RIV Informationsspecifikation Verksamhetsdokumentation för Ortopediremiss och -svar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "RIV Informationsspecifikation Verksamhetsdokumentation för Ortopediremiss och -svar"

Transkript

1 1(25) RIV Informationsspecifikation Verksamhetsdokumentation för Ortopediremiss och -svar Helen Broberg, Region Skåne KG Nerander, Carelink

2 2(25) Vid elektroniskt informationsutbyte mellan två eller flera parter måste informationen specificeras väl. Det är t.ex. nödvändigt att en remiss har en struktur och ett innehåll som gör att mottagare kan tolka informationen korrekt. Det krävs att ingående parter uppfattar begrepp på samma sätt samt att informationen utväxlas i överenskommet format. Informationsspecifikationen är baserad på svenska, europeiska och internationella standarder, överenskommelser och rekommendationer, se Metodanvisningar. Denna informationsspecifikation specificerar informationsutbyte för remiss till ortopedisk verksamhet med svar. Informationsspecifikationen har inte arbetats fram enligt Metodanvisningar för informationsspecifikationer. Vi har i stället återanvänt resultat från Landstingsförbundets projekt e- Remisser men dokumenterat enligt Metodanvisningarna. I arbetet har följande personer deltagit: Representanter för Landstingsförbundets projekt E- remisser Sune Andreasson konsult, Intercare Connexion Leo Musikka utredare, Landstingsförbundet Vi har haft en god vägledning av material från Center för Sundhetstelematik. Detta är verksamhetsdokumentation av de fullständiga informationsspecifikationerna. Syftet med dokumentet är att verksamhets representanter från ortopedisk verksamhet ska ta del av innehållet i informationsutbytet, utan att vara modellexperter, samtidigt som det är en bakgrunds beskrivning för IT-specialister. För IT-specialister finns fullständiga informationsmodeller, XML-schema mm utgivet i en IT-dokumentation. Detta material finns tillgängligt på det nationella biblioteket för informationsspecifikationer (detta bibliotek är ännu inte tillgängligt Informationsspecifikationen innehåller: Informationsflöde mellan parter. Informationsmängdsöversikter. Grupperad information. Termer och definitioner Klassifikationer och kodverk. Specifikationen innehåller dessutom en beskrivning och teckenförklaring av UML. Projektledare: Inger Wejerfelt Västra Götalands Regionen Projektgrupp: Helen Broberg Curt Burman Region Skåne BuW IT Consulting Konsult i terminologi och informationsmodellering: Magnus Fogelberg fogare/evama medici HB

3 3(25) Innehållsförteckning 1 INLEDNING INFORMATIONSFLÖDE INFORMATIONSMÄNGDSÖVERSIKTER Remiss Svar Statusmeddelanden GRUPPERADE INFORMATIONSMÄNGDER Klasser och attribut TERMER OCH DEFINITIONER KLASSIFIKATIONER OCH KODVERK BILAGA 1: UML-BESKRIVNING... 24

4 4(25) 1 Inledning Informationsspecifikationerna har tagits fram för att beskriva innehåll och struktur på informationen i ett meddelande eller informationsmängd. För att göra detta har vi använts oss av en metod beskriven i Metodanvisningar för Informationsspecifikationer. Metoden bygger på en stark samverkan mellan verksamhetsföreträdare och IT-företrädare samt grundar sig på svenska och europeiska standarder. Arbetsmetoden består av tre steg: Verksamhets beskrivning Informationsmodell Syntaxschema Begrepp och termer I arbetssteget Verksamhetsbeskrivningen framställs: Informationsflöde mellan parter Informationsmängdsöversikter I arbetssteget Informationsmodell samt Begrepp och termer så framställs: Grupperad information, som följer UML-standard 1. Termer och definitioner Klassifikationer och kodverk. En fullständig informationsmodell, mappad mot GPICar, ingår i ITdokumentationen. Definitioner av vilka informationsobjekt som ingår i varje informationsmängd, ingår i IT-dokumentationen I arbetssteget Syntaxschema: XML-scheman, som ingår i IT-dokumentationen. I RIV Riktlinjer ges riktlinjer för elektroniskt informationsutbyte inom vård och omsorg. Riktlinjerna bygger på utbyte av väl specificerade informationsmängder med gemensamma termer och begreppen, format och värdemängder via en tjänstebaserad arkitektur enligt Carelink PLUS 2 och utifrån standarder från standardfamiljen Web Services 3. Inom vård och omsorg finns vid en övergång till RIV även arv i form av andra koncept för informationsutbyte inklusive annan struktur och syntax för informationen. 1 UML, Unified Modeling Language, ett allmänt accepterat beskrivningsspråk för modellering. 2 Carelink PLUS Plattformsutveckling i Sverige ett projekt där beställare och leverantörer har enats om en gemensam beskrivning av en referensarkitektur och beskrivningar av några basala tjänster. 3 Web Services är den övergripande benämningen på den standardisering som pågår kring informationsutbyte över Internet mellan applikationer/tjänster. I detta ingår såväl kommunikation som säkerhet. SOAP, Simple Object Access Protocol är kärnan i denna standardfamilj.

5 5(25) 2 Informationsflöde Informationsflödet ger en översiktlig beskrivning över informationsutbytet inom ortopedi för remiss och svar. HSA stöd system resurs hantering informations utbyte skriva remiss Remiss Remiss beslut om åtgärd hantera status status status skapa status utför beslutad åtgärd Vårdgivare hantera svar svar svar skapa svar ortopedklinik Omfattning: Ortopediremiss och -svar Berörda parter: Remitterande enhet (vårdenhet) samt enheter inom ortopedi Beskrivning: Remitterande enhet sänder remiss efter interna kontroller och bedömningar. Mottagande enhet tar emot remiss kontrollerar och hanterar enligt interna rutiner. Statusmeddelande sänds vid mottagande av remiss samt när status ändras. Vissa statusmeddelande kräver åtgärd hos remitterande part samt ny sändning. Svar på remiss sänds efter genomförd behandling/utredning. Involverade stödregister: Sortiment, Bildarkiv, RoS arkiv/journal, Indikationsregister, Reservnummer. Befolkningsregister, HSA, Gjorda avgränsningar och val: Inga Informationsmängder Remiss: Kan vara remiss, beställning eller vårdbegäran. Kan också vara ny remiss, ändring av remiss eller makulering av remiss. Remiss innehåller information om vårdtillfälle, avsändare, mottagare, patient, önskemål om svar, ekonomi, fysiska transporter, gjorda undersökningar, tidsbeställning samt övrig specifik information relaterad till typ av remiss. Statusmeddelande: Statusmeddelande innehåller relevant information kring remissen och dess bedömning. Det går att dela in statusmeddelanden i informationsmeddelanden och meddelanden som kräv åtgärder. Exempel på statusmeddelanden är bekräftelse, negation, kompletterande frågeställning och hänvisning till annan enhet. Svar: Kan vara svar på remiss, beställning eller vårdbegäran. Svar sänds enligt information i remiss. Svar innehåller information om svarsmottagare, svarsidentiteter samt specifika information relaterad till typ av svar.

6 6(25) 3 Informationsmängdsöversikter 3.1 Remiss En remiss kan innehålla följande information Remissgemensamt Patient (Föremål för undersökning) Deltagande part Begärd undersökning Relaterad klinisk information Relaterad remiss / relaterat svar Service överenskommelse Innehåller information om Unik identitet på remiss samt information som berör hela remissen som t.ex. status, kommentar. Unik identifikation på patient samt information om patienten som t.ex. namn, adress, närstående, vårdställe. Unik identifikation på deltagande parter samt information om parterna t.ex. namn, kontaktuppgifter. frågeställning, operation, second opinion eller oklar diagnos, prioritering, begäran om delsvar. Klinisk information som är relevant för remissen t.ex. anamnes, symtombeskrivning. Unik identifikation på tidigare remisser, svar och undersökningar som är relevanta för remissen. Information om den service som önskas t.ex. tolkbehov, betalningssätt.

7 7(25) Typ: Ryggremiss för Ortopedi Status: Modifierad Prioritet: Normal RemissID: SE T Typ av informationsutbyte KL 12:59 Remiss ID 4 Remitterande enhet: Vårdcentralen Degeberga Tidpunkt tillgängligt för informationsmottagare Remitterande läkare: Remitterande enhet Bo Ask, Läkare, Vårdcentralen Degeberga Medicinsk serviceenhet Medicinsk serviceenhet: Patient Ortopedi, Centralsjukhuset Kristianstad Personnummer: Frågeställning Namn: Jan Olsson Arbetsdiagnos Bostadsadress: Grusvägen 10, 9 Nivå Kristianstad Telefon: (hem) (10) Smärtutstrålning (mobil) (11) Nuvarande besvär sedan Frågeställning: Oklar diagnos Arbetsdiagnos: Kotkompression (12) Symtom 9 Nivå: Ländrygg (13) Status (10)Smärtutstrålning: Ingen utstrålning (11) (14) Radiologisk undersökning Nuvarande besvär sedan: Ramlade i lördags baklänges och slog i bakhuvudet samt korsryggen. (15) Behandling (12) Symtom (16) Anamnes Smärta/värk: Mycket svår smärta även vid vila Nattlig värk: Ja (17) Tolkbehov Host/nyssmärta ner i underben: Nej (13) Status Avvikande reflexer: Nej Sensibilitetsnedsättning: Ja höger arm Kraftnedsättning: Ja höger arm Pos lasegue (SLR) höger: Nej Vänster: JA (14) Radiologisk undersökning: Nej Vi visar ett exempel på ryggremiss, d det finns även knäremiss och höftremiss. (15) Behandling Analgetica: Waran, Durogesicplåster, Tramadol Sjukgymnastik: Nej Arbetsplatsåtgärd: Är pensionerad (16) Anamnes: Tid tandläkare med Waranbeh pga upprepade lungemboli senast -04. Även Mb Parkinson samt polyneuropathi. (17) Tolkbehov: Nej 4 Uppgifterna i exemplet är påhittade

8 8(25) 3.2 Svar Ett svar kan innehålla följande information: Svarsgemensamt Patient (Föremål för undersökning) Deltagande part Innehåller information om Unik identitet på svar samt information som berör hela svaret som t.ex. remiss identifikation, status, kommentar. Unik identifikation på patient samt information om patienten som t.ex. namn, adress, närstående, vårdställe. Unik identifikation på deltagande parter samt information om parterna t.ex. namn, kontaktuppgifter. Undersökningsresultat Unik identifikation på utförd undersökning samt information som berör utförd undersökning t.ex. resultat, epikris Relaterad klinisk information Relaterad remiss / relaterat svar Service överenskommelse Klinisk information som är relevant för remissvaret t.ex. anamnes, symtombeskrivning. Unik identifikation på tidigare remisser, svar och undersökningar som är relevanta för svaret. Information om den service som önskas t.ex. tolkbehov, betalningssätt, kostnad för undersökning.

9 9(25) Typ: Svar för Ortopedi Typ av informationsutbyte Status: Slutgiltigt Svars ID, Remiss ID 5 Prioritet: Normal SvarsID: SE T Tidpunkt tillgängligt för informationsmottagare RemissID: SE T Remitterande enhet KL 15:35 Medicinsk serviceenhet Remitterande enhet : Patient Vårdcentralen Degeberga Remitterande läkare : Diagnos Bo Ask, Läkare, Vårdcentralen Degeberga Vårdtid Medicinsk serviceenhet: Aktuellt Ortopedi, Centralsjukhuset Kristianstad Vårdförlopp Patient ansvarig läkare: Stina Persåker, Ortopedi, Centralsjukhuset Kristianstad Personnummer: Namn: Jan Olsson Bostadsadress: Grusvägen 10, Kristianstad Telefon: (hem) (mobil) Diagnos: :15:06 M485 Kotkompression som ej klassificeras annorstädes. Vårdtid: Aktuellt: Ramlat strax före jul och inkommer akut efter att ånyo trillat med rejäl smärta i ländryggsslutet som följd. Har även haft besvär tidigare. Äldre bilder finns ej tillgängliga, men konstaterar kotkompression med måttlig nedpressning. Inlägges för smärtlindring och mobilisering. Utskrivs till hemmet. Vårdförlopp: Insatt på Durogesicplåster sedan några år tillbaka, och höjer nu upp till 75 mikrogram. Kontakt med Smärtklinik och rek förhöjd dos 1 mån och därefter sänkning till 50 Mikrogram. Via medicinkliniken även insatt på Sinemet Depot för att lindra biverkningar. Uppföljande utvärdering av detta om 3 veckor. 5 Uppgifterna i exemplet är påhittade

10 10(25) 3.3 Statusmeddelanden När remissen kommit till den enhet som skall utföra tjänsten kan status skickas till beställaren. Samtliga statusmeddelande innehåller information om vilken remiss som meddelandet hör. Eftersom statusmeddelanden är generella till sin karaktär så beskrivs de i en separat informationsspecifikation. Följande statusmeddelande är aktuella vid informationsutbytet inom ortopedi för remiss och svar: Statusmeddelande Innehåller information om Avvikelserapportering att någon blev fel, vad som hänt och eventuell önskad åtgärd. Exempel är remiss kunde ej utföras pga t.ex. utebliven patient. Bokningsinformation Hänvisning till annan vårdgivare Kompletterande information Meddelande om mottagen remiss, prov Negation Prioritering Råd till patient via remitent Remiss bekräftelse Väntelista att patient har bokats och när att ortopedklinik hänvisar beställningen till annan vårdgivare, inkl vem och orsak att kompletterande information behövs samt vilken information att remiss eller prov har tagits emot men ingen åtgärd har skett jämför leveranskvitto i e-post att ortopedklinik inte kan ta emot beställningen inklusive orsak att patienten prioriterats på ortopedklinik inkl t.ex. prioritetskod, tidsramar information om förberedelser alternativt eftervård mm som skall ges till patient att remiss har tagits emot och eventuellt bedömt svarsdatum att patienten är satt på väntelista inkl tidsram

11 11(25) Typ: Statusmeddelande Status: New Prioritet: Normal StatusID: SE T RemissID: SE T Typ av informationsutbyte Status ID 6 och KL 13:04 Tidpunkt tillgängligt för informationsmottagare Remitterande enhet: Remitterande enhet Vårdcentralen Degeberga Remitterande läkare: Medicinsk serviceenhet Bo Ask, Läkare, Vårdcentralen Degeberga Patient Medicinsk serviceenhet: Bekräftelse Ortopedi, Centralsjukhuset Kristianstad Bokning Personnummer: Namn: Jan Olsson Kompletterande information Bostadsadress: Grusvägen 10, Kristianstad Telefon: (hem) (mobil) Bekräftelse: Vi har taget emot remiss och åtar oss att utföra vårdbegäran Bokning: Kl 14:30 Kompletterande information: XXY önskas 6 Uppgifterna i exemplet påhittade

12 12(25) 4 Grupperade informationsmängder Nedanstående bild visar de beskrivna informationsmängderna grupperade i klasser och beskrivna i UML med samband mellan informationsmängderna. Den utgör inte en formaliserad informationsmodell.

13 13(25) 4.1 Klasser och attribut Tabellerna nedan avses att i framtiden kunna skrivas ut direkt från en informationsmodell. Vissa engelska benämningar finns därför. Med frozen menas att värdena inte får ändras. M står för mandatory eller obligatorisk och O för optional eller valfri. Datatyperna kommer att förklaras senare Remiss Attribut Datatyp Obligatorisk (M), valfri (O) Multiplicitet Ändringsbar Kodverk/värdemängd Förvalt värde/ingång svärde remissid II M 1 Frozen Världsunik identitet t-ex-. HSA- ID+tidpunkt+löpnummer remisstatus CS M 1 Frozen 9.3 pren :2003 New= Ny remiss Obsolete=remissen har blivit ersatt av en senare remiss Cancelled= remissen har makulerats remisstidpunkt TS M 1 Frozen YYYYMMDDThhmmss, där bokstaven T är en tidsmarkerare. Genereras i IT-tjänst remisskommentar ST O 0..* Frozen Fritext ---- remissprioritering CV O 1 Frozen Rutin Akut Urakut begäran om delsvar BL O 1 Frozen J = Delsvar önskas, N = Delsvar önskas inte begäran om preliminärt svar BL O 1 Frozen J = Prelsvar önskas, N = Prelsvar önskas inte, samtycke CS O 1 Frozen J = Samtycke finns N = Samtycke saknas New Aktuell tidpunkt Rutin N N N Beslutsregel För varje ny instans adderas löpnummer med 1 Om samtycke = N skall remiss ej gå

14 14(25) Attribut Datatyp Obligatorisk (M), valfri (O) Multiplicitet Ändringsbar Kodverk/värdemängd Förvalt värde/ingång svärde patientid styrkt BL O 0..1 Frozen J = Patientid styrkt, N = Patientid inte styrkt M= Menprövning gjord att skicka N Beslutsregel Patient Attribut Datatyp Obligatorisk (M), valfri (O) Multiplicitet Ändringsbar Kodverk/värdemängd personid SET<II> M 1 Frozen Personnummer enligt RSV 704 Samordningsnummer enligt RSV 707 Reservnummer enligt lokala rutiner? kallelseadress folkbokföringsadress SET<Postal address> SET<Postal address> Förvalt Beslutsregel värde/ingångs värde ---- Personnummer, samordningsnumm er, reservnummer skall anges O 0..1 Frozen Adress --- Om kallelseadress ej är angiven används folkbokföringsadre ssen O 0..1 Frozen Adress --- Telefon SET<URI> O 0..1 Frozen Telefonnummer vårdställe närstående språk SET<CareLoc ation> SET<Related party> Set<Languag ecommunicati O 0..1 Frozen HSA-ID + rum och säng --- O 0..* Frozen NOK=Närstående FAM=Familjemedlem GUARD= Övervakare + Personnummer/samordningsnummer O 0..* Frozen --- Skall anges om tolkbehov finns ---

15 15(25) on> Svar Attribut Datatyp Obligatorisk (M), valfri (O) Multiplicitet Ändringsbar Kodverk/värdemängd Förvalt värde/ingångsv ärde svarsid II M 1 Frozen RemissID Genereras i IT-tjänst remissid II M 1..* Frozen RemissID Genereras i IT-tjänst svarsstatus CS M 1..* Frozen Active = pågående, fler svar kan väntas Completed= Alla analystjänster är avslutade, och svaret är ett slutgiltigt svar Obsolete=svaret har blivit ersatt av ett senare svar samtycke CS O 1 Frozen J = Samtycke finns N = Samtycke saknas M= Menprövning gjord svarsprioritering CV O 1 Frozen Rutin Akut Urakut svarstidpunkt TS M 1 Frozen YYYYMMDDTTSSHH Aktuell tidpunkt svarskommentar ST O 0..1 Frozen Fritext N Rutin Beslutsregel För varje ny instans adderas löp-nummer med 1 Om samtycke = N skall remiss ej gå att skicka Deltagande part Attribut Datatyp Obligatorisk (M), valfri (O) Multiplicitet Ändringsbar Kodverk/värdemängd Förvalt värde/ingångsv ärde Beslutsregel

16 16(25) Attribut Datatyp Obligatorisk (M), valfri (O) Multiplicitet Ändringsbar Kodverk/värdemängd Förvalt värde/ingångsv ärde deltagarid II M 1 Frozen HSA-id --- deltagartyp CS O 1 Frozen Remitterande personal Remitterande enhet Provtagare Remissmottagare Svarsmottagare Kopiemottagare Utförande enhet Medicinsk serviceenhet Analyserande enhet Utförande personal Teknisk godkännare Signerande läkare Dubbelsignerande läkare --- Beslutsregel Begärd undersökning Attribut Datatyp Obligatorisk (M), valfri (O) typ CS M 1 Frozen frågeställning operation second opinion oklar diagnos Multiplicitet Ändringsbar Kodverk/värdemängd Förvalt värde/ingångsv ärde frågeställning ED O 0..1 Frozen Fritext --- prioritering CV O 1 Frozen Rutin Akut Urakut undersökning annan plats Set<CareLoc O 0..1 Frozen Beslutsregel

17 17(25) Attribut Datatyp Obligatorisk (M), valfri (O) ation> Multiplicitet Ändringsbar Kodverk/värdemängd Förvalt värde/ingångsv ärde Beslutsregel Undersökningsresultat Attribut Datatyp Obligatorisk (M), valfri (O) Multiplicitet Ändringsbar Kodverk/värdemängd Förvalt värde/ingångsv ärde rehabiliteringsplan ED O 0..1 Frozen Synpunkter önskas! --- enskilt rapporterad undersökning BL O 1 Frozen J=enskilt rapporterad analys N=icke enskilt rapporterad analys utförd undersökning CD O 0..1 Frozen IUPAC ---- resultat ANY M 1..* Frozen Synpunkter önskas! ---- definition av svarspresentation ED O 1 Frozen Fritext --- svarstolkning ED O 1 Frozen Fritext ---- rapporteringstid TS M 1 Frozen YYYYMMDDThhmmss, där bokstaven T är en tidsmarkerare. sekretesskyddad info BL O 1 Frozen J=Extra sekrettesskyddad information N=Normal sekrettessskyddad information hänvisning till bildmaterial URL O 0..* Frozen Länk till bildarkiv bild/film identifikation II O 0..* Frozen Identifikation av unik bild, film eller dyl. undersökningsid II M 1 Frozen Världsunik identitet på denna analys med denna patient vid detta tillfälle undersökningstidpunkt TS M 1..* Frozen YYYYMMDDThhmmss, där bokstaven T är en tidsmarkerare N Beslutsregel

18 18(25) Relaterad klinisk information Attribut Datatyp Obligatorisk (M), valfri (O) Multiplicitet Ändringsbar Kodverk/värdemängd Förvalt värde/ingångsv ärde Beslutsregel sjukskrivning BL O 0..1 Frozen J=patient sjukskriven ---- Om j skall omfattning och tidsintervall anges lokalisation CS O 0..1 Frozen Synpunkter önskas! ---- diagnoskod CD O 0..* Frozen KSH klinisk information anamnes SET<Relate dclinicalinfor mation> SET<Clinical observation> O 0 * Frozen Synpunkter önskas! --- O 0..* Frozen Fritext --- vårdepisod II O 1 Frozen --- planerat besök TS O 0..* Frozen YYYYMMDDThh, där bokstaven T är en tidsmarkerare. övriga upplysningar ED O 1 Frozen Fritext --- symtombeskrivning läkemedel SET<Clinical observation> Set<Medicati n> O 0..* Frozen --- O 0..* Frozen ---- arbets diagnos CD O 0..* Frozen KSH förbokad tid BL O 1 Frozen J=Förbokad tid N=icke förbokad tid behandling ED O 0..1 Frozen Fritext N

19 19(25) Relaterad remiss/relaterat svar Attribut Datatyp Obligatorisk (M), valfri (O) Multiplicitet Ändringsbar Kodverk/värdemängd Förvalt värde/ingångsv ärde undersökningsid II O 0..* Frozen --- remissid II O 0..* Frozen --- svarsid II O 0..* Frozen --- Beslutsregel Serviceöverenskommelse transportsätt Attribut Datatyp Obligatorisk (M), valfri (O) SET <trasportatio n> Multiplicitet Ändringsbar Kodverk/värdemängd Förvalt värde/ingångsv ärde O 1 Frozen Bår Säng Rullstol tolkbehov BL O 1 Frozen J=Tolkbehov finns N=Tolkbehov finns ej betalningssätt SET<careco st> O 1 Frozen ansvars överföring TS O 1 Frozen betalningsansvarig II O 1 Frozen Kodverk + kod (HSA-ID rekommenderas) ---- N Beslutsregel Om Tolkbehov finns skall språk anges

20 20(25) 5 Termer och definitioner Följande termer har definierats i informationsutbytet inom ortopediremiss och -svar, termer ej definierade, anses antingen som självklara eller finns i termbanken ackreditering analys Term Definition Källa Kommentar formellt erkännande av kompetens att utföra specificerade uppgifter undersökning av ett objekt genom verkligt eller tänkt uppdelning av objektet i dess beståndsdelar analysintervall tid under vilken analys utförs TNC 98 Tekniska basord 1995 analysmetod metod för bestämning IVD-termgruppen Klinisk-kemiska laboratorier ackrediteras enligt ISO/IEC 17025:1999 Anges som analys ID analysobjekt föremål för analys T.ex: prov: blod, serum, biopsi, vävnasdel extremitet eller dylikt anamnes beskrivning av bakgrundsfakta Svenska Akademien och Språkdata, Göteborgs universitet, 2004 Anamnes omfattar inte bara hälsotillståndet utan även andra faktorer av betydelse för vårdplaneringen. Anamnesen är historisk. lokalisation placering Ex: -Höger, vänster eller båda sidorna beträffande en extremitet., -Halsrygg, bröstrygg eller ländrygg, -Vid ländryggsbesvär Pos lasegue (SLR) Höger/vänsterq - Hand/armbåge, axel, fot/fotled, annat preliminärt svar informationsdel som anger att beställaren önskar svar innan utföraren kan garantera svarets kvalitet Vid vissa tillfällen kan det vara aktuellt för beställaren att begära att få erhålla ett preliminärt svar. T.ex. Akutvård.

21 21(25) Term Definition Källa Kommentar svarspresentation regel för hur resultat av undersökning skall visas Utföraren av analys/undersökning är ansvarig för hur resultaten presenteras tillsammans med eventuella referensområden. delsvar svar på del av analys Här anges om beställaren önska delsvar på beställda analyspaket deltagande part part i form av organisation eller person som är involverad i informationsutbyte droppin mottagning utan tidsbeställning T.ex. Ingen tidsbeställning eller bokning behövs närstående person som den enskilde anser sig ha en nära relation till Närstående innehåller anhörig patologisk markering markering att ett resultat av en undersökning är patologiskt T.ex. Om ett värde för en analys över eller underskrider ett referensområde bör en markering av detta ske för att ge beställaren en möjlighet att snabbt vidta de åtgärder som anses vara nödvändiga. referensintervall omfång eller samling av undersökningsresultat som inte skall markeras som patologiska Nordiska referensintervallprojektet: Det intervall som genom forskning och studier bedöms som normala. Referensintervall är ålders och populationsberoende. Referensintervallen baseras på 95% av det antal som medverkat i studierna beroende på analys. Serviceöverenskom melse avtal mellan beställaren och utföraren Avtalet kan hantera exempelvis ekonomi, transporter mm.

22 22(25) 6 Klassifikationer och kodverk Klassifikationer och kodverk som hanteras i informationsutbytet inom ortopediremiss och -svar. Kod Koduppbyggnad och/eller Beskrivning Koden förvaltas av HSA-id KSH97 HSA, Hälso- och sjukvårdens adressregister identifierar ndivider, roller och funktioneri med hjälp av ett HSA-id. Skall bestå av en global del och en lokal del med bindestreck mellan global och lokal del. Global del utgörs av 10-siffrors organisationsnummer föregånget av landsid = SE samt 16. Global del behöver ej alltid sändas med inom Sverige då komplet-terande information (länskod etc) kan hämtas fram ur HSA-katalogen. Lokal del utgörs av identitet om maximalt 11 alfanumeriska tecken som utformas enligt regler vid respektive landsting, dvs ansvaret för den lokala identiteten vilar på respektive landsting. The International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems. ICD är den internationellt erkända klassifikationen av sjukdomar och hälsoproblem. Carelink, Socialstyrelsen, EpC, Enheten för klassifikationer och terminologier KKÅ97 Klassifikation av kirurgiska åtgärder 1997, reviderad november Se Socialstyrelsen KVÅ05 Personnummer Samordningsnummer Arbetet med Klassifikation av vårdåtgärder 2005 (KVÅ), en gemensam klassifikation för olika verksamheter inom hälso- och sjukvården, har pågått i flera år. Klassifikationen har varit föremål för en omfattande remissbehandling under sina tidigare arbetsnamn KMÅ (Klassifikation av medicinska åtgärder) och KÅVO (Klassifikation av åtgärder inom vård och omsorg). Personnummer används för att identifiera individer folkbokförda i Sverige och uppbyggt enligt mönstret ååmmdd-nnnk, där k är en checksiffra Samordningsnummer tilldelas av myndigheter för icke-folkförda individer. Samordningsnummer är uppbyggt som ett personnummer, men med 60 adderad till dagsiffran Se Socialstyrelsen Skatteverket, Skatteverket,

23 23(25) Reservnummer Tilldelas personer i vård och omsorg, som inte har personnummer eller samordningsnummer eller är icke-identifierbara. Nummerserier för reservnummer tilldelas av Carelink Carelink,

24 24(25) 7 Bilaga 1: UML-beskrivning UML en beskrivning och teckenförklaring Unified Modeling Language, ett allmänt accepterat beskrivningsspråk för modellering.informationsmängder redovisas i modellen i form av informationsklasser. Informationsmodellen består av begreppen och deras relationer. I varje informationsklass finns också inskrivet de informationsdelar som bygger upp klassen, attributen. Hierarkisk relation Aggregation hälso- och sjukvårdproducent skog hälso- och sjukvårdspersonal träd Association och attribut Hierarkisk relation Förhållandet mellan informationsmängderna kan vara hierarkiskt, dvs. en informationsmängd är en specialisering av en annan. En sådan relation betecknas med en pil riktad från specialiseringen till generaliseringen Aggregation En särskild association är aggregationen. Den kan uttydas ingår i i ena riktningen och består av i andra Association De flesta förhållanden är associationer. En sådan relation kan representera vilket som helst samband, och det ska därför benämnas. Associationsnamnet förses med en pilsymbol för att man ska kunna se i vilken riktning namnet gäller. Siffrorna invid informationsklasserna i ändarna av associationsstrecket representerar multipliciteten. För varje exemplar (instans) av den ena klassen kan association av den benämnda sorten finnas till ett antal exemplar (instanser) av den andra klassen som anges av siffrorna vid den andra klassen. Exempel: En (1) vårdplan kan förteckna en eller flera (1..*) hälso- och sjukvårdsaktiviteter. En (1) hälso- och sjukvårdsaktivitet behöver inte vara förtecknad i någon vårdplan alls men kan vara förtecknad i flera vårdplaner (0..*) Attribut I informationsklassen skrivs in dess attribut. Det är informationsdelar som ingår i den informationsmängd som klassen representerar. Även informationsmängder kan uppträda som attribut. Ett avslutsmeddelande skall innehålla den upprättade vårdplanen, som i sig är en informationsmängd som representeras av en klass. I den ingår som attribut alla dess informationsdelar. Symbolerna vid attributen beskriver hur de representeras, om de kan ändras medan en instans av klassen existerar, vilken datatyp attributet har och sist multipliciteten, dvs. hur många exemplar av attributet som kan förekomma. I exemplet ovan ses bl.a. att det måste finnas en ansvarig läkare och uppgiften kan ändras. Det kan finnas flera områdesinsatser och flera mål för vårdplanen. Närståendesamverkan är något som antingen görs eller inte görs och är därmed ett booliskt värde (ja/nej). Det kan ändras. Tid fastställdes vid skapande av vårdplan och kan inte ändras ({frozen}).

25 25(25) 8 Bilaga 2: Förklaring till Klasser och Attribut Kolumn Datatyp (ett urval, se CEN/TS 14796) Datatyp Engelsk Svensk Förklaring benämnin g benämning BL Boolean Boolskt värde Kan antingen vara sant eller falskt. DATE Date Datum Datum YYYYMMDD Där YYYY är årtalet, MM är månadsnumret och DD är dagen. TS Time Stamp Tidpunkt Beskriver datum, klockslag eller tidpunkter YYYYMMDD tt:mm:ss Där YYYY är årtalet, MM är månadsnumret och DD är dagen tt är timme, mm är minut och ss är sekund. OID ISO Object Identifier ISO Objekt identifierare ST Simple Text Teckensträng Beskriver vanliga teckensträngar. ED Encapsulate Inkapslade d data uppgifter II URI CS Instance Identifier Instans identifierare Universal Universell Resource resursidentifierare Identifier Coded Kodat enkelt Simple value värde. En globalt unik identifikation som är uppbygd av siffror och punkter t.ex Inkapslade uppgifter är en datatyp som i princip kan innehålla alla typer av data. Används i första hand för att representera bilddata eller data som komprimerats. En unikt identifikation av en instans, företeelse eller objekt. T.ex. remissid, personnummer, HSA-ID. Beskriver telekommunikations adresser t.ex. telefonnummer, fax, e- post och hypertext. Specificeras enligt standarden RFC Enklare kodsystem där det fullständigt klart framgår vilket kodsystem och version koden refererar till. CV Coded value Kodat värde Kodsystem inklusive kodverk t.ex. koder i ICD10 kodverket. CD Concept Descriptor Begreppsbeskriva re Kodverk inklusive en möjlighet att förfina innebörden av begreppet. Detta görs genom att länka samman begreppet med en eller flera andra begrepp. T.ex. Begreppet ben i ett kodverk kan genom att ange rollen har-läge-sida knytas till begreppet vänster för att erhålla begreppet vänster ben. PQ Physical Kvantitet Uttrycker en kvantitet som resultat av en mätning. Quantity IVL<x> Interval Intervall Ex IVL<TS> uttrycker fr o m en TS t o m en TS SET<x> Set Mängd SET<DATE> flera datum anges. Kolumn Obligatorisk, valfri Kod Engelsk benämning Svensk benämning Förklaring M Mandatory Obligatorisk Fältet skall alltid finnas O Optional Valfri Fältet behöver inte finnas Kolumn Multiplicitet (antal möjliga förekomster) Kod, ex Förklaring 1 En förekomst 0..1 Ingen eller en förekomst 0--* Ingen eller många förekomster 1..2 En till två förekomster 1..* En till många förekomster Kolumn Ändringsbar Kod Engelsk Svensk Förklaring benämning benämning Frozen Frozen Ej ändringsbar Fältet går ej att ändra efter det att det fått ett värde Ändringsbar Fältet går att ändra

Nationell informationsstruktur 2015:2. Bilaga 1: Läsanvisning till modellerna

Nationell informationsstruktur 2015:2. Bilaga 1: Läsanvisning till modellerna Nationell informationsstruktur 2015:2 Bilaga 1: Läsanvisning till modellerna 2 NATIONELL INFORMATIONSSTRUKTUR 2015:2 Innehåll Inledning... 5 Ord och uttryck... 6 Processmodeller... 7 Vad är en processmodell?...

Läs mer

RIV Informationsspecifikation Visualisering Remiss status

RIV Informationsspecifikation Visualisering Remiss status 1(25) RIV Informationsspecifikation Visualisering Remiss status Kontaktpersoner: Robert Georén(Mawell), 2(25) Revisionshistorik Version Date Change Author 0.1 Skapade dokumentet Robert Georén 0.2 2011-11-09

Läs mer

RIV Informationsspecifikation Visualisering Remisstatus

RIV Informationsspecifikation Visualisering Remisstatus 1(25) RIV Informationsspecifikation Visualisering Remisstatus Kontaktpersoner: Robert Georén(Mawell), 2(25) Revisionshistorik Version Date Change Author 0.1 Skapade dokumentet Robert Georén 0.2 2011-11-09

Läs mer

RIV Informationsspecifikation Visualisering Remiss status

RIV Informationsspecifikation Visualisering Remiss status 1(29) RIV Informationsspecifikation Visualisering Remiss status Kontaktpersoner: Robert Georén(Mawell), 2(29) Revisionshistorik Version Date Change Author 0.1 Skapade dokumentet Robert Georén 0.2 2011-11-09

Läs mer

Nationella resurser för gemensam informationsstruktur och terminologi. Center för ehälsa i samverkan Socialstyrelsen

Nationella resurser för gemensam informationsstruktur och terminologi. Center för ehälsa i samverkan Socialstyrelsen Nationella resurser för gemensam informationsstruktur och terminologi Center för ehälsa i samverkan Socialstyrelsen Nationellt fackspråk Vård och omsorg Snomed CT Klassifikationer och kodverk Termbanken

Läs mer

Riktlinje över remissrutiner inom LiÖ

Riktlinje över remissrutiner inom LiÖ över remissrutiner inom LiÖ Inledning Med remiss avses handling om patient som utgör beställning av tjänst eller begäran om övertagande av vårdansvar. Remiss omfattar således även remisser till olika laboratorium

Läs mer

Policy och tillämpningsförslag. Informationsutbyte. mellan externa vårdgivare och Region Skåne

Policy och tillämpningsförslag. Informationsutbyte. mellan externa vårdgivare och Region Skåne Hälso- och sjukvårdsledningen POLICY Datum December 2004 Dnr HSN/000000 Policy och tillämpningsförslag Informationsutbyte mellan externa vårdgivare och Region Skåne Adress: S-291 89 KRISTIANSTAD Besöksadress:

Läs mer

Användbara ICD 10-diagnoser & KVÅ-koder

Användbara ICD 10-diagnoser & KVÅ-koder Användbara ICD 10-diagnoser & KVÅ-koder för sjuksköterskor med inkontinensmottagning - en översikt Användbara diagnoskoder enligt KSH 97 P (ICD prim) och koder för klassifikation av vårdåtgärder, KVÅ,

Läs mer

Riktlinje över remissrutiner inom Region Östergötland

Riktlinje över remissrutiner inom Region Östergötland Utgåva nr Giltig fr o m Giltig t o m Kommentar till ny utgåva Godkänd av (titel, namn, datum ) 2 2014-11-10 2015-11-10 Uppdaterat dokument Martin Magnusson, utvecklingsschef Bo Orlenius,vårddirektör, objektägare

Läs mer

VG Informationsspecifikation Verksamhetsdokumentation för samordnad vårdplanering

VG Informationsspecifikation Verksamhetsdokumentation för samordnad vårdplanering INFORMATIONSPECIFIKATION 1(93) VG Informationsspecifikation Verksamhetsdokumentation för samordnad vårdplanering Magnus Fogelberg, VGR Christina Wisser, Meditik AB INFORMATIONSPECIFIKATION 2(93) Vid elektroniskt

Läs mer

Information till legitimerade tandhygienister. Kvalitetssäkra patientjournalen

Information till legitimerade tandhygienister. Kvalitetssäkra patientjournalen SVERIGES Information till legitimerade tandhygienister Kvalitetssäkra patientjournalen TANDHYG Kvalitetssäkra patientjournalen Inledning En legitimerad tandhygienist måste utöver sitt yrkeskunnande om

Läs mer

Nationell Informationsstruktur 2015:1. Bilaga 7: Arkitektur och metodbeskrivning

Nationell Informationsstruktur 2015:1. Bilaga 7: Arkitektur och metodbeskrivning Nationell Informationsstruktur 2015:1 Bilaga 7: Arkitektur och metodbeskrivning Innehåll Nationell informationsstruktur arkitektur och metod... 3 Standarder inom informatik... 3 NI relaterat till ISO 42010...

Läs mer

NI 2015:1 Kort introduktion

NI 2015:1 Kort introduktion NI 2015:1 Kort introduktion VGR spridningskonferens Ingela Strandh Informationsstruktur och e-hälsa, avdelningen Kunskapsstöd 2015-01-29 och 2015-02-03 Uppdrag om Gemensam informationsstruktur Vidareutveckla

Läs mer

Instruktion för att kunna använda Säkerhetstjänsternas administrationsgränssnitt

Instruktion för att kunna använda Säkerhetstjänsternas administrationsgränssnitt Instruktion för att kunna använda Säkerhetstjänsternas administrationsgränssnitt Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. SITHS kort... 4 3. Förutsättningar för åtkomst till Säkerhetstjänsten... 4 4.

Läs mer

INSTRUKTION. Koncernkontoret. Enheten för informationssäkerhet. Datum: 2015-09-02 Dnr: Dokumentets status: Beslutad

INSTRUKTION. Koncernkontoret. Enheten för informationssäkerhet. Datum: 2015-09-02 Dnr: Dokumentets status: Beslutad Koncernkontoret Enheten för informationssäkerhet Datum: 2015-09-02 Dnr: Dokumentförvaltare: Enheten för informationssäkerhet Koncernkontoret Dokumentets status: Beslutad Dokumentid: Skyddade personuppgifter

Läs mer

Affärsdokumentspecifikation Publiceringsdatum: 2015-09-23 Version: 1.3.0

Affärsdokumentspecifikation Publiceringsdatum: 2015-09-23 Version: 1.3.0 Leveransplan Entity name: Leveransplan Comment: Affärstransaktionen används för att köparen ska kunna tillhandahålla sin leverantör planer över kommande leveranser, baserat på avtal. Den kan användas för

Läs mer

Tillämpningsanvisningar för tillgång till och utlämnande av patientinformation

Tillämpningsanvisningar för tillgång till och utlämnande av patientinformation Sid 1(5) Tillämpningsanvisningar för tillgång till och utlämnande av patientinformation Inledning Hantering av patientinformation inom Region Skåne ska ske utifrån patientdatalagen (SFS 2008:355), Socialstyrelsens

Läs mer

ANVISNING. Koncernkontoret. Enheten för informationssäkerhet. Datum: 2012-10-15 Dnr: Dokumentets status: Beslutad

ANVISNING. Koncernkontoret. Enheten för informationssäkerhet. Datum: 2012-10-15 Dnr: Dokumentets status: Beslutad Koncernkontoret Enheten för informationssäkerhet Datum: 2012-10-15 Dnr: Dokumentförvaltare: Enheten för informationssäkerhet Koncernkontoret Dokumentets status: Beslutad Dokumentid: Identitetshantering

Läs mer

Introduktion. Byggstenar TDBA63 2005-11-22

Introduktion. Byggstenar TDBA63 2005-11-22 Introduktion UML står för Unified Modeling Language. Det är tänkt att fungera som hjälpmedel vid modellering av alla tänkbara typer av utvecklingsarbeten, inte bara inom dataomdrådet. Det största värdet

Läs mer

UML och SAMBA för modellering i hälso- och sjukvård

UML och SAMBA för modellering i hälso- och sjukvård UML och SAMBA för modellering i hälso- och sjukvård Magnus Fogelberg magnus.fogelberg@.se Stockholm 2005-12-12 Språket mångtydigt förändras över tid allmänspråk och fackspråk kommunikation via IT-stöd

Läs mer

Stockholms läns landsting Avtal om habilitering på Bosse Råd, Stöd & Kunskapscenter

Stockholms läns landsting Avtal om habilitering på Bosse Råd, Stöd & Kunskapscenter 1 (11) Avdelningen för Närsjukvård Rehabilitering-Habilitering-Hjälpmedel Stockholms läns landsting Avtal om habilitering på Bosse Råd, Stöd & Kunskapscenter - rapporteringsanvisning gällande underlag

Läs mer

Bilaga 1 Användarscenario, idéskiss och arbetsflöde, Enkelhet

Bilaga 1 Användarscenario, idéskiss och arbetsflöde, Enkelhet 1 (12) 1 december Center för ehälsa i samverkan Hornsgatan 20, 118 82 Stockholm Vxl: 08-452 70 00 Tel: Anna Dahlström anna.dahlstrom@inera.se www.cehis.se info@cehis.se Bilaga 1 Användarscenario, idéskiss

Läs mer

Fakturaspecifikation i fil från producenter

Fakturaspecifikation i fil från producenter 2013-08-15 HSN Fakturaspecifikation i fil från producenter Varje leverantör som fakturerar tjänster enligt SLL:s FUMS-avtal ska leverera fakturaspecifikationsfiler till landstingets system FUMS. Uppgifter

Läs mer

Lathund. Remissförfarande i Tandvårdsfönster (TVF) Specialiserad barn- och ungdomstandvård. Allmän barn- och ungdomstandvård

Lathund. Remissförfarande i Tandvårdsfönster (TVF) Specialiserad barn- och ungdomstandvård. Allmän barn- och ungdomstandvård 1 (32) Lathund Remissförfarande i Tandvårdsfönster (TVF) Specialiserad barn- och ungdomstandvård Allmän barn- och ungdomstandvård 2 (32) Innehållsförteckning 1 Allmänt... 3 2 Skapa remiss/konsultation

Läs mer

Stockholms läns landsting Vårdval Planerad specialiserad rehabilitering inom området lymfödem, sluten vård samt dagrehabilitering

Stockholms läns landsting Vårdval Planerad specialiserad rehabilitering inom området lymfödem, sluten vård samt dagrehabilitering 1 (10) Särskilda vårdfrågor Individuella vårdärenden Stockholms läns landsting Vårdval Planerad specialiserad rehabilitering inom området lymfödem, sluten vård samt dagrehabilitering - rapporteringsanvisning

Läs mer

Klaga på vården. Tycker du att du har fått fel vård eller behandling? Är du inte nöjd med den förklaring du får av vårdpersonalen?

Klaga på vården. Tycker du att du har fått fel vård eller behandling? Är du inte nöjd med den förklaring du får av vårdpersonalen? 2013-08-16 1(9) Klaga på vården Om du har klagomål på vården kan du både som patient och närstående framföra dina synpunkter. På så sätt bidrar du till att göra vården säkrare. Det finns flera instanser

Läs mer

1 (5) 7 oktober 2010. RÅD Signering, bekräftelse, låsning

1 (5) 7 oktober 2010. RÅD Signering, bekräftelse, låsning 1 (5) RÅD Signering, bekräftelse, låsning 2 (5) Innehåll 1 Inledning...4 2 Signering...4 2.1 Undantag från signering...5 3 Bekräftelse...5 4 Låsning...5 3 (5) Utgåvehistorik för dokumentet Utgåva Datum

Läs mer

1 Instruktion för ifyllande av blankett 1: Tillgång till provsamling och personuppgift för forskning

1 Instruktion för ifyllande av blankett 1: Tillgång till provsamling och personuppgift för forskning 1 Instruktion för ifyllande av blankett 1: Tillgång till provsamling och personuppgift för forskning Detta är en instruktion till den nationella blanketten som ska användas när man vill ansöka om tillgång

Läs mer

Remissregler i Västra Götalandsregionen 1/6. Remissregler i Västra Götalandsregionen

Remissregler i Västra Götalandsregionen 1/6. Remissregler i Västra Götalandsregionen Remissregler i Västra Götalandsregionen 1/6 Remissregler i Västra Götalandsregionen Remissregler i Västra Götalandsregionen 2/6 Inledning En säker och effektiv hantering av er är nödvändig för en hög patientsäkerhet

Läs mer

Riktlinjer för informationshantering och journalföring i hälsooch sjukvården i särskilt boende i Järfälla kommun.

Riktlinjer för informationshantering och journalföring i hälsooch sjukvården i särskilt boende i Järfälla kommun. 2008-08-15 1 (6) Reviderad 2010-04-21 Riktlinjer för informationshantering och journalföring i hälsooch sjukvården i särskilt boende i Järfälla kommun. Nedanstående lagar, förordningar allmänna råd ligger

Läs mer

Allmänna frågor vid nack- och ryggbesvär

Allmänna frågor vid nack- och ryggbesvär Allmänna frågor vid nack- och ryggbesvär Ryggkirurgi / Ortoped Bästa Patient Inför Ditt besök på grund av rygg- och/eller nackbesvär ber vi Dig fylla i frågeformuläret så noggrant som möjligt Det här formuläret

Läs mer

Klassifikationer och hkodverk

Klassifikationer och hkodverk 2009-03-1 Standardvårdplaner Snomed CT Leg sjuksköterska Fil mag i omvårdnad Studerar Master i Hälso o sjukvårdsinformatik Universitetet Aalborg Projektledare för standardvårdplansgruppen Universitetssjukhuset

Läs mer

Registreringsrutin enligt förfrågningsunderlag för vårdval specialiserad fysioterapi

Registreringsrutin enligt förfrågningsunderlag för vårdval specialiserad fysioterapi 1 (16) Registreringsrutin enligt förfrågningsunderlag för vårdval specialiserad fysioterapi Gäller fr o m 2012-05-01 Senast uppdaterad: 2012-03-13 2 (16) 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning...

Läs mer

Registreringsrutiner för besök på obstetrisk ultraljudsmottagning

Registreringsrutiner för besök på obstetrisk ultraljudsmottagning 1 (12) Avdelningen för Närsjukvård (NSV) Kvinnor-Barn-Asyl Registreringsrutiner för besök på obstetrisk ultraljudsmottagning Gäller fr o m 2015-06-01 Senast uppdaterad: 2015-05-12 2015-05-11: Det tidigare

Läs mer

Anvisningar för uppföljning av ledtider inom bild- och funktionsmedicin samt neurofysiologi till den nationella väntetidsdatabasen

Anvisningar för uppföljning av ledtider inom bild- och funktionsmedicin samt neurofysiologi till den nationella väntetidsdatabasen ANVISNINGAR 2014-01-27 1 (22) Anvisningar för uppföljning av ledtider inom bild- och funktionsmedicin samt neurofysiologi till den nationella väntetidsdatabasen Sveriges Kommuner och Landsting Post: 118

Läs mer

Rutin för användande av Cambio Cosmic Link i Växjö kommun

Rutin för användande av Cambio Cosmic Link i Växjö kommun 2015-02-18 Rutin för användande av Cambio Cosmic Link i Växjö kommun Vad är Link? Link är ett verktyg/system för att förenkla den samordnade vårdplaneringen mellan slutenvården, kommunen och primärvården.

Läs mer

KIWAS LATHUND FÖR KURSGIVARE

KIWAS LATHUND FÖR KURSGIVARE 1 KIWAS LATHUND FÖR KURSGIVARE Söka kursplan i KIWAS Sök efter skapade kursplaner genom att klicka på Lista kursplaner i menyn under fliken Kurser. Listan som visas är begränsad till de kursplaner som

Läs mer

MIS Life Insurance XML

MIS Life Insurance XML MIS Life Insurance XML Kundfråga Kundfråga Livförsäkring Version: 1 Utgåva: 6.2 Referens: MIS Life Insurance XML Kundfråga version 1.6.2 Uppdaterad: 2013-05-23 Kommentarer och rättningar av detta dokument

Läs mer

Allmänna frågor vid nack- och ryggbesvär

Allmänna frågor vid nack- och ryggbesvär Bästa Patient Inför Ditt besök på grund av rygg- och/eller nackbesvär ber vi Dig fylla i frågeformuläret så noggrant som möjligt Det här formuläret underlättar hantering och bedömning av dina besvär. Med

Läs mer

Avtal om hjälpmedelscentralsverksamhet med inriktning mot kommunikation, kognition och databaserade synhjälpmedel

Avtal om hjälpmedelscentralsverksamhet med inriktning mot kommunikation, kognition och databaserade synhjälpmedel 1 (11) Avdelningen för Närsjukvård Rehabilitering-Habilitering-Hjälpmedel Stockholms läns landsting Avtal om hjälpmedelscentralsverksamhet med inriktning mot kommunikation, kognition och databaserade synhjälpmedel

Läs mer

1 Instruktion till ifyllande av ansökan: Tillgång till provsamling och personuppgift för forskning

1 Instruktion till ifyllande av ansökan: Tillgång till provsamling och personuppgift för forskning 1 Instruktion till ifyllande av ansökan: Tillgång till provsamling och personuppgift för forskning Detta är en instruktion till den mall som ska används av forskare som vill få tillgång till prov från

Läs mer

Framsida. SKV269 Utgåva 21 1 (16)

Framsida. SKV269 Utgåva 21 1 (16) Framsida SKV269 Utgåva 21 1 (16) 2013-12-01 Förord Teknisk beskrivning för elektronisk redovisning av bilagor till inkomstdeklarationerna INK1, INK2, INK3, INK4 enligt den nya Skatteförfarandelagen (SFL).

Läs mer

Nationell patientöversikt en lösning som ökar patientsäkerheten

Nationell patientöversikt en lösning som ökar patientsäkerheten NPÖ-guiden NPÖ Nationell Patientöversikt Nationell patientöversikt en lösning som ökar patientsäkerheten Den här guiden riktar sig till vårdgivare landsting, kommuner och privata vårdgivare som ska eller

Läs mer

10. SCANNING/INFOGA DOKUMENT ANVÄNDARHANDBOK HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSJOURNAL I PROCAPITA+

10. SCANNING/INFOGA DOKUMENT ANVÄNDARHANDBOK HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSJOURNAL I PROCAPITA+ 10. SCANNING/INFOGA DOKUMENT ANVÄNDARHANDBOK HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSJOURNAL I PROCAPITA+ 1 Innehåll Inledning.. sida 3 Regler Scanning/Arkivera i pappersjournal. sida 4 Regelverk för benämning av dokument

Läs mer

Riktlinjer för vårdgivare

Riktlinjer för vårdgivare Riktlinjer för vårdgivare Policy Gömda flyktingar I vårt land finns det troligtvis över tiotusentals gömda flyktingar. Med gömda flyktingar menas personer som sökt och fått avslag på sin asylansökan och

Läs mer

ICF - KVÅ - ICHI. Dagens föreläsning. Vad pratar vi om? Nationellt fackspråk, vad är det?!! ICF / KVÅ / ICHI!

ICF - KVÅ - ICHI. Dagens föreläsning. Vad pratar vi om? Nationellt fackspråk, vad är det?!! ICF / KVÅ / ICHI! ICF - KVÅ - ICHI Dagens föreläsning International Classification of Functioning, Disability and Health ICF - Klassifikation av funktiontillstånd, funktionshinder och hälsa Nationellt fackspråk, vad är

Läs mer

Registreringsrutin enligt förfrågningsunderlag Vårdval Barnavårdcentral

Registreringsrutin enligt förfrågningsunderlag Vårdval Barnavårdcentral 1 (15) Avdelningen för Närsjukvård (NSV) Kvinnor-Barn-Asyl Registreringsrutin enligt förfrågningsunderlag Vårdval Barnavårdcentral Gäller fr o m 2014-01-01 Senast uppdaterad: 2014-03-17 Uppdaterad information

Läs mer

Introduktion och innehåll

Introduktion och innehåll UPPLAGA 3/2012 Vårdgaranti vad handlar det om egentligen? Detta är en utbildning som riktar sig till dig som är vårdpersonal inom Västra Götalandsregionen och som dagligen möter patienter i ditt arbete.

Läs mer

Treserva Kapitel 6. Tidbok Läkarmedverkan

Treserva Kapitel 6. Tidbok Läkarmedverkan Treserva Kapitel 6 Tidbok Läkarmedverkan Riktlinjer för bokning av läkartid... 1 Tidbokning i Treserva... 2 Läkarnas tidböcker Objekt... 3 Utskrift av bokningar... 6 Riktlinjer för bokning av läkartid

Läs mer

Diagnostiskt centrum för tidig diagnostik av cancer eller annan allvarlig sjukdom

Diagnostiskt centrum för tidig diagnostik av cancer eller annan allvarlig sjukdom Diagnostiskt centrum för tidig diagnostik av cancer eller annan allvarlig sjukdom 2012 06 18 Charlotta Sävblom specialistläkare, med.dr. Projektledare Diagnostiskt centrum, RCC Syd Hälso och sjukvårdsstrateg

Läs mer

Efter hörande av SLS sektioner har Svensk förening för kirurgi- och allmänmedicin lämnat yttrande.

Efter hörande av SLS sektioner har Svensk förening för kirurgi- och allmänmedicin lämnat yttrande. 2013-08-21 Socialstyrelsen 106 30 Stockholm Remiss Begreppen vårdprocess och hälsoärende, dnr 4.2.1-30811/2013 Svenska Läkaresällskapet (SLS) är en politiskt och fackligt obunden organisation, som arbetar

Läs mer

SOSFS 2005:27 (M och S) Föreskrifter. Samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2005:27 (M och S) Föreskrifter. Samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS 2005:27 (M och S) Föreskrifter Samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras verkets

Läs mer

INFORMATIONSBLAD Egenvård i förskola och skola

INFORMATIONSBLAD Egenvård i förskola och skola INFORMATIONSBLAD Egenvård i förskola och skola 6 Definitioner Med egenvård avses en hälso- och sjukvårdsåtgärd som legitimerad yrkesutövare inom hälso- och sjukvården bedömt att en person kan utföra själv.

Läs mer

Är IT en hjälp i vården? Hur hanteras patientsäkerheten i ett nationellt perspektiv?

Är IT en hjälp i vården? Hur hanteras patientsäkerheten i ett nationellt perspektiv? Är IT en hjälp i vården? Hur hanteras patientsäkerheten i ett nationellt perspektiv? Björn Strihagen, civilingenjör (bjorn08@strihagen.se) Projektledare NOD (Nationell ordinationsdatabas för läkemedel)

Läs mer

Habiliteringsteamet Danderyds sjukhus, Rapporteringsanvisningar

Habiliteringsteamet Danderyds sjukhus, Rapporteringsanvisningar 1 (10) Avdelningen för närsjukvård Rehabilitering-Habilitering-Hjälpmedel Stockholms läns landsting Habiliteringsteamet Danderyds sjukhus, Rapporteringsanvisningar Gäller fr.o.m. 2015-01-01 Senast uppdaterad

Läs mer

Vårdval tandvård Västernorrland. Bilaga 2 Ansökan. Allmän barn- och ungdomstandvård. Version 2013-01-15

Vårdval tandvård Västernorrland. Bilaga 2 Ansökan. Allmän barn- och ungdomstandvård. Version 2013-01-15 Vårdval tandvård Västernorrland Bilaga 2 Ansökan Allmän barn- och ungdomstandvård Version 2013-01-15 1 1. Uppgifter om sökande Detta dokument ska besvaras och undertecknas av sökande. Namn på sökande Organisationsnummer:

Läs mer

EAs krav vid ackreditering av flexibel omfattning

EAs krav vid ackreditering av flexibel omfattning SWEDAC DOC 12:1 2012-05-10 Utgåva 1 Inofficiell översättning av EA 2/15 M:2008 EAs krav vid ackreditering av flexibel omfattning Swedac, Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll, Box 878, 501 15

Läs mer

Verksamhetsstöd ehälsa Innovationssluss

Verksamhetsstöd ehälsa Innovationssluss 1 Mobil e-hälsa ett projekt med syftet att använda Health Innovation plattform (HIP) och Integrationsplattform för vårdgivare (IPV) med TakeCare information i Surfplatta Verksamhetsstöd ehälsa Innovationssluss

Läs mer

Remisskriterier fö r habiliteringmöttagningarna

Remisskriterier fö r habiliteringmöttagningarna Remisskriterier fö r habiliteringmöttagningarna För att habiliteringen ska anta en remiss eller en egen vårdbegäran krävs: att individen tillhör eller förmodas tillhöra habiliteringens målgrupp att svårighetsgraden

Läs mer

kommunen som vårdgivare Information till Dig som är hemsjukvårdspatient, får rehabiliteringsinsatser och/eller hjälpmedel

kommunen som vårdgivare Information till Dig som är hemsjukvårdspatient, får rehabiliteringsinsatser och/eller hjälpmedel kommunen som vårdgivare Information till Dig som är hemsjukvårdspatient, får rehabiliteringsinsatser och/eller hjälpmedel 2013-06-26 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Kommunen som vårdgivare 3 Hemsjukvårdspatient 3

Läs mer

Användarhandbok och rutiner för användare av Meddix IT-stöd för Samordnad vårdplanering i Varbergs kommun och Halland Version 2010-02-25b

Användarhandbok och rutiner för användare av Meddix IT-stöd för Samordnad vårdplanering i Varbergs kommun och Halland Version 2010-02-25b Användarhandbok och rutiner för användare av Meddix IT-stöd för Samordnad vårdplanering i Varbergs kommun och Halland Version 2010-02-25b www.meddix.se Innehållsförteckning 1 Inloggning...3 2 Huvudbild

Läs mer

Hantering av personer med skyddade personuppgifter

Hantering av personer med skyddade personuppgifter Riktlinje för hantering av personer med skyddade personuppgifter Förvaltning Ägare Reviderat datum Hälso- och sjukvård, Folktandvården, Företaghälsa och tolkförmedling, Regionservice Agata Cierzniak 2015-05-27

Läs mer

Överenskommelse om rutin för samordnad habilitering och rehabilitering mellan Landstinget Halland och kommunerna i Halland. enligt

Överenskommelse om rutin för samordnad habilitering och rehabilitering mellan Landstinget Halland och kommunerna i Halland. enligt Överenskommelse om rutin för samordnad habilitering och rehabilitering mellan Landstinget Halland och kommunerna i Halland enligt Socialstyrelsens föreskrift SOSFS 2008:20 Slutversion 2009-06 2 Bakgrund

Läs mer

Råd för kravställande vid upphandlingar

Råd för kravställande vid upphandlingar UTKAST Råd för kravställande vid upphandlingar Nationellt ramverk för öppna data Peter Krantz AB Innehållsförteckning 1. Nationellt ramverk för öppna data... 3 1.1. Råd för kravställande vid upphandlingar...

Läs mer

Teknisk guide för brevlådeoperatörer. Annika Melin 2015-03-10 Version: 1.1

Teknisk guide för brevlådeoperatörer. Annika Melin 2015-03-10 Version: 1.1 Teknisk guide för brevlådeoperatörer Annika Melin 2015-03-10 Sida 1 av 21 Innehållsförteckning Inledning... 2 1 Dokumentinformation... 3 Syfte... 3 1.2 Avgränsningar... 3 1.3 Målgrupp... 3 1.4 Begrepp

Läs mer

Rapportera mera. www.samverkanstorget.se

Rapportera mera. www.samverkanstorget.se 2014-04-15 Rapport Rapportera mera Avvikelsehantering i samverkan mellan kommun och region inom Göteborgsområdet Hösten 2013 2014-04-15 Sammanställt av: Andreas Ericson, Göteborgs stad Anita Nilsson, processledare,

Läs mer

Manus till Undersökning och utredning av smärta. Bild 2

Manus till Undersökning och utredning av smärta. Bild 2 Manus till Undersökning och utredning av smärta Bild 2 Denna föreläsning handlar om vad vi inom vården gör när du söker för din smärtproblematik. Föreläsningen syftar till att ge svar på vilka frågor som

Läs mer

Vaccinationsregistret Start 1/1 2013

Vaccinationsregistret Start 1/1 2013 Vaccinationsregistret Start 1/1 2013 Eva Netterlid Susanne Andrén SMI-dag Stockholm 23/4 2013 Sjukdomar Mikrobiell typning Vaccinations - register Vaccinations täckning Attityder /Omvärldsbevakning/ Hemsida

Läs mer

Att låta verkligheten möta teorin Gemensamt tjänstekort i Gävleborg

Att låta verkligheten möta teorin Gemensamt tjänstekort i Gävleborg Att låta verkligheten möta teorin Gemensamt tjänstekort i Gävleborg Införa smarta kort med PKI i enlighet med vårdens branschstandard SITHS (Säker IT I Hälso och Sjukvård) Projektet Gemensamt tjänstekort

Läs mer

Elektronisk tullräkning Sid 1(9) Samverkansspecifikation. Version: 1.0 SAMVERKANSSPECIFIKATION. för. e-tullräkning

Elektronisk tullräkning Sid 1(9) Samverkansspecifikation. Version: 1.0 SAMVERKANSSPECIFIKATION. för. e-tullräkning Elektronisk tullräkning Sid 1(9) SAMVERKANSSPECIFIKATION för e-tullräkning Elektronisk tullräkning Sid 2(9) Innehållsförteckning 1 Inledning...3 1.1 Introduktion...3 2 Identifikation av parterna...4 2.1

Läs mer

Fi2xml-meddelande Arkitektur

Fi2xml-meddelande Arkitektur Innehåll 4 Inledning 2 4.1 Process certifiering 2 4.1.1 Projektdefinition 3 4.1.2 Konstruktion 3 4.1.3 Godkännande och certifiering 4 4.1.4 Publicering 4 4.2 Scenarier 4 4.2.1 Behov av integrationer mellan

Läs mer

Treserva. Genomförandewebben. Alla funktioner i Genomförande Webben. 2015-09-25 Omvårdnadspersonal 1.0.2. Senast reviderad: Manual för: Version:

Treserva. Genomförandewebben. Alla funktioner i Genomförande Webben. 2015-09-25 Omvårdnadspersonal 1.0.2. Senast reviderad: Manual för: Version: Genomförandewebben Alla funktioner i Genomförande Webben Treserva Omsorgskontoret Manual nr: 35 Senast reviderad: Manual för: Version: 2015-09-25 Omvårdnadspersonal 1.0.2 Sida 2 av 25 Innehåll Mitt skrivbord...

Läs mer

ÖVERENSKOMNA RUTINER AVSEENDE BETALNINGSANSVARSLAGEN OCH SAMVERKAN VID IN- OCH UTSKRIVNING I SLUTEN VÅRD

ÖVERENSKOMNA RUTINER AVSEENDE BETALNINGSANSVARSLAGEN OCH SAMVERKAN VID IN- OCH UTSKRIVNING I SLUTEN VÅRD ÖVERENSKOMNA RUTINER AVSEENDE BETALNINGSANSVARSLAGEN OCH SAMVERKAN VID IN- OCH UTSKRIVNING I SLUTEN VÅRD Utarbetade av landstinget i Kalmar län och länets kommuner i samverkan Reviderade av Mall-gruppen

Läs mer

Manual e-remiss i Hälsokontrollsystemet (ROCK-IT)

Manual e-remiss i Hälsokontrollsystemet (ROCK-IT) www.insieme.se Manual e-remiss i Hälsokontrollsystemet (ROCK-IT) Version Datum Kommentar Författare 1 Marlene SandbergAndersson 2 2014-09-02 Uppdaterad Marlene SandbergAndersson 3 2014-09-17 Uppdaterad

Läs mer

Beställning av Tandvårdsintyg, T99Wi Handledning

Beställning av Tandvårdsintyg, T99Wi Handledning Beställning av Tandvårdsintyg, T99Wi Handledning Innehåll Allmänt om tandvårdsintyg och T99-reformen...2 Systemstart...2 Beställning av nytt tandvårdsintyg...5 Sök patient...6 Exempel...6 Områdeskod...8

Läs mer

Klassifikation av socialtjänstens insatser. Ann-Helene Almborg Klassifikationer och terminologi Regler och behörighet

Klassifikation av socialtjänstens insatser. Ann-Helene Almborg Klassifikationer och terminologi Regler och behörighet Klassifikation av socialtjänstens insatser Ann-Helene Almborg Klassifikationer och terminologi Regler och behörighet Socialstyrelsen har regeringens uppdrag att utveckla en klassifikation av socialtjänstens

Läs mer

Samtycke vid direktåtkomst till sammanhållen journalföring

Samtycke vid direktåtkomst till sammanhållen journalföring Riktlinjer Samtycke vid direktåtkomst till sammanhållen journalföring Version 3 2014-12-23 Riktlinjerna är upprättade av medicinskt ansvariga sjuksköterskor och medicinskt ansvariga för rehabilitering

Läs mer

Beslutade den 12 juni 2012 Träder i kraft den 1 september 2012. Affärsområde Farmaci/Roswitha Abelin/SoS föreskrift LmG mm

Beslutade den 12 juni 2012 Träder i kraft den 1 september 2012. Affärsområde Farmaci/Roswitha Abelin/SoS föreskrift LmG mm SOSFS 2012:9 Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2000:1) om läkemedelshantering i hälso- och sjukvården Beslutade den 12 juni 2012 Träder i kraft den 1 september

Läs mer

Kom med du också ditt bidrag hjälper till att göra vården bättre!

Kom med du också ditt bidrag hjälper till att göra vården bättre! Nationellt kvalitetsregister samt stöd i den individuella vården för patienter med primär immunbrist och/eller ökad infektionskänslighet Kom med du också ditt bidrag hjälper till att göra vården bättre!

Läs mer

PDL medarbetaruppdrag vårdgivare vårdenhet Organisation verksamhetschef. NetID drivrutiner kortläsare operativ browser

PDL medarbetaruppdrag vårdgivare vårdenhet Organisation verksamhetschef. NetID drivrutiner kortläsare operativ browser NetID drivrutiner kortläsare operativ browser webinar Checklista dokument wiki avreglering Apotek e-dos PDL medarbetaruppdrag vårdgivare vårdenhet Organisation verksamhetschef HSA SITHS attribut autentisering

Läs mer

Rekommendationer kring skyddade personuppgifter inom HSA och SITHS. Version 2.1, 2015-06-09

Rekommendationer kring skyddade personuppgifter inom HSA och SITHS. Version 2.1, 2015-06-09 Rekommendationer kring skyddade personuppgifter inom HSA och SITHS Version 2.1, SITHS version 2.1.doc Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 Skyddade personuppgifter... 3 1.2 Vikten av säkerställd identitet...

Läs mer

SIKTA- Skånes missbruks- och beroendevård i utveckling Projektledare: Anna von Reis Peter Hagberg

SIKTA- Skånes missbruks- och beroendevård i utveckling Projektledare: Anna von Reis Peter Hagberg Alla dessa planerbegreppsförklaring SIKTA- Skånes missbruks- och Projektledare: Anna von Reis Peter Hagberg Vård och omsorgsplaner Vård och omsorgsplanering Kan resultera i Vård och omsorgsplan Dokumenteras

Läs mer

FHIR OCH INTEROPERABILITET I SJUKVÅRDEN OSKAR THUNMAN

FHIR OCH INTEROPERABILITET I SJUKVÅRDEN OSKAR THUNMAN FHIR OCH INTEROPERABILITET I SJUKVÅRDEN OSKAR THUNMAN 2015-01-29 CALLISTAENTERPRISE.SE FHIR OCH INTEROPERABILITET I SJUKVÅRDEN Semantisk interoperabilitet Bakgrund Dagens standarder FHIR och framtidens

Läs mer

Nationella riktlinjer i nya digitala format. Delrapport

Nationella riktlinjer i nya digitala format. Delrapport Nationella riktlinjer i nya digitala format Delrapport Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte använda

Läs mer

Revision av diagnos- och åtgärdsklassificering en nödvändighet. 2009-05-14 Staffan Bryngelsson Emendor Consulting AB

Revision av diagnos- och åtgärdsklassificering en nödvändighet. 2009-05-14 Staffan Bryngelsson Emendor Consulting AB Revision av diagnos- och åtgärdsklassificering en nödvändighet 2009-05-14 Staffan Bryngelsson 1 Vågar vi dra några slutsatser om den vård som bedrivs med utgångspunkt i data från de medicinska registren?

Läs mer

Förslag Regionalt program ehälsa 2014-2018. Margareta Hansson, Regionförbundet Örebro Ulrika Landström, Örebro läns landsting

Förslag Regionalt program ehälsa 2014-2018. Margareta Hansson, Regionförbundet Örebro Ulrika Landström, Örebro läns landsting Förslag Regionalt program ehälsa 2014-2018 Margareta Hansson, Regionförbundet Örebro Ulrika Landström, Örebro läns landsting 1 Bakgrund Regionalt program för ehälsa 2010 Baserade sig på: Den nationella

Läs mer

Regel: Listning inom hälsoval

Regel: Listning inom hälsoval Regel: Listning inom hälsoval Syfte Fastställa vilka regler och principer som gäller för medborgarens val i hälsoval. Mål Alla ansvariga för listning i primärvården känner till och följer de regler och

Läs mer

HSA Arkivering av stängda vårdgivare och vårdenheter. Scenariobeskrivning, version 2.0, 2014-09-30

HSA Arkivering av stängda vårdgivare och vårdenheter. Scenariobeskrivning, version 2.0, 2014-09-30 HSA Arkivering av stängda vårdgivare och vårdenheter Scenariobeskrivning, version 2.0, Innehåll Inledning... 3 Information som ska sparas vid arkivering... 3 Scenario 1: En vårdenhet stängs... 4 Scenario

Läs mer

En lägesrapport. användning av Nationellt fackspråk inom kommunal hälso- och sjukvård i Stockholms län

En lägesrapport. användning av Nationellt fackspråk inom kommunal hälso- och sjukvård i Stockholms län En lägesrapport användning av Nationellt fackspråk inom kommunal hälso- och sjukvård i Stockholms län Förord Socialstyrelsen och Sveriges Kommuner och Landsting har i uppdrag av regeringen att arbeta med

Läs mer

Om biobankslagen och de förändringar denna lag medför för rutiner i samband med provtagning

Om biobankslagen och de förändringar denna lag medför för rutiner i samband med provtagning Info till dig som ordinerar eller tar prover Pappersremiss Om ioan och de förändringar denna lag medför för rutiner i samand med provtagning Landstingens Bioanksprojekt ioan info info Inledning Vilka rutiner

Läs mer

Checklista. För åtkomst till Svevac

Checklista. För åtkomst till Svevac Checklista För åtkomst till Svevac Innehållsförteckning 1 Inledning 2 2 Inloggning/autentisering i Svevac 2 3 Målet sammanhållen vaccinationsinformation 3 4 Säkerhetstjänsten 3 5 Detta är HSA 3 6 Detta

Läs mer

Riktlinjer och rutin för hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS om Egenvård

Riktlinjer och rutin för hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS om Egenvård BURLÖVS KOMMUN Socialförvaltningen 2014-11-19 Beslutad av 1(6) Ninette Hansson MAS Gunilla Ahlstrand Enhetschef IFO Riktlinjer och rutin för hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS om Egenvård Denna

Läs mer

Samverkansrutin Demens

Samverkansrutin Demens Samverkansrutin Demens I Vellinge kommun Samverkan mellan kommun, primärvård och specialistvård Lokal samverkansrutin Bakgrund: Demenssjukdomar är sjukdomar som leder till kraftiga försämringar i människans

Läs mer

Lag (1990:1404) om kommunernas betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård

Lag (1990:1404) om kommunernas betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård SVENSKA Bilaga 1 KOMMUNFÖRBUNDET 2003-06-30 Lag (1990:1404) om kommunernas betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård 1 En kommun skall betala ersättning till ett landsting för kostnader för hälsooch

Läs mer

Remiss Remissvar lämnas i kolumnen Tillstyrkes term och Tillstyrkes def(inition) och eventuella synpunkter skrivs i kolumnen Synpunkter.

Remiss Remissvar lämnas i kolumnen Tillstyrkes term och Tillstyrkes def(inition) och eventuella synpunkter skrivs i kolumnen Synpunkter. 1 Svar lämnat av (kommun, landsting, organisation etc.): Remiss Remissvar lämnas i kolumnen Tillstyrkes och Tillstyrkes (inition) och eventuella synpunkter skrivs i kolumnen Synpunkter. Terminologiska

Läs mer

Anvisningar för ifyllning av Excelark för databaser (xml-filer)

Anvisningar för ifyllning av Excelark för databaser (xml-filer) 2009-10-09 (reviderad 2011-01-04, 2011-02-14, 2011-10-20, 2012-09-17) Riksarkivet IT-avdelningen Anvisningar för ifyllning av Excelark för databaser (xml-filer) 1 Anvisningar för ifyllning av Excelark

Läs mer

NYHETER I websesam 2

NYHETER I websesam 2 NYHETER I websesam 2 Påloggningsinformation websesam 2 Av sekretesskäl måste Du logga in i gamla websesam 1 för att få information om hur Du loggar in i websesam 2. WebSESAM 1 och informationen når Du

Läs mer

Vad är en databas? Databaser. Relationsdatabas. Vad är en databashanterare? Vad du ska lära dig: Ordlista

Vad är en databas? Databaser. Relationsdatabas. Vad är en databashanterare? Vad du ska lära dig: Ordlista Databaser Vad är en databas? Vad du ska lära dig: Använda UML för att modellera ett system Förstå hur modellen kan översättas till en relationsdatabas Använda SQL för att ställa frågor till databasen Använda

Läs mer