Priset, tillgänglighet, företag, miljö, estetik, hälsa, socialt, teknik. Utveckla produkt, tjänst eller

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Priset, tillgänglighet, företag, miljö, estetik, hälsa, socialt, teknik. Utveckla produkt, tjänst eller"

Transkript

1

2 Designprocessen 1/4 Genom hela vårt arbete med detta bidrag till Design Open har vi utgått efter den designprocess som Svensk Industridesign presenterar på sin hemsida, samt även kunskaper vi fått genom våra designstudier. I presentationen nedan kommer vi att följa en tidslinje för designprocessen, så att vårt arbete ska vara enkelt att följa. Utgångspunkter Den absolut första kontakten vi hade med uppgiften var när vi fick den skriftligt under kick-offen i Sundsvall, Utveckla produkt, tjänst eller koncept för våra rullande transporter, som påverkar människors vilja att resa och frakta miljövänligt.. Det första intrycket vi fick var att uppgiften kändes väldigt omfattande och vi insåg snabbt att det skulle krävas mycket arbete bara för att skala ned den till ett område som vi ville fortsätta arbeta med. Varje dag blir vi överösta med information om hur världen mår, vilka djur som håller på att dö ut, att isarna smälter fortare än någonsin förut och naturkatastrofer inträffar mer frekvent. Alla dessa tragiska incidenter grundas i att vi människor konsumerar för mycket, vilket bidrar till ökade utsläpp av framför allt växthusgaser. Uppgifterna vi fick var fokuserade på att påverka attityden kring de rullande transporterna som görs dygnet runt och över allt på vår jord. På vägverkets hemsida kan man läsa att bara persontransporterna sedan 1970 har ökat med hela 70% samt att den typ av transport som ökar mest under de senaste 15 åren är lastbilstransporterna. Detta på grund av att en stor del av de varor vi konsumerar importeras från andra länder. Denna tävling är vi med i som ett projekt för en kurs på Umeå Universitet, kursen är på 7,5 hp och sträcker sig från september till januari. Eftersom alla i tävlingsgruppen läser minst 3 kurser prallellt har minst en dag i veckan använts till att arbeta med tävlingen och vårt bidrag. Användarstudie, del 1 Något som vi gjorde tidigt i detta skede var att dela upp alla problemområden, områden där olika problem skulle kunna lösas för att uppnå målet med uppgiften. Med tanke på att uppgiften var väldigt omfattande hittade vi en rad olika delar i processen där man skulle kunna påverka användaren. Dessa områden var sedan vad vi utgick från när vi tog fram förslag på koncept som vi valde att lägga ned mer tid på att analysera. Ett antal av dessa områden är listade nedan: Priset, tillgänglighet, företag, miljö, estetik, hälsa, socialt, teknik. Därefter genomfördes totalt 5 intervjuer med användare i åldrarna år där vi försökte få fram deras syn på det hela och varför de gör sina transportval. Målet var att identifiera de problem som existerar i dagens samhälle och därefter utvärdera dessa med fokus på hur man skulle kunna arbeta mot dem. Det blev här tydligt att deras kunskaper och attityd gentemot miljöpåverkan från transporter var något som verkligen behövde arbetas med. Medvetenheten måste på något sätt ökas för att få människor att förstå den påverkan deras dagliga val har på jorden och mänsklighetens framtid. En annan punkt som kom fram under studien var att göra de miljövänligare valen ofta var jobbigare eller kostade mer vilket ledde till att man ofta valde den enklare vanliga vägen. Resultatet sammanfattades sedan i ett dokument där vi försökte trycka på de punkter som kändes viktiga, där vi kunde påverka och få en förändring i samhället. Dessa punkter handlade om människors attityd och medvetenhet gentemot transportutsläpp. Den tillgänglighet dagens samhälle erbjuder för miljövänligare val och de uppoffringar människor upplever krävs för att göra dessa val. Vi fick även en del intressanta ideér kring annan feedback en användare kan vara intresserad av som kan påverka dennes vilja att agera miljövänligare (t.ex. hälsa och ekonomi). För att sedan enkelt kunna ha en referenspunkt att testa våra koncept mot tog vi fram tre personas som skulle representera individer vi ville påverka.

3 Designprocessen 2/4 Personas Nedan kommer en kort beskrivning av de personas vi arbetat fram och använt oss av under designprocessen. Dessa personas finns tillgängliga i fullständig form på webben 1. Leif Petterson, 50 år Att köra bil är varje mans privilegium Leif har sen 30 år tillbaka varit bosatt i Stockholm. Ursprungligen är han i från Helsingborg som han flyttade från så fort han fick tillfälle. Han har sen 20 år tillbaka varit chef inom byggbranschen, vilket har tagit större delen av hans tid söner Linnea Hansson, 36 år Att kunna unna sig något extra ibland skulle kännas bra Linnéa växte upp i Brännland men flyttade in till Umeå då det var dags för studierna att dra igång på allvar. Efter att ha skaffat familj och barn fick hon ta över sitt barndomshem efter föräldrarna. För två år sedan separerade hon och från sin sambo och blev därmed ensamstående med två Evelina Lindgren, 26 år Vi måste vårda miljön för våra barns framtid Evelina tar gärna bilen när det känns tillräckligt motiverat. Hon är dock medveten om att bilar är en stor miljöbov men samtidigt är det allt för bekvämt för henne. Om det fanns någon belöning där hon kunde visa för sina vänner hur miljövänlig hon är Koncept & visualisering Under den första användarstudien där vi arbetade mycket med att komma på nya koncept och ideér lade vi stort fokus på att först idetifiera de problem som existerar i dagens samhälle och därefter utvärdera dessa med fokus på hur man skulle kunna arbeta mot dem. Det blev tidigt tydligt att människornas attityd och metvetenhet inom miljöpåverkan var ett stort problem. Utifrån vad vi kom fram till på denna analys arbetade vi sedan fram ett antal olika koncept för produkter och tjänster som vi upplevde skulle kunna påverka människors attityd och transportvanor. Bland annat hade vi ideér på att utveckla en produkt som skulle förenkla kommunikationen i form av affärsmöten och på detta sett kunna dra ner på långa onödiga transporter där företag möts för att möten som lika gärna kunde gjorts på distans. Andra ideér handlade om att öka medvetenheten för de utsläpp som sker när man kör bil genom direkt feedback från bilen. Ideér kretsade annars i huvudsak kring tjänster som skulle öka människors medvetenhet och förståelse för den inverkan deras agerande har på miljön. Detta genom exempelvis informationskampanjer. Detta koncept expanderas sedan till att omfatta en mobilapplikation som loggade användarens rörelse under en dag och därefter gav miljörelaterad feedback på dennes levnadssätt.

4 Designprocessen 3/4 Utvärdering & konceptval Vi beslutade oss sedan för att utgå från ett huvudkoncept, en tjänst med mål att ändra människors syn på miljö och hållbar utveckling. Detta skulle göras med en mobil applikation som loggar rörelser och ger miljörelaterad feedback på användarens levnadssätt. Användarstudie, del 2 Konceptet var fortfarande inte begränsat och upplägget på det hela var inte bestämt, därför samlade vi en grupp för att diskutera kring möjligheter och begränsningar i en sådan tjänst. Gruppen bestod av personer med god insyn i mobilprogrammering och interaktionsdesign. Se hela kostnaden Efter utvärderingen beslutade vi om att ha månadsbrevet som meddelar användaren information om hur denne levt senaste tiden, t.ex. förslag på förbättringar, allt för att göra information lätttillgängligt. Tjänsten ska även vara kopplad till en webbsida som håller koll och delger användaren information över längre tid medan applikationen ska ha fokus på dagliga feedbacks men även gårdagen för att göra mobilapplikationen så lättanvänd som möjligt. Studier har gjorts där målet varit att ta reda på; av det vi människor äger, vad är det egentligen vi bär med oss? Resultatet här blev att det vi absolut inte vill glömma är våra pengar, nycklar eller mobiltelefonen. Detta säger ganska mycket om den vikt vi lägger på mobiltelefonen. Faktumet att smartphones har integrerat med mobiltelefoner, t.ex. iphone, HTC Hero, Sony Ericsson Xperia, ger enorma möjligheter för att bistå användarens i deras levnadssätt. Utvecklingen av dessa telefoner verkar bara expandera, vi tog fasta på detta och är en av det stora anledningarna till att vi valde att arbeta vidare med GoEco konceptet. Utifrån detta kom vi sedan fram till en tjänst som även skulle omfatta en webbsida och månadsbrev med erbjudanden (beroende på hur miljövänligt man levt). Tjänsten skulle även ge ekonomisk och hälsorelaterad återkoppling för att öka intresset men fokus ska hela tiden ligga på den miljörelaterade återkopplingen. Under utvärderingen blev det tydligt att en viktig del var att värna om individernas integritet, alltså inte logga vart användaren rör sig utan endast längden denne färdas med respektive färdmedel.

5 Designprocessen 4/4 Imageboard För att kunna utveckla konceptets grafiska delar tog vi fram imageboards för att visa på de egenskaper vi ville ha i tjänsten. Dessa egenskaper var miljö, hälsa och ekonomi. Justering & genomförande Efter att ha valt ett koncept att arbeta vidare med hade vi några frågor vi var tvungen att ställa oss för att komma ett steg längre. Vad är användaren intresserad av att ta del av och hur? Hur ska detta finansieras och struktureras? Hur ska vi nå ut? Vi har samtliga i gruppen arbetat med att utveckla applikationer till Android- och iphone-baserade telefoner och har bra koll på hur en sådan applikation skulle implementeras genom att utnyttja den inbyggda GPS:en för att registrera utomhusrörelser. Viktigt med applikationen och användandet var att göra det väldigt lättanvänt. Därför krävs det endast tre korta steg för att hämta och aktivera applikationen. För att därefter köra igång loggningen räcker det med ett klick på mobiltelefonen. Vi hade nu bestämt allt innehåll i systemet och det fortsatta arbetet kom att kretsa kring att utvärdera gränssnitt för webbsida och mobilapplikationen. Hur skulle innehållet struktureras? Utvärderingen och justeringarna skedde i form av mindre användarstudier där våra val analyserades.

6 Beskrivning av tjänst 1/9 Nedan kommer en beskrivning av den tjänst och det koncept som vi utvecklat tillsammans för Design Open. Vi kommer förutom att förklara hur det fungerar i sin helhet även ta upp minst lika viktiga punkter som, varför vi valt detta, för vem vi tagit fram konceptet, förklara tekniken m.m. Allt för att inte lämna kvar några frågetecken utan förmedla rätt känsla av konceptet som helhet. Koncept Genom en enkel registrering och nerladdning av en applikation till din mobil kan du komma igång och vinna bonusar för din minskade miljöpåverkan. Applikationen mäter först hur du lever idag och sedan får du bonusar när du förbättrar dina miljöpåverande vanor. Du som användare väljer själv dina intresse-områden, vid bonus erbjuds du rabatter och/eller presentcheckar hos relevanta företag. Din miljöpåverkan mäts genom dina dagliga transporter; bil, buss, cykel och gång. Applikationen erbjuder dig även positiv feedback på din hälsa när du går eller cyklar, samt ekonomisk översikt över dina andra transporter (bil eller buss). Efter varje månad har du möjlighet att genom hemsidan få en översikt över din miljöpåverkan, hälsorelaterad information och ekonomi. Du får även tips och råd på hur du kan förbättra dig. På produktens hemsida kan användaren även ställa in inställningar för applikationens beteende och beteenden för hela systemet. Med jämna mellanrum skickas erbjudanden till användaren, beroende på hur duktig användaren har varit under tidsperioden får denne hem olika erbjudanden samt olika många. Detta för att motivera användaren till en förändrad livsstil. Upptäckt Hur är det tänkt att användarna ska få den första informationen om GoEco? Genom reklam på allmänna platser i form av miljövänliga planscher och affischer. Allmänna platser kan vara på och i bussar, i butiker, på anslagstavlor och på reklampelare etc. Potentiella användare kan höra om GoEco genom männiksors kommunikation med varandra, eftersom att en uppskattad och bra produkt har tendens att sälja sig själv. Är det en användare som använder och uppskattar produkten kommer användaren nämna produkten och sprida information om produkten vidare. För att komma åt de människor som ännu inte är aktiva på internet ska tidningsannonser och reklam gör människor nyfikna på GoEco. Det ska även finnas "pressreleser" och artiklar i tidningar som förklarar vad GoEco är. Genom att hålla föredrag om GoEco hos företag och kommuner. För att öka företags förstålse för vad GoEco är och hur företagen kan vara delaktig ska GoEco "promota" konceptet hos specifika företag som kan tänkas vilja vara delaktiga. Företagen kan då vara delaktiga genom att delta i interna tävligar för företagets personal men även köpa in sig i konceptet och tillhandahålla bidrag till användarna av konceptet.

7 Beskrivning av tjänst 2/9 För att komma åt den stora internetbaserade marknaden kommer nätbaserad reklam finnas på hemsidor som kan tänkas dra rätt publik, tex mataffärers hemsidor. Det ska även finnas reklam på olika sociala nätverk som kan göra människor nyfikna, sociala nätverk såsom facebook. Fokus kommer att ligga på denna typ av reklam eftersom den värnar mer om miljön. Förståelse Var får användaren ytterligare information och förståelse om tjänsten GoEco? Det räcker inte bara med att användaren får nys om att detta koncept finns tillgängligt och är ett sätt för användaren att ändra sin attityd kring transporter och bli mer hållbar, det krävs mer. Användaren måste förstå konceptets helhet och själv bilda sig en uppfattning om varför det skulle vara en bra sak att använda samt hur konceptet skulle kunna påverka användaren på ett personligt plan. Här kommer även de tre delarna miljö, hälsa och ekonomi in, vilken del man anser som mest lockande är väldigt personligt. Grafiskt, hemsida Hur ser webbsidan ut? Hur fungerar den? Användaren går in på hemsidan och på startsidan kan anvädaren registrerar sig på GoEco (se figur XX). I och med att användaren registerar sig registreras användarens telefonnummer och ett sms med en länk för nedladdning av applikationen skickas. Användaren kan då klicka på länken och ladda hem applikationen till sin mobiltelefon. Användarens personliga sidor samt inloggning för dessa All information som användaren kommer att behöva för att ta till sig allt detta kommer att finnas på GoEco's egna hemsida. För att komma igång med själva användandet av applikationen kan användaren gå in på hemsidan och läsa "Komma igång"-faktan som finns. Det är alltså väldigt enkelt att komma igång som ny användare.

8 Beskrivning av tjänst 3/9 Då användaren har loggat in på hemsidan får denne en översikt på färdsätt användaren har använt sig av och hur miljövänlig användaren varit Vid varje inloggning visas nya förslag på förbättringar som användaren kan ta till sig i sin vardag. Exempelvis: Byt ut nio vanliga glödlampor mot lågenergilampor och du kan spara 250 kg koldioxid under lampornas hela livslängd. 2. Utförligare information under varje vecka finns då användaren klickar på en specifik vecka. 3. ett översiktligt diagram där användaren ser sina aktiviteter, varje färg motsvarar aktivitet. Här har exempelvis användaren cyklat eller gått mycket. 4. Genom att klicka på en ikon kan användaren få mer information om aktiviteten. 4 Om användaren klickat på en aktivitet i diagrammet dyker mer information upp med tips om förbättringar och jämförelser.

9 Beskrivning av tjänst 4/9 Grafiskt, mobilapplikation Hur ser mobilapplikationen ut? Hur fungerar den? När användaren har mobilapplikationen på sin telefon räcker det för denne att klicka på ikonen för att starta upp programmet. Detta betyder att loggningen är igång och det går att dölja huvudapplikationen genom att klicka 'dölj applikation'. Detta leder isåfall till att en liten widget ligger på skrivbordet och loggar användarens rörelser och presenterar en liten animering som illustrerar användarens rörelser under dagen (se figur). Dessa figurer representerar färdmedel användaren rört sig med och hur lång sträcka användaren procentuellt använt detta under dagen. Byter användaren fördmedel kommer detta lägga sig överst i "kön". Genom att klicka på denna widget kommer man tillbaka till applikationen och kan få ytterligare information. Applikationen består av tre huvuddelar; miljö, hälsa och ekonomi. Vid förstavyn får denne en tydlig bild över hur dagen respektive gårdagen gått. Den nödvändigaste informationen presenteras genom en liten illustration för att sammanfatta innehållet. För miljö är en blomrabatt där det växer blommor beroende på hur miljömedvetet användaren lever. För hälsa är det godsaker som illusterar hur många kalorier användaren bränt på att gå och cykla under dagen och för ekonomi visar en genomskinlig spargris på hur mycket användaren sparat genom att gå och cykla istället. Samtliga delar går att klicka på för att få mer ingående information på vart saker skett under dagen och enkla förslag på förbättrningar. Om användaren klickat på miljö öppnas en ny vy där en "orm" visar dagen respektive gårdagen i en tidslinje. Det är här möjligt för användaren att klicka på önskad del för att få ytterligare information om vad denna transport resulterade i. Det finns även möjlighet att klicka tips från coachen som visar på ställen där det enkelt skulle gå att göra förbättringar för användaren (t.ex. bilresor kortare än 3 km). Den första veckan användaren har sin applikation aktiv blir en slags inkörningsvecka. Här kommer applikationen notera användarens rörelser och kalibrera sig därefter för att kunna ge relevant feedback för just denne.

10 Beskrivning av tjänst 5/9 GoEco påverkar Finns det något konkret exempel som visar på hur GoEco faktiskt påverkar en användares attityd? För att visa på ett exempel där denna tjänst fakiskt kan vara till stor hjälp när det handlar om att ändra en användares attityd, tänkte vi visa detta med hjälp av en av de personas vi skapat. Evilina Lindgren började använda GoEco's koncept både med avseende på den miljöreleterade aspekten, men även för att försöka tappa ett par kilo genom att börja gå och cykla mer frekvent istället för att ta bilen. Efter att ha använt den mobila applikationen varje dag i två måndare och besök hemsidan med jämna mellanrum, gör hon en utvärdering av sin transporthistorik. Detta gör hon genom att besöka hemsidan och analysera den översikt av hennes färdsätt som finns på denna. Hon ser då tydligt hur de röda markeringarna blivit färre, samt de gröna mycket fler. Hon ser då klart och tydligt att tjänsten hjälpt motivera henne att ändra sin sin på de personliga transporterna hon dagligen gör. Hon dessutom fullkomligt älskar den funktion i den funktion i den mobila applikationen som hjälper henne att hålla koll på hur många steg och hur många kalorier hon gör av med varje dag. Med hjälp av denna och sina nya transportvanor har hon lyckats tappa ett par kilo, samtidigt som hon ser sin planta i applikatinonen växa och må bra, vilket betyder att hon gör något gott även för miljön. Som om detta inte var bra nog har hon vid ett antal tillfällen fått sms till sin mobiltelefon med olika rabatterbjudanden. Bland annat på en skoaffär där hon slog till och köpte sig ett par vinterskor till 20% rabatterat pris. Sprida vidare Ett av målen med detta koncept är att alla användare ska känna sig nöjda och duktiga under tiden de använder sig av denna tjänst. Tanken sedan är att dessa användare sprider budskapet om konceptet vidare till potentiella användare i sin omgivning, dessa blir då nyfikna och besöker GoEco's hemisda för att ta reda på mer Vem & Varför? Genomgång för vem vi har designat produkten i första hand för och hur användaren ska använda produkten, samt motiverande synpunkter till varför användaren ska avända sig av just denna produkt. Vem För vem är denna applikation tänkt att vara användbar? Den här produkten och konceptet är till för alla som har en vilja och ett behov av att förändra sin livsstil i någon aspekt. Dessa förändringar skulle kunna ske inom de tre områden som produkten har fokuserat sig på; miljö, ekonomi eller hälsa. Under utvecklingen av konceptet för produkten så har fokus legat på en specifik målgrupp, detta för att uppskattningsvis kunna optimera funktionerna för de vi tror vill använda sig av produkten. Målgruppen är människor mellan 25 och 40 år, dessa är de vi tror denna produkt kan ha störst inverkan på samt vara den grupp som kan göra mest för miljön. Själva användandet av produkten och kunskapen om produkten ska kunna spridas till användararnas familj och vänner, så att produkten breder ut sig bland befolkningen och att det blir en självklarhet att använda.

11 Beskrivning av tjänst 6/9 Produkten är skapad med viss dynamik vilket gör att användaren kan inom vissa delar av produkten bestämma hur produkten ska fungera och interagera med användarens vardag. Detta möjliggör en bredare användargrupp för produkten eftersom användaren kan förenkla de tekniska delar produkten består av. Användaren kan till exempel bestämma i vilket medium månadsbrev och erbjudanden ska skickas; post, e-post eller sms. Användare måste dock aktivt välja vanlig post eftersom det har en negativ miljöpåverkan. Varför Av vilken anledning har ni valt just denna lösning på problemet? Det gäller idag att designa för framtiden, även om det är svårt att veta hur denna riktigt kommer att se ut. Detta är något som Jan Chipchase, Nokia 2, lagt ned mycket tid på att komma fram till. Kanske inte hur framtiden kommer att se ut, snarare hur människor kommer att bete sig när vi väl kommer dit. Idag bor det omkring 6.3 miljarder människor på vår planet, i slutet på detta år menar Chipchase att 3 miljarder kommer att ha någon slags mobiltelefon och om ytterligare två år kommer ännu en miljard vara kopplade till de mobila näten. För att då kunna designa för framtiden måste det klarläggas vad människor gör, hur de beter sig. Detta har Chipchase gjort genom att undersöka vad folk bär med sig egentligen. De saker som slutligen används är mobiltelefonen tillsammans med nycklar och pengar. Detta ger en väldigt tydlig bild av hur värdefull och viktigt mobiltelefonen faktiskt är för oss människor. Detta tas fasta vid i detta projekt då en förutsättning för att konceptet ska fungera är att användarna har sin mobiltelefon med sig under hela dagen och i alla aktiviteter samt att det är något som kan fungera i vår snara framtid. Utbredningen av GPS integrerat med mobiler och endast GPS-enheter är något som under den senaste tiden har ökat 3, detta enligt analysfirman Berg Insight. Det innebär att inom snar framtid kommer GPS i mobiltelefoner bli en standard som kommer att användas mer frekvent i applikationer i framtiden. Det som är slagkraftigt med detta koncept är att användarna inte endast lockas av miljöaspekten, även om denna är den med mest fokus. För de som sätter hälsa och välmående främst erbjuds bra feedback och information om detta via applikationen och hemsidan, samtidigt som man gör en god gärning för miljön genom att ex. gå eller cykla. I dessa svåra tider lägger många extra energi åt att oroa sig över ekonomin och att få pengarna att räcka till det man vill och måste göra. Genom att använda sig av detta koncept kan användaren uppmanas till att spara pengar genom att välja mer miljövänliga transportalternativ, samt få feedback och tips kring detta ämne. Väljer man istället denna ingång i till konceptet har man en bra start på en föräbättrad ekonomi. Huvudingången till konceptet är naturligtvis miljöaspekten. Anledningen till att en användare fortsätter att använda applikationen ska idealt vara att han/hon gör detta för miljöns skull, även om aspekterna miljö och hälsa fortfarande fungerar som en morot.

12 Beskrivning av tjänst 7/9 Finansiering Hur sker finansieringen av konceptet, bonusar m.m.? Finansieringen sker då med bidrag från anslutna företag som sedan används delvis till att tillhandahålla rabatter till användarna. Genom att företag går med i GoEco konceptet främjar de miljön och marknadsför dem som miljövänliga. Företagen får möjlighet att visa för deras kunder att de gör något aktivt för miljön. Användare av systemet kommer att erbjudas rabatter och presentkort hos de företag som är anknutna till GoEco vilket gör användarna och kunderna positiva till företagen. Genom att företag är anslutna till GoEco kommer reklam för företagen finnas på hemsidan samt få en "GoEco-stämpel" som visar att företaget är ansluten till GoEco samt visar att de är gröna och miljömedvetna. "GoEco-stämpel" ska vara liknande "Krav" och "Nyckehålsmärkta" produkter som finns i matvaruaffärer, med skillnaden att "GoEco-stämpel" ska finnas på företag istället för på produkter. Integritet Vad sparas egentligen? Kan uppgifter om vart och hur jag rest fås fram? Applikationen fungerar på så vis att applikationen loggar, på mobilen, avståndet användaren färdas samt hastigheten denne färdas med. Uträkningar görs på mobilen i applikationen som sedan skickas till systemet som ligger på hemsidan och som sedan kopplas till användarens profil. Där läggs dagens aktiviteter in och sparas för att senare kunna läsa. Systemet på hemsidan kommer inte att lagra longitud- eller latitudinformation, användarens transportvanor kommer inte att lagras. Longitud- och latitud-information kommer endast sparas temporärt i mobilens applikation för att uträkningar ska kunna göras. Det som är viktiga och det som kommer att lagras på hemsidan är längden på sträckorna samt hastigheter för dessa sträckor.

13 Beskrivning av tjänst 8/9 Tekniskt Finns tekniken för att implementera detta idag? Applikationen kommer att använda teknik som finns på den mobil som applikationen ligger på, denna teknik kommer att vara GPS och Internetuppkoppling. Applikationen kommer att prata mot en Server där data sparas. När applikationen ska realiseras i verkligheten måste beräkningskraften i mobilen uppskattas, logiken hos applikationen måste anpassas så att programmet kan köras utan problem. Om tillräcklig beräkningskraft saknas måste logiken implementeras på servern och applikationen får då kommunicera information från användaren. Servern måste dock i största möjliga mån värna om personers integritet. För att avgöra ditt transportsätt kommer användarens hastighet beräknas med hjälp av enhetens GPS. Hastigheterna jämförs sedan mot en anpassningsgraf för bil, buss, cykel och gång. På så sätt avgörs vilket transportmedel användaren utnyttjar. För att avgöra om användaren åker buss eller bil kommer systemet känna till lokala busslinjer. Om en användare följer en busslinje och stannar vid hållplatser kan vi anta att denna åker buss och inte bil. En framtidsutsikt är att applikationen även känner till tåglinjer. Tanken är att göra en prototyp för Umeå i första hand och sedan utvidga systemets logik så det kan fungera bra även i större städer. Utvecklingsmöjligheter Finns det möjlighet för vidareutveckling? Självklart finns det en uppsjö med funktioner som skulle kunna komplettera vårat första utkast på detta koncept. Det är egentligen tre mcyket brede ämnen som vi fokuserat tjänsten på, miljö, hälsa och ekonomi. Därför finns en hel del funktioner som skulle kunna passa in i tjänsten GoEco. Vi har diksuterat kring en massa olika lösningar som skulle vara möjliga att implemetera i vår tjänst, men som vi känt passar när det gäller att uppgradera tjänsten och konceptet till "nästa nivå". Vi valde därför att lämna dessa till framtiden, men tänkte ta upp en del av dem här för att visa på våra visioner. Genom uppdatering av mjukvara på hemsidan och applikationen i mobiltelefonen finns utvecklingsmöjligheter för funktionaliteter som systemet tillhandahåller. Utveckling kommer att ske i takt med att hårdvarutekniken blir bättre och bättre, detta möjliggör en utveckling för en tyngre applikation som kan utföra mer aktiviteter. En vidareutveckling som kan göras på applikationen skulle kunna vara möjliggöra planering av ens transport, att användaren kan få ett verktyg att planera sitt färdmedel så att användaren får möjligeheten att vara "miljövänlig". Detta skulle kunna vara genom god planering av tid så att bilen kan lämnas hemma och användaren kan istället ta cykeln eftersom denna är ute i god tid. Utveckling på hemsidan kan göras genom nya möjligheter att värna om miljön, till exempel kunna välja "plantera träd" istället för att få rabattkuponger hos ett företag. Ett annat alternativ här kan vara att användaren får möjlighet köpa utsläppsrättigheter för att rättfärdiga den där absolut nödvändiga bilturen, detta via hemsidan eller ännu smidigare via sin mobiltelefon och den mobila applikationen.

14 Beskrivning av tjänst 9/9 Genom att applicera denna applikation på fler områden än gång, cykel, bil eller buss finns möjligheten att nå en bredare målgrupp och få större användning av applikationen. I framtiden ska det finnas möjlighet att använda applikationen för transportsätt som tåg, flyg och/eller båt. Hälsoaspekten tror vi kommer att vara en stor anledning för många att ändra på sina transportvanor och på lång sikt påverka sin attityd. Därför är det viktigt att användaren får bara och relevant feedback kring denna punkt. För att få mer exakt feedback skulle man kunna tänka sig att användaren vid registrering anger längd och vikt, och kanske en målvikt, och att tjänsten sedan håller reda på hur mycket denna person behöver äta och träna för att nå denna.

15 Referenser För mer information Vår arbetsplattform: Bilder från arbetsprocessen:

RÄDDA VÄRLDEN SPARA DINA PENGAR!

RÄDDA VÄRLDEN SPARA DINA PENGAR! Joel Ström, Caroline Lindgren, Emilia Fagerberg, Dennis Berg, Julia Ärleskog, Daniel Holst, Josephine Jansson, Sebastian Moholm, Linus Blomqvist, Jonas Karlsson. Brinellgymnasiet nässjö klass Te08 RÄDDA

Läs mer

FÖRETAGENS UTMANINGAR INOM DIGITAL MARKNADSFÖRING 2014

FÖRETAGENS UTMANINGAR INOM DIGITAL MARKNADSFÖRING 2014 FÖRETAGENS UTMANINGAR INOM DIGITAL MARKNADSFÖRING 2014 UNDERSÖKNINGSMETOD Rapporten bygger i huvudsak på en undersökning som är genomförd av TNS Sifo på uppdrag av Eniro. Undersökningen, i form av telefonintervjuer,

Läs mer

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar.

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Jag hoppas att boken ger dig nya perspektiv på hur du på bästa sätt kan ta vara

Läs mer

COREW.SE ATT LYCKAS MED EN HEMSIDA

COREW.SE ATT LYCKAS MED EN HEMSIDA COREW.SE ATT LYCKAS MED EN HEMSIDA Projektarbete Medieprogrammet Niklas Kurvinen, MP07, 2 Maj 2010 Innehållsförteckning Introduktion...3 Inledning...3 Syfte...3 Metod...3 Förarbete... 4-5 Planering...4

Läs mer

- Att påverka attityder till crowdfunding och mikroinvesterande genom grafiska komponenter och design

- Att påverka attityder till crowdfunding och mikroinvesterande genom grafiska komponenter och design Interaktionsdesign på webben - Att påverka attityder till crowdfunding och mikroinvesterande genom grafiska komponenter och design Interactiondesign on the web - To influence attitudes towards crowdfunding

Läs mer

Miljölotteriet Där alla är vinnare

Miljölotteriet Där alla är vinnare Miljölotteriet Där alla är vinnare Vår idé för att sänka förbrukningen i ett rum är att göra en tävling. Då vår målgrupp är ungdomar har vi valt att göra tävlingen online. Vi vill hjälpa ungdomar att sänka

Läs mer

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTREDNING Projekt: Författare: Version: Elever i behov av särskilt IT-stöd v3.3.017 Förvaltning/avdelning: Godkänd av beställare: Senast ändrad: Utbildningsförvaltningen,

Läs mer

-enkelhet framför allt. Luleåenergi ELin

-enkelhet framför allt. Luleåenergi ELin ELin -enkelhet framför allt Lika självklart som du tycker att det är med en specificerad telefonräkning, lika självklart ska det vara att få en specificerad elräkning. Med den enkla ELin loggar du enkelt

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING...1. 2. FÖRSTUDIE AV ANVÄNDARNA OCH UPPGIFTEN...1 2.1 Metod för intervjuer...1 2.2 Genomförande av intervjuer...

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING...1. 2. FÖRSTUDIE AV ANVÄNDARNA OCH UPPGIFTEN...1 2.1 Metod för intervjuer...1 2.2 Genomförande av intervjuer... INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING...1 2. FÖRSTUDIE AV ANVÄNDARNA OCH UPPGIFTEN...1 2.1 Metod för intervjuer...1 2.2 Genomförande av intervjuer...2 3. ANVÄNDAR- OCH UPPGIFTSANALYS...3 3.1 Användaranalys...3

Läs mer

JL Core Power Grunden till accelererad framgång som entreprenör. Del 3 Produkter som förverkligar visioner?

JL Core Power Grunden till accelererad framgång som entreprenör. Del 3 Produkter som förverkligar visioner? JL Core Power Grunden till accelererad framgång som entreprenör. Del 3 Produkter som förverkligar visioner? Av: Jesper Lindén Många företagare startar upp verksamheter utan att egentligen fundera över

Läs mer

Så skapar, skickar och utvärderar du e-post som ger tydliga resultat

Så skapar, skickar och utvärderar du e-post som ger tydliga resultat Så skapar, skickar och utvärderar du e-post som ger tydliga resultat HANDBOK I E-POSTMARKNADSFÖRING UPPDATERAD MED e-post för sociala medier och mobila enheter INNEHÅLL 1. nycklarna till framgång 6 2.

Läs mer

Hur ska Nacka leva sin. och mångfald?

Hur ska Nacka leva sin. och mångfald? SLUTRAPPORt Hur ska Nacka leva sin vision, öppenhet och mångfald Ungt inflytande 2014 SLUTRAPPORT Hur ska Nacka leva sin vision, öppenhet och mångfald? 1 Innehåll FÖRORD...2 BAKGRUND - EN LEVANDE STAD

Läs mer

ATT DESIGNA FÖR BETEENDEFÖRÄNDRING

ATT DESIGNA FÖR BETEENDEFÖRÄNDRING Student: Jenny Hanell Samarbetspartner: SEB Handledare: Mette Agger Eriksen Examinator: Jonas Löwgren ATT DESIGNA FÖR BETEENDEFÖRÄNDRING En studie kring hur kvinnors intresse för sparande kan öka med hjälp

Läs mer

JL Core Power Grunden till accelererad framgång som entreprenör. Del 2 Vart är du på väg?

JL Core Power Grunden till accelererad framgång som entreprenör. Del 2 Vart är du på väg? JL Core Power Grunden till accelererad framgång som entreprenör. Del 2 Vart är du på väg? Av: Jesper Lindén Den här delen i kursen Core Power är egentligen en påbyggnad och fördjupning av det som du tagit

Läs mer

HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING

HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING INTRODUKTION: HÅLLBAR UTVECKLING Vad innebär hållbar utveckling? Begreppet hållbar utveckling blev känt i och med att FN startade den så kallade Brundtlandskommissionen

Läs mer

Visual adaptive web-shopping using personalization techniques

Visual adaptive web-shopping using personalization techniques 1 Visual adaptive web-shopping using personalization techniques Denis Kulenovic (dkc98002@student.mdh.se) Per-Erik Hinderson (phn98027@student.mdh.se) Handledare: Peter Funk Datum: 2003-05-17 2 Abstract

Läs mer

Framtidens Applikationsvändande Ett samarbete med Mälarenergi

Framtidens Applikationsvändande Ett samarbete med Mälarenergi Framtidens Applikationsvändande Ett samarbete med Mälarenergi Kandidatuppsats i företagsekonomi Akademin för Hållbar Samhälls- och Teknikutveckling FÖA 300, 15 Hp Slutseminarium: 2012-05-30 Författare:

Läs mer

Jennie Bäckman, Lisa Johnsson & Bodil Sandén

Jennie Bäckman, Lisa Johnsson & Bodil Sandén Kunddrivna tjänster för äldre Slutrapport Jennie Bäckman, Lisa Johnsson & Bodil Sandén Mars 2011 Analys & Strategi Konsulter inom samhällsutveckling WSP Analys & Strategi är en konsultverksamhet inom samhällsutveckling.

Läs mer

P R O D U K T E R S O M DU T J Ä N A R P E N G A R P Å D Y G N E T R U N T, Ä V E N N Ä R D U S O V E R...

P R O D U K T E R S O M DU T J Ä N A R P E N G A R P Å D Y G N E T R U N T, Ä V E N N Ä R D U S O V E R... P R O D U K T E R S O M DU T J Ä N A R P E N G A R P Å D Y G N E T R U N T, Ä V E N N Ä R D U S O V E R... JAG KOMMER HÄR ATT VISA DIG HUR DU TAR FRAM PRODUKTER ELLER TJÄNSTER SOM GENERERAR PENGAR UTAN

Läs mer

Högskoleexamen i Butikschefsutbildning med inriktning mot textil och mode Textilhögskolan i Borås 2012-06-04 Rapportnr: 2012.11.2

Högskoleexamen i Butikschefsutbildning med inriktning mot textil och mode Textilhögskolan i Borås 2012-06-04 Rapportnr: 2012.11.2 Högskoleexamen i Butikschefsutbildning med inriktning mot textil och mode Textilhögskolan i Borås 2012-06-04 Rapportnr: 2012.11.2 Internethandel Anna Ingvarsson och Emma Wallin En studie om hur en liten

Läs mer

Examensarbete VT-08 Butikschefsutbildningen

Examensarbete VT-08 Butikschefsutbildningen Examensarbete VT-08 Butikschefsutbildningen The Black Dahlia Camilla Sjöberg och Ingrid Ludvigson BC2 Textilhögskolan i Borås 2008-06-02 Med handledning av Martin Behre 1 Sammanfattning Svenskorna är kända

Läs mer

En motiverande bok om att beställa användbarhet

En motiverande bok om att beställa användbarhet En motiverande bok om att beställa användbarhet Henrik Artman, Ulrika Dovhammar, Stefan Holmlid, Ann Lantz, Sinna Lindquist, Erik Markensten och Anna Swartling 1 2 ATT BESTÄLLA NÅGOT ANVÄNDBART ÄR INTE

Läs mer

JAG, en ent rep renör?

JAG, en ent rep renör? Ef tersom det vi gjorde var okänt för de flesta så intresserade sig många för vad vi gjorde och blev nyfikna Tove West lund, ShapeUp Club JAG, en ent rep renör? Många inbillar sig att det är SVÅRT att

Läs mer

En praktisk handbok. idé. idé idé. idé. idé

En praktisk handbok. idé. idé idé. idé. idé En praktisk handbok Entreprenörskap handlar om att utveckla nya er och att omsätta dessa er till något värdeskapande. Värdet kan skapas i företag, i offentlig verksamhet och i föreningslivet. REGERINGEN

Läs mer

Snacka om Spotify. Kandidatuppsats i marknadsföring. Högskolan i Halmstad. Sektionen för Ekonomi och Teknik. Marknadsföringsprogrammet, 180hp

Snacka om Spotify. Kandidatuppsats i marknadsföring. Högskolan i Halmstad. Sektionen för Ekonomi och Teknik. Marknadsföringsprogrammet, 180hp Högskolan i Halmstad Sektionen för Ekonomi och Teknik Marknadsföringsprogrammet, 180hp Snacka om Spotify Kandidatuppsats i marknadsföring Författare: Fredrik Ahlbäck, 870107 Daniel Erlandsson, 871220 Handledare:

Läs mer

I had to become my own hero.

I had to become my own hero. t Södertörns högskola Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik Kandidatuppsats 15 hp Medieteknik Höstterminen 2013 Programmet för IT, medier och design 180 hp I had to become my own hero. En

Läs mer

Marknadsföringsstrategier och företags användning av sociala medier

Marknadsföringsstrategier och företags användning av sociala medier Marknadsföringsstrategier och företags användning av sociala medier Högskolan i Halmstad Strategisk kommunikation, påbyggnadskurs 30hp Examinator: Matts Skagshöj Handledare: Martin Berg Författare: Elvedin

Läs mer

Grundläggande betaltjänster

Grundläggande betaltjänster Datum 2010-12-15 Grundläggande betaltjänster redovisning av regeringsuppdrag Diarienummer 10-4001/9.68 ISSN 1650-9862 Författare Ylva Ehn, Anna-Karin Hellsten, Pär Lindberg Post- och telestyrelsen Box

Läs mer

Att skapa en hemsida med fokus på målgrupp och uppdateringsmöjligheter

Att skapa en hemsida med fokus på målgrupp och uppdateringsmöjligheter Att skapa en hemsida med fokus på målgrupp och uppdateringsmöjligheter Malin Dahlberg 2014 Examensarbete, C-nivå, 15hp Datavetenskap Examensarbete i Datavetenskap Creative Computer Graphics 1 Handledare:

Läs mer

Användning av mobilapplikationer i smartphones hos unga vuxna.

Användning av mobilapplikationer i smartphones hos unga vuxna. Södertörns högskola Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik Kandidatuppsats 15 hp Medieteknik Höstterminen 2012 Användning av mobilapplikationer i smartphones hos unga vuxna. En fallstudie bland

Läs mer