tt..d~ BÅSTADS KOMMUN Besök oss på bastad.se

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "tt..d~ BÅSTADS KOMMUN Besök oss på bastad.se"

Transkript

1 BÅSTADS KOMMUN Besök oss på bastad.se Sammanträdet direktsänds live på webben via bastad.se samt på Radio Båstad 96,1 alt. 99,8 MHz Kungörelse Kommunfullmäktige i Båstads kommun kallas till sammanträde i Sessionssalen, kommunkontoret i Båstad, onsdagen den 28 januari 2015 kl Ärendepunkt/rubrik 1. Upprop 2. Utlysning av sammanträdet i vederbörlig ordning 3. Val av protokolljusterare: I tur att justera: Benkt Ragnarsson och Ingrid Zäther. Ersättare: James Johnson. Justeringen äger rum tisdagen den 3 februari kl på kommunkansliet. 4. Godkännande av dagordningen 5. Informationsärenden: 1 (1) Sidor a). b). c). d). Utbilning angående mutor och bestickning (kommunjurist Carl-Magnus Billström) Information/lägesrapport från Demokratiberedningen (ordförande Håkan Mörnstad) Digitala handlingar (ordförande Håkan Mörnstad) Ev. information från Kommunrevisionen Redovisning av inkomna motioner och medborgarförslag Interpellation från Niclas Svanberg (S) - EU-immigranter Utbetalning av partistöd 2015 Kulturprogram för Båstads kommun Beslut om antagande Program för fördjupad översiktsplan Norrviken-Kattvik- Beslut om samråd Förvärv av fastigheten Båstad Killeröd 11:12 Avsägelse av uppdrag - Ingemar Jönsson (BP) Val av ledamot i Valnämnden efter avgående Ingemar Jönsson (BP) Val av ordförande i Valnämnden efter avgående Ingemar Jönsson (BP) Eventuellt inkomna interpellationer eller frågor Beslutslogg för kommunfullmäktige Delgivningar: a). b). c). Valprövningsnämndens beslut om upphävande av valet till kommunfullmäktige. Skrivelse från Västra Karup-Hovs församlingsråd angående Bjärehemmets framtid. Ny ersättare i kommunfullmäktige för Bjärepartiet. Båstad 21januari2015 Håkan Mörnstad Ordförande tt..d~ Sekreterare Ku n~ anslagen i laga ordning på kommunkontorets anslagstavla den 21 januari intygar Henrik Andersson Kommunkansliet

2 BÅSTADS KOMMUN Kommunfullmäktige SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad Val av protokolljusterare Till att justera dagens protokoll utses: Till ersättare utses: Justering äger rum på kommunkontoret i Båstad... dagen den..../... kl.... Närvarande tjänstemän vid dagens sammanträde: Utskott/presidium J usterandes signaturer KS/nämnd KF Utdrags bestyrkande -?- -

3 [i1j BÅSTADS ~ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad Kommunfullmäktige KF Godkännande av dagordningen Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 1. Dagordningen godkänns. justerandes signaturer Utskott/presidium KS/nämnd KF Utdrags bestyrkande -~-

4 BÅSTADS KOMMUN Kommunfullmäktige SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad KF lnformationsärenden a). Utbilning angående mutor och bestickning (kommunjurist Carl-Magnus Billström) b ). Information/lägesrapport från Demokratiberedningen (ordförande Håkan Mörnstad) c). Digitala handlingar (ordförande Håkan Mörnstad) d). Ev. information från Kommunrevisionen Utskott/presidium J usterandes signaturer KS/nämnd KF Utdragsbestyrkande -Ll-

5 BÅSTADS KOMMUN Kommunfullmäktige SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad KF Redovisning av inkomna motioner och medborgarförslag Ärendebeskrivning Beslut Bilagd förteckning redovisar de motioner och medborgarförslag som inkommit till fullmäktige och som ska remitteras för beredning. Kommunfullmäktige beslutar: 1. Samtliga inkomna medborgarförslag mellan och gällande upprustning och modernisering av Örebäcksvallen godkänns och skickas till ärendegenomgångsmötet för beredning. 2. Medborgarförslaget från Helen Hesselbom i Grevie om hundrastgård i Grevie godkänns och skickas till ärendegenomgångsmötet för beredning. Utskott/presidium justerandes signaturer KS/nämnd KF Utdrags bestyrkande _r:;_ -

6 BÅSTADS KOMMUN Kommunledningskontoret 1 (3) Redovisning av inkomna motioner och/eller medborgarförslag Ankomst- Diarie- Initierad av Ärendebeskrivning datum nummer /14 Jenny Johansson Medborgarförslag - Upprustning och modernisering av Öre bäcksvallen /14 Viktor Hägerström Medborgarförslag - Upprustning och modernisering av Öre bäcksvallen /14 Pernilla Söderholm Medborgarförslag - Upprustning och modernisering av Öre bäcksvall en /14 Kalle Dahlberg Medborgarförslag- Upprustning och modernisering av Öre bäcksvallen /14 Manne Dahlberg Medborgarförslag - Upprustning och modernisering av Örebäcksvallen /14 Lotta Olmarker Medborgarförslag - Upprustning och modernisering av Öre bäcksvallen /14 Max Dahlberg Medborgarförslag - Upprustning och modernisering av Öre bäcksvallen /14 Johan Olmarker Medborgarförslag - Upprustning och modernisering av Öre bäcksvallen /14 Hans Svensson Medborgarförslag - Upprustning och modernisering av Öre bäcksvallen /14 Wiveca Svensson Medborgarförslag - Upprustning och modernisering av Öre bäcksvallen /14 Hampus Runemo Medborgarförslag - Upprustning och modernisering av Öre bäcksvallen /14 Ingegerd Runemo Medborgarförslag - Upprustning och modernisering av Öre bäcksvallen 1936/14 ' Anton Runemo Medborgarförslag- Upprustning och modernisering av Örebäcksvallen /14 Andreas Svensson Runemo Medborgarförslag - Upprustning och modernisering av Öre bäcksvallen -6-

7 2 (3) /14 Tova Dock Medborgarförslag - Upprustning och modernisering av Öre bäcksvallen /14 Jens Dock Medborgarförslag - Upprustning och modernisering av Öre bäcksvallen /14 Carina Dock Medborgarförslag - Upprustning och modernisering av Öre bäcksvallen /14 Klara Dock Medborgarförslag - Upprustning och modernisering av Öre bäcksvallen /14 Johan Christoffersson Medborgarförslag - Upprustning och modernisering av Öre bäcksvallen /14 Kristian Håkansson Medborgarförslag - Upprustning och modernisering av Öre bäcksvallen /14 Sara Bergh Medborgarförslag - Upprustning och modernisering av Öre bäcksvallen /14 Linda Runesson Medborgarförslag - Upprustning och modernisering av Öre bäcksvallen /14 Ester Runesson Medborgarförslag- Upprustning och modernisering av Öre bäcksvallen /14 Martin Runesson Medborgarförslag - Upprustning och modernisering av Öre bäcksvallen /14 William Runesson Medborgarförslag - Upprustning och modernisering av Öre bäcksvallen /14 Simon Runesson Medborgarförslag - Upprustning och modernisering av Öre bäcksvallen /14 Magnus Persson Medborgarförslag - Upprustning och modernisering av Öre bäcksvallen /14 Magdalena J ohnsson Medborgarförslag - Upprustning och modernisering av Öre bäcksvallen /14 Kjell Inge Persson Merlhorgarförslag - Upprustning och modernisering av Öre bäcksvallen /14 Ann-Marie Persson Medborgarförslag - Upprust- ' ning och modernisering av Öre bäcksvallen /14 Michael Bengtsson m.fl. Medborgarförslag - Upprustning och modernisering av Öre bäcksvallen /14 Lena Malmros m.fl. Medborgarförslag - Upprustning och modernisering av Öre bäcksvallen \1\ha -7-

8 3 (3) /14 Ella Baltzarsson m.fl. Medborgarförslag - Upprustning och modernisering av Öre bäcksvallen /15 Helen Hesselbom Medborgarförslag - Hundrastgård i Grevie \ha -8-

9 BÅSTADS i<oml\/lun f<ornmunstyrelsen Medborgarförslag Båstads GIF arbetar aktivt för att våra barn och ungdomar skall få en modern friidrottsanläggning och konstgräsplan på Bjärehalvön, en anläggning som våra skolor tillsammans med föreningslivet skall kunna använda sig av året om. Som det ser ut nu har ALLA våra grannkommuner satsat på sina barn och ungdomar och bistår samhället med detta! Länsstyrelsen har i en skrivelse till kommunen betonat att detta är något som behövs samt att den bör ligga i centralorten. Sedan 1999 har politikerna lovat och lovat att det ska rnstas upp och moderniseras på Örebäcksvallen, men ingenting händer! Sjukgymnaster har dömt ut den befintliga anläggningen som inte ens kommunen längre kallar friidrottsanläggning på sin hemsida, utan idrottsplats. Skolverket rekommenderar skolorna att ha minst en halvtimmes idrott om dagen, vilket de inte klarar av utan är något som vi i ideella föreningar hjälper till med. Lyssna på de som representerar barn och ungdomsfamiljer om ni ämnar vara attraktiv för den målgruppen. Båstad behöver en ny anläggning NU, inte sen. Jenny Johansson Ekorrvägen BÅSTAD -9-

10 Medborgariorslag 13ÅS_TADS KOMMUN l\ornmunsiyre/sen Dnr.\~\?..\~'\~~'-\- ~~~ I I t. 1 I ~ 1 I IIl OllODQ Båstads GiF arbetar aktivt för att våra barn och ungdomar skall få en modern triidrottsan1äggning och konstgräsplan på Bjärehalvön, en anläggning som våra: skolor tillsammans med föreningslivet skall kunna använda sig av året om. Som det ser ut nu har ALLA våra grannkommuner satsat på sina barn och ungdomar och bistår samhället med detta! Länsstyrelsen har i en skrivelse till kommunen betonat att detta är något som behövs samt att den bör ligga i centralorten. ' Sedan 1999 har politikerna lovat och.lovat att det ska rustas upp och moderniseras på Örebäcksva:ilen, men ingenting händer! Sjukgyinnaster har dömt ut den befintliga anläggningen som inte ens kommunen längre kallar friidrottsanläggning på sin hemsida, utan idrottsplats. Skolverket rekommenderar skolorna att ha niinst en halvtimmes idrott om dagen, vilket de inte klarar av utan är något som vi i ideella föreningar hjälper till med. Lyssna på de som representerar barn och ungdomsfamiljer om ni ämnar vara attraktiv för den målgruppen. Båstad behöver en ny anläggning NU, inte sen. Namn och adress A:Y~_rd~s5~+cw\ 51-b 2bq 32. ~~s~2d -10-

11 BÅSTADS i (Gi\Mv!U l\j Kommunstyrelsen Medborgarförslag 'j 0 Dnr~~. \~~~~'-\ - ~\~ ni: 11 a 11 " a, ~ 1,, ~ Båstads GIF arbetar aktivt för att våra barn och ungdomar skall få en modern friidrottsanläggning och konstgräsplan på Bjärehalvön, en anläggning som våra skolor tillsammans med föreningslivet skall kunna använda sig av året om. Som det ser ut nu har ALLA våra grannkommuner satsat på sina barn och ungdomar och bistår samhället med detta! Länsstyrelsen har i en skrivelse till kommunen betonat att detta är något som behövs samt att den bör ligga i centralorten. Sedan 1999 har politikerna lovat och lovat att det ska rustas upp och moderniseras på Örebäcksvallen, men ingenting händer! Sjukgymnaster har dömt ut den befintliga anläggningen som inte ens kommunen längre kallar friidrottsanläggning på sin hemsida, utan idrottsplats. Skolverket rekommenderar skolorna att ha minst en halvtimmes idrott om dagen, vilket de inte klarar av utan är något som vi i ideella föreningar hjälper till med. Lyssna på de som representerar barn och ungdomsfamiljer om ni ämnar vara attraktiv för den målgruppen. Båstad behöver en ny anläggning NU, inte sen. Pernilla Söderholm Mangårdsvägen 14A Båstad - 11-

12 BÅSTADS l<ommun Kommunstrrelsen Medborgarförslag Båstads GIF arbetar aktivt för att våra bam och ungdomar skall få en modem friidrottsanläggning och konstgräsplan på Bjärehalvön, en anläggning som våra skolor tillsammans med föreningslivet skall kunna änvända sig av året om. Som det ser ut nu har ALLA våra grannkommuner satsat på sina barn och ungdomar och bistår samhäilet med detta! Länsstyrelsen har i en skrivelse till kommunen betonat att detta är något som behövs samt at.t den bör ligga i centralorten. Sedan 1999 har politikerna lovat och lovat att det ska rustas upp och moderniseras på ÖrebäcksvaJlen, men ingenting l1änder! Sjukgymnaster har dömt ut den befintliga anläggningen som inte ens kommunen längre kallar friidrottsanläggning på sin hemsida, utan idrottsplats. Skolverket rekommenderar skolorna att ha minst en halvtimmes idrott om dagen, vilket de inte klarar av utan är något som vi i ideella föreningar hjälper till med. Lyssna på de som representerar barn och ungdomsfamiljer om ni ällular vara attraktiv för den målgruppen. Båstad behöver en ny anläggning NU, inte sen. Namn och adress f cwle /) llj/v{~ Jfurn ri 'f, 2 '1 2 61'?; 3 B n-bw( -12-

13 BÅSTADS KOMMUN l<ommunstyrelse n Medborgarförslag ~.~'.>~>.\_<ii'l\\..~'-\-'.:, ~ <,. ~. e a & A I a a lll a. a & 2 a D ll~ Båstads GIF arbetar aktivt för att våra barn och ungdomar skall Ia. en modem friidrottsanläggning och konstgräsplan på Bjärehalvön, en anläggning som våra skolor tillsammans med föreningslivet skall kunna använda sig av året om. Som det ser ut.nu har ALLA våra grannkotnmuner satsat på sina barn och ungdomar och bistår samhället med detta! Länsstyrelsen har i en skrivelse till korili1iunen betonat att detta är något som behövs san1t att den bör ligga i centralorten. Sedan 1999 har politikerna I.ovat och lovat att det ska rnstas tipp och moderniseras på Örebäcksvallen, m~n ingenting häitder! Sjukgymnaster har dömt ut den befintliga anläggningen som inte ens kommunen längre kallar friidrottsanläggning på sin hemsida, utan idrottsplats. Skolverket rekommenderar skolorna alt ha minst en halvtimmes idrott om dagen, vilket de inte klarar av utan är något som vi i ideella föreningar hjälper till med. Lyssna på de som representerar barn och ungdomsfamiljer om ni änmar vara attraktiv för den målgruppen. Båstad behö\'er en ny anläggning l\'u, inte sen. Namn och adress lh d./!1 l'l-e_ 0 t'!)vl ~!l-a11111v"/' ) y 2 6 t1 3 3 ~'(5 l:_.j~{ -13-

14 Medborgarförslag BÅSTADS t(om1vj Uf\l Kommunsiyrelsen 'I O D n ;\~... \~~~\.; \\- '\, 'ij ~ D !1Il 0 Il 2 11 ;:_I: l i a O >L O L O. I I I I ~I' O I >I >' I Båstads GIF arbetar aktivt för att våra barn och ungdoinar skall fa en modem friidrottsanläggning och konstgräsplan på Bjärehalvön, en anläggning som våta skolor tillsanunans med föreningslivet skall kmma använda sig av året om. Som det ser ut nu har ALLA våra grarmkommuner sat&at på sina barn och ungdomar och bistår samhället med detta! Länsstyrelsen har i en skrivelse till kommunen betonat att detta är något som behövs samt att den bör ligga i central01ten. Sedan 1999 har politikerna lovat och lovat att det ska rustas upp och moderniseras på Örebäcksvallen, men ingenting händer! Sjukgymnaster har dömt ut den befintliga anläggningen som inte ens kommunen längre kallar friidrottsanläggning på sin hemsida, utan idrottsplats. Skolverket rekommenderar skolorna att ha minst en halvtimmes idrott om dagen, vilket de inte klarar av utan är något som vi i ideella föreningar hjälper till med. Lyssna på de som representerar barn och ungdomsfatniljer om ni ämnar vara attraktiv för den målgruppen. Båstad behöver en ny.anläggning NU, inte sen. Namn och adress I 6fh. o&n a/l{er -/fa11-1 /lf7/. 2 lf 2bc7~3 Bi~~ -14-

15 SÅ.STADS l<omm Ul\l f<ommunstvrelsen Medborgarförslag Ullli :ö" """ C 11.l aa.&.1.ijl.ijl'"'.l Båstads GIF ärbetar aktivt föt att våra barn öch ungdomar skall få en modem fiiidrottsanläggning och konstgräspian på Bjärehalvön, en anläggning som våra skolor tillsammans med föreningslivet skall kunna använda sig av året om. Som det ser ut nu har ALLA våra grannkommuner satsat på sina barn och ungdomar och bistår samhället med detta! Länsstyrelsen har i en skrivelse till kommunen betonat att detta är något som behövs samt att den bör ligga i centralorten. Sedan 1999 har politikerna lovat och lovat att det ska rustas upp och moderniseras på Örebäcksvallen, men ingenting händer! Sjukgymnaster har dömt ut den befintliga anläggningen som inte en:; kommunen längre kallar friidrottsanläggning på sin hemsida, utan idrottsplats. Skolverket rekommenderar skolorna att ha minst en halvtimmes idrott om dagen, vilket de inte klarar av utan är något som vi i ideella föreningar hjälper till med. Lyssna på de som representerar barn och ungdomsfamiljer om ni ämnar vara attraktiv för den målgruppen. Båstad behöver en ny anläggning NU, inte sen. Namn och adress ;11AX' OMvl~ Jhw/tf Yl 7-2 'j 2 b 13 3 ea;p-j, - 15-

16 BÅSTADS KOMMUN f(ommunstyrelsen Medborgarförslag Båstads GIF arbetar aktivt för att våra barn och ungdomar skall få en modem friidrottsanläggning och konstgräsplan på Bjärehalvön, en anläggning som våra skolor tillsammans med föreningslivet skall kunna använda sig av året om. Som det ser ut nu har ALLA våra grannlrnmmuner satsat på sina barn och ungdomar och bistår samhället med detta! Länsstyrelsen har i en skrivelse till kommunen betonat att detta är något som behövs samt att den bör ligga i centralorten. Sedan 1999 har politikerna lovat och lovat att det ska rustas upp och moderniseras på Örebäcksvallen, men ingenting händer! Sjukgymnaster har dömt ut den befintliga anläggningen som inte ens kommunen längre kallar friidrottsanläggning på sin hemsida, utan idrottsplats. Skolverket rekommenderar skolorna att ha minst en halvtimmes idrott om dagen, vilket de inte klarar av utan är något som vi i ideella föreningar hjälper till med. Lyssna på de som representerar barn och ungdomsfamiljer om ni ämnar vara attraktiv för den målgruppen. Båstad behöver en ny anläggning NU, inte sen. Mvh, Johan Olmarker Åkervägen BÅSTAD -16-

17 Medborgarförslag B/~ST/\ DS l <:OMMUN Kornm1111sti1refsen Dnr:.. ~~.. \~\:\~~ '\ _ ~ \ ~ :I ila Il"". I Il ". " 0 a ~ :; "I. I ll l! Båstads GIF arbetar aktivt för att våra barn och ungdomar skall ta en modem friidrottsanläggning och konstgräsplan på Bjärehalvön, en anläggning som våra skolor tillsammans med föreningslivet skaji kunna använda sig av året om. Som det ser ut nu har ALLA våra grannkommuner satsat på sina barn och ungdomar och bistår samhället med detta! Länsstyrelsen har i en skrivelse till kommunen betonat att detta är något som behövs samt att den bör ligga i centralorten_ Sedan 1999 har politikerna lovat och lovat att det ska rustas upp och moderniseras på Örebäcksvallen, men ingenting händer! Sjukgymnaster har dömt ut den befintliga anläggningen som inte ens kommunen längre kallar friidrottsanläggning på sin hemsida, utan idrottsplats. Skolverket rekommenderar skolorna att ha minst en halvtimmes idrott om dagen, vilket de inte klarar av utan är något som vi i ideella föreningar ltjälper till med. Lyssna på de som representerar barn och ungdomsfamiljer om ni ämnar vara attraktiv för den målgruppen. Båstad behöver en ny anläggning NU, inte sen. Namn, adress

18 8J\S}ADS l<oivimun f,ornmu11 st~1relsen Medborgariörslag Båstads GIF arbetar aktivt för att våra barn och ungdomar skall få en modem friidrottsanläggning och konstgräsplan på Bjärehalvön, en anläggning som våra skolor tillsammans med föreningslivet skall kunna använda sig av året om. Som det ser ut nu har ALLA våra grannkommuner saisat på sina barn och ungdomar och bistår samhället med detta! Länsstyrelsen har i en skrivelse till kommunen betonat att detta är något som behövs samt att den bör ligga i centralorten. Sedan 1999 har politikerna lovat och lovat att det ska mstas upp och moderniseras på Örebäcksvallen, men ingenting händer! Sjukgymnaster har dömt ut den befintliga anläggningen som inte ens kommunen längre kallar friidrottsanläggning på sin hemsida, utan idrottsplats. Skolverket rekommenderar skolorna att ha minst en halvtimmes idrott om dagen, vilket de inte klarar av utan är något som vi i ideella fcireningar hjälper till med. Lyssna på de som representerar barn och m1gdomsfamiljer om ni ämnar vara attraktiv för den målgruppen. Båstad behöver en ny anläggning NU, inte sen. Namn, adress /j;f / \_.~';J/~C t2 ktt I) I/ 1-k_.. s [/O '(y t t-7.}_ b cp tj / ~?( ~ -l~r oj -18-

19 Sida 2 av 5 BÅSTADS l<:o!vlmun I'\. rnmu11sryre1sen Medborgarförslag ! :0 :ID il e ll"i. ~ e ~ a a I I I I a e a a I J. fj #I Båstads GIF arbetar aktivt för att våra barn och ungdomar skall få en modem friidrottsanläggning och konstgriisplan på Bjärehalvön, en anläggning som våra skolor tillsammans med fcireningslivet skall k-unna använda sig av året om. Som det ser ut nu har ALLA våra grannkommuner satsat på sina barn och ungdomar och bistår samhället med detta! Länsstyrelsen har i en skrivelse till kommunen betonat att detta är något som behövs samt att den bör ligga i centralorten. Sedan 1999 har politikerna lovat och lovat att det ska rustas upp och moderniseras på Örebäcksvallen, men ingenting händer! Sjukgymnaster har dömt ut den befintliga anläggningen som inte ens kommunen längre kallar friidrottsanläggning på sin hemsida, utan idrottsplats. Skolverket rekommenderar skolorna att ha minst en halvtimmes idrott om dagen, vilket de inte klarar av utan är något som vi i ideella föreningar hjälper till med. Lyssna på de som representerar barn och ungdomsfamiljer om ni ämnar vara attraktiv för den målgruppen. Båstad behöver en ny anläggning NU, inte sen. Namn, adress X~~~ /(nlsat?dbll b2 2b qq I ;JisJ:ud -19-

20 Sida 3 av 5 1-J'J \. c._ l<omrnunstyrelsen Medborgarförslag Båstads GIF arbetar aktivt fiir att våra barn och ungdomar skall få en modern friidrottsanlä&,oning och konstgräsplan på Bjärehalvön, en anläggning som våra skolor tillsammans med fiireningslivet skall kunna använda sig av året om. Som det ser ut nu har ALLA våra grannkommuner satsat på sina barn och ungdomar och bistår samhället med detta! Länsstyrelsen har i en skrivelse till kommunen betonat att detta är något som behövs samt att den bör ligga i centralorten. Sedan 1999 har politikerna lovat och lovat att det ska rustas upp och moderniseras på Örebäcksvallen, men ingenting händer! Sjukgymnaster har dömt ut den befintliga anläggningen som inte ens kommunen längre kallar friidrottsanläggning på sin hemsida, utan idrottsplats. Skolverket rekommenderar skolorna att ha minst en halvtimmes idrott om dagen, vilket de inte klarar av utan är något som vi i ideella föreningar ltjälper till med. Lyssna på de som representerar barn och ungdomsfamiljer om ni ämnar vara attraktiv fiir den målgruppen. Båstad be~över en ny anläggning NU, inte sen. Namn, adress /nf'ler/ ~Joahde-n r2g1 CJ I d M!u / - 20-

21 Sida 4 av 5 Medborgarförslag Båstads GIF arbetar aktivt för att våra barn och ungdomar 5f!1J!n\FnroAdem.friidrottsatrl~ing och 0 konstgräsplan på Bjärehalvön, en anläggning som våra skolor tillsammans med föreningslivet skall kunna använda sig av året om. Som det ser ut nu har ALLA våra grannkommuner satsat på sina barn och ungdomar och bistår samhället med detta! Länsstyrelsen har i en skrivelse till kommunen betonat att detta är något som behövs samt att den bör ligga i centralorten. Sedan 1999 har politikerna lovat och lovat att det ska rustas upp och moderniseras på Örebäcksvallen, men ingenting händer! Sjukgymnaster har dömt ut den befintliga anjäg,,aningen som inte ens kommunen längre kallar friidrottsanläggning på sin hemsida, utan idrottsplats. Skolverket rekommenderar skolorna att ha minst en halvtimmes idrott om dagen, vilket de inte klarar av utan är något som vi i ideella föreningar ltjälper till med. Lyssna på de som representerar barn och ungdomsfamiljer oi:n ni ämnar vara attraktiv ror den målgruppen. Båstad behöver en ny anläggning NU, inte sen. Namn, adress 1(\ 'uolf\ P\ cane...mo \-'\ f\ o.s <>-. \,i d e \\ 6 J.. ~ b ~ G\ l \JO, 5 \: '-~ -21-

22 Sida 5 av 5 BÅSTADS l<dlv'\mun nstvre\sen 2011} D nr :\~~... ~'\,~.'6,~~ - ~'\~ Medborgarförslag.o o tl l ll l l lc 1 tsij Båstads GIF arbetar aktivt för att våra barn och ungdomar skall få en modem friidrottsanläggning och konstgräsplan på Bjärehalvön, en anläggning som våra skolor tillsammans med llireningslivet skall kunna använda sig av året om. Som det ser ut nu har ALLA våra grannkommuner satsat på sina barn och ungdomar och bistår samhället med detta! Länsstyrelsen har i en skrivelse till kommunen betonat att detta är något som behövs samt att den bör ligga i centralorten. Sedan 1999 bar politikerna lovat och lovat att det ska rustas upp och moderniseras på Örebäcksvallen, men ingenting händer! Sjukgymnaster har dömt ut den befintliga anläggningen som inte ens kommunen längre kallar friidrottsanläggning på sin hemsida, utan idrottsplats. Skolverket rekommenderar skolorna att ha minst en halvtimmes idrott om dagen, vilket de inte klarar av utan är något som vi i ideella föreningar hjälper till med. Lyssna på de som representerar barn och ungdomsfitmiljer om ni ämnar vara attral'tiv för den målgruppen. Båstad behöver en ny anläggning NU, inte sen. V :9 /< N 8 jj 0 L / T I l\l: f: Namn, adress ~drtvr. S" ~ ;-!;. ' 101 e. /} - 22-

23 BÅSTADS KO MMUN Kommunstyrelsen Medborgarförslag!I Cl a a 11 o o Va o ~ a a a a a a 1 A a I~ t t:s Båstads GIF arbetar aktivt för att våra barn och ungdomar skall få en modern friidrottsanläggning och konstgräsplan på Bjärehalvön, en anläggning som våra skolor tillsammans med föreningslivet skall kunna använda sig av året om. Som det ser ut nu har ALLA våra grannkommuner satsat på sina barn och ungdomar och bistår samhället med detta! Länsstyrelsen har i en skrivelse till kommunen betonat att detta är något som behövs samt att den bör ligga i centralorten. Sedan 1999 har politikerna lovat och lovat att det ska rustas upp och moderniseras pä Örebäcksvallen, men ingenting händer! Sjukgymnaster har dömt ut den befintliga anläggningen som inte ens kommunen längre kallar friidrottsanläggning på sin hemsida, utan idrottsplats. Skolverket rekommenderar skolorna att ha minst en halvtimmes idrott om dagen, vilket de inte klarar av utan är något som vi i ideella föreningar hjälper till med. Lyssna på de som representerar barn och ungdomsfamiljer om ni ämnar vara attraktiv för den målgruppen. Båstad behöver en ny anläggning NU, inte sen. Namn, adress Dolk 5tc UJ'-1- J?-Pq 3f PJÅSÄIJJ - 23-

24 BÅSTADS KOMMUN Kommunstyrelsen Medborgarförslag 1J I I Il U I a I I I I I I I ~ I I I I I I l I I I I J I S :l Båstads GIF arbetar aktivt för alt våra barn och ungdomar skall få en modern friidrottsanläggning och konstgräsplan på Bjärehalvön, en anläggning som våra skolor tillsammans med föreningslivet skall kunna använda sig av året om. Som det ser ut nu har ALLA våra grannkommuner satsat på sina barn och ungdomar och bistår samhället med detta! Länsstyrelsen har i en skrivelse till kommunen betonat att detta är något som behövs samt att den bör ligga i centralorten. Sedan 1999 har politikerna lovat och lovat au det ska rustas upp och moderniseras på Örebäcksvallen, men ingenting händer! Sjukgymnaster har dömt ut den befintliga anläggningen som inte ens kommunen längre kallar friidrottsanläggning på sin hemsida, utan idrottsplats. Skolverket rekommenderar skolorna alt ha minst en halvtimmes idrott om dagen, vilket de inte klarar av utan är något som vi i ideella föreningar hjälper till med. Lyssna på de som representerar barn och ungdomsfamiljer om ni ämnar vara attraktiv för den målgruppen. Båstad behöver en ny anläggning NU, inte sen. Namn, adress :Je\/\_> Vac.~ S\~.\+vLlt'"' ) 2 b '\ ) ~ ~~ <)+c-o\ - 24-

25 D o tjasta OS f<o Mi\/JUN f(ommunstyrelsen Medborgarförslag VO S. lil &lal D llit Båstads GIF arbetar aktivt för att våra barn och ungdomar skall få en modem friidrottsanläggning och konstgräsplan på Bjärehalvön, en anläggning som våra skolor tillsammans med föreningslivet skall kunna använda sig av året om. Som det ser ut nu har ALLA våra grannkommuner satsat på sina barn och ungdomar och bistår samhället med detta! Länsstyrelsen har i en skrivelse till kommunen betonat att detta är något som behövs samt att den bör ligga i centralorten. Sedan J 999 har politikerna lovat och lovat att det ska rustas upp och moderniseras på Öre bäcksvall en, men ingenting händer! Sjukgymnaster har dömt ut den befintliga anläggningen som inte ens kommunen längre kallar friidrottsanläggning på sin hemsida, utan idrottsplats. Skolverket rekommenderar skolorna att ha minst en halvtimmes idrott om dagen, vilket de inte klarar av utan är något som vi i ideella föreningar hjälper till med. Lyssna på de som representerar barn och ungdomsfamiljer om ni ämnar vara attraktiv för den rnåigruppen. Båstad behöver en ny anläggning NU, inte sen. Namn, adress {arl11 a J)oc k G/dttv 3 o o Pli CTltD - 25-

26 Medborgarförslag BÅSTADS l<ommun Kommunstyrelsen 2 01!~ - 12 ~ 11 Dnr~~>... \~\).~':-\- ~\~ 01a t.s -' Båstads GIF arbetar aktivt för att våra barn och ungdomar skall få en modern friidrottsanläggning och konstgräsplan på Bjärehalvön, en anläggning som våra skolor tillsammans med föreningslivet skall kunna använda sig av året om. Som det ser ut nu har ALLA våra grannkommuner satsat på sina barn och ungdomar och bistår samhället med detta! Länsstyrelsen har i en skrivelse till kommunen betonat att delta är något som behövs samt att den bör ligga i centralorten. Sedan 1999 har politikerna lovat och lovat att det ska rustas upp och moderniseras på Örebäcksvallen, men ingenting händer! Sjukgymnaster har dömt ut den befintliga anläggningen som inte ens kommunen längre kallar friidrottsanläggning på sin hemsida, utan idrottsplats. Skolverket rekommenderar skolorna att ha minst en halvtimmes idrott om dagen, vilket de inte klarar av utan är något som vi i ideella föreningar hjälper till med. Lyssna på de som representerar barn och ungdomsfamiljer om ni ämnar vara attraktiv för den målgruppen. Båstad behöver en ny anläggning NU, inte sen. Namn, adress -26-

27 BASTAD'"', Kornrnu 0 kommun nstyre /sen ~ Medborgarförslag Dnr.\~~.. \.~.~.~\\ ' ~ ~t~ Båstads GIF arbetar aktivt för att våra barn och ungdomar ska;l ~~~~ ;~d~m 'ftudrottsanläggning och konstgräsplan på Bjärehalvön, en anläggning som våra skolor tillsammans med föreningslivet skall kunna använda sig av året om. Som det ser ut nu har ALLA våra grannkommuner satsat på sina barn och ungdomar och bistår samhället med detta! Länsstyrelsen har i en skrivelse till kommunen betonat att detta är nagot som behövs samt att den bör ligga i centralorten. Sedan 1999 har politikerna lovat och lovat att det ska rustas upp och moderniseras på Örebäcksvallen, men ingenting händer! Sjukgymnaster har dömt ut den befintliga anläggningen som inte ens kommunen längre kallar friidrottsanläggning på sin hemsida, utan idrottsplats. Skolverket rekommenderar skolorna att ha minst en halvtimmes idrott om dagen, vilket de inte klarar av utan är nagot som vi i ideella föreningar hjälper till med. Lyssna på de som representerar barn och ungdomsfamiljer om ni ämnar vara attraktiv för den målgruppen. Båstad behöver en ny anläggning NU, inte sen. Namn, adress

Kommunfullmäktige 2008-06-18 1 (33) Gunnar Nilsson, kommunsekreterare Tomas Rikse, kommunchef

Kommunfullmäktige 2008-06-18 1 (33) Gunnar Nilsson, kommunsekreterare Tomas Rikse, kommunchef Kommunfullmäktige 2008-06-18 1 (33) Tid och plats: ande: Onsdagen den 18 juni kl 18-21, Sessionssalen, kommunkontoret i Båstad. Se bifogad närvarolista Övriga närvarande: Gunnar Nilsson, kommunsekreterare

Läs mer

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-12-12

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-12-12 SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 NÄRVAROLISTA KOMMUNFULLMÄKTIGE Beslutande Parti Namn Parti Namn s Björn Jönsson s Lars Schultz m Gunilla Nordgren sd Lena Thörnquist s Gull-Britt Jönsson m Göran

Läs mer

Nytt ställningstagande avseende utökat strandskydd vid Norrviken

Nytt ställningstagande avseende utökat strandskydd vid Norrviken BÅSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad Samhällsbyggnadsutskottet 2013-09-16 6 KSsu 68 dnr: KS 956/10-830 Nytt ställningstagande avseende utökat strandskydd vid Norrviken Beskrivning av ärendet Kommunfullmäktige

Läs mer

Katrin Siverby, sekreterare Gert Norell, kommundirektör 10. Carl-Uno Olsson och Onni Vehviläinen ANSLAG/BEVIS

Katrin Siverby, sekreterare Gert Norell, kommundirektör 10. Carl-Uno Olsson och Onni Vehviläinen ANSLAG/BEVIS VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2010-11-29 1 Plats och tid Vara konserthus kl. 17.05-20.30 (ajournering kl. 17.30-17.35, 17.50-17.55, 18.00-18.30,* Beslutande Se bifogat

Läs mer

KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE

KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 14 maj 2014 Information Kan du inte närvara? Både ledamöter och ersättare ska meddela om man inte kan närvara vid sammanträdet. Anmälan sker till Annika Thorström, e-post annika.thorstrom@uddevalla.se

Läs mer

HABO KOMMUN KALLELSE DELS TILL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTTS SAMMANTRADE 2013-01-22 OCH DELS TILL KOMMUNSTYRELSENS S MMANTRADE.

HABO KOMMUN KALLELSE DELS TILL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTTS SAMMANTRADE 2013-01-22 OCH DELS TILL KOMMUNSTYRELSENS S MMANTRADE. HABO KALLELSE DELS TILL STYRELSENS ARBETSUTSKOTTS SAMMANTRADE 2013-01-22 OCH DELS TILL STYRELSENS S MMANTRADE. 2013-02-04 HABO KALLELSE 2013-01-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott Ledamf. ;r Agneta HäggIund

Läs mer

Partistöd - ändring i Kommunallagen

Partistöd - ändring i Kommunallagen MISSIV 1(2) 2014-11-04 LJ 2014/1422 Landstingsstyrelsen Partistöd - ändring i Kommunallagen Bakgrund Från och med innevarande mandatperiod har vissa ändringar i Kommunallagen skett vad avser regler för

Läs mer

Justerare~~.~---J----------- Hissieholms kommun

Justerare~~.~---J----------- Hissieholms kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(22) Hissieholms kommun Kommunfullmliktige Plats och tid Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Utses att justera Ersättare Hässleholm

Läs mer

Justering: Fredag 2015-03-13 i Trosa kommunhus Paragrafer 1-15. Jakob Etaat. Justerande... Sune G Jansson (M) Ari Heikkilä (S) ANSLAG / BEVIS

Justering: Fredag 2015-03-13 i Trosa kommunhus Paragrafer 1-15. Jakob Etaat. Justerande... Sune G Jansson (M) Ari Heikkilä (S) ANSLAG / BEVIS Plats och tid: Folkets hus kl. 19.00-21.15 Beslutande ledamöter Daniel Portnoff (M) Helena Koch (M) Tomas Landskog (M) Lena Isoz (M) Carl von der Esch (M) 1:e v ordf. Ann Larson (M) ordf. Sune G Jansson

Läs mer

Plats och tid: Trosa Stadshotell, Trosa kl. 18.00-19.45. Bengt-Eric Sandström (FP), 1:e v ordf.

Plats och tid: Trosa Stadshotell, Trosa kl. 18.00-19.45. Bengt-Eric Sandström (FP), 1:e v ordf. Plats och tid: Trosa Stadshotell, Trosa kl. 18.00-19.45 Beslutande ledamöter Daniel Portnoff (M), ordf. Bengt-Eric Sandström (FP), 1:e v ordf. Ann-sofie Soleby-Eriksson (S), 2:e v ordf. Helena Koch (M)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2015-01-14 Sida 1 (26)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2015-01-14 Sida 1 (26) Sida 1 (26) Plats och tid Hörsal 1, Mimers Hus, kl. 09:00-11.40 ande Miguel Odhner (S) Ordförande Maria Kjellberg (MP) 1:e vice ordförande Anders Holmensköld (M) 2:e vice ordförande Linda Åshamre (S) Johan

Läs mer

7. Regler för kommunalt partistöd Dnr 2014/185-104

7. Regler för kommunalt partistöd Dnr 2014/185-104 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 12 (32) 2014-06-16 Ks 7. Regler för kommunalt partistöd Dnr 2014/185-104 Nya regler för kommunalt partistöd har träff i kraft 1 februari 2014. Sveriges kommuner och

Läs mer

HABO SAMMANTRÄDES PROTOKOLL KOMMUN -----_.,... -._-----------------------

HABO SAMMANTRÄDES PROTOKOLL KOMMUN -----_.,... -._----------------------- -----_.,... -._----------------------- HABO Tid och plats Beslutande Ledamöter, kl. 13.00-14.50, Övergranssalen, kommunhuset, Bålsta Agneta Häggiund (S), ordförande, tjänstgör Lars-Göran Bromander (S),

Läs mer

Sammanträdesdatum: 2012-03-28. Kommunkontoret i Båstad, onsdagen den 28 mars 2012 kl. 08.30-12.00

Sammanträdesdatum: 2012-03-28. Kommunkontoret i Båstad, onsdagen den 28 mars 2012 kl. 08.30-12.00 rnj BAsTADS Sammanträdesdatum 1 16) Plats och tid: Beslutande: Kommunkontoret i Båstad, onsdagen den 28 mars 2012 kl. 08.30-12.00 Anette Åkesson M), ordförande Ann-Marie johnsson C), tjg. ersättare föl'

Läs mer

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på Att bilda förening En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på I den här broschyren får du veta hur det går till att starta en förening och vad man bör känna till och

Läs mer

Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred. Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD Åke Bergh, M Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S

Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred. Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD Åke Bergh, M Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S Sammanträdesprotokoll 1(2) Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD Åke Bergh, M Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S Britt Olsson,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(31) 2012-12-17 Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, kl 18.30-20.45 Beslutande 44 ledamöter enligt närvarolista Övriga deltagande Niklas Tiedermann Utses att justera Solveig Eriksson

Läs mer

KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE

KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 14 januari 2015 Information Kan du inte närvara? Både ledamöter och ersättare ska meddela om man inte kan närvara vid sammanträdet. Anmälan sker till kommunledningskontoret@uddevalla.se

Läs mer

KALLELSE Kommunfullmäktige

KALLELSE Kommunfullmäktige 1/2 KALLELSE Kommunfullmäktige Dag och tid: 2015-05-25 18:00 Plats: Disponentvillan OBS! - Efter sammanträdet kommer de nya läsplattorna delas ut Justerare: Ann-Sofie Hagenvind (S) eller Peter Ezelius

Läs mer

Sal Balder, Valhall, Hultsfred 2015-03-30 kl. 18.30-21.40

Sal Balder, Valhall, Hultsfred 2015-03-30 kl. 18.30-21.40 Plats och tid Sal Balder, Valhall, Hultsfred kl. 18.30-21.40 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Lars Rönnlund, kommunchef Mats Stenström, tidigare ekonomichef 41-52 Henric Svensson,

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KF 4 122 (152)

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KF 4 122 (152) KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KF 4 122 (152) Sammanträde den 2 maj Rådhussalen, Rådhuset Kommunfullmäktige består av 51 ledamöter jämte ersättare enligt den på nästföljande sida återgivna förteckningen.

Läs mer

EKERÖ KOMMUN Nummer: 07:1 Blad: 1 (15) Kommunal författningssamling Utg: jan 2015 Ers: jan 2011

EKERÖ KOMMUN Nummer: 07:1 Blad: 1 (15) Kommunal författningssamling Utg: jan 2015 Ers: jan 2011 EKERÖ KOMMUN Nummer: 07:1 Blad: 1 (15) BESTÄMMELSER OM EKONOMISKA ERSÄTTNINGAR TILL FÖRTROENDEVALDA OCH POLITISKA ORGANISATIONER 1 Vad bestämmelserna omfattar Dessa bestämmelser gäller för sådana förtroendevalda

Läs mer

Medborgarförslag om att låta Ängens förskola ha kvar sin kock samt utnyttja kökets kapacitet för matdistribution. (AU 64) KS 2013-399

Medborgarförslag om att låta Ängens förskola ha kvar sin kock samt utnyttja kökets kapacitet för matdistribution. (AU 64) KS 2013-399 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-03-04 74 Medborgarförslag om att låta Ängens förskola ha kvar sin kock samt utnyttja kökets kapacitet för matdistribution.

Läs mer

LUDVIKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (23) Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-03-29

LUDVIKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (23) Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-03-29 LUDVIKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (23) Plats Folkets Hus, Carlavägen 24, Ludvika Dag och tid Torsdagen den 29 mars 2007 kl 17.00-18.00 Beslutande se sidan 2 Övriga Carl Johan Svensson, s, ers Brittsiw

Läs mer

Tjänsteskrivelse från trafik- och gatuingenjör Andreas Jansson, daterad den 18 mars 2015, med tillhörande bilaga.

Tjänsteskrivelse från trafik- och gatuingenjör Andreas Jansson, daterad den 18 mars 2015, med tillhörande bilaga. BÅSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-04-01 KSau dnr. KS 398/15-350 Medfinansieringsavtal mellan Båstads kommun och Trafikverket om GC-väg längs lv 1723 mellan Förslöv

Läs mer

Till följd härav förklarades sammanträdet i laga ordning kungjort. Malin Norfall (S) och Anders Bromée (M)

Till följd härav förklarades sammanträdet i laga ordning kungjort. Malin Norfall (S) och Anders Bromée (M) Sammanträdesdatum 1(52) Plats och tid Ronnebysalen kl 18.00 21.15 ande Kungörelse om sammanträdet, bilaga A, har anslagits på kommunens anslagstavla 2015-03-18 och utsänts till s ledamöter och ersättare

Läs mer

Medborgarförslag om hundrastgård mellan Fajansvägen och gamla E6. KS 2015-22

Medborgarförslag om hundrastgård mellan Fajansvägen och gamla E6. KS 2015-22 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-05-12 137 Medborgarförslag om hundrastgård mellan Fajansvägen och gamla E6. KS 2015-22 KS, KF Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

5 Riktlinjer för specialkost på grundskolan KS 2014/480 Föredragande: Tomas Karlsson. 6 Pedagogisk måltid KS 2013/128 Föredragande: Eva Thimfors

5 Riktlinjer för specialkost på grundskolan KS 2014/480 Föredragande: Tomas Karlsson. 6 Pedagogisk måltid KS 2013/128 Föredragande: Eva Thimfors Datum: kl 13:00 Plats: Nämndrummet Ordförande Carina Gullberg Sekreterare Britt-Marie Nilsson Vid ordinarie ledamots förhinder kontaktas i första hand personlig ersättare. Vid dennes förhinder kontaktas

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-05-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2014-05-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(25) Tid och plats 2014-05-14 - Kommunhuset klockan 13.30-16.55. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Gunnar

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL t Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL t Sammanträdesdatum 00 :o..;',,:-e:.;. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL t Sammanträdesdatum ~ TRANAs KOMMUN 2015-03-03 Sida 16 (42) -"'" KOMMUNSTRYRELSENS AU 49 Dnr 91/14 Naturum Sommens ansökan om bidrag för 2015 Enligt tidigare finns

Läs mer