Kompletterande bruksanvisning delta DLTa und Sigma SxCb med PROFIBUS

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kompletterande bruksanvisning delta DLTa und Sigma SxCb med PROFIBUS"

Transkript

1 Kompletterande bruksanvisning delta DLTa und Sigma SxCb med PROFIBUS SV ProMinent o Den här bruksanvisningen är endast giltig i kombination med Bruksanvisning till magnetdoserpumpen delta med reglerad magnetdrivning optodrive DLTa eller Bruksanvisning till motordoserpump Sigma/x Controltyp SxCb! Ägaren ansvarar för skador genom installations- och handhavandefel! Läs alltid igenom instruktionsboken, innan något arbete påbörjas. Användaren är ansvarig. för skador som uppkommit på grund av felaktig användning, felaktigt handhavande eller felaktig installation. Den senaste versionen av en bruksanvisning finns på vår webbplats. Artikelnr BA DE /15 SV

2 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Förutsättningar Ställa in pumpen Allmänt Ställa in en slavadress Aktivera/inaktivera PROFIBUS Särskilda förhållanden vid aktiv PROFIBUS -drift Allmänt Skärmbilder Lysdioder på PROFIBUS -modulen Använd doseringsövervakningen Installera Drift Allmänt GSD-fil Beskrivning av dataobjekten Cyklisk datatrafik Översikt över dataobjekten Konfigurera Acyklisk datatrafik Avancerad diagnos

3 Förutsättningar 1 Förutsättningar Pumpen kan byggas ut med PROFIBUS -funktionalitet via en insticksmodul. Anslut insticksmodulen till framsidan av pumpen (på motsvarande sätt som en relämodul). I hanteringsmenyn visas sedan menyalternativet PROFIBUS. Pumpen måste minst ha tillgång till programversionen V (delta DLTa) resp. V (Sigma Control SxCb) och maskinvaruversionen V för delta för att PROFIBUS -modulen ska fungera. Om den inte fungerar blinkar lysdioden på PROFIBUS -modulen långsamt rött och grönt. 3

4 Ställa in pumpen 2 Ställa in pumpen 2.1 Allmänt Pumpen med ansluten PROFIBUS -modul ställs in som standardpump; bussfunktionaliteten är det enda som tillkommer. Vid längre pauser än 60 s avbryts inställningsproceduren. 2.2 Ställa in en slavadress Adressen är förinställd på 125. Om en master i PROFIBUS -segmentet tilldelar slavadresserna bortfaller den manuella inställningen av slavadressen. 1. Håll knappen [P] intryckt i 2 sekunder. 2. Endast delta : Använd [pilknapparna] för att gå till Inställningar och tryck på knappen [P]. 3. Använd [pilknapparna] för att gå till PROFIBUS och tryck på knappen [P]. 4. Använd [pilknapparna] för att gå till Adress och tryck på knappen [P]. Ange alltid en tresiffrig PROFIBUS -adress (adresser från 002 till 125 ): 1. Ställ in första siffran med knappen [Nedåt] och tryck på knappen [P]. 2. Ställ in andra siffran med knappen [Nedåt] och tryck på knappen [P]. 3. Ställ in tredje siffran med [pilknapparna] och tryck på knappen [P]. 2.3 Aktivera/inaktivera PROFIBUS För att pumpen ska kunna aktiveras via PROFIBUS, måste PROFIBUS ställas på aktiv i hanteringsmenyn: 1. Håll knappen [P] intryckt i 2 sekunder. 2. Använd [pilknapparna] för att gå till PROFIBUS och tryck på knappen [P]. 3. Använd [pilknapparna] för att sätta alternativet till aktiv eller inaktiv och tryck på knappen [P]. Klart! Alla externa ingångar som nivåövervakning, doseringsövervakning och extern styrning (paus, kontaktingång och analogingång) fungerar även när PROFIBUS är aktiv. De leder till förväntade reaktioner som med pumpen utan ansluten PROFIBUS -modul (se pumpens bruksanvisning). Pumpen skickar även relaterad information till masterenheten (PLC, PC osv.) via PROFIBUS. Om PROFIBUS sätts till inaktiv laddas inställningarna för det driftsätt som tidigare var valt igen. Om pumpen kopplas om till ett annat driftsätt stoppar den och kan endast startas via knappen [Stopp/start]. 4

5 Särskilda förhållanden vid aktiv PROFIBUS -drift 3 Särskilda förhållanden vid aktiv PROFIBUS -drift 3.1 Allmänt Vid PROFIBUS -drift kan pumpen inte ställas in eller programmeras manuellt! Sätt PROFIBUS på inaktiv för att göra detta. Med hjälp av knappen [ i ] kan man när som helst växla mellan startskärmbilderna på motsvarande sätt som i de andra driftlägena. Detta påverkar inte pumpens drift. Vid omkoppling till PROFIBUS -drift används inställningarna från de andra driftsätten. Inställningar som görs via PROFIBUS sparas däremot inte! De gäller endast medan pumpen är ansluten till PRO FIBUS. Endast det totala antalet slag och den totala mängden liter fortsätter att beräknas och sparas. Om pumpen kopplas om till PROFIBUS -drift, stoppar den och kan endast startas via PROFIBUS. 3.2 Skärmbilder Driftskärmbilder Vid PROFIBUS -drift visas fler indikatorer på driftskärmbilden. De vanliga indikatorerna specificeras i kapitlet Styrelement i Bruksanvisning till magnetdoserpumpen delta med reglerad magnetdrivning optodrive DLTa eller Bruksanvisning till motordoserpump Sigma/x Controltyp SxCb. Statusskärmbild Stopp-PROFIBUS : Pumpen stoppades via PROFIBUS. Masterenheten skickade ett motsvarande meddelande till pumpen. Huvudskärmbild Anslutningsfel: Om pumpen förlorar förbindelsen till PROFIBUS (så snart t.ex. PROFIBUS stoppas), visas felsymbolen och symbolen blinkar på huvudskärmbilden. 3.3 Lysdioder på PROFIBUS -modulen Lysdioder Orsak Blinkar rött och grönt i långsam takt Förbindelsen mellan PROFIBUS - modulen och pumpen är defekt; eventuellt är pumpens maskineller programvaruversion inte avsedd för PROFIBUS Lyser rött Ingen förbindelse till PROFIBUS Lyser grönt Pumpen är i cykliskt driftläge 5

6 Särskilda förhållanden vid aktiv PROFIBUS -drift 3.4 Använd doseringsövervakningen För att doseringsövervakningen ska kunna användas vid PROFIBUS -drift måste uttaget Doseringsövervakning användas. Pumpen sänder sedan finns för statusbiten F. Doseringsövervakningen kan kopplas till och från via PROFIBUS med hjälp av parametern Flödesövervakning (se Ä Data till pumpen (utdata) på sidan 13). 6

7 Installera 4 Installera Bussinstallation Alla enheter som är noder i bussen måste vara seriellt anslutna. Upp till 32 stationer kan användas (master, slavar, repeater). I början och slutet av kablaget måste bussen avslutas med vardera ett avslutningsmotstånd. Stickkontakt och kabel Skärmade, tvinnade, tvåtrådiga (twisted pair) kablar enligt EN (ledningstyp A) ska användas som PROFIBUS -kabel. Med hjälp av en skärm som är jordad på ena sidan slipper man lågfrekventa jordslingor. En skärm som är jordad på ena sidan har ingen effekt på magnetiska HF-störningar. En skärm som är jordad på båda sidor och tvinnade ledarpar har förvisso effekt på magnetiska HF-störningar, men ingen effekt på elektriska HF-störningar. För PROFIBUS bör en dubbelsidig, låginduktiv anslutning (dvs. lågohmig och med stor area) upprättas till skyddsjorden. Busskablagets totala längd utan repeater varierar beroende på önskad överföringshastighet: Busskablagets överföringshastighet och längd Överföringshastighet kbit/s , , , , Busskablagets max. längd PROFIBUS -modulen har ett M12-industriuttag för anslutning till en PRO FIBUS -kabel. Stiftkonfigurationen motsvarar PROFIBUS -standarden (se nedan), vilket innebär att konventionella busskontakter kan användas. Observera att kabelanslutningar med sådana kontakter normalt bara har ett berörings- och fuktskydd på IP 20! m Anvisningar för att kapslingsklassen IP 65 ska kunna uppnås En installation med berörings- och fuktskydd enligt IP 65 är möjlig, eftersom M12-industriuttaget i PROFIBUS -modulen tillåter det. I så fall måste PROFIBUS -kabeln förses med M12-industrikontakter enligt IP 65. För att kapslingsklass IP 65 för PROFIBUS -kabelinstallation ska kunna uppnås, måste särskilda Y-adaptrar eller avslutningsadaptrar användas (se nedan för exempel). OBSERVER! Kapslingsklassen IP 65 gäller endast för ihopskruvade kontakt- och uttagskombinationer! Vid omgivningsförhållanden som kräver berörings- och fuktskydd enligt IP 65, måste kablar med gjutna M12- industrikontakter användas (se nedan för exempel). Kapslingsklassen IP 65 gäller endast för pumpen utan kablage (med PROFIBUS -modul), om en IP 65-kompatibel kåpan sitter på M12-industriuttaget! Den medföljande kåpan har ingen garanterad kemikalieresistans. 7

8 Installera Uttag på PROFIBUS -modulen (M12) P_DE_0073_SW V 2 A-ledning (grön) 3 GND 4 B-ledning (röd) 5 Skärm. Y-adapter (art.nr ) Y-adaptern kopplas till pumpen med en gjuten M12-kontakt. Ändarna är utrustade med en M12-kontakt och ett M12-uttag. Y-adaptern är berörings- och fuktskyddad enligt IP 65.. PROFIBUS -avslutning, komplett (art.nr ) P_DE_0074_SW Om pumpen är den sista bussnoden som är ansluten till PROFIBUS - kabeln, måste den anslutas som ändpunkt till PROFIBUS -ändpunkten (se EN 50170). Hela PROFIBUS -ändpunkten är berörings- och fuktskyddad enligt IP 65. (Den består av en Y-kontakt och ett avslutningsmotstånd.) P_DE_0075_SW 8

9 Drift 5 Drift 5.1 Allmänt Genom den anslutna PROFIBUS -modulen fungerar pumpen som en nod med slavfunktionalitet enligt DP-V1 i PROFIBUS. Driftdata överförs då både cykliskt och acykliskt. 5.2 GSD-fil GSD-filen måste användas när mastern konfigureras. I denna beskrivs pumpens alla egenskaper vid PROFIBUS -drift (keywords, diagnose, module, slots). GSD-filen kan hämtas via PROFIBUS :s webbplats och ProMinents webbplats. Filnamnet är entydigt: PROM0B02.GSD 5.3 Beskrivning av dataobjekten Beskrivning av dataobjekten För att pumpen ska kunna ingå i den cykliska datatrafiken måste initialparametrarna överföras av masterenheten. Endast standardparametreringen är nödvändig det finns inga tillämpningsspecifika parametrar. Observera: Data sparas enligt big endian -principen! Det innebär att byten med bitarna med högst värde sparas först det sparas alltså på den lägsta minnesadressen. Exempel med hjälp av Status (se Ä Data från pumpen (indata) på sidan 14). Pumpens status läggs alltså som UINT32-typ på offsetadresserna +0 till +3. Byten sparas i denna ordning: Namn Typ Offset Byte Bitar Status UINT till till till till 7 Nedan beskrivs alla dataobjekt som kan överföras cykliskt. Alla dataobjekt Namn Nr Typ Beskrivning Enhetskod 0 UINT32 Byte 0+1 = 0x0B02 ID-nummer Byte 2 = 0x50 ProMinent-kod för produktgruppen Pumpar Byte 3 = 5 Pumpfamilj delta a Byte 3 = 3 Pumpfamilj Sigma b Status 1 UINT32 Bit Namn Funktion 0 System 00 Init 03 Test 9

10 Drift Namn Nr Typ Beskrivning 1 01 Ready 04 First run 2 02 Diagnose 05 Powerdown 3 Mode 00 halt 03 contact 4 01 manual 04 analog 5 02 batch 6 Fel Det finns fel (se Fel ) 7 Varningar Det finns varningar (se Varningar ) 8 Stopp Pumpen har stoppat 9 Flöda Pumpen är i flödningsläge (överordnad funktion) 10 Auxiliar Pumpen är i auxiliarläge (överordnad funktion) 11 Paus Pumpen är i pausläge (överordnad funktion) 12 Modul Automatikläge 13 F Doseringsövervakningen är aktiverad 14 Batch Mem. Batchminnet är aktiverat 15 Kalibrerad Pumpen är kalibrerad 16 Relä 1 Relä 1 finns som fysisk enhet 17 Relä 2 Relä 2 finns som fysisk enhet 18 AnalogOut Modulen finns som fysisk enhet 19 Membranbrott Membranbrottsalternativet är installerat 20 Koncentration Koncentrationsberäkning är aktiverad (endast delta ) Airlock Drivningsstyrningen signalerar om luft i doserhuvudet (endast delta ) 24 Övertryck Drivningsstyrningen signalerar för högt mottryck 25 Trycklös Drivningsstyrningen signalerar inget mottryck (endast delta ) 26 Avlufta Pumpen håller på att avluftas (endast delta ) 27 - Alltid true 28 Direktläge Pumpen arbetar i direktläge (begränsat funktionsområde) (endast delta ) Start/stopp 2 BYTE Motsvarar start-/stoppbrytaren: om start/stopp = 0 stannar pumpen. Återställ 3 BYTE Om värdet för Återställ växlar mellan 1 och 0, raderas det interna pumpminnet (t.ex. vid en satsvis dosering) och befintliga fel raderas om möjligt. 10

11 Drift Namn Nr Typ Beskrivning Mode 4, 5 BYTE Värde Namn Beskrivning 0 Halt Pumpen är i beredskapsläge, men doserar inte. 1 Manual Pumpen doserar kontinuerligt med inställd frekvens. 2 Charge Vid aktivering doserar pumpen antalet slag som specificerats i satsinställningen. 3 Kontakt Pumpen doserar det antal slag som beräknas via produkten Antal aktiveringar * extern faktor. 4 Analog Pumpens dosering styrs av analogsignalen och driftsättet Analog som är inställt i pumpen. Frekvens 6, 7 UINT16 Inställd doserfrekvens i slag/timme (0 till Maximal frekvens ). Ärfrekvens 8 UINT16 Faktisk doserfrekvens i slag/timme (0 till Maximal frekvens ). Maximal frekvens 9 UINT16 Maximal doserfrekvens i slag/timme (0 till ). Beroende på vilket doserläge som är inställt kan den max. frekvensen vara avsevärt lägre än i normalläget. Satsinställning 10, 11 UINT32 Antal slag i satsdrift per aktivering. (0 till ). Satsstart 12 BYTE Om värdet ändras mellan 1 och 0, aktiveras en satsdosering vid satsdrift. Satser kan även aktiveras via kontaktingången. Satsminne 13 BYTE Om satsminnet är aktiverat och om en ny sats aktiveras under en pågående satsdosering, ökas det återstående antalet slag med antalet i den nya satsen. Återstående slag Om minnet inte är aktiverat, raderas det resterande antalet slag för satsen som inte bearbetats ännu och den nya satsen bearbetas. 14 UINT32 Återstående slag vid en satsdosering Extern faktor 15, 16 UINT16 Faktor som den inkommande pulsen ska multipliceras med. Faktorn anges i hundradelar. Värdeintervallet är 1 till faktorn är då 0,01 till 99,99. Externt minne 17 BYTE På motsvarande sätt som vid satsdosering summeras även här vid höga faktorer eller också raderas de återstående slagen. Slaglängd 18 BYTE Inställd slaglängd för pumpen ( 0 till 100 %) Doseringsövervakning 19 BYTE Om doseringsövervakning är installerad, kan den kopplas till (1). Frånkopplat läge är (0). Koncentration 20 FLOAT Om koncentrationsberäkning är aktiverad i pumpen kan den aktuella koncentrationen läsas av här (endast delta ). Fel 21 UINT16 Bit Namn Funktion 0 Minimum Nivån för doseringsvätska är för låg 1 Sats För många doseringsslag > Den analoga strömmen är lägre än 4 ma 3 Analog > 23 ma 4 Doseringsövervakning Den analoga strömmen är högre än 23 ma Fel vid doseringsövervakning 11

12 Drift Namn Nr Typ Beskrivning 5 Membranbrott Defekt membran i doserhuvudet 6 Airlock Luft i doserhuvudet (endast delta ) 7 Övertryck Övertryck i hydrauliken Lågt tryck För lågt tryck i hydrauliken (endast delta ) 11 Slaglängden har ändrats Slaglängden ändrades i spärrat läge. 12 Avlufta Automatisk avluftning är inte möjlig (endast delta ) 13 Bussfel Bussfel som signalerats av modulen 14 Systemfel Defekta systemkomponenter (se LCD-skärm) 15 Modulfel Fel i modulhantering Varningar 22 UINT16 Bit Namn Funktion 0 Minimum Nivån för doseringsvätska är för låg 1 Kalibrering Inställd slaglängd utanför kalibreringstoleransen 2 Doseringsövervakning Fel vid doseringsövervakning 3 Membranbrott Defekt membran i doserhuvudet 4 Airlock Luft i doserhuvudet Övertryck Övertryck i hydrauliken 8 Lågt tryck För lågt tryck i hydrauliken Slagräknare 23 UINT32 Beräknar antalet slag sedan senaste återställningen Radera slagräknare 24 BYTE Om värdet ändras mellan 1 och 0, raderas slagräknaren Mängdräknare 25 FLOAT Mäter doserkapaciteten i liter sedan senaste återställningen Liter per slag 26 FLOAT Liter per slag. Beroende på frekvens och inställning för slaglängd 27 BYTE Om värdet ändras mellan 1 och 0, raderas mängdräknaren ID-kod 28 STRING Pumpens ID-kod (pumpspecifikation) Serienummer 29 STRING Pumpens serienummer Namn 30 STRING Pumpnamn som kan väljas fritt (max. 32 tecken) Radera mängdräknare Uppställningsplats 31 STRING Uppställningsplats, kan väljas fritt. (max. 32 tecken) 12

13 Drift 5.4 Cyklisk datatrafik DP-V0 beskriver den cykliska datatrafiken i PROFIBUS Översikt över dataobjekten Dataobjekten är grupperade i moduler och deras konfigurationskod (se nedanstående tabell). Genom konfigurationskoden kan moduler exkluderas från den cykliska datatrafiken vid konfiguration, för att den cykliska datatrafiken inte ska belastas i onödan. Modulbaserad uppbyggnad Modulnr Utgång Längd Ingång Längd Modulens namn Status 4 byte Status 40,83 2 Start/stopp Återställ 1 byte 1 byte - - Control 80,81 3 Mode 1 byte Mode 1 byte Operating Mode 4 Frekvens 2 byte Frekvens Ärfrekvens Maximal frekvens 6 Satsinställning Satsstart Satsminne 4 byte 1 byte 1 byte Återstående slag 8 Extern faktor Externt minne 2 byte 1 byte 2 byte 2 byte Frequency 2 byte Maximum Frequency Konfigurationskod (hex) C0,80,80 C0,81,83 40,81 Satsinställning 4 byte Charging C0,85,83 4 byte Remaining Strokes Extern faktor 2 byte Transmission Multiplier 40,83 C0,82, Slaglängd 1 byte Stroke Length 40,80 10 Doseringsövervakning 1 byte - - F Control 80, Koncentration 4 byte Concentration 80, Fel 13 Radera slagräknare 14 Radera mängdräknare Varningar 2 byte 2 byte Error Warning 40,83 1 byte Slagräknare 4 byte Stroke Number C0,80,83 1 byte Mängdräknare Liter per slag 4 byte 4 byte Quantity C0,80,87 Data till pumpen (utdata) Offset Värde Typ Namn Intervall Modulens namn Modulnr +0 - BYTE Start/stopp 0,1 Control BYTE Återställ 0,1-13

14 Drift Offset Värde Typ Namn Intervall Modulens namn Modulnr +2 - BYTE Mode Se Ä Modulbaserad uppbyggnad på sidan 13 Operating Mode UINT16 Frekvens 0 till max. frek. Frequency 4 UINT32 Satsinställning 1 till Charging BYTE Satsstart 0, BYTE Satsminne 0, UINT16 Extern faktor 0 till Transmission Multiplier BYTE Externt minne 0, BYTE Doseringsövervakning BYTE Radera slagräknare BYTE Radera mängdräknare 0,1 F Control 10 0,1 Stroke Number 13 0,1 Quantity 14 8 Data från pumpen (indata) Offset Värde Typ Namn Intervall Modulens namn Modulnr UINT32 Status Se Ä Data till pumpen (utdata) på sidan BYTE Mode Se Ä Modulbaserad uppbyggnad på sidan Status 1 Operating Mode UINT16 Frekvens 0 till max. frek. Frequency 4 UINT16 Ärfrekvens 0 till max. frek. UINT16 Maximal frekvens 0 till Maximum Frequency UINT32 Satsinställning 1 till Charging

15 Drift Offset Värde Typ Namn Intervall Modulens namn Modulnr UINT32 Återstående slag 1 till Remaining Strokes UINT16 Extern faktor 0 till Transmission Multiplier BYTE Slaglängd 0 till 100 Stroke Length FLOAT Koncentration (endast delta ) 0,1 ppm till 100 % UINT16 Fel Se Ä Alla dataobjekt på sidan 9 UINT16 Varningar Se Ä Alla dataobjekt på sidan Concentration 11 Error Warning 12 UINT32 Slagräknare 0 till (2 32 )-1 Stroke Number 13 FLOAT Mängdräknare (liter) Quantity 14 FLOAT Liter per slag (liter) Konfigurera I mastern kan man ange vilka moduler som ska delta i den cykliska dataöverföringen. Moduler och slots är relaterade till varandra. Därför måste tomma platser (tommoduler) konfigureras för moduler som ska exkluderas. Börkonfigurationen definieras i form av koder. I Ä Modulbaserad uppbyggnad på sidan 13 anges koden för varje modul som är definierad i sista kolumnen. Modulernas koder måste definieras stigande. Om data för en modul inte ska delta i den cykliska datatrafiken, måste en tommodul definieras på denna plats. 15

16 Drift Exempelkonfigurationer Konfiguration för överföring av alla cykliska moduler (42 byte input, 17 byte output) Modul 1 Modul 2 Modul 3 Modul 4 Modul 5 Modul 6 Modul 7 Modul 8 40, 83 80, 81 C0, 80, 80 C0, 81, 83 80, 81 C0, 85, 83 40, 83 C0, 82, 81 Modul 9 Modul 10 Modul 11 Modul 12 Modul 13 Modul 14 40, 83 80, 80 80, 80 40, 83 C0, 80, 83 C0, 80, 87 I nedanstående tabell visas ett exempel för en börkonfiguration där modul 8, 10, 11 och 14 är exkluderade från den cykliska datatrafiken. INFO Icke-cykliskt är dataobjekten fortfarande möjliga att nå. Börkonfiguration Modul 1 Modul 2 Modul 3 Modul 4 Modul 5 Modul 6 Modul 7 Modul C C C Modul 9 Modul 10 Modul 11 Modul 12 Modul 13 Modul C Pumpen kontrollerar om börkonfigurationen överensstämmer med den faktiska konfigurationen. Om så inte är fallet, reagerar pumpen och skickar ett konfigurationsfel under standarddiagnosen. För att börkonfigurationen kan fungera, måste möjligheterna till bildning av kodformat vara begränsade och följande regler beaktas. Det speciella kodformatet för kodningen ska alltid användas. Bytestrukturen ska alltid användas som format. Ange inte tillverkarspecifika data (t.ex. datatyper). Moduler måste alltid ersättas med tommoduler, för att de ska kunna exkluderas från den cykliska datatrafiken. Genom att exkludera enskilda moduler från den cykliska datatrafiken förskjuts offsetadresserna för de överförda dataobjekten se Ä Data till pumpen (reducerade utdata) på sidan 16 och Ä Data från pumpen (reducerade indata) på sidan 17: Data till pumpen (reducerade utdata) Offset Värde Typ Namn Intervall Modulens namn Modulnr +0 - BYTE Start/stopp 0,1 Control BYTE Återställ 0, BYTE Mode Se Ä Modulbaserad uppbyggnad på sidan 13 Operating Mode UINT16 Frekvens 0 till max. frek. Frequency 4 16

17 Drift Offset Värde Typ Namn Intervall Modulens namn Modulnr UINT32 Satsinställning +9 - BYTE Satsstart 0, BYTE Satsminne 0, BYTE Radera slagräknare 1 till Charging 6 0,1 Stroke Number 13 Data från pumpen (reducerade indata) Offset Värde Typ Namn Intervall Modulens namn Modulnr UINT32 Status Se Ä Data till pumpen (utdata) på sidan BYTE Mode Se Ä Modulbaserad uppbyggnad på sidan UINT16 Frekvens 0 till max. frek. UINT16 Ärfrekvens 0 till max. frek. UINT16 UINT32 UINT32 Maximal frekvens Satsinställning Återstående slag Status 1 Operating Mode 3 Frequency 4 0 till Maximum Frequency 1 till Charging 6 1 till Remaining Strokes BYTE Slaglängd 0 till 100 Stroke Length UINT16 Fel Se Ä Alla dataobjekt på sidan Error Warning 12 17

18 Drift Offset Värde Typ Namn Intervall Modulens namn Modulnr UINT16 Varningar Se Ä Alla dataobjekt på sidan UINT32 Slagräknare 0 till (2 32 )-1 Stroke Number Acyklisk datatrafik (från DP-V1) Acykliskt överförda data är adresserade via slot och index. Alla data som är grupperade under en slot kan sedan adresseras separat vid indexet och överföras acykliskt. Slots är identiska med modulerna i den cykliska överföringen. Slots i acykliska dataobjekt Nr Slot Index Dataobjekt Typ Längd Kanal Kanal Läsa/skriva 0 Slot 0 1 Enhetskod UINT32 4 byte MS1 MS2 Läsa 1 Slot 1 1 Status UINT32 4 byte MS1 MS2 Läsa 2 Slot 2 1 Start/stopp BYTE 1 byte MS1 MS2 Skriva 3 2 Återställ BYTE 1 byte MS1 MS2 Skriva 4 Slot 3 1 Mode BYTE 1 byte MS1 MS2 Skriva 5 2 Mode BYTE 1 byte MS1 MS2 Läsa 6 Slot 4 1 Frekvens UINT16 2 byte MS1 MS2 Skriva 7 2 Frekvens UINT16 2 byte MS1 MS2 Läsa 8 3 Ärfrekvens UINT16 2 byte MS1 MS2 Läsa 9 Slot 5 1 Maximal frekvens WORD 2 byte MS1 MS2 Läsa 10 Slot 6 1 Satsinställning UINT32 4 byte MS1 MS2 Skriva 11 2 Satsinställning UINT32 4 byte MS1 MS2 Läsa 12 3 Satsstart BYTE 1 byte MS1 MS2 Skriva 13 4 Satsminne BYTE 1 byte MS1 MS2 Skriva 14 Slot 7 1 Återstående slag UINT32 4 byte MS1 MS2 Läsa 15 Slot 8 1 Extern faktor UINT16 2 byte MS1 MS2 Skriva 16 2 Extern faktor UINT16 2 byte MS1 MS2 Läsa 17 4 Extern faktor BYTE 1 byte MS1 MS2 Skriva 18 Slot 9 1 Slaglängd BYTE 1 byte MS1 MS2 Läsa 18

19 Drift Nr Slot Index Dataobjekt Typ Längd Kanal Kanal Läsa/skriva 19 Slot 10 1 Doseringsövervakning BYTE 1 byte MS1 MS2 Skriva 20 Slot 11 1 Koncentration FLOAT 4 byte MS1 MS2 Läsa 21 Slot 12 1 Fel UINT16 2 byte MS1 MS2 Läsa 22 2 Varningar UINT16 2 byte MS1 MS2 Läsa 23 Slot 13 1 Slagräknare UINT32 4 byte MS1 MS2 Läsa 24 3 Radera slagräknare BYTE 1 byte MS1 MS2 Skriva 25 Slot 14 1 Mängdräknare FLOAT 4 byte MS1 MS2 Läsa 26 2 Liter per slag FLOAT 4 byte MS1 MS2 Läsa 27 3 Radera mängdräknare BYTE 1 byte MS1 MS2 Skriva 28 Slot 15 1 ID-kod STRING 32 byte MS1 MS2 Läsa 29 2 Serienummer STRING 16 byte MS1 MS2 Läsa 30 3 Enhetsnamn STRING 32 byte MS1 MS2 Läsa/skriva 31 4 Uppställningsplats STRING 16 byte MS1 MS2 Läsa/skriva 5.6 Avancerad diagnos (från sjunde byten) Pumpen använder mekanismen med avancerad diagnos från PRO FIBUS, för att meddela mastern om feltillstånd. I diagnosmeddelandet finns den avancerade diagnosen. Den avancerade diagnosen innehåller det enhetsrelaterade Alarm_Type (48) samt Diagnostic_User_Data. Det avancerade PROFIBUS -diagnosmeddelandets uppbyggnad Header_Byte Alarm_Type Slot_Number Alarm_Specifier Diagnostic_User_Data Bit 1 6: Statusmeddelandets längd inkl. Header_Byte se tab. 12 Bit 7 8: 0 Diagnostic_User_Data består av minst en grupp på 3 byte med felinformation. Diagnostic_User_Data kan högst bestå 19 grupper. Felinformationen om en grupp är kodad på följande sätt: Tjänstnr (första byten) (andra byten) Nr se tab. 2 0x30 0x31 0x32 0x34 0x35 0x36 Feltyp Typ av dataåtkomst (tredje byten) OK Datumet utanför intervallet Datumet är skyddat Alternativet är inte installerat Tjänsten är inte definierad Värdet kan inte ändras 19

20 Drift Tjänstnr (första byten) (andra byten) 0x37 0x55 0xD3 0xE5 Feltyp Typ av dataåtkomst (tredje byten) Uppdateringen avslutad Kommunikationsfel Skrivåtkomst Läsåtkomst 20

21 21

22 22

23 23

24 ProMinent GmbH Im Schuhmachergewann Heidelberg Germany Telefon: Fax: Internet: , 1, sv_se 2015

Manuell SMARTCD.G2 02.2015

Manuell SMARTCD.G2 02.2015 02.2015 2 / 14 1 Avsedd användning... 3 2 Säkerhetsanvisningar... 4 3 Ingår i leveransen... 5 4 Anslutning till en dator/bärbar dator... 6 5 Ladda batterierna... 7 6 Driftsättning... 8 7 Konfigurering

Läs mer

Bruksanvisning Operatörspanel ER-ipx12

Bruksanvisning Operatörspanel ER-ipx12 Bruksanvisning Operatörspanel ER-ipx12 Elektro Relä AB Sördalavägen 22 SE-141 60 Huddinge Telefon +46 (0)8-774 88 00 Telefax +46 (0)8-774 88 14 E-post: info@elektro-rela.se www.erab.com Obs! Operatörspanelen

Läs mer

RADIOMOTTAGARE FÖR STYRNING AV RGB-LYSDIODLIST GEMENSAM ANOD

RADIOMOTTAGARE FÖR STYRNING AV RGB-LYSDIODLIST GEMENSAM ANOD TELECO AUTOMATION SRL Via dell Artigianato, - 0 Colle Umberto (TV) ITALIEN TEL: ++9.0. FAX: ++9.0. - www.telecoautomation.com Detta dokument tillhör Teleco Automation Srl som har exklusiv rätt till all

Läs mer

02999_11 RD25 användarmanual.doc Ver 1.1 2005-01-24 Sidan 1 av 8

02999_11 RD25 användarmanual.doc Ver 1.1 2005-01-24 Sidan 1 av 8 5' VWHJWHUPRVWDW I UOXIWYlUPHSXPSPHGDYIURVWQLQJVIXQNWLRQ 2SHUDW UVPDQXDO 3URJUDPYHUVLRQ -())(OHFWURQLFV$% Sidan 1 av 8 ,QOHGQLQJ JEFF Electronics AB Regulator RD25 är en kompakt tvåstegs termostat med

Läs mer

Swing-Gate. ECO B/S Installation av Swing Gate

Swing-Gate. ECO B/S Installation av Swing Gate Swing-Gate ECO B/S Installation av Swing Gate Generellt Nedanstående manual berör installation av motorer som omfattas av SKANDIMATIK`S produktprogram. Kontrollpanelen innehåller följande EU standarder:

Läs mer

Programmering av. PADDY mini

Programmering av. PADDY mini multimedia Programmering av PADDY mini art. nr: CCS037 PRODUKTER SOM ANVÄNDS I DETTA EXEMPEL: PADDY mini CCS037 PADDY mini CCS012 PADDY mini CCS500 VSCOM USB TILL SERIELL DB9 LAPTOP MED WINDOWS 7 QUICKPAD

Läs mer

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Dokumentrevision 1.0, januari 2011 Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Installationsanvisning Börja här 1. Kontrollera att alla delar finns med i förpackningen. (1 sensor, 1 panel, 1 kontrollenhet

Läs mer

Z-LYFTEN PRODUKTION AB MONTERINGSANVISNING

Z-LYFTEN PRODUKTION AB MONTERINGSANVISNING Z-LYFTEN PRODUKTION AB MONTERINGSANVISNING 55508 Radiomanöverdon 2008-03-19 Försäljning/Sales/Verkauf Mossvägen 8, 641 49 KATRINEHOLM,SWEDEN Telephone: +46 150-489550 Telefax: +46 150-489551 E-mail: zepro@zepro.com

Läs mer

Installationanvisning, apparatlåda för rökfunktion med spjällmotionering TBLZ-2-48-2 GOLD/COMPACT

Installationanvisning, apparatlåda för rökfunktion med spjällmotionering TBLZ-2-48-2 GOLD/COMPACT Installationanvisning, apparatlåda för rökfunktion med spjällmotionering TBLZ-2-48-2 GOLD/COMPACT 1. Allmänt Apparatlådan för rökfunktion med spjällmotionering består av en kontrollenhet för rök,en logikenhet

Läs mer

Vanliga frågor och svar

Vanliga frågor och svar Vanliga frågor och svar Anslutning och konfiguration 2014-04-21 TaHoma, ta kontroll over ditt hem! 1. Hur upprättar jag anslutningarna? Koppla först boxen till bredbandsmodemet med hjälp av medföljande

Läs mer

Dator i BC2.5-serien. BRUKSANVISNING Reebok-BC2.5-2110719

Dator i BC2.5-serien. BRUKSANVISNING Reebok-BC2.5-2110719 SV Dator i BC2.5-serien BRUKSANVISNING Reebok-BC2.5-2110719 Funktioner och egenskaper: 1. START: Efter att ha tryckt på knappen Enter, kommer 0:00 att börja blinka. Då kan du ställa in tiden med knapparna

Läs mer

Installations och idriftagnings manual Avskiljarlarm. Separix ll

Installations och idriftagnings manual Avskiljarlarm. Separix ll Installations och idriftagnings manual Avskiljarlarm Separix ll 1. Presentation 2. Installation 3. Inkoppling 4. Kalibrering / Inställningar 5. Funktion 6. Underhåll / Kontroll 7. Tekniska data 8. Certifikat

Läs mer

Programmering av Tidur E 18 978 85

Programmering av Tidur E 18 978 85 Programmering av Tidur E 18 978 85 Programmering av Tidur E 18 978 85... 1 1 Funktion... 2 2 Programmering... 2 2.1 Inställning av aktuella data... 2 2.1.1 Inställning sommar-/vintertid... 2 2.1.2 Inställning

Läs mer

Bruksanvisning FMK Satellite

Bruksanvisning FMK Satellite Bruksanvisning FMK Satellite Modell: Analog 4-20 ma Allmänt FMK Satellite är en gasgivare som används för detektering av hälsovådliga gaser, med förprogrammerade elektrokemiska mätceller. FMK Satellite

Läs mer

DIGITALT VECKOKOPPLINGSUR + PROGRAMMERINGSKNAPP

DIGITALT VECKOKOPPLINGSUR + PROGRAMMERINGSKNAPP DIGITALT VECKOKOPPLINGSUR + PROGRAMMERINGSKNAPP Tekniska data Produkten levereras med aktuellt datum och klockslag inställt. Automatisk växling vinter-/sommartid. Programmeringsknapp - för förbikoppling

Läs mer

EPIsafe 2 GSM-modul. Art.nr: 464234. Rev C SE

EPIsafe 2 GSM-modul. Art.nr: 464234. Rev C SE Bruksanvisning EPIsafe 2 GSM-modul Art.nr: 464234 Rev C SE Innhold 1. Introduktion:... 2 2. Artiklar som medföljer:... 3 3. SIM-kort... 3 4. Inkoppling av GSM-modul... 4 5. Uppstart... 4 6. Kodning av

Läs mer

Flexi Kontrollmodul. Bruksanvisning. Innehållsförteckning. 1. Introduktion och tekniska specifikationer 1

Flexi Kontrollmodul. Bruksanvisning. Innehållsförteckning. 1. Introduktion och tekniska specifikationer 1 Flexi Kontrollmodul Bruksanvisning Innehållsförteckning 1. Introduktion och tekniska specifikationer 1 2. Allmän beskrivning av display och manöverknappar 2 3. Inställning av Flexidrift 3 4.Inställning

Läs mer

ATU. Användarmanual. Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4. Version 2014.58-003

ATU. Användarmanual. Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4. Version 2014.58-003 ATU Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4 Användarmanual Version 2014.58-003 Läs igenom hela användarhandledningen innan produkten används! Viktigt :ATU använder radiosignaler för att kommunicera och är

Läs mer

www.profort.dk Snabb vägledning för 9 modul enhet Montering GSM-enheten indvändigt (oversättelse, se bilaga) Spänning

www.profort.dk Snabb vägledning för 9 modul enhet Montering GSM-enheten indvändigt (oversättelse, se bilaga) Spänning Snabb vägledning för 9 modul enhet Montering 1. Förbered ett SIM-kort så att pinkoden är 1234 eller avaktiverad. Montera kortet i enheten som nu har 1234 som pinkod eller är helt utan pinkod. Kortet monteras

Läs mer

Teknisk manual NASA CLIPPER Wind System

Teknisk manual NASA CLIPPER Wind System Sid 1 0 Teknisk manual NASA CLIPPER Sid 2 Innehållsförteckning Läs detta först... 3 Sammanfattning... 3 Teknisk data... 3 Installation... 4 Varning-viktigt... 4 Display-enhet... 4 Installation av vindgivaren...

Läs mer

Uponor Control System Radio Installationsmanual Manöverpanel, SE 9416-080-10 / IOM- V_07-02

Uponor Control System Radio Installationsmanual Manöverpanel, SE 9416-080-10 / IOM- V_07-02 Uponor Control System Radio Installationsmanual Manöverpanel, SE 946-080-0 / IOM- V_07-0 Uponor AB, VVS Sverige förbehåller sig rätten att utan föregående meddelande ändra de tekniska egenskaperna i enlighet

Läs mer

Problemlösare RDS5000

Problemlösare RDS5000 Introduktion I RDS5000 kan det förekomma ett antal larm. Dessa larm är inte alltid enkla att förstå vad de betyder eller varför de uppstår. Därför har vi försökt sammanfatta alla larm i den här felsökningsguiden.

Läs mer

CCI.Cam. Visuell maskinövervakning. Bruksanvisning. Innehåll: CCI.Cam v3

CCI.Cam. Visuell maskinövervakning. Bruksanvisning. Innehåll: CCI.Cam v3 CCI.Cam Visuell maskinövervakning Bruksanvisning Innehåll: CCI.Cam v3 Inledning Copyright 2012 Copyright tillhör Competence Center ISOBUS e.v. Zum Gruthügel 8 D-49134 Wallenhorst, Germany Versionsnummer:

Läs mer

INSTALATION GSM-A4. A4 Ins 3 jan -01

INSTALATION GSM-A4. A4 Ins 3 jan -01 GSM-A4 1 2 3 4 U1 U2 E + - INSTALATION Hellmertz Elektronik AB Sjötorpsvägen 8 Box 5 S-230 42 Tygelsjö E-Post Info@Hellmertz.se Tel: 040-466355 Fax: 040-466353 Preliminär! Version: 3.00 Datum: 4 okt 2000

Läs mer

Användarmanual BOXEN KONTROLLENHET

Användarmanual BOXEN KONTROLLENHET Användarmanual BOXEN KONTROLLENHET skapad version reviderad godkänd: 23.04.09 1.4 31.08.09 31.08.09 2 Innehåll 1. FÖRPACKNINGENS INNEHÅLL... 3 2. INTRODUKTION... 3 2.1. VARNING... 3 2.2. TYP C... 3 3.

Läs mer

Manual för PC-program Larm

Manual för PC-program Larm Manual för PC-program Larm Rev. 04-06-02 Manual för PC-program...1 Allmänt...3 Programmet...3 Grundinställningar...4 Larmlistor...5 Larmlista - Funktion...5 Larmlista Typ...6 Larmlista - exempel...6 Ingångar

Läs mer

Sirius II Installation och Bruksanvisning

Sirius II Installation och Bruksanvisning Sirius II Installation och Bruksanvisning Innehåll 1. Introduktion... 2. Installation av Sirius II programvara... 3. Anslutning Data Linker interface.... 4. Sirius II funktioner.... 5. Bruksanvisning....

Läs mer

Handbok för WiFi-inställningar

Handbok för WiFi-inställningar Handbok för WiFi-inställningar Modellnr. Serien SP 212/SP 213 Inledning Det finns två lägen för trådlöst nätverk: infrastrukturläget för att ansluta via en åtkomstpunkt och ad-hoc-läget för att upprätta

Läs mer

K44 Duo. Installation & User Manual EN SV DE FR DA FI NO

K44 Duo. Installation & User Manual EN SV DE FR DA FI NO K44 Duo Installation & User Manual EN SV DE FR DA FI NO 1 2 3 8 1 6 3 2 5 4 7 A 5 8 0 6 9 B K44 Duo Installation & User Manual EN SV DE FR DA FI NO 1 2 3 8 1 6 3 2 5 4 7 A 5 8 0 6 9 B K44 Duo Installations-

Läs mer

Kortfattad instruktion för installation och användning av streckodsapplikationer

Kortfattad instruktion för installation och användning av streckodsapplikationer Kortfattad instruktion för installation och användning av streckodsapplikationer 2 1. Installation 2.2 1.1 Förberedelser För att installera applikationen scanner.s32 i streckodsläsaren Opticon OPL9728,

Läs mer

Om instruktionen... 3. Varning... 3. 1. Introduktion... 3. 1.1 Standardfunktioner... 3. 1.2 Specifikationer... 4. 1.3 Display... 4

Om instruktionen... 3. Varning... 3. 1. Introduktion... 3. 1.1 Standardfunktioner... 3. 1.2 Specifikationer... 4. 1.3 Display... 4 P1 Manual Innehåll Om instruktionen... 3 Varning... 3 1. Introduktion... 3 1.1 Standardfunktioner... 3 1.2 Specifikationer... 4 1.3 Display... 4 1.4 Tangentbord... 5 1.5 Batteri... 6 1.6 Felmeddelande...

Läs mer

IKUSI STG Produktöversikt

IKUSI STG Produktöversikt Produktöversikt Följande moduler finns att tillgå i STG serien: Typ Benämning Art. nr. BAS-120 Basplatta 715201 COF-120 Skåp 715202 SPI-300 Programmeringsenhet 709009 STG-200 Nätdel/kontrollenhet 715200

Läs mer

PNSPO! CF-korts hantering till NS-serien. 14 mars 2012 OMRON Corporation

PNSPO! CF-korts hantering till NS-serien. 14 mars 2012 OMRON Corporation PNSPO! CF-korts hantering till NS-serien 14 mars 2012 OMRON Corporation 2/20 Läs detta innan du bläddrar vidare PNSPO! Denna bok är avsedd som ett tillägg till de ursprungliga manualerna för OMRONs produkter.

Läs mer

www.radonelektronik.se Bruksanvisning www.radonelektronik.se 2006-03 - 01

www.radonelektronik.se Bruksanvisning www.radonelektronik.se 2006-03 - 01 www.radonelektronik.se Bruksanvisning www.radonelektronik.se 2006-03 - 01 Beskrivning R1 gör exakt vad som krävs av en radonmätare. Vid en radonhalt på 200 Bq/m 3 tar det endast 4 timmar att uppnå en statistisk

Läs mer

Transmitter Drift och Skötsel Afriso Ema AB 040-92 20 50 info@afriso.se

Transmitter Drift och Skötsel Afriso Ema AB 040-92 20 50 info@afriso.se APEX Transmitter Drift och Skötsel Afriso Ema AB 040-92 20 50 info@afriso.se 1. INNEHÅLL 2 2. SÄKERHET 3 SIDA 3. INSTALLATION 4 3.1. DIMENSIONER 4 4. ANSLUTNINGAR 7 5. KONFIGURERING 8 5.1. INSTÄLLNINGAR

Läs mer

Digitala Kopplingsur DATA Micro+ DATA MICRO 2+

Digitala Kopplingsur DATA Micro+ DATA MICRO 2+ DATA MICRO+ Programmeringsexempel hittar du längst bak i denna manual (fr sid 5) Instruktioner Beskrivning DATA MICRO+ är ett kopplingsur utvecklat för att kontrollera vilken elektrisk installation som

Läs mer

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A. Bruksanvisning RCR-22

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A. Bruksanvisning RCR-22 FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A Bruksanvisning S RCR-22 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

Comfort Digisystem utprovningsväska

Comfort Digisystem utprovningsväska Comfort Digisystem utprovningsväska Utprovningsväskan innehåller ett urval av Comfort Digisystem som gör det möjligt att prova hörselprodukter i arbetet. I denna översikt återfinns ett antal situationer

Läs mer

Instruktion Programmeringsapp och gränssnitt

Instruktion Programmeringsapp och gränssnitt Instruktion BT och Programmerings-app v. 0. Sida 1 av 5 Instruktion Programmeringsapp och gränssnitt Observera, instruktionen bearbetas och uppdateras fortfarande. Kolla då och då www.mollehem.se/doc/instuktion/instruktion_programmering.pdf

Läs mer

STYRCENTRAL FÖR CENTRALSMÖRJSYSTEM MED PROGRESSIVFÖRDELARE OCH SPRAYMUNSTYCKEN CCL Alpha Spray

STYRCENTRAL FÖR CENTRALSMÖRJSYSTEM MED PROGRESSIVFÖRDELARE OCH SPRAYMUNSTYCKEN CCL Alpha Spray I2130-S-11.08 STYRCENTRAL FÖR CENTRALSMÖRJSYSTEM MED PROGRESSIVFÖRDELARE OCH SPRAYMUNSTYCKEN CCL Alpha Spray Art.nr. 907494 BRUKSANVISNING INNEHÅLL 1. BESKRIVNING sid. 2 2. DATA sid. 3 3. HANDHAVANDE sid.

Läs mer

BRUKSANVISNING EASYSTART GSM TC 202

BRUKSANVISNING EASYSTART GSM TC 202 TEKNISK DOKUMENTATION SV BRUKSANVISNING EASYSTART GSM TC 202 TELEFONSTYRNING FÖR EBERSPÄCHER VÄRMARE A WORLD OF COMFORT 11-0381_Manual.indd 1 2011-11-14 10.53 2 TEKNISK DOKUMENTATION INNEHÅLL KAPITEL TITEL

Läs mer

Användarmanual För skatteverket

Användarmanual För skatteverket Användarmanual För skatteverket BOXEN KONTROLLENHET skapad version reviderad godkänd: 23.04.09 1.4 31.08.09 31.08.09 2 Innehåll 1. INTRODUKTION... 3 1.1. TYP C... 3 2. ANSLUTNINGAR... 3 2.1. STRÖMFÖRSÖRJNING...

Läs mer

Installationsanvisning för Access Direct Bredbands Adapter - Till kortterminalen Thales Artema Desk

Installationsanvisning för Access Direct Bredbands Adapter - Till kortterminalen Thales Artema Desk 1 Installationsanvisning för Access Direct Bredbands Adapter - Till kortterminalen Thales Artema Desk Innehåll Anslut kortterminalen till Access Direct Bredbands...2 1. Kontrollera leveransen:...2 2. Detta

Läs mer

INSTALLATION GOLDen GATE, TBLZ-1/2-1-3-41

INSTALLATION GOLDen GATE, TBLZ-1/2-1-3-41 INSTALLATION GOLDen GATE, TBLZ-1/2-1-3-41 1. ALLMÄNT Kommunikationsenhet TBLZ-1/2-1-3-41 är avsedd att användas till luftbehandlingsaggregat GOLD version 4, A och B. Enheten består av: 1. 4-modulers normkapsling

Läs mer

Rekonditionering. EPIsafe 2 GSM. Art.nr 464238. Programversion x.x.x eller senare. Rev PA1 SE

Rekonditionering. EPIsafe 2 GSM. Art.nr 464238. Programversion x.x.x eller senare. Rev PA1 SE Instruktion Rekonditionering EPIsafe 2 GSM Art.nr 464238 Programversion x.x.x eller senare Rev PA1 SE Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Viktig information... 2 2. Rekonditioneringsförfarande...

Läs mer

Laboration 2 i Styrteknik

Laboration 2 i Styrteknik 070921/Thomas Munther Sektionen för Informationsvetenskap, Dator och Elektroteknik Laboration 2 i Styrteknik Anvisningar: för godkänd uppgift krävs en inlämnad programlistning av typen SFC där alla relevanta

Läs mer

Fjärrkontroll Telis 16 RTS

Fjärrkontroll Telis 16 RTS Fjärrkontroll Telis 16 RTS Bruksanvisning Telis 16 RTS Pure Art.nr.: 1811020 Telis 16 RTS Silver Art.nr.: 1811021 Fjärrkontroll Telis 16 RTS 16-Kanalsfjärrkontroll Telis 16 RTS Pure Art.nr.: 1811020 Telis

Läs mer

Installationsbeskrivning av PBI Profibus-DP kort

Installationsbeskrivning av PBI Profibus-DP kort Installationsbeskrivning av PBI Profibus-DP kort HEAD OFFICE TELEPHONE EXCHANGE TELEFAX BANKGIRO POSTGIRO VAT nr TILLGÄNGLIGHETEN 3, 417 01 GÖTEBORG INT +46 31 760 70 00 INT +46 31 51 05 60 510-7107 SE556100100801

Läs mer

Reglersystem EnergyLogic Touchline Wave

Reglersystem EnergyLogic Touchline Wave Reglersystem EnergyLogic Touchline Wave BRUKSANVISNING iphone APP GRÖN ENERGI OCH VVS-SYSTEM Roth Nordic AB Hanögatan 9 211 24 Malmö Telefon: 040-53 40 90 Fax: 040-53 40 99 E-Mail: service@roth-nordic.se

Läs mer

Installationshandbok För telefonadapter Vood 322. Telia Bredbandstelefoni Geografiskt riktnummer

Installationshandbok För telefonadapter Vood 322. Telia Bredbandstelefoni Geografiskt riktnummer Installationshandbok För telefonadapter Vood 322 Telia Bredbandstelefoni Geografiskt riktnummer introduktion Förutsättningar för Telia bredbandstelefoni med telefonadapter 3 Det här ska finnas i startpaketet

Läs mer

STYRCENTRAL FÖR 2-LEDARSMÖRJSYSTEM CC1 Alpha Art.nr. 906674 BRUKSANVISNING

STYRCENTRAL FÖR 2-LEDARSMÖRJSYSTEM CC1 Alpha Art.nr. 906674 BRUKSANVISNING I2843-S-06.04 STYRCENTRAL FÖR 2-LEDARSMÖRJSYSTEM CC1 Alpha Art.nr. 906674 BRUKSANVISNING INNEHÅLL 1. BESKRIVNING sid. 2 2. DATA sid. 2 3. HANDHAVANDE sid. 3 4. ELSCHEMA bilaga. 1 5. CE dokument bilaga.

Läs mer

Falck 6604 VaktFalk TeleLarm

Falck 6604 VaktFalk TeleLarm Bruksanvisning Falck 6604 VaktFalk TeleLarm Artikelnummer: 300 800 Innehållsförteckning Inledning... 3 Översikt över tillkopplingar och ingångar... 4 Introduktion i programmering av Vaktfalken... 5 Uppstart...

Läs mer

Snabbmanual klordioxidaggregat CDVc

Snabbmanual klordioxidaggregat CDVc Experts in Chem-Feed and Water Treatment Snabbmanual klordioxidaggregat CDVc 1. Stanna och starta produktionen och styrningen (manual 6.2) För alla åtgärder för att ändra eller kalibrera utrustningen,

Läs mer

Teknisk manual Clipper Depth/Ekolod

Teknisk manual Clipper Depth/Ekolod 1 1 Teknisk manual Clipper Depth/Ekolod 2 2 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Teknisk data... 3 Installation... 4 Display-enhet... 4 Givare... 5 Normalt handhavande... 6 Spänningspåslag... 6 Ändra

Läs mer

CanCom C721 RadioTransceiver V1.19

CanCom C721 RadioTransceiver V1.19 CanCom C721 RadioTransceiver V1.19 art. 80-721xx CanCom kretskort C721 är avsedd att användas i portabla fjärrstyrningsutrustningar. Radion har dubbelriktad kommunikation så att man kan visa status och

Läs mer

Handbok för WiFi-inställningar

Handbok för WiFi-inställningar Handbok för WiFi-inställningar uu Inledning Det finns två lägen för trådlöst nätverk: infrastrukturläget för att ansluta via en åtkomstpunkt och adhoc-läget för att upprätta en direktanslutning till en

Läs mer

Access Direct Bredband

Access Direct Bredband TM Installationsanvisning för Access Direct Bredband Till kortterminalen Thales Artema Desk Välkommen till tjänsten Access Direct Bredband en snabbare och mer stabil kommunikationslösning för dina kortterminaler!

Läs mer

Operatördialog. Harmony 2011-08-31

Operatördialog. Harmony 2011-08-31 Operatördialog Harmony Manual, enkel programmering Harmony XB4R,XB5R, trådlös och batterifri tryck knapp 2011-08-31 Schneider Electric Sverige AB Huvudkontor: Box 1009, Eskilstunavägen 7 SE-611 29 Nyköping,

Läs mer

Digitalmodul SB3360 Installationsanvisning

Digitalmodul SB3360 Installationsanvisning SIMPLEBUS2 Passerkontroll Digitalmodul SB3360 Installationsanvisning Copyright 2011 Siemens AB Alla rättigheter till detta dokument och till föremålet för det förbehålles. Genom att acceptera dokumentet

Läs mer

2 / 3-axlig joystick med PWM-utgångar

2 / 3-axlig joystick med PWM-utgångar 2 / 3-axlig joystick BESKRIVNING JP är en 2 eller 3-axlig joystick, med möjlighet att styra upp till 6st dubbelverkande proportionalmagneter Utgångarna är proportionella mot joystickens rörelser Joystickens

Läs mer

Installationsguide. Kreatel/Motorola VIP1920

Installationsguide. Kreatel/Motorola VIP1920 Installationsguide VARNING FÖR ATT UNDVIKA BRANDRISK OCH ELEKTRISK STÖT, UTSÄTT EJ DENNA APPARAT FÖR REGN ELLER FUKT Viktiga säkerhetsföreskrifter - Läs dessa instruktioner - Behåll dessa instruktioner

Läs mer

Om du gör ett misstag när du trycker in din användarkod - tryck helt enkelt in den rätta koden.

Om du gör ett misstag när du trycker in din användarkod - tryck helt enkelt in den rätta koden. ANVÄNDARMANUAL Sida Premier 4/86 Användarmanual. Larmsystemets handhavande Introduktion Innan du försöker att hantera larmsystemet skall du försäkra dig om att du kan koppla till och från systemet på alla

Läs mer

Steglöst reglerbar ljudkänslighet i ett stort område. Digitalt ljudfilter med 4 förprogrammerade nivåer för att undvika felutlösning

Steglöst reglerbar ljudkänslighet i ett stort område. Digitalt ljudfilter med 4 förprogrammerade nivåer för att undvika felutlösning BRUKSANVISNING FÖR RÖSTLARMET VOICE Variofon2 Röstlarmet Variofon2 (från Mediswitch Signal Technik) är en apparat i bordsutförande för övervakning av ljudet i ett rum. När ljudnivån överstiger ett förinställt

Läs mer

SkeKraft Bredband Installationsguide

SkeKraft Bredband Installationsguide SkeKraft Bredband Installationsguide SkeKraft Bredband Installationsguide Innan du startar installationen av SkeKraft Bredband bör du kontrollera om din dator har ett nätverkskort installerat. OBS! Har

Läs mer

LAN 63 Masterpanel. RUTAB Lerbacksgatan 2 571 38 Nässjö Tel: 0380-55 50 50 Fax: 0380-123 03 info@rutab.se www.rutab.se. LAN 63 Larmpanel Master

LAN 63 Masterpanel. RUTAB Lerbacksgatan 2 571 38 Nässjö Tel: 0380-55 50 50 Fax: 0380-123 03 info@rutab.se www.rutab.se. LAN 63 Larmpanel Master LAN 63 Masterpanel LAN 63 Larmpanel Master LAN 63 innehåller som standard möjligheten att programmeras för drift eller larm. Litet format; endast 129 x 70 x 27 mm (inbyggnadsdjup 20 mm). 12 larmingångar.

Läs mer

161 501 27/1 2006-11-09. Installations- och skötselanvisning. CTC SMS-modul. CTC EcoAir

161 501 27/1 2006-11-09. Installations- och skötselanvisning. CTC SMS-modul. CTC EcoAir 161 501 27/1 2006-11-09 Installations- och skötselanvisning CTC SMS-modul CTC EcoAir SMS-modul Innehållsförteckning. Komponentlista.... 2 För ditt eget minne.... 2 Allmänt... 3 Säkerhetsföreskrifter....

Läs mer

Modbus över Ethernet. WAGO Contact SA TSS STR 2011 1

Modbus över Ethernet. WAGO Contact SA TSS STR 2011 1 Modbus över Ethernet WAGO Contact SA TSS STR 2011 1 Modbus över Ethernet En enorm mängd produkter stöder modbus. Modbus kallas ibland för automationens minsta gemensamma nämnare. Kanske är det för att

Läs mer

Felsökning av bakgavellyft

Felsökning av bakgavellyft Felsökning av bakgavellyft Indikering och avläsning i nya generationens lyft. Felsökning av bakgavellyft 4.1 Felsökning av programstyrd bakgavellyft Indikering och avläsning Styrkortet är bestyckad med

Läs mer

Bruksanvisning E-MANAGER MAESTRO VERSION 9.67

Bruksanvisning E-MANAGER MAESTRO VERSION 9.67 Bruksanvisning E-MANAGER MAESTRO VERSION 9.67 LÄS DEN NOGA INNAN IDRIFTTAGNINGEN! BEVARA BRUKSANVISNINGEN! ART.: 80720707 SV UTGÅVA: 02/2015 - Översättning av originalinstruktionsboken - Identifikation

Läs mer

TST8102 WEBCM BRUKSANVISNING

TST8102 WEBCM BRUKSANVISNING TST8102 WEBCM BRUKSANVISNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING TST8102 WEBCM - BRUKSANVISNING 1. Översikt... 3 2. Installation... 3 2.1 Nätverksinställningar... 4 3. Startsida... 5 4. Statussida... 6 5. Gruppsida...

Läs mer

Telia Bredbandstelefoni Telefonadapter Vood 322. Handbok

Telia Bredbandstelefoni Telefonadapter Vood 322. Handbok Telia Bredbandstelefoni Telefonadapter Vood 322 Handbok Innehåll Introduktion Förutsättningar för Telia Bredbandstelefoni med telefonadapter 4 Det här ska finnas i utrustningspaketet 4 Installation För

Läs mer

MLR-1105 (Batteridriven mottagare med dörrklocka) LMLT-711 (Strömbrytare/sändare för dörrklocka)

MLR-1105 (Batteridriven mottagare med dörrklocka) LMLT-711 (Strömbrytare/sändare för dörrklocka) MODELL: MLR-1105 (Batteridriven mottagare med dörrklocka) LMLT-711 (Strömbrytare/sändare för dörrklocka) Inlärningsknapp Knapp för val av ljudvolym Knapp för val av ringsignal Lysdiodsindikator EGENSKAPER:

Läs mer

Gsm A6a2 Larm Driftsättning

Gsm A6a2 Larm Driftsättning Gsm A6a2 Larm Driftsättning Datum: 16 mars 2004 Utskriven: 25 juni 2007 24 1 Innehåll Allmänt 3 Inkoppling 4 Igångsättning 6 Indikeringar 8 Tele-kommando 10 Fjärrstyrning av larm 11 Fjärrstyrning av U2

Läs mer

CAASE ROBUST KODLÅS FÖR ALLA DÖRRMILJÖER. 4 DIAX screw M5x16. 1 M5 DIAX skiftnyckel. 1 Varistor. Bakstycke: 105x80x45mm. Antal Beskrivning Bild

CAASE ROBUST KODLÅS FÖR ALLA DÖRRMILJÖER. 4 DIAX screw M5x16. 1 M5 DIAX skiftnyckel. 1 Varistor. Bakstycke: 105x80x45mm. Antal Beskrivning Bild I I N N S S T T A A L L L A A T T I O I O N N I S N A S N T V R I U S C N T I N O G N S CAASE Box 9001 400 91 Göteborg, Sweden Tel: +46 31 760 19 30 Fax: +46 31 748 09 30 Email: info@cdvi.se Web: www.cdvi.se

Läs mer

Tele Radio Lynx. Installationsinstruktion SVENSKA IM-LX-RX001-A01-SE ARTIKELNUMMER: LX-T1-1, LX-T1-2, LX-T1-3, LX-R2-1

Tele Radio Lynx. Installationsinstruktion SVENSKA IM-LX-RX001-A01-SE ARTIKELNUMMER: LX-T1-1, LX-T1-2, LX-T1-3, LX-R2-1 Tele Radio Lynx Installationsinstruktion SVENSKA ARTIKELNUMMER: LX-T1-1, LX-T1-2, LX-T1-3, LX-R2-1 IM-LX-RX001-A01-SE SE INNEHÅLL Produktinställningar 4 Tillgängliga kanaler 5 Handenheter 6 Stationär enhet

Läs mer

Manual digipostpro. samt digivu. WAN och LAN. Sätt i kort... Ansluten 192.168.1.10

Manual digipostpro. samt digivu. WAN och LAN. Sätt i kort... Ansluten 192.168.1.10 Manual WAN och LAN 15:41 192.168.1.10 samt digivu Menystruktur i Med ansluten digivu 15:41 15:41 192.168.1.10 () TELIA S Grunddisplay LAN Ansluter via lokalt nätverk Grunddisplay WAN Ansluter via GPRS

Läs mer

Fjärrkontroll för direktvisning

Fjärrkontroll för direktvisning Fjärrkontroll för direktvisning RM-LVR1 Denna handbok är ett supplement till denna enhets Bruksanvisning. Den presenterar några tillagda eller ändrade funktioner och beskriver hur de används. Se även denna

Läs mer

Falck 5700 Kari StyrBox ver.3

Falck 5700 Kari StyrBox ver.3 Bruksanvisning Falck 5700 Kari StyrBox ver.3 Art.nr.: 538 002 Falck 5700 Kari StyrBox är ett hjälpmedel till personer som har behov att brytarstyra elektriska, batteridrivna eller IR-styrda apparater.

Läs mer

REV 3. Användarmanual

REV 3. Användarmanual REV 3 Användarmanual Allmänt Metic räknar pulser från ett hjul som snurrar i fas med det material som man drar igenom. Hjulet är kalibrerat för att visa mm i displayen. Hjulet räknar i båda riktningarna

Läs mer

Brand-/Brandgasspjällstyrning för två spjäll m. rökdetektor 8SC2:004, 8SC2-1:004 (endast ett spjäll)

Brand-/Brandgasspjällstyrning för två spjäll m. rökdetektor 8SC2:004, 8SC2-1:004 (endast ett spjäll) Produktbeskrivning: Brand-/Brandgasspjällstyrning Funktion: SIOX-modul: Processbild: Brand-/Brandgasspjällstyrning för två spjäll m. rökdetektor 8SC2:004, 8SC2-1:004 (endast ett spjäll) 8SC2_004.DFF Inkopplingsbeskrivning

Läs mer

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Snabbstart Guide

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Snabbstart Guide BIPAC-711C2 / 710C2 ADSL Modem / Router Snabbstart Guide Billion BIPAC-711C2/710C2 ADSL Modem / Router För mer detaljerade instruktioner om konfiguration och användning av denna ADSL Modem/Router, hänvisar

Läs mer

Labkotec AB Ekbacksvägen 28 SE-168 69 BROMMA SVERIGE Tel. +46 8 130060 Fax +46 8 555 36108 Internet: www.labkotec.se GA-1

Labkotec AB Ekbacksvägen 28 SE-168 69 BROMMA SVERIGE Tel. +46 8 130060 Fax +46 8 555 36108 Internet: www.labkotec.se GA-1 Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tel: +358 29 006 260 Fax: +358 29 006 1260 Internet: www.labkotec.fi Labkotec AB Ekbacksvägen 28 SE-168 69 BROMMA SVERIGE Tel. +46 8 130060 Fax +46

Läs mer

Templog / TempControl PC

Templog / TempControl PC Templog / TempControl PC Templog är en vidareutveckling av RadioStore där i huvudsak alla funktioner har bibehållits, men där den nya elektronikkonstruktionen medger utrymme för framtida vidareutveckling.

Läs mer

Tele Radio 860 Lion INSTRUKTIONER FÖR SLUTANVÄNDARE

Tele Radio 860 Lion INSTRUKTIONER FÖR SLUTANVÄNDARE Tele Radio 860 Lion INSTRUKTIONER FÖR SLUTANVÄNDARE HUR MAN STARTAR, STÄNGER AV, LOGGAR UT, BYTER KANAL OCH ÄNDRAR INSTÄLLNINGAR I MENYN. SVENSKA/SWEDISH JD1-A, JD2-A ARTICLE CODE: 860JD-T4-2-0000, 860JD-T4-3-0000

Läs mer

1. Övre lock 1 2. Display/Fönster 2 3. Nedre lock 3 4. Batterilock 4 5. Solenoid 5 6 6. Dränering 7 8 7. Ventilvred 9. 8.

1. Övre lock 1 2. Display/Fönster 2 3. Nedre lock 3 4. Batterilock 4 5. Solenoid 5 6 6. Dränering 7 8 7. Ventilvred 9. 8. Galcon 6051, 6054 1. Sprängskiss 1. Övre lock 1 2. Display/Fönster 2 3. Nedre lock 3 4. Batterilock 4 5. Solenoid 5 6 6. Dränering 7 8 7. Ventilvred 9 8. Bajonett 10 9. Pil vattenriktning 10. Ventilhus

Läs mer

EZ3600 Komma igång. För foderhanteringsprogrammet TMR Tracker. Hello. Ft. Atkinson, Wisconsin USA. Panningen, Nederländerna www.digi-star.

EZ3600 Komma igång. För foderhanteringsprogrammet TMR Tracker. Hello. Ft. Atkinson, Wisconsin USA. Panningen, Nederländerna www.digi-star. EZ600 Komma igång För foderhanteringsprogrammet TMR Tracker Hello Ft. Atkinson, Wisconsin USA Panningen, Nederländerna www.digi-star.com jan Copyright Med ensamrätt. Reproduktion av någon del av denna

Läs mer

Logga in... 3. Översikt/Dashboard... 4. Avvikande produkter... 4. Arbeten misslyckades... 4. Senaste gjorda... 4. Systemmeddelanden...

Logga in... 3. Översikt/Dashboard... 4. Avvikande produkter... 4. Arbeten misslyckades... 4. Senaste gjorda... 4. Systemmeddelanden... Innehållsförteckning Logga in... 3 Översikt/Dashboard... 4 Avvikande produkter... 4 Arbeten misslyckades... 4 Senaste gjorda... 4 Systemmeddelanden... 4 Användare... 6 Lägg till ny användare... 6 Redigera/radera

Läs mer

Användarmanual Jordfelsövervakning IsoBase / IsoHub / IsoOut

Användarmanual Jordfelsövervakning IsoBase / IsoHub / IsoOut Sida 1 av 19 Användarmanual Jordfelsövervakning IsoBase / IsoHub / IsoOut Vi reserverar oss för eventuella ändringar utan förbehåll 1(19) Sida 2 av 19 Innehållsförteckning 1 IsoBase menyer och optioner...

Läs mer

STYRCENTRAL FÖR 2 LEDAR FETTSMÖRJSYSTEM och 1 LEDAR OLJESMÖRJSYSTEM

STYRCENTRAL FÖR 2 LEDAR FETTSMÖRJSYSTEM och 1 LEDAR OLJESMÖRJSYSTEM I2867 S 12.06 STYRCENTRAL FÖR 2 LEDAR FETTSMÖRJSYSTEM och 1 LEDAR OLJESMÖRJSYSTEM CC4 MKII Art. nr. 907447 BRUKSANVISNING INNEHÅLL 1. BESKRIVNING sid. 2 2. DATA sid. 2 3. HANDHAVANDE sid. 3 4. INKOPPLING

Läs mer

n-abler STYRKULA Handbok Underhåll Avfallshantering Förbrukad produkt ska hanteras som elektronikavfall

n-abler STYRKULA Handbok Underhåll Avfallshantering Förbrukad produkt ska hanteras som elektronikavfall Underhåll n-abler STYRKULA n-abler styrkula har inga utbytbara eller reparerbara delar. Om reparation blir nödvändig var vänlig kontakta er leverantör. För ytterligare information eller frågor, kontakta

Läs mer

Beskrivning av PowerSoft

Beskrivning av PowerSoft BESKRIVNING AV POWERSOFT... 1 PRINCIPSKISS... 1 ANVÄNDARDEL... 2 Visningssidor... 2 Visning och hantering... 4 Diagram och tabeller... 5 KONFIGURATION... 7 Kommunikation och anslutningar... 7 Instrument...

Läs mer

Operatörsmanual JPC Kombipanel

Operatörsmanual JPC Kombipanel Operatörsmanual JPC Kombipanel 2008 JEFF Electronics AB Sida 1(13) Innehåll Produktserie Kombi- och Driftspanel... 3 Datainsamling-/Displayenhet... 3 JPC Kombipanel... 4 JPDM Datainsamlingsenhet, master...

Läs mer

Användarguide Galaxy ASSA ABLOY

Användarguide Galaxy ASSA ABLOY Användarguide Galaxy ASSA ABLOY Copyright 2003-2008, ASSA ABLOY ASSA ABLOY Förmansvägen 11 SE-117 43 Stockholm Phone: +46 (0)8-775 16 00 Fax: +46 (0)8-775 16 20 UG 559 012 920F Innehåll Galaxy 3 Om Galaxy

Läs mer

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom.

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Komma igång: Stoppa in den medföljande CD-Rom skivan M-ANY

Läs mer

Ljudnivåmätare med frekvensanalysator Art.nr: 61508

Ljudnivåmätare med frekvensanalysator Art.nr: 61508 Förrådsgatan 33A 542 35 Mariestad Tel: 0501 163 44 Fax: 0501 787 80 Ljudnivåmätare med frekvensanalysator Art.nr: 61508 Grundläggande inställningar och mätning På/Av Man startar ljudnivåmätaren genom att

Läs mer

Elteknik Svenska AB. Kabelprovare 41200

Elteknik Svenska AB. Kabelprovare 41200 Elteknik Svenska AB Kabelprovare 41200 Kontakta oss på telefon: 060-16 60 00 Innehållsförteckning 1 Allmänt 1.1 Vad skall utrustningen användas till? sid. 3 2 Installation IR-sändare FG2150 2.1 Transport

Läs mer

Användarmanual Personräknare med LCD Display TP 002

Användarmanual Personräknare med LCD Display TP 002 HPC002 User Manual Användarmanual Personräknare med LCD Display TP 002 Huvudfunktioner 1. Kontroll av lagrade data och radering 2. Låsning av tryckknapparna 3. Klocka 4. Inställningar 5. Inställningstips

Läs mer

Förenklad användarmanual för DAISY-användning. Olympus DM-5

Förenklad användarmanual för DAISY-användning. Olympus DM-5 Förenklad användarmanual för DAISY-användning Olympus DM-5 Komma igång 1 Sätt i batteriet Börja med att sätta i medföljande batteri i spelaren. Gör detta genom att öppna luckan på baksidan. En skarv i

Läs mer

Aktivering av xfill Trimble CFX-750 RTK

Aktivering av xfill Trimble CFX-750 RTK Aktivering av xfill Trimble CFX-750 RTK Manual ID GPS-12 Rev dat. 2013-06-24 DataVäxt AB Tel: 0514-650200 www.datavaxt.se Hedåkers Säteri 3 Fax: 0514-650201 info@datavaxt.se 467 95 Grästorp Följande beskrivning

Läs mer

Användarmanual. SMS Fjärrkontroll för Värmepump / Air Condition. Modell: GARD

Användarmanual. SMS Fjärrkontroll för Värmepump / Air Condition. Modell: GARD Användarmanual SMS Fjärrkontroll för Värmepump / Air Condition Modell: GARD Läs igenom bruksanvisningen innan du använder din produkt och behåll den för framtida bruk. Bilderna som används i denna manual

Läs mer