I II Landstinget 1J~ DALARNA CENTRAL FÖRVALTNING Datum Beteckning/diarienr Ert datum LANDSTINGSFULLMÄKTIGE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "I II Landstinget 1J~ DALARNA CENTRAL FÖRVALTNING Datum Beteckning/diarienr 2014-09-11 Ert datum LANDSTINGSFULLMÄKTIGE"

Transkript

1 I II Landstinget DALARNA CENTRAL FÖRVALTNING Datum Beteckning/diarienr Ert datum Er beteckning LANDSTINGSFULLMÄKTIGE Fullmäktige sammanträder i Kristinehallen, Bergmästaregatan, Falun, med början kl för behandling av i bilagda föredragningslista upptagna ärenden. 1J~ Ordförande Postadress Box FALUN Besöksadress Vasagatan 27 Falun Telefon Fax E-post: ltdalarn a.se

2 Delgives Fullmäktigeledamöter m fl Fullmäktigesammanträdet i september 2014 i Falun Måndag Kl Kl Kaffe Fullmäktigesammanträdet öppnas K Paus Kl Kulturinslag: Dalarnas Filmfestival- mellanvikt, tungvikt och viktlös - Film i Dalarna K Lunch Kl Förhandlingarna fortsätter K Kaffe K Förhandlingarna fortsätter Kl Förhandlingarna avslutas LOKALER Fullmäktigesammanträdet äger rum i Kristinehallen, Falun Med tanke på att många personer är allergiska mot parfymdofter bör vi tänka på att inte använda parfymerade produkter då vi är på sammanträdet. Trådlöst Internet (Wi-Fi) finns tillgängligt i lokalen. Lappar med lösenord för att utnyttja uppkopplingen finns att tillgå på sammanträdesdagen. ÖVRIGT Telefoner: För inkommande samtal, I anslutning till sammanträdeslokalen finns en telefon för utgående samtal. Fax: Kostpriser: Fullmäktigeledamöterna anger på rese- och arvodesräkningen antalet intagna måltider (lunch och kaffe). Avdrag sker vid utbetalningen enligt gällande taxa. Falu kommuns priser: Lunch 82 kr och kaffe 28 kr Internet: Dessa handlingar finns att tillgå på Landstinget Dalarnas hemsida Sammanträdet sänds även via webb. Länk till sändningen publiceras inför sammanträdet på Landstinget Dalarnas hemsida. KOM IHAG: Du som kvitterat ut ett parkeringstillstånd för hela 2014 måste lämna tillbaka det efter LF 22 september om du inte blir kvar nästa mandatperiod!

3 Valkrets Falun 1 Göran Selven (M) Placeringslista för Landstinget Dalarnas fullmäktigeledamöter 2 Gunilla Franklin (M) 43 Jan Stagenmark (S) 3 Christer Carlsson (M) valperioden l 44 Solbritt Andersson (V) 4 Leif Bergh (M) 5 Birgitta Hiertner (M) 45 Gert Lundkvist (MP) 46 Sören Hammarström (-) 47 Marita Jacquzelius (OSP) 6 Agneta Ängsås (C) 7 Svante Parsjö Tegner (FP) Valkrets Ludvika/Smedjebacken 8 Katarina Gustavsson (KO) 48 Håkan Frank (M) 9 Ingalill Persson (S) 49 Håkan Berggren (M) 10 Kjell Persson (S) 50 Göran Engström (C) 11 Suzanne Lazar (S) Taimi Hermansson 51 Lena Ludvigsson-Olafsen (S) 12 Per Helin (S) Bengtlindström - 52 I van Eriksson (S) 13 Inga-Britt Kronnäs (S) Kristina Svensson 53 Anna-Lena Andersson (S) 14 Malin Nissinen (V) Pär Sixtensson 54 Olof Långberg (S) 15 Ann-Catrin Lofvars (MP) 55 Majsan Willen (S) 16 Michael Bengts (SO) 56 Kenneth Oafgård (S) I 57 Sten G Johansson Valkrets Borlänge (V) 17 Clas Jacobsson (M) tj ~. tj TALARSTOL TALARSTOL Valkrets GagneflLeksand/Malung-Sälenl. 18 Pär Sixtensson (M) Rättvik-Vansbro 19 Ulrik Bergman (M) PRESIDIUM 58 Kerstin Marits (M) 20 Lena Reyier (C) 59 Tom Martinson (M) 21 John Thomander (FP) 60 Åsa Björklund (M) 22 Kristina Svensson (S) 61 Anders Ahlgren (C) 23 Bengt Lindström (S) 62 Birgitta Oahlkvist (C) 24 Fresia Lobos (S) 63 Bengt Thoren (FP) 25 Per Morelius (S) 64 CarinMalm (KO) 65 Ann-Gret Olsson (S) 27 Bertil Ström (S) 66 Robert Hagström (S) 67 Liv Lunde Andersson (S) 29 Lena Bröms Burman (MP) 68 Britt-Marie Essell (S) 30 Marie Edenhager (-) 69 Carina Albertsson (S) 70 Anders Björkman (S) Valkrets AvestalHedemora/Säter B ~ ~ ~ ~ ~ 71 Thomas Ylven 31 Ulf Berg (V) (M) 32 Johan Thomasson (M)' ~ B ~ Nils Gossas (MP) Knut C A Scherman 33 Lillebil Grass (SO) (M) 74 Lisbeth Mörk-Amnelius 34 Owe Ahlinder (OSP) (C) 26 ItjaFors (S) DGGG G ~ 28 Mai Olofsson (V) B B ~ ~ ~ B ~ B E3 B B ~ 37 Marina Ander (KO) B B a 'B B 35 Gunilla Berglund (C) Valkrets MoralOrsa/Älvdalen 36 Bo Brännström (FP) 75 Jan Wiklund (M) 76 Christer Juhlin (M) 38 Sören Bertilsson (S) 77 Christina Bröms (C) 39 Agneta Andreasson-Bäck (S) ~ B ~ Birgitta Sacredeus (KO) 40 Per-Inge Nyberg (S) 80 1 ~.79 ~ Gunnar Barke (S) 41 Lilian Palm (S) 80 Bigitta Sohlberg (S) 42 Sören Aspgren (S) 81 Bitte Nohrin Jemberg (S) 82 Ulla Back Olsson (S) 83 Ingvar Nille Niilimaa (DSP)

4 Landstinget DALARNA LANDSTINGSFULLMÄKTIGE INFORMATION Datum Beteckning/diarienr (1) Bengt Lindström Ert datum Er beteckning Ledamöter ilandstingsfullmäktige ÖVERENSKOMMELSE SOM FULLMÄKTIGES PRESIDIUM HAR GJORT MED GRUPPLEDARNA OM DEBATTREGLER 1. Huvudregel- 5 minuter för första anförandet. 3 minuter för följande anföranden Som huvudregel gäller att ledamöterna i varje ärende kan begära ordet för ett första anförande som sträcker sig i maximalt 5 minuter. På de därpå följande anförandena gäller en tidsbegränsning om maximalt 3 minuter. På varje anförande, d v s oavsett om det är ett första eller senare anförande, finns möjlighet till ett replikskifte om 2 min per replik. Syftet med att medge en längre talartid för första anförandet i varje ärende är att ge ledamöterna möjlighet att inledningsvis utveckla argumenten för sina ställningstaganden. Dessa talarregler gäller också i tillämpliga delar när fullmäktige behandlar interpellationer och frågor. 2. Undantag - särskilda debatter Vid särskilda debatter om t ex budget, mål och ramar, årsredovisning m.m. gäller en särskild talarordning. Debatten inleds med anföranden aven representant för varje parti (gruppledare eller annan av partiet utsedd ledamot). Talartiden dem emellan fördelas så att Landstingsstyrelsens ordförande får tala i maximalt 12 minuter, övriga i maximalt 6 minuter. Varje deltagare i den debatten får dessutom rätt till 2 repliker om 2 minuter att fritt disponera under gruppledar- debatten. Efter det att gruppledardebatten avslutats träder huvudregeln in för den fortsatta debatten Presidiet avgör för vilka ärenden den särskilda debattordningen ska tillämpas. Postadress Box FALUN Besöksadress Vasagatan 27 Falun Telefon Telefax E-post: Postgiro

5 HANDLEDNING FÖR VOTERINGSANLÄGGNING Framför dig har du en fjärrkontroll med knappar för att begära ORDET och REPLIK/GENMÄLE, vid upprop/votering knapparna JA/närvaro, NEJ och AVSTAR. Med ett kort tryck på vald knapp registreras ditt Ditt val i anläggningens dator vilket bekräftas genom att den gröna lampan ovanför Ordetknappen släcks. Fjärrkontrollen behöver inte riktas mot presidiet för att signalen ska gå fram. Vid upprop trycker ledamoten på knappen JA när namnet läses upp av sekreteraren. Om du inte gör detta kommer panelen att bli låst för votering och talarlista. Så snart aktuellt ärende visas kan Ordet begäras. Replik kan bara begäras under det att någon håller ett anförande vilket visas på projektorduken. Då anförandet är slut kan den som begärt replik få ordet. Begränsning av repliktid kan förekomma. Under en replik kan den som senast anförde begära genmäle genom att trycka på Replik-knappen. Begränsning av antal repliker/genmälen kan förekomma. Vid votering meddelar ordföranden när man kan avlägga sin röst genom att trycka på någon av knapparna JA, NEJ eller AVSTAR. Har man röstat men vill ändra sig kan man göra detta genom att trycka på annan knapp så länge ordföranden inte förklarat voteringen avslutad. Voteringsresultatet presenteras översiktligt via dataprojektor. Vi använder inte reservationsknappen utan anmäl ev reservation muntligt.

6 landstinget DALARNA DAGORDNING Landstingsfullmäktige Central förvaltning Sammanträde Sida 1 (13) Sammanträde ilandstingsfullmäktige Tid: Måndag kl 9:30 Plats: Kristinehallen, Bergmästaregatan, Falun Dessa handlingar finns att tillgå på Internet adress Innehållsförteckning Inledning och protokollsjustering Fullmäktigesammanträdets öppnande 3 2 Protokollsjustering 3 3 Upprop 3 4 Information 3 Frågor, Interpellationer och motioner Frågor 4 6 Interpellationer 4 7 Inkomna motioner fr o m 18 juni 2014 och redovisning av motioner som inte är färdigbehandlade 4 Anmälningsärenden Anmälningsärenden 6 Av landstingsstyrelsen beredda ärenden med förslag till beslut Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF- KL) 7 10 Arsredovisning och verksamhetsberättelse 2013, Region Dalarna 8 11 Arsredovisning och revisionsberättelse 2013, Samordningsförbundet Finsam Borlänge 9 12 Arsredovisning och revisionsberättelse 2013, Samordningsförbundet Finsam Falun 9 13 Arsredovisning och revisionsberättelse 2013, Samordningsförbundet Finsam Nedansiljan Arsredovisning och revisionsberättelse 2013, Samordningsförbundet Finsam Södra Dalarna Arsredovisning och revisionsberättelse 2013, Samordningsförbundet Finsam Västerdalarna Arsredovisning och revisionsberättelse 2013, Samordningsförbundet Finsam Västerbergslagen 11 Postadress Box Falun \ Besöksadress Vasagatan 27 Falun -':Y~,_ \Al!i\liiiI: f Kontakt Mötessamordnare Org.nr:

7 Landstinget Dalarna Central förvaltning DAGORDNING Landstingsfullmäktige Sida 2 (13) 17 Arsredovisning och revisionsberättelse 2013, Norra Dalarnas Finsamförbund Handlingsplan - Psykiater inom vuxen psykiatri n 12 Framställning utan föregående beredning Valärenden 13

8 Landstinget Dalarna Central förvaltning DAGORDNING Landstingsfullmäktige Sida 3 (13) Inledning och protokollsjustering 1 Fullmäktigesammanträdets öppnande 2 Protokollsjustering Val av två protokolljusterare samt bestämmande av tid och plats för justering av fullmäktigesammanträdets protokoll: tisdag 30 september kl 9.00 i landstingshuset, Vasagatan 27, Falun. 3 Upprop 4 Information Information lämnas av landstingsstyrelsens ordförande Ingalill Persson och fullmäktiges revisorer.

9 Landstinget Dalarna Central förvaltning DAGORDNING Landstingsfullmäktige Sida 4 (13) Frågor, Interpellationer och motioner 5 Frågor Inga frågor har kommit in. 6 Interpellationer Fullmäktige beslutar 1. Interpellationerna A-C godkänns. 2. Svar på interpellationerna lämnas senare under sammanträdet. A. L014/02032 Interpellation från Marita Jacquzelius (OSP): Fler specialistsjuksköterskor i Oalarna Bilaga sid 1 B. L014/02415 Interpellation från Katarina Gustavsson (KO): Hur löser ni Barnmorskekrisen? Bilaga sid 2 C. L014/02748 Interpellation från Bo Brännström (FP): Saknas det dokumentation om ambulanshelikoptern? Bilaga sid 3 7 Inkomna motioner fr o m 18 juni 2014 och redovisning av motioner som inte är färdigbehandlade Fullmäktige beslutar 1. Motionerna godkänns. 2. Redovisningen läggs till handlingarna. A. L014/02161 Motion från Knut C.A. Scherman (SO): Planering av och anskaffande av vårdplatser Bilaga sid 4

10 Landstinget Dalarna Central förvaltning DAGORDNING Landstingsfullmäktige Sida 5 (13) B. LD14/02507 Motion från Lena Reyier (C): Förse sjukhusen med laddstoplar för elbilarl Bilaga sid 5 C. LD14/02648 Motion från Lena Reyier (C): Förenkla patienternas vardag med sj ä IvtestI Bilaga sid 6 D. LD14/02731 Motion från Lena Reyier (C): Utveckla familjecentraler i hela Dalarnai Bilaga sid 7 Fullmäktiges presidium föreslår att motionerna godkänns. E. Motioner lämnade till landstingets kansli men ännu ej behandlade av fullmäktige Bilaga sid 8-9

11 Landstinget Dalarna Central förvaltning DAGORDNING Landstingsfullmäktige Sida 6 (13) Anmälningsärenden 8 Anmälningsärenden Fullmäktige beslutar 1.Anmälda redovisningar, rapporter beslut m m läggs till handlingarna. A. LD14/01942 Region Dalarna - Beslut om Landsbygdspolitiskt program B. LD14/00738 Protokoll från direktionen i Region Dalarna 18 juni och 31 augusti Protokollet finns att tillgå vid fullmäktiges sammanträde och publicerat på Region Dalarnas hemsida c. LD14/02572 Arsredovisning 2013 för Dalatrafik D. LD14/02559 Språktolknämndens sammanträdesprotokoll : 3 april, 23 maj, 22 augusti och 24 oktober 2014: 13 februari och 22 maj E. LD14/02132 Protokoll från Förbundsdirektionen Kommunalförbundet Ambulanshelikopter Värmland-Dalarna 2 juni och 12 augusti F. LD12/01796 Förvaltningsrätten i Faluns beslut 31 juli 2014 att avslå överklagandet av fullmäktiges beslut 17 december 2013 eftersom överklagandet kommit in för sent

12 Landstinget Dalarna Central förvaltning DAGORDNING Landstingsfullmäktige Sida 7 (13) A V landstingsstyrelsen beredda ärenden med förslag till beslut 9 Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL) Diarienummer LD13/03489 Landstingsstyrelsens förslag 1. SKL:s cirkulär 13:75 "Förslag till bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL)" med bilagor antas att gälla fr.o.m , bilaga b). 2. Landstingsstyrelsen är pensionsmyndighet för förtroendevalda. 3. OPF-KL omfattar förtroendevalda som väljs i samband med valet 2014 eller senare och som inte omfattas eller har rätt till egenpensionsförmåner enligt PBF, PRF-KL eller äldre bestämmelser/reglementen för förtroendevalda i Landstinget Dalarna. 4. Kvalifikationstid för omställningsstöd beräknas endast på uppdragstid i Landstinget Dalarna. 5. Aktiva omställningsinsatser beslutas i varje enskilt fall av pensionsmyndigheten. 6. Pensionsavgift för år 2014 utbetalas kontant senast 31 mars Från år 2015 avsätts pensionsavgift enligt OPF-KL. 7. Efterlevandeskydd är obligatoriskt men kan väljas bort vid ansökan om utbetalning av avgiftsbestämd ålderspension (pensionsbehållning). 8. Vid sjuk- eller aktivitetsersättning under efterskyddstid (270 kalenderdagar) avsätts pensionsavgift. 9. Ansökan om förmåner enligt OPF-KL skall ske skriftligt enligt pensionsmyndighetens anvisningar, bilaga c). 10. Uppdragstiden förlängs till och med 31 december 2014 för landstingsråd och oppositionsråd som avgår efter valet Uppdragstiden för landstingsråd och oppositionsråd ska valår gälla till och med det årets slut. Sammanfattning av ärendet SKL:s cirkulär 13:75 Förslag till bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL) avser att underlätta och möjliggöra för förtroendevalda att förena arbetsliv och uppdrag. OPF-KL följer livsinkomstprincipen och arbetslinjen och är därmed i paritet med övriga pensionsavtal på arbetsmarknaden. Landstinget Dalarna föreslås anta förslagen i SKL:s cirkulär.

13 Landstinget Dalarna Central förvaltning DAGORDNING Landstingsfullmäktige Sida 8 (13) I ärendet redovisas följande dokument: a) Beslutsunderlag sid b) SKL:s cirkulär 13:75 Förslag till bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL) med bilagor sid c) Anvisningar vid ansökan sid d) Protokollsutdrag från landstingsstyrelsen sid Arsredovisning och verksamhetsberättelse 2013, Region Dalarna Diarienummer LD14/01867 Landstingsstyrelsen beslutade att överlämna ärendet till fullmäktige för ställningstagande. Fullmäktige beslutar 1. Bevilja förbundsdirektionen ansvarsfrihet. Sammanfattning av ärendet Region Dalarna överlämnar verksamhetsberättelse och årsredovisning samt revisionsberättelse. Revisorerna tillstyrker att kommunalförbundets årsredovisning godkänns och att kommunalförbundets förbundsdirektion beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret Enligt årsredovisningen ingår följande ledamöter från Landstinget Dalarna i direktionen: Lena Reyier, förste vice ordförande, Ingalill Persson andre vice ordförande, Sören Bertilsson, Bo Brännström, Gunilla Franklin, Mikael Rosen, Torsten Larsson, Bengt Lindström, Thomas Ylven, Ann-Catrin Lofvars. Landstingets ers i direktionen är: Gunnar Barke, Hans Gleimar, Nils Gossas, Elin Noren, Lisbeth Mörk-Amnelius, Mai Olofsson, Anders Ahlgren, Birgitta Sacredeus, Kristina Svensson och John Thornander. I ärendet redovisas följande dokument: a) Protokollsutdrag från Landstingsstyrelsen sid b) Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2013, revisionsberättelse sid 44-95

14 Landstinget Dalarna Central förvaltning DAGORDNING Landstingsfullmäktige Sida 9 (13) 11 Arsredovisning och revisionsberättelse 2013, Samordningsförbundet Finsam Borlänge Diarienummer LD14/01746 Landstingsstyrelsens förslag 1. Styrelsen för Finsam Borlänge Samordningsförbund beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret Sammanfattning av ärendet Finsam Borlänge Samordningsförbund överlämnar årsredovisning och revisionsberättelse för Revisorerna tillstyrker att förbundets årsredovisning godkänns och att förbundsstyrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret I ärendet redovisas följande dokument: a) Beslutsunderlag sid b) Arsredovisning och revisionsberättelse sid c) Protokollsutdrag från Landstingsstyrelsen sid Arsredovisning och revisionsberättelse 2013, Samordningsförbundet Finsam Falun Diarienummer LD14/01738 Landstingsstyrelsens förslag 1. Styrelsen för Finsam Falun Samordningsförbund beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret Sammanfattning av ärendet Finsam Falun Samordningsförbund överlämnar årsredovisning och revisionsberättelse för Revisorerna tillstyrker att förbundets årsredovisning godkänns och att förbundsstyrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret I ärendet redovisas följande dokument: a) Beslutsunderlag sid b) Arsredovisning och revisionsberättelse, revisionsrapport sid c) Protokollsutdrag från Landstingsstyrelsen sid 160

15 Landstinget Dalarna Central förvaltning DAGORDNING Landstingsfullmäktige Sida 10(13) 13 Arsredovisning och revisionsberättelse 2013, Samordningsförbundet Finsam Nedansiljan Diarienummer LD14/01364 Landstingsstyrelsens förslag 1. Styrelsen för Finsam Nedansiljans Samordningsförbund beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret Sammanfattning av ärendet Finsam Nedansiljans Samordningsförbund överlämnar årsredovisning och revisionsberättelse för Revisorerna tillstyrker att förbundets årsredovisning godkänns och att förbundsstyrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret I ärendet redovisas följande dokument: a) Beslutsunderlag sid b) Arsredovisning och revisionsberättelse, revisionsrapport sid c) Protokollsutdrag från Landstingsstyrelsen sid Arsredovisning och revisionsberättelse 2013, Samordningsförbundet Finsam Södra Dalarna Diarienummer LD14/02364 Landstingsstyrelsens förslag 1. Styrelsen för Finsam Södra Dalarnas Samordningsförbund beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret Sammanfattning av ärendet Finsam Södra Dalarnas Samordningsförbund överlämnar årsredovisning och revisionsberättelse för Revisorerna tillstyrker att förbundets årsredovisning godkänns och att förbundsstyrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret I ärendet redovisas följande dokument: a) Beslutsunderlag sid b) Arsredovisning och revisionsberättelse sid c) Protokollsutdrag från Landstingsstyrelsen sid 211

16 Landstinget Dalarna Central förvaltning DAGORDNING Landstingsfullmäktige Sida 11 (13) 15 Arsredovisning och revisionsberättelse 2013, Samordningsförbundet Finsam Västerdalarna Diarienummer LD14/01567 Landstingsstyrelsens förslag 1. Styrelsen för Finsam Västerdalarnas Samordningsförbund beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret Sammanfattning av ärendet Finsam Västerdalarnas Samordningsförbund överlämnar årsredovisning och revisionsberättelse för verksamhetsåret Revisorerna tillstyrker att förbundets årsredovisning godkänns och att förbundsstyrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret I ärendet redovisas följande dokument: a) Beslutsunderlag sid b) Arsredovisning och revisionsberättelse, revisionsrapport sid c) Protokollsutdrag från Landstingsstyrelsen sid Arsredovisning och revisionsberättelse 2013, Samordningsförbundet Finsam Västerbergslagen Diarienummer LD14/01745 Landstingsstyrelsens förslag 1. Styrelsen för Finsam Västerbergslagens Samordningsförbund beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret Sammanfattning av ärendet Finsam Västerbergslagens Samordningsförbund överlämnar årsredovisning och revisionsberättelse för Revisorerna tillstyrker att förbundets årsredovisning godkänns och att förbundsstyrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret I ärendet redovisas följande dokument: a) Beslutsunderlag sid b) Arsredovisning och revisionsberättelse, revisionsrapport sid c) Protokollsutdrag från Landstingsstyrelsen sid 285

17 Landstinget Dalarna Central förvaltning DAGORDNING Landstingsfullmäktige Sida 12(13) 17 Arsredovisning och revisionsberättelse 2013, Norra Dalarnas Finsamförbund Diarienummer LD14/02361 Landstingsstyrelsens förslag 1. Styrelsen för Finsam Norra Dalarnas Samordningsförbund beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret Sammanfattning av ärendet Norra Dalarnas Finsamförbund överlämnar årsredovisning, revisionsrapport och revisionsberättelse för Revisorerna tillstyrker att förbundets årsredovisning godkänns och att förbundsstyrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret I ärendet redovisas följande dokument: a) Beslutsunderlag sid b) Årsredovisning och revisionsberättelse sid c) Protokollsutdrag från Landstingsstyrelsen sid Handlingsplan - Psykiater inom vuxen psykiatri n Diarienummer LD14/00893 Landstingsstyrelsens förslag 1. Handlingsplanen enligt bilaga b) godkänns Sammanfattning av ärendet Inom vuxenpsykiatrin finns en allvarlig bemanningsproblematik då det saknas många fast anställda psykiatrer jämfört med antalet tjänster. Ett utvecklingsarbete har påbörjats i syfte att rekrytera nya och bibehålla anställda psykiatrer. En handlingsplan har upprättats med föreslagna åtgärder inom flera olika områden. Genomförandet av handlingsplanen kräver samordning men också extra resurser, bl. a. en lönesatsning för läkargruppen. I ärendet redovisas följande dokument: a) Beslutsunderlag sid b) Handlingsplan Psykiater inom vuxenpsykiatrin sid c) Protokollsutdrag från Landstingsstyrelsen sid 313

18 Landstinget Dalarna Central förvaltning DAGORDNING Landstingsfullmäktige Sida 13 (13) Framställning utan föregående beredning 19 Valärenden

19 LANDSTINGET DA LARNA INK. 20'/ ~NR... ld.i.!t/qjq~ KR.../... KOD.. Q'6 ': 0' 0 Dalarnas sjukvårdsparti INTERPELLATION Landstinget Dalarna Fler spec ialistsjuksköterskor i Dalarna Infår vmje års semesterperioder uppkommer det återkommande problemet hos Landstinget Dalarna, med att få ihop tillräckligt med personal får att täcka semesterperioder under sommaren. Avdelningar stängs eller reducerar sin verksamhet under sommarperioden. Man fårsöker i möjligaste mån omfårdela och flytta fram planerade ingrepp. Trots detta kan stundom överbeläggning ske. Redan nu flaggas oro över hur man skall kunna tackla den kommande pensionsavgångar, då bristen på specialist sjuksköterskor är klart påtaglig. T.ex. Distiktssköterskor, Psykiatrisjuksköterskor,m.m. Vi i Dalarnas Sjukvårdsparti värnar om att säkerheten och kompetensen får patienten i Landstinget Dalarna skall bibehållas! Eftersom vi redan nu kan analysera kommande problemet, se svårigheter i att finna behörig personal. Utifrån detta ställer vi oss frågan till berörd Landstingsstyrelse -Hur har de tänkt sig lösa rekryteringen av specialistsjuksköterskor? Kan en lösning vara att Landstinget Dalarna tillsammans med Lex. Högskolan Dalarna utarbeta reaktiveringskurser får specialistsjuksköterskor får att ges möjligheter att återgå till ett jobb som specialistsjuksköterka efter viss tids frånvaro från sitt yrke? Kan det vara en möjlighet att får intresserade specialistsjuksköterkor kunna anmäla sitt intresse får reaktiveringskurs och tjänst hos Landstinget Dalarna under Landstingets hemsida under lediga jobb? Vi i Dalarnas Sjukvårdsparti tror att denna preparandkurser och möjligheten att gå bredvid kan leda till att flera specialistsjuksköterskor som icke jobbat som specialistsjuksköterska på ett tag kan ges möjlighet att återgå till sitt jobb samt att det i viss mån kan locka specialistsjuksköterskor tillbaka till vårdyrket i Dalarna Falun2~ ~ ~7w;-- /7/ /'//- - %~ 'Marita quz lim '---, Dalarnas sjukvårdsparti Interpellation om svält i vården Sidan 1 av l

20 Datum I:", 2J1I1 -CB~ 1 'j \ T ;~.!~f!.) lt / o.~.'!.!.f:....., :::. 'l..f.... KOD... (?f Kristdemokratema INTERPELLATION till landstingsstyrelsens ordförande Hur löser ni Barnmorskekrisen? Under hösten har det varit elva vakanta barnmorskeplatser, inklusive de som varit barnlediga. Personalen går på gränsen till vad de orkar, hela tiden. Många gamla och rutinerade barnmorskor går-och kommer att gå i pension den närmaste tiden. Det finns inte heller barnmorskor att tillgå via bemanningsföretagen, då de som arbetar för dem väljer att arbeta i Norge för högre löner än de landstinget Dalarna är villiga att betala. Under sommaren har verksamheten fungerat med absolut minimal bemanning vilket skapar en risksituation för födande mödrar och deras barn. Att det trots allt har fungerat så bra som det faktiskt har gjort beror helt och hållet på den lojala personalen. De som arbetar tar på sig extra timmar, man tar in barnmorskor från mödravården och ungdomsmottagningarnar för att täcka upp. Vissa har valt att flytta sin semester (totalt 17 veckor) och föräldrarlediga barnmorskor har kommit in och arbetat. Men detta fungerar inte i längden. Personal som inte tar ut sin lagstadgade sommarledighet riskerar att senare drabbas av sjukskrivningar. Uttröttad och sönderstressad personal utgör en risk tör mödrar och deras barn. Tillika med stora pensionsavgångar är det många "unga" barnmorskor som slutar och söker sig till annan verksamhet därför att arbetsförhållandena är så stressiga och för att det inte finns utrymme för tillräcklig återhämtning så som deras arqetsscheman ser ut i dag. Tidigare har det alltid funnits möjlighet att kunna ta partiell tjänstledighet mellan september och maj, men nu tvingas de barnmorskor som inte vill och orkar arbeta heltid att säga upp delar av sina tjänster. Detta skapar även ojämlika förhållanden för kommande pensioneringar. Det måste finnas förutsättningar för personalen att orka arbeta heltid om de så önskar. Mot bakgrund av detta frågar jag: Hur tänker ni lösa den eskalerande barnmorskebristen i Dalarna? Vilka långsiktiga lösningar har ni för att den befintliga barnmorskekåren inte skall gå i väggen och att för att de skall kunna orka arbeta heltid om de så önskar? Katarina Gustavsson (KO)

21 l LAN Ds":flNGET DALARNA INI< O q DNR... 1P. 1~..f.073~.t{.... SKR...! KOD... o..q.... Interllellation Ull LandsfillgsslyrelsenS ordlönmde Saknas det dokumentation om ambulanshelikoptern Enligt en ledare i Dalarnas Tidning 5/9 saknas dokumentation om diskussionerna med Värmland kring införskaffande av ambulanshelikopt rar. Att minnesanteckningar saknas inför en så stor investering är ur demokratisk synpunkt minst sagt uppseendeväckande. Man måste kunna följa beslutsfattande och övervägand en bakåt i tiden. Inte minst när ett beslut hastas fram med motivet att kostnaderna skulle öka kraftigt om Landstingsfullmäktige inte fattade beslut innan julen Sannolikt var informationen från Landstingsstyrelsens ordförande inte riktig. Frågor Finns verkligen inte dokumentation t illgänglig fram till att avtalet med Värmland skrevs fram? Finns någon dokumentation som förklarar brådskan i beslutsfattande om helikopterköp november-december 2013? f ~.. BOjBrannstro J Oppositionsråd Folkpartiet Liberalerna Dalarna

22 Falun 18/62014 Att: Landstinget Dalarna Landstingsfullmäktige Box Falun Motion LAf\JDSTINGET DALARNA INK O Z DNR.. L/J. / <J lo.?!~(..... SKA.... L.... KOD.. OC Subj: Planering av och anskaffande av vårdplatser Vi har sedan början av sextiotalet vetat att det kommer en ökad belastning av åldringsvården, och med den insikten också sjukhusvården av äldre mäluliskor, och därtill kommer en i dag icke beräknad invandring av även äldre, varför det ställs stön'e krav på vårdplatser (utrymme) än den i dag befintliga. De av den politiska ledningen föreslagna åtgärderna i SD:s interpellationssvar 29/ för att täcka de nu kommande behoven anser Sverigedemokraterna vara både otillräckliga och hart när obefintliga, Vi ser dem som panikåtgärder för att klara situationen för stunden, men dessa måste kompletteras. Dessutom är det så att ingen läkare eller personal tycker om att behöva välja mellan vilken/vilka sjuka patienter som måste sändas hem, i synnerhet på grund av brist på adekvata vårdplatser att vårda patienter på. Man vill helst inte ta en sådan tjänst som fast, utan väljer hellre annan tjänst. Detta förhållande medför också den för Landstinget ökande kostnadsspiralen för läkare och stafett läkare samt även annan personal. Även svårigheter att få annan personal. Naturligtvis är detta också en anledning för bemanningsföretagen att öka sina intäkter. Enda sättet att bryta denna negativa vård- och kostnadsspiral på, är att bryta den där den uppkommer, och att alltså snarast bygga till fler vårdplatser för att inte bara tillgodose dagsläget utan även för framtiden. Sverigedemokraterna yrkar därför: att en tillbyggnadsplan (eventuellt med hjälp av omflyttningar) för fl-amförallt akutvård och palliativ vård, men också övrig vård, tas fram för våra sjukhus i Dalarna och att den så snart som möjligt sätts i verket, så att behoven täcks och den negativa ekonomiska spiralen kan bölja hävas, Knut C. A. Schelman Sverigedemokraterna

23 LANDSTIt~ GE T DALARNA INK D N R.lJ). J.~). I..Q'??.~.!..... SKA.....\.... koo... D.'I Motion tilllandstingsfullmäktige CENTERPARTIET Landstinget Dalarna har ett bra miuöarbete. Men om pntienler eller anställda väljer all köra elbil och behöver ladda bilen j samband med sjukhusbesök eller på arbetstid så finns i dag inga möjligheter till detta på landstingets många parkeringsplatser i Dalarna. Landstinget Dalarna är länets största arbetsgivare mcd cirka medarbetare. Bara på Falu lasarett arbetar cirka personcr. Men inte ens där finns en laddstolpe för elbilar. Centerpartiet föreslår att landstingsfullmäktige ska besluta all ta fram en plan för hur landstingel<; vårdinrällningar och arbetsplatser successiv! ska kunna förses med laddstolpar för elbilar. Falun ] 8 ~ey iwy Oppositionsrdd

Bestämmelser om omställningsstöd för förtroendevalda

Bestämmelser om omställningsstöd för förtroendevalda Bestämmelser om omställningsstöd för förtroendevalda 1 Tillämpningsområde Bestämmelser om omställningsstöd gäller för förtroendevald som avses i 4 kap. 1 kommunallagen och som fullgör uppdrag hos kommunen

Läs mer

Omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL)

Omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL) BESLUTSUNDERLAG 1(2) Ledningsstaben Peder Björn 2014-05-23 LiÖ 2014-657 Landstingsstyrelsen Omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL) Sveriges Kommuner och Landstings styrelse har antagit

Läs mer

Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda

Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda Beslutad av Kommunfullmäktige 26 maj 2014, 82. Dnr KS2014.0216 Innehåll 1 Bestämmelser om omställningsstöd för förtroendevalda... 3 1.1

Läs mer

BESTÄMMELSER OM OMSTÄLLNINGSSTÖD OCH PENSION FÖR FÖRTROENDEVALDA (OPF-KL) Antagna av kommunfullmäktige , 118

BESTÄMMELSER OM OMSTÄLLNINGSSTÖD OCH PENSION FÖR FÖRTROENDEVALDA (OPF-KL) Antagna av kommunfullmäktige , 118 Grästorps kommun FÖRFATTNINGSSAMLING BESTÄMMELSER OM OMSTÄLLNINGSSTÖD OCH PENSION FÖR FÖRTROENDEVALDA (OPF-KL) Antagna av kommunfullmäktige 2014-11-27, 118 Dnr 251/2014 1 Tillämpningsområde Bestämmelser

Läs mer

Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda i Sundsvalls kommunkoncern (OPF KL/Sundsvall)

Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda i Sundsvalls kommunkoncern (OPF KL/Sundsvall) Beslutad av kommunfullmäktige 2014-06-23 189, giltig från och med 2015-01-01 Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda i Sundsvalls kommunkoncern (OPF KL/Sundsvall) Bestämmelser

Läs mer

Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL) KS 2014/0106 024

Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL) KS 2014/0106 024 Ersättning 2014-04-28 Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL) KS 2014/0106 024 Fastställd av kommunfullmäktige 2014-04-28 Bestämmelserna gäller förtroendevalda som är

Läs mer

Bestämmelser om omställningsstöd och pension för

Bestämmelser om omställningsstöd och pension för Sidan 1 av 9 Bilaga 6, KF 51/2015 Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL) www.osthammar.se Personalkontoret 2015-05-26 Sidan 2 av 9 Bestämmelser om omställningsstöd för

Läs mer

Kommunfullmäktige åååå-mm-dd xx. Personalavdelningen

Kommunfullmäktige åååå-mm-dd xx. Personalavdelningen 13:1 STYRDOKUMENT 2014-06-10 1/8 13:2 Beslutad: Gäller fr o m: 2015-01-01 Myndighet: Diarienummer: Ersätter: - Ansvarig: Kommunfullmäktige åååå-mm-dd xx Kommunstyrelsen KS/2014:136 024 Personalavdelningen

Läs mer

Kommunfullmäktige åååå-mm-dd xx. Personalavdelningen

Kommunfullmäktige åååå-mm-dd xx. Personalavdelningen KF 14:1 KF 14:2 KF 14:3 KF 14:4 KF 14:5 Beslutad: Gäller fr o m: 2015-01-01 Myndighet: Diarienummer: Ersätter: - Ansvarig: Kommunfullmäktige åååå-mm-dd xx Kommunstyrelsen KS/2014:136 024 Personalavdelningen

Läs mer

BESTÄMMELSER OM OMSTÄLLNINGSSTÖD OCH PENSION FÖR FÖRTROENDEVALDA I NYBRO KOMMUN

BESTÄMMELSER OM OMSTÄLLNINGSSTÖD OCH PENSION FÖR FÖRTROENDEVALDA I NYBRO KOMMUN 2 BESTÄMMELSER OM OMSTÄLLNINGSSTÖD OCH PENSION FÖR FÖRTROENDEVALDA I NYBRO KOMMUN INNEHÅLL Bestämmelser om omställningsstöd för förtroendevalda... 2 1 Tillämpningsområde... 2 2 Stöd för återgång till arbete...

Läs mer

Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda OPF-KL

Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda OPF-KL Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda 021:1 Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda OPF-KL Antaget av Kommunfullmäktige 2014-11-20 Gäller fr o m 2015-01-01

Läs mer

Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL)

Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL) Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL) antagna av kommunfullmäktige den 25 februari 2014, 27. Diarienummer 2014-002 1(2) Bestämmelser om omställningsstöd och pension

Läs mer

Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda i Region Halland (OPF-KL)

Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda i Region Halland (OPF-KL) 01054 1(2) TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer Regionkontoret 2014-05-06 RS140250 Staffan Johansson, kanslichef kansliavdelningen Regionstyrelsen Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda

Läs mer

Bestämmelser om omställningsstöd och pension till förtroendevalda (OPF-KL). (ARGUS 28) KS 2014-244

Bestämmelser om omställningsstöd och pension till förtroendevalda (OPF-KL). (ARGUS 28) KS 2014-244 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-06-03 165 Bestämmelser om omställningsstöd och pension till förtroendevalda (OPF-KL). (ARGUS 28) KS 2014-244 KF Beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

regel plan policy program regel riktlinje rutin strategi taxa Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda ...

regel plan policy program regel riktlinje rutin strategi taxa Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda ... plan policy regel Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda program regel riktlinje rutin strategi taxa............................ Beslutat av: Kommunfullmäktige Beslutandedatum:

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 021.2

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 021.2 Bromölla kommun KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 021.2 Antagen/Senast ändrad Gäller från Dnr Kf 2014-08-25 152 2014-10-15 2014/488 OPF-KL OMSTÄLLNINGSSTÖD OCH PENSION FÖR FÖRTROENDEVALDA - Allmänna utskottet

Läs mer

Bestämmelser om omställningsstöd och pension till förtroendevalda (OPF-KL) (ARGUS 40). KS 2014-244

Bestämmelser om omställningsstöd och pension till förtroendevalda (OPF-KL) (ARGUS 40). KS 2014-244 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-08-12 192 Bestämmelser om omställningsstöd och pension till förtroendevalda (OPF-KL) (ARGUS 40). KS 2014-244 KF Beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Protokoll från Landstingsfullmäktiges sammanträde. Tid: Måndag 22 september kl 9: Plats: Kristinehallen, Bergmästaregatan, Falun

Protokoll från Landstingsfullmäktiges sammanträde. Tid: Måndag 22 september kl 9: Plats: Kristinehallen, Bergmästaregatan, Falun I ~ Landstinget Il DALARNA PROTOKOLL Sammanträde 2014-09-22 83-101 Sida 1 (18) från s sammanträde Tid: Måndag 22 september kl 9:30-10.30 Plats: Kristinehallen, Bergmästaregatan, Falun Beslutande Bengt

Läs mer

Bestämmelser om omställningsstöd och pension till förtroendevalda (OPF-KL)

Bestämmelser om omställningsstöd och pension till förtroendevalda (OPF-KL) Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsgivarutskott i Falkenberg 2014-07-14 40 Bestämmelser om omställningsstöd och pension till förtroendevalda (OPF-KL) Arbetsgivarutskottets

Läs mer

I I) Landstinget DALARNA LANDSTINGSFULLMÄKTIGE

I I) Landstinget DALARNA LANDSTINGSFULLMÄKTIGE I I) Landstinget DALARNA CENTRAL FÖRVALTNING Datum Beteckning/diarienr 2015-06-03 Ert datum Er beteckning LANDSTINGSFULLMÄKTIGE Fullmäktige sammanträder i Kristinehallen, Bergmästaregatan, Falun, 2015-06-15-16

Läs mer

Personalutskottets sammanträde

Personalutskottets sammanträde -3, POU 2014-05-27 13:15 Kallelse till Personalutskottets sammanträde 2014-05-27 kl 13:15 i Torvallarummet Förhinder till sammanträde anmäls till Lennart Wadensjö, tel 14 36 61, lennart.wadensjo@ostersund.se

Läs mer

Lokalt regelverk för Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda, OPF-KL, i Kungsbacka kommun

Lokalt regelverk för Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda, OPF-KL, i Kungsbacka kommun Regelverk Sida 1/6 Lokalt regelverk för Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda, OPF-KL, i Kungsbacka kommun Omställningsinsatser och omställningsstöd Vilka som omfattas - Förtroendevalda

Läs mer

Kommentar till Förslag till bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL)

Kommentar till Förslag till bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL) PM 2013-10-20 1 (9) Avdelningen för Arbetsgivarpolitik Niclas Lindahl Pia Svensson Kommentar till Förslag till bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL) I denna PM kommenteras

Läs mer

Omställningsstöd och pension för förtroendevalda

Omställningsstöd och pension för förtroendevalda 1(2) 2014-08-26 LJ 2014/1020 Landstingsstyrelsen Omställningsstöd och pension för förtroendevalda Bakgrund Sveriges Kommuner och Landstings styrelse har den 20 oktober 2013 antagit förslag till bestämmelser

Läs mer

INFORMATION OM OPF-KL

INFORMATION OM OPF-KL INFORMATION OM OPF-KL OPF-KL Omställningsstöd och pension för förtroendevalda OPF-KL (Omställningsstöd och Pension till förtroendevalda) tillämpas på förtroendevald som väljs för första gången i samband

Läs mer

Omställningsstöd och pension för förtroendevalda Handlingar i ärendet:

Omställningsstöd och pension för förtroendevalda Handlingar i ärendet: Omställningsstöd och pension för förtroendevalda Handlingar i ärendet: Landstingsstyrelsens skrivelse till landstingsfullmäktige Bestämmelser om omställningsstöd för förtroendevalda Lokala riktlinjer och

Läs mer

Omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL)

Omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL) TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 28 mars 2014 KS-2014/358.901 1 (2 HANDLÄGGARE Åsa Brunkvist 08-535 303 11 asa.brunkvist@huddinge.se Kommunstyrelsen Omställningsstöd och pension för förtroendevalda

Läs mer

1(13) Bestämmelser om omställningsstöd och pension till förtroendevalda (OPF-KL) Styrdokument

1(13) Bestämmelser om omställningsstöd och pension till förtroendevalda (OPF-KL) Styrdokument 1(13) Bestämmelser om omställningsstöd och pension till förtroendevalda (OPF-KL) Styrdokument 2(13) Styrdokument Dokumenttyp - Beslutad av Kommunfullmäktige 2014-05-28, 70 Dokumentansvarig Kommunchefen

Läs mer

Riktlinjer för omställningsstöd och pension till förtroendevalda beslutad av kommunfullmäktige 2014-11- 03 125 (KS/2014:136-024) Personalavdelningen

Riktlinjer för omställningsstöd och pension till förtroendevalda beslutad av kommunfullmäktige 2014-11- 03 125 (KS/2014:136-024) Personalavdelningen 1/8 Beslutad: Kommunfullmäktige 2014-12-15 165 Gäller fr o m: 2015-01-01 Myndighet: Kommunstyrelsen Diarienummer: KS/2014:518-003 Ersätter: Ansvarig: Riktlinjer för omställningsstöd och pension till förtroendevalda

Läs mer

A. Bestämmelser om omställningsstöd för förtroendevalda

A. Bestämmelser om omställningsstöd för förtroendevalda 1 SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING Utgåva september 2015 5:5 BESTÄMMELSER OM OMSTÄLLNINGSSTÖD OCH PENSION AVGÅNGSERSÄTTNING FÖR FÖRTROENDEVALDA (OPF-KL) I SÖDERTÄLJE KOMMUN (Innebär i A4 och A7

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING Regler för pension och omställningsstöd för förtroendevalda i Sollentuna kommun (OPF-KL) Antagna av fullmäktige 2014-10-15 136, dnr 2014/0384 KS.135 att gälla från och med 2014-10-15. Innehållsförteckning

Läs mer

Reglemente för arvoden och ersättningar till förtroendevalda

Reglemente för arvoden och ersättningar till förtroendevalda 2015-07-02 Sid 1/20 Reglemente för arvoden och ersättningar till förtroendevalda Bilaga 3 - Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda enligt OPF-KL 1 Tillämpningsområde Bestämmelser

Läs mer

Regler för omställningsstöd och pension för förtroendevalda

Regler för omställningsstöd och pension för förtroendevalda STRÖMSTADS KOMMUN KALLELSE/ÄRENDELISTA Sida 5 (13) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-11-12 Kf 125 Ks 160 Au 197 KS/2015-0173 Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktiges beslut att besluta att

Läs mer

BESTÄMMELSER OM OMSTÄLLNINGSSTÖD OCH PENSION FÖR FÖRTROENDEVALDA (OPF-KL)

BESTÄMMELSER OM OMSTÄLLNINGSSTÖD OCH PENSION FÖR FÖRTROENDEVALDA (OPF-KL) BESTÄMMELSER OM OMSTÄLLNINGSSTÖD OCH PENSION FÖR FÖRTROENDEVALDA (OPF-KL) BESTÄMMELSER OM OMSTÄLLNINGSSTÖD OCH PENSION FÖR FÖRTROENDEVALDA (OPF-KL) INNEHÅLL Bestämmelser om omställningsstöd för förtroendevalda...

Läs mer

16. Komplettering av riktlinjer för pension för förtroendevalda Dnr 2015/483-003

16. Komplettering av riktlinjer för pension för förtroendevalda Dnr 2015/483-003 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 32 (42) 2016-03-21 Kf 16. Komplettering av riktlinjer för pension för förtroendevalda Dnr 2015/483-003 Kommunfullmäktige beslutade 2015-12-14, 283, om att anta ny

Läs mer

Arvodesreglemente Bilaga 3 A Kommunfullmäktige 2014-06-12 68 KA 2014/291 Sid 1/18

Arvodesreglemente Bilaga 3 A Kommunfullmäktige 2014-06-12 68 KA 2014/291 Sid 1/18 Arvodesreglemente Bilaga 3 A Kommunfullmäktige 2014-06-12 68 KA 2014/291 Sid 1/18 Arvodesreglemente Bilaga 3 A - Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda enligt OPF-KL Bestämmelser

Läs mer

Omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL)

Omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL) KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 28 april 2014 13 Paragraf Diarienummer KS-2014/358.901 Omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL) Kommunstyrelsens beslut

Läs mer

Bestämmelser om omställningsstöd

Bestämmelser om omställningsstöd PM 2013-10-20 1 (9) Avdelningen för Arbetsgivarpolitik Niclas Lindahl Kommentar till Förslag till bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL) I denna PM kommenteras Förslag

Läs mer

Beslut om lokalt antagande av bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL)

Beslut om lokalt antagande av bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL) Tjänsteutlåtande o (Krm Aee*>»e Kommunstyrelsens kontor Datum 2014-06-12 Dnr 2014/0194-021 Till Kommunstyrelsen Beslut om lokalt antagande av bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda

Läs mer

Antagande av pensionsbestämmelser för förtroendevalda, OPF-KL, Dnr 00469/2014

Antagande av pensionsbestämmelser för förtroendevalda, OPF-KL, Dnr 00469/2014 ... HELSINGBORG KOMMUNFULLMÄKTIGE Utdrag ur kommunfullmäktiges protokoll den 19 november 2014 Kf 166 Ks 149 Antagande av pensionsbestämmelser för förtroendevalda, OPF-KL, Dnr 00469/2014 Ärendet Sveriges

Läs mer

Kompletterande beslut om pension och omställningsstöd till förtroendevalda

Kompletterande beslut om pension och omställningsstöd till förtroendevalda ARBOGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2016-04-26 Blad 5 Ksau 66 Dnr 121/2014-024 Kompletterande beslut om pension och omställningsstöd till förtroendevalda

Läs mer

Bestämmelser om omställningsstöd och pension till förtroendevalda (OPF-KL) Antaga av kommunfullmäktige 2014-06-30, 129

Bestämmelser om omställningsstöd och pension till förtroendevalda (OPF-KL) Antaga av kommunfullmäktige 2014-06-30, 129 Bestämmelser om omställningsstöd och pension till förtroendevalda (OPF-KL) Antaga av kommunfullmäktige 2014-06-30, 129 F:\KSF\Kserv\Sekretariat\Författningssamlingen\förstasida-bestämmelser-omställningsstöd-pension.docx

Läs mer

Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna. 87 Antagande av bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (KS 2014.

Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna. 87 Antagande av bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (KS 2014. VALLENTUNA KOMMUN Protokollsutdrag SID 1(2) Organ: Kommunstyrelsen Datum: 2014-05-19 Plats: Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna 87 Antagande av bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda

Läs mer

Kommentar till Förslag till bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL)

Kommentar till Förslag till bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL) Kommentar till Förslag till bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL) OPF-KL är utformat för att kunna tillämpas på förtroendevalda som tillträder ett (eller flera) uppdrag

Läs mer

Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL)

Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL) 1 [5] HR verksamhetsområde 2014-11-19 Referens Elisabeth Hill Lena Hadad Mottagare Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL) Förslag till

Läs mer

OPF-KL. Omställningsstöd och pension för förtroendevalda

OPF-KL. Omställningsstöd och pension för förtroendevalda OPF-KL Omställningsstöd och pension för förtroendevalda Bestämmelserna bygger på livsinkomstprincipen. Består av två delar: - Omställning - Pension Vilka omfattas Nytillträdda politiker efter valet 2014

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Bestämmelser om omställningsstöd och pension till förtroendevalda(opf-kl)

Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Bestämmelser om omställningsstöd och pension till förtroendevalda(opf-kl) 1 (2) FÖRSLAG 2014:31 LS 1403-0396 Landstingsstyrelsens förslag till beslut Bestämmelser om omställningsstöd och pension till förtroendevalda(opf-kl) Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl Ärendebeskrivning

Läs mer

Bestämmelser om omställningsstöd för förtroendevalda

Bestämmelser om omställningsstöd för förtroendevalda Antagen av Kommunfullmäktige 2014 11 26, 167. Dnr: KS 1540/14 903 Bestämmelser om omställningsstöd för förtroendevalda 1 Tillämpningsområde Bestämmelser om omställningsstöd gäller för förtroendevald som

Läs mer

Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL)

Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL) I ~ Landstinget - DALARNA Central förvaltning Personalenhet ~~~ftu N~tR~~ J; A Landstingsstyrelsen Datum 2014-09-08 Sida 1 (2) Dnr LD13/03489 Uppdnr 866 2014-09-08 Landstingsstyrelsen 2014-09-22 Landstingsfullmäktige

Läs mer

2013-12-17. Förslag till bestämmelser om omställningsstöd och pension till förtroendevalda (OPF-KL)

2013-12-17. Förslag till bestämmelser om omställningsstöd och pension till förtroendevalda (OPF-KL) Sveriges 2013-12-17 1 (2) CIRKULÄR 13:75 Avdelningen för arbetsgivarpolitik Niclas Lindahl Pia Svensson Nyckelord: Förtroendevalda, omställning och pension Kommunstyrelsen Landstingsstyrelsen Regionstyrelsen

Läs mer

Omställningsbestämmelserna gäller för de politiker som avses i 4 kap. 1 Kommunallagen som fullgör uppdrag med sammanlagt minst 40 procent av heltid.

Omställningsbestämmelserna gäller för de politiker som avses i 4 kap. 1 Kommunallagen som fullgör uppdrag med sammanlagt minst 40 procent av heltid. UTDRAG 1 (2) Sammanträdesdatum 2014-09-24 Kommunstyrelsens personaldelegation 21 Omställnings- och pensionsavtal för politiker. Dnr KS 2013/0874 Bakgrund Sveriges Kommuner och Landstings styrelse har i

Läs mer

Beräkning och redovisning av skulder och kostnader för pension till förtroendevalda

Beräkning och redovisning av skulder och kostnader för pension till förtroendevalda 2015-06-15 1 (6) CIRKULÄR 15:19 Ekonomi och styrning Nils Mårtensson Siv Stjernborg EJ Kommunstyrelsen Ekonomi/finans Beräkning och redovisning av skulder och kostnader för pension till förtroendevalda

Läs mer

Tillämpningsanvisningar för OPF-KL

Tillämpningsanvisningar för OPF-KL Tillämpningsanvisningar för OPF-KL Region Kronoberg 2015-10-07 I samarbete med Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras Utskriftsdatum: 2015-10-28 Sida 1 av 11 Innehållsförteckning 1 Allmänt...3

Läs mer

Revisionsberättelser samt ansvarsprövning för år 2013 avseende AB Vårljus, Brännbacken Återvinning AB och Kommunalförbundet Norrvatten

Revisionsberättelser samt ansvarsprövning för år 2013 avseende AB Vårljus, Brännbacken Återvinning AB och Kommunalförbundet Norrvatten Ordförandeförslag 0 Österåk< Kommunfullmäktiges ordförande Datum 2014-08-19 Dnr KS 2014/0084-007 Till Kommunfullmäktige Revisionsberättelser samt ansvarsprövning för år 2013 avseende AB Vårljus, Brännbacken

Läs mer

Sammanträde Protokoll från Landstingsstyrelsens sammanträde

Sammanträde Protokoll från Landstingsstyrelsens sammanträde I ~ Landstinget llj DALARNA Central förvaltning PROTOKOLL Sammanträde 2014-09-08 78-95 Sida 1 (18) från s sammanträde Tid: 2014-09-08, kl 10.00--12.00 och 13.00--14.10 Plats: Futurum, Landstingshuset,

Läs mer

Förslag till bestämmelser om omställningsstöd och pension till förtroendevalda (OPF-KL)

Förslag till bestämmelser om omställningsstöd och pension till förtroendevalda (OPF-KL) STRÖMSTADS KOMMUN KALLELSE/ÄRENDELISTA Sida 26 (40) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-06-09 Kf 68 Ks 98 Au 107 KS/2015 0173 Förslag till bestämmelser om omställningsstöd och pension till förtroendevalda

Läs mer

1 4-05- 2 0 0 0 0 3 0

1 4-05- 2 0 0 0 0 3 0 Stockholms läns landsting 1 (2) Arvodesberedningen SKRIVELSE 2014-05-07 LS 1403-0396 Landstingsstyrelsen LANDSTINGSSTYRELSEN 1 4-05- 2 0 0 0 0 3 0 Bestämmelser om omställningsstöd och pension till förtroendevalda

Läs mer

Kallelse Sammanträdesdatum 2014-09-03

Kallelse Sammanträdesdatum 2014-09-03 Kallelse Sammanträdesdatum 2014-09-03 Plats Samtalsrum 3011, Stadshuset Tid Onsdagen den 3 september kl 8:30-9:30 Ledamöter Lennart Jonsson (M) Ordförande Lars Gustafson (S) Vice ordförande Lillvor Bergin

Läs mer

Ekonomi Nytt. Nr 11/2015 2015-06-15. Dnr SKL 15/3320 Nils Mårtensson 08-452 78 86

Ekonomi Nytt. Nr 11/2015 2015-06-15. Dnr SKL 15/3320 Nils Mårtensson 08-452 78 86 Ekonomi Nytt Nr 11/2015 2015-06-15 Dnr SKL 15/3320 Nils Mårtensson 08-452 78 86 Landsting och regioner Ekonomidirektörer Lt Budgetdirektörer Lt Redovisningsdirektörer Lt Finansdirektörer Lt Landstingsekonomer

Läs mer

KALLELSE. Nr Ärenden Handl. Sid

KALLELSE. Nr Ärenden Handl. Sid 1 1 KALLELSE Datum KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2014-01-08 Sammanträdande organ Kommunfullmäktige Tid Måndagen den 20 januari 2014 kl. 18.00 Plats Safiren, Drottninggatan 19 i Katrineholm Nr Ärenden Handl.

Läs mer

KF 79 26 MAJ 2014. Nr 79. Förslag till bestämmelser om omställningsstöd och pension till förtroendevalda (OPF-KL) KSN-2014-0026

KF 79 26 MAJ 2014. Nr 79. Förslag till bestämmelser om omställningsstöd och pension till förtroendevalda (OPF-KL) KSN-2014-0026 KF 79 26 MAJ 2014 Nr 79. Förslag till bestämmelser om omställningsstöd och pension till förtroendevalda (OPF-KL) KSN-2014-0026 Kommunfullmäktige Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige

Läs mer

Upprop och anmälningar om förhinder

Upprop och anmälningar om förhinder 1(12) Kf 1 Kf 1 Upprop och anmälningar om förhinder 2(12) Kf 2 Kf 2 Kungörelse av fullmäktigesammanträdet Kungörelse av fullmäktigesammanträdet anslogs på kommunens anslagstavla den 22 december 2014. Kallelse

Läs mer

Information om pension och försäkringar för förtroendevalda. Anna Norman Personalavdelningen

Information om pension och försäkringar för förtroendevalda. Anna Norman Personalavdelningen Information om pension och försäkringar för förtroendevalda Anna Norman Personalavdelningen - Uttag tidigast från 65 år - Måste ansöka om pension Gamla avtalet PBF - Måste sluta helt som förtroendevald

Läs mer

Datum Förslag till bestämmelser om omställningsstöd och pension till förtroendevalda (OPF-KL)

Datum Förslag till bestämmelser om omställningsstöd och pension till förtroendevalda (OPF-KL) KS 5 7 MAJ 2014 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Lind Anna Datum 2014-04-29 Diarienummer KSN-2014-0026 Kommunstyrelsen Förslag till bestämmelser om omställningsstöd och pension till förtroendevalda (OPF-KL)

Läs mer

Pensionsregler för förtroendevalda i Växjö kommun

Pensionsregler för förtroendevalda i Växjö kommun Styrande dokument Senast ändrad 2016-12-20 Pensionsregler för förtroendevalda i Växjö kommun Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Personalkontoret Dokumentnamn Pensionsregler för anställda i

Läs mer

Riktlinjer för pensioner till förtroendevalda

Riktlinjer för pensioner till förtroendevalda STADSLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Riktlinjer för pensioner till förtroendevalda Antagna av kommunfullmäktige 2008-04-23 Reviderade av kommunstyrelsen den 8 april 78 SID 2(8) Innehållsförteckning SAMMANFATTNING...

Läs mer

First Hotel Grand, Trotzgatan 9-11, Falun. Måndag 2011-09-12, kl 09.30 Dessa handlingar finns att tillgå på landstingets hemsida: www.ltdalarna.

First Hotel Grand, Trotzgatan 9-11, Falun. Måndag 2011-09-12, kl 09.30 Dessa handlingar finns att tillgå på landstingets hemsida: www.ltdalarna. I II landstinget DALARNA BEREDNINGSMEMORIAL Sammanträdesdatum 2011-09-12 Plats Tid Övrigt First Hotel Grand, Trotzgatan 9-11, Falun Måndag 2011-09-12, kl 09.30 Dessa handlingar finns att tillgå på landstingets

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 14 (15)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 14 (15) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 14 (15) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-04-28 60 Antagande av bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (KS 2014.137) Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

Sammanträde ilandstingsfullmäktige III

Sammanträde ilandstingsfullmäktige III I ~ Landstinget II DALARNA Sammanträde 2013-04-22 Sida 1 (12) Sammanträde i III Tid: Måndag 2013-04-22 09:30 Plats: Kristinehallen, Bergmästaregatan, Falun Dessa handlingar finns att tillgå på Internet

Läs mer

Riktlinjer för pensioner till förtroendevalda

Riktlinjer för pensioner till förtroendevalda SID 1(8) Riktlinjer för pensioner till förtroendevalda PROGRAM PLAN POLICY Kontaktcenter Postadress 251 89 Helsingborg Växel 042-10 50 00 kontaktcenter@helsingborg.se helsingborg.se SID 2(8) Helsingborgs

Läs mer

Utlåtande 2014:58 RI (Dnr /2014)

Utlåtande 2014:58 RI (Dnr /2014) Utlåtande 2014:58 RI (Dnr 217-281/2014) Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda i Stockholms stad OPF, ändring i bestämmelser om pension och avgångsersättning för förtroendevalda

Läs mer

MOTIONSSVAR SID 1(3) Monica Johansson (S) Landstingsstyrelsens ordförande D A T U M D I A R I E N R 2016-10-05 LS-LED16-0437-4 Ä R E N D E G Å N G Landstingsstyrelsen Landstingsfullmäktige M Ö T E S D

Läs mer

Tillämpningsanvisningar för pensionsbestämmelser PBF och OPF- KL i Region Östergötland

Tillämpningsanvisningar för pensionsbestämmelser PBF och OPF- KL i Region Östergötland BESLUTSUNDERLAG 1/1 Ledningsstaben Torbjörn Eriksson 2017-10-09 Dnr: RS 2017-569 Regionstyrelsen Tillämpningsanvisningar för pensionsbestämmelser PBF och OPF- KL i Region Östergötland Landstingsfullmäktige

Läs mer

Protokoll från Landstingsfullmäktiges sammanträde. Tid: Tisdag 17 december kl Plats: Kristinehallen, Bergmästaregatan, Falun

Protokoll från Landstingsfullmäktiges sammanträde. Tid: Tisdag 17 december kl Plats: Kristinehallen, Bergmästaregatan, Falun I III ~ Landstinget DALARNA PROTOKOLL Sammanträde 2013-12-17 156-159 Sida 1 (10) från s sammanträde Tid: Tisdag 17 december kl 9.30-12.05 Plats: Kristinehallen, Bergmästaregatan, Falun Beslutande Bengt

Läs mer

EKONOMISKA VILLKOR FÖR FÖRTROENDEVALDA. rev 2014-11-05

EKONOMISKA VILLKOR FÖR FÖRTROENDEVALDA. rev 2014-11-05 EKONOMISKA VILLKOR FÖR FÖRTROENDEVALDA rev 2014-11-05 1 I n n e h å l l s f ö r t e c k n i n g KAPITEL 1 Tillämpningsområde 2 KAPITEL 2 Ersättning för förlorad arbetsinkomst 2 Sida KAPITEL 3 Frånvaro

Läs mer

Tjänsteskrivelse Pensionspolicy för förtroendevalda

Tjänsteskrivelse Pensionspolicy för förtroendevalda VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2015-08-12 DNR KS 2015.199 ANNIKA COLDING SID 1/1 TF PERSONALCHEF 08-587 850 66 ANNIKA.COLDING@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Pensionspolicy

Läs mer

1 (7) Personalkontoret 2014-09-22. Pensionspolicy. Antaget av kommunfullmäktige: 2014-09-22

1 (7) Personalkontoret 2014-09-22. Pensionspolicy. Antaget av kommunfullmäktige: 2014-09-22 1 (7) Pensionspolicy Antaget av kommunfullmäktige: 2014-09-22 2 (7) Termer och begrepp Pensionsmyndighet Kommunstyrelsens arbetsutskott som personalorgan har i delegation från kommunstyrelsen i uppdrag

Läs mer

KALLELSE 2014-04-24 Kommunstyrelsens personalutskott KSPU 2014-04-24. Kallelse

KALLELSE 2014-04-24 Kommunstyrelsens personalutskott KSPU 2014-04-24. Kallelse KALLELSE 2014-04-24 Kommunstyrelsens personalutskott KSPU 2014-04-24 Kallelse 1 KALLELSE 2014-04-24 Kommunstyrelsens personalutskott Plats och tid: Grön, 2014-04-24, klockan 13:15 Ärenden: Enligt föredragningslistan

Läs mer

Protokoll från Landstingsstyrelsens sammanträde

Protokoll från Landstingsstyrelsens sammanträde I ~ landstinget III DALARNA PROTOKOLL Sammanträde 2012-10-22 116-118 Sida 1 (7) från s sammanträde Tid: 2012-10-22, kl 9.30-12.15 Plats: Futurum, Landstingshuset, Falun Beslutande Ingalill Persson (S),

Läs mer

Pensionspolicy för förtroendevalda

Pensionspolicy för förtroendevalda DIARIENUMMER KS 2015.199 1.3.02 Pensionspolicy för förtroendevalda Fastställd av kommunfullmäktige 2015-10-12 112 Pensionspolicy för förtroendevalda Innehåll 1. Sammanfattning... 4 1.1 Pension till förtroendevalda...

Läs mer

Svar på motion från Jan Wiklund (M) med flera: Inrättande av personal utskott

Svar på motion från Jan Wiklund (M) med flera: Inrättande av personal utskott I ~ landstinget II DALARNA Ledningsenhet 000517 BESLUTSUNDERLAG Landstingsfullmäktige Datum 2013-09-23 Sida 1 (2) Dnr LD13/01027 Uppdnr 513 2013-09-02 Landstingsstyrelsen 2013-09-23 Landstingsfullmäktige

Läs mer

Pensionsriktlinjer för förtroendevalda

Pensionsriktlinjer för förtroendevalda Pensionsriktlinjer för förtroendevalda Antagna av kommunfullmäktige 2008-12-18, reviderade 2015-02-26 Lunds kommun Innehållsförteckning ALLMÄNT... 2 REVIDERING... 2 BESLUTSORDNING... 2 PENSION TILL FÖRTROENDEVALDA...

Läs mer

Tid: Måndag 2014-03-03 kl 9:30 Plats: Kristinehallen, Bergmästaregatan, Falun Dessa handlingar finns att tillgå på Internet adress www.ltdalarna.se.

Tid: Måndag 2014-03-03 kl 9:30 Plats: Kristinehallen, Bergmästaregatan, Falun Dessa handlingar finns att tillgå på Internet adress www.ltdalarna.se. I l) landstinget DALARNA Sammanträde 2014-03-03 Sida 1 (13) Sammanträde i Tid: Måndag 2014-03-03 kl 9:30 Plats: Kristinehallen, Bergmästaregatan, Falun Dessa handlingar finns att tillgå på Internet adress

Läs mer

Begäran från Kristinehamns Energi AB om moderbolagsgaranti

Begäran från Kristinehamns Energi AB om moderbolagsgaranti 1 Tjänsteskrivelse Sida 1(2) Kommunledningsförvaltningen Morgan Persson,0550-88024 morgan.persson@kristinehamn.se Datum 2014-05-08 Ks/2014:121 046 Ansökan om bidrag Begäran från Kristinehamns Energi AB

Läs mer

Anvisningar för löneväxling, pension och omställning

Anvisningar för löneväxling, pension och omställning Anvisningar för löneväxling, pension och omställning Anställda och förtroendevalda i Arboga kommun Antagen av kommunstyrelsen den 10 maj 2016, 91. Innehåll 1 Pension till anställda 5 1.1 Löneväxling...

Läs mer

Tolkning av arvodesbestämmelserna 8 och 19

Tolkning av arvodesbestämmelserna 8 och 19 BESLUTSUNDERLAG Landstingsstyrelsens arbetsutskott Central förvaltning Datum 2015-02-02 Sida 1 (4) Ledningsenhet C-fv Dnr Uppdnr 948 2014-02-02 Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tolkning av arvodesbestämmelserna

Läs mer

1(7) ANTAGEN KF 2014-09-29 170. Pensionspolicy för

1(7) ANTAGEN KF 2014-09-29 170. Pensionspolicy för 1(7) ANTAGEN KF 2014-09-29 170 Pensionspolicy för 2(7) INLEDNING... 3 BAKGRUND... 3 SYFTE... 3 UPPDATERING... 3 BESLUTSORDNING... 3 PENSION FÖR ANSTÄLLDA... 4 PENSION FÖR FÖRTROENDEVALDA... 4 HELTIDS-

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Sammanträdesrum Yxningen, Nya kommunhuset, kl 13.30 15.00- Beslutande Ledamöter Lennart Haraldsson (S), ordförande Anki Sjöö-Törner (S), ersättare för Magnus Hesse (M) Ulf Dahl (S) Marie

Läs mer

Bilaga 5 till Landstingsstyrelsens 91

Bilaga 5 till Landstingsstyrelsens 91 I landstinget.. DAlARNA PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum 94 Atgärdsplan för ekonomi i balans 2011 (Bilaga sid 58-76) Dnr LD11/00574 Landstingsstyrelsen föreslårfullmäktige besluta a t t i samband med

Läs mer

Muntlig information kl. 9.00 10.45

Muntlig information kl. 9.00 10.45 KALLELSE FÖREDRAGNINGSLISTA KOMMUNSTYRELSEN Tid och plats: Ordförande: Sekreterare 2016-02-10 kl. 9.00 Borgmästaren, Stadshuset Lysekil Jan-Olof Johansson Mari-Louise Dunert Ärende Öppet sammanträde, utom

Läs mer

O O O Landstingsfullmäktige. Svar på motion från Bo Brännström (FP): Utred konsekvenserna

O O O Landstingsfullmäktige. Svar på motion från Bo Brännström (FP): Utred konsekvenserna I ~ Landstinget _ DALARNA BESLUTSUNDERLAG O O O 2 1 2 Landstingsfullmäktige Central förvaltning Datum 2013-02-18 Sida 1 (2) Hälso- och sjukvårdsenhet Dnr LD12/02550 Uppdnr 409 2013-01-14 Landstinqsstyrelsens

Läs mer

I Il ~ Landstinget. DAGORDNING Landstingsfullmäktige. Sammanträde i Landstingsfullmäktige

I Il ~ Landstinget. DAGORDNING Landstingsfullmäktige. Sammanträde i Landstingsfullmäktige I Il ~ Landstinget DALARNA Sammanträde 2015-03-02 Sida 1 (12) Sammanträde i Tid: Måndag 2 mars 2015 kl 9:30 Plats: Kristinehallen, Bergmästaregatan, Falun Dessa handlingar finns att tillgå på Internet

Läs mer

Motionssvar - Reglemente för omställningsbidrag

Motionssvar - Reglemente för omställningsbidrag MOTIONSSVAR SID 1(4) Monica Johansson (S) Landstingsstyrelsens ordförande DATUM DIARIENR 2016-01-27 LS-LED15-0230-4 ÄRENDEGÅNG MÖTESDATUM Landstingsstyrelsen 2016-02-16 Motionssvar - Reglemente för omställningsbidrag

Läs mer

MOTIONSSVAR SID 1(4) Monica Johansson (S) Landstingsstyrelsens ordförande D A T U M D I A R I E N R 2016-01-27 LS-LED15-0230-4 Ä R E N D E G Å N G M Ö T E S D A T U M Landstingsstyrelsen 2016-02-16 Motionssvar

Läs mer

Landstingsfullmäktige 99-114

Landstingsfullmäktige 99-114 PROTOKOLL 1(7) Diarienummer Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum Närvarande: Se upprop 100 99 Öppnande Landstingsfullmäktiges ordförande Hans Rocén förklarar med ett hälsningstal landstingsfullmäktiges

Läs mer

Regler för omställningsstöd och pension

Regler för omställningsstöd och pension Munkedals kommun Regler för omställningsstöd och pension för förtroendevalda inom Munkedals kommun Innehållsförteckning Pension till förtroendevalda i Munkedals kommun... 2 Pensionsmyndighet... 2 Pension

Läs mer

Reglemente för arvoden och ersättningar till förtroendevalda Dnr: LKS 2015-074

Reglemente för arvoden och ersättningar till förtroendevalda Dnr: LKS 2015-074 Reglemente för arvoden och ersättningar till förtroendevalda Dnr: LKS 2015-074 Antaget av kommunfullmäktige 2015-06-25, 62 De förtroendevalda ledamöterna är inte anställda i Lysekils kommun. Kommunfullmäktiges

Läs mer

i l i LEDNINGSUTSKOTTET

i l i LEDNINGSUTSKOTTET SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5(22) i l i LEDNINGSUTSKOTTET ' Sammanträdesdatum 2016-1 1-15 Dnr 2016/1245 r 5 218 Förslag till antagande av reviderat pensionsreglemente för förtroendevalda [OPF-KL] samt beslut

Läs mer

Kommunfullmäktige beslutar att det nya reglementet ska tillämpas fr.o.m. 1 april 2015.

Kommunfullmäktige beslutar att det nya reglementet ska tillämpas fr.o.m. 1 april 2015. 1/2 Kommunstyrelsen Tjänsteskrivelse Datum: 2015-02-03 Förvaltning: Kommunledningskontoret Handläggare: Maria Hemlin Telefon: 0523-613237 E-post: maria.hemlin@lysekil.se REVIDERING AV LYSEKILS KOMMUNS

Läs mer

REGLEMENTE OM ERSÄTTNINGAR TILL FÖRTROENDEVALDA I TIDAHOLMS KOMMUN

REGLEMENTE OM ERSÄTTNINGAR TILL FÖRTROENDEVALDA I TIDAHOLMS KOMMUN 2014:15 REGLEMENTE OM ERSÄTTNINGAR TILL FÖRTROENDEVALDA I TIDAHOLMS KOMMUN Antaget av kommunfullmäktige 2014-08-25 att gälla från och med mandatperioden efter 2014 års allmänna val. Tillämpningsområde

Läs mer