RIV Informationsspecifikation Verksamhetsdokumentation för Ortopediremiss och -svar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "RIV Informationsspecifikation Verksamhetsdokumentation för Ortopediremiss och -svar"

Transkript

1 1(25) RIV Informationsspecifikation Verksamhetsdokumentation för Ortopediremiss och -svar Helen Broberg, Region Skåne KG Nerander, Carelink

2 2(25) Vid elektroniskt informationsutbyte mellan två eller flera parter måste informationen specificeras väl. Det är t.ex. nödvändigt att en remiss har en struktur och ett innehåll som gör att mottagare kan tolka informationen korrekt. Det krävs att ingående parter uppfattar begrepp på samma sätt samt att informationen utväxlas i överenskommet format. Informationsspecifikationen är baserad på svenska, europeiska och internationella standarder, överenskommelser och rekommendationer, se Metodanvisningar. Denna informationsspecifikation specificerar informationsutbyte för remiss till ortopedisk verksamhet med svar. Informationsspecifikationen har inte arbetats fram enligt Metodanvisningar för informationsspecifikationer. Vi har i stället återanvänt resultat från Landstingsförbundets projekt e- Remisser men dokumenterat enligt Metodanvisningarna. I arbetet har följande personer deltagit: Representanter för Landstingsförbundets projekt E- remisser Sune Andreasson konsult, Intercare Connexion Leo Musikka utredare, Landstingsförbundet Vi har haft en god vägledning av material från Center för Sundhetstelematik. Detta är verksamhetsdokumentation av de fullständiga informationsspecifikationerna. Syftet med dokumentet är att verksamhets representanter från ortopedisk verksamhet ska ta del av innehållet i informationsutbytet, utan att vara modellexperter, samtidigt som det är en bakgrunds beskrivning för IT-specialister. För IT-specialister finns fullständiga informationsmodeller, XML-schema mm utgivet i en IT-dokumentation. Detta material finns tillgängligt på det nationella biblioteket för informationsspecifikationer (detta bibliotek är ännu inte tillgängligt Informationsspecifikationen innehåller: Informationsflöde mellan parter. Informationsmängdsöversikter. Grupperad information. Termer och definitioner Klassifikationer och kodverk. Specifikationen innehåller dessutom en beskrivning och teckenförklaring av UML. Projektledare: Inger Wejerfelt Västra Götalands Regionen Projektgrupp: Helen Broberg Curt Burman Region Skåne BuW IT Consulting Konsult i terminologi och informationsmodellering: Magnus Fogelberg fogare/evama medici HB

3 3(25) Innehållsförteckning 1 INLEDNING INFORMATIONSFLÖDE INFORMATIONSMÄNGDSÖVERSIKTER Remiss Svar Statusmeddelanden GRUPPERADE INFORMATIONSMÄNGDER Klasser och attribut TERMER OCH DEFINITIONER KLASSIFIKATIONER OCH KODVERK BILAGA 1: UML-BESKRIVNING... 24

4 4(25) 1 Inledning Informationsspecifikationerna har tagits fram för att beskriva innehåll och struktur på informationen i ett meddelande eller informationsmängd. För att göra detta har vi använts oss av en metod beskriven i Metodanvisningar för Informationsspecifikationer. Metoden bygger på en stark samverkan mellan verksamhetsföreträdare och IT-företrädare samt grundar sig på svenska och europeiska standarder. Arbetsmetoden består av tre steg: Verksamhets beskrivning Informationsmodell Syntaxschema Begrepp och termer I arbetssteget Verksamhetsbeskrivningen framställs: Informationsflöde mellan parter Informationsmängdsöversikter I arbetssteget Informationsmodell samt Begrepp och termer så framställs: Grupperad information, som följer UML-standard 1. Termer och definitioner Klassifikationer och kodverk. En fullständig informationsmodell, mappad mot GPICar, ingår i ITdokumentationen. Definitioner av vilka informationsobjekt som ingår i varje informationsmängd, ingår i IT-dokumentationen I arbetssteget Syntaxschema: XML-scheman, som ingår i IT-dokumentationen. I RIV Riktlinjer ges riktlinjer för elektroniskt informationsutbyte inom vård och omsorg. Riktlinjerna bygger på utbyte av väl specificerade informationsmängder med gemensamma termer och begreppen, format och värdemängder via en tjänstebaserad arkitektur enligt Carelink PLUS 2 och utifrån standarder från standardfamiljen Web Services 3. Inom vård och omsorg finns vid en övergång till RIV även arv i form av andra koncept för informationsutbyte inklusive annan struktur och syntax för informationen. 1 UML, Unified Modeling Language, ett allmänt accepterat beskrivningsspråk för modellering. 2 Carelink PLUS Plattformsutveckling i Sverige ett projekt där beställare och leverantörer har enats om en gemensam beskrivning av en referensarkitektur och beskrivningar av några basala tjänster. 3 Web Services är den övergripande benämningen på den standardisering som pågår kring informationsutbyte över Internet mellan applikationer/tjänster. I detta ingår såväl kommunikation som säkerhet. SOAP, Simple Object Access Protocol är kärnan i denna standardfamilj.

5 5(25) 2 Informationsflöde Informationsflödet ger en översiktlig beskrivning över informationsutbytet inom ortopedi för remiss och svar. HSA stöd system resurs hantering informations utbyte skriva remiss Remiss Remiss beslut om åtgärd hantera status status status skapa status utför beslutad åtgärd Vårdgivare hantera svar svar svar skapa svar ortopedklinik Omfattning: Ortopediremiss och -svar Berörda parter: Remitterande enhet (vårdenhet) samt enheter inom ortopedi Beskrivning: Remitterande enhet sänder remiss efter interna kontroller och bedömningar. Mottagande enhet tar emot remiss kontrollerar och hanterar enligt interna rutiner. Statusmeddelande sänds vid mottagande av remiss samt när status ändras. Vissa statusmeddelande kräver åtgärd hos remitterande part samt ny sändning. Svar på remiss sänds efter genomförd behandling/utredning. Involverade stödregister: Sortiment, Bildarkiv, RoS arkiv/journal, Indikationsregister, Reservnummer. Befolkningsregister, HSA, Gjorda avgränsningar och val: Inga Informationsmängder Remiss: Kan vara remiss, beställning eller vårdbegäran. Kan också vara ny remiss, ändring av remiss eller makulering av remiss. Remiss innehåller information om vårdtillfälle, avsändare, mottagare, patient, önskemål om svar, ekonomi, fysiska transporter, gjorda undersökningar, tidsbeställning samt övrig specifik information relaterad till typ av remiss. Statusmeddelande: Statusmeddelande innehåller relevant information kring remissen och dess bedömning. Det går att dela in statusmeddelanden i informationsmeddelanden och meddelanden som kräv åtgärder. Exempel på statusmeddelanden är bekräftelse, negation, kompletterande frågeställning och hänvisning till annan enhet. Svar: Kan vara svar på remiss, beställning eller vårdbegäran. Svar sänds enligt information i remiss. Svar innehåller information om svarsmottagare, svarsidentiteter samt specifika information relaterad till typ av svar.

6 6(25) 3 Informationsmängdsöversikter 3.1 Remiss En remiss kan innehålla följande information Remissgemensamt Patient (Föremål för undersökning) Deltagande part Begärd undersökning Relaterad klinisk information Relaterad remiss / relaterat svar Service överenskommelse Innehåller information om Unik identitet på remiss samt information som berör hela remissen som t.ex. status, kommentar. Unik identifikation på patient samt information om patienten som t.ex. namn, adress, närstående, vårdställe. Unik identifikation på deltagande parter samt information om parterna t.ex. namn, kontaktuppgifter. frågeställning, operation, second opinion eller oklar diagnos, prioritering, begäran om delsvar. Klinisk information som är relevant för remissen t.ex. anamnes, symtombeskrivning. Unik identifikation på tidigare remisser, svar och undersökningar som är relevanta för remissen. Information om den service som önskas t.ex. tolkbehov, betalningssätt.

7 7(25) Typ: Ryggremiss för Ortopedi Status: Modifierad Prioritet: Normal RemissID: SE T Typ av informationsutbyte KL 12:59 Remiss ID 4 Remitterande enhet: Vårdcentralen Degeberga Tidpunkt tillgängligt för informationsmottagare Remitterande läkare: Remitterande enhet Bo Ask, Läkare, Vårdcentralen Degeberga Medicinsk serviceenhet Medicinsk serviceenhet: Patient Ortopedi, Centralsjukhuset Kristianstad Personnummer: Frågeställning Namn: Jan Olsson Arbetsdiagnos Bostadsadress: Grusvägen 10, 9 Nivå Kristianstad Telefon: (hem) (10) Smärtutstrålning (mobil) (11) Nuvarande besvär sedan Frågeställning: Oklar diagnos Arbetsdiagnos: Kotkompression (12) Symtom 9 Nivå: Ländrygg (13) Status (10)Smärtutstrålning: Ingen utstrålning (11) (14) Radiologisk undersökning Nuvarande besvär sedan: Ramlade i lördags baklänges och slog i bakhuvudet samt korsryggen. (15) Behandling (12) Symtom (16) Anamnes Smärta/värk: Mycket svår smärta även vid vila Nattlig värk: Ja (17) Tolkbehov Host/nyssmärta ner i underben: Nej (13) Status Avvikande reflexer: Nej Sensibilitetsnedsättning: Ja höger arm Kraftnedsättning: Ja höger arm Pos lasegue (SLR) höger: Nej Vänster: JA (14) Radiologisk undersökning: Nej Vi visar ett exempel på ryggremiss, d det finns även knäremiss och höftremiss. (15) Behandling Analgetica: Waran, Durogesicplåster, Tramadol Sjukgymnastik: Nej Arbetsplatsåtgärd: Är pensionerad (16) Anamnes: Tid tandläkare med Waranbeh pga upprepade lungemboli senast -04. Även Mb Parkinson samt polyneuropathi. (17) Tolkbehov: Nej 4 Uppgifterna i exemplet är påhittade

8 8(25) 3.2 Svar Ett svar kan innehålla följande information: Svarsgemensamt Patient (Föremål för undersökning) Deltagande part Innehåller information om Unik identitet på svar samt information som berör hela svaret som t.ex. remiss identifikation, status, kommentar. Unik identifikation på patient samt information om patienten som t.ex. namn, adress, närstående, vårdställe. Unik identifikation på deltagande parter samt information om parterna t.ex. namn, kontaktuppgifter. Undersökningsresultat Unik identifikation på utförd undersökning samt information som berör utförd undersökning t.ex. resultat, epikris Relaterad klinisk information Relaterad remiss / relaterat svar Service överenskommelse Klinisk information som är relevant för remissvaret t.ex. anamnes, symtombeskrivning. Unik identifikation på tidigare remisser, svar och undersökningar som är relevanta för svaret. Information om den service som önskas t.ex. tolkbehov, betalningssätt, kostnad för undersökning.

9 9(25) Typ: Svar för Ortopedi Typ av informationsutbyte Status: Slutgiltigt Svars ID, Remiss ID 5 Prioritet: Normal SvarsID: SE T Tidpunkt tillgängligt för informationsmottagare RemissID: SE T Remitterande enhet KL 15:35 Medicinsk serviceenhet Remitterande enhet : Patient Vårdcentralen Degeberga Remitterande läkare : Diagnos Bo Ask, Läkare, Vårdcentralen Degeberga Vårdtid Medicinsk serviceenhet: Aktuellt Ortopedi, Centralsjukhuset Kristianstad Vårdförlopp Patient ansvarig läkare: Stina Persåker, Ortopedi, Centralsjukhuset Kristianstad Personnummer: Namn: Jan Olsson Bostadsadress: Grusvägen 10, Kristianstad Telefon: (hem) (mobil) Diagnos: :15:06 M485 Kotkompression som ej klassificeras annorstädes. Vårdtid: Aktuellt: Ramlat strax före jul och inkommer akut efter att ånyo trillat med rejäl smärta i ländryggsslutet som följd. Har även haft besvär tidigare. Äldre bilder finns ej tillgängliga, men konstaterar kotkompression med måttlig nedpressning. Inlägges för smärtlindring och mobilisering. Utskrivs till hemmet. Vårdförlopp: Insatt på Durogesicplåster sedan några år tillbaka, och höjer nu upp till 75 mikrogram. Kontakt med Smärtklinik och rek förhöjd dos 1 mån och därefter sänkning till 50 Mikrogram. Via medicinkliniken även insatt på Sinemet Depot för att lindra biverkningar. Uppföljande utvärdering av detta om 3 veckor. 5 Uppgifterna i exemplet är påhittade

10 10(25) 3.3 Statusmeddelanden När remissen kommit till den enhet som skall utföra tjänsten kan status skickas till beställaren. Samtliga statusmeddelande innehåller information om vilken remiss som meddelandet hör. Eftersom statusmeddelanden är generella till sin karaktär så beskrivs de i en separat informationsspecifikation. Följande statusmeddelande är aktuella vid informationsutbytet inom ortopedi för remiss och svar: Statusmeddelande Innehåller information om Avvikelserapportering att någon blev fel, vad som hänt och eventuell önskad åtgärd. Exempel är remiss kunde ej utföras pga t.ex. utebliven patient. Bokningsinformation Hänvisning till annan vårdgivare Kompletterande information Meddelande om mottagen remiss, prov Negation Prioritering Råd till patient via remitent Remiss bekräftelse Väntelista att patient har bokats och när att ortopedklinik hänvisar beställningen till annan vårdgivare, inkl vem och orsak att kompletterande information behövs samt vilken information att remiss eller prov har tagits emot men ingen åtgärd har skett jämför leveranskvitto i e-post att ortopedklinik inte kan ta emot beställningen inklusive orsak att patienten prioriterats på ortopedklinik inkl t.ex. prioritetskod, tidsramar information om förberedelser alternativt eftervård mm som skall ges till patient att remiss har tagits emot och eventuellt bedömt svarsdatum att patienten är satt på väntelista inkl tidsram

11 11(25) Typ: Statusmeddelande Status: New Prioritet: Normal StatusID: SE T RemissID: SE T Typ av informationsutbyte Status ID 6 och KL 13:04 Tidpunkt tillgängligt för informationsmottagare Remitterande enhet: Remitterande enhet Vårdcentralen Degeberga Remitterande läkare: Medicinsk serviceenhet Bo Ask, Läkare, Vårdcentralen Degeberga Patient Medicinsk serviceenhet: Bekräftelse Ortopedi, Centralsjukhuset Kristianstad Bokning Personnummer: Namn: Jan Olsson Kompletterande information Bostadsadress: Grusvägen 10, Kristianstad Telefon: (hem) (mobil) Bekräftelse: Vi har taget emot remiss och åtar oss att utföra vårdbegäran Bokning: Kl 14:30 Kompletterande information: XXY önskas 6 Uppgifterna i exemplet påhittade

12 12(25) 4 Grupperade informationsmängder Nedanstående bild visar de beskrivna informationsmängderna grupperade i klasser och beskrivna i UML med samband mellan informationsmängderna. Den utgör inte en formaliserad informationsmodell.

13 13(25) 4.1 Klasser och attribut Tabellerna nedan avses att i framtiden kunna skrivas ut direkt från en informationsmodell. Vissa engelska benämningar finns därför. Med frozen menas att värdena inte får ändras. M står för mandatory eller obligatorisk och O för optional eller valfri. Datatyperna kommer att förklaras senare Remiss Attribut Datatyp Obligatorisk (M), valfri (O) Multiplicitet Ändringsbar Kodverk/värdemängd Förvalt värde/ingång svärde remissid II M 1 Frozen Världsunik identitet t-ex-. HSA- ID+tidpunkt+löpnummer remisstatus CS M 1 Frozen 9.3 pren :2003 New= Ny remiss Obsolete=remissen har blivit ersatt av en senare remiss Cancelled= remissen har makulerats remisstidpunkt TS M 1 Frozen YYYYMMDDThhmmss, där bokstaven T är en tidsmarkerare. Genereras i IT-tjänst remisskommentar ST O 0..* Frozen Fritext ---- remissprioritering CV O 1 Frozen Rutin Akut Urakut begäran om delsvar BL O 1 Frozen J = Delsvar önskas, N = Delsvar önskas inte begäran om preliminärt svar BL O 1 Frozen J = Prelsvar önskas, N = Prelsvar önskas inte, samtycke CS O 1 Frozen J = Samtycke finns N = Samtycke saknas New Aktuell tidpunkt Rutin N N N Beslutsregel För varje ny instans adderas löpnummer med 1 Om samtycke = N skall remiss ej gå

14 14(25) Attribut Datatyp Obligatorisk (M), valfri (O) Multiplicitet Ändringsbar Kodverk/värdemängd Förvalt värde/ingång svärde patientid styrkt BL O 0..1 Frozen J = Patientid styrkt, N = Patientid inte styrkt M= Menprövning gjord att skicka N Beslutsregel Patient Attribut Datatyp Obligatorisk (M), valfri (O) Multiplicitet Ändringsbar Kodverk/värdemängd personid SET<II> M 1 Frozen Personnummer enligt RSV 704 Samordningsnummer enligt RSV 707 Reservnummer enligt lokala rutiner? kallelseadress folkbokföringsadress SET<Postal address> SET<Postal address> Förvalt Beslutsregel värde/ingångs värde ---- Personnummer, samordningsnumm er, reservnummer skall anges O 0..1 Frozen Adress --- Om kallelseadress ej är angiven används folkbokföringsadre ssen O 0..1 Frozen Adress --- Telefon SET<URI> O 0..1 Frozen Telefonnummer vårdställe närstående språk SET<CareLoc ation> SET<Related party> Set<Languag ecommunicati O 0..1 Frozen HSA-ID + rum och säng --- O 0..* Frozen NOK=Närstående FAM=Familjemedlem GUARD= Övervakare + Personnummer/samordningsnummer O 0..* Frozen --- Skall anges om tolkbehov finns ---

15 15(25) on> Svar Attribut Datatyp Obligatorisk (M), valfri (O) Multiplicitet Ändringsbar Kodverk/värdemängd Förvalt värde/ingångsv ärde svarsid II M 1 Frozen RemissID Genereras i IT-tjänst remissid II M 1..* Frozen RemissID Genereras i IT-tjänst svarsstatus CS M 1..* Frozen Active = pågående, fler svar kan väntas Completed= Alla analystjänster är avslutade, och svaret är ett slutgiltigt svar Obsolete=svaret har blivit ersatt av ett senare svar samtycke CS O 1 Frozen J = Samtycke finns N = Samtycke saknas M= Menprövning gjord svarsprioritering CV O 1 Frozen Rutin Akut Urakut svarstidpunkt TS M 1 Frozen YYYYMMDDTTSSHH Aktuell tidpunkt svarskommentar ST O 0..1 Frozen Fritext N Rutin Beslutsregel För varje ny instans adderas löp-nummer med 1 Om samtycke = N skall remiss ej gå att skicka Deltagande part Attribut Datatyp Obligatorisk (M), valfri (O) Multiplicitet Ändringsbar Kodverk/värdemängd Förvalt värde/ingångsv ärde Beslutsregel

16 16(25) Attribut Datatyp Obligatorisk (M), valfri (O) Multiplicitet Ändringsbar Kodverk/värdemängd Förvalt värde/ingångsv ärde deltagarid II M 1 Frozen HSA-id --- deltagartyp CS O 1 Frozen Remitterande personal Remitterande enhet Provtagare Remissmottagare Svarsmottagare Kopiemottagare Utförande enhet Medicinsk serviceenhet Analyserande enhet Utförande personal Teknisk godkännare Signerande läkare Dubbelsignerande läkare --- Beslutsregel Begärd undersökning Attribut Datatyp Obligatorisk (M), valfri (O) typ CS M 1 Frozen frågeställning operation second opinion oklar diagnos Multiplicitet Ändringsbar Kodverk/värdemängd Förvalt värde/ingångsv ärde frågeställning ED O 0..1 Frozen Fritext --- prioritering CV O 1 Frozen Rutin Akut Urakut undersökning annan plats Set<CareLoc O 0..1 Frozen Beslutsregel

17 17(25) Attribut Datatyp Obligatorisk (M), valfri (O) ation> Multiplicitet Ändringsbar Kodverk/värdemängd Förvalt värde/ingångsv ärde Beslutsregel Undersökningsresultat Attribut Datatyp Obligatorisk (M), valfri (O) Multiplicitet Ändringsbar Kodverk/värdemängd Förvalt värde/ingångsv ärde rehabiliteringsplan ED O 0..1 Frozen Synpunkter önskas! --- enskilt rapporterad undersökning BL O 1 Frozen J=enskilt rapporterad analys N=icke enskilt rapporterad analys utförd undersökning CD O 0..1 Frozen IUPAC ---- resultat ANY M 1..* Frozen Synpunkter önskas! ---- definition av svarspresentation ED O 1 Frozen Fritext --- svarstolkning ED O 1 Frozen Fritext ---- rapporteringstid TS M 1 Frozen YYYYMMDDThhmmss, där bokstaven T är en tidsmarkerare. sekretesskyddad info BL O 1 Frozen J=Extra sekrettesskyddad information N=Normal sekrettessskyddad information hänvisning till bildmaterial URL O 0..* Frozen Länk till bildarkiv bild/film identifikation II O 0..* Frozen Identifikation av unik bild, film eller dyl. undersökningsid II M 1 Frozen Världsunik identitet på denna analys med denna patient vid detta tillfälle undersökningstidpunkt TS M 1..* Frozen YYYYMMDDThhmmss, där bokstaven T är en tidsmarkerare N Beslutsregel

18 18(25) Relaterad klinisk information Attribut Datatyp Obligatorisk (M), valfri (O) Multiplicitet Ändringsbar Kodverk/värdemängd Förvalt värde/ingångsv ärde Beslutsregel sjukskrivning BL O 0..1 Frozen J=patient sjukskriven ---- Om j skall omfattning och tidsintervall anges lokalisation CS O 0..1 Frozen Synpunkter önskas! ---- diagnoskod CD O 0..* Frozen KSH klinisk information anamnes SET<Relate dclinicalinfor mation> SET<Clinical observation> O 0 * Frozen Synpunkter önskas! --- O 0..* Frozen Fritext --- vårdepisod II O 1 Frozen --- planerat besök TS O 0..* Frozen YYYYMMDDThh, där bokstaven T är en tidsmarkerare. övriga upplysningar ED O 1 Frozen Fritext --- symtombeskrivning läkemedel SET<Clinical observation> Set<Medicati n> O 0..* Frozen --- O 0..* Frozen ---- arbets diagnos CD O 0..* Frozen KSH förbokad tid BL O 1 Frozen J=Förbokad tid N=icke förbokad tid behandling ED O 0..1 Frozen Fritext N

19 19(25) Relaterad remiss/relaterat svar Attribut Datatyp Obligatorisk (M), valfri (O) Multiplicitet Ändringsbar Kodverk/värdemängd Förvalt värde/ingångsv ärde undersökningsid II O 0..* Frozen --- remissid II O 0..* Frozen --- svarsid II O 0..* Frozen --- Beslutsregel Serviceöverenskommelse transportsätt Attribut Datatyp Obligatorisk (M), valfri (O) SET <trasportatio n> Multiplicitet Ändringsbar Kodverk/värdemängd Förvalt värde/ingångsv ärde O 1 Frozen Bår Säng Rullstol tolkbehov BL O 1 Frozen J=Tolkbehov finns N=Tolkbehov finns ej betalningssätt SET<careco st> O 1 Frozen ansvars överföring TS O 1 Frozen betalningsansvarig II O 1 Frozen Kodverk + kod (HSA-ID rekommenderas) ---- N Beslutsregel Om Tolkbehov finns skall språk anges

20 20(25) 5 Termer och definitioner Följande termer har definierats i informationsutbytet inom ortopediremiss och -svar, termer ej definierade, anses antingen som självklara eller finns i termbanken ackreditering analys Term Definition Källa Kommentar formellt erkännande av kompetens att utföra specificerade uppgifter undersökning av ett objekt genom verkligt eller tänkt uppdelning av objektet i dess beståndsdelar analysintervall tid under vilken analys utförs TNC 98 Tekniska basord 1995 analysmetod metod för bestämning IVD-termgruppen Klinisk-kemiska laboratorier ackrediteras enligt ISO/IEC 17025:1999 Anges som analys ID analysobjekt föremål för analys T.ex: prov: blod, serum, biopsi, vävnasdel extremitet eller dylikt anamnes beskrivning av bakgrundsfakta Svenska Akademien och Språkdata, Göteborgs universitet, 2004 Anamnes omfattar inte bara hälsotillståndet utan även andra faktorer av betydelse för vårdplaneringen. Anamnesen är historisk. lokalisation placering Ex: -Höger, vänster eller båda sidorna beträffande en extremitet., -Halsrygg, bröstrygg eller ländrygg, -Vid ländryggsbesvär Pos lasegue (SLR) Höger/vänsterq - Hand/armbåge, axel, fot/fotled, annat preliminärt svar informationsdel som anger att beställaren önskar svar innan utföraren kan garantera svarets kvalitet Vid vissa tillfällen kan det vara aktuellt för beställaren att begära att få erhålla ett preliminärt svar. T.ex. Akutvård.

21 21(25) Term Definition Källa Kommentar svarspresentation regel för hur resultat av undersökning skall visas Utföraren av analys/undersökning är ansvarig för hur resultaten presenteras tillsammans med eventuella referensområden. delsvar svar på del av analys Här anges om beställaren önska delsvar på beställda analyspaket deltagande part part i form av organisation eller person som är involverad i informationsutbyte droppin mottagning utan tidsbeställning T.ex. Ingen tidsbeställning eller bokning behövs närstående person som den enskilde anser sig ha en nära relation till Närstående innehåller anhörig patologisk markering markering att ett resultat av en undersökning är patologiskt T.ex. Om ett värde för en analys över eller underskrider ett referensområde bör en markering av detta ske för att ge beställaren en möjlighet att snabbt vidta de åtgärder som anses vara nödvändiga. referensintervall omfång eller samling av undersökningsresultat som inte skall markeras som patologiska Nordiska referensintervallprojektet: Det intervall som genom forskning och studier bedöms som normala. Referensintervall är ålders och populationsberoende. Referensintervallen baseras på 95% av det antal som medverkat i studierna beroende på analys. Serviceöverenskom melse avtal mellan beställaren och utföraren Avtalet kan hantera exempelvis ekonomi, transporter mm.

22 22(25) 6 Klassifikationer och kodverk Klassifikationer och kodverk som hanteras i informationsutbytet inom ortopediremiss och -svar. Kod Koduppbyggnad och/eller Beskrivning Koden förvaltas av HSA-id KSH97 HSA, Hälso- och sjukvårdens adressregister identifierar ndivider, roller och funktioneri med hjälp av ett HSA-id. Skall bestå av en global del och en lokal del med bindestreck mellan global och lokal del. Global del utgörs av 10-siffrors organisationsnummer föregånget av landsid = SE samt 16. Global del behöver ej alltid sändas med inom Sverige då komplet-terande information (länskod etc) kan hämtas fram ur HSA-katalogen. Lokal del utgörs av identitet om maximalt 11 alfanumeriska tecken som utformas enligt regler vid respektive landsting, dvs ansvaret för den lokala identiteten vilar på respektive landsting. The International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems. ICD är den internationellt erkända klassifikationen av sjukdomar och hälsoproblem. Carelink, Socialstyrelsen, EpC, Enheten för klassifikationer och terminologier KKÅ97 Klassifikation av kirurgiska åtgärder 1997, reviderad november Se Socialstyrelsen KVÅ05 Personnummer Samordningsnummer Arbetet med Klassifikation av vårdåtgärder 2005 (KVÅ), en gemensam klassifikation för olika verksamheter inom hälso- och sjukvården, har pågått i flera år. Klassifikationen har varit föremål för en omfattande remissbehandling under sina tidigare arbetsnamn KMÅ (Klassifikation av medicinska åtgärder) och KÅVO (Klassifikation av åtgärder inom vård och omsorg). Personnummer används för att identifiera individer folkbokförda i Sverige och uppbyggt enligt mönstret ååmmdd-nnnk, där k är en checksiffra Samordningsnummer tilldelas av myndigheter för icke-folkförda individer. Samordningsnummer är uppbyggt som ett personnummer, men med 60 adderad till dagsiffran Se Socialstyrelsen Skatteverket, Skatteverket,

23 23(25) Reservnummer Tilldelas personer i vård och omsorg, som inte har personnummer eller samordningsnummer eller är icke-identifierbara. Nummerserier för reservnummer tilldelas av Carelink Carelink,

24 24(25) 7 Bilaga 1: UML-beskrivning UML en beskrivning och teckenförklaring Unified Modeling Language, ett allmänt accepterat beskrivningsspråk för modellering.informationsmängder redovisas i modellen i form av informationsklasser. Informationsmodellen består av begreppen och deras relationer. I varje informationsklass finns också inskrivet de informationsdelar som bygger upp klassen, attributen. Hierarkisk relation Aggregation hälso- och sjukvårdproducent skog hälso- och sjukvårdspersonal träd Association och attribut Hierarkisk relation Förhållandet mellan informationsmängderna kan vara hierarkiskt, dvs. en informationsmängd är en specialisering av en annan. En sådan relation betecknas med en pil riktad från specialiseringen till generaliseringen Aggregation En särskild association är aggregationen. Den kan uttydas ingår i i ena riktningen och består av i andra Association De flesta förhållanden är associationer. En sådan relation kan representera vilket som helst samband, och det ska därför benämnas. Associationsnamnet förses med en pilsymbol för att man ska kunna se i vilken riktning namnet gäller. Siffrorna invid informationsklasserna i ändarna av associationsstrecket representerar multipliciteten. För varje exemplar (instans) av den ena klassen kan association av den benämnda sorten finnas till ett antal exemplar (instanser) av den andra klassen som anges av siffrorna vid den andra klassen. Exempel: En (1) vårdplan kan förteckna en eller flera (1..*) hälso- och sjukvårdsaktiviteter. En (1) hälso- och sjukvårdsaktivitet behöver inte vara förtecknad i någon vårdplan alls men kan vara förtecknad i flera vårdplaner (0..*) Attribut I informationsklassen skrivs in dess attribut. Det är informationsdelar som ingår i den informationsmängd som klassen representerar. Även informationsmängder kan uppträda som attribut. Ett avslutsmeddelande skall innehålla den upprättade vårdplanen, som i sig är en informationsmängd som representeras av en klass. I den ingår som attribut alla dess informationsdelar. Symbolerna vid attributen beskriver hur de representeras, om de kan ändras medan en instans av klassen existerar, vilken datatyp attributet har och sist multipliciteten, dvs. hur många exemplar av attributet som kan förekomma. I exemplet ovan ses bl.a. att det måste finnas en ansvarig läkare och uppgiften kan ändras. Det kan finnas flera områdesinsatser och flera mål för vårdplanen. Närståendesamverkan är något som antingen görs eller inte görs och är därmed ett booliskt värde (ja/nej). Det kan ändras. Tid fastställdes vid skapande av vårdplan och kan inte ändras ({frozen}).

25 25(25) 8 Bilaga 2: Förklaring till Klasser och Attribut Kolumn Datatyp (ett urval, se CEN/TS 14796) Datatyp Engelsk Svensk Förklaring benämnin g benämning BL Boolean Boolskt värde Kan antingen vara sant eller falskt. DATE Date Datum Datum YYYYMMDD Där YYYY är årtalet, MM är månadsnumret och DD är dagen. TS Time Stamp Tidpunkt Beskriver datum, klockslag eller tidpunkter YYYYMMDD tt:mm:ss Där YYYY är årtalet, MM är månadsnumret och DD är dagen tt är timme, mm är minut och ss är sekund. OID ISO Object Identifier ISO Objekt identifierare ST Simple Text Teckensträng Beskriver vanliga teckensträngar. ED Encapsulate Inkapslade d data uppgifter II URI CS Instance Identifier Instans identifierare Universal Universell Resource resursidentifierare Identifier Coded Kodat enkelt Simple value värde. En globalt unik identifikation som är uppbygd av siffror och punkter t.ex Inkapslade uppgifter är en datatyp som i princip kan innehålla alla typer av data. Används i första hand för att representera bilddata eller data som komprimerats. En unikt identifikation av en instans, företeelse eller objekt. T.ex. remissid, personnummer, HSA-ID. Beskriver telekommunikations adresser t.ex. telefonnummer, fax, e- post och hypertext. Specificeras enligt standarden RFC Enklare kodsystem där det fullständigt klart framgår vilket kodsystem och version koden refererar till. CV Coded value Kodat värde Kodsystem inklusive kodverk t.ex. koder i ICD10 kodverket. CD Concept Descriptor Begreppsbeskriva re Kodverk inklusive en möjlighet att förfina innebörden av begreppet. Detta görs genom att länka samman begreppet med en eller flera andra begrepp. T.ex. Begreppet ben i ett kodverk kan genom att ange rollen har-läge-sida knytas till begreppet vänster för att erhålla begreppet vänster ben. PQ Physical Kvantitet Uttrycker en kvantitet som resultat av en mätning. Quantity IVL<x> Interval Intervall Ex IVL<TS> uttrycker fr o m en TS t o m en TS SET<x> Set Mängd SET<DATE> flera datum anges. Kolumn Obligatorisk, valfri Kod Engelsk benämning Svensk benämning Förklaring M Mandatory Obligatorisk Fältet skall alltid finnas O Optional Valfri Fältet behöver inte finnas Kolumn Multiplicitet (antal möjliga förekomster) Kod, ex Förklaring 1 En förekomst 0..1 Ingen eller en förekomst 0--* Ingen eller många förekomster 1..2 En till två förekomster 1..* En till många förekomster Kolumn Ändringsbar Kod Engelsk Svensk Förklaring benämning benämning Frozen Frozen Ej ändringsbar Fältet går ej att ändra efter det att det fått ett värde Ändringsbar Fältet går att ändra

Informationsspecifikation för levnadsvanor. Tobakskonsumtion, alkoholkonsumtion, fysisk aktivitet och matvanor

Informationsspecifikation för levnadsvanor. Tobakskonsumtion, alkoholkonsumtion, fysisk aktivitet och matvanor Informationsspecifikation för levnadsvanor Tobakskonsumtion, alkoholkonsumtion, fysisk aktivitet och matvanor Denna publikation skyddas av upphovsrättslagen. Vid citat ska källan uppges. För att återge

Läs mer

Nationell informationsstruktur 2015:1 Bilaga 1: Läsanvisning till modellerna

Nationell informationsstruktur 2015:1 Bilaga 1: Läsanvisning till modellerna Nationell informationsstruktur 2015:1 Bilaga 1: Läsanvisning till modellerna Innehåll Inledning... 3 Ord och uttryck... 4 Processmodeller... 5 Vad är en processmodell?... 5 Hur används processmodeller

Läs mer

Nationell informationsstruktur 2015:1 Bilaga 3: Modeller för hälso- och sjukvård

Nationell informationsstruktur 2015:1 Bilaga 3: Modeller för hälso- och sjukvård Nationell informationsstruktur 2015:1 Bilaga 3: Modeller för hälso- och sjukvård 2 Innehåll Processmodell för hälso- och sjukvård... 4 Begreppsmodell för hälso- och sjukvård... 6 Informationsmodell för

Läs mer

Nationell informationsstruktur 2015:2. Bilaga 1: Läsanvisning till modellerna

Nationell informationsstruktur 2015:2. Bilaga 1: Läsanvisning till modellerna Nationell informationsstruktur 2015:2 Bilaga 1: Läsanvisning till modellerna 2 NATIONELL INFORMATIONSSTRUKTUR 2015:2 Innehåll Inledning... 5 Ord och uttryck... 6 Processmodeller... 7 Vad är en processmodell?...

Läs mer

Nationell informationsstruktur 2016:1. Bilaga 9: Terminologibindning till nationellt fackspråk

Nationell informationsstruktur 2016:1. Bilaga 9: Terminologibindning till nationellt fackspråk Nationell informationsstruktur 2016:1 Bilaga 9: Terminologibindning till nationellt fackspråk Inledning Denna bilaga listar de koder som ingår som -urval för typer av Samband och Deltagande, föreslagna

Läs mer

Nationell informationsstruktur 2015:1 Bilaga 2: Modeller för vård och omsorg

Nationell informationsstruktur 2015:1 Bilaga 2: Modeller för vård och omsorg Nationell informationsstruktur 2015:1 Bilaga 2: Modeller för vård och omsorg 2 Innehåll Processmodell för vård och omsorg... 4 Begreppsmodell för vård och omsorg... 6 Informationsmodell för vård och omsorg...

Läs mer

HSA-schema tjänsteträdet. Version 4.5 2015-04-14

HSA-schema tjänsteträdet. Version 4.5 2015-04-14 HSA-schema tjänsteträdet Version 4.5 Innehåll Revisionshistorik... 3 1 Inledning... 4 1.1 Tabellen... 4 1.2 Regional information... 5 1.3 Övrig information... 5 1.3.1 Information från överliggande objekt...

Läs mer

Arkitektur och Regelverk Definition av kodverk och klassifikation. Version 1.0

Arkitektur och Regelverk Definition av kodverk och klassifikation. Version 1.0 Arkitektur och Regelverk Definition av kodverk och klassifikation Version 1.0 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Definitioner... 3 Referenser och underlag... 5 Revisionshistorik Version, datum Författare

Läs mer

RIV Informationsspecifikation Visualisering Remiss status

RIV Informationsspecifikation Visualisering Remiss status 1(25) RIV Informationsspecifikation Visualisering Remiss status Kontaktpersoner: Robert Georén(Mawell), 2(25) Revisionshistorik Version Date Change Author 0.1 Skapade dokumentet Robert Georén 0.2 2011-11-09

Läs mer

Arbetsflöden för hantering av Försäkringskassans medicinska underlag

Arbetsflöden för hantering av Försäkringskassans medicinska underlag Arbetsflöden för hantering av Försäkringskassans Intygstjänster 2014-2015 Sid 1/22 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Revisionshistorik... 2 1. Inledning... 3 2. FK AF1 - Skapa medicinskt vid

Läs mer

NATIONELLT FACKSPRÅK OCH NATIONELL INFORMATIONSSTRUKTUR -HUR KAN DET ANVÄNDAS FÖR DOKUMENTATION INOM OMVÅRDNAD?

NATIONELLT FACKSPRÅK OCH NATIONELL INFORMATIONSSTRUKTUR -HUR KAN DET ANVÄNDAS FÖR DOKUMENTATION INOM OMVÅRDNAD? NATIONELLT FACKSPRÅK OCH NATIONELL INFORMATIONSSTRUKTUR -HUR KAN DET ANVÄNDAS FÖR DOKUMENTATION INOM OMVÅRDNAD? INGER JANSSON UNIVERSITETSLEKTOR, SAHLGRENSKA AKADEMIN, GÖTEBORGS UNIVERSITET Vart tog omvårdnadsprocessen

Läs mer

RIV Informationsspecifikation Visualisering Remisstatus

RIV Informationsspecifikation Visualisering Remisstatus 1(25) RIV Informationsspecifikation Visualisering Remisstatus Kontaktpersoner: Robert Georén(Mawell), 2(25) Revisionshistorik Version Date Change Author 0.1 Skapade dokumentet Robert Georén 0.2 2011-11-09

Läs mer

Nationell informationsstruktur 2015:2. Bilaga 2: Modeller för vård och omsorg

Nationell informationsstruktur 2015:2. Bilaga 2: Modeller för vård och omsorg Nationell informationsstruktur 2015:2 Bilaga 2: Modeller för vård och omsorg Innehåll Processmodell för vård och omsorg... 4 Begreppsmodell för vård och omsorg... 6 Informationsmodell för vård och omsorg...

Läs mer

Nationell informationsstruktur 2016:1. Bilaga 1: Beskrivning av modellerna

Nationell informationsstruktur 2016:1. Bilaga 1: Beskrivning av modellerna Nationell informationsstruktur 2016:1 Bilaga 1: Beskrivning av modellerna Innehåll Inledning... 4 Ord och uttryck... 5 Procesmodeller... 6 Begreppsmodeller... 8 Informationsmodeler... 11 Färgsättning...

Läs mer

ICNP, ICF, KVÅ, ICD OCH NANDA - HUR KAN DESSA SAMVERKA? INGER JANSSON & BEATRIX ALGURÉN

ICNP, ICF, KVÅ, ICD OCH NANDA - HUR KAN DESSA SAMVERKA? INGER JANSSON & BEATRIX ALGURÉN ICNP, ICF, KVÅ, ICD OCH NANDA - HUR KAN DESSA SAMVERKA? INGER JANSSON & BEATRIX ALGURÉN Vart tog omvårdnadsprocessen vägen? Och VIPS, finns det kvar? Nej vi använder inte VIPS längre, nu har vi ICF. Vi

Läs mer

RIV Informationsspecifikation Visualisering Remiss status

RIV Informationsspecifikation Visualisering Remiss status 1(29) RIV Informationsspecifikation Visualisering Remiss status Kontaktpersoner: Robert Georén(Mawell), 2(29) Revisionshistorik Version Date Change Author 0.1 Skapade dokumentet Robert Georén 0.2 2011-11-09

Läs mer

Riktlinje över remissrutiner inom LiÖ

Riktlinje över remissrutiner inom LiÖ över remissrutiner inom LiÖ Inledning Med remiss avses handling om patient som utgör beställning av tjänst eller begäran om övertagande av vårdansvar. Remiss omfattar således även remisser till olika laboratorium

Läs mer

Remiss inom hälso- och sjukvård Västra Götalandsregionen

Remiss inom hälso- och sjukvård Västra Götalandsregionen Regelverk Remiss inom hälso- och sjukvård Västra Götalandsregionen Grunden för en god vård innebär en kunskapsbaserad, ändamålsenlig, patientfokuserad, säker, effektiv och jämlik vård som ges i rimlig

Läs mer

Resultat av remiss för diagnosbegrepp

Resultat av remiss för diagnosbegrepp 2011-11-17 Dnr 17770/2011 1(7) Resultat av remiss för diagnosbegrepp Begreppen i denna remiss är resultatet från det terminologiarbete som är en del av projektet Nationellt fackspråk för vård och omsorg.

Läs mer

STRUKTURERAD DOKUMENTATION MED GEMENSAM TERMINOLOGIför ökad kvalitet på omvårdnaden!

STRUKTURERAD DOKUMENTATION MED GEMENSAM TERMINOLOGIför ökad kvalitet på omvårdnaden! STRUKTURERAD DOKUMENTATION MED GEMENSAM TERMINOLOGIför ökad kvalitet på omvårdnaden! INGER JANSSON UNIVERSITETSLEKTOR, SAHLGRENSKA AKADEMIN, GÖTEBORGS UNIVERSITET Vart tog omvårdnadsprocessen vägen? Och

Läs mer

Vård i samverkan kommuner och landsting i Uppsala län

Vård i samverkan kommuner och landsting i Uppsala län Vård i samverkan kommuner och landsting i Uppsala län Utarbetad av Utvecklingsgruppen Vårdkedjan somatik Ersätter Riktlinjer till överenskommelse om vårdkedjan i Uppsala län somatik, 2008-11-14 Version

Läs mer

Om Remisshantering inom Stockholms läns landsting

Om Remisshantering inom Stockholms läns landsting Om Remisshantering inom Stockholms läns landsting Regelverket för remisshantering Definitionen av en remiss är, enligt SOSFs 2004:11, ett dokument angående en patient som innehåller en beställning av en

Läs mer

Nationella resurser för gemensam informationsstruktur och terminologi. Center för ehälsa i samverkan Socialstyrelsen

Nationella resurser för gemensam informationsstruktur och terminologi. Center för ehälsa i samverkan Socialstyrelsen Nationella resurser för gemensam informationsstruktur och terminologi Center för ehälsa i samverkan Socialstyrelsen Nationellt fackspråk Vård och omsorg Snomed CT Klassifikationer och kodverk Termbanken

Läs mer

Informationsspecifikation för BBIC

Informationsspecifikation för BBIC Informationsspecifikation för BBIC Denna publikation skyddas av upphovsrättslagen. Vid citat ska källan uppges. För att återge bilder, fotografier och illustrationer krävs upphovsmannens tillstånd. Publikationen

Läs mer

Vägen genom den gemensamma informationsstrukturen Information och utbildning kring gemensam informationsstruktur Västkom 151014

Vägen genom den gemensamma informationsstrukturen Information och utbildning kring gemensam informationsstruktur Västkom 151014 Vägen genom den gemensamma informationsstrukturen Information och utbildning kring gemensam informationsstruktur Västkom 151014 Ingela Strandh Ola Grönnesby Dagens kanske tre viktigaste kom ihåg! Behov

Läs mer

Nationell informationsstruktur 2016:1. Bilaga 2: Modeller för vård och omsorg

Nationell informationsstruktur 2016:1. Bilaga 2: Modeller för vård och omsorg Nationell informationsstruktur 2016:1 Bilaga 2: Modeller för vård och omsorg Innehåll Processmodell för vård och omsorg... 4 Begreppsmodell för vård och omsorg... 6 Informationsmodell för vård och omsorg...

Läs mer

Information till legitimerade tandhygienister. Kvalitetssäkra patientjournalen

Information till legitimerade tandhygienister. Kvalitetssäkra patientjournalen SVERIGES Information till legitimerade tandhygienister Kvalitetssäkra patientjournalen TANDHYG Kvalitetssäkra patientjournalen Inledning En legitimerad tandhygienist måste utöver sitt yrkeskunnande om

Läs mer

Riktlinje över remissrutiner inom Region Östergötland

Riktlinje över remissrutiner inom Region Östergötland Utgåva nr Giltig fr o m Giltig t o m Kommentar till ny utgåva Godkänd av (titel, namn, datum ) 2 2014-11-10 2015-11-10 Uppdaterat dokument Martin Magnusson, utvecklingsschef Bo Orlenius,vårddirektör, objektägare

Läs mer

Historik: 1974 WHO fattar ett principbeslut om att utveckla ett komplement till ICD ICIDH (1:a upplagan ) publiceras av WHO

Historik: 1974 WHO fattar ett principbeslut om att utveckla ett komplement till ICD ICIDH (1:a upplagan ) publiceras av WHO Webinar ICF/KVÅ Varför 2 Hund 3 Historik: 1974 WHO fattar ett principbeslut om att utveckla ett komplement till ICD 1980 ICIDH (1:a upplagan ) publiceras av WHO 1993 2001 ICIDH revideras 2001 ICF antas

Läs mer

Uppgifter om patienter som har skrivits ut från sluten hälso- och sjukvård

Uppgifter om patienter som har skrivits ut från sluten hälso- och sjukvård Bilaga 1 SOSFS Uppgifter om patienter som har skrivits ut från sluten hälso- och sjukvård Postbeskrivning Variabel Antal tecken Vårdkontakts-id 7 Personnummer 12 Kön 1 Folkbokföringsort 6 Sjukhus 6 Klinik

Läs mer

GENERELL Informationsmodell för Bild och Funktionsregistret (BFR)

GENERELL Informationsmodell för Bild och Funktionsregistret (BFR) GENERELL Informationsmodell för Bild och Funktionsregistret () Sid 1 (5) 1. Innehåll 1. INNEHÅLL... 2 2. INTRODUKTION... 3 2.1 INLEDNING... 3 3. INFORMATIONSMODELL GENERELL... 3 3.1 INLEDNING... 3 3.1.1

Läs mer

Remiss Remissvar lämnas i kolumnen Tillstyrkes term och Tillstyrkes def(inition) och eventuella synpunkter skrivs i kolumnen Synpunkter.

Remiss Remissvar lämnas i kolumnen Tillstyrkes term och Tillstyrkes def(inition) och eventuella synpunkter skrivs i kolumnen Synpunkter. Begrepp kring klassifikation och diagnos 1(5) Svar lämnat av (kommun, landsting, organisation etc.): Svenska Läkaresällskapet Döp det ifyllda remissunderlaget, spara det på din dator och skicka som bifogad

Läs mer

Riktlinje för samordnad vårdplanering inom LGS-området Beslutad av ledningsgruppen för samverkan, LGS

Riktlinje för samordnad vårdplanering inom LGS-området Beslutad av ledningsgruppen för samverkan, LGS Riktlinje för samordnad vårdplanering inom LGS-området 2011 Beslutad av ledningsgruppen för samverkan, LGS 2011-03-21 Gäller from1april 2011 2 2011-07-07 A. Allmänt 1. Inkomna meddelanden (Inkorgen) ska

Läs mer

Ny version av den nationella informationsstrukturen, NI. Vitalis 23/ Ingela Strandh Informationsstruktur och e-hälsa, avdelningen Kunskapsstöd

Ny version av den nationella informationsstrukturen, NI. Vitalis 23/ Ingela Strandh Informationsstruktur och e-hälsa, avdelningen Kunskapsstöd Ny version av den nationella informationsstrukturen, NI Vitalis 23/4 2015 Ingela Strandh Informationsstruktur och e-hälsa, avdelningen Kunskapsstöd Översikt Vad är NI Modellerna i NI Exempel på tillämpning

Läs mer

Informationsmodell för Bild och Funktionsregistret. VERKSAMHETSSPECIFIKT för BILD och FUNKTIONSMEDICIN (BFM) RADIOLOGI

Informationsmodell för Bild och Funktionsregistret. VERKSAMHETSSPECIFIKT för BILD och FUNKTIONSMEDICIN (BFM) RADIOLOGI Informationsmodell för Bild och Funktionsregistret VERKSAMHETSSPECIFIKT för BILD och FUNKTIONSMEDICIN (BFM) RADIOLOGI Sid 1 (5) 1. Innehåll 1. INNEHÅLL...2 2. INTRODUKTION... 3 2.1 INLEDNING... 3 3. INFORMATIONSMODELL

Läs mer

Arkitektur och metodbeskrivning. Nationell informationsstruktur

Arkitektur och metodbeskrivning. Nationell informationsstruktur Arkitektur och metodbeskrivning Nationell informationsstruktur Nationell informationsstruktur arkitektur och metodbeskrivning Nationell informationsstruktur (NI) ska bestå av sammanhängande modeller, vilket

Läs mer

Lathund. Remissförfarande i Tandvårdsfönster (TVF) Specialiserad barn- och ungdomstandvård. Allmän barn- och ungdomstandvård

Lathund. Remissförfarande i Tandvårdsfönster (TVF) Specialiserad barn- och ungdomstandvård. Allmän barn- och ungdomstandvård 1 (32) Lathund Remissförfarande i Tandvårdsfönster (TVF) Specialiserad barn- och ungdomstandvård Allmän barn- och ungdomstandvård 2 (32) Innehållsförteckning 1 Allmänt... 3 2 Skapa remiss/konsultation

Läs mer

Skillnaden mellan terminologilärans begrepp och informationsstrukturens klasser

Skillnaden mellan terminologilärans begrepp och informationsstrukturens klasser Skillnaden mellan inologilärans och informationsstrukturens klasser En praktisk guide Termkonferensen 2011 Goda ord för god vård och omsorg Åsa Holmér Terminologicentrum TNC 3 oktober 2011 Den kognitiva

Läs mer

MAS Kvalitets HANDBOK för god och säker vård

MAS Kvalitets HANDBOK för god och säker vård Örkelljunga kommun MAS Kvalitets HANDBOK för god och säker vård Anvisning Samordnad vårdplanering (SVPL) Dokumentansvarig Från denna anvisning får avsteg göras endast efter överenskommelse med MAS. Styrdokument

Läs mer

Tycker du att du har fått fel vård eller behandling? Är du inte nöjd med den förklaring du får av vårdpersonalen?

Tycker du att du har fått fel vård eller behandling? Är du inte nöjd med den förklaring du får av vårdpersonalen? 2014-02-27 1(9) Klaga på vården Om du har klagomål på vården kan du både som patient och närstående framföra dina synpunkter. På så sätt bidrar du till att göra vården säkrare. Det finns flera instanser

Läs mer

1 (5) 7 oktober 2010. RÅD Signering, bekräftelse, låsning

1 (5) 7 oktober 2010. RÅD Signering, bekräftelse, låsning 1 (5) RÅD Signering, bekräftelse, låsning 2 (5) Innehåll 1 Inledning...4 2 Signering...4 2.1 Undantag från signering...5 3 Bekräftelse...5 4 Låsning...5 3 (5) Utgåvehistorik för dokumentet Utgåva Datum

Läs mer

Nationell informationsstruktur 2015:2. Bilaga 10: Kodverk för informationsklasserna Samband och Deltagande

Nationell informationsstruktur 2015:2. Bilaga 10: Kodverk för informationsklasserna Samband och Deltagande Nationell informationsstruktur 2015:2 Bilaga 10: Kodverk för informationsklasserna Samband och Deltagande 2 NATIONELL INFORMATIONSSTRUKTUR 2015:2 Inledning De specifika relationer som identifieras i de

Läs mer

Stockholms läns landsting Avtal om habilitering på Bosse Råd, Stöd & Kunskapscenter

Stockholms läns landsting Avtal om habilitering på Bosse Råd, Stöd & Kunskapscenter 1 (11) Avdelningen för Närsjukvård Rehabilitering-Habilitering-Hjälpmedel Stockholms läns landsting Avtal om habilitering på Bosse Råd, Stöd & Kunskapscenter - rapporteringsanvisning gällande underlag

Läs mer

Rutin för remisshantering God klinisk praxis

Rutin för remisshantering God klinisk praxis Dokumenttyp Ansvarig verksamhet Version Antal sidor Rutin Landstinget i Värmland 2.0 5 Dokumentägare Fastställare Giltig fr.o.m. Giltig t.o.m. Stabschef Hälso- och sjukvårdsstaben Hälso- och sjukvårdschef

Läs mer

Nationell informationsstruktur 2015:2. Bilaga 3: Modeller för hälso- och sjukvård

Nationell informationsstruktur 2015:2. Bilaga 3: Modeller för hälso- och sjukvård Nationell informationsstruktur 2015:2 Bilaga 3: Modeller för hälso- och sjukvård 2 Innehåll Processmodell för hälso- och sjukvård... 4 Begreppsmodell för hälso- och sjukvård... 6 Informationsmodell för

Läs mer

Användbara ICD 10-diagnoser & KVÅ-koder

Användbara ICD 10-diagnoser & KVÅ-koder Användbara ICD 10-diagnoser & KVÅ-koder för sjuksköterskor med inkontinensmottagning - en översikt Användbara diagnoskoder enligt KSH 97 P (ICD prim) och koder för klassifikation av vårdåtgärder, KVÅ,

Läs mer

Vägen genom den gemensamma informationsstrukturen

Vägen genom den gemensamma informationsstrukturen 1 Vägen genom den gemensamma informationsstrukturen Erika Ericsson och Susan Sverin 2015-04-22 Socialstyrelsen förvaltar och vidareutvecklar den gemensamma informationsstrukturen Struktur Fånga in, avgränsa

Läs mer

Riktlinjer för hälso- och sjukvård. Riktlinje för dokumentation i patientjournalen

Riktlinjer för hälso- och sjukvård. Riktlinje för dokumentation i patientjournalen Riktlinjer för hälso- och sjukvård Riktlinje för dokumentation i patientjournalen RIKTLINJER 1 Riktlinje för dokumentation i patientjournalen Ersätter Riktlinjer för hälso- och sjukvårdsdokumentation i

Läs mer

Schemaändring version 4.6 och version 4.6.1. Information om schemaändring version 2.0

Schemaändring version 4.6 och version 4.6.1. Information om schemaändring version 2.0 Schemaändring version 4.6 och version 4.6.1 Information om schemaändring version 2.0 Innehåll 1 av HSA-schemaversion 4.6 och 4.6.1... 3 1.1 Process för införande... 3 2 Förändringar i schemaversion 4.6...

Läs mer

Termlista samt svarsmall Begrepp kring klassifikation och diagnos 1(5)

Termlista samt svarsmall Begrepp kring klassifikation och diagnos 1(5) Regl och tillstånd/fackspråk och Tmlista samt svarsmall Begrepp kring klassifikation och diagnos 1(5) Svar lämnat av (kommun, landsting, organisation etc.): Svenska Psykiatriska Föreningen Döp det ifyllda

Läs mer

SOSFS 2005:27 (M och S) Föreskrifter. Samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2005:27 (M och S) Föreskrifter. Samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS 2005:27 (M och S) Föreskrifter Samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras verkets

Läs mer

gemensam informationsstruktur, terminologi och klassifikation

gemensam informationsstruktur, terminologi och klassifikation Nationell IT-strategi för vård och omsorg: gemensam informationsstruktur, terminologi och klassifikation Nutritionsdagen 6 maj 2008 Lars Midbøe, Avd f Vård och Omsorg, sektionen f informatik och verksamhetsutveckling

Läs mer

Instruktion för att kunna använda Säkerhetstjänsternas administrationsgränssnitt

Instruktion för att kunna använda Säkerhetstjänsternas administrationsgränssnitt Instruktion för att kunna använda Säkerhetstjänsternas administrationsgränssnitt Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. SITHS kort... 4 3. Förutsättningar för åtkomst till Säkerhetstjänsten... 4 4.

Läs mer

Nationell informationsstruktur 2016:1. Bilaga 7: Arkitektur och metodbeskrivning

Nationell informationsstruktur 2016:1. Bilaga 7: Arkitektur och metodbeskrivning Nationell informationsstruktur 2016:1 Bilaga 7: Arkitektur och metodbeskrivning Nationell informationsstruktur arkitektur och metodbeskrivning Nationell informationsstruktur (NI) ska bestå av sammanhängande

Läs mer

Policy och tillämpningsförslag. Informationsutbyte. mellan externa vårdgivare och Region Skåne

Policy och tillämpningsförslag. Informationsutbyte. mellan externa vårdgivare och Region Skåne Hälso- och sjukvårdsledningen POLICY Datum December 2004 Dnr HSN/000000 Policy och tillämpningsförslag Informationsutbyte mellan externa vårdgivare och Region Skåne Adress: S-291 89 KRISTIANSTAD Besöksadress:

Läs mer

Användarmanual Nationell statistik. Statistiktjänsten 3.0

Användarmanual Nationell statistik. Statistiktjänsten 3.0 Användarmanual Nationell statistik Statistiktjänsten 3.0 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Begreppet sjukfall... 3 1.3 Ordinerad sjukskrivning... 3 1.4 Bortfall av läkarintyg...

Läs mer

Ordinärt boende, samarbete mellan läkare och kommunala sjuksköterskor, blankett

Ordinärt boende, samarbete mellan läkare och kommunala sjuksköterskor, blankett ViS - Vård i samverkan kommun - landsting Godkänt den: 2017-05-10 Ansvarig: Monica Jonsson Kommun(er): Länets samtliga kommuner Landstingsförvaltning(ar): Primärvård, Hälsa och habilitering Fastställt

Läs mer

1. Inkommande osorterade remisser

1. Inkommande osorterade remisser 1. Inkommande osorterade remisser Remisstatus: (1) Obedömd Mottagande enhet: Vårdcentralen XXX Välj sedan Spara som filter och döp filtret till Inkommande osorterade Hantera och omrikta remissen till rätt

Läs mer

Riktlinje för samordnad vårdplanering vid in- och utskrivning från sjukhus inom Region Halland med stöd av Meddix

Riktlinje för samordnad vårdplanering vid in- och utskrivning från sjukhus inom Region Halland med stöd av Meddix Riktlinje för samordnad vårdplanering vid in- och utskrivning från sjukhus inom Region Halland med stöd av Meddix Denna riktlinje är gemensamt framtagen av representanter från Region Halland och kommunerna

Läs mer

VG Informationsspecifikation Verksamhetsdokumentation för samordnad vårdplanering

VG Informationsspecifikation Verksamhetsdokumentation för samordnad vårdplanering INFORMATIONSPECIFIKATION 1(93) VG Informationsspecifikation Verksamhetsdokumentation för samordnad vårdplanering Magnus Fogelberg, VGR Christina Wisser, Meditik AB INFORMATIONSPECIFIKATION 2(93) Vid elektroniskt

Läs mer

Regional tillämpning Samordnad vårdplanering - SVPL gemensam rutin i Västra Götaland samt IT stödet KLARA SVPL

Regional tillämpning Samordnad vårdplanering - SVPL gemensam rutin i Västra Götaland samt IT stödet KLARA SVPL Regional tillämpning Samordnad vårdplanering - SVPL gemensam rutin i Västra Götaland samt IT stödet KLARA SVPL Uppdragsgivare: Regional SAMSA Version: version 3.0 baserad på Gemensam Rutin i Västra Götaland

Läs mer

Koncernkontoret Avdelningen för hälso- och sjukvårdsstyrning

Koncernkontoret Avdelningen för hälso- och sjukvårdsstyrning Koncernkontoret Avdelningen för hälso- och sjukvårdsstyrning Enheten för uppdragsstyrning Reviderad 2016-12-08 1 (5) Registrering av verksamhetsdata och definitioner Huvuddiagnos Huvuddiagnos är det tillstånd

Läs mer

Stockholms läns landsting Vårdval specialiserad kirurgisk rehabilitering efter vård på akutsjukhus, sluten vård

Stockholms läns landsting Vårdval specialiserad kirurgisk rehabilitering efter vård på akutsjukhus, sluten vård 1 (6) Avdelningen för Särskilda vårdfrågor Individuella vårdfrågor Stockholms läns landsting Vårdval specialiserad kirurgisk rehabilitering efter vård på akutsjukhus, sluten vård - rapporteringsanvisning

Läs mer

Nationell Informationsstruktur 2015:1. Bilaga 7: Arkitektur och metodbeskrivning

Nationell Informationsstruktur 2015:1. Bilaga 7: Arkitektur och metodbeskrivning Nationell Informationsstruktur 2015:1 Bilaga 7: Arkitektur och metodbeskrivning Innehåll Nationell informationsstruktur arkitektur och metod... 3 Standarder inom informatik... 3 NI relaterat till ISO 42010...

Läs mer

Informationsspecifikation för Försäkringsmedicinskt beslutsstöd

Informationsspecifikation för Försäkringsmedicinskt beslutsstöd Informationsspecifikation för Försäkringsmedicinskt beslutsstöd Denna publikation skyddas av upphovsrättslagen. Vid citat ska källan uppges. För att återge bilder, fotografier och illustrationer krävs

Läs mer

Remissregler i Västra Götalandsregionen 1/6. Remissregler i Västra Götalandsregionen

Remissregler i Västra Götalandsregionen 1/6. Remissregler i Västra Götalandsregionen Remissregler i Västra Götalandsregionen 1/6 Remissregler i Västra Götalandsregionen Remissregler i Västra Götalandsregionen 2/6 Inledning En säker och effektiv hantering av er är nödvändig för en hög patientsäkerhet

Läs mer

Denna anvisning är avsedd att fungera som stöd för att få en enhetlig remisshantering inom Norrbottens läns landsting.

Denna anvisning är avsedd att fungera som stöd för att få en enhetlig remisshantering inom Norrbottens läns landsting. Styrande dokument Regeldokument Anvisning Sida 1 (6) Remisser Bakgrund Lagrum och styrande förutsättningar Enligt Socialstyrelsens föreskrift 2004:11, Ansvar för remisser för patienter inom hälso- och

Läs mer

Rutin för användande av Cambio Cosmic Link i Växjö kommun

Rutin för användande av Cambio Cosmic Link i Växjö kommun 2015-02-18 Rutin för användande av Cambio Cosmic Link i Växjö kommun Vad är Link? Link är ett verktyg/system för att förenkla den samordnade vårdplaneringen mellan slutenvården, kommunen och primärvården.

Läs mer

Manual för Samordnad Individuell Plan - SIP. Klicka på ärendevyn (fliken) SIP. Klicka för åtkomst till SVU

Manual för Samordnad Individuell Plan - SIP. Klicka på ärendevyn (fliken) SIP. Klicka för åtkomst till SVU Manual för Samordnad Individuell Plan - SIP Klicka på ärendevyn (fliken) SIP Klicka för åtkomst till SVU Finns en pågående vårdperiod går det öppna SVU-processen från SIP-översikten genom att klicka på

Läs mer

Diagnosregistrering i primärvården. Repetition januari-februari 2013

Diagnosregistrering i primärvården. Repetition januari-februari 2013 Diagnosregistrering i primärvården Repetition januari-februari 2013 Syften med förändringen För att ha möjlighet att söka ut data om olika patientgrupper/diagnosgrupper på aggregerad nivå För att tydligare

Läs mer

Resultat av remiss för begreppet standardiserad vårdplan

Resultat av remiss för begreppet standardiserad vårdplan 2011-11-23 Dnr 27796/2011 1(8) Resultat av remiss för begreppet standardiserad vårdplan Förslag på definition och term i denna remiss är resultatet av det terminologiarbete som var en del av projektet

Läs mer

Informationshantering och journalföring. nya krav på informationssäkerhet i vården

Informationshantering och journalföring. nya krav på informationssäkerhet i vården Informationshantering och journalföring nya krav på informationssäkerhet i vården Sammanhållen journalföring! Förklaring av symbolerna Patient Verksamhetschef Hälso- och sjukvårdspersonal samt övriga befattningshavare

Läs mer

SVPL-IT. Region Skåne. Övningsmaterial. för utbildare. i öppenvården

SVPL-IT. Region Skåne. Övningsmaterial. för utbildare. i öppenvården SVPL-IT Region Skåne Övningsmaterial för utbildare i öppenvården Eva Alfredsson Marcus Johansson 2011-08-17 Version 1.2 Utb ÖV 1(7) INNEHÅLLSFÖRTECKNING sida Övningsuppgift 1 Samordnad vårdplanering...3

Läs mer

ANVISNING. Koncernkontoret. Enheten för informationssäkerhet. Datum: 2012-10-15 Dnr: Dokumentets status: Beslutad

ANVISNING. Koncernkontoret. Enheten för informationssäkerhet. Datum: 2012-10-15 Dnr: Dokumentets status: Beslutad Koncernkontoret Enheten för informationssäkerhet Datum: 2012-10-15 Dnr: Dokumentförvaltare: Enheten för informationssäkerhet Koncernkontoret Dokumentets status: Beslutad Dokumentid: Identitetshantering

Läs mer

www.vantetiderivarden.se en databas på Internet SAS-forum 03 Marianne Hanning Birgitta Källström 2003-09-15

www.vantetiderivarden.se en databas på Internet SAS-forum 03 Marianne Hanning Birgitta Källström 2003-09-15 www.vantetiderivarden.se en databas på Internet SASforum 03 Marianne Hanning Birgitta Källström 20030915 Svensk sjukvård har under 90talet: Åstadkommit; mer akut och planerad vård för allt fler och allt

Läs mer

Klaga på vården. Tycker du att du har fått fel vård eller behandling? Är du inte nöjd med den förklaring du får av vårdpersonalen?

Klaga på vården. Tycker du att du har fått fel vård eller behandling? Är du inte nöjd med den förklaring du får av vårdpersonalen? 2013-08-16 1(9) Klaga på vården Om du har klagomål på vården kan du både som patient och närstående framföra dina synpunkter. På så sätt bidrar du till att göra vården säkrare. Det finns flera instanser

Läs mer

Riktlinje för hälso- och sjukvårdsdokumentation

Riktlinje för hälso- och sjukvårdsdokumentation Riktlinje för hälso- och sjukvårdsdokumentation Journalhandling En journalhandling är alla handlingar och anteckningar som innehåller uppgifter om patientens tillstånd och de åtgärder som genomförts eller

Läs mer

Introduktion Schenker-BTL AB, Stab IT Beskrivning över informationsintegreringmed Schenker, metodbeskrivning version 1.

Introduktion Schenker-BTL AB, Stab IT Beskrivning över informationsintegreringmed Schenker, metodbeskrivning version 1. Schenker har interna system som handhar information som är av intresse för våra kunder/partners. Idag finns ett flertal av dem tillgängliga via Internet, sk Online-tjänster. Dessa erbjuder inte bara hämtning

Läs mer

Närståendes uppfattade delaktighet vid vårdplanering för personer som insjuknat i stroke

Närståendes uppfattade delaktighet vid vårdplanering för personer som insjuknat i stroke Närståendes uppfattade delaktighet vid vårdplanering för personer som insjuknat i stroke Percieved Participation in Discharge Planning and Health Related Quality of Life after Stroke Ann-Helene Almborg,

Läs mer

NI 2015:1 Kort introduktion

NI 2015:1 Kort introduktion NI 2015:1 Kort introduktion VGR spridningskonferens Ingela Strandh Informationsstruktur och e-hälsa, avdelningen Kunskapsstöd 2015-01-29 och 2015-02-03 Uppdrag om Gemensam informationsstruktur Vidareutveckla

Läs mer

Remiss Begreppet standardiserad vårdplan och samverkansbegrepp, Dnr 27796/2011

Remiss Begreppet standardiserad vårdplan och samverkansbegrepp, Dnr 27796/2011 2011-09-30 Socialstyrelsen 106 30 Stockholm Remiss Begreppet standardiserad vårdplan och samverkansbegrepp, Dnr 27796/2011 Svenska Läkaresällskapet (SLS) är en politiskt och fackligt obunden organisation,

Läs mer

SVPL-IT. Region Skåne. Övningsmaterial. för sjuksköterska i. slutenvården

SVPL-IT. Region Skåne. Övningsmaterial. för sjuksköterska i. slutenvården SVPL-IT Region Skåne Övningsmaterial för sjuksköterska i slutenvården Eva Alfredsson Marcus Johansson 2011-08-18 Version 1.4 SV ssk 1(11) INNEHÅLLSFÖRTECKNING sida Inledning, Förutsättningar, Anvisningar...2

Läs mer

Informationsspecifikation Nationellt kvalitetsregister för elevhälsans medicinska insatser. Version 0.9

Informationsspecifikation Nationellt kvalitetsregister för elevhälsans medicinska insatser. Version 0.9 Informationsspecifikation Nationellt kvalitetsregister för elevhälsans medicinska insatser 1 Innehåll Inledning... 3 Processmodell... 3 Hälsounder-sökningar... 3 Hälsosamtal... 3 Arbetsflöde... 4 Informationsklassning...

Läs mer

Affärsdokumentspecifikation Publiceringsdatum: 2015-09-23 Version: 1.3.0

Affärsdokumentspecifikation Publiceringsdatum: 2015-09-23 Version: 1.3.0 Leveransplan Entity name: Leveransplan Comment: Affärstransaktionen används för att köparen ska kunna tillhandahålla sin leverantör planer över kommande leveranser, baserat på avtal. Den kan användas för

Läs mer

NPÖ? NPÖ - Nationell patientöversikt

NPÖ? NPÖ - Nationell patientöversikt NPÖ? NPÖ - Nationell patientöversikt Vad är NPÖ? Tjänsten Nationell patientöversikt, NPÖ, gör det möjligt för behörig vårdpersonal att med patientens samtycke ta del av journalinformation som registrerats

Läs mer

Information till legitimerade tandhygienister. Kvalitetssäkra patientjournalen

Information till legitimerade tandhygienister. Kvalitetssäkra patientjournalen Information till legitimerade tandhygienister Kvalitetssäkra patientjournalen TANDHYG SVERIGES Inledning En legitimerad tandhygienist måste utöver sitt yrkeskunnande om tandvårdens innehåll och processer

Läs mer

Riktlinjer för informationshantering och journalföring i hälsooch sjukvården i särskilt boende i Järfälla kommun.

Riktlinjer för informationshantering och journalföring i hälsooch sjukvården i särskilt boende i Järfälla kommun. 2008-08-15 1 (6) Reviderad 2010-04-21 Riktlinjer för informationshantering och journalföring i hälsooch sjukvården i särskilt boende i Järfälla kommun. Nedanstående lagar, förordningar allmänna råd ligger

Läs mer

Överenskommelse om rutin för samordnad habilitering och rehabilitering mellan Landstinget Halland och kommunerna i Halland. enligt

Överenskommelse om rutin för samordnad habilitering och rehabilitering mellan Landstinget Halland och kommunerna i Halland. enligt Överenskommelse om rutin för samordnad habilitering och rehabilitering mellan Landstinget Halland och kommunerna i Halland enligt Socialstyrelsens föreskrift SOSFS 2008:20 Slutversion 2009-06 2 Bakgrund

Läs mer

SOSFS 2008:26 (M) Föreskrifter. Uppgiftsskyldighet till patientregistret. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2008:26 (M) Föreskrifter. Uppgiftsskyldighet till patientregistret. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS (M) Föreskrifter Uppgiftsskyldighet till patientregistret Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras myndighetens föreskrifter och allmänna råd.

Läs mer

Kravspecifikation för utökat elektroniskt informationsutbyte

Kravspecifikation för utökat elektroniskt informationsutbyte Kravspecifikation för utökat elektroniskt informationsutbyte Innhållsförteckning Innhållsförteckning... 2 Revisionshistorik... 3 1. Inledning... 4 1.1 1.2 1.3 Syfte med dokumentet... 4 Målgrupp för dokumentet...

Läs mer

Anvisning för e-tjänsten Journal via nätet

Anvisning för e-tjänsten Journal via nätet 1 (8) Anvisning för e-tjänsten Journalen Version 1.5 Beslutande: Ansvarig: Handläggare: Chefläkare, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Chefläkare, vårdgivare Birgitta Cornelius, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Läs mer

Registreringsrutiner för besök på obstetrisk ultraljudsmottagning

Registreringsrutiner för besök på obstetrisk ultraljudsmottagning 1 (12) Avdelningen för Närsjukvård (NSV) Kvinnor-Barn-Asyl Registreringsrutiner för besök på obstetrisk ultraljudsmottagning Gäller fr o m 2015-06-01 Senast uppdaterad: 2015-05-12 2015-05-11: Det tidigare

Läs mer

Fakturaspecifikation i fil från producenter

Fakturaspecifikation i fil från producenter 2013-08-15 HSN Fakturaspecifikation i fil från producenter Varje leverantör som fakturerar tjänster enligt SLL:s FUMS-avtal ska leverera fakturaspecifikationsfiler till landstingets system FUMS. Uppgifter

Läs mer

!! Sambi!! Attributspecifikation! Version 1.0

!! Sambi!! Attributspecifikation! Version 1.0 !!! Sambi!! Attributspecifikation! Version 1.0! 2!(7)! 1! Revisionsinformation! Datum Version Beskrivning 2015-12-21 1.0 Första publicerade attributspecifikationen 2! Syfte!med!denna!specifikation! En

Läs mer

Processkarta och Lathund

Processkarta och Lathund Processkarta och Lathund Förberedelsefas Sök fram personen från bef registret/ komplettera uppgifter (sid 1-2) Ange Enhetstillhörighet / Närstående / Fast vårdkontakt mm och gå till Planeringsunderlag

Läs mer

Rutin fö r samördnad individuell plan (SIP)

Rutin fö r samördnad individuell plan (SIP) Rutin fö r samördnad individuell plan (SIP) 1. Syfte och omfattning Efter ändringar i hälso- och sjukvårdslagen (HSL) och Socialtjänstlagen (SoL) 1 januari 2010 ska landsting och kommun tillsammans ska

Läs mer

1 Instruktion till ifyllande av ansökan: Tillgång till provsamling och personuppgift för forskning

1 Instruktion till ifyllande av ansökan: Tillgång till provsamling och personuppgift för forskning 1 Instruktion till ifyllande av ansökan: Tillgång till provsamling och personuppgift för forskning Detta är en instruktion till den mall som ska används av forskare som vill få tillgång till prov från

Läs mer

INSTRUKTION. Koncernkontoret. Enheten för informationssäkerhet. Datum: 2015-09-02 Dnr: Dokumentets status: Beslutad

INSTRUKTION. Koncernkontoret. Enheten för informationssäkerhet. Datum: 2015-09-02 Dnr: Dokumentets status: Beslutad Koncernkontoret Enheten för informationssäkerhet Datum: 2015-09-02 Dnr: Dokumentförvaltare: Enheten för informationssäkerhet Koncernkontoret Dokumentets status: Beslutad Dokumentid: Skyddade personuppgifter

Läs mer

Remisskriterier fö r habiliteringmöttagningarna

Remisskriterier fö r habiliteringmöttagningarna Remisskriterier fö r habiliteringmöttagningarna För att habiliteringen ska anta en remiss eller en egen vårdbegäran krävs: att individen tillhör eller förmodas tillhöra habiliteringens målgrupp att svårighetsgraden

Läs mer

Inloggning i Pascal med engångslösenord

Inloggning i Pascal med engångslösenord Inloggning i Pascal med engångslösenord Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Uppgifter i HSA... 3 3. Skapa personlig pinkod... 4 4. Inloggning i Pascal... 6 Revisionshistorik Version Författare Kommentar

Läs mer