FÖREDRAGNINGSLISTA 1314-KF-02

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FÖREDRAGNINGSLISTA 1314-KF-02"

Transkript

1 Kårfullmäktigesammanträde # /14 10/11 Datum: Tid: i Plats: L1, H1, KTH Campus ii. FÖREDRAGNINGSLISTA 1314-KF-02 KUNGSHOLMEN * = bilaga finns 1. Formalia Föredragande 1.1 Mötets öppnande 1.2 Justering av röstlängd 1.3 Fastställande av föredragningslista 1.4 Mötets behöriga utlysande * 1.5 Adjungeringar 1.6 Val av justerare tillika rösträknare 1.7 Föregående protokoll Kårfullmäktige Entlediganden 1.9 Anmälningsärenden 2. Bordlagda ärenden 2.1 Konfirmation av kulturföreningarnas ordföranden Kårspexet* PQ* Teknologkören* Quarnevalen* 2.2 Fyllnadsval av THS Valnämnd 3. Dechargeärenden 3.1 Verksamhetsberättelse 12/13* Kårstyrelsen 12/ Årsredovisning 12/13* Kårstyrelsen 12/ Revisionsberättelse* Sakrevisorerna 3.4 Ansvarsfrihet för Kårstyrelsen 12/13* Talman Tekniska Högskolans Studentkår, Drottning Kristinas Väg 15-19, Stockholm,

2 SIDA 2 (2) 4. Propositioner 4.1 Val av THS inspektor* Anna Johansson 4.2 Val av suppleanter till disciplinnämnden* Anna Johansson 5. Motioner 5.1 Motion angående sammansättning av Kemisektionen* Jens Aronsson et al 5.2 Motion angående THS färger* Alexander Arozin 6. Rapporter 6.1 Styrelsen 6.2 Quarnevalen 7. Enkla frågor 7.1 Eventuellt inkomna enkla frågor 8. Övriga ärenden 8.1 Diskussionspunkter Valdeltagande i KF-valet Kårstyrelsen 8.2 Övriga frågor 8.3 Nästa möte 9. Mötets avslutande Tekniska Högskolans Studentkår, Drottning Kristinas Väg 15-19, Stockholm,

3 Till: Kårfullmäktiges ledamöter För kännedom: THS medlemmar Kårstyrelsen THS funktionärer THS sakrevisorer THS valberedning THS personal Osqledaren Inspektor STORA GASQUE KALLELSE1314-KF-2 Torsdagen den 14 november kl , H1,KTH campus Härmed kallas du till kårfullmäktigesammanträde. Tid och plats enligt ovan, mötet beräknas sluta senast kl Reservtid är måndagen 18 november klockan 18:00. Det förutsätts att alla ordinarie ledamöter närvarar, i annat fall ska förhinder anmälas. Suppleanter utöver sektionens mandat ska anmälas. Förhinder/anmälan av suppleanter skickas senast lördag 9 november till Motion, interpellation eller misstroendeförklaring av förtroendevald avsett att behandlas på mötet ska vara talmanspresidiet tillhanda senast torsdagen den 24 oktober. Föredragningslista och möteshandlingar kommer att finnas tillgängliga senast torsdagen den 31 oktober. Följdmotioner samt enkla frågor ska vara talman tillhanda senast torsdagen den 7 november. Kompletterande handlingar kommer att finnas tillgängliga senast lördagen den 9 november. Väl mött! Tekniska Högskolans Studentkår, Drottning Kristinas Väg 15-19, Stockholm,

4 Kårfullmäktigesammanträde 1 13/14 Datum: Tid: Plats: H1 PROTOKOLL 1314-KF-1 H Närvarande j n närvarande vid n:te justeringen av protokollet Injusterade ledamöter och suppleanter A Tolla Stuart Dahlgren (j 2, j 3 ) IsT Miladinka Dragicevic (j 2, j 3 ) A Teodor Nilson (j 2, j 3 ) IN Emelie Holm (j 1, j 2 ) B Linn Efsing (j 1, j 2 ) IN Marianne Fjellberg (j 1, j 2, j 3 ) B Jesper Larsson (j 2, j 3 ) IN Olle Gynter-Zillén (in punkt 1.7, j 2, j 3 ) CL Anna Persson (j 1, j 2, j 3 ) K Sara Blomqvist (in punkt 6, j 3 ) CL Mikael Ståhl (j 1, j 2, j 3 ) K Fredrik Abele (j 1, j 2, j 3 ) D Marie Alexander (j 1, j 2, j 3 ) K Sebastian Ols (j 1, j 2, j 3 ut punkt 3) D Erik Lindström (j 1, j 2, j 3 ) K Jens Aronsson (in punkt 1.3, j 2, j 3 ) D Eva Sokolova (j 2, j 3 ) K Astrid Helmfrid (j 1, j 2 ut punkt 6, j 3 in punkt 3) D Therese Askling (j 2, j 3 ) M Stefan Silver (j 1, j 2, j 3 ) Dr Mariana Dalarsson (j 1, j 2, j 3 ) M Ida Nilsson (j 1, j 2, j 3 ) Dr Qingming Liu (j 2, j 3 ) M Carl Edman (j 1, j 2, j 3 ) Dr Cheng Zhang (j 2, j 3 ) M Lisa Wohlfart (j 1, j 2, j 3 ) E Sebastian Håkansson (j 1, j 2, j 3 ) M Elin Nordmark (j 1, j 2, j 3 ) F Ludvig Hult (j 3 ) MiT Sander Riedberg (j 2, j 3 ) F Bianca Dufour Partanen (j 1, j 2, j 3 ) MiT Anna Larsson (j 2, j 3 ) F Niclas Fuglesang Geuken (j 1, j 2, j 3 ) Media Anton Warnhag (j 1, j 2, j 3 ) I Carl Thelin (j 1, j 2, j 3 ) Media Poya Tavakolian (j 1, j 2, j 3 ) I Erica Blomstrand (j 1, j 2, j 3 ) Media Terese Skoog (j 2, j 3 ) I Joakim Svantesson (j 2, j 3 ) OPEN Niklas Johansson (j 1, j 2, j 3 ) IsH Frida Essling (j 1, j 2, j 3 ) S Johan Bölin (j 1, j 2 ) IsH Lucas Persson (j 1, j 2, j 3 ) S Moa Asplind (j 1, j 2, j 3 ) IsT Viktor Johansson (j 2, j 3 ) S Felix Antman Debeles (j 1, j 2, j 3 ) Tekniska Högskolans Studentkår, Drottning Kristinas Väg 15-19, Stockholm,

5 H S Ellen Karlsdotter (j 1, j 2 ) S Joanna Messmer (j 3 ) T Carl-Anders Carlsson (j 1, j 2, j 3 ) T Orkar Hektor (j 1, j 2, j 3 ) T Jonas Häggmark (j 1, j 2, j 3 ) W Vide Fernström-Reichter (j 1, j 2, j 3 ) W Therese Lundblad (j 1, j 2, j 3 ) Tekniska Högskolans Studentkår, Drottning Kristinas Väg 15-19, Stockholm,

6 SIDA 3 (3) 1 Formalia 1.1 Mötets öppnande Talman Sebastian Hedberg öppnar mötet kl Justering av röstlängd Röstlängden justeras enligt ovan, j Fastställande av föredragningslista Bilaga 1 KF beslutar att fastställa föredragningslistan med ändringar enligt ovan 1.4 Mötets behöriga utlysande Bilaga 2 Kallelse utgick måndagen den 29 augusti, i enlighet med stadgan. KF beslutar att anse mötet behörigt utlyst 1.5 Adjungeringar Inga adjungeringar 1.6 Val av justerare tillika rösträknare Fredrik Abele (Kemi) och Carl Thelin (Industriell ekonomi) nomineras. KF beslutar att välja Fredrik Abele (Kemi) och Carl Thelin (Industriell ekonomi) till justerare tillika rösträknare. 1.7 Föregående protokoll 1213-KF-05 Bilaga 3 Protokollet är justerat och klart. Finns för den som vill uppe på LG rummet. KF beslutar att lägga protokoll 1213-KF-05 ad acta. 1.8 Entlediganden Bilaga 4,5 Almira Hamzic, från posten som suppleant i kårfullmäktige. (bilaga 4) Talman beslutar, bilaga 5 att entlediga Almira Hamzic från posten som KF-ledamot

7 SIDA 4 (4) 1.9 Anmälningsärenden Mariana från Doktorandsektionen (Dr) anmäler att det finns ombud från Dr som är endast engelskspråkiga och frågar om KF kan tänka sig att hålla sig till engelska. Talman förklarar att vi inte kommer tvinga någon att tala engelska men att det uppmuntras att om man kan får man gärna göra detta Godkännande av fyllnadsvalet till KF 13/14 Bilaga 6 Fyllnadsval till KF har genomförts och alla ordinarie platser utom hos Fria sektionen är nu fyllda. Sebastian Ols presenterade arbetet och svarade på frågor. Frågan om vad upprigt är och svaret är att det är THS medlemssystem som i detta fall används för att administrera valet. KF beslutar att godkänna fyllnadsvalet till KF 2013/2014 Röstlängden justeras enligt ovan, j 2. 2 Konfirmation av kulturföreningarnas ordföranden Punkten öppnas upp senare under mötet och besluten rivs upp. Alla punkter bordläggs eftersom inga protokoll inkommit från kulturföreningarna. 2.1 Kårspexet Andreas Torbiörnsson presenterar sig för KF. Sebastian förklarade att dessa frågor är mer en formalitet för KF och KF beslutar att konfirmera Andreas Torbiörnsson som Directeur Kårspexet 13/ PQ Det har ej inkommit information om något val från PQ. 2.3 Teknologkören Det finns ingen närvarande från Kongl. Teknologkören på mötet.

8 SIDA 5 (5) 2.4 Quarnevalen Anna Kramarz presenterar sig för KF. Även Tåggeneral och Nöjegeneral sa hej till mötet. Frågan öppnades upp för debatt. KF beslutar att konfirmera Anna Kramarz som General Quarevalen 13/14 Sebastian Hedberg lämnade över klubban till Mimmi Bäck 6 Interpellation Jens Aronsson (K) presenterade sin interpellation för KF. Styrelsen presenterade sig för mötet och det öppnades upp för frågor. Jens (K) ansåg att svaret på restaurangkonceptet inte besvarats och styrelsen svarade att restaurangkonceptet inte är utvecklat helt än men att det arbetas med sen redan förra året och att denna kommer bli klar under verksamhetsåret. Vad som kommer tas upp i denna är hur restaurangen ska arbeta, allt från vilken typ av kunder som är målgrupp och till hur kommunikation och annat ska skötas. Allt som diskuteras för konceptet är kritik som kommit in under åren sen den nya restaurangen öppnade. Max (D) frågade om hur det skulle kunna gå att ha studenter som lagar mat. Styrelsen vill inte svara definitivt men tror att det är svårt då det finns massa regelverk runt livsmedelshantering. Joakim (I) frågade om hur restaurangen kom in på att ha en sådan lunchstandard som den har och inte som på andra lärosäten med stora kök och billig mat. Styrelsen svar är att det var idén från början men att det blev en sådan typ av restaurang då den restaurang som var innan var ett storkök. Detta gick dock inte runt och det fick kårstyrelsen styrelsen som var med och valde vilken typ av restaurang som skulle in att välja en annan typ av restaurang. Frågor gick in på hur regelverket ser ut och fungerar i Nymble och talman föreslår mötet att ställa den typen av frågor under påverkanstorget då de inte är direkt kopplade till interpellationen. Linn (B) frågar hur man planerar att arbeta med frågan. Det är inga stora planer som är dragna än men ansvariga är bestämda och det kommer troligen att diskuteras på många håll på THS. Johan (S) frågade om hur prioriterad frågan är. Styrelsen svarade att den är mycket prioriterad då den väcker mycket känslor.

9 SIDA 6 (6) Efter frågorna om interpellationen känner är KF mer informerade och mötet går vidare då det inte går att utröna mer med frågor. Det uppmuntras till diskussion under påverkanstorget. Punkt 2 öppnas upp igen efter begäran från sakrevisorerna. 2 Konfirmation av kulturföreningarnas ordföranden Sakrevisorerna förklarar att det till dessa konformationer behövs underskrivna protokoll från kulturföreningarna från de möten där ordförandena är valda. Det föreslås att besluten rivs upp. Talman föreslog mötet att bordlägga alla konfirmationer av kulturföreningsordföranden. KF beslutade att besluten i punkterna rivs upp. att bordlägga punkterna till KF 2 13/14 Föredragande presenterade sina motioner och propositioner. Även stadgeändringarna som är uppe för andra läsning presenterades. Ingen frågestund eller diskussion. Mötet ajournerades för middag och åsiktstorg från kl. 19:01 till kl 20:20. Röstlängden justeras enligt ovan, j 3. 9 Propositioner 9.1 Proposition ang. revidering av budget 13/14 Bilaga 7,8 Talman öppnade upp för diskussion angående propositionen. Ingen diskussion KF är redo att gå till beslut. KF beslutade att bifalla propositionen i sin helhet.

10 SIDA 7 (7) 4 Stadgeändringar andra läsningen 4.1 Antal ledamöter i Kårstyrelsen Bilaga 9 Talman öppnade upp för diskussion angående stadgeändringen. Ingen diskussion KF beslutade att godkänna stadgeändringen om antal ledamöter i kårstyrelsen i andra läsningen 4.2 Stödmedlemmar Bilaga 10 Talman öppnade upp för diskussion angående stadgeändringen. Det som diskuterades var en fråga om hur hedersmedlemmars rättigheter och skyldigheter inte står med i formuleringen. Det förklarades att det sen KF 3 12/13 där frågan behandlades från början KF beslutade att godkänna stadgeändringen om stödmedlemmar i andra läsningen Mimmi Bäck lämnar tillbaka klubban till Sebastian Hedberg 7 Bordlagda ärenden 7.1 Fyllnadsval THS valberedning Valberedningen ska bestå av 4-7 personer. För tillfället är 6 av platserna fyllda varför fyllnadsval lyses under mötet. De ur valberedningen som var på plats förklarade att det i dagsläget inte behövs fler personer i valberedningen men att ett fyllnadsval kommer att komma behöva ske till våren. Max Nordlund (D) yrkar muntligt till KF att bordlägga frågan till nästa KF Inga frågor om yrkandet Ingen diskussion KF beslutade att bordlägga frågan till KF 2 13/14

11 SIDA 8 (8) 7.2 Fyllnadsval THS valnämnd Talman öppnade upp för fri nominering. Ulrika Andersson (Media) och Linnea Persson (Fysik) nominerades på plats och har enligt de nominerande godtagit att bli nominerade. KF beslutade att välja Ulrika Andersson (Media) och Linnea Persson (Fysik) som representant i THS Valnämnd 13/ Motion om THS vision Bilaga 11 Talman öppnade upp för diskussion angående motionen. Erik Lindström (D) har lämnat in ett yrkande angående motionen. (bilaga 12) Frågor till Erik är om vad Niklas (F) frågade om det under tidigare KF kommits fram till hur man ska arbeta med dokumentet. Denise Fuglesang (KS) förklarar först vad planen med dokumentet var från början och hur visionsgruppen tänkt att man ska arbeta med dokumentet. Ett yrkande har inkommit från Max Nordlund (D) om formuleringen på punkten studiesocial fritid. Max förklarar om varför han vill byta formuleringen för att han anser att den som står är väldigt hård och han vill ändra den till en mjukare. (bilaga 13) Det frågades och diskuterades om det mer är vilka värden man lägger i orden eller om det har en specifik betydelse hur det står. Visionsgruppen jämkar sig med Eriks yrkande. KF går till beslut. KF beslutade att avslå yrkandet från Max Nordlund (D) att THS vision fastsälls enligt bilaga med redaktionella ändringar. att kårstyrelsen till KF-3 förtydligar hur THS vision ska användas i organisationen samt hur den ska revideras, exempelvis i ett PM. Att-sats 2 och 3 är direkt från Erik Lindströms yrkande 3 Rapporter 3.1 Styrelsen Bilaga 14 Styrelsen gjorde en kort sammanfattning på engelska om vad som stor i rapporten och hur arbetet med de olika delarna i verksamhetsplanen har gått sedan de började sitt arbete i somras.

12 SIDA 9 (9) 5 Enkla frågor 5.1 Eventuellt inkomna enkla frågor Inga enkla frågor har inkommit till mötet. 8 Motioner Inga motioner har inkommit till mötet. 10 Övriga ärenden 10.1 Övriga frågor Inga övriga frågor Nästa möte KF 2 13/14 kommer att vara den 14 november kl. 18:01 11 Mötets avslutande Talman Sebastian Hedberg avslutar mötet kl. 21:05

13 SIDA 10 (10) Sebastian Hedberg Mimmi Bäck Gustav Wändell Talman Vice talman Sekreterare Fredrik Abele Justerare Carl Thelin Justerare

14 SIDA 11 (11) Bilagor 1. Kallelse 1112-KF-1 2. Föredragningslista 1112-KF-1 3. Mötesprotokoll 1011-KF-5 4. Entledigande Almira Hamzic 5. Beslut om entledigande Almira Hamzic 6. Valnämndsprotokoll fyllnadsval KF 13/14 7. Proposition angående revidering budget 13/14 8. Reviderad budget 9. Stadgeändring andra läsningen antal ledamöter i kårstyrelsen 10. Stadgeändring andra läsningen stödmedlemmar 11. Motion om THS vision 12. Yrkande från Erik Lindström (D) 13. Yrkande från Max Nordlund (D) 14. Styrelsens rapport

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54 BESLUT ANGÅENDE PUBLICERING AV MÖTESHANDLINGAR KTH Bakgrund Sakrevisorerna ha fått verksamhetsberättelse och årsredovisning så pass sent att de inte har haft chans att kunna inkomma med en revisionsberättelse till ordinariehandlingar. Man kan läsa en utförligare text om varför från Styrelsen nedan. Revisionsberättelsen kommer att finnas med i de kompletterande handlingarna. Beslut Talman beslutar att jämte THS Stadgar senarelägga publicering av sammanträdeshandlingar gällande ärende 3.3 Campus Valhallavägen den 31 oktober 2013 Sebastian Hedberg THS Talman 13/14 Tekniska Högskolans Studentkår, Drottning Kristinas Väg 15-19, Stockholm,

55 Styrelsens ansvarsfrihet Emma Fogelström Kårstyrelsen Sid 1(1) STYRELSENS ANSVARSFRIHET Hej KF, Nu är det snart dags för er att besluta om ansvarsfrihet för föregående års styrelse. För att ansvarsfrihet ska utfärdas ska Kårstyrelsen inkomma med en verksamhetsberättelse och en årsredovisning. THS sakrevisorer och THS auktoriserade revisor ska även de inkomma med varsin revisionsberättelse innehållande ett utlåtande om ansvarsfrihet. På grund av att årsredovisningen inte blev klar förrän 18 oktober har det även uppkommit följdförseningar med både verksamhetsberättelse och revisionsberättelse. Processen har också ytterligare komplicerats av att en av föregående års ledamöter för närvarande befinner sig utomlands vilket är anledningen till att alla ledamöter ännu inte signerat dokumenten. Sakrevisorerna granskar i skrivande stund verksamhetsberättelsen för fullt och kommer att inkomma med en revisionsberättelse till de kompletterande handlingarna. Till dessa handlingar, de ordinarie handlingar, bifogas alltså endast Kårstyrelsens verksamhetsberättelse och årsredovisning. Vi hoppas att ni har överseende med detta och ber alltså att få återkomma med revisionsberättelse. För kårstyrelsen 2012/13, Emma Fogelström, vice kårordförande 2012/ Tekniska Högskolans Studentkår, Drottning Kristinas Väg 15-19, Stockholm,

56 Nominering Ny inspektor på THS Mats Engwall Anna Johansson Ordförande Tekniska Högskolans Studentkår Sid 1(2) THS INSPEKTOR Introduktion 1 juli 2013 gick mandatperioden ut för THS Inspektor, Henrik Blomgren. Efter dess har THS Kårstyrelse lyst med den sökandes lykta bland KTHs lärare för att hitta en efterträdare. Efter att ha lagt ut en förfrågan på THS hemsida fick styrelsen in två nomineringar. I denna nominering finner ni 1) utdrag ur THS stadgar, 2) sammanfattning av inspektors rättigheter, 3) en beskrivning av inspektors potentiella roll i organisationen samt 4) en nominering till THS inspektor. Bakgrund THS Stadgar I THS stadgar står det beskrivet vad en inspektor har att för rättigheter i organisationen. Nedan finns ett utdrag ur THS Stadgar 1.15 som beskriver vem som får vara inspektor samt en sammanfattning av dess rättigheter Inspektor Kårfullmäktige ska utse lärare vid KTH att vara inspektor med uppgift att stödja THS verksamhet. Inspektor har rätt att en gång återvisa den fråga i vilken inspektor anser att beslut strider mot Sveriges lag eller THS stadgar. Inspektors mandatperiod är två år. Inspektor får omväljas högst två gånger i följd. Inspektors rättigheter 1.9 Vid tveksamheter kring hur stadgarna ska tolkas görs det i fallande ordning av kårstyrelsen, sakrevisorerna och stadgetolkningsnämnden. Stadgetolkningsnämnden består av inspektor, två sakrevisorer, talman och kårordförande och stadgetolkningsnämnden leds av inspektor Inspektor har rätt att begära utlysande av extra kårfullmäktigesammanträde Vid kårfullmäktigesammanträden har inspektor närvaro-, yttrande- och förslagsrätt Ifall ett val till kårfullmäktige överklagas ska inspektor tillsammans med sakrevisorerna biträda valnämnden i prövningen av överklagan Inspektor har rätt att begära utlysande av extra kårstyrelsesammanträde Vid kårstyrelsesammanträden har inspektor närvaro-, yttrande- och förslagsrätt. Inspektors roll Inspektors potentiella roll i organisationen - THS röst hos KTH. Att ha en anställd lärare på KTH som kan föra fram THS röst med ett studentperspektiv kan vara en värdefull tillgång för THS, speciellt i situationer när THS och KTH inte är helt överens. - KTHs röst hos THS. Att ha en anställd lärare på KTH som kan föra fram KTHs röst i THS organisation kan både gynna THS i att denne kan förklara KTH-perspektivet samt att det ger KTH en internrevisor som kan vara med och påverka THS från insidan. Tekniska Högskolans Studentkår, Drottning Kristinas Väg 15-19, Stockholm,

57 Nominering Ny inspektor på THS Mats Engwall Anna Johansson Ordförande Tekniska Högskolans Studentkår Sid 2(2) Nominering Inspektor Mats Engwall Information Mats Engwall är sedan år 2008 femte innehavare av professuren i Industriell ekonomi vid Kungl. Tekniska högskolan. Hans forskning kretsar kring samtidens neo-industriella produktionsformer, t.ex. projektbaserat management, tjänsteproduktion och tjänsteinnovation, ledning av industriell forskning och produktutveckling av varor och tjänster, ledning av distribuerade produktionssystem samt det moderna ingenjörsarbetets organisering. Mats var aktiv på THS som ordförande i studieutskottet 1985 och har även suttit med i Kårfullmäktige och som vice ordförande i Reftec, samarbetsorganet mellan de tekniska kårerna i Sverige. Mats har även suttit i styrelsen för THS Kårbokhandel och även varit engagerad som ÖPH på Flyg I dagsläget sitter Mats i Fakultetsrådet och i Utbildningsutskottet, två viktiga påverkansorgan för att kunna påverka utbildningen. Nominering Mats Engwall är professor i industriell ekonomi. Han har en grund från Farkostprogrammet här på KTH och har haft motsvarande CFU-post då. Mats är mycket engagerad i och intresserad av det arbete som vi på THS bedriver. Det händer inte sällan att han säger att vi bör vara hårdare och göra mer uppror för att få det som vi vill. Han sitter med i Fakultetsrådet och Utbildningsutskottet så han har stor möjlighet att se vad vi jobbar med, samt att ge feedback på hur vi kan jobba vidare. Mats är ofta ett bra stöd då vi kan känna att han förstår studenter. Ett exempel kan vara då vi i somras diskuterade med en av KTHs kvalitetssammordnare kring att det är viktigt att man kommunicerar ut vad ett resultat som bristande kvalitet betyder till studenter omedelbart när UKÄs utvärderingsresultat kommer, till de studenter som går ett program som fått bristande kvalitet. Den person som sitter som kvalitetssammordnare hade då väldigt långt till förståelse. Senare nu i höst blev Mats och jag (Emilia) inblandade i handlingsplan för utvärderingsresultaten tog Mats upp samma fråga och tillsammans fick vi då mer gehör för frågan. Sammanfattat: Mats är gärna med och ger feedback kring hur vi jobbar, samt har en förståelse för hur studenter ser saker. Yrkande Kårstyrelsen yrkar att kårfullmäktige väljer Mats Engwall till uppdraget som THS Inspektor verksamhetsåret 2013/2014 och 2014/2015 Stockholm den 29 oktober 2013 För Kårstyrelsen, Anna Johansson Ordförande Tekniska Högskolans Studentkår, Drottning Kristinas Väg 15-19, Stockholm,

58 Proposition KF2 Proposition Val av suppleant till disciplinnämnden Kårstyrelsen Sid 1(1) PROPOSITION KF 13/14 Val av suppleant till disciplinnämnden verksamhetsåret 13/14 Bakgrund THS kårfullmäktige väljer på kårstyrelsens nomineringar representanter till KTHs disciplinnämnd. KTHs disciplinnämnd beslutar om studenter som misstänks för fusk eller hot. När en student anmäls går ärendet till disciplinnämnden som beslutar om avstängning eller andra åtgärder. För den intresserade teknologen rekommenderas Osqledarartikeln THS har i KTHs disciplinnämnd rätt till två ordinarie studeranderepresentanter med vardera en personlig suppleant. Till valet av suppleant i disciplinnämnden har inkommit en kandidatur. Kårstyrelsen har valt att nominera nedanstående person på de meriter de presenterat för styrelsen. Yrkande Kårstyrelsen yrkar att utse Sofia Flock till suppleant för Erik Lindström i disciplinnämnden för perioden 1 juli 2013 till 30 juni För Kårstyrelsen Anna Johansson Stockholm 30 oktober 2013 Tekniska Högskolans Studentkår, Drottning Kristinas Väg 15-19, Stockholm,

59 Motion KF 2 13/14: Motion angående sammansättning av Kemisektionen Jens Aronsson Sid 1(1) Motion angående sammansättning av Kemisektionen Bakgrund Till terminsstart hösten 2013 har ett nytt program startats vid Kemiskolan. Programmet heter Teknisk Kemi. Vi tycker givetvis att detta programs studenter ska tillhöra Kemisektionen då detta fasar ut Civilingenjörsprogrammet i kemivetenskap. Vi har på SM tagit första beslutet om en stadgeändring för att föra in studenter vid programmet Teknisk kemi som medlemmar i Kemisektionen. Förslag till beslut Vi yrkar Att 1 i reglementet Kemisektionen (K) ersätta Sammansättning: studerande vid civilingenjörsprogrammen i kemivetenskap, kemivetenskap med internationell inriktning och bioteknik, högskoleprogrammet i kemiteknik samt masterprogrammen inom kemivetenskap och bioteknik. med Sammansättning: studerande vid civilingenjörsprogrammen i kemivetenskap, kemivetenskap med internationell inriktning, teknisk kemi och bioteknik, högskoleprogrammet i kemiteknik samt masterprogrammen inom kemivetenskap och bioteknik. H1 KTH, 30 september 2013 Jens Aronsson Michael Ekström Sara Blomqvist Erik Lindström Sebastian Ols Astrid Helmfrid Fredrik Abele THS Kemisektionen, Teknikringen 36B, Stockholm,

60 Motionssvar KF 2 13/14 Kårstyrelsen Tekniska Högskolans Studentkår Sid 1(1) MOTIONSSVAR ANGÅENDE SAMMANSÄTTNING AV KEMISEKTIONEN Bakgrund Det har inkommit en motion från Kemisektionen angående att ändra beskrivningen av Kemisektionen i THS reglemente. Styrelsens svar Vi i styrelsen tycker det är bra att studenterna på programmet Teknisk Kemi knyts till Kemisektionen. Vi vill även ge cred till motionärerna för att de tar egna initiativ när det sker förändringar på KTH. Vi yrkar därför på att KF ska bifalla motionen. Stockholm, För Kårstyrelsen, Nina Nilsson Tekniska Högskolans Studentkår, Drottning Kristinas Väg 15-19, Stockholm,

61 Motion KF3 Ändring av punkt 2.1 i THS Reglemente THS Kommunikationschef, Alexander Arozin Sektionen för Medieteknik Sida 1(1) MOTION KF2 13/14 Ändring av punkt 2.1 i THS Reglemente Bakgrund Under punkt 2.1 i THS reglemente står det att THS färger är blått (NCS 5040-R90B eller PMS 294), vitt och grått (NCS 3000 eller PMS 421). Dessa värden stämmer ej samt anger ej vilka värden färgerna har vid digital och tryckt grafisk produktion. Yrkande Med anledning av ovanstående yrkar jag att punkt 2.1 ändras/byts ut mot följande text: THS Färger är följande: THS-blå (CMYK: , RGB: , NCS: S1050-B10G, PMS: 637 eller HEX: #47b8da) THS-grå (CMYK: , RGB: , NCS: --, PMS: 60% black eller HEX: #808285) THS-vit (CMYK: , RGB: , NCS: --, PMS: vit eller HEX: # ffffff) THS har även sekundärfärger, se THS Brandbook för dessa. Alexander Arozin Nymble, 23 oktober 2013 Tekniska Högskolans Studentkår, Drottning Kristinas Väg 15-19, Stockholm,

62 Motionssvar KFX Svar till Ändring av punkt 2.1 i THS Reglemente (THS färger) Kim Öberg Kårstyrelsen Sida 1(1) MOTIONSSVAR KF2 13/14 Ändring av punkt 2.1 i THS Reglemente (THS färger) Resonemang Styrelsen kan inte göra annat än att applådera denna motion. Ä N T L I G E N finns möjligheten för gemene student, att utan minsta tvivel, måla en fondvägg hemma i THS-blått, färga håret i detsamma eller varför inte trycka upp eget brevpapper i denna underbara färg? (: Aldrig mera ångest eller tvetydighet om vad som är THS riktiga färger. Härligt tycker Kårstyrelsen. Men lite petiga är vi allt Så vi vill passa på att yrka på att sista meningen i paragrafen THS har även sekundärfärger, se THS Brandbook för dessa stryks då denna Brandbok ännu inte är helt färdigställd (: Yrkande Kårstyrelsen yrkar att 1 att 2 sista meningen ( THS har även sekundärfärger, se THS Brandbook för dessa ) stryks. Kårfullmäktige bifaller motionen med ovan nämnda ändringar. För kårstyrelsen, Kim Öberg Stockholm 29e oktober 2013 Tekniska Högskolans Studentkår, Drottning Kristinas Väg 15-19, Stockholm,

63 Stockholm KF-rapport Kära KF, då var det dags för Quarnevalens första rapport. Eftersom jag inte tidigare lämnat in någon rapport kommer denna sträcka sig från slutet av Squvalp 2013 till och med idag. Efter Squvalp var det dags för Quarnevalens årsstämma där Peter Ericson och Caroline Lindström valdes till Tåggeneral respektive Nöjegeneral. Vi fick en kort semester och i juli satte vi igång med Quarnevalsarbetet. Den första tiden gick ut på att grovplanera hela året, träffa gamla Qare och läsa gamla testamenten. Vi brainstormade en hel del och funderade på vad vi kan göra bättre till nästa Quarneval. Vi har renoverat kontoret och skaffat ny inredning. Vi insåg även snabbt att hemsidan behöver en uppfräschning och fick anlita en superduktig kille, Tedy Warsitha, som gjorde det åt oss, då ingen av Generalerna är speciellt duktig på programmera eller skapa hemsidor. Q-nollan I augusti var vi tvungna att avbryta våra vanliga arbetsuppgifter och koncentrera oss på mottagningen. Vi försökte synas så mycket som möjligt och hade med oss lite give-aways som vi delade ut till faddrar och nollan. Vi fick även vara med på vissa mottagningar och leka med nollan vilket var jätteroligt och uppskattat. Den 26 augusti arrangerade vi Q-nollan i Maskinparken. Tanken var att skapa en chilldag och sprida Quarnevalsstämning. Arrangemanget vände sig till samtliga nyantagna på KTH samt alla phösare/faddrar med syftet om att upplysa att det är ett Quarnevalsår i år. Tack vare gamla Qare och våra vänner, som vi fick mycket hjälp från, blev det ett jättelyckat arrangemang. Dunder och brak var med och grillade under dagen och PQ underhöll våra gäster med lite skön musik. Nollan och faddrarna fick hänga i solen och leka jippon. Vi serverade dryck och på kvällen hade vi en live spelning. Efter mottagningen försökte vi gå på så många nollegasquer som möjligt och stolt representera Quarnevalen. Det var fantastiskt roligt att se alla traditioner som finns på andra sektioner samtidigt som vi fick prata med väldigt mycket folk och hade väldigt kul. Q-kurs Under våren läser hela staben en projektledarkurs som jag håller på att ordna med Scouternas folkhögskola. En gammal Qare tipsade om skolan och kurser som hålls där då han själv är en scout. Skolan ställde sig positivt till min förfrågan och just nu håller vi på registrera kursen och schemalägga våren. Kursen är till för att ge staben en bra grund och insikt i hur man planerar och genomför stora projekt och dels för att staben ska kunna försörja sig under våren då den berättigar till studiemedel. Quarnevalen, THS Tel: Drottning Kristinas Väg Mob: Stockholm

64 Stockholm Utbildningen kommer innehålla bland annat projektledning, gruppdynamik, ekonomi och personlighetstester. Kontor Då Quarnevalsstaben kommer växa med 13 personer är vi i ett stort behov av ett rymligt kontor. Traditionsenligt har Quarnevalen alltid införskaffat kontorsbodar som brukar placeras på, vad vi kallar, Q-torget (torget vid gamla värmeverket). Tyvärr, som många vet, pågår en hel del arbete på Campus vilket gör att vi inte kommer få plats med bodarna. Med hjälp av KTH och Akademiska Hus har vi hittat en lösning och den 1 december kommer Quarnevalsstaben att flytta till nya lokaler på Drottning Kristinas Väg 53, även känd som årets Phöslokaler. Rummet på kåren kommer självfallet att utnyttjas också men 16 personer på 30 m 2 är lite för trångt. Kontoret kommer vara utrustat med allt som kan tänkas nödvändigt för att färdigställa Quarnevalen och alla är självklart välkomna att komma förbi och hälsa på. Stabskampanj En viktig del av höstens arbete var att få tag i folk som vill göra Quarnevalen. Man kan säga att både Q-nollan och deltagande på sektioners nollegasquer var en del i denna kampanj. Där fick vi prova på så kallad relationsmarknadsföring vilket är jätteviktigt för att få ihop en bra stab. Vi satte upp ansökningsaffischer i samtliga sektionslokaler, andra lokaler på Campus, Karolinska, Handels och fick upp en notis om Quarnevalen på många hemsidor som tillhörde andra sektioner/skolor där bland annat SU, Beckmans och Konstfack. Självklart la vi upp information på vår egen hemsida, facebook samt twitter. Från och med 1 november kommer staben att jobba halvtid. Det de gör då är att de lägger upp sin planering för våren, sätter sig in i arbetet, läser gamla testamenten och team-buildar. I januari, så fort de har skrivit sina tentor, är det heltid som gäller. Ni kan se fram emot den bästa Quarnevalen någonsin! Aktiviteter under våren Ni kommer se Quarnevalsstaben in action på Tentapub 2 på Nymble. Vi kommer vara i Gröten så kom gärna förbi! Då är det även dags att dra igång större PR kampanjer inför Melodifestivalen, SM i fest och sista inlämningen av ekipageförslag. Nytt för i år är QM i spex (Quarnevalens Mästerskap i spex) och vi hoppas att kunna få roliga spexbidrag till evenemangstältet. Så håll utkik, mer information kommer! Vi har spikat datum och bokat lokaler för våra event under våren såsom Quarnevalens Melodifestival, Ritpub, Sista Inlämningen och Presentationspuben. Den 19 februari är ett datum alla borde komma ihåg då det är sista dagen för att lämna in sitt ekipageförslag. Övrigt För övrigt så har vi satt igång att kontakta myndigheter, sponsorer och andra samarbetspartners. I slutet av oktober anordnade vi ett möte med samtliga parter (myndigheter m.fl.) som kommer att bli berörda av våra aktiviteter under våren. Vi pratade om Quarnevalen, vår vision för hur det kommer att se ut under våren samtidigt som de som var närvarande fick möjligheten att säga vad de tyckte om våra idéer. Vi fick jättebra feedback och bra åsikter från folk som har varit inblandade i vår Quarnevalen, THS Tel: Drottning Kristinas Väg Mob: Stockholm

Dagordning FM2 / 2014

Dagordning FM2 / 2014 DAGORDNING FM2 / 2014 Lund, 5 mars 2014 Johan Förberg, Talman EXPEdition tel: 046 540 89 20 Fax: 046 14 03 14 Mail: expen@tlth.se Web: www.tlth.se Öppettider: Läsdagar 11.00 14.15 Besöksadress: John Ericssons

Läs mer

Kallelse till sektionsmöte 2013-02-12

Kallelse till sektionsmöte 2013-02-12 Kallelse till sektionsmöte 2013-02-12 Tid: Tisdag 12e februari kl 17.15 Plats: C2, C-huset Kallade: Sektionens medlemmar Sektionens styrelse Revisor LinTeks Styrelse 12/13 Programnämndsordförande PKB,

Läs mer

KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI

KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI Årsmöte Checklista inför årsmötet Extra årsmöte Mötesteknik på årsmötet Årsmöteshandlingar Verksamhetsberättelse Ekonomisk berättelse Verksamhetsplan och

Läs mer

KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI

KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI Årsmöte 4 1 Checklista inför årsmötet 4 4 Extra årsmöte 4 4 Mötesteknik på årsmötet 4 5 Årsmöteshandlingar 4 7 Verksamhetsberättelse 4 7 Ekonomisk berättelse

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till Vi Unga-föreningen.

Läs mer

BIIF BRANDINGENJÖRSSTUDERANDES INTRESSEFÖRENING SAMMANTRÄDESPROTOKOLL VÅRTERMINSMÖTE. John Ericssonsv 1 223 63 Lund Se bilaga 1, röstlängd

BIIF BRANDINGENJÖRSSTUDERANDES INTRESSEFÖRENING SAMMANTRÄDESPROTOKOLL VÅRTERMINSMÖTE. John Ericssonsv 1 223 63 Lund Se bilaga 1, röstlängd SAMMANTRÄDESPROTOKOLL VÅRTERMINSMÖTE Datum 2013-04-22 Tid 17:15 Plats Beslutande V-Café John Ericssonsv 1 223 63 Lund Se bilaga 1, röstlängd Övriga Närvarande Martin Nilsson Annika Strandberg Sofia Lövgren

Läs mer

Välkommen till SÄG:s Elevkårs årsmöte 2014

Välkommen till SÄG:s Elevkårs årsmöte 2014 ÅRSMÖTE 2014 Välkommen till SÄG:s Elevkårs årsmöte 2014 Hej! Det här är de årsmöteshandlingar som styrelsen har förberett för 2014 års årsmöte. Vi har länge sett fram emot årsmötet som är den plats där

Läs mer

Kallelse FuM 5. Föredragningslista. Sidan 1 av 3. SLUTGILTIGA HANDLINGAR FUM 5 13/14 2014-01-29 Talmannapresidiet

Kallelse FuM 5. Föredragningslista. Sidan 1 av 3. SLUTGILTIGA HANDLINGAR FUM 5 13/14 2014-01-29 Talmannapresidiet SLUTGILTIGA HANDLINGAR FUM 5 13/14 Talmannapresidiet Kallelse FuM 5 Till Chalmers Studentkårs femte fullmäktigemöte verksamhetsåret 13/14 Plats: Tid: Pascal, Lindholmen Science Park Onsdagen den 5:e februari

Läs mer

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON FÖRENINGAR - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON Får kopieras om källan anges. Marita Isaksson 2009 INNEHÅLL FÖRENING VAD ÄR EN FÖRENING? s. 1 Ideell förening Ekonomisk förening

Läs mer

Sektionen för Teknisk Biologi, LiTH Kårallen, Universitetet 581 83 LINKÖPING. Kallelse till Sektionsmöte: Vårmöte 2011-02-14

Sektionen för Teknisk Biologi, LiTH Kårallen, Universitetet 581 83 LINKÖPING. Kallelse till Sektionsmöte: Vårmöte 2011-02-14 Kallelse till Sektionsmöte: Vårmöte 2011-02-14 Tid: Måndag 14 februari kl 17.15 Plats: C2, C-huset Kallade: Sektionens medlemmar Sektionens styrelse Revisorerna Urfadderiet 10 LinTeks styrelse 10/11 PKB

Läs mer

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen DM 2015-06-01 1(14) Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2015-06-01, 17:34 19:21 Plats 1537, KTH Närvarande Lovisa von Heijne, D-14 Sekreterare Jonas Hongisto, D-14

Läs mer

Välkommen till I-sektionens vårmöte 2010

Välkommen till I-sektionens vårmöte 2010 Välkommen till I-sektionens vårmöte 2010 Kallelse till Vårmötet 2010 Sammanträdande organ: Sektionen för Industriell Ekonomi, LiTH Kallade: Samtliga medlemmar i Sektionen för Industriell Ekonomi, LiTH

Läs mer

Föredragningslista Sektionsmöte 2013-12-03, 17:00

Föredragningslista Sektionsmöte 2013-12-03, 17:00 Sektionen för Medieteknik Sektionsmöte 2013-12-03 Föredragningslista Sektionsmöte 2013-12-03, 17:00 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande 1.2. Val av mötesordförande 1.3. Val av mötessekreterare 1.4. Val av

Läs mer

Dagordning till Samhällsvetarkårens Socionomsektions vårmöte VT15

Dagordning till Samhällsvetarkårens Socionomsektions vårmöte VT15 Dagordning till Samhällsvetarkårens Socionomsektions vårmöte VT15 1. Mötets öppnande 2. Val av ordförande att leda mötet 3. Val av sekreterare 4. Val av två justerare tillika rösträknare 5. Fastställande

Läs mer

1 Mötets öppnande Hanna Kowalska Elleberg (styrit) hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat klockan 18:15.

1 Mötets öppnande Hanna Kowalska Elleberg (styrit) hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat klockan 18:15. Teknologsektionen Informationsteknik, Chalmers Sektionsmöte 2012-10-11, HC2 18:15 1 Mötets öppnande Hanna Kowalska Elleberg (styrit) hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat klockan 18:15. 2 Val

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie Riksmöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund i Norrköping 2000-03-25--26

Protokoll fört vid ordinarie Riksmöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund i Norrköping 2000-03-25--26 Protokoll fört vid ordinarie Riksmöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund i Norrköping 2000-03-25--26 1. Mötets öppnande Förbundets ordförande Karl Nissfeldt förklarade 2000 års ordinarie Riksmöte

Läs mer

Handlingar till LinTeks fullmäktigemöte 2009-09-06

Handlingar till LinTeks fullmäktigemöte 2009-09-06 1 Handlingar till LinTeks fullmäktigemöte 2009-09-06 Svensk/engelsk ordlista med förkortningar Förkortningar Svenska Engelska Reftec Samarbetsorgan för de sju stora teknologkårerna Cooperation between

Läs mer

a. Rapport från kårstyrelsen b. Statusrapport verksamhetsplan c. Konsekvensutredning vid eventuellt utträde ur GFS d. Rapport om medlemsmätningen

a. Rapport från kårstyrelsen b. Statusrapport verksamhetsplan c. Konsekvensutredning vid eventuellt utträde ur GFS d. Rapport om medlemsmätningen KALLELSE FUM 5 14/15 2015-01-28 Talmannapresidiet Kallelse FuM 5 Till Chalmers Studentkårs femte fullmäktigemöte verksamhetsåret 14/15 Plats: Tid: Pascal, Lindholmen Onsdagen den 4:e februari 2015, kl:18.00

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok 1(57) Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Datum: Föregående

Läs mer

Svenska Kyrkans Unga i Täby

Svenska Kyrkans Unga i Täby ÅRSMÖTE 2014 Svenska Kyrkans Unga i Täby 8 februari Karlberg Årsmöteshandlingarnas innehåll s. 3 Schema och praktisk information s. 4 Stadgar för Svenska Kyrkans Unga i Täby s. 6 Sammanträdesordning s.

Läs mer

KONSTFÖRENINGSSKOLAN 1

KONSTFÖRENINGSSKOLAN 1 KONSTFÖRENINGSSKOLAN 1 2 Varmt välkommen till Konstföreningsskolan! Att arbeta ideellt i en konstförening är något av det roligaste man kan göra när man är konstintresserad. Det är KONST man tänker när

Läs mer

Protokoll fört vid Val-SM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid Val-SM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen Val-SM 2014-05-13 1(53) Protokoll fört vid Val-SM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2014-05-13, 17:43 23:22 Plats Närvarande H1, KTH se bilaga 1 Mötets högtidliga öppnande Jacob Sievers

Läs mer

Fältbiologernas organisation..3 Historien bakom...5 Hur får man en klubb att fungera?. 7

Fältbiologernas organisation..3 Historien bakom...5 Hur får man en klubb att fungera?. 7 Innehållsförteckning Välkommen till din guide i klubbgalaxen.. 1 Vilka är Fältbiologerna? 2 Fältbiologernas organisation..3 Historien bakom..........5 Hur får man en klubb att fungera?. 7 Att skapa god

Läs mer

SAUs Årskonferens Allianskyrkan Jönköping Lördagen den 17 maj 2014

SAUs Årskonferens Allianskyrkan Jönköping Lördagen den 17 maj 2014 SAUs Årskonferens Allianskyrkan Jönköping Lördagen den 17 maj 2014 11.00 Förhandlingar och samtal i Östergården 12.30-14.00 Lunch 14.00 Förhandlingar och samtal i Östergården 18.00 Slut på årsmötet 18.30

Läs mer

Möteshandlingar. Ung Pirats förbundskongress 2012. 23-25 mars i Uppsala

Möteshandlingar. Ung Pirats förbundskongress 2012. 23-25 mars i Uppsala Möteshandlingar Ung Pirats förbundskongress 2012 23-25 mars i Uppsala Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 Förslag på dagordning till förbundskongressen...3 Praktisk information... 5 Hitta till

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

MÖTESHANDLINGAR UNG PIRATS FÖRBUNDSKONGRESS 2014 14-16 MARS, UPPSALA

MÖTESHANDLINGAR UNG PIRATS FÖRBUNDSKONGRESS 2014 14-16 MARS, UPPSALA MÖTESHANDLINGAR UNG PIRATS FÖRBUNDSKONGRESS 2014 14-16 MARS, UPPSALA Innehållsförteckning 1. Praktisk information...3 Preliminärt schema för kongressen...5 2. Kallelse till förbundskongress 2014...6 3.

Läs mer

Föreningshjälpen. För nystartade lokalföreningar. inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare. Reviderad juni 2014

Föreningshjälpen. För nystartade lokalföreningar. inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare. Reviderad juni 2014 Föreningshjälpen För nystartade lokalföreningar inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare Reviderad juni 2014 Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare, Frejgatan 75, 113 26 Stockholm, 08-556 068

Läs mer

2.3 Studienämndsordförande Maximiliam Nahlén Inget möte än. Har pratat med Björn Hedin om att förbättra pedagogiken hos lärare på KTH.

2.3 Studienämndsordförande Maximiliam Nahlén Inget möte än. Har pratat med Björn Hedin om att förbättra pedagogiken hos lärare på KTH. Styrelsemöte 2010 den 9:e februari kl:17.15 1 Formalia 1.1 Mötets öppnande 1.2 Mötets behöriga utlysande 1.3 Val av sekreterare Lina Höglund, sektionssekreterare. 1.4 Närvarande Cecilia Thorsén, Tora Jansson,

Läs mer

Handlingar till Förbundsmötet Linköping 20 22 april 2012

Handlingar till Förbundsmötet Linköping 20 22 april 2012 Handlingar till Förbundsmötet Linköping 20 22 april 2012 Foto: Erik G Svensson Svenska Skolidrottsförbundet 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Välkommen till förbundsmötet 2012 i Linköping!...

Läs mer