AB Cyklett. Praktikfall i grundläggande logistik Version 5.1. Linköpings universitet Institutionen för Ekonomisk och Industriell utveckling (IEI)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "AB Cyklett. Praktikfall i grundläggande logistik Version 5.1. Linköpings universitet Institutionen för Ekonomisk och Industriell utveckling (IEI)"

Transkript

1 AB Cyklett Praktikfall i grundläggande logistik Version 5.1 Linköpings universitet Institutionen för Ekonomisk och Industriell utveckling (IEI) Logistik- och kvalitetsutveckling

2 Innehållsförteckning Företagsbeskrivning, AB Cyklett Historik Produkter Kunder och försäljning Materialflöde Inköp och materialförsörjning Produktion Distribution Uppgifter till AB Cyklett 9 Uppgift 1. Beskrivning och analys av nuläget 10 Uppgift 1a. Flödeskartläggning 10 Uppgift 1b. Kvantifiering av flödet 10 Uppgift 1c. Hur går det ekonomiskt för AB Cyklett? 10 Uppgift 1d. Sammanställning och analys av nuläget 10 Uppgift 2. Förändring av distributionen 11 Uppgift 2a. Kontroll av lagerräntan 11 Uppgift 2b. Bör transporterna läggas ut på T&L 11 Uppgift 2c. Ändring av distributionsstrukturen 12 Uppgift 2d Sammanställning av beslutade förändringar och lönsamhetsanalys 12 Uppgift 3. Lagerstyrning 13 Uppgift 3a. Beräkning av ordersärkostnaden (ställkostnaden) i slutmonteringen 13 Uppgift 3b. Beräkning av lämpliga orderkvantiteter i slutmonteringen Uppgift 3c. Sammanställning av beslutade förändringar och lönsamhetsanalys 14 Bilaga 1. Tabeller till flödeskartläggningen Bilaga 2. DuPont- scheman Bilaga 3. Fraktsatser, fraktberäkningsregler och körtidsregler Bilaga 4. Inköpta artiklar Bilaga 5. Ordlista ExtraUppgift 4. Förändring av inköp och materialförsörjning Uppgift 4a. Jämförelse av leverantörer Uppgift 4b. Samleverans och koordinerade avrop Uppgift 4c. Sammanställning av beslutade förändringar och lönsamhetsanalys ExtraUppgift 5. Summering och jämförelse med nuläget Uppgift 5a. Sammanställning och analys av föreslagna förändringar Uppgift 5b. Användning av frigjort kapital Uppgift 5c. Ytterligare förändringar

3 Företagsbeskrivning, AB Cyklett Historik Strömgrens Mekaniska bildades 1947 och blev snabbt en av Ödeshögs största fabriker. Efter att från början enbart sysslat med tillverkning av harvar utvidgades verksamheten under 50- och 60-talen till att omfatta allehanda jordbruksredskap samt cyklar, bensindunkar, navkapslar mm. Dessutom åtog man sig legoarbeten inom de flesta områden där en mekanisk verkstad kan stå till tjänst. I mitten av 70-talet hamnade företaget i en kris, där år efter år bjöd på betydande förluster. Den folkkära fabriken hotades av nedläggning. I sista stund såldes dock hela verksamheten till en optimistisk smålänning, som snabbt upptäckte att den enda lönsamma delen av företaget var den relativt blygsamma cykeltillverkningen. Den nye ägaren satsade allt på ett kort, avvecklade samtliga övriga produkter och ökade volymen i cykeltillverkningen. Då en stor del av cykeltillverkningen bestod i rent monteringsarbete, renodlades fabriken till att främst omfatta montering av köpta artiklar. Företaget, som nu bytt namn till AB Cyklett, lyckades med det ingen trott. Förlustsiffrorna vändes till vinster och under 80- talet upplevde man några verkligt goda år. Guldåren är nu förbi, men fortfarande kan man redovisa hyggliga vinster. Produkter Än idag tillverkas enbart cyklar i AB Cykletts fabriker. Man har tre olika modeller: City, Countryside och Classic. De två förstnämnda är egentligen exakt samma cykel, förutom att Countryside försetts med grövre däck och robustare pakethållare, medan City har dubbla lås av hög kvalitet. (Från början hade man enbart en modell, Countryside, men den sålde dåligt i storstadsregionerna eftersom kunderna inte vågade lita på att Countryside skulle uppfylla deras mycket speciella krav). Classic är en enklare, mer tidlös cykel. Classic är AB Cykletts billigaste modell och den riktar sig främst till något äldre, mindre trendkänsliga cykelköpare. Alla tre modellerna finns både som herr- och damcykel. Dessutom kan man välja svart eller röd färg på samtliga modeller. Sammanlagt finns alltså 12 varianter till försäljning. Kunder och försäljning Man säljer cyklarna via detaljister, dvs cykelhandlare. Det är dessa man ser som sina kunder. All försäljning är koncentrerad till fyra regioner: Stockholm, Göteborg, Malmö och Umeå. I dessa städer har man distributionslager, från vilka regionens kunder servas. Leveranstiden till kund är satt till tre dagar (om ordern inkommer t.ex. på måndagen innan klockan så har kunden cyklarna på onsdagen) och detta är kunderna nöjda med. Kunderna lägger dessutom en preliminär order (prognos) för den närmaste veckan. Antalet kunder per region är relativt litet, då AB Cyklett inte anser sig kunna 3

4 konkurrera med de stora cykeljättarna överallt. Genom att koncentrera sig på ett fåtal försäljningsställen kan man dock på dessa ställen framstå som ett ganska stort märke. Från samtliga kunder kräver man betalning senast 30 dagar efter leverans. De senaste tre årens försäljning har varit relativt stabil. Fördelat på de olika produktvarianterna och de olika försäljningsregionerna var fjolårets siffror enligt följande tabell. Stockholm Göteborg Malmö Umeå Totalt City Herr Svart Röd Dam Svart Röd Countryside Herr Svart Röd Dam Svart Röd Classic Herr Svart Röd Dam Svart Röd Totalt Försäljningen är ganska jämnt utspridd över året, vilket är ovanligt i cykelbranschen. Anledningen till detta är oklar, men från företaget hävdar man att "En Cyklett är inte något man impulsköper för att det råkar vara fint väder. En Cyklett är en långsiktig investering i levnadskomfort, och det vill man ju ha året om." (Av någon anledning har reklambyrån inte utnyttjat detta citat i marknadsföringen, trots påtryckningar från företagsledningen.) Försäljningspriser till kund är för City och Countryside SEK och för Classic SEK (priser exkl. moms). Materialflöde Inköp och materialförsörjning De flesta av AB Cykletts leverantörer finns i Sverige. Detta är en följd av en medveten strävan att ha svenska, gärna regionala, leverantörer för att underlätta samarbete och hålla ner transportkostnaderna. Det finns också många kompetenta tillverkare i Sverige, så någon risk för kvalitetsproblem p.g.a. denna inköpspolicy anses inte föreligga. Ett fåtal artiklar köps dock utomlands (främst i Belgien) då dessa inte finns att köpa i Sverige. Inköpen går generellt till så att ett kontrakt görs upp på 1-2 år, där en total kvantitet fastställs inom ramavtal. När beställningspunkten för artikeln uppnås gör man ett avrop, dvs man ber om en leverans. Det som inte är standardartiklar tillverkar leverantörerna mot AB Cykletts ritningar och tillverkningsunderlag. 4

5 Totalt har företaget ca 40 leverantörer, som tillsammans levererar ca 100 olika artikelnummer, se vidare bilaga 4 (finns även som excel-fil). Artiklarna i bilaga 4 är benämnda med sina respektive artikelnummer. Exempelvis så är artikelnummer RAM2143 (se Bilaga 4) ramen till en City Herr. Man kan dock urskilja fem leverantörer som står för huvudparten av både antal artiklar och inköpsvärde. De flesta leverantörerna är gamla trotjänare, som levererat till AB Cyklett i många år. Mot samtliga leverantörer har man betalningsvillkoret 30 dagar netto. Totalt inköpsvärde för samtliga ingående detaljer till respektive modell är: City Countryside Classic 2500 SEK 2650 SEK 1900 SEK Materialförråd (MF) Hur mycket som avropas varje gång varierar från artikel till artikel (se bilaga 4). Beroende på artiklarnas inköpspris, t.ex. avropas ramarna oftare och skruv mer sällan Produktion Produktionen sker i jämn takt året runt, även under den så kallade industrisemestern. Tillverkningen är uppdelad i två steg, förmontering och slutmontering, med mellanliggande lager. Förmontering (FM) I förmonteringen görs enklare sammanställningar av köpta artiklar till större enheter, så kallade delmontage. T.ex. monteras ingående artiklar till färdiga hjul. Man har också utrustning som möjliggör korrigering av fel på de flesta köpta artiklar, något som i en del fall visat sig värdefullt. De flesta av de 20 delmontage som monteras här är gemensamma för samtliga modeller. Varje delmontage monteras i batcher som räcker till cyklar per gång. Man monterar alltså t.ex st bakhjul åt gången. Detta motsvarar ca fem veckors förbrukning (eftersom veckoefterfrågan är ca 200 st) och har visat sig vara en lämplig kvantitet för att få en genomloppstid i förmonteringen på en vecka, från utplock av material från materialförrådet (MF) till inleverans i mellanlagret (ML). Av det totala värdet av inköpt material används ungefär hälften i FM, medan resten går oförädlat till slutmonteringen. Materialförrådet och mellanlager finns i ett gemensamt lagerutrymme, men man har lagt artiklarna i var sin del av lagret eftersom förädlingsgraden är olika. Mellanlager (ML) I ML har man en säkerhetsnivå på 300 st per delmontage för att slutmonteringen ska kunna fortsätta, trots eventuella problem i förmonteringen eller inleveranserna till företaget. Slutmontering (SM) I slutmonteringen sammanställs köpta artiklar och förmonterade delmontage till färdiga cyklar. Här lackeras också ramarna som köps färdigsvetsade och rostskyddsbehandlade. 5

6 Att man målar i egen regi beror på att målningsanläggningen trots sin ålder fungerar mycket bra. Beläggningen är också hög, ca 75 %. Man monterar 100 cyklar åt gången av resp. variant. Visserligen är försäljningen olika stor av de olika varianterna, men man anser att materialhantering, administration mm förenklas av att ha enhetliga orderkvantiteter. Lackeringen inleder slutmonteringen och tar två dagar i anspråk, varefter monteringen sker stegvis i fem stationer. Genomloppstiden i slutmonteringen, från uttag ur ML till inleverans i färdigvarulagret (FVL), är två veckor inklusive funktionstest och emballering. Distribution Distributionsprocessen initieras av att kunden lägger en beställning, baserat på fasta order och prognos för den närmaste veckan, till distributionslagret som förmedlar detta behov till huvudkontoret i Ödeshög. I normalfallet lagras inte cyklarna in i distributionslagrets lagersystem, eftersom kundernas prognoser hunnit övergå till fasta order. Färdigvarulager (FVL) Beställda cyklar skickas veckovis från färdigvarulagret till respektive distributionslager. I FVL har man en säkerhetsnivå på 20 st per variant för att gardera sig mot mindre förseningar i slutmonteringen. Leveranser från FVL till distributionslagren (DL) sker veckovis med egen lastbil. Transport Körsträckor och effektiv körtid (inkl. lastning och lossning) för transport till resp. DL framgår av nedanstående tabell: Stockholm Göteborg Malmö Umeå Avstånd t o r (km) Effektiv körtid (tim) 6, I genomsnitt ska chaufförerna arbeta max 40 timmar per vecka, men inom en vecka kan upp till 50 timmar accepteras. Varje chaufför måste varje vecka ha ett sammanhängande vilopass på minst 45 timmar. Företaget vill låta chaufförerna sova hemma hos sina familjer förutom vid långresor där övernattning är ofrånkomlig. Övriga körtidsregler framgår av bilaga 3. Chaufförerna får betalt även för kortare raster, stipulerade enligt körtidsreglerna, men inte för de långa raster som är avsedda för sömn. Driftskostnad för transporterna inkl reparationer och underhåll beräknas till 5 SEK/km. Distributionslager (DL) Leverans till kund utlovas inom tre arbetsdagar efter beställning till distributionslagret (DL). För säkerhets skull försöker man dock hålla en säkerhetslagernivå på resp. DL som täcker två veckors försäljning av resp. variant. Inlagring av inlevererade cyklar, där fast order inte kommit från någon kund, sker veckovis i distributionslagren. 6

7 Ekonomi och personal Totalt arbetar 46 personer på företaget. Dessa fördelar sig på följande sätt: MF/ML 3 förrådsarbetare (indirekt personal) FVL 1 förrådsarbetare (indirekt personal) DL 1 förrådsarbetare per DL (indirekt personal) Förmontering 9 kollektivanställda + 1 tjänsteman (samtl. direkt personal) Slutmontering 10 kollektivanställda + 2 tjänstemän (samtl. direkt personal) Transporter 2 chaufförer (direkt personal) Inköp 5 tjänstemän (indirekt personal) Övrigt 9 tjänstemän (indirekt personal) Kostnaden för olika personalkategorier inkl sociala avgifter mm kalkyleras till: Förrådspersonal SEK/år Chaufförer SEK/år Verkstadspersonal SEK/år Tjänstemän SEK/år I genomsnitt arbetar företagets anställda 40 timmar i veckan under årets 46 arbetsveckor. Företaget har möjlighet att låna pengar till 10 % ränta. Inlåningsräntan är 5 %. Kalkylräntan som företaget använder är 16.5 %. Som lagerränta används 25 % för samtliga förråd. Förra årets omsättning var ca 46 MSEK och det redovisade resultatet var 0,9 MSEK. Se resultat- och balansräkning nedan för mer detaljerad information. 7

8 TILLGÅNGAR RESULTATRÄKNING AB CYKLETT Belopp i 1000-tals SEK Rörelsens intäkter och kostnader Fakturerad försäljning Tillverknings-, försäljnings-, inköps- och administrativa kostnader Rörelseresultat före avskrivningar Avskrivningar enligt plan 670 Rörelseresultat efter avskrivningar Finansiella intäkter och kostnader Ränteintäkter 102 Räntekostnader Resultat före skatt Skatt 976 Redovisat resultat 900 BALANSRÄKNING AB CYKLETT Belopp i 1000-tals SEK SKULDER OCH EGET KAPITAL Omsättningstillgångar Kortfristiga skulder Likvida medel Växelskulder Kundfordringar Leverantörsskulder Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 725 Upplupna kostnader och förinbetalda intäkter Övriga fordringar 867 Skatteskuld Varulager och PIA Övriga kortfristiga skulder Summa omsättningstillgångar Summa kortfristiga skulder Anläggningstillgångar Långfristiga skulder Långfristiga fordringar 65 Checkräkningskredit Maskiner och inventarier Avsatt till pensioner 788 Byggnader Övriga kortfristiga skulder Mark och markanläggningar Summa anläggningstillgångar Summa långfristiga skulder Summa skulder Bundet eget kapital Aktiekapital Bundna reserver Summa bundet eget kapital Fritt eget kapital Balanserade vinstmedel Redovisat resultat 900 Summa fritt eget kapital Summa eget kapital Summa tillgångar Summa skulder och eget kapital

9 Uppgifter till AB Cyklett 9

10 Uppgift 1. Beskrivning och analys av nuläget Uppgift 1a. Flödeskartläggning Gör en flödeskartläggning av AB Cykletts materialflöde, från leverantörer till kund. Uppgift 1b. Kvantifiering av flödet För att kunna identifiera eventuella problem och svagheter i flödet måste ett antal nyckeltal ska beräknas. De aktuella nyckeltalen är genomloppstid, medellagernivå, medellagervärde, medelpiavärde och lageromsättningshastighet för flödets olika delar. Observera att framför allt genomloppstid och lageromsättningshastighet varierar mellan de olika varianterna i vissa delar av flödet och att du då bör beräkna dessa nyckeltal såväl per variant som på sortimentet som helhet. Sammanställ nyckeltalen i den tabell som finns i bilaga 1. Alla nyckeltalen finns inte eller går inte att beräkna. Kryssa de rutor som ni inte behöver beräkna. Uppgift 1c. Hur går det ekonomiskt för AB Cyklett? Beskriv AB Cykletts ekonomiska nuläge i ett DuPont-diagram. (Använd gärna DuPont-diagrammet i bilaga 2 som hjälp. Observera dock att alla uppgifter som det bifogade DuPont-schemat kräver inte finns att tillgå i fallbeskrivningen. Gör då rimliga antaganden i de fall detta krävs.) Räcker DuPont-diagrammet för att beskriva företagets ekonomiska situation? Komplettera annars med andra nyckeltal. Diskutera utifrån dina svar olika sätt att förbättra företagets situation. Uppgift 1d. Sammanställning och analys av nuläget Sammanställ och analysera AB Cykletts situation utifrån kartläggningen, samt de flödesrelaterade och ekonomiska nyckeltalen från uppgift 1a-1c. Fundera lite extra på följande frågor: Är nyckeltalen bra? Vilka nyckeltal ska man koncentrera sig på att förbättra? Vilka delar av flödet bör man koncentrera sig på? Vilka tänkbara förändringar är intressant att studera närmare? Motivera dina åsikter! 10

11 Uppgift 2. Förändring av distributionen I denna uppgift ska du utvärdera ett par tänkbara förändringar. De aktuella förändringarna är dels om man ska lägga ut transporterna på ett utomstående företag och dels om man ska avskaffa distributionslagren. Innan dessa förändringar utreds ska i uppgift 2a en kontroll göras om den befintliga lagerräntan är satt på en lämplig nivå, så att man inte använder ett felaktigt värde i de kommande utvärderingarna. I 2b utreds sedan om man ska lägga ut transporterna och i 2c om distributionslagren ska avskaffas. Uppgift 2a. Kontroll av lagerräntan På företaget diskuterar man om 25 % är en rimlig lagerränta. För att kunna kontrollera detta har följande fakta tagits fram: Företagets avkastningskrav vid investeringar speglas av kalkylräntan som är 16,5 %. Det senaste året har man slängt material värt SEK p.g.a. skador vid transport och hantering i förråd och produktion (monteringsskador ej inräknade). Vid den årliga inventeringen brukar man alltid hitta en mängd produkter som inte längre är aktuella för användning och måste kastas bort. Senast kastades material för SEK. Samtliga lager är försäkrade mot brand, stöld mm till en kostnad av 1,5 % av lagervärdet. Är lagerräntan på 25% rimlig eller bör den ändras? Uppgift 2b. Bör transporterna läggas ut på T&L Efter hårda interna diskussioner beslutar sig AB Cyklett för att ifrågasätta den heliga kon, dvs den egna lastbilen. Man begär prisuppgift från Transport & Logistik AB, T&L, på fjärrtransporterna. I bilaga 3 visas valda delar av T&L:s fraktsatser samt de fraktberäkningsregler som T&L använder. På förfrågan svarar T&L att AB Cykletts gods inte behöver klassas som svårstuvat, eftersom cyklarna kan ställas ovanpå annat gods, om lämpligt sådant finns i sändningen. En emballerad cykel kräver följande utrymme vid transport: 1,80 x 0,30 x 1,10 m. AB Cyklett har idag en bil och ett släp. Ekipaget fungerar bra, sina tio år till trots. Det är helt avskrivet och lånen är betalda. En eventuell försäljning beräknas ge SEK för bilen och SEK för släpet. En nyinvestering i motsvarande ekipage kostar ca SEK för en bil och SEK för ett släp och beräknas ha en ekonomisk livslängd på 10 år. Bör AB Cyklett låta T&L ta över fjärrtransporterna eller ska man fortsätta köra i egen regi? (Gör en totalkostnadsanalys, förklara varför du tar med vissa kostnader och betraktar andra som konstanta mellan alternativen) 11

12 Uppgift 2c. Ändring av distributionsstrukturen Man har inom företagsledningen insett att tiden från färdigmonterad cykel till leverans till kund är ganska lång. För att om möjligt sänka den, och därmed minska kapitalbindningen, överväger man att avskaffa distributionslagren (DL), som idag hyrs inkl utrustning till en kostnad av SEK (totalt för alla fyra DL). Kunderna skulle då få lägga sina order direkt till fabriken i Ödeshög. Idag sker fjärrtransporterna till resp. DL med egen lastbil, medan distributionstransporterna till resp. kund sköts av lokala transportföretag. I det fall T&L får ta hand om AB Cykletts fjärrtransporter, erbjuder de sig också att sköta omlastning och distributionstransporter för alla regioner, till en kostnad som totalt är SEK lägre än vad de lokala transportföretagen som i dagsläget används kan erbjuda för motsvarande tjänst. Om man fortsätter köra i egen regi innebär ett avskaffande av DL behöver transportplaneringen ses över. Som underlag för detta finns bland annat följande information: Lastkapaciteten för bil resp. släp ges av innermåtten (längd x bredd x höjd) i meter. Lastbil: 7,00 x 2,43 x 2,15 Släp: 7,35 x 2,43 x 2,15 Cyklarna måste transporteras stående och får inte staplas på varandra. Om en del gods inte får plats vid ett visst tillfälle, förväntas DL:s säkerhetslager täcka upp detta. Gods som ska till Stockholm kan vid akut behov skickas med Umeå-bilen, om plats finns på den. Vid ett eventuellt avskaffande av DL kommer hälften av DL-personalen att erbjudas anställning i Ödeshög, medan resten tyvärr måste avskedas. Företagsledningen anser att det är mycket viktigt att bibehålla den nuvarande leveranstiden till kund (leverans 2 ggr/vecka). Lönar det sig för AB Cyklett att avskaffa DL enligt de förutsättningar som beskrivs ovan? (Gör en totalkostnadsanalys, förklara varför du tar med vissa kostnader och betraktar andra som konstanta mellan alternativen) Vilka effekter, förutom förändrade kostnader, får man vid ett avskaffande av DL? Uppgift 2d Sammanställning av beslutade förändringar och lönsamhetsanalys Sammanställ de åtgärder du kommit fram till i uppgift 2a-2c. Redovisa förväntade förändringar i kostnader och leveransservice. Gör en lönsamhetsanalys med DuPont av vad som skett i uppgift 2. Förklara noggrant hur post för post i DuPont påverkas av förändringarna. 12

13 Uppgift 3. Lagerstyrning Den materialförsörjningsansvarige på AB Cyklett har efter en givande konferens börjat ifrågasätta gamla invanda rutiner. Han vill nu försöka styra slutmonteringen på ett mer ekonomiskt riktigt sätt genom att ta hänsyn till efterfrågan, vilket troligtvis kommer att leda till minskade lagernivåer i färdigvarulagret (FVL). För att kunna göra detta på ett bra sätt krävs bland annat att man vet hur mycket en omställning i slutmonteringen kostar, vilket man inte har kontroll över idag. Uppgift 3a. Beräkning av ordersärkostnaden (ställkostnaden) i slutmonteringen En beordring i slutmonteringen kräver i genomsnitt följande resurser (tiderna avser total mantid): Utskrift av plocklistor, monteringsunderlag mm, 25 SEK. Uppstartningstid för varje batch i monteringen, 5 min per station (ej målning). Materialplanering, styrning och övervakning, 45 min. Utplock ur ML, 35 min. Inlagring i FVL, 20 min. I målningen krävs rengöring och färgbyte när man ska byta från röd till svart eller vice versa. Detta tar 45 minuter och kräver rengöringsmedel för 30 SEK. Det förekommer ingen styrning för att få flera batcher av samma färg efter varandra, utan slumpen styr ordningen på batcherna. Funktionstest tar 30 min per batch (stickprov). Beräkna ordersärkostnaden för slutmonteringen. Uppgift 3b. Beräkning av lämpliga orderkvantiteter i slutmonteringen Utred om de nuvarande orderkvantiteterna i slutmonteringen är lämpliga ur ekonomisk synvinkel. (Gör en totalkostnadsanalys, förklara varför du tar med vissa kostnader och betraktar andra som konstanta mellan alternativen) Om du kommer fram till att orderkvantiteterna bör ändras, redogör då för hur lagernivåer och kapitalbindning påverkas i SM och FVL, samt hur de totala kostnaderna förändras? 13

14 Uppgift 3c. Sammanställning av beslutade förändringar och lönsamhetsanalys Sammanställ de åtgärder du kommit fram till i uppgift 3a-3b. Redovisa förväntade förändringar i kostnader och leveransservice. Gör en lönsamhetsanalys med DuPont av vad som skett i uppgift 3. Förklara noggrant hur post för post i DuPont påverkas av förändringarna 14

15 Bilaga 1. Tabeller till flödeskartläggningen MF FM ML SM FVL DL TOT MLN ("cyklar") MLV (MSEK) LOH (ggr/år) GLT (v) MPIAV (MSEK) MF FM ML SM FVL DL TOT MLN ("cyklar") MLV (MSEK) LOH (ggr/år) GLT (v) MPIAV (MSEK) Förklaringar MF = Materialförråd MLN = Medellagernivå FM = Förmontering MLV = Medellagervärde ML = Mellanlager LOH = Lageromsättningshastighet SM = Slutmontering GLT = Genomloppstid FVL = Färdigvarulager MPIAV = Medel-PIA-värde DL = Distributionslager (Produkter I Arbete) 15

16 Innehållet får inte spridas utan tillstånd från Linköpings universitet Bilaga 2. DuPont-scheman Ränteintäkter Materialkostn. + Lönekostn. + Övriga kostn. Förs. intäkter - Summa kostn. + Vinst f avskrivn. - Avskrivningar Vinst f fin. kostn. / Förs. intäkter Vm Lager + PIA R TOT + Förs. intäkter Fordringar + Likvida medel Oms. tillgångar + Anl. tillgångar / Tot..kapital KOH Ränteintäkter Materialkostn. + Lönekostn. + Övriga kostn. Förs. intäkter - Summa kostn. + Vinst f avskrivn. - Avskrivningar Vinst f fin. kostn. / Förs. intäkter Vm Lager + PIA R TOT + Förs. intäkter Fordringar + Likvida medel Oms. tillgångar + Anl. tillgångar / Tot..kapital KOH 16

17 Innehållet får inte spridas utan tillstånd från Linköpings universitet Bilaga 3. Fraktsatser, fraktberäkningsregler och körtidsregler (Fraktsatser och fraktberäkningsregler är utdrag ur T&L:s fraktsatstabell) 17

18 Innehållet får inte spridas utan tillstånd från Linköpings universitet Från Ödeshög T&L Inrikes fraktsatser FTI till B-03 Fraktsatser öre/100 kg, (F061: ) sida 3 Viktklass fr o m kg Falkenberg B KM Falköping B KM Falun B KM Fellingsbro B KM Filipstad B KM Finspång B KM Fjäkinge B KM Flen B KM Floby B KM Forsbacka B KM Forserum B KM Forshaga B KM Fredrika B KM Fristad B KM Frövi B KM Färgelanda B KM Gamleby B KM Getinge B KM Gislaved B KM Gnesta B KM Gnosjö B KM Grums B KM Grängesberg B KM Gränna B KM Grästorp B KM Gullspång B KM Gällivare B KM Gävle B KM Göteborg B KM Götene B KM

19 Innehållet får inte spridas utan tillstånd från Linköpings universitet Från Ödeshög T&L Inrikes fraktsatser FTI till B-03 Fraktsatser öre/100 kg, (F061: ) sida 7 Viktklass fr o m kg Lessebo B KM Lidhult B KM Lidingö B KM Lidköping B KM Lilla Edet B KM Limmared B KM Lindesberg B KM Linköping B KM Ljunby B KM Ljusdal B KM Ljusne B KM Lomma B KM Los B KM Ludvika B KM Luleå B KM Lund B KM Lycksele B KM Lysekil B KM Långsele B KM Lönsboda B KM Lövånger B KM Malmbäck B KM Malmö B KM Malung B KM Malå B KM Mariannelund B KM Mariafred B KM Mariestad B KM Markaryd B KM Mellansel B KM

20 Innehållet får inte spridas utan tillstånd från Linköpings universitet Från Ödeshög T&L Inrikes fraktsatser FTI till B-03 Fraktsatser öre/100 kg, (F061: ) sida 10 Viktklass fr o m kg Skoghall B KM Skultuna B KM Skurup B KM Skutskär B KM Skänninge B KM Skärblacka B KM Skövde B KM Smedjebacken B KM Smålandsstenar B KM Sollefteå B KM Sorsele B KM Staffanstorp B KM Stenungsund B KM Stockholm B KM Stockviksverken B KM Storebro B KM Storfors B KM Storuman B KM Storvik B KM Strängnäs B KM Strömnäsbruk B KM Strömstad B KM Strömsund B KM Sundbyberg B KM Sundsvall B KM Sunne B KM Surahammar B KM Svalöv B KM Svedala B KM Sveg B KM

21 Innehållet får inte spridas utan tillstånd från Linköpings universitet Från Ödeshög T&L Inrikes fraktsatser FTI till B-03 Fraktsatser öre/100 kg, (F061: ) sida 12 Viktklass fr o m kg Trelleborg B KM Trollhättan B KM Trosa B KM Tumba B KM Tyringe B KM Töreboda B KM Tösse B KM Uddevalla B KM Ullared B KM Ullånger B KM Ulricehamn B KM Umeå B KM Upplands Väsby B KM Uppsala B KM V Frölunda B KM Vadstena B KM Vaggeryd B KM Vagnhärad B KM Valdemarsvik B KM Vallentuna B KM Vansbro B KM Vara B KM Varberg B KM Vargön B KM Vetlanda B KM Vikmanshyttan B KM Vilhelmina B KM Vimmerby B KM Vindeln B KM Vingåker B KM

22 Innehållet får inte spridas utan tillstånd från Linköpings universitet FRAKTBERÄKNINGSREGLER Allmänt Frakten beräknas per sändning efter vikt eller volym, som omvandlas till vikt. Fraktens storlek bestäms därutöver av postnummerorten, till/från, vilken återfinns i T&L Swednets ortförteckning. Sändningar till öar vilka saknar bro- eller färjeförbindelse fraktberäknas endast till utskeppningshamnen. I vissa fall kan dock efter särskild överenskommelse sändningar till sådana öar befordras genom T&L:s försorg mot särskild ersättning. Dessutom debiteras tillägg för tillvalstjänster utöver fraktåtagandet samt övriga kostnader som förorsakats oss (Se Priser, Tillval och tillägg). Definitioner Med sändning förstås på en fraktsedel upptaget gods från en avsändare på viss plats till en mottagare på viss annan plats vilket lämnas till transport vid ett tillfälle. Sändningens storlek begränsas av fordonets lastförmåga och gällande vägtrafikföreskrifter. Skrymmande gods är gods med vikt mindre än 250 kg per m 3. Frakt beräknas efter 250 kg per m 3. För svårstuvat gods, som på grund av föremålets eller emballagets art inte möjliggör normal samlastning med annat gods beräknas frakten med hänsyn till det lastutrymme godset kräver efter kg per flakmeter. Med flakmeter avses en längdmeter på flaket med lastutrymmets fulla bredd och höjd. Med långgods avses gods vars längd överstiger 6 meter. Fraktberäkning sker efter minst 200 kg fraktdragande vikt per längdmeter med en decimals precision. Med verklig vikt eller bruttovikt avses den vikt vågen registrerar för sändningen inklusive emballage och lasttillbehör. Med skrymmevikt menas en sändnings volym (längd x bredd x höjd) uttryckt i kubikmeter med en decimals precision, inklusive emballage och lasttillbehör multiplicerat med 250 kg, eller vid flakmeterberäkning, antalet flakmeter med en decimals precision multiplicerat med kg. Med fraktgrundande vikt avses den största av verklig vikt och skrymmevikt. Med avrundad vikt avses den fraktgrundande vikten avrundad uppåt till jämnt 10-tal kg för sändningar mellan 100 och kg och till jämnt 100-tal kg för sändningar över kg. För smågods sker avrundning uppåt till närmaste helt kilo. Ortförteckning Förteckningen upptar i alfabetisk ordning och i postnummerordning alla orter som trafikeras enligt T&L Swednet Inrikes Transportvillkor. Endast ett ortnamn får användas för avsändnings- respektive mottagningsort. Avstånd Avståndsuppgifterna hämtas från Vägverkets officiella tabell över vägavstånd i Sverige. Sändningar till och från Gotland har avståndsberäknats över Nynäshamn eller Oskarshamn. Farligt gods till och från Gotland avståndsberäknas alltid över Oskarshamn. 22

23 Innehållet får inte spridas utan tillstånd från Linköpings universitet Körtidsregler En chaufför: 4,5h 45min 4,5h 11h 4,5h 4,5h 1h 11h Två arbetspass om 10h får utföras per vecka om ensam chaufför Två chaufförer: A B 4,5h 45min 4,5h 11h OBS! Körning under det tredje (sjätte, osv.) dygnet måste föregås av 11 timmars vila 23

24 Innehållet får inte spridas utan tillstånd från Linköpings universitet Bilaga 4. Inköpta artiklar Inköpspris Inköpskvantitet Säkerhetslager Art nr. (SEK) (st) (st) RAM , RAM , RAM , RAM , RAM , RAM , XXX1019 7, XXX1246 4, XXX , XXX1559 3, XXX , XXX201 57, XXX2223 4, XXX2540 8, XXX , XXX2988 6, XXX3346 8, XXX , XXX3817 5, XXX , XXX4371 8, XXX4388 4, XXX , XXX , XXX , XXX5814 6, XXX6473 5, XXX , XXX7298 5, XXX , XXX7718 5, XXX , XXX , YYY ,

25 Innehållet får inte spridas utan tillstånd från Linköpings universitet YYY1403 8, YYY1471 4, YYY , YYY , YYY1882 7, YYY , YYY , YYY , YYY3019 7, YYY3093 8, YYY , YYY , YYY4892 3, YYY491 4, YYY , YYY5163 4, YYY531 20, YYY , YYY6012 4, YYY628 9, YYY , YYY6394 8, YYY6470 3, YYY66 3, YYY , YYY6895 7, YYY7352 8, YYY , YYY , YYY7686 2, YYY , YYY7924 8, YYY802 3, YYY892 6, YYY958 9, ZZZ1226 7, ZZZ , ZZZ187 3, ZZZ , ZZZ2060 9, ZZZ2231 6, ZZZ2298 5,

26 Innehållet får inte spridas utan tillstånd från Linköpings universitet ZZZ2548 3, ZZZ2857 4, ZZZ2897 8, ZZZ3024 4, ZZZ , ZZZ3404 3, ZZZ , ZZZ , ZZZ , ZZZ , ZZZ , ZZZ5351 6, ZZZ5699 8, ZZZ5861 2, ZZZ , ZZZ , ZZZ688 24, ZZZ , ZZZ766 83, ZZZ , ZZZ7761 7, ZZZ810 70, ZZZ , ZZZ85 4,

27 Innehållet får inte spridas utan tillstånd från Linköpings universitet Bilaga 5. Ordlista För att undvika onödiga missförstånd finns några ord och förkortningar samlade här. Modell Variant Delmontage Sats MF ML FVL DL FM SM GLT LOH MLN MLV MPIAV City, Classic resp. Countryside Kombination av färg, kön och modell, t.ex. röd dam Classic. Artikel sammansatt (=monterad) av köpta artiklar. Det antal som behövs av en artikel till en cykel Materialförråd (av köpta artiklar) Mellanlager (av delmontage) Färdigvarulager Distributionslager Förmontering Slutmontering Genomloppstid Lageromsättningshastighet Medellagernivå Medellagervärde Medel-PIA-värde, dvs medelvärde av Produkter I Arbete 27

28 Innehållet får inte spridas utan tillstånd från Linköpings universitet ExtraUppgift 4. Förändring av inköp och materialförsörjning Uppgift 4a. Jämförelse av leverantörer Sadeln till Classic har i alla år köpts av en liten Ödeshögsfirma. Man betalar 40 SEK/st för sadlarna och köper 600 st åt gången. Ordersärkostnaden är 350 SEK och säkerhetslagret är satt till 150 st (25 % av partistorleken). Nu har leverantören plötsligt aviserat en villkorslös prishöjning på nästan 20 %. Detta har fått den ansvarige inköparen att begära in offerter från ett antal företag. Efter att ha sorterat bort de företag som inte uppfyller de uppsatta kvalitetskraven och de som bedöms ha alltför dålig ekonomi, återstår tre möjliga leverantörer, vilkas anbud skiljer sig åt på ett antal punkter. Bland annat varierar den utlovade ledtiden, vilket får inköparen att fundera på dess betydelse. Man kommer fram till att ledtiden på något sätt bör påverka säkerhetslagret (SL). Då inte leveransprecisionen är känd för något av företagen (det finns inte ens uppföljning av den befintliga leverantören) bestämmer man sig lite godtyckligt för att SL ska täcka förbrukningen under halva ledtiden. Nuvarande leverantör levererar sadlarna gratis. I övriga fall tänker AB Cyklett anlita T&L och betalar enligt deras fraktsatser (se bilaga 3). En sadel väger 300 g och sadlarna kan packas tätt, 1000 st per m 3. De tre alternativen skiljer sig åt på följande sätt. Partistorlek Pris Ledtid (st) (SEK/st) (v) 1. Ödeshög jämna 200-tal Linköping Valfritt , om Q> Uddevalla Valfritt 58, om Q<500 6 Dessutom är Uddevallasadeln (alt 3) lite annorlunda konstruerad. Det innebär ingen kvalitetsskillnad, men sadelmonteringen beräknas gå två minuter fortare tack vare detta. Vilken leverantör bör väljas, med hänsyn till uppgifterna ovan? (Gör en totalkostnadsanalys, förklara varför ni tar med vissa kostnader och betraktar andra som konstanta mellan alternativen) Vilka andra faktorer kan tänkas spela in vid valet av leverantör? 28

29 Innehållet får inte spridas utan tillstånd från Linköpings universitet Uppgift 4b. Samleverans och koordinerade avrop Från ett närbeläget företag köps idag fyra olika artiklar. Dessa avropas var för sig, men nu finns funderingar på att koordinera avropen. Idén är att beställa hem alla fyra artiklarna samtidigt och därmed spara administrativt arbete. Då alla fyra artiklarna används i samtliga modeller vill man i fortsättningen avropa ett antal "cykelkit", dvs så många av varje artikel som monteras på en cykel. Berörda personer gör bedömningen att det nedlagda arbetet vid varje beordringstillfälle inte påverkas av att ordern innehåller fyra artiklar istället för en. Undantaget är godsmottagning och inläggning i materialförråd (MF) som kräver lika mycket tid per artikel som förut. Arbetet med dessa två moment motsvarar tillsammans 30 SEK per artikel, vilket är 10 % av nuvarande ordersärkostnad. Artikel Pris Kvantitet (SEK/st) (st/cykel) Bromshandtag 5,10 1 Lykthållare 2,00 1 Ekerreflex 1,15 2 Pedalreflex 0,28 4 Leverantören är positiv till idén och tycker att även han bör kunna tjäna på detta. Han är dock inte beredd att i det här skedet diskutera prissänkningar. Transportkostnaden antas försumbar eftersom leverantören ligger nära AB Cykletts fabrik. Cykletts ledning har för avsikt att inom kort utreda en förändring av de aktuella inköpskvantiteterna. Det är därför aktuellt att studera en koordinering av avrop enligt en mer ekonomisk orderkvantitet än den som används idag. Lönar det sig att koordinera avropen på dessa fyra artiklar? (Gör en totalkostnadsanalys, förklara varför ni tar med vissa kostnader och betraktar andra som konstanta mellan alternativen) Hur påverkas orderkvantiteter och kostnader? Uppgift 4c. Sammanställning av beslutade förändringar och lönsamhetsanalys Sammanställ de åtgärder du kommit fram till i uppgift 4a-4b. Redovisa förväntade förändringar i kostnader och leveransservice. Gör en lönsamhetsanalys med DuPont av vad som skett i uppgift 4. Förklara noggrant hur post för post i DuPont påverkas av förändringarna 29

30 Innehållet får inte spridas utan tillstånd från Linköpings universitet ExtraUppgift 5. Summering och jämförelse med nuläget Uppgift 5a. Sammanställning och analys av föreslagna förändringar Antag att samtliga förändringar som har räknats och diskuterats fram i uppgift 2-4 genomförs. Hur påverkas utgångsläget från uppgift 1 av detta? Redogör för hur samtliga nyckeltal som från uppgift 1 förändras. Uppgift 5b. Användning av frigjort kapital Det kapital som frigjorts i uppgift 2-4 har placerats i de likvida medlen i DuPontdiagrammet. Du ska nu beskriva vad som händer i DuPont om du tar en del av de frigjorda medlen och: Investerar i modern produktions- och hanteringsutrustning Betalar av skulder Välj en lämplig summa att spendera av de likvida medlen utifrån de förutsättningar du nu har. Gör de antaganden du tycker är lämpliga när det gäller investeringen. Uppgift 5c. Ytterligare förändringar Vilka ytterligare logistiska förändringar tycker du bör övervägas i AB Cyklett? Motivera! 30

Innehållet får inte spridas utan tillstånd från Linköpings universitet. AB Cyklett. Praktikfall i grundläggande logistik Version 2.

Innehållet får inte spridas utan tillstånd från Linköpings universitet. AB Cyklett. Praktikfall i grundläggande logistik Version 2. AB Cyklett Praktikfall i grundläggande logistik Version 2.1 Linköpings universitet Ekonomiska institutionen Logistik Företagsbeskrivning, AB Cyklett... 3 Historik... 3 Produkter... 3 Kunder och försäljning...

Läs mer

Innehållet får inte spridas utan tillstånd från Linköpings Universitet. AB Cyklett. Praktikfall i grundläggande logistik

Innehållet får inte spridas utan tillstånd från Linköpings Universitet. AB Cyklett. Praktikfall i grundläggande logistik AB Cyklett Praktikfall i grundläggande logistik Linköpings Universitet Ekonomiska institutionen Logistik Innehållet får inte spridas utan tillstånd från Linköpings Universitet 1 Företagsbeskrivning, AB

Läs mer

Lektion 4 Logistikförändringars påverkan på R TOT

Lektion 4 Logistikförändringars påverkan på R TOT TNG018 Grunder i logistik och lönsamhetsanalys HT 2013 Sid 1 (8) Lektion 4 Logistikförändringars påverkan på R TOT Uppgift 1 Mikrolux AB Distribution Företaget Mikrolux AB tillverkar mikrovågsugnar för

Läs mer

TNG018 Grunder i logistik och lönsamhetsanalys Tillämpningsuppgift 1 - Ht 2013

TNG018 Grunder i logistik och lönsamhetsanalys Tillämpningsuppgift 1 - Ht 2013 Ht 2013 Sid 1 (6) Tillämpningsuppgift 1 Ht 2013 Mikrolux AB Företaget Mikrolux AB tillverkar mikrovågsugnar för enskilt bruk, dvs. mot konsumentmarknaden. Ugnarna är av ett exklusivt snitt och tillverkas

Läs mer

Lektion 3 Lagerberäkningar

Lektion 3 Lagerberäkningar TNG018 Grunder i logistik och lönsamhetsanalys HT 2013 Sid 1 (7) Lektion 3 Lagerberäkningar Uppgift 1 Företaget Mångimport HB importerar och lagerför fem olika artiklar. Lagret styrs med hjälp av ett beställningspunktssystem

Läs mer

Lagermodeller & produktvärden

Lagermodeller & produktvärden Lagermodeller & produktvärden Tid Är Tid = Pengar? 3- Olika tidsbegrepp Ledtid (LT) Tid från behovsinitiering / orderläggning till behovsuppfyllelse / mottagande av leverans Genomloppstid (GLT) Tid för

Läs mer

Utredning av logistikförändringar

Utredning av logistikförändringar Utredning av logistikförändringar 1- Varför logistik? Lagerföring Lagerhållning/Hantering Kostnader Transport Administration Övrigt Vinstmarginal Ledtid Leveranspålitlighet Leveranssäkerhet Intäkter Räntabilitet

Läs mer

Lektion 1 Beräkning av R TOT

Lektion 1 Beräkning av R TOT TNG018 Grunder i logistik och lönsamhetsanalys HT 2013 Sid 1 (13) Lektion 1 Beräkning av R TOT Uppgift 1 Nedan presenteras resultat- & balansräkning för ett företag. Beräkna räntabilitet på totalt kapital

Läs mer

TNG018 Grunder i logistik och lönsamhetsanalys Tillämpningsuppgift 2 - Ht 2013

TNG018 Grunder i logistik och lönsamhetsanalys Tillämpningsuppgift 2 - Ht 2013 Ht 2013 Sid 1 (9) Tillämpningsuppgift 2 - Ht 2013 Instruktioner Ni förväntas arbeta med dessa uppgifter i grupp, 4-5 studenter. Skriftliga lösningar lämnas in antingen handskrivet i låda utanför min dörr

Läs mer

Genomgång av kontrollskrivningen

Genomgång av kontrollskrivningen Genomgång av kontrollskrivningen 131011 2- Om kontrollskrivningen 2 delar, s:a 12,0 poäng För godkänt krävs: >= 6,0 poäng totalt >= 2,0 poäng på Del 1 >= 2,0 poäng på Del 2 Del 1 4-Del 1 S:a 6,0 poäng

Läs mer

Genomgång av tillämpningsuppgift 2

Genomgång av tillämpningsuppgift 2 Genomgång av tillämpningsuppgift 2 2- Arbetsgång 3- Klargöra förutsättningarna Mål: Jämföra ett huvudalternativ med nuläget, med avseende på lönsamhet. Räntabilitet i fokus. 4-Klargöra förutsättningarna

Läs mer

MATERIALFÖRSÖRJNINGENS GRUNDER. Exempelsamling

MATERIALFÖRSÖRJNINGENS GRUNDER. Exempelsamling MATERIALFÖRSÖRJNINGENS GRUNDER Exempelsamling Innehåll Uppgift 1. Partiformning... 6 Uppgift 2. Partiformning... 6 Uppgift 3. Partiformning... 7 Uppgift 4. Volymvärdesanalys... 7 Uppgift 5. Säkerhetslager...

Läs mer

Andel behöriga lärare

Andel behöriga lärare Andel behöriga lärare Svenska Matematik Engelska Kommun Totalt antal Andel behöriga % Kommun Totalt antal Andel behöriga % Kommun Totalt antal Andel behöriga % Åtvidaberg 13 100,0 Mariestad 16 100,0 Skellefteå

Läs mer

Lektion 4 Logistikförändringars påverkan på R TOT

Lektion 4 Logistikförändringars påverkan på R TOT TNG018 Grunder i logistik och lönsamhetsanalys HT 2013 Sid 1 (14) Lektion 4 Logistikförändringars påverkan på R TOT Lösningsförslaget följder den övergripande arbetsgången enligt kap 5 i Modern Logistik.

Läs mer

Logistik. Varukapital. Kapitalbindning. Fö: Lager. Gemensam benämning på allt material, alla komponenter, produkter i Diskussionsuppgift

Logistik. Varukapital. Kapitalbindning. Fö: Lager. Gemensam benämning på allt material, alla komponenter, produkter i Diskussionsuppgift Logistik Fö: Lager Varukapital Gemensam benämning på allt material, alla komponenter, produkter i Diskussionsuppgift arbete (PIA, VUA, VIA) och förråd Förråd Varför Upplag har av utgångs- man lager? och

Läs mer

Praktikfall i grundläggande logistik. Distribution av motorgräsklippare i Sverige

Praktikfall i grundläggande logistik. Distribution av motorgräsklippare i Sverige Praktikfall i grundläggande logistik Distribution av motorgräsklippare i Sverige Lunds Universitet, LTH Institutionen för Teknisk Ekonomi och Logistik Avdelningen för Teknisk Logistik 2014 Inledning Logistikchef

Läs mer

Blekinge län , , ,5 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Dalarnas län

Blekinge län , , ,5 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Dalarnas län Blekinge län 20980 20 24980 25 44680 36 50680 39 72723,5 51 74923,5 52 78923,5 54 Karlshamn 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 Karlskrona 12200 8 13000 9 32700 20 32700 20 32700 20 32700

Läs mer

TNG018 Grunder i logistik och lönsamhetsanalys Lösningsförslag Tillämpningsuppgift 2 - Ht 2013

TNG018 Grunder i logistik och lönsamhetsanalys Lösningsförslag Tillämpningsuppgift 2 - Ht 2013 Ht 2013 Sid 1 (19) Lösningsförslag Tillämpningsuppgift 2 - Ht 2013 Om lösningsförslagets utformning OBS att detta lösningsförslag avsiktligt är utförligt, detta för att utnyttja tillämpningsuppgiften som

Läs mer

10 eller fler olika läkemedel på recept olämpliga läkemedel

10 eller fler olika läkemedel på recept olämpliga läkemedel Andel (%) av befolkningen 80+ med Andel (%) av befolkningen 80+ med 10 eller fler olika läkemedel på recept olämpliga läkemedel Kommuner 2010 2011 2010 2011 % % % % Genomsnitt riket 46,9 46,0 31,6 30,4

Läs mer

Genomgång av tillämpningsuppgift 1

Genomgång av tillämpningsuppgift 1 Genomgång av tillämpningsuppgift 1 2- Förväntningar Att ni lämnar in i tid, enligt anvisningar Att ni gjort ett seriöst försök Det handlar om ert lärande! Vem är ytterst ansvarig? Att ni tillämpar det

Läs mer

Statistiska centralbyrån Offentlig ekonomi och mikrosimuleringar. April 2012 1( 22)

Statistiska centralbyrån Offentlig ekonomi och mikrosimuleringar. April 2012 1( 22) April 2012 1( 22) 01 0127 Botkyrka 2013 2011 51 x 109 186 67 101 71 22 x 178 272 160 01 0127 Botkyrka 2012 2010 50 x 109 185 70 106 62 23 x 167 253 153 01 0162 Danderyd 2013 2011 17 0 32 39 11 25 9 0 0

Läs mer

Gotlands län Gotland 28 626 kr 11 305 kr 722 kr 6 016 kr 5 580 kr 5 725 kr 12 027 kr 42,0%

Gotlands län Gotland 28 626 kr 11 305 kr 722 kr 6 016 kr 5 580 kr 5 725 kr 12 027 kr 42,0% Kommun Total årlig elräkning Elkostnad varav elcert Nätavgift Elskatt Moms Skatt+elcert +moms Andel skatt+elcert +moms Blekinge Olofström 30 304 kr 12 288 kr 723 kr 6 365 kr 5 589 kr 6 061 kr 12 373 kr

Läs mer

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Blekinge län * 18 16880 20 20980 25 24980 36 44680 39 50680 51 72724 52 74924 Karlshamn 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 Karlskrona 6 8100 8 12200 9 13000 20 32700 20 32700 20 32700 20

Läs mer

Leveransservice & totalkostnad

Leveransservice & totalkostnad Leveransservice & totalkostnad Leveransservice Logistikprestation 3-Leveransservice Ledtid Leveranspålitlighet Leveranssäkerhet Lagertillgänglighet Information Flexibilitet / Kundanpasning Oskarsson m

Läs mer

Levande objekt i Fastighetsregistrets allmänna del

Levande objekt i Fastighetsregistrets allmänna del Bilaga till Helårsstatistik 2009 Fastighetsregistrets allmänna del, innehåll per den 31 december 2009 1(8) Levande objekt i Fastighetsregistrets allmänna del Antal levande objekt i Fastighetsregistrets

Läs mer

Tentamen Företagsekonomi B Externredovisning & Räkenskapsanalys 7,5 hp. Datum: Skrivtid: 3 timmar

Tentamen Företagsekonomi B Externredovisning & Räkenskapsanalys 7,5 hp. Datum: Skrivtid: 3 timmar MITTUNIVERSITETET Institutionen för samhällsvetenskap Företagsekonomiska ämnesenheten i Sundsvall Carl-Michael Unger Tentamen Företagsekonomi B Externredovisning & Räkenskapsanalys 7,5 hp Datum: 2011-05-06

Läs mer

Korrigerad beräkning - Regeringens avsedda fördelning av stöd till kommuner och landsting i Prop. 2015/16:47 Extra ändringsbudget för 2015

Korrigerad beräkning - Regeringens avsedda fördelning av stöd till kommuner och landsting i Prop. 2015/16:47 Extra ändringsbudget för 2015 2015-11-18 Finansdepartementet Korrigerad beräkning - Regeringens avsedda fördelning av stöd till kommuner och landsting i Prop. 2015/16:47 Extra ändringsbudget för 2015 Fördelningen mellan kommunerna

Läs mer

2002-05-02 Kostnadsutjämning 2003 jämfört med 2002, kronor per invånare Bilaga 3. 2002041bil3/HB 1 (9)

2002-05-02 Kostnadsutjämning 2003 jämfört med 2002, kronor per invånare Bilaga 3. 2002041bil3/HB 1 (9) Kostnadsutjämning 2003 jämfört med 2002, kronor per invånare Bilaga 3 Stockholms län Botkyrka 142 41-123 -158-12 -20 7 6-3 -18-1 -1 0 6 1-1 -134 Danderyd 114 244 73 9 41-20 -2 6-3 -18-1 -1 0 6 1-1 448

Läs mer

Statistik över rutavdraget per län och kommun

Statistik över rutavdraget per län och kommun Statistik över rutavdraget per län och kommun Statistiken visar förändringen i antal personer som gjort avdrag för hushållsnära tjänster, så som hemstädning, trädgårdsarbete och barnpassning mellan första

Läs mer

Föräldraalliansen Sverige. Kommunalt grundskoleindex - Förändring 2011-2012 2012. SALSA Residual

Föräldraalliansen Sverige. Kommunalt grundskoleindex - Förändring 2011-2012 2012. SALSA Residual alt grundskoleindex - - SALSA personal Övrigt Fritidshem Index Kungsör 0,47 1,48 0,23 0,18 2,36 32 276 244 Dals-Ed 0,69 1,25 0,26 0,18 2,38 29 254 225 Älvsbyn 0,51 1,26 0,22 0,24 2,23 65 259 194 Askersund

Läs mer

Nedlagda myndighetsarbetsplatser 2010-

Nedlagda myndighetsarbetsplatser 2010- Nedlagda myndighetsarbetsplatser 2010- Alvesta Arvidsjaur Statens fastighetsverk Arvika Boden Boden Borgholm Borås Båstad Dorotea Eksjö Eksjö Eskilstuna Eskilstuna Falkenberg Falköping Falun CSN Falun

Läs mer

TEIE53 Extra case Far & Flyg AB

TEIE53 Extra case Far & Flyg AB TEIE53 Extra case Far & Flyg AB 1. Samtliga uppgifter behandlar företaget Far & Flyg AB. Läs därför noga igenom den introducerande beskrivningen av företaget. Läs även hela uppgiften innan du löser den.

Läs mer

Kommunranking 2011 per län

Kommunranking 2011 per län Kommunranking 2011 per län Stockholms län Södertälje 1 9 27,64 Stockholm 2 18 25,51 Sigtuna 3 27 22,85 Upplands Väsby 4 40 21,32 Botkyrka 5 45 20,99 Sundbyberg 6 49 20,24 Huddinge 7 51 20,21 Nacka 8 60

Läs mer

Kommun 201412 (Mkr) % Fördelning 201312 (Mkr) % Fördelning Ändr. % Antal företag

Kommun 201412 (Mkr) % Fördelning 201312 (Mkr) % Fördelning Ändr. % Antal företag Urval av aktiebolag: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49. Avser: Aktiebolag som har kalenderår som bokslutsperiod och som redovisat sina årsbokslut den

Läs mer

Andel funktionsnedsatta som fått hjälpmedel. Ranking

Andel funktionsnedsatta som fått hjälpmedel. Ranking Statistiken är hämtad från Arbetsförmedlingens siffor över hur många hjälpmedel som har skrivits ut under åren 2009-2011 samt hur många med en funktionsnedsättning som har varit inskrivna hos Arbetsförmedlingen

Läs mer

Statistiska centralbyrån Juni 2014 Tabell 1 Offentlig ekonomi och Tabell mikrosimuleringar

Statistiska centralbyrån Juni 2014 Tabell 1 Offentlig ekonomi och Tabell mikrosimuleringar Juni 2014 Tabell 1 1 Utjämning av LSS-kostnader mellan kommuner utjämningsåret 2015, preliminär-preliminärt utfall Län Folk- Grund- Personal- Standard- Standardkostnad Utjämnings- Utjämnings- Utjämnings-

Läs mer

Kommunalt anställda år 2012 lärare och ledning skola/förskola, år 2012. Stockholms län. Uppsala län. Andel 55 år och äldre.

Kommunalt anställda år 2012 lärare och ledning skola/förskola, år 2012. Stockholms län. Uppsala län. Andel 55 år och äldre. Kommunalt anställda år 2012 lärare och ledning skola/förskola, år 2012 Hela riket Hela riket Kommun / Län Andel 55 år och äldre Antal samtliga Antal 55 år och äldre Riket 29% 182840 52130 Stockholms län

Läs mer

STATOILS MILJÖBILSRANKING FÖRSTA HALVÅRET

STATOILS MILJÖBILSRANKING FÖRSTA HALVÅRET KOMMUN (bokstavsordning) STATOILS MILJÖBILSRANKING FÖRSTA HALVÅRET 2013 Statoils Miljöbilsranking baseras på andelen miljöbilar bland de nya bilarna som registrerats i kommunen eller länet under första

Läs mer

Placering Andel E-legitimation Säkerhetskod Telefon SMS SmartPhone Totalt 2/5 Möjliga e-dekl Placering 2010 Andel 2010

Placering Andel E-legitimation Säkerhetskod Telefon SMS SmartPhone Totalt 2/5 Möjliga e-dekl Placering 2010 Andel 2010 * Skatteverket Antal personer som deklarerat elektroniskt per 2 maj 2011 - sista dag för deklaration Bästa kommun i respektive län Stockholm Järfälla 1 70,3% 10 482 11 446 7 878 4 276 938 35 020 49 790

Läs mer

Resultat 02 Fordonsgas

Resultat 02 Fordonsgas Resultat Geografiskt Ale Alingsås Alvesta Aneby Arboga Arjeplog Arvidsjaur Arvika Askersund Avesta Bengtsfors Berg Bjurholm Bjuv Boden Bollebygd Bollnäs Borgholm Borlänge Borås Botkyrka E.ON Boxholm Bromölla

Läs mer

Tabell 1 Utjämning av LSS-kostnader mellan kommuner utjämningsåret 2014, preliminärt utfall Län

Tabell 1 Utjämning av LSS-kostnader mellan kommuner utjämningsåret 2014, preliminärt utfall Län 1(56) Tabell 1 Utjämning av LSS-kostnader mellan kommuner utjämningsåret 2014, preliminärt utfall Län Folk- Grund- Personal- Är beräk- Standard- Standardkostnad Utjämnings- Utjämnings- Utjämningsmängd

Läs mer

INTERN LOGISTIK. Exempelsamling

INTERN LOGISTIK. Exempelsamling INTERN LOGISTIK Exempelsamling Innehåll Uppgift 1. Partiformning... 6 Uppgift 2. Partiformning... 6 Uppgift 3. Partiformning... 7 Uppgift 4. ABC-analys... 7 Uppgift 5. Säkerhetslager... 8 Uppgift 6. Flödeskartläggning...

Läs mer

StatistikHusarbete2010-01-01--2010-06-30 Antalköpare. Antal köpare riket Hushållstjänster 192.448 ROT-arbete 456.267 648.715

StatistikHusarbete2010-01-01--2010-06-30 Antalköpare. Antal köpare riket Hushållstjänster 192.448 ROT-arbete 456.267 648.715 Page 1 of 18 * Skatteverket StatistikHusarbete2010-01-01--2010-06-30 Antalköpare Typ Antal köpare riket Hushållstjänster 192.448 ROT-arbete 456.267 648.715 Page 2 of 18 Län Antal köpare Typ Blekinge län

Läs mer

Län Ortstyp 1 Ortstyp 2 Ortstyp 3 Stockholm Stockholm Södertälje Nacka Norrtälje Nynäshamn. Östhammar

Län Ortstyp 1 Ortstyp 2 Ortstyp 3 Stockholm Stockholm Södertälje Nacka Norrtälje Nynäshamn. Östhammar Bilaga 2 Värdefaktorn ortstyp för byggnadskategorierna 17. Byggnadskategori, 14 För värdefaktorn ortstyp ska na indelas enligt följande för byggnadskategorierna 1 oljeraffinaderier eller petrokemiska industrier,

Läs mer

Kommunkod Kommun Kommungrupp Kommungrupp, namn 0180 Stockholm 1 Storstäder 1280 Malmö 1 Storstäder 1480 Göteborg 1 Storstäder 0114 Upplands Väsby 2

Kommunkod Kommun Kommungrupp Kommungrupp, namn 0180 Stockholm 1 Storstäder 1280 Malmö 1 Storstäder 1480 Göteborg 1 Storstäder 0114 Upplands Väsby 2 Kommunkod Kommun Kommungrupp Kommungrupp, namn 0180 Stockholm 1 Storstäder 1280 Malmö 1 Storstäder 1480 Göteborg 1 Storstäder 0114 Upplands Väsby 2 Förortskommuner till storstäderna 0115 Vallentuna 2 Förortskommuner

Läs mer

Vad gör rätt lagerstyrning för sista raden

Vad gör rätt lagerstyrning för sista raden Vad gör rätt lagerstyrning för sista raden Nils Robertsson VD på PromoSoft 100 % fokus på lager och inköp Utvecklar lagerstyrningssystem och säljer WMS och andra moduler för Supply Chain Add-on till affärssystemen

Läs mer

Redovisning för fastighetsmäklare 7,5 hp

Redovisning för fastighetsmäklare 7,5 hp Redovisning för fastighetsmäklare 7,5 hp Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: Ten SRE011, URE011 FM1 Namn: Personnummer: Tentamensdatum: 2012-10-15 Tid: 09.00-13.00 Hjälpmedel: Lagtexter (t ex Årsredovisningslagen

Läs mer

Åklagarmyndighetens författningssamling

Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens föreskrifter om ändring i Åklagarmyndighetens föreskrifter (ÅFS 2005:5) om åklagarkamrarnas lokalisering och verksamhetsområden; ÅFS 2007:2 Utkom

Läs mer

Datum för tentamen 2007-11-11

Datum för tentamen 2007-11-11 Skriftligt prov i delkurs Inom kurs eller program Med kurskod Datum för tentamen 2007-11-11 Skrivningsansvarig lärare Affärsredovisning och budgetering 7,5hp Företagsekonomi A redovisning och kalkylering

Läs mer

Bokslutsdokument RR KF BR. Kommittén för rättighetsfrågor

Bokslutsdokument RR KF BR. Kommittén för rättighetsfrågor Bokslutsdokument RR KF BR 2015-09-16 11:16 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 1 784 2 441 Verksamhetens kostnader 2-27 220-22 569 Avskrivningar och nedskrivningar 0 0

Läs mer

Öppna jämförelser webbgranskning: Äldreomsorg 2011 och 2012

Öppna jämförelser webbgranskning: Äldreomsorg 2011 och 2012 Öppna jämförelser webbgranskning: Äldreomsorg 2011 och 2012 Webbgranskningen genomfördes sommaren 2011. I mars 2012 gjordes uppföljningen på frågan Överklagan. Mer info finns om du klickar på de röda trekanterna

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

TENTAMEN Grunder i logistik och lönsamhetsanalys TNG018

TENTAMEN Grunder i logistik och lönsamhetsanalys TNG018 2014-01-14 Sid 1 (16) TENTAMEN Grunder i logistik och lönsamhetsanalys TNG018 Datum: Tisdagen den 14 januari 2014 Tid: 14.00 19.00 Sal: SP71 Provkod: TEN1 Antal blad (inkl. detta försättsblad): 16 Kursansvarig

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874 1(7) Årsredovisning för Fjällbete i Åredalens ek förening 76968-9874 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning Sida

Läs mer

Tentamen i Fö1001, Företagsekonomi A, 30hp

Tentamen i Fö1001, Företagsekonomi A, 30hp Tentamenskod: Tentamen i Fö1001, Företagsekonomi A, 30hp Delkurs: Externredovisning och räkenskapsanalys, 6 hp. Provkod:0530 Datum: 2013-11-07 Antal timmar: 14:15-19:15 Ansvarig lärare: Per Forsberg, Mats

Läs mer

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %).

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 30/9 2012 Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). Resultat efter skatt

Läs mer

Folkbibliotek 2008. Resultat på kommunnivå. Börjar på sida

Folkbibliotek 2008. Resultat på kommunnivå. Börjar på sida Folkbibliotek 2008 Resultat på kommunnivå Börjar på sida Tabell 5:1. Antal bibliotek, bokbussar och övriga utlåningsställen efter kommun. 2 Tabell 5:2. Personal, andel kvinnor och män samt antal årsverken

Läs mer

Magasin 3, Frihamnsgatan 22, Stockholm, T , F E

Magasin 3, Frihamnsgatan 22, Stockholm, T , F E AD CITY MEDIA 28 000 21 000 14 000 7 000 0 Q3-14 Q4-14 Q1-15 Q2-15 Q3-15 Q4-15 Q1-16 Q2-16 Oms EBITDA 5000 3750 2500 1250 0-1250 2 4 SAMSUNG 508kvm SERGELS TORG, STOCKHOLM 6 8 TSEK 2016 apr-jun 2015

Läs mer

Kommunalekonomisk utjämning för kommuner Utjämningsåret 2013 Preliminärt utfall

Kommunalekonomisk utjämning för kommuner Utjämningsåret 2013 Preliminärt utfall Kommunalekonomisk utjämning för kommuner Utjämningsåret 2013 3 Tabeller 1. Kommunalekonomisk utjämning för kommuner, utjämningsåret 2013 2. Inkomstutjämning 2013 3. Kostnadsutjämning 2013 Bilagor 1. Kommunalekonomisk

Läs mer

' 08:17 Monday, January 18, 2016 1

' 08:17 Monday, January 18, 2016 1 ' 08:17 Monday, January 18, 2016 1 1 Eda 2 235 23% 12 120 11 465 11 465 10 365 10 365 9 885 Ellevio 2 Forshaga 2 235 23% 12 120 11 465 11 465 10 365 10 365 9 885 Ellevio 3 Grums 2 235 23% 12 120 11 465

Läs mer

' 08:17 Monday, January 18, 2016 1

' 08:17 Monday, January 18, 2016 1 ' 08:17 Monday, January 18, 2016 1 1 Höör 3 099 55% 8 700 8 450 7 580 7 008 6 778 5 601 Kraftringen Nät 2 Skövde 2 000 51% 5 885 4 660 4 660 4 335 4 160 3 885 Skövde Elnät 3 Vallentuna 2 234 37% 8 299

Läs mer

Bokslutsdokument RR KF BR. Kollektivtrafiknämnden

Bokslutsdokument RR KF BR. Kollektivtrafiknämnden Bokslutsdokument RR KF BR 2015-09-16 11:13 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 298 33 562 Verksamhetens kostnader 2-2 624 004-2 462 301 Avskrivningar och nedskrivningar

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om utlämningsställen för körkort;

Transportstyrelsens föreskrifter om utlämningsställen för körkort; Transportstyrelsens föreskrifter om utlämningsställen för körkort; beslutade den xx 2013. Transportstyrelsen föreskriver följande med stöd av 8 kap. 3 första stycket körkortsförordningen (1998:980). 1

Läs mer

1 februari 1999 THE EMPIRE AB. Bokslutskommuniké

1 februari 1999 THE EMPIRE AB. Bokslutskommuniké 1 februari 1999 THE EMPIRE AB Bokslutskommuniké Styrelsen rekommenderar bolagsstämman att dela ut Skultuna Messingsbruk till The Empires aktieägare. Eftersom förhandlingar pågår om försäljning av en minoritetspost

Läs mer

Statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet

Statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet Statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet Bidragsåret 2013 Tabeller 1 Statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskola, fritidshem

Läs mer

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov Uppgifterna i tabellerna på följande sidor är ögonblicksbilder och visar antal lediga provtider, antal bokade

Läs mer

' 08:17 Monday, January 18, 2016 1

' 08:17 Monday, January 18, 2016 1 ' 08:17 Monday, January 18, 2016 1 Nätbolag Kommentar Ale 565 8% 7 720 7 480 7 480 7 480 7 330 7 155 Ale Elförening ek för 98 Alingsås Alingsås Energi Nät Saknar typkunden Alvesta 1 919 28% 8 666 7 820

Läs mer

BRF Fjällfoten i Idre

BRF Fjällfoten i Idre Årsredovisning för BRF Fjällfoten i Idre Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 BRF Fjällfoten i Idre 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för BRF Fjällfoten i Idre, får härmed avge årsredovisning för 2013.

Läs mer

Brandworld Sverige AB (publ) Delårsrapport, juli sept 2011

Brandworld Sverige AB (publ) Delårsrapport, juli sept 2011 Brandworld Sverige AB (publ) Delårsrapport, juli sept 2011 Öppning av BrandWorld i Halmstad och Löddeköpinge Nettoomsättningen minskade med 13,5 %, 30.405 TSEK (35.140 TSEK) Resultat per aktie uppgick

Läs mer

Resultaträkning

Resultaträkning Resultaträkning 1999-07-01-1999-12-31 1998-07-01-1999-06-30 Kkr 6 månader 12 månader* Rörelsens intäkter m m Visa rad Visa rad Nettoomsättning 9 837 8 289 Aktiverat arbete för egen räkning 0 1 215 Summa

Läs mer

Nya bilar ökar mest på Gotland - plus 59 procent

Nya bilar ökar mest på Gotland - plus 59 procent 2014-09-29 Nya bilar ökar mest på Gotland - plus 59 procent BIL Swedens läns- och kommunfördelade nyregistreringsstatistik för augusti 2014 visar följande: A) Nya bilar ökar mest på Gotland - plus 59 procent

Läs mer

av sina bostadsföretag och ca 600 (1 000) övertaliga lägenheter återfinns i 4 kommuner (8); Flen, Hultsfred Ludvika och Ydre,.

av sina bostadsföretag och ca 600 (1 000) övertaliga lägenheter återfinns i 4 kommuner (8); Flen, Hultsfred Ludvika och Ydre,. et och minskar ytterligare BKN har under våren uppdragit till SCB att genomföra en inventering av antalet outhyrda i de allmännyttiga bostadsföretagen per mars månad. Upplägget överensstämmer i huvudsak

Läs mer

Konsumentvägledning 2013

Konsumentvägledning 2013 Konsumentvägledning 2013 Kartläggning gjord av Sveriges Konsumenter och Konsumentvägledarnas förening Saknar konsumentvägledning helt el. under skamgräns Konsumentvägledning över skamgräns Kommunen köper

Läs mer

4. Ett företag har vid årets början respektive slut nedanstående tillgångar, skulder och eget kapital:

4. Ett företag har vid årets början respektive slut nedanstående tillgångar, skulder och eget kapital: 2p 1. Ett företag köper i början av 2008 en maskin för 100 000 kr. Man beräknar att den ska kunna användas under 5 år och att restvärdet då är noll. a. Hur stor är företagets utgift 2008? Svar: 100 000

Läs mer

Tentamen 1FE870:2. 7,5 poäng i Finansiering och analys. söndag 16 dec 2012 kl: 09 14. Anders JERRELING

Tentamen 1FE870:2. 7,5 poäng i Finansiering och analys. söndag 16 dec 2012 kl: 09 14. Anders JERRELING Tentamen 1FE870:2 7,5 poäng i Finansiering och analys söndag 16 dec 2012 kl: 09 14 Anders JERRELING Viktig information! Det är tillåtet att använda fickräknare. Observera att alla svar skall anges i svarshäftet!

Läs mer

Åklagarmyndighetens författningssamling

Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens föreskrifter om ändring i Åklagarmyndighetens föreskrifter (ÅFS 2005:5) om åklagarkamrarnas lokalisering och verksamhetsområden; Utkom från trycket

Läs mer

Företagsekonomi grundkurs, FOA134, Ten3, 4 hp

Företagsekonomi grundkurs, FOA134, Ten3, 4 hp Mälardalens högskola Företagsekonomi grundkurs, FOA134, Ten3, 4 hp Fredagen den 4 november 2016 kl. 14:30 18:30 Del 1 Kontaktperson för Del 1 är Yvonne Mattsson. Tentamensvakten har telefonnummer. Telefontid

Läs mer

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov Uppgifterna i tabellerna på följande sidor är ögonblicksbilder och visar antal lediga provtider, antal bokade

Läs mer

Lagerstyrningsfrågan Januari 2014 - Fråga och svar

Lagerstyrningsfrågan Januari 2014 - Fråga och svar Lagerstyrningsfrågan Januari 2014 - Fråga och svar När man fastställer kvantiteter att beställa för lagerpåfyllning avrundar man ofta beräknad ekonomiskt orderkvantitet uppåt eller nedåt, exempelvis för

Läs mer

AQUA TERRENA INTERNATIONAL AB (publ) Delårsrapport 1, koncernredovisning

AQUA TERRENA INTERNATIONAL AB (publ) Delårsrapport 1, koncernredovisning Mörarp 2003-04-23 AQUA TERRENA INTERNATIONAL AB (publ) Delårsrapport 1, koncernredovisning 030101 030331 Aqua Terrena International AB redovisar ett planenligt resultat. Bolaget förväntas ha goda rörelsemarginaler

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Brf Glada Laxen Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

BRF GLADA LAXEN. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2014

BRF GLADA LAXEN. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2014 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för Brf Glada Laxen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 3 RESULTATRÄKNING 4 BALANSRÄKNING

Läs mer

Entreprenörskap- och affärsutveckling. 15 hp (varav skriftlig tentamen 6 hp) Provmoment: Skriftlig Tentamen Ladokkod: TPA012 Tentamen ges för: TPU13

Entreprenörskap- och affärsutveckling. 15 hp (varav skriftlig tentamen 6 hp) Provmoment: Skriftlig Tentamen Ladokkod: TPA012 Tentamen ges för: TPU13 Entreprenörskap- och affärsutveckling Provmoment: Skriftlig Tentamen Ladokkod: TPA012 Tentamen ges för: TPU13 15 hp (varav skriftlig tentamen 6 hp) Namn (KOD): (Ifylles av student) Tentamensdatum: 150324

Läs mer

KVARTALSRAPPORT (Q1) JAN-MARS 2015. XAVITECH AB (publ) (ORG. NR. 556675-2837)

KVARTALSRAPPORT (Q1) JAN-MARS 2015. XAVITECH AB (publ) (ORG. NR. 556675-2837) KVARTALSRAPPORT (Q1) JAN-MARS 2015 XAVITECH AB (publ) (ORG. NR. 556675-2837) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning av kvartalet VD har ordet Resultaträkning Balansräkning Kassaflödesanalys SAMMANFATTNING

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Nyföretagarbarometern 2012:A RANK

Nyföretagarbarometern 2012:A RANK Nyföretagarbarometern 2012:A RANK Nyföretagarbarometern I Nyföretagarbarometern, som är ett samarbete mellan NyföretagarCentrum Sverige och Bolagsverket, presenteras regelbundet dagsfärsk statistik över

Läs mer

Årsredovisning. Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a.

Årsredovisning. Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a. Årsredovisning för Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a. 769000-0356 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a., med säte i Lidköping, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Omtentamen i [Fö1001, Företagsekonomi A, 30hp]

Omtentamen i [Fö1001, Företagsekonomi A, 30hp] Tentamenskod: Omtentamen i [Fö1001, Företagsekonomi A, 30hp] Delkurs: [Externredovisning och räkenskapsanalys, 6 hp. Provkod:0530] Datum: [2013-12-14] Antal timmar: [14:15-19:15] Ansvarig lärare: [Per

Läs mer

Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408

Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Frölunda Specialistsjukhus Resultat- och balansräkning samt kassaflödesanalys Belopp i tkr Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 143 002 139 275 Verksamhetens kostnader 2,3-138

Läs mer

Kommunranking Instagram, mars 2014 Av Placebrander, www.placebrander.se Resultat inhämtat 14 mars 2014

Kommunranking Instagram, mars 2014 Av Placebrander, www.placebrander.se Resultat inhämtat 14 mars 2014 Kommunranking Instagram, mars 2014 Av Placebrander, www.placebrander.se Resultat inhämtat 14 mars 2014 Kommun n Ranking ant inv Instagramkonto Antal följare Stockholm 1 visitstockholm 4892 Jönköping 10

Läs mer

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Byggproduktion

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Byggproduktion Årsredovisning Resultat och Balansräkning Bokföring eller Redovisning Bokföring Notera affärshändelser på olika konton. Sker löpande under bokföringsåret Redovisning Sammanställning, och värdering av företagets

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB ÅRSREDOVISNING 2010 för Effnet AB Årsredovisning omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Tilläggsupplysningar 5 Effnet AB Årsredovisning 2010 Sida 2 / 7 Styrelsen och

Läs mer

Grundskolans läsårstider 2016/2017

Grundskolans läsårstider 2016/2017 Datum: 2016-02-29 Grundskolans läsårstider 2016/2017 Här finner du en detaljerad sammanställning av grundskolans läsårstider per län och kommun. Skolporten samlar och publicerar läsårstiderna årligen i

Läs mer

Hjälpens utförande. Hjälpens omfattning. Social samvaro

Hjälpens utförande. Hjälpens omfattning. Social samvaro Tabell 3 NKI kvalitetsfaktorernas index, särredovisade för samtliga landets kommuner. Medelvärden. Vad tycker Du om Hemtjänsten? På en skala 1-10 har brukarna för varje fråga kunnat ange hur nöjd man är

Läs mer

LÖSNINGSFÖRSLAG FÖRE UPPGIFTER... 8 LÖSNINGSFÖRSLAG UNDER UPPGIFTER...

LÖSNINGSFÖRSLAG FÖRE UPPGIFTER... 8 LÖSNINGSFÖRSLAG UNDER UPPGIFTER... LE4 RÄKENSKAPSANALYS FÖRE UPPGIFTER... 2 4.1 LÖNSAMHET... 2 4.2 SOLIDITET OCH LIKVIDITET... 2 4.3 LÄREKONOMI... 2 UNDER UPPGIFTER... 3 4.4 PETTERSSON & BENDEL AB... 3 4.5 EKONOMISK ANALYS... 3 4.6 LEHMAN

Läs mer

Enjoy Group AB (publ): Delårsrapport kvartal

Enjoy Group AB (publ): Delårsrapport kvartal Enjoy Group AB (publ): Delårsrapport kvartal 1-3 2009 Enjoy Group AB (publ) komplettering av text till delårsrapport Efter att dagens delårsrapport i Enjoy Group AB (publ) har undertecknad erhållit några

Läs mer

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370 Resultaträkningar Kommentarer till de första två tertialen, verksamhetsåret 2013/2014 Ackumulerat rörelseresultat efter 8 månader 55 MSEK (föregående år 13 MSEK) Stabila volymer och marknadsandelar Positiv

Läs mer

Årsredovisning. Naturistför. Bergslagens Solsport

Årsredovisning. Naturistför. Bergslagens Solsport Årsredovisning för Naturistför. Bergslagens Solsport 875001-1960 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Naturistför. Bergslagens Solsport, med säte i Nora, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer