Kompletterande bruksanvisning delta DLTa und Sigma SxCb med PROFIBUS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kompletterande bruksanvisning delta DLTa und Sigma SxCb med PROFIBUS"

Transkript

1 Kompletterande bruksanvisning delta DLTa und Sigma SxCb med PROFIBUS SV ProMinent o Den här bruksanvisningen är endast giltig i kombination med Bruksanvisning till magnetdoserpumpen delta med reglerad magnetdrivning optodrive DLTa eller Bruksanvisning till motordoserpump Sigma/x Controltyp SxCb! Ägaren ansvarar för skador genom installations- och handhavandefel! Läs alltid igenom instruktionsboken, innan något arbete påbörjas. Användaren är ansvarig. för skador som uppkommit på grund av felaktig användning, felaktigt handhavande eller felaktig installation. Den senaste versionen av en bruksanvisning finns på vår webbplats. Artikelnr BA DE /15 SV

2 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Förutsättningar Ställa in pumpen Allmänt Ställa in en slavadress Aktivera/inaktivera PROFIBUS Särskilda förhållanden vid aktiv PROFIBUS -drift Allmänt Skärmbilder Lysdioder på PROFIBUS -modulen Använd doseringsövervakningen Installera Drift Allmänt GSD-fil Beskrivning av dataobjekten Cyklisk datatrafik Översikt över dataobjekten Konfigurera Acyklisk datatrafik Avancerad diagnos

3 Förutsättningar 1 Förutsättningar Pumpen kan byggas ut med PROFIBUS -funktionalitet via en insticksmodul. Anslut insticksmodulen till framsidan av pumpen (på motsvarande sätt som en relämodul). I hanteringsmenyn visas sedan menyalternativet PROFIBUS. Pumpen måste minst ha tillgång till programversionen V (delta DLTa) resp. V (Sigma Control SxCb) och maskinvaruversionen V för delta för att PROFIBUS -modulen ska fungera. Om den inte fungerar blinkar lysdioden på PROFIBUS -modulen långsamt rött och grönt. 3

4 Ställa in pumpen 2 Ställa in pumpen 2.1 Allmänt Pumpen med ansluten PROFIBUS -modul ställs in som standardpump; bussfunktionaliteten är det enda som tillkommer. Vid längre pauser än 60 s avbryts inställningsproceduren. 2.2 Ställa in en slavadress Adressen är förinställd på 125. Om en master i PROFIBUS -segmentet tilldelar slavadresserna bortfaller den manuella inställningen av slavadressen. 1. Håll knappen [P] intryckt i 2 sekunder. 2. Endast delta : Använd [pilknapparna] för att gå till Inställningar och tryck på knappen [P]. 3. Använd [pilknapparna] för att gå till PROFIBUS och tryck på knappen [P]. 4. Använd [pilknapparna] för att gå till Adress och tryck på knappen [P]. Ange alltid en tresiffrig PROFIBUS -adress (adresser från 002 till 125 ): 1. Ställ in första siffran med knappen [Nedåt] och tryck på knappen [P]. 2. Ställ in andra siffran med knappen [Nedåt] och tryck på knappen [P]. 3. Ställ in tredje siffran med [pilknapparna] och tryck på knappen [P]. 2.3 Aktivera/inaktivera PROFIBUS För att pumpen ska kunna aktiveras via PROFIBUS, måste PROFIBUS ställas på aktiv i hanteringsmenyn: 1. Håll knappen [P] intryckt i 2 sekunder. 2. Använd [pilknapparna] för att gå till PROFIBUS och tryck på knappen [P]. 3. Använd [pilknapparna] för att sätta alternativet till aktiv eller inaktiv och tryck på knappen [P]. Klart! Alla externa ingångar som nivåövervakning, doseringsövervakning och extern styrning (paus, kontaktingång och analogingång) fungerar även när PROFIBUS är aktiv. De leder till förväntade reaktioner som med pumpen utan ansluten PROFIBUS -modul (se pumpens bruksanvisning). Pumpen skickar även relaterad information till masterenheten (PLC, PC osv.) via PROFIBUS. Om PROFIBUS sätts till inaktiv laddas inställningarna för det driftsätt som tidigare var valt igen. Om pumpen kopplas om till ett annat driftsätt stoppar den och kan endast startas via knappen [Stopp/start]. 4

5 Särskilda förhållanden vid aktiv PROFIBUS -drift 3 Särskilda förhållanden vid aktiv PROFIBUS -drift 3.1 Allmänt Vid PROFIBUS -drift kan pumpen inte ställas in eller programmeras manuellt! Sätt PROFIBUS på inaktiv för att göra detta. Med hjälp av knappen [ i ] kan man när som helst växla mellan startskärmbilderna på motsvarande sätt som i de andra driftlägena. Detta påverkar inte pumpens drift. Vid omkoppling till PROFIBUS -drift används inställningarna från de andra driftsätten. Inställningar som görs via PROFIBUS sparas däremot inte! De gäller endast medan pumpen är ansluten till PRO FIBUS. Endast det totala antalet slag och den totala mängden liter fortsätter att beräknas och sparas. Om pumpen kopplas om till PROFIBUS -drift, stoppar den och kan endast startas via PROFIBUS. 3.2 Skärmbilder Driftskärmbilder Vid PROFIBUS -drift visas fler indikatorer på driftskärmbilden. De vanliga indikatorerna specificeras i kapitlet Styrelement i Bruksanvisning till magnetdoserpumpen delta med reglerad magnetdrivning optodrive DLTa eller Bruksanvisning till motordoserpump Sigma/x Controltyp SxCb. Statusskärmbild Stopp-PROFIBUS : Pumpen stoppades via PROFIBUS. Masterenheten skickade ett motsvarande meddelande till pumpen. Huvudskärmbild Anslutningsfel: Om pumpen förlorar förbindelsen till PROFIBUS (så snart t.ex. PROFIBUS stoppas), visas felsymbolen och symbolen blinkar på huvudskärmbilden. 3.3 Lysdioder på PROFIBUS -modulen Lysdioder Orsak Blinkar rött och grönt i långsam takt Förbindelsen mellan PROFIBUS - modulen och pumpen är defekt; eventuellt är pumpens maskineller programvaruversion inte avsedd för PROFIBUS Lyser rött Ingen förbindelse till PROFIBUS Lyser grönt Pumpen är i cykliskt driftläge 5

6 Särskilda förhållanden vid aktiv PROFIBUS -drift 3.4 Använd doseringsövervakningen För att doseringsövervakningen ska kunna användas vid PROFIBUS -drift måste uttaget Doseringsövervakning användas. Pumpen sänder sedan finns för statusbiten F. Doseringsövervakningen kan kopplas till och från via PROFIBUS med hjälp av parametern Flödesövervakning (se Ä Data till pumpen (utdata) på sidan 13). 6

7 Installera 4 Installera Bussinstallation Alla enheter som är noder i bussen måste vara seriellt anslutna. Upp till 32 stationer kan användas (master, slavar, repeater). I början och slutet av kablaget måste bussen avslutas med vardera ett avslutningsmotstånd. Stickkontakt och kabel Skärmade, tvinnade, tvåtrådiga (twisted pair) kablar enligt EN (ledningstyp A) ska användas som PROFIBUS -kabel. Med hjälp av en skärm som är jordad på ena sidan slipper man lågfrekventa jordslingor. En skärm som är jordad på ena sidan har ingen effekt på magnetiska HF-störningar. En skärm som är jordad på båda sidor och tvinnade ledarpar har förvisso effekt på magnetiska HF-störningar, men ingen effekt på elektriska HF-störningar. För PROFIBUS bör en dubbelsidig, låginduktiv anslutning (dvs. lågohmig och med stor area) upprättas till skyddsjorden. Busskablagets totala längd utan repeater varierar beroende på önskad överföringshastighet: Busskablagets överföringshastighet och längd Överföringshastighet kbit/s , , , , Busskablagets max. längd PROFIBUS -modulen har ett M12-industriuttag för anslutning till en PRO FIBUS -kabel. Stiftkonfigurationen motsvarar PROFIBUS -standarden (se nedan), vilket innebär att konventionella busskontakter kan användas. Observera att kabelanslutningar med sådana kontakter normalt bara har ett berörings- och fuktskydd på IP 20! m Anvisningar för att kapslingsklassen IP 65 ska kunna uppnås En installation med berörings- och fuktskydd enligt IP 65 är möjlig, eftersom M12-industriuttaget i PROFIBUS -modulen tillåter det. I så fall måste PROFIBUS -kabeln förses med M12-industrikontakter enligt IP 65. För att kapslingsklass IP 65 för PROFIBUS -kabelinstallation ska kunna uppnås, måste särskilda Y-adaptrar eller avslutningsadaptrar användas (se nedan för exempel). OBSERVER! Kapslingsklassen IP 65 gäller endast för ihopskruvade kontakt- och uttagskombinationer! Vid omgivningsförhållanden som kräver berörings- och fuktskydd enligt IP 65, måste kablar med gjutna M12- industrikontakter användas (se nedan för exempel). Kapslingsklassen IP 65 gäller endast för pumpen utan kablage (med PROFIBUS -modul), om en IP 65-kompatibel kåpan sitter på M12-industriuttaget! Den medföljande kåpan har ingen garanterad kemikalieresistans. 7

8 Installera Uttag på PROFIBUS -modulen (M12) P_DE_0073_SW V 2 A-ledning (grön) 3 GND 4 B-ledning (röd) 5 Skärm. Y-adapter (art.nr ) Y-adaptern kopplas till pumpen med en gjuten M12-kontakt. Ändarna är utrustade med en M12-kontakt och ett M12-uttag. Y-adaptern är berörings- och fuktskyddad enligt IP 65.. PROFIBUS -avslutning, komplett (art.nr ) P_DE_0074_SW Om pumpen är den sista bussnoden som är ansluten till PROFIBUS - kabeln, måste den anslutas som ändpunkt till PROFIBUS -ändpunkten (se EN 50170). Hela PROFIBUS -ändpunkten är berörings- och fuktskyddad enligt IP 65. (Den består av en Y-kontakt och ett avslutningsmotstånd.) P_DE_0075_SW 8

9 Drift 5 Drift 5.1 Allmänt Genom den anslutna PROFIBUS -modulen fungerar pumpen som en nod med slavfunktionalitet enligt DP-V1 i PROFIBUS. Driftdata överförs då både cykliskt och acykliskt. 5.2 GSD-fil GSD-filen måste användas när mastern konfigureras. I denna beskrivs pumpens alla egenskaper vid PROFIBUS -drift (keywords, diagnose, module, slots). GSD-filen kan hämtas via PROFIBUS :s webbplats och ProMinents webbplats. Filnamnet är entydigt: PROM0B02.GSD 5.3 Beskrivning av dataobjekten Beskrivning av dataobjekten För att pumpen ska kunna ingå i den cykliska datatrafiken måste initialparametrarna överföras av masterenheten. Endast standardparametreringen är nödvändig det finns inga tillämpningsspecifika parametrar. Observera: Data sparas enligt big endian -principen! Det innebär att byten med bitarna med högst värde sparas först det sparas alltså på den lägsta minnesadressen. Exempel med hjälp av Status (se Ä Data från pumpen (indata) på sidan 14). Pumpens status läggs alltså som UINT32-typ på offsetadresserna +0 till +3. Byten sparas i denna ordning: Namn Typ Offset Byte Bitar Status UINT till till till till 7 Nedan beskrivs alla dataobjekt som kan överföras cykliskt. Alla dataobjekt Namn Nr Typ Beskrivning Enhetskod 0 UINT32 Byte 0+1 = 0x0B02 ID-nummer Byte 2 = 0x50 ProMinent-kod för produktgruppen Pumpar Byte 3 = 5 Pumpfamilj delta a Byte 3 = 3 Pumpfamilj Sigma b Status 1 UINT32 Bit Namn Funktion 0 System 00 Init 03 Test 9

10 Drift Namn Nr Typ Beskrivning 1 01 Ready 04 First run 2 02 Diagnose 05 Powerdown 3 Mode 00 halt 03 contact 4 01 manual 04 analog 5 02 batch 6 Fel Det finns fel (se Fel ) 7 Varningar Det finns varningar (se Varningar ) 8 Stopp Pumpen har stoppat 9 Flöda Pumpen är i flödningsläge (överordnad funktion) 10 Auxiliar Pumpen är i auxiliarläge (överordnad funktion) 11 Paus Pumpen är i pausläge (överordnad funktion) 12 Modul Automatikläge 13 F Doseringsövervakningen är aktiverad 14 Batch Mem. Batchminnet är aktiverat 15 Kalibrerad Pumpen är kalibrerad 16 Relä 1 Relä 1 finns som fysisk enhet 17 Relä 2 Relä 2 finns som fysisk enhet 18 AnalogOut Modulen finns som fysisk enhet 19 Membranbrott Membranbrottsalternativet är installerat 20 Koncentration Koncentrationsberäkning är aktiverad (endast delta ) Airlock Drivningsstyrningen signalerar om luft i doserhuvudet (endast delta ) 24 Övertryck Drivningsstyrningen signalerar för högt mottryck 25 Trycklös Drivningsstyrningen signalerar inget mottryck (endast delta ) 26 Avlufta Pumpen håller på att avluftas (endast delta ) 27 - Alltid true 28 Direktläge Pumpen arbetar i direktläge (begränsat funktionsområde) (endast delta ) Start/stopp 2 BYTE Motsvarar start-/stoppbrytaren: om start/stopp = 0 stannar pumpen. Återställ 3 BYTE Om värdet för Återställ växlar mellan 1 och 0, raderas det interna pumpminnet (t.ex. vid en satsvis dosering) och befintliga fel raderas om möjligt. 10

11 Drift Namn Nr Typ Beskrivning Mode 4, 5 BYTE Värde Namn Beskrivning 0 Halt Pumpen är i beredskapsläge, men doserar inte. 1 Manual Pumpen doserar kontinuerligt med inställd frekvens. 2 Charge Vid aktivering doserar pumpen antalet slag som specificerats i satsinställningen. 3 Kontakt Pumpen doserar det antal slag som beräknas via produkten Antal aktiveringar * extern faktor. 4 Analog Pumpens dosering styrs av analogsignalen och driftsättet Analog som är inställt i pumpen. Frekvens 6, 7 UINT16 Inställd doserfrekvens i slag/timme (0 till Maximal frekvens ). Ärfrekvens 8 UINT16 Faktisk doserfrekvens i slag/timme (0 till Maximal frekvens ). Maximal frekvens 9 UINT16 Maximal doserfrekvens i slag/timme (0 till ). Beroende på vilket doserläge som är inställt kan den max. frekvensen vara avsevärt lägre än i normalläget. Satsinställning 10, 11 UINT32 Antal slag i satsdrift per aktivering. (0 till ). Satsstart 12 BYTE Om värdet ändras mellan 1 och 0, aktiveras en satsdosering vid satsdrift. Satser kan även aktiveras via kontaktingången. Satsminne 13 BYTE Om satsminnet är aktiverat och om en ny sats aktiveras under en pågående satsdosering, ökas det återstående antalet slag med antalet i den nya satsen. Återstående slag Om minnet inte är aktiverat, raderas det resterande antalet slag för satsen som inte bearbetats ännu och den nya satsen bearbetas. 14 UINT32 Återstående slag vid en satsdosering Extern faktor 15, 16 UINT16 Faktor som den inkommande pulsen ska multipliceras med. Faktorn anges i hundradelar. Värdeintervallet är 1 till faktorn är då 0,01 till 99,99. Externt minne 17 BYTE På motsvarande sätt som vid satsdosering summeras även här vid höga faktorer eller också raderas de återstående slagen. Slaglängd 18 BYTE Inställd slaglängd för pumpen ( 0 till 100 %) Doseringsövervakning 19 BYTE Om doseringsövervakning är installerad, kan den kopplas till (1). Frånkopplat läge är (0). Koncentration 20 FLOAT Om koncentrationsberäkning är aktiverad i pumpen kan den aktuella koncentrationen läsas av här (endast delta ). Fel 21 UINT16 Bit Namn Funktion 0 Minimum Nivån för doseringsvätska är för låg 1 Sats För många doseringsslag > Den analoga strömmen är lägre än 4 ma 3 Analog > 23 ma 4 Doseringsövervakning Den analoga strömmen är högre än 23 ma Fel vid doseringsövervakning 11

12 Drift Namn Nr Typ Beskrivning 5 Membranbrott Defekt membran i doserhuvudet 6 Airlock Luft i doserhuvudet (endast delta ) 7 Övertryck Övertryck i hydrauliken Lågt tryck För lågt tryck i hydrauliken (endast delta ) 11 Slaglängden har ändrats Slaglängden ändrades i spärrat läge. 12 Avlufta Automatisk avluftning är inte möjlig (endast delta ) 13 Bussfel Bussfel som signalerats av modulen 14 Systemfel Defekta systemkomponenter (se LCD-skärm) 15 Modulfel Fel i modulhantering Varningar 22 UINT16 Bit Namn Funktion 0 Minimum Nivån för doseringsvätska är för låg 1 Kalibrering Inställd slaglängd utanför kalibreringstoleransen 2 Doseringsövervakning Fel vid doseringsövervakning 3 Membranbrott Defekt membran i doserhuvudet 4 Airlock Luft i doserhuvudet Övertryck Övertryck i hydrauliken 8 Lågt tryck För lågt tryck i hydrauliken Slagräknare 23 UINT32 Beräknar antalet slag sedan senaste återställningen Radera slagräknare 24 BYTE Om värdet ändras mellan 1 och 0, raderas slagräknaren Mängdräknare 25 FLOAT Mäter doserkapaciteten i liter sedan senaste återställningen Liter per slag 26 FLOAT Liter per slag. Beroende på frekvens och inställning för slaglängd 27 BYTE Om värdet ändras mellan 1 och 0, raderas mängdräknaren ID-kod 28 STRING Pumpens ID-kod (pumpspecifikation) Serienummer 29 STRING Pumpens serienummer Namn 30 STRING Pumpnamn som kan väljas fritt (max. 32 tecken) Radera mängdräknare Uppställningsplats 31 STRING Uppställningsplats, kan väljas fritt. (max. 32 tecken) 12

13 Drift 5.4 Cyklisk datatrafik DP-V0 beskriver den cykliska datatrafiken i PROFIBUS Översikt över dataobjekten Dataobjekten är grupperade i moduler och deras konfigurationskod (se nedanstående tabell). Genom konfigurationskoden kan moduler exkluderas från den cykliska datatrafiken vid konfiguration, för att den cykliska datatrafiken inte ska belastas i onödan. Modulbaserad uppbyggnad Modulnr Utgång Längd Ingång Längd Modulens namn Status 4 byte Status 40,83 2 Start/stopp Återställ 1 byte 1 byte - - Control 80,81 3 Mode 1 byte Mode 1 byte Operating Mode 4 Frekvens 2 byte Frekvens Ärfrekvens Maximal frekvens 6 Satsinställning Satsstart Satsminne 4 byte 1 byte 1 byte Återstående slag 8 Extern faktor Externt minne 2 byte 1 byte 2 byte 2 byte Frequency 2 byte Maximum Frequency Konfigurationskod (hex) C0,80,80 C0,81,83 40,81 Satsinställning 4 byte Charging C0,85,83 4 byte Remaining Strokes Extern faktor 2 byte Transmission Multiplier 40,83 C0,82, Slaglängd 1 byte Stroke Length 40,80 10 Doseringsövervakning 1 byte - - F Control 80, Koncentration 4 byte Concentration 80, Fel 13 Radera slagräknare 14 Radera mängdräknare Varningar 2 byte 2 byte Error Warning 40,83 1 byte Slagräknare 4 byte Stroke Number C0,80,83 1 byte Mängdräknare Liter per slag 4 byte 4 byte Quantity C0,80,87 Data till pumpen (utdata) Offset Värde Typ Namn Intervall Modulens namn Modulnr +0 - BYTE Start/stopp 0,1 Control BYTE Återställ 0,1-13

14 Drift Offset Värde Typ Namn Intervall Modulens namn Modulnr +2 - BYTE Mode Se Ä Modulbaserad uppbyggnad på sidan 13 Operating Mode UINT16 Frekvens 0 till max. frek. Frequency 4 UINT32 Satsinställning 1 till Charging BYTE Satsstart 0, BYTE Satsminne 0, UINT16 Extern faktor 0 till Transmission Multiplier BYTE Externt minne 0, BYTE Doseringsövervakning BYTE Radera slagräknare BYTE Radera mängdräknare 0,1 F Control 10 0,1 Stroke Number 13 0,1 Quantity 14 8 Data från pumpen (indata) Offset Värde Typ Namn Intervall Modulens namn Modulnr UINT32 Status Se Ä Data till pumpen (utdata) på sidan BYTE Mode Se Ä Modulbaserad uppbyggnad på sidan Status 1 Operating Mode UINT16 Frekvens 0 till max. frek. Frequency 4 UINT16 Ärfrekvens 0 till max. frek. UINT16 Maximal frekvens 0 till Maximum Frequency UINT32 Satsinställning 1 till Charging

15 Drift Offset Värde Typ Namn Intervall Modulens namn Modulnr UINT32 Återstående slag 1 till Remaining Strokes UINT16 Extern faktor 0 till Transmission Multiplier BYTE Slaglängd 0 till 100 Stroke Length FLOAT Koncentration (endast delta ) 0,1 ppm till 100 % UINT16 Fel Se Ä Alla dataobjekt på sidan 9 UINT16 Varningar Se Ä Alla dataobjekt på sidan Concentration 11 Error Warning 12 UINT32 Slagräknare 0 till (2 32 )-1 Stroke Number 13 FLOAT Mängdräknare (liter) Quantity 14 FLOAT Liter per slag (liter) Konfigurera I mastern kan man ange vilka moduler som ska delta i den cykliska dataöverföringen. Moduler och slots är relaterade till varandra. Därför måste tomma platser (tommoduler) konfigureras för moduler som ska exkluderas. Börkonfigurationen definieras i form av koder. I Ä Modulbaserad uppbyggnad på sidan 13 anges koden för varje modul som är definierad i sista kolumnen. Modulernas koder måste definieras stigande. Om data för en modul inte ska delta i den cykliska datatrafiken, måste en tommodul definieras på denna plats. 15

16 Drift Exempelkonfigurationer Konfiguration för överföring av alla cykliska moduler (42 byte input, 17 byte output) Modul 1 Modul 2 Modul 3 Modul 4 Modul 5 Modul 6 Modul 7 Modul 8 40, 83 80, 81 C0, 80, 80 C0, 81, 83 80, 81 C0, 85, 83 40, 83 C0, 82, 81 Modul 9 Modul 10 Modul 11 Modul 12 Modul 13 Modul 14 40, 83 80, 80 80, 80 40, 83 C0, 80, 83 C0, 80, 87 I nedanstående tabell visas ett exempel för en börkonfiguration där modul 8, 10, 11 och 14 är exkluderade från den cykliska datatrafiken. INFO Icke-cykliskt är dataobjekten fortfarande möjliga att nå. Börkonfiguration Modul 1 Modul 2 Modul 3 Modul 4 Modul 5 Modul 6 Modul 7 Modul C C C Modul 9 Modul 10 Modul 11 Modul 12 Modul 13 Modul C Pumpen kontrollerar om börkonfigurationen överensstämmer med den faktiska konfigurationen. Om så inte är fallet, reagerar pumpen och skickar ett konfigurationsfel under standarddiagnosen. För att börkonfigurationen kan fungera, måste möjligheterna till bildning av kodformat vara begränsade och följande regler beaktas. Det speciella kodformatet för kodningen ska alltid användas. Bytestrukturen ska alltid användas som format. Ange inte tillverkarspecifika data (t.ex. datatyper). Moduler måste alltid ersättas med tommoduler, för att de ska kunna exkluderas från den cykliska datatrafiken. Genom att exkludera enskilda moduler från den cykliska datatrafiken förskjuts offsetadresserna för de överförda dataobjekten se Ä Data till pumpen (reducerade utdata) på sidan 16 och Ä Data från pumpen (reducerade indata) på sidan 17: Data till pumpen (reducerade utdata) Offset Värde Typ Namn Intervall Modulens namn Modulnr +0 - BYTE Start/stopp 0,1 Control BYTE Återställ 0, BYTE Mode Se Ä Modulbaserad uppbyggnad på sidan 13 Operating Mode UINT16 Frekvens 0 till max. frek. Frequency 4 16

17 Drift Offset Värde Typ Namn Intervall Modulens namn Modulnr UINT32 Satsinställning +9 - BYTE Satsstart 0, BYTE Satsminne 0, BYTE Radera slagräknare 1 till Charging 6 0,1 Stroke Number 13 Data från pumpen (reducerade indata) Offset Värde Typ Namn Intervall Modulens namn Modulnr UINT32 Status Se Ä Data till pumpen (utdata) på sidan BYTE Mode Se Ä Modulbaserad uppbyggnad på sidan UINT16 Frekvens 0 till max. frek. UINT16 Ärfrekvens 0 till max. frek. UINT16 UINT32 UINT32 Maximal frekvens Satsinställning Återstående slag Status 1 Operating Mode 3 Frequency 4 0 till Maximum Frequency 1 till Charging 6 1 till Remaining Strokes BYTE Slaglängd 0 till 100 Stroke Length UINT16 Fel Se Ä Alla dataobjekt på sidan Error Warning 12 17

18 Drift Offset Värde Typ Namn Intervall Modulens namn Modulnr UINT16 Varningar Se Ä Alla dataobjekt på sidan UINT32 Slagräknare 0 till (2 32 )-1 Stroke Number Acyklisk datatrafik (från DP-V1) Acykliskt överförda data är adresserade via slot och index. Alla data som är grupperade under en slot kan sedan adresseras separat vid indexet och överföras acykliskt. Slots är identiska med modulerna i den cykliska överföringen. Slots i acykliska dataobjekt Nr Slot Index Dataobjekt Typ Längd Kanal Kanal Läsa/skriva 0 Slot 0 1 Enhetskod UINT32 4 byte MS1 MS2 Läsa 1 Slot 1 1 Status UINT32 4 byte MS1 MS2 Läsa 2 Slot 2 1 Start/stopp BYTE 1 byte MS1 MS2 Skriva 3 2 Återställ BYTE 1 byte MS1 MS2 Skriva 4 Slot 3 1 Mode BYTE 1 byte MS1 MS2 Skriva 5 2 Mode BYTE 1 byte MS1 MS2 Läsa 6 Slot 4 1 Frekvens UINT16 2 byte MS1 MS2 Skriva 7 2 Frekvens UINT16 2 byte MS1 MS2 Läsa 8 3 Ärfrekvens UINT16 2 byte MS1 MS2 Läsa 9 Slot 5 1 Maximal frekvens WORD 2 byte MS1 MS2 Läsa 10 Slot 6 1 Satsinställning UINT32 4 byte MS1 MS2 Skriva 11 2 Satsinställning UINT32 4 byte MS1 MS2 Läsa 12 3 Satsstart BYTE 1 byte MS1 MS2 Skriva 13 4 Satsminne BYTE 1 byte MS1 MS2 Skriva 14 Slot 7 1 Återstående slag UINT32 4 byte MS1 MS2 Läsa 15 Slot 8 1 Extern faktor UINT16 2 byte MS1 MS2 Skriva 16 2 Extern faktor UINT16 2 byte MS1 MS2 Läsa 17 4 Extern faktor BYTE 1 byte MS1 MS2 Skriva 18 Slot 9 1 Slaglängd BYTE 1 byte MS1 MS2 Läsa 18

19 Drift Nr Slot Index Dataobjekt Typ Längd Kanal Kanal Läsa/skriva 19 Slot 10 1 Doseringsövervakning BYTE 1 byte MS1 MS2 Skriva 20 Slot 11 1 Koncentration FLOAT 4 byte MS1 MS2 Läsa 21 Slot 12 1 Fel UINT16 2 byte MS1 MS2 Läsa 22 2 Varningar UINT16 2 byte MS1 MS2 Läsa 23 Slot 13 1 Slagräknare UINT32 4 byte MS1 MS2 Läsa 24 3 Radera slagräknare BYTE 1 byte MS1 MS2 Skriva 25 Slot 14 1 Mängdräknare FLOAT 4 byte MS1 MS2 Läsa 26 2 Liter per slag FLOAT 4 byte MS1 MS2 Läsa 27 3 Radera mängdräknare BYTE 1 byte MS1 MS2 Skriva 28 Slot 15 1 ID-kod STRING 32 byte MS1 MS2 Läsa 29 2 Serienummer STRING 16 byte MS1 MS2 Läsa 30 3 Enhetsnamn STRING 32 byte MS1 MS2 Läsa/skriva 31 4 Uppställningsplats STRING 16 byte MS1 MS2 Läsa/skriva 5.6 Avancerad diagnos (från sjunde byten) Pumpen använder mekanismen med avancerad diagnos från PRO FIBUS, för att meddela mastern om feltillstånd. I diagnosmeddelandet finns den avancerade diagnosen. Den avancerade diagnosen innehåller det enhetsrelaterade Alarm_Type (48) samt Diagnostic_User_Data. Det avancerade PROFIBUS -diagnosmeddelandets uppbyggnad Header_Byte Alarm_Type Slot_Number Alarm_Specifier Diagnostic_User_Data Bit 1 6: Statusmeddelandets längd inkl. Header_Byte se tab. 12 Bit 7 8: 0 Diagnostic_User_Data består av minst en grupp på 3 byte med felinformation. Diagnostic_User_Data kan högst bestå 19 grupper. Felinformationen om en grupp är kodad på följande sätt: Tjänstnr (första byten) (andra byten) Nr se tab. 2 0x30 0x31 0x32 0x34 0x35 0x36 Feltyp Typ av dataåtkomst (tredje byten) OK Datumet utanför intervallet Datumet är skyddat Alternativet är inte installerat Tjänsten är inte definierad Värdet kan inte ändras 19

20 Drift Tjänstnr (första byten) (andra byten) 0x37 0x55 0xD3 0xE5 Feltyp Typ av dataåtkomst (tredje byten) Uppdateringen avslutad Kommunikationsfel Skrivåtkomst Läsåtkomst 20

21 21

22 22

23 23

24 ProMinent GmbH Im Schuhmachergewann Heidelberg Germany Telefon: Fax: Internet: , 1, sv_se 2015

Kompletteringsmanual Magnetdoserpump gamma/ X Moduler, tillval, tillbehör

Kompletteringsmanual Magnetdoserpump gamma/ X Moduler, tillval, tillbehör Kompletteringsmanual Magnetdoserpump gamma/ X Moduler, tillval, tillbehör SV Dessa anvisningar gäller endast tillsammans med "Manual för magnetdoserpump gamma/ X, GMXa" Läs alltid igenom instruktionsboken,

Läs mer

Monterings- och driftinstruktion DULCOMARIN II, N-modul (Nätenhetsmodul utan relä) DXMaN

Monterings- och driftinstruktion DULCOMARIN II, N-modul (Nätenhetsmodul utan relä) DXMaN Monterings- och driftinstruktion DULCOMARIN II, N-modul (Nätenhetsmodul utan relä) DXMaN Ange din enhets ID-kod här! DXMa _ Läs alltid igenom instruktionsboken, innan något arbete påbörjas! Användaren

Läs mer

Driftinstruktion DULCOMARIN II, bildskärmsskrivare Betjäning

Driftinstruktion DULCOMARIN II, bildskärmsskrivare Betjäning Driftinstruktion DULCOMARIN II, bildskärmsskrivare Betjäning A0469 Läs alltid igenom instruktionsboken, innan något arbete påbörjas! Användaren är ansvarig för skador som uppkommit på grund av felaktig

Läs mer

Bruksanvisning Kopplingsur 19 164 70

Bruksanvisning Kopplingsur 19 164 70 Bruksanvisning Kopplingsur 19 164 70 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER 1. Läs igenom hela bruksanvisningen innan installation. 2. Installation skall göras av behörig elektirker. 3. Bryt strömmen innan installation.

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL SESAM 800 KONFIGURERBAR 947422-000 -A0

ANVÄNDARMANUAL SESAM 800 KONFIGURERBAR 947422-000 -A0 ANVÄNDARMANUAL SESAM 800 KONFIGURERBAR 947422-000 -A0 Innehållsförteckning 1 Introduktion 3 2 Omfattning 3 3 Teknisk specifikation 4 4 Kort beskrivning av systemet 5 4.1 Mottagare 5 4.2 Sändare 5 5 Beskrivning

Läs mer

Bruksanvisning AS-i-säkerhetsmodul för nödstopp Manöverenhet AC012S 7390732 / 00 05 / 2008

Bruksanvisning AS-i-säkerhetsmodul för nödstopp Manöverenhet AC012S 7390732 / 00 05 / 2008 Bruksanvisning AS-i-säkerhetsmodul för nödstopp Manöverenhet SV AC012S 7390732 / 00 05 / 2008 Innehåll Säkerhetsanvisningar...3 Installation/idrifttagning...4 Manövrerings- och indikeringselement...6 Montering...6

Läs mer

RADIOMOTTAGARE FÖR STYRNING AV RGB-LYSDIODLIST GEMENSAM ANOD

RADIOMOTTAGARE FÖR STYRNING AV RGB-LYSDIODLIST GEMENSAM ANOD TELECO AUTOMATION SRL Via dell Artigianato, - 0 Colle Umberto (TV) ITALIEN TEL: ++9.0. FAX: ++9.0. - www.telecoautomation.com Detta dokument tillhör Teleco Automation Srl som har exklusiv rätt till all

Läs mer

RADIOMOTTAGARE RGBW SOM STYR EN GEMENSAM ANOD FÖR LED-strip

RADIOMOTTAGARE RGBW SOM STYR EN GEMENSAM ANOD FÖR LED-strip TELECO AUTOMATION SRL - Via dell Artigianato, - 0 Colle Umberto (TV) ITALIEN TELEFON: ++9.0.5 FAX: ++9.0.5 - www.telecoautomation.com Det här dokumentet tillhör Teleco Automation Srl som förbehåller sig

Läs mer

Bruksanvisning Operatörspanel ER-ipx12

Bruksanvisning Operatörspanel ER-ipx12 Bruksanvisning Operatörspanel ER-ipx12 Elektro Relä AB Sördalavägen 22 SE-141 60 Huddinge Telefon +46 (0)8-774 88 00 Telefax +46 (0)8-774 88 14 E-post: info@elektro-rela.se www.erab.com Obs! Operatörspanelen

Läs mer

02999_11 RD25 användarmanual.doc Ver 1.1 2005-01-24 Sidan 1 av 8

02999_11 RD25 användarmanual.doc Ver 1.1 2005-01-24 Sidan 1 av 8 5' VWHJWHUPRVWDW I UOXIWYlUPHSXPSPHGDYIURVWQLQJVIXQNWLRQ 2SHUDW UVPDQXDO 3URJUDPYHUVLRQ -())(OHFWURQLFV$% Sidan 1 av 8 ,QOHGQLQJ JEFF Electronics AB Regulator RD25 är en kompakt tvåstegs termostat med

Läs mer

Manuell SMARTCD.G2 02.2015

Manuell SMARTCD.G2 02.2015 02.2015 2 / 14 1 Avsedd användning... 3 2 Säkerhetsanvisningar... 4 3 Ingår i leveransen... 5 4 Anslutning till en dator/bärbar dator... 6 5 Ladda batterierna... 7 6 Driftsättning... 8 7 Konfigurering

Läs mer

Arcus-EDS. Produktbeskrivning. Gateway KNX / DMX. KNX-GW-DMX Art.-Nr. 550017. Maj 2012. LedLab AB Kungegårdsgatan 7 441 57 Alingsås

Arcus-EDS. Produktbeskrivning. Gateway KNX / DMX. KNX-GW-DMX Art.-Nr. 550017. Maj 2012. LedLab AB Kungegårdsgatan 7 441 57 Alingsås Arcus-EDS Gateway KNX / DMX Art.-Nr. 550017 Kungegårdsgatan 7 Maj 2012 410 e11 Funktionsprincip och användningsområde KNX-DMX Gateway är ett gränssnitt mellan KNX-buss och DMX512-buss. Den kombinerar utrustning

Läs mer

Programmering av. PADDY mini

Programmering av. PADDY mini multimedia Programmering av PADDY mini art. nr: CCS037 PRODUKTER SOM ANVÄNDS I DETTA EXEMPEL: PADDY mini CCS037 PADDY mini CCS012 PADDY mini CCS500 VSCOM USB TILL SERIELL DB9 LAPTOP MED WINDOWS 7 QUICKPAD

Läs mer

Bruksanvisning IMSE Operatörspanel

Bruksanvisning IMSE Operatörspanel Bruksanvisning IMSE Operatörspanel Abelko Innovation Box 808 971 25 LULEÅ Telefon 0920-22 03 60 Telefax 0920-22 00 68 E-post info@abelko.se www.abelko.se Opertörspanel Obs! Operatörspanelen kan bara anslutas

Läs mer

Installationanvisning, apparatlåda för rökfunktion med spjällmotionering TBLZ-2-48-2 GOLD/COMPACT

Installationanvisning, apparatlåda för rökfunktion med spjällmotionering TBLZ-2-48-2 GOLD/COMPACT Installationanvisning, apparatlåda för rökfunktion med spjällmotionering TBLZ-2-48-2 GOLD/COMPACT 1. Allmänt Apparatlådan för rökfunktion med spjällmotionering består av en kontrollenhet för rök,en logikenhet

Läs mer

Problemlösare RDS5000

Problemlösare RDS5000 Introduktion I RDS5000 kan det förekomma ett antal larm. Dessa larm är inte alltid enkla att förstå vad de betyder eller varför de uppstår. Därför har vi försökt sammanfatta alla larm i den här felsökningsguiden.

Läs mer

Originalbruksanvisning AS-i Safety-kretskort E7015S 7390842/00 07/2010

Originalbruksanvisning AS-i Safety-kretskort E7015S 7390842/00 07/2010 Originalbruksanvisning AS-i Safety-kretskort E7015S 7390842/00 07/2010 Innehåll Säkerhetsanvisningar 3 Installation/idriftsättning 4 Montering/elektrisk anslutning 5 Reaktionstider 8 Anmärkning angående

Läs mer

Tryckhållnings-/överströmningsventiler DHV-S-DL, DHV-S-DK

Tryckhållnings-/överströmningsventiler DHV-S-DL, DHV-S-DK Driftinstruktion Tryckhållnings-/överströmningsventiler DHV-S-DL, DHV-S-DK DHV-S-DL P_MAZ_0028_SW DHV-S-DK Läs alltid igenom instruktionsboken, innan något arbete påbörjas! Användaren är ansvarig för skador

Läs mer

Beijer Electronics AB, MA00062D,

Beijer Electronics AB, MA00062D, Manual IFC PBDP Förord Denna manual är en installations och funktionsbeskrivning för expansionskortet IFC PBDP. Modulen kan användas till operatörsterminalerna i E-serien som har expansionskortsplats.

Läs mer

Z-LYFTEN PRODUKTION AB MONTERINGSANVISNING

Z-LYFTEN PRODUKTION AB MONTERINGSANVISNING Z-LYFTEN PRODUKTION AB MONTERINGSANVISNING 55508 Radiomanöverdon 2008-03-19 Försäljning/Sales/Verkauf Mossvägen 8, 641 49 KATRINEHOLM,SWEDEN Telephone: +46 150-489550 Telefax: +46 150-489551 E-mail: zepro@zepro.com

Läs mer

Flexi Kontrollmodul. Bruksanvisning. Innehållsförteckning. 1. Introduktion och tekniska specifikationer 1

Flexi Kontrollmodul. Bruksanvisning. Innehållsförteckning. 1. Introduktion och tekniska specifikationer 1 Flexi Kontrollmodul Bruksanvisning Innehållsförteckning 1. Introduktion och tekniska specifikationer 1 2. Allmän beskrivning av display och manöverknappar 2 3. Inställning av Flexidrift 3 4.Inställning

Läs mer

Vanliga frågor och svar

Vanliga frågor och svar Vanliga frågor och svar Anslutning och konfiguration 2014-04-21 TaHoma, ta kontroll over ditt hem! 1. Hur upprättar jag anslutningarna? Koppla först boxen till bredbandsmodemet med hjälp av medföljande

Läs mer

Swing-Gate. ECO B/S Installation av Swing Gate

Swing-Gate. ECO B/S Installation av Swing Gate Swing-Gate ECO B/S Installation av Swing Gate Generellt Nedanstående manual berör installation av motorer som omfattas av SKANDIMATIK`S produktprogram. Kontrollpanelen innehåller följande EU standarder:

Läs mer

Gateway Modbus-Profibus

Gateway Modbus-Profibus Gateway Modbus-Profibus Premium/Micro PLC Komigång med kommunikation från PLC till Profibus slav. 2004-04-20 1 (10) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING...3 2 ANVÄNDA PRODUKTER...3 3 ELEKTRISK ANSLUTNING...3

Läs mer

Idrifttagande av Truma inet Systemet. En praktisk komplettering till monteringsanvisningen

Idrifttagande av Truma inet Systemet. En praktisk komplettering till monteringsanvisningen Idrifttagande av Truma inet Systemet En praktisk komplettering till monteringsanvisningen Förutsättningar och beståndsdelar för Truma inet Systemet Truma inet Box styrcentralen för Truma inet Systemet

Läs mer

Installation och montering av elektriska enheter får bara utföras av kvalificerade elektriker.

Installation och montering av elektriska enheter får bara utföras av kvalificerade elektriker. Best. nr. : 2180 00 Bruksanvisning 1 Säkerhetsanvisningar Installation och montering av elektriska enheter får bara utföras av kvalificerade elektriker. Kan medföra allvarliga kroppsskador, eldsvåda eller

Läs mer

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Dokumentrevision 1.0, januari 2011 Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Installationsanvisning Börja här 1. Kontrollera att alla delar finns med i förpackningen. (1 sensor, 1 panel, 1 kontrollenhet

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL SESAM 800 MOBIL BAKGAVELLYFT 942913-000 -C0

ANVÄNDARMANUAL SESAM 800 MOBIL BAKGAVELLYFT 942913-000 -C0 ANVÄNDARMANUAL SESAM 800 MOBIL BAKGAVELLYFT 942913-000 -C0 2 (16) Innehåll 1 Introduktion 3 2 Omfattning 3 3 Teknisk specifikation 4 4 Kort beskrivning av systemet 5 4.1 Mottagare 5 4.2 Sändare 5 5 Beskrivning

Läs mer

Installationsmanual 501 GPS Tracker

Installationsmanual 501 GPS Tracker Installationsmanual 501 GPS Tracker 2011-09-14 1. Beskrivning av enhet: Framsida: Baksida: GSM antenn GPS antenn mini USB kontakt Huvudkontakt Funktionsknapp 2. Sätta i SIM kortet: Följ stegen nedan för

Läs mer

M-Bus-kommunikation PG5 2.1

M-Bus-kommunikation PG5 2.1 Supportdokument M-Bus-kommunikation PG5 2.1 Synpunkter, felaktigheter, önskemål etc. för dokumentet meddelas Fil: Malthe_Suppo_M-Bus-kommunikation P.docx Innehållsförteckning 1. Allmänt... 2 1.1. Övrigt...

Läs mer

Bruksanvisning PIR-900

Bruksanvisning PIR-900 Bruksanvisning PIR-900 KNOP REHATEK AB GIAB huset Ankdammsgatan 35 SE-171 67 Solna Tel: 020 12 12 34 KNOP REHATEK AB Version 2.3 2013-10-21 Innehåll 1 INNEHÅLL... 2 2 INTRODUKTION... 3 3 MONTERING / PLACERING...

Läs mer

MONTERINGSANVISNING & BRUKSANVISNING för CARGARD Portstyrning RDC 30 / RDC 120

MONTERINGSANVISNING & BRUKSANVISNING för CARGARD Portstyrning RDC 30 / RDC 120 MONTERINGSANVISNING & BRUKSANVISNING för CARGARD Portstyrning RDC 30 / RDC 120 CSD AB 2000-05-02 FUNKTIONSBESKRIVNING: GarGard's Portstyrning är avsedd för öppning och stängning av elektriska garageportar,

Läs mer

Avant BRUKSANVISNING. FAKTARUTA AVANT Hög utnivå med förstärkning upp till 57 db. Automatiska funktioner för tilt och förstärkning

Avant BRUKSANVISNING. FAKTARUTA AVANT Hög utnivå med förstärkning upp till 57 db. Automatiska funktioner för tilt och förstärkning SE-2 000920 00896 Rev 1 Avant FAKTARUTA Hög utnivå med förstärkning upp till 57 db Automatiska funktioner för tilt och förstärkning Välj mellan 3 UHF-ingångar, BI/BIII, bredbandsingång och satellit-mf)

Läs mer

DIGITALT VECKOKOPPLINGSUR + PROGRAMMERINGSKNAPP

DIGITALT VECKOKOPPLINGSUR + PROGRAMMERINGSKNAPP DIGITALT VECKOKOPPLINGSUR + PROGRAMMERINGSKNAPP Tekniska data Produkten levereras med aktuellt datum och klockslag inställt. Automatisk växling vinter-/sommartid. Programmeringsknapp - för förbikoppling

Läs mer

Viktig information om laddning av pumparna

Viktig information om laddning av pumparna 1(7) Viktig information om laddning av pumparna För att mätningen ska lyckas gäller det att man har kontrollerat och justerat in den utrustning som man ska använda. Läs därför denna information om hur

Läs mer

Bruksanvisning. Trådlöst kopplingsuttag FS20ST

Bruksanvisning. Trådlöst kopplingsuttag FS20ST Sidan 1 Bruksanvisning Trådlöst kopplingsuttag FS20ST Artikelnummer: 623004 Denna bruksanvisning avser denna produkt, och innehåller viktig information om driftsättning och handhavande. Spara därför denna

Läs mer

MANUAL. till CARDMAN 2005.11.25

MANUAL. till CARDMAN 2005.11.25 MANUAL till 2005.11.25 Somedic Production AB Box 519 192 05 Sollentuna, SVERIGE tel: 08-356827, fax: 08-356874 e-mail: info@somedicprod.se www.somedicprod.se INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Kapitel 1. Beskrivning

Läs mer

Installations och idriftagnings manual Avskiljarlarm. Separix ll

Installations och idriftagnings manual Avskiljarlarm. Separix ll Installations och idriftagnings manual Avskiljarlarm Separix ll 1. Presentation 2. Installation 3. Inkoppling 4. Kalibrering / Inställningar 5. Funktion 6. Underhåll / Kontroll 7. Tekniska data 8. Certifikat

Läs mer

RS485-gateway Trådlöst

RS485-gateway Trådlöst Trådlöst Dokument översatt från engelska -se 2014-04-22 A001 Innehåll 1 Produktbeskrivning... 1 2 Riktlinjer för installation... 1 3 Beskrivning av gränssnitt... 3 3.1 Anslutningar... 3 3.2 Start... 5

Läs mer

Bruksanvisning TX & TX-900-6

Bruksanvisning TX & TX-900-6 Bruksanvisning TX-900-1 & TX-900-6 KNOP REHATEK AB GIAB huset Ankdammsgatan 35 SE-171 67 Solna Tel: 020 12 12 34 KNOP REHATEK AB Version 2.3 2017-01-18 Introduktion TX-900-1 och TX-900-6 är sändare med

Läs mer

Instruktion Basketboll

Instruktion Basketboll Page: 1 of 9 Instruktion för resultattavla multisport och Basic LED- och elektromekaniska versioner Page: 2 of 9 Innehållsförteckning Instruktion... 1 Installation... 3 Detta bör du veta... 3 Display-översikt...

Läs mer

Automation Laboration: Överföring över PROFIBUS

Automation Laboration: Överföring över PROFIBUS Automation Laboration: Överföring över PROFIBUS Inledning Sedan slutet av 80-talet har kommunikationssystemet PROFIBUS utvecklats och ökat i användning inom industrin. PROFIBUS utgör ett exempel på ett

Läs mer

Handbok för installation av parkeringskontrollenheten ESE-BP2R

Handbok för installation av parkeringskontrollenheten ESE-BP2R Handbok för installation av parkeringskontrollenheten ESE-BP2R RW Presentation Parkeringskontrollenheten ESE-BP2R möjliggör HF-kontroll av två tillträden till parkeringsplats, kallade "INGÅNG" och "UTGÅNG".

Läs mer

Programmering av Tidur E 18 978 85

Programmering av Tidur E 18 978 85 Programmering av Tidur E 18 978 85 Programmering av Tidur E 18 978 85... 1 1 Funktion... 2 2 Programmering... 2 2.1 Inställning av aktuella data... 2 2.1.1 Inställning sommar-/vintertid... 2 2.1.2 Inställning

Läs mer

Concept V2.6. Quantum. Programmering via modem 2004-10-21

Concept V2.6. Quantum. Programmering via modem 2004-10-21 Concept V2.6 Quantum Programmering via modem 2004-10-21 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ALLMÄNT...3 2 HÅRDVARA OCH KABLAGE...4 2.1 KABLAGE MELLAN MODEM OCH PLC-SYSTEM...4 3 INSTÄLLNINGAR...5 3.1 INSTÄLLNINGAR I

Läs mer

2 Montering av sensorer på tanken Läs först det gröna dokumentet och montera sensorerna enligt instruktionerna på t ex nivåerna ¼, ½ och ¾. Tänk på at

2 Montering av sensorer på tanken Läs först det gröna dokumentet och montera sensorerna enligt instruktionerna på t ex nivåerna ¼, ½ och ¾. Tänk på at Dokumentversion 3.1, mars 2009 Gobius 4i för vätsketankar Installationsanvisning Börja här 1. Kontrollera att alla delar finns med i förpackningen. (3 sensorer, 1 panel, 1 kontrollenhet (091427), 1 batterieliminator,

Läs mer

Installation och montering av elektriska enheter får bara utföras av kvalificerade elektriker.

Installation och montering av elektriska enheter får bara utföras av kvalificerade elektriker. Best. nr. : 5321 02 Bruksanvisning 1 Säkerhetsanvisningar Installation och montering av elektriska enheter får bara utföras av kvalificerade elektriker. Kan medföra allvarliga kroppsskador, eldsvåda eller

Läs mer

S ANSLUTNINGAR KOPPLINGSPLINT CN1

S ANSLUTNINGAR KOPPLINGSPLINT CN1 ELEKTRONIKSKÅP LRX 2035 READER Enfas elektronikskåp för automatikstyrning av vipportar och jalusiportar med inbyggd radiomottagare och möjligheten till anslutning av 1 eller 2 beröringsfria läsare BeSAFE

Läs mer

Falck 6604 VaktFalk TeleLarm

Falck 6604 VaktFalk TeleLarm Bruksanvisning Falck 6604 VaktFalk TeleLarm Artikelnummer: 300 800 Innehållsförteckning Inledning... 3 Översikt över tillkopplingar och ingångar... 4 Introduktion i programmering av Vaktfalken... 5 Uppstart...

Läs mer

Sirius II Installation och Bruksanvisning

Sirius II Installation och Bruksanvisning Sirius II Installation och Bruksanvisning Innehåll 1. Introduktion... 2. Installation av Sirius II programvara... 3. Anslutning Data Linker interface.... 4. Sirius II funktioner.... 5. Bruksanvisning....

Läs mer

ATU. Användarmanual. Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4. Version 2014.58-003

ATU. Användarmanual. Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4. Version 2014.58-003 ATU Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4 Användarmanual Version 2014.58-003 Läs igenom hela användarhandledningen innan produkten används! Viktigt :ATU använder radiosignaler för att kommunicera och är

Läs mer

Parrot UNIKA. Quick start guide

Parrot UNIKA. Quick start guide Parrot UNIKA Quick start guide Parrot UNIKA Installationsscheman... Installation... Parrot MKi Mode A... Mode B... Mode C... Mode D... Parrot ASTEROID Mode A... Mode B... Mode C... Mode D... Mode E...

Läs mer

INSTALATION GSM-A4. A4 Ins 3 jan -01

INSTALATION GSM-A4. A4 Ins 3 jan -01 GSM-A4 1 2 3 4 U1 U2 E + - INSTALATION Hellmertz Elektronik AB Sjötorpsvägen 8 Box 5 S-230 42 Tygelsjö E-Post Info@Hellmertz.se Tel: 040-466355 Fax: 040-466353 Preliminär! Version: 3.00 Datum: 4 okt 2000

Läs mer

Kanalprocessor Ref: 5179

Kanalprocessor Ref: 5179 Kanalprocessor Ref: 5179 Svensk...2 15 DigiSmart 5179 måste programmeras med PCT-4.0 VHF/UHF Innehåll Kanalprocessor...2 T-05 serien...3 Montering...3 Anslutningar...4 Handprogrammerare...5 Programmering...

Läs mer

Teknisk manual Clipper Depth/Ekolod

Teknisk manual Clipper Depth/Ekolod 1 1 Teknisk manual Clipper Depth/Ekolod 2 2 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Teknisk data... 3 Installation... 4 Display-enhet... 4 Givare... 5 Normalt handhavande... 6 Spänningspåslag... 6 Ändra

Läs mer

EPIsafe 2 GSM-modul. Art.nr: 464234. Rev C SE

EPIsafe 2 GSM-modul. Art.nr: 464234. Rev C SE Bruksanvisning EPIsafe 2 GSM-modul Art.nr: 464234 Rev C SE Innhold 1. Introduktion:... 2 2. Artiklar som medföljer:... 3 3. SIM-kort... 3 4. Inkoppling av GSM-modul... 4 5. Uppstart... 4 6. Kodning av

Läs mer

Manual FKC01C924 TID/PULS/FREKVENSMÄTARE

Manual FKC01C924 TID/PULS/FREKVENSMÄTARE Manual FKC01C924 TID/PULS/FREKVENSMÄTARE Bruksanvisning Elektronisk förvalsräknare Typ Serie FKC01C924 1. Beskrivning - 6 digital siffrig räknare, 1 förval add. / subtr. - Ljus 2-linje LCD display med

Läs mer

Installationsmanual Multiläsare 2000 användare 12V DC Revidering 1.00

Installationsmanual Multiläsare 2000 användare 12V DC Revidering 1.00 ML 1540 Installationsmanual Multiläsare 2000 användare 12V DC Revidering 00 Innehåll Översikt... 3 Produktbeskrivning... 3 Utmärkande egenskaper... 3 Användning... 3 Larmfunktion... 4 Återställning larm...

Läs mer

Dator i BC2.5-serien. BRUKSANVISNING Reebok-BC2.5-2110719

Dator i BC2.5-serien. BRUKSANVISNING Reebok-BC2.5-2110719 SV Dator i BC2.5-serien BRUKSANVISNING Reebok-BC2.5-2110719 Funktioner och egenskaper: 1. START: Efter att ha tryckt på knappen Enter, kommer 0:00 att börja blinka. Då kan du ställa in tiden med knapparna

Läs mer

Elteknik Svenska AB. Kabelprovare 41200

Elteknik Svenska AB. Kabelprovare 41200 Elteknik Svenska AB Kabelprovare 41200 Kontakta oss på telefon: 060-16 60 00 Innehållsförteckning 1 Allmänt 1.1 Vad skall utrustningen användas till? sid. 3 2 Installation IR-sändare FG2150 2.1 Transport

Läs mer

OBS: Denna manual är temporär och ej för permanent bruk. Manual Miniratt GP1R. Senast uppdaterad: 2007-11-07 Uppdaterad av: JÖ

OBS: Denna manual är temporär och ej för permanent bruk. Manual Miniratt GP1R. Senast uppdaterad: 2007-11-07 Uppdaterad av: JÖ OBS: Denna manual är temporär och ej för permanent bruk. Senast uppdaterad: 2007-11-07 Uppdaterad av: JÖ 2 Innehållsförteckning: 1 Introduktion... 4 1.1 Vad är Miniratt GP1R?... 4 1.2 Ratten... 4 1.3 Handhavande

Läs mer

BRUKSANVISNING EASYSTART REMOTE MANÖVERDON FÖR EBERSPÄCHER VÄRMARE A WORLD OF COMFORT FORDONSVÄRMARE TEKNISK DOKUMENTATION MONTERINGSANVISNING

BRUKSANVISNING EASYSTART REMOTE MANÖVERDON FÖR EBERSPÄCHER VÄRMARE A WORLD OF COMFORT FORDONSVÄRMARE TEKNISK DOKUMENTATION MONTERINGSANVISNING FORDONSVÄRMARE TEKNISK DOKUMENTATION BRUKSANVISNING EASYSTART REMOTE SV BRUKSANVISNING MONTERINGSANVISNING MANÖVERDON FÖR EBERSPÄCHER VÄRMARE A WORLD OF COMFORT 2 FORDONSVÄRMARE TEKNISK DOKUMENTATION INNEHÅLL

Läs mer

BRUKSANVISNING EASYSTART REMOTE + MONTERINGSANVISNING FORDONSVÄRMARE TEKNISK DOKUMENTATION BRUKSANVISNING SNABBGUIDE

BRUKSANVISNING EASYSTART REMOTE + MONTERINGSANVISNING FORDONSVÄRMARE TEKNISK DOKUMENTATION BRUKSANVISNING SNABBGUIDE FORDONSVÄRMARE TEKNISK DOKUMENTATION BRUKSANVISNING EASYSTART REMOTE + SV BRUKSANVISNING SNABBGUIDE MONTERINGSANVISNING MANÖVERDON FÖR EBERSPÄCHER VÄRMARE A WORLD OF COMFORT 2 FORDONSVÄRMARE TEKNISK DOKUMENTATION

Läs mer

.00 E00. Innehåll: Kablage allmänt. Tillägg för drift Radiostyrning Igångkörning Programmering Vinschradio Elschema Felsökning

.00 E00. Innehåll: Kablage allmänt. Tillägg för drift Radiostyrning Igångkörning Programmering Vinschradio Elschema Felsökning B-555300..00 E00 Joystickstyrning för kran manual. Innehåll: Kablage allmänt Kablage anslutning & funktion Tillägg för drift Radiostyrning Igångkörning Programmering Vinschradio Elschema Felsökning B-555300..00

Läs mer

Bruksanvisning FMK Satellite

Bruksanvisning FMK Satellite Bruksanvisning FMK Satellite Modell: Analog 4-20 ma Allmänt FMK Satellite är en gasgivare som används för detektering av hälsovådliga gaser, med förprogrammerade elektrokemiska mätceller. FMK Satellite

Läs mer

BAS-95N Installation och bruksanvisning

BAS-95N Installation och bruksanvisning BAS-95N Installation och bruksanvisning Vill du mötas av ett varmt och skönt hus? De flesta som har ett fritidshus har någon gång upplevt den otrevliga känslan av fuktig, råkall luft och isande golv! Skulle

Läs mer

Operatördialog. Harmony 2011-08-31

Operatördialog. Harmony 2011-08-31 Operatördialog Harmony Manual, enkel programmering Harmony XB4R,XB5R, trådlös och batterifri tryck knapp 2011-08-31 Schneider Electric Sverige AB Huvudkontor: Box 1009, Eskilstunavägen 7 SE-611 29 Nyköping,

Läs mer

Grafisk beskrivning av mjukvarumenyn 2-4. Bestämning av klordioxid och klorit 5. Kapacitetsdata för systemen 6

Grafisk beskrivning av mjukvarumenyn 2-4. Bestämning av klordioxid och klorit 5. Kapacitetsdata för systemen 6 Tillägg till Bello Zon Driftinstruktion Innehåll Sida Grafisk beskrivning av mjukvarumenyn 2-4 Bestämning av klordioxid och klorit 5 ProMinent Kapacitetsdata för systemen 6 Fig. 1 Uppbyggnad av Bello Zon

Läs mer

SPCE120 Indikeringsenhet Användarguide

SPCE120 Indikeringsenhet Användarguide SPCE120 Indikeringsenhet Användarguide Version 3.1 26.09.2011 Security Products Copyright Copyright Tekniska specifikationer och tillgänglighet är föremål för ändringar utan föregående varning. Copyright

Läs mer

Teknisk manual Rörelsevakt

Teknisk manual Rörelsevakt 2673-1-8565 03.07.2014 Teknisk manual Rörelsevakt MD-F-1.0.1 ABB-free@home Innehåll 1 Hänvisningar till bruksanvisningen 3 2 Säkerhet 4 2.1 Använda symboler 4 2.2 Ändamålsenlig användning 5 2.3 Felaktig

Läs mer

STYRCENTRAL FÖR CENTRALSMÖRJSYSTEM MED PROGRESSIVFÖRDELARE OCH SPRAYMUNSTYCKEN CCL Alpha Spray

STYRCENTRAL FÖR CENTRALSMÖRJSYSTEM MED PROGRESSIVFÖRDELARE OCH SPRAYMUNSTYCKEN CCL Alpha Spray I2130-S-11.08 STYRCENTRAL FÖR CENTRALSMÖRJSYSTEM MED PROGRESSIVFÖRDELARE OCH SPRAYMUNSTYCKEN CCL Alpha Spray Art.nr. 907494 BRUKSANVISNING INNEHÅLL 1. BESKRIVNING sid. 2 2. DATA sid. 3 3. HANDHAVANDE sid.

Läs mer

Teknisk manual NASA CLIPPER Wind System

Teknisk manual NASA CLIPPER Wind System Sid 1 0 Teknisk manual NASA CLIPPER Sid 2 Innehållsförteckning Läs detta först... 3 Sammanfattning... 3 Teknisk data... 3 Installation... 4 Varning-viktigt... 4 Display-enhet... 4 Installation av vindgivaren...

Läs mer

2 / 3-axlig joystick med PWM-utgångar

2 / 3-axlig joystick med PWM-utgångar 2 / 3-axlig joystick BESKRIVNING JP är en 2 eller 3-axlig joystick, med möjlighet att styra upp till 6st dubbelverkande proportionalmagneter Utgångarna är proportionella mot joystickens rörelser Joystickens

Läs mer

K44 Duo. Installation & User Manual EN SV DE FR DA FI NO

K44 Duo. Installation & User Manual EN SV DE FR DA FI NO K44 Duo Installation & User Manual EN SV DE FR DA FI NO 1 2 3 8 1 6 3 2 5 4 7 A 5 8 0 6 9 B K44 Duo Installation & User Manual EN SV DE FR DA FI NO 1 2 3 8 1 6 3 2 5 4 7 A 5 8 0 6 9 B K44 Duo Installations-

Läs mer

Inbyggd radio-styrenhet 1-10 V Art. Nr.: 0865 00

Inbyggd radio-styrenhet 1-10 V Art. Nr.: 0865 00 Art. Nr.: 0865 00 Funktion Radio-styrenheten 1-10 V är en komponent i radio-bussystemet. Den möjliggör tändning/släckning och ljusdämpning av HF-don eller transformatorer med 1-10 V gränssnitt, så snart

Läs mer

Användarmanual BOXEN KONTROLLENHET

Användarmanual BOXEN KONTROLLENHET Användarmanual BOXEN KONTROLLENHET skapad version reviderad godkänd: 23.04.09 1.4 31.08.09 31.08.09 2 Innehåll 1. FÖRPACKNINGENS INNEHÅLL... 3 2. INTRODUKTION... 3 2.1. VARNING... 3 2.2. TYP C... 3 3.

Läs mer

CCI.Cam. Visuell maskinövervakning. Bruksanvisning. Innehåll: CCI.Cam v4

CCI.Cam. Visuell maskinövervakning. Bruksanvisning. Innehåll: CCI.Cam v4 CCI.Cam Visuell maskinövervakning Bruksanvisning Innehåll: CCI.Cam v4 Copyright 2014 Copyright tillhör Competence Center ISOBUS e.v. Albert-Einstein-Straße 1 D-49076 Osnabrück Versionsnummer: v4.01 2 1

Läs mer

Användarmanual Jordfelsövervakning IsoBox 16 / IsoIn / IsoOut

Användarmanual Jordfelsövervakning IsoBox 16 / IsoIn / IsoOut Sida 1 av 18 Användarmanual Jordfelsövervakning IsoBox 16 / IsoIn / IsoOut Vi reserverar oss för eventuella ändringar utan förbehåll 1(18) Sida 2 av 18 Innehållsförteckning 1 IsoBox 16 menyer och optioner...

Läs mer

Bevent Rasch RCTC. - Brand Övervakningssystem

Bevent Rasch RCTC. - Brand Övervakningssystem Bevent Rasch - Brand Övervakningssystem - RCTC 2014-10-20 Centralenhet RCTC Central för anslutning av spjällmoduler RCTU Med expansionsenheter kan upp till 236 spjäll hanteras Inbyggt ur med ställbar funktionstest

Läs mer

Säkerhet. Bruksanvisning Manöverenhet OCU FARA. Innehållsförteckning VARNING FÖRSIKTIGHET. Ändringar sedan version 09.13

Säkerhet. Bruksanvisning Manöverenhet OCU FARA. Innehållsförteckning VARNING FÖRSIKTIGHET. Ändringar sedan version 09.13 2014 Elster GmbH Edition 08.14 Översättning från tyska 03251275 D GB F NL I E DK N P GR TR CZ PL RU H www.docuthek.com Bruksanvisning Manöverenhet OCU Innehållsförteckning Manöverenhet OCU...1 Innehållsförteckning...1

Läs mer

SafetyMOB. Installations och användarmanual för. trådlöst nödstopp - dödmansgrepp. SafePort Marine. Dokument: SM_UM_sv Version: 2014-09-25

SafetyMOB. Installations och användarmanual för. trådlöst nödstopp - dödmansgrepp. SafePort Marine. Dokument: SM_UM_sv Version: 2014-09-25 Installations och användarmanual för SafetyMOB trådlöst nödstopp - dödmansgrepp Dokument: SM_UM_sv Version: 2014-09-25 SafePort Marine email: info@safeportmarine.se tel: +46 8 501 64 306 www.safeportmarine.se

Läs mer

IKUSI STG Produktöversikt

IKUSI STG Produktöversikt Produktöversikt Följande moduler finns att tillgå i STG serien: Typ Benämning Art. nr. BAS-120 Basplatta 715201 COF-120 Skåp 715202 SPI-300 Programmeringsenhet 709009 STG-200 Nätdel/kontrollenhet 715200

Läs mer

2009-11-19. Gäller från tillverkningsvecka 2005.48

2009-11-19. Gäller från tillverkningsvecka 2005.48 ABC-KSUB/KSUB-LIGHT STYR OCH ÖVERVAKNINGSENHET. Gäller från tillverkningsvecka 2005.48 beskrivning: KSUB är en styr och övervakningsenhet avsedd för att styra olika typer av brand/ brandgasspjäll och fläktar

Läs mer

Om du gör ett misstag när du trycker in din användarkod - tryck helt enkelt in den rätta koden.

Om du gör ett misstag när du trycker in din användarkod - tryck helt enkelt in den rätta koden. ANVÄNDARMANUAL Sida Premier 4/86 Användarmanual. Larmsystemets handhavande Introduktion Innan du försöker att hantera larmsystemet skall du försäkra dig om att du kan koppla till och från systemet på alla

Läs mer

Instruktionsbok. Program ExciControl Admin för ExciControl 16-16

Instruktionsbok. Program ExciControl Admin för ExciControl 16-16 Instruktionsbok Program ExciControl Admin för ExciControl 16-16 ExciControl Innehåll ExciControl 16-16 styrenhet 1 Inledning Sida 1 1.1 Systemöversikt 1 2 Säkerhetsföreskrifter 2 2.1 Allmänna säkerhetsföreskrifter

Läs mer

SMX2R. Installationsmanual Radiomottagare för fjärrstyrning

SMX2R. Installationsmanual Radiomottagare för fjärrstyrning SMX2R Installationsmanual Radiomottagare för fjärrstyrning Extern typ för inomhus bruk med förmonterat kablage 2 kanaler 12-24V AC/DC 256 användare Rolling code Revidering 1.01 Innehåll Översikt... 3 Produktbeskrivning...

Läs mer

Kommunikation. Startapparat Tesys U. Kom-igång med Profibus direkt till Tesys-U modul

Kommunikation. Startapparat Tesys U. Kom-igång med Profibus direkt till Tesys-U modul Kommunikation Startapparat Tesys U Kom-igång med Profibus direkt till Tesys-U modul 2008-07-03 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING...3 1.1 ANDRA SÄTT ATT STYRA VIA PROFIBUS...3 1.1.1 I/O-systemet Advantys

Läs mer

Instruktion Programmeringsapp och gränssnitt

Instruktion Programmeringsapp och gränssnitt Instruktion BT och Programmerings-app v. 0. Sida 1 av 5 Instruktion Programmeringsapp och gränssnitt Observera, instruktionen bearbetas och uppdateras fortfarande. Kolla då och då www.mollehem.se/doc/instuktion/instruktion_programmering.pdf

Läs mer

TILLQUIST ELTEKNIK AB

TILLQUIST ELTEKNIK AB DIZ Energimätare Manual TILLQUIST ELTEKNIK AB Tel.: 08 594 632 00 Box 1120 Fax: 08 751 36 95 164 22 KISTA Email: info@tillquist.com Internet: www.tillquist.com 2007-09-04 Med reservation för ändringar

Läs mer

Bruksanvisning. Booster. Art P. Lindberg Annelundsgatan 7A Tel Enköping

Bruksanvisning. Booster. Art P. Lindberg Annelundsgatan 7A  Tel Enköping Bruksanvisning Art. 9054522 Booster Booster - Art. 9054522 Beskrivning: Kompakt och säker batteriladdare för bensin- och dieselmotorer i bilar, lastbilar, motorcyklar, båtar och liknande. Den patenterade

Läs mer

Tele Radio 860 Lion INSTRUKTIONER FÖR SLUTANVÄNDARE

Tele Radio 860 Lion INSTRUKTIONER FÖR SLUTANVÄNDARE Tele Radio 860 Lion INSTRUKTIONER FÖR SLUTANVÄNDARE HUR MAN STARTAR, STÄNGER AV, LOGGAR UT, BYTER KANAL OCH ÄNDRAR INSTÄLLNINGAR I MENYN. SVENSKA/SWEDISH JD1-A, JD2-A ARTICLE CODE: 860JD-T4-2-0000, 860JD-T4-3-0000

Läs mer

SNABBMANUAL FÖR IGÅNGKÖRNING AV BOXFAN

SNABBMANUAL FÖR IGÅNGKÖRNING AV BOXFAN SNABBMANUAL FÖR IGÅNGKÖRNING AV BOXFAN Innehållsförteckning 1. Generella anvisningar 2 2. Symbolbeteckningar 2 3. Styrskåpet 2 4. El-anslutning 2 5. Användning av frekvensomriktarens knappsats 2 6. Frekvensomriktarens

Läs mer

CCI.Cam. Visuell maskinövervakning. Bruksanvisning. Innehåll: CCI.Cam v3

CCI.Cam. Visuell maskinövervakning. Bruksanvisning. Innehåll: CCI.Cam v3 CCI.Cam Visuell maskinövervakning Bruksanvisning Innehåll: CCI.Cam v3 Inledning Copyright 2012 Copyright tillhör Competence Center ISOBUS e.v. Zum Gruthügel 8 D-49134 Wallenhorst, Germany Versionsnummer:

Läs mer

VÅGINSTRUMENT A12ss ANVÄNDARMANUAL

VÅGINSTRUMENT A12ss ANVÄNDARMANUAL VÅGINSTRUMENT A12ss ANVÄNDARMANUAL 2 INSTALLATION I vår leverans ingår: 1st Våginstrument typ A12ss i rostfri kapsling. - Anslut nätsladden från våginstrumentet i ett nätuttag 230VAC. - Slå på strömförsörjningen

Läs mer

Om instruktionen... 3. Varning... 3. 1. Introduktion... 3. 1.1 Standardfunktioner... 3. 1.2 Specifikationer... 4. 1.3 Display... 4

Om instruktionen... 3. Varning... 3. 1. Introduktion... 3. 1.1 Standardfunktioner... 3. 1.2 Specifikationer... 4. 1.3 Display... 4 P1 Manual Innehåll Om instruktionen... 3 Varning... 3 1. Introduktion... 3 1.1 Standardfunktioner... 3 1.2 Specifikationer... 4 1.3 Display... 4 1.4 Tangentbord... 5 1.5 Batteri... 6 1.6 Felmeddelande...

Läs mer

Digitala Kopplingsur DATA Micro+ DATA MICRO 2+

Digitala Kopplingsur DATA Micro+ DATA MICRO 2+ DATA MICRO+ Programmeringsexempel hittar du längst bak i denna manual (fr sid 5) Instruktioner Beskrivning DATA MICRO+ är ett kopplingsur utvecklat för att kontrollera vilken elektrisk installation som

Läs mer

Kortfattad instruktion för installation och användning av streckodsapplikationer

Kortfattad instruktion för installation och användning av streckodsapplikationer Kortfattad instruktion för installation och användning av streckodsapplikationer 2 1. Installation 2.2 1.1 Förberedelser För att installera applikationen scanner.s32 i streckodsläsaren Opticon OPL9728,

Läs mer

PNSPO! CF-korts hantering till NS-serien. 14 mars 2012 OMRON Corporation

PNSPO! CF-korts hantering till NS-serien. 14 mars 2012 OMRON Corporation PNSPO! CF-korts hantering till NS-serien 14 mars 2012 OMRON Corporation 2/20 Läs detta innan du bläddrar vidare PNSPO! Denna bok är avsedd som ett tillägg till de ursprungliga manualerna för OMRONs produkter.

Läs mer

Elektronisk timer. Ställa in aktuell tid. Inställning av vinter-/sommartid. Använda klockan tillsammans med ugnen. Ställa in tillagningstiden

Elektronisk timer. Ställa in aktuell tid. Inställning av vinter-/sommartid. Använda klockan tillsammans med ugnen. Ställa in tillagningstiden Elektronisk timer SE 1 aktuell tid/normalläge (manuellt) 2 minus (-) 3 plus (+) När apparaten har anslutits till elnätet visas siffrorna 0 00 i displayen. Tryck på knapp 1. Du ställer in aktuell tid genom

Läs mer

SafeLine GL1 MANUAL. Hisstelefon. 4 x 5,5 2 x 9,5. Ett GSM-alternativ för alla våra hisstelefoner. GL1 v1.011 SE

SafeLine GL1 MANUAL. Hisstelefon. 4 x 5,5 2 x 9,5. Ett GSM-alternativ för alla våra hisstelefoner. GL1 v1.011 SE SafeLine GL1 MANUAL 4 x 5,5 2 x 9,5 42 81 108 121 24 Ett GSM-alternativ för alla våra hisstelefoner. Hisstelefon 06.2016 www.safeline-group.com SafeLine GL1 TEKNISK DATA Effekt: Linjeeffekt: Strömförbrukning:

Läs mer