FÖREDRAGNINGSLISTA 1314-KF-02

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FÖREDRAGNINGSLISTA 1314-KF-02"

Transkript

1 Kårfullmäktigesammanträde # /14 10/11 Datum: Tid: i Plats: L1, H1, KTH Campus ii. FÖREDRAGNINGSLISTA 1314-KF-02 KUNGSHOLMEN * = bilaga finns 1. Formalia Föredragande 1.1 Mötets öppnande 1.2 Justering av röstlängd 1.3 Fastställande av föredragningslista 1.4 Mötets behöriga utlysande * 1.5 Adjungeringar 1.6 Val av justerare tillika rösträknare 1.7 Föregående protokoll Kårfullmäktige Entlediganden 1.9 Anmälningsärenden 2. Bordlagda ärenden 2.1 Konfirmation av kulturföreningarnas ordföranden Kårspexet* PQ* Teknologkören* Quarnevalen* 2.2 Fyllnadsval av THS Valnämnd 3. Dechargeärenden 3.1 Verksamhetsberättelse 12/13* Kårstyrelsen 12/ Årsredovisning 12/13* Kårstyrelsen 12/ Revisionsberättelse* Sakrevisorerna 3.4 Ansvarsfrihet för Kårstyrelsen 12/13* Talman Tekniska Högskolans Studentkår, Drottning Kristinas Väg 15-19, Stockholm,

2 SIDA 2 (2) 4. Propositioner 4.1 Val av THS inspektor* Anna Johansson 4.2 Val av suppleanter till disciplinnämnden* Anna Johansson 5. Motioner 5.1 Motion angående sammansättning av Kemisektionen* Jens Aronsson et al 5.2 Motion angående THS färger* Alexander Arozin 6. Rapporter 6.1 Styrelsen 6.2 Quarnevalen 7. Enkla frågor 7.1 Eventuellt inkomna enkla frågor 8. Övriga ärenden 8.1 Diskussionspunkter Valdeltagande i KF-valet Kårstyrelsen 8.2 Övriga frågor 8.3 Nästa möte 9. Mötets avslutande Tekniska Högskolans Studentkår, Drottning Kristinas Väg 15-19, Stockholm,

3 Till: Kårfullmäktiges ledamöter För kännedom: THS medlemmar Kårstyrelsen THS funktionärer THS sakrevisorer THS valberedning THS personal Osqledaren Inspektor STORA GASQUE KALLELSE1314-KF-2 Torsdagen den 14 november kl , H1,KTH campus Härmed kallas du till kårfullmäktigesammanträde. Tid och plats enligt ovan, mötet beräknas sluta senast kl Reservtid är måndagen 18 november klockan 18:00. Det förutsätts att alla ordinarie ledamöter närvarar, i annat fall ska förhinder anmälas. Suppleanter utöver sektionens mandat ska anmälas. Förhinder/anmälan av suppleanter skickas senast lördag 9 november till Motion, interpellation eller misstroendeförklaring av förtroendevald avsett att behandlas på mötet ska vara talmanspresidiet tillhanda senast torsdagen den 24 oktober. Föredragningslista och möteshandlingar kommer att finnas tillgängliga senast torsdagen den 31 oktober. Följdmotioner samt enkla frågor ska vara talman tillhanda senast torsdagen den 7 november. Kompletterande handlingar kommer att finnas tillgängliga senast lördagen den 9 november. Väl mött! Tekniska Högskolans Studentkår, Drottning Kristinas Väg 15-19, Stockholm,

4 Kårfullmäktigesammanträde 1 13/14 Datum: Tid: Plats: H1 PROTOKOLL 1314-KF-1 H Närvarande j n närvarande vid n:te justeringen av protokollet Injusterade ledamöter och suppleanter A Tolla Stuart Dahlgren (j 2, j 3 ) IsT Miladinka Dragicevic (j 2, j 3 ) A Teodor Nilson (j 2, j 3 ) IN Emelie Holm (j 1, j 2 ) B Linn Efsing (j 1, j 2 ) IN Marianne Fjellberg (j 1, j 2, j 3 ) B Jesper Larsson (j 2, j 3 ) IN Olle Gynter-Zillén (in punkt 1.7, j 2, j 3 ) CL Anna Persson (j 1, j 2, j 3 ) K Sara Blomqvist (in punkt 6, j 3 ) CL Mikael Ståhl (j 1, j 2, j 3 ) K Fredrik Abele (j 1, j 2, j 3 ) D Marie Alexander (j 1, j 2, j 3 ) K Sebastian Ols (j 1, j 2, j 3 ut punkt 3) D Erik Lindström (j 1, j 2, j 3 ) K Jens Aronsson (in punkt 1.3, j 2, j 3 ) D Eva Sokolova (j 2, j 3 ) K Astrid Helmfrid (j 1, j 2 ut punkt 6, j 3 in punkt 3) D Therese Askling (j 2, j 3 ) M Stefan Silver (j 1, j 2, j 3 ) Dr Mariana Dalarsson (j 1, j 2, j 3 ) M Ida Nilsson (j 1, j 2, j 3 ) Dr Qingming Liu (j 2, j 3 ) M Carl Edman (j 1, j 2, j 3 ) Dr Cheng Zhang (j 2, j 3 ) M Lisa Wohlfart (j 1, j 2, j 3 ) E Sebastian Håkansson (j 1, j 2, j 3 ) M Elin Nordmark (j 1, j 2, j 3 ) F Ludvig Hult (j 3 ) MiT Sander Riedberg (j 2, j 3 ) F Bianca Dufour Partanen (j 1, j 2, j 3 ) MiT Anna Larsson (j 2, j 3 ) F Niclas Fuglesang Geuken (j 1, j 2, j 3 ) Media Anton Warnhag (j 1, j 2, j 3 ) I Carl Thelin (j 1, j 2, j 3 ) Media Poya Tavakolian (j 1, j 2, j 3 ) I Erica Blomstrand (j 1, j 2, j 3 ) Media Terese Skoog (j 2, j 3 ) I Joakim Svantesson (j 2, j 3 ) OPEN Niklas Johansson (j 1, j 2, j 3 ) IsH Frida Essling (j 1, j 2, j 3 ) S Johan Bölin (j 1, j 2 ) IsH Lucas Persson (j 1, j 2, j 3 ) S Moa Asplind (j 1, j 2, j 3 ) IsT Viktor Johansson (j 2, j 3 ) S Felix Antman Debeles (j 1, j 2, j 3 ) Tekniska Högskolans Studentkår, Drottning Kristinas Väg 15-19, Stockholm,

5 H S Ellen Karlsdotter (j 1, j 2 ) S Joanna Messmer (j 3 ) T Carl-Anders Carlsson (j 1, j 2, j 3 ) T Orkar Hektor (j 1, j 2, j 3 ) T Jonas Häggmark (j 1, j 2, j 3 ) W Vide Fernström-Reichter (j 1, j 2, j 3 ) W Therese Lundblad (j 1, j 2, j 3 ) Tekniska Högskolans Studentkår, Drottning Kristinas Väg 15-19, Stockholm,

6 SIDA 3 (3) 1 Formalia 1.1 Mötets öppnande Talman Sebastian Hedberg öppnar mötet kl Justering av röstlängd Röstlängden justeras enligt ovan, j Fastställande av föredragningslista Bilaga 1 KF beslutar att fastställa föredragningslistan med ändringar enligt ovan 1.4 Mötets behöriga utlysande Bilaga 2 Kallelse utgick måndagen den 29 augusti, i enlighet med stadgan. KF beslutar att anse mötet behörigt utlyst 1.5 Adjungeringar Inga adjungeringar 1.6 Val av justerare tillika rösträknare Fredrik Abele (Kemi) och Carl Thelin (Industriell ekonomi) nomineras. KF beslutar att välja Fredrik Abele (Kemi) och Carl Thelin (Industriell ekonomi) till justerare tillika rösträknare. 1.7 Föregående protokoll 1213-KF-05 Bilaga 3 Protokollet är justerat och klart. Finns för den som vill uppe på LG rummet. KF beslutar att lägga protokoll 1213-KF-05 ad acta. 1.8 Entlediganden Bilaga 4,5 Almira Hamzic, från posten som suppleant i kårfullmäktige. (bilaga 4) Talman beslutar, bilaga 5 att entlediga Almira Hamzic från posten som KF-ledamot

7 SIDA 4 (4) 1.9 Anmälningsärenden Mariana från Doktorandsektionen (Dr) anmäler att det finns ombud från Dr som är endast engelskspråkiga och frågar om KF kan tänka sig att hålla sig till engelska. Talman förklarar att vi inte kommer tvinga någon att tala engelska men att det uppmuntras att om man kan får man gärna göra detta Godkännande av fyllnadsvalet till KF 13/14 Bilaga 6 Fyllnadsval till KF har genomförts och alla ordinarie platser utom hos Fria sektionen är nu fyllda. Sebastian Ols presenterade arbetet och svarade på frågor. Frågan om vad upprigt är och svaret är att det är THS medlemssystem som i detta fall används för att administrera valet. KF beslutar att godkänna fyllnadsvalet till KF 2013/2014 Röstlängden justeras enligt ovan, j 2. 2 Konfirmation av kulturföreningarnas ordföranden Punkten öppnas upp senare under mötet och besluten rivs upp. Alla punkter bordläggs eftersom inga protokoll inkommit från kulturföreningarna. 2.1 Kårspexet Andreas Torbiörnsson presenterar sig för KF. Sebastian förklarade att dessa frågor är mer en formalitet för KF och KF beslutar att konfirmera Andreas Torbiörnsson som Directeur Kårspexet 13/ PQ Det har ej inkommit information om något val från PQ. 2.3 Teknologkören Det finns ingen närvarande från Kongl. Teknologkören på mötet.

8 SIDA 5 (5) 2.4 Quarnevalen Anna Kramarz presenterar sig för KF. Även Tåggeneral och Nöjegeneral sa hej till mötet. Frågan öppnades upp för debatt. KF beslutar att konfirmera Anna Kramarz som General Quarevalen 13/14 Sebastian Hedberg lämnade över klubban till Mimmi Bäck 6 Interpellation Jens Aronsson (K) presenterade sin interpellation för KF. Styrelsen presenterade sig för mötet och det öppnades upp för frågor. Jens (K) ansåg att svaret på restaurangkonceptet inte besvarats och styrelsen svarade att restaurangkonceptet inte är utvecklat helt än men att det arbetas med sen redan förra året och att denna kommer bli klar under verksamhetsåret. Vad som kommer tas upp i denna är hur restaurangen ska arbeta, allt från vilken typ av kunder som är målgrupp och till hur kommunikation och annat ska skötas. Allt som diskuteras för konceptet är kritik som kommit in under åren sen den nya restaurangen öppnade. Max (D) frågade om hur det skulle kunna gå att ha studenter som lagar mat. Styrelsen vill inte svara definitivt men tror att det är svårt då det finns massa regelverk runt livsmedelshantering. Joakim (I) frågade om hur restaurangen kom in på att ha en sådan lunchstandard som den har och inte som på andra lärosäten med stora kök och billig mat. Styrelsen svar är att det var idén från början men att det blev en sådan typ av restaurang då den restaurang som var innan var ett storkök. Detta gick dock inte runt och det fick kårstyrelsen styrelsen som var med och valde vilken typ av restaurang som skulle in att välja en annan typ av restaurang. Frågor gick in på hur regelverket ser ut och fungerar i Nymble och talman föreslår mötet att ställa den typen av frågor under påverkanstorget då de inte är direkt kopplade till interpellationen. Linn (B) frågar hur man planerar att arbeta med frågan. Det är inga stora planer som är dragna än men ansvariga är bestämda och det kommer troligen att diskuteras på många håll på THS. Johan (S) frågade om hur prioriterad frågan är. Styrelsen svarade att den är mycket prioriterad då den väcker mycket känslor.

9 SIDA 6 (6) Efter frågorna om interpellationen känner är KF mer informerade och mötet går vidare då det inte går att utröna mer med frågor. Det uppmuntras till diskussion under påverkanstorget. Punkt 2 öppnas upp igen efter begäran från sakrevisorerna. 2 Konfirmation av kulturföreningarnas ordföranden Sakrevisorerna förklarar att det till dessa konformationer behövs underskrivna protokoll från kulturföreningarna från de möten där ordförandena är valda. Det föreslås att besluten rivs upp. Talman föreslog mötet att bordlägga alla konfirmationer av kulturföreningsordföranden. KF beslutade att besluten i punkterna rivs upp. att bordlägga punkterna till KF 2 13/14 Föredragande presenterade sina motioner och propositioner. Även stadgeändringarna som är uppe för andra läsning presenterades. Ingen frågestund eller diskussion. Mötet ajournerades för middag och åsiktstorg från kl. 19:01 till kl 20:20. Röstlängden justeras enligt ovan, j 3. 9 Propositioner 9.1 Proposition ang. revidering av budget 13/14 Bilaga 7,8 Talman öppnade upp för diskussion angående propositionen. Ingen diskussion KF är redo att gå till beslut. KF beslutade att bifalla propositionen i sin helhet.

10 SIDA 7 (7) 4 Stadgeändringar andra läsningen 4.1 Antal ledamöter i Kårstyrelsen Bilaga 9 Talman öppnade upp för diskussion angående stadgeändringen. Ingen diskussion KF beslutade att godkänna stadgeändringen om antal ledamöter i kårstyrelsen i andra läsningen 4.2 Stödmedlemmar Bilaga 10 Talman öppnade upp för diskussion angående stadgeändringen. Det som diskuterades var en fråga om hur hedersmedlemmars rättigheter och skyldigheter inte står med i formuleringen. Det förklarades att det sen KF 3 12/13 där frågan behandlades från början KF beslutade att godkänna stadgeändringen om stödmedlemmar i andra läsningen Mimmi Bäck lämnar tillbaka klubban till Sebastian Hedberg 7 Bordlagda ärenden 7.1 Fyllnadsval THS valberedning Valberedningen ska bestå av 4-7 personer. För tillfället är 6 av platserna fyllda varför fyllnadsval lyses under mötet. De ur valberedningen som var på plats förklarade att det i dagsläget inte behövs fler personer i valberedningen men att ett fyllnadsval kommer att komma behöva ske till våren. Max Nordlund (D) yrkar muntligt till KF att bordlägga frågan till nästa KF Inga frågor om yrkandet Ingen diskussion KF beslutade att bordlägga frågan till KF 2 13/14

11 SIDA 8 (8) 7.2 Fyllnadsval THS valnämnd Talman öppnade upp för fri nominering. Ulrika Andersson (Media) och Linnea Persson (Fysik) nominerades på plats och har enligt de nominerande godtagit att bli nominerade. KF beslutade att välja Ulrika Andersson (Media) och Linnea Persson (Fysik) som representant i THS Valnämnd 13/ Motion om THS vision Bilaga 11 Talman öppnade upp för diskussion angående motionen. Erik Lindström (D) har lämnat in ett yrkande angående motionen. (bilaga 12) Frågor till Erik är om vad Niklas (F) frågade om det under tidigare KF kommits fram till hur man ska arbeta med dokumentet. Denise Fuglesang (KS) förklarar först vad planen med dokumentet var från början och hur visionsgruppen tänkt att man ska arbeta med dokumentet. Ett yrkande har inkommit från Max Nordlund (D) om formuleringen på punkten studiesocial fritid. Max förklarar om varför han vill byta formuleringen för att han anser att den som står är väldigt hård och han vill ändra den till en mjukare. (bilaga 13) Det frågades och diskuterades om det mer är vilka värden man lägger i orden eller om det har en specifik betydelse hur det står. Visionsgruppen jämkar sig med Eriks yrkande. KF går till beslut. KF beslutade att avslå yrkandet från Max Nordlund (D) att THS vision fastsälls enligt bilaga med redaktionella ändringar. att kårstyrelsen till KF-3 förtydligar hur THS vision ska användas i organisationen samt hur den ska revideras, exempelvis i ett PM. Att-sats 2 och 3 är direkt från Erik Lindströms yrkande 3 Rapporter 3.1 Styrelsen Bilaga 14 Styrelsen gjorde en kort sammanfattning på engelska om vad som stor i rapporten och hur arbetet med de olika delarna i verksamhetsplanen har gått sedan de började sitt arbete i somras.

12 SIDA 9 (9) 5 Enkla frågor 5.1 Eventuellt inkomna enkla frågor Inga enkla frågor har inkommit till mötet. 8 Motioner Inga motioner har inkommit till mötet. 10 Övriga ärenden 10.1 Övriga frågor Inga övriga frågor Nästa möte KF 2 13/14 kommer att vara den 14 november kl. 18:01 11 Mötets avslutande Talman Sebastian Hedberg avslutar mötet kl. 21:05

13 SIDA 10 (10) Sebastian Hedberg Mimmi Bäck Gustav Wändell Talman Vice talman Sekreterare Fredrik Abele Justerare Carl Thelin Justerare

14 SIDA 11 (11) Bilagor 1. Kallelse 1112-KF-1 2. Föredragningslista 1112-KF-1 3. Mötesprotokoll 1011-KF-5 4. Entledigande Almira Hamzic 5. Beslut om entledigande Almira Hamzic 6. Valnämndsprotokoll fyllnadsval KF 13/14 7. Proposition angående revidering budget 13/14 8. Reviderad budget 9. Stadgeändring andra läsningen antal ledamöter i kårstyrelsen 10. Stadgeändring andra läsningen stödmedlemmar 11. Motion om THS vision 12. Yrkande från Erik Lindström (D) 13. Yrkande från Max Nordlund (D) 14. Styrelsens rapport

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54 BESLUT ANGÅENDE PUBLICERING AV MÖTESHANDLINGAR KTH Bakgrund Sakrevisorerna ha fått verksamhetsberättelse och årsredovisning så pass sent att de inte har haft chans att kunna inkomma med en revisionsberättelse till ordinariehandlingar. Man kan läsa en utförligare text om varför från Styrelsen nedan. Revisionsberättelsen kommer att finnas med i de kompletterande handlingarna. Beslut Talman beslutar att jämte THS Stadgar senarelägga publicering av sammanträdeshandlingar gällande ärende 3.3 Campus Valhallavägen den 31 oktober 2013 Sebastian Hedberg THS Talman 13/14 Tekniska Högskolans Studentkår, Drottning Kristinas Väg 15-19, Stockholm,

55 Styrelsens ansvarsfrihet Emma Fogelström Kårstyrelsen Sid 1(1) STYRELSENS ANSVARSFRIHET Hej KF, Nu är det snart dags för er att besluta om ansvarsfrihet för föregående års styrelse. För att ansvarsfrihet ska utfärdas ska Kårstyrelsen inkomma med en verksamhetsberättelse och en årsredovisning. THS sakrevisorer och THS auktoriserade revisor ska även de inkomma med varsin revisionsberättelse innehållande ett utlåtande om ansvarsfrihet. På grund av att årsredovisningen inte blev klar förrän 18 oktober har det även uppkommit följdförseningar med både verksamhetsberättelse och revisionsberättelse. Processen har också ytterligare komplicerats av att en av föregående års ledamöter för närvarande befinner sig utomlands vilket är anledningen till att alla ledamöter ännu inte signerat dokumenten. Sakrevisorerna granskar i skrivande stund verksamhetsberättelsen för fullt och kommer att inkomma med en revisionsberättelse till de kompletterande handlingarna. Till dessa handlingar, de ordinarie handlingar, bifogas alltså endast Kårstyrelsens verksamhetsberättelse och årsredovisning. Vi hoppas att ni har överseende med detta och ber alltså att få återkomma med revisionsberättelse. För kårstyrelsen 2012/13, Emma Fogelström, vice kårordförande 2012/ Tekniska Högskolans Studentkår, Drottning Kristinas Väg 15-19, Stockholm,

56 Nominering Ny inspektor på THS Mats Engwall Anna Johansson Ordförande Tekniska Högskolans Studentkår Sid 1(2) THS INSPEKTOR Introduktion 1 juli 2013 gick mandatperioden ut för THS Inspektor, Henrik Blomgren. Efter dess har THS Kårstyrelse lyst med den sökandes lykta bland KTHs lärare för att hitta en efterträdare. Efter att ha lagt ut en förfrågan på THS hemsida fick styrelsen in två nomineringar. I denna nominering finner ni 1) utdrag ur THS stadgar, 2) sammanfattning av inspektors rättigheter, 3) en beskrivning av inspektors potentiella roll i organisationen samt 4) en nominering till THS inspektor. Bakgrund THS Stadgar I THS stadgar står det beskrivet vad en inspektor har att för rättigheter i organisationen. Nedan finns ett utdrag ur THS Stadgar 1.15 som beskriver vem som får vara inspektor samt en sammanfattning av dess rättigheter Inspektor Kårfullmäktige ska utse lärare vid KTH att vara inspektor med uppgift att stödja THS verksamhet. Inspektor har rätt att en gång återvisa den fråga i vilken inspektor anser att beslut strider mot Sveriges lag eller THS stadgar. Inspektors mandatperiod är två år. Inspektor får omväljas högst två gånger i följd. Inspektors rättigheter 1.9 Vid tveksamheter kring hur stadgarna ska tolkas görs det i fallande ordning av kårstyrelsen, sakrevisorerna och stadgetolkningsnämnden. Stadgetolkningsnämnden består av inspektor, två sakrevisorer, talman och kårordförande och stadgetolkningsnämnden leds av inspektor Inspektor har rätt att begära utlysande av extra kårfullmäktigesammanträde Vid kårfullmäktigesammanträden har inspektor närvaro-, yttrande- och förslagsrätt Ifall ett val till kårfullmäktige överklagas ska inspektor tillsammans med sakrevisorerna biträda valnämnden i prövningen av överklagan Inspektor har rätt att begära utlysande av extra kårstyrelsesammanträde Vid kårstyrelsesammanträden har inspektor närvaro-, yttrande- och förslagsrätt. Inspektors roll Inspektors potentiella roll i organisationen - THS röst hos KTH. Att ha en anställd lärare på KTH som kan föra fram THS röst med ett studentperspektiv kan vara en värdefull tillgång för THS, speciellt i situationer när THS och KTH inte är helt överens. - KTHs röst hos THS. Att ha en anställd lärare på KTH som kan föra fram KTHs röst i THS organisation kan både gynna THS i att denne kan förklara KTH-perspektivet samt att det ger KTH en internrevisor som kan vara med och påverka THS från insidan. Tekniska Högskolans Studentkår, Drottning Kristinas Väg 15-19, Stockholm,

57 Nominering Ny inspektor på THS Mats Engwall Anna Johansson Ordförande Tekniska Högskolans Studentkår Sid 2(2) Nominering Inspektor Mats Engwall Information Mats Engwall är sedan år 2008 femte innehavare av professuren i Industriell ekonomi vid Kungl. Tekniska högskolan. Hans forskning kretsar kring samtidens neo-industriella produktionsformer, t.ex. projektbaserat management, tjänsteproduktion och tjänsteinnovation, ledning av industriell forskning och produktutveckling av varor och tjänster, ledning av distribuerade produktionssystem samt det moderna ingenjörsarbetets organisering. Mats var aktiv på THS som ordförande i studieutskottet 1985 och har även suttit med i Kårfullmäktige och som vice ordförande i Reftec, samarbetsorganet mellan de tekniska kårerna i Sverige. Mats har även suttit i styrelsen för THS Kårbokhandel och även varit engagerad som ÖPH på Flyg I dagsläget sitter Mats i Fakultetsrådet och i Utbildningsutskottet, två viktiga påverkansorgan för att kunna påverka utbildningen. Nominering Mats Engwall är professor i industriell ekonomi. Han har en grund från Farkostprogrammet här på KTH och har haft motsvarande CFU-post då. Mats är mycket engagerad i och intresserad av det arbete som vi på THS bedriver. Det händer inte sällan att han säger att vi bör vara hårdare och göra mer uppror för att få det som vi vill. Han sitter med i Fakultetsrådet och Utbildningsutskottet så han har stor möjlighet att se vad vi jobbar med, samt att ge feedback på hur vi kan jobba vidare. Mats är ofta ett bra stöd då vi kan känna att han förstår studenter. Ett exempel kan vara då vi i somras diskuterade med en av KTHs kvalitetssammordnare kring att det är viktigt att man kommunicerar ut vad ett resultat som bristande kvalitet betyder till studenter omedelbart när UKÄs utvärderingsresultat kommer, till de studenter som går ett program som fått bristande kvalitet. Den person som sitter som kvalitetssammordnare hade då väldigt långt till förståelse. Senare nu i höst blev Mats och jag (Emilia) inblandade i handlingsplan för utvärderingsresultaten tog Mats upp samma fråga och tillsammans fick vi då mer gehör för frågan. Sammanfattat: Mats är gärna med och ger feedback kring hur vi jobbar, samt har en förståelse för hur studenter ser saker. Yrkande Kårstyrelsen yrkar att kårfullmäktige väljer Mats Engwall till uppdraget som THS Inspektor verksamhetsåret 2013/2014 och 2014/2015 Stockholm den 29 oktober 2013 För Kårstyrelsen, Anna Johansson Ordförande Tekniska Högskolans Studentkår, Drottning Kristinas Väg 15-19, Stockholm,

58 Proposition KF2 Proposition Val av suppleant till disciplinnämnden Kårstyrelsen Sid 1(1) PROPOSITION KF 13/14 Val av suppleant till disciplinnämnden verksamhetsåret 13/14 Bakgrund THS kårfullmäktige väljer på kårstyrelsens nomineringar representanter till KTHs disciplinnämnd. KTHs disciplinnämnd beslutar om studenter som misstänks för fusk eller hot. När en student anmäls går ärendet till disciplinnämnden som beslutar om avstängning eller andra åtgärder. För den intresserade teknologen rekommenderas Osqledarartikeln THS har i KTHs disciplinnämnd rätt till två ordinarie studeranderepresentanter med vardera en personlig suppleant. Till valet av suppleant i disciplinnämnden har inkommit en kandidatur. Kårstyrelsen har valt att nominera nedanstående person på de meriter de presenterat för styrelsen. Yrkande Kårstyrelsen yrkar att utse Sofia Flock till suppleant för Erik Lindström i disciplinnämnden för perioden 1 juli 2013 till 30 juni För Kårstyrelsen Anna Johansson Stockholm 30 oktober 2013 Tekniska Högskolans Studentkår, Drottning Kristinas Väg 15-19, Stockholm,

59 Motion KF 2 13/14: Motion angående sammansättning av Kemisektionen Jens Aronsson Sid 1(1) Motion angående sammansättning av Kemisektionen Bakgrund Till terminsstart hösten 2013 har ett nytt program startats vid Kemiskolan. Programmet heter Teknisk Kemi. Vi tycker givetvis att detta programs studenter ska tillhöra Kemisektionen då detta fasar ut Civilingenjörsprogrammet i kemivetenskap. Vi har på SM tagit första beslutet om en stadgeändring för att föra in studenter vid programmet Teknisk kemi som medlemmar i Kemisektionen. Förslag till beslut Vi yrkar Att 1 i reglementet Kemisektionen (K) ersätta Sammansättning: studerande vid civilingenjörsprogrammen i kemivetenskap, kemivetenskap med internationell inriktning och bioteknik, högskoleprogrammet i kemiteknik samt masterprogrammen inom kemivetenskap och bioteknik. med Sammansättning: studerande vid civilingenjörsprogrammen i kemivetenskap, kemivetenskap med internationell inriktning, teknisk kemi och bioteknik, högskoleprogrammet i kemiteknik samt masterprogrammen inom kemivetenskap och bioteknik. H1 KTH, 30 september 2013 Jens Aronsson Michael Ekström Sara Blomqvist Erik Lindström Sebastian Ols Astrid Helmfrid Fredrik Abele THS Kemisektionen, Teknikringen 36B, Stockholm,

60 Motionssvar KF 2 13/14 Kårstyrelsen Tekniska Högskolans Studentkår Sid 1(1) MOTIONSSVAR ANGÅENDE SAMMANSÄTTNING AV KEMISEKTIONEN Bakgrund Det har inkommit en motion från Kemisektionen angående att ändra beskrivningen av Kemisektionen i THS reglemente. Styrelsens svar Vi i styrelsen tycker det är bra att studenterna på programmet Teknisk Kemi knyts till Kemisektionen. Vi vill även ge cred till motionärerna för att de tar egna initiativ när det sker förändringar på KTH. Vi yrkar därför på att KF ska bifalla motionen. Stockholm, För Kårstyrelsen, Nina Nilsson Tekniska Högskolans Studentkår, Drottning Kristinas Väg 15-19, Stockholm,

61 Motion KF3 Ändring av punkt 2.1 i THS Reglemente THS Kommunikationschef, Alexander Arozin Sektionen för Medieteknik Sida 1(1) MOTION KF2 13/14 Ändring av punkt 2.1 i THS Reglemente Bakgrund Under punkt 2.1 i THS reglemente står det att THS färger är blått (NCS 5040-R90B eller PMS 294), vitt och grått (NCS 3000 eller PMS 421). Dessa värden stämmer ej samt anger ej vilka värden färgerna har vid digital och tryckt grafisk produktion. Yrkande Med anledning av ovanstående yrkar jag att punkt 2.1 ändras/byts ut mot följande text: THS Färger är följande: THS-blå (CMYK: , RGB: , NCS: S1050-B10G, PMS: 637 eller HEX: #47b8da) THS-grå (CMYK: , RGB: , NCS: --, PMS: 60% black eller HEX: #808285) THS-vit (CMYK: , RGB: , NCS: --, PMS: vit eller HEX: # ffffff) THS har även sekundärfärger, se THS Brandbook för dessa. Alexander Arozin Nymble, 23 oktober 2013 Tekniska Högskolans Studentkår, Drottning Kristinas Väg 15-19, Stockholm,

62 Motionssvar KFX Svar till Ändring av punkt 2.1 i THS Reglemente (THS färger) Kim Öberg Kårstyrelsen Sida 1(1) MOTIONSSVAR KF2 13/14 Ändring av punkt 2.1 i THS Reglemente (THS färger) Resonemang Styrelsen kan inte göra annat än att applådera denna motion. Ä N T L I G E N finns möjligheten för gemene student, att utan minsta tvivel, måla en fondvägg hemma i THS-blått, färga håret i detsamma eller varför inte trycka upp eget brevpapper i denna underbara färg? (: Aldrig mera ångest eller tvetydighet om vad som är THS riktiga färger. Härligt tycker Kårstyrelsen. Men lite petiga är vi allt Så vi vill passa på att yrka på att sista meningen i paragrafen THS har även sekundärfärger, se THS Brandbook för dessa stryks då denna Brandbok ännu inte är helt färdigställd (: Yrkande Kårstyrelsen yrkar att 1 att 2 sista meningen ( THS har även sekundärfärger, se THS Brandbook för dessa ) stryks. Kårfullmäktige bifaller motionen med ovan nämnda ändringar. För kårstyrelsen, Kim Öberg Stockholm 29e oktober 2013 Tekniska Högskolans Studentkår, Drottning Kristinas Väg 15-19, Stockholm,

63 Stockholm KF-rapport Kära KF, då var det dags för Quarnevalens första rapport. Eftersom jag inte tidigare lämnat in någon rapport kommer denna sträcka sig från slutet av Squvalp 2013 till och med idag. Efter Squvalp var det dags för Quarnevalens årsstämma där Peter Ericson och Caroline Lindström valdes till Tåggeneral respektive Nöjegeneral. Vi fick en kort semester och i juli satte vi igång med Quarnevalsarbetet. Den första tiden gick ut på att grovplanera hela året, träffa gamla Qare och läsa gamla testamenten. Vi brainstormade en hel del och funderade på vad vi kan göra bättre till nästa Quarneval. Vi har renoverat kontoret och skaffat ny inredning. Vi insåg även snabbt att hemsidan behöver en uppfräschning och fick anlita en superduktig kille, Tedy Warsitha, som gjorde det åt oss, då ingen av Generalerna är speciellt duktig på programmera eller skapa hemsidor. Q-nollan I augusti var vi tvungna att avbryta våra vanliga arbetsuppgifter och koncentrera oss på mottagningen. Vi försökte synas så mycket som möjligt och hade med oss lite give-aways som vi delade ut till faddrar och nollan. Vi fick även vara med på vissa mottagningar och leka med nollan vilket var jätteroligt och uppskattat. Den 26 augusti arrangerade vi Q-nollan i Maskinparken. Tanken var att skapa en chilldag och sprida Quarnevalsstämning. Arrangemanget vände sig till samtliga nyantagna på KTH samt alla phösare/faddrar med syftet om att upplysa att det är ett Quarnevalsår i år. Tack vare gamla Qare och våra vänner, som vi fick mycket hjälp från, blev det ett jättelyckat arrangemang. Dunder och brak var med och grillade under dagen och PQ underhöll våra gäster med lite skön musik. Nollan och faddrarna fick hänga i solen och leka jippon. Vi serverade dryck och på kvällen hade vi en live spelning. Efter mottagningen försökte vi gå på så många nollegasquer som möjligt och stolt representera Quarnevalen. Det var fantastiskt roligt att se alla traditioner som finns på andra sektioner samtidigt som vi fick prata med väldigt mycket folk och hade väldigt kul. Q-kurs Under våren läser hela staben en projektledarkurs som jag håller på att ordna med Scouternas folkhögskola. En gammal Qare tipsade om skolan och kurser som hålls där då han själv är en scout. Skolan ställde sig positivt till min förfrågan och just nu håller vi på registrera kursen och schemalägga våren. Kursen är till för att ge staben en bra grund och insikt i hur man planerar och genomför stora projekt och dels för att staben ska kunna försörja sig under våren då den berättigar till studiemedel. Quarnevalen, THS Tel: Drottning Kristinas Väg Mob: Stockholm

64 Stockholm Utbildningen kommer innehålla bland annat projektledning, gruppdynamik, ekonomi och personlighetstester. Kontor Då Quarnevalsstaben kommer växa med 13 personer är vi i ett stort behov av ett rymligt kontor. Traditionsenligt har Quarnevalen alltid införskaffat kontorsbodar som brukar placeras på, vad vi kallar, Q-torget (torget vid gamla värmeverket). Tyvärr, som många vet, pågår en hel del arbete på Campus vilket gör att vi inte kommer få plats med bodarna. Med hjälp av KTH och Akademiska Hus har vi hittat en lösning och den 1 december kommer Quarnevalsstaben att flytta till nya lokaler på Drottning Kristinas Väg 53, även känd som årets Phöslokaler. Rummet på kåren kommer självfallet att utnyttjas också men 16 personer på 30 m 2 är lite för trångt. Kontoret kommer vara utrustat med allt som kan tänkas nödvändigt för att färdigställa Quarnevalen och alla är självklart välkomna att komma förbi och hälsa på. Stabskampanj En viktig del av höstens arbete var att få tag i folk som vill göra Quarnevalen. Man kan säga att både Q-nollan och deltagande på sektioners nollegasquer var en del i denna kampanj. Där fick vi prova på så kallad relationsmarknadsföring vilket är jätteviktigt för att få ihop en bra stab. Vi satte upp ansökningsaffischer i samtliga sektionslokaler, andra lokaler på Campus, Karolinska, Handels och fick upp en notis om Quarnevalen på många hemsidor som tillhörde andra sektioner/skolor där bland annat SU, Beckmans och Konstfack. Självklart la vi upp information på vår egen hemsida, facebook samt twitter. Från och med 1 november kommer staben att jobba halvtid. Det de gör då är att de lägger upp sin planering för våren, sätter sig in i arbetet, läser gamla testamenten och team-buildar. I januari, så fort de har skrivit sina tentor, är det heltid som gäller. Ni kan se fram emot den bästa Quarnevalen någonsin! Aktiviteter under våren Ni kommer se Quarnevalsstaben in action på Tentapub 2 på Nymble. Vi kommer vara i Gröten så kom gärna förbi! Då är det även dags att dra igång större PR kampanjer inför Melodifestivalen, SM i fest och sista inlämningen av ekipageförslag. Nytt för i år är QM i spex (Quarnevalens Mästerskap i spex) och vi hoppas att kunna få roliga spexbidrag till evenemangstältet. Så håll utkik, mer information kommer! Vi har spikat datum och bokat lokaler för våra event under våren såsom Quarnevalens Melodifestival, Ritpub, Sista Inlämningen och Presentationspuben. Den 19 februari är ett datum alla borde komma ihåg då det är sista dagen för att lämna in sitt ekipageförslag. Övrigt För övrigt så har vi satt igång att kontakta myndigheter, sponsorer och andra samarbetspartners. I slutet av oktober anordnade vi ett möte med samtliga parter (myndigheter m.fl.) som kommer att bli berörda av våra aktiviteter under våren. Vi pratade om Quarnevalen, vår vision för hur det kommer att se ut under våren samtidigt som de som var närvarande fick möjligheten att säga vad de tyckte om våra idéer. Vi fick jättebra feedback och bra åsikter från folk som har varit inblandade i vår Quarnevalen, THS Tel: Drottning Kristinas Väg Mob: Stockholm

Kårfullmäktigesammanträde 3 13/14 Datum: Tid: Plats: Nya Matsalen

Kårfullmäktigesammanträde 3 13/14 Datum: Tid: Plats: Nya Matsalen Kårfullmäktigesammanträde 3 13/14 Datum: 2014-02-06 Tid: 18.00 23.00 Plats: Nya Matsalen PROTOKOLL 1314-KF-3 NYA MATSALEN 2014-04-02 Närvarande j n närvarande vid n:te justeringen av protokollet Injusterade

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA 1314-KF-04

FÖREDRAGNINGSLISTA 1314-KF-04 Kårfullmäktigesammanträde # Kårfullmäktigesammanträde 04 13/14 Datum: 2014-04-02 4 Tid: 10/11 i. 18.00 23.00 Datum: Plats: Nya Matsalen, 2011-02-02 Nymble, KTH Campus ii. Tid: 18.00 23.00 Plats: L1, KTH

Läs mer

HANDLINGAR VINTERSEKTIONSMÖTE 2013-12-03 KUNGLIGA MASKINSEKTIONEN, THS

HANDLINGAR VINTERSEKTIONSMÖTE 2013-12-03 KUNGLIGA MASKINSEKTIONEN, THS HANDLINGAR VINTERSEKTIONSMÖTE 2013-12-03 KUNGLIGA MASKINSEKTIONEN, THS Version utan valhandlingar FÖREDRAGNINGSLISTA Kungliga Maskinsektionen, THS Sektionsmöte 2013-12-03 kl 17.17 i sal M1 * = Bilaga finns

Läs mer

Kårordförande 14/15 Emilia Wallin Kårstyrelsen 14/15. Cecilia Molinder Vice kårordförande 14/15 Petter Djupfeldt Kårstyrelsen 14/15

Kårordförande 14/15 Emilia Wallin Kårstyrelsen 14/15. Cecilia Molinder Vice kårordförande 14/15 Petter Djupfeldt Kårstyrelsen 14/15 Sid 1( 9) PROTOKOLL Kårstyrelsemöte 01 14/15 Måndagen den 11 September 2014 klockan 18.00 Plats Sammanträdesrummet, plan 1, Nymble * = bilaga finnes. Närvarande THS Kårstyrelse Teddy Juhlin- Henricson

Läs mer

PROTOKOLL 0708-KF-91 1.1. Närvarande. Extra Kårfullmäktigesammanträde # 1 07/08 Datum: 2007-11-01 Tid: 18.00 23.00 Plats: K2

PROTOKOLL 0708-KF-91 1.1. Närvarande. Extra Kårfullmäktigesammanträde # 1 07/08 Datum: 2007-11-01 Tid: 18.00 23.00 Plats: K2 1.1 NYMBLE 2007-11-07 Extra Kårfullmäktigesammanträde # 1 07/08 Datum: 2007-11-01 Tid: 18.00 23.00 Plats: K2 PROTOKOLL 0708-KF-91 Närvarande j n närvarande vid n:te justeringen av röstlängden Injusterade

Läs mer

Kårfullmäktigesammanträde # 4 10/11 Datum: 2011-02-02 Tid: 18.05 22.48 Plats: L1

Kårfullmäktigesammanträde # 4 10/11 Datum: 2011-02-02 Tid: 18.05 22.48 Plats: L1 Kårfullmäktigesammanträde # 4 10/11 Datum: 2011-02-02 Tid: 18.05 22.48 Plats: L1 PROTOKOLL 1011-KF-04 Närvarande VÄLLINGBY 2011-03-03 j n närvarande vid n:te justeringen av protokollet Injusterade ledamöter

Läs mer

PROTOKOLL. Kårstyrelsemöte 2 2009/2010. Tisdagen den 11 augusti 2009. kl. 18.00, sammanträdesrummet, Nymble Drottning Kristinas väg 15

PROTOKOLL. Kårstyrelsemöte 2 2009/2010. Tisdagen den 11 augusti 2009. kl. 18.00, sammanträdesrummet, Nymble Drottning Kristinas väg 15 PROTOKOLL Kårstyrelsemöte 2 2009/2010 Tisdagen den 11 augusti 2009 kl. 18.00, sammanträdesrummet, Nymble Drottning Kristinas väg 15 Närvarande: Kårstyrelsen Tobias Porserud Jana Emmerich Annika Blix Kristoffer

Läs mer

1.3 Val av mötesordförande Vide Richter nominerar Vide Richter till mötesordförande.

1.3 Val av mötesordförande Vide Richter nominerar Vide Richter till mötesordförande. Sid 1(5) PROTOKOLL Kårstyrelsemöte 03 15/16 Torsdagen den 22 oktober 2015 klockan 18.00 Plats Sammanträdesrummet, Nymble * = bilaga finnes. Närvarande THS Kårstyrelse Pontus Gard Kårordförande 15/16 Terese

Läs mer

Morgan Wiström Kandidat, Studiesocialt Ansvarig Elinor Wilow Icke-medlem Mikael Ekström Kandidat, Evenemangschef Philip Westman Icke-medlem

Morgan Wiström Kandidat, Studiesocialt Ansvarig Elinor Wilow Icke-medlem Mikael Ekström Kandidat, Evenemangschef Philip Westman Icke-medlem Sid 1(6) PROTOKOLL Torsdagen den 10 april 2014 klockan 18.00 Plats: Stora Gasque, Nymble, Drottning Kristinas väg 19 * = bilaga finnes. Närvarande Anna Johansson Ordförande Terese Lind Medlem Kim Westin

Läs mer

THS Kårstyrelse Pontus Gard Kårordförande 15/16 Oskar Hektor Kårstyrelsen 15/16

THS Kårstyrelse Pontus Gard Kårordförande 15/16 Oskar Hektor Kårstyrelsen 15/16 Sid 1(7) PROTOKOLL Kårstyrelsemöte 01 15/16 Måndagen den 24 augusti 2015 klockan 18.00 Plats (Sammanträdesrummet, Nymble) * = bilaga finnes. Närvarande THS Kårstyrelse Pontus Gard Kårordförande 15/16 Oskar

Läs mer

MÖTESPROTOKOLL $$M 8 20/4. Närvarande. Bilagor: 12 1. Mötets öppnande. 2. Formalia. a. Mötets behöriga utlysande Bilaga 1. b. Val av justeringsperson

MÖTESPROTOKOLL $$M 8 20/4. Närvarande. Bilagor: 12 1. Mötets öppnande. 2. Formalia. a. Mötets behöriga utlysande Bilaga 1. b. Val av justeringsperson Sid 1(7) MÖTESPROTOKOLL $$M 8 20/4 Tid: Måndagen den 20 april 2015, kl. 18:08. Plats: Dragskåpet, Teknikringen 36B. Närvarande Aneri Patel, ordförande Michael Ekström, vice ordförande Daniel Ruotsalainen,

Läs mer

Torsdagen 27 maj, 12:00-13:00 i Kröken, Nymble. Härmed kallas till extrainsatt THS kårfullmäktigesammanträde på begäran av Kårstyrelsen.

Torsdagen 27 maj, 12:00-13:00 i Kröken, Nymble. Härmed kallas till extrainsatt THS kårfullmäktigesammanträde på begäran av Kårstyrelsen. Till: Kårfullmäktiges ledamöter För kännedom: THS Medlemmar Kårstyrelsen THS Funktionärer THS Sakrevisorer THS Valberedning THS Personal Osqledaren Inspektor Stockholm, den 19 maj 2016 KALLELSE 1516-KF-81

Läs mer

MÖTESPROTOKOLL 1112-KSM-10

MÖTESPROTOKOLL 1112-KSM-10 Sid 1(5) MÖTESPROTOKOLL 1112-KSM-10 Måndagen den 5 december 2011 kl. 18.00 LG-rummet, Nymble, Drottning Kristinas väg 15 Närvarande Kårstyrelsen Johan Persson Sara Emilsson Ivan Milles (från 18:11) Elias

Läs mer

Örebro studentkårs Fullmäktige

Örebro studentkårs Fullmäktige Örebro studentkårs Fullmäktige Datum: 13-04-23-13-04-24 Tid: 17:00 Plats: T137, Rättegångssalen 1.Mötets öppnande...2 2.Mötets stadgeenliga utlysande...2 3.Val av mötesfunktionärer...2 4.Protokolljustering...2

Läs mer

Protokoll fört vid: Sektionen för Medicinsk informatik och Teknik Sektionsmöte Torsdagen den 24/5 å Tolvan, Stockholm

Protokoll fört vid: Sektionen för Medicinsk informatik och Teknik Sektionsmöte Torsdagen den 24/5 å Tolvan, Stockholm Protokoll fört vid: Sektionen för Medicinsk informatik och Teknik Sektionsmöte Torsdagen den 24/5 å Tolvan, Stockholm 1 Formalia 1.1 Mötets öppande Sektionsordförande Tonima Afroze öppnar mötet 17.07.

Läs mer

MÖTESPROTOKOLL 1112-KSM-17

MÖTESPROTOKOLL 1112-KSM-17 Sid 1(5) MÖTESPROTOKOLL 1112-KSM-17 Tisdagen 10 april 2012 kl. 18.00 Gröten, Nymble Närvarande Kårstyrelsen Johan Persson Sara Emilsson Sara Wengström Egil Antonsen Ragnvald Løkholm Alvestad Robin Norström

Läs mer

Mötet utlystes via facebook, hemsidan och via mejlutskick minst två veckor innan mötet

Mötet utlystes via facebook, hemsidan och via mejlutskick minst två veckor innan mötet SIDA 1 AV 9 COPEN VAL-SM 2013 Tisdagen den 15 oktober 2013 kl. 15.15, M2, KTH Campus * = medföljd bilaga 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Niklas öppnar mötet 15:20 1.2. Mötets behöriga utlysande Mötet

Läs mer

, kl i C305

, kl i C305 KÅRFULLMÄKTIGE 3 2016/2017 2016-12-08, kl 18.30 i C305 Föredragningslista 3-16/17, 21-30 Föredragningslista för Teknologkåren vid LTUs kårfullmäktige. Tid: 2016-12-08, kl 18.30 Ärenden: 21-30 Bilaga Föredragare

Läs mer

VALNÄMNDSPROTOKOLL. Kårvalet tom Ur THS stadga: Ur THS reglemente: Beskrivning av valnämndens arbete

VALNÄMNDSPROTOKOLL. Kårvalet tom Ur THS stadga: Ur THS reglemente: Beskrivning av valnämndens arbete 21511 Sid 1(9) VALNÄMNDSPROTOKOLL Kårvalet 215921 tom 215927 Bilagor: Bilaga 1: Fastställande av mandatfördelning för kårfullmäktige [215/216] Bilaga 2: Resultatet i kårvalet 215 Bilaga 3: Resultat i fyllnadsvalet

Läs mer

Föredragningslista Sektionsmöte 2013-10-09, 17:00

Föredragningslista Sektionsmöte 2013-10-09, 17:00 Sektionen för Medieteknik Sektionsmöte 2013-10-09 Föredragningslista Sektionsmöte 2013-10-09, 17:00 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande 1.2. Val av mötesordförande 1.3. Val av mötessekreterare 1.4. Val av

Läs mer

Protokoll från Sektionsmöte 2013-2 P2

Protokoll från Sektionsmöte 2013-2 P2 Sida 1 (7) Protokoll från Sektionsmöte 2013-2 P2 Tisdagen den 17 december klockan 17:15 i sal 4112 1. Formalia 1.1 Mötets öppnande Mötet öppnades 17.13 1.2 Val av mötesordförande Karin Fernström 1.3 Val

Läs mer

1 Mötets öppnande Ordförande Caisa Lycken förklarade mötet öppnat 2013-12-17 kl 17:18

1 Mötets öppnande Ordförande Caisa Lycken förklarade mötet öppnat 2013-12-17 kl 17:18 BESLUTSPROTOKOLL sid 1/5 Fullmäktige sammanträde 2014-04-01 kl 17:18-21:59 Eva Netzelius-salen, Blåsenhus Till protokollet bifogas samtliga bilagor, förteckning över dessa återfinns på sista sidan. Ordförande:

Läs mer

Protokoll fört vid Kårfullmäktige sammanträde tre tisdag den 14 november 2001.

Protokoll fört vid Kårfullmäktige sammanträde tre tisdag den 14 november 2001. Protokoll fört vid Kårfullmäktige sammanträde tre tisdag den 14 november 2001. Närvaro : bilaga 1 B Kajsa Boström B Anne Von Oelreich D Mattias Amnefelt D Robert Andersson D Christer Tamm D Andreas Mattsson

Läs mer

Protokoll från Sektionsmöte 1 09/10 (inklusive bilagor)

Protokoll från Sektionsmöte 1 09/10 (inklusive bilagor) Protokoll från Sektionsmöte 1 09/10 (inklusive bilagor), KTH 2009-09-17 1. Formalia 1.1 Mötets öppnande Jonas Lundgren förklarar mötet för öppnat kl. 17.22. 1.2 Mötets behöriga utlysande SM finner mötet

Läs mer

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen DM 2010-09-27 1(6) Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2010-09-27, 17:37 18:57 Plats Närvarande E52, KTH Sekreterare Alexander Roghult, D-08 Ordförande, D-06 Ledamot

Läs mer

!!!!!!!! Kongliga Flygsektionen, THS. Handlingar SM 3 2014 Q2, 13/10-14 kl 17:30 TC, 14-15/10 kl 17:30

!!!!!!!! Kongliga Flygsektionen, THS. Handlingar SM 3 2014 Q2, 13/10-14 kl 17:30 TC, 14-15/10 kl 17:30 Kongliga Flygsektionen, THS Handlingar SM 3 2014 Q2, 13/10-14 kl 17:30 TC, 14-15/10 kl 17:30 Kallelse Flygsektionens Sektionsmöte 3 2014 Carl-Anders Carlsson Ordförande 2014-09-22 Sida 1 ( 1) KALLELSE

Läs mer

2014-04-03, kl 18.30 i C305

2014-04-03, kl 18.30 i C305 KÅRFULLMÄKTIGE 6 2013/2014 2014-04-03, kl 18.30 i C305 Föredragningslista för Teknologkåren vid LTUs kårfullmäktige. Tid: 2014-04-03, kl 18.30 Plats: C305 Ärenden: 61-70 Bilaga Föredragare 61. Formalia

Läs mer

Protokoll fört vid: Sektionen för Medicinsk Teknik Sektionsmöte Torsdagen den 16/5 å Tolvan, Stockholm

Protokoll fört vid: Sektionen för Medicinsk Teknik Sektionsmöte Torsdagen den 16/5 å Tolvan, Stockholm Protokoll fört vid: Sektionen för Medicinsk Teknik Sektionsmöte Torsdagen den 16/5 å Tolvan, Stockholm 1 Formalia 1.1 Mötets öppande Sektionens ordförande Sander Riedberg öppnar mötet klockan 16.38. 1.2

Läs mer

Protokoll fört vid: Sektionen för Medicinsk Tekniks Budget-SM Torsdag den 15/5 2014, kl 16:17:18 å Osquars Backe 12, Stockholm

Protokoll fört vid: Sektionen för Medicinsk Tekniks Budget-SM Torsdag den 15/5 2014, kl 16:17:18 å Osquars Backe 12, Stockholm 1 Formalia 1.1 Mötets öppnande Protokoll fört vid: Sektionen för Medicinsk Tekniks Budget-SM Torsdag den 15/5 2014, kl 16:17:18 å Osquars Backe 12, Stockholm Sektionsordförande Louise Anderberg öppnar

Läs mer

Handlingar Årsstämma 2013-05-28. Ekonomsektionen i Luleå

Handlingar Årsstämma 2013-05-28. Ekonomsektionen i Luleå Handlingar Årsstämma 2013-05-28. Ekonomsektionen i Luleå MÖTESFORMALIA Beslutsmässighet Sektionsstämman är beslutsmässig när fem (5) medlemmar, exklusive sektionsstyrelsen, är närvarande på plats eller

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-03-18

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-03-18 Stockholm 2015-03-18 Styrelsemöte 10 mars 2015 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppnat kl 16.14 1.2. Mötets behöriga utlysande Extrainsatt Styrelsen beslutar

Läs mer

!!! STADGAR. Konglig Samhällsbyggnadssektion, THS. Stockholm. Org. nr. 802412-5737 Drottning Kristinas väg 19, 100 44 Stockholm

!!! STADGAR. Konglig Samhällsbyggnadssektion, THS. Stockholm. Org. nr. 802412-5737 Drottning Kristinas väg 19, 100 44 Stockholm STADGAR Konglig Samhällsbyggnadssektion, THS Stockholm Org. nr. 802412-5737 Drottning Kristinas väg 19, 100 44 Stockholm Sid 2(14) Stadgan fastställd 2002-10-30. Sammanställd av Malin Svenningsson L99.

Läs mer

Ordförande Rebecca Lundberg förklarade mötet för öppnat kl att justera röstlängden till 20 stycken ombud att justera röstlängden löpande

Ordförande Rebecca Lundberg förklarade mötet för öppnat kl att justera röstlängden till 20 stycken ombud att justera röstlängden löpande 1. Mötets öppnande Rebecca Lundberg förklarade mötet för öppnat kl 18.02 2. Justering av röstlängd Röstlängden justerades till 20 stycken ombud att justera röstlängden till 20 stycken ombud att justera

Läs mer

ÅRSMÖTE 25 Årsmötet är Försvarshögskolans Studentkårs högsta beslutande organ.

ÅRSMÖTE 25 Årsmötet är Försvarshögskolans Studentkårs högsta beslutande organ. Stadga för FÖRSVARSHÖGSKOLANS STUDENTKÅR Denna stadga antogs första gången 31 januari 2008. Stadgan reviderades en första gång 3 mars 2010. Denna version av stadga gäller från och med 1 juli 2010. ÄNDAMÅL

Läs mer

MÖTESPROTOKOLL 11/12-KSM-1

MÖTESPROTOKOLL 11/12-KSM-1 Sid 1(5) MÖTESPROTOKOLL 11/12-KSM-1 Måndag den 8e augusti 2011 kl 18:00 Sammanträdesrummet, Nymble, Drottning Kristinas väg 15 Närvarande Kårstyrelsen Johan Persson Sara Emilsson Ivan Milles Robin Norström

Läs mer

Mötesordföranden Denise Fuglesang förklarar mötet öppnat 18:07. Denise Fuglesang nominerar sig själv till mötesordförande

Mötesordföranden Denise Fuglesang förklarar mötet öppnat 18:07. Denise Fuglesang nominerar sig själv till mötesordförande Sid 1(7) PROTOKOLL Kårstyrelsemöte 15 13/14 Måndagen den 10 mars 2014 klockan 18.00 Sammanträdesrummet, Nymble * = bilaga finnes. Närvarande Anna Johansson Kim Westin Denise Fuglesang Emma Fogelström Nina

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-06-03

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-06-03 Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-06-03 Styrelsemöte 3 juni 2015 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppnat kl 17:20 1.2. Mötets behöriga utlysande Styrelsen

Läs mer

Stormöte Föreningen Energisystemteknologerna (org.nr 817606-6333) ES- sektionen, Uthgård 752 37 Uppsala

Stormöte Föreningen Energisystemteknologerna (org.nr 817606-6333) ES- sektionen, Uthgård 752 37 Uppsala Stormöte Föreningen Energisystemteknologerna (org.nr 817606-6333) ES- sektionen, Uthgård 752 37 Uppsala 18 november 2014 1 Mötets öppnande Mötet öppnades klockan 17.21 av styrelsens ordförande Emma Wennberg

Läs mer

Vårterminsmötesprotokoll

Vårterminsmötesprotokoll Vårterminsmötesprotokoll Närvaro: Mattias Axelsson D96 Talman Christian Berling D00 Sekreterare Jonas Hörström D99 Anders Rangevall D98 (tom 20) Fredrik Salomonsson D98 Johan Persson D99 Torbjörn Eklund

Läs mer

KEMISEKTIONENS STADGAR

KEMISEKTIONENS STADGAR KEMISEKTIONENS STADGAR Antagna våren 2011 (SM3 110228 och SM4 110510) Ändringar gjorda: 2012-02-27 2.3, 2.6 2012-07-01 2.1, 4 2012-09-24 3.2 2013-11-18 1.3, 1.6, 3.2 2014-05-12 3.1, 3.2 2014-10-06 4 2016-02-11

Läs mer

Närvarande: 52, varav 8 styrelsemedlemmar och 6 adjungerade, Se Bilaga 1.

Närvarande: 52, varav 8 styrelsemedlemmar och 6 adjungerade, Se Bilaga 1. Datum: 2015-03- 12 Närvarande: 52, varav 8 styrelsemedlemmar och 6 adjungerade, Se Bilaga 1. Dagordning: 000001 Mötet öppnas 000010 Val av mötesordförande 000011 Val av mötessekreterare 000100 Adjungeringar

Läs mer

Protokoll fört vid årsmötet den 28 februari 2007 i Tea-lokalen

Protokoll fört vid årsmötet den 28 februari 2007 i Tea-lokalen Protokoll fört vid årsmötet den 28 februari 2007 i Tea-lokalen Närvarande: Kårstyrelsen: Jessica Andersson, Ulla Andersson och Anne Norstedt Revisorer: Gunnel Källstedt Stugkommittén: Thor Andersson och

Läs mer

Mötesprotokoll, Sektionen för Energi och miljö Sektionsmöte 2014-03-04

Mötesprotokoll, Sektionen för Energi och miljö Sektionsmöte 2014-03-04 Mötesprotokoll, Sektionen för Energi och miljö Sektionsmöte 2014-03-04 Adress: Lindstedsvägen 3, Stockholm (E36) Sektionsmöte nr 4, VÅ 2013/2014 Datum: 2014-03-04 Tid: 17.38-18.22 Närvarande: Se punkt

Läs mer

Handbok för. Jönköpings Studentkårs. Årsmöte

Handbok för. Jönköpings Studentkårs. Årsmöte Handbok för Jönköpings Studentkårs Årsmöte Det här är en guide för dig som är besökare eller delegat på Jönköpings Studentkårs Årsmöte. Guiden är till för att stötta dig genom Årsmötet och hjälpa dig när

Läs mer

Maskinsektionens vårterminsmöte

Maskinsektionens vårterminsmöte Maskinsektionens vårterminsmöte Protokoll fört tisdagen den 19/3 i M:A 1 TFMÖ Talman Johan Bson Bergfalk förklarade mötet öppnat kl. 17.15. 2 Val av mötessekreterare att välja Rakel Hed till mötessekreterare.

Läs mer

Trädde i kraft 9 september 2012 då andra läsningen att stryka delar av kap. 6 7 samt kap. 6 21, 22, 23 godkändes.

Trädde i kraft 9 september 2012 då andra läsningen att stryka delar av kap. 6 7 samt kap. 6 21, 22, 23 godkändes. 1 (5) Antaget av LinTeks fullmäktige 9 maj 2012 Trädde i kraft 9 september 2012 då andra läsningen att stryka delar av kap. 6 7 samt kap. 6 21, 22, 23 godkändes. 2 (5) Fullmäktige skall hålla minst två

Läs mer

Protokoll för: Sektionen för Medicinsk Teknik Sektionsmöte #1 Tisdag den 19/5, 17.16.15 å Tolvan, Osquars Backe 12, Stockholm

Protokoll för: Sektionen för Medicinsk Teknik Sektionsmöte #1 Tisdag den 19/5, 17.16.15 å Tolvan, Osquars Backe 12, Stockholm 1 Formalia 1.1 Mötets öppnande Protokoll för: Sektionen för Medicinsk Teknik Sektionsmöte #1 Tisdag den 19/5, 17.16.15 å Tolvan, Osquars Backe 12, Stockholm Mötet öppnas av sektionsordförande Nina Jansson

Läs mer

Årsmöte måndag 27/ Scandic Bollnäs

Årsmöte måndag 27/ Scandic Bollnäs Årsmöte måndag 27/2 2017. Scandic Bollnäs I ordförandes och vice ordförandes frånvaro, öppnade ledamot Pontus Forsmark mötet och hälsade alla välkomna. 1. Fastställande av röstlängd för mötet. En närvarolista

Läs mer

Handbok för. Jönköpings Studentkårs. Årsmöte

Handbok för. Jönköpings Studentkårs. Årsmöte Handbok för Jönköpings Studentkårs Årsmöte Det här är en guide för dig som är besökare eller delegat på Jönköpings Studentkårs Årsmöte. Guiden är till för att stötta dig genom Årsmötet och hjälpa dig när

Läs mer

Konstituerande Fullmäktige 2014

Konstituerande Fullmäktige 2014 Konstituerande Fullmäktige 2014 Datum: 2014-04-24 1. Mötets öppnande 2. Fastställande av röstlängd och närvaro 3. Laga förfall 4. Val av två justerare tillika rösträknare 5. Fastställande av mötets behöriga

Läs mer

Konglig samhällsbyggnad. Föredragningslista

Konglig samhällsbyggnad. Föredragningslista Konglig samhällsbyggnad Föredragningslista 1. Formalia 1.1 Mötets öppnande 1.2 Val av mötesordförande 1.3 Val av mötessekreterare 1.4 Val av två justeringspersoner tillika rösträknare 1.5 Adjungeringar

Läs mer

Stadgar. Senast reviderad 2013-11- 04

Stadgar. Senast reviderad 2013-11- 04 Stadgar Senast reviderad 2013-11- 04 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ALLMÄNT... 4 1.1 SYFTE... 4 1.2 FIRMA... 4 1.3 SÄTESORT... 4 1.4 VERKSAMHETSÅR... 4 1.5 FIRMATECKNARE... 4 1.6 ORGANISATION... 4 1.7 STYRDOKUMENT...

Läs mer

Protokoll Styrelsemöte 1 14/15

Protokoll Styrelsemöte 1 14/15 PROTOKOLL Kårstyrelsen Kårhuset Lund, 15 oktober 2014 Daniel Lundell, mötessekreterare Protokoll Styrelsemöte 1 14/15 Tid: Måndagen den 8 september 2014 klockan 17.58 Plats: Hollywood, Kårhuset Närvarande

Läs mer

Scouterna, Stadgar Sollentuna Norra scoutkår

Scouterna, Stadgar Sollentuna Norra scoutkår Scouterna, Stadgar Sollentuna Norra scoutkår Stadgar för Sollentuna Norra Scoutkår Organisationsnummer: 814800-3513 Antagna av Kårstämman den 2012-10-10 1 Allmänt Scoutkåren är en sammanslutning av enskilda

Läs mer

att godkänna kallelsen. att godkänna dagordningen med ändringar. Fullmäktige beslutar att till justerare välja David Höjenberg. Fullmäktige beslutar

att godkänna kallelsen. att godkänna dagordningen med ändringar. Fullmäktige beslutar att till justerare välja David Höjenberg. Fullmäktige beslutar FULLMÄKTIGE BESLUTSPROTOKOLL Fullmäktige sammanträde 2014-09-17 kl 17:15-22:40 Eva Netzelius-salen, Blåsenhus Ordförande: Andreas Carlsson Sekreterare: Paul Bengtsson 1 Tal samt frågestund med rektor Eva

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA 0607-KF-02

FÖREDRAGNINGSLISTA 0607-KF-02 1 NYMBLE, 2006-09-28 FÖREDRAGNINGSLISTA 0607-KF-02 * = bilaga finnes Föredragningslista Kårfullmäktigemöte #2 06/07 Datum: 2006-10-09 Tid: 18.00 23.00 Plats: L1 1. Formalia Föredragande 1.1 Mötets öppnande

Läs mer

Stadgar för Kallhälls scoutkår

Stadgar för Kallhälls scoutkår Sid 1(7) Stadgar för Kallhälls scoutkår Organisationsnummer: 813200-5128 Antagna av kårstämman den 2014-10-05 1 Allmänt Scoutkåren är en sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att bedriva

Läs mer

Protokoll sektionsmöte Geosektionen

Protokoll sektionsmöte Geosektionen Protokoll sektionsmöte Geosektionen Plats: Sal A117,. Tid: 10 mars 2016 kl. 18:30 Närvarande: 29 medlemmar. 2 icke medlemmar, se Bilaga 1. 1 Formalia 1.1. Mötets öppnande Oscar Forsberg förklarade mötet

Läs mer

Årsmöte Chalmers Orienteringslöpare

Årsmöte Chalmers Orienteringslöpare Årsmöte Chalmers Orienteringslöpare Tid och plats 22:a februari 2017, Vera Sandberg-salen, Chalmers kårhus. Närvarande Bifogad lista 1 Mötets öppnande 2016 års styrelseledamot Simon Öberg hälsade alla

Läs mer

Mötesprotokoll, Sektionen för Energi och miljö Sektionsmöte 2015-02-23

Mötesprotokoll, Sektionen för Energi och miljö Sektionsmöte 2015-02-23 Mötesprotokoll, Sektionen för Energi och miljö Sektionsmöte 2015-02-23 Adress: Gråttan, Osquars backe 8 Sektionsmöte nr 6, VÅ 2014/2015 Datum: 2015-02- 23 Tid: 17.44-19.47 Närvarande: Se punkt 1.4 1. Formalia

Läs mer

Protokoll fört vid fullmäktigesammanträde 1 15/16

Protokoll fört vid fullmäktigesammanträde 1 15/16 Sid 1(6) Protokoll fört vid fullmäktigesammanträde 1 15/16 Datum: 2015-10-15 Tid: 17.15 Lokal: Östra Paviljongen F15-1 Formalia F15-1.1 Mötets öppnande Talman 14/15 Astrid Råberg, Sigmasektionen, förklarar

Läs mer

Bioteknikutbildningar i Sverige Org. nummer 802446-2155. BUS Vårmöte 2013. Innehåll. Justering av protokoll

Bioteknikutbildningar i Sverige Org. nummer 802446-2155. BUS Vårmöte 2013. Innehåll. Justering av protokoll BUS Vårmöte 2013 Innehåll Justering av protokoll Kallelse med preliminär föredragningslista och beslutsunderlag Protokoll Närvarolista Justering av protokoll Jenny Salin, ordförande samt mötesordförande

Läs mer

Stockholms Spiritualistiska Förening

Stockholms Spiritualistiska Förening 1 Stockholms Spiritualistiska Förening STADGAR Slutligen fastställda på årsmötet den 28 april 1998. (Justerade enligt beslut på årsmötet den 20 april 2009.) (Justerade enligt beslut på årsmötet den 22

Läs mer

Handlingar Vårsstämma. 2014-05-14. Ekonomsektionen i Luleå

Handlingar Vårsstämma. 2014-05-14. Ekonomsektionen i Luleå Handlingar Vårsstämma 2014-05-14. Ekonomsektionen i Luleå MÖTESFORMALIA Beslutsmässighet Sektionsstämman är beslutsmässig när fem (5) medlemmar, exklusive sektionsstyrelsen, är närvarande på plats eller

Läs mer

Föredragningslista 2011-09-27

Föredragningslista 2011-09-27 S E K T I O N S M Ö T E 1. Formalia Föredragningslista 2011-09-27 1.1 Mötets öppnande 1.2 Val av mötesordförande 1.3 Val av mötessekreterare 1.4 Val av två justerare tillika rösträknare 1.5 Fråga om mötets

Läs mer

Protokoll fört vid fullmäktigesammanträde nr /2015

Protokoll fört vid fullmäktigesammanträde nr /2015 Protokoll fört vid fullmäktigesammanträde nr 1 2014/2015 2014-11-04, klockan 18:12-20:46, Kårsalen, Frescati Närvarande Ordinarie ledamöter och tjänstgörande suppleanter. VSF Elin Melander Sofia Kaffa

Läs mer

1. Formalia 1.1. Mötets öppnande

1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Styrelsemöte den 20 november 2013 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet öppnas kl 17:19. 1.2. Mötets behöriga utlysande Mötet anses vara behörigt utlyst. 1.3. Närvarande Alla förutom Lukas Häggström.

Läs mer

2. Rapporter Föredragande 2.1. Ledamot för Utbildningsfrågor Robin Palmberg

2. Rapporter Föredragande 2.1. Ledamot för Utbildningsfrågor Robin Palmberg Sektionen för Medieteknik Stockholm 20131022 Styrelsemöte den 23 oktober 2013 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Kl 17:31. 1.2. Mötets behöriga utlysande Mötet anses behörigt utlyst. 1.3. Närvarande Lukas,

Läs mer

Fullmäktigesammanträde 3 14/15

Fullmäktigesammanträde 3 14/15 Sid 1(7) Fullmäktigesammanträde 3 14/15 Datum: 2014-12-11 Tid: 17.15 Lokal: Kårhuset Origo F14-3 Formalia Anmärkning F14-3.1 Mötets öppnande Talman, Astrid Råberg, förklarar mötet öppnat klockan 17.24

Läs mer

Stadgar. SULF:s Professorers Förening (SPF)

Stadgar. SULF:s Professorers Förening (SPF) Stadgar SULF:s Professorers Förening (SPF) Innehåll Allmänna bestämmelser 1 Ändamål 3 2 Organisation 3 3 Regler för beslut och val 3 Ombudsmöte 4 Ombudsmöte 4 5 Ombudsmötets sammansättning 4 6 Närvarorätt

Läs mer

Logistiksektionen Höstmöte Tid: 17:25-19:49 Plats: TP1

Logistiksektionen Höstmöte Tid: 17:25-19:49 Plats: TP1 Logistiksektionen Höstmöte 2013-11-07 Tid: 17:25-19:49 Plats: TP1 Närvarande: På mötet fanns 55 st personer närvarande och 12 st av dessa var ur den sittande styrelsen. 1 Mötets öppnande Logistiksektionens

Läs mer

MÖTESPROTOKOLL 1011-KS-4

MÖTESPROTOKOLL 1011-KS-4 Sid 1(5) MÖTESPROTOKOLL 1011-KS-4 Måndagen 11 oktober 2010 kl. 18.00 Ledningsgruppsrummet, Nymble, Drottning Kristinas väg 15 Närvarande Kårstyrelsen Ivan Milles Elias Lindqvist Klara Andersson Karl Fallgren

Läs mer

Protokoll. 1. Formalia. Protokoll SM3/1415 Mars 2015 Sid. 1 av 8

Protokoll. 1. Formalia. Protokoll SM3/1415 Mars 2015 Sid. 1 av 8 Sid. 1 av 8 Protokoll Mötets art: SM3 Datum: Tisdag 03 Tid: 17:17 Plats: M1 Närvarande: Jonathan Cressell (Mötesordförande) Tim Hallor (Koordinator) Övriga se bilaga. 1. Formalia 1.1. Mötets öppnades 17:24

Läs mer

Mötesprotokoll, Sektionen för Energi och miljö Sektionsmöte 2013-02-11

Mötesprotokoll, Sektionen för Energi och miljö Sektionsmöte 2013-02-11 Mötesprotokoll, Sektionen för Energi och miljö Sektionsmöte 2013-02-11 Adress: Lindstedsvägen 3, Stockholm (E36) Sektionsmöte nr 3, VÅ 2013/2014 Datum: 2013-02-11 Tid: 17.33 18.57 Närvarande: Se punkt

Läs mer

Stadgar för Mälarscouterna

Stadgar för Mälarscouterna Stadgar för Mälarscouterna 1 Allmänt Scoutkåren Mälarscouterna är en partipolitisk och religiöst obunden sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att i bedriva scoutverksamhet. Mälarscouterna

Läs mer

Stadgar för Alla ska kunna bo kvar

Stadgar för Alla ska kunna bo kvar Stadgar för Alla ska kunna bo kvar 1. Firma Föreningens namn är Alla ska kunna bo kvar 2. Syfte Föreningens syfte är att sätta fokus på de sociala aspekter som finns när fastighetsägare höjer hyrorna kraftigt

Läs mer

Protokoll 13/14-1. BMA Malin Olsson Lisa Lord. SSK-L Gubb Per Stigson Ellinor Carlsson Niclas Olsson Stina Svensson. SSK-N Olivia Lund Maria Åkesson

Protokoll 13/14-1. BMA Malin Olsson Lisa Lord. SSK-L Gubb Per Stigson Ellinor Carlsson Niclas Olsson Stina Svensson. SSK-N Olivia Lund Maria Åkesson Protokoll 13/14-1 Consensus fullmäktigesammanträde Datum: Tid: 13:00-16:05 Lokal: Rönnen, Campus US Närvarande: SG Linnéa Högberg Frida Gustafson Niklas Norberg AT Shilan Jaderi Moa Westerlund LOG Maria

Läs mer

PROTOKOLL. Kårstyrelsemöte 14 11/12. Närvarande. Kårstyrelsen. Övriga. Föredragingslista Kårstyrelsemöte KSm14 11/12 2012-02-06 Sid 1(6)

PROTOKOLL. Kårstyrelsemöte 14 11/12. Närvarande. Kårstyrelsen. Övriga. Föredragingslista Kårstyrelsemöte KSm14 11/12 2012-02-06 Sid 1(6) Sid 1(6) PROTOKOLL Kårstyrelsemöte 14 11/12 Måndagen den 6 februari 2012 klockan 16.00 Sammanträdesrummet Nymble Närvarande Kårstyrelsen Johan Persson Sara Emilsson Elias Lindqvist Sara Wengström Egil

Läs mer

Protokoll sektionsmöte 2013-10-10

Protokoll sektionsmöte 2013-10-10 Sidan 1 av 7 Kl: 17.17 Mötesnummer: 3-2013/2014 Plats: HB3 Kallelse: [Bilaga 1] Närvarande: Funktion Namn E-mail Ordförande David Ådvall advall Vice Robert Kemi kemi Sekreterare Adam Sandberg Eriksson

Läs mer

Extra Sektionsmöte, 2000-11-09

Extra Sektionsmöte, 2000-11-09 Kongl. Datasektionen vid THS Extra Sektionsmöte 2000-11-09 1(5) Extra Sektionsmöte, 2000-11-09 1 Mötets högtidliga öppnande Ordföranden förklarar mötet öppnat klockan 17:21 med 26 teknologer närvarande.

Läs mer

M-båtsförbundets årsmöte 2010

M-båtsförbundets årsmöte 2010 1 (5) Protokoll 2010-11-28 M-båtsförbundets årsmöte 2010 1 Årsmötet öppnades Förbundets ordförande Kristina Lundevall hälsade närvarande medlemmar välkomna till mötet. Erik Persson anmäler frågan om mässan

Läs mer

, kl i C305

, kl i C305 KÅRFULLMÄKTIGE 5 2013/2014 2014-03-06, kl 18.30 i C305 60 Talmanspresidiet Föredragningslista 5-13/14, 51 - Föredragningslista för Teknologkåren vid LTUs kårfullmäktige. Tid: 2014-03-06, kl 18.30 Ärenden:

Läs mer

Stadga för Teknologernas Centralorganisation

Stadga för Teknologernas Centralorganisation Stadga för Teknologernas Centralorganisation 1 Syfte 1.1 Teknologernas Centralorganisations syfte är att stödja studiesociala och/eller kontaktskapande aktiviteter för medlemsföreningarnas studenter. 2

Läs mer

Styrelsens förslag till ändringar av STFs stadgar

Styrelsens förslag till ändringar av STFs stadgar SVENSKA TURISTFÖRENINGEN Dagordningspunkt 11 Riksstämma 2010 Bilaga 1 Styrelsens förslag till ändringar av STFs stadgar STADGAR för SVENSKA TURISTFÖRENINGEN Antagna vid årsmöte den 24 25 maj 1997 Reviderade

Läs mer

Landvetter scoutkår av Scouterna Stadgar för Landvetter scoutkår

Landvetter scoutkår av Scouterna Stadgar för Landvetter scoutkår Stadgar för Landvetter scoutkår Organisationsnummer: 852000-3446 Antagna av Kårstämman den 2012-11-08 1 Allmänt Scoutkåren är en sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att bedriva scoutverksamhet

Läs mer

Stadga för. Morlanda Scoutkår. Svenska Scoutförbundet

Stadga för. Morlanda Scoutkår. Svenska Scoutförbundet Stadga för Morlanda Scoutkår Av Svenska Scoutförbundet Utarbetad under våren 2005 Kapitel 1 Kårens uppgift och verksamhet Uppgift 1:1 Scoutkåren har till uppgift att bedriva scoutverksamhet i enlighet

Läs mer

Mötesprotokoll Ung Pirat Östra Distriktets kongress 2015. 28 februari 1 mars, Uppsala

Mötesprotokoll Ung Pirat Östra Distriktets kongress 2015. 28 februari 1 mars, Uppsala Mötesprotokoll Ung Pirat Östra Distriktets kongress 2015. 28 februari 1 mars, Uppsala 1. Mötets öppnande Distriktsordförande Erik Einarsson öppnar mötet klockan 12.15. 2. Mötets behörighet Stadgan säger:

Läs mer

MÖTESPROTOKOLL $$M 4 14/11. Närvarande. Bilagor: Formalia. a. Mötets öppnande. b. Mötets behöriga utlysande Bilaga 1. c. Val av justeringsperson

MÖTESPROTOKOLL $$M 4 14/11. Närvarande. Bilagor: Formalia. a. Mötets öppnande. b. Mötets behöriga utlysande Bilaga 1. c. Val av justeringsperson Sid 1(5) MÖTESPROTOKOLL $$M 4 14/11 Måndagen den 14/11-2016 kl. 18:12. Mötesrummet, Dragskåpet, Teknikringen 36B Närvarande Emma Ingo, ordförande Johan Forsberg, vice ordförande Charlotte Karlsson, sekreterare

Läs mer

Umeå naturvetar- och teknologkår. PROTOKOLL F-sektionen

Umeå naturvetar- och teknologkår. PROTOKOLL F-sektionen Protokoll, F-stormöte 1 13/14 Datum 2013-09-23 Tid 17.15 Plats Kårhuset Origo F13-1 FORMALIA F13-1.1 F13-1.2 F13-1.3 F13-1.4 F13-1.5 F13-1.6 F13-1.7 Mötets öppnande Mötet öppnas 17.46 Avstängning av mobiltelefoner

Läs mer

Stadgar Sveriges läkarförbund student Lund

Stadgar Sveriges läkarförbund student Lund Stadgar Sveriges läkarförbund student Lund Allmänna bestämmelser 1. 2. 3. Medlemskap 4. 5. 6. Sveriges läkarförbund student Lund är en lokalavdelning av Sveriges läkarförbund student inom Sveriges Läkarförbund

Läs mer

Stadga för Mattecentrum Senast reviderad:

Stadga för Mattecentrum Senast reviderad: Stadga för Mattecentrum Senast reviderad: 2017-03-19 1 Syfte Mom 1 Mattecentrum ska utan vinstdrivande intresse öka elevers förståelse för matematik och dess roll i samhället, inspirera med förebilder

Läs mer

Stadgar för S:t Olofs Scoutkår TKÅR VÄSTERÅS. Organisationsnummer: 878001-9124 Antagna av Kårstämman 2012-10-10

Stadgar för S:t Olofs Scoutkår TKÅR VÄSTERÅS. Organisationsnummer: 878001-9124 Antagna av Kårstämman 2012-10-10 Stadgar för S:t Olofs Scoutkår US:T OLOFS SCO TKÅR VÄSTERÅS Organisationsnummer: 878001-9124 Antagna av Kårstämman 2012-10-10 Not: När begreppet Scoutkåren används i dessa stadgar avser detta S:t Olofs

Läs mer

PROTOKOLL: FLYGSEKTIONENS SEKTIONSMÖTE 3, 2013

PROTOKOLL: FLYGSEKTIONENS SEKTIONSMÖTE 3, 2013 Sida 1(7) PROTOKOLL: FLYGSEKTIONENS SEKTIONSMÖTE 3, 2013 Närvarande ur styrelsen, 14 oktober: Joakim Trobeck, Jennifer Idman,, Josefine Severholt (ankommer under punkt 6.1), Petra Hesselmar (ankommer under

Läs mer

Stadgar. Gäller från senaste stadgeändring 2015-02-11 och ersätter alla tidigare versioner. Karin Elgh Ordförande 2014/2015 1 (8)

Stadgar. Gäller från senaste stadgeändring 2015-02-11 och ersätter alla tidigare versioner. Karin Elgh Ordförande 2014/2015 1 (8) 1 (8) MASKINTEKNOLOGSEKTIONEN Stadgar Gäller från senaste stadgeändring 2015-02-11 och ersätter alla tidigare versioner Karin Elgh Ordförande 2014/2015 Mikael Mäkinen Vice Ordförande 2014/2015 2 (8) Maskinteknologsektionens

Läs mer

Protokoll fört vid Val-SM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid Val-SM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen Val-SM 2004-05-11 1(7) Protokoll fört vid Val-SM Konglig Datasektionen 1 Mötets högtidliga öppnande Ordföranden förklarar mötet öppnat klockan 16:30. För närvarolista, se bilaga 1.

Läs mer

Förslag på dagordning till Ung Pirat Östras distriktskongress 2015

Förslag på dagordning till Ung Pirat Östras distriktskongress 2015 Förslag på dagordning till Ung Pirat Östras distriktskongress 2015 1. Mötets öppnande Distriktsordförande Erik Einarsson öppnar mötet. 2. Mötets behörighet Stadgan säger: 36 Mötet är beslutsmässigt om

Läs mer

Stadgar för Engelbrekt Scoutkår

Stadgar för Engelbrekt Scoutkår Stadgar för Engelbrekt Scoutkår Scouterna Stadgar för Engelbrekt scoutkår, organisationsnummer 875001-8676 Antagna av kårstämman den 2012-03-01 med tillägg vid stämma 2013-03-07 1 Allmänt Engelbrekt scoutkår

Läs mer

Kallelse föreningsmöte 1 (1)

Kallelse föreningsmöte 1 (1) Kallelse föreningsmöte 1 (1) Plats Gamma Tid Tisdagen den 19 mars klockan 17.15 Föredragningslista 1. Preliminärer a. Mötets öppnande b. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare c. Justering av

Läs mer

Stormöte Föreningen Energisystemteknologerna (org.nr ) ES- sektionen, Uthgård Uppsala

Stormöte Föreningen Energisystemteknologerna (org.nr ) ES- sektionen, Uthgård Uppsala Stormöte Föreningen Energisystemteknologerna (org.nr 817606-6333) ES- sektionen, Uthgård 752 37 Uppsala 11 maj 2015 1 Mötets öppnande Mötet öppnades klockan 17.35 av styrelsens ordförande Emma Wiesner

Läs mer

Bilaga 2 Sammanfattning av samtliga beslut som fram tills nu har tagits av KS 13/14

Bilaga 2 Sammanfattning av samtliga beslut som fram tills nu har tagits av KS 13/14 Bilaga 2 Sammanfattning av samtliga beslut som fram tills nu har tagits av KS 13/14 KS möte 10/7-2013 Fattade beslut Firmateckning Attesträtt Förste Kårstyrelseledamot Ansvarsområden Kårstyrelsen Tidsrapportering

Läs mer