&B3,; q%4.: # -- Iagna frågor. .*..c. ..L?,.:k,. ...\ y,:. L., \;.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "&B3,; q%4.: # -- Iagna frågor. .*..c. ..L?,.:k,. ...\ y,:. L.,. -... \;."

Transkript

1 L. t &B3,; q%4.:..l?,.:k,..*..c. y,:.....\ -... L.,. \;. # -- Iagna frågor

2 "Vi har gjort det förr" Ulrica M essing om att bryta negativa trender sidan 4 ' m Fp Konkreta förslag i otydlig proposition Trafiksakerhetspropositionen 2004 Hot och möjligheter Framtidsfrågor i hetluften på STR:s kongress i Piteå sidan 18 Pd skolbänken igen efter 30 dr Dom för våld inget hinder bli trafiklärare Kvinnor kör sakrast - men tror att mannen dr bdttre sid 1 S sid 17 sid 26 Antalet olyckor halverade inom försvaret sid 27 sidan 6 "Herre Gud, hur kunde jag?" Ash berdttar fdr att varna andra Eco Driving bra eller dåligt? I 1 sid 30 sid 34 ''Det galler att närma sig killarna pd ratt sätt" Kör in te full, Pucko! Nolaskolm vann idetavling sid Sid 40 SVERIGES TRAFIKSKOLORS RIKSFORBUND STR-aktuellt Medlemstidning för Sveriges Trafikskolors Riksförbund Adress: Järvgatan LANDSKRONA Telefon: Fax: E-post: Utgivare: Lars Gustavsson Redaktör: Gunlög Stjerna Trädgardstorps gard Landeryd Linköping Tel:O , Mobil: e-post: I redaktionen medverkar Redakta Reportage med text och bild.1 detta nummer: Ingrid Ahlström,Catarina Gisby, Johan Granath, Staffan Gustavsson, Tina Ignell, Britta Lineback, Mark Olson. Tryck: Trycksaker AB, Norrköping ISSN: / Vill du prenumerera? Kontakta STR Service AB I Tel: Fax: pris: För icke medlemmar: 250 krlar. Layoutloriginal: I Forma Viva, Linköping Manusstopp för tidning nr 3 8 sept 2004 I Omslagsfoto: Staffan Gustavsson

3 LEDARE Sista trafikläraren släcker lampan i teorilokalen! N ågot drastiskt håller p% att hända med de unga förarnas kunskaper, attityder och insikter. Antalet olyckor med nyblivna förare inblandade, där n%gon dör eller skadas svårt, nästan fördubblades under de första fem nollvisionsåren, enligt SIKA och SCB. Och värst är det med ratt- A onykterheten. Den största hälsorisken för ungdomar A idag är trafiken. Betydligt större -- än t ex risken för självmord. Vägtrafikinspektionen kritiserar Vägverket för att verket inte gör tillräckligt för att Provresultaten visar dar- - I - mer. upp den privata utbildningen blir svaret att "Privatisternas utbildning kan ingen ställas till svars för". För fyra år sedan anmäldes 58 procent av körkortsaspiranterna till teoriprov via en trafikskola. I år blir siffran cirka 36 procent. Ungdomarna valjer sin I egen väg, och väljer också vad de vill lära sig. Med andra ord: Tillsynskrafterna komi framtiden att agnas åt de procent av körkortsaspirantema som inte ar något problem. De som av - minska antalet omkomna i tra- emot, precis som olyckorna, egen drift försöker skaffa en ordentfiken. Vägverket är primärt på mörkröda siffror. lig utbildning. Övriga lämnar man åt systemansvariga. Tillsammans med regering och riksdag utformar Vägverket det regelsystem som ska gälla. Trafikskolorna ar också systemutformare, men av sekundärt slag. Gränserna för vad vi kan göra, sätts av gällande regelverk. Och dagens regelverk tillåter blivande förare att välja bort kunskap. Det är särskilt insiktsskapande och påverkande utbildningsmoment, t ex om droger och alkohol, som valjs bort. Det är framförallt unga män som valjer bort. Och det är framförallt unga män vi hittar i olycksstatistiken. Fortsätter utvecklingen i samma riktning, innebär det att de största systemutformarna inom några år ar de privata utbildarna och de svarta trafikskolorna. De krafter som vet minst och vill minst kommer att sätta standarden på förarutbildningen. Då blir nya kursplaner bara slag i luften. Samhällets mål att utbilda en ny generation unga till reflekterande, omdömesgilla och miljömedvetna förare blir rent Önsketänkande. Vagtrafikinspektionen vill föra dialog med trafikskolorna, i deras egenskap av systemutformare. Inspektionen vill försäkra sig om att STR arbetar effektivt med sina avsikter i Nationella samlingen. På frågan hur inspektionen och Vägverket tanker följa sitt öde. Medan olyckorna ökar får låt-gå-mentaliteten råda. De unga och omedvetet okunniga far sätta standarden. Vägverket Förarprov har blivit en provmaskin. Det som produceras är prov, inte säkra trafikanter. Nu handlar det om effektivitet, inte om kvalitet. Förr kunde förarprövaren uppmana en underkänd att komma igen när kunskaperna förbättrats. Nu är budskapet: välkommen igen när du bokat nytt prov. Förarprovsenheten hareget resultatansvar och far inte visa röda siffror. Provresultaten visar däremot, precis som olyckorna, på mörkröda siffror. Statistiken avslöjar ett fortgående förfall. På fem år har andelen godkända på kunskapsprovet minskat från 73 till 53 procent. Även på körprovet försämras resultaten, men i långsammare takt. Fortfarande anmäls cirka 70 procent av körkortsaspiranterna till sitt första körprov av en trafikskola. Vägverket menar att ännu är det ingen kris. Vi har nämligen en bit kvar till det europeiska genomsnittet. Precis som om det vore n%got att sträva efter. Lars Gustavsson Lagledare och förbundsordförande

4 - hur ar man då? r Seminarieprogram p3 Ung Idag q "Detguller d att närma sig killarna :, p6 rutt satt" I! I O Vilka ar de blivande rattfylleristerna och vad är det rom g6r att unga väljer bort attitydpåverkande utbildning på vägen till körkort? Det var de dominerande frågorna p3 Vägverkets seminarium "Ung i dag"en 9 tidigt vårdag i Linköping. Mats Trondman om manlighet, sprit och hastighet " år - hur ar man då?'rubriken på seminarieprogrammet ropade på svar. Den röda tråden för dagen var identifiering av riskgrupper och i slutandan urskiljning av enskilda individer som kan tänkas köra bil onyktra. Det ar bland de unga förarna som dödligheten i alkoholrelaterade olyckor ökar mest. Problemet ar i mycket stor utstrackning manligt. Om bland annat manlighet, sprit och hastighet pratade Mats Trondman, professor i kultursociologi vid Växjö universitet. Han berättade kort om sin forskning och varför han inbjudits till seminariet. - Växjö universitet haller på med en kartläggning, ett slags generell bild av ungas liv i dag. Undersökningen bygger på en enkät som gått ut till en mängd åringar i 30 kommuner i sydöstra Sverige. I enkäten finns bland annat en fråga om in- stallningen till att köra fort. Med utgångspunkt fran ungdomarnas svar p4 just den fragan har Mats Trondman identifierat en gmpp unga som kan vara i riskzonen att köra berusade. - De som gillar att köra fort ar killar som i sju fall av tio kommer från arbetar- eller lägre tjänstemannahem med en motorintresserad lågutbildad pappa. De gillar också att vara fulla, det säger sex av tio av dem. De flesta i gruppen uppger att de fle- F

5 Unga kopierar vuxenvärlden tidigt -för tidigt, enligt Ulrica Messing. Hon tror att det är en av anledningarna till att unga dricker mer alkohol nu an tidigare. serna engageras i och där uppslutningen från samhället är bred. Vad gör vi under tiden med ungdomarna som kör ihjäi sig? - Ja, vi måste naturligtvis göra allt vad vi kan pa kort sikt ocksa. Som jag sa, fler utandningsprov, fler fartkameror... Det är manga steg p& vägen. de minns hon knappen hon bar, den med den gröna grodan och texten "kiss me, I don't smoke". - Knappen var rätt fånig, men det betydde oerhört mycket att jag fick den av Tomas Ledin... Ulrica Messing tror att det skulle vara fullt möjligt med liknande kam- "I" panjer i dag. Bara de är proffsigt gjorda, kanske med draghjälp frh en Robyn eller en Henke Larsson. Kampanjer som understryker hur illa akohol, droger och bikörning hör ihop. - Vi måste paverka människors attityder. Jag tror verkiigen p5 folkbildningsarbetet, ett arbete som folkrörel- Far gehör Ulrica Messing tycker att hon blir lyssnad p& som trafik- och infrastruktursminister. Hon tycker att hon får gehör för sina &sikter. Trafiksäkerhetspropositionen är ett "bevis" för det. Och därhemma, när hon står i affiken och plockar bland kvisttomaterna, ja, då kommer folk gha fram och diskuterar trafikpolitik. -Med tanke p& vad jag får höra där är det till exempel min uppfattning att det i Sverige finns stöd för en restriktiv alkoholpolitik. Om sina företrädare i kommunikationsfrågor säger hon att de har fokuserat för mycket pli infrastruktur och för lite p4 människors beteenden. - Med det menar jag inte att jag tanker smita undan mitt ansvar och lata bli att bygga bittre vägar, men man kan inte h a bortse från hur människor agerar i trafiken. Text: Catarina Gisby Foto: Staffan Gustavsson Nya alarmerande siffror om unga och alkohol Allt fler unga kör med alkohol i kroppen. Ar 2003 var nästan Utslaget på alla åldersgrupper har andelen dödade förare i hälften av alla unga som dog bakom ratten påverkade, vilket olyckor med personbil ökat med en procentenhet, till 29 provar en ökning med 10 procent på ett år. I singelolyckor var cent, under år siffran ännu högre -tre av fyra förolyckade förare i åldrarna De nya siffrorna från Rattsmedicinalverket presenteras av 15 till 24 år hade alkohol i blodet. Det är en ökning med hela Vägverket. 25 procent från år BL

6 "Jag tycker att sparsam körning i grunden är bra och att det borde ingå i körkortsutbildningen, men förvantningarna måste var realistiska." - Om man bara ser till utbildningskostnaden tar det arton månader innan det betalat sig. Räknar vi in andra kostnader, till exempel schemaandringar, uppbyggnad av administration och övertid så tar det ännu längre. Risken finns att investeringen inte lönar sig alls eftersom utbildningseffekten kan försvinna helt och hållet. Måste följas upp Problemet är, hävdar Anders af Wåhlberg, bristande uppföljning och orealistiska förväntningar. Risken finns att företag, som upplever att de inte får tillbaka vad investeringen kostat, blir förbannade. Hela den goda idén med EcoDriving kan därigenom få sig en törn och förlora i trovärdighet. -Jag tycker att sparsam körning i grunden ar bra och att det borde ingå i körkortsutbildningen, men förväntningarna maste var realistiska. I fallet med Gamla Uppsalabuss finns förutom små besparingar av EcoDriving, ytterligare ett problem. Enligt An- ders af Wåhlbergs undersökning upplevde passagerarna åkkomforten som något sämre efter att EcoDriving införts. Det hänger troligen samman med att förarna tagit till sig körsattet fel. - Jag skulle rekommendera att det i utbildningen för passagerartransportföretag trycktes mer på vikten av mjuk inbromsning än kraftig acceleration, säger han. Utbildade för två år sedan Kollektivtrafikföretaget Connex i Kronobergs Ian utbildade för två år sedan sin personal i Ecodriving. Antalet klagomål från passagerare har inte ökat efter att körsättet infördes, enligt biträdande trafikområdeschefen Markus Isaksson. - Det verkar som om ingen har reagerat på ett ändrat körsätt, men kör man EcoDriving på fel sätt, till exempel accelererar hårt ut ur kurvor, så upplevs det som obekvämt. För Connex Kronoberg har EcoDrivingen varit framgångsrik, hävdar Markus Isaksson. Även om besparingen ligger på relativt blygsamma 3-4 procent, är förbrukningsminskningen stor i antal liter. Under tio månader - juni 2003 till och med mars minskade förbrukningen med omkring liter diesel, jämfört med året före. Även har har företaget utvecklat ett uppföljningssystem med redovisning av förbrukning manad för månad. Liksom Enköpings åkeri tillämpar Connex Kronoberg dessutom vinstdelning. Bussförarna får 40 procent av besparingen plus semestertilllagg i bonus. Johan Granath b

7 Nej till särskild skylt för nya körkortsinnehavare. Nya regler vidwfiget körkort. dlig proposition Tummen ner för nybörjcirskyltar Regeringen understyker att den nya utbildningen inte får i- bli för dyr: "Kostnaden bedöms bli cirka 300 kronor för en And rade regler na r det gäl ler handledare och elev", står det i propositionen. rätten att vara handledare Aterigen ar man otydlig. Handlar det om 300 kronor per person eller rör det sig om föresias* 300 kronor för båda tillsammans? II Vilka ska då få möjlighet att hålla i utbildningen? Jo, den ska kunna ges av "intresseorganisationer, förening- "Effekten av en nybörjarskylt ar oklar", konstaterar man. ar, studieförbund, trafikskolor, med flera, efter auktorisation "Forskning eller utvärdering av sådana system saknas. Att av Vägverket". Vägverket ska dessutom utöva tillsyn över andra trafikanter skulle visa extra hänsyn till ett fordon med hela verksamheten och aven ha ratt att återkalla de utfärdade sådan skylt är inte heller självklart." tillstånden. Mildrad lagstiftning Utveckla riskutbildningen Mindre stränga regler när det galler ratten att vara handleda- Utöver den obligatoriska handledarutbildningen föreslår re- re föreslås. geringen att "dagens riskutbildning utvecklas så att den för- För handledare kravs i förslaget utom riskerna med körning på halt underlag även tar upp minst fem års sammanlagt körkortsinnehav under de senasandra risker i trafiken, såsom trötthet och användande av te tio åren. alkohol och andra droger i samband med körning". högst tre månader - sammantaget - med indraget körkort un- Vad detta mera exakt innebär framgår inte. Ar det verkligen der de senaste tre åren. liktydigt med att utbildning om alkohol och droger blir obli- Man tycker att det ar orimligt att lagstiftningen ser ut som gatorisk? Hur vill man i så fall att utbildningen ska se ut? Hur den gör i dag; att ett brutet körkortsinnehav resulterar i att omfattande ska den vara? personen NN inte kan godkännas som handledare under hela Ett förslag om särskilda skyltar på nya körkortshavares bi- fem år, trots att han eller hon kan ha haft körkort under en lar får tummen ner. lång period före återkallelsen, medan den som har ett långt, b

8 ö O Planer p ering av Förslag om alhulas i alla bilar från år samtliga mopeder. Regeringen vill premiera ordentliga trafikanter obrutet körkortsinnehav alltid godkänns som handledare, "aven om vederbörande över huvudtaget inte skulle ha utnyttjat sin förarbehörighet och därför kan sakna erforderlig erfarenhet". En ny regel införs också om att handledarskap kan återkallas om handledaren får körkortet indraget, eller om handledaren eller eleven själv begär det. För trafiklärare krävs i förslaget: minst tre års sammanlagt körkortsinnehav under de senaste tio åren. högst tre månader med indraget körkort under de senaste tre åren. Registrering av mopeder Annat som framgiir av trafiksäkerhetspropositionen ar att man funderar på att registrera samtliga mopeder. Man hoppas på det viset lättare kunna identifiera trimmade sådana. Ett utredningsuppdrag i ämnet ska redovisas senast den 1 juli. Regeringen föreslår också att alkolås ska finnas i alla nya bilar från och med och man vill att systemen med automatisk trafiksakerhetskontroll (fartkameror) ska fortsätta. Vägverket får vidare i uppdrag att ta fram en ny strategi för införandet av ett nytt system där hastighetsgränserna anpassas till olika vägars förutsättningar. Lättnad för ordentliga Slutligen ar det vart att notera att regeringen vill premiera ordentliga trafikanter. "Den skärpta övervakningen av regelefterlevnaden inom trafiken bör kompletteras med olika former av stimulanssystem för skötsamma trafikanter", står det att läsa i propositionen. Regeringen föreslår att alkolas ska finnas i alla nya bilar från och med Som exempel på sådan premiering nämner man lättnader för fordon som har få anmärkningar vid kontrollbesiktningen, "det vill saga motorcyklar och bildragna släpvagnar med en totaltvikt av högst 3,5 ton, vilket inbegriper de flesta husvagnar". Dessa fordon kontrollbesiktigas sedan den 1 april i år med glesare intervaller än tidigare. Handledarutbildning 2006 Den obligatoriska introduktionsutbildningen för handledare och deras elever vill regeringen införa från den 1 januari Bestämmelserna när det galler vem som ska få bedriva introduktionsutbildning föreslås tillämpas från den 1 oktober Lättnaderna i reglerna om indragna körkort for handledare och trafiklärare ska enligt regeringsförslaget gälla från den I januari Catarina Gisby FOTNOT: Du som vill läsa trafiksakerhetspropositionen i sin helhet kan gå in på och klicka dig vidare till näringsdepartementet.

9 "Det handlar om O I/ attityder ocksa Claes Roxbergh är ordförande i trafikutskottet och miljöpartiets representant i trafikfrågor. Vilka tankar har (mp) fått gehör för i trafiksakerhetspropositionen? - Vi medverkade till att det blev en proposition överhuvudtaget, till att börja med. Nar det sedan gäller innehållet ar det svårt att saga vem som har kommit fram till vad. Vi har i alla fall stor del i att alkolåsen kom med, och vi har kanske medverkat till att övervakningsfrågorna fått större uppmarksam- P het. Den stora vinsten ar att trafiksakerhet kommit högre upp på agendan. Är det något (mp) inte fått igenom i propositionen? - Vi skulle ha velat ha övervakm ningsfrågorna lösta, men det ar delvis en sak som ligger utanför näringsdepartementets kontroll. Frågan ligger mestadels på justitiedepartementet. Är du nöjd med propositionen? -Ja. Men man måste ha klart för sig att trafiksäkerhet inte bara kan lösas med hjälp av lagar och regler. Det handlar om människors attityder också. '"Ett viktigt paradigmskif te" Karin Svensson Smith ar ledamot i trafikutskottet och vänsterpartiets representant i trafikfrågor. Vilka tankar har (v) fatt gehör For i trafikskerhetspropositionen? - Det som finns av jamstalldhetsperspektiv tycker jag att vi har bidragit med. Annars tycker jag att det som ar viktigt med den har propositionen ar det paradigmskifte den innebar. I stället för att som tidigare fokusera på 1 den fysiska miljön satts nu fokus på människan och hennes beteende. Att det blivit så har vi också bidragit till, men det ar inte tankegångar vi är ensamma om. Är det något (v) inte har fått igenom i propositionen? - Det som smärtar mig ar att vi inte nådde andra fram med ATK:n. Hastighetsövervakning är jatteviktigt. Jag skulle vilja se ett tydligt åtagande från statens sida, klara riktlinjer nar det galler finansiering, till exempel. Som det är nu ar ju Polisen och Vägverket inte överens om vem som ska betala fartkamerorna. Men en utredare är tillsatt. Är du nöjd med propositionen? -Ja, det ar jag. Den ar ett steg framåt i sammanhanget. CG I Begränsade körkort ska utredas Obligatoriska, regelbundna halsokontroller av äldre förare ar onödiga. Men Vägverket bör utreda hur stort behovet av begränsade körkort egentligen är,och om det behövs förändringar för att förbättra äldres möjligheter till ett aktivt liv. Det föreslår regeringen i sin trafiksäkerhetsproposition. Möjligheten att ansöka om begränsat körkort av medicinska skal infördes Det kan handla om geografiska begränsningar eller att man bara får köra i vissa trafikmiljöer, att man inte får köra över en viss hastighet eller att man endast får köra i dagsljus, för att ta några exempel. Aren fick 45 personer, efter ansökan, körkort med begränsad behörighet. Med tanke på att antalet äldre bilförare ökar kommer förmodligen behovet av begränsat körkort också att öka. Kanske ar behovet större an vi anar redan i dag. Ingen vet. Därför vill regeringen ge Vägverket i uppdrag att ta reda på om dagens system- som bygger på att läkarna anmäler körkortshavare som av medicinska skal är uppenbart olämpliga att ha körkort - kan förbattras. "I uppdraget bör ingå att göra en analys av de resurser som finns för trafikmedicinska bedömningar", står det vidare i propositionen. Nar det galler trafikskolorna så är det i dag bara ett par trafiklärare i landet som arbetar med att testa bilförare som ar aktuella för begränsat körkort. (STRaktuellt berättade om detta i nummer ) De här lärarna, Jan Lundberg i Örnsköldsvik och Erik Eriksson i Hedemora, har tagit fram ett utbildningspaket, och till hösten planeras en kurs för de kollegor som vill skaffa sig den nödvändiga kompetensen. Kursen ges i samarbete med Trafikmedicinskt Centrum i Huddinge personer beraknas kunna delta. Catarina Gisby

10 Ja till handledarutbildning - men kan o bligatoriet bli en falla? En obligatorisk utbildning för privata handledare kan bli en falla: den kan leda till att blivande förare avstår från privat övningskörning. Det befarar NTF,en av tio remissinstanser som tyckt till om förslaget på utbildning av privata handledare och deras elever. Alla remissinstanser som svarat håller med om att en sådan utbildning - som ska omfatta både handledare och elev - vore en bra inledning på den privata övningskörningen. Att utbildningen måste bli obligatorisk ar dessutom de flesta överens med vägverket om. NTF, Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande, höjer visserligen varningsflagg för att den kan avskräcka från privat övningskör- i BIL Sweden och Motorbranschens Rik- ning på den privata övningskörningen, sförbund (MRF). De anser att den fri- anser remissins~an~ema. villiga vägen bör testas först, gärna lanserad med hjälp av större informa- liksom vägverket, att den verksamhetionskampanjer. Om inte det lyckas, ten ska skötas av olika branschorganiåterstår bara obligatoriet, skriver man i sationer. BIL Sweden anser däremot att sitt remisssvar. det naturliga vore att undervisningen NTF påpekar också att man tycker att sköts av Vägverkets förarprövare. Det det är viktigt att effekterna av den nya är logiskt, skriver man, att den instans utbildningen följs upp. som ska godkänna förarprovet ger VTI, Vag- och transportforsknings- handledaren och den blivande körkortsinstitutet, håller på alla punkter med =I Vägverket om obligatoriet, och hänvi- Enigheten ar stor bland sar till försöksverksamhet i Södermanland. Den visar att de som skulle vilja remissinstanserna. ta del av frivilliga utbildningar inte är de som bäst behöver dem, skriver VTI. Stöd och trygghet M, Motormannens Riksförbund, tror att en utbildning skulle ge handledaren trygghet och förmåga att bli ett bättre stöd för eleven. Men utbildningen måste vara kort och effektiv, anser M. Ett par kvällar, totalt 4-5 timmar, gärna gruppundervisning för att hålla kostnaderna nere. Motormannen föreslår också att en körjournal, direkt kopplad till trafikskolornas förarutbildning, ska följa på handledarutbildningen. Vem ska då få hålla utbildningarna? Både Motormannen och MHF tycker, II tagaren vägledning om vad som bör ingå i utbildningen och hur den bast ska genomföras. De privata alternativen bör också finnas, för att öka tillgängligheten, anser BIL Sweden. Utbildningens innehall VTI uttalar ingen åsikt om vem som ska bedriva handledarutbildningen. Däremot har man i sitt remissvar klara synpunkter på vad utbildningen ska innehålla, och vad den inte bör omfatta. VTI har tidigare gjort analyser av utbildningsprocessen och av olyckor under övningskörningen. Dessa visar tydligt att en handledarutbildning främst bör fokusera på två områden, skriver man. Dels på hur en bra utbildning ska läggas upp och struktureras, dels på hur övningskörningen ska bli så säker som möjligt, och vilka riskerna är. Däremot ska handledarutbildningen inte handla om sådant som tas upp i trafikskolans kursplan - generell undervisning om alkohol, hastighet, bilbälte osv. Det bör komma in i lugn och ro på trafikskolan för att få full effekt, menar VTI. DHör håller man inte med vägverket i bedömningen att handledarutbildningen kan leda till att eleverna tar fwe körlektioner. Det är varken troligt eller önskvärt, skriver VTI. Olika förutsättningar SMC, Sveriges Motorcyklisters Centralorganisation, är också positiv till någon form av utbildning för handledare. Men förutsättningarna skiljer sig mellan att övningsköra bil och motorcykel, skriver man. Handledaren är ofta någon från MC-klubben, mera sallan en förälder. Regelverket för vem som kan bli handledare på MC bör ses över, skriver SMC i sitt remissvar. Kanske går det inte heller att få fram ett gemensamt regelverk för handledarutbildning för olika fordonsbehörigheter. Det är viktigt att det passar respektive fordon, menar SMC. De remissinstanser som inbjudits att ge sina synpunkter är: Skolverket, Myndigheten för skolutveckling, Svenska kommunförbundet, VTI, NTF, STR, M, Bil Sweden, SMC och MHF. Svar har inte inkommit fran Myndigheten för skolutveckling och Svenska kommunförbundet. STR:s remissvar redovisade i förra numret av STR-aktuellt. Britta Lineback

11 Valhänt och tomhant ' alhänt och tomhant. Byråkratiskt. Många långbänkar, men under fin etikett: vetenskap. Det är mitt betyg på Vägverkets första tio år som systemansvarig myndighet för de områden STR arbetar med -trafiksakerhet och förarutbildning. Trafiksäkerhet som överordnat mål har dessutom tappats bort pa vägen. Vi hade ett Trafiksäkerhetsverk. När det slukades av Vägverket fick vi en trafiksäkerhetsdirektör och en trafiksäker- Vägverket gick ut med siffrorna, men hade inga verksamma förslag på åtgärder. Fler poliser, fler utandningsprov och alkolås i nya bilar om åtta år är Önsketänkande (poliserna) och dålig träffsäkerhet (nya bilar körs mer sällan av ungdomar). Inte ett ord om det Vägverket också har ansvaret för: de nyblivna unga förarnas kunskaper och utbildning. Beror det på att körkortsavdelningen också försvann i omorganisationen? Är det därför ingen reagerar när insiktsskapande, lärarledd undervisning, som kan påverka attityder, byts ut mot hetsavdelning. Vid senaste omorga- Beror det på att körkorts- snabbt inpluggade rabbelnisationen försvann båda två. Nu är avdel n i naen också försvann kunskaper? ii trafiksäkerhetsdirektören stabsfunki omorganisationen? tion åt generaldirektören, med det I februari hade STR fått nog. allmänna uppdraget att se till att Vi begärde ett brådskande "ägarna får sina mål uppfyllda". krismöte med Vägverket, för att diskutera åtgärder mot de Ägarna, det är svenska folket. Representerat av näringsde- ungas trafikdöd. Sen dess har vi haft två möten, men några partementet. krafttag verkar det inte bli. Vilket bekräftades i brev från Vägverkets generaldirektör Ingemar Skogö häromdagen. Målen är sex, och delvis motstridiga. Transportsystemet ska Han är också oroad, förklarade han. Men han är optimist och 1) vara tillgängligt 2) ha hög kvalitet 3) stötta regional ut- tror att allt ska bli bättre, bara vi fortsätter på den inslagna veckling 4) vara trafiksäkert 5) vara miljövänligt och 6) vägen enligt planerna. vara jämställt. Trafiksäkerhet reducerat till ett delmål. En bra hållning för en vägbyggare. Däremot har vi en nollvision, beslutad av riksdagen Och den gäller, enligt farska uttalanden. Men inte för ungdomarna. På sex år har antalet dödade åringar ökat med 42 procent (Vägtrafikinspektionen). I klartext betyder det att omkring 100 unga dör om året på 2000-talet, mot 70 per år i slutet av 90-talet. I veckan fick vi ännu en katastrofrapport. Unga förare, som dör i trafikolyckor, är allt oftare fulla var 38 procent av de dödade åriga förarna spritpåverkade när de dog var det 48 procent. I singelolyckor är bilden ännu mer alarmerande: 2002 var hälften påverkade, 2003 hade andelen ökat till tre av fyra. Men en ohållbar för den som ska bygga trafiksäkerhet enligt nollvisionen.

12 varen har han hunnit med att följa trafikutbild-

13 Johnny Gylling (kd) ägnar en heldag åt sina hjärtefrågor: trafik och trafikutbildning Direkt fran riksdagsbänken till trafikskolan Det sitter en kostymklädd man framför en dator på en trafikskola i Karlshamn. Han är riksdagsman och trilskas med ett av STR:s teoriprov. Hela dagen har trafiklärarna hans öra. Riksdagsmannen heter Johnny Gylling och representerar kristdemokratema. Den här dagen tillbringar han pil Karlshamns Trafikskola som ligger i hamnen, bara ett par kasta-smörgas-studsar fran kajkanten. Här ska han agna sig at nfigra av sina politiska hjärtefragor: trafik och trafikutbildning. Efter en tidig morgon som baksatespassagerare under tva körlektioner sitter han nu, vid halvelva-tiden, och tvekar mellan tva alternativ pil teoriprovet. -Jag kanske blir av med körkortet efter det här. Det är inte helt självklart vad som är ratt, säger han och ler snett. Inbjuden gast Johnny Gylling är 48 år och kommer från Blekinges största kommun Karlskrona. Han kör tung motorcykel och har ett förflutet som fordonsmekaniker och bussförare. Sedan mitten av 90-talet har det dock statt konsultchef och politiker på visitkortet. Till Karlshamns trafikskola är han inbjuden av trafikläraren Kaj Nilsson. Bada kommer från Nattraby utanför STR:s teoriprov ar inte helt lätt. Johnny Gylling tvekar mellan alternativen. Karlskrona och känner varandra sedan tidigare. -Det är viktigt att göra den här typen av besök. Inte bara för att visa att jag finns utan för att ha något att relatera till, se hur det fungerar och för att få fakta och uppfattningar. Om ett par veckor ska jag till halkbanan i Olofström, sager riksdagsman Gylling. Han har nyligen besökt ett transportgymnasium av samma skal. Där var de flesta eleverna unga man - den grupp som utan konkurrens är den mest olycksdrabbade. - Jag frågade de här killarna om de visste vilka som var farligast i trafiken. Och trots en tuff attityd - det har ju killar i den åldern - så kände de faktiskt b

14 AnnuLena Wilting äger Karlshamns trafikskola och har dnga Hsikter och idéer om trafikutbildning. Johnny Gylling lyssnar och forklarar sina standpunber: till att de hör till den grupp som ar inblandade i, och orsakar, flest olyckor. Inpränta risker Enligt Kaj Nilsson, som dyker upp mellan två lektioner, ar det ganska lätt för trafiklärare att se vilka elever som är riskmedvetna. Till exempel syns det på hur, och om, eleven anpassar hastighet och avstånd till cyklister och andra medtrafikanter. Han berättar om hur viktigt det är att inpränta riskerna under teoriutbildningen, och att riskmedvetande är nyckeln till ett bra och sakert trafikbeteende överlag. - Det finns ett antal kriterier som bedöms på förarprovet. Bland annat hastighetsanpassning, fordonsplacering, uppmärksamhet och just riskmedvetande. Fungerar det sistnämnda så fungerar det andra. Mellan tuggorna Vid lunch på en restaurang i Karlshamns centrum avhandlas alkohol och bilkörning mellan tuggorna. Kaj Nilsson pekar på min lättöl och undrar om någon vid bordet vet hur mycket alkohol en sådan faktiskt innehåller. Nej, ingen vet exakt. Han berät- tar att det är motsvarande 2 centiliter 40-procentig sprit i lättölen och att man bör avstå från bilkörning efter att ha druckit en. Jag skulle troligen klara promillegransen vid en nykterhetskontroll men sannolikt vara en sämre bilförare. Den allmänt ökade alkoholkonsumtionen kommer troligen att lämna avtryck även i trafiken, tror Johnny Gylling. Darför skulle han vilja se åtgärder, till exempel fler alkolas, för att bromsa antalet döda och skadade i alkoholrelaterade trafikolyckor. Men aven större politisk press på fordonstillverkarna att utrusta bilarna med alkolås. Dessutom måste EU involveras och påverkas i frågan, menar han. - Vi maste flytta fram positionerna. Jag anser till exempel att den som dömts för rattfylla ska tvingas att installera alkolås. Obligatoriskt om alkohol Förarutbildningen borde absolut ha ett obligatoriskt inslag om den livsfarliga kombinationen alkohol och bilkörning, hävdar han. Oavsett om körkortet tas privat eller på trafikskola. Den modell som amerikanska organisationen Mother~ Against Drunk Driving, MADD, tillämpar, borde användas i Sverige. - Det innebar att de blivande förarna får möta offer för rattfyllerister, det borde fungera som väckarklocka. Han berättar om sina egna erfarenheter av människors inställning till privat övningskörning och trafikskolor. Bland "Den som dömts för rattfylla ska tvingas instillera al kol ås^" annat om en riksdagskollega som stolt beskrivit hur dottern tagit körkort utan att satta sin fot på trafikskola. - Som om det var någon slags sport att inte ha kört, eller att ha kört sa lite som möjligt, med professionell handledning. Tyvärr en utbredd uppfattning hos många föräldrar och körkortstagare, tror han. Det är 30 år sedan han själv tog körkort och efter förmiddagens lektioner ar han imponerad av trafiklärarna. - De ar väldigt professionella, det slog mig verkligen nar jag satt där i baksätet. Uttalandet gör de närvarande trafik-

15 Refet Begovic kollar ringtrycket. Han kommerfrbn Bosnien och hh11erph att försvenska sitt lastbilskort. I bakgrunden Lasse "Viking " Nilsson och Johnny Gylling. Johnny Gylling f&r kliva in i förarhytten och åka medpå Den röda övningsbr.,..,. ut i Karlshamnstrafiken. en tur: lärarna minst ett par centimeter langre. - Han kallar oss proffs, sträck på dig Sussi, säger trafikskolans ägare Anna Lena Wilting, som precis kommit in genom ytterdörren, till en av kollegorna. Asikterna går isar Johnny Gylling och AnnaLena Wilting, som ocksa är trafikskolechef, har tidigare bestämt att de ska ha ett samtal. Hon är laddad med åsikter och han vill höra hennes uppfattningar i trafikutbildningsfrågor. Vi får vara med och lyssna. Det handlar bland annat om privat övningskörning, som AnnaLena Wilting helst vill se förbjuden. Det kan Johnny Gylling inte tanka sig, men däremot fler obligatoriska inslag för privatisterna och deras handledare, till ex- empel i form av handledarutbildning. - Personligen tycker jag att man ska ha rätt att köra privat, det ar bra som komplement till trafikskolan. Kostnaden för att ta körkort ar en annan fråga. AnnaLena Wilting anser att kostnaden, som av många anses vara alltför dyr, borde ses i ett langre tidsperspektiv. - Ett körkort kostar någonstans mel- b

16 lan kronor. Det är inte mycket pengar utslaget på kanske 60 år. SA länge kan man faktiskt tänkas använda sitt körkort. AnnaLena Wilting fyller på med Asikter om trafikskolornas förhallande till Vägverket. En relation som är god pa det lokala planet men inte i övrigt. Hon anser att myndigheten försvårar för trafikskolorna. Till exempel genom att sänka priser pil omprov, vilket bidrar till att minska elevernas motivation för att klara proven pi första försöket. vägverkets direktiv för trafikskoleutbildningen får heller inget bra betyg. - De är svåra att första sig pa. Hon är ocksa tveksam till att den offentligt finansierade gymnasieskolan konkurrerar med trafikskolorna om att utbilda pil tung behörighet. -Det verkar inte hålla måttet. Jag har till exempel hört från den lokala åkerinäringen om firmor som tagit in fardigutbildade elever från andra orter, som aldrig kört med släp, trots att de har examinerats för den behörigheten. - Det är allvarliga beskyllningar och da maste man slå larm, säger Johnny Gylling och ser bekymrad ut. Ett kort men innehallsrikt samtal tar slut med handslag och ömsesidig försäkringar om att det var givande. Maste ta nytt körkort Dagen går snabbt. Det är redan tidig eftermiddag och dags för lektion med tung lastbil. Det är eleven Refet Begovic som ska ratta Karlshamns trafikskolas splitternya stora röda Scania under ledning av Lasse "Viking" Nilsson. Refet kommer fran Bosnien och har varit i Sverige i fyra år. I Bosnien hade han eget akeri och vill kunna försörja sig inom samma bransch i sitt nya hemland. Men körkortet maste han ta på nytt, eftersom det bosniska inte gäller i Sverige. Utbildningen bekostas av Arbetsförmedlingen. Efter en gedigen genomgang av fordonet där han bland annat kollat lasten och bankat på däcken med gummiklub- "Det ar dumt att inte utnyttja den kompetens som finns pa trafikskolorna." ba, styr Refet Begovic ut i den relativt lugna Karlshamnstrafiken. Johnny Gylling och jag själv sitter bekvämt baktill i förarhytten och kan överblicka trafiken lite grann fran ovan. - Det är dumt att inte utnyttja den kompetens som finns pa trafikskolorna. Jag tycker det är lite som om ens barn skulle börja hoppa fallskärm. Nog skulle jag vilja att de utbildade sig hos någon som kunde sin sak, säger han. Drar Ar samma hall Det politiska arbetet i riksdagen är inte alltid lätt, bland annat p& grund av den misstro som existerar hos delar av allmänheten. Enligt Johnny Gylling finns det givetvis rötägg även bland politiskt aktiva, men de är f&. Den övervaldigande majoriteten är hederliga personer som vill uträtta nagot. I riksdagen är uppslutningen kring trafikfrågor och trafiksäkerhet stor men inte hundraprocentig. -Jag tror man kan säga att vi i trafikutskottet drar At samma hall oavsett partifkg, men det kan förstas skilja i sakfragor och det är en annan sak att vara i opposition än att vara i regeringsställning. Han har motionerat i riksdagen om fler obligatorier i trafikutbildningen, bland annat utbildning för privata handledare, och hoppas att regeringens kommande trafiksäkerhetsproposition kommer att innehålla fler tvingande moment i förarutbildningen. -Förslaget ska komma till sommaren men verkar för tillfället ha fastnat nagonstans. Det är det som är frustrerande med att jobba politiskt ibland: att saker tar sadan tid och är så svåra att pilverka. Speciellt märks det i opposition. Trangt i hörnen Refet Begovic tar oss lugnt runt Karlshamn men inne i stadskärnan är det trångt i gathörnen. Att det står bilar parkerade i langa rader gör knappast saken lättare, men fram kommer vi utan några större problem. Efter omkring tjugo minuters körning är vi tillbaka där vi startade - pil kajen vid trafikskolan. Jag säger hej da, tackar för åkturen och klattrar ned fran förarhytten. Johnny Gylling, Refet Begovic och Lasse Nilsson tar ett varv till och lastbilen försvinner bort i dimman utmed kajen. Kanske är riksdagsmannens öron och ögon fortfarande öppna för nya intryck och lärdomar. Text: Johan Granath Foto: Mark Olson

17 Bakläxa för Vägverket Dom för våldsbrott inget hinder bli trafiklärare Kan lämplighetsintyg nekas en blivande trafiklärare! Strider det rent av mot grundlagen? Är lagen om trafikskolor och förordningen bristfälligt utformade? Dessa frågor väcks efter att en man, som gjort sig skyldig till misshandel, hemfridsbrott,skadegörelse och fortkörning, nu fatt ett godkännande som trafiklärare efter en dom i kammarrätten. Kammarrätten i Jönköping anser i sina dom att de våldsbrott mannen begått under i och för sig ger anledning att ifragasätta mannens lamplighet som trafiklärare. Däremot utgör de inget skal till att fortfarande, i december 2003, ifrågasätta hans lamplighet som trafiklärare. Att det har gatt ett antal år sedan dess är ett av skälen i domen. Inte heller de fortkörningar mannen gjort sig skyldig till under år 2000 och 2001, ger någon anledning till att ifrågasätta mannens lämplighet som trafiklärare, menar domstolen. Mot bakgmnd av den grundlagsskyddade rätten att driva näring eller yrke hävdar kammarrätten att det finns brister i lagen om trafikskolor. Kammarrätten i Jönköping anser, utan att vara enhällig och till skillnad fran andra kammarrätter i II "Tyvärr sändes domen till fel adress så tiden att överklaga Var förbi." mm liknande mal, att regeringen gått för langt. Det vill saga: lagen ger inte regeringen, eller den utsedda myndigheten Vagverket, rätt att meddela föreskrifter om krav pi3 lamplighet vid godkännande av trafiklärare. Den rätten omfattar enbart trafikskolor, inte enskilda trafiklärare, är kammarrättens tolkning. Eftersom lagen däremot ger utrymme att Aterkalla behörigheten för en trafiklärare som är olämplig, ställde sig kammarrattsradet Gunnar Ramberg inte bakom domen i den me- ningen att förordningen står i strid med lagen. Om Vägverket inte får bedöma olämplighet i förväg, men kan återkalla behörigheten i samma ögonblick som den ges, skulle det inte gagna den som ansöker om godkännande som trafiklärare, menar han. Ska lagen andras? Hur ska Vägverket agera efter denna dom? Den är ju en form av bakläxa för Vägverket som först avslog ett godkännande som trafiklärare, men nu efter domen gav honom ett godkännande. Trafikskoleförordningen gäller fortfarande. Domen är ju inte prejudicerande. Det blir den först efter en prövning i högsta instans, regeringsrätten. Dit fördes dock aldrig målet. Det beklagar Sven Hultman, som är jurist och var föredragande i domstolen för Vägverket. -Tyvärr sändes domen till fel adress sa tiden att överklaga var förbi. Vi har ändå kontaktat regeringen som bör ta till sig domen, säger han. Beklagar Även Lennart Renbjer, t f rättschef på Näringsdepartementet, beklagar att domen inte gick vidare till regeringsrätten. Han menar att det ligger en del i argumentet som skiljaktige Gunnar Ramberg anför. -Men vi ska se över det. Vi ska se om lagstiftningen ska justeras eller om föreskrifterna till Vägverket ska ändras, säger Lennart Renbjer. Ingrid Ahlström 17

18 STR KONGRESS PITEA 2004 'Något drastiskt håller på att handa" STR:s ordförande oroad l - I u.*d u UPI~CZ, vapst nr dst ned mtmnyktdw-en, ~ Mh P J 70-Arsjubilerande STR Norrbotten stod som 5 värd när det hölls kongress i norrländska V) :m z r kuststaden PiteA. " Hela 370 medlemmar fanns p4 plats. 3 - Det har varit ett händelserikt dr, men " O ocksd arbetsamt, menade STR:s ordförande Lars Gustavsson. Det var 20 år sedan Norrbotten var värd för en årssammankomst sist, da i Björkliden. - Och nu är det Ater dags att mötas i det här exotiska landskapet, sa Lars Gustavsson. Norrbottensordföranden Hasse Norberg inledde med att hälsa alla hjärtligt välkomna till konferensanläggningen Pite Havsbad "under det eviga ljusets tid". Länsradet Gunnar Hedborg och komrnunalradet Peter Roslund valkomnade ocksa, samtliga patagligt stolta över att fa visa upp sitt midnattssolslandskap för sa många utsocknes pa en och samma gang. Därefter tog allvarlighetema vid. Bekymmersam utveckling Lars Gustavsson underströk hur bekymrad han är när det gäller olycksutvecklingen for ungdomar i Aldem 18 till 24 år. - NAgonting drastiskt håller pil att hända. Värst är det med rattonykterheten. Han relaterade till Vägverkets alldeles farska siffror som visar att förra året hade 48 procent av de omkomna förarna i ungdomsgruppen alkohol i blodet. Aret dessförinnan var 38 procent av de. I I "NU ar det åter dags att mötas i det har exotiska landskapet." dödade förarna i samma åldersgrupp alkoholpaverkade i dödsögonblicket. Dessa siffror kan jämföras med 1997, nollvisionsåret: da hade "bara" 18 procent av ungdomsförarna alkohol i kroppen när de dog. - Vi har tyvärr ett förarutbildningssystem som tillater att man väljer bort utbildning som skulle kunna stävja den här utvecklingen, sa Lars Gustavsson. - Ska vi bryta trenden måste en mängd Atgärder vidtas. Förslagen i trafiksakerhetspropositionen är ett steg i rätt riktning, men de räcker inte. Alla maste vilja Visst är det bra att det ska vara alkolas i alla nya bilar från 2012, men det är inte ungdomar som kommer att köra de bilarna. - Varför inte uppmuntra installation av alkolås i gamla bilar, till exempel genom rabatter i trafikförsäkringen? undrade Lars Gustavsson. Det är bra att handledarutbildningen ser ut att bli verklighet, fortsatte han. - Nu galler det for oss att verkligen kunna ta emot alla som vill ga utbildningen. Kan vi det? Min och förbundsstyrelsens ambition ar att ge STR ännu ett framgångsrikt år, men ni måste ocksa vilja! betonade Lars Gustavsson, vand till sina åhörare. Catarina Gisby

19 omisk förandring: ultur pa dekis. Bredare Det ar viktigt att STR har en uttalad strategi inför framtiden,förklarade Per Utterback, EPPA. STR måste tanka framåt. Samtidigt som behoven av olika trafikutbildningar ökar går massor av trafiklärare i pension.och vad gör svenska trafikskolor den dag det blir möjligt för EU-medborgarna att ta körkort i vilket EU-land som helst?tank om alla kunder försvinner till Portugal? Stora förändringar väntar. Det finns hot och det finns möjligheter. Hur värjer man sig bäst för hoten och hur tar man bast till vara på möjligheterna? Hur skapar man basta möjliga strategi inför framtiden? STR har tagit hjalp av kommunikationsföretaget EPPA för att försöka fil svar på frågorna. - Målet har varit att presentera en strategi som alla medlemmar kan anta och kanna sig delaktiga i, förklarade EPPA:s Per Utterback nar han berättade om det pågaende arbetet under kongressen i Piteå. Fakta, trender, ekonomiska förutsättningar med mera har kartlagts. Sedan har man lyft in STR:s prioriteringar och tecknat ett framtidsscenario. Med hjalp av detta scenario ska STR sedan välja vag. I dag finns det trafiklärare och ytterligare 480 personer som arbetar på 800 trafikskolor. De omsätter tillsammans 1,5 miljard. Antalet elever per år är , vilket i snitt ger 43 elever per lärare och år. En lektionstimme kostar i genomsnitt 450 kronor. Tittar man närmare på åldersstrukturen hos trafiklärarna hittar man ett av de första och största hoten: Hälften av alla 1ärare går i pension under de närmaste tio åren. Hur ska man klara av att rekrytera lika många, väiutbildade trafiklärare så snart? Trafiklärare = pedagog - Det ställer stora krav på er att definiera vad en trafiklärare är, att definiera kvalitetsbegreppet, menade Per Utterback. Ni måste börja agera redan nu. Tank då pil att höjer man kraven på trafiklärarutbildningen så höjer man också yrkets status. Det ger fördelar vid rekrytering och gör det lättare att satta ihop och sälja specialutbildningar. Det finns en risk att man snabbutbildar för att täcka de stora behoven. Det skulle inte vara bra. Yrket har redan lag sta- )

20 STR KONGRESS PITEA 2004 tus. Med snabbutbildade lärare skulle statusen sjunka ytterligare. -Trafiklärare ar ju pedagoger - varför är ni inte med i lärarfacket? undrade Per Utterback, och tillade att det inte finns någon annan utbildning där eleverna - de som tar körkort - skryter med hur lite man har utbildat sig och hur lite det har kostat. Synen på körkortet hänger ihop med synen på trafikläraryrket. Hot - och möjligheter Analytikerna på EPPA tror vidare att det någon gång inom den kommande tioårsperioden kommer att skapas ett europeiskt körkort. Då blir det möjligt för alla EU-medlemmar att ta sitt körkort i viket EU-land som helst. Risken finns att man väljer att göra det där det är billigast. Per Utterbäck fortsatte att definiera hoten: att det till exempel finns trafikskolor som hyr ut bilar med dubbelkommando under helgerna att körkortseleverna tenderar att bli äldre och att trdisko- lorna har svårt att möta äldre, mer kravande kunders krav att trafikskolorna kanske inte har kapacitet att ta emot alla som behöver utbildning; det är påtagligt nar det nu införs en obligatorisk handledarutbildning. Men hoten kan också vandas och bli till möjligheter. - Det finns en växande marknad för specialutbildningar. Utnyttja den. Det ställs ökade krav på fortbildning av yrkesförare och det finns tankar på att äldre människor ska köra upp på nytt med jämna mellanrum. Eco-driving växer och så har vi som sagt alla privata handledare som behöer utbildning. Få branscher har en så välfungerande kärnverksamhet och en sådan given position i samhället som trafikskolorna, underströk Per Utterback. -Men det är viktigt att ni inte bara är lönsamma, ni måste också bidra till höjd trafiksäkehet. Det är viktigt att veta vad STR står för och vad det betyder för kvaliteten. STR är viktigt som varumärke, avslutade Per Utterback. Catarina Gisby Trafiklärare i en ny tid Livliga diskussioner om utbildningens form En bra förarutbildninq - kräver en bra trafiklararutbildning. Det var alla kongressledamöterna överens om. Men hur ser en bra trafiklararutbildning ut? Stockholnisföreningen hade inotionerat i frigan. "Som Iiigel ar i dag lir trafikliirarutbildningen iitspritld över hela landet ined fiir branschen begränsad möjlighet till piverkan och insyn", stod det i iiiotioncii. "Vi ariser att utbildningen bör koncentreras till endast ett fital strategiskt placerade utbildningsstiilien. och att utbildningens praktiska och pedagogiska innehall skall bestiiminas och hanteras av STR." Hemstallan gick sedan ut pi att STR "oinprövar beslutet att trafiklararutbildning enbart skall bedrivas på högskolautan i stallet öppnar upp möjligheten för andra alternativ". Förbundsstyrelsens svar löd att den anser att det inte foreligger niigot beslu' om att trafiklärarutbildningen eiibai ska bedrivas pi högskola. "1)ock liar I forbundet uiider många år haft denna ~nal\iittniiig". Men i och med att trafiklärarutbildningens framtida inriktning och finansiering är under lupp, föreslog förbundsstyrelsen att frågan överlämnades till kongressen för debatt. Komplicerad fraga - Styrelsen vill ha vägledning, sa iurbundsordföranden Lars Gustavsson. Vi vill veta vad ni tycker och känner. Frågan är väldigt komplicerad TraFiklärarutbildningen är en så kallad behörighetsutbildning som tillsam- mans med fyra andra utbildningar, ambulansförare till exempel, behandlas i en grupp för sig. Samhället vill ha inflytande över de här utbildningarna. Just nu sitter en regeringsutredare, Per Ivan Andersson, och granskar dem. I dag finns det nio orter i landet där trafiklärare utbildas. Alla utbildningarna ser olika ut. De är samtliga påbyggnadsutbildningar. Styrdokumentet är en nationell kursplan som finns hos Skolverket. - Men utöver detta har det hänt något, sa STR:s informationsansvariga, Gunlög Stjerna.

Transportstyrelsens föreskrifter om kursplan, behörighet B;

Transportstyrelsens föreskrifter om kursplan, behörighet B; Transportstyrelsens föreskrifter om kursplan, behörighet B; beslutade den 16 februari 2011. Transportstyrelsen föreskriver följande med stöd av 7 och 12 förordningen (1998:978) om trafikskolor. TSFS 2011:20

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (7) meddelad i Stockholm den 20 november 2009 KLAGANDE Statens skolinspektion Box 23069 104 35 Stockholm MOTPART PPS Power Planning System AB, 556504-2255 Mjölnarvägen 4 131 31 Nacka

Läs mer

Vägverkets författningssamling

Vägverkets författningssamling Vägverkets författningssamling Vägverkets föreskrifter om trafikskolor; beslutade den 20 juni 2006. VVFS 2006:65 Utkom från trycket den 29 juni 2006 Allmänna råd markeras med indragen text Vägverket föreskriver

Läs mer

Skolmaterial för dialog och reflektiontion om alkohol och droger i trafiken. Gymnasiet. Pratmanus till föräldramöte

Skolmaterial för dialog och reflektiontion om alkohol och droger i trafiken. Gymnasiet. Pratmanus till föräldramöte Skolmaterial för dialog och reflektiontion om alkohol och droger i trafiken Gymnasiet. Pratmanus till föräldramöte 1. Don t drink & drive startades av Vägverket år 2003 och syftar till att göra ungdomar

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2011:1580) om ändring i körkortslagen (1998:488); SFS 2012:876 Utkom från trycket den 18 december 2012 utfärdad den 6 december 2012. Enligt riksdagens

Läs mer

Körkort öppnar för jobb och ett annat liv

Körkort öppnar för jobb och ett annat liv Körkort öppnar för jobb och ett annat liv En enkätundersökning som visar på de möjligheter och utmaningar som personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar upplever som bilförare. 2014-05-06 Denna

Läs mer

Yrkeskvalifikationsdirektivet - ett samlat genomförande (SOU 2014:19)

Yrkeskvalifikationsdirektivet - ett samlat genomförande (SOU 2014:19) Remissvar 1 (7) Datum Dnr/Beteckning Ert datum Er beteckning 2014-05-15 U2014/2885/UH Regeringskansliet Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm Yrkeskvalifikationsdirektivet - ett samlat genomförande

Läs mer

Myndigheten för yrkeshögskolans författningssamling

Myndigheten för yrkeshögskolans författningssamling Myndigheten för yrkeshögskolans författningssamling ISSN 2000-6802 Myndigheten för yrkeshögskolans föreskrift om kursplan för trafiklärarutbildning i yrkeshögskolan; beslutad den 21 september 2010. MYHFS

Läs mer

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2011 Nr 37 Nr 37 LANDSKAPSLAG om ändring av körkortslagen för landskapet Åland Föredragen för Republikens President den 13 maj 2011 Utfärdad i Mariehamn den 23 maj 2011 I enlighet

Läs mer

Sveriges Trafikskolors Riksförbund UTBILDNINGAR OCH TJÄNSTER

Sveriges Trafikskolors Riksförbund UTBILDNINGAR OCH TJÄNSTER Trafikskolan tar ansvar för ifyllda utbildningar och tjänster. Dessa blir sökbara via STR:s webbplatser. Personbil Introduktionsutbildning Utbildning för handledare och elever som ska övningsköra privat

Läs mer

Alkohol och tung trafik Hur kommer vi åt problemen med alkoholpåverkade förare? Lars Olov Sjöström Trafiksäkerhetschef, MHF

Alkohol och tung trafik Hur kommer vi åt problemen med alkoholpåverkade förare? Lars Olov Sjöström Trafiksäkerhetschef, MHF Alkohol och tung trafik Hur kommer vi åt problemen med alkoholpåverkade förare? Lars Olov Sjöström Trafiksäkerhetschef, MHF Fakta om rattfylleri i Sverige Totalt beräknas andelen nyktra förare i trafiken

Läs mer

Alkolås efter rattfylleri

Alkolås efter rattfylleri Alkolås efter rattfylleri 2 Att bli fråntagen körkortet är svårt för de flesta. Om man dessutom behöver det i arbetet kan situationen bli extra besvärlig. Det finns dock en möjlighet att få fortsätta köra,

Läs mer

Sunda transporter från sunda åkeriföretag

Sunda transporter från sunda åkeriföretag UTSKRIVBAR VERSION AV PROGRAMFÖRKLARING Fair TRANSPORT format: Liggande A4 Sunda transporter från sunda åkeriföretag Programförklaring Bra val ska löna sig. Både för dem som köper och säljer transporter.

Läs mer

MOBILITETSCENTER ETT UNIKT KOMPETENSCENTER INGRID BOLIN, VERKSAMHETSCHEF/ARBETSTERAPEUT MONA FRITZSON, ADMINISTRATION/EKONOMI

MOBILITETSCENTER ETT UNIKT KOMPETENSCENTER INGRID BOLIN, VERKSAMHETSCHEF/ARBETSTERAPEUT MONA FRITZSON, ADMINISTRATION/EKONOMI MOBILITETSCENTER ETT UNIKT KOMPETENSCENTER INGRID BOLIN, VERKSAMHETSCHEF/ARBETSTERAPEUT MONA FRITZSON, ADMINISTRATION/EKONOMI BILKÖRNING VANLIG FRÅGA INOM RÖRELSEHINDERFÖRBUNDEN Medlemmar uttryckte behov

Läs mer

Tillsynsmyndigheten Datum 2014-07-23. Kursplan Bil. Inledning (kvalitetsbeskrivning) Syfte

Tillsynsmyndigheten Datum 2014-07-23. Kursplan Bil. Inledning (kvalitetsbeskrivning) Syfte Transportstyrelsen Sörens Trafikskola Tillsynsmyndigheten Datum 2014-07-23 Kursplan Bil Inledning (kvalitetsbeskrivning) Det är viktigt att eleven kan reglerna i trafiken och även kan samverka med andra

Läs mer

Yrkeshögskoleutbildning med nationell kursplan Trafiklärare. Plan över yrkeshögskolepoäng för utbildning till trafiklärare

Yrkeshögskoleutbildning med nationell kursplan Trafiklärare. Plan över yrkeshögskolepoäng för utbildning till trafiklärare Yrkeshögskoleutbildning med nationell kursplan Trafiklärare Plan över yrkeshögskolepoäng för utbildning till trafiklärare Kunskapsområde Trafiklärare Kurs Yrkeshögskolepoäng Arbetsmiljö och ansvar 12 Fordonssäkerhet

Läs mer

Effektiv dialog. Tips för bättre kontakt mellan företag och myndigheter

Effektiv dialog. Tips för bättre kontakt mellan företag och myndigheter Effektiv dialog Tips för bättre kontakt mellan företag och myndigheter Sid 2 Lantbrukarnas Riksförbund De gröna näringarnas verksamheter styrs av många olika regler, obligatoriska och frivilliga. Dessa

Läs mer

B-TEORI. Lektion 2 Människan i trafiken. bengt hedlund

B-TEORI. Lektion 2 Människan i trafiken. bengt hedlund B-TEORI Lektion 2 Människan i trafiken bengt hedlund Grundläggande regler Uppträd mot andra trafikanter så som Du vill att de ska uppträda mot Dig! B-TEORI - bengt hedlund 2(24) Grundläggande regler En

Läs mer

Privatiserad trafikförsäkring chockhöjer avgifterna

Privatiserad trafikförsäkring chockhöjer avgifterna 2006-07-20 Privatiserad trafikförsäkring chockhöjer avgifterna En rapport om högeralliansens förslag till ny trafikförsäkring 2(9) Sammanfattning Alla ska få en god kvalitativ vård med hög tillgänglighet

Läs mer

Forsbergs Trafikskola

Forsbergs Trafikskola 1 (5) Undervisningsplan behörighet B För dig som ska ta ett B-körkort Här följer en kort sammanfattning av utbildningen på vår trafikskola. Först visar vi en översikt av de olika delarna. I kolumnen till

Läs mer

Trafiksäkerhet en arbetsmiljöfråga. 2009-01-27 Ditriktet i Malmö

Trafiksäkerhet en arbetsmiljöfråga. 2009-01-27 Ditriktet i Malmö Trafiksäkerhet en arbetsmiljöfråga 1 Vi arbetar för att minska riskerna för ohälsa och olycksfall i arbetslivet och att förbättra arbetsmiljön ur ett helhetsperspektiv. 2 Arbetsmiljöverkets avdelning för

Läs mer

Enkätundersökning om mopedåkning bland elever i årskurs 9. Våren 2015. Innehållsförteckning

Enkätundersökning om mopedåkning bland elever i årskurs 9. Våren 2015. Innehållsförteckning Enkätundersökning om mopedåkning bland elever i årskurs 9 Våren 2015 Innehållsförteckning 1. Bakgrund... 2 2. Syfte... 2 3. Metod... 2 4. Resultat... 3 5. Jämförelse mellan resultaten 2009 och 2015...

Läs mer

TRAFIKSKOLORS UTBILDNING MOT RATTONYKTERHET

TRAFIKSKOLORS UTBILDNING MOT RATTONYKTERHET Umeå Universitet Rapport nr. 170 Polisutbildningen Fördjupningsarbete TRAFIKSKOLORS UTBILDNING MOT RATTONYKTERHET En kvalitativ undersökning Författare:Joel Forsberg, Patrik Dahlberg, Thomas Nederhed Handledare:

Läs mer

Svevias trafikbarometer: Mäns och kvinnors bilkörning

Svevias trafikbarometer: Mäns och kvinnors bilkörning Svevias trafikbarometer: Mäns och kvinnors bilkörning April 2011 1 Inledning 2009 dödades 358 personer i trafiken. 74 procent av dem var män och endast 26 procent var kvinnor. Den höga andelen män kan

Läs mer

FÖRORD... 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 SAMMANFATTNING... 3 1 INLEDNING... 5 2 TIDIGARE BEHANDLING INOM RIKSDAGEN... 6 3 ATT TA KÖRKORT...

FÖRORD... 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 SAMMANFATTNING... 3 1 INLEDNING... 5 2 TIDIGARE BEHANDLING INOM RIKSDAGEN... 6 3 ATT TA KÖRKORT... FÖRORD... 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 SAMMANFATTNING... 3 1 INLEDNING... 5 2 TIDIGARE BEHANDLING INOM RIKSDAGEN... 6 3 ATT TA KÖRKORT... 7 4 AKTÖRER OCH VÄNTETIDER FÖR FÖRARPROV... 12 4.1 FÖRDELNING AV

Läs mer

Förstudie rörande Stjärnmärkning av trafikskolorna

Förstudie rörande Stjärnmärkning av trafikskolorna Vägverket Anita Ramstedt Samhälle och trafik 781 87 Vägverket Beteckning: EK 50 A 2006: 4523 Slutrapport Förstudie rörande Stjärnmärkning av trafikskolorna Enligt överenskommelsen mellan Vägverket och

Läs mer

Gäller från 19 januari 2013. Köra lastbil eller buss, med eller utan släpvagn. Du har väl koll på de nya körkortsreglerna?

Gäller från 19 januari 2013. Köra lastbil eller buss, med eller utan släpvagn. Du har väl koll på de nya körkortsreglerna? Gäller från 19 januari 2013 Köra lastbil eller buss, med eller utan släpvagn Du har väl koll på de nya körkortsreglerna? Nya regler för lastbil och buss Den 19 januari 2013 träder nya körkortsregler i

Läs mer

Inget behov av gymnasial lärlingsutbildning inom yrkesförarområdet

Inget behov av gymnasial lärlingsutbildning inom yrkesförarområdet Inget behov av gymnasial lärlingsutbildning inom yrkesförarområdet Ett mindre antal gymnasieskolor har startat försöksverksamhet med gymnasial lärlingsutbildning med målsättning att utbilda yrkesförare

Läs mer

Nytt europeiskt körkort för ökad säkerhet, trygghet och fri rörlighet

Nytt europeiskt körkort för ökad säkerhet, trygghet och fri rörlighet EUROPEISKA KOMMISSIONEN MEMO Bryssel den 18 januari 2013 Nytt europeiskt körkort för ökad säkerhet, trygghet och fri rörlighet Den 19 januari 2013 kommer ett europeiskt körkort som en del av ikraftträdandet

Läs mer

ISA. för ett ökat samhällsansvar och ökad konkurrenskraft

ISA. för ett ökat samhällsansvar och ökad konkurrenskraft ISA för ett ökat samhällsansvar och ökad konkurrenskraft Det finns många skäl till att trafiken på våra vägar ska vara trygg och säker. Skälen kan vara allt från att barnen ska färdas tryggt till och från

Läs mer

Framställan Vinterdäck på tunga fordons drivaxel Förslag till ändringar i trafikförordningen (1998:1276)

Framställan Vinterdäck på tunga fordons drivaxel Förslag till ändringar i trafikförordningen (1998:1276) Dnr: TRV 2011/22239 A Dnr: TSV 2011-1792 Framställan Vinterdäck på tunga fordons drivaxel Förslag till ändringar i trafikförordningen (1998:1276) Innehåll Vinterdäck på tunga fordons drivaxel... 3 Bakgrund...

Läs mer

Motionssvar NTF kongressen 2015

Motionssvar NTF kongressen 2015 Motionssvar NTF kongressen 2015 Svar från NTF:s styrelse på SMC:s motion Säkrare räcken för oskyddade trafikanter SMC har i sin motion lyft fram ett mycket allvarligt problem som handlar om räcken, dess

Läs mer

Fyra trafikslag samma ansvar. Regler Tillstånd Tillsyn Statistik över olyckor Register

Fyra trafikslag samma ansvar. Regler Tillstånd Tillsyn Statistik över olyckor Register Fyra trafikslag samma ansvar Regler Tillstånd Tillsyn Statistik över olyckor Register Vision Vi skapar trygghet på land, till sjöss och i luften! 2013-02-08 4 Fakta Myndighet under Näringsdepartementet

Läs mer

Trafiksäkerhet i bussbranschen

Trafiksäkerhet i bussbranschen Trafiksäkerhet i bussbranschen Sammanställning av enkätsvar från bussföretag i Stockholms län Anna-Sofia Holmquist November 2000 2000 Notat 11 Förord Under hösten 2000 har NTF Stockholms län genomfört

Läs mer

Transportstyrelsens framställan om ändring i förordningen (2001:650) om vägtrafikregister - slopande av kravet på bevis om påställning

Transportstyrelsens framställan om ändring i förordningen (2001:650) om vägtrafikregister - slopande av kravet på bevis om påställning -1- RE G E R I N G S KA N S LI ET Trafikenheten Charlotte Ottosson Telefon 08-4055874 Transportstyrelsens framställan om ändring i förordningen (2001:650) om vägtrafikregister - slopande av kravet på bevis

Läs mer

Nollvisionen 10 år över 600 sparade liv Nils Petter Gregersen

Nollvisionen 10 år över 600 sparade liv Nils Petter Gregersen Nollvisionen 10 år över 600 sparade liv Nils Petter Gregersen Inledning För precis 10 år sedan tog riksdagen beslutet om Nollvisionen. Nollvisionen är bilden av en framtid där människor inte dödas eller

Läs mer

Allmänna körkortsregler

Allmänna körkortsregler Allmänna körkortsregler För att framföra bil med släpvagn krävs minst ett bilkörkort med behörighet B och i vissa fall behörighet BE. Obs: Fr.o.m 19 Januari 2013 inför Riksdagen en möjlighet att ta utökad

Läs mer

Odödlig. Mopeden ett smart fordon eller en dödsfälla?

Odödlig. Mopeden ett smart fordon eller en dödsfälla? Odödlig Mopeden ett smart fordon eller en dödsfälla? Ovan Med moped kan du förflytta dig enkelt, fritt och smidigt. Se till att det också blir säkert! Är du runt 15 år och tänker skaffa moped eller redan

Läs mer

TRAFIKSÄKERHETSPOLICY

TRAFIKSÄKERHETSPOLICY TRAFIKSÄKERHETSPOLICY Rev. 2004-10-01 Rev. 2005-11-14 Rev. 2007-09-19 Rev. 2008-03-03 1 TRAFIKSÄKERHETSPOLICYPROGRAM FÖR LINDBERGS BUSS AB. Lindbergs Buss AB bedriver linje- och beställningstrafik. Under

Läs mer

Minnesanteckningar från GNS Vägs möte nr 147

Minnesanteckningar från GNS Vägs möte nr 147 [] 1(5) Minnesanteckningar från GNS Vägs möte nr 147 Tid: 2014-06-02. Start med samling kl 09.30 och avslut ca kl 17.00 Plats: Comfort hotell, Carlsgatan 10c, 211 20 Malmö. Lokal: Studio 3 Deltagare: Maria

Läs mer

Alkolås efter rattfylleri

Alkolås efter rattfylleri Alkolås efter rattfylleri Att bli fråntagen körkortet är svårt för de flesta. Om man dessutom behöver det i arbetet kan situationen bli extra besvärlig. Det finns dock en möjlighet att få fortsätta köra,

Läs mer

Odödlig. O Mopeden, ett smart fordon eller en dödsfälla.

Odödlig. O Mopeden, ett smart fordon eller en dödsfälla. Odödlig O Mopeden, ett smart fordon eller en dödsfälla. Ovan Det är svårt att själv uppskatta riskerna Tycker du som många tonåringar att mopeden ger dig frihet, rörlighet och kanske till och med status

Läs mer

Våldtäkt eller inte? - det är frågan.

Våldtäkt eller inte? - det är frågan. Våldtäkt eller inte? - det är frågan. När den nya sexualbrottslagen kom för tre år sedan var det många som välkomnade det stärkta skyddet för barn. Det slogs fast att sex med någon som är under 15 år är

Läs mer

Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm

Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm REMISSVAR Rnr 35.14 1(5) Stockholm 21 augusti 2014 Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande över Yrkeskvalifikationsdirektivet - ett samlat genomförande (SOU 2014:19) Lärarnas Riksförbund har

Läs mer

PSYCHOLOGICAL AND MEDICAL ASSISTANCE FOR SAFE MOBILITY (PASS)

PSYCHOLOGICAL AND MEDICAL ASSISTANCE FOR SAFE MOBILITY (PASS) PSYCHOLOGICAL AND MEDICAL ASSISTANCE FOR SAFE MOBILITY (PASS) En tvärvetenskaplig modell för stöd åt och för att säkra den mobila kompetensen i Europa. 1 1. Förutsättningar 2. Nivåer för säkring och förbättring

Läs mer

Informationsfolder för AB Ekmans Bilskola

Informationsfolder för AB Ekmans Bilskola Informationsfolder för AB Ekmans Bilskola ekman_broschyr.indd 1 2014-12-14 13:48:53 ekman_broschyr.indd 2 2014-12-14 13:48:54 Vad roligt att du ska ta körkort. Nedan listar vi de olika steg som krävs för

Läs mer

Körkortslag (1998:488)

Körkortslag (1998:488) Körkortslag (1998:488) Allm. anm. Följande kapitel har inte tagits in i denna handbok: Kap. 3 (Utfärdande och giltighet av körkort, traktorkort och förarbevis), kap. 4 (Övningskörning m.m.), kap. 5 (Körkortsingripande),

Läs mer

För dig som ska ta körkort, har körkort eller ska vara handledare. Allt om körkort

För dig som ska ta körkort, har körkort eller ska vara handledare. Allt om körkort För dig som ska ta körkort, har körkort eller ska vara handledare. Allt om körkort 1 KÖRKORT spännande, ansvarsfullt och mycket att tänka på! Den här broschyren hjälper dig att hitta rätt bland kraven

Läs mer

Eller när man har besiktigat bilen. Vad skönt när man kan åka därifrån och dom hittade ingenting.

Eller när man har besiktigat bilen. Vad skönt när man kan åka därifrån och dom hittade ingenting. Allting nytt Påskdagen 100403 1 Att hitta ingenting kan det va nå`t Det var ju det man gjorde den första påskdagsmorgonen. Man gick till graven där man lagt Jesus och man hittade ingenting. Ibland är det

Läs mer

Under den borgerliga regeringens styre saknar Sverige utbildningspolitiska målsättningar som innebär en högre ambition än dagens nivå.

Under den borgerliga regeringens styre saknar Sverige utbildningspolitiska målsättningar som innebär en högre ambition än dagens nivå. 2 (10) 3 (10) Vår vision är att alla kan leva ett bättre liv, känna frihet och framtidstro. För en framtidsinriktad Socialdemokrati är utbildning nyckeln till framtidens jobb och därmed också till människors

Läs mer

Ansvarsfull. tillståndsgivning. Information till dig som fattar beslut om tillstånd att servera alkohol

Ansvarsfull. tillståndsgivning. Information till dig som fattar beslut om tillstånd att servera alkohol Ansvarsfull tillståndsgivning Information till dig som fattar beslut om tillstånd att servera alkohol Vad är ansvarsfull tillståndsgivning? Att som politiker fatta beslut enligt alkohollagen är en ansvarsfull

Läs mer

Innehållsförteckning - Nyckelområde 8

Innehållsförteckning - Nyckelområde 8 Innehållsförteckning - Nyckelområde 8 Sida Datum FMCK AO8 8:2 2009-12-30 80 Mål, uppgifter och organisation 8:3 2009-12-30 80.1 Trafiksäkerhet inom FMCK 8:3 2009-12-30 80.1.1 Mål 8:3 2009-12-30 80.1.2

Läs mer

Dags för fortbildning se sidan 6. Yrkesförarkompetens. för förare av buss och tung lastbil

Dags för fortbildning se sidan 6. Yrkesförarkompetens. för förare av buss och tung lastbil Dags för fortbildning se sidan 6 1 Yrkesförarkompetens för förare av buss och tung lastbil Att köra lastbil eller buss i sitt yrke är ett ansvarsfullt arbete som ställer höga krav på kunskap och skicklighet.

Läs mer

Körkortsförordning (1998:980)

Körkortsförordning (1998:980) Körkortsförordning (1998:980) Allm. anm. Följande kapitel har inte tagits in i denna handbok: Kap. 3 (Körkortstillstånd och förlängning av körkortsbehörighets giltighet), kap. 4 (Övningskörning m.m.),

Läs mer

Vägledning för Er som skall ta körkort

Vägledning för Er som skall ta körkort Vägledning för Er som skall ta körkort Körkortstillstånd För att få övningsköra, både privat och via trafikskola, krävs ett körkortstillstånd. Önskar ni att köra privat krävs det ett handledartillstånd.

Läs mer

Schenker AB Lars Andreen - Trafiksäkerhetsansvarig. Sveriges ledande transport- och logistikföretag.

Schenker AB Lars Andreen - Trafiksäkerhetsansvarig. Sveriges ledande transport- och logistikföretag. Schenker AB Lars Andreen - Trafiksäkerhetsansvarig Sveriges ledande transport- och logistikföretag. 1 Schenker AG - ledande leverantör av integrerade logistiktjänster Med en omsättning på 6,225 miljoner

Läs mer

maj 2012 Orimliga löneskillnader i Blekinge Foto: Birger Lallo Karlskrona

maj 2012 Orimliga löneskillnader i Blekinge Foto: Birger Lallo Karlskrona maj 2012 Orimliga löneskillnader i Blekinge Foto: Birger Lallo Karlskrona Orimliga löneskillnader i Blekinge 2012 Inledning För 50 år sedan avskaffades de särskilda lönelistor som gällde för kvinnor. Kvinnolönerna

Läs mer

Effekter av sammanhållet förarprov

Effekter av sammanhållet förarprov Utredningsuppdrag 1 (13) Upprättad av Karin Michaelsson Väg- och järnvägsavdelningen Enhet behörigheter Sektion regler Dnr/Beteckning TSV 2014-243 En kunskapsöversikt Utredningsuppdrag 2 (13) Innehåll

Läs mer

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf Övningsfrågor till utbildare av AM-elever ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk

Läs mer

Klaga på vården. Tycker du att du har fått fel vård eller behandling? Är du inte nöjd med den förklaring du får av vårdpersonalen?

Klaga på vården. Tycker du att du har fått fel vård eller behandling? Är du inte nöjd med den förklaring du får av vårdpersonalen? 2013-08-16 1(9) Klaga på vården Om du har klagomål på vården kan du både som patient och närstående framföra dina synpunkter. På så sätt bidrar du till att göra vården säkrare. Det finns flera instanser

Läs mer

Vägen till körkort VÄGVERKET. BEST.NR 88430. UTGÅVA: 4. JUNI 2005. PRODUKTION: BANGALORE AB. TRYCK: COLORPRINT. FOTO: HENRIK HANSSON.

Vägen till körkort VÄGVERKET. BEST.NR 88430. UTGÅVA: 4. JUNI 2005. PRODUKTION: BANGALORE AB. TRYCK: COLORPRINT. FOTO: HENRIK HANSSON. Vägen till körkort VÄGVERKET. BEST.NR 88430. UTGÅVA: 4. JUNI 2005. PRODUKTION: BANGALORE AB. TRYCK: COLORPRINT. FOTO: HENRIK HANSSON. VTK_05_24.indd 5 06-06-16 08.04.13 Att ta körkort spännande, ansvarsfullt

Läs mer

INTELLIGENT STÖD FÖR ANPASSNING AV HASTIGHET. ISA ISA-presentation OH nr 1

INTELLIGENT STÖD FÖR ANPASSNING AV HASTIGHET. ISA ISA-presentation OH nr 1 INTELLIGENT STÖD FÖR ANPASSNING AV HASTIGHET -presentation OH nr 1 BEHÖVS? -presentation OH nr 2 FARTEN DÖDAR Risk att dö (%) Kollisionshastighet (km/tim) -presentation OH nr 3 STORSKALIGT FÖRSÖK Fyra

Läs mer

Textstöd till oh-bild 1 Myter

Textstöd till oh-bild 1 Myter Textstöd till oh-bild 1 Myter Genom att servera och köpa ut alkohol till mitt barn lär jag henne/honom att dricka måttligt! Mängder av undersökningar visar istället att du förmedlar till ditt barn att

Läs mer

Inledning. Utbildning till AM-körkort ska ske på moped. Under vissa förutsättningar kan Transortstyrelsen. fordonstyp, t.ex. mopedbil.

Inledning. Utbildning till AM-körkort ska ske på moped. Under vissa förutsättningar kan Transortstyrelsen. fordonstyp, t.ex. mopedbil. Inledning För att kunna köra fordon i trafiken måste du vara riskmedveten. Vid en olycka är det stor risk att du kan få allvarliga skador. Det är därför viktigt att du kan de regler som gäller i trafiken

Läs mer

Frågor och svar om E20 genom Västra Götaland

Frågor och svar om E20 genom Västra Götaland Uppdaterad: 5 juni 2013 Frågor och svar om E20 genom Västra Götaland Vägstandarden på E20 Vilka sträckor på E20 är fortfarande ännu inte utbyggda? Totalt handlar det om fem etapper eller ungefär 80 kilometer

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTIET. Sammanträdesdatum 2014-09-30. Svar på motion om körkortsprofil på gymnasiet

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTIET. Sammanträdesdatum 2014-09-30. Svar på motion om körkortsprofil på gymnasiet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTIET 23 (36) Sammanträdesdatum 2014-09-30 187 Svar på motion om körkortsprofil på gymnasiet Dnr 2014/590 INLEDNING Andreas Weiborn (M) inkom 2014-04-01 med rubricerad

Läs mer

För dig som ska ta körkort, har körkort eller ska vara handledare. Allt om körkort

För dig som ska ta körkort, har körkort eller ska vara handledare. Allt om körkort För dig som ska ta körkort, har körkort eller ska vara handledare. Allt om körkort 1 KÖRKORT spännande, ansvarsfullt och mycket att tänka på! Den här broschyren hjälper dig att hitta rätt bland kraven

Läs mer

19, 2007. Trafiksäkerhetspolicy. Beslut 2007-019 2007-10-04. Direktionen beslutade: att fastställa bifogad policy för trafiksäkerhet.

19, 2007. Trafiksäkerhetspolicy. Beslut 2007-019 2007-10-04. Direktionen beslutade: att fastställa bifogad policy för trafiksäkerhet. Beslut 2007-019 2007-10-04 19, 2007 Trafiksäkerhetspolicy Direktionen beslutade: att fastställa bifogad policy för trafiksäkerhet. Ärendebeskrivning Denna policy skall ligga till grund för att åstadkomma

Läs mer

SMS- 0,44 SÅ MÅNGA GÅNGER ÖKAR RISKEN ATT KROCKA OM DU... DOKUMENT SMS:AR KNAPPAR IN ADRESS PÅ GPS SKRIVER ANTECKNINGAR TITTAR PÅ EN KARTA

SMS- 0,44 SÅ MÅNGA GÅNGER ÖKAR RISKEN ATT KROCKA OM DU... DOKUMENT SMS:AR KNAPPAR IN ADRESS PÅ GPS SKRIVER ANTECKNINGAR TITTAR PÅ EN KARTA SÅ MÅNGA ÖKAR RISKEN ATT KROCKA OM DU... SMS:AR SMS- KNAPPAR IN ADRESS PÅ GPS SKRIVER ANTECKNINGAR TITTAR PÅ EN KARTA SLÅR ETT NUMMER PÅ MOBILEN LÄSER EN BOK ELLER TIDNING ÄTER TALAR I MOBIL DU HÅLLER

Läs mer

Information. till Handledaren ett stöd i handledarrollen

Information. till Handledaren ett stöd i handledarrollen Information till Handledaren ett stöd i handledarrollen Inledning Totalt finns det tre olika former av praktik; Prao, som är för eleverna på högstadiet, APU (Arbetsplatsförlagd Utbildning) som ingår i

Läs mer

FÖRÄNDRADE ALKOHOLVANOR?

FÖRÄNDRADE ALKOHOLVANOR? FÖRÄNDRADE ALKOHOLVANOR? Alkohol förknippas ofta med fest och avkoppling, men även med skam och misslyckande när vi inte kan hantera vårt drickande. Det är lätt att tro att alkoholproblem bara drabbar

Läs mer

Remissvar på betänkandet SOU 2014:76 Fortsatt utveckling av förvaltningsprocessen och specialisering för skattemål.

Remissvar på betänkandet SOU 2014:76 Fortsatt utveckling av förvaltningsprocessen och specialisering för skattemål. Justitiedepartementet 103 33 STOCKHOLM Datum Vår beteckning (anges vid kontakt med oss) Er beteckning 2015-04-02 CJ Ju2014/7269/DOM Remissvar på betänkandet SOU 2014:76 Fortsatt utveckling av förvaltningsprocessen

Läs mer

ABSOLUT FÖRÄLDER ÅK 6, LÄSÅR 11/12

ABSOLUT FÖRÄLDER ÅK 6, LÄSÅR 11/12 ABSOLUT FÖRÄLDER ÅK 6, LÄSÅR 11/12 Kurserna har genomförts på Edvinshus, Köpingebro, Östra/Bleke och Svarte under v. 5-6 och på Löderup, Backa, Änga och Sövestad under v 10-12, två kurskvällar per skola.

Läs mer

Sveriges trafiksäkerhet i ett 100-årigt perspektiv

Sveriges trafiksäkerhet i ett 100-årigt perspektiv 1 (9) Sveriges trafiksäkerhet i ett 100-årigt perspektiv Ulf Brüde (f.d. trafiksäkerhetsforskare på VTI) Ett förskräckligt år År 1911 var ett fasansfullt år vad gäller svensk trafiksäkerhet. Hela 148 personer

Läs mer

Målgrupp: kvinnor och män i åldern 25-65 som har regelbunden tillgång till, och använder sig av, bil (en bil som är max 10 år gammal)

Målgrupp: kvinnor och män i åldern 25-65 som har regelbunden tillgång till, och använder sig av, bil (en bil som är max 10 år gammal) GENOMFÖRANDE Målgrupp: kvinnor och män i åldern 25-65 som har regelbunden tillgång till, och använder sig av, bil (en bil som är max 10 år gammal) 1200 intervjuer. 10 minuters intervju Onlineintervjuer

Läs mer

2008-10-03 Dnr: 09-2008-4514 YTTRANDE Ert Dnr: 438/2008. Konkurrensverket 103 85 Stockolm

2008-10-03 Dnr: 09-2008-4514 YTTRANDE Ert Dnr: 438/2008. Konkurrensverket 103 85 Stockolm 2008-10-03 Dnr: 09-2008-4514 YTTRANDE Ert Dnr: 438/2008 Konkurrensverket 103 85 Stockolm Nuteks förslag till åtgärder för bättre konkurrens i Sverige Verket för Näringslivsutveckling, Nutek, har av Konkurrensverket

Läs mer

Dagordningens punkt 18 Vår organisation. Utlåtande Andra ekonomi- och avgiftsfrågor motionerna B247 B255

Dagordningens punkt 18 Vår organisation. Utlåtande Andra ekonomi- och avgiftsfrågor motionerna B247 B255 Utlåtande Andra ekonomi- och avgiftsfrågor motionerna B247 B255 LO-bank I motion B247 föreslås att en utredning ska tillsättas under kongressperioden med syfte att undersöka möjligheterna till en gemensam

Läs mer

Riskutbildningar som gör skillnad

Riskutbildningar som gör skillnad Riskutbildningar som gör skillnad Ett trafiksäkerhetscenter med resurser På vårt trafiksäkerhetscenter erbjuder vi en modern inlärningsmiljö med väl dokumenterad pedagogik. Vårt huvuduppdrag är att ta

Läs mer

Cover Page. Cover Page. Job ID: AdobePDF8-134. Title: Microsoft Word - Remissvar Transports. Requesting User: Lotta

Cover Page. Cover Page. Job ID: AdobePDF8-134. Title: Microsoft Word - Remissvar Transports. Requesting User: Lotta Cover Page Job ID: AdobePDF8-134 Requesting User: Lotta Title: Microsoft Word - Remissvar Transports Cover Page 2008-09-08 Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Remissvar Transportstyrelsen ansvarslag

Läs mer

YRKESUTBILDNING (YU) Motionerna YU 1 YU 9

YRKESUTBILDNING (YU) Motionerna YU 1 YU 9 YRKESUTBILDNING (YU) Motionerna YU 1 YU 9 MOTION YU 1 Byggnads Örebro-Värmland Våra arbetplatser blir mer och mer internationella. Det är oerhört viktigt våra medlemmar får den kompetenshöjning som krävs

Läs mer

Körkortets A B C D E

Körkortets A B C D E 2006-04 Körkortets A B C D E Information om körkort, förarprov m m. Krav på körkort, traktorkort och förarbevis...2 Krav för att få körkort...3 Körkortstillstånd...4 Körkort med villkor...5 Övningskörning...6

Läs mer

Alla måste betala trafikförsäkring.

Alla måste betala trafikförsäkring. Alla måste betala trafikförsäkring. Trafikförsäkringen är ditt skydd om olyckan slår till. Tänk dig att du helt utan skuld blir påkörd av en bilförare som saknar trafikförsäkring. Då vore det inte rätt

Läs mer

Förslag till direktiv (KOM(2003)0621 C5-0610/2003 2003/0252(COD) ändringsakt) Ändringsförslag 114 Artikel 6, punkt 3, led b.

Förslag till direktiv (KOM(2003)0621 C5-0610/2003 2003/0252(COD) ändringsakt) Ändringsförslag 114 Artikel 6, punkt 3, led b. 17.2.2005 A6-0016/114 ÄNDRINGSFÖRSLAG 114 från Paolo Costa, för ALDE-gruppen Ändringsförslag 114 Artikel 6, punkt 3, led b b) för kategori B får ge behörighet att föra lätt motorcykel. b) för kategori

Läs mer

För dig som ska ta körkort, har körkort eller ska vara handledare. Allt om körkort. TRAN 022 Allt_om_korkort_SV.indd 1 2015-04-29 10:22

För dig som ska ta körkort, har körkort eller ska vara handledare. Allt om körkort. TRAN 022 Allt_om_korkort_SV.indd 1 2015-04-29 10:22 För dig som ska ta körkort, har körkort eller ska vara handledare. Allt om körkort 1 TRAN 022 Allt_om_korkort_SV.indd 1 2015-04-29 10:22 INNEHÅLL KÖRKORT spännande, ansvarsfullt och mycket att tänka på!

Läs mer

För dig som ska ta körkort, har körkort eller ska vara handledare. Allt om körkort

För dig som ska ta körkort, har körkort eller ska vara handledare. Allt om körkort För dig som ska ta körkort, har körkort eller ska vara handledare. Allt om körkort INNEHÅLL KÖRKORT spännande, ansvarsfullt och mycket att tänka på! Den här broschyren hjälper dig att hitta rätt bland

Läs mer

Innehåll. Körkort. Avgifter sid 24 Förarprovskontor sid 26

Innehåll. Körkort. Avgifter sid 24 Förarprovskontor sid 26 allt om körkort 1 2 Körkort spännande, ansvarsfullt och mycket att tänka på! Den här broschyren hjälper dig att hitta rätt bland de formella kraven för de olika körkortsbehörigheterna. Den vänder sig till

Läs mer

policy Riksidrottsförbundets policy FÖR TRAFIKSÄKRA OCH MILJÖANPASSADE TR ANSPORTER INOM IDROTTEN

policy Riksidrottsförbundets policy FÖR TRAFIKSÄKRA OCH MILJÖANPASSADE TR ANSPORTER INOM IDROTTEN policy Riksidrottsförbundets policy FÖR TRAFIKSÄKRA OCH MILJÖANPASSADE TR ANSPORTER INOM IDROTTEN Mellan fyra och fem procent av varje årskull av svenska befolkningen dör eller invalidiseras till följd

Läs mer

Examensarbete. 15 högskolepoäng. Gymnasieelevers attityder till alkohol och bilkörning. En undersökning på en svensk gymnasieskola.

Examensarbete. 15 högskolepoäng. Gymnasieelevers attityder till alkohol och bilkörning. En undersökning på en svensk gymnasieskola. Lärarutbildningen IS Examensarbete 15 högskolepoäng Gymnasieelevers attityder till alkohol och bilkörning En undersökning på en svensk gymnasieskola. High School Student s attitude towards alcohol and

Läs mer

aktiva säkerhetssystem i bilar

aktiva säkerhetssystem i bilar aktiva säkerhetssystem i bilar hur kan de nya intelligenta förarstödsystemen hjälpa förare- även äldre- att köra säkert? Ulf Roos BIL Sweden Teknik och miljö BIL Sweden är den svenska branschorganisationen

Läs mer

Swedish 2014 PUBLIC EXAMINATION. Continuers Level. Transcript. Section 1: Listening and Responding

Swedish 2014 PUBLIC EXAMINATION. Continuers Level. Transcript. Section 1: Listening and Responding 2014 PUBLIC EXAMINATION Swedish Continuers Level Section 1: Listening and Responding Transcript 2014 Board of Studies, Teaching and Educational Standards NSW Section 1, Part A Text 1 Angelica, om vi vill

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 9 februari 2015 71/2015 Lag om ändring av lagen om yrkeskompetens för lastbils- och bussförare Utfärdad i Helsingfors den 6 februari 2015 I enlighet

Läs mer

Den livslånga baksmällan

Den livslånga baksmällan Den livslånga baksmällan Studiematerial för gymnasielärare i Jönköpings län Från diskussion till handling De fem stegen 1 Steg 1 - Diskussion Vilka känslor väckte filmen? - Diskutera filmens innehåll -

Läs mer

LO, TCO och Sacos gemensamma yttrande angående Promemoria förordning om ändring av förordningen (1992:308) om utländska filialer m.m.

LO, TCO och Sacos gemensamma yttrande angående Promemoria förordning om ändring av förordningen (1992:308) om utländska filialer m.m. LO, TCO och Sacos gemensamma yttrande angående Promemoria förordning om ändring av förordningen (1992:308) om utländska filialer m.m. Näringsdepartementets promemoria Inom Näringsdepartementet har upprättats

Läs mer

Verksamhetsinriktning för perioden 2006-2007

Verksamhetsinriktning för perioden 2006-2007 Verksamhetsinriktning för perioden 2006-2007 Fastställd av NTFs kongress den 16 april 2005 Verksamhetsinriktningen är uppdelad i tre delar: Inledande kommentarer. med NTFs verksamhetsidé och grundläggande

Läs mer

Motivering. Landskapsförordning om yrkeskompetens för lastbils- och bussförare. 1. Bakgrund. 2. Förslag till åtgärder

Motivering. Landskapsförordning om yrkeskompetens för lastbils- och bussförare. 1. Bakgrund. 2. Förslag till åtgärder PROMEMORIA 2008-XX-XX Landskapsförordning om yrkeskompetens för lastbils- och bussförare Motivering 1. Bakgrund Europaparlamentets och rådet har antagit direktiv 2003/59/EG om grundläggande kompetens och

Läs mer

Den livslånga baksmällan

Den livslånga baksmällan Den livslånga baksmällan Studiematerial för gymnasielärare inom Kalmarsunds gymnasieförbund Från diskussion till handling 1 Rattfylleri - hur vanligt är det? Ungefär 12 500 resor med påverkade förare varje

Läs mer

Dialogunderlag moped För viktiga samtal om alkohol, droger och mopedkörning

Dialogunderlag moped För viktiga samtal om alkohol, droger och mopedkörning 1 Dialogunderlag moped För viktiga samtal om alkohol, droger och mopedkörning Fullskärmsläge Tryck + för fullskärmsläge. Vänsterklicka för att bläddra framåt, högerklicka för att bläddra bakåt. Tryck för

Läs mer

Köra personbil eller lätt lastbil med släpvagn. Du har väl koll på de nya körkortsreglerna?

Köra personbil eller lätt lastbil med släpvagn. Du har väl koll på de nya körkortsreglerna? Köra personbil eller lätt lastbil med släpvagn Du har väl koll på de nya körkortsreglerna? Gäller från 19 januari 2013 Nya regler för släpvagnskörning Den 19 januari 2013 träder nya körkortsregler i kraft

Läs mer