Svenska Klätterförbundet version 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Svenska Klätterförbundet 2009-09-06 2009 version 2"

Transkript

1 SÄKRINGSARBETE Handskar vid säkringsarbete Svenska klätterförbundet rekommenderar användande av handskar vid säkring av försteman. Detta kan förhindra brännskador vid kraftigt drag i säkringsrepet, vilket kan leda till att säkraren ofrivilligt släpper taget om repet. Handskar är bra att ha även vid firning och topprepssäkring. Det minskar slitage på händerna vid nedfirning och man slipper få händerna fulla med smuts och aluminiumrester från karbiner och repbroms. Inknytning vid topprepsklättring och ledklättring Vid både topprepsklättring och ledklättring bör både klättrare och säkringsperson knyta in sig, bl.a. för att undvika inlärning av rutiner som i andra situationer blir olämpliga. Exempel på situationer där det kan vara farligt att inte knyta in sig: Topprep - ett topprep räcker precis så att båda klättrarna kan knyta in sig vid marken. Om säkraren inte gör detta och samtidigt backar från väggen, antingen bakåt eller nedåt (läktare eller backe), riskerar repändan att glida genom bromsen innan klättraren når marken. Ledklättring - om man vid t.ex. sportklättring kopplar repet genom toppunkten genom att knyta ur sig kan repet bli flera meter kortare än vid klättringens start. Leden kan också vara längre än beräknat så att repet inte räcker dubbelt ner. Om klättringen bedrivs uppe på en hylla etc. kan säkraren tappa ner klättraren om det inte finns något stop i änden. Vid all ledklättring där man använder mer än ½ repet finns alltid risken att tappa klättraren i backen om något går fel hos säkraren. Ett alternativ till inknytning är en rejäl stoppknut i den passiva änden! Knuten kommer då att fastna i rebromsen om repet är på väg att dras ut. OBS! en lös och slarvigt slagen överhandsknut i en loop på repsäcken räcker kanske inte! Knutar i änden på repet kan vara en lämplig metod vid klättring med dubbla rep. Det förhindrar att repen tvinnar sig runt varandra. Kommunikation mellan klättrare och säkrare Namntillägg bör göras vid kommunikation med kommandorop om förväxlingsrisk mellan olika replag föreligger på platsen. Namnet bör sägas före kommandorop, t ex KALLE säkring klar! Vid kurs rekommenderas alltid namntillägg för maximal tydlighet. Händernas position Vid säkringsarbete med dynamiska repbromsar ska ordentliga grepp med händerna om repet tas. Tummarna ska gå runt repet och säkringspersonen ska ha tummarna vända uppåt för bästa säkringsarbete. Repet bör inte löpa ut över lillfingrarna på handen då denna sida är svagare och riskerar att ryckas upp vid ett kraftigt drag. Repbromsens kopplande i selen Karbinen till repbromsen bör kopplas i selens centralloop [bild 1]. Karbinen rör sig dock lätt och man bör vara observant på om den är tvärbelastad. Det finns särskilda karbiner med låsanordningar som kan förhindra detta tvärdrag. Att koppla karbinen i selens centralloop korsat med midjebältet [bild 2] är okej. Det ger en stabilare karbininfästning, men man får ett ökat drag i midjan eftersom benslingorna belastas mindre. Detta kan uppfattas som mycket obekvämt. Att koppla karbinen parallellt med

2 centralloopen i både benslingor och midjebälte avrådes [bild 3]. Det finns risk för trepunktsbelastning vilket försämrar hållfastheten på karbinen. Bra! Okej! Bild 3 Inte bra! Säkringsarbete med dynamisk repbroms typ ATC, Reverso etc (sk slot devices ) Repbromsar ska kopplas så att repet löper 180 grader genom bromsen. Repet som går i riktning uppåt skall löpa ut överst ur bromsen. Det spelar ingen roll vilket av hålen repet är kopplat i, om bromsen är vänd åt rätt håll. För bästa bromsverkan ska det passiva repet dras neråt, vilket illustreras i bilderna ovan. Kopplande enligt [bild 1] ger korsade rep med mycket låg bromskraft. Samma koppling [bild 2] kan i nödfall delvis avhjälpas med dragriktning mot kroppen men det ger försämrad bromsverkan och leder troligen till korsade rep. Många tror att rörligheten för karbinen i selen är så stor att karbin och broms kommer att vrida sig rätt vid belastning. Så är inte alltid fallet. Felvända bromsar har lett till flera tillbud. Denna vridstyvhet förvärras om man kopplar enligt [bild 1] dvs med karbinen genom centralloop och höftbältet. Bilderna nedan visar en felaktigt uppkopplad ATC (upp och ner). Fel! Nödåtgärd om man har kopplat fel!

3 Säkring med dynamisk repbroms med självlåsande funktion t ex Reverso mod Om man använder självlåsande broms t.ex. Reverso, ATC Guide eller liknande måste man vara väl förtrogen med hur man avlastar systemet under belastning. Följ rekommenderade repdiametrar! OBS att de flesta instruktioner från tillverkarna anger att säkraren INTE får släppa repet/repen med handen! På bilden [bild 1] visas ett sätt att avlasta en självlåsande broms. Denna metod är avsedd för Reverso3 men fungerar hjälpligt på BD s ATC-Guide (svårare vid full kroppsviktsbelastning). 1. Tag ett kraftigt tag i repet 2. Koppla en karbin med näsan (kräver smal karbin näsa) i avlastningshålet 3. Bryt uppåt. 4. Sänk ner klättraren önskad längd. OBS! låsningen är ofta mycket digital, dvs antingen full låsning eller ingen låsning alls! Bromsen släpper mycket snabbt! Tvärdrag i selen Om säkringspersonen är inknuten kan denne koppla in repbromsen i: a. enbart reploopen (t ex på selar av typen BD Alpine bod, som saknar centralloop) b. enbart centralloopen [bild 1] c. både reploop och centralloop [bild 2] Om säkringspersonen är kopplad till standplatsen med repet bör man, för att undvika tvärdrag i selen och obekväm belastning på säkraren [bild 1], koppla repbromsen i både reploopen och centralloopen [bild 2] alternativt i bara reploopen. Detta leder belastningen från klättraren rakt in i ankaret. Tvärdrag = belastning i säkraren! Undvik tvärdrag = mindre belastning i säkraren!

4 Säkra med firningsåtta Vid säkringsarbete med firningsåttan bör den användas som en sticht med klätterrepet trätt genom firningsåttans lilla hål [bild 2]. Om den används som vid firning finns risken att den, efter slack på repet, hänger sig på grinden och knäcker denna vid belastning [bild 1]. Firningsåtta av typen Pirana från Petzl kombinerad med en Petzl karbin går bra. De sitter så tight ihop att firningsåttan inte har möjlighet att glida ner längs karbinen. Man skall dock vara medveten om att den har lägre bromskraft än de vanligaste repbromsarna av slot-modell. Farligt! Rätt! Säkra med HMS Grunder HMS är tyska och betyder Halb Mastwurf Sicherung. Det kan översättas till ung. säkring med halvt dubbelt halvslag. Mer ovanliga namn för samma knut är Italien Hitch och Muntherknut. Eftersom HMS knuten skall kunna vända sig i karbinen är det viktigt att man använder en HMS-karbin (päronformad), och den skall naturligtvis vara låsbar. Säkra andreman direkt i stand Enklaste sättet att göra en HMS knut är att slå den direkt i karbinen istället för att göra klart knuten och sedan lägga i hela knuten i karbinen (se bildserie). Steg 1 Placera HMS karbinen i standplatsen med grinden vänd bort ifrån dig. Greppa repet enligt bilden, med tummen ner mot klättraren. Steg 2 Lägg i repet i karbinen utan att vrida det. Steg 3 Greppa repet som leder till klättraren, på samma sätt som tidigare, med tummen ner mot klättraren.

5 Säkringshand Steg 4 Vrid repet ½ varv mot dig. Steg 5 Lägg i repet i karbinen och lås karbinen. Färdigt! När HMS knuten är klar att användas skall du alltid ha en säkringshand på den passiva delen av repet. Egensäkring HMS När du börjar ta hem rep, efter att knuten är klar, kommer knuten att vända sig i karbinen. Vid belastning från klättraren kommer den att vända sig till ursprungsläget igen! Tillfällig avlåsning görs enkelt genom att klämma åt båda repen med säkringshanden. Säkrare på standplats använder HMS kopplad i standplatskarbin Fördelar med att säkra 2:e man med HMS direkt i standplats: - Snabbt och enkelt, behöver ingen exakt justering av egensäkring i standplatsen - Säkraren är inte upplåst i säkringskedjan med sin kropp, ingen belastning direkt i kroppen - Säkraren kan anpassa sin position, t ex för att kunna bibehålla ögonkontakt med klättraren - Den kan hanteras på avstånd - säkraren kan förflytta sig, och samtidigt säkra klättraren - Det är lätt för säkraren att låsa av HMS knuten och ta sig ur systemet - Mycket lätt att slacka ut rep när klättraren belastar repet, jämfört med självlåsande guideplate eller motsv. lätt att fira ner annan person med. - Fungerar bra som backup, t ex för de som firar för första gången. Nackdelar med HMS generellt: - Till skillnad från en Guide-plate eller annan direktlåsande broms måste knuten vända i karbinen för att man skall erhålla god bromskraft. Detta innebär att klättraren åker ner ca 10cm varje gång denne hänger i repet. - Den kräver en HMS karbin för att fungera bra. - Den tvinnar repet vid utsänkning/nedfirning av klättrare, om man inte tillser att både det aktiva och det passiva repet löper ut i samma riktning (parallella). - Svårt hantera två rep som skall matas ut i olika takt (två klättrare som klättrar olika fort)

6 Det finns flera olika sätt att låsa av en HMS knut fullständigt. I kapitlet Firning finns en variant. För mer information om hur man gör det läs i klätterlitteratur eller kontakta en instruktör. Säkra försteman direkt i stand Det går att säkra en ledklättrare med HMS direkt i standplatsen men det kräver en snabb och rutinerad säkrare och det ger dessutom onödigt mycket slack till ledklättraren vilket kan leda till längre fall. Om man sätter HMS knuten i selen fungerar säkringsarbetet bättre (jmf ATC eller annan slot-device ). Det krävs dock en annorlunda säkringsteknik för att få bra bromsverkan, som skiljer sig från det man normalt gör med dynamiska repbromsar. Då är det bättre att använda moderna säkringsdon i stället. HMS går bra att fira med men den tvinnar repen om man inte håller in- och utgående rep parallella, vilket kräver ett konstigt och bakvänt handhavande. Ovan nämnda metoder fungerar men bör bara användas i de fall då andra metoder inte fungerar (t ex om man tappat sin repbroms). Vår rekommendation är att bara använda HMS vid säkring av 2:e man direkt i ankaret! Säkra med Grigri Det finns idag många olika varianter på självlåsande repbromsar. Många av dem har säkert liknande hanteringssätt som Grigri och en hel del av nedanstående går säkert att överföra till dessa. Grunder När Grigrin kom ut på marknaden innebar den nästan en revolution bland säkringshjälpmedlen. Den låser automatiskt vid fall. Det borde ha inneburit att säkringsolyckorna skulle minska drastiskt. Men på grund av felaktigt användande blev effekten nästan tvärtom. Grigrin kräver kunskap och uppmärksamhet för att fungera som tänkt. Grigrin är framtagen som säkerhetsanordning vid bultad klättring där bultarna håller UIAAstandard. Den skall INTE användas vid traditionell klättring där man lägger egna säkringar. I rätta händer är Grigrin ett säkert och mycket smidigt hjälpmedel vid säkring och har många fördelar över andra säkringsverktyg vid sport- och inomhusklättring. Men det kräver att du är uppmärksam och använder den rätt. Grigrin kan eliminera vissa faror vid säkring, men inte alla. Du måste förutom utbildning på Grigrin också få utbildning på allmänna principer vid säkring. Läs Petzl s instruktioner noga innan du börjar använda Grigrin. Vid klättring ska Grigrin behandlas som en vanlig repbroms. Det innebär att en hand alltid ska finnas på det passiva repet. Grigrin kopplas lämpligen till selens centralloop. Glöm inte att kontrollera så att Grigrin är rätt kopplad. Provdra! OBS! Kontrollera att du använder rätt diameter på repet!

7 Här följer Petzl s egna instruktioner för användande vid säkring. OBS! Se Petzl s Webbsida på Internet för uppdatering av dessa tekniker. Säkringsberedd Säkring med tummen Från Grigrin. Avigt handgrepp som inte liknar det som används vid andra typer av repbromsar. Säkring med tummen mot Grigrin. Samma handgrepp som vid användande av andra dynamiska repbromsar, t ex ATC eller Reverso. Utmatning av rep Vid vanlig utmatning av rep, enligt Petzl s instruktioner, drar man ut rep med en hand samtidigt som man matar in rep med den andra. Det finns två varianter på detta: 1. [bild 1] Petzl s ursprungliga instruktion där tummen på säkringshanden pekar från Grigrin. Detta ger ett annat handgrepp än det som är normalt vid t ex firning eller säkring med dynamisk repbroms (typ ATC, Reverso etc) vilket kan leda till osäkert handhavande. 2. [bild 2]. Ett nytt förfarande som innebär att tummen på säkringshanden pekar mot Grigrin. Detta är troligen ett mer invant beteende för många klättrare och anses därför kunna minska risken för strul vid utmatning och hemtagning av rep. Dessa två metoder tillåter bara långsam utmatning. Drar man lite för fort, t ex vid utmatning av rep för att klättraren skall kunna koppla en säkring, så låser kammen. Här följer Petzl s instruktioner för hur detta kan göras utifrån de två ovan angivna matningsteknikerna.

8 Bild 3 Ursprunglig metod. Denna rörelse MÅSTE utföras snabbt eftersom: - Greppet om repet minskar under tiden - Det finns risk att säkraren klämmer ihop Grigrin under ett fall och förlorar kontrollen på repet. Bild 4 Ny teknik. Med denna metod håller säkraren repet i handen hela tiden. MEN håll inte kvar denna position. Kontinuerlig kontakt med Grigrin kan leda till felaktigt handhavande och eventuell förlorad kontroll på repet. Mer information finns på Petzl s Webbsida på Internet. Efter utslackning av rep: Återgå OMEDELBART till normal rephantering [bild 8:1 och 8:2]

9 Felaktigt handhavande Bild 5 Fel! Bild 6 Fel! Bild 7 Fel! Handen får aldrig bromsa det aktiva repet på väg in i Grigrin, då försvåras låsningen av Grigrin om klättraren faller. Säkring med Grigri kräver samma aktivitet och uppmärksamhet som andra bromsar! Släpp aldrig det passiva repet! Vid utmatning av rep är det viktigt att inte greppa med handen eller tummen över Grigrins låskam. Detta tar bort låsfunktionen. Man får inte heller upphäva låsningen med spaken. Denna skall bara användas vid nedfirning. Nedsänkning/firning Bild 8 Bild 9 Nerfirning med Grigri får inte ske med bara handtaget. Nerfirningen styrs med säkringshanden. Vänsterhanden ska öppna upp handtaget så mycket att firningen kan ske smidigt. Ett tips är att inte hålla för hårt om spaken. Om man istället håller med tumme och pekfinger så kan ett eventuellt panikdrag göra att man tappar greppet och Grigrin låser automatiskt. Bland klättrare förekommer det andra metoder för utmatning av rep. Om man inte följer Petzl s rekommenderade metoder är det mycket viktigt att man ALDRIG upphäver låsfunktionen, t ex genom att klämma om Grigrins låskam [bild 6].

10 Att säkra direkt från standplats En säkringsbroms kopplas direkt till centralpunkten i ankaret. Säkringspersonen står vid ankaret och matar upp det aktiva repet genom bromsen och ner på motstående sida. Oavsett typ av broms måste den vara av ett sådant slag att säkringspersonen kan uppnå full bromsverkan med bromsen från sin position. Fördelarna med detta säkringssystem är bland annat: - Säkraren är inte upplåst i säkringskedjan med sin kropp, ingen belastning direkt i kroppen - Säkraren kan anpassa sin position, t ex för att kunna bibehålla ögonkontakt med klättraren - Det är lätt för säkringspersonen att ta sig ur systemet vid t ex en räddningsaktion Vid säkring direkt i standplatsen finns det flera olika typer av repbromsar och tekniker att använda. Många vanliga bromsar (typ firningsåtta, ATC eller motsv.) låser inte då repet löper parallellt ut/in. Dessa skall alltså INTE användas i denna situation om du inte behärskar mer avancerade tekniker. Dessa tekniker är ofta krångliga och kräver mycket träning för att bli smidiga att använda. När det är lämpligt att säkra direkt från standplats: Vid säkring av andreman När kraftriktningen är förutsägbar När det är troligt att klättraren kommer att belasta repet under en längre tid. När det kan bli aktuellt att ta sig ur säkringssystemet Om säkringsbroms används som är anpassad för direkt säkring, t ex. guideplatta, HMS-knut, Reverso, ATC Guide. Se även avsnittet om säkring med HMS-knut Att säkra direkt från selen (indirekt) Går ofta under namnet indirekt säkring. Det innebär att säkringspersonen säkrar från sin sele. Säkringspersonen är i sin tur inknuten i ankaret. Säkringspersonen blir en integrerad del av säkringssystemet och bör stå placerad så att effektiviteten i säkringssystemet kan maximeras. Fördelarna med att säkra från selen är bland annat: Säkringspersonens kroppsvikt absorberar del av kraften i fallet, vilket minskar belastningen på ankaret. Säkring via selen ger en bättre känsla för rörelsen hos klättraren Repet kan enkelt matas ut och tas hem snabbt När det är lämpligt att säkra från selen:

11 I stort sett är säkring från selen lämpligast i alla fall då man säkrar en ledklättrare. Det är även användbart när: Det är liten risk för belastning av repet under längre perioder Ankaret måste skyddas från belastning så mycket som möjligt (om det är omöjligt att göra ett bra ankare). Omdirigerat ankare Säkring av försteman För att undvika faktor 2-fall, vilket ger säkraren ett kraftigt nedåtdrag (kan ge parallella rep in/ut ur bromsen), bör klättraren lägga en mellansäkring så fort som möjligt. kan välja att koppla repet i en av standplatspunkterna alternativt i centralpunkten, tills första mellansäkringen är lagd. Man måste dock tänka på att olika förutsättningar gäller i olika lägen. Om punkten i bild 2 lossnar vid fall så försvinner en av punkterna i standplatsen! Säkraren kan klämmas upp mot säkringen vid fall. Det är viktigt att säkringshanden är på utsidan av kroppen och inte mellan kroppen och klippan! Centralpunkt Översta standplats säkringen Slingan kopplad i ankarets centralpunkt Slingan kopplad i ankarets översta punkt Säkring av andreman Säkring från selen kan omdirigeras från bromsen via ankarets centralpunkt, en punkt i ankaret eller genom en oberoende punkt placerad ovanför ankaret (liknande det som görs på bilderna 1 och 2). På bilderna gäller det dock mellansäkring för försteman. NOTERA: Detta arrangemang skapar en utväxling och en dubblering av belastningen på punkten dit repet omdirigerats.

Svenska Klätterförbundet 2010-04-25 2010 version 3. Svenska klätterförbundets. rekommenderade TEKNIKER. Gällande från 2010

Svenska Klätterförbundet 2010-04-25 2010 version 3. Svenska klätterförbundets. rekommenderade TEKNIKER. Gällande från 2010 Svenska klätterförbundets rekommenderade TEKNIKER Gällande från 2010 INLEDNING Det finns lika många klättertekniker som det finns klättrare. Det är sällan som det bara finns ett sätt som är rätt, där allt

Läs mer

Uppklättring Topprepskort ALTERNATIV A

Uppklättring Topprepskort ALTERNATIV A 1 Förslag på Uppklättring v03, PG 2008-02-04 Uppklättring Topprepskort ALTERNATIV A Uppklättringen består av en praktisk och en teoretisk del. Den teoretiska delen består av ett frågeformulär där klättraren

Läs mer

Omkoppling vid toppunkt

Omkoppling vid toppunkt Omkoppling vid toppunkt Vid framförallt sportklättring är det vanligt att man efter att ha lett en kortare replängd når ett toppankare där man skall koppla i repet för att därefter bli nedsänkt till marken

Läs mer

Minimera repdrag på mycket långa replängder

Minimera repdrag på mycket långa replängder Minimera repdrag på mycket långa replängder Av Jonas Wiklund Publicerat 2014-12-02 på: http://www.borrbult.nu/2014/12/minimera-repdrag-pa-mycket-langa.html På kontinenten har det blivit mer och mer populärt

Läs mer

Eleven ska lära sig förstå och motivera följande: Eleven ska förstå vikten av och motivera varför kamratkontroll utförs:

Eleven ska lära sig förstå och motivera följande: Eleven ska förstå vikten av och motivera varför kamratkontroll utförs: Här nedan följer Svenska Klätterförbundets officiella kursnormer för kurs till uppklätteransvarig topprep. Normerna är utarbetade av SKF:s Utbildningskommitté och är den miniminivå som SKF:s lokalklubbar

Läs mer

TEKNIKER OCH METODER

TEKNIKER OCH METODER Svenska klätterförbundets rekommendationer gällande TEKNIKER OCH METODER Gällande från 2008 1 INLEDNING... 3 REP / SLINGOR OCH ANNAT MJUKT... 4 1. INKNYTNING I SELEN 2000-05-07... 4 2. INKNYTNING I SELE

Läs mer

Här nedan följer Svenska Klätterförbundets officiella kursnormer för topprepskurs inomhusklättring. Normerna är utarbetade av SKF:s utbildningskommitté och är den miniminivå som SKF:s lokalklubbar och

Läs mer

Kommandon ska läras ut enligt den "svenska modellen", se "Stora boken om Klippklättring" av Nils Bobo Gustavsson.

Kommandon ska läras ut enligt den svenska modellen, se Stora boken om Klippklättring av Nils Bobo Gustavsson. Här nedan följer Svenska Klätterförbundets officiella kursnormer för sportklätterkurs på klippa. Normerna är utarbetade av SKF:s utbildningskommitté och är den miniminivå som SKF:s lokalklubbar och övriga

Läs mer

Att genomföra uppklättringar på topprep och ge ut topprepskort (grönt kort). Att hålla topprepskurs enligt SKFs normer.

Att genomföra uppklättringar på topprep och ge ut topprepskort (grönt kort). Att hålla topprepskurs enligt SKFs normer. Här nedan följer Svenska Klätterförbundets officiella kursnormer för topprepsinstruktörskurs. Normerna är utarbetade av SKF:s Utbildningskommitté och är den miniminivå som SKF:s lokalklubbar och övriga

Läs mer

Fallbeskrivningar 2008 (T=tillbud, O=olycka, I=inomhus, U=icke alpin utomhusmiljö, A=alpin utomhusmiljö)

Fallbeskrivningar 2008 (T=tillbud, O=olycka, I=inomhus, U=icke alpin utomhusmiljö, A=alpin utomhusmiljö) - Start artikeltext Incidentrapportering 2008 Av Peter Engström Av de under 2008 totalt 44 inlämnade incidentrapporterna avser 35 st incidenter som inträffat år 2008. Av dessa är 27 st olyckor som inneburit

Läs mer

Vidstående följer Svenska Klätterförbundets officiella förslag till moment som kan ingå i en fortsättningskurs i klippklättring. Förslagen är utarbetade av SKF:s utbildningskommitté och är tänkt att utgöra

Läs mer

INCIDENTRAPPORT Firningsolycka Vårdberget, Stockholm 31 mars, 2013

INCIDENTRAPPORT Firningsolycka Vårdberget, Stockholm 31 mars, 2013 INCIDENTRAPPORT Firningsolycka Vårdberget, Stockholm 31 mars, 2013 Säkerhetskommittén arbetar med att främja ökad kunskap om risk- och ansvarstänkande bland klättrare. Arbetet består bland annat av att

Läs mer

KURS KLÄTTERLEDARE UTOMHUS

KURS KLÄTTERLEDARE UTOMHUS Svenska Klätterförbundets officiella normer för KURS KLÄTTERLEDARE UTOMHUS Gällande fr o m 2015 Svenska Klätterförbundets officiella normer för KURS KLÄTTERLEDARE UTOMHUS Här nedan följer Svenska Klätterförbundets

Läs mer

Svenska Klätterförbundets riktlinjer för Inspektion av Utrustning

Svenska Klätterförbundets riktlinjer för Inspektion av Utrustning 1 Svenska Klätterförbundets riktlinjer för Inspektion av Utrustning 2 Svenska Klätterförbundets riktlinjer för Inspektion av Utrustning Att regelbundet inspektera utrustning som används på en klättervägg

Läs mer

Denna kursnorm ska kunna tillämpas på elever utan tidigare erfarenhet av klättring.

Denna kursnorm ska kunna tillämpas på elever utan tidigare erfarenhet av klättring. Nedan följer Svenska Klätterförbundets officiella norm för grundkurs i klippklättring. Normen är utarbetad av SKF:s utbildningskommitté och är den miniminivå som SKF:s lokalklubbar och övriga kursarrangörer

Läs mer

Förstemansfall vanligaste olyckan

Förstemansfall vanligaste olyckan 2009-12-18 Roger Pyddoke Förstemansfall vanligaste olyckan De tio vanligaste orsakerna till olyckor i svensk klättring 2000-2007 Text: Roger Pyddoke, Säkerhetskommittén Den här artikeln är ett försök att

Läs mer

klippklätterinstruktör oavsett om kursarrangör är lokalklubb ansluten till SKF eller annan arrangör.

klippklätterinstruktör oavsett om kursarrangör är lokalklubb ansluten till SKF eller annan arrangör. Här nedan följer Svenska Klätterförbundets officiella kursnormer för grundkurs i klippklättring. Normerna är utarbetade av SKF:s utbildningskommitté och är den miniminivå som SKF:s lokalklubbar och övriga

Läs mer

Uffes guide till klättring

Uffes guide till klättring Uffes guide till klättring 2000-07-07 En av mina favoritsporter är klättring, och inför en "prova-på kurs" jag höll för mina arbetskamrater så skrev jag ihop litet bra-att-veta saker. Detta är en sammanfattning

Läs mer

Denna transportuppsättning behöver du för att överhuvudtaget orka vara konsekvent, samt för att du ska ha något att ta till när du har bråttom!

Denna transportuppsättning behöver du för att överhuvudtaget orka vara konsekvent, samt för att du ska ha något att ta till när du har bråttom! ANTI-KOPPELDRAG KOPPELDRAG-SKOLAN En del av Hundskola.NU! 1.0 av Ingela Melinder Innan du börjar träna Anti-Koppeldrag Transportuppsättning Transportuppsättningen är hemligheten bakom anti-koppeldragträningen!

Läs mer

1 Version 6 SL Svenska Klätterförbundets officiella normer för HJÄLPINSTRUKTÖRSKURS KLIPPA. Gällande fr o m 2016

1 Version 6 SL Svenska Klätterförbundets officiella normer för HJÄLPINSTRUKTÖRSKURS KLIPPA. Gällande fr o m 2016 1 Version 6 SL 2016 02 17 Svenska Klätterförbundets officiella normer för HJÄLPINSTRUKTÖRSKURS KLIPPA Gällande fr o m 2016 2 Version 6 SL 2016 02 17 Svenska Klätterförbundets officiella normer för HJÄLPINSTRUKTÖRSKURS

Läs mer

Säkerhetsgruppens Rapport för incidenter 2002

Säkerhetsgruppens Rapport för incidenter 2002 Säkerhetsgruppens Rapport för incidenter 2002 Av: Mårten Johansson, Säkerhetsgruppen Publicerad i Bergsport nr 117, 2003. Året 2002 blev det värsta året hittills i den svenska klätterhistorien med dödsolyckor.

Läs mer

Säkerhetsgruppens Olycksrapport 2003

Säkerhetsgruppens Olycksrapport 2003 Säkerhetsgruppens Olycksrapport 23 Av: Mårten Johansson, Säkerhetsgruppen Antalet incidentrapporter som inkommit till säkerhetsgruppen under 23 har mer än fördubblats gentemot 22. Totalt har 68 incidenter

Läs mer

Eleven ska kunna lära ut: Kommandon enligt den "svenska modellen", se "Stora boken om klättring" av Nils Bobo Gustavsson.

Eleven ska kunna lära ut: Kommandon enligt den svenska modellen, se Stora boken om klättring av Nils Bobo Gustavsson. Här nedan följer Svenska Klätterförbundets officiella kursnormer för hjälpinstruktörskurs. Normerna är utarbetade av SKF:s Utbildningskommitté och är den miniminivå som SKF:s lokalklubbar och övriga kursarrangörer

Läs mer

DEN MYSTISKA TÄRNINGEN. Effekt: Läs publikens tankar genom att förutse vilket nummer som valts.

DEN MYSTISKA TÄRNINGEN. Effekt: Läs publikens tankar genom att förutse vilket nummer som valts. DEN MYSTISKA TÄRNINGEN Läs publikens tankar genom att förutse vilket nummer som valts. Rekvisita: Liten och stor behållare med lock samt en tärning. 1. Be en åskådare att välja ett nummer på tärningen

Läs mer

Här nedan följer Svenska klätterförbundets officiella kursnormer för fortsättningskurs i isklättring. Normerna är utarbetade av SKF:s utbildningskommi

Här nedan följer Svenska klätterförbundets officiella kursnormer för fortsättningskurs i isklättring. Normerna är utarbetade av SKF:s utbildningskommi Här nedan följer Svenska klätterförbundets officiella kursnormer för fortsättningskurs i isklättring. Normerna är utarbetade av SKF:s utbildningskommitté. Normerna är den miniminivå som SKF:s lokalklubbar

Läs mer

Instruktion för Skylift Dino 125T Detaljerad

Instruktion för Skylift Dino 125T Detaljerad Dokumentversion 1.1 Sida 1/16 Instruktion för Skylift Dino 125T Detaljerad Innehåll Påskjutsbroms / Backa uppför 2 Parkera 2 Låsa 2 Inkoppling 3 Uppstart 4 Flytta och placera 5 Stödbenen 6 Kommer man nå

Läs mer

Svenska Klätterförbundets Norm för Certifierad Klättervägg

Svenska Klätterförbundets Norm för Certifierad Klättervägg 1 V 04 PF 20111102 Svenska Klätterförbundets Norm för Certifierad Klättervägg 2 V 03 PF 20110224 Innehållsförteckning Svenska Klätterförbundets Norm för Certifierad klättervägg Certifierad klättervägg...2.

Läs mer

Domlux. Fönstermanual och skötselanvisning

Domlux. Fönstermanual och skötselanvisning 2009-12-10 Domlux Montering av fönster 1 1 Breda fönster Över 150 cm breda sidohängda fönster måste stödjas underkant när fönstret öppnas. Öppnade fönsterbågar får inte ens temporärt utsättas för extra

Läs mer

ABUMATIC INSTRUKTIONSMANUAL

ABUMATIC INSTRUKTIONSMANUAL ABUMATIC INSTRUKTIONSMANUAL a. Tack b. Bilder på komponenter c. Olika modeller d. Påspolning av lina e. Montering av vev f. Bromsinställning g. Rullens funktioner h. Underhåll i. Garanti och servie A.

Läs mer

Bruksanvisning BREEZE Bruksanvisning BREEZE

Bruksanvisning BREEZE Bruksanvisning BREEZE Bruksanvisning BREEZE Bruksanvisning BREEZE Produkt Läs igenom denna bruksanvisning före användning av BREEZE. BREEZE är en modernt designad rollator. Den kan lätt fällas ihop, är ergonomiskt utformad

Läs mer

FYSPROFILEN/TENNIS/BAS TESTBESKRIVNINGAR

FYSPROFILEN/TENNIS/BAS TESTBESKRIVNINGAR FYSPROFILEN/TENNIS/BAS TESTBESKRIVNINGAR Allmänt att tänka på vid testning Testpersonen ska vara väl förberedd på testförfarandet och ska vara medveten om att det när som helst går att avbryta testet.

Läs mer

Pneumatik/hydrauliksats

Pneumatik/hydrauliksats Studiehandledning till Pneumatik/hydrauliksats Art.nr: 53785 Den här studiehandledningen ger grunderna i pneumatik och hydralik. Den visar på skillnaden mellan pneumatik och hydraulik, den visar hur en

Läs mer

KLÄTTERMÄRKEN. Teknik- och säkerhetsmärken för barn och ungdom

KLÄTTERMÄRKEN. Teknik- och säkerhetsmärken för barn och ungdom KLÄTTERMÄRKEN Teknik- och säkerhetsmärken för barn och ungdom 2 3 Hej! Vi är dina vänner och vi vill hjälpa dig när du utvecklas i din klättring. Jag med stort huvud heter Camilla Friend, men kallas gärna

Läs mer

Monteringsanvisningar för FIX Road systemet

Monteringsanvisningar för FIX Road systemet Monteringsanvisningar för FIX Road systemet A. med bultade skenor... 1 B. med fästen för skenorna... 3 Före montering: för bästa resultat och undvikande av skador bör monteringen av skenorna göras av två

Läs mer

S i d a 1. Goda råd. från en erfaren. kranförare

S i d a 1. Goda råd. från en erfaren. kranförare S i d a 1 Goda råd från en erfaren kranförare S i d a 2 Beställning av kranen När du ska beställa kranen för ett lyft, måste du göra klart att lasten är färdig att koppla (eller gärna förbered med stroppar)

Läs mer

Räddningskurs del 2 gällande från Sida 2 av 8

Räddningskurs del 2 gällande från Sida 2 av 8 Nedan följer Svenska Klätterförbundets officiella kursnorm för räddningskurs del 2 med fokus på att rädda försteman och andra mer avancerade räddningstekniker. Normen är utarbetad av SKF:s utbildningskommitté

Läs mer

En aktiverande stårullstol för barn och ungdomar med ståskal ANVÄNDARHANDBOK

En aktiverande stårullstol för barn och ungdomar med ståskal ANVÄNDARHANDBOK R En aktiverande stårullstol för barn och ungdomar med ståskal ANVÄNDARHANDBOK 2 Vad är HIP 155 HIP 155 är en handdriven stårullstol för barn och ungdomar som använder ståskal eller andra ortoser. Drivringarnas

Läs mer

Offerhällan. Ledbeskrivningar. Denna förare tillhör: Adress: Telefon: e-mail: Version: 1.3, 2006-06-26 Av: Anders Linder

Offerhällan. Ledbeskrivningar. Denna förare tillhör: Adress: Telefon: e-mail: Version: 1.3, 2006-06-26 Av: Anders Linder Offerhällan Ledbeskrivningar Denna förare tillhör: Adress: Telefon: e-mail: Version: 1.3, 2006-06-26 Av: Anders Linder 16 1 Introduktion Ca 16 km från Åsele i byn Sörnoret finns "Offerhällan"(även kallat

Läs mer

2.Hackposition (bild 2)

2.Hackposition (bild 2) 1. Riktningsposition (bild 1) Ställ dig bakom hacket och rikta in dig mot skipperns kvast. Var noga med att hela kroppen är inställd för att spela i den tänkta riktningen. Det är viktigt att du har riktningen

Läs mer

Domlux. Fönstermanual och skötselanvisning

Domlux. Fönstermanual och skötselanvisning Domlux Fönstermanual och skötselanvisning 2015-02-20 1 Breda fönster Över 150 cm breda sidohängda fönster måste stödjas i underkant när fönstret öppnas. Öppnade fönsterbågar får inte ens temporärt utsättas

Läs mer

Gummibandsträning med ett dörrhandtag.

Gummibandsträning med ett dörrhandtag. Perfekt om du skall på semester då gummibandet är lätt att ta med sig. Använde själv programmet när jag var på semester i Sardinien i somras. Kan ju även göras hemma, på jobbet eller ute i skogen (då får

Läs mer

R EKRY TER INGSGRUPPEN AKTIV R EHABILITER ING

R EKRY TER INGSGRUPPEN AKTIV R EHABILITER ING Träna med gummiband 1 RG 2005 Axelproblem hos rullstolsbrukare är vanligt. Bästa botemedlet är förebyggande styrketräning. Men vad gör man när man har långt till ett gym eller när motivationen tryter?

Läs mer

REVO LÅGPROFIL INSTRUKTIONSMANUAL

REVO LÅGPROFIL INSTRUKTIONSMANUAL REVO LÅGPROFIL INSTRUKTIONSMANUAL a. Grattis b. Bilder på komponenter c. Olika Revomodeller d. Påspolning av lina e. Bromsinställning f. Mekanisk broms g. Montera bort gaveln h. Rullens funktioner i. Underhåll

Läs mer

NOVIPro TELESKOPSTEGE

NOVIPro TELESKOPSTEGE NOVIPro TELESKOPSTEGE TELESKOPSTEGE AV ALUMINIUM, 3,20 M SP typkontrollsnr SC2299-12 Godkänd enligt: SS 2091 Tillverkad enligt: EN 131-1:2007 Tack för att du bestämde dig för att köpa vår produkt! Vi gör

Läs mer

Span 300 Montageanvisning

Span 300 Montageanvisning Span 300 Montageanvisning BETECKNING: SPAN 300 Dubbel bredd EN1004 3-8/12 XXCX SPAN 300 Enkel bredd EN1004-3 8/8 XXCX Ställningar i enlighet med AFS 2013:4 SP typkontrollintyg 144201 daterat den 30:e januari

Läs mer

FALLSKYDDSSYSTEM STANDARD

FALLSKYDDSSYSTEM STANDARD ANVÄNDARMANUAL FALLSKYDDSSYSTEM STANDARD INSTRUKTION ENLIGT EN 13374 www.safetyrespect.se info@safetyrespect.se Tel 063-130400 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 3. Säkerhetsföreskrifter 4. Infästningar 5. Bultfot 6.

Läs mer

ndra märket Skotstek Dubbel Skotstek Håller bättre

ndra märket Skotstek Dubbel Skotstek Håller bättre Skotstek Dubbel Skotstek Håller bättre Andra märket Dubbelt halvslag om egen part Denna knop används, liksom vanligt dubbelt halvslag, när man skall fästa ett rep vid en stolpe, ett träd eller trädgren.

Läs mer

Benefit Sports 300 996101

Benefit Sports 300 996101 Benefit Sports 300 996101 1 Säkerhetsinstruktioner Konsultera med läkare innan användning Om du känner smärta i bröst, yrsel eller andfåddhet avbryt träningen och kontakta läkare. Använd inte kläder som

Läs mer

BRUKSANVISNING HS Fåtöljen

BRUKSANVISNING HS Fåtöljen BRUKSANVISNING HS Fåtöljen Version 1 2014 HS fåtöljen 2 Innehållsförteckning Sida Introduktion till HS Fåtöljen 3 Vad är HS Fåtöljen? 3 Varför behövs HS Fåtöljen? 3 Vem bör använda HS Fåtöljen? 4 Produktinformation

Läs mer

En av SKF auktoriserad isklätterinstruktör ska alltid i sitt arbete sträva efter att uppfylla tre grundläggande tumregler:

En av SKF auktoriserad isklätterinstruktör ska alltid i sitt arbete sträva efter att uppfylla tre grundläggande tumregler: Tanken med att auktorisera klätterinstruktörer är att säkerställa den höga kompetensnivå som finns bland Svenska Klätterförbundets instruktörer och skapa konsensus rörande metoder som traditionellt utmärker

Läs mer

Ext - Flex Windmill Anatomisk utfallssteg Rocking Lion

Ext - Flex Windmill Anatomisk utfallssteg Rocking Lion Release 5 - Start Up Ext - Flex Sträck armarna uppåt och böj lätt bakåt, böj dig sedan framåt och sträva med händerna mot dina fötter. Vänd rörelsen och rulla mjukt upp igen. Windmill Vrid fötterna till

Läs mer

Klättring. utomhus. En vägledning för dig som vill veta mer om klippklättring och annan klättring utomhus

Klättring. utomhus. En vägledning för dig som vill veta mer om klippklättring och annan klättring utomhus Klättring utomhus En vägledning för dig som vill veta mer om klippklättring och annan klättring utomhus Svenska Klätterförbundet 2013 Författare: Nils Ragnar Gustavsson Layout: Jonas Paulsson Korrektur:

Läs mer

AL WINCH LV-X2500, LV-X3500, LV-X4500. Montering & Användarinstruktioner

AL WINCH LV-X2500, LV-X3500, LV-X4500. Montering & Användarinstruktioner AL WINCH LV-X2500, LV-X3500, LV-X4500 Montering & Användarinstruktioner INTRODUKTION Gratulerar till ditt köp av en högkvalitativ vinsch. Vi designar och bygger vinschar i enlighet med strikta specifikationer,

Läs mer

FYSPROFILEN/TENNIS/BAS TESTBESKRIVNINGAR

FYSPROFILEN/TENNIS/BAS TESTBESKRIVNINGAR FYSPROFILEN/TENNIS/BAS TESTBESKRIVNINGAR Allmänt att tänka på vid testning Testpersonen ska vara väl förberedd på testförfarandet och ska vara medveten om att det när som helst går att avbryta testet.

Läs mer

Qi Gong och akupressur

Qi Gong och akupressur Qi Gong och akupressur Vad är Qi Gong? Qi Gong betyder helt enkelt "Qi-energi övning" och har utvecklats parallellt med den kinesiska medicinen under tusentals år. Det är alltså ett samlingsnamn på ett

Läs mer

Utfällbar Räddningsstege i aluminium Montering och bruksanvisning

Utfällbar Räddningsstege i aluminium Montering och bruksanvisning COWBOY Utfällbar Räddningsstege i aluminium Montering och bruksanvisning Montering och bruksanvisning Stegen monteras på husfasader och ansluts till fönster eller balkonger för att fungera som extra utrymningsväg

Läs mer

Repkunskap - repets delar, splits och tagling

Repkunskap - repets delar, splits och tagling Reparbete - repets delar, splits och tagling Tågvirke (eller rep som det allmänt kallas) är ett av de mest använda materialen inom scouting. Med detta kan vi surra, bygga och göra hantverk, men det kräver

Läs mer

VIKTIGT! SPARA FÖR FRAMTIDA BRUK Bär ditt barn trygt

VIKTIGT! SPARA FÖR FRAMTIDA BRUK Bär ditt barn trygt VIKTIGT! SPARA FÖR FRAMTIDA BRUK Bär ditt barn trygt Läs igenom instruktionerna innan du börjar använda din Caboo DX sjal. Vi ber deg speciellt om att läsa säkerhetsanvisningarna som är till för att du

Läs mer

TRÄNING SOM FUNKAR - KOM IGÅNG I HÖST!

TRÄNING SOM FUNKAR - KOM IGÅNG I HÖST! TRÄNING SOM FUNKAR - KOM IGÅNG I HÖST! För att du skall få träningen att funka när sommaren klingar av och hösten är här har sjukgymnasten Marie Larsson gjort ett program som du lätt kommer igång med.

Läs mer

Manual NitroClean automatisk poolrobot

Manual NitroClean automatisk poolrobot Manual NitroClean automatisk poolrobot Grattis till ditt köp av den automatiska poolroboten NitroClean. NitroClean är enkel att använda och underhåller din pool utan någon ansträngning. Genom att följa

Läs mer

Kompisträning. Dubbelt så kul, dubbelt så bra. Här är 9 kul parövningar där du och en kompis lyfter varandra och er träning till nya höjder.

Kompisträning. Dubbelt så kul, dubbelt så bra. Här är 9 kul parövningar där du och en kompis lyfter varandra och er träning till nya höjder. Kompisträning Dubbelt så kul, dubbelt så bra. Här är 9 kul parövningar där du och en kompis lyfter varandra och er träning till nya höjder. Kompisträning Så lägger ni upp passet: Värm upp så ni blir mjuka

Läs mer

Fallskydd. Fallskyddsutrustning Stödutrustning Skötsel & underhåll

Fallskydd. Fallskyddsutrustning Stödutrustning Skötsel & underhåll skydd skyddsutrustning utrustning Skötsel & underhåll skyddsutrustning För att förebygga de riskmoment som är förenade med arbete på hög höjd är arbetsgivaren skyldig att tillhandahålla personlig skyddsutrustning

Läs mer

Handhavandeinstruktion. brand- & räddningsstegar

Handhavandeinstruktion. brand- & räddningsstegar Handhavandeinstruktion brand- & räddningsstegar Brand- och räddningsstegarna är typgodkända enligt Svensk standard SS 2091 och Arbetsmiljöverkets författningssamling AFS 2004:3 samt enligt Europeisk standard

Läs mer

Examinerande kurs klätterledare utomhus gällande från Sida 1 av 8

Examinerande kurs klätterledare utomhus gällande från Sida 1 av 8 Examinerande kurs klätterledare utomhus gällande från 2017-07-01 Sida 1 av 8 Nedan följer Svenska Klätterförbundets officiella kurs- och examinationsnorm för klätterledare utomhus. Normen är utarbetad

Läs mer

Vägledning för spelare och tjänstemän på Regel 14-1b

Vägledning för spelare och tjänstemän på Regel 14-1b Vägledning för spelare och tjänstemän på Regel 14-1b 14-1b Förankring av klubban Vid golfslag får spelaren inte förankra klubban, vare sig "direkt" eller genom att använda en "ankringspunkt." Not 1: Klubban

Läs mer

Målvaktsträning Bas 1 för zon och föreningspaket

Målvaktsträning Bas 1 för zon och föreningspaket Målvaktsträning Bas 1 för zon och föreningspaket Syfte: Att kunna lära ut grundläggande målvaktsteknik för barn och ungdomar Träningens fokusområden: Försvarsinriktning Greppteknik Fallteknik Anfallsinriktning

Läs mer

Transportera rullstolen i ett fordon när brukaren sitter i den. Tillägg för Bruksanvisning 1544602 / 2010-11 / SV

Transportera rullstolen i ett fordon när brukaren sitter i den. Tillägg för Bruksanvisning 1544602 / 2010-11 / SV Transportera rullstolen i ett fordon när brukaren sitter i den Tillägg för Bruksanvisning 1544602 / 2010-11 / SV Transportera rullstolen i ett fordon när brukaren sitter i den Även när küschall K-Series-rullstolen

Läs mer

Instruktionsbok. Minikid ECE R44 / 04. Bakåtvänd fäst med bilens bälte 9-25 kg. Testad och godkänd enligt

Instruktionsbok. Minikid ECE R44 / 04. Bakåtvänd fäst med bilens bälte 9-25 kg. Testad och godkänd enligt Instruktionsbok Minikid Bakåtvänd fäst med bilens bälte 9-25 kg Testad och godkänd enligt ECE R44 / 04 Viktig information Tack för att du har valt en bilbarnstol från Axon Kids. Teamet bakom Minikid har

Läs mer

Funderingar och förslag till dykstege på Zeppelin

Funderingar och förslag till dykstege på Zeppelin Jag har funderat lite på hur man skulle placera och utforma en dykstege till vår nya RIB. Fundering 1: Placering. Var vill vi ha dykarna, när vi tänker på säkerheten a) Inte i närheten av propellern. b)

Läs mer

Instruktionsbok. Kidzofix ECE R44 / 04. Framåtvänd med stolens bälte 9-18 kilo. Bakåtvänd fäst med Isofix 9-18 kilo

Instruktionsbok. Kidzofix ECE R44 / 04. Framåtvänd med stolens bälte 9-18 kilo. Bakåtvänd fäst med Isofix 9-18 kilo Instruktionsbok Kidzofix Bakåtvänd fäst med Isofix 9-18 kilo Framåtvänd med stolens bälte 9-18 kilo Bakåtvänd fäst med bilens bälte 9-25 kilo Testad och godkänd enligt ECE R44 / 04 Isofix size C/R3 Framåtvänd

Läs mer

Grundläggande simning

Grundläggande simning Grundläggande simning En del av charmen med simning är den variation den erbjuder. I alla fyra simsätten gäller det att driva sig själv genom vattnet så effektivt som möjligt. Då är det inte överraskande

Läs mer

Innehåll. 1. Välkomnande. 2. Säkerhetsinformation. 3. Utförande. 4. Avslut. 5. Till ledare och instruktör

Innehåll. 1. Välkomnande. 2. Säkerhetsinformation. 3. Utförande. 4. Avslut. 5. Till ledare och instruktör Innehåll 1. Välkomnande 2. Säkerhetsinformation 3. Utförande 4. Avslut 5. Till ledare och instruktör 6. Kontroll av medlemskap och grön/rött kort. Text med kursivstil går eller behöver inte alltid följas

Läs mer

TRAPPROLLATOR Det perfekta stödet i trappan

TRAPPROLLATOR Det perfekta stödet i trappan www.trident.se TRAPPROLLATOR Det perfekta stödet i trappan Minimalistisk, aktiv, skandinavisk design AssiStep hjälper dig som känner dig osäker när du går i trappor hemma eller borta. Äntligen kan jag

Läs mer

ORRA LÅGPROFIL INSTRUKTIONSMANUAL

ORRA LÅGPROFIL INSTRUKTIONSMANUAL ORRA LÅGPROFIL INSTRUKTIONSMANUAL a. Grattis b. Bilder på komponenter c. Olika Orramodeller d. Påspolning av lina e. Bromsinställning f. Mekanisk broms g. Montera bort gaveln h. Rullens funktioner i. Underhåll

Läs mer

Produktblad/ Broschyr, Bruksanvisning samt teknisk information

Produktblad/ Broschyr, Bruksanvisning samt teknisk information Produktblad/ Broschyr, Bruksanvisning samt teknisk information Armbågskrycka är en hjälp för personer med nedsatt gångförmåga av olika anledningar, bör ej användas till annat ändamål. Kryckorna går lika

Läs mer

Bruksanvisning för Wonder Core Smart WCS-61

Bruksanvisning för Wonder Core Smart WCS-61 WCS-61 Bruksanvisning för Wonder Core Smart Innan du börjar använda träningsredskapet läs igenom avsnittet Säkerhetsinformation noggrant för att säkerställa en korrekt användning. När du har läst igenom

Läs mer

CHEER GYMNASTIK Kurs i cheerleading inriktning gymnastik. Kursmaterial

CHEER GYMNASTIK Kurs i cheerleading inriktning gymnastik. Kursmaterial CHEER GYMNASTIK Kurs i cheerleading inriktning gymnastik Kursmaterial Gymnastik Säkerhet inför gymnastik När det gäller gymnastiken är det också ytterst viktigt med säkerhet. Huvudansvaret för säkerheten

Läs mer

Nyttiga rörelser vid Parkinsons sjukdom

Nyttiga rörelser vid Parkinsons sjukdom Nyttiga rörelser vid Parkinsons sjukdom Gör övningarna i den takt som känns bäst för dig. Skippa övningar som inte känns bra eller som du får mer ont av. Du ska känna dig pigg efter programmet! 1. Övningar

Läs mer

Du kan göra alla asanas i den ordning jag har här, eller välj ut några du vill göra, beroende på hur mycket tid du har och hur din kropp känns.

Du kan göra alla asanas i den ordning jag har här, eller välj ut några du vill göra, beroende på hur mycket tid du har och hur din kropp känns. Yoga hemma Att göra asanas regelbundet hemma är ett bra sätt att få ut mer av yogan. För att du lättare ska komma igång har jag skrivit ner en sekvens med asanas jag brukar göra på mina klasser och som

Läs mer

Målvaktsträning Bas 1 för zon och föreningspaket -Stegring

Målvaktsträning Bas 1 för zon och föreningspaket -Stegring Målvaktsträning Bas 1 för zon och föreningspaket -Stegring Syfte: Att kunna lära ut grundläggande målvaktsteknik för barn och ungdomar Träningens fokusområden: Försvarsinriktning Greppteknik -Fallteknik

Läs mer

S... Guldmann vårdsäng - Hjälparens Guide. Vers. 1.00

S... Guldmann vårdsäng - Hjälparens Guide. Vers. 1.00 S........ Guldmann vårdsäng - Hjälparens Guide Vers. 1.00 Innehåll 1.00......... Guldmann vårdsäng........................................... 3 2.00......... Säkerhet.....................................................

Läs mer

VIKTIGT!!!! Man får under inga omständigheter starta fästet utan att en TV är monterad!

VIKTIGT!!!! Man får under inga omständigheter starta fästet utan att en TV är monterad! VIKTIGT!!!! Man får under inga omständigheter starta fästet utan att en TV är monterad! Vikten behövs för att hålla vajern mellan motorn och fästets arm spänd. Detta krävs för att elektroniken skall kunna

Läs mer

Övningsguide. Korrekt och felaktigt sätt att sitta.

Övningsguide. Korrekt och felaktigt sätt att sitta. Övningsguide Hur vi mår i våra muskler och leder beror till stor del på vår livsstil men är också åldersrelaterat. Det bästa du kan göra är att skapa ökad balans i kroppen med förebyggande träning. Faktorer

Läs mer

Ha en tamp fäst på knap i fören och en i aktern på båten. De behövs när man ska hitta rätt läge på slipvagnen.

Ha en tamp fäst på knap i fören och en i aktern på båten. De behövs när man ska hitta rätt läge på slipvagnen. VBS-upptagning för nybörjare. En enkel guide för dig som är ny i klubben. Upptagningen är något mer avancerad än sjösättningen, men fortfarande ganska lätt och riskfri. Det som i huvudsak skiljer från

Läs mer

Kort bruksanvisning FLUX

Kort bruksanvisning FLUX Kort bruksanvisning FLUX Bruksanvisning art nr MB 3301KB Denna bruksanvisning ger information om montering, inställningsmöjligheter, säkerhetsföreskrifter och skötselråd av Flux bakåtvänd rollator. Genom

Läs mer

REVO HASPEL INSTRUKTIONSMANUAL

REVO HASPEL INSTRUKTIONSMANUAL REVO HASPEL INSTRUKTIONSMANUAL a. Grattis b. Bilder på komponenter c. Modeller av Revo haspelrullar d. Påspolning av lina e. Montering av vev f. Anti-Reverse g. Bromsinställning h. Rullens funktioner i.

Läs mer

KOBRA. Användarmanual. Manual 025

KOBRA. Användarmanual. Manual 025 KOBRA Användarmanual Manual 025 Säkerhet Ankarspelet skall inte användas som förtöjning utan en avlastning skall alltid skapas via en pollare eller liknande. Båtens motor skall alltid vara igång som en

Läs mer

TVÅÄNDSSTICKAD VANTE (medelsvår svår)

TVÅÄNDSSTICKAD VANTE (medelsvår svår) TVÅÄNDSSTICKAD VANTE (medelsvår svår) Material: 3-trådigt ullgarn, två färger, ca 1 hg av vardera färgen. Strumpstickor (5 st) nr 3 ½ Stoppnål till trädning och fästning En ganska stor gummisnodd eller

Läs mer

Snappy VX Montageanvisning

Snappy VX Montageanvisning Snappy VX Montageanvisning BETECKNING: SNAPPY 300 EN 1004 3 8/8 XXXD Ställningar i enlighet med AFS 2013:4 SP typkontrollintyg 144204 daterat den 8:e Maj CEN-beteckning för denna bruksanvisning EN 1298

Läs mer

Skillnader mellan hängande markdrag frivändningar ryck

Skillnader mellan hängande markdrag frivändningar ryck Skillnader mellan hängande markdrag frivändningar ryck Efter 40 års tränande med dels på mig själv och alla jag tränat de senaste 30 åren är det dags att göra en analys av dessa tre övningar. Alla övningarna

Läs mer

STRIDSVÄSTSYSTEM 2008-

STRIDSVÄSTSYSTEM 2008- M7390-313100-4 STRIDSVÄSTSYSTEM 2008- Bruksanvisning Systembeskrivning Stridsvästsytem 2008 är ett system som ger den enskilda soldaten möjlighet att på ett ändamålsenligt sätt medföra sin personliga utrustning.

Läs mer

ANDNINGSÖVNINGAR. OBS! Vid menstruation eller om du är gravid ingen eldandning, inga rotlås.

ANDNINGSÖVNINGAR. OBS! Vid menstruation eller om du är gravid ingen eldandning, inga rotlås. ANDNINGSÖVNINGAR Andningen är grundläggande i yogan. Det medvetna djupa andetaget är den röda tråden, den centrala komponenten, runt vilken de olika övningarna byggs upp.vi börjar detta pass med två andningstekniker.

Läs mer

1. Grunder. 2. Framvagn. Teknik Kurs Karting. UAK Karting

1. Grunder. 2. Framvagn. Teknik Kurs Karting. UAK Karting Teknik Kurs Karting 1. Grunder Även om det finns en del likheter mellan en kart och en bil är de ändå väldigt olika. De två största skillnaderna är att en kart inte har några diffar (differentialer eller

Läs mer

Vad händer efter klick? Av Eva Bertilsson och Emelie Johnson Vegh, publicerad i Canis 2004

Vad händer efter klick? Av Eva Bertilsson och Emelie Johnson Vegh, publicerad i Canis 2004 Vad händer efter klick? Av Eva Bertilsson och Emelie Johnson Vegh, publicerad i Canis 2004 För den klickerkloka hunden betyder klick som bekant två saker. För det första talar klicket om att belöning är

Läs mer

Gjuterigatan 10, 34131, Ljungby, Sverige Tel +46 372 694 30, Fax +46 372 136 71 www.silverstone.se, info@silverstone.se 3312-1150.

Gjuterigatan 10, 34131, Ljungby, Sverige Tel +46 372 694 30, Fax +46 372 136 71 www.silverstone.se, info@silverstone.se 3312-1150. Gjuterigatan 10, 34131, Ljungby, Sverige Tel +46 372 694 30, Fax +46 372 136 71 www.silverstone.se, info@silverstone.se 3312-1150 Användarmanual Observera: Användaren måste läsa och till fullo förstå användarmanualen

Läs mer

Ryggträna 1b. Bålrotation

Ryggträna 1b. Bålrotation Ryggträna Detta ska du tänka på när du gör programmet. Gör programmet två gånger. Håll på med varje övning tills du blir trött. (10 20 upprepningar per övning) Tänk på att göra övningarna med god teknik.

Läs mer

Kapitel 10: Sidvärtsrörelser

Kapitel 10: Sidvärtsrörelser Kapitel 10: Den här övningen (öppna) har så många förtjänster att jag räknar den som alpha och omega bland alla övningar för hästen som syftar till att utveckla fullständig lösgjordhet och perfekt rörlighet

Läs mer

the Diva Collection Luxury Remy hair extensions Isättningsinstruktion Innehåll:

the Diva Collection Luxury Remy hair extensions Isättningsinstruktion Innehåll: 1. Förutsättningar the Diva Collection Luxury Remy hair extensions KERATIN SLINGOR Isättningsinstruktion Innehåll: 1. Förutsättningar 2. Fördelar/nackdelar med keratinslingor 3. Problem som kan uppstå

Läs mer

Instruktioner för att bygga Inrha Hobbyväxthus

Instruktioner för att bygga Inrha Hobbyväxthus 1 Instruktioner för att bygga Inrha Hobbyväxthus Inrha Hobbyväxthus är lätta att montera upp med endast ett litet antal verktyg. Dessa instruktioner gäller alla modeller, en del instruktioner gäller bara

Läs mer

Monteringsanvisningar. Fönster och dörrar. 046-122 440 www.fonsterdirekt.se

Monteringsanvisningar. Fönster och dörrar. 046-122 440 www.fonsterdirekt.se Monteringsanvisningar Fönster och dörrar 046-122 440 www.fonsterdirekt.se FönsterDirekt 2012 Installationsanvisningar Anvisningarna gäller fönster och dörr som monteras i vägg. Placering av distansbrickorna/kilarna

Läs mer