-23 juni 2008

Vi har använt sökorden: Kvinnor, kvinna, jämställdhet och 1325. Granskningsperiod: oktober 2006-23 juni 2008 En granskning av socialdemokraternas utrikespolitiske talesperson Urban Ahlins anföranden, skriftliga frågor, interpellationer, pressmeddelanden och debattartiklar under perioden oktober 2006 23 juni 2008.

Läs mer

PRIVATRÄTT Gezeliusgatan 2 (Domvillan), 20500 Åbo

PRIVATRÄTT Gezeliusgatan 2 (Domvillan), 20500 Åbo PRIVATRÄTT Gezeliusgatan 2 (Domvillan), 20500 Åbo Den traditionella indelningen i privaträtt och offentlig rätt har utgått från tanken om att det finns å ena sidan privata och å andra sidan offentliga

Läs mer

Beslut om tilldelning av MFS-stipendier för år 2013, per lärosäte och institution Lärosäte Institution Interna Externa Totalt Stipendiebelopp*

Beslut om tilldelning av MFS-stipendier för år 2013, per lärosäte och institution Lärosäte Institution Interna Externa Totalt Stipendiebelopp* Beslut om tilldelning av MFS-stipendier för år 2013, per lärosäte och institution Lärosäte Institution Interna Externa Totalt Stipendiebelopp* Blekinge Tekniska Högskola Studerandeavd. Förvaltningen 6

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 28 april 2011 SÖKANDE AA Ombud: Jur. kand. Pehr Amrén Försvarsadvokaterna Stockholm Box 12107 102 23 Stockholm KLANDRAT AVGÖRANDE Regeringens

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN MOT RASISM OCH INTOLERANS

EUROPEISKA KOMMISSIONEN MOT RASISM OCH INTOLERANS CRI(96)43 Version suédoise Swedish version EUROPEISKA KOMMISSIONEN MOT RASISM OCH INTOLERANS ECRI:S ALLMÄNNA POLICYREKOMMENDATION NR 1: BEKÄMPANDE AV RASISM, FRÄMLINGSFIENTLIGHET, ANTISEMITISM OCH INTOLERANS

Läs mer

www.mannheimerswartling.se

www.mannheimerswartling.se Knowledge Sharing med klienten maj 2007 David Eriksson, jur kand/msc Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB Sveriges ledande affärsjuridiska advokatbyrå Internationell och oberoende Stockholm, Göteborg, Malmö,

Läs mer

SM I JURIDIK ALLMÄNT. 2 Tävlingens utformning SM i juridik genomförs i två faser:

SM I JURIDIK ALLMÄNT. 2 Tävlingens utformning SM i juridik genomförs i två faser: SM I JURIDIK ALLMÄNT 1 Organisatör Svenska juridiska mästerskapen (SJM) organiseras av Sammanslutningen för de Svenska Juridiska Mästerskapen (SSJM). Sammanslutningen består av representanter från Uppsalas,

Läs mer

Vår tids arbetarparti Avsnitt Sverige i Europa och världen. Preliminär justerad version efter stämmans beslut

Vår tids arbetarparti Avsnitt Sverige i Europa och världen. Preliminär justerad version efter stämmans beslut Vår tids arbetarparti Avsnitt Sverige i Europa och världen Preliminär justerad version efter stämmans beslut oktober 2007 Sverige i Europa och världen En aktiv utrikespolitik Sverige ska föra en aktiv

Läs mer

En oreglerad kärna av statsfunktionen

En oreglerad kärna av statsfunktionen En oreglerad kärna av statsfunktionen Av jur. stud. TORMOD OTTER JOHANSSON 1 Svenska militära internationella insatser är oreglerade i svensk rätt, trots att de sedan decennier utgjort en viktig del av

Läs mer

Ekonomiprogrammet (EK)

Ekonomiprogrammet (EK) Ekonomiprogrammet (EK) Ekonomiprogrammet (EK) ska utveckla elevernas kunskaper om ekonomiska samhällsförhållanden, om företagens roll och ansvar, om att starta och driva företag samt om det svenska rättssamhället.

Läs mer

Domstolsakademin. Utbildning för nyutnämnda domare

Domstolsakademin. Utbildning för nyutnämnda domare Domstolsakademin Utbildning för nyutnämnda domare I dag är frånvaron av tingsmeritering inget hinder för den som vill söka en domartjänst. Nyttan är ömsesidig. Jurister från den privata sektorn eller andra

Läs mer

Beslut om tilldelning av MFS stipendier för år 2012, per lärosäte och institution.

Beslut om tilldelning av MFS stipendier för år 2012, per lärosäte och institution. Beslut om tilldelning av MFS stipendier för år 2012, per lärosäte och institution. Lärosäte Institution Externa Interna Totalt Summa* Blekinge tekniska högskola Studerandeavdelningen, Förvaltningen 9 11

Läs mer

Hvordan lykkes vi ved Lunds Pedagogiske Akademi?

Hvordan lykkes vi ved Lunds Pedagogiske Akademi? Hvordan lykkes vi ved Lunds Pedagogiske Akademi? Thomas Olsson NOKUT 2015 Grieghallen, Bergen, Norge 20 maj 2015 LUNDS UNIVERSITET Lunds Tekniska Högskola 2015 Lunds universitet Grundat 1666 8 fakulteter

Läs mer

Kan du INTE webbregistrera dig registrerar du dig enligt instruktioner för respektive kurs nedan. Registrering kan variera beroende på typ av kurs.

Kan du INTE webbregistrera dig registrerar du dig enligt instruktioner för respektive kurs nedan. Registrering kan variera beroende på typ av kurs. 1 Registreringsinformation, vt 2015 Kurserna är sorterade efter startvecka och kurskod Distanskurserna presenteras på sidan 5 OBS! WEBBREGISTRERING SKA ALLTID GÖRAS I FÖRSTA HAND! Du kan inte istrera dig

Läs mer

Co funded by the European Union s Fundamental Rights and Citizenship Pregramme

Co funded by the European Union s Fundamental Rights and Citizenship Pregramme Co funded by the European Union s Fundamental Rights and Citizenship Pregramme 1 Alla barn har samma rättigheter och är lika värdefulla. Varifrån du kommer, t ex vilket kön, språk, religion och hudfärg

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 9 oktober 2014 KLAGANDE AA Ombud: Advokat Anna Romell Stenmark Advokatfirman Lindahl KB Box 1203 751 42 Uppsala MOTPART Skatteverket 171

Läs mer

Internationella Engelska Gymnasiet

Internationella Engelska Gymnasiet Gymnasiet Skolan erbjuder Gymnasiet Study in English on Södermalm Gymnasiet Södermalm (IEGS) is an international school located on Södermalm with a strong academic and multicultural tradition, committed

Läs mer

Mänskliga rättigheter. en introduktion

Mänskliga rättigheter. en introduktion Mänskliga rättigheter en introduktion 2 3 Detta utbildningshäfte innehåller en introduktion till de mänskliga rättigheterna. Här ges en beskrivning av bland annat begreppet mänskliga rättigheter, arbetet

Läs mer

Domstolarna och mäns våld mot kvinnor

Domstolarna och mäns våld mot kvinnor Domstolarna och mäns våld mot kvinnor Ett utbildningsmaterial för personal inom rättsväsendet, hälso- och sjukvården, socialtjänsten och kriminalvården Innehåll Domstolarna och mäns våld mot kvinnor Domstolarna

Läs mer

1. Mänskliga rättigheter

1. Mänskliga rättigheter Kritiken Kritiken 1. Mänskliga rättigheter Kritiken 1. Mänskliga rättigheter 2. Ekonomin 3. Migrationspolitiska effekter 4. Allt till alla 1. Mänskliga rättigheter När det gäller skyldigheten att erbjuda

Läs mer

Samlat, genomtänkt och uthålligt?

Samlat, genomtänkt och uthålligt? Samlat, genomtänkt och uthålligt? En utvärdering av regeringens nationella handlingsplan för mänskliga rättigheter 2006 2009 Lättläst sammanfattning Lättläst sammanfattning av betänkande av Utredningen

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 22 december 2005 Ö 4502-05 KLAGANDE AP Ombud och offentlig försvarare: Advokat TL MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN

Läs mer

EU - utbildningar 2015

EU - utbildningar 2015 EU - utbildningar 2015 Allmänna EU-utbildningar Grundläggande EU-kunskap EU och Sverige Den lokala och regionala nivån i EU EU:s institutioner i praktiken Public Speaking Skills in an International Context

Läs mer

Mall för ansökan om anställning som och befordran till professor eller lektor vid Försvarshögskolan

Mall för ansökan om anställning som och befordran till professor eller lektor vid Försvarshögskolan Sida 1(5) Mall för ansökan om anställning som och befordran till professor eller lektor vid Försvarshögskolan Ansökan ska vara disponerad enligt nedanstående mall. Ansökan med bilagor, 1 ex av åberopade

Läs mer

Grundutbildningsnämnden för Dnr 476/2004-510 humaniora och samhällsvetenskap. Programme for Marketing and Business Management, 180 points (ECTS)

Grundutbildningsnämnden för Dnr 476/2004-510 humaniora och samhällsvetenskap. Programme for Marketing and Business Management, 180 points (ECTS) Grundutbildningsnämnden för Dnr 476/2004-510 humaniora och samhällsvetenskap UTBILDNINGSPLAN Programmets benämning: Engelsk benämning: MARKNADSFÖRINGSPROGRAMMET, 120 poäng Programme for Marketing and Business

Läs mer

Juristprogrammet. The Law Programme. Utbildningens mål

Juristprogrammet. The Law Programme. Utbildningens mål Samhällsvetenskapliga fakulteten/juridiska institutionen Umeå universitet, 901 87 Umeå Telefon: 090-786 50 00 E-post: studievagledare@jus.umu.se www.umu.se Dnr 512-2996-07 Datum 2010-03-10 Sid 1 (8) Juristprogrammet

Läs mer

Study Abroad in Asia- (Kina och Hong Kong) 2015-2016

Study Abroad in Asia- (Kina och Hong Kong) 2015-2016 Sida 1 (5) Arbetsdokument 2014-10-21 Study Abroad in Asia- (Kina och Hong Kong) 2015-2016 Landsövergripande information De allra flesta lärosäten i Kina erbjuder kurser på kandidatnivå (Undergraduate,

Läs mer

KRIG OCH DESS ORSAKER.

KRIG OCH DESS ORSAKER. KRIG OCH DESS ORSAKER. 1. Vad är krig? Olika definitioner. 1.1 Folkrätten kräver egentligen en krigsförklaring från en stat emot en annan för att kunna tala om att Krigstillstånd råder. 1.1.a FN och folkrätten

Läs mer

Kerstin Borglin Tantogatan 47, Stockholm Tel: 076 8333983 E-mail: iks.borglin@gmail.com

Kerstin Borglin Tantogatan 47, Stockholm Tel: 076 8333983 E-mail: iks.borglin@gmail.com CV Kerstin Borglin Tantogatan 47, Stockholm Tel: 076 8333983 E-mail: iks.borglin@gmail.com Karriärmål Mitt mål är att i kunna utnyttja alla de erfarenheter jag har för att ytterligare bygga verksamheter,

Läs mer

Advokatexamen, delkurs 2 Förberedelse inför och förhandling i domstol

Advokatexamen, delkurs 2 Förberedelse inför och förhandling i domstol Advokatexamen, delkurs 2 Förberedelse inför och förhandling i domstol DAG 1 Förberedelse inför förhandling 10.15 10.45 Registrering 10.45 12.15 Förhandlingsteknik med Johan Lagerbielke, ekonom och psykolog

Läs mer

Tullverkets författningssamling

Tullverkets författningssamling Tullverkets författningssamling ISSN 0346-5810 Utgivare: Chefsjuristen Per Kjellsson, Tullverket, Box 12854, 112 98 Stockholm Tillkännagivande av ändring i bilagorna till 1975 års TIR-konvention 1 ; beslutat

Läs mer

Examensstadga (ES) för Åbo Akademi, bilaga 2: Utbildningsansvar för separata magisterprogram enligt fakultet och utbildningsområde. Godkänd 9.6.2015.

Examensstadga (ES) för Åbo Akademi, bilaga 2: Utbildningsansvar för separata magisterprogram enligt fakultet och utbildningsområde. Godkänd 9.6.2015. Innehåll Fakulteten för humaniora, psykologi och teologi, humanistiska utbildningsområdet (F 1039/2013)... 2 Fakulteten för humaniora, psykologi och teologi, teologiska utbildningsområdet (F 1039/2013)...

Läs mer

- nya möjligheter att göra forskningen tillgänglig. Vetenskaplig publicering och Open Access Karlstads universitet, 18 februari 2010

- nya möjligheter att göra forskningen tillgänglig. Vetenskaplig publicering och Open Access Karlstads universitet, 18 februari 2010 Open Access - nya möjligheter att göra forskningen tillgänglig Vetenskaplig publicering och Open Access Karlstads universitet, 18 februari 2010 Aina Svensson, Enheten för digital publicering Uppsala universitetsbibliotek

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2011 2012

VERKSAMHETSPLAN 2011 2012 , VERKSAMHETSPLAN 2011 2012 Internationella Juristkommissionen - Svenska Avdelningen V E R K S A M H E T S P L A N 2011-2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förord... 3 Övergripande och långsiktiga uppdrag... 3 Målgrupper...

Läs mer

Information om föreslagna styrelseledamöter, årsstämman 2015

Information om föreslagna styrelseledamöter, årsstämman 2015 ANDERS SUNDSTRÖM omval Född 1952 Invald i styrelsen: 2009 Ordförande sedan 2013 Föreslagen som ordförande Ersättningsutskottet, ordförande Risk och kapitalutskottet, ledamot Revisionsutskottet, ledamot

Läs mer

allmänna försvarsföreningen LÄNSKONFERENS 2010

allmänna försvarsföreningen LÄNSKONFERENS 2010 LÄNSKONFERENS 2010 Den årliga länskonferensen genomfördes 6 maj, som vanligt på Drottning Viktorias Örlogshem. Alla länsavdelningar utom Jönköping och Jämtland var representerade. Tack vare att AFF ordförande,

Läs mer

Sverige ett avvikande fall?

Sverige ett avvikande fall? Sverige ett avvikande fall? Tvångsvård av personer med missbruks- eller beroendeproblem i internationell jämförelse Magnus Israelsson Avdelningen för Socialt arbete magnus.israelsson@miun.se Arne Gerdner

Läs mer

SA > Beteendevetenskap. EK > Juridik. ES > Film & skådespeleri. ( nyhet!)

SA > Beteendevetenskap. EK > Juridik. ES > Film & skådespeleri. ( nyhet!) SA > Beteendevetenskap SA > Samhällsvetenskap EK > Ekonomi EK > Juridik ES > Design ES > Film & skådespeleri ( nyhet!) FIGIT.SE ÖPPET HUS > lördag 17/11, 10.00-12.30 Välkommen till oss i Folkets Hus,

Läs mer

Tabeller. Teckenförklaring Explanation of symbols. Noll Zero. Mindre än 0,5 Mindre än 0,05

Tabeller. Teckenförklaring Explanation of symbols. Noll Zero. Mindre än 0,5 Mindre än 0,05 Universitetskanslersämbetet och SCB 28 UF 23 SM 1401 Tabeller Teckenförklaring Explanation of symbols Noll Zero 0 0,0 Mindre än 0,5 Mindre än 0,05 Less than 0.5 Less than 0.05.. Uppgift inte tillgänglig

Läs mer

THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN. ISSOP 2014 Nordic School of Public Health. Gothenburg SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY

THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN. ISSOP 2014 Nordic School of Public Health. Gothenburg SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY VÄSTERBOTTEN COUNTY COUNCIL Epidemiology and Global Health Strategic Development Office Public Health Unit ANNELI IVARSSON

Läs mer

Stiftelsen ICDP Sweden Stockholm 2 mars 2014

Stiftelsen ICDP Sweden Stockholm 2 mars 2014 International Child Development Programme Stiftelsen ICDP Sweden Stockholm 2 mars 2014 Verksamhetsberättelse 2013 Bakgrund Programmet Vägledande samspel/icdp ingår i ett internationellt nätverk som arbetar

Läs mer

Instuderingsfrågor till Kalla krigets tid sid 129-149

Instuderingsfrågor till Kalla krigets tid sid 129-149 1 Instuderingsfrågor till Kalla krigets tid sid 129-149 Konflikten uppstår 1. Vilka frågor diskuterades vid konferensen i Jalta i feb 1945? Vad kom man fram till? 2. Vad bestämdes vid nästa konferens i

Läs mer

Företagsekonomi, allmän kurs. Business Administration, General Course. Business Administration. 2004-07-01 until further notice

Företagsekonomi, allmän kurs. Business Administration, General Course. Business Administration. 2004-07-01 until further notice 1(6) School of Management and Economics Course syllabus Course Code FEA330 Reg.No. EHVd 2004:35 Date of decision 2004-09-06 Course title in Swedish Course title in English Företagsekonomi, allmän kurs

Läs mer

Fördelningar av publikationer från Stockholms universitet över publikationstyp, innehåll och förlag, 2011 2013

Fördelningar av publikationer från Stockholms universitet över publikationstyp, innehåll och förlag, 2011 2013 Fördelningar av publikationer från Stockholms universitet över publikationstyp, innehåll och förlag, 2011 2013 Per Ahlgren, Stockholms universitetsbibliotek 1 Inledning Syftet med denna studie är att kartlägga

Läs mer

ETT FÖNSTER MOT VÄRLDEN

ETT FÖNSTER MOT VÄRLDEN ETT FÖNSTER MOT VÄRLDEN Film och diskussion VAD ÄR PROBLEMET? Filmen Ett fönster mot världen är en introduktion till mänskliga rättigheter. Den tar upp aktuella ämnen som kvinnors rättigheter, fattigdom,

Läs mer

Så här går det till i hovrätten vid en brottmålsrättegång

Så här går det till i hovrätten vid en brottmålsrättegång Så här går det till i hovrätten vid en brottmålsrättegång BROTTMÅLS- RÄTTEGÅNGENS FÖRLOPP I HOVRÄTTEN Före rättegången kan man vänta i det gemensamma väntrummet. Den som vill vänta i ett enskilt väntrum

Läs mer

Riktlinjer för försäkringsföretags hantering av klagomål

Riktlinjer för försäkringsföretags hantering av klagomål EIOPA-BoS-12/069 SV Riktlinjer för försäkringsföretags hantering av klagomål 1/7 1. Riktlinjer Inledning 1. Dessa riktlinjer utfärdas i enlighet med artikel 16 i förordningen om Eiopa 1 (Europeiska försäkrings-

Läs mer

Välkomna till första numret av skriftserien Högskolepedagogisk debatt!

Välkomna till första numret av skriftserien Högskolepedagogisk debatt! Välkomna till första numret av skriftserien Högskolepedagogisk debatt! Lena-Pia Carlström Hagman Högskolan Kristianstad har som mål att bli nationellt erkänd för sin pedagogiska utveckling. Skriftserien

Läs mer