SVART PÅ VITT OM IUC-NÄTVERKET.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SVART PÅ VITT OM IUC-NÄTVERKET."

Transkript

1 SVART PÅ VITT OM IUC-NÄTVERKET.

2 Intervjuer och uttalanden: Per Eriksson, Vinnova Wanja Lundby-Wedin, ordförande LO Roger Gerdin, Skogs- och Träfacket Stig Andersson, kommunalråd Finspång Björn Rosengren, näringsminister Göran Johnsson, förbundsordförande Metall Sören Thällin, Wico AB Ulrica Messing, bitr näringsminister Staffan Larsson, Nutek Hasse Johansson, Scania Leif Erlandsson, Kunskapsbron INNEHÅLL: FÖRORD IUC ÄR IDÉ! NÄTVERK: TEAM, GRUPPER, KLUSTER, SAMVERKAN NÄTVERKA FÖR FRAMGÅNG 6 EXEMPEL PÅ NÄTVERKSARBETE STÄNDIG FÖRNYELSE: FÖRETAG, PRODUKTER, TEKNIK, KUNSKAP FÖRNYELSE OCH TILLVÄXT VIKTEN AV FÖRETAGSUTVECKLING! 18 EXEMPEL PÅ NYA FÖRETAG IUC - EN RESURS I KOMMUNERNA PRODUKTUTVECKLING ÄR ETT EVIGHETSARBETE 24 EXEMPEL PÅ NYA PRODUKTER VIKTEN AV REGIONAL UTVECKLING! 8 EXEMPEL FÖR REGIONERNAS UTVECKLING VIKTEN AV FUNGERANDE INNOVATIONSSYSTEM! 19 EXEMPEL MED INNOVATIONSKRAFT KUNSKAP: UNIVERSITET, HÖGSKOLA, FÖRETAG, INDIVID KOMPETENS GER KONKURRENSKRAFT 5 EXEMPEL PÅ INDUSTRIELL KOMPETENS SAMMANFATTNING RESULTAT OCH SIFFROR I IUC-NÄTVERKET IUC-KONCEPTET VÄXER VI ÄR DELÄGARE I IUC-BOLAGEN IUC-NÄTVERKET - HÄR FINNS VI

3 2

4 FÖRORD Vi som har satt samman denna bok är 20 självständigt agerande aktiebolag med det lokala regionala näringslivet som majoritetsägare. Som delägare i de 20 bolagen återfinns sammanlagt 650 små och medelstora företag, 52 stora företag och 76 övriga delägare (t ex fackliga avdelningar, kommuner, banker). Vi har alla valt att använda Industriellt Utvecklingscentrum, IUC i vårt bolagsnamn. Det är en viktig del av vårt varumärke och ett sätt att visa att vi hör ihop och utgår från ett gemensamt synsätt på hur man bäst fungerar som motor för regional industriell utveckling. Boken har vi inte skrivit som en skrytbok, utan därför att vi vet att Sverige behöver både fler nya företag och fler företag som kan växa sig lite större, starkare och konkurrenskraftigare på en allt tuffare och internationaliserad marknad. Och vi vill visa på ett effektivt och fungerande koncept för hur man kan få igång en dynamisk regional industriell utveckling! Vi vill helt enkelt dela med oss av våra erfarenheter och våra resultat på ett sätt så att Du som läser denna bok får en uppfattning om hur mycket som kan bli verklighet om man börjar gräva där man står och med ett ganska så självklart underifrånperspektiv tar tag i de möjligheter och hot som finns runt omkring. Genom alla de resultat som uppnåtts genom åren och genom all den samlade kunskap och erfarenhet som finns inom vårt nätverk är vi övertygade om att IUC-konceptet är ett framgångskoncept om man vill få igång tillväxt och utveckling i hela Sverige. Vi tror att det finns en framtid för det regionala Sverige, mitt i en global verklighet. En bok av det här slaget kan aldrig bli heltäckande, men vi hoppas att Du som läsare blir nyfiken på oss och efter att ha tagit del av vår bok får lust att börja samarbeta! IUC-nätverken 3

5 IUC-bolaget Inget aktiebolag bildas utan att det finns en eller flera eldsjälar i bakgrunden. På samma sätt är det med IUC-bolagen. Bakom varje etablering finns en mängd individer som tror på möjligheterna med en samägd utvecklingsresurs. Individer som är villiga att ansvara för bolaget och dess utveckling. I varje IUC-bolagsstyrelse sitter engagerade och verksamma företagsledare, representanter för fackliga organisationer liksom för kommuner. Människor som vill satsa på den industriella utvecklingen i den egna regionen. Människor som kan sin region, vet vilka möjligheter som finns och vilka hot som måste bemötas. En kärna av individer som har daglig kontakt med den verklighet där tillväxten ska skapas - inte administreras. Finns ingen drivkraft underifrån etableras inget IUC-bolag. Detta utgör den unika grund på vilken varje IUC-bolag vilar! IUC-bolagen är bildade som alla andra aktiebolag, med en bärande affärsidé i centrum. Men eftersom vi arbetar utifrån de särskilda förutsättningar och behov som finns i våra regioner, är verksamheter, utbud och affärskoncept inte identiska. Däremot finns en stark gemensam värdegrund i att alla IUC-bolag ska komplettera de utvecklingsresurser som företagen i regionen själva har och fokusera på industriell tillväxt genom strategisk utveckling av framför allt produkter, processer, teknik och kompetens. I våra respektive regioner arbetar vi med att få igång och genomföra affärsmässiga utvecklingsprojekt tillsammans med företag och andra intressenter. Ett IUC-bolag driver verksamhet på kommersiella grunder, men ingen vinstdelning sker i bolaget utan allt resultat återförs in i bolaget för att användas till framtida utveckling. Ett viktigt mervärde som skapats i IUC-bolagen är att vi genom vår verksamhet fungerar som den naturliga mötesplatsen för industriell och regional utveckling i våra regioner. Hos oss möts småföretagare och storföretagare, företagare möter forskare och privat näringsliv möter offentliga myndigheter och verk för att tillsammans skapa de bästa förutsättningarna för utveckling. IUC- nätverket För framtidens industri räcker det inte att vara bäst i klassen, man måste vara i världsklass. Oberoende av om man är underleverantör eller har en egen produkt på marknaden måste man kunna konkurrera med i princip hela världens företag. För att vi ska kunna fungera som verkliga utvecklingsresurser för framtidens företag måste också vi vara bättre än bäst i klassen. Därför är det viktigt att varje IUC-bolag bygger upp spetskunnande inom något specifikt område, antingen inom bolaget eller via finmaskiga nätverk med det kringliggande näringslivet. Men, ensamt klarar inget IUC-bolag av att bygga upp sådana resurser som skulle krävas för att ständigt kunna erbjuda spetskunnande och spetskompetens. Därför arbetar vi tillsammans i ett nationellt nätverk så att det lokala företaget i kontakten med sitt IUC-bolag får tillgång till kompetens och resurser som finns såväl inom som runt omkring alla övriga IUC-bolag. 4

6 Nätverket som organisationsform har visat sig vara mycket effektivt när det gäller att få ett fungerande utbyte av kunskap, kompetens och uppdrag. I jämförelse med att arbeta i koncernform tycker vi att nätverket ger oss en större flexibilitet och ökad snabbhet. Dessutom uppstår inga dyrbara överbyggnader, nätverkandet sker med affärsnytta och kostnadseffektivitet i centrum. I nätverket tar vi oss an uppdrag där samarbete innebär ett överlägset sätt att lösa ett problem eller ta tillvara en möjlighet. Grundprincipen är att det vi genomför i nätverket kan vi inte genomföra som enskilt IUC-bolag. Det finns hela tiden utrymme för mindre grupperingar att bildas för projekt och uppdrag som inte passar alla. Dessutom ger nätverksformen oss möjlighet att snabbt kunna öka vår kapacitet att genomföra större uppdrag som kan vara både nationella och internationella. Under år 2002 sjösätter vi ett certifieringssystem som ger fler industriella utvecklingsbolag i Sverige möjlighet att ingå i vårt nätverk. I detta system har vi definierat vilka krav och kriterier som måste uppfyllas för att man ska kunna ingå och delta i gemensamma uppdrag. På sätt och vis sätter vi standarden för hur en samägd utvecklingsresurs med ambitionen att bidra till industriell och regional tillväxt bör fungera. IUC-konceptet Utvecklingstakten i industrin är hög. För att hänga med gäller det att man som företagare och medarbetare har god tillgång till alla de resurser som behövs för att driva strategiskt utveck- lingsarbete, oavsett om det handlar om kunskap, kompetens, pengar eller tid. Hela regioner beskrivs idag som sårbara industriella regioner, där det finns stora behov av utveckling för att människor även i framtiden ska kunna leva, bo och arbeta där. En avgörande faktor för hur väl företag och regioner kommer att klara av att utvecklas är hur förutsättningarna att inleda strategiska samarbeten med de aktörer som har nationell och internationell spetskompetens inom olika teknik- och kunskapsområden ser ut. Det gäller att utnyttja de gemensamma resurser som finns på ett optimalt sätt, och detta kräver samarbete. Kombinationen av IUC-bolagens ständiga närvaro mitt bland de många regionala företagen, kärnkompetensen att identifiera, initiera och driva utvecklingsprocesser med industriell tillväxt i fokus och samverkan i ett nationellt nätverk gör att vi har mycket goda förutsättningar att skapa samarbete där andra hittills har haft svårt att lyckas eller misslyckats. IUC-nätverket kan utgöra den saknade länken som får till stånd samarbete mellan företag och andra viktiga aktörer och därför vill IUC-nätverket samarbeta med de offentliga myndigheter och verk som har till uppgift att underlätta och möjliggöra utvecklingen av en globalt konkurrenskraftig svensk industri. Detta är ett samarbete som vi är övertygade om kan utvecklas och utökas. Till nytta för enskilda företag och för ett Sverige med livskraftiga industriella regioner! 5

7 NÄTVERK

8 Nätverk Nätverk Grupper Grupper Team Team Kluster Kluster Samverkan Samverkan

9 NÄTVERKA FÖR FRAMGÅNG. Nätverk är ett ord som används i många sammanhang, som benämning på allt från datorer till släkt och vänner. Vi arbetar med organiserade nätverk som har initierats av individer eller företag som har gemensamma intressen. Kanske ser man en gemensam möjlighet att utveckla en ny produkt, eller så innebär nätverket en lösning när det gäller att ta emot krävande uppdrag från stora och krävande kunder. Enkelt skulle man alltså kunna säga att ett företagsnätverk är en grupp människor från olika företag, som träffas för att utvecklas, eller utveckla, tillsammans kring ett behov man har gemensamt. Att utbyta erfarenheter, diskutera nya idéer och jämföra varandras verksamhet är i sig värdeskapande och affärsnyttigt. De personliga kontakterna man får i ett nätverk är mycket viktiga eftersom man utökar sitt kontaktnät och sina möjligheter att finna nya resurser att lära av. När man utöver detta också kan göra större och/eller bättre affärer med gamla och/eller nya kunder då utnyttjar man det organiserade nätverkandet maximalt. IUC-bolagen fungerar själva i ett affärsnyttigt nätverk - det nationella IUC-nätverket. Där har vi sett möjligheterna med att kunna växla upp kapaciteten för att ta emot uppdrag som varje enskilt bolag varit för litet för och möjligheterna att snabbt kunna utbyta kunskap, kompetenser och andra resurser för att lösa uppdrag som vi fått i de enskilda bolagen. För alla mindre och medelstora företag innebär det organiserade nätverkandet en fantastisk möjlighet att utveckla konkurrenskraft och nå nya marknader och kunder. Så vi fortsätter arbetet med att koppla samman företag i affärsdrivna nätverk såväl inom våra regioner som mellan dem. 8

10 QSN QUALIFIED SUPPLIER NETWORK. På svenska betyder QSN - kvalificerad leverantörssamverkan. QSN är ett projekt inom IUC-nätverket där vi erbjuder en metod när det gäller att skapa leverantörsnätverk där deltagarna tillsammans kan blir starkare mot kunderna. Kunden vill ha färre leverantörer och de leverantörer man har kvar skall kunna ta ett större ansvar. De flesta mindre företag är hårt specialiserade och har inte en organisation som klarar av att arbeta på ett nytt sätt. IUC:s roll är att hjälpa till att skapa och driva väl fungerande nätverk av leverantörsföretag, där deltagarna arbetar gemensamt mot kunden. Man tänker sig att kunden vill ha en komponent bestående av flera delar där nätverksföretagen vart och ett är specialiserade på någon av delarna. Tillsammans kan man ta affärer som man inte skulle kunna ta själv. När man startar eller går med i ett leverantörsnätverk måste man vara medveten om att det är ett långsiktigt engagemang. Det tar tid att nå gemensam framgång och uthållighet är ett måste. Nätverket behöver också en motor, någon som hjälper till att hålla grytan kokande och förhindrar att arbetet dör ut. IUC-bolagen i Sverige har en god erfarenhet av att arbeta med utvecklingsprojekt och att vara både motor och drivkraft. Vi är också väl förankrade i leverantörsföretagens miljö och villkor. Idag driver IUC-bolagen QSN-nätverk i bland annat Gnosjöregionen, Karlskoga, Dalarna, Södertälje, Nässjö och Älmhult. Per Eriksson, Vinnova Trots att Sverige ligger i topp när det gäller satsningar på FoU som andel av BNP så ligger vi långt ner i tillväxtligan. Det beror till stor del på att den behovsmotiverade forskningens andel av offentlig forskning är liten. Teknisk forskning är t ex även i absoluta tal mindre än i Finland. Sedan är det också viktigt att omsätta nya kunskaper till nyttigheter. I innovationssystem finns det stora möjligheter att åstadkomma sådana effekter. Men för att få till stånd en god tillväxtspiral behövs en nära samverkan och dialog mellan näringsliv, forskare och politiker. 9

11 Att vara leverantör till Ikea ställer stora krav på kvalitet och effektivitet. 10

12 TRÄ50 - Nätverk IUC Sydpoolen TILLSAMMANS HAR VI NÅTT VÄRLDSKLASS. Som svensk underleverantör till Ikea ställs kontinuerliga krav på absolut världsklass för att utgöra bästa Ikeaalternativ. Denna utmaning har Trä50-gruppen bearbetat i olika projekt koordinerade av IUC Sydpoolen, vilka har resulterat i att företagen i Trä50 har kunnat flytta överlevnadsribban några år framåt i tiden. Idag omsätter gruppen ca två miljarder kronor och svarar för ca 41% av Ikeas nordiska tradingleverantörs inköp av möbler. Trä50-gruppen består av nio företag som samtliga sysslar med planmöbeltillverkning. Åtta med trä som bearbetad råvara och ett företag som utgår från glas. Gruppens utgångspunkt är att företagen som ingår skall hålla en tät position i sin nisch och vara det bästa och mest konkurrenskraftiga alternativet för Ikea beträffande pris och kvalitet. Trä50-företagen har under de senaste två åren upplevt en kraftfull expansion samtidigt som andelen Ikeainköp från svenska leverantörer minskat. Detta hänger samman med Ikeas kraftiga försäljningsökning globalt. Det har också inneburit att Trä50- företagen arbetar med långsiktiga kontrakt med Ikea för att säkerställa direktleveranser till varuhusen, både i Europa och över hela världen. Det som tidigare upplevdes som en konkurrenssituation mellan företagen i gruppen har idag vänts till en stark samhörighet och man drar nytta av sin gemensamma styrka. Man genomför ERFA-träffar inom en mängd områden varav miljö är ett. Tekniken är mycket enkel; genom att se och lära sig hur andra gör kan man undvika misstag och snabbare komma fram till bättre lösningar än vad som varit fallet om varje företag skulle gjort allt på egen hand. Företagen som ingår i Trä50 är: Swedwood AB - Spaljisten AB, Spegelsliperiet Lindberg & Co AB, Bräntorps Möbler AB, Totebo AB, Br Johanssons Sängfabrik AB, AB Recta, Tibro Kontorsmöbler AB, Licentia Sweden AB. Trä50 Projekt/Förändringsprogram: - Kvalitetssäkring enligt ISO Ledtidsreducering (Trä50). - Partnerskapsarbete. Samarbete med Ikeas sortimentsoch tradingbolag. - Totalproduktivitet. Delprojekt Benchmarking med delfinansiering från Växtkraft Mål 4. - Projektorienterat förbättringsarbete. Ett utvecklingsprogram upphandlat för Trä50-gruppen från IUC Olofström. 11

13 12

14 Trä2Tusen - Nätverk IUC Sydpoolen SYDPOOLENS PROJEKT TRÄ2TUSEN LEDER ÅBERG & SÖNER IN I FRAMTIDEN. Förändring, utveckling, modernisering, ökad kostnadseffektivitet och datorisering. Begrepp som på kort tid blivit överlevnadsfrågor för många småföretag. Inte minst i den hårt drabbade träbranschen, där många dukat under för fallande efterfrågan och hårdnande konkurrens. - Vi bestämde oss för att överleva, säger Roland Åberg, verkställande direktör för Åberg & Söner i Lönsboda och medlem i IUC Sydpoolens projekt Trä2Tusen. - Vi var medvetna om att det nödvändiga förändringsarbetet skulle kosta både möda och resurser. På egen hand hade vi inte klarat det. Trä2Tusen är en grupp inom IUC Sydpoolen AB, bestående av sex företag i ett nätverk som arbetat med kontinuerliga förbättringar i syfte att stärka de medverkande företagens position på marknaden. Projektet omfattade elva utvecklingsmoment med bland annat ledtidsreducering, kapitaloptimering och organisationsutveckling i fokus. Syftet med projektet är att skapa tillväxt och ökad konkurrenskraft i företagen med kraftfulla kompetensutvecklingsinsatser där utbytet av kunskaper och kompetens mellan företagen varit vägledande. Åberg & Söner är på god väg mot målet. Sedan några år arbetar man med ett heltäckande datorsystem där samtliga rutiner integreras. - På det sättet slipper vi ifrån all pappershantering, förklarar Roland Åberg. Samtliga anställda kan hämta både stöd och information via sina terminaler medan produktionen pågår. Det minskar avbrotten, kapar ledtiderna och ökar effektiviteten i företaget. Samtliga anställda har engagerats i omställningen av företagets numera strikt flödesorienterade produktion. Kvalitets- och miljöcertifiering är redan en realitet. Utan IUC Sydpoolen och Trä2Tusen hade vi inte gått i land med mer än en bråkdel av den här nödvändiga förändringsprocessen, säger Roland. Tack vare det öppna och fria samarbetet i projektgruppen kan vi dela på kostnaderna, samordna utbildningen, anlita de bästa konsulterna och dra nytta av varandras erfarenheter inom olika områden. Utan andra förpliktelser än att öppet redovisa alla resultat som åtgärderna lett fram till. De primära medlemmarna i Trä2Tusen är: ATAB Trappan, Kungsäter Dörr AB, Glimåkra Akvamatik AB, Partnerwood AB, Åberg & Söner AB, Åhmans i Åhus AB. 13

15 USA-resan under utvecklingsperioden blev pricken över i för UTV

16 UTV Nätverket IUC Trä i Tibro ETT UTVECKLINGSPROJEKT FÖR MÖBELINDUSTRIN - FÖR FRAMTIDEN. Under 1999 startade IUC Trä i Tibro ett framtidsprojekt där nio möbelföretag från trakten deltog. Visionen var att omvandla en traditionstyngd industri till en framtidsorienterad, nyskapande och nytänkande näring. Som coach och motor för projektet engagerades Jonas Kjellstrand, även strategisk rådgivare i framtidsfrågor till Skandias koncernchef Lars-Erik Pettersson. Vd och ledning i de deltagande företagen avsatte totalt 25 dagar under åtta månader för att under denna tid enbart ägna sig åt framtidsprojektet och att nå de uppsatta målen: - Att tillföra ny kompetens och insikt om betydelsen av kreativitet och nytänkande. - Att visa på framtidens marknadsförutsättningar och möjligheter. - Att skapa mervärden i och kring företagens produkter. - Att bygga nätverk och skapa förutsättningar för utökat samarbete mellan företag, formgivare och designskolor. - Att utveckla nya produktkoncept och förädla befintligt sortiment. Aktiviteter i arbetet var bland annat ett antal workshops, en scoutingresa till Silicon Valley och San Fransisco och inte minst utvärdering och informationsspridning. Under USA-resan besökte gruppen ett antal framtidsföretag och forskningsinstitut i den absoluta framkanten. Som exempel kan nämnas Institute for the Future, Gensler Design och Grove Consultants. UTV 2000 har resulterat i ett antal idéer och projekt som företagen arbetar vidare med. Bland annat jobbar man med begreppen: Kunddatabas - det är avgörande att äga kundrelationen oavsett hur distributionskanalen ser ut. First Floor Store - Ett nytt butikskoncept där kök och vardagsrum integreras. Framtidslab -Att skapa en kreativ miljö för innovatörer och att ge mindre företag tillgång till ny teknologi och kompetens med koppling till högskolor och universitet. Innovation house - Ett koncept för integration mellan affärsutveckling, konsumenttester och upplevelser. UTV 2000 har rönt ett stort intresse i branschen och har redovisats vid ett antal olika seminarier och branschträffar. Deltagande företag var: LBC Sweden AB, Tibrobädden AB, Tibrokök AB, Ire Möbel AB, City Möbler AB, Noa s Snickeri AB, Enströms Möbler AB, SA Möbler AB, Lundbergs Möbler AB 15

17 Samverkan ger resultat. 16

18 Nätverket Rostfritt - Dalarna SMART Production - Jönköping STARKARE FÖRETAG I REGIONEN MED NYA PRODUKTER I STÅL. ÖKAT PRODUKTIONSTEKNISKT KUNNANDE SKALL GE NYA UPPDRAG. IUC Dalarna genomför i nära samarbete med Avesta Polarit detta avknoppningsprojekt som syftar till att stärka regionens företag genom att sprida den kompetens som finns vid Avesta Polarit s Forskning- och Utvecklingsavdelning. Syftet är att utveckla produkter, kunskap och företag med rostfritt stål som gemensam nämnare. Medfinansiärer är bland annat Länstyrelsen Dalarna, Länsarbetsnämnden och EU. Projektet föddes i samband med nedskärningar hos dåvarande Avesta Sheffield. Genom att satsa på nya produkter och på så sätt stärka befintliga småföretag räknade man med expansion och nyrekrytering vilket skulle suga upp en del av övertaligheten från Avesta. Sedan starten 1999 har ca 25 nya produkter tagits fram i de deltagande företagen (ca 40 st). Den största produkten är den nya takyta som Avesta Polarit tagit fram på begäran. Taket består av en rostfri bandtäckning med en nästan blyertsgrå ton och har ett mönster invalsat i ytan. Det har lagts på Nya Sporthallen i Avesta. Erikssons Plåt och Kopparslageri som ingår i gruppen har i samband med produktutvecklingen genomgått en utbildning i rostfri takläggning vilket givit dem en stark position på marknaden. Företaget står nu inför en betydande expansion. INNEHÅLL IUC Jönköping har dragit igång flera framgångsrika projekt på uppdrag av VerkstadsIndustrin. Ett sådant är Industripoolen som beskrivs längre fram i boken. Nu är det vd-gruppen inom VI som vill göra någonting åt det försämrade produktionstekniska kunnandet i företagen. Vdgruppen menar att mycket kunskap och därmed effektivitet tappats när man jobbat med målstyrande grupper. En av följderna har blivit att företagen i allt större utsträckning förlagt sin produktion utomlands. Nu tycker vd-gruppen att det är viktigt att vända trenden och det måste ske både på kort och lång sikt. Man har efter tidigare positiva erfarenheter kontaktat IUC Jönköping för att göra en förstudie för ett helt koncept som har arbetsnamnet SMART Production. Man planerar att jobba med nätverk, kompetensutveckling och att hitta mentorer till deltagarna. På IUC håller man nu på med en intresseenkät och man vänder sig till alla tillverkande företag i regionen där det finns ca personer som arbetar med produktionstekniska frågor. 17

19 STÄNDIG FÖRNYELSE

20 Nya produkter Nya produkter Ny Ny teknik teknik Nya Nya kunskaper kunskaper Nya företag Nya företag Nya människor Nya människor

21 FÖRNYELSE OCH TILLVÄXT - ALLT BLIR GAMMALT. Att driva företag är en ständig kamp mot åldrandet. Det som en gång var livsnerven i form av en produkt som gav inkomster blir en dag historia och går inte längre att sälja. För vissa produkter och företag sker detta åldrande på några månader, för andra kanske det tar tio år. Förnyelsen av produkter, teknik och kunskap är en evighetsmaskin. Ständigt måste man vara på jakt efter det nya som skall bli företagets framtid. Denna karusell av idéfångst - utveckling - produktion - försäljning - expansion - mognad och tillbakagång snurrar idag allt fortare. Livscykeln för produkter blir allt kortare bl a beroende på att konkurrensen hela tiden ökar och informationen om de nya lösningarna och de nya teknikerna sprids med blixtens hastighet till kunderna. För att företagen skall hänga med krävs nya metoder och konstellationer av utvecklingsresurser för att lyckas. IUC-nätverken är en spjutspets i detta arbete som innebär konkurrensfördelar för de företag som ser möjligheterna och har förmågan att samverka för utveckling och förnyelse. Genom målmedveten satsning på industriell utveckling har vi varit med och skapat många framtidsorienterade produkter och företag. Processen för förnyelse kan se olika ut, men den kan aldrig göras utan starkt engagemang från inblandade företag och personer. Genom IUC-nätverken lyfts idéer till affärsutveckling, produktion och tillväxt. Det skapar många nya produkter och arbetstillfällen. 20

22 Om vi vill fortsätta att skapa tillväxt, full sysselsättning och ökade reallöner i Sverige så är det viktigt att jobben utvecklas, för arbetsplatser som stelnar i sin utveckling löper större risk än andra att förr eller senare läggas ned. Dagens hårda konkurrens kräver att företag ständigt förnyar sig, förbättrar sina produkter liksom sättet att producera och marknadsföra sina varor och tjänster. Det handlar inte om att ständigt skapa nya företag, det är lika viktigt att utveckla befintliga företag. Min övertygelse är att all utveckling måste innefatta de anställda. När företag organiserar sig så att de anställdas kunskaper kan tas tillvara, och utvecklas, då utvecklas både de anställda och företagen. När företag låter de anställda ta ansvar i produktionen och innovationsprocessen, då stärks företagens konkurrensförmåga och de anställdas trygghet i sysselsättningen. När företag låter de anställda utvecklas i sitt arbete skapas både ett ökat engagemang och lägre kostnader för personalomsättning och sjukfrånvaro. Att samarbeta är därför ett sätt att utvecklas. Företag som arbetar med olika delar av en näringskedja har nytta av att utveckla ett samarbete som stärker deras konkurrensförmåga. Samarbetet kan gälla produktutveckling, smartare transportlösningar, IT-utveckling osv. Företag som är konkurrenter med samma produkter kan också samarbeta, t ex för att gemensamt nå nya marknader eller för att tillsammans bedriva kompetensutveckling för de anställda. Genom att samarbeta kan företag, fackföreningar, högskolor och samhälle skapa bättre förutsättningar för regional utveckling - något som alla tjänar på. Det här är, som jag ser det, väldigt viktiga uppgifter för industriella utvecklingscentra, IUC. Och därför är IUC en angelägen fråga för oss inom fackföreningsrörelsen, för det handlar ytterst om våra medlemmars nuvarande och framtida arbetsliv. Wanja Lundby-Wedin Ordförande i LO Landsorganisationen i Sverige Roger Gerdin, Ekonom, Skogs- och Träfacket Vi anser att det är av stort värde att träindustrin och våra avdelningar på ett aktivt sätt engagerar sig i IUC-verksamheten. En större del av företagen, som kan betraktas som små- eller medelstora företag, har svårt att var för sig utvecklas på ett positivt sätt. Det mycket stora antalet träindustriföretag som har gått in som delägare i IUC-bolagen visar på konceptets regionala förankring och trovärdighet inom branschen. Att vi från fackföreningsrörelsens sida engagerar oss i uppbyggnaden av IUC-verksamheten beror på att vi tror mycket på en verksamhet där engagemanget kommer underifrån och därmed har en lokal förankring. 21

23 Ett nätverk av marin expertis och världsomspännande erfarenhet ligger bakom utformningen av framtidens fartyg. 22

24 Ecoship Engineering AB - Malmö STRÄNGARE MILJÖKRAV PÅDRIVANDE INOM FARTYGSUTVECKLINGEN. Det går inte längre att bortse från miljökonsekvenserna när nya fartyg skall konstrueras. Tvärtom är miljöaspekten ett viktigt konkurrensvapen. Det har Ecoship Engineering AB tagit fasta på under utvecklingsarbetet av ett helt nytt fartyg för Short Sea Shipping. Ecoship Engineering AB är ett teknologiföretag med säte i Malmö. Företagets huvudsakliga verksamhet är miljövänlig och kostnadseffektiv fartygsdesign. Man fokuserar på att utveckla kundanpassade fartyg som bygger på Ecoship-konceptet och att vara systemleverantör i byggnationsprojekt. För att klara detta har man bildat ett unikt samarbetsprojekt. Ett konsortium av internationellt ledande företag inom fartygsdesign, utrustning och drivsystem. Man har lyckats kombinera högt miljömedvetande, stor lastkapacitet och god energihushållning. Styrkan i konceptet och nätverket ligger just i den marina expertis och världsomspännande erfarenhet som medlemmarna var för sig besitter. Ecoship-fartygens låga utsläppsvärden och den stora lastkapaciteten innebär att sjöfarten kan positionera sig som ett fördelaktigt alternativ till andra transportslag. I samverkan med IUC Skåne avknoppade projektet från Volvo Penta och Ecoship Engineering AB bildades. Företaget besitter de nödvändiga kompetenserna och resurserna för att konstruera och rita de nya fartygen samt att leverera komponenter och system. Varumärkesnamnet är Ecoship. Man klarar av hela kedjan från att ta fram initial design för ett nytt fartyg till att konstruera och leverera nödvändig dokumentation och utrustning och dessutom säkerställa att fartyget uppfyller miljökriterierna. Fartygen byggs på de varv som Ecoship samverkar med i varje enskilt projekt. - IUC Skåne har varit en betydande resurs i etableringen av vår verksamhet. Det har gällt kapital men också positivt stöd och inspiration. IUC Skåne har bred kompetens för nystartade företag. Vi har fått hjälp med både administrativa frågor och marknadsföringsfrågor, säger Björn Carlsson, vd i Ecoship. Ecoship Engineering AB ägs av: FKAB Mattsson Group Kockums Engineering AB El-Marine i Göteborg AB/Callenberg Engineering AB Ocke Mannerfelt Design AB AB Volvo Penta samt IUC Industriellt Utvecklingscentrum i Skåne AB 23

25 WITS - VÄSTRA VÄRMLANDS IT-SUPPORT AB SIMCAR AB EMC-MÄTHALL

26 EMC-mäthall - Säffle Electro Magnetic Compability Elektronikhuset i Säffle och IDC WestWermland har tillsammans öppnat ett EMC laboratorium i Säffle med syfte att serva företag inom en radie av 20 mil. Det handlar både om att mäta mängden strålning som olika produkter avger och att mäta hur tåliga de är mot inkommande strålning. Sedan 1996 finns EU-regler som säger att alla produkter innehållande elektronik skall mätas. I den nya anläggningen får företagen möjlighet att göra erforderliga mätningar på hemmaplan innan produkterna lämnas till officiell mätning. Tanken är att hyra ut hallen med EMC-tekniker/ingenjör. De företag som har genomgått utbildning i hantering av utrustningen kan göra sina tester själva. Den nya mäthallen är inrymd i den fastighet där Stora Enso tidigare bedrev sin forskning. IDC:s vd Göran Bergendahl hoppas att man genom det nya laboratoriet både skall bidra till att utveckla regionens industri och att dra nya företag till huset. Visionen är att på sikt skapa ett helt centra för elektronik. WITS - Västra Värmlands IT-Support AB Regional IT-Support för industrin Wits startade som ett branschråd initierat av IDC WestWermland. Syftet med branschråden och i det här fallet IT-rådet var att under enkla former knyta kontakter medlemsbolagen emellan. Lära känna varandra genom studiebesök och utbyta kunskap och kompetens. Något som betalade sig omgående. Ett av företagen i IT-rådet fick haveri på ett kommunikationskort vilket stoppade hela deras produktion. Inom rådet kunde man skaka fram ett reservkort och på så sätt kunde stoppet minimeras till några timmar i stället för att ta flera dagar. Efter hand förtydligades behovet av en lokal IT-support för industrin och 1998 startade Wits med IDC och Enator som delägare. Idag är man sex anställda och IDC har minskat sitt ägande till förmån för de anställda. Steve Skoog som är vd för Wits och tidigare ordförande i IT-rådet menar att man helt har lyckats med sin målsättning och vision att hjälpa regionens företag inom IT-området. - Men, säger Steve, utan IDC:s IT-råd hade vi nog aldrig startat upp. Vi fick möjlighet att lära känna företagen och i en förstudie kartlägga regionens IT-kompetens och behov - en kanonstart för vårt företag. SimCar AB - Malmö Bilsimulator Bilsimulatorn SimCar har sin upprinnelse i ett idésamarbete mellan bröderna Dan (Rally-Kalle) och Ludde Andersson. Dan och Ludde hade genom debatten i media om de höga körkortskostnaderna börjat fundera på möjligheten att använda bilsimulator i körskolorna. Det skulle spara in några av de dyra körlektionerna men också låta ungdomar börja lära sig köra bil rent motoriskt vid en tidigare ålder än vad lagen tillåter idag. I en virtuell trafikmiljö där föraren sitter i en riktig bil som följer körsättet skulle man också kunna skapa unika möjligheter att träna farliga trafiksituationer. I kombinationen Dan (bilvirtuos) med mycket praktisk kunskap kring bilar och bilars uppförande i olika trafiksituationer och Ludde som programmerare med mycket kunskap kring VR fanns förutsättningen för en ny produkt och ett nytt företag. SimCar har utvecklat en bilsimulator som är baserad på avancerad IT-teknik och skapar situationsanpassade trafikmiljöer. Föraren sitter i ett riktigt fordon som följer körningen och ger en verklighetstrogen känsla av rörelse. IUC Skåne har bistått med prototypframtagning, teknisk utveckling och är en aktiv part i styrelsen. Man har också kunnat hjäpa det nystartade företaget med lokaler och administration. 25

identifiera www.iuc.se

identifiera www.iuc.se Vi delar din vardag Som företagare lever du mitt i nuet. Massor av möjligheter väntar på att förverkligas. Samtidigt skymmer dina vardagssysslor alltför ofta sikten framåt. Vi på IUC möter dig som företagare

Läs mer

Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och

Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och Swerea SWECAST projektet Våga Växa Vinna. Projektet

Läs mer

Vision: Triple Steelix skall med stålet som bas verka för ökad tillväxt och attraktionskraft i Bergslagen.

Vision: Triple Steelix skall med stålet som bas verka för ökad tillväxt och attraktionskraft i Bergslagen. Vår verksamhet 2007 Vision: Triple Steelix skall med stålet som bas verka för ökad tillväxt och attraktionskraft i Bergslagen. Underlättar för innovationer och nytänkande Det är i mötet mellan olika kompetenser

Läs mer

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör Näringslivsstrategi 2009-03-23 Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör NÄRINGSLIVSSTRATEGI FÖR HELSINGBORGS STAD Utifrån denna strategi ska Helsingborgs stads näringslivsarbete bedrivas. Uppdraget

Läs mer

IUC Sverige det operativa innovationsnätverket

IUC Sverige det operativa innovationsnätverket IUC Sverige det operativa innovationsnätverket IUC är ett fungerande innovationsnätverk för utveckling IUC Sverige bidrar tillsammans med kompletterande regionala och nationella organisationer till att

Läs mer

Venture Cup. Läs mer på www.venturecup.se

Venture Cup. Läs mer på www.venturecup.se Venture Cup Det börjar alltid med en idé! Venture Cup är Sveriges ledande tävling för dig som vill utveckla din affärsidé till ett framgångsrikt affärskoncept och starta företag. Vi tar dig som tävlande

Läs mer

Är du intresserad av en bra affär?

Är du intresserad av en bra affär? Är du intresserad av en bra affär? IUC i Kalmar län erbjuder coachning inom strategiarbete för produktionsutveckling och affärsutveckling med fokus på produkter och marknader. Strategier för hållbar tillväxt

Läs mer

VINNVINN Mötesarena för nya affärsmöjligheter och arbetstillfällen

VINNVINN Mötesarena för nya affärsmöjligheter och arbetstillfällen VINNVINN Mötesarena för nya affärsmöjligheter och arbetstillfällen VINNOVA Information VI 2006:10 OM VINNVINN vinnvinn är ett initiativ för tillväxt i regionala innovationssystem. Nya affärsmöjligheter

Läs mer

Vi genomför företagsöverlåtelser. på global räckvidd, industriell förståelse och värdeskapande analys.

Vi genomför företagsöverlåtelser. på global räckvidd, industriell förståelse och värdeskapande analys. Vi genomför företagsöverlåtelser baserat på global räckvidd, industriell förståelse och värdeskapande analys. Förmågan att träffa rätt För oss på Avantus är det viktigt med personlig rådgivning, kom binerat

Läs mer

Utdrag från kapitel 1

Utdrag från kapitel 1 Utdrag från kapitel 1 1.1 Varför en bok om produktionsutveckling? Finns det inte böcker om produktion så att det räcker och blir över redan? Svaret på den frågan är både ja och nej! Det finns många bra

Läs mer

TEKNIKUTBILDNING FÖR DAGENS OCH FRAMTIDENS INDUSTRI

TEKNIKUTBILDNING FÖR DAGENS OCH FRAMTIDENS INDUSTRI TEKNIKUTBILDNING FÖR DAGENS OCH FRAMTIDENS INDUSTRI TEKNIKCOLLEGE SOM TILLVÄXTFAKTOR Svensk industri har stor betydelse för vår samhällsekonomi och hög teknisk kompetens är viktig för svensk tillväxt.

Läs mer

2 Internationell policy

2 Internationell policy Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 19 februari 2002 Reviderad den: 20 augusti 2009 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Dokumentet gäller för:

Läs mer

TEKNIKUTBILDNING FÖR DAGENS OCH FRAMTIDENS INDUSTRI - KOMPETENSCENTRA FÖR EFFEKTIV RESURSANVÄNDNING

TEKNIKUTBILDNING FÖR DAGENS OCH FRAMTIDENS INDUSTRI - KOMPETENSCENTRA FÖR EFFEKTIV RESURSANVÄNDNING TEKNIKUTBILDNING FÖR DAGENS OCH FRAMTIDENS INDUSTRI - KOMPETENSCENTRA FÖR EFFEKTIV RESURSANVÄNDNING TEKNIKCOLLEGE SOM TILLVÄXTFAKTOR Svenska teknik- och industriföretag har stor betydelse för vår samhällsekonomi

Läs mer

150 år av erfarenhet och nytänkande

150 år av erfarenhet och nytänkande 150 år av erfarenhet och nytänkande 1 Lyhörda och proaktiva Vi har valt Beijer Industri som huvudleverantör eftersom de är lyhörda och proaktiva. De har det tekniska kunnandet som krävs för att hålla vår

Läs mer

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Uppdrag Se över hur det lokala besöksnäringssamarbetet för Värmdö bör organiseras För att skapa lokalt engagemang och mervärde åt

Läs mer

Design för bättre affärer Fakta och kommentarer utifrån en undersökning om design i svenska företag, genomförd på uppdrag av SVID, Stiftelsen Svensk

Design för bättre affärer Fakta och kommentarer utifrån en undersökning om design i svenska företag, genomförd på uppdrag av SVID, Stiftelsen Svensk Design för bättre affärer Fakta och kommentarer utifrån en undersökning om design i svenska företag, genomförd på uppdrag av SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign, Teknikföretagen och Svensk Teknik och

Läs mer

Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning

Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning Kreativitet Personlighet Mässor Konferens Event Uthyrning Lust Nyskapande När människor och idéer möts. Det är då det händer. Tankar utbyts, erfarenheter

Läs mer

NätVerkstan Bli medlem i NätVerkstan och du får tillgång till värdefull expertkunskap och ett nätverk av samlade erfarenheter.

NätVerkstan Bli medlem i NätVerkstan och du får tillgång till värdefull expertkunskap och ett nätverk av samlade erfarenheter. NätVerkstan Bli medlem i NätVerkstan och du får tillgång till värdefull expertkunskap och ett nätverk av samlade erfarenheter. Som medlem i IUC Sjuhärads NätVerkstan ingår ditt företag i ett nätverk där

Läs mer

Pressmeddelande. För mer information kontakta. Håkan Östlund VD & ägare Göthes AB. Tidigare VD & delägare Industribeslag Sjögren AB

Pressmeddelande. För mer information kontakta. Håkan Östlund VD & ägare Göthes AB. Tidigare VD & delägare Industribeslag Sjögren AB Pressmeddelande Måndag 6 oktober 2014 Den 2 oktober 2014 blev Industribeslag Sjögren AB en del av Göthes koncernen, ett förvärv som stärker och breddar Göthes position på OEM-marknaden inom lås, beslag

Läs mer

Projekt CLEAN Export Mälardalen

Projekt CLEAN Export Mälardalen Bakgrund Förstudie om miljöteknikkluster i region Östra Mellansverige Intresse för samordnad utbildning samt teknikprodukt- och affärsutveckling och export Inblandade parter Mälardalens högskola Sustainable

Läs mer

Peter Bryntesson 2 Juni, 2015 Luleå

Peter Bryntesson 2 Juni, 2015 Luleå 1 Peter Bryntesson 2 Juni, 2015 Luleå Leverantörsindustrin med leverans i fordonsindustrin 964 företag fler än 5 anställda 158miljarder oms 2013 82 400 anställda 49% har sin kund utanför Automotive 2 2

Läs mer

Nya vägar till innovation Trender, Teorier, Tillväxt

Nya vägar till innovation Trender, Teorier, Tillväxt Nya vägar till innovation Trender, Teorier, Tillväxt Stockholm, 19 mars 2013 Malin Lindbergforskare vid Luleå tekniska universitet Vad är innovation? Nya varor, tjänster, metoder, relationer... som kommit

Läs mer

MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ

MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ FÖRORD Malmö högskola var redan från början en viktig pusselbit i stadens omvandling från industristad till kunskapsstad och

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Transport & magasinering 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad

Läs mer

Näringslivsprogram Tillsammans mot nya jobb

Näringslivsprogram Tillsammans mot nya jobb Näringslivsprogram 2017 Tillsammans mot 70 000 nya jobb Näringslivsprogram 2017 Inledning Näringslivsprogrammet beskriver Uppsala kommuns långsiktiga näringslivsarbete och är ett kommunövergripande styrdokument.

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Uthyrning, fastighetsservice 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom

Läs mer

INNOVATIVA SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG SATSAR PÅ STRATEGISKT UTVECKLINGSARBETE ÄVEN I TUFFA TIDER. Jenni Nordborg och Rolf Nilsson

INNOVATIVA SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG SATSAR PÅ STRATEGISKT UTVECKLINGSARBETE ÄVEN I TUFFA TIDER. Jenni Nordborg och Rolf Nilsson INNOVATIVA SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG SATSAR PÅ STRATEGISKT UTVECKLINGSARBETE ÄVEN I TUFFA TIDER Jenni Nordborg och Rolf Nilsson 1 2 OM UNDERSÖKNINGEN Med syfte att öka kunskapen om hur lågkonjunkturen

Läs mer

LVI Low Vision International AB Företagspresentation

LVI Low Vision International AB Företagspresentation LVI Low Vision International AB Företagspresentation Emma Tooth från produktion och Henrik Blomdahl från utveckling monterar läskameror. Jag arbetar som rådgivare på Syncentralen i Oslo där vi inriktar

Läs mer

Kompetensutveckling inom den tunga fordonsindustrin i Södertälje, Oskarshamn och Luleå (SOL-projektet)

Kompetensutveckling inom den tunga fordonsindustrin i Södertälje, Oskarshamn och Luleå (SOL-projektet) PM 1 (5) Mats Ershammar 08-785 54 15 Kompetensutveckling inom den tunga fordonsindustrin i Södertälje, Oskarshamn och Luleå (SOL-projektet) Denna PM ger en sammanfattande beskrivning av SOL-projektet -

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad områden som tillväxt,

Läs mer

Uppdragsbeskrivning. för rollen som

Uppdragsbeskrivning. för rollen som Uppdragsbeskrivning för rollen som VD Välkommen till FDT 04/09 2015 EEL-koncernen, i vilken bland annat kedjorna ELON, Elkedjan samt Euronics Norge verkar, satsar stort i Luleå. Under det senaste året

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 Stockholm, 2015-02-1617 Bokslutskommuniké 2014 Hållbart värdeskapande i tillväxtbolag Avyttring av LeanNova Engineering i Trollhättan Viktiga händelser under helåret 2014 och fjärde kvartalet Fouriertransform

Läs mer

Nya. Skandinaviens ledande destinationsbolag. Visit Dalarna

Nya. Skandinaviens ledande destinationsbolag. Visit Dalarna Nya Skandinaviens ledande destinationsbolag Visit Dalarna Vi konkurrerar med 150 000 kommuner och regioner i Europa om boende, besökare, företag, investeringar och kompetens. Beslutsunderlag Syfte och

Läs mer

Vikmanshyttan. Villkorad finansiering gjorde det möjligt att driva lanthandeln vidare. 780 011 kr

Vikmanshyttan. Villkorad finansiering gjorde det möjligt att driva lanthandeln vidare. 780 011 kr Vikmanshyttan Villkorad finansiering gjorde det möjligt att driva lanthandeln vidare. Foto: Berit Zöllner Projektägare: Hedemora Näringsliv AB Projektledare: Inger Wilstrand Kommun: Hedemora Dnr: 84 Jnr:

Läs mer

Vi skapar möten som ger affärer

Vi skapar möten som ger affärer Vi skapar möten som ger affärer Vi brinner för att knyta samman företag och se affärerna gå i lås. Luleå ska vara en intressant plats för människor, etableringar och investeringar. Luleå Näringsliv bidrar

Läs mer

VARUMÄRKESPLATTFORM 2010

VARUMÄRKESPLATTFORM 2010 VARUMÄRKESPLATTFORM 2010 Introduktion 5 Bakgrund 6 Vision 7 Förflyttning 8 Löften 9 Positionering 10 Målgrupper 11 Känsla 12 Kärnvärden 14 INNEHÅLL INTRODUKTION Göteborgs hamn grundades år 1620 och är

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Verksamhet inom Juridik, ekonomi, vetenskap & teknik 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever

Läs mer

Genus och innovation Trender, Teori, Tillväxt

Genus och innovation Trender, Teori, Tillväxt Genus och innovation Trender, Teori, Tillväxt 15 nov 2012 Malin Lindberg, forskare vid Luleå tekniska universitet Ny politik för tillväxt & innovation Globalt (OECD) Europa (EU2020) Sverige (SNIS) Regionalt

Läs mer

Information kring VG2020 och strategisk styrning

Information kring VG2020 och strategisk styrning Information kring VG2020 och strategisk styrning Lars Jerrestrand lars.jerrestrand@borasregionen.se 0723-666561 1 Varför gör vi det vi gör? Invånarna i Västra Götaland ska ha bästa möjliga förutsättningar

Läs mer

Design för bättre affärer Fakta och kommentarer utifrån en undersökning om design i svenska företag, genomförd på uppdrag av SVID, Stiftelsen Svensk

Design för bättre affärer Fakta och kommentarer utifrån en undersökning om design i svenska företag, genomförd på uppdrag av SVID, Stiftelsen Svensk Design för bättre affärer Fakta och kommentarer utifrån en undersökning om design i svenska företag, genomförd på uppdrag av SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign, Teknikföretagen och Svensk Teknik och

Läs mer

Företag, akademi och samhälle i samverkan automation i världsklass!

Företag, akademi och samhälle i samverkan automation i världsklass! Vad är Automation Region? Nya initiativ Automation Region är ett företagskluster som arbetar för att synliggöra och stärka Sveriges automationsindustri. Automationsbranschen har stor strategisk betydelse

Läs mer

Nytänkande effektivt samarbete

Nytänkande effektivt samarbete Nytänkande effektivt samarbete HELHETSLÖSNINGAR FÖR TEKNISKA INSTALLATIONER Behov av nya lösningar Bygg- och installationsbranschen utvecklas snabbt. Idag är fastigheter mer tekniskt krävande än tidigare.

Läs mer

Vår verkstad. Utvecklar människor och affärer.

Vår verkstad. Utvecklar människor och affärer. Vår verkstad Utvecklar människor och affärer. Västerås Science Park är en inspirerande och innovativ miljö och mötesplats för företag i tillväxt där människor, idéer, kunskap och kapital kan mötas och

Läs mer

SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DE NYA JOBBEN OCH DE VÄXANDE FÖRETAGEN

SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DE NYA JOBBEN OCH DE VÄXANDE FÖRETAGEN sverigesingenjorer.se 2 SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DE NYA JOBBEN OCH DE VÄXANDE FÖRETAGEN BAKGRUND Den globala konkurrensen hårdnar. Det blir allt tydligare att den enda vägen till framgång är genom utveckling

Läs mer

Gerdins Group. Vision och värderingar i Gerdins Group

Gerdins Group. Vision och värderingar i Gerdins Group Gerdins Group Vision och värderingar i Gerdins Group I Gerdins Group utvecklar vi tillsammans Vi-känslan Denna folder har tillkommit för att förklara visioner, målsättningar och strategier inom Gerdins

Läs mer

Projektplan. Lönsamhet och attityder steg 2

Projektplan. Lönsamhet och attityder steg 2 Projektplan Lönsamhet och attityder steg 2 Projektperiod 1 december 2013 15 november 2014 Lönsamhet och attityder steg 2 Projektperiod 1 december 2013 15 november 2014 Bakgrundsbeskrivning Ideella föreningen

Läs mer

Industriell Dynamik Göteborg 101026

Industriell Dynamik Göteborg 101026 Industriell Dynamik Göteborg 101026 Projektledning: Swerea IVF www.swereaivf.se Björn Westling +46 31 706 61 69 bjorn.westling@swerea.se Detta är Swerea IVF Vi levererar avancerade forskningsoch konsulttjänster.

Läs mer

KS Ärende 19. Karlskoga Engineering Cluster Projekt

KS Ärende 19. Karlskoga Engineering Cluster Projekt KS Ärende 19 Karlskoga Engineering Cluster Projekt Tjänsteskrivelse 2014-11-08 KS 2014.0000 Handläggare: Kommunstyrelsen Projekt KEC Karlskoga Engineering Cluster g:\kansliavdelningen\ks\kallelser\ks 2014-11-24\tjänsteskrivelse

Läs mer

Avsiktsförklaring - om medlemskap i den ideella föreningen Automation Region

Avsiktsförklaring - om medlemskap i den ideella föreningen Automation Region 1 Definitioner Avsiktsförklaring - om medlemskap i den ideella föreningen Automation Region 1.1 Automation Region Automation Region är en ideell förening som kommer att bildas under 2007. Medlemmar beskrivs

Läs mer

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Innehållsförteckning sidan Inledning... 3 Syfte... 3 Övergripande mål... 3 Prioriterade områden... 4 Utbildning Arbete och tillväxt Näringsliv

Läs mer

Beslut om Ägardirektiv för ALMI Företagspartner Östergötland AB

Beslut om Ägardirektiv för ALMI Företagspartner Östergötland AB BESLUTSUNDERLAG 1/2 Kompetensförsörjning och företagande Malin Thunborg 2015-07-06 Dnr: RUN 2015-257 Beslut om Ägardirektiv för ALMI Företagspartner Östergötland AB Region Östergötland och den nationella

Läs mer

Utvärdering av utvecklingsinsatser för strategiskt styrelsearbete. Sammanfattning

Utvärdering av utvecklingsinsatser för strategiskt styrelsearbete. Sammanfattning Utvärdering av utvecklingsinsatser för strategiskt styrelsearbete Sammanfattning Sammanfattning av rapporten Utvärdering av utvecklingsinsatser för strategiskt styrelsearbete Förord Tillväxtverket arbetar

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad områden som tillväxt,

Läs mer

Fallstudie Lars Höglund AB

Fallstudie Lars Höglund AB Hösten 2004 Fallstudie Lars Höglund AB En fallstudie inom IVA-projektet Produktion för Konkurrenskraft på uppdrag av panelen Framtida Produktionssystem. INNEHÅLLSFÖRTECKNING LARS HÖGLUND AB, TÖCKSFORS...1

Läs mer

HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE

HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE Välkommen som handledare inom Teknikcollege Denna broschyr är en första allmän information till dig som handledare inom Teknikcollege. Du kommer också att under handledarutbildningen

Läs mer

Industriell livskraft. i Fyrbodal

Industriell livskraft. i Fyrbodal Industriell livskraft i Fyrbodal IUC Väst en partner för industriell utveckling Industriföretagen i Sverige utgör en stor del av landets tillväxt och sysselsätter idag över en halv miljon svenskar. Branschen

Läs mer

NORAB. De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida

NORAB. De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida NORAB Från berg till småsten Under drygt 20 år har vi på Norab samlat kunskap och

Läs mer

Störst sortiment och bäst kompetens i lager

Störst sortiment och bäst kompetens i lager Störst sortiment och bäst kompetens i lager 1 Värdeskapande kundanpassning Lundgrens representerar några av världens ledande tillverkare av produkter inom flödesteknik och industrigummi. Tack vare detta

Läs mer

Nu bygger vi en unik innovationsarena i Halmstad

Nu bygger vi en unik innovationsarena i Halmstad Nu bygger vi en unik innovationsarena i Halmstad Följ med! ETT SAMARBETE MELLAN HÖGSKOLA, KOMMUN, REGION, BRANSCHORGANISATIONER OCH NÄRINGSLIV 1 Gör du som vi ser potentialen i 50 miljarder uppkopplade

Läs mer

VINNOVA. Sveriges innovationsmyndighet INFORMATION 1 VI 2014:07

VINNOVA. Sveriges innovationsmyndighet INFORMATION 1 VI 2014:07 VINNOVA Sveriges innovationsmyndighet INFORMATION 1 VI 2014:07 Kort om oss Så fördelas pengarna Vad vi erbjuder Vi investerar 2,7 MILJARDER KRONOR varje år i runt 2400 FORSKNINGS- OCH INNOVATIONSPROJEKT.

Läs mer

I Sverige finns flera världsledande fordonstillverkare

I Sverige finns flera världsledande fordonstillverkare FFI Transporter, mobilitet och tillgänglighet har stor betydelse för livskvalitet och tillväxt. För en fortsatt positiv samhällsutveckling måste transportlösningarna även vara säkra och miljömässigt hållbara.

Läs mer

Ägardirektiv för Almi Företagspartner Halland - 2014

Ägardirektiv för Almi Företagspartner Halland - 2014 01054 1(2) TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer Regionkontoret 2013-10-01 RS130382 Ann-Mari Bartholdsson, Verksamhetschef Näringsliv 035-179887 Regionstyrelsen Ägardirektiv för Almi Företagspartner Halland

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Regeringens innovationsstrategi Delmål: Använda potentialen i social innovation och samhällsentreprenörskap för att bidra till att möta samhällsutmaningar. 1 Regeringens innovationsstrategi Det handlar

Läs mer

NORAB. De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida

NORAB. De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida NORAB Från berg till småsten Under drygt 20 år har vi på Norab samlat kunskap och

Läs mer

InItIatIvet för. miljö ansvar

InItIatIvet för. miljö ansvar InItIatIvet för miljö ansvar Initiativet för miljöansvar Initiativet för Miljöansvar är ett av CSR Västsveriges handlingsprogram för ökat ansvarstagande, lokalt som globalt. Det är tänkt att kunna fungera

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Kultur, nöje & fritid 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad

Läs mer

Vi har förenat det bästa av två världar

Vi har förenat det bästa av två världar Vi har förenat det bästa av två världar 1 januari 2013 hände något historiskt. Halmstad Hamn och Varbergs Hamn gick samman till ett bolag HallandsHamnar AB. Det handlade om att förena det bästa av två

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Hotell & restaurang 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad områden

Läs mer

HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE

HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE Välkommen som handledare inom Teknikcollege Denna broschyr är en första allmän information till dig som handledare inom Teknikcollege. Du kommer också att under handledarutbildningen

Läs mer

PRESSMEDDELANDE. Beslut om EU-stöd via Europeiska socialfonden för bemöta varsel i Norra Mellansverige

PRESSMEDDELANDE. Beslut om EU-stöd via Europeiska socialfonden för bemöta varsel i Norra Mellansverige PRESSMEDDELANDE Beslut om EU-stöd via Europeiska socialfonden för bemöta varsel i Norra Mellansverige Efter s prioriteringar tar nu Svenska ESF-rådet beslut om ekonomiskt stöd för att bemöta varsel i norra

Läs mer

Industrirobotar utveckling och användning utifrån ett danskt perspektiv

Industrirobotar utveckling och användning utifrån ett danskt perspektiv Industrirobotar utveckling och användning utifrån ett danskt perspektiv Världsmarknaden över industrirobotar har ökat kraftigt under senare år och är på väg att hämta sig från tiden efter 2001. Året före

Läs mer

Hur kan man uppnå tillståndet där Lean/Verksamhetsutveckling är en naturlig del av tillvaron?

Hur kan man uppnå tillståndet där Lean/Verksamhetsutveckling är en naturlig del av tillvaron? Hur kan man uppnå tillståndet där Lean/Verksamhetsutveckling är en naturlig del av tillvaron? Av Ronny Brandqvist Sida 1 av 19 Lean är INTE ett statiskt tillstånd Sida 2 av 19 Hur kan det se ut? Attityder,

Läs mer

Utveckla ditt företag i Hedemora

Utveckla ditt företag i Hedemora Utveckla ditt företag i Hedemora Inger Wilstrand, VD Hedemora Näringsliv AB Attraktiva Hedemora Ett näringsliv som präglas av engagemang och bredd I Hedemora går det ett företag på var tionde invånare.

Läs mer

Nails - Affärsidé. Kundgrupp: Vi fokuserar mest på ungdomar eftersom de är mer intresserade av något nytt och varierande.

Nails - Affärsidé. Kundgrupp: Vi fokuserar mest på ungdomar eftersom de är mer intresserade av något nytt och varierande. Nails - Affärsidé Affärsidé Ge färg och glans till dina naglar! Vi erbjuder en mängd trendiga nyanser som skapar en skönhetskänsla. Vi säljer ett stort utbud av märket Catrine Arley med ett rimligt pris

Läs mer

Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland

Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland 1 (5) Landstingsstyrelsen Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland Bakgrund Innovationer har fått ett allt större politiskt utrymme under de senaste åren. Utgångspunkten är EUs vision om Innovationsunionen

Läs mer

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK FRIHET Svenska Investeringsgruppens vision är att skapa möjligheter för ekonomisk tillväxt och frihet genom att identifiera de främsta fastighetsplaceringarna på marknaden. Vi vill hjälpa våra kunder att

Läs mer

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé Tranås den 20 april 2010 Destinationsutveckling Sommenbygd 1 Projektidé Projektet är ett paraplyprojekt som ska utveckla besöksnäringen av Sommenbygd med de tillhörande sex kommunerna i Sommenbygd. Detta

Läs mer

VINNVINN konceptdokument

VINNVINN konceptdokument Konceptdokument VINNVINN05 1 VINNVINN konceptdokument Syftet med dokumentet är att lägga fast förutsättningarna för fortsättningen och utvidgningen för VINNVINN-projekten för 2005-2006. VINNVINN är ett

Läs mer

Förslag Framtid Ånge 2.0. Strategi för utveckling av Ånge kommun

Förslag Framtid Ånge 2.0. Strategi för utveckling av Ånge kommun Förslag 2013-03-28 Framtid Ånge 2.0 Strategi för utveckling av Ånge kommun 2014-2020 1 Du håller framtiden i din hand Framtid Ånge 2.0 är Ånge kommuns utvecklingsstrategi för den bygd som vi lever och

Läs mer

Företag, akademi och samhälle i samverkan automation i världsklass!

Företag, akademi och samhälle i samverkan automation i världsklass! Vad är Automation Region? Nya initiativ Automation Region är ett företagskluster som arbetar för att synliggöra och stärka Sveriges automationsindustri. Automationsbranschen har stor strategisk betydelse

Läs mer

ÅTTA STARKA SKÄL! DÄRFÖR VÄLJER DE FLESTA OSS FÖR EN FRAMGÅNGSRIK FÖRETAGSAFFÄR. Rätt köpare, rätt säljare och rätt pris i mer än 35 år

ÅTTA STARKA SKÄL! DÄRFÖR VÄLJER DE FLESTA OSS FÖR EN FRAMGÅNGSRIK FÖRETAGSAFFÄR. Rätt köpare, rätt säljare och rätt pris i mer än 35 år 8 ÅTTA STARKA SKÄL! DÄRFÖR VÄLJER DE FLESTA OSS FÖR EN FRAMGÅNGSRIK FÖRETAGSAFFÄR. Rätt köpare, rätt säljare och rätt pris i mer än 35 år Egentligen är det helt naturligt att vi är Sveriges ledande företagsmäklare.

Läs mer

Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar

Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar Din vilja, ditt engagemang och din kompetens är en viktig del av Martin & Serveras framgång. Våra värderingar Den här skriften beskriver Martin

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad områden som tillväxt,

Läs mer

Design för bättre affärer

Design för bättre affärer Design för bättre affärer En undersökning från 2008 om design i svenska företag, genomförd på uppdrag av SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign, Teknikföretagen i Sverige, Svensk Teknik och Design (STD).

Läs mer

SMÅ IDÉER STORA RESULTAT. En bok om kreativitet, motivation och konkurrenskraft LOUISE ÖSTBERG. DEAN M. SCHROEDER. ALLAN G.

SMÅ IDÉER STORA RESULTAT. En bok om kreativitet, motivation och konkurrenskraft LOUISE ÖSTBERG. DEAN M. SCHROEDER. ALLAN G. SMÅ IDÉER STORA RESULTAT LOUISE ÖSTBERG. DEAN M. SCHROEDER. ALLAN G. ROBINSON En bok om kreativitet, motivation och konkurrenskraft 1 2010 SIS Förlag AB SIS HB 345 Små idéer stora resultat En bok om kreativitet,

Läs mer

Teknik och innovationer

Teknik och innovationer Teknik och innovationer 0011100010 1100101110 01101110001 01001110100 1111011000 Teknik Att ha kunskaper i teknik och naturvetenskap är viktigt i det samhälle vi lever i. Intresset för att läsa vidare

Läs mer

Internationalisering. Globaliseringen. 26 Program E: Ledande nordlig region

Internationalisering. Globaliseringen. 26 Program E: Ledande nordlig region Internationalisering Globaliseringen Ökat informationsutbyte och minskade hinder för migration, investeringar och handel har påverkat den ekonomiska utvecklingen i världen. Globaliseringen har dessutom

Läs mer

NÄRINGSLIVSSTRATEGI STRÖMSUNDS KOMMUN

NÄRINGSLIVSSTRATEGI STRÖMSUNDS KOMMUN SAMMANFATTNING Strömsunds Kommun skall präglas av framtidstro och goda förutsättningar för ett rikt och mångfacetterat näringsliv. NÄRINGSLIVSSTRATEGI Strömsunds kommun 2016 STRÖMSUNDS KOMMUN Innehåll

Läs mer

Kultur +näring i olika perspektiv

Kultur +näring i olika perspektiv Kultur +näring i olika perspektiv KULTURRÅDET Myndighet under Kulturdepartementet 80 anställda Fyra avdelningar Styrelse NATIONELLA MÅL FÖR KULTURPOLITIK 2009 Kulturen ska vara en dynamisk, utmanande och

Läs mer

Agenda. Nuläge Inkubator och Science park Innovation Inkubator 2.0 förslag Finansiering Summering

Agenda. Nuläge Inkubator och Science park Innovation Inkubator 2.0 förslag Finansiering Summering Agenda Nuläge Inkubator och Science park Innovation Inkubator 2.0 förslag Finansiering Summering Nuläge Rampens nuvarande projektfinansiering avslutas sommaren 2012 Hösten 2012 finansieras verksamheten

Läs mer

SYDOSTLÄNKEN. För en bättre regional utveckling. Fyra kommuner i samverkan Älmhult Osby Olofström Karlshamn

SYDOSTLÄNKEN. För en bättre regional utveckling. Fyra kommuner i samverkan Älmhult Osby Olofström Karlshamn Alvesta Växjö För en bättre regional utveckling SYDOSTLÄNKEN Älmhult Hökön y Lönsboda Vilshult Olofström K Kristianstad Bromölla Sölvesborg Fyra kommuner i samverkan Älmhult Osby Olofström Karlshamn med

Läs mer

MECHANUM FRAMTIDENS BILVERKSTAD

MECHANUM FRAMTIDENS BILVERKSTAD MECHANUM FRAMTIDENS BILVERKSTAD Mechanum är ett bilserviceföretag som vill förändra synen på verkstadsbranschen genom att erbjuda allt kunden behöver för sin bil till en kvalitets- och servicenivå som

Läs mer

Förslag till beslut. Företagsstödet 2016. 2015-11-27 D nr. Styrelsen

Förslag till beslut. Företagsstödet 2016. 2015-11-27 D nr. Styrelsen 2015-11-27 D nr Styrelsen Förslag till beslut Företagsstödet 2016 Förslag till beslut Styrelsen föreslås besluta i enlighet med arbetsutskottets förslag att redovisade principer ska gälla för företagsstödet

Läs mer

Logistik som du vill ha den

Logistik som du vill ha den Logistik som du vill ha den Kundanpassade lösningar regionalt, nationellt och internationellt AkkaFrakt Bas: Malmö Antal delägare: 260 Antal enheter: 650 Centralen Bas: Trollhättan (Trestadsområdet) Antal

Läs mer

Tusen installationer borgar för kvalitet

Tusen installationer borgar för kvalitet Tusen installationer borgar för kvalitet 1 Karlebo_F-pres 120920.indd 1 2012-09-21 14.39 Lösningar som optimerar din produktion. Karlebo är ett företag med lång tradition av att leverera nytänkande lösningar

Läs mer

Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT

Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT Utan frågor & svar stannar världen OM BISNODE Det finns små och stora frågor inom alla företag, organisationer och verksamheter. Frågor som kräver uppmärksamhet

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad områden som tillväxt,

Läs mer

DEL 2 AV 3: GODSTRAFIK I SKÅNE MAJ 2013

DEL 2 AV 3: GODSTRAFIK I SKÅNE MAJ 2013 hela DEL 2 AV 3: GODSTRAFIK I SKÅNE MAJ 2013 Mer än en miljon lastbilar passerar varje år Skåne på väg till och från andra destinationer - det blir tretton fordon i bredd genom hela Sverige. enom Skåne

Läs mer

Lösningar för ventilation

Lösningar för ventilation lindab ventilation Lösningar för ventilation Vår vision Lindab skall uppfattas som världens bästa varumärke i VVS-branschen. Mission Vår mission är att göra det möjligt för alla människor att åtnjuta

Läs mer