I II Landstinget 1J~ DALARNA CENTRAL FÖRVALTNING Datum Beteckning/diarienr Ert datum LANDSTINGSFULLMÄKTIGE

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "I II Landstinget 1J~ DALARNA CENTRAL FÖRVALTNING Datum Beteckning/diarienr 2014-09-11 Ert datum LANDSTINGSFULLMÄKTIGE"

Transkript

1 I II Landstinget DALARNA CENTRAL FÖRVALTNING Datum Beteckning/diarienr Ert datum Er beteckning LANDSTINGSFULLMÄKTIGE Fullmäktige sammanträder i Kristinehallen, Bergmästaregatan, Falun, med början kl för behandling av i bilagda föredragningslista upptagna ärenden. 1J~ Ordförande Postadress Box FALUN Besöksadress Vasagatan 27 Falun Telefon Fax E-post: ltdalarn a.se

2 Delgives Fullmäktigeledamöter m fl Fullmäktigesammanträdet i september 2014 i Falun Måndag Kl Kl Kaffe Fullmäktigesammanträdet öppnas K Paus Kl Kulturinslag: Dalarnas Filmfestival- mellanvikt, tungvikt och viktlös - Film i Dalarna K Lunch Kl Förhandlingarna fortsätter K Kaffe K Förhandlingarna fortsätter Kl Förhandlingarna avslutas LOKALER Fullmäktigesammanträdet äger rum i Kristinehallen, Falun Med tanke på att många personer är allergiska mot parfymdofter bör vi tänka på att inte använda parfymerade produkter då vi är på sammanträdet. Trådlöst Internet (Wi-Fi) finns tillgängligt i lokalen. Lappar med lösenord för att utnyttja uppkopplingen finns att tillgå på sammanträdesdagen. ÖVRIGT Telefoner: För inkommande samtal, I anslutning till sammanträdeslokalen finns en telefon för utgående samtal. Fax: Kostpriser: Fullmäktigeledamöterna anger på rese- och arvodesräkningen antalet intagna måltider (lunch och kaffe). Avdrag sker vid utbetalningen enligt gällande taxa. Falu kommuns priser: Lunch 82 kr och kaffe 28 kr Internet: Dessa handlingar finns att tillgå på Landstinget Dalarnas hemsida Sammanträdet sänds även via webb. Länk till sändningen publiceras inför sammanträdet på Landstinget Dalarnas hemsida. KOM IHAG: Du som kvitterat ut ett parkeringstillstånd för hela 2014 måste lämna tillbaka det efter LF 22 september om du inte blir kvar nästa mandatperiod!

3 Valkrets Falun 1 Göran Selven (M) Placeringslista för Landstinget Dalarnas fullmäktigeledamöter 2 Gunilla Franklin (M) 43 Jan Stagenmark (S) 3 Christer Carlsson (M) valperioden l 44 Solbritt Andersson (V) 4 Leif Bergh (M) 5 Birgitta Hiertner (M) 45 Gert Lundkvist (MP) 46 Sören Hammarström (-) 47 Marita Jacquzelius (OSP) 6 Agneta Ängsås (C) 7 Svante Parsjö Tegner (FP) Valkrets Ludvika/Smedjebacken 8 Katarina Gustavsson (KO) 48 Håkan Frank (M) 9 Ingalill Persson (S) 49 Håkan Berggren (M) 10 Kjell Persson (S) 50 Göran Engström (C) 11 Suzanne Lazar (S) Taimi Hermansson 51 Lena Ludvigsson-Olafsen (S) 12 Per Helin (S) Bengtlindström - 52 I van Eriksson (S) 13 Inga-Britt Kronnäs (S) Kristina Svensson 53 Anna-Lena Andersson (S) 14 Malin Nissinen (V) Pär Sixtensson 54 Olof Långberg (S) 15 Ann-Catrin Lofvars (MP) 55 Majsan Willen (S) 16 Michael Bengts (SO) 56 Kenneth Oafgård (S) I 57 Sten G Johansson Valkrets Borlänge (V) 17 Clas Jacobsson (M) tj ~. tj TALARSTOL TALARSTOL Valkrets GagneflLeksand/Malung-Sälenl. 18 Pär Sixtensson (M) Rättvik-Vansbro 19 Ulrik Bergman (M) PRESIDIUM 58 Kerstin Marits (M) 20 Lena Reyier (C) 59 Tom Martinson (M) 21 John Thomander (FP) 60 Åsa Björklund (M) 22 Kristina Svensson (S) 61 Anders Ahlgren (C) 23 Bengt Lindström (S) 62 Birgitta Oahlkvist (C) 24 Fresia Lobos (S) 63 Bengt Thoren (FP) 25 Per Morelius (S) 64 CarinMalm (KO) 65 Ann-Gret Olsson (S) 27 Bertil Ström (S) 66 Robert Hagström (S) 67 Liv Lunde Andersson (S) 29 Lena Bröms Burman (MP) 68 Britt-Marie Essell (S) 30 Marie Edenhager (-) 69 Carina Albertsson (S) 70 Anders Björkman (S) Valkrets AvestalHedemora/Säter B ~ ~ ~ ~ ~ 71 Thomas Ylven 31 Ulf Berg (V) (M) 32 Johan Thomasson (M)' ~ B ~ Nils Gossas (MP) Knut C A Scherman 33 Lillebil Grass (SO) (M) 74 Lisbeth Mörk-Amnelius 34 Owe Ahlinder (OSP) (C) 26 ItjaFors (S) DGGG G ~ 28 Mai Olofsson (V) B B ~ ~ ~ B ~ B E3 B B ~ 37 Marina Ander (KO) B B a 'B B 35 Gunilla Berglund (C) Valkrets MoralOrsa/Älvdalen 36 Bo Brännström (FP) 75 Jan Wiklund (M) 76 Christer Juhlin (M) 38 Sören Bertilsson (S) 77 Christina Bröms (C) 39 Agneta Andreasson-Bäck (S) ~ B ~ Birgitta Sacredeus (KO) 40 Per-Inge Nyberg (S) 80 1 ~.79 ~ Gunnar Barke (S) 41 Lilian Palm (S) 80 Bigitta Sohlberg (S) 42 Sören Aspgren (S) 81 Bitte Nohrin Jemberg (S) 82 Ulla Back Olsson (S) 83 Ingvar Nille Niilimaa (DSP)

4 Landstinget DALARNA LANDSTINGSFULLMÄKTIGE INFORMATION Datum Beteckning/diarienr (1) Bengt Lindström Ert datum Er beteckning Ledamöter ilandstingsfullmäktige ÖVERENSKOMMELSE SOM FULLMÄKTIGES PRESIDIUM HAR GJORT MED GRUPPLEDARNA OM DEBATTREGLER 1. Huvudregel- 5 minuter för första anförandet. 3 minuter för följande anföranden Som huvudregel gäller att ledamöterna i varje ärende kan begära ordet för ett första anförande som sträcker sig i maximalt 5 minuter. På de därpå följande anförandena gäller en tidsbegränsning om maximalt 3 minuter. På varje anförande, d v s oavsett om det är ett första eller senare anförande, finns möjlighet till ett replikskifte om 2 min per replik. Syftet med att medge en längre talartid för första anförandet i varje ärende är att ge ledamöterna möjlighet att inledningsvis utveckla argumenten för sina ställningstaganden. Dessa talarregler gäller också i tillämpliga delar när fullmäktige behandlar interpellationer och frågor. 2. Undantag - särskilda debatter Vid särskilda debatter om t ex budget, mål och ramar, årsredovisning m.m. gäller en särskild talarordning. Debatten inleds med anföranden aven representant för varje parti (gruppledare eller annan av partiet utsedd ledamot). Talartiden dem emellan fördelas så att Landstingsstyrelsens ordförande får tala i maximalt 12 minuter, övriga i maximalt 6 minuter. Varje deltagare i den debatten får dessutom rätt till 2 repliker om 2 minuter att fritt disponera under gruppledar- debatten. Efter det att gruppledardebatten avslutats träder huvudregeln in för den fortsatta debatten Presidiet avgör för vilka ärenden den särskilda debattordningen ska tillämpas. Postadress Box FALUN Besöksadress Vasagatan 27 Falun Telefon Telefax E-post: Postgiro

5 HANDLEDNING FÖR VOTERINGSANLÄGGNING Framför dig har du en fjärrkontroll med knappar för att begära ORDET och REPLIK/GENMÄLE, vid upprop/votering knapparna JA/närvaro, NEJ och AVSTAR. Med ett kort tryck på vald knapp registreras ditt Ditt val i anläggningens dator vilket bekräftas genom att den gröna lampan ovanför Ordetknappen släcks. Fjärrkontrollen behöver inte riktas mot presidiet för att signalen ska gå fram. Vid upprop trycker ledamoten på knappen JA när namnet läses upp av sekreteraren. Om du inte gör detta kommer panelen att bli låst för votering och talarlista. Så snart aktuellt ärende visas kan Ordet begäras. Replik kan bara begäras under det att någon håller ett anförande vilket visas på projektorduken. Då anförandet är slut kan den som begärt replik få ordet. Begränsning av repliktid kan förekomma. Under en replik kan den som senast anförde begära genmäle genom att trycka på Replik-knappen. Begränsning av antal repliker/genmälen kan förekomma. Vid votering meddelar ordföranden när man kan avlägga sin röst genom att trycka på någon av knapparna JA, NEJ eller AVSTAR. Har man röstat men vill ändra sig kan man göra detta genom att trycka på annan knapp så länge ordföranden inte förklarat voteringen avslutad. Voteringsresultatet presenteras översiktligt via dataprojektor. Vi använder inte reservationsknappen utan anmäl ev reservation muntligt.

6 landstinget DALARNA DAGORDNING Landstingsfullmäktige Central förvaltning Sammanträde Sida 1 (13) Sammanträde ilandstingsfullmäktige Tid: Måndag kl 9:30 Plats: Kristinehallen, Bergmästaregatan, Falun Dessa handlingar finns att tillgå på Internet adress Innehållsförteckning Inledning och protokollsjustering Fullmäktigesammanträdets öppnande 3 2 Protokollsjustering 3 3 Upprop 3 4 Information 3 Frågor, Interpellationer och motioner Frågor 4 6 Interpellationer 4 7 Inkomna motioner fr o m 18 juni 2014 och redovisning av motioner som inte är färdigbehandlade 4 Anmälningsärenden Anmälningsärenden 6 Av landstingsstyrelsen beredda ärenden med förslag till beslut Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF- KL) 7 10 Arsredovisning och verksamhetsberättelse 2013, Region Dalarna 8 11 Arsredovisning och revisionsberättelse 2013, Samordningsförbundet Finsam Borlänge 9 12 Arsredovisning och revisionsberättelse 2013, Samordningsförbundet Finsam Falun 9 13 Arsredovisning och revisionsberättelse 2013, Samordningsförbundet Finsam Nedansiljan Arsredovisning och revisionsberättelse 2013, Samordningsförbundet Finsam Södra Dalarna Arsredovisning och revisionsberättelse 2013, Samordningsförbundet Finsam Västerdalarna Arsredovisning och revisionsberättelse 2013, Samordningsförbundet Finsam Västerbergslagen 11 Postadress Box Falun \ Besöksadress Vasagatan 27 Falun -':Y~,_ \Al!i\liiiI: f Kontakt Mötessamordnare Org.nr:

7 Landstinget Dalarna Central förvaltning DAGORDNING Landstingsfullmäktige Sida 2 (13) 17 Arsredovisning och revisionsberättelse 2013, Norra Dalarnas Finsamförbund Handlingsplan - Psykiater inom vuxen psykiatri n 12 Framställning utan föregående beredning Valärenden 13

8 Landstinget Dalarna Central förvaltning DAGORDNING Landstingsfullmäktige Sida 3 (13) Inledning och protokollsjustering 1 Fullmäktigesammanträdets öppnande 2 Protokollsjustering Val av två protokolljusterare samt bestämmande av tid och plats för justering av fullmäktigesammanträdets protokoll: tisdag 30 september kl 9.00 i landstingshuset, Vasagatan 27, Falun. 3 Upprop 4 Information Information lämnas av landstingsstyrelsens ordförande Ingalill Persson och fullmäktiges revisorer.

9 Landstinget Dalarna Central förvaltning DAGORDNING Landstingsfullmäktige Sida 4 (13) Frågor, Interpellationer och motioner 5 Frågor Inga frågor har kommit in. 6 Interpellationer Fullmäktige beslutar 1. Interpellationerna A-C godkänns. 2. Svar på interpellationerna lämnas senare under sammanträdet. A. L014/02032 Interpellation från Marita Jacquzelius (OSP): Fler specialistsjuksköterskor i Oalarna Bilaga sid 1 B. L014/02415 Interpellation från Katarina Gustavsson (KO): Hur löser ni Barnmorskekrisen? Bilaga sid 2 C. L014/02748 Interpellation från Bo Brännström (FP): Saknas det dokumentation om ambulanshelikoptern? Bilaga sid 3 7 Inkomna motioner fr o m 18 juni 2014 och redovisning av motioner som inte är färdigbehandlade Fullmäktige beslutar 1. Motionerna godkänns. 2. Redovisningen läggs till handlingarna. A. L014/02161 Motion från Knut C.A. Scherman (SO): Planering av och anskaffande av vårdplatser Bilaga sid 4

10 Landstinget Dalarna Central förvaltning DAGORDNING Landstingsfullmäktige Sida 5 (13) B. LD14/02507 Motion från Lena Reyier (C): Förse sjukhusen med laddstoplar för elbilarl Bilaga sid 5 C. LD14/02648 Motion från Lena Reyier (C): Förenkla patienternas vardag med sj ä IvtestI Bilaga sid 6 D. LD14/02731 Motion från Lena Reyier (C): Utveckla familjecentraler i hela Dalarnai Bilaga sid 7 Fullmäktiges presidium föreslår att motionerna godkänns. E. Motioner lämnade till landstingets kansli men ännu ej behandlade av fullmäktige Bilaga sid 8-9

11 Landstinget Dalarna Central förvaltning DAGORDNING Landstingsfullmäktige Sida 6 (13) Anmälningsärenden 8 Anmälningsärenden Fullmäktige beslutar 1.Anmälda redovisningar, rapporter beslut m m läggs till handlingarna. A. LD14/01942 Region Dalarna - Beslut om Landsbygdspolitiskt program B. LD14/00738 Protokoll från direktionen i Region Dalarna 18 juni och 31 augusti Protokollet finns att tillgå vid fullmäktiges sammanträde och publicerat på Region Dalarnas hemsida c. LD14/02572 Arsredovisning 2013 för Dalatrafik D. LD14/02559 Språktolknämndens sammanträdesprotokoll : 3 april, 23 maj, 22 augusti och 24 oktober 2014: 13 februari och 22 maj E. LD14/02132 Protokoll från Förbundsdirektionen Kommunalförbundet Ambulanshelikopter Värmland-Dalarna 2 juni och 12 augusti F. LD12/01796 Förvaltningsrätten i Faluns beslut 31 juli 2014 att avslå överklagandet av fullmäktiges beslut 17 december 2013 eftersom överklagandet kommit in för sent

12 Landstinget Dalarna Central förvaltning DAGORDNING Landstingsfullmäktige Sida 7 (13) A V landstingsstyrelsen beredda ärenden med förslag till beslut 9 Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL) Diarienummer LD13/03489 Landstingsstyrelsens förslag 1. SKL:s cirkulär 13:75 "Förslag till bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL)" med bilagor antas att gälla fr.o.m , bilaga b). 2. Landstingsstyrelsen är pensionsmyndighet för förtroendevalda. 3. OPF-KL omfattar förtroendevalda som väljs i samband med valet 2014 eller senare och som inte omfattas eller har rätt till egenpensionsförmåner enligt PBF, PRF-KL eller äldre bestämmelser/reglementen för förtroendevalda i Landstinget Dalarna. 4. Kvalifikationstid för omställningsstöd beräknas endast på uppdragstid i Landstinget Dalarna. 5. Aktiva omställningsinsatser beslutas i varje enskilt fall av pensionsmyndigheten. 6. Pensionsavgift för år 2014 utbetalas kontant senast 31 mars Från år 2015 avsätts pensionsavgift enligt OPF-KL. 7. Efterlevandeskydd är obligatoriskt men kan väljas bort vid ansökan om utbetalning av avgiftsbestämd ålderspension (pensionsbehållning). 8. Vid sjuk- eller aktivitetsersättning under efterskyddstid (270 kalenderdagar) avsätts pensionsavgift. 9. Ansökan om förmåner enligt OPF-KL skall ske skriftligt enligt pensionsmyndighetens anvisningar, bilaga c). 10. Uppdragstiden förlängs till och med 31 december 2014 för landstingsråd och oppositionsråd som avgår efter valet Uppdragstiden för landstingsråd och oppositionsråd ska valår gälla till och med det årets slut. Sammanfattning av ärendet SKL:s cirkulär 13:75 Förslag till bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL) avser att underlätta och möjliggöra för förtroendevalda att förena arbetsliv och uppdrag. OPF-KL följer livsinkomstprincipen och arbetslinjen och är därmed i paritet med övriga pensionsavtal på arbetsmarknaden. Landstinget Dalarna föreslås anta förslagen i SKL:s cirkulär.

13 Landstinget Dalarna Central förvaltning DAGORDNING Landstingsfullmäktige Sida 8 (13) I ärendet redovisas följande dokument: a) Beslutsunderlag sid b) SKL:s cirkulär 13:75 Förslag till bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL) med bilagor sid c) Anvisningar vid ansökan sid d) Protokollsutdrag från landstingsstyrelsen sid Arsredovisning och verksamhetsberättelse 2013, Region Dalarna Diarienummer LD14/01867 Landstingsstyrelsen beslutade att överlämna ärendet till fullmäktige för ställningstagande. Fullmäktige beslutar 1. Bevilja förbundsdirektionen ansvarsfrihet. Sammanfattning av ärendet Region Dalarna överlämnar verksamhetsberättelse och årsredovisning samt revisionsberättelse. Revisorerna tillstyrker att kommunalförbundets årsredovisning godkänns och att kommunalförbundets förbundsdirektion beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret Enligt årsredovisningen ingår följande ledamöter från Landstinget Dalarna i direktionen: Lena Reyier, förste vice ordförande, Ingalill Persson andre vice ordförande, Sören Bertilsson, Bo Brännström, Gunilla Franklin, Mikael Rosen, Torsten Larsson, Bengt Lindström, Thomas Ylven, Ann-Catrin Lofvars. Landstingets ers i direktionen är: Gunnar Barke, Hans Gleimar, Nils Gossas, Elin Noren, Lisbeth Mörk-Amnelius, Mai Olofsson, Anders Ahlgren, Birgitta Sacredeus, Kristina Svensson och John Thornander. I ärendet redovisas följande dokument: a) Protokollsutdrag från Landstingsstyrelsen sid b) Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2013, revisionsberättelse sid 44-95

14 Landstinget Dalarna Central förvaltning DAGORDNING Landstingsfullmäktige Sida 9 (13) 11 Arsredovisning och revisionsberättelse 2013, Samordningsförbundet Finsam Borlänge Diarienummer LD14/01746 Landstingsstyrelsens förslag 1. Styrelsen för Finsam Borlänge Samordningsförbund beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret Sammanfattning av ärendet Finsam Borlänge Samordningsförbund överlämnar årsredovisning och revisionsberättelse för Revisorerna tillstyrker att förbundets årsredovisning godkänns och att förbundsstyrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret I ärendet redovisas följande dokument: a) Beslutsunderlag sid b) Arsredovisning och revisionsberättelse sid c) Protokollsutdrag från Landstingsstyrelsen sid Arsredovisning och revisionsberättelse 2013, Samordningsförbundet Finsam Falun Diarienummer LD14/01738 Landstingsstyrelsens förslag 1. Styrelsen för Finsam Falun Samordningsförbund beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret Sammanfattning av ärendet Finsam Falun Samordningsförbund överlämnar årsredovisning och revisionsberättelse för Revisorerna tillstyrker att förbundets årsredovisning godkänns och att förbundsstyrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret I ärendet redovisas följande dokument: a) Beslutsunderlag sid b) Arsredovisning och revisionsberättelse, revisionsrapport sid c) Protokollsutdrag från Landstingsstyrelsen sid 160

15 Landstinget Dalarna Central förvaltning DAGORDNING Landstingsfullmäktige Sida 10(13) 13 Arsredovisning och revisionsberättelse 2013, Samordningsförbundet Finsam Nedansiljan Diarienummer LD14/01364 Landstingsstyrelsens förslag 1. Styrelsen för Finsam Nedansiljans Samordningsförbund beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret Sammanfattning av ärendet Finsam Nedansiljans Samordningsförbund överlämnar årsredovisning och revisionsberättelse för Revisorerna tillstyrker att förbundets årsredovisning godkänns och att förbundsstyrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret I ärendet redovisas följande dokument: a) Beslutsunderlag sid b) Arsredovisning och revisionsberättelse, revisionsrapport sid c) Protokollsutdrag från Landstingsstyrelsen sid Arsredovisning och revisionsberättelse 2013, Samordningsförbundet Finsam Södra Dalarna Diarienummer LD14/02364 Landstingsstyrelsens förslag 1. Styrelsen för Finsam Södra Dalarnas Samordningsförbund beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret Sammanfattning av ärendet Finsam Södra Dalarnas Samordningsförbund överlämnar årsredovisning och revisionsberättelse för Revisorerna tillstyrker att förbundets årsredovisning godkänns och att förbundsstyrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret I ärendet redovisas följande dokument: a) Beslutsunderlag sid b) Arsredovisning och revisionsberättelse sid c) Protokollsutdrag från Landstingsstyrelsen sid 211

16 Landstinget Dalarna Central förvaltning DAGORDNING Landstingsfullmäktige Sida 11 (13) 15 Arsredovisning och revisionsberättelse 2013, Samordningsförbundet Finsam Västerdalarna Diarienummer LD14/01567 Landstingsstyrelsens förslag 1. Styrelsen för Finsam Västerdalarnas Samordningsförbund beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret Sammanfattning av ärendet Finsam Västerdalarnas Samordningsförbund överlämnar årsredovisning och revisionsberättelse för verksamhetsåret Revisorerna tillstyrker att förbundets årsredovisning godkänns och att förbundsstyrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret I ärendet redovisas följande dokument: a) Beslutsunderlag sid b) Arsredovisning och revisionsberättelse, revisionsrapport sid c) Protokollsutdrag från Landstingsstyrelsen sid Arsredovisning och revisionsberättelse 2013, Samordningsförbundet Finsam Västerbergslagen Diarienummer LD14/01745 Landstingsstyrelsens förslag 1. Styrelsen för Finsam Västerbergslagens Samordningsförbund beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret Sammanfattning av ärendet Finsam Västerbergslagens Samordningsförbund överlämnar årsredovisning och revisionsberättelse för Revisorerna tillstyrker att förbundets årsredovisning godkänns och att förbundsstyrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret I ärendet redovisas följande dokument: a) Beslutsunderlag sid b) Arsredovisning och revisionsberättelse, revisionsrapport sid c) Protokollsutdrag från Landstingsstyrelsen sid 285

17 Landstinget Dalarna Central förvaltning DAGORDNING Landstingsfullmäktige Sida 12(13) 17 Arsredovisning och revisionsberättelse 2013, Norra Dalarnas Finsamförbund Diarienummer LD14/02361 Landstingsstyrelsens förslag 1. Styrelsen för Finsam Norra Dalarnas Samordningsförbund beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret Sammanfattning av ärendet Norra Dalarnas Finsamförbund överlämnar årsredovisning, revisionsrapport och revisionsberättelse för Revisorerna tillstyrker att förbundets årsredovisning godkänns och att förbundsstyrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret I ärendet redovisas följande dokument: a) Beslutsunderlag sid b) Årsredovisning och revisionsberättelse sid c) Protokollsutdrag från Landstingsstyrelsen sid Handlingsplan - Psykiater inom vuxen psykiatri n Diarienummer LD14/00893 Landstingsstyrelsens förslag 1. Handlingsplanen enligt bilaga b) godkänns Sammanfattning av ärendet Inom vuxenpsykiatrin finns en allvarlig bemanningsproblematik då det saknas många fast anställda psykiatrer jämfört med antalet tjänster. Ett utvecklingsarbete har påbörjats i syfte att rekrytera nya och bibehålla anställda psykiatrer. En handlingsplan har upprättats med föreslagna åtgärder inom flera olika områden. Genomförandet av handlingsplanen kräver samordning men också extra resurser, bl. a. en lönesatsning för läkargruppen. I ärendet redovisas följande dokument: a) Beslutsunderlag sid b) Handlingsplan Psykiater inom vuxenpsykiatrin sid c) Protokollsutdrag från Landstingsstyrelsen sid 313

18 Landstinget Dalarna Central förvaltning DAGORDNING Landstingsfullmäktige Sida 13 (13) Framställning utan föregående beredning 19 Valärenden

19 LANDSTINGET DA LARNA INK. 20'/ ~NR... ld.i.!t/qjq~ KR.../... KOD.. Q'6 ': 0' 0 Dalarnas sjukvårdsparti INTERPELLATION Landstinget Dalarna Fler spec ialistsjuksköterskor i Dalarna Infår vmje års semesterperioder uppkommer det återkommande problemet hos Landstinget Dalarna, med att få ihop tillräckligt med personal får att täcka semesterperioder under sommaren. Avdelningar stängs eller reducerar sin verksamhet under sommarperioden. Man fårsöker i möjligaste mån omfårdela och flytta fram planerade ingrepp. Trots detta kan stundom överbeläggning ske. Redan nu flaggas oro över hur man skall kunna tackla den kommande pensionsavgångar, då bristen på specialist sjuksköterskor är klart påtaglig. T.ex. Distiktssköterskor, Psykiatrisjuksköterskor,m.m. Vi i Dalarnas Sjukvårdsparti värnar om att säkerheten och kompetensen får patienten i Landstinget Dalarna skall bibehållas! Eftersom vi redan nu kan analysera kommande problemet, se svårigheter i att finna behörig personal. Utifrån detta ställer vi oss frågan till berörd Landstingsstyrelse -Hur har de tänkt sig lösa rekryteringen av specialistsjuksköterskor? Kan en lösning vara att Landstinget Dalarna tillsammans med Lex. Högskolan Dalarna utarbeta reaktiveringskurser får specialistsjuksköterskor får att ges möjligheter att återgå till ett jobb som specialistsjuksköterka efter viss tids frånvaro från sitt yrke? Kan det vara en möjlighet att får intresserade specialistsjuksköterkor kunna anmäla sitt intresse får reaktiveringskurs och tjänst hos Landstinget Dalarna under Landstingets hemsida under lediga jobb? Vi i Dalarnas Sjukvårdsparti tror att denna preparandkurser och möjligheten att gå bredvid kan leda till att flera specialistsjuksköterskor som icke jobbat som specialistsjuksköterska på ett tag kan ges möjlighet att återgå till sitt jobb samt att det i viss mån kan locka specialistsjuksköterskor tillbaka till vårdyrket i Dalarna Falun2~ ~ ~7w;-- /7/ /'//- - %~ 'Marita quz lim '---, Dalarnas sjukvårdsparti Interpellation om svält i vården Sidan 1 av l

20 Datum I:", 2J1I1 -CB~ 1 'j \ T ;~.!~f!.) lt / o.~.'!.!.f:....., :::. 'l..f.... KOD... (?f Kristdemokratema INTERPELLATION till landstingsstyrelsens ordförande Hur löser ni Barnmorskekrisen? Under hösten har det varit elva vakanta barnmorskeplatser, inklusive de som varit barnlediga. Personalen går på gränsen till vad de orkar, hela tiden. Många gamla och rutinerade barnmorskor går-och kommer att gå i pension den närmaste tiden. Det finns inte heller barnmorskor att tillgå via bemanningsföretagen, då de som arbetar för dem väljer att arbeta i Norge för högre löner än de landstinget Dalarna är villiga att betala. Under sommaren har verksamheten fungerat med absolut minimal bemanning vilket skapar en risksituation för födande mödrar och deras barn. Att det trots allt har fungerat så bra som det faktiskt har gjort beror helt och hållet på den lojala personalen. De som arbetar tar på sig extra timmar, man tar in barnmorskor från mödravården och ungdomsmottagningarnar för att täcka upp. Vissa har valt att flytta sin semester (totalt 17 veckor) och föräldrarlediga barnmorskor har kommit in och arbetat. Men detta fungerar inte i längden. Personal som inte tar ut sin lagstadgade sommarledighet riskerar att senare drabbas av sjukskrivningar. Uttröttad och sönderstressad personal utgör en risk tör mödrar och deras barn. Tillika med stora pensionsavgångar är det många "unga" barnmorskor som slutar och söker sig till annan verksamhet därför att arbetsförhållandena är så stressiga och för att det inte finns utrymme för tillräcklig återhämtning så som deras arqetsscheman ser ut i dag. Tidigare har det alltid funnits möjlighet att kunna ta partiell tjänstledighet mellan september och maj, men nu tvingas de barnmorskor som inte vill och orkar arbeta heltid att säga upp delar av sina tjänster. Detta skapar även ojämlika förhållanden för kommande pensioneringar. Det måste finnas förutsättningar för personalen att orka arbeta heltid om de så önskar. Mot bakgrund av detta frågar jag: Hur tänker ni lösa den eskalerande barnmorskebristen i Dalarna? Vilka långsiktiga lösningar har ni för att den befintliga barnmorskekåren inte skall gå i väggen och att för att de skall kunna orka arbeta heltid om de så önskar? Katarina Gustavsson (KO)

21 l LAN Ds":flNGET DALARNA INI< O q DNR... 1P. 1~..f.073~.t{.... SKR...! KOD... o..q.... Interllellation Ull LandsfillgsslyrelsenS ordlönmde Saknas det dokumentation om ambulanshelikoptern Enligt en ledare i Dalarnas Tidning 5/9 saknas dokumentation om diskussionerna med Värmland kring införskaffande av ambulanshelikopt rar. Att minnesanteckningar saknas inför en så stor investering är ur demokratisk synpunkt minst sagt uppseendeväckande. Man måste kunna följa beslutsfattande och övervägand en bakåt i tiden. Inte minst när ett beslut hastas fram med motivet att kostnaderna skulle öka kraftigt om Landstingsfullmäktige inte fattade beslut innan julen Sannolikt var informationen från Landstingsstyrelsens ordförande inte riktig. Frågor Finns verkligen inte dokumentation t illgänglig fram till att avtalet med Värmland skrevs fram? Finns någon dokumentation som förklarar brådskan i beslutsfattande om helikopterköp november-december 2013? f ~.. BOjBrannstro J Oppositionsråd Folkpartiet Liberalerna Dalarna

22 Falun 18/62014 Att: Landstinget Dalarna Landstingsfullmäktige Box Falun Motion LAf\JDSTINGET DALARNA INK O Z DNR.. L/J. / <J lo.?!~(..... SKA.... L.... KOD.. OC Subj: Planering av och anskaffande av vårdplatser Vi har sedan början av sextiotalet vetat att det kommer en ökad belastning av åldringsvården, och med den insikten också sjukhusvården av äldre mäluliskor, och därtill kommer en i dag icke beräknad invandring av även äldre, varför det ställs stön'e krav på vårdplatser (utrymme) än den i dag befintliga. De av den politiska ledningen föreslagna åtgärderna i SD:s interpellationssvar 29/ för att täcka de nu kommande behoven anser Sverigedemokraterna vara både otillräckliga och hart när obefintliga, Vi ser dem som panikåtgärder för att klara situationen för stunden, men dessa måste kompletteras. Dessutom är det så att ingen läkare eller personal tycker om att behöva välja mellan vilken/vilka sjuka patienter som måste sändas hem, i synnerhet på grund av brist på adekvata vårdplatser att vårda patienter på. Man vill helst inte ta en sådan tjänst som fast, utan väljer hellre annan tjänst. Detta förhållande medför också den för Landstinget ökande kostnadsspiralen för läkare och stafett läkare samt även annan personal. Även svårigheter att få annan personal. Naturligtvis är detta också en anledning för bemanningsföretagen att öka sina intäkter. Enda sättet att bryta denna negativa vård- och kostnadsspiral på, är att bryta den där den uppkommer, och att alltså snarast bygga till fler vårdplatser för att inte bara tillgodose dagsläget utan även för framtiden. Sverigedemokraterna yrkar därför: att en tillbyggnadsplan (eventuellt med hjälp av omflyttningar) för fl-amförallt akutvård och palliativ vård, men också övrig vård, tas fram för våra sjukhus i Dalarna och att den så snart som möjligt sätts i verket, så att behoven täcks och den negativa ekonomiska spiralen kan bölja hävas, Knut C. A. Schelman Sverigedemokraterna

23 LANDSTIt~ GE T DALARNA INK D N R.lJ). J.~). I..Q'??.~.!..... SKA.....\.... koo... D.'I Motion tilllandstingsfullmäktige CENTERPARTIET Landstinget Dalarna har ett bra miuöarbete. Men om pntienler eller anställda väljer all köra elbil och behöver ladda bilen j samband med sjukhusbesök eller på arbetstid så finns i dag inga möjligheter till detta på landstingets många parkeringsplatser i Dalarna. Landstinget Dalarna är länets största arbetsgivare mcd cirka medarbetare. Bara på Falu lasarett arbetar cirka personcr. Men inte ens där finns en laddstolpe för elbilar. Centerpartiet föreslår att landstingsfullmäktige ska besluta all ta fram en plan för hur landstingel<; vårdinrällningar och arbetsplatser successiv! ska kunna förses med laddstolpar för elbilar. Falun ] 8 ~ey iwy Oppositionsrdd

Sammanträde 2014-04-07 24-55. Protokoll från Landstingsstyrelsens sammanträde

Sammanträde 2014-04-07 24-55. Protokoll från Landstingsstyrelsens sammanträde ~ Landstinget DALARNA Central förvaltning PROTOKOLL Landsti ngsstyrelsen Sammanträde 2014-04-07 24-55 Sida 1 (31) Protokoll från Landstingsstyrelsens sammanträde Tid: 2014-04-07, kl 10.00-12.00, 13.00-14.55

Läs mer

Landstingsfullmäktiges regler 2008. Fastställda av landstingsfullmäktige den 19 december 2007

Landstingsfullmäktiges regler 2008. Fastställda av landstingsfullmäktige den 19 december 2007 Landstingsfullmäktiges regler 2008 Fastställda av landstingsfullmäktige den 19 december 2007 Förtroendemannaorganisation m m... 6 Arbetsordning för landstingsfullmäktige...6 Antalet ledamöter...6 Ordförande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (47)

Sammanträdesprotokoll 1 (47) 1 (47) Plats och tid Peterson-Bergerhallen, Folkets Hus, Östersund den 16 februari kl 9.00-17 februari kl 18.35 Beslutande Enligt närvaroförteckning Utses att justera Justeringens plats och tid Danuta

Läs mer

Sammanträde i Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Sammanträde i Landstingsstyrelsens arbetsutskott DAGORDNING Landstingsstyrelsens arbetsutskott Central förvaltning Sammanträde 2013-10-21 Sida 1 (14) Sammanträde i Landstingsstyrelsens arbetsutskott Ordförande kallar till sammanträde. Tid: 2013-10-21

Läs mer

Landstingsfullmäktiges regler 2013. Förslag till landstingsstyrelsen 1 november 2012

Landstingsfullmäktiges regler 2013. Förslag till landstingsstyrelsen 1 november 2012 Landstingsfullmäktiges regler 2013 Förslag till landstingsstyrelsen 1 november 2012 Läsanvisning Det gemensamma regelverket inleds med de regler som har fastställts av landstingsfullmäktige den 21 22 november

Läs mer

Du och din bostadsrättsförening

Du och din bostadsrättsförening Du och din bostadsrättsförening Du och din bostadsrättsförening Att sitta i styrelsen för en bostadsrättsförening kan vara arbetsamt och kräver stor kunskap. De frågor som behandlas sträcker sig över vida

Läs mer

Skriva på myndighet övningshäfte

Skriva på myndighet övningshäfte Skriva på myndighet övningshäfte ett samarbete mellan Bolagsverket, Försäkringskassan, Skatteverket och Tullverket Skriva på myndighet_övningshäfte_version1.0_november2010 1 Inledning Det här övningshäftet

Läs mer

Katrin Siverby, sekreterare Gert Norell, kommundirektör 10. Carl-Uno Olsson och Onni Vehviläinen ANSLAG/BEVIS

Katrin Siverby, sekreterare Gert Norell, kommundirektör 10. Carl-Uno Olsson och Onni Vehviläinen ANSLAG/BEVIS VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2010-11-29 1 Plats och tid Vara konserthus kl. 17.05-20.30 (ajournering kl. 17.30-17.35, 17.50-17.55, 18.00-18.30,* Beslutande Se bifogat

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Plats och tid Stora Tjörnsalen, Kommunhuset i Skärhamn kl 18:30 21:22. Underskrifter Sekreterare

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Plats och tid Stora Tjörnsalen, Kommunhuset i Skärhamn kl 18:30 21:22. Underskrifter Sekreterare Sida Plats och tid Stora Tjörnsalen, Kommunhuset i Skärhamn kl 18:30 21:22 Utses att justera Martin Johansen (FP) och Gunilla Nordberg (S) Justeringens plats och tid Kommunhuset i Skärhamn, 2015-06-01

Läs mer

Peterson-Berger Hallen, OSD, Krondikesvägen 93, Östersund ÄRENDEFÖRTECKNING. 4. Fullmäktiges presidiums information

Peterson-Berger Hallen, OSD, Krondikesvägen 93, Östersund ÄRENDEFÖRTECKNING. 4. Fullmäktiges presidiums information Kallelse/Föredragningslista 1(54) Samordningskansliet 2015-04-02 Charlotte Funseth Tfn: 063-14 75 51 E-post: charlotte.funseth@regionjh.se ORGAN: Regionfullmäktige DATUM: 2015-04-14--15 PLATS: Peterson-Berger

Läs mer

MALMÖ KOMMUNFULLMÄKTIGES HANDLINGAR

MALMÖ KOMMUNFULLMÄKTIGES HANDLINGAR MALMÖ KOMMUNFULLMÄKTIGES HANDLINGAR BIHANG Ansv. utg.: Siv Gyllix 2013 Nr 100 Riktlinjer för handläggning av ekonomiskt bistånd (Dnr STK-2013-458) Till kommunfullmäktige i Malmö Kommunstyrelsen 6/11 2013

Läs mer

Landstingsstyrelsens protokoll

Landstingsstyrelsens protokoll Landstingsstyrelsens protokoll Sammanträdet den 1 juni 2004 76 105 Yvonne Stålnacke (s), ordförande Kenneth Backgård (ns) Kent Ögren (s), vice ordförande Margareta Henricsson (ns) Marita Björkman (s) Doris

Läs mer

Pensionspolicy för Örnsköldsviks kommun

Pensionspolicy för Örnsköldsviks kommun Pensionspolicy för Örnsköldsviks kommun Antagen av kommunfullmäktige Antagen av: Kommunfullmäktige 110, Dokumentägare: Personaldirektör Ersätter dokument: Pensionspolicy KF 207/2010 Dokumentnamn: Pensionspolicy

Läs mer

Protokoll 1(28) 2014-04-28--29. Styrelserummet, Landstingshuset, Östersund den 28 april 08.00-17.00 och 29 april 08.30-15.30.

Protokoll 1(28) 2014-04-28--29. Styrelserummet, Landstingshuset, Östersund den 28 april 08.00-17.00 och 29 april 08.30-15.30. Protokoll 1(28) Tid och plats för Sammanträdet Beslutande Styrelserummet, Landstingshuset, Östersund den 28 april 08.00-17.00 och 29 april 08.30-15.30 Harriet Jorderud (S) Robert Uitto (S) Lena Bäckelin

Läs mer

Kommunfullmäktige. Protokoll 2015-06-15. Tid Starttid 18:30 Sluttid:20:00 Plats Linden

Kommunfullmäktige. Protokoll 2015-06-15. Tid Starttid 18:30 Sluttid:20:00 Plats Linden Protokoll 2015-06-15 Kommunfullmäktige Tid Starttid 18:30 Sluttid:20:00 Plats Linden Beslutande ledamöter Wendla Thorstensson (C) Peter Sahlqvist (C) Astrid Söderquist (C) Conny Boman (C) Annica Zetterholm

Läs mer

Dokumentrubrik Arvodesregler för förtroendevalda samt regler för partistöd

Dokumentrubrik Arvodesregler för förtroendevalda samt regler för partistöd Sida 1(12) Handläggare Giltigt från och med Reviderat Processägare Karin Henriksson (khn016) 2015-06-24 2015-06-24 Beslutat av Landstingsfullmäktige 2015-06-24 112 Gäller för Landstingsgemensamt Granskare

Läs mer

Tema LSS. LSS - en viktig lag som urholkas allt mer. LSS - lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387) www.reclaimlss.

Tema LSS. LSS - en viktig lag som urholkas allt mer. LSS - lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387) www.reclaimlss. Tema LSS LSS - lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387) Denna bilaga är framtagen av FUB Stockholms län LSS - en viktig lag som urholkas allt mer LSS är en pluslag. Pluslagstanken

Läs mer

LSS riktlinjer Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS riktlinjer Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS riktlinjer Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Ansvarig: Ingegärd Gundersvik, avdelningschef Förvaltning: Socialförvaltningen Avdelning: Avdelningen för funktionshinder Datum: 2009-12-16

Läs mer

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00.

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00 Beslutande: Helena Brink (C), ordförande László Gönczi (MP) Tommy Olsson (C) Kennet Hedman (M) Maria Molin (M), tjänstgörande ersättare

Läs mer

Råd inför din föräldraledighet /Sveriges universitetslärarförbund

Råd inför din föräldraledighet /Sveriges universitetslärarförbund Sveriges universitetslärarförbund / Box 1227 / 111 82 Stockholm tel: 08-505 836 00/fax: 08-505 836 01 / e-post: kansli@sulf.se Råd inför din föräldraledighet /Sveriges universitetslärarförbund Innehåll:

Läs mer

Page 1 of 2. Prioritet: Hög. Bifogade filer: Reseräkningsblankett.pdf; FUM10_fråga.pdf; FUM10_kostnadsersättning.pdf KALLELSE

Page 1 of 2. Prioritet: Hög. Bifogade filer: Reseräkningsblankett.pdf; FUM10_fråga.pdf; FUM10_kostnadsersättning.pdf KALLELSE file://g:\ledning\led\lk\fum\fum_2010\03_kallelse\00_kallelse - Sveriges... Page 1 of 2 2010-11-04 Från: Lena Kylberg (Sveriges Ingenjörer) Skickat: den 23 september 2010 13:05 Till: Anders Tihkan (Sveriges

Läs mer

Föreningspärm. 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar.

Föreningspärm. 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar. Föreningspärm för föreningar anslutna till Villaägarnas Riksförbund 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar. Uppdatering och utveckling av pärmen via www.villaagarna.se / Min Sida Postadress Besöksdress

Läs mer

#ek14. Elevrådskongressen. Propositioner. Vad är en proposition?

#ek14. Elevrådskongressen. Propositioner. Vad är en proposition? 14 Propositioner Elevrådskongressen #ek14 Vad är en proposition? Propositionerna är de förslag som förbundsstyrelsen lägger innan Elevrådskongressen. Propositionerna handlar om vad förbundsstyrelsen tycker

Läs mer

Vägledning LSS Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade

Vägledning LSS Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade Vägledning LSS Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade En beskrivning av insatserna och begreppet goda levnadsvillkor samt en vägledning för handläggning och utförande Beslut Omsorgsnämnden

Läs mer

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Sammanfattning och förslag... 2 1.1. Sammanfattning...2 1.2. Överväganden...2 1.3. Alternativ till att vara en juridisk

Läs mer

Utredning om upphandling av kommunens insatser inom personlig assistans enligt LASS och LSS i Hofors kommun.

Utredning om upphandling av kommunens insatser inom personlig assistans enligt LASS och LSS i Hofors kommun. Utredning om upphandling av kommunens insatser inom personlig assistans enligt LASS och LSS i Hofors kommun. 2011-11-20 Planum Organisation AB Göran Svensson Inledning... 3 Lagstiftning... 3 Motiv till

Läs mer

Landstingsstyrelsens protokoll

Landstingsstyrelsens protokoll Landstingsstyrelsens protokoll Sammanträdet den 23 juni 1999 93-108 ande Toivo Hofslagare (s), ordförande Kenneth Backgård (ns) Yvonne Stålnacke (s), vice ordförande Harry Nyström (v) Maria Salmgren (m)

Läs mer

HABO KOMMUN KALLELSE DELS TILL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTTS SAMMANTRADE 2013-01-22 OCH DELS TILL KOMMUNSTYRELSENS S MMANTRADE.

HABO KOMMUN KALLELSE DELS TILL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTTS SAMMANTRADE 2013-01-22 OCH DELS TILL KOMMUNSTYRELSENS S MMANTRADE. HABO KALLELSE DELS TILL STYRELSENS ARBETSUTSKOTTS SAMMANTRADE 2013-01-22 OCH DELS TILL STYRELSENS S MMANTRADE. 2013-02-04 HABO KALLELSE 2013-01-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott Ledamf. ;r Agneta HäggIund

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (58) Kommunfullmäktige 2006-08-31

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (58) Kommunfullmäktige 2006-08-31 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (58) Plats och tid Stadshuset, Ronnebysalen, Ronneby kl 18.30 21.50 Beslutande Enligt sammanträdeslista, bilaga A Kungörelse om sammanträdet, bilaga B, har anslagits

Läs mer

PÅ jakt efter sig själv

PÅ jakt efter sig själv DAGENS SOCIALFÖRSÄKRING FINANSKRISEN KRÄVER MER RESURSER #3 1 APRIL 2009 tidningen för dig i Försäkringskassan Intervjun: ENHETSCHEFEN SOM TRIVS MED SITT JOBB FARVÄL BULL HEJ UNIX Nya Försäkringskassan

Läs mer