Kompletterande bruksanvisning delta DLTa und Sigma SxCb med PROFIBUS

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kompletterande bruksanvisning delta DLTa und Sigma SxCb med PROFIBUS"

Transkript

1 Kompletterande bruksanvisning delta DLTa und Sigma SxCb med PROFIBUS SV ProMinent o Den här bruksanvisningen är endast giltig i kombination med Bruksanvisning till magnetdoserpumpen delta med reglerad magnetdrivning optodrive DLTa eller Bruksanvisning till motordoserpump Sigma/x Controltyp SxCb! Ägaren ansvarar för skador genom installations- och handhavandefel! Läs alltid igenom instruktionsboken, innan något arbete påbörjas. Användaren är ansvarig. för skador som uppkommit på grund av felaktig användning, felaktigt handhavande eller felaktig installation. Den senaste versionen av en bruksanvisning finns på vår webbplats. Artikelnr BA DE /15 SV

2 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Förutsättningar Ställa in pumpen Allmänt Ställa in en slavadress Aktivera/inaktivera PROFIBUS Särskilda förhållanden vid aktiv PROFIBUS -drift Allmänt Skärmbilder Lysdioder på PROFIBUS -modulen Använd doseringsövervakningen Installera Drift Allmänt GSD-fil Beskrivning av dataobjekten Cyklisk datatrafik Översikt över dataobjekten Konfigurera Acyklisk datatrafik Avancerad diagnos

3 Förutsättningar 1 Förutsättningar Pumpen kan byggas ut med PROFIBUS -funktionalitet via en insticksmodul. Anslut insticksmodulen till framsidan av pumpen (på motsvarande sätt som en relämodul). I hanteringsmenyn visas sedan menyalternativet PROFIBUS. Pumpen måste minst ha tillgång till programversionen V (delta DLTa) resp. V (Sigma Control SxCb) och maskinvaruversionen V för delta för att PROFIBUS -modulen ska fungera. Om den inte fungerar blinkar lysdioden på PROFIBUS -modulen långsamt rött och grönt. 3

4 Ställa in pumpen 2 Ställa in pumpen 2.1 Allmänt Pumpen med ansluten PROFIBUS -modul ställs in som standardpump; bussfunktionaliteten är det enda som tillkommer. Vid längre pauser än 60 s avbryts inställningsproceduren. 2.2 Ställa in en slavadress Adressen är förinställd på 125. Om en master i PROFIBUS -segmentet tilldelar slavadresserna bortfaller den manuella inställningen av slavadressen. 1. Håll knappen [P] intryckt i 2 sekunder. 2. Endast delta : Använd [pilknapparna] för att gå till Inställningar och tryck på knappen [P]. 3. Använd [pilknapparna] för att gå till PROFIBUS och tryck på knappen [P]. 4. Använd [pilknapparna] för att gå till Adress och tryck på knappen [P]. Ange alltid en tresiffrig PROFIBUS -adress (adresser från 002 till 125 ): 1. Ställ in första siffran med knappen [Nedåt] och tryck på knappen [P]. 2. Ställ in andra siffran med knappen [Nedåt] och tryck på knappen [P]. 3. Ställ in tredje siffran med [pilknapparna] och tryck på knappen [P]. 2.3 Aktivera/inaktivera PROFIBUS För att pumpen ska kunna aktiveras via PROFIBUS, måste PROFIBUS ställas på aktiv i hanteringsmenyn: 1. Håll knappen [P] intryckt i 2 sekunder. 2. Använd [pilknapparna] för att gå till PROFIBUS och tryck på knappen [P]. 3. Använd [pilknapparna] för att sätta alternativet till aktiv eller inaktiv och tryck på knappen [P]. Klart! Alla externa ingångar som nivåövervakning, doseringsövervakning och extern styrning (paus, kontaktingång och analogingång) fungerar även när PROFIBUS är aktiv. De leder till förväntade reaktioner som med pumpen utan ansluten PROFIBUS -modul (se pumpens bruksanvisning). Pumpen skickar även relaterad information till masterenheten (PLC, PC osv.) via PROFIBUS. Om PROFIBUS sätts till inaktiv laddas inställningarna för det driftsätt som tidigare var valt igen. Om pumpen kopplas om till ett annat driftsätt stoppar den och kan endast startas via knappen [Stopp/start]. 4

5 Särskilda förhållanden vid aktiv PROFIBUS -drift 3 Särskilda förhållanden vid aktiv PROFIBUS -drift 3.1 Allmänt Vid PROFIBUS -drift kan pumpen inte ställas in eller programmeras manuellt! Sätt PROFIBUS på inaktiv för att göra detta. Med hjälp av knappen [ i ] kan man när som helst växla mellan startskärmbilderna på motsvarande sätt som i de andra driftlägena. Detta påverkar inte pumpens drift. Vid omkoppling till PROFIBUS -drift används inställningarna från de andra driftsätten. Inställningar som görs via PROFIBUS sparas däremot inte! De gäller endast medan pumpen är ansluten till PRO FIBUS. Endast det totala antalet slag och den totala mängden liter fortsätter att beräknas och sparas. Om pumpen kopplas om till PROFIBUS -drift, stoppar den och kan endast startas via PROFIBUS. 3.2 Skärmbilder Driftskärmbilder Vid PROFIBUS -drift visas fler indikatorer på driftskärmbilden. De vanliga indikatorerna specificeras i kapitlet Styrelement i Bruksanvisning till magnetdoserpumpen delta med reglerad magnetdrivning optodrive DLTa eller Bruksanvisning till motordoserpump Sigma/x Controltyp SxCb. Statusskärmbild Stopp-PROFIBUS : Pumpen stoppades via PROFIBUS. Masterenheten skickade ett motsvarande meddelande till pumpen. Huvudskärmbild Anslutningsfel: Om pumpen förlorar förbindelsen till PROFIBUS (så snart t.ex. PROFIBUS stoppas), visas felsymbolen och symbolen blinkar på huvudskärmbilden. 3.3 Lysdioder på PROFIBUS -modulen Lysdioder Orsak Blinkar rött och grönt i långsam takt Förbindelsen mellan PROFIBUS - modulen och pumpen är defekt; eventuellt är pumpens maskineller programvaruversion inte avsedd för PROFIBUS Lyser rött Ingen förbindelse till PROFIBUS Lyser grönt Pumpen är i cykliskt driftläge 5

6 Särskilda förhållanden vid aktiv PROFIBUS -drift 3.4 Använd doseringsövervakningen För att doseringsövervakningen ska kunna användas vid PROFIBUS -drift måste uttaget Doseringsövervakning användas. Pumpen sänder sedan finns för statusbiten F. Doseringsövervakningen kan kopplas till och från via PROFIBUS med hjälp av parametern Flödesövervakning (se Ä Data till pumpen (utdata) på sidan 13). 6

7 Installera 4 Installera Bussinstallation Alla enheter som är noder i bussen måste vara seriellt anslutna. Upp till 32 stationer kan användas (master, slavar, repeater). I början och slutet av kablaget måste bussen avslutas med vardera ett avslutningsmotstånd. Stickkontakt och kabel Skärmade, tvinnade, tvåtrådiga (twisted pair) kablar enligt EN (ledningstyp A) ska användas som PROFIBUS -kabel. Med hjälp av en skärm som är jordad på ena sidan slipper man lågfrekventa jordslingor. En skärm som är jordad på ena sidan har ingen effekt på magnetiska HF-störningar. En skärm som är jordad på båda sidor och tvinnade ledarpar har förvisso effekt på magnetiska HF-störningar, men ingen effekt på elektriska HF-störningar. För PROFIBUS bör en dubbelsidig, låginduktiv anslutning (dvs. lågohmig och med stor area) upprättas till skyddsjorden. Busskablagets totala längd utan repeater varierar beroende på önskad överföringshastighet: Busskablagets överföringshastighet och längd Överföringshastighet kbit/s , , , , Busskablagets max. längd PROFIBUS -modulen har ett M12-industriuttag för anslutning till en PRO FIBUS -kabel. Stiftkonfigurationen motsvarar PROFIBUS -standarden (se nedan), vilket innebär att konventionella busskontakter kan användas. Observera att kabelanslutningar med sådana kontakter normalt bara har ett berörings- och fuktskydd på IP 20! m Anvisningar för att kapslingsklassen IP 65 ska kunna uppnås En installation med berörings- och fuktskydd enligt IP 65 är möjlig, eftersom M12-industriuttaget i PROFIBUS -modulen tillåter det. I så fall måste PROFIBUS -kabeln förses med M12-industrikontakter enligt IP 65. För att kapslingsklass IP 65 för PROFIBUS -kabelinstallation ska kunna uppnås, måste särskilda Y-adaptrar eller avslutningsadaptrar användas (se nedan för exempel). OBSERVER! Kapslingsklassen IP 65 gäller endast för ihopskruvade kontakt- och uttagskombinationer! Vid omgivningsförhållanden som kräver berörings- och fuktskydd enligt IP 65, måste kablar med gjutna M12- industrikontakter användas (se nedan för exempel). Kapslingsklassen IP 65 gäller endast för pumpen utan kablage (med PROFIBUS -modul), om en IP 65-kompatibel kåpan sitter på M12-industriuttaget! Den medföljande kåpan har ingen garanterad kemikalieresistans. 7

8 Installera Uttag på PROFIBUS -modulen (M12) P_DE_0073_SW V 2 A-ledning (grön) 3 GND 4 B-ledning (röd) 5 Skärm. Y-adapter (art.nr ) Y-adaptern kopplas till pumpen med en gjuten M12-kontakt. Ändarna är utrustade med en M12-kontakt och ett M12-uttag. Y-adaptern är berörings- och fuktskyddad enligt IP 65.. PROFIBUS -avslutning, komplett (art.nr ) P_DE_0074_SW Om pumpen är den sista bussnoden som är ansluten till PROFIBUS - kabeln, måste den anslutas som ändpunkt till PROFIBUS -ändpunkten (se EN 50170). Hela PROFIBUS -ändpunkten är berörings- och fuktskyddad enligt IP 65. (Den består av en Y-kontakt och ett avslutningsmotstånd.) P_DE_0075_SW 8

9 Drift 5 Drift 5.1 Allmänt Genom den anslutna PROFIBUS -modulen fungerar pumpen som en nod med slavfunktionalitet enligt DP-V1 i PROFIBUS. Driftdata överförs då både cykliskt och acykliskt. 5.2 GSD-fil GSD-filen måste användas när mastern konfigureras. I denna beskrivs pumpens alla egenskaper vid PROFIBUS -drift (keywords, diagnose, module, slots). GSD-filen kan hämtas via PROFIBUS :s webbplats och ProMinents webbplats. Filnamnet är entydigt: PROM0B02.GSD 5.3 Beskrivning av dataobjekten Beskrivning av dataobjekten För att pumpen ska kunna ingå i den cykliska datatrafiken måste initialparametrarna överföras av masterenheten. Endast standardparametreringen är nödvändig det finns inga tillämpningsspecifika parametrar. Observera: Data sparas enligt big endian -principen! Det innebär att byten med bitarna med högst värde sparas först det sparas alltså på den lägsta minnesadressen. Exempel med hjälp av Status (se Ä Data från pumpen (indata) på sidan 14). Pumpens status läggs alltså som UINT32-typ på offsetadresserna +0 till +3. Byten sparas i denna ordning: Namn Typ Offset Byte Bitar Status UINT till till till till 7 Nedan beskrivs alla dataobjekt som kan överföras cykliskt. Alla dataobjekt Namn Nr Typ Beskrivning Enhetskod 0 UINT32 Byte 0+1 = 0x0B02 ID-nummer Byte 2 = 0x50 ProMinent-kod för produktgruppen Pumpar Byte 3 = 5 Pumpfamilj delta a Byte 3 = 3 Pumpfamilj Sigma b Status 1 UINT32 Bit Namn Funktion 0 System 00 Init 03 Test 9

10 Drift Namn Nr Typ Beskrivning 1 01 Ready 04 First run 2 02 Diagnose 05 Powerdown 3 Mode 00 halt 03 contact 4 01 manual 04 analog 5 02 batch 6 Fel Det finns fel (se Fel ) 7 Varningar Det finns varningar (se Varningar ) 8 Stopp Pumpen har stoppat 9 Flöda Pumpen är i flödningsläge (överordnad funktion) 10 Auxiliar Pumpen är i auxiliarläge (överordnad funktion) 11 Paus Pumpen är i pausläge (överordnad funktion) 12 Modul Automatikläge 13 F Doseringsövervakningen är aktiverad 14 Batch Mem. Batchminnet är aktiverat 15 Kalibrerad Pumpen är kalibrerad 16 Relä 1 Relä 1 finns som fysisk enhet 17 Relä 2 Relä 2 finns som fysisk enhet 18 AnalogOut Modulen finns som fysisk enhet 19 Membranbrott Membranbrottsalternativet är installerat 20 Koncentration Koncentrationsberäkning är aktiverad (endast delta ) Airlock Drivningsstyrningen signalerar om luft i doserhuvudet (endast delta ) 24 Övertryck Drivningsstyrningen signalerar för högt mottryck 25 Trycklös Drivningsstyrningen signalerar inget mottryck (endast delta ) 26 Avlufta Pumpen håller på att avluftas (endast delta ) 27 - Alltid true 28 Direktläge Pumpen arbetar i direktläge (begränsat funktionsområde) (endast delta ) Start/stopp 2 BYTE Motsvarar start-/stoppbrytaren: om start/stopp = 0 stannar pumpen. Återställ 3 BYTE Om värdet för Återställ växlar mellan 1 och 0, raderas det interna pumpminnet (t.ex. vid en satsvis dosering) och befintliga fel raderas om möjligt. 10

11 Drift Namn Nr Typ Beskrivning Mode 4, 5 BYTE Värde Namn Beskrivning 0 Halt Pumpen är i beredskapsläge, men doserar inte. 1 Manual Pumpen doserar kontinuerligt med inställd frekvens. 2 Charge Vid aktivering doserar pumpen antalet slag som specificerats i satsinställningen. 3 Kontakt Pumpen doserar det antal slag som beräknas via produkten Antal aktiveringar * extern faktor. 4 Analog Pumpens dosering styrs av analogsignalen och driftsättet Analog som är inställt i pumpen. Frekvens 6, 7 UINT16 Inställd doserfrekvens i slag/timme (0 till Maximal frekvens ). Ärfrekvens 8 UINT16 Faktisk doserfrekvens i slag/timme (0 till Maximal frekvens ). Maximal frekvens 9 UINT16 Maximal doserfrekvens i slag/timme (0 till ). Beroende på vilket doserläge som är inställt kan den max. frekvensen vara avsevärt lägre än i normalläget. Satsinställning 10, 11 UINT32 Antal slag i satsdrift per aktivering. (0 till ). Satsstart 12 BYTE Om värdet ändras mellan 1 och 0, aktiveras en satsdosering vid satsdrift. Satser kan även aktiveras via kontaktingången. Satsminne 13 BYTE Om satsminnet är aktiverat och om en ny sats aktiveras under en pågående satsdosering, ökas det återstående antalet slag med antalet i den nya satsen. Återstående slag Om minnet inte är aktiverat, raderas det resterande antalet slag för satsen som inte bearbetats ännu och den nya satsen bearbetas. 14 UINT32 Återstående slag vid en satsdosering Extern faktor 15, 16 UINT16 Faktor som den inkommande pulsen ska multipliceras med. Faktorn anges i hundradelar. Värdeintervallet är 1 till faktorn är då 0,01 till 99,99. Externt minne 17 BYTE På motsvarande sätt som vid satsdosering summeras även här vid höga faktorer eller också raderas de återstående slagen. Slaglängd 18 BYTE Inställd slaglängd för pumpen ( 0 till 100 %) Doseringsövervakning 19 BYTE Om doseringsövervakning är installerad, kan den kopplas till (1). Frånkopplat läge är (0). Koncentration 20 FLOAT Om koncentrationsberäkning är aktiverad i pumpen kan den aktuella koncentrationen läsas av här (endast delta ). Fel 21 UINT16 Bit Namn Funktion 0 Minimum Nivån för doseringsvätska är för låg 1 Sats För många doseringsslag > Den analoga strömmen är lägre än 4 ma 3 Analog > 23 ma 4 Doseringsövervakning Den analoga strömmen är högre än 23 ma Fel vid doseringsövervakning 11

12 Drift Namn Nr Typ Beskrivning 5 Membranbrott Defekt membran i doserhuvudet 6 Airlock Luft i doserhuvudet (endast delta ) 7 Övertryck Övertryck i hydrauliken Lågt tryck För lågt tryck i hydrauliken (endast delta ) 11 Slaglängden har ändrats Slaglängden ändrades i spärrat läge. 12 Avlufta Automatisk avluftning är inte möjlig (endast delta ) 13 Bussfel Bussfel som signalerats av modulen 14 Systemfel Defekta systemkomponenter (se LCD-skärm) 15 Modulfel Fel i modulhantering Varningar 22 UINT16 Bit Namn Funktion 0 Minimum Nivån för doseringsvätska är för låg 1 Kalibrering Inställd slaglängd utanför kalibreringstoleransen 2 Doseringsövervakning Fel vid doseringsövervakning 3 Membranbrott Defekt membran i doserhuvudet 4 Airlock Luft i doserhuvudet Övertryck Övertryck i hydrauliken 8 Lågt tryck För lågt tryck i hydrauliken Slagräknare 23 UINT32 Beräknar antalet slag sedan senaste återställningen Radera slagräknare 24 BYTE Om värdet ändras mellan 1 och 0, raderas slagräknaren Mängdräknare 25 FLOAT Mäter doserkapaciteten i liter sedan senaste återställningen Liter per slag 26 FLOAT Liter per slag. Beroende på frekvens och inställning för slaglängd 27 BYTE Om värdet ändras mellan 1 och 0, raderas mängdräknaren ID-kod 28 STRING Pumpens ID-kod (pumpspecifikation) Serienummer 29 STRING Pumpens serienummer Namn 30 STRING Pumpnamn som kan väljas fritt (max. 32 tecken) Radera mängdräknare Uppställningsplats 31 STRING Uppställningsplats, kan väljas fritt. (max. 32 tecken) 12

13 Drift 5.4 Cyklisk datatrafik DP-V0 beskriver den cykliska datatrafiken i PROFIBUS Översikt över dataobjekten Dataobjekten är grupperade i moduler och deras konfigurationskod (se nedanstående tabell). Genom konfigurationskoden kan moduler exkluderas från den cykliska datatrafiken vid konfiguration, för att den cykliska datatrafiken inte ska belastas i onödan. Modulbaserad uppbyggnad Modulnr Utgång Längd Ingång Längd Modulens namn Status 4 byte Status 40,83 2 Start/stopp Återställ 1 byte 1 byte - - Control 80,81 3 Mode 1 byte Mode 1 byte Operating Mode 4 Frekvens 2 byte Frekvens Ärfrekvens Maximal frekvens 6 Satsinställning Satsstart Satsminne 4 byte 1 byte 1 byte Återstående slag 8 Extern faktor Externt minne 2 byte 1 byte 2 byte 2 byte Frequency 2 byte Maximum Frequency Konfigurationskod (hex) C0,80,80 C0,81,83 40,81 Satsinställning 4 byte Charging C0,85,83 4 byte Remaining Strokes Extern faktor 2 byte Transmission Multiplier 40,83 C0,82, Slaglängd 1 byte Stroke Length 40,80 10 Doseringsövervakning 1 byte - - F Control 80, Koncentration 4 byte Concentration 80, Fel 13 Radera slagräknare 14 Radera mängdräknare Varningar 2 byte 2 byte Error Warning 40,83 1 byte Slagräknare 4 byte Stroke Number C0,80,83 1 byte Mängdräknare Liter per slag 4 byte 4 byte Quantity C0,80,87 Data till pumpen (utdata) Offset Värde Typ Namn Intervall Modulens namn Modulnr +0 - BYTE Start/stopp 0,1 Control BYTE Återställ 0,1-13

14 Drift Offset Värde Typ Namn Intervall Modulens namn Modulnr +2 - BYTE Mode Se Ä Modulbaserad uppbyggnad på sidan 13 Operating Mode UINT16 Frekvens 0 till max. frek. Frequency 4 UINT32 Satsinställning 1 till Charging BYTE Satsstart 0, BYTE Satsminne 0, UINT16 Extern faktor 0 till Transmission Multiplier BYTE Externt minne 0, BYTE Doseringsövervakning BYTE Radera slagräknare BYTE Radera mängdräknare 0,1 F Control 10 0,1 Stroke Number 13 0,1 Quantity 14 8 Data från pumpen (indata) Offset Värde Typ Namn Intervall Modulens namn Modulnr UINT32 Status Se Ä Data till pumpen (utdata) på sidan BYTE Mode Se Ä Modulbaserad uppbyggnad på sidan Status 1 Operating Mode UINT16 Frekvens 0 till max. frek. Frequency 4 UINT16 Ärfrekvens 0 till max. frek. UINT16 Maximal frekvens 0 till Maximum Frequency UINT32 Satsinställning 1 till Charging

15 Drift Offset Värde Typ Namn Intervall Modulens namn Modulnr UINT32 Återstående slag 1 till Remaining Strokes UINT16 Extern faktor 0 till Transmission Multiplier BYTE Slaglängd 0 till 100 Stroke Length FLOAT Koncentration (endast delta ) 0,1 ppm till 100 % UINT16 Fel Se Ä Alla dataobjekt på sidan 9 UINT16 Varningar Se Ä Alla dataobjekt på sidan Concentration 11 Error Warning 12 UINT32 Slagräknare 0 till (2 32 )-1 Stroke Number 13 FLOAT Mängdräknare (liter) Quantity 14 FLOAT Liter per slag (liter) Konfigurera I mastern kan man ange vilka moduler som ska delta i den cykliska dataöverföringen. Moduler och slots är relaterade till varandra. Därför måste tomma platser (tommoduler) konfigureras för moduler som ska exkluderas. Börkonfigurationen definieras i form av koder. I Ä Modulbaserad uppbyggnad på sidan 13 anges koden för varje modul som är definierad i sista kolumnen. Modulernas koder måste definieras stigande. Om data för en modul inte ska delta i den cykliska datatrafiken, måste en tommodul definieras på denna plats. 15

16 Drift Exempelkonfigurationer Konfiguration för överföring av alla cykliska moduler (42 byte input, 17 byte output) Modul 1 Modul 2 Modul 3 Modul 4 Modul 5 Modul 6 Modul 7 Modul 8 40, 83 80, 81 C0, 80, 80 C0, 81, 83 80, 81 C0, 85, 83 40, 83 C0, 82, 81 Modul 9 Modul 10 Modul 11 Modul 12 Modul 13 Modul 14 40, 83 80, 80 80, 80 40, 83 C0, 80, 83 C0, 80, 87 I nedanstående tabell visas ett exempel för en börkonfiguration där modul 8, 10, 11 och 14 är exkluderade från den cykliska datatrafiken. INFO Icke-cykliskt är dataobjekten fortfarande möjliga att nå. Börkonfiguration Modul 1 Modul 2 Modul 3 Modul 4 Modul 5 Modul 6 Modul 7 Modul C C C Modul 9 Modul 10 Modul 11 Modul 12 Modul 13 Modul C Pumpen kontrollerar om börkonfigurationen överensstämmer med den faktiska konfigurationen. Om så inte är fallet, reagerar pumpen och skickar ett konfigurationsfel under standarddiagnosen. För att börkonfigurationen kan fungera, måste möjligheterna till bildning av kodformat vara begränsade och följande regler beaktas. Det speciella kodformatet för kodningen ska alltid användas. Bytestrukturen ska alltid användas som format. Ange inte tillverkarspecifika data (t.ex. datatyper). Moduler måste alltid ersättas med tommoduler, för att de ska kunna exkluderas från den cykliska datatrafiken. Genom att exkludera enskilda moduler från den cykliska datatrafiken förskjuts offsetadresserna för de överförda dataobjekten se Ä Data till pumpen (reducerade utdata) på sidan 16 och Ä Data från pumpen (reducerade indata) på sidan 17: Data till pumpen (reducerade utdata) Offset Värde Typ Namn Intervall Modulens namn Modulnr +0 - BYTE Start/stopp 0,1 Control BYTE Återställ 0, BYTE Mode Se Ä Modulbaserad uppbyggnad på sidan 13 Operating Mode UINT16 Frekvens 0 till max. frek. Frequency 4 16

17 Drift Offset Värde Typ Namn Intervall Modulens namn Modulnr UINT32 Satsinställning +9 - BYTE Satsstart 0, BYTE Satsminne 0, BYTE Radera slagräknare 1 till Charging 6 0,1 Stroke Number 13 Data från pumpen (reducerade indata) Offset Värde Typ Namn Intervall Modulens namn Modulnr UINT32 Status Se Ä Data till pumpen (utdata) på sidan BYTE Mode Se Ä Modulbaserad uppbyggnad på sidan UINT16 Frekvens 0 till max. frek. UINT16 Ärfrekvens 0 till max. frek. UINT16 UINT32 UINT32 Maximal frekvens Satsinställning Återstående slag Status 1 Operating Mode 3 Frequency 4 0 till Maximum Frequency 1 till Charging 6 1 till Remaining Strokes BYTE Slaglängd 0 till 100 Stroke Length UINT16 Fel Se Ä Alla dataobjekt på sidan Error Warning 12 17

18 Drift Offset Värde Typ Namn Intervall Modulens namn Modulnr UINT16 Varningar Se Ä Alla dataobjekt på sidan UINT32 Slagräknare 0 till (2 32 )-1 Stroke Number Acyklisk datatrafik (från DP-V1) Acykliskt överförda data är adresserade via slot och index. Alla data som är grupperade under en slot kan sedan adresseras separat vid indexet och överföras acykliskt. Slots är identiska med modulerna i den cykliska överföringen. Slots i acykliska dataobjekt Nr Slot Index Dataobjekt Typ Längd Kanal Kanal Läsa/skriva 0 Slot 0 1 Enhetskod UINT32 4 byte MS1 MS2 Läsa 1 Slot 1 1 Status UINT32 4 byte MS1 MS2 Läsa 2 Slot 2 1 Start/stopp BYTE 1 byte MS1 MS2 Skriva 3 2 Återställ BYTE 1 byte MS1 MS2 Skriva 4 Slot 3 1 Mode BYTE 1 byte MS1 MS2 Skriva 5 2 Mode BYTE 1 byte MS1 MS2 Läsa 6 Slot 4 1 Frekvens UINT16 2 byte MS1 MS2 Skriva 7 2 Frekvens UINT16 2 byte MS1 MS2 Läsa 8 3 Ärfrekvens UINT16 2 byte MS1 MS2 Läsa 9 Slot 5 1 Maximal frekvens WORD 2 byte MS1 MS2 Läsa 10 Slot 6 1 Satsinställning UINT32 4 byte MS1 MS2 Skriva 11 2 Satsinställning UINT32 4 byte MS1 MS2 Läsa 12 3 Satsstart BYTE 1 byte MS1 MS2 Skriva 13 4 Satsminne BYTE 1 byte MS1 MS2 Skriva 14 Slot 7 1 Återstående slag UINT32 4 byte MS1 MS2 Läsa 15 Slot 8 1 Extern faktor UINT16 2 byte MS1 MS2 Skriva 16 2 Extern faktor UINT16 2 byte MS1 MS2 Läsa 17 4 Extern faktor BYTE 1 byte MS1 MS2 Skriva 18 Slot 9 1 Slaglängd BYTE 1 byte MS1 MS2 Läsa 18

19 Drift Nr Slot Index Dataobjekt Typ Längd Kanal Kanal Läsa/skriva 19 Slot 10 1 Doseringsövervakning BYTE 1 byte MS1 MS2 Skriva 20 Slot 11 1 Koncentration FLOAT 4 byte MS1 MS2 Läsa 21 Slot 12 1 Fel UINT16 2 byte MS1 MS2 Läsa 22 2 Varningar UINT16 2 byte MS1 MS2 Läsa 23 Slot 13 1 Slagräknare UINT32 4 byte MS1 MS2 Läsa 24 3 Radera slagräknare BYTE 1 byte MS1 MS2 Skriva 25 Slot 14 1 Mängdräknare FLOAT 4 byte MS1 MS2 Läsa 26 2 Liter per slag FLOAT 4 byte MS1 MS2 Läsa 27 3 Radera mängdräknare BYTE 1 byte MS1 MS2 Skriva 28 Slot 15 1 ID-kod STRING 32 byte MS1 MS2 Läsa 29 2 Serienummer STRING 16 byte MS1 MS2 Läsa 30 3 Enhetsnamn STRING 32 byte MS1 MS2 Läsa/skriva 31 4 Uppställningsplats STRING 16 byte MS1 MS2 Läsa/skriva 5.6 Avancerad diagnos (från sjunde byten) Pumpen använder mekanismen med avancerad diagnos från PRO FIBUS, för att meddela mastern om feltillstånd. I diagnosmeddelandet finns den avancerade diagnosen. Den avancerade diagnosen innehåller det enhetsrelaterade Alarm_Type (48) samt Diagnostic_User_Data. Det avancerade PROFIBUS -diagnosmeddelandets uppbyggnad Header_Byte Alarm_Type Slot_Number Alarm_Specifier Diagnostic_User_Data Bit 1 6: Statusmeddelandets längd inkl. Header_Byte se tab. 12 Bit 7 8: 0 Diagnostic_User_Data består av minst en grupp på 3 byte med felinformation. Diagnostic_User_Data kan högst bestå 19 grupper. Felinformationen om en grupp är kodad på följande sätt: Tjänstnr (första byten) (andra byten) Nr se tab. 2 0x30 0x31 0x32 0x34 0x35 0x36 Feltyp Typ av dataåtkomst (tredje byten) OK Datumet utanför intervallet Datumet är skyddat Alternativet är inte installerat Tjänsten är inte definierad Värdet kan inte ändras 19

20 Drift Tjänstnr (första byten) (andra byten) 0x37 0x55 0xD3 0xE5 Feltyp Typ av dataåtkomst (tredje byten) Uppdateringen avslutad Kommunikationsfel Skrivåtkomst Läsåtkomst 20

21 21

22 22

23 23

24 ProMinent GmbH Im Schuhmachergewann Heidelberg Germany Telefon: Fax: Internet: , 1, sv_se 2015

FGC 211. Installations- och användarhandbok

FGC 211. Installations- och användarhandbok FGC 211 Installations- och användarhandbok Innehållsförteckning Innehållsförteckning Läs detta först... 3... 3 Inledning...3 Säkerhetsföreskrifter för ägare/driftsansvarig... 3 Garanti... 3 Symboler som

Läs mer

HANDHAVANDE. PowerMaster-10 G2. www.visonic.com. Tvåvägs trådlöst Inbrottslarm

HANDHAVANDE. PowerMaster-10 G2. www.visonic.com. Tvåvägs trådlöst Inbrottslarm HANDHAVANDE PowerMaster-10 G2 Tvåvägs trådlöst Inbrottslarm www.visonic.com PowerMaster-10/30 G2 Användarmanual Innehållsförteckning 1. Introduktion... 3 Förord... 3 Översikt... 3 Systemets funktioner...

Läs mer

DX800. DX800 A all in one. A all in one GIGASET. INSPIRING CONVERSATION.

DX800. DX800 A all in one. A all in one GIGASET. INSPIRING CONVERSATION. DX800 A all in one A all in one DX800 GIGASET. INSPIRING CONVERSATION. Webbkonfiguratorn Ställa in telefonen via datorn Webbkonfiguratorn är webbgränssnittet för din telefon. Med hjälp av den kan du göra

Läs mer

2354235 11/2008. Altivar 12. Frekvensomvandlare för asynkronmotorer. Användarmanual 10/2009 BBV28581. www.schneider-electric.com

2354235 11/2008. Altivar 12. Frekvensomvandlare för asynkronmotorer. Användarmanual 10/2009 BBV28581. www.schneider-electric.com 2354235 11/2008 Altivar 12 Frekvensomvandlare för asynkronmotorer Användarmanual 10/2009 BBV28581 www.schneider-electric.com Innehåll Viktiga upplysningar 4 Innan du börjar 5 Dokumentets struktur 7 Inställningar

Läs mer

Vi samarbetar också med våra distributörer och förhandlare. Vi bygger partnerskap innanför både konsumentmarknaden och den professionella marknaden.

Vi samarbetar också med våra distributörer och förhandlare. Vi bygger partnerskap innanför både konsumentmarknaden och den professionella marknaden. Förord Bästa Parabolägare Du har valt en mottagare som representerar det senaste inom teknologi och design - samt den enda mottagare på marknaden som er utvecklad och designad i Danmark. Vi hoppas att

Läs mer

INSTALLATIONSMANUAL. PowerMaster-10 G2. Fullt övervakat trådlöst larmsystem. www.visonic.com

INSTALLATIONSMANUAL. PowerMaster-10 G2. Fullt övervakat trådlöst larmsystem. www.visonic.com INSTALLATIONSMANUAL PowerMaster-10 G2 Fullt övervakat trådlöst larmsystem www.visonic.com 1. INTRODUKTION... 3 1.1 Systemfunktioner... 3 2. VÄLJA INSTALLATIONSPLATS... 7 3. POWERMASTER-10 G2 INSTALLATION...

Läs mer

EnergyWatch Installationsmanual. Vattenfall Försäljning

EnergyWatch Installationsmanual. Vattenfall Försäljning EnergyWatch Installationsmanual Vattenfall Försäljning Innehåll Denna installationsguide hjälper dig att installera EnergyWatch. Det är viktigt att du installerar delarna i rätt ordning! 1. Kontrollera

Läs mer

Ställdon SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 Styrenhet: Elektronisk (MWG) med manövermodul AUMATIC AC 01.2 Non-Intrusive

Ställdon SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 Styrenhet: Elektronisk (MWG) med manövermodul AUMATIC AC 01.2 Non-Intrusive Ställdon SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 Styrenhet: Elektronisk (MWG) med manövermodul AUMATIC Styrning Parallell Profibus DP Modbus Driftinstruktion Montering, handhavande, idrifttagning Innehållsförteckning

Läs mer

Lenovo G700/G710 Användarhandbok

Lenovo G700/G710 Användarhandbok Lenovo G700/G710 Användarhandbok Läs säkerhetsinformationen och viktiga tips i medföljande handböcker innan datorn används. Obs! Läs Lenovos Handbok för säkerhet och allmän information innan produkten

Läs mer

Ver 1.01 2006-09-25. Bruksanvisning & Installationsmanual DS051:0609 KCC ARCTIC 10. med tillhörande elpanna

Ver 1.01 2006-09-25. Bruksanvisning & Installationsmanual DS051:0609 KCC ARCTIC 10. med tillhörande elpanna Bruksanvisning & Installationsmanual DS051:0609 KCC ARCTIC 10 med tillhörande elpanna Innehållsförteckning 1 INLEDNING...3 2 VÄRMEPUMP...3 2.1 TEKNISK BESKRIVNING...3 2.2 INSTALLATION...3 2.3 ELINSTALLATION...5

Läs mer

imec 12/iMEC 10/iMEC 8 Patientmonitor Användarhandbok

imec 12/iMEC 10/iMEC 8 Patientmonitor Användarhandbok imec 12/iMEC 10/iMEC 8 Patientmonitor Användarhandbok Copyright 2012 Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd. Med ensamrätt. Användarhandboken gäller fr.o.m. maj 2012. VARNING Enligt amerikansk

Läs mer

PowerMaster-10. Användarmanual. Fullt övervakade trådlösa larmsystem

PowerMaster-10. Användarmanual. Fullt övervakade trådlösa larmsystem PowerMaster-10 Användarmanual Fullt övervakade trådlösa larmsystem PowerMaster-10 Användarguide Innehållsförteckning 1. Introduktion...2 Förord...2 Översikt...2 Systemegenskaper...2 Användare och koder...3

Läs mer

Användar- och installationshandbok 0,37 15 kw 400V IP20 och IP54

Användar- och installationshandbok 0,37 15 kw 400V IP20 och IP54 Användar- och installationshandbok 0,37 15 kw 400V IP20 och IP54 Introduktion 4 Säkerhetsaspekter 4 Tekniska data 5 Installation 6 Parameterinställningar och handhavande Bromschopper och överspänningsregulator

Läs mer

Sonos PLAYBAR. Produktguide

Sonos PLAYBAR. Produktguide Sonos PLAYBAR Produktguide DETTA DOKUMENT INNEHÅLLER INFORMATION SOM KAN ÄNDRAS UTAN MEDDELANDE. Ingen del av denna publikation får återges eller överföras i någon form eller med några medel, elektroniska

Läs mer

Motors Automation Energy Transmission & Distribution Coatings. Frekvensomvandlare CFW-10. Användarinstruktioner

Motors Automation Energy Transmission & Distribution Coatings. Frekvensomvandlare CFW-10. Användarinstruktioner Motors Automation Energy Transmission & Distribution Coatings Frekvensomvandlare CFW-10 Användarinstruktioner FREKVENSOMVANDLARE MANUAL Serie: CFW-10 Programvara: version 2.0X och 2.2X Språk: Svenska Dokument:

Läs mer

PowerMaster-10. Installationsmanual. Fullt övervakade trådlösa larmsystem

PowerMaster-10. Installationsmanual. Fullt övervakade trådlösa larmsystem PowerMaster-10 Installationsmanual Fullt övervakade trådlösa larmsystem PowerMaster-10 Installatörsmanual INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INTRODUKTION...4 SPECIFIKATIONER...4 1 Funktionell...4 2 Trådlös...5 3

Läs mer

Instruktionsbok. Säkerhetssystem MGB-L1-...AR.-... / MGB-L2-...AR.-... och MGB-L1-...AP.-... / MGB-L2-...AP.-... fr. V2.2.1

Instruktionsbok. Säkerhetssystem MGB-L1-...AR.-... / MGB-L2-...AR.-... och MGB-L1-...AP.-... / MGB-L2-...AP.-... fr. V2.2.1 Instruktionsbok Säkerhetssystem MGB-L1-...AR.-... / MGB-L2-...AR.-... och MGB-L1-...AP.-... / MGB-L2-...AP.-... fr. V2.2.1 More than safety. Innehåll 1 Till denna instruktionsbok 3 1.1 Giltighet 3 1.2

Läs mer

Användarhandbok Bärbar trådlös högtalare MD-12

Användarhandbok Bärbar trådlös högtalare MD-12 Användarhandbok Bärbar trådlös högtalare MD-12 Utgåva 1.1 SV Användarhandbok Bärbar trådlös högtalare MD-12 Innehåll Säkerhet 3 Komma i gång 4 Om ditt tillbehör 4 Knappar och delar 4 Ladda din högtalare

Läs mer

Digital automatisk blodtrycksmätare Modell M10-IT Användarhandbok

Digital automatisk blodtrycksmätare Modell M10-IT Användarhandbok Digital automatisk blodtrycksmätare Modell M10-IT Användarhandbok SV IM-HEM-7080IT-E-05-10/2011 Innehåll Innan du använder enheten Introduktion...3 Viktig säkerhetsinformation...4 1. Översikt...6 2. Förberedelse...10

Läs mer

Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG

Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG s Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved. Subject

Läs mer

IPTV-guide. Tv- guiden nås på fjärrkontrollen genom knappen TV.

IPTV-guide. Tv- guiden nås på fjärrkontrollen genom knappen TV. IPTV-guide Tv- guiden nås på fjärrkontrollen genom knappen TV. TV Guiden är precis vad det låter som, en digital programtablå som visar vilka program som visas just nu på respektive kanal samt de kommande

Läs mer

ipm 12/iPM 10/iPM 8 Patientmonitor Användarhandbok

ipm 12/iPM 10/iPM 8 Patientmonitor Användarhandbok ipm 12/iPM 10/iPM 8 Patientmonitor Användarhandbok Copyright 2011 2012 Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd. Med ensamrätt. Användarhandboken gäller fr.o.m. januari 2012. VARNING Enligt amerikansk

Läs mer

HP Photosmart C5100 All-in-One series. Grundläggande handbok

HP Photosmart C5100 All-in-One series. Grundläggande handbok HP Photosmart C5100 All-in-One series Grundläggande handbok HP Photosmart C5100 All-in-One series Grundläggande handbok 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Adobe och Acrobat-logotypen är varumärken

Läs mer

PremiumLine EQ Greenline HE / HA

PremiumLine EQ Greenline HE / HA PremiumLine EQ Greenline HE / HA C6-C11 / E6-E17 6 720 641 855-01.1I Användarhandledning 6 720 805 492 (2013/02) sv Information Information Med IVT PremiumLine EQ, Greenline HE/HA finns möjligheten att

Läs mer

TomTom Runner & Multi-Sport Referenshandbok 1.8

TomTom Runner & Multi-Sport Referenshandbok 1.8 TomTom Runner & Multi-Sport Referenshandbok 1.8 Innehåll Välkommen 4 Nyheter 5 Vad är nytt i denna utgåva... 5 Komma igång 6 Din klocka 7 Om din klocka... 7 Bära din klocka... 7 Rengöra din klocka... 8

Läs mer

EPiServer 7.5 CMS. Användarhandbok för administratörer

EPiServer 7.5 CMS. Användarhandbok för administratörer EPiServer 7.5 CMS Användarhandbok för administratörer Användarhandbok för administratörer EPiServer 7.5 CMS Utgåva A, 2013 Innehållsförteckning 3 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 3 Introduktion

Läs mer

Använd ditt Nexus System

Använd ditt Nexus System Använd ditt Nexus System Christer Ahlbäck www.nexusmarine.se 2009 Nexus Marine AB Karlsbodavägen 20B 168 67 Bromma 08-506 939 00 08-506 939 01 Bakrund: Detta dokument är till för att ni, Nexusianer skall

Läs mer

Installatörs- och användarhandbok CL-164 V1.2

Installatörs- och användarhandbok CL-164 V1.2 Installatörs- och användarhandbok UNICODE CL-164 V1.2 . Ver. 1.2 UNICODE 1. INTRODUKTION UNICODE CL-164 CL-164 består av knappsats KP-513 samt kontrollenheten CC-434. Kontrollenheten har två reläer som

Läs mer

Handboken får spridas fritt, i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS.

Handboken får spridas fritt, i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS. Copyright Denna handbok skyddas av upphovsrättslagen. Förändringar av innehåll eller delvis kopiering av innehåll får ej ske utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren. Handboken får spridas fritt, i

Läs mer

HP Officejet 4630 e-all-in-one series

HP Officejet 4630 e-all-in-one series HP Officejet 4630 e-all-in-one series Innehåll 1 Hjälp för HP Officejet 4630 e-all-in-one series... 1 2 Lär dig mer om HP Officejet 4630 series... 3 Skrivarens delar... 4 Kontrollpanel och statuslampor...

Läs mer