Unga tankar om framtidens resor

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Unga tankar om framtidens resor"

Transkript

1 Unga tankar om framtidens resor Specialutgåva kring gångtrafik! Idéer och illustrationer: Elever vid Thorildsplans gymnasium Stefan Myhrberg, Fariba Daryani Stockholms stad, Trafikkontoret

2 Så nyttjar vi ungas idéer för att skapa framtidens Trafikkontoret i Stockholm samarbetar med barn- och ungdomar för att tillvarata nya idéer om framtidens trafik och transporter Merparten av idéerna kommer från barn och ungdomar genom Trafikkontorets samarbete med Stockholms skolor Idéerna används som diskussionsunderlag och vid framtagning av nya strategier och planer för trafik och transporter

3 Stora utmaningar kring trafik och transporter Trängsel, köer, förseningar Miljö- och klimatbelastning Växande stad fler som reser Behövs nya smarta lösningar Hur ska vi få fler att gå, cykla och åka kollektivt? Måste alla åka samtidigt? Vilka nya fordon och färdsätt kan vi utveckla? Hur kan vi undvika olyckor?

4 Kategorier Inkomna förslag delas in i följande kategorier: Smartare kollektivtrafik Mer gång och cykling Smartare biltrafik Intelligenta godstransporter Bättre stadsplanering Människan i trafiken

5 Mer gång och cykling

6 Mer gång och cykling Klara, färdiga, gå Gör staden mer gångvänlig Utnyttja genvägar Hemsida som visar bästa gångvägen Kommentarer: Fler borde gå mer! Finns många okända genvägar Gångvägar behöver bli mer attraktiva, inbjudande och trygga

7 Mer gång och cykling Exempel på gång- och cykelreseplanerare

8 Mer gång och cykling Inbjudande gångvägar Fler borde gå. Även längre sträckor Behövs särskilda gångvägar med: - torra gåytor (vatten leds bort) - bra belysning - bänkar - vilplatser med tak - tunnlar och broar för att passera bilvägar Kommentarer: Fler borde gå mer och längre Fler kommer att gå med dessa lösningar. Bra!

9 Bättre stadsplanering, mer gång och cykel Den nya trottoaren Gågator en våning upp! Gående och cyklister slipper bilarna. Bilarna slipper övergångsställen. Kommentarer: En helt ny dimension i trafik och stadsplanering! Enklare om man gör det från början när nya stadsdelar byggs. Så Unga Så nyttjar idéer vi vi ungas om framtidens idéer för för att att skapa framtidens

10 Mer gång och cykel All biltrafik under marken Flytta all biltrafik till underjordiska tunnlar! Dagens vägar kan nyttjas för bussar, cyklister och gående Trafiken flyter bättre De som går och cyklar slipper bilar Säkrare, färre olyckor Färre väljer bil för att slippa besväret att ta sig ner till bilen Så Unga Så nyttjar idéer vi vi ungas om framtidens idéer för för att att skapa framtidens

11 Mer gång och cykel Rullband på gatorna Det tar tid att gå till buss och tunnelbana. Den tiden ingår inte i SLs reseplanerare idag. FÖRSLAG: Rullband över trottoarerna för snabbare gångtrafik! Tak skyddar mot väder För betalande SL-resenärer Kommentarer: Borde kunna locka fler att åka kollektivt Finns på flygplatser mm. Erfarenheter? Kapacitet? Så Unga Så nyttjar idéer vi vi ungas om framtidens idéer för för att att skapa framtidens

12 Mer gång och cykel Fler som går i roligare trappor Vill att fler ska gå i trappor istället för att åka rulltrappa FÖRSLAG: Roliga ljud aktiveras när man går i trappor Ljus tänds där man går Reklamfinansierade skyltar tänds upp! Hemsida där folk kan skicka in förslag på ljud- och ljuseffekter Kommentarer: The Fun Theory Så Unga Så nyttjar idéer vi vi ungas om framtidens idéer för för att att skapa framtidens

13 Mer gång och cykling Innovativa cykelbanor tex på Sveavägen Cykelbanor med broar vid större korsningar och med skydd mot väder och bilar Parkering i mitten av vägen istället Cykeluthyrning vid t-bana Cykel på pendeltåg och T- bana Kommentarer: Ökar framkomlighet och säkerhet för cyklister Borde testas på lämplig sträcka Klart efterfrågat av cyklister

14 Mer gång och cykling Väderskyddade cykelbanor Plexiglas över cykelbanor Värme pumpas in på vintern Varmt och skönt. Fler som cyklar Dörrar vid korsande vägar öppnas bara vid grönt ljus Kommentarer: Den svenska vintern är ett hinder mot ökad cykling Vissa frågetecken för energikostnaderna.

15 Gång- och cykel parallellt med ny kollektivtrafik

16 Gång och cykel parallellt med kollektivtrafik Vantörslänken gångbro och trådbuss Gångbro knyter ihop Hagsätra och Fruängen Inglasad gång- och cykelbana ovan mark Trådbussar under Uppmuntrar förtätning och minskar segregation Promenadstaden! Så Unga Så nyttjar idéer vi vi ungas om framtidens idéer för för att att skapa framtidens

17 Gång och cykel parallellt med kollektivtrafik Seatway gång och åktunnel ovan mark Gång- och åktunnel 26m över marken Magnetleviterade vagnar på undre våningen Gång- och cykel på övre våningen Kopplar ihop gröna linjen i Bromma med röda linjen i Bredäng Stora tidsvinster Så Unga Så nyttjar idéer vi vi ungas om framtidens idéer för för att att skapa framtidens

18 Gång och cykel parallellt med kollektivtrafik Västerorts rundbana Binder ihop Vällingby och Tensta Balkbana/tunnelbana: Växlar mellan att gå ovan respektive under mark utifrån terrängen Gång- och cykelstråk runt hela området även parallellt med spåret och genom tunnlar Så Unga Så nyttjar idéer vi vi ungas om framtidens idéer för för att att skapa framtidens

19 Gång och cykel parallellt med kollektivtrafik Edsviksbanan Kista och Mörby binds ihop med bro över Edsviken Spårvagn samt gång- och cykelbana på bron Så Unga Så nyttjar idéer vi vi ungas om framtidens idéer för för att att skapa framtidens

20 Reflektioner mer gång och cykel Väderskydd och trivsel är återkommande inslag Vill gömma biltrafik under marken, och lyfta fram gång, cykel och kollektivtrafik Nya färdsätt närbesläktade med gång- och cykel: - rullband - tramp- och elbåt Innovativa gång- och cykelbanor parallellt med all ny kollektivtrafik särskilt på broar Intresset för att gå hänger ihop med andra trafikslag och trafikpolitik. T ex trängselskatt, nolltaxa.

21 Fler exempel

22 Smartare kollektivtrafik Människan som energikälla Trampbåtar drivs av passagerarna samt av solceller Även cykelvagnar med samma upplägg Vattenvägar nyttjas bättre Tema: Det ät dags att börja bidra Kommentarer: Vattenvägar bör nyttjas bättre Många vill bidra och få motion Kräver ingen ny infrastruktur, bara att köra! ITS lösning ar kan utvecklas Bra med incitament

23 Smartare kollektivtrafik Utnyttja vattenvägarna! (flera förslag) Vattenvägar i Stockholm kan nyttjas bättre Miljövänlig framdrivning: biogas, el, solceller Avlastar vägar och kollektivtrafik Kommentarer: Finns många vattenvägar i Stockholm som kan nyttjas bättre Vattenvägar bör nyttjas bättre Kräver ingen ny infrastruktur, bara att köra! Miljövänliga båtar kan locka fler resenärer Trevligt sätt att färdas

24 Smartare kollektivtrafik Dubbeldäckad tunnelbana! Dubbeldäckade tunnelbanevagnar Smartare perronger och dörrar Ståplatser nere för kortare resor Sittplatser uppe för de åker längre Kommentarer: Genial lösning på kapacitetsbrist i rusningstrafik Kräver kreativ planlösning för att rymmas i nuvarande tunnlar Finns det någonstans?

25 Smartare kollektivtrafik Stockholm Cable Railway Kabinbana över Riddarfjärden Skapar ny snabb förbindelse mellan Fridhemsplan och Zinkensdamm Upplevelse att åka med Kommentarer: Bör kunna göras på fler ställen Fungerar året runt

26 Smartare kollektivtrafik Balkbana hängande tåg (flera förslag) Utnyttja utrymmet ovanför gatan tar ingen plats på marken Bra utsikt för resande Säkert, miljövänligt Kommentarer: Kan vara smart att utnyttja utrymme i luften på vissa sträckor Trevligare utsikt jämfört med tunnelbana Passar inte in överallt. Buller?

27 Smartare biltrafik Mer och smartare trängselskatt Folk åker för mycket bil. Dåligt för miljön. Skapar köer. Trängselskatten moderniseras med: - fler zoner med olika priser - olika pris vid olika tider Transponder med GPS för att inte behöva sätta upp betalstationer överallt Kommentarer: Aktuell fråga. När ska trängselskatten utökas? GPS är en sannolik lösning i kommande vägavgiftssystem

28 Intelligenta godstransporter Samkörning post och tidning Post delas ut varannan dag samtidigt med morgontidningen Mer miljövänliga och smarta fordon Samkörning posten, Citymail m fl Kommentarer: Smart. Stor potential för effektivisering Positiva miljöeffekter Tidningsbuden borde ju kunna ta gårdagens post

29 Människan i trafiken Den glada busskuren Kallt och tråkigt att vänta på buss idag. Varm busskur med TV! Bra humör smittar upp till 1,6 km! Kommentarer: Svenska pendlare behöver piggas upp på vintern. Att skapa bra humör i trafiken är viktigt.

30 Ungas uppfattning om vad som behövs Mer och smartare kollektivtrafik - under marken, på marken, på vattnet och i luften - nya sträckningar, bättre knutpunkter - smartare användning av befintlig kapacitet Bättre förutsättningar för gång och cykling - genvägar, färre hinder, kortare restider - väderskydd, bekvämare - i anslutning till kollektivtrafik Många behöver ändra sina resvanor åka mindre bil, åka på andra tider Bekvämare resor, mindre stress, använda restiden Människan bidrar, gladare resenärer

31 Diskussion Vilka idéer är lättast att genomföra på kort sikt? Vilka förslag känns viktiga att arbete med på lång sikt? Vilka idéer var mest oväntade?

32 Hur går vi vidare? Använda idéer i plan- och strategiarbete Visa förslagen i olika forum för att stimulera debatt och nya idéer Nya samarbeten med barn och ungdomar Utbyte med andra storstäder

33 Sammanställningen gjord av Fariba Daryani Projektledare Trafikkontoret, Stockholms Stad Stefan Myhrberg Projektledare SWECO Tel Tel Mobil Mobil E-post:

från de mer med och image av men den

från de mer med och image av men den TRAFIKPLANERING PÅ NYA SÄTT Detta är en sammanställning av diskussionsämnen, frågor och funderingar från de fyra sessionerna på Tyréns seminarieeftermiddag. Varje session började med en presentation av

Läs mer

SÄTT INTE TILLVÄXTEN I KÖ

SÄTT INTE TILLVÄXTEN I KÖ SÄTT INTE TILLVÄXTEN I KÖ 10 förslag för en bättre infrastruktur i Stockholm för fler jobb och en bättre miljö Jessica Rosencrantz INNEHÅLL INLEDNING 3 1. STORSATSA PÅ TUNNELBANAN 5 2. BYGG EN RIKTIG RINGLED

Läs mer

1. Vad vill ni göra under den kommande mandatperioden för att bevara Uppsalas parker och grönområden?

1. Vad vill ni göra under den kommande mandatperioden för att bevara Uppsalas parker och grönområden? Svar från Folkpartiet Grönområden 1. Vad vill ni göra under den kommande mandatperioden för att bevara Uppsalas parker och grönområden? När staden växer och förtätas behövs fler parker, lekplatser och

Läs mer

tokiga transporter Fakta

tokiga transporter Fakta Inför briefingmötet Inför briefingmötet behöver alla grupper inom er SPN-avdelning göra en noggrann undersökning. Ta reda på mer om transporter: hur vi reser, om utsläpp, om våra ekologiska fotavtryck

Läs mer

Transportplan Växjö kommun

Transportplan Växjö kommun Transportplan Växjö kommun Antagen 2014-10-21 1 Förord Växjö skall växa, från en småstad där man förväntas nå allt med bil, till en större och attraktivare stad med tydliga urbana kvaliter och täta regionala

Läs mer

Nya Slussen. på väg mot ett Stockholm i världsklass. www.stockholm.se/slussen

Nya Slussen. på väg mot ett Stockholm i världsklass. www.stockholm.se/slussen Nya Slussen på väg mot ett Stockholm i världsklass www.stockholm.se/slussen Nu bygger vi framtidens Slussen Varför bygga nytt? Efter 75 år behöver Slussen byggas om. Dagens konstruktion är i så dåligt

Läs mer

Hållbart resande i den fördjupade översiktsplanen för Järna tätort

Hållbart resande i den fördjupade översiktsplanen för Järna tätort Hållbart resande i den fördjupade översiktsplanen för Järna tätort Förord TRAST-indikatorerna har valts ut och beräknats av Camilla Andersson, trafikingenjör, Södertälje kommun, Ninnie Gustafsson, projektledare,

Läs mer

MILJÖPARTIET DE GRÖNA PÅ STADIGA HJUL EN OFFENSIV CYKELPOLITIK FÖR MALMÖ OCH LUND RAPPORT MALMÖ

MILJÖPARTIET DE GRÖNA PÅ STADIGA HJUL EN OFFENSIV CYKELPOLITIK FÖR MALMÖ OCH LUND RAPPORT MALMÖ MILJÖPARTIET DE GRÖNA PÅ STADIGA HJUL EN OFFENSIV CYKELPOLITIK FÖR OCH LUND RAPPORT 2 1 PÅ STADIGA HJUL En rapport från Miljöpartiet de Gröna i Malmö och Lund om en offensiv cykelpolitik för ett effektivt

Läs mer

Parkeringsutredning Bålsta centrum

Parkeringsutredning Bålsta centrum Parkeringsutredning Bålsta centrum 2014-05-12, sid 2(46) Ansvariga tjänstemän: Märit Olofsson Nääs Håbo kommun Maria Nordlöf Structor Mark Stockholm AB 2014-05-12, sid 3(46) Innehållsförteckning 1 INLEDNING...5

Läs mer

Förord. Marianne Andersson, Ordförande Teknik- och fritidsnämnden Strängnäs 2014-03-17

Förord. Marianne Andersson, Ordförande Teknik- och fritidsnämnden Strängnäs 2014-03-17 2 Förord Cykelplanen för Strängnäs kommun är ett verktyg för planering av cykeltrafik. Cykelplanen ska fungera som ett stöd inför beslut som rör cykeltrafik på kort eller lång sikt. Cykelplanen består

Läs mer

PLAN FÖR KOLLEKTIVTRAFIKEN

PLAN FÖR KOLLEKTIVTRAFIKEN PLAN FÖR KOLLEKTIVTRAFIKEN satsningar på kollektivtrafiken ger klimatresultat Miljöpartiet de Gröna Sidan 2 av 29 Vi strävar efter att persontransporter huvudsakligen ska ske med cykel, energisnål kollektivtrafik

Läs mer

Mer människor, mindre trafik

Mer människor, mindre trafik Mer människor, mindre trafik Nyckeln till ett större och mer hållbart Göteborg Västlänken En storstad med trivsel och nära till det mesta Året är 2026 och Göteborgsregionen beräknas ha 1,6 miljoner invånare,

Läs mer

Undersökning om resvanor, kännedom, attityder och incitament för att förändra resandet från östra Tyresö

Undersökning om resvanor, kännedom, attityder och incitament för att förändra resandet från östra Tyresö RAPPORT Undersökning om resvanor, kännedom, attityder och incitament för att förändra resandet från östra Tyresö 2014-10-09 Analys & Strategi Konsulter inom samhällsutveckling WSP Analys & Strategi är

Läs mer

Regional cykelplan. för Stockholms län

Regional cykelplan. för Stockholms län Regional cykelplan för Stockholms län Ett SATSA II-finansierat samarbete mellan Trafikverket, Tillväxt, miljö och regionplanering och Landstingets trafikförvaltning SLL) samt Länsstyrelsen i Stockholms

Läs mer

Trafikstrategi för Lund NE / Brunnshög. Färdplan för hållbar mobilitet

Trafikstrategi för Lund NE / Brunnshög. Färdplan för hållbar mobilitet Trafikstrategi för Lund NE / Brunnshög Färdplan för hållbar mobilitet November 2012 Innehållsförteckning 1. Utgångspunkter 1 Lund NE/Brunnshög världens främsta forsknings- och innovationsmiljö 1 Syfte

Läs mer

Kaunisvaara/ Malmbanan, Pajala med omnejd Dokumentation: Workshop 3, 111111 Deltagare

Kaunisvaara/ Malmbanan, Pajala med omnejd Dokumentation: Workshop 3, 111111 Deltagare Kaunisvaara/ Malmbanan, Pajala med omnejd Dokumentation: Workshop 3, 111111 Deltagare Kjell-Åke Berne Sehlberg Mary Rosenfors Ola Magnusson Johanna Alm Lena Jatko Kurt Wennberg Bengt Niska Leif Zetterberg

Läs mer

Varför skjutsar föräldrarna barnen till skolan?

Varför skjutsar föräldrarna barnen till skolan? Varför skjutsar föräldrarna barnen till skolan? Varför skjutsar föräldrarna barnen till skolan? 1 Förord Många kommuner upplever problem i samband med att barnen skjutsas till skolan med bil av föräldrarna

Läs mer

Vision för Öresundsregionen år 2070. www.oresund2070.se

Vision för Öresundsregionen år 2070. www.oresund2070.se Vision för Öresundsregionen år 2070 www.oresund2070.se Befolkningen kommer att öka med en miljon invånare och klimatet förändras. (sid 3 5 & 10) För att alla ska få plats behöver vi förtäta städerna och

Läs mer

Figur 4-17 Färdmedelsfördelning idag i Tyresö kommun (övre bilden) och för prognosticerad trafikökning fram till år 2030 (nedre bilden).

Figur 4-17 Färdmedelsfördelning idag i Tyresö kommun (övre bilden) och för prognosticerad trafikökning fram till år 2030 (nedre bilden). 55 Sammanfattning Prognosen för trafikutvecklingen fram till år 2030 pekar på att en större andel av den trafik som alstras av befolkningsutvecklingen kommer att ske med kollektivtrafik jämfört med de

Läs mer

Bygg ut tunnelbanan till Nacka

Bygg ut tunnelbanan till Nacka 2010 : 6 ISSN 1654-1758 Stockholms Handelskammares analys Bygg ut tunnelbanan till Nacka Sammanfattning Tunnelbanan är den billigaste typen av kollektivtrafik vid höga passagerarflöden. Konsultföretaget

Läs mer

Lokalt handlingsprogram 2015-2018 Värmdö

Lokalt handlingsprogram 2015-2018 Värmdö Lokalt handlingsprogram 2015-2018 Värmdö Ett Värmdö med tillväxt, mångfald och valfrihet Vår vision är att vi har ett välfärdssamhälle där samhällets olika sfärer, det offentliga, de frivilliga sammanslutningarna,

Läs mer

Reflexen. Attraktiv kollektivtrafik. 9-kommuners trafiksäkerhetsnätverk. Nummer 1 Maj 2014

Reflexen. Attraktiv kollektivtrafik. 9-kommuners trafiksäkerhetsnätverk. Nummer 1 Maj 2014 Nummer Maj 204 Attraktiv kollektivtrafik Utbyggnad av Stockholms tunnelbana Nya mål för svensk transportpolitik? 9-kommuners trafiksäkerhetsnätverk TF:s medlemsenkät 2005 TF genomför medlemsenkät - vilken

Läs mer

OM AVGIFTSFRI KOLLEKTIVTRAFIK. Magnus Welroos. Vänsterpartiet i Region Skåne

OM AVGIFTSFRI KOLLEKTIVTRAFIK. Magnus Welroos. Vänsterpartiet i Region Skåne OM AVGIFTSFRI KOLLEKTIVTRAFIK Magnus Welroos Vänsterpartiet i Region Skåne FÖRORD Ett hållbart resande uppnås bara om flera åker kollektivtrafik. I Sverige finns i dag en positiv trend, inte minst i Skåne

Läs mer

Teknik, gestaltning, kostnad 2009-03-25

Teknik, gestaltning, kostnad 2009-03-25 Spårbilar i Södertälje - En vision för hållbar stadstrafik Teknik, gestaltning, kostnad 2009-03-25 Förord Södertälje Kommun har uppdragit åt LogistikCentrum och WSP Samhällsbyggnad att förprojektera de

Läs mer

Den hållbara staden år 2030

Den hållbara staden år 2030 Den hållbara staden år 2030 Sex röster om framtidens städer Hur ska framtidens stad skapas och hur ser vägen dit ut? I denna skrift har vi låtit sex olika aktörer ge sin syn på den hållbara staden år 2030.

Läs mer

Rese- och mötespolicy

Rese- och mötespolicy Publikation 2008:148 Rese- och mötespolicy inspiration, fakta och exempel Idéskrift för dig och din organisation Foto Mikael Ullén 1 Foto Birger Lallo/Bildarkivet.se Innehåll: Sidan Verktyg för dig 3 Vad

Läs mer

Tunnelbaneutbyggnad möjliggör 350 000 nya bostäder

Tunnelbaneutbyggnad möjliggör 350 000 nya bostäder 2013:4 ISSN 1654-1758 Stockholms Handelskammares rapport Tunnelbana möjliggör Stockholms framtida tunnelbanesystem 350 000 nya bostäder Kårsta Arninge C ARNINGE Österskär Norrviken Viggbyholm Kallhäll

Läs mer

RÄDDA VÄRLDEN SPARA DINA PENGAR!

RÄDDA VÄRLDEN SPARA DINA PENGAR! Joel Ström, Caroline Lindgren, Emilia Fagerberg, Dennis Berg, Julia Ärleskog, Daniel Holst, Josephine Jansson, Sebastian Moholm, Linus Blomqvist, Jonas Karlsson. Brinellgymnasiet nässjö klass Te08 RÄDDA

Läs mer

- OM STOCKHOLM, TRAFIKEN OCH MILJÖN

- OM STOCKHOLM, TRAFIKEN OCH MILJÖN ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN NATURSKYDDSFÖRENINGEN I STOCKHOLMS LÄN OCH NEWSFACTORY AB ANNONS Naturskyddsföreningen i Stockholms län - OM STOCKHOLM, TRAFIKEN OCH MILJÖN foto: Mårten Adolfsson

Läs mer

Att skapa en marknad för K2020

Att skapa en marknad för K2020 1 sammanfattning: att skapa en marknad för k2020 Att skapa en marknad för K2020 Strategi, incitament, tjänster och marknadskommunikation med kompletterande marknadsanalys och indikatorer Åtgärdsprogram

Läs mer