Visit Åland FINLAND. MarkCheck

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Visit Åland FINLAND. MarkCheck"

Transkript

1 Visit Åland FINLAND MarkCheck Mars 2013

2 Kännedom och omdöme om Åland som resmål Kännedom Var fjärde tillfrågad på den finska marknaden har god kännedom om Åland som resmål. Män och tillfrågade med en hushållsinkomst på kr eller mer känner till Åland i högra utsträckning. Besök Under de senaste tre en har de tillfrågade gjort i genomsnitt 0,45 resor till Åland. Vi ser att de i åldern samt män generellt sett gör något fler besök (0,7 respektive 0,6). Estland är det resmål som besökts mest frekvent (2,51 resor). Omdöme och attraktivitet När det gäller omdöme om Åland och hur attraktivt det är som resmål är kvinnor och de som är 50 eller äldre positiva i något högre grad. The image cannot be displayed. Your computer may not have enough memory to open the image, or the image may have been corrupted. Restart your computer, and then open the file again. If the red x still appears, you may have to delete the image and then insert it again. Kännedom om olika resmål (ganska+mycket väl) Besökt i snitt under de senaste tre en Omdöme (5=mkt bra, 1=mkt dåligt) Hur attraktiva är resmålen (5=mycket, 1=inte alls) Sverige 49% Estland 2,51 Sverige 3,74 Norge 3,5 Estland 44% Sverige 1,79 Norge 3,64 Estland 3,49 Åland % Ryssland 0,55 Estland 3,55 Sverige 3,43 Norge 14% Norge 0,45 Åland 3,52 Åland 3, Ryssland 8% Åland 0,45 Ryssland 2,55 Ryssland 2,59 2

3 Resvanor och aktiviteter Vanligast med weekendresor Ungefär var fjärde (27%) reser på en weekendresa till en storstad minst någon gång per. Ser vi till resvanor i uppger mer än var femte (22%) att de brukar bilsemestra i minst en gång per. Att hyra stuga/ lägenhet är inte lika vanligt, drygt var tionde (13%) tillbringar minst en semestervecka på detta sätt. 13% hyr stuga/lägenhet i minst en gång/. Vanligast bland de som är gifta/sambo samt bland gifta/ sambos med barn i hushållet. 22% bilsemestrar i minst en gång/. Vilka aktiviteter är viktigast? Historiska platser anses vara viktigt i störst utsträckning, följt av restauranger, djur och naturliv och shopping. Män anser i högre grad att nattliv, fiske och barer samt möjlighet att paddla kanot är viktigt medan kvinnorna i högre utsträckning värdesätter djur och naturliv, shopping, wellness/spa samt slott, kyrkor och borgar. Källa till inspiration När det ska väljas resmål är det tre av fem (62%) som tycker det är viktigt att kunna söka information på resmålets hemsida. En nästan lika hög andel värdesätter rekommendationer från vänner och bekanta (58%). Historiska platser Restauranger Djur och naturliv Shopping Badstränder/klippor Slott, kyrkor, borgar Muséer Wellness/SPA Evenemang Vandringsleder Barnaktiviteter Barer Konserter Konstutställningar Teater, musikaler Nattliv Fiske Cykelleder Möjlighet till båtliv Möjlighet att paddla Casino Golfbanor Hur viktigt är det att följande aktiviteter finns på ett resmål som du besöker för en lite längre vistelse? (Bas=1039 st) % 20% 40% 60% 80% 100% Mycket viktigt (5) Inte alls (1) 3

4 Kännedom om vad Åland kan erbjuda De tillfrågade känner till hur de tar sig till Åland! Ser vi till hur väl respondenterna känner till vad Åland kan erbjuda är det i första hand avståndet till Åland, att det tar fyra timmar med båt att åka dit samt att det g täta färjeturer från, som är bekant. Värt att nämna är att ungefär var tredje känner till Ålands soltimmar samt den stora tillgången av boendealternativ, något som hamnar i topp på vad som anses göra Åland till ett attraktivt resmål! Weekendresor är mest intressant Sju av tio tycker att weekendresor respektive skärgdspaketet är av intresse. Mer än hälften lockas även av Spapaketet. När det gäller paketresor noteras vissa intresseskillnader mellan män och kvinnor. Med undantag av fiskepaketet och MC-paketet är kvinnorna generellt sett mer intresserade. En klar majoritet (82%) skulle kunna tänka sig att besöka Åland i samband med minst en övernattning. Åland har flest soltimmar i Norden Det finns 161 boendealternativ Åland har täta färjeturer från Skärgden är bland de största i världen Gamla fyrar och lotsstationer på guidade turer Hur attraktivt tycker du att detta gör Åland som resmål? Det tar 4 timmar med båt till Åland Man kan ö-luffa med skärgdsfärjorna Nästan 100 mil cykelvänliga vägar Det tar 45 minuter med flyg till Åland På Åland kan man paddla varierat Bästa fisket i Östersjön Åland har 17 stycken gästhamnar Åland erbjuder vinteraktiviteter Har ett av Nordens största Casinon 2 6 Har några av Nordens bästa golfbanor % 20% 40% 60% 80% 100% (Bas=1039 st) Mycket attraktivt (5) Inte alls (1) 4

5 Innehållsförteckning Länkarna nedan tar dig snabbt och enkelt till olika delar av presentationen (obs, fungerar i bildspelsläge). Syfte och metod Inferens - vilka slutsatser kan man dra utifrån resultatet Bakgrundsuppgifter Resultatredovisning Fråga 1 Hur väl skulle du vilja säga att du känner till följande resmål? Fråga 2 Ungefär hur många gånger har du besökt följande resmål under de senaste tre en? Fråga 3 Vilket är ditt allmänna omdöme om dessa resmål? Fråga 4 Hur attraktiva skulle du vilja säga att dessa resmål är för dig? Fråga 5 Hur ofta brukar du semestra på följande olika sätt? Fråga 6 Hur viktigt är det att följande aktiviteter finns på ett resmål som du besöker för en lite längre vistelse? Fråga 7 Hur viktiga är följande saker när det gäller att ge dig inspiration till att besöka ett visst resmål? Fråga 8 Hur väl känner du egentligen till Åland och vad detta resmål kan erbjuda? Fråga 9 Hur attraktivt tycker du att detta gör Åland som resmål? Fråga 10 Hur intressant tycker du att följande resepaket, som kan skräddarsys efter dina önskemål, från Åland skulle vara för dig? (resa, boende, upplevelse mat m.m.) Fråga 11 Skulle du kunna tänka dig att besöka Åland i samband med minst en övernattning? (alltså inte ett kortare stopp i samband med resa med någon av sfärjorna) Fråga 12 Hur kommer det sig att du inte är helt positiv till att besöka Åland, vad beror det på, vart skulle du hellre åka? Kontaktuppgifter 5

6 Syfte och metod Visit Åland har givit Mistat AB i uppdrag att genomföra en undersökning med syfte att klargöra bilden av och intresset för Åland. Undersökningen har genomförts under perioden 1-8 februari 2013 med hjälp av webbenkäter i ett antal webbpaneler. Totalt har svar samlats in och databearbetats. De delmålgrupper som redovisas i rapporten är följande: Ø Kön Ø Ålder Ø Årsinkomst Ø Boendeform Ø Familjeform Ø I vilken del av man bor 6

7 Inferens - vilka slutsatser kan man dra utifrån resultatet Resultaten i undersökningen redovisas löpande i diagramform med kommentarer kring resultaten. Ibland kan vissa avvikelser uppkomma vilka beror på de avrundningar som sker i de statistikprogram som används. Vid frågor där man tillåts ange fler än ett svarsalternativ summerar procenttalen i kolumnen till mer än 100%. Vid undersökningar genomförda med hjälp av stickprov finns det alltid inbyggda osäkerhetsmarginaler i de erhållna resultaten. Det är viktigt att man alltid kommer ihåg att det är ungefärliga värden som man arbetar med. Storleken på dessa osäkerhetsmarginaler beror bl a på hur väl man lyckats med sitt urval och storleken på stickprovet. Nedan visas allmänt rekommenderade osäkerhetsmarginaler för procenttal räknade på 200, 500 respektive 1000 intervjuer. Det sanna procenttalet ligger med 95% sannolikhet inom intervallet +/- det procenttal som anges i tabellen nedan. Den vikt som skall läggas på dessa osäkerhetsmarginaler beror naturligtvis på hur viktiga ändamålen/besluten som skall fattas är. 200 intervjuer 500 intervjuer 1000 intervjuer Procenttal nära 10 +/- 4 +/- 3 +/- 2 Procenttal nära 20 +/- 6 +/- 4 +/- 3 Procenttal nära 30 +/- 7 +/- 4 +/- 3 Procenttal nära 40 +/- 7 +/- 4 +/- 3 Procenttal nära 50 +/- 7 +/- 5 +/- 3 Procenttal nära 60 +/- 7 +/- 4 +/- 3 Procenttal nära 70 +/- 7 +/- 4 +/- 3 Procenttal nära 80 +/- 6 +/- 4 +/- 3 Procenttal nära 90 +/- 4 +/- 3 +/- 2 7

8 Bakgrundsuppgifter Vilka har deltagit i undersökningen Kvinna Man 50% 50% Ålder % 27% 27% 20% Boendeform Hyresrätt 28% Bostadsrätt 4% Villa, radhus eller liknande 68% (Bas=1039 st) 0% 20% 40% 60% 80% 100% 8

9 Bakgrundsuppgifter Vilka har deltagit i undersökningen Ensamstående 27% Sambo/gift 37% Ensamstående med barn under 12 2% Sambo/gift med barn under 12 21% Ensamstående med barn mellan % Sambo/gift med barn mellan % Etelä-Suomen lääni 49% Itä-Suomen lääni 14% Lapin lääni 2% Länsi-suomen lääni 26% Oulun lääni 9% (Bas=1039 st) 0% 20% 40% 60% 80% 100% 9

10 Bakgrundsuppgifter Vilka har deltagit i undersökningen Ungefär hur ofta brukar du åka iväg på privata semesterresor på följande olika sätt? 1 övernattning övernattningar övernattningar En vecka eller längre % 20% 40% 60% 80% 100% (Bas=1039) 3 ggr eller fler/ Ca 2 ggr/ Ca 1 gång/ Ungefär vartannat Mer sällan Aldrig 10

11 Resultatredovisning 11

12 Hur väl skulle du vilja säga att du känner till följande resmål? Sverige Estland Åland Norge Ryssland % 20% 40% 60% 80% 100% (Bas=1039) Mycket väl Ganska väl Inte särskilt väl Inte alls 12

13 Hur väl skulle du vilja säga att du känner till följande resmål? Hushållets inkomst efter skatt Ganska väl + Mycket väl Totalt Man Kvinna Upp till SEK KKR Mer än SEK Antal svar Estland 44% 47% 42% 51% 45% 42% 40% 39% 52% 47% Sverige 49% 52% 45% 53% 49% 49% 43% 42% 50% 59% Ryssland 8% 11% 5% 9% 6% 9% 9% 8% 8% 7% Norge 14% 16% 12% 17% 11% 14% 14% 12% 17% 14% Åland % 30% 21% 23% 23% 29% 28% 21% % 34% 13

14 Hur väl skulle du vilja säga att du känner till följande resmål? Ganska väl + Mycket väl Totalt Hyresrätt Bostadsrätt Villa/ småhus Sambo/ gift Ensamstående Ensamstående med barn Sambo/ gift med barn Antal svar Estland 44% 40% 52% 46% 41% 48% 53% 43% Sverige 49% 46% 57% 49% 47% 49% 45% 52% Ryssland 8% 9% 17% 7% 9% 9% 5% 7% Norge 14% 11% 17% 15% 12% 17% 8% 15% Åland % 21% 24% 28% 23% 31% 10% % Ganska väl + Mycket väl Totalt Etelä-Suomen Itä-Suomen Lapin Länsi-Suomen Oulun Antal svar Estland 44% 54% 42% 32% 36% 27% Sverige 49% 53% 38% 58% 44% 52% Ryssland 8% 9% 11% 5% 5% 9% Norge 14% 13% 12% 32% 13% 19% Åland % 29% 14% 11% 28% 19% 14

15 Ungefär hur många gånger har du besökt följande resmål under de senaste tre en? Medel Estland ,51 Sverige ,79 Åland ,45 Ryssland ,55 Norge ,45 0% 20% 40% 60% 80% 100% (Bas=1039) Ej besökt sen. 3 en 1 gång 2-3 ggr 4-5 ggr 6-10 ggr > 10 ggr 15

16 Ungefär hur många gånger har du besökt följande resmål under de senaste tre en? Hushållets inkomst efter skatt Medel Totalt Man Kvinna Upp till SEK KKR Mer än SEK Antal svar Estland 2,5 2,5 2,5 2,2 2,5 2,5 3,0 2,1 2,7 2,9 Sverige 1,8 1,9 1,7 1,7 2,0 1,5 2,1 1,6 1,8 2,5 Ryssland 0,6 0,7 0,4 0,4 0,5 0,6 0,7 0,5 0,6 0,7 Norge 0,5 0,6 0,3 0,3 0,4 0,5 0,7 0,4 0,5 0,5 Åland 0,5 0,6 0,3 0,3 0,4 0,5 0,7 0,4 0,5 0,5 16

17 Ungefär hur många gånger har du besökt följande resmål under de senaste tre en? Medel Totalt Hyresrätt Bostadsrätt Villa/ småhus Sambo/ gift Ensamstående Ensamstående med barn Sambo/ gift med barn Antal svar Estland 2,5 2,1 3,0 2,6 2,2 2,9 3,5 2,2 Sverige 1,8 1,5 2,7 1,9 1,6 2,0 1,5 1,8 Ryssland 0,6 0,6 0,6 0,5 0,7 0,5 0,5 0,4 Norge 0,5 0,5 0,6 0,4 0,5 0,6 0,2 0,4 Åland 0,5 0,5 0,6 0,4 0,5 0,6 0,2 0,4 Medel Totalt Etelä-Suomen Itä-Suomen Lapin Länsi-Suomen Oulun Antal svar Estland 2,5 3,5 1,6 0,7 1,9 0,8 Sverige 1,8 1,9 0,9 5,5 1,7 1,8 Ryssland 0,6 0,6 0,9 0,3 0,5 0,1 Norge 0,5 0,5 0,2 0,1 0,7 0,1 Åland 0,5 0,5 0,2 0,1 0,7 0,1 17

18 Vilket är ditt allmänna omdöme om dessa resmål? Medel Sverige ,74 Estland ,55 Norge ,64 Åland ,52 Ryssland ,55 (Bas=1039 st) 0% 20% 40% 60% 80% 100% Mycket bra (5) Mycket dåligt (1) Kan ej svara 18

19 Vilket är ditt allmänna omdöme om dessa resmål? Hushållets inkomst efter skatt Medel Totalt Man Kvinna Upp till SEK KKR Mer än SEK Antal svar Estland 3,6 3,5 3,6 3,6 3,5 3,5 3,6 3,5 3,6 3,5 Sverige 3,7 3,6 3,8 3,7 3,8 3,8 3,7 3,7 3,7 3,8 Ryssland 2,5 2,6 2,5 2,6 2,5 2,5 2,7 2,6 2,6 2,5 Norge 3,6 3,5 3,8 3,6 3,6 3,7 3,6 3,6 3,7 3,7 Åland 3,5 3,4 3,7 3,5 3,4 3,6 3,6 3,5 3,5 3,5 19

20 Vilket är ditt allmänna omdöme om dessa resmål? Medel Totalt Hyresrätt Bostadsrätt Villa/ småhus Sambo/ gift Ensamstående Ensamstående med barn Sambo/ gift med barn Antal svar Estland 3,6 3,5 3,8 3,6 3,5 3,6 3,5 3,6 Sverige 3,7 3,7 3,9 3,8 3,7 3,7 3,7 3,8 Ryssland 2,5 2,6 2,7 2,5 2,7 2,5 2,4 2,5 Norge 3,6 3,6 3,8 3,7 3,6 3,6 3,6 3,7 Åland 3,5 3,4 3,5 3,6 3,5 3,6 3,2 3,5 Medel Totalt Etelä-Suomen Itä-Suomen Lapin Länsi-Suomen Oulun Antal svar Estland 3,6 3,6 3,6 3,4 3,5 3,4 Sverige 3,7 3,7 3,6 3,8 3,8 3,8 Ryssland 2,5 2,6 2,6 3,1 2,4 2,5 Norge 3,6 3,6 3,6 3,9 3,7 3,8 Åland 3,5 3,5 3,3 3,6 3,5 3,9 20

21 Hur attraktiva skulle du vilja säga att dessa resmål är för dig? Medel Estland ,49 Sverige ,43 Norge ,5 Åland , Ryssland ,59 0% 20% 40% 60% 80% 100% (Bas=1039 st) Mycket attraktivt (5) Inte alls (1) Kan ej svara 21

22 Hur attraktiva skulle du vilja säga att dessa resmål är för dig? Hushållets inkomst efter skatt Totalt Man Kvinna Upp till SEK KKR Mer än SEK Antal svar Estland 3,5 3,5 3,5 3,5 3,4 3,4 3,6 3,5 3,5 3,4 Sverige 3,4 3,3 3,6 3,5 3,4 3,4 3,4 3,4 3,5 3,4 Ryssland 2,6 2,6 2,6 2,6 2,5 2,5 2,7 2,7 2,6 2,6 Norge 3,5 3,4 3,6 3,6 3,4 3,5 3,5 3,5 3,6 3,4 Åland 3,3 3,1 3,4 3,2 3,1 3,3 3,4 3,2 3,3 3,1 22

23 Hur attraktiva skulle du vilja säga att dessa resmål är för dig? Totalt Hyresrätt Bostadsrätt Villa/ småhus Sambo/ gift Ensamstående Ensamstående med barn Sambo/ gift med barn Antal svar Estland 3,5 3,4 3,7 3,5 3,6 3,4 3,5 3,5 Sverige 3,4 3,4 3,6 3,4 3,5 3,4 3,4 3,5 Ryssland 2,6 2,6 2,7 2,6 2,8 2,5 2,6 2,5 Norge 3,5 3,4 3,5 3,5 3,5 3,5 3,4 3,5 Åland 3,3 3,2 3,0 3,3 3,3 3,3 2,8 3,2 Totalt Etelä-Suomen Itä-Suomen Lapin Länsi-Suomen Oulun Antal svar Estland 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,3 Sverige 3,4 3,4 3,3 3,3 3,4 3,6 Ryssland 2,6 2,6 2,7 2,9 2,5 2,5 Norge 3,5 3,5 3,5 3,7 3,5 3,6 Åland 3,3 3,2 3,3 3,2 3,2 3,7 23

24 Hur ofta brukar du semestra på följande olika sätt? Weekendresa till storstad Bilsemester i Solsemester i utlandet Hyra stuga/lägenhet i Bilsemester i utlandet % 20% 40% 60% 80% 100% Flera ggr/ Någon gång/ Ungefär vartannat Mer sällan Aldrig (Bas=1039) 24

25 Hur ofta brukar du semestra på följande olika sätt? Hushållets inkomst efter skatt Flera ggr/ +Någon g/ Totalt Man Kvinna Upp till SEK KKR Mer än SEK Antal svar Solsemester i utlandet, 1 vecka eller längre 16% 16% 15% 13% 13% 16% 21% 11% 16% 27% Weekendresa till storstad, 2 eller fler övernattningar 27% 28% 27% 31% 26% 27% 26% 18% 34% 41% Bilsemester i utlandet, 1 vecka eller längre 4% 6% 3% 4% 5% 3% 5% 5% 5% 5% Bilsemester i, 1 vecka eller längre 22% 22% 20% 23% 22% 16% 24% 16% 27% 24% Hyra stuga/lägenhet i, 1 vecka eller längre 13% 12% 13% 14% 12% 12% 13% 11% 15% 14%

26 Hur ofta brukar du semestra på följande olika sätt? Flera ggr/ +Någon g/ Totalt Hyresrätt Bostadsrätt Villa/ småhus Sambo/ gift Ensamstående Ensamstående med barn Sambo/ gift med barn Antal svar Solsemester i utlandet, 1 vecka eller längre 16% 11% 17% 17% 15% 18% 18% 12% Weekendresa till storstad, 2 eller fler övernattningar 27% % 30% 28% % 32% 23% % Bilsemester i utlandet, 1 vecka eller längre 4% 3% 7% 5% 4% 5% 3% 3% Bilsemester i, 1 vecka eller längre 22% 17% 24% 23% 13% 26% 8% % Hyra stuga/lägenhet i, 1 vecka eller längre 13% 11% 9% 14% 10% 16% 5% 14% Flera ggr/ +Någon g/ Totalt Etelä-Suomen Itä-Suomen Lapin Länsi-Suomen Oulun Antal svar Solsemester i utlandet, 1 vecka eller längre 16% 18% 11% 16% 15% 9% Weekendresa till storstad, 2 eller fler övernattningar 27% 31% 27% 5% % 19% Bilsemester i utlandet, 1 vecka eller längre 4% 4% 3% 16% 4% 3% Bilsemester i, 1 vecka eller längre 22% 19% 22% 53% 21% 29% Hyra stuga/lägenhet i, 1 vecka eller längre 13% 12% 9% 26% 12% 20% 26

27 Hur viktigt är det att följande aktiviteter finns på ett resmål som du besöker för en lite längre vistelse? Historiska platser Restauranger Djur och naturliv Shopping Badstränder/klippor Slott, kyrkor, borgar Muséer Wellness/SPA Evenemang Vandringsleder Barnaktiviteter Barer Konserter Konstutställningar Teater, musikaler Nattliv Fiske Cykelleder Möjlighet till båtliv Möjlighet att paddla Casino Golfbanor % 20% 40% 60% 80% 100% (Bas=1039 st) Mycket viktigt (5) In te alls (1) 27

28 Hur viktigt är det att följande aktiviteter finns på ett resmål som du besöker för en lite längre vistelse? Hushållets inkomst efter skatt Medelvärde Totalt Man Kvinna Upp till SEK KKR Mer än SEK Antal svar Restauranger 3,5 3,4 3,5 3,6 3,5 3,5 3,2 3,3 3,5 3,8 Barer 2,5 2,7 2,3 2,6 2,4 2,6 2,3 2,6 2,4 2,3 Shopping 3,4 3,3 3,6 3,4 3,6 3,5 3,2 3,4 3,5 3,4 Badstränder/klippor 3,3 3,2 3,4 3,2 3,4 3,4 3,0 3,2 3,3 3,3 Historiska platser 3,6 3,5 3,6 3,4 3,4 3,7 3,7 3,5 3,6 3,6 Slott, kyrkor, borgar 3,3 3,1 3,4 3,1 3,1 3,4 3,5 3,2 3,3 3,3 Djur och naturliv 3,5 3,3 3,7 3,5 3,4 3,6 3,4 3,5 3,5 3,4 Fiske 2,0 2,2 1,8 2,0 1,9 2,0 2,0 2,0 2,1 1,9 Evenemang 2,9 2,9 2,9 2,9 2,8 2,9 3,0 2,9 3,0 2,7 Muséer 3,0 2,9 3,0 2,9 2,9 2,9 3,2 2,9 3,0 3,0 Nattliv 2,2 2,4 2,0 2,4 2,2 2,2 1,9 2,4 2,1 2,0 Teater, musikaler 2,5 2,4 2,6 2,3 2,2 2,5 2,9 2,4 2,5 2,5 Vandringsleder 2,6 2,6 2,6 2,6 2,5 2,6 2,7 2,6 2,6 2,6 Konserter 2,5 2,5 2,6 2,5 2,4 2,5 2,8 2,5 2,6 2,5 Konstutställningar 2,4 2,2 2,5 2,3 2,2 2,3 2,8 2,3 2,4 2,4 Wellness/SPA 2,9 2,7 3,0 2,8 2,8 2,8 3,0 2,8 3,0 2,8 Cykelleder 2,2 2,2 2,2 2,3 2,1 2,1 2,2 2,2 2,2 2,2 Golfbanor 1,4 1,5 1,3 1,5 1,4 1,4 1,4 1,3 1,4 1,5 Möjlighet till båtliv (segel- eller motorbåt) 1,7 1,9 1,6 1,7 1,7 1,8 1,7 1,7 1,7 1,7 Möjlighet att paddla (kanot/kajak) 1,7 1,9 1,5 1,7 1,7 1,7 1,6 1,7 1,8 1,8 Casino 1,5 1,6 1,3 1,7 1,4 1,4 1,3 1,5 1,5 1,3 Barnaktiviteter 2,2 2,2 2,1 2,8 2,6 1,6 1,5 1,9 2,5 2,4 28

29 Hur viktigt är det att följande aktiviteter finns på ett resmål som du besöker för en lite längre vistelse? Medelvärde Totalt Hyresrätt Bostadsrätt Villa/ småhus Sambo/ gift Ensamstående Ensamstående med barn Sambo/ gift med barn Antal svar Restauranger 3,5 3,4 3,6 3,5 3,4 3,6 3,2 3,5 Barer 2,5 2,8 2,6 2,3 2,7 2,5 2,4 2,3 Shopping 3,4 3,5 3,3 3,4 3,4 3,4 3,7 3,5 Badstränder/klippor 3,3 3,2 3,2 3,3 3,0 3,1 3,5 3,6 Historiska platser 3,6 3,4 3,8 3,6 3,6 3,7 3,1 3,5 Slott, kyrkor, borgar 3,3 3,1 3,5 3,3 3,3 3,4 2,9 3,2 Djur och naturliv 3,5 3,5 3,8 3,5 3,6 3,5 3,3 3,5 Fiske 2,0 2,1 2,2 1,9 1,9 2,0 1,7 2,1 Evenemang 2,9 2,9 3,1 2,9 3,0 2,9 2,7 2,8 Muséer 3,0 2,8 3,4 3,0 3,0 3,0 2,6 2,9 Nattliv 2,2 2,6 2,0 2,0 2,6 2,1 2,4 2,0 Teater, musikaler 2,5 2,3 3,0 2,5 2,5 2,6 2,4 2,2 Vandringsleder 2,6 2,5 2,8 2,6 2,6 2,6 2,4 2,6 Konserter 2,5 2,6 2,8 2,5 2,7 2,6 2,5 2,3 Konstutställningar 2,4 2,3 2,7 2,4 2,4 2,5 2,3 2,1 Wellness/SPA 2,9 2,7 3,0 2,9 2,7 2,9 2,6 3,0 Cykelleder 2,2 2,1 2,4 2,2 2,2 2,2 2,1 2,2 Golfbanor 1,4 1,4 1,5 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 Möjlighet till båtliv (segel- eller motorbåt) 1,7 1,8 1,9 1,7 1,7 1,7 1,4 1,8 Möjlighet att paddla (kanot/kajak) 1,7 1,7 1,9 1,7 1,7 1,7 1,5 1,8 Casino 1,5 1,6 1,5 1,4 1,5 1,4 1,3 1,5 Barnaktiviteter 2,2 2,0 2,1 2,3 1,5 1,6 2,7 3,5 29

30 Hur viktigt är det att följande aktiviteter finns på ett resmål som du besöker för en lite längre vistelse? Medelvärde Totalt Etelä-Suomen Itä-Suomen Lapin Länsi-Suomen Oulun Antal svar Restauranger 3,5 3,6 3,4 3,1 3,3 3,5 Barer 2,5 2,6 2,4 2,5 2,3 2,3 Shopping 3,4 3,5 3,5 3,4 3,4 3,4 Badstränder/klippor 3,3 3,3 3,1 3,3 3,3 3,4 Historiska platser 3,6 3,6 3,4 3,4 3,5 3,5 Slott, kyrkor, borgar 3,3 3,3 3,1 3,0 3,2 3,2 Djur och naturliv 3,5 3,5 3,5 3,7 3,4 3,7 Fiske 2,0 1,9 2,1 2,6 1,9 2,3 Evenemang 2,9 2,9 2,8 3,2 2,8 3,0 Muséer 3,0 3,0 2,8 2,9 2,9 3,0 Nattliv 2,2 2,2 2,2 1,9 2,1 2,3 Teater, musikaler 2,5 2,5 2,3 2,6 2,5 2,6 Vandringsleder 2,6 2,5 2,7 3,3 2,7 2,8 Konserter 2,5 2,5 2,5 2,7 2,5 2,8 Konstutställningar 2,4 2,4 2,3 2,3 2,2 2,4 Wellness/SPA 2,9 2,8 3,0 3,4 2,9 3,0 Cykelleder 2,2 2,2 2,1 2,8 2,2 2,3 Golfbanor 1,4 1,4 1,4 1,2 1,3 1,4 Möjlighet till båtliv (segel- eller motorbåt) 1,7 1,7 1,9 1,9 1,7 1,8 Möjlighet att paddla (kanot/kajak) 1,7 1,7 1,6 1,9 1,7 1,8 Casino 1,5 1,5 1,4 1,3 1,4 1,5 Barnaktiviteter 2,2 2,1 2,3 1,8 2,1 2,4 30

31 Hur viktigt är det att följande aktiviteter finns på ett resmål som du besöker för en lite längre vistelse? Om annat, vad? (1/2) Omalla autolla, omaan tahtiin luontoa tutkaillen esim Metsästys Kliikuntapaikat /tennis Hintataso, turismin määrä Löytää oma rauhallinen paikka, missä kerätä itseään Kaupunki, aurinko, ihmiset, hyvä meininki Jalkapalloottelut Kartat Laitesukellus, kirpputori, kauppatori Lenkkeilymahdollisuus Uima-allas Laskettelu, hiihto Suunnistus & hyvät kartat ja vaikka kiintorastit Hyvät kartat Lenkkeilymaastot, uima-allas Moottoripyörä vuokraamot Harrastusmahdollisuudet, kuten lumitilanne tai moottoriradat Jalkapallo-ottelut Rauha ja turvallisuus Jalkapallo-ottelut Uima-allas Urheilumahdollisuudet, pelit Turvallisuus Moottoripyöräkohteet Tutustuminen paikallisiin ihmisiin Tanssi Hyvät käevely mahdollisuudet Kasvisruokaravintolat Puistot, puutarhat, kahvilat, paikalliset käsityöt Tuttujen tapaaminen Hiihtoladut ja lavatanssit Urheilutapahtumat Iso uima-alla Mahdollisuus hyväntekeväisyyteebn Ei rättipäitä kaupustelemassa Sukellus/snorklaus Hiihtoladut Alkuasukkaat 31

32 Hur viktigt är det att följande aktiviteter finns på ett resmål som du besöker för en lite längre vistelse? Om annat, vad? (1/2) Ratsastusretket Oma rauha Rauha Kirpputorit, erittäin tärkeä (5) HYVIÄ IHMISIÄ ILMAN (YLETTÖMIÄ) TAKA-AJATUKSIA Lomanviettopaikan valmiit paketit. Lemmikkieläinten mukaan otto Kielimatka Englaninkielellä Hotellin allas-alue Uima-allas melko tärkeä (4) Kokonaisuus sen mukaan, matkustanko lapseni kanssa vai muuten. Hei - LOMA - silloin on tärkeää aktiviteettien puute, ei aktiviteetit... tai stiten lomailette väärin. Merivesi altaat=erittäin tärkeä Ulkoilu ja kuntoilu En käy missään Seuralaiset En tiedä En matkusta koskaan pidemmäksi aikaa Että pääsee kohteisiin helposti rollaattorilla ja/tai pyörätuolilla, että saa avustajan paikan päällä. Erityisruokavalio (diabetes ja kihti). Tilava kylpyhuone ja WC. Turvakahvat WC:ssä ja suihkussa. Matalalattiabussi retkikohteisiin. Mikä tärkeä 32

33 Hur viktiga är följande saker när det gäller att ge dig inspiration till att besöka ett visst resmål? Resmålets egen hemsida Rekommendationer från vänner/bekanta Artikel i tidning Reportage/inslag i TV Kataloger/broschyrer Annonser på Internet Annonser i tidningar Direktreklam Sociala media TV-reklam Mässor Tripadvisor Utomhusreklam Annat % 20% 40% 60% 80% 100% (Bas=1039 st) Mycket viktigt (5) In te alls (1) 33

34 Hur viktiga är följande saker när det gäller att ge dig inspiration till att besöka ett visst resmål? Hushållets inkomst efter skatt Totalt Man Kvinna Upp till SEK KKR Mer än SEK Antal svar Annonser i tidningar 2,5 2,4 2,5 2,3 2,4 2,6 2,6 2,5 2,5 2,5 TV-reklam 2,3 2,3 2,3 2,2 2,3 2,4 2,3 2,4 2,3 2,1 Annonser på Internet 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 3,0 2,8 3,0 2,9 3,0 Direktreklam 2,5 2,4 2,6 2,2 2,3 2,7 2,7 2,5 2,4 2,4 Rekommendationer från vänner/bekanta 3,5 3,4 3,7 3,7 3,6 3,5 3,4 3,5 3,6 3,6 Artikel i tidning 3,1 3,0 3,3 3,1 3,2 3,2 3,1 3,1 3,1 3,3 Reportage/inslag i TV 3,1 3,0 3,2 2,9 3,0 3,2 3,1 3,1 3,1 3,2 Resmålets egen hemsida 3,7 3,5 3,8 3,6 3,6 3,8 3,6 3,6 3,7 3,9 Kataloger/broschyrer 3,1 3,0 3,2 2,9 3,1 3,3 3,2 3,1 3,2 3,1 Utomhusreklam 2,0 1,9 2,0 2,0 1,9 2,0 1,9 2,0 2,0 1,8 Mässor 2,2 2,1 2,2 2,0 2,0 2,3 2,3 2,2 2,2 2,1 Sociala media (Facebook, Twitter, Pinterest m.fl.) 2,1 2,1 2,1 2,3 2,2 2,1 1,9 2,2 2,1 2,0 Tripadvisor 1,7 1,8 1,7 1,9 1,9 1,7 1,5 1,7 1,7 2,0 Annat 1,5 1,5 1,4 1,6 1,5 1,4 1,3 1,4 1,5 1,4 34

35 Hur viktiga är följande saker när det gäller att ge dig inspiration till att besöka ett visst resmål? Totalt Hyresrätt Bostadsrätt Villa/ småhus Sambo/ gift Ensamstående Ensamstående med barn Sambo/ gift med barn Antal svar Annonser i tidningar 2,5 2,4 2,6 2,5 2,3 2,6 2,4 2,6 TV-reklam 2,3 2,4 2,3 2,3 2,2 2,3 2,2 2,3 Annonser på Internet 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,6 3,0 Direktreklam 2,5 2,4 2,7 2,5 2,3 2,6 2,3 2,5 Rekommendationer från vänner/ bekanta 3,5 3,5 3,2 3,6 3,4 3,5 3,5 3,7 Artikel i tidning 3,1 3,0 3,1 3,2 3,1 3,2 3,2 3,2 Reportage/inslag i TV 3,1 3,0 3,1 3,1 3,1 3,1 2,9 3,1 Resmålets egen hemsida 3,7 3,4 3,6 3,7 3,5 3,7 3,7 3,8 Kataloger/broschyrer 3,1 3,0 3,2 3,2 3,0 3,2 3,0 3,1 Utomhusreklam 2,0 2,0 2,1 1,9 2,0 2,0 1,9 2,0 Mässor 2,2 2,2 2,3 2,1 2,1 2,3 2,1 2,1 Sociala media (Facebook, Twitter, Pinterest m.fl.) 2,1 2,3 2,2 2,0 2,2 2,0 2,0 2,1 Tripadvisor 1,7 1,8 1,9 1,7 1,8 1,7 1,7 1,8 Annat 1,5 1,5 1,6 1,4 1,5 1,4 1,7 1,4 35

36 Hur viktiga är följande saker när det gäller att ge dig inspiration till att besöka ett visst resmål? Totalt Etelä-Suomen Itä-Suomen Lapin Länsi-Suomen Oulun Antal svar Annonser i tidningar 2,5 2,5 2,6 2,3 2,4 2,6 TV-reklam 2,3 2,3 2,4 2,5 2,3 2,5 Annonser på Internet 2,9 2,9 2,9 3,1 2,8 3,1 Direktreklam 2,5 2,5 2,5 2,6 2,4 2,6 Rekommendationer från vänner/ bekanta 3,5 3,6 3,4 3,7 3,5 3,6 Artikel i tidning 3,1 3,1 3,1 3,5 3,1 3,2 Reportage/inslag i TV 3,1 3,1 3,1 3,5 3,0 3,1 Resmålets egen hemsida 3,7 3,7 3,5 4,1 3,6 3,8 Kataloger/broschyrer 3,1 3,1 3,1 2,9 3,1 3,2 Utomhusreklam 2,0 2,0 2,0 2,3 1,9 2,1 Mässor 2,2 2,2 2,0 2,5 2,1 2,1 Sociala media (Facebook, Twitter, Pinterest m.fl.) 2,1 2,1 2,0 2,6 2,1 2,3 Tripadvisor 1,7 1,9 1,7 1,3 1,6 1,8 Annat 1,5 1,5 1,4 1,2 1,4 1,5 36

37 Hur viktiga är följande saker när det gäller att ge dig inspiration till att besöka ett visst resmål? Om annat, vad? (1/2) Suomi24 keskustelut Paikan päällä tutustutan maahan Sukalaisten kokemukset Maksut Historia Forumit Lentotarjoukset Harrastusmahollisuus, kisapaikka Oma aktiivinen etsiminen Lähteä itse katsomaan ja tehdä omat arviot Netti Uutiset, vakaat olot maassa, turvallinen matkakohde Google Tuttu paikka ennestään. Kysymyksiin tulee vastata täydellisesti jotta voit jatkaa eteenpäin Matkaopaskirjat Lonely Planet, Rough Guide Omatoimi Lentojen hintavertailut Matkakirjat, omat haaveet Aikaisemmat kokemuksemme maasta. Appiukon suositus Ei mikään Yleistieto, että paikassa on jotain kiinnostavaa tai uutta koettavaa Tietoisuus kohteesta ennestään Maine Budjetti Lähtökenttä, valinnnan varaa vähän muualla kuin helsingissä, mennään siis sinne minne pääsee. Informaatio netissä yleensä. Otan itse selvää, siitä mitä minua kiinnosta Mattkaopaskirjat Ulkomaiset ystävät. Asunut, ulkolaisia tuttuja, Oma kokemus vastaavista kohteista Oma kokemus Oma tai puolison mielenkiinto, paikka jossa ei ole ennen käyty Kyseisen maan kansalaiset RCI-lomakeskus lähellä Ei mikään Mainonta ja esitteet Aikaisemmat kokemukset Netin saitit Suomen tai englanninkieleiset nettisivut Internet En ole vielä käynyt paikkakunnalla 37

38 Hur viktiga är följande saker när det gäller att ge dig inspiration till att besöka ett visst resmål? Om annat, vad? (2/2) Henk.koht. s-posti Ei muuta. En päässyt kyselyssä eteenpäin, kun jätin tämän kohdan tyhjäksi. Lentoyhtiöt (miten pääsee lentokoneella) Vahinko valinta tämä muu-kohta. Kohtalo, "kismet" Matkatoimiston suosittelu Kiinnostukseni kohde Oma ennakkokäsitys kohteesta Mitä netistä löytyy, kaikki kiinnostava En matkustele! 38

39 Hur väl känner du egentligen till Åland och vad detta resmål kan erbjuda? Det tar 4 timmar med båt till Åland Åland har täta färjturer från Det finns nästan 100 mil cykelvänliga vägar Det tar 45 minuter med flyg till Åland Gamla fyrar och lotsstationer på guidade turer Man kan ö-luffa med skärgdsfärjorna På Åland kan man paddla varierat Skärgden är bland de största i världen Åland har 17 stycken gästhamnar Det finns 161 boendealternativ Åland har flest soltimmar i Norden Åland erbjuder vinteraktiviteter Bästa fisket i Östersjön Ett av Nordens största Casinon Åland har några av Nordens bästa golfbanor % 20% 40% 60% 80% 100% (Bas=1039) Visste Trodde Möjligt Trodde aldrig 39

Visit Åland SVERIGE. MarkCheck

Visit Åland SVERIGE. MarkCheck Visit Åland SVERIGE MarkCheck Februari 2013 Svenskars kännedom och omdöme om Åland som resmål Kännedom Trots att kännedomen om Danmark, Gotland, Norge och Finland är högre kan det konstateras att andelen

Läs mer

Fjärdkärin asemakaava kalastaja- ja yrittäjäkysely

Fjärdkärin asemakaava kalastaja- ja yrittäjäkysely Fjärdkärin asemakaava kalastaja- ja yrittäjäkysely Mustasaaren kunta Seija Väre 12.6.2012 Fjärdkär kalastaja- ja yrittäjäkysely 12.6.2012 1 (4) SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 2 2 KYSELYN TOTEUTUS... 2 3 KYSELYN

Läs mer

UTVECKLINGEN AV BEDÖMNINGSPRAXIS SKRIFTLIGA KUNSKAPER ARGUMENTERANDE GENRE ATTBLOGGAI GRUPP

UTVECKLINGEN AV BEDÖMNINGSPRAXIS SKRIFTLIGA KUNSKAPER ARGUMENTERANDE GENRE ATTBLOGGAI GRUPP UTVECKLINGEN AV BEDÖMNINGSPRAXIS SKRIFTLIGA KUNSKAPER ARGUMENTERANDE GENRE ATTBLOGGAI GRUPP ROKK-projektet 20.5.2015 Sari Hanska-Aare Camilla Jauhojärvi-Koskelo Tiina Männikkö STRUKTUREN Våra mål Nya bedömningskriterier

Läs mer

Nordica. Enkäten sändes till alumner i nordisk litteratur, nordiska språk (båda linjerna) och svensk översättning som utexaminerats år 2006 2010.

Nordica. Enkäten sändes till alumner i nordisk litteratur, nordiska språk (båda linjerna) och svensk översättning som utexaminerats år 2006 2010. Nordica Enkäten sändes till alumner i nordisk litteratur, nordiska språk (båda linjerna) och svensk översättning som utexaminerats år 2006 2010. Alla 52 som svarade är kvinnor. 80 % har finska som modersmål

Läs mer

PRONOMINIT 1. KÄYTETÄÄN SUBST. TILALLA 2. MÄÄRITTÄVÄT SUBSTANTIIVEJA 3. VOIVAT OLLA SUBSTANTIIVIN EDESSÄ TAI ITSENÄISESTI

PRONOMINIT 1. KÄYTETÄÄN SUBST. TILALLA 2. MÄÄRITTÄVÄT SUBSTANTIIVEJA 3. VOIVAT OLLA SUBSTANTIIVIN EDESSÄ TAI ITSENÄISESTI PRONOMINIT 1. KÄYTETÄÄN SUBST. TILALLA 2. MÄÄRITTÄVÄT SUBSTANTIIVEJA 3. VOIVAT OLLA SUBSTANTIIVIN EDESSÄ TAI ITSENÄISESTI INTERROGATIVA PRONOMEN =KYSYVÄT PRONOMINIT Voivat aloittaa suoran- tai epäsuoran

Läs mer

Rapport från referensgruppen för äldreomsorg

Rapport från referensgruppen för äldreomsorg Sverigefinska rådet i Göteborgs stad 2015-02-11 Rapport från referensgruppen för äldreomsorg 10-punktsprogrammet (bilaga) o Hur är situationen för koordinatortjänsten? o Gruppen har fått kännedom om att

Läs mer

AURORA HELSINKI EN PJÄS AV SOFIA AMINOFF PÅ BASEN AV INTERVJUER

AURORA HELSINKI EN PJÄS AV SOFIA AMINOFF PÅ BASEN AV INTERVJUER AURORA HELSINKI 2 AURORA HELSINKI EN PJÄS AV SOFIA AMINOFF PÅ BASEN AV INTERVJUER KONCEPT A LUNDSTRÖM RESEARCH SOFIA AMINOFF OCH ARBETSGRUPPEN ÖVERSÄTTNING FRÅN FINSKA TILL SVENSKA SOFIA AMINOFF ÖVERSÄTTNING

Läs mer

Heidi Kankainen. Ruotsi 1 Yhteinen osuus

Heidi Kankainen. Ruotsi 1 Yhteinen osuus Heidi Kankainen Ruotsi 1 Yhteinen osuus Hakemisto 1. Vem är jag? Opiskelijatarinoita Suomesta..3 2. Vårt land Oi maamme.. 6 3. Opettajan vinkkinurkkaus sanakirjojen käytöstä.8 2 1. Vem är jag? - Opiskelijatarinoita

Läs mer

Raasepori Inkoo merialueen tuulivoimalahanke Vindkraftsprojektet i sjöområdet utanför Raseborg Ingå

Raasepori Inkoo merialueen tuulivoimalahanke Vindkraftsprojektet i sjöområdet utanför Raseborg Ingå Raasepori Inkoo merialueen tuulivoimalahanke Vindkraftsprojektet i sjöområdet utanför Raseborg Ingå Inkoo, Ingå 18.8.2009 Ohjelma: Avaus: Puheenjohtaja Heikki Martela, Pro Barösundin saaristo yhdistys

Läs mer

Bruksanvisning. Välkommen till att använda klamydia- och gonorrétjänsten!

Bruksanvisning. Välkommen till att använda klamydia- och gonorrétjänsten! Bruksanvisning Välkommen till att använda klamydia- och gonorrétjänsten! För att använda tjänsten, behöver du internetanslutning till exempel via mobiltelefon och ett medel att identifiera dig elektroniskt

Läs mer

AKTIVERA DIN SVENSKA! för ett aktivt språkbruk i vardag och arbete

AKTIVERA DIN SVENSKA! för ett aktivt språkbruk i vardag och arbete AKTIVERA DIN SVENSKA! för ett aktivt språkbruk i vardag och arbete Västra Nylands folkhögskola (VNF) i Raseborg har år 2010 erhållit ett bidrag från Utbildningsstyrelsen för att kunna utveckla pedagogiken

Läs mer

Genomgång av diskonteringsräntor 2013-02- 04

Genomgång av diskonteringsräntor 2013-02- 04 Genomgång av diskonteringsräntor 2013-02- 04 Utgångspunkter A. Värderingen av övriga

Läs mer

MAGMA Finlands svenska tankesmedja. Frågor om invandring. September 2009

MAGMA Finlands svenska tankesmedja. Frågor om invandring. September 2009 MAGMA Finlands svenska tankesmedja September 2009 Tankesmedjan MAGMA och Taloustutkimus Finlandssvenskar har en positivare inställning till utlänningar och invandring än folkmajoriteten Tankesmedjan Magma

Läs mer

chrismor(mer.se TWITTER: chris_mor(mer Webbanalys! &! insikter! Sökmarknadsföring! &! SEO! PPC Annonsering! &! AdWords!

chrismor(mer.se TWITTER: chris_mor(mer Webbanalys! &! insikter! Sökmarknadsföring! &! SEO! PPC Annonsering! &! AdWords! Webbanalys! &! insikter!! Digital strategi! Sökmarknadsföring! &! SEO! Sociala medier! &! content marketing! PPC Annonsering! &! AdWords! chrismor(mer.se TWITTER: chris_mor(mer 1. Sökmotorn Fokusområden

Läs mer

OIKEUSTIETEELLINEN TIEDEKUNTA Julkisoikeuden laitos OTK/ON, aineopinnot 13.8.2004

OIKEUSTIETEELLINEN TIEDEKUNTA Julkisoikeuden laitos OTK/ON, aineopinnot 13.8.2004 OIKEUSTIETEELLINEN TIEDEKUNTA HALLINTO Julkisoikeuden laitos OTK/ON, aineopinnot 1. X:n kaupungista oleva Y-osakeyhtiö pyysi X:n kaupunginhallitukselle 10.8.2003 toimittamassaan kirjelmässä, että X:n kaupunginhallitus

Läs mer

Bredd bland B-flickorna s. 7

Bredd bland B-flickorna s. 7 VIFK:s INFOBLAD - VIFK:n INFOLEHTI 3/2009 * INTERVJUER * HISTORIA * TEKNIK www.vifk.fi * HAASTATTELUJA * HISTORIAA * TEKNIIKKAA Bredd bland B-flickorna s. 7 FOTO: JOHAN GEISOR Wasa Footballcup, s. 18-19

Läs mer

Mångprofessionell rehabiliteringsarbetsgrupp vid en hälsocentral

Mångprofessionell rehabiliteringsarbetsgrupp vid en hälsocentral Mångprofessionell rehabiliteringsarbetsgrupp vid en hälsocentral EN PRAKTIKFORSKNING AV ARBETSSÄTTET INOM VÅRD OCH OMSORGSVÄSENDET VID KYRKSLÄTT KOMMUNS REHABILITERINGSARBETSGRUPP FÖR VUXNA Hanna Backman

Läs mer

un me Sveriges Radio Sisuradiossa käynnistimme #vågafinska-viikon syksyllä 2013, emme tienneet minkälaista palautetta olisi odotettavissa.

un me Sveriges Radio Sisuradiossa käynnistimme #vågafinska-viikon syksyllä 2013, emme tienneet minkälaista palautetta olisi odotettavissa. K un me Sveriges Radio Sisuradiossa käynnistimme vågafinskaviikon syksyllä 2013, emme tienneet minkälaista palautetta olisi odotettavissa. Esitimme kysymyksen Uskallatko sinä puhua suomea Ruotsissa? radiossa

Läs mer

Vattenfall Vindkraft Bruzaholm MarkCheck Juni 2014

Vattenfall Vindkraft Bruzaholm MarkCheck Juni 2014 Vattenfall Vindkraft Bruzaholm MarkCheck Juni 2014 4. Resultatredovisning Bakgrundsuppgifter Kön 0% Man 59% Kvinna 41% Ålder Yngre än 45 år 24% 45-64 år 65 år eller äldre 37% 38% Permanent boende på orten

Läs mer

TESTSUCCÉDÄCK! NJUT AV ATT KÖRA SÄKERT I VINTER. Allt inom VVS VVS-Butik Oljebrännarservice. Barnteatern ligger Kaija nära hjärtat

TESTSUCCÉDÄCK! NJUT AV ATT KÖRA SÄKERT I VINTER. Allt inom VVS VVS-Butik Oljebrännarservice. Barnteatern ligger Kaija nära hjärtat Barnteatern ligger Kaija nära hjärtat Veikarsbon Kaija Grannas har utsetts till årets kvinnliga teaterprofil inom finlandssvensk amatörteater. Hon har hållit barnteatergrupper i Smedsby i tio år, och stormtrivs.

Läs mer

HAVSVINDPARK I KRISTINESTAD RESULTAT AV ENKÄT BLAND INVÅNARNA

HAVSVINDPARK I KRISTINESTAD RESULTAT AV ENKÄT BLAND INVÅNARNA Dokumenttyp Resultatrapport Datum 02/0 HAVSVINDPARK I KRISTINESTAD RESULTAT AV ENKÄT BLAND INVÅNARNA Datum 1/02/0 Uppgjord av Hanna Herkkola Beskrivning Enkät bland invånarna, plock bland resultaten 1.

Läs mer

EVIJÄRVI JAKOBSTAD KRONOBY FÖREDRAGNINGSLISTA / ESITYSLISTA 5 1 LARSMO NYKARLEBY PEDERSÖRE. Old Boy, Stadshuset/Kaupungintalo, Jakobstad/Pietarsaari

EVIJÄRVI JAKOBSTAD KRONOBY FÖREDRAGNINGSLISTA / ESITYSLISTA 5 1 LARSMO NYKARLEBY PEDERSÖRE. Old Boy, Stadshuset/Kaupungintalo, Jakobstad/Pietarsaari EVIJÄRVI JAKOBSTAD KRONOBY FÖREDRAGNINGSLISTA / ESITYSLISTA 5 1 Tid/aika: Må/Ma 8.12.2014 kl./klo 11.00 Plats/Paikka: Old Boy, Stadshuset/Kaupungintalo, Närvarande/Läsnä: Peter Boström, ordf./pj. Carola

Läs mer

VisitDenmark. Tyck till om Danmark - September 2012. ServCheck

VisitDenmark. Tyck till om Danmark - September 2012. ServCheck VisitDenmark Tyck till om Danmark - ServCheck Syfte & metod VisitDenmark har givit Mistat AB i uppdrag att göra en undersökning (SalesTrack ) bland kunder som under 2012 bokat en resa till/vistelse i Danmark

Läs mer

Mobil läxhjälp i svenska som andraspråk elevernas förväntningar och erfarenheter

Mobil läxhjälp i svenska som andraspråk elevernas förväntningar och erfarenheter Mobil läxhjälp i svenska som andraspråk elevernas förväntningar och erfarenheter Niina Nissilä Vaasan yliopisto Mobil läxhjälp i svenska som andraspråk -hankkeen tavoitteena on kehittää helppokäyttöinen

Läs mer

Visit Denmark. MarkCheck. April 2009

Visit Denmark. MarkCheck. April 2009 Visit Denmark MarkCheck April 2009 1 Syfte & Metod VisitDenmark har givit Mistat AB i uppdrag att genomföra en undersökning med syfte att ta reda på hur intresset av att åka på campingsemester i Danmark

Läs mer

Vad får människor att välja nybyggd bostad? Attitydundersökning bland hushåll som valt att köpa en nybyggd bostad

Vad får människor att välja nybyggd bostad? Attitydundersökning bland hushåll som valt att köpa en nybyggd bostad Vad får människor att välja nybyggd bostad? Attitydundersökning bland hushåll som valt att köpa en nybyggd bostad Fakta om undersökningen Undersökningen är genomförd av JM i samarbete med TEMO och Field

Läs mer

AKTIVERA DIN SVENSKA! för ett aktivt språkbruk i vardag och arbete

AKTIVERA DIN SVENSKA! för ett aktivt språkbruk i vardag och arbete AKTIVERA DIN SVENSKA! för ett aktivt språkbruk i vardag och arbete Västra Nylands folkhögskola (VNF) i Raseborg har år 2010 erhållit ett bidrag från Utbildningsstyrelsen för att kunna utveckla pedagogiken

Läs mer

Kokoontuminen Vaasan satamassa 18.6 viimeistään klo 08.00. Leirin aikana kuljetaan minibusseilla. Kotona Vaasassa ollaan illalla 24.6 klo 23.00.

Kokoontuminen Vaasan satamassa 18.6 viimeistään klo 08.00. Leirin aikana kuljetaan minibusseilla. Kotona Vaasassa ollaan illalla 24.6 klo 23.00. Gruppbrev 7-2015 INBJUDAN AV-läger Örnsköldsvik! Meidän kestävyysleiri Örnsköldsvikissä lähestyy. Toivottavasti olette tyytyväisiä kevätkauden suorituksista, mutta nyt alkaa harjoituskausi taas syksyn

Läs mer

Vilken fråga är den viktigaste för Kimitoön just nu, enligt dig? Mikä asia on Sinulle tärkentä juuri nyt Kemiönsaarella?

Vilken fråga är den viktigaste för Kimitoön just nu, enligt dig? Mikä asia on Sinulle tärkentä juuri nyt Kemiönsaarella? Enkät vid September Open Företagsmässan 13.9.2014 Antal svar på enkäten: 305 st Kysely September Open Yrittäjämessuilla 13.9.2014 Vastausten määrä: 305 kpl DELTA I TÄVLINGEN! Tävlingspris för mässan är

Läs mer

XVIII. WASA FOOTBALLCUP. NY HEMSIDA - UUSI KOTISIVU s. 8 DIV. 1 SPECIAL s. 4-7 NÅT ÄR DET VÄL SOM DRIVER EN s. 12. Planering av programblad!

XVIII. WASA FOOTBALLCUP. NY HEMSIDA - UUSI KOTISIVU s. 8 DIV. 1 SPECIAL s. 4-7 NÅT ÄR DET VÄL SOM DRIVER EN s. 12. Planering av programblad! 1 Planering av programblad! 3 2006 Intervjuer Historia Teknik www.vifk.fi Haastatteluja Historiaa Tekniikkaa Ohjemalehtien suunnittelua! bo.norrgard@qnet.fi GSM 0500-662233 XVIII. WASA FOOTBALLCUP NY HEMSIDA

Läs mer

MEDBORGARUNDERSÖKNING HAPARANDA KOMMUN 2012

MEDBORGARUNDERSÖKNING HAPARANDA KOMMUN 2012 MEDBORGARUNDERSÖKNING HAPARANDA KOMMUN 2012 ÖPPNA SVAR: SYNPUNKTER TILL DIN KOMMUN Vattnet utanför tätort där jag bor är jätte bra men i Haparanda centralort/tätort är den väldigt dåligt under vissa tider

Läs mer

Aktuellt om elev- och studerandevårdslagen. Minna Antila, jurist Finlands kommunförbund, undervisning och kultur 5.3.2015

Aktuellt om elev- och studerandevårdslagen. Minna Antila, jurist Finlands kommunförbund, undervisning och kultur 5.3.2015 Aktuellt om elev- och studerandevårdslagen Minna Antila, jurist Finlands kommunförbund, undervisning och kultur 5.3.2015 Elev- och studerandevård Elev- och studerandevårdslagen (1287/2013) i kraft 1.8.2014»

Läs mer

Vårt Hallstahammar är. inte till salu!!!

Vårt Hallstahammar är. inte till salu!!! Vårt Hallstahammar är inte till salu!!! Vänsterpartiets dagord Förskola-skola-fritids Det måste bli mindre barngrupper inom förskolan och fritids. Det kan bara ske med fler tillräckligt stora lokaler och

Läs mer

GRANSKA DÄCKEN NU! Rune jobbar med EU-frågor i Bryssel. Metallia ja pyyhkeitä metsissä. Eget spa, en ny livsstil!

GRANSKA DÄCKEN NU! Rune jobbar med EU-frågor i Bryssel. Metallia ja pyyhkeitä metsissä. Eget spa, en ny livsstil! VärmePunkten Lisavägen 1, 65610 Korsholm Tel. 06-417 7455. Vard. 9-17 Rune jobbar med EU-frågor i Bryssel Rune Glasberg är uppvuxen i Kalvholm, men numera bosatt i Bryssel. Han jobbar som utrikespolitisk

Läs mer

Vattenfall Vindkraft Grönhult. MarkCheck Maj 2013

Vattenfall Vindkraft Grönhult. MarkCheck Maj 2013 Vattenfall Vindkraft Grönhult MarkCheck Maj 2013 Sammanfattning (1/2) Kännedom Var femte tillfrågade känner spontant till att Vattenfall har planer på att bygga vindkraftverk i närheten där de bor eller

Läs mer

1. MITÄ GLUCOSAMIN RATIOPHARM ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN PAKKAUSSELOSTE

1. MITÄ GLUCOSAMIN RATIOPHARM ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN PAKKAUSSELOSTE PAKKAUSSELOSTE Lue tämä seloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos sinulla on lisäkysymyksiä, käänny lääkärisi tai apteekin

Läs mer

2 000 kronor per månad Svenskens vanligaste sparande. Undersökning av Länsförsäkringar

2 000 kronor per månad Svenskens vanligaste sparande. Undersökning av Länsförsäkringar kronor per månad Svenskens vanligaste sparande Undersökning av Länsförsäkringar Sammanfattning 1 (3) 46 procent av svenskarna sparar mindre än 1 000 kronor i månaden eller inget alls. 21 procent sparar

Läs mer

RondEllen Nykarleby stads personaltidning Uudenkaarlepyyn kaupungin henkilöstölehti 2 2012

RondEllen Nykarleby stads personaltidning Uudenkaarlepyyn kaupungin henkilöstölehti 2 2012 RondEllen Nykarleby stads personaltidning Uudenkaarlepyyn kaupungin henkilöstölehti 2 2012 2 Förbanna inte mörkret När du läser det här har du klarat dej genom november månad med mörker, kyla, storm, slask

Läs mer

Raija Koskinen och Annika Puustinen. På spaning efter självförtroendet som flytt personalen och unga på ungdomsverkstäder

Raija Koskinen och Annika Puustinen. På spaning efter självförtroendet som flytt personalen och unga på ungdomsverkstäder Raija Koskinen och Annika Puustinen På spaning efter självförtroendet som flytt personalen och unga på ungdomsverkstäder FSKC ARBETSPAPPER 3/2015 På spaning efter självförtroendet som flytt personalen

Läs mer

VIFK Celtic i Gothia Cup, s. 8-10 Joukkue ennen kaikkea, s. 18-19

VIFK Celtic i Gothia Cup, s. 8-10 Joukkue ennen kaikkea, s. 18-19 1 Planering av programblad! 4 2006 Intervjuer Historia Teknik www.vifk.fi Haastatteluja Historiaa Tekniikkaa Ohjemalehtien suunnittelua! bo.norrgard@qnet.fi GSM 0500-662233 VIFK Celtic i Gothia Cup, s.

Läs mer

VIFK:s INFOBLAD - VIFK:n INFOLEHTI 4/2011 * INTERVJUER * HISTORIA * TEKNIK FOTO: JOHAN GEISOR. Wasa Footballcup, s. 12-13 Buster, s.

VIFK:s INFOBLAD - VIFK:n INFOLEHTI 4/2011 * INTERVJUER * HISTORIA * TEKNIK FOTO: JOHAN GEISOR. Wasa Footballcup, s. 12-13 Buster, s. VIFK:s INFOBLAD - VIFK:n INFOLEHTI 4/2011 * INTERVJUER * HISTORIA * TEKNIK *- HAASTATTELUJA INTERVJUER - HISTORIA * HISTORIAA - TEKNIK -* HAASTATTELUJA TEKNIIKKAA - HISTORIAA - TEKNIIKKAA FOTO: JOHAN GEISOR

Läs mer

Kulutukseen luovuttajat. apteekit sairaala-apteekit lääketukkukaupat lääketehtaat. Överlåtarna för förbrukning

Kulutukseen luovuttajat. apteekit sairaala-apteekit lääketukkukaupat lääketehtaat. Överlåtarna för förbrukning Erityisluvat Kulutukseen luovuttajat apteekit sairaala-apteekit lääketukkukaupat lääketehtaat Specialtillstånd Överlåtarna för förbrukning apoteken sjukhusapoteken läkemedelspartiaffärerna läkemedelsfabrikerna

Läs mer

I dag. Tycka, tänka, tro, tycka om Uttal Studier på Aalto-universitetet Användning av bestämd och obestämd form av substantiv

I dag. Tycka, tänka, tro, tycka om Uttal Studier på Aalto-universitetet Användning av bestämd och obestämd form av substantiv I dag Tycka, tänka, tro, tycka om Uttal Studier på Aalto-universitetet Användning av bestämd och obestämd form av substantiv Vanliga problem (H11) Min huvudämne > mitt huvudämne Aalto universitet > Aalto-universitetet

Läs mer

PAKKAUSSELOSTE. Ventipulmin vet 16 mikrog/g, rakeet hevosille

PAKKAUSSELOSTE. Ventipulmin vet 16 mikrog/g, rakeet hevosille PAKKAUSSELOSTE Ventipulmin vet 16 mikrog/g, rakeet hevosille 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA, JOS ERI Myyntiluvan

Läs mer

INTRESSET FÖR TRYGGHETSBOSTÄDER I HUDDINGE

INTRESSET FÖR TRYGGHETSBOSTÄDER I HUDDINGE INTRESSET FÖR TRYGGHETSBOSTÄDER I HUDDINGE ENKÄT MED KOMMUNINVÅNARE I ÅLDERN 65 80 ÅR USK AB Hans-Åke Gustavsson 08-508 35 066 2011-06-29 hans-ake.gustavsson@uskab.se Intresse för trygghetsbostäder i Huddinge

Läs mer

PARAS. Toffe Kloo nöjd med laget, s. 5 Kakkosessa myös v. 2010, s. 6-7 SUOMEN FINLANDS BÄSTA. tyttöjoukkue. flicklag s. 12-13. www.vifk.

PARAS. Toffe Kloo nöjd med laget, s. 5 Kakkosessa myös v. 2010, s. 6-7 SUOMEN FINLANDS BÄSTA. tyttöjoukkue. flicklag s. 12-13. www.vifk. VIFK:s INFOBLAD - VIFK:n INFOLEHTI 4/2009 * INTERVJUER * HISTORIA * TEKNIK www.vifk.fi * HAASTATTELUJA * HISTORIAA * TEKNIIKKAA Toffe Kloo nöjd med laget, s. 5 Kakkosessa myös v. 2010, s. 6-7 FOTO: JOHAN

Läs mer

Svenska reserapporten. Swebus undersökning av svenskarnas sommarsemester

Svenska reserapporten. Swebus undersökning av svenskarnas sommarsemester Svenska reserapporten 2014 Swebus undersökning av svenskarnas sommarsemester Resultat i korthet * Svenskarna spenderar nästan hela sin semester i Sverige * Semestrandet inom Sverige ökar kraftigare än

Läs mer

s. 7 Sinettiseura - Sigillförening, s. 20 parhaat, s. 18-19 www.vifk. * INTERVJUER * HISTORIA * TEKNIK * HAASTATTELUJA * HISTORIAA * TEKNIIKKAA

s. 7 Sinettiseura - Sigillförening, s. 20 parhaat, s. 18-19 www.vifk. * INTERVJUER * HISTORIA * TEKNIK * HAASTATTELUJA * HISTORIAA * TEKNIIKKAA FOTBOLL I VASA - JALKAPALLOA VAASASSA VIFK:s INFOBLAD - VIFK:n INFOLEHTI 1/2009 * INTERVJUER * HISTORIA * TEKNIK * HAASTATTELUJA * HISTORIAA * TEKNIIKKAA www.vifk. Julia Holmqvist i icklandslaget, s. 7

Läs mer

Raija Koskinen och Annika Puustinen. På spaning efter självförtroendet som flytt personalen och unga på ungdomsverkstäder

Raija Koskinen och Annika Puustinen. På spaning efter självförtroendet som flytt personalen och unga på ungdomsverkstäder Raija Koskinen och Annika Puustinen På spaning efter självförtroendet som flytt personalen och unga på ungdomsverkstäder FSKC ARBETSPAPPER 3/2015 På spaning efter självförtroende som flytt personalen

Läs mer

Den Maritima Skärgården

Den Maritima Skärgården Den Maritima Skärgården Sammanfattning Rapport 15.9.2015 FINTRA OY 1 Kort sammanfattning Finlands skärgårds- och kustområden upplevs som intressanta och somriga, dock okända naturnära destinationer Gateway-konceptet

Läs mer

VIFK:s INFOBLAD - VIFK:n INFOLEHTI 4/2014. Hanna Lönnqvist, s. 12-13. NR 4 2014 www.vifk.fi - 1 FOTO: MALIN BEIJAR

VIFK:s INFOBLAD - VIFK:n INFOLEHTI 4/2014. Hanna Lönnqvist, s. 12-13. NR 4 2014 www.vifk.fi - 1 FOTO: MALIN BEIJAR VIFK:s INFOBLAD - VIFK:n INFOLEHTI 4/2014 Hanna Lönnqvist, s. 12-13 NR 4 2014 www.vifk.fi - 1 FOTO: MALIN BEIJAR ORDFÖRANDES SPALT Använd sunt förnuft vid planeringen! Hej igen! Förhoppningsvis tycker

Läs mer

VIFK:s INFOBLAD - VIFK:n INFOLEHTI 5/2014. Grattis till seriesegern! Onnea sarjavoitosta! FOTO: JOHAN GEISOR. NR 5 2014 www.vifk.

VIFK:s INFOBLAD - VIFK:n INFOLEHTI 5/2014. Grattis till seriesegern! Onnea sarjavoitosta! FOTO: JOHAN GEISOR. NR 5 2014 www.vifk. VIFK:s INFOBLAD - VIFK:n INFOLEHTI 5/2014 Grattis till seriesegern! Onnea sarjavoitosta! FOTO: JOHAN GEISOR NR 5 2014 www.vifk.fi - 1 ORDFÖRANDES SPALT Tack för i år! Åter har ett intressant fotbollsår

Läs mer

FOTBOLL I VASA - JALKAPALLOA VAASASSA. VIFK:s INFOBLAD - VIFK:n INFOLEHTI 5/2007

FOTBOLL I VASA - JALKAPALLOA VAASASSA. VIFK:s INFOBLAD - VIFK:n INFOLEHTI 5/2007 FOTBOLL I VASA - JALKAPALLOA VAASASSA VIFK:s INFOBLAD - VIFK:n INFOLEHTI 5/2007 * INTERVJUER * HISTORIA * TEKNIK * HAASTATTELUJA * HISTORIAA * TEKNIIKKAA www.vifk.fi Bra fadderspelare åt småflickorna Magnus

Läs mer

Raportti Tukholmasta, s. 20

Raportti Tukholmasta, s. 20 Witamy w VIFK! Välkommen till VIFK! Tomas Arceusz är ny tränare för VIFK. Ännu i fjol tränade han Kiisto. Tomek har redan bott många år i Vasa. Han kom i tiderna till VPS och spelade dessförinnan i Legia

Läs mer

Wasa Footballcup, s. 2-3

Wasa Footballcup, s. 2-3 VIFK:s INFOBLAD - VIFK:n INFOLEHTI 4/2010 * INTERVJUER * HISTORIA * TEKNIK * HAASTATTELUJA * HISTORIAA * TEKNIIKKAA Wasa Footballcup, s. 2-3 FOTO: Fotoklubben Knäppisarna VIFK 110 år/vuotta, s. 12-13 Wasa

Läs mer

BALTIC ENERGY TEMADAG. Samförbränningsfördelar torv & trä Yhteispolttoetuudet turve & puu

BALTIC ENERGY TEMADAG. Samförbränningsfördelar torv & trä Yhteispolttoetuudet turve & puu BALTIC ENERGY TEMADAG Samförbränningsfördelar torv & trä Yhteispolttoetuudet turve & puu Stefan Storholm, (stefan.storholm@katterno.fi) Nettoelanskaffning 2012 Sähkön nettohankinta 2012 85,2 TWh Vattenkraft

Läs mer

TILL DIG SOM KÄMPAR MED EN ÄTSTÖRNING stöd för drabbade och anhöriga SAIRASTAVILLE JA TOIPUVILLE

TILL DIG SOM KÄMPAR MED EN ÄTSTÖRNING stöd för drabbade och anhöriga SAIRASTAVILLE JA TOIPUVILLE TILL DIG SOM KÄMPAR MED EN ÄTSTÖRNING stöd för drabbade och anhöriga SAIRASTAVILLE JA TOIPUVILLE TILL DIG SINULLE Vi vet vad det Me handlar olemme om. kuin Våra sinä. kamratstödsledare Lähes kaikki meillä

Läs mer

Finländares invandring till Sverige på 1960- och 1970-talen

Finländares invandring till Sverige på 1960- och 1970-talen Finländares invandring till Sverige på 1960- och 1970-talen Migrationen mellan Finland och Sverige 1945 2010 Till Sverige c. 573 000, till Finland c. 328 000 (enligt statistiker) Källan: statistikcentret,

Läs mer

Kan kommunerna upprätthålla välfärdssamhället?

Kan kommunerna upprätthålla välfärdssamhället? Kuntaliiton ruotsinkielin yksikkö ja kuntatalous järjestivät Kuntamarkkinoilla 11.9.2013 tilaisuuden Kan kommunerna upprätthålla välfärdssamhället? Apulaisjohtaja Reijo Vuorento Kuntaliitosta johdatti

Läs mer

Finländarnas resor 2009

Finländarnas resor 2009 Transport och turism 2010 Finländarnas resor 2009 Finländarna gjorde fler fritidsresor och färre tjänsteresor år 2009 Finländarnas utlandsresor ökade år 2009 kraftigare än under åren innan och antalet

Läs mer

Wasa Footballcup, s. 12

Wasa Footballcup, s. 12 VIFK:s INFOBLAD - VIFK:n INFOLEHTI 1/2011 * INTERVJUER * HISTORIA * TEKNIK * HAASTATTELUJA * HISTORIAA * TEKNIIKKAA Wasa Footballcup, s. 12 FOTO: JOHAN GEISOR Samarbete med Umeå IK, s. 4-5 SJK ennakkosuosikki,

Läs mer

Morgondagens turist Hur ska besöksnäringen bemöta e-generationen?

Morgondagens turist Hur ska besöksnäringen bemöta e-generationen? Morgondagens turist Hur ska besöksnäringen bemöta e-generationen? Åsa Wallström, professor industriell marknadsföring Maria Ek Styvén, bitr. professor industriell marknadsföring Vad är e-generationen?

Läs mer

Scotland Special, s. 12-13

Scotland Special, s. 12-13 VIFK:s INFOBLAD - VIFK:n INFOLEHTI 4/2013 - INTERVJUER - HISTORIA - TEKNIK - HAASTATTELUJA - HISTORIAA - TEKNIIKKAA- FOTO: JOHAN GEISOR Scotland Special, s. 12-13 Kilimanjaro, s. 20NR 4 2013 www.vifk.fi

Läs mer

Söderkullan kirjaston vastaukset kirjaston käyttäjäkyselytuloksiin 2013

Söderkullan kirjaston vastaukset kirjaston käyttäjäkyselytuloksiin 2013 n kirjaston vastaukset kirjaston käyttäjäkyselytuloksiin 2013 biblioteks svar på resultaten i bibliotekets användarförfrågan 2013 2 Aukioloajoista / Om öppettiderna Aukioloaikoja tulisi pyrkiä pidentämään/siirtämään

Läs mer

RondEllen Nykarleby stads personaltidning Uudenkaarlepyyn kaupungin henkilöstölehti 2 2008

RondEllen Nykarleby stads personaltidning Uudenkaarlepyyn kaupungin henkilöstölehti 2 2008 RondEllen Nykarleby stads personaltidning Uudenkaarlepyyn kaupungin henkilöstölehti 2 2008 2 3 Gottegrisar är vi allihopa Julen närmar sig med stormsteg och då om inte förr kryper pralinaskarna fram i

Läs mer

6-7.4.2013. Tellushall - i. Jakobstad/Pietarsaari. Öppet lördag-söndag 10-17 / Avoinna lauantai-sunnuntai 10-17. T n

6-7.4.2013. Tellushall - i. Jakobstad/Pietarsaari. Öppet lördag-söndag 10-17 / Avoinna lauantai-sunnuntai 10-17. T n 1 BL.A M./ M e.b n ny T n ör r s oo & m Mu in U /M U W MI k Björ y l il man Malena Björn da h PLOCK UR PROGRAMMET: Mässöppning, Stefan Svenfors Lansering av Jeppis Sandwich Willy Björkman Benny Törnroos

Läs mer

RondEllen Nykarleby stads personaltidning Uudenkaarlepyyn kaupungin henkilöstölehti 1 2010

RondEllen Nykarleby stads personaltidning Uudenkaarlepyyn kaupungin henkilöstölehti 1 2010 RondEllen Nykarleby stads personaltidning Uudenkaarlepyyn kaupungin henkilöstölehti 1 2010 2 Små rosa moln Visst har jag hört att det är något stort, men ändå känslan av att sväva på små rosa moln kom

Läs mer

FOTBOLL I VASA - JALKAPALLOA VAASASSA

FOTBOLL I VASA - JALKAPALLOA VAASASSA FOTBOLL I VASA - JALKAPALLOA VAASASSA VIFK:s INFOBLAD - VIFK:n INFOLEHTI 2/2008 * INTERVJUER * HISTORIA * TEKNIK * HAASTATTELUJA * HISTORIAA * TEKNIIKKAA www.vifk.fi Christian Sund - återvände hem - palasi

Läs mer

*) P.g.a. den låga tillväxttakten kan torven inte betraktas som förnybar trots att den brukar räknas till gruppen biobränslen.

*) P.g.a. den låga tillväxttakten kan torven inte betraktas som förnybar trots att den brukar räknas till gruppen biobränslen. Så tillverkas el Elproduktionen i Sverige består främst av vattenkraft och kärnkraft. Dessa svarar tillsammans för över 90 procent av elproduktionen. Resten produceras främst med fossila bränslen genom

Läs mer

PAKKAUSSELOSTE. Furovet vet. 20 mg ja 40 mg tabletti

PAKKAUSSELOSTE. Furovet vet. 20 mg ja 40 mg tabletti PAKKAUSSELOSTE Furovet vet. 20 mg ja 40 mg tabletti 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA, JOS ERI Myyntiluvan haltija:

Läs mer

Inbjudan. Botnia-Atlantican. årskonferens 2013. Kutsu

Inbjudan. Botnia-Atlantican. årskonferens 2013. Kutsu Inbjudan Botnia-Atlanticas årskonferens 2013 Kutsu Botnia-Atlantican vuosikonferenssi 2013 Anmäl er till konferensen till info@botnia-atlantica.eu senast 30 augusti. I samband med anmälan önskar vi också

Läs mer

SVENSKA HÖRFÖRSTÅELSEPROV PITKÄ OPPIMÄÄRÄ LÅNG LÄROKURS 7.9.2015 YLIOPPILASTUTKINTOLAUTAKUNTA STUDENTEXAMENSNÄMNDEN

SVENSKA HÖRFÖRSTÅELSEPROV PITKÄ OPPIMÄÄRÄ LÅNG LÄROKURS 7.9.2015 YLIOPPILASTUTKINTOLAUTAKUNTA STUDENTEXAMENSNÄMNDEN SVENSKA HÖRFÖRSTÅELSEPROV PITKÄ OPPIMÄÄRÄ LÅNG LÄROKURS 7.9.2015 YLIOPPILASTUTKINTOLAUTAKUNTA STUDENTEXAMENSNÄMNDEN Lyssna noga på bandet och svara på frågorna 1 25 genom att för varje fråga välja det

Läs mer

Pedersöre info. I Pedersöres gränstrakter Pedersören rajamailla. Informationsblad för Pedersöre kommun Pedersören kunnan tiedotuslehti

Pedersöre info. I Pedersöres gränstrakter Pedersören rajamailla. Informationsblad för Pedersöre kommun Pedersören kunnan tiedotuslehti 1 2015 Pedersöre info I Pedersöres gränstrakter Pedersören rajamailla Informationsblad för Pedersöre kommun Pedersören kunnan tiedotuslehti Utredningar, reformer och stabilitet När vi nu har kommit en

Läs mer

RondEllen Nykarleby stads personaltidning Uudenkaarlepyyn kaupungin henkilöstölehti 1 2014

RondEllen Nykarleby stads personaltidning Uudenkaarlepyyn kaupungin henkilöstölehti 1 2014 RondEllen Nykarleby stads personaltidning Uudenkaarlepyyn kaupungin henkilöstölehti 1 2014 2 Vid vägs ände Äntligen vår och RondEllen! Längre fram i tidningen recenserar jag boken Atlas över avlägsna öar

Läs mer

Kärde tuli takaisin, s. 5. VIFK 110 år/vuotta, s. 12-13. Millennium-tjejer i Juniorcupen, s. 11 FOTBOLL I VASA - JALKAPALLOA VAASASSA

Kärde tuli takaisin, s. 5. VIFK 110 år/vuotta, s. 12-13. Millennium-tjejer i Juniorcupen, s. 11 FOTBOLL I VASA - JALKAPALLOA VAASASSA FOTBOLL I VASA - JALKAPALLOA VAASASSA VIFK:s INFOBLAD - VIFK:n INFOLEHTI 5/2010 * INTERVJUER * HISTORIA * TEKNIK * HAASTATTELUJA * HISTORIAA * TEKNIIKKAA Kärde tuli takaisin, s. 5 FOTO: JOHAN GEISOR VIFK

Läs mer

Regionfrågor Skåne. Rapport 2015-05-27

Regionfrågor Skåne. Rapport 2015-05-27 Regionfrågor Skåne Rapport 201-0-2 Om undersökningen Ämne: Regionfrågor Skåne Projektnummer: 12 Uppdragsgivare: New Republic Projektledare Sifo: Johan Orbe, Mikaela Ekblad Målgrupp: Allmänheten 18- år

Läs mer

Innehåll. 1. Om undersökningen 2. 2. Konsumentklimatet inför andra kvartalet 2011 2. 3. Vad prioriterar man om man får mer att röra sig med?

Innehåll. 1. Om undersökningen 2. 2. Konsumentklimatet inför andra kvartalet 2011 2. 3. Vad prioriterar man om man får mer att röra sig med? TNS SIFO 114 78 Stockholm Sweden Visiting address Vasagatan 11 tel +46 ()8 7 42 fax +46 ()8 7 42 1 www.tns-sifo.se l Ökat intresse för bättre bostad Konsumentklimatet Mars 211 12231 Karna Larsson-Toll

Läs mer

VIFK:s INFOBLAD - VIFK:n INFOLEHTI 1/2015

VIFK:s INFOBLAD - VIFK:n INFOLEHTI 1/2015 VIFK:s INFOBLAD - VIFK:n INFOLEHTI 1/2015 NR 1 2015 www.vifk.fi - 1 FOTO: JOHAN GEISOR ORDFÖRANDES SPALT Serierna borde slås fast tidigare! Bästa vänner! Jag har varit med om allt möjligt under min tid

Läs mer

FFC:s medlemsundersökning 2005 Rapport om svenska verksamheten. René Lindqvist Vi är många, vi är svenska

FFC:s medlemsundersökning 2005 Rapport om svenska verksamheten. René Lindqvist Vi är många, vi är svenska FFC:s medlemsundersökning 2005 Rapport om svenska verksamheten René Lindqvist Vi är många, vi är svenska FFC:s medlemsundersökning 2005 Rapport om den svenska verksamheten Februari 2006 René Lindqvist

Läs mer

Naiset pärjäävät hyvin, s. 12-13 Tätkänning i division 2, s. 14-15. VIFK:s INFOBLAD - VIFK:n INFOLEHTI 3/2014. NR 3 2014 www.vifk.

Naiset pärjäävät hyvin, s. 12-13 Tätkänning i division 2, s. 14-15. VIFK:s INFOBLAD - VIFK:n INFOLEHTI 3/2014. NR 3 2014 www.vifk. VIFK:s INFOBLAD - VIFK:n INFOLEHTI 3/2014 FOTO: JOHAN GEISOR Naiset pärjäävät hyvin, s. 12-13 Tätkänning i division 2, s. 14-15 NR 3 2014 www.vifk.fi - 1 ORDFÖRANDES SPALT Intressant inledning för både

Läs mer

Enkätundersökning genomförd inom ramen för projekt Business to Heritage (B2H) 1-31 juli 2014 1

Enkätundersökning genomförd inom ramen för projekt Business to Heritage (B2H) 1-31 juli 2014 1 Enkätundersökning genomförd inom ramen för projekt Business to Heritage (B2H) 1-31 juli 2014 1 Besö ksenkä t Lysekil, Hävets Hus öch Käpärutstä llningen Juli 2014 Förutsättningar: En person frågades ut

Läs mer

RondEllen Nykarleby stads personaltidning Uudenkaarlepyyn kaupungin henkilöstölehti 2 2009

RondEllen Nykarleby stads personaltidning Uudenkaarlepyyn kaupungin henkilöstölehti 2 2009 RondEllen Nykarleby stads personaltidning Uudenkaarlepyyn kaupungin henkilöstölehti 2 2009 2 Lyxigt under Bevis för brösthållare kan finnas så långt tillbaka i tiden som redan 4500 f.kr. Kvinnorna i Grekland

Läs mer

Pedersöre info. Avbytare med viktigt uppdrag. Lomittajan työtä arvostetaan. Informationsblad för Pedersöre kommun Pedersören kunnan tiedotuslehti

Pedersöre info. Avbytare med viktigt uppdrag. Lomittajan työtä arvostetaan. Informationsblad för Pedersöre kommun Pedersören kunnan tiedotuslehti 1 2013 Pedersöre info Lomittajan työtä arvostetaan Avbytare med viktigt uppdrag Informationsblad för Pedersöre kommun Pedersören kunnan tiedotuslehti Strategi i arbete När det gäller framtidsarbete så

Läs mer

Kännedom & Positionering Kalmar län Utförd av: Resurs för resor och turism i Norden AB, februari 2013 På uppdrag av: Regionförbundet i Kalmar län

Kännedom & Positionering Kalmar län Utförd av: Resurs för resor och turism i Norden AB, februari 2013 På uppdrag av: Regionförbundet i Kalmar län Kännedom & Positionering Kalmar län Utförd av: Resurs för resor och turism i Norden AB, februari 2013 På uppdrag av: Regionförbundet i Kalmar län SAMMANFATTNING Att geografiskt placera områden och orter

Läs mer

SE2010-0376 Malmöpanelen 5. Malmöpanelen 5 Malmö stad December 2010

SE2010-0376 Malmöpanelen 5. Malmöpanelen 5 Malmö stad December 2010 Malmöpanelen 5 Malmö stad December 2010 1 Innehållsförteckning 1. Information om undersökningen s 3-7 2. Resultat s 8-30 Sommarscen Malmö s 9-16 Valet s17-25 Öka cyklandet s26-27 Förskolor s28-30 3. Vägning

Läs mer

GERDA BOTNIA 2010 METOD & MATERIAL

GERDA BOTNIA 2010 METOD & MATERIAL METOD & MATERIAL GERDA BOTNIA 2010 INTERN RAPPORT Kjell Herberts, 30 september 2011 INNEHÅLL 1. URVAL 3 2. UTSKICK OC`H RESPONS 5 3. VIKTNING 12 4. FORMULÄR OCH KODNING 13 5. ÖPPNA KOMMENTARER OM FORMULÄRET

Läs mer

Hemmamatcher 2014 Kotiottelut Lö/La 26.07 VIFK vs Ilves-Kissat

Hemmamatcher 2014 Kotiottelut Lö/La 26.07 VIFK vs Ilves-Kissat VIFK:s INFOBLAD - VIFK:n INFOLEHTI 2/2014 Lö/La 26.04 VIFK vs MASKU Botnia (ute/ulkona), 16.00 Sö/Su 03.05 VIFK vs TPV Botnia (ute/ulkona), 16.00 Lö/La 24.05 VIFK vs KERHO 07 Karlsplan/Kaarlen kenttä,

Läs mer

RondEllen Nykarleby stads personaltidning Uudenkaarlepyyn kaupungin henkilöstölehti 1 2011

RondEllen Nykarleby stads personaltidning Uudenkaarlepyyn kaupungin henkilöstölehti 1 2011 RondEllen Nykarleby stads personaltidning Uudenkaarlepyyn kaupungin henkilöstölehti 1 2011 2 Det var bättre förr...? och hennes hornbeprydda väninnor ut i hagen efter morgonmjölkningen, brukade roa oss

Läs mer

FOTBOLL I VASA - JALKAPALLOA VAASASSA

FOTBOLL I VASA - JALKAPALLOA VAASASSA FOTBOLL I VASA - JALKAPALLOA VAASASSA VIFK:s INFOBLAD - VIFK:n INFOLEHTI 2/2009 * INTERVJUER * HISTORIA * TEKNIK * HAASTATTELUJA * HISTORIAA * TEKNIIKKAA www.vifk. Täältä pesee! VIFK väl rustade för division

Läs mer

FOTBOLL I VASA - JALKAPALLOA VAASASSA

FOTBOLL I VASA - JALKAPALLOA VAASASSA FOTBOLL I VASA - JALKAPALLOA VAASASSA VIFK:s INFOBLAD - VIFK:n INFOLEHTI 3/2008 * INTERVJUER * HISTORIA * TEKNIK * HAASTATTELUJA * HISTORIAA * TEKNIIKKAA Wasa Footballcup 20 år/vuotta! www.vifk. 250 lag!

Läs mer

Ungt herrlag, s. 12-13. T97: Mielenkiintoinen porukka, s. 16-17. VIFK:s INFOBLAD - VIFK:n INFOLEHTI 3/2011 * INTERVJUER * HISTORIA * TEKNIK

Ungt herrlag, s. 12-13. T97: Mielenkiintoinen porukka, s. 16-17. VIFK:s INFOBLAD - VIFK:n INFOLEHTI 3/2011 * INTERVJUER * HISTORIA * TEKNIK FOTBOLL I VASA - JALKAPALLOA VAASASSA VIFK:s INFOBLAD - VIFK:n INFOLEHTI 3/2011 * INTERVJUER * HISTORIA * TEKNIK * HAASTATTELUJA * HISTORIAA * TEKNIIKKAA Ungt herrlag, s. 12-13 T97: Mielenkiintoinen porukka,

Läs mer

DELGENERALPLAN FÖR NORDANÅ- LÖVBÖLE VINDKRAFTSPARK

DELGENERALPLAN FÖR NORDANÅ- LÖVBÖLE VINDKRAFTSPARK Avsedd för Kimitoöns kommun Dokumenttyp Bilaga Datum 9.6.2014 KIMITOÖNS KOMMUN DELGENERALPLAN FÖR NORDANÅ- LÖVBÖLE VINDKRAFTSPARK Utlåtanden och åsikter i beredningsskedets hörande KEMIÖNSAAREN KUNTA NORDANÅ-LÖVBÖLEN

Läs mer

50 nyanser av chefen Ledarnas chefsbarometer 2012

50 nyanser av chefen Ledarnas chefsbarometer 2012 50 nyanser av chefen Ledarnas Chefsbarometer 2012 Inledning I tio år har Sveriges chefsorganisation Ledarna regelbundet ställt frågor till chefer som handlar om deras vardag, såväl i jobbet som på fritiden.

Läs mer

RondEllen Nykarleby stads personaltidning Uudenkaarlepyyn kaupungin henkilöstölehti 2 2010

RondEllen Nykarleby stads personaltidning Uudenkaarlepyyn kaupungin henkilöstölehti 2 2010 RondEllen Nykarleby stads personaltidning Uudenkaarlepyyn kaupungin henkilöstölehti 2 2010 2 Lugnt i skogen Dagarna är korta, det är mörkt, det är brått och det är mycket som ska hinnas med. Fort ska det

Läs mer

B2: Obligatorisk övning

B2: Obligatorisk övning B2: Obligatorisk övning Allmänna råd: Namnge dina övningsfiler enligt följande. Ge ditt studerandenummer i början av varje filnamn: t.ex. 014288978A1avalmis.txt. Skicka bara filerna som önskades i övningen.

Läs mer

RondEllen Nykarleby stads personaltidning Uudenkaarlepyyn kaupungin henkilöstölehti 2 2011

RondEllen Nykarleby stads personaltidning Uudenkaarlepyyn kaupungin henkilöstölehti 2 2011 RondEllen Nykarleby stads personaltidning Uudenkaarlepyyn kaupungin henkilöstölehti 2 2011 2 Bit inte i det förgiftade äpplet Älä puraise myrkytettyä omenaa Undertecknad, Tomas Knuts och Johan Österbacka

Läs mer

Vi är många, vi är svenska del II. December 2010

Vi är många, vi är svenska del II. December 2010 2010 Vi är många, vi är svenska del II Rapport om FFC:s medlemsundersökning 2010 Rapport om Löntagaren 2010 December 2010 December 2010 Rapporten sammanställd: Anna Krokfors Beställningar: FFC tfn 020

Läs mer

VIFK:s INFOBLAD - VIFK:n INFOLEHTI 5/2012 - INTERVJUER - HISTORIA - TEKNIK - HAASTATTELUJA - HISTORIAA - TEKNIIKKAA-

VIFK:s INFOBLAD - VIFK:n INFOLEHTI 5/2012 - INTERVJUER - HISTORIA - TEKNIK - HAASTATTELUJA - HISTORIAA - TEKNIIKKAA- Böni Sundqvist, s. 8-9 VIFK:s INFOBLAD - VIFK:n INFOLEHTI 5/2012 - INTERVJUER - HISTORIA - TEKNIK - HAASTATTELUJA - HISTORIAA - TEKNIIKKAA- FOTO: JOHAN GEISOR Luton & Fulham Academy, s. 18-21 ORDFÖRANDES

Läs mer

Varumärkesundersökning: Tourism in Skåne våren 2010

Varumärkesundersökning: Tourism in Skåne våren 2010 1 Extra pressmaterial Varumärkesundersökning: Tourism in Skåne våren 2010 Urval: 1000 svenskar fördelat på 250 respondenter per följande urval: - Mälardalen inkl Stockholm, Göteborgsregionen, Sydsverige

Läs mer

going all in Wasa GT3 Racing

going all in Wasa GT3 Racing wasa porsche going all in Wasa GT3 Racing Historien börjar egentligen för många år sen vid olika middagar och fester med vännerna. Planer smiddes otaliga gånger om hur vi skulle skaffa bilar och börja

Läs mer