SVART PÅ VITT OM IUC-NÄTVERKET.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SVART PÅ VITT OM IUC-NÄTVERKET."

Transkript

1 SVART PÅ VITT OM IUC-NÄTVERKET.

2 Intervjuer och uttalanden: Per Eriksson, Vinnova Wanja Lundby-Wedin, ordförande LO Roger Gerdin, Skogs- och Träfacket Stig Andersson, kommunalråd Finspång Björn Rosengren, näringsminister Göran Johnsson, förbundsordförande Metall Sören Thällin, Wico AB Ulrica Messing, bitr näringsminister Staffan Larsson, Nutek Hasse Johansson, Scania Leif Erlandsson, Kunskapsbron INNEHÅLL: FÖRORD IUC ÄR IDÉ! NÄTVERK: TEAM, GRUPPER, KLUSTER, SAMVERKAN NÄTVERKA FÖR FRAMGÅNG 6 EXEMPEL PÅ NÄTVERKSARBETE STÄNDIG FÖRNYELSE: FÖRETAG, PRODUKTER, TEKNIK, KUNSKAP FÖRNYELSE OCH TILLVÄXT VIKTEN AV FÖRETAGSUTVECKLING! 18 EXEMPEL PÅ NYA FÖRETAG IUC - EN RESURS I KOMMUNERNA PRODUKTUTVECKLING ÄR ETT EVIGHETSARBETE 24 EXEMPEL PÅ NYA PRODUKTER VIKTEN AV REGIONAL UTVECKLING! 8 EXEMPEL FÖR REGIONERNAS UTVECKLING VIKTEN AV FUNGERANDE INNOVATIONSSYSTEM! 19 EXEMPEL MED INNOVATIONSKRAFT KUNSKAP: UNIVERSITET, HÖGSKOLA, FÖRETAG, INDIVID KOMPETENS GER KONKURRENSKRAFT 5 EXEMPEL PÅ INDUSTRIELL KOMPETENS SAMMANFATTNING RESULTAT OCH SIFFROR I IUC-NÄTVERKET IUC-KONCEPTET VÄXER VI ÄR DELÄGARE I IUC-BOLAGEN IUC-NÄTVERKET - HÄR FINNS VI

3 2

4 FÖRORD Vi som har satt samman denna bok är 20 självständigt agerande aktiebolag med det lokala regionala näringslivet som majoritetsägare. Som delägare i de 20 bolagen återfinns sammanlagt 650 små och medelstora företag, 52 stora företag och 76 övriga delägare (t ex fackliga avdelningar, kommuner, banker). Vi har alla valt att använda Industriellt Utvecklingscentrum, IUC i vårt bolagsnamn. Det är en viktig del av vårt varumärke och ett sätt att visa att vi hör ihop och utgår från ett gemensamt synsätt på hur man bäst fungerar som motor för regional industriell utveckling. Boken har vi inte skrivit som en skrytbok, utan därför att vi vet att Sverige behöver både fler nya företag och fler företag som kan växa sig lite större, starkare och konkurrenskraftigare på en allt tuffare och internationaliserad marknad. Och vi vill visa på ett effektivt och fungerande koncept för hur man kan få igång en dynamisk regional industriell utveckling! Vi vill helt enkelt dela med oss av våra erfarenheter och våra resultat på ett sätt så att Du som läser denna bok får en uppfattning om hur mycket som kan bli verklighet om man börjar gräva där man står och med ett ganska så självklart underifrånperspektiv tar tag i de möjligheter och hot som finns runt omkring. Genom alla de resultat som uppnåtts genom åren och genom all den samlade kunskap och erfarenhet som finns inom vårt nätverk är vi övertygade om att IUC-konceptet är ett framgångskoncept om man vill få igång tillväxt och utveckling i hela Sverige. Vi tror att det finns en framtid för det regionala Sverige, mitt i en global verklighet. En bok av det här slaget kan aldrig bli heltäckande, men vi hoppas att Du som läsare blir nyfiken på oss och efter att ha tagit del av vår bok får lust att börja samarbeta! IUC-nätverken 3

5 IUC-bolaget Inget aktiebolag bildas utan att det finns en eller flera eldsjälar i bakgrunden. På samma sätt är det med IUC-bolagen. Bakom varje etablering finns en mängd individer som tror på möjligheterna med en samägd utvecklingsresurs. Individer som är villiga att ansvara för bolaget och dess utveckling. I varje IUC-bolagsstyrelse sitter engagerade och verksamma företagsledare, representanter för fackliga organisationer liksom för kommuner. Människor som vill satsa på den industriella utvecklingen i den egna regionen. Människor som kan sin region, vet vilka möjligheter som finns och vilka hot som måste bemötas. En kärna av individer som har daglig kontakt med den verklighet där tillväxten ska skapas - inte administreras. Finns ingen drivkraft underifrån etableras inget IUC-bolag. Detta utgör den unika grund på vilken varje IUC-bolag vilar! IUC-bolagen är bildade som alla andra aktiebolag, med en bärande affärsidé i centrum. Men eftersom vi arbetar utifrån de särskilda förutsättningar och behov som finns i våra regioner, är verksamheter, utbud och affärskoncept inte identiska. Däremot finns en stark gemensam värdegrund i att alla IUC-bolag ska komplettera de utvecklingsresurser som företagen i regionen själva har och fokusera på industriell tillväxt genom strategisk utveckling av framför allt produkter, processer, teknik och kompetens. I våra respektive regioner arbetar vi med att få igång och genomföra affärsmässiga utvecklingsprojekt tillsammans med företag och andra intressenter. Ett IUC-bolag driver verksamhet på kommersiella grunder, men ingen vinstdelning sker i bolaget utan allt resultat återförs in i bolaget för att användas till framtida utveckling. Ett viktigt mervärde som skapats i IUC-bolagen är att vi genom vår verksamhet fungerar som den naturliga mötesplatsen för industriell och regional utveckling i våra regioner. Hos oss möts småföretagare och storföretagare, företagare möter forskare och privat näringsliv möter offentliga myndigheter och verk för att tillsammans skapa de bästa förutsättningarna för utveckling. IUC- nätverket För framtidens industri räcker det inte att vara bäst i klassen, man måste vara i världsklass. Oberoende av om man är underleverantör eller har en egen produkt på marknaden måste man kunna konkurrera med i princip hela världens företag. För att vi ska kunna fungera som verkliga utvecklingsresurser för framtidens företag måste också vi vara bättre än bäst i klassen. Därför är det viktigt att varje IUC-bolag bygger upp spetskunnande inom något specifikt område, antingen inom bolaget eller via finmaskiga nätverk med det kringliggande näringslivet. Men, ensamt klarar inget IUC-bolag av att bygga upp sådana resurser som skulle krävas för att ständigt kunna erbjuda spetskunnande och spetskompetens. Därför arbetar vi tillsammans i ett nationellt nätverk så att det lokala företaget i kontakten med sitt IUC-bolag får tillgång till kompetens och resurser som finns såväl inom som runt omkring alla övriga IUC-bolag. 4

6 Nätverket som organisationsform har visat sig vara mycket effektivt när det gäller att få ett fungerande utbyte av kunskap, kompetens och uppdrag. I jämförelse med att arbeta i koncernform tycker vi att nätverket ger oss en större flexibilitet och ökad snabbhet. Dessutom uppstår inga dyrbara överbyggnader, nätverkandet sker med affärsnytta och kostnadseffektivitet i centrum. I nätverket tar vi oss an uppdrag där samarbete innebär ett överlägset sätt att lösa ett problem eller ta tillvara en möjlighet. Grundprincipen är att det vi genomför i nätverket kan vi inte genomföra som enskilt IUC-bolag. Det finns hela tiden utrymme för mindre grupperingar att bildas för projekt och uppdrag som inte passar alla. Dessutom ger nätverksformen oss möjlighet att snabbt kunna öka vår kapacitet att genomföra större uppdrag som kan vara både nationella och internationella. Under år 2002 sjösätter vi ett certifieringssystem som ger fler industriella utvecklingsbolag i Sverige möjlighet att ingå i vårt nätverk. I detta system har vi definierat vilka krav och kriterier som måste uppfyllas för att man ska kunna ingå och delta i gemensamma uppdrag. På sätt och vis sätter vi standarden för hur en samägd utvecklingsresurs med ambitionen att bidra till industriell och regional tillväxt bör fungera. IUC-konceptet Utvecklingstakten i industrin är hög. För att hänga med gäller det att man som företagare och medarbetare har god tillgång till alla de resurser som behövs för att driva strategiskt utveck- lingsarbete, oavsett om det handlar om kunskap, kompetens, pengar eller tid. Hela regioner beskrivs idag som sårbara industriella regioner, där det finns stora behov av utveckling för att människor även i framtiden ska kunna leva, bo och arbeta där. En avgörande faktor för hur väl företag och regioner kommer att klara av att utvecklas är hur förutsättningarna att inleda strategiska samarbeten med de aktörer som har nationell och internationell spetskompetens inom olika teknik- och kunskapsområden ser ut. Det gäller att utnyttja de gemensamma resurser som finns på ett optimalt sätt, och detta kräver samarbete. Kombinationen av IUC-bolagens ständiga närvaro mitt bland de många regionala företagen, kärnkompetensen att identifiera, initiera och driva utvecklingsprocesser med industriell tillväxt i fokus och samverkan i ett nationellt nätverk gör att vi har mycket goda förutsättningar att skapa samarbete där andra hittills har haft svårt att lyckas eller misslyckats. IUC-nätverket kan utgöra den saknade länken som får till stånd samarbete mellan företag och andra viktiga aktörer och därför vill IUC-nätverket samarbeta med de offentliga myndigheter och verk som har till uppgift att underlätta och möjliggöra utvecklingen av en globalt konkurrenskraftig svensk industri. Detta är ett samarbete som vi är övertygade om kan utvecklas och utökas. Till nytta för enskilda företag och för ett Sverige med livskraftiga industriella regioner! 5

7 NÄTVERK

8 Nätverk Nätverk Grupper Grupper Team Team Kluster Kluster Samverkan Samverkan

9 NÄTVERKA FÖR FRAMGÅNG. Nätverk är ett ord som används i många sammanhang, som benämning på allt från datorer till släkt och vänner. Vi arbetar med organiserade nätverk som har initierats av individer eller företag som har gemensamma intressen. Kanske ser man en gemensam möjlighet att utveckla en ny produkt, eller så innebär nätverket en lösning när det gäller att ta emot krävande uppdrag från stora och krävande kunder. Enkelt skulle man alltså kunna säga att ett företagsnätverk är en grupp människor från olika företag, som träffas för att utvecklas, eller utveckla, tillsammans kring ett behov man har gemensamt. Att utbyta erfarenheter, diskutera nya idéer och jämföra varandras verksamhet är i sig värdeskapande och affärsnyttigt. De personliga kontakterna man får i ett nätverk är mycket viktiga eftersom man utökar sitt kontaktnät och sina möjligheter att finna nya resurser att lära av. När man utöver detta också kan göra större och/eller bättre affärer med gamla och/eller nya kunder då utnyttjar man det organiserade nätverkandet maximalt. IUC-bolagen fungerar själva i ett affärsnyttigt nätverk - det nationella IUC-nätverket. Där har vi sett möjligheterna med att kunna växla upp kapaciteten för att ta emot uppdrag som varje enskilt bolag varit för litet för och möjligheterna att snabbt kunna utbyta kunskap, kompetenser och andra resurser för att lösa uppdrag som vi fått i de enskilda bolagen. För alla mindre och medelstora företag innebär det organiserade nätverkandet en fantastisk möjlighet att utveckla konkurrenskraft och nå nya marknader och kunder. Så vi fortsätter arbetet med att koppla samman företag i affärsdrivna nätverk såväl inom våra regioner som mellan dem. 8

10 QSN QUALIFIED SUPPLIER NETWORK. På svenska betyder QSN - kvalificerad leverantörssamverkan. QSN är ett projekt inom IUC-nätverket där vi erbjuder en metod när det gäller att skapa leverantörsnätverk där deltagarna tillsammans kan blir starkare mot kunderna. Kunden vill ha färre leverantörer och de leverantörer man har kvar skall kunna ta ett större ansvar. De flesta mindre företag är hårt specialiserade och har inte en organisation som klarar av att arbeta på ett nytt sätt. IUC:s roll är att hjälpa till att skapa och driva väl fungerande nätverk av leverantörsföretag, där deltagarna arbetar gemensamt mot kunden. Man tänker sig att kunden vill ha en komponent bestående av flera delar där nätverksföretagen vart och ett är specialiserade på någon av delarna. Tillsammans kan man ta affärer som man inte skulle kunna ta själv. När man startar eller går med i ett leverantörsnätverk måste man vara medveten om att det är ett långsiktigt engagemang. Det tar tid att nå gemensam framgång och uthållighet är ett måste. Nätverket behöver också en motor, någon som hjälper till att hålla grytan kokande och förhindrar att arbetet dör ut. IUC-bolagen i Sverige har en god erfarenhet av att arbeta med utvecklingsprojekt och att vara både motor och drivkraft. Vi är också väl förankrade i leverantörsföretagens miljö och villkor. Idag driver IUC-bolagen QSN-nätverk i bland annat Gnosjöregionen, Karlskoga, Dalarna, Södertälje, Nässjö och Älmhult. Per Eriksson, Vinnova Trots att Sverige ligger i topp när det gäller satsningar på FoU som andel av BNP så ligger vi långt ner i tillväxtligan. Det beror till stor del på att den behovsmotiverade forskningens andel av offentlig forskning är liten. Teknisk forskning är t ex även i absoluta tal mindre än i Finland. Sedan är det också viktigt att omsätta nya kunskaper till nyttigheter. I innovationssystem finns det stora möjligheter att åstadkomma sådana effekter. Men för att få till stånd en god tillväxtspiral behövs en nära samverkan och dialog mellan näringsliv, forskare och politiker. 9

11 Att vara leverantör till Ikea ställer stora krav på kvalitet och effektivitet. 10

12 TRÄ50 - Nätverk IUC Sydpoolen TILLSAMMANS HAR VI NÅTT VÄRLDSKLASS. Som svensk underleverantör till Ikea ställs kontinuerliga krav på absolut världsklass för att utgöra bästa Ikeaalternativ. Denna utmaning har Trä50-gruppen bearbetat i olika projekt koordinerade av IUC Sydpoolen, vilka har resulterat i att företagen i Trä50 har kunnat flytta överlevnadsribban några år framåt i tiden. Idag omsätter gruppen ca två miljarder kronor och svarar för ca 41% av Ikeas nordiska tradingleverantörs inköp av möbler. Trä50-gruppen består av nio företag som samtliga sysslar med planmöbeltillverkning. Åtta med trä som bearbetad råvara och ett företag som utgår från glas. Gruppens utgångspunkt är att företagen som ingår skall hålla en tät position i sin nisch och vara det bästa och mest konkurrenskraftiga alternativet för Ikea beträffande pris och kvalitet. Trä50-företagen har under de senaste två åren upplevt en kraftfull expansion samtidigt som andelen Ikeainköp från svenska leverantörer minskat. Detta hänger samman med Ikeas kraftiga försäljningsökning globalt. Det har också inneburit att Trä50- företagen arbetar med långsiktiga kontrakt med Ikea för att säkerställa direktleveranser till varuhusen, både i Europa och över hela världen. Det som tidigare upplevdes som en konkurrenssituation mellan företagen i gruppen har idag vänts till en stark samhörighet och man drar nytta av sin gemensamma styrka. Man genomför ERFA-träffar inom en mängd områden varav miljö är ett. Tekniken är mycket enkel; genom att se och lära sig hur andra gör kan man undvika misstag och snabbare komma fram till bättre lösningar än vad som varit fallet om varje företag skulle gjort allt på egen hand. Företagen som ingår i Trä50 är: Swedwood AB - Spaljisten AB, Spegelsliperiet Lindberg & Co AB, Bräntorps Möbler AB, Totebo AB, Br Johanssons Sängfabrik AB, AB Recta, Tibro Kontorsmöbler AB, Licentia Sweden AB. Trä50 Projekt/Förändringsprogram: - Kvalitetssäkring enligt ISO Ledtidsreducering (Trä50). - Partnerskapsarbete. Samarbete med Ikeas sortimentsoch tradingbolag. - Totalproduktivitet. Delprojekt Benchmarking med delfinansiering från Växtkraft Mål 4. - Projektorienterat förbättringsarbete. Ett utvecklingsprogram upphandlat för Trä50-gruppen från IUC Olofström. 11

13 12

14 Trä2Tusen - Nätverk IUC Sydpoolen SYDPOOLENS PROJEKT TRÄ2TUSEN LEDER ÅBERG & SÖNER IN I FRAMTIDEN. Förändring, utveckling, modernisering, ökad kostnadseffektivitet och datorisering. Begrepp som på kort tid blivit överlevnadsfrågor för många småföretag. Inte minst i den hårt drabbade träbranschen, där många dukat under för fallande efterfrågan och hårdnande konkurrens. - Vi bestämde oss för att överleva, säger Roland Åberg, verkställande direktör för Åberg & Söner i Lönsboda och medlem i IUC Sydpoolens projekt Trä2Tusen. - Vi var medvetna om att det nödvändiga förändringsarbetet skulle kosta både möda och resurser. På egen hand hade vi inte klarat det. Trä2Tusen är en grupp inom IUC Sydpoolen AB, bestående av sex företag i ett nätverk som arbetat med kontinuerliga förbättringar i syfte att stärka de medverkande företagens position på marknaden. Projektet omfattade elva utvecklingsmoment med bland annat ledtidsreducering, kapitaloptimering och organisationsutveckling i fokus. Syftet med projektet är att skapa tillväxt och ökad konkurrenskraft i företagen med kraftfulla kompetensutvecklingsinsatser där utbytet av kunskaper och kompetens mellan företagen varit vägledande. Åberg & Söner är på god väg mot målet. Sedan några år arbetar man med ett heltäckande datorsystem där samtliga rutiner integreras. - På det sättet slipper vi ifrån all pappershantering, förklarar Roland Åberg. Samtliga anställda kan hämta både stöd och information via sina terminaler medan produktionen pågår. Det minskar avbrotten, kapar ledtiderna och ökar effektiviteten i företaget. Samtliga anställda har engagerats i omställningen av företagets numera strikt flödesorienterade produktion. Kvalitets- och miljöcertifiering är redan en realitet. Utan IUC Sydpoolen och Trä2Tusen hade vi inte gått i land med mer än en bråkdel av den här nödvändiga förändringsprocessen, säger Roland. Tack vare det öppna och fria samarbetet i projektgruppen kan vi dela på kostnaderna, samordna utbildningen, anlita de bästa konsulterna och dra nytta av varandras erfarenheter inom olika områden. Utan andra förpliktelser än att öppet redovisa alla resultat som åtgärderna lett fram till. De primära medlemmarna i Trä2Tusen är: ATAB Trappan, Kungsäter Dörr AB, Glimåkra Akvamatik AB, Partnerwood AB, Åberg & Söner AB, Åhmans i Åhus AB. 13

15 USA-resan under utvecklingsperioden blev pricken över i för UTV

16 UTV Nätverket IUC Trä i Tibro ETT UTVECKLINGSPROJEKT FÖR MÖBELINDUSTRIN - FÖR FRAMTIDEN. Under 1999 startade IUC Trä i Tibro ett framtidsprojekt där nio möbelföretag från trakten deltog. Visionen var att omvandla en traditionstyngd industri till en framtidsorienterad, nyskapande och nytänkande näring. Som coach och motor för projektet engagerades Jonas Kjellstrand, även strategisk rådgivare i framtidsfrågor till Skandias koncernchef Lars-Erik Pettersson. Vd och ledning i de deltagande företagen avsatte totalt 25 dagar under åtta månader för att under denna tid enbart ägna sig åt framtidsprojektet och att nå de uppsatta målen: - Att tillföra ny kompetens och insikt om betydelsen av kreativitet och nytänkande. - Att visa på framtidens marknadsförutsättningar och möjligheter. - Att skapa mervärden i och kring företagens produkter. - Att bygga nätverk och skapa förutsättningar för utökat samarbete mellan företag, formgivare och designskolor. - Att utveckla nya produktkoncept och förädla befintligt sortiment. Aktiviteter i arbetet var bland annat ett antal workshops, en scoutingresa till Silicon Valley och San Fransisco och inte minst utvärdering och informationsspridning. Under USA-resan besökte gruppen ett antal framtidsföretag och forskningsinstitut i den absoluta framkanten. Som exempel kan nämnas Institute for the Future, Gensler Design och Grove Consultants. UTV 2000 har resulterat i ett antal idéer och projekt som företagen arbetar vidare med. Bland annat jobbar man med begreppen: Kunddatabas - det är avgörande att äga kundrelationen oavsett hur distributionskanalen ser ut. First Floor Store - Ett nytt butikskoncept där kök och vardagsrum integreras. Framtidslab -Att skapa en kreativ miljö för innovatörer och att ge mindre företag tillgång till ny teknologi och kompetens med koppling till högskolor och universitet. Innovation house - Ett koncept för integration mellan affärsutveckling, konsumenttester och upplevelser. UTV 2000 har rönt ett stort intresse i branschen och har redovisats vid ett antal olika seminarier och branschträffar. Deltagande företag var: LBC Sweden AB, Tibrobädden AB, Tibrokök AB, Ire Möbel AB, City Möbler AB, Noa s Snickeri AB, Enströms Möbler AB, SA Möbler AB, Lundbergs Möbler AB 15

17 Samverkan ger resultat. 16

18 Nätverket Rostfritt - Dalarna SMART Production - Jönköping STARKARE FÖRETAG I REGIONEN MED NYA PRODUKTER I STÅL. ÖKAT PRODUKTIONSTEKNISKT KUNNANDE SKALL GE NYA UPPDRAG. IUC Dalarna genomför i nära samarbete med Avesta Polarit detta avknoppningsprojekt som syftar till att stärka regionens företag genom att sprida den kompetens som finns vid Avesta Polarit s Forskning- och Utvecklingsavdelning. Syftet är att utveckla produkter, kunskap och företag med rostfritt stål som gemensam nämnare. Medfinansiärer är bland annat Länstyrelsen Dalarna, Länsarbetsnämnden och EU. Projektet föddes i samband med nedskärningar hos dåvarande Avesta Sheffield. Genom att satsa på nya produkter och på så sätt stärka befintliga småföretag räknade man med expansion och nyrekrytering vilket skulle suga upp en del av övertaligheten från Avesta. Sedan starten 1999 har ca 25 nya produkter tagits fram i de deltagande företagen (ca 40 st). Den största produkten är den nya takyta som Avesta Polarit tagit fram på begäran. Taket består av en rostfri bandtäckning med en nästan blyertsgrå ton och har ett mönster invalsat i ytan. Det har lagts på Nya Sporthallen i Avesta. Erikssons Plåt och Kopparslageri som ingår i gruppen har i samband med produktutvecklingen genomgått en utbildning i rostfri takläggning vilket givit dem en stark position på marknaden. Företaget står nu inför en betydande expansion. INNEHÅLL IUC Jönköping har dragit igång flera framgångsrika projekt på uppdrag av VerkstadsIndustrin. Ett sådant är Industripoolen som beskrivs längre fram i boken. Nu är det vd-gruppen inom VI som vill göra någonting åt det försämrade produktionstekniska kunnandet i företagen. Vdgruppen menar att mycket kunskap och därmed effektivitet tappats när man jobbat med målstyrande grupper. En av följderna har blivit att företagen i allt större utsträckning förlagt sin produktion utomlands. Nu tycker vd-gruppen att det är viktigt att vända trenden och det måste ske både på kort och lång sikt. Man har efter tidigare positiva erfarenheter kontaktat IUC Jönköping för att göra en förstudie för ett helt koncept som har arbetsnamnet SMART Production. Man planerar att jobba med nätverk, kompetensutveckling och att hitta mentorer till deltagarna. På IUC håller man nu på med en intresseenkät och man vänder sig till alla tillverkande företag i regionen där det finns ca personer som arbetar med produktionstekniska frågor. 17

19 STÄNDIG FÖRNYELSE

20 Nya produkter Nya produkter Ny Ny teknik teknik Nya Nya kunskaper kunskaper Nya företag Nya företag Nya människor Nya människor

21 FÖRNYELSE OCH TILLVÄXT - ALLT BLIR GAMMALT. Att driva företag är en ständig kamp mot åldrandet. Det som en gång var livsnerven i form av en produkt som gav inkomster blir en dag historia och går inte längre att sälja. För vissa produkter och företag sker detta åldrande på några månader, för andra kanske det tar tio år. Förnyelsen av produkter, teknik och kunskap är en evighetsmaskin. Ständigt måste man vara på jakt efter det nya som skall bli företagets framtid. Denna karusell av idéfångst - utveckling - produktion - försäljning - expansion - mognad och tillbakagång snurrar idag allt fortare. Livscykeln för produkter blir allt kortare bl a beroende på att konkurrensen hela tiden ökar och informationen om de nya lösningarna och de nya teknikerna sprids med blixtens hastighet till kunderna. För att företagen skall hänga med krävs nya metoder och konstellationer av utvecklingsresurser för att lyckas. IUC-nätverken är en spjutspets i detta arbete som innebär konkurrensfördelar för de företag som ser möjligheterna och har förmågan att samverka för utveckling och förnyelse. Genom målmedveten satsning på industriell utveckling har vi varit med och skapat många framtidsorienterade produkter och företag. Processen för förnyelse kan se olika ut, men den kan aldrig göras utan starkt engagemang från inblandade företag och personer. Genom IUC-nätverken lyfts idéer till affärsutveckling, produktion och tillväxt. Det skapar många nya produkter och arbetstillfällen. 20

22 Om vi vill fortsätta att skapa tillväxt, full sysselsättning och ökade reallöner i Sverige så är det viktigt att jobben utvecklas, för arbetsplatser som stelnar i sin utveckling löper större risk än andra att förr eller senare läggas ned. Dagens hårda konkurrens kräver att företag ständigt förnyar sig, förbättrar sina produkter liksom sättet att producera och marknadsföra sina varor och tjänster. Det handlar inte om att ständigt skapa nya företag, det är lika viktigt att utveckla befintliga företag. Min övertygelse är att all utveckling måste innefatta de anställda. När företag organiserar sig så att de anställdas kunskaper kan tas tillvara, och utvecklas, då utvecklas både de anställda och företagen. När företag låter de anställda ta ansvar i produktionen och innovationsprocessen, då stärks företagens konkurrensförmåga och de anställdas trygghet i sysselsättningen. När företag låter de anställda utvecklas i sitt arbete skapas både ett ökat engagemang och lägre kostnader för personalomsättning och sjukfrånvaro. Att samarbeta är därför ett sätt att utvecklas. Företag som arbetar med olika delar av en näringskedja har nytta av att utveckla ett samarbete som stärker deras konkurrensförmåga. Samarbetet kan gälla produktutveckling, smartare transportlösningar, IT-utveckling osv. Företag som är konkurrenter med samma produkter kan också samarbeta, t ex för att gemensamt nå nya marknader eller för att tillsammans bedriva kompetensutveckling för de anställda. Genom att samarbeta kan företag, fackföreningar, högskolor och samhälle skapa bättre förutsättningar för regional utveckling - något som alla tjänar på. Det här är, som jag ser det, väldigt viktiga uppgifter för industriella utvecklingscentra, IUC. Och därför är IUC en angelägen fråga för oss inom fackföreningsrörelsen, för det handlar ytterst om våra medlemmars nuvarande och framtida arbetsliv. Wanja Lundby-Wedin Ordförande i LO Landsorganisationen i Sverige Roger Gerdin, Ekonom, Skogs- och Träfacket Vi anser att det är av stort värde att träindustrin och våra avdelningar på ett aktivt sätt engagerar sig i IUC-verksamheten. En större del av företagen, som kan betraktas som små- eller medelstora företag, har svårt att var för sig utvecklas på ett positivt sätt. Det mycket stora antalet träindustriföretag som har gått in som delägare i IUC-bolagen visar på konceptets regionala förankring och trovärdighet inom branschen. Att vi från fackföreningsrörelsens sida engagerar oss i uppbyggnaden av IUC-verksamheten beror på att vi tror mycket på en verksamhet där engagemanget kommer underifrån och därmed har en lokal förankring. 21

23 Ett nätverk av marin expertis och världsomspännande erfarenhet ligger bakom utformningen av framtidens fartyg. 22

24 Ecoship Engineering AB - Malmö STRÄNGARE MILJÖKRAV PÅDRIVANDE INOM FARTYGSUTVECKLINGEN. Det går inte längre att bortse från miljökonsekvenserna när nya fartyg skall konstrueras. Tvärtom är miljöaspekten ett viktigt konkurrensvapen. Det har Ecoship Engineering AB tagit fasta på under utvecklingsarbetet av ett helt nytt fartyg för Short Sea Shipping. Ecoship Engineering AB är ett teknologiföretag med säte i Malmö. Företagets huvudsakliga verksamhet är miljövänlig och kostnadseffektiv fartygsdesign. Man fokuserar på att utveckla kundanpassade fartyg som bygger på Ecoship-konceptet och att vara systemleverantör i byggnationsprojekt. För att klara detta har man bildat ett unikt samarbetsprojekt. Ett konsortium av internationellt ledande företag inom fartygsdesign, utrustning och drivsystem. Man har lyckats kombinera högt miljömedvetande, stor lastkapacitet och god energihushållning. Styrkan i konceptet och nätverket ligger just i den marina expertis och världsomspännande erfarenhet som medlemmarna var för sig besitter. Ecoship-fartygens låga utsläppsvärden och den stora lastkapaciteten innebär att sjöfarten kan positionera sig som ett fördelaktigt alternativ till andra transportslag. I samverkan med IUC Skåne avknoppade projektet från Volvo Penta och Ecoship Engineering AB bildades. Företaget besitter de nödvändiga kompetenserna och resurserna för att konstruera och rita de nya fartygen samt att leverera komponenter och system. Varumärkesnamnet är Ecoship. Man klarar av hela kedjan från att ta fram initial design för ett nytt fartyg till att konstruera och leverera nödvändig dokumentation och utrustning och dessutom säkerställa att fartyget uppfyller miljökriterierna. Fartygen byggs på de varv som Ecoship samverkar med i varje enskilt projekt. - IUC Skåne har varit en betydande resurs i etableringen av vår verksamhet. Det har gällt kapital men också positivt stöd och inspiration. IUC Skåne har bred kompetens för nystartade företag. Vi har fått hjälp med både administrativa frågor och marknadsföringsfrågor, säger Björn Carlsson, vd i Ecoship. Ecoship Engineering AB ägs av: FKAB Mattsson Group Kockums Engineering AB El-Marine i Göteborg AB/Callenberg Engineering AB Ocke Mannerfelt Design AB AB Volvo Penta samt IUC Industriellt Utvecklingscentrum i Skåne AB 23

25 WITS - VÄSTRA VÄRMLANDS IT-SUPPORT AB SIMCAR AB EMC-MÄTHALL

26 EMC-mäthall - Säffle Electro Magnetic Compability Elektronikhuset i Säffle och IDC WestWermland har tillsammans öppnat ett EMC laboratorium i Säffle med syfte att serva företag inom en radie av 20 mil. Det handlar både om att mäta mängden strålning som olika produkter avger och att mäta hur tåliga de är mot inkommande strålning. Sedan 1996 finns EU-regler som säger att alla produkter innehållande elektronik skall mätas. I den nya anläggningen får företagen möjlighet att göra erforderliga mätningar på hemmaplan innan produkterna lämnas till officiell mätning. Tanken är att hyra ut hallen med EMC-tekniker/ingenjör. De företag som har genomgått utbildning i hantering av utrustningen kan göra sina tester själva. Den nya mäthallen är inrymd i den fastighet där Stora Enso tidigare bedrev sin forskning. IDC:s vd Göran Bergendahl hoppas att man genom det nya laboratoriet både skall bidra till att utveckla regionens industri och att dra nya företag till huset. Visionen är att på sikt skapa ett helt centra för elektronik. WITS - Västra Värmlands IT-Support AB Regional IT-Support för industrin Wits startade som ett branschråd initierat av IDC WestWermland. Syftet med branschråden och i det här fallet IT-rådet var att under enkla former knyta kontakter medlemsbolagen emellan. Lära känna varandra genom studiebesök och utbyta kunskap och kompetens. Något som betalade sig omgående. Ett av företagen i IT-rådet fick haveri på ett kommunikationskort vilket stoppade hela deras produktion. Inom rådet kunde man skaka fram ett reservkort och på så sätt kunde stoppet minimeras till några timmar i stället för att ta flera dagar. Efter hand förtydligades behovet av en lokal IT-support för industrin och 1998 startade Wits med IDC och Enator som delägare. Idag är man sex anställda och IDC har minskat sitt ägande till förmån för de anställda. Steve Skoog som är vd för Wits och tidigare ordförande i IT-rådet menar att man helt har lyckats med sin målsättning och vision att hjälpa regionens företag inom IT-området. - Men, säger Steve, utan IDC:s IT-råd hade vi nog aldrig startat upp. Vi fick möjlighet att lära känna företagen och i en förstudie kartlägga regionens IT-kompetens och behov - en kanonstart för vårt företag. SimCar AB - Malmö Bilsimulator Bilsimulatorn SimCar har sin upprinnelse i ett idésamarbete mellan bröderna Dan (Rally-Kalle) och Ludde Andersson. Dan och Ludde hade genom debatten i media om de höga körkortskostnaderna börjat fundera på möjligheten att använda bilsimulator i körskolorna. Det skulle spara in några av de dyra körlektionerna men också låta ungdomar börja lära sig köra bil rent motoriskt vid en tidigare ålder än vad lagen tillåter idag. I en virtuell trafikmiljö där föraren sitter i en riktig bil som följer körsättet skulle man också kunna skapa unika möjligheter att träna farliga trafiksituationer. I kombinationen Dan (bilvirtuos) med mycket praktisk kunskap kring bilar och bilars uppförande i olika trafiksituationer och Ludde som programmerare med mycket kunskap kring VR fanns förutsättningen för en ny produkt och ett nytt företag. SimCar har utvecklat en bilsimulator som är baserad på avancerad IT-teknik och skapar situationsanpassade trafikmiljöer. Föraren sitter i ett riktigt fordon som följer körningen och ger en verklighetstrogen känsla av rörelse. IUC Skåne har bistått med prototypframtagning, teknisk utveckling och är en aktiv part i styrelsen. Man har också kunnat hjäpa det nystartade företaget med lokaler och administration. 25

identifiera www.iuc.se

identifiera www.iuc.se Vi delar din vardag Som företagare lever du mitt i nuet. Massor av möjligheter väntar på att förverkligas. Samtidigt skymmer dina vardagssysslor alltför ofta sikten framåt. Vi på IUC möter dig som företagare

Läs mer

Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och

Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och Swerea SWECAST projektet Våga Växa Vinna. Projektet

Läs mer

150 år av erfarenhet och nytänkande

150 år av erfarenhet och nytänkande 150 år av erfarenhet och nytänkande 1 Lyhörda och proaktiva Vi har valt Beijer Industri som huvudleverantör eftersom de är lyhörda och proaktiva. De har det tekniska kunnandet som krävs för att hålla vår

Läs mer

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör Näringslivsstrategi 2009-03-23 Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör NÄRINGSLIVSSTRATEGI FÖR HELSINGBORGS STAD Utifrån denna strategi ska Helsingborgs stads näringslivsarbete bedrivas. Uppdraget

Läs mer

Peter Bryntesson 2 Juni, 2015 Luleå

Peter Bryntesson 2 Juni, 2015 Luleå 1 Peter Bryntesson 2 Juni, 2015 Luleå Leverantörsindustrin med leverans i fordonsindustrin 964 företag fler än 5 anställda 158miljarder oms 2013 82 400 anställda 49% har sin kund utanför Automotive 2 2

Läs mer

IUC Sverige det operativa innovationsnätverket

IUC Sverige det operativa innovationsnätverket IUC Sverige det operativa innovationsnätverket IUC är ett fungerande innovationsnätverk för utveckling IUC Sverige bidrar tillsammans med kompletterande regionala och nationella organisationer till att

Läs mer

Uppdragsbeskrivning. för rollen som

Uppdragsbeskrivning. för rollen som Uppdragsbeskrivning för rollen som VD Välkommen till FDT 04/09 2015 EEL-koncernen, i vilken bland annat kedjorna ELON, Elkedjan samt Euronics Norge verkar, satsar stort i Luleå. Under det senaste året

Läs mer

VINNVINN Mötesarena för nya affärsmöjligheter och arbetstillfällen

VINNVINN Mötesarena för nya affärsmöjligheter och arbetstillfällen VINNVINN Mötesarena för nya affärsmöjligheter och arbetstillfällen VINNOVA Information VI 2006:10 OM VINNVINN vinnvinn är ett initiativ för tillväxt i regionala innovationssystem. Nya affärsmöjligheter

Läs mer

Företag, akademi och samhälle i samverkan automation i världsklass!

Företag, akademi och samhälle i samverkan automation i världsklass! Vad är Automation Region? Nya initiativ Automation Region är ett företagskluster som arbetar för att synliggöra och stärka Sveriges automationsindustri. Automationsbranschen har stor strategisk betydelse

Läs mer

Företag, akademi och samhälle i samverkan automation i världsklass!

Företag, akademi och samhälle i samverkan automation i världsklass! Vad är Automation Region? Nya initiativ Automation Region är ett företagskluster som arbetar för att synliggöra och stärka Sveriges automationsindustri. Automationsbranschen har stor strategisk betydelse

Läs mer

NätVerkstan Bli medlem i NätVerkstan och du får tillgång till värdefull expertkunskap och ett nätverk av samlade erfarenheter.

NätVerkstan Bli medlem i NätVerkstan och du får tillgång till värdefull expertkunskap och ett nätverk av samlade erfarenheter. NätVerkstan Bli medlem i NätVerkstan och du får tillgång till värdefull expertkunskap och ett nätverk av samlade erfarenheter. Som medlem i IUC Sjuhärads NätVerkstan ingår ditt företag i ett nätverk där

Läs mer

SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DE NYA JOBBEN OCH DE VÄXANDE FÖRETAGEN

SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DE NYA JOBBEN OCH DE VÄXANDE FÖRETAGEN sverigesingenjorer.se 2 SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DE NYA JOBBEN OCH DE VÄXANDE FÖRETAGEN BAKGRUND Den globala konkurrensen hårdnar. Det blir allt tydligare att den enda vägen till framgång är genom utveckling

Läs mer

KS Ärende 19. Karlskoga Engineering Cluster Projekt

KS Ärende 19. Karlskoga Engineering Cluster Projekt KS Ärende 19 Karlskoga Engineering Cluster Projekt Tjänsteskrivelse 2014-11-08 KS 2014.0000 Handläggare: Kommunstyrelsen Projekt KEC Karlskoga Engineering Cluster g:\kansliavdelningen\ks\kallelser\ks 2014-11-24\tjänsteskrivelse

Läs mer

Presentation av RegionIT Industriellt Utvecklingscentrum i Gnosjöregionen AB

Presentation av RegionIT Industriellt Utvecklingscentrum i Gnosjöregionen AB Presentation av RegionIT Industriellt Utvecklingscentrum i Gnosjöregionen AB Ingalill Ebbesson Ing-Mari Karlsson Det regionala utvecklingsprojekt drivs av IUC i Gnosjöregionen AB med finansiellt stöd av

Läs mer

Nu bygger vi en unik innovationsarena i Halmstad

Nu bygger vi en unik innovationsarena i Halmstad Nu bygger vi en unik innovationsarena i Halmstad Följ med! ETT SAMARBETE MELLAN HÖGSKOLA, KOMMUN, REGION, BRANSCHORGANISATIONER OCH NÄRINGSLIV 1 Gör du som vi ser potentialen i 50 miljarder uppkopplade

Läs mer

H E L S I N G F O R S

H E L S I N G F O R S Företagsledning FörETagSLEDning Helhetsperspektiv på företaget och chefskapet. Är du redo att på allvar utmana dig själv, att ifrågasätta det du tar för givet, att se nya perspektiv, bygga ny kunskap och

Läs mer

Störst sortiment och bäst kompetens i lager

Störst sortiment och bäst kompetens i lager Störst sortiment och bäst kompetens i lager 1 Värdeskapande kundanpassning Lundgrens representerar några av världens ledande tillverkare av produkter inom flödesteknik och industrigummi. Tack vare detta

Läs mer

2011-11-30 1. Bräknemodellen. En utvecklingsmodell för småorter på landsbygden.

2011-11-30 1. Bräknemodellen. En utvecklingsmodell för småorter på landsbygden. 2011-11-30 1 Bräknemodellen. En utvecklingsmodell för småorter på landsbygden. Bakgrund Sedan ett år tillbaka har Hoby Företagarförening och Bygd i Samverkan, båda ideella föreningar, arbetat med att ta

Läs mer

2 Internationell policy

2 Internationell policy Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 19 februari 2002 Reviderad den: 20 augusti 2009 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Dokumentet gäller för:

Läs mer

Utdrag från kapitel 1

Utdrag från kapitel 1 Utdrag från kapitel 1 1.1 Varför en bok om produktionsutveckling? Finns det inte böcker om produktion så att det räcker och blir över redan? Svaret på den frågan är både ja och nej! Det finns många bra

Läs mer

Vår verkstad. Utvecklar människor och affärer.

Vår verkstad. Utvecklar människor och affärer. Vår verkstad Utvecklar människor och affärer. Västerås Science Park är en inspirerande och innovativ miljö och mötesplats för företag i tillväxt där människor, idéer, kunskap och kapital kan mötas och

Läs mer

SYDOSTLÄNKEN. För en bättre regional utveckling. Fyra kommuner i samverkan Älmhult Osby Olofström Karlshamn

SYDOSTLÄNKEN. För en bättre regional utveckling. Fyra kommuner i samverkan Älmhult Osby Olofström Karlshamn Alvesta Växjö För en bättre regional utveckling SYDOSTLÄNKEN Älmhult Hökön y Lönsboda Vilshult Olofström K Kristianstad Bromölla Sölvesborg Fyra kommuner i samverkan Älmhult Osby Olofström Karlshamn med

Läs mer

Tillväxtföretag får chansen att växa på nya arenor!

Tillväxtföretag får chansen att växa på nya arenor! Tillväxtföretag får chansen att växa på nya arenor! Var finns prylarna? Med milslånga lagerytor hos många företag är den frågan idag dessvärre alldeles för vanlig. Utan ett snabbt och korrekt svar blir

Läs mer

NORAB. De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida

NORAB. De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida NORAB Från berg till småsten Under drygt 20 år har vi på Norab samlat kunskap och

Läs mer

TEKNIKUTBILDNING FÖR DAGENS OCH FRAMTIDENS INDUSTRI - KOMPETENSCENTRA FÖR EFFEKTIV RESURSANVÄNDNING

TEKNIKUTBILDNING FÖR DAGENS OCH FRAMTIDENS INDUSTRI - KOMPETENSCENTRA FÖR EFFEKTIV RESURSANVÄNDNING TEKNIKUTBILDNING FÖR DAGENS OCH FRAMTIDENS INDUSTRI - KOMPETENSCENTRA FÖR EFFEKTIV RESURSANVÄNDNING TEKNIKCOLLEGE SOM TILLVÄXTFAKTOR Svenska teknik- och industriföretag har stor betydelse för vår samhällsekonomi

Läs mer

Affärsplan North Sweden Datacenter Location AB (Förslag till bolagsnamn) Bakgrund Syfte 1. AFFÄRSIDÉ Kundbehov Erbjudande Marknad Kundnytta Vision

Affärsplan North Sweden Datacenter Location AB (Förslag till bolagsnamn) Bakgrund Syfte 1. AFFÄRSIDÉ Kundbehov Erbjudande Marknad Kundnytta Vision Affärsplan North Sweden Datacenter Location AB (Förslag till bolagsnamn) Bakgrund I den mycket kraftfulla globala tillväxten vad gäller behov av datalagring har Luleåregionens visat hålla högsta internationella

Läs mer

PRESSMEDDELANDE. Beslut om EU-stöd via Europeiska socialfonden för bemöta varsel i Norra Mellansverige

PRESSMEDDELANDE. Beslut om EU-stöd via Europeiska socialfonden för bemöta varsel i Norra Mellansverige PRESSMEDDELANDE Beslut om EU-stöd via Europeiska socialfonden för bemöta varsel i Norra Mellansverige Efter s prioriteringar tar nu Svenska ESF-rådet beslut om ekonomiskt stöd för att bemöta varsel i norra

Läs mer

Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning

Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning Kreativitet Personlighet Mässor Konferens Event Uthyrning Lust Nyskapande När människor och idéer möts. Det är då det händer. Tankar utbyts, erfarenheter

Läs mer

Teknik och innovationer

Teknik och innovationer Teknik och innovationer 0011100010 1100101110 01101110001 01001110100 1111011000 Teknik Att ha kunskaper i teknik och naturvetenskap är viktigt i det samhälle vi lever i. Intresset för att läsa vidare

Läs mer

INNOVATIVA SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG SATSAR PÅ STRATEGISKT UTVECKLINGSARBETE ÄVEN I TUFFA TIDER. Jenni Nordborg och Rolf Nilsson

INNOVATIVA SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG SATSAR PÅ STRATEGISKT UTVECKLINGSARBETE ÄVEN I TUFFA TIDER. Jenni Nordborg och Rolf Nilsson INNOVATIVA SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG SATSAR PÅ STRATEGISKT UTVECKLINGSARBETE ÄVEN I TUFFA TIDER Jenni Nordborg och Rolf Nilsson 1 2 OM UNDERSÖKNINGEN Med syfte att öka kunskapen om hur lågkonjunkturen

Läs mer

NORAB. De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida

NORAB. De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida NORAB Från berg till småsten Under drygt 20 år har vi på Norab samlat kunskap och

Läs mer

Unionens handlingsprogram 2012 2015

Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Vår vision Vår vision är Tillsammans är vi i Unionen den ledande kraften som skapar framgång, trygghet och glädje i arbetslivet.

Läs mer

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm SERUS Ek. För. 19-20 februari 2007 Analys s. 25: Svagheter i stödsystem och finansiering Ytterligare en aspekt som betonades är att kvinnor

Läs mer

LVI Low Vision International AB Företagspresentation

LVI Low Vision International AB Företagspresentation LVI Low Vision International AB Företagspresentation Emma Tooth från produktion och Henrik Blomdahl från utveckling monterar läskameror. Jag arbetar som rådgivare på Syncentralen i Oslo där vi inriktar

Läs mer

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Uppdrag Se över hur det lokala besöksnäringssamarbetet för Värmdö bör organiseras För att skapa lokalt engagemang och mervärde åt

Läs mer

CONNECTs Delfiner. CONNECT Norr bidrog till att 42 miljoner kronor i restes i form av nytt kapital. (CONNECT i Sverige som helhet: 77mkr )

CONNECTs Delfiner. CONNECT Norr bidrog till att 42 miljoner kronor i restes i form av nytt kapital. (CONNECT i Sverige som helhet: 77mkr ) BAKGRUND CONNECT Norr 2011 : CONNECT Norr bidrog till att 42 miljoner kronor i restes i form av nytt kapital. (CONNECT i Sverige som helhet: 77mkr ) Sex Investerarträffar Tolv Företagspresentationer för

Läs mer

Intervju Hägglunds Drives AB

Intervju Hägglunds Drives AB Hösten 2004 Intervju Hägglunds Drives AB En intervju inom IVA-projektet Produktion för Konkurrenskraft på uppdrag av panelen Framtida Produktionssystem. Intervju med: Production Manager Leif Eriksson INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Studie- och aktivitetshandledning. Billig mat en dyr affär

Studie- och aktivitetshandledning. Billig mat en dyr affär Studie- och aktivitetshandledning Billig mat en dyr affär Billig mat en dyr affär Studie- och aktivitetshandledning Svenska matproducenter måste börja skärpa sig. Om svensk mat ska försvara sin plats i

Läs mer

Ägare & företagsledning

Ägare & företagsledning Med rötterna i Småland En erfaren yngling! Fameco Group är ett ungt företag, trots det har vi gjort en lång resa. Från ursprunget som små familjeföretag, startade på 1940-talet, till en företagsgrupp med

Läs mer

Industriell Dynamik Göteborg 101026

Industriell Dynamik Göteborg 101026 Industriell Dynamik Göteborg 101026 Projektledning: Swerea IVF www.swereaivf.se Björn Westling +46 31 706 61 69 bjorn.westling@swerea.se Detta är Swerea IVF Vi levererar avancerade forskningsoch konsulttjänster.

Läs mer

Lösningar för ventilation

Lösningar för ventilation lindab ventilation Lösningar för ventilation Vår vision Lindab skall uppfattas som världens bästa varumärke i VVS-branschen. Mission Vår mission är att göra det möjligt för alla människor att åtnjuta

Läs mer

Destination Visit Bollnäs

Destination Visit Bollnäs Destination Visit Bollnäs Bakgrund: I spåren av det arbete som Region Gävleborg initierat via projektet Nu kör vi har vår förening Bollnäsdraget ekonomisk förening beslutat oss för att ta taktpinnen och

Läs mer

HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE

HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE Välkommen som handledare inom Teknikcollege Denna broschyr är en första allmän information till dig som handledare inom Teknikcollege. Du kommer också att under handledarutbildningen

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Transport & magasinering 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad

Läs mer

prometheus Clustering to increase Green Energy SMEs

prometheus Clustering to increase Green Energy SMEs Ökad konkurrenskraft Clustering to increase med av gröna thekluster competiveness of Green Energy SMEs energitjänsteföretag Att samla leverantörer av gröna energitjänster och produkter till kluster för

Läs mer

Nails - Affärsidé. Kundgrupp: Vi fokuserar mest på ungdomar eftersom de är mer intresserade av något nytt och varierande.

Nails - Affärsidé. Kundgrupp: Vi fokuserar mest på ungdomar eftersom de är mer intresserade av något nytt och varierande. Nails - Affärsidé Affärsidé Ge färg och glans till dina naglar! Vi erbjuder en mängd trendiga nyanser som skapar en skönhetskänsla. Vi säljer ett stort utbud av märket Catrine Arley med ett rimligt pris

Läs mer

Internationalisering av små och medelstora företag som drivkraft för svenska innovationer

Internationalisering av små och medelstora företag som drivkraft för svenska innovationer Internationalisering av små och medelstora företag som drivkraft för svenska innovationer Sammanställning från den nationella klusterkonferensen i Karlstad 8 9 februari, 2011 Dialog om en svensk innovationsstrategi

Läs mer

Ökad svensk konkurrenskraft OCH ett hållbart samhälle fokus på innovation i offentlig upphandling

Ökad svensk konkurrenskraft OCH ett hållbart samhälle fokus på innovation i offentlig upphandling Ökad svensk konkurrenskraft OCH ett hållbart samhälle fokus på innovation i offentlig upphandling Innovation en förutsättning för god offentlig upphandling Teknikföretagen och våra medlemsföretag vill

Läs mer

Arbetsmetoden FÖRETAGSLOTSEN Handlingsplan 2011-2015

Arbetsmetoden FÖRETAGSLOTSEN Handlingsplan 2011-2015 Arbetsmetoden FÖRETAGSLOTSEN Handlingsplan 2011-2015 INNEHÅLL sid 2 1. Inledning 2. Bakgrund 3. Övergripande mål Sid 3 4. Arbetssätt 5. Arbetsmetod Företagslotsen 5.1 Strategi Sid 4 Sid 5 Sid 6 Sid 8 Sid

Läs mer

DEL 2 AV 3: GODSTRAFIK I SKÅNE MAJ 2013

DEL 2 AV 3: GODSTRAFIK I SKÅNE MAJ 2013 hela DEL 2 AV 3: GODSTRAFIK I SKÅNE MAJ 2013 Mer än en miljon lastbilar passerar varje år Skåne på väg till och från andra destinationer - det blir tretton fordon i bredd genom hela Sverige. enom Skåne

Läs mer

Beslut om Ägardirektiv för ALMI Företagspartner Östergötland AB

Beslut om Ägardirektiv för ALMI Företagspartner Östergötland AB BESLUTSUNDERLAG 1/2 Kompetensförsörjning och företagande Malin Thunborg 2015-07-06 Dnr: RUN 2015-257 Beslut om Ägardirektiv för ALMI Företagspartner Östergötland AB Region Östergötland och den nationella

Läs mer

Kundanpassade ställverk. Vi bygger ställverk snabbt och effektivt utifrån din specifikation.

Kundanpassade ställverk. Vi bygger ställverk snabbt och effektivt utifrån din specifikation. Kundanpassade ställverk Vi bygger ställverk snabbt och effektivt utifrån din specifikation. Vi på Eldon sätter alltid kunden i centrum och gör allt vi kan för att leverera en optimal skåp- och ställverkslösning

Läs mer

Rotary Smålandsstenar 6 Februari 2014 Lars Gustafsson, Werner Hilliges

Rotary Smålandsstenar 6 Februari 2014 Lars Gustafsson, Werner Hilliges Rotary Smålandsstenar 6 Februari 2014 Lars Gustafsson, Werner Hilliges Från idéer Vår till framgångsrika värdegrund företag Glädje i arbetet Flexibla i tanke och handling Affärsmässiga i utförandet Vision

Läs mer

Fallstudie Lars Höglund AB

Fallstudie Lars Höglund AB Hösten 2004 Fallstudie Lars Höglund AB En fallstudie inom IVA-projektet Produktion för Konkurrenskraft på uppdrag av panelen Framtida Produktionssystem. INNEHÅLLSFÖRTECKNING LARS HÖGLUND AB, TÖCKSFORS...1

Läs mer

Vi genomför företagsöverlåtelser. på global räckvidd, industriell förståelse och värdeskapande analys.

Vi genomför företagsöverlåtelser. på global räckvidd, industriell förståelse och värdeskapande analys. Vi genomför företagsöverlåtelser baserat på global räckvidd, industriell förståelse och värdeskapande analys. Förmågan att träffa rätt För oss på Avantus är det viktigt med personlig rådgivning, kom binerat

Läs mer

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé Tranås den 20 april 2010 Destinationsutveckling Sommenbygd 1 Projektidé Projektet är ett paraplyprojekt som ska utveckla besöksnäringen av Sommenbygd med de tillhörande sex kommunerna i Sommenbygd. Detta

Läs mer

ÅTTA STARKA SKÄL! DÄRFÖR VÄLJER DE FLESTA OSS FÖR EN FRAMGÅNGSRIK FÖRETAGSAFFÄR. Rätt köpare, rätt säljare och rätt pris i mer än 35 år

ÅTTA STARKA SKÄL! DÄRFÖR VÄLJER DE FLESTA OSS FÖR EN FRAMGÅNGSRIK FÖRETAGSAFFÄR. Rätt köpare, rätt säljare och rätt pris i mer än 35 år 8 ÅTTA STARKA SKÄL! DÄRFÖR VÄLJER DE FLESTA OSS FÖR EN FRAMGÅNGSRIK FÖRETAGSAFFÄR. Rätt köpare, rätt säljare och rätt pris i mer än 35 år Egentligen är det helt naturligt att vi är Sveriges ledande företagsmäklare.

Läs mer

Pressmeddelande. För mer information kontakta. Håkan Östlund VD & ägare Göthes AB. Tidigare VD & delägare Industribeslag Sjögren AB

Pressmeddelande. För mer information kontakta. Håkan Östlund VD & ägare Göthes AB. Tidigare VD & delägare Industribeslag Sjögren AB Pressmeddelande Måndag 6 oktober 2014 Den 2 oktober 2014 blev Industribeslag Sjögren AB en del av Göthes koncernen, ett förvärv som stärker och breddar Göthes position på OEM-marknaden inom lås, beslag

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Verksamhet inom Juridik, ekonomi, vetenskap & teknik 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever

Läs mer

Vänta inte på nästa innovation. Stå för den!

Vänta inte på nästa innovation. Stå för den! Vänta inte på nästa innovation. Stå för den! Vi ger er råd att utveckla er framtid I en globaliserad och ständigt uppkopplad värld är konkurrensen knivskarp, överallt och hela tiden. En ny idé, en trend

Läs mer

Omställningskontoret+

Omställningskontoret+ Omställningskontoret+ Aktiva insatser för tillväxt och sysselsättning 2012 2014 FINANSIÄRER: Omställningskontoret+ BEFINTLIGT NÄRINGSLIV NYSTARTER & NYETABLERINGAR Almi Almi OK+ OK+ NFC Högskolan Väst

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL AoSu - AFFÄRS- OCH SÄLJUTVECKLING AB. AoSu är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder. Innehåll

VÄLKOMMEN TILL AoSu - AFFÄRS- OCH SÄLJUTVECKLING AB. AoSu är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder. Innehåll sid 1/9 VÄLKOMMEN TILL AoSu - AFFÄRS- OCH SÄLJUTVECKLING AB AoSu är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder identifierar och tydliggör förbättringsbehov samt planerar, genomför och följer upp

Läs mer

Ansökan om driftfinansiering 2016 och framåt

Ansökan om driftfinansiering 2016 och framåt Ansökan om driftfinansiering 2016 och framåt Bakgrund NOSP För att sätta framtiden för Norrköping Science Park måste man titta på vilka förutsättningar som finns i Norrköping och hur spelplanen ser ut.

Läs mer

VÅRT ERBJUDANDE Internationella affärer Finansierings- guide Affärs- Besöks- nätverk program Kompetens- utveckling Synliggör ert företag

VÅRT ERBJUDANDE Internationella affärer Finansierings- guide Affärs- Besöks- nätverk program Kompetens- utveckling Synliggör ert företag VÅRT ERBJUDANDE till miljöteknikföretag Besöksprogram Finansieringsguide Internationella affärer Kompetensutveckling Affärsnätverk Synliggör ert företag Affärsrådgivning för miljöteknikföretag Introduktion

Läs mer

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK FRIHET Svenska Investeringsgruppens vision är att skapa möjligheter för ekonomisk tillväxt och frihet genom att identifiera de främsta fastighetsplaceringarna på marknaden. Vi vill hjälpa våra kunder att

Läs mer

Utbildning i marknadsföring och digitala media 4 dagar

Utbildning i marknadsföring och digitala media 4 dagar Utbildning i marknadsföring och digitala media 4 dagar Nercia Utbildning AB I Sverige finns ca 1600 utbildningsföretag med olika utbud av program och kurser, de flesta med ett redan färdigt upplägg som

Läs mer

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Riktlinjer Internationellt arbete Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Datum: 2012-02-01 Dnr: Sida: 2 (7) Riktlinjer för internationellt arbete Kommunfullmäktiges beslut 62/02 Bakgrund

Läs mer

Information kring VG2020 och strategisk styrning

Information kring VG2020 och strategisk styrning Information kring VG2020 och strategisk styrning Lars Jerrestrand lars.jerrestrand@borasregionen.se 0723-666561 1 Varför gör vi det vi gör? Invånarna i Västra Götaland ska ha bästa möjliga förutsättningar

Läs mer

Företagspresentation

Företagspresentation Företagspresentation SCN Group SCN Lokalkontor Sensor ECS Sverigekontor + Lager SCN Huvudkontor + Lager Sensor ECS Danmarkskontor SCN Lokalkontor SCN Group Sensor Control Nordic AB Sensor ECS AB Sensor

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad områden som tillväxt,

Läs mer

EXPEDITION FRAMÅT. Är du på rätt väg? Våra analyser hjälper dig på din fortsatta resa

EXPEDITION FRAMÅT. Är du på rätt väg? Våra analyser hjälper dig på din fortsatta resa EXPEDITION FRAMÅT Är du på rätt väg? Våra analyser hjälper dig på din fortsatta resa Varsågod slå dig ner i analyssoffan Vi vet att man som företagare har fullt upp. Tusen saker i huvudet och det finns

Läs mer

UTBILDNINGSKATALOG. För utveckling av besöksnäringen ALUN

UTBILDNINGSKATALOG. För utveckling av besöksnäringen ALUN UTBILDNINGSKATALOG F Ö R E L Ä S N I N G W O R K S H O P A F F Ä R S U T V E C K L I N G För utveckling av besöksnäringen ALUN VIKTEN AV ATT UTVECKLAS! I framtiden gäller det inte bara att ha rätt kunskaper

Läs mer

Venture Cup. Läs mer på www.venturecup.se

Venture Cup. Läs mer på www.venturecup.se Venture Cup Det börjar alltid med en idé! Venture Cup är Sveriges ledande tävling för dig som vill utveckla din affärsidé till ett framgångsrikt affärskoncept och starta företag. Vi tar dig som tävlande

Läs mer

hållbarhet Agilitys miljöarbete under 2013

hållbarhet Agilitys miljöarbete under 2013 hållbarhet Agilitys miljöarbete under 2013 Om Agility Agility, ett företag med rötterna i marknader under utveckling, effektiviserar varuflödeskedjor i några av världens mest utmanande miljöer. örnsköldsvik

Läs mer

Stora upphandlingar. och små företag. Rapport från Företagarna januari 2011

Stora upphandlingar. och små företag. Rapport från Företagarna januari 2011 Stora upphandlingar och små företag Rapport från Företagarna januari 2011 Innehållsförteckning Inledning... 2 Små företag hindras av stora upphandlingar... 2 Skillnader mellan företagsstorlekar... 3 Länsvisa

Läs mer

Gunnar Kihlblom. Coaching av ledare och nyckelpersoner. Utbildning i Affärs Coaching

Gunnar Kihlblom. Coaching av ledare och nyckelpersoner. Utbildning i Affärs Coaching Gunnar Kihlblom Coaching av ledare och nyckelpersoner Utbildning i Affärs Coaching Solid Affärs Coaching stödjer ledare och andra nyckelpersoner att möta de framtida utmaningarna som de själva och deras

Läs mer

SBL Företagsledning. för bygg och fastighet

SBL Företagsledning. för bygg och fastighet SBL Företagsledning för bygg och fastighet SBL FörETagSLEdning FÖr bygg och fastighet Företagsledningsprogram med fokus på utmaningar inom bygg- och fastighetssektorn Vår utgångspunkt är att utveckla ditt

Läs mer

Industriell livskraft. i Fyrbodal

Industriell livskraft. i Fyrbodal Industriell livskraft i Fyrbodal IUC Väst en partner för industriell utveckling Industriföretagen i Sverige utgör en stor del av landets tillväxt och sysselsätter idag över en halv miljon svenskar. Branschen

Läs mer

InItIatIvet för. miljö ansvar

InItIatIvet för. miljö ansvar InItIatIvet för miljö ansvar Initiativet för miljöansvar Initiativet för Miljöansvar är ett av CSR Västsveriges handlingsprogram för ökat ansvarstagande, lokalt som globalt. Det är tänkt att kunna fungera

Läs mer

Latour Industries i korthet"

Latour Industries i korthet Latour Industries i korthet" Omsättning: 16 1,6 Mdr SEK Affärsenheter: 9 Medarbetare: +900 Länder: 19 Kärnan i vår affärside aktivt och omsorgsfullt ägande Skapar goda självständig utveckling möjligheter

Läs mer

STÄRKER SVERIGES INNOVATIONSKRAFT

STÄRKER SVERIGES INNOVATIONSKRAFT SVENSKA GENDER MANAGEMENT MODELLEN STÄRKER SVERIGES INNOVATIONSKRAFT VINNOVA Utmaningsdriven innovation Konkurrenskraftig produktion Gender & Company Ansökan till Projektform B Fiber Optic Valley är en

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad områden som tillväxt,

Läs mer

Nya vägar till innovation Trender, Teorier, Tillväxt

Nya vägar till innovation Trender, Teorier, Tillväxt Nya vägar till innovation Trender, Teorier, Tillväxt Stockholm, 19 mars 2013 Malin Lindbergforskare vid Luleå tekniska universitet Vad är innovation? Nya varor, tjänster, metoder, relationer... som kommit

Läs mer

Hallands sommarlovsentreprenörer. Projektnamn. Projektidé. Bakgrund. Hallands sommarlovsentreprenörer

Hallands sommarlovsentreprenörer. Projektnamn. Projektidé. Bakgrund. Hallands sommarlovsentreprenörer Hallands sommarlovsentreprenörer Projektnamn Hallands sommarlovsentreprenörer Projektidé Att ta konceptet sommarlovsentreprenör till Halland och tillsammans med kommuner, lokala näringsidkare och föreningar

Läs mer

S T Ö D Å T F Ö R E T A G I T I L L V Ä X T O C H F Ö R Ä N D R I N G

S T Ö D Å T F Ö R E T A G I T I L L V Ä X T O C H F Ö R Ä N D R I N G S T Ö D Å T F Ö R E T A G I T I L L V Ä X T O C H F Ö R Ä N D R I N G Vi har världens roligaste uppdrag! När våra kunder är framgångsrika har vi lyckats. Vårt arbete går ut på att hjälpa ambitiösa organisationer

Läs mer

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Åsa Johansson, utredare/ nämndsekreterare Tfn: 0345-18236 E-post: asa.johansson@hylte.se Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Kommunfullmäktige 2014-06-18 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Syfte...

Läs mer

Dags för ännu ett spännande program från Piku AB, med fokus på lönsamma affärer för dig som driver företag inom besöksnäringen!

Dags för ännu ett spännande program från Piku AB, med fokus på lönsamma affärer för dig som driver företag inom besöksnäringen! 1 Tadaaa! Dags för ännu ett spännande program från Piku AB, med fokus på lönsamma affärer för dig som driver företag inom besöksnäringen! Det här är en unik chans för dig som: Vill ha fler besökare och

Läs mer

TVG Handlingsplan 2015

TVG Handlingsplan 2015 TVG Handlingsplan 2015 Handlingsplan 2015 Innehållsförteckning 1. Inledning s. 3 2. Ändamål s. 3 3. Schema över Tillväxtgruppens verksamhet 2015 s. 4 4. Verksamhetsområden s. 5 4.1. Nyföretagande s. 6

Läs mer

Vi skapar tillväxt i Västsverige HALLAND

Vi skapar tillväxt i Västsverige HALLAND Vi skapar tillväxt i Västsverige VÄ S T SV E R I G E HALLAND Connect skapar tillväxt Detta hände mellan 2010 och 2013: 429företag eller företag under bildande har tagit del av en kompetenspanel. Våra två

Läs mer

Jan Lillieborg. Badhusvägen 11 165 72 Hässelby. Mob 0768 123441

Jan Lillieborg. Badhusvägen 11 165 72 Hässelby. Mob 0768 123441 Jan Lillieborg Badhusvägen 11 165 72 Hässelby Mob 0768 123441 @ adress jan.lillieborg@origoab.se (Origo Företagsutveckling AB) @ adress jan.lillieborg@telia.com PROFIL Jan Lillieborg, en senior ledare

Läs mer

CONNECT Väst. Näring åt tillväxtföretag

CONNECT Väst. Näring åt tillväxtföretag CONNECT Väst Näring åt tillväxtföretag CONNECT Väst Vi är en ideell organisation, som stöder start ups och SME-företag i tillväxtfas. Vi stöds och finansieras av det lokala Näringslivet, VGR, Tillväxtverket,

Läs mer

HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE

HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE Välkommen som handledare inom Teknikcollege Denna broschyr är en första allmän information till dig som handledare inom Teknikcollege. Du kommer också att under handledarutbildningen

Läs mer

Företagspolitik i en nordisk kontext

Företagspolitik i en nordisk kontext Företagspolitik i en nordisk kontext 2 FÖRETAGSPOLITIK I EN NORDISK KONTEXT FÖRETAGSPOLITIK I EN NORDISK KONTEXT 3 Alla prognoser visar att tjänstesektorn kommer att fortsätta växa under de kommande åren,

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Hotell & restaurang 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad områden

Läs mer

Nationella och regionala klusterprofiler

Nationella och regionala klusterprofiler Nationella och regionala klusterprofiler Företag inom bioteknik, läkemedel och medicinsk teknik i Sverige 2004 Arbetsmaterial 04 12 29 VINNOVA Analys VA 2005:2 BioMedley Denna redovisning är utformad som

Läs mer

TRRs metodik för uppsagda baseras på: Nuläge

TRRs metodik för uppsagda baseras på: Nuläge Vad gör TRR? Hur står det till idag då? Då och då uppstår situationer då ändrade förutsättningar tvingar företagsledningen att förändra företagets organisation. Vissa gånger med expansion och nyrekrytering

Läs mer

Varför växer bemanningsföretagen?

Varför växer bemanningsföretagen? Varför växer bemanningsföretagen? Varför växer bemanningsföretagen? Ekonomin globaliseras, industrin rationaliseras och kompetenskraven på den moderna arbetsmarknaden ökar. I Sverige är det fortfarande

Läs mer