Visit Åland FINLAND. MarkCheck

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Visit Åland FINLAND. MarkCheck"

Transkript

1 Visit Åland FINLAND MarkCheck Mars 2013

2 Kännedom och omdöme om Åland som resmål Kännedom Var fjärde tillfrågad på den finska marknaden har god kännedom om Åland som resmål. Män och tillfrågade med en hushållsinkomst på kr eller mer känner till Åland i högra utsträckning. Besök Under de senaste tre en har de tillfrågade gjort i genomsnitt 0,45 resor till Åland. Vi ser att de i åldern samt män generellt sett gör något fler besök (0,7 respektive 0,6). Estland är det resmål som besökts mest frekvent (2,51 resor). Omdöme och attraktivitet När det gäller omdöme om Åland och hur attraktivt det är som resmål är kvinnor och de som är 50 eller äldre positiva i något högre grad. The image cannot be displayed. Your computer may not have enough memory to open the image, or the image may have been corrupted. Restart your computer, and then open the file again. If the red x still appears, you may have to delete the image and then insert it again. Kännedom om olika resmål (ganska+mycket väl) Besökt i snitt under de senaste tre en Omdöme (5=mkt bra, 1=mkt dåligt) Hur attraktiva är resmålen (5=mycket, 1=inte alls) Sverige 49% Estland 2,51 Sverige 3,74 Norge 3,5 Estland 44% Sverige 1,79 Norge 3,64 Estland 3,49 Åland % Ryssland 0,55 Estland 3,55 Sverige 3,43 Norge 14% Norge 0,45 Åland 3,52 Åland 3, Ryssland 8% Åland 0,45 Ryssland 2,55 Ryssland 2,59 2

3 Resvanor och aktiviteter Vanligast med weekendresor Ungefär var fjärde (27%) reser på en weekendresa till en storstad minst någon gång per. Ser vi till resvanor i uppger mer än var femte (22%) att de brukar bilsemestra i minst en gång per. Att hyra stuga/ lägenhet är inte lika vanligt, drygt var tionde (13%) tillbringar minst en semestervecka på detta sätt. 13% hyr stuga/lägenhet i minst en gång/. Vanligast bland de som är gifta/sambo samt bland gifta/ sambos med barn i hushållet. 22% bilsemestrar i minst en gång/. Vilka aktiviteter är viktigast? Historiska platser anses vara viktigt i störst utsträckning, följt av restauranger, djur och naturliv och shopping. Män anser i högre grad att nattliv, fiske och barer samt möjlighet att paddla kanot är viktigt medan kvinnorna i högre utsträckning värdesätter djur och naturliv, shopping, wellness/spa samt slott, kyrkor och borgar. Källa till inspiration När det ska väljas resmål är det tre av fem (62%) som tycker det är viktigt att kunna söka information på resmålets hemsida. En nästan lika hög andel värdesätter rekommendationer från vänner och bekanta (58%). Historiska platser Restauranger Djur och naturliv Shopping Badstränder/klippor Slott, kyrkor, borgar Muséer Wellness/SPA Evenemang Vandringsleder Barnaktiviteter Barer Konserter Konstutställningar Teater, musikaler Nattliv Fiske Cykelleder Möjlighet till båtliv Möjlighet att paddla Casino Golfbanor Hur viktigt är det att följande aktiviteter finns på ett resmål som du besöker för en lite längre vistelse? (Bas=1039 st) % 20% 40% 60% 80% 100% Mycket viktigt (5) Inte alls (1) 3

4 Kännedom om vad Åland kan erbjuda De tillfrågade känner till hur de tar sig till Åland! Ser vi till hur väl respondenterna känner till vad Åland kan erbjuda är det i första hand avståndet till Åland, att det tar fyra timmar med båt att åka dit samt att det g täta färjeturer från, som är bekant. Värt att nämna är att ungefär var tredje känner till Ålands soltimmar samt den stora tillgången av boendealternativ, något som hamnar i topp på vad som anses göra Åland till ett attraktivt resmål! Weekendresor är mest intressant Sju av tio tycker att weekendresor respektive skärgdspaketet är av intresse. Mer än hälften lockas även av Spapaketet. När det gäller paketresor noteras vissa intresseskillnader mellan män och kvinnor. Med undantag av fiskepaketet och MC-paketet är kvinnorna generellt sett mer intresserade. En klar majoritet (82%) skulle kunna tänka sig att besöka Åland i samband med minst en övernattning. Åland har flest soltimmar i Norden Det finns 161 boendealternativ Åland har täta färjeturer från Skärgden är bland de största i världen Gamla fyrar och lotsstationer på guidade turer Hur attraktivt tycker du att detta gör Åland som resmål? Det tar 4 timmar med båt till Åland Man kan ö-luffa med skärgdsfärjorna Nästan 100 mil cykelvänliga vägar Det tar 45 minuter med flyg till Åland På Åland kan man paddla varierat Bästa fisket i Östersjön Åland har 17 stycken gästhamnar Åland erbjuder vinteraktiviteter Har ett av Nordens största Casinon 2 6 Har några av Nordens bästa golfbanor % 20% 40% 60% 80% 100% (Bas=1039 st) Mycket attraktivt (5) Inte alls (1) 4

5 Innehållsförteckning Länkarna nedan tar dig snabbt och enkelt till olika delar av presentationen (obs, fungerar i bildspelsläge). Syfte och metod Inferens - vilka slutsatser kan man dra utifrån resultatet Bakgrundsuppgifter Resultatredovisning Fråga 1 Hur väl skulle du vilja säga att du känner till följande resmål? Fråga 2 Ungefär hur många gånger har du besökt följande resmål under de senaste tre en? Fråga 3 Vilket är ditt allmänna omdöme om dessa resmål? Fråga 4 Hur attraktiva skulle du vilja säga att dessa resmål är för dig? Fråga 5 Hur ofta brukar du semestra på följande olika sätt? Fråga 6 Hur viktigt är det att följande aktiviteter finns på ett resmål som du besöker för en lite längre vistelse? Fråga 7 Hur viktiga är följande saker när det gäller att ge dig inspiration till att besöka ett visst resmål? Fråga 8 Hur väl känner du egentligen till Åland och vad detta resmål kan erbjuda? Fråga 9 Hur attraktivt tycker du att detta gör Åland som resmål? Fråga 10 Hur intressant tycker du att följande resepaket, som kan skräddarsys efter dina önskemål, från Åland skulle vara för dig? (resa, boende, upplevelse mat m.m.) Fråga 11 Skulle du kunna tänka dig att besöka Åland i samband med minst en övernattning? (alltså inte ett kortare stopp i samband med resa med någon av sfärjorna) Fråga 12 Hur kommer det sig att du inte är helt positiv till att besöka Åland, vad beror det på, vart skulle du hellre åka? Kontaktuppgifter 5

6 Syfte och metod Visit Åland har givit Mistat AB i uppdrag att genomföra en undersökning med syfte att klargöra bilden av och intresset för Åland. Undersökningen har genomförts under perioden 1-8 februari 2013 med hjälp av webbenkäter i ett antal webbpaneler. Totalt har svar samlats in och databearbetats. De delmålgrupper som redovisas i rapporten är följande: Ø Kön Ø Ålder Ø Årsinkomst Ø Boendeform Ø Familjeform Ø I vilken del av man bor 6

7 Inferens - vilka slutsatser kan man dra utifrån resultatet Resultaten i undersökningen redovisas löpande i diagramform med kommentarer kring resultaten. Ibland kan vissa avvikelser uppkomma vilka beror på de avrundningar som sker i de statistikprogram som används. Vid frågor där man tillåts ange fler än ett svarsalternativ summerar procenttalen i kolumnen till mer än 100%. Vid undersökningar genomförda med hjälp av stickprov finns det alltid inbyggda osäkerhetsmarginaler i de erhållna resultaten. Det är viktigt att man alltid kommer ihåg att det är ungefärliga värden som man arbetar med. Storleken på dessa osäkerhetsmarginaler beror bl a på hur väl man lyckats med sitt urval och storleken på stickprovet. Nedan visas allmänt rekommenderade osäkerhetsmarginaler för procenttal räknade på 200, 500 respektive 1000 intervjuer. Det sanna procenttalet ligger med 95% sannolikhet inom intervallet +/- det procenttal som anges i tabellen nedan. Den vikt som skall läggas på dessa osäkerhetsmarginaler beror naturligtvis på hur viktiga ändamålen/besluten som skall fattas är. 200 intervjuer 500 intervjuer 1000 intervjuer Procenttal nära 10 +/- 4 +/- 3 +/- 2 Procenttal nära 20 +/- 6 +/- 4 +/- 3 Procenttal nära 30 +/- 7 +/- 4 +/- 3 Procenttal nära 40 +/- 7 +/- 4 +/- 3 Procenttal nära 50 +/- 7 +/- 5 +/- 3 Procenttal nära 60 +/- 7 +/- 4 +/- 3 Procenttal nära 70 +/- 7 +/- 4 +/- 3 Procenttal nära 80 +/- 6 +/- 4 +/- 3 Procenttal nära 90 +/- 4 +/- 3 +/- 2 7

8 Bakgrundsuppgifter Vilka har deltagit i undersökningen Kvinna Man 50% 50% Ålder % 27% 27% 20% Boendeform Hyresrätt 28% Bostadsrätt 4% Villa, radhus eller liknande 68% (Bas=1039 st) 0% 20% 40% 60% 80% 100% 8

9 Bakgrundsuppgifter Vilka har deltagit i undersökningen Ensamstående 27% Sambo/gift 37% Ensamstående med barn under 12 2% Sambo/gift med barn under 12 21% Ensamstående med barn mellan % Sambo/gift med barn mellan % Etelä-Suomen lääni 49% Itä-Suomen lääni 14% Lapin lääni 2% Länsi-suomen lääni 26% Oulun lääni 9% (Bas=1039 st) 0% 20% 40% 60% 80% 100% 9

10 Bakgrundsuppgifter Vilka har deltagit i undersökningen Ungefär hur ofta brukar du åka iväg på privata semesterresor på följande olika sätt? 1 övernattning övernattningar övernattningar En vecka eller längre % 20% 40% 60% 80% 100% (Bas=1039) 3 ggr eller fler/ Ca 2 ggr/ Ca 1 gång/ Ungefär vartannat Mer sällan Aldrig 10

11 Resultatredovisning 11

12 Hur väl skulle du vilja säga att du känner till följande resmål? Sverige Estland Åland Norge Ryssland % 20% 40% 60% 80% 100% (Bas=1039) Mycket väl Ganska väl Inte särskilt väl Inte alls 12

13 Hur väl skulle du vilja säga att du känner till följande resmål? Hushållets inkomst efter skatt Ganska väl + Mycket väl Totalt Man Kvinna Upp till SEK KKR Mer än SEK Antal svar Estland 44% 47% 42% 51% 45% 42% 40% 39% 52% 47% Sverige 49% 52% 45% 53% 49% 49% 43% 42% 50% 59% Ryssland 8% 11% 5% 9% 6% 9% 9% 8% 8% 7% Norge 14% 16% 12% 17% 11% 14% 14% 12% 17% 14% Åland % 30% 21% 23% 23% 29% 28% 21% % 34% 13

14 Hur väl skulle du vilja säga att du känner till följande resmål? Ganska väl + Mycket väl Totalt Hyresrätt Bostadsrätt Villa/ småhus Sambo/ gift Ensamstående Ensamstående med barn Sambo/ gift med barn Antal svar Estland 44% 40% 52% 46% 41% 48% 53% 43% Sverige 49% 46% 57% 49% 47% 49% 45% 52% Ryssland 8% 9% 17% 7% 9% 9% 5% 7% Norge 14% 11% 17% 15% 12% 17% 8% 15% Åland % 21% 24% 28% 23% 31% 10% % Ganska väl + Mycket väl Totalt Etelä-Suomen Itä-Suomen Lapin Länsi-Suomen Oulun Antal svar Estland 44% 54% 42% 32% 36% 27% Sverige 49% 53% 38% 58% 44% 52% Ryssland 8% 9% 11% 5% 5% 9% Norge 14% 13% 12% 32% 13% 19% Åland % 29% 14% 11% 28% 19% 14

15 Ungefär hur många gånger har du besökt följande resmål under de senaste tre en? Medel Estland ,51 Sverige ,79 Åland ,45 Ryssland ,55 Norge ,45 0% 20% 40% 60% 80% 100% (Bas=1039) Ej besökt sen. 3 en 1 gång 2-3 ggr 4-5 ggr 6-10 ggr > 10 ggr 15

16 Ungefär hur många gånger har du besökt följande resmål under de senaste tre en? Hushållets inkomst efter skatt Medel Totalt Man Kvinna Upp till SEK KKR Mer än SEK Antal svar Estland 2,5 2,5 2,5 2,2 2,5 2,5 3,0 2,1 2,7 2,9 Sverige 1,8 1,9 1,7 1,7 2,0 1,5 2,1 1,6 1,8 2,5 Ryssland 0,6 0,7 0,4 0,4 0,5 0,6 0,7 0,5 0,6 0,7 Norge 0,5 0,6 0,3 0,3 0,4 0,5 0,7 0,4 0,5 0,5 Åland 0,5 0,6 0,3 0,3 0,4 0,5 0,7 0,4 0,5 0,5 16

17 Ungefär hur många gånger har du besökt följande resmål under de senaste tre en? Medel Totalt Hyresrätt Bostadsrätt Villa/ småhus Sambo/ gift Ensamstående Ensamstående med barn Sambo/ gift med barn Antal svar Estland 2,5 2,1 3,0 2,6 2,2 2,9 3,5 2,2 Sverige 1,8 1,5 2,7 1,9 1,6 2,0 1,5 1,8 Ryssland 0,6 0,6 0,6 0,5 0,7 0,5 0,5 0,4 Norge 0,5 0,5 0,6 0,4 0,5 0,6 0,2 0,4 Åland 0,5 0,5 0,6 0,4 0,5 0,6 0,2 0,4 Medel Totalt Etelä-Suomen Itä-Suomen Lapin Länsi-Suomen Oulun Antal svar Estland 2,5 3,5 1,6 0,7 1,9 0,8 Sverige 1,8 1,9 0,9 5,5 1,7 1,8 Ryssland 0,6 0,6 0,9 0,3 0,5 0,1 Norge 0,5 0,5 0,2 0,1 0,7 0,1 Åland 0,5 0,5 0,2 0,1 0,7 0,1 17

18 Vilket är ditt allmänna omdöme om dessa resmål? Medel Sverige ,74 Estland ,55 Norge ,64 Åland ,52 Ryssland ,55 (Bas=1039 st) 0% 20% 40% 60% 80% 100% Mycket bra (5) Mycket dåligt (1) Kan ej svara 18

19 Vilket är ditt allmänna omdöme om dessa resmål? Hushållets inkomst efter skatt Medel Totalt Man Kvinna Upp till SEK KKR Mer än SEK Antal svar Estland 3,6 3,5 3,6 3,6 3,5 3,5 3,6 3,5 3,6 3,5 Sverige 3,7 3,6 3,8 3,7 3,8 3,8 3,7 3,7 3,7 3,8 Ryssland 2,5 2,6 2,5 2,6 2,5 2,5 2,7 2,6 2,6 2,5 Norge 3,6 3,5 3,8 3,6 3,6 3,7 3,6 3,6 3,7 3,7 Åland 3,5 3,4 3,7 3,5 3,4 3,6 3,6 3,5 3,5 3,5 19

20 Vilket är ditt allmänna omdöme om dessa resmål? Medel Totalt Hyresrätt Bostadsrätt Villa/ småhus Sambo/ gift Ensamstående Ensamstående med barn Sambo/ gift med barn Antal svar Estland 3,6 3,5 3,8 3,6 3,5 3,6 3,5 3,6 Sverige 3,7 3,7 3,9 3,8 3,7 3,7 3,7 3,8 Ryssland 2,5 2,6 2,7 2,5 2,7 2,5 2,4 2,5 Norge 3,6 3,6 3,8 3,7 3,6 3,6 3,6 3,7 Åland 3,5 3,4 3,5 3,6 3,5 3,6 3,2 3,5 Medel Totalt Etelä-Suomen Itä-Suomen Lapin Länsi-Suomen Oulun Antal svar Estland 3,6 3,6 3,6 3,4 3,5 3,4 Sverige 3,7 3,7 3,6 3,8 3,8 3,8 Ryssland 2,5 2,6 2,6 3,1 2,4 2,5 Norge 3,6 3,6 3,6 3,9 3,7 3,8 Åland 3,5 3,5 3,3 3,6 3,5 3,9 20

21 Hur attraktiva skulle du vilja säga att dessa resmål är för dig? Medel Estland ,49 Sverige ,43 Norge ,5 Åland , Ryssland ,59 0% 20% 40% 60% 80% 100% (Bas=1039 st) Mycket attraktivt (5) Inte alls (1) Kan ej svara 21

22 Hur attraktiva skulle du vilja säga att dessa resmål är för dig? Hushållets inkomst efter skatt Totalt Man Kvinna Upp till SEK KKR Mer än SEK Antal svar Estland 3,5 3,5 3,5 3,5 3,4 3,4 3,6 3,5 3,5 3,4 Sverige 3,4 3,3 3,6 3,5 3,4 3,4 3,4 3,4 3,5 3,4 Ryssland 2,6 2,6 2,6 2,6 2,5 2,5 2,7 2,7 2,6 2,6 Norge 3,5 3,4 3,6 3,6 3,4 3,5 3,5 3,5 3,6 3,4 Åland 3,3 3,1 3,4 3,2 3,1 3,3 3,4 3,2 3,3 3,1 22

23 Hur attraktiva skulle du vilja säga att dessa resmål är för dig? Totalt Hyresrätt Bostadsrätt Villa/ småhus Sambo/ gift Ensamstående Ensamstående med barn Sambo/ gift med barn Antal svar Estland 3,5 3,4 3,7 3,5 3,6 3,4 3,5 3,5 Sverige 3,4 3,4 3,6 3,4 3,5 3,4 3,4 3,5 Ryssland 2,6 2,6 2,7 2,6 2,8 2,5 2,6 2,5 Norge 3,5 3,4 3,5 3,5 3,5 3,5 3,4 3,5 Åland 3,3 3,2 3,0 3,3 3,3 3,3 2,8 3,2 Totalt Etelä-Suomen Itä-Suomen Lapin Länsi-Suomen Oulun Antal svar Estland 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,3 Sverige 3,4 3,4 3,3 3,3 3,4 3,6 Ryssland 2,6 2,6 2,7 2,9 2,5 2,5 Norge 3,5 3,5 3,5 3,7 3,5 3,6 Åland 3,3 3,2 3,3 3,2 3,2 3,7 23

24 Hur ofta brukar du semestra på följande olika sätt? Weekendresa till storstad Bilsemester i Solsemester i utlandet Hyra stuga/lägenhet i Bilsemester i utlandet % 20% 40% 60% 80% 100% Flera ggr/ Någon gång/ Ungefär vartannat Mer sällan Aldrig (Bas=1039) 24

25 Hur ofta brukar du semestra på följande olika sätt? Hushållets inkomst efter skatt Flera ggr/ +Någon g/ Totalt Man Kvinna Upp till SEK KKR Mer än SEK Antal svar Solsemester i utlandet, 1 vecka eller längre 16% 16% 15% 13% 13% 16% 21% 11% 16% 27% Weekendresa till storstad, 2 eller fler övernattningar 27% 28% 27% 31% 26% 27% 26% 18% 34% 41% Bilsemester i utlandet, 1 vecka eller längre 4% 6% 3% 4% 5% 3% 5% 5% 5% 5% Bilsemester i, 1 vecka eller längre 22% 22% 20% 23% 22% 16% 24% 16% 27% 24% Hyra stuga/lägenhet i, 1 vecka eller längre 13% 12% 13% 14% 12% 12% 13% 11% 15% 14%

26 Hur ofta brukar du semestra på följande olika sätt? Flera ggr/ +Någon g/ Totalt Hyresrätt Bostadsrätt Villa/ småhus Sambo/ gift Ensamstående Ensamstående med barn Sambo/ gift med barn Antal svar Solsemester i utlandet, 1 vecka eller längre 16% 11% 17% 17% 15% 18% 18% 12% Weekendresa till storstad, 2 eller fler övernattningar 27% % 30% 28% % 32% 23% % Bilsemester i utlandet, 1 vecka eller längre 4% 3% 7% 5% 4% 5% 3% 3% Bilsemester i, 1 vecka eller längre 22% 17% 24% 23% 13% 26% 8% % Hyra stuga/lägenhet i, 1 vecka eller längre 13% 11% 9% 14% 10% 16% 5% 14% Flera ggr/ +Någon g/ Totalt Etelä-Suomen Itä-Suomen Lapin Länsi-Suomen Oulun Antal svar Solsemester i utlandet, 1 vecka eller längre 16% 18% 11% 16% 15% 9% Weekendresa till storstad, 2 eller fler övernattningar 27% 31% 27% 5% % 19% Bilsemester i utlandet, 1 vecka eller längre 4% 4% 3% 16% 4% 3% Bilsemester i, 1 vecka eller längre 22% 19% 22% 53% 21% 29% Hyra stuga/lägenhet i, 1 vecka eller längre 13% 12% 9% 26% 12% 20% 26

27 Hur viktigt är det att följande aktiviteter finns på ett resmål som du besöker för en lite längre vistelse? Historiska platser Restauranger Djur och naturliv Shopping Badstränder/klippor Slott, kyrkor, borgar Muséer Wellness/SPA Evenemang Vandringsleder Barnaktiviteter Barer Konserter Konstutställningar Teater, musikaler Nattliv Fiske Cykelleder Möjlighet till båtliv Möjlighet att paddla Casino Golfbanor % 20% 40% 60% 80% 100% (Bas=1039 st) Mycket viktigt (5) In te alls (1) 27

28 Hur viktigt är det att följande aktiviteter finns på ett resmål som du besöker för en lite längre vistelse? Hushållets inkomst efter skatt Medelvärde Totalt Man Kvinna Upp till SEK KKR Mer än SEK Antal svar Restauranger 3,5 3,4 3,5 3,6 3,5 3,5 3,2 3,3 3,5 3,8 Barer 2,5 2,7 2,3 2,6 2,4 2,6 2,3 2,6 2,4 2,3 Shopping 3,4 3,3 3,6 3,4 3,6 3,5 3,2 3,4 3,5 3,4 Badstränder/klippor 3,3 3,2 3,4 3,2 3,4 3,4 3,0 3,2 3,3 3,3 Historiska platser 3,6 3,5 3,6 3,4 3,4 3,7 3,7 3,5 3,6 3,6 Slott, kyrkor, borgar 3,3 3,1 3,4 3,1 3,1 3,4 3,5 3,2 3,3 3,3 Djur och naturliv 3,5 3,3 3,7 3,5 3,4 3,6 3,4 3,5 3,5 3,4 Fiske 2,0 2,2 1,8 2,0 1,9 2,0 2,0 2,0 2,1 1,9 Evenemang 2,9 2,9 2,9 2,9 2,8 2,9 3,0 2,9 3,0 2,7 Muséer 3,0 2,9 3,0 2,9 2,9 2,9 3,2 2,9 3,0 3,0 Nattliv 2,2 2,4 2,0 2,4 2,2 2,2 1,9 2,4 2,1 2,0 Teater, musikaler 2,5 2,4 2,6 2,3 2,2 2,5 2,9 2,4 2,5 2,5 Vandringsleder 2,6 2,6 2,6 2,6 2,5 2,6 2,7 2,6 2,6 2,6 Konserter 2,5 2,5 2,6 2,5 2,4 2,5 2,8 2,5 2,6 2,5 Konstutställningar 2,4 2,2 2,5 2,3 2,2 2,3 2,8 2,3 2,4 2,4 Wellness/SPA 2,9 2,7 3,0 2,8 2,8 2,8 3,0 2,8 3,0 2,8 Cykelleder 2,2 2,2 2,2 2,3 2,1 2,1 2,2 2,2 2,2 2,2 Golfbanor 1,4 1,5 1,3 1,5 1,4 1,4 1,4 1,3 1,4 1,5 Möjlighet till båtliv (segel- eller motorbåt) 1,7 1,9 1,6 1,7 1,7 1,8 1,7 1,7 1,7 1,7 Möjlighet att paddla (kanot/kajak) 1,7 1,9 1,5 1,7 1,7 1,7 1,6 1,7 1,8 1,8 Casino 1,5 1,6 1,3 1,7 1,4 1,4 1,3 1,5 1,5 1,3 Barnaktiviteter 2,2 2,2 2,1 2,8 2,6 1,6 1,5 1,9 2,5 2,4 28

29 Hur viktigt är det att följande aktiviteter finns på ett resmål som du besöker för en lite längre vistelse? Medelvärde Totalt Hyresrätt Bostadsrätt Villa/ småhus Sambo/ gift Ensamstående Ensamstående med barn Sambo/ gift med barn Antal svar Restauranger 3,5 3,4 3,6 3,5 3,4 3,6 3,2 3,5 Barer 2,5 2,8 2,6 2,3 2,7 2,5 2,4 2,3 Shopping 3,4 3,5 3,3 3,4 3,4 3,4 3,7 3,5 Badstränder/klippor 3,3 3,2 3,2 3,3 3,0 3,1 3,5 3,6 Historiska platser 3,6 3,4 3,8 3,6 3,6 3,7 3,1 3,5 Slott, kyrkor, borgar 3,3 3,1 3,5 3,3 3,3 3,4 2,9 3,2 Djur och naturliv 3,5 3,5 3,8 3,5 3,6 3,5 3,3 3,5 Fiske 2,0 2,1 2,2 1,9 1,9 2,0 1,7 2,1 Evenemang 2,9 2,9 3,1 2,9 3,0 2,9 2,7 2,8 Muséer 3,0 2,8 3,4 3,0 3,0 3,0 2,6 2,9 Nattliv 2,2 2,6 2,0 2,0 2,6 2,1 2,4 2,0 Teater, musikaler 2,5 2,3 3,0 2,5 2,5 2,6 2,4 2,2 Vandringsleder 2,6 2,5 2,8 2,6 2,6 2,6 2,4 2,6 Konserter 2,5 2,6 2,8 2,5 2,7 2,6 2,5 2,3 Konstutställningar 2,4 2,3 2,7 2,4 2,4 2,5 2,3 2,1 Wellness/SPA 2,9 2,7 3,0 2,9 2,7 2,9 2,6 3,0 Cykelleder 2,2 2,1 2,4 2,2 2,2 2,2 2,1 2,2 Golfbanor 1,4 1,4 1,5 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 Möjlighet till båtliv (segel- eller motorbåt) 1,7 1,8 1,9 1,7 1,7 1,7 1,4 1,8 Möjlighet att paddla (kanot/kajak) 1,7 1,7 1,9 1,7 1,7 1,7 1,5 1,8 Casino 1,5 1,6 1,5 1,4 1,5 1,4 1,3 1,5 Barnaktiviteter 2,2 2,0 2,1 2,3 1,5 1,6 2,7 3,5 29

30 Hur viktigt är det att följande aktiviteter finns på ett resmål som du besöker för en lite längre vistelse? Medelvärde Totalt Etelä-Suomen Itä-Suomen Lapin Länsi-Suomen Oulun Antal svar Restauranger 3,5 3,6 3,4 3,1 3,3 3,5 Barer 2,5 2,6 2,4 2,5 2,3 2,3 Shopping 3,4 3,5 3,5 3,4 3,4 3,4 Badstränder/klippor 3,3 3,3 3,1 3,3 3,3 3,4 Historiska platser 3,6 3,6 3,4 3,4 3,5 3,5 Slott, kyrkor, borgar 3,3 3,3 3,1 3,0 3,2 3,2 Djur och naturliv 3,5 3,5 3,5 3,7 3,4 3,7 Fiske 2,0 1,9 2,1 2,6 1,9 2,3 Evenemang 2,9 2,9 2,8 3,2 2,8 3,0 Muséer 3,0 3,0 2,8 2,9 2,9 3,0 Nattliv 2,2 2,2 2,2 1,9 2,1 2,3 Teater, musikaler 2,5 2,5 2,3 2,6 2,5 2,6 Vandringsleder 2,6 2,5 2,7 3,3 2,7 2,8 Konserter 2,5 2,5 2,5 2,7 2,5 2,8 Konstutställningar 2,4 2,4 2,3 2,3 2,2 2,4 Wellness/SPA 2,9 2,8 3,0 3,4 2,9 3,0 Cykelleder 2,2 2,2 2,1 2,8 2,2 2,3 Golfbanor 1,4 1,4 1,4 1,2 1,3 1,4 Möjlighet till båtliv (segel- eller motorbåt) 1,7 1,7 1,9 1,9 1,7 1,8 Möjlighet att paddla (kanot/kajak) 1,7 1,7 1,6 1,9 1,7 1,8 Casino 1,5 1,5 1,4 1,3 1,4 1,5 Barnaktiviteter 2,2 2,1 2,3 1,8 2,1 2,4 30

31 Hur viktigt är det att följande aktiviteter finns på ett resmål som du besöker för en lite längre vistelse? Om annat, vad? (1/2) Omalla autolla, omaan tahtiin luontoa tutkaillen esim Metsästys Kliikuntapaikat /tennis Hintataso, turismin määrä Löytää oma rauhallinen paikka, missä kerätä itseään Kaupunki, aurinko, ihmiset, hyvä meininki Jalkapalloottelut Kartat Laitesukellus, kirpputori, kauppatori Lenkkeilymahdollisuus Uima-allas Laskettelu, hiihto Suunnistus & hyvät kartat ja vaikka kiintorastit Hyvät kartat Lenkkeilymaastot, uima-allas Moottoripyörä vuokraamot Harrastusmahdollisuudet, kuten lumitilanne tai moottoriradat Jalkapallo-ottelut Rauha ja turvallisuus Jalkapallo-ottelut Uima-allas Urheilumahdollisuudet, pelit Turvallisuus Moottoripyöräkohteet Tutustuminen paikallisiin ihmisiin Tanssi Hyvät käevely mahdollisuudet Kasvisruokaravintolat Puistot, puutarhat, kahvilat, paikalliset käsityöt Tuttujen tapaaminen Hiihtoladut ja lavatanssit Urheilutapahtumat Iso uima-alla Mahdollisuus hyväntekeväisyyteebn Ei rättipäitä kaupustelemassa Sukellus/snorklaus Hiihtoladut Alkuasukkaat 31

32 Hur viktigt är det att följande aktiviteter finns på ett resmål som du besöker för en lite längre vistelse? Om annat, vad? (1/2) Ratsastusretket Oma rauha Rauha Kirpputorit, erittäin tärkeä (5) HYVIÄ IHMISIÄ ILMAN (YLETTÖMIÄ) TAKA-AJATUKSIA Lomanviettopaikan valmiit paketit. Lemmikkieläinten mukaan otto Kielimatka Englaninkielellä Hotellin allas-alue Uima-allas melko tärkeä (4) Kokonaisuus sen mukaan, matkustanko lapseni kanssa vai muuten. Hei - LOMA - silloin on tärkeää aktiviteettien puute, ei aktiviteetit... tai stiten lomailette väärin. Merivesi altaat=erittäin tärkeä Ulkoilu ja kuntoilu En käy missään Seuralaiset En tiedä En matkusta koskaan pidemmäksi aikaa Että pääsee kohteisiin helposti rollaattorilla ja/tai pyörätuolilla, että saa avustajan paikan päällä. Erityisruokavalio (diabetes ja kihti). Tilava kylpyhuone ja WC. Turvakahvat WC:ssä ja suihkussa. Matalalattiabussi retkikohteisiin. Mikä tärkeä 32

33 Hur viktiga är följande saker när det gäller att ge dig inspiration till att besöka ett visst resmål? Resmålets egen hemsida Rekommendationer från vänner/bekanta Artikel i tidning Reportage/inslag i TV Kataloger/broschyrer Annonser på Internet Annonser i tidningar Direktreklam Sociala media TV-reklam Mässor Tripadvisor Utomhusreklam Annat % 20% 40% 60% 80% 100% (Bas=1039 st) Mycket viktigt (5) In te alls (1) 33

34 Hur viktiga är följande saker när det gäller att ge dig inspiration till att besöka ett visst resmål? Hushållets inkomst efter skatt Totalt Man Kvinna Upp till SEK KKR Mer än SEK Antal svar Annonser i tidningar 2,5 2,4 2,5 2,3 2,4 2,6 2,6 2,5 2,5 2,5 TV-reklam 2,3 2,3 2,3 2,2 2,3 2,4 2,3 2,4 2,3 2,1 Annonser på Internet 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 3,0 2,8 3,0 2,9 3,0 Direktreklam 2,5 2,4 2,6 2,2 2,3 2,7 2,7 2,5 2,4 2,4 Rekommendationer från vänner/bekanta 3,5 3,4 3,7 3,7 3,6 3,5 3,4 3,5 3,6 3,6 Artikel i tidning 3,1 3,0 3,3 3,1 3,2 3,2 3,1 3,1 3,1 3,3 Reportage/inslag i TV 3,1 3,0 3,2 2,9 3,0 3,2 3,1 3,1 3,1 3,2 Resmålets egen hemsida 3,7 3,5 3,8 3,6 3,6 3,8 3,6 3,6 3,7 3,9 Kataloger/broschyrer 3,1 3,0 3,2 2,9 3,1 3,3 3,2 3,1 3,2 3,1 Utomhusreklam 2,0 1,9 2,0 2,0 1,9 2,0 1,9 2,0 2,0 1,8 Mässor 2,2 2,1 2,2 2,0 2,0 2,3 2,3 2,2 2,2 2,1 Sociala media (Facebook, Twitter, Pinterest m.fl.) 2,1 2,1 2,1 2,3 2,2 2,1 1,9 2,2 2,1 2,0 Tripadvisor 1,7 1,8 1,7 1,9 1,9 1,7 1,5 1,7 1,7 2,0 Annat 1,5 1,5 1,4 1,6 1,5 1,4 1,3 1,4 1,5 1,4 34

35 Hur viktiga är följande saker när det gäller att ge dig inspiration till att besöka ett visst resmål? Totalt Hyresrätt Bostadsrätt Villa/ småhus Sambo/ gift Ensamstående Ensamstående med barn Sambo/ gift med barn Antal svar Annonser i tidningar 2,5 2,4 2,6 2,5 2,3 2,6 2,4 2,6 TV-reklam 2,3 2,4 2,3 2,3 2,2 2,3 2,2 2,3 Annonser på Internet 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,6 3,0 Direktreklam 2,5 2,4 2,7 2,5 2,3 2,6 2,3 2,5 Rekommendationer från vänner/ bekanta 3,5 3,5 3,2 3,6 3,4 3,5 3,5 3,7 Artikel i tidning 3,1 3,0 3,1 3,2 3,1 3,2 3,2 3,2 Reportage/inslag i TV 3,1 3,0 3,1 3,1 3,1 3,1 2,9 3,1 Resmålets egen hemsida 3,7 3,4 3,6 3,7 3,5 3,7 3,7 3,8 Kataloger/broschyrer 3,1 3,0 3,2 3,2 3,0 3,2 3,0 3,1 Utomhusreklam 2,0 2,0 2,1 1,9 2,0 2,0 1,9 2,0 Mässor 2,2 2,2 2,3 2,1 2,1 2,3 2,1 2,1 Sociala media (Facebook, Twitter, Pinterest m.fl.) 2,1 2,3 2,2 2,0 2,2 2,0 2,0 2,1 Tripadvisor 1,7 1,8 1,9 1,7 1,8 1,7 1,7 1,8 Annat 1,5 1,5 1,6 1,4 1,5 1,4 1,7 1,4 35

36 Hur viktiga är följande saker när det gäller att ge dig inspiration till att besöka ett visst resmål? Totalt Etelä-Suomen Itä-Suomen Lapin Länsi-Suomen Oulun Antal svar Annonser i tidningar 2,5 2,5 2,6 2,3 2,4 2,6 TV-reklam 2,3 2,3 2,4 2,5 2,3 2,5 Annonser på Internet 2,9 2,9 2,9 3,1 2,8 3,1 Direktreklam 2,5 2,5 2,5 2,6 2,4 2,6 Rekommendationer från vänner/ bekanta 3,5 3,6 3,4 3,7 3,5 3,6 Artikel i tidning 3,1 3,1 3,1 3,5 3,1 3,2 Reportage/inslag i TV 3,1 3,1 3,1 3,5 3,0 3,1 Resmålets egen hemsida 3,7 3,7 3,5 4,1 3,6 3,8 Kataloger/broschyrer 3,1 3,1 3,1 2,9 3,1 3,2 Utomhusreklam 2,0 2,0 2,0 2,3 1,9 2,1 Mässor 2,2 2,2 2,0 2,5 2,1 2,1 Sociala media (Facebook, Twitter, Pinterest m.fl.) 2,1 2,1 2,0 2,6 2,1 2,3 Tripadvisor 1,7 1,9 1,7 1,3 1,6 1,8 Annat 1,5 1,5 1,4 1,2 1,4 1,5 36

37 Hur viktiga är följande saker när det gäller att ge dig inspiration till att besöka ett visst resmål? Om annat, vad? (1/2) Suomi24 keskustelut Paikan päällä tutustutan maahan Sukalaisten kokemukset Maksut Historia Forumit Lentotarjoukset Harrastusmahollisuus, kisapaikka Oma aktiivinen etsiminen Lähteä itse katsomaan ja tehdä omat arviot Netti Uutiset, vakaat olot maassa, turvallinen matkakohde Google Tuttu paikka ennestään. Kysymyksiin tulee vastata täydellisesti jotta voit jatkaa eteenpäin Matkaopaskirjat Lonely Planet, Rough Guide Omatoimi Lentojen hintavertailut Matkakirjat, omat haaveet Aikaisemmat kokemuksemme maasta. Appiukon suositus Ei mikään Yleistieto, että paikassa on jotain kiinnostavaa tai uutta koettavaa Tietoisuus kohteesta ennestään Maine Budjetti Lähtökenttä, valinnnan varaa vähän muualla kuin helsingissä, mennään siis sinne minne pääsee. Informaatio netissä yleensä. Otan itse selvää, siitä mitä minua kiinnosta Mattkaopaskirjat Ulkomaiset ystävät. Asunut, ulkolaisia tuttuja, Oma kokemus vastaavista kohteista Oma kokemus Oma tai puolison mielenkiinto, paikka jossa ei ole ennen käyty Kyseisen maan kansalaiset RCI-lomakeskus lähellä Ei mikään Mainonta ja esitteet Aikaisemmat kokemukset Netin saitit Suomen tai englanninkieleiset nettisivut Internet En ole vielä käynyt paikkakunnalla 37

38 Hur viktiga är följande saker när det gäller att ge dig inspiration till att besöka ett visst resmål? Om annat, vad? (2/2) Henk.koht. s-posti Ei muuta. En päässyt kyselyssä eteenpäin, kun jätin tämän kohdan tyhjäksi. Lentoyhtiöt (miten pääsee lentokoneella) Vahinko valinta tämä muu-kohta. Kohtalo, "kismet" Matkatoimiston suosittelu Kiinnostukseni kohde Oma ennakkokäsitys kohteesta Mitä netistä löytyy, kaikki kiinnostava En matkustele! 38

39 Hur väl känner du egentligen till Åland och vad detta resmål kan erbjuda? Det tar 4 timmar med båt till Åland Åland har täta färjturer från Det finns nästan 100 mil cykelvänliga vägar Det tar 45 minuter med flyg till Åland Gamla fyrar och lotsstationer på guidade turer Man kan ö-luffa med skärgdsfärjorna På Åland kan man paddla varierat Skärgden är bland de största i världen Åland har 17 stycken gästhamnar Det finns 161 boendealternativ Åland har flest soltimmar i Norden Åland erbjuder vinteraktiviteter Bästa fisket i Östersjön Ett av Nordens största Casinon Åland har några av Nordens bästa golfbanor % 20% 40% 60% 80% 100% (Bas=1039) Visste Trodde Möjligt Trodde aldrig 39

VIFK:s INFOBLAD - VIFK:n INFOLEHTI 4/2014. Hanna Lönnqvist, s. 12-13. NR 4 2014 www.vifk.fi - 1 FOTO: MALIN BEIJAR

VIFK:s INFOBLAD - VIFK:n INFOLEHTI 4/2014. Hanna Lönnqvist, s. 12-13. NR 4 2014 www.vifk.fi - 1 FOTO: MALIN BEIJAR VIFK:s INFOBLAD - VIFK:n INFOLEHTI 4/2014 Hanna Lönnqvist, s. 12-13 NR 4 2014 www.vifk.fi - 1 FOTO: MALIN BEIJAR ORDFÖRANDES SPALT Använd sunt förnuft vid planeringen! Hej igen! Förhoppningsvis tycker

Läs mer

SM-pronssia P93:lle Brons för VIFK C15 s. 6-7

SM-pronssia P93:lle Brons för VIFK C15 s. 6-7 FOTBOLL I VASA - JALKAPALLOA VAASASSA VIFK:s INFOBLAD - VIFK:n INFOLEHTI 4/2008 * INTERVJUER * HISTORIA * TEKNIK * HAASTATTELUJA * HISTORIAA * TEKNIIKKAA SM-pronssia P93:lle Brons för VIFK C15 s. 6-7 www.vifk.fi

Läs mer

PUCKENBLADET PUCKENBLADET

PUCKENBLADET PUCKENBLADET PUCKENBLADET 2014-2015 1 Styrelsen 2013-2014 Simon Fagerudd Joakim Nylund Ralf Nygård Mats Käld Kari Tilus Eva-Maria Käld Tove Gäddnäs ä Veronica Saarman ordförande vice ordförande sekreterare medlem medlem

Läs mer

Barn kan bli. Lapsista voi tulla. tvåspråkiga vuxna. kaksikielisiä aikuisia. Jarmo Lainio

Barn kan bli. Lapsista voi tulla. tvåspråkiga vuxna. kaksikielisiä aikuisia. Jarmo Lainio 1 2 Barn kan bli tvåspråkiga vuxna Lapsista voi tulla kaksikielisiä aikuisia Jarmo Lainio 3 Rapporter från Finskt språk- och kulturcentrum, FinSKC, 4 Suomen kielen ja kulttuurin keskuksen raportteja, SKKK,

Läs mer

RondEllen Nykarleby stads personaltidning Uudenkaarlepyyn kaupungin henkilöstölehti 2 2012

RondEllen Nykarleby stads personaltidning Uudenkaarlepyyn kaupungin henkilöstölehti 2 2012 RondEllen Nykarleby stads personaltidning Uudenkaarlepyyn kaupungin henkilöstölehti 2 2012 2 Förbanna inte mörkret När du läser det här har du klarat dej genom november månad med mörker, kyla, storm, slask

Läs mer

Nya utmaningar för VIFK

Nya utmaningar för VIFK 1 2 2007 Intervjuer Historia Teknik www.vifk.fi Haastatteluja Historiaa Tekniikkaa Nya utmaningar för VIFK Sininen sydän sykkii VIFK:n kuulumisia Kärkkäisen herätyskello s. 4-5 VIFK:n kuulumisia s. 8-9

Läs mer

Pedersöre info. Avbytare med viktigt uppdrag. Lomittajan työtä arvostetaan. Informationsblad för Pedersöre kommun Pedersören kunnan tiedotuslehti

Pedersöre info. Avbytare med viktigt uppdrag. Lomittajan työtä arvostetaan. Informationsblad för Pedersöre kommun Pedersören kunnan tiedotuslehti 1 2013 Pedersöre info Lomittajan työtä arvostetaan Avbytare med viktigt uppdrag Informationsblad för Pedersöre kommun Pedersören kunnan tiedotuslehti Strategi i arbete När det gäller framtidsarbete så

Läs mer

Tonåringarna och deras pengar V

Tonåringarna och deras pengar V Tonåringarna och deras pengar V Maria Ahrengart Institutet för privatekonomi September 2008 Sammanfattning... 3 Månadspeng... 3 Köpkraftsförändring 1998-2008... 4 Sommarjobb... 4 Sammanlagda inkomster...

Läs mer

Flerspråkighet. Monikielisyys. i vardagen. arkielämässä

Flerspråkighet. Monikielisyys. i vardagen. arkielämässä Flerspråkighet i vardagen Monikielisyys arkielämässä Den här broschyren är i första hand avsedd för föräldrar i tvåspråkiga familjer men också för andra vuxna som möter barn i två- eller flerspråkiga miljöer.

Läs mer

Riksidrottsförbundets Kostnadsundersökning

Riksidrottsförbundets Kostnadsundersökning Riksidrottsförbundets Kostnadsundersökning Mars 2009 Genomförd av CMA Research AB RF Kostnadsundersökning 2009, sid 1 Innehåll Sammanfattning sid. 2 Fakta om undersökningen sid. 5 Undersökningens resultat

Läs mer

Ann Backman och Hanna Nyman. Utvidgad handledning vägen till sysselsättning för unga vuxna

Ann Backman och Hanna Nyman. Utvidgad handledning vägen till sysselsättning för unga vuxna Ann Backman och Hanna Nyman Utvidgad handledning vägen till sysselsättning för unga vuxna FSKC ARBETSPAPPER 1/2014 Utvidgad handledning vägen till sysselsättning för unga vuxna Ann Backman och Hanna

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014 Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan,

Läs mer

Attitydundersökning Trelleborgsbanan 2014

Attitydundersökning Trelleborgsbanan 2014 RAPPORT Attitydundersökning sbanan Trafikverket Projektnummer: TRV /56 Yta för bild TMALL Rapport generell v. Trafikverket Postadress: Trafikverket, 9 Borlänge E-post: trafikverket@trafikverket.se Telefon:

Läs mer

VANHAN PORVOON ASUKASYHDISTYS FÖRENINGEN INVÅNARNA I GAMLA BORGÅ

VANHAN PORVOON ASUKASYHDISTYS FÖRENINGEN INVÅNARNA I GAMLA BORGÅ VANHAN PORVOON ASUKASYHDISTYS FÖRENINGEN INVÅNARNA I GAMLA BORGÅ NO: NR: 54 1/2013 1.5.2013 Vapputapahtuma Linnamäellä Första maj på Borgbacken Innehåll Ledare Pääkirjoitus... 3 Ordförandes hälsningar

Läs mer

Olika syn på saken. Folkbiblioteket bland användare, icke-användare och personal

Olika syn på saken. Folkbiblioteket bland användare, icke-användare och personal Olika syn på saken Folkbiblioteket bland användare, icke-användare och personal Innehåll 3 Förord 4 Vad vet vi sedan tidigare om bibliotekens användare? 4 kärnan: yngre, kvinnor och högutbildade 6 tv,

Läs mer

Bo & Låna 2013. En undersökning om boende, räntor och bolån av TNS SIFO på uppdrag av SBAB.

Bo & Låna 2013. En undersökning om boende, räntor och bolån av TNS SIFO på uppdrag av SBAB. Bo & Låna 2013 En undersökning om boende, räntor och bolån av TNS SIFO på uppdrag av SBAB. SBAB BO & LÅNA 2013 1 PRIVATEKONOMI 13 MAJ 2013 Bo & Låna TNS SIFO har på uppdrag av SBAB i april 2013 gjort en

Läs mer

optima Mat för tusen hungriga magar SID 6 Numeroita ja ihmisiä Sivu 9 Personligen tycker jag om utmaningar SID 22 Utbildning Koulutus

optima Mat för tusen hungriga magar SID 6 Numeroita ja ihmisiä Sivu 9 Personligen tycker jag om utmaningar SID 22 Utbildning Koulutus optima Utbildning JULKINEN TIEDOTE OFFENTLIG INFORMATION Koulutus Mat för tusen hungriga magar SID 6 Numeroita ja ihmisiä Sivu 9 Personligen tycker jag om utmaningar SID 22 Valuta för kurspengarna Service

Läs mer

Vi är många, vi är svenska del II. December 2010

Vi är många, vi är svenska del II. December 2010 2010 Vi är många, vi är svenska del II Rapport om FFC:s medlemsundersökning 2010 Rapport om Löntagaren 2010 December 2010 December 2010 Rapporten sammanställd: Anna Krokfors Beställningar: FFC tfn 020

Läs mer

EN RAPPORT FRÅN FRII I SAMARBETE MED PWC FINANSIERING AV IDEELL VERKSAMHET. förutsättningar, verklighet och framtid

EN RAPPORT FRÅN FRII I SAMARBETE MED PWC FINANSIERING AV IDEELL VERKSAMHET. förutsättningar, verklighet och framtid EN RAPPORT FRÅN FRII I SAMARBETE MED PWC FINANSIERING AV IDEELL VERKSAMHET förutsättningar, verklighet och framtid INNEHÅLLSFÖRTECKNING: 1. FÖRORD....4 2. SNABBVERSIONEN...5 3. GIVANDET I SVERIGE...7

Läs mer

Hushållens finansiella förmåga

Hushållens finansiella förmåga 17 JUNI 2009 DNR 08-9972-102 2009:11 Hushållens finansiella förmåga EN STUDIE AV SVENSKA HUSHÅLLS PRIVATEKONOMI INNEHÅLL SAMMANFATTNING 1 STABILA HUSHÅLL MED LITE INTRESSE FÖR EKONOMI 2 Om undersökningen

Läs mer

Nybyggnation i Snösätra En intervjuundersökning bland de boende i närområdet

Nybyggnation i Snösätra En intervjuundersökning bland de boende i närområdet Nybyggnation i Snösätra En intervjuundersökning bland de boende i närområdet Hannes Jacobsson hannes.jacobsson@sweco.se Jennie Westman jennie.westman@sweco.se 1 Bakgrund I Rågsved och delar av Rågsveds

Läs mer

Så handlar vi på nätet 2011. Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad

Så handlar vi på nätet 2011. Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad Så handlar vi på nätet 2011 Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad Innehållsförteckning Sammanfattning och slutsatser... 3 1. Inledning... 5 2. E-handelsföretag på en global marknad... 6

Läs mer

Kultur Skåne Bibliotek, bildning och media

Kultur Skåne Bibliotek, bildning och media Kultur Skåne Bibliotek, bildning och media Biblioteksundersökning Höör Användare Sammanställning 110106 Jema Kulturundersökningar Bakgrund Jema Kulturundersökningar har på uppdrag av Kultur Skåne under

Läs mer

Vad lägger man pengarna på 2012 och hur skiljer det mellan stad och land? Konsumentklimatet Januari 2012 1524240 Karna Larsson-Toll

Vad lägger man pengarna på 2012 och hur skiljer det mellan stad och land? Konsumentklimatet Januari 2012 1524240 Karna Larsson-Toll TNS SIFO 114 78 Stockholm Sweden Visiting address Vasagatan 11 tel +46 (0)8 507 420 00 fax +46 (0)8 507 420 01 www.tns-sifo.se Vad lägger man pengarna på 2012 och hur skiljer det mellan stad och land?

Läs mer

Ryanairs resenärer i Västsverige Kartläggning 2003

Ryanairs resenärer i Västsverige Kartläggning 2003 Ryanairs resenärer i Västsverige Kartläggning 2003 Turismens Utredningsinstitut har genomfört studien på uppdrag av Västsvenska Turistrådet TURISMENS UTREDNINGSINSTITUT, THE SWEDISH RESEARCH INSTITUTE

Läs mer

Svenskarnas användning av telefoni och internet

Svenskarnas användning av telefoni och internet Rapportnummer PTS-ER-:20 Datum Svenskarnas användning av telefoni och internet PTS individundersökning Rapportnummer PTS-ER-:20 Diarienummer 13-10702 ISSN 1650-9862 Författare Projektledare på PTS: Karin

Läs mer

Vad säger brukare om Budget- o skuldrådgivningen i Nyköpings Kommun? -en enkätundersökning oktober 2010

Vad säger brukare om Budget- o skuldrådgivningen i Nyköpings Kommun? -en enkätundersökning oktober 2010 Sociala divisionen Vad säger brukare om Budget- o skuldrådgivningen i Nyköpings Kommun? -en enkätundersökning oktober 00 Bakgrund Brukarundersökning med samma koncept har genomförts 007 och 008. Budget-

Läs mer

4. Internet som informationskälla 16

4. Internet som informationskälla 16 Innehållsförteckning Sammanfattning och slutsatser 1. Inledning 5 2. Företag som agerar på en global marknad 7 2.1 10 kommuner är hemvist för nästan 40 procent av e-handelsföretagen 2.2 60 procent av företagen

Läs mer

Kommunikatören. www.hammerhanborg.com. Kommunikatören 2008 Hammer & Hanborg 1

Kommunikatören. www.hammerhanborg.com. Kommunikatören 2008 Hammer & Hanborg 1 Kommunikatören 2008 www.hammerhanborg.com Kommunikatören 2008 Hammer & Hanborg 1 Innehållsförteckning Sammanfattning 4 Bakgrund & Syfte 7 Resultatredovisning 8 Undersökningens resultat 9 1.1 NUVARANDE

Läs mer