klimat & transporter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "klimat & transporter"

Transkript

1 Mormor klimathjälte Spårtaxi möjlighet för framtiden Östra Göinge årets miljöbilskommun sidan 16 sidan 34 sidan 20 klimat & transporter en tidning om miljöbilar, förnybara bränslen och en grönare trafik nov-10 hela denna bilaga är en annons från sveriges regionala energikontor Succé för trafikantveckan sidan 12 Biodiesel möjlighet för landsbygden sidan 32 Resfria möten sparar tid, pengar och miljö sidan 26 Hon ger Saabs elbil kraft med unik teknik Svenskan Christina Lampe-Önnerud är en av världens mest kunniga batterikonstruktörer. I samverkan med Saab har hon varit med att utveckla en elbil med en räckvidd på över 20 mil. Detta gör Saab till en av de ledande elbilstillverkarna i världen. sidan 30 Sparsam körning med hjälp av datorn sidan 50 Skåne kraftsamlar för biogasen sidan 56

2 Järnvägen är het i USA med stora privata investeringar Det investeras i järnvägar igen i bilismens förlovade land, USA. För ett år sedan investerade Warren Buffett, en av USA:s rikaste män, i järnvägsbolaget Burlington Northern Santa Fe. På ett år har hans investering vuxit från motsvarande 288 miljarder kronor till 380 miljarder svenska kronor, med dagens valuta. Samma järnvägsbolag är inblandade i ett stort utbyggnadsprojekt i Texas. Det handlar om en sträckning som kallas för Tower 55 där det idag är trångt på spåret. Nu går ett antal privata järnvägsbolag in och samfinansierar en utbyggnad som dessutom får ett statligt stöd på motsvarande 220 miljarder svenska kronor. ur innehållet 4 Energimyndigheten: Omställning inom transportsektorn är nödvändig 5 Energimyndigheten stöder hållbara transporter Lokala ambassadörer inom transportområdet Kommunerna allt bättre på miljöbilar 26 Resfria möten sparar tid, pengar & miljö Bilsalongen i Paris: Politiska beslut i centrum Unikt danskt spårtaxisystem 37 Goda exempel stimulerar utveckling av hållbara transporter Krafttag för hållbara och effektivare transportsystem en tuff utmaning stundar inom transportområdet, ett arbete för både ökad energieffektivitet och minskad klimatbelastning. Den växande ekonomin och ökande folkmängden ställer stora krav på fungerande transporter för både medborgare och näringsliv. För att skapa ett effektivt transportsystem behöver planeringen samordnas bättre och den struktur för transporter som redan finns måste utnyttjas mer effektivt. nationellt satsar Energimyndigheten mer på hållbara transporter genom att ge stöttning till kommuner och enskilda projekt. De har exempelvis i samverkan med Trafikverket genomfört transportutbildning under våren 2010 för landets kommunala energi- och klimatrådgivare. Energimyndigheten ger också kommunerna ökade resurser genom stöd till energieffektivisering, satsar även på forskning och teknikutveckling genom stöd till förnybara drivmedel och elbilar. Energimyndighetens satsning på hållbara transporter kompletterar Trafikverkets redan gedigna arbete inom området. Detta leder fram till mer kunniga kommunala energi- och klimatrådgivare samt ökat engagemang för hållbara och effektivare transportsystem på lokal nivå. Exempelvis medverkade 103 kommuner och städer i Sverige under årets Trafikantvecka, att jämföras med 51 året innan. En fördubbling! på det regionala och lokala planet bidrar de regionala Energikontoren i nära samarbete med kommuner, kommunförbund, landsting, regionförbund och länsstyrelser, Trafikverket mm till en smart tillväxt och hållbar samhällsutveckling. Energikontorens främsta ansvar är att vara katalysator och drivkraft i den egna regionen. Det finns 13 regionala kontor som täcker hela landet. Kontoren samordnas via FSEK, Föreningen Sveriges regionala energikontor. Inom EU finns idag över 380 energikontor, vilket innebär att Energikontoren har tillgång till ett unikt europeiskt nätverk. denna informationstidning om klimat och transporter är en satsning för att sprida kunskap och goda exempel för miljöanpassade transporter till beslutsfattare inom kommuner och landsting. Målet är att få igång en utökad lokal och regional diskussion kring hur vi tillsammans kan hjälpas åt i omställningsarbetet för hållbara och effektivare transportsystem. Välkomna att kontakta ert regionala energikontor. Said Ashrafi Ordförande Föreningen för Sveriges Energikontor Klimat & Transporter är en informationstidning utgiven av Föreningen Sveriges Regionala Energikontor i samverkan med Miljöfordon Syd och med stöd av Energimyndigheten. Ansvarig utgivare: Said Ashrafi Projektledning och annonser: Jonas Lööf, Miljöfordon Syd Grafisk form: Ronny Östling/RÖD Tryck: Mittmedia print, 2010 Klimatneutralt och Svanenmärkt tryckeri. Tidningen trycks på miljömärkt papper. 2

3 foto: sj Regeringens budgetförslag minskar anslagen till järnvägen I år går enligt prognosen 54 procent av infrastrukturinvesteringarna till järnväg. I budgeten för nästa år föreslås 48 procent, 12,9 miljarder kronor. För 2014 beräknas 27 procent gå till järnväg, fem miljarder kronor. Då blir de sammanlagda investeringarna för väg och järnväg 31 procent mindre mot i år. Hela den minskningen drabbar järnvägen. Investeringarna där skärs ned med två tredjedelar. Även anslaget för bl.a. drift och underhåll skärs ner. Källa: Föreningen Svenska Järnvägsfrämjandet mil 63% Svenska bilister körde under 2009 i genomsnitt mil, en minskning med Fordonsgas är samlingsnamnet för biogas och naturgas, 4,3 procent jämfört med föregående som används som drivmedel till fordon. Biogas är förnyelsebart medan naturgas är ett fossilt bränsle. Under åren år, enligt Statoil, vars undersökning har 23 andelen biogas i fordonsgas ökat. Under år 2009 var baseras på ny statistik från Statistiska andelen biogas 63 procent. Centralbyrån. 386,80 ppm gånger ökad olyckrisk Att sms:a medan man kör bil ökar olycksrisken med hela 23 Koldioxidhalten i atmosfären under september månad var 387 ppm (parts gånger. Sms:andet är lika per million) mätt vid Mauna Loa Observatory, Hawaii. Motsvarande period farligt som att köra bil kraftigt berusad, enligt tidningen Motor från Mo- för 2009 och 2008 var 385 respektive 383 ppm. Detta innebär att koncentrationen av koldioxid för närvarande ökar med 2 ppm per år och totalt tormännen. Sverige är enda landet i sedan slutet av 1800-talet har koldioxidhalten ökat med drygt 38 procent. Europa där samtal i mobiltelefon utan Källa: handsfree och sms-ande är tillåtet. foto e.on 1816 I slutet av oktober 2010 finns etanolstationer och 117 stationer med fordonsgas vilket innebär förnybart drivmedel på 1816 publika stationer i Sverige. Källa: och foto: istockphoto Framtidens drivmedel är här: Potatisskal och mögligt bröd. Biogas är nästan för bra för att vara sant. Det är något så fantastiskt som ett i stort koldioxidneutralt drivmedel som fungerar och som finns här och nu. Råvaran är organiskt avfall som matavfallet i dina sopor och till skillnad från bensin är avgaserna nästan fria från gifter. Och väljer du en gasbil sparar du massa pengar. Gas är billigare per liter än bensin och du behöver inte betala någon fordonsskatt de första fem åren. Har du tjänstebil sjunker förmånsvärdet med 40 procent. Nackdelar, då? Nej. Finns inga. Byt till biogas. Tankställena blir fler och fler. Just nu kan du tanka gas (biogas och/eller naturgas) på drygt 100 platser i Sverige. Dessutom: Gasbilar går att köra på bensin också, de har två tankar, och den totala räckvidden är jämförbar med alla andra bilar. Bilen. Miljöbov nr 1. Ungefär 40 procent av all koldioxid som släpps ut i Sverige kommer från trafiken. Så kan det inte hålla på. En utbyggnad av biogasproduktionen och fler gasbilar är det snabbaste och enklaste sättet att hyfsa till siffrorna. Koldioxidneutralt, vad är det? Väldigt förenklat: När vi kör en bensindriven bil eldar vi upp olja som annars hade stannat under jorden i evig heters evigheter. Då tillför vi koldioxid till atmosfären. Kör vi en biogasdriven bil kommer bränslet från organiskt avfall, och koldioxiden som bildas då ingår i det naturliga kretsloppet. Vi tror på handling. Läs mer på eon.se 3

4 En elbil var första bilen över 100 km/h Den första bilen som någonsin uppnådde hastigheten 100 km/h var en batteribil La Jamais Contente. Året var 1899 och föraren en belgare vid namn Camille Jenatzy. Bilen hade två motorer på totalt 50 kw och en batterispänning på 200 V. Batterierna var förstås blybatterier, något annat fanns inte vid denna tidpunkt. Namnet La Jamais Contente betyder Aldrig nöjd. Bilen fick namnet eftersom batterierna ständigt krävde påfyllning av vatten. Omställning inom transportsektorn nödvändig Idag står transportsektorn för en fjärdedel av Sveriges totala energianvändning och en tredjedel av utsläppen av växthusgaser. Fossila bränslen dominerar stort, endast 5,4 procent var förnybar energi Att ställa om dagens transportersektor till mer energieffektiv och minskade utsläpp av växthusgaser är både en viktig och en tuff utmaning, säger Kristina Birath, transporthandläggare på Energimyndigheten. Våra transporter är viktiga för samhället. Vi behöver exempelvis ta oss till och från arbetet, transporter ger oss möjlighet att träffa människor och se nya platser samt att livsmedel och andra produkter behöver transporteras till olika ställen. Men samtidigt har transportsektorns energianvändning ökat med 80 procent under perioden 1970 till 2009 och står idag för en fjärdedel av Sveriges energianvändning. Eftersom transportsektorn nästan uteslutande använder fossila bränslen, 5,4 procent var förnybar energi 2009 kommer dess omställning få stor betydelse de närmaste åren i och med de ökande kraven på både energieffektivitet och på minskade utsläpp av växthusgaser. Idag står transporterna för cirka en tredjedel av landets växthusgasutsläpp. Vad kan vi göra för mer hållbara transporter? Det finns i huvudsak tre åtgärder som behöver kombineras för att minska transportsektorns klimatpåverkan. Det handlar om energieffektivare fordon, en övergång från fossila till förnybara drivmedel samt överflyttning till energieffektivare transportslag och ett minskande transportbehov, informerar Kristina Birath. Var tycker du man ska börja för att få störst effekt? Drygt 90 procent av energianvändningen för inrikes resor står vägtransporterna för, vilket kan tjäna som en vägledning var vi bör Bantrafik, 3 % Sjöfart, 1 % Vägtrafik, 93 % Luftfart, 2 % Energianvändning för inrikes transporter år 2009 fördelad på trafikslag börja och var olika åtgärder kan få störst effekt. Vad gör Energimyndigheten inom transportområdet? Energimyndighetens uppdrag på transportområdet är att främja energieffektivisering och att öka andelen förnybart bränsle. Myndigheten arbetar med forskning och utveckling av effektivare fordon och produktionsmetoder för förnybara bränslen, såväl som energieffektivisering genom överflyttning till energieffektivare transportslag. Energieffektivisering är en viktig del i arbetet med att minska transportsektorns klimatpåverkan, säger Kristina Birath. Att stimulera till ökad cykling är ett område som ligger Kristina extra varmt om hjärtat: Jag försöker få familjen att Kristina Birath är transporthandläggare på Energimyndigheten, som arbetar för mer energieffektiva och hållbara transporter. Cykel är ett område som ligger henne varmt om hjärtat. cykla mer genom att visa på möjligheter och nytta. Exempelvis är ungefär hälften av alla bilresor i Sverige under fem kilometer, ett avstånd som i de flesta fall är möjligt att cykla, vilket samtidigt ger motion och en bättre hälsa. text: jonas lööf foto: stefan nilsson Vad svenskarna absolut kan tänka sig att göra för att minska sin klimatpåverkan: 79 % Köra mer bränslesnålt 72 % Köpa en mer miljövänlig bil 71 % Åka tåg istället för flyg 62 % Köra långsammare 54 % Samåka mer 53 % Köra bil mindre 45 % Åka mer kollektivt Källa: Naturvårdsverket 4

5 Hastighetsanpassning sparar bränsle Bränsleförbrukningen kan påverkas på flera sätt. Ett av de enklaste sätten är att lätta på gasen och hålla hastighetsgränsen. Bränsleförbrukningen ökar med hastigheten. Om alla höll de skyltade hastighetsgränserna skulle koldioxidutsläppen minska med cirka ton/år i Sverige. En sänkning från 100 km/tim till 90 km/tim ger en bränsle-besparing på cirka 1 dl/mil för personbilar och 5 dl/mil för lastbilar. Källa: Energimyndigheten foto: fotoakuten Energimyndigheten stöder hållbara transporter Energimyndighetens uppdrag på transportområdet är att främja energieffektivisering och öka andelen förnybart bränsle. Genom olika program och verktyg stimulerar myndigheten företag, kommuner och regioner att arbeta mer med energieffektivisering och hållbara transporter. På denna sida presenteras flera av Energimyndighens olika program. Mer information finns även på Energimyndighetens hemsida: Kommunal energioch klimat-rådgivning Ett viktigt uppdrag är att förmedla kunskap om energi till allmänheten. De kommunala energi- och klimatrådgivarna fungerar som myndighetens kanal. I varje kommun i Sverige finns rådgivare som har till uppgift att informera om åtgärder för energieffektivisering och förnybar energi till allmänhet, organisationer och företag. Rådgivning om transporter är en del av arbetet. Under den Europeiska trafikantveckan genomförde energi- och klimatrådgivare runt om i landet en rad aktiviteter som uppmuntrade till att använda energieffektivare ressätt på korta sträckor. Läs mer om dem längre fram i tidningen. Energikontoren Energimyndigheten samarbetar med de regionala energikontoren som finns runt om i landet. De har i uppdrag att stå för regional energikompetens och kunna stötta kommuner, företag och regionala aktörer med kunskap om energieffektivisering inom alla sektorer. Energikontoren bedriver projekt för att utveckla kunskap och metoder för energieffektivisering i fastigheter, transporter och processer hos företag, kommuner och andra organisationer. Uthållig kommun Energimyndigheten driver projektet Uthållig kommun som bygger på erfarenhetsutbyte och nätverkande mellan de 66 deltagande kommunerna. Transportfrågor berörs främst inom två så kallade temaområde transporter och fysisk planering. Förutsättningarna att effektivisera transporterna skiljer sig stort mellan en storstadskommun, glesbygdskommun och pendlarkommun och därför bygger mycket av arbetet på att skapa nätverk mellan kommuner med likartade transportproblem. Energikartläggningscheckar Företag som använder mer än 500 MWh energi per år kan söka medel för att göra en energikartläggning, en s.k. energikartläggningscheck. Företaget kan söka upp till kronor och stå för en lika stor summa själv. Kartläggningen ska omfatta energianvändning för el och värme, men även för transporter och mynna ut i en plan med konkreta åtgärder för minskad energianvändning. Forskning och utveckling på transportområdet En viktig uppgift är att stötta forskning och utveckling av ny teknik på energiområdet. Myndigheten har gett stöd till flera projekt som syftar till att utveckla metoder för att foto: istockphoto göra drivmedel av biomassa. Bland annat är det utveckling av metoder för att göra cellulosaetanol samt förgasning av biomassa för produktion av DME och biogas. Nyligen har myndigheten fattat beslut att elva projekt får ta del av drygt 100 miljoner kronor som ska främja teknikutvecklingen inom biogassektorn. Myndigheten stöttar också demonstrationsprogram med fokus på elbilar i flera svenska städer, samt en teknikupphandling av 1000 elfordon. Informations- och utbildnings-projekt Lokala och regionala aktörer kan i samverkan söka pengar från Energimyndigheten för informations- och utbildningsprojekt för energieffektivisering och förnybar energi. Ny ansökningsomgång är i början av Än så länge är det inte så många projekt som fokuserar på transporter men det kan ju bli fler! I ett antal kommuner på västkusten ska familjer som vanligtvis kör bil prova hur det fungerar att använda cykelkärra för korta sträckor, både för transport till skolor och fritidsaktiviteter samt för matinköp. Ett annat projekt fokuserar på idrottsföreningar; deras lokaler och transporter till träning och match. Energieffektivisering i transportsektorn Det är viktigt att öka kunskapen om metoder och medel för energieffektivisering av transportsektorn, utöver förbättringar i fordonen. Energimyndigheten har ett nytt forsknings- och demonstrationsprogram för energieffektivisering i transportsektorn. Det kan omfatta lösningar för att underlätta överflyttning till energieffektivare transportslag, beteendepåverkansmetoder, informationsteknik inriktat på person- och godstrafik inom vägoch spårtransport och sjöfart, sätt att öka andelen resfria möten eller andra lösningar inom området. Energieffektiviseringsstöd till kommuner och landsting Sedan januari 2010 finns ett energieffektiviseringsstöd som alla kommuner och landsting kan söka för att ta fram en energieffektiviseringsstrategi för den egna organisationen. Där ingår transporternas energianvändning som en viktig del. Länsstyrelserna har i uppdrag att samordna kommunernas arbete med stödet. 263 kommuner och 19 landsting har beviljats stöd. Stödet finns under De som får stödet åtar sig att aktivt arbeta med att genomföra energieffektiviseringsstrategin samt att rapportera effekter av sitt arbete till Energimyndigheten årligen. 5

6 Vindkraft står för en femtedel av världens el år 2030 Vindkraft kan stå för 12 procent av den globala efterfrågan på el fram till 2020, och så mycket som 22 procent år 2030, enligt en ny studie som publicerats av Global Wind Energy Council och Greenpeace International. År 2010 sätts en ny vindturbin upp ungefär var 30:e minut, varav en av tre turbiner uppfördes i Kina. År 2030 kan marknaden vara tre gånger större än i dag, med 202 miljarder i investeringar, säger Sven Teske, senior energiexpert på Greenpeace International. Källa: Greenpeace foto: fotoakuten Lokala ambassadörer inom Roger Gunnarsson, är samordnare för energi- och klimatrådgivarna i sydost och projektledare på Energikontor Sydost. Han skriver här om hållbara transporter, landets energi- och klimatrådgivare som lokala ambassadörer samt reflekterar över vad som styr våra beteenden och får oss att tänka nytt. Vad kan få dig att ändra beteende? De flesta av oss ändrar beteende om vi tjänar på det, inte sant? Saker vi tjänar på kan till exempel vara att spara pengar, att rädda miljön eller helt enkelt att må bättre. Att tjäna eller spara pengar och må bättre är oftast kanske de starkaste drivkrafterna av dessa tre, men allt fler av oss tycker att miljöfrågan är viktig. Du väljer väl alltid den snålaste och miljöriktigaste produkten när du ska köpa kylskåp, bil eller lampa? En självklarhet, eller Ofta är den miljöriktiga produkten lite dyrare i inköp än alternativet är då valet lika lätt? Denna prisskillnad får självklart många av oss att tveka. Låt mig ta ett vardagligt exempel: Du är i affären för att köpa en ny lampa till din bordsbelysning. Varför ska du då köpa Roger Gunnarsson, är samordnare för energi- och klimatrådgivarna i sydost och projektledare på Energikontor Sydost. Genom stöd från Energimyndigheten har han under våren 2010 varit med och utbildat cirka 200 av landets energi- och klimatrådgivare till att bli lokala ambassadörer i transportfrågor. en lågenergilampa för 50 kronor, när alternativet är en glödlampa för fem kronor? Jo, för om du köper glödlampan så förlorar du drygt 100 kronor per år i energikostnad, jämfört med lågenergilampan (om du har lampan tänd cirka fem timmar per dygn). Alternativet med lågenergilampan blir ännu bättre, om man också betänker att den har fem gånger längre hållbarhetstid än glödlampan. Ibland kan den mest miljöriktiga produkten vara billigast men ändå väljer vi inte denna. Ett annat exempel på detta är när vi ska köpa bil. Många av oss köper bil efter hur vi ska använda den när vi är på semester. Vi gör inte valet med utgångspunkt att vi till kanske 95 procent åker helt själva i bilen. I många fall skulle en liten bil mera matcha de behov som vi har, ibland kan kanske cykel vara det bästa alternativet? Förändringar behövs Visste du att ungefär 25 procent av alla våra bilresor är under två kilometer, 50 procent är under fem kilometer? Många av dessa resor går fortare och är billigare med en cykel framför allt i större städer där man ska hitta och betala för en parkeringsplats till bilen. Ändå åker vi bil. Hjulen viktiga även för lastbilar det finns fortfarande mycket att göra för att minska fordonens förbrukning och därmed miljöpåverkan. Vi vet att ett högre ringtryck minskar förbrukningen i personbilar och nu har Michelin tillsammans med Volvo gjort ingående tester på lastbilar. Det visade sig att två tredjedelar av Europas lastbilar idag rullar med felaktiga hjulinställningar och många av dessa fordon har fel typ av däck eller fel ringtryck. I vissa fall skulle man kunna sänka koldioxidutsläppet med 15 procent genom att rätta till de här felen. Vi vet att hjulinställningen, däcktypen och ringtrycket har en avgörande effekt på fordonets förbrukning, säger Arne-Helge Andreassen, affärsområdeschef för däck och hjulinställningar på Volvo Trucks eftermarknadsavdelning. 6

7 Europas första tankstation med flytande biogas Europas första publika tankstation för flytande biogas invigdes i oktober. Stationen ligger vid Stigs Center i Göteborg, där det årligen säljs mest drivmedel i Sverige. Tankstationen är ett samarbete mellan Fordons-Gas Sverige, Volvo Lastvagnar, EON och AGA och en direkt följd av Volvo Lastvagnars beslut att satsa på en ny lastbilmodell som drivs med flytande biogas. Flytande biogas för lastbilar är en ny marknad där vi vill vara med och konkurrera, säger Tula Ekengren, på FordonsGas Sverige. foto: fordonsgas sverige transportområdet» Att tänka på det vi gör och inte välja av gammal vana (...) är viktigt för vår gemensamma framtid. De kommunala energi- och klimatrådgivarna runt om i landet har detta som sin kanske viktigaste uppgift nu när man har börjat arbeta även med transportfrågor. Att tänka på det vi gör och inte välja av gammal vana gällande energioch klimatfrågor i allmänhet och transporter i synnerhet är viktigt för vår gemensamma framtid. De kommunala energi- och klimatrådgivarna runt om i landet har detta som sin kanske viktigaste uppgift nu när man har börjat arbeta även med transportfrågor. projektet Den goda staden med syfte att forma hållbara och väl fungerande städer har pågått i sex år. Den goda staden är ett samverkansprojekt mellan kommunerna Jönköping, Norrköping och roger gunnarsson, samordnare energi- och klimatrådgivarna i sydost Kompetenshöjning på väg Fram till idag har nästan 200 rådgivare utbildat sig inom transportområdet för att kunna vara den oberoende och kunniga transportrådgivare som just du behöver i din kommun. Behöver du exempelvis hjälp inom hållbart resande för att smartast planera transporter i din verksamhet så kan den kommunala energi- och klimatrådgivaren kanske hjälpa dig. Likaså om du vill få reda på hur man skapar en bilpool, vilka fordon och bränslen som är mest energi- och klimateffektiva eller bara ha tips om sparsam körning så kontakta din energioch klimatrådgivare i hemkommunen. Vi behöver göra mycket inom transportområdet i Sverige framöver och alla behöver vi dra vårt strå till stacken. Många aktiviteter är redan igång Under hösten har många transportaktiviteter genomförts av energi- och klimatrådgivarna ofta i samarbete med de regionala energikontoren runt om i landet. Exempelvis medverkade 103 kommuner och städer i Sverige under Europeiska trafikantveckan, att jämföras med 51 året innan. En fördubbling! Det genomfördes miljöbilsdagar, cykelkampanjer, utbildningar inom sparsam körning, föreläsningar och utställningar med mera. Flera aktiviteter, utbildningar, seminarier och utställningar kommer att genomföras framöver av energi- och klimatrådgivarna och energikontoren. Detta visar att Energimyndighetens och Trafikverkets satsningar stärker arbetet för en mer hållbar transportsektor. Samverkan som stärker Genom myndigheternas stöd ökar kunskaperna och engagemanget hos till de kommunala energi- och klimatrådgivarna på lokal nivå ute i landets kommuner. Detta är mycket bra och kanske helt nödvändigt för Projektet Den goda staden skapar hållbara städer foto: jönköpings kommun att verkligen få till en långsiktig och hållbar förändring inom transportområdet. Men genom Energimyndighetens och Trafikverkets satsningar stärks och utvecklas även arbetet på regional och nationell nivå genom bland annat gemensamma utbildningar och aktiviteter. Nya idéer föds och projekt skapas på lokal, regional och nationell nivå och man utvecklar nya gemensamma informationskanaler för transportfrågor, vilket ger ökat engagemang och drivkraft som borgar för mer hållbara och effektivare transportsystem. Sammanfattningsvis ligger den största besparing gällande energioch klimat i att förändra vårt beteende och vårt tankesätt. En sanning såväl hemma som på arbetsplatsen och det gäller inte minst inom transportområdet. De kommunala energi- och klimatrådgivarna är med sin unika kompetens perfekta lokala ambassadörer även i transportfrågor. Roger Gunnarsson, samordnare energi- och klimatrådgivarna i sydost samt projektledare på Energikontor Sydost Uppsala, Sveriges kommuner och lands ting, Boverket och Trafikverket. Samarbetsparterna har utvecklat gemensamma kunskaper och erfarenheter om stadsutveckling och transporter. Det finns många inspirerande rapporter att ta del av. Projektet avslutas med en konferens november i Stockholm, där deltagarna delar med sig av sina erfarenheter och goda exempel. Mer information: Målet är klimatneutrala godstransporter KNEG eller Klimatneutrala godstransporter på väg är ett samarbetsprojekt som arbetar för att godstransporterna på de svenska vägarna ska vara klimatneutrala. Chalmers har gjort förstudien som säger att en halvering av klimatpåverkan från en typisk svensk fjärrtransport är möjlig mellan 2005 och De totala utsläppen av växthusgaser från den vägburna godstrafiken kan minskas med upp till 15 procent under samma period, trots den förväntade trafikökningen. Den historiska trenden att mer trafik leder till större utsläpp kan alltså brytas och grunden för koldioxidneutrala godstransporter är lagd. Medlemmar i KNEG är Green Cargo, Göteborgs Miljövetenskapliga Centrum vid Chalmers tekniska högskola, ICA Sverige AB Logistik, Lantmännen, Posten Logistik, Preem, Ragn-Sells, Renova AB, SCA, Schenker AB, Stora Enso, Sveriges Åkeriföretag, Trafikverket, Volvo Lastvagnar, Volvo Logistics, och Östgötafrakt AB. Genom att arbeta med effektivare transporter, effektivare fordon, effektiv bränsleproduktion och utökad användning av förnybara drivmedel är målet att halvera klimatpåverkan från godstransporter redan till foto: peter lydén 7

8 Komplett system för solcellsladdning av elbilen Företaget SolarCity har tagit fram ett komplett system för att ladda elbilen med hjälp av solceller. Systemet bygger på att solceller monteras på exempelvis hustaket. Solcellerna producerar likström som konverteras till vanlig hushållsel innan den används för att ladda bilen. Skiner solen och du väljer att cykla till jobbet istället skickar systemet ut den överblivna elektriciteten på nätet och du krediteras för den ström du bidrar med. Nya möjligheter för infrastrukturen Vi står inför ett avgörande steg i mänsklighetens utveckling. Ett steg som påverkar vår miljö till det bättre samtidigt som den kommer att skaka om vår arbetsmarknad och vår ekonomi. Allt pekar på att framtidens mobilitet kommer att bygga på elektricitet. Vi har redan eldrivna bilar i liten skala och vi kommer att ha eldrivna bilar i allt större utsträckning i framtiden. Förmodligen inte de bilar vi idag kallar för elbilar men väl eldrivna bilar. Den avgörande skillnaden är när vi får bilar som går att köra på el i några mil och detta i samma tempo som den övriga trafiken. När det gäller bussar finns det redan idag trådbussar. En teknik som kan utvecklas och som även finns föreslagen för viss lastbilstrafik. Det finns både bussar och lastbilar med hybridteknik men framför allt finns det personbilar med hybridteknik. Toyota, med systermärket Lexus, leder den utvecklingen med flera modeller. Från extremt snåla Toyota Auris, en av de bästa stadsbilarna just nu, till tekniskt avancerade stadsjeepen Lexus RX450h. Den senare har under ett antal år funnits med fyrhjusldrift där bakaxeln är eldriven. toyota har levererat ett antal Prius med större batterikapacitet till ett fältförsök i Strasbourg. De första personbilarna med kapacitet att gå flera mil på el och detta i en hastighet där de följer trafiktempot i tätorten. Det dagliga användandet av de här bilarna har bl.a. visat att behovet av laddstolpar inte är så stort som man räknat med. De här bilarna är laddhybrider, vilket betyder att batterierna laddas hemma på natten och på jobbet under dagen. De har då batterikapacitet för några mil innan en förbränningsmotor tar över. Det betyder i korthet att man kan börja planera för en stadskärna utan bullrande och förorenande förbränningsmotorer. Det betyder Nissans modell av en tänkt framtida infrastruktur med speciella filer och parkeringsplatser för elfordon. också att vi kan ändra vår syn på bilen som ett problembarn i tätorterna. I stället för att leta olika metoder att bekämpa bilismen kan vi ta den till vårt hjärta och leva i fredlig samexistens med våra hjulförsedda transportmedel. Även scootrar med eldrift är på väg ut på marknaden. alla drömmer vi om renare luft och mindre buller. Fullt möjligt att uppnå genom att stänga stadskärnorna för förbränningsmotorer. Under en övergångsperiod kan vi komma att behöva större p-hus med uthyrning av elfordon för de som inte skaffat eldrivna fordon. Ytterligare ett incitament för att byta teknik. På tal om p-hus så kan vi med hjälp av eldrift och modern it-teknologi göra dem betydligt kompaktare med större kapacitet och mindre risk för stölder. Bilarna kan fjärrstyras till att packas väldigt tätt och den som behöver sin bil ringer den från mobilen så ser logistikdatorn i p-huset till att den rullas fram för avhämtning. det här teknikskiftet ger oss många möjligheter med en smart styrning av infrastrukturen. Vi kan få större frihet att välja typ av boende och utnyttja städernas omland bättre. Vi kan ha helt bilfria stadsdelar för i första hand ungdomar och pensionärer. Vi kan ha bostadsområden med flerfamiljshus och parkeringsgarage för unga familjer med bil och ett jobb eller fritidsintresse som gör att de måste ha en bil. Vi kan också ha villakvarter som idag, och mindre autonoma förorter på endast ett par kvarter där det finns möjlighet att ha häst eller egen grönsaksodling. Allt inom ramen för transporter med förnybara bränslen. Nyckeln för att komma dit ligger i laddhybrid-tekniken som ger oss elfordon som kan användas på exakt samma sätt som vi använder dagens bilar. De kan också vara lika stora för dem som behöver det. Opel Ampera är ett exempel på en framtidssäker lösning där elmotorn är kompletterad med en räckviddsförlängare i form av en förbränningsmotor som kan köras på E85. Den används endast för att producera el till eldriften och till att ladda batterierna. Mercedes-Benz har tre olika lösningar. Antingen bara en elmotor och en batterikapacitet för 20 mil eller mindre batterikapacitet med en räckviddsförlängare som gör att den kan gå mil. Både en vanlig förbränningsmotor och en bränslecell, som drivs med vätgas, testas som räckviddsförlängare. toyota Prius i laddhybridversion har däremot en bensinmotor som driver hjulen tillsammans med en elmotor, eller var för sig. Mindre energiförluster, säger Toyotas representanter. Jaguar har precis visat en prototyp av laddhybrid med fyra elmotorer som tillsammans ger nästan 800 hk och kan förses med el från mikrogasturbiner när batterierna är slut. Volvos testflotta av V70-bilar i laddhybridversion har en dieselmotor som driver framhjulen och en elmotor som driver bakhjulen. Framhjulsdrift med förbränningsmotor vid långresor, bakhjulsdrift med elmotor i stadstrafik och fyrhjulsdrift med båda motorerna om väglaget är dåligt. Renault har löst problemet med räckvidden genom att erbjuda en enkel teknik för batteribyten längs vägen. Även Tesla har en liknande lösning för sin sedan-modell. Det är inte svårt att inse vad tekniken betyder för miljön och vårt beroende av fossila bränslen då mer än 2/3 av alla bilresor är kortare än 3 mil. En dörr för biobränslen öppnas och vi kan få betydligt trevligare stadskärnor. Stefan Nilsson Miljöintresserad motorjournalist 8

9 Välkommen till BiogasTing! TEMA: Ny teknik, Infrastruktur & Politik - Stockholm den 1:a december Kom och lyssna på spännande föredrag och nätverka med regionens och landets biogasaktörer. Välj mellan olika sessioner med teman som lokala biogasnät, förgasningsteknik, uppgraderingstekniker, flytande biogas samt politik och regional utveckling. Studiebesök på Louddens kryoanläggning! Kom och se den nya anläggningen för uppgradering och produktion av flytande biogas. Utställning: Regionbuss med flytande gas Biogasambulans Småskalig uppgradering Mer information och program finns på OBS! Sista dag för anmälan är 22 november Office of Regional Planning Stockholm County Council Varmt välkommen till en fullspäckad dag i biogasens tecken! Biogas Öst - Över 40 aktörer inom hela biogaskedjan i samverkan Vi arbetar för mer produktion, förbättrad distribution och ökad konsumtion av biogas i Uppsala, Stockholm, Södermanland, Västmanland, Östergötland och Örebro län. Blogg med biogasnyheter från regionen Biogasstatistik för regionen Information om seminarier och arrangemang Dekaler för uppstripning av Din gasbil Rapporter, utredningar och broschyrer Information om Biogas Öst och vårt arbete Få information via vårt Nyhetsbrev anmälan:

10 Trafikverket ansvarar för långsiktiga infrastrukturplaneringen Den 1 april 2010 startade Trafikverket. Samtidigt avvecklades Banverket, Vägverket och SIKA. Trafikverket ansvarar för den samlade långsiktiga infrastrukturplaneringen samt för byggande, drift och underhåll av statliga vägar och järnvägar. Det är en stor förändring som öppnar möjligheter att förbättra funktionen i det samlade transportsystemet. Trafikverket ska förenkla för resenärer, trafikanter och operatörer och stödja utvecklingen i Sveriges regioner. Gunnar Malm, generaldirektör på Trafikverket. Målet är ett tillgängligt och säkert transportsystem som tar hänsyn till miljö och hälsa. Energikontoren unik kraft i Sveriges regionala energikontor finns i hela landet och är en etablerad kraft i det internationella, nationella och regionala energi- och klimatarbetet. Energikontoren är unika då vi jobbar utan vinstintresse för en hållbar regional och lokal tillväxt inom områdena förnybar energi, energi-effektivisering och miljöanpassade transporter, säger Fred Nordström, VD Nenet Norrbottens Energikontor. Inom EU finns idag 380 lokala och regionala energikontor, av dessa finns 13 i Sverige som täcker hela landet från Kiruna i norr till Malmö i söder. illustration: wickstrom illustration De flesta svenska energikontoren har startats som tidsbegränsade projekt med stöd från EU:s olika program. Men idag har energikontoren utvecklats till långsiktiga verksamheter genom samarbete mellan Energimyndigheten, EUkommissionen, regionförbund, landsting, länsstyrelser, kommunalförbund, näringsliv och kommuner. Det finns idag drygt 110 anställda medarbetare på landets energikontor med bred kompetens. God samverkan I Föreningen Sveriges Regionala Energikontor, FSEK, samarbetar alla energikontor för att driva gemensamma projekt på nationell nivå, utbyta erfarenheter med varandra samt vara en enhetlig röst i nationella frågor. Samtidigt medverkar man i olika EU-projekt tillsammans med energikontor och organisationer i hela Europa vilket ger en stark samverkan och ett världsomspännande kontaktnät. Det nära samarbetet med kommuner, landsting och länsstyrelser tydliggör energikontorens lokala och regionala roll och närvaro. Exempelvis samordnar energikontoren landets kommunala energioch klimatrådgivare på uppdrag av Energimyndigheten. Genom detta nätverk har energikontoren skapat en mycket effektiv informationskanal ut i samhället via kontakter i samtliga 290 kommuner. Genom vår oberoende ställning och vårt strategiska arbete flätar energikontoren ihop internationella, nationella, regionala och lokala förutsättningar för att utveckla energi- och klimatfrågorna runt om i Sverige, berättar Fred Nordström. En naturlig samarbetspartner även inom transportområdet En stor utmaning stundar nu inom transportområdet, ett betydelsefullt arbete för både ökad energieffektivitet och minskad klimatbelastning. I Sverige finns erfarenheter att det är viktigt att offentliga myndigheter, organisationer och företag går före och visar upp framkomliga utvecklingsvägar. Här har Sveriges kommuner en mycket viktig roll att spela. Ska vi lyckas med den tuffa omställningen inom transportsek- Konkreta exempel energikontoren Det finns 13 regionala Energikontor i Sverige. De utgör en oberoende och naturlig samarbetspartner för kommuner och näringsliv inom områdena förnybar energi, energieffektivisering och miljöanpassade transporter. Sveriges regionala energikontor Det finns 13 energikontor i Sverige. Energikontoren är regionala kompetenscentrum inom områdena förnybar energi, energieffektivisering och miljöanpassade transporter. Energikontoren är oberoende aktörer utan vinstintresse som kan erbjuda: Bred kompetens inom energiområdet Kunskapen att leda och samordna stora som små projekt Stor erfarenhet av informationsarbete via kampanjer och utbildningar Omfattande nätverk såväl regionalt, nationellt och internationellt Hög trovärdighet som oberoende och icke vinstdrivande aktörer Energikontoren tar initiativ till och medverkar i olika projekt kring energieffektivisering och förnybara energikällor med finansiering från Energimyndigheten, EU, länsstyrelser, regionalförbund och andra organisationer. Utställning för miljöbättre resande energikontoret Regionförbundet Örebro har samordnat framtagning av en utställning med tips och råd för miljöanpassat resande. Genom denna samverkan har nu alla energikontor tillgång till minst var sin utställning som även de kommunala energi- och klimatrådgivarna använder för att sprida oberoende råd om miljö, klimat och resande. Projektet har kunnat genomföras tack vare stöd från Energimyndigheten. Katarina Bååth, projektledare för utställningen, Energikontoret Regionförbundet Örebro. 10

11 Rekordsnabb minskning av nya bilars klimatpåverkan Redan under det första halvåret 2010 minskade koldioxidutsläppen från nya bilar med 5,1 procent jämfört med helåret 2009, från 165 till 156 gram per kilometer. Men det är stora skillnader mellan kommunerna, där utsläppen varierar från 129 gram per kilometer i Dals-Ed till 181 gram per kilometer i Bräcke, en skillnad på 40 procent. Det framgår av ett index för första halvåret 2010 över nya bilars klimatpåverkan, som presenteras av Trafikverket, Naturvårdsverket och Konsumentverket. foto: daniel k johansson energi- och miljöarbetet torn behöver vi samverka mer och i denna process har Sveriges regionala energikontor en viktig roll att spela, säger Fred Nordström. Hos energikontoren finns kompetens och uppbyggda kontakter för att bidra till mer hållbara transporter genom att: vara regionala samordnare för hållbara transporter vara mentorer för ökad kunskap hos beslutsfattare stötta fler kommuner att visa vägen för en mer hållbar transportsektor öka engagemanget hos lokala företagare och allmänhet inom transportområdet skapa ekonomiska resurser till olika regionala utvecklingsprojekt för hållbara transporter genom att söka medel från stat och EU. Genom energikontorens omfattande kompetens och olika nätverk ser vi det både naturligt och som en utmaning att dra vårt strå till stacken och öka fokus och göra en arbetsinsats för mer hållbara transporter, säger Fred Nordström. text: roger gunnarsson» Ska vi lyckas med den tuffa omställningen inom transportsektorn behöver vi samverka mer och i denna process har Sveriges regionala energikontor en viktig roll att spela fred nordström, vd för norrbottens energikontor ab (nenet) foto: nenet samordnar hållbara transporter: Regionala mobilitetskontor Samordning av utbildning Hannele Johansson, en av tre projektledare för mobilitetskontoren. energikontor sydost driver sedan 2005 regionala mobilitetskontor i Kalmar och Kronobergs län och från 2008 även i Blekinge län. Kontoren samverkar med Trafikverket Region Syd, kommunerna, Regionförbunden och länstrafikbolagen i Blekinge, Kalmar och Kronobergs län. Syftet med kontoren är att driva frågor som rör personresor för att få till stånd ett hållbart trafiksystem i hela regionen. Exempel på projekt inom mobilitetskontoren är kommunala avsiktsförklaringar för hållbara transporter, smarta hemtjänstresor, smarta landstingsresor, sydost trampar och upphandlingsnätverk i Blekinge. Nuvarande projektperiod sträcker sig till Projektet har finansiering från Naturvårdsverket, Trafikverket och EU. foto: ronny östling/röd för att möjliggöra genomförande av lokala aktiviteter så krävs emellanåt specifik användarutbildning. Mälardalens och Västernorrlands energikontor har samordnat handledarutbildning i sparsam körning med simulatorer för egen personal samt kommunernas energi- och klimatrådgivare. Genom denna utbildning lärde sig deltagarna att på egen hand hantera simulatorer för sparsam körning på mässor och utställningar. En kunskap som använts för att genomföra flera lokala aktiviteter Carita Wiklund, samordnare av utbildningen, Energikontoret i Mälardalen. foto: kristina birath. under bland annat Europeiska Trafikantveckan, med syfte att öka intresset för bränslesnål bilkörning. 11

12 Elen räcker för alla bilar i Sverige Anders Lewald, enhetschef på Energimyndigheten, säger att tillgången på el är god i Sverige och räcker för att driva dagens 4,3 miljoner personbilar. Om alla bilar byts mot elbilar ger det en ökning på TWh, vilket är ungefär 10 procent av vår totala elanvändning. Miljöeffekterna beror på hur man betraktar energisystemet och vad som händer på sikt. Enbart planeringsmålen för ny vindkraft i Sverige ger mer el än vad dagens samtliga bilar behöver. Källa: DN Motor Peugeots elbil ion. foto: peugeot Trafikantveckan är ett årligen återkommande arrangemang som hålls runt om i Europa. Tanken med arrangemanget, som alltid hålls september, är att öka intresset för mer hållbara transporter. Under årets trafikantvecka deltog 103 svenska städer och kommuner, jämfört med 51 förra året. Uppsving för trafikantveckan Europeiska trafikantveckan startade 1998 med en bilfri dag och utökades till en hel vecka Syftet är att visa upp hållbart resande och sprida kunskap och information om hur fler kan resa på ett mer miljöanpassat sätt. I år registrerades aktiviteter i 103 svenska städer och kommuner från Kiruna i norr till Simrishamn i söder. Detta var dubbelt så många som förra året då 51 kommuner deltog. Årets tema var Res smartare, må bättre ett tema som förenar miljö och hälsofrågor. Genom att ersätta flera av alla korta bilresor med att cykla, gå eller åka kollektivt så får man mer motion som leder till både bättre hälsa och miljö. Kontinuerligt arbete Arbetet med hållbara transporter är ett långsiktigt och kontinuerligt arbete, alltså inte något som sker under en vecka om året. Trafikantveckan är dock ett effektivt sätt att belysa vikten av det miljöarbete som görs ute i kommunerna. På kommande sidor visas ett urval av alla goda exempel som genomfördes under årets trafikantvecka. text: stefan nilsson Europeiska trafikantveckan genomförs varje år, september runt om i Europa. Syftet är att visa upp hållbart resande och sprida kunskap och information om hur fler kan resa på ett mer miljöanpassat sätt. I Sveg genomfördes som exempel en kampanj i samverkan med Bilprovningen. Totalt deltog 103 svenska kommuner och städer under årets trafikantvecka, där temat var Res smartare, må bättre. Under trafikantveckan 2010 medverkade 103 städer och kommuner från Kiruna i norr till Simrishamn i söder. I Gagnef, Leksand och Rättvik genomfördes en morotskampanj 22 september under trafikantveckan. Cyklister och resande med kollektivtrafiken fick dela på 500 lokalodlade morötter som uppmuntran för att de lämnade bilen hemma denna dag. Arjeplog Arvidsjaur Askersund Avesta Boden Bollnäs Borgholm Botkyrka Boxholm Bräcke Båstad Edsbyn Eksjö Emmaboda Enköping Eskilstuna Eslöv Finspång Flen Forshaga Gagnef Grums Gällivare Gävle Göteborg Halmstad Haparanda Helsingborg Huddinge Hudiksvall Hultsfred Högsby Jokkmokk Jönköping Kalix Kalmar Karlskrona Karlstad Kil Kinda Kiruna Knivsta Kramfors Kristianstad Köping Landskrona Laxå Leksand Lessebo Linköping Luleå Lysekil Malung- Sälen Mariestad Mjölby Mora Motala Munkfors Mölndal Mönsterås Mörbylånga Nordanstig Norrköping Nyköping Nässjö Olofström Oskarshamn Oxelösund Pajala Piteå Rättvik Sandviken Simrishamn Skellefteå Sollefteå Stockholm Strängnäs Sundbyberg Sundsvall Svalöv Söderhamn Sölvesborg Tibro Timrå Tingsryd Tranemo Trosa Uppvidinge Vadstena Vansbro Varberg Västerås Växjö Ånge Åtvidaberg Älmhult Älvsbyn Ödeshög Örnsköldsvik Östersund Östhammar Överkalix Övertorneå 12

13 Minst 40 nya tankställen för gasbilar till 2012 OKQ8 och Eon fortsätter att tillsammans bygga upp ett nät av nya tankställen för fordonsgas i Sverige. I september invigdes en ny station i Rinkeby utanför Stockholm och den kommer att följas av fler. Målsättningen är att OK/Eon under 2012 ska ha ett 70-tal tankställen för gasbilar från södra delarna av landet upp till Uppsala, vilket innebär minst 40 nya tankställen. Idag finns 110 tankställen för gasbilar i Sverige. Se dem på foto: eon Avesta: Cykelpendling för miljön och hälsan En tidig tidig höstmorgon i Grytnäs utanför Avesta samlas några som tror på cykeln som transportredskap och en bra väg till bättre hälsa. Solen har ännu inte gått upp men energi- och klimatrådgivarna Magnus Hellstrand och Mirjam Nykvist är redan på plats vid Grytnäs kyrka. Trafikantveckan i Avesta satte cykeln i fokus och nu skall de vara med i en gemensam cykelpendling till Stora Enso en mil bort. När solen precis lyfter över horisonten ger sig gruppen i väg från samlingspunkten i utkanten av Avesta. Cykelpendlingen är en del i det arbete som energi- och klimatrådgivarna gör för att underlätta för cyklisterna i kommunen och för att få allt fler att välja cykeln i stället för bilen. Själva navet i det här arbetet är en Facebook-grupp för alla cykelintresserade i kommunen. En mötesplats där det informeras om event samtidigt som cyklisterna själva kan framföra sina synpunkter och önskemål. Facebook är bra för att skapa intresse och en samhörighetskänsla, säger Magnus Hellstrand. Friskvård och miljö Inför evenemanget hade energioch klimatrådgivarna varit ute och delat ut sadelskydd med information om Facebook-gruppen och Stora Enso hade informerat om den gemensamma cykelpendlingen i sin interninformation. För företagets del handlar det både om friskvård och miljö, förklarar Mirjam Nykvist, och de har visat ett riktigt stort intresse för vårt arbete. Med vädergudarnas goda samarbetsvilja blir det en trevlig cykeltur till jobbet och man är framme tidigare än beräknat. En bonustid som används för att testa den elcykel som Magnus tagit med sig. Jag vill visa att det finns lösningar för de som vill komma fram till jobbet och känna sig fräscha trots en cykeltur på en timme, berättar Magnus Hellstrand. Vandrande skolbussen Andra aktiviteter med fokus på cyklingen var ett samarbete med cykelhandlarna där de fick erbjuda någon produkt med rabatt i annonseringen inför Trafikantveckan. Dessutom satte kommunen upp en cykelpump centralt för att underlätta för alla på två hjul. Det är viktigt med morötter som offentliga cykelpumpar, bra cykelvägar och trygga cykelparkeringar, berättar Mirjam. Trafikantveckan innehöll också föräldramöten där energirådgivarna var ute och informerade föräldrarna om tanken bakom den vandrande skolbussen. Ett projekt för att få föräldrar att hjälpas åt med att gå med barnen till skolan i stället för att trängas med bilarna utanför skolan. Slutligen noterades att bilhandlarna i kommunerna lyckats väldigt» bra med miljöbilsförsäljningen. En handlare i Hedemora hade sålt 68 procent miljöbilar och nu räknar man med att göra det till en återkommande mätning för att se vilka som lyckats bäst. Tävlingsmomentet är bra när det gäller att sätta fokus på miljöbilsförsäljningen, avslutar Magnus. text och foto: stefan nilsson Det är viktigt med morötter som offentliga cykelpumpar, bra cykelvägar och trygga cykelparkeringar mirjam nykvist Först på plats var Från vänster: Hans-Olov Andersson samt energi- och klimatrådgivarna Mirjam Nykvist och Magnus Hellstrand. 13

14 Världsrekord i snålkörning av VW Passat Enligt Guinness världsrekordbok har vi nu ett nytt rekord i hur långt man kan komma på en tank: 245,7 mil. Rekordet sattes med en helt orörd, standardmässig VW Passat BlueMotion. Genomsnittshastigheten blev 72,5 km/h och även om man mestadels höll sig på landsvägen innehöll körningen även en del stadstrafik. Innan start hade tanken tömts fullständigt och fyllts med 77,25 liter diesel. Genomsnittsförbrukningen blev därmed 3,14 l/100 km. Men visst borde någon kunna klå det rekordet? foto: vw Helsingborg: Solig dag med cykeltema Helsingborg har länge haft en medveten strategi att underlätta för kollektivtrafiken och för cyklister. Bussarna går tätt och det finns väl markerade cykelbanor. Alltså var det inte oväntat att fokus låg på just dessa grupperna under Trafikantveckan vid Öresund. Den soliga lördagen var cyklisternas dag på torget i Helsingborg. Som ett led i Trafikantveckan bjöds underhållning, information och loppmarknad, med cykeldelar, på torget. Cykelhandlare visade både vanliga cyklar och elcyklar. Den lokala cykelklubben berättade om sin verksamhet för både motionärer och aktiva tävlande liksom Friskis och Svettis som cyklade på stället genom att ha tre instruktörer som visade spinning. Backigt i Helsingborg Petter Blomquist hade parkerat den gröna trehjuliga miljöcykeln utanför det stora tältet och bjöd barnen på ballonger och underhållning i clownskrud. Publiken fick också tillfälle att prova olika cyklar på sina hemmagator. Helsingborg är faktiskt en Gitte Martinsson demonstrerar en elcykel för Sys Borgquist. 14

15 Resrobot.se hitta den smartaste resan från dörr till dörr ResRobot gör det enkelt för dig att jämföra resealternativ med tåg, buss, båt, flyg samt bil i hela Sverige och i detalj planera resan från dörr till dörr. Företaget bakom ResRobot är Samtrafiken i Sverige, som arbetar med att göra det enklare att resa kollektivt genom att erbjuda kombinerade resor med fungerande byten mellan olika trafikföretag och färdmedel i Sverige. R e s R o b o t Petter Blomquist hade parkerat den gröna trehjuliga miljöcykeln på torget. backig stad, sa Gitte Martinsson som visade en laddhybrid i cykeltappning. El/pedal-hybrid cykeln Ketonic möttes av ett mycket stort intresse av besökarna på det solvärmda hösttorget. De flesta var överens om att hjälpen från elmotorn mycket väl kan vara den avgörande faktorn för att en och annan skåning väljer att bli en cyklande bilist. Just det begreppet var också temat för cykeldagen. Ett tema som gick igen på kampanj-väskorna. Cykelns alla möjligheter Vi har satsat på den här dagen med bland annat plakatbärare som vandrat runt i stan och gjort CO2-neutral mobil reklam för Mikael Wendel från Trafikverket visade verkets mycket informativa nya broschyrer om regler för cyklister och fotgängare. cykelmässan, berättar Karolina Nilzen, energi- och klimatrådgivare i Helsingborg. Hela mässan visade på ett imponerande sätt upp mångsidigheten hos det kanske allra miljövänligaste fordon som rullar på våra gator. Fem man starka Odd Trial Team, från Jönköping, körde uppvisning med trickcyklar och gjorde även några nummer tillsammans med clownen. Faktum är att bilarna också fick vara med på ett hörn men endast i form av eldrivna modellbilar där de tävlande själva genererade kraften genom att trampa på en motionscykel. Bäste tramparen körde också snabbast på miniracingbanan. Bland alla roliga och hälsosamma inslag fanns också ett riktigt seriöst i form av Trafikverkets informationsstånd. Vi testar reflexer och informerar om trafiksäkerhet och miljö, förklarade Mikael Wendel och visade upp Trafikverkets mycket informativa nya broschyrer om regler för cyklister och fotgängare. Det var andra året i rad som cykelmässan blev ett inslag i Trafikantveckan som i sin tur arrangerades för tionde året i Helsingborg. Vi har haft dagar med fokus på elbilar och andra dagar med fokus på kollektivtrafiken, berättade Karolina Nilzen, som höll i trådarna den dagen då många bilister valde att cykla. text och foto: stefan nilsson Karolina Nilzen höll i trådarna dagen då många bilister valde att cykla. Modellbilstävling där flitigaste tramparen körde fortast. 15

16 Däck: Var tredje bilist kör med farligt tryck Under Michelins informationskampanj i somras undersöktes 459 bilar. Var tredje bilist körde med ett så lågt däcktryck, 0,5 bar eller mer under rekommenderat tryck, att Michelin benämner det som farligt. Vid 0,5 bar under det rekommenderade trycket har bilens prestanda förändrats och risken för vattenplaning startar redan vid 70 km/h istället för 90 km/h. Dessutom är ett för lågt lufttryck den vanligaste orsaken till punkteringar, säger Lennart Lomaeus, nordisk miljö- och trafiksäkerhetsansvarig på Michelin. foto: michelin Karlstad: Mormor blev klimathjälte Ruth Haffling heter klimathjältinnan i Molkom. Hon vann fototävlingen och därmed en elcykel. I Karlstad månar man om sina hjältar. Inte minst klimathjältarna. Som ett led i årets Trafikantvecka utlystes en fototävling med temat klimathjältar och gensvaret kom från en rad olika håll. Segrade gjorde en 83-årig klimathjälte som nominerats av barnbarnet. Nu är båda riktigt glada, faktiskt, då första priset var en elcykel som nu kommer att hjälpa mormor i hennes dagliga cyklande i det backiga Molkom, strax norr om Karlstad. Energirådgivarna i Karlstad jobbade på bred front under Trafikantveckan. En kommunikationsplan togs fram redan inför veckan och fototävlingen med temat: Klimathjältar i vardagen utlystes. Inför tävlingen puffade man för den med bland annat radioreklam och webannonser. Vi fick bra respons på de webannonser vi köpte på lokaltidningarnas hemsidor, berättar Mikael Laakso som är projektledare. Vi kände att vi verkligen nådde ut med vårt budskap. Nästan alla i Karlstad visste att nu var det dags för Trafikantveckan. När tävlingsbidragen räknats kunde man konstatera att 24 bidrag skickats in och att man fått in en rejäl bredd på kandidaterna. Där fanns en ung bilintresserad kille som ställer bilen och väljer att cykla till och från jobbet med en 70 år gammal damcykel. Han uppmärksammades i ett lokalt tv-inslag och på så vis fick hela projektet nyttig uppmärksamhet. Där fanns också en ung kvinna som cyklar 450 mil om året och en annan kvinna som städar efter både sig själv och andra när hon cyklat ut till någon rastplats. Visst hade vi hoppats på några fler deltagare men folk är alltid rädda för att framhålla sig själva och så var det ju första gången vi hade en sådan här tävling där fokus var på den enskilda individen, förklarar Mikael. Ställde bilen vid 75 Så fanns där naturligtvis Ruth Haffling i Molkom. Hon ställde av bilen när hon var 75 och konstaterade att det var både kul och hälsosamt att cykla i stället. Under sommaren kan det hända att hon cyklar flera mil på samma dag och då handlar det om 16

17 Sverige satsar minst i Skandinavien på cyklism Svenska regeringen vill se att fler cyklar i Sverige men samtidigt satsar svenska staten mindre pengar än både Norge och Danmark på cykelfrämjande åtgärder som att till exempel bygga cykelvägar. Enligt Trafikverket riskerar dessutom de planerade cykelsatsningarna att krympa till förmån för andra projekt. Av de 417 miljarder kronor som regeringen vill satsa på transportnätet kommer knappt en miljard läggas på projekt som underlättar för cyklisterna. Beräknat per invånare och år så satsar Sverige 38 kronor, medan Norge lägger 64 och Danmark 45 kronor. Källa: Ekot» Mormor är en riktig klimathjältinna. Hon är vegetarian och äter bara kravmärkt mat connie fredriksson, barnbarn att besöka barn och barnbarn samt att köra till återvinningsstationen med gamla tidningar och annat som går att återanvända. Mormor är en riktig klimathjältinna, säger barnbarnet Connie Fredriksson. Hon är vegetarian och äter bara kravmärkt mat. Självklart reflexväst Connie var den som anmälde mormor till fototävlingen där både det bildmässiga i bilden och historien bakom var av avgörande betydelse. Hon är riktigt lycklig över att mormor nu får elcykeln som hjälp under sina långa rundor. Connie månar om sin pigga mormor och uppmanar henne att ta på reflexvästen nu när mörkret kommer. Klart jag har min reflexväst svarar Ruth med ett stort leende. Hon ser verkligen fram emot att kunna cykla även när hösten kommer och hon har redan räknat ut att hon slipper generatorn till cykellyset som bromsar en del. Juryn, som utsåg Ruth till vinnare, konstaterade att hon var ett föredöme i sin breda syn på miljön och att det var bra att Connie lyckats övertyga mormor om att vara med i tävlingen. Till nästa år skall vi nog bredda tävlingen lite till och försöka få med sådant som klimatsmart uppvärmning, säger Mikael Laakso. Han berättar också att det är ett stort intresse för cyklandet i kommunen och att man gör sitt bästa för att öka intresset ännu mer. Offentliga luftpumpar finns redan och det kommer att byggas fler. Digitala cykelräknare är också något som man räknar med att montera upp under hösten för att visa hur många som ställer bilen till förmån för cykeln. Förra året hade vi fokus på biogas och i år är det fokus på cyklingen, avslutar Mikael. text och foto: stefan nilsson Mikael Laakso, projektledare, och Jens Sandhäll, som ingick i juryn, vid resultatet av fototävlingen. Lyckad trafikantdag i Jönköping Energicentrum A6, som energi- och klimatrådgivningen i Jönköping heter anordnade i samarbete med Jönköpings kommun, Stadsbyggnadsavdelningen, och lokala cykel- och mopedhandlare en Trafikantdag 22 september utanför entrén till köpcentrumet A6 i Jönköping. Stort intresse under trafikantdagen i Jönköping, gav många frågor om elcyklar, elmopeder och hållbara transporter. Syftet med dagen var att väcka intresse för mer miljöanpassade resor genom att visa upp olika sorters elcyklar, en cykelkärra, en elmoped, en elbil samt en laddstolpe. Förbipasserande kunde prova på att cykla eller att åka moped. Det är fortfarande många som inte vet vad en elcykel är för något, än mindre provcyklat. Gemensamt för alla som provade på att testa elcykel var att de hade ett leende på läpparna när de kom tillbaka, säger Malin Brandt en av tre energi- och klimatrådgivare på Energicentrum A6. Sammanfattningsvis så blev Jönköpings Trafikantdag en lyckad dag. Energicentrum A6 visade upp sin verksamhet och Jönköpings kommuns stadsbyggnadsavdelning visade vad de arbetar med när det gäller att förbättra för cyklisterna. Länstrafiken var representerat genom broschyrer. De lokala handlarna ställde upp och visade upp en del av deras utbud. En positiv följd av dagen var att vi knöt bra kontakter med samtliga medverkande. Detta var första gången som Energicentrum A6 arrangerade något under Trafikantveckan. Förhoppningsvis kommer detta att bli en återkommande aktivitet, avslutar Malin Brandt. text: jonas lööf foto: peter lameksson 17

18 Vindkraften fortsätter att expandera kraftigt Det pågår en fortsatt kraftig utbyggnad av vindkraft i Sverige. Detta visar en sammanställning av de vindkraftverk som finns i Elcertifikatsystemet i mitten av augusti, skriver Energimyndigheten på sin webbplats. Under årets första åtta månader har cirka 150 nya vindkraftverk anslutit sig till systemet och tillsammans står de för ett tillskott på 280 MW. Enligt denna statistik finns nu drygt vindkraftverk med en installerad effekt på nästan MW. Källa: Energimyndigheten foto: istockphoto Sveg: Biltips hos bilprovningen Energikontoret Jämtlands län valde att möta allmänheten tillsammans med Bilprovningen i Sveg. Här finns det bilister som faktiskt har tid att lyssna medan personalen går igenom deras bil, tänkte man. Ett utmärkt tillfälle att prata om vad man kan göra med den egna bilen för att minska förbrukningen och därmed både miljöpåverkan och egna kostnader. På plats riggade man upp med rollups med sitt budskap i form av olika tips riktade till bilisterna. Sedan var det bara att möta kunderna tillsammans med bilprovaren. Det roliga är att vi mötte förvånansvärt intresserade och medvetna människor under dagen, berättar Jimmy Anjevall, som är energi- och klimatrådgivare i Östersund. Trots att älgjakten dragit igång, med allt vad det betyder av inbromsning för övriga verksamheter, hann Jimmy och kollegan Ann-Kristin Olofsson med dryga tiotalet bilister. De tog upp saker som ringtryck, lastning och att hålla bilen servad så att motorn går effektivt. Kunskapen finns Vi hittade några som slarvat med ringtrycket men ingen som körde med tom skidbox, fortsätter Jimmy. Dessutom träffade vi en Ford-ägare vars Mondeo gått mil men bara såg ut som om den gått en Energi- och klimatrådgivarna Jimmy Anjevall och Ann-Kristin Olofsson på Bilprovningen i Sveg. tiondel av den sträckan. Också det en form av hushållande med resurserna. Budskapet på de roll-ups som Jimmy och Ann-Kristin satt ut är baserade på boken 30 biltips. En bok som också delades ut till alla som passerade Bilprovningen just den dagen. Tillsammans med personalen på Bilprovningen pratade man med kunderna om vad de kunde göra för att minska sin miljöpåverkan och hushålla med energin. Efteråt var de överens om att kunskapen i de allra flesta fallen redan finns men att det gäller att få människor att använda sig av den och då kan ett sådant här initiativ vara direkt avgörande. Jobbat med energibesparing De tog även upp det här med ecodriving och även där finns en medvetenhet men de möttes också av ett erkännande att det är lätt att glömma sig i det dagliga körandet. Det visade sig också att det fanns ett stort intresse för energifrågorna på Bilprovningen i Sveg, konstaterar Jimmy. Vi fick veta att de genomfört en rad med åtgärder som nya effektivare lysrör, sänkt innetemperatur och fläktar som minskar energispillet när dörrarna öppnas. Under Trafikantveckan jobbade Energikontoret Jämtlands län på olika sätt runt om i länet. I Krokom deltog man i en halvtimmes direktsändning i radio medan det hölls ett seminarium om vad som händer efter Köpenhamns klimatkonferens i Östersund. I Bräcke arrangerades en minimässa om miljöbilar. text och foto: stefan nilsson Dubbel nytta med hybriddrift i dubbeldäckare toyota är föregångare när det gäller hybriddrift för personbilar och visar med sina två senaste modeller, Prius och Auris, att de fungerar allra bäst i stadstrafik. Helt logiskt väljer Volovo att utnyttja tekniken i en stadsbuss. En buss som startar och stannar i täta intervaller och därmed kan dra nytta av hybridtekniken fullt ut och nå en bränslebesparing på 30 procent. Vid inbromsning laddas batterierna av elmotorn som då fungerar som generator. Vid stillastående är alla motorer avstängda och vid start används endast elmotorn upp till 20 km/tim. Detta betyder väldigt mycket för miljön i städerna och framför allt för miljön vid busshållplatserna. foto: volvo 18

19 EU: 62 procent biobränsle möjligt Andra generationens etanolproduktion från jordbruksrester kan ge en miljon jobb i EU år 2020 och ersätta 62 procent av EU:s bensinanvändning, enligt Bloomberg New Energy Finance, som föreslår 15 procent etanol i all bensin och fler flexfuel bilar. Källa: Gröna Bilisters nyhetsbrev Gröna Bilister: Statoil bästa bränslebolag Statoil har utsetts till Bästa Bränslebolag i Gröna Bilisters Granskning 2010, bland annat för spårbarhet av biobränslen, relativt högt ställda krav på alla bränslen i linje med FN:s Global Compact och en bred satsning på förnybara drivmedel. Statoil, Preem, OKQ8 och Shell besvarade föreningens enkät. Norrköping: Ecodriving för politikerna Använd bilen mindre och använd den smartare var nyckelorden för några av aktiviteterna i norrköping under Trafikantveckan. I kommunhuset stod några datorer uppställda för övning av tekniken i ecodriving och först ut i cybertrafiken var kommunens politiker. Ett smart drag som lockade media att skriva om Trafikantveckan. Det var trångt runt borden i kommunhuset eftersom politiker från båda blocken ställde upp för att visa hur duktiga de var på ecodriving. Allt ivrigt bevakat av lokala medier ty detta tilldrog sig några dagar innan Sverige gick till val. Alla ville sprida budskapet om politikernas engagemang eller brist på detsamma till Norrköpingsborna. Satsning på datorbaserad utbildning Ecodriving för politikerna var en av aktiviteterna i Trafikantveckan i Norrköping men redan vid infarterna möttes man av ett annat av Trafikantveckans budskap. Vilande bilar under bilöverdrag med texten: Ge din bil semester den 22 september. En uppmaning till Norrköpings-borna att lämna bilen hemma och känna på hur staden allt mer anpassas för ett hållbart resande. Spårvagnarna är lite av» flaggskepp i den allt miljövänligare kollektivtrafiken som kompletterats med satsningar på både cykelvägar och bättre gångbanor. Under året har vi bland annat breddat gångbanor och byggt bättre cykelväg längs Hagebygatan, säger Johan Swärd, trafikplanerare i Norrköpings kommun. Norrköping är också först i Sverige Det var lärorikt och tillräckligt realistiskt. Det finns flera saker i den här körsimulatorn som jag känner att man kan ta med sig ut i verkliga trafiken och spara både bränsle och miljö. jörgen rundgren, oppositionsråd för moderaterna Politiker från båda blocken tävlade i ecodriving i datormiljö och media spred budskapet till allmänheten. Engagemanget var stort och det var trångt runt bordet. med datorbaserad utbildning i sparsam körning. En utbildning som först kommer att erbjudas de kommunanställda som kör längst i tjänsten. Lärorikt och realistiskt Det var just de här datorsimulerade trafikexemplen som politikerna utsattes för när de invigde körsimulatorerna. Eftersom körningen genomfördes veckan innan valet var det uppkavlade armar och tävlingsinstinkt som gällde för de fyra politikerna från de båda blocken. Alla fick och tog chansen att visa sina färdigheter i den allra billigaste formen av miljövänligare bilism. Någon tog faktiskt i så hon blev åksjuk. Det var lärorikt och tillräckligt realistiskt, sa Jörgen Rundgren, oppositionsråd för Moderaterna. Det finns flera saker i den här körsimulatorn som jag känner att man kan ta med sig ut i verkliga trafiken och spara både bränsle och miljö. Idén föddes under transportutbildningen Ett sådant exempel som han nämnde var tekniken att rulla på i nedförsbacken och sedan inte accelerera i uppförsbacken efteråt. Jag fick idén till det här under transportutbildningen, avslöjade energi och klimatrådgivaren Rolf Karlberg, som skapade den här kampanjen som sitt examensarbete. Sedan var det bara att låta media berätta om hur duktiga kommunens politiker är på att köra miljöenligt och kampanjen blev känd i hela Norrköping. text och foto: stefan nilsson 19

20 Barn lever farligt två av tre kör för fort vid skolorna Närmare två av tre förare kör för fort på 30-sträckor vid skolor. Det visar den kontroll som Motormännens vägombud gjort av trafikanter på elva platser i landet. Vid 30 kilometer i timmen överlever 90 procent av fotgängarna. Om hastigheten ökar till 50 kilometer dör cirka 80 procent av dem som blir påkörda, därför är det viktigt att hastigheterna efterlevs utanför skolorna, säger Niklas Stavegård trafiksäkerhetsansvarig på Motormännen. Källa: Motormännen foto: fotoakuten Östra Göinge kommun gjorde årets största miljöbilsökning Kommunerna är viktiga föregångare som kan visa att det går att göra ett miljövänliga fordonsval. Därför följer Miljöfordon Syd och Trafikverket utvecklingen genom att granska kommunerans bilval. I årets granskning har vi tittat på vilka kommuner som tagit krafttag för att välja så klimatsmart som möjligt. Årets komet när det gäller miljöbilsinnehav är Östra Göinge kommun, med kommunhus i Broby, som gått från inga miljöbilar alls till 62,3 procent på ett år. Det hela bygger på att vi den 21 augusti 2008 tog en kommunal inköpspolicy i full politisk enighet, säger Tommy Johansson som sitter som kommunalråd för Socialdemokraterna. I Inköpspolicyn har man satt upp vissa krav när det gäller miljön och vissa krav när det gäller säkerheten. Dessutom har man lagt till vissa saker som bör beaktas utöver kraven. När det gäller kraven så heter det att man i första hand skall välja en miljöbil enligt den statliga definitionen. För de lägen det inte går att välja en sådan bil har man satt upp specifika krav på energieffektivitet. Helt enkelt en maxförbrukning för bilar i olika storleksklasser. Tänkbara drivmedel har också rangordnats i en prioriteringsordning där biogas och förnybar el ligger i topp. Biogas var på gång Det är lite besvärligt med biogasen här i Broby eftersom vi inte har någon biogasmack just i orten, förklarar Tommy. Biogasalternativet var på tapeten under en längre tid då kommunen även förde samtal med E.on om att sätta upp en biogasmack i Broby. Det hela föll på att man inte hittade biogasbilar i lämplig storlek. Det lokala bussbolaget som kör åt Skånetrafiken har dock ett eget tankställe för biogas. Hade marknaden erbjudit gasbilar som motsvarade våra krav så hade vi med stor sannolikhet köpt sådana istället, fortsätter Tommy. Dagens flotta av kommunägda personbilar består av tre Opel Zafira med biogasdrift, tre VW Golf som drivs med E85 några bensindrivna Toyota IQ och en stor nyinköpt» Jag har själv varit mycket engagerad i det här med bilinköpen. Det var inget svårt beslut eftersom vi bara har en nämnd, Kommunstyrelsen, och enigheten var stor över den politiska blockgränsen. flotta av Toyota Yaris i dieselversion. Dessutom finns några äldre bensindrivna Yaris kvar ett tag till. Jag har själv varit mycket engagerad i det här med bilinköpen, förklarar Tommy. Det var inget svårt beslut eftersom vi bara har en nämnd, Kommunstyrelsen, och enigheten var stor över den politiska blockgränsen. Genomarbetad inköpspolicy Eftersom inköpspolicyn nu är antagen så kommer andelen miljöbilar stadigt att öka i Östra Göinge. Varje upphandling kommer att följa policyn och det innebär att bilarna skall drivas så miljövänligt som möjligt. Det innebär också att däcken skall ha mindre än tre procent HA-oljor och att bilar som drivs med diesel eller E85 skall ha elektrisk motorvärmare. Dessutom ställs krav på alkolås i alla fordon utom utryckningsfordon, luftkonditionering, pisksnärtsskydd, antisladd med mera. Man tittar också på sådana saker som tommy johansson, kommunalråd för socialdemokraterna en bils krockskydd för oskyddade trafikanter, lastförskjutningsskydd och ett system för hastighetsövervakning, men det är saker som övervägs från fall till fall. Slutligen vägs policyn mot de anbud som kommer in. I dagsläget är de flesta nöjda med de nya miljöbilarna och kommunen har valt att tydligt markera sitt ställningstagande med en dekal på dörrsidan som talar om att kommunen valt att köra klimatsmart. text och foto: stefan nilsson 20

Klimatneutrala godstransporter på väg, KNEG

Klimatneutrala godstransporter på väg, KNEG INFRASTRUKTUR DRIVMEDEL FORDON LOGISTIK FORSKNING, KNEG 1 Godstransporter på gott och ont Godstransporter på väg: en förutsättning för tillväxt står för 60 % av de totala godstransporterna i Sverige betydande

Läs mer

Fordonsgas Sveriges klimatsmartaste drivmedel. Roland Nilsson E.ON Gas Sverige AB

Fordonsgas Sveriges klimatsmartaste drivmedel. Roland Nilsson E.ON Gas Sverige AB Fordonsgas Sveriges klimatsmartaste drivmedel Roland Nilsson E.ON Gas Sverige AB Det jobbiga först Vi människor släpper ut för mycket koldioxid i atmosfären därför har EU formulerat klimatmålen 20/20/20

Läs mer

Miljöfordon = mer energi- och klimateffektiva fordon. www.clean-drive.eu

Miljöfordon = mer energi- och klimateffektiva fordon. www.clean-drive.eu Miljöfordon = mer energi- och klimateffektiva fordon Agenda Miljöengagerade bilhandlare visar vägen i Europa Kommunerna viktiga föregångare Granskning av kommunernas personbilar Bilval - att tänka på,

Läs mer

Miljöfordon Syd. Vi behöver våra bilar, men även en bra miljö!

Miljöfordon Syd. Vi behöver våra bilar, men även en bra miljö! Energideklaration fordon Analys av fordon som ger lägre kostnader och miljöpåverkan Jonas Lööf Miljöfordon Syd Tylösand 2013-05-14 Miljöfordon Syd Förening för alla bil- och miljöintresserade fler miljöbilar

Läs mer

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov Uppgifterna i tabellerna på följande sidor är ögonblicksbilder och visar antal lediga provtider, antal bokade

Läs mer

Framtidens transporter sker med biogas och el

Framtidens transporter sker med biogas och el E.ON Sustainable Mobility Framtidens transporter sker med biogas och el Hållbara transporter kräver ett helhetsgrepp Sustainable Mobility är vår satsning på hållbara transportlösningar. De utgörs av de

Läs mer

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov Uppgifterna i tabellerna på följande sidor är ögonblicksbilder och visar antal lediga provtider, antal bokade

Läs mer

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov Uppgifterna i tabellerna på följande sidor är ögonblicksbilder och visar antal lediga provtider, antal bokade

Läs mer

Nytt planeringsunderlag för begränsad klimatpåverkan. Håkan Johansson Nationell samordnare begränsad klimatpåverkan

Nytt planeringsunderlag för begränsad klimatpåverkan. Håkan Johansson Nationell samordnare begränsad klimatpåverkan Nytt planeringsunderlag för begränsad klimatpåverkan Håkan Johansson Nationell samordnare begränsad klimatpåverkan Klimatmål för transportsektorn Fossiloberoende fordonsflotta till 2030. Av Trafikverket

Läs mer

Klimatanpassat transportsystem. Lena Erixon

Klimatanpassat transportsystem. Lena Erixon Klimatanpassat transportsystem Lena Erixon Kapacitetsutredning och Färdplan 2050 Två regeringsuppdrag ett arbete Naturvårdsverkets uppdrag från regeringen om att ta fram underlag till en svensk färdplan

Läs mer

PowerPoint-presentation med manus för Tema 4 transporter TEMA 4 TRANSPORTER

PowerPoint-presentation med manus för Tema 4 transporter TEMA 4 TRANSPORTER PowerPoint-presentation med manus för Tema 4 transporter TEMA 4 TRANSPORTER Utsläpp av växthusgaser i Sverige per sektor Källa: Naturvårdsverkens rapport Konsumtionens klimatpåverkan, nov 2008 Transporter

Läs mer

Klimatneutrala godstransporter på väg

Klimatneutrala godstransporter på väg INFRASTRUKTUR DRIVMEDEL FORDON LOGISTIK FORSKNING Klimatneutrala godstransporter på väg Ett samarbetsprojekt mellan Preem Petroleum AB Schenker AB Volvo Lastvagnar AB Vägverket Göteborgs miljövetenskapliga

Läs mer

Bränslen/energi. Bensin Diesel Naturgas Fordonsgas 50/50 Biogas El Sol, vind och vatten

Bränslen/energi. Bensin Diesel Naturgas Fordonsgas 50/50 Biogas El Sol, vind och vatten Bränslen/energi Bensin Diesel Naturgas Fordonsgas 50/50 Biogas El Sol, vind och vatten Vad driver utvecklingen mot en miljövänligare fordonsflotta? Medelhavsklimatet kommer en meter närmare varje timme.

Läs mer

Blekinge län , , ,5 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Dalarnas län

Blekinge län , , ,5 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Dalarnas län Blekinge län 20980 20 24980 25 44680 36 50680 39 72723,5 51 74923,5 52 78923,5 54 Karlshamn 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 Karlskrona 12200 8 13000 9 32700 20 32700 20 32700 20 32700

Läs mer

Trafikverkets framtidsbild kring det svenska transportsystemet

Trafikverkets framtidsbild kring det svenska transportsystemet Trafikverkets framtidsbild kring det svenska transportsystemet Håkan Johansson Nationell samordnare - klimatfrågor hakan.johansson@trafikverket.se 1 2011-09-16 Klimatmål för transportsektorn Hänsynsmålets

Läs mer

Trafikverket skapar nya vägar.. Krister Wall Samhälle Region Syd

Trafikverket skapar nya vägar.. Krister Wall Samhälle Region Syd Trafikverket skapar nya vägar.. Krister Wall Samhälle Region Syd ...för att minska transportsektorns energianvändning och klimatpåverkan Vad är Trafikverket? I huvudsak en sammanslagning av Vägverket och

Läs mer

Varför bildas Trafikverket?

Varför bildas Trafikverket? Varför bildas Trafikverket? Ett trafikslagsövergripande synsätt Ett tydligare kundperspektiv Stärkt regional förankring En effektivare organisation Stödja innovation och produktivitetsförbättring i anläggningsbranschen

Läs mer

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Blekinge län * 18 16880 20 20980 25 24980 36 44680 39 50680 51 72724 52 74924 Karlshamn 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 Karlskrona 6 8100 8 12200 9 13000 20 32700 20 32700 20 32700 20

Läs mer

Andel behöriga lärare

Andel behöriga lärare Andel behöriga lärare Svenska Matematik Engelska Kommun Totalt antal Andel behöriga % Kommun Totalt antal Andel behöriga % Kommun Totalt antal Andel behöriga % Åtvidaberg 13 100,0 Mariestad 16 100,0 Skellefteå

Läs mer

på väg mot ett hållbart energisystem

på väg mot ett hållbart energisystem på väg mot ett hållbart energisystem 2015 Kort historik Bildas 1999 som ett EU-projekt Energikontoren: en viktig del i EU:s energipolitik. Det finns >400 energikontor i EU, varav 14 i Sverige. Energikontor

Läs mer

Förnybara drivmedel Per Wollin

Förnybara drivmedel Per Wollin Förnybara drivmedel Per Wollin 2017-10-25 Transportutmaningen % fossilt Andel fossila bränslen 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Inrikes

Läs mer

Energikontor Gävleborg hösten 2015

Energikontor Gävleborg hösten 2015 Energikontor Gävleborg hösten 2015 Claes Rosengren enhetschef Energikontoren i Sverige - en del av Energieuropa 1. Energikontor Norr AB 2. Jämtlands Läns Energikontor (Regionkommun) 3. Västernorrlands

Läs mer

Energieffektivisering av transporter

Energieffektivisering av transporter Energieffektivisering av transporter För att undvika de värsta konsekvenserna, bör ökningen av den globala årsmedeltemperaturen inte överstiga 2 C Sverige skall bidra till att ökningen inte blir större

Läs mer

Miljögranskning av kommunernas bilflottor i Skåne. www.miljofordonsyd.se Hässleholm 2009-03-11

Miljögranskning av kommunernas bilflottor i Skåne. www.miljofordonsyd.se Hässleholm 2009-03-11 Miljögranskning av kommunernas bilflottor i Skåne Hässleholm 2009-03-11 Mina kontaktuppgifter Jonas Lööf Kemiingenjör och miljövetare Arbetat med miljöbilar sedan 1997 Projektledare Miljöfordon Syd jonas@miljofordonsyd.se

Läs mer

Vilken miljöbil ska man välja? www.miljofordonsyd.se Örebro 2009-05-12

Vilken miljöbil ska man välja? www.miljofordonsyd.se Örebro 2009-05-12 Vilken miljöbil ska man välja? Örebro 2009-05-12 Mina kontaktuppgifter Jonas Lööf Kemiingenjör och miljövetare Arbetat med miljöbilar sedan 1997 Projektledare Miljöfordon Syd jonas@miljofordonsyd.se Mobil:

Läs mer

Bioenergin i EUs 2020-mål

Bioenergin i EUs 2020-mål Bioenergin i EUs 2020-mål Preem AB Michael G:son Löw Koncernchef och VD IVA 16 november 2011 Preem leder omvandlingen till ett hållbart samhälle 2 Vi jobbar hårt för att det aldrig mer ska bli bättre förr

Läs mer

ENERGIKONTOR SYDOSTS NYHETSBREV OM EUROPEISKA TRAFIKANTVECKAN, NR 7-2008 (080911)

ENERGIKONTOR SYDOSTS NYHETSBREV OM EUROPEISKA TRAFIKANTVECKAN, NR 7-2008 (080911) TRAFIKANTVECKAN, NR 7-2008 (080911) Ett 40-tal aktiviteter under trafikantveckan Cirka 40 aktiviteter med koppling till hållbart resande kommer att genomföras i regionen under Europeiska trafikantveckan.

Läs mer

Ett urval indikatorer som följer arbetet för en fossiloberoende vägtrafik år 2030

Ett urval indikatorer som följer arbetet för en fossiloberoende vägtrafik år 2030 Ett urval indikatorer som följer arbetet för en fossiloberoende vägtrafik år 23 Struktur hos nyckeltal och index Index som visar grad av måluppfyllelse Övergripande nyckeltal Detaljerade nyckeltal som

Läs mer

Utredningen för fossilfri fordonstrafik

Utredningen för fossilfri fordonstrafik Utredningen för fossilfri fordonstrafik Håkan Johansson Nationell samordnare klimatfrågor Tidigare huvudsekreterare i utredningen om fossilfri fordonstrafik hakan.johansson@trafikverket.se Fossilfrihet

Läs mer

Kompletterande uppgifter / rättelser? Kontakta Magnus Lindell 08-379152 eller limag@bredband.net

Kompletterande uppgifter / rättelser? Kontakta Magnus Lindell 08-379152 eller limag@bredband.net Alingsås Arboga Arvika 14 BG Vikben 23 Au Vikben 22 BG Vikben 24 BG Vikben 24 Au Sporrong 24 Ag Vikben 24 Ag Vikben+krona 24 Au Sporrong Askersund (väldigt lik Säter??) Avesta Boden 13 Au Vikben 22 Au

Läs mer

Huvudet - Index för måluppfyllelse

Huvudet - Index för måluppfyllelse Huvudet - Index för måluppfyllelse Fossil energianvändning i vägtrafiken (H) MWh/capita 6 8 4 6 8 4 6 8 3 Måluppfyllelse (H) Fossil energianvändning 9 8 7 6 5 4 3 9 8 7 6 5 4 3 Procentuell uppfyllelse

Läs mer

Placeringar Miljöfordonsdiagnos 2012

Placeringar Miljöfordonsdiagnos 2012 Stockholm, 21 mars 2013 Placeringar Miljöfordonsdiagnos 2012 Svenska kommuner och landsting är medvetna organisationer vad gäller miljöfordon. Tillsammans står de för en betydande ökning av miljöfordon.

Läs mer

Sändlista Remiss Funktionellt prioriterat vägnät

Sändlista Remiss Funktionellt prioriterat vägnät [Motpartens ärendeid NY] 1(5) Sändlista Remiss Funktionellt prioriterat vägnät Norrbotten Länsstyrelsen i Norrbottens län Kommunförbundet Norrbotten Regionala Kollektivtrafikmyndigheten Norrbotten Länstrafiken

Läs mer

Forskning i GreenCharge Sydost: Elbussar

Forskning i GreenCharge Sydost: Elbussar Forskning i GreenCharge Sydost: Elbussar Sven Borén, doktorand BTH projekt GreenCharge http://www.barometern.se/kalmar/tysta-elbussar-imponerade-pa-passagerarna/ Foto: Stefan Nilsson Hållbarhetsutmaningen

Läs mer

Vi antar utmaningen! Är du också med?

Vi antar utmaningen! Är du också med? Vi antar utmaningen! Är du också med? Klimatneutrala godstransporter på väg Ett samarbete för ett bättre klimat Preem Petroleum AB x Schenker AB x Volvo Lastvagnar AB x Vägverket Göteborgs miljövetenskapliga

Läs mer

BiMe trucks och andra satsningar på biogas Roland Nilsson

BiMe trucks och andra satsningar på biogas Roland Nilsson E.ON Gas Sverige AB BiMe trucks och andra satsningar på biogas Roland Nilsson Lite siffror om E.ON Gas Runt 100 anställda i bolaget. 25 000 kunder. 1.3 miljarder kronor i omsättning. Fordonsgasaffären

Läs mer

Nu får invånare chans att tycka till om sin kommun

Nu får invånare chans att tycka till om sin kommun Utkast/Version PRESSMEDDELANDE 1 (5) 2017-08-07 Nu får 153 800 invånare chans att tycka till om sin kommun Nu är det dags för årets omgång av SCB:s medborgarundersökning. I dagarna får 153 800 invånare

Läs mer

Brabil. Smartbil. Miljöbil. ELBIL! Ambitionen är att Dalarna ska bli en föregångare för elfordon. elbildalarna.se

Brabil. Smartbil. Miljöbil. ELBIL! Ambitionen är att Dalarna ska bli en föregångare för elfordon. elbildalarna.se Brabil. Smartbil. Miljöbil. ELBIL! Ambitionen är att Dalarna ska bli en föregångare för elfordon. elbildalarna.se Vi tror att el kommer att vara ett självklart drivmedel för bilar i framtiden Elbil Dalarna

Läs mer

Verksamhetsplan för Energikontoret i Mälardalen AB. Verksamhetsår 2013. Energikontoret verkar för en hållbar energiutveckling i Mälardalen

Verksamhetsplan för Energikontoret i Mälardalen AB. Verksamhetsår 2013. Energikontoret verkar för en hållbar energiutveckling i Mälardalen Verksamhetsplan för Energikontoret i Mälardalen AB Verksamhetsår 2013 Energikontoret verkar för en hållbar energiutveckling i Mälardalen Energikontoret i Mälardalen AB Syfte Energikontoret i Mälardalen

Läs mer

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov utökad B (kod 96), på Trafikverket Förarprov

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov utökad B (kod 96), på Trafikverket Förarprov Bokningsstatus - lediga provtider, körprov utökad B (kod 96), på Trafikverket Förarprov Uppgifterna i tabellerna på följande sidor är ögonblicksbilder och visar antal lediga provtider, antal bokade provtider,

Läs mer

Strategi för energieffektivisering. Anna-Karin Olsson, Kommunekolog Höör 2013-01-30 Johan Nyqvist, Energikontoret Skåne

Strategi för energieffektivisering. Anna-Karin Olsson, Kommunekolog Höör 2013-01-30 Johan Nyqvist, Energikontoret Skåne Strategi för energieffektivisering Anna-Karin Olsson, Kommunekolog Höör 2013-01-30 Johan Nyqvist, Energikontoret Skåne Interna miljöregler, 1996 kontorspapper ska vara Svanenmärkt glödlampor byts till

Läs mer

Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi.

Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi. Pub nr 2008:44 Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi. Vi hushållar med energin och använder den effektivt.

Läs mer

Biogas en klimatsmart vinnare. Mattias Hennius, E.ON Gas

Biogas en klimatsmart vinnare. Mattias Hennius, E.ON Gas Biogas en klimatsmart vinnare Mattias Hennius, E.ON Gas Vad är energigas? Naturgas Biogas Vätgas Gasol Fordonsgas Sveriges energitillförsel 620 TWh TWh Vattenkraft 62 Biobränsle 116 Gas 12 Värmepumpar

Läs mer

2002-05-02 Kostnadsutjämning 2003 jämfört med 2002, kronor per invånare Bilaga 3. 2002041bil3/HB 1 (9)

2002-05-02 Kostnadsutjämning 2003 jämfört med 2002, kronor per invånare Bilaga 3. 2002041bil3/HB 1 (9) Kostnadsutjämning 2003 jämfört med 2002, kronor per invånare Bilaga 3 Stockholms län Botkyrka 142 41-123 -158-12 -20 7 6-3 -18-1 -1 0 6 1-1 -134 Danderyd 114 244 73 9 41-20 -2 6-3 -18-1 -1 0 6 1-1 448

Läs mer

exkl. moms 25 % Kommun Elnätsbolag Idag 2015 2014 2013 2012 2011 2010 (kr) (%) Arjeplog Vattenfall 8 600 kr 8 224 kr 7 872 kr 7 608 kr 7 360 kr 7 360

exkl. moms 25 % Kommun Elnätsbolag Idag 2015 2014 2013 2012 2011 2010 (kr) (%) Arjeplog Vattenfall 8 600 kr 8 224 kr 7 872 kr 7 608 kr 7 360 kr 7 360 exkl. moms 25 % Januaripriser exkl. moms 25 % Ökning sedan 2010 Kommun Elnätsbolag Idag 2015 2014 2013 2012 2011 2010 (kr) (%) Arjeplog Vattenfall 8 600 kr 8 224 kr 7 872 kr 7 608 kr 7 360 kr 7 360 kr

Läs mer

En systemsyn på energieffektiva transporter. Lars Nilsson Miljödirektör Vägverket 2009-05-22

En systemsyn på energieffektiva transporter. Lars Nilsson Miljödirektör Vägverket 2009-05-22 En systemsyn på energieffektiva transporter. Lars Nilsson Miljödirektör Vägverket Vägverket 1 gram/km 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 1985 Bensin (utan katalysator) 1985 Diesel 2005 Bensin (Euro 2005 Diesel (Euro

Läs mer

BILAGA 1. Sammanställning av SKL:s enkät avseende prestationsmål 1

BILAGA 1. Sammanställning av SKL:s enkät avseende prestationsmål 1 Kommun (SIP:ar) rörande barn och unga har ni gjort i er många (SIP) rörande barn och unga ni gjort i er (SIP:ar) har ni gjort under Uppskatta hur många (SIP:ar) som ni har gjort under 2012. Vilken modell

Läs mer

Transportstöd fossilfria/mer miljöanpassade & kostnadseffektiva fordon i Blekinge län. www.miljofordonsyd.se 2015-02-25

Transportstöd fossilfria/mer miljöanpassade & kostnadseffektiva fordon i Blekinge län. www.miljofordonsyd.se 2015-02-25 Transportstöd fossilfria/mer miljöanpassade & kostnadseffektiva fordon i Blekinge län 2015-02-25 Miljöfordon Syd Förening för alla bil- och miljöintresserade fler miljöbilar fler tankställen med förnybara

Läs mer

Mötes- och resepolicy Kick-off 8 november 2011. Trafikverket och Hålllbar Mobilitet Skåne i samverkan!

Mötes- och resepolicy Kick-off 8 november 2011. Trafikverket och Hålllbar Mobilitet Skåne i samverkan! Mötes- och resepolicy Kick-off 8 november 2011 Trafikverket och Hålllbar Mobilitet Skåne i samverkan! Snabba fakta om Trafikverket Generaldirektör Gunnar Malm Huvudkontoret ligger i Borlänge Regionkontor

Läs mer

Roland Nilsson E.ON Gas Sverige

Roland Nilsson E.ON Gas Sverige Roland Nilsson E.ON Gas Sverige Naturgasnät i Sverige Befintligt naturgasnät --- Planerad naturgasutbyggnad Page 2 Fordonsgas på E.ON * E.ON Gas säljer och levererar Fordonsgas på 17 publika tankstationer

Läs mer

Energigas en möjlighet att fasa ut olja och kol. Anders Mathiasson, Energigas Sverige Gävle, 29 september 2011

Energigas en möjlighet att fasa ut olja och kol. Anders Mathiasson, Energigas Sverige Gävle, 29 september 2011 Energigas en möjlighet att fasa ut olja och kol, Energigas Sverige Gävle, 29 september 2011 Energigas Sverige driver utvecklingen framåt Säkerhet och teknik Information och opinion 2011-09-30 Fem sektioner

Läs mer

Resultat 02 Fordonsgas

Resultat 02 Fordonsgas Resultat Geografiskt Ale Alingsås Alvesta Aneby Arboga Arjeplog Arvidsjaur Arvika Askersund Avesta Bengtsfors Berg Bjurholm Bjuv Boden Bollebygd Bollnäs Borgholm Borlänge Borås Botkyrka E.ON Boxholm Bromölla

Läs mer

Greencharge Sydost Regional kraftsamling för elfordon. Energiting sydost 2012 Dr. Henrik Ny, BTH

Greencharge Sydost Regional kraftsamling för elfordon. Energiting sydost 2012 Dr. Henrik Ny, BTH Greencharge Sydost Regional kraftsamling för elfordon Energiting sydost 2012 Dr. Henrik Ny, BTH En ny industriell revolution? En ny industriell revolution? 1. Förnybar energi En ny industriell revolution?

Läs mer

Fördelar med hållbara transportmedel Del 1 / Övning 3

Fördelar med hållbara transportmedel Del 1 / Övning 3 Energibesparing och hållbara transporter Stödpapper 3 Fördelar med hållbara transportmedel Del 1 / Övning 3 Hållbara transporter är snabba och flexibla Nästan hälften av alla bilresor i Europa är kortare

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om utlämningsställen för körkort;

Transportstyrelsens föreskrifter om utlämningsställen för körkort; Transportstyrelsens föreskrifter om utlämningsställen för körkort; beslutade den xx 2013. Transportstyrelsen föreskriver följande med stöd av 8 kap. 3 första stycket körkortsförordningen (1998:980). 1

Läs mer

Barn berörda av avhysning 2014

Barn berörda av avhysning 2014 Sida 1 av 13 Barn berörda av avhysning 2014 Antal barn berörda av verkställd avhysning uppgick under 2014 till 459 stycken. Det är en minskning med ca 9 procent jämfört med 2013 då antalet uppgick till

Läs mer

Levande objekt i Fastighetsregistrets allmänna del

Levande objekt i Fastighetsregistrets allmänna del Bilaga till Helårsstatistik 2009 Fastighetsregistrets allmänna del, innehåll per den 31 december 2009 1(8) Levande objekt i Fastighetsregistrets allmänna del Antal levande objekt i Fastighetsregistrets

Läs mer

Störst ökning av nybilsregistreringarna på Gotland

Störst ökning av nybilsregistreringarna på Gotland 2014-02-26 Störst ökning av nybilsregistreringarna på Gotland BIL Swedens läns- och kommunfördelade nyregistreringsstatistik för januari 2014 visar följande: A) Störst ökning av nybilsregistreringarna

Läs mer

Per Hansson projektledare

Per Hansson projektledare Cyklister - en grupp att räkna med 9:00 Inledning Ulf Agermark, Växjö kommun 9:15 Bra cykelparkering bidra till ökat cyklande Pelle Envall, TUB Trafikutredningsbyrån 10:15 Fika 10:30 Cyklisternas betydelse

Läs mer

Gas i södra Sverige Mattias Hennius

Gas i södra Sverige Mattias Hennius Gas i södra Sverige Mattias Hennius E.ONs affärsidé är att producera, distribuera och sälja energi Ta tillvara klimatsmarta investeringar Vatten- och kärnkraft Fermentering ger biogas drivmedel för fordon

Läs mer

Korrigerad beräkning - Regeringens avsedda fördelning av stöd till kommuner och landsting i Prop. 2015/16:47 Extra ändringsbudget för 2015

Korrigerad beräkning - Regeringens avsedda fördelning av stöd till kommuner och landsting i Prop. 2015/16:47 Extra ändringsbudget för 2015 2015-11-18 Finansdepartementet Korrigerad beräkning - Regeringens avsedda fördelning av stöd till kommuner och landsting i Prop. 2015/16:47 Extra ändringsbudget för 2015 Fördelningen mellan kommunerna

Läs mer

Kommunranking 2011 per län

Kommunranking 2011 per län Kommunranking 2011 per län Stockholms län Södertälje 1 9 27,64 Stockholm 2 18 25,51 Sigtuna 3 27 22,85 Upplands Väsby 4 40 21,32 Botkyrka 5 45 20,99 Sundbyberg 6 49 20,24 Huddinge 7 51 20,21 Nacka 8 60

Läs mer

Cykeln och hållbar stadsutveckling

Cykeln och hållbar stadsutveckling Cykeln och hållbar stadsutveckling Cyklingen dagsläget Cykeln i transportpolitiken Infrastrukturplanen 2014-2025 Planeringsmodellen Föredragning vid Socialdepartementets möte om cykelplanering 2014-06-10

Läs mer

Prisutdelning i årets Miljöfordonsdiagnos

Prisutdelning i årets Miljöfordonsdiagnos Prisutdelning i årets Miljöfordonsdiagnos Störst förändring andel miljöfordon Högst andel Miljöfordon Namn Förändring Namn Andel Miljöfordon Andel Miljöfordon 1 STOCKHOLMS STAD 92,9 1 YDRE KOMMUN 66,4

Läs mer

Vilka är transporternas viktigaste hållbarhetsutmaningar? Håkan Johansson Nationell samordnare klimatfrågor

Vilka är transporternas viktigaste hållbarhetsutmaningar? Håkan Johansson Nationell samordnare klimatfrågor Vilka är transporternas viktigaste hållbarhetsutmaningar? Håkan Johansson Nationell samordnare klimatfrågor hakan.johansson@trafikverket.se Vad vet vi om framtiden? Personbilstransporter på väg i olika

Läs mer

Omvärldsanalys. Värmland kraftsamlar inför EU:s nästa programperiod 2014-2020: Tula Ekengren och Lovisa Mellgren, Ecoplan

Omvärldsanalys. Värmland kraftsamlar inför EU:s nästa programperiod 2014-2020: Tula Ekengren och Lovisa Mellgren, Ecoplan Värmland kraftsamlar inför EU:s nästa programperiod 2014-2020: Omvärldsanalys Tula Ekengren och Lovisa Mellgren, Ecoplan Enheten för regional tillväxt Dag Hallén April /Maj 2014 www.regionvarmland.se Det

Läs mer

KLIMAT INGEN KAN GÖRA ALLT MEN ALLA KAN GÖRA NÅGOT! Transporterna släpper ut allt mer!

KLIMAT INGEN KAN GÖRA ALLT MEN ALLA KAN GÖRA NÅGOT! Transporterna släpper ut allt mer! vardag KLIMAT INGEN KAN GÖRA ALLT MEN ALLA KAN GÖRA NÅGOT! Transporterna släpper ut allt mer! Vi reser idag mer och mer och ofta längre och längre. Redan för 40 år sedan var vägtrafiken det dominerande

Läs mer

Nya bilar ökar mest på Gotland - plus 59 procent

Nya bilar ökar mest på Gotland - plus 59 procent 2014-09-29 Nya bilar ökar mest på Gotland - plus 59 procent BIL Swedens läns- och kommunfördelade nyregistreringsstatistik för augusti 2014 visar följande: A) Nya bilar ökar mest på Gotland - plus 59 procent

Läs mer

Bilaga 2. Förtroendeuppdrag efter facknämnd och efter kön 2011 (ANTAL) i kommuner

Bilaga 2. Förtroendeuppdrag efter facknämnd och efter kön 2011 (ANTAL) i kommuner Moderaterna Förtroendeuppdrag efter facknämnd och efter kön 2011 (ANTAL) i kommuner Förändring män kvinnor Samtliga män kvinnor Samtliga sedan 2009 Antal Antal Antal % % % %-enheter kod kommun typ av nämnd

Läs mer

Barn berörda av avhysning 2016

Barn berörda av avhysning 2016 Sida 1 av 12 Barn berörda av avhysning 2016 Antal barn berörda av verkställd avhysning uppgick under 2015 till 387 stycken. Det är en minskning med ca 18 procent jämfört med 2015 då antalet uppgick till

Läs mer

Kommunalt anställda år 2012 lärare och ledning skola/förskola, år 2012. Stockholms län. Uppsala län. Andel 55 år och äldre.

Kommunalt anställda år 2012 lärare och ledning skola/förskola, år 2012. Stockholms län. Uppsala län. Andel 55 år och äldre. Kommunalt anställda år 2012 lärare och ledning skola/förskola, år 2012 Hela riket Hela riket Kommun / Län Andel 55 år och äldre Antal samtliga Antal 55 år och äldre Riket 29% 182840 52130 Stockholms län

Läs mer

Gotlands län Gotland 28 626 kr 11 305 kr 722 kr 6 016 kr 5 580 kr 5 725 kr 12 027 kr 42,0%

Gotlands län Gotland 28 626 kr 11 305 kr 722 kr 6 016 kr 5 580 kr 5 725 kr 12 027 kr 42,0% Kommun Total årlig elräkning Elkostnad varav elcert Nätavgift Elskatt Moms Skatt+elcert +moms Andel skatt+elcert +moms Blekinge Olofström 30 304 kr 12 288 kr 723 kr 6 365 kr 5 589 kr 6 061 kr 12 373 kr

Läs mer

Kursnamn Kurstid Datum och starttid Ort Brandskyddsutbildning 3 timmar :00:00 Alingsås Brandskyddsutbildning 3 timmar

Kursnamn Kurstid Datum och starttid Ort Brandskyddsutbildning 3 timmar :00:00 Alingsås Brandskyddsutbildning 3 timmar Kursnamn Kurstid Datum och starttid Ort Brandskyddsutbildning 3 timmar 2015-02-02 09:00:00 Alingsås Brandskyddsutbildning 3 timmar 2015-03-02 09:00:00 Alingsås Brandskyddsutbildning 3 timmar 2015-04-07

Läs mer

När ska småhusägarna snöröja trottoarerna utmed sina tomtgränser? (Efter avslutat snöfall)

När ska småhusägarna snöröja trottoarerna utmed sina tomtgränser? (Efter avslutat snöfall) småhusägarnas sina Ale 5-10 cm Alingsås Inga snönivåer tillämpas Alvesta Aneby Inga snönivåer tillämpas Arboga 5-10 cm Arjeplog Arvidsjaur Arvika Vid annan snönivå, nämligen: Askersund Inga snönivåer tillämpas

Läs mer

Placering Andel E-legitimation Säkerhetskod Telefon SMS SmartPhone Totalt 2/5 Möjliga e-dekl Placering 2010 Andel 2010

Placering Andel E-legitimation Säkerhetskod Telefon SMS SmartPhone Totalt 2/5 Möjliga e-dekl Placering 2010 Andel 2010 * Skatteverket Antal personer som deklarerat elektroniskt per 2 maj 2011 - sista dag för deklaration Bästa kommun i respektive län Stockholm Järfälla 1 70,3% 10 482 11 446 7 878 4 276 938 35 020 49 790

Läs mer

På väg mot en fossilfri transportsektor i Sverige. Håkan Johansson Nationell samordnare klimatfrågor

På väg mot en fossilfri transportsektor i Sverige. Håkan Johansson Nationell samordnare klimatfrågor På väg mot en fossilfri transportsektor i Sverige Håkan Johansson Nationell samordnare klimatfrågor hakan.johansson@trafikverket.se Tydliga ambitioner från regeringen Sverige ska vara ett av de första

Läs mer

Goda exempel -inom nätverket KNEG

Goda exempel -inom nätverket KNEG Goda exempel -inom nätverket KNEG Henrik Boding PostNord Logistics Örebro 2013.09.04 1 2 Det här är PostNord Logistics Nordens ledande logistikföretag Omsätter 13,4 mdr SEK och har 8 000 anställda (2012)

Läs mer

Statistik över rutavdraget per län och kommun

Statistik över rutavdraget per län och kommun Statistik över rutavdraget per län och kommun Statistiken visar förändringen i antal personer som gjort avdrag för hushållsnära tjänster, så som hemstädning, trädgårdsarbete och barnpassning mellan första

Läs mer

Län Ortstyp 1 Ortstyp 2 Ortstyp 3 Stockholm Stockholm Södertälje Nacka Norrtälje Nynäshamn. Östhammar

Län Ortstyp 1 Ortstyp 2 Ortstyp 3 Stockholm Stockholm Södertälje Nacka Norrtälje Nynäshamn. Östhammar Bilaga 2 Värdefaktorn ortstyp för byggnadskategorierna 17. Byggnadskategori, 14 För värdefaktorn ortstyp ska na indelas enligt följande för byggnadskategorierna 1 oljeraffinaderier eller petrokemiska industrier,

Läs mer

StatistikHusarbete2010-01-01--2010-06-30 Antalköpare. Antal köpare riket Hushållstjänster 192.448 ROT-arbete 456.267 648.715

StatistikHusarbete2010-01-01--2010-06-30 Antalköpare. Antal köpare riket Hushållstjänster 192.448 ROT-arbete 456.267 648.715 Page 1 of 18 * Skatteverket StatistikHusarbete2010-01-01--2010-06-30 Antalköpare Typ Antal köpare riket Hushållstjänster 192.448 ROT-arbete 456.267 648.715 Page 2 of 18 Län Antal köpare Typ Blekinge län

Läs mer

Transportsektorns utmaningar - fossiloberoende fordonsflotta? Håkan Johansson hakan.johansson@trafikverket.se

Transportsektorns utmaningar - fossiloberoende fordonsflotta? Håkan Johansson hakan.johansson@trafikverket.se Transportsektorns utmaningar - fossiloberoende fordonsflotta? Håkan Johansson hakan.johansson@trafikverket.se Nuläge transportsektorns klimatpåverkan Positivt Utsläppen av växthusgaser från inrikes transporter

Läs mer

Placering Poäng Kommun Län 1 43 Huddinge kommun Stockholms län 2 39,5 Helsingborgs stad Skåne län 2 39,5 Lomma kommun Skåne län 4 34 Bromölla kommun

Placering Poäng Kommun Län 1 43 Huddinge kommun Stockholms län 2 39,5 Helsingborgs stad Skåne län 2 39,5 Lomma kommun Skåne län 4 34 Bromölla kommun Placering Poäng Kommun Län 1 43 Huddinge kommun Stockholms län 2 39,5 Helsingborgs stad Skåne län 2 39,5 Lomma kommun Skåne län 4 34 Bromölla kommun Skåne län 4 34 Täby kommun Stockholms län 6 33 Karlstads

Läs mer

Biogasens möjligheter i Sverige och Västra Götaland

Biogasens möjligheter i Sverige och Västra Götaland Biogasens möjligheter i Sverige och Västra Götaland Anders Mathiasson Svenska Gasföreningen 5 februari 2009 Verksamhetsstrukturen Vad är gas och gasbranschen i Sverige? Biogas från vattenslam, gödsel,

Läs mer

Sida 1 av 8. Barn berörda av verkställd avhysning, jan-mars 2013 Källa: Kronofogden

Sida 1 av 8. Barn berörda av verkställd avhysning, jan-mars 2013 Källa: Kronofogden Sida av 8 Barn berörda av verkställd avhysning, jan-mars 0 Källa: Kronofogden Blekinge Sölvesborg 0 0 Blekinge Totalt 0 0 Gotland Gotland 0 0 Gävleborg Gävle 0 0 Gävleborg Totalt 0 0 Halland Laholm 0 0

Läs mer

Pimpade resekort lockar unga till bussen

Pimpade resekort lockar unga till bussen Pimpade resekort lockar unga till bussen Ge kollektivtrafiken i Blekinge lite mer färg och form. I projektet Res klokt har unga fått visa hur resan med tåg och buss också kan bli en designupplevelse. Årets

Läs mer

Minskade utsläpp och ökad lönsamhet är det möjligt? Lars Mårtensson, Volvo Lastvagnar Örnsköldsvik, 2015-09-02 Klimatsmarta godstransporter i City

Minskade utsläpp och ökad lönsamhet är det möjligt? Lars Mårtensson, Volvo Lastvagnar Örnsköldsvik, 2015-09-02 Klimatsmarta godstransporter i City Minskade utsläpp och ökad lönsamhet är det möjligt? Lars Mårtensson, Volvo Lastvagnar Örnsköldsvik, 2015-09-02 Klimatsmarta godstransporter i City Klimatneutrala godstransporter på väg Ett samarbetsprojekt

Läs mer

10 eller fler olika läkemedel på recept olämpliga läkemedel

10 eller fler olika läkemedel på recept olämpliga läkemedel Andel (%) av befolkningen 80+ med Andel (%) av befolkningen 80+ med 10 eller fler olika läkemedel på recept olämpliga läkemedel Kommuner 2010 2011 2010 2011 % % % % Genomsnitt riket 46,9 46,0 31,6 30,4

Läs mer

Indikatorer som följer arbetet för en fossiloberoende vägtrafik år 2030. en översiktlig presentation

Indikatorer som följer arbetet för en fossiloberoende vägtrafik år 2030. en översiktlig presentation Indikatorer som följer arbetet för en fossiloberoende vägtrafik år 2030 en översiktlig presentation Tre ben på väg mot målet Allt som inte har med val av fordon och drivmedel att göra: Energieffektivare

Läs mer

Gas i transportsektorn till lands og till vands. Anders Mathiasson, Energigas Sverige Nyborg, 23 november 2012

Gas i transportsektorn till lands og till vands. Anders Mathiasson, Energigas Sverige Nyborg, 23 november 2012 Gas i transportsektorn till lands og till vands Anders Mathiasson, Energigas Sverige Nyborg, 23 november 2012 Fem sektioner arbetar för ökad energigasanvändning Biogas Fordonsgas Gasol Naturgas, inkl LNG

Läs mer

I Sverige finns flera världsledande fordonstillverkare

I Sverige finns flera världsledande fordonstillverkare FFI Transporter, mobilitet och tillgänglighet har stor betydelse för livskvalitet och tillväxt. För en fortsatt positiv samhällsutveckling måste transportlösningarna även vara säkra och miljömässigt hållbara.

Läs mer

Energigas en klimatsmart story

Energigas en klimatsmart story Energigas en klimatsmart story Vad är energigas? Naturgas Biogas Vätgas Gasol Fordonsgas Sveriges energitillförsel 569 TWh TWh Vattenkraft 66 Gas 17 Biobränsle 127 Värmepumpar 6 Vindkraft 3 Olja 183 Kärnkraft

Läs mer

STATOILS MILJÖBILSRANKING FÖRSTA HALVÅRET

STATOILS MILJÖBILSRANKING FÖRSTA HALVÅRET KOMMUN (bokstavsordning) STATOILS MILJÖBILSRANKING FÖRSTA HALVÅRET 2013 Statoils Miljöbilsranking baseras på andelen miljöbilar bland de nya bilarna som registrerats i kommunen eller länet under första

Läs mer

Konsumentvägledning 2013

Konsumentvägledning 2013 Konsumentvägledning 2013 Kartläggning gjord av Sveriges Konsumenter och Konsumentvägledarnas förening Saknar konsumentvägledning helt el. under skamgräns Konsumentvägledning över skamgräns Kommunen köper

Läs mer

Inventering av åtgärder inom energi- och klimatområdet i Södermanlands län

Inventering av åtgärder inom energi- och klimatområdet i Södermanlands län Inventering av åtgärder inom energi- och klimatområdet i Södermanlands län 4. Hållbart transportsystem 2011-11-01 Petra Bjurhall, Grontmij AB Petra.Bjurhall@grontmij.com, 070-317 17 67 Inventering av åtgärder

Läs mer

En fossilfri fordonsflotta till 2030 - hur når vi dit?

En fossilfri fordonsflotta till 2030 - hur når vi dit? En fossilfri fordonsflotta till 2030 - hur når vi dit? Elbilsseminarium på IKEA i Älmhult 24 oktober 2011 Karin Nilsson (C) Riksdagsledamot från Tingsryd, ledamot i Skatteutskottet suppleant i Näringsutskott

Läs mer

Gasbil i Skåne ett självklar val!

Gasbil i Skåne ett självklar val! Gasbil i Skåne ett självklar val! 2009-11-17 - Mårten Johansson, Biogas Syd Samhälle och näringsliv stödjer Biogas Syd 1 Biogaspusslet har många aktörer Vad är biogas? -Metan-CH 4 -Koldioxid-CO 2 2 Biogas

Läs mer

Åklagarmyndighetens författningssamling

Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens föreskrifter om ändring i Åklagarmyndighetens föreskrifter (ÅFS 2005:5) om åklagarkamrarnas lokalisering och verksamhetsområden; ÅFS 2007:2 Utkom

Läs mer

Gatukontorsdagar 2010. Håkan Wennerström Regionchef Region Väst

Gatukontorsdagar 2010. Håkan Wennerström Regionchef Region Väst Gatukontorsdagar 2010 Håkan Wennerström Regionchef Region Väst Varför bildas Trafikverket? Ett trafikslagsövergripande synsätt Ett tydligare kundperspektiv Stärkt regional förankring En effektivare organisation

Läs mer

Vägverkets syn på fordonsutveckling ur ett miljöperspektiv

Vägverkets syn på fordonsutveckling ur ett miljöperspektiv Vägverkets syn på fordonsutveckling ur ett miljöperspektiv Jan Lindgren Projektledare Miljö och trafiksäkerhet Vägverket Region Mitt 2009-12-02 Vägverket 1 Disposition Vad är hållbara nivåer? Hur ser de

Läs mer