Förslag till Nationellt Program för Utvärdering av Elfordon och Laddningsinfrastruktur NATUREL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förslag till Nationellt Program för Utvärdering av Elfordon och Laddningsinfrastruktur NATUREL"

Transkript

1 Förslag till Nationellt Program för Utvärdering av Elfordon och Laddningsinfrastruktur NATUREL En förstudie rörande test och demomiljöer för elfordon i Sverige ELFORSK Power Circle Test Site Sweden 1

2 2

3 Projektnummer: Studie rörande test- och demomiljöer för elbilar i Sverige Studien fokuserar på den tidiga introduktionsfasen av elfordon och laddhybrider i Sverige. Den identifierar och sammanför lämpliga aktörer och samarbetspartners, samt föreslår hur testflottor och demoplatser kan organiseras, så att kunskapsöverföringen kan maximeras vad gäller praktisk erfarenhet av elfordon, laddhybrider och laddningsinfrastruktur. Studien avser att föreslå lämpliga metoder och tekniker hur datainsamling och användarerfarenheter från fordonstester och affärsinriktade demonstrationsförsök skall tas tillvara, sammanställas och spridas på bästa sätt, liksom hur olika test- och demonstrationsaktiviteter skall uvärderas för att ge maximalt kunskapsutbyte. Likaså skall studien föreslå ett långsiktigt FoU program samt hur vintertester av elfordon kan ske. Studien har genomförts av Elforsk, Test Site Sweden- TSS samt Power Circle. Rapporten har skrivts av Martin Persson, TSS, Olle Johansson, Power Circle och Sten Bergman Elforsk. Projektets styrgrupp har bestått av Hans Folkesson och Peter Öhman, TSS, Bo Normark, Power Circle, Stefan Montin, Elforsk och Anders Lewald, Energimyndigheten. Materialet har sammanställts och editerats av Sten Bergman.Förstudien genomfördes under perioden januari 2010 till aug Stockholm 25 juli 2010 Sten Bergman Elforsk 3

4 Utvärderingsprogrammet NATUREL syftar till att skapa en förståelse kring elbilsanvändningen i Sverige och de problem och möjligheter som hänger ihop med dessa nya typer av fordon. För att erhålla förståelsen måste kunskapen om elfordon, körmönster och laddning m.m. systematiskt byggas upp under en längre tid och effektivt kunna föras ut till alla berörda parter som bidrar eller kan bidra till utvecklingen. Kunskapen bygger på att validerad och relevant information kan erhållas och underbyggas med simulerade och faktiska experiment eller demonstrationer etc. Informationen baseras huvudsakligen på att en mängd data, både kvantitativa och kvalitativa, samlas in, systematiseras, kvalitetsgranskas och görs tillgängliga. 4

5 Innehåll i Sammanfattning Bakgrund Visionen om 600,000 elfordon i Sverige år Sverige ett perfekt testland för elfordon Tillgången till elfordon inledningsvis begränsad Kostnaden för elfordon initialt mycket hög Behovet av en systematisk kunskapsuppbyggnad Studiens omfattning och avgränsning Syftet med studien Målet med studien Varför är detta viktigt? Allmänt om elbilsutvecklingen och dess utmaningar En accelererande teknisk utveckling Avancerade batterier nyckeltekniken för elbilsutvecklingen Mer räckvidd per lagrad energienhet Laddningsinfrastrukturen Långsam och halvsnabb laddning Snabbladdning och ultrasnabb laddning Batteribyte som laddningsmetod Induktiv laddning Automatisk laddning Laddning under färd Räckviddsförlängning mha nya teknologier Standardisering av laddningstekniken Betalsystem och marknadsmodeller IT-stöd för elbilsanvändare Bilanvändning och mobilitet i Sverige Den svenska fordonsflottan Bilen som det dominerande transportsättet Tunga transporter och busstrafik Mobilitet och bilrörelsemönster

6 2.5.5 Kör- och lastcykler för laddhybrider och elfordon Vilka är utmaningarna? Sammanställning av omvärldssatsningar Frankrike går före Storbritannien och Irland Tyskland, Nederländerna, Österrike och Schweiz Portugal, Spanien, Italien och Israel USA och Kanada Kina, Japan, Taiwan, Korea, Australien, Singapore och Sydafrika Norge, Danmark, Finland och Island EU projekt med inriktning mot elfordon och mobilitet Fordonstillverkares planerade testprogram Tester och demonstrationer av elfordon utanför Sverige Elfordon och laddningsinfrastrukturutveckling i Sverige Svenska fordonstillverkare och deras underleverantörer Volvo Personvagnar SAAB Automobile Scania Volvo AB Electroengine Hybricon, AutoAdapt m.fl Svenska test- och demonstrationsmiljöer med fokus på fordonsteknik Elbolagen Vattenfall EON Fortum Göteborg Energi Jämtkraft och Sundsvall Energi Mälarenergi Gävle Energi/Sandviken Energi Kalmar Energi/Borgholm Energi Gotland Energi Öresundskraft Växjö Energi

7 Umeå Energi Lunds Energi Elföretagens samlade FoU kring elfordon och laddhybrider Utbyggnad av laddningsinfrastrukturen i Sverige Vem bygger laddplatserna? Vem tillverkar laddningssystemen? Var finns laddplatserna? Vilka är utmaningarna? Forskningsverksamhet kring elfordon och laddningsinfrastruktur Svenskt Hybridcentrum SHC Fordons och Trafiksäkerhetscentrum- SAFER Viktoriainstitutet Beteendeveteskaplig forskning inom fordonsområdet Forskningsprogram Bilens sociala och ekonomiska betydelse BISEK Beteendevetenskaplig forskning workshop i mars Övriga relaterade elfordonsaktiviteter i Sverige Upphandling av elfordon EU projekt med Sverigeanknytning SmartGrid projekt med elbilsankytning Behovsbilden-vad vill vi veta? Erfarenheter från tidigare elfordonsprogram i Sverige Vad gjorde vi och vad lärde vi oss? Fordonstillverkare Elföretagen Legala hinder måste undanröjas Myndigheter och Organisationer Företag med tjänstefordon och bilflottor Vad tycker allmänheten om elbilar och vad vill man veta? Sammanställning av behovsbilden Nationellt program för utvärdering av elfordon och laddnings-infrastruktur NATUREL Behov finns av att testa och demonstrera ny teknik Marknadsnära test och demonstration Syftet med programmet - NATUREL Målet med programmet

8 6.3 Förslag till organisation Nationell analysgrupp Förslag till verksamhetsplan En koordinerad test och demoverksamhet Virtuell testmiljö Fordonssimulering Avancerad körsimulator tillgänglig Uppbyggnad av specifik simuleringsmiljö för elfordon Koncentrerad professionell testmiljö Karaktär hos den professionella miljön Geografisk avgränsning av professionella testmiljöer Förslag rörande koordination/support i koncentrerade testmiljöer Distribuerade demoarenor Karaktär hos demoarenorna Test och demonstrationsaktiviteter på gång i Sverige Koordination av utvärdering inom och mellan demomiljöerna Elfordon i vinterklimat Karaktär hos vintertestområden Förslag till vintertestprogram i Sverige Övergripande sammanfattning av koordinerad utvärdering inom test och demomiljöer Datainsamling, analys och utvärdering Behov av systematiserad datainsamling och informationshantering Mätsystem och datainsamling Genomförande av mätkampanjer Installation av mätsystem i fordon Insamling av rörelsemönster från fordon Insamling av teknisk fordonsdata Insamling av attityder från elbilsförare och en bredare allmänhet Uppbyggnad och administration av databas Upphandling av mätdata Kommunikation och resultatspridning Webb-baserad informationsplattform Återkommande konferens om elektromobilitet Internationellt samarbete Långsiktigt forskningsprogram kring elfordon i ett användarperspektiv

9 10.1 Förslag till FoU ramprogram för elektromobilitet Programstyrelse Förslag till lämpliga forskningsområden Kostnadsuppskattning Referenser m.m Rapporter Internet Appendix 1 Nomenklatur kring test och demomiljöer Appendix 2 Incitament och styrmedel för stimulans av elfordonsutvecklingen

10 i Sammanfattning Bakgrund Utvecklingen inom framförallt batteriområdet har under det senaste decenniet resulterat i mycket energitäta batterier baserade på olika Litum-jon teknologier. Jämfört med ett blybatteri kan ett litium-jon batteri erbjuda ggr högre effekt och nästan 10 ggr högre energilagring per kg. Detta innebär att det det har blivit både teoretiskt och praktiskt möjligt att nu bygga fordon som kan köra en substantiell sträcka på el. Med normala transportmönster i världen på allt mellan km per dygn kan en elbil med ett batteri om ca 10 kwh erbjuda en daglig körsträcka om 5-7 mil på en laddning. En elbil med ett batteri om 40 kwh skulle kunna köra upp mot mil per laddning. Den mycket energieffektivare eldriften innebär för konsumenten troligtvis lägre kostnader för bilanvändningen, men kommer sannolikt också att förändra körbeteendet. Med dagens mönster att tanka en bil för upp mot mils körning kommer elbilar att ladda när de står stilla. En personbil körs i snitt 6-10% av dygnets alla timmar. I detta fall kan en långsamladdning (enfas 10/16 A) av bilen ske i hemmet och möjligen också på jobbet, alternativt när man uträttar något ärende. En mellansnabb laddning skulle kunna ske på 1-2 tim och därmed ge en körsträcka upp mot 10 mil. En tjänstebil för distribution, eller en taxi, kör en sträcka om 300 km per dygn och har under dagtid inte möjlighet att långsamladda. I dessa fall kan snabbladdning av batterierna vara en reell möjlighet. Snabbladdning kan ske genom t.ex. batteribyte eller både konduktiv (DC) -laddning eller induktiv (AC) laddning, med effekter upp mot kw. Att tanka en elbil skulle i dessa fall endast ta från några minuter upp till max 10 minuter. Elbilen är nu i snabb utveckling och vi har nog bara sett början på ett troligt teknikskifte. På många håll i världen testas elbilar, batterier och laddningsystem. Tester och demonstrationsprogram sätts upp i snabb takt och alltfler spekulerar kring hur en framtida elbilsmarkand skulle kunna se ut. Syftet med studien Denna studie syftar till att ta fram ett genomarbetat förslag hur test och demonstrationsmiljöer för elfordon skulle kunna organiseras i Sverige, ge förslag till lämpliga vintertester av elfordon samt föreslå lämplig långsiktig forskning kring elfordon och laddningsinfrastruktur. Både tekniska och beteendemässiga frågeställningar kan omfattas. Studien omfattar dock inte ren fordonsforskning, komponentforskning eller forskning kring kollektivtrafik, samt logistiklösningar, annat än vad som kan bli resultat från exempelvis studier rörande nya laddningstekniker/metoder. Målet med studien är att vi skall öka vår samlade kunskap i Sverige kring elfordon som körs under realistiska betingelser och att denna kunskap skall generera intressant teknisk utveckling, skapa nya innovationer och affärsverksamhete, samt på sikt medverka till en ökad sysselsättning. Dessutom skall förslaget kunna medverka till att Sverige tidigt uppfattas som ett föregångsland inom elbilsutvecklingen i världen 10

11 Visionen om 600,000 elfordon i Sverige år 2020 En kraftfull tillväxt av fordonsflottan av laddhybrider och elfordon skulle i Sverige kunna bidra till att mycket påtagligt minska utsläppen av koldioxid, samt dessutom minska beroendet av importerad olja. En översiktlig analys visar att om samtliga personbilar vore elfordon, skulle den totala utsläppsmängden CO 2 minska med 12 miljoner ton, dvs nästan med en fjärdedel av Sveriges totala utsläpp. Energibesparingen inom vägtrafiken skulle uppgå till närmare 45 TWh per år och behovet av el skulle öka med måttliga TWh eller drygt 8% av nuvarande elbehov. Elföretagen, Svensk Energi, Power Circle, TSS, IVA m.fl. har ställt sig bakom en offensiv vision att Sverige skulle kunna ha 600,000 elfordon år Denna andel elfordon, ca 15% av fordonsflottan, räcker för att personbilstrafiken skall sänka sina koldioxidutsläpp med närmare 20%. Visionen om 600,000 elfordon är dock mycket offensiv och skulle i princip innebära att andelen elfordon som måste nyregistreras i Sverige, från låt säga 2015, bör uppgå till ca 33% av nybilsförsäljningen och därmed ligga runt per år. Detta är dock i paritet med den andel miljöbilar som registrerades under slutet av För att visionen skall kunna uppnås fordras att många faktorer samverkar. Förutom att det finns en reell tillgång till bilar som företag och privatpersoner vill (och kan) köpa, måste en laddningsinfrastruktur finnas på plats som möjliggör att bilarna kan köras på önskvärt sätt. Troligtvis behövs också ett helt batteri med stimulansåtgärder, bidrag, skattereduktioner, m.m. från både staten, kommuner och andra aktörer för att visionen skall kunna bli möjlig. När kommer elbilarna? Fordonstillverkare börjar nu visa upp konceptbilar och tidiga prototyper av både energieffektiva konventionella fordon, elhybrider, laddhybrider, bränslecellfordon, elfordon med räckviddsförlängare och rena elbilar på bilmässor världen över. Några få modeller finns redan till försäljning, men i regel i små kvantiteter och till höga kostnader. En intressant observation är att fordonsflottan ser ut att ytterligare diffrentieras med nya fordon avsedda enbart för stadskörning, s.k. Urban Electric Vehicles eller mikro-bilar. Dessa fordon är relativt små och får troligtvis en relativt begränsad räckvidd. Andra fordon utvecklas med inriktning mot en smäcker design, hög acceleration och en förhållandevis lång körsträcka på el. Vissa företag har specialiserat sig på konverteringar av konventionella fordon till både ren eldrift som till hybridlösningar. Baserat på de aviseringar som nu sker från fordonstillverkarna kan en försiktig bedömning vara att små elbilar kommer att bli kommersiellt tillgängliga i små serier redan från Medelstora rena elbilar kommer att kommersialiseras från Laddhybrider kommer på marknaden från 2012 och bränslecellfordon runt Uppskattningsvis kommer de vanligaste bilmärkena i Europa att ha elfordon och laddhybrider till försäljning i ett flertal modeller från ca 2013 och framåt. Merkostnaden för elfordon uppskattas inledningsvis ( ) att bli mycket hög, men i takt med produktionsökningar, effektivisering i batterifabrikerna och ökade försäljningsvolymer, är det troligt att merkostnaden för elbilar kommer att sjunka relativt snabbt så snart volymerna växer. 11

12 Vilka är utmaningarna? Helt uppenbart står fordonsindustrin inför mycket stora utmaningar med att utveckla en helt ny typ av fordon baserade på elmotorer, batterier, ny kraftelektronik, avancerade styrsystem och nya drivlinor. Det tog bilindustrin nästan 100 år att förfina förbränningsmotortekniken och Toyota mer än 20 år att bygga nödvändig kunskap för att ta fram den första kommersiella elhybriden (Toyota Prius 1997). Nu krävs att fordonsindustrin skall anamma en helt ny teknologi inom möjligen en 5 årsperiod för att vara konkurrenskraftig. Nya aktörer kommer också in på marknaden som bygger på kunskaper om IT och batteriteknologi. En stor utmaning är vidare hur affärskoncepten för elfordon skall se ut om batteritekniken utvecklas fort och underhållsbehovet för elfordon drastiskt minskar. Samhällsplanerare behöver ett bra underlag för att planera hur vägar och samhället skall orienteras med tanke på laddningsfrågor, buller och miljöförändringar. Elfordon kan skapa helt ny urbana miljöer och transporter ske i slutna tunnelsystem utan omfattande krav på ventilation etc. Induktiva laddningssystem har åtminstone en teroetiskt möjlighet att resultera i effektiv och användarvänlig laddning om verkningsgrader och positioneringssystem kan utvecklas och tillhandahållas till låga kostnader. Elfordonsparadigmen öppnar således för många nya möjligheter och skapar samtidigt stora nya utmaningar. Bland annat måste elproduktionssystemet anpassas efter en ny typ av last och ett nytt beteendemönster hos elkunderna. Vad innebär exempelvis att smartladda sitt elfordon när tillgången till billig vindkraftel snabbt kan förändras? Hur skall eldistributionssystemet se ut om vi plötsligt får ett behov av ett stort antal snabbladdningsstationer, kanske långt ut i våra distributionsnät? Vad sker i omvärlden? Många fordonstillverkare har aviserat att nya bilmodeller med varierande grad av hybridisering kommer att lanseras inom de kommande åren. Vissa har långt framskridna planer på tillverkning av laddhybrider och vissa har konceptbilar för ren eldrift eller eldrift med någon form av räckviddsförlängare. Den samlade investeringen i nya Litium-jon fabriker uppgår till över 100 miljarder SEK och dessa skall enligt planerna stå redo senast Uppskattningsvis kommer då batterier till närmare 1,5 miljoner elfordon att kunna produceras årligen. Marknadsbedömningar av Litium-jonbatterier pekar på en total omsättning över 60 miljarder USD per år runt 2030 och 250 miljarder USD efter I så fall skulle produktionen av batterier till elbilar kunna försörja en årlig volym på närmare 10 miljoner elfordon 2030 och 40 miljoner elfordon kring Den globala bilparken bedöms att växa från dagens 800 miljoner fordon till över 2,4 miljarder fordon runt Många länder vill nu profilera sig som elbilsnationer och en mängd initiativ har tagits både från stater, myndigheter, kommuner och fordonstillverkare. 12

13 Vad gör vi i Sverige? Svensk fordonsindustri är känd för att leverera produkter med hög kvalitet, hög komfort och ett stort säkerhetstänkande. Många fordonstillverkare har upptäckt att Sverige har unika fördelar med ett vinterklimat i stor avskildhet och en testinfrastruktur som möjliggör avancerad fordonstestning under en stor del av året. Svensk forskning har under senare år kommit att behandla elfordon och hybrider. Via Vinnova och Energimyndigheten har program som Gröna Bilen genomförts och för närvarande satsas forskningsresurser inom det Fordonstekniska Försöksprogrammet (FFI). Kunskapsutveckling kring körmönster och bilens socioekonomiska roll i samhället studeras inom forskningsprogrammet BISEK. I ett gemensamt initiativ samverkar nu Vattenfall och Stockholm Stad med att få till stånd en större gemensam upphandling av elfordon. F.n. finns ett avsierat intresse från 100-talet företag och organisationer rörande upphandling av drygt 14,000 elfordon och laddhybrider. Dvs kring 3,500 per år. Den 25 maj informerades att Energimyndigheten beviljat 62 miljoner SEK i stöd för elbilsupphandlingen. Detta innebär en förflotta om 50 fordon där stödet kan uppgå till 25% av merkostnaden ( dock max 100,000 SEK), samt stöd upp till SEK per fordon för huvudflottan om dryga fordon. Förflottan beräknas bli upphandlad redan 2010, medan huvudflottan under åren 2011 och En mängd aktiviteter har startas i Sverige för att underlätta elbilsintroduktionen. Både Volvo och Saab driver utvecklingsprojekt i samverkan med Energimyndigheten och i fallet med Volvo även med Vattenfall. Konverteringsföretag som Atoadapt och Hybricon m.fl. konverterar befintliga fordon till eldrift alt. till laddhybrider. Alelion och Effpower utvecklar nya batterityper och styrsystem för dessa. Transic m.fl. utvecklar framtidens kraftelektronik med fokus på fordonstillämpningar. Ett flertal av de svenska elföretagen är aktiva i utveckling av nya affärsmodeller för elfordon och utbyggnaden av laddningsinfrastrukturen. De svenska elföretagen har också olika program för demonstration av elfordon i verkliga miljöer. Gemensamt förbereder man sig för elbilsintroduktionen genom framåtblickande forskningsprojekt via ELFORSK. Power Circle arbetar med Industriella nyetableringar med bäring på elfordonstillverkning och batteriproduktion i Sverige och Test Site Sweden lanserar Sverige som ett testland för elfordon. Invest in Sweden Agency (ISA) verkar för att utländska aktörer skall etablera sig i Sverige. Inom Näringsdepartementet pågår ett samarbete med Norge för demonstration av elfordon och Stockholm Stad, Fortum, Vattenfall m.fl. är engagerade i storskaliga EU program för demonstration av elfordon. 13

14 Hur ser behovsbilden av ny kunskap ut? Det finns många frågor kring elbilar och laddhybrider och utformningen av en lämplig laddningsinfrastruktur. Behovsbilden av ny kunskap rörande elfordon i verklig miljö är omfattande, trots tidigare stora satsningar på elbilsprogram i Sverige under 70, 80 och 90-talet. Myndigheter påtalar ett direkt behov att kunna kartlägga elbilars körmönster för att bättre kunna planera trafikmiljön. Naturvårdsverket anser sig ha ett stort behov att kunna utveckla realistiska modeller kring emissioner av vägtrafiken i både stadsmiljö och på landsbygd. Myndigheter vill också veta köpbeteende och körsträckor, körmiljöer etc för att kunna planera effektiva styrmedel. Fordonstillverkare vill ha svar på kundpreferenser och säkerhetsaspekter kring elfordon, laddning och funktion under varierade betingelser. Batteritillverkare vill veta laddningsmönster för att kunna optimera batteristorlek, laddningshastighet m.m. Ett stort behov finns att verifiera hur elfordon kommer att bete sig i vinterklimat och när det är extremt kallt. I olika kundundersökningar har attityden till elbilar och laddhybrider undersökts. I takt med att verkliga fordon kommer ut på marknaden finns ett stort behov att kartlägga attitydförändringar och följa allmänhetens (och politikers) allmänna bild av elbilars roll och betydelse för miljö och trafiksituationer, både lokalt och mer övergripande i Sverige. Elföretagen ställer många frågor kring utbyggnaden av laddningsinfrastrukturen och hur marknads, affärs, och betalmodeller kan utvecklas utan att marknaden distorderas. Standardiseringsfrågorna är i fokus för att kunna bedöma vilka system man skall satsa på och man ser framför sig en växande marknad med olika förarstöd och Mobilapplikationer som vägleder elbilsförare, vad gäller lediga laddplatser, förbokning av laddstolpar m.m. En viktig fråga som f.n. diskuteras är om det föreligger ett faktiskt behov av snabbladdning och i så fall vilka kategorier som kan komma i fråga. Likaså finns många frågor kring hur en kostnadseffektiv laddningsinfrastruktur skall byggas upp, som på sikt gynnar alla parter. 14

15 Ett förslag till nationellt program för utvärdering av elfordon och laddningsinfrastruktur NATUREL Denna studie lämnar ett förslag till ett sammanhållet test- och utvärderingsprogram för kommande elbilssatsningar i form av flottor och demonstrationsinsatser. Förslaget bygger på de faktiska behov som uttalats av myndigheter, industri, elföretag, forskningsinstitutioner, organisationer och allmänheten. Programmet är i första hand inriktat mot att skapa en kunskapsbas kring elbilsanvändningen och erfarenheter från alla tester och försök som görs med fordon och laddningsinfrastrukturen. Programmet föreslår även en samlad verksamhet kring systematisk datainsamling och kunskapsspridning. Ett förslag lämnas till ett mer långsiktigt FoU program som rör ElektroMobilitet och som skulle kunna stimulera innovationer och utveckling av ny teknik för framtidsbranscher. Programmet ger förslag till hur uppbyggnad av specifika testmiljöer kan ske och hur organisation kan ske vad gäller insamlig av kunskap från spontana demonstrationsprogram runt om i landet. Ett förslag ges även på vad som skulle kunna vara lämpliga tester att ske i vinterklimat. Programmet föreslås ske inom ramen för etablerade verksamheter inom både Test Site Sweden och Elforsk som ges ett långsiktigt uppdrag att bygga upp och vidmakthålla kompetensen inom området för Elektromobilitet, samt svara för den praktiska databasen, hantering av ett forskningsprogram och omvärlsbevakning, kommunikation etc. Programmets omfattning uppskattas till en volym om 68 MSEK på 4 år, dvs 17 MSEK/år. Figur Renault lanserade två bilmodeller i juli Renault Kangoo samt Renault Fluence. Båda avses komma ut på marknaden under

16 16

17 1. Bakgrund Energimyndigheten skrev i sin utredning 1 till regeringen i maj 2009 följande: Energimyndigheten föreslår [mot bakgrund av ovanstående] att ett nationellt demonstrationsprogram för elbilar och laddhybrider samt utbyggnad av laddinfrastruktur etableras. Vidare att stödet till elbilar och laddhybrider ses över och ökas i relation till andra sk miljöfordon. Demonstration som stödform föreslås därför att merkostnaden för elbilar och laddhybrider de närmaste åren är omfattande men till sin omfattning osäker, att kostnadssänkningar är att vänta, att utbyggnad av laddinfrastruktur är föremål för stark utveckling och standardisering samt att svensk fordonsindustri ska ges möjlighet att delta i utvecklingen av elfordon och laddhybrider. 1.1 Visionen om 600,000 elfordon i Sverige år 2020 Ett stort antal fordonstillverkare har aviserat att man nu utvecklar elhybridfordon som kan anslutas till nätet för laddning och vilka förväntas kunna köra avsevärda sträckor drivna med el som bränsle. Lanseringen av dessa fordon förväntas ske 2010 och åren strax därefter. En kraftfull tillväxt av fordonsflottan av laddhybrider och elfordon skulle i i Sverige kunna bidra till att mycket påtagligt minska utsläppen av koldioxid samt dessutom minska beroendet av importerad olja. En översiktlig analys visar att om samtliga personbilar vore elfordon, skulle den totala utsläppsmängden CO 2 minska med 12 miljoner ton, dvs nästan med en fjärdedel av Sveriges totala utsläpp. Energibesparingen inom vägtrafiken skulle uppgå till närmare 45 TWh per år och behovet av el skulle öka med TWh eller drygt 8% av nuvarande elbehov. Energimyndigheten redovisar i den senaste långsiktsprognosen att antalet elbilar och laddhybrider i Sverige med nuvarande styrmedel antas bli år 2020 och gör vidare bedömningen att batterikostnaden och därmed fordonskostnaden för elbilar och laddhybrider idag utgör det viktigaste hindret för en introduktion av dessa fordonstyper och att laddinfrastrukturen för elbilar och laddhybrider redan idag anses vara tillräcklig för en introduktion av båda typerna av fordon. Hur mycket marknaden för dessa fordon kan expandera genom utbyggnad av laddinfrastruktur går i dagsläget inte att precisera Elföretagen, Svensk Energi, Power Circle, TSS, IVA m.fl. har ställt sig bakom en offensiv vision att Sverige skulle kunna ha 600,000 elfordon år Denna andel elfordon, ca 15% av fordonsflottan, räcker för att personbils-trafiken skall sänka sina koldioxidutsläpp med närmare 20%. 1 KAMEL-Kunskapsunderlag angående marknaden för elbilar och laddhybrider; ER 2009:20. 17

18 Serie Figur 1.1 Uppskattad prognos över totala antalet elfordon i Sverige mellan 2010 och 2020 som erfordras för att nå visionen 600,000 år Den största förändringen i elfordonsbeståndet sker således initialt mellan åren 2010 och 2014 som utgör den inledande fasen då de första elbilarna blir tillgängliga för en bredare kundkrets. Perioden skulle kunna innebära att ett marknadsgenombrott har skett om mer än 20% av fordon som säljs är elbilar eller laddhybrider. Perioden efter 2020 anses vara en massmarknadsperiod med traditionell tillväxt. Figur 1.2. Tillväxten av elfordon i Sverige enligt Vision Baserad på antagande om ca 10-års utvecklingstid mellan varje ny generation fordon. 18

19 1.2 Sverige ett perfekt testland för elfordon Sverige kan vid en första anblick förefalla vara en miljö som lämpar sig mindre väl för elektrifierade fordon. Det är ett land med stor yta, långt mellan städer och jämförelsevis få invånare per kvadratmeter. Vidare är landet relativt kuperat och klimatet bjuder i större utsträckning än många europeiska länder på extrem kyla på vintern och ibland mycket snö och sträng kyla men också varma somrar med periodvis mycket regn. I Sverige finns dock en infrastruktur för transmission och distribution av el som tillhör de absolut mest väl utbyggda och robusta i världen. Distributionsnäten är byggda för att varje hushåll skall kunna värmas med el. I praktiken innebär detta att varje villa och flerbostadshus har tillgång till effekter på 20 kw och trefas distribution är vanligt förekommande. I Sverige finns ett fenomen som i princip är okänt i övriga Europa, nämligen motorvärmare. Det stundvis kalla klimatet har gjort motorvärmaren till en utbredd vardagslyx, och på många parkeringsplatser finns uttag för detta. Uppskattningsvis finns till uttag för motorvärmare på publika och privata parkeringsplatser, i anslutning till bostäder och arbetsplatser samt i parkeringshus runt om i landet. Dessa kan enkelt modifieras för att fungera som laddplatser för elfordon och därmed snabbt ger Sverige en laddinfrastruktur i paritet med de planer som andra länder har till år Förutom dessa fördelar är Sverige ett land där omställning till ny teknik kan gå fort. Ett tydligt exempel är etanol- och biogasdrivna bilar, som fått stor genomslagskraft på marknaden. Introduktionen av dessa fordon har förvisso subventionerats genom statliga och regionala initiativ, men visar att det finns vilja att byta till miljövänligare fordon, givet att politiska beslut visar vägen. En framtida elektrifierad fordonsflotta bidrar till att öka energieffektiviteten i transportsystemet, vilket är en stor vinst i sig. Samtidigt bidrar detta till att uppnå de miljömål som beslutats på EU-nivå då bilarna kommer att drivas på el som till stor del är fri från utsläpp av CO 2. Om hela Sveriges bilflotta på 4,4 miljoner bilar elektrifieras kräver detta ca 10 TWh, vilket kan jämföras med planeringsmålet för vindkraft som ligger på 30 TWh år Det bör klargöras att oavsett elens ursprung, givet att den producerats inom EU, finns stor vinst med att använda den som fordonsbränsle. Inom EU finns ett handelssystem (Cap & Trade) som med utsläppsrätter reglerar hur mycket CO 2 som får emitteras. Inom handelssystemet finns ett tak för CO 2 -utsläpp. Detta innebär att varje elektrifierat fordon bidrar till att mer utsläpp flyttas in i det reglerade handelssystemet, till skillnad från utsläppen från fossilbränsledrivna fordon som hänförs till den icke-handlande sektorn. Sverige har vidare en industri som är erkänt duktig både inom fordons och elkraftteknik. Här finns stora möjligheter att skapa en konkurrenskraftig industri. Sverige borde alltså ha mycket goda möjligheter att bli en elbilsnation som går före många andra, med omfattande industrialisering och positiva miljöeffekter som följd. För att realisera detta krävs en tydlig vision, ett modigt politiskt ledarskap och en genomgripande och samordnad plan. Inte minst för att skaffa den nödvändiga kunskapen kring elfordon. Denna studie syftar till att lägga grunden för det sistnämnda. 19

20 1.3 Tillgången till elfordon inledningsvis begränsad Den förnyade elbilsutveckling som pågår startade blysamt för några år sedan, när Toyota informerade om sin kommande laddhybrid och GM aviserade planer på att ha en kommerisell seriehybrid med räckvidsförlängare (Chevrolet Volt) framme redan under 2010 har idag accelererat markant. För närvarande pågår en kapprustning mellan olika fordonstillverkare både vad gäller konventionella hybrider, laddhybrider och rena elfordon. På batterisidan pågår också en intensiv utveckling. Om Sverige skulle få tillgång till 1 % av marknaden finns en teoretisk möjlighet att vi kan nå volymen elfordon år 2020 med en kraftig tillväxt mellan om ca elfordon/år. Detta kommer dock att kräva en hel del stimulansåtgärder och en samordnad kraftig utbyggnad av laddningsinfrastrukturen från senast Kostnaden för elfordon initialt mycket hög Inledningsvis kommer elfordon att vara mycket dyrare än konventionella fordon utrustade med förbränninsgmotorer. Det övervägande skälet är de mycket höga batterikostnaderna, men också att elfordon i början tillverkas i relativt små serier. Priset för elfordon varierar idag mellan SEK beroende på fordonstyp. En uppskattad prisbildsutveckling för elfordon har bl.a. tagits fram av Fraunhofer Institutet i Tyskland 2. Denna studie visar att produktionskostnaderna för en större elbil borde kunna sänkas från Euro idag till närmare Euro kring år 2020, medan kostnaderna för en mindre elbil borde kunna sänkas från en uppskattad produktionskostnad idag om Euro till Euro. För en elbilskund innebär dock detta en signifikat högre inköpskostnad för elbilar och laddhybrider så länge batterikostnaderna ligger på dagens nivå. Ett antal scenarier har nyligen presenterats, vilka talar om snabbt fallande priser på fordonsbatterier. Skulle exempelvis världsproduktionen av elfordon överstiga 10 %, dvs kring 7-8 miljoner fordon årligen tror en del experter på att batterikostnaderna kommer mer än halveras mot dagens nivåer. Detta skulle i så fall innebära att på sikt (10 års period) kan elbilen komma att kosta lika mycket eller något mindre än än konventionellt fordon utan hybridsystem. Likaså kommer kostnader för elkomponenter och styrsystem högst troligt också att minska i takt med ökade produktionsvolymer. 2 Diverse rapporter från Fraunhoferinstitutet 20

LADDAT FÖR ELEKTRIFIERING GÄVLE 2014-10-23 OLLE JOHANSSON VD, POWER CIRCLE

LADDAT FÖR ELEKTRIFIERING GÄVLE 2014-10-23 OLLE JOHANSSON VD, POWER CIRCLE LADDAT FÖR ELEKTRIFIERING GÄVLE 2014-10-23 OLLE JOHANSSON VD, POWER CIRCLE OM POWER CIRCLE PARTNERFÖRETAG/FINANSIÄRER GÄVLE DÄR ALLT BÖRJADE? ELBILSVERIGE 2009 166 laddbara fordon i Sverige 50-tal laddstolpar

Läs mer

Laddhybrider och elfordon framtidens miljöfordon. Stefan Montin Elforsk Svenska elföretagens forskningsbolag

Laddhybrider och elfordon framtidens miljöfordon. Stefan Montin Elforsk Svenska elföretagens forskningsbolag Laddhybrider och elfordon framtidens miljöfordon Stefan Montin Elforsk Svenska elföretagens forskningsbolag Vad är en laddhybrid (plug-in elhybrid - PHEV) Fordon med en kombination av förbränningsmotor

Läs mer

Bränslen/energi. Bensin Diesel Naturgas Fordonsgas 50/50 Biogas El Sol, vind och vatten

Bränslen/energi. Bensin Diesel Naturgas Fordonsgas 50/50 Biogas El Sol, vind och vatten Bränslen/energi Bensin Diesel Naturgas Fordonsgas 50/50 Biogas El Sol, vind och vatten Vad driver utvecklingen mot en miljövänligare fordonsflotta? Medelhavsklimatet kommer en meter närmare varje timme.

Läs mer

Elbilens utmaningar och möjligheter. Per Kågeson Nature Associates 2010-11-25

Elbilens utmaningar och möjligheter. Per Kågeson Nature Associates 2010-11-25 Elbilens utmaningar och möjligheter Per Kågeson Nature Associates 2010-11-25 Verkningsgrad hos elbil % Transmissionsförluster på nätet 8 Förluster vid laddning av batterierna 5 Batteriernas självurladdning

Läs mer

Elbilar och Laddhybrider

Elbilar och Laddhybrider Elbilar och Laddhybrider Preliminärt förslag för att underlätta introduktionen av elbilar och laddhybrider i Sverige Greger Ledung Energimyndigheten Bakgrund Regeringen har givit Energimyndigheten uppdraget

Läs mer

Tanka med el om svenskarnas inställning till elbilar

Tanka med el om svenskarnas inställning till elbilar Fortum och Karlstad kommun inleder ett samarbete för att möjliggöra övergången till elbilar och laddhybrider i Karlstad och bidrar därmed till ett renare Karlstad. En storskalig övergång till elbilar skulle

Läs mer

2016-02-28. Elbilsutredning Noreens samfällighetsförening. Daniel Norlén

2016-02-28. Elbilsutredning Noreens samfällighetsförening. Daniel Norlén 2016-02-28 Elbilsutredning Noreens samfällighetsförening Daniel Norlén Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Bakgrund... 2 1.2 Syfte och målsättning... 2 1.3 Metod... 2 2. Allmänt om elbilar... 3

Läs mer

Demonstrationsprogram. för Elfordon 2011-2015. Erfarenheter hittills 2011-10-24. Magnus Henke -Energimyndigheten

Demonstrationsprogram. för Elfordon 2011-2015. Erfarenheter hittills 2011-10-24. Magnus Henke -Energimyndigheten Demonstrationsprogram för Elfordon 2011-2015 Erfarenheter hittills 2011-10-24 Magnus Henke -Energimyndigheten Mål för energiforskningen att bygga upp sådan vetenskaplig och teknisk kunskap och kompetens

Läs mer

ELEKTRIFIERING AV FORDON. Mazdak Haghanipour Power Circle

ELEKTRIFIERING AV FORDON. Mazdak Haghanipour Power Circle ELEKTRIFIERING AV FORDON Mazdak Haghanipour Power Circle OM POWER CIRCLE Varför el? VARFÖR ELEKTRIFIERING? 1. Securityofsupply minskat beroende av importerad olja 2. Förbättrad luftkvalitet 3. Minskade

Läs mer

Electromobility 2020 - drivers and technology. En sammanfattning av Magnus Karlström.

Electromobility 2020 - drivers and technology. En sammanfattning av Magnus Karlström. Electromobility 2020 - drivers and technology. En sammanfattning av Magnus Karlström. Batteriexperten Dr. Menahem Anderman höll en tre timmars presentation på Lindholmen torsdagen den 8 mars. Presentationen

Läs mer

v a r f ö r? v a d ä r t e k n i k e n b a k o m? h u r f o r t k o m m e r d e t a t t g å? v a r s t å r s v e n s k i n d u s t r i?

v a r f ö r? v a d ä r t e k n i k e n b a k o m? h u r f o r t k o m m e r d e t a t t g å? v a r s t å r s v e n s k i n d u s t r i? t i l l v ä x t k r ä v e r n y a l ö s n i n g a r, v ä r l d e n v ä l j e r e n e r g i s t r a t e g i, s m a r t a s t ä d e r o c h t r a n s p o r t e r b l i r e n k o n s e k v e n s m e n v a

Läs mer

El som drivmedel. Sten Karlsson. Energi och Miljö Chalmers. Snabbladdningsstation Östersund april 2011

El som drivmedel. Sten Karlsson. Energi och Miljö Chalmers. Snabbladdningsstation Östersund april 2011 El som drivmedel Sten Karlsson Energi och Miljö Chalmers Snabbladdningsstation Östersund april 2011 Presentation 13 Sept 2011 vid Fossiloberoende Transportsektor år 2030 och vägen dit El som drivmedel

Läs mer

Elbil2020 Demostad för elfordon

Elbil2020 Demostad för elfordon Elbil2020 Demostad för elfordon Sten Bergman, Elbil2020 HS2020 Att förnya en ny stad Ett medborgarinitiativ i samarbete med företag, forskare och myndigheter En inkubator - utvecklar vision, idéer och

Läs mer

EUROPEAN UNION European Regional Development Fund

EUROPEAN UNION European Regional Development Fund Vi utvecklar världens främsta gränsregion för biogas och el till fordon! Det började med två ministrar ett gemensamt projekt med Norges Vegdirektorat, Transnova och NVE där huvuduppgiften är att planera

Läs mer

Framtidens transporter sker med biogas och el

Framtidens transporter sker med biogas och el E.ON Sustainable Mobility Framtidens transporter sker med biogas och el Hållbara transporter kräver ett helhetsgrepp Sustainable Mobility är vår satsning på hållbara transportlösningar. De utgörs av de

Läs mer

Hur mycket kommer den svenska fordonstrafiken att elektrifieras?

Hur mycket kommer den svenska fordonstrafiken att elektrifieras? Hur mycket kommer den svenska fordonstrafiken att elektrifieras? Per Kågeson IVA Vägval El 2015-04-14 Innebörden av elektrifiering Energiåtgången i fordonet reduceras med 50-75 % jämfört med en konventionell

Läs mer

Elfordon i samhället. Anders Lewald, Linda Rinaldo, Erik Svahn Energimyndigheten

Elfordon i samhället. Anders Lewald, Linda Rinaldo, Erik Svahn Energimyndigheten Elfordon i samhället Anders Lewald, Linda Rinaldo, Erik Svahn Energimyndigheten Vad styr elfordonsutvecklingen? Vilka är de starkaste drivkrafterna för elfordon nu? Styrmedel om ökad energieffektivitet,

Läs mer

Sociotekniska erfarenheter av elfordonsanvändning i praktiken

Sociotekniska erfarenheter av elfordonsanvändning i praktiken Elektriska fordon i fokus 213-9-3 Sociotekniska erfarenheter av elfordonsanvändning i praktiken Martina Wikström Institutionen för Kemiteknik, Avdelningen för Energiprocesser Elbilsupphandlingen Hösten

Läs mer

Vattenfalls och Stockholms Stads mobiliseringsinitiativ. En kraftsamling för att göra Sverige till ett föregångsland för elbilar och laddhybrider

Vattenfalls och Stockholms Stads mobiliseringsinitiativ. En kraftsamling för att göra Sverige till ett föregångsland för elbilar och laddhybrider Vattenfalls och Stockholms Stads mobiliseringsinitiativ En kraftsamling för att göra Sverige till ett föregångsland för elbilar och laddhybrider Varför har Vattenfall och Stockholms stad tagit detta initiativ?

Läs mer

Fastighetsägare i framkant Satsa på elfordonen sätt upp laddstationer

Fastighetsägare i framkant Satsa på elfordonen sätt upp laddstationer Fastighetsägare i framkant Satsa på elfordonen sätt upp laddstationer 2 elfordonen kommer är ni? redo De senaste 12 månaderna har antalet elfordon ökat med över 140 procent i Sverige. Överallt dyker nya

Läs mer

Volvo Cars Electrification Strategy

Volvo Cars Electrification Strategy Förutsättningar för svenska biltillverkare i jämförelse med europeiska konkurrenter på elbilsområdet Volvo Cars Electrification Strategy Paul Gustavsson Director of Electrification Strategy at Volvo Cars

Läs mer

Så blir ni en elbilskommun Det är dags att ladda för framtiden!

Så blir ni en elbilskommun Det är dags att ladda för framtiden! Så blir ni en elbilskommun Det är dags att ladda för framtiden! 2 Det är dags att gå över el till! Försäljningen av elfordon och laddhybrider har det senaste året tagit fart på riktigt. De senaste 12 månaderna

Läs mer

Vattenfall och Design open?

Vattenfall och Design open? Vattenfall och Design open? 20090528 Göteborg Camilla Feurst Information It is possible to replace the image on the dividing slide if desired (menu command Insert > Picture > From File ). Afterwards, set

Läs mer

Laddstationen er bästa affär Bli laddad nu kommer elfordonen

Laddstationen er bästa affär Bli laddad nu kommer elfordonen Laddstationen er bästa affär Bli laddad nu kommer elfordonen 2 elfordonen kommer är ni? redo De senaste 12 månaderna har antalet efordon ökat med över 140 procent i Sverige. Överallt dyker nya laddstationer

Läs mer

ELBILAR som kommer till Sverige 2010 2011

ELBILAR som kommer till Sverige 2010 2011 ELBILAR som kommer till Sverige 2010 2011 en sammanställning av de bilmodeller som presenterades av billeverantörer på Vattenfalls och Stockholms stads elbilsseminarium 12 april 2010. Informationen i dokumentet

Läs mer

Beviljade projekt Demonstrationsprogrammet för elfordon

Beviljade projekt Demonstrationsprogrammet för elfordon INFORMATION 1 (5) Datum Beviljade projekt Demonstrationsprogrammet för elfordon ProjektNr Titel Sökande Projektledare Totalt sökt/beviljat belopp? 34007-2 Utveckla test- och demomiljöer av elfordon vid

Läs mer

FFI Energi o Miljö Färdplan, vision och viktiga områden. Peter Kasche Energimyndigheten Programledare FFI Energi o Miljö

FFI Energi o Miljö Färdplan, vision och viktiga områden. Peter Kasche Energimyndigheten Programledare FFI Energi o Miljö FFI Energi o Miljö Färdplan, vision och viktiga områden Peter Kasche Energimyndigheten Programledare FFI Energi o Miljö FFI FEM PROGRAMOMRÅDEN ENERGI OCH MILJÖ TRAFIKSÄKERHET OCH AUTOMATISERADE FORDON

Läs mer

Klimatsmarta och kostnadseffektiva transporter för elvägar. siemens.se/elvagar

Klimatsmarta och kostnadseffektiva transporter för elvägar. siemens.se/elvagar Klimatsmarta och kostnadseffektiva transporter för elvägar siemens.se/elvagar Utmaningen klimatutsläppen måste minska snabbt I denna broschyr beskrivs kortfattat förutsättningarna och möjligheterna för

Läs mer

Elbilar är roliga att köra! Stockholms stads elbilsarbete - från 1994 till idag... Eva Sunnerstedt, City of Stockholm. Electric Vehicles are fun! Try!

Elbilar är roliga att köra! Stockholms stads elbilsarbete - från 1994 till idag... Eva Sunnerstedt, City of Stockholm. Electric Vehicles are fun! Try! Stockholms stads elbilsarbete - från 1994 till idag... Eva Sunnerstedt, City of Stockholm Elbilar är roliga att köra! Electric Vehicles are fun! Try! 1 Electric Vehicles are fun! Try! 2 From Evolution

Läs mer

Vägverkets syn på fordonsutveckling ur ett miljöperspektiv

Vägverkets syn på fordonsutveckling ur ett miljöperspektiv Vägverkets syn på fordonsutveckling ur ett miljöperspektiv Jan Lindgren Projektledare Miljö och trafiksäkerhet Vägverket Region Mitt 2009-12-02 Vägverket 1 Disposition Vad är hållbara nivåer? Hur ser de

Läs mer

I Sverige finns flera världsledande fordonstillverkare

I Sverige finns flera världsledande fordonstillverkare FFI Transporter, mobilitet och tillgänglighet har stor betydelse för livskvalitet och tillväxt. För en fortsatt positiv samhällsutveckling måste transportlösningarna även vara säkra och miljömässigt hållbara.

Läs mer

Tekniska verken/clever

Tekniska verken/clever Tekniska verken/clever Elbilsladdning Kunddag på MSE 8 november Tekniska verken Mikael Blom Key Account Manager CLEVER Sverige AB Affärsidé Skandinaviens ledande elbilsoperatör Grundades i Sverige 2015,

Läs mer

Miljöbilen, tekniken, drivkraften och politiken. Hur kommer framtidens fordonspark att förändras?

Miljöbilen, tekniken, drivkraften och politiken. Hur kommer framtidens fordonspark att förändras? Miljöbilen, tekniken, drivkraften och politiken Hur kommer framtidens fordonspark att förändras? Olle Hådell 6 juli 2011 Annual production (Gb/yr) Uthållig energiförsörjning för transporter är en kritisk

Läs mer

Presenterar Snabbladdningsbara elbussar för hållbara städer. Presentation av: Pär Jonsson, Marknadsansvarig, Hybricon AB 2012-01-24

Presenterar Snabbladdningsbara elbussar för hållbara städer. Presentation av: Pär Jonsson, Marknadsansvarig, Hybricon AB 2012-01-24 Presenterar Snabbladdningsbara elbussar för hållbara städer Presentation av: Pär Jonsson, Marknadsansvarig, Hybricon AB 2012-01-24 Om företaget Hybricon är ett Umeåbaserat företag som utvecklar hållbara

Läs mer

Olle Johansson VD, Power Circle. Bollnäs 2013-11-28

Olle Johansson VD, Power Circle. Bollnäs 2013-11-28 Olle Johansson VD, Power Circle Bollnäs 2013-11-28 OM POWER CIRCLE POLITIK OCH MILJÖ VARFÖR ELEKTRIFIERING? Interna'onellt; 1. Security of supply minskat beroende av importerad olja 2. Förbä>rad lu?kvalitet

Läs mer

Att ladda en elbil. Sten Bergman, Elbil2020

Att ladda en elbil. Sten Bergman, Elbil2020 Att ladda en elbil Innehåll Ladda elbil Publik och privat miljö Vem erbjuder vad? Ladda snabbt eller långsamt? Vad bör man tänka på om man vill skaffa laddplats till elbilen? 2 Hur lång tid att ladda?

Läs mer

El framtiden för transportsektorn

El framtiden för transportsektorn El framtiden för transportsektorn Marie Fossum, Fortum Örebro, 12 May 2009 1 Fordonsrelaterade utsläpp ökar Antalet bilar i världen växer stadigt. samtidigt ökar utsläppen från transportsektorn kraftigt

Läs mer

Tack så mycket för att ni anordnar denna viktiga konferens.

Tack så mycket för att ni anordnar denna viktiga konferens. Förslag till inledande tal med rubriken Regeringens plan för klimatanpassning vid konferensen Klimatanpassning Sverige 2015 den 23 september 2015. Temat för konferensen är Vem betalar, vem genomför och

Läs mer

Utredning avseende klimatkompensering

Utredning avseende klimatkompensering Utredning avseende klimatkompensering Uppsala 2011-08-17 Reviderad Tema projektledare Box 237 751 05 Uppsala Tel: 018-17 08 10 Fax: 018-17 08 75 Upprättad av: Fredrik Sadjak Granskad av: Gunnar Gedin Sid:

Läs mer

Laddinfrastrukturutredning

Laddinfrastrukturutredning Laddinfrastrukturutredning 2016 MILJÖKONTORET Innehåll Introduktion...3 Bakgrund...3 Kommunens egna mål...3 Laddstationen...4 Kontakter...4 Laddtyper...5 Fast eller lös kabel?...6 Laddbeteende...7 Laddning

Läs mer

Fossiloberoende transportsektor år2030 ochvägendit en vision. Innehåll

Fossiloberoende transportsektor år2030 ochvägendit en vision. Innehåll Fossiloberoende transportsektor år2030 ochvägendit en vision Sten Bergman Elforsk Innehåll 2 Drivkrafterna och trenderna Teknikutvecklingen Hur ser samhället ut 2030? Hurtransporterarvi ossom20 år? Hur

Läs mer

En fossilfri fordonsflotta till 2030 - hur når vi dit?

En fossilfri fordonsflotta till 2030 - hur når vi dit? En fossilfri fordonsflotta till 2030 - hur når vi dit? Elbilsseminarium på IKEA i Älmhult 24 oktober 2011 Karin Nilsson (C) Riksdagsledamot från Tingsryd, ledamot i Skatteutskottet suppleant i Näringsutskott

Läs mer

Dags för sverige att ta ledartröjan. så når vi en miljon elbilar år 2030

Dags för sverige att ta ledartröjan. så når vi en miljon elbilar år 2030 Dags för sverige att ta ledartröjan så når vi en miljon elbilar år 2030 Så kan Sverige nå en miljon elbilar 2030 Sverige har som mål att minska utsläppen i transportsektorn med 70 % till år 2030. För att

Läs mer

Strategi för att stödja introduktion av elfordon i Göteborg

Strategi för att stödja introduktion av elfordon i Göteborg TN 85/10 TN 98/10 Tjänsteutlåtande Trafiknämnden 2010-05-27 2010-06-17 Diarienummer 1046/10 Trafikant och ITS/Analys Camilla Pärlbäck Telefon 031-368 25 36 E-post: camilla.parlback@trafikkontoret.goteborg.se

Läs mer

Brabil. Smartbil. Miljöbil. ELBIL! Ambitionen är att Dalarna ska bli en föregångare för elfordon. elbildalarna.se

Brabil. Smartbil. Miljöbil. ELBIL! Ambitionen är att Dalarna ska bli en föregångare för elfordon. elbildalarna.se Brabil. Smartbil. Miljöbil. ELBIL! Ambitionen är att Dalarna ska bli en föregångare för elfordon. elbildalarna.se Vi tror att el kommer att vara ett självklart drivmedel för bilar i framtiden Elbil Dalarna

Läs mer

Transportsektorn - Sveriges framtida utmaning

Transportsektorn - Sveriges framtida utmaning Harry Frank Energiutskottet KVA Transportsektorn - Sveriges framtida utmaning Seminarium 2 dec 2010 Harry Fr rank KVA - 1 12/3/2010 0 Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien rank KVA - 2 Förenklad energikedja

Läs mer

Höghastighetsjärnvägens finansiering och kommersiella förutsättningar

Höghastighetsjärnvägens finansiering och kommersiella förutsättningar Enheten för transportinfrastruktur och finansiering 103 33 Stockholm peter.kalliopuro@regeringskansliet.se 2016-03-30 Anna Wilson Föreningen Svenskt Flyg Intresse AB 0709263177 Anna.wilson@svensktflyg.se

Läs mer

Mål 2020: 20% av Mitsubishi Motors produktion ska vara elbilar

Mål 2020: 20% av Mitsubishi Motors produktion ska vara elbilar Anders Erngren PR- och produktchef Mitsubishi Motors: Miljövision 2020 Utveckla elbilstekniken n Mål 2020: 20% av Mitsubishi Motors produktion ska vara elbilar (300 000 bilar) Reducera miljöpåverkan under

Läs mer

Elbussprojekt i kallt klimat och batteriutveckling

Elbussprojekt i kallt klimat och batteriutveckling Elbussprojekt i kallt klimat och batteriutveckling Winner of the Future transport Award 2011 Presentation by Boh Westerlund CEO at Hybricon AB Elbussprojekt i kallt klimat och batteriutveckling Presentation

Läs mer

Förnybar energi i trafiken

Förnybar energi i trafiken Förnybar energi i trafiken Nils-Olof Nylund Energikonferens- Vilja, vision och verklighet 15.10.2009 Hanaholmen, Esbo Utmaningar i transportsektorn Innehåll Bilarna idag Projektioner för framtiden Biodrivmedel

Läs mer

Klimatpolitikens utmaningar

Klimatpolitikens utmaningar MILJÖEKONOMI 4 februari 2011 Klimatpolitikens utmaningar Eva Samakovlis MILJÖEKONOMI 4 februari 2011 Innehåll Inledning Globala miljöproblem kräver globala lösningar Renodla koldioxid- och energiskatterna

Läs mer

Bli en elbilsvänlig bostadsrättsförening Så här enkelt kan ni ladda elbilar i er fastighet!

Bli en elbilsvänlig bostadsrättsförening Så här enkelt kan ni ladda elbilar i er fastighet! Bli en elbilsvänlig bostadsrättsförening Så här enkelt kan ni ladda elbilar i er fastighet! 2 Elbilarna kommer är ni? redo De senaste 12 månaderna har antalet elfordon ökat med över 140 procent i Sverige.

Läs mer

Utredningen för fossilfri fordonstrafik

Utredningen för fossilfri fordonstrafik Utredningen för fossilfri fordonstrafik Håkan Johansson Nationell samordnare klimatfrågor Tidigare huvudsekreterare i utredningen om fossilfri fordonstrafik hakan.johansson@trafikverket.se Fossilfrihet

Läs mer

En färdplan för att främja elfordon i Sverige, nå klimatmålen och samtidigt stärka den svenska konkurrenskraften

En färdplan för att främja elfordon i Sverige, nå klimatmålen och samtidigt stärka den svenska konkurrenskraften En färdplan för att främja elfordon i Sverige, nå klimatmålen och samtidigt stärka den svenska konkurrenskraften STARKT ENGAGEMANG Över 80 organisationer och 200 personer har varit involverade AB Storstockholms

Läs mer

GreenCharge roadshow Elfordon på väg! Sveriges största roadshow elfordonsturné 2014 Habo 24 mars

GreenCharge roadshow Elfordon på väg! Sveriges största roadshow elfordonsturné 2014 Habo 24 mars GreenCharge roadshow Elfordon på väg! Sveriges största roadshow elfordonsturné 2014 Habo 24 mars GreenCharge roadshow Körschema 6 mars 11 april 6/3 fm: Ronneby (start) 6/3 em: Karlshamn 7-9/3: Norge/Danmark

Läs mer

FRÅGOR OCH SVAR OM PRIUS LADDHYBRID

FRÅGOR OCH SVAR OM PRIUS LADDHYBRID FRÅGOR OCH SVAR OM PRIUS LADDHYBRID INTRODUKTION 1. Hur fungerar Prius Laddhybrid? Prius Laddhybrid tillhör gruppen Plug-in Hybrid Electric Vehicles (PHEV) och är en laddbar parallellhybrid. I en parallellhybrid

Läs mer

Utredning avseende klimatkompensering

Utredning avseende klimatkompensering Utredning avseende klimatkompensering Uppsala Utkast 2011-06-30 Reviderad Tema projektledare Box 237 751 05 Uppsala Tel: 018-17 08 10 Fax: 018-17 08 75 Upprättad av: Fredrik Sadjak Granskad av: Gunnar

Läs mer

Elbilsstrategi. helsingborg.se. Stadsbyggnadsförvaltningen Postadress 251 89 Helsingborg Växel 042-10 50 00 kontaktcenter@helsingborg.

Elbilsstrategi. helsingborg.se. Stadsbyggnadsförvaltningen Postadress 251 89 Helsingborg Växel 042-10 50 00 kontaktcenter@helsingborg. SID 1(5) Elbilsstrategi Stadsbyggnadsförvaltningen Postadress 251 89 Helsingborg Växel 042-10 50 00 kontaktcenter@helsingborg.se helsingborg.se SID 2(5) Helsingborgs stads styrdokument Aktiverande syftar

Läs mer

Vilka är transporternas viktigaste hållbarhetsutmaningar? Håkan Johansson Nationell samordnare klimatfrågor

Vilka är transporternas viktigaste hållbarhetsutmaningar? Håkan Johansson Nationell samordnare klimatfrågor Vilka är transporternas viktigaste hållbarhetsutmaningar? Håkan Johansson Nationell samordnare klimatfrågor hakan.johansson@trafikverket.se Vad vet vi om framtiden? Personbilstransporter på väg i olika

Läs mer

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar.

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. En regering måste kunna ge svar Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. 2014-08-25 Fler miljöbilar för ett modernt och hållbart Sverige Sverige är ett föregångsland på klimatområdet.

Läs mer

Kommittédirektiv. Fossiloberoende fordonsflotta ett steg på vägen mot nettonollutsläpp av växthusgaser. Dir. 2012:78

Kommittédirektiv. Fossiloberoende fordonsflotta ett steg på vägen mot nettonollutsläpp av växthusgaser. Dir. 2012:78 Kommittédirektiv Fossiloberoende fordonsflotta ett steg på vägen mot nettonollutsläpp av växthusgaser Dir. 2012:78 Beslut vid regeringssammanträde den 5 juli 2012. Sammanfattning I regeringens proposition

Läs mer

Hur lönsamma är laddhybrider i verklig svensk körning? Sten Karlsson

Hur lönsamma är laddhybrider i verklig svensk körning? Sten Karlsson Hur lönsamma är laddhybrider i verklig svensk körning? Sten Karlsson Fysisk resursteori Chalmers Presentation vid Forskningsarena Katrineholm 26-27 aug 2009 Sten Karlsson, Forskningsarena, Katrineholm,

Läs mer

Simrishamn, VPS, David Weiner, dweiner Utfärdardatum: 2011-08-19 Sida 1

Simrishamn, VPS, David Weiner, dweiner Utfärdardatum: 2011-08-19 Sida 1 Sida 1 Miljöpåverkan från transporter Vilka är alternativen Volvos miljöbilar Elsattsningen One Tonne Life Säkerhet i alla faser Sida 2 Utställda bilar C30 DRIVe (115 hk) Bränsleförbrukning 0,38 l/mil

Läs mer

För att nå målen i FFF. Byt transportslag Byt bränsle/drivmedel Byt vanor (energisnål transportplanering för samhälle och medborgare)

För att nå målen i FFF. Byt transportslag Byt bränsle/drivmedel Byt vanor (energisnål transportplanering för samhälle och medborgare) För att nå målen i FFF Byt transportslag Byt bränsle/drivmedel Byt vanor (energisnål transportplanering för samhälle och medborgare) Behov av nya åtgärder och styrmedel Vägtrafikens användning av fossil

Läs mer

Remissmöte om inriktningen för transportinfrastrukturplaneringen. fokus på hållbara transporter. Lena Erixon, GD

Remissmöte om inriktningen för transportinfrastrukturplaneringen. fokus på hållbara transporter. Lena Erixon, GD TMALL 0141 Presentation v 1.0 Remissmöte om inriktningen för transportinfrastrukturplaneringen med fokus på hållbara transporter Lena Erixon, GD 2016-09-09 Tillgänglighet i det hållbara samhället Tillgänglighet

Läs mer

Undersökning av kunskaper om och inställning till laddfordon

Undersökning av kunskaper om och inställning till laddfordon Undersökning av kunskaper om och inställning till laddfordon Lärdomar från den tredje enkätomgången 2017 Syftet med undersökningen Sverige har ett mål om minst 70 % minskning av växthusgasutsläpp från

Läs mer

Transportsystemet och klimatet

Transportsystemet och klimatet Transportsystemet och klimatet (BIL Sweden, Almedalen 2011) Jonas Åkerman Avdelningen för miljöstrategisk analys fms /KTH E-post: jonas.akerman@abe.kth.se Några hållpunkter Transportsektorns klimatpåverkan

Läs mer

GreenCharge roadshow Elfordon på väg! Sveriges största roadshow elfordonsturné 2014 Vetlanda 28 mars

GreenCharge roadshow Elfordon på väg! Sveriges största roadshow elfordonsturné 2014 Vetlanda 28 mars GreenCharge roadshow Elfordon på väg! Sveriges största roadshow elfordonsturné 2014 Vetlanda 28 mars GreenCharge roadshow Körschema 6 mars 11 april 6/3 fm: Ronneby (start) 6/3 em: Karlshamn 7-9/3: Norge/Danmark

Läs mer

Hur länge har elbilar funnits? Hur länge har elvägar funnits? eroadarlanda

Hur länge har elbilar funnits? Hur länge har elvägar funnits? eroadarlanda Hur länge har elbilar funnits? Hur länge har elvägar funnits? eroadarlanda Energirelaterad fordonsforskning 2016 4 april Elväg -en hållbar möjlighet på väg Sofia Lundberg, VTI Innehåll Elvägar eroadarlanda

Läs mer

Vägverkets syn på fordonsutveckling ur ett miljöperspektiv

Vägverkets syn på fordonsutveckling ur ett miljöperspektiv s syn på fordonsutveckling ur ett miljöperspektiv Håkan Johansson, nationell samordnare - klimatfrågor 1 Disposition Vad är hållbara nivåer? Hur ser de tekniska lösningarna ut? Hur långt räcker teknik?

Läs mer

TIPS OCH RÅD OM LADDINFRASTRUKTUR. Tips och råd om laddinfrastruktur FÖR DIG SOM VILL INSTALLERA LADDSTATION I DIN BOSTADSRÄTTSFÖRENING

TIPS OCH RÅD OM LADDINFRASTRUKTUR. Tips och råd om laddinfrastruktur FÖR DIG SOM VILL INSTALLERA LADDSTATION I DIN BOSTADSRÄTTSFÖRENING Tips och råd om laddinfrastruktur FÖR DIG SOM VILL INSTALLERA LADDSTATION I DIN BOSTADSRÄTTSFÖRENING Tips och råd till dig som vill installera laddstation i din bostadsrättsförening Förberedelser För att

Läs mer

Nytt planeringsunderlag för begränsad klimatpåverkan. Håkan Johansson Nationell samordnare begränsad klimatpåverkan

Nytt planeringsunderlag för begränsad klimatpåverkan. Håkan Johansson Nationell samordnare begränsad klimatpåverkan Nytt planeringsunderlag för begränsad klimatpåverkan Håkan Johansson Nationell samordnare begränsad klimatpåverkan Klimatmål för transportsektorn Fossiloberoende fordonsflotta till 2030. Av Trafikverket

Läs mer

Seminarium om elfordon och laddinfrastruktur 13 juni 2012

Seminarium om elfordon och laddinfrastruktur 13 juni 2012 Seminarium om elfordon och laddinfrastruktur 13 juni 2012 Handlingsplan för en fossiloberoende fordonsflotta år 2030 Henrik Wingfors Svensk Energi - Elbranschens samlade röst Innehåll Målet Scenarier och

Läs mer

Perspektiv på eldrivna fordon

Perspektiv på eldrivna fordon Perspektiv på eldrivna fordon Perspek'v på elfordon Elbilens historia Varför är elfordon bra? Kommer vi kunna göra så många elfordon som vi vill? Elfordon och energiproduk'on Elfordon och infrastruktur

Läs mer

FÖRSTUDIERAPPORT Etablering av elbilstillverkning i Fyrbodal

FÖRSTUDIERAPPORT Etablering av elbilstillverkning i Fyrbodal FÖRSTUDIERAPPORT Etablering av elbilstillverkning i Fyrbodal Lillemor Lindberg Innovatum Teknikpark Trollhättan 2009-06-11 Rapporten är utgiven av Innovatum Teknikpark Textförfattare: Lillemor Lindberg

Läs mer

Utbyggnad av Elektrifierad kollektivtrafik

Utbyggnad av Elektrifierad kollektivtrafik Utbyggnad av Elektrifierad kollektivtrafik Anders Grauers Svenskt el- och hybridfordonscentrum, Chalmers tekniska högskola 25 oktober 2016 BRG seminarium för Kollektivforum-Norge och Linköpings kommun

Läs mer

Trafikverkets framtidsbild kring det svenska transportsystemet

Trafikverkets framtidsbild kring det svenska transportsystemet Trafikverkets framtidsbild kring det svenska transportsystemet Håkan Johansson Nationell samordnare - klimatfrågor hakan.johansson@trafikverket.se 1 2011-09-16 Klimatmål för transportsektorn Hänsynsmålets

Läs mer

Introduktion av biodrivmedel på marknaden

Introduktion av biodrivmedel på marknaden 2002-01-25 Till Näringsdepartementet Att: Lars Guldbrand 103 33 Stockholm Status Introduktion av biodrivmedel på marknaden Myndighetsgruppens rekommendationer Föreliggande dokument kommer ytterligare att

Läs mer

Stellan Bergman (stellan.bergman@uadm.uu.se) Intresserad av elfordon sedan...? Citroen Berlingo Electrique 2001

Stellan Bergman (stellan.bergman@uadm.uu.se) Intresserad av elfordon sedan...? Citroen Berlingo Electrique 2001 Stellan Bergman (stellan.bergman@uadm.uu.se) Civ. Ing. Uppsala F 1980 Intresserad av elfordon sedan...? Äger/kör: Mini-el 1987 Berix Eloped ca 1990 Citroen Berlingo Electrique 2001 Varför elbil? 1) Verkningsgraden!

Läs mer

1.1 STARTSIDA. Kenneth Mårtensson

1.1 STARTSIDA. Kenneth Mårtensson 1.1 STARTSIDA Kenneth Mårtensson ÄGARSTRUKTUR SHE-KONCERNEN Sala kommun 87,5% Heby kommun 12,5% Sala-Heby Energi AB 100% 100% Sala-Heby Energi Elnät AB HESAB SHEs AFFÄRSIDÉ Att vara en långsiktig modern

Läs mer

PROTOKOLL 14 (27) Sammanträdesdatum 2013-10-15

PROTOKOLL 14 (27) Sammanträdesdatum 2013-10-15 PROTOKOLL 14 (27) KS 148 Dnr 2013/KS214 400 Remiss - Regional strategi och handlingsplan för biogas för Blekinge, Kalmar och Kronobergs län. Biogas Sydost har kommit in med förslag till regional strategi

Läs mer

Vad händer i Sverige och Internationellt på eltrafikfronten? Sten Bergman

Vad händer i Sverige och Internationellt på eltrafikfronten? Sten Bergman Vad händer i Sverige och Internationellt på eltrafikfronten? Sten Bergman Utvecklingen går allt fortare Benz första patenterade etanolmotor 1888 2 Elfordon på gång sedan 1850. 3 En fordonsindustri i förändring

Läs mer

Framtiden börjar i Ropsten

Framtiden börjar i Ropsten Framtiden börjar i Ropsten Linje 73 mot Karolinska Institutet Välkommen ombord på den nya tidens första busslinje som trafikeras av en ny laddhybridbuss i EU-projektet ZeEUS regi. Hybrid betyder att den

Läs mer

Klimatanpassat transportsystem. Lena Erixon

Klimatanpassat transportsystem. Lena Erixon Klimatanpassat transportsystem Lena Erixon Kapacitetsutredning och Färdplan 2050 Två regeringsuppdrag ett arbete Naturvårdsverkets uppdrag från regeringen om att ta fram underlag till en svensk färdplan

Läs mer

FFF på FFI. Håkan Johansson Nationell samordnare klimatfrågor hakan.johansson@trafikverket.se

FFF på FFI. Håkan Johansson Nationell samordnare klimatfrågor hakan.johansson@trafikverket.se FFF på FFI Håkan Johansson Nationell samordnare klimatfrågor hakan.johansson@trafikverket.se Klimatmål för transportsektorn Fossiloberoende fordonsflotta till 2030. av Trafikverket och utredningen för

Läs mer

Uppbyggnad av ett laddningsnät för elfordon i sydöstra Sverige Ekerum, 21 maj

Uppbyggnad av ett laddningsnät för elfordon i sydöstra Sverige Ekerum, 21 maj Uppbyggnad av ett laddningsnät för elfordon i sydöstra Sverige Ekerum, 21 maj Jonas Lööf Projektledare Miljöfordon Syd Green Charge Sydost Green Charge Sydost Kraftsamling för elfordon och laddinfrastruktur

Läs mer

Håkan Johansson Nationell samordnare klimatfrågor (Tidigare huvudsekreterare i utredningen om fossilfri fordonstrafik)

Håkan Johansson Nationell samordnare klimatfrågor (Tidigare huvudsekreterare i utredningen om fossilfri fordonstrafik) Fossilfri fordonstrafik erfarenheter och utmaningar (erfaringer og utfordringer) Håkan Johansson Nationell samordnare klimatfrågor (Tidigare huvudsekreterare i utredningen om fossilfri fordonstrafik) hakan.johansson@trafikverket.se

Läs mer

Premiär för Stockholms nya elbusslinje

Premiär för Stockholms nya elbusslinje Premiär för Stockholms nya elbusslinje publ icerat av U L O 1 6 MA RS 201 5 SID A F Ö R U TSKRIF T Kraften kommer från ovan. Två av Stockholms nya laddhybridbussar, Volvo Electric Hybrid, vid laddstationen

Läs mer

Välkommen *ll pressmöte

Välkommen *ll pressmöte Välkommen *ll pressmöte Fram&den för Saab Automobile AB Pressmöte Trollhättan 13 juni 2012 Hans L. Bergqvist Anne- Marie Pouteaux Advokat, konkursförvaltare Advoka8irman Delphi Advokat, konkursförvaltare

Läs mer

MÖJLIGHETER & UTMANINGAR MED LADDBARA BILAR SOM FÖRMÅNSBILAR

MÖJLIGHETER & UTMANINGAR MED LADDBARA BILAR SOM FÖRMÅNSBILAR MÖJLIGHETER & UTMANINGAR MED LADDBARA BILAR SOM FÖRMÅNSBILAR GREAT 10 november 2017 Research Institutes of Sweden RISE Viktoria Studien Projektet BeliEVe 2: Löptid: 2014-12-09 till 2018-05-31 Parter: RISE

Läs mer

Biodrivmedel i Sverige varför sådant genomslag?? Ann Segerborg-Fick Energimyndigheten

Biodrivmedel i Sverige varför sådant genomslag?? Ann Segerborg-Fick Energimyndigheten Biodrivmedel i Sverige varför sådant genomslag?? Ann Segerborg-Fick Energimyndigheten Bioethanol expansion in Sweden year 2001 2005 300 000 250 000 200 000 150 000 Total RME-volym Total etanol-volym 100

Läs mer

Miljöfordon Syd. Vi behöver våra bilar, men även en bra miljö!

Miljöfordon Syd. Vi behöver våra bilar, men även en bra miljö! Energideklaration fordon Analys av fordon som ger lägre kostnader och miljöpåverkan Jonas Lööf Miljöfordon Syd Tylösand 2013-05-14 Miljöfordon Syd Förening för alla bil- och miljöintresserade fler miljöbilar

Läs mer

Laddinfrastruktur inom Klimatklivet. Redovisnings- och utvärderingsrapport Diarienummer 2015-5982, uppdragets diarienummer M2015/2551/S

Laddinfrastruktur inom Klimatklivet. Redovisnings- och utvärderingsrapport Diarienummer 2015-5982, uppdragets diarienummer M2015/2551/S Laddinfrastruktur inom Klimatklivet Redovisnings- och utvärderingsrapport Diarienummer 2015-5982, uppdragets diarienummer M2015/2551/S 1 Innehållsförteckning 1 Laddning av personbilar... 1 1.1 Laddfordon...

Läs mer

Elbilar och laddhybrider du kan köpa nu. Chevrolet Volt laddhybrid

Elbilar och laddhybrider du kan köpa nu. Chevrolet Volt laddhybrid Elbilar och laddhybrider du kan köpa nu Här hittar du de bilar som du kan gå in i en bilaffär och beställa nu. Vi har inte tagit med fordon som klassas som mopeder, arbetsredskap eller fyrhjuliga motorcyklar.

Läs mer

Bilismens miljöproblem. Fil. Dr. Per Kågeson Bil Sweden Almedalen 2007

Bilismens miljöproblem. Fil. Dr. Per Kågeson Bil Sweden Almedalen 2007 Bilismens miljöproblem Fil. Dr. Per Kågeson Bil Sweden Almedalen 2007 Många typer av miljöpåverkan Avgasemissioner Buller Slitagepartiklar Klimatpåverkan Markanvändning, barriäreffekter och landskapspåverkan

Läs mer

Volvo Personvagnar AB

Volvo Personvagnar AB Volvo Personvagnar AB C30 Electric Annelie Gustavsson, Produkt chef Page 1 Drive towards zero Varför elektrifiering C30 Electric Utmaningar Page 2 Drive Towards Zero Vision : Att konstruera bilar som inte

Läs mer

Elbilsförarenkät. Östersund - årets elbilsstad

Elbilsförarenkät. Östersund - årets elbilsstad Elbilsförarenkät Östersund - årets elbilsstad Bakgrundsinformation Elektronisk enkät Mätperiod 110628-111007 Svarsfrekvens: 79,8% (83/104) Könsfördelning: 71,1% män, 28,9%kvinnor Åldersfördelning: 20-30:

Läs mer

Definition av tunga miljöfordon och riktlinjer för alternativa drivmedel

Definition av tunga miljöfordon och riktlinjer för alternativa drivmedel MILJÖFÖRVALTNINGEN PLAN OCH MILJÖ TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR 2008-013575-206 SID 1 (9) 2012-05-09 Handläggare: Lova André Nilsson Telefon: 08-508 28 940 Till Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2012-05-22 p. 23 Definition

Läs mer

Fossiloberoende fordonsflotta i Västra Götaland 2030. Tomas Österlund Miljöstrateg

Fossiloberoende fordonsflotta i Västra Götaland 2030. Tomas Österlund Miljöstrateg Fossiloberoende fordonsflotta i Västra Götaland 2030 Tomas Österlund Miljöstrateg Europa 2020 Aim EU Aim 2020 Sweden Aim 2020 Sweden Situation 2012 Västra Götaland Aim 2020 Västra Götaland. Situation 2012

Läs mer

TransportForsK. Transportforum 2017 Session 33. Elektrifierade fordon för citydistribution av styckegods med elförsörjning under färd ELFÄRD

TransportForsK. Transportforum 2017 Session 33. Elektrifierade fordon för citydistribution av styckegods med elförsörjning under färd ELFÄRD TransportForsK Session 33 Elektrifierade fordon för citydistribution av styckegods med elförsörjning under färd ELFÄRD Angelika Treiber angelika.treiber@tfk.se 08-562 491 04 Bakgrund Distribution av dagligvaror

Läs mer