FÖGLÖBLADET FÖGLÖ KOMMUN Redaktör Matilda Karlström ÅRGÅNG 25 Mars 2015 Nr 3

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FÖGLÖBLADET FÖGLÖ KOMMUN Redaktör Matilda Karlström ÅRGÅNG 25 Mars 2015 Nr 3"

Transkript

1 FÖGLÖBLADET FÖGLÖ KOMMUN Redaktör Matilda Karlström ÅRGÅNG 25 Mars 2015 Nr 3 Nästa nummer av Föglöbladet utkommer fredag 27 mars. Deadline för inlämning av material till nästa nummer är måndag 23 mars kl 12. Vänligen respektera stopptiden genom att lämna in materialet i tid. HÄNDELSE & EVENEMANGSKALENDER MARS 2015 DAG DATUM TID AKTIVITET PLATS SIDAN Måndag Folkhälsan : Gymnastik Föglö Grundskola * Torsdag FUIA : Bollspel/idrott Föglö Grundskola * Torsdag Återvinningscentralen öppen Stentorpa 6 Lördag Mediskurs : ekonomi + miljö Föglö Grundskola 13 Måndag Folkhälsan : Gymnastik Föglö Grundskola * Tisdag Pitch- & Stickcafé Annagårdens stora matsal * Tisdag Klädförsäljning Annagården 10 Torsdag Kurs : Jägarexamen Föglö Grundskola 14 Torsdag FUIA : Bollspel/idrott Föglö Grundskola * Lördag Årsmöte : Bråttö Fiskelag Hemma hos Karl-Gustav Englund 7 Måndag Folkhälsan : Gymnastik Föglö Grundskola * Tisdag Frukostträff Kommungården 2 Torsdag Årsmöte : Föglö jaktvårdsförening Kommungården 14 Torsdag FUIA : Bollspel/idrott Föglö Grundskola * Torsdag Återvinningscentralen öppen Stentorpa 6 Måndag Folkhälsan : Gymnastik Föglö Grundskola * Tisdag Pitch- & Stickcafé Annagårdens stora matsal * Torsdag Kurs : Jägarexamen Föglö Grundskola 14 Torsdag FUIA : Bollspel/idrott Föglö Grundskola * Lördag Årsmöte : Garantiföreningen Matsmårs Föglö bibliotek 7 * se Februarinumret

2 FÖGLÖBLADET 2 MARS 2015 Frukostträff Det är dags för vårens första frukostträff för företagare, föreningar och andra intresserade. Vi hoppas få se så många som möjligt, vi har ett digert och viktigt program för den första träffen (se nedan). Tisdagen den 17 mars kl på Kommungården i Degerby. Prel. program Skutträffen på Föglö (14 juli) Jerker m.fl. informerar Föglödagen Företagsam Skärgård r.f. Verksamhet, planer mm - ordförande Kent Eriksson informerar, diskussion KulTur i Föglö sommaren 2015 fortsättning?! Information/diskussion om den kommande Föglöfilmen (kommittén har startat sitt arbete) Genomgång av sommarens planerade evenemang/aktiviteter Visit Ålands vårmöte Föglömappen mm mm Dessutom; Kort information om kommunens budget för 2015 samt förstås av deltagarna på träffen väckta frågor. Önskvärt är att så många företagare och föreningar som möjligt, men också andra intresserade, kan delta, så hoppas på stor uppslutning! Anmälan senast fredag 13 mars antingen per tel (Agneta) eller Vårens två övriga träffar är planerade enligt följande; Torsdag 23 april (kvällsfika) samt Tisdag 2 juni (frukostträff). PÅMINNELSE Medelande till hemservicetagare! För fastställande av er hemservisavgift från den 1/ vänligen lämna in till socialkansliet följande uppgifter: - Pensions inkomster och övriga inkomster, brutto - Beskattningsintyg Eventuella ränteinkomster Inlämnas senast 6 mars. Socialsekreterare Jessica Björn Meddela gärna programönskemål till kommande frukostträffar. Observera att frukostträffarna är öppna för alla intresserade, inte enbart turistföretagare och föreningsfolk (vem som nu inte är det?!). Välkomna! Vi bjuder sedvanligt på smörgås och morgonté/kaffe. Kommunstyrelsen MATERIAL SOM SKALL MED I BLADET SÄNDS TILL REDAKTIONEN PÅ FÖLJANDE SÄTT; e-post: OBS! För bästa resultat - skicka in din annons i PDF-format. Material kan lämnas till kommunkansliet i Degerby, men lämna helst in material per e-post! Föglöbladets annonspriser 2015 (exklusive moms 24%) : helsida 40,- halvsida 20,- 1/4 sida 10,- I Föglö fast bosatta privatpersoner och Föglöföreningar annonserar gratis i Föglöbladet. Föglöbladet är samhällsinformation som delas ut till alla fastboende som är skrivna på Föglö och till företag på Föglö.

3 FÖGLÖBLADET 3 MARS 2015 SOMMARJOBB TURISTVÄRD/ INFORMATÖR Kommunen anställer för sommaren 2015 skolelever (eller andra intresserade) för följande uppgifter; 1) skötsel av kommunens planteringar, främst ogräsplockning och rensning av land, men ev. också andra uppgifter som målning och liknande. Kan också bli aktuellt med vissa åtgärder på kommunens vandringsleder. Uppskattad arbetstid är cirka timmar totalt som fördelas på dem som antas till jobben. Arbetstiden är i första hand i juni månad, men gärna också i maj såvitt möjligt och i början av augusti. Arbetet börjar dagligen kl och slutar ca med en halv timmes lunchpaus i mitten. Arbetet borde också bra kunna kombineras med annat sommarjobb om så skulle vara. Jobben kan sökas av födda 2001 och tidigare, 2) städhjälp för storstädningen vid skolan. Arbetstid fem timmar + lunch per dag. Arbetet infaller under perioden 10 juni 3 juli då storstädningen pågår vid skolan. Två ungdomar anställes som hjälper till med städningen under olika veckor (dvs de arbetar inte samma veckor) alternativt anställs en ungdom för dagar (2-3 veckor). De som söker detta arbete måste vara födda senast 2000, dvs fylla 15 år i år. Timpenning 9,00 /timme Intresserad? Rikta en fritt formulerad ansökan till kommundirektör Niklas Eriksson per post eller telefon till kommungården eller per senast onsdag 1 april kl , där det framgår vilket eller vilka jobb du söker. Vid många sökanden prioriteras ungdomar födda och sådana som inte har några andra sommarjobb. Vid frågor kontakta för jobb nr 1) Hasse på tel alt eller e-post och för jobb 2) skolföreståndare Siv Fogelström, tel SKUTTRÄFFEN JOBB Skutträffen hålls i år den 14 juli. För att hjälpa till under dagen efterhöres tillfällig arbetskraft. Uppgifterna kommer att bestå av uppsättning och undanplockning av aktiviteter, handha aktiviteter och allmänna göromål under Skutträffsdagarna kring Torget och hamnområdet i Degerby. Vi beräknas behöva ca 5-6 personer, gärna ungdomar, men också vuxna är välkomna att söka, som självständigt kan arbeta under ledning av Skutträffsarrangörerna. Du skall helst vara född 2000 eller tidigare och minst 2 stycken bör vara 18 år eller äldre då Skutträffsdagarna går av stapeln. OBS! Även yngre kan söka, dock inte yngre än födda Föglö kommun söker två personer att arbeta som värdar/informatörer i kommunens turistinformation i Degerbysommaren2015. Arbetet består i första hand av att informera besökare omvadsomskerpåföglö,omvadsomfinnsattseoch göra,ävensominformeraomvardukanboochätaoch vid behov hjälpa till med bokningar mm. I andra hand skall du tillhandahålla information om vad som erbjuds på övriga Åland. Ofta handlar frågorna även om Skärgårdstrafiken. Beställning av broschyrer och informationsmaterial och att hålla informationen snygg och gästvänlig hör också till dina uppgifter. Dessutom planeras turistinformationen som tidigare ha en del försäljning av produkter (främst publikationer och skrifter, men delvis också annat), företrädesvis kommunens egna, men ev också annat som konst och hantverksförsäljningkanbliaktuellt. Turistinformationenöppnarfredagenden12juniochär öppen till och med söndag 16 augusti. Arbetet delas alltså mellan två personer som arbetar vecka vecka enligtschema.timlön12,50 /timme. Turistinformationens öppettider är måndag lördag kl ,söndagarkl ,medlunchpaus alltidkl Turistinformationenärbelägeni bibliotekshuset. Du skall vara beredd att ifall tillfälle erbjuds delta i förberedandeutbildningsomvissaårarrangerasavvisit Åland inför sommaren och även handha iordningställandet av infons utrymmen som görs vecka 24(1 2dagar). Vi söker dig som har fyllt 18 år, är ansvarsfull och kan arbeta självständigt. Värde läggs på språkkunskaper liksomkunskaperomföglöochålandochev.erfarenhet av liknande arbete från tidigare. För information och vidare upplysningar om Föglö mm rekommenderas besökpåkommunenshemsidawww.foglo.ax. Sedvanliga, skriftliga ansökningshandlingar skickas till Föglö kommun, Tingsvägen 3, FÖGLÖ eller till VälkommenmedDinansökan! Arbetstiden för de två dagarna totalt beräknas uppgå till ca 6-7 timmar och är förlagd till eftermiddagen/kvällen (prel. ca kl / /21.00, men också andra tider kan bli aktuella). Timpenning 9,00 /timme Intresserad? Rikta en fritt formulerad ansökan till kommundirektör Niklas Eriksson senast onsdag 1 april. Vid frågor kontakta Niklas på tel alt eller e-post till vilken ansökan också kan inlämnas (alt. till

4 FÖGLÖBLADET 4 MARS 2015 GRÄSKLIPPNINGSJOBB SOMMARJOBB Kommunen anställer för sommaren 2015 (maj-juli alt. juni-augusti) en person med månadslön som skall fungera som semestervikarie för kommunens två fastighetsskötare. Arbetsuppgifter är främst att sköta gräsklippning, röjningar (vandringslederna mm), planteringar och delta i jourverksamheten. Lön enligt tekniska sektorns avtal. FUIAanställerliksomtidigareenpersonförklippningav idrottsplanenigranbodasamtgrästrimninglängsstaket, byggnadermmunderår2015. Arbetetbörjarimajochpågårsålängesäsongenpågår, vanligen t.o.m. oktober månad då sista klippningen för vintern brukar ske. Omfattningen av klippningen och trimningen beror förstås på hur mycket gräset växer. Självständigt jobb, dvs du skall själv se när planen behöver klippas eller trimning ske. Lön; 500 euro fast arvode. Dusomärintresseradattskötadettaskallvaraminst15 årgammal(född2000ellertidigare). Intresserade kontaktar ordförande Niklas Eriksson, tel ellere mars månad. FUIA styrelsen Intresserade? Rikta en fritt formulerad ansökan till byggnads- och tekniska nämnden i Föglö senast den 31 mars Vid frågor kan kommuntekniker Hans-Kristian Skaag kontaktas på telefon alt eller på e-posten DET ÄR DAGS ATT PLANERA SOMMAREN! Behöver du ett sommarjobb? Du som är år upplev Norden genom Nordjobb. Sök sommarjobb idag! Har du behov av motiverad arbetskraft i sommar? Varje sommar är det över 4000 ungdomar som vill arbeta på Åland genom Nordjobb. Alla arbetstillfällen är välkomna! Vill du hyra ut bostad i sommar? Om du har en lämplig bostad som du vill hyra ut till en skötsam ungdom från ett annat nordiskt land så kontakta Nordjobb. Läs mer på vår hemsida: Kontakta Nordjobb på Åland: Tina Sjövall tel 17279, e-post:

5 FÖGLÖBLADET 5 MARS 2015 KUNGÖRELSE Bildningsnämnden i Föglö söker till Föglö grundskola för tiden EN TIMLÄRARE I HUVUDSYSSLA I KLASSLÄRARUPPGIFTER 23 vt 2 3 st TIMLÄRARE I HUVUDSYSSLA för sammanlagt 52 vt (minst 16 vt och 4-5 arbetsdagar per vecka) Timmar att söka (ungefärligt antal): musik (åk 7-9) 3 vt hem och konsumentkunskap (åk 7-9) 5 vt idrott (åk 1-9) 9 vt biologi (åk 7-9) 4 vt geografi (åk 7-9) 4 vt svenska (åk 7-9) 9 vt teknisk slöjd (åk 3-9) 6 vt specialundervisning 10 vt IKT-handledare 2 vt och för tiden EN TIMLÄRARE I HUVUDSYSSLA FÖR ELEVER MED ANNAT MODERSMÅL ÄN SVENSKA; 18 vt Till uppdraget som skolföreståndare och vice skolföreståndare skall en lärare i kollegiet utses för tiden Lärare intresserade av detta ombeds att anmäla sitt intresse i enlighet med ansökningstiden nedan. Vi söker dig som gillar att samarbeta och att utveckla skolan tillsammans med andra i en lärande organisation, är kreativ och initiativrik, och är beredd att utveckla digitala lärmiljöer. Föglö grundskola är en 1-9 skola med 57 elever. Intresserad? Kontakta skolföreståndare Siv Fogelström tel , , eller skoldir. Kerstin Lindholm tel eller Sedvanliga ansökningshandlingar skall vara bildningsnämnden tillhanda senast den kl under adress: Bildningsnämnden i Föglö, Skoldir. Kerstin Lindholm, Sottunga eller via epost Den som blir vald skall uppvisa straffregisterutdrag. Föglö den 11 februari Bildningsnämnden, K U N G Ö R E L S E Bildningsnämnden i Föglö begär härmed in A N B U D på skolskjutsarna till och från Föglö grundskola för läsåret Anbudshandlingar finns att få från Föglö grundskola, skolföreståndare Siv Fogelström. Anbuden skall vara bildningsnämnden tillhanda senast den 6 mars 2015 under adress: Bildningsnämnden i Föglö, Skoldir. Kerstin Lindholm, Sottunga. Föglö den 11 februari Bildningsnämnden

6 FÖGLÖBLADET 6 MARS 2015 Protokollen finns att läsa i sin helhet på kommunens hemsida: De senaste protokollen är kommunstyrelsen 27.1 och 17.2, byggnads- och tekniska nämnden 2.2, bildningsnämnden 11.2 och kommunfullmäktige Tillsatta tjänster/arbetsavtal i februari; Tjänst/arbete Tjänsteinneh./arb.tagare Tid Antal sökande Bokförare/kanslist 100 % Amanda Bertell, Föglö fr.o.m Barnskötare sjukvik. 100 % Debbie Hilling, Föglö Nattprimärskötare, vik. 67 % Marianne Nordén, Föglö Kommittén för värmecentral i Degerby består av följande personer; ordförande Hans-Kristian Skaag, Kristian Holmström, Stig Fellman och Niklas Eriksson samt Torsten Sundblom suppleant. Referensgruppen/projektkommittén för filmprojekt inför kommunens 775-årsjubileum år 2016 består av följande personer; Ordförande Eva Nyberg, Johan Franzén, Åke Henriksson, Håkan Skogsjö och Margaretha Karlsson. Projektledare/filmare är Per-Ove Högnäs. Projektkommittén för båthamnsområde på Sinting består av följande personer; ordförande Stig Fellman, viceordförande Hans-Kristian Skaag, Stefan Laine och Gun-Britt Gullbrandsson samt Niklas Eriksson suppleant. Föglö kommuns representanter i Ålands skärgårdsnämnd för år 2015 är Stig Fellman och Gun-Britt Gullbrandsson. TULLUDDEN I DEGERBY utbjudes att hyra Den s.k. Tulludden i Degerby innefattande det s.k. Tullhuset (huvudbyggnaden som är 549 m 2 stor) jämte tillhörande bastu och uthus/lider samt del i källaren utbjudes till intresserade att hyra fr.o.m då nuvarande hyresgästs kontrakt löper ut. De är intresserade av att fortsätta hyra, men kommunen vill innan beslut fattas efterhöra ifall det finns andra intresserade och i så fall för vilken typ av verksamhet. Hyreskontrakt tecknas årsvis på prel. minst två år, önskemål om hyreskontraktets längd kan framföras vid hyresansökan. Visning av lokalerna kan ordnas vid förfrågan, kontakta kommuntekniker Hans-Kristian Skaag, tel , eller kommundirektör Niklas Eriksson, tel för avtalande av tid i så fall. Närmare upplysningar ges också av någondera av ovanstående. Månadshyran är för närvarande 815 /månad. Fastigheten uthyres i befintligt skick. Ev. invändiga ombyggnader för att anpassa den egna verksamheten utföres av hyresgästen själv. Löpande driftskostnader tillkommer förstås (el, uppvärmning, vatten och avlopp, sophantering mm). Hyresansökan skall inlämnas till Föglö kommun under adress Tingsvägen 3, FÖGLÖ alt. senast tisdag 10 mars 2015 kl Kommunstyrelsen ÅTERVINNINGSCENTRALEN I STENTORPA ÖPPETTIDER I MARS TORSDAG KL TORSDAG KL

7 FÖGLÖBLADET 7 MARS :E FÖGLÖMÄSTERSKAPEN I PITCH TIDEN GÅR Bara 2 månader kvar igen till succétraditionen, årets stora händelse! Bråttö Fiskelag håller årsmöte lördagen den 14 mars kl hos Karl-Gustav Englund - stadeenliga ärenden Styrelsen Lördagen den 25:e april kl på Vikingaborg smäller och gäller det igen! Hårdträningen är sedvanligt i full gång ute i bygden (och också utanför den). Skall fjolårsmästarna Kusinerna försvara sin seger eller skall vi få en ny mästare?! Spekulationerna är i full gång Som vanligt väntar många segersäkra lag på att få sätta fjolårsmästarna på plats. Förutom spelarna hoppas vi förstås åter på stor publiktillströmning så att vi än en gång för uppleva den årliga folkfeststämningen! Och ni som inte varit med tidigare, varför inte sätta ihop ett eget lag?! Det behövs bara 4 personer för att bilda ett lag. Som vi skrev i föregående Föglöblad skall lag som önskar delta anmäla sig senast söndagen den 19:e april till någon av arrangörerna i Onsdagens pitchgäng, dvs. Anders Skogberg, Håkan Lehto, Lars-Åke Karlsson, Leif Hastersboda Eriksson, Niklas Eriksson, Per-Erik Mattsson, Roger Johansson, Veikko Vartiainen, Åke Henriksson eller Leif Brändö Eriksson. OBS! När ni anmäler Er, laget skall ha ett namn också. Ifall Ni vet vilka som skall vara med i laget är det bra om Ni berättar det på samma gång åt den Ni anmäler Er till så går det snabbare den 25:e april. Hälsar, Arr. Onsdagens pitchgäng GARANTIFÖRENINGEN FÖR MATSMÅRS håller årsmöte lör 28 mars kl på Föglö bibliotek. STÖD MUSEIGÅRDEN MATSMÅRS GENOM FÖRENINGENS VACKRA ADRESSER SOM FÖRMED- LAS AV BL.A. ÅLANDSBANKEN I DEGERBY OCH CITY KONTORET! stadgeenliga förhandlingar Kaffe med dopp Dragning i medlemslotteriet Välkommen!

8 FÖGLÖBLADET 8 MARS 2015 EVENEMANGSKALENDER SOMMAREN 2015 Flera evenemang för år 2015 är redan inplanerade. Skicka in datum för ditt evenemang till Vi uppdaterar kalendern kontirnueligt och förhindrar därmed dubbelbokningar. Fredag 19 juni Midsommarfirande på Lillängö, Vargskärs byalag kl 14 Lördag 4 juli Dans på Lillängö, Vargskärs byalag kl 21 Lördag 4 juli Söndag 12 juli Tisdag 14 juli Lördag 1 augusti Lördag 8 augusti Lördag 29 augusti Föglödagen Amalias strandparty Skutträff Pitch run Degerby Jazz och Blues Teater regisserad och framförd av teaterstuderanden från Yrkeshögskolan Novia i Vasa på Brandkårshuset i Degerby UPPDATERING : Deadline för inlämning av material till Föglöbladet + utgivningsdagar 2015 Julinumret Deadline för inlämning av material har flyttats till fredag kl 12, detta pga produktionstekniska orsaker. Se fullständig översikt på

9 FÖGLÖBLADET 9 MARS 2015 SKUNK skärgårdsungdomarnas intresseorganisation Välkommen på SKUNKS ÅRSMÖTE! Lördag 14 mars kl. 13 Plats: Kumlinge skola Anmäl: att du kommer genom att mejla SKUNKs verksamhetsledare Mia Hanström, Resa: Kommer du med färja från Hummelvik kan vi ordna skjuts från färjan. Möteshandlingar: senast 7 dagar innan. Skunks filmläger mars på Kumlinge. Vad: filmproduktion, skådespelande, marknadsföring, skärgården, lek, hårt jobb, roliga diskussioner om film och skärgården. Var: Kumlinge skola. För vem: Alla ungdomar 11 år och äldre. Upplägg: Start fredagskväll med kvällsfika introduktion, marknadsföringskunskap och brainstorming kring temat: Att marknadsföra skärgården, val av grupper och teman. Lördagen start kl 8, Inlednings av filmpedagogerna sedan arbete i grupper. Lägret avslutas kl. 14 på söndagen. Filmskapandet kommer att ledas av Hanna och Anna- Karin från Den pedagogiska designbyrån i Sverige. VD Lotta Brener Sjölund från visit Åland lär om marknadsföring Anmälan: snarast, dock senast 5 mars, till Meddela hur du reser och om du har några speciella mat önskemål. Frågor: hör av dig till Mia SKUNKs verksamhetsledare Deltagaravgift: 20 syskon 5 rabatt i avgiften ingår att du blir medlem om du inte redan är det. Betalas till SKUNKs konto vid anmälan: FI I priset ingår kost, logi och ev transporter från och till färjan. Eventuell fika eller måltider under dit- och hemresa står man själv för. Vi hjälper till så att det är möjligt att resa från alla skärgårdskommuner. SKUNK skärgårdsungdomarnas intresseorganisation AX Kumlinge, Åland, Finland mobil e-post: hemsida:

10 FÖGLÖBLADET 10 Klädförsäljning av Louise Brunnsberg på Annagården 10/ Kl Vi bjuder alla på Kaffe och kaka Välkomna önskar alla vi som arbetar på Annagården Hund /barnvakt Behöver du hund /barnvakt på kvällar och helger? Kontakta Marina Raitanen, 14 år mobil: mail: MARS 2015

11 FÖGLÖBLADET 11 MARS 2015 Nyheter i biblioteket! Vuxen, skön: Hodgkinson, Amanda Britannia Road Keyes, Marian Kvinnan som stal mitt liv Moran, Caitlin Konsten att skapa en tjej Persson, Gunilla Linn Hemåt över isen Simu, Rita Dit vägen leder Vuxen, deckare: Beckett, Simon Gården Clansy, Tom Rysk roulette Fossum, Karin Helveteselden Jungstedt, Mari En mörkare himmel Söderberg, Alexander Den andre sonen Vuxen, fack o. Andersen, Jens Denna dagen ett liv biografier: Boucht, Birgitta Förklädd och naken Cullberg, Johan Märta och Hjalmar Söderberg Fernholm, Ann Det sötast vi har Hasselgren, Gunilla Nystart Hoffsten, Louise En näve grus Rudberg, Denise Träningen som blir av Ljudböcker: May, Peter Lewismannen Barn, ungdom Fitzpatrrick, Becca Black ice skön: Olsson, Sören Läskigt Sune Sandén, Mårten Ballongfararen På under rubriken visa mitt bibliotek finns Föglö bibliotek där hittar du flera nyheter m.m. Biblioteket är öppet: Må och On To Tel: Välkommen in!

12 FÖGLÖBLADET 12 MARS 2015 Utställning på Föglö biblioteket Birgitta Häggblom visar Knåpat och sytt av gammalt och nytt mars - april Biblioteket är öppet må och on och to Välkommen in! På grund av felbeställning! Till salu 2 st nytillverkade högkvalitativa 2 glas fönsterbågar inkl karmar (utan glas) trävita Karmyttermått 1855mm x 655 mm Fönsterbågarna är tillverkade av Emil Sundblom Prisidé: 800 /st eller för bägge, eller ge bud! Fönstren kan beses på Enigheten, kontakta Eva tel eller per mail

13 FÖGLÖBLADET 13 MARS 2015 EFTERLYSNING filmer från Föglö! Föglö kommun firar nästa år sitt 775 års jubileum. Inför jubileet har kommunen beslutat låta göra en film om Föglö. Den har tillsvidare arbetsnamnet Föglö, skärgårdssamhälle i förändring. Premiärvisning blir det vid jubileumsfesten sensommaren 2016 och filmen kommer också att finnas att köpa som DVD. En filmkommitté har tillsats av kommunstyrelsen med uppgift att fungera som referensgrupp och bollplank för filmaren Per-Ove Högnäs som gör själva filmen. Medlemmar i kommittén är Margaretha Karlsson, Åke Henriksson, Johan Franzén och Eva Nyberg (ordf). Som sekreterare fungerar Agneta Raitanen. Ett första möte har hållits där många idéer, ämnesområden och intervjuobjekt listades. Allt kommer förstås inte att komma med, men vi börjar med ett brett upplägg. Det som nu filmas är också en dokumentation för framtiden, även om allt inte används i den här filmen. Arbetet med att göra intervjuerna har inletts och under de kommande månaderna är det många föglöbor som kommer att bli kontaktade av Pert-Ove Högnäs och kommittémedlemmarna i frågan! Den som har en bra historia att förmedla är givetvis också välkommen att själv ta kontakt med kommittémedlemmarna! Eftersom filmen ska spegla inte bara Föglö som det ser ut idag utan den enorma förändring som har skett under bara en generations livstid är vi också intresserade av gammalt material. Därför uppmanar vi alla som själv har eller vet någon som har filmat material från Föglö att ta kontakt! Det kan vara filmer som speglar privata kalas och familjebegivenheter men som ändå ger en bild av hur livet såg ut förr och självfallet är all filmad dokumentation av vardagsliv som arbete, transporter, jordbruk, fiske osv ovärderligt! Eva Nyberg, ordf i filmkommittén tel /epost: Att spara pengar genom att visa miljöhänsyn- kan det vara möjligt? med Soile Wartiainen den 7 mars kl (1 tillf. 5 lekt.) Föglö grundskola, kursavgift 15,75. Kursen behöver fler deltagare för att kunna starta. Anmäl dig idag eller senast på måndag den 2 mars! Introduktionskurs i Naturens Växtkraft med Nina Axell Hartvik den 19 maj kl (1 tillf. 4 lekt. ) Föglö grundskola, kursavgift 15,75 Växtfärgning av ullgarn En veckoslutskurs i växtfärgning av ullgarn med Annette Häger-Ahlström den juni på Enigheten i Föglö Degerby, endast 4 platser kvar! Kursavgift 35,90. Anmäl dig nu så att vi vet vilka kurser som kan starta, till Föglös kontaktperson Berit Andersson tel under bibliotekets öppettider eller Mer information om kurserna finns i Medis kurskatalog. Hör gärna av dig om du har förslag på kurser till hösten, planeringen börjar nu.

14 FÖGLÖBLADET 14 MARS 2015 Föglö jaktvårdsförening KURS FÖR JÄGAREXAMEN LOCKADE MÅNGA Den efterlängtade preparationskursen för avläggande av jägarexamen har kört igång. Kursdeltagarna, en kvinna, två män och fem skolelever, har förmånen att fungera som testpiloter för ett helt nytt kursmaterial som tagits fram av landskapsregeringen. Kursen bygger på fyra föreläsningstillfällen, sammanlagt 8 timmar. Mellan kurstillfällena förutsätts att kursdeltagarna idkar självstudier. Nästa kurstillfälle infaller den 12 mars och till dess bör åtminstone artkunskaperna ha inövats på egen hand. Kursledarna har även tipsat om olika hemsidor som är intressanta i detta sammanhang. Jaktlagen i Ålands författningssamling och jaktförordningarna är givetvis även centrala områden som, åtminstone om man är vuxen, kan instuderas på egen hand. Jaktetiken däremot är svårare att läsa sig till även om det ingår i utbildningen. Många gånger fungerar goda förebilder som de bästa läromästarna. Kunskaper som tidigare generationer fört över från släktled till släktled är inte längre lika vanligt förekommande som tidigare. Medelåldern bland jägarna idag är rätt hög. Det är därför mycket välkommet att nya blivande jägare bänkat sig i skolsalen för att inhämta de nödvändigaste förkunskaperna som behövs för att kunna delta aktivt i jakt, som på landsbygden och i skärgården utgör ett viktigt inslag i friskvård. Plats: Föglö grundskola Resterande tillfällen: 12 mars, 26 mars och 2 april Tid: kl Examenstillfälle: Överenskommes mellan kursdeltagarna och examinator senare Kursledare: Robin Juslin och Erik Raitanen. Avgift: Ingen avgift uppbärs för själva kursen, materialkostnader (kopiering mm.) till självkostnadspris kan tillkomma. VÄLKOMNA PÅ ÅRSMÖTE Datum: 19 mars Tid: kl Plats: Kommungården Servering: Kaffe och smörgåstårta På årsmötet avslöjas vem som är vinnare i vuxen- respektive ungdomsklassen i 2014 års upplaga av viltvårdstävlingen. Utöver de stadgeenliga årsmötesförhandlingarna upptas till behandling styrelsens förslag till fortsatt fredning av vitsvanshjort på Föglö under år Bland alla som innehar jaktkort och jakträtt på Föglö och närvarar på årsmötet utlottas en Kanu-fälla (värde 120 euro)!

15 FÖGLÖBLADET 15 MARS 2015 V A R M E D O C H ST Ö D R E N O V E RIN G E N A V R A N T K OJA N Föglö jaktvårdsförening och Ålands landskapsregering har som bekant undertecknat avtal som ger jaktvårdsföreningen dispositionsrätt över jakt- och fiskestugan på Östra Rant i Föglö sydöstra skärgård. Jaktvårdsföreningen avser att underhålla stugan i dess ursprungliga skick. Under det första året utfördes en inventering av byggnadens skick. I vår ska fotograf Gerhard Holmström göra en byggnadsantikvarisk fotodokumentation av byggnadens exteriör och interiör. De anteckningar som besökare genom åren gjort på väggpappen i stugan ska tillvaratas, dokumenteras och ställas ut. Därefter vidtar nödvändiga byggnadstekniska och successiva renoveringsarbeten i syfte att hålla stugan i tidstypiskt skick. Byggnaden hålls öppen för alla besökare. Till stugans förste disponent har utsetts föreningens viceordförande Nikolaj Jansson. JA K T V Å RDSF Ö R E NIN G E N E F T E R L YSE R BI L D E R A V R A N T K OJA N O C H D ESS B ESÖ K A R E. Har du bilder i dina album eller samlingar av jakt- och fiskstugan på Rant? I såfall skulle vi vara tacksamma att få låna dem för att scanna av dem och publicera dem i olika sammanhang. Hör av dig i till jaktkojans disponent eller till föreningens ordförande Rainer Juslin (telefon ) Vi utreder som bäst den ursprungliga färgen på jakt- och fiskestugan. Vet du något om det? Var kojan ursprungligen obehandlad eller behandlad med järnvitriol, alltså grå? Vi tar tacksamt emot all tänkbar information om kojan och dess historia. Hör gärna av dig till disponenten eller styrelseordföranden. Foto: Stig Sundblom (1985) V I L L DU V A R A M E D O C H ST Ö D A B E V A R A ND E T A V R A N T K OJA N? Föglö jaktvårdsförening erbjuder intresserade att delta i bevarandet av jakt- och fiskstugan på Rant genom att göra en inbetalning till Å L A NDSB A N K E N Rantkojan. Tack för ditt bidrag! (22.2.RaJ )

16 FÖGLÖBLADET 16 MARS 2015 TRANE bil-/båt-/fritidsbatteri Har sitt ursprung från Boliden batterier. Testvinnare! HHHHH TRANE har vunnit TM s test 2 ggr (nr 18/06 och 21/09) och den enda som fått 5 stjärnor! Före Jump Starter Power Station Kan användas för att ladda telefonen, datorn eller t.o.m. starta bilen! 215,- norm. 249,- Butik: Ålandsvägen 88 tel: September 23 Öppet: vard , lörd Föglöbladet Byggnadsarbeten utföres! Renoveringar/nybyggnation Svetsning/VVS arbeten Grävningsarbeten med minigrävare m.m. Traktorgrävare Kontakta Tony Håkans Entreprenad tel ENTRERENADARBETEN UTFÖRES Vägar Grunder Dikning Septiktankar mm. Med runt svängande larv eller hjulgrävmaskin Material, transporter och krossgrus ordnas RING el F:ma A. SNÄLLSTRÖM, FÖGLÖ Föglö FBK

17 FÖGLÖBLADET 17 MARS 2015 Nya tider på gång... Helt nytt lager i salongen, helt nya färger! Välkommen in. Salong Hårfixarn. Tel På Måndagar är jag på Saxess. Öppet Tis 9-15, Ons 9-15 samt kv enl bokning, Tors Även Lördagar enligt bokning. Vårnyheterna har anlänt!

18 FÖGLÖBLADET 18 MARS 2015 ANNAGÅRDENS LUNCHMENY : MARS Med reservation för förändringar MENY vecka 10 MÅ 2.3 TI 3.3 ONS 4.3 TO 5.3 FR 6.3 LÖ 7.3 SÖ 8.3 Chilikorv Stekt sik Currybroilergryta Får o kålpudding Purjo o potatissoppa Päronlura Fiskgryta MENY vecka 11 MÅ 9.3 TI 10.3 ONS 11.3 TO 12.3 FR 13.3 LÖ 14.3 SÖ 15.3 Köttfärsgryta Fiskfärsbiff & äggsås Risotto m. broiler Morotslåda Köttsoppa Fläskfärslimpa, kallsås Kalla fiskrätter MENY vecka 12 MÅ 16.3 TI 17.3 ONS 18.3 TO 19.3 FR 20.3 LÖ 21.3 SÖ 22.3 Fläksås & potatis Torsk i ugn Leverlåda Köttrullader Fisksoppa Janssons frestelse Burgundisk köttgryta MENY vecka 13 MÅ 23.3 TI 24.3 ONS 25.3 TO 26.3 FR 27.3 LÖ 28.3 SÖ 29.3 Kålpudding Gravad lax Broilerbullar Köttfärslimpa Rotmos, inkoktkött Strömming på rotsaksbädd Paj med kassler SMAKLIG MÅLTID!

19 FÖGLÖBLADET 19 MARS 2015 FÖGLÖ HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSMOTTAGNING Planerade läkardagar i mars: 4.3 och 18.3 Läkare Max Nilsson och Sherif Sabry Läkartiderna är i första hand för åldringar, hemsjukvårdspatienter, barn samt akuta sjukdomsfall. Övriga (speciellt bilburna) hänvisas till hälsocentralen i Mariehamn. Telefontid alla vardagar kl 9-10 Respektera vår telefontid! Sjukvårdsmottagning utan tidsbeställning torsdagar Övriga tider enligt överenskommelse. OBS! Beredskap endast på veckosluten lördag och söndag Avvikelser kan förekomma. Tel eller Besök gärna ÅHS hemsidan: Telefon: Ålands Centralsjukhus, växeln Alarmcentralen 112 Trevlig vår! Hälsar, Tiina och Linda SE HIT FÖRÄLDRAR Ansökan till FÖR/EFTERMIDDAGSVÅRD för skolbarn för verksamhetsåret Ansökningsblanketter fås från socialkansliet. Dagvård kan sökas kontinuerligt under året. Ni som har blivit beviljad dagvård har kvar platsen tills den sägs upp. (OBS! Alltid 1 månads uppsägningstid). Det som dock alltid måste anmälas skriftligt är: - Övergång från halvtid till heltid - Övergång från heltid till halvtid - Andra ev. ändringar. Detta meddelas till socialkansliet skriftligt, så snart man vet att en ändring blir aktuell Det är möjligt att erhålla 2 avgiftsfria månader om man inte behöver dagvård under tiden ca (juli månad är alltid avgiftsfri). Anmälan görs skriftligt till socialkansliet senast Socialnämnden i Föglö

20 FÖGLÖBLADET 20 MARS 2015 ÅLANDS SÖDRA SKÄRGÅRDSFÖRSAMLING GUDSTJÄNSTER I MARS 1.3 kl Högmässa i Kökar församlingshem Andra söndagen i fastan, P. Karlsson, P.Hällund. Kafeservering i församlingshemmet. Kollekt: Församlingens diakoni 8.3 kl Högmässa i Föglö kyrka Tredje söndagen i fastan, P. Karlsson, H. Mölsä Kollekt: Luthersk Inremission r.f. 8.3 kl Högmässa i Sotunga skola Tredje söndagen i fastan, P. Karlsson, H. Mölsä Kollekt: Luthersk Inremission r.f kl Gudstjänst i Kökar församlingshem Midfastosöndagen, I. Wikström, P. Hällund Kafeservering eferåt. Kollekt: Kyrkans utlandshjälp 22.3 kl Gudstjänst i Föglö kyrka Marie bebådelsedag, P. Karlsson, Kollekt: Finlands svenska kyrkosångsförbund Lunch i församlingshemmet tll förmån för Gemensamt Ansvarinsamlingen kl Högmässa i Kökar församlingshem Palmsöndagen, P. Karlsson, P.Hällund Kafeservering eferåt. Kollekt: SLEFS missionsarbete Meddelande Till Föglö Kyrka söker vi två kyrkvakter/guider tll sommaren. Arbetet innebär visning av kyrkan, städning, samt arbete på gravgården i samråd med vår församlingsmästare. I arbetet ingår också at vikariera församlingsmästaren under dennes semester. Tiden är under perioden , och då arbetet delas av två personer fnns det möjlighet at påverka vilka veckor man arbetar. Avtalsenlig lön. Skriflig ansökan senast den 15 april 2015 tll Pastorskansliet, Kyrkvägen 106, Föglö. För frågor kontakta pastorskansliet onsdag och fredag kl tel ÖVRIG VERKSAMHET Andakter: 4.3 kl Sommarängen. Andakt, P. Karlsson 18.3 kl Sommarängen. Andakt, P. Karlsson 23.3 kl Annagården. Andakt, P. Karlsson Klapp & Klang 2.3 kl Myran, Föglö 4.3 kl Barnängen, Kökar 16.3 kl Myran, Föglö 18.3 kl Barnängen, Kökar 30.3 kl Myran, Föglö Söndagsskola: I Föglö församlingshem 15.3 och 29.3 kl Ledare: Pamela Ahlskog, René Sköld Juniorklubb: I Föglö församlingshem 12.3 och 23.3 kl Ledare: Pamela Ahlskog, René Sköld. Bibelsits: För stora och små. Föglö församlingshem den 26.3 kl Ledare: Maria Boström, Pamela Ahlskog. Hembesök: Ring t.f. kyrkoherde Peter Karlsson på tel Meddelanden Vecka 11 kommer Iris Wikström att vikariera som kyrkoherde. FISKEVATTEN ARRENDEAUKTION Föglö Kapellförsamling håller arrendeaukton på fskevatnen för 3 år framåt tsdagen den 3 mars 2015 kl i församlingssalen. Personer som vill arrendera vaten ska vara medlemmar i församlingen samt bosata på Föglö under hela arrendetiden. Intressenterna skall inte ha betalningsanmärkningar. Kartor fnns tll påseende på pastorskansliet under kanslitd onsdagar och fredagar , samt en tmme innan auktonen. Kyrkoherdeämbetet vid Ålands Södra Skärgårdsförsamling allt gott önskar Peter KONTAKT Kansliet är öppet onsdagar och fredagar kl Tel/fax t.f. kyrkoherde Peter Karlsson i Ekonom Anita Hildén Kanslist Karin Fyrvall ons. och fre Församlingsmästare Holger Sundblom Föglö Vaktmästare Krister Hellström Kökar Församlingens hemsida:

Till kännedom! Kommunens telefonlista. Ett viktigt telefonnummer har ändrat PENSIONÄRSTRÄFF. Påminnelse igen inför sommaren!

Till kännedom! Kommunens telefonlista. Ett viktigt telefonnummer har ändrat PENSIONÄRSTRÄFF. Påminnelse igen inför sommaren! Nr 3/2014 Utgiven av Sottunga kommun www.sottunga.ax Redaktör: Kent Eriksson sottunganytt@sottunga.ax Kommunens telefonlista Vi planerar att igen ge ut en ny version av kommunens telefonlista. Meddela

Läs mer

FÖGLÖ KOMMUN Redaktör Matilda Karlström ÅRGÅNG 25 Jul 2014 / Januari 2015 Nr 1

FÖGLÖ KOMMUN Redaktör Matilda Karlström ÅRGÅNG 25 Jul 2014 / Januari 2015 Nr 1 FÖGLÖ KOMMUN Redaktör Matilda Karlström ÅRGÅNG 25 Jul 2014 / Januari 2015 Nr 1 Nästa nummer av Föglöbladet utkommer fredag 30 januari 2015. Deadline för inlämning av material till nästa nummer är måndag

Läs mer

Intresserad av vad om händer? HÖSTFEST. Sotning HJÄRTLIGT VÄLKOMNA! Tack. Pensionärsträff

Intresserad av vad om händer? HÖSTFEST. Sotning HJÄRTLIGT VÄLKOMNA! Tack. Pensionärsträff Nr 9/2014 Utgiven av Sottunga kommun www.sottunga.ax Redaktör: Kent Eriksson sottunganytt@sottunga.ax Intresserad av vad om händer? För dig som är intresserad av vad som händer i kommunen finns kommunstyrelsen,

Läs mer

SALTVIK. INFORMERAR april. Tekniska nämnden informerar: 4 / 2011 VISIT ALAND BESÖKER SALTVIK SMÅBÅTSPLATSER

SALTVIK. INFORMERAR april. Tekniska nämnden informerar: 4 / 2011 VISIT ALAND BESÖKER SALTVIK SMÅBÅTSPLATSER SALTVIK 4 / 2011 INFORMERAR april Gruppbrev med posten når alla Utgivare: Saltviks kommun, Lillängs 14 Nääs, AX-22320 ÖDKARBY Tel: 48 900 Fax: 489 011 E-post: info@saltvik.ax Hemsida: www.saltvik.ax Tekniska

Läs mer

Genom premiärvisningen onsdagen den 4.6.2014 kl. 18.00-21.00 är tomterna på Öra strand nu till salu!

Genom premiärvisningen onsdagen den 4.6.2014 kl. 18.00-21.00 är tomterna på Öra strand nu till salu! Samhällsinformation till alla hushåll i Hammarland Genom premiärvisningen onsdagen den 4.6.2014 kl. 18.00-21.00 är tomterna på Öra strand nu till salu! Prospekt kan hämtas från kommunkansliet. Det kan

Läs mer

FÖGLÖBLADET FÖGLÖ KOMMUN Redaktör Matilda Karlström ÅRGÅNG 25 NOVEMBER 2015 Nr 11

FÖGLÖBLADET FÖGLÖ KOMMUN Redaktör Matilda Karlström ÅRGÅNG 25 NOVEMBER 2015 Nr 11 FÖGLÖBLADET FÖGLÖ KOMMUN Redaktör Matilda Karlström ÅRGÅNG 25 NOVEMBER 2015 Nr 11 Nästa nummer av Föglöbladet utkommer fredag 27 november. Deadline för inlämning av material till nästa nummer är måndag

Läs mer

FÖGLÖBLADET FÖGLÖ KOMMUN Redaktör Matilda Karlström ÅRGÅNG 25 OKTOBER 2015 Nr 10

FÖGLÖBLADET FÖGLÖ KOMMUN Redaktör Matilda Karlström ÅRGÅNG 25 OKTOBER 2015 Nr 10 FÖGLÖBLADET FÖGLÖ KOMMUN Redaktör Matilda Karlström ÅRGÅNG 25 OKTOBER 2015 Nr 10 Nästa nummer av Föglöbladet utkommer fredag 30 oktober. Deadline för inlämning av material till nästa nummer är måndag 26

Läs mer

FÖGLÖBLADET FÖGLÖ KOMMUN Redaktör Matilda Karlström ÅRGÅNG 25 Augusti 2015 Nr 8

FÖGLÖBLADET FÖGLÖ KOMMUN Redaktör Matilda Karlström ÅRGÅNG 25 Augusti 2015 Nr 8 FÖGLÖBLADET FÖGLÖ KOMMUN Redaktör Matilda Karlström ÅRGÅNG 25 Augusti 2015 Nr 8 Nästa nummer av Föglöbladet utkommer fredag 28 augusti. Deadline för inlämning av material till nästa nummer är måndag 24

Läs mer

BILDNINGSNÄMNDEN 11.08.2015 5 53 Sammanträdestid. Tisdagen den 11 augusti 2015 kl. 15.00 16.17. Föglö grundskola

BILDNINGSNÄMNDEN 11.08.2015 5 53 Sammanträdestid. Tisdagen den 11 augusti 2015 kl. 15.00 16.17. Föglö grundskola Sammanträdesdatum Nr BILDNINGSNÄMNDEN 11.08.2015 5 53 Sammanträdestid Tisdagen den 11 augusti 2015 kl. 15.00 16.17. Sammanträdesplats Beslutande Föglö grundskola Närvarande Kent Eriksson, ordf. kl. 16.17.

Läs mer

Familjemiddag i Catharinagården Söndag den 23 mars

Familjemiddag i Catharinagården Söndag den 23 mars Samhällsinformation till alla hushåll i Hammarland Hammarlands hälso o sjukvårdsmottagning och hemsjukvård informerar; fr.o.m januari 2014: tel.tider: vardagar kl. 8.30-9.00 tel nr. 0457-5267341. Övriga

Läs mer

Februari 1 Föglöbladet FÖGLÖ BLADET. FÖGLÖ KOMMUN REDAKTÖR Mikaela Englund ÅRGÅNG 23 Februari 2014 Nr 2

Februari 1 Föglöbladet FÖGLÖ BLADET. FÖGLÖ KOMMUN REDAKTÖR Mikaela Englund ÅRGÅNG 23 Februari 2014 Nr 2 Februari 1 Föglöbladet FÖGLÖ BLADET FÖGLÖ KOMMUN REDAKTÖR Mikaela Englund ÅRGÅNG 23 Februari 2014 Nr 2 Nästa nummer av Föglö-bladet utkommer fredagen den 28 februari 2014. Stopptid för material till nästa

Läs mer

SUNDS KOMMUN HYR UT. Lägenheter. Fristående hus. Stenhaga 1 i Kastelholm 4 r o. kök, 93,5 m², Sundby 4 lägenhet B1 2 r o.

SUNDS KOMMUN HYR UT. Lägenheter. Fristående hus. Stenhaga 1 i Kastelholm 4 r o. kök, 93,5 m², Sundby 4 lägenhet B1 2 r o. WWW.SUND.AX ÅRGÅNG 25, NUMMER 12 17 DECEMBER 2011 UTGIVNING AV SUNDSAKTUELLT NR DEADLINE UTG. 12 08.12 17.12 1 12.01 21.01 Tiden för deadline är 14.00 Annonsavgifter (inkl. moms) Helsida 80,- Halvsida

Läs mer

HEMSLÖJDSBLADET Nr 2 Maj 2013

HEMSLÖJDSBLADET Nr 2 Maj 2013 HEMSLÖJDSBLADET Nr 2 Maj 2013 Ansvarig utgivare Birgítta Mauritzon STYRELSEN Telefon Ordförande Olle Laurell 532 552 74 Vice ordförande Else Eklöf 550 670 28 Sekreterare Birgitta Mauritzon 730 31 25 Vice

Läs mer

Samhällsinformation till alla hushåll i Hammarland

Samhällsinformation till alla hushåll i Hammarland Samhällsinformation till alla hushåll i Hammarland HAMMARLANDS BIBLIOTEK ÖPPETTIDER TISDAG O TORSDAG 17.00-20.00 (även under sommaren) NÄSTA INFOBLAD UTKOMMER VECKA 42 DEADLINE 4 OKTOBER HAMMARLANDS KOMMUNKANSLI

Läs mer

INFOBLAD V10~MÅNDAG 3 MARS 2014. Samhällsinformation från Lumparlands kommun och Lemland-Lumparlands församling

INFOBLAD V10~MÅNDAG 3 MARS 2014. Samhällsinformation från Lumparlands kommun och Lemland-Lumparlands församling INFOBLAD V10~MÅNDAG 3 MARS 2014. NUMMER 3/2014 Samhällsinformation från Lumparlands kommun och Lemland-Lumparlands församling PENSIONÄRSTRÄFF Torsdagen den 13 mars kl.13.00 på Kapellhagen. Nu spelar vi

Läs mer

TENALA FÖRSAMLING PROTOKOLL Nr 4/09

TENALA FÖRSAMLING PROTOKOLL Nr 4/09 TENALA FÖRSAMLING PROTOKOLL Nr 4/09 Sammanträdesdatum Blad FÖRSAMLINGSRÅDET 8.9.2009 1 Plats och klockslag Församlingshemmet kl. 18.00 Beslutande Övriga x Charlotta Andström, protokollförare - Christer

Läs mer

December 1 Föglöbladet FÖGLÖ BLADET. FÖGLÖ KOMMUN REDAKTÖR Maria Svedmark ÅRGÅNG 22 December 2013 Nr 12

December 1 Föglöbladet FÖGLÖ BLADET. FÖGLÖ KOMMUN REDAKTÖR Maria Svedmark ÅRGÅNG 22 December 2013 Nr 12 December 1 Föglöbladet FÖGLÖ BLADET FÖGLÖ KOMMUN REDAKTÖR Maria Svedmark ÅRGÅNG 22 December 2013 Nr 12 Nästa nummer av Föglö-bladet utkommer måndagen den 23 december 2013. Stopptid för material till nästa

Läs mer

VÅRENS PROGRAM 2015 FÖR DIG SOM HAR ANHÖRIGSTÖD

VÅRENS PROGRAM 2015 FÖR DIG SOM HAR ANHÖRIGSTÖD VÅRENS PROGRAM 2015 FÖR DIG SOM HAR ANHÖRIGSTÖD MÖTESPLATSER Kom för att träffa andra anhöriga under en enkel samvaro. Det serveras kaffe till självkostnadspris och vanligtvis görs en aktivitet. Kom ensam

Läs mer

Organ Sammanträdesdatum KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 24.01.11 1. Kommungården, sammanträdesrummet

Organ Sammanträdesdatum KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 24.01.11 1. Kommungården, sammanträdesrummet FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum Nr KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 24.01.11 1 Sammanträdestid Måndagen den 24 januari 2011 kl 19.00-21.00 Beslutande Föredragande Kommungården,

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID CLUMBER SPANIELKLUBBENS STYRELSEMÖTE 3/ 2014 LÖRDAGEN DEN 29 MARS, SÖNDAGEN DEN 30 MARS I STORVRETA

PROTOKOLL FÖRT VID CLUMBER SPANIELKLUBBENS STYRELSEMÖTE 3/ 2014 LÖRDAGEN DEN 29 MARS, SÖNDAGEN DEN 30 MARS I STORVRETA PROTOKOLL FÖRT VID CLUMBER SPANIELKLUBBENS STYRELSEMÖTE 3/ 2014 LÖRDAGEN DEN 29 MARS, SÖNDAGEN DEN 30 MARS I STORVRETA Närvarande: Charlott Lundberg, Anna Liss-Daniels, Kristina Lindström, Lena Andreasson,

Läs mer

NYA TOMTER TILL SALU PÅ KATTBY BOSTADSOMRÅDE

NYA TOMTER TILL SALU PÅ KATTBY BOSTADSOMRÅDE Samhällsinformation till alla hushåll i Hammarland GRUSNINGSBIDRAG till i Hammarland fast bosatta, eller deras företrädare som underhåller utfartsvägar, där de fast bosattas andel överstiger 200 meter

Läs mer

KOMMUNSKRETERAREN INFORMERAR

KOMMUNSKRETERAREN INFORMERAR Nr 10/2014 Utgiven av Sottunga kommun www.sottunga.ax Redaktör: Kennet Lundström sottunganytt@sottunga.ax KOMMUNSKRETERAREN INFORMERAR Tack för vänligt mottagande i kommunen. Jag har börjat arbeta som

Läs mer

HAMMARLANDS KOMMUNKANSLI ÄR STÄNGT 18 JULI 2 AUGUSTI MIDSOMMAR PÅ HAMMARBO LÖVNING KL. 11.00 STÅNGRESNING KL. 15.00

HAMMARLANDS KOMMUNKANSLI ÄR STÄNGT 18 JULI 2 AUGUSTI MIDSOMMAR PÅ HAMMARBO LÖVNING KL. 11.00 STÅNGRESNING KL. 15.00 Samhällsinformation till alla hushåll i Hammarland HAMMARLANDS KOMMUNKANSLI ÄR STÄNGT 18 JULI 2 AUGUSTI UNDER FÖRUTSÄTTNING ATT STYRELSEN BEVILJAR STÄNGNINGEN BYGGNADSTEKNISKA KANSLI INFORMERAR! SEMESTER

Läs mer

Måndag den 02.02.2015 kl. 18.00 19.45. Kommungården i Föglö. Närvarande

Måndag den 02.02.2015 kl. 18.00 19.45. Kommungården i Föglö. Närvarande Sammanträdesdatum Nr Byggnads- och tekniska nämnden 02.02.2015 1 Sammanträdestid Måndag den 02.02.2015 kl. 18.00 19.45 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Föglö. Närvarande Mari-Anne Jansson, ordförande

Läs mer

Årgång 8 Nr 1 Februari 2005 SKOTERCAFÉT AFTERWORK ÅRSMÖTEN VARGHOPPET MÅNADSERBJUDANDE HOS VARGEN KARELENS FOLK. Sida 1

Årgång 8 Nr 1 Februari 2005 SKOTERCAFÉT AFTERWORK ÅRSMÖTEN VARGHOPPET MÅNADSERBJUDANDE HOS VARGEN KARELENS FOLK. Sida 1 Årgång 8 Nr 1 Februari 2005 SKOTERCAFÉT AFTERWORK ÅRSMÖTEN VARGHOPPET MÅNADSERBJUDANDE HOS VARGEN KARELENS FOLK Sida 1 MANUSSTOPP DEN 20:E I VARJE MÅNAD MATERIAL TILL REDAKTIONEN SKICKAS TILL: Carina Segerlund

Läs mer

INFOBLAD V41~MÅNDAG 7 OKTOBER 2013. Samhällsinformation från Lumparlands kommun och Lemland-Lumparlands församling

INFOBLAD V41~MÅNDAG 7 OKTOBER 2013. Samhällsinformation från Lumparlands kommun och Lemland-Lumparlands församling INFOBLAD V41~MÅNDAG 7 OKTOBER 2013. NUMMER 10/2013 Samhällsinformation från Lumparlands kommun och Lemland-Lumparlands församling PENSIONÄRSTRÄFF Torsdagen den 10 oktober kl. 13.00 på Kapellhagen. Nu spelar

Läs mer

Protokoll fört vid enskild föredragning Näringsavdelningen Allmänna II, N12

Protokoll fört vid enskild föredragning Näringsavdelningen Allmänna II, N12 PROTOKOLL Nummer 15 25.6.2015 Sammanträdesdatum Protokoll fört vid enskild föredragning Näringsavdelningen Allmänna II, N12 Beslutande Föredragande Justerat Minister Fredrik Karlström Byråchef Susanne

Läs mer

Höstlov 2015. Höstlov. Hörby 26 oktober 1 november 2015

Höstlov 2015. Höstlov. Hörby 26 oktober 1 november 2015 Höstlov 2015 Hörby 26 oktober 1 november 2015 Prova på karate med Hörby Karateklubb Kom och prova karate med oss på Älvdalsskolan. 7-12 år tisdag 27/10 och torsdag 29/10 18.00-19.00. 13 år och uppåt tisdag

Läs mer

Protokoll fört vid möte för Föreningen Åh stiftsgårds vänner 2015-03-10

Protokoll fört vid möte för Föreningen Åh stiftsgårds vänner 2015-03-10 Tid: 2015-03- 10 kl 18.45-20.15 Plats: K2R, Kungsgatan 45, Göteborg 17-27 Närvarande: Linnea Wulfsberg, ordförande Maria Henoch, vice ordförande ordinarie Andreas Lindhé, ordinarie Emma Boije, ordinarie

Läs mer

Tillfälliga klipp till kanonpriser! Telefon 042-22 13 73

Tillfälliga klipp till kanonpriser! Telefon 042-22 13 73 Utkommer onsdagar 45 gånger om året www.rydebacksbladet.nu Nummer 28 Råå:Rydebäck Annons & Distributions AB 14 augusti 2013 Rååvägen 39, 252 70 RÅÅ. E-post: prepress@pingvinpress.se Årgång 43 Telefon 042-26

Läs mer

Kungörelse EUROPAPARLAMENTSVAL 2014

Kungörelse EUROPAPARLAMENTSVAL 2014 Samhällsinformation till alla hushåll i Hammarland Kungörelse EUROPAPARLAMENTSVAL 2014 Europaparlamentsval förättas söndagen den 25 maj 2014 kl. 9.00-20.00. Vallokalen i Hammarlands kommun finns i Kommungården,

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN NÄRINGS- OCH KULTURNÄMNDE N

ECKERÖ KOMMUN NÄRINGS- OCH KULTURNÄMNDE N NÄRINGS- OCH SAMMANTRÄDESKALLE LSE Sammanträdestid Onsdagen den 18 april 2012 kl 18.00 Sammanträdesplats Kommunkansliet i Överby F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A 1. Nn 1 Kallelse och beslutsförhet 2.

Läs mer

FÖRENINGEN NORDEN PITEÅ Vårbrev 2012

FÖRENINGEN NORDEN PITEÅ Vårbrev 2012 FÖRENINGEN NORDEN PITEÅ Vårbrev 2012 Styrelsen hälsar medlemmarna välkomna till årets verksamhet i Piteå. Kallelse till årsmöte. Tisdagen den 14 februari 2012 Plats: Vardagsrummet, Gamla Bryggeriet samma

Läs mer

Våren 2015. Möten, dans, resor, studier, fester, auktion, bingo, boule, bowling, gymnastik, påverkan m.m. och annan verksamhet

Våren 2015. Möten, dans, resor, studier, fester, auktion, bingo, boule, bowling, gymnastik, påverkan m.m. och annan verksamhet Våren 2015 Möten, dans, resor, studier, fester, auktion, bingo, boule, bowling, gymnastik, påverkan m.m. och annan verksamhet MOTIONSDANS OBS! Ny lokal, ny tid och ny dag: Vallmogården 3 km norr om Malung

Läs mer

Kursprogram våren 2015

Kursprogram våren 2015 Hej Alla boende i föreningen! Våra kurser i glasmålning (och porslin) söker nya deltagare, både yngre och äldre är välkomna att anmäla sig. Antalet är begränsat (p.g.a. att brandmyndigheten inte tillåter

Läs mer

Augusti 1 Föglöbladet FÖGLÖ BLADET. FÖGLÖ KOMMUN REDAKTÖR Mikaela Englund ÅRGÅNG 24 Augusti 2014 Nr 8

Augusti 1 Föglöbladet FÖGLÖ BLADET. FÖGLÖ KOMMUN REDAKTÖR Mikaela Englund ÅRGÅNG 24 Augusti 2014 Nr 8 Augusti 1 Föglöbladet FÖGLÖ BLADET FÖGLÖ KOMMUN REDAKTÖR Mikaela Englund ÅRGÅNG 24 Augusti 2014 Nr 8 Nästa nummer av Föglö-bladet utkommer fredagen 29 augusti 2014. Stopptid för material till nästa nummer

Läs mer

Sportlovs- program 2012 utgivet av Emmaboda Fritidsgård Tel. 0471-249290. Gokart Alla dagar: Körningar skall förbokas! Bowling Ring för bokning!

Sportlovs- program 2012 utgivet av Emmaboda Fritidsgård Tel. 0471-249290. Gokart Alla dagar: Körningar skall förbokas! Bowling Ring för bokning! Sportlovs- ******************************** program 2012 utgivet av Emmaboda Fritidsgård Tel. 0471-249290 Gokart Alla dagar: Körningar skall förbokas! Bowling Ring för bokning! Sumobrottning Paintball

Läs mer

TV-SPELSTURNERING! BARNFILMKLUBB SPÖKVANDRING... PROVA PÅ TENNIS!

TV-SPELSTURNERING! BARNFILMKLUBB SPÖKVANDRING... PROVA PÅ TENNIS! TVSPELSTURNERING! BARNFILMKLUBB SPÖKVANDRING... PROVA PÅ TENNIS! HÖSTLOVSPROGRAM 2014! 1 Hej! I din hand håller du ett program med spännande aktiviteter som du kan ta del av under höstlovet. Om det inte

Läs mer

KUL I LOV 2012 20-24 februari

KUL I LOV 2012 20-24 februari KUL I LOV 20-24 februari KUL I LOV KÖP KUL I LOV KORT 30 KRONOR För att deltaga i det här häftets aktiviteter måste du köpa ett KUL I LOVKORT för 30 kronor. Korten kommer att säljas på följande ställen

Läs mer

2015-01-14. ÅIK:s Gympa PASS DAG TID. Alla ovanstående aktiviteter utom Spinningen ingår i Gymmixkortet.

2015-01-14. ÅIK:s Gympa PASS DAG TID. Alla ovanstående aktiviteter utom Spinningen ingår i Gymmixkortet. Kvalitetsdistribuerad av Posten Postens Gruppförsändelse Årgång 56 2015-01-14 ÅIK:s Gympa Nr 1-3 ** start v4 ** Prova på GRATIS första veckan! Pris till den deltagare som har högst närvaro på 1 aktivitet.

Läs mer

PÅ GÅNG! Årsmöte den 3 mars 2010 Jubileumsstipendiet. Februari 2010

PÅ GÅNG! Årsmöte den 3 mars 2010 Jubileumsstipendiet. Februari 2010 Föreningsnytt Februari 2010 PÅ GÅNG! Årsmöte den 3 mars 2010 Jubileumsstipendiet Uppsala föreningsråd Svartbäcksgatan 58 753 33 Uppsala Telefon: 018 14 49 14 E-post: info@uppsalaforeningsrad.se Hemsida:

Läs mer

Byablad Nr 1 2010 SKOTERUTFLYKT. Lördagen den 20 mars är det dags igen! Samling vid kunskapshuset kl 10.00. se sid 2

Byablad Nr 1 2010 SKOTERUTFLYKT. Lördagen den 20 mars är det dags igen! Samling vid kunskapshuset kl 10.00. se sid 2 Byablad Nr 1 2010 SKOTERUTFLYKT Lördagen den 20 mars är det dags igen! Samling vid kunskapshuset kl 10.00. se sid 2 Skoterutflykt Ekonomiska föreningens skoterutflykt blir i år lördagen den 20 mars. Färden

Läs mer

Rapport Ungdomsdemokrati i Ålandsskärgård 2011

Rapport Ungdomsdemokrati i Ålandsskärgård 2011 Rapport Ungdomsdemokrati i Ålandsskärgård 2011 Bakgrund SKUNK genomförde med stöd från Svenska Kulturfonden två elevrådsutbildningar samt möjliggjort för representanter från elevråden att delta i Finlands

Läs mer

Kallelse till Svenska FN-förbundets kongress 2015

Kallelse till Svenska FN-förbundets kongress 2015 Till riksorganisationer som är medlemmar i Svenska FN-förbundet 9 januari 2015 Kallelse till Svenska FN-förbundets kongress 2015 Svenska FN-förbundet består av anslutna riksorganisationer, FN-föreningar

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL NORDISKT MÖTE FÖR IDROTTSLEDARVETERANER

VÄLKOMMEN TILL NORDISKT MÖTE FÖR IDROTTSLEDARVETERANER VÄLKOMMEN TILL NORDISKT MÖTE FÖR IDROTTSLEDARVETERANER Göteborg 16-17-18 augusti 2013 Foto: Dick Gillberg/goteborg.com Foto: Dick Gillberg/goteborg.com Välkommen, alla Riksidrottens Vänner och Idrottsledarveteraner

Läs mer

ALLAKTIVITETSHUSET ÄLVKULLEN TEL. 0413-28152

ALLAKTIVITETSHUSET ÄLVKULLEN TEL. 0413-28152 ALLAKTIVITETSHUSET ÄLVKULLEN TEL. 0413-28152 1 ÄLVKULLEN TISDAG 17/2 kl. 19.00 åk.7-9 Kom och spela FIFA 09 på storbild i stora salen! ONSDAG 18/2 kl. 15.00 åk.4-6 Kom och testa WII Fit på storbild i stora

Läs mer

Kallelse till Svenska FN-förbundets kongress 2015

Kallelse till Svenska FN-förbundets kongress 2015 Till FN-föreningar och FN-distrikt 9 januari 2015 Kallelse till Svenska FN-förbundets kongress 2015 Svenska FN-förbundets kongress kommer att äga rum i Göteborg den 13-14 juni 2015. Vi ser fram emot att

Läs mer

Sportlovs- program 2014 utgivet av Emmaboda Fritidsgård Tel. 0471-249290 eller 072-2461285

Sportlovs- program 2014 utgivet av Emmaboda Fritidsgård Tel. 0471-249290 eller 072-2461285 Sportlovs- Nöjeshuset ******************************** program 2014 utgivet av Emmaboda Fritidsgård Tel. 0471-249290 eller 072-2461285 Sportlovsöppet (bad) i Emmaboda Bad och Träningscenter Mån: 13:00

Läs mer

loddekopinge.bibliotek@kavlinge.se

loddekopinge.bibliotek@kavlinge.se HÖSTENS PROGRAM 201 3 Kävlinge bibliotek Kvarngatan 17 244 31 Kävlinge 046-73 94 72 kavlinge.bibliotek@kavlinge.se Löddeköpinge bibliotek Barsebäcksvägen 60 246 30 Löddeköpinge 046-73 95 30 loddekopinge.bibliotek@kavlinge.se

Läs mer

FUB försöker bevaka och påverka allt från liftar till färdtjänst

FUB försöker bevaka och påverka allt från liftar till färdtjänst FUB bladet, maj 2015 Information till Uppsala FUB:s medlemmar FUB försöker bevaka och påverka allt från liftar till färdtjänst Inflytande Under första delen av året har vi använt mycket tid till att försöka

Läs mer

SOTTUNGANYTT. Aktuellt. Händelsekalender. Dagens motto. Ändra sättet du ser på saker och sakerna som du ser kommer att ändras. Måndagar kl 19.

SOTTUNGANYTT. Aktuellt. Händelsekalender. Dagens motto. Ändra sättet du ser på saker och sakerna som du ser kommer att ändras. Måndagar kl 19. SOTTUNGANYTT Sottungas kommuntidning Redaktör: Kennet Lundström sottunganytt@sottunga.ax Mars 2015 Aktuellt Händelsekalender Måndagar kl 19.00 Boule Tisdagar kl 15.00 Pilates kl 19.30 Pitch Onsdagar kl

Läs mer

BUDKAFLE FÖR HÅBO KULTUR OCH HEMBYGDSFÖRENING

BUDKAFLE FÖR HÅBO KULTUR OCH HEMBYGDSFÖRENING 2012 Nr: 2 BUDKAFLE FÖR HÅBO KULTUR OCH HEMBYGDSFÖRENING Museets öppettider: Lördag-söndag under juni-augusti kl.11.00-15.00 Grupper hela året Årsmötet 28 mars i Övergransgården sidan 2 Torpbesök i tid

Läs mer

Stödundervisning Stödundervisning för mer information besök Rudbeckianska gymnasiets hemsida.

Stödundervisning Stödundervisning för mer information besök Rudbeckianska gymnasiets hemsida. Stödundervisning Stödundervisning för mer information besök Rudbeckianska gymnasiets hemsida. Skolrestaurangen Visste du att: Bönor innehåller mer proteiner än kött. Bäste bönan är sojabönor 34 gram/100gram.

Läs mer

3 Val av justerare tillika rösträknare som jämte ordförande justerar dagens protokoll Mötet valde Inger och Gerd till justerare tillika rösträknare.

3 Val av justerare tillika rösträknare som jämte ordförande justerar dagens protokoll Mötet valde Inger och Gerd till justerare tillika rösträknare. PROTOKOLL ISLANDSHÄSTFÖRENING 2015-02-22 Org.nr 886501-3109 Årsmöte för räkenskapsåret 2014 Närvarande: 17 medlemar Tid: 16:00 - Plats: Humlans förskola i Iggesund. 1 Mötets öppnande Ordförande, Märta

Läs mer

SOTTUNGANYTT. Aktuellt. Händelsekalender. Dagens motto. I det här numret. Kommuninfo. Skunk. Församlingsinfo. Företagsam skärgård.

SOTTUNGANYTT. Aktuellt. Händelsekalender. Dagens motto. I det här numret. Kommuninfo. Skunk. Församlingsinfo. Företagsam skärgård. SOTTUNGANYTT Sottungas kommuntidning Redaktör: Kennet Lundström sottunganytt@sottunga.ax Oktober 2015 Aktuellt Händelsekalender Dagens motto 5.10 Skärgårdskommunmöte på Kökar 5.10 Läkardag 5.10 Butiken

Läs mer

Psykosociala föreningen Sympati rf MEDLEMSBLAD 4/2015 SEPTEMBER-OKTBER

Psykosociala föreningen Sympati rf MEDLEMSBLAD 4/2015 SEPTEMBER-OKTBER MEDLEMSBLAD 4/2015 SEPTEMBER-OKTBER Eriksgatan 8 IV våningen Verksamhetsledare Miivi Selin-Patel; 050 446 2974 00100 Helsingfors Ordförande Riitta Aarrevuo; 050 4634 4746 Telefon till kansliet; 045 863

Läs mer

Grundutbildning Kapster & Nextep Öland 20-22 Mars

Grundutbildning Kapster & Nextep Öland 20-22 Mars Grundutbildning Kapster & Nextep Öland 20-22 Mars Känner du att du vill kunna använda mer funktioner i Kapster eller Nextep? Vi hjälper dig att använda programmet för att du ska kunna få mer tid över till

Läs mer

HÄNDELSE & EVENEMANGSKALENDER NOVEMBER 2014

HÄNDELSE & EVENEMANGSKALENDER NOVEMBER 2014 FÖGLÖ KOMMUN Redaktör Matilda Karlström ÅRGÅNG 24 November 2014 Nr 11 Nästa nummer av Föglöbladet utkommer fredagen den 28 november. Deadline för inlämning av material till nästa nummer är måndag 24 november

Läs mer

Andreasakademin En lekmannaakademi Hösten 2015

Andreasakademin En lekmannaakademi Hösten 2015 Andreasakademin En lekmannaakademi Hösten 2015 Vad är Andreasakademin? Målsättningen för församlingsens vuxenfördjupning är att vi ska gripa oss an stora ämnen - utan att krångla till det. Namnet Andreasakademin

Läs mer

JULENS AKTIVITETER 2014

JULENS AKTIVITETER 2014 JULENS AKTIVITETER 2014 BLANDAT PONNY HÄST PRIVATLEKTION Välkommen till stallet VARJE DAG!! On 24 Juliga dagar i stallet! To 25 Fr 26 Lö 27 2 5 2 5 Barnkurs de små Julkurs för de små!! Ridning och pyssel

Läs mer

Protokoll fört vid Ösmo Kyrkokörs Årsmöte 28 februari 2009 Sockenstugan, Ösmo

Protokoll fört vid Ösmo Kyrkokörs Årsmöte 28 februari 2009 Sockenstugan, Ösmo Protokoll fört vid Ösmo Kyrkokörs Årsmöte 28 februari 2009 Sockenstugan, Ösmo 1. Öppnande av mötet. Ordförande hälsar alla välkomna till årsmötet och förklarar mötet öppnat. 2. Kallelse till mötet. Årsmötet

Läs mer

NU! lanserar KONSTHANTVERKARNA KARLSTAD Sveriges största och vackraste webshop för konsthantverk!

NU! lanserar KONSTHANTVERKARNA KARLSTAD Sveriges största och vackraste webshop för konsthantverk! Evenemangslista NU! lanserar KONSTHANTVERKARNA KARLSTAD Sveriges största och vackraste webshop för konsthantverk! www.konsthantverkarnakarlstad.se Vår förhoppning är att kunder från när och fjärran skall

Läs mer

Torsdagen den 3 februari 2011 SLÄTTATORSDA. Gåband. inkl motor Ord pris 4.995:- 0512-168 80 0512-408 12 0512-334 60 142

Torsdagen den 3 februari 2011 SLÄTTATORSDA. Gåband. inkl motor Ord pris 4.995:- 0512-168 80 0512-408 12 0512-334 60 142 1 147 75 151 50 29 138 51 171 01 40 24 Gåband Butikerna i Vara Småstad bjuder på kaffe med dopp kl. 17.00 20.00 inkl motor Ord pris 4.995:- 146 161 149 Slättatorsdag 3.900:- 42 För leverans 12 mars. 83

Läs mer

Höstlov i Motala. 1-5 november. motala.se/ung. Se programmet och läs om att som sker under året på:

Höstlov i Motala. 1-5 november. motala.se/ung. Se programmet och läs om att som sker under året på: Höstlov i Motala 1-5 november Se programmet och läs om att som sker under året på: motala.se/ung Bowling Motala Bowlinghall Öppettider Måndag 31/10 13.00-16.00 Tisdag 1/11 13.00-16.00 Onsdag 2/11 13.00-16.00

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Måndagen den kl. 19:00-21:40 Sammanträdesplats Kommunkansli SN 99 SN 100 SN 101 SN 102 SN 103 SN 104 F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A Kallelse och beslutförhet Val

Läs mer

Nu kör vi igång med ombyggnad av lillstugan samt röjning!

Nu kör vi igång med ombyggnad av lillstugan samt röjning! Nu kör vi igång med ombyggnad av lillstugan samt röjning! På årsfesten informerade vi om att vi måste ta vår del av arbetet inför nya Storsjögården. Det innebär att vi skall röja vårt mtrl. i gamla stugan

Läs mer

ÅRSPROGRAM Årets färg är röd

ÅRSPROGRAM Årets färg är röd ÅRSPROGRAM Årets färg är röd 2013 1 Gott nytt år alla Biodlarvänner! Ett nytt biodlarår har börjat och den nyvalda styrelsen tackar för det förtroende årsmötet givit oss att leda föreningen det kommande

Läs mer

M-båtsförbundets årsmöte 2010

M-båtsförbundets årsmöte 2010 1 (5) Protokoll 2010-11-28 M-båtsförbundets årsmöte 2010 1 Årsmötet öppnades Förbundets ordförande Kristina Lundevall hälsade närvarande medlemmar välkomna till mötet. Erik Persson anmäler frågan om mässan

Läs mer

Kommunsekreteraren informerar

Kommunsekreteraren informerar Nr 1/2015 Utgiven av Sottunga kommun www.sottunga.ax Redaktör: Kennet Lundström sottunganytt@sottunga.ax Kommunsekreteraren informerar Kommunfullmäktige höll möte 17.12.2014 och beslöt att godkänna nytt

Läs mer

Vad händer i Färgelanda? Tipspromenader. Dans. Friskis & Svettis. Ödeborgs IF. Juni

Vad händer i Färgelanda? Tipspromenader. Dans. Friskis & Svettis. Ödeborgs IF. Juni Vad händer i Färgelanda? Juni Tipspromenader Stigens If Varje söndag t.o.m. 8/6. Start kl.11.00-12.00 vid fabriken. Korvgrillning. Startavgift 20 kr. Torps Byalag och Valbo-Ryrs sockenförening Torsdag

Läs mer

Jägareförbundets Dalarnas utbildningar och föreläsningar Hösten 2014. I samarbete med Studiefrämjandet

Jägareförbundets Dalarnas utbildningar och föreläsningar Hösten 2014. I samarbete med Studiefrämjandet Jägareförbundets Dalarnas utbildningar och föreläsningar Hösten 2014. I samarbete med Studiefrämjandet Jägareförbundet erbjuder och arrangerar tillsammans med Studiefrämjandet ett antal utbildningar 2013

Läs mer

FERIEPRAO SOMMAREN 2015

FERIEPRAO SOMMAREN 2015 FERIEPRAO SOMMAREN 2015 För ungdomar födda 1998 och är skrivna i Umeå kommun. Med det här informationsbladet vill vi ge ungdomar och föräldrar en inblick i vad ferieprao är. Ferieprao är en satsning av

Läs mer

& Sång i Nerja 9-16 April 2015

& Sång i Nerja 9-16 April 2015 Låt sommaren börja med en vårvecka Yoga & Sång i Nerja 9-16 April 2015 Nu är det möjligt! För Alla som vill! Har vi glädjen att kunna erbjuda en yogakurs kombinerat med Alla kan sjunga på din resa till

Läs mer

PRISLISTA idrotts- anläggningar och hallar, skollokaler, simhall, bibliotek

PRISLISTA idrotts- anläggningar och hallar, skollokaler, simhall, bibliotek Sida 1 av 6 PRISLISTA idrotts- anläggningar och hallar, skollokaler, simhall, bibliotek Gäller fr o m 2014-01-01 Bildarkivet gäller fr 2011-12-01 Allmänna anvisningar För olika brukarkategorier har olika

Läs mer

befriad äventyret Snäckan Klintehamn 16-19 juli barnkonferensen talare Robert Eriksson Britta Hermansson Viktor Paulsson sång & musik Jenny Wahlström

befriad äventyret Snäckan Klintehamn 16-19 juli barnkonferensen talare Robert Eriksson Britta Hermansson Viktor Paulsson sång & musik Jenny Wahlström befriad 2015 16-19 juli Snäckan Klintehamn talare Robert Eriksson Britta Hermansson Viktor Paulsson sång & musik Jenny Wahlström konsert med A Treehouse Wait barnkonferensen äventyret GOTLAND Pingstförsamlingarna

Läs mer

Medelpunkten. en social mötesplats för seniorer och frivilliga. Foto Taina Ahola

Medelpunkten. en social mötesplats för seniorer och frivilliga. Foto Taina Ahola Medelpunkten en social mötesplats för seniorer och frivilliga Foto Taina Ahola Augusti 2015 ANSLAGSTAVLAN Seniorveckan 13-18 september Seniorveckans program finns att hämta på Medelpunkten, Rådhuset och

Läs mer

BRÄNDÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

BRÄNDÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN 2.9.2013 1 KALLELSESIDA Utfärdad den 26 augusti 2013 Sammanträdestid: Sammanträdesplats: Måndagen den 2 september 2013 kl.18.30 Kommunkansliet i Åva 62 Laglighet och beslutförhet 63 Protokolljusterare

Läs mer

Katastrofgolfen slog nytt rekord med ett resultat på 3 761,70 euro. År 2014 var Katastrofgolfens resultat 2482,75 euro

Katastrofgolfen slog nytt rekord med ett resultat på 3 761,70 euro. År 2014 var Katastrofgolfens resultat 2482,75 euro INFORMATIONSBREV Nr 9 / 2015 Utgiven 8.10.2015 Ålands Distrikt Stort tack för din insats under Hungerdagen Hungerdagen år 2015 har gjort ett mycket bra resultat. Vi har ännu inte det slutgiltiga resultatet

Läs mer

SALTVIK. Utgivare: Saltviks kommun, Lillängs 14 Nääs, AX-22320 ÖDKARBY Tel: 48 900 Fax: 489 011 E-post: info@saltvik.ax Hemsida: www.saltvik.

SALTVIK. Utgivare: Saltviks kommun, Lillängs 14 Nääs, AX-22320 ÖDKARBY Tel: 48 900 Fax: 489 011 E-post: info@saltvik.ax Hemsida: www.saltvik. SALTVIK 2 / 2015 INFORMERAR februari Samhällsinformation Utgivare: Saltviks kommun, Lillängs 14 Nääs, AX-22320 ÖDKARBY Tel: 48 900 Fax: 489 011 E-post: info@saltvik.ax Hemsida: www.saltvik.ax SOMMARJOBB

Läs mer

SOTTUNGANYTT. Aktuellt. Händelsekalender. I det här numret. Kommuninfo. Församlingsinfo. och butiken. Sommarläsning. Tandvård

SOTTUNGANYTT. Aktuellt. Händelsekalender. I det här numret. Kommuninfo. Församlingsinfo. och butiken. Sommarläsning. Tandvård SOTTUNGANYTT Sottungas kommuntidning Redaktör: Kennet Lundström sottunganytt@sottunga.ax Maj 2015 Aktuellt Händelsekalender Sottunga deltar i Skördefesten 2015. Alla som är intresserade av att delta bör

Läs mer

senast den 4 september 2006

senast den 4 september 2006 Till Sunda Takters medlemmar Härmed kallas du till årsmöte med STs idrottsförening SUNDA TAKTER Torsdagen den 7 septemberl 2006 kl 14.00 i Lönnkrogen. Vi bjuder även på lite att äta därför är det viktigt

Läs mer

Detta program är sammanställt av kultur- och fritidsförvaltningen. För information om de olika aktiviteterna hänvisar vi till respektive

Detta program är sammanställt av kultur- och fritidsförvaltningen. För information om de olika aktiviteterna hänvisar vi till respektive Detta program är sammanställt av kultur- och fritidsförvaltningen. För information om de olika aktiviteterna hänvisar vi till respektive arrangör/förening. Allmänhetens bad under sportlovet Skillingaryd

Läs mer

VASA SVENSKA FÖRSAMLING Protokoll 7/2012 1

VASA SVENSKA FÖRSAMLING Protokoll 7/2012 1 VASA SVENSKA FÖRSAMLING Protokoll 7/2012 1 Sammanträdet inleddes med psalmsång Psb 365:1-2, textläsning ur 1 Tim. 6:6-12 och bönen Fader Vår. Sammanträdets laglighet och beslutsförhet 109 Konstaterades

Läs mer

Club Show 2013 AUGUSTI 2010

Club Show 2013 AUGUSTI 2010 AUGUSTI 2010 Club Show 2013 Hej! Hoppas alla haft en skön sommar! Dags igen för ett nyhetsbrev från klubbstyrelsen. Möten om framtidens SSRK Ingen sektion har ännu skickat in ansökan om att få arrangera

Läs mer

VÄLKOMMEN! S:T MATTEUS FÖRSAMLINGSBIBLIOTEK

VÄLKOMMEN! S:T MATTEUS FÖRSAMLINGSBIBLIOTEK VÄLKOMMEN! S:T MATTEUS FÖRSAMLINGSBIBLIOTEK HISTORIK Det var en tid då nästan alla innerstadsförsamlingar hade ett eget bibliotek. Idag finns endast två kvar, det ena är S:t Matteus Församlingsbibliotek

Läs mer

Kommunbladet maj 2014

Kommunbladet maj 2014 Kommunbladet maj 2014 Information från Norsjö kommun på lättläst svenska. Val till EU-parlamentet Den 25 maj 2014 är det val till EU-parlamentet (Europa-parlamentet). Då väljer du vilka 20 svenska politiker

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN TEKNISKA NÄMNDEN

ECKERÖ KOMMUN TEKNISKA NÄMNDEN TEKNISKA NÄMNDEN SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Onsdagen den 19.06.2013 kl 19.00 Sammanträdesplats Kommunkansliet i Överby. F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A 1. TN 35 Kallelse och beslutförhet.

Läs mer

INBJUDAN TILL Samojedernas vintersamling 2016 Vid Ore camping i Furudal http://www.sphksamojedfurudal.n.nu

INBJUDAN TILL Samojedernas vintersamling 2016 Vid Ore camping i Furudal http://www.sphksamojedfurudal.n.nu INBJUDAN TILL Samojedernas vintersamling 2016 Vid Ore camping i Furudal http://www.sphksamojedfurudal.n.nu Världens största vintersamling för Samojedhundar och deras ägare. Nordiska mästerskapen i drag

Läs mer

HÖSTPROGRAMMET 2015 Motion Hjärtgymnastiken tisdagar Hjärtgymnastiken fredagar Studiecirklar Matlagning för män inklusive näringslära,

HÖSTPROGRAMMET 2015 Motion Hjärtgymnastiken tisdagar Hjärtgymnastiken fredagar Studiecirklar Matlagning för män inklusive näringslära, Org. nr 802 429-0820 (besöksadress) Östra Bangatan 3, 195 60 MÄRSTA, (postadress) Ylva Brolund, Rosersbergsvägen 34,195 71 Rosersberg) tel. 070 727 88 78 (ordförande) PlusGiro: 4793189-4, Mail: info@sigtuna.hjart-lung.se

Läs mer

för mer info. se www.skanesdjurpark.se

för mer info. se www.skanesdjurpark.se 1 Lär dig paddla kajak och ha kul i kanotskola! Åk. 3 - uppåt Tid: Mån 14 juni - tors 17 juni, kl.l10.00-15.00. Söndag 13 juni k.l15.00 har vi föräldraträff med information om kanotskolan. Kostnad: 500kr

Läs mer

GOD JUL & GOTT NYTT ÅR. Det känns lite konstigt att önska God Jul och Gott Nytt År i oktober. Men det är mycket som känns så i dessa tider

GOD JUL & GOTT NYTT ÅR. Det känns lite konstigt att önska God Jul och Gott Nytt År i oktober. Men det är mycket som känns så i dessa tider R T P - Malmö Verksamheten fjärde kvartalet 2003 Datum på nyhetsbrevet 21 september GOD JUL & GOTT NYTT ÅR I det här numret: God Jul & Gott Nytt År 1 1 Aktiviteter 2 Kalender 3 Telefonlista 4 Det känns

Läs mer

Evenemangslista. Värmlandsoperan: 2 maj kl. 13.00 Gamla Wermlandsbanken, Forum Kammarkonsert

Evenemangslista. Värmlandsoperan: 2 maj kl. 13.00 Gamla Wermlandsbanken, Forum Kammarkonsert Evenemangslista Värmlandsoperan: 2 maj kl. 13.00 Gamla Wermlandsbanken, Forum Kammarkonsert Folkrörelsernas arkiv för Värmland firar 60-årsjubileum fredagen den 8 maj 2009 kl 14.00 i Arkivcentrum Värmland,

Läs mer

2014/2015. konfirmand

2014/2015. konfirmand 2014/2015 konfirmand 1 Nya kompisar, läger och gå på vatten Vi lever i en tid där vi möter många olika tankar värderingar och trosuppfattningar. Det kan vara positivt men också förvirrande. Vad är rätt

Läs mer

???????????????????????? Vad händer i Endre (Datum och tider att skriva in i almanackan

???????????????????????? Vad händer i Endre (Datum och tider att skriva in i almanackan Nr.1 2015 ???????????????????????? Vad händer i Endre (Datum och tider att skriva in i almanackan * 30 jan. 4H start se program i bladet! * 18 febr. Årsmöte med Hejdeby och Endre Röda Kors kl.19.00 i Hejdeby

Läs mer

Kycklingbröst. Nästan 1/2. ord.priset! Varmrökt. Regnbågslax. Hel med ben, ca 1200 gr. 6Ordpris 129:- /kg

Kycklingbröst. Nästan 1/2. ord.priset! Varmrökt. Regnbågslax. Hel med ben, ca 1200 gr. 6Ordpris 129:- /kg Utkommer onsdagar 45 gånger om året www.rydebacksbladet.nu Nummer 41 Råå:Rydebäck Annons & Distributions AB 13 november 2013 Rååvägen 39, 252 70 RÅÅ. E-post: prepress@pingvinpress.se Årgång 43 Telefon

Läs mer

INFORMATIONSBLAD! LERK. Lilla Edets Ridklubb är en klubb som håller till i Göta strax utanför

INFORMATIONSBLAD! LERK. Lilla Edets Ridklubb är en klubb som håller till i Göta strax utanför LERK Lilla Edets Ridklubb är en klubb som håller till i Göta strax utanför Lilla Edet. Vi har funnits sedan 1981 och har ridskoleverksamhet samt anordnar tävlingar från klubb nivå upp till nationell nivå.

Läs mer

Äppelbo västra vvof 2011-06-12 ÅRSMÖTE

Äppelbo västra vvof 2011-06-12 ÅRSMÖTE Äppelbo västra vvof 2011-06-12 ÅRSMÖTE 1 Ordförande Nils-Erik Nilsson öppnade mötet genom att hälsa alla välkomna. Till stämmans ordförande valdes Nils-Erik Nilsson. Till sekreterare valdes Michael Vuorio.

Läs mer

50- o 60-talen är aktuella, liksom studiebesök på Länsmuseet. Matlagning-boule-canasta. Det blir Lucia i år också!

50- o 60-talen är aktuella, liksom studiebesök på Länsmuseet. Matlagning-boule-canasta. Det blir Lucia i år också! Höstens program 2015 Gävle Vi har hört dom förut - men dom kommer igen Två Gävle-kändisar som har mycket att berätta! 50- o 60-talen är aktuella, liksom studiebesök på Länsmuseet. Matlagning-boule-canasta.

Läs mer

Fortsättningskurs i litterär gestaltning

Fortsättningskurs i litterär gestaltning Fortsättningskurs i litterär gestaltning Ystad 29 okt 3 nov Fördjupningskurs. Att skriva färdigt. Fördjupningskursen vänder sig till dig som har kommit en bit i ditt skrivande och vill få djuplodande feedback

Läs mer

VÄLKOMMEN. Syftet med detta häfte är att informera dig om hur det är att bo på Oasen.

VÄLKOMMEN. Syftet med detta häfte är att informera dig om hur det är att bo på Oasen. VÄLKOMMEN Syftet med detta häfte är att informera dig om hur det är att bo på Oasen. Så här fungerar det för ett barn att bo på Oasen Socialtjänsten har bestämt att du ska bo på Oasen under en viss tid.

Läs mer