NOBELFESTEN STTF. SLF. LLB. UTBILDNING. OISTAT. Nr : STTF 33 ÅR! TEKNIK & HANTVERK FÖR SCEN ALLTID I PROSCEN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "NOBELFESTEN STTF. SLF. LLB. UTBILDNING. OISTAT. Nr 1 2009: STTF 33 ÅR! TEKNIK & HANTVERK FÖR SCEN ALLTID I PROSCEN WWW.STTF.SE"

Transkript

1 TEKNIK & HANTVERK FÖR SCEN Nr : STTF 33 ÅR! NOBELFESTEN HUR MYCKET LJUD? ARKITEKTUR & SCENOGRAFI TVÅ SCENER - HOT OM VITE BACKA TEATER - MÄSSA I PARIS CERTIFIKAT FÖR RIGGARE REGIONSMÖTE NYTÄNK FÖR LINGÅNGAR ALLTID I PROSCEN STTF. SLF. LLB. UTBILDNING. OISTAT Sidan 1

2 Medlemskap Sttf 2009 En investering i din egen utveckling Saknar vi din medlemsavgift? Som medlem i föreningen erhåller du den här medlemstidningen Proscen. Tidningen utkommer med 4 nummer per år och vänder sig till alla som är verksamma inom teater, dans, konsert, film, TV och event med en balanserad blandning mellan artiklar och produktinformation. Tidskriften är till för dig som medlem, och det finns ett stort utrymme för dig som aktivt vill deltaga med artikelmaterial av intresse för andra medlemmar både i egenskap av användare och som leverantör ETT AKTIVT ÅR Vid senaste årsmötet planerades hur föreningen ännu bättre ska verka för dig som medlem, och hur du ska kunna verka för ökat utbyte av information. Vi har planerade regionsmöten i olika ämnen vi har uppfattat behov av. Detta finns redovisat i tidningen. Under året kommer även den nya EU-lyftnormen att redovisas i Proscen eftersom Sttf varit i högsta grad medverkande i detta Europasamarbete. I maj månad genomförs LLB- mässan i Kista. Detta är den stora nordiska mässan som spänner över hela event-industrien. Information om mässan kommer att finnas i Proscen eftersom vi är en mediapartner till LLB. Du kommer även att få information om Showtech i Berlin i juni. BRANSCHDATABASEN Som medlem har du tillgång till den branschdatabas STTF har byggt upp. Genom denna kan du få information om lediga jobb, spännande produktlanseringar och mer. Även här är du välkommen att sprida material. Det är även genom denna databas du ska ändra dina kontaktuppgifter så att vi alltid har din senaste adress för mailutskick, tidningsutskick och erbjudanden. Du når branschdatabasen via en länk på föreningens hemsida; Klicka dig vidare och logga in genom att ange ditt postnummer som användarnamn, följt av ditt medlemsnummer som lösenord. Ditt medlemsnummer finner du på adressetiketten på detta utskick av Proscen. MEDLEMSAVGIFTEN... Utan din medlemsavgift är det svårt för oss som arbetar ideellt att upprätthålla de tjänster föreningen bjuder. Oavsett om du hunnit betala din medlemsavgift kommer du att få detta nr av ProScen, för att ta del av de kommande 3 tidningarna behöver vi din inbetalning senast sista mars. Stödjande 600:-, Normal/Vanlig medlem 200:- Studerande /Pensionär 100:-. Var tydlig med att ange medlemsnummer eller namn på din inbetalning till Bg eller Pg En inbetalning har kommit utan avsändare. Från PG som inte är komplett och börjar på 10. Känner du igen dig, kontakta undertecknad via mail. Stockholm i februari 2009 Med Vänlig hälsning Erik Westerlund, medlemsansvarig Sidan 2

3 Sidan 3

4 proscen Ledare proscen LEDARE STTF GÅR MOT LJUSARE TIDER... Inte bara dagarna går mot ljusare tider. Även STTF håller på att utvecklas. Den nya styrelsens arbete för utökad verksamhet med bl.a återkommande regionmöten har kommit igång. Drygt 20 personer träffades den 9 Februari på Helsingborgs Stadsteater. Lars Garpenfeldt och Lars Möller från teatern visade oss de nyrenoverade scenerna. Åke Svenstam och Richart Bauer, TTTS, redogjorde för arbetet med att utveckla kompetensen för teatrarnas personal. Stagevision berättade vidare hur utbildningen av PLASA certifierade riggers kan komma igång i Sverige. Nästa regionmöte sker på Teaterhögskolan i Stockholm den 6 april. Information skickas ut via branschdatabasen. För att kunna anmäla sig måste man ha registrerat sig via STTF s hemsida, Gör det för att inte missa framtida information. Jag tror fler börjar inse värdet av att träffas oftare på seminarier och dylikt. Att upptäcka att vi alla har likartade problem. Det är därför viktigt att vi börjar utbyta erfarenheter med varandra. Många kommer också att upptäcka att det är kul att träffa de som vi bara har hört talas om eller pratat med per telefon. En annan viktig händelse inom kulturens värld är den äntligen färdigställda Betänkande av kultutredningen, SOU 2009:16 som presenterades den 12 februari. Olika personer i media har kommenterat. Sammanfattningsvis kan man konstatera att flertalet är väldigt kritiska, dels avseende avsaknad av kulturpolitiskt ställningstagande och dels avseende den korta tid som utredningen anser att förändringarna skall genomföras på. Olika organisationer har den 3 månader långa remisstiden på sig att kommentera föreslagen. Rekommenderar alla att bilda sig en uppfattning. Utredningen finns på Avslutningsvis vill jag gratulera alla teatrar som trots kristider har ökat sitt besökarantal. Flertalet Stadsteatrar har under 2008 haft fler åskådare än tidigare år. Hoppas detta kan ange riktningen för övrigt arbete som utförs inom teaterns område. Och till sist en påminnelse: registrera er på branschdatabasen på STTF s hemsida, ANSVARIG UTGIVARE TORSTEN NOBLING Tel REDAKTÖR LAYOUT ANNONSER ULF SANDSTRÖM Upplandsgatan 6 a Stockholm Tel TRYCK GL TRYCK AB Box Kristianstad Tel FORMGIVNING MEDVERKANDE I DETTA NUMMER: Anders Larsson Anna Löfgren Erik Westerlund Joan Lyman Melzig Johan de Sousa Mestre Kim Ekblad Torsten Nobling Ulf Ingemansson Ulf Sandström Åke Svenstam OMSLAGSFOTO Nobelfesten Foto: Joan Lyman Melzig KORREKTURHJÄLP Torsten Nobling, ordförande för STTF REDAKTÖR Produkter och tips... Jag tycker alltid det är intressant med tips om nya produkter och applikationer. Jag prenumererar (förutom på ProScen) bland annat på NyTeknik - en fantastisk tidning som alltid har något nytt och intressant på gång. Ett tips. En annan tidning som borde vara kul är Uppfinnaren och Konstruktören, men den känns avsomnad i jämförelse. Förutom annonserna som är otroligt intressanta... Har du något du vill skriva om? Du kan få hjälp, och viss symbolisk ersättning för att skriva. Tveka inte. Maila. Ring. Svensk Teaterteknisk Förening STTF är svenska sektionen av OISTAT (International Organization of Scenographers, Theatre Architects and Technicians) STTF Box Stockholm Postgiro Bankgiro Medlemskap & Prenumeration: Vanlig Medlem: 200kr Stud/pensionär: 100kr Företag: 600kr MVH Ulf Sandström Sidan 4 Ulf Sandström Redaktör I detta ingår 4 nr av Proscen, och tillgång till över 600 medlemmars tekniska kunnande. Märk inbetalningskortet med fullständigt namn och adress. Ange nytt medlemskap. Medlemsfrågor Fredrika Rembe

5 Innehåll proscen INNEHÅLL NR 1 LEDARE SID 4 UTBILDNING SID 24 BREV FRÅN REDAK- TÖREN SID 4 NYHETER & PLASA08 SID 6 HUR MYCKET LJUD? SID 14 Johan de Sousa Mestre från Artifon berättar om ett forskningsprojekt kring hur ljud påverkar yrkesmusiker. ARKITEKTUR & SCENOGRAFI SID 16 Torsten Nobling berättar om det arrangemang STTF stod som värd för där arkitekter och scenografer från hela världen slöt upp i Stockholm.. TVÅ SCENER SID 18 Erik Westerlund berättar om Konga Folkets Hus och Öppet hus på Estrad. HOT OM VITE SID 19 Vår stående avdelning kring nationell utbildning i landet. Anders Larsson. SLF SID 26 Svenska Ljussättarföreningen (SLF). Ulf Ingemansson berättar om Scandlight. BACKA TEATER SID 28 Vi bad Anna Löfgren på Backa Teater beskriva sin scen och om hur en plåtverkstad blev teater. MÄSSA I PARIS SID 30 Erik Westerlund besökte JTSE mässan i Paris och rapporterar. Konsterthuset i Uppsala hotades av vite på grund av en bristfällig konstruktion av en ljusramp. Erik Westerlund informerar. NOBELFESTEN SID 20 En stor händelse i svår lokal där trådlös DMX fick bli en av lösningarna. Joan Lyman Melzig beskriver ur tekniskt perspektiv. NYTÄNK FÖR LINGÅNGAR SID 22 En artikel om nytänkande gällande kedjetelferassisterade lingångssystem av Kim Ekblad ur ett leverantörsperspektiv. CERTIFIKAT FÖR RIGGARE SID 31 Åke Svenstam informerar om utvecklingen kring certifikat för riggare. REGIONSMÖTE SID 32 STTF-möte i Region Syd på Helsingborgs Stadsteater. Artikel av Åke Svenstam. UTBILDNINGSDAGAR SID 33 I juni 2009 planeras utbildningsdagar i Malmö liksom detta året. Ulf Ingemansson från StageVision berättar. DEADLINES PROSCEN SID 34 Redaktionellt material Skickas/mailas till Redaktör (se sid 4). Proscen tar inget ansvar för inskickat material. Skall förses med adresserat returkuvert. Artiklar från ProScen får endast kopieras eller återges i oavkortat skick och med angivande av källan efter medgivande av redaktionen. Sidan 5 ANNONSÖRER Andersson & Co, sid 12 Axel Philip, sid 11 Bellalite, sid 9 Big Image, sid 13 Hofmann, sid 35 Ilmonte, sid 10 LLB 09, sid 15 Luthman, sid 7 Primetime, sid 27 Sennheiser, sid 13 OneTwoSales, sid 36 Wirén, sid 3 Östgötateatern, sid 11

6 proscen Nyheter VAD ÄR PÅ GÅNG? NYHETER Nyheter är sidorna där all sorts information dyker upp, oftast kring produkter men även om förändringar i företag, mässor eller seminarier. Du skickar dina nyheter och notiser till redaktören via ÖKAD AKTIVITET TORSTEN NOBLING I styrelsens strävan att öka aktiviteten inom STTF kommer vi framöver att arrangera regelbundna regionmöten och seminarier. Träffarna genomförs som ett samarrangemang med SLF, Svensk ljussättarförening. Detaljerad information om var och när kommer att redovisas i ProScen och genom utskick till medlemmar som har registrerat sig i branschdatabasen. Det är därför viktigt att du som inte har registrerat dig går in och gör det på Ditt medlemsnummer hittar du på inbetalningstalongen för medlemsavgiften. (Branschdatabasen kommer inom kort att uppdateras så att det lättare går att hitta information och att kontakta rätt personer). Vi hoppas att så många som möjligt utnyttjar möjligheten, inte bara att se en teater eller att höra på ett föredrag, utan att ni också kommer med tips på platser att besöka eller områden att belysa. Information om hur man anmäler sig till regionmötena och seminarierna kommer att skickas ut via bransch databasen. Regionmöten och seminarier kommer att äga rum på måndagar då vi tror att det är lämpligast. Alla möten genomförs mellan klockan Du måste vara medlem för att få delta och du måste ha föranmält dig. REGIONMÖTEN VÅREN APRIL REGION ÖST TEATERHÖGSKOLAN I STOCK- HOLM Ny- och ombyggnad av teater 18 MAJ REGION NORD KULTURENS HUS I LULEÅ Nybyggnad Sidan 6 SEMINARIER VÅREN 2009 Seminarier kommer inledningsvis äga rum i Stockholm. Dramaten har lovat att vi får disponera Tornrummet. Seminarierna arrangeras av STTF s olika arbetsgrupper. 20 APRIL UTBILDNINGSGRUPPEN 11 MAJ SCENOGRAFIGRUPPEN Ev. ändringar meddelas i ProScen och via branchdatabasen. (OBS. glöm inte att uppdatera era uppgifter där).

7 Uppdaterad information om trådlösa mikrofoner Nyheter proscen LUTHMAN PRO AUDIO DIN LEVERANTÖR AV UTRUSTNING TILL FÖRSÄLJNING & INSTALLATION! NYA RCF ART 7-SERIEN 750 WATT. LÅG VIKT. FANTASTISK LJUDKVALITET. Användning av trådlösa mikrofoner Tillstånd för trådlösa mikrofoner i 800-bandet kan förlängas av PTS till och med 31 december Användning av trådlösa mikrofoner kräver enligt Lagen om elektronisk kommunikation tillstånd av PTS, på samma sätt som användning av andra radiosändare i Sverige. Det frekvensband som kan användas av trådlösa mikrofoner är det som är avsatt för marksänd digital TV. De trådlösa mikrofonerna kan där använda de frekvensområden som inte används av någon TVsändare inom det aktuella geografiska området, så kallat white space. Utöver detta kan även frekvensområdet MHz användas för trådlösa mikrofoner med en högsta uteffekt om 10 mw eftersom denna användning är undantagen från tillståndsplikt enligt PTS föreskrift (PTSFS 2008:4) Anvandning-av-tradlosa-mikrofoner/ Eventuella framtida förändringar PTS har börjat undersöka möjligheten att undanta användning av trådlösa mikrofoner med låg uteffekt (10-20 mw) inom hela eller delar av TV-bandet MHz från tillståndsplikt. Det skulle innebära att man i framtiden inte måste ansöka om tillstånd från PTS för dessa lågeffektsmikrofoner. För 800 MHz-bandet studerar PTS möjligheten att trådlösa mikrofoner ska kunna använda en eventuell mittlucka, dvs det lediga frekvensutrymme som uppstår mellan upp- och nedlänkband. Denna mittlucka med en bandbredd på ca 8 till 12 MHz hamnar då centrerat runt mittfrekvensen på ca 826 MHz. BEYERDYNAMIC TGX 60 BÄSTA SÅNGMICKEN FÖR DEN KRÄVANDE VOKALISTEN! RADIAL DI BOXAR PC BOXAR RE AMPING AKTIVA ELLER PASSIVA. FÖRMODLIGEN MARKNADENS MEST VÄLLJUDANDE OCH PRISVÄRDA BOXAR. BOSCH UTRYMNINGSLARM KOMPLETTA LÖSNINGAR FÖR HÖGSTA SÄKERHET. DU SOM KRÄVER DET BÄSTA TILL DITT PA-INSTALLATIONSFÖRETAG, KONTAKTA OSS. VI FINNS FÖR DIG. MED VÄNLIGA HÄLSNINGAR... ERIK TAPPER STOCKHOLM ANDERS SCHÄRER STOCKHOLM LUTHMAN SCANDINAVIA. TEL. 08/ TRÄFFA OSS PÅ LLB-MÄSSAN I KISTA MAJ. VÄLKOMMEN TILL MONTER C 20. GÖRAN GURAN BLOMGREN GÖTEBORG Sidan 7

8 proscen BRICK Nyheter LLB 09 Anolis är en LED tillverkare som lanserar sin nya färgväxlande brick fixture som det så näpet heter i pressreleasen, under det Star Wars inspirerade namnet ArcPad 3Ÿ48. Den är tänkt för arkitektbelysning där man vill färga in väggar och alkover, men fungerar självklart i alla sammanhang där en sån här armatur behövs. Den är kompakt och har ett flertal fokuseringsvariationer vilket gör att den kan smygas in i små hörn och omöjliga utrymmen med sin brinntid på ca timmar. Den här typen av applikationer med LED armaturer har skapat en ny kategori som kallas för fit and forget (monteraoch-glöm) eftersom lamporna inte behöver vara åtkomliga för service eller byte av ljuskälla. Dessutom är den klassad som IP65 för utomhusbruk. Den kan pannas +/- 46 grader och tiltas 60/90 grader. Aluminiumbasen kan monteras på vägg eller golv och strömsätts genom Anolis ArcPower48 drivern som har RJ45 anslutning. Den är bestyckad med 48 Luxeon Rebel LED:er, en standard 25 gradig array som är självkylande. Den maximala strömförbrukningen är 60W. Louise Stickland +44 (0) LLB Tradeshow edition UMässan LLB 09 växer både till yta och innehåll! Den 10:e LLB-mässan, som arrangeras på Kistamässan den maj 2009, är redan en succé. Över 100 utställare har bokat mer än 3650 kvm utställningsyta vilket innebär att mässhallarna är så gott som fullbokade med majoriteten av Sveriges och Europas ledande leverantörer av professionell utrustning och tjänster inom områdena ljud, ljus, bild, medieteknik m m. Därmed stärker LLB 09 sin position som Nordens ledande branschmässa för ljud, ljus, bild och medieteknik. Besökarmarknadsföringen inför LLB 09 kommer att vara mer kraftfull och omfattande än vid någon tidigare LLB-mässa. Mässan besöks främst av professionella användare, konsulter och inköpare av audio, video, ljus, scen-, konferens- och medieteknik samt verksamma inom produktionsbolag, musikbranschen, eventföretag, skola/utbildning m fl. Sidan 8 :e LLB Mässan I anslutning till mässan arrangeras olika branschaktivteter samt ett brett seminarieprogram av hög kvalitet inom ett flertal av de ämnesområden som kan vara av stort intresse för mässbesökarna. Mer information om LLB 09 finns på Mediapartners vid LLB 09 är tidningarna Monitor, Proscen, Studio, MusikerMagasinet, Event&Expo samt Ridå. Nordens branschm Ljud, Ljus Medietek OM LLB LLB Branschföreningen Ljud, Ljus och Bild för professionellt bruk - är en branschorganisation för i Sverige verksamma företag som tillhandahåller professionell utrustning och tjänster inom områdena audio, video, ljus-, scen-, konferens- och medieteknik samt musikinstrument och tillbehör. Föreningens uppdrag är att tillvarata medlemmarnas intressen, främja en sund utveckling i branschen, företräda medlemsföretagen i aktuella branschfrågor, anordna fackmässor och seminarium m m. Mer information finns på LLB 09 Ljud, Ljus & B marknadens nyheter o märken inom audio, vi och konferensteknik o Nu för första gången p OM KISTAMÄSSAN Kistamässan är Stockholms nya och moderna mötesplats. Den ligger strategiskt placerat i det expansiva Kista Science City strax norr om Stockholm i nära anslutningen till E4: an, pendeltåg och tunnelbana vilket gör mässan mycket lättillgänglig oavsett färdmedel. LJUD LJUS BILD AUDIO V Mats Holme, LLB, Eva Peterson, LLB, Helen Anstenius Kistamässan Sveriges mest cen Kistamässan är strategisk expansiva regionen Kista om totalt kvm ha mässor, genomföra kong konserter och allt annat Projektledning

9 Nyheter proscen Sidan 9

10 proscen MAC Digi3000 III Martin Professional släpper nu tredje generationens moving head. MAC III Profile är en ideal partner till MAC 2000 Wash XB. Utmärkande drag är högt ljusutbyte, exceptionella Robe gobo- DigitalSpot och animationseffekter, 3000 DT banar stor ny väg Zoom för kreativitet, range på 11,5-55 oavsett grader om och det gäller väldigt företagsjobb, tysta fläktar. nattklubbar, En 1500W ljuskälla TV-produktion producerar eller teater. 33,000 Kombinationen nytt CMYC av digital system projektor ger ett och bre- lumen. Ett dare LED-baserad spektra av washarmatur färger inklusive i en en rörlig RIKTIG armatur röd gör (LEE DigitalSpot 106 med 3000 halogenljuskälla en unik produkt. som DT till referens). Nyheter I armaturens nedre del sitter en integrerad mediaserver. Washmodulen använder 48 stycken Luxeon Rebel lysdioder (RGBW) och har en spridningsvinkel på 25. Variabel CTO möjliggör från ljusa pasteller Projektorlampa till den 200W mörka och mättade färger Upplösning med XGA precision (1024x768) och jämnhet. Två Kontrast roterande 2000:1 gobohjul (full on/full och off) utbytbart animationshjul Bildformat 4:3 i glas tillåter morphing Operativsystem: Linux. Levereras med utbytbart roterande 3 digitala gobolager 4 Möjlighet facet prism. att spara upp till original och/eller egenhändigt skapade videos/ MAC gobosiii Profile är utvecklad med låg Digital ljudnivå iriseffekt i fokus samt och 160 delar st. maskningseffekter kylprinciperna från MAC TW1 många av med Filformat allt från (bilder): kåpor JPG, i Magnesiumlegering GIF, PCX, till riktade PNM, XPM fläktar. samt All LBM värme (max TGA, PNG, leds upplösning ut bakåt 4096x4096) för att undvika värme Filformat (video): MPEG1 och MPEG2 på scenen. MAC III Profile är kompatibel Integrerad Washmodul 48 st. Luxeon med RDM Rebel och lysdioder förberedd för RGBW ArtNet färgmixning II och ACN. Den högupplösta RJ45-uttag färgdisplayen för anslutning med till Joghjul externt för nätverk service (Ethernet) och inställningar går att använda Vikt 28 kgäven utan ström på armaturen. Display, Joghjul och hakfästen på Bellalite armaturen AB är tillgängliga när den ligger 250 i case för att effektivisera preparationstiden. Ny iphonelur Portal En Sennheiser ny portal presenterar för ljusbranschen MM50 på engelska ip, det första och högkvalitativa tyska meddelar headsetet höga för iphone ambitioner: med teknik från att de har Sennheisers CX Hi-fi serie. Luminapolis is the portal of Light for all Kvalitetsmikrofon working with lighting: och kontrollknappar för ipod designers, och samtal. artists... Energisnål! We architects, publish your lighting-news. Luminapolis prepares the Luminale Lighting Culture Biennale. Sidan 10

11 Nyheter DMX... Barco har släppt Wholehog DMX Processorn 8000 som är konstruerad för att klara 16 DMX universum. Den klarar att sända såväl DMX som Art-Net. I tillägg till detta finns nu Version 3.0 av all mjukvara för konsollprodukterna för nedladdning. Versionen innebär stora förbättringar av Wholehog:s mjukvara. Dessutom finns fullt stöd för denna processor och Road hog Full Boar konsollen. Många av nätverksfunktionerna, patch och andra dialoger har förbättratts. Barco Inc , Server Master ArKaos mediaservrar är optimerade för turnébruk. De finns i två versioner. A10 kan samtidigt spela 8 SD lager, 6 HD lager eller 3 full-hd lager. A10 har bland annat en HDMI ingång, Component, NTSC, PAL eller S-Video ingång, DMX in och ut, VGA, Composit, S-Video och 3 DVI-ut. A05 för dig som inte behöver spela videomaterial i HD-upplösning. A05 har DMX in och ut, 2 DVI ut och en S-Video ut. ArKaos A10 och A05 kommer förinstallerade med ett bibliotek av digitalt material. ArKaos MediaMaster är en ny mediaserver-mjukvara som du enkelt styr ifrån ett ljusbord. Den bygger på önskemål från användare av ArKaos VJ DMX. Du kan lagra upp till bilder och videoklipp i mer än 200 mappar. Den har även ett master-lager vilket har önskats av många användare av ArKaos VJ DMX. MediaMaster kommer med mjukvaran Led Mapper och en DVD med videomaterial i HD/ SD ÖSTGÖTATEATERN söker FÖRESTÄLLNINGS TEKNISK CHEF med ansvar för det tekniska utvecklingsarbetet vid teatern. Läs mera på Sista ansökningsdag 22 april 2009 Scen Studio Teater Film w w.axelphilip.com Tel Sidan 11

12 proscen Nyheter SELADOR ETC introducerar Selador med ett helt nytt tänk inom LED belysning. Selador använder sju färgade LED vilket ger ett mycket bättre spektrum än traditionella RGB eller RGB+A armaturer och det är möjligt att verkligen få ett rent, vitt ljus från en LED armatur. Selador fi nns i tre modeller. LUSTR : ger rent vitt ljus och varma/ kalla färgtoner som ger naturlig hudfärg PALETTA : ger mjuka pastellfärger och kombinerar utmärkt med färgfi l- trerade tungsten lampor VIVID : ger de riktigt kraftiga och mättade färgerna Sidan 12

13 Sidan 13

14 proscen Hur Mycket Ljud? JOHAN DE SOUSA MESTRE HUR MYCKET LJUD? Hur mycket ljud utsätts egentligen en orkestermusiker för? Här kommer svaret efter en helt unik forskningsstudie. Artikeln är skriven av Johan de Sousa Mestre som arbetar på Artifon. Foto från Lilla Akademiens jubileumskonsert på Nybrokajen 11, fotograf Ulf Sandström. Tinnitus, oro för ljudnivåer och vad musiken gör med hörseln, är vanliga funderingar hos dagens musiker. Trots detta finns det väldigt få undersökningar om vilka ljudnivåer en professionell musiker egentligen utsätts för under en arbetsvecka. Akustikföretaget Artifon som jag arbetar för, driver just nu ett forskningsprojekt i samarbete med hörselforskaren Kim Kähäri på Örebro universitet för att gå på djupet med problemet. Artifon gör omfattande mätningar på musiker i Göteborgs Symfoniker. För projektet har civilingenjören och brassmusikern Sarah Gasser från Paris anställts av Artifon.Sarah Gassers huvudinstrument är trumpet, men hon spelar även flygelhorn och eufonium. Sedan barnsben har hon spelat i ett 20-tal orkestrar. Genom att spela flera instrument i olika orkester har hon en personlig erfarenhet i mötet med musikerna som undersöks i projektet. Sarah har musikerns förståelse och djup praktisk kunskap om hur placeringen i orkestern påverkar medhörningen av andra instrument och vilka ljudnivåer man utsätts för. Detta har varit till god nytta när hon som akustiker mätt ljudnivåer och exponering hos fem utvalda musiker i Göteborgs Symfoniker: Andraviolin, viola, trumpet, oboe/engelskt horn samt cello. Dels har dagsdosen av ljudexponering mätts med hjälp av dosimeter med mikrofon på axeln. Dels har dosimetermätningarna verifierats i helt unika studier med hjälp av mikrofonupptagningar vid musikernas öron. Sidan 14 Flera helt nya iakttagelser har kunnat göras, utifrån vilka slutsatser och rekommendationer kommer att tas fram. Artifon som specialiserar sig på ljud i lokaler för musik och tal. Genom det här projektet, och tidigare projekt med Norrköpings Symfoniorkester, kan Artifon erbjuda en unik kompetens i området akustik och skaderisker för orkestermusiker. Projektledning och finansiering delas mellan Artifon och Örebro universitet. Kontakta oss gärna om ni vill ha mer information. Artifon AB Johan de Sousa Mestre

15 LLB Tradeshow edition :e LLB Mässan LLB 09 Nordens ledande branschmässa Ljud, Ljus, Bild och Medieteknik LLB 09 Ljud, Ljus & Bild visar marknadens nyheter och ledande varumärken inom audio, video, ljus, scenoch konferensteknik och mul media. Nu för första gången på Kistamässan! LJUD LJUS BILD AUDIO VIDEO LIGHT Sveriges mest centrala mötesplats Kistamässan är strategiskt placerad i hjärtat av den företagsexpansiva regionen Kista cience ity. de nybyggda lokalerna om totalt kvm har anläggningen kapacitet a arrangera mässor, genomföra kongresser och konferenser, events och konserter och allt annat som en exibel möteslokal kan erbjuda. Den direkta anslutningen ll E4, pendeltåg och tunnelbana gör Kistamässan lä llgänglig oavse färdmedel och närheten ll Arlanda och Bromma ygplats skapar gynnsamma förutsä ningar även för långväga och interna onella kontakter. Projektledning id frågor och anmälan kontakta elen nstenius, Kistamässan, Box 1128, Kista. el (69), fax , eller E T T A R R A N G M A N G A V : K I S T A M Ä Sidan S S A N 15O C H B R A N S C H F Ö R N I N G N L L B

16 proscen Arkitektur & Scenografi TORSTEN NOBLING ARKITEKTUR & SCENOGRAFI Här rapporterar Torsten Nobling från OISTAT Arkitektur- och scenografi kommissionens möte 2008 i Stockholm, som STTF var med och arrangerade. STTF har arrangerat ett kombinerat möte med OISTAT s arkitekturkommission tillsammans med scenografikommissionen. Under tre dagar, Juni möttes ca. 60 personer från hela världen för att besöka teatrar i Stockholm och för att gå igenom arbetsuppgifter samt för att diskutera gemensamma frågor och problemområden. Anders Larsson hälsar välkomna på Dramatiska Institutet STTF, med ekonomiskt bidrag från Svenska Institutet ordnade inkvartering. Flertalet deltagare bodde på vandrarhem, på den nyrenoverade stålfullriggaren af Chapman som ligger stadigt förtöjd intill Skeppsholmen mitt i Stockholm. Besökare kom bl.a. från Korea, Japan, Indonesien, Indien, Kenya, Uganda, Brasilien, USA, Kanada och flertalet europeiska länder. På lördag morgon, samlades de två kommissionerna i sina respektive grupperna för att gå igenom aktuella frågor. Mötet genomfördes i samarbete med Arkitektur- och Moderna museet. Våra punkter gällde utvärdering av arkitekttävlingen som genomfördes i samband med Prag Quadrinalen, PQ07, och hur nästa tävling inför PQ 11 skall genomföras. Vi gick igenom möjligheterna för hur den här typen av samarbete mellan kommissioner kan utvecklas. INTERNATIONELL DATABAS Andra frågor gällde upprättandet av en internationell databas över teatrar, med både ritningar och bilder, som vi försöker organisera. Underlag finns på många håll. Problemet är att få tid och pengar till att finansiera arbetet. De ryska deltagarna väckte frågan om arkitekturkommissionen kan hjälpa till som rådgivare vid planering av en ny teater i Surgut, en stad utanför Moskva. Mötet avslutades med att diskutera förslag på hur deltagarna kan bidra med sina erfarenheter under kommissionens möten i de respektive värdländerna. Det vanligaste är att deltagarna träffar arkitektstuderanden och håller föreläsningar eller fungerar som assistenter i samband med workshops som genomförs parallellt med kommissionens möte. Efter arbetsmötena tog vi ångbåten till Drottningholm. Stämningen var positiv trots regnet som hängde över oss. Väl framme besöktes Drottningholms Slottsteater. Flera hade hört talats om teatern. Deras förväntningar uppfylldes mer än väl. Drottningholmsteatern är unik i sitt slag. När vi ändå var i Drottningholm passade vi på att besöka Kina Slott. Det visade sig vara speciellt intressant Sidan 16 då det fanns en del kineser med i sällskapet. Många av de kinesiska tecknen och påstådda kinesiska förhållanden kände våra kinesiska gäster inte till. Man kan anta att detta berodde på att kolonialisternas dåtida samhällsbeskrivning troligen uppfyllde västvärldens förväntningar men inte hade så mycket med den dåtida verkligheten att göra. Väl tillbaka vid Stadshuset promenerade sällskapet till den officiella välkomstmiddagen på Myntkabinettets restaurang. Dag två inleddes för arkitekternas del med ett föredrag av Reija Hirvikoski, scenograf från Finland. Föredraget handlade om arkitekters bristande kunskap om teater. Speciellt kritiserades flera av Alvar Altos byggnader. Alvar Alto har ritat Finlandiacentret i Helsingfors, stadsteatern i Essen och ett flertal andra teatrar och konserthus. Reijas föreläsning fungerade som inledning av en workshop arrangerad av Reinhold Daberto, arkitekturkommissionens ordförande. Arbetsuppgiften bestod i att scenografer och arkitekter tillsammans

17 Arkitektur & Scenografi proscen skulle diskutera och skissa upp hur en bra teater skall kunna se ut och fungera. Innan själva workshopen påbörjades deltog alla dessutom i ett symposium initierat av Sunniva Thelestam. Symposiet var annonserat i Stockholms dagstidningar som ett samarbetsprojekt med Arkitekturmuseet och öppet för allmänheten. SVÅRT ATT PLANERA BRA TEATRBYGGEN Representanter från Kenya, Uganda, Indien, Holland redogjorde för respektive lands aktuella situation. Spridningen på problemen visade sig vara enorm. I Uganda hade man svårt att överhuvudtaget få fram utrustning samtidigt som man i Indien försökte upprätthålla de traditionella spelformerna. I Holland gladdes man åt att alla motvikter inom kort kommer att vara ersatta med motoriserade rår. Ekonomi och kulturella skillnader visade sig vara helt avgörande för hur teaterverksamhet fungerar i olika länder. Därpå följde det som visade sig bli dagarnas mest intressanta händelse. Alla scenografer och arkitekter samlades på Ohlssons hylla i Arkitekturmuseet. Vi hade spänt upp stora vita papper på väggarna runt om. En massa tusch- och färgade pennor fanns till diskussioner. Alla ville berätta om sina erfarenheter och vad de ansåg vara en bra teater. Det dök upp så många synpunkter att ingen hade möjlighet att strukturera de vitt skilda uppfattningarna. Workshopen avslutades med att varje grupp fick 10 min. på sig att redovisa. Genomgången var uppsluppen samtidigt som alla insåg Piotr Obracaj blivit förvånade över komplexiteten i de uppgifter som måste lösas varje gång. Man kan hoppas att flera av oss fick lite nya argument som kan användas i kommande projekt. Se exempel på några våra skisser. BYTE AV ERFARENHETER Den sista dagen av det officiella OISTAT-mötet skedde på Dramatiska Institutet på Valhallavägen.Förmiddagen berättade arkitekterna om sina projekt med intressanta uppförda teatrar och några som fortfarande befinner sig på planeringsstadiet. Bidrag visades från Japan, Indonesien, Kanada, Kazakstan, Polen m. flera. Själv berättade jag om mina projekt i Norge. Under eftermiddagen bjöds på rundvisning av Dramatiska Institutet. Därefter gick vi för att titta på Teaterhögskolans två teaterrum och alla 8 scenframställningsrum/ övningsrum. Alla var imponerade över kvalitén på båda skolors lokaler, speciellt med avseende på kraven på de byggtekniska systemen, ytbehandlingen och omfattningen på den teaterteknisk utrustning. förfogande. Åtta grupper bildades med en blandning av arkitekter och scenografer. Arbetsuppgiften med att tillsammans komma överens om hur en bra teater delades ut. Så fort alla hade funnit sina grupper började mer eller mindre hetsiga och intensiva vikten av de frågeställningar som behöver besvaras när teatrar planeras. Eftersom alla inblandade var erfarna yrkesmänniskor kom det inte fram så många nya tankar. Någon i gruppen kunde alltid relatera problemställningen till sin egen erfarenhet. Om mindre erfarna personer hade varit med hade de säkerligen Ett avskedskalas på Chapman avslutade det officiella OISTAT mötet. Deltagarna var väldigt nöjda ville se fler kombinerade möten. Flera yrkesgrupper tillsammans ger nya infallsvinklar. Vi får hoppas att det blir så. Det finns mycket mer att säga. Om någon vill veta mer, kontakta mig. mobil: Sidan 17

18 proscen Två Scener ERIK WESTERLUND TVÅ SCENER I sista numret 07 berättade jag kort om önskan att renovera den scentekniska utrustningen. Jag utlyste en tävling om någon kunde känna igen huset. Några svar kom in med ganska bra gissningar. Till slut blev det en vinnare från Kronobergsteatern. KONGA FOLKETS HUS Ett par veckor innan NoTT åkte jag bil ned för att förbereda en förfrågan om upprustning. Jag hade lovat som en gest mot Folketshus rörelsen som på 70-talet tillsammans med Bygdegårdarna och dåvarande Folkparkerna att göra detta gratis. De var ju dessa som påverkade statsmakterna om en kostnadsfri konsult skulle finnas med placering på Riksteatern. Vi kom överens, jag tar bara milersättning som privatperson och inget arvode. När jag kör av motorvägen mot Växjö står en polis och skjuter på mig med laser! Blir invinkad, han säger det gick väl lite fort. Nja, hann inte riktigt sänka hastigheten på avfarten svarar jag. Kom hit och titta i kameran säger han. Du körde 26 km för fort, då har vi dragit bort missvis- ningen. Kände hela närmaste tiden rusa genom skallen. Vi behåller ditt körkort och du får ett papper som gäller i 48 timmar, plus ett inbetalningskort på 4 000:-! Något modstulet fortsatte jag resan ned till Konga, gjorde det som behövdes, fortsatte till Göteborg för ett annat uppdrag, vidare till Skara Skolscen samt somnar i Källby strax norr om Lidköping. Fortsätter vidare morgonen med en god vän till Stock- holm. Stannar i Finnerödja, visar polispapperet och säger nu får du köra! Blev dessutom av med körkortet i 2 månader. Livet med NoTT-förberedelserna blev inte enkelt. Med Konga blev så att en förfrågan gick ut. Några anbud kom in och man beslutade att handla upp AB Ilmonte. Nu är scenen godkänd och spelbar och kommer inom en snar framtid att finns på om nu den verksamheten fungerar. ÖPPET HUS PÅ ESTRAD Den 12 december var det öppet hus i Södertälje på Estrad. En idé som väcktes av scenmästare Kenneth Lindell. Syftet var att egentligen visa den nya tekniken för de gamla kollegerna på Riksteatern. Men vi utökade det till hela landet genom annons via Branchdatabasen. Tur var väl det, från Riksteatern kom inte en enda person, oerhört synd. Riksteatern som en gång ansågs tekniskt ledande i Sverige är nu bara en splittrad sörja av små enheter. Från Theatertechnishe Systeme, TTS, hade VD:n Frank Rolhfs flugit upp för att närvara liksom Rydigher Kallenberger från Ilmonte. Frank demade liksom även Kenneth (Kenneth på bilden med Mr Ilmonte). Det var trevligt att se många ansikten från andra teatrar, Älvsjömässan m.fl. Dick Hasselblad och Torsten Nobling fanns naturligtvis på plats. En tillställning som denna där gamla och nya vänner samlas är stimulerande och inbjuder till att tråden med regionmöten aktiveras igen. Sidan 18 Dagen avslutades sedan med kaffe och supergoda mackor. Tack Estrad med personal för detta initiativ. I Sttf:s nya strävan att samla regionerna till möten, så tror jag Estrad kan vara en sådan teater, som visas upp som ett exempel på framtidens scenmekanik.

19 Hot Om Vite proscen HOT OM VITE ERIK WESTERLUND Konserthus hotas av Vite - Erik Westerlund berättar. KONSERTHUSET HOTAS AV VITE Så löd rubriken i Upsala Nya Tidning den 2:a december. Tung ljusramp farlig. En 400 kilos ljusramp hänger i taket över salongen i Musikens Hus. En dålig konstruktion som innebär säkerhetsrisk enligt Arbetsmiljöverket, som ger Musikens Hus nyttjandeförbud med hot om vite. I salongen finns en slags lyftanordning som användes för allmänbelysningen. Anordningens syfte är att cirka en gång per år hissas ned och upp för lampbyten. ÅF-Control som utför regelbundna besiktningar även av detta Hus, menar att lyftanordningen utgör en säkerhetsrisk. Trots att ÅF-Control tre gånger anmärkt på bristerna har inga åtgärder vidtagits. Arbetsmiljöverket har därför beslutat om omedelbart förbud vid vite av kronor. Anordningen är i så dåligt skick att den inte borde användas, enligt Hans Johansson på Arbetsmiljöverket. Hittills har ljusrampen inte använts enligt Erhard Meissner, driftansvarig för Huset som håller med om säkerhetsbedömningen. Anläggningen är helt låst så det finns ingen risk att den kan störta ned enligt Erhard Meissner. Fastighetsägaren tillsammans med ansvariga projektörer arbetar nu för att ta fram en ersättnings anordning som uppfyller Svensk Standard. Rent teknisk kan man säga att man monterat en lintrumma på en markismotor och använder markismotorns inbyggnadsdrivenhet med endast manövergränser, kompletterar med en hastighetsregulator som faller ut om trummans hastighet ökar. I detta fall har man kompletterat med slutgränser via brytare som känner av när linan kommer till respektive ytterände. Sidan 19 Markismotorn är troligen inte tillverkad som en lyftmaskin, då ingen klassning finns för dimensionering. Den är också optimerad för en drifttid som exempelvis motsvarar en markis utdragbarhet på 3-4 meter. Körs den längre så blir den överbelastad och måste vila minuter innan fortsatt färd. Det är detta som diskvalificerat lyftanordningen. Produkten heter Lightlift, den som vill veta mer gå in på Lyftanordningen följer inte SS , Utgåva 2. I skrivande stund håller Euroteaterteknik på att byta ut den underkända enheten till en godkänd lyftutrustning. Erik Westerlund

20 proscen Nobelfesten JOAN LYMAN MELZIG NOBELFESTEN Här kommer en artikel om Nobel Festen och dess belysning. Grund texten är skriven av Joan på Engelska och sedan översatt till Svenska. Leverantör av belysningsutrustning var Interlite AB i samarbete med FREA och Lagom & Gott. Nobelfesten är kanske en av de viktigaste händelserna under året i Sverige som följs av mängder av människor runt om i världen. Kung Carl XVI Gustav står som värd tillsammans med nobelstiftelsen för prisutdelningen och den efterföljande banketten. Sedan 1934 har festligheterna hållits i blå hallen i Stockholms stadshus. Förutom hans majestät konungen med familj och årets nobelpristagare gästas festen av ytterligare ca 1300 personer Per Sundin var åter inkallad som ljusdesigner för evenemanget för 12 året i rad. Ola Melzig var produktionschef för ljus och video. Per och Ola hade ansvar för fyra områden: den blå hallen där banketten äger rum, gyllene hallen där festligheterna fortsätter efter middagen, prinsens galleri där kungen har mottagning för nobelpristagarna samt utsidan av byggnaden. Blå hallen är den delen som får mest uppmärksamhet i och med att det är den lokalen som det mesta utspelas och följs av TV-kamerorna. Sundin används olika LED armaturer för att skapa belysningen i blå hallen. På golvet fanns 22 st LeaderLight Ledline 600 vid varje stenpelare. De är perfekta säger Sundin. Armaturerna är lätta, har högt ljusutbyte och förbrukar lite ström. Jag får perfekt färger, alltifrån djup amber till mättad blått. För videoinnehållt stod 14 st LED video skärmar monterade i fönstren på andra våningen. Sidan 20 Stockholms stadshus är en utmanande plats, förklarar Melzig. Det finns inga riggpunkter, inga ramper, vi måste ha koll på vår energiförbrukning och allt måste döljas för att inte synas i TV. Det är en enorm fördel att kunna arbeta med samma team som föregående år eftersom vi vet vad som fungerar och vad som kan och inte kan göras. Det gör i sin tur att vi snabbt kan klara de mest grundläggande för att sedan få tid över till att experimentera med nya saker eller lösningar. Nobelkommittén ställer stora krav på det estetiska uttrycket och framförallt det som kan vara synligt som t ex kablar och liknande. DMX-kabel är något som är lätt att ersätta och genom en trådlös lösning blir det också en tidsbesparare.

Nr 4-03 www.sttf.se. Medlemstidning för Svensk TeaterTeknisk Förening. 27:e årgången

Nr 4-03 www.sttf.se. Medlemstidning för Svensk TeaterTeknisk Förening. 27:e årgången Medlemstidning för Svensk TeaterTeknisk Förening 27:e årgången Nr 4-03 www.sttf.se Ljudskolan - Slut! Utbildningssidorna - Elbehörighetsutbildning Projektion SLF - Stipendiater - Rapport Från PQ Samordning

Läs mer

2010/2011 - UTBILDNINGSINSPIRATION FÖR DIG SOM ÄR LEDARE OCH CHEF

2010/2011 - UTBILDNINGSINSPIRATION FÖR DIG SOM ÄR LEDARE OCH CHEF 2010/2011 - UTBILDNINGSINSPIRATION FÖR DIG SOM ÄR LEDARE OCH CHEF Har du planerat in dina sex utbildningsdagar? Snittarbetstagaren i Sverige får sex betalda utbildningsdagar per år av sin arbetsgivare.

Läs mer

Lyckas som eventplanerare

Lyckas som eventplanerare Lyckas som eventplanerare Modul 3: E-bok Så fungerar eventbranschen Holger Wästlund 1 Denna e-bok är utgiven av: Tipsförlaget e-post: holger@wastlund.com telefon: 08 755 81 31 mobil: 070 594 36 20 Hemsidor:

Läs mer

Autodesk Cloud everything changes

Autodesk Cloud everything changes Nr. 1/2012 Autodesk University 2011 the power of the possible Autodesk Cloud everything changes NTI CADcenter AB: Eskilstuna - Göteborg -Helsingborg -Karlstad - Kristianstad - Linköping - Lund -Stockholm

Läs mer

Bli expert på offentlig upphandling Så gör du en affärsplan Skaffa kapital Rätt kompetens till ditt företag

Bli expert på offentlig upphandling Så gör du en affärsplan Skaffa kapital Rätt kompetens till ditt företag Nummer 2 september 2012 Pris 35 kr En tidning från Företagarna Stockholms stad Tidningen för alla som vill ha ett förbättrat företagarklimat i Stockholm Upprop: Politiker börja investera pengarna rätt

Läs mer

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar.

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Jag hoppas att boken ger dig nya perspektiv på hur du på bästa sätt kan ta vara

Läs mer

Lyckas som eventplanerare

Lyckas som eventplanerare Lyckas som eventplanerare Modul 4: E-bok - Så blir du anställd inom eventbranschen Holger Wästlund 1 Denna e-bok är utgiven av: Tipsförlaget e-post: holger@wastlund.com telefon: 08 755 81 31 mobil: 070

Läs mer

REVISION INTERN #5/07 HÖSTEN HAR SINA GODA SIDOR: DAGS FÖR INTERNREVISIONSDAGARNA

REVISION INTERN #5/07 HÖSTEN HAR SINA GODA SIDOR: DAGS FÖR INTERNREVISIONSDAGARNA INTERN REVISION #5/07 Intervju med Agneta Brevenhag, SEB: Internrevisorn en maktfaktor [12] HÖSTEN HAR SINA GODA SIDOR: DAGS FÖR INTERNREVISIONSDAGARNA INTERN REVISION Tidskrift om internrevision utgiven

Läs mer

SKILLNADER MELLAN LÄNDERNA

SKILLNADER MELLAN LÄNDERNA Branschtidningen inom redovisning och lön Nr 5 2014 Pris 56 kr SKILLNADER MELLAN LÄNDERNA Möt Sandra Riise, VD för NARF, Norges motsvarighet till SRF. Sida 37 Koncernbidrag från dotterbolag till moderbolag

Läs mer

JAG, en ent rep renör?

JAG, en ent rep renör? Ef tersom det vi gjorde var okänt för de flesta så intresserade sig många för vad vi gjorde och blev nyfikna Tove West lund, ShapeUp Club JAG, en ent rep renör? Många inbillar sig att det är SVÅRT att

Läs mer

NR 2 MAJ 2014. E-tjänster

NR 2 MAJ 2014. E-tjänster NR 2 MAJ 2014 E-tjänster LEDAREN INGER CARLONBERG ORDFÖRANDE SMOK Årets rikskonferens i Skövde samlade rekordmånga deltagare och blev en härlig upplevelse. Du som inte hade tillfälle att vara med, är bara

Läs mer

Det blir en ny marknad för redovisningskonsulter. Nr 5 2011 Pris 56 kr

Det blir en ny marknad för redovisningskonsulter. Nr 5 2011 Pris 56 kr Tidningen Redovisningskonsulten från Sveriges Redovisningskonsulters Förbund Vill göra det svåra begripligt Viktiga nyheter i arbetet med Reko Nytt Reko-stöd från SRF Det blir en ny marknad för redovisningskonsulter

Läs mer

TEKISNYTT TEKISNYTT TEKIS

TEKISNYTT TEKISNYTT TEKIS Pålitlig och effektiv samhällsservice TEKISNYTT Nytt arkiv i Solna Centralt i Mora Tre smålandskommuner i samarbete Bättre tillsammans Ny ägare Tekis Träffen 8-9 november 2011 nr 1-2011 TEKISNYTT nr 1-2011

Läs mer

God jul och gott nytt år!

God jul och gott nytt år! Rallyfart i Galtsjön En vecka utan lastbil Nytt telia-avtal God jul och gott nytt år! Medlemsförmåner Som medlem i Åkeriföreningen är du automatiskt medlem i Sveriges Åkeriföretag, vilket innebär att du

Läs mer

Föga periodiskt organ ISSN 0280-9796 för. Box 1134 c/o JHRF, Box 1134 171 22 SOLNA 171 22 SOLNA anders.svensson@jhrf.se Hemsida: www.jhrf.

Föga periodiskt organ ISSN 0280-9796 för. Box 1134 c/o JHRF, Box 1134 171 22 SOLNA 171 22 SOLNA anders.svensson@jhrf.se Hemsida: www.jhrf. Föga periodiskt organ ISSN 0280-9796 för JÄRNVÄGS- Bidrag sändes till HISTORISKA RIKSFÖRBUNDET Spårburen Box 1134 c/o JHRF, Box 1134 171 22 SOLNA 171 22 SOLNA anders.svensson@jhrf.se Hemsida: www.jhrf.se

Läs mer

Fokus på Stockholm. Länsbevakning Värmland. Q-projektet Klas Wounsch. Nyhet: Läsvärt. Datorn som hjälpmedel. Torgny Sandgren porträtteras

Fokus på Stockholm. Länsbevakning Värmland. Q-projektet Klas Wounsch. Nyhet: Läsvärt. Datorn som hjälpmedel. Torgny Sandgren porträtteras Fokus på Stockholm sid 3-5 Q-projektet Klas Wounsch sid 6 Datorn som hjälpmedel sid 8-9 Nr 4 SEP 2008 Utgiven av Sveriges Musik- & Kulturskoleråd SMoK Länsbevakning Värmland sid 12-14 Nyhet: Läsvärt sid

Läs mer

VilstaGruppen fyller 25 år

VilstaGruppen fyller 25 år »För att nå framgång krävs alltid eldsjälar som håller ihop det hela. Det har VilstaGruppen och det fungerer alldeles utmärkt.«anders Billing, VilstaGruppens förste ordförande VilstaGruppen fyller 25 år

Läs mer

Nr 3 oktober 2014. Grönt möter rött i djurvärlden. När får jag säga upp min personal?

Nr 3 oktober 2014. Grönt möter rött i djurvärlden. När får jag säga upp min personal? Nr 3 oktober 2014 Grönt möter rött i djurvärlden Besök på Wayne s Coffee Får kunden ångra sig? När får jag säga upp min personal? FORTNOX SMÅFÖRETAGENS BÄSTA VÄN Inga startavgifter Inga installationer

Läs mer

Synar rollerna på jobbet insider 14

Synar rollerna på jobbet insider 14 Sammanför entreprenörer Connect Skåne organiserar affärsänglar och sammanför dem med drivna entreprenörer. insider 02 Och så var det betalningen -mobilen som plånbok innovation 09 Postens gruppreklam till

Läs mer

KUNSKAP OM EVENT & EVENT MARKETING FRÅN ANNONSÖRER, SÄLJARE OCH RÅDGIVARE.

KUNSKAP OM EVENT & EVENT MARKETING FRÅN ANNONSÖRER, SÄLJARE OCH RÅDGIVARE. KUNSKAP OM EVENT & EVENT MARKETING FRÅN ANNONSÖRER, SÄLJARE OCH RÅDGIVARE. Sveriges Annonsörers kommitté för sponsring och event (KSE) har i samarbete med Sponsrings och Eventföreningen, som ambition att

Läs mer

Tuff konkurrens i hela Europa ny EU-rapport. God Jul. önskas med våra bästa julklappstips. Utges av Grafiska Medieförbundet 100 år 2008 Nr 4 2007

Tuff konkurrens i hela Europa ny EU-rapport. God Jul. önskas med våra bästa julklappstips. Utges av Grafiska Medieförbundet 100 år 2008 Nr 4 2007 Utges av Grafiska Medieförbundet 100 år 2008 Nr 4 2007 Tuff konkurrens i hela Europa ny EU-rapport Tryckerichefen om papperstidningens framtid. God Jul önskas med våra bästa julklappstips 70 65 10 Psssst!

Läs mer

Working. MAF 20 år. t o g e t h e r m a g a z i n e N u m m e r 1 2 0 0 9 Å r g å n g 4. stor jubileumskonferens i Halmstad

Working. MAF 20 år. t o g e t h e r m a g a z i n e N u m m e r 1 2 0 0 9 Å r g å n g 4. stor jubileumskonferens i Halmstad Working t o g e t h e r m a g a z i n e N u m m e r 1 2 0 0 9 Å r g å n g 4 MAF 20 år stor jubileumskonferens i Halmstad Travis White vd Lawson Sverige Profilföretag JBT FoodT kör Automatic Document Capture

Läs mer

Världsnyhet till frukost

Världsnyhet till frukost LEDAREN Vikten av att vårda sina företag SIDAN 2 EN ÄGARTIDNING FRÅN LANTMÄNNEN LÄS MER PÅ WWW.LANTMANNEN.COM NR 1 2012 FRAMTIDSGRUPPEN Nyfikenhet och engagemang SIDAN 14 17 BOKSLUTET Maskin den stora

Läs mer

Skaffa dig nya kollegor Utan kostnad!

Skaffa dig nya kollegor Utan kostnad! Kommunal IT-samverkan www.kommits.se KommITS firar 10 på 11! 24-timmarsdelegationen Regeringen bör bekosta e-id Skaffa dig nya kollegor Utan kostnad! Så gör vi Toppdomäner s.4 Ledare: Fortsätt bilda nätverk

Läs mer

ÅDALENS NYA IMAGE. Nordisk. Nytt namn, ny logga, ny hemsida

ÅDALENS NYA IMAGE. Nordisk. Nytt namn, ny logga, ny hemsida Nordisk Nr 2 2013 nordic car recycling Nytt namn, ny logga, ny hemsida ÅDALENS NYA IMAGE Lyckad minimässa på årsmötet Filippa sätter kunden i centrum Auktorisation på prov Sveriges Bilåtervinnares Riksförbund

Läs mer

OITP. Dramatisk IT. Kungliga Dramatiska Teatern har investerat i virtualiseringslösningar för både serverdrift och desktopanvändning.

OITP. Dramatisk IT. Kungliga Dramatiska Teatern har investerat i virtualiseringslösningar för både serverdrift och desktopanvändning. OITP 1 ETT MAGASIN FRÅN OFFICE IT-PARTNER Dramatisk IT Kungliga Dramatiska Teatern har investerat i virtualiseringslösningar för både serverdrift och desktopanvändning. JANUARI 2010 Office IT-Partner satsar

Läs mer

postekon magasin Handelshögskolan Rolf Wolff Anders Grund HHGS Tema: Postekon har träffat: C H V - Alumninätverk Handelshögskolan Göteborg

postekon magasin Handelshögskolan Rolf Wolff Anders Grund HHGS Tema: Postekon har träffat: C H V - Alumninätverk Handelshögskolan Göteborg postekon # 4 2009 magasin Tema: Handelshögskolan Postekon har träffat: Rolf Wolff Anders Grund HHGS 1 POSTEKON MAGASIN # 4 2009 C H V - Alumninätverk Handelshögskolan Göteborg LEDARE POSTEKON Ledaren När

Läs mer

AMC-Nytt våren 2007. Ordföranden har ordet

AMC-Nytt våren 2007. Ordföranden har ordet Ordföranden har ordet AMC-Nytt våren 2007 Hej alla medlemmar! Då var det dags för ett nytt nummer av AMC-Nytt. I detta nummer kan ni bland annat läsa om: Kallelsen till Årsmötet den 31 mars 2007. Inbjudan

Läs mer

Kunskap för bättre assistans

Kunskap för bättre assistans Kunskap för bättre assistans 1. Kunskap ger bättre assistans Föreningen JAGs Kunskapsprojekt har pågått i drygt 4 år. Att kort sammanfatta resultaten i alla dess delar är inte alldeles enkelt. En övergripande

Läs mer

KommITS. 2011 Nummer 4. Summering av höstkonferensen. Mobil patientöversikt, en patientdröm. Vässa dina upphandlingar. Så inför du IPV6!

KommITS. 2011 Nummer 4. Summering av höstkonferensen. Mobil patientöversikt, en patientdröm. Vässa dina upphandlingar. Så inför du IPV6! KommITS Kommunal IT-samverkan För IT-ansvariga i offentlig sektor www.kommits.se 2011 Nummer 4 Summering av höstkonferensen Mobil patientöversikt, en patientdröm Vässa dina upphandlingar Så inför du IPV6!

Läs mer