FÖGLÖBLADET FÖGLÖ KOMMUN Redaktör Matilda Karlström ÅRGÅNG 25 Mars 2015 Nr 3

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FÖGLÖBLADET FÖGLÖ KOMMUN Redaktör Matilda Karlström ÅRGÅNG 25 Mars 2015 Nr 3"

Transkript

1 FÖGLÖBLADET FÖGLÖ KOMMUN Redaktör Matilda Karlström ÅRGÅNG 25 Mars 2015 Nr 3 Nästa nummer av Föglöbladet utkommer fredag 27 mars. Deadline för inlämning av material till nästa nummer är måndag 23 mars kl 12. Vänligen respektera stopptiden genom att lämna in materialet i tid. HÄNDELSE & EVENEMANGSKALENDER MARS 2015 DAG DATUM TID AKTIVITET PLATS SIDAN Måndag Folkhälsan : Gymnastik Föglö Grundskola * Torsdag FUIA : Bollspel/idrott Föglö Grundskola * Torsdag Återvinningscentralen öppen Stentorpa 6 Lördag Mediskurs : ekonomi + miljö Föglö Grundskola 13 Måndag Folkhälsan : Gymnastik Föglö Grundskola * Tisdag Pitch- & Stickcafé Annagårdens stora matsal * Tisdag Klädförsäljning Annagården 10 Torsdag Kurs : Jägarexamen Föglö Grundskola 14 Torsdag FUIA : Bollspel/idrott Föglö Grundskola * Lördag Årsmöte : Bråttö Fiskelag Hemma hos Karl-Gustav Englund 7 Måndag Folkhälsan : Gymnastik Föglö Grundskola * Tisdag Frukostträff Kommungården 2 Torsdag Årsmöte : Föglö jaktvårdsförening Kommungården 14 Torsdag FUIA : Bollspel/idrott Föglö Grundskola * Torsdag Återvinningscentralen öppen Stentorpa 6 Måndag Folkhälsan : Gymnastik Föglö Grundskola * Tisdag Pitch- & Stickcafé Annagårdens stora matsal * Torsdag Kurs : Jägarexamen Föglö Grundskola 14 Torsdag FUIA : Bollspel/idrott Föglö Grundskola * Lördag Årsmöte : Garantiföreningen Matsmårs Föglö bibliotek 7 * se Februarinumret

2 FÖGLÖBLADET 2 MARS 2015 Frukostträff Det är dags för vårens första frukostträff för företagare, föreningar och andra intresserade. Vi hoppas få se så många som möjligt, vi har ett digert och viktigt program för den första träffen (se nedan). Tisdagen den 17 mars kl på Kommungården i Degerby. Prel. program Skutträffen på Föglö (14 juli) Jerker m.fl. informerar Föglödagen Företagsam Skärgård r.f. Verksamhet, planer mm - ordförande Kent Eriksson informerar, diskussion KulTur i Föglö sommaren 2015 fortsättning?! Information/diskussion om den kommande Föglöfilmen (kommittén har startat sitt arbete) Genomgång av sommarens planerade evenemang/aktiviteter Visit Ålands vårmöte Föglömappen mm mm Dessutom; Kort information om kommunens budget för 2015 samt förstås av deltagarna på träffen väckta frågor. Önskvärt är att så många företagare och föreningar som möjligt, men också andra intresserade, kan delta, så hoppas på stor uppslutning! Anmälan senast fredag 13 mars antingen per tel (Agneta) eller Vårens två övriga träffar är planerade enligt följande; Torsdag 23 april (kvällsfika) samt Tisdag 2 juni (frukostträff). PÅMINNELSE Medelande till hemservicetagare! För fastställande av er hemservisavgift från den 1/ vänligen lämna in till socialkansliet följande uppgifter: - Pensions inkomster och övriga inkomster, brutto - Beskattningsintyg Eventuella ränteinkomster Inlämnas senast 6 mars. Socialsekreterare Jessica Björn Meddela gärna programönskemål till kommande frukostträffar. Observera att frukostträffarna är öppna för alla intresserade, inte enbart turistföretagare och föreningsfolk (vem som nu inte är det?!). Välkomna! Vi bjuder sedvanligt på smörgås och morgonté/kaffe. Kommunstyrelsen MATERIAL SOM SKALL MED I BLADET SÄNDS TILL REDAKTIONEN PÅ FÖLJANDE SÄTT; e-post: OBS! För bästa resultat - skicka in din annons i PDF-format. Material kan lämnas till kommunkansliet i Degerby, men lämna helst in material per e-post! Föglöbladets annonspriser 2015 (exklusive moms 24%) : helsida 40,- halvsida 20,- 1/4 sida 10,- I Föglö fast bosatta privatpersoner och Föglöföreningar annonserar gratis i Föglöbladet. Föglöbladet är samhällsinformation som delas ut till alla fastboende som är skrivna på Föglö och till företag på Föglö.

3 FÖGLÖBLADET 3 MARS 2015 SOMMARJOBB TURISTVÄRD/ INFORMATÖR Kommunen anställer för sommaren 2015 skolelever (eller andra intresserade) för följande uppgifter; 1) skötsel av kommunens planteringar, främst ogräsplockning och rensning av land, men ev. också andra uppgifter som målning och liknande. Kan också bli aktuellt med vissa åtgärder på kommunens vandringsleder. Uppskattad arbetstid är cirka timmar totalt som fördelas på dem som antas till jobben. Arbetstiden är i första hand i juni månad, men gärna också i maj såvitt möjligt och i början av augusti. Arbetet börjar dagligen kl och slutar ca med en halv timmes lunchpaus i mitten. Arbetet borde också bra kunna kombineras med annat sommarjobb om så skulle vara. Jobben kan sökas av födda 2001 och tidigare, 2) städhjälp för storstädningen vid skolan. Arbetstid fem timmar + lunch per dag. Arbetet infaller under perioden 10 juni 3 juli då storstädningen pågår vid skolan. Två ungdomar anställes som hjälper till med städningen under olika veckor (dvs de arbetar inte samma veckor) alternativt anställs en ungdom för dagar (2-3 veckor). De som söker detta arbete måste vara födda senast 2000, dvs fylla 15 år i år. Timpenning 9,00 /timme Intresserad? Rikta en fritt formulerad ansökan till kommundirektör Niklas Eriksson per post eller telefon till kommungården eller per senast onsdag 1 april kl , där det framgår vilket eller vilka jobb du söker. Vid många sökanden prioriteras ungdomar födda och sådana som inte har några andra sommarjobb. Vid frågor kontakta för jobb nr 1) Hasse på tel alt eller e-post och för jobb 2) skolföreståndare Siv Fogelström, tel SKUTTRÄFFEN JOBB Skutträffen hålls i år den 14 juli. För att hjälpa till under dagen efterhöres tillfällig arbetskraft. Uppgifterna kommer att bestå av uppsättning och undanplockning av aktiviteter, handha aktiviteter och allmänna göromål under Skutträffsdagarna kring Torget och hamnområdet i Degerby. Vi beräknas behöva ca 5-6 personer, gärna ungdomar, men också vuxna är välkomna att söka, som självständigt kan arbeta under ledning av Skutträffsarrangörerna. Du skall helst vara född 2000 eller tidigare och minst 2 stycken bör vara 18 år eller äldre då Skutträffsdagarna går av stapeln. OBS! Även yngre kan söka, dock inte yngre än födda Föglö kommun söker två personer att arbeta som värdar/informatörer i kommunens turistinformation i Degerbysommaren2015. Arbetet består i första hand av att informera besökare omvadsomskerpåföglö,omvadsomfinnsattseoch göra,ävensominformeraomvardukanboochätaoch vid behov hjälpa till med bokningar mm. I andra hand skall du tillhandahålla information om vad som erbjuds på övriga Åland. Ofta handlar frågorna även om Skärgårdstrafiken. Beställning av broschyrer och informationsmaterial och att hålla informationen snygg och gästvänlig hör också till dina uppgifter. Dessutom planeras turistinformationen som tidigare ha en del försäljning av produkter (främst publikationer och skrifter, men delvis också annat), företrädesvis kommunens egna, men ev också annat som konst och hantverksförsäljningkanbliaktuellt. Turistinformationenöppnarfredagenden12juniochär öppen till och med söndag 16 augusti. Arbetet delas alltså mellan två personer som arbetar vecka vecka enligtschema.timlön12,50 /timme. Turistinformationens öppettider är måndag lördag kl ,söndagarkl ,medlunchpaus alltidkl Turistinformationenärbelägeni bibliotekshuset. Du skall vara beredd att ifall tillfälle erbjuds delta i förberedandeutbildningsomvissaårarrangerasavvisit Åland inför sommaren och även handha iordningställandet av infons utrymmen som görs vecka 24(1 2dagar). Vi söker dig som har fyllt 18 år, är ansvarsfull och kan arbeta självständigt. Värde läggs på språkkunskaper liksomkunskaperomföglöochålandochev.erfarenhet av liknande arbete från tidigare. För information och vidare upplysningar om Föglö mm rekommenderas besökpåkommunenshemsidawww.foglo.ax. Sedvanliga, skriftliga ansökningshandlingar skickas till Föglö kommun, Tingsvägen 3, FÖGLÖ eller till VälkommenmedDinansökan! Arbetstiden för de två dagarna totalt beräknas uppgå till ca 6-7 timmar och är förlagd till eftermiddagen/kvällen (prel. ca kl / /21.00, men också andra tider kan bli aktuella). Timpenning 9,00 /timme Intresserad? Rikta en fritt formulerad ansökan till kommundirektör Niklas Eriksson senast onsdag 1 april. Vid frågor kontakta Niklas på tel alt eller e-post till vilken ansökan också kan inlämnas (alt. till

4 FÖGLÖBLADET 4 MARS 2015 GRÄSKLIPPNINGSJOBB SOMMARJOBB Kommunen anställer för sommaren 2015 (maj-juli alt. juni-augusti) en person med månadslön som skall fungera som semestervikarie för kommunens två fastighetsskötare. Arbetsuppgifter är främst att sköta gräsklippning, röjningar (vandringslederna mm), planteringar och delta i jourverksamheten. Lön enligt tekniska sektorns avtal. FUIAanställerliksomtidigareenpersonförklippningav idrottsplanenigranbodasamtgrästrimninglängsstaket, byggnadermmunderår2015. Arbetetbörjarimajochpågårsålängesäsongenpågår, vanligen t.o.m. oktober månad då sista klippningen för vintern brukar ske. Omfattningen av klippningen och trimningen beror förstås på hur mycket gräset växer. Självständigt jobb, dvs du skall själv se när planen behöver klippas eller trimning ske. Lön; 500 euro fast arvode. Dusomärintresseradattskötadettaskallvaraminst15 årgammal(född2000ellertidigare). Intresserade kontaktar ordförande Niklas Eriksson, tel ellere mars månad. FUIA styrelsen Intresserade? Rikta en fritt formulerad ansökan till byggnads- och tekniska nämnden i Föglö senast den 31 mars Vid frågor kan kommuntekniker Hans-Kristian Skaag kontaktas på telefon alt eller på e-posten DET ÄR DAGS ATT PLANERA SOMMAREN! Behöver du ett sommarjobb? Du som är år upplev Norden genom Nordjobb. Sök sommarjobb idag! Har du behov av motiverad arbetskraft i sommar? Varje sommar är det över 4000 ungdomar som vill arbeta på Åland genom Nordjobb. Alla arbetstillfällen är välkomna! Vill du hyra ut bostad i sommar? Om du har en lämplig bostad som du vill hyra ut till en skötsam ungdom från ett annat nordiskt land så kontakta Nordjobb. Läs mer på vår hemsida: Kontakta Nordjobb på Åland: Tina Sjövall tel 17279, e-post:

5 FÖGLÖBLADET 5 MARS 2015 KUNGÖRELSE Bildningsnämnden i Föglö söker till Föglö grundskola för tiden EN TIMLÄRARE I HUVUDSYSSLA I KLASSLÄRARUPPGIFTER 23 vt 2 3 st TIMLÄRARE I HUVUDSYSSLA för sammanlagt 52 vt (minst 16 vt och 4-5 arbetsdagar per vecka) Timmar att söka (ungefärligt antal): musik (åk 7-9) 3 vt hem och konsumentkunskap (åk 7-9) 5 vt idrott (åk 1-9) 9 vt biologi (åk 7-9) 4 vt geografi (åk 7-9) 4 vt svenska (åk 7-9) 9 vt teknisk slöjd (åk 3-9) 6 vt specialundervisning 10 vt IKT-handledare 2 vt och för tiden EN TIMLÄRARE I HUVUDSYSSLA FÖR ELEVER MED ANNAT MODERSMÅL ÄN SVENSKA; 18 vt Till uppdraget som skolföreståndare och vice skolföreståndare skall en lärare i kollegiet utses för tiden Lärare intresserade av detta ombeds att anmäla sitt intresse i enlighet med ansökningstiden nedan. Vi söker dig som gillar att samarbeta och att utveckla skolan tillsammans med andra i en lärande organisation, är kreativ och initiativrik, och är beredd att utveckla digitala lärmiljöer. Föglö grundskola är en 1-9 skola med 57 elever. Intresserad? Kontakta skolföreståndare Siv Fogelström tel , , eller skoldir. Kerstin Lindholm tel eller Sedvanliga ansökningshandlingar skall vara bildningsnämnden tillhanda senast den kl under adress: Bildningsnämnden i Föglö, Skoldir. Kerstin Lindholm, Sottunga eller via epost Den som blir vald skall uppvisa straffregisterutdrag. Föglö den 11 februari Bildningsnämnden, K U N G Ö R E L S E Bildningsnämnden i Föglö begär härmed in A N B U D på skolskjutsarna till och från Föglö grundskola för läsåret Anbudshandlingar finns att få från Föglö grundskola, skolföreståndare Siv Fogelström. Anbuden skall vara bildningsnämnden tillhanda senast den 6 mars 2015 under adress: Bildningsnämnden i Föglö, Skoldir. Kerstin Lindholm, Sottunga. Föglö den 11 februari Bildningsnämnden

6 FÖGLÖBLADET 6 MARS 2015 Protokollen finns att läsa i sin helhet på kommunens hemsida: De senaste protokollen är kommunstyrelsen 27.1 och 17.2, byggnads- och tekniska nämnden 2.2, bildningsnämnden 11.2 och kommunfullmäktige Tillsatta tjänster/arbetsavtal i februari; Tjänst/arbete Tjänsteinneh./arb.tagare Tid Antal sökande Bokförare/kanslist 100 % Amanda Bertell, Föglö fr.o.m Barnskötare sjukvik. 100 % Debbie Hilling, Föglö Nattprimärskötare, vik. 67 % Marianne Nordén, Föglö Kommittén för värmecentral i Degerby består av följande personer; ordförande Hans-Kristian Skaag, Kristian Holmström, Stig Fellman och Niklas Eriksson samt Torsten Sundblom suppleant. Referensgruppen/projektkommittén för filmprojekt inför kommunens 775-årsjubileum år 2016 består av följande personer; Ordförande Eva Nyberg, Johan Franzén, Åke Henriksson, Håkan Skogsjö och Margaretha Karlsson. Projektledare/filmare är Per-Ove Högnäs. Projektkommittén för båthamnsområde på Sinting består av följande personer; ordförande Stig Fellman, viceordförande Hans-Kristian Skaag, Stefan Laine och Gun-Britt Gullbrandsson samt Niklas Eriksson suppleant. Föglö kommuns representanter i Ålands skärgårdsnämnd för år 2015 är Stig Fellman och Gun-Britt Gullbrandsson. TULLUDDEN I DEGERBY utbjudes att hyra Den s.k. Tulludden i Degerby innefattande det s.k. Tullhuset (huvudbyggnaden som är 549 m 2 stor) jämte tillhörande bastu och uthus/lider samt del i källaren utbjudes till intresserade att hyra fr.o.m då nuvarande hyresgästs kontrakt löper ut. De är intresserade av att fortsätta hyra, men kommunen vill innan beslut fattas efterhöra ifall det finns andra intresserade och i så fall för vilken typ av verksamhet. Hyreskontrakt tecknas årsvis på prel. minst två år, önskemål om hyreskontraktets längd kan framföras vid hyresansökan. Visning av lokalerna kan ordnas vid förfrågan, kontakta kommuntekniker Hans-Kristian Skaag, tel , eller kommundirektör Niklas Eriksson, tel för avtalande av tid i så fall. Närmare upplysningar ges också av någondera av ovanstående. Månadshyran är för närvarande 815 /månad. Fastigheten uthyres i befintligt skick. Ev. invändiga ombyggnader för att anpassa den egna verksamheten utföres av hyresgästen själv. Löpande driftskostnader tillkommer förstås (el, uppvärmning, vatten och avlopp, sophantering mm). Hyresansökan skall inlämnas till Föglö kommun under adress Tingsvägen 3, FÖGLÖ alt. senast tisdag 10 mars 2015 kl Kommunstyrelsen ÅTERVINNINGSCENTRALEN I STENTORPA ÖPPETTIDER I MARS TORSDAG KL TORSDAG KL

7 FÖGLÖBLADET 7 MARS :E FÖGLÖMÄSTERSKAPEN I PITCH TIDEN GÅR Bara 2 månader kvar igen till succétraditionen, årets stora händelse! Bråttö Fiskelag håller årsmöte lördagen den 14 mars kl hos Karl-Gustav Englund - stadeenliga ärenden Styrelsen Lördagen den 25:e april kl på Vikingaborg smäller och gäller det igen! Hårdträningen är sedvanligt i full gång ute i bygden (och också utanför den). Skall fjolårsmästarna Kusinerna försvara sin seger eller skall vi få en ny mästare?! Spekulationerna är i full gång Som vanligt väntar många segersäkra lag på att få sätta fjolårsmästarna på plats. Förutom spelarna hoppas vi förstås åter på stor publiktillströmning så att vi än en gång för uppleva den årliga folkfeststämningen! Och ni som inte varit med tidigare, varför inte sätta ihop ett eget lag?! Det behövs bara 4 personer för att bilda ett lag. Som vi skrev i föregående Föglöblad skall lag som önskar delta anmäla sig senast söndagen den 19:e april till någon av arrangörerna i Onsdagens pitchgäng, dvs. Anders Skogberg, Håkan Lehto, Lars-Åke Karlsson, Leif Hastersboda Eriksson, Niklas Eriksson, Per-Erik Mattsson, Roger Johansson, Veikko Vartiainen, Åke Henriksson eller Leif Brändö Eriksson. OBS! När ni anmäler Er, laget skall ha ett namn också. Ifall Ni vet vilka som skall vara med i laget är det bra om Ni berättar det på samma gång åt den Ni anmäler Er till så går det snabbare den 25:e april. Hälsar, Arr. Onsdagens pitchgäng GARANTIFÖRENINGEN FÖR MATSMÅRS håller årsmöte lör 28 mars kl på Föglö bibliotek. STÖD MUSEIGÅRDEN MATSMÅRS GENOM FÖRENINGENS VACKRA ADRESSER SOM FÖRMED- LAS AV BL.A. ÅLANDSBANKEN I DEGERBY OCH CITY KONTORET! stadgeenliga förhandlingar Kaffe med dopp Dragning i medlemslotteriet Välkommen!

8 FÖGLÖBLADET 8 MARS 2015 EVENEMANGSKALENDER SOMMAREN 2015 Flera evenemang för år 2015 är redan inplanerade. Skicka in datum för ditt evenemang till Vi uppdaterar kalendern kontirnueligt och förhindrar därmed dubbelbokningar. Fredag 19 juni Midsommarfirande på Lillängö, Vargskärs byalag kl 14 Lördag 4 juli Dans på Lillängö, Vargskärs byalag kl 21 Lördag 4 juli Söndag 12 juli Tisdag 14 juli Lördag 1 augusti Lördag 8 augusti Lördag 29 augusti Föglödagen Amalias strandparty Skutträff Pitch run Degerby Jazz och Blues Teater regisserad och framförd av teaterstuderanden från Yrkeshögskolan Novia i Vasa på Brandkårshuset i Degerby UPPDATERING : Deadline för inlämning av material till Föglöbladet + utgivningsdagar 2015 Julinumret Deadline för inlämning av material har flyttats till fredag kl 12, detta pga produktionstekniska orsaker. Se fullständig översikt på

9 FÖGLÖBLADET 9 MARS 2015 SKUNK skärgårdsungdomarnas intresseorganisation Välkommen på SKUNKS ÅRSMÖTE! Lördag 14 mars kl. 13 Plats: Kumlinge skola Anmäl: att du kommer genom att mejla SKUNKs verksamhetsledare Mia Hanström, Resa: Kommer du med färja från Hummelvik kan vi ordna skjuts från färjan. Möteshandlingar: senast 7 dagar innan. Skunks filmläger mars på Kumlinge. Vad: filmproduktion, skådespelande, marknadsföring, skärgården, lek, hårt jobb, roliga diskussioner om film och skärgården. Var: Kumlinge skola. För vem: Alla ungdomar 11 år och äldre. Upplägg: Start fredagskväll med kvällsfika introduktion, marknadsföringskunskap och brainstorming kring temat: Att marknadsföra skärgården, val av grupper och teman. Lördagen start kl 8, Inlednings av filmpedagogerna sedan arbete i grupper. Lägret avslutas kl. 14 på söndagen. Filmskapandet kommer att ledas av Hanna och Anna- Karin från Den pedagogiska designbyrån i Sverige. VD Lotta Brener Sjölund från visit Åland lär om marknadsföring Anmälan: snarast, dock senast 5 mars, till Meddela hur du reser och om du har några speciella mat önskemål. Frågor: hör av dig till Mia SKUNKs verksamhetsledare Deltagaravgift: 20 syskon 5 rabatt i avgiften ingår att du blir medlem om du inte redan är det. Betalas till SKUNKs konto vid anmälan: FI I priset ingår kost, logi och ev transporter från och till färjan. Eventuell fika eller måltider under dit- och hemresa står man själv för. Vi hjälper till så att det är möjligt att resa från alla skärgårdskommuner. SKUNK skärgårdsungdomarnas intresseorganisation AX Kumlinge, Åland, Finland mobil e-post: hemsida:

10 FÖGLÖBLADET 10 Klädförsäljning av Louise Brunnsberg på Annagården 10/ Kl Vi bjuder alla på Kaffe och kaka Välkomna önskar alla vi som arbetar på Annagården Hund /barnvakt Behöver du hund /barnvakt på kvällar och helger? Kontakta Marina Raitanen, 14 år mobil: mail: MARS 2015

11 FÖGLÖBLADET 11 MARS 2015 Nyheter i biblioteket! Vuxen, skön: Hodgkinson, Amanda Britannia Road Keyes, Marian Kvinnan som stal mitt liv Moran, Caitlin Konsten att skapa en tjej Persson, Gunilla Linn Hemåt över isen Simu, Rita Dit vägen leder Vuxen, deckare: Beckett, Simon Gården Clansy, Tom Rysk roulette Fossum, Karin Helveteselden Jungstedt, Mari En mörkare himmel Söderberg, Alexander Den andre sonen Vuxen, fack o. Andersen, Jens Denna dagen ett liv biografier: Boucht, Birgitta Förklädd och naken Cullberg, Johan Märta och Hjalmar Söderberg Fernholm, Ann Det sötast vi har Hasselgren, Gunilla Nystart Hoffsten, Louise En näve grus Rudberg, Denise Träningen som blir av Ljudböcker: May, Peter Lewismannen Barn, ungdom Fitzpatrrick, Becca Black ice skön: Olsson, Sören Läskigt Sune Sandén, Mårten Ballongfararen På under rubriken visa mitt bibliotek finns Föglö bibliotek där hittar du flera nyheter m.m. Biblioteket är öppet: Må och On To Tel: Välkommen in!

12 FÖGLÖBLADET 12 MARS 2015 Utställning på Föglö biblioteket Birgitta Häggblom visar Knåpat och sytt av gammalt och nytt mars - april Biblioteket är öppet må och on och to Välkommen in! På grund av felbeställning! Till salu 2 st nytillverkade högkvalitativa 2 glas fönsterbågar inkl karmar (utan glas) trävita Karmyttermått 1855mm x 655 mm Fönsterbågarna är tillverkade av Emil Sundblom Prisidé: 800 /st eller för bägge, eller ge bud! Fönstren kan beses på Enigheten, kontakta Eva tel eller per mail

13 FÖGLÖBLADET 13 MARS 2015 EFTERLYSNING filmer från Föglö! Föglö kommun firar nästa år sitt 775 års jubileum. Inför jubileet har kommunen beslutat låta göra en film om Föglö. Den har tillsvidare arbetsnamnet Föglö, skärgårdssamhälle i förändring. Premiärvisning blir det vid jubileumsfesten sensommaren 2016 och filmen kommer också att finnas att köpa som DVD. En filmkommitté har tillsats av kommunstyrelsen med uppgift att fungera som referensgrupp och bollplank för filmaren Per-Ove Högnäs som gör själva filmen. Medlemmar i kommittén är Margaretha Karlsson, Åke Henriksson, Johan Franzén och Eva Nyberg (ordf). Som sekreterare fungerar Agneta Raitanen. Ett första möte har hållits där många idéer, ämnesområden och intervjuobjekt listades. Allt kommer förstås inte att komma med, men vi börjar med ett brett upplägg. Det som nu filmas är också en dokumentation för framtiden, även om allt inte används i den här filmen. Arbetet med att göra intervjuerna har inletts och under de kommande månaderna är det många föglöbor som kommer att bli kontaktade av Pert-Ove Högnäs och kommittémedlemmarna i frågan! Den som har en bra historia att förmedla är givetvis också välkommen att själv ta kontakt med kommittémedlemmarna! Eftersom filmen ska spegla inte bara Föglö som det ser ut idag utan den enorma förändring som har skett under bara en generations livstid är vi också intresserade av gammalt material. Därför uppmanar vi alla som själv har eller vet någon som har filmat material från Föglö att ta kontakt! Det kan vara filmer som speglar privata kalas och familjebegivenheter men som ändå ger en bild av hur livet såg ut förr och självfallet är all filmad dokumentation av vardagsliv som arbete, transporter, jordbruk, fiske osv ovärderligt! Eva Nyberg, ordf i filmkommittén tel /epost: Att spara pengar genom att visa miljöhänsyn- kan det vara möjligt? med Soile Wartiainen den 7 mars kl (1 tillf. 5 lekt.) Föglö grundskola, kursavgift 15,75. Kursen behöver fler deltagare för att kunna starta. Anmäl dig idag eller senast på måndag den 2 mars! Introduktionskurs i Naturens Växtkraft med Nina Axell Hartvik den 19 maj kl (1 tillf. 4 lekt. ) Föglö grundskola, kursavgift 15,75 Växtfärgning av ullgarn En veckoslutskurs i växtfärgning av ullgarn med Annette Häger-Ahlström den juni på Enigheten i Föglö Degerby, endast 4 platser kvar! Kursavgift 35,90. Anmäl dig nu så att vi vet vilka kurser som kan starta, till Föglös kontaktperson Berit Andersson tel under bibliotekets öppettider eller Mer information om kurserna finns i Medis kurskatalog. Hör gärna av dig om du har förslag på kurser till hösten, planeringen börjar nu.

14 FÖGLÖBLADET 14 MARS 2015 Föglö jaktvårdsförening KURS FÖR JÄGAREXAMEN LOCKADE MÅNGA Den efterlängtade preparationskursen för avläggande av jägarexamen har kört igång. Kursdeltagarna, en kvinna, två män och fem skolelever, har förmånen att fungera som testpiloter för ett helt nytt kursmaterial som tagits fram av landskapsregeringen. Kursen bygger på fyra föreläsningstillfällen, sammanlagt 8 timmar. Mellan kurstillfällena förutsätts att kursdeltagarna idkar självstudier. Nästa kurstillfälle infaller den 12 mars och till dess bör åtminstone artkunskaperna ha inövats på egen hand. Kursledarna har även tipsat om olika hemsidor som är intressanta i detta sammanhang. Jaktlagen i Ålands författningssamling och jaktförordningarna är givetvis även centrala områden som, åtminstone om man är vuxen, kan instuderas på egen hand. Jaktetiken däremot är svårare att läsa sig till även om det ingår i utbildningen. Många gånger fungerar goda förebilder som de bästa läromästarna. Kunskaper som tidigare generationer fört över från släktled till släktled är inte längre lika vanligt förekommande som tidigare. Medelåldern bland jägarna idag är rätt hög. Det är därför mycket välkommet att nya blivande jägare bänkat sig i skolsalen för att inhämta de nödvändigaste förkunskaperna som behövs för att kunna delta aktivt i jakt, som på landsbygden och i skärgården utgör ett viktigt inslag i friskvård. Plats: Föglö grundskola Resterande tillfällen: 12 mars, 26 mars och 2 april Tid: kl Examenstillfälle: Överenskommes mellan kursdeltagarna och examinator senare Kursledare: Robin Juslin och Erik Raitanen. Avgift: Ingen avgift uppbärs för själva kursen, materialkostnader (kopiering mm.) till självkostnadspris kan tillkomma. VÄLKOMNA PÅ ÅRSMÖTE Datum: 19 mars Tid: kl Plats: Kommungården Servering: Kaffe och smörgåstårta På årsmötet avslöjas vem som är vinnare i vuxen- respektive ungdomsklassen i 2014 års upplaga av viltvårdstävlingen. Utöver de stadgeenliga årsmötesförhandlingarna upptas till behandling styrelsens förslag till fortsatt fredning av vitsvanshjort på Föglö under år Bland alla som innehar jaktkort och jakträtt på Föglö och närvarar på årsmötet utlottas en Kanu-fälla (värde 120 euro)!

15 FÖGLÖBLADET 15 MARS 2015 V A R M E D O C H ST Ö D R E N O V E RIN G E N A V R A N T K OJA N Föglö jaktvårdsförening och Ålands landskapsregering har som bekant undertecknat avtal som ger jaktvårdsföreningen dispositionsrätt över jakt- och fiskestugan på Östra Rant i Föglö sydöstra skärgård. Jaktvårdsföreningen avser att underhålla stugan i dess ursprungliga skick. Under det första året utfördes en inventering av byggnadens skick. I vår ska fotograf Gerhard Holmström göra en byggnadsantikvarisk fotodokumentation av byggnadens exteriör och interiör. De anteckningar som besökare genom åren gjort på väggpappen i stugan ska tillvaratas, dokumenteras och ställas ut. Därefter vidtar nödvändiga byggnadstekniska och successiva renoveringsarbeten i syfte att hålla stugan i tidstypiskt skick. Byggnaden hålls öppen för alla besökare. Till stugans förste disponent har utsetts föreningens viceordförande Nikolaj Jansson. JA K T V Å RDSF Ö R E NIN G E N E F T E R L YSE R BI L D E R A V R A N T K OJA N O C H D ESS B ESÖ K A R E. Har du bilder i dina album eller samlingar av jakt- och fiskstugan på Rant? I såfall skulle vi vara tacksamma att få låna dem för att scanna av dem och publicera dem i olika sammanhang. Hör av dig i till jaktkojans disponent eller till föreningens ordförande Rainer Juslin (telefon ) Vi utreder som bäst den ursprungliga färgen på jakt- och fiskestugan. Vet du något om det? Var kojan ursprungligen obehandlad eller behandlad med järnvitriol, alltså grå? Vi tar tacksamt emot all tänkbar information om kojan och dess historia. Hör gärna av dig till disponenten eller styrelseordföranden. Foto: Stig Sundblom (1985) V I L L DU V A R A M E D O C H ST Ö D A B E V A R A ND E T A V R A N T K OJA N? Föglö jaktvårdsförening erbjuder intresserade att delta i bevarandet av jakt- och fiskstugan på Rant genom att göra en inbetalning till Å L A NDSB A N K E N Rantkojan. Tack för ditt bidrag! (22.2.RaJ )

16 FÖGLÖBLADET 16 MARS 2015 TRANE bil-/båt-/fritidsbatteri Har sitt ursprung från Boliden batterier. Testvinnare! HHHHH TRANE har vunnit TM s test 2 ggr (nr 18/06 och 21/09) och den enda som fått 5 stjärnor! Före Jump Starter Power Station Kan användas för att ladda telefonen, datorn eller t.o.m. starta bilen! 215,- norm. 249,- Butik: Ålandsvägen 88 tel: September 23 Öppet: vard , lörd Föglöbladet Byggnadsarbeten utföres! Renoveringar/nybyggnation Svetsning/VVS arbeten Grävningsarbeten med minigrävare m.m. Traktorgrävare Kontakta Tony Håkans Entreprenad tel ENTRERENADARBETEN UTFÖRES Vägar Grunder Dikning Septiktankar mm. Med runt svängande larv eller hjulgrävmaskin Material, transporter och krossgrus ordnas RING el F:ma A. SNÄLLSTRÖM, FÖGLÖ Föglö FBK

17 FÖGLÖBLADET 17 MARS 2015 Nya tider på gång... Helt nytt lager i salongen, helt nya färger! Välkommen in. Salong Hårfixarn. Tel På Måndagar är jag på Saxess. Öppet Tis 9-15, Ons 9-15 samt kv enl bokning, Tors Även Lördagar enligt bokning. Vårnyheterna har anlänt!

18 FÖGLÖBLADET 18 MARS 2015 ANNAGÅRDENS LUNCHMENY : MARS Med reservation för förändringar MENY vecka 10 MÅ 2.3 TI 3.3 ONS 4.3 TO 5.3 FR 6.3 LÖ 7.3 SÖ 8.3 Chilikorv Stekt sik Currybroilergryta Får o kålpudding Purjo o potatissoppa Päronlura Fiskgryta MENY vecka 11 MÅ 9.3 TI 10.3 ONS 11.3 TO 12.3 FR 13.3 LÖ 14.3 SÖ 15.3 Köttfärsgryta Fiskfärsbiff & äggsås Risotto m. broiler Morotslåda Köttsoppa Fläskfärslimpa, kallsås Kalla fiskrätter MENY vecka 12 MÅ 16.3 TI 17.3 ONS 18.3 TO 19.3 FR 20.3 LÖ 21.3 SÖ 22.3 Fläksås & potatis Torsk i ugn Leverlåda Köttrullader Fisksoppa Janssons frestelse Burgundisk köttgryta MENY vecka 13 MÅ 23.3 TI 24.3 ONS 25.3 TO 26.3 FR 27.3 LÖ 28.3 SÖ 29.3 Kålpudding Gravad lax Broilerbullar Köttfärslimpa Rotmos, inkoktkött Strömming på rotsaksbädd Paj med kassler SMAKLIG MÅLTID!

19 FÖGLÖBLADET 19 MARS 2015 FÖGLÖ HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSMOTTAGNING Planerade läkardagar i mars: 4.3 och 18.3 Läkare Max Nilsson och Sherif Sabry Läkartiderna är i första hand för åldringar, hemsjukvårdspatienter, barn samt akuta sjukdomsfall. Övriga (speciellt bilburna) hänvisas till hälsocentralen i Mariehamn. Telefontid alla vardagar kl 9-10 Respektera vår telefontid! Sjukvårdsmottagning utan tidsbeställning torsdagar Övriga tider enligt överenskommelse. OBS! Beredskap endast på veckosluten lördag och söndag Avvikelser kan förekomma. Tel eller Besök gärna ÅHS hemsidan: Telefon: Ålands Centralsjukhus, växeln Alarmcentralen 112 Trevlig vår! Hälsar, Tiina och Linda SE HIT FÖRÄLDRAR Ansökan till FÖR/EFTERMIDDAGSVÅRD för skolbarn för verksamhetsåret Ansökningsblanketter fås från socialkansliet. Dagvård kan sökas kontinuerligt under året. Ni som har blivit beviljad dagvård har kvar platsen tills den sägs upp. (OBS! Alltid 1 månads uppsägningstid). Det som dock alltid måste anmälas skriftligt är: - Övergång från halvtid till heltid - Övergång från heltid till halvtid - Andra ev. ändringar. Detta meddelas till socialkansliet skriftligt, så snart man vet att en ändring blir aktuell Det är möjligt att erhålla 2 avgiftsfria månader om man inte behöver dagvård under tiden ca (juli månad är alltid avgiftsfri). Anmälan görs skriftligt till socialkansliet senast Socialnämnden i Föglö

20 FÖGLÖBLADET 20 MARS 2015 ÅLANDS SÖDRA SKÄRGÅRDSFÖRSAMLING GUDSTJÄNSTER I MARS 1.3 kl Högmässa i Kökar församlingshem Andra söndagen i fastan, P. Karlsson, P.Hällund. Kafeservering i församlingshemmet. Kollekt: Församlingens diakoni 8.3 kl Högmässa i Föglö kyrka Tredje söndagen i fastan, P. Karlsson, H. Mölsä Kollekt: Luthersk Inremission r.f. 8.3 kl Högmässa i Sotunga skola Tredje söndagen i fastan, P. Karlsson, H. Mölsä Kollekt: Luthersk Inremission r.f kl Gudstjänst i Kökar församlingshem Midfastosöndagen, I. Wikström, P. Hällund Kafeservering eferåt. Kollekt: Kyrkans utlandshjälp 22.3 kl Gudstjänst i Föglö kyrka Marie bebådelsedag, P. Karlsson, Kollekt: Finlands svenska kyrkosångsförbund Lunch i församlingshemmet tll förmån för Gemensamt Ansvarinsamlingen kl Högmässa i Kökar församlingshem Palmsöndagen, P. Karlsson, P.Hällund Kafeservering eferåt. Kollekt: SLEFS missionsarbete Meddelande Till Föglö Kyrka söker vi två kyrkvakter/guider tll sommaren. Arbetet innebär visning av kyrkan, städning, samt arbete på gravgården i samråd med vår församlingsmästare. I arbetet ingår också at vikariera församlingsmästaren under dennes semester. Tiden är under perioden , och då arbetet delas av två personer fnns det möjlighet at påverka vilka veckor man arbetar. Avtalsenlig lön. Skriflig ansökan senast den 15 april 2015 tll Pastorskansliet, Kyrkvägen 106, Föglö. För frågor kontakta pastorskansliet onsdag och fredag kl tel ÖVRIG VERKSAMHET Andakter: 4.3 kl Sommarängen. Andakt, P. Karlsson 18.3 kl Sommarängen. Andakt, P. Karlsson 23.3 kl Annagården. Andakt, P. Karlsson Klapp & Klang 2.3 kl Myran, Föglö 4.3 kl Barnängen, Kökar 16.3 kl Myran, Föglö 18.3 kl Barnängen, Kökar 30.3 kl Myran, Föglö Söndagsskola: I Föglö församlingshem 15.3 och 29.3 kl Ledare: Pamela Ahlskog, René Sköld Juniorklubb: I Föglö församlingshem 12.3 och 23.3 kl Ledare: Pamela Ahlskog, René Sköld. Bibelsits: För stora och små. Föglö församlingshem den 26.3 kl Ledare: Maria Boström, Pamela Ahlskog. Hembesök: Ring t.f. kyrkoherde Peter Karlsson på tel Meddelanden Vecka 11 kommer Iris Wikström att vikariera som kyrkoherde. FISKEVATTEN ARRENDEAUKTION Föglö Kapellförsamling håller arrendeaukton på fskevatnen för 3 år framåt tsdagen den 3 mars 2015 kl i församlingssalen. Personer som vill arrendera vaten ska vara medlemmar i församlingen samt bosata på Föglö under hela arrendetiden. Intressenterna skall inte ha betalningsanmärkningar. Kartor fnns tll påseende på pastorskansliet under kanslitd onsdagar och fredagar , samt en tmme innan auktonen. Kyrkoherdeämbetet vid Ålands Södra Skärgårdsförsamling allt gott önskar Peter KONTAKT Kansliet är öppet onsdagar och fredagar kl Tel/fax t.f. kyrkoherde Peter Karlsson i Ekonom Anita Hildén Kanslist Karin Fyrvall ons. och fre Församlingsmästare Holger Sundblom Föglö Vaktmästare Krister Hellström Kökar Församlingens hemsida:

DISTRIBUERAS TILL ALLA HUSHÅLL OCH FÖRETAG I FINSTRÖM NR 3/ MARS

DISTRIBUERAS TILL ALLA HUSHÅLL OCH FÖRETAG I FINSTRÖM NR 3/ MARS Aktuellt i FINSTRÖM SAMHÄLLSINFORMATION DISTRIBUERAS TILL ALLA HUSHÅLL OCH FÖRETAG I FINSTRÖM NR 3/ MARS 2015 Vårens nya böcker Sidan 4 Stödpersoner sökes Sidan 5 Sidan 2 Sidan 4 Ansökan om barnomsorg

Läs mer

DISTRIBUERAS TILL ALLA HUSHÅLL OCH FÖRETAG I FINSTRÖM NR 2/ FEBRUARI 2015

DISTRIBUERAS TILL ALLA HUSHÅLL OCH FÖRETAG I FINSTRÖM NR 2/ FEBRUARI 2015 Aktuellt i FINSTRÖM SAMHÄLLSINFORMATION DISTRIBUERAS TILL ALLA HUSHÅLL OCH FÖRETAG I FINSTRÖM NR 2/ FEBRUARI 2015 Finströms kommun söker sommarjobbare Kommunen erbjuder sommarjobb för ungdomar 15-17 år

Läs mer

DISTRIBUERAS TILL ALLA HUSHÅLL OCH FÖRETAG I FINSTRÖM NR 9/ NOVEMBER

DISTRIBUERAS TILL ALLA HUSHÅLL OCH FÖRETAG I FINSTRÖM NR 9/ NOVEMBER Aktuellt i SAMHÄLLSINFORMATION FINSTRÖM DISTRIBUERAS TILL ALLA HUSHÅLL OCH FÖRETAG I FINSTRÖM NR 9/ NOVEMBER 2014 Lediga platser i lekparken Sidan 2 Trafiken till Källbo skola och biblioteket Trafiklösningen

Läs mer

ORSNÄS Nytt. Korsnäs hälsar invånare och turister välkomna. Nr 3 9.5.2014

ORSNÄS Nytt. Korsnäs hälsar invånare och turister välkomna. Nr 3 9.5.2014 ORSNÄS Nr 3 9.5.2014 Korsnäs hälsar invånare och turister välkomna På Stormässan i Botniahallen i Korsholm 12-13.4.2014 presenterades Korsnäs genom kommunen, företagare och aktuella projekt. Mässan besöktes

Läs mer

Invigning av Lärknäs-Annahemmets tillbyggnad och Sinnenas trädgård

Invigning av Lärknäs-Annahemmets tillbyggnad och Sinnenas trädgård Nr 6 / 2010 8.10.2010 Invigning av Lärknäs-Annahemmets tillbyggnad och Sinnenas trädgård Riksdagsledamot Ulla-Maj Wideroos och fullmäktigeordförande Ann-Sofi Backgren klipper bandet. Läs mer på sidorna

Läs mer

Extra tjockt sommarnummer!

Extra tjockt sommarnummer! Kon takten Kontakten Kommun-Kontakten i Forshaga kommun, en tidning till invånare och företag Kommun-Kontakten i Forshaga kommun, en tidning till invånare och företag Extra tjockt sommarnummer! på oss

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till Vi Unga-föreningen.

Läs mer

KÅRBOKEN. Bla finns funktionärsbeskrivningar samt checklistor för avdelningsarbetet.

KÅRBOKEN. Bla finns funktionärsbeskrivningar samt checklistor för avdelningsarbetet. KÅRBOKEN Inledning: I denna kårbok har vi tillsammans samlat ihop gemensam information som är bra att ha tillgång till som ledare, funktionär, seniorscout osv. Bla finns funktionärsbeskrivningar samt checklistor

Läs mer

Strålande utsikter Mitt inne i Stockholm har EFS konferenslokaler och personalen trivs

Strålande utsikter Mitt inne i Stockholm har EFS konferenslokaler och personalen trivs Strålande utsikter Mitt inne i Stockholm har EFS konferenslokaler och personalen trivs > Salt tar form > Nyår en tid att möta Gud > Fräscht grepp på konferens Nr 1 februari 2006 Mitt i årg 12, Hälsning

Läs mer

SYSKONBANDET 3 /09. Årgång 101. David kandidat till Syskonbandets styrelse

SYSKONBANDET 3 /09. Årgång 101. David kandidat till Syskonbandets styrelse Årgång 101 3 /09 SYSKONBANDET Medlemstidning för Kristna synskadades förening Syskonbandet David kandidat till Syskonbandets styrelse Årsmöte 2009 - kom med till Ramnäs - allt under ett tak - fantastisk

Läs mer

Nya bostäder. på Folketshusparkeringen. Så här används dina hyrespengar. Vanja går i pension. Hur många lägenheter är lediga?

Nya bostäder. på Folketshusparkeringen. Så här används dina hyrespengar. Vanja går i pension. Hur många lägenheter är lediga? BoNytt INFORMATION TILL DIG SOM ÄR HYRESGÄST I LUDVIKAHEM NR 1 2015 www.ludvikahem.se Så här används dina hyrespengar sidan 4 Tävla om biljetter till CIRKUS BRAZIL JACK Personalnytt Vi välkomnar Tomas

Läs mer

Innehåller årsmöteshandlingar

Innehåller årsmöteshandlingar DHR Nollåttan ägs av DHR Stockholmsavdelningen Årgång 39 Nr 2 2010 Innehåller årsmöteshandlingar Årsmötet är både viktigt och givande att delta i. Boka in 27 mars, Hotell Anglais, Humlegårdsgatan 23 Utan

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

LJUSTORPSBLADET. Årgång 15 Nr 1 * 2009. Dagis i Ljustorp Ljustorpsföretag i topp Bredsjöfinnar, del 3 Turista hemma, Storsnägden. Föreningsinformation

LJUSTORPSBLADET. Årgång 15 Nr 1 * 2009. Dagis i Ljustorp Ljustorpsföretag i topp Bredsjöfinnar, del 3 Turista hemma, Storsnägden. Föreningsinformation LJUSTORPSBLADET Årgång 15 Nr 1 * 2009 Ledvisning Norra skoterledsområdet 31/1 kl 8.30 Mer info se sid 18 Classic Ski Bredsjön - Bergeforsen Sön 1 februari 10.00 Start på Bredsjöns is www. medelpadclassicski.se

Läs mer

SOCKENBUDET LEDAREN. Lokal information och församlingsblad. För alla boende och besökare i Långaryd och Landeryd med omnejd.

SOCKENBUDET LEDAREN. Lokal information och församlingsblad. För alla boende och besökare i Långaryd och Landeryd med omnejd. SOCKENBUDET ANSVARIG UTGIVARE: ANNA ROOS, LÅNGARYD-LANDERYD I SAMVERKAN REDAKTION: ANNA ROOS BIRGITTA HOLMÉN JENS BØGGILD LISA RIMESTAD LENA HAGMAN PETTER BÄCKMAN LÄMNA GÄRNA TIPS TILL REDAKTIONEN, HELST

Läs mer

Följ med till Sundsby

Följ med till Sundsby vi på Tjörn Nr 4/2013 DISTRIBUERAS KOSTNADSFRITT TILL SAMTLIGA HUSHÅLL PÅ TJÖRN Följ med till Sundsby sid 5 7 Lönelyft för lärare elever är vinnare! sid 14 15 Mål och budget 2014 sid 4 NYHET! En väg in

Läs mer

Nytt format! Nya band klara till festivalen Förra årets succé ForshagaFestivalen återkommer i sommar och redan är några band bokade. forshaga.

Nytt format! Nya band klara till festivalen Förra årets succé ForshagaFestivalen återkommer i sommar och redan är några band bokade. forshaga. Kontakten Kommun-Kontakten i Forshaga kommun, en tidning till invånare och företag Nytt format! Nya band klara till festivalen Förra årets succé ForshagaFestivalen återkommer i sommar och redan är några

Läs mer

MASTHUGGS. nytt 4-07. Bostadsrättsföreningen. Masthugget

MASTHUGGS. nytt 4-07. Bostadsrättsföreningen. Masthugget nytt Bostadsrättsföreningen MASTHUGGS 4-07 Masthugget Dags att välja internetleverantör Naturen inspirerar avancerad amatör Gå och bada bastu Inspirerande utflyktsbok Gårdsombuden på slottsbesök Cyklarna

Läs mer

Bygg ett konvent som inte kraschar

Bygg ett konvent som inte kraschar Bygg ett konvent som inte kraschar En trevlig manual i att arrangera konvent skriven av arrangörerna till lajvkonventet Prolog 2009 Innehåll Introduktion 3 Börja här 4 Praktiskt 5 Program 7 Ekonomi 9 Marknadsföring

Läs mer

PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-11-10... 1 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-10-01... 3 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-09-03...

PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-11-10... 1 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-10-01... 3 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-09-03... PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-11-10... 1 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-10-01... 3 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-09-03... 6 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-05-14... 8 PROTOKOLL

Läs mer

ORSNÄS. Nytt. Årets företag i Korsnäs Byggnadsbyrå B Ravald Ab FÖRETAG. Nr 1 10.2.2012. Årets

ORSNÄS. Nytt. Årets företag i Korsnäs Byggnadsbyrå B Ravald Ab FÖRETAG. Nr 1 10.2.2012. Årets ORSNÄS Nr 1 10.2.2012 Årets FÖRETAG Årets företag i Korsnäs Byggnadsbyrå B Ravald Ab Utmärkelsen Årets företag i Korsnäs utdelades av Korsnäs Företagare rf i samarbete med Korsnäs kommun torsdagen 2.2.2012.

Läs mer

September/Oktober nr 4/2012. Medlemstidning för NHR:s lokalföreningar i Stockholms län

September/Oktober nr 4/2012. Medlemstidning för NHR:s lokalföreningar i Stockholms län September/Oktober nr 4/2012 Medlemstidning för NHR:s lokalföreningar i Stockholms län I DETTA NUMMER Från Humlegården till Hagaparken Humlegården i konkurs Resegaranti Neurodagen 2012 Ett besök på Vintersol

Läs mer

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON FÖRENINGAR - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON Får kopieras om källan anges. Marita Isaksson 2009 INNEHÅLL FÖRENING VAD ÄR EN FÖRENING? s. 1 Ideell förening Ekonomisk förening

Läs mer

INTRODUKTION. Ditt eget boende ditt eget val. www.bildabostad.se

INTRODUKTION. Ditt eget boende ditt eget val. www.bildabostad.se Ditt eget boende ditt eget val INTRODUKTION Att ombilda en hyresfastighet till bostadsrätter innebär stora förändringar på flera sätt. Med rätt vägledning och hjälp behöver det dock inte vara krångligt,

Läs mer

REA. GTGötene Tidning. Rebecca till VM. PASSA PÅ att fynda 9:- i discodans EL-VERKTYG KLÄDER HUSGERÅD TRÄDGÅRD VERKTYG

REA. GTGötene Tidning. Rebecca till VM. PASSA PÅ att fynda 9:- i discodans EL-VERKTYG KLÄDER HUSGERÅD TRÄDGÅRD VERKTYG GTGötene Tidning Går hem överallt LOKALTIDNINGEN Götene Tidning LIDKÖPINGSVÄGEN 23 GÖTENE tel 0511-34 00 50 www.gotenetidning.com Harry Boy fixade miljonvinst till Götene - vann 1.089.389 kronor på V75

Läs mer

DISTRIBUERAS TILL ALLA HUSHÅLL OCH FÖRETAG I FINSTRÖM NR 3/ MARS

DISTRIBUERAS TILL ALLA HUSHÅLL OCH FÖRETAG I FINSTRÖM NR 3/ MARS Aktuellt i SAMHÄLLSINFORMATION FINSTRÖM DISTRIBUERAS TILL ALLA HUSHÅLL OCH FÖRETAG I FINSTRÖM NR 3/ MARS 2014 Ungdomsgården Öppen fredagar kl 19.00-22.30. Onsdagar kl 18.00-21.00. Aktiviteter på Rosengårds

Läs mer

KOLMÅRDSNYTT. Vårsol över Bråviken. Sjung! Magisk afton Årsmöte 2014. Kolmårdens station 1917. KOLMÅRDSNYTT tidningen av, för och med Kolmårdsbor

KOLMÅRDSNYTT. Vårsol över Bråviken. Sjung! Magisk afton Årsmöte 2014. Kolmårdens station 1917. KOLMÅRDSNYTT tidningen av, för och med Kolmårdsbor KOLMÅRDSNYTT Nr 1, 2014 Årgång 5 Vårsol över Bråviken Foto: Margaretha Ericsson PROFILEN Magisk afton Årsmöte 2014 Se sid 3 Se sid 9 Kolmårdens station 1917 Sjung! Se sid 5 Handla lokalt! Margaretha Se

Läs mer

Seniorboende Nya Bergmansgårdens trivselträffar välbesökta. SID 5. som Törebodakanalen

Seniorboende Nya Bergmansgårdens trivselträffar välbesökta. SID 5. som Törebodakanalen Skivdebut Never Trust a Pumpkin släpper första skivan. SID 16 Seniorboende Nya Bergmansgårdens trivselträffar välbesökta. SID 5 Oktobermingel Prästgården bjöd in till lyckad oktoberfest. SID 7 Törebodakanalen

Läs mer

Kyrkfönstret. På spaning efter trender sidorna 5-7 Tillsammans når vi mål sidan 8-9. Nr 2 sommaren 2008

Kyrkfönstret. På spaning efter trender sidorna 5-7 Tillsammans når vi mål sidan 8-9. Nr 2 sommaren 2008 Nr 2 sommaren 2008 Kyrkfönstret KUNGSBACKA HANHALS FÖRSAMLINGAR, SVENSKA KYRKAN På spaning efter trender sidorna 5-7 Tillsammans når vi mål sidan 8-9 Den välbehövliga vilan Oavsett hur ens liv ser ut,

Läs mer

Kontakten. forshaga.se. Kommun-Kontakten i Forshaga kommun, en tidning till invånare och företag. Nr 1 mars 2010

Kontakten. forshaga.se. Kommun-Kontakten i Forshaga kommun, en tidning till invånare och företag. Nr 1 mars 2010 Kontakten Kommun-Kontakten i Forshaga kommun, en tidning till invånare och företag Nr 1 mars 2010 forshaga.se Forshaga Ju-jutsuklubb på plats i nyrenoverad dojo s. 4 Positivt resultat för Deje Simhall

Läs mer