Mentorskap i matematik 2013/2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Mentorskap i matematik 2013/2014"

Transkript

1 Mentorskap i matematik 2013/2014 Intize kreativa sommarmatte succé för tredje året i rad Maria tog mentorskapet till Indien Nu finns vi även i Skövde Nya perspektiv på samhälle och mentorskap i vår högskolekurs Häng med mentorn Oscar och hans adepter på mentorsträff: Det är mer ett samtal där man får förklara hur man tänker

2 Mentorskap handlar om att adept och mentor utvecklas tillsammans. Innan jag blev verksamhetsansvarig för Intize hade jag inte varit med i föreningen. Jag var lite nervös för vad jag gett mig in på, skulle jag passa in i det här sammanhanget? Som tur var visade sig oron snabbt vara obefogad. Alla jag träffade var inte bara välkomnande utan visade även på ett otroligt stort engagemang för Intize. Flera hade varit engagerade länge och haft alla möjliga uppdrag inom föreningen. Efter ett år med Intize består detta första intryck av det stora engagemanget och det har även smittat av sig på mig. Vad är det som skapar det stora engagemanget, vad är det som får människor att vilja stanna kvar i föreningen? Ett av svaren tror jag att vi kan hitta i ett ord som återkommer många gånger i den här berättelsen, utveckling. En av de bästa sakerna med Intize i min mening är ambitionen att ge utrymme för alla som deltar i verksamheten en chans att utvecklas. Mentorskap handlar om att adept och mentor utvecklas tillsammans. Naturligtvis inom matematik, men många menar att de lär sig mycket mer av varandra. Att prioritera utveckling innebär även att bra idéer kan tas tillvara. Det tycker jag inte minst visar sig genom egenkomponerade projekt som de våra fantastiska mentorer Sebastian och Maria gjort, läs om det på sidan 22. I år har vi påbörjat ett projekt som i högsta grad utvecklar Intize vidare, då vi har börjat sprida Intizekonceptet till fler högskolor inom Västra Götaland, läs mer om detta på sidan 20. Nu går vi in på ett nytt verksamhetsår och nya verksamhetsgruppen har mycket spännande idéer, som ni kan läsa om på sidan 18. Jag hoppas att Intize aldrig kommer släppa fokuset på och viljan att utvecklas. Jag är stolt över att ha fått vara med och fortsätta utveckla och utvecklas i Intize i år, tack alla ni som gjort det med mig! Sara Grettve verksamhetsansvarig 2013/2014 Även Intize som organisation utvecklas hela tiden, drivet av engagerade medlemmar. Som ni kan se på sidan 16 över verksamhetsutvecklingen så har en hel del hunnit hända sen starten. Layout och textbearbetning: Ida Saapunki Alla foton tillhör Intize utom där annat anges.

3 Innehåll 7Dags att utvärdera! Vad tycker Intize mentorer och adepter? 8 Tankenötter, matteprat och fika på mentorsträff med Oscar och hans adepter. 19 Intize kreativa sommarmatte 20 Västsveriges största mentorskapsförening i matematik Intize nu även i Skövde Intize mentorskap i matematik 3 En snabb introduktion Intize vision 3 Verksamhetsberättelse 2013/ Mattedebatten 5 Sociala medier 5 Intize mentorskapsmodell 6 Gymnasieskolor med Intizeadepter 6 Intize skapar ringar på vattnet.10 Adepten Moa Byström Börjeson berättar Adepter från förr 11 Drop-in 11 Intize räknestuga Nya perspektiv på samhälle och mentorskap 12 Intize högskolekurs Matematik och samhälle (7,5 hp) Luncha för gemenskap 13 Intize på språng 14 I Intize blir inte ett plus ett två Mentorn Stephanie Regnér berättar Verksamhetsutveckling 16 Intize fortsätter in i framtiden 18 Verksamhetsgruppen för 14/15 om det kommande året Intize Skövde 20 Intize Trollhättan 21 Maria tog mentorskapet till Indien 22 Intize studies Att ta tillvara på våra mentorers kunskaper 23 Intize studies En förening öppen för nya idéer 23 Intize studies Räkna, tävla, klura! 24 Vårt nya event Stora mentorsträffen (höst) Verklighetens matematik 25 Vårt nya event Stora mentorsträffen (vår) Röster om Intize 26 Med plats för olika typer av engagemang 28 Ordföranden har ordet 29 Så här fungerar vi 30 Årsredovisning 31 Tack till 32

4 Intize mentorskap i matematik Intize är en ideell förening som erbjuder mentorskap i matematik. Syftet är att inspirera till ett ökat intresse för och en ökad kunskap i matematik och matematiskt tänkande. Intize vill att detta, bland annat, ska innebära att alla ska få en ökad självkänsla och ges nya möjligheter i livet. I mentorskapet pendlar varje vecka 300 gymnasieelever till Chalmers Tekniska Högskola för att träffa sina högskolementorer och få stöd i matematik. Mentorskapet är helt gratis för adepterna och våra 80 mentorer engagerar sig ideellt. Utöver mentorskapet bedriver Intize även drop-in, öppna räknestugor dit alla är välkomna, Intize kreativa sommarmatte, MTS-kursen Matematik och samhälle samt Intize studies. Intize vision är att... alla i Sverige har mer lika och bättre förutsättningar att lära sig matematik.... skolämnet matematik har avdramatiserats.... intresset för matematik har ökat i samhället.... Intize har bidragit till ett ökat intresse för läraryrket, bland annat genom ett fortsatt nära samarbete med Chalmers lärarutbildning. Intize har något andra mattestugor inte har, en mentor. Mentorn har mer tid att lägga på varje adept och kan förklara mer ingående tills mentorn är säker på att adepten förstår. Sarah Ali, adept.... Intize är något som eleverna själva söker sig till.... Intize modell för mentorskap används i fler sammanhang.... arbetet inom Intize även fortsättningsvis präglas av personliga möten mellan människor av alla slag, där nya sociala mönster skapas, där mångfald är självklart och där alla bidrar med kunskap. Mentorskapet har utvecklat min pedagogik och ledarskapsförmåga och är ett spännande komplement vid sidan av de vanliga studierna. Rikard Vinge, mentor. 3

5 Verksamhetsberättelse 2013/2014 Verksamhetsåret 13/14 har präglats av utveckling, spridning och ett allt större fokus på mentorskapet och vad det innebär. 300 gymnasieelever har deltagit som adepter och 80 högskolestudenter har engagerat sig som mentorer. Ytterligare tjugo personer har engagerat sig i styrelse, valberedning, som mentorskoordinatorer och som Drop-in-taskforce. Ett antal mentorer har också engagerat sig under olika evenemang under året, såsom Vetenskapsfestivalen, Gymnasiedagarna och Matematikbiennalen. Verksamhetsgruppen omorganiserades inför verksamhetsåret, rollen som kommunikatör var ny medan verksamhetsansvarig, kurs- och utvecklingsansvarig samt adept- och mentorsansvarig fanns med sedan tidigare. Under året har ett arbete med kommunikation och varumärke påbörjats och Intize har under året synts en del i media, bland annat i P4, Göteborgs-Posten och Västnytt. Årets största projekt har varit regional spridning. Genom detta ska Intize spridas till Skövde och Borås. En projektledare har varit anställd för att driva projektet som finansierats av Västa Götlandsregionen. I Skövde har en grupp studenter nu startat upp ett Intize och en av dessa har anställts som lokal koordinator. Kursen Matematik och samhälle genomfördes och 47 mentorer deltog. Mentorerna har därigenom fått fortbildning och ett teoretiskt ramverk kring sitt mentorskap. också besök av Cecilia Dalman-Eek (S) under ett drop-in-tillfälle i maj. Intize kreativa sommarmatte hölls för tredje året i rad under en vecka på sommarlovet. 50 högstadieelever deltog för att förbereda sig inför sina gymnasiestudier och 11 gymnasieelever engagerade sig som mentorer. Intize samarbete med Mathivation har resulterat i två mattehelger under året där mentorer från universitetet, gymnasiet och grundskolan samlats för att lära ut åt varandra och få en djupare förståelse för sin roll som mentor. Intizedagen ersattes under året med Stora mentorsträffen. Syftet var att tydliggöra mentorskapet och särskilja oss från skolan. 82 respektive 89 mentorer och adepter deltog vid varje tillfälle. Det blev uppskattade events som vi hoppas kommer att vidareutvecklas under kommande år. Under året har vi också deltagit i en mängd olika sammanhang, däribland Gymnasiedagarna, Matematikbiennalen, KUL, Mattebron, aheads kick-off, Nordtek, Vetenskapsfestivalen samt konferensen Göteborg samverkar för framtiden. Intize utvärdering visar att mentorer och adepter har uppskattat året i föreningen, se vad de tycker på sidan 7. Slutligen vill Intize tacka alla som har engagerat sig i föreningen under året. Intize vore inte möjligt utan er! 4 Drop-in har arrangerats tre gånger i veckan och hade i snitt 30 besökare per tillfälle. Vi hade Tack!

6 Lär dig matte med kreativt lärande 27 mars 2014, Göteborgs-Posten Vår erfarenhet är att många som är rädda för matematiken i själva verket är rädda för att ha fel. Med kreativt lärande kan man lösa blockeringen, skriver Suvi Panas, Intize. Kalla Fakta den 25 mars lyfter skillnaden mellan svensk matematikundervisning och den i Hong Kong. Den svenska undervisningen präglas av det individuella räknandet. Men bilden är förenklad, det händer mer i Mattesverige än så. På sin fritid kommer gymnasieelever till mattementorer i Intize. Det är de som vill bli godkända likväl som de som söker en utmaning. Många av dem som kommer till oss tycker att matten är svår, och att de är dåliga. De behöver mer tid och motivation för matematiken. Mattedebatten Med anledning av Anders Borgs uttalande kring matematisk pedagogik i artikeln i Affärsvärlden 19 mars publicerade vår styrelseordförande Suvi Panas ett öppet brev till Anders Borg på vår hemsida. Hej Anders! Det är tråkigt att höra att du anser att den typen av verksamhet som vi i Intize framgångsrikt har bedrivit sedan 2005 inte fungerar. Till oss kommer varje vecka 300 gymnasieelever, helt frivilligt, för att diskutera matte och skapa sig en djupare förståelse av ämnet. För oss som bedriver mentorskap i matematik är det viktigt att belysa olika aspekter av matematiken... Brevet finns att läsa i sin helhet på vår hemsida: Läs hela debattartikeln på Intize på twitter Sommarmattementorn Maria: mina adepter sa att de inte är rädda för att börja gymnasiet längre På väg för att träffa ett härligt gäng mattementorer! Intize i Skövde på G! Sociala medier dinnazhou Nu har jag jobbat! #mentor #intize #sommarjobb Mentorer och adepter räknar på hybridbussar. Stora mentorsträffen tillsammans rullar på. twitter.com/intize_gbg Glada tillrop på instagram är alltid roligt! Använd #intize så hittar vi dig. instagram.com/intize_gbg 5

7 6 Mentorskapet riktar sig till alla som läser sitt arbete. Tid och plats kommer mentorn gymnasiematematik oavsett bakgrund eller och adepterna tillsammans överens om. Vi mål med matematiken. ser dock gärna att de träffas i högskolans lokaler för att adepterna ska få se hur det Mentorerna utgörs av högskolestudenter. Då fungerar och för att vi vill avdramatisera de relativt nyligen har läst den matematik högskolan. som gymnasieeleverna, adepterna, har gått igenom kan de relatera till den problematik Mentorer och adepter får gemensamt komma fram till vad de vill arbeta med under som adepterna står inför. sina träffar. Adepterna ska få möjligheten att Varje mentor har en liten grupp med adepter arbeta med det som de känner att de har och hinner därmed lägga mycket tid på varje behov av samtidigt som vi uppmuntrar våra adept. mentorer att presentera en mer levande bild av matematiken. Till exempel genom att diskutera problemlösning eller ta upp exempel Mentorskapet sträcker sig över en längre tid, minst ett år. Mentorn får då möjligheten att på hur matte kan användas i verkligheten. följa sina adepters utveckling och lär sig hur de bäst tar till sig kunskap. Mentorerna engagerar sig ideellt och mentorskapet är gratis för adepterna. Detta skapar Mentorsgruppen träffas en gång i veckan under två timmar. Regelbundenheten gör att som hjälper en elev, utan en elev som vä- ett möte på lika villkor. Det är inte en lärare mentorer och adepter lär känna varandra gleder en annan elev. och att adepterna får en bra kontinuitet i NTI GTI Gymnasieskolor med Intizeadepter: Aranäs SKF tekniska Ingrid Segerstedts Mikael Elias teoretiska Fässberg Kitas GTG IHGR Lernia Nova Montessori Intize mentorskapsmodell Öckerö Burgården Samskolan Polhem Sjölins Munkebäck International IT college of Sweden IT-gymnasiet Hulebäck LM Engström Komvux och basår Sigrid Rudebecks Hvitfeldtska Storleken på namnet visar på fördelningen vi har bland skolorna. Donner Lindholmens tekniska Porthälla Elof Lindälv Angered Jensen

8 Dags att utvärdera I slutet av varje verksamhetsår låter vi våra adepter och mentorer utvärdera sin tid i Intize för att se vilken inverkan mentorskapet har. De senaste åren har vi även genomfört en stor gymnasieutvärdering. Några av resultaten kan ni se nedan. Gymnasieutvärderingen Mellan följde vi 150 gymnasieungdomar för att undersöka deras attityd gentemot matematik. Vi ville se om det var någon skillnad mellan de elever som har en Intizementor och de som inte har det. Vi har i nuläget inte analyserat all data, men två saker kan vi säga säkert: 1) De elever som inte har en Intizementor tappar sitt matteintresse. 2) De elever som har en Intizementor behåller eller ökar sitt matteintresse över tid. Har Intize då endast adepter som redan har ett stort matematikintresse? Nej. När vi träffar våra adepter visar de sig vara såväl de som kämpar för ett E som de som vill utveckla sitt A. En djupare analys av resultaten från denna utvärdering ska genomföras under året. Jag är tacksam att för första gången i mitt liv förstå omgivningen via matematik och inte vara så rädd för det. Marco Gulin, adept. Vad som är så bra med mentorskapet är att man får insikt i sina adepters utveckling men även i sin egen som mentor. Björnborg Nguyen, mentor. 30 Adeptutvärdering 2013/2014: Intize har gjort att jag har blivit Mentorsutvärdering 2013/2014: Intize har gjort att jag har blivit Stämmer mycket dåligt Stämmer ganska dåligt... bättre på matematik Varken eller Stämmer ganska bra Stämmer mycket bra Stämmer mycket dåligt Stämmer ganska dåligt Varken eller Stämmer ganska bra Stämmer mycket bra... mer intresserad av att söka till högskola/universitet... mer intresserad av matematik Svarsfrekvens: 45 mentorer, 58 adepter.... tryggare i rollen som ledare... mer pedagogisk... säkrare i matematiken 7

9 Mentorsträff matte på nya sätt 8 Korridorerna i maskinhuset är till bredden fyllda av tentapluggande. Där inne i ett litet grupprum står kladdkakor uppdukade på bordet och runt omkring sitter Oscar Berglund och hans grupp av adepter. Än så länge har ingen rört kakorna med gruppmedlemmarnas namn på. Innan dess väntar ett tärningsproblem på att få sin lösning. Total tystnad, någon ger ett förslag på en lösning. En annan har kommit fram till en annan siffra. Alla får förklara hur de har tänkt. Oscar rättar till och förklarar bit för bit. Det blir mer muntlig matte än i skolan, mer prat om lösningar och vägarna fram till rätt tal. Alla tänker inte på samma sätt och ibland måste man vrida lite på lösningarna för att alla ska förstå. Det är en pedagogisk utmaning, säger Oscar Berglund. Sedan oktober förra året har han träffat sin grupp av adepter en gång i veckan för att räkna matte tillsammans med dem. Jag hade ganska höga förväntningar första gången jag kom hit, men det var faktiskt bättre än vad jag hade trott, säger Vanessa Ho. Jag började för att jag var tvungen men nu gillar jag matten. Oscar ger Kajsa lite vägledning.

10 Det var en av hennes kompisar som tog med henne. Fler har gjort samma sak och på det sättet har gruppen växt under året. Tiden då gruppen ses är en blandning av tankenötter, genomgång av matematiska begrepp som Oscar tror att adepterna kan ha användning för och räknestuga. Från början var jag ganska förvånad över vilken hjälp jag fick. Det är mer ett samtal där man får förklara hur man tänker, säger Vanessa Ho. Oscar berättar aldrig svaren, han mer puttar oss framåt mot rätt svar, lägger Ida Ivarsson till. Det är mer ett samtal där man får förklara hur man tänker. Den lilla gruppen gör att alla vågar fråga och prata om vad de räknar. Relationen mellan mentorn och adepterna är inte lika strikt som mellan läraren och eleverna i skolan. För Oscar är det viktigt att hitta en balans både i vad de gör och vilken betydelse han har för gruppen. Jag vill inte vara en kompis men inte heller en diktator, det är en balansgång. Jag försöker att vara ett bollplank samtidigt som jag vill att de ska vara självständiga, säger han. Det är tydligt att gruppen har stor betydelse för varandra. Med hjälp av Oscar och varandra har de tagit sig i förståelsen så väl som i att intresset för matten ökat. Det har gjort mig mer intresserad av matte än när jag började här. Jag började för att jag var tvungen men nu gillar jag matten, säger Susanne Lam. Ida, Susanne och Vanessa hugger in på tårtan. 9

11 Intize skapar ringar på vattnet Det här projektet är bland det svåraste jag gjort. Det finns stunder när jag vill hoppa av allt och aldrig mer se en mattebok. Men glädjen att få hjälpa till väger över. Det som tidigare verkade konstigt i mina ögon, jobba gratis, har nu vuxit. Ideellt arbete är fyllt av glädje. Jag gick regelbundet på Intize drop-in i nästan två år och hade dessutom en mentor. Första gången jag kom till drop-in ville jag bara klara ett prov. Men jag kom tillbaka, och plötsligt hade jag som hatade matte valt till två extra mattekurser. Jag snittade drop-in en gång i veckan och höjde både självförtroende och betyg. På Intize såg de en, jag kunde ställa dumma frågor jag aldrig vågat ställa tidigare. Det gav mig en bättre förståelse för hur allt hänger ihop. Plötsligt hade jag som hatade matte valt till två extra mattekurser. Foto: Malvina Olsson Wikdahl 10 Från att vara adept i Intize till att starta upp ett eget matteprojekt. Intize skapar ringar på vattnet, skriver Moa Byström Börjeson. Jag hatade matte tills jag var 16 år gammal. Mina mattelektioner gick mest åt till att rita figurer i matteboken kom jag till Intize drop-in första gången, men tänkte inte komma tillbaka. Frivilligt räkna matte på fritiden? Aldrig i livet. Idag har jag startat ett läxhjälpsprojekt där jag är projektledare och driver ideell läxhjälp på tre skolor i Skåne. Det hade troligtvis inte skett utan det intresse för både mentorskap och matte som Intize väckte hos mig. Att Intize alltså skapar ringar på vattnet är ingen överdrift. Efter studenten studerade jag en kurs i logik på universitetsnivå. Intize väckte ett intresse för matte, något jag aldrig vågat drömma om. När jag startade upp läxhjälpen kunde jag ingenting. Jag blev ansvarig utan erfarenhet, hela vår verksamhet drivs av lust. Intize har gett mig en tro på att jag kan klara saker själv. Det har såklart funnits motgångar. Jag älskar fortfarande inte matte och ibland vill jag ge upp. Men det viktigaste jag lärde mig under mina år som adept är att aldrig ge upp. Det finns alltid hjälp att få. Tänket att ta sig an en uppgift tillsammans är något jag verkligen tror på och som jag har valt att föra vidare till mina elever. Tillsammans klarar en allt. Moa Byström Börjeson Intize-adept

12 Hallå där Seiran Ajand! Du var adept i Intize för sju år sedan, vad gör du idag? Jag läser till sjuksköterska på Hälsohögskolan i Jönköping. Tar min kandidatexamen 5 juni. Grattis! Vad minns du bäst från tiden i Intize? Det var ju länge sedan Foto: Seiran Ajand nu men jag minns att det var skönt att ha någon som fokuserade på bara mig och min grupp. Vi var fyra gymnasieelever och och en mentor från Intize så det var en liten grupp och det var lättare att få hjälp då jämfört med i klassrummet där vi var 34 personer. Det var skönt att hon var i vår ålder för vi kunde prata med varandra och man fick en relation till henne vilket hjälpte till att skapa en bra stämning. Hon var jättesmart och förklarade så bra på ett lättförståeligt sätt och om det var något man inte förstod förklarade hon på ett annat sätt. Foto: Anton Zalecki Det bästa med Intize var att man fick tid med en mentor som kunde hjälpa en mindre grupp när dom behövde stöd. Det är framförallt tacksamt i en skola där resurserna ofta inte räcker till och lärarna knappt har tid att hjälpa på ett mer individuellt plan. Jag kommer nog för alltid minnas PQ-formeln tack vare min Intizementor som la tid och energi på att lära oss den, till och med innan vi tagit upp det i skolan. Anton Zalecki, adept 2010, pluggar video- och ljudproduktion i Umeå Drop-in Ett extra stöd utöver mentorskapet Som ett komplement till mentorskapet erbjuder Intize öppna räknestugor tre gånger i veckan. Till våra drop-in är alla välkomna för att få hjälp med sitt räknande och Intize mentorer finns på plats för att stötta och vägleda. Tanken är att de adepter som känner ett behov av ytterligare stöd ska få det samt att elever som inte har en mentor kan få hjälp och en inblick i vad Intize gör. Det här året har vi ändrat formen på dropin något då vi utöver räknestugorna också har hållit i ett par föreläsningar. Formen för dropin är under ständig utveckling, vi vill att det ska vara det bästa komplementet till mentorskapet som det kan vara. Om du som Intizeadept har tankar eller synpunkter får du gärna höra av dig till verksamhetsgruppen. Det är för er vi gör det här! 11

13 Nya perspektiv på samhälle och mentorskap Matematik och samhälle MVE370 (7,5 hp) 12 I kursen Matematik och samhälle erbjuds mentorerna fortbildning och ett mer teoretiskt ramverk kring mentorskapet. I kursen utforskar vi bland annat matematikens roll i samhället och hur man med ett samhällsentreprenöriellt synsätt aktivt kan verka för hållbara förändringsprocesser i samhället. Med hjälp av kursen blir mentorskapet en plattform där ledarskapsförmågor utvecklas och mentorerna blir rustade inför sitt framtida yrkesliv. I kursen identifierar vi också hur vi kan använda matematiken som plattform för att öva på att lösa framtidens problem. Mentorskap för social hållbar utveckling Med grund i dagens ESD-forskning sätts grundpelarna i hur vi kan säkerställa ett lärande för hållbar utveckling. Teorin är tung men tack vare ett varierat kursupplägg som bygger på aktiviteter där kursdeltagarna sätts i centrum ges möjligheten för mentorerna att ta en aktiv roll i sitt eget lärande. Bland annat inleds kursen med ett rollspel där mentorerna själva utforskar sin roll och bygger värderingar som kan vara bra att ha med sig i mentorskapet. Mentorns roll Som mentor räcker det inte att ha koll på matematiken, det gäller att kunna sätta sig in i adeptens situation och förutsättningar för att kunna ge en effektiv hjälp. Intize mentorer är trygga i matematiken, så kursen fokuserar istället på hur människor tillägnar sig matematik och vilka sociala processer som påverkar inlärningen. Slutsatserna mentorerna själva drar kring temat blir alltid desamma: goda kunskaper i matematik behövs för en modern demokratisk värld. Mentorskap som ledarskap I slutet av kursen utvärderas året som mentor utifrån teorier om grupputveckling och ledarskap. Intize mentorer blir framtidens ledare, oavsett om det handlar om en chefsposition, forskartjänst eller lärarbefattning! Varför har du läst kursen? Jag måste läsa en MTS-kurs och det var utan tvekan det bästa alternativet. Den har en bredd som är ovanlig, från individens påverkan till organisationers plats i samhället. Vad har du lärt dig? Mer om didaktik, pedagogik och matematik. Större förståelse för mentorskapet och Intize påverkan. Skulle du rekommendera den? Absolut! Det är en rolig kurs som man direkt har nytta av i mentorskapet. Den utvecklas också ständigt utifrån utvärderingar till skillnad från många andra kurser på Chalmers. Gunilla Wentzel, pluggar maskinteknik och är mentor i Intize.

14 Luncha för gemenskap Varje fredag samlas Intize mentorer för att äta lunch tillsammans och diskutera aktuella frågor i föreningen. Lunchen är ett sätt att tacka mentorerna för deras ideella driv, men också en möjlighet för dem att lära känna varandra, diskutera Intizefrågor och utveckla en föreningsanda. Under året har vi också haft flera spännande besök från olika organisationer, bland annat Nationellt centrum för matematikutbildning (NCM) och Teach for Sweden. Årets fredagslunchare Emma Ytterström blev årets fredagslunchare under Stora mentorsträffen i april. Hon har medverkat på hela 19 fredagsluncher och därmed hunnit äta en hel del mat och diskuterat allt från värdegrund till Drop-in. Grattis Emma! Hur känns det? Tack, det känns jättekul. Det känns som ett ganska lättförtjänt pris; jag fick gratis lunch varje fredag och vann samtidigt pris för att vara där ofta. Vad är det bästa med fredagslunchen? Det bästa med fredagslunchen, förutom den goda maten, är den gemenskap lunchen skapar mellan oss mentorer. Det uppstår alltid intressanta diskussioner och vi kan ta hjälp av varandra om problem uppstår med adepterna eller organisationen. Det brukar även sitta med personer från både verksamhetsgruppen och styrelsen, vilket skapar en platt organisation med en bra kontakt mellan mentorer, verksamhetsgrupp och styrelse. Vill ditt företag föreläsa på en fredagslunch? Företag eller organisationer är välkomna att föreläsa på våra fredagsluncher. Ni når då ut till studenter. Vi ser gärna att föreläsningen ger mervärde åt våra mentorer, till exempel genom att ni berättar om hur ni använder matematik hos just er. Kontakta verksamhetsansvarig för mer information om upplägg och kostnad. 13

15 Intize på språng 14 Mentorbron Hur kan vi göra övergången från gymnasiet till högskolan enklare för eleverna? Hur kan lärare underlätta? Och vad är mentorskapets roll? Om detta föreläste Dennis Olsson, före detta mentor och styrelseledamot i Intize och numera gymnasielärare, på Mattebron i Stockholm. En del av mentorns roll i Intize är just det, att vara en bro mellan gymnasiet och högskolan. Gymnasieeleven får en förebild i högskolestudenten och en möjlighet att vistas på en högskola och se hur det fungerar. To Umeå and beyond Under Matematikbiennalen i Umeå höll Intize i en idéutställning om vår mentorskapsmodell. Tillsammans med mentorerna Louisa och Clara spred vi ordet om Intize och hur mentorskap kan användas, antingen så som vi gör det i vår förening eller direkt i skolan. Vi fick också chansen att prata med spännande organisationer, matematiker, lärare och andra intressanta personer inom matematikutbildningssverige. Ida Saapunki, kommunikatör, Simon Lindberg, projektledare för regional spridning, Clara Sundström, mentor, här tillsammans med Jan Björklund under Matematikbiennalen. Kul på KUL Under KUL (konferens om undervisning och lärande) som Chalmers arrangerade för fjärde året i rad, höll Intize en workshop på temat lärande för hållbar utveckling. Deltagarna fick utifrån lärandemålen för vår högskolekurs Matematik och Samhälle i grupp designa en kurs helt från grunden utifrån hållbarhetskriterier. Det föreslogs aktiviteter där deltagarna klargör sina egna värderingar, rollspel där klassrummet blir en lärandeinkubator och simulerade debatter för att få bättre förståelse för mångdimensionella problem. Varför mentorskap kan rädda världen Suvi Panas, styrelseordförande, och Sara Grettve, verksamhetsansvarig, hos ahead i Linköping. I oktober fick Sara, vår verksamhetsansvarige, och Suvi, vår styrelseordförande, chansen att vara med på aheads kick-off i Linköping. ahead är en ideell förening i Linköping och Norrköping som drivs av studenter vid Linköpings Universitet. De verkar för ett ökat intresse och ökad förståelse för matematik genom att coacha gymnasieelever. Tillsammans har vi ett mycket givande samarbete och den här gången var Intize inbjudna för att hålla en föreläsning på temat Hur mentorskap kan rädda världen, allt för att inspirera aheads nyblivna coacher.

16 I Intize blir inte ett plus ett två, det blir tre eller något mycket större. It is all up to you. Stephanie Regnér började sin bana i Intize som mentor, men det här året har hon tillbringat som mentorskoordinator. I höst ska Stephanie göra ett internship i Liechtenstein, en plats hon delvis fick på grund av erfarenheter hon har samlat på sig under sitt Intizementorskap. Det bästa med Intize mentorskap är att du får vara med och bidra till något som gör skillnad. Intize skapar förutsättningar för unga, oavsett bakgrund, att utmanas och utvecklas inom matematiken, men också som personer. Att därtill få se en person fullkomligt lysa av lycka för att hen förstått något eller lyckats lösa en uppgift själv är för mig helt oslagbar. Intize ger dig möjligheten att vara med och skapa positiva synnergieffekter för både dig själv, dina adepter och för samhället i stort. I Intize blir inte ett plus ett två, det blir tre eller något mycket större. It is all up to you, säger Stephanie. Att få se en person fullkomligt lysa av lycka för att hen förstått något eller lyckats lösa en uppgift själv är för mig helt oslagbar. Under året har Stephanie engagerat sig som mentorskoordinator (MK), vilket innebär att hon agerar mentor åt mentorerna. Jag skapar förutsättningar för mentorerna att träffas och utbyta idéer, samt kommer med råd om vad som är bra att tänka på som mentor så att de känner sig trygga i sin roll. Till sommaren och hösten ska Stephanie göra ett sex månader långt internship på Hilti i Liechtenstein. Rollen som mentor i Intize gav henne erfarenheter värdefulla för det nya jobbet. En bidragande orsak till att jag fick jobbet var just för att jag är bra på att tillämpa olika strategier för att nå fram till människor, hur man kan skapa en gemensam bild av ett problem. Det är något som jag lärde mig under min tid som mentor i Intize, där man ständigt blir påmind om att det som är självklart för dig inte nödvändigtvis behöver vara självklart för någon annan. Insikten av att förstå hur viktigt mitt sätt att kommunicera är, samt att ständigt få öva på att förklara ett problem utifrån flera olika infallsvinklar har varit otroligt utvecklande för mig och jag hoppas att du, om du väljer att bli mentor, kommer att tycka det också! Foto: Stephanie Regnér 15

17 Verksamhetsutveckling 2005/ / / / /2010 Sju studenter vid Chalmers tekniska högskola och Göteborgs universitet (GU) får höra att det naturvetenskapliga programmet på Angeredsgymnasiet i Göteborg ska läggas ner. De åker dit och erbjuder sig att bli mentorer åt eleverna. 11 procent av alla naturvetarettor i Göteborgs kommunala skolor, med över 90 procent initial uppslutning från varje klass, börjar pendla till Chalmers och GU. Projektet får centralt stöd från Chalmers och den första rekryteringen genomförs. Drop-in startas och en kurs i didaktik för mentorer introduceras. Första initiativet på högstadiet, ett pilotprojekt på Gårdstensskolan, genomförs. 80 av 88 elever anmäler sig och en majoritet av dem kommer till Angeredsgymnasiet för att träffa handledare från tre olika gymnasieskolor samt coacher från Chalmers och GU. En projektgrupp bildas och namnet Headstart antas. Projektet Headstart presenteras för norska utbildningsministern och 90 andra beslutsfattare från regering, högskola och näringsliv. Detta blir startpunkten för stora satsningar på matematikmentorskap i Norge. Göteborgs Stad Utbildning blir huvudsamarbetspartner. Mentorerna väljer själva bort arvodet och mentorsengagemanget blir helt ideellt. Didaktikkursen utvecklas till en kurs i samhällsentreprenörskap, mentorskap och didaktik på 7,5 ECTS-poäng i samarbete med Chalmers Entreprenörskola. Fokus ändras från förortsskolor till att inkludera ett tvärsnitt av alla stadens skolor. Headstart byter namn till Intize. Intize föreläser för the EU Commission s PLA Cluster Group for Math, Science and Technology. Resultatet blir en rapport som presenteras för bl.a tio utbildningsministrar i Europa. Intize ingår som pilot i Stiftelsen för kunskap- och kompetensutvecklings förstudie om samhällsentreprenörskap vilken leder till ett beslut om en stor satsning inom ämnet. Intize blir en ideell förening. Loggan blir till. Pilotprojekt i Stockholm. Intize anordnar en nationell sommarkonferens i Göteborg och samlar engagerade studenter och organisationer från flera orter. Göteborgs universitet blir huvudsamarbetspartner. Fredagslunchen införs som en mötesplats för medlemmar. Mathivationföredraget* blir En nätverkskonferens för de norska mentorskapsprogrammen och Intize anordnas. huvudnummer på Norges näringslivsförbunds (NHO) landsomfattande kunskapsturné i Norge. Under året skriver sammanlagt elva personer sina kandidatarbeten inom Intize. På våren hålls en internationell konferens i Oslo med organisationer från Sverige, Norge och Holland där Intize närvarar. Organisationen brottas med generationsskiftesproblematik. Verksamhetsgruppen omorganiseras och minskas. Intize lägger kraft på att kvalitativt förbättra insatserna i den befintliga verksamheten. Intize får i uppdrag av NHO att starta mentorskapsprojekt över hela Norge. Drop-in utvidgas till att hållas tre dagar i veckan. Intize erbjuder gymnasieelever att göra sista gymnasieårets projektarbete inom organisationens verksamhet som mentorer för högstadieelver. Norska utbildningsdepartementet beslutar med bakgrund i Intize arbete i Norge att satsa upp till 6,5 miljoner NOK per år på mentorskap. Koordinerat genom ENTER, ett Intize-inspirerat matteprojekt i Norge. Första tryckta årsberättelsen. Spired startas som en spinn off och erbjuder föredrag, events, utbildningar och uppstarter för att sprida mathivation. På uppdrag av Asian Institute of Technology är Intize med och startar AIT Mathivation Center i Thailand. Intize håller föredrag på Matematikbiennalen, Sveriges största konferens i matematikdidaktik. Intize-representanter blir ombedda att vara med i gruppen som utformar Chalmers nya masterprogram i lärande och ledarskap. Intize besöker Kungliga Vetenskapsakademin, som till följd av besöket blir en samarbetspartner. ENTER i Norge vinner Global Best Award. Intizedagen debuterar. Syftet är att erbjuda gymnasieelever hjälp inför de nationella proven. Närmare 300 gymnasieelever deltar. Mentorskapshandboken införs för att ge mentorerna vägledning i mentorskapet. 16 I Linköping har studenter dragit igång ett liknande projekt och efter ett besök inspirerar Headstart till bildandet av ahead. *Mathivation började som en del av Intize för att sedan starta upp som ett projekt i Västsvenska Handelskammaren.

18 2010/ / / /2014 Intize flyttar in på Matematiska vetenskaper. Idén om en akademisk plattform för arbete inom Intize väcks och arbetet med att starta en sådan Intize blir inbjudna till att prata inför delar av utbildningsutskottet i riksdagshuset. Till följd av ett projekt inom Intize studies skapas en wiki för att ta tillvara på mentorernas kunskaper. En Intize-representant blir tar fart. Projektet får namnet Intize Ytterligare två projekt genomförs ombedd att vara rådgivare under uppstarten av ett mentorskapsprojeket i Trollhättan. Projektet blir lyckat och resulterar i att 80 gymnasieelever nås av mentorskap i matematik. Intize bidrar på både Chalmers konferens om undervisning och Studies. Genom studies erbjuds studenter möjligheten att genomföra projekt, praktikarbeten eller skriva uppsatser med Intize som utgångspunkt. Intize tilldelas Chalmersmedaljen för många års betydelsefullt arbete i nära samarbete med Chalmers. Skolverket ordnar möte för läxhjälpsorganisationerna och bjuder in Intize. 14 tredjeårs elever på Solbergagymnasiet i Arvika, inspirerade av Intize, väljer att bedriva mentorskap i matematik för elever på en närliggande grundskola som sitt projektarbete. i Intize studies, ett tar Intize mentorskapsmodell till Indien och i det andra skapas Intize Web Math ett verktyg för att lära matematik. I samarbete med Intize Trollhättan påbörjas ett projekt med regional spridning. Projektet finanserias av Västra Götalandsregionen och kontakter lärande, och på konferensen Mathematical Education of Engineers vid Loughborough University. De får utbildning av Intize tillsammans med Mathivation. Det tillsätts en grupp för att utvärdera knyts i Skövde och Borås. I Skövde påbörjar en grupp studenter uppstarten av Intize Skövde. mentorskapets effekter. Den första adepthandboken skrivs Målet är att arbetet ska ske långsiktigt under ett flertal år. med syftet att adepterna ska bli mer involverade och förstå sin roll i föreningen. Intize Trollhättan har etablerats. Intize verksamhet dokumenteras Intize genomför EU-projektet, som startades 2010/2011, och hjälper i en handbok med målet att kunna användas vid överlämningar och spridning av organisationen. Ett helt nytt event, Stora mentorsträffen, introduceras istället för Intizedagen. Eventet är en mötesplats Chalmers nya masterprogram Lärande och ledarskap, med Intize-representanter i programrådet, och motiverar ungdomar på Bergsjöskolan att nå godkäntmålen i matematik. EU-projektet i Bergsjöskolan avslutas och utvärderas. för mentorer och adepter och en möjlighet att räkna på matematik från verkligheten. blir godkänt av högsko- leverket. 14 av Intizes mentorer besöker England för att diskutera och räkna 21 av Intize mentorer besöker återigen Sir William Ramsay School för Under året engagerarar sig matematik med eleverna på Sir en upprepning av föregående års över 40 procent av mentorerna William Ramsay School. lyckade resa. i föreningen utöver sitt mentorskap. Intize kreativa sommarmatte genomförs Intize deltar i ett EU-projeket, ett bilateralt samarbete med England, för första gången där gymnasieelever agerar mentorer åt blivande gymnasister. Ett medlemsmöte införs med syftet att ge medlemmarna en möjlighet att tycka till utöver på årsstämman. ihop med Bergsjöskolan och GR-Utbildning. Mentorer En helt ny tjänst, kommunikatör, tillsätts. ska stötta åringar som riskerar att bli underkända i matte. Mentorer åt mentorerna, så kallade mentorskoordinatorer (MK), införs. Deras uppgift är att stötta och vägleda mentorerna i mentorskapet. Verksamhetsgruppen omor- ganiseras och mindre tjänster slås ihop till större. Mycket fokus på att finansiera verksamheten. En referensgrupp sätts samman för att fungera som ett bollplank Tidigare sommarmattementorer för verksamhetsgruppen och engagerar sig i projektgruppen för styrelsen. årets sommarmatte, som finanserias av Åhlénstiftelsen och Nationalencyklopedins Högskolekursen som Intize driver kunskapsstiftelse. byter namn till Matematik och samhälle och flyttar till institutionen för Matematiska vetenskaper. 17

19 2014/2015 Intize fortsätter in i framtiden Året som kommer ska vi fortsätta att bedriva och utveckla det fantastiska mentorskapet som hela föreningens verksamhet bygger på! Vi vill ge utrymme åt alla våra engagerade eldsjälar även i andra sammanhang, samtidigt som vi strävar efter att involvera fler adepter i föreningens organisation. Alla ska känna sig hemma i Intize och kunna bidra med sin tid och kunskap för att fortsätta att utveckla föreningen. Intize är i ständig utveckling, och det är även dess verksamhetsgrupp. Tjänsten kommunikatör som tillkom förra året jobbar vidare, nu med mer fokus på fundraising för att knyta viktiga kontakter med näringsliv och andra potentiella samarbetspartners. Som förut finns det även en verksamhetsansvarig, adept- och mentorsansvarig och kurs- och utvecklingsansvarig. högskolor i Västra Götaland! Vi planerar också att genomföra flera event med samtliga engagerade i Intize: stora räknestugor, workshops med företag och utbildningar för våra mentorer. Liksom tidigare år genomför vi kursen Matematik och samhälle tillsammans med Matematiska vetenskaper. Har ni några frågor eller funderingar hör av er, eller kom ännu hellre förbi kontoret för att prata med oss i verksamhetsgruppen. Vi ser fram mot ett roligt och händelserikt år tillsammans med våra samarbetspartners! Verksamhetsgruppen 14/15 genom Annika Lundqvist Intize regionala spridning leds i år av vår duktiga kommunikatör. Vi hoppas att kunna sprida ordet vidare om vår mentorskapsmodell och att uppmärksamma de goda effekter som den för med sig. Vi finns etablerade i Trollhättan och Skövde, och ska fortsätta vårt arbete med att få igång vår verksamhet i Borås. När vi har lyckats med detta finns vi vid alla Helena, kommunikatör, Katka, kurs-och utvecklingsansvarig, Annika, verksamhetsansvarig samt Sebastian adept- och mentorsansvarig. 18

20 Intize kreativa sommarmatte Mänskliga pyramider, egenkonstruerade ekvationer och matteversionen av fångarna på fortet. Intize sommarmatte bjuder på utmaningar och klurigheter för sommarlovslediga adepter. skicka in en intresseanmälan om sin inställning till matte och vad de vill få ut av veckan. Vissa vill repetera och andra vill bli utmanade. Grupperna sätts ihop av elever som har liknande kunskaper och mål. Målet är att göra veckan så kreativ och så olik den vanliga undervisningen i skolan som möjligt, säger Malin Jacobsson som är projektledare för sommarmatten. Adepterna som precis har gått ut högstadiet kommer till Intize vecka av sommarmatte för att förbereda sig inför gymnasiet. Samtidigt ska undervisningen vara lekfull och rolig. Alla borde veta om att sommarmatten finns, den är jättenyttig. För att åstadkomma detta har varje dag ett eget tema och uppdrag. Adepterna får försöka lösa uppgifter och utföra uppdragen i grupp med sin mentor till hjälp. Mentorerna är gymnasieelever. Det är lite mer varierat här, inte så mycket att bara räkna i en mattebok, säger Filip Slättman. Innan adepterna kommer till Intize får de Adepterna Ebba och Filip klurar på en utmaning. Många sommarskolor är för de som inte riktigt klarar matten. Här finns elever som jobbar på alla olika nivåer. Det ska vara ett ställe för alla, säger Malin Jacobsson. Grupperna är små. Med fem eller sex elever i varje grupp så hinner alla få hjälp och det är lätt att diskutera sig fram till lösningar på problem. Utmaningarna kan vara att försöka bygga en pyramid där så få procent som möjligt av gruppens fötter är i marken eller att sätta upp en ekvation som en annan grupp sedan får lösa. Det är skönt att det inte är något som betygssätts så man kan fråga hur mycket man vill utan att oroa sig för betyget, säger Ebba Behre. Sommarmatten är populär, till de 50 adeptplatser som fanns var det nästan tre gånger så många som sökte. Alla borde veta om att sommarmatten finns, den är jättenyttig, säger Ikram Nuur. Lisa Grettve Fångarna på fortet i full gång. 19

14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll. En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser

14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll. En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser 14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser Ett stort TACK till alla er som varit med och delat med er av era erfarenheter från Ellen,

Läs mer

anna olofsson & michaela neumann JAG ÄR MoDIGARE NU En kreativ handbok i drama

anna olofsson & michaela neumann JAG ÄR MoDIGARE NU En kreativ handbok i drama anna olofsson & michaela neumann JAG ÄR MoDIGARE NU En kreativ handbok i drama Kontakta oss gärna! Anna: anna.olofsson.dramapedagog@gmail.com Michaela: mikkan.neumann@gmail.com Du kan beställa Jag är modigare

Läs mer

2010/2011 - UTBILDNINGSINSPIRATION FÖR DIG SOM ÄR LEDARE OCH CHEF

2010/2011 - UTBILDNINGSINSPIRATION FÖR DIG SOM ÄR LEDARE OCH CHEF 2010/2011 - UTBILDNINGSINSPIRATION FÖR DIG SOM ÄR LEDARE OCH CHEF Har du planerat in dina sex utbildningsdagar? Snittarbetstagaren i Sverige får sex betalda utbildningsdagar per år av sin arbetsgivare.

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

JAG, en ent rep renör?

JAG, en ent rep renör? Ef tersom det vi gjorde var okänt för de flesta så intresserade sig många för vad vi gjorde och blev nyfikna Tove West lund, ShapeUp Club JAG, en ent rep renör? Många inbillar sig att det är SVÅRT att

Läs mer

Digitala verktyg i en inkluderande undervisning? - En studie som belyser konkreta metoder och lärande gällande digitala verktyg i undervisningen.

Digitala verktyg i en inkluderande undervisning? - En studie som belyser konkreta metoder och lärande gällande digitala verktyg i undervisningen. Sektionen för lärande och miljö Specialpedagogprogrammet Digitala verktyg i en inkluderande undervisning? - En studie som belyser konkreta metoder och lärande gällande digitala verktyg i undervisningen.

Läs mer

Projekt utan effekt?

Projekt utan effekt? DIALOGEN FORSKARE ALLMÄNHET VA-rapport 2007:7 Projekt utan effekt? utvärderingar av N&T-initiativ under luppen Förord Kunskapssamhället är ett kännetecken för vår tid och en eftersträvad vision. Men kunskapssamhället

Läs mer

MAGASIN VISION. Vi tar gemensamt. ANSVAR för barn och BORÅS. unga

MAGASIN VISION. Vi tar gemensamt. ANSVAR för barn och BORÅS. unga MAGASIN VISION Vi tar gemensamt ANSVAR för barn och unga BORÅS 2025 innehåll och redruta Vår vision Borås 2025 Hösten 2012 tog Borås Stads Kommunfullmäktige beslut om en vision för Borås. Visionen fick

Läs mer

Inget slår en skicklig lärare

Inget slår en skicklig lärare Inget slår en skicklig lärare En dokumentation av sex konferenser 2010 tio föreläsares perspektiv Inget slår en skicklig lärare En dokumentation av sex konferenser 2010 tio föreläsares perspektiv Finns

Läs mer

Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet?

Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet? Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet? Den här handboken är ett PEPP-PAKET som inspirerar och guidar dig från början till slut! PEPP-PAKETET innehåller Introduktion... 3

Läs mer

Vi har alla något att lära i denna verksamhet SFI PÅ JAMTLI. Rapport över effekter

Vi har alla något att lära i denna verksamhet SFI PÅ JAMTLI. Rapport över effekter Vi har alla något att lära i denna verksamhet SFI PÅ JAMTLI Rapport över effekter Våren 2012 1 Projektet SFI på Jamtli har möjliggjorts med stöd från Östersunds kommun. Nordiskt centrum för kulturarvspedagogik

Läs mer

STöDMATERIAL. Vi lämnar till skolan det käraste vi har. Om samarbete med föräldrar en relation som utmanar

STöDMATERIAL. Vi lämnar till skolan det käraste vi har. Om samarbete med föräldrar en relation som utmanar STöDMATERIAL Vi lämnar till skolan det käraste vi har Om samarbete med föräldrar en relation som utmanar Vi lämnar till skolan det käraste vi har Om samarbete med föräldrar en relation som utmanar 1 beställningsadress:

Läs mer

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar.

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Jag hoppas att boken ger dig nya perspektiv på hur du på bästa sätt kan ta vara

Läs mer

HANS- projektet Lärande nätverk för ledare

HANS- projektet Lärande nätverk för ledare Utvärdering av HANS- projektet Lärande nätverk för ledare i Hedemora, Avesta, Norberg och Skinnskatteberg Christer Sandahl 1, Lisa Markström 2, Therese Wahlström 1 & Helena Gustafsson 1 2010-05-31 1 Medical

Läs mer

En praktisk handbok. idé. idé idé. idé. idé

En praktisk handbok. idé. idé idé. idé. idé En praktisk handbok Entreprenörskap handlar om att utveckla nya er och att omsätta dessa er till något värdeskapande. Värdet kan skapas i företag, i offentlig verksamhet och i föreningslivet. REGERINGEN

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

EN SKRIFT OM COACHNING TILL STUDIER

EN SKRIFT OM COACHNING TILL STUDIER stöd konsultation motivera riktlinjer frivillighet nätverk utbildning arbetslivserfarenhet planera rådgivning kartlägga vägledning mentorskap optimism TID FÖR COACHNING EN SKRIFT OM COACHNING TILL STUDIER

Läs mer

Se människan i verksamheten olikhet som tillgång

Se människan i verksamheten olikhet som tillgång Se människan i verksamheten olikhet som tillgång Organisation, kultur och struktur påverkar alla 4 Försök själv 5 Gör alla delaktiga 7 Konsultstöd kan behövas 7 Glädjande resultat en liten insats kan göra

Läs mer

Detta har vi gjort. Vad händer sedan? Slutrapport Kvinnors företagande Gävleborg. Rapport 2010:10

Detta har vi gjort. Vad händer sedan? Slutrapport Kvinnors företagande Gävleborg. Rapport 2010:10 Detta har vi gjort Vad händer sedan? Slutrapport Kvinnors företagande Gävleborg Rapport 2010:10 Bakgrund Under tre år har Länsstyrelsen gjort en storsatsning på att främja kvinnors företagande i Gävleborg.

Läs mer

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP innehåll 4 Stöd till klubbar och kommuner DEL 1 5 Organisera ert stöd 7 Nyckelpersoner DEL 2

Läs mer

VÄXANDE KUNSKAP MED PEDAGOGISKT LEDARSKAP

VÄXANDE KUNSKAP MED PEDAGOGISKT LEDARSKAP VÄXANDE KUNSKAP MED PEDAGOGISKT LEDARSKAP EN RAPPORT INNEHÅLL Förord...3 Från synvända till handling...4 En satsning på det pedagogiska ledarskapet...6 Strategisk planering för varje verksamhet...16 Lärarengagemang

Läs mer

Förbundsordförande. och trygghet, kommunpolitiskt program 2011 Kapitel 10 Stärkt medborgarinflytande. Motioner 86-112

Förbundsordförande. och trygghet, kommunpolitiskt program 2011 Kapitel 10 Stärkt medborgarinflytande. Motioner 86-112 LEDARE Regeringen saknar inte visioner Blå Skåne Runt om i världen rasar kriser av olika slag. I både USA och Europa slåss regeringar med skenande underskott och ohållbara system. I Sverige är situationen

Läs mer

Forsknings- och utvecklingsenheten Habilitering & Hjälpmedel FoU-rapport 12/2014. Ung vuxen en habiliteringsinsats för att stödja vuxenblivandet

Forsknings- och utvecklingsenheten Habilitering & Hjälpmedel FoU-rapport 12/2014. Ung vuxen en habiliteringsinsats för att stödja vuxenblivandet Forsknings- och utvecklingsenheten Habilitering & Hjälpmedel FoU-rapport 12/2014 Ung vuxen en habiliteringsinsats för att stödja vuxenblivandet Verksamhet: Projektansvarig chef: Ansvarig för projektredovisning:

Läs mer

OCH SEN DÅ......en rapport om tillstånd och framtidsdrömmar i lågkonjunkturens Västra Götaland

OCH SEN DÅ......en rapport om tillstånd och framtidsdrömmar i lågkonjunkturens Västra Götaland ...en rapport om tillstånd och framtidsdrömmar i lågkonjunkturens Västra Götaland Augusti 2009! 1 Och sen då... om framtidsdrömmar Syfte och bakgrund Syftet med denna rapport har varit att göra nedslag

Läs mer

VAD KAN EN SKOLA VARA? Glimtar från en gymnasieskola på väg mot framtiden PROVUPPLAGA PETER BECKER ANNELIE DREWSEN

VAD KAN EN SKOLA VARA? Glimtar från en gymnasieskola på väg mot framtiden PROVUPPLAGA PETER BECKER ANNELIE DREWSEN VAD KAN EN SKOLA VARA? Glimtar från en gymnasieskola på väg mot framtiden PROVUPPLAGA PETER BECKER ANNELIE DREWSEN Vad kan en skola vara? 2 Peter Becker och Annelie Drewsen Vad kan en skola vara? Glimtar

Läs mer

En handbok om brukarrevision. Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder

En handbok om brukarrevision. Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder En handbok om brukarrevision Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder Text: Anna Jakobsson Lund och David Rosenberg Layout och foto: Sofia Hänström Tryck: Hemströms Tryckeri

Läs mer

Ungdomsstyrelsen. Ungdomsstyrelsen 1999 Ungdomsstyrelsen Rapporterar 17 ISSN 1400-8327 ISBN 91-89050-23-1

Ungdomsstyrelsen. Ungdomsstyrelsen 1999 Ungdomsstyrelsen Rapporterar 17 ISSN 1400-8327 ISBN 91-89050-23-1 Tummen upp Ungdomsstyrelsen är en statlig myndighet. Vi följer ungdomars levnadsvillkor och utvärderar hur ungdomspolitiken förverkligas på statlig och kommunal nivå. Vi arbetar sektorsövergripande och

Läs mer

Att teckna är stort ATT TECKNA ÄR STORT. - om tecknandets möjligheter och kraft -

Att teckna är stort ATT TECKNA ÄR STORT. - om tecknandets möjligheter och kraft - ATT TECKNA ÄR STORT Att teckna är stort - om tecknandets möjligheter och kraft - Projektledning: Pia Wretlind, Lena Eriksson, Anna Berglund, Jesper Norda, Kristian Berglund ATT TECKNA ÄR STORT 1 2 INNEHÅLL

Läs mer

Slutrapport för projektet. Fler ger mer 2009-2011

Slutrapport för projektet. Fler ger mer 2009-2011 Slutrapport för projektet Fler ger mer 2009-2011 Maud Willardsson Engström Projektledare Februari 2011 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Rekommendationer... 3 Vad är Fler ger mer?... 4 Hur

Läs mer

> Här bor var femte göteborgare > En fjärdedel av Göteborgs yta > Framtidens Göteborg växer i nordost

> Här bor var femte göteborgare > En fjärdedel av Göteborgs yta > Framtidens Göteborg växer i nordost OM sveriges största eu-projekt inom stadsutveckling > Här bor var femte göteborgare > En fjärdedel av Göteborgs yta > Framtidens Göteborg växer i nordost Utveckling Nordost satsar på nya jobb, fler mötesplatser

Läs mer