SWEDAC AKTUELLT. Bilprovningens monopol upphör? KVALITETS- Fertilitetscentrum i Europatoppen. Extra: Bilaga om energideklarationer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SWEDAC AKTUELLT. Bilprovningens monopol upphör? KVALITETS- Fertilitetscentrum i Europatoppen. Extra: Bilaga om energideklarationer"

Transkript

1 SIDAN 17 Jag brukar tänka att många bäckar små betyder mycket. Några enkla saker att göra är att byta till lågenergilampor, stänga av standby-funktioner, dra ner innetemperaturen en eller ett par grader, fylla både disk- och tvättmaskinen innan man kör dessa, byta till ett snålare munstycke på duschen och på kranen i köket. Det är också bra att undvika att diska i rinnande vatten. Att köra en energisnål och miljövänlig bil och handla lokalproducerad mat som inte kräver så långa transporter bidrar också. på hos familjen Hellman i Värnamo, som är jättenöjda med sitt passivhus. SIDAN 12 En tredjedel av värmeenergin i våra listerna är med andra ord ett bra sätt att stoppa en av de största energibovarna. Arne Andersson på Energimyndigheten tipsar om fler åtgärder. SIDAN 6 När det här året är slut ska många svenska byggnader ha en energideklaration. SIDAN 16 I hyres- och bostadsrättshus, lokaler Alla byggnader behöver en genomgång. I nya eller nyrenoverade hus kanske ten Anders Tennerhed. Vi följde med ho- Det säger den certifierade energiexper- och specialbyggnader ska energiexperter undersöka hur mycket energi som används det inte behövs så stora åtgärder, men det nom under några timmar när han besiktigade en bostadsrätt. SIDAN samt ge dig som fastighetsägare förslag på finns ändå pengar att spara på driftopti- 10 smarta lösningar som är bra för både din mering, till exempel genom att aktivt arbeta med att hålla jämn plånbok och vår miljö. temperatur. SWEDAC AKTUELLT EN TIDNING OM ACKREDITERING OCH TEKNISK KONTROLL NR 1 MARS 2008 KVALITETS- TEMA/HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Capios radiologi i gemensamt ledningssystem Nu är det ingen tvekan om vilka metoder som gäller och vem som har ansvaret för vad. Alla arbetar mot samma mål, oavsett om de finns i Stockholm eller Göteborg. Så säger Mats Sjöberg på Capio Diagnostik Radiologi. Företaget har integrerat sin verksamhet i ett gemensamt ledningssystem. SIDORNA 8 9 Fertilitetscentrum i Europatoppen Behandling mot infertilitet kräver att alla metoder är optimalt standardiserade, säger Barbro Fridén, läkare och centrumchef på Fertilitetscentrum. Kliniken är en av dem som uppvisar bäst resultat i Europa inom provrörsbefruktning. Detta bland annat tack vare systematiskt kvalitetsarbete. SIDAN 14 Bilprovningens monopol upphör? Extra: Bilaga om energideklarationer ANNONS Hela denna bilaga är annons från Boverket, Energimyndigheten och SWEDAC ANNONS Vinn tvättmaskin+ energismarta grendosor Vilket är ditt bästa energispartips? Maud Olofsson, näringsminister: Familjen Hellman bor i framtidens hus Runt om i Sverige byggs nu framtidens hus så kallade passivhus. De saknar värmesystem och värms upp med överskottsvärme från de boende, belysning och apparater. Vi hälsar Stoppa husets energibovar! hus försvinner ut genom otäta fönster och dörrar. Att byta ut tätnings- Distribueras med Dagens Nyheter måndagen den 11 februari Dags att beställa Frågor +Svar om energideklarationer I det här yrket gäller det att vara lite grand av detektiv, säger energiexperten Anders Tennerhed. FOTO: MIKAEL LJUNGSTRÖM energideklaration En extra bilaga om energideklarationer medföljer det här numret av SWEDAC Kvalitetsaktuellt. Bilagan, som givits ut av SWEDAC i samarbete med Boverket och Energimyndigheten, distribuerades även med Dagens Nyheter för en tid sedan. Svensk Bilprovning kan komma att förlora sitt monopol och marknaden för besiktning av fordon öppnas då för nya aktörer. Det blir sannolikt stora internationella kontrollföretag som först kommer att etablera sig i Sverige, säger Rolf Berg på SWEDAC. SIDORNA 4 5 Hans-Eric Holmqvist: Tuffare krav på produktkontroll. Sidan 3 Nu kan farliga produkter stoppas vid gränsen. Sidorna BILDER: HANS ALM

2 2 S W E D A C K VA L I T E T S A K T U E L LT FAKTA AKTUELLT Detta är SWEDAC SWEDAC, Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll, är en statlig myndighet som ackrediterar, det vill säga kompetensbedömer, laboratorier, certifieringsorgan samt kontroll- och besiktningsorgan. SWEDAC är föreskrivande och tillsynsmyndighet för legal mätteknik samt ädelmetallarbeten. SWEDAC ansvarar för samordning av marknadskontroll i Sverige (kontroll av produkter som finns på marknaden). SWEDAC bedömer och har tillsyn över anmälda organ. Här finns SWEDAC Huvudförvaltningen i Borås Österlånggatan 5 Box 878, Borås Telefon Telefax Kontoret i Stockholm Slussplan 9 Box 2231, Stockholm Telefon Telefax Hemsida: En tidning från SWEDAC, Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll. SWEDACs huvudkontor, Box 878, Borås, telefon ANSVARIG UTGIVARE Maria Oldegård, tel e-post: PRODUKTION Koncis Affärsinformation, Skövde, telefon REDAKTÖR Leo Olsson, telefon e-post: ANNONSBOKNING Karina von Brömsen, telefon , e-post: TRYCKNING V-TAB, Örebro, ISSN Tidningspapperet tillverkas i Sverige och uppfyller kraven för Svanen. Det är även FSC-märkt. Kommer tidningen rätt? Vill du adressändra SWEDAC-Aktuellt? Vill du beställa gratisabonnemang? Vill du beställa flera exemplar? Får rätt person tidningen? Kontakta Maricelle Toreborg, eller telefon Göran Lambertz var en av talarna på Tillsynsforums konferens. Väl genomförd tillsyn är bra för samhället. Det framhöll justitiekansler Göran Lambertz i sitt anförande på Tillsynsforums konferens i mitten av februari. Temat för konferensen, som samlade cirka 130 personer, var Tillsyn i förändring. Göran Lambertz kom bland annat in på den kritik som han framfört när det gäller rättssäkerheten i svenska brottsmålsprocesser. Kritik kan vara nyttig och leda till att verksamheten förbättras, konstaterade han. Göran Lambertz redogjorde i sitt föredrag för 15 olika aspekter på tillsyn och pekade på att den bidrar till ökat förtroende för och ökad medvetenhet om reglerna samt större säkerhet och mindre risk för skador. På konferensen medverkade även SWEDACs BILD: CLAUDIO BRESCIANI /SCANPIX Tillsyn bra för samhället Intresset för certifierade ledningssystem för kvalitet och miljö fortsätter att öka. Internationellt steg antalet utfärdade certifikat för ISO 9001:2000 och ISO 14001:2004 med 16 procent under 2006, enligt The ISO Survey, som görs av den internationella standardiseringsorganisationen, ISO. I Sverige är ökningen ännu större. Vid utgången av 2006 fanns certifikat för ISO 9001:2000 och certifikat för ISO generaldirektör Hans-Eric Holmqvist, som är ordförande för Tillsynsforum. I sitt anförande tog han upp hur bland annat tjänstedirektivet kommer att påverka framtidens tillsynsarbete. Tjänstedirektivet ska senast i december 2009 vara genomfört i alla EU- och EES-länder. Syftet är att göra det enklare för företag att etablera sig och utföra tjänster på EUs inre marknad. Tjänstedirektivet leder till tydliga krav på harmonisering av tillsynen, konstaterade Hans-Eric Holmqvist, som i sitt anförande efterlyste mer omvärldsbevakning och framtidsspaning från myndigheterna för att underlätta planeringen. Tillsynsforum är ett nätverk för ett 90-tal myndigheter som arbetar med tillsynsfrågor. Fortsatt ökning för ISO 9001 och ISO HS Certifiering AB och Valiguard AB har ackrediterats av SWEDAC för certifiering av ekologiska produkter enligt både EU-förordningen 2092/19 och KRAVs regelverk. Tidigare är även Aranea Certifiering och SMAK 14001:2004 en ökning med 22 respektive 20 procent jämfört med året innan. Allt fler upptäcker att certifierade ledningssystem ger resultat. Många företag ställer också krav på sina leverantörer att de ska vara certifierade samtidigt som allt fler organisationer inför integrerade ledningssystem för kvalitet, miljö, arbetsmiljö och informationssäkerhet, säger Peter Hartzell, projektledare på SIS, Swedish Standards Institute. Nya certifieringar för ekologiska produkter ackrediterade inom samma område. HS Certifierings ackreditering gäller för odling och djurhållning, medan Valiguards ackreditering gäller för förädling och import av ekologiska produkter.

3 S W E D A C K VA L I T E T S A K T U E L LT 3 INLEDARE Nytt EU-beslut stärker kontrollen av produkter FOTO: HANS ALM Förändringarna kommer att ha stor betydelse för den inre marknadens fortsatta utveckling. För övrigt anser jag att Karthago bör bevaras! Orden är den romerske senatorn Scipio Nascios. Han yttrade dem i opposition mot den knarrige gubben Catos tjatiga och långt mer välkända krav på att den nordafrikanska staden skulle förstöras. Karthago var länge det antika Roms huvudkonkurrent om makt och handel. De bägge rikena hade utkämpat flera krig. Cato fick som han ville. Karthago jämnades med marken och befolkningen utplånades. Varför ville Scipio Nascio bevara Karthago? Jo, han tyckte att det var bra med konkurrens. Det var bättre för romarnas moral om de inte lämnades ensamma att styra och ställa. Bättre var att de hade en stark motpol att konkurrera med. Cirka två tusen år senare blev Rom platsen för ett slags upprättelse av Scipio Nascio. Det var här som fördraget om de europeiska gemenskaperna, EG, skrevs under Tanken att krig och folkmord undviks bäst om man tävlar på en gemensam marknad, med gemensamma regler, omsattes nu till konkret handling. Konkurrens är bra, inte bara för Din konkurrent. Den gör Dig själv bättre. Att Sverige höll sig borta så länge från EG brukar oftast skyllas på det säkerhetspolitiska läget, vår neutralitet och så vidare. Men det är nog inte hela sanningen. Det faktum att den gemensamma marknaden i mycket blev en pappersprodukt spelade säkert en inte obetydlig roll. Priset för att stå utanför blev inte särskilt högt. När Jacques Delors som kommissionens ordförande började driva på för att förverkliga den inre marknaden, blev situationen helt annorlunda. Nu blev det plötsligt väldigt bråttom för Sverige att komma med. I ett huj anpassades våra lagar och föreskrifter till vad som gällde inom EG. Även sådant som inte ännu genomförts fullt ut, genomfördes i Sverige. Ett område där Sverige snabbt blev ledande var provning och kontroll. Tidigare hade sådan i Sverige och Europa hanterats av statliga monopol. Det skapade risker för handelshinder och ensidigt gynnande av inhemska företag. Nu skulle monopolen ersättas av öppna system. Inom EG skulle man nämligen börja tillämpa nya modeller för lagstiftning om krav på produkter. Man talade om nya metoden: Mindre detaljregler; större flexibilitet genom standarder; tydligare tillverkaransvar; myndighetstillsyn genom marknadskontroll. Provnings-, kalibrerings- och besiktningstjänster skulle upphandlas på en öppen marknad. Men vem skulle säkerställa att dessa företag var kompetenta? Jo, nationella ackrediteringsorgan. Ackrediteringen blev det enda återstående myndighetsinslaget i den tekniska kontrollen. Vid den här tiden var ackreditering inte något särskilt känt begrepp. Det var visst något som australiensarna höll på med. Kanske var det bristande kunskap och erfarenhet som gjorde att man inte redan då ställde upp formella gemensamma krav på ackrediteringsorganen. Nya metoden anses av många vara något av det bästa EG, eller EU som vi numera säger, har gjort. Torsdagen den 21 februari i år togs ett nytt viktigt steg. Då röstade Europaparlamentet ja till ministerrådets kompromiss om de tre nya lagförslag som kommissionen tagit fram. Förslagspaketet går under benämningen Goods Package och innehåller en förordning om ackreditering och marknadskontroll, ett beslut om principer för framtida utformning av direktiv om produkters säkerhet och en förordning om hur principen om ömsesidigt erkännande ska utövas inom det område där EU inte har gemensamma regler. Förslagen innebär tuffare krav på medlemsstaternas kontroll av produkter på marknaden. Det innebär också att ackreditering för första gången regleras på europanivå. I båda fallen är lagstiftningsformen förordning, vilket innebär att reglerna gäller direkt utan att översättas i nationell lagstiftning. Den bärande principen om att provning och kontroll ska ske i öppna system förstärks. Samtidigt förtydligas att medlemsstaterna faktiskt har ett ansvar att kontrollera att de produkter som finns på marknaden uppfyller krav på säkerhet. Förändringarna kommer att ha stor betydelse för den europeiska inre marknadens fortsatta utveckling. Strasbourg vintern 2008 kanske inte kommer att ha samma magi kring sig som Rom 1957, men lite av dådkraften finns nog där. HANS-ERIC HOLMQVIST GENERALDIREKTÖR, SWEDAC

4 4 S W E D A C K VA L I T E T S A K T U E L LT NYHETER Marknaden öppnas för fordonsbesiktning Dubbelt så många stationer för fordonsbesiktning. Det kan bli resultatet om Svensk Bilprovning förlorar sitt monopol och marknaden öppnas för nya aktörer som ackrediteras av SWEDAC. Bilprovningen fungerar visserligen bra i Sverige. Men vi tycker det är rimligt att fler aktörer släpps in på marknaden, under förutsättning att vare sig trafiksäkerhet, pålitlighet eller miljö försämras, säger Ingrid Larsson, politiskt sakkunnig på näringsdepartementet. Ända sedan Svensk Bilprovning bildades 1963 har företaget, med vissa undantag, haft ensamrätt att göra kontroll- och registreringsbesiktning av motorfordon i Sverige. I de flesta andra europeiska länder är marknaden avreglerad det är bara Lettland, Luxemburg, Ungern, Grekland och Schweiz som, i likhet med Sverige, har kvar monopolet. Att införa ett system med fri konkurrens överensstämmer väl med regeringens politik. Vår uppfattning är att det inte ska vara onödiga monopol, utan att marknaden ska öppnas för fri konkurrens inom alla områden där det är möjligt, förklarar Ingrid Larsson. Konsultföretaget McKinsey & Co har på uppdrag av näringsdepartementet genomfört en utredning av konsekvenserna av ett slopat monopol för Svensk Bilprovning. Företaget har i dag 175 stationer runt om i landet. Utredningen visar att verksamheten fungerar väl jämfört med i andra europeiska länder. Priserna är relativt låga, pålitligheten och produktiviteten är hög samtidigt som kundnöjdhet, effektivitet och lönsamhet förbättrats betydligt på senare år. Utredningen lyfter ändå fram flera fördelar med en konkurrensutsatt marknad. Tillgängligheten och serviceutbudet blir bättre. Antalet stationer förväntas öka med mellan 100 och 200 om konkurrensen släpps fri. Positiva samhällsekonomiska effekter. Enligt utredningen skapas cirka 500 nya arbetstillfällen genom nyetableringar i branschen samtidigt som koldioxidutsläppen minskar och mindre arbetstid går förlorad tack vare att bilisterna får närmare till stationerna. Nya produkter och tjänster erbjuds av stationerna, vilket ger ökad sysselsättning och ekonomisk tillväxt. Tydligare roller mellan myndigheter och kontrollorgan. Det kommer dock inte att bli helt fritt fram för nya aktörer att etablera sig inom området. Utredningen föreslår att ackreditering enligt ISO införs som krav på kontrollorganen, vilket säkerställer en god kvalitet utan att utgöra ett oöverkomligt etableringshinder för små aktörer. Dessutom föreslås att de personer som utför fordonsbesiktningar ska vara certifierade av ackrediterade certifieringsorgan. Hans-Eric Holmqvist, generaldirektör på SWEDAC, anser att ackreditering är en bra modell för att upprätthålla kvaliteten på besiktningen: Fördelen med ackreditering är att man använder en kravmodell som tillämpas inom många andra områden. Dessutom har vi ju redan i dag ett väl fungerande system med ett stort antal bilverkstäder över hela landet som släcker tvåor ett system som Det blir sannolikt de stora internationella kontrollföretagen som först kommer att etablera sig i Sverige, säger Rolf Berg på SWEDAC. FOTO: HANS ALM

5 S W E D A C K VA L I T E T S A K T U E L LT 5 NYHETER resulterat i bättre service och tillgänglighet för bilisterna. De bilverkstäder som i dag är ackrediterade av SWEDAC för att släcka tvåor kommer dock knappast att bli aktuella för fordonsbesiktning. Enligt utredningen måste kontrollorganen uppfylla de högsta kraven på oberoende och får alltså inte möjlighet att åtgärda de fel som upptäcks vid besiktningen. De höga kraven gör att det förmodligen kommer att ta lite tid att öppna systemet. För närvarande har Sverige ett begränsat antal företag som kan vara aktuella. Det blir sannolikt de stora internationella kontrollföretagen som först kommer att etablera sig på den svenska marknaden, säger Rolf Berg, chef på fordonsenheten på SWEDAC. Regeringen har som mål att lägga fram sin proposition senast i mitten av september. Under tiden kommer SWEDAC att, så långt det är möjligt, förbereda sig för förändringarna. Bland annat kommer man att samråda med Vägverket, som föreslås bli föreskrivande myndighet inom området. Fordonsområdet är redan i dag ett stort område för SWEDAC. Vi har kompetensen, men måste förstärka organisationen om förslaget blir verklighet, konstaterar Hans-Eric Holmqvist. Bildades år 1963 AB Svensk Bilprovning bildades i september Drygt ett år senare, den 1 januari 1965, blev periodisk kontrollbesiktning obligatorisk för alla registrerade motorfordon och släpvagnar. ENKÄT: Tycker du att det ska vara fri konkurrens inom bilprovning? Fordonsbesiktning blir en ny affärsmöjlighet Det är en lockande marknad som är på väg att öppnas för fordonsbesiktning besiktningar om dagen utförs på de svenska besiktningsstationerna. ÅF Kontroll är ett av företagen som överväger att etablera sig på marknaden för fordonsbesiktning om konkurrensen släpps fri. Företaget är redan i dag ackrediterat för att utföra besiktning inom andra områden, som till exempel tryckkärl och lyftanordningar. Vi har en väl fungerande besiktningskultur inom ÅF Kontroll och ser fordonsbesiktning som en ny, intressant affärsmöjlighet, säger VD Jörgen Backersgård. Jörgen Backersgård, VD för ÅF Kontroll. Samtidigt lägger avregleringen ett större ansvar på myndigheterna, inte minst Vägverket som föreslås bli föreskrivande myndighet, betonar han: Utvecklingen inom fordonsområdet går snabbt och det gäller att hela tiden bevaka teknikutvecklingen. Svensk Bilprovning sköter det med elegans, men det är inte självklart att det kommer att fungera lika bra med fler aktörer. För besiktningsmännen handlar det inte längre bara om att knacka rost, utan även om att behärska de elektroniska system som styr bilens funktion, säger Jörgen Backersgård. Berit Samuelsson, Dingle: Ja, absolut. Jag tycker det är bra med fri konkurrens inom alla områden där det är möjligt. Servicen skulle säkert bli ännu bättre med fler privata bilprovningsstationer. Leif Olofsson, Kungshamn: Nej, det är bra som det är. Fri konkurrens gynnar inte alltid konsumenterna. Se bara hur det blev på elmarknaden, där den fria konkurrensen bara resulterade i högre priser. ENKÄTFOTO: LEO OLSSON OCH PER ÅGREN Mats Jonsson, Örnsköldsvik: Ja, absolut. För oss norrlänningar tror jag att fri konkurrens skulle ge fler bilprovningsstationer och bättre service. Och även öppna nya affärsmöjligheter. Jasmin O Connor, Uddevalla: Ja, det skulle säkert fungera bra. Jag är från Australien och där är betydligt fler områden privatiserade än i Sverige.

6 6 S W E D A C K VA L I T E T S A K T U E L LT NYHETER Nu kan IT-säkerhet utvärderas på hemmaplan Svenska företag behöver inte längre vända sig utomlands Sverige har fått de första organisationerna för utvärdering med internationell acceptans av IT-säkerhet. Det är de två företagen Atsec och Combitech som ackrediterats av SWEDAC för utvärdering enligt standarderna ISO/IEC och ISO/IEC Tidigare fick svenska företag vända sig utomlands. Men nu finns möjlighet att få IT-produkter och IT-system utvärderade på hemmaplan, säger Curt-Peter Askolin, teknisk handläggare på SWEDAC. Atsec och Combitech har ackrediterats av SWEDAC enligt SS-EN ISO/IEC för utvärdering av säkerhetskritiska IT-produkter och IT-system, som brandväggar och operativsystem. Utvärderingen görs mot standarderna ISO/IEC och ISO/IEC 18045, som motsvaras av Common Criteria. Flera företag väljer att säkerhetscertifiera sina lösningar för att visa att de uppfyller höga säkerhetskrav. Men det förekommer också att företag och myndigheter använder standarderna som krav vid upphandlingar. Det är den som tar initiativet till en säkerhetsutvärdering som också formulerar kraven i en skyddsoch säkerhetsprofil. Standarderna innehåller alltså inga formella krav på produkten eller systemet, utan enbart på den metod som används vid utvärdering. Denna utförs av en utvärderingsorganisation, medan ett certifieringsorgan bekräftar utvärderingen och certifierar produkten. I Sverige är det Försvarets Materielverks certifieringsorgan CSEC som svarar för certifieringarna inom området. Med säkerhetscertifierade lösningar kan svenska företag och myndigheter lättare bemöta eventuella framtida IT-attacker. FOTO: MATTON Det här är en viktig milstolpe, inte minst för försvarssektorn. Certifikaten är internationellt accepterade inom ramen för samarbetet i Common Criteria Recognition Arrangement, CCRA, den organisation som utvecklat standarderna och kontrollerar att utvärderingarna utförs på samma sätt i samtliga medlemsländer. I CCRA ingår för närvarande 24 länder. SWEDAC var tidigare svensk signatär för organisationen, men från och med förra året är det Krisberedskapsmyndigheten som har detta uppdrag. De två företagen Atsec och Combitech är de första som ackrediterats i Sverige som utvärderingsorganisationer på detta område. Det är en viktig milstolpe genom att företag och offentliga organisationer nu kan få produkter och system säkerhetscertifierade på hemmaplan. För vissa leverantörer inom försvarssektorn har det dessutom varit omöjligt att gå utomlands på grund av sekretessskäl, säger Magnus Ahlbin, ansvarig för IT Security Evaluation Facility (ITSEF) på Combitech. Combitech, som ingår i Saabkoncernen, har arbetat med informationssäkerhet i många år och har kunder inom framför allt försvar, flyg, telekom och säkerhet. Bland annat har man utfört flera uppdrag åt Krisberedskapsmyndigheten. Den kartläggning som Krisberedskapsmyndigheten genomfört av IT-krigföring visade på allvarliga brister i beredskapen vid en IT-attack hos svenska företag och myndigheter. Med säkerhetscertifierade lösningar kan man lättare bemöta sådana attacker, förklarar Magnus Ahlbin. Staffan Persson, VD på Atsec AB, efterlyser också ett ökat säkerhetsmedvetande hos svenska företag och myndigheter. Intresset för IT-säkerhet ökar bland svenska företag. Problemet är att myndigheterna inte ställer krav på säkerhet vid till exempel upphandlingar av olika IT-lösningar. Det borde vara lika naturligt att man försäkrar sig om att produkterna uppfyller säkerhetskrav som att leverantören är miljöcertifierad. Förhoppningsvis kommer kraven att förtydligas nu när det finns svenska företag som kan utföra säkerhetsutvärderingarna. Atsec, som har verksamhet i flera länder, arbetar med Common Criteria sedan flera år tillbaka. Företaget tillhör pionjärerna inom området och är ackrediterat som utvärderingsorganisation även i Tyskland sedan 2003 och i USA sedan I kundkretsen finns flera stora IT-företag som IBM, Hewlett Packard och Oracle.

7 S W E D A C K VA L I T E T S A K T U E L LT 7 Förenkla, förbättra och öka nyttan av kvalitetsledningen Ett sätt att öka effekten av kvalitetsarbetet kan faktiskt vara att hålla sig borta från jobbet några dagar. Kompetensutveckling är av stor vikt för att arbetet med ständig förbättring ska vara framgångsrikt. Med SIS Forums utbildningar får du och dina kollegor den kunskap och den nytändning som behövs. Mer information och anmälan på Skapa kvalitetsledningssystem i vården, 2 dagar Kurs för dig som står inför att utveckla ett ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i den egna verksamheten och som behöver veta hur du ska gå vidare i arbetet för att uppfylla kraven i SOSFS 2005:12 och ISO Intern revision - grundkurs, 2 dagar Utnyttja den interna revisionen som verktyg för att utveckla verksamheten! Grundkurs för blivande revisorer eller ansvariga för revisioner som behöver god kunskap om och färdighet i intern revision av ledningssystem. Arbetsmiljökunskap för revisorn, 1 dag Kurs för dig som är eller ska bli intern revisor av ledningssystem för arbetsmiljö och som behöver en grundläggande kunskap om dagens arbetsmiljöproblem samt en översikt över lagstiftningen inom området. Offensiv revision, 1 dag Kurs för dig som vill nå längre i rollen som intern revisor eller som står inför att utveckla och förnya den interna revisionen som helhet. Kursen ger dig nya infallsvinklar, förslag på andra arbetssätt och inspiration att utvecklas vidare maj, 4-5 nov i STOCKHOLM apr, maj,17-18 jun, 2-3 sep, 7-8 okt, 4-5 nov, 2-3 dec i STOCKHOLM 1-2 apr, sep i MALMÖ 24 apr, 16 okt i STOCKHOLM 6 mar, 15 maj, 11 sep, 26 nov i STOCKHOLM Standardutbildningar SIS Forum AB, Telefon: , Fax: , e-post: Nr 1-MAR-helsida.indd :46:32

8 8 S W E D A C K VA L I T E T S A K T U E L LT TEMA/HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Nöjda medarbetare på Capio Diagnostik Radiologi med ackrediteringsbevis från SWEDAC. Från vänster Susanne Bengtsson, Kerstin Grandell, Nathalie Boulas Nilsson, Monica Årnell, Britt Gustafsson och Mats Sjöberg, kvalitetschef. BILD: HANS ALM Capios röntgenavdelningar i samma ledningssystem Capio Diagnostik Radiologi har verksamhet på flera platser runt om i Sverige. Den geografiskt spridda verksamheten har nu integrerats i ett gemensamt ledningssystem med gemensam ackreditering. Den stora fördelen är den ordning och reda vi fått i verksamheten. Nu är det ingen tvekan om vilka metoder som gäller och vem som har ansvar för vad. Alla medarbetare arbetar mot samma mål, oavsett om de finns i Stockholm eller Göteborg, säger Mats Sjöberg, kvalitetschef på Capio Diagnostik Radiologi. Capio Diagnostik är ett affärsområde inom Capio AB, som bedriver verksamhet inom radiologi och laboratoriemedicin. Inom radiologi finns röntgenavdelningar i Stockholmsområdet och Göteborg, bland annat på Capio S:t Görans sjukhus och Lundby sjukhus samt mammografi vid sjukhusen i Skaraborg och södra Älvsborg.

9 S W E D A C K VA L I T E T S A K T U E L LT 9 TEMA/HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Numera är det ingen tvekan om vilka metoder som gäller och vem som har ansvar för vad. Verksamheten inom radiologi omfattar allt från konventionell röntgen till datortomografi, intervention (röntgengenomlysning), ultraljud, magnetisk resonanstomografi (MR) och mammografi. Totalt sysselsätts cirka 250 medarbetare. Genom att verksamheten är så spridd såg vi behovet av ett enhetligt kvalitetsledningssystem. Tidigare hade Göteborg sina metodbeskrivningar och Stockholm sina. Vissa metoder var dessutom bristfälligt dokumenterade, konstaterar Mats Sjöberg. Ett annat skäl är att Socialstyrelsens föreskrift 2005:12 och Strålskyddsinstitutets föreskrift SSI FS 2000:1 också ställer krav på kvalitetsledning inom radiologiområdet. Valet stod mellan certifiering och ackreditering våra kollegor på Capio i Norge har ett certifierat ledningssystem. Men efter en noggrann genomgång tillsammans med SWEDAC och ett certifieringsorgan var personalen överens om att ackreditering passar bäst i vår verksamhet. Ackreditering går mer på djupet och ställer krav på även teknik och undersökningsmetoder, medan certifiering enbart är inriktad på ledningssystemet, säger Mats Sjöberg. Laboratorieverksamheten inom Capio Diagnostik är på grund av kundernas krav också ackrediterad sedan flera år tillbaka. Men det är nog bara en tidsfråga innan kravet införs även inom radiologi, konstaterar Mats Sjöberg. I det praktiska arbetet med att bland annat upprätta metodbeskrivningar har så gott som all personal deltagit, under ledning av en projektgrupp bestående av Mats Sjöberg, två röntgensjuksköterskor samt en radiolog. Vid ackreditering är det viktigt med tid för utförlig personalinformation, tycker Mats Sjöberg på Capio Diagnostik Radiologi. FOTO: HANS ALM Över 500 ackrediterade medicinlab Sverige tillhör de länder i Europa som kommit längst med ackreditering av medicinska laboratorier. Drygt 500 laboratorier är hittills ackrediterade. De flesta finns inom området klinisk kemi och mikrobiologi samt inom transfusionsmedicin (blodcentraler), där cirka 95 respektive 90 procent av alla laboratorier är ackrediterade. Men även inom bild- och funktionsmedicin, som radiologi, ökar intresset för kvalitetssäkring. De medicinska laboratorierna är ackrediterade mot antingen SS-EN ISO/ IEC eller SS-EN ISO 15189, en sektorspecifik standard för medicinska laboratorier. Verksamheter inom radiologi är för närvarande hänvisade till SS-EN ISO/IEC För ackreditering måste verksamheterna uppfylla krav inom två huvudområden dels allmänna krav på oberoende, opartiskhet, ansvar och kvalitetsledning, dels specifika krav på teknik och undersökningsmetoder. Granskningen utförs av ett team som består av SWEDACs bedömningsledare samt experter från professionen, som bedömer ledningssystemet, metoder och diagnoser samt den utrustning som används i verksamheten. Ackreditering tar normalt ett år från de första förberedelserna fram till beslut om ackreditering. Varje år genomförs därefter ett tillsynsbesök och vart fjärde år en förnyad, fullständig bedömning för att se till att verksamheten uppfyller kraven i standarden. Det har varit en nyttig process. Gamla rutiner som inte längre gäller har rensats bort och de som är giltiga har samlats i ett nytt elektroniskt dokumenthanteringssystem, förklarar han. När ledningssystemet var klart genomförde SWEDAC en första bedömning i oktober förra året. Den resulterade i ett antal avvikelser från standarden, som fick åtgärdas och rapporteras innan ackrediteringen blev klar i december. En av de stora fördelarna med ackreditering är den granskning som verksamheten utsätts för av olika experter från de egna professionerna. Den säkerställer att vi hela tiden lever upp till kraven i standarden och är en bra drivkraft i vårt förbättringsarbete, konstaterar Mats Sjöberg. Det som återstår att integrera i ledningssystemet är mammografin. Den ligger än så länge utanför, främst beroende på att verksamheten ännu inte digitaliserats i samma utsträckning som andra undersökningsmetoder. Mammografin kommer att digitaliseras under Arbetet med att ackreditera verksamheten har redan påbörjats och våra förhoppningar är att klara av detta innan årets slut. Ditt råd till andra som funderar på ackreditering? Satsa på att informera och göra så många som möjligt delaktiga i ackrediteringsarbetet. Det som underlättade för vår del var den information som vi förmedlade vid fjolårets incitamentsresor till London för personalen. Om inte alla medarbetare är med på tåget kan man inte heller förvänta sig att de lever upp till de fastlagda rutinerna. Ackrediterad radiologi finns även i Lund Capio Diagnostik Radiologi är den andra organisationen och första privata inom radiologi som är ackrediterad. Tidigare har även Bild- och funktionsdiagnostiskt Centrum, BFC, på Universitetssjukhuset i Lund blivit ackrediterat.

10 10 S W E D A C K VA L I T E T S A K T U E L LT TEMA/HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Säkrare analyser av spermaprover Centrum för Andrologi och Sexualmedicin på Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge har ett ledningssystem för kvalitet och miljö som certifierats enligt ISO 9001:2000 respektive ISO 14001:2004. Men Andrologilaboratoriet som utför spermaprovsundersökningar har gått steget längre genom att också kvalitetssäkra sina metoder med ackreditering. Tack vare kvalitetssäkringen har analysarbetet blivit effektivare. Tidigare gjordes flera spermaanalyser för att vara på säkra sidan, medan det numera är tillräckligt med en enda analys innan vi är klara med en patient, säger docent Ulrik Kvist, som är chef för Andrologilaboratoriet. Centrum för Andrologi och Sexualmedicin på Karolinska Universitetssjukhuset är landets största i sitt slag och tar emot cirka patientbesök årligen. Andrologerna på avdelningen är specialiserade på mannens sjukdomar på samma sätt som gynekologerna är specialiserade på kvinnans sjukdomar. Den stora patientgruppen på Andrologilaboratoriet är män med barnlöshetsproblem som kommer dit, med eller utan remiss, för spermaprovsundersökningar. Många av patienterna står under utredning och har tillsammans med sin partner sökt hjälp mot ofrivillig barnlöshet. Parallellt med undersökningen av mannen pågår även undersökningar av kvinnan. Sjuttio procent av de män som Jessica Tu är sektionsledare på Andrologilaboratoriet på Karolinska i Huddinge. BILD: HANS ALM vi undersöker hittar vi inget fel på. Trettio procent går vidare till fördjupad andrologisk utredning och en del fortsätter därefter till olika fertilitetskliniker som utför provrörsbefruktning, säger Ulrik Kvist. Men laboratoriet står inte bara till tjänst med undersökningar, utan även med frysförvaring av spermier. Frysförvaring erbjuds män som står inför olika medicinska behandlingar, som till exempel strålning eller cellgifter, som riskerar att skada spermiebildningen. I ett utrymme på laboratoriet frysförvaras spermierna i minus 196 grader under flera års tid. Vanligtvis skriver vi kontrakt med patienten på tio år i taget. Men kontrakten kan förlängas. Efter 55 års ålder gäller dock speciella regler, säger Ulrik Kvist. En annan stor patientgrupp är män som genomgått sterilisering och som får genomgå en obligatorisk kontroll efter ingreppet. Det har nämligen visat sig att sterilisering är en bra, men inte hundraprocentig preventivmetod en procent av alla män som steriliserats får barn efter steriliseringen. Hur det går till är en stor gåta. Men på något sätt lyckas spermierna ändå hitta en väg ut, konstaterar Ulrik Kvist. Andrologilaboratoriet som utför spermaprovundersökningar tar emot cirka patienter per år. Att det är just patientbesök är en viktig distinktion, enligt Ulrik Kvist: Vår uppgift är att ta hand om hela mannen inte bara spermierna. En spermaprovsundersökning ger en helhetsbild av mannens hälsotillstånd och ger inte bara besked om avvikelser i fortplantningsorganen. Det förekommer att vi påträffar diabetes, missbruksproblem, näringsbrist och neurologiska sjukdomar som först måste behandlas innan man kan komma till rätta med barnlöshetsproblemen. Laboratoriet har under flera år bedrivit ett aktivt kvalitetsarbete. De första stegen mot ackreditering togs redan i mitten av 1990-talet efter en genomgång tillsammans med representanter för SWEDAC. Det visade sig att en viktig förutsättning för ackreditering är att det finns en samsyn inom professionen om analysmetoderna. Det resulterade i att vi tog initiativet till en internationell manual med kriterierna för spermaanalyser, berättar Ulrik Kvist. Arbetet med manualen startade inom den nordiska organisationen för andrologi, Nordic Association for Andrology, NAFA, och utvidgades sedan till den europeiska organisationen, European Society for Human Reproduction & Embryology, EHSRE. I dag är den så kallade NAFA- EHSRE-manualen vedertagen i ett flertal olika länder och kommer också att ligga till grund för en del av WHOs nya rekommendationer inom området som presenteras senare i år eller nästa år. Inom EHSRE finns även ett EQC-råd, External Quality Control, som anordnar regelbundna provningsjämförelser för att andrologilaboratorierna ska kunna jämföra och kvalitetssäkra sina analyser. Stockholms läns landsting har

11 S W E D A C K VA L I T E T S A K T U E L LT TEMA/HÄLSO- OCH SJUKVÅRD 11 tagit beslut om att laboratorierna som utför spermaprovsundersökningar måste vara ackrediterade och uppfylla kvalitetskraven i NAFA-EHSRE-manualen för att kvalificera sig för upphandling, säger Ulrik Kvist. Andrologilaboratoriet är sedan i höstas ackrediterat för sju olika metoder. Det handlar om dels mikroskopiska metoder som används för att undersöka spermiemotilitet (spermiernas rörelseförmåga), spermiekoncentration (spermiernas antal), spermievitalitet (spermiernas livsduglighet) och spermiemorfologi (spermiernas uppbyggnad), dels en rad biokemiska metoder. Det här är ett område som utvecklas starkt och det kommer ständigt nya metoder. Men samtidigt har det funnits ett stort behov av att standardisera de fyra räknesätten motilitet, koncentration, vitalitet och morfologi, eftersom metoderna skiljt sig åt inom professionen, betonar Ulrik Kvist. För oss räcker det inte med certifiering. Ackrediteringen ger ett mervärde genom att den också ställer krav på kvalitetssäkring av våra metoder, säger docent Ulrik Kvist, chef för Andrologilaboratoriet. BILD: HANS ALM Samtidigt som laboratoriet ackrediterades av SWEDAC enligt SS-EN ISO/IEC för spermaprovsundersökningar certifierades också hela centrets ledningssystem för kvalitet och miljö enligt ISO 9001:2000 respektive ISO 14001:2004. Men för oss räcker det inte med certifiering. Ackreditering ger ett mervärde genom att den också ställer krav på kvalitetssäkring av våra metoder. Dessutom är spårbarheten viktig för oss. Med tanke på att spermierna frysförvaras hos oss i decennier krävs fullständig spårbarhet tillbaka till patienten, säger Ulrik Kvist. Det som de 15-talet medarbetarna på laboratoriet särskilt uppskattar i det vardagliga arbetet är att ackrediteringen skapat större säkerhet i arbetet. De vanliga frågorna: Var finns det? Vem ska göra det? förekommer knappast längre. Alla metoder finns noggrant dokumenterade i vårt ledningssystem, säger Jessica Tu, som är sektionsledare. Därmed inte sagt att allt är perfekt, understryker hon: Varje dag utvecklar vi nya instruktioner som läggs in i systemet. Numera är arbetet med ständiga förbättringar en naturlig del av vår verksamhet.

12 12 S W E D A C K VA L I T E T S A K T U E L LT TEMA/HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Kartläggning ger besked om vårdens kvalitetsarbete Intresset för kvalitetsarbete är stort inom hälso- och sjukvården. Men fortfarande är det få landsting som tagit steget fullt ut och infört ledningssystem för kvalitet enligt internationella standarder, visar den kartläggning som SWEDAC genomfört. Kvalitetsarbete finns överst på agendan hos de flesta landsting och regioner. Många arbetar med kvalitet, men tillvägagångssätten varierar, konstaterar Mats Lundin, som genomfört projektet Kartläggning av sjukvårdens kvalitetsstatus på uppdrag av SWEDAC. Målet för projektet är att undersöka i vilken omfattning hälsooch sjukvården använder internationella standarder för att bygga upp ledningssystem och vilka erfarenheter man i så fall har av arbetet. Kunskaperna ska sedan användas för att stödja kvalitetsutvecklingen och medverka till en ökad spridning av internationella standarder inom vården. I en förstudie som gjordes 2006 granskades den information som fanns tillgänglig på landstingens och regionernas webbsidor om kvalitets- och ledningssystem. Informationen skiftade. Vissa landsting publicerade nästan ingenting, medan andra gav en fullständig bild av kvalitetsarbetet. Sedan studien gjordes har dock mycket hänt och många har i dag betydligt fylligare information på sina webbplatser än tidigare, säger Mats Lundin. Den huvudstudie som genomfördes i höstas bygger på en enkät som skickades ut till landstings- Mats Lundin har kartlagt den svenska sjukvårdens kvalitetsstatus på uppdrag av SWEDAC. FOTO: THOMAS ENGSTRÖM systematiskt kvalitets- och patientsäkerhetsarbete. Samtidigt Många arbetar med har de europeiska standardiseringsorganisationerna, under ledning av SIS, Swedish Standards kvalitet, men tillväga- Institute, tagit fram tolkningsguiden SIS-CEN/TS 15224:2005 för gångssätten varierar. att underlätta tillämpningen av ISO 9001: 2000 inom hälso- och sjukvården. direktörerna i 21 landsting och ningar förklarar Mats Lundin. Kartläggningen visar att God regioner. Svaren visar att många I Socialstyrelsens föreskrift Vård används flitigt i organisationerna. landsting och regioner ännu inte kommit igång med att skapa ett gemensamt ledningssystem för verksamheten. Det ska dock inte automatiskt tolkas som att dessa landsting är dåliga på systematiskt kvalitetsarbete. På några håll drivs arbetet på lägre nivåer, som förvaltningar, divisioner, kliniker och avdel- 2005:12 ställs krav på ledningssystem. Några krav på att följa ISO 9001:2000 eller att genomgå certifiering finns inte, men man nämner ändå standarden som exempel på hur kravet kan uppfyllas. Socialstyrelsen har också tagit fram vägledningen God Vård för att underlätta och stimulera Däremot är det få lands- ting och regioner som upprättat ledningssystem som överensstämmer med kraven i ISO 9001: av de 19 landsting och regioner som besvarat enkäten anser sig inte uppfylla Socialstyrelsens krav på ledningssystem. För många inom hälso- och sjukvården är kvalitet synonymt

13 S W E D A C K VA L I T E T S A K T U E L LT 13 TEMA/HÄLSO- OCH SJUKVÅRD med medicinsk kvalitet och de saknar motivation att inleda övergripande kvalitetsarbete, konstaterar Mats Lundin. Men även om användningen av ISO 9001:2000 ännu är relativt begränsad inom hälso- och sjukvården är ISO-standarder för den skull inget främmande begrepp. Ett antal sjukhus och enheter använder till exempel miljöledningssystem som är certifierade enligt den internationella standarden ISO 14001:2004. I Halland har landstinget gått steget längre och har certifierade ledningssystem för kvalitet, miljö och informationssäkerhet på sjukhusen i Halmstad och Varberg. Även inom andra landsting, som Värmland, Gävleborg, Västmanland, Jönköping och Blekinge, pågår arbete med att införa övergripande ledningssystem. Intresset för ledningssystem är på frammarsch, även om arbetet tar tid och fortfarande är begränsat till enskilda öar i organisationen. Men de som kommit igång kan uppvisa påtagliga förbättringar i verksamheten, i form av både ökad patientsäkerhet och effektivitet. Det man särskilt värdesätter är att man fått en enhetlig grund att stå på samt ordning och reda i verksamheten, förklarar Marianne Edman Falkensson, chef för SWEDACs enhet för hälso- och sjukvård och ansvarig för kartläggningsprojektet. SWEDAC kommer att med utgångspunkt från kartläggningsprojektet att genomföra olika stödinsatser inom området, som till exempel utbildningar och temadagar om ledningssystem. Tanken är också att skapa ett nätverk med intresserade kontaktpersoner. Målet är att lyfta fram goda exempel för att få fler att upptäcka den praktiska nyttan med att införa övergripande ledningssystem med utgångspunkt från internationella standarder, säger Marianne Edman Falkensson. Varje led ska säkras på MAS De preanalytiska faktorerna har avgörande betydelse för att det slutliga analysresultatet ska bli korrekt. Därför är det viktigt att säkra kvaliteten på hela analyskedjan från patientförberedelser tills provet anländer till laboratoriet. Om provet till exempel tagits eller transporterats till oss på ett bristfälligt sätt blir kvaliteten på provsvaren också sämre, säger Eva Mauritzson, som är biomedicinsk analytiker med specialansvar på Laboratoriemedicin på Universitetssjukhuset MAS i Malmö och som leder en utbildningsgrupp inom preanalytik. Laboratoriemedicin, som omfattar klinisk kemi och mikrobiologi samt klinisk patologi och cytologi, inledde i höstas en stor utbildningssatsning för att förebygga de preanalytiska felkällorna. Hittills har gruppen utbildat cirka 110 sjuksköterskor och undersköterskor inom sluten- och öppenvård till laboratoriemedicinska ambassadörer med uppgift att sprida kunskaperna om preanalytik. Utbildningen sträcker sig över en dag och omfattar allt från patientförberedelser, provtagning, provhantering och provförvaring till remisshantering och transporter. Laboratorierna för klinisk kemi och mikrobiologi är ackrediterade sedan flera år tillbaka, medan klinisk patologi och cytologi just nu befinner sig i ackrediteringsprocessen. Det handlar om att kvalitetssäkra varje led i kedjan för att på så sätt öka patientsäkerheten. Ett område där vi märker en tydlig resultatförbättring är hanteringen av remisser, vilka numera är mer korrekt ifyllda än tidigare, säger Eva Mauritzson. studera kvalitetsteknik Högskolan på Gotland Sök till din utbildning idag! Ämnet kvalitetsteknik Vi erbjuder För mer information om kurser och program, se Högskolan på Gotland

14 14 S W E D A C K VA L I T E T S A K T U E L LT TEMA/HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Fertilitetscentrum i topp i Europa Två tredjedelar av alla par som behandlats på Fertilitetscentrum de senaste 20 åren har fått barn. Kliniken tillhör dem i Europa som uppvisar de bästa resultaten inom provrörsbefruktning. De goda behandlingsresultaten har att göra med nya medicinska landvinningar, men även med vårt systematiska kvalitetsarbete. Fertilitetsbehandling är numera en vardagsbehandling som kräver att alla metoder är optimalt standardiserade, säger Barbro Fridén, som är läkare och centrumchef. Fertilitetscentrum, som startade i Göteborg 1987 och i Stockholm 2005, tillhör Europas ledande kliniker inom provrörsbefruktning, så kallad assisterad befruktning. Varje år utförs cirka behandlingar av par som är drabbade av ofrivillig barnlöshet. Patienttillströmningen har visserligen ökat, men om det är ett växande problem är tveksamt. Det har alltid funnits människor som varit infertila. Men de stora framsteg som gjorts inom området de senaste decennierna har lett till att fler får hjälp med provrörsbefruktning. En orsak till den ökade patienttillströmningen ligger också i att allt fler skjuter upp barnafödandet på grund av studier och karriär. I en stadsdel som Östermalm i Stockholm är medelåldern på förstföderskorna nu 38 år. Det är problematiskt eftersom fruktsamheten är som bäst före 30 års ålder och avtar drastiskt efter 35. Och vi kan bara kompensera för olika fertilitetsproblem, som till exempel fel på äggledare, aldrig för åldern, säger Barbro Fridén. Men för par i fruktsam ålder och som förgäves försökt få barn men misslyckats kan assisterad befruktning vara en framkomlig väg. Två tredjedelar av alla par som behandlats av Fertilitetscentrum Fertilitetsbehandling kräver att alla metoder är optimalt standardiserade, säger Barbro Fridén på Fertilitetscentrum. FOTO: HANS ALM de senaste 20 åren har fått barn, visar statistiken. Numera är utfallet ännu bättre, inte minst tack vare att vi sedan ett tiotal år tillbaka har stort fokus på kvalitetsfrågorna, säger Barbro Fridén genomgick laboratoriet vid Fertilitetscentrum i Göteborg sin första ackreditering. Men efter att hela kliniken några år senare certifierats enligt ISO 9001:2000 valde man att lägga den på is. Vi var först även med certifiering och tyckte det var tillräckligt avancerat. Men efter att kraven på kvalitetssäkring ökat, både från Socialstyrelsen och från EU genom direktivet om vävnadshantering, tog vi beslutet för ett år sedan att återuppta vår ackreditering, förklarar hon. Förberedelsearbetet har involverat all personal under ledning av en projektgrupp bestående av laboratoriecheferna Thorir Hardarson (Göteborg) och Peter Sjöblom (Stockholm) samt Kia Borg, Lena Rogberg och Susanne Wennerström. I januari var arbetet klart och Fertilitetscentrum ackrediterades av SWEDAC enligt SS-EN ISO Ackrediteringen omfattar de två huvudmetoder som används för hantering av spermier, ägg och embryon, det vill säga i stort sett all verksamhet vid laboratorierna. Det främsta syftet med ackreditering är att öka patientsäkerheten. Medarbetarna utför varje moment på det sätt som är bäst och säkrast för patienten, säger Thorir Hardarson. Just ordning och reda är det som medarbetarna på Fertilitetscentrum särskilt värdesätter. Med ackrediteringen säkerställs att det finns klara instruktioner för vartenda arbetsmoment. En följdverkan är att arbetsmiljön blivit bättre. Alla kan läsa sig till vad man ska göra och på vilket sätt, säger Barbro Fridén. I systemet finns metoder för att hantera avvikelser både negativa och positiva. De regelbundna tillsynerna är också en garanti för att förbättringsarbetet inte stannar av. Varje år kommer experter från både SWEDAC och professionen för att kontrollera att laboratorierna lever upp till kraven. Det har ett stort värde. Ackreditering säkerställer inte bara att ledningssystemet är i sin ordning och att vi följer våra egna instruktioner. Den ställer också höga krav på att vi har den kompetens och den utrustning som behövs inom vårt område, betonar Thorir Hardarson. Det var 1982 som det första barnet i Sverige föddes med hjälp av provrörsteknik. En av pionjärerna var Matts Wikland, som några år senare var med och grundade Fertilitetscentrum i Göteborg.

15 S W E D A C K VA L I T E T S A K T U E L LT 15 Welcome to Stockholm, Sweden October 2008 Stockholm will be the venue for the ILAC/IAF Conference 2008 SWEDAC, the Swedish Board for Accreditation and Conformity Assessment, invites you to the meeting in Sweden s beautiful capital. We will do our best to offer good facilities and surroundings for a successful conference and a memorable stay here. The Clarion Hotel Stockholm, the venue for the meetings, is centrally situated close to the city centre. You will find restaurants and shops as well as public transport at walking distance. Besides successful meetings, we hope that you will enjoy the social programme like the welcome reception in the City Hall, the Swedish dinner at the Vasa Museum and the Banquet with the signing ceremony at the Clarion Hotel Stockholm. We will also offer some options to join sightseeing tours in Stockholm and surrounding areas. Contacts Contacts for the ILAC/IAF 2008 meetings: Ms Merih Malmqvist, SWEDAC, Ms Maria Oldegård, SWEDAC,

16 16 S W E D A C K VA L I T E T S A K T U E L LT NYHETER Farliga produkter ska stoppas vid gränsen Svenska marknadskontrollmyndigheter i ny samverkansmodell De myndigheter som arbetar med marknadskontroll vässar sina vapen i jakten på farliga produkter. Tillsammans med Tullverket har de tagit fram en ny samverkansmodell, som ger ökade möjligheter att stoppa farliga produkter redan i tullen. Samverkansmodellen innebär att kontroll av produkter från tredje land, alltså länder utanför inre marknaden, kan göras redan när varorna finns i tullens lager, innan de förts in i landet. Det är ett stort och viktigt steg. Det är marknadskontrollmyndigheterna som har expertkunskaperna om produktsäkerhet och samarbete är därför nödvändigt för att vi ska kunna förhindra att farliga produkter kommer in på marknaden, säger Yvonne Hilner, tullspecialist på Tullverket. Grunden för samarbetet är en EG-förordning om varukontroll som trädde i kraft inom EU redan 1993 och som ställer krav på att det sker ett informationsutbyte mellan myndigheter och tulllen. Förordningen skulle ha börjat tillämpas i Sverige i samband med EU-inträdet. Men på grund av att den svenska lagstiftningen krävt sekretessprövning i varje enskilt fall har Tullverket inte kunnat lämna ut några uppgifter om import och export till myndigheterna. Den 1 januari 2006 ändrades lagstiftningen och Tullverket fick klartecken att lämna ut information till marknadskontrollmyndigheterna, utan föregående sekretessprövning. Med utgångspunkt från den nya lagen har en arbetsgrupp inom Marknadskontrollrådet arbetat fram en samverkansmodell med de rutiner som ska gälla för informationsutbytet. I arbetsgruppen har ingått representanter för Tullverket, Sjöfartsverket, Arbetsmiljöverket och Konsumentverket. Praktiskt fungerar samverkansmodellen på så sätt att myndigheterna kan begära uppgifter som förekommer hos Tullverket om import och export av varor. Efter analys kan myndigheterna därefter i samråd med Tullverket diskutera olika åtgärder för att stoppa farliga produkter vid gränsen. Informationen kan också användas för att spåra varor som redan kommit in på marknaden, förklarar Anna Karlsson, som är ansvarig för samordning av marknadskontroll på SWEDAC. Den information som Tullverket lämnar och de åtgärder som kan bli aktuella kommer att användas med stor försiktighet för att inte stoppa upp det legala flödet. Det hela föregås alltid av en noggrann riskanalys, betonar SWEDACs generaldirektör Hans-Eric Holmqvist, som är ordförande i Marknadskontrollrådet: Det kan till exempel vara fråga om tips från myndigheter i andra länder. Det är inte ovanligt att en importör som misslyckas med att föra in en produkt i ett land snabbt försöker i ett annat. När en produkt stoppats i tullen har Tullverket rätt att kvarhålla den i högst tre dagar. Under den tiden ska myndigheterna hinna genomföra en utredning och besluta om vilka åtgärder som ska vidtas. Arbetsgruppen har därför utarbetat klara rutiner för hur informationsutbytet ska gå till. Grunden för samarbetet är lagd. Det som återstår är att myndigheterna nu inför rutinerna i sina regelverk och bestämmer hur arbetet praktiskt ska bedrivas. Först då kan den nya samverkansmodellen bli det effektiva verktyg som behövs för att stoppa farliga produkter, konstaterar Yvonne Hilner. Konsumentverket: Ger en ny möjlighet Samarbetet med tullen ger en ny möjlighet att kunna bedriva effektiv marknadskontroll, säger Lotten Strindberg, avdelningsdirektör på Konsumentverket, tillika ledamot av Marknadskontrollrådet. Konsumentverket genomförde för en tid sedan ett pilotprojekt i samarbete med Tullverket för att testa den nya samverkansmodellen. Målet var att förhindra att leksaksliknande tändare kom in i Sverige. Den efterföljande analysen visade dock att import av sådana produkter inte förekommit under den tid som projektet genomfördes. Arbetsmiljöverket: Nu har vi verktygen som behövs Den nya samverkansmodellen ger oss framför allt större möjligheter att kartlägga produkternas väg. Nu får vi den information vi behöver för att kunna ingripa mot farliga produkter hos tullen eller ute på marknaden. Tidigare har det varit svårt att spåra varorna när de väl passerat gränsen, säger Björn Andersson, avdelningsdirektör på Arbetsmiljöverket och ledamot av den arbetsgrupp inom Marknadskontrollrådet som arbetat fram samverkansmodellen. Men även om de grundläggande principerna för samarbetet med Tullverket är klara återstår en del arbete på myndigheterna med att införa rutinerna i den dagliga verksamheten, betonar han. Nu har vi i alla fall de verktyg som behövs för att kunna samverka med tullen i marknadskontroll. EUs system för säkra produkter EUs system för produktsäkerhet bygger på att myndigheterna kontrollerar att de produkter som finns på marknaden uppfyller gällande krav genom så kallad marknadskontroll. Det tidigare systemet med förhandsgodkännande gäller numera endast inom ett fåtal områden.

17 S W E D A C K VA L I T E T S A K T U E L LT 17 NYHETER Den nya samverkansmodellen är ett stort och viktigt steg, säger Yvonne Hilner på Tullverket i Malmö. I bakgrunden Poul Christoffersen och Rune Larsson, gruppchefer på Kompetenscentra Malmö, en kontrollgrupp inom Tullverket som arbetar med gränsskydd. FOTO: JONAS ANDRÉASSON KUNDKRAV ELLER ORDNING OCH REDA? Tänker du certifiera verksamheten mot t.ex. ISO 9001/ISO för att dina kunder, eller du själv, vill det? Vill du vara säker på att ha ett certifierbart ledningssystem i rätt tid, med rätt resurser och till ett fast pris? Vi driver och tar ansvar för arbetet på plats hos dig. Enkelt, snabbt och kompetent. Box 2148, Skarpnäck, L E D N I N G S S Y S T E M - K O N S U LT T J Ä N S T E R - U T B I L D N I N G - I T- S T Ö D swedac 205x71_aptorannons.indd

18 18 S W E D A C K VA L I T E T S A K T U E L LT SWEDAC-AKTUELLT Nya ackrediteringar för trycksättning av gas SWEDAC har hittills ackrediterat närmare 300 företag, varav ett tiotal nyackrediteringar, för trycksättning av gas. Trycksättning är en vanlig metod som används för att till exempel testa hållfastheten eller upptäcka läckage i en kyl- eller gasolanläggning. Tidigare krävdes Arbetsmiljöverkets tillstånd för att få använda trycksättning som provningsmetod. Men från den 1 juli 2007 krävs att de som är verksamma inom området är ackrediterade av SWEDAC, enligt Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2006:8. Företagen ackrediteras som kontrollorgan enligt standarden SS EN ISO/IEC De företag som fortfarande har ett giltigt tillstånd från Arbetsmiljöverket bör snarast ansöka om ackreditering för att den ska hinna träda i kraft innan tillstånden löper ut, säger Lennart Wallin, handläggare på SWEDACs enhet för anläggningar och installationer. Kravet på ackreditering gäller alla företag som använder trycksättning av gas för täthetsprovning eller hållfasthetsprovning i sin verksamhet, även de företag som redan är ackrediterade inom andra områden, som till exempel kyla. Ackrediteringen för trycksättning med gas betraktas då som en tilläggsackreditering, där bedömningen görs i samband med SWEDACs ordinarie tillsyn. Sätt lite färg på kvalitetsarbetet Med vårt färgmärkningssystem Kalibrera i tid får alla användare information om mätdonets status. Tillförlitliga mätinstrument skapar förtroende. 7 Färg anger år och siffra månad: juli 2011 (2015, 2019 osv) Märktejp fi nns på rulle eller ark Informationsmaterial (affi sch, folder, prislista och beställningsformulär) fi nns även på engelska. Färgmärkningssystemet Calibrate in Time är lämpligt för användning internationellt. Läs mer på Beställning och information SWEDAC, Box 878, Borås Tel: , Fax: E-post: 855 svenska bilverkstäder har möjlighet att släcka tvåor. FOTO: MATTON Ackrediterade bilverkstäder släcker allt fler tvåor Allt fler bilägare låter en ackrediterad bilverkstad släcka de tvåor som bilen fått vid den obligatoriska kontrollbesiktningen. Under förra året släckte ackrediterade bilverkstäder tvåor på över fordon som fått krav på efterkontroll hos Svensk Bilprovning. Det är en ökning med över åtta procent jämfört med 2006 och en ökning med närmare 50 procent de senaste fem åren. Totalt är 855 bilverkstäder runt om i landet ackrediterade av SWEDAC för att släcka tvåor. Förutsättningen för att en verkstad ska få släcka tvåor är att verkstaden själv utfört reparationen. En bilägare kan alltså inte själv reparera sitt fordon och få tvåan släckt hos en ackrediterad bilverkstad. Tydligare krav vid ackreditering SWEDAC har gjort ändringar i föreskrifter och allmänna råd om ackreditering (STAFS 2007:7). Dessa gäller från årsskiftet. Syftet med ändringarna är att förtydliga kraven för ackreditering. Dels har det införts en ny paragraf 5a som preciserar vilka krav som ställs på det ackrediterade organet, som att det avsätts tillräcklig tid för uppdragen och att arbetena sker under arbetsförhållanden som ger nödvändig kvalitet. Dels har det gjorts ändringar i paragraf 9 och bilagan till föreskrifterna, som bland annat handlar om hur ackrediteringsmärket kan användas, separat och i kombination med andra beteckningar. Ny medarbetare hos SWEDAC Sophie Svensson har anställts som teknisk handläggare på enheten för miljö och livsmedel vid SWEDACs kontor i Borås och kommer främst att utföra tillsyn av ackrediterade laboratorier inom området. Hon kommer närmast från Arbets- och Miljömedicinska laboratoriet på Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg, där hon varit kvalitetsansvarig och arbetat med miljöanalyser. FOTO: BIRGITTA WALLIN

19 S W E D A C K VA L I T E T S A K T U E L LT 19 ENGLISH SUMMARY Capio s radiology departments in a joint management system HEADLINE INDEX Quality Manager Mats Sjöberg. Capio Diagnostik Radiologi carries out work in several different places throughout the country. The geographically dispersed operations have now been integrated in a joint management system with joint accreditation. The main advantage is the orderliness that we have obtained in our work. There is no doubt now regarding which methods to use and who is responsible for what. All co-workers are working towards the same goal, says Mats Sjöberg, quality manager at Capio Diagnostik Radiologi. The work within the field of radiology involves everything from conventional radiographs to computed tomography, interventional radiology, ultrasound, magnetic resonance imaging and mammography and it employs approximately 250 co-workers. Because our operations are so scattered, we saw the need of an integrated quality management system, explains Mats Sjöberg. Another reason for this is that The National Board of Health and Welfare s regulation 2005:12 and the Swedish Radiation Protection Authority s regulation SSI FS 2000:1 also demand quality management within the field of radiology. We had a choice of certification or accreditation. But after a thorough investigation we agreed on the fact that accreditation is better suited for our purposes. Accreditation is more in-depth and contains requirements for technology and examination methods as well, says Mats Sjöberg. He is also of the opinion that another advantage of accreditation is the scrutiny, by different experts within these professions, which the work is subjected to. The surveillance carried out on a regular basis ensures that we constantly live up to the requirements of the standard and it is a good motivational force for our improvement efforts. Capio Diagnostik Radiologi is the second organization and the first privately owned one within the field of radiology that has been accredited by SWEDAC. Surveillance is good for society 2 Continued growth for ISO 9001 and ISO New certifications for organic products 2 New European Union decision reinforces product control 3 More secure analyses of sperm tests 10 Survey gives answers regarding the health care sector s quality work 12 Every step is to be secured at MAS 13 Fertilitetscentrum one of the best in Europe 14 Dangerous products will be stopped at the border 16 New accreditations for gas pressurization 18 Growing number of accredited car shops 18 Clearer requirements for accreditation 18 Put more effort into internal audits 20 Free competition for Swedish motor vehicle inspection The Swedish Motor Vehicle Inspection Company (Svensk Bilprovning) might lose its monopoly and the market for motor vehicle inspection might be opened to more operators. An investigation has been made on commission from the Ministry of Enterprise, Energy and Communications regarding the consequences of an abolishment of the monopoly. We are of the opinion that it is reasonable to let more operators enter the market, providing that neither road safety, reliability nor the environment deteriorate, says Ingrid Larsson, political expert at the Ministry of Enterprise, Energy and Communications. The investigation emphasizes several advantages of a competitive market. Among other things, the accessibility and the service New cooperation model stops dangerous products IT security can be evaluated in Sweden Sweden has obtained the first organizations for the evaluation of IT security with international acceptance. It is the two companies Atsec and Combitech that have been accredited by SWEDAC according to the SS-EN ISO/IEC for the evaluation of security critical IT products and IT systems. Previously Swedish companies had to go abroad for this service, but now they have the possibility of getting this done on home are expected to be improved while new job opportunities are created through new establishments within the industry. In order to secure good quality, the investigation suggests that accreditation according to ISO should be introduced as a requirement for the inspection bodies. Furthermore they propose that persons carrying out the inspections should be certified by accredited certification bodies. At present, Sweden has a limited number of companies that can come into question as candidates for becoming inspection bodies within this field. It will probably be the large international inspection companies that establish themselves on the Swedish market, says Rolf Berg, head of the vehicle division at SWEDAC. The authorities that are active within market surveillance are sharpening their weaponry in their hunt for dangerous products. A new cooperation model has been developed together with the Swedish Customs, a model that provides increased possibilities of stopping dangerous products as early as at the boarder. The cooperation is based on the fact that the authority may request to see information that the Swedish Customs have on the import and export of goods. It is a huge and important step. The market surveillance authorities possess the expert knowledge on product safety and cooperation is necessary in order to prevent dangerous products from entering the market, says Yvonne Hilner, customs specialist at the Swedish Customs. The cooperation model has been made possible through a change in the legislation that makes it possible for the Swedish Customs to share information with the market surveillance authorities. Previously, a special secrecy examination was necessary in each individual case. ground, says Curt-Peter Askolin, technical officer at SWEDAC. Atsec and Combitech carry out these evaluations according to the standards ISO/IEC and ISO/ IEC 18045, which is the equivalent of Common Criteria. A certification body confirms the evaluations and certifies the products. The certificates are internationally acknowledged within the frame of the cooperation in the Common Criteria Recognition Arrangement, the CCRA.

20 POSTTIDNING B Avsändare: SWEDAC, Box 878, Borås. Adresser från SWEDAC och PAR. NÄSTA NUMMER AV SWEDAC KVALITETSAKTUELLT UTKOMMER I JUNI Ulla Blume, snart pensionär: Satsa mer kraft på interna revisioner Efter nästan 18 år på SWEDAC går Ulla Blume, teknisk handläggare på enheten för industri vid kontoret i Borås, i pension den 1 juli. Hur känns det? Tack bara bra. Efter nästan två decennier på SWEDAC kan det vara dags för yngre krafter att ta över. Samtidigt har jag verkligen stortrivts med mitt arbete. Alla kontakter med både arbetskamrater och kunder har varit roliga och stimulerande. Hur har SWEDAC utvecklats sedan du började? När jag anställdes på Statens Mät- och Provråd, som myndigheten hette på den tiden, var vi 17 personer i Borås och en i Stockholm. I dag är vi över 110 personer. Men så har också verksamheten breddats till betydligt fler områden. Vilka har dina främsta arbetsuppgifter varit på SWEDAC? De första åren arbetade jag med ackreditering av miljölaboratorier. Därefter gick jag vidare och deltog i arbetet med att bygga upp verksamheten för ackreditering av medicinska laboratorier. Sedan 2001 har jag varit teknisk handläggare på enheten för industri, eller allmän teknik som den tidigare hette, där jag arbetat med ackreditering av laboratorier och kontrollorgan samt bedömning av anmälda organ. Efter alla år på olika enheter känner jag de flesta av SWEDACs kunder. Visst har det hänt att jag funderat på att byta jobb. Men så har jag snabbt insett att ett mer omväxlande arbete knappast går att hitta. Alla dagar är olika. Du har deltagit i många bedömningar och även arbetat med utbildning av nya bedömare. Något du tycker kunderna bör bli bättre på? Ett område som nästan alltid blir föremål för avvikelser är interna revisioner. Av någon anledning har många inte insett värdet av dessa trots att det är ett av de viktigaste verktygen för att hitta avvikelser i ledningssystem och grunden i effektivt förbättringsarbete. Det borde alltså ligga i kundernas eget intresse att de utförs på rätt sätt. SWEDAC har numera möjlighet att förlänga tillsynsintervallen från ett till två år. Men ett viktigt krav för tvåårstillsyn är att organisationerna har väl inarbetade rutiner för interna revisioner. Mitt råd till kunderna är att satsa mer tid och kraft på det området. Det har man nytta av. Vad ser du mest fram emot som pensionär? Svårt att säga. Det är i alla fall inte att slippa arbete. Arbetet har alltid känts stimulerande. Men det ska bli skönt att kunna disponera sin tid. Nu ska jag göra allt som jag inte hunnit med tidigare ägna mig mer åt barn och barnbarn, resa, odla mina fritidsintressen, lära mig nya saker. Jag får försöka titta upp på kontoret emellanåt för att träffa gamla arbetskamrater om jag nu hinner. Alla pensionärer brukar ju säga att de har så fasligt mycket att stå i. Det blir väl samma för mig, säger Ulla Blume. BILD: MIKAEL LJUNGSTRÖM PERSONFAKTA/ULLA BLUME Ålder: Snart 65 år. Familj: Har tillsammans med sambon fyra barn och tre barnbarn (ett fjärde är på väg). Bor: Borås. Fritidsintressen: Sommarstället på Tjörn, hav, båtliv. Tidigare arbetsgivare: Örebro Lasarett, Chalmers Tekniska Högskola, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut (tidigare Statens Provningsanstalt).

ABC - Hur certifiera verksamheten?

ABC - Hur certifiera verksamheten? ABC - Hur certifiera verksamheten? Läser du detta så kan ett skäl vara att ni funderar på att införa ett ledningssystem i verksamheten. Det tycker vi är jättebra. En certifiering är dock ingen garanti

Läs mer

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om ackreditering av organ som ska kontrollera fordon för transport av farligt gods

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om ackreditering av organ som ska kontrollera fordon för transport av farligt gods samhällsskydd och beredskap Konsekvensutredning 1 (5) Avdelningen för risk- och sårbarhetsreducerande arbete Enheten för farliga ämnen Bo Zetterström 010-2405332 bo.zetterstrom@msb.se Myndigheten för samhällsskydd

Läs mer

1. Beskrivning av problemet och vad man vill uppnå

1. Beskrivning av problemet och vad man vill uppnå Avdelningen för juridik och inre marknad Henrik Carlborg Direktnr: 08-406 83 70 E-post: henrik.carlborg@swedac.se Konsekvensutredning av ändringsförslag avseende föreskrifter och allmänna råd om ackreditering

Läs mer

Trycksättning med gas. Ackreditering. Föreskrifter. Riskbedömning

Trycksättning med gas. Ackreditering. Föreskrifter. Riskbedömning Trycksättning med gas Ackreditering Föreskrifter Riskbedömning 1 Swedac en myndighet för kvalitet och säkerhet 2 SWEDAC Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll 3 Swedacs uppdrag Nationellt utveckla

Läs mer

Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling

Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling ISSN 1400-4682 Utgivare: Kari Björkqvist STAFS 2007:7 Utkom från trycket 2007-05-10 Uppdaterad t.o.m. STAFS 2007:22 Styrelsens för

Läs mer

Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling

Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling ISSN 1400-4682 Utgivare: Gerda Lind STAFS 2013:xx Utkom från trycket den xx månad 20XX Föreskrifter om ändring i Styrelsens för ackreditering

Läs mer

Föreskrifter om energikartläggning i stora företag

Föreskrifter om energikartläggning i stora företag EM2010 W-4.0, 2010-11-22 FÖREDRAGNING 1 (5) Datum Avdelningen för energieffektivisering Martina Berg Föreskrifter om energikartläggning i stora företag Bakgrund Den 1 juni 2014 trädde lagen om energikartläggning

Läs mer

Rutiner för f r samverkan

Rutiner för f r samverkan Rutiner för f r samverkan Huvudmännen för hälso- och sjukvården och socialtjänsten ska tillsammans säkerställa att övergripande rutiner för samverkan i samband med egenvård utarbetas. Rutinerna ska tas

Läs mer

marknadskontroll i samband med saluföring av produkter och upphävande av förordning (EEG) nr 339/93. 1(5)

marknadskontroll i samband med saluföring av produkter och upphävande av förordning (EEG) nr 339/93. 1(5) 2013-11-15 13/3072 Avdelningen för juridik och inre marknad Erika Palmheden Direktnr: 08-406 83 33 E-post: erika.palmheden@swedac.se Konsekvensutredning av ändringsförslag avseende föreskrifter och allmänna

Läs mer

Vad är ackreditering?

Vad är ackreditering? Vad är ackreditering? Ackreditering är en kompetensbekräftelse på att en juridisk person (företag) uppfyller krav ställda i lagar, föreskrifter, standarder. Varför ackreditering? Ackrediteringen kan vara

Läs mer

Beslut om ackreditering (3 st bilagor)

Beslut om ackreditering (3 st bilagor) Tekniska enheten för medicin, miljö och livsmedel Morgan Nilsson Direktnr: 08-406 83 39 E-post: morgan.nilsson@swedac.se Er referens Laboratoriemedicin Gävleborg Gävle Sjukhus 801 87 Gävle Beslut om ackreditering

Läs mer

1. En beskrivning av problemet och vad man vill uppnå 2014-07-04 1 (8) Bakgrund. Myndighet. Statens Energimyndighet, Energimyndigheten.

1. En beskrivning av problemet och vad man vill uppnå 2014-07-04 1 (8) Bakgrund. Myndighet. Statens Energimyndighet, Energimyndigheten. 2014-07-04 1 (8) Myndighet Statens Energimyndighet, Energimyndigheten Diarienummer 2014-4020 Rubrik Konsekvensutredning över förslag till föreskrifter som meddelas i anslutning till lagen (2014:266) om

Läs mer

Konsoliderad version av

Konsoliderad version av Konsoliderad version av Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC) föreskrifter och allmänna råd (STAFS 2007:13) om ackreditering av organ som certifierar ledningssystem Ändring införd:

Läs mer

Ansökan om ackreditering som certifieringsorgan

Ansökan om ackreditering som certifieringsorgan Ansökan om ackreditering som certifieringsorgan Ackrediteringssökande är införstådd med reglerna för ackrediterade certifieringsorgan och förbinder sig att uppfylla dessa samt att till Swedac rapportera

Läs mer

Utveckling av livsmedelskontrollen - ett inspel från Swedac till regeringens arbete med att forma en livsmedelsstrategi.

Utveckling av livsmedelskontrollen - ett inspel från Swedac till regeringens arbete med att forma en livsmedelsstrategi. Peter Strömbäck, Generaldirektör Borås 2015-05-21 Utveckling av livsmedelskontrollen - ett inspel från till regeringens arbete med att forma en livsmedelsstrategi. 1. Bakgrund och utgångspunker 1 är en

Läs mer

Marknadskontrollplan för Swedac Avdelningen för reglerad mätteknik 2016

Marknadskontrollplan för Swedac Avdelningen för reglerad mätteknik 2016 Datum Beteckning 2016-01-25 2016/256 Marknadskontrollplan för Swedac Avdelningen för reglerad mätteknik 2016 Innehållsförteckning 1.Inledning... 3 2. Rättslig grund... 3 2.1 EU-lagstiftning samt nationella

Läs mer

marknadskontroll i samband med saluföring av produkter och upphävande av förordning (EEG) nr 339/93.

marknadskontroll i samband med saluföring av produkter och upphävande av förordning (EEG) nr 339/93. Avdelningen för juridik och inre marknad Åsa Wiklund Fredström Direktnr: 08-406 83 06 E-post: asa.wiklundfredstrom@swedac.se Konsekvensutredning av föreskrifter och allmänna råd om ackreditering av organ

Läs mer

Energimyndighetens föreskrifter om energikartläggning i stora företag

Energimyndighetens föreskrifter om energikartläggning i stora företag Till: Energimyndigheten Box 310 631 04 Eskilstuna REMISSYTTRANDE Energimyndighetens föreskrifter om energikartläggning i stora företag SABOs synpunkter Allmänt SABOs medlemsföretag de allmännyttiga kommunala

Läs mer

Konsoliderad version av

Konsoliderad version av Konsoliderad version av Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC) föreskrifter och allmänna råd (STAFS 2007:12) om ackreditering av organ som certifierar produkter Ändring införd: t.o.m.

Läs mer

Att styra och leda för ökad patientsäkerhet

Att styra och leda för ökad patientsäkerhet Nationell satsning på ökad patientsäkerhet Att styra och leda för ökad patientsäkerhet Vägledning för vårdgivare enligt kraven i patientsäkerhetslagen Förord Den nya lagen om patientsäkerhet innebär stora

Läs mer

Reigun Thune Hedström Avd för tillväxt och samhällsbyggnad

Reigun Thune Hedström Avd för tillväxt och samhällsbyggnad Cirkulärnr: 09:8 Diarienr: 09/0320 Handläggare: Avdelning: Datum: 2009-01-27 Mottagare: Rubrik: Bilagor: Reigun Thune Hedström Avd för tillväxt och samhällsbyggnad Byggnadsnämnden Fastighetsnämnden Miljönämnden

Läs mer

HUR MYCKET RYMMER en liter?

HUR MYCKET RYMMER en liter? INFO 03:6 HUR MYCKET RYMMER en liter? REGLER FÖR FÄRDIGFÖRPACKADE VAROR SOM SÄLJS EFTER VOLYM ELLER VIKT Både konsumenter och handlare ska kunna lita på att förpackningar innehåller rätt mängd Det finns

Läs mer

Energikartläggning i stora företag

Energikartläggning i stora företag EM1000 W-4.0, 2010-11-17 Datum 1 (8) Avdelningen för energieffektivisering Energikartläggning i stora företag - Frågor och svar Box 310 631 04 Eskilstuna Besöksadress Kungsgatan 43 Telefon 016-544 20 00

Läs mer

beträffande tekniska föreskrifter och beträffande föreskrifter för informationssamhällets tjänster. 1(6)

beträffande tekniska föreskrifter och beträffande föreskrifter för informationssamhällets tjänster. 1(6) Datum Beteckning Avdelningen för juridik och inre marknad Anders Karlsson Direktnr: 08-406 83 68 E-post: anders.karlsson@swedac.se Konsekvensutredning - ändring i Swedacs föreskrifter och allmänna råd

Läs mer

Intern revision av ledningssystem

Intern revision av ledningssystem Intern revision av ledningssystem Intern revision av ledningssystem - en introduktion... en introduktion ISO 9000, ISO 14000, ISO 27000, OHSAS 18000 Behöver du en introduktion? Detta häfte är i första

Läs mer

ANSÖKAN OM ACKREDITERING SOM BESIKTNINGSORGAN ENLIGT FORDONSLAGEN (2002:574)

ANSÖKAN OM ACKREDITERING SOM BESIKTNINGSORGAN ENLIGT FORDONSLAGEN (2002:574) Ansökningshandlingar för ackreditering av besiktningsorgan består av ett ansökningspaket med följande innehåll: Blankett B 38-2, Ansökan om ackreditering som besiktningsorgan enligt fordonslagen (2002:574),

Läs mer

ANSÖKAN OM ACKREDITERING SOM KONTROLLORGAN INOM OMRÅDET REGLERAD MÄTTEKNIK

ANSÖKAN OM ACKREDITERING SOM KONTROLLORGAN INOM OMRÅDET REGLERAD MÄTTEKNIK ANSÖKNINGSHANDLINGAR SWEDAC:s ansökningshandlingar för ackreditering av kontrollorgan består av en ansökningspaket med följande innehåll: Blankett B 86, Ansökan om ackreditering för kontrollorgan inom

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse

Patientsäkerhetsberättelse Patientsäkerhetsberättelse för Långskeppets socialpsykiatriska boende, särskild boende År 2011 Datum och ansvarig för innehållet 2012-04-13 Jaana Wollsten 1 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Övergripande

Läs mer

SOSFS 2005:12 (M) Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2005:12 (M) Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS (M) frfattningssam lingföreskrifter Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras

Läs mer

VAD ÄR KVALITET? Röntgenveckan 2014-09-09 Monica Kasevik

VAD ÄR KVALITET? Röntgenveckan 2014-09-09 Monica Kasevik VAD ÄR KVALITET? Verksamhetsförbättring Kvalitetskontroll är allt som görs EFTER Kvalitetsstyrning är allt som görs för att säkra kvaliteten i ett pågående arbete, dvs NU Kvalitetssäkring är allt som görs

Läs mer

Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll (Swedac) föreskrifter och allmänna råd (STAFS 2011:5) om anmälda organ

Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll (Swedac) föreskrifter och allmänna råd (STAFS 2011:5) om anmälda organ Konsoliderad version av Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll (Swedac) föreskrifter och allmänna råd (STAFS 2011:5) om anmälda organ Ändring införd t.o.m. STAFS 2012:10 Tillämpningsområde 1

Läs mer

LEDNINGSSYSTEM FÖR SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE, SOSFS 2011:9

LEDNINGSSYSTEM FÖR SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE, SOSFS 2011:9 Socialnämnden LEDNINGSSYSTEM FÖR SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE, SOSFS 2011:9 DEL 1 Handläggare: Befattning: Mikael Daxberg Verksamhetsutvecklare Upprättad: 2014-02-14 Version: 1 Antagen av socialnämnden:

Läs mer

Hur man kvalitetssäkrar en röntgenklinik. Liselotte Joelson 2013-10-09

Hur man kvalitetssäkrar en röntgenklinik. Liselotte Joelson 2013-10-09 Hur man kvalitetssäkrar en röntgenklinik Lärandemål Få förståelse för hur ett kvalitetssystem är uppbyggt Förstå hur kvalitetssäkringen fungerar i praktiken Hur kan man själv bidra till att upprätthålla

Läs mer

Marknadskontroll av fordonslyftar importerade till Sverige från annat land än EES-land (2 bilagor)

Marknadskontroll av fordonslyftar importerade till Sverige från annat land än EES-land (2 bilagor) 2013-02-22 RET 2012/100884 1 (5) Enheten för teknik Anders Åsen, 010-730 9897 Marknadskontroll av fordonslyftar importerade till Sverige från annat land än EES-land (2 bilagor) Sammanfattning Arbetsmiljöverket

Läs mer

Upphandla med miljökrav och sociala krav med hjälp av globala standarder

Upphandla med miljökrav och sociala krav med hjälp av globala standarder Upphandla med miljökrav och sociala krav med hjälp av globala standarder Fredrik Fehn Swedish Standards Institute Peter Nohrstedt SKL Kommentus standarder & upphandling? Vilka är SIS? Ideell medlemsförening

Läs mer

Vägledning för krav på dokumenterad information enligt ISO 9001:2015

Vägledning för krav på dokumenterad information enligt ISO 9001:2015 Vägledning för krav på dokumenterad information enligt ISO 9001:2015 1 Orientering Två av de viktigaste målen vid revideringen av standarderna i ISO 9000-serien var att a) utveckla förenklade standarder

Läs mer

SOSFS 2011:9 (M och S) Föreskrifter och allmänna råd. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2011:9 (M och S) Föreskrifter och allmänna råd. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS 2011:9 (M och S) Föreskrifter och allmänna råd Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras myndighetens

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet en introduktion

Ledningssystem för kvalitet en introduktion ISO 9001 Ledningssystem för kvalitet en introduktion Innehåll 3 Vad är ett ledningssystem för kvalitet? 3 ISO 9001 4 Varför ska man ha ett kvalitetsledningssystem? 5 Hur man börjar? 7 Vad betyder certifiering?

Läs mer

Ledningssystem för informationssäkerhet - Kompetensprofil

Ledningssystem för informationssäkerhet - Kompetensprofil Handläggare, tfn Bengt Rydstedt, 08-555 520 28 E-post bengt.rydstedt@sis.se Ledningssystem för informationssäkerhet - Kompetensprofil Detta dokument har utarbetats av AG 8 inom projekt LIS, Ledningssystem

Läs mer

Dialog Insatser av god kvalitet

Dialog Insatser av god kvalitet Dialog Insatser av god kvalitet Av 3 kap. 3 i socialtjänstlagen framgår att insatser inom socialtjänsten ska vara av god kvalitet. För utförande av uppgifter inom socialtjänsten ska det finnas personal

Läs mer

BESLUT. Nationell tillsyn av hälso- och sjukvården vid Region Halland sommaren

BESLUT. Nationell tillsyn av hälso- och sjukvården vid Region Halland sommaren /(\ BESLUT inspektionen för värd och omsorg 2014-10-29 nr 8.5-13098/2014 1(5) Avdelning sydväst Lisbeth Abrahamsson lisbeth.abrahamsson@ivo.se Region Halland Box 517 301 80 Halmstad Vårdgivare Region Halland

Läs mer

Översiktlig konsekvensbeskrivning av författningsförslagen. Genomförande av EU:s nya hissdirektiv i svensk rätt

Översiktlig konsekvensbeskrivning av författningsförslagen. Genomförande av EU:s nya hissdirektiv i svensk rätt Översiktlig konsekvensbeskrivning av författningsförslagen i Boverkets rapport 2015:2 Genomförande av EU:s nya hissdirektiv i svensk rätt Inledning Boverket har i sin rapport 2015:2 Genomförande av EU:s

Läs mer

Energikartläggning i stora företag

Energikartläggning i stora företag 1 (13) Avdelningen för energieffektivisering Energikartläggning i stora företag - Frågor och svar Innehåll Energikartläggning i stora företag... 1 - Frågor och svar... 1 Om detta dokument... 4 Definition

Läs mer

Åtgärder för att höja kvaliteten i medicinska underlag

Åtgärder för att höja kvaliteten i medicinska underlag Åtgärder för att höja kvaliteten i medicinska underlag Citera gärna Socialstyrelsens rapporter, men glöm inte att uppge källan. Bilder, fotografier och illustrationer är skyddade av upphovsrätten. Det

Läs mer

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 1 (9) Vår handläggare Jan Nilsson Antaget av vård- och omsorgsnämnden 2012-10-25, 122 Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 2 (9) Innehållsförteckning Bakgrund...

Läs mer

ATT ARBETA MED PUNK-HANDBOKEN HUR UTFÖRS KVALITETSARBETET?

ATT ARBETA MED PUNK-HANDBOKEN HUR UTFÖRS KVALITETSARBETET? 1 2 ATT ARBETA MED PUNK-HANDBOKEN HUR UTFÖRS KVALITETSARBETET? 2.1 Kunskap, engagemang och lust Kunskap, engagemang och lust är viktiga drivkrafter för alla former av förändringsarbete. Arbetet med kvalitetsutveckling

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet 2013/2061(INI) 5.9.2013 FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om handlingsplanen för e-hälsa 2012 2020 Innovativ hälsovård för det 21:a

Läs mer

Rapport Analys av organisationen med kontroller av fordon för transport av lättfördärvliga livsmedel

Rapport Analys av organisationen med kontroller av fordon för transport av lättfördärvliga livsmedel TSV 2011-173 Jo2010/2549 REMISSYTTRANDE 1(5) Regeringskansliet Landsbygdsdepartementet 103 33 Stockholm registrator@rural.ministry.se Rapport Analys av organisationen med kontroller av fordon för transport

Läs mer

Beslut om ackreditering (3 st bilagor)

Beslut om ackreditering (3 st bilagor) Datum Beteckning 2014-10-24 2014/3023 Tekniska enheten för certifiering och kontroll Kaarlo Book/AOR Direktnr: 033-17 77 35 E-post: kaarlo.book@swedac.se Varugatan 1 931 76 Skellefteå Er referens Ellinor

Läs mer

Yttrande över Elsäkerhetsverkets förslag till föreskrifter om elektrisk utrustning och föreskrifter om elektromagnetisk kompatibilitet

Yttrande över Elsäkerhetsverkets förslag till föreskrifter om elektrisk utrustning och föreskrifter om elektromagnetisk kompatibilitet Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Dnr /2016. Marknadskontrollplan. Egentillverkade medicintekniska produkter

Dnr /2016. Marknadskontrollplan. Egentillverkade medicintekniska produkter Dnr 10.4-41764/2016 Marknadskontrollplan 2017 Egentillverkade medicintekniska produkter Inspektionen för vård och omsorg (IVO) sid 2(8) Sammanfattning IVO har tillsynsansvaret för de egentillverkade medicintekniska

Läs mer

Övergripande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom vård och omsorg i Malmö stad

Övergripande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom vård och omsorg i Malmö stad Övergripande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom vård och omsorg i Malmö stad Datum: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2012-06-13 Stadskontoret Stadsområdesförvaltningar/Sociala Resursförvaltningen

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR ÖKAD KOMPETENS HOS MEDARBETARE PÅ STERILTEKNISK ENHET

HANDLINGSPLAN FÖR ÖKAD KOMPETENS HOS MEDARBETARE PÅ STERILTEKNISK ENHET HANDLINGSPLAN FÖR ÖKAD KOMPETENS HOS MEDARBETARE PÅ STERILTEKNISK ENHET Sterilteknikerutbildningen Sollefteå Lärcenter 300 YH p, 2013 Författare: Cecilia Söderberg Handledare: Maria Hansby Sammanfattning

Läs mer

Konsekvensutredning av upphävande av föreskrifter och allmänna råd för ackrediterade kontrollorgan för kontroll av tryckbärande anordningar m.m.

Konsekvensutredning av upphävande av föreskrifter och allmänna råd för ackrediterade kontrollorgan för kontroll av tryckbärande anordningar m.m. 2014-11-04 2014/2883 Avdelningen för juridik och inre marknad Åsa Wiklund Fredström Direktnr: 08-406 83 06 E-post: asa.wiklkundfredstrom@swedac.se Konsekvensutredning av upphävande av föreskrifter och

Läs mer

Produktstöd - Vägledning till dokumentationskraven i SS-EN ISO 9001:2000

Produktstöd - Vägledning till dokumentationskraven i SS-EN ISO 9001:2000 Document: STG/PS K 525SV1 Produktstöd - Vägledning till dokumentationskraven i SS-EN ISO 9001:2000 SIS, Projekt Kvalitetsledning 1 1) Introduktion Produktstöd Två av de viktigaste målsättningarna i arbetet

Läs mer

Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling

Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling ISSN 1400-4682 Utgivare: Sven Nyström STAFS 2002:5 Utkom från trycket 2002-11-01 Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll

Läs mer

Systemtillsyn. Erfarenheter från Socialstyrelsen. Tillsynsforum den 28 april 2009. Göran Mellbring

Systemtillsyn. Erfarenheter från Socialstyrelsen. Tillsynsforum den 28 april 2009. Göran Mellbring Systemtillsyn Erfarenheter från Socialstyrelsen Tillsynsforum den 28 april 2009 Göran Mellbring Anmälningsärenden - initiativ Tematiska tillsynsprojekt Individtillsyn Socialstyrelsens tillsyn syftar till

Läs mer

marknadskontroll i samband med saluföring av produkter och upphävande av förordning (EEG) nr 339/93.

marknadskontroll i samband med saluföring av produkter och upphävande av förordning (EEG) nr 339/93. 207-05-08 206/3002 Avdelningen för juridik och inre marknad Henrik Carlborg Direktnr: 08-406 83 70 E-post: henrik.carlborg@swedac.se Remiss, införande av regler om flexibel ackreditering, ändrade regler

Läs mer

Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling

Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling ISSN 1400-4682 Utgivare: Gerda Lind STAFS 2010:12 Utkom från trycket den 16 december 2010 Styrelsens för ackreditering och teknisk

Läs mer

Konsoliderad version av

Konsoliderad version av Konsoliderad version av Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC) föreskrifter och allmänna råd (STAFS 2007:11) om ackreditering av organ som certifierar personer Ändring införd t.o.m.

Läs mer

Laboratoriemedicinskt regionmöte i Uppsala-Örebroregionen nummer 3

Laboratoriemedicinskt regionmöte i Uppsala-Örebroregionen nummer 3 Laboratoriemedicinskt regionmöte i Uppsala-Örebroregionen nummer 3 22-23 Oktober 2015 Västerås Per Bjellerup 1 Knivsta 2013 (alla dicipliner) 2 Gävle 2014 (rådsmöten och olika temamöten) 3 Västerås 2015?

Läs mer

SOSFS 2011:9 ersätter

SOSFS 2011:9 ersätter SOSFS 2011:9 trädde i kraft den 1 januari 2012 tillämpliga inom hälso- och sjukvård, tandvård, socialtjänst och verksamhet enligt LSS oavsett om det är i privat eller offentlig regi vid myndighetsutövning

Läs mer

Policys. Vård och omsorg

Policys. Vård och omsorg LEDNINGSSYSTEM FÖR KVALITET Policys Vård och omsorg 2010/2011 Antagen av vård- och omsorgsnämnden 2010-08-26 ( 65) Reviderad av vård- och omsorgsnämnden 2013-12-19 (Policy för insatser och vårdåtgärder)

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Fysiocenter Odenplan / Praktikertjänst AB 2012

Patientsäkerhetsberättelse för Fysiocenter Odenplan / Praktikertjänst AB 2012 Patientsäkerhetsberättelse för Fysiocenter Odenplan / Praktikertjänst AB 2012 20130301 och ansvarig för innehållet ---------------------------------- Robin Wakeham Leg. Sjukgymnast Verksamhetschef Fysiocenter

Läs mer

Förfrågningsunderlag för vårdval av tjänster inom klinisk neurofysiologi

Förfrågningsunderlag för vårdval av tjänster inom klinisk neurofysiologi Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2013-10-22 1 (5) HSN 1112-1505 Handläggare: Pernilla Andersson Hälso- och sjukvårdsnämnden 2013-11-19, p 4 Förfrågningsunderlag för vårdval av tjänster

Läs mer

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Ledningskansliet

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Ledningskansliet ÖREBRO LÄNS LANDSTING Ledningskansliet Riktlinjer för internationellt engagemang 2011-2014 2 Riktlinjer för internationellt engagemang Inledning Landstingsfullmäktige antog i juni 2003 en policy för Örebro

Läs mer

Inte störst men bäst. Det är vår vision. Förbättringsarbete på Lasarettet i Ystad ISO 9001

Inte störst men bäst. Det är vår vision. Förbättringsarbete på Lasarettet i Ystad ISO 9001 Inte störst men bäst. Det är vår vision. Förbättringsarbete på Lasarettet i Ystad ISO 9001 Målet för hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen. Vården ska

Läs mer

SS-EN ISO 22870:2006. In vitro-diagnostik Patientnära analyser (PNA) Krav på kvalitet och kompetens

SS-EN ISO 22870:2006. In vitro-diagnostik Patientnära analyser (PNA) Krav på kvalitet och kompetens SS-EN ISO 22870:2006 In vitro-diagnostik Patientnära analyser (PNA) Krav på kvalitet och kompetens Point-of-care testing (POCT) - Requirements for quality and competence Charlotte Woschnagg, Bedömningsledare,

Läs mer

Assisterad befruktning etiska aspekter

Assisterad befruktning etiska aspekter Assisterad befruktning etiska aspekter SMER:s ställningstaganden Socialutskottet 2013-01- 17 Statens Medicinsk- Etiska Råd (SMER) En ledamot från vardera av riksdagspartierna utom SD (som valt att avstå)

Läs mer

Patientrörlighet inom EES vissa kompletterande förslag

Patientrörlighet inom EES vissa kompletterande förslag Socialutskottets betänkande 2015/16:SoU14 Patientrörlighet inom EES vissa kompletterande förslag Sammanfattning Utskottet ställer sig bakom regeringens förslag till ändringar i hälso- och sjukvårdslagen,

Läs mer

Energikartläggning i stora företag

Energikartläggning i stora företag EM1000 W-4.0, 2010-11-17 Datum 2015-10-16 1 (12) Avdelningen för energieffektivisering Energikartläggning i stora företag - Frågor och svar Box 310 631 04 Eskilstuna Besöksadress Kungsgatan 43 Telefon

Läs mer

Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer

Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer Upprättad 2013-12-18 2(5) Kvalitetsledningssystem i Timrå Bakgrund Socialtjänstlagen (SoL) 3 kap 3 säger insatserna

Läs mer

1. Namn och adressuppgifter

1. Namn och adressuppgifter Ansökan om att bli utsedd till anmält organ för uppgifter i samband med bedömning av överensstämmelse enligt harmoniserad unionslagstiftning, samt ansökan om ackreditering i anmälningssyfte för detta ändamål

Läs mer

FÖRBÄTTRINGSVÄGEN. Verktyg & inspiration för företagets utveckling. Helene Kolseth

FÖRBÄTTRINGSVÄGEN. Verktyg & inspiration för företagets utveckling. Helene Kolseth FÖRBÄTTRINGSVÄGEN Verktyg & inspiration för företagets utveckling Helene Kolseth Förbättringsvägen - Verktyg & inspiration för företagets utveckling Förbättringsvägen - Verktyg & inspiration för företagets

Läs mer

Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling

Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling ISSN 1400-4682 Utgivare: Sven Nyström STAFS 2003:13 Utkom från trycket 2004-01-20 Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om hantering av krypteringsnycklar och certifikat för tillverkning av digitala färdskrivare;

Transportstyrelsens föreskrifter om hantering av krypteringsnycklar och certifikat för tillverkning av digitala färdskrivare; Transportstyrelsens föreskrifter om hantering av krypteringsnycklar och certifikat för tillverkning av digitala färdskrivare; beslutade den 13 december 2012. Transportstyrelsen föreskriver följande med

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården

Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården Birgitta Boqvist Patientsäkerhetssamordnare Norrbottens läns landsting Norrbotten Kiruna Gällivare Pajala Landstinget är länets största

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Hälsan & Arbetslivet

Patientsäkerhetsberättelse för Hälsan & Arbetslivet Patientsäkerhetsberättelse för Hälsan & Arbetslivet Avseende år 2012 2013-02-11 Per Olevik Medicinskt ledningsansvarig läkare Sammanfattning I Hälsan & Arbetslivets ledningssystem ingår riskbedömningar,

Läs mer

Enkät för nationell utvärdering av diabetesvården - om kommunernas diabetesvård

Enkät för nationell utvärdering av diabetesvården - om kommunernas diabetesvård Enkät för nationell utvärdering av diabetesvården - om kommunernas diabetesvård Enkäten riktar sig till verksamhet med ansvar för diabetesvården i alla landets kommuner och i stadsdelarna i Göteborg, Malmö

Läs mer

Tycker du att du har fått fel vård eller behandling? Är du inte nöjd med den förklaring du får av vårdpersonalen?

Tycker du att du har fått fel vård eller behandling? Är du inte nöjd med den förklaring du får av vårdpersonalen? 2014-02-27 1(9) Klaga på vården Om du har klagomål på vården kan du både som patient och närstående framföra dina synpunkter. På så sätt bidrar du till att göra vården säkrare. Det finns flera instanser

Läs mer

En kort introduktion till kvalitetsledning. Björn-Erik Erlandsson SFMI bjorn-erik.erlandsson@sth.kth.se 070-551 43 30

En kort introduktion till kvalitetsledning. Björn-Erik Erlandsson SFMI bjorn-erik.erlandsson@sth.kth.se 070-551 43 30 En kort introduktion till kvalitetsledning Björn-Erik Erlandsson SFMI bjorn-erik.erlandsson@sth.kth.se 070-551 43 30 1 Kvalitetsledning Socialstyrelsens föreskrifter om ledningssystem för kvalitet och

Läs mer

Verksamheten för personer med psykiska funktionsnedsättningar

Verksamheten för personer med psykiska funktionsnedsättningar 1(8) LSS Verksamheten för personer med psykiska funktionsnedsättningar i Hylte kommun Verksamhetstillsyn genomförd av Arbetsmiljöverket, Länsstyrelsen i Hallands län och Socialstyrelsens regionala tillsynsenhet

Läs mer

CE-märkning och produktsäkerhet

CE-märkning och produktsäkerhet CE-märkning och produktsäkerhet Vad står CE-märket för? Att tillverkaren / importören försäkrar att varan överensstämmer med alla säkerhetskrav enligt direktiv med krav på CE-märkning. CE-märkningen står

Läs mer

Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling

Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling ISSN 1400-4682 Utgivare: Sven Nyström STAFS 2002:6 Utkom från trycket 2002-11-01 Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll

Läs mer

Rapport fra n projektgruppen IBL med sektion SKKT

Rapport fra n projektgruppen IBL med sektion SKKT Rapport fra n projektgruppen med sektion SKKT Deltagare Inga.Lill Sparr RKKT Kamran Nourafkan Lena Morgan Ulla-Britt Lindholm Tanja Wijkmark RKKT Under 2010 och 2011 har diskussioner om ett eventuellt

Läs mer

Landstingsstyrelsens beslut

Landstingsstyrelsens beslut Landstingsstyrelsen PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2006-05-15 LS-LED06-159 47 Rätten till ersättning för kostnader för vård i annat EES-land - En översyn. Remissvar Landstingsstyrelsens beslut 1. Landstingsstyrelsen

Läs mer

Revisionsrapport Översiktlig granskning ledningssystem för systematisk kvalitetsarbete

Revisionsrapport Översiktlig granskning ledningssystem för systematisk kvalitetsarbete s revisorer Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Översiktlig granskning ledningssystem för systematisk kvalitetsarbete Revisionen har via KPMG genomfört en granskning

Läs mer

Patientens rätt till fast vårdkontakt verksamhetschefens ansvar för patientens trygghet, kontinuitet och samordning

Patientens rätt till fast vårdkontakt verksamhetschefens ansvar för patientens trygghet, kontinuitet och samordning Meddelandeblad Mottagare: Kommuner: nämnder med ansvar för verksamheter inom hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS, Landsting: nämnder med ansvar för verksamheter inom hälso- och sjukvård, tandvård

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete för systematiskt kvalitetsarbete Bakgrund I SOSFS 2011:9, för systematiskt kvalitetsarbete, finns föreskrifter och allmänna råd som reglerar hur socialtjänstens kvalitetsarbete ska ledas. Författningen

Läs mer

Ansökan om att bli utsedd till anmält organ för uppgifter i samband med bedömning av överensstämmelse enligt harmoniserad unionslagstiftning

Ansökan om att bli utsedd till anmält organ för uppgifter i samband med bedömning av överensstämmelse enligt harmoniserad unionslagstiftning Ansökan om att bli utsedd till anmält organ för uppgifter i samband med bedömning av överensstämmelse enligt harmoniserad unionslagstiftning Sökanden är införstådd med reglerna för anmälda organ. Av dessa

Läs mer

Förslag till upphandling av bröstdiagnostiska tjänster inom SLL samt förlängning av avtal

Förslag till upphandling av bröstdiagnostiska tjänster inom SLL samt förlängning av avtal HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN 2011-11-22 p 14 1 (5) Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Handläggare: Malin Rydberg Förslag till upphandling av bröstdiagnostiska tjänster inom SLL samt förlängning av avtal

Läs mer

Det händer saker i din bransch. Vill du vara en av dem som bestämmervad?

Det händer saker i din bransch. Vill du vara en av dem som bestämmervad? Det händer saker i din bransch. Vill du vara en av dem som bestämmervad? I en värld där ingenting är statiskt, finns det ett viktigt val att göra. Antingen sitter du nöjd och betraktar det som sker. Eller

Läs mer

Vad är det som avgör?

Vad är det som avgör? Vad är det som avgör? Vad är det som avgör? Standarder avgör För repet gäller följande standarder: SS-EN 354 Kopplingslinor SS-EN 355 Falldämpare SS-EN 364 Provningsmetoder SS-EN 1891 Statiska kärnmantelrep

Läs mer

SOSFS 2012:20 (M) Föreskrifter och allmänna råd. Fosterdiagnostik och preimplantatorisk genetisk diagnostik. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2012:20 (M) Föreskrifter och allmänna råd. Fosterdiagnostik och preimplantatorisk genetisk diagnostik. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS 2012:20 (M) Föreskrifter och allmänna råd Fosterdiagnostik och preimplantatorisk genetisk diagnostik Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras

Läs mer

Nyhetsbrev december 2011

Nyhetsbrev december 2011 Nyhetsbrev december 2011 2011 - fokusering och tillväxt i en turbulent omvärld Då Tord Schultz skrev VD-ordet i vårt nyhetsbrev i december 2010 anade ingen att 2011 skulle bli ett år med den dramatiska

Läs mer

Elsäkerhetsverkets förslag till föreskrifter som implementerar direktiv 2014/30/EMC

Elsäkerhetsverkets förslag till föreskrifter som implementerar direktiv 2014/30/EMC KONSEKVENSUTREDNING 1 (11) Martin Gustafsson Avdelningen för produkter 010-168 05 27 2015-10-16 15EV733 Elsäkerhetsverkets förslag till föreskrifter som implementerar direktiv 2014/30/EMC Elsäkerhetsverket

Läs mer

Landstingsstyrelsen Kvalitet och patientsäkerhet

Landstingsstyrelsen Kvalitet och patientsäkerhet Landstingsstyrelsen Kvalitet och patientsäkerhet Krister Björkegren Patientsäkerhet Barometern 9 nov 2012 Trycksår 2008: Landstingets första trycksårsmätning - var femte patient har trycksår 2009-2012:

Läs mer

Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete xx Fastställd Socialnämnden 2014-05-07 Reviderad - Produktion Socialförvaltningen

Läs mer

Internationell strategi

Internationell strategi LANDSTINGET I VÄRMLAND PM Ulla Höglund 2011-11-0306-14 LK/110273 Internationell strategi 2011 2014 Landstinget i Värmland påverkas alltmer av sin omvärld. EU-direktiv och förordningar, rörligheten för

Läs mer

Direktiv. Medicinteknisk utrustning för hälso- och sjukvårdsarbetsuppgifter. Medicinsk utrustning Hälso- och sjukvårdsarbetsuppgifter

Direktiv. Medicinteknisk utrustning för hälso- och sjukvårdsarbetsuppgifter. Medicinsk utrustning Hälso- och sjukvårdsarbetsuppgifter Direktiv Framtagen av: Medicinskt ansvariga Fastställd av: Medicinskt ansvariga Sökord i diariet: Medicinsk utrustning Hälso- och sjukvårdsarbetsuppgifter Målgrupp: Giltig fr.o.m. 2015-09-01 Utvärderas

Läs mer