Priset, tillgänglighet, företag, miljö, estetik, hälsa, socialt, teknik. Utveckla produkt, tjänst eller

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Priset, tillgänglighet, företag, miljö, estetik, hälsa, socialt, teknik. Utveckla produkt, tjänst eller"

Transkript

1

2 Designprocessen 1/4 Genom hela vårt arbete med detta bidrag till Design Open har vi utgått efter den designprocess som Svensk Industridesign presenterar på sin hemsida, samt även kunskaper vi fått genom våra designstudier. I presentationen nedan kommer vi att följa en tidslinje för designprocessen, så att vårt arbete ska vara enkelt att följa. Utgångspunkter Den absolut första kontakten vi hade med uppgiften var när vi fick den skriftligt under kick-offen i Sundsvall, Utveckla produkt, tjänst eller koncept för våra rullande transporter, som påverkar människors vilja att resa och frakta miljövänligt.. Det första intrycket vi fick var att uppgiften kändes väldigt omfattande och vi insåg snabbt att det skulle krävas mycket arbete bara för att skala ned den till ett område som vi ville fortsätta arbeta med. Varje dag blir vi överösta med information om hur världen mår, vilka djur som håller på att dö ut, att isarna smälter fortare än någonsin förut och naturkatastrofer inträffar mer frekvent. Alla dessa tragiska incidenter grundas i att vi människor konsumerar för mycket, vilket bidrar till ökade utsläpp av framför allt växthusgaser. Uppgifterna vi fick var fokuserade på att påverka attityden kring de rullande transporterna som görs dygnet runt och över allt på vår jord. På vägverkets hemsida kan man läsa att bara persontransporterna sedan 1970 har ökat med hela 70% samt att den typ av transport som ökar mest under de senaste 15 åren är lastbilstransporterna. Detta på grund av att en stor del av de varor vi konsumerar importeras från andra länder. Denna tävling är vi med i som ett projekt för en kurs på Umeå Universitet, kursen är på 7,5 hp och sträcker sig från september till januari. Eftersom alla i tävlingsgruppen läser minst 3 kurser prallellt har minst en dag i veckan använts till att arbeta med tävlingen och vårt bidrag. Användarstudie, del 1 Något som vi gjorde tidigt i detta skede var att dela upp alla problemområden, områden där olika problem skulle kunna lösas för att uppnå målet med uppgiften. Med tanke på att uppgiften var väldigt omfattande hittade vi en rad olika delar i processen där man skulle kunna påverka användaren. Dessa områden var sedan vad vi utgick från när vi tog fram förslag på koncept som vi valde att lägga ned mer tid på att analysera. Ett antal av dessa områden är listade nedan: Priset, tillgänglighet, företag, miljö, estetik, hälsa, socialt, teknik. Därefter genomfördes totalt 5 intervjuer med användare i åldrarna år där vi försökte få fram deras syn på det hela och varför de gör sina transportval. Målet var att identifiera de problem som existerar i dagens samhälle och därefter utvärdera dessa med fokus på hur man skulle kunna arbeta mot dem. Det blev här tydligt att deras kunskaper och attityd gentemot miljöpåverkan från transporter var något som verkligen behövde arbetas med. Medvetenheten måste på något sätt ökas för att få människor att förstå den påverkan deras dagliga val har på jorden och mänsklighetens framtid. En annan punkt som kom fram under studien var att göra de miljövänligare valen ofta var jobbigare eller kostade mer vilket ledde till att man ofta valde den enklare vanliga vägen. Resultatet sammanfattades sedan i ett dokument där vi försökte trycka på de punkter som kändes viktiga, där vi kunde påverka och få en förändring i samhället. Dessa punkter handlade om människors attityd och medvetenhet gentemot transportutsläpp. Den tillgänglighet dagens samhälle erbjuder för miljövänligare val och de uppoffringar människor upplever krävs för att göra dessa val. Vi fick även en del intressanta ideér kring annan feedback en användare kan vara intresserad av som kan påverka dennes vilja att agera miljövänligare (t.ex. hälsa och ekonomi). För att sedan enkelt kunna ha en referenspunkt att testa våra koncept mot tog vi fram tre personas som skulle representera individer vi ville påverka.

3 Designprocessen 2/4 Personas Nedan kommer en kort beskrivning av de personas vi arbetat fram och använt oss av under designprocessen. Dessa personas finns tillgängliga i fullständig form på webben 1. Leif Petterson, 50 år Att köra bil är varje mans privilegium Leif har sen 30 år tillbaka varit bosatt i Stockholm. Ursprungligen är han i från Helsingborg som han flyttade från så fort han fick tillfälle. Han har sen 20 år tillbaka varit chef inom byggbranschen, vilket har tagit större delen av hans tid söner Linnea Hansson, 36 år Att kunna unna sig något extra ibland skulle kännas bra Linnéa växte upp i Brännland men flyttade in till Umeå då det var dags för studierna att dra igång på allvar. Efter att ha skaffat familj och barn fick hon ta över sitt barndomshem efter föräldrarna. För två år sedan separerade hon och från sin sambo och blev därmed ensamstående med två Evelina Lindgren, 26 år Vi måste vårda miljön för våra barns framtid Evelina tar gärna bilen när det känns tillräckligt motiverat. Hon är dock medveten om att bilar är en stor miljöbov men samtidigt är det allt för bekvämt för henne. Om det fanns någon belöning där hon kunde visa för sina vänner hur miljövänlig hon är Koncept & visualisering Under den första användarstudien där vi arbetade mycket med att komma på nya koncept och ideér lade vi stort fokus på att först idetifiera de problem som existerar i dagens samhälle och därefter utvärdera dessa med fokus på hur man skulle kunna arbeta mot dem. Det blev tidigt tydligt att människornas attityd och metvetenhet inom miljöpåverkan var ett stort problem. Utifrån vad vi kom fram till på denna analys arbetade vi sedan fram ett antal olika koncept för produkter och tjänster som vi upplevde skulle kunna påverka människors attityd och transportvanor. Bland annat hade vi ideér på att utveckla en produkt som skulle förenkla kommunikationen i form av affärsmöten och på detta sett kunna dra ner på långa onödiga transporter där företag möts för att möten som lika gärna kunde gjorts på distans. Andra ideér handlade om att öka medvetenheten för de utsläpp som sker när man kör bil genom direkt feedback från bilen. Ideér kretsade annars i huvudsak kring tjänster som skulle öka människors medvetenhet och förståelse för den inverkan deras agerande har på miljön. Detta genom exempelvis informationskampanjer. Detta koncept expanderas sedan till att omfatta en mobilapplikation som loggade användarens rörelse under en dag och därefter gav miljörelaterad feedback på dennes levnadssätt.

4 Designprocessen 3/4 Utvärdering & konceptval Vi beslutade oss sedan för att utgå från ett huvudkoncept, en tjänst med mål att ändra människors syn på miljö och hållbar utveckling. Detta skulle göras med en mobil applikation som loggar rörelser och ger miljörelaterad feedback på användarens levnadssätt. Användarstudie, del 2 Konceptet var fortfarande inte begränsat och upplägget på det hela var inte bestämt, därför samlade vi en grupp för att diskutera kring möjligheter och begränsningar i en sådan tjänst. Gruppen bestod av personer med god insyn i mobilprogrammering och interaktionsdesign. Se hela kostnaden Efter utvärderingen beslutade vi om att ha månadsbrevet som meddelar användaren information om hur denne levt senaste tiden, t.ex. förslag på förbättringar, allt för att göra information lätttillgängligt. Tjänsten ska även vara kopplad till en webbsida som håller koll och delger användaren information över längre tid medan applikationen ska ha fokus på dagliga feedbacks men även gårdagen för att göra mobilapplikationen så lättanvänd som möjligt. Studier har gjorts där målet varit att ta reda på; av det vi människor äger, vad är det egentligen vi bär med oss? Resultatet här blev att det vi absolut inte vill glömma är våra pengar, nycklar eller mobiltelefonen. Detta säger ganska mycket om den vikt vi lägger på mobiltelefonen. Faktumet att smartphones har integrerat med mobiltelefoner, t.ex. iphone, HTC Hero, Sony Ericsson Xperia, ger enorma möjligheter för att bistå användarens i deras levnadssätt. Utvecklingen av dessa telefoner verkar bara expandera, vi tog fasta på detta och är en av det stora anledningarna till att vi valde att arbeta vidare med GoEco konceptet. Utifrån detta kom vi sedan fram till en tjänst som även skulle omfatta en webbsida och månadsbrev med erbjudanden (beroende på hur miljövänligt man levt). Tjänsten skulle även ge ekonomisk och hälsorelaterad återkoppling för att öka intresset men fokus ska hela tiden ligga på den miljörelaterade återkopplingen. Under utvärderingen blev det tydligt att en viktig del var att värna om individernas integritet, alltså inte logga vart användaren rör sig utan endast längden denne färdas med respektive färdmedel.

5 Designprocessen 4/4 Imageboard För att kunna utveckla konceptets grafiska delar tog vi fram imageboards för att visa på de egenskaper vi ville ha i tjänsten. Dessa egenskaper var miljö, hälsa och ekonomi. Justering & genomförande Efter att ha valt ett koncept att arbeta vidare med hade vi några frågor vi var tvungen att ställa oss för att komma ett steg längre. Vad är användaren intresserad av att ta del av och hur? Hur ska detta finansieras och struktureras? Hur ska vi nå ut? Vi har samtliga i gruppen arbetat med att utveckla applikationer till Android- och iphone-baserade telefoner och har bra koll på hur en sådan applikation skulle implementeras genom att utnyttja den inbyggda GPS:en för att registrera utomhusrörelser. Viktigt med applikationen och användandet var att göra det väldigt lättanvänt. Därför krävs det endast tre korta steg för att hämta och aktivera applikationen. För att därefter köra igång loggningen räcker det med ett klick på mobiltelefonen. Vi hade nu bestämt allt innehåll i systemet och det fortsatta arbetet kom att kretsa kring att utvärdera gränssnitt för webbsida och mobilapplikationen. Hur skulle innehållet struktureras? Utvärderingen och justeringarna skedde i form av mindre användarstudier där våra val analyserades.

6 Beskrivning av tjänst 1/9 Nedan kommer en beskrivning av den tjänst och det koncept som vi utvecklat tillsammans för Design Open. Vi kommer förutom att förklara hur det fungerar i sin helhet även ta upp minst lika viktiga punkter som, varför vi valt detta, för vem vi tagit fram konceptet, förklara tekniken m.m. Allt för att inte lämna kvar några frågetecken utan förmedla rätt känsla av konceptet som helhet. Koncept Genom en enkel registrering och nerladdning av en applikation till din mobil kan du komma igång och vinna bonusar för din minskade miljöpåverkan. Applikationen mäter först hur du lever idag och sedan får du bonusar när du förbättrar dina miljöpåverande vanor. Du som användare väljer själv dina intresse-områden, vid bonus erbjuds du rabatter och/eller presentcheckar hos relevanta företag. Din miljöpåverkan mäts genom dina dagliga transporter; bil, buss, cykel och gång. Applikationen erbjuder dig även positiv feedback på din hälsa när du går eller cyklar, samt ekonomisk översikt över dina andra transporter (bil eller buss). Efter varje månad har du möjlighet att genom hemsidan få en översikt över din miljöpåverkan, hälsorelaterad information och ekonomi. Du får även tips och råd på hur du kan förbättra dig. På produktens hemsida kan användaren även ställa in inställningar för applikationens beteende och beteenden för hela systemet. Med jämna mellanrum skickas erbjudanden till användaren, beroende på hur duktig användaren har varit under tidsperioden får denne hem olika erbjudanden samt olika många. Detta för att motivera användaren till en förändrad livsstil. Upptäckt Hur är det tänkt att användarna ska få den första informationen om GoEco? Genom reklam på allmänna platser i form av miljövänliga planscher och affischer. Allmänna platser kan vara på och i bussar, i butiker, på anslagstavlor och på reklampelare etc. Potentiella användare kan höra om GoEco genom männiksors kommunikation med varandra, eftersom att en uppskattad och bra produkt har tendens att sälja sig själv. Är det en användare som använder och uppskattar produkten kommer användaren nämna produkten och sprida information om produkten vidare. För att komma åt de människor som ännu inte är aktiva på internet ska tidningsannonser och reklam gör människor nyfikna på GoEco. Det ska även finnas "pressreleser" och artiklar i tidningar som förklarar vad GoEco är. Genom att hålla föredrag om GoEco hos företag och kommuner. För att öka företags förstålse för vad GoEco är och hur företagen kan vara delaktig ska GoEco "promota" konceptet hos specifika företag som kan tänkas vilja vara delaktiga. Företagen kan då vara delaktiga genom att delta i interna tävligar för företagets personal men även köpa in sig i konceptet och tillhandahålla bidrag till användarna av konceptet.

7 Beskrivning av tjänst 2/9 För att komma åt den stora internetbaserade marknaden kommer nätbaserad reklam finnas på hemsidor som kan tänkas dra rätt publik, tex mataffärers hemsidor. Det ska även finnas reklam på olika sociala nätverk som kan göra människor nyfikna, sociala nätverk såsom facebook. Fokus kommer att ligga på denna typ av reklam eftersom den värnar mer om miljön. Förståelse Var får användaren ytterligare information och förståelse om tjänsten GoEco? Det räcker inte bara med att användaren får nys om att detta koncept finns tillgängligt och är ett sätt för användaren att ändra sin attityd kring transporter och bli mer hållbar, det krävs mer. Användaren måste förstå konceptets helhet och själv bilda sig en uppfattning om varför det skulle vara en bra sak att använda samt hur konceptet skulle kunna påverka användaren på ett personligt plan. Här kommer även de tre delarna miljö, hälsa och ekonomi in, vilken del man anser som mest lockande är väldigt personligt. Grafiskt, hemsida Hur ser webbsidan ut? Hur fungerar den? Användaren går in på hemsidan och på startsidan kan anvädaren registrerar sig på GoEco (se figur XX). I och med att användaren registerar sig registreras användarens telefonnummer och ett sms med en länk för nedladdning av applikationen skickas. Användaren kan då klicka på länken och ladda hem applikationen till sin mobiltelefon. Användarens personliga sidor samt inloggning för dessa All information som användaren kommer att behöva för att ta till sig allt detta kommer att finnas på GoEco's egna hemsida. För att komma igång med själva användandet av applikationen kan användaren gå in på hemsidan och läsa "Komma igång"-faktan som finns. Det är alltså väldigt enkelt att komma igång som ny användare.

8 Beskrivning av tjänst 3/9 Då användaren har loggat in på hemsidan får denne en översikt på färdsätt användaren har använt sig av och hur miljövänlig användaren varit Vid varje inloggning visas nya förslag på förbättringar som användaren kan ta till sig i sin vardag. Exempelvis: Byt ut nio vanliga glödlampor mot lågenergilampor och du kan spara 250 kg koldioxid under lampornas hela livslängd. 2. Utförligare information under varje vecka finns då användaren klickar på en specifik vecka. 3. ett översiktligt diagram där användaren ser sina aktiviteter, varje färg motsvarar aktivitet. Här har exempelvis användaren cyklat eller gått mycket. 4. Genom att klicka på en ikon kan användaren få mer information om aktiviteten. 4 Om användaren klickat på en aktivitet i diagrammet dyker mer information upp med tips om förbättringar och jämförelser.

9 Beskrivning av tjänst 4/9 Grafiskt, mobilapplikation Hur ser mobilapplikationen ut? Hur fungerar den? När användaren har mobilapplikationen på sin telefon räcker det för denne att klicka på ikonen för att starta upp programmet. Detta betyder att loggningen är igång och det går att dölja huvudapplikationen genom att klicka 'dölj applikation'. Detta leder isåfall till att en liten widget ligger på skrivbordet och loggar användarens rörelser och presenterar en liten animering som illustrerar användarens rörelser under dagen (se figur). Dessa figurer representerar färdmedel användaren rört sig med och hur lång sträcka användaren procentuellt använt detta under dagen. Byter användaren fördmedel kommer detta lägga sig överst i "kön". Genom att klicka på denna widget kommer man tillbaka till applikationen och kan få ytterligare information. Applikationen består av tre huvuddelar; miljö, hälsa och ekonomi. Vid förstavyn får denne en tydlig bild över hur dagen respektive gårdagen gått. Den nödvändigaste informationen presenteras genom en liten illustration för att sammanfatta innehållet. För miljö är en blomrabatt där det växer blommor beroende på hur miljömedvetet användaren lever. För hälsa är det godsaker som illusterar hur många kalorier användaren bränt på att gå och cykla under dagen och för ekonomi visar en genomskinlig spargris på hur mycket användaren sparat genom att gå och cykla istället. Samtliga delar går att klicka på för att få mer ingående information på vart saker skett under dagen och enkla förslag på förbättrningar. Om användaren klickat på miljö öppnas en ny vy där en "orm" visar dagen respektive gårdagen i en tidslinje. Det är här möjligt för användaren att klicka på önskad del för att få ytterligare information om vad denna transport resulterade i. Det finns även möjlighet att klicka tips från coachen som visar på ställen där det enkelt skulle gå att göra förbättringar för användaren (t.ex. bilresor kortare än 3 km). Den första veckan användaren har sin applikation aktiv blir en slags inkörningsvecka. Här kommer applikationen notera användarens rörelser och kalibrera sig därefter för att kunna ge relevant feedback för just denne.

10 Beskrivning av tjänst 5/9 GoEco påverkar Finns det något konkret exempel som visar på hur GoEco faktiskt påverkar en användares attityd? För att visa på ett exempel där denna tjänst fakiskt kan vara till stor hjälp när det handlar om att ändra en användares attityd, tänkte vi visa detta med hjälp av en av de personas vi skapat. Evilina Lindgren började använda GoEco's koncept både med avseende på den miljöreleterade aspekten, men även för att försöka tappa ett par kilo genom att börja gå och cykla mer frekvent istället för att ta bilen. Efter att ha använt den mobila applikationen varje dag i två måndare och besök hemsidan med jämna mellanrum, gör hon en utvärdering av sin transporthistorik. Detta gör hon genom att besöka hemsidan och analysera den översikt av hennes färdsätt som finns på denna. Hon ser då tydligt hur de röda markeringarna blivit färre, samt de gröna mycket fler. Hon ser då klart och tydligt att tjänsten hjälpt motivera henne att ändra sin sin på de personliga transporterna hon dagligen gör. Hon dessutom fullkomligt älskar den funktion i den funktion i den mobila applikationen som hjälper henne att hålla koll på hur många steg och hur många kalorier hon gör av med varje dag. Med hjälp av denna och sina nya transportvanor har hon lyckats tappa ett par kilo, samtidigt som hon ser sin planta i applikatinonen växa och må bra, vilket betyder att hon gör något gott även för miljön. Som om detta inte var bra nog har hon vid ett antal tillfällen fått sms till sin mobiltelefon med olika rabatterbjudanden. Bland annat på en skoaffär där hon slog till och köpte sig ett par vinterskor till 20% rabatterat pris. Sprida vidare Ett av målen med detta koncept är att alla användare ska känna sig nöjda och duktiga under tiden de använder sig av denna tjänst. Tanken sedan är att dessa användare sprider budskapet om konceptet vidare till potentiella användare i sin omgivning, dessa blir då nyfikna och besöker GoEco's hemisda för att ta reda på mer Vem & Varför? Genomgång för vem vi har designat produkten i första hand för och hur användaren ska använda produkten, samt motiverande synpunkter till varför användaren ska avända sig av just denna produkt. Vem För vem är denna applikation tänkt att vara användbar? Den här produkten och konceptet är till för alla som har en vilja och ett behov av att förändra sin livsstil i någon aspekt. Dessa förändringar skulle kunna ske inom de tre områden som produkten har fokuserat sig på; miljö, ekonomi eller hälsa. Under utvecklingen av konceptet för produkten så har fokus legat på en specifik målgrupp, detta för att uppskattningsvis kunna optimera funktionerna för de vi tror vill använda sig av produkten. Målgruppen är människor mellan 25 och 40 år, dessa är de vi tror denna produkt kan ha störst inverkan på samt vara den grupp som kan göra mest för miljön. Själva användandet av produkten och kunskapen om produkten ska kunna spridas till användararnas familj och vänner, så att produkten breder ut sig bland befolkningen och att det blir en självklarhet att använda.

11 Beskrivning av tjänst 6/9 Produkten är skapad med viss dynamik vilket gör att användaren kan inom vissa delar av produkten bestämma hur produkten ska fungera och interagera med användarens vardag. Detta möjliggör en bredare användargrupp för produkten eftersom användaren kan förenkla de tekniska delar produkten består av. Användaren kan till exempel bestämma i vilket medium månadsbrev och erbjudanden ska skickas; post, e-post eller sms. Användare måste dock aktivt välja vanlig post eftersom det har en negativ miljöpåverkan. Varför Av vilken anledning har ni valt just denna lösning på problemet? Det gäller idag att designa för framtiden, även om det är svårt att veta hur denna riktigt kommer att se ut. Detta är något som Jan Chipchase, Nokia 2, lagt ned mycket tid på att komma fram till. Kanske inte hur framtiden kommer att se ut, snarare hur människor kommer att bete sig när vi väl kommer dit. Idag bor det omkring 6.3 miljarder människor på vår planet, i slutet på detta år menar Chipchase att 3 miljarder kommer att ha någon slags mobiltelefon och om ytterligare två år kommer ännu en miljard vara kopplade till de mobila näten. För att då kunna designa för framtiden måste det klarläggas vad människor gör, hur de beter sig. Detta har Chipchase gjort genom att undersöka vad folk bär med sig egentligen. De saker som slutligen används är mobiltelefonen tillsammans med nycklar och pengar. Detta ger en väldigt tydlig bild av hur värdefull och viktigt mobiltelefonen faktiskt är för oss människor. Detta tas fasta vid i detta projekt då en förutsättning för att konceptet ska fungera är att användarna har sin mobiltelefon med sig under hela dagen och i alla aktiviteter samt att det är något som kan fungera i vår snara framtid. Utbredningen av GPS integrerat med mobiler och endast GPS-enheter är något som under den senaste tiden har ökat 3, detta enligt analysfirman Berg Insight. Det innebär att inom snar framtid kommer GPS i mobiltelefoner bli en standard som kommer att användas mer frekvent i applikationer i framtiden. Det som är slagkraftigt med detta koncept är att användarna inte endast lockas av miljöaspekten, även om denna är den med mest fokus. För de som sätter hälsa och välmående främst erbjuds bra feedback och information om detta via applikationen och hemsidan, samtidigt som man gör en god gärning för miljön genom att ex. gå eller cykla. I dessa svåra tider lägger många extra energi åt att oroa sig över ekonomin och att få pengarna att räcka till det man vill och måste göra. Genom att använda sig av detta koncept kan användaren uppmanas till att spara pengar genom att välja mer miljövänliga transportalternativ, samt få feedback och tips kring detta ämne. Väljer man istället denna ingång i till konceptet har man en bra start på en föräbättrad ekonomi. Huvudingången till konceptet är naturligtvis miljöaspekten. Anledningen till att en användare fortsätter att använda applikationen ska idealt vara att han/hon gör detta för miljöns skull, även om aspekterna miljö och hälsa fortfarande fungerar som en morot.

12 Beskrivning av tjänst 7/9 Finansiering Hur sker finansieringen av konceptet, bonusar m.m.? Finansieringen sker då med bidrag från anslutna företag som sedan används delvis till att tillhandahålla rabatter till användarna. Genom att företag går med i GoEco konceptet främjar de miljön och marknadsför dem som miljövänliga. Företagen får möjlighet att visa för deras kunder att de gör något aktivt för miljön. Användare av systemet kommer att erbjudas rabatter och presentkort hos de företag som är anknutna till GoEco vilket gör användarna och kunderna positiva till företagen. Genom att företag är anslutna till GoEco kommer reklam för företagen finnas på hemsidan samt få en "GoEco-stämpel" som visar att företaget är ansluten till GoEco samt visar att de är gröna och miljömedvetna. "GoEco-stämpel" ska vara liknande "Krav" och "Nyckehålsmärkta" produkter som finns i matvaruaffärer, med skillnaden att "GoEco-stämpel" ska finnas på företag istället för på produkter. Integritet Vad sparas egentligen? Kan uppgifter om vart och hur jag rest fås fram? Applikationen fungerar på så vis att applikationen loggar, på mobilen, avståndet användaren färdas samt hastigheten denne färdas med. Uträkningar görs på mobilen i applikationen som sedan skickas till systemet som ligger på hemsidan och som sedan kopplas till användarens profil. Där läggs dagens aktiviteter in och sparas för att senare kunna läsa. Systemet på hemsidan kommer inte att lagra longitud- eller latitudinformation, användarens transportvanor kommer inte att lagras. Longitud- och latitud-information kommer endast sparas temporärt i mobilens applikation för att uträkningar ska kunna göras. Det som är viktiga och det som kommer att lagras på hemsidan är längden på sträckorna samt hastigheter för dessa sträckor.

13 Beskrivning av tjänst 8/9 Tekniskt Finns tekniken för att implementera detta idag? Applikationen kommer att använda teknik som finns på den mobil som applikationen ligger på, denna teknik kommer att vara GPS och Internetuppkoppling. Applikationen kommer att prata mot en Server där data sparas. När applikationen ska realiseras i verkligheten måste beräkningskraften i mobilen uppskattas, logiken hos applikationen måste anpassas så att programmet kan köras utan problem. Om tillräcklig beräkningskraft saknas måste logiken implementeras på servern och applikationen får då kommunicera information från användaren. Servern måste dock i största möjliga mån värna om personers integritet. För att avgöra ditt transportsätt kommer användarens hastighet beräknas med hjälp av enhetens GPS. Hastigheterna jämförs sedan mot en anpassningsgraf för bil, buss, cykel och gång. På så sätt avgörs vilket transportmedel användaren utnyttjar. För att avgöra om användaren åker buss eller bil kommer systemet känna till lokala busslinjer. Om en användare följer en busslinje och stannar vid hållplatser kan vi anta att denna åker buss och inte bil. En framtidsutsikt är att applikationen även känner till tåglinjer. Tanken är att göra en prototyp för Umeå i första hand och sedan utvidga systemets logik så det kan fungera bra även i större städer. Utvecklingsmöjligheter Finns det möjlighet för vidareutveckling? Självklart finns det en uppsjö med funktioner som skulle kunna komplettera vårat första utkast på detta koncept. Det är egentligen tre mcyket brede ämnen som vi fokuserat tjänsten på, miljö, hälsa och ekonomi. Därför finns en hel del funktioner som skulle kunna passa in i tjänsten GoEco. Vi har diksuterat kring en massa olika lösningar som skulle vara möjliga att implemetera i vår tjänst, men som vi känt passar när det gäller att uppgradera tjänsten och konceptet till "nästa nivå". Vi valde därför att lämna dessa till framtiden, men tänkte ta upp en del av dem här för att visa på våra visioner. Genom uppdatering av mjukvara på hemsidan och applikationen i mobiltelefonen finns utvecklingsmöjligheter för funktionaliteter som systemet tillhandahåller. Utveckling kommer att ske i takt med att hårdvarutekniken blir bättre och bättre, detta möjliggör en utveckling för en tyngre applikation som kan utföra mer aktiviteter. En vidareutveckling som kan göras på applikationen skulle kunna vara möjliggöra planering av ens transport, att användaren kan få ett verktyg att planera sitt färdmedel så att användaren får möjligeheten att vara "miljövänlig". Detta skulle kunna vara genom god planering av tid så att bilen kan lämnas hemma och användaren kan istället ta cykeln eftersom denna är ute i god tid. Utveckling på hemsidan kan göras genom nya möjligheter att värna om miljön, till exempel kunna välja "plantera träd" istället för att få rabattkuponger hos ett företag. Ett annat alternativ här kan vara att användaren får möjlighet köpa utsläppsrättigheter för att rättfärdiga den där absolut nödvändiga bilturen, detta via hemsidan eller ännu smidigare via sin mobiltelefon och den mobila applikationen.

14 Beskrivning av tjänst 9/9 Genom att applicera denna applikation på fler områden än gång, cykel, bil eller buss finns möjligheten att nå en bredare målgrupp och få större användning av applikationen. I framtiden ska det finnas möjlighet att använda applikationen för transportsätt som tåg, flyg och/eller båt. Hälsoaspekten tror vi kommer att vara en stor anledning för många att ändra på sina transportvanor och på lång sikt påverka sin attityd. Därför är det viktigt att användaren får bara och relevant feedback kring denna punkt. För att få mer exakt feedback skulle man kunna tänka sig att användaren vid registrering anger längd och vikt, och kanske en målvikt, och att tjänsten sedan håller reda på hur mycket denna person behöver äta och träna för att nå denna.

15 Referenser För mer information Vår arbetsplattform: Bilder från arbetsprocessen:

TropicBox INNEHÅLLSFÖRTECKNING. 1. Sammanfattning. 2. Innehållsförteckning. 3. Utgångspunkter. 4. Användarstudie. 5. Koncept och visualisering

TropicBox INNEHÅLLSFÖRTECKNING. 1. Sammanfattning. 2. Innehållsförteckning. 3. Utgångspunkter. 4. Användarstudie. 5. Koncept och visualisering är en applikation som gör det möjligt för dig att enkelt reglera värmen i huset. Därefter ska man kunna följa statistiken över sin elförbrukning och dess kostnader. Möjligheten att ställa värmen inom en

Läs mer

StayGreen är vår idé, inte vilken idé som helst utan en idé som kommer att förändra

StayGreen är vår idé, inte vilken idé som helst utan en idé som kommer att förändra är vår idé, inte vilken idé som helst utan en idé som kommer att förändra Med ditt -kort gör du din energistatus synlig i samhället. Med hjälp av så kan du enkelt hålla reda på din energiförbrukning. Du

Läs mer

Design Open 2009 Campus Varberg Produktutveckling, Design & Marknadsföring Coach Kenneth Österlin

Design Open 2009 Campus Varberg Produktutveckling, Design & Marknadsföring Coach Kenneth Österlin Design Open 2009 Campus Varberg Produktutveckling, Design & Marknadsföring Coach Kenneth Österlin Sammanfattning Idag finns många miljövänliga transportval men det svåra är att få folk att ändra sina vanor.

Läs mer

Miljöbladet. en informationskampanj

Miljöbladet. en informationskampanj Miljöbladet en informationskampanj Miljöbladet ska vara en informationskampanj med målet att informera de flesta människor om trafikens inverkan på miljön och att påverka dem att resa och färdas miljövänligare.

Läs mer

Bonus Rapport Kommersiell Design KTH

Bonus Rapport Kommersiell Design KTH Bonus Rapport Kommersiell Design KTH Johan Holmström & Lars Åkesson Introduktion Denna rapport beskriver projektet och delmomentet Kommersiell Design i kursen Interaktionsdesign 2 på KTH i Stockholm. Detta

Läs mer

Greenbook är tjänsten som vill inspirera och utmana skeptiska bil användare att åka kollektivt, de ska inte se det som ett måste utan något som de

Greenbook är tjänsten som vill inspirera och utmana skeptiska bil användare att åka kollektivt, de ska inte se det som ett måste utan något som de Greenbook är tjänsten som vill inspirera och utmana skeptiska bil användare att åka kollektivt, de ska inte se det som ett måste utan något som de verkligen vill göra. Kollektiv åkning kommer nu att bli

Läs mer

Innehållsförteckning Designprocessen... 3 Utgångspunkter... 3 Användarstudier... 3 Koncept & Visualisering... 3 Utvärdering och konceptval...

Innehållsförteckning Designprocessen... 3 Utgångspunkter... 3 Användarstudier... 3 Koncept & Visualisering... 3 Utvärdering och konceptval... Innehållsförteckning Designprocessen... 3 Utgångspunkter... 3 Användarstudier... 3 Koncept & Visualisering... 3 Utvärdering och konceptval... 4 Justering och genomförande... 4 Produktbeskrivning... 4 En

Läs mer

Design Open 2009 Rodengymnasiet itravel

Design Open 2009 Rodengymnasiet itravel Sammanfattning itravel är en mobiltelefonapplikation som ska ha många olika funktioner kopplade till miljöval. Applikationen beräknar användarens koldioxidutsläpp beroende på sättet användaren färdas på.

Läs mer

RÄDDA VÄRLDEN SPARA DINA PENGAR!

RÄDDA VÄRLDEN SPARA DINA PENGAR! Joel Ström, Caroline Lindgren, Emilia Fagerberg, Dennis Berg, Julia Ärleskog, Daniel Holst, Josephine Jansson, Sebastian Moholm, Linus Blomqvist, Jonas Karlsson. Brinellgymnasiet nässjö klass Te08 RÄDDA

Läs mer

Tänk dig att var du än är kan få tag på en miljöbil som är ren, fräsh, och modern som du har tillgång till dygnet runt. Det spelar ingen roll var du

Tänk dig att var du än är kan få tag på en miljöbil som är ren, fräsh, och modern som du har tillgång till dygnet runt. Det spelar ingen roll var du Tänk dig att var du än är kan få tag på en miljöbil som är ren, fräsh, och modern som du har tillgång till dygnet runt. Det spelar ingen roll var du är, eller var du är på väg det finns alltid en bil i

Läs mer

En poängsamlande gps som lär dig resa miljövänligt

En poängsamlande gps som lär dig resa miljövänligt En poängsamlande gps som lär dig resa miljövänligt Passar alla! Privatbilister Kollektiv-resande Transportföretag Res klimatsmart och samla poäng Få rabatter hos företag! Ju klimatsmartare du reser, desto

Läs mer

Vi jobbar med framsidan ;D

Vi jobbar med framsidan ;D Vi jobbar med framsidan ;D Utgångspunkt Energiförbrukningen är ett problem i hela världen och nu gör man allt för att förminska den. Vår uppgift i Design Open 2010 är att fundera på om det finns ett sätt

Läs mer

TankEl. Miljötänk, tänk el, tanka el på TankEl!

TankEl. Miljötänk, tänk el, tanka el på TankEl! TankEl TankEl är steget mot ett utsläppsfritt bilnät. Konceptet bygger på ett hyrsystem för extrabatterier till elbilar. Kunden blir oberoende av laddning och kan snabbt, enkelt och billigt färdas långa

Läs mer

FjärEL. FjärEL - Sammanfattning

FjärEL. FjärEL - Sammanfattning - Sammanfattning Vår produkt är en klämma som fästs på sladden till dina elektriska produkter. Dess funktion är att visa elkonsumtionen hos den apparaten, och skicka informationen till din mobil eller

Läs mer

TEAMBUSS Genom en kombination av flera ideér har vi gjort ett buss koncept för att få fler att åka buss.

TEAMBUSS Genom en kombination av flera ideér har vi gjort ett buss koncept för att få fler att åka buss. TEAMBUSS Genom en kombination av flera ideér har vi gjort ett buss koncept för att få fler att åka buss. Gratis bussåkande Lösning är att varje arbetande vuxen betalar en viss summa i skatt varje år och

Läs mer

MANUAL MOBIL KLINIK APP 2.2

MANUAL MOBIL KLINIK APP 2.2 MANUAL MOBIL KLINIK APP 2.2 Innehåll Innan appen tas i bruk 2 Registrera besök manuellt 6 Dokumentera besöket 7 Registrera besök med NFC-tagg 7 Planera nytt besök 9 Avboka besök 10 Patienter 10 Anteckningar

Läs mer

Green mile är en eco-mätare som hjälper föraren att köra miljövänligare.

Green mile är en eco-mätare som hjälper föraren att köra miljövänligare. Green mile är en eco-mätare som hjälper föraren att köra miljövänligare. Den har en mätare som tydligt visar hur bränslesnålt man kör i en färgskala från grönt till rött. Green mile kan visa statistik

Läs mer

Manual Skogsappen - Hemkomstkontroll

Manual Skogsappen - Hemkomstkontroll Manual Skogsappen - Hemkomstkontroll Detta dokument utgör användarhandledningen till funktionen hemkomstkontroll i mobilappen Skogsappen som tillhör tjänsten epiforest. E p i s c o p e M o n i t o r i

Läs mer

Vinns av det lag som samlat flest resepoäng genom att gå, cykla, samåka eller resa kollektivt.

Vinns av det lag som samlat flest resepoäng genom att gå, cykla, samåka eller resa kollektivt. Klimatmatchen 2014 Priser - detta kan man vinna Nationella priser Alla lag/grupper är med och tävlar om följande nationella priser: Resetävlingen Vinns av det lag som samlat flest resepoäng genom att gå,

Läs mer

De största just nu är Facebook och Twitter. Även Google har lanserat ett, Google Plus.

De största just nu är Facebook och Twitter. Även Google har lanserat ett, Google Plus. Sociala medier De största just nu är Facebook och Twitter. Även Google har lanserat ett, Google Plus. Dessutom finns Linkedin, där man kan återknyta kontakten med gamla vänner och kollegor och StayFriends,

Läs mer

Datatal Flexi Presentity

Datatal Flexi Presentity Datatal Flexi Presentity En snabbguide för Presentity Innehållsförteckning 1. Login 2 2. Hänvisa 3 2.1 Att sätta hänvisningar 3 2.2 Snabbknappar 4 2.3 Windows gadget 5 3. Samtal 5 4. Status 6 4.1 Exempel

Läs mer

Hur kan man locka fler ungdomar till Göteborgs hamns hemsida?

Hur kan man locka fler ungdomar till Göteborgs hamns hemsida? Hur kan man locka fler ungdomar till Göteborgs hamns hemsida? När man går in på en webbsida är det utseendet och designen som står i centrum. Om det är en färglös hemsida kopplar man direkt det till något

Läs mer

Handbok för Din Turs mobila tjänster - för äldre mobiler som inte är smartphones

Handbok för Din Turs mobila tjänster - för äldre mobiler som inte är smartphones Handbok för Din Turs mobila tjänster - för äldre mobiler som inte är smartphones Innehåll Innan du startar...1 Komma igång med programmet MobiTime...1 Ladda ned tidtabeller... 4 Uppdatera tidtabeller...7

Läs mer

Starta din försäljning med hjälp av sociala medier

Starta din försäljning med hjälp av sociala medier Starta din försäljning med hjälp av sociala medier Facebook Ett av de snabbaste sätten att sprida sin webbutik och få sin första beställning är att använda sig av Facebook. Det finns två olika sätt att

Läs mer

ANVÄNDARGUIDE SoftAlarm 2.0 Privatpersoner. För iphone & Android SmartPhones

ANVÄNDARGUIDE SoftAlarm 2.0 Privatpersoner. För iphone & Android SmartPhones ANVÄNDARGUIDE SoftAlarm 2.0 Privatpersoner För iphone & Android SmartPhones Innehållsförteckning LADDA NER ER APP OCH KOM IGÅNG...3 INSTALLATION...3 SKAPA ERT SOFTALARM KONTO I APPEN...3 KOMMA IGÅNG...4

Läs mer

För varje barns rätt att upptäcka världen

För varje barns rätt att upptäcka världen För varje barns rätt att upptäcka världen Lär dig använda din GPS 1 Vad är GPS? GPS står för Global Positioning System (Global Positions System). GPS använder sig av 27 satelliter som cirkulerar runt jordklotet,

Läs mer

Användarhandledning Nordea Swish Företag App

Användarhandledning Nordea Swish Företag App Användarhandledning Nordea Swish Företag App Swish Företag Ta betalt enklare App, manual version 2.0 Innehåll 1 Nordea Swish Företag App... 3 1.1 Kort introduktion... 3 1.2 Användare av Nordea Swish Företag

Läs mer

Användarhandbok NIBE Uplink

Användarhandbok NIBE Uplink Användarhandbok UHB SE 1217-1 231151 Innehållsförteckning 1 Allmänt 2 Tjänsteutbud 3 Krav 3 2 Registrera dig för NIBE Uplink 4 3 Hitta på hemsidan 5 Startsidan 5 Mjukvara 8 Kontoinställningar 8 Logga

Läs mer

MOBILTELEFONI. Julia Kleiman, Frida Lindbladh & Jonas Khaled. onsdag 16 maj 12

MOBILTELEFONI. Julia Kleiman, Frida Lindbladh & Jonas Khaled. onsdag 16 maj 12 MOBILTELEFONI Julia Kleiman, Frida Lindbladh & Jonas Khaled Introduktion Det var först år 1956 som företaget TeliaSonera och Ericsson som skapade mobiler i bilen som man kunde prata i telefon i på det

Läs mer

Process- och metodreflektion Grupp 5

Process- och metodreflektion Grupp 5 Process- och metodreflektion Grupp 5 IDM Grupp 5 Anders Fougstedt, Anders Green, Lay Truong, Anna Sjödin, Tobias Kask Val av metoder Det första steget i vår designprocess var att bestämma vilka metoder

Läs mer

Lata marknadsföraren

Lata marknadsföraren Lata marknadsföraren *************************************************** * * * * Inre Cirkelns Månadsbrev 8, januari 2015 * * * * *************************************************** Checklista för ett

Läs mer

QR-kodernas intåg för nytta och nöje!

QR-kodernas intåg för nytta och nöje! QR-kodernas intåg för nytta och nöje! Föredrag av Stig Ottosson om smarta "självlänkande" streckkoder som vi kommer att se alltmer i framtiden. 2012-05-04 Webbvärlden ur exponeringssynpunkt till ca 2010

Läs mer

N Time. Trafik & Miljö

N Time. Trafik & Miljö N Time Trafik & Miljö On Time är en digital busstidstabell som ska göra det enklare för många att åka buss. On Time kan visa vart och när man ska byta buss för att minska väntetiden, Buss tiderna kommer

Läs mer

Snabbguide Hemtelefon i mobilen

Snabbguide Hemtelefon i mobilen Snabbguide Hemtelefon i mobilen Helt nya möjligheter att ringa billigt! Com Hem Kundservice 0771-55 00 00 comhem.se Grattis till ett bra val! Så snart du har installerat appen kan du börja ringa. Hemtelefon

Läs mer

Reminder UF Affärsplan Perioden:2005-10-05-2005-12-01. Affärsplan. Håbo kommun, Uppsala län. Styrelse Fredrik Marteleur Tommy Nordström Christian Lund

Reminder UF Affärsplan Perioden:2005-10-05-2005-12-01. Affärsplan. Håbo kommun, Uppsala län. Styrelse Fredrik Marteleur Tommy Nordström Christian Lund Reminder UF Affärsplan Perioden:2005-10-05-2005-12-01 Affärsplan Håbo kommun, Uppsala län Styrelse Fredrik Marteleur Tommy Nordström Christian Lund Innehållsförteckning Innehållsförteckning...1 Företaget...2

Läs mer

Användarhandledning - Skogsappen

Användarhandledning - Skogsappen Användarhandledning - Skogsappen Detta dokument utgör användarhandledningen till mobilappen Skogsappen som tillhör tjänsten epiforest. E p i s c o p e M o n i t o r i n g S y s t e m s A B, D r o t t n

Läs mer

Guide för Mobil Site

Guide för Mobil Site Guide för Mobil Site Är konceptet mobilt internet nytt för dig? Här är den ultimata guiden för att snabbt & enkelt få en grundläggande förståelse inom denna livsviktiga grundpelare som de flesta företag

Läs mer

ATTITYDER TILL MILJÖ OCH ARBETSPENDLING FÖR PROJEKTET PENDLA GRÖNT AV ATTITYD I KARLSTAD AB 2013

ATTITYDER TILL MILJÖ OCH ARBETSPENDLING FÖR PROJEKTET PENDLA GRÖNT AV ATTITYD I KARLSTAD AB 2013 ATTITYDER TILL MILJÖ OCH ARBETSPENDLING FÖR PROJEKTET PENDLA GRÖNT AV ATTITYD I KARLSTAD AB 2013 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Bakgrund... 3 Syfte... 3 Målgrupp... 3 Genomförande... 3 Statistikbeskrivning...

Läs mer

Manual C3 BMS v. 3 för iphone/ipad

Manual C3 BMS v. 3 för iphone/ipad Manual C3 BMS v. 3 för iphone/ipad Hur fungerar det? Larmsystemet består av en server och databas i Stockholm samt applikationen C3 BMS i telefonen. Trafiken mellan server o ch telefon sker över internet

Läs mer

Ekonomiskt stöd till organisationer

Ekonomiskt stöd till organisationer Ekonomiskt stöd till organisationer Beviljade stöd 2014 Stöd till organisationer på konsumentområdet 2014 Konsumentverket har regeringens uppdrag (enligt förordningen 2007:954) att dela ut stöd till organisationer

Läs mer

Lata marknadsföraren

Lata marknadsföraren Lata marknadsföraren *************************************************** * * * * Inre Cirkelns Månadsbrev 9, februari 2015 * * * * *************************************************** 9 tips för att lyckas

Läs mer

www.grade.com LUVIT Mobil 1.0 Manual

www.grade.com LUVIT Mobil 1.0 Manual www.grade.com LUVIT Mobil 1.0 Manual Innehållsförteckning 1. INLEDNING 3 2. BEGREPP 4 3. ÖVERSIKT 5 4. FUNKTIONER 6 4.1. ANSLAGSTAVLA 6 4.2. AKTIVITETER 6 4.3. INNEHÅLL 7 4.4. INKORG 8 4.5. KALENDER 8

Läs mer

Elever i Skola24 Genom elevrollen i Skola24 kan elever ta del av en mängd användbar information.

Elever i Skola24 Genom elevrollen i Skola24 kan elever ta del av en mängd användbar information. Elever i Skola24 Genom elevrollen i Skola24 kan elever ta del av en mängd användbar information. I systemet har eleven möjlighet att: Ta del av schema för sina lektioner. Ta del av frånvaro och göra frånvaroanmälningar.

Läs mer

Resenärer ger förslag till bättre kollektivtrafik

Resenärer ger förslag till bättre kollektivtrafik Resenärer ger förslag till bättre kollektivtrafik 1 av 5 resenärer tycker att det är svårt att förstå vilken biljett de behöver och hur de ska köpa biljetterna. Hälften av resenärerna anser att meddelanden

Läs mer

ECO 2 llector är en tjänst som bygger på ett poängsystem.

ECO 2 llector är en tjänst som bygger på ett poängsystem. Page1 ECO 2 llector är en tjänst som bygger på ett poängsystem. Genom poängsystemet så vill vi motivera fler personer till att välja mer miljövänliga alternativ som att åka kollektivt istället för att

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL. Besök vår hemsida för mer information om våra produkter: www.easygreen.se

ANVÄNDARMANUAL. Besök vår hemsida för mer information om våra produkter: www.easygreen.se ANVÄNDARMANUAL Besök vår hemsida för mer information om våra produkter: www.easygreen.se ÖVERSIKT NÄSTA HÅL AV/PÅ Håll in i 5 sek. FÖREGÅENDE HÅL Ladda här Tlink har endast 3 knappar. Uppdateringar kan

Läs mer

Så här funkar det i mobilen!

Så här funkar det i mobilen! Så här funkar det i mobilen! Hur köper jag Idrottsrabatten i mobilen? Du kan ladda ner Idrottsrabatten i din mobil på följande vis: 1. Ladda ner appen i App Store eller på Google Play. Sök appen med namnet

Läs mer

EcoFlake. Framtiden är ett steg närmare med EcoFlake!

EcoFlake. Framtiden är ett steg närmare med EcoFlake! EcoFlake Vårt enkla miljömedvetna och effektiva koncept kommer inte bara minska din elräkning utan också minska det tunga arbetet vid rengöring av kylskåpet. Vår målgrupp är alla som är i behov av ett

Läs mer

Klimatsmart resande och hållbara transporter - En förnyelsebar resa

Klimatsmart resande och hållbara transporter - En förnyelsebar resa KlimatVardag 20100306 Klimatsmart resande och hållbara transporter - En förnyelsebar resa Michael Johansson Miljöstrategi/LTH Lunds Universitet Campus Helsingborg KlimatVardag Helsingborg 6 mars 2010 Från

Läs mer

Regnmakarnas verktygslåda del 1, 2 och 3

Regnmakarnas verktygslåda del 1, 2 och 3 Regnmakarnas verktygslåda del 1, 2 och 3 Verktygslådan är uppdelad i tre delar; 1. En Regnmakare ÄR, 2. En Regnmakare VET och 3. En Regnmakare GÖR vilka följer de tre delarna av berättelsen om Regnmakarna,

Läs mer

Webbtjänsten. På sidan finns:

Webbtjänsten. På sidan finns: GreenMe är ett globalt koncept vars syfte är att gynna miljövänligt resande. Konceptet består av tre delar. Huvuddelen är en internettjänst som ger beskrivning om vilken väg som är snabbast, miljövänligast

Läs mer

Sociala medier och säkerhet

Sociala medier och säkerhet Sociala medier och säkerhet Vem bryr sig? FREDRIK ANDERSSON 2013-10-24 @awaze Gränslös Snowden-effekten Digitaljournal.com De uppenbara Skadliga applikationer Phishing nätfiske av uppgifter Clickjacking

Läs mer

Teknik i förmedlingen - rapport från ett innovationsdygn i Danmark.

Teknik i förmedlingen - rapport från ett innovationsdygn i Danmark. Teknik i förmedlingen - rapport från ett innovationsdygn i Danmark. CNV deltog 15-16 november 2011 på ett innovationsdygn för naturvägledare om ny teknik i förmedlingen. Det var det danska Friluftsrådet,

Läs mer

Kampanjpresentation 100%

Kampanjpresentation 100% Kampanjpresentation 100% UNDER SKALET 100% förhandsinformation Ett samarbete mellan PIR, PellSam och Svensk solenergi. Kontaktpersoner: Svensk solenergi Lars Andrén 0705-35 85 80 PiR Tomas Isaksson 010-46

Läs mer

Compose Connect. Hosted Exchange

Compose Connect. Hosted Exchange Sida 1 av 15 Compose Connect Hosted Exchange Presentation av lösningen: Compose Hosted Exchange Följande möjligheter finns för hantering av e-post 1. Lokalinstallerad Outlook-klient För att kunna använda

Läs mer

Så här funkar det i mobilen!

Så här funkar det i mobilen! Så här funkar det i mobilen! Hur köper jag Idrottsrabatten i mobilen? För att köpa ett häfte i mobilen så skickar du ett sms med koden (ex. IRGBG för Göteborg) för den ort som du vill ha till nummer 72270.

Läs mer

Inloggningsuppgifter till Skola24

Inloggningsuppgifter till Skola24 Inloggningsuppgifter till Skola24 Inloggningsuppgifter till Skola24 får du av ditt barns skola, antingen som ett aktiveringsmail eller i pappersform. Om du får ett aktiveringsmail följer du instruktionerna

Läs mer

PROSPEKT MEDIAS HANDBOK

PROSPEKT MEDIAS HANDBOK PROSPEKT MEDIAS HANDBOK 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING 3 FACEBOOK 4-5 INSTAGRAM 6-7 TWITTER 8-9 LINKEDIN 10 YOUTUBE 11 2 INLEDNING Idag är sociala medier ett måste i ett företags mediemix. Det har blivit

Läs mer

E-Control. Energy Control, den smarta vägen till ett energisnålt hem.

E-Control. Energy Control, den smarta vägen till ett energisnålt hem. E-Control Energy Control, den smarta vägen till ett energisnålt hem. Vår produkt E-Control ska hjälpa människor som känner att de vill minska energiförbrukningen i hemmet. Vi har tänkt att den ska sitta

Läs mer

Mina listor. En Android-applikation. Rickard Karlsson 2013-06-09. Rickard Karlsson - rk222cu Linnéuniversitet rk222cu@student.lnu.

Mina listor. En Android-applikation. Rickard Karlsson 2013-06-09. Rickard Karlsson - rk222cu Linnéuniversitet rk222cu@student.lnu. Mina listor En Android-applikation Rickard Karlsson 2013-06-09 Rickard Karlsson - rk222cu Linnéuniversitet rk222cu@student.lnu.se Innehållsförteckning 2. Innehållsförteckning 3. Abstrakt 4. Inledning/bakgrund

Läs mer

Stadens utveckling och Grön IT

Stadens utveckling och Grön IT Vi lever, arbetar, reser, transporterar saker, handlar och kommunicerar. För utvecklingen av den hållbara staden fyller smarta IT-lösningar en viktig funktion. Stadens utveckling och Grön IT Malmö en Green

Läs mer

PayEx Mobil FAQ Fungerar PayEx Mobil på alla mobiltelefoner? Är PayEx Mobil verkligen säkert?

PayEx Mobil FAQ Fungerar PayEx Mobil på alla mobiltelefoner? Är PayEx Mobil verkligen säkert? PayEx Mobil FAQ Detta dokument svarar på nedanstående frågeställningar. För fler frågor och svar samt supportnummer, se http://payex.se/privat. Fungerar PayEx Mobil på alla mobiltelefoner? Är PayEx Mobil

Läs mer

Det Lilla Världslöftet

Det Lilla Världslöftet Filmfakta Ämne: Livskunskap/Levnadslära, Miljö Ålder: Från 6 år (L, M) Speltid: 8 x 5 minuter Svenskt tal Producent: Little Animation, Kanada Syfte/strävansmål att på ett enkelt sätt förmedla grundläggande

Läs mer

IOD 3 Innovation och Design Institutionen för tillämpad maskinteknik KTH

IOD 3 Innovation och Design Institutionen för tillämpad maskinteknik KTH IOD 3 Innovation och Design Institutionen för tillämpad maskinteknik KTH DESIGNPROCESSEN Drygt 20 studenter i kursen Industridesign med färg och form II deltog i att skapa detta tävlingsbidrag för Design

Läs mer

Bambusermanual - Plattformen distans

Bambusermanual - Plattformen distans Bambusermanual - Plattformen distans Av: Sofie Sjöstrand, Nätverket SIP Senast reviderad: 2012-09-16 Innehåll Om Bambuser och manualen... 2 Registera ett konto... 3 Dashboard - din startsida... 4 Dashboard

Läs mer

ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B

ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B Detta whitepaper hjälper dig att identifiera vilka faktorer som påverkar kundlojalitet och hur du kan stärka lojaliteten

Läs mer

Umeå Stockholm Västerås Linköping Göteborg Malmö Tel vxl 090-15 49 00 www.vitec.se

Umeå Stockholm Västerås Linköping Göteborg Malmö Tel vxl 090-15 49 00 www.vitec.se Umeå Stockholm Västerås Linköping Göteborg Malmö Tel vxl 090-15 49 00 www.vitec.se Innehåll 1. INLEDNING... 3 2. VITEC PORTAL GENERELLT... 3 2.1 SORTERING AV KOPPLADE FUNKTIONER... 3 2.2 INFORMATION OM

Läs mer

Datatal Flexi Presentity

Datatal Flexi Presentity Datatal Flexi Presentity En snabbguide för Presentity Innehållsförteckning 1. Login 2 2. Hänvisa 3 2.1 Att sätta hänvisningar 3 2.2 Snabbknappar 4 2.3 Windows gadget 4 3. Meddelande 5 4. Status 6 4.1 Exempel

Läs mer

Skapa cupsida i CuMap. Steg-för-steg manual

Skapa cupsida i CuMap. Steg-för-steg manual Skapa cupsida i CuMap Steg-för-steg manual Starta Cumap och Egen Cup-fliken, dubbelklicka på Webcumap: Lägg upp ny cup på webben Fyll i uppgifter om Cupens namn, första speldatumet, användarnamn/lösenords

Läs mer

Unna dig ett varmt välkomnande! Fjärrstyr ditt fritidshus med DEFA Home

Unna dig ett varmt välkomnande! Fjärrstyr ditt fritidshus med DEFA Home Unna dig ett varmt välkomnande! Fjärrstyr ditt fritidshus med DEFA Home DEFA Home är ett komplett system för att fjärrstyra värme och hemlarm i ditt fritidshus. Enkelt, pålitligt, bekvämt! Smart styrning

Läs mer

ROLIGARE I RÖRELSE. fitbit räknar aktivitets ProPoints värden. En aktivitetsmätare som är kopplat till ditt ViktVäktarna konto.

ROLIGARE I RÖRELSE. fitbit räknar aktivitets ProPoints värden. En aktivitetsmätare som är kopplat till ditt ViktVäktarna konto. ROLIGARE I RÖRELSE fitbit räknar aktivitets ProPoints värden En aktivitetsmätare som är kopplat till ditt ViktVäktarna konto. AKTIVITET ÄR VIKTIGT - på vägen till din önskade vikt Fysisk aktivitet är viktigt

Läs mer

Skolbesöksmanual. Sammanställd av Djurens Rätts ungdomsgrupp i Helsingborg

Skolbesöksmanual. Sammanställd av Djurens Rätts ungdomsgrupp i Helsingborg Skolbesöksmanual Sammanställd av Djurens Rätts ungdomsgrupp i Helsingborg Ungdomsgruppen i Helsingborg startades hösten 2010 och arbetar mycket med att besöka skolor och klasser för att väcka tankar om

Läs mer

Välkommen till kursen i Avancerad interaktionsdesign. Certec & EAT Institutionen för designvetenskaper

Välkommen till kursen i Avancerad interaktionsdesign. Certec & EAT Institutionen för designvetenskaper Välkommen till kursen i Avancerad interaktionsdesign Certec & EAT Institutionen för designvetenskaper Idag Översikt över kursen Kursmål och metoder Examinationskriterier Inspiration Praktisk information

Läs mer

Strukturering och Planläggning

Strukturering och Planläggning Strukturering och Planläggning 9 November 2005 I början av projektet försökte vi strukturera upp arbetet och få en bättre översikt över vad projektet innebar. Direkt satte vi igång med att producera hemsidan

Läs mer

Telenor Navigation. Användarhandbok. Telenor Navigation version 3.5

Telenor Navigation. Användarhandbok. Telenor Navigation version 3.5 Telenor Navigation Användarhandbok Telenor Navigation version 3.5 INNEHÅLL 1. INTRODUKTION 3 2. STRUKTUR OCH FUNKTIONALITET 4 2.1 ANVÄNDARGRÄNSSNITT 4 2.2 APPLIKATIONSÖVERSIKT 5 3. HUVUDMENY 6 3.1 SÖK

Läs mer

Back To Basic - föredrag om rekrytering

Back To Basic - föredrag om rekrytering Back To Basic - föredrag om rekrytering Vi kan alla önska, vi kan alla ha en vilja. Sitter man ner och inte gör annat än att önska och hoppas på att ens vilja ska uppfyllas så kan man vara säker på att

Läs mer

Därför är din insats för miljön viktig

Därför är din insats för miljön viktig Därför är din insats för miljön viktig Professorn: "Åtgärderna ger större effekt än vad folk tror" Stora klimatförändringar hotar vår planet. Även små förändringar i ens livsstil är ett steg i rätt riktning.

Läs mer

Huddinge Tennis Klubb Matchsida Information & statistik för HTK juniorer som tävlar.

Huddinge Tennis Klubb Matchsida Information & statistik för HTK juniorer som tävlar. Inledning Idag finns Huddinge tennis hemsida på adressen: http://www5.idrottonline.se/huddingetk-tennis Där finner man det mesta rörande klubbens verksamhet. Är man junior som tävlar mycket eller som vill

Läs mer

QR-kodernas intåg för nytta och nöje!

QR-kodernas intåg för nytta och nöje! QR-kodernas intåg för nytta och nöje! Föredrag av Stig Ottosson om smarta "självlänkande" streckkoder som vi kommer att se alltmer av i framtiden. 2012-06-20 Något stort hände 2007 och 2010 2007 introducerades

Läs mer

Instruktioner för anslutning och användning av Grannsam

Instruktioner för anslutning och användning av Grannsam Instruktioner för anslutning och användning av Grannsam Vad är Grannsam? Ta hjälp av grannar och vänner Bästa sättet att skydda ditt hem Grannsam är en nätbaserad social tjänst för att kommunicera och

Läs mer

RestaurangOnline är en tjänst som ger din restaurang möjlighet att sälja mat på nätet och direkt genom dina kunders mobiltelefoner.

RestaurangOnline är en tjänst som ger din restaurang möjlighet att sälja mat på nätet och direkt genom dina kunders mobiltelefoner. Låt din verksamhet sälja online och genom mobilen! restaurang Online.se Vad är RestaurangOnline? RestaurangOnline är en tjänst som ger din restaurang möjlighet att sälja mat på nätet och direkt genom dina

Läs mer

Med Reality Energy Log REL kan du hålla koll på dina elkostnader med hjälp av ett knapptryck.

Med Reality Energy Log REL kan du hålla koll på dina elkostnader med hjälp av ett knapptryck. Med Reality Energy Log REL kan du hålla koll på dina elkostnader med hjälp av ett knapptryck. Ett smart sätt att hålla koll på din el konsumtion och kostnad allt visas i realtid. Samtidigt som du bidrar

Läs mer

En kort vägledning för vuxna. 2015 ConnectSafely.org

En kort vägledning för vuxna. 2015 ConnectSafely.org En kort vägledning för vuxna Ta del av mer råd och tips kring ungas användning av nätet på www.surfalugnt.se 2015 ConnectSafely.org Fem vanliga frågor från vuxna om Instagram 1. Varför gillar tonåringar

Läs mer

Självhjälpsprogram för ADHD. Del 1 Att hitta din väg

Självhjälpsprogram för ADHD. Del 1 Att hitta din väg Självhjälpsprogram för ADHD Del 1 Att hitta din väg Välkommen till vårt självhjälpsprogram för ADHD. Detta program ger dig verktygen att använda din ADHD som en superkraft för att hitta till ett bra liv..

Läs mer

Stadens utveckling och Grön IT

Stadens utveckling och Grön IT Vi lever, arbetar, reser, transporterar saker, handlar och kommunicerar. För utvecklingen av den hållbara staden fyller smarta IT-lösningar en viktig funktion. Stadens utveckling och Grön IT Malmö en Green

Läs mer

Praktikrapport. Sofia Larsson MKVA12, HT12

Praktikrapport. Sofia Larsson MKVA12, HT12 Praktikrapport Facetime Media är en byrå belägen i Lund som hjälper företag att marknadsföra sig via sociala medier. I nuläget är det främst Facebook som är aktuellt men tanken är att företaget i framtiden

Läs mer

SMULTRON. Fredrik Li, Ester, Anders, Jessica, Philip. Malmö Högskola Konst Kultur Kommunikation OOP5 - Mobile Applications IDK 05 - April/Maj 2007

SMULTRON. Fredrik Li, Ester, Anders, Jessica, Philip. Malmö Högskola Konst Kultur Kommunikation OOP5 - Mobile Applications IDK 05 - April/Maj 2007 SMULTRON av Fredrik Li, Ester, Anders, Jessica, Philip Malmö Högskola Konst Kultur Kommunikation OOP5 - Mobile Applications IDK 05 - April/Maj 2007 - När man har turen att hitta en plats där man trivs

Läs mer

X-Route Användarmanual Innehåll

X-Route Användarmanual Innehåll X-Route Användarmanual Innehåll Innehåll och Produktspecifikation... 2 X-Route Elektronisk Körjournal Produktspecifikation... 2 Kom igång med X-Route Elektronisk Körjournal... 3 För in Mjukvarunyckel...

Läs mer

Upptäck 7 trick som förvandlar ditt nyhetsbrev till en kassako

Upptäck 7 trick som förvandlar ditt nyhetsbrev till en kassako LYSTRING FÖRETAGARE som vill ha fler referenser, högre intäkter och fler kunder, klienter eller patienter som jagar dig istället för tvärtom Upptäck 7 trick som förvandlar ditt nyhetsbrev till en kassako

Läs mer

Handbok. Telia Hemkoll. Välkommen! Fungerar utan dator

Handbok. Telia Hemkoll. Välkommen! Fungerar utan dator Telia Hemkoll Handbok Välkommen! Med Telia Hemkoll kan du se vad som händer i din bostad även när du befinner dig någon annanstans. Sätt upp kameran på en plats där du vill ha ett extra öga och logga sedan

Läs mer

Messa med symboler. Hur har vi gjort och vad tycker de som provat?

Messa med symboler. Hur har vi gjort och vad tycker de som provat? Messa med symboler Hur har vi gjort och vad tycker de som provat? Margret Buchholz, Specialist i arbetsterapi inom habilitering och handikappomsorg vid DART Kommunikationsoch dataresurscenter. margret.buchholz@vgregion.se,

Läs mer

3Växel Max. Kom igång guide.

3Växel Max. Kom igång guide. 3Växel Max. Kom igång guide. Innehåll. Så fungerar 3Växel Max...4 Kom igång...5 3Växel-programmet...6 Logga in...9 Hantera svarsgrupper...10 Koppla vidare samtal...12 Använda status (hänvisning)...13 Vidarekoppling

Läs mer

Framtiden: Bättre än verkligheten Data och positionering

Framtiden: Bättre än verkligheten Data och positionering Framtiden: Bättre än verkligheten Data och positionering Christer Pettersson, Eniro 26 oktober, 2010 Eniro har lanserat tre nya iphone-appar 2010: Eniro Live, PåSjön - och Rejta.se. Två med AR. Från vänster

Läs mer

Med koppling till EmiWeb

Med koppling till EmiWeb Datavetenskap Opponent(er): Jonas Brolin Mikael Hedegren Respondent(er): David Jonsson Fredrik Larsson Webbaserad släktträdsmodul Med koppling till EmiWeb Oppositionsrapport, C/D-nivå 2005:xx 1 Sammanfattat

Läs mer

Miljölotteriet Där alla är vinnare

Miljölotteriet Där alla är vinnare Miljölotteriet Där alla är vinnare Vår idé för att sänka förbrukningen i ett rum är att göra en tävling. Då vår målgrupp är ungdomar har vi valt att göra tävlingen online. Vi vill hjälpa ungdomar att sänka

Läs mer

Fördelar med hållbara transportmedel Del 1 / Övning 3

Fördelar med hållbara transportmedel Del 1 / Övning 3 Energibesparing och hållbara transporter Stödpapper 3 Fördelar med hållbara transportmedel Del 1 / Övning 3 Hållbara transporter är snabba och flexibla Nästan hälften av alla bilresor i Europa är kortare

Läs mer

Elementkurerna Jord Vatten Luft Eld

Elementkurerna Jord Vatten Luft Eld Jord Vatten Luft Eld Du kommer vilja vänta på bussen! Människor är transportberoende varelser. Transporterna ska ske snabbare, billigare, bekvämare och numera till en lägre miljöpåverkan. För att påverka

Läs mer

Användarmanual för mycaddie version 2.0

Användarmanual för mycaddie version 2.0 Användarmanual för mycaddie version 2.0 Sida 2 Innehåll Installera och starta mycaddie... 3 Välja positioneringsmetod... 3 Inbyggd GPS (Gäller ej Windows Mobile)... 3 Trådlös GPS (Via bluetooth)... 3 Windows

Läs mer

Max Wimnell. Ställ gärna frågor! 50-10. max.wimnell@moredata.se

Max Wimnell. Ställ gärna frågor! 50-10. max.wimnell@moredata.se Max Wimnell Handelshögskolan Be Better Online Digital strateg på More Data Digital strategi och beslutsstöd Undervisar på IHM Business School Bokia, Intersport, Castellum, Veidekke, Jollyroom Ställ gärna

Läs mer

Jaktpejl.se. Användarmanual. Av: Erik Åberg

Jaktpejl.se. Användarmanual. Av: Erik Åberg Jaktpejl.se Användarmanual Av: Erik Åberg Innehållsförteckning Vad är Jaktpejl?... 3 Vad krävs för att använda Jaktpejl?... 3 Premiumfunktioner... 3 Release noteringar... 4 Version 2.01... 4 Version 2.0...

Läs mer