Lärarhandledning. Introduktion till kursen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lärarhandledning. Introduktion till kursen"

Transkript

1 Swedish 875

2 Introduction 876

3 Lärarhandledning Introduktion till kursen 877

4 Många ungdomar saknar viktiga färdigheter och egenskaper som de behöver för att lyckas i arbete och studier. Genom vår forskning har vi samlat ett antal definitioner av dessa mjuka färdigheter MASS (att mäta och bedöma Soft Skills) och kursen har utformats kring dessa. Denna kurs kan användas som ett fristående program eller alternativt som en del av en bredare kursplan och kommer att inriktas på de 15 viktigaste mjuka färdigheterna som finns tryckta på MASS trädlogga. Program design: Kursen är flexibel i sin uppbyggnad och innehåller ett grundläggande men heltäckande utbud av aktiviteter. Exempel på dessa aktiviteter är frågesporter, spel eller grupparbeten som kommer att hjälpa ungdomarna att visa att färdigheterna har utvecklats. Handledaren uppmuntras att utöka dessa övningar med hjälp av lokalt utformade åtgärder för att stärka viktiga kunskaper som de anser nödvändiga. Learning Bytes: Varje lektion i programmet kallas Learning byte. Varje Learning Byte består av en eller flera avsnitt med en ungefärlig tid på 1 timme per avsnitt. Material: Ett urval av lärar- och undervisningsresurser finns till förfogande för varje mjuk färdighet. 878

5 Allt material, t.ex. lektionsplaner, elev- och handledarmaterial osv. kommer att finnas tillgänglig i "Learning Materials"på den officiella MASS hemsida -http://www.massproject.org/ Den här kursen har skapats för pappersbaserad undervisning. Handledaren kommer att behöva tillgång till en dator och projektor för att visa denna kurs, men eleverna behöver inga datorer. Varje lektion har Lektionsplan (er), PowerPoint presentation, elevhäfte & lärarhandledning. Handledaren har möjlighet att visa PowerPoint presentationer med hjälp av en data/overhead eller utskrivna. Elevhäftet innehåller olika övningar som har passar in i lektionen. Lärarhandledningen innehåller ytterligare information och svarsexempel till övningarna (skrivet med blå kursiv stil). För att underlätta utskrifter har alla bilder tagits bort från lärarhandledningarna. Tid - Varje lektionsplan har en ungefärlig tid på en timme, men handledaren kan avgöra om eleverna kommer att arbeta i sin egen takt eller strukturera lektionen för att lägga till ytterligare åtgärder för att stärka lärandet. Detta innebär att den faktiska tidstilldelningen till varje lektion kommer att fastställas genom gruppdiskussioner och interaktion. 879

6 Bedömning av Soft Skills För att de mjuka färdigheterna skall kunna mätas och bedömas, har ett mätverktyg utvecklats. Detta verktyg kallas lägesrapport mjuka värden och är ett dokument som uppmanar eleverna att betygsätta sig mot de 15 viktigaste mjuka färdigheterna. Varje definition ges en poäng där 1 är den bästa och 4 den sämsta. Varje vecka får studenterna betygsätta sig. Höga siffror visar svåra veckor och låga siffror bra veckor. Kommentarerna vid sidan skall fyllas i varje vecka av eleverna och bör vara direkt kopplade till varför de ger sig själva en viss poäng. Till exempel, om poängen för motivation är låg, varför det? Har de tyckt speciellt mycket om något här veckan? Går det bra hemma? Likaså om de uppvisat hög, bör de uppmuntras att identifiera varför. Dessutom bör eleverna uppmuntras att sätta upp små mål för förbättringar som de ser över nästa vecka. Syftet med att eleverna ska kommentera rapporten är att hjälpa eleven att förstå att kraven hemma och i relationer kan orsaka problem med prestation och attityd. Målsättningen görs för att titta på hur man kan hantera dessa problem och för att diskutera vikten av att inte låta dem påverka eleven på andra områden i livet. En kopia av Lägesrapporten bifogas som en bilaga till Lektion 1 Introduktion till Mjuka Färdigheter, elevhäfte. Handledaren ska också fylla i en separat kopia av lägesrapporten. Detta görs i slutet av den första veckan (för att ge en indikation vid start och som en jämförelse mellan elevens och handledarens uppfattning). Handledare kommer att upprepa processen 880

7 igen i slutet av kursen då man förhoppningsvis kan märka en klar förbättring utifrån de poäng som getts av handledaren. Handledningen till Lägesrapport mjuka färdigheter bifogas denna enhet som bilaga

8 Studiematerial Elevens namn... Introduktion till kursen 882

9 Välkommen till MASS (Measuring and Assessing Soft Skills) programmet som tagits fram för att hjälpa dig att få en förståelse för vad mjuka färdigheter är och hur du kan utveckla dina egna. Din handledare kommer att ta dig igenom en rad olika material som kommer att inriktas på områden som tidhållning, beteenden, grupparbete etc. och hur dessa kan påverkas av dina egna attityder och inställningar. Varje avsnitt av programmet kallas en lektion. Varje lektion består av en eller flera kortare lektioner som tar ungefär 1 timme per lektion. Under inlärningsprocessen kommer du att genomföra en rad aktiviteter som hjälper din personliga utveckling och förbereder dig för en framgångsrik framtid. Alla aktiviteter kan användas för att bedöma dina framsteg. För att hjälpa dig att övervaka dina framsteg har vi utvecklat ett registreringssystem. Du kommer att uppmanas att fylla i detta en gång i veckan fram till slutet av ditt program. Denna metod för att bedöma dina framsteg är känd som LÄGESRAPPORT MJUKA VÄRDEN. I slutet av den första veckan i ditt program kommer din handledare även fylla i en rapport som grundar sig på observationer av dig under den veckan. Detta kommer att upprepas i slutet av ditt program med målet att dina värden har förbättrats och visar personlig utveckling. Hela tiden kommer du att få möjlighet att diskutera innehållet i kursen med din handledare. Du kommer att introduceras i mjuka färdigheter lägesrapporten i lektion 1. Jag hoppas du kommer att tycka om dina studier! 883

10 Learning Byte 1 884

11 LEKTION 1 RESURSLISTA Lektionsplaner (4) Introduktion PowerPoint Presentation Lärarhandledning Lärarhandledning - Lägesrapport mjuka färdigheter Elevmaterial Elev - Lägesrapport mjuka färdigheter 885

12 886

13 887

14 888

15 889

16 Handledare: Klass/grupp Lektion: 1 Avsnitt: 1 Plats: Ämne: INTRODUKTION TILL MJUKA FÄRDIGHETER Tidsåtgång: Ungefär en timme Syfte och mål: ÖKA FÖRSTÅELSEN FÖR MJUKA FÄRDIGHETER Material: LEKTIONSPLAN, POWERPOINT, ELEVMATERIAL, LÄRARHANDLEDNING Undervisning/Inlärning Handledare - Visa PowerPoint presentationen - Bild 5 är en möjlighet till diskussion med 5 exempel - Bild 6 är en möjlighet till diskussion - Tid tilldelas för diskussion beroende på interaktion och tidsbegränsning. Material Dator/projektor PowerPoint presentation (20 min) Handledare - Dela ut elevmaterialet och be eleverna att skriva namn på framsidan. Handledare - Läs introduktionen och koppla detta till presentationen och diskussionen. Övning 1 Placera eleverna i grupper för att diskutera och skriva vad de tror mjuka färdigheter är- en från varje grupp redovisar resultaten för klassen. Fråga efter frivilliga som skriver resultatet på blädderblock. - Klassdiskussion - Exempel finns i lärarhandledningen. - Handledaren sammanställer resultaten i en tankekarta som kan delas ut till eleverna vid ett senare tillfälle. Tid tilldelas för diskussion beroende på interaktion och tidsbegränsning. Övning 2 Eleverna gör sök efter ordet. Sammanfatta och utvärdera lektionen. Utvärderingen kan ske i form av att be eleverna att skriva en positiv och en negativ sak med lektionen på ett papper. Dessa bör vara anonyma och läggas i en låda så handledaren kan läsa dem senare. Alla positiva kommentarer kan användas för att förbättra framtida lektioner och även negativa iakttagelser bör beaktas vid framtida lektioner. Elevmaterial (5 min) Elevmaterial Blädderblock Pennor (20 min) Elevmaterial (5 min) Papper Pennor Låda (10 min) 890

17 Handledare: Klass/grupp Lektion: 1 Avsnitt: 2 Plats: Ämne: Tidsåtgång: INTRODUKTION TILL MJUKA Ungefär en timme FÄRDIGHETER Syfte och mål: ÖKA FÖRSTÅELSEN FÖR MJUKA FÄRDIGHETER Material: LEKTIONSPLAN, ELEVMATERIAL, LÄRARHANDLEDNING Undervisning/Inlärning Handledare - repetition av föregående lektion om mjuka färdigheter. Visa eleverna logotypen på framsidan av sitt material - trädet listar alla 15 mjuka färdigheter vi ska fokusera på under kursen. Titta nu på dessa mjuka färdigheter genom att eleverna gör övning 3. Para ihop eleverna och be dem att identifiera andra ord som betyder samma sak som den som visas i den vänstra kolumnen. Be dem sedan att ge exempel på när just den mjuka färdigheten kan användas. Handledaren kan göra det första (ARTIG) tillsammans med gruppen (se lärarhandledningen för förslag till svar). Be varje par om svar till de andra mjuka färdigheterna. Handledaren ska skriva dessa upp på tavlan så att eleverna vid behov kan kopiera till sitt häfte. Slutresultatet bör vara att varje elev har varje definition och exempel skrivna i sitt häfte. Sammanfatta lektionen och påpeka vikten av att förstå dessa mjuka färdigheter eftersom dessa är i fokus för kursen. Det kan räcka med en muntlig utvärdering mellan 1 och 10 där 10 är en "utmärkt lektion" och 1 är en "mycket dålig lektion" - handledaren kan göra handuppräckning i klassen på 10, 9, 8 osv. Material Elevmaterial (10 min) Elevmaterial (25 min) Elevmaterial Blädderblock eller whiteboard (20 min) (5 min) 891

18 Handledare: Klass/grupp Lektion: 1 Avsnitt: 3 Plats: Ämne: Tidsåtgång: INTRODUKTION TILL MJUKA Ungefär en timme FÄRDIGHETER Syfte och mål: ÖKA FÖRSTÅELSEN FÖR MJUKA FÄRDIGHETER Material: LEKTIONSPLAN, ELEVMATERIAL, LÄRARHANDLEDNING Undervisning/Inlärning Handledaren Repetera förra lektionen. Be eleverna att ropa så många mjuka färdigheter som de minns. Skriv upp på blädderblock eller whiteboard. Börja lektionen med en frågesport - övning 4. Gör frågesporten "handledarledd". Varje elev ringar in det svar som bäst beskriver sina egna reaktioner. Gå nu igenom svaren och be eleverna att räkna hur många rätt de fick. Läs upp definition för varje poäng (se lärarhandledningen). Diskutera, känner eleverna att deras resultat beskriver dem? Är det något de behöver arbeta med? Diskutera kulturer och dess olika beteenden (sidan 7 av häftet). Be eleverna att bidra med idéer om vanor och traditioner de vet om från olika kulturer. Se lärarhandledningen för fler exempel. Gå vidare till övning 5 i häftet. Dela in klassen i grupper om 3. Sammanfatta lektion - utvärdering (t.ex. skriver eleverna en viktig sak de lärt sig under lektionen, det kan åter vara anonymt). Material Blädderblock eller whiteboard (10 min) Elevmaterial (15 min) Elevmaterial (10 min) Elevmaterial (20 min) Papper Pennor Låda (5 min) 892

19 MASS LEKTIONSPLAN Handledare: Klass/grupp Lektion: 1 Avsnitt: 4 Plats: Ämne: Tidsåtgång: INTRODUKTION TILL MJUKA FÄRDIGHETER Ungefär en timme Syfte och mål: INFORMERA OM MJUKA FÄRDIGHETERS MÄTVERKTYG Material: LEKTIONSPLAN, ELEVMATERIAL, LÄRARHANDLEDNING, LÄGESRAPPORT - ELEVER LÄRARHANDLEDNING - LÄGESRAPPORT Undervisning/Inlärning Handledare - Repetera föregående lektion. Diskutera hur mjuka färdigheters utveckling är i fokus för kursen och att du nu kommer att införa verktyg som kommer att användas för att mäta framsteg. Läs igenom sidan 9 i elevmaterialet tillsammans med klassen. Förklara att saker blir tydligare när de börjar att använda lägesrapporten. Diskutera exemplet i lägesrapporten - kan eleverna se hur saker som är bra i det personliga livet kan påverka prestationer på jobbet och studierna också? Detta fungerar även åt andra hållet naturligtvis - om saker är svåra hemma, är det svårt att prestera bra. Ett av målen med kursen är att hjälpa eleverna att utveckla klara strategier som ger dem möjlighet att hantera sina känslor och prestera bra i alla lägen. Dela ut lägesrapporten och gå igenom varje mjuk färdighet och de kriterier som indikerar en mycket bra, bra, okej och otillfredsställande nivå. Uppmuntra frågor. Eleverna ska nu bedöma sig mot varje mjuk färdighet för vecka 1. Påminn dem om att läsa kriterierna noga och inte bara gissa hur deras nivå är. De måste också försöka att vara ärliga och objektiva - handledaren kommer att bedöma dem också och kommer att diskutera detta individuellt med varje elev efter överenskommelse där den studerandes egen bedömning kommer att jämföras med handledaren. Material (5 min) Elevmaterial (15 min) Lägesrapport (20 min) Lägesrapport (20 min) 893

20 Tillägg 1 Lägesrapport mjuka värden För att hjälpa dig att se hur dina mjuka värden utvecklas har vi utvecklat detta registreringssystem. En gång i veckan, kommer din lärare be dig att betygsätta dig mot vart och ett av de angivna kriterierna. För att hjälpa dig har du en beskrivning för varje egenskap - detta bör hjälpa dig att se var du är nu och vad du behöver göra för att bli bättre. Vid slutet av denna kurs kommer det att finnas gott om möjlighet för dig att diskutera din egen utveckling och hur detta kan kopplas till mjuka värden. Låt oss titta på betygssystemet nu. 894

21 Resultat 1 Mycket bra 2 - Bra Lägesrapport mjuka värden Värde/Egenskap (1) Mycket bra (2) Bra (3) Okej (4) Otillfredsställande Uppförande/ beteende Eget ansvar Närvaro Motivation Professionalism Du är alltid medveten om andras känslor och behov, oavsett vilket humör du är på. Du följer varje uppgift ända till slutet utifrån alla organisatoriska förfaranden och håller vid behov folk informerade om utvecklingen. Du har 100 % närvaro eller är inte vara frånvarande utan en mycket bra anledning. Du anmäler alltid din frånvaro enligt rutinerna. Du är villig att göra nya uppgifter och delta i aktiviteter. Du är energisk och entusiastisk, vilket är ett värdefullt bidrag till arbetet i din organisation. Oavsett vad som händer i ditt liv, eller dina personliga känslor för den person du arbetar med, håller du en stor professionalism i alla lägen. Du ser processen till den har avslutats, vilket ger 100 % hela tiden. Du försöker alltid att vara medveten om andras känslor, men påverkas ibland av dina egna behov och ditt humör. Du försöker arbeta hårt för att klara deadlines och följer vanligtvis rutiner, men kan ibland "glömma" de små sakerna som räknas. Din närvaro är bra men du lyckas inte alltid komma i tid till arbetet eller ringa inom den tid som anges i rutinerna. Du gillar att engagera dig i nya saker, men tycker inte om att ta ledningen - skönare att följa instruktioner. Du försöker att se genom saker och inte låta dig påverkas av saker omkring dig. Du försöker jobba hårt för att hålla en professionell attityd men dömer ibland andra eller påverkas av egna övertygelser, värderingar och åsikter. Men du försöker fortfarande vara engagerad i ditt arbete och din uppgift. Du är medveten om dina svagheter på detta område och strävar efter att göra förbättringar. Du känner till rutinerna och försöker följa dem. Uppgifter kan vara tråkiga och du måste arbeta hårt för att motivera dig själv att göra dem. Du försöker att komma till jobbet varje dag, men kan påverkas av yttre faktorer som sena kvällar eller vänner. Låtsas vara sjuk! Du vill gärna vara först för med en uppgift, men tappar snabbt intresset. Nya idéer verkar tilltalande om du inte har en massa arbete att göra samtidigt. Du påverkas ibland av negativa kolleger. Du vet vad du ska göra och hur du ska uppträda i en arbetsmiljö, men kan låta dig dras ner av humörsvängningar och en brist på konsekvens i din syn på arbetet/andra. Du har svårt att för att ha ett åtagande i arbete och/eller i relationer. Du visar liten eller ingen hänsyn till andra och grundläggande artighet saknas i ditt dagliga beteende. Du gör bara de uppgifter du själv vill. Du informerar inte om framsteg och tar inte heller råd när du har problem med arbetet. Din närvaro är ojämn och det bryr dig egentligen inte. Du ringer inte och meddelar din frånvaro och kan inte se poängen eller behovet av det. Du vill inte engagera dig i något nytt. Du blir snabbt uttråkad och distraherar andra med din negativa utsikter. Du bryr dig egentligen inte om vad folk tycker om dig eller din organisation. Du reagerar på ett personligt plan när det gäller arbetsrelaterade frågor som stör dig eller som går emot din egen övertygelse. Om du inte orkar bry dig, kunde vilda hästar inte få fart på dig! 895

22 Värde/Egenskap (1) Mycket bra (2) Bra (3) Okej (4) Otillfredsställande Arbetskapacitet Du har en hög arbetskapacitet och har kvalitet i arbetet. Du använder din arbetstid effektivt och är initiativrik och ser saker att göra under lugna perioder. Du gör ett bra arbete men inte alltid korrekt eller tillräckligt snabbt. Du försöker att hålla koncentrationen och inte distraheras av andra saker. Du distraheras lätt av saker och människor omkring dig och detta påverkar kvantitet och kvalitet på arbetet du dagligen gör. Du måste bli bättre på detta område. Du gör väldigt lite och det du gör innehåller fler fel än vad som är acceptabelt. Du kontrollerar inte ditt arbete utan vill helst surfa på nätet! Samvetsgrannhet Uppträdande på arbetsplatsen Passa tider Organisation/ planering Språklig Kommunikation Du är stolt över ditt arbete. Du kontrollerar allt och anstränger dig lite extra. Du ser till att en uppgift görs korrekt och i tid. Om du inte kan hålla en deadline, rapporterar du detta till din chef - och du alltid har ett gott skäl för detta. Du är alltid medveten om ditt beteende och hur det kan påverka andra och stämningen där du arbetar. Alltid i tid, medveten om vikten av att uppföra dig och respektera regler. Väl organiserad och genomtänkt i det du gör, din arbetsdag är effektiv och produktiv. Du håller ordning på din arbetsplats och kan hitta vilken handling som helst. Du är tydlig och artigt mot personal, kunder och kollegor vid alla tidpunkter och använder inte slangord i en professionell miljö. Du kontrollerar ditt arbete även om en del misstag kan slinka igenom. Du är mer intresserade av snabba resultat än korrekta insatser och måste sakta ner något för att kontrollera kvaliteten på det du gör. Ibland erbjuder du dig att göra lite extra för att hjälpa till, men det är sällsynt. Du är i allmänhet väl medveten om ditt beteende, men kan ibland påverkas av personliga förhållanden och känslor. Vanligtvis i tid och har en god anledning till varför du kom för sent. Du försöker att arbeta hårt för att tidsfrister och tidsplaneringar ska fungera men tappar ibland bort eller förlägger information. Du försöker tänka på ditt språk, men ibland kommer det några slangord. Du inser detta omedelbart och rättar det du säger. Du kontrollerar inte alltid att ditt arbete är av tillfredsställande kvalitet, eller vidarebefordrar viktig information till andra. Men du arbetar aktivt för att förbättra detta. Utrymme för stora förbättringar. Du är medveten om behovet av att tänka på ditt beteende men reagerar ibland på situationer, incidenter eller störningar. Ofta ett par minuter försenad omedveten om hur din försening kan påverka andra. Ber om ursäkt. Du är lite oorganiserad och ser slarvig ut i ditt utförande och dina arbetsmetoder. Du har svårt att prioritera. Du vet att din röst kan påverka hur det du säger tolkas av andra, men du tänker inte alltid på hur du talar med vissa människor vilket kan ge ett felaktigt intrycket av dig. Du kunde inte bry dig mindre om en uppgift tappades bort eller inte blev gjord i tid och du bryr dig inte om någon annan hamnar i problem eller inte uppfyller sina åtaganden till andra? Du kör vanligtvis ditt eget race. Fötter på bordet, skrivbordet i en röra, har attityd och är uppkäftig. Ofta sent utan att ha goda skäl för det. Varför ska man be om ursäkt? Du gör uppgifterna i den ordning du vill oavsett dess prioritet. Du förlorar ofta anteckningar eller uppgifter och glömmer att genomföra saker du lovat andra. Du säger vad du tycker med samma ord som du skulle använda till dina kompisar. Ibland slinker det med ett svärord eller två, men vad sjutton? Alla gör det, gör de inte! 896

23 Värde/Egenskap (1) Mycket bra (2) Bra (3) Okej (4) Otillfredsställande Arbete i grupp Respekt Hjälpa andra Förmåga att be om hjälp Anpassningsförmåga/flexibilitet Du gillar att arbeta med andra människor och är respektfull, omtänksam och hänsynsfull mot dem. Du respekterar deras erfarenheter och åsikter. Du välkomnar konstruktiv kritik och kan även ge det vid behov på ett sätt som upprätthåller respekt. Du älskar möjligheten att visa dina kunskaper och färdigheter för andra och hjälper alla som behöver det på ett icke nedlåtande sätt. Du tvekar inte att be om hjälp om du behöver det. Du kontrollerar att du förstår uppgiften du ombeds att göra och om det är något du känner att du behöver utbildas i, kommer du att säga till. Du njuter av att ändra dina förhållningssätt eller möta nya utmaningar. Att arbeta över lite gör dig inget och du hjälper gärna andra. Ingenting är för enkelt för dig. Du är en välkommen tillgång för arbetsmarknaden. Du kan arbeta bra tillsammans med andra och brukar lyssna på dem. Du vet att om du inte gör som du säger att du ska, kommer andra att påverkas och du försöker att uppnå målen men kan låta personliga känslor eller kommentarer påverka dig. Du hjälper människor som du är bekväm med och tycker rätt bra om att göra det. Du är lite blyg när du ska hjälpa främlingar eller folk du inte brukar samarbeta med. Du ber om hjälp om du verkligen måste men oftast bara från en eller två särskilda personer. Du tycker att det är ett tecken på svaghet att erkänna att du behöver hjälp. Du ger det mesta en chans men säger ibland ifrån om du känner att du blir ombedd att göra något som är "tråkigt". Du gillar att lära dig nya saker, även om det innebär att du får ge upp en del av din egen tid för att lära dig dem. Du föredrar att arbeta ensam men du kan göra en gemensam uppgift om du tvingas till det. Du kommer att gnälla lite om vem du ska samarbeta med om du inte gillar dem, men du gör det ändå och försöker få det överstökat. Inget småprat eller onödig interaktion med personer du inte gillar. Du hjälper till om du blir tillfrågad men gör det inte frivilligt. Ibland gör du en stor sak av att du ska hjälpa någon att göra en uppgift, men du kommer att göra det. Du kommer inte att be om hjälp om du inte är säker på att du kommer att få det och att folk inte kommer att döma dig eller din nivå som följd. Du hellre leta upp en text bok än ber personen bredvid dig. Om du märker att någon har fullt upp erbjuder du dig kanske att hjälpa till, men bara om det är något som du säker på att du kan eller gillar att göra. Du tycker inte om förändringar, men försöker att följa med strömmen. Du gillar inte att arbeta över. Du vägrar att samarbeta med någon annan om det inte är din bästa kompis. Du kommer inte överens med andra och orkar inte ens försöka hitta saker som du kan respektera eller beundra hos folk. Om någon har något att säga, bör de säga det rakt ut så du kan välja bort dem! Du erbjuder dig aldrig att hjälpa andra. Du är faktiskt mycket skicklig på att undvika allmänhetens ögon och kan försvinna in i tapeten om tillfället kräver det. Det finns ingen du kommer att be om hjälp av. Det skulle bara göra att de tror att de är bättre än dig och få dig att verka dum. Om du inte vet hur man gör något så bara gör du som du tycker och struntar i resultaten! Du avskyr förändringar, om det betyder att du måste arbeta hårdare eller längre eller anpassa det sätt du alltid arbetat, glöm det. Ingenting kan störa dig mer. Din filosofi är "varför uppfinna hjulet på nytt - speciellt om det innebär mer arbete! 897

24 Resultat 1 - Mycket bra 2 - Bra Lägesrapport mjuka värden Elevens namn Vecko avslut Attityder & värden (bedömda 1 4) Vecko avslut Attityder & värden (bedömda 1 4) Uppförande/beteende Eget ansvar Närvaro Motivation Professionalism Arbetskapacitet Samvetsgrannhet Uppträdande på arbetsplatsen Passa tider Organisation/Planering Språklig kommunikation Arbete i grupp/respekt Hjälpa andra Förmåga att be om hjälp Anpassningsförmåga/ flexibilitet Uppförande/beteende Eget ansvar Närvaro Motivation Professionalism Arbetskapacitet Samvetsgrannhet Uppträdande på arbetsplatsen Passa tider Organisation/Planering Språklig kommunikation Arbete i grupp/respekt Hjälpa andra Förmåga att be om hjälp Anpassningsförmåga/ flexibilitet Gör kommentarer och uppmärksamma eventuella åtgärder som behövs på nästa sida. 898

25 Lägesrapport mjuka värden Kommentarer & handlingsplan Datum Kommentarer Personliga mål baserade på veckans bedömningar 899

26 900

27 901

28 Studiematerial Elevens namn... Lektion 1 Introduktion mjuka färdigheter 902

29 Välkommen till en lektion om mjuka värden. Vad är mjuka värden? Förutom de tekniska färdigheter du behöver för att lyckas på jobbet (till exempel med hjälp av en dator eller att kunna svetsa), så behöver du mjuka värden hos en arbetsgivare. Men vad är det för något? Det finns många åsikter om detta, men arbetsgivarna har oftast en mycket klar bild av hur de vill att deras anställda ska vara. Som vi redan nämnt är det dina mjuka värden som avgör din förmåga att sticka ut eller passa in i en viss situation/organisation. De kan också vara avgörande för att lyckas eller misslyckas med din karriär och har olika innebörd för olika personer. Mjuka värden är färdigheter som man inte får i en vanlig utbildning, utan det är antingen en naturlig talang eller något man lär sig genom praktiska erfarenheter. Övningarna i läromaterialet kommer att hjälpa dig att förstå vad mjuka värden är och vilken innebörd den har för människor. ÖVNING 1 Jobba i grupp och räkna upp de mjuka värden ni känner till. 903

30 ÖVNING 2 SÖK EFTER ORDET Leta efter nedanstående ord i bokstavsrutan. ARTIG RESPEKT PLANERING MOTIVATION UPPFÖRANDE ENGAGEMANG G M L F L U O L X B T O V M M P O P M P K T S B A P U S Q L E I G J M F F F V A P V I Q C Ö T T O N S A T F D R S R A E E T R O N A X R B R R I A I D N I K X I C O M M I D M D N N E N G A G E M A N G 904

31 ÖVNING 3 - DEFINITIONER Försök komma på andra ord som betyder samma sak som de i den vänstra kolumnen och ge exempel på situationer när dessa mjuka värden kan användas. Mjukt värde Andra ord som betyder samma sak Exempel på situationer när det mjuka värdet används Artig Ansvar Närvaro Motivation Professionalism Prestationsförmåga Uppförande Punktlighet Kommunicera Organisera Respekt Hjälpsam Omsorgsfull Bistå Förmåga att be om hjälp 905

32 20 ÖVNING 4 FRÅGESPORT MJUKA VÄRDEN Mät dina mjuka värden genom att besvara följande frågor: 1) En kollega visar en negativ inställning till din ide inför din chef. Vad gör du? e. Påminner din kollega om hans tidigare idé som misslyckats. f. Jag säger ingenting, jag tar det med min kollega senare. g. Jag blir arg och frågar varför han är så pessimistisk. h. Du tackar din kollega och lovar att överväga hans åsikt. 2) Din chef har blivit mindre pratsam och vänlig på senaste tiden. Vad gör du? e. Undviker henne. f. Frågar henne vad hon tycker om ditt arbetsresultat. g. Frågar kollegor om hon har personliga problem h. Söker efter ett annat jobb. Hellre det än att få sparken. 3) Du får reda på att det går ett hemskt rykte om dig på jobbet. Vad gör du? e. Ingenting; ryktet glöms bort efter ett tag. f. Tar reda på vem som startat ryktet och konfronterar personen I fråga. g. Jag startar ett rykte om någon annan så det pratas mindre om mig. h. Jag blir deprimerad och distraherad. 4) En kollega med lägre kompetens än du blir befordrad till en tjänst du hoppats på. Vad gör du? e. Börjar söka efter ett annat jobb, det är ju uppenbart att du inte är uppskattad. f. Jag gör livet svårt för min kollega. g. Jag frågar chefen hur jag kan bli en bättre kandidat till nästa befordran. 20 Adapted from 906

33 h. Surar och hoppas att någon lägger märke till att du blivit sårad. 5) Din löneökning blev betydligt mindre än du väntat dig. Vad gör du? e. Jag sjukskriver mig några dagar för att ge igen. f. Jag frågar mina kollegor vad dom fick för att se om det var rättvist. g. Jag går till min chefs överordnade och uttrycker mitt missnöje. h. Frågar min chef vilka åtgärder som skulle motivera en omprövning om sex månader. 6) Du har gjort ett misstag på jobbet som kommer att kosta företaget en massa pengar. Vad gör du? e. Du berättar det för chefen direkt och ber om råd för att minimera skadan. f. Du avgår så fort som möjligt. g. Du försöker dölja misstaget och hoppas att ingen upptäcker det. h. Du skyller på andra, du tanker inte ta på dig skulden själv! 7) En kollega pratar ofta skit om företagsledningen och det är svårt att inte lyssna. Vad gör du? e. Lyssnar ivrigt, men sprider det inte vidare. f. Berättar för henne vad du tycker om hennes brist på lojalitet. g. Du berättar för chefen vad hon skvallrat om. h. Talar om för henne att du inte är intresserad och byter ämne. 907

34 Vad som är ett acceptabelt beteende mot en person kanske inte accepteras av en annan. Det kan vara lätt att förolämpa någon utan att veta om att du gjort det. Du kanske upptäcker att människor från andra kulturer visar upp ett konstigt beteende och även om du fått det förklarat för dig så kanske du inte förstår varför. Kom ihåg att respektera deras seder, det är sådant som binder samman kulturer. Exempel 21 Västerländska kulturer tillåter rätt mycket informalitet, medan andra kulturer är mer formella. Västerländska kulturer känner sig ofta obekväma med tystnad, medan andra kulturer prisar tystnad. Västerländska kulturer är ofta bekväma med att prata öppet om personliga frågor, medan andra kulturer föredrar att prata om sådana frågor med nära vänner. ÖVNING 5 Be 2 kollegor/kamrater att beskriva dig som person med 5 ord. Skriv sedan själv fem ord som du sanningsenligt känner beskriver dig som person. De 5 ord som beskriver mig är: Kollega 1 Kollega 2 Jag själv Source: 908

35 Utvärdera resultaten Blev du förvånad över resultaten? Har dina kollegor valt samma egenskaper som du? Hade dina kollegor olika beskrivningar av dig? Tyckte du att dina kollegor var sanningsenliga? Varför tror du att dina kollegor valde just de orden? Vad kände du under denna övning? Jag blev/blev inte överraskad av resultatet därför att... Mina kollegor valde/valde inte samma egenskaper som mig därför att Mina kollegor hade/hade inte olika beskrivningar av mig därför att... Jag tycker att mina kollegor talade sanning/inte talade sanning därför att... Jag tror att mina kollegor valde orden därför att... Övningen fick mig att känna

36 Prova gärna övningen med några av dina vänner (dom kanske är mer ärliga). MÄTA OCH BEDÖMA MJUKA VÄRDEN Dina mjuka värden är viktiga för att hjälpa dig att lyckas, oavsett vad du gör. För att hjälpa dig att identifiera de värden du redan har och de värden du kan förbättra så bör du göra övningarna varje vecka. Detta är ett formulär som listar 15 mjuka värden och som ger dig möjligheten att betygsätta dina egna värden mot uppsatta kriterier. De följande veckorna kommer du att upptäcka hur dina mjuka värden påverkas av saker som händer hemma, i din relation, på arbetet osv. Detta kan ses i kommentar rutan i formuläret där du antecknar höjdpunkter och svårigheter. Din handledare kommer också att bedöma dina mjuka värden I ett separat formulär. Detta kommer att göras i slutet av din första vecka av studierna och ytterligare en gång under din sista vecka. Förhoppningsvis har dina värden förbättrats. Varför ska även handledaren bedöma dig? Nästa lektion fokuserar vi på beteende och attityd och delvis diskuterar vi uppfattningar. Vad du uppfattar som bra kanske andra bara tycker är okej eller till och med utmärkt. Över- eller undervärderar du saker? Har du för höga förväntningar? Eller är dom rentutav för låga? Genom att fråga din handledare om en bedömning av dina mjuka värden så får du en oberoende, objektiv åsikt om hur ditt beteende och din attityd uppfattas av andra. Denna kan skilja sig från din egen uppfattning om dig själv och kan vara riktigt intressant. Din handledare kommer att visa dig de omdömen du fått efter din första vecka. Du och din handledare kommer att diskutera de omdömen du fått för att du bättre ska förstå anledningen till omdömet samt vad du behöver förbättra. Varje vecka ska du visa din egen självutvärdering för din handledare och diskutera detta med denne. Din slutgiltiga bedömning som din handläggare gör kommer att jämföras med din egen och förhoppningsvis så matchar de varandra. Din handledare kommer nu att visa din mjuka färdigheter lägesrapport och förklara hur man använder den. Du måste förvara den på en säker plats eftersom du kommer att behöva använda den varje vecka. Ett exempel på en delvis ifylld mjuka färdigheter lägesrapport finns på sista sidan. Detta för att hjälpa dig att förstå hur det fungerar. Lägg märke till hur kommentarerna direkt knyter an till förändringar i nivåerna för den aktuella veckan. Lycka till! 910

37 Du har nu slutfört lektion 1 och förhoppningsvis har du fått en god förståelse för vad mjuka färdigheter är, de vi kommer att fokusera på under din kurs, och hur man använder bedömningsverktygen för att mäta din egen mjuka kompetensutveckling. 911

38 Resultat 1 Mycket bra 2 - Bra Tillägg 1 Lärarhandledning - Lägesrapport mjuka värden Värde/Egenskap (1) Mycket bra (2) Bra (3) Okej (4) Otillfredsställande Elevens namn Mätning 1 Uppförande/ beteende Du är alltid medveten om andras känslor och behov, oavsett vilket humör du är på. Du försöker alltid att vara medveten om andras känslor, men påverkas ibland av dina egna behov och ditt humör. Du är medveten om dina svagheter på detta område och strävar efter att göra förbättringar. Du visar liten eller ingen hänsyn till andra och grundläggande artighet saknas i ditt dagliga beteende. Mätning 2 Eget ansvar Du följer varje uppgift ända till slutet utifrån alla organisatoriska förfaranden och håller vid behov folk informerade om utvecklingen. Du försöker arbeta hårt för att klara deadlines och följer vanligtvis rutiner, men kan ibland "glömma" de små sakerna som räknas. Du känner till rutinerna och försöker följa dem. Uppgifter kan vara tråkiga och du måste arbeta hårt för att motivera dig själv att göra dem. Du gör bara de uppgifter du själv vill. Du informerar inte om framsteg och tar inte heller råd när du har problem med arbetet. Motivation Du är villig att göra nya uppgifter och delta i aktiviteter. Du är energisk och entusiastisk, vilket är ett värdefullt bidrag till arbetet i din organisation. Du gillar att engagera dig i nya saker, men tycker inte om att ta ledningen - skönare att följa instruktioner. Du försöker att se genom saker och inte låta dig påverkas av saker omkring dig. Du vill gärna vara först för med en uppgift, men tappar snabbt intresset. Nya idéer verkar tilltalande om du inte har en massa arbete att göra samtidigt. Du påverkas ibland av negativa kolleger. Du vill inte engagera dig i något nytt. Du blir snabbt uttråkad och distraherar andra med din negativa utsikter. 912

39 Värde/Egenskap (1) Mycket bra (2) Bra (3) Okej (4) Otillfredsställande Elevens namn Mätning 1 Mätning 2 Arbetskapacitet Du har en hög arbetskapacitet och har kvalitet i arbetet. Du använder din arbetstid effektivt och är initiativrik och ser saker att göra under lugna perioder. Du gör ett bra arbete men inte alltid korrekt eller tillräckligt snabbt. Du försöker att hålla koncentrationen och inte distraheras av andra saker. Du distraheras lätt av saker och människor omkring dig och detta påverkar kvantitet och kvalitet på arbetet du dagligen gör. Du måste bli bättre på detta område. Du gör väldigt lite och det du gör innehåller fler fel än vad som är acceptabelt. Du kontrollerar inte ditt arbete utan vill helst surfa på nätet! Samvetsgrannhet Du är stolt över ditt arbete. Du kontrollerar allt och anstränger dig lite extra. Du ser till att en uppgift görs korrekt och i tid. Om du inte kan hålla en deadline, rapporterar du detta till din chef - och du alltid har ett gott skäl för detta. Du kontrollerar ditt arbete även om en del misstag kan slinka igenom. Du är mer intresserade av snabba resultat än korrekta insatser och måste sakta ner något för att kontrollera kvaliteten på det du gör. Ibland erbjuder du dig att göra lite extra för att hjälpa till, men det är sällsynt. Du kontrollerar inte alltid att ditt arbete är av tillfredsställande kvalitet, eller vidarebefordrar viktig information till andra. Men du arbetar aktivt för att förbättra detta. Utrymme för stora förbättringar. Du kunde inte bry dig mindre om en uppgift tappades bort eller inte blev gjord i tid och du bryr dig inte om någon annan hamnar i problem eller inte uppfyller sina åtaganden till andra? Uppträdande på arbetsplatsen Du är alltid medveten om ditt beteende och hur det kan påverka andra och stämningen Du är i allmänhet väl medveten om ditt beteende, men kan ibland påverkas av Du är medveten om behovet av att tänka på ditt beteende men reagerar ibland på Du kör vanligtvis ditt eget race. Fötter på bordet, skrivbordet i en röra, har attityd och är 913

40 Värde/Egenskap (1) Mycket bra (2) Bra (3) Okej (4) Otillfredsställande Elevens namn Mätning 1 där du arbetar. uppkäftig. personliga förhållanden och känslor. situationer, incidenter eller störningar. Mätning 2 Språklig Kommunikation Du är tydlig och artigt mot personal, kunder och kollegor vid alla tidpunkter och använder inte slangord i en professionell miljö. Du försöker tänka på ditt språk, men ibland kommer det några slangord. Du inser detta omedelbart och rättar det du säger. Du vet att din röst kan påverka hur det du säger tolkas av andra, men du tänker inte alltid på hur du talar med vissa människor vilket kan ge ett felaktigt intrycket av dig. Du säger vad du tycker med samma ord som du skulle använda till dina kompisar. Ibland slinker det med ett svärord eller två, men vad sjutton? Alla gör det, gör de inte! Arbete i grupp Respekt Du gillar att arbeta med andra människor och är respektfull, omtänksam och hänsynsfull mot dem. Du respekterar deras erfarenheter och åsikter. Du välkomnar konstruktiv kritik och kan även ge det vid behov på ett sätt som upprätthåller respekt. Du kan arbeta bra tillsammans med andra och brukar lyssna på dem. Du vet att om du inte gör som du säger att du ska, kommer andra att påverkas och du försöker att uppnå målen men kan låta personliga känslor eller kommentarer påverka dig. Du föredrar att arbeta ensam men du kan göra en gemensam uppgift om du tvingas till det. Du kommer att gnälla lite om vem du ska samarbeta med om du inte gillar dem, men du gör det ändå och försöker få det överstökat. Inget småprat eller onödig interaktion med personer du inte gillar. Du vägrar att samarbeta med någon annan om det inte är din bästa kompis. Du kommer inte överens med andra och orkar inte ens försöka hitta saker som du kan respektera eller beundra hos folk. Om någon har något att säga, bör de säga det rakt ut så du kan välja bort dem! Hjälpa andra Du älskar möjligheten att visa dina kunskaper och färdigheter för Du hjälper människor som du är bekväm med och tycker rätt bra om Du hjälper till om du blir tillfrågad men gör det inte frivilligt. Ibland gör Du erbjuder dig aldrig att hjälpa andra. Du är faktiskt mycket skicklig 914

41 Värde/Egenskap (1) Mycket bra (2) Bra (3) Okej (4) Otillfredsställande Elevens namn Mätning 1 andra och hjälper alla som behöver det på ett icke nedlåtande sätt. att göra det. Du är lite blyg när du ska hjälpa främlingar eller folk du inte brukar samarbeta med. du en stor sak av att du ska hjälpa någon att göra en uppgift, men du kommer att göra det. på att undvika allmänhetens ögon och kan försvinna in i tapeten om tillfället kräver det. Mätning 2 Förmåga att be om hjälp Du tvekar inte att be om hjälp om du behöver det. Du kontrollerar att du förstår uppgiften du ombeds att göra och om det är något du känner att du behöver utbildas i, kommer du att säga till. Du ber om hjälp om du verkligen måste men oftast bara från en eller två särskilda personer. Du tycker att det är ett tecken på svaghet att erkänna att du behöver hjälp. Du kommer inte att be om hjälp om du inte är säker på att du kommer att få det och att folk inte kommer att döma dig eller din nivå som följd. Du hellre leta upp en text bok än ber personen bredvid dig. Det finns ingen du kommer att be om hjälp av. Det skulle bara göra att de tror att de är bättre än dig och få dig att verka dum. Om du inte vet hur man gör något så bara gör du som du tycker och struntar i resultaten! Anpassningsförmåga/flexibilitet Du njuter av att ändra dina förhållningssätt eller möta nya utmaningar. Att arbeta över lite gör dig inget och du hjälper gärna andra. Ingenting är för enkelt för dig. Du är en välkommen tillgång för arbetsmarknaden. Du ger det mesta en chans men säger ibland ifrån om du känner att du blir ombedd att göra något som är "tråkigt". Du gillar att lära dig nya saker, även om det innebär att du får ge upp en del av din egen tid för att lära dig dem. Om du märker att någon har fullt upp erbjuder du dig kanske att hjälpa till, men bara om det är något som du säker på att du kan eller gillar att göra. Du tycker inte om förändringar, men försöker att följa med strömmen. Du gillar inte att arbeta över. Du avskyr förändringar, om det betyder att du måste arbeta hårdare eller längre eller anpassa det sätt du alltid arbetat, glöm det. Ingenting kan störa dig mer. Din filosofi är "varför uppfinna hjulet på nytt - speciellt om det innebär mer arbete! 915

42 Lärarhandledning Lektion 1 Introduktion mjuka färdigheter 916

43 Välkommen till en lektion om mjuka värden. Vad är mjuka värden? Förutom de tekniska färdigheter du behöver för att lyckas på jobbet (till exempel med hjälp av en dator eller att kunna svetsa), så behöver du mjuka värden hos en arbetsgivare. Men vad är det för något? Det finns många åsikter om detta, men arbetsgivarna har oftast en mycket klar bild av hur de vill att deras anställda ska vara. Som vi redan nämnt är det dina mjuka värden som avgör din förmåga att sticka ut eller passa in i en viss situation/organisation. De kan också vara avgörande för att lyckas eller misslyckas med din karriär och har olika innebörd för olika personer. Mjuka värden är färdigheter som man inte får i en vanlig utbildning, utan det är antingen en naturlig talang eller något man lär sig genom praktiska erfarenheter. Övningarna i läromaterialet kommer att hjälpa dig att förstå vad mjuka värden är och vilken innebörd den har för människor. ÖVNING 1 Jobba i grupp och räkna upp de mjuka värden ni känner till. ÖVNING 2 SÖK EFTER ORDET Exempel: Bidra som medlem i ett team Lust att lära, bli utbildad och få reda på något Hänsynsfullt beteende mot andra, artig, respektfull Förmågan att förändras beroende på omständigheterna (arbeta sent) Visa lojalitet mot din arbetsgivare Bra praktiskt omdöme Skapa vänliga kontakter med andra Ha en känsla av ömsesidig förståelse och empati för andra Kommunikationsförmåga, verbalt, icke verbalt (kroppsspråk), lyssna Gott personligt utseende, ren och välklädd Lära av misstag och vidta positiva åtgärder Undvika skvaller Var öppen för konstruktiv kritik och feedback 917

44 Leta efter nedanstående ord i bokstavsrutan. ARTIG RESPEKT PLANERING MOTIVATION UPPFÖRANDE ENGAGEMANG G M L F L U O L X B T O V M M P O P M P K T S B A P U S Q L E I G J M F F F V A P V I Q C Ö T T O N S A T F D R S R A E E T R O N A X R B R R I A I D N I K X I C O M M I D M D N N E N G A G E M A N G 918

45 ÖVNING 3 - DEFINITIONER Försök komma på andra ord som betyder samma sak som de i den vänstra kolumnen och ge exempel på situationer när dessa mjuka värden kan användas. Ta dig tid att diskutera varje rubrik och beskrivning mer i detalj. Mjukt värde Andra ord som betyder samma sak Exempel på situationer när det mjuka värdet används Beteende Artighet, hänsyn, Att säga tack, hålla upp dörrar, be om tillstånd att Eget ansvar Närvaro tillmötesgående Plikt, pålitlighet Dyka upp, vara på plats, delta göra saker osv. Att se uppgifter görs på rätt sätt, att komma i tid till möten, arbetar i grupp och gör din del så att de kan göra deras osv. Komma i tid till möten och arbete. Hålla folk informerade om din närvaro och tillgänglighet. Motivation Professionalism Arbetsprestationer Uppförande Passa tider Verbal kommunikation Organisera Grupparbete/ Respekt Hjälpa andra Samvetsgrannhet Förmåga att be om hjälp Anpassningsförmåg a / flexibilitet Uppmuntran, inspiration, stimulans Kompetent, skicklig, engagerade Aktivitet, produktivitet, ork Beteende, attityd, mognad Komma i tid, inte vara försenad Prata, diskutera, samtala Förbereda, schemalägga, ordna Värdesätta och hjälpa andra, visa omtanke. Stödja, erbjuda hjälp Försiktig, noggrann, hårt arbetande Medge egna begränsningar, ha förtroende för andra, mod Foglighet, att acceptera en förändring Ta sig an nya utmaningar, arbetar hårt för att uppnå mål, att tänka på nya sätt att göra saker. Arbeta på en hög standard, konsekvent hållning (inte låta känslor eller personer påverka dig). Hålla deadlines och kvalitet på arbetet. Från start till mål. Respektera andra, inte spela spel när du borde arbeta osv. Komma i tid till arbete eller möten och att inte gå för tidigt. Använda rätt tonfall och ord när man talar med kollegor osv. Har alla resurser som krävs till hands, att tänka igenom jobb, komma fram i tid, hålla deadlines osv. Fungera bra tillsammans om en uppgift, använda dina kunskaper och färdigheter på bästa sätt tillsammans med andra. Att ge upp lite av din tid för att stödja dem som kämpar eller behöver hjälp att hålla en tidsfrist. Uppmärksam på detaljer, noggrant arbete, vilket gör att du gör vad du betalt för att göra. Att be kollegor att visa dig hur man gör något eller att hjälpa dig att slutföra en uppgift i tid osv. Ta sig an nya utmaningar, att acceptera förändringar av regler och villkor, stanna kvar för att avsluta brådskande uppgifter osv. 22 ÖVNING 4 FRÅGESPORT MJUKA VÄRDEN Mät dina mjuka värden genom att besvara följande frågor: 22 Adapted from 919

46 1) En kollega visar en negativ inställning till din ide inför din chef. Vad gör du? i. Påminner din kollega om hans tidigare idé som misslyckats. j. Jag säger ingenting, jag tar det med min kollega senare. k. Jag blir arg och frågar varför han är så pessimistisk. l. Du tackar din kollega och lovar att överväga hans åsikt. 2) Din chef har blivit mindre pratsam och vänlig på senaste tiden. Vad gör du? i. Undviker henne. j. Frågar henne vad hon tycker om ditt arbetsresultat. k. Frågar kollegor om hon har personliga problem l. Söker efter ett annat jobb. Hellre det än att få sparken. 3) Du får reda på att det går ett hemskt rykte om dig på jobbet. Vad gör du? i. Ingenting; ryktet glöms bort efter ett tag. j. Tar reda på vem som startat ryktet och konfronterar personen I fråga. k. Jag startar ett rykte om någon annan så det pratas mindre om mig. l. Jag blir deprimerad och distraherad. 4) En kollega med lägre kompetens än du blir befordrad till en tjänst du hoppats på. Vad gör du? i. Börjar söka efter ett annat jobb, det är ju uppenbart att du inte är uppskattad. j. Jag gör livet svårt för min kollega. k. Jag frågar chefen hur jag kan bli en bättre kandidat till nästa befordran. l. Surar och hoppas att någon lägger märke till att du blivit sårad. 5) Din löneökning blev betydligt mindre än du väntat dig. Vad gör du? i. Jag sjukskriver mig några dagar för att ge igen. j. Jag frågar mina kollegor vad dom fick för att se om det var rättvist. 920

47 k. Jag går till min chefs överordnade och uttrycker mitt missnöje. l. Frågar min chef vilka åtgärder som skulle motivera en omprövning om sex månader. 6) Du har gjort ett misstag på jobbet som kommer att kosta företaget en massa pengar. Vad gör du? i. Du berättar det för chefen direkt och ber om råd för att minimera skadan. j. Du avgår så fort som möjligt. k. Du försöker dölja misstaget och hoppas att ingen upptäcker det. l. Du skyller på andra, du tanker inte ta på dig skulden själv! 7) En kollega pratar ofta skit om företagsledningen och det är svårt att inte lyssna. Vad gör du? i. Lyssnar ivrigt, men sprider det inte vidare. j. Berättar för henne vad du tycker om hennes brist på lojalitet. k. Du berättar för chefen vad hon skvallrat om. l. Talar om för henne att du inte är intresserad och byter ämne. Rätt svar till de sju frågorna: 1a, 2b, 3a, 4c, 5d, 6a, 7d 7 rätt svar: Dina mjuka färdigheter är väldigt bra. Du visar alltid mognad när det gäller att hantera konflikter och besvikelser som uppstår i arbetet.5-6 rätta svar: Merparten av tiden är dina mjuka färdigheter är bra, men det finns tillfällen när du misslyckas med att bete dig professionellt. Titta på dina tendenser att ge igen eller ta saker personligt.4 eller färre rätta svar: Du har brist på mjuka färdigheter. För att nå framgång måste du öka din medvetenhet på områden av emotionell intelligens. 921

48 Vad som är ett acceptabelt beteende mot en person kanske inte accepteras av en annan. Det kan vara lätt att förolämpa någon utan att veta om att du gjort det. Du kanske upptäcker att människor från andra kulturer visar upp ett konstigt beteende och även om du fått det förklarat för dig så kanske du inte förstår varför. Kom ihåg att respektera deras seder, det är sådant som binder samman kulturer. Exempel 23 Västerländska kulturer tillåter rätt mycket informalitet, medan andra kulturer är mer formella. Västerländska kulturer känner sig ofta obekväma med tystnad, medan andra kulturer prisar tystnad. Västerländska kulturer är ofta bekväma med att prata öppet om personliga frågor, medan andra kulturer föredrar att prata om sådana frågor med nära vänner. Hur människor äter - arbetslunch - Vissa religiösa kulturer fastar under vissa tider av året eller äter inte rött kött. "Tummen upp" i vissa islamiska länder är ett oförskämd sexuellt tecken. I vissa kulturer är det ett tecken på respekt att inte se en äldre direkt i ögonen. I vissa afrikanska kulturer är det vanligt att komma en halv timme för sent till middagen. I Ryssland är det anses oartigt att hålla händerna i fickorna medan förhandlingar pågår. I Persien ses det som artigt att inte acceptera ett erbjudande om mat, dryck eller en gåva omedelbart när det erbjuds, utan du bör vägra några gånger innan du tackar ja. ÖVNING 5 Be 2 kollegor/kamrater att beskriva dig som person med 5 ord. Skriv sedan själv fem ord som du sanningsenligt känner beskriver dig som person. Detta är ett ifyllt exempel: De 5 ord som beskriver mig är: Kollega 1 Kollega 2 Jag själv 1 Ärlig 1 Respektfull 1 Flitig 2 Tillförlitlig 2 Hänsynsfull 2 Artig 3 Lugn 3 Flitig 3 Känslig 4 Samvetsgrann 4 Entusiastisk 4 Oorganiserad 5 Pålitlig 5 Organiserad 5 Temperamentsfull 23 Source: 922

49 Utvärdera resultaten Blev du förvånad över resultaten? Har dina kollegor valt samma egenskaper som du? Hade dina kollegor olika beskrivningar av dig? Tyckte du att dina kollegor var sanningsenliga? Varför tror du att dina kollegor valde just de orden? Vad kände du under denna övning? Jag blev/blev inte överraskad av resultatet därför att... Mina två kollegor var väldigt snälla och jag trodde att de bara skulle kommentera min positiva egenskaper. Mina kollegor valde/valde inte samma egenskaper som mig därför att De letade efter bra saker att säga om mig. Jag håller med de flesta av de ord de plockat, men jag var mer ärlig eller kritisk mot mig själv. Mina kollegor hade/hade inte olika beskrivningar av mig därför att... De tänkte bara på positiva egenskaper, kanske om de hade tagit mer tid på sig att de kunde ha kommit på några negativa Jag tycker att mina kollegor talade sanning/inte talade sanning därför att... De kom bara upp med positiva egenskaper, jag tror att de inte ville såra mina känslor och var oroliga för att om de hade tagit negativa ord kan det påverka våra arbetsrelationer. Jag tror att mina kollegor valde orden därför att... I allmänhet är jag antagligen som de sa, men det hade varit bättre för mig om de hade tagit upp de negativa egenskaper som jag har. Övningen fick mig att känna... Den fick mig att tänka mer på min mjuka färdigheter. Kanske skulle jag ha fått en mer ärlig betygssättning om övningen hade gjorts anonymt. Prova gärna övningen med några av dina vänner (dom kanske är mer ärliga). 923

50 MÄTA OCH BEDÖMA MJUKA VÄRDEN Följande är ett exempel på en elevs delvis färdigställda lägesrapport. Gå igenom detta med dina elever. Betona hur kommentarerna i vecka 3 kan vara orsaken till de höjda betygen för några av hans mjuka färdigheter. HANDLEDARE: Kom ihåg att fylla i din version av lägesrapporten i slutet av den första veckan och den sista veckan av kursen. 924

51 Learning Byte 2 925

52 LEKTION 2 RESURSLISTA Lektionsplaner (6) Introduktion PowerPoint Presentation Lärarhandledning Elevmaterial 926

53 927

54 928

55 929

56 930

57 931

58 932

59 933

60 MASS LEKTIONSPLAN Handledare: Klass/Grupp Lektion: 2 Avsnitt: 1 Lokal: Ämne: ATTITYDER OCH BETEENDE Tidsåtgång: Ungefär en timme Syfte och mål: INFORMERA OM HUR ATTITYDER OCH BETEENDEN KAN PÅVERKA ANDRA Material: LEKTIONSPLAN, POWERPOINT, ELEVMATERIAL, LÄRARHANDLEDNING Undervisning/Inlärning Handledare - Visa den inledande PowerPoint presentationen. Bild 6 ger möjlighet att diskutera ytterligare fyra beteenden. Kan eleverna identifiera beteendena hos sig själva eller hos någon de känner? Bild 7 är en möjlighet för diskussion med 7 exempel. Tid tilldelas för diskussion beroende på interaktion och tidsbegränsning. Handledare - Dela ut elevmaterialet och be eleverna att skriva namn på framsidan. Handledare - Läs introduktionen och koppla detta till presentationen och diskussionen. ATTITYD Övning 1 sidan 1 - Eleverna arbetar i par/grupper för att diskutera och skriva ytterligare 2 positiva och 2 negativa attityder. Diskutera svaren. - Handledaren kan skriva alla bidrag på blädderblock för att se svaren - Exempel på svar finns i lärarhandledningen. Läs tillsammans "köksscenariot" på sidan 2 och diskutera. Låt eleverna antingen arbeta individuellt eller i par för att göra klar övning 2 "Presentation". Ge Feedback/diskussion om resultaten. Exempel på svar finns i lärarhandledningen. Sammanfatta lektionen och utvärdera. Utvärderingen kan ske i form av att be eleverna att skriva en bra sak och en mindre bra sak om lektionen på ett papper. Dessa bör vara anonyma och läggs i en låda så att handledaren kan läsa senare. Alla positiva kommentarer kan användas för att förbättra framtida lektioner och negativa iakttagelser bör beaktas vid framtida lektioner. Material Dator/ projektor PowerPoint Presentation (15 min) Elevmaterial (5 min) Elevmaterial Blädderblock Pennor (15 min) Elevmaterial (15 min) Papper Pennor Låda (10 min) 934

61 MASS LESSON PLAN Handledare: Klass/Grupp Lektion: 2 Avsnitt: 2 Lokal: Ämne: ATTITYDER OCH BETEENDE Tidsåtgång: Ungefär en timme Syfte och mål: INFORMERA OM HUR ATTITYDER OCH BETEENDEN KAN PÅVERKA ANDRA Material: LEKTIONSPLAN, ELEVMATERIAL, LÄRARHANDLEDNING Undervisning/Inlärning Handledare - repetition av föregående lektion om attityder och beteenden. Gör övning 3 "Frågor om attityd sida 3. När eleverna är färdiga läser handledaren upp resultaten från lärarhandledningen. Läs tillsammans sidan 4. Eleverna gör övning 4 och räknar upp glädjeämnen på sidan 4. Handledaren eller en elev kan använda blädderblock för att skriva upp allihop. Exempelsvar finns i lärarhandledningen. Eleverna gör övning 5 "förbättra attityden" sidan 5 enskilt. Gör återkoppling och ha en klassdiskussion om resultaten. Exempelsvar finns i lärarhandledningen. Sammanfatta definitionen av ATTITYD. Förklara hur detta kan påverka BETEENDE, som vi ska nu titta på mer i detalj. BETEENDE Elever och handledare läser första stycket på sidan 6. Ha en klassdiskussion om kroppsspråk (negativa/positiva) och om vilka som är deras förebilder och varför (filmstjärnor, popsångare, politiker etc.). Sammanfatta lektionen och gör en utvärdering. Utvärderingen kan ske i form av en frågestund av handledaren. "Vilken övning tyckte de om och vilken tyckte de inte om?. Vad tror de att kunde ha gjorts annorlunda eller bättre?". Material (5 min) Elevmaterial (10 mins) Elevmaterial Blädderblock Pennor (15 min) Elevmaterial (15 min) (5 min) Elevmaterial (10 min) (5 min) 935

62 MASS LEKTIONSPLAN Handledare: Klass/Grupp Lektion: 2 Avsnitt: 3 Lokal: Ämne: Tidsåtgång: ATTITYDER OCH BETEENDE Ungefär en timme Syfte och mål: INFORMERA OM HUR ATTITYDER OCH BETEENDEN KAN PÅVERKA ANDRA Material: LEKTIONSPLAN, ELEVMATERIAL, LÄRARHANDLEDNING Undervisning/Inlärning Handledare - repetition av föregående lektion om beteenden. Eleverna gör övning 6, "olika typer av beteenden" på sidan 6. Handledaren listar de olika typerna av beteende som rubriker och skriver elevernas exempel. Exempelsvar finns i lärarhandledningen. Fortsätt med att läsa sida 6 (längst ner) och diskutera med klassen om det behövs. Material (5 min) Elevmaterial Blädderblock/ Whiteboard Pennor (15 min) Elevmaterial (5 min) Fortsätt med sidan 7 övning 7. Detta är en självutvärdering av eget beteende. Eleverna ska först svara ärligt på frågorna, sedan kan handledaren ta extra kopior av sidan 7 och eleverna kan fråga klasskamrater och/eller familjemedlemmar vad dom tycker. Sen kan eleverna jämföra dessa med den egna självbedömningen. Elevmaterial (10 min) Läs tillsammans på sidan 8, diskutera varje exempel och varför det är negativt. Vad tror eleverna skulle vara konsekvenserna av dessa beteenden? Sammanfatta lektionen. Ytterligare genomgång av lämpliga och olämpliga beteende kommer i nästa lektion. Elevmaterial (10 min) (5 min) 936

63 MASS LEKTIONSPLAN Handledare: Klass/Grupp Lektion: 2 Avsnitt: 4 Lokal: Ämne: ATTITYDER OCH BETEENDE Tidsåtgång: Ungefär en timme Syfte och mål: INFORMERA OM HUR ATTITYDER OCH BETEENDEN KAN PÅVERKA ANDRA Material: LEKTIONSPLAN, ELEVMATERIAL, LÄRARHANDLEDNING Undervisning/Inlärning Handledare - repetition av föregående lektion om beteenden. Eleverna gör övning 8 "Beteende på jobbet" - Sidan 8. Återkoppla och ha en klassdiskussion om resultaten. Exempelsvar finns i lärarhandledningen. Material (5 min) Elevmaterial Blädderblock/ Whiteboard Pennor (20 min) Påtala möjliga orsaker till reaktioner och beteenden som visas överst på sidan 9. Eleverna kommer nu att arbeta genom övning 9 antingen som en fallstudie eller som en rollspelsövning och sedan individuellt skriva svaren på frågorna på sidan 10 i sina häften. Diskutera resultaten med klassen. Fråga om eleverna har upplevelser som liknar denna. Sammanfatta lektionen. Denna fallstudie kan göras med lite olika manus. Utvärdering av lektionen kan vara att be eleverna att identifiera ett adjektiv (som beskriver ord) som tydligt sammanfattar deras känslor för lektionen (t.ex. roligt, tråkigt, spännande osv.). Elevmaterial (30 min) (5 min) 937

64 MASS LEKTIONSPLAN Handledare: Klass/Grupp Lektion: 2 Avsnitt: 5 Lokal: Ämne: ATTITYDER OCH BETEENDE Tidsåtgång: Ungefär en timme Syfte och mål: INFORMERA OM HUR ATTITYDER OCH BETEENDEN KAN PÅVERKA ANDRA Material: LEKTIONSPLAN, ELEVMATERIAL, LÄRARHANDLEDNING Undervisning/Inlärning Handledare - repetition av föregående lektion, speciellt rollspelet och övning 9. Arbeta igenom det andra rollspelet/fallstudien och eleverna gör övning 10 i par. Diskutera svaren på frågorna. Läs igenom förklaringen överst på sidan 13. Diskutera/klargör om det behövs. Material (10 min) Elevmaterial (20 min) Elevmaterial (10 min) Eleverna skriver sin egen version av händelserna (övning 11) i par och frivilliga kan läsa eller spela upp inför resten av klassen. Sammanfatta lektionen och gör en utvärdering, detta kan ske genom att be eleverna att identifiera en personlig egenskap eller vana de känner kan störa eller uppröra andra (t.ex. sucka och stöna om allt, klicka på en penna hela tiden). Avsluta genom att utmana eleverna att försöka att inte hålla på med sin dåliga vana för en hel dag och se om de märker om andra reagerar annorlunda på dem. Elevmaterial (15 min) (5 min) 938

65 MASS LEKTIONSPLAN Handledare: Klass/Grupp Lektion: 2 Avsnitt: 6 Lokal: Ämne: ATTITYDER OCH BETEENDE Tidsåtgång: Ungefär en timme Syfte och mål: INFORMERA OM HUR ATTITYDER OCH BETEENDEN KAN PÅVERKA ANDRA Material: LEKTIONSPLAN, ELEVMATERIAL, LÄRARHANDLEDNING Undervisning/Inlärning Handledare- repetition av föregående lektion. Hur gick det för eleverna med den personliga utmaningen? Gå vidare till sidan 14 och läsa med eleverna, diskutera/förtydliga vid behov. Gå vidare till övning 12, eleverna gör övningen individuellt. Berätta om resultatet till klassen och handledaren och skriv upp dem på tavlan för att jämföra och diskutera de olika svaren. Fråga eleverna om de kan komma på andra negativa beteenden som inte omfattas av övningen. Skriv upp dessa också. Sammanfatta alla beteenden som identifierats och håll sedan en klassdiskussion uppbyggd kring frågor på sidan 15. Sammanfatta lektionen och utvärderingen, tummen upp för bra, tummen ner för dåligt (räkna). Material (10 min) Elevmaterial (10 min) Elevmaterial Blädderblock/ Whiteboard Pennor (20 min) Elevmaterial Blädderblock/ Whiteboard Pennor (15 min) (5 min) 939

66 MASS LEKTIONSPLAN Studiematerial Elevens namn... LEKTION 2 Attityd & beteende 940

67 Välkommen till en lektion om mjuka värden. Som vi redan kommit fram till är attityd Vad du tänker och beteende vad du gör, således är attityd hur du ser på livet, vad du tror och vad du känner. Människor brukar ha positiv och negativ attityd gentemot sig själva, andra, omständigheter och arbete. En positiv attityd kan hålla dig lugn och optimistisk, det kan också hjälpa dig att förbli frisk, vara mer produktiv och njuta mer av framgång i livet. En negativ attityd kan få dig att känna dig olycklig - det påverkar människor omkring dig, leder till vantrivsel, dåliga relationer, svårigheter i arbetet och dålig hälsa. ÖVNING 1 Positiv/negativ attityd Nedan följer 3 exempel på positiv och negativ attityd. Kan du komma på 2 exempel till av varje. Positiv attityd 9. Uppskatta det du har - familj, vänner, hälsa och saker. 10. Titta tillbaka på en svår tid i ditt förflutna och identifiera något positivt som kom ur denna erfarenhet. 11. Ta ansvar för ditt liv Negativ attityd 9. Brist på självkänsla eller självförtroende 10. Känslor av illvilja gentemot andra. 11. Klaga och tro att andra är ute efter att "sätta åt dig"

68 Kom ihåg, glaset kan vara halvfullt eller halvtomt. Det beror på hur man ser på saker och ting. Tänk på detta: Du går in i köket och ser en diskbänk full av smutsig disk - spisen är täckt av fett och diskstället är fullt. Vad är din inställning till att städa ditt kök? Tänker du saker som? Jag bryr mig inte Jag kan göra något annat i stället Jag har ingen lust att städa upp Det kommer bara att bli rörigt igen ändå Eller tänker du saker som? Jag städar gärna köket Jag tycker om att se resultatet av mitt städade kök Jag älskar doften av ett nystädat kök Jag tycker om att lyssna till musik under tiden jag städar Det är lika bra att sätta igång det tar inte så lång tid De första svaren är negativa attityder och de andra svaren är positiva attityder. ÖVNING 2 - Presentation Scenario Du arbetar för ett klädföretag och försäljningen har minskat drastiskt. Din chef har beslutat att ha öppet hus för nya potentiella kunder och har bett dig att göra en presentation. Kan du komma på tre positiva och tre negativa attityder du kan ha om att göra presentationen? Positiva Negativa ÖVNING 3 Frågor om attityd

69 Svara ja eller nej på följande frågor/påståenden: 11. Känner du dig delaktig i livet? Ja Nej 12. Ser du relationer med dina kompisar som en positiv erfarenhet Ja Nej 13. Upplever du ofta en känsla av lycka? Ja Nej 14. Känner du passion för någonting i livet? Ja Nej 15. Är ditt liv balanserat, fysiskt, mentalt, känslomässigt eller andligt? Ja Nej 16. Känner du medlidande för andra? Ja Nej 17. Känner du att du har ansvar för din lycka? Ja Nej 18. Lever du ut varje ögonblick i ditt liv? Ja Nej 19. Har du släppt ditt förflutna och accepterat både de positiva och smärtsamma upplevelserna som livserfarenheter. Ja Nej 20. Skulle du vilja lära dig att bli mer positiv? Ja Nej Hur många ja fick du? Din handledare redovisar betydelsen av ditt resultat. 943

70 Det är lätt att ha en positiv attityd när allt går som det ska, men vad händer när saker och ting blir fel? Hur känner och agerar du? Om du väljer attityden Jag kan och ska ökar dina möjligheter att lyckas i stället för att välja Jag kan inte och ska inte attityden. Har du någonsin tänkt på din attityd på jobbet och hur andra ser på dig? Klagar du på ditt arbete och dina kollegor? Söker du alltid efter någon att skylla på när någonting blir fel? Är du alltid för upptagen för att diskutera arbete med dina kollegor? Ogillar du att stödja andra? Tror du att dina kollegor snackar skit om dig bakom din rygg? Känner du att du inte passar in? Känner du dig inte uppskattad? En god attityd innebär att vara hoppfull i utmanande tider. Sluta att vara pessimistisk och räkna dina glädjeämnen. Leta efter det goda i situationer och kom ihåg att rätt inställning kommer att hjälpa dig att lyckas i ditt liv, ditt arbete och i dina relationer. ÖVNING 4 Räkna dina glädjeämnen Försök räkna dina glädjeämnen skriv ner 5 saker som får dig att bli glad: 944

71 ÖVNING 5 Förbättra attityden Kom på tre saker som du kan göra för att förbättra ditt mående. Nedan följer ett exempel: Äta nyttig mat Kom på tre saker som du kan göra för att förbättra någon annans mående. Nedan följer ett exempel: Le mot honom/henne

72 Vad är ett beteende? Beteenden kan variera mellan individer. Vad du kanske tror är lämpligt, kanske andra tycker är olämpligt. Hur du reagerar på en situation kan vara annorlunda mot hur andra skulle reagera på samma situation. Du kanske inte känner till ditt beteende och den inverkan den har på relationer och samspel med andra. Du kan uttrycka ett budskap utan att säga ett ord med hjälp av kroppsspråk eller genom att ändra tyngdpunkten i ord eller din röst. Beteenden som du har lärt dig av viktiga personer i ditt liv, till exempel föräldrar eller lärare kommer att påverka ditt beteende och din självbild som en vuxen. ÖVNING 6 Olika typer av beteenden Du står i en kö till kassan för att betala när någon tränger sig före. Använd de tre olika typerna av beteende här nedan. Vad säger du/vad gör du? Bestämt beteende Aggressivt beteende Passivt beteende På arbetsplatsen anges oftast standarden för beteende normer i bolagets handböcker eller i en uppförandekod. Där beskrivs vad som är klassificerat som ett acceptabelt beteende och vad som är inte är det. Att regelbundet komma för sent till arbetet eller för tidig hemgång kan orsaka upprörda känslor hos dina kollegor. Olämpliga skämt kan väcka anstöt och att diskriminera någon på grund av kön, ålder, nationalitet eller religion kan ha en förödande effekt. Om någons beteende på arbetsplatsen stör dig eller gör dig illa till mods, behöver du inte acceptera det. Du kan anmäla det till din chef. Beroende på hur illa ett beteende är, så finns det lagar som reglerar beteenden för att skydda dig på din arbetsplats. 946

73 ÖVNING 7 Ditt eget beteende Nedan följer 12 ord som beskriver beteenden. Ta god tid på dig och tänk igenom betydelsen. Var ärlig och sätt ett kryss för varje ord som du tycker speglar ditt beteende på jobbet eller i ditt lärande. Talför Aldrig Ibland Ofta Tålmodig Slö Social Avundsjuk Blyg Tolerant Reserverad Tillförlitlig Lättretlig Bestämd Blev du förvånad över resultatet? Var du ärlig? Valfri övning: Fråga tre av dina kollegor om dom är villiga att bedöma dig? Kan du ta till dig resultatet av övningen? Fråga gärna någon i din omgivning om de vill bedöma dig. 947

74 Nedan följer några exempel på negativt beteende på jobbet. Agera överlägset mot kollegor, visar din egen självtillräcklighet eller dömer andra. Utger en kollegas arbete som ditt eget, eller tar åt dig äran för en idé, när du vet att någon annan kom på den först. Olämpliga skämt om en kollegas utseende, ålder, kön eller förmågor. Argumentera eller engagera dig i en öppen konflikt med en kollega. (Avvikande uppfattning är okej, men gör det respektfullt och artigt). Att ständigt ta emot och ringa mobiltelefonsamtal under arbetstid. (Speciellt de som har irriterande ringsignaler). Du håller inte din arbetsplats ren och städad, lämnar ditt skräp för kolleger att städa upp. ÖVNING 8 Beteende på jobbet Vänligen fyll i några positiva beteenden på jobbet: 948

75 Lämpliga och olämpliga beteende Vi kan ibland ryckas med av händelserna och beroende på humöret kan vi ibland göra eller säga saker som vi egentligen inte menar. Orsakerna till detta kan vara att vi känner oss rädda, glada, uppspelta, arga, frustrerade eller att vi tycker folk tittar konstigt på oss och att vi inte vill förlora ansiktet. Det sistnämnda är ganska vanligt och beror på mycket ilska som vuxit under lång tid. Så hur vet vi vad som är lämpligt och vad som inte är lämpligt? Övning 9 FALLSTUDIE Läs följande fallstudie (kan även rollspelas) Andrea kom för sent till lektionen en morgon; hon gick in i klassrummet och satte sig ner, hon varken talade eller tittade på någon. Handledaren var involverad i en viktig diskussion där hela klassen deltog. Handledaren slutade prata, han tittade på klockan på väggen, satte händerna på höften och höjde ögonbrynen. En av de unga studenterna slutade att prata han med då han insåg att ingen lyssnade. Handledaren: Andrea: Vad sent du kommer. Suckar Handledaren: Du ber ju inte ens om ursäkt. Hur vågar du bara klampa in på min lektion och vara så oartig? Du och jag ska ta och snacka om detta efter lektionen, unga frun. Andrea: Fräser. vad du tjafsar? Jag är ju bara 10 minuter försenad. Jorden går väl inte under för guds skull Handledaren: Vem tror du att du pratar med? Våga inte häda i mitt klassrum. Du kan ta och gå hem och fundera lite över din attityd Andrea, och kom tillbaka när du kan bete dig som en människa. Andrea: Skriker nu. Men skaffa dig ett liv? Jag hatar den här förbannade kursen och du undervisar ju som en jävla tomte! Du kallar dig själv för lärare! Du är ett skämt jag har problem, okej, det sista jag behöver är att tjafsa med dig. Jag drar och kommer inte tillbaka! Förresten det är nog bäst att du inte parkerar din bil i mörkret på någon bakgata! Handledaren: Skriker tillbaka. 949

76 Hotar du mig? Handledaren springer fram till Andrea som ställer sig upp och stirrar handledaren rätt i ögonen. Andrea: Du är en jävla idiot hon vänder sig om och går ut. Handledare: Tja, jag är säker på att ni håller med mig när jag ringer polisen och anmäler henne, eller hur!. Hon ska fan i mig inte hota mig ostraffat. Jag kommer strax tillbaka. Handledaren lämnar rummet. FRÅGOR ATT FUNDERA ÖVER Vad gjorde var och en som kan betraktas som ett lämpligt eller olämpligt beteende? Tänk på händelsen utifrån handledarens, Andreas och klassens perspektiv. Vänligen svara på följande frågor: 1. Vem anser du ska bära skuld för det som hände? 2. Vad tror du hände efteråt? 3. Hur tror du det slutar? 4. Hur tror du att Andrea känner sig nu? 5. Hur tror du att handledaren känner sig nu? 6. Hur tror du resten av klassen mår efter en sådan händelse? ÖVNING 10 FALLSTUDIE REPRIS Som du kommer ihåg från den tidigare fallstudien där flera saker pågick samtidigt och som påverkade händelseförloppet. Vi har alla makt att påverka utgången av 950

77 saker och ting. Det framgår av följande alternativa fallstudie. Återigen kan detta rollspelas. Andrea kom för sent till lektionen en morgon; hon gick in i klassrummet och satte sig ner, hon varken talade eller tittade på någon. Handledaren var involverad i en viktig diskussion där hela klassen deltog. Handledaren slutade prata, han tittade på klockan på väggen, satte händerna på höften och höjde ögonbrynen. En av de unga studenterna slutade att prata han med då han insåg att ingen lyssnade. Handledaren: Andrea: Hej Andrea. Du är försenad. Suckar Handledaren: Jag pratar med dig senare, vi är precis mitt uppe i en diskussion om vad den yngre generationen tror att den äldre generationen har för uppfattning om den yngre. Alla har något att berätta, men för all del hoppa in du med. Din kompis kan säker fylla i vad du missat hittills. Andrea: Suckar Handledaren: Okej allihop, vart var vi? Just det ja, Max du pratade om att du blivit illa behandlad på postkontoret. Vad kände du då? Andrea: Visslar högt, och loggar in på sin dator. Ljudet från tangentbordet var väldigt störande. Handledaren: Andrea, logga inte in just nu. Du har ingen anledning att göra det och du stör dom andra. Föresten så borde du delta i diskussionen du med. Andrea: Jag har ingen lust det är bara skit det där! Handledaren: Visst, jag förstår att du tycker det, men visa i alla fall lite respekt och var tyst och lyssna på vad dina kamrater har att säga. För det andra, använd inte ett sådant språk i mitt klassrum. Om det är något du vill diskutera om innehållet på lektionerna så kan vi ta det vid ett senare tillfälle. Andrea: Jag har fått nog av den här skiten! Hon samlar ihop sina saker, vänder sig mot klassen och skriker, Ni är ett gäng förlorare allihop! sedan springer hon ut ur klassrummet. Handledaren: Jaha, mina vänner. Jag vill nu att ni parar ihop er två och två och försöker komma på så många ord som möjligt som beskriver ett taskigt uppförande. Det par som kommer på flest ord får en chokladbit var.. Ni har bara 10 minuter på er, så kör igång. Jag kommer strax tillbaka. Handledaren lämnar klassrummet. 951

78 Ni ska nu para ihop er och komplettera denna övning genom att diskutera händelsen och uttrycka era åsikter. Var beredd på att dela resultatet med resten av klassen under den avslutande etappen av diskussionen. FUNDERA PÅ FÖLJANDE Vad gjorde var och en som kan betraktas som ett lämpligt eller olämpligt beteende? Tänk på händelsen utifrån handledarens, Andreas och klassens perspektiv. Vänligen svara på följande frågor: 1. Vad tror du hände efteråt? 2. Hur tror du att det slutar? 3. Vad skulle du ha sagt och gjort om du var handledaren? 4. Hur tror du att klassen kände det under och efter händelsen? 952

79 Du har nu gått igenom samma fall två gånger Första gången var handledaren aggressiv och det beteendet resulterade i att Andrea reagerade defensivt och sedan offensivt. Detta ledde till att hon bröt ihop i sin kommunikation med handledaren. I den andre fallstudien visade handledaren respekt och gav Andrea chansen att bara hoppa med in i diskussionen utan att ställa henne i fokus. Men, Andrea valde att vara aggressiv, utan hänsyn till att handledaren var trevlig. Andrea var fast besluten att låta hennes dåliga humör gå ut över hela klassen. Utan tvekan så förstår man att det måste finnas en anledning till hennes dåliga humör det kan vara tråkigheter hemma, att hon mår illa eller någon annan traumatisk händelse som påverkat hennes humör. Kom bara ihåg att det är hur du beter dig mot andra som ligger till grund för andras beteende mot dig. Även om du är trevlig, men den du talar med väljer att inte vara det så har i alla fall du trots allt inte gjort något fel. De understrukna orden ovan är nyckeln till att förstå din egen makt och inflytande på ditt eget och därmed på andras beteende. ÖVNING 11 Din egen version Dela upp er två och två och skriv ner er egen version av händelsen. Fokusera på att vara artig 953

80 Mer om beteende Vi har utforskat och diskuterat vad ordet beteende betyder, man har vi någonsin tänkt på hur vårt beteende påverkar människor runtomkring oss? När vi är små kommer vi undan med mycket av vårt bus storögda frågor som Hur hamnade jag i din mage? Den frågan får alla föräldrar att smälta och som är en del av uppväxten! Men ibland, (erkänn!), så ställer barn frågor de redan vet svaret på för att få oss att känna oss obekväma. Exempel: Du vet att Evas pojkvän gjort slut. Eva är inte din vän, men du går på några av hennes lektioner. Hon har alltid varit populär bland pojkarna, du är bara lite avundsjuk du har alltid misstänkt att hon driver med dig bakom din rygg, men du har aldrig hört henne säga någonting som bevisar din teori. Hursomhelst skulle det vara skönt att ge igen, eller hur? Så du går fram till Eva och säger, Hej Dejtar du fortfarande Jimmy? Du flinar när du ser hur hon rodnar och vänder blicken bort från dig. När hon sedan mumlar att hon inte träffar honom mer, så kan du bara inte låta bli att säga. Just det. Jag hörde det snackas om det på lunchen. Bara för att låta henne veta att alla snackar om henne. Sen går du därifrån skrattandes. Senare på dagen är du på en musiklektion och lyssnar på Mozart. Ännu en gång drömmer du dig bort i din egna lilla värd. Du börjar fundera på vad du sagt till Eva och ditt samvete börjar agera. Hon går i samma musikklass som dig och du vänder dig om och ser Eva med tårfyllda ögon. Hon ser verkligen ledsen ut. Vad känner du? Flinar du fortfarande? Känner du empati? Vet du överhuvudtaget vad det betyder? Att kunna känna empati för andra är en fantastisk egenskap som gör att du kommer att lyckas i livet och i arbetet. Det kommer att hjälpa dig med ditt beteende, ännu viktigare, konsekvenserna av ditt beteende och hur det drabbar andra. Hur skönt var det att hämnas på Eva? Egentligen? Nu är du äldre (och visare, förhoppningsvis), så kommer du inte undan lika lätt när du frågar tant Anna varför hon har så håriga ben. Som barn kunde du fråga av ren nyfikenhet; som en ung vuxen frågar du henne bara för att förolämpa henne. Vårt beteende påverkar inte bara den vi behandlar illa, utan även de som ser dig bete dig illa framförallt de unga och sårbara. ÖVNING 12 Titta på följande bilder. Identifiera de negativa beteenden du kan hitta. 954

81 ! $* # 955

82 Förhoppningsvis så kommer du att upptäcka att beteendet på bilderna inte är okej. Har du någonsin bevittnat något av beteendena eller något liknande? Har du en ung bror eller syster? Är dom din hjälte? Kommer dom att göra som du gör. Har du någonsin tänkt på hur du påverkar dom? Diskutera saken med din handläggare. Gratulerar! Du är nu färdig med lektion 2 956

83 Lärarhandledning LEKTION 2 Attityder och beteende 957

84 Välkommen till en lektion om mjuka värden. Som vi redan kommit fram till är attityd Vad du tänker och beteende vad du gör, således är attityd hur du ser på livet, vad du tror och vad du känner. Människor brukar ha positiv och negativ attityd gentemot sig själva, andra, omständigheter och arbete. En positiv attityd kan hålla dig lugn och optimistisk, det kan också hjälpa dig att förbli frisk, vara mer produktiv och njuta mer av framgång i livet. En negativ attityd kan få dig att känna dig olycklig - det påverkar människor omkring dig, leder till vantrivsel, dåliga relationer, svårigheter i arbetet och dålig hälsa. ÖVNING 1 Nedan följer 3 exempel på positiv och negativ attityd. Kan du komma på 2 exempel till av varje. Positiv attityd 14. Uppskatta det du har - familj, vänner, hälsa och saker. 15. Titta tillbaka på en svår tid i ditt förflutna och identifiera något positivt som kom ur denna erfarenhet. 16. Ta ansvar för ditt liv. Du arbetar hårt och bryr sig om vad du gör - du är pålitlig - Du är villig att hjälpa andra - Du ler - du tar dig tid att koppla av - du är disciplinerad och skjuter inte upp till morgondagen det du kan göra i dag - Du erkänner dina misstag och lär av dem - Du är villig att prova nya saker - Du är glad och lycklig. Negativ attityd 14. Brist på självkänsla eller självförtroende. 15. Känslor av illvilja gentemot andra. Klaga och tro att andra är ute efter att "sätta åt dig". Du ger upp lätt - Du vill inte samarbeta med andra människor - Du tänker på de dåliga sakerna som har gått fel och kan gå fel och berätta om dem för andra - Du tvivlar på andras avsikter - Du är rädd för nya människor och situationer - Du delar dina negativa tankar med alla andra - du fokuserar din energi på att vara arg eller bitter. 958

85 Kom ihåg, glaset kan vara halvfullt eller halvtomt. Det beror på hur man ser på saker och ting. Tänk på detta: Du går in i köket och ser en diskbänk full av smutsig disk - spisen är täckt av fett och diskstället är fullt. Vad är din inställning till att städa ditt kök? Tänker du saker som? Jag bryr mig inte Jag kan göra något annat i stället Jag har ingen lust att städa upp Det kommer bara att bli rörigt igen ändå Eller tänker du saker som? Jag städar gärna köket Jag tycker om att se resultatet av mitt städade kök Jag älskar doften av ett nystädat kök Jag tycker om att lyssna till musik under tiden jag städar Det är lika bra att sätta igång det tar inte så lång tid De första svaren är negativa attityder och de andra svaren är positiva attityder. ÖVNING 2 - Presentation Scenario Du arbetar för ett klädföretag och försäljningen har minskat drastiskt. Din chef har beslutat att ha öppet hus för nya potentiella kunder och har bett dig att göra en presentation. Kan du komma på tre positiva och tre negativa attityder du kan ha om att göra presentationen? Positiv Det är en möjlighet att visa upp mina presentationsfärdigheter - Min chef har förtroende för min förmåga - Jag är redo att leverera en bra presentation - Jag ska göra ett bra jobb - jag kommer att njuta bearbetningen av materialet inför presentationen. Negativ Jag kommer att göra bort mig - jag kan förlora nya kunder för mitt företag - Jag har inte tillräckligt med tid att förbereda - Jag är inte bra på presentationer - Ingen annan vill göra denna presentation - Min chef ger mig för mycket arbete - Jag vill inte göra det här - Jag gör det under tvång. 959

86 25 ÖVNING 3 Frågor om attityd Svara ja eller nej på följande frågor/påståenden: 11. Känner du dig delaktig i livet? 12. Ser du relationer med dina kompisar som en positiv erfarenhet 13. Upplever du ofta en känsla av lycka? 14. Känner du passion för någonting i livet? 15. Är ditt liv balanserat, fysiskt, mentalt, känslomässigt eller andligt? 16. Känner du medlidande för andra? 17. Känner du att du har ansvar för din lycka? 18. Lever du fullt ut varje ögonblick av ditt liv? 19. Har du släppt ditt förflutna och accepterat både de positiva och smärtsamma upplevelserna som livserfarenheter. 20. Skulle du vilja lära dig att bli mer positiv? 9-10 ja - Grattis! Dina övertygelser fungerar uppenbarligen för dig och du njuter förmodligen av en nästan perfekt balans mellan den fysiska, mentala, emotionella och andliga aspekten av ditt liv. Dina relationer ska vara stödjande på denna nivå. 7-8 ja - Livet har sina stunder, men totalt sett du är tämligen balanserad i ditt liv. Detta kan vara ett bra tillfälle att på nytt engagera dig i ditt liv. Fråga dig själv om alla aspekter av ditt liv är i balans, t.ex. fysiskt, mentalt, känslomässigt och andligt. Var skulle du göra ändringar? 5-6 ja - Dessa resultat tyder på att glädjen i ditt liv kan passera dig och att dina val kan leda dig antingen upp eller ner. Det är din födslorätt att alltid uppleva glädje och personlig frid. 3-4-ja- Självklart vet du att det krävs förändringar för dig för att du ska uppnå välstånd i ditt liv. Något är i obalans för dig. Är det fysiskt, mentalt, emotionellt eller andligt? Vilken vision har du för ditt liv? Lär dig att försöka få ut det mesta av ditt liv. 1-3 ja- Den enda vägen för dig är uppåt! Din inställning skulle kunna behöva vissa justeringar och du behöver mer självkänsla. Har du problem med relationsfrågor, i livet eller är du ständigt i kris? Att börjar känna och förändra är nyckeln till personligt inflytande och lycka

87 Det är lätt att ha en positiv attityd när allt går som det ska, men vad händer när saker och ting blir fel? Hur känner och agerar du? Om du väljer attityden Jag kan och ska ökar dina möjligheter att lyckas i stället för att välja Jag kan inte och ska inte attityden. Har du någonsin tänkt på din attityd på jobbet och hur andra ser på dig? Klagar du på ditt arbete och dina kollegor? Söker du alltid efter någon att skylla på när någonting blir fel? Är du alltid för upptagen för att diskutera arbete med dina kollegor? Ogillar du att stödja andra? Tror du att dina kollegor snackar skit om dig bakom din rygg? Känner du att du inte passar in? Känner du dig inte uppskattad? En god attityd innebär att vara hoppfull i utmanande tider. Sluta att vara pessimistisk och räkna dina glädjeämnen. Leta efter det goda i situationer och kom ihåg att rätt inställning kommer att hjälpa dig att lyckas i ditt liv, ditt arbete och i dina relationer. ÖVNING 4 Försök räkna dina glädjeämnen skriv ner 5 saker som får dig att bli glad: Ha tillräckligt med pengar - Vara med familjen - Träffa vänner - Utöva din favorithobby - Att lära sig något nytt - God hälsa - Gå en promenad - Ha fri tid och fritid - Åka till nya platser och träffa nya människor - Göra ett jobb man gillar. 961

88 ÖVNING 5 Kom på tre saker som du kan göra för att förbättra ditt mående. Nedan följer ett exempel: Äta nyttig mat - Ha tid för dig själv - Spendera tid med dina vänner - Avkoppling - Få mer sömn - Omge sig med glada människor - Funderar på positiva planer för helgen - Att vara mer aktiv - Leende - Med positiva tankar - Djupa andetag - Behandla dig själv bra - Leta efter humor. Kom på tre saker som du kan göra för att förbättra någon annans mående. Nedan följer ett exempel: Le mot dem - Ge dem en komplimang - Hjälp dem att lösa ett problem - Vara snäll mot dem - Visa dem att du bryr dig - Lyssna på dem - Berätta ett skämt - Om du har tid, hjälpa dem med arbete - Vara positiv mot dem. 962

89 Vad är ett beteende? Beteenden kan variera mellan individer. Vad du kanske tror är lämpligt, kanske andra tycker är olämpligt. Hur du reagerar på en situation kan vara annorlunda mot hur andra skulle reagera på samma situation. Du kanske inte känner till ditt beteende och den inverkan den har på relationer och samspel med andra. Du kan uttrycka ett budskap utan att säga ett ord med hjälp av kroppsspråk eller genom att ändra tyngdpunkten i ord eller din röst. Beteenden som du har lärt dig av viktiga personer i ditt liv, till exempel föräldrar eller lärare kommer att påverka ditt beteende och din självbild som en vuxen. ÖVNING 6 Olika typer av beteenden Du står i en kö till kassan för att betala när någon tränger sig före. Använd de tre olika typerna av beteende här nedan. Vad säger du/vad gör du? Bestämt beteende Flytta dig försiktigt framför personen och vända dig om och säga "ursäkta mig men jag var framför dig i kön" - detta kommer att resultera i att du får hjälp när du borde. Aggrestivt beteende Knuffa tillbaka personen och säga "Vem fan tror du att du knuffar? Kom tillbaka i den förbannade kön". Detta kan resultera i att du hamnar i ett verbal/fysisk gräl. Passivt beteende Flytta dig åt sidan för att släppa fram personen, du säger ingenting och låter person få gå före - detta kan resultera i att du blir sen till jobbet eller ett möte. På arbetsplatsen anges oftast standarden för beteende normer i bolagets handböcker eller i en uppförandekod. Där beskrivs vad som är klassificerat som ett acceptabelt beteende och vad som är inte är det. Att regelbundet komma för sent till arbetet eller för tidig hemgång kan orsaka upprörda känslor hos dina kollegor. Olämpliga skämt kan väcka anstöt och att diskriminera någon på grund av kön, ålder, nationalitet eller religion kan ha en förödande effekt. Om någons beteende på arbetsplatsen stör dig eller gör dig illa till mods, behöver du inte acceptera det. Du kan anmäla det till din chef. Beroende på hur illa ett beteende är, så finns det lagar som reglerar beteenden för att skydda dig på din arbetsplats. 963

90 ÖVNING 7 Nedan följer 12 ord som beskriver beteenden. Ta god tid på dig och tänk igenom betydelsen. Var ärlig och sätt ett kryss för varje ord som du tycker speglar ditt beteende på jobbet eller i ditt lärande. Talför Tålmodig Slö Social Avundsjuk Blyg Tolerant Reserverad Tillförlitlig Lättretlig Bestämd Aldrig Ibland Ofta Blev du förvånad över resultatet? Var du ärlig? Handledare: Du kan ta extra kopior av denna sida och be eleverna att göra följande tre saker om du anser att det skulle gynna dem. Valfri övning: Fråga tre av dina kollegor om dom är villiga att bedöma dig? Kan du ta till dig resultatet av övningen? Fråga gärna någon i din omgivning om de vill bedöma dig. 964

91 Nedan följer några exempel på negativt beteende på jobbet. Agera överlägset mot kollegor, visar din egen självtillräcklighet eller dömer andra. Utger en kollegas arbete som ditt eget, eller tar åt dig äran för en idé, när du vet att någon annan kom på den först. Olämpliga skämt om en kollegas utseende, ålder, kön eller förmågor. Argumentera eller engagera dig i en öppen konflikt med en kollega. (Avvikande uppfattning är okej, men gör det respektfullt och artigt). Att ständigt ta emot och ringa mobiltelefonsamtal under arbetstid. (Speciellt de som har irriterande ringsignaler). Du håller inte din arbetsplats ren och städad, lämnar ditt skräp för kolleger att städa upp. ÖVNING 8 Beteende på jobbet Vänligen fyll i några positiva beteenden på jobbet: Var respektfull och artig mot kolleger, även om du inte gillar en viss person. Håll din röst på en acceptabel nivå. En hög röst märks i en viss arbetsmiljö och kan inte bara vara störande för andra som försöker komma igång med sitt arbete, det kan vara väldigt irriterande också. Erbjud dig att hjälpa kollegor om det är något du skulle kunna göra för att hjälpa dem och göra deras jobb lättare om du har tid att göra det. Klä dig ordentligt och använda en liknande informell/formell "kläd- och uppförandekod" som de andra. Se till att du förstår reglerna hur du använder e-post och mobiltelefon. Kom ihåg att du betalt för att arbeta så låt bli att slöprata och andra saker som kan ta bort uppmärksamheten från vad du är anställd för att göra. Var positiv, optimistisk och le! 965

92 Lämpliga och olämpliga beteende Vi kan ibland ryckas med av händelserna och beroende på humöret kan vi ibland göra eller säga saker som vi egentligen inte menar. Orsakerna till detta kan vara att vi känner oss rädda, glada, uppspelta, arga, frustrerade eller att vi tycker folk tittar konstigt på oss och att vi inte vill förlora ansiktet. Det sistnämnda är ganska vanligt och beror på mycket ilska som vuxit under lång tid. Så hur vet vi vad som är lämpligt och vad som inte är lämpligt? Övning 9 FALLSTUDIE Läs följande fallstudie (kan även rollspelas) Andrea kom för sent till lektionen en morgon; hon gick in i klassrummet och satte sig ner, hon varken talade eller tittade på någon. Handledaren var involverad i en viktig diskussion där hela klassen deltog. Handledaren slutade prata, han tittade på klockan på väggen, satte händerna på höften och höjde ögonbrynen. En av de unga studenterna slutade att prata han med då han insåg att ingen lyssnade. Handledaren: Vad sent du kommer. Andrea: Suckar Handledaren: Du ber ju inte ens om ursäkt. Hur vågar du bara klampa in på min lektion och vara så oartig? Du och jag ska ta och snacka om detta efter lektionen, unga frun. Andrea: Fräser. vad du tjafsar? Jag är ju bara 10 minuter försenad. Jorden går väl inte under för guds skull Handledaren: Vem tror du att du pratar med? Våga inte häda i mitt klassrum. Du kan ta och gå hem och fundera lite över din attityd Andrea, och kom tillbaka när du kan bete dig som en människa. Andrea: Skriker nu. Men skaffa dig ett liv? Jag hatar den här förbannade kursen och du undervisar ju som en jävla tomte! Du kallar dig själv för lärare! Du är ett skämt jag har problem, okej, det sista jag behöver är att tjafsa med dig. Jag drar och kommer inte tillbaka! Förresten det är nog bäst att du inte parkerar din bil i mörkret på någon bakgata! Handledaren: Skriker tillbaka. Hotar du mig? Handledaren springer fram till Andrea som ställer sig upp och stirrar handledaren rätt i ögonen. Andrea: Du är en jävla idiot hon vänder sig om och går ut. Handledare: Tja, jag är säker på att ni håller med mig när jag ringer polisen och anmäler henne, eller hur!. Hon ska fan i mig inte hota mig ostraffat. Jag kommer strax tillbaka. Handledaren lämnar rummet. 966

93 FRÅGOR ATT FUNDERA ÖVER Vad gjorde var och en som kan betraktas som ett lämpligt eller olämpligt beteende? Tänk på händelsen utifrån handledarens, Andreas och klassens perspektiv. Vänligen svara på följande frågor: Vem anser du ska bära skuld för det som hände? Både handledaren och Andrea visar olämpligt beteende. Handledaren har inte agerat professionellt och de bör inte heller använda det språk de använt. Handledaren kunde ha pratat med Andrea när de andra elever inte skulle ha hört samtalet. Vad tror du hände efteråt? Det skulle kunna vara ytterligare en konfrontation utanför. Saker och ting kan bli värre och humöret blossar upp, både Andrea och handledaren får lugna ner sig och be om ursäkt till varandra. Hur tror du det slutar? Handledaren bil kan skadas. Det kan bli en intern utredning av händelsen. Handledaren kan komma att stängas av för tjänstefel, Andrea kan prövas. Hur tror du att Andrea känner sig nu? Andrea kan fortfarande vara arg på handledaren. Hon kan känna att handledaren gjorde narr av henne inför klassen. Hon kan vara upprörd och vilja hämnas. Hon kan vara generad och upprörd av händelsen. Hon kan känna att handledaren satte henne på plats och hon hade inget annat val än att reagera. Hon kanske önskar att hon hade reagerat annorlunda. Hur tror du att handledaren känner sig nu? Handledare kommer att känna att den betedde sig på ett oacceptabelt sätt. Den sänkte sig själv, sitt yrke och sina elever ner. Handledaren kommer att vara generad och skamsen över sitt beteende. Den kommer att vara oroad över en intern utredning och utsikterna att förlora sitt jobb - eller kan vara övertygad om att den uppträdde korrekt. Hur tror du resten av klassen mår efter en sådan händelse? De har störts i sina studier. Vissa kan känna obehag. Vissa kan ha gillat att titta på händelsen. Vissa elever kan ha förlorat sitt fokus och ha svårt att komma tillbaka till arbetet. De kan känna att de har hamnat i en svår situation där handledaren kan be om vittnen. ÖVNING 10 FALLSTUDIE REPRIS Som du kommer ihåg från den tidigare fallstudien där flera saker pågick samtidigt och som påverkade händelseförloppet. Vi har alla makt att påverka utgången av saker och ting. Det framgår av följande alternativa fallstudie. Återigen kan detta rollspelas. Andrea kom för sent till lektionen en morgon; hon gick in i klassrummet och satte sig ner, hon varken talade eller tittade på någon. Handledaren var involverad i en viktig diskussion där hela klassen deltog. Handledaren slutade prata, han tittade på klockan på väggen, satte händerna på höften och höjde ögonbrynen. En av de unga studenterna slutade att prata han med då han insåg att ingen lyssnade. Handledaren: Hej Andrea. Du är försenad. 967

94 Andrea: Suckar Handledaren: Jag pratar med dig senare, vi är precis mitt uppe i en diskussion om vad den yngre generationen tror att den äldre generationen har för uppfattning om den yngre. Alla har något att berätta, men för all del hoppa in du med. Din kompis kan säker fylla i vad du missat hittills. Andrea: Suckar Handledaren: Okej allihop, vart var vi? Just det ja, Max du pratade om att du blivit illa behandlad på postkontoret. Vad kände du då? Andrea: Visslar högt, och loggar in på sin dator. Ljudet från tangentbordet var väldigt störande. Handledaren: Andrea, logga inte in just nu. Du har ingen anledning att göra det och du stör dom andra. Föresten så borde du delta i diskussionen du med. Andrea: Jag har ingen lust det är bara skit det där! Handledaren: Visst, jag förstår att du tycker det, men visa i alla fall lite respekt och var tyst och lyssna på vad dina kamrater har att säga. För det andra, använd inte ett sådant språk i mitt klassrum. Om det är något du vill diskutera om innehållet på lektionerna så kan vi ta det vid ett senare tillfälle. Andrea: Jag har fått nog av den här skiten! Hon samlar ihop sina saker, vänder sig mot klassen och skriker, Ni är ett gäng förlorare allihop! sedan springer hon ut ur klassrummet. Handledaren: Jaha, mina vänner. Jag vill nu att ni parar ihop er två och två och försöker komma på så många ord som möjligt som beskriver ett taskigt uppförande. Det par som kommer på flest ord får en chokladbit var. Ni har bara 10 minuter på er, så kör igång. Jag kommer strax tillbaka. Handledaren lämnar klassrummet. Ni ska nu para ihop er och komplettera denna övning genom att diskutera händelsen och uttrycka era åsikter. Var beredd på att dela resultatet med resten av klassen under den avslutande etappen av diskussionen. FUNDERA PÅ FÖLJANDE 968

95 Vad gjorde var och en som kan betraktas som ett lämpligt eller olämpligt beteende? Tänk på händelsen utifrån handledarens, Andreas och klassens perspektiv. Vänligen svara på följande frågor: Vad tror du hände efteråt? Det är tydligt att handledaren försöker lösa situationen snarare än att vara disciplinär. Handledaren gick ut för att hitta Andrea och försöka gå till botten med problemet. Detta skulle kunna leda till att Andrea möjligen hänvisas till ett stöd (kurator till exempel) eller så kan hon bara komma tillbaka till klassen och fortsätta. Om detta hände skulle handledaren prata med Andrea senare för att diskutera varför hon betedde sig som hon gjorde och vad handledaren kan göra för att hjälpa Andrea hantera sina problem. Samtidigt bör Andrea göras medveten om att hennes beteende var oacceptabelt, oavsett orsak. Återigen skulle dock detta ske på ett stödjande, pedagogiskt sätt.. Hur tror du att det slutar? Andrea skulle kunna gå för att få stöd - en uppförande plan skulle kunna görs åt henne. Resten av klassen kan få problem att hantera Andrea efter hennes kommentarer till dem. Hon skulle ha en massa ursäkter att göra! Vad skulle du ha sagt och gjort om du var handledaren? Svaren kommer att variera, men antagligen skulle de flesta eleverna hävda att de skulle ha förlorat sitt humör eller kräva att hon lämnar rummet omedelbart. Detta ger ett bra tillfälle att ytterligare diskutera principen om "Uppförande föder uppförande". Hur tror du att klassen kände det under och efter händelsen? Klassen kommer att vara irriterade på Andrea. Under incidenten det kan ha varit från början roligt, men när hon vände sig mot dem kommer vissa att reagera aggressivt. Det kan bli nödvändigt för handledaren att diskutera händelsen med klassen för att förhindra en ytterligare försämring av Andreas relation till dem. Du har nu gått igenom samma fall två gånger Första gången var handledaren aggressiv och det beteendet resulterade i att Andrea reagerade defensivt och sedan offensivt. Detta ledde till att hon bröt ihop i sin kommunikation med handledaren. I den andre fallstudien visade handledaren respekt och gav Andrea chansen att bara hoppa med in i diskussionen utan att ställa henne i fokus. Men, Andrea valde att vara aggressiv, utan hänsyn till att handledaren var trevlig. Andrea var fast besluten att låta hennes dåliga humör gå ut över hela klassen. Utan tvekan så förstår man att det måste finnas en anledning till hennes dåliga humör det kan vara tråkigheter hemma, att hon mår illa eller någon annan traumatisk händelse som påverkat hennes humör. Kom bara ihåg att det är hur du beter dig mot andra som ligger till grund för andras beteende mot dig. Även om du är trevlig, men den du talar med väljer att inte vara det så har i alla fall du trots allt inte gjort något fel. De understrukna orden ovan är nyckeln till att förstå din egen makt och inflytande på ditt eget och därmed på andras beteende. ÖVNING 11 Din egen version 969

96 Jobba ihop två och två, skriva ett manus där både handledaren och Andrea uppträder respektfullt och korrekt mot varandra. Andrea kom för sent till klassen i morse. Hon kom in i rummet och satte sig, varken talade eller tittade på någon. Handledaren var mitt i en viktig diskussion med resten av klassen och alla var väldigt engagerade. Andrea: ENTERS AND SITS DOWN QUIETLY. CATCHES TUTOR EYE IF APPROPRIATE SAYS Sorry I m late. Tutor: OK Andrea. We ll catch up later but just sit down for now and join in if you have anything you want to say we re talking about bad customer service experiences. Andrea: Thanks sorry everyone. MUTUAL RESPECT AND CONSIDERATION SHOWN 970

97 Mer om beteende Vi har utforskat och diskuterat vad ordet beteende betyder, man har vi någonsin tänkt på hur vårt beteende påverkar människor runtomkring oss? När vi är små kommer vi undan med mycket av vårt bus storögda frågor som Hur hamnade jag i din mage? Den frågan får alla föräldrar att smälta och som är en del av uppväxten! Men ibland, (erkänn!), så ställer barn frågor de redan vet svaret på för att få oss att känna oss obekväma. Exempel: Du vet att Evas pojkvän gjort slut. Eva är inte din vän, men du går på några av hennes lektioner. Hon har alltid varit populär bland pojkarna, du är bara lite avundsjuk du har alltid misstänkt att hon driver med dig bakom din rygg, men du har aldrig hört henne säga någonting som bevisar din teori. Hursomhelst skulle det vara skönt att ge igen, eller hur? Så du går fram till Eva och säger, Hej Dejtar du fortfarande Jimmy? Du flinar när du ser hur hon rodnar och vänder blicken bort från dig. När hon sedan mumlar att hon inte träffar honom mer, så kan du bara inte låta bli att säga. Just det. Jag hörde det snackas om det på lunchen. Bara för att låta henne veta att alla snackar om henne. Sen går du därifrån skrattandes. Senare på dagen är du på en musiklektion och lyssnar på Mozart. Ännu en gång drömmer du dig bort i din egna lilla värd. Du börjar fundera på vad du sagt till Eva och ditt samvete börjar agera. Hon går i samma musikklass som dig och du vänder dig om och ser Eva med tårfyllda ögon. Hon ser verkligen ledsen ut. Vad känner du? Flinar du fortfarande? Känner du empati? Vet du överhuvudtaget vad det betyder? Att kunna känna empati för andra är en fantastisk egenskap som gör att du kommer att lyckas i livet och i arbetet. Det kommer att hjälpa dig med ditt beteende, ännu viktigare, konsekvenserna av ditt beteende och hur det drabbar andra. Hur skönt var det att hämnas på Eva? Egentligen? Nu är du äldre (och visare, förhoppningsvis), så kommer du inte undan lika lätt när du frågar tant Anna varför hon har så håriga ben. Som barn kunde du fråga av ren nyfikenhet; som en ung vuxen frågar du henne bara för att förolämpa henne. Vårt beteende påverkar inte bara den vi behandlar illa, utan även de som ser dig bete dig illa framförallt de unga och sårbara. ÖVNING 12 Titta på följande bilder. Identifiera de negativa beteenden du kan hitta. Skrik, ilska, argumentering, gräl 971

98 Bråk, osportsligt uppträdande, fusk Rökning (kan vara vanliga cigaretter eller droger) Mobbing, våld, hot! $* # Skrik, svordomar, aggressiv, hot Full, förargelseväckande beteende 972

99 Vägdåre, ilska Djurplågeri/missbruk Vandalism, inbrott, rån Låta bli att hjälpa till, skratta åt andra, vara okänslig Våld i hemmet Förhoppningsvis så kommer du att upptäcka att beteendet på bilderna inte är okej. Har du någonsin bevittnat något av beteendena eller något liknande? Har du en ung bror eller syster? Är dom din hjälte? Kommer dom att göra som du gör. Har du någonsin tänkt på hur du påverkar dom? Diskutera saken med din handläggare. Gratulerar! Du är nu färdig med lektion

100 Learning Byte 3 974

101 LEKTION 3 RESURSLISTA Lektionsplaner (4) Introduktion PowerPoint Presentation Lärarhandledning Elevmaterial 975

102 976

103 977

104 978

105 979

106 MASS LEKTIONSPLAN Handledare: Klass/Grupp Lektion: 3 Avsnitt: 1 Lokal: Ämne: LAGARBETE OCH RESPEKT Tidsåtgång: UNGEFÄR EN TIMME Syfte och mål: INFORMERA OM VAD SOM GÖR ETT LAG Material: LEKTIONSPLAN, POWERPOINT, ELEVMATERIAL, LÄRARHANDLEDNING Undervisning/Inlärning Handledare - Visa PowerPointmaterialet - Bild 3 ger möjlighet att diskutera ytterligare några grupper eleverna har varit medlemmar i tidigare. Bild 5 kan utforska grupper av hobbies och intressen de kan tillhöra. Handledare- Dela ut elevmaterialet och be eleverna att skriva namn på framsidan - handledare Läs välkommen introduktion till eleverna och koppla detta till presentationen som just visats och de diskussioner som just hållits. Tonvikten kommer att ligga på lag på arbetsplatsen. Diskutera citatet "snöflingor". Snöflingor kan bli snöbollar, som kan bli laviner. Styrka pga. antal. FÖRDELAR MED LAG Diskutera fördelarna som anges i elevmaterialet. Aisopos fabel är ett bra exempel på hur ett lag kan få bra resultat när alla arbetar tillsammans, men kan falla isär när lagarbetet inte längre existerar. Be gruppen att bidra med andra fördelar de kan komma på. NACKDELAR MED LAG Läs igenom elevmaterialet - kan klassen komma på andra nackdelar. Titta på ledarskap - tydlig riktning och roll kan förebygga många problem. Övning 1 Eleverna gör ordsöket. Detta hjälper dem att bekanta sig med några ord som används i förhållande till lagarbete och respekt. Övning 2 Hitta koden. Eleverna försöker hitta vilken bokstav motsvarar numret i koden. Svaret finns i lärarhandledningen. Material Dator/projektor Powerpoint Presentation (10 min) Elevmaterial (5 min) Elevmaterial (15 min) Elevmaterial (5 min) Elevmaterial (10 min) Elevmaterial (10 min) Sammanfatta lektionen och utvärdera. Utvärderingen kan ske i form av att eleverna skriver ett ord som har att göra med lagarbete som de tycker är en färdighet/kvalitet de själva redan har och en sak som de vill förbättra på ett papper. Till exempel kan en elev säga att de är bra på att hjälpa andra, men inte så bra på att be om hjälp själva. Papper Pennor Postisar 980

107 MASS LEKTIONSPLAN Handledare: Klass/Grupp Lektion: 3 Avsnitt: 2 Lokal: Ämne: LAGARBETE OCH RESPEKT Tidsåtgång: UNGEFÄR EN TIMME Syfte och mål: INFORMERA OM VAD SOM GÖR ETT LAG Material: LEKTIONSPLAN, ELEVMATERIAL, LÄRARHANDLEDNING Undervisning/Inlärning Handledare - repetition av föregående lektion om det behövs. Ni kommer nu att undersöka en fallstudie och eleverna kommer att uppmanas att svara på några frågor efteråt. Fallstudie - sidan 3. Läs igenom fallstudien med klassen. Säkerställ att de är klara över rollerna för varje chef och avdelning. Till exempel kommer säljteamet att behandla beställningsförfrågningar, rabatter, kampanjer och försöka generera affärer för företaget. Gå igenom varje avdelning och typiska uppgifter de kan göra. Dela in klassen i grupper om 2 eller 3 och be dem att diskutera svaren på de frågor som ställs. Några exempel eller förväntade svar visas i lärarhandledningen men dessa kommer naturligtvis variera beroende på elevernas medverkan och förståelse. Klassdiskussion om resultaten (varje grupp delger sina svar - detta bör ge en diskussion). Eleverna ska göra anteckningar vid behov. Övning 4 Eleverna svarar individuellt på frågorna i häftet genom att kryssa lämplig kolumn för varje fråga. Lägg upp svaren och skriv resultatet längst ned på sidan. Ju högre poäng, desto bättre lagarbetare är eleven. Om de fick 0 på någon fråga, bör dessa markeras som "områden för personlig utveckling" och de bör ingå den i personliga utbildningsplanen eller i diskussioner med handledare i personliga samtal. Sammanfattning och utvärdering av lektionen. Detta skulle kunna ske i form av att fråga eleverna vilka övningar de särskilt tyckte om, t.ex. fallstudie, ordsök, kodord, frågeformulär, diskussioner etc. och vilka övningar som de inte tyckte om (uppmuntra dem till att diskutera öppet och motivera). Diskutera lärstilar med eleverna - vissa föredrar att lyssna på föreläsningar, vissa föredrar att läsa, vissa föredrar att göra övningar etc. Detta kommer att bidra till att öka medvetenheten om hur lärare och material ska försöka anpassas till alla stilar. Material (5 min) Elevmaterial (25 min) (10 min) Elevmaterial (10 min) (10 min) 981

108 MASS LEKTIONSPLAN Handledare: Klass/Grupp Lektion: 3 Avsnitt: 3 Lokal: Ämne: LAGARBETE OCH RESPEKT Tidsåtgång: UNGEFÄR EN TIMME Syfte och mål: INFORMERA OM VAD SOM GÖR ETT LAG Material: LEKTIONSPLAN, ELEVMATERIAL, LÄRARHANDLEDNING Undervisning/Inlärning Handledare - repetition av föregående lektion om det behövs av vikten av att förtjäna och visa respekt, det visar hänsyn till andras behov. Övning 7 fallstudie baserad på kontorsscenariot. Läs igenom fallstudien med klassen och dela sedan in dem i grupper. Gör frågorna i grupperna. Gå igenom klassens svar, skriv en sammanfattning av respektfullt och respektlöst beteende och incidenter ombord. Diskutera om eleverna kan ge några exempel på om och när de känt sig kränkta eller inte stöttats. Hur kände dom sig? Vad hade de gjort? Varför reagerade de som de gjorde (t.ex. om de inte gjorde någonting, varför inte? Brist på självförtroende?) Sammanfatta ämnet - läs slutsatsen. Bjud in till frågor. Utvärdering av lektionen - Sätt blädderblockspapper på 2 av väggarna i rummet. Blad 1: Jag känner att respekt är mycket viktigt, Blad 2: Jag känner att det spelar ingen roll om du visar respekt eller inte, så länge du gör ditt jobb. Be eleverna att ställa sig vid papperet som bäst beskriver deras tankar om respekt. Detta bör ge en tydlig indikation på hur inlärningen har fungerat. Material (5 min) Elevmaterial (30 min) Tavla/Papper Pennor (15 min) Elevmaterial (5 min) (5 min) 982

109 MASS LEKTIONSPLAN Studiematerial Elevens namn... Lektion 3 Lagarbete och respekt 983

110 Vad är en grupp? Som tidigare har pratat om så är ett team en grupp människor som arbetar tillsammans på en gemensam uppgift eller ett projekt. En snöflinga är en av Guds mest bräckliga skapelser, men se vad de kan göra när de håller ihop! (Författare okänd) Det är sant att man kan förbättra styrka, kraft och resultat när man arbetar tillsammans. Tänk på gånger när du har försökt göra något ensam och sen bett andra om hjälp - det är så du bygger ett "team". Kunde du klara din uppgift? Vad var det som gjorde skillnaden? Fördelar med grupper Ju fler människor som bidrar med idéer desto bättre blir slutresultatet. Alla medlemmar i teamet vars bidrag har lett till ett visst resultat kommer att ta ansvar för att det fungerar, eftersom de då har "ansvaret" för det. Team ger en känsla av säkerhet eller av tillhörighet. Svagare gruppmedlemmar kan stödjas av de starkare och det skapas goda möjligheter till lärande för alla berörda medlemmar. Som Aesop så tydligt sa i fabeln "De fyra oxarna och lejonet", "enade vi stå, delade vi falla". I denna fabel kunde oxarna skydda varandra från det hungriga lejonet genom att arbeta tillsammans. Efter ett gräl blev dom avskilda från varandra och utsatta för lejonets attack. Det är sant ur alla aspekter av livet och för alla arter, även vi människor. Myror, bin, rådjur, vargar, arméer dom jobbar alla tillsammans för en gemensam sak. Får styrka i antal och kunskap. Varje enskild individ har sitt eget ansvar i och för gruppen. Nackdelar med grupper Även när vi är medlemmar i en grupp så är vi individer med våra egna behov och ambitioner. Ibland kan man känna att man inte får det erkännande man är värd för jobbet man gör eller det man tillför gruppen. En annan svårighet är dom dominerande gruppmedlemmarna, dom som tror sig veta allt och har alla svar. Deras idéer är alltid bäst och dom kan till och med ta åt sig äran för andras arbete. Dom här problemen kan undvikas med ett starkt ledarskap varje grupp behöver en ledare som kan förmedla vision och mål tydligt och opartiskt. Samtidigt ska ledaren känna sina gruppmedlemmar, som var och en har sina egna styrkor och värden och se till att dessa egenskaper används så effektivt som möjligt. 984

111 ÖVNING 1 Ordsök Leta reda på följande ord i rutnätet: ÖVERVÄGA SAMARBETA HJÄLP RESPEKT STÖD KONSULTERA DISKUTERA LÄRA DELA FUNDERSAMHET S J S T Ö D O W K O N M D V N N S F Å A J P Z O V A A L E D Z A E X P U Ä Q N G T K A Ö F I W R N D Å K H S W E P Q V K M Z K Ä L O O R U G B K B E I H I R P L U Ö R L N R P Ö R N A Y Ö Z T D F M T P A F Ä V A N Z W Z I X E T E V M A D Ä X K D I S K U T E R A A L W G J Y W N B S K Ö B A G S G I A D I O Q R O B R E T A U S P I P C T E H M A S R E D N U F U L N S D S L W J K Q U A Y H T Ä J M T Ä D W Y O S C S N Q T J R V Å Y M R E S P E K T J Q H 985

112 ÖVNING 2 Hitta koden Using the grid below, try to identify this quote by Henry Ford: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ANSWER: If everyone is moving forward together, then success takes care of itself ÖVNING 3 FALLBESKRIVNING Lagarbete Harcop International är en stor organisation som tillverkar och exporterar mobiltelefoner. Den organisatoriska strukturen visas nedan: VD Försäljningschef Kontorschef Produktionschef Lagerchef Försäljningspersonal Kontorspersonal Produktionspersonal Lagerpersonal Yasmine arbetar på försäljningsavdelningen. Hon får beställningar från olika källor och sedan skickar informationen till kontorspersonalen som behandlar den i turordning och 986

113 skriver lämpliga fakturor. Då sker automatiskt en begäran om produktion till fabriken som i sin tur producerar posten och sedan skicka den till lagerpersonalen för avgång. En dag, precis när hon packade ihop för att gå för dagen fick Yasmine en brådskande order på 300 stycken ZX95 mobiltelefoner. Hon ansåg att hon kunde lämna ordern tills nästa dag, eftersom hon hade bråttom hem. Men hon beslöt sig för att slutföra det viktigaste pappersarbetet innan hon gick hem, så att kundens begäran om en levereras inom 48 timmar skulle kunna uppfyllas. Hon skrev snabbt ut den ordern och la den i lådan för utgående post så att de på kontoret skulle få den nästa morgon. Två veckor senare fick Yasmine ett telefonsamtal från företaget som hade lagt denna order om att de inte hade hört något från henne om telefonerna. Yasmine kunde inte riktigt minnas detaljerna i orden och tog kundens kontaktuppgifter och sa att hon skulle göra efterforskningar och ringa tillbaka personen. Hon gick igenom sina orderkopior men kunde hitta någon hänvisning till denna order. Men hon mindes vagt den stora ordern så hon visste att det skulle finnas någonstans. Yasmine ringde Hector som jobbade på kontoret och frågade om han kunde hjälpa till. Han kunde bekräfta att ordern verkligen hade bearbetats och skickats till fabriken cirka två veckor tidigare. Yasmine kontaktade sedan fabriken som bekräftade att telefonerna hade tillverkats och de hade skickat dem till lagret för leverans. Hon kontaktade då lagret som inte kunde hitta någon order. Detta innebar Yasmine var tvungen att gå och få kopior av ordern som hon i sin brådska att åka hem glömt att ta. Det brukar hon alltid göra. Hon var också tvungen att gå till produktionsavdelningen för att få kopior av produktionsordern och det var först då hon märkte att ingen leveransadress hade lagts in på blanketten. När hon kontrollerade sin ursprungliga order, insåg hon att hon hade glömt att göra detta i sin brådska att behandla ordern. När hon gick till lagret med kopian på ordern, kunde de tillslut spåra lådan med mobiltelefoner. Den hade lagts på en hylla för 13 dagar sedan eftersom ingen leveransadress hade angivits. Diskussion Diskutera vad som gick fel med denna order - lista alla problem. Hur uppstod problemet? Vems var felet? Vilka åtgärder borde eller kunde ha gjorts och av vem? Tror du att detta är ett bra exempel på lagarbete? Vad tror du att köparen tänker om företaget? Kommer de att göra en beställning där igen? Slutsats Att vara en del av en grupp innebär att man tar ansvar för varandras arbete samt sitt eget. Om vi upptäcker att någon har gjort ett misstag, är det enkelt att ringa eller besöka dem för att reda ut problemet. Detta hjälper inte bara dig att göra din del av jobbet, det hjälper dem att inse vikten av att kontrollera sitt eget arbete och se till att de har gjort allt de behöver och vilka konsekvenserna kan bli om man inte uppfyller sin jobbroll. 987

114 ÖVNING 4 Frågor Hur bra lagarbetare är du? 26 Kryssa det svar som bäst beskriver dig: Påstående Om jag har ett problem vill jag att diskutera det med någon. Alltid ( ) Sällan ( ) Aldrig ( ) Om något går fel, föredrar jag att be någon om råd eller hjälp. Jag tycker om att arbeta i grupp. Jag tycker om att lämna förslag till gruppen och har inget emot om man kommer på ett bättre förslag senare. Jag kan förväntas göra ett jobb efter bästa förmåga. Jag tar hänsyn till andra människors åsikter. Jag tycker om att hjälpa andra människor. Jag har inget emot att dela mina saker eller min tid med andra. Jag säger "tack" om någon hjälper mig. Jag tar ansvar för mina handlingar. Om någon är besvärlig tänker jag mig noga före innan jag svarar. Jag försvarar en medlem i min grupp om han eller hon kritiseras. Jag kommer att stödja andras förslag om jag tycker att de är bra. Jag kan jobba med alla slags människor. Jag kommer oftast bra överens med andra människor. Resultat Varje alltid ger 2 poäng Varje sällan ger 1 poäng Varje aldrig ger 0 poäng Ju närmare "30" ditt resultat är, desto bättre lagarbetare är du. Titta på de påståenden som du hade "0" på. Sätt upp dessa som personliga mål och/eller förändringar i beteende och attityd för dig för att förbättra din lagarbetsförmåga. 26 Taget från Administration SVQ2 Student Handbook, Carysforth C,

115 Respekt I ditt privatliv kan du vanligtvis välja vem du vill umgås med. I arbetslivet är det en lyx man inte får. Du kommer ofta att hamna i en situation där du arbetar med någon du inte tycker särskilt mycket om och ändå förväntas du prestera bra och vara produktiv. Hur du klarar detta är mycket beroende av hur mycket vikt du lägger på att behandla andra med respekt. Men vad betyder det? Du har säkert fått höra att du ska respektera äldre människor och dina överordnade. Men förtjänar man inte respekt? Tänk tillbaka på tidigare lektioner där vi har diskuterat hur din attityd och ditt beteende kan påverka hur människor beter sig mot dig. Vissa människor däremot, kommer aldrig att förändras och behandlar alla illa oavsett hur trevlig man är mot dem. Det bästa sättet att hantera dessa människor är att komma ihåg att alla är olika - att vi alla har individuella styrkor och svagheter, övertygelser och värderingar, åsikter och livsstilar. Att erkänna och respektera detta kan ofta hjälpa dig att se det goda hos människor så du kan respektera dem. I arbetslivet kan den roll en person har, (exempelvis en chef) göra att du måste visa respekt - om inte till personen, åtminstone till ställningen. Detta är dock inte alltid lätt att göra. ÖVNING 5 Vem respekterar du? Lista de människor du har träffat i ditt liv som du har respekt för i tabellen nedan. Ange orsaken till att du respekterar dem. Person t.ex. lärare, förälder, vän Varför jag respekterar dem. T.ex. snäll, hjälpsam, jobbar hårt. 989

116 ÖVNING 6 Situationer när du har tappat respekten för någon. Ge exempel på människor som du har haft respekt för och nu tappat respekten för och varför du har gjort det, i tabellen nedan. Person t.ex. lärare, förälder, vän Varför jag förlorade respekten för personen t.ex. var oärlig, självisk eller hänsynslös, alkoholmissbruk, lat, ovänlig. ÖVNING 7 - Fallstudie Respekt 27 Farzana och Julie arbetar båda med administration i en stor organisation. Deras närmaste chef är John Briggs, kontorssamordnaren, även om de också arbetar för Peter Osgood, assisterande kontorschef. Både John och Peter rapporterar till Diana Howson som är kontorschef. Farzana överväger allvarligt att sluta sitt jobb eftersom hon är så överbelastad med arbete. Enligt hennes uppfattning är Julie mycket lat och det tar evigheter för henne att göra även de enklaste arbetsuppgifterna. Av den anledningen ger både John och Peter Farzana allt arbete, eftersom de vet att det kommer att bli bra och klart i tid. Vid ett möte nyligen utmanar Farzana Peter öppet om sin arbetsbelastning framför flera anställda, hon vägrade att göra en brådskande uppgift åt honom. Han har varit mycket irriterad på henne sedan dess. När hon försökte prata privat med Johan om sin höga arbetsbelastning så bara skrattade han och sa att hon borde känna sig smickrad. Farzana är ganska rädd för Diana och vill inte närma sig henne direkt. 27 Hämtat från Carysforth, C. Business & Administration NVQ2 Student Handbook, Heinemann 990

117 9. På tal om respekt för varandra, fyll i tabellen nedanför: Personal Visade respekt för/till (kryssa om du håller med och ge exempel eller skäl). Farzana Peter John Julie Peter Farzana John Julie John Farzana Peter Julie Julie Peter John Farzana 991

118 10. Fyll i tabellen nedanför: Personal Visade bristande respekt för/till (kryssa om du håller med och ge exempel eller skäl). Farzana Peter John Julie Peter Farzana John Julie John Farzana Peter Julie Julie Peter John Farzana 992

119 11. Om du var Farzana, vad skulle du göra nu? 12. Vad tycker du Farzana borde ha gjort från början för att försöka lösa problemet? Slutsats Förhoppningsvis har ovanstående fallstudie och era diskussioner hjälpt dig att inse att respekt är en tvåvägskommunikation. Om du ger det får du normalt det. Om du visar det, visar andra det för dig. Om du respekterar någons ställning kan det hjälpa dig att bortse från deras personliga brister. Gratulerar! Du är nu klar med lektion

120 Lärarhandledning LEKTION 3 Lagarbete och respekt 994

121 Vad är en grupp? Som tidigare har pratat om så är ett team en grupp människor som arbetar tillsammans på en gemensam uppgift eller ett projekt. En snöflinga är en av Guds mest bräckliga skapelser, men se vad de kan göra när de håller ihop! (Författare okänd) Det är sant att man kan förbättra styrka, kraft och resultat när man arbetar tillsammans. Tänk på gånger när du har försökt göra något ensam och sen bett andra om hjälp - det är så du bygger ett "team". Kunde du klara din uppgift? Vad var det som gjorde skillnaden? Fördelar med grupper Ju fler människor som bidrar med idéer desto bättre blir slutresultatet. Alla medlemmar i teamet vars bidrag har lett till ett visst resultat kommer att ta ansvar för att det fungerar, eftersom de då har "ansvaret" för det. Team ger en känsla av säkerhet eller av tillhörighet. Svagare gruppmedlemmar kan stödjas av de starkare och det skapas goda möjligheter till lärande för alla berörda medlemmar. Som Aesop så tydligt sa i fabeln "De fyra oxarna och lejonet", "enade vi stå, delade vi falla". I denna fabel kunde oxarna skydda varandra från det hungriga lejonet genom att arbeta tillsammans. Efter ett gräl blev dom avskilda från varandra och utsatta för lejonets attack. Det är sant ur alla aspekter av livet och för alla arter, även vi människor. Myror, bin, rådjur, vargar, arméer dom jobbar alla tillsammans för en gemensam sak. Får styrka i antal och kunskap. Varje enskild individ har sitt eget ansvar i och för gruppen. Nackdelar med grupper Även när vi är medlemmar i en grupp så är vi individer med våra egna behov och ambitioner. Ibland kan man känna att man inte får det erkännande man är värd för jobbet man gör eller det man tillför gruppen. En annan svårighet är dom dominerande gruppmedlemmarna, dom som tror sig veta allt och har alla svar. Deras idéer är alltid bäst och dom kan till och med ta åt sig äran för andras arbete. Dom här problemen kan undvikas med ett starkt ledarskap varje grupp behöver en ledare som kan förmedla vision och mål tydligt och opartiskt. Samtidigt ska ledaren känna sina gruppmedlemmar, som var och en har sina egna styrkor och värden och se till att dessa egenskaper används så effektivt som 995

122 möjligt. ÖVNING 1 Ordsök Leta reda på följande ord i rutnätet: ÖVERVÄGA SAMARBETA HJÄLP RESPEKT STÖD KONSULTERA DISKUTERA LÄRA DELA FUNDERSAMHET S J S T Ö D O W K O N M D V N N S F Å A J P Z O V A A L E D Z A E X P U Ä Q N G T K A Ö F I W R N D Å K H S W E P Q V K M Z K Ä L O O R U G B K B E I H I R P L U Ö R L N R P Ö R N A Y Ö Z T D F M T P A F Ä V A N Z W Z I X E T E V M A D Ä X K D I S K U T E R A A L W G J Y W N B S K Ö B A G S G I A D I O Q R O B R E T A U S P I P C T E H M A S R E D N U F U L N S D S L W J K Q U A Y H T Ä J M T Ä D W Y O S C S N Q T J R V Å Y M R E S P E K T J Q H 996

123 ÖVNING 2 Hitta koden Using the grid below, try to identify this quote by Henry Ford: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Svar: If everyone is moving forward together, then success takes care of itself ÖVNING 3 FALLBESKRIVNING Lagarbete Harcop International är en stor organisation som tillverkar och exporterar mobiltelefoner. Den organisatoriska strukturen visas nedan: VD Försäljningschef Kontorschef Produktionschef Lagerchef Försäljningspersonal Kontorspersonal Produktionspersonal Lagerpersonal Yasmine arbetar på försäljningsavdelningen. Hon får beställningar från olika källor och sedan skickar informationen till kontorspersonalen som behandlar den i turordning och skriver lämpliga fakturor. Då sker automatiskt en begäran om produktion till fabriken som i sin tur producerar posten och sedan skicka den till lagerpersonalen för avgång. 997

124 En dag, precis när hon packade ihop för att gå för dagen fick Yasmine en brådskande order på 300 stycken ZX95 mobiltelefoner. Hon ansåg att hon kunde lämna ordern tills nästa dag, eftersom hon hade bråttom hem. Men hon beslöt sig för att slutföra det viktigaste pappersarbetet innan hon gick hem, så att kundens begäran om en levereras inom 48 timmar skulle kunna uppfyllas. Hon skrev snabbt ut den ordern och la den i lådan för utgående post så att de på kontoret skulle få den nästa morgon. Två veckor senare fick Yasmine ett telefonsamtal från företaget som hade lagt denna order om att de inte hade hört något från henne om telefonerna. Yasmine kunde inte riktigt minnas detaljerna i orden och tog kundens kontaktuppgifter och sa att hon skulle göra efterforskningar och ringa tillbaka personen. Hon gick igenom sina orderkopior men kunde hitta någon hänvisning till denna order. Men hon mindes vagt den stora ordern så hon visste att det skulle finnas någonstans. Yasmine ringde Hector som jobbade på kontoret och frågade om han kunde hjälpa till. Han kunde bekräfta att ordern verkligen hade bearbetats och skickats till fabriken cirka två veckor tidigare. Yasmine kontaktade sedan fabriken som bekräftade att telefonerna hade tillverkats och de hade skickat dem till lagret för leverans. Hon kontaktade då lagret som inte kunde hitta någon order. Detta innebar Yasmine var tvungen att gå och få kopior av ordern som hon i sin brådska att åka hem glömt att ta. Det brukar hon alltid göra. Hon var också tvungen att gå till produktionsavdelningen för att få kopior av produktionsordern och det var först då hon märkte att ingen leveransadress hade lagts in på blanketten. När hon kontrollerade sin ursprungliga order, insåg hon att hon hade glömt att göra detta i sin brådska att behandla ordern. När hon gick till lagret med kopian på ordern, kunde de tillslut spåra lådan med mobiltelefoner. Den hade lagts på en hylla för 13 dagar sedan eftersom ingen leveransadress hade angivits. Diskussion Diskutera vad som gick fel med denna order - lista alla problem. Hur uppstod problemet? Vems var felet? Vilka åtgärder borde eller kunde ha gjorts och av vem? Tror du att detta är ett bra exempel på lagarbete? Vad tror du att köparen tänker om företaget? Kommer de att göra en beställning där igen? Möjliga svar: Problem började när Yasmine slarvade med ordern och glömde att ta en kopia - Detta innebar att hon inte hade någon information om ordern och märkte inte att den inte hade avslutats korrekt. Hon hade också utelämnat leveransadressen. Kontorspersonalen borde ha tagit upp och kontrollerat detta med Yasmine när de behandlade ordern. Detta skulle ha förhindrat slutproblemet på lagret. Fabrikspersonalen behöver bara veta vad ordern innehöll och kan inte riktigt få skulden för att de inte märkte att Yasmine missat leveransadressen. Lagerpersonalen kan man skylla mest på (förutom Yasmine) eftersom de inte märkte att det inte fanns någon leveransadress, men dom ska bara se till att varorna finns i lager. Om kunden inte hade ringt när han gjorde, skulle de ha lagrats här på obestämd tid och ytterligare problem skulle ha uppstått när kontorspersonalen 998

125 skickat ut fakturor för betalning (för varor som kunden inte fått). Det största problemet här är att varje avdelning inte inse hur mycket nästa avdelning är beroende av dem. De är ett team, men vet inte det. Personalutbildning och strikta rutiner kan hjälpa till här. Hur Yasmine behandlar kunden nu kommer att påverka deras relation och framtida affärer. Det bästa sättet är att be om ursäkt för förseningen och skicka beställningen för leverans nästa dag. Om hon har möjlighet kan en gest av goodwill (t.ex. rabatter) vara en väg att vinna tillbaka kundens förtroende. Slutsats Att vara en del av en grupp innebär att man tar ansvar för varandras arbete samt sitt eget. Om vi upptäcker att någon har gjort ett misstag, är det enkelt att ringa eller besöka dem för att reda ut problemet. Detta hjälper inte bara dig att göra din del av jobbet, det hjälper dem att inse vikten av att kontrollera sitt eget arbete och se till att de har gjort allt de behöver och vilka konsekvenserna kan bli om man inte uppfyller sin jobbroll. 999

126 ÖVNING 4 Frågor Hur bra lagarbetare är du? 28 Kryssa i det svar som bäst beskriver dig: Påstående Om jag har ett problem vill jag att diskutera det med någon. Om något går fel, föredrar jag att be någon om råd eller hjälp. Jag tycker om att arbeta i grupp. Alltid ( ) Sällan ( ) Aldrig ( ) Jag tycker om att lämna förslag till gruppen och har inget emot om man kommer på ett bättre förslag senare. Jag kan förväntas göra ett jobb efter bästa förmåga. Jag tar hänsyn till andra människors åsikter. Jag tycker om att hjälpa andra människor. Jag har inget emot att dela mina saker eller min tid med andra. Jag säger "tack" om någon hjälper mig. Jag tar ansvar för mina handlingar. Om någon är besvärlig tänker jag mig noga före innan jag svarar. Jag försvarar en medlem i min grupp om han eller hon kritiseras. Jag kommer att stödja andras förslag om jag tycker att de är bra. Jag kan jobba med alla slags människor. Jag kommer oftast bra överens med andra människor. Resultat Varje alltid ger 2 poäng Varje sällan ger 1 poäng Varje aldrig ger 0 poäng Ju närmare "30" ditt resultat är, desto bättre lagarbetare är du. Titta på de påståenden som du hade "0" på. Sätt upp dessa som personliga mål och/eller förändringar i beteende och attityd för dig för att förbättra din lagarbetsförmåga. 28 Taget från Administration SVQ2 Student Handbook, Carysforth C,

127 Respekt I ditt privatliv kan du vanligtvis välja vem du vill umgås med. I arbetslivet är det en lyx man inte får. Du kommer ofta att hamna i en situation där du arbetar med någon du inte tycker särskilt mycket om och ändå förväntas du prestera bra och vara produktiv. Hur du klarar detta är mycket beroende av hur mycket vikt du lägger på att behandla andra med respekt. Men vad betyder det? Du har säkert fått höra att du ska respektera äldre människor och dina överordnade. Men förtjänar man inte respekt? Tänk tillbaka på tidigare lektioner där vi har diskuterat hur din attityd och ditt beteende kan påverka hur människor beter sig mot dig. Vissa människor däremot, kommer aldrig att förändras och behandlar alla illa oavsett hur trevlig man är mot dem. Det bästa sättet att hantera dessa människor är att komma ihåg att alla är olika - att vi alla har individuella styrkor och svagheter, övertygelser och värderingar, åsikter och livsstilar. Att erkänna och respektera detta kan ofta hjälpa dig att se det goda hos människor så du kan respektera dem. I arbetslivet kan den roll en person har, (exempelvis en chef) göra att du måste visa respekt - om inte till personen, åtminstone till ställningen. Detta är dock inte alltid lätt att göra. ÖVNING 5 Vem respekterar du? In the table below, list the people you have met in your life for whom you have respect. State the reason you respect them. Person t.ex. lärare, förälder, vän Mamma Varför jag respekterar dem. T.ex. snäll, hjälpsam, jobbar hårt. Hon arbetar hårt och ändå håller hon huset rent och försöker hjälpa mig med mina läxor. Hon är snäll, men sträng och detta gör att jag vill göra henne nöjd. 1001

128 ÖVNING 6 Situationer när du har tappat respekten för någon. In the table below, give examples of people you used to respect and why you lost that respect for them. Person t.ex. lärare, förälder, vän Vän Popidol Varför jag förlorade respekten för personen t.ex. var oärlig, självisk eller hänsynslös, alkoholmissbruk, lat, ovänlig. Jag såg min vän vara otrevlig mot någon som var upprörd. Jag trodde dom hade roligt, men det slutade med bråk. Det förstörde vår vänskap. Håller på med alkohol eller droger och har arresterats för våldsamt eller oacceptabelt beteende, tappat förebilden. ÖVNING 7 - Fallstudie Respekt 29 Farzana och Julie arbetar båda med administration i en stor organisation. Deras närmaste chef är John Briggs, kontorssamordnaren, även om de också arbetar för Peter Osgood, assisterande kontorschef. Både John och Peter rapporterar till Diana Howson som är kontorschef. Farzana överväger allvarligt att sluta sitt jobb eftersom hon är så överbelastad med arbete. Enligt hennes uppfattning är Julie mycket lat och det tar evigheter för henne att göra även de enklaste arbetsuppgifterna. Av den anledningen ger både John och Peter Farzana allt arbete, eftersom de vet att det kommer att bli bra och klart i tid. Vid ett möte nyligen utmanar Farzana Peter öppet om sin arbetsbelastning framför flera anställda, hon vägrade att göra en brådskande uppgift åt honom. Han har varit mycket irriterad på henne sedan dess. När hon försökte prata privat med Johan om sin höga arbetsbelastning så bara skrattade han och sa att hon borde känna sig smickrad. Farzana är ganska rädd för Diana och vill inte närma sig henne direkt. 29 Hämtat från Carysforth, C. Business & Administration NVQ2 Student Handbook, Heinemann 1002

129 13. På tal om respekt för varandra, fyll i tabellen nedanför: Personal Visade respekt för/till (kryssa om du håller med och ge exempel eller skäl). Farzana Peter John Julie Svaren på detta kommer att variera eftersom det är personliga uppfattningar och åsikter. Men i allmänhet är Farzana ett offer här och har respekterat alla berörda tills situationen blev för mycket för henne. Julie har inte visat respekt för någon, eftersom hon aldrig kommer i tid, slutar tidigt, inte slutför arbetet, tar fördel av andra osv. John och Peter respekterar Farzana men de underlättar inte situationen genom att ge Peter henne mer arbete att Farzana göra och bör ta tag i John Julies beteende. De respekterar Julie uppenbarligen inte Julie. John Farzana Peter Julie Julie Peter John Farzana 1003

130 2. Fyll i tabellen nedanför: Personal Visade bristande respekt för/till (kryssa om du håller med och ge exempel eller skäl). Farzana Peter John Julie Julie är mycket respektlöst mot all personal vid alla tidpunkter. Farzana visade sig bara respektlös när hon konfronterade Peter offentligt - hon borde ha gjort detta privat. Återigen kommer svaren att variera beroende på elevernas uppfattningar och åsikter. Peter Farzana John Julie John Farzana Peter Julie Julie Peter John Farzana 1004

131 3. Om du var Farzana, vad skulle du göra nu? Farzana borde be om ursäkt till Peter för offentligt provocerat honom, men hon bör hävda sin känsla när det gäller bristen på stöd när det gäller Julies lathet. Hon bör du tala med Julie för att göra henne medveten om problemet och den påverkan det har på henne och cheferna. Det kan vara en bra idé att ha ett uppföljningsmöte med alla för att diskutera olika sätt att förändra saker och vid behov stödja Julie att ändra sitt beteende och attityd. 4. Vad tycker du Farzana borde ha gjort från början för att försöka lösa problemet? Farzana borde ha talat med Julie så snart detta blev ett problem. Det är okej att ge ytterligare stöd till laget ibland, men när detta börjar påverka ditt eget arbete och lycka och blir en vana för den person du försöker att stödja, gör det relationen svår och spänd. Farzana borde ha sett till att Peter och John fördelade sitt arbete på ett korrekt sätt och detta kunde ha gjorts genom att göra dem medvetna om den stress Farzana kände hon var under. Dessutom borde Diana, kontorschefen ha tillfrågats om råd. Slutsats Förhoppningsvis har ovanstående fallstudie och era diskussioner hjälpt dig att inse att respekt är en tvåvägskommunikation. Om du ger det får du normalt det. Om du visar det, visar andra det för dig. Om du respekterar någons ställning kan det hjälpa dig att bortse från deras personliga brister. Gratulerar! Du är nu klar med lektion

132 Learning Byte

133 LEKTION 4 RESURSLISTA Lektionsplaner (2) Introduktion PowerPoint Presentation Lärarhandledning Elevmaterial 1007

134 1008

135 1009

136 1010

137 Handledare: Klass/Grupp Lektion: 4 Avsnitt: 1 Lokal: Ämne: Tidsåtgång: HJÄLPA ANDRA UNGEFÄR EN TIMME Syfte och mål: INFORMERA OM HUR MAN KAN HJÄLPA ANDRA Material: LEKTIONSPLAN, POWERPOINT, ELEVMATERIAL, LÄRARHANDLEDNING Undervisning/Inlärning Handledaren visar inledande PowerPoint, varje bild är ett diskussionstillfälle. Handledaren delar ut elevmaterialet och ber eleverna att skriva namn på framsidan. Handledaren läs introduktionen till häftet och koppla detta till presentationen som just visat och de diskussioner som just hållits. Tonvikten kommer att ligga på egen tolkning av "hjälp". Vad vissa tror resultatet blir när de gör en naturlig handling för andra. Ett annat diskussionstillfälle! Övning 1 Para ihop eleverna och be dem att slutföra övningen med stöd (en annan typ av "hjälp") från varandra. Be eleverna att diskutera sina resultat och tankar. Jämför med varandra. Läs i häftet, kan klassen komma på andra fördelar? Titta på kännetecknen för hjälpsamma och själviska människor. Kan eleverna identifiera sig med någon av dessa? Behöver de planera eventuella förändringar i deras attityder? Introducera konceptet att hjälpa människor på arbete (länka ihop med lagarbete). Övning 2 och 3, fortsätt arbetet i paren och be eleverna att slutföra övningen och sedan jämföra svaren med handledaren. Material Dator/ projektor PowerPoint Presentation (10 min) Elevmaterial (5 min) Elevmaterial (15 min) Elevmaterial (10 min) Elevmaterial (15 min) Sammanfatta lektionen. Detta kan ske i form av att be eleverna att identifiera en handling som de kommer att försöka genomföra under nästa vecka för att göra dem mer hjälpsamma (t.ex. diska hemma för att hjälpa till). Detta kan skrivas in i handlingsplanen och kontrolleras senare. Papper/Pennor (5 min) 1011

138 Handledare: Klass/Grupp Lektion: 4 Avsnitt: 2 Lokal: Ämne: Tidsåtgång: HJÄLPA ANDRA UNGEFÄR EN TIMME Syfte och mål:: INFORMERA OM OLIKA SÄTT ATT TA EMOT HJÄLP INFORMERA OM MÖJLIGHETER OCH FÖRDELAR MED VOLONTÄRARBETE Material: LEKTIONSPLAN, ELEVMATERIAL, LÄRARHANDLEDNING Undervisning/Inlärning Repetition av lektionen hittills. Tala om målet för den här lektionen och gå direkt till övning 4, en individuell övning. Eftersom den kan vara ganska personlig och känslig, bör handledaren göra sig tid att gå igenom denna individuellt med varje elev. Betona känslan hos dem som får hjälp - genom att hjälpa andra människor sprider de den känslan. Introducera volontärarbete, läs igenom inledningen och första delen av övning 5. Para ihop eleverna igen och be dem lista så många exempel på volontärarbete de kan. Skriv upp dem på tavlan och be dem att lägga till de dom missat i sitt häfte. Sammanfatta volontärarbetet och gå igenom resten av avsnittet och gör övning 6 den kan göras i par eller grupper. Jämför återigen svaren och notera dem på tavlan. Material Elevmaterial (7 min) Elevmaterial Tavla/Pennor (15 min) Elevmaterial (15 min) Återkoppla till lokala frivilliga organisationer om möjligt. Detta är ett utmärkt tillfälle att bjuda in en representant från detta organ för att diskutera volontärarbetets möjligheter för studenter och extra tid behövs i så fall för detta. Övning 7, dela in eleverna i grupper om 3 och be dem göra övningen (bara 5 min tillåts per fallstudie). Be eleverna att berätta om sina resultat och tankar. Diskutera (5 min). Övning 8, individuell övning Sammanfattning av lektionen, syftet - stärka betydelsen av att ge hjälp till andra i alla aspekter av livet. Be eleverna att räcka upp händer om de fann det intressant. Papper/Pennor (15 min) Elevmaterial (5 min) (3 min) 1012

139 STUDIEMATERIAL Elevens namn... Lektion 4 Hjälpa andra 1013

140 1014

141 Hjälper du andra människor? Du kanske har en naturlig instinkt att hjälpa andra. Du känner att du vill göra någonting, eller ge tillbaka något. Du kanske känner att det är ditt själsliga ansvar att bry dig om andra människor. Vilken anledning du än har så är det en god sak att hjälpa andra. Det är bra att göra hjälpsamhet till en vana. Exempel: Hålla upp dörren åt någon Hjälpa någon med att bära varor de handlat Lyssna på någons problem, hämta en kopp kaffe till en kollega, lugna någon Ta med grannen sopor när du ändå går ut med dina egna Ge en vägbeskrivning till någon som gått vilse Hjälpa en äldre över vägen ÖVNING 1 Kan du ge några exempel på när du varit hjälpsam i din vardag? 1015

142 Fördelen med att hjälpa andra Att hjälpa andra kan ge dig en känsla av lycka och välbefinnande och kommer ofta att hjälpa dig att glömma dina egna problem. Samtidigt föregår du med gott exempel inför andra omkring dig och det finns inget bättre än att veta att du har gjort något för att hjälpa en annan person. Leendet i deras ansikten eller deras uppenbara tacksamhet är givande och tillfredsställande. Kännetecken för en hjälpsam person Du anser att andra människor har samma värde som du har. Du behandlar andra så som du vill bli behandlad själv. Du är alltid villig att hjälpa andra, även om det känns obekvämt. Du är artig och omtänksam mot andra. Du är alltid beredd att lyssna till andras behov. Du har goda vänner och är populär bland folk. Kännetecken för en självisk person Du sätter dina egna behov och önskemål framför andras. Du ser på andra bara som ett medel att få vad du vill ha. Du är kontrollerande och kompromissar inte med andra. Du delar helst inte din tid och dina ansträngningar med andra. Du lyssnar inte på vad andra har att säga. Du tycker att det är din rätt att få av andra, men ger lite tillbaka. Tänk på det! Känner du igen någon utifrån någon av karaktärerna? Vilken beskriver dig? Var ärlig... Hjälpa andra på jobbet Att vara hjälpsam är ett viktigt mjukt värde på arbetsmarknaden idag. Du måste kunna hjälpa kollegor utan att bli tillfrågad och inte kräva beröm eller belöning för det. Om du ligger före schemat med en uppgift så kan du erbjuda en kollega som ligger efter i sitt arbete din hjälp. Om du undviker att hjälpa kollegor och att arbeta i grupp, så kan det påverka dina arbetsrelationer och karriärmöjligheter. 1016

143 ÖVNING 2 Kan du komma på några yrken där folk får betalt för att hjälpa andra? ÖVNING 3 Ge ett exempel på när du nyligen hjälpt någon, antingen på jobbet eller i din vänskapskrets. How did you feel? 1017

144 Framgång är inte bara vad du får i livet eller utför själv. Framgång är också vad du gör för andra. ÖVNING 4 Vänligen ge ett exempel på när någon hjälpt dig nyligen. Antingen på jobbet eller i din vänskapskrets. How did you feel? 1018

145 1019

146 Hjälpa andra genom volontärjobb Volontärarbete är att ge din tid och energi till en god sak. Det är ett obetalt arbete som du egentligen inte behöver göra, men du väljer att göra det ändå. Du hjälper frivilligt till regelbundet eller vid enstaka tillfällen eller när du har tid över. Vissa volontärarbeten kräver särskild erfarenhet men oftast behöver du bara kunskaper som du lärt dig i vardagliga livet. Volontärarbete ger dig chansen och möjligheten att göra något åt ett problem som är viktigt för dig. ÖVNING 5 Här följer tre exempel på volontärarbete. Hur många kan du komma på? Att delta i volontärarbete speglar mycket av din personlighet och hjälper dig att visa att du är en naturligt god människa. Det visar tecken på flexibilitet, tålamod och pålitlighet. Volontärarbete Organisera visar och också samla in framtida pengar till arbetsgivare en konsert för din drivkraft och ditt behövande Uppträda inför sjuka barn på ett sjukhus 1020 Städa upp i er lokala park

147 engagemang. Det är även ett utmärkt sätt att få en erfarenhet som arbetsgivare värderar. Du har kanske sysslat med volontärarbete förut du kanske har hjälpt en hemlös? Om du arbetat som volontär, varför gjorde du det? Det var: Av personliga skäl? För att undvika tristess? För att du bryr dig om problemet (ex. hemlösa)? För att du själv varit i samma situation (ex. hemlös) och vill ge någonting tillbaka? Av forskningsskäl eller ett projekt? För att du ville lära dig mer om ämnet, det intresserar dig? Som du ser finns det många anledningar till att hjälpa andra, orsakerna är oftast av personlig natur. ÖVNING 6 Vänligen nämn fem möjligheter att jobba som volontär där du bor. 1021

148 Det finns många organisationer som arbetar med volontärer på olika sätt. Om du är osäker på vilken typ av volontärarbete som skulle passa dig, kontakta din lokala volontärsamordnare. De kan hjälpa dig med den frågan. ÖVNING 7 När man hjälper andra så får man många glädjeämnen i sitt bagage som stärker dig som person. Titta på de två följande fallen och fundera ut hur just du skulle kunna vara till hjälp. Situation 1 Din vän Lisa som är 17 år har bott själv i en lägenhet i 12 månader. När Lisa skaffade sig sin lägenhet tjänade hon bra på sitt arbete som konsult och hade alltid pengar till mat och nöje samt hyra. Lisa var väldigt stolt över sin lägenhet och sin lyxiga livsstil. Helt plötsligt blev Lisa överflödig på sin arbetsplats, hon blev arbetslös och har varit bidragsberoende de senaste tre månaderna. Under tiden växer hyresskulderna och mat har hon inte råd med i samma utsträckning. Lägenheten blir allt stökigare och hon har slutat städa. Det ryktas även att hon lånar pengar av andra för att klara sig. Hur kan du hjälpa Lisa? Situation 2 Du är en student som beslutar dig för att skaffa ett extrajobb på det lokala kaféet. Månader går och kommer och du lär känna alla stamkunder, bland annat fru Larsson 1022

149 och fru Olsson. Båda är pensionärer och deras livskamrater är borta sedan flera år. Dom brukar komma in på en fika varje fredag och lördag eftermiddag. Du lägger märke till att dom inte varit här på några veckor och när fru Larsson kommer in ensam förstår du att det hänt något. Fru Larsson berättar att fru Olsson råkat ut för ett otäckt fall nerför en trappa och har numera svårt att ta sig hemifrån på grund av sina skador. Hon är väldigt nere och känner sig otillräcklig när hon inte ens kan handla själv. Fru Larsson har ingen möjlighet att hjälpa henne på grund av sina egna krämpor. Hur kan du hjälpa fru Olsson? ÖVNING 8 Sök efter orden Q W A L S N Ä K V L Ä J S S R T Z A S Å V A R O D A H T R M Ö N U S F Q Ä P X N F A Y Ä A S P A P P A A G N Ä G G T R S P I G G D N A K T A S Z M Y O E G E I L O U R I U Ä E L R O F N A M N N S R P L N O T A S O P A T S K O P U T A R Ö L I A S A K T A L J O R L U S M A S T A L L E S R A N M E L B O R P R O V A I P R E R A R Ä L U N G A KOLLEGA LYSSNA SUPPORT LÄRARE MENTOR KOMPIS PROBLEM ASSISTANS KUNSKAP TÅLAMOD LÖSNING SJÄLVKÄNSLA INSATS PROVA 1023

150 Gratulerar! Du är nu färdig med lektion

151 Lärarhandledning LEKTION 4 Hjälpa andra 1025

152 Hjälper du andra människor? Du kanske har en naturlig instinkt att hjälpa andra. Du känner att du vill göra någonting, eller ge tillbaka något. Du kanske känner att det är ditt själsliga ansvar att bry dig om andra människor. Vilken anledning du än har så är det en god sak att hjälpa andra. Det är bra att göra hjälpsamhet till en vana. Exempel: Hålla upp dörren åt någon Hjälpa någon med att bära varor de handlat Lyssna på någons problem, hämta en kopp kaffe till en kollega, lugna någon Ta med grannen sopor när du ändå går ut med dina egna Ge en vägbeskrivning till någon som gått vilse Hjälpa en äldre över vägen ÖVNING 1 Kan du ge några exempel på när du varit hjälpsam i din vardag? Att hjälpa någon med kassarna av en buss Att ge någon äldre en plats på en buss eller ett tåg Att ge upp din plats i en kö till någon som har bråttom Ge pengar till en tiggare Att ge en arbetskamrat lift Skänka pengar till välgörenhet Hjälpa en sjuk granne - gå ut med hunden - vattna blommor - gå och handla Skänka gamla kläder till en välgörenhetsorganisation Vara barnvakt för att en kompis ska kunna gå till jobbet eller delta i ett arrangemang 1026

153 Fördelen med att hjälpa andra Att hjälpa andra kan ge dig en känsla av lycka och välbefinnande och kommer ofta att hjälpa dig att glömma dina egna problem. Samtidigt föregår du med gott exempel inför andra omkring dig och det finns inget bättre än att veta att du har gjort något för att hjälpa en annan person. Leendet i deras ansikten eller deras uppenbara tacksamhet är givande och tillfredsställande. Kännetecken för en hjälpsam person Du anser att andra människor har samma värde som du har. Du behandlar andra så som du vill bli behandlad själv. Du är alltid villig att hjälpa andra, även om det känns obekvämt. Du är artig och omtänksam mot andra. Du är alltid beredd att lyssna till andras behov. Du har goda vänner och är populär bland folk. Kännetecken för en självisk person Du sätter dina egna behov och önskemål framför andras. Du ser på andra bara som ett medel att få vad du vill ha. Du är kontrollerande och kompromissar inte med andra. Du delar helst inte din tid och dina ansträngningar med andra. Du lyssnar inte på vad andra har att säga. Du tycker att det är din rätt att få av andra, men ger lite tillbaka. Tänk på det! Känner du igen någon utifrån någon av karaktärerna? Vilken beskriver dig? Var ärlig... Hjälpa andra på jobbet Att vara hjälpsam är ett viktigt mjukt värde på arbetsmarknaden idag. Du måste kunna hjälpa kollegor utan att bli tillfrågad och inte kräva beröm eller belöning för det. Om du ligger före schemat med en uppgift så kan du erbjuda en kollega som ligger efter i sitt arbete din hjälp. Om du undviker att hjälpa kollegor och att arbeta i grupp, så kan det påverka dina arbetsrelationer och karriärmöjligheter. 1027

154 ÖVNING 2 Kan du komma på några yrken där folk får betalt för att hjälpa andra? Doktor Sjuksköterska Sjukvårdare Livräddare Kustbevakning Brandman Kirurg Polis ÖVNING 3 Ge ett exempel på när du nyligen hjälpt någon, antingen på jobbet eller i din vänskapskrets. 1028

155 Framgång är inte bara vad du får i livet eller utför själv. Framgång är också vad du gör för andra. ÖVNING 4 Vänligen ge ett exempel på när någon hjälpt dig nyligen. Antingen på jobbet eller i din vänskapskrets. 1029

156 How did you feel? 1030

157 Hjälpa andra genom volontärjobb Volontärarbete är att ge din tid och energi till en god sak. Det är ett obetalt arbete som du egentligen inte behöver göra, men du väljer att göra det ändå. Du hjälper frivilligt till regelbundet eller vid enstaka tillfällen eller när du har tid över. Vissa volontärarbeten kräver särskild erfarenhet men oftast behöver du bara kunskaper som du lärt dig i vardagliga livet. Volontärarbete ger dig chansen och möjligheten att göra något åt ett problem som är viktigt för dig. ÖVNING 5 Här följer tre exempel på volontärarbete. Hur många kan du komma på? 1031

158 Att delta i volontärarbete speglar mycket av din personlighet och hjälper dig att visa att du är en naturligt god människa. Organisera Det och visar samla tecken in pengar på flexibilitet, till en konsert tålamod för och pålitlighet. behövande Uppträda inför sjuka barn på ett sjukhus Städa upp i er lokala park Att arbeta i en välgörenhetsorganisationsbutik eller för en välgörenhetsorganisation Läsa för små barn antingen i en skola eller bibliotek Besök på ett äldreboende - Prata och lyssna på de gamla, ta ut dem på promenader, läsa för dem Hjälp till på en ungdomsgård Volontärarbete visar också framtida arbetsgivare din drivkraft och ditt engagemang. Det är även ett utmärkt sätt att få en erfarenhet som arbetsgivare värderar. Du har kanske sysslat med volontärarbete förut du kanske har hjälpt en hemlös? Om du arbetat som volontär, varför gjorde du det? Det var: Av personliga skäl? För att undvika tristess? För att du bryr dig om problemet (ex. hemlösa)? För att du själv varit i samma situation (ex. hemlös) och vill ge någonting tillbaka? Av forskningsskäl eller ett projekt? För att du ville lära dig mer om ämnet, det intresserar dig? Som du ser finns det många anledningar till att hjälpa andra, orsakerna är oftast av personlig natur. ÖVNING

159 Vänligen nämn fem möjligheter att jobba som volontär där du bor. Det finns många organisationer som arbetar med volontärer på olika sätt. Om du är osäker på vilken typ av volontärarbete som skulle passa dig, kontakta din lokala volontärsamordnare. De kan hjälpa dig med den frågan. ACTIVITY 7 Sometimes, helping someone will make you count your blessings. Look at the following case studies and think of examples of how you could help others in these three categories. Situation

160 Din vän Lisa som är 17 år har bott själv i en lägenhet i 12 månader. När Lisa skaffade sig sin lägenhet tjänade hon bra på sitt arbete som konsult och hade alltid pengar till mat och nöje samt hyra. Lisa var väldigt stolt över sin lägenhet och sin lyxiga livsstil. Helt plötsligt blev Lisa överflödig på sin arbetsplats, hon blev arbetslös och har varit bidragsberoende de senaste tre månaderna. Under tiden växer hyresskulderna och mat har hon inte råd med i samma utsträckning. Lägenheten blir allt stökigare och hon har slutat städa. Det ryktas även att hon lånar pengar av andra för att klara sig. Hur kan du hjälpa Lisa? Du kan hjälpa Lisa att försöka komma tillbaka till arbetet genom att kolla efter arbete via olika jobbsidor, hjälpa henne att skriva ett CV, söka anställning och förbereda sig för en intervju. Föreslå att hon kontaktar sin hyresvärd för att få en avbetalningsplan för att betala av sina hyresskulder. Hjälp henne städa lägenheten. Gå med henne för att köpa mat och se till att hon köper så hon klarar sig till nästa utbetalning, leta efter extra erbjudanden som "köp en få en gratis", undvika märkesvaror och leta efter billigare alternativ. Be dina vänner att sluta låna henne pengar. Situation

161 Du är en student som beslutar dig för att skaffa ett extrajobb på det lokala kaféet. Månader går och kommer och du lär känna alla stamkunder, bland annat fru Larsson och fru Olsson. Båda är pensionärer och deras livskamrater är borta sedan flera år. Dom brukar komma in på en fika varje fredag och lördag eftermiddag. Du lägger märke till att dom inte varit här på några veckor och när fru Larsson kommer in ensam förstår du att det hänt något. Fru Larsson berättar att fru Olsson råkat ut för ett otäckt fall nerför en trappa och har numera svårt att ta sig hemifrån på grund av sina skador. Hon är väldigt nere och känner sig otillräcklig när hon inte ens kan handla själv. Fru Larsson har ingen möjlighet att hjälpa henne på grund av sina egna krämpor. Hur kan du hjälpa fru Olsson? Du skulle berätta för fru Larsson att du skulle vilja hjälpa till och be henne att kontakta fru Olsson så hon får veta det. Om det accepteras kan du hjälpa fru Olsson med: Hålla henne sällskap, prata med henne Laga en lätt måltid Sköta hennes tvätt Sköta hennes shopping Städa hennes hus och trädgård Ta ut soporna Om hon har en rullstol erbjuda dig att gå ut med henne Baka några kakor och ta med till henne 1035

162 ÖVNING 8 Sök efter orden Q W A L S N Ä K V L Ä J S S R T Z A S T Å L A M O D H T R M Ö N U S F Q Ä P X N F A Y Ä A S P A P P A A G N Ä G G T R S P I G G D N A K T A S Z M Y O E G E I L O U R I U Ä E L R O F N A M N N S R P L N O T A S O P A T S K O P U T A R Ö L I A S A K T A L J O R L U S M A S T A L L E S R A N M E L B O R P R O V A I P R E R A R Ä L U N G A KOLLEGA LYSSNA SUPPORT LÄRARE MENTOR KOMPIS PROBLEM ASSISTANS KUNSKAP TÅLAMOD LÖSNING SJÄLVKÄNSLA INSATS PROVA Gratulerar! Du är nu färdig med lektion

163 Learning Byte

164 LEKTION 5 RESURSLISTA Lektionsplan (1) Introduktion PowerPoint Presentation Lärarhandledning Elevmaterial 1038

165 1039

166 1040

167 Handledare: Klass/Grupp Lektion: 5 Avsnitt: 1 Lokal: Ämne: FÖRMÅGAN ATT BE OM HJÄLP Tidsåtgång: UNGEFÄR EN TIMME Syfte och mål: ÖKA MEDVETENHETEN OM VIKTEN AV ATT SÖKA HJÄLP I ALLA OMRÅDEN AV LIVET Material: LEKTIONSPLAN, POWERPOINT, ELEVMATERIAL, LÄRARHANDLEDNING Undervisning/Inlärning Handledaren visar den inledande PowerPoint presentationen. Varje bild är en möjlighet till diskussion och bild 3 kan användas som underlag för diskussion i klassen eller i grupper. Bild 4 fokuserar på en av konsekvenserna av INTE be om hjälp. Tidsplaneringen varierar beroende på användningen av bild 3. Material Dator/projektor PowerPoint Presentation (15 min) Handledaren delar ut elevmaterialet och ber dem skriva namn. Handledaren läser introduktionen till lektionen och koppla detta till den just visade presentationen och de diskussioner som just hållits. Tonvikten kommer att ligga på följderna av att inte be om hjälp och nyttan av detta. Övning 1, para ihop eleverna. Tillåt endast 3 minuter för varje deltagare att göra övningen. Du kan följa förslaget i häftet där man talar om vilken del av dagen de vill, eller så kan du ändra detta till att inriktas på en viss sak (t.ex. morgonrutinerna och vad de gjorde då). Följ studenterna när de utför uppgiften. Ställ frågor som anges i häftet. Läs igenom "Hur viktigt är det att be om hjälp". Detta har fokus på att hålla deadlines. Diskussion, vilka är konsekvenserna av att inte klara deadlines? Vem kan påverkas? Övning 2, läs igenom avsnittet om stress och be eleverna att göra stresstestet. Diskutera svaren som visas i lärarhandledningen. Fortsätt med häftet, sammanfatta hur man kan fråga om hjälp och övning 3, frågor. Eleverna berättar om sina resultat. De som får närmast 30 visa större medvetenhet om behovet av att be om hjälp. Detta kan fungera som lektions- och lärarutvärdering. Sammanfatta lektionen. Elevmaterial (5 min) Elevmaterial (10 min) Elevmaterial (10 min) Elevmaterial (10 min) Elevmaterial (10 min) 1041

168 STUDIEMATERIAL Elevens namn... LEKTION 5 Förmågan att be om hjälp 1042

169 Behöver du hjälp? Att be om hjälp eller vägledning är en stor styrka som inte bara visar att du känner din egen begränsning, det spar även tid och pengar åt din arbetsgivare. Tänk dig att du blir ombedd att boka en flygbiljett till Sydafrika åt din chef. Vet du hur man gör det? Hur är det med visum och vaccinering? Försäkringar? Rusar man bara in i en situation och gör det man tror är rätt så är det lätt att det blir fel. Detta är ett typexempel när det är viktigt att be om hjälp. Om du får hjälp, anteckna. Du kan få användning av dina anteckningar när du ska hjälpa någon annan. Det krävs mod att be om hjälp. Att behöva be om hjälp av anledningen att du inte kan uppgiften, eller att du inte klarar arbetsbelastningen är inte ett tecken på svaghet. Hursomhelst, det ligger i människans natur att vi föredrar att be vissa personer om viss hjälp. Exempel: Du ber kanske din bästa vän om råd när du ska bjuda ut någon. Du kanske hellre ber en äldre kollega om hjälp än din jämnåriga kollega. Alla är olika, men vi har en sak gemensamt alla har vi haft behov av att få hjälp (vilket vi förmodligen fortfarande har). Försök komma ihåg detta. Det kommer att stärka ditt självförtroende. Var dock försiktig med att be om samma hjälp gång på gång, det ger sken av att du inte lyssnar och kommer att skapa irritation. Kom ihåg att anteckna de råd och tips du får. Det kan vara en bra ide att köpa en anteckningsbok där du skriver ner alla råd och tips (en adressbok är ett bra tips på anteckningsmaterial, där kan du skriva ner råden i bokstavsordning). Ibland måste man be om hjälp därför att man inte uppfattat vad som sagts, eller så har du helt enkelt missat viktiga frågor i informationen. Detta kan orsakas av olika faktorer runtom oss, som ljud från trafiken eller mobiltelefonsignaler, eller helt enkelt från folk i omgivningen. Att lyssna aktivt är en förmåga som är viktig och som du kan öva på. ÖVNING 1 Reflekterande och aktivt lyssnande Para ihop er två och två. Be din partner berätta om gårdagen, börja med uppvaknandet och avsluta med sänggåendet - be denne berätta om huvudpunkterna under hans/hennes dag, t ex vad den åt till frukost, vad den gjorde fram till lunch, vad den åt till lunch osv. Lyssna noga, men gör inga anteckningar. Försök att återberätta historien för din partner. Lyckades du komma ihåg allt? Blev du distraherad av andra i rummet? Tror du att det skulle ha hjälpt dig om du hade gjort anteckningar? Dina svar på dessa frågor hjälper dig att utveckla en personlig strategi för koncentration och fokus. Diskutera detta med din handledare. 1043

170 Hur viktigt är det att be om hjälp? Arbetslivet kan vara fyllt av tidsfrister och hårda arbetsscheman. Om ett arbete ska vara klart inom en viss tid, så är det viktigt att du jobbar för att slutföra arbetet inom tidsramen. Det kan hända att du blir ombedd att göra många uppgifter samtidigt och det kan bli svårt att prioritera. Om du ber någon om råd och stöd, kan du vara säker på att du kommer att få det. Det är ditt ansvar att uppfylla alla mål och fullgöra alla åtaganden som ingår i din arbetsroll så därför är det viktigt att planera ditt arbete. Det är även nödvändigt att kunna avgöra vilka kompetenser som kan bidra till att tidsfristen uppfylls. Stress Att ha för mycket att göra kan framkalla stress. Lite press kan vara bra för dig och öka motivationen och kan hjälpa dig att prestera bättre. Hursomhelst så kan för mycket arbete leda till stress, som i sin tur kan orsaka mental och psykisk ohälsa. ÖVNING 2 Stresstest Vilka av följande påståenden tycker du framkallar stress? Situation Framkallar stress Framkallar inte stress Inte tillräckligt med stöd från läraren eller ledningen Mobbning Ta semester/ledigt Problem i ditt förhållande Allt för hög arbetsbelastning Giftermål Problem med ekonomin Säkerheten på jobbet Förluster Tentor Konflikt med en vän 1044

171 Hur frågar man om hjälp 30 för Kom ihåg, det är okej att be om hjälp. Du behöver inte skämmas, var inte orolig att andra dömer dig. Tänk på vad som kan hända om du inte får hjälp - eller om du får det. Besluta vad ditt problem är så att du får rätt hjälp. Tänk på vem du ber om hjälp. Välj någon du litar på och som kan hjälpa dig. Tänk på vad du säger när du ber om hjälp. Gör det. Kom ihåg att få hjälp när du ber om det är ett tecken på att du är ansvarsfull mot dig själv. ÖVNING 3 Frågor 1. Du jobbar deltid på en lokal modeaffär. Det är lördag eftermiddag och din kollega har just gått in till fikarummet för en kopp kaffe. Fem yngre män kommer in i affären. Du betjänar redan en kund och det står en kund i kön och väntar på att få betala. Var och en av de unga männen hittar något att köpa och ställer sig i kön. De väntar otåligt på att få betala. Vad gör du? a) Ropar på din kollega för att få hjälp. b) Du ignorerad dem - det är snart deras tur. c) Du börjar känna panik för att du inte hinner med. d) Du irriterar dig på deras brist på tålamod. 2. Du använder kopieringsapparaten för att göra kopior av en rapport som din chef behöver för ett möte tidigt nästa morgon. Klockan är nu och du har hunnit halvvägs. Kopieringsapparaten slutar plötsligt att fungera och reagerar inte på något av dina försök att få igång den igen. Vad gör du? a) Slutar för dagen och försöker fixa problemet dagen efter. b) Du tappa humöret och går därifrån. c) Du ber en kollega om hjälp att laga maskinen. 30 Copyright Elkind+Sweet Communications / Live Wire Media. Reprinted by permission. Copied from 1045

172 d) Du söker upp en annan kopiator och lämnar den igensatta kopiatorn. 3. Du får ett brev från din bank att du överskridit din kontokredit. Dagen före fick du ett krav på en obetald hyra från din hyresvärd. Du har förutom detta en obetald elräkning som skulle ha betalats för flera dagar sedan. Vad gör du? a) Fortsätter att strunta i dem det är bara tillfälligt och kommer att lösa sig. b) Ber en vän om råd. c) Du lånar pengar av din mamma för att betala hyran och hoppas att resten löser sig. d) Du kontaktar din bank för att få råd och tips om din ekonomi. Resultat: Fråga 1 Svarade du (a)? Bra val. Detta är ett klassiskt exempel på när det är okej att fråga en kollega om hjälp. 10 poäng. Om du svarade (b) är chansen stor att de lämnar butiken utan att handla någonting. Detta ger inget bra intryck av servicen i din butik! 0 poäng. Om du svarade (c) kan du skrämma iväg kunderna. Detta är ett misstag som kan kosta din arbetsgivare pengar. 0 poäng. Om du svarade (d) kan det skapa en argumentation mellan dig och kunderna och du kan få klagomål återigen kan det göra situationen värre och det kan kosta dig ditt jobb. 0 poäng. Fråga2 Om du svarade (a) kommer du inte att kunna hålla tidsfristen din chef behöver rapporten morgonen därpå. 0 poäng. Om du svarade (b) inget mer än ett förhöjt blodtryck blir resultatet av detta agerande. 0 poäng. Om du svarade (c) problemet kommer säkert att lösas (två huvuden är bättre än ett) och jobbet blir gjort. Detta är exakt en situation när du ska be om hjälp. 10 poäng. Svarade du (d) så kommer uppgiften att bli gjort. Men är det verkligen okej att lämna problemet till en annan? 0 poäng. Fråga 3 Om du svarade (a) hamnar du bara i trubbel. Att blunda för problemen får knappast dem att försvinna. 0 poäng. Om du svarade (b) kanske du inte får råd som hjälper dig och är det verkligen okej att belasta din vän med dina problem? Hursomhelst så kanske det hjälper dig att inse att du behöver professionell hjälp. 5 poäng. Svarade du (c) hamnar du bara i en skuldfälla. Råna Peter för att betala Pelle flyttar bara runt dina skulder utan att lösa problemet. 0 poäng. Om du svarade (d) bra val. Din lokala bankman kan säkert ge dig den hjälp du behöver, samt att han kan ge dig professionella råd och tips om din privatekonomi. 10 poäng. Desto närmare 30 poäng, desto bättre är du på att be om hjälp. 1046

173 Försök att använda dig av och komma ihåg dessa tips i ditt vardagliga liv. Det kommer att hjälpa dig att stärka ditt själförtroende och göra dig mer trovärdig. Gratulerar. Du är nu färdig med lektion

174 LÄRARHANDLEDNING LEKTION 5 Förmågan att be om hjälp 1048

175 Behöver du hjälp? Att be om hjälp eller vägledning är en stor styrka som inte bara visar att du känner din egen begränsning, det spar även tid och pengar åt din arbetsgivare. Tänk dig att du blir ombedd att boka en flygbiljett till Sydafrika åt din chef. Vet du hur man gör det? Hur är det med visum och vaccinering? Försäkringar? Rusar man bara in i en situation och gör det man tror är rätt så är det lätt att det blir fel. Detta är ett typexempel när det är viktigt att be om hjälp. Om du får hjälp, anteckna. Du kan få användning av dina anteckningar när du ska hjälpa någon annan. Det krävs mod att be om hjälp. Att behöva be om hjälp av anledningen att du inte kan uppgiften, eller att du inte klarar arbetsbelastningen är inte ett tecken på svaghet. Hursomhelst, det ligger i människans natur att vi föredrar att be vissa personer om viss hjälp. Exempel: Du ber kanske din bästa vän om råd när du ska bjuda ut någon. Du kanske hellre ber en äldre kollega om hjälp än din jämnåriga kollega. Alla är olika, men vi har en sak gemensamt alla har vi haft behov av att få hjälp (vilket vi förmodligen fortfarande har). Försök komma ihåg detta. Det kommer att stärka ditt självförtroende. Var dock försiktig med att be om samma hjälp gång på gång, det ger sken av att du inte lyssnar och kommer att skapa irritation. Kom ihåg att anteckna de råd och tips du får. Det kan vara en bra ide att köpa en anteckningsbok där du skriver ner alla råd och tips (en adressbok är ett bra tips på anteckningsmaterial, där kan du skriva ner råden i bokstavsordning). Ibland måste man be om hjälp därför att man inte uppfattat vad som sagts, eller så har du helt enkelt missat viktiga frågor i informationen. Detta kan orsakas av olika faktorer runtom oss, som ljud från trafiken eller mobiltelefonsignaler, eller helt enkelt från folk i omgivningen. Att lyssna aktivt är en förmåga som är viktig och som du kan öva på. ÖVNING 1 Reflekterande och aktivt lyssnande Para ihop er två och två. Be din partner berätta om gårdagen, börja med uppvaknandet och avsluta med sänggåendet - be denne berätta om huvudpunkterna under hans/hennes dag, t ex vad den åt till frukost, vad den gjorde fram till lunch, vad den åt till lunch osv. Lyssna noga, men gör inga anteckningar. Försök att återberätta historien för din partner. Lyckades du komma ihåg allt? Blev du distraherad av andra i rummet? Tror du att det skulle ha hjälpt dig om du hade gjort anteckningar? Dina svar på dessa frågor hjälper dig att utveckla en personlig strategi för koncentration och fokus. Diskutera detta med din handledare. 1049

176 Hur viktigt är det att be om hjälp? Arbetslivet kan vara fyllt av tidsfrister och hårda arbetsscheman. Om ett arbete ska vara klart inom en viss tid, så är det viktigt att du jobbar för att slutföra arbetet inom tidsramen. Det kan hända att du blir ombedd att göra många uppgifter samtidigt och det kan bli svårt att prioritera. Om du ber någon om råd och stöd, kan du vara säker på att du kommer att få det. Det är ditt ansvar att uppfylla alla mål och fullgöra alla åtaganden som ingår i din arbetsroll så därför är det viktigt att planera ditt arbete. Det är även nödvändigt att kunna avgöra vilka kompetenser som kan bidra till att tidsfristen uppfylls. Stress Att ha för mycket att göra kan framkalla stress. Lite press kan vara bra för dig och öka motivationen och kan hjälpa dig att prestera bättre. Hursomhelst så kan för mycket arbete leda till stress, som i sin tur kan orsaka mental och psykisk ohälsa. ÖVNING 2 Stresstest Vilka av följande påståenden tycker du framkallar stress? Situation Framkallar stress Framkallar inte stress Inte tillräckligt med stöd från läraren eller ledningen Mobbning Ta semester/ledigt Problem i ditt förhållande Allt för hög arbetsbelastning Giftermål Problem med ekonomin Säkerheten på jobbet Förluster ( Tentor ( Konflikt med en vän ( Man måste komma ihåg att olika människor har olika "stresströsklar" och vad som är stress för en del är bara lite press för andra. Därför kommer svaren ovan att variera från elev till elev och kommer också att baseras på deras erfarenheter hittills. 1050

177 Hur frågar man om hjälp 31 för Kom ihåg, det är okej att be om hjälp. Du behöver inte skämmas, var inte orolig att andra dömer dig. Tänk på vad som kan hända om du inte får hjälp - eller om du får det. Besluta vad ditt problem är så att du får rätt hjälp. Tänk på vem du ber om hjälp. Välj någon du litar på och som kan hjälpa dig. Tänk på vad du säger när du ber om hjälp. Gör det. Kom ihåg att få hjälp när du ber om det är ett tecken på att du är ansvarsfull mot dig själv. ÖVNING 3 Frågor 1. Du jobbar deltid på en lokal modeaffär. Det är lördag eftermiddag och din kollega har just gått in till fikarummet för en kopp kaffe. Fem yngre män kommer in i affären. Du betjänar redan en kund och det står en kund i kön och väntar på att få betala. Var och en av de unga männen hittar något att köpa och ställer sig i kön. De väntar otåligt på att få betala. Vad gör du? a) Ropar på din kollega för att få hjälp. b) Du ignorerad dem - det är snart deras tur. c) Du börjar känna panik för att du inte hinner med. d) Du irriterar dig på deras brist på tålamod. 2. Du använder kopieringsapparaten för att göra kopior av en rapport som din chef behöver för ett möte tidigt nästa morgon. Klockan är nu och du har hunnit halvvägs. Kopieringsapparaten slutar plötsligt att fungera och reagerar inte på något av dina försök att få igång den igen. Vad gör du? a) Slutar för dagen och försöker fixa problemet dagen efter. b) Du tappa humöret och går därifrån. c) Du ber en kollega om hjälp att laga maskinen. 31 Copyright Elkind+Sweet Communications / Live Wire Media. Reprinted by permission. Copied from 1051

178 d) Du söker upp en annan kopiator och lämnar den igensatta kopiatorn. 3. Du får ett brev från din bank att du överskridit din kontokredit. Dagen före fick du ett krav på en obetald hyra från din hyresvärd. Du har förutom detta en obetald elräkning som skulle ha betalats för flera dagar sedan. Vad gör du? a) Fortsätter att strunta i dem det är bara tillfälligt och kommer att lösa sig. b) Ber en vän om råd. c) Du lånar pengar av din mamma för att betala hyran och hoppas att resten löser sig. d) Du kontaktar din bank för att få råd och tips om din ekonomi. Resultat: Fråga 1 Svarade du (a)? Bra val. Detta är ett klassiskt exempel på när det är okej att fråga en kollega om hjälp. 10 poäng. Om du svarade (b) är chansen stor att de lämnar butiken utan att handla någonting. Detta ger inget bra intryck av servicen i din butik! 0 poäng. Om du svarade (c) kan du skrämma iväg kunderna. Detta är ett misstag som kan kosta din arbetsgivare pengar. 0 poäng. Om du svarade (d) kan det skapa en argumentation mellan dig och kunderna och du kan få klagomål återigen kan det göra situationen värre och det kan kosta dig ditt jobb. 0 poäng. Fråga2 Om du svarade (a) kommer du inte att kunna hålla tidsfristen din chef behöver rapporten morgonen därpå. 0 poäng. Om du svarade (b) inget mer än ett förhöjt blodtryck blir resultatet av detta agerande. 0 poäng. Om du svarade (c) problemet kommer säkert att lösas (två huvuden är bättre än ett) och jobbet blir gjort. Detta är exakt en situation när du ska be om hjälp. 10 poäng. Svarade du (d) så kommer uppgiften att bli gjort. Men är det verkligen okej att lämna problemet till en annan? 0 poäng. Fråga 3 Om du svarade (a) hamnar du bara i trubbel. Att blunda för problemen får knappast dem att försvinna. 0 poäng. Om du svarade (b) kanske du inte får råd som hjälper dig och är det verkligen okej att belasta din vän med dina problem? Hursomhelst så kanske det hjälper dig att inse att du behöver professionell hjälp. 5 poäng. Svarade du (c) hamnar du bara i en skuldfälla. Råna Peter för att betala Pelle flyttar bara runt dina skulder utan att lösa problemet. 0 poäng. Om du svarade (d) bra val. Din lokala bankman kan säkert ge dig den hjälp du behöver, samt att han kan ge dig professionella råd och tips om din privatekonomi. 10 poäng. Desto närmare 30 poäng, desto bättre är du på att be om hjälp. 1052

179 Försök att använda dig av och komma ihåg dessa tips i ditt vardagliga liv. Det kommer att hjälpa dig att stärka ditt själförtroende och göra dig mer trovärdig. Gratulerar. Du är nu färdig med lektion

180 Learning Byte

181 1055

182 1056

183 LEKTION6 6 RESURSLISTA Lektionsplan (2) Introduktion PowerPoint Presentation Lärarhandledning Elevmaterial 1057

184 Handledare: Klass/Grupp Lektion: 6 Avsnitt: 1 Lokal: Ämne: Tidsåtgång: BETEENDE UNGEFÄR EN TIMME Syfte och mål: INFORMERA OM BETEENDE OCH DERAS BETYDELSE FÖR LIVET Material: LEKTIONSPLAN, POWERPOINT, ELEVMATERIAL, LÄRARHANDLEDNING Undervisning/Inlärning Handledare, visa den inledande PowerPoint presentationen. Bild 4 ger en möjlighet till diskussion för att uppmuntra eleverna att fundera personliga erfarenheter - bra och dåliga - och hur dessa har påverkat deras egna sätt till andra. Tid avsetts för diskussion beroende på klassinteraktionen och tidsbegränsning. Handledare, dela ut elevmaterialet och be eleverna skriva namn. Läs det inledande stycket och diskutera detta. Övning 1 Denna kan vara handledarledd, där varje elev fyller i svaret som de själva väljer. Handledaren läser upp poängen för varje svar och eleven skriver sitt resultat för varje fråga och räkna ihop resultatet. En intressant avslutning av övningen är att be eleverna göra handuppräckning vid uppläsningen av resultaten. Detta hjälper eleverna att se var de står i förhållande till sina klasskamrater. Handledaren går igenom första delen av sidan 4, förklara varje del av tabellen så att alla förstår. Be eleverna att berätta om situationer som speglar dessa påståenden eller om en konflikt av något slag har lösts och lett till dessa positiva resultat. Sammanfatta lektionen och gör en utvärdering. Dela ut ett papper till varje elev och be dem att skriva ett exempel på gott uppförande på den. Detta kommer att visa att de har varit uppmärksamma på lektionen och reflekterade över den information som ges. Samla ihop dem så de kan ligga till grund för era diskussioner nästa gång. Material Dator/ projektor Powerpoint Presentation (15 min) Elevmaterial (5 min) Elevmaterial (20 min) Elevmaterial (5 min) Elevmaterial (10 min) Papper/Penna 1058

185 Handledare: Klass/Grupp Lektion: 6 Avsnitt: 2 Lokal: Ämne: Tidsåtgång: BETEENDE UNGEFÄR EN TIMME Syfte och mål: INFORMERA OM BETEENDE OCH DERAS BETYDELSE FÖR LIVET Material: LEKTIONSPLAN, ELEVMATERIAL, LÄRARHANDLEDNING Undervisning/Inlärning Handledaren, en bra utgångspunkt är att läsa upp exemplen på gott uppförande som samlades in vid slutet av föregående lektion. Se till att alla förstår varför det är gott uppförande. Handledare, gå igen andra delen av sidan 4 och förklarar varje del av tabellen för att få full förståelse. Bjud in till en diskussion där eleverna kan berätta om exempel på gott uppförande de skulle visa arbetskamrater och vänner. Finns det några likheter? Är det skillnad mellan jobb och privat? Övning 2 Här följer 3 korta redovisningar av människor och saker de har sagt i förhållande till uppförande. Läs en i taget, be eleverna att fundera på de frågor som ställs överst på sidan. Ha en klassdiskussion om hur vissa människor lägger olika betydelser på olika aspekter av beteende. Övning 3 Dubbelpussel på engelska. Eleverna ska flytta om bokstäver så det bildas ord. Orden visas till vänster och sedan kopiera bokstäverna från de numrerade fälten till motsvarande rutor i rutnätet nedan för att avslöja ett citat. (Svar finns i lärarhandledningen). Sammanfatta lektionen och gör en utvärdering. Ställ frågor som: Vad tyckte de om? Vilka övningar hjälpte dem att förstå vikten av beteende? osv. Material Feedback av eleverna från förra lektionen (5 min) Elevmaterial (15 min) Elevmaterial (20 min) Elevmaterial (15 min) (5 min) 1059

186 STUDIEMATERIAL Elevens namn... LEKTION 6 Uppförande 1060

187 Vad är uppförande? Uppförande handlar inte bara om att säga "snälla" och "tack" även om dessa givetvis är mycket viktiga. Ibland säger vi eller gör saker på ett så ogenomtänkt sätt att det allvarligt kan skada en annan människas känslor. Om vi har haft en dålig dag eller dåliga erfarenheter den senaste tiden är det väldigt lätt att ta med ditt humör till arbetsplatsen. Självklart är detta inte acceptabelt. Rykten uppstår och försvinner beroende på en persons beteende eller brist på det. Oavsett var du arbetar så är människor uppmärksamma på vilken service de får. De är mycket snabba att kritisera, men har svårare för att berömma. Vi måste därför arbeta hårdare och ge god kundservice för att få uppskattning. Detta innebär att man måste vara trevlig hela tiden oavsett vilket humör vi än är på. Hur artig är du? ÖVNING 1 Påståenden 1) Du sitter på en full buss när en höggravid kvinna kliver på. Vad gör du? a) Reser dig upp och erbjuder henne din plats? b) Gör grimaser till mannen mitt emot dig tills han reser sig upp och ger henne sin plats? c) Tittar demonstrativt ut genom fönstret för att slippa möta kvinnans blick. d) Struntar i henne, du klev på först. 2) Din chef ger dig en uppgift att göra samtidigt som han springer ut genom dörren. Du hör inte riktigt den sista biten av hans instruktioner. Vad gör du? a) Springer efter honom, ber om ursäkt för att du stör honom och ber honom upprepa instruktionerna. b) Skriker på honom så han kommer tillbaka. c) Struntar i honom. Om något blir fel så är det hans fel och inte ditt. d) Väntar med uppgiften tills han är tillbaka. 3) Din gammelfaster Marjory har stickat en lila och knallgul tröja till dig i julklapp. Den är fruktansvärd! Vad gör du? a) Tackar henne, kramar henne och tar på dig den direkt så hon får se. b) Skrattar högt och säger Du måste skoja. c) Tackar henne och lägger ner den försiktigt innan du öppnar nästa julklapp. 1061

188 d) Du är tyst Du litar inte på dig själv! 4) Du har just druckit en stor Cola, så törstig! Plötsligt kommer världens rap! Vad gör du? a) Skrattar ihjäl dig. Du är så stolt över rapen! b) Blir knallröd och ber så mycket om ursäkt för ditt dåliga uppförande. c) Är tyst Varför skulle du säga något? Det är ju naturligt! d) Försöker göra om det, bara för skojs skull? 5) Det är din födelsedag och din farbror Joe tittade in när du inte var hemma för att ge dig en present. Det är 2 biljetter till ditt favoritband. Din farbror tittar nog in igen inom den närmaste månaden. Vad gör du? a) Väntar med att saga att tack till han kommer nästa gång. b) Ringer direkt säga och tack. c) Skickar ett tackkort. d) Säger inget! Du glömde! 6) Du behöver ta ledig för att gå på en begravning. Vad gör du? a) Bara går. Du berättar varför nästa dag. b) Ber avdelningschefen om ledigt. c) Ringer till chefen på morgonen för begravningen för att förklara. d) Säger till chefen att du inte kommer den dagen. 7) Du är mitt i en stor arbetsuppgift, men vill sluta vid 5-tiden. Du vet att Suzie kommer att jobba länge så hon kan göra uppgiften. Vad gör du? a) Berättar för din handledare du är på väg hem och att det är upp till henne att fördela arbetsuppgifterna. b) Pratar med Suzie och frågar om hon kan hjälpa dig. c) Förklarar för din chef och föreslår att Suzie kan göra det. 1062

189 d) Bara drar! 8) Du arbetar i receptionen på den lokala tidningen. Du visar Clare, din bästa vän som också jobbar där din nya ipod. Ni båda är förvånade över allt som får plats i den. En kvinna kommer till receptionen. Vad gör du? a) Pratar klart innan du hjälper henne. b) Slutar prata och hjälper henne direkt. c) Tittar upp, ler och visar att du sett henne och pratar sedan färdigt. d) Skriker på Mark som har rast och säger åt honom att han ska komma. Poängsätt dig själv: Fråga 1 Resultat 4 för (a), 3 för (b), 2 för (c) och 1 för (d) Fråga 2 Resultat 4 för (a), 3 för (b), 1 för (c) och 2 för (d) Fråga 3 Resultat 4 för (a), 1 för (b), 3 för (c) och 2 för (d) Fråga 4 Resultat 3 för (a), 4 för (b), 2 för (c) och 1 för (d) Fråga 5 Resultat 2 för (a), 4 för (b), 3 för (c) och 1 för (d) Fråga 6 Resultat 1 för (a), 4 för (b), 3 för (c) och 2 för (d) Fråga 7 Resultat 2 för (a), 4 för (b), 3 för (c) och 1 för (d) Fråga 8 Resultat 2 för (a), 4 för (b), 3 för (c) och 1 för (d) Hur gick det? 0-11 Du är rent ut sagt oförskämd, skänker absolut inte en tanke till någon annan. Kanske är det dags att ta ett steg tillbaka och ta en titt på dig själv. Har du många vänner? Verkligen? Du vet vad som är rätt och fel, men bryr dig egentligen inte. Du kan vara artig om andan faller på men annars, vem bry sig? Du kan vara artig när du vill, men ibland kan det bli fel, även om du inte anser det. Du kanske ska räkna till 10 innan du gör eller säger något? Så att du hinner tänka på hur det låter eller verkar för andra människor Du vet vikten av bra uppförande och försöker alltid att sköta dig. Du är förmodligen ganska populär bland släkt och vänner och det du gör eller säger är väl genomtänkt. Dina kollegor på jobbet/skolan 1063

190 uppskattar din hänsynsfulla inställning. 1064

191 Att visa hänsyn till sina kollegor hjälper till att utveckla effektiva arbetsrelationer. Detta ger många fördelar enligt nedan 1 Fördelar med effektiva arbetsrelationer För dig och dina kollegor Arbetet blir roligare Ni känner stöd och uppskattning Ni kan koncentrera dig på jobbet stället för på personliga saker Ni kan dela kunskap och information Ni kan lära av varandra Ni kan hjälpa varandra För chefen eller arbetsgivaren Tid slösas inte på konflikter och konfliktlösning Produktiviteten blir hög Motivationen bland personal/elever blir hög Samverkan och samarbete ger resultat på toppnivå Uppförande och artighet är viktigt i alla aspekter av livet - inte bara på arbetet/skolan. Ditt beteende kommer att påverka dina relationer, både yrkesmässigt och personligt och det finns många saker som påverkar detta. Skillnaderna i dessa relationer visas nedan 1 Arbetsrelationer Ofta daglig kontakt som du inte väljer själv Människor kan ha olika intressen, ålder, bakgrund och åsikter Vanligtvis tillfällig kontakt som upphör vid byte av arbete Ofta hierarkisk, vilket innebär att en person har makt och auktoritet över en annan Kan ta tid att etablera kontakt Tät kontakt och press kan resultera i konflikter Fokus ligger på arbetsprestationer Personerna får betalt för att agera professionellt i alla lägen Stora konflikter måste lösas om en person inte är villig att byta jobb Sociala relationer Du väljer när och om du vill ha kontakt Oftast tillsammans med människor med samma intressen Kan vara långsiktiga eller livslånga I en sund relation har vänner lika mycket att säga till om Kan bildas snabbt men ytligt vid ett socialt möte Konflikter beror mer sannolikt på olika uppfattningar i stället för press Fokus ligger på nöjen Personerna kan visa känslor mer fritt Större konflikter kan betyda slutet på umgänget 1065

192 ÖVNING 2 Anekdoter 32 Diskutera detta med din handledare, med tanke på vilka som visar gott respektive dåligt uppförande. Vilken berättelse intresserade dig mest och varför? Har någon av dessa berättelser gjort att du tänker på ditt eget uppförande? 1) Ärtsoppa Karl Karlsson var en gång så upptagen att han frågade Lina Larsson, chef för restaurangen i filmstudion om hon kunde göra lunchvalen åt honom. Hon gick med på detta och började servera honom en skål med ärtsoppa, en bit paj med vaniljsås och ett glas mjölk varje måndag - tills en dag, när det var slut på ärtor i köket. När Karlsson kom med sitt följe, närmade Lina sig deras bord i panik. "Jag är mycket ledsen herr Karlsson sade hon "men jag måste ge dig något annat idag. Jag tror jag måste avskeda kocken eftersom vi har slut på ärter." Karlsson log och gav henne en enorm kram. "Älskling, kan jag säga dig en sak?" Frågade han. "Jag hatar ärtsoppa." Lina var förstummad. "Men herr Karlsson, utbrast hon," varför har du låtit mig servera den till dig i tjugo år? " "Du verkade vara så nöjd med det valet, han svarade försiktigt: " Jag ville inte såra dig. " 2) Kakor och öl? Under en resa i Kanada under de första åren av deras äktenskap, fick prins Philip och prinsessan Elizabeth en ganska turbulent kryssning till Vancouver Island på en kanadensisk jagare. När en ung underofficer stiger in i den kungliga sviten med en stor bricka med kakor, krängde skeppet våldsamt, han spiller han ut kakor på golvet. Till underofficerens förvåning föll Prins Philip omedelbart ner på knän, och börjar krypa runt och plockar upp flera kakor innan han återvände till sin plats. "Jag har mina," förklarade han och log triumferande mot Elizabeth. "Dina är där nere." 3) Topptips? En dag kom en teaterchef och besökte Alexandre Dumas och utan att ta av sig sin hatt, frågade han om den berömda dramatikern faktiskt hade sålt sitt senaste skådespel till ett litet konkurrerande företag. När Dumas svarade att han hade det, gav teaterchefen ett betydande motförslag som dramatikern omedelbart förkastade: Dumas förklarade "Din konkurrent fick 32 Källa

193 teaterstycket mycket billigare av en mycket enkel orsak". "Och det var?" frågade teaterchefen? "Medan han njöt av äran att samtala med mig tog han av sig hatten" svarade Dumas. ÖVNING 3 Dubbelpussel på engelska Flytta om bokstäverna och gör ord. Ta bokstaven från varje numrerad ruta och sätt in den i rutnätet för att hitta ett citat om uppförande av Emily Post. Förhoppningsvis är du nu mer medveten om det viktiga med beteenden och hur de kan hjälpa eller stjälpa dina framsteg i livet och arbetet. 1067

194 Grattis! Du är klar med lektion

195 Lärarhandledning LEKTION 6 Uppförande 1069

196 Vad är uppförande? Uppförande handlar inte bara om att säga "snälla" och "tack" även om dessa givetvis är mycket viktiga. Ibland säger vi eller gör saker på ett så ogenomtänkt sätt att det allvarligt kan skada en annan människas känslor. Om vi har haft en dålig dag eller dåliga erfarenheter den senaste tiden är det väldigt lätt att ta med ditt humör till arbetsplatsen. Självklart är detta inte acceptabelt. Rykten uppstår och försvinner beroende på en persons beteende eller brist på det. Oavsett var du arbetar så är människor uppmärksamma på vilken service de får. De är mycket snabba att kritisera, men har svårare för att berömma. Vi måste därför arbeta hårdare och ge god kundservice för att få uppskattning. Detta innebär att man måste vara trevlig hela tiden oavsett vilket humör vi än är på. Hur artig är du? ÖVNING 1 Påståenden 1) Du sitter på en full buss när en höggravid kvinna kliver på. Vad gör du? a) Reser dig upp och erbjuder henne din plats? b) Gör grimaser till mannen mitt emot dig tills han reser sig upp och ger henne sin plats? c) Tittar demonstrativt ut genom fönstret för att slippa möta kvinnans blick. d) Struntar i henne, du klev på först. 2) Din chef ger dig en uppgift att göra samtidigt som han springer ut genom dörren. Du hör inte riktigt den sista biten av hans instruktioner. Vad gör du? a) Springer efter honom, ber om ursäkt för att du stör honom och ber honom upprepa instruktionerna. b) Skriker på honom så han kommer tillbaka. c) Struntar i honom. Om något blir fel så är det hans fel och inte ditt. d) Väntar med uppgiften tills han är tillbaka. 3) Din gammelfaster Marjory har stickat en lila och knallgul tröja till dig i julklapp. Den är fruktansvärd! Vad gör du? a) Tackar henne, kramar henne och tar på dig den direkt så hon får se. b) Skrattar högt och säger Du måste skoja. c) Tackar henne och lägger ner den försiktigt innan du öppnar nästa julklapp. 1070

197 d) Du är tyst Du litar inte på dig själv! 4) Du har just druckit en stor Cola, så törstig! Plötsligt kommer världens rap! Vad gör du? a) Skrattar ihjäl dig. Du är så stolt över rapen! b) Blir knallröd och ber så mycket om ursäkt för ditt dåliga uppförande. c) Är tyst Varför skulle du säga något? Det är ju naturligt! d) Försöker göra om det, bara för skojs skull? 5) Det är din födelsedag och din farbror Joe tittade in när du inte var hemma för att ge dig en present. Det är 2 biljetter till ditt favoritband. Din farbror tittar nog in igen inom den närmaste månaden. Vad gör du? a) Väntar med att saga att tack till han kommer nästa gång. b) Ringer direkt säga och tack. c) Skickar ett tackkort. d) Säger inget! Du glömde! 6) Du behöver ta ledig för att gå på en begravning. Vad gör du? a) Bara går. Du berättar varför nästa dag. b) Ber avdelningschefen om ledigt. c) Ringer till chefen på morgonen för begravningen för att förklara. d) Säger till chefen att du inte kommer den dagen. 7) Du är mitt i en stor arbetsuppgift, men vill sluta vid 5-tiden. Du vet att Suzie kommer att jobba länge så hon kan göra uppgiften. Vad gör du? a) Berättar för din handledare du är på väg hem och att det är upp till henne att fördela arbetsuppgifterna. b) Pratar med Suzie och frågar om hon kan hjälpa dig. c) Förklarar för din chef och föreslår att Suzie kan göra det. d) Bara drar! 1071

198 8) Du arbetar i receptionen på den lokala tidningen. Du visar Clare, din bästa vän som också jobbar där din nya ipod. Ni båda är förvånade över allt som får plats i den. En kvinna kommer till receptionen. Vad gör du? a) Pratar klart innan du hjälper henne. b) Slutar prata och hjälper henne direkt. c) Tittar upp, ler och visar att du sett henne och pratar sedan färdigt. d) Skriker på Mark som har rast och säger åt honom att han ska komma. Poängsätt dig själv: Fråga 1 Resultat 4 för (a), 3 för (b), 2 för (c) och 1 för (d) Fråga 2 Resultat 4 för (a), 3 för (b), 1 för (c) och 2 för (d) Fråga 3 Resultat 4 för (a), 1 för (b), 3 för (c) och 2 för (d) Fråga 4 Resultat 3 för (a), 4 för (b), 2 för (c) och 1 för (d) Fråga 5 Resultat 2 för (a), 4 för (b), 3 för (c) och 1 för (d) Fråga 6 Resultat 1 för (a), 4 för (b), 3 för (c) och 2 för (d) Fråga 7 Resultat 2 för (a), 4 för (b), 3 för (c) och 1 för (d) Fråga 8 Resultat 2 för (a), 4 för (b), 3 för (c) och 1 för (d) Hur gick det? 0-11 Du är rent ut sagt oförskämd, skänker absolut inte en tanke till någon annan. Kanske är det dags att ta ett steg tillbaka och ta en titt på dig själv. Har du många vänner? Verkligen? Du vet vad som är rätt och fel, men bryr dig egentligen inte. Du kan vara artig om andan faller på men annars, vem bry sig? Du kan vara artig när du vill, men ibland kan det bli fel, även om du inte anser det. Du kanske ska räkna till 10 innan du gör eller säger något? Så att du hinner tänka på hur det låter eller verkar för andra människor Du vet vikten av bra uppförande och försöker alltid att sköta dig. Du är förmodligen ganska populär bland släkt och vänner och det du gör eller säger är väl genomtänkt. Dina kollegor på jobbet/skolan uppskattar din hänsynsfulla inställning. 1072

199 1073

200 Att visa hänsyn till sina kollegor hjälper till att utveckla effektiva arbetsrelationer. Detta ger många fördelar enligt nedan 1 Fördelar med effektiva arbetsrelationer För dig och dina kollegor Arbetet blir roligare Ni känner stöd och uppskattning Ni kan koncentrera dig på jobbet stället för på personliga saker Ni kan dela kunskap och information Ni kan lära av varandra Ni kan hjälpa varandra För chefen eller arbetsgivaren Tid slösas inte på konflikter och konfliktlösning Produktiviteten blir hög Motivationen bland personal/elever blir hög Samverkan och samarbete ger resultat på toppnivå Uppförande och artighet är viktigt i alla aspekter av livet - inte bara på arbetet/skolan. Ditt beteende kommer att påverka dina relationer, både yrkesmässigt och personligt och det finns många saker som påverkar detta. Skillnaderna i dessa relationer visas nedan 1 Arbetsrelationer Ofta daglig kontakt som du inte väljer själv Människor kan ha olika intressen, ålder, bakgrund och åsikter Vanligtvis tillfällig kontakt som upphör vid byte av arbete Ofta hierarkisk, vilket innebär att en person har makt och auktoritet över en annan Kan ta tid att etablera kontakt Tät kontakt och press kan resultera i konflikter Fokus ligger på arbetsprestationer Personerna får betalt för att agera professionellt i alla lägen Stora konflikter måste lösas om en person inte är villig att byta jobb Sociala relationer Du väljer när och om du vill ha kontakt Oftast tillsammans med människor med samma intressen Kan vara långsiktiga eller livslånga I en sund relation har vänner lika mycket att säga till om Kan bildas snabbt men ytligt vid ett socialt möte Konflikter beror mer sannolikt på olika uppfattningar i stället för press Fokus ligger på nöjen Personerna kan visa känslor mer fritt Större konflikter kan betyda slutet på umgänget ÖVNING 2 Anekdoter Källa

201 Diskutera detta med din handledare, med tanke på vilka som visar gott respektive dåligt uppförande. Vilken berättelse intresserade dig mest och varför? Har någon av dessa berättelser gjort att du tänker på ditt eget uppförande? 1) Ärtsoppa Karl Karlsson var en gång så upptagen att han frågade Lina Larsson, chef för restaurangen i filmstudion om hon kunde göra lunchvalen åt honom. Hon gick med på detta och började servera honom en skål med ärtsoppa, en bit paj med vaniljsås och ett glas mjölk varje måndag - tills en dag, när det var slut på ärtor i köket. När Karlsson kom med sitt följe, närmade Lina sig deras bord i panik. "Jag är mycket ledsen herr Karlsson sade hon "men jag måste ge dig något annat idag. Jag tror jag måste avskeda kocken eftersom vi har slut på ärter." Karlsson log och gav henne en enorm kram. "Älskling, kan jag säga dig en sak?" Frågade han. "Jag hatar ärtsoppa." Lina var förstummad. "Men herr Karlsson, utbrast hon," varför har du låtit mig servera den till dig i tjugo år? " "Du verkade vara så nöjd med det valet, han svarade försiktigt: Jag ville inte såra dig. " 2) Kakor och öl? Under en resa i Kanada under de första åren av deras äktenskap, fick prins Philip och prinsessan Elizabeth en ganska turbulent kryssning till Vancouver Island på en kanadensisk jagare. När en ung underofficer stiger in i den kungliga sviten med en stor bricka med kakor, krängde skeppet våldsamt, han spiller han ut kakor på golvet. Till underofficerens förvåning föll Prins Philip omedelbart ner på knän, och börjar krypa runt och plockar upp flera kakor innan han återvände till sin plats. "Jag har mina," förklarade han och log triumferande mot Elizabeth. "Dina är där nere." 3) Topptips? En dag kom en teaterchef och besökte Alexandre Dumas och utan att ta av sig sin hatt, frågade han om den berömda dramatikern faktiskt hade sålt sitt senaste skådespel till ett litet konkurrerande företag. När Dumas svarade att han hade det, gav teaterchefen ett betydande motförslag som dramatikern omedelbart förkastade: Dumas förklarade "Din konkurrent fick teaterstycket mycket billigare av en mycket enkel orsak". "Och det var?" frågade teaterchefen? "Medan han njöt av äran att samtala med mig tog han av sig hatten" svarade Dumas. ÖVNING 3 Dubbelpussel på engelska 1075

202 Flytta om bokstäverna och gör ord. Ta bokstaven från varje numrerad ruta och sätt in den i rutnätet för att hitta ett citat om uppförande av Emily Post. Lösning: Manners are a sensitive awareness of the feelings of others. If you have that awareness, you have good manners, no matter which fork you use POLITE CONSIDERATE KIND HELPFULL COURTEOUS ASKING OFFERING ETIQUETTE MANNERS 1076

203 Learning Byte

204 LEKTION 7 RESURSLISTA Lektionsplan (5) Introduktion PowerPoint Presentation Lärarhandledning Elevmaterial 3 Ritövningar (Övning 1) 3 Avskrifter av telefonmeddelanden (Övning 2) 2 Scenario rollspel på kroppsspråk (Övning 6) 1078

205 1079

206 1080

207 1081

208 1082

209 Handledare: Klass/Grupp Lektion: 7 Avsnitt: 1 Lokal: Ämne: MUNTLIG KOMMUNIKATION Tidsåtgång: UNGEFÄR EN TIMME Syfte och mål: INFORMERA OM SVÅRIGHETERNA MED ATT BESKRIVA SAKER MUNTLIGT Material: LEKTIONSPLAN, POWERPOINT, ELEVMATERIAL, LÄRARHANDLEDNING, 3 BILDER Undervisning/Inlärning Handledare, Visa den inledande PowerPoint presentationen. Det här ger en överblick över allt som kommer att tas upp i lektionen. Bild 4 ger en möjlighet att presentera och diskutera saker som kan påverka vad ni säger (inklusive språk eller jargong du kan använda). Tid avsetts för diskussion beroende på klassinteraktionen och tidsbegränsning. Handledare, dela ut elevmaterialet och be eleverna skriva namn. Läs det inledande stycket och börja direkt med den första övningen. Sätta eleverna i par rygg mot rygg. Det är viktigt att de inte kan se varandra. En person kommer att beskriva en bild och den andra kommer att försöka rita den utifrån beskrivningen. Inga frågor eller förtydligande kan ställas. Tillåt bara 10 minuter för övningen. När du är klar, låt eleverna jämföra sina teckningar. Ingen diskussion i detta skede - bara öka medvetenhet. Byt roller och dela ut en ny bild. Återigen, inga frågor och de kan fortfarande inte se varandra. låt eleverna få 10 minuter och sedan jämföra sina teckningar mot själva bilden. Reflektera och diskutera i klassen. Nu beskriver handledaren bild 3 för hela klassen. Denna gång ska alla elever försöka att rita bilden utifrån beskrivningen. Eleverna får också ställa frågor om förtydligande behövs, men får absolut inte se den ursprungliga bilden. Använd 10 minuter till beskrivningen. Jämför elevernas teckningar med bild 3. Hur lika är de? Eleverna skriver ner svaren på frågorna på sidan 1 i häftet. Sammanfatta lektionen och gör en utvärdering. Be eleverna att flytta till en sida av rummet om de "gillade" lektionen och den andra sidan om de "ogillade" lektionen. Detta kommer att ge en indikation på hur lyckad den första övningen var. Material Dator/projektor PowerPoint Presentation (10 min) Elevmaterial Bild 1 Penna/Papper (15 min) Elevmaterial Bild 2 Penna/Papper (15 min) Elevmaterial Bild 3 Penna/Papper (15 min) (5 min) 1083

210 Handledare: Klass/Grupp Lektion: 7 Avsnitt: 2 Lokal: Ämne: Tidsåtgång: MUNTLIG KOMMUNIKATION UNGEFÄR EN TIMME Syfte och mål: INFORMERA OM SVÅRIGHETERNA MED ATT BESKRIVA SAKER MUNTLIGT Material: LEKTIONSPLAN, ELEVMATERIAL, LÄRARHANDLEDNING, 3 MEDDELANDEN (1 SIDA) Undervisning/Inlärning Handledaren repeterar föregående lektion och introducerar denna, (lyssna). Handledaren introducerar "hur kommunicerar vi" överst på sidan 2. Använd gester för att visa dem (t.ex. skriva, ringa, typ sjunga etc.). Använda detta som en möjlighet att hjälpa eleverna att förstå hur dina gester hjälpte dem att rita bilden som du beskrev. En valfri aktivitet är att be en elev att upprepa vad du sa, med samma gester. Du kommer förmodligen att upptäcka att de kommer ihåg dem alla! Detta visar att vi kan använda vårt kroppsspråk och lämpliga gester för att förstärka våra ord och förbättra lärandet! Gå vidare till övning 2. Handledaren läser ett meddelande i taget. Vänligen gör detta med ryggen mot eleverna. Eleverna kan "spola tillbaka" dig, men du får inte upprepa dig mer än två gånger. De måste då fylla i telefonmeddelande formuläret för varje meddelande. Gå igenom svaren. Har de missat något? Kunde de få fram den viktiga informationen? Hur svårt var det att bara lyssna på dina ord och inte se ditt ansiktsuttryck? Detta är en grundläggande simulering av svårigheterna när man lyssnar på telefonsvarare. Gå vidare till rollspelet (övning 3). Två frivilliga kan göra det, eller så kan du läsa det som ett manus. Läs det inledande scenariot. Gå sen direkt till annonsen på sidan 6. Gå igenom detta med eleverna och be sedan dem att svara på de 7 frågorna som följer. Gå igenom svaren. Har någon missat något? Har de kommit med några annorlunda svar än lärarhandledningen? Material (5 min) Elevmaterial (15 min) Elevmaterial Meddelande (3) (15 min) Elevmaterial (20 min) (5 min) Sammanfatta lektionen och gör en utvärdering. Be eleverna välja vilken av de två övningarna i den här lektionen som var bäst. Fråga varför. 1084

211 Handledare: Klass/Grupp Lektion: 7 Avsnitt: 13 Lokal: Ämne: Tidsåtgång: MUNTLIG KOMMUNIKATION UNGEFÄR EN TIMME Syfte och mål: INFORMERA OM HUR REAKTIONER OCH DEN EGNA PERSONLIGHETEN KAN PÅVERKA OSS. ÖKA MEDVETENHETEN OM TOLKNINGEN AV KROPPSSPRÅK Material: LEKTIONSPLAN, ELEVMATERIAL, LÄRARHANDLEDNING Undervisning/Inlärning Handledaren ger en resumé av tidigare avsnitt och förklarar att vi kommer att fortsätta med att lyssna Material (5 min) Handledare, övning 4 är en del av ett manus från en populär brittisk komedi, The Catherine Tate SHOW. Videon kan ses på YouTube. Fullständig information visas i lärarhandledningen. Det bör noteras att detta manus använder Cockney slang och kan vara svåra att tolka eller översätta. Det bör dock ge en allmän grund. Övning 4, föreslag är att handledaren läser igenom denna. Scenen är av 3 unga människor som sitter i en tågvagn på väg hem. Eleverna läser manus och gör sedan övningen som ställs på sidan 9 (detta kan göras som en handledarledd diskussion med alla elever, som sedan skriver klassen svar i sina egna häften). Sammanfatta LYSSNA med att läsa igenom punkterna överst på sidan 10. Att höra och lyssna är två olika saker. Introducera begreppet "kroppsspråk". Eleverna arbetar i par och gör övning 5 som bygger på kroppsspråk. Titta på bilderna och skriv i bubblorna. Diskutera alla svar, dessa är öppna för tolkning, men några typiska svar ges i lärarhandledningen. Sammanfatta lektionen och gör utvärdering. Be eleverna att lyfta fram en viss sak de har lärt sig idag. Handledaren tar del av svaren. Vilken var den viktigaste punkten som togs upp av eleverna? Berätta för klassen. Elevmaterial (10 min) Elevmaterial (15 min) Elevmaterial (5 min) Elevmaterial (20 min) (5 min) 1085

212 Handledare: Klass/Grupp Lektion: 7 Avsnitt: 4 Lokal: Ämne: Tidsåtgång: MUNTLIG KOMMUNIKATION UNGEFÄR EN TIMME Syfte och mål: INFORMERA OM KROPPSSPRÅK OCH HUR DETTA PÅVERKAR TOLKNINGEN AV DET TALADE ORDET Material: LEKTIONSPLAN, ELEVMATERIAL, LÄRARHANDLEDNING, SCENARIO FÖR ROLLSPEL (2) Undervisning/Inlärning Handledaren ger en resumé av tidigare avsnitt och förklarar att vi kommer att fortsätta med kroppsspråk Material (5 min) Handledare, övning 6 har medföljande manus (det finns två rollspel med två personer i varje). Fråga efter frivilliga från klassen att utföra dessa. Det är viktigt att de överdriver sitt kroppsspråk när dom ljuger eller är ärlig. Övning 6, kort rollspel med 2 elever (2 rollspel). Paus efter 1: a rollspelet och be eleverna att diskutera. Avslöja om personen var lögnaktig eller inte. Sen gör ni rollspel 2 och upprepar processen. Diskutera. Har eleverna någonsin blivit avslöjade när dom ljuger? Vad avslöjade dom? Gå vidare till övning 7 för att identifiera om det talade ordet stämmer överens med kroppsspråket som visas. Eleverna bör göra detta individuellt. De ska kryssa i rätt kolumn om orden matchar bilden eller inte (rätt eller fel) och sedan måste de motivera sina val. Gå igenom svaren på slutet. Har någon andra svar än de i lärarhandledningen? Var det ett giltigt argument? Sammanfatta genom att läsa sidan 25 (ner till "tonläget"). Fråga efter frågor. Utvärdering, har eleverna uppskattat metoderna som användes idag? Har de lärt sig något nytt? Elevmaterial (20 min) Elevmaterial (25 min) Elevmaterial (5 min) (5 min) 1086

213 Handledare: Klass/Grupp Lektion: 7 Avsnitt: 5 Lokal: Ämne: Tidsåtgång: MUNTLIG KOMMUNIKATION UNGEFÄR EN TIMME Syfte och mål: INFORMERAR OM HUR UTTAL OCH TONFALL KAN PÅVERKA DET TALADE ORDET HUR DU SKA ANVÄNDA ÖPPNA OCH STÄNGDA FRÅGOR Material: LEKTIONSPLAN, ELEVMATERIAL, LÄRARHANDLEDNING Undervisning/Inlärning Handledaren ger en resumé av tidigare avsnitt och de olika aspekter av kommunikation som har täckts. Några frågor? Gå över diagrammet de tre kommunikationselementen. Fråga efter kommentarer från klassen. Gå direkt till övning 8. Para ihop eleverna. De ska turas om att säga meningarna som anges och de bör diskutera hur det lät när tonfallet på ordet var i kursiv stil och sedan välja den känsla som kan ligga bakom orsaken till uttalet (testa så många som möjligt som kan användas i varje mening). Slutligen bör varje fras sägas med ett neutralt tonfall. Förändrade det någonting? Vad lät bäst? Övning 9, kort rollspel med 2 elever (2 rollspel). Eleverna måste göra det första rollspelet enligt instruktionerna för situation 1. Diskutera i klassen. Upprepa samma manus men med instruktionerna för situation 2. Hur skiljer dom sig åt? Vilken var bäst? Introducera "frågetekniker" sidan 28. Läs igenom med eleverna. Gå tillbaka till inledningens PowerPoint, exemplet med öppna och slutna frågor.gå igenom fördelar och nackdelar med varje typ av fråga och sammanfatta genom att läsa A och O för att lyckas i praktiken på sidan 29. Slutsats: Vad har eleverna lärt sig om muntlig kommunikation och saker som kan påverka det? Har de fått någon personliga mål att förbättra sin egen kommunikationsförmåga? Material (5 min) Elevmaterial (20 min) Elevmaterial (20 min) Elevmaterial (10 min) (5 min) 1087

214 1088

215 1089

216 Fick din handledare till det? 1090

217 SCENARIO 1 FÖR ROLLSPEL Spelare 1 Din mamma har just hittat en 100 kr sedel i din skoljacka. Hon vet att du inte har några pengar på ditt bankkonto och det är inte din födelsedag. Du hittade faktiskt den på golvet i badrummet, men vet att om hon förstår att du tagit den, kommer hon att bli arg. Du måste komma på en bra anledning till varför du har dessa pengar. Ljug! SCENARIO 1 FÖR ROLLSPEL Spelare 2 Du har hittat en 100 kr sedel i din sons skoljacka. Det har inte nyss varit hans födelsedag och han är hopplös på att spara. Du vet att han har hängt med ett skumt gäng pojkar från fel sida av stan och du är orolig att han misskött sig. Konfrontera honom! 1091

218 TELEFONMEDDELANDE AVSKRIFT 1 Hej! Klockan är 10:00. Det här är Mrs Jones från Rainbow Holdings. Jag har ett möte i morgon med herr Smith men måste avboka det. Kan han ringa tillbaka till mig så fort som möjligt för att boka ett nytt möte? TELEFONMEDDELANDE AVSKRIFT 2 Bartholomew här från 44 Atkins domstolen. En av era tekniker var tänkt att komma och laga mitt element i morse men han dök aldrig upp. Klockan är nu 15:00 och jag måste gå till jobbet så jag är inte världens lyckligaste just nu! Jag har tagit ledigt från arbetet och så händer det ingenting och kommer antagligen behöva göra samma sak igen när det händer något och någon kommer hit. Mitt telefonnummer är och jag förväntar mig ett samtal tillbaka i morgon bitti innan 10:00! TELEFONMEDDELANDE AVSKRIFT 3 Jag är intresserad av den lediga platsen som receptionist och skulle vilja få lite mer information om arbetet. Kan någon ringa mig på idag så att jag kan få iväg min ansökan med posten? Mitt namn är Anna och klockan är 08:30 just nu. Tack. 1092

219 STUDIEMATERIAL Elevens namn... LEKTION 7 Muntlig kommunikation 1093

220 Ursäkta, jag hörde inte vad du sa? Får du ofta höra det? Mumlar du? Pratar du för fort? Använder du långa ord när du inte behöver det? Hur är det med jargong och slang? När du kommunicerar verbalt är det viktigt att allt detta beaktas. Hur är dina vanor? Har du rätt tonläge? Stöds dina ord av din attityd? ÖVNING 1 Att beskriva Innan vi går in på detta i detalj, låt oss prova ett experiment. Para ihop er två och två och vänd era stolar så ni sitter rygg mot rygg och inte kan se varandra. En av er kommer att beskriva någonting till den andra personen som försöker rita en bild av beskrivningen. Bestäm vem av er som ska beskriva och vem som ska rita - ni kommer att byta roller senare. Din handledare kommer nu att ge beskrivaren en bild. Beskrivaren skall nu i detalj beskriva vad bilden liknar - ingen annan kommunikation eller gestikulering får äga rum. Inga frågor får ställas och du får inte låta tecknaren se bilden. Detta är en tidsbegränsad övning ni har 10 minuter på er. Jämför bilderna. Är de likadana? Diskutera inte bilderna, men fundera på vad som gick fel (om något nu gjorde det). Byt roller. Din handledare kommer nu att välja en annan bild som ska tecknas. Samma regler gäller Ytterligare 10 minuter. Titta på bilderna. Blev det ett bättre resultat nu? Om så är fallet, varför tror ni att det blev så? Har du lärt dig något? För en sista gång kommer vi att beskriva ytterligare en bild. Denna gång kommer er handledare att beskriva bilden för klassen och ni kommer alla att försöka teckna den. Du kan ställa frågor. Titta inte på varandras bilder - koncentrera dig på din egen - Ytterligare 10 minuter. Jämför bilden med den handledaren beskrev. Är bilderna likadana? Är resultatet mer likt än vid de andra försöken? Varför tror du att det blev så här? Vad har du lärt dig? 1094

221 Hur kommunicerar vi? Kommunikation förekommer i olika former. Vi pratar, skriver, ringer, skickar sms, sjunger, dansar, tittar och lyssnar. Detta är bara några exempel på kommunikation. ÖVNING 2 ATT LYSSNA Nu ska vi avgöra hur pass bra lyssnare du är. Din handledare kommer att spela rollen som en telefonsvarare på kontoret. Din uppgift blir att anteckna meddelandet. Du kommer att få lyssna på meddelandet två gånger. Fyll i formuläret efter att du lyssnat på meddelandet. Meddelande 1 Meddelande till Datum Meddelande från Tid Telefonnummer Brådskande ٱ Ej brådskande ٱ Företagsnamn Mottaget av Meddelande 1095

222 Meddelande 2 Meddelande till Telefonnummer Datum Brådskande ٱ Ej brådskande ٱ Meddelande från Tid Företagsnamn Mottaget av Meddelande 1096

223 Meddelande 3 Meddelande till Datum Meddelande från Tid Telefonnummer Brådskande ٱ Ej Brådskande ٱ Företagsnamn Mottaget av Meddelande Din handledare kommer nu att sammanfatta svaren. Missade du någonting? Fick du med det viktigaste? För att stödja vikten av att lyssna till vad människor säger och att du förstår det, fyll i följande rollspel. 1097

224 Övning 3 Fler lyssningsövningar Arja och Samantha har nyligen påbörjat en anställning på den lokala tidningens annonsavdelning. I deras arbetsuppgifter ingår det att ta emot dödsannonser, annonser, bröllopsinbjudningar och andra personliga annonser via telefon från stadens innevånare. Ibland händer det att de kommer in personligen för att lämna in sitt annonsmaterial. För två dagar sedan ringde en äldre dam in till tidningen. Följande är en utskrift av samtalet: Kund: Arja: Kund: Arja: Kund: Arja: Kund: Arja: Kund: Arja: Kund: Hej. Har jag kommit till annonsavdelningen? Ja. Hur kan jag hjälpa dig? Jag har tappat bort min hatt. Kan jag efterlysa den hos er? Visst, inga problem. Vad heter den? Heter? Jag förstår inte vad du menar. Den har inget namn. Det är okej. Vad är det för färg på den? Den är brun med lite vita ränder. Jag hade fäst en blomma på bandet, men den har förmodligen fallit av så det är säkert inte värt att nämna i annonsen. Förmodligen har den gjort det. Hur som helst. Vi noterar det. Vad är ditt namn? Fru Beeter Ok. Jag förstår. Vi tar inte betalt för annonser under kategorin borttappat. Verkligen? Det är ju utmärkt. Jag är ju pensionär, och vartenda öre räknas. Det är därför jag är så benägen om att få tillbaka den. Jag har inte råd att skaffa en ny och det är en av mina favoriter Arja (Börjar bli irriterad över tantens prat): (Samtalet avslutas) Ok, var det allt. Jag måste sluta, det är fler samtal på ingående. Tack för ditt samtal. Din annons kommer att vara i tidningen i morgon. Hej då. Följande dag dök denna annons upp i tidningen. 1098

225 Borttappat! Katt. Brun med vita ränder. Inget namn, kan ha en blomma på halsbandet. Äldre kvinnas favorithusdjur. Hittar du den, vänligen kontakta annonsavdelningen, ange referensen Fru Peater. Titta på annonsen, och utskriften av telefonsamtalet, diskutera sedan följande i gruppen: Fråga 1 Vad är det uppenbara problemet här? Fråga 2 Vad skulle Arja ha gjort för att undvika felen? Fråga 3 Vilka antaganden/slutsatser gjorde Arja? Fråga 4 Hur tror du Fru Beeter reagerade när hon fick se annonsen? 1099

226 Fråga 5 Notera här nedan de uppenbara felen som gjordes: Fråga 6 Vad bör fru Beeter göra och hur bör tidningens respons vara? Fråga 7 Borde Arja frågat efter mer information? Varför? Övning 4 Fel uttal engelska Kan spelas som rollspel Lauren taken from the Catherine Tate show, courtesy of and BBC. Videon kan ses på länken under. Manus Lauren: Did you see Beyonce last night on the television? Boy: Yeah man. She is well fit! Lauren: It s a well nice song. Boy: Yeah. She s fit as well Girl: She s better now she s left Destiny s, don t you think? Boy: Much better. But the other two were fit man. Girl: Yeah. I loved that tune. Lauren: Yeah right. She s well bing bing. 1100

227 Boy (laughing): What? Lauren: I said Beyonce s well bing bing. Girl (laughing): What is she mate? Lauren (getting annoyed): She s bing bing. Boy (laughing): It s bling bling mate. Bling bling. Lauren: What? Girl (laughing): Bling bling! Boy (sarcastically): Bing bing! That is bad! Lauren (upset): Am I bothered? Boy: That is funny, man. Lauren (haughtily): Am I bothered though? Boy (laughing): Take the shame man. Lauren: No, cos I ain t bothered! Boy: You really set yourself up there though. Lauren: No, I ain t cos I ain t bothered. Boy: But that is funny though, innit? Lauren (annoyed): No it ain t actually. Boy: Well look, just relax all right? Lauren: Don t tell me what to do! Boy: Come on. Relax about it. Lauren: Are you telling me what to do? Boy: No I m just saying don t worry about it. Lauren: Are you disrespecting me? Boy: No I m not. I m just saying... Lauren: Are you disrespecting me though? Boy: No I m not disrespecting you, I... Lauren: You are disrespecting me! 1101

228 Boy: No, wait a minute, I... Lauren: No, because you re disrespecting me. Boy (amazed): I m not disrespecting you. Just chill out man. Precis när dom argumenterat färdigt ringer Lauren s mobiltelefon. Killen (ler): I think I can hear your phone binging mate! Boy and girl laugh but Lauren is very annoyed! Läs nu manuset på nytt och gör följande: Skriv ner alla problem som du hittar. Fundera på när problemen börjar, hur det fortsätter, vem hade kunnat förhindra det, var det någons fel mer än någon annan? 1102

229 Summering Vad innebär det att lyssna? Att lyssna är inte detsamma som att höra. Vi hör saker runtom oss hela tiden, men det är inte alltid vi lyssnar. Exempel: trafikerade vägar, bakgrundsmusik, fågelsång. Av gammal vana blockerar vi dessa ljud. Att lyssna är en form av kommunikation och beroende på hur framgångsrikt du lyssnar så kommer det att påverka hur du kommer att förstå och reagera över informationen du hörs. Vi lyssnar för nöjes skull (musik är ett bra exempel på detta). Vi lyssnar på information (nyheter är ett bra exempel på detta). Vi lyssnar på instruktioner (till exempel på hur en kopiator fungerar). Kroppsspråk Vad är det? Hur kan vi påverka vad man ser och hör? Ungefär 70 % av den information vi tar till oss sker via kroppsspråk, alltså i större utsträckning än verbal kommunikation. Förmågan av att kunna läsa av och förstå ditt eget och andras kroppsspråk kan vara skillnaden mellan att ge ett bra intryck eller ett dåligt! Det kan påverka resultatet av en arbetsintervju eller till och med en träff med pojkvännen/flickvännen. Hur bra är du på att läsa andras kropps språk och kan du kontrollera ditt eget? Övning 5 Kropps språk Vad tror du personerna på bilderna egentligen säger? 1103

230 1104

231 1105

232 1106

233 1107

234 Övning 6 Rollspel med kroppsspråk Din handledare kommer att behöva två frivilliga som vill delta i ett kort rollspel. Resten av gruppen tittar på. Observatörerna ska försöka bedöma om personen ifråga talar sanning. Skälen för beslutet skall tydligt anges. Tänk på dina kunskaper i kroppsspråk. Använd detta för att hjälpa till med din analys. Din handledare kommer att dela ut ett scenario till varje konversatör. Rollspela bilden och se om någon kan avgöra om ni ljuger. Övning 7 Att se sammanhang Titta på följande bilder och manus. Matchar kroppsspråket och orden? Ser du några felaktigheter med dem? Jag kan inte tro att du köpte det där till mig. Tack så mycket! Rätt ( ) Fel ( ) Förklaring 1108

235 Hej Anders kul att se dig igen! Den här killen gillar inte mig! Rätt ( ) Fel ( ) Förklaring 1109

236 Jag är inte alls upprörd över att jag inte blev befordrad. Olle förtjänade det mer än jag I alla fall! Rätt ( ) Fel ( ) Förklaring 1110

237 Jag vill bara komma härifrån. Jag avskyr den där kvinnan! Rätt ( ) Fel ( ) Förklaring Jag gillar att vara med dig. Du gör mig så glad. 1111

238 Rätt ( ) Fel ( ) Förklaring 1112

239 Jag längtar tills jag får gå på Emmas födelsedags fest! Rätt ( ) Fel ( ) Förklaring 1113

240 Snälla, håll hunden borta ifrån mig! Rätt ( ) Fel (() Förklaring 1114

241 Jag kan inte förstå varför du väntade med din hemläxa till sista minuten igen! Rä tt (() F el (( ) Förkla ring Jag är verkligen en prinsessa, fångad i ett torn på ett slott och en prins kommer att rädda mig! Suck! 1115

242 Rätt ( ) Fel ( ) Förklaring 1116

243 Jag tvivlar inte en sekund på att jag får jobbet. Jag gjorde bra ifrån mig på arbetsintervjun. Rätt ( ) Fel ( ) Förklaring 1117

244 Kom ihåg Du kommer att skicka signaler, verbala och icke-verbala om dig själv även om du är medveten om det eller inte. Hur du klär dig, sitter, står och går visar för andra hur du är som person. Det är viktigt att ge dem rätt meddelande, och hur man ger dem det. Likaså vill du vara säker på att du inte ger ut ett meddelande med dina ord och ett annat med ditt ansikte och din kropp. När du kommunicerar kommer du troligen att se på mottagarens ansikte hur ditt meddelande tas emot- oavsett om de förstått dina idéer, om ni kommit överens osv. Du kan notera när du kan behöva upprepa eller omformulera något, då kan det bli lättare att välja vilka ord och vilken effekt du vill få hos lyssnaren. Som lyssnare eller mottagare måste du vara medveten om att använda icke-verbala signaler som visar intresse: ögonkontakt, nicka, lämpliga ansiktsuttryck, vända sig mot talaren, vara framåtlutad om du sitter ner och så vidare. Din kropp är alltid i kommunikation. Kom ihåg att effektiva signaler när du talar eller lyssnar på någon är: * Ta ögonkontakt * Ha en öppen hållning * Luta dig i riktning mot personen * Håll ögonkontakten under samtalet * Var avslappnad Tonläget Beroende på ditt kroppsspråk och de ord du säger, kan tonläget eller sättet att uttrycka ord förvränga ditt egentliga budskap. Den redovisade statistiken för rangordning av dessa tre element visas på nästa sida. 1118

245 Övning 8 prova Prova följande fraser med en kamrat, med en betoning av känslan på de kursiva orden.. Bredvid varje fras, identifiera känslan bakom orden. Fras Varför är du så glad? Varför är du så glad? Varför är du så glad? Jag älskar dig Känsla (Ringa in den känsla du tror passar in) Sarkasm/Glädje/Beröm/Självkritik/Hopp/Rädsla/Vemod/Förvåning/avundsjuka/irritation Sarkasm/Glädje/Beröm/Självkritik/Hopp/Rädsla/Vemod/Förvåning/avundsjuka/irritation Sarkasm/Glädje/Beröm/Självkritik/Hopp/Rädsla/Vemod/Förvåning/avundsjuka/irritation Sarkasm/Glädje/Beröm/Självkritik/Hopp/Rädsla/Vemod/Förvåning/avundsjuka/irritation 1119

246 Fras Jag älskar dig Jag älskar dig Vill du ha det här jobbet? Vill du ha det här jobbet? Vill du ha det här jobbet? Känsla (Ringa in den känsla du tror passar in) Sarkasm/Glädje/Beröm/Självkritik/Hopp/Rädsla/Vemod/Förvåning/avundsjuka/irritation Sarkasm/Glädje/Beröm/Självkritik/Hopp/Rädsla/Vemod/Förvåning/avundsjuka/irritation Sarkasm/Glädje/Beröm/Självkritik/Hopp/Rädsla/Vemod/Förvåning/avundsjuka/irritation Sarkasm/Glädje/Beröm/Självkritik/Hopp/Rädsla/Vemod/Förvåning/avundsjuka/irritation Sarkasm/Glädje/Beröm/Självkritik/Hopp/Rädsla/Vemod/Förvåning/avundsjuka/irritation Övning 9 Rollspel Gör följande rollspel två gånger enligt instruktionerna för var situation. SITUATION 1 Använd öppet kroppsspråk, le, ha ögonkontakt, använd ett trevligt tonläge SITUATION 2 använd surmulet kroppsspråk, inga leenden, lite ögonkontakt, använd ett aggressivt tonläge Scen: Biträde: Kund: Biträde: En elektronikaffär med många kunder, du är en försäljningsassistent befinner sig vid informationsdisken. En kund kommer fram. Kan jag hjälpa dig med något? Jag hoppas det! Jag köpte den här vattenkokaren förra veckan och nu har den läckt ut vatten över hela köket. Vart är läckaget? Kund (visar): Här, ser du sprickan? 1120

247 Biträde: Kund: Biträde: Kund: Biträde: Kund: Biträde: Kund: Sprickan verkar ju vara helt ny. Den var förmodligen inte där när du köpte den. Jag vet. Den verkar falla isär. Är du säker på att du inte tappat den i golvet? Helt säker! Jag vill ha tillbaka mina pengar. Jag kan säkert ordna så du får tillbaka dina pengar, men vill du inte byta den mot en ny? Jag vet inte. Jag ska visa vilka prisintervall dom finns i. Du vill säkert ha en annan modell. Vill du ändå ha tillbaka dina pengar efter det, kan vi diskutera det då. Okej. Diskutera varje situation baseras på kundens och de biträdande attityder, kroppsspråk, röstläge osv. Vilken skulle du föredra att ta itu med eller liknande? Frågetekniker Vissa har svårt att uttrycka sig. När du arbetar med kollegor eller kunder kan det vara bra att känna till några användbara frågetekniker. Slutna frågor - kräver ett ja eller nej som svar, till exempel ett födelsedatum, ett kontonummer eller ett telefonnummer. De är denna typ av fråga du ska använda dig av för att få bekräftat att du förstått kunden rätt. Öppna frågor Denna typ av frågor ställer du när du vill få mer information. Du kan till exempel fråga kunden "Vad tror du? Båda typerna av frågor har fördelar och nackdelar som visas här nedan: Diskutera varje situation baserad på kundens och biträdets attityder, kroppsspråk, röstläge osv. Vilken skulle du föredra att ta itu med eller liknande? Båda typerna av tekniker har fördelar och nackdelar som visas nedan: Slutna frågor Fördelar Du får fram fakta Nackdelar Du kan inte bekräfta att du förstått Kan användas för att avsluta en konversation Det tillåter inte dig att klargöra situationen 1121

248 Tillåter dig att kontrollera situationen Kunden vet inte om du verkligen lyssnar Öppna frågor Fördelar Nackdelar Du får en mer korrekt bild av vad kunden vill ha Det hjälper dig att förstå bättre Det tar längre tid att fråga och kan ta längre tid att svara Ni kan komma ifrån samtalsämnet Möjligheten till alternativa svar ökar Du kan tappa kontrollen över konversationen A och O för att lyckas i praktiken Använd öppna i stället för stängda frågor om du vill få fram mer information om ämnet. Ställ bara en fråga i taget. Ge kunden tid att svara. Tala lugnt och sansat. Ställ inte frågor som är längre än svaret. Vänta till dess att kunden svarat innan du ger någon kommentar. Anta inte saker. Anta inte att du vet vart kundens svar leder, låt kunden tala till punkt. Gratulerar! Du är nu färdig med lektion

249 Lärarhandledning LEKTION 7 Muntlig kommunikation 1123

250 Att ins Förutsät kontrollf den andr Ursäkta, jag hörde inte vad du sa? Får du ofta höra det? Mumlar du? Pratar du för fort? Använder du långa ord när du inte behöver det? Hur är det med jargong och slang? När du kommunicerar verbalt är det viktigt att allt detta beaktas. Hur är dina vanor? Har du rätt tonläge? Stöds dina ord av din attityd? ÖVNING 1 Att beskriva De tre bilderna som krävs för denna övning finns som separata filer Innan vi går in på detta i detalj, låt oss prova ett experiment. Para ihop er två och två och vänd era stolar så ni sitter rygg mot rygg och inte kan se varandra. En av er kommer att beskriva någonting till den andra personen som försöker rita en bild av beskrivningen. Bestäm vem av er som ska beskriva och vem som ska rita - ni kommer att byta roller senare. Din handledare kommer nu att ge beskrivaren en bild. Beskrivaren skall nu i detalj beskriva vad bilden liknar - ingen annan kommunikation eller gestikulering får äga rum. Inga frågor får ställas och du får inte låta tecknaren se bilden. Detta är en tidsbegränsad övning ni har 10 minuter på er. Jämför bilderna. Är de likadana? Diskutera inte bilderna, men fundera på vad som gick fel (om något nu gjorde det). Byt roller. Din handledare kommer nu att välja en annan bild som ska tecknas. Samma regler gäller Ytterligare 10 minuter. Titta på bilderna. Blev det ett bättre resultat nu? Om så är fallet, varför tror ni att det blev så? Har du lärt dig något? För en sista gång kommer vi att beskriva ytterligare en bild. Denna gång kommer er handledare att beskriva bilden för klassen och ni kommer alla att försöka teckna den. Du kan ställa frågor. Titta inte på varandras bilder - koncentrera dig på din egen - Ytterligare 10 minuter. Jämför bilden med den handledaren beskrev. Är bilderna likadana? Är resultatet mer likt än vid de andra försöken? Varför tror du att det blev så här? Vad har du lärt dig? Handledaren ger ungefärliga mått och placering i förhållande till sidans marginaler. Använd urtavla eller kompass för att beskriva riktningen. Det b 1124

251 Hur kommunicerar vi? Kommunikation förekommer i olika former. Vi pratar, skriver, ringer, skickar sms, sjunger, dansar, tittar och lyssnar. Detta är bara några exempel på kommunikation. ÖVNING 2 ATT LYSSNA Handledaren, manuskripten till telefonmeddelandena finns som en separat fil Nu ska vi avgöra hur pass bra lyssnare du är. Din handledare kommer att spela rollen som en telefonsvarare på kontoret. Din uppgift blir att anteckna meddelandet. Du kommer att få lyssna på meddelandet två gånger. Fyll i formuläret efter att du lyssnat på meddelandet. Meddelande 1 Meddelande till MR SMITH Datum DAGENS DATUM Meddelande från MRS JONES Tid Meddelande Telefonnummer INTE UPPGIVET Brådskande ٱ Ej brådskande ٱ EJ BRÅDSKANDE Företagsnamn RAINBOW HOLDINGS Mottaget av ELEVENS NAMN HAR MÖTE MED DIG I MORGON MEN MÅSTE INSTÄLLA DET OCH SKULLE VILJA ATT DU RINGER TILLBAKA SÅ SNART SOM MÖJLIGT FÖR ATT ORDNA EN ANNAN TID. 1125

252 Medelande 2 Meddelande till REPARATIONSVERKSTADEN Datum DAGENS DATUM Meddelande från MR BARTHOLOMEW Tid Meddelande Telefonnummer Brådskande ٱ Ej brådskande ٱ BRÅDSKANDE Företagsnamn EJ UPPGIVET (PRIVAT?) Mottaget av ELEVENS NAMN HANTVERKAREN SKULLE KOMMA I MORSE FÖR ATT FIXA ELEMENTET MEN KOM INTE. KUNDEN VÄLDIGT UPPRÖRD OCH ÄR NU ÅTER PÅ ARBETET. BEHÖVER EN NY TID. RING HONOM SNARAST. 1126

253 Meddelande 3 Meddelande till HUMAN RESOURCES DEPT Datum DAGENS DATUM Meddelande från ANNA Tid 8.30 Meddelande Telefonnummer Brådskande ٱ Ej brådskande ٱ BRÅDSKANDE Företagsnamn N/A Mottaget av ELEVENS NAMN ÄR INTRESSERAD AV JOBBET SOM RECEPTIONIST MEN SKULLE VILJA HA MER INFORMATION, IDAG OM DET GÅR SÅ HON KAN SKICKA ANSÖKAN MED SISTA OSTEN. RING HENNE. Din handledare kommer nu att sammanfatta svaren. Missade du någonting? Fick du med det viktigaste? För att stödja vikten av att lyssna till vad människor säger och att du förstår det, fyll i följande rollspel. 1127

254 Övning 3 Fler lyssningsövningar Arja och Samantha har nyligen påbörjat en anställning på den lokala tidningens annonsavdelning. I deras arbetsuppgifter ingår det att ta emot dödsannonser, annonser, bröllopsinbjudningar och andra personliga annonser via telefon från stadens innevånare. Ibland händer det att de kommer in personligen för att lämna in sitt annonsmaterial. För två dagar sedan ringde en äldre dam in till tidningen. Följande är en utskrift av samtalet: Kund: Arja: Kund: Arja: Kund: Arja: Kund: Arja: Kund: Arja: Kund: Hej. Har jag kommit till annonsavdelningen? Ja. Hur kan jag hjälpa dig? Jag har tappat bort min hatt. Kan jag efterlysa den hos er? Visst, inga problem. Vad heter den? Heter? Jag förstår inte vad du menar. Den har inget namn. Det är okej. Vad är det för färg på den? Den är brun med lite vita ränder. Jag hade fäst en blomma på bandet, men den har förmodligen fallit av så det är säkert inte värt att nämna i annonsen. Förmodligen har den gjort det. Hur som helst. Vi noterar det. Vad är ditt namn? Fru Beeter Ok. Jag förstår. Vi tar inte betalt för annonser under kategorin borttappat. Verkligen? Det är ju utmärkt. Jag är ju pensionär, och vartenda öre räknas. Det är därför jag är så benägen om att få tillbaka den. Jag har inte råd att skaffa en ny och det är en av mina favoriter Arja (Börjar bli irriterad över tantens prat): (Samtalet avslutas) Ok, var det allt. Jag måste sluta, det är fler samtal på ingående. Tack för ditt samtal. Din annons kommer att vara i tidningen i morgon. Hej då. Följande dag dök denna annons upp i tidningen. 1128

255 Titta på annonsen, och utskriften av telefonsamtalet, diskutera sedan följande i gruppen: Fråga 1 Vad är det uppenbara problemet här? Annons är för en förlorad katt, inte hatt Fråga 2 Vad skulle Arja ha gjort för att undvika felen? Varit mer tålmodig och upprepat allt innan hon satte in annonsen Fråga 3 Vilka antaganden/slutsatser gjorde Arja? Hon antog att det var en katt. Hon antog att det var hennes "enda" kamrat. Hon antog blomman var "fästs på halsbandet". Stavning av efternamnet är felaktigt. Fråga 4 Hur tror du Fru Beeter reagerade när hon fick se annonsen? Hon skulle bli chockad, upprörd och irriterad, för att inte säga förvirrad. 1129

256 Fråga 5 Notera här nedan de uppenbara felen som gjordes: Katt, inte hatt Blomma fastsatt på halsbandet Namn Mrs Peater istället för Mrs Beeter Fråga 6 Vad bör fru Beeter göra och hur bör tidningens respons vara? Hon bör omedelbart kontakta tidningen och påpeka felen. Tidningen ska köra om annonsen (kanske ännu större än vanligt som en gest av god vilja). Fråga 7 Borde Arja frågat efter mer information? Varför? Kundens adress och telefonnummer, så hon kan kontakta henne om de får ett svar på annonsen. Övning 4 Fel uttal engelska Kan spelas som rollspel Lauren taken from the Catherine Tate show, courtesy of and BBC. Videon kan ses på länken under. Manus Lauren: Did you see Beyonce last night on the television? Boy: Yeah man. She is well fit! Lauren: It s a well nice song. Boy: Yeah. She s fit as well Girl: She s better now she s left Destiny s, don t you think? Boy: Much better. But the other two were fit man. Girl: Yeah. I loved that tune. Lauren: Yeah right. She s well bing bing. Boy (laughing): What? 1130

257 Lauren: I said Beyonce s well bing bing. Girl (laughing): What is she mate? Lauren (getting annoyed): She s bing bing. Boy (laughing): It s bling bling mate. Bling bling. Lauren: What? Girl (laughing): Bling bling! Boy (sarcastically): Bing bing! That is bad! Lauren (upset): Am I bothered? Boy: That is funny, man. Lauren (haughtily): Am I bothered though? Boy (laughing): Take the shame man. Lauren: No, cos I ain t bothered! Boy: You really set yourself up there though. Lauren: No, I ain t cos I ain t bothered. Boy: But that is funny though, innit? Lauren (annoyed): No it ain t actually. Boy: Well look, just relax all right? Lauren: Don t tell me what to do! Boy: Come on. Relax about it. Lauren: Are you telling me what to do? Boy: No I m just saying don t worry about it. Lauren: Are you disrespecting me? Boy: No I m not. I m just saying... Lauren: Are you disrespecting me though? Boy: No I m not disrespecting you, I... Lauren: You are disrespecting me! Boy: No, wait a minute, I

258 Lauren: No, because you re disrespecting me. Boy (amazed): I m not disrespecting you. Just chill out man. Precis när dom argumenterat färdigt ringer Lauren s mobiltelefon. Boy (smiling): I think I can hear your phone binging mate! Boy and girl laugh but Lauren is very annoyed! Läs nu manuset på nytt och gör följande: Skriv ner alla problem som du hittar. Fundera på när problemen börjar, hur det fortsätter, vem hade kunnat förhindra det, var det någons fel mer än någon annan? Lauren gjorde ett misstag i uttalet. Hennes vänner uppmärksammade detta och skrattade. De skrattade inte åt henne, bara orden hon använde. Men Lauren tog illa upp och trodde att de skrattade åt henne. Hon vägrade sedan att lyssna när hennes vän försökte förklara varför det var roligt. Hon avbröt honom sedan flera gånger och var ganska aggressiv. Skratt är en naturlig reaktion på saker och Lauren är den mest skyldiga till upptrappningen av problemet. 1132

259 Summering Vad innebär det att lyssna? Att lyssna är inte detsamma som att höra. Vi hör saker runtom oss hela tiden, men det är inte alltid vi lyssnar. Exempel: trafikerade vägar, bakgrundsmusik, fågelsång. Av gammal vana blockerar vi dessa ljud. Att lyssna är en form av kommunikation och beroende på hur framgångsrikt du lyssnar så kommer det att påverka hur du kommer att förstå och reagera över informationen du hörs. Vi lyssnar för nöjes skull (musik är ett bra exempel på detta). Vi lyssnar på information (nyheter är ett bra exempel på detta). Vi lyssnar på instruktioner (till exempel på hur en kopiator fungerar). Kroppsspråk Vad är det? Hur kan vi påverka vad man ser och hör? Ungefär 70 % av den information vi tar till oss sker via kroppsspråk, alltså i större utsträckning än verbal kommunikation. Förmågan av att kunna läsa av och förstå ditt eget och andras kroppsspråk kan vara skillnaden mellan att ge ett bra intryck eller ett dåligt! Det kan påverka resultatet av en arbetsintervju eller till och med en träff med pojkvännen/flickvännen. Hur bra är du på att läsa andras kropps språk och kan du kontrollera ditt eget? Övning 5 Kropps språk Vad tror du personerna på bilderna egentligen säger? Handledare, dessa är förslag till svar men vad än eleverna skriver bör det återspegla samma känslor osv. Jag är verkligen glad att träffa dig Hon verkar trevlig 1133

260 Jag kom faktiskt inte ihåg att göra det. Jag blev distraherad av något annan och glömde att vidarebefordra meddelandet. Tyvärr! Jag vill bara komma härifrån. Jag är trött på det här. 1134

261 Om jag hör honom säga "det är för ditt eget bästa" en gång, svär jag på att jag blir jag galen. Och vad tror du att du tittar på? 1135

262 1136

263 Jag säger sanningen, det är säkert! Du kan kolla om du vill. Gud, vad ska jag göra om gravtesten är positiv? 1137

264 Övning 6 Rollspel med kroppsspråk Handledaren, manuset till rollspelet finns som en separat fil. Din handledare kommer att behöva två frivilliga som vill delta i ett kort rollspel. Resten av gruppen tittar på. Observatörerna ska försöka bedöma om personen ifråga talar sanning. Skälen för beslutet skall tydligt anges. Tänk på dina kunskaper i kroppsspråk. Använd detta för att hjälpa till med din analys. Din handledare kommer att dela ut ett scenario till varje konversatör. Rollspela bilden och se om någon kan avgöra om ni ljuger. Övning 7 Att se sammanhang Titta på följande bilder och manus. Matchar kroppsspråket och orden? Ser du några felaktigheter med dem? Jag kan inte tro att du köpte det där till mig. Tack så mycket! Rätt ( ) Fel ( ) Förklaring X Öppen mun, stora ögon, höjda ögonbryn, allt uttrycker glädje och förvåning Hej John, Verkligen kul att se dig igen! Den här killen 1138

265 Rätt ( ) Fel ( ) Förklaring John är uppenbarligen inte duktig på om kroppsspråk. Han som hälsar använder båda händerna och lutar sig mot John. Detta tyder på att han gillar honom och är äkta. 1139

266 Jag är verkligen inte upprörd över att jag aldrig får befordran. Steve förtjänade det mer än jag gjorde i alla fall! Rätt ( ) Fel ( ) Förklaring ( Sänkta ögonbryn, hoppressade läppar, sammanbitna käkar visar ilska 1140

267 Jag vill bara komma härifrån. Jag hatar den där kvinnan! Rätt ( ) Fel ( ) Förklaring Korslagda armar, kroppsvikt och huvudet åt ena sidan, hånleende och inte ha ögonkontakt visar på irritation eller tristess. 1141

268 Jag älskar att vara tillsammans med dig. Du gör mig så lycklig! Rätt ( ) Fel ( ) Förklaring Ingen av parterna är lycklig i detta förhållande. Han pekar på henne och hon har händerna på höfterna. Detta förhållande kommer inte att pågå så mycket längre! Jag längtar så efter att få gå på Yasmins födelsedagsfest! 1142

269 Rätt ( ) Fel ( ) Förklaring Gömmer sig bakom händerna, putar med läppen, särade fingrar visar sorg och rädsla. Det här barnet vill verkligen inte gå! 1143

270 Snälla, ta bort hunden! Rätt ( ) Fel ( ) Förklaring Stor mun men slutna läppar, hon tittar tydligen på något på sidan. Barnet är rädd. 1144

271 Jag kan inte fatta att du sparade läxorna till sista minuten igen! Rätt ( ) Fel ( ) Förklaring Tittar på varandra med öppna och leende uttryck. Denna far är stolt över sin son, inte arg på honom. 1145

272 1146

273 Jag är verkligen en prinsessa instängd i ett högt torn på ett slott och min prins rider för att rädda mig! Suck! Rätt ( ) Fel ( ) Förklaring Den här lilla flickan är dagdrömmer om hennes riddare i skinande rustning som kommer att komma och rädda henne, varje liten prinsessa dröm! Ljusa, glänsande ögon, ett litet leende på läpparna och huvudet stöds av avslappnade händer. 1147

274 Jag tvivlar inte jag kommer att få jobbet. Jag gjorde riktigt bra ifrån mig på intervjun. Rätt ( ) Fel ( ) Förklaring Titta ner och åt sidan med allvarlig blick. Bita på naglarna, uppenbarligen introvert och absorberas i sina egna tankar. Detta ansikte avslöjar tvivel och nerver. 1148

275 Kom ihåg Du kommer att skicka signaler, verbala och icke-verbala om dig själv även om du är medveten om det eller inte. Hur du klär dig, sitter, står och går visar för andra hur du är som person. Det är viktigt att ge dem rätt meddelande, och hur man ger dem det. Likaså vill du vara säker på att du inte ger ut ett meddelande med dina ord och ett annat med ditt ansikte och din kropp. När du kommunicerar kommer du troligen att se på mottagarens ansikte hur ditt meddelande tas emot- oavsett om de förstått dina idéer, om ni kommit överens osv. Du kan notera när du kan behöva upprepa eller omformulera något, då kan det bli lättare att välja vilka ord och vilken effekt du vill få hos lyssnaren. Som lyssnare eller mottagare måste du vara medveten om att använda icke-verbala signaler som visar intresse: ögonkontakt, nicka, lämpliga ansiktsuttryck, vända sig mot talaren, vara framåtlutad om du sitter ner och så vidare. Din kropp är alltid i kommunikation. Kom ihåg att effektiva signaler när du talar eller lyssnar på någon är: * Ta ögonkontakt * Ha en öppen hållning * Luta dig i riktning mot personen * Håll ögonkontakten under samtalet * Var avslappnad Tonläget Beroende på ditt kroppsspråk och de ord du säger, kan tonläget eller sättet att uttrycka ord förvränga ditt egentliga budskap. Den redovisade statistiken för rangordning av dessa tre element visas på nästa sida. 1149

276 Övning 8 prova Handledare, detta är öppet för tolkning. Elevernas svar kan variera i olika sammanhang. Prova följande fraser med en kamrat, med en betoning av känslan på de kursiva orden. Bredvid varje fras, identifiera känslan bakom orden. Fras Varför är du så glad? Varför är du så glad? Varför är du så glad? Känsla (Ringa in den känsla du tror passar in) Sarkasm/Glädje/Beröm/Självkritik/Hopp/Rädsla/Vemod/Förvåning/avundsjuka/irritation Sarkasm/Glädje/Beröm/Självkritik/Hopp/Rädsla/Vemod/Förvåning/avundsjuka/irritation Sarkasm/Glädje/Beröm/Självkritik/Hopp/Rädsla/Vemod/Förvåning/avundsjuka/irritation 1150

277 Fras Jag älskar dig Jag älskar dig Jag älskar dig Vill du ha det här jobbet? Vill du ha det här jobbet? Vill du ha det här jobbet? Känsla (Ringa in den känsla du tror passar in) Sarkasm/Glädje/Beröm/Självkritik/Hopp/Rädsla/Vemod/Förvåning/avundsjuka/irritation Sarkasm/Glädje/Beröm/Självkritik/Hopp/Rädsla/Vemod/Förvåning/avundsjuka/irritation Sarkasm/Glädje/Beröm/Självkritik/Hopp/Rädsla/Vemod/Förvåning/avundsjuka/irritation Sarkasm/Glädje/Beröm/Självkritik/Hopp/Rädsla/Vemod/Förvåning/avundsjuka/irritation Sarkasm/Glädje/Beröm/Självkritik/Hopp/Rädsla/Vemod/Förvåning/avundsjuka/irritation Sarkasm/Glädje/Beröm/Självkritik/Hopp/Rädsla/Vemod/Förvåning/avundsjuka/irritation Övning 9 Rollspel Gör följande rollspel två gånger enligt instruktionerna för var situation. Handledare, ber dem att göra rollspelet utifrån beskrivningen av kroppsspråk i varje situation. SITUATION 1 Använd öppet kroppsspråk, le, ha ögonkontakt, använd ett trevligt tonläge SITUATION 2 använd surmulet kroppsspråk, inga leenden, lite ögonkontakt, använd ett aggressivt tonläge Scen: Biträde: En elektronikaffär med många kunder, du är en försäljningsassistent befinner sig vid informationsdisken. En kund kommer fram. Kan jag hjälpa dig med något? 1151

278 Kund: Biträde: Jag hoppas det! Jag köpte den här vattenkokaren förra veckan och nu har den läckt ut vatten över hela köket. Vart är läckaget? Kund (visar): Här, ser du sprickan? Biträde: Kund: Biträde: Kund: Biträde: Kund: Biträde: Kund: Sprickan verkar ju vara helt ny. Den var förmodligen inte där när du köpte den. Jag vet. Den verkar falla isär. Är du säker på att du inte tappat den i golvet? Helt säker! Jag vill ha tillbaka mina pengar. Jag kan säkert ordna så du får tillbaka dina pengar, men vill du inte byta den mot en ny? Jag vet inte. Jag ska visa vilka prisintervall dom finns i. Du vill säkert ha en annan modell. Vill du ändå ha tillbaka dina pengar efter det, kan vi diskutera det då. Okej. Diskutera varje situation baseras på kundens och de biträdande attityder, kroppsspråk, röstläge osv. Vilken skulle du föredra att ta itu med eller liknande? Frågetekniker Vissa har svårt att uttrycka sig. När du arbetar med kollegor eller kunder kan det vara bra att känna till några användbara frågetekniker. Slutna frågor - kräver ett ja eller nej som svar, till exempel ett födelsedatum, ett kontonummer eller ett telefonnummer. De är denna typ av fråga du ska använda dig av för att få bekräftat att du förstått kunden rätt. Öppna frågor Denna typ av frågor ställer du när du vill få mer information. Du kan till exempel fråga kunden "Vad tror du? Båda typerna av frågor har fördelar och nackdelar som visas här nedan: Diskutera varje situation baserad på kundens och biträdets attityder, kroppsspråk, röstläge osv. Vilken skulle du föredra att ta itu med eller liknande? Båda typerna av tekniker har fördelar och nackdelar som visas nedan: 1152

279 Slutna frågor Fördelar Du får fram fakta Nackdelar Du kan inte bekräfta att du förstått Kan användas för att avsluta en konversation Det tillåter inte dig att klargöra situationen Tillåter dig att kontrollera situationen Kunden vet inte om du verkligen lyssnar Öppna frågor Fördelar Nackdelar Du får en mer korrekt bild av vad kunden vill ha Det hjälper dig att förstå bättre Det tar längre tid att fråga och kan ta längre tid att svara Ni kan komma ifrån samtalsämnet Möjligheten till alternativa svar ökar Du kan tappa kontrollen över konversationen A och O för att lyckas i praktiken Använd öppna i stället för stängda frågor om du vill få fram mer information om ämnet. Ställ bara en fråga i taget. Ge kunden tid att svara. Tala lugnt och sansat. Ställ inte frågor som är längre än svaret. Vänta till dess att kunden svarat innan du ger någon kommentar. Anta inte saker. Anta inte att du vet vart kundens svar leder, låt kunden tala till punkt Gratulerar! Du är nu färdig med lektion

280 Learning Byte

281 LEKTION 8 RESURSLISTA Lektionsplan (1) Introduktion PowerPoint Presentation Lärarhandledning Elevmaterial 1155

282 Handledare: Klass/Grupp Lektion: 8 Avsnitt: 1 Lokal: Ämne: ORGANISERA/PLANERA Tidsåtgång: UNGEFÄR 80 MINUTER Syfte och mål: INFORMERAR OM STRATEGIER FÖR ATT ORGANISERA ARBETE OCH LIV Material: LEKTIONSPLAN, POWERPOINT, ELEVMATERIAL, LÄRARHANDLEDNING Undervisning/Inlärning Handledaren visar inledande PowerPoint. Det här ger en överblick över allt som kommer att täckas i lektionen. Bild 2 är en möjlighet att presentera och diskutera saker som kan hjälpa till med planering datum, aktiviteter och arbete. Bild 3 borde höja medvetenheten om saker att tänka på fr att underlätta prioritering. Bild 4 visar ett enkelt sätt att ta sig igenom en stor uppgift. Detta kan, om tiden tillåter, utforskas ytterligare genom att ge ett exempel - t ex att planera en födelsedagsfest. Saker att tänka på här (och att sätta i rätt ordning) skulle vara plats, datum, tid, hur många människor, musik, mat, särskilt tillträde för rullstolar vid behov osv. Handledare, övning 1 ber eleverna att skriva ner några system för att hjälpa till med organisering. Koppla detta till presentationen och uppmuntra till diskussion. Gå igenom allas svar och ge beröm för det utbud av idéer som de har (utan tvekan massor). Para ihop eleverna inför övning 2. Detta är ett skrivbord där studenter ska placera ut de föremål som anges. Det finns inga exakta svar här, men logik bör råda. Diskutera svaren och prova även praktiskt. Introducera begreppet prioritering (om exemplet med födelsedagsfesten gjordes under den inledande presentationen, länka tillbaka till detta). Se till att eleverna förstår begreppet och gå sedan vidare till övning 3. Eleverna kan göra detta individuellt eller i grupp. Gå igenom svaren. Tidsplanering är nästa. Om det är möjligt skulle övning 4 kunna göras verkligt (även skulle bli rörigt!). Be eleverna att slutföra uppgiften i par. Gå igenom svaren som anges i lärarhandledningen. Symbolisera enligt följande: Den stora stenarna representerar de viktiga sakerna i ditt liv, Gud, familj och vänner. Om du inte passar in dem i ditt liv först, kommer det inte finnas utrymme för dem senare. Få eleverna att identifiera vad som skulle vara grus, sand och vatten i sina liv. Eleverna går vidare till övning 5 och resultatsätter sig själva. Be dem räcka upp händerna för varje kategori. Det kan finnas personliga förbättringsområden här för några elever. Sammanfatta lektionen och gör utvärdering. Vad har eleverna lärt sig? Finns det något de skulle vilja lära sig mer om? Vilka aktiviteter har de gillat och varför? Material Dator/projektor PowerPoint Presentation (10 min) Elevmaterial (5 min) Elevmaterial (15 min) Elevmaterial (15 min) Elevmaterial (20 min) Elevmaterial (10 min) (5 min) 1156

283 STUDIEMATERIAL Elevens namn... Lektion 8 Organisera/Planera 1157

284 Är du organiserad? Att vara organiserad involverar planering och disciplin! Det är lätt att glömma saker man tänkt göra om man inte har ett system som gör att man kommer ihåg det. Övning 1 - Planera/schemaläggning Kan du komma på några system som används för att planera och organisera i verkliga livet? Skriv ner förslagen här: På jobbet kan det vara svårt att vara organiserad om allting är i en enda röra och dina arbetsverktyg ligger utspridda lite överallt. Det räcker inte med att bara gömma undan dom i en skrivbordslåda hur ska du då hitta dom senare? 1158

285 Övning 2 Organisering av resurser Du har just tilldelats ett skrivbord på försäljningskontoret. Översta högra lådan är försedd med ett lås och lådan längst ner till höger är utrustad med vertikala dokumenthållare. Du har följande saker som ska placeras i skrivbordet. e) Vilka saker skulle du ha överst på skrivbordet? f) Avgör vilken skrivbordslåda du skulle ha andra saker i. Pryl Brev & brevpapper Häftapparat Pennor Filofax med namn och adresser Frimärken Mappar Häften till häftapparaten Pennvässare Saxar Mappar som innehåller månadsrapporter Anteckningsblock Plasttejp Klammerborttagare Linjal Gem Lagringsplats 1159

286 Kan du prioritera? Att se till att uppgifter blir gjorda i rätt ordning kan vara hela skillnaden mellan att vara en framgångsrik anställd eller någon får sparken! Du kan vara behjälpt av följande information. a) Varför uppgiften behövs b) Vem behöver uppgiften c) När den måste vara klar (och vilka konsekvenser det får om den inte blir färdig i tid) d) Ungefär hur lång tid det kommer att ta e) Eventuellt ytterligare resurser som kan tänkas behövas (t.ex. särskilda papper) Övning 3 - Prioritering Med ovanstående i beaktande, titta på följande lista med uppgifter och besluta vilka som a) måste göras i dag b) borde göras i dag c) skulle kunna göras i dag om jag var välorganiserad 1. Ta emot besökare 2. Skriva 6 affärsbrev 3. Arkivering 4. Ringa till ett hotell för att kontrollera datum för ett företags konferens 5. Kontroll av företagets telefonsvarare 6. Beställning några fax rullar från din lokala leverantör 7. Skicka 3 faxmeddelanden 8. Öppna och dela ut post 9. Vattning av växter 10. Förberedelser för din chefs resa till England nästa månad 11. Rensa ut några gamla filer 12. Skicka ut tre kataloger enligt önskemål från kund 13. Registrera 2 nya kunder i databasen Använd nedanstående tabell för att göra detta. 1160

287 Uppgift Prioritering (A, B, C eller kombination) Ta emot besökare Skriva 6 affärsbrev Arkivering Ringa till ett hotell för att kontrollera datum för ett företags konferens Kontroll av företagets telefonsvarare Beställning några fax rullar från din lokala leverantör Skicka tre faxmeddelanden Öppna och dela ut post Vattning av växter Förberedelser för din chefs resa till England nästa månad Rensa ut några gamla filer Skicka ut tre kataloger enligt önskemål från kund Registrera 2 nya kunder i databasen 1161

288 Hinner du med? Hur ofta händer det inte att man blir upptagen med kunder, telefonsamtal, vänner, problem och humör? Blir du ofta överraskad över hur mycket arbete en uppgift egentligen innebär? Väljer du ofta att Bolla med dina uppgifter för att hinna med det viktigaste. Övning 4 Planera aktiviteter Planering är lösningen på problemet. Hur viktigt det är med planering illustreras i följande övning. Hur får du plats med alla dessa saker i hinken? Pryl Flaska med vatten Turordning ner i hinken Sand Större stenar Småsten Din handledare kommer nu att gå igenom dina svar och förklara tillvägagångssättet för att få plats med samtliga föremål. Försök nu göra denna prioritering/planering med ditt liv. Din handledare kommer att rita symboler som beskriver innehållet i ditt liv. 1162

289 Övning 5 Frågor 34 Hur ofta.....störs du av irrelevant information när du söker information på nätet?..skjuter du upp jobb som du inte vill göra...slutar du med ett arbete bara för att du är uttråkad och inte för att du är klar med det...tillbringar du långa stunder med att söka efter saker du tappat bort?..småpratar du med kollegor som passerar ditt skrivbord?..strular du till ett arbete och tvingas börja om?..måste du dubbelkolla om du gjort en uppgift eller inte?..kommer du för sent av någon anledning?..spenderar du tid över att fundera på vad du behöver göra i stället för att verkligen göra det?..händer det att du blir halvfärdig under en dag? Ibland Ofta aldrig poäng (se nedan) TOTALT Poängsätt dig: 0 poäng för varje ofta, 1 om du väljer ibland och 2 poäng varje gång du svarar aldrig. Summera resultatet: Du behöver inte oroa dig för över att du har dåligt självförtroende! Du bör i alla fall tänka på att inte jäkta fram resultat och kanske sänka tempot lite så att dina andra kollegor med lite sämre självförtroende inte känner sig överväldigad Du har nästan alltid balans. Du har självförtroende nog att göra ditt jobb effektivt och är noga med att kolla upp saker du inte känner dig säker på. Du är hänsynsfull även när det gäller andras känslor Du kämpar verkligen på och vid många tillfällen känner du att du inte räcker till. Du måste jobba mer på att försöka ha kontroll på dina nerver genom att fokusera på händelser eller på andra personer, snarare än dig själv. Börja med att försöka få andra personer att slappna av när du befinner dig i en obekant situation. Med hjälp av definitionerna av resultatet kan du utveckla dig själv och bli bättre på att planera. Gratulerar! Du är nu färdig med lektion Source: Carysforth C, SVQ2 Business & Administration 1163

290 Lärarhandledning LEKTION 8 Organisera/Planera 1164

291 Är du organiserad? Att vara organiserad involverar planering och disciplin! Det är lätt att glömma saker man tänkt göra om man inte har ett system som gör att man kommer ihåg det. Övning 1 - Planera/schemaläggning Kan du komma på några system som används för att planera och organisera i verkliga livet? Skriv ner förslagen här: Dagbok Att göra lista In/ut korgar Mobiltelefon Personal Digital Assistant (PDA) Planeringskalender_ Ovanstående är bara några exempel. Eleverna kan komma med andra saker såsom skrivbordsstädning, mappar eller arkiv, arkivskåp osv. På jobbet kan det vara svårt att vara organiserad om allting är i en enda röra och dina arbetsverktyg ligger utspridda lite överallt. Det räcker inte med att bara gömma undan dom i en skrivbordslåda hur ska du då hitta dom senare? Övning 2 Organisering av resurser Du har just tilldelats ett skrivbord på försäljningskontoret. Översta högra lådan är försedd med ett lås och lådan längst ner till höger är utrustad med vertikala dokumenthållare. Du har följande saker som ska placeras i skrivbordet. g) Vilka saker skulle du ha överst på skrivbordet? h) Avgör vilken skrivbordslåda du skulle ha andra saker i. 1165

292 Pryl Lagringsplats Brev & brevpapper 5 Häftapparat På skrivbordet Pennor På skrivbordet Filofax med namn och adresser 2 Frimärken 1 Mappar 2 Häften till häftapparaten 3 Pennvässare 3 Saxar 3 Mappar som innehåller månadsrapporter 1 Anteckningsblock On desk Plasttejp 3 Klammerborttagare 3 Linjal 3 Gem

293 Kan du prioritera? Att se till att uppgifter blir gjorda i rätt ordning kan vara hela skillnaden mellan att vara en framgångsrik anställd eller någon får sparken! Du kan vara behjälpt av följande information. a) Varför uppgiften behövs b) Vem behöver uppgiften c) När den måste vara klar (och vilka konsekvenser det får om den inte blir färdig i tid) d) Ungefär hur lång tid det kommer att ta e) Eventuellt ytterligare resurser som kan tänkas behövas (t.ex. särskilda papper) Övning 3 - Prioritering Med ovanstående i beaktande, titta på följande lista med uppgifter och besluta vilka som a) måste göras i dag b) borde göras i dag c) skulle kunna göras i dag om jag var välorganiserad 1. Ta emot besökare 2. Skriva 6 affärsbrev 3. Arkivering 4. Ringa till ett hotell för att kontrollera datum för ett företags konferens 5. Kontroll av företagets telefonsvarare 6. Beställning några fax rullar från din lokala leverantör 7. Skicka 3 faxmeddelanden 8. Öppna och dela ut post 9. Vattning av växter 10. Förberedelser för din chefs resa till England nästa månad 11. Rensa ut några gamla filer 12. Skicka ut tre kataloger enligt önskemål från kund 13. Registrera 2 nya kunder i databasen Använd nedanstående tabell för att göra detta. 1167

294 Uppgift Prioritering (A, B, C eller kombination) Ta emot besökare Skriva 6 affärsbrev Arkivering Ringa till ett hotell för att kontrollera datum för ett företags konferens Kontroll av företagets telefonsvarare Beställning några fax rullar från din lokala leverantör Skicka tre faxmeddelanden Öppna och dela ut post Vattning av växter Förberedelser för din chefs resa till England nästa månad Rensa ut några gamla filer Skicka ut tre kataloger enligt önskemål från kund Registrera 2 nya kunder i databasen A A or B depending on content B or C A or B depending on date A B depending on stock level A A C B or C C B B or C 1168

295 Hinner du med? Hur ofta händer det inte att man blir upptagen med kunder, telefonsamtal, vänner, problem och humör? Blir du ofta överraskad över hur mycket arbete en uppgift egentligen innebär? Väljer du ofta att Bolla med dina uppgifter för att hinna med det viktigaste. Övning 4 Planera aktiviteter Planering är lösningen på problemet. Hur viktigt det är med planering illustreras i följande övning. Hur får du plats med alla dessa saker i hinken? Pryl Flaska med vatten Sand Större stenar Småsten Turordning ner i hinken Lägg de stora stenarna i hinken - är det fullt? Lägg stenar runt de stora stenarna - är det fullt? Häll sanden i och skaka - är det fullt? Häll i vattnet. Nu är det fullt. Poängen är att om du inte lägger i de stora stenarna först, kommer du inte få in dem på alla. Med andra ord: Planera tid för dina stora frågor innan något annat, eller den oundvikliga sanden och vattnet kommer att fylla upp dina dagar och du inte kommer att ha tid för de stora frågorna (en stor fråga behöver inte nödvändigtvis vara en arbetsuppgift - Det kan vara ditt barns friluftsdag eller en semester). 1169

296 Övning 5 Frågor 35 Hur ofta.....störs du av irrelevant information när du söker information på nätet?..skjuter du upp jobb som du inte vill göra...slutar du med ett arbete bara för att du är uttråkad och inte för att du är klar med det...tillbringar du långa stunder med att söka efter saker du tappat bort?..småpratar du med kollegor som passerar ditt skrivbord?..strular du till ett arbete och tvingas börja om?..måste du dubbelkolla om du gjort en uppgift eller inte?..kommer du för sent av någon anledning?..spenderar du tid över att fundera på vad du behöver göra i stället för att verkligen göra det?..händer det att du blir halvfärdig under en dag? Ibland Ofta aldrig poäng (se nedan) TOTALT Poängsätt dig: 0 poäng för varje ofta, 1 om du väljer ibland och 2 poäng varje gång du svarar aldrig. Summera resultatet: Du behöver inte oroa dig för över att du har dåligt självförtroende! Du bör i alla fall tänka på att inte jäkta fram resultat och kanske sänka tempot lite så att dina andra kollegor med lite sämre självförtroende inte känner sig överväldigad Du har nästan alltid balans. Du har självförtroende nog att göra ditt jobb effektivt och är noga med att kolla upp saker du inte känner dig säker på. Du är hänsynsfull även när det gäller andras känslor Du kämpar verkligen på och vid många tillfällen känner du att du inte räcker till. Du måste jobba mer på att försöka ha kontroll på dina nerver genom att fokusera på händelser eller på andra personer, snarare än dig själv. Börja med att försöka få andra personer att slappna av när du befinner dig i en obekant situation. Med hjälp av definitionerna av resultatet kan du utveckla dig själv och bli bättre på att planera. Gratulerar! Du är nu färdig med lektion Source: Carysforth C, SVQ2 Business & Administration 1170

297 Learning Byte

298 LEKTION 9 RESURSLISTA Lektionsplaner (2) Introduktion PowerPoint Presentation Lärarhandledning Elevmaterial 1172

299 Handledare: Klass/Grupp Lektion: 9 Avsnitt: 1 Lokal: Ämne: PASSA TIDER Tidsåtgång: UNGEFÄR 60 MINUTER Syfte och mål: ÖKA MEDVETENHETEN OM KONSEKVENSERNA AV DÅLIG TIDSPASSNING Material: LEKTIONSPLAN, POWERPOINT, ELEVMATERIAL, LÄRARHANDLEDNING Undervisning/Inlärning Handledaren presenterar inledande PowerPoint - Det här ger en överblick över allt som kommer att täckas i lektionen. Bild 5 är en möjlighet till klassdiskussion. Arbeta med första sidan - Kung Knut hänvisningen används för att påvisa det meningslösa i att försöka slå tiden. Diskutera frågor som ställs i måndag morgon blues. Be om bidrag och erfarenheter från eleverna. Övning 1 Dela in klassen i grupper om 3. Du kan sedan antingen läsa igenom fallstudien för hela klassen, eller välja en medlem i varje grupp för att läsa den till de andra (det sistnämnda sättet säkerställer interaktion men det kan vara ett problem för vissa studenter att läsa högt). I grupperna ska eleverna besvara de frågorna på sidan 2 (alla skriver i sina häften). Diskutera klassens resultat och förslag. Vad sägs omfråga 3? Eleverna ska lista de saker som påminner om Andres vanor. Vad kan de göra för att förhindra förseningen? Vilka bra saker gör de redan? Dela dessa med klassen. Sammanfatta lektionen hittills. Be eleverna att kommentera egna erfarenheter av att vara för sen till något, eller om någon annan har kommit för sent och hur det påverkat dem. Diskutera. Material Dator/projektor PowerPoint Presentation (10 min) Elevmaterial (10 min) Elevmaterial (10 min) Elevmaterial (10 min) Elevmaterial (10 min) (10 min) 1173

300 MASS LEKTIONSPLAN Handledare: Klass/Grupp Lektion: 9 Avsnitt: 2 Lokal: Ämne: Tidsåtgång: PASSA TIDER UNGEFÄR 60 MINUTER Syfte och mål: ÖKA MEDVETENHETEN OM KONSEKVENSERNA AV DÅLIG TIDSPASSNING UTVECKLA STRATEGIER FÖR ATT FÖRBÄTTRA DEN EGNA TIDSPASSNINGEN Material: LEKTIONSPLAN, ELEVMATERIAL, LÄRARHANDLEDNING Undervisning/Inlärning Handledaren ger en resumé av föregående lektion. Fråga klassen hur många som kommit för sent till något sedan den lektionen. Vilka blev konsekvenserna? Gå vidare till övning 2. Starta fallstudien. Stopp efter första förklaringen av Monicas jobb (upp till "kolla luftventilen"). Be klassen att försöka identifiera varje steg i det löpande bandet som föregår Monicas arbete (använd whiteboard för att visuellt visa monteringsbandet,) exempel visas här:???????????? Skinn- Montering av ventil Upp- Mätning Märkning Paketering Fortsätt med fallstudien. Be eleverna att skriva sina svar på frågorna som ställs i deras häften. Gå igenom svaren, se lärarhandledningen och bryt ner svaren och vad som kan hända vid förlorad produktion. Poängtera att man måste komma i tid. Gå igenom fakta på sidan 4. Para ihop eleverna och fortsätt med övning 3. Det är en rolig övning. Varje par kommer då att läsa upp sina bästa svar på varje bokstav i alfabetet. Sammanfatta lektionen, diskutera förslagen på sidan 5 för bättre punktlighet. Kan eleverna lägga till fler? Utvärdera lektionen, - favoritövning och orsak. Material (10 min) Elevmaterial (5 min) Elevmaterial (10 min) Elevmaterial (5 min) (20 min) (10 min) 1174

301 MASS LEKTIONSPLAN Studiematerial Elevens namn... Lektion 9 Passa tider 1175

302 Tid Som ordspråket säger - "tid och tidvatten väntar inte på någon". Men vad betyder det? Bokstavligen är översättningen att tiden kommer att marschera på oavsett vad vi försöker göra för att sakta ner. På samma sätt som kung Knut visat så effektivt till sina hovmän, ingen kan styra strömmen vilket i sig är relaterad till en viss tid och gravitationskraften från månen. Vart tar all tid vägen? Vi känner alla till måndags pesten Vart tog helgen vägen? Nu har jag bara en jobbig arbetsvecka framför mig. Hur ofta ringer inte alarmklockan och du trycker på snooze så många gånger att du blir sen? Hur många gånger har du inte kommit i tid till arbetet eller skolan? Har din sena ankomst påverkad din omgivning? Har du missat något? Var det någon som lade märke till att du var borta? Påverkade det någon annan? Detta är frågor man måste fundera över när det handlar om sen ankomst. Förutom att vara extremt ouppfostrad och oförskämd, är upprepade förseningar respektlöst och hänsynslöst. ÖVNING 1 Fallstudie 1 Dela in er i grupper om 3 personer, diskutera följande fallstudie och svara sedan på frågorna. André vaknar klockan 6 varje morgon. Det verkar som om det är hans naturliga tid att vakna, han behöver inte ens en alarmklocka. Faktum är att han är riktigt stolt över att redan vid så ung ålder klara av att kliva upp så tidigt när de flesta ungdomar i hans ålder inte ens kan ta sig ur sängen. 30 minuter passerar medan han ligger och klappar sig över bröstet för att han är så duktig att kliva upp. Med ett själbelåtet leende kliver han till slut ur sängen. Undrar vad jag ska ha på mig idag då?, frågar han sig själv. Han öppnar garderoben och där hänger ett antal olika jeans och tröjor. Han plockar fram några svarta jeans och håller dem framför sig själv medan han beundrar sin spegelbild. Han skakar på huvudet och kastar kläderna på sängen, sedan plockar han fram några blå jeans, vilka även dem hamnar på sängen. Ett par andra byxor åker fram och undersöks (ett par blå stuprörsjeans) detta par hamnar i kanske högen. Så här håller han på i 20 minuter. Högen med kanske kläder och absolut inte kläder har växt sig riktigt stora. Han suckar av frustration och går iväg för att ta en dusch. 30 minuter senare har han duschat färdigt och bestämmer sig för att blåsa håret torrt. Denna procedur kräver både koncentration och tålamod för att varenda millimeter av frisyren ska bli perfekt. Efter ytterligare 25 minuter är han tillbaka och gräver i kanske högen av kläder. Han hittar till slut ett par som han tar på sig och börjar sedan leta efter en t-shirt. Detta tar ytterligare 15 minuter. Till slut är han färdig. Han kikar på klockan Skolan börjar klockan 9 och det tar 15 minuter att promenera dit. Han tassar iväg mot köket det finns gott om tid för frukost. Posten har precis ramlat ner i brevinkastet och Andre tar med sig posten till köket. Han bläddrar bland breven och hittar ett som är adresserat till honom det är den senaste månadens musiktidning. Underbart, tänker han, Jag längtar efter att få veta om bandet splittrats. Han sätter sig ner i köket och börjar läsa. Det är en hel del intressanta historier och skvaller i tidningen. Han föreställer sig att han kommer till skolan och delar med sig av den nya vetskapen. Han småskrattar för sig själv. Det här kommer att göra mig grymt populär idag alla kommer att vilja prata med mig. Han reser sig upp och häller upp lite müsli och yoghurt i en tallrik. Han fortsätter läsa medan han äter. Andre lyckas läsa igenom hela tidningen under frukosten. När han till slut är färdig lägger 1176

303 han ner tallriken i diskhon så att hans mamma kan diska den senare, sedan går han iväg mot skolan. Efter 15 minuter kommer han till skolan och förvånas över hur tyst det är. Var är allihopa? Undrar han. Han ser sig omkring, kikar på skolans klocka och flämtar till av förvåning. Klockan är 9.45! Hur i hela fridens namn gick detta till?, frågar han sig själv medan han dubbelkollar tiden med sin egen klocka som visar samma tid. André är riktigt, riktigt sen till skolan. Frågor 7. Nämn 5 saker som gjorde att André blev sen. a. b. c. d. e. 8. Ge 2 förslag på hur André kan bli bättre på att hålla tiden. a b 9. Känner du igen dig själv i historien? ÖVNING 2 Fall studie 2 Monica arbetar på en avdelning i en fabrik där man tillverkar rugbybollar. Hennes uppgift är att kontrollera skinnet på bollen och montera fast luftventilen. När hon väl har kontrollerat bollen och monterat ventilen skickar hon bollen vidare till en maskin som blåser upp bollen. Bollen kontrollmäts sedan så den stämmer in på dimensionskravet från rugbyförbundet, för att sedan fortsätta vidare till en maskin som målar på en logotyp på bollen. Monica jobbar mellan klockan 8 och 16, måndag till fredag. Fabriken producerar bollar i veckan, vilket blir 2000 stycken per dag. För att det ska vara så effektivt som möjligt så måste alla vara närvarande och sköta sina uppgifter planenligt. 1177

304 Den senaste veckan har Monica kommit för sent vid 3 tillfällen. Fyll i vad du tror det blir för konsekvenser av Monicas sena ankomst och vilka kan den påverka. Kan det även påverka Monica? Skriv ner dina tankar här nedan. 1178

305 Förhoppningsvis kommer du att förstå att vara sen inte bara påverkar hur människor tänker om dig, det kan även bli dyrt och besvärligt för din arbetsgivare, din lärare, dina arbetskamrater eller dina klasskamrater. Om du lägger ihop 5 minuters sen ankomst varje dag under ett helt år så blir det helt otroliga 6525 minuter per år vilket motsvarar ungefär 14 dagars frånvaro. Resultatet av för sen ankomst kan påverka företaget ekonomiskt så försök hålla tiderna för både din och företagets skull. ÖVNING 3 Klassövning Detta är enbart en rolig övning. Jobba i par, försök komma på så många anledningar att komma sent som möjligt. Skriv ner dem i alfabetisk ordning. Vi har skrivit några förslag redan kan du hitta på något bättre? Bokstav Ursäkt/anledning A B En Boll krossade rutan och jag fick vänta på polisen C D E F G H I J K L M En mus åt upp skorna N O 1179

306 Bokstav Ursäkt/anledning P Q R S T Tvättmaskinen började läcka.. U V W X Y Z Å Ä Ö Rösta på de mest trovärdiga ursäkterna. Summering: Ibland kan man inte undvika att komma för sent. Om det är så, tala sanning. Hitta inte på en massa otroliga ursäkter till din sena ankomst. Om det är möjligt, så erbjud dig att jobba över för att kompensera den förlorade tiden. Det bästa är i och för sig att alltid komma i tid. Vidta alla åtgärder som kan hjälpa dig komma till arbetet eller skolan i tid, till exempel: a) Planera dagen innan vad du ska ha för kläder dagen efter. b) Se till att allt är packat och klart väska, plånbok, kalender kvällen före. c) Se till att få tillräckligt med sömn Stanna inte uppe sent och spela X-box eller dylikt. d) Håll ditt rum städat. Om det är stökigt kan det påverka din sömn! e) Ät inte för mycket på kvällarna Det kan påverka din matsmältning och framkalla mardrömmar! Gratulerar! Du har nu gjort klart lektion

307 Lärarhandledning Lektion 9 Passa tider 1181

308 Tid Som ordspråket säger - "tid och tidvatten väntar inte på någon". Men vad betyder det? Bokstavligen är översättningen att tiden kommer att marschera på oavsett vad vi försöker göra för att sakta ner. På samma sätt som kung Knut visat så effektivt till sina hovmän, ingen kan styra strömmen vilket i sig är relaterad till en viss tid och gravitationskraften från månen. Vart tar all tid vägen? Vi känner alla till måndags pesten Vart tog helgen vägen? Nu har jag bara en jobbig arbetsvecka framför mig. Hur ofta ringer inte alarmklockan och du trycker på snooze så många gånger att du blir sen? Hur många gånger har du inte kommit i tid till arbetet eller skolan? Har din sena ankomst påverkad din omgivning? Har du missat något? Var det någon som lade märke till att du var borta? Påverkade det någon annan? Detta är frågor man måste fundera över när det handlar om sen ankomst. Förutom att vara extremt ouppfostrad och oförskämd, är upprepade förseningar respektlöst och hänsynslöst. ÖVNING 1 Fallstudie 1 Dela in er i grupper om 3 personer, diskutera följande fallstudie och svara sedan på frågorna. André vaknar klockan 6 varje morgon. Det verkar som om det är hans naturliga tid att vakna, han behöver inte ens en alarmklocka. Faktum är att han är riktigt stolt över att redan vid så ung ålder klara av att kliva upp så tidigt när de flesta ungdomar i hans ålder inte ens kan ta sig ur sängen. 30 minuter passerar medan han ligger och klappar sig över bröstet för att han är så duktig att kliva upp. Med ett själbelåtet leende kliver han till slut ur sängen. Undrar vad jag ska ha på mig idag då?, frågar han sig själv. Han öppnar garderoben och där hänger ett antal olika jeans och tröjor. Han plockar fram några svarta jeans och håller dem framför sig själv medan han beundrar sin spegelbild. Han skakar på huvudet och kastar kläderna på sängen, sedan plockar han fram några blå jeans, vilka även dem hamnar på sängen. Ett par andra byxor åker fram och undersöks (ett par blå stuprörsjeans) detta par hamnar i kanske högen. Så här håller han på i 20 minuter. Högen med kanske kläder och absolut inte kläder har växt sig riktigt stora. Han suckar av frustration och går iväg för att ta en dusch. 30 minuter senare har han duschat färdigt och bestämmer sig för att blåsa håret torrt. Denna procedur kräver både koncentration och tålamod för att varenda millimeter av frisyren ska bli perfekt. Efter ytterligare 25 minuter är han tillbaka och gräver i kanske högen av kläder. Han hittar till slut ett par som han tar på sig och börjar sedan leta efter en t-shirt. Detta tar ytterligare 15 minuter. Till slut är han färdig. Han kikar på klockan Skolan börjar klockan 9 och det tar 15 minuter att promenera dit. Han tassar iväg mot köket det finns gott om tid för frukost. Posten har precis ramlat ner i brevinkastet och Andre tar med sig posten till köket. Han bläddrar bland breven och hittar ett som är adresserat till honom det är den senaste månadens musiktidning. Underbart, tänker han, Jag längtar efter att få veta om bandet splittrats. Han sätter sig ner i köket och börjar läsa. Det är en hel del intressanta historier och skvaller i tidningen. Han föreställer sig att han kommer till skolan och delar med sig av den nya vetskapen. Han småskrattar för sig själv. Det här kommer att göra mig grymt populär idag alla kommer att vilja prata med mig. Han reser sig upp och häller upp lite müsli och yoghurt i en tallrik. Han fortsätter läsa medan han äter. Andre lyckas läsa igenom hela tidningen under frukosten. När han till slut är färdig lägger 1182

309 han ner tallriken i diskhon så att hans mamma kan diska den senare, sedan går han iväg mot skolan. Efter 15 minuter kommer han till skolan och förvånas över hur tyst det är. Var är allihopa? Undrar han. Han ser sig omkring, kikar på skolans klocka och flämtar till av förvåning. Klockan är 9.45! Hur i hela fridens namn gick detta till?, frågar han sig själv medan han dubbelkollar tiden med sin egen klocka som visar samma tid. André är riktigt, riktigt sen till skolan. Frågor 10. Nämn 5 saker som gjorde att André blev sen. a. Dagdrömmer b. Oroar sig för kläderna c. För lång tid i duschen d. För lång tid att torka håret e. Läsa tidning 11. Ge 2 förslag på hur André kan bli bättre på att hålla tiden. a. Förbereda kläderna dagen före b. Duscha inte så länge c. Kliva upp så fort man vaknar d. Håll fokus, håll ett öga på tiden osv. 12. Känner du igen dig själv i historien? ÖVNING 2 Fall studie 2 Monica arbetar på en avdelning i en fabrik där man tillverkar rugbybollar. Hennes uppgift är att kontrollera skinnet på bollen och montera fast luftventilen. När hon väl har kontrollerat bollen och monterat ventilen skickar hon bollen vidare till en maskin som blåser upp bollen. Bollen kontrollmäts sedan så den stämmer in på dimensionskravet från rugbyförbundet, för att sedan fortsätta vidare till en maskin som målar på en logotyp på bollen. Monica jobbar mellan klockan 8 och 16, måndag till fredag. Fabriken producerar bollar i veckan, vilket blir 2000 stycken per dag. För att det ska vara så effektivt som möjligt så måste alla vara närvarande och sköta sina uppgifter planenligt. 1183

310 Den senaste veckan har Monica kommit för sent vid 3 tillfällen. Fyll i vad du tror det blir för konsekvenser av Monicas sena ankomst och vilka kan den påverka. Kan det även påverka Monica? Skriv ner dina tankar här nedan. Om skinnkvaliteten inte är kontrollerad kan det bli två konsekvenser: 3. Om bolaget beslutat sig att bara fortsätta och någon annan kontrollerar ventilen, kan bollen spricka när den blåsts upp på grund av dålig kvalitet ELLER 4. Om det inte går att gå vidare till nästa station på det löpande bandet kommer det att finnas en fördröjning eller avbrott i produktionen längre fram. Detta påverkar löner, sysselsättning, vinst, produktion och i slutändan företagets framtid. En uppskattning är att ca 285 bollar behandlas varje timme. Om Monica är bara 15 minuter försenade skulle detta minska antalet bollar som behandlas med 71. Om hon är sen 3 gånger, uppgår detta till 214 bollar! En hel del förlorad vinst för företaget. MONICA RISKERAR ATT FÅ SPARKEN! 1184

311 Förhoppningsvis kommer du att förstå att vara sen inte bara påverkar hur människor tänker om dig, det kan även bli dyrt och besvärligt för din arbetsgivare, din lärare, dina arbetskamrater eller dina klasskamrater. Om du lägger ihop 5 minuters sen ankomst varje dag under ett helt år så blir det helt otroliga 6525 minuter per år vilket motsvarar ungefär 14 dagars frånvaro. Resultatet av för sen ankomst kan påverka företaget ekonomiskt så försök hålla tiderna för både din och företagets skull. ÖVNING 3 Klassövning Detta är enbart en rolig övning. Jobba i par, försök komma på så många anledningar att komma sent som möjligt. Skriv ner dem i alfabetisk ordning. Vi har skrivit några förslag redan kan du hitta på något bättre? Bokstav Ursäkt/anledning A B C D En Boll krossade mitt fönster och jag fick vänta på polisen Här finns inga svar eftersom varianterna på svar är enorma! E F G H I J K L M En mus åt upp mina strumpor N O 1185

312 Bokstav Ursäkt/anledning P Q R S T U V W Tvättmaskinen började läcka i köket och jag måste städa upp! X Y Z Rösta på de mest trovärdiga ursäkterna. Summering: Ibland kan man inte undvika att komma för sent. Om det är så, tala sanning. Hitta inte på en massa otroliga ursäkter till din sena ankomst. Om det är möjligt, så erbjud dig att jobba över för att kompensera den förlorade tiden. Det bästa är i och för sig att alltid komma i tid. Vidta alla åtgärder som kan hjälpa dig komma till arbetet eller skolan i tid, till exempel: a) Planera dagen innan vad du ska ha för kläder dagen efter. b) Se till att allt är packat och klart väska, plånbok, kalender kvällen före. c) Se till att få tillräckligt med sömn Stanna inte uppe sent och spela X-box eller dylikt. d) Håll ditt rum städat. Om det är stökigt kan det påverka din sömn! e) Ät inte för mycket på kvällarna Det kan påverka din matsmältning och framkalla mardrömmar! Gratulerar! Du har nu gjort klart lektion

313 Lesson Byte

314 LEKTION 10 RESURSLISTA Lektionsplan (1) Introduktion PowerPoint Presentation Lärarhandledning Elevmaterial 1188

315 1189

316 1190

317 1191

318 1192

319 1193

320 MASS LEKTIONSPLAN Handledare: Klass/Grupp Lektion: 10 Avsnitt: 1 Lokal: Ämne: Tidsåtgång: UPPTRÄDANDE PÅ ARBETET UNGEFÄR 70 MINUTER Syfte och mål: INFORMERAR OM DET EGNA UPPTRÄDANDET OCH PERSONLIGHETEN Material: LEKTIONSPLAN, POWERPOINT, ELEVMATERIAL, LÄRARHANDLEDNING Undervisning/Inlärning Handledaren visar den inledande PowerPoint presentationen. Det här ger en överblick över allt som kommer att täckas i lektionen. Varje bild kan undersökas grundligare i samtal om egna erfarenheter. Arbeta igenom sidan 1, prata om anställningsrättigheter och frågar klassen om de kan lista några vanliga rättigheter (t.ex. sjukersättning, semestrar, friskvård, lika lön osv). Skriv upp dem på tavlan och vidareutveckla om det är lämpligt. Fråga eleverna om alla upplevelser de har haft när det gäller arbetsrätt, från arbetsgivarens synvinkel och från den anställdes. (Typiska svar på detta kan vara något i stil med att en vän få sparken för att ha stulit eller hade en dålig attityd). Gå vidare till Övning 1, diskutera varje fråga och svar (be klassen att rösta på det svar de tror är rätt och diskutera). Gå vidare till Övning 2, eleverna att kryssa rätt kolumn och sedan poängsätta sig själva. Gör ett diagram på tavlan som visar resultatet för varje elev så man ser i vilken kategori de hamnar (t.ex. be dem att höja sina händer om de gjorde 0-10, osv.). Är detta en sann bild? Håller de med om sina individuella betyg? Diskutera uppförandekoder. Bjud in till kommentarer och diskussion. Gå vidare till Övning 3. Be eleverna att titta på resultatet från övning 2 och se vilka förändringar de behöver göra. Anteckna i kalendern för att om 2 veckor se om några framsteg har gjorts.. Sammanfatta och utvärdera lektionen. Material Dator/projektor PowerPoint Presentation (10 min) Elevmaterial (10 min) Whiteboard Elevmaterial (10 min) Elevmaterial (10 min) Board Elevmaterial (10 min) Elevmaterial (15 min) (5 min) 1194

321 MASS LEKTIONSPLAN Studiematerial Elevens namn... LEKTION 10 Uppträdande på arbetet 1195

322 Uppträdande på arbetet Är du barnslig eller vuxen? I skolan tillåter man vissa reaktioner och beteenden Att vara ungdom, oerfaren och omogen är några av orsakerna till att man tillåter dessa beteenden. Men när du slutar skolan kommer du att förväntas bete dig annorlunda. Som ungdom kommer du inte längre vara en majoritet - du kan till och med vara den enda unga personen på din arbetsplats! Detta kommer naturligtvis att förändra allt. Detsamma kan gälla om du flyttar från skolan till en fortsatt institution för utbildningar som en högskola eller ett universitet. Där förväntas du ta ansvar för ditt eget lärande - ingen kommer att hålla dig i handen. Här förbereder du dig för arbetslivet och det är en mycket konkurrenskraftig, hård värld - det finns massor av arbetslösa människor där ute som en arbetsgivare kan välja bland. Det finns därför ingen anledning att vara tolerant mot dåligt eller omoget beteende, därför är ditt uppträdande på arbetsplatsen mycket viktigt. Att uppträda korrekt är inte bara för att säkerställa din egen framgång, utan även för att uppfylla juridiska krav. Som utgångspunkt, låt oss se hur mycket du vet om arbetstagarnas rättigheter och lagstiftning: ÖVNING 1 Frågeformulär 11) Fabian och Bibiana är från Polen och har nyligen börjat arbeta på samma kontor som du. Fabian är en riktigt rolig person. Fabian är en riktig humorist och har som det verkar ett outtömligt förråd av vitsar om sin egen ras. Till en början är Bibiana med på skämten. Många av vitsarna har med den polska religionen att göra. Hursomhelst så börjar Bibiana att ta illa vid sig och ber honom sluta med skämten. Hon tycker att han är respektlös i sitt beteende. Men när hon bad honom sluta svarade han hur kan jag vara respektlös när jag är från Polen själv? Jag tar inte åt mig av skämten! Fabians beteende är: a) Opassande b) Det är okej att han skämtar om sin egen ras c) Det gör honom populär hos andra d) Olagligt 12) Lena är en ny engelskalärare på skolan. Hon känner att hon har bra kontakt med ungdomarna och att hon är populär tack vara att hon är så öppen och trevlig som person. Hon lägger ofta handen på elevernas axel medan hon undervisar. Men Jens, matteläraren, tycker att hon är alldeles för närgången och att det inte borde vara tillåtet. Jens har anmält Lenas beteende till rektorn men han anser att så länge eleverna inte har klagat så är det inte ett problem. Borde någon klaga? 1196

323 a) En klagomålsrapport vore på sin plats. b) Hon är ju bara vänlig och det borde inte hända någonting alls. 13) Du råkar förolämpa någon genom något du säger eller gör utan att du vet om det. a) Du behöver inte räkna med några påföljder. b) Du kan hållas ansvarig i domstol. 14) Du läser en annons där ett taxiföretag söker manliga chaufförer. Jobbet kräver inga som helst kunskaper som innebär att en kvinna inte kan utföra det. Du ringer och frågar efter ett jobbansökningsformulär åt din syster, men till svar får du att dom helst inte anställer kvinnor där eftersom det skulle uppstå problem då det bara är manliga anställda på arbetsplatsen. Detta är ett exempel på: a) Att arbetsgivaren inte vill att kvinnorna på grund av sin minoritet ska bli trakasserade på jobbet. b) Könsdiskriminering. c) Sexuella trakasserier. d) Olämpligt uppträdande från de manliga chaufförerna. 15) Bridget jobbar på det lokala köpcentret. Hon har nyligen börjat och behandlas riktigt bra av sin chef. Hon har dock upptäckt att chefen är otrevlig mot Angela och ger henne alla skitjobb. De övriga anställda vågar inte säga något och Bridget vill inte ställa till med problem. Igår hittade dock Bridget Angela efter det att hon blivit utskälld av sin chef på grund av att det var för lite varor på en hylla i butiken. Angela var väldigt ledsen. Hon hade försökt förklara för chefen att hon inte hade ansvar för hyllorna den dagen men chefen brydde sig inte om detta och gav henne en varning. Bridget tycker att: a) Chefen fokuserar på kunderna. b) Chefen mobbar Angela. c) Hon har inget med det att göra. d) Det är sexuella trakasserier. Din handledare kommer att ge dig svaren. Har detta gjort dig medveten om vilka konsekvenser händelser kan få enlig de lagar som gäller på en arbetsplats. 1197

324 ÖVNING 2 Uppskattning av dig själv Hur uppträder du på arbetet eller i skolan? Hur ofta? Alltid Ibland Aldrig Ropar du över klassrummet till andra Kommer du för sent till ett möte Sjunger du medan du arbetar Blir du irriterad på andra Suckar du Skrattar åt andra Använder du jobbmail och skolmail för personliga syften. Stör du andra Kommer du efter med dina uppgifter Går du tidigt eller kommer för sent Avbryter du andra Tar du med dina problem till jobbet/skolan Tar du åt dig personligen Förlorar du humöret Lämnar du din kaffekopp så andra får ta reda på den. Poäng För varje Alltid poäng 0 För varje Ibland poäng 1 För varje Aldrig poäng 2 Summera och läs förklaringen. Beskriver den ditt beteende på arbetet eller skolan? 1198

325 Poäng RESULTAT 0-10 Du bryr dig inte om vad andra tycker om dig och hur ditt beteende påverkar andra. Såvida du inte förändrar ditt beteende så kommer du förmodligen att få sparken eller förlora dina vänner! Ditt uppförande är överlag bra, men ibland så påverkas du av människor runtom dig, situationer, tillbud eller distraktioner Du är en effektiv arbetare som vet hur man ska uppföra sig på en arbetsplats. Fick du mindre än 30 poäng? Läs igenom frågorna igen och försök sedan att göra ett positivt försök att ändra alltid och Ibland svaren till aldrig! Regler för uppträdande på en arbetsplats: 21) Skvallra inte. Om du nu skulle råka höra något, håll det för dig själv och för det inte vidare. 22) Var pålitlig. Om du säger att du ska göra något, gör det! Det finns inget värre än att lova saker som man inte kan hålla. 23) Kom ihåg ditt uppträdande! Säg tack, snälla. Fråga, ta inte bara. Avbryt inte andra bara för att du är stressad uppenbarligen är de också det! 24) Var omtänksam mot andra. Om du ser att de har fullt upp, erbjud din hjälp. Kasta inte en massa jobb på andra Kolla först om personen kan klara av uppgiften eller varför inte göra jobbet själv! 25) Gör ditt arbete och ta inte för givet att andra ska göra det åt dig! 26) Behandla ALLA med respekt. 27) Välj inte sidor när det gäller konflikter. 28) Skvallra inte om hemlig information. 29) Ta skulden för dina egna problem skyll inte på andra. 30) Lös problemen skapa dom inte! 1199

326 ÖVNING 3 Personlig handlingsplan Titta tillbaka på dina svar i övning 2. För alla "Alltid" och "Ibland" svar du gav, måste du göra en handlingsplan för hur du ska arbeta med dessa brister. Skriv in de saker du behöver förbättra i tabellen nedan och identifiera sedan en åtgärd du kan vidta för att göra en förändring och sedan en person som kan hjälpa dig att nå dina mål. Slutligen kommer din handledare granska dina mål med dig vid ett senare tillfälle för att se hur du utvecklas. Handlingsplan Saker jag vill förbättra Ex: Ta saker personligen Hur jag kan förbättra det (en handling) Tänka igenom situationen innan jag agerar Vem som kan hjälpa mig (1 person) Min mamma Hon ser alltid saker från båda sidor 1200

327 Saker jag vill förbättra Hur jag kan förbättra det (en handling) Vem som kan hjälpa mig (1 person) Gratulerar, du är nu klar med lektion 10! 1201

328 Lärarhandledning LEKTION 10 Uppträdande på arbetet 1202

329 Uppträdande på arbetet Är du barnslig eller vuxen? I skolan tillåter man vissa reaktioner och beteenden Att vara ungdom, oerfaren och omogen är några av orsakerna till att man tillåter dessa beteenden. Men när du slutar skolan kommer du att förväntas bete dig annorlunda. Som ungdom kommer du inte längre vara en majoritet - du kan till och med vara den enda unga personen på din arbetsplats! Detta kommer naturligtvis att förändra allt. Detsamma kan gälla om du flyttar från skolan till en fortsatt institution för utbildningar som en högskola eller ett universitet. Där förväntas du ta ansvar för ditt eget lärande - ingen kommer att hålla dig i handen. Här förbereder du dig för arbetslivet och det är en mycket konkurrenskraftig, hård värld - det finns massor av arbetslösa människor där ute som en arbetsgivare kan välja bland. Det finns därför ingen anledning att vara tolerant mot dåligt eller omoget beteende, därför är ditt uppträdande på arbetsplatsen mycket viktigt. Att uppträda korrekt är inte bara för att säkerställa din egen framgång, utan även för att uppfylla juridiska krav. Som utgångspunkt, låt oss se hur mycket du vet om arbetstagarnas rättigheter och lagstiftning: ÖVNING 1 Frågeformulär 16) Fabian och Bibiana är från Polen och har nyligen börjat arbeta på samma kontor som du. Fabian är en riktigt rolig person. Fabian är en riktig humorist och har som det verkar ett outtömligt förråd av vitsar om sin egen ras. Till en början är Bibiana med på skämten. Många av vitsarna har med den polska religionen att göra. Hursomhelst så börjar Bibiana att ta illa vid sig och ber honom sluta med skämten. Hon tycker att han är respektlös i sitt beteende. Men när hon bad honom sluta svarade han hur kan jag vara respektlös när jag är från Polen själv? Jag tar inte åt mig av skämten! Fabians beteende är: a) Opassande b) Det är okej att han skämtar om sin egen ras c) Det gör honom populär hos andra d) Olagligt 17) Lena är en ny engelsklärare på skolan. Hon känner att hon har bra kontakt med ungdomarna och att hon är populär tack vara att hon är så öppen och trevlig som person. Hon lägger ofta handen på elevernas axel medan hon undervisar. Men Jens, matteläraren, tycker att hon är alldeles för närgången och att det inte borde vara tillåtet. Jens har anmält Lenas beteende till rektorn men han anser att så länge eleverna inte har klagat så är det inte ett problem. Borde någon klaga? 1203

330 a) En klagomålsrapport vore på sin plats b) Hon är ju bara vänlig och det borde inte hända någonting alls. 18) Om någon råkar förolämpa någon genom att säga eller göra något utan att veta om det. a) Man behöver inte räkna med några påföljder. b) Man kan hållas ansvarig i domstol 19) Du läser en annons där ett taxiföretag söker manliga chaufförer. Jobbet kräver inga som helst kunskaper som innebär att en kvinna inte kan utföra det. Du ringer och frågar efter ett jobbansökningsformulär åt din syster, men till svar får du att dom helst inte anställer kvinnor där eftersom det skulle uppstå problem då det bara är manliga anställda på arbetsplatsen. Detta är ett exempel på: a) Att arbetsgivaren inte vill att kvinnorna på grund av sin minoritet ska bli trakasserade på jobbet. b) Könsdiskriminering c) Sexuella trakasserier. d) Olämpligt uppträdande från de manliga chaufförerna. 20) Bridget jobbar på det lokala köpcentret. Hon har nyligen börjat och behandlas riktigt bra av sin chef. Hon har dock upptäckt att chefen är otrevlig mot Angela och ger henne alla skitjobb. De övriga anställda vågar inte säga något och Bridget vill inte ställa till med problem. Igår hittade dock Bridget Angela efter det att hon blivit utskälld av sin chef på grund av att det var för lite varor på en hylla i butiken. Angela var väldigt ledsen. Hon hade försökt förklara för chefen att hon inte hade ansvar för hyllorna den dagen men chefen brydde sig inte om detta och gav henne en varning. Bridget tycker att: a) Chefen fokuserar på kunderna. b) Chefen mobbar Angela c) Hon har inget med det att göra. d) Det är sexuella trakasserier. Din handledare kommer att ge dig svaren. Har detta gjort dig medveten om vilka konsekvenser händelser kan få enlig de lagar som gäller på en arbetsplats. 1204

331 ÖVNING 2 Uppskattning av dig själv Hur uppträder du på arbetet eller i skolan? Hur ofta? Alltid Ibland Aldrig Ropar du över klassrummet till andra Kommer du för sent till ett möte Sjunger du medan du arbetar Blir du irriterad på andra Suckar du Skrattar åt andra Använder du jobbmail och skolmail för personliga syften. Stör du andra Kommer du efter med dina uppgifter Går du tidigt eller kommer för sent Avbryter du andra Tar du med dina problem till jobbet/skolan Tar du åt dig personligen Förlorar du humöret Lämnar du din kaffekopp så andra får ta reda på den. Poäng För varje Alltid poäng 0 För varje Ibland poäng 1 För varje Aldrig poäng 2 Summera och läs förklaringen. Beskriver den ditt beteende på arbetet eller skolan? 1205

332 Poäng RESULTAT 0-10 Du bryr dig inte om vad andra tycker om dig och hur ditt beteende påverkar andra. Såvida du inte förändrar ditt beteende så kommer du förmodligen att få sparken eller förlora dina vänner! Ditt uppförande är överlag bra, men ibland så påverkas du av människor runtom dig, situationer, tillbud eller distraktioner Du är en effektiv arbetare som vet hur man ska uppföra sig på en arbetsplats. Fick du mindre än 30 poäng? Läs igenom frågorna igen och försök sedan att göra ett positivt försök att ändra alltid och Ibland svaren till aldrig! Regler för uppträdande på en arbetsplats: 31) Skvallra inte. Om du nu skulle råka höra något, håll det för dig själv och för det inte vidare. 32) Var pålitlig. Om du säger att du ska göra något, gör det! Det finns inget värre än att lova saker som man inte kan hålla. 33) Kom ihåg ditt uppträdande! Säg tack, snälla. Fråga, ta inte bara. Avbryt inte andra bara för att du är stressad uppenbarligen är de också det! 34) Var omtänksam mot andra. Om du ser att de har fullt upp, erbjud din hjälp. Kasta inte en massa jobb på andra Kolla först om personen kan klara av uppgiften eller varför inte göra jobbet själv! 35) Gör ditt arbete och ta inte för givet att andra ska göra det åt dig! 36) Behandla ALLA med respekt. 37) Välj inte sidor när det gäller konflikter. 38) Skvallra inte om hemlig information. 39) Ta skulden för dina egna problem skyll inte på andra. 40) Lös problemen skapa dom inte! 1206

333 ÖVNING 3 Personlig handlingsplan Titta tillbaka på dina svar i övning 2. För alla "Alltid" och "Ibland" svar du gav, måste du göra en handlingsplan för hur du ska arbeta med dessa brister. Skriv in de saker du behöver förbättra i tabellen nedan och identifiera sedan en åtgärd du kan vidta för att göra en förändring och sedan en person som kan hjälpa dig att nå dina mål. Slutligen kommer din handledare granska dina mål med dig vid ett senare tillfälle för att se hur du utvecklas. Handlingsplan Saker jag vill förbättra Ex: Ta saker personligen Hur jag kan förbättra det (en handling) Tänka igenom situationen innan jag agerar Vem som kan hjälpa mig (1 person) Min mamma Hon ser alltid saker från båda sidor 1207

334 Saker jag vill förbättra Hur jag kan förbättra det (en handling) Vem som kan hjälpa mig (1 person) Gratulerar, du är nu klar med lektion 10! 1208

335 Learning Byte

336 LEKTION 11 RESURSLISTA Lektionsplan (1) Introduktion PowerPoint Presentation Lärarhandledning Elevmaterial 1210

337 Handledare: Klass/Grupp Lektion: 11 Avsnitt: 1 Lokal: Ämne: Tidsåtgång: SAMVETSGRANNHET UNGEFÄR 55 MINUTER Syfte och mål: DEFINIERA SAMVETSGRANNHET ERKÄNNA SAMBANDET MELLAN DETTA OCH JOBBFRAMGÅNGAR Material: LEKTIONSPLAN, POWERPOINT, ELEVMATERIAL, LÄRARHANDLEDNING Undervisning/Inlärning Handledaren visar den inledande PowerPoint presentationen. Det här ger en överblick över allt som kommer att täckas i lektionen. Varje bild kan undersökas grundligare i samtal om egna erfarenheter. Material Dator/projektor PowerPoint Presentation (5 min) Läs igenom inledningen och se till att eleverna förstår definitionen och hur detta knyter an till jobbframgång och andra mjuka färdigheter. Övning 1, självuppfattning. Denna är i 2 delar. Eleverna betygsätter sig utifrån skalan som anges. De bör sedan överföra resultaten till SWOT-analysens rutnät på nästa sida. Möjligheter och hot kommer att utgöra en personlig handlingsplan om samvetsgrannhet. Fråga efter frivilliga att delge sina poäng. Detta kommer förhoppningsvis att uppmuntra andra att tänka större och ta in fler områden av personligheten i svagheter och styrkor. Sista övningen, ordsök. Dessa ord är synonymer som definierar "samvetsgrann". Be eleverna att avslöja vilken synonym de personligen vill relatera till. Sammanfatta lektionen och gör en utvärdering. Elevmaterial (10 min) Elevmaterial (20 min) Elevmaterial (15 min) (5 min) 1211

338 Studiematerial Elevens namn... LEKTION 11 Samvetsgrannhet 1212

339 Vad är samvetsgrannhet? Enligt Wikipedia är samvetsgrannhet egenskapen att vara noggrann och försiktig, eller kvaliteten som agerar utifrån ens samvete. Den innehåller element som självdisciplin, noggrannhet, grundlighet, organisation, överläggning (tänka noga innan du agerar) och behovet av prestation. Så vad betyder det på arbetsplatsen eller i skolan? Jo, helt enkelt att en samvetsgrann person ses som hårt arbetande och pålitlig. Det betyder att du kan förväntas att slutföra dina läxor eller arbetsuppgifter i tid och i den kvalitet som krävs. Om det innebär att arbeta extratimmar eller stanna sent för att göra något, då blir det så. En verkligt samvetsgrann person skulle gärna göra det. Så hur är du? Är du en samvetsgrann person? ÖVNING 1 Självuppfattning Läs varje beskrivning nedan och betygsätt dig själv enligt följande: 1 Mycket likt mig 2 Lite likt mig 3 Inte alls likt mig Beskrivning Betyg( ) Jag är stolt över mitt arbete. Jag dubbelkollar alltid för att vara säker. Jag arbetar extra tid och gör ansträngningar för att en uppgift ska vara klar i tid. Om jag behöver hjälp att slutföra något, ber jag om hjälp. Jag ser mina misstag. Jag arbetar snabbt, och gör alltid rätt. Jag glömmer aldrig att vidarebefordra information till andra. Jag kollar alltid mitt arbete. Jag tappar aldrig bort någonting. Jag klarar alltid deadline. Nu ska du föra över ditt resultat till tabellen på nästa sida. Detta är en SWOT-analys (styrkor, svagheter, möjligheter och hot). Lägg allt som är en 1 i STYRKOR rutan och de andra i svagheter rutan. Sen ska du identifiera möjligheter att vidareutveckla dina svagheter och lista hoten kan hindra dig från att uppnå dina mål. 1213

340 STYRKOR SVAGHETER MÖJLIGHETER T.ex. Använda stavningskontrollen på datorn för att reducera antalet misstag. HOT T.ex. Jag blir lätt distraherad och då tappar jag koncentrationen på uppgiften. 1214

341 ÖVNING 2 - Ordsök Kan du hitta orden längst ner på denna sida i rutnätet nedan? Samvetsgrannhet K J S T Ö D O W K O N M D D N N R F Å A J P Z O V A A E E O Z M I N U T I Ö S G T T A Ö G I W R T D Å K H S W A P Q V G P R E C I S O R U L B K B E R H I R P V S Ö R J N R R Ö R A A Y Ö Z R D K E T P A Ä Z V N N Z W Z I X R T E V M V D Ä N K D I S G A T E R A A A W G J Y W N B D K Ö B A G S N I A D I O Q R O B R E T A U D P I P C T E H M A S R E D N E F U L U P P M Ä R K S A M I M Å P L J M T Ä D W Y O S C S N Q T J R V Å Y G R U N D L I G J Q H UPPMÄRKSAM NOGGRANN KRITISK IVRIG KRÄVANDE MINUTIÖS DETALJERAD PRECIS GRUNDLIG Gratulerar! Du är nu färdig med lektion

342 Lärarhandledning LEKTION 11 Samvetsgrannhet 1216

343 Vad är samvetsgrannhet? Enligt Wikipedia är samvetsgrannhet egenskapen att vara noggrann och försiktig, eller kvaliteten som agerar utifrån ens samvete. Den innehåller element som självdisciplin, noggrannhet, grundlighet, organisation, överläggning (tänka noga innan du agerar) och behovet av prestation. Så vad betyder det på arbetsplatsen eller i skolan? Jo, helt enkelt att en samvetsgrann person ses som hårt arbetande och pålitlig. Det betyder att du kan förväntas att slutföra dina läxor eller arbetsuppgifter i tid och i den kvalitet som krävs. Om det innebär att arbeta extratimmar eller stanna sent för att göra något, då blir det så. En verkligt samvetsgrann person skulle gärna göra det. Så hur är du? Är du en samvetsgrann person? ÖVNING 1 Självuppfattning Läs varje beskrivning nedan och betygsätt dig själv enligt följande: 1 Mycket likt mig 2 Lite likt mig 3 Inte alls likt mig Beskrivning Betyg( ) Jag är stolt över mitt arbete. Jag dubbelkollar alltid för att vara säker. Jag arbetar extra tid och gör ansträngningar för att en uppgift ska vara klar i tid. Om jag behöver hjälp att slutföra något, ber jag om hjälp. Jag ser mina misstag. Jag arbetar snabbt, och gör alltid rätt. Jag glömmer aldrig att vidarebefordra information till andra. Jag kollar alltid mitt arbete. Jag tappar aldrig bort någonting. Jag klarar alltid deadline. Nu ska du föra över ditt resultat till tabellen på nästa sida. Detta är en SWOT-analys (styrkor, svagheter, möjligheter och hot). Lägg allt som är en 1 i STYRKOR rutan och de andra i svagheter rutan. Sen ska du identifiera möjligheter att vidareutveckla dina svagheter och lista hoten kan hindra dig från att uppnå dina mål. 1217

344 STYRKOR SVAGHETER MÖJLIGHETER T.ex. Använda stavningskontrollen på datorn för att reducera antalet misstag. HOT T.ex. Jag blir lätt distraherad och då tappar jag koncentrationen på uppgiften. 1218

345 ÖVNING 2 - Ordsök Kan du hitta orden längst ner på denna sida i rutnätet nedan? Samvetsgrannhet UPPMÄRKSAM NOGGRANN KRITISK IVRIG KRÄVANDE MINUTIÖS DETALJERAD PRECIS GRUNDLIG K J S T Ö D O W K O N M D D N N R F Å A J P Z O V A A E E O Z M I N U T I Ö S G T T A Ö G I W R T D Å K H S W A P Q V G P R E C I S O R U L B K B E R H I R P V S Ö R J N R R Ö R A A Y Ö Z R D K E T P A Ä Z V N N Z W Z I X R T E V M V D Ä N K D I S G A T E R A A A W G 1219

346 J Y W N B D K Ö B A G S N I A D I O D E T A L J E R A D P I P C T E H M A S R E D N E F U L U P P M Ä R K S A M I M Å P L J M T Ä D W Y O S C S N Q T J R V Å Y G R U N D L I G J Q H Gratulerar! Du är nu färdig med lektion

347 Learning Byte

348 LEKTION 12 RESURSLISTA Lektionsplan (1) Introduktion PowerPoint Presentation Lärarhandledning Elevmaterial 1222

349 Handledare: Klass/Grupp Lektion: 12 Avsnitt: 1 Lokal: Ämne: Tidsåtgång: ARBETSKAPACITET UNGEFÄR 60 MINUTER Syfte och mål: ÖKA MEDVETENHETEN OM HUR MAN KAN ÖKA SIN ARBETSINSATS Material: LEKTIONSPLAN, POWERPOINT, ELEVMATERIAL, LÄRARHANDLEDNING Undervisning/Inlärning Handledaren visar inledande PowerPoint presentation. Det här ger en överblick över allt som kommer att täckas i lektionen. Bild 2 är en möjlighet att diskutera hur det kan kännas om du inte klarar din arbetsprestation. Bild 3 är en möjlighet att sätta eleverna i par och be dem tänka på exempel på hur tid kan slösas bort på jobbet, be en person att återkoppla sina iakttagelser till klassen, diskutera svaren (Ytterligare exempel finns i lärarhandledningen). Till bild 4 kan du och eleverna ha diskussioner om olika typer av planerare (vecka, dag, dagböcker, anteckningsböcker, elektronisk, I-pod). Handledaren delar ut elevmaterialet och ber eleverna skriva sitt namn på framsidan. Eleverna ska läsa de fyra första punkterna. Övning 1 eleverna gör sant/falskt övningen. Handledaren och eleverna ger synpunkter på svar en, detta är en möjlighet för vidare diskussion och ifrågasättande, handledaren kan besluta utifrån klassen vilka frågor som skulle kunna kräva ytterligare diskussioner. Exempel: - Fråga 1 - Hur kan du klara deadlines (be andra att hjälpa till, arbetslunch). Fråga 2 du jobbar över för en viktig uppgift. Fråga 3 - Vad är konsekvenserna för andra om du regelbundet ringer dig sjuk, (de kanske måste ta över dina arbetsuppgifter). Övning 2, eleverna arbetar enskilt eller i par för att slutföra övningen. (Alla skriver i sina häften). Klassfeedback, be om en frivillig att skriva svar på tre frågor på ett blädderblock. Be om förslag på vad Amanda borde ha gjort Sammanfatta lektionen och utvärdera. Vad har eleverna lärt sig? Finns det något de skulle vilja veta mer om? Vilken övning har de gillar och varför? Material Dator/projektor PowerPoint Presentation (15/20 min) beroende på diskussion Elevmaterial (25/30 min) beroende på diskussion Blädderblock Pennor (15) (5 min) 1223

350 Studiematerial Elevens namn... LEKTION 12 Arbetskapacitet 1224

351 Hur hårt arbetar du? Är du hårt arbetande eller vill du smita från arbetsbördan? Hur mycket arbete lägger du ner på dina dagliga aktiviteter? Har personen bredvid dig producerat mer jobb än du under en viss tidsperiod? Din arbetsgivare eller lärare kommer att förvänta sig att du får viss mängd arbete gjort varje dag. Detta är normalt och ett rimlig antagande, men alla arbetar i olika hastigheter och har olika färdigheter och förmågor. Vissa människor är bra på att arbeta med sina händer, medan andra fungerar bättre med att arbeta med hjärnan. Detta innebär givetvis att människor arbetar i olika takt på vissa uppgifter. Det förväntas dock att du producerar en hel del arbete antingen i skolan, högskolan eller på arbetet. Några av de andra mjuka färdigheter du har lärt dig om redan kan användas för att visa att du är "hårt arbetande". Till exempel genom att erbjuda dig att hjälpa andra människor visar en vilja att göra en extra ansträngning. Likaså att dela dina idéer genom effektiv verbal kommunikation hjälper andra att erkänna att du tänker på arbetsmetoder och detta i sin tur visar att du har ett aktivt och hårt arbetande sätt! Hårt arbetande får erkännande från arbetsgivare och utbildare. Hårt arbete och ansträngning kan leda till framgång. Som Thomas Edison sa: "Genier är en procent inspiration och nittionio procent svett. Så hur hårt arbetande är du? ÖVNING 1 Sant/Falskt 21. Du lämnar mycket sällan in ditt arbete i sista stund 22. Du stannar sent för att avsluta en angelägen uppgift 23. Du ringer ibland och låtsas att du är sjuk 24. Du är stolt över ditt arbete 25. Du erbjuder dig att hjälpa andra om det behövs 26. Du försöker komma överens med dina kollegor 27. Du vaknar på morgonen och ser fram mot dagen 28. Du håller din arbetsyta städad 29. Du pratar om ditt arbete/skola hela tiden 30. Du drömmer regelbundet om arbetet/skolan SANT FALSKT 1225

352 Kontrollera dina svar från förra sidan. Resultat 21. Du har aldrig eller mycket sällan lämnat in ett arbete i sista stund. SANT? Du försöker uppenbarligen att klara dina deadlines och förmodligen anstränger du dig för att klara det. FALSKT? Om du regelbundet lämnar in ditt arbete i sista stund eller misslyckas med att klara en deadline presenterar du en dålig bild av din arbetsmoral. Även om det är acceptabelt ibland att inte klara en deadline (men bara om du har ett giltigt skäl), bör detta undvikas om möjligt. 22. Du jobbar över för en viktig uppgift SANT? Att erbjuda dig att stanna kvar för att avsluta en uppgift eller arbete visar att du är villig att göra lite extra och arbetar hårt. FALSKT? Ibland har brådskande uppgifter på en arbetsplats eller en skola nått sin deadline utan att vara klar. Vid dessa tillfällen är det en bra idé att erbjuda sig att stanna sent för att hjälpa till att få det gjort. Detta visar att du är en arbetar hårt och är medvetna om de svårigheter som kan skapas för andra om jobben inte görs i tid. Om du inte accepterar att stanna sent, kommer du att bli ihågkommen mer för detta än för något gott arbete du utför. Ibland kan lite uppoffring hjälpa dig att gå långt. 23. Du ringer ibland och låtsas att du är sjuk SANT? Du kommer att åka fast! Detta gör att din hederlighet ifrågasätts och det kommer att påverka vad människor tänker om dig. Om du arbetar, kan du förlora ditt jobb och det blir svårt för dig att få en god referens för alla andra jobb du vill göra. FALSKT? Hårt arbete ligger i linje med samvetsgrannhet, så om du är bekymrad över kvalitet eller kvantitet på ditt arbete visar du det här mjuka värdet också. Att vara samvetsgrann innebär att du är stolt över ditt arbete och att du inte undvika den mindre roliga aspekten av arbete genom att låtsas vara sjuk. Du kommer att värderas mer och få bra referenser och det gör att du har en bättre chans att få nya jobb. 1226

353 24. Du är stolt över ditt arbete SANT? Du kommer att göra den extra ansträngning som krävs för att se till att arbetet utförs väl och i tid. Du kommer också att se till att du gör ditt arbete effektivt. FALSKT? Om du skyndar genom arbetet och inte bryr dig om slutresultatet kan det se ut som om du arbetar hårt, men om det inte är gjort på rätt sätt har du bara slöstat bort tid. Slarvigt utförda uppgifter leder bara till problem - och extra arbete! På arbetsplatsen kan detta leda till disciplinära åtgärder. I skolan kan du misslyckas med din kurs. Arbetetskapaciteten handlar inte bara om kvantitet - kvalitet är lika viktigt! 25. Du erbjuder dig att hjälpa andra om det behövs. SANT? Att hjälpa andra visar att du gör det lilla extra för ditt arbete och att du är villig att ta på dig mer. Som en god lagspelare hjälper du till med produktionsökningen, arbetar effektivt och det på ett sätt som kommer att uppmärksammas av ledningen! Som de säger, "många bäckar små, ger en stor, stor å". FALSKT? Om du struntar i det faktum att andra kämpar för att få arbetet gjort (särskilt om du har en lättare arbetsbörda själv) kommer du inte att vara populär. Att bara hålla dig till ditt eget jobb hela tiden innebär att du inte gillar förändringar, utmaningar eller ansträngningar och du får rykte om dig som lat och hänsynslös. 26. Du försöker komma överens med dina kollegor. SANT? Arbetsproduktionen ökar när atmosfären du arbetar i är trevlig. Detta inkluderar inte bara din miljö, utan också dina arbetsrelationer med andra. En glad personal är en produktiv arbetskraft. FALSKT? Om du inte anstränger dig för att komma överens med andra kommer du att bli olycklig och ensam på jobbet eller i klassen. Detta kan påverka kvaliteten och kvantiteten av ditt arbete och kan leda till ännu mer elände för dig. 27. Du vaknar på morgonen och ser fram mot dagen. SANT? En positiv sinnesstämning ökar "må bra endorfiner" som naturligt produceras av kroppen. Detta leder till en lyckligare och mer produktiv dag för dig och alla andra som din entusiasm smittar av sig på! FALSKT? 1227

354 Att vara missnöjd på jobbet eller i skolan kan göra små problem till stora hinder. En negativ inställning är skadlig för dig och kommer definitivt att påverka din arbetsproduktion. Känslor av rädsla eller olycka kan orsaka ytterligare problem såsom dålig hälsa, stress och depression. Så se till att du får massor av sömn, god mat och försök ta varje ny dag som en möjlighet att förbättra färdigheter, relationer och ditt liv i allmänhet. 28. Du håller din arbetsyta städad SANT? En effektiv arbetstagare är välorganiserad och håller rent omkring sig - särskilt i slutet av dagen. Att ställa bort saker hjälper till att avsluta ditt arbete och rensar ditt sinne för andra saker såsom att umgås med andra eller fritidsaktiviteter. En känsla av ett "väl utfört arbete" är tillfredsställande och kommer i sin tur att leda till bättre arbetsprestationer. FALSKT? En stökig arbetsyta kan sakta ner dig. Detta kan påverka mängden av arbete du gör och om du blir frustrerad eftersom du inte kan hitta utrustningen eller informationen. Det kan även påverka kvaliteten på ditt arbete. Alla som tittar på din arbetsplats kan lätt bilda uppfattningen att en rörig arbetsplats speglar en rörigt eller ointresserat sinne! Inte bra om du försöker att imponera på din chef eller lärare! 29. Du pratar om ditt arbete/skola hela tiden. SANT? Även om det är bra att vara entusiastisk över ditt arbete eller studier är det viktigt att du har en hälsosam balans i livet. Uteslut inte annat av hänsyn till ditt arbete - en effektiv anställd eller student har många intressen och färdigheter och för mycket studier kan skapa trötta människor som blir uttråkade och tråkiga. Som de säger, "för mycket arbete och ingen lek gör Jens till en tråkig pojke". FALSKT? Det är nyttigt att prata om detta en del av tiden - det hjälper ofta att diskutera problem eller idéer med personer som inte är inblandade i ditt arbete eller i skolan. Deras nya perspektiv kan stimulera dig och göra dig mer produktiv. Men att ignorera ditt arbete eller studier utanför "arbetstiden" skulle kunna tyda på att du inte njuter av ditt arbete och att du är uttråkad eller inte har något intresse av det arbete du utför. 30. Du drömmer regelbundet om arbetet/skolan. SANT? Drömmar är ofta sinnets sätt att hjälpa dig att lösa problem som ligger och gnager. De kan vara ganska otydliga, eller alternativt mycket tydliga. Detta är helt normalt. Men om du vaknar trött, känner dig som om du just har avslutat en hel dags arbete kan det vara skadligt för din hälsa. Om dina drömmar är inställda på arbetsplatsen eller klassrummet, men inte innebär att du gör något arbete i drömmen, är det annorlunda. Detta kan innebära att du har vänner eller andra 1228

355 intressen som inte är arbetsrelaterade och dessa drömmar kan vara ganska terapeutiska. FALSKT? Detta betyder inte att du inte är intresserad av ditt arbete eller studier - utan det kan tyda på ett hälsosamt arbetsliv och privatliv och att du inte har några konflikter eller problem som du kämpar för att lösa. ÖVNING 2 Fallstudie Amanda och Stefan studerar båda på högskolan för att bli lärare. Det är deras sista år och tentorna är ett växande problem. Båda är mycket populära och blir regelbundet inbjudna till studentfester och evenemang. Båda godtar de flesta av dessa inbjudningar, men Amanda misslyckas ofta med att gå hem direkt efteråt. Den här helgen var dom inbjudna till en annan studentfest. Stefan sa nej men Amanda gick. På måndag morgon kom Stefan tidigt till sitt första prov och var pigg. Han mådde bra och kände sig säker efter att ha studerat extra hårt under helgen. Tio minuter senare Amanda inrusade. Hon såg trött ut och härjad ut och hon missade bordet när hon lade ner sin väska. Hon gungade något när hon stod framåtböjd för att plocka upp det spillda innehållet. Äntligen satt hon vid sitt skrivbord redo att starta, precis när vakten gav instruktioner om att vända på sina papper och börja. Två timmar senare träffades Stefan och Amanda utanför dörren. "Det var ganska lätt, var det inte?" Frågade Stefan. "Vi blev tillsagda att se till att vi kunde allt om undervisningsteori och jag är så glad att jag lyssnade!" " Jag hade inte en aning om vad jag skulle skriva, säger Amanda. "Jag kom inte i säng förrän 4 i morse och vaknade just i tid för att komma hit. Jag kan inte minnas att jag ens läst det här ämnet! " Diskutera: 7) Nämn två bra saker Stefan gjorde: a) b) 8) Identifiera ett resultat som är möjligt för både Stefan och Amanda: a) Stefan b) Amanda 9) Lista tre problem som Amanda har: 1) 2) Grattis! Du är klar med lektion 12! 1229

356 Lärarhandledning LEKTION 12 Arbetskapacitet 1230

357 Hur hårt arbetar du? Är du hårt arbetande eller vill du smita från arbetsbördan? Hur mycket arbete lägger du ner på dina dagliga aktiviteter? Har personen bredvid dig producerat mer jobb än du under en viss tidsperiod? Din arbetsgivare eller lärare kommer att förvänta sig att du får viss mängd arbete gjort varje dag. Detta är normalt och ett rimlig antagande, men alla arbetar i olika hastigheter och har olika färdigheter och förmågor. Vissa människor är bra på att arbeta med sina händer, medan andra fungerar bättre med att arbeta med hjärnan. Detta innebär givetvis att människor arbetar i olika takt på vissa uppgifter. Det förväntas dock att du producerar en hel del arbete antingen i skolan, högskolan eller på arbetet. Några av de andra mjuka färdigheter du har lärt dig om redan kan användas för att visa att du är "hårt arbetande". Till exempel genom att erbjuda dig att hjälpa andra människor visar en vilja att göra en extra ansträngning. Likaså att dela dina idéer genom effektiv verbal kommunikation hjälper andra att erkänna att du tänker på arbetsmetoder och detta i sin tur visar att du har ett aktivt och hårt arbetande sätt! Hårt arbetande får erkännande från arbetsgivare och utbildare. Hårt arbete och ansträngning kan leda till framgång. Som Thomas Edison sa: "Genier är en procent inspiration och nittionio procent svett. Så hur hårt arbetande är du? ÖVNING 1 Sant/Falskt 31. Du lämnar mycket sällan lämnat in ett arbete i sista stund 32. Du stannar sent för att avsluta en angelägen uppgift 33. Du ringer ibland och låtsas att du är sjuk 34. Du är stolt över ditt arbete 35. Du erbjuder dig att hjälpa andra om det behövs 36. Du försöker komma överens med dina kollegor 37. Du vaknar på morgonen och ser fram mot dagen 38. Du håller din arbetsyta städad 39. Du pratar om ditt arbete/skola hela tiden 40. Du drömmer regelbundet om arbetet/skolan Sant Falskt 1231

358 Kontrollera dina svar från förra sidan. Resultat 31. Du har aldrig eller mycket sällan lämnat in ett arbete i sista stund. SANT? Du försöker uppenbarligen att klara dina deadlines och förmodligen anstränger du dig för att klara det. FALSKT? Om du regelbundet lämnar in ditt arbete i sista stund eller misslyckas med att klara en deadline presenterar du en dålig bild av din arbetsmoral. Även om det är acceptabelt ibland att inte klara en deadline (men bara om du har ett giltigt skäl), bör detta undvikas om möjligt. 32. Du jobbar över för en viktig uppgift SANT? Att erbjuda dig att stanna kvar för att avsluta en uppgift eller arbete visar att du är villig att göra lite extra och arbetar hårt. FALSKT? Ibland har brådskande uppgifter på en arbetsplats eller en skola nått sin deadline utan att vara klar. Vid dessa tillfällen är det en bra idé att erbjuda sig att stanna sent för att hjälpa till att få det gjort. Detta visar att du är en arbetar hårt och är medvetna om de svårigheter som kan skapas för andra om jobben inte görs i tid. Om du inte accepterar att stanna sent, kommer du att bli ihågkommen mer för detta än för något gott arbete du utför. Ibland kan lite uppoffring hjälpa dig att gå långt. 33. Du ringer ibland och låtsas att du är sjuk SANT? Du kommer att åka fast! Detta gör att din hederlighet ifrågasätts och det kommer att påverka vad människor tänker om dig. Om du arbetar, kan du förlora ditt jobb och det blir svårt för dig att få en god referens för alla andra jobb du vill göra. FALSKT? Hårt arbete ligger i linje med samvetsgrannhet, så om du är bekymrad över kvalitet eller kvantitet på ditt arbete visar du det här mjuka värdet också. Att vara samvetsgrann innebär att du är stolt över ditt arbete och att du inte undvika den mindre roliga aspekten av arbete genom att låtsas vara sjuk. Du kommer att värderas mer och få bra referenser och det gör att du har en bättre chans att få nya jobb. 1232

359 34. Du är stolt över ditt arbete SANT? Du kommer att göra den extra ansträngning som krävs för att se till att arbetet utförs väl och i tid. Du kommer också att se till att du gör ditt arbete effektivt. FALSKT? Om du skyndar genom arbetet och inte bryr dig om slutresultatet kan det se ut som om du arbetar hårt, men om det inte är gjort på rätt sätt har du bara slöstat bort tid. Slarvigt utförda uppgifter leder bara till problem - och extra arbete! På arbetsplatsen kan detta leda till disciplinära åtgärder. I skolan kan du misslyckas med din kurs. Arbetetskapaciteten handlar inte bara om kvantitet - kvalitet är lika viktigt! 35. Du erbjuder dig att hjälpa andra om det behövs. SANT? Att hjälpa andra visar att du gör det lilla extra för ditt arbete och att du är villig att ta på dig mer. Som en god lagspelare hjälper du till med produktionsökningen, arbetar effektivt och det på ett sätt som kommer att uppmärksammas av ledningen! Som de säger, "många bäckar små, ger en stor, stor å". FALSKT? Om du struntar i det faktum att andra kämpar för att få arbetet gjort (särskilt om du har en lättare arbetsbörda själv) kommer du inte att vara populär. Att bara hålla dig till ditt eget jobb hela tiden innebär att du inte gillar förändringar, utmaningar eller ansträngningar och du får rykte om dig som lat och hänsynslös. 36. Du försöker komma överens med dina kollegor. SANT? Arbetsproduktionen ökar när atmosfären du arbetar i är trevlig. Detta inkluderar inte bara din miljö, utan också dina arbetsrelationer med andra. En glad personal är en produktiv arbetskraft. FALSKT? Om du inte anstränger dig för att komma överens med andra kommer du att bli olycklig och ensam på jobbet eller i klassen. Detta kan påverka kvaliteten och kvantiteten av ditt arbete och kan leda till ännu mer elände för dig. 37. Du vaknar på morgonen och ser fram mot dagen. SANT? En positiv sinnesstämning ökar "må bra endorfiner" som naturligt produceras av kroppen. Detta leder till en lyckligare och mer produktiv dag för dig och alla andra som din entusiasm smittar av sig på! 1233

360 FALSKT? Att vara missnöjd på jobbet eller i skolan kan göra små problem till stora hinder. En negativ inställning är skadlig för dig och kommer definitivt att påverka din arbetsproduktion. Känslor av rädsla eller olycka kan orsaka ytterligare problem såsom dålig hälsa, stress och depression. Så se till att du får massor av sömn, god mat och försök ta varje ny dag som en möjlighet att förbättra färdigheter, relationer och ditt liv i allmänhet. 38. Du håller din arbetsyta städad SANT? En effektiv arbetstagare är välorganiserad och håller rent omkring sig - särskilt i slutet av dagen. Att ställa bort saker hjälper till att avsluta ditt arbete och rensar ditt sinne för andra saker såsom att umgås med andra eller fritidsaktiviteter. En känsla av ett "väl utfört arbete" är tillfredsställande och kommer i sin tur att leda till bättre arbetsprestationer. FALSKT? En stökig arbetsyta kan sakta ner dig. Detta kan påverka mängden av arbete du gör och om du blir frustrerad eftersom du inte kan hitta utrustningen eller informationen. Det kan även påverka kvaliteten på ditt arbete. Alla som tittar på din arbetsplats kan lätt bilda uppfattningen att en rörig arbetsplats speglar en rörigt eller ointresserat sinne! Inte bra om du försöker att imponera på din chef eller lärare! 39. Du pratar om ditt arbete/skola hela tiden. SANT? Även om det är bra att vara entusiastisk över ditt arbete eller studier är det viktigt att du har en hälsosam balans i livet. Uteslut inte annat av hänsyn till ditt arbete - en effektiv anställd eller student har många intressen och färdigheter och för mycket studier kan skapa trötta människor som blir uttråkade och tråkiga. Som de säger, "för mycket arbete och ingen lek gör Jens till en tråkig pojke". FALSKT? Det är nyttigt att prata om detta en del av tiden - det hjälper ofta att diskutera problem eller idéer med personer som inte är inblandade i ditt arbete eller i skolan. Deras nya perspektiv kan stimulera dig och göra dig mer produktiv. Men att ignorera ditt arbete eller studier utanför "arbetstiden" skulle kunna tyda på att du inte njuter av ditt arbete och att du är uttråkad eller inte har något intresse av det arbete du utför. 40. Du drömmer regelbundet om arbetet/skolan. SANT? Drömmar är ofta sinnets sätt att hjälpa dig att lösa problem som ligger och gnager. De kan vara ganska otydliga, eller alternativt mycket tydliga. Detta är helt normalt. Men om du vaknar trött, känner dig som om du just har avslutat en hel dags arbete kan det vara skadligt för din hälsa. Om dina drömmar är inställda på arbetsplatsen eller klassrummet, men inte innebär att du gör något arbete i 1234

361 drömmen, är det annorlunda. Detta kan innebära att du har vänner eller andra intressen som inte är arbetsrelaterade och dessa drömmar kan vara ganska terapeutiska. FALSKT? Detta betyder inte att du inte är intresserad av ditt arbete eller studier - utan det kan tyda på ett hälsosamt arbetsliv och privatliv och att du inte har några konflikter eller problem som du kämpar för att lösa. ÖVNING 2 Fallstudie Amanda och Stefan studerar båda på högskolan för att bli lärare. Det är deras sista år och tentorna är ett växande problem. Båda är mycket populära och blir regelbundet inbjudna till studentfester och evenemang. Båda godtar de flesta av dessa inbjudningar, men Amanda misslyckas ofta med att gå hem direkt efteråt. Den här helgen var dom inbjudna till en annan studentfest. Stefan sa nej men Amanda gick. På måndag morgon kom Stefan tidigt till sitt första prov och var pigg. Han mådde bra och kände sig säker efter att ha studerat extra hårt under helgen. Tio minuter senare Amanda inrusade. Hon såg trött ut och härjad ut och hon missade bordet när hon lade ner sin väska. Hon gungade något när hon stod framåtböjd för att plocka upp det spillda innehållet. Äntligen satt hon vid sitt skrivbord redo att starta, precis när vakten gav instruktioner om att vända på sina papper och börja. Två timmar senare träffades Stefan och Amanda utanför dörren. "Det var ganska lätt, var det inte?" Frågade Stefan. "Vi blev tillsagda att se till att vi kunde allt om undervisningsteori och jag är så glad att jag lyssnade!" " Jag hade inte en aning om vad jag skulle skriva, säger Amanda. "Jag kom inte i säng förrän 4 i morse och vaknade just i tid för att komma hit. Jag kan inte minnas att jag ens läst det här ämnet! " Diskutera: 10) Nämn två bra saker Stefan gjorde: a) Han studerade under helgen b) Han gick inte ut kvällen innan c) Han kom skärpt, tidigt och förberedd på tentan 11) Identifiera ett resultat som är möjligt för både Stefan och Amanda: a) Stefan - kommer att klara tentan b) Amanda - kommer förmodligen att misslyckas på tentan 1235

362 12) Lista tre problem som Amanda har: a) Hon åkte till en fest kvällen innan tentan och hade inte en lugn avslappnad natt b) Hon rusade in tentan i ett spänt tillstånd och gav inte sig själv tid att slappna av c) Hon var trött och påverkad av alkohol när hon kom till tentan Grattis! Du är klar med lektion 12! 1236

363 Learning Byte

364 LEKTION 13 RESURSLISTA Lektionsplan (1) Introduktion PowerPoint Presentation Lärarhandledning Elevmaterial 1238

365 1239

366 1240

367 1241

368 MASS LEKTIONSPLAN Handledare: Klass/Grupp Lektion: 13 Avsnitt: 1 Lokal: Ämne: Tidsåtgång: PROFESSIONALISM UNGEFÄR 80 MINUTER Syfte och mål: INFORMERA OM PROFESSIONELLT UPPTRÄDANDE Material: LEKTIONSPLAN, POWERPOINT, ELEVMATERIAL, LÄRARHANDLEDNING Undervisning/Inlärning Handledaren visar inledande PowerPoint presentationen som ger en överblick över allt som kommer att täckas i lektionen. - Bild 1 ger en möjlighet att presentera och diskutera vad professionalism är, Visa de 2 första punkter i bilden och be eleverna att ge fler exempel, efter diskussionen visas de återstående punkterna på bild 1. Visa de två första punkterna på bild 2 och be eleverna om fler exempel, efter diskussion visa återstående punkterna på bild 2. Visa bilderna 4 och 5 och fråga eleverna om de instämmer eller inte, är det något annat man vill lägga till. Handledaren delar ut elevmaterialet och eleverna skriver sitt namn på framsidan och läser introduktionen. Övning 1 Be eleverna att läsa övningen och ha sedan en klassdiskussion. Be eleverna att identifiera tillfällen när de har ifrågasatt en persons professionalism, antingen en kollega eller som kund, (länka tillbaka till bild 3) och uppmuntra eleverna till diskussion. Be eleverna att identifiera någon som de känner som agerar på ett professionellt sätt och hur gjorde den personen. Övning 2 Studenterna arbetar självständigt med att fylla i luckorna i denna övning och skriva dem i häftet. När eleverna är färdiga ber läraren dem att ropa svaren. (Svaret finns i lärarhandledningen.) Övning 3 Eleverna arbetar enskilt eller i par för att identifiera någon som de beundrar, (länka tillbaka till bild 2 & 3 och diskussionen utifrån övning 1). Varför beundrar de och kan de identifiera sig med denna person? (10/15 minuter). Ge eleverna möjlighet att antingen diskutera eller skriva upp sina resultat för övningen (5 min). Övning 4 Tillfälle till rollspel, be om frivilliga från klassen. Eleverna arbetar enskilt eller i par och svarar på 5 frågor i denna övning, eleverna skriver i sitt häfte. (Förslag finns i lärarhandledningen). Ge dem 10 minuter och ha sedan en klassdiskussion. Sammanfatta lektionen och utvärdera. Vad har eleverna lärt sig? Finns det något de skulle vilja veta mer om? Vilka övningar har de tyckt om och varför? Material Dator/projektor PowerPoint Presentation (15/20 min) beroende på diskussion Elevmaterial (10/15 min) beroende på diskussion (5 min) (15/20 min) beroende på diskussion (15 min) (5 min) 1242

369 MASS LEKTIONSPLAN Studiematerial Elevens namn... LEKTION 13 Professionalism 1243

370 Vad är professionalism? Det finns många definitioner för detta, men professionalism handlar om din attityd och ditt beteende till arbete, människor, egendom och information. Professionalism är en färdighet som man kan lära sig som alla andra. Ingen föds som ett äkta proffs. Vi lär oss att observera hur andra beter sig på jobbet, hemma och på fritiden. ÖVNING 1 Gruppdiskussion Tänk på en situation där du har varit imponerad av någons professionella förhållningssätt. Tänk också på en situation där du har reagerat över någons brist på professionalism. Vad gjorde skillnaden? Vet du vad ditt jobb eller utbildning innebär i detalj? Eller håller du på att lära dig? En annan viktig sak, vet du vad du inte bör göra? Vill du bara gå med strömmen eller ställer du frågor, lyssnar, observerar och tar anteckningar? Det sistnämnda tillvägagångssättet är professionellt. Riktiga proffs lyssnar på andra och respekterar deras åsikter och erfarenheter. Att kommunicera effektivt med respekt, skiljer en omogen person från den fokuserade professionella. Samtidigt kommer detta beteende och attityd att tilltvinga sig respekt från andra. Ljug aldrig. Om du är ärlig mot dina kollegor och kunder, kommer du att få ett rykte att du har integritet och professionalism. Hur ser andra på dig? Vill du följa klädkoder? Hur ser din tidsplanering och närvaro ut? Vill du leva upp till dina åtaganden? Vissa uppgifter är rutin och du borde göra dem utan att ens tänka på dem. Andra är speciella uppgifter som du kan bli ombedd att göra till exempel ett enstaka projekt eller att hjälpa andra med deras arbete. Att vara riktigt professionell i dina åtaganden måste vara väl genomtänkt och planerat. Det finns ingen poäng med att säga "ja, jag gör det" och du har absolut inte tid att göra det på grund av alla dina andra åtaganden. Framför allt var ärlig. Om din arbetsbelastning är för stor, säg det. Men gör det professionellt. ÖVNING 2 Fyll i luckorna Based on the information you have been given, and your own understanding of what professionalism means, complete the following sentences: 11. En professionell medger sina, en amatör ignorerar eller förnekar dem. 12. En professionell ser, talar och sig lämpligt. 13. En professionell gör än väntat. Andra gör så lite som möjligt. 14. En professionell upptäcker vad som och förväntas, en amatör förutsätter. 1244

371 15. En professionell blir bemött med och kommer att erbjudas befordran. Professionalism är kulmen på alla de andra "mjuka" färdigheterna som hittills diskuterats (och de som kommer). Ditt beteende, uppförande, organisation, samvetsgrannhet, tidspassning och kommunikation innebär alla antingen professionalism eller dåligt uppförande. Ingen vill jobba med någon som inte bryr sig om det arbete de utför eller hur de beter sig. ÖVNING 3 Vem är din förebild? Arbeta i par, utför följande: Identifiera en person som du beundrar. Detta kan vara en förälder, lärare, popstjärna, skådespelare, vän, författare etc. Diskutera och ge en kort förklaring av vad det är du gillar med dem. Är det deras talang? Deras sätt? Deras utseende? Deras beteende? Har du några liknande egenskaper? Skriv upp dem. Finns det något som dom gör som du också skulle vilja kunna göra, eller agerar dom på något speciellt sätt? Diskutera med din partner. Vilka egenskaper beundrar du hos dessa människor? Finns det likheter eller skillnader hos dig? Ordet "professionell" innebär att en person är välskolad, utför arbete med hög kvalitet och får bra betalt. Det senare är något som vi alla vill och är värt att sträva efter. Som Red Adair sa, "Om du tycker det är dyrt att anlita en professionell för att göra jobbet, vänta tills du hyrt en amatör". Hans ord är så sanna, hur ofta har du hört folk säga att de funnit en "billig rörmokare" bara för att senare upptäcka att jobbet var dåligt gjort och det resulterande i vattenskador och var dyrt att reparera. För att inte tala om att de behövde anlita ett proffs för att rätta till det! Skulle folk anställa dig? Vill du visa upp en professionell attityd? Behandlar du andra med respekt och värdighet? Hur behandlar andra dig? ÖVNING 4 Fallstudie Pearson Electronics är en stor butikskedja som har butiker i de flesta större städer i Storbritannien. De säljer alla former av elektrisk utrustning och anordningar till allmänheten. Harrison hade nyligen köpt en tvättmaskin som försäljaren hade sagt till honom hade en 30 dagars pengarna tillbaka garanti om kunden ändrat sig. Tyvärr, när maskinen levererades var den för hög för att passa under arbetsbänken i hans tvättstuga. Det fanns ingen annan plats där den skulle passa heller. Han stoppade därför in maskinen i sin van och tog den tillbaka till butiken nästa dag. När han kom fram till kundtjänsten tog följande konversation rum: 1245

372 Anställd: God morgon herrn, hur kan jag hjälpa dig? Mr Harrison: "Jag köpte denna tvättmaskin igår men tyvärr får den inte plats under min bänk så jag måste lämna tillbaka den. Anställd: "Jag är rädd att inte kommer att vara möjligt herrn, vi kan inte ta tillbaka den eftersom den nu skulle klassas som använd". Mr Harrison: "Men jag fick veta av säljaren att det inte skulle vara några problem med att lämna tillbaka den och att jag hade en 30 dagars pengar tillbaka garanti. Anställd: "Tja, jag är inte säker på vem som har sagt det, även om jag har mina misstankar att det var Gary Mitchell eftersom han alltid gör sånt här. Men vi kan inte ta tillbaka maskinen, du borde ha mätt den, precis som alla andra gör! Mr Harrison: "Jag skulle vilja prata med Gary Mitchell då tack. Anställd: "Det är inte möjligt, han har sin lediga dag. Det verkar som han har så många lediga dagar att det är ett under att han någonsin säljer något! " Mr Harrison: "Det här är löjligt. Jag skulle vilja tala med chefen." Anställd: "Chefen träffar inte kunderna, han är alldeles för upptagen. Mr Harrison: "Vad för slags ställe är detta? Jag kräver att träffa någon som kan hjälpa till reda ut det här! Anställd: "Om du ska bli arg, då måste jag be dig att lämna denna butik. Vi förtjänar att behandlas med respekt så du vet! " Den anställde vände sig då bort från Harrison och började med pappersarbete, trots att Mr Harrison stod kvar. Utifrån ovanstående: 11. Lista alla oprofessionella beteenden eller attityder som alla inblandade i denna fallstudie har. 1246

373 12. Vem har mest skuld I denna situation? 13. Vad skulle arbetaren ha gjort åt problemet? 14. Vad kan Mr Harrison göra nästa gång? 15. Skriv om fallstudien så den anställde agerar professionellt. 1247

374 Grattis! Du är nu färdig med lektion 13! 1248

375 Lärarhandledning LEKTION 13 Professionalism 1249

376 Vad är professionalism? Det finns många definitioner för detta, men professionalism handlar om din attityd och ditt beteende till arbete, människor, egendom och information. Professionalism är en färdighet som man kan lära sig som alla andra. Ingen föds som ett äkta proffs. Vi lär oss att observera hur andra beter sig på jobbet, hemma och på fritiden. ÖVNING 1 Klassdiskussion Tänk på en situation där du har varit imponerad av någons professionella förhållningssätt. Tänk också på en situation där du har reagerat över någons brist på professionalism. Vad gjorde skillnaden? Vet du vad ditt jobb eller utbildning innebär i detalj? Eller håller du på att lära dig? En annan viktig sak, vet du vad du inte bör göra? Vill du bara gå med strömmen eller ställer du frågor, lyssnar, observerar och tar anteckningar? Det sistnämnda tillvägagångssättet är professionellt. Riktiga proffs lyssnar på andra och respekterar deras åsikter och erfarenheter. Att kommunicera effektivt med respekt, skiljer en omogen person från den fokuserade professionella. Samtidigt kommer detta beteende och attityd att tilltvinga sig respekt från andra. Ljug aldrig. Om du är ärlig mot dina kollegor och kunder, kommer du att få ett rykte att du har integritet och professionalism. Hur ser andra på dig? Vill du följa klädkoder? Hur ser din tidsplanering och närvaro ut? Vill du leva upp till dina åtaganden? Vissa uppgifter är rutin och du borde göra dem utan att ens tänka på dem. Andra är speciella uppgifter som du kan bli ombedd att göra till exempel ett enstaka projekt eller att hjälpa andra med deras arbete. Att vara riktigt professionell i dina åtaganden måste vara väl genomtänkt och planerat. Det finns ingen poäng med att säga "ja, jag gör det" och du har absolut inte tid att göra det på grund av alla dina andra åtaganden. Framför allt var ärlig. Om din arbetsbelastning är för stor säg det, men gör det professionellt. ÖVNING 2 Fyll i luckorna Based on the information you have been given, and your own understanding of what professionalism means, complete the following sentences: 16. En professionell medger sina misstag, en amatör ignorerar eller förnekar dem. 17. En professionell ser, talar och uppför sig lämpligt. 18. En professionell gör mer än väntat. Andra gör så lite som möjligt. 19. En professionell upptäcker vad som behövs och förväntas, en amatör förutsätter. 20. En professionell blir bemött med respekt och kommer att erbjudas befordran. 1250

377 Professionalism är kulmen på alla de andra "mjuka" färdigheterna som hittills diskuterats (och de som kommer). Ditt beteende, uppförande, organisation, samvetsgrannhet, tidspassning och kommunikation innebär alla antingen professionalism eller dåligt uppförande. Ingen vill jobba med någon som inte bryr sig om det arbete de utför eller hur de beter sig. ÖVNING 3 Vem är din förebild? Arbeta i par, utför följande: Identifiera en person som du beundrar. Detta kan vara en förälder, lärare, popstjärna, skådespelare, vän, författare etc. Diskutera och ge en kort förklaring av vad det är du gillar med dem. Är det deras talang? Deras sätt? Deras utseende? Deras beteende? Har du några liknande egenskaper? Skriv upp dem. Finns det något som dom gör som du också skulle vilja kunna göra, eller agerar dom på något speciellt sätt? Diskutera med din partner. Vilka egenskaper beundrar du hos dessa människor? Finns det likheter eller skillnader hos dig? Ordet "professionell" innebär att en person är välskolad, utför arbete med hög kvalitet och får bra betalt. Det senare är något som vi alla vill och är värt att sträva efter. Som Red Adair sa, "Om du tycker det är dyrt att anlita en professionell för att göra jobbet, vänta tills du hyrt en amatör". Hans ord är så sanna, hur ofta har du hört folk säga att de funnit en "billig rörmokare" bara för att senare upptäcka att jobbet var dåligt gjort och det resulterande i vattenskador och var dyrt att reparera. För att inte tala om att de behövde anlita ett proffs för att rätta till det! Skulle folk anställa dig? Vill du visa upp en professionell attityd? Behandlar du andra med respekt och värdighet? Hur behandlar andra dig? ÖVNING 4 Fallstudie Pearson Electronics är en stor butikskedja som har butiker i de flesta större städer i Storbritannien. De säljer alla former av elektrisk utrustning och anordningar till allmänheten. Harrison hade nyligen köpt en tvättmaskin som försäljaren hade sagt till honom hade en 30 dagars pengar tillbaka garanti om kunden ändrat sig. Tyvärr, när maskinen levererades var den för hög för att passa under arbetsbänken i hans tvättstuga. Det fanns ingen annan plats där den skulle passa heller. Han stoppade därför in maskinen i sin van och tog den tillbaka till butiken nästa dag. När han kom fram till kundtjänsten tog följande konversation rum: Anställd: God morgon herrn, hur kan jag hjälpa dig? Mr Harrison: "Jag köpte denna tvättmaskin igår men tyvärr får den inte plats under min bänk så jag måste lämna tillbaka den. 1251

378 Anställd: "Jag är rädd att inte kommer att vara möjligt herrn, vi kan inte ta tillbaka den eftersom den nu skulle klassas som använd". Mr Harrison: "Men jag fick veta av säljaren att det inte skulle vara några problem med att lämna tillbaka den och att jag hade en 30 dagars pengar tillbaka garanti. Anställd: "Tja, jag är inte säker på vem som har sagt det, även om jag har mina misstankar att det var Gary Mitchell eftersom han alltid gör sånt här. Men vi kan inte ta tillbaka maskinen, du borde ha mätt den, precis som alla andra gör! Mr Harrison: "Jag skulle vilja prata med Gary Mitchell då tack. Anställd: "Det är inte möjligt, han har sin lediga dag. Det verkar som han har så många lediga dagar att det är ett under att han någonsin säljer något! " Mr Harrison: "Det här är löjligt. Jag skulle vilja tala med chefen." Anställd: "Chefen träffar inte kunderna, han är alldeles för upptagen. Mr Harrison: "Vad för slags ställe är detta? Jag kräver att träffa någon som kan hjälpa till reda ut det här! Anställd: "Om du ska bli arg, då måste jag be dig att lämna denna butik. Vi förtjänar att behandlas med respekt så du vet! " Den anställde vände sig då bort från Harrison och började med pappersarbete, trots att Mr Harrison stod kvar. Utifrån ovanstående: 16. Lista alla oprofessionella beteenden eller attityder som alla inblandade i denna fallstudie har. Respektlös Hänsynslös Oprofessionellt Ohövlig Ohjälpsam Pratar illa om kollegan (skapar allmänt ett dåligt intryck) och antyder att dålig service är vanligt eftersom han har upprepade gånger vilselett kunder och fortfarande är anställd! 1252

IBSE Ett självreflekterande(självkritiskt) verktyg för lärare. Riktlinjer för lärare

IBSE Ett självreflekterande(självkritiskt) verktyg för lärare. Riktlinjer för lärare Fibonacci / översättning från engelska IBSE Ett självreflekterande(självkritiskt) verktyg för lärare Riktlinjer för lärare Vad är det? Detta verktyg för självutvärdering sätter upp kriterier som gör det

Läs mer

1. TITTAR Jag tittar på personen som talar. 2. TÄNKER Jag tänker på vad som sägs. 3. VÄNTAR Jag väntar på min tur att tala. 4.

1. TITTAR Jag tittar på personen som talar. 2. TÄNKER Jag tänker på vad som sägs. 3. VÄNTAR Jag väntar på min tur att tala. 4. Färdighet 1: Att lyssna 1. TITTAR Jag tittar på personen som talar. 2. TÄNKER Jag tänker på vad som sägs. 3. VÄNTAR Jag väntar på min tur att tala. 4. SÄGER Jag säger det jag vill säga. Färdighet 2: Att

Läs mer

Förslag på intervjufrågor:

Förslag på intervjufrågor: Förslag på intervjufrågor: FRÅGOR OM PERSONENS BAKGRUND 1. Var är du uppväxt? 2. Om du jämför din uppväxt med andras, hur skulle du ranka din egen uppväxt? 3. Har du några syskon? 4. Vad gör de? 5. Vilka

Läs mer

50IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETAR- ENGAGEMANG LEDARGUIDE MEDARBETARENGAGEMANG

50IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETAR- ENGAGEMANG LEDARGUIDE MEDARBETARENGAGEMANG 50IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETAR- ENGAGEMANG LEDARGUIDE MEDARBETARENGAGEMANG ! 50IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETAR- ENGAGEMANG 50 IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETARENGAGEMANG 1 2 3 4 5 SKAPA EN GOD RELATION Relationen

Läs mer

Fem steg för bästa utvecklingssamtalet

Fem steg för bästa utvecklingssamtalet Fem steg för bästa utvecklingssamtalet Hitta drivkraften, styrkan och nå målet! Gita Bolt 2013 Copyright: airyox AB Mångfaldigande av denna skrift, helt eller delvis, är enligt lagen om upphovsrättsskydd

Läs mer

Dale Carnegie Training Whitepaper

Dale Carnegie Training Whitepaper Dale Carnegie Training Whitepaper Copyright 2012 Dale Carnegie & Associates, Inc. All rights reserved. Enhance_engagement_062513_wp_EMEA ÖKAT MEDARBETARENGAGEMANG: DEN NÄRMASTE CHEFENS ROLL Medarbetarens

Läs mer

ÄR DINA MEDARBETARE MOTIVERADE?

ÄR DINA MEDARBETARE MOTIVERADE? Dale Carnegie Trainings ledarskapsguide: ÄR DINA MEDARBETARE MOTIVERADE? Lär dig motivera olika typer av medarbetare och bygg relationer som skapar entusiasm, motivation och engagemang på arbetsplatsen.

Läs mer

Handbok ALLMÄN INFORMATION. Svenska

Handbok ALLMÄN INFORMATION. Svenska Handbok ALLMÄN INFORMATION Svenska IQWBL - Improving Quality in Work-Based Learning 2010-1-FI1-LEO05-03042 LLP 2007-2013 Leonardo da Vinci Transfer of Innovation Innehåll 1 Arbetsplatsförlagt lärande (APL):

Läs mer

SKAPA ENGAGEMANG: FÖRETAGSLEDNINGENS VIKTIGA ROLL

SKAPA ENGAGEMANG: FÖRETAGSLEDNINGENS VIKTIGA ROLL SKAPA ENGAGEMANG: FÖRETAGSLEDNINGENS VIKTIGA ROLL Dale Carnegie Training Whitepaper Copyright 2012 Dale Carnegie & Associates, Inc. All rights reserved. Senior_Leadership_062513_wp_EMEA Varför anses en

Läs mer

2. Den andra sanningen är att trovärdighet är grunden för ledarskap.

2. Den andra sanningen är att trovärdighet är grunden för ledarskap. LEDARSKAPETS SANNINGAR (Liber, 2011) James Kouzes är Barry Posner är båda professorer i ledarskap och i boken sammanfattar de det viktigaste de lärt sig efter att ha studerat framgångsrikt ledarskap i

Läs mer

Varför är vår uppförandekod viktig?

Varför är vår uppförandekod viktig? Vår uppförandekod Varför är vår uppförandekod viktig? Det finansiella systemet är beroende av att allmänheten har förtroende för oss som bank. Få saker påverkar kunden mer än det intryck du lämnar. Uppförandekoden

Läs mer

www.dalecarnegie.se Dale Carnegie Tips för att skapa förstklassig kundservice

www.dalecarnegie.se Dale Carnegie Tips för att skapa förstklassig kundservice www.dalecarnegie.se Dale Carnegie Tips för att skapa förstklassig kundservice Del 1 Service börjar med relationer Förstklassig kundservice börjar med goda relationer. Här är nio sätt att stärka kundrelationer

Läs mer

Frågor till dig som söker arbete hos oss

Frågor till dig som söker arbete hos oss Frågor till dig som söker arbete hos oss För att vi ska få en mer utförlig bild av dig och dina förväntningar på oss, samtidigt som du får en bild av oss och våra förväntningar, vill jag be dig läsa igenom

Läs mer

SAMPLE. Innan du börjar utforska MBTI-preferenserna. Ditt syfte med att använda MBTI -instrumentet

SAMPLE. Innan du börjar utforska MBTI-preferenserna. Ditt syfte med att använda MBTI -instrumentet Ditt syfte med att använda MBTI -instrumentet Innan du börjar utforska MBTI-preferenserna kan det vara värdefullt att fundera över områden i ditt liv som du skulle vilja utveckla med hjälp av MBTI-modellen.

Läs mer

Intervjuguide - förberedelser

Intervjuguide - förberedelser Intervjuguide - förberedelser Din grundläggande förberedelse Dags för intervju? Stort grattis. Glädje och nyfikenhet är positiva egenskaper att fokusera på nu. För att lyckas på intervjun är förberedelse

Läs mer

Fryxellska skolans Värdegrund Kultur

Fryxellska skolans Värdegrund Kultur Fryxellska skolans Värdegrund Kultur Trygghet Glädje Ansvar Respekt och hänsyn Lärande/utveckling - På Fryx är trygghet centralt för en god arbetsmiljö för elever och vuxna. Vi har ett tillåtande klimat

Läs mer

Pussel DISC/Morot Kombination

Pussel DISC/Morot Kombination Pussel DISC/Morot Kombination Kommunikation Exempel på agenda för första coaching mötet ID: 72955 Ensize International AB Analysdatum: 2012-06-14 Tid: 14 minuter Utskriftsdatum: 2013-09-23 Ensize International

Läs mer

Supportsamtal ett coachande samtal medarbetare emellan

Supportsamtal ett coachande samtal medarbetare emellan Utdrag 1 Supportsamtal ett coachande samtal medarbetare emellan Nackdelen med det konventionella utvecklingssamtalet är att det lägger all tonvikt på relationen chef medarbetare. Det är inte ovanligt att

Läs mer

Det handlar om dig. Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB

Det handlar om dig. Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB Att jobba på Sto Det handlar om dig Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB Som medarbetare på Sto är det i grunden dig och dina kollegor det handlar om. Utan att förringa vår fina produktportfölj, är det

Läs mer

Kundens förväntningar på dig

Kundens förväntningar på dig Kundens förväntningar på dig I slutändan handlar skillnaden på att vinna eller förlora om kunderna. Kunderna har en rad förväntningar på dig som effektiv partner. De företag som kan motsvara kundens förväntningar

Läs mer

Karriärplanering Övning 08: Professionellt nätverkande

Karriärplanering Övning 08: Professionellt nätverkande Karriärplanering Övning 08: Professionellt nätverkande 1. Lär dig från dem som varit i samma situation Ett av de bästa sätten att få värdefulla kontakter är att nätverka med din högskolas alumner. De har

Läs mer

HOGANDEVELOP INSIKT. Rapport för: John Doe ID: HC560419 Datum: Juni 11, 2015 2013 HOGAN ASSESSMENT SYSTEMS INC.

HOGANDEVELOP INSIKT. Rapport för: John Doe ID: HC560419 Datum: Juni 11, 2015 2013 HOGAN ASSESSMENT SYSTEMS INC. Rapport för: John Doe ID: HC560419 Datum: Juni 11, 2015 2013 HOGAN ASSESSMENT SYSTEMS INC. INLEDNING: Motiv, Värderingar, Preferenser Inventoriet beskriver personers grundläggande värderingar, mål och

Läs mer

Tolkhandledning 2015-06-15

Tolkhandledning 2015-06-15 Att använda tolk Syftet med denna text är att ge konkreta råd och tips om hur tolk kan användas i både enskilda möten och i grupp. För att hitta aktuell information om vad som gäller mellan kommun och

Läs mer

Tankens kraft. Inre säkerhetsbeteenden

Tankens kraft. Inre säkerhetsbeteenden Tankens kraft Inre säkerhetsbeteenden Ett inre säkerhetsbeteende är en tanke eller ett eget förhållningssätt vi har för hur vi får agera. Många har ett avancerat mönster av regler som vi kontrollerar i

Läs mer

Norlandiavärderingar i vardagen

Norlandiavärderingar i vardagen Norlandiavärderingar i vardagen Tack! BÄSTA MEDARBETARE! Kvalitet uppstår i möten mellan människor. Den skapas av oss, samtliga medarbetare på Norlandia, genom våra arbetsinsatser för våra barn, hotellgäster

Läs mer

Många gånger förväxlar vi gränslöshet med vänlighet och är rädda för att personer som vi gillar inte skulle gilla oss om vi satte gränser.

Många gånger förväxlar vi gränslöshet med vänlighet och är rädda för att personer som vi gillar inte skulle gilla oss om vi satte gränser. Att sätta gränser på arbetet är en bra grund för att skapa en trivsam och effektiv arbetsmiljö. Vi, tillsammans med våra kollegor, har olika värderingar, behov och föreställningar om vad som är rätt. Otydliga

Läs mer

RAOUL 2015 SKOLMATERIAL

RAOUL 2015 SKOLMATERIAL RAOUL 2015 SKOLMATERIAL Den 27 augusti är Raoul Wallenbergs dag, Sveriges nationella dag för medmänsklighet, civilkurage och alla människors lika värde. Inför denna dag erbjuder vi på Raoul Wallenberg

Läs mer

Målplanering för relationer Exempel 3:1

Målplanering för relationer Exempel 3:1 Målplanering för relationer Exempel 3:1 Våra relationer mår bra av en fungerande arbetsfördelning hemma. Ställer upp för maka/make och barn. Sköter allt hemarbete trots mera smärta. Täta konflikter. Känner

Läs mer

Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång.

Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång. Våra värderingar Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång. Vi vill att de ska fortsätta se oss som sin framtida arbetsgivare. Vi vill också att vårt varumärke ska locka

Läs mer

VAD SOM DRIVER MEDARBETARNAS ENGAGEMANG OCH VARFÖR DET ÄR VIKTIGT

VAD SOM DRIVER MEDARBETARNAS ENGAGEMANG OCH VARFÖR DET ÄR VIKTIGT VAD SOM DRIVER MEDARBETARNAS ENGAGEMANG OCH VARFÖR DET ÄR VIKTIGT WhitePaper från Dale Carnegie Training Copyright 2012 Dale Carnegie & Associates, Inc. All rights reserved. drive_engagement_031113_wp_sw

Läs mer

Thomas360-rapport. den 8 juli 2012. Thomas Ledare. Thomas360 för ledare. Privat och Konfidentiellt

Thomas360-rapport. den 8 juli 2012. Thomas Ledare. Thomas360 för ledare. Privat och Konfidentiellt Thomas360-rapport den 8 juli 2012 Thomas Ledare Thomas360 för ledare Privat och Konfidentiellt Innehåll Introduktion Förstå din Thomas360-rapport Genomsnitt för kompetenser Ett diagram med de 5 högsta

Läs mer

BUMERANG 360 ID: visar om din uppfattning stämmer med kollegornas

BUMERANG 360 ID: visar om din uppfattning stämmer med kollegornas BUMERANG 360 visar om din uppfattning stämmer med kollegornas ID: 65572 Totalt har 6 av 6 slutfört analysen (100 %) Analysdatum: 2013-02-26 Utskriftsdatum: 2013-03-22 Ensize International AB Martin Jansson

Läs mer

Verktygslåda för mental träning

Verktygslåda för mental träning Lek med tanken! Instruktioner för Verktygslåda för mental träning Här hittar du några verktyg som hjälper dig som är aktiv idrottare att bli att bli ännu bättre i din idrott. Är du tränare eller förälder

Läs mer

Ansökan Referensbrev. Referensbrev - Inledning. Formellt, manlig mottagare, namnet okänt. Formellt, kvinnlig mottagare, namnet okänt

Ansökan Referensbrev. Referensbrev - Inledning. Formellt, manlig mottagare, namnet okänt. Formellt, kvinnlig mottagare, namnet okänt - Inledning Bäste herrn, Formellt, manlig mottagare, namnet okänt Bästa frun, Formellt, kvinnlig mottagare, namnet okänt Bästa herr eller fru, Formellt, både mottagarens namn och kön är okända Bäste herrn,

Läs mer

Boomerang 360 ID: Ensize International AB (dev) Henrik Wigh Sofielundsvägen Sollentuna

Boomerang 360 ID: Ensize International AB (dev) Henrik Wigh Sofielundsvägen Sollentuna Boomerang 360 ID: 1972 Totalt har 6 av 9 slutfört analysen (67 %) Analysdatum: 2008-11-05 Utskriftsdatum: 2017-01-24 Ensize International AB (dev) Henrik Wigh Sofielundsvägen 4 191 47 Sollentuna +46-8-791

Läs mer

Lektion 2. Att göra en stretch. eller fördelen med att se sig själv som en amöba

Lektion 2. Att göra en stretch. eller fördelen med att se sig själv som en amöba Lektion 2 Att göra en stretch eller fördelen med att se sig själv som en amöba Utdrag ur Utrustad Johan Reftel, Kristina Reftel och Argument Förlag 2005 15 Att göra en stretch är att göra något som man

Läs mer

Föreläsningsanteckningar Olof Röhlander 17 mars 2015

Föreläsningsanteckningar Olof Röhlander 17 mars 2015 Föreläsningsanteckningar Olof Röhlander 17 mars 2015 Konsten att ta en chans och få saker att hända! Vad krävs för att vi ska nå våra mål och förverkliga våra drömmar? Hur blir man bra på något? Standardtipset

Läs mer

APL-plats: Period: 2014, vecka 11-14. Specialpedagogik 2, 100 poäng

APL-plats: Period: 2014, vecka 11-14. Specialpedagogik 2, 100 poäng Elev: Klass: VO11 APL-plats: Period: 2014, vecka 11-14 Kurs: Specialpedagogik 2, 100 poäng Den arbetsplatsförlagda utbildningen ska behandla följande centrala innehåll i kursen: SPECIALPEDAGOGIK 2 1. Planering,

Läs mer

Checklista utbildningar och andra möten. Best practice 2013, Mongara AB

Checklista utbildningar och andra möten. Best practice 2013, Mongara AB Checklista utbildningar och andra möten Best practice 2013, Mongara AB Vi vill med detta dokument ge dig som håller föreläsningar, informationsmöten och utbildningar några tips som ger dig möjlighet att

Läs mer

Innehåll. Material Ordförandeguide Uppdaterad: 2015-02- 18 Sida 2 av 7

Innehåll. Material Ordförandeguide Uppdaterad: 2015-02- 18 Sida 2 av 7 Sida 2 av 7 Innehåll... 1 Ordförandeposten... 3 Presidiet... 3 Styrelsen... 3 Styrelsemötet... 4 Ledarskapet... 4 Vad är ledarskap?... 4 Ledarskap i projekt... 5 Att utveckla sitt ledarskap... 6 Kommunikation...

Läs mer

Intervjusvar Bilaga 2

Intervjusvar Bilaga 2 49 Intervjusvar Bilaga 2 Fråga nummer 1: Vad säger ordet motivation dig? Motiverade elever Omotiverade elever (gäller även de följande frågorna) (gäller även de följande frågorna) Att man ska vilja saker,

Läs mer

Resultat- och utvecklingssamtal MEDARBETARE

Resultat- och utvecklingssamtal MEDARBETARE Resultat- och utvecklingssamtal MEDARBETARE Namn: Datum: 2 Resultat- och utvecklingssamtal Syfte Resultat- och utvecklingssamtalet är en viktig länk mellan organisationens/enhetens mål och medarbetarens

Läs mer

Hur nöjd är du på en skala?

Hur nöjd är du på en skala? Vilken är den vanligaste kraften bakom positiva resultat såsom hög produktivitet, låg personalomsättning och låg sjukfrånvaro? De flesta av oss svarar troligen hög personalnöjdhet. Nöjda personer arbetar

Läs mer

Träningsläge. copyright 2007, Maria Hagström, Skogsborgs Gård HB

Träningsläge. copyright 2007, Maria Hagström, Skogsborgs Gård HB Träningsläge Har du kul när du tränar lydnad? Har du din hunds fulla uppmärksamhet? Många, jag träffat, speciellt bruksförare tycker att lydnaden är tråkig. Eftersom nästan halva poängen på bruksprov består

Läs mer

KÄNSLORNA SOM SKAPAR MEDARBETARENGAGEMANG

KÄNSLORNA SOM SKAPAR MEDARBETARENGAGEMANG KÄNSLORNA SOM SKAPAR MEDARBETARENGAGEMANG Dale Carnegie Training Whitepaper Copyright 2012 Dale Carnegie & Associates, Inc. All rights reserved. Emotional_Engagement_062513_wpEMEA KÄNSLORNAS BETYDELSE

Läs mer

V.A.T lärstilstest och studieteknik

V.A.T lärstilstest och studieteknik Namn Mål och syfte V.A.T lärstilstest och studieteknik o Ökad motivation till skolarbete. o Ökad självinsikt o Ökad kunskap om studieteknik o Ökad insikt om egna behov för bäst lärande. Förslag till ämne

Läs mer

KUNDUNDERSÖKNING 2014 RAPPORT MT-GRUPPEN PERSONLIGT LEDARSKAP. 63 personer deltog i undersökningen. De ger 6,4 i genomsnittligt betyg (skala 1-7)

KUNDUNDERSÖKNING 2014 RAPPORT MT-GRUPPEN PERSONLIGT LEDARSKAP. 63 personer deltog i undersökningen. De ger 6,4 i genomsnittligt betyg (skala 1-7) KUNDUNDERSÖKNING 2014 RAPPORT MT-GRUPPEN PERSONLIGT LEDARSKAP 63 personer deltog i undersökningen De ger 6,4 i genomsnittligt betyg (skala 1-7) 98,3 % rekommenderar MT-gruppen 93,3 % presterar bättre 95

Läs mer

Att stödja barn genom fokusering

Att stödja barn genom fokusering Att stödja barn genom fokusering Några riktlinjer för lyssnare Översättning: Barbro Holmström Och skulle det vara ok att..? Hur säger ditt barn nej? Vad är fokusering? Fokusering hjälper ett barn att ha

Läs mer

Sjukgymnastprogrammet Bedömning, Verksamhetsförlagd utbildning, VFU, primärvård, S0044H

Sjukgymnastprogrammet Bedömning, Verksamhetsförlagd utbildning, VFU, primärvård, S0044H Sjukgymnastprogrammet Bedömning, Verksamhetsförlagd utbildning, VFU, primärvård, S0044H Verksamhet Tidsperiod som VFU omfattat Studerande, personnummer Studerande, namn Bemötande, kommunikation, förhållningssätt

Läs mer

VAD ÄR EN MENTOR OCH VAD INNEBÄR MENTORSKAP?

VAD ÄR EN MENTOR OCH VAD INNEBÄR MENTORSKAP? VAD ÄR MENTORSKAP? INTRODUKTION VAD ÄR EN MENTOR OCH VAD INNEBÄR MENTORSKAP? Mentorskap och coachning MENTORSKAP ATT BYGGA EN RELATION VARFÖR MENTORSKAP? Introduktion Mentorskap handlar om att bygga en

Läs mer

Heta tips för dig som går i grundskolan och snart ska ut på din första PRAO

Heta tips för dig som går i grundskolan och snart ska ut på din första PRAO Heta tips för dig som går i grundskolan och snart ska ut på din första PRAO Av: Studie- och yrkesvägledarna i Enköpings kommun 2008 Idékälla: I praktiken elev, Svenskt Näringsliv Varför PRAO? För att skaffa

Läs mer

Konstruktiv feedback. Hur att hantera positiva/negativa beteenden...prestera mera

Konstruktiv feedback. Hur att hantera positiva/negativa beteenden...prestera mera Konstruktiv feedback Hur att hantera positiva/negativa beteenden..prestera mera Konstruktiv feedback Som chef och ledare är det avgörande att kunna ge medarbetare konstruktiv feedback, allt för att ge

Läs mer

Att ge feedback. Detta är ett verktyg för dig som:

Att ge feedback. Detta är ett verktyg för dig som: Att ge feedback Detta är ett verktyg för dig som: Vill skapa ett målinriktat lärande hos dina medarbetare Vill bli tydligare i din kommunikation som chef Vill skapa tydlighet i dina förväntningar på dina

Läs mer

Så stärker du barnets självkänsla

Så stärker du barnets självkänsla Så stärker du barnets självkänsla Ett barn med god självkänsla har större chans att lyckas i livet. Vi berättar hur du stärker ditt barns självkänsla. Missa inte den här artikeln! Självkänsla är det värde

Läs mer

Utvecklingssamtal under utbildning på forskarnivå A: Doktorand och handledare. Framgångsfaktorer

Utvecklingssamtal under utbildning på forskarnivå A: Doktorand och handledare. Framgångsfaktorer Utvecklingssamtal under utbildning på forskarnivå A: Doktorand och handledare Utvecklingssamtal under forskarutbildningen är en speciellt strukturerad form av feedback mellan doktorand, handledare och

Läs mer

V Ä R D E R I N G A R

V Ä R D E R I N G A R U R V A L U T V E C K L I N G L E D A R S K A P H O G A N L E D A R S K A P V Ä R D E R I N G A R GRUNDLÄGGANDE VÄRDERINGAR OCH DRIVKRAFTER I Rapport för: John Doe ID: HA154779 Testdatum: Januari 11, 2

Läs mer

Ledarskap 2013-04-28 1. Vad är viktigt i ditt ledarskap?

Ledarskap 2013-04-28 1. Vad är viktigt i ditt ledarskap? Ledarskap 2013-04-28 1 LEDARSKAP Vad är viktigt i ditt ledarskap? 1 LEDARSKAPETS ABC Ledarskapets A ditt förhållningssätt Ledarskapets B din etik och moral Ledarskapets C din träningsplanering LEDARSKAPETS

Läs mer

PROJEKTLEDNING inom produktutveckling. Individuell inlämningsuppgift KPP039 Produktutvekling 3 Boris Mrden 2010-01-10

PROJEKTLEDNING inom produktutveckling. Individuell inlämningsuppgift KPP039 Produktutvekling 3 Boris Mrden 2010-01-10 PROJEKTLEDNING inom produktutveckling Individuell inlämningsuppgift KPP039 Produktutvekling 3 Boris Mrden 2010-01-10 Innehållsförteckning Inledning... 3 Projektarbete... 4 Projektledning & Ledarskap...

Läs mer

52 kort för ett levande värdegrundsarbete. Helena Hammerström. 1 Helena Hammerström, www.alltomart.se

52 kort för ett levande värdegrundsarbete. Helena Hammerström. 1 Helena Hammerström, www.alltomart.se 52 kort för ett levande värdegrundsarbete. Helena Hammerström 1 Helena Hammerström, www.alltomart.se Värdegrunden 52 kort för ett levande värdegrundarbete. Text: Helena Hammerström Design: Ewa Milunska

Läs mer

Kom igång med utbildningen säkervardag.nu!

Kom igång med utbildningen säkervardag.nu! GUIDE Kom igång med utbildningen säkervardag.nu! Det här dokumentet riktar sig till dig som ansvarar för att personalen får utbildning på ett företag eller till dig som utbildar i arbetsmiljöfrågan hot

Läs mer

Vad innebär för dig att vara lycklig? Hur var det när du var lycklig, beskriv situationen? Hur kändes det när du var lycklig, sätt ord på det?

Vad innebär för dig att vara lycklig? Hur var det när du var lycklig, beskriv situationen? Hur kändes det när du var lycklig, sätt ord på det? Vad innebär för dig att vara lycklig? Hur var det när du var lycklig, beskriv situationen? Hur kändes det när du var lycklig, sätt ord på det? Finns det grader av lycka? ICF s 11 färdigheter Etik och

Läs mer

ArbetsrelateratDNA. Daniel Brodecki. Här är ditt ArbetsrelateratDNA i form av en rapport.

ArbetsrelateratDNA. Daniel Brodecki. Här är ditt ArbetsrelateratDNA i form av en rapport. Daniel Brodecki Här är ditt ArbetsrelateratDNA i form av en rapport. Detta är ett underlag som visar vad som är viktigt för dig och hur du kan använda din potential på ett optimalt sätt. Ett ArbetsrelateratDNA

Läs mer

TRACOM Sneak Peek Excerpts from. Självskattnings-Guide

TRACOM Sneak Peek Excerpts from. Självskattnings-Guide TRACOM Sneak Peek Excerpts from Självskattnings-Guide självskattnings- GUIDE Innehållsförteckning Introduktion...1 SOCIAL STYLE MODELLEN TM...1 Vad bestämmer din stil?...1 SOCIAL STYLE och arbetet med

Läs mer

Webbmaterial. Konflikt! ska det vara något att bråka om? sven eklund jörgen fältsjö

Webbmaterial. Konflikt! ska det vara något att bråka om? sven eklund jörgen fältsjö Webbmaterial Konflikt! ska det vara något att bråka om? sven eklund jörgen fältsjö Instruktion handlingsplan för konflikträdda Syftet med denna handlingsplan är att på ett enkelt sätt, utan förberedelser,

Läs mer

Lärarmaterial. Böckerna om Sara och Anna. Vilka handlar böckerna om? Vad tas upp i böckerna? Vem passar böckerna för? Vad handlar boken om?

Lärarmaterial. Böckerna om Sara och Anna. Vilka handlar böckerna om? Vad tas upp i böckerna? Vem passar böckerna för? Vad handlar boken om? sidan 1 Böckerna om Sara och Anna Författare: Catrin Ankh Vilka handlar böckerna om? Böckerna handlar om två tjejer i 15-årsåldern som heter Sara och Anna. De är bästa vänner och går i samma klass. Tjejerna

Läs mer

Viktiga Personer I mitt Liv (VIPIL)

Viktiga Personer I mitt Liv (VIPIL) Viktiga Personer I mitt Liv (VIPIL) Detta frågeformulär handlar om dina relationer till viktiga personer i ditt liv: din mamma, din pappa och dina nära vänner. Var vänlig och läs instruktionerna till varje

Läs mer

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Som ledare i Lunds kommun har du en avgörande betydelse för verksamhetens kvalitet. Du har stort inflytande på hur medarbetare presterar och trivs samt hur

Läs mer

Exempel på observation

Exempel på observation Exempel på observation 1 Jag gjorde en ostrukturerad, icke deltagande observation (Bell, 2005, s. 188). Bell beskriver i sin bok ostrukturerad observation som något man tillämpar när man har en klar uppfattning

Läs mer

God morgon Z, Hoppas du kunnat sova. Det blev ju litet jobbigt igår, och jag tänkte att jag kanske kan försöka förklara hur jag ser på det som hände och på hur vi har det i ett brev. Jag gissar att du

Läs mer

RUTINER OCH METODER FÖR ÅTGÄRDER MOT KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING OCH SEXUELLA TRAKASSERIER

RUTINER OCH METODER FÖR ÅTGÄRDER MOT KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING OCH SEXUELLA TRAKASSERIER Personalpolitiska rutiner Sid 1 av 5 RUTINER OCH METODER FÖR ÅTGÄRDER MOT KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING OCH SEXUELLA TRAKASSERIER Dessa rutiner och metoder är ett komplement till personalpolitiska riktlinjer

Läs mer

B. Vad skulle man göra för att vara bättre förberedd inför en lektion i det här ämnet?

B. Vad skulle man göra för att vara bättre förberedd inför en lektion i det här ämnet? Studieteknik STUDIEHANDLEDNING Syftet med dessa övningar är att eleverna själva ska fördjupa sig i olika aspekter som kan förbättra deras egen inlärning. arna görs med fördel i grupp eller parvis, och

Läs mer

Kays måndagstips Nr 24 Den 26 nov. 2012

Kays måndagstips Nr 24 Den 26 nov. 2012 Kays måndagstips Nr 24 Den 26 nov. 2012 Välkomna till det 24:e inspirationsbrevet. Repetera: All förändring börjar med mina tankar. Det är på tankens nivå jag kan göra val. Målet med den här kursen är

Läs mer

FEMSTEGSMODELLEN: ÖVNING & CHECKLISTA FÖR EN ÖPPEN OCH TILLGÄNGLIG VERKSAMHET

FEMSTEGSMODELLEN: ÖVNING & CHECKLISTA FÖR EN ÖPPEN OCH TILLGÄNGLIG VERKSAMHET FEMSTEGSMODELLEN: ÖVNING & CHECKLISTA FÖR EN ÖPPEN OCH TILLGÄNGLIG VERKSAMHET FEMSTEGSMODELLEN Att arbeta med tillgänglighet och inkludering är inte svårt. Genom att använda femstegsmodellen kan vi hitta

Läs mer

Risk, säkerhet och rättslig analys för migrering till molnet ÖVERSIKT: VERBAL KOMMUNIKATION

Risk, säkerhet och rättslig analys för migrering till molnet ÖVERSIKT: VERBAL KOMMUNIKATION Risk, säkerhet och rättslig analys för migrering till molnet ÖVERSIKT: VERBAL KOMMUNIKATION ÖVERSIKT 1. Verbal kommunikation 2. Effektiv kommunikation Definition Muntlig kommunikationinnebärkommunikationvia

Läs mer

YA-delegationens handledarutbildning Upplägg för studiecirkel

YA-delegationens handledarutbildning Upplägg för studiecirkel Upplägg för studiecirkel YA-delegationens handledarutbildning består av tre fristående delar: Grundutbildning innehållande avsnitten Att vara handledare, Förbereda arbetsplatsen samt Avsluta handledningen

Läs mer

HUR UTVÄRDERAR DU DIN KLUBB? Ett viktigt utvärderingsverktyg för klubbar

HUR UTVÄRDERAR DU DIN KLUBB? Ett viktigt utvärderingsverktyg för klubbar ADMINISTRATIV VÄGLEDNING HUR UTVÄRDERAR DU DIN KLUBB? Ett viktigt utvärderingsverktyg för klubbar HUR UTVÄRDERAR DU DIN KLUBB? Ett viktigt utvärderingsverktyg för klubbar - administrativ vägledning Du

Läs mer

VARFÖR ÄR DU SOM DU ÄR?

VARFÖR ÄR DU SOM DU ÄR? Karl-Magnus Spiik Ky Självtroendet / sidan 1 VARFÖR ÄR DU SOM DU ÄR? Självförtroendet är människans inre bild av sig själv. Man är sådan som man tror sig vara. Självförtroendet är alltså ingen fysisk storhet

Läs mer

ANONYMA TENTAMINA (FÖRDELAR) ÅSIKTSTORG:

ANONYMA TENTAMINA (FÖRDELAR) ÅSIKTSTORG: ANONYMA TENTAMINA (FÖRDELAR) ÅSIKTSTORG: SVAR: 1. En bra lärare kan inte favorisera 2. Kan vara bra för att förminska diskriminering 3. Att man inte kan bli orättvist bedömd 4. Alla blir lika behandlade

Läs mer

LÄGGA GRUNDEN ATT BÖRJA PRATA OM SEXUALITET

LÄGGA GRUNDEN ATT BÖRJA PRATA OM SEXUALITET LÄGGA GRUNDEN Det är viktigt att avsätta tid för den startsträcka som ofta behövs för att sätta sexualundervisningen i ett sammanhang och skapa förtroende. I detta kapitel finns tips och metoder för att

Läs mer

Ledare behöver framför allt vara flexibla och kunna anpassa sin ledarstil. Grupper i olika stadier kräver olika beteenden av en ledare.

Ledare behöver framför allt vara flexibla och kunna anpassa sin ledarstil. Grupper i olika stadier kräver olika beteenden av en ledare. Susan Wheelan, lärare, nutida forskare och professor i psykologi. Beskriver gruppdynamik kopplad till produktivitet - hur arbetsgrupper blir högpresterande team. Gruppdynamiken är förutsägbar, oavsett

Läs mer

UTVECKLINGSGUIDE FÖRSKOLLÄRARPROGRAMMET

UTVECKLINGSGUIDE FÖRSKOLLÄRARPROGRAMMET UTVECKLINGSGUIDE FÖRSKOLLÄRARPROGRAMMET För studenter antagna fr.o.m. H 11 Version augusti 2015 1 2 Utvecklingsguide och utvecklingsplan som redskap för lärande Utvecklingsguidens huvudsyfte är att erbjuda

Läs mer

Pedagogiskt material till föreställningen

Pedagogiskt material till föreställningen Pedagogiskt material till föreställningen Pucko vs Milan Detta är ett material vars huvudsyfte är att fånga upp de teman och situationer som är en del av föreställningen. Målet är att skapa reflektion

Läs mer

Information. Utvecklingssamtal. Enköpings kommun

Information. Utvecklingssamtal. Enköpings kommun Information Utvecklingssamtal Enköpings kommun Utvecklingssamtal i Enköpings kommun Till dig som är chef: Medarbetarna är den viktigaste resursen i organisationen. Hur våra verksamheter ser ut och fungerar

Läs mer

tydlighe kommunice feedback tillit förtroende vision arbetsglädje LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY ansvar delegera närvarande bemötande tillåtande humor

tydlighe kommunice feedback tillit förtroende vision arbetsglädje LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY ansvar delegera närvarande bemötande tillåtande humor dialog delegera tydlighe humor besluta stöd lojal kommunice feedback bemötande motivera rättvis tillåtande lyhörd delaktighet inkluderande ansvar närvaro tydlighet samarbete närvarande förtroende vision

Läs mer

sommarjobb i botkyrka Guide för dig som ska sommarjobba

sommarjobb i botkyrka Guide för dig som ska sommarjobba sommarjobb i botkyrka Guide för dig som ska sommarjobba Min arbetsplats Här fyller du i information om din arbetsplats. Arbetsplats:... Adress:... Handledare:... Telefonnummer:... Annan kontaktperson:...

Läs mer

SAPU Stockholms Akademi för Psykoterapiutbildning

SAPU Stockholms Akademi för Psykoterapiutbildning KÄNSLOFOKUSERAD PSYKOTERAPI SAPU Claesson McCullough 2010 Information för dig som söker psykoterapi Det finns många olika former av psykoterapi. Den form jag arbetar med kallas känslofokuserad terapi och

Läs mer

Pussel DISC/Morot Kombination

Pussel DISC/Morot Kombination Pussel DISC/Morot Kombination Gruppens 12 egenskaper Ensize International AB Utskriftsdatum: 2013-11-18 Ensize International AB Martin Jansson Solleftegatan 15 162 53 Vällingby Martin.jansson@ensize.com

Läs mer

Verktyg för analys, självvärdering och diskussion av elevers lärande

Verktyg för analys, självvärdering och diskussion av elevers lärande Verktyg för analys, självvärdering och diskussion av elevers lärande WOW; Working On the Work, P.C Schlechty Översättning och bearbetning, T Hortlund VersionRektor a. Jag är övertygad om att så är fallet

Läs mer

HANDLEDNING INFÖR UTVECKLINGSSAMTALET

HANDLEDNING INFÖR UTVECKLINGSSAMTALET HANDLEDNING INFÖR UTVECKLINGSSAMTALET Utvecklingssamtalet är en årlig strukturerad dialog mellan chef och medarbetare med fokus på medarbetarens arbetsuppgifter, uppdrag, arbetsmiljö och kompetensutveckling.

Läs mer

Handlingsplan mot könsrelaterade och sexuella trakasserier

Handlingsplan mot könsrelaterade och sexuella trakasserier 100215_KMH_Handlingsplan_sexuella_trakasserier.pdf Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Handlingsplan mot könsrelaterade och sexuella trakasserier Dnr 10/53 2010-02-15 Ersätter Policy 2002-05-21 Kungl. Musikhögskolan

Läs mer

Elevernas uppfattningar om alltmer digitaliserad undervisning

Elevernas uppfattningar om alltmer digitaliserad undervisning Resultat Elevernas uppfattningar om alltmer digitaliserad undervisning Fråga 1 Mycket inspirerande (6) till mycket tråkigt (1) att arbeta med etologisidan Uppfattas som mycket inspirerande eller inspirerande

Läs mer

Lärar/vägledarinformation

Lärar/vägledarinformation Lärar/vägledarinformation Portfolio - Personlig utvecklingsplan Syfte att utveckla och stödja självstyrt lärande genom att fokusera på det egna ansvaret för kunskapsinhämtning och personlig utveckling.

Läs mer

Dialog Gott bemötande

Dialog Gott bemötande Socialtjänstlagen säger inget uttalat om gott bemötande. Däremot kan man se det som en grundläggande etisk, filosofisk och religiös princip. Detta avsnitt av studiecirkeln handlar om bemötande. Innan vi

Läs mer

Prästavångsskolan. Grundskola F-6 Grundsärskola - Fritidshem

Prästavångsskolan. Grundskola F-6 Grundsärskola - Fritidshem Prästavångsskolan Grundskola F-6 Grundsärskola - Fritidshem Välkommen till ett nytt läsår! I handen håller du Prästvångsskolans plan för Mål och Värdegrundsarbete. Våra prioriterade mål för Prästavångsskolan

Läs mer

Medarbetarsamtal. chef och medarbetare. Medarbetare: Ansvarig chef: Datum för samtal:

Medarbetarsamtal. chef och medarbetare. Medarbetare: Ansvarig chef: Datum för samtal: Mitt medarbetarsamtal Medarbetare: Ansvarig chef: Datum för samtal: Medarbetarsamtal mellan chef och medarbetare Juseks medarbetarsamtal Medarbetar är ett genomtänkt, väl förberett och regelbundet återkommande

Läs mer

Med kränkande särbehandling

Med kränkande särbehandling Med kränkande särbehandling avses återkommande klandervärda eller negativt präglade handlingar som riktas mot enskilda arbetstagare på ett kränkande sätt och kan leda till att dessa ställs utanför arbetsplatsens

Läs mer

Lärarmaterial. Vad handlar boken om? Mål från Lgr 11. Eleverna tränar på att: Författare: Beth Bracken & Kay Fraser

Lärarmaterial. Vad handlar boken om? Mål från Lgr 11. Eleverna tränar på att: Författare: Beth Bracken & Kay Fraser sidan 1 Författare: Beth Bracken & Kay Fraser Vad handlar boken om? Boken handlar om Lucy och Soli som är bästa vänner. De har känt varandra sedan de var små, och de gör allt tillsammans. Där de bor finns

Läs mer

Engagerade medarbetare skapar resultat!

Engagerade medarbetare skapar resultat! Föreläsningsanteckningar Berit Friman, vd Dale Carnegie Sverige 11 februari 2015 Engagerade medarbetare skapar resultat! Berit Friman är en av Sveriges mest erfarna föreläsare och utbildare inom områdena

Läs mer

Uppdaterad 2010-05-11. Lathund Synpunkten för handläggare och ansvarig chef

Uppdaterad 2010-05-11. Lathund Synpunkten för handläggare och ansvarig chef Uppdaterad 2010-05-11 Lathund Synpunkten för handläggare och ansvarig chef 1 Innehållsförteckning Handläggarens roll och ansvarsuppgifter... 3 Närmaste chefs roll och ansvarsuppgifter... 3 Praktisk handläggning

Läs mer