Utbildningsdepartementet. utför reformer som stärker Sverige. Innehåll. MiROi distansutbildning. För alla nivåer.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utbildningsdepartementet. utför reformer som stärker Sverige. Innehåll. MiROi distansutbildning. För alla nivåer."

Transkript

1 Chalmers presenterar sjöfartens fantastiska möjligheter Sidan 6 Vadstena Klosterhotell Sveriges mest spännande hotell Sidan 65 MiROi distansutbildning. För alla nivåer. Affärstidningen Affärstidningen Näringsliv Nr Årg 28 ÅF-Kontroll över 100 års erfarenhet av teknisk kontroll Sidan 45 Idrottsmodellen Göteborg värnar om hälsa i företag Utbildningsdepartementet utför reformer som stärker Sverige Sidan 60 Air France och KLM banar väg för det gröna flygets utveckling Sidan 57 Innehåll Utbildning & Kompetensuteckling Riket Runt Region Skåne :e Storstadsregionen Kvinnliga företagsledare Vadstena Utbildningsminister Jan Björklund utför nu ett antal reformer i det svenska utbildningsväsendet. Foto: Jann Lipka

2 2 UTBILDNING & KOMPETENSUTVECKLING AFFÄRSTIDNINGEN NÄRINGSLIV < LEDAREN Sverige satsar på kompetens i global omfattning I Sverige har vi en unik tillgång till högkvalitativ utbildning på alla nivåer, från för- och grundskola till universitets- och högskolenivå. Gymnasieskolan och institutioner för högre utbildning befinner sig i ständig utveckling för att kunna möta allt större krav från arbetsmarknaden. Flera av våra svenska universitet och högskolor bedriver dessutom världsomfattande forskning av största betydelse för nationell och global tillväxt. Gymnasieskolan har under senare år genomgått en stor förändring, där en helt ny utbildningsform har vuxit fram. Från att ha infört det fria valet, där eleverna kan välja fritt bland samtliga av landets gymnasieskolor, har man gått till att lägga grunden för en mer arbetsmarknadsinriktad studieform på gymnasienivå. Som följd har lärlingsutbildningar kommit tillbaka och man har även nyligen föreslagit en reform där eleverna ska kunna ta ut en gymnasieingenjörsexamen efter fyra års tekniska studier. Trots vårt lands ringa storlek i jämförelse med världens supernationer har vi tillgång till en internationellt konkurrenskraftig kompetensförsörjning. Varje år utbildas tusentals internationella studenter vid våra universitet och högskolor, som dessutom står bakom flera av världens främsta forsknings- och utvecklingsprojekt. Utbildningsminister Jan Björklund genomför en mängd olika reformer på alla nivåer, och det övergripande målet är att det svenska skolväsendet ska vara bästa tänkbara, och bedriva utbildningar i världsklass. De flesta av oss är nog medvetna om att jorden snurrar snabbare än någonsin. Outsourcing och nedskärningar hotar våra svenska företag och framförallt vår kompetens. Men Sverige kan konkurrera på global nivå! Under ordförandeskapet i EU har vi även prioriterat frågan om hur akademin ska kunna komma närmare näringslivet, och den s.k. kunskapstriangeln, avseende högre utbildning, forskning och innovation, har varit en het debatt under året som gått. Det råder över lag en stor positivism inför valåret 2010, där framförallt utbildning och utveckling ska få ta mer plats. Journalist Box 2079, Sävedalen Besöksadress: Göteborgsvägen Tel Fax AnSvAriG utgivare: Peter Fridén redaktionssekreterare: Carina olofsson TekniSk ProdukTion: Tidningsbyrån i Jkpg län TryCk: v-tab Aröd 2010 issn redaktionen ansvarar ej för icke beställt material. eftertryck förbjudes. utges av Fredrik Malm (fp), ledamot Utbildningsutskottet. Utbildningsdepartementet utför reformer som stärker Sverige Sverige har traditionellt sett varit bra på utbildning och vårt näringsliv präglas av en hög kunskapsnivå med flera revolutionerande innovationer bakom oss. I dagens konkurrensutsatta samhälle, med världen inpå knuten, räcker det dock inte med att vara bra, utan man måste snarare vara bättre eller allra helst bäst. Det är just det här som Utbildningsdepartementet och utbildningsutskottet strävar efter och man genomför nu en rad reformer för att Sverige ska kunna vara med och konkurrera globalt. Utbildningsdepartementet ansvarar för allt från förskoleverksamhet till högre utbildning och forskning samt studiestöd. Utbildningsutskottet svarar för att aktuella frågor bereds inför riksdagen, och under 2009 har man bl.a. arbetat med reformer för den nya gymnasieskolan, tagit upp frågan om de stora pensionsavgångarna samt den viktiga debatten om hur den akademiska sfären kan förenas med näringslivet. Den nya gymnasieskolan De närmaste åren beräknas ett stort antal gymnasie- och högskoleingenjörer gå i pension, vilket skapar ett stort behov på arbetsmarknaden. För att göra de tekniska yrkena mer attraktiva arbetar Utbildningsdepartementet och utbildningsutskottet med frågor angående den nya gymnasieskolan, där det bl.a. ska vara möjligt för eleverna att tillgodogöra sig en fullgod gymnasieingenjörsexamen efter fyra års tekniska studier. Utbildningsminister Jan Björklund har under december 2009 presenterat förslag på hur reformen ska genomföras, och regeringen avser att inom kort ge Skolverket i uppdrag att föreslå hur det nationella teknikprogrammet i den nya gymnasieskolan ska utformas. Att programmet ska innefatta tydliga kopplingar till vad som efterfrågas på arbetsmarknaden står klart. Satsar på mångfalden Under senare år har flera av de traditionella hantverksyrkena gjort en comeback, fast i en modern tappning. Gymnasieskolan har genom att introducera lärlingsutbildningar kommit ytterligare ett steg närmare näringslivet, och eleverna på dessa utbildningar står närmare arbetsmarknaden. Fredrik Malm, Utbildningsutskottet, kommenterar: Det viktigaste med lärlingsutbildningarna är att det ska finnas en mångfald inom skolan. Förut var det viktigt att alla fick samma utbildning, vi håller inte med om den filosofin. När det gäller hantverkaryrken så är det en fördel om man kan lära sig ett sådant yrke av dem som kan det bäst. Yrkesutbildningar med hög status I Sverige finns det 14 universitet och 22 högskolor med statlig huvudman, samt ett drygt 10-tal enskilda utbildningsanordnare på högre nivå, bl.a. Chalmers tekniska högskola AB, Stiftelsen högskolan i Jönköping och Handelshögskolan i Stockholm. Regeringen har infört en yrkeshögskola för att samla alla eftergymnasiala yrkesutbildningar under samma paraply. Det har gett en högre status till yrkesutbildningarna, som nu dessutom är lättare att söka till. Under ordförandeskapet i EU har man även prioriterat frågan om den s.k. kunskapstriangeln, som sammanfattas som en samverkan mellan högre utbildning, forskning och innovation. Detta behövs för att Sverige ska kunna vara med och konkurrera globalt, konstaterar Fredrik Malm. Stödjer den samhälleliga utvecklingen Att utbildningssystemet omdanats, och att våra val ser helt annorlunda ut idag än för bara några år sedan står klart. Sverige konkurrerar i det närmaste med resten av världen på alla områden. Svenska företag konkurrerar med sina produkter på en global marknad, och på samma sätt kan man även beskriva den svenska kompetensen, där rätt utbildning i rätt tid är helt avgörande för hur vi kommer att klara en ökad globalisering. Lärosäten i Sverige behöver förnya och utveckla sig ytterligare för att vi fortsatt ska ligga i framkant. Vi behöver modernare och mer flexibla universitet och högskolor, vilket kommer att bidra till att öka konkurrenskraften inom näringslivet och understödja den samhälleliga utvecklingen i stort, säger Fredrik Malm avslutningsvis.

3 AFFÄRSTIDNINGEN NÄRINGSLIV UTBILDNING & KOMPETENSUTVECKLING 3 Göteborgs universitet satsar på styrkeområden inom forskningen Göteborgs universitet satsar över 100 miljoner kronor på åtta styrkeområden inom forskningen. Pengarna kommer att delas ut under en treårsperiod från och med den 1 januari I sin strategiska plan för åren har Göteborgs universitet pekat ut fem profilområden inom forskning och utbildning. Det är bland andra hälsa, miljö, lärande och kultur. Inom dessa har det skiljts ut ett antal styrkeområden, där Göteborgs universitet traditionellt har en stark forskning, och några som bedömts ha en potential att bli nationellt ledande. Varje område har efter en extern granskning beviljats särskilda anslag för treårsperioden De åtta styrkeområdena är "Demokrati och opinion", "Lärande", Globalisering, Språkteknologi, Havsmiljö, "Patientnära forskning", "Kulturarv" och Kultur och hälsa. Det viktiga är att vi inom varje område tar vara på universitetets hela bredd, säger Göteborgs universitets rektor Pam Fredman. Det handlar om att skapa tvärvetenskapliga miljöer som kan svara mot höga vetenskapliga krav men också mot de krav som samhällsutvecklingen ställer på universiteten. En uppföljning av arbetet med styrkeområdena genomförs under 2010/11. Den kommer att innehålla en redovisning av hur projekten har organiserats. En utvärdering av hur väl målen har uppfyllts kommer att påbörjas hösten 2011 och vara klar våren De områden som har lyckats att skapa starka tvärvetenskapliga miljöer kommer att även fortsatt få behålla de nya resurserna. Mycket av forskningen inom styrkeområdena har stor samhällsrelevans och har goda förutsättningar att bidra positivt till utvecklingen såväl inom privat som inom offentlig sektor, säger kontaktsekreterare Jörgen Kyle. Nya mastersutbildningar för samman näringslivet och akademin Göteborgs universitet erbjuder utbildningar inom de flesta områden. Med sina ca 140 program och omkring 1750 kurser är det ett av de bredaste i Sverige. De flesta program och många kurser ges på heltid, men även deltids- och distanskurser erbjuds. Universitetet är också ett av Sveriges mest populära och många av utbildningsprogrammen är landets mest översökta. Den nära samverkan som råder mellan Göteborgs universitet och Chalmers tekniska högskola har resulterat i det gemensamma IT-universitetet, ett av Nordeuropas främsta inom IT-sektorn. Göteborgs universitet står även starkt när det gäller utbildningar med medicinsk anknytning, inte minst genom ett nära samarbete med Sahlgrenska universitetssjukhuset. Från ekonomer till konstnärer Nu tar Göteborgs universitet ännu ett steg genom att satsa på nya masterutbildningar, varav flertalet ges på engelska. Handelshögskolan erbjuder flera internationellt uppmärksammade program, bland annat inom Finance. Men även inom de samhällsvetenskapliga och konstnärliga områdena har Göteborgs universitet flera program som även rekryterat studenter från andra länder. Masterutbildningarna är viktiga för att profilera Göteborgs universitet. Många av dem ges i nära kontakt med näringslivet och det är vår förhoppning att de skall bidra till en fördjupning där teori och praktik integreras, säger prorektor Lennart Weibull. Framtiden nätbaserade kurser ökar Göteborgs universitet har efter hand introducerat nätbaserade kurser. Dessa har under de senaste åren ökat kraftigt i antal. Dagens studenter uppskattar och till och med kräver en ökad flexibilitet i utbildningen, något som det nätbaserade utbudet erbjuder. Som ett led i sitt kvalitetsarbete arbetar Göteborgs universitet med att regelbundet följa upp sina utexaminerade studenter. I år genomförs den andra frågeundersökningen, som syftar till att få en bild av hur studenterna lyckats på arbetsmarknaden. En annan viktig fråga att få svar på är hur studenterna värderar kvaliteten hos sin utbildning i ljuset av sin arbetserfarenhet. Peter Andreasson (vänster) och kollegan Rickard Farby, grundare av Blue Mobile Systems. Alumner startade världsunik verksamhet Peter Andreasson och Rickard Farby, tidigare studenter vid Göteborgs universitet, har etablerat ett framgångsrikt IT-företag med en unik produkt. Företaget, Blue Mobile Systems, utvecklar och säljer världens enda verksamhetsstöd speciellt utvecklat för bevakningsbranschen. Andreasson och Farby är båda alumner från Göteborgs universitetet, och träffades på IT-forskningsinstitutet Viktoria i Göteborg. Efter flera framgångsrika projekt tillsammans startade de en egen verksamhet som fick namnet Blue Mobile Systems. Företaget utvecklar produkten GuardTools, som stödjer hela kedjan från väktaren i fält, den En gång student alltid Alumn! operativa personalen på kontoret till bevakningsbolagens kunder. Blue Mobile Systems har idag sju anställda och befinner sig mitt i en expansiv satsning med start i Storbritannien. Tror på livslångt lärande Både Peter och Rickard har gästföreläst på universitetet och således inspirerat unga systemvetare och andra tekniskt intresserade. Flera av de anställda kommer från Göteborgs universitet. Vi tror mycket på livslångt lärande, och vi fortsätter att utbilda både oss själva, vår personal och våra kunder. Vi är idag ett ungt team med en otroligt stark framåtanda, vi ser alla med spänning fram emot vår stora satsning i Storbritannien nu under våren, säger Peter Andreasson avslutningsvis. Alumn betyder lärjunge eller skyddsling, och omfattar i dagligt tal alla tidigare studenter som läst på universitetet. Göteborgs universitet har ett nätverk för alla sina alumner, idag med över medlemmar. Som alumn får man ta del av nyheter från universitetet, man blir inbjuden till arrangemang med inspirerande föreläsare och får kontakt med andra alumner. Göteborgs universitet behöver sina alumner bl.a. för att visa vad en utbildning kan leda till, förbättra kontakter med arbetslivet samt för att utveckla och kvalitetssäkra utbildningarna.

4 4 UTBILDNING & KOMPETENSUTVECKLING AFFÄRSTIDNINGEN NÄRINGSLIV Ny institution en kraftsamling för fysik och astronomi i Uppsala Institutionen för fysik och astronomi etablerades den 1 januari i år, och är därmed den yngsta institutionen vid Uppsala universitet. Tidigare så har utbildning och forskning inom området bedrivits inom olika institutioner, Uppsala universitet har en lång tradition inom området fysik, men aldrig tidigare har arbetet varit så strategiskt fokuserat som nu. Genomatt samordna fysikens samtliga fokusområden inom en och samma institution höjer man inte enbart kvaliteten på utbildningen, man får även en kraftfull organisation som idag är en eftertraktad samarbetspartner inom näringslivet. Flera av institutionens verksamhetsområden har starka band med det omgivande samhället idag, och forskning inom fysikens olika gränsområden har även traditionellt sett gynnat samhällsutvecklingen i flera avseenden. Bland annat så har man bidragit med viktig kunskap inom globala energisystem, inom kärnfysik, materialvetenskap och kompetens inom mjukröntgen. Kopplat till den senaste forskningen Utbildningen som erbjuds vid Institutionen för fysik och astronomi är kopplad till den senaste forskningen inom respektive område. Idag fokuserar institutionen på tio olika forskningsområden: astronomi, kärn- och partikelfysik, tillämpad kärnfysik, teoretisk fysik, globala energisystem, materialteori, material fysik, yt- och gränsskiktsvetenskap, mjukröntgenfysik samt fysikens didaktik. Uppsala internationellt centrum för forskning inom kärnfysiken I Uppsala erbjuds två spår inom fysikutbildningen. Dels har man naturvetarprogrammen med fysikinriktning, och dels erbjuds civilingenjörs- och högskoleingenjörsprogram. Intressant är att man bl.a. har tagit fram ett helt nytt högskoleingenjörsprogram inom området kärnfysik, och mycket har skett i samarbete med olika aktörer inom lokalt och internationellt näringsliv. Uppsala universitet är över lag kända internationellt som en starkt utvecklande och vetenskapligt förankrad organisation, och idag söker sig studenter från hela världen hit. Från planetsystem till lärande av fysik Den astronomiska forskningen i Uppsala spänner över planetsystem, stjärnfysik och universums storskaliga struktur. Inom dessa och angränsande forskningsområden utförs observationell, numerisk och teoretisk forskning samt instrumentutveckling. Forskningen inom globala energisystem är fokuserad på resursfysik och speciellt på tillgänglighet och produktion av fossila bränslen. Resursanvändning i samhället och socioekonomisk utveckling från ett resursperspektiv ingår också i forskningen. Inom fysikens didaktik intresserar man sig för frågor som rör undervisningen och lärande av fysik och teknik. Detta kan dels handla om grundforskning, t.ex. att skapa bättre förståelse för studenters uppfattningar om fysik, dels tillämpad forskning, t.ex. utvecklingen av nya laborationsformer. Tappar studenter när alla får jobb Forskningen vid Institutionen för fysik och astronomi har en enorm spännvidd, från astronomi till partikelfysik och teoretisk fysik. Samtidigt knyts näringslivet in, bl.a. inom kärnfysiken. Fysikdekan Ulf Danielsson förklarar att den största utmaningen idag är att planlägga ekonomin för kommande år, eftersom institutionens studenter är så pass eftertraktade på marknaden. Många får anställning direkt efter studierna, många som annars skulle gått vidare inom forskningen. Vi vill givetvis fortsätta att utveckla våra studenter, och vi ser mycket positivt på att de går vidare inom forskningen. Samtidigt är det oerhört positivt att så stor andel av våra studenter får jobb. Jag tror att den viktigaste delen för oss är bredden, från grundforskning till tillämpning, där vi kan erbjuda utbildningar Utbildningen och forskningen i landet inom kärntekniken håller nu på att återuppbyggas. Ett viktigt skäl till det är att ett generationsglapp uppkommit när kärnkraftsindustrins specialister nu pensioneras. För att delvis råda bot på detta problem och som komplement till de kurser i kärnteknik som idag ges via Institutionen för fysik och astronomi vid Uppsala universitet, ska ett nytt högskoleingenjörsprogram startas hösten Det nya programmet, som genomförs av avdelningen för tillämpad kärnfysik, finansieras av kärnkraftsindustrin och innebär att studenter från hela landet, som läst minst två år på högskoleingenjörsutbildningarna maskin- eller elektroteknik, ska kunna läsa det tredje året i Uppsala inom området kärnkraftteknik. Direkt kopplat till näringslivet Verksamheten på avdelningen för tillämpad kärnfysik är i mycket hög grad kopplad till näringslivet. Uppsala universitet är en partner i Svenskt kärntekniskt centrum (SKC) som är ett samarbete för forskning och utbildning inom kärnteknikområdet. Övriga partners i SKC är kärnkraftverken, Westinghouse, Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) samt KTH och Chalmers. SKC bidrar årligen med ett basstöd till lärosätena. Därutöver satsar SSM och Forsmarksverket medel direkt för tjänster och forskningsprojekt på avdelningen för tillämpad kärnfysik. Vidare bedrivs en omfattande uppdragsutbildning riktad mot kärnkraftverkens personal. Forskningsresultaten har ofta direkt relevans för kärnkraftindustrin och därmed indirekt för näringslivet i stort. Forskning som bedrivs inom avdelningen för tillämpad kärnfysik är indelad i olika grupper med egna inriktningar. Det handlar dels om grundforskning, där främsta syftet är att bestämma egenskaper hos atomkärnorna som har betydelse för nukleär energiomvandling, och dels mer tekniknära områden som kärnämneskontroll, reaktorfysik och diagnostik, slutförvarets funktion och säkerhet samt fusionsplasmadiagnostik. Professor Ane Håkansson driver flera av forskningsprojekten vid enheten för tillämpad fysik idag. Internationella relationer stärker kärnfysiken Gemensamt för forskningsprojekten är att de drivs som doktorandprojekt och utgör en viktig del i kompetensförsörjningen för branschen när de färdiga doktorerna söker sig ut i näringslivet. Inom verksamheten för kärnämneskontroll arbetar man mycket för att stärka det internationella samfundets förmåga att förhindra kärnvapenspridning i världen. När det gäller reaktorfysik och diagnostik utvecklas tekniker och metoder för att bättre utnyttja bränslet, öka säkerheten i och tillgängligheten av dagens reaktorer. Vidare bedrivs utvecklingsarbete på morgondagens reaktorteknologier mot det långsiktiga målet att få till stånd ett uthålligt och miljöanpassat system för den framtida globala energiförsörjningen. Inom området fusionsplasmadiagnostik råder en stark internationell samverkan, där fusionsforskningen är fokuserad på byggandet av forskningsanläggningen ITER, där världens hela fusionsforskning samlas. Idag bedrivs forskningen vid EU:s fusionsanläggning JET i Storbritannien, där Uppsala har en ledande roll inom neutronmätningar för att bestämma fysikaliska egenskaper hos fusionsplasman. Vid avdelningen tillämpad kärnfysik bedrivs även omfattande forskningsprojekt inom ny kärnkraftteknologi. Vi arbetar bl.a. med projekt som rör de s.k. fjärde generationens reaktorer (gen IV). Denna forskning sker i samarbete med KTH och Chalmers och har möjliggjorts genom ett unikt anslag från Vetenskapsrådet. Eftersom materialfrågor är ett fokusområde inom gen IV bör det finnas ett strategiskt intresse inom den metallurgiska industrin att engagera sig i forskningen inom detta område, berättar professor Ane Håkansson. Forskningen har även en tung internationell anknytning genom bl.a. EU-samarbeten och samarbeten inom de tekniska aspekterna på internationell kärnämneskontroll. Kort om Institutionen för fysik och astronomi Institutionen för fysik och astronomi är den största samlade fysikinstitutionen i landet och etablerades i sin nuvarande form den 1 januari i år. Tidigare har man verkat som olika enheter med delvis likartad inriktning. Att samordna all fysik och astronomi under samma paraply ger möjlighet till att bättre knyta samman fysikens olika delområden och att ytterligare öka kvaliteten på utbildningen. Institutionen har idag tio olika forskningsinriktningar: astronomi, kärn- och partikelfysik, tillämpad kärnfysik, teoretisk fysik, globala energisystem, materialteori, materialfysik, yt- och gränsskiktsvetenskap, mjukröntgenfysik och fysikens didaktik.

5 AFFÄRSTIDNINGEN NÄRINGSLIV UTBILDNING & KOMPETENSUTVECKLING 5 Ekonomihögskolan får ett rejält lyft i Linnéuniversitetets regi Ekonomihögskolan vid Linnéuniversitetet förenar de två institutionerna Ekonomihögskolan vid Växjö universitet samt Handelshögskolan BBS vid Högskolan i Kalmar. En markant förstärkt organisation med gemensamma resurser och ett betydligt större studentintag är bara det kortsiktiga resultatet, på sikt kommer den nya Ekonomihögskolan att vara en utav landets främsta institutioner som utbildar allt från civilekonomer och jurister till företagsledare och entreprenörer. Ekonomihögskolan har funnits vid Växjö universitet i omkring tio år. Institutionen är inte enbart till för studenter, utan vänder sig även till forskare, företag och myndigheter. Utbildningarna präglas liksom näringslivet av globalt tänkande och internationella relationer, studenterna förebereds för arbete på internationell nivå och kan även välja att göra delar av utbildningen utomlands. För närvarande reser ca 250 studenter utomlands minst en termin, ofta ett år, till något av Ekonomihögskolans ca 120 partneruniversitet över hela världen. Man tar också emot ett ökande antal studenter och lärare från utlandet, vilket innebär att internationaliseringen får effekter på hemmaplan. Fler doktorander Vid Ekonomihögskolan bedrivs forskning av högsta internationella klass inom företagsekonomi och nationalekonomi. Genom att Växjö universitet och Högskolan i Kalmar blivit Linnéuniversitetet stärks även forskningen inom alla områden, och inte minst för Ekonomihögskolans fokusområden som idag inbegriper allt från entreprenörskap till arbetsmarknad och migration. Linnéuniversitetet är redan idag en stark aktör, med gedigen kompetens och kapacitet att ta emot studenter från hela världen. Målet är att fler doktorander ska kunna rekryteras inom en snar framtid, vilket inte enbart gynnar universitetet utan den samhälleliga utvecklingen i stort. Verksamheten utvecklas kontinuerligt Framtiden ser ljus ut för Linnéuniversitetet och Ekonomihögskolan. Ansökningarna strömmar in, och man planerar för nya spännande forskningsprojekt. Prefekt Lars Behrenz kommenterar avslutningsvis: Vi kommer nu i det närmaste att arbeta mycket med verksamhetsutveckling. Vi kommer bl.a. att ta oss tid att kvalitetssäkra de projekt som bedrivs i vår regi, och fortsätta att förbättra våra utbildningar kontinuerligt. Målet är att bli en av landets främsta institutioner för högre utbildning totalt sett, för Ekonomihögskolan betyder detta ett rejält lyft vad gäller resurser både materiella och kunskapsbaserade. Methods and Tools for Global Product and Production Development Four Cross-disciplinary Strategic Areas Systems engineering & PLM Geometry assurance & robust design Geometry and motion planning Flexible automation

6 6 UTBILDNING & KOMPETENSUTVECKLING AFFÄRSTIDNINGEN NÄRINGSLIV Executive education for technology managers nurturing growth Chalmers presenterar sjöfartens fantastiska möjligheter Är Du en småföretagare eller entreprenör som vill utvecklas? Bryggsimulator, Full Mission Bridge Simulator. Foto: Jan-Olof Yxell. Läs mer på Människors kompetens avgör organisationers framgång Tre av vårens aktiviteter Välkommen till Æ det professionella Nätverket för kompetensoch karriärutvecklingsfrågor! som träffas 4-5 ggr / år Æ utbildningsdagen RÄTT KOMPETENS den 25 februari 2010 som ger dig kunskap och konkreta verktyg för a analysera och planera för rä kompetens och utveckla din verksamhet Det uppskattas att omkring 90 procent av alla varor som importeras till Sverige kommer sjövägen. Trots detta är sjöfarten en relativt anonym och tät bransch, med många samarbeten internt, men relativt liten kommunikation med allmänheten. Den svenska sjönäringen erbjuder fantastiska möjligheter för en spännande och inspirerande karriär, både nationellt och internationellt. Det är ett smart drag att förlägga en omfattande sjöutbildning just i hamnstaden Göteborg, som med sin traditionella koppling till branschen har goda kontakter med resten av världens nav och främsta aktörer inom det marina. I Göteborg finns ett omfattande sjöfartskluster med utvecklande miljöer för vidareutbildning av sjöfartsnäringens anställda, förutsättningarna är med andra ord bästa tänkbara för Chalmers ca 600 helårsstudenter inom sjöfartsprogrammen, samt de tusentals kursdeltagare som årligen gästar institutionen Sjöfart och marin teknik. Intresset för våra utbildningar har aldrig varit större än vad det är nu, säger Fredrik Olindersson, programansvarig för Sjökaptensprogrammet. genom praktik som senare ofta leder till anställning. Institutionen erbjuder även två mastersutbildningar för sjöbefäl och marina tekniker världen över. Inom den ena mastersutbildningen, Nordic Master in Maritime Management, samarbetar Chalmers med tre andra nordiska högskolor. Majoriteten av studenterna på programmet kommer från den maritima branschen och arbetar parallellt med sina studier. Naval Architecture är en inriktning inom civilingenjörsprogrammet i maskinteknik. Båda mastersprogrammen är internationella och bedrivs på engelska. Världsledande forskning Chalmers Sjöfart och marin teknik erbjuder troligtvis marknadens bredaste utbud av högkvalitativa utbildningar både långtidsutbildningar genom de olika programmen samt ett stort antal kurser som i princip respresenterar allt man kan tänka sig inom modern marin verksamhet. Vid institutionen bedrivs även forskning som i flera avseenden tillhör världens främsta. Vid kompetenscentrat Lighthouse, ett samarbete mellan Chalmers, Handelshögskolan och Sveriges Redareförening, bedrivs forskning- och utvecklingsprojekt inom fem delområden som i korthet omfattar sjöfartens miljöaspekter, ekonomiska och mänskliga faktorer, säkerhet och fartygsdesign. Man anordnar bl.a. temadagar flera gånger årligen, där det senaste inom forskningen presenteras. Samverkan är oerhört viktigt för Chalmers Sjöfart och marin teknik, idag samarbetar man med, förutom andra högskolor och forskningsinstitut, allt från myndigheter till privata rederier av alla storlekar. Mats I. S. Ericsson Æ Inspira onsdagen den 22 april 2010 Barnhusgatan 16, Stockholm, Marknadens främsta Sjöbefäl på alla nivåer, marina tekniker och logistikexperter hör alla till en växande grupp av högkompetenta individer inom den accelererande sjöfartsnäringen. Vid Chalmers Sjöfart och marin teknik utbildas marknadens främsta arbetskraft inom detta segment, de integreras tidigt i den svenska handelsflottan Sjösäkerhetsplattform. Foto: Lars-Eric Carlsson.

7 AFFÄRSTIDNINGEN NÄRINGSLIV UTBILDNING & KOMPETENSUTVECKLING 7 Folkuniversitetet 5000 kurser och 5000 möjligheter! Folkuniversitetet i Västsverige har vuxit ur den gamla kostymen som studieförbund och kan idag liknas vid ett jättelikt utbildningsvaruhus. Från början var verksamheten inriktad på kvällskurser och föreläsningar, idag ryms där också skolor, företagsutbildning och uppdrag för statliga myndigheter, kommuner och landsting. För att inte tala om Swedex Folkuniversitetets test i svenska som främmande språk. En produkt för världsmarknaden, för de tiotusentals som läser svenska runt om i världen. Folkuniversitetet är på riksnivå kanske landets största kursinstitut och har lokal närvaro på ett 40-tal orter. Sedan slutet av 1940-talet har Folkuniversitetet lärt tusentals svenskar språk, datakunskap, estetiska ämnen och mycket annat. Man var också tidigt ute med språkkurser i svenska för att hjälpa de italienare, jugoslaver, finnar m.fl. som arbetade på industrier som ASEA, SKF och Borås textilfabriker. Verksamheten, sfi i dagligt tal, bedrivs numera i kommunal regi. Folkuniversitetet startade även kvällsgymnasiet för de vuxna som inte tagit studenten. Även den verksamheten togs senare över av kommunerna och är idag känd som komvux. Folkuniversitet i Västsverige finns på ett 15-tal orter med ca 5000 kurser och lika många möjligheter. Utöver kvällskurser arbetar Folkuniversitetet med gymnasier och yrkesinriktad vuxenutbildning. Allt i enlighet med sitt pedagogiska koncept med fokus på individen och dennes ansvar för sitt eget lärande. Förra året anställde Folkuniversitetet ett hundratal coacher som nu arbetar på uppdrag av Arbetsförmedlingen med att lotsa arbetssökande vidare till nya jobb. Ett nytt område för Folkuniversitetet är utbildning inom energi och miljö. Här handlar det bl.a. om alternativa energikällor, som exempelvis vindkraft. Under 2010 startas även kurser i apoteksteknik, en lärlingsbaserad utbildning för människor som vill arbeta inom den nu avreglerade apoteksbranschen. Mästare på språk Folkuniversitetet är mycket inriktade på utlandsverksamhet och olika internationella projekt. Många utländska studenter och besökare läser kurser, främst språkkurser, via Folkuniversitetet. Att stärka regionens arbetskraft genom mångfald och även värna om internationella relationer hör till Folkuniversitetets långsiktiga åtagande. Folkuniversitetet utvecklades tidigt till en framstående institution för språkutbildningar. Idag när universiteten drar ned på språkundervisning kan man fortfarande läsa alla de stora världsspråken samt en stor mängd andra språk via Folkuniversitetet, som dessutom tillämpar en egen och mycket framgångsrik pedagogik för språkinlärning. Metoden innebär enkelt uttryck att man lär sig främmande språk på talets grund, förmågan att kommunicera kommer före grammatiska regler. Våra lärare kommer ofta från universitetet och har bästa tänkbara kompetens. Vi bevakar marknadstrender särskilt inom utbildningsområdet, både här hemma och utomlands. Det gör att vi tror oss kunna erbjuda det senaste inom pedagogiken. Jag tror att det gör oss till en bra samarbetspartner inom utbildning, säger Folkuniversitetets rektor Göran Berger. Folkuniversitetet Omsätter ca en miljard kronor i Sverige Har över 6000 anställda och 2000 olika tjänster Finns i fem regioner i Sverige Knyter ihop akademi och näringsliv Sverige och världen Folkuniversitetet erbjuder kurser i svenska som främmande språk på alla nivåer, från nybörjarnivå till avancerad nivå. Företag och organisationer erbjuds skräddarsydda lösningar, som anpassas till de egna behoven. Göran Berger förklarar att detta är en växande marknad, inte minst med tanke på att allt fler svenska företag expanderar utomlands, får utländska chefer och medarbetare, alla behöver goda kunskaper i svenska språket. Swedex är en test i det svenska språket som utvecklats av Folkuniversitetet och rekommenderas av Svenska institutet. Det ger en unik möjlighet för människor världen över att dokumentera sina svenskkunskaper. Idag har Folkuniversitetet ett 50-tal testcenter över hela världen och antalet växer snabbt. Berger avslutar med orden: Utbildning håller på att bli en internationell bransch och svenska utbildningsföretag, bland dem Folkuniversitetet, har börjat etablera sig i andra länder. Svensk vuxenutbildning håller hög internationell klass och kan bli en ny stor exportprodukt på sikt. Mats I. S. Ericsson Karriär & Kompetens driver utvecklingen av ledarskapsutbildningar ABC Karriär & Kompetens AB startade sin verksamhet 1997 för att möta det ökande intresset för kompetensfrågor som identifierats på marknaden. Idag är utbildning och kompetensutveckling helt avgörande för att svenska företag fortsatt ska vara i framkant på en konkurrensutsatt global marknad. Medarbetarnas kompetens avgör verksamhetens framgång, att satsa på att vidareutbilda personalen borde därför vara allas strategi nummer ett. Karriär & Kompetens genomför kompetensanalyser i grupper och organisationer. Man tillämpar en specialutvecklad och unik metod där stor delaktighet från medarbetarna är grundläggande. Genom workshops och analyser hjälper Karriär & Kompetens företagen att identifiera kompetensbehovet och planera för hur det ska tillgodoses. Karriär & Kompetens ger värdefulla råd till Gunnel Frost-Danielsen. HR-funktioner och ledningsgrupper som ska utveckla en strategi för kompetensförsörjningen, och man erbjuder även utbildning och seminarier för chefer och medarbetare. Tre kunskapsområden I korthet arbetar Karriär & Kompetens med tre kunskapsområden; Livs- och karriärutveckling, Kompetensfrågor samt Ledarutveckling. Företaget har sex anställda konsulter, samtliga med akademisk utbildning och lång erfarenhet från personal- och kompetensområdet. Alla har dessutom ledarerfarenhet. Idag verkar Karriär & Kompetens över hela Sverige, med kontor i Stockholm och Uppsala. På Karriär & Kompetens har man förmågan och flexibiliteten att anpassa varje kurs till varje enskild kund. Vi arbetar med våra tre kunskapsområden, men anpassar kursinnehållet till kundens verklighet. Våra kurser kopplas till kundens verksamhet, så att vi på bästa sätt kan kartlägga kundens specifika behov och tillgodose dem, berättar Cecilia Frank, Karriär & Kompetens VD. Förlorad kompetens kan bli dyrt När företag kör på sparlåga blir det ännu viktigare att ta vara på alla medarbetares kompetens och använda den till fullo. Alla verksamheter befinner sig i förändring idag, företag är hela tiden på väg. Vi hjälper till med de svåra övergångarna. Det är viktigt att ledningen är på det klara med att en investering i kompetensutveckling är betydligt mindre än Cecilia Frank. kostnaderna för förlorad kompetens. Vi ser en klar trend idag där företag väljer att satsa på företagsanpassade kurser och ledarutveckling. Under 2010 kommer vi att lägga stor vikt vid träning av chefer, samt arbeta mer med medarbetarskap och teamutveckling hos företag, säger Cecilia Frank. Eskilstuna Framtidens ledare Eva Borgström har utvecklat projektet Framtidens ledare, ett traineeprogram för blivande chefer i Eskilstuna kommunkoncern. Programmet är på tre terminer och löper över 1,5 år, och är tillgängligt för anställda inom kommunkoncernen. Under första terminen samarbetar man mycket med Karriär & Kompetens, som tillsammans med kommunen utformar stora delar av kursinnehållet. Eva Borgström kommenterar: Karriär & Kompetens är en mycket kompetent samarbetspartner som bidragit med viktig know-how och insikt i programmets första termin om personlig utveckling och ledarskap. Senaste kursstart var i augusti 2009, så vi är nu alldeles i början av andra terminen, som ska innehålla bl.a. kommunkunskap och studiebesök. Kommunen har för avsikt att fortsätta samarbetet med Karriär & Kompetens, som nu har blivit en naturlig partner i planeringen och genomförandet av Framtidens ledare.

8 8 UTBILDNING & KOMPETENSUTVECKLING AFFÄRSTIDNINGEN NÄRINGSLIV Tillämpad mekanik driver forskningen framåt inom fordons- och maskinteknik Institutionen för tillämpad mekanik vid Chalmers tekniska högskola är inte enbart en ledande aktör när det gäller fordons- och maskinteknisk forskning inom högskolan, utan spelar även en nyckelroll inom industrin. I takt med att den samhälleliga utvecklingen går mer och mer mot ökad säkerhet och ytterligare fokus på miljöfrågor, har målsättningen för institutionen blivit att utveckla säkra och miljövänliga produkter till gagn för människor och samhälle. Institutionen för tillämpad mekanik bildades 2005, men verksamhet inom tillämpad mekanik har funnits länge inom Chalmers, inom olika avdelningar. Institutionen ger idag grund- och fortsättningskurser inom högskoleingenjörs- och civilingenjörsutbildningen, samt kurser inom forskarutbildningen och fortbildning för yrkesverksamma. Man driver även ett antal kunskapscentra med olika inriktningar inom huvudspåret. Maskiningenjörsporgrammet, inom vilket Tillämpad mekanik driver en stor del av kursverksamheten, är också Chalmers största civilingenjörsprogram. Programmet har även fått utmärkelsen Framstående utbildningsmiljö för sin civilingenjörsutbildning från Högskoleverket, i konkurrens med samtliga universitet och högskolor i Sverige. Bygger egna bilar Institutionen ansvarar för två masterprogram, Automotive Engineering och Solid and Fluid Mechanics. Automotive Engineering syftar mycket till utveckling av branschen för att säkerställa ett hållbart samhälle, framtidens ingenjörer inom detta område förväntas ha goda kunskaper även i miljöfrågor. Inom Chalmers Automotive Projects (CAP) samlas kompetens från olika program och kurser för att med en gemensam plattform kunna utvecklas inom fordons- och maskinteknik. Här får mastersstudenterna bl.a. bygga egna bilar efter egen design. Alla steg i kedjan behandlas, från design och säkerhet till miljöpåverkan. Inom mastern Solid and Fluid Mechanics fås en bred utbildning inom framförallt modellering och tillämpad mekanik, med speciellt fokus på solid-, fluid- och strukturmekanik. Akademin möter industrin Institutionen för tillämpad mekanik är värd för två externa kompetenscentra, ett för järnvägsmekanik (CHARMEC) och ett för förbränningsmotorteknik (CERC). CHARMEC bygger på ett samverkansprojekt mellan industriella intressenter, Chalmers och Vinnova. Centret ser bl.a. till framtida utveckling av järnvägsindustrin, med kostnadseffektiva lösningar som dessutom är säkrare än dagens. Främsta fokus för CERC är att få ner bränsleförbrukning och minska eller t.o.m. eliminera emissioner. Här forskar man mycket i alternativa tekniker för framtidens bränslekonsumtion, ny design för mindre bränslekonsumtion och ny teknik för minskade emissioner. Centret är en mötesplats för både akademin och industrin, tanken är att man ska kunna bidra till ett mer intensivt samarbete mellan högskolan och näringslivet. Revolutionerande forskning Forskningen är indelad i fem avdelningar: Dynamik, Fordonssäkerhet, Förbränning, Materialoch beräkningsmekanik samt Strömningslära. Forskningen som bedrivs inom institutionen är ofta även internationellt revolutionerande, idag bedriver man flera projekt som är helt unika och som med all säkerhet bidrar med kompetens för en hållbar utveckling inom fordons- och maskinteknikindustrin. Hållbar utveckling hör till Chalmers huvudfokus för framtiden, och här är Tillämpad mekanik högst delaktiga på flera plan. Grundutbildningsansvarig Peter Folkow avslöjar för oss att man inom kort hoppas på lite extra forskningsmedel, framförallt inom ämnen som transport och energi. Mats I. S. Ericsson

9 AFFÄRSTIDNINGEN NÄRINGSLIV UTBILDNING & KOMPETENSUTVECKLING 9 CHAMPS utbildning som utvecklar hela organisationer Corporate Value har blivit modeord inom det svenska näringslivet. Att få ut mer av de investeringar som utbildningsinsatser innebär är vad moderna företag och organisationer strävar efter. Det handlar i allra högsta grad om prestationsökning och kostnadseffektivitet, mervärden måste kunna identifieras för att en investering i utbildning ska ses som lönsam. Chalmers Advanced Management Programs (CHAMPS) skräddarsyr utbildningar för näringslivet med speciellt fokus på teknikintensiva verksamheter. CHAMPS etablerades av Chalmers tekniska högskola i slutet av 1980-talet. Syftet var redan från början att stärka ledarskapet i teknikintensiva företag, där CHAMPS bidrar med praktisk utbildning som samtidigt har vetenskapliga grunder. Programmen ger deltagaren, som ofta är ingenjör i grunden, viktiga kunskaper i strategi, organisation och ledarskap. Vinstdrivande verksamhet CHAMPS arbetar med svenska och internationella företag över hela världen. Verksamheten är vinstdrivande och överskottet investeras i teknikorienterade forsknings- och utvecklingsprojekt vid Chalmers tekniska högskola. Via CHAMPS erbjuds mastersprogram, specialanpassade företagsutbildningar, seminarier och ledarskapsinsatser. Man fokuserar på utvecklingen av teknikbaserade affärsverksamhet i allmänhet, och tekniska chefer i synnerhet. Framstående experter Idag bedriver CHAMPS aktiva samarbeten med framstående universitetet, högskolor och organisationer över hela världen. Utbildningarna är speciellt framtagna för marknadens skiftande behov av managementkompetens, och undervisningen ges av framstående experter omkring 70 procent från andra länder än Sverige. Detta bidrar starkt till att göra CHAMPS till ett internationellt igenkänt nav för företagsutbildningar med fokus på management i teknikföretag, och idag sker utbildning inom CHAMPS i tio länder förutom Sverige. Agerar mötesplats CHAMPS verkar även för att olika aktörer i näringslivet möts och skapar förutsättningar för kunskapsutbyte kring exempelvis strategi, marknad och framtid. Genom seminarier och speciella workshops möts företagsledare från hela världen, syftet är att öka nätverkandet framförallt handlar det om att skapa goda relationer och förutsättningar för tillväxt, både för svenska och utländska företag. Mats I. S. Ericsson Ekonomer växer här.

10 10 UTBILDNING & KOMPETENSUTVECKLING AFFÄRSTIDNINGEN NÄRINGSLIV En bitter verklighet för skolan? Ett uppvaknande för skolan skulle alla vinna på. Här följer en liten berättelse som på ett övergripande sätt illustrerar den verklighet våra skolungdomar lever i. Försök föreställa dig följande: Du är på väg till jobbet, i ryggsäcken bär du 8 tunga pärmar en för varje projekt du arbetar med. Kontoret du arbetar på är en grå byggnad med betongväggar och klotter på dörrarna. Du vandrar tre våningar upp, för det finns ingen hiss. Du slår dig till ro i cafeterian. Du har inte blivit tilldelat något kontor. Du störs av musik och dina kollegor som också försöker finna arbetsro där de sitter på hårda stolar och vid mindre bord. Ledningen däremot har egna arbetsrum med bekväma stolar och egna telefoner, dit det är låst. Om du behöver skriva ut får du be ledningen om tillstånd är det dags för första mötet. Du börjar sätta dig in i en komplex samhällsutvecklingsprocess kring demokratifrågor. Det tar tid för alla trettio i projektgruppen att samlas, så mötet kommer inte till ro förrän tio minuter efter utsatt tid. Du har precis börjat fokusera och hinner jobba en halvtimme, sedan säger projektledaren att det är dags att bryta det är dags för nästa möte. För att ta igen missat arbete får du jobba ikapp hemma. Din dag har bara börjat. Den här veckan har du totalt 24 möten i 11 olika projekt med 9 projektledare. Välkommen till skolan. Björn Flintberg GRowth förändrar skolan genom att introducera entreprenöriellt lärande I dagens samhälle är det allt för många unga som ser skolan som ett yttre krav snarare som en inre drivkraft, och kanske alltför många lärare som ser det likadant. Genom entreprenöriellt lärande kan man få elever att våga tro på sig själva och utveckla egenskaper som behövs i ett framtida samhälle. EU har formulerat åtta nyckelkompetenser som alla framtida medborgare behöver - det är här som GRowth tar sitt avstamp. I GRowth-projektet får lärare, skolledare och studievägledare inom gymnasiet och vuxenutbildningen möjlighet att kompetensutveckla sig i en annan slags skola. En skola där elevens egna drivkrafter och drömmar hamnar i centrum. Projektet är unikt då det inte bara levererar utbildningar utifrån ett färdigt koncept, utan låter varje skolenhet utgå från sina egna behov och förutsättningar. I dialog med projektgruppen har respektive skola tagit fram en handlingsplan som uppdateras varje termin under projektet som finansieras av Europeiska Socialfonden. Ett lärande som förädlar Med en budget på 18 msek är GRowth en av de största satsningarna i Sverige på entreprenöriellt lärande under 2009 och Projektet beräknar att 1500 personer kommer att omfattas av kompetensutveckling, nätverksbyggande och metodutveckling. Via webbresurser och de nätverk som finns på GR Utbildning kan deltagarna få genomslag i totalt tretton kommuner i Västsverige med sitt arbete. GRowth handlar om att växa och att förändra sin kompetens tillsammans med sina kollegor för att i slutändan utveckla eleverna till kompetenta och demokratiska medborgare i det 21:a århundradet, säger Björn Flintberg, projektledare för GRowth, och fortsätter: I mångt och mycket handlar det om ett lärande som förädlar istället för förmedlar. Sen tar detta sig många olika former i olika sammanhang. GRowth på Chalmers GRowth genomför utbildningar på upp till tio heldagar för hela lärarlag, håller i processutveckling, hyr in föreläsare kring specialfrågor, skapar digitala miljöer för nätverk och lärande och har stora mötesplatser varje termin. Under hösten 2009 var man på Chalmers i Göteborg, där nästan 500 lärare, skolledare och vägledare fick ett digert program med tema kreativitet och Teo Härén som huvudföreläsare. Paraplyet samverkan för bra inlärning Göteborgsregionens kommunalförbund, som står bakom GRowth, har under lång tid arbetat med nätverk för samarbeten. Att GRowth skapar synergieffekter finns det redan idag flera bevis på, det senaste exemplet är projektets satsning på att skapa en gemensam wiki och länksamling för alla entreprenöriella resurser, det handlar om Paraplyet.net som lanserades i slutet av Det är många som jobbar med den här frågan och genom GRowth får vi förmånen att bygga upp kompetensresurser på många sätt. Med Paraplyet.net så hoppas vi att alla goda krafter vill samverka för att få en riktigt bra miljö, säger Flintberg. Björn Flintberg Du har intresset - vi har utbildningen Kan tänka dig att - resa runt i Europa och uppleva andra kulturer - lära dig guida, arbeta med människor och delta i mässor. - ha tre veckor lång utlandspraktik. SAMHÄLLSVETENSKAPS- PROGRAMMET MED TURISMUTBILDNING med 750 p turism och 15 veckors APU. Kan tänka dig att - klättra, rida, segla, ta dykarcerti?kat och skepparexamen - vandra i skogen, fånga en?sk i sjön och tillaga den på stormkök. NATUR- OCH FRILUFTSPROGRAMMET kombinerar friluftsliv och pedagogisk ledarutbildning. VADSTENAGYMNASIET - en ovanligt aktiv gymnasieskola Välkommen till oss!

11 AFFÄRSTIDNINGEN NÄRINGSLIV UTBILDNING & KOMPETENSUTVECKLING 11 NCFF ett stöd i hälsoarbetet för den svenska skolan Nationellt Centrum för främjande av god hälsa hos barn och ungdom (NCFF) har sedan 2003 regeringens uppdrag att stödja skolors hälsofrämjande arbete med fokus på ökad fysisk aktivitet, goda matvanor samt barns hälsa och lärande. Genom konferenser, fortbildningar, material och konsultativt stöd bistår NCFF landets skolor med de pedagogiska redskapen, de praktiska tipsen och de goda exemplen för ett lyckat och effektivt arbete kring dessa frågor. Att trivas och må bra är även en grundförutsättning för förmågan att lära och utvecklas. Skolans uppdrag är därför att skapa hälsofrämjande miljöer där barn och ungdomar får grundläggande kunskap om den egna livsstilens och miljöns betydelse för hälsan. Stödjer skolorna NCFF bidrar med stöd till skolor och fritidshem så att de t.ex. kan integrera daglig fysisk aktivitet och utomhuspedagogik i undervisningen. NCFF har därför antagit fyra delmål, där organisationen i korthet ska sprida erfarenheter inom idrott och hälsa samt närliggande områden, stödja och informera om forskning och utveckling, verka för en ökad samverkan mellan andra universitet och högskolor, andra myndigheter, organisationer, kommuner och landsting samt verka för en helhetssyn på sambandet mellan fysisk aktivitet, matvanor och barns lärande. Helheten utgör ett gigantiskt uppdrag, och NCFF tar bl.a. hjälp av olika externa organisationer och myndigheter för att uppfylla målen. Mer fokus på mat Utbildningsminister Jan Björklund lär ha sagt att skolmaten ska vara god och näringsrik så att barnen verkligen äter den. Skolmaten är oerhört viktig, framförallt därför att en hungrig elev lär sig sämre. Det är därför en del av skolans uppgift att se till att maten håller bästa tänkbara kvalitet, samtidigt måste skolans läroplan innefatta olika typer av hälsoarbete där eleverna får ta del av viktig information kring kostens betydelse samt aktivt delta i olika fysiska aktiviteter. Utbildningen kring idrott och hälsa bör kompletteras med främjande för fritidsaktiviteter med idrottslig inriktning, skolan bör även förlägga temadagar med speciell inriktning mot fysisk aktivitet. Utomhuspedagogiken är oerhört viktig, här spelar fritids- hemmens verksamhet en stor roll. Rör hela samhället Barn och ungdomars fysiska aktivitet är egentligen en fråga som rör hela samhället och alla vuxna. NCFF arbetar med landets samtliga grund- och gymnasieskolor, samt även med fritidshem och fritidspedagoger. Organisationen har en egen styrelse tillsatt av regeringen. Johan Tranquist är kanslichef och kommenterar dagens förutsättningar för NCFF i allmänhet: I Sverige är vi i många avseenden långt framme när det gäller barn och ungdomars dagliga fysiska aktivitet, inte minst i skolan. Vi är också ett föredöme för många andra länder med vår reglerade skollunch med generellt hög standard. Däremot skulle det behövas mer satsning på interventionsforskning med fokus på hälsofrämjande åtgärder för barn och unga. Detta är ett område som behöver utvecklas och omsättas till praktisk handling, och A DEGREE E FROM jag hoppas och tror, för barnens bästa, att detta är ett område som får mer resurser framöver. Mats I. S. Ericsson AT THE DEPARTMENT OF SIGNALS AND SYSTE STE Biomedical Engineering The programme provides the students s with in-depth skills to meet the increasing demand for more efficient health care systems. To meet the increasing demand in almost all industrial areas and develop improved products and systems by taking into account biomedical and environmental factors to achieve a sustainable society. Communication Engineering Mankind has always communi- cated, but the means of commu- nication change. In this program- me you learn not only the design, function and limitations of modern communication systems but also the fundamental princip- les and methods by which such systems, present and future, are designed. and Mechatronics atic control systems everywhere. Applications span a wide spectrum, from small consumer devices and medical apparatuses to large systems for process and production control. The aim of the programme is to provide a broad syst ems enginee- ring base, suited to the engineering of complex, computer-controlled products and systems. Read more about our master s programmes at halmers.se/s2/en Chalmers University of Technology conducts research and education in engineering sciences, arc hitecture, technology-related mathematical sciences, natural and nautical sciences in close collaboration with industry and society. The aim is to make an active contribution to a sustainable future. Chalmers has about 10,000 students and 2,200 employees. New knowledge and improved technology has characterised Chalmers since its foundation in 1829 in accordance with the testament of William Chalmers, and his motto: Avancez!

12 12 UTBILDNING & KOMPETENSUTVECKLING AFFÄRSTIDNINGEN NÄRINGSLIV Västkraft en ren styrka för teknikbranschen i Göteborgsregionen VästKraft verkar aktivt för att behålla Göteborgsregionens teknikorienterade kompetens. Projektet startade i mars 2009, då teknikbranschen och i synnerhet fordonsindustrin i regionen till stor del kännetecknades av varsel och oro. Under knappt ett års tid har man inom VästKraft gjort omfattande insatser i form av utbildnings- och kompetensutvecklingsprojekt, entreprenörsorienterade projekt samt studievägledning. Göteborgsregionen, GR, startade projektet VästKraft som pågår mellan 2009 och Projektet drivs med medel från Europeiska Socialfonden, och omfattar GR:s 13 medlemskommuner. Idag kan man se att det övergripande resultatet av projektets insatser hittills är att många inom teknikbranschen och fordonsindustrin, som annars skulle gå arbetslösa, antingen har kunnat behålla sin anställning, hittat ett nytt arbete, fortsatt med utbildning, eller till och med startat en egen verksamhet. Tyngre investeringar i kompetensutveckling VästKraft bedriver i huvudsak kompetensutvecklande insatser över en till tio dagar. Utbildningarna är mycket individuellt an- passade och omfattar både kommunikations- och teknikorienterade utbildningar, där själva inriktningen kan vara mot allt från kommunikationsträning till robotprogrammering. VästKrafts styrka är att man genom EU-medel kan göra tyngre investeringar i kompetensutvecklingsarbetet, investeringar som annars inte hade varit möjliga. Projektledare Magnus Kallenberg berättar att man inom GR hoppas på att kunna spinna vidare på projektet genom att delar av det man gör idag flyttas över till exempelvis Vuxenutbildningen i Göteborgsregionen. Vi har kommit långt med projektet idag, vi har genomfört komplexa kompetensinsatser som annars aldrig skulle sett dagens ljus. Jag tror helt klart att det kommer att finnas ett stort behov av liknande insatser även efter VästKraft, därför är det min förhoppning att en annan eller ett par andra aktörer axlar ansvaret och driver konceptet vidare. Offentlig sektor + näringsliv = VästKraft Ett annat syfte med VästKraft är att man ska vara som en drivkraft och föregå med gott exempel för andra regioner. VästKraft är ett oerhört bra exempel på hur den offentliga sektorn och näringslivet kan samverka i kompetensutvecklingsfrågorna. Vi är inte bundna till något företag, utan arbetar aktivt med Fordonsindustrin och dess underleverantörer. Vi skräddarsyr insatser beroende på vad som behövs för varje enskilt företag. Vi arbetar hela tiden efter målet att stärka Göteborgsregionens uthålliga tillväxt, kommenterar Kallenberg. Främjar kvinnligt entreprenörskap VästKrafts insatser ska omfatta 3500 individer, varav 2500 befinner sig i anställning. Resterande Magnus Kallenberg och Catarina Lindfors, på ett informationsmöte är arbetssökande, och har tidigare verkat inom Fordonsindustrin med tillhörande underleverantörer. Av de totala 3500 ska minst 1000 vara kvinnor, Väst- Kraft uppmuntrar speciellt den här gruppen att starta egna företag. För detta har man satt in speciella resurser just för att främja kvinnligt entreprenörskap. Mats I. S. Ericsson Chalmers ser sitt ansvar i statsutvecklingen både lokalt och globalt Chalmers tekniska högskola har en övergripande vision om att aktivt bidra till en hållbar samhällsutveckling. Det nya styrkeområdet Samhällsbyggnad involverar flera av högskolans 17 institutioner för att ligga i framkant med forskning, innovationer och samarbeten. Det handlar om allt från ny energi- och byggteknik, transportlösningar och infrastruktur till fordonsteknik och arkitektur. På Institutionen för arkitektur vid Chalmers utbildar man nu framtidens arkitekter till starka aktörer inom det hållbara samhällsbyggandet. Det handlar både om att forma välfungerande och vackra hus och att tillsammans med ingenjörer utveckla klimatsmarta lösningar med låg energiförbrukning, nya material och en hållbar användning av resurser. De nya arkitekterna förväntas möta stränga krav, där miljömedvetenhet i kombination med ett effektivt systemtänkande, innovationsförmåga och skicklighet i formgivning utgör viktiga grundstenar för att lyckas i sina framtida karriärer. Chalmers har en stark tradition inom hållbar utveckling, med start redan för 40 år sedan, långt innan klimathotet blivit ett hett ämne för diskussion. Idag sker utvecklingen genom bredare yrkesroller och mer samverkan. Den moderna arkitekten en naturlig ledare Institutionen för arkitektur erbjuder utbildning på alla nivåer: kandidatnivå, masternivå, forskarutbildning och fortbildning. Catharina Dyrssen, prefekt på i institutionen, berättar att ledarskap fått ett större inslag i utbildningen. Den moderna arkitekten förväntas kunna hantera mycket komplexa frågor, och med en stor nypa kreativitet ska han/hon även kunna medverka till att lösa viktiga samhällsproblem på både lokal och global nivå, i stora stadsregioner såväl som på mindre orter. Det handlar inte enbart om att designa nya, energisnåla byggnader, utan även att ta hand om befintlig byggnation, kombinera resurseffektiva trafiklösningar med byggd miljö och grönska, och skapa trivsamma, säkra, hälsosamma och välfungerande stadsrum. Vattenfrågorna blir också allt viktigare i stadsbyggandet och är ett område där arkitekter, landskapsarkitekter och ingenjörer behöver samverka. Gränsen mellan byggnation och stadsutveckling har suddats ut. I våra utbildningar och forskningsprojekt kopplar vi på olika sätt det konstnärliga tänkandet med tekniskt kunnande och samhällsengagemang, förklarar Dyrssen. Institutionen för arkitektur är också drivande inom Mistra Urban Futures, ett center för hållbar statsutveckling som Chalmers, GU och ett antal externa parter i år etablerat ett med stöd från Mistra. Genom centret stärks den nationella utvecklingen inom området, och ger även en plattform för internationella samarbeten. Chalmers främjar för entreprenörer i Kenya Exempel på lokala projekt i Göteborg där man vill samverka är byggnation kring Backaplan och i förorten Hammarkullen. Ser vi globalt så medverkar vi i ett stort och spännande projekt kring stadsutveckling i Kisumu vid Lake Victoria i Kenya. Där ämnar Chalmers bygga upp en akademi i samarbete med lokala myndigheter och miljöengagerade företag. Exportrådet har visat ett starkt engagemang, och man stödjer bl.a. lokalt entreprenörskap med miljöprofil i botten. Att bygga upp konceptet i Kisumu banar även väg för vidare utveckling i hela Östafrika, menar Dyrssen. Mats I. S. Ericsson

13 AFFÄRSTIDNINGEN NÄRINGSLIV UTBILDNING & KOMPETENSUTVECKLING 13 I Göteborg finns en av Nordens främsta fysikmiljöer Institutionen för Teknisk fysik är den största enskilda fysikinstitutionen i Göteborg, och bildar tillsammans med Fundamental fysik vid Chalmers och Fysik vid GU en av Nordens främsta fysikmiljöer. Den gemensamma målsättningen är att täcka alla fysikens olika områden med undervisning såväl som forskning. Forskargrupperna vid Teknisk fysik består av både teoretiker och experimentalister, som arbetar med allt från biomaterial och så kallade mjuka material till effektivisering av kol- och kärnkraftverk. Ett område som många av forskarna arbetar relaterar till energiteknologier. Den energirelaterade forskningen omfattar bland annat framtidens teknologier som krävs i ett sol-/vätebaserat energisystem bättre batterier, bränsleceller och vätelagringsmaterial till exempel. Institutionens profil passar därmed väl in i Chalmers vision om en hållbar utveckling. En stor del av den forskning som bedrivs vid institutionen är externt finansierad, och många projekt uppmärksammas långt utanför Sveriges gränser. Våra särskilda spetsområden materialvetenskap, nanovetenskap och energirelaterad forskning, är också tre av Chalmers nyligen etablerade styrkeområden, berättar Per Jacobsson, prefekt på Teknisk fysik. Ett exempel där kunskap om material och nano kombinerats på ett framgångsrikt sätt är en helt ny mätteknik för katalys, som utvecklats av institutionens avdelning för Kemisk fysik. Metoden, som utnyttjar optiska resonanser hos nanopartiklar för att studera reaktionerna på en katalysator, presenterades i en artikel i tidskriften Science i slutet av förra året. Särskilda styrkeområden ger nya möjligheter Förutom nämnda Energi, Nanovetenskap och nanoteknik och Materialvetenskap finns Informations- och kommunikationsteknik, Livsvetenskaper, Produktion, Samhällsbyggnad och Transport med i Chalmers satsning på styrkeområden, som inleddes under förra året. Styrkeområdena är en utveckling av arbetet med Chalmers initiativ som pågått sedan Satsningen ger oss möjlighet att expandera vår verksamhet och även göra nyrekryteringar, och det är förstås både spännande och utmanande, säger Per Jacobsson. Fysik för framtiden Söktrycket till Chalmers fysikutbildningar ligger fortsatt i topp i Sverige. Tillsammans med institutionens tre masterprogram: Complex Adaptive Systems, Applied Physics och Nuclear Engineering samtliga med stort antal sökande och tydlig internationell karaktär, är institutionen med och formar framtidens ingenjörer och fysiker. Nystartade Nuclear Engineering, en masterutbildning inom kärnteknik, har blivit något av en succé och hela området ser Foto: Jan-Olof Yxell. ut att gå mot en renässans. Vi ser fram emot att ta oss an de utmaningar som samhället står inför, och bidra till hållbara lösningar med ny fysik och nya material. Med alla duktiga forskare och nyfikna studenter står vi väl rustade, avslutar Per Jacobsson. PLUGGA I SMÅLAND PÅ CAMPUS ELLER PÅ DISTANS Tekniska utbildningar och forskning i samverkan med industri och samhälle. Ett nytt universitet med ambitioner har öppnat den 1 januari Högskolan i Kalmar och Växjö universitet har gått samman. Resultatet blir en stark och attraktiv kunskapsmiljö i Kalmar och Växjö. Institutionen för teknik sysslar med tillämpad forskning och utbildning i samverkan med industri och samhälle. Hos oss får studenter och forskarstuderande ta del av den forskning som bedrivs och därmed den senaste tekniken. Som student får du möjlighet att bygga upp nätverk för framtiden genom kontakter med företag i regionen, kommuner och andra organisationer. Institutionens internationella kontaktnät ger möjligheter för lärare, forskare och studenter att tillbringa tid på lärosäten utomlands. Vår utbildning finns främst inom ingenjörsområdet där du kan välja mellan fem olika inriktningar. Bioenergiteknik, Byggteknik, Industriell ekonomi, Maskinteknik samt Skog och träteknik. Många studenter läser också kurser och program med skoglig anknytning. Utbildningarna i Skog och träteknik är unika i sitt slag och utsikterna att få jobb efter examen är goda. Du kan välja att läsa utbildningsprogrammen på distans. Ingenjörsprogrammen passar dig som är intresserad av matte och teknik och som i framtiden vill arbeta på ledande positioner inom näringsliv eller samhälle. Stora möjligheter finns att göra en internationell karriär inom de olika områdena.du läser en treårig högskoleingenjörsutbildning och kan komplettera den med magisterexamen. Sedan hösten 2007 erbjuder vi också Yrkeslärarutbildning för gymnasieskolans yrkesinriktade program. Läs mer på Lnu.se eller kontakta studievägledare Stanley Neergaard, tel Kalmar Växjö

14 14 UTBILDNING & KOMPETENSUTVECKLING AFFÄRSTIDNINGEN NÄRINGSLIV PPI sätter människan i centrum Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap (PPI) bildades i samband med starten av Linnéuniversitetet och är en sammanslagning av olika enheter inom Växjö universitet och Högskolan i Kalmar. Idrott/idrottspedagogik, idrottsvetenskap, pedagogik/arbetslivspedagogik, behandlings- och specialpedagogik och psykologi är institutionens ämnesområden. Vi känner att vår nya institution har stora utvecklingsmöjligheter i vår kombination av ämnen. Idrotten och pedagogiken har sedan länge arbetat nära samman och har ett väl utvecklat samarbete, inte minst inom lärarutbildningen. Genom att ämnet psykologi nu finns på samma institution så skapas nya möjligheter och nya perspektiv, säger prefekt Ingeborg Moqvist Lindberg, och fortsätter: Psykologi och pedagogik ligger inom samma samhällsvetenskapliga och beteendevetenskapliga fält men de delvis skilda perspektiven kommer att utveckla våra utbildningar. Vi baserar vår utbildning på aktuell forskning och kommer att lägga stor vikt vid att forskningen kopplas till praktisk verklighet i pedagogisk praktik. Pedagogik mer än skola Pedagogiken är en viktig del av universitetets lärarutbildning och ger delar av det allmänna utbildningsområde alla blivande lärare läser. Ämnet ger också inriktningar mot förskola och fritidshem och driver specialpedagog- och speciallärarutbildningen. Pedagogiken blir helt enkelt särskilt tydlig när man diskuterar skola och lärarutbildning och olika uppfattningar om barn och uppfostran, men pedagogik är mer än skola. Bland annat ger PPI ett unikt treårigt program med inriktning mot ungdomsoch missbruksvård där grunden är behandlingspedagogik. Med vetenskaplig grund i pedagogisk, psykologisk och samhällsvetenskaplig teori ger arbetslivspedagogiken Carl-Axel Hageskog, Professor i Idrottsvetenskap vid Växjö universitet, nu Linnéuniversitetet. kurser i ledarskaps- och organisationsutveckling. Hur människor leder, lär, utvecklas och kommunicerar i en organisation och vilka konsekvenser det får för verksamheten. Psykologi gynnar hela regionen Psykologi utgör ett brett område med stora möjligheter, från idrottspsykologi till klinisk psykologi. Linnéuniversitetet erbjuder idag grund- och mastersutbildningar inom området psykologi, och man förbereder för en forskarutbildning i ämnet, förhoppningsvis med start redan under hösten. Tillsammans med kommuner och landsting planeras även ett specialutformat Psykologprogram för utbildning av legitimerade psykologer i Linnéuniversitetets regi Ett sådant program skulle trygga stora delar av det framtida behovet av psykologisk kompetens i regionen. Efter att Högskoleverket sagt sitt beräknas utbildningen starta hösten Idrotten skapar grunden för framtidsyrken Idrottsvetenskap omfattar program och kurser på alla nivåer. Inom idrottsvetenskapen bedrivs forskning över hela landet genom bl.a. Riksidrottsgymnasiet. Man undersöker bl.a. ungdomars val på gymnasienivå, och i vilka miljöer talanger utvecklas. En mycket omfattande undersökning vi gjort över flera år omfattar den nordiska coachens speciella drag. Vi har idag ett enormt dataunderlag som även skulle kunna användas för att göra paralleller med näringslivet. Näringslivet kan lära mycket från idrottens ledare och vice versa, menar Carl-Axel Hageskog, som tagit fram programmet Coaching och Sport Management vid Växjö universitet och som nu ansvarar för stora delar av den idrottsvetenskapliga avdelningen vid Linnéuniversitetet. Att förmedla/överföra tyst kunskap eller yrkeskunnande hör till ett nytt projekt inom idrottsvetenskapen. Begreppet har etablerats av professor Bo Göranzon, KTH, men numera också gästprofessor på Linnéuniversitetet. Detta forskningsområde om yrkeskunnande är nu ett av Linnéuniversitetets nya, spännande profilområden. Forskning och samverkan PPI har också en omfattande regional samverkan genom utvecklingsprojekt på skolor och företag, studenterna får tidigt ta del av skolans verklighet. Institutionen driver också samverkansprojekt och ger uppdragsutbildningar i nära samarbete, främst med kommuner och landsting och olika delar av idrottsrörelsen. En större satsning om förbättrings- och förändringsledarskap inom hälso- och sjukvården pågår sedan några år. På institutionen bedriver vi forskning om pedagogik och barndom, om utbildning och skola, special-, behandlings- och värdepedagogik, läs- och skrivutveckling, arbetslivets pedagogik och högskolepedagogik. Allt sker i nära samarbete med de verksamheter vi bedriver, rundar informatör Annika Axelsson av. Idrotten och ledarskapet Academy meets Sport! Idrotten är ett viktigt område med en allt större internationell koppling och välutbildade ledare efterfrågas på alla nivåer. Coaching har blivit ett framtidsyrke, och ledarskapsprägeln kan appliceras och användas inom många olika branscher. Inom programmet Coaching och Sport Management studeras ledarskap på alla nivåer, och studenterna utövar sin idrott samtidigt som det akademiska perspektivet vävs in. Coaching for success, en internationell konferens, hölls 2008 vid Växjö universitet. Konferensen byggde på ett samarbete mellan tennis och friidrott, och idén bakom var att forskare skulle få visa upp sina resultat under en dag, coacher som resonerade dag två och den sista dagen var det aktiva som Stefan Holm, Carolina Klüft, Magnus Larsson och Stefan Edberg (samtliga världsnamn inom sin sport) som bidrog med sin syn på coachen och cochandet. Resultatet blev en succé. Därefter har Academy meets Sports blivit som ett motto för den idrottsvetenskapliga satsningen på Växjö universitet, och detta tar man med sig då Växjö universitet och Högskolan i Kalmar tillsammans bildar Linnéuniversitetet. Idrottens entreprenörskap Carl-Axel Hageskog, professor i idrottsvetenskap, har utvecklat programmet Coaching och Sport Management. Det är en grundutbildning som förbereder för ett yrkesliv inom sport-, evenemangsoch hälsosektorn. Utbildningen ger också en bra grund för vidare studier inom idrott, idrottspsykologi och ledarskap. Studenterna, som alla har sina olika erfarenheter från eget idrottande får tillgodogöra sig en solid grund för att omvandla intresse och talang till en näringsverksamhet. Carl-Axel menar att lära av varandras kunnande är en viktig del av undervisningen. Om samliga studenter på en årskull (40) summerar sin idrottsliga erfarenhet (40x15 år) ger detta en gemensam erfarenhetsbas på 600 år vilket ger unika möjligheter att lära av varandra. Carl-Axel är väl insatt i idrottsvärldens entreprenörskap, ett område som berörs i grundprogrammet med tanke på marknadens ständigt ökande efterfrågan på idrottsledare, och har tidigare varit både Davis Cup kapten och personlig tränare för bl.a. Anders Järryd, Magnus Larsson och Mats Wilander. Att tidigt skapa kontakter utgör en central del av utbildningen, studenterna integreras tidigt i sin framtida arbetsmarknad. Många etablerade tränare samt unga nya idrottstränare har gått programmet och med sin idrottserfarenhet samt de systematiska vetenskapliga kunskaperna befolkar de nu idrotten. En idrott som står inför stora utmaningar i och med professionalisering och kommersialisering. Den internationella inriktningen är redan idag en stor del av verksamheten, här kommer vi att fokusera ännu mer, berättar Hageskog. Vad ledarskap går ut på Carl-Axel förklarar att ledarskapet i allmänhet går ut på att skapa ett klimat runtomkring sig där människor trivs. Man måste kunna skapa glädje vilket i sin tur skapar förutsättningar för medarbetarna att prestera optimalt. En ledare skapar bäst glädje genom att vara engagerad och utstråla trovärdighet. Mycket kring ledarskap handlar om kommunikation, men jag vill även påminna om vikten av relationer. Att skapa bra relationer är A och O för en framåtblickande verksamhet som överlever och frodas på lång sikt, avslutar Hageskog med eftertryck.

15 AFFÄRSTIDNINGEN NÄRINGSLIV UTBILDNING & KOMPETENSUTVECKLING 15 Institutionen för kemi- och bioteknik skapar samverkan och långvariga relationer Utbildning och forskning inom kemi- och bioteknik för hållbar utveckling och för ökad hälsa och livskvalitet är visionen för Chalmers institution för kemi- och bioteknik. Här bedrivs forskning och utbildning som knyter in ett stort antal branscher och involverar näringslivet på flera plan. Bland annat så har man skapat kunskapscentra tillsammans med Vinnova och Energimyndigheten, och institutionen samverkar även med ett stort antal nationella och internationella företag. Den långsiktiga visionen om en hållbar utveckling löper som en röd tråd genom hela Chalmers tekniska högskolas verksamhet. Vid Institutionen för kemi- och bioteknik, som även är den största institutionen vid Chalmers, erbjuds utbildning inom civilingenjörsprogrammen Bioteknik, Kemiteknik, Kemiteknik med fysik och inom högskoleingenjörsprogrammet Kemiteknik samt inom de engelskspråkiga mastersprogrammen Biotechnology, Interiör från ett laboratorium. Innovative and Sustainable Chemical Engineering, Chemistry and Bioscience och Materials and Nanotechnology. Kan tappa en master 2011 Omkring 30 procent av de studerande vid Kemi- och biotekniks mastersprogram kommer från länder utanför EU. Efter den stora omdaningen av utbildningsverksamheten 2011 är det möjligt att Chalmers Kemi och bioteknik enbart kommer att kunna erbjuda tre av dagens fyra mastersprogram. Ett gediget samarbete kommer dock även i fortsättningen vara fokus för både Kemi- och bioteknik samt för de fem olika kompetenscentra som utvecklas i institutionens regi tillsammans med ett antal externa parter. Korrosion, katalys och det hållbara samhället är exempel på områden som berörs här. Långvariga relationer På Institutionen för kemi- och bioteknik finns på forskarutbildningsnivå fyra olika forskarskolor som täcker hela forskningsverksamheten. Kännetecknande för institutionens forskning är långsiktiga projekt som löper över längre tidsperioder. De stora centrumen har finansiering för så lång tid som tio år. Projekten bedrivs ofta i nära samarbete med både myndigheter och privata aktörer. Man samarbetar idag bl.a. med AstraZeneca, SCA, Södra Cell, AkzoNobel Surface Chemistry, Eka Chemicals, Borealis, AB Volvo och Saab. Det hållbara samhället Det hållbara samhället har blivit en del av Chalmers slogan. Kemi och bioteknik är i allra högsta grad en viktig samarbetspartner för andra institutioner inom Chalmers, men även för andra universitet och högskolor över hela världen. Förutom att man bedriver framstående forskning inom flera av samhällets idag viktigaste områden för en hållbar framtid, utbildas här även experter som driver själva utvecklingen vidare på alla håll och nivåer ute i samhället. Gränsytan mot industrin är mycket stor, samverkan rör allt från läkemedel och livsmedel till skogsindustri, fordonsindustri och stålindustri. Mats I. S. Ericsson Ett båtskrov med stor påväxt av havstulpan; miljövänliga båtbottenfärger är ett viktigt forskningsområde för oss. Forum for scientists and industrial companies The Materials Day October 21 The Ångström Laboratory, Uppsala University AIMday Academia Industry Meeting day is a trademark of UU Innovation. UU Innovation is a unit for collaborative research initiatives and commercialization support at Uppsala University.

16 16 UTBILDNING & KOMPETENSUTVECKLING AFFÄRSTIDNINGEN NÄRINGSLIV Gestalt Akademin i Skandinavien Vill du skapa förutsättningar för positiva relationer som främjar hälsa, arbetsglädje, ansvarstagande och effektivitet? Med nya insikter, metoder och tekniker kan du bidra till bestående förändring i arbete med människor och i organisationer. Nyfiken? Läs mer på gestaltakademin.se eller ring oss Utbildningar i urval: Gestaltmetodik i organisationer 1 år Dipl Lednings- och organisationsutveckling 2+2 år Dipl Gestaltterapeut 2+2 år Institutionen för Teknikens ekonomi och organisation Profilområden: INNOVATION AND ENTREPRENEURSHIP OPERATIONS MANAGEMENT SUPPLY CHAIN MANAGEMENT Informator sprider kunskap och hjälper företag att utveckla IT-kompetens Informator är idag Nordens ledande utbildningsföretag inom IT, och man riktar sig till företag av alla storlekar, offentlig verksamhet och intresseorganisationer. Med över 600 olika kurser inom IT är Informator marknadens mest heltäckande aktör inom området. Med både spets och bredd står man beredda inför 2010 som förväntas bli ett handlingens år med många omfattande satsningar på just utbildning och kompetensutveckling från flera håll. Informator har många års erfarenhet av att utbilda IT-branschen. Fusionen med Finlands största IT-utbildningsföretag 2004 gjorde Informator till Nordens största och därmed även ledande utbildningsorganisation med lokal närvaro i Stockholm, Göteborg, Malmö, Köpenhamn samt Helsingfors. Idag utbildar man inte bara specifikt inom ITbranschen, utan skräddarsyr kurser som passar varje enskild kund oavsett verksamhetsområde. Det handlar om alla segment där IT används och integreras i den dagliga verksamheten, dvs. i stort sett alla typer av verksamheter idag. Gemensamt för alla våra kurser är att de efterfrågas av företag och offentliga organisationer som Matematik och datavetenskap vid Uppsala universitet Under 2010 rekryterar vi nya doktorander och forskare, bl.a. vid: vill ligga i teknikens framkant, säger VD Henrik Thorsell. Tillgodoser avancerade utbildningskrav På Informator identifieras kundens specifika behov i ett tidigt stadium för att man ska kunna tillhandahålla rätt utbildning på rätt nivå. Genom att Informator samarbetar med branschens främsta lärare och produkttillverkare håller utbildningarna bästa tänkbara kvalitet och kursinnehållet blir ständigt uppdaterat. Man främjar även för individuellt lärande där undervisningen är uppbyggd utifrån en problemlösande pedagogik. Vi anlitar omkring 200 lärare på konsultbasis, det är personer som lever och verkar direkt i näringslivet. Våra konsulter besitter hög och aktuell kompetens för att vi ska kunna tillgodose även de mest avancerade utbildningskrav, berättar Henrik Thorsell och fortsätter: Att tillämpa problemlösande pedagogik ger våra utbildningar en verklighetsförankrad utgångspunkt. Det yttersta målet är att vi ska bidra med färdigheter som blir till nyckelkompetens på kundföretaget. Eftersom våra kunder ofta har en internationell marknad följer vi dem även utomlands där vi utbildar deras anställda eller partners på plats. Utvecklar idéer Henrik Thorsell satt nyligen med i en jury hos IT-Öresund, där man bedömde forskares innovationer utifrån ett kommersiellt perspektiv. Det handlade om flera olika områden, exempelvis medicin, IT och livsmedelsproduktion. Thorsell kommenterar: Syftet var att ta vara på idéer som annars kanske aldrig skulle utvecklas. Vi arbetar även mycket efter denna princip då vi utvecklar nya utbildningar i egen regi. Kompetens, kvalitet, service och tillgänglighet är våra främsta konkurrensmedel i en global utveckling. Gold Partner Informator är Sveriges ledande utbildare på Microsoft-teknologier inom både teknik och systemutveckling, och är Microsoft Certified Gold Partner inom kompetensen Learning Solutions. Vidare så är företaget auktoriserat av SAUF, något som fungerar som en garanti för yrkesskicklighet och god kvalitet. IT borde nyttjas fullt ut Att använda dagens IT-lösningar fullt ut ger företag större kapacitet och frigör arbetskraft som kan investeras på andra aktiviteter genom att rutinmässiga arbetsuppgifter sållas bort. Ökad kompetens inom nyttjandet av IT-lösningar är därför ett mycket uppmärksammat område där intresset växer hela tiden. Det lönar sig helt enkelt att ta tillvara på de egna systemens kraft, mycket kan vinnas på att man utbildar sin personal i att använda befintliga IT-system på rätt sätt, påpekar Henrik Thorsell avslutningsvis. Christer Andersson CIM Centre for Interdisciplinary Mathematics WISENET Uppsala VINN Excellence Center for Wireless Sensor Networks UPMARC Uppsala Programming for Multicore Architectures Research Center Kandidatprogram Matematik Datavetenskap Skicka in din ansökan senast 15 april! Läs mer på Masterprogram Matematik/finansiell matematik Datavetenskap Inbyggda system Tillämpad beräkningsvetenskap

17 AFFÄRSTIDNINGEN NÄRINGSLIV UTBILDNING & KOMPETENSUTVECKLING 17 Signaler och system bygger upp det moderna samhället Vi använder oss av kommunikations- och informationsteknik varje dag oavsett vad vi arbetar med så spelar kommunikations- och informationsteknik stor roll. Oftast så tar vi tekniken för givet, och att en viss lösning har tagit månader eller år att utveckla ägnar vi inte en tanke. Chalmers spelar en central roll i utvecklandet av framtidens infrastruktur för kommunikations- och informationsteknik. Det handlar bland annat om signaler och system, som finns i vår vardag, i vårt arbetssätt, dygnet runt. Institutionen för signaler och system står för en betydande del av grundutbildningen på Chalmers och grundutbildningen står för ca 40 procent av institutionens omsättning. Ett stort antal studenter från många grundutbildningprogram på Chalmers läser under sin studietid någon gång en kurs här, och med flera tusen sökande till ca 150 platser på masternivå så dras slutsatsen lätt: Chalmers signaler och system är i allra högsta grad ett eftertraktat område. Eftertraktade utbildningar Med en hög kunskapsnivå och högkvalitativa utbildningar bidrar institutionen till att Chalmers kan förverkliga sin vision om att bidra till en hållbar samhällsutveckling, signaler och system finns inbäddade överallt i det moderna, funktionella samhället. Eftersom vi spänner över ett så pass brett kunskapsområde, som implementeras över hela samhället, får våra studenter efter utbildningen arbete i många olika branscher. Det vi bedriver här är förutom en given framtidsutbildning även grunden för det framtida samhällets infrastruktur för kommunikations- och informationsteknik, förklarar prefekt Arne Svensson. Institutionen ger mer än 100 kurser i högskoleingenjörsprogram, civilingenjörsprogram och mastersprogram. Ett högt söktryck kännetecknar institutionens masterprogram i Biomedical Engineering, Systems, Control and Mechatronics, samt Communication Engineering. Två center med likartad forskning Vid Institutionen för signaler och system bedrivs världsledande forskning inom områdena medicinsk teknik, antenner, signalbe- Ett mikrovågsbaserat system för hjärnmonitorering och detektion av hjärnskador som mäter förändringar av hjärnans dielektriska egenskaper. handling, reglerteknik, automation, mekatronik, informationsteori, samt kommunikationssystem, och grundsyftet är i stort att utveckla och modellera informationssystem. Några exempel på system som forskare på institutionen studerar idag är hörapparater, robotar, drivlinor, produktionsanläggningar, samt mobiltelefoner. Institutionen är värd för två strategiska forskningscentrum, Charmant och Chase. Forskningen är likartad för båda centren, den största skillnaden ligger i de strategiska objektiven. Charmant, som sponsras av SSF, utvecklar mer grundläggande teknik för framtidens antennsystem. Chase finansieras av Vinnova, Chalmers och olika industriaktörer. Inom Chase arbetar man med framtagning av produkter och innovation inom antennsystemdär produkten har en mer näraliggande anknytning till näringslivets behov idag. Institutionen är även starkt involverad i andra center som drivs av Chalmers och ett antal externa forskningsmiljöer, exempelvis SHC, SAFER och Wingquist laboratoriet. Mats I. S. Ericsson Vill du bli delaktig i något som för mänskligheten framåt? Alla inriktningar av kemiämnet och massor av spännande forskning. Högt rankat inom utbildning, forskning, kvalitetsarbete och internationalisering. Kemister ligger bakom i princip allt som den moderna världen erbjuder; från det senaste cancerläkemedlet till innovativ datorteknologi, från utvecklingen av alternativa energikällor till studier av avlägsna galaxer. Läs vårt kandidat- och masterprogram i kemi eller civilingenjörsprogram i kemiteknik Närkontakt med forskningen och ett studentliv som överträffar det mesta. Möjlighet att förlägga delar av utbildningen utomlands. Uppsala universitet har avtal med 430 utländska universitet i 48 länder.

18 18 UTBILDNING & KOMPETENSUTVECKLING AFFÄRSTIDNINGEN NÄRINGSLIV UU Innovation stärker forskningen i Uppsala UU Innovation är en enhet inom Uppsala universitet där man fokuserar på nyttiggörande och kommersialisering av forskningsresultat. UU Innovations verksamhet startades för ett par år sedan i syfte att stödja forskare i Uppsala, och framförallt de forskare som vill att deras resultat och idéer ska komma till nytta för allmänheten. UU Innovation stödjer forskare bl.a. genom att bistå med patentrådgivning, projektledning och affärsrådgivning. Nyttiggörande av forskningsresultat utgör kärnan i verksamheten, och man främjar samarbete genom den s.k. kunskapstriangeln, omfattande utbildning, forskning och innovation. Det yttersta syftet är att skapa broar för samarbeten mellan akademin och näringslivet. För detta ändamål har inom UU Innovation skapats Ångström Materials Academy, som knyter samman forskare inom Ångströmslaboratoriet i Uppsala med industrin. Här bedriver man tvärvetenskapliga projekt med anknytning till näringslivet. Det handlar om ett ömsesidigt utbyte av tankar och idéer, där företag har en ypperlig chans att lära av forskningen, och forskare i sin tur får tillgång till den kunskap och de behov som finns ute i näringslivet. Ångström Materials Academy har skapats med finansiellt stöd av VINNOVA. En av Materialdagens 30 olika diskussionsgrupper där forskare och företag träffas för att tillsammans genomlysa företagens konkreta frågeställningar. Fotograf Teddy Thörnlund. The Materials Day Inom ramen för Ångström Materials ordnas en temadag, the Materials Day, varje år. Evenemanget utgår ifrån i förväg inlämnade frågeställningar från de deltagande företagen och innebär unika möjligheter för forskare och företag att knyta kontakter och forma grunder för framtida samarbeten. För mer information se materialsday2010 Ångströmslaboratoriet idag Ångströmslaboratoriet anses vara ett av Europas främsta tekniska forskningscenter idag, med omkring 1000 forskare inom materialvetenskap, fysik och kemi. Uppsala var i detta sammanhang tidiga med att integrera olika vetenskapliga discipliner, med resultatet att universitetet idag anses vara ett av världens främsta inom bl.a. materialvetenskaplig forskning. som är utbildad för att nyttiggöra forskningsrön och därmed bidra till skapandet nya innovationer. Hjärnäpplet Nya verktyg för att öka forskarnas intresse för nyttiggörande och kommersialisering är stipendier och priser. UU Innovation och Ångström Material Academy delar årligen ut ett mycket eftertraktat pris, Hjärnäpplet, en symbol för forskningens nyttiggörande från frö till mogen frukt. Hjärnäpplet går till Ångströmsforskare som har en uthållig affärsidé som resulterat i ett konkurrenskraftigt företag. I fjol gick priset till Uppsalaforskaren Lars Stolt, som bildade bolaget Solibro AB och som sedermera köptes upp av börsnoterade energibolaget, Q-Cells. Mats I. S. Ericsson Rektor Anders Hallberg delar ut "Hjärnäpplet" till årets Ångström-innovatör Lars Stolt. Fotograf Teddy Thörnlund Utbildning en viktig komponent Framöver har UU Innovation, med användandet av kunskapstriangeln, ambitionen att i större utsträckning engagera företagen i lämpliga utbildningar. Man hoppas därigenom att ytterligare höja efterfrågan på de studenter som examineras i Uppsala samt att förse industrin med arbetskraft Partnerföretag kan önska tema och innehåll i en s.k. fokusdag. Här ser vi hur en doktorand presenterar analysutrustning för några av de 25 deltagarna från Sandvik under deras "Mikroskopidag". Landets enda farmaceutiska fakultet finns i Uppsala Avregleringen av apoteksväsendet i Sverige medför nya krav på farmacin. I Uppsala har man redan påbörjat processen med att modernisera utbildningen inom Farmaceutiska fakulteten, som även är ett av landets främsta kompetenscentra för läkemedelsforskning och utveckling. Farmaceutiska fakulteten är landets enda fakultet inom området, med rötter som sträcker sig tillbaka till Farmaceutiska institutet i Stockholm tidigt 1800-tal. Den etablerades som fakultet vid Uppsala universitet Vid fakulteten utbildas apotekare och receptarier liksom civilingenjörer i kemiteknik med inriktning mot läkemedel. Här ges också ett ettårigt magisterprogram i klinisk farmaci samt tvååriga masterprogram i läkemedelsanvändning respektive läkemedelsutveckling. Den omreglering som nu skett på apoteksmarknaden öppnar nya möjligheter för de examinerade studenterna och kommer även att påverka den moderninsering som fakultetens utbildningsprogram just nu står inför. Rådgivare för regeringen Dagens verksamhet är indelad i tre huvudområden, där det första innefattar utbildning av farmaceuter, dvs. läkemedelsexperter med olika inriktningar. Det andra huvudområdet omfattar forskning inom alla områden som förknippas med läkemedelsutveckling, det handlar om vad man kallar Drug discovery, Drug development samt Drug uses. Slutligen så har den Farmaceutiska fakulteten vid Uppsala universitet även en central roll i samhället, där man bedriver aktiva samverkansprojekt med olika aktörer inom näringslivet, exempelvis olika läkemedelsaktörer, och man är även starkt involverade som rådgivare för bl.a. myndigheter och den svenska regeringen. Erkänd kvalitet Undervisningen vid Farmaceutiska fakulteten är av erkänt hög standard, något som senast uppmärksammats av Högskoleverket och den rapport som framställts angående undervisningskvalitet i Sveriges högskolor och universitet. Uppsala universitet och Farmaceutiska fakulteten omnämns speciellt i kvalitetssammanhang. Genomsyras av internationella inslag Kännetecknande för all verksamhet inom Uppsala universitet är ett starkt internationellt inslag, där man under långsiktiga förhållanden bygger upp utbildnings- och forskarmiljöer med internationella intressenter, högskolor och myndigheter. Farmaceutiska fakulteten är inget undantag. Det finns flera exempel på internationella samverkansprojekt inom fakulteten, som exempel får studenter inom apoteksutbildningen chans att förlägga stora delar av sina studier utomlands. Här samarbetar man med universitet och forskarinstitutioner över världens befolkade kontinenter. Många farmaceuter som fått sin utbildning vid fakulteten i Uppsala har dessutom gjort internationella karriärer och har befäst närvaron av svenska läkemedelsexperter vid flera myndigheter och industriföretag i utlandet. På det lokala planet grundas intern samarbete på väl etablerade kontakter mellan universitetets olika fakulteter. De farmaceutiska institutionerna samverkar mycket med den medicinska fakulteten i Uppsala, och har en unik roll när det gäller både utbildning och forskning. Samtidigt har man ett totalåtagande gentemot samhället, där Farmaceutiska fakulteten ska stå för en fortsatt hög kompetens inom läkemedelsbranschen. Mats I. S. Ericsson

19 AFFÄRSTIDNINGEN NÄRINGSLIV UTBILDNING & KOMPETENSUTVECKLING 19 Skellefteå är unika med sin företagarutbildning på högskolenivå Studenter från Företagarprogrammet termin 1, Handelshögskolan vid Umeå Universitet på campus Skellefteå. PricewaterhouseCoopers värnar om att vara en av de attraktivaste och högst prioriterade arbetsgivarna för ekonomer i Sverige. Positionen försvaras genom att PricewaterhouseCoopers ständigt håller sig uppdaterade och inte minst är synliga vid landets högskolor och universitet. På Öhrlings PricewaterhouseCoopers i Skellefteå är man aktivt delaktiga i utveckling av ekonomutbildningen vid Campus i Skellefteå genom att själva vara delaktiga i undervisningen. Anders Hettinger från Öhrlings PricewaterhouseCoopers tillsammans med kursadministratören Marita Lundmark från Universitetets Enhet för Näringsliv och Samhälle. Ett samarbete mellan Luleå tekniska universitet, Umeå universitet och Kvalificerad Yrkesutbildning har bl.a. resulterat i ett antal intressanta utbildningar i Skellefteå. Vid Campus Skellefteå studerar ett tusental studenter, som förutom 25 utbildningsprogram även erbjuds ett stort antal fristående kurser många av dessa finns inte någon annanstans och bidrar således till att göra Skellefteå unik som utbildningsort. Här finns bl.a. framstående träforskning och högt rankad ITgrafikutbildning förutom ekonomiutbildning. Aktivt delaktiga Skellefteåföretagen är i stor utsträckning direkt delaktiga i flera av utbildningarna, dels som fadderföretag åt studenterna och dels genom direkta utbildningsinsatser. Ofta hålls utbildning ute på fältet. Öhrlings PricewaterhouseCoopers bidrar, inte enbart med en attraktiv och inspirerande arbetsmiljö, utan även genom att vara aktivt delaktiga vid Luleå tekniska universitet och Umeå universitet genom att anordna speciella utbildningsinsatser. Umeå universitet har bl.a. etablerat det yrkesinriktade Företagarprogrammet, som idag enbart finns i Skellefteå och drivs av Handelshögskolan vid Umeå Universitet. Utbildningen är tvåårig och riktar sig till den som har för avsikt att gå vidare som egen företagare. Man studerar mycket företagsekonomi där bl.a. det juridiska ramverket kring entreprenörskap ingår. Här undervisar Anders Hettinger från Öhrlings PricewaterhouseCoopers i Skellefteå där han är verksam som auktoriserad revisor och affärsrådgivare. Faktum är att Hettinger har tidigare också hållit i revisionsutbildningen vid Handelshögskolan i Umeå under ett stort antal år. Han är även ofta synlig i universitetsvärlden som gästföreläsare inom sina specialområden som t.ex. företagsvärdering, affärsöverlåtelser och ekonomistyrning. Här förklarar han: Jag är mycket intresserad av att förena det akademiska med det praktiska. Med verklighetsförankrade exempel ger jag studenterna en genuin inblick i företagsvärlden. Det handlar inte enbart om vår bransch, syftet är att de ska förstå hur företagandet fungerar ur olika perspektiv inte minst det ekonomiska. Etablerar varumärket PricewaterhouseCoopers har under senare år ökat sitt engagemang ute på landets högskolor och universitet. Revisionsbyråernas huvudsakliga rekrytering koncentreras till högskole- och universitetsstudenter. Vi anställer även gymnasieekonomer och yrkeskunniga, men till stor del är vår utveckling beroende av kompetenta högskolestudenter. Därför har vi i Skellefteå valt att vara delaktiga i universitetsutbildningen i allmänhet och här i Skellefteå i den anpassade högskoleutbildningen kring företagande. På så sätt bidrar vi till kunskapsutveckling och inte minst att etablera PricewaterhouseCoopers varumärke ute på skolorna, säger Anders Hettinger avslutningsvis. Kort om koncernen: PricewaterhouseCoopers är Sveriges ledande revisions- och redovisningsbyrå med ca 3600 anställda och lokal närvaro på 125 orter över hela landet. Koncernen är även globalt ledande och till visionen hör att svenska och internationella företag ska stärkas genom att man har en pålitlig partner i ekonomiarbetet. PricewaterhouseCoopers får ofta mycket höga placeringar i olika undersökningar kring de mest attraktiva arbetsgivarna både nationellt och globalt. Cecilia Holmberg och Simon Dahlberg demonstrerar Visionsbyrån Online för studenter i samband med ett studiebesök hos Öhrlings i december Visionsbyrån smartare ekonomitjänster online och mycket mer! Öhrlings PricewaterhouseCoopers satsar på att vara främst i Sverige både när det gäller tjänster inom revision och redovisning, samt när det gäller rekrytering. Genom att lansera konceptet Visionsbyrån tar PricewaterhouseCoopers ytterligare ett steg mot att vara en framtidens revisionsbyrå. Det handlar om en modern, pålitlig samarbetspartner med toppkompetens, och som dessutom är tillgänglig dygnet runt, årets alla dagar. Visionsbyrån Online är en gemensam digital plattform för företag som vill sköta sitt ekonomiarbete på ett smart och i allra högsta grad kostnadseffektivt sätt. Genom Visionsbyrån Online får företagen tillgång till alla tänkbara verktyg för ett effektivt ekonomiarbete, och allt sköts online. Tillgängligheten är således bästa tänkbara, och kunden har alltid full överblick över vad som händer i redovisningsarbetet. Som kund hos PricewaterhouseCoopers får man automatiskt tillgång till Visionsbyråns baspaket med dokumentarkiv, nyhetsinformation mm. Man kan även välja att uppgradera basutbudet till ett heltäckande affärspaket med alla tänkbara tjänster och support för redovisningsarbetet. Det unika med Pricewaterhouse- Coopers är att kunden själv väljer hur delaktig man vill vara i redovisnings- och analysarbetet. För den som vill ägna all sin tid åt sin egen kärnverksamhet sköter PricewaterhouseCoopers allt kring redovisning från löpande ekonomiarbete som fakturering och lönehantering till skattefrågor och deklarationer. PricewaterhouseCoopers arbetar med alla typer av företag inom alla branscher. Det är därför av stor vikt att Pricewaterhouse- Coopers anställda har en genuin kompetens som ständigt hålls uppdaterad. Utbildning är ett centralt område som prioriteras högt genom hela koncernen, inte enbart efter rekryteringsprocessen utan under hela anställningstiden. Kompetensförrådet fylls ständigt på, befintliga anställda vidareutbildas och utvecklas PricewaterhouseCoopers satsar på att bli kända som landets främsta revisionsbyrå som satsar på framtidens teknik och kompetens.

20 20 UTBILDNING & KOMPETENSUTVECKLING AFFÄRSTIDNINGEN NÄRINGSLIV PER FURUMO VOICE AND M E SSAGE Per Furumo Röstcoach och Konsult i Muntlig framställning Chalmers och GU samverkar för ökad kompetens inom matematiska vetenskaper Kurser i Göteborg och Stockholm Ledarskap och Kommunikation Projektledning Affärs- och Verksamhetsutveckling Utveckling av system Hela kursutbudet hittar du på VISIONSBYRÅN SBYRÅN PRESENTERAR: R: VISIONSBYRÅN N ONLINE FÖR SMARTA EKONOMIFUNKTIONER RE I V isionsbyrån Online har vi s amlat de senaste och mest anvä ndarvänliga systemlösningarna a f ör att hantera ditt företags ekonomi. Här hittar du allt från bokföring, och fakturahantering till verktyg som ger dig en snabb överblick över ditt företags ekonomiska situation. För bara 300 kronor per månad. Välkommen till Visionsbyrånn Online! Vill du veta mer om framtidens kontor? Börja resan på pwc.com/se e/visionsbyran eller kontakta ditt t närmaste kontor i Norr- eller Västerbotten. H aparanda Kalix Luleå Boden Piteå Skellefteå p M alå Lycksele Umeå Vännäs Dorotea pwc.com/se/visionsbyran onsbyran Behöver du och ditt företag hjälp med att förbereda personal för internationella uppdrag? Vilka är de vanligaste infektionssjukdomarna man kan råka ut för vid tjänstgöring i utlandet? Och vad kan man göra för att undvika dem? Vilka vaccinationer behöver man ha innan tjänstgöring i utlandet? Hur kan jag som ledare och chef utveckla vården? Hur kan jag som arbetar med offentlig eller privat vård bättre förstå ekonomiska termer och lära mig använda ekonomin som ett instrument att utveckla och styra verksamheten? Röda Korsets Högskola har en långvarig och bred erfarenhet av att ge utbildningar på högskolenivå och frågeställningarna ovan är bara några få exempel på grunderna för olika utbildningar som högskolan kan arrangera. Poänggivande högskoleutbildningar ges inom vård och medicin och särskilda förkunskaper krävs. Utifrån din organisations behov och önskemål skräddarsyr vi dock även kortare kurser och seminarier. För dessa behövs ingen vårdutbildning eller vårderfarenhet. Ta gärna kontakt med högskolans prorektor, Dr Jan Nilsson om du har frågor och vill ha mer information! Läs mer om oss på Studenter i ett av våra grupprum. Foto: Malin Arnesson. Med samlad kompetens och en gemensam kraftansträngning har Chalmers tekniska högskola och Göteborgs universitet (GU) skapat en gemensam institution för matematik, som idag är en av Norra Europas största. Institutionen för matematiska vetenskaper bedriver utbildning på kandidat-, master- och forskarnivå. På kandidatnivå har man två program: teknisk matematik samt matematik. Teknisk matematik är oerhört eftertraktat med flera sökande för varje plats. På masternivå erbjuds tre olika inriktningar, varav två är tvärvetenskapliga och knyter in andra discipliner vid Chalmers: Engineering Mathematics and Computing Science, samt Bioinformatics and system biology. Det tredje programmet hör till Göteborgs universitet och handlar om matematiska vetenskaper, men inkluderar möjliga tvärvetenskapliga profiler, ex.vis finansmatematik. Matematisk kompetens en bristvara På både Chalmers och Göteborgs universitet är institutionen mycket involverad i grundutbildningen inom många skilda utbildningsprogram. Faktum är att matematik finns överallt, beräkningar ligger till grund för all systemvetenskap, informationsflöden och teknikutveckling. Näringslivet efterfrågar matematiker i allt större utsträckning, och med stundande generationsskifte i åtanke kan man snabbt dra slutsatsen att matematisk kompetens snart blir en bristvara. Alla ämnen med matematisk och naturvetenskaplig anknytning är otroligt spännande och man är även i stor utsträckning garanterad jobb efter studierna. Vi strävar efter att få fler ungdomar att inse hur viktig matematiken verkligen är för samhällets utveckling, framförallt vill vi se fler sökande framöver. Vi måste kunna trygga framtidens kompetens inom området, framhåller institutionsledare Bo Johansson. Forskarutbildningen mest eftertraktad Intill Institutionen för matematiska vetenskaper ligger Fraunhofer Chalmers Center, ett institut för matematisk forskning. Johansson redogör för institutionens forskning: Vi har en internationellt framstående grundforskning, vilket vi naturligtvis är mycket stolta över. Vi har många gästforskare här, och arbetar även med angränsande områden som exempelvis energi. Här har vi flera spännande projekt inom bl.a. vindkraftproduktion och vågkraft, grundat på matematiska beräkningar. Både Chalmers och Göteborgs universitet är starka varumärken internationellt, och det syns bl.a. på antalet utländska studenter, lärare och forskare. Vi hade senast över hundra sökande till våra åtta doktorandplatser. Vi lockar hit de bästa inom området, framöver skulle vi vilja anta fler doktorander då vi vet att det finns mycket kompetens som vi idag inte har möjlighet att ta tillvara på eftersom antalet platser på forskarutbildningsnivån är så pass begränsat, avslutar Bo Johansson. Mats I. S. Ericsson

21 AFFÄRSTIDNINGEN NÄRINGSLIV UTBILDNING & KOMPETENSUTVECKLING 21 Göteborgs universitet kännetecknas av gott klimat och inspirerande miljöer Göteborgs universitet (GU) är med sina studenter ett av de största universiteten i Nordeuropa. GU är också ett av Sveriges populäraste universitet med flest sökande till många program och kurser. Affärstidningen Näringslivs journalist fick träffa Andreas Wihlborg, som går lärarprogrammet vid GU. Andreas Wihlborg siktar på en karriär inom den svenska gymnasieskolan, med speciellt fokus på historia och geografi. Andreas förklarar att valet inte alltid varit självklart, utan snarare berodde på en omdaning i privatlivet. Det började egentligen med att jag skadade ryggen i en tidigare anställning. Med helt andra förutsättningar var jag tvungen att tänka om och välja en annan inriktning, och efter en viss tids fundering kom jag fram till att jag trots att jag aldrig tidigare sett mig själv som ett s.k. läshuvud ville försöka komma in på universitetet. Jag började läsa historia, och kom då fram till att det faktiskt var ett utav de bästa val jag någonsin gjort i mitt liv. Efter ett sabbatsår sökte Wihlborg in till lärarprogrammet vid GU, och blev antagen. Redan från början visste Andreas att han ville bli historielärare, men bestämde sig även för att specialisera på ytterligare ett ämne, geografi. Andreas avslutar nu sista terminen i geografi. Till hösten kommer han att fortsätta med historia, där han bl.a. kommer att skriva en C-uppsats som integreras med pedagogiken. Jag skulle även vilja läsa en angränsande kurs i konflikthantering, något som verkligen knyter an till den moderna miljön i skolorna. Egentligen borde alla få en chans att läsa detta, med tanke på hur mycket lärarnas traditionella auktoritära roll har skiftats under de senaste åren. Upplevelser stärker motivationen Alla som går geografi inom lärarprogrammet på GU har möjligheten att förlägga delar av utbildningen utomlands, göra studiebesök och långresor. Förra året fick Andreas chansen att tillsammans med andra kursdeltagare resa till Kenya. Syftet var bl.a. att studenterna skulle få erfara en verklighet som de flesta andra enbart läser om. Det var otroligt givande att få uppleva utsatta människors vardag så som vi fick. Det var starka upplevelser, men vi såg även att trots all fattigdom fanns ett genomgripande hopp bland människorna som ställde upp och pratade med oss. Detta har motiverat mig, och jag vill framöver kunna sprida den kunskap som jag fick med mig hem från resan, kommenterar Wihlborg. På väg mot en ny pedagogik Lärarutbildningen väver in en rad olika enheter vid GU, och Andreas, som idag är ungefär i mitten av sina studier, har hittills läst på Humanisten, Pedagogen, Handelshögskolan och Geovetarcentrum. Det är en otroligt spännande och inspirerande miljö som råder inom hela GU. Att få prova på olika moment och vistas i de olika miljöer vid GU är en otrolig upplevelse som verkligen stärker motivationen. Över lag känner jag att den traditionella skolpedagogiken håller på att ersättas av en friare, mer självständig pedagogik där studenterna får ta eget ansvar och på så vis utvecklas, Andreas besökte en by utanför Mombasa, Kenya. Här får han hjälp av tre reptilexperter, som samlar in ormar och reptiler till ett hemmabyggt terrarie där de utbildar lokalbefolkningen i vilka ormar som är farliga och vilka som inte är det. både som människor och inom sitt valde studieområde. Så har det varit för mig, förklarar Andreas, och avslutar med orden: Jag upplever att vi förbereds väl för den nya pedagogiken som vi kommer att undervisa i. Det handlar mycket om ny forskning och nya idéer, Sverige har under de senaste åren verkligen gått fram med stormsteg här, men givetvis finns det fortfarande områden man kan fortsätta diskutera och utveckla, exempelvis betygssättningen. Vi har klara mål, men vägen är inte helt utstakad, det blir intressant att se vilka trender som kommer att färga den nya pedagogiken framöver. Kommunikation. Samhälle. Ledarskap. Politik. Människor och arbetsliv. Med ett globalt perspektiv. Sök till ett internationellt program hösten Läs mer om våra samhällsvetenskapliga utbildningar på Lnu.se. Kom ihåg att sista dag för anmälan till höstens utbildningar är den 15 april. Karin Boyeskolan Karin Boye skolan är en läsande och skrivande skola, där du som förälder kan förvänta dig att pedagogerna gör allt för att stödja ditt barns utveckling och skapa förutsättningar för att skolmiljön är trygg och stimulerande. Skolan har också stora förväntningar på dig som förälder, att du uppmuntrar och stödjer ditt barn i skolarbetet. Den röda tråden på skolorna är läsandet och skrivandet, där eleverna får unika färdigheter i att uttrycka sig, kommunicera och utvärdera. Stor vikt läggs även vid att låta eleverna reflektera över sitt arbete och förstå kopplingen mellan de olika ämnena, samt nog så viktigt att tänka efter hur en bra kamrat är. Anmälan till läsåret 2010/11 pågår. Vår vision: Vi leder eleven in i vår gemensamma framtid. Våra fyra hörnstenar: Elevens glädje i lärandet, Föräldrasamverkan, Kommunikation och Vägledning Tel: , (rektor Britt Broström) Kolhättan 303, Ödsmål hemsida:karinboyeskolan.com Chalmers Arkitektur - Vi formar framtidens hållbara samhällsbyggande. Arkitektutbildningar med Masterprogram i Architecture Design for Sustainable Urban Development Architecture and Engineering Kandidatprogram i Arkitektur Arkitektur och teknik Forskarutbildning, Forskning och utveckling, vidareutbildning och samverkan. he he

22 22 UTBILDNING & KOMPETENSUTVECKLING AFFÄRSTIDNINGEN NÄRINGSLIV Mercur Solutions hjälper Ditt företag att simulera framtiden Ett IT-stöd som innebär snabb och säker planering, underlättar rapportering och som erbjuder djupgående analyser av hur verksamheten mår och som dessutom är lätt att använda? Det låter inte möjligt, men verkligheten förvånar oss ibland: Mercur Solutions har utvecklat ett system för verksamhetsstyrning och beslutsstöd utöver det vanliga. Mercur Business Control ger ett heltäckande stöd för budgetering, prognostisering, rapportering, simulering och analys. Mercur Solutions har under de senaste 30 åren byggt upp långsiktiga relationer med svenska företag och organisationer. Företaget konkurrerar med flera stora amerikanska företag, men lokal kännedom, engagemang och tillgänglighet är värden som räcker långt på den nordiska marknaden. Mercur Solutions bistår privata företag inom alla branscher samt offentliga verksamheter med ett sofistikerat men förvånansvärt lättanvänt system för verksamhetsstyrning och beslutsstöd. Mercur Business Control har medfört tidsbesparingar på alla nivåer. För våra institutioner underlättas planeringsarbetet av att mycket information redan Språkvetenskapliga fakulteten vid Uppsala universitet har det bredaste utbudet av språkutbildningar i landet. Här erbjuds grundutbildning i ett 30-tal språk förutom allmän lingvistik, datorlingvistik och jämförande indo-europeisk språkforskning. Forskarutbildning bedrivs i 14 ämnen, och man har idag nära 90 doktorander. finns tillgänglig i planeringsmodellerna och på andra nivåer sparas mycket tid vid sammanställning och analys, uttalar sig Virve Gröningsson, Stockholms universitet. Systemet integreras Efter implementeringen av Mercur Business Control är kundens beroende av konsulter minimalt och nya användare kan snabbt lära sig att använda och administrera systemet. Systemet integreras med kundens befintliga system och blir därigenom en central plats för insamling, bearbetning och presentation av företagets information. Vi arbetar med kvalitetssäkra system och initialt hjälper vi våra kunder att effektivisera sina processer inom områden som budgetering, prognostisering, konsolidering, rapportering och analys. De kunder som vi har idag är främst medelstora till stora företag, berättar Ulf Alkelin, VD Mercur Solutions. Ulf Alkelin, VD Mercur Solutions. Satsar på utbildning och seminarier Supportfunktionen och en enhet för utbildning av både kunder och anställda har utvecklats under senare år. I dagens företag är utbildning ett av de viktigaste investeringsområdena, Mercur Solutions har också nappat på denna positiva och långsiktiga trend och genomför kontinuerligt utbildningar och seminarier inom verksamhetsstyrning och beslutsstöd både för kunder och potentiella kunder. Internt satsar man på ständig kompetensutveckling inom systemintegration, verksamhetsstyrning och projektledning. Möjlig expansion Kundgruppen består idag av 140 Med nära 5000 studenter är Språkvetenskapliga fakulteten den största av sitt slag i Sverige. Fakulteten är uppbyggd av fyra institutioner som bedriver både utbildning och forskningsverksamhet. Vid Engelska institutionen studeras det engelska språket, engelsk litteratur och amerikansk litteratur. Vid institutionen finns också en keltisk avdelning samt Svenska institutet för nordamerikastudier (SINAS). Institutionen för lingvistik och filologi fokuserar på språket och dess användning ur ett mångfacetterat perspektiv. Med omkring 80 kurser i allt från avancerad maskinöversättning till bysantisk litteratur erbjuder institutionen ett mycket varierat utbud av språkutbildning. Vid institutionen för moderna språk bedrivs undervisning och forskning i finsk-ugriska språk, slaviska språk, romanska språk och tyska. Här ges även en bred orientering om kulturen och samhället i de länder där språken talas, och institutionen medverkar även i lärar- och ekonomutbildningarna vid Uppsala universitet. Vid institutionen för nordiska språk bedrivs i första hand undervisning i svenska språket, från samtalsforskning till runstudier, från språk och kön till namnforskning och dialektologi. Institutionen erbjuder även kurser i övriga nordiska språk. Med Carolina Rediviva och Karin Boye-biblioteket förfogar Språkvetenskapliga fakulteten över språkforskarresurser som är bland de rikaste i Norden. företag och organisationer från de flesta branscher över hela Sverige och ett 30-tal företag i resten av Europa. Visionen är att på sikt utveckla verksamheten internationellt för att nå en större målgrupp. Vi satsar givetvis på ytterligare expansion, både i Sverige Samverkar över gränserna Uppsala är vida känt över hela Europa som en av Nordens främsta studentstäder, något som naturligtvis även färgat av sig på utbildningarna som bedrivs vid universitetet. Uppsala universitet har en unik kultur där god samverkan råder, både mellan studenter och lärare samt akademin och näringslivet. Inom universitetet samverkar fakulteterna på flera olika plan, och utbildningarna sträcker sig ofta över gränserna mellan olika fakulteter. Vi ser helt klart att samarbete över gränserna berikar oss, och vi kommer att arbeta mer med detta framöver, kommenterar professor Björn Melander, dekanus och chef för fakulteten. Forskning i världsklass Den forskning som idag bedrivs inom Språkvetenskapliga fakulteten omnämns ofta internatio- och i andra europeiska länder. Vi kommer att arbeta intensivt med att stärka vår egen närvaro ute i Europa, säger Alkelin avslutningsvis. Annika Gullberg Sveriges största språkutbildning finns i Uppsala Nationell wiki och länksamling för entreprenöriellt och företagsamt lärande! Bli medlem och bidra med dina egna bästa tips och bidrag redan idag! nellt, och anses inom flera områden vara i toppklass. Forskning bedrivs inom alla ämnen som man bedriver grundläggande utbildning inom. Inom exempelvis runologi är Uppsala universitet världens främsta, och man har även kommit oerhört långt inom maskinöversättning. Björn Melander kommenterar samarbetet man har med det omgivande samhället och näringslivet: Vi har under en längre tid bedrivit forskning inom området datorlingvistik och maskinöversättning, detta med en klar koppling till näringslivet. Ett exempel är projektet Methodology and Application of a Translation System (MATS), där både NUTEK och VINNOVA tillhört finansiärerna. Melander berättar att projektet gick ut på att utveckla resurser för översättning av dokument inom bland annat företagsvärlden. Forskningen har fått flera positiva spin-offs, och har som exempel resulterat i bildandet av bolaget Convertus AB. Företaget har idag flera av de största aktörerna som sina kunder. Mats I. S. Ericsson

23 AFFÄRSTIDNINGEN NÄRINGSLIV UTBILDNING & KOMPETENSUTVECKLING 23 Göteborgs folkhögskola främjar regional tillväxt Dagens teknik möjliggör flexibelt lärande, och idag har även den mest stressade småföretagare tillgång till ett brett kursutbud med undervisningsmetoder som passar ett tidspressat schema. Göteborgs folkhögskola är en av landets största folkhögskolor, och samarbetet med företagare i regionen utgör en utav grundstenarna i verksamheten. Göteborgs folkhögskola har erbjudit skräddarsydda företagsutbildningar i nära tio år, man har bl.a. samarbetat med företag i Göteborg, Göteborgs kommun och Västra Götalandsregionen. Genom att integrera en flexibel studieform i allt fler kurser vänder sig Göteborgs folkhögskola till en större målgrupp; här finns i stort sett något för alla. Att stärka människor som står långtifrån arbetsmarknaden hör till folkhögskolans nyckelroll, samtidigt integreras ett genuint kursutbud för företagare, bl.a. genom satsningen Vincent. Speciellt fokus på kvinnliga företagare Genom det regionala projektet Vincent fokuserar Göteborgs folkhögskola, som har Västra Götalandsregionen som huvudman, på utbildning och utveckling för entreprenörer och företagare. Vincent har utvecklats under åren och idag finns det tre olika former av Vincent-utbildningar: Entreprenör, Mikro och Original. Under hösten 2009 har projektet Kvinnors företagande stärker Sverige samlat ett stort antal ambitiösa kvinnor med olika företagsidéer i Vincent Mikro, projektet har fått ett positivt gensvar och resulterat i att flera små företag vuxit sig starka i regionen. Genom ett gemensamt nätverk och med vägledning från erfarna kursledare har nya företag etablerats. Tanken bakom Vincent är just att utveckla det regionala näringslivet, antingen genom att befintliga företag utvecklas, eller att nya entreprenörer växer fram. Vincent erbjuder en rad olika verktyg som kan integreras i det egna företaget, utveckling och tillväxt är ledorden. Folkhögskolans utbildningar ren samhällsnytta Göteborgs folkhögskola och dess syskonskolor i regionen har stor erfarenhet av lärande i mångkulturella miljöer. Att satsa på och stärka individer hör till folkhögskolornas allmänna uppdrag över hela Sverige. Det svenska näringslivet behöver mångfald, både vad gäller olika typer av företag och människor som driver dem. Näringslivet ser helt annorlunda ut idag än för bara tio år sedan. Man är inte längre garanterad en plats på ett stort nationellt företag, det är de mindre företagen som utgör framtidens arbetsplatser. Ett annat alternativ är att starta sin egen verksamhet, och detta vill vi stötta. Vi satsar helt igenom på att bygga upp människor genom ett särpräglat entreprenörstänkande som integreras redan från början, berättar projektledare och verksamhetschef Ann-Christine Wallström, som även avslutar med orden: Samtidigt gäller det att stötta de befintliga företagen i vår region. Vi har bl.a. Vincent Mikro för detta ändamål. Under 2010 kommer vi att förädla konceptet och lägga ännu mer kraft på just Mikro, och stort gensvar är att vänta. TRIVS OCH UTVECKLAS! Hos oss jobbar 190 ingenjörer inom Infrastruktur, Energi & Industri och - - erade och för dig med längre erfarenhet. Kännetecknande för oss är att vi trivs och arbetar bra tillsammans! Boka UGL eller någon av våra andra ledarskaps utbildningar på Titta in på och bli inspirerad! FÅ HELA ARBETSPLATSEN ATT BLOMSTRA! Ring oss på Att ta ledningen med utbildning i coaching och ledarskap. Linnéuniversitetet ger kurser och program med ledarskapet i fokus och med vetenskaplig grund i pedagogisk, psykologisk och idrottsvetenskaplig teori. Vi skräddarsyr utbildningar i direkt samverkan mellan universitetet och din verksamhet. Tillsammans undersöker vi hur du kan utöva ett meningsfullt och motiverande ledarskap i ditt sammanhang. Vill du veta mer? Kontakta Hans-Göran Nygren Se även vårt ämne Idrottsvetenskap under utbildning på Lnu.se.

24 24 UTBILDNING & KOMPETENSUTVECKLING AFFÄRSTIDNINGEN NÄRINGSLIV Långholmens folkhögskola en ö av möjligheter På Långholmens folkhögskola har man utvecklat den allmänna kursen med specialinriktningar för olika grupper. Skolan har tre inriktningar på de allmänna kurserna för kvinnor: konst/skapande, musik/drama/teater och människans idéer genom tiderna. En av invandrarkurserna har inriktning vård. Kvinnoperspektivet tilldelas stort utrymme och finns integrerat på Långholmens folkhögskola i alla kurser. Jämställdhet är en av skolans profiler. Skolan startades av LO- distriktet i Stockholms län som en kvinnoskola, för att stärka kvinnor och för att ge kvinnor en starkare position på arbetsmarknaden och ute i samhället. Skolan har även idag flera kvinnokurser med samma syfte. Det finns gott om jobb inom sjöfartsbranschen, både i land och till sjöss. På Chalmers kan du välja mellan tre olika utbildningsprogram med inriktning mot sjöfart. Läs mer om utbildningarna på Verksamhetsstyrning och beslutsstöd... ellerbättrekollpåaffärerna? Oavsettvaddukallardet välj en partner som talar ditt språk. Se vidare på Är det riktigt brådis, ring oss på telefon Mercur Solutions AB. Vretenvägen 13, SE Solna. Rektor Agneta Enbom Holz berättar att de allmänna kvinnokursernas specialinriktningar mot konst/skapande, musik/drama/teater och människans idéhistoria är något som ytterligare har höjt kursernas popularitet. En annan profil är integration. På Långholmen finns idag flera allmänna kurser för invandrare, där mycket kraft läggs på svenska språket och samhällskunskap. En av kurserna har vårdinriktning med ämnen inom vård och omsorg. Invandrarkurserna är könsblandade. Frida är en speciell kurs för kvinnor med funktionsnedsättning. Deltagarna får unika möjligheter att prova på olika skapande teman, ofta med kvinnoanknytning. Det yttersta syftet är att stärka kursdeltagarna och förbättra möjligheterna till integration i samhället. Långholmens Folkhögskolas verksamhet startade Idag är de flesta av skolans kurser förlagda till det som en gång var Fasta Paviljongen på Långholmens fängelse, med undantag för konstskolans kurser. Alla kurser är på externat. Konstskolan Långholmens folkhögskola har även en konstkurs i samverkan med Edsviks konstskola. Det är en förberedande kurs inför konstnärliga yrkesval och vidare studier i ämnet. Här presenteras bl.a. grunder i måleri, teckning och konsthistoria. Utbildningen genomförs på Edsvik konstskola i Sollentuna. Tillsammans med andra konstintresserade får Långholmens deltagare en bra kontaktyta och goda möjligheter till att själva utvecklas konstnärligt, menar Agneta Enbom Holz. Mot nya perspektiv Skolan tror på en inriktning på den allmänna linjen, både när det gäller inriktning på grupper och innehållet i utbildningen. Den delen kommer att utvecklas efter hand. Det kommer att göras med utgångspunkt i samhällets och de sökandes behov och intressen. De flesta kurserna på Långholmen idag är allmänna kurser. Fler särskilda kurser inriktade på intresseområden eller yrken är en möjlig utveckling. Skolan kommer att arbeta med att nå nya grupper. Det är bl a viktigt att ge den aktiva äldre generationen fler utmaningar. Det kommer att finnas många som i framtiden behöver En andra chans. Långholmen folkhögskola kommer att finnas där för dem. Studera humaniora och teologi på Lunds universitet Vi ger den överblick som krävs

25 AFFÄRSTIDNINGEN NÄRINGSLIV UTBILDNING & KOMPETENSUTVECKLING 25 SCAS främjar forskningen inom humaniora och samhällsvetenskap från frö till planta Sverige har ett eget institut för avancerad forskning, som genom vida kontakter med universitet och forskningsinstitutioner världen över bedriver världsunika studier inom humaniora och samhällsvetenskap. Swedish Collegium for Advanced Study (SCAS) grundades Under 2009 var mer än 30 forskare från hela det humanistisk-samhällsvetenskapliga fältet verksamma vid SCAS, och så vitt skilda ämnen som litteraturvetenskap, filosofi, ekonomi och matematik finns idag representerade bland gästforskarna. Björn Wittrock. Aktivitet på SCAS. SCAS. Frön för nya idéer planteras SCAS har sin verksamhet i Linneanum som grundades redan på 1700-talet. Mitt i Uppsala Botaniska trädgård göds således nya idéer som även starkt bidrar till utvecklingen av de huvudsakliga forskningsområdena. SCAS bidrar med en inspirerande miljö och framförallt en mötesplats där man kan utbyta tankar och idéer. Gästforskare erbjuds en plats under ett år eller en termin. Kollegiet spelar dessutom en unik roll när det gäller att stödja lovande forskare bortom doktorsexamen men före en professur. Det nationella spetsforskningsprogrammet Pro Futura Scientia initierades 1999 i samverkan med Riksbankens Jubileumsfond och Stiftelsen för internationalisering av högre utbildning och forskning. Vi strävar efter att vara en plattform där idéer utvecklas, en naturlig grogrund för vidareutveckling av forskningen inom de områden där vi verkar. Vi tänker gränsöverskridande och fäster liten vikt vid exempelvis ämnesområde, nationalitet och ålder. Samverkan är det viktigaste, och vi hoppas att vi med hjälp av vår gemensamma mötesplats kan så ett frö till nya forskningsområden, berättar Björn Wittrock, direktor för SCAS. Från Jerusalem till Jyväskylä Gästforskarna som är verksamma vid SCAS under det akademiska året kommer från universitet och institutioner i hela världen, däribland Jerusalem, Erfurt, Moskva, Paris och Canberra. Från Norden har man idag gästforskare från Uppsala, Helsingfors, Lund, Oslo, Stockholm och Jyväskylä. SCAS ingår i SIAS, en grupp av tio världsledande institut för avancerade studier, däribland IAS Princeton och Wissenschaftskolleg zu Berlin. Inom SIASkretsen bedrivs ett nära samarbete, bl. a. i form av gemensamma europeisk-amerikanska forskarskolor på postdoktoral nivå. SCAS är 2010 värd för gruppens årliga möte. De långsiktiga målen SCAS gör satsningar på tre strategiska nyckelområden inom grundforskning; gränsområdet mellan historiska vetenskaper och samhällsvetenskaper; vetenskaper viktiga för förståelsen av världens kulturella och språkliga mångfald där SCAS med stöd av medel från Riksbankens Jubileumsfond bygger upp ett nationellt forsknings- och utbytesprogram med inriktning på Östasien; samt forskning för att systematiskt stärka förbindelserna mellan ekonomiska vetenskaper och övrig samhälls- och humanvetenskap. Mats I. S. Ericsson North European Institute of Aviation AS Ålesund lufthavn,vigra 6040 VIGRA Tel: Fax

26 26 UTBILDNING & KOMPETENSUTVECKLING AFFÄRSTIDNINGEN NÄRINGSLIV Civilingenjörer med helhetssyn på tekniken i sitt sammanhang Matematiska institutionen utgör tillsammans med Institutionen för informationsteknologi en stor del av Teknisknaturvetenskapliga fakulteten, där de båda institutionerna står för en betydande del av grundutbildningen. I princip kan man säga att institutionerna medverkar i samtliga utbildningar inom fakulteten, totalt flera hundra kurser. Att satsa på bredden hör till en av Uppsala universitets grundprinciper. Just området matematik har en lång och stark tradition i Uppsala. Här finns idag utbildningar som speglar hela kedjan från grundläggande matematik till avancerad ingenjörsmatematik och matematikens tillämpning i samhället. Civilingenjörsprogrammen här i Uppsala sträcker sig över flera olika institutioner, ett exempel är programmet System i teknik och samhälle. Studenter vid detta program får även ett humanistiskt och samhällsvetenskapligt perspektiv på teknik, därför att kompetensen är så pass bred. Vi är helt säkra på att just bredden sätter fart på själva karriären, studenterna finns idag överallt ute i samhället, berättar professor Ingemar Kaj, som även är sektionsdekan för matematik och informationsteknologi. Långsiktig forskning Både Matematiska institutionen och Institutionen för informationsteknologi erbjuder utbildningsprogram på alla nivåer. Masterprogrammet i matematik värnar om den rena matematiken och har också inriktningar mot finansiell matematik, matematisk statistik och tillämpad matematik. Vi vill fånga upp studenter som är intresserade av matematikens olika tillämpningsområden, och som siktar mot en karriär inom exempelvis försäkring, finansbranschen eller statistiska arbetsfält. Samtidigt vill vi attrahera dem som traktar efter en akademisk karriär. Forskningsverksamheten speglar allt vi gör inom utbildningen, detta gäller båda våra institutioner, förklarar Ingemar Kaj. Det finns drygt 15 olika forskarutbildningsämnen inom sektionen för matematik och datavetenskap. De flesta forskningsprojekten är långsiktiga, det handlar om upp till tio år. Ny master för datavetenskapen Ett nytt masterprogram som framtagits inom datavetenskapen är Inbyggda system. Programmet utvecklas och genomförs i nära samarbete med två av universitetets forskningscentra, dels UPMARC med inriktning mot programvara för flerkärniga datorsystem och dels WISENET, som har fokus på trådlösa sensorsystem. Området inbyggda system är högaktuellt och syftar till olika system inom exempelvis bilar och flygplan och andra produkter i vår vardag styrda av många små datorer, där kraven är oerhört höga på funktionalitet och teknikutveckling. Programmet utbildar framtidens experter inom detta område och har fokus på att utveckla inbyggd programvara och få olika delar av tekniska system att fungera tillsammans. 99% av världens datorer är idag inbyggda och framtidens arbetsmarknad för Uppsalas studenter ser lovande ut! Mats I. S. Ericsson Sektionen för kemi erbjuder en ingång direkt in i arbetslivet Uppsala universitet satsar helt igenom på att vara heltäckande och kompletta i utbildningsutbudet. Detta gäller inte minst för sektionen för kemi, som ligger under Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten. Inom utbildningsverksamheten och forskningen täcks samtliga av kemins delområden upp, från grundläggande nivå till tillämpad, från kvantkemi till biokemi, från ren kemi till tvärvetenskapliga projekt. Kemin utgör ett av framtidens viktigaste områden, framförallt med tanke på klimatdebatten och en ökad diskussion kring den hållbara utvecklingen. Sektionen för kemi är uppdelad i de fyra institutionerna biokemi och organisk kemi, fotokemi och molekylär vetenskap, fysikalisk och analytisk kemi, samt materialkemi. För få studenter Inom kemiområdet finns det över lag alltför få studenter i Sverige och hela Europa. Uppsala universitet står för den största kemiutbildningen i Sverige, och har även flest studenter här. Trots detta strävar universitetet efter att rekrytera fler, många fler. Man är bl.a. ute på skolor och informerar om framtidsutsikterna och de många möjligheter som finns inom kemin, där allt från bioenergi och materialteknik till läkemedelsframställning finns representerat. För våra studenter finns egentligen oändliga möjligheter ute i näringslivet. Kemin spelar en stor roll inom i princip alla industrier, vilket medför att i stort sett alla våra studenter får arbete direkt efter utbildningen, berättar Anders Hagfeldt, professor i fysikalisk kemi och sektionsdekanus för kemi. Kemins år 2011 förväntas bli kemins år, med tanke på de omstruktureringar som redan satts i omlopp. Kemin kommer att få mer uppmärksamhet både nationellt och globalt. Uppsala är redan idag en av världens främsta aktörer när det gäller forskning inom kemins olika områden. Man är bl.a. framstående inom bl.a. nanoteknologi, ett område som knyter kemin med fysiken. Vi har satsat på en bred kompetens även inom forskningen, där vi idag bedriver projekt med anknytning till allt från teoretisk kemi till livets kemi, som handlar om bl.a. nervsystem och hjärnans substanser, förklarar Hagfeldt. Masters främst utländska studenter idag De fyra institutionerna bedriver en rad olika mastersprogram inom olika områden, exempelvis förnyelsebara energikällor, kemisk biologi och analytisk kemi. Här finns idag 30 masterstudenter, de flesta från utlandet. Detta understryker ytterligare behovet av fler studenter till kemin, både från Sverige och övriga världen. Spin-offs för forskningen Inom alla kemiinstitutioner pågår olika former av samverkan med näringslivet från forskare som på deltid bedriver affärsutveckling i nystartade företag och spin-offs till forskningssamarbeten med internationella industriella aktörer. För att ge några exempel så samarbetar våra batteriforskare med stora företag som Volvo, Scania, Renault och Philips. Inom biokemin har forskarna etablerat företag för att identifiera och kvantifiera proteiner, Modpro AB, och för att upptäcka nya läkemedel, Beactica AB, berättar Anders Hagfeldt, som här avslutar med några ord om solcellsforskningen: Här samarbetar vi bland annat med det tyska kemiföretaget BASF SE. Den här typen av verksamheter ökar och är ett väldigt viktigt och spännande inslag inom vår kemiforskning. Mats I. S. Ericsson

27 AFFÄRSTIDNINGEN NÄRINGSLIV UTBILDNING & KOMPETENSUTVECKLING 27 Hållbar tillverkning främsta fokus för Chalmers produkt och produktionsutveckling Inom Chalmers forskningsområde virtuell produkt- och produktionsutveckling finns det få som kan jämföra sig i världen. Framtidens produktion bär dock prefixet: Hållbar! För att nå det hållbara samhället krävs nya metoder, inte minst i produktionen, och detta upptar nu forskarnas fulla uppmärksamhet. En stark tillverkande industri i Sverige, som bidrar till såväl ekonomisk som ekologisk och social hållbar utveckling, är livsviktigt för bibehållen konkurrenskraft där arbetstillfällen och kompetens stannar kvar och utvecklas inom landet. Givetvis är perspektivet detsamma om man ser med europeiska glasögon. Rikard Söderberg, professor i produkt- och produktionsutveckling samt föreståndare för Wingquistlaboratoriet, ser på hållbarhet som framtidens stora utmaning. En framtida grön och slimmad tillverkningsindustri kommer snabbt och effektivt att producera komplexa produktvarianter, men även inkludera produktionssystem som kan demontera, sortera och återanvända komponenter och systemlösningar i väldigt hög utsträckning. Detta ställer dock stora krav, inte minst på att man har kontroll på komponenternas kravspecifikationer så att man vet hur och för vilka ändamål man kan återanvända saker och ting, säger han. Redo för nya utmaningar Med nästan ett decennium av framgångsrik forskning inom produktionsområdet står Rikard Söderberg, tillsammans med drygt ett dussin olika forskargrupper, stark och redo för att ta sig an nya utmaningar och hållbarhetsaspekten är onekligen en sådan. Vi tillhör de ledande forskargrupperna internationellt inom produktionsområdet idag. Vi tror att vi inom fem år kan vara världsledande även inom hållbar produktion, säger han. Chalmers satsning på initiativet Hållbar produktion har tre huvudfokus. Hållbar produktutveckling, hållbara produktionssystem och hållbara tillverkningsprocesser. Initiativet har blivit rekommenderat av Vetenskapsråden att få strategiska medel från regeringen, men ytterligare projekt inom produktionsforskningen på Chalmers har också starkt externt stöd, exempelvis från Vinnova och Stiftelsen för strategisk forskning, samt från näringslivet. Wingquistlaboratoriet är en viktig pusselbit. Inom labbet arbetar vi med virtuell utveckling av produkter, verktyg och system. Nu tillför hållbarhetsperspektivet en ny dimension. Hållbar virtuell utveckling kommer att vara resurssparande i sig när arbete som tidigare skett i verkstaden nu istället kan ske virtuellt med datorns hjälp. Att arbeta för att optimera produkter såväl som produktionsapparaten sparar också resurser, säger Söderberg och fortsätter: Vi ska utveckla metoder för livscykelbaserade produktplattformar där hållbarhetskrav och effekter kommer in på ett tidigt stadium. Vi behöver också resurs- och energisnåla hög-presterande produktions- och demonteringssystem. Hållbarhet inom skärande bearbetning Inom material- och tillverkningsteknik är professor Lars Nyborg forskningsledare. Vi arbetar med materialfrågor i tillverkningsprocesser med fokus på skärande bearbetning, berättar han. Utgångspunkten är att en hållbar utveckling ställer framtida krav på lättvikt och emissioner. Då finns det också ett stort tryck på att utveckla och använda nya material i industrin. Inom tillverkningen måste processerna ändå fungera. Forskningsutmaningen är att kunna förstå vad som händer i själva skärzonen, när det gäller materialet och grundläggande mekanikfrågor. Ur industrins synvinkel gäller det att man vill ha tillverkningsprocesser med bibehållen eller ökad produktivitet. Nya skärvätskor med bättre miljöprofil Ett annat av Chalmers forskningsområden omfattar processvätskor. Finns det nya skär-vätskor med bättre miljöprofil? Framför allt vill vi kunna förutsäga processer långsiktigt i ett tillverkningsprocessperspektiv. Vi utgår från experiment på labb och jobbar sedan med materialmodellering virtuellt, säger Lars Nyborg, som avslutningsvis även tillägger: Forskningscentrat MCR är här en viktig aktör. Anna Kim-Andersson, för Chalmers bilaga i Dagens Industri september Wingquistlaboratoriet Wingquistlaboratoriet är Chalmers virtuella produkt- och produktionsutvecklingslaboratorium som drivs i nära samverkan med svensk industri såsom ABB, flera bolag inom Volvokoncernen, SAAB, mjukvaruföretaget RD & T Technology, VINNOVA samt institutet Fraunhofer Chalmers (ett institut för tillämpad matematik som drivs av en stiftelse ägd gemensamt av Chalmers och tyska lärosätet Fraunhofer Gesellschaft). Laboratoriet är ett internationellt ledande kompetenscenter för tvärdisciplinell forskning inom området effektiv produktion. Fyra forskningsområden ingår: Systematisk konstruktion och produktdatahantering (geometri och rörelseplanering) geometrisäkring samt robust konstruktion (flexibel automation). Hållbar produktion är ett viktigt tema inom Wingquistlaboratoriet framöver. Mats Källman J Stahre Rikard Söderberg Laboratoriet är för övrigt uppkallat efter ingenjören och industrimannen Sven Gustaf Wingquist, som med sin konstruktion av kullagret lade grunden till Svenska Kullagerfabriken AB, SKF, som han var med och grundade år 1907.

28 28 UTBILDNING & KOMPETENSUTVECKLING AFFÄRSTIDNINGEN NÄRINGSLIV MiROi hjälper företag att ta tillvara på nyckelkompetens Kompetens är en färskvara och idag ställs oerhört höga krav på arbetsgivare, som i en föränderlig marknad förväntas kunna trygga personalens behov av vidareutbildning och utveckling. De mest attraktiva arbetsgivarna är de som erbjuder fortbildning, en garanti på att den anställde kommer att kunna fortsätta utvecklas i sin karriär. Inom ett par år förväntas nyckelkompetens bli en bristvara hur kan då företagen trygga sin egen arbetskraft och därmed även konkurrenskraft? Ett av Sveriges största utbildningsföretag, MiROi, är även landets ledande aktör inom utbildning på distans. Distansutbildning är förstavalet för företagen idag, de är fullt upptagna med sin egen verksamhet och har inte tid med traditionell skolbänksutbildning. Vi har utvecklat unika koncept för utbildning på distans, där vi i första hand satsar på långsiktig kompetensutveckling genom olika marknadsstrategiska kurser, berättar Jan Aspvik, VD, huvudägare och grundare av MiROi. Han fortsätter: Utbildning är en oerhört stor fråga idag. Kompetensen driver företagen framåt. När vi rekryterar personal själva erbjuder vi ofta en intern coach som först utbildar den nyanställde i våra rutiner och arbetssätt. Vi anställer ofta människor med idrottslig bakgrund, då vi av erfarenhet vet att de ofta även är väldigt duktiga säljare och har ett inre driv som är precis det vi söker. Ett lysande exempel är vår regionchef för Mellannorrland, f.d. hockeyspelaren Mikael Andersson. Internationella relationer i dagens företag MiROi gör analyser av utbildningsbehovet på kundföretaget för att på bästa sätt kunna tillämpa utbildningen. MiROis utbildningsmetoder är smått revolutionerande där kursdeltagarna uppgår till omkring ett 100-tal deltagare per lärare i antal, istället för traditionellt lärande på deltagare i en sedvanlig klassrumsundervisning. Flexibiliteten gör att fler människor som vill får möjligheten att studera, och man kan befinna sig var som helst i landet och ändå få tillgång till samma stora kursutbud. Genom att lärarna kommunicerar via en intern databas eller e-post, med speciella svarstider, kan varje kursdeltagare alltid lita på att få den hjälp de behöver och förväntar sig. Eftersom konjunkturen ser ut som den gör idag ser vi också en trend där företagen satsar mer på den interna nyckelkompetensen. Det handlar mycket om utveckling av ledarskapet, och att skapa teamanda. Vi har ett stort antal kurser som stärker ledarskapet och även fokuserar på teambuil- SVERIGES STÖRSTA MUSIKHÖGSKOLA. DE VASSASTE STUDENTERNA. DE TYNGSTA ALUMNINAMNEN. Landets mest omfattande utbildningsutbud för klassisk musik, folkmusik, jazz, komposition, dirigering, musik- och medieproduktion, musikpedagogik, rytmik, musikterapi... Kandidat- master- forskarnivå Fristående kurser Över 200 varierade konserter om året: allt från sologitarr till storband, symfoniorkester och kör! Välkommen till oss på KMH! Jan Aspvik, grundare och huvudägare av MiROi. Mål: få ut folk i arbete eller fortsatta studier På MiROi är man bra på att ta tillvara på människors styrkor, som appliceras på rätt sätt för att öka chanserna till anställning. Idag finns MiROi representerade över hela Sverige och man samarbetar med både privata företag och offentlig verksamhet. Under det senaste året har MiROi samverkat mycket med Arbetsförmedlingen då man anordnat olika arbetsmarknadsinsatser för att möta en ökande efterfrågan. MiROi har en bred utbildningsverksamhet där man genom ett expansivt kontaktnät knyter in näringslivet. Det starka samarbetet med näringslivet stimulerar bl.a. till fortsatt sysselsättning och hjälper till att få ut folk i arbete. Samarbetet gynnar alla parter då företagen får den kompetens de behöver, samtidigt som kursdeltagarna kommer ut i arbete. Detta är ett garantibevis på MiROi:s utbildningsinsatser. ding, säger Aspvik och fortsätter: I en global marknad är det även viktigt att utveckla internationella relationer och språkkunskaper blir en naturlig del av detta. Vi har idag ett antal kurser som berör internationella relationer och kroppsspråk, vi erbjuder även språkkurser som exempelvis affärsengelska. Framöver kommer vi att utveckla verksamheten med internationell koppling, och satsar nu ytterligare på bl.a. utbildningsområden som kundrelationer och kommunikation. Distansutbildning ökar Varje medarbetare i vilket företag som helst kan kompetensutvecklas under en längre eller kortare tid utan att behöva Det handlar om att leverera kostnadseffektiva lösningar av hög kvalitet för kunden, samtidigt som alla behov tillgodoses, både kundens, näringslivets och kursdeltagarnas. Idag har vi ett intensivt samarbete med kommuner över hela landet. På uppdrag av Arbetsförmedlingen arbetar vi med kort- och långtidsarbetssökande i olika insatser, där vi genom olika arbetsmarknadsprogram stärker och motiverar de arbetssökande. Målet är antingen anställning eller vidareutbildning, berättar Linda Wågström, som bl.a. arbetar med affärsutveckling inom MiROi. lämna sin arbetsplats. Detta genom att studera via MiROis plattform någon timme varje dag. Jan Aspvik bedömer att marknaden för distansutbildning kommer att öka kraftigt under de närmaste åren. Tekniken blir mer tillgänglig, utbildningen är mer kostnadseffektiv. Flexibelt utbud Kännetecknande för MiROi är att man håller sig ständigt uppdaterade. När marknaden förändras följer MiROi med, och utvecklar utbildningsutbudet efter de behov som finns. Som ett led i detta erbjuder man idag även lärlingsutbildningar och olika orienteringsutbildningar. Exempel på arbetsmarknadsprogram vi har idag är inom sälj och kommunikation, samt en som startade nu i januari med inriktning mot serviceyrken. Det är en omfattande utbildning med speciell inriktning mot bl.a. turism, hushållsnära tjänster och callcenter. Vi har även ett stort antal flexibla utbildningar där kursdeltagarens specifika behov styr innehållet, det kan vara allt från att bli bättre i en viss programmiljö till att utvecklas rent språkmässigt, förklarar Wågström. Eget bokförlag MiROi är inte enbart aktiva på utbildningsområdet, utan arbetar även med integreringsfrågor för att snabbare få ut både unga och gamla i arbetslivet. Genom det egna bokförlaget har MiROi under 2009 även publicerat boken Konsten att hitta och få ett arbete som man vill ha, skriven av Jerker Swande som anses vara expert på området. Boken kan beställas direkt via hemsidan, och rekommenderas för alla som vill eller måste söka ett nytt arbete. Boken är en praktisk manual som med en insiktsfull dialog berättar om hur det går till att få ett nytt arbete.

29 AFFÄRSTIDNINGEN NÄRINGSLIV UTBILDNING & KOMPETENSUTVECKLING 29 Samhällsvetenskaplig grund bra ingång för internationell karriär Institutionen för samhällsvetenskaper vid Linnéuniversitetet bygger på väletablerade enheter från Växjö universitet och Högskolan i Kalmar. Institutionen erbjuder utbildningar inom högaktuella områden där studenterna även har möjlighet att studera utomlands. Redan på grundnivå förbereds man för en eventuell internationell karriär. Freds- och utvecklingsstudier, journalistik, kriminologi, medie- och kommunikationsvetenskap, medieproduktion, samhällskunskap, sociologi och statsvetenskap är de områden som man arbetar med på Institutionen för samhällsvetenskaper som har sin verksamhet i både Växjö och Kalmar. Institutionen är också starkt engagerad i lärarutbildningen och är värdinstitution för det nya Rektorsprogrammet som startade hösten 2009 som uppdragsutbildning från Skolverket. I samband med sammanslagningen av Växjö universitet och Högskolan i Kalmar har respektive lärosätes främsta styrkor synliggjorts, där Kalmar exempelvis har en fin tradition inom bl.a. journalistik och medieproduktion. I Växjö är man traditionellt starka på internationella utbildningar. De senaste fem åren har cirka internationella studenter studerat vid Växjö universitet Internationalisering i alla ämnen Internationalisering är ett självklart och betydande inslag i verksamheten. Institutionen har genom Växjö universitets ursprungliga enhet en lång tradition av internationellt utbyte och målsättningen är att ha internationellt utbyte inom alla ämnen och utbildningsprogram på den nya Institutionen för samhällsvetenskaper. Då arbetsmarknaden blir allt mer internationell är det en värdefull erfarenhet att förlägga en del av sin studietid i ett annat land, antingen genom studier eller praktik, menar prefekt Stefan Höjelid. Studenter som pluggar. Foto: Giv Akt. Väletablerad forskning Växjö universitet har bedrivit framgångsrik och mångsidig forskning inom de samhälleliga vetenskaperna sedan mer än ett decennium. Starka miljöer utgör nu bl.a. professionsforskning inom sociologiämnet och forskning om institutionell utvckling och värden inom statsvetenskap. Man har också utvecklat olika plattformar eller centra för olika delar av forskningen, såsom CCS (Centrum för kultursociologi) och VALV (Växjö universitets plattform för arbetslivsvetenskap). Vi hoppas också kunna förstärka forskningen inom medieämnena för att på så sätt få en naturlig forskningsanknytning av grundutbildningen, säger Stefan Höjelid och fortsätter: Vi ämnar knyta fler kontakter med både den offentliga sektorn och näringslivet, där olika aktörer på lokal och regional nivå framöver kan bli viktiga samarbetspartners i framtagandet av nya utbildningar. Forskarutbildning ges i sociologi och statsvetenskap. Höjelid avslöjar att fler forskarutbildningar kan komma att bli aktuella inom en inte allt för avlägsen framtid. Juridiska institutionen expanderar under Expansionen omfattar både utbildning och forskning. Vi välkomnar fler studenter till vår högkvalitativa undervisning. Vi kommer också att söka lektorer, professorer och doktorander inom många olika ämnesområden. Håll utkik efter våra annonser! För mer information, kontakta: Dekan Torbjörn Andersson, Prodekan Anna Singer, Prefekt Olle Lundin,

Strategi för entreprenörskap inom utbildningsområdet

Strategi för entreprenörskap inom utbildningsområdet Strategi för entreprenörskap inom utbildningsområdet Förord Eget företagande måste bli ett lika naturligt val som anställning. För att nå dit kan utbildningsväsendet fylla en viktig funktion genom att

Läs mer

Fakta om Folkuniversitetet

Fakta om Folkuniversitetet Fakta om Folkuniversitetet Folkbildningstanken alla människors livslånga rätt att fritt söka efter kunskap genomsyrar vår pedagogik, organisation och våra värderingar. Folkuniversitetet är ett studieförbund.

Läs mer

Umeå universitet möter framtiden med gränslös kunskap

Umeå universitet möter framtiden med gränslös kunskap Dnr: UmU 100-394-12 Umeå universitet möter framtiden med gränslös kunskap Umeå universitet 2020 Vision och mål Fastställd av universitetsstyrelsen den 8 juni 2012 Umeå universitet 2020 Vision och mål Umeå

Läs mer

Teknik och innovationer

Teknik och innovationer Teknik och innovationer 0011100010 1100101110 01101110001 01001110100 1111011000 Teknik Att ha kunskaper i teknik och naturvetenskap är viktigt i det samhälle vi lever i. Intresset för att läsa vidare

Läs mer

TEKNIKUTBILDNING FÖR DAGENS OCH FRAMTIDENS INDUSTRI - KOMPETENSCENTRA FÖR EFFEKTIV RESURSANVÄNDNING

TEKNIKUTBILDNING FÖR DAGENS OCH FRAMTIDENS INDUSTRI - KOMPETENSCENTRA FÖR EFFEKTIV RESURSANVÄNDNING TEKNIKUTBILDNING FÖR DAGENS OCH FRAMTIDENS INDUSTRI - KOMPETENSCENTRA FÖR EFFEKTIV RESURSANVÄNDNING TEKNIKCOLLEGE SOM TILLVÄXTFAKTOR Svenska teknik- och industriföretag har stor betydelse för vår samhällsekonomi

Läs mer

Vision och övergripande mål 2010-2015

Vision och övergripande mål 2010-2015 Vision och övergripande mål 2010-2015 Beslut: Högskolestyrelsen, 2009-12-17 Revidering: - Dnr: DUC 2009/1139/10 Gäller fr o m: 2010-01-01 Ersätter: Dalauniversitetet akademi och yrkesliv i partnerskap.

Läs mer

din väg in till Högskolan i Skövde

din väg in till Högskolan i Skövde Externa relationer din väg in till Högskolan i Skövde Externa relationer är den naturliga ingången till Högskolan i skövde och våra ögon och öron utåt Externa relationer är en del av avdelningen Externa

Läs mer

Ditt företag och Linnéuniversitetet har mycket att lära. Av varandra.

Ditt företag och Linnéuniversitetet har mycket att lära. Av varandra. Ditt företag och Linnéuniversitetet har mycket att lära. Av varandra. Vi erbjuder möten som kan utveckla ditt företag. Och dig. Att samverka med forskare sätter igång kreativa processer och lyfter frågan

Läs mer

Gymnasieskolan och småföretagen

Gymnasieskolan och småföretagen Gymnasieskolan och småföretagen Mars 2004 Inledning Gymnasieskolan är central för småföretagens kompetensförsörjning och konkurrenskraft. Företagarna välkomnar att regeringen nu slår ett slag för ökad

Läs mer

Strategi för fakulteten för hälsooch livsvetenskap

Strategi för fakulteten för hälsooch livsvetenskap Dnr: 2016/6683-1.1 Strategi för fakulteten för hälsooch livsvetenskap 2017-2020 Beslutat av Fakultetsstyrelsen för hälso- och livsvetenskap Gäller från 2017-01-01 Beslutat av: Beslutsdatum: 2016-12-08

Läs mer

Världsledande transportforskning i. Vicerektor Anna Dubois Chalmers Tekniska Högskola

Världsledande transportforskning i. Vicerektor Anna Dubois Chalmers Tekniska Högskola Världsledande transportforskning i näringslivssamverkan Vicerektor Anna Dubois Chalmers Tekniska Högskola Bakgrund Transportforskning Rekommenderade ansökningar inom utlysningen Strategiska forskningsområden:

Läs mer

Folkuniversitetets verksamhetsidé. Att genom kunskap och skapande ge människor förutsättningar för ett rikare liv

Folkuniversitetets verksamhetsidé. Att genom kunskap och skapande ge människor förutsättningar för ett rikare liv Folkuniversitetets verksamhetsidé Att genom kunskap och skapande ge människor förutsättningar för ett rikare liv Folkuniversitetet för ett rikare liv Folkuniversitetets idé är att kunskap, förståelse

Läs mer

MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ

MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ FÖRORD Malmö högskola var redan från början en viktig pusselbit i stadens omvandling från industristad till kunskapsstad och

Läs mer

SAMVERKAN KTP DALARNA

SAMVERKAN KTP DALARNA SAMVERKAN KTP DALARNA FRAMTIDENS SÄTT ATT REKRYTERA DE FRÄMSTA HÖGSKOLESTUDENTERNA TILL FÖRETAGEN! Inledning KTP Dalarna är ett pilotprojekt som går ut på att för första gången i Sverige praktiskt testa

Läs mer

Plattform för Strategi 2020

Plattform för Strategi 2020 HIG-STYR 2016/146 Högskolan i Gävle Plattform för Strategi 2020 VERKSAMHETSIDÉ Högskolan i Gävle sätter människan i centrum och utvecklar kunskapen om en hållbar livsmiljö VISION Högskolan i Gävle har

Läs mer

Varför vill Teknikföretag att Felix stör en ingenjör?

Varför vill Teknikföretag att Felix stör en ingenjör? Varför vill Teknikföretag att Felix stör en ingenjör? Teknikföretag är Sveriges viktigaste företag för tillväxt, sysselsättning, utveckling, export och därmed för välfärden. Det finns en stark koppling

Läs mer

Internationalisering. Globaliseringen. 26 Program E: Ledande nordlig region

Internationalisering. Globaliseringen. 26 Program E: Ledande nordlig region Internationalisering Globaliseringen Ökat informationsutbyte och minskade hinder för migration, investeringar och handel har påverkat den ekonomiska utvecklingen i världen. Globaliseringen har dessutom

Läs mer

Strategi för fakulteten för hälsooch livsvetenskap

Strategi för fakulteten för hälsooch livsvetenskap Dnr: ST 2013/281-1.1 Strategi för fakulteten för hälsooch livsvetenskap 2013-2015 Beslutat av Fakultetsstyrelsen för hälso- och livsvetenskap Gäller från 2013-10-24 Beslutat av: Beslutsdatum: 2013-1024

Läs mer

Strategi för skolutveckling med hjälp av internationalisering inom Förskola & Grundskola

Strategi för skolutveckling med hjälp av internationalisering inom Förskola & Grundskola Strategi för skolutveckling med hjälp av internationalisering inom Förskola & Grundskola Beslutad 2015-01-29 1 1 Inledning Den internationella kontakten är en viktig del i vårt samhälle, det är kunskapsbyggande

Läs mer

Mål och strategier för Uppsala universitet - Campus Gotland 2013-2016

Mål och strategier för Uppsala universitet - Campus Gotland 2013-2016 UFV 2011/1998 och strategier för Uppsala universitet - Campus Gotland Fastställd av konsistoriet 2013-06-03 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 Förord 3 Uppsala universitet Campus Gotland 3 Ett

Läs mer

VARUMÄRKET HÖGSKOLAN I BORÅS. Vilka vi är och vart vi är på väg

VARUMÄRKET HÖGSKOLAN I BORÅS. Vilka vi är och vart vi är på väg VARUMÄRKET HÖGSKOLAN I BORÅS Vilka vi är och vart vi är på väg Inledning INLEDNING Denna skrift beskriver Högskolan i Borås vision, mission och kärnvärden. Syftet är att skapa en ökad samsyn om vad Högskolan

Läs mer

Program för samverkan

Program för samverkan Dnr UFV 2008/1615 Program för samverkan Uppsala universitet i dialog med det omgivande samhället Fastställd av Konsistoriet 2009-09-29 Innehållsförteckning Inledning 3 Utgångspunkter 3 Stöd för samverkan

Läs mer

Folkuniversitetets verksamhetsidé

Folkuniversitetets verksamhetsidé folkuniversitetet Box 26 152. 100 41 Stockholm Tel 08-679 29 50. Fax 08-678 15 44 info@folkuniversitetet.se www.folkuniversitetet.se Folkuniversitetets verksamhetsidé Att genom kunskap och skapande ge

Läs mer

HANDLINGSPLAN 2013-2015 & VERKSAMHETSPLAN 2014/15 HANDELSHÖGSKOLAN

HANDLINGSPLAN 2013-2015 & VERKSAMHETSPLAN 2014/15 HANDELSHÖGSKOLAN HANDLINGSPLAN 2013-2015 & VERKSAMHETSPLAN 2014/15 HANDELSHÖGSKOLAN DATUM: 2014-09-15 VERSION: Ekonomi och Samhälle AVSÄNDARE: Birgit Karlsson KONTAKTPERSON: Birgit Karlsson FORSKNING SOM PÅVERKAR Vårt

Läs mer

Att leva visionen prioriterade inriktningar för Högskolan Dalarna

Att leva visionen prioriterade inriktningar för Högskolan Dalarna Att leva visionen prioriterade inriktningar för Högskolan Dalarna 2016-2019 Beslut: Högskolestyrelsen 2015-12-17 Revidering: - Dnr: DUC 2015/385/10 Gäller fr o m: 2016-01-01 Ersätter: - Relaterade dokument:

Läs mer

TEKNIKUTBILDNING FÖR DAGENS OCH FRAMTIDENS INDUSTRI

TEKNIKUTBILDNING FÖR DAGENS OCH FRAMTIDENS INDUSTRI TEKNIKUTBILDNING FÖR DAGENS OCH FRAMTIDENS INDUSTRI TEKNIKCOLLEGE SOM TILLVÄXTFAKTOR Svensk industri har stor betydelse för vår samhällsekonomi och hög teknisk kompetens är viktig för svensk tillväxt.

Läs mer

Utbildningspolitiskt program

Utbildningspolitiskt program Utbildningspolitiskt program Innehållsförteckning Skolan 4 Högre utbildning 5 Forskning och forskarutbildning 6 Kompetensutveckling 7 Utbildningspolitiska programmet / 2008-05-09 Skolan Allt börjar i skolan.

Läs mer

Folkuniversitetets internationella ramprogram

Folkuniversitetets internationella ramprogram Folkuniversitetets internationella ramprogram folkuniversitetet Box 26 152. 100 41 Stockholm Tel 08-679 29 50. Fax 08-678 15 44 info@folkuniversitetet.se www.folkuniversitetet.se Folkuniversitetet Jonasson

Läs mer

Lärande skapar utveckling!

Lärande skapar utveckling! Lärande skapar utveckling! strategisk kompetensförsörjning Genom kunskap om företagets vision och affärsidé känner vi ökat engagemang vilket också är en grund för att vilja lära nytt. Ett jämställt samhälle

Läs mer

Policy för Internationalisering Medicinska fakulteten vid Lunds universitet

Policy för Internationalisering Medicinska fakulteten vid Lunds universitet 1 Dnr M2009/2125 Internationella styrgruppen Policy för Internationalisering Medicinska fakulteten vid Lunds universitet Modern medicinsk vetenskap är beroende av ny teknologi, ökat informationsutbyte

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

Förslag Framtid Ånge 2.0. Strategi för utveckling av Ånge kommun

Förslag Framtid Ånge 2.0. Strategi för utveckling av Ånge kommun Förslag 2013-03-28 Framtid Ånge 2.0 Strategi för utveckling av Ånge kommun 2014-2020 1 Du håller framtiden i din hand Framtid Ånge 2.0 är Ånge kommuns utvecklingsstrategi för den bygd som vi lever och

Läs mer

EN BRA UTBILDNING HÅLLER VAD DEN LOVAR. Det finns alltid plats för mer kunskap.

EN BRA UTBILDNING HÅLLER VAD DEN LOVAR. Det finns alltid plats för mer kunskap. EN BRA UTBILDNING HÅLLER VAD DEN LOVAR. Det finns alltid plats för mer kunskap. RÄTT KUNSKAP GER MER. VI VILL GE DIG DET BÄSTA. KVALITET OCH KUNDNÖJDHET GÅR ALLTID FÖRST. TEKNOLOGISK INSTITUT är ett av

Läs mer

Fakulteten för teknik. Strategi 2015 2020

Fakulteten för teknik. Strategi 2015 2020 Fakulteten för teknik Strategi 2015 2020 Attraktivt utbildningsutbud. Starka forskningsmiljöer. Samhörighetskänsla, ansvar och tydliga mål. Välkommen till Fakulteten för teknik! Fakulteten för teknik Strategi

Läs mer

Fakta om Folkuniversitetet

Fakta om Folkuniversitetet Fakta om Folkuniversitetet Kunskap förändrar. Folkuniversitetet är ett oberoende studieförbund utan vinstintressen. Vi bedriver vuxenutbildning och utvecklar människor genom kunskap och skapande. Vi finns

Läs mer

Kommittédirektiv. Tilläggsdirektiv till Digitaliseringskommissionen (N 2012:04) Dir. 2015:123. Beslut vid regeringssammanträde den 26 november 2015

Kommittédirektiv. Tilläggsdirektiv till Digitaliseringskommissionen (N 2012:04) Dir. 2015:123. Beslut vid regeringssammanträde den 26 november 2015 Kommittédirektiv Tilläggsdirektiv till Digitaliseringskommissionen (N 2012:04) Dir. 2015:123 Beslut vid regeringssammanträde den 26 november 2015 Sammanfattning Digitaliseringskommissionen tillsattes den

Läs mer

Måldokument. En väg in, många vägar ut! FÖR VUXENUTBILDNINGEN PERIODEN 2015-2020

Måldokument. En väg in, många vägar ut! FÖR VUXENUTBILDNINGEN PERIODEN 2015-2020 Måldokument FÖR VUXENUTBILDNINGEN PERIODEN 2015-2020 En väg in, många vägar ut! Överlämnad 2014-04-03 av beredningen för lärande Antagen av Kommunfullmäktige 2014- Innehåll FÖRORD... 3 VISION OCH MÅL...

Läs mer

Vision och strategi Universitetsbiblioteket

Vision och strategi Universitetsbiblioteket Vision och strategi 2015-2020 Universitetsbiblioteket VISION OCH STRATEGI 2015-2020 - UNIVERSITETSBIBLIOTEKET Inledning Linnéuniversitetet är Sveriges nyaste universitet med rötterna i Småland och med

Läs mer

VINNOVA. Sveriges innovationsmyndighet INFORMATION 1 VI 2014:07

VINNOVA. Sveriges innovationsmyndighet INFORMATION 1 VI 2014:07 VINNOVA Sveriges innovationsmyndighet INFORMATION 1 VI 2014:07 Kort om oss Så fördelas pengarna Vad vi erbjuder Vi investerar 2,7 MILJARDER KRONOR varje år i runt 2400 FORSKNINGS- OCH INNOVATIONSPROJEKT.

Läs mer

Näringslivsprogram Tillsammans mot nya jobb

Näringslivsprogram Tillsammans mot nya jobb Näringslivsprogram 2017 Tillsammans mot 70 000 nya jobb Näringslivsprogram 2017 Inledning Näringslivsprogrammet beskriver Uppsala kommuns långsiktiga näringslivsarbete och är ett kommunövergripande styrdokument.

Läs mer

250 år av erfarenhet. Innovation by Collaboration SNITTS Jan Sandred, VINNOVA

250 år av erfarenhet. Innovation by Collaboration SNITTS Jan Sandred, VINNOVA 250 år av erfarenhet Innovation by Collaboration SNITTS Jan Sandred, VINNOVA 2005 För tio år sedan iphone finns inte Spotify finns inte YouTube finns inte World of Warcraft finns inte Fler känner till

Läs mer

Via Nordica 2008 session 7

Via Nordica 2008 session 7 Via Nordica 2008 session 7 Lisbeth Wester Informationschef Lunds Tekniska Högskola, LTH Lunds universitet 1 Åldersgruppen 19 åringar i Sverige 1990-2020 2 Den nya generationen studenter och medarbetare.

Läs mer

2 VERKSAMHETSPLANEN UTGÅR IFRÅN 4 medlemmarnas behov 4 analyser av Oskarshamns företagsklimat 4 SWOT-analyser av Oskarshamns näringsliv 4

2 VERKSAMHETSPLANEN UTGÅR IFRÅN 4 medlemmarnas behov 4 analyser av Oskarshamns företagsklimat 4 SWOT-analyser av Oskarshamns näringsliv 4 Verksamhetsplan FöretagsCentrums verksamhetsplan antogs av styrelsen 20 oktober 2011 och gäller tills vidare. Planen följs upp fortlöpande och revideras vid behov (senast 2013-12-12). INNEHÅLL 1 FÖRETAGSCENTRUMS

Läs mer

UFV 2007/1478. Mål och strategier för Uppsala universitet

UFV 2007/1478. Mål och strategier för Uppsala universitet UFV 2007/1478 Mål och strategier för Uppsala universitet Fastställda av konsistoriet den 22 april 2008 Innehållsförteckning Förord 3 Uppsala universitet 4 Ett universitet för framstående forskning 5 Ett

Läs mer

Strategi för kvalitets- och innovationsarbete inom staden och samarbete med högre utbildning och forskning

Strategi för kvalitets- och innovationsarbete inom staden och samarbete med högre utbildning och forskning PM 2015:79 RI (Dnr 138-723/2015) Strategi för kvalitets- och innovationsarbete inom staden och samarbete med högre utbildning och forskning Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande.

Läs mer

(O)strategisk kommunikation?

(O)strategisk kommunikation? KK-stiftelsen BILD 1 2017-05-09 (O)strategisk kommunikation? Ulf Hall, KK-stiftelsen Eva Regårdh, SSF KK-stiftelsen BILD 2 2017-05-09 Hur många anser att ni jobbar strategiskt med er kommunikation? KK-stiftelsen

Läs mer

Swereas mål är att vara en attraktiv arbetsplats med kompetenta medarbetare under ständig utveckling

Swereas mål är att vara en attraktiv arbetsplats med kompetenta medarbetare under ständig utveckling p e r s o n a l p o l i c y Swereas mål är att vara en attraktiv arbetsplats med kompetenta medarbetare under ständig utveckling Vår personalpolicy Att bygga och utveckla ny kunskap ställer särskilda krav

Läs mer

VAD ÄR CENTRUM FÖR URBANA STUDIER HAMMARKULLEN?

VAD ÄR CENTRUM FÖR URBANA STUDIER HAMMARKULLEN? VAD ÄR CENTRUM FÖR URBANA STUDIER HAMMARKULLEN? VAD ÄR CENTRUM FÖR URBANA STUDIER? Universitetet och Chalmers ser sig som stora och viktiga institutioner för Västra Götalandsregionens utveckling. Genom

Läs mer

MUC 24. MiLprogrammet för nya chefer

MUC 24. MiLprogrammet för nya chefer MUC 24 MiLprogrammet för nya chefer 2009-2010 VÄLKOMMEN TILL MiLPROGRAMMET FÖR NYA CHEFER Du är ny i din chefsroll och funderar på hur du kan utvecklas i ditt ledarskap. Vad krävs av dig? Hur använder

Läs mer

LÄRCENTRAS INTRESSENTER OCH DERAS BEHOV

LÄRCENTRAS INTRESSENTER OCH DERAS BEHOV LÄRCENTRAS INTRESSENTER OCH DERAS BEHOV Vägledning Bra lärmiljö Möten med andra Kontakt med UBA Tänka nytt Vara uppdaterad om teknikutv. Ha koll på vad som händer inom utb.omr. Servicenivå och bemötande

Läs mer

Internationell strategi Sävsjö Kommun

Internationell strategi Sävsjö Kommun Internationell strategi Sävsjö Kommun riktlinjer för det internationella perspektivet kopplat till Utvecklingsstrategin(Usen) Antagen av kf 2013-12-16 Bakgrund En ökad internationalisering, Sveriges medlemskap

Läs mer

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Internationell strategi Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Vi lever i en allt mer globaliserad värld som ger ökade möjligheter men som också ställer nya krav. Linköpings

Läs mer

Kompetensförsörjningsstrategi för Norrbottens läns landsting

Kompetensförsörjningsstrategi för Norrbottens läns landsting Kompetensförsörjningsstrategi för Norrbottens läns landsting Norrbottningen ska leva ett rikt och utvecklande liv i en region med livskraft och tillväxt. En fungerande och effektiv kompetensförsörjning

Läs mer

Strategi 2011-2014. Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18. Kungl. Musikhögskolan i Stockholm. Dnr 11/75. 110218_KMH_strategi_2011_2014.

Strategi 2011-2014. Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18. Kungl. Musikhögskolan i Stockholm. Dnr 11/75. 110218_KMH_strategi_2011_2014. 110218_KMH_strategi_2011_2014.pdf Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Strategi 2011-2014 Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18 Dnr 11/75 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Besöksadress: Valhallavägen

Läs mer

Högskolan i Halmstad. Det innovationsdrivande lärosätet

Högskolan i Halmstad. Det innovationsdrivande lärosätet Högskolan i Halmstad Det innovationsdrivande lärosätet nytänkande föds i möten Ny kunskap för en bättre värld På Högskolan i Halmstad vill vi hitta nya sätt att göra världen bättre. Genom kunskap, nytänkande

Läs mer

SBL Företagsledning. för bygg och fastighet

SBL Företagsledning. för bygg och fastighet SBL Företagsledning för bygg och fastighet SBL FörETagSLEdning FÖr bygg och fastighet Företagsledningsprogram med fokus på utmaningar inom bygg- och fastighetssektorn Vår utgångspunkt är att utveckla ditt

Läs mer

Future Workshop - dokumentation

Future Workshop - dokumentation Karlskrona, 26 augusti 2008 Future Workshop - dokumentation Hur ska LTH marknadsföra sig? Hur förhåller vi oss till Bologna-processen? Hur kan vi paketera vårt erbjudande? Ska vi marknadsföra mångfalden

Läs mer

Vuxenutbildning efter reformerna

Vuxenutbildning efter reformerna Vuxenutbildning efter reformerna Lägesbeskrivning ur SKL perspektiv Gymnasieskola, gymnasiesärskola,särvux Kompetensförsörjning Regionförbundet Västerbotten, Skellefteå 24 feb 2011 mats.soderberg@skl.se

Läs mer

version Vision 2030 och strategi

version Vision 2030 och strategi version 2012-01-25 Vision 2030 och strategi Två städer - en vision För att stärka utvecklingen i MalmöLund som gemensam storstadsregion fördjupas samarbetet mellan Malmö stad och Lunds kommun. Under år

Läs mer

Svenskt Vatten Utveckling

Svenskt Vatten Utveckling Svenskt Vatten Utveckling Syfte med seminariet: Att diskutera forskningsutbytet mellan akademin och företag. Vilka samarbeten har fungerat bra och vilka samarbeten har fungerat sämre? Vilka lärdomar kan

Läs mer

Tillsammans med dig förädlar vi framtiden

Tillsammans med dig förädlar vi framtiden Tillsammans med dig förädlar vi framtiden Teknisk utveckling ger oss fantastiska möjligheter att skapa innovativa lösningar på vår tids globala samhällsutmaningar något som KTH med vår breda bas och världsledande

Läs mer

Genomlysning Campus Alingsås

Genomlysning Campus Alingsås Genomlysning Campus Alingsås Innehåll Verksamhet...3 Uppdrag...3 Organisation...3 Utbildningsutbud och antal studerande 2015...3 Yrkeshögskola (YH)...5 Samverkan nationellt...5 Samverkan regionalt...5

Läs mer

Akademins bidrag till framtida innovationer. Annika Stensson Trigell Professor i Fordonsdynamik

Akademins bidrag till framtida innovationer. Annika Stensson Trigell Professor i Fordonsdynamik Akademins bidrag till framtida innovationer Annika Stensson Trigell Professor i Fordonsdynamik Vad är innovation? Innovation handlar om nya sätt att skapa värde för samhälle, företag och individer. Värdet

Läs mer

Företagens behov av rekrytering och kompetensförsörjning

Företagens behov av rekrytering och kompetensförsörjning Svenska Handelskammarförbundets analys 2009 mars Företagens behov av rekrytering och kompetensförsörjning På kort sikt kommer 28 procent av företagen att behöva göra sig av med kritisk kompetens som behövs

Läs mer

Ett medicinskt universitet. Testamentesgåvor till Karolinska Institutet

Ett medicinskt universitet. Testamentesgåvor till Karolinska Institutet Ett medicinskt universitet Testamentesgåvor till Karolinska Institutet Karolinska Institutet är Sveriges enda renodlade medicinska universitet och landets största centrum för medicinsk utbildning och forskning.

Läs mer

Strategisk plan för området Hälsa och samhälle inom Malmö högskola Dnr HS 15-08/941

Strategisk plan för området Hälsa och samhälle inom Malmö högskola Dnr HS 15-08/941 Strategisk plan för området Hälsa och samhälle inom Malmö högskola Dnr HS 15-08/941 Antagen av Fakultetstyrelsen 2006-06-12 Reviderad, antagen av Fakultetstyrelsen 2008-10-23 Vision och uppdrag för Hälsa

Läs mer

Pedagogisk plan för Linnéuniversitetet

Pedagogisk plan för Linnéuniversitetet Pedagogisk plan för Linnéuniversitetet 2015-2020 Pedagogik av högsta kvalitet Utveckling av den universitetspedagogiska verksamheten är en viktig strategisk fråga för Linnéuniversitetet. Verksamheten ska

Läs mer

Vision, mål och strategier för Örebro universitet. Beslutad av Universitetsstyrelsen 26/

Vision, mål och strategier för Örebro universitet. Beslutad av Universitetsstyrelsen 26/ Vision, mål och strategier för Örebro universitet Beslutad av Universitetsstyrelsen 26/10 2011 De 15 år som gått sedan Örebro universitet grundades har varit fyllda av aktiviteter och kraft. Resan från

Läs mer

NÄRINGSLIVSSTRATEGI STRÖMSUNDS KOMMUN

NÄRINGSLIVSSTRATEGI STRÖMSUNDS KOMMUN SAMMANFATTNING Strömsunds Kommun skall präglas av framtidstro och goda förutsättningar för ett rikt och mångfacetterat näringsliv. NÄRINGSLIVSSTRATEGI Strömsunds kommun 2016 STRÖMSUNDS KOMMUN Innehåll

Läs mer

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Antagen av Kommunfullmäktige den 17 juni 2013 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Strategin är framtagen i bred samverkan

Läs mer

1(6) Patricia Staaf BESLUT. 2008-11-27 Dnr Mahr 12-2008/621. Handlingsplan för breddad rekrytering 2008 2010

1(6) Patricia Staaf BESLUT. 2008-11-27 Dnr Mahr 12-2008/621. Handlingsplan för breddad rekrytering 2008 2010 MAH /Centrum för kompetensbreddning 1(6) 2008-11-27 Dnr Mahr 12-2008/621 Handlingsplan för breddad rekrytering 2008 2010 Inledning Malmö högskola hade redan vid starten 1998 ett uttalat uppdrag att locka

Läs mer

Personal- och kompetensstrategi för Landstinget Blekinge

Personal- och kompetensstrategi för Landstinget Blekinge Personal- och kompetensstrategi för Landstinget Blekinge 2014-09-29 1. Syfte och mål... 3 2. Styrkor och utmaningar inom personal- och kompetensområdet... 4 3. Stödfunktionen personal... 4 4. Kompetensförsörjning...

Läs mer

Genomlysning Campus Alingsås

Genomlysning Campus Alingsås Genomlysning Campus Alingsås Innehåll Verksamhet...3 Uppdrag...3 Organisation...3 Utbildningsutbud och antal studerande 2015...3 Yrkeshögskola (YH)...5 Samverkan nationellt...5 Samverkan regionalt...5

Läs mer

LIGHTer PhD network Uppstartsprojekt för doktorandnätverk och forskarskola

LIGHTer PhD network Uppstartsprojekt för doktorandnätverk och forskarskola LIGHTer PhD network Uppstartsprojekt för doktorandnätverk och forskarskola Projektledare: Mats Oldenburg (LTU) Projektkoordinator: Eva-Lis Odenberger (LTU/IUC i Olofström) Koordinator kursutveckling: Dan

Läs mer

Utveckla ditt företag. samarbeta med en student från Malmö högskola

Utveckla ditt företag. samarbeta med en student från Malmö högskola Utveckla ditt företag samarbeta med en student från Malmö högskola Varför samverkar Malmö högskola? Partnerskap och samarbete är viktigt för Malmö högskola. Genom samverkan med andra aktörer vill vi på

Läs mer

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet Allt att vinna Juseks arbetslivspolitiska program Akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare, kommunikatörer och samhällsvetare När arbetslivet präglas av förändringar är

Läs mer

CLUES enkla idéer i en komplex tillvaro

CLUES enkla idéer i en komplex tillvaro 1 Välkommen till SolutionCLUES Din samarbetspartner när det gäller: Utveckling av arbetsklimat, funktion och resultat inom arbetsplatsen, teamet eller ledningsgruppen. Effektiv och positiv coaching för

Läs mer

Vi är Sveriges Ingenjörer

Vi är Sveriges Ingenjörer Vi är Sveriges Ingenjörer 2 Medan våra medlemmar utvecklar Sverige så utvecklar vi dem Våra ingenjörers visioner leder oss steg för steg mot ett bättre samhälle. Det är deras innovationskraft som löser

Läs mer

Vägledning. till dina studier på lärarprogrammet. Gäller antagning hösten 2009

Vägledning. till dina studier på lärarprogrammet. Gäller antagning hösten 2009 Lärarutbildningen Vägledning till dina studier på lärarprogrammet Gäller antagning hösten 2009 Ändringar i detta material sker. Aktuell information finns på lärarutbildningens webbplats: www.mah.se/lut

Läs mer

CHALMERS FÖR EN HÅLLBAR FRAMTID VÅR VISION: Visionen genomsyrar all verksamhet inom forskning, utbildning och innovation

CHALMERS FÖR EN HÅLLBAR FRAMTID VÅR VISION: Visionen genomsyrar all verksamhet inom forskning, utbildning och innovation VÅR VISION: CHALMERS FÖR EN HÅLLBAR FRAMTID Visionen genomsyrar all verksamhet inom forskning, utbildning och innovation Målet är att utveckla tekniska lösningar som behövs för att skapa morgondagens samhälle

Läs mer

Vuxnas lärande i kommunernas styrdokument

Vuxnas lärande i kommunernas styrdokument Ale - målbeskrivningen är detaljerad och - ska skapa företagsförlagd utbild- - ska öka valideringsmöjligheterna - satsningar på alternativa undervisinriktar sig på verksamhetens ning/lärlingsutbildning

Läs mer

Uppdrag att föreslå områden för förstärkt forsknings-, innovations- och utbildningssamarbete med Kina m.m.

Uppdrag att föreslå områden för förstärkt forsknings-, innovations- och utbildningssamarbete med Kina m.m. Regeringsbeslut 1:12 REGERINGEN 2010-11-25 U2010/7180/F Utbildningsdepartementet Se sändlista Uppdrag att föreslå områden för förstärkt forsknings-, innovations- och utbildningssamarbete med Kina m.m.

Läs mer

FöreskrUnivHögsk06_4.doc 1

FöreskrUnivHögsk06_4.doc 1 1 Verksamhetsstyrning 1.1 Politikområde Utbildningspolitik Mål Sverige skall vara en ledande kunskapsnation som präglas av utbildning av hög kvalitet och livslångt lärande för tillväxt och rättvisa. 1.1.1

Läs mer

HANDLINGSPLAN & VERKSAMHETSPLAN 2013 INST FÖR EKONOMI OCH SAMHÄLLE

HANDLINGSPLAN & VERKSAMHETSPLAN 2013 INST FÖR EKONOMI OCH SAMHÄLLE HANDLINGSPLAN 2013-2015 & VERKSAMHETSPLAN 2013 INST FÖR EKONOMI OCH SAMHÄLLE DATUM: 130823 VERSION: Ekonomi och Samhälle AVSÄNDARE: Birgit Karlsson KONTAKTPERSON: Birgit Karlsson FORSKNING SOM PÅVERKAR

Läs mer

Nationellt utvecklingsprogram Dans i skolan

Nationellt utvecklingsprogram Dans i skolan 2005-04-21 Bilaga 1 1 Nationellt utvecklingsprogram Dans i skolan Verksamhetsplan för det nationella utvecklingsprogrammet för dans i skolan mellan NCFF, Myndigheten för skolutveckling, Statens kulturråd

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Masterprogram i pedagogik, 120 högskolepoäng. Master Programme of Pedagogical Science, 120 ECTS Credits

UTBILDNINGSPLAN. Masterprogram i pedagogik, 120 högskolepoäng. Master Programme of Pedagogical Science, 120 ECTS Credits Dnr 145/2007-515 Fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap UTBILDNINGSPLAN Masterprogram i pedagogik, 120 högskolepoäng Master Programme of Pedagogical Science, 120 ECTS Credits Ansvarig institution

Läs mer

Programmets benämning: Civilekonomprogrammet Master of Science in Business and Economics

Programmets benämning: Civilekonomprogrammet Master of Science in Business and Economics Dnr: HS 2014/248 Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Utbildningsplan Civilekonomprogrammet Programkod: Beslut om fastställande: SACEK 14 4. -04- Programmets benämning: Civilekonomprogrammet

Läs mer

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Innehållsförteckning sidan Inledning... 3 Syfte... 3 Övergripande mål... 3 Prioriterade områden... 4 Utbildning Arbete och tillväxt Näringsliv

Läs mer

tarka ill- Strategisk plan för Hälsa och samhälle ammans

tarka ill- Strategisk plan för Hälsa och samhälle ammans tarka ill- Strategisk plan för Hälsa och samhälle ammans 1 STRATEGI 09 Vilka är vi? Vad vill vi 2 VISION Vår vision beskriver vad vi vill och även vad vi vill uppnå, vi som arbetar på Hälsa och samhälle.

Läs mer

Tillsammans är vi starkare

Tillsammans är vi starkare Tillsammans är vi starkare 1 Innehåll Verksamhetschefen har ordet 4 Nuläge 7 Pysslingen Förskolors kultur 10 Förskolans framtid 15 Barnsyn 16 Lärmiljöer 21 Vår tjänst 23 Utvecklingsinriktade ledare 25

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet de gröna har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle,

Läs mer

Företagsledarutbildningen

Företagsledarutbildningen Företagsledarutbildningen En utbildning som gör skillnad! Företagsledarutbildningen Det har blivit dags för tredje omgången av den populära Företagsledarutbildningen som vi har tagit fram tillsammans med

Läs mer

Rekryteringsplan för fakulteten för konst och humaniora 2015 2020

Rekryteringsplan för fakulteten för konst och humaniora 2015 2020 Dnr: 2013/281-2.2.4 Rekryteringsplan för fakulteten för 2015 2020 Beslutat av Fakultetsstyrelsen för Gäller från 2015-01-0 Inledning För att kunna locka attraktiv kompetens har fakultetsstyrelsen för beslutat

Läs mer

H E L S I N G F O R S

H E L S I N G F O R S Företagsledning FörETagSLEDning Helhetsperspektiv på företaget och chefskapet. Är du redo att på allvar utmana dig själv, att ifrågasätta det du tar för givet, att se nya perspektiv, bygga ny kunskap och

Läs mer

Det goda livet, Kulturplan Mönsterås kommun

Det goda livet, Kulturplan Mönsterås kommun Förslag 2012-03-13 Det goda livet, Kulturplan Mönsterås kommun Kulturplanen bygger på insikten att vi, för att må bra, ha framtidstro och kunna utvecklas, behöver en god miljö att leva i, möjligheter till

Läs mer

Kommunens strategiska mål

Kommunens strategiska mål Kommunens strategiska mål Nya mål har tagits fram för perioden 2012 2015. Strukturen är indelad i yttre respektive inre mål: Hållbar utveckling En hållbar utveckling förutsätter aktiva åtgärder för att

Läs mer

Humanistiska programmet (HU)

Humanistiska programmet (HU) Humanistiska programmet (HU) Humanistiska programmet (HU) ska utveckla elevernas kunskaper om människan i samtiden och historien utifrån kulturella och språkliga perspektiv, lokalt och globalt, nationellt

Läs mer

Datum 2015-06-16 Dnr 1501816. Region Skånes medverkan i utvecklingen av Mobilområdet

Datum 2015-06-16 Dnr 1501816. Region Skånes medverkan i utvecklingen av Mobilområdet Regionstyrelsen Lennart Svensson Utvecklare 040-623 97 45 Lennart.R.Svensson@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-06-16 Dnr 1501816 1 (5) Regionstyrelsen s medverkan i utvecklingen av Mobilområdet i Skåne

Läs mer

EN UNIK MÖJLIGHET. Småland och Blekinge gör gemensam satsning

EN UNIK MÖJLIGHET. Småland och Blekinge gör gemensam satsning EN UNIK MÖJLIGHET. Småland och Blekinge gör gemensam satsning för att marknadsföra regionen och dess näringsliv på en internationell arena. 2010 deltar man i världsutställningen i Shanghai, Expo 2010.

Läs mer

Är färre och större universitet alltid bättre?

Är färre och större universitet alltid bättre? Detta är en utbyggd artikel relativt vad som publicerades i tidningen Ny Teknik, 27-8- 29, under rubriken Mindre universitet vinner över större. Här bifogas även diverse jämförande grafer samt lite utvidgade

Läs mer