Fördel stål. torrt, effektivt och lätt byggande. Thomas Sandell förenar form och funktion. Snabb, effektiv byggnadskonstruktion med IT

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fördel stål. torrt, effektivt och lätt byggande. Thomas Sandell förenar form och funktion. Snabb, effektiv byggnadskonstruktion med IT"

Transkript

1 magasinet från Lindab med fokus på dagens och morgondagens inneklimat- och byggsystem Fördel stål torrt, effektivt och lätt byggande Thomas Sandell förenar form och funktion Snabb, effektiv byggnadskonstruktion med IT Whisky made in Sweden Frihet med Designline

2 Grevie backar När landisen för ca år sedan släppte sitt grepp om nordvästra delen av Skåne bildades de rullstensåsar som präglar landskapet vid Grevie backar. Här blandas enefälader, hagmark och åkermark i en förtrollande skön och böljande natur där människan vistats i årtusenden. Om detta vittnar de stensättningar, resta stenar och bronsåldershögar som finns här. Sevärdheten Grevie backar blir inte mindre av att ett av landets största bestånd av Backsippa finns här. Foto: Staffan Davidsson

3 magasinet från Lindab med fokus på dagens och morgondagens inneklimat- och byggsystem 1/2003 Lindab är en internationell koncern som utvecklar, producerar och marknadsför produkter och systemlösningar i tunnplåt inom affärsområdena Ventilation och Profile. Affärsområde Ventilation riktar sig mot ventilationsbranschen med allt från ventilationskomponenter till kompletta inneklimatlösningar. Affärsområde Profile förser byggindustrin med ett omfattande utbud av byggkomponenter och kompletta byggnadssystem i stål för bostäder och kommersiella fastigheter. innehåll Shopping eller samarbete i takt Inget mässelände med nytt modulsystem Tillväxt är inget för oss. Hur lättbyggsystem ger sunt byggande Konstruktion på nolltid med Lindab Butler Engineering System Form möter funktion med Thomas Sandell Lindabkoncernen har medarbetare i 25 länder och omsatte MSEK år Huvudkontoret ligger i Grevie utanför Båstad, på den vackra Bjärehalvön Svensk whisky från Mackmyra Länge leve friheten Lindab Designline är här 14 Mackmyra Svensk Whisky blandar gammalt och nytt Lindab AB SE Båstad Sweden Tfn Fax web fasta avdelningar 5 Notiser Lindabkoncernen Ansvarig utgivare: Lars Dahlström Produktion: Repetera AB Notiser affärsområde Ventilation Notiser affärsområde Profile 22 Notiser IT-support 2003 Lindab AB

4 Vi har satt våra mål Att greppa den stafettpinne som Carl-Gustaf Sondén nu räckt mig känns utmanande, stimulerande och spännande, men ändå tryggt. Det företag som han varit koncernchef i och byggmästare för under de senaste elva åren står stabilt och självständigt på jorden. Det finns dock alltid potential att fortsätta utveckla både våra marknader och produkt- och systemlösningar med målsättningen att bli ännu bättre. Det är precis vad vi tänker göra. Även om vi nu befinner oss i ett ekonomiskt klimat som lämnar en del att önska, så är inriktningen klar.vi går på offensiven, istället för på defensiven. Det gör att vi kommer stärkta ur den fas som mattat våra tillväxtsiffror något, men på intet sätt vår ambition att fortsätta växa, och det under än mer förbättrad lönsamhet. Sedan jag tillträdde posten som koncernchef och VD på Lindab har jag ägnat stor tid åt att lära mig Lindab. Jag har sett många tidigare exempel på hur Lindab kraftsamlat när andra bromsat och har djupt imponerats av det engagemang och den kunskap som finns inom hela Lindabs personal. Den entusiasm jag mött hos till exempel våra produktuvecklare som visat upp nya, arbetsbesparande produkter pekar på den styrka som finns i Lindabkulturen och som så starkt fokuserar på våra kunders behov och hur vi gör vardagen enklare för dem. Under våren har jag också besökt ett antal av våra servicecenter och sett åtskilliga exempel på nära och goda relationer mellan vår personal och de kunder vi är där för att serva. Befästa och stärka Lindabkulturen, men också göra hela vår organisation ännu effektivare genom att bygga en lönsamhetsorienterad affärsstruktur, är två saker vi måste säkra för att klara våra tillväxtmål. Med vår nya organisation, våra tydliga affärsplaner och den aktivitetskultur som finns i Lindab är vi tveklöst på spåret. Vårt nya IT-hjälpmedel LinPro liksom vår nya fabrikssatsning i Tjeckien är exempel på aktiviteter, låt vara av lite mer extraordinärt slag, som skall lyfta Lindab än mer. Det kan du läsa mer om i detta nummer. Vi har nu lagt fast Lindabs tre kärnvärden förenkla byggandet, jordnära samt ordning och reda. Dessa uttryck tycker vi väl sammanfattar vår filosofi och vår inriktning på förädling av tunnplåt. Just detta, att effektivt förädla tunnplåt är vår huvuduppgift och det vi skall koncentrera oss på. Det är min ambition, att tillsammans med mitt personer starka team, målmedvetet fortsätta på denna inslagna väg. Kjell Åkesson VD och koncernchef Carl-Gustaf Sondén lämnar chefsskapet och tar plats i Lindabs styrelse Såg de internationella möjligheterna och tog dem När Carl-Gustaf Sondén 1984 tog över som VD för Lindabs moderbolag så omsatte koncernen 442 miljoner. När han lämnade chefsskapet, nu vid årsskiftet, så är siffran tolvdubblad till över 5 miljarder. Tjugofem marknader talar sitt tydliga språk när det gäller den internationella närvaron och detta brytande av nya marknader och förmågan att snabbt se möjligheterna och gripa tillfällena är ett av hans tydligaste signum. Carl-Gustaf har verkligen varit med hela vägen säger Anders Persson, ansvarig för Lindabs affärsområde Profile, Ytterst få koncernchefer har varit med från början. Från en liten värld, fylld av praktiska ting som produktionstekniker har han via försäljning, marknad och operativt ledarskap tagit hela Lindab till den stora, vida världen. Carl-Gustaf Sondéns tekniska kompetens är omvittnad och imponerande. Han var involverad i produktutveckling, maskinkonstruktion och produktionsteknik, fortsätter Anders Persson, Hans intresse för det praktiska är och har alltid varit i en klass för sig. Men, det unika är att han kombinerade detta med en marknadskontakt och en kompetensbredd utöver det vanliga. CG, som alla här kallar honom, slår man inte på fingrarna. 4 Kvalitetssystem införde Carl-Gustaf Sondén tidigt på Lindab och han ville också skapa en produktions- och distributionsapparat som alla kunde vara stolta över. Så blev det också. Två saker tycker jag utmärkte CG alldeles speciellt, säger Håcan Dahlberg, Lindab Sverige, Han var rak, tydlig och stod alltid för det han sa och han hade stenkoll på allt. Datafrågor, ekonomi, marknadsföring och givetvis produkter och produktionsteknik var han väl insatt i. Dessutom var CG så långt från en långbänk man kan tänka sig. Envis målmedvetenhet är också ett utmärkande drag hos denne man. När han, i det tidiga 90-talets gungande finanskris, tillsammans med Hans Schmidt-Hansen, sydde ihop det ägar- och strukturpaket som räddade ett sårbart Lindab gjorde han inte det från sin koncernchefsstol, utan från sin sjuksäng på Ängelholms sjukhus intensivvårdsavdelning, avslutar Anders Persson. Det var envishet och beslutsamhet som betydde oerhört mycket för Lindab och därmed för oss alla. En av CG:s mest betydelsefulla insatser var att målmedvetet och kraftfullt placera Lindab på den internationella spelplanen och göra företaget till en högst betydande aktör på många marknader. De framgångsrika satsningarna i t.ex. Östra Europa och USA bär tydligt hans märke. CG satte mig här för tretton år sedan, gav mig maximal support, och nu omsätter vi MSEK säger Peter Andsberg, ansvarig för Lindabs Östeuropeiska verksamhet. Han hade ett genuint intresse för den dagliga verksamheten, gav snabba svar och var framför allt en mentor och ett bollplank för alla frågor, från de enklaste till de mest komplicerade. Enbart för att CG nu lämnat chefsskapet så är högtflygande planer honom inte främmande. Spännande, och gärna teknikorienterade, fritidsintressen har han alltid haft. Kanske är det just inledda helikopterprojektet fäst rotorblad A vid rotorblad B med nyckeln C det mest spännande hittills. Högtflygande är det ju definitivt, men för en person med så utpräglat helikopterperspektiv, är det säkert den naturligaste sak i världen. Och ingen som känner CG tvivlar på att han både fixar helikoptercertifikatet och det komplicerade montaget.

5 senaste nytt Samling kring Lindab i tillväxt Den april genomfördes det första stora managementmötet med den nya organisationen och ledningen i Lindab. Koncernchef Kjell Åkesson samlade 60 nyckelpersoner inom koncernen under temat Lindab i tillväxt. Vår nya affärsstrategi och tillväxtmål sätter naturligt en mängd viktiga frågor på agendan, förklarar Kjell Åkesson. För att vi tillsammans skall kunna nå de tillväxtmål vi nu jobbar mot ser jag två saker som ytterst viktiga. Vi måste behålla den Lindabkultur som genom sin entreprenöranda och entusiasm är ett signum för koncernen och dess medarbetare. Vi måste dessutom göra vår nya organisation effektiv och förflytta vår entreprenörsstruktur till en affärsstruktur. Det är först då vi kan realisera våra tillväxtmål. Lindabkoncernen har som mål att årligen, fr.o.m. 2003, växa med ca 15 procent på årsbasis. Därför kom en stor del av tvådagarsmötet att handla om hur affärsstrategin skall realiseras och praktiskt genomföras på Lindabs ca 25 olika marknader. Här är aktivitetstänkandet centralt, fortsätter Kjell Åkesson, Hur skall vi t.ex. agera för att ännu bättre nå ut med alla våra produkter på alla våra marknader. Hur skall vi stärka vår systemförsäljning och under lönsamhet leverera just det våra kunder vill ha. Kjell Åkesson betonar starkt koncernens position inom kärnverksamheterna kanalsystem och takavvattning. Tar vi kanalsystemen så har vi en klart ledande marknadsposition. Den kan vi ytterligare utveckla och dessutom addera tilläggsprodukter från våra övriga produktområden. Det skapar tillväxt för Lindab. I tillägg till detta behandlades frågor kring ledarskapets betydelse. Här genomförde de inbjudna talarna Claes Rydell och Kjell Enhager mycket uppskattade och tankeväckande anföranden. Jag är mycket nöjd med dessa två dagar, avslutar Kjell Åkesson. Vi har enats kring våra tillväxtambitioner, satt fokus på den för Lindab så viktiga aktivitetskulturen och vi har diskuterat nödvändigheten av det breda, affärsorienterade ledarskapet. Dessutom har vi träffats, umgåtts, haft trevligt och lärt känna varann. Två dagar på temat Lindab i tillväxt satte fokus på de faktorer som skall skapa tillväxten; samordningen, aktivitetstänkandet och det breda ledarskapet. Lindab bygger ny fabrik i Tjeckien Lindab står inför spännande utmaningar med kraftig tillväxt på flera marknader. Det kräver en väl anpassad och slagkraftigt utformad produktionskapacitet fördelad på flera kompetenscentra. I tillägg till nuvarande produktionscentra har Lindab beslutat om investering av en ny produktions- och lagerenhet utanför Prag i Tjeckien. Denna moderna fabriksenhet beräknas stå klar för produktion under Upp till 300 anställda beräknas successivt kunna anställas under de kommande åren. Idag sker huvuddelen av produktionen för marknaderna utanför Skandinavien i Sverige och Danmark. Lindabs försäljning i centrala och östra Europa har under de tre senaste åren fördubblats och uppgår idag till ca 800 Mkr. Den nu planerade fabriken kommer huvudsakligen att tillverka arbetskraftsintensiva produkter inom affärsområde Ventilation. Befintlig lokal produktion inom affärsområde Profile kommer också att förläggas till den nya enheten. Denna investering är en viktig förutsättning för vår fortsatta utveckling i Europa, säger Kjell Åkesson, koncernchef i Lindab. Den lönsamma tillväxt vi har som mål säkerställs på ett bättre sätt av en effektiv produktion nära tillväxtmarknaderna. Med dagens osäkra konjunkturläge är det svårt att bedöma marknadsutvecklingen och därmed de konkreta effekterna på nuvarande produktionsstruktur. Helt klart är dock att denna investering väsentligt stärker Lindabs konkurrenskraft genom förstärkt och effektiviserad produktionskapacitet i tillägg till den redan befintliga. Det är också en garant för att långsiktigt säkerställa koncernens arbetstillfällen, liksom den fortsatta satsningen på våra befintliga kompetenscentra i Sverige och Danmark, avslutar Kjell Åkesson. 5

6 Shopping eller samarbete i takt Kortare byggtid, snävare kostnadsramar givetvis med bibehållen produkt- och leveranskvalitet är den kravprofil som allt tydligare utkristalliserats från byggbranschens tunga aktörer. Är det en ekvation som går ihop, och i så fall hur. Frågar man Thomas Weihe, logistikchef på Lindab Norge är hans svar ett entydigt ja. Men inte heller det är utan krav. Valet av tandkräm är ett vardagsbeslut som sällan ställer till besvär. En tilltalande kombination av förväntad kundnytta och attraktivt pris det vill säga lågt gör att vi snabbt slår till där vi står framför hyllan med alla de välkända varumärkena som gör våra tänder friskare och vårt leende vitare. Skulle vi sedan ångra oss är det enkelt löst. Vi byter märke. Flyttar vi resonemanget från konsumentvärlden till business-to-business B2B, är grundingredienserna desamma leverantörsval styrt av mixen förväntad kundnytta och pris. Men komplexitetsgraden är på en helt annan nivå. Att byta märke är heller inte lika lätt. Samarbete vs. shopping Aktörer i byggbranschen står inför stora utmaningar i jakten på att finna den optimalt koordinerade, samordnade och effektiva produktionsprocess som mynnar ut i en dokumenterad, slutgodkänd leverans som hållit sig inom budgeterade tids- och kostnadsramar. Inte sällan har fokus lagts på pris, vilket inneburit att kvaliteten blivit lidande, säger Thomas Weihe, logistikansvarig på Lindab Norge. Men genom att lägga större vikt vid samarbetet mellan kund och leverantörer kan stora, orealiserade vinster uppnås. Effektivt Supply chain management syftar till att maximera kundnyttan i hela försörjningskedjan till lägsta möjliga kostnad. Detta kommer inte utan ansträngning, förklarar Thomas Weihe. En förutsättning för att etablera en framgångsrik försörjningskedja är att osäkerhet reduceras till ett minimum. Projektshopping med nya 6 leverantörer och aktörer ständigt inblandade bidrar inte till det. Det gör däremot ett närmare samarbete, större närhet mellan parterna och ett öppnare informationsflöde under hela processen. Fördel information Logistik blir en allt viktigare konkurrensfaktor. Inom Lindab har en målmedveten satsning på lösningsorienterad projektlogistik skett, säger Thomas Weihe. Genom att flytta fokus från produkt till kundanpassade lösningar, från detaljerna till helheten, har vi framgångsrikt bidragit till större mervärden, som givit både Lindab och våra kunder och partners ett förbättrat ekonomiskt resultat. Med bibehållen och ofta förbättrad totalkvalitet. Förbättrat informationsutbyte ger ökad produktivitet, kortare ledtider, bättre kontroll över försörjningskedjan både externt och internt. Mer information ger bättre förutsättningar att prognostisera framti- den, fortsätter Thomas Weihe. Stabilare kund och leverantörsrelationer ökar kunskapen om glappet mellan faktisk och förväntad kvalitet och service, och möjliggör därför en kontinuerlig förbättringsprocess. Andra effekter av en reducerad osäkerhet är ökad leveransprecision vilket både ökar produktiviteten och frigör kapital. Det skapar i sin tur öppningar för effektivare distributionsmetoder såväl som mer flexibel lagerstruktur, faktorer som påverkar kostnadsbilden i positiv riktning. Inget är gratis Det finns många fördelar med ett fördjupat partnerskap, men det ställer också krav på aktörerna. God intern processkännedom liksom en hög kostnadsmedvetenhet är baskrav. Uppdragsgivaren måste också medvetet fokusera på logistikprocessen genom att bl.a. inkludera logistikparametrar i alla projektavtal. Ökad planläggning och informationsutväxling reducerar osäkerheten och gör att leverantörer, inköpare, projektledare och montörer kommunicerar bättre och kan gå i takt på ett helt annat sätt. Dessutom måste ledningen stötta både ett förstärkt logistikfokus liksom ambitionen att sanera bland leverantörerna till förmån för färre men mer fördjupade partnerskap. Med facit i hand kan vi se tydliga förbättringar både för oss och våra partners i de projekt där vi tillämpat dessa nya idéer på ett genomgripande sätt. Ökad produktivitet, lägre totalkostnad och kortad byggtid är skäl som talar för sig själva, avslutar Thomas Weihe.

7 Inget mässelände ILindabs stora monter på ISH-mässan i Frankfurt, Tyskland kunde besökarna bekanta sig med stora delar av koncernens ventilations- och inneklimatprogram. Men också med det helt nya modulbaserade mässkoncept som presenterades i förra numret av Lindab Direct. Nu kan vi bygga en mässa på mycket kort tid och hålla kostnaderna under kontroll samtidigt som vi tydligt och konsekvent kan visa upp samma Lindab vid varje tillfälle, förklarar Lars Dahlström, ansvarig för External Communications på Lindab. Faktum är, inte nog med att vi byggde ISH-mässans stora monter utan problem och störningar, vi kunde snabbt demontera, byta språk till italienska och sju dagar senare slå upp portarna till montern i Padova, Italien. Lindabs Expo-system består av ett modulbaserat golv-, vägg- och taksystem som gör att monterns storlek och disposition kan varieras inom vida ramar. Tillsammans med standardiserade presentationsmoduler för varje produktgrupp, samt ett inredningsprogram bestående av pallar, Mässegelände står det ju bekant på gatuskyltarna som leder mässbesökare i Tyskland rätt. Och visst kan mässor vara ett riktigt elände (!), men när Lindabs nya Expo-system nu testats för första gången på den internationella ventilationsmässan ISH i Frankfurt så fungerade allt som tänkt. Smidigt, flexibelt och med en omisskännlig Lindabtouch. bord, podier och diskar kan Lindabkänslan återskapas gång på gång. Även om produkter och till och med affärsområde varierar. I modulernas väggar och tak kan vi montera in de produkter som vi visar upp, säger Lars Dahlström. På ISH-mässan kunde vi simulera luftdeplacering genom att släppa rök genom några takdon och i monterns ljudrum kunde vi överraska besökarna med den ganska häpnadsväckande ljudreduktion våra ljuddämpare åstadkommer. Öppna ytor i kombination med olika produktrum ger karaktären åt nya Lindab Expo. 7

8 Profile Lättbyggnadssystem Profile Byggplåt och högprofil Tillväxt är inget för Nyplockade kantareller, kanske lätt brynta i smör med en gnutta flingsalt på toppen, är en trevlig variant av svamp. Inte heller grönmögelsvampen i en bit mogen Stilton brukar föranleda några större protester. Men säg hussvamp eller mögel, så blir det ett annat ljud i skällan. Den tillväxten gillar ingen. Absolut ingen. Det finns byggmaterial som skapar en trivsam miljö för tillväxt av svamp och mögel. Och det finns byggmaterial som inte gör det. Reglar, balkar och läkt i stål tillhör glädjande nog denna senare kategori, men det är inte enbart oförmågan att ta upp fukt och vatten som gör lättbyggnadssystem i stål attraktivt. Det finns betydligt fler skäl. Skäl som lätt kan uttryckas i form av lägre byggkostnader. Låt oss först reda ut begreppen. Konservativt motstånd Lättbyggnad i Sverige började redan för 40 år sedan, förklarar Johan Andersson, produktchef för bl.a. Lindab Construline i norra Europa. Då levererades de första inneväggarna i stål till MAS, Malmö Allmänna Sjukhus. Efter denna förhållandevis tidiga start gick utvecklingen trögt. Problemet var att användarna, snickarna, har haft svårt att släppa hammaren och ta upp skruvdragaren. Snickaren arbetar i snitt fram till 55 års ålder. Då säger kroppen nej till fler tunga, bökiga lyft och besvärlig hantering av byggmaterial. Utslitna leder och dessutom arbete i kalla, fuktiga miljöer sätter tydliga spår. Men utvecklingen har gått framåt och kraven förändras. Nu är användning av stålreglar i innerväggar legio och nya 8 Stålreglar dominerar idag vid konstruktion av innerväggar. användningsområden utvecklas nu i samma takt som kraven på ett ekonomiskt byggande ökar och intensifieras. Etablerad innerväggsteknik Idag är nästan samtliga inneväggar uppbyggda med stålreglar och stålskenor. Närmare 90 procent av alla offentliga och kommersiella byggnader i Skandinavien byggs på detta sätt. Innerväggar i stål har etablerats som en standard. Det är ett system som fungerar och alla inblandade parter konstruktör, entreprenör och snickare/montör är väl förtrogna med tekniken. Nu består hus inte enbart av mellanväggar. Ytterväggar är i högsta grad en viktig del av byggnaden. Även här är lättbyggnadstekniken väl anpassad till ett torrt, effektivt och ekonomiskt byggande, men på detta område är användningen inte alls lika utbredd. Lindab började med utveckling och tillverkning av ytterväggsreglar för ca 12 år sedan och har sedan dess utvecklat systemen kring denna byggteknik på bred front, fortsätter Johan

9 oss Andersson. Men för att marknaden verkligen skall få upp ögonen för fördelarna krävs ett komplett integrerat system bestående av konstruktionshjälpmedel, själva produkterna samt inte minst ett anpassat fästdonsprogram. Ett komplett integrerat system Idag har vi allt detta, säger Johan Andersson vidare. Ett brett program av lättbyggnadsprodukter för ytterväggselement och s.k. utfackningsväggar är givetvis basen. Vi bygger på med våra egenutvecklade IT-hjälpmedel för konstruktion, kvantifiering som dessutom skapar automatiska kaplistor, ritningar och mycket mer. Genom förvärvet av fästdonsföretaget U-nite Fasteners Technology AB kunde vi för första gången påverka fästdonen och utvecklingen av dessa produkter på ett helt nytt sätt. Vi kunde dra nytta av Unites stora kunskap och erfarenhet, ta fram mindre testserier och finna en mix av skruvar som passar lättbyggsystemet perfekt. Nu levererar vi, som den tredje viktiga pusselbiten, fästdon vars materialkvalitet är i paritet med den stålplåt som produkterna är tillverkade av. Användning av lättbyggsystem för både inner- och ytterväggar adderar en rad mjuka fördelar. Leverans av färdigkapade, uppmärkta reglar och plåtar direkt till arbetsområdet. Lättare, mer hanterbara material utan spill. Detta skapar en välkommen ordning och reda på arbetsplatsen och ger montörer och snickare en bekvämare vardag med lättare lyft och mindre belastningsskador. Nu tillverkas inte alla ytterväggar direkt på arbetsplatsen utan prefabricerade element blir en allt vanligare byggkomponent. Efter tillverkning av det kompletta elementet sker transport till arbetsplatsen, inlyft och montering. Stordriftsfördelarna kan här vara avsevärda och valet mellan prefab eller platsbyggt styrs av mängden likartade byggnadssektioner. Ingen torktid Torktid är den tidsrymd som åtgår för att fuktkvoten i byggnadsmaterialet skall nå en godkänd nivå. För trä och betong gälller ganska långa torktider medan stål har en intressant och mycket tilltalande egenskap i just detta avseende. Stålet saknar helt torktid. Det ger uppenbara fördelar för stålet, säger Johan Andersson. Ingen fördröjd byggprocess eftersom torktid saknas och dessutom denna oförmåga att ta upp fukt och allt positivt det för med sig. En lång torktid är däremot ett välkänt och fördyrande fenomen för byggnadsmaterial som trä och betong. Kravet på tillräcklig, och därmed ofta lång, torktid går stick i stäv med kravet på snabb produktion och snabbt färdigställande. När tidsaspekten fått styra och torktiden strykt på foten har fukten byggts in i konstruktionen och resultatet har inte låtit vänta på sig. Rapporterna om sjuka hus, allergiproblem och oanvändbara fastigheter har blivit en sorglig följetong. Här har fukt ingen hemvist, men väl ekonomiskt, modernt byggande. Hugget som stucket Totala andelen stål i yttervägg är idag, vad gäller svenska förhållanden, ca 10 procent. Resten, alltså 90 procent, är trä eller betongutfackningar. I Norge och Danmark är sifforna något mer smickrande för stål, men också där är de dominerande materialen icke-stål. När man genomfört kostnadsanalyser av olika typer av byggsystem har man inte kunnat skilja ut en klar vinnare. Trä, 9

10 betong eller stål ligger på ungefär samma kostnadsnivåer, allt inräknat. Vad som däremot skiljer är projekterings- och byggtiden. Vid undersökningar, bland annat av Chalmers och Lunds Tekniska Högskola*, har man funnit att byggsystem i stål ger en kort byggtid genom eliminerad torktid, men en längre projekteringstid genom okunskap kring hantering av ett nytt material. För byggsystem i trä och betong var situationen den omvända. Snabb projektering med välbekanta material, men förlängd byggtid genom nödvändig torkning. Eftersom kostnadsbilden och den totala tidåtgången varit i paritet för de båda alternativen har det varit hugget som stucket vilket man valt. Att valet ofta fallit på det huggna och välbekanta alternativet kanske inte varit så förvånande. Ytterväggssystem i stål är på väg att slå igenom på bred front. På samma sätt som innerväggssystem gjorde för flera decennier sen. språnget är sedan många år upphunnet och Lindab är idag marknadsledare i Skandinavien vad gäller kompletta lättbyggsystem med stål i centrum. Idag hjälper vi ofta till vid första projektet, avslutar Johan Andersson. Efter det kör kunden själv med hjälp av ett Win-win situationen Idag är situationen en annan. Nu förlorar man inte längre tid i projekteringsfasen genom användning av byggsystem i stål, snarare tvärtom. Lindabs egenutvecklade programvara AEC gör projekteringen enkel, säker och snabb. Den tid det tar att rita en stålvägg och skapa underlag för beställning av måttanpassade längder är kortare än den tid det tar att kapa upp reglarna till en trävägg, förklarar Johan Andersson nöjt. Nu kan vi leverera helt torra byggsystem, ytterväggar i stål, mellanväggar i stål samt bjälklag i stål. Alla dessa system bygger på stålreglar av olika typer, profilerad plåt och högprofil samt gipsskivematerial i olika utföranden. Samt de tidigare omtalade IThjälpmedlen och fästdonssystemen. Sammantaget ger detta en win-win situation med idel fördelar. Jämförbar kostnadsbild, kortare projekteringstid, eliminerad torktid och dessutom en avsevärt lägre materialvikt. En stålutfackning väger ca 50 procent av motsvarande konstruktion i trä. Låt oss återvända till MAS. Nu renoveras delar av sjukhuset och de 40 år gamla reglarna kan besiktigas. Inte är de lika glänsande som nya stålreglar, men ingen rostpåverkan kan konstateras. De fyller sin uppgift lika väl nu som då, och något fukt har de definitivt inte samlat på sig. Att sedan Lindab inte levererade just dessa reglar är av ringa betydelse. Det försystem där projektering, produkter och leverans-/supportsystem hänger ihop fullt ut. Snickarna har blivit montörer, allt fungerar på ett modernt, effektivt sätt och fukten kan hälsa hem. * Lätbyggnadsteknik för bostadshus i flera våningar. 10

11 Konstruktion på n lltid Effektiva och tidsbesparande IT-hjälpmedel har sedan början av 90-talet vuxit fram som en viktig del av Lindabs produktoch supportportfölj. Affärsområde Ventilations CADvent har kanske varit den främsta symbolen för den satsningen. Nu kommer emellertid IT-hjälpmedel inom också affärsområde Profile starkt inte minst genom det nya LBS, Lindab Butler Engineering System. Redan innan Lindabs förvärv av Butlers europeiska verksamhet fanns planer inom affärsområde Profile på att utveckla ett IT-hjälpmedel som skulle kunna användas som konstruktions-, tillverknings- och offerthjälpmedel för en komplett stålbyggnad. Att liknande tankegångar fanns hos Butler kunde snabbt konstateras under de förhandlingar som ledde fram till affären. Det är därför inte direkt överraskande att just detta projekt kom att stå ganska högt upp på de aktivitetslistor som togs fram efter förvärvet. Modulärt system Målsättningen var klar från början, säger Bálint Vaszilievits-Sömjén, byggnadsingenjör med lång erfarenhet av programutveckling och design. Han knöts under 2002 till Lindab Butler med ansvar för utvecklingen av LBS Lindab Butler Engineering System. Vi skall ta fram ett integrerat IT-hjälpmedel som skall förenkla och effektivisera allt från konstruktionsarbete och ritningsarbete till order och tillverkningsunderlag. Mjukvaran skall kunna användas fullt ut för hela Lindab Butlers produktprogram och inkludera funktioner för produktgrupperna Widespan Structural Systems, Lindab Systemline, Truss Framed Structures och Multi-Story. Programstrukturen blir modulär, förklarar Bálint, vilket bland annat gör att vi redan under året beräknas ha de första grundmodulerna klara för drift. Det innebär också att vi successivt kan bygga vidare och löpande addera moduler allt eftersom behoven uppstår. Modulerna skall kunna fungera helt fristående vilket ger en mycket stor flexibilitet för olika typer av slutanvändare. Tung expertgrupp Vid projektstarten september 2002 bildades ett flertal utvecklingsgrupper under ledning av Bálint Vaszilievits-Sömjén. Genom den styrgrupp som består av representanter från Lindab Ungern, Lindab Sverige och Lindab Butler, och som möts varje kvartal, övervakas projektutvecklingen och status. Det gör att vi snabbt får feed-back på vårt arbete och att organisationen vet var vi står. I tillägg till våra interna utvecklingsteam deltar också forskningsgrupper från Bauhaus University i Wiemar och Budapest Technical University i Budapest, under ledning av professor Frank Werner respektive professor László Dunai. Primärt internt LBS kommer till skillnad från t.ex. CADvent att primärt användas internt. Prissättningsmoduler liksom moduler för presentationsritningar i 3D kommer att kunna användas av t.ex. de fristående ButlerBuilders som säljer och uppför våra stålbyggnader, förklarar Bálint. Internt kommer LBS att användas för exakta offerter, kompletta konstruktions- och byggnadsritningar samt givetvis för hela det komplexa projekterings- och konstruktionsarbetet samt inte minst komplett projektdokumentation på flera språk. LBS är baserat på en skräddarsydd version av det kommersiellt tillgängliga programmet Xsteel. Det möjliggör enkelt framtagande av konstruktionsritningar som bygger på de egenutvecklade LBS-modulerna. Dessa moduler är baserade på de senaste Eurocode-standardena. Utvecklingsarbetet är långt framskridet för de nyckelmoduler som LBS primärt består av och ett flertal Xsteel-macros har dessutom skrivits för tillämpningar kring Lindab Butler Widespan Structural Systems, företagets primära konstruktionssystem. Redan nu är våra förhoppningar på topp, avslutar Bálint Vaszilievits-Sömjén, just genomförda tester visar att det som tog dagar nu kommer att ta timmar. Bálint Vaszilievits- Sömjén och László Dunai utanför Budapest Technical University. 11

12 Ventilation Inneklimatsystem Form möter funk Kan man sitta på Thomas Sandell. Njae, man sitter inte gärna på en person som redan för två år sedan, när han blev ordförande i SAR Svenska Arkitekters Riksförbund, kändes väl så het. Sen dess har temperaturökningen, i takt med framgångarna, fortsatt och att säga att Thomas Sandell är en arkitekt och designer man talar om, är en fullpoängs understatement. Men, vill man nu prompt sitta, är Arkitekturmuseets café en lämplig plats att styra kosan. Där står en av Thomas många skapelser, den vita stapelbara stolen T.S. Var så god och sitt. Ordförande i SAR sedan Ritade Moderna Museets cafe Kantin Moneo. Skapade uppmärksammade inredningar på Arkitekturmuseet. Ritade Gåshaga Brygga på Lidingö. Inredde delar av nya Hotell Birger Jarl, med sviten Miss Dottie som pricken över i. Jobbar med uppdragsgivare som IKEA, Ericsson, EF, OM/Stockholms Börs och, inom möbeldesign, med en lista av svenska och internationella möbelproducenter som mer låter som en branschmatrikel än som en referenslista. När vi träffar honom, denna svenske ikonkandidat inom arkitektur och design, är han dock påfallande återhållsam, jordnära och diskret i sin framtoning. Kanske beror det på bedövningen efter det just genomförda tandläkarbesöket, eller kanske är det en vibration från det Österbottniska ursprunget i trakterna av Jakobstad. Att Alvar Alto var den första arkitekt Thomas Sandell lärde sig namnet på har säkert Österbottniska skäl. Intressant är att han ungefär 25 år senare, på frågan vem som varit hans stora inspirationskälla, svarar just Alvar Alto. Carpe diem Visst har man förebilder, man plockar ju upp lite här och där, säger Thomas dock utan att direkt rada upp personer som fungerat som ledstjärnor. Men Alvar Alto kommer man ju inte förbi. Han jobbade på det sätt jag själv försöker göra. Ser till helheten och försöker knyta ihop alla former och funktioner arkitektur, inredning, design och till och med stadsplan till en fungerade enhet. Att trivas i livet och vara mitt upp i det är ett tillstånd som passar Thomas. Jag har ingen stor vision för mitt liv, förklarar han. När jag vaknar på morgonen längtar jag till arbetet och längtar efter att få njuta av livet en dag till och helt enkelt ha trevligt. Att fånga dagen carpe diem. Men visst, det finns en särskild njutning i att få en idé, göra några skisser, som sedan blir till ritningar och förhoppningsvis slutar med en byggnad eller en möbel som står där. Färdig att användas av människor och trivas med, tillägger han. Thomas är alltid delaktig under idé- och skissfasen av ett projekt. När den grundläggande idén sedan är klar och den skall realiseras i design, ritningar och slutligt materialval är vi dock många som hjälps åt. Att arbeta som arkitekt är dessutom att ständigt lära sig och tränga in i nya världar. Ett uppdrag att rita ett bibliotek får en att tränga in i biblioteksvärlden och förstå den. Vårt nuvarande stora uppdrag för Stockholmsbörsen och OM har gett mig spännande kunskap och insikt på detta område. Att leva är ju också att lära sig. Tyngdpunkt på arkitektur Jag startade egen verksamhet 1990, då med mindre uppdrag kring inredning och design, förklarar Thomas Sandell. Idag har vi växt, och i den verksamhet jag idag jobbar och är delägare i, sandellsandberg, är vi ca 40 personer. När man blir äldre och större, så får man större uppdragsgi- 12

13 tion vare. Så brukar det funka. För Thomas Sandell är idag uppdragen kring arkitektur de helt dominerande. Det tar ca 95 procent av min tid och det resterade ligger på olika designprojekt. För tillfället ligger fokus på Stockholmsbörsen och OM:s nya huvudkontor i Värtahamnen i Stockholm. Börsverksamhet är idag ingen fysisk verksamhet med mäklare på ett börsgolv, lappar som flyger och far och klämtande börsklocka. De lokaler som Thomas Sandell ritat, och som nu är under uppförande skall hysa både de medarbetarna samt de servrar som numera är hjärtat i verksamheten. Detta uppdrag omfattar både arkitektur, inredning och olika designelement. Vi tar här det helhetsgrepp som jag strävar efter, på samma sätt som vi gjorde när vi ritade den villa för Wallpaper Insideouthouse som nu står i Spanien, förklarar Thomas. Andra pågående uppdrag Thomas arbetar med är så vitt skilda som villor i Ryssland, en parfymkedja i Moskva och parkbänkar i Corian till en del av Tokyos centrum. Fåtöljer, glas och en luftbaffel Designdelen är för Thomas en omsättningsmässigt liten del, men omfattar ändå mycket produkter. Här ligger tyngdpunkten på möbeldesign. IKEA:s TS-serie med fåtöljer, byråer, klockor. Stolar till B&B Italia och möbelformgivning bland annat till Capellini, Källemo och R.O.O.M. Dessutom har jag ritat en del glas samt en fläkt för Futurum som väl får sägas tillhöra undantagen. Dit hör också den tilluftsbaffel som Thomas Sandell på uppdrag av Lindab Climate lät designa och rita under föregående år. Han blev kontaktad av Göran Hultmark på Lindab Climate under 2002 kring ett designprojekt för inneklimatprodukter. Som arkitekt har man ett ansvar för hel- heten. Ljus och klimat är två mycket centrala delar i en byggnad. De kommer till uttryck i både form och funktion, förklarar Thomas. Ett av de problem man som arkitekt ständigt stöter på är att få armaturer för värme och kyla att smälta in i och foga sig i den övriga inredningsdesignen. En form, flera funktioner Att lämna taket fritt och låta kylbafflar hänga fritt är tilltalande för många arkitekter. Problemet är bara att de rena, vackra takytorna ändå måste förfulas med belysningsarmaturer. Min idé var att förena dessa funktioner i en enhet. Ljus uppåt och luft/värme/- kyla nedåt. Vid initialmötet med Göran Hultmark på Lindab kom vi snabbt fram till att detta var en intressant väg att gå. En snabb skiss som visade hur jag tänkt mig konceptet och funktionerna. Efter att Thomas Sandell utarbetat ett mer färdigt förslag tillsammans med Jacob Silvander på sandellsandberg skötte sedan Jacob den dagliga kundkontakten och drev projektet fram till den färdiga lösning som inom kort kommer att marknadsföras som Lindab Climates tilluftsbaffel Architect Sandell. Denna baffel är en av flera designvarianter av tilluftsbaffeln Architect, men en av få som är avsedd för frihängande montage och med funktioner för både ljus och luft. Foto: sandellsandberg Stolen Elena, Miss Dottie på Hotel Birger Jarl, tilluftsbaffeln Architect Sandell samt Insideouthouse är ett axplock över de arkitektur- och designinsatser som satt Thomas Sandell tydligt på kartan. 13

14 i den gamla kraftstationen möts gammal och nya teknik kopparpannorna för den goda maltwhiskyn och ventilationssystemet för den goda innemiljön 14

15 Ventilation Kanalsystem Whisky made in Sweden Om man i en lokal där det tidigare stått en kraftstation nu istället placerat två vackra kopparkärl för destillation av svensk maltwhisky av bästa märke kan man ju säga att kilowatten fått ge vika för livets vatten. Det är ju nämligen vad whisky, eller om man föredrar det keltiska uisce beatha, betyder. Utanför Gävle i det gamla bruket Mackmyra händer det spännande saker. Här tillverkas den första svenska maltwhiskyn. Bäva månde skottarna, svensk kvalitet har ju gjort det förr. Skidor och whisky har ju inte så hemskt mycket gemensamt förutom att det kan vara gott med en värmande knäpp whisky i backen, istället för den mer ordinära Jägern eller Glühweinet. Men för Mackmyra Whisky spelade skidorna en betydelsefull roll. Vi var åtta gamla studiekamrater som träffades på en skidresa för över tolv år sedan. Med oss hade vi varsin flaska maltwhisky berättar Magnus Dandanell, VD på Mackmyra Svensk Whisky AB, och medan vi sakta avnjöt de bärnstensfärgade dropparna under de dagar som förflöt, funderade vi på hur man faktiskt gör maltwhisky. Och varför det inte finns någon svensk. Och om det inte borde finnas det. Vetgirighet är en bra egenskap. Den hade dessa åtta vänner. Frågorna fick svar, genom idogt kunskapssökande, genom studieresor till whiskyns hemtrakter i Skottland och genom kontakter med allt och alla som hade med whiskytillverkning att göra. Ett år senare, 1999, grundades Mackmyra Whisky och vägen mot en svensk maltwhisky var påbörjad. Enkla råvaror Att tillverka whisky kräver inte så rysligt många råvaror, men kvaliteten måste vara av bästa märke. Och produktionen måste bygga på de traditioner och den teknik som fick de första dropparna whisky att komma ur destillationskärlen för 500 år sedan. Efter andra världskriget slut, då det brittiska imperiet skulle återta sin förlorade export sände premiärminister Winston Churchill en promemoria till livsmedelverket som tydligt angav att under inga förhållanden fick mängden korn reduceras i whiskyframställningen då detta allvarligt skulle kunna påverka kvaliteten på denna brittiska överlägsenhet. Det var kloka ord som ledde till att whiskyn spreds vida över världen och blev allt populärare, då i huvudsak i formen blended whisky, d.v.s. en blandning av whisky från flera olika destillerier och icke mältad säd. Korn, vatten och jäst är grunden för all maltwhisky, föklarar Jonas Berg, produktionschef på Mackmyra, sen kommer karaktären genom rökningen och ekfatslagringen och den speciella process där kornet mältas, d.v.s. blötläggs för att starta groningsprocessen. Efter det torkas kornet, mals till mjöl och blandas med vatten i stora mäskkar. Whisky med svensk prägel Det utmärkande för maltwhisky är att den alltid kommer från ett enda destilleri och följer recept för tillverkning som ibland är sekelgamla. Ja, också vårt recept har sitt ursprung från förra seklet, säger Jonas Berg med glimten i ögat, och vattnet som filtreras genom Valboåsens fina sand håller mycket hög kvalitet. Precis som det korn vi använder och som skördas i olika delar av landet. Faktum är att omfattande mängder korn exporteras från Sverige till den skotska whiskyindustrin, så råvarorna är det definitivt inget fel på. Frågan är vad Churchill skulle sagt om det. Mackmyra har efter flera år av utvärderingar och smaktester kommit fram till två recept som man nu baserar tillverkningen på. Det ena är mer fruktigt och elegant, medan det andra med sin mer kärva röksmak snabbare för tankarna till de skotska förebilderna. Nu gör vi inga kopior, det sysslar inte maltdestillerier med, förklarar Magnus Dandanell vidare, utan vi har funnit en egen karaktär som passar den svenska gommen utomordentligt bra. Den komplexa smakupplevelse som riktigt god maltwhisky ger bygger också på de råvaror som används vid rökningen och lagringen. Svensk torv och enris används vid torkningen och rökningen och vid lagringen är det framför allt fat tillverkad av svensk ek som används. Gammal och ny teknik Mackmyra bruk har långa anor som kvarn, grovsmedja och kraftstation. När vi första gången såg det då nedlagda bruket var det ingen tvekan säger Magnus Dandanell, här skulle vaggan till svensk maltwhisky stå. I den gamla kraftstationen, där destilleriet nu är inrymt, möts gammal och ny teknik. De två vackra kopparpannorna, pot stills, flankeras i tak och väggar av det ventilationssystem i aluzink från Lindab som tillhandahåller den goda innemiljön. Aluminiumzink, är ett kanalmaterial där stålplåten belagts med ett ytskikt av aluminium och zink. Det är ett material som har ett mycket gott korrosionsskydd och som väl tål den miljö som råder i ett whiskydestilleri. Som i all livsmedelsindusti är renlighet A och O och vatten och fukt finns med hela tiden, både inne i pot stillen och utanför. Och som alla whiskykännare också vet så dricks aldrig den ädla drycken rent, utan vatten skall till i flytande form. Fast on-the-rocks är aldrig fel. Cheers. 15

16 Ventilation Indoor Climate Air Ventilation Indoor Climate Water Länge leve friheten Två viljor och två behov. När arkitekten och VVS-konsulten möts är det ibland på kollisionskurs. Den förra ser till de estetiska värdena, formen och det arkitektoniska uttrycket. Den senare vill skapa ett inneklimat som ger all den komfort och funktion som behoven kräver. Båda vill se människorna trivas och må bra, men från skilda utgångspunkter. Nu kan diskussionerna biläggas, nu kan man samsas om den gemensamma vägen som ger frihet både i estetiken och funktionen Lindab Designline är här. Frihet står högt i kurs för arkitekten när de estetiska värdena skall skapas genom val av former, material, ytor och detaljer. En av de detaljer man inte kommer förbi är de luftdon och kylbafflar som behövs för det komfortabla och produktiva inneklimat som både hyresgäster och fastighetsägare idag kräver. I en komplett ventilationsanläggning måste man oftast lösa inneklimatet med flera olika tekniker, säger Jörgen Andersson, ansvarig för marknadsföringen av det nya konceptet Lindab Designline. I en del av anläggningen är kylbehovet kanske det primära, medan andra delar mer handlar om att tillgodose ventilationsbehovet. Ett Cross, Dot, Slot och Square fyra nya designmöjligheter. designproblem som hittills alltid varit närvarande, är att de olika produkterna takdon, lågimpulsdon, kylbafflar m.m. saknat en enhetlig design då de sinsemellan haft olika utseende. Vi såg en ökad designmedvetenhet och ett accentuerat behov från arkitekten, att få bättre harmoni i installationens utformning. Enhetlig design Lindab Designline är en helt ny produktserie med enhetlig design omfattande både kylbafflar och luftdon. Dessa produkter ger arkitekten en helt ny frihet att skapa en estetiskt tilltalande miljö som harmonierar, 16 samtidigt som VVS-konsulten också i full frihet kan välja den teknik som passar bäst. Luftburet, vattenburet eller både och. Takdon, väggdon eller kylbafflar, det är bara att välja. Att synas eller inte synas Lindab Designline skapar inte bara möjligheter till ett harmoniskt helhetsintryck, det ger också arkitekten valet att låta tekniken sticka ut och markeras eller försvinna in i tak och väggar. Designline blir en del av arkitekturen och förstärker det rumsliga intrycket som arkitekten väljer att skapa, fortsätter Jörgen Andersson. Både tilluftsbaffeln Professor, egenkonvektionsbaffeln Carat och Lindabs nya planförsänkta don RKP och PKP täcks bakom den designade fronten. Designline finns i fyra olika fronter Cross, Slot, Dot och Square. Men vi tänker inte stanna där, säger Jörgen Andersson utan vi ger också arkitekterna möjlighet att skapa sin egen form inom Designline-konceptet. Lindab är idag ensamma om att kunna erbjuda en lösning som låter arkitekten bestämma designen och VVS-konsulten funktionen. Nu kan ventilationsteknik och design samspela fullt ut. En ny designfrihet, anpassning till undertak både vad gäller form och färg i kombination med stora montagemöjligheter gör att vi ser hoppfullt på mottagandet av vår nya Designline, både från arkitekter och konsulter avslutar Jörgen Andersson.

17 en helt ny frihet för arkitekten att skapa en estetiskt tilltalande miljö, samtidigt som VVS-konsulten, också i full frihet, kan välja den teknik som passar bäst 17

18 notiser ventilation Foto: Thomas Carlgren Lysandelekfullt När skulptören, målaren, musikern och performance-artisten Mikael Pauli fick i uppdrag av Nacka kommun att utsmycka Fritidsgården 2:an, blev det ett helt nytt sätt att ta sig an montering av ventilationskanaler. Det blev en takinstallation som förenade det konstnärliga uttrycket med en mycket pragmatiskt visning av fritidsgårdens namn 2:an, säger Mikael Pauli. Att hitta rätt hus nu är inte speciellt svårt, vare sig för barnen eller de vuxna. Pharmadule Emtunga ställer höga krav Pharmadule Emtunga är en av världens ledande leverantörer av farmaceutiska och biotekniska fabriksmoduler till läkemedelsindustrin. Sedan 15 år tillbaka har över 38 modulära fabriker levererats till företag som Eli Lilly, Merck, AstraZeneca m.fl. Just nu pågår produktion och leverans av en omfattande anläggning till amerikanska Eli Lilly. Anläggningen, som är världens hittills största modulbygge, kommer att levereras till Eli Lilly i Puerto Rico där den skall komplettera och expandera en redan befintlig fabrik, förklarar Maria Rosén Pettersson på Pharmadule Emtunga. Genom att utnyttja Pharmadule Emtunga istället för att bygga på konventionellt sätt har Eli Lilly bedömt att man kortar sin projekterings- och 18 De kanaler och kanaldetaljer som Mikael Pauli satt samman och format till siffran 2 har han dessutom målat med sin egenutvecklade färg, som får kanalerna att se självlysande ut. Strålkastare, som med olika ljus belyser installationen, gör att den på ett spännande sätt också ändrar färg beroende på var betraktaren står eller förflyttar sig. En installation på en fritidsgård bör ha ett stort mått av lekfullhet. Mikael Pauli har skapat just det, på ett lysande sätt. byggtid fram till idrifttagande med hela 2 år. Höga krav har ställts på det kanalsystem som levererats av Lindab till LH Ventteknik som ansvarat för installationen. Hela systemet måste uppfylla amerikansk standard med bl.a. ökad godstjocklek i vissa delar. I leveransen ingår förutom kanaler också galler, lådor och irisspjäll från Lindab. I nästa nummer av LindabDirect kommer en fördjupad artikel kring Pharmadule Emtunga och Lindabs leveranser till företaget. Foto: Pharmadule Emtunga IT-Clean håller koll på städbehovet Ett innovativt pilotsystem IT-Clean för städoptimering och mätning av partikelnivåer har nyligen installerats på Lindabs tillbyggda huvudkontor i Grevie. Det är företaget IT-Clean AB som tillsammans med ITkonsulten Avensia utvecklat och tagit i drift ett helt nytt koncept inom vad som kallas facilities management. Systemet registrerar renheten i varje separat rum genom att sonder anslutna till kanalsystemet mäter partikelhalten i respektive utrymme, förklarar innovatören Berth Holm som utvecklat tekniken. Tillsammans med Lunds Universitet har partiklars mikrobiella innehåll analyserats så partikelnivån kan användas som en tydlig mätare på luftens innehåll av bakterier, svampar, sporer m.m. Det innebär att systemet gör en objektiv värdering av rummets renhetsnivå och utifrån denna information kan sedan städinsatserna anpassas, förklarara Berth Holm. Genom att ta hänsyn till rummets användning kan ett komfortvärde för utrymmet definieras och genom ett radio-lan nätverk överförs informationen till städpersonalens handterminaler. Lindab är delägare i IT-Clean och ser stora potentialer i projektet som kan utvecklas ytterligare. Lindabs specialkompetens är fokuserad mot områdena inneklimat, ventilation och ventilationsstyrning, föklarar Fredrik Engdahl, utvecklingschef på Lindab Ventilation. Informationen om partikelhalterna kommer definitivt att ge oss nya möjligheter att optimera inneklimatet och dessutom ge fastighetsägare möjlighet till bättre städekonomi. Oberoende analyser har givit vid handen att en reducering av städkostnaden på upp till procent ligger inom räckhåll, avslutar Berth Holm. Genom att städa där det behövs, och ingen annanstans, och dessutom göra det efter standardiserade städrutiner så får vi kontroll både på partikelnivån och ekonomin. Systemet ger klart besked om städbehovet partikelnivån i anslutna utrymmen samt ger genom en färgkod städpersonalen tydlig information om de städrutiner som skall genomföras.

19 notiser ventilation Fyra installationsplan på AstraZenecas nya labb Foto: AstraZeneca I Södertälje pågår för närvarande en större utbyggnad av AstraZenecas lokaler. Det handlar om Astras nya laboratorium och djurhus, en byggnad i 8 plan med en byggnadsyta på m 2 och en luftvolym på m 3. Installatör är Bravida och kanalsystemet levereras i huvudsak av Lindab. Byggtiden är ca 12 månader med övertagande i november Huvudinriktningen på forskningen i Södertälje ligger inom området CNS (centrala nervsystemet) och Smärta, förklarar Lars Sommar på AstraZeneca i Södertälje. Detta laboratorium blir ett av världens modernaste och förhoppningen är från Astra- Zenecas sida att det skall fungera som en magnet för internationella forskare. Laboratorielokaler brukar kräva omfattande ventilationssystem, men i detta fall är frågan om inte rekordet slås vad gäller den tekniska installationen. Det handlar om sex tilluftsoch sex frånluftsaggregat, säger projektchef Hans Gustavsson på Bravida. Dessa aggregat har måtten 17 meter respektive 10 meter vardera, så det är inga småsaker precis. Kanalleveransen är fördelad på både runt och rektangulärt i galvat, rostfritt och målat utförande. Jag har aldrig sett en byggnad med så mycket kanaler, säger Jan Ekberg på Lindab Södertälje som ansvarat för Lindabs leverans. Fyra av de åtta planen utgörs av rena installationsplan, vilket förklarar mängden kanaler och ger ett mått på den komplexitetsgrad som gällt för bygget. Detta är en av de svåraste installationer vi varit med om, fortsätter Hans Gustavsson. Den oerhörda mängden kanaler i kombination med de extrema täthetskraven har ställt stora krav på arbetet, men som vanligt har leveranserna från Lindab flutit på precis som planerat. CARAT ny, effektiv egenkonvektionsbaffel Lindabs nya egenkonvektionsbaffel Carat har ett brett användningsområde. Kontor, mäss- och industrihallar eller varuhus och köpcentra är lämpliga installationsmiljöer. Carat bygger på en världsunik metod där det kopparrör, som transporterar det kalla och kylande vattnet, metallurigskt förbundits till en aluminiumfläns med gälar. Denna teknik ger en mycket effektiv energitransport mellan vattenkretsen och den kylande ytan. Carat kan användas både för våt och torr kyla och verkar både genom strålning och konvektion. Genom att baffelns strålningsandel optimeras har effektuttaget kunnat ökas med 50% utan att dragrisken för den skull ökat jämfört med traditionella lamellbatteribafflar. Den kopparslinga som transporterar kylvattnet i Carat är metallurgiskt förenad med de aluminiumflänsar som avger baffelns kyla. Redan i samband med kampanjstarten för Carat kunde tre stora order tas hem, berättar Jonas Holmberg, som arbetar med exportförsäljningen på Lindab Climate. Svenska Mässan har installerat 300 Carat i ett par av mässhallarna, Lindabs agent Frenger Systems har börjat installera Carat i projektet Ealing Studio Business Park i nordvästra London. Hittills har 200 enheter levererats, men fler etapper är på gång under Dessutom har avtal om en stor leverans också träffats i Italien. Lindabs agent CNS har, tillsammans med Lindab Italien, sålt enheter Carat och Podium Classic till medieföretaget 24 Ore. Här skall Carat installeras ovanför ett perforerat undertak. AHR Expo 2003 Den 27 till 29 januari gick världens största ventilationsmässa av stapeln för 73:e året i rad The International Airconditioning, Heating, Refrigerating Exposition AHR Expo. I McCormick Place convention center samlades ca företag från 28 länder och visade upp sina produkter för över besökare och utställare. Givetvis var Lindab Inc. på plats och kunde presentera bl.a. det nya kanalgallret DRLA, de nya Spiro+AgION produkterna, nya CADvent samt givetvis hela det kompletta SpiroSafe-programmet. 19

20 notiser profile Nr 2 till Goodyear ÅF 2003 Bilderna visar leveransen till Goodyear i Philipsburg. För två år sedan levererade dåvarande Butler en m 2 stor distributions- och lageranläggning till Goodyear i Philipsburg, Tyskland. Med start i maj 2003 är det dags för nästa leverans till den världsomspännande däcktillverkaren. Denna leverans sker till Goodyears anläggning i Wittlich, Tyskland och kommer att omfatta en byggyta på m 2 där Lindab Butler kommer att leverera en komplett byggnad tillsammans med ButlerBuildern Mattig + Lidner GmbH. ButlerBuilder är de byggentreprenörer som efter ett nära partnerskap med Lindab Butler svarar för leverans och byggnation mot beställaren. Lindab Butlers speciella takkonstruktion MR-24 spelade en viktig roll i sammanhanget men framför allt de goda erfarenheterna från den tidigare leveransen som också genomfördes av Mattig + Lidner GmbH. Goodyear är mycket nöjda med vår tidigare leverans, förklarar Wolfgang Lubbert, försäljningschef på Lindab Butler i Tyskland. MR-24 ger en exceptionellt god täthet, något som är av yttersta vikt med plana tak av den storlek det här rör sig om. Nu tänker vi göra om samma sak igen, nämligen genomföra en leverans som Goodyear kan känna sig lika nöjda med som sist. ÅF 2003 är för den oinvigde en lätt kryptisk benämning på något som i högsta grad är enkelt och pragmatiskt. Den är nämligen Lindab Profils årligen återkommande information till bygghandeln om nyheter på både produktsidan och sådant som handlar om Lindabs exponeringsoch butikshjälpmedel. Den stora skillnaden med årets paket som består av DR-utskick, säljmaterial, broschyrer pärm m.m. är att inte enbart den svenska utan också den norska marknaden har dragit nytta av detta material. Vi har fått ett mycket snyggt och användbart säljmaterial som verkligen uppmärksammats av landets bygghandlare, säger Dan-Inge Rolland, ansvarig för affärsområde Profile på Lindab Norge. Inte nog med att vi nu följer den grafiska profil som är under etablerande inom koncernen, kostnaden blev naturligtvis lägre än om vi själva gjort allt från scratch istället för att utgå från ett svenskt mastermaterial. Stålet vinner slaget om danska takavvattningen I slutet av 80-talet var 75 procent av den takavvattning som såldes i Danmark av plast. Idag är situationen den omvända, för plasten är slaget definitivt förlorat och plasten är på väg att försvinna ut genom bakdörren. Kraven är annorlunda och konsumenter och byggentreprenörer är mycket mer fokuserade på kvalitet än tidigare säger Nils-Aage Iversen på affärsområde Profile, Lindab Danmark. Att kunna ställa en stege mot hängrännan utan att den kollapsar är ju praktiskt, det gjorde man inte utan risk med en plastränna. Men viktigast av allt är givetvis den kvalitet och livslängd som våra stålrännor LindabRainline erbjuder. 20 års garanti och ett enkelt montage med Lindabs patenterade snäppfästen gör att valet blir enkelt. Jämfört med zinkrännor, ett inte ovanligt material i Europa, erbjuder stålet en starkare yta som behåller sin lyster bättre och som dessutom är långt mer miljövänlig. I England är situationen liknande den tidigare danska. Det ger spännande perspektiv för Lindab också där. 20

Lindabs. når allt fler. innovationer. Full go för plåtslageri. Framgång för Plexus. Rainline i rampljuset. Energipass från Astron

Lindabs. når allt fler. innovationer. Full go för plåtslageri. Framgång för Plexus. Rainline i rampljuset. Energipass från Astron Lindabdirect magasinet från Lindab med fokus på lösningar för ett förenklat byggande ventilation inneklimat byggsystem byggkomponenter april 2008 www.lindab.com Lindabs innovationer når allt fler Full

Läs mer

Innehåll. Inledning 6. Så driver vi Volati framåt 8. Tankar om affären med Kellfri 12. Så fogades TeamOlmed samman 16. Så arbetar Corroventas vd 22

Innehåll. Inledning 6. Så driver vi Volati framåt 8. Tankar om affären med Kellfri 12. Så fogades TeamOlmed samman 16. Så arbetar Corroventas vd 22 2010 VOLATI 2010 5 Innehåll Inledning 6 Så driver vi Volati framåt 8 Tankar om affären med Kellfri 12 Så fogades TeamOlmed samman 16 Så arbetar Corroventas vd 22 Martin investerar åt Volati 24 Volati stöder

Läs mer

ADDERAT. Ett bra affärssystem skall utveckla affären, inte bara redovisa ekonomin. Nr 1 2011. samlade erfarenheter kring IT och affärsnytta

ADDERAT. Ett bra affärssystem skall utveckla affären, inte bara redovisa ekonomin. Nr 1 2011. samlade erfarenheter kring IT och affärsnytta ADDERAT samlade erfarenheter kring IT och affärsnytta Nr 1 2011 Ett bra affärssystem skall utveckla affären, inte bara redovisa ekonomin Företaget Elga, en av Nordens ledande aktörer inom tillsatsmaterial

Läs mer

Rätt person på fel plats

Rätt person på fel plats Rätt person på fel plats Minst tre vinnare framträder tydligt i historien om Magnus Karlsson. Uniks kärriärprogram löser upp låsta positioner och tunga problem. Magnus Karlsson gick den långa vägen på

Läs mer

Nummer 10 SPÄNN BÅGEN. ta sikte på varför. Urtidskrafter skapade EXTRA UTMANING. Midroc är med och driver NORDENS största industriprojekt

Nummer 10 SPÄNN BÅGEN. ta sikte på varför. Urtidskrafter skapade EXTRA UTMANING. Midroc är med och driver NORDENS största industriprojekt Nummer 10 SPÄNN BÅGEN ta sikte på varför Urtidskrafter skapade EXTRA UTMANING Midroc är med och driver NORDENS största industriprojekt Ta sikte på varför Foto: Hans Berggren Ansvarig utgivare Anna Ullenvik

Läs mer

SCRUM minimerar risken i utvecklingsprojekten sid 6. Förbättra företagets processer med CMMI sid 10

SCRUM minimerar risken i utvecklingsprojekten sid 6. Förbättra företagets processer med CMMI sid 10 GER INSIKT I TID Tema: Få ut det bästa ur organisationen SCRUM minimerar risken i utvecklingsprojekten sid 6 Förbättra företagets processer med CMMI sid 10 Reflekterande ledarskap smartare än processer?

Läs mer

Lean. Skapa mer värde med resurseffektiva processer och flöden. Läs om principerna och hur man lyckas med Lean sid 2-5

Lean. Skapa mer värde med resurseffektiva processer och flöden. Läs om principerna och hur man lyckas med Lean sid 2-5 Lean Skapa mer värde med resurseffektiva processer och flöden Läs om principerna och hur man lyckas med Lean sid 2-5 Exempel på Lean-satsningar sid 6-39 Läs om Lean-utbildningar på baksidan 1 Med Lean

Läs mer

Bostadsområdet Hagen i Kareby.

Bostadsområdet Hagen i Kareby. ÅRSREDOVISNING 2013 PÅ OMSLAGET: Förbovärden Mariette Johansson visar bygget av Förbos nya hus på Råda torg i Mölnlycke, för en av de närmaste grannarna, Gert-Inge Jonsson som bor på Skolvägen. 2 Bostadsområdet

Läs mer

Funktion. Klimat & Miljö. www.funktion.se. Tema: Att tänka klokt och vinna stort vid planering av om- och nybyggnad.

Funktion. Klimat & Miljö. www.funktion.se. Tema: Att tänka klokt och vinna stort vid planering av om- och nybyggnad. Funktion EN TIDNING FRÅN AFFÄRSOMRÅDE INSTALLATION, ÅF-INFRASTRUKTUR JUNI 2008 Klimat & Miljö Tema: Att tänka klokt och vinna stort vid planering av om- och nybyggnad. www.funktion.se >Ledaren När alla

Läs mer

Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör?

Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör? Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Patrik Persson Tommy Andersson Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör? What does it take to become a successful entrepreneur? Företagsekonomi C-uppsats

Läs mer

krav Bravida bidrar till branschutveckling sid 12 Kvalitetsstämpel på vvs-utbildningar sid 18 Arbetsgivardagar vi rapporterar sid 20

krav Bravida bidrar till branschutveckling sid 12 Kvalitetsstämpel på vvs-utbildningar sid 18 Arbetsgivardagar vi rapporterar sid 20 Första nya blickpunkt från oss på Britta Permats Vd, svensk ventilation vill se SKÄRPTA krav sid 12 Bravida bidrar till branschutveckling sid 12 Kvalitetsstämpel på vvs-utbildningar sid 18 Arbetsgivardagar

Läs mer

ARENA-TIDER FÖR PEAB PROFILERNA NU ÄR DET HYRES- RÄTTER SOM GÄLLER

ARENA-TIDER FÖR PEAB PROFILERNA NU ÄR DET HYRES- RÄTTER SOM GÄLLER tidning för peabs aktieägare, anställda och kunder nr 1 mars 2010 ARENA-TIDER FÖR PEAB Två stora arenor ska byggas av Peab i Stockhomsregionen. Dessutom har Peab och Fabege köpt Råsundastadion. Sid 6 PROFILERNA

Läs mer

Årsredovisning 2013 ÅRS RED OVIS NING ALL TIME HIGH. Sammanflätade affärer SKAPAR FRAMGÅNG. Aktien Årsredovisning 2013 1

Årsredovisning 2013 ÅRS RED OVIS NING ALL TIME HIGH. Sammanflätade affärer SKAPAR FRAMGÅNG. Aktien Årsredovisning 2013 1 Årsredovisning 2013 ELECT R A G R U P P E N A B ÅRS RED OVIS NING ALL TIME HIGH Sammanflätade affärer SKAPAR FRAMGÅNG 2 0 1 3 Aktien Årsredovisning 2013 1 Årsredovisning 2013 Vi är stolta över de resultat

Läs mer

Finsk modell visar vägen. 35 000 vägföreningar tittar mot öst och kräver en ändring av anläggningslagen. SAMHÄLLS- BYGGAREN 14

Finsk modell visar vägen. 35 000 vägföreningar tittar mot öst och kräver en ändring av anläggningslagen. SAMHÄLLS- BYGGAREN 14 Hög tid att ändra livsstil. Om vi vill ha en hållbar planet måste vi förändra vårt sätt att leva inte bara i tanken utan på riktigt. Finsk modell visar vägen. 35 000 vägföreningar tittar mot öst och kräver

Läs mer

BLYGSAM LIVRÄDDARE FRÅN PEAB ASFALT

BLYGSAM LIVRÄDDARE FRÅN PEAB ASFALT TIDNING FÖR PEABS AKTIEÄGARE, ANSTÄLLDA OCH KUNDER NR 4 DECEMBER 2011 BLYGSAM LIVRÄDDARE FRÅN PEAB ASFALT Läs mer om Jonas Karlsson sidan 6 SAMHÄLLSINSATS FÖR OLJESANERING PÅ TJÖRN Under drygt en månad

Läs mer

årsredovisning 2012 Pr ofi lgruppen 2012

årsredovisning 2012 Pr ofi lgruppen 2012 årsredovisning 2012 PROFILGRUPPEN PÅ 60 SEKUNDER ProfilGruppen på 60 sekunder ProfilGruppen levererar profiler och komponenter i aluminium, alltid skräddarsydda för kundens behov. Vår kärnkompetens är

Läs mer

LEAN 6TIPS TILL. STRÄVA EFTER STÄNDIG FÖRBÄTTRING Mr Imai: För att vara konkurrenskraftig i dagens ekonomi måste företag arbeta med Kaizen.

LEAN 6TIPS TILL. STRÄVA EFTER STÄNDIG FÖRBÄTTRING Mr Imai: För att vara konkurrenskraftig i dagens ekonomi måste företag arbeta med Kaizen. ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET OCH LEAN FORUM Nr. 4 / Oktober 2009 Lean är i grunden en japansk fi losofi som innebär att man med en stark kundorientering ska arbeta med kontinuerliga

Läs mer

2008-2009. Veterinär Innovatör Entreprenör. TEST jdome. Elbilen som överraskar. Urstark spindeltråd. 2008 inget dystert år!

2008-2009. Veterinär Innovatör Entreprenör. TEST jdome. Elbilen som överraskar. Urstark spindeltråd. 2008 inget dystert år! 2008-2009 Veterinär Innovatör Entreprenör TEST jdome Elbilen som överraskar Urstark spindeltråd 2008 inget dystert år! 4 8 14 48 24 34 40 21 2 4 7 8 14 Vd har ordet 2008 ett dystert år. Men inte ur ett

Läs mer

Byxa 349: Årsredovisning 2008

Byxa 349: Årsredovisning 2008 Byxa 349: Årsredovisning 2008 Innehåll VD-ord 2 3 Strategi och mål 4 5 Marknad 6 7 Målgrupper 8 15 Kvinna 10 11 Barn 12 13 Man 14 15 Värdekedjan 16 20 Idé och design 16 Inköp 17 Tillverkning 17 Distribution

Läs mer

#5 2010 PRIVATISERING SKA GÖRA GÖTEBORGS HAMN EFFEKTIVARE. spårbarhet på ärendena. Sid 10

#5 2010 PRIVATISERING SKA GÖRA GÖTEBORGS HAMN EFFEKTIVARE. spårbarhet på ärendena. Sid 10 #5 2010 ISTONE OCH O NEILL RULLAR VIDARE TILLSAMMANS Sportmodejätten O Neill Europe beslutade hösten 2008 att införa affärssystemet Lawson M3. Lösningen är branschanpassat och utformat för att kunna möta

Läs mer

PORTRÄTTET: MONA SAHLIN TEKNISKA MÄSSAN TYRESÖ BOLLNÄS VÄXER NACKA

PORTRÄTTET: MONA SAHLIN TEKNISKA MÄSSAN TYRESÖ BOLLNÄS VÄXER NACKA Årgång 23 Nr 2 Januari 2007 Pris 39 Kronor PORTRÄTTET: MONA SAHLIN Där står hon mitt på scen, Mona Sahlin, socialdemokraternas nya drottning. Hallen är fullsatt av anhängare som lyssnar, frågar och får

Läs mer

Lindab Årsredovisning 2009

Lindab Årsredovisning 2009 lindab årsredovisning Lindab Årsredovisning 2009 1959 2009 50 år av förenklat byggande lindab 1959 2009 AB Lidhults Plåtindustri registrerades som företag i februari 1959 i Grevie på Bjärehalvön där Lindabs

Läs mer

Båtgalen. Sommarens smakupplevelse. Anders Strömsten kopplar av på havet

Båtgalen. Sommarens smakupplevelse. Anders Strömsten kopplar av på havet Ett magasin från Office IT-Partner #1 2012 Sommarens smakupplevelse Matspalten tipsar Årets grönaste datorhall tillhör Office IT-Partner Så använder du ipad i jobbet på bästa sätt Begreppet IT har blivit

Läs mer

4. Empiri. 4.1 Olle Burström, IBS. Empiri

4. Empiri. 4.1 Olle Burström, IBS. Empiri 4. I det här avsnittet kommer vi att återge den information som vi har samlat in. Vi har valt att presentera varje intervju för sig och indela dessa i sex olika avsnitt. Först presenterar vi företaget

Läs mer

VilstaGruppen fyller 25 år

VilstaGruppen fyller 25 år »För att nå framgång krävs alltid eldsjälar som håller ihop det hela. Det har VilstaGruppen och det fungerer alldeles utmärkt.«anders Billing, VilstaGruppens förste ordförande VilstaGruppen fyller 25 år

Läs mer

Förändra tillsammans. Förändringsprojekt handlar om människor. Patrick Grimlund räddar dig från lyxfällan

Förändra tillsammans. Förändringsprojekt handlar om människor. Patrick Grimlund räddar dig från lyxfällan Nr 2 oktober 2013 Ett magasin från Combitech AB Förändra tillsammans Förändringsprojekt handlar om människor Patrick Grimlund räddar dig från lyxfällan Anna Pettersson om att se sitt yrkesutövande ur nya

Läs mer

Business Intelligence är hett. Tre dagar i början på februari

Business Intelligence är hett. Tre dagar i början på februari BI kliver ur analysrocken är hett. Tre dagar i början på februari befann jag mig i London på Gartners stora BI-symposium. Uppåt 700 kostymer från hela Europa hade samlats för att insupa gospel, hajpkurvor

Läs mer

Välkommen till Kundservice!

Välkommen till Kundservice! NR 1 DECEMBER 2013 Välkommen till Kundservice! VD har ordet Nybos organisation Möt våra förvaltare Så ska vi bli ännu bättre! På gång Satsning på utemiljö - och mera Använd hemsidan! VD har ordet: Kundfokus

Läs mer

viegajournal Håkan har kommit upp till ytan 1/08 Inbyggnadsteknik och välbefinnande Det svåra materialvalet Sida 12-13 Sida 8-11

viegajournal Håkan har kommit upp till ytan 1/08 Inbyggnadsteknik och välbefinnande Det svåra materialvalet Sida 12-13 Sida 8-11 Håkan Kronlund kom till Viega i Sverige för tre år sedan. Sedan dess har han tyckt det varit roligt att gå till jobbet varje dag. På fritiden kör han en Corvette och ryktet säger att han springer maraton

Läs mer

MANUAL. företags samverkan. Introduktion till företagssamverkan och hur ni kan skapa mervärden för er själva

MANUAL. företags samverkan. Introduktion till företagssamverkan och hur ni kan skapa mervärden för er själva MANUAL företags samverkan Introduktion till företagssamverkan och hur ni kan skapa mervärden för er själva Denna manual ger en grundläggande introduktion till småföretagssamverkan och hur ni kan skapa

Läs mer