Entreprenörskapets Vidunderliga Resa

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Entreprenörskapets Vidunderliga Resa"

Transkript

1 Entreprenörskapets Vidunderliga Resa En Dramaberättelse om Skapandet av Två Webbplattformar av Björn Remneland Göteborg

2 2007 Björn Remneland Allt mångfaldigande utan författarens skriftliga tillstånd är förbjudet För ytterligare information om denna bok, kontakta författaren. Omslagsbild: En skogsbilväg utanför Mölnlycke, i strålkastarljuset från en silvergrå Peugeut 406 en mörk, kall novemberkväll. Bilden skall symbolisera entreprenörskapets dramafyllda och guldskimrande väg, där slutet ännu är ovisst och spännande. ISBN Tryckt i Sverige 2007 av Intellecta Docusys, Västra Frölunda

3 Till mina föräldrar, Jan-Erik och Gunilla»Ask yourself, what stories do you call upon to talk about entrepreneurship? While I can name dozens of entrepreneurs, I doubt whether I could actually tell much about their stories. I have logico-scientific descriptions, explanations, categories, concepts, and hypotheses about entrepreneurs, but, frankly, I don t have many stories to tell. Maybe you do.«(gartner, 2007:624)

4 Förord Om entreprenörskapet är en process så är minsann avhandlingsskapandet det också. Och liksom entreprenörskapet har det sina dramatiska inslag och känslosamma stunder. Dagarna är lätträknade då tankarna inte vandrat iväg i empiriska eller teoretiska banor. Vinter som vår har ett ständigt reflekterande blandats med oro, tvivel och tvekan, men också glädje, lycka och förhoppningar; att en dag få stå där med boken i handen och doktorandtidens idéer och minnen översatta och inbundna i materialiserad form. Scenen på vilken det här avhandlingsskrivandet tog sin form var Handelshögskolan i Göteborg, mellan våren 2004 och hösten För de ekonomiska medlen stod Handelshögskolans LOF-grupp och Företagsekonomiska institution, samt VINNOVA. Från Filosofiska Faktultetens gemensamma donationsnämnd erhölls årliga resestipendier som möjliggjorde ett flertal lärorika konferensdeltaganden. Kungl. Vetenskaps- och Vitterhets-Samhället i Göteborg och Adlerbertska forskningsstiftelsen gav genom ett stipendium förutsättningar för en nyttig utlandssejour hösten Ett stort tack till samtliga dessa finansiärer! Även om det är doktoranden som slutligen skriver avhandlingstexten med många ensamma timmar på sin kammare, har arbetet även inslag av en kollektiv process. Jag vill här ta möjligheten att lyfta fram några medskapare till avhandlingens innehåll och utformning. Först och främst vill jag tacka min handledare, Torbjörn Stjernberg, som var den som bjöd in mig att börja vandra på akademiens smala stigar, och har sedermera varit en ständigt påhejande (och bitvis ifrågasättande) reskamrat. Jag vill också tacka Daniel Hjorth, hos vilken jag fick tillbringa några skrivhektiska månader på Copenhagen Business School, Bengt Johannisson som dels i Växjö uppmuntrade mig att starta en forskarkarriär och dessutom var en utmärkt opponent på mitt slutseminarium, och Jan Ljungberg som läste det nästan färdiga manuset och gav mycket nyttiga sista kommentarer. Mest av allt vill jag dock naturligtvis visa min uppskattning till de personer som jag mött ute på fältet ; Erik för Offertkraft/Kompetensarena Väst och Anders för Idébanken, som generöst vigt många timmar utan monetär ersättning. Utan dessa hade avhandlingen stått sig platt. Tålmodigt har de stillat min nyfikenhet och öppnat sig även under svåra och tunga perioder. Andra personer som också på olika sätt har bidragit till den empiriska berättelsen är Tomas, Offertkraft/Kompetensarena Väst; Helena, VGR; Lena, Innovationsbron; Ulf, Teknikbrostiftelsen; Håkan, Microwave Road; Catharina, Lindholmen Science Park; Kjell-Åke, Innovatum; Olivia, Biomedicin Väst; Fredrik Hallberg; Mattias, Marcus, Mårten och alla andra av Idébankens medlemmar; Anders, Shortcut; och Rickard, Lunarstorm.

5 Tack också till; min familj och mina vänner; OLN-gruppen (Torbjörn S., Björn T., Christian J. och Fredrik L.); LOF-gruppen (Lars-Erik N., Axel T., Marita F., Xianghong H. med flera); FEK; Anna-Maria S. från ITuniversitetet; alla forskarkursansvariga; kollegor på ÖF6 och ÖF3; Ann M. som språkgranskade den engelska sammanfattningen; Inga-Lill K., Kajsa L. och andra administratörer; HIT, MATIX & Entreprenörsutbildningen (Anders*2, Robert, Suzanne med flera); CIP & ICM, samt alla andra som kan tänkas ha haft en del i mina våndor och vedermödor. Ett speciellt tack till min älskade Wajda som följt mig och hjälpt till i vått och torrt och som framför allt har fått mitt hjärta att ständigt pulsera. När jag skriver detta förord sitter jag vid köksbordet i en nyinflyttad och ännu något oorganiserad lägenhet i Mölnlycke. Frosten har kunnat börja skymtas på morgonkvisten och klockorna har ställts om till vintertid. Jag har precis skrivit klart utkastet till den färdiga avhandlingen och känner en viss lättnad över att det nog kanske tillslut kommer att gå vägen, med åtta dagar kvar till tryckning. Märkligt det här med förord; placerat först i boken men ofta skrivet sist av allt. Vid denna tidpunkt har många av de frustrerande timmarna framför datorn och de långa tankemobiliserande avbrotten med Spider Solitair, CM4 och Sulky.nu till stor del bleknat bort till förmån för den romantiska bilden av författarskapets kreativa konst. Det är väl så minnet fungerar. Kanske bäst att återuppväcka doktorandarbetets slitsamma vardande och läsa avhandlingen en gång till Björn Remneland Mölnlycke, 31 oktober, 2007

6 Innehåll Introduktion... 9 Ett eftertraktat men svårfångat fenomen... 9 Huvudscenerna VGR & Internet...27 Västra Götalandsregionen...27 Internet...33 De två scenernas betingelser...37 Akt Ett Offertkraft/Kompetensarena Väst...41 Scen I: Offertkrafts uppstart...41 Scen II: Jakten på finansiering...58 Scen III: Om framgång och misslyckanden...65 Scen IV: Projektet börjar stabiliseras...77 Scen V: Ett givande och ett tagande...88 Scen VI: Förändringarnas vindar blåser åter...98 Akt Två Idébanken.se Scen I: Idébankens uppstart Scen II: Jakten på betalande uppdrag Scen III: Allt fler krokar läggs ut Scen IV: Konceptet öppnas upp ytterligare Scen V: Den stora vändpunkten Scen VI: Livet går vidare Akt Tre Hur gick det sedan? Scen I: Åter till Kompetensarena Väst Scen II: Mottagandet av Kompetensarena Väst Scen III: Åter till Idébanken Scen IV: Mottagandet av Idébanken.se Scen V: Slutord från entreprenörerna En dramatistisk diskussion Purpose: Dramats syften i ständig rörelse Agents: Entreprenörernas roller i dramat Scene: Kontextens påverkan på dramat Agency: Entreprenörernas tillvägagångssätt Innovationernas spridning och mottaganden Avslutande tankar kring entreprenörskap Om studier av entreprenörskap Om lärdomar från studiefallen Om skrivandet av entreprenörskapsdraman Några sista ord...272

7 Bilaga I Forskningsansats Språket i centrum Avhandlingens plats i det narrativa fältet Bilaga II Tillvägagångssätt Reflektion kring studiens bakgrund Insamling av data Analys av data Förmedlande av data Berättelsens trovärdighet Bilaga III Entreprenörskapsfältet Entreprenörskap som fenomen och fält Bilaga IV Webb-enkät Idebanken.se English Summary The Winding Road of Entrepreneurship Referenser...339

8

9 Introduktion Ett eftertraktat men svårfångat fenomen Det här är en avhandling om magi; en berättelse om entreprenörskapets fängslande betingelser i att försöka transformera drömmar till bestående strukturer och alla dess känslor och funderingar som följer i dess väg; ett drama som slingrar sig längst skapandekraftens brokiga landskap i spåren av några utvalda vardagshjältar som med inlevelse och uthållighet försöker materialisera sina visioner. Entreprenörsforskaren Paul Reynolds skulle kalla dem nascent entrepreneurs (Reynolds, 2000), det vill säga entreprenörer i vardande som är på väg att etablera sina verksamheter. Entreprenörskap och innovationsskapande anses vara en viktig drivkraft för tillväxt och utveckling inte enbart för framväxande och existerande organisationer utan också för nationer såväl som andra större eller mindre geografiska regioner. Bland annat har småföretagsforskaren David Birch (1979) lyft fram de mindre och nyetablerade företagens vikt i den amerikanska ekonomin och liknande slutsatser har även dragits i svenska studier (Davidsson, Lindmark, & Olofsson, 1994, 1996). Sverige var för övrigt på 1800-talet sett som ett av Europas fattigaste länder och genomgick en anmärkningsvärd industrialiseringsprocess bland annat baserad på en rad viktiga tekniska innovationer i början av 1900-talet. Företag byggdes upp runt dessa uppfinningar och lyckades bli konkurrenskraftiga på regional, nationell och till och med global nivå. I en internationell jämförelse har dock Sverige på 2000-talet haft en föga berömvärd ställning vad gäller landets entreprenöriella aktivitetsgrad. I en årlig internationell studie kallad Global Entrepreneurship Monitor (GEM) 1 har Sverige konsekvent hamnat bland de sämst placerade sedan mätningarna startade år År 2006 kom man exempelvis på 40:e plats av 42 undersökta länder, sett på befolkningsandel mellan år som var involverade i entreprenöriella aktiviteter i tidiga stadier (cirka 4 procent av befolkningen 1 Global Entrepreneurship Monitor (GEM) är ett internationellt forskningsprogram som årligen mäter graden av entreprenöriell aktivitet i olika länder. Det introducerades år 1999 av bland annat Paul Reynolds och drivs som ett partnerskap mellan London Business School och Babson College. Över 120 akademiker deltar aktivt i GEM-projektet etablerades ett icke vinstdrivande företag kallat Global Entrepreneurship Research Association (GERA) med ansvar för GEM och hela dess verksamhet. 9

10 jämfört med exempelvis USA som hade 10 procent och Peru som hade hela 40 procent). I Nuteks 2 årliga attitydundersökning kallad Entreprenörskapsbarometern, som riktar sig mot män och kvinnor mellan år, framkommer det att 70 procent kan tänka sig att bli egenföretagare men endast 30 procent skulle föredra det framför annan sysselsättning (Nutek, 2007). Det har också många gånger visat sig finnas en avog inställning bland redan etablerade småföretagare att expandera sina befintliga verksamheter (Davidsson, 1989; Wiklund, Davidsson, & Delmar, 2003). Att studera hur idéer förvandlas till innovationer och framväxande organisationer är av stor vikt för industrin såväl som för samhället generellt och att finna den där förtrollade formeln som ökar intensiteten och effektiviteten i innovationsprocessen och leder till automatisk entreprenöriell framgång är högt eftertraktat. Det är därför inte heller så konstigt att både akademisk forskning och populärkultur helst vill ge vägledning i hur entreprenörskap skall eller bör bedrivas. Kreativitet som förnyare och förstörare Kreativitet ses allt som oftast som ett recept för att skapa innovationer och ekonomisk tillväxt. Den österrikiske natinalekonomen Joseph Schumpeter poängterade samtidigt att kreativiteten också har en förstörande sida (Schumpeter, 1942) som bryter ner tidigare etablerade strukturer och föreställningar i takt med att nya möjligheter öppnas. Det kan därför finnas en inneboende motsättning mellan å ena sidan nytänkande och å andra sidan intern effektivitet. Ur detta perspektiv medför kreativiteten en balansproblematik för redan etablerade företag som befinner sig på en konkurrensutsatt marknad präglad av tidspress och resursoptimering. All typ av ifrågasättande ligger knappast heller i aktörernas intressen, särskilt då de avviker för mycket från rådande strategier och arbetssätt. Det finns sålunda incitament för att aktivt försöka påverka och styra kreativitetens riktning, både på företagsoch samhällsnivå. Sociologen Robert Merton (1959) teoretiserade om att kreativitet frodas i samhällen där gemensamma mål accepteras men de rådande institutionella medlen inte tas för givna. Men i takt med att omgivningen beskrivs som allt mer turbulent och komplex med innovationsprocesser som sträcker sig utanför de nystartade och etablerade företagens väggar i föränderliga nätverksstrukturer och maktrelationer försvåras möjligheterna till att skapa en sådan 2 Nutek bildades 1991 och stod inledningsvis för Närings- och teknikutvecklingsverket ombildades verksamheten, bytte namn till Verket för Näringsutveckling och blev en statlig förvaltningsmyndighet för frågor rörande näringslivets tillväxt. Nutek hade 2007 omkring 200 anställda i Stockholm, Östersund och Arjeplog. 10

11 gemensam samsyn om visioner och målsättningar. Det är i denna kontext heller inte helt enkelt att ta kontrollen över idéflödet genom traditionella hierarkier och formell auktoritet. I motsats till Mertons teorier görs därför ofta försök att styra innovationsskapandet genom att introducera nya institutionella medel i form av handfasta metoder, modeller och infrastrukturer snarare än att utveckla vägledande gemensamma mål och visioner. Internet för gränsöverskridande innovationsskapande Ett sätt att försöka tygla de gränsöverskridande idé- och innovationsprocesserna är att skapa olika former av webb-baserade arenor 3 som infrastrukturella utvecklingsstöd. Under gynnsamma förhållanden har dessa bevisligen gett förutsättningar för entreprenörskap och kreativitet mellan aktörer i samverkan. Internet kan ju faktiskt i sig sägas vara en virtuell plattform där många innovativa, kreativa aktiviteter tar sin plats, om än i ganska okontrollerade former. Och betydande ekonomiska värden står på spel, för trots den så brutalt spräckta IT-bubblan runt millenniumskiftet med efterdyningar långt in på 2000-talet har en mängd aktörer lyckats bygga upp sagolika Internetrelaterade affärsverksamheter genom att skapa förutsättningar för relationsbildning mellan företag såväl som individer. Både framgångsexemplen och den vällyssnande publiken växer för var dag och retoriken om hur samverkan faciliteras över webbplattformar är logisk och lockande. Det är helt enkelt lätt att bli fascinerad av de många färgsprakande framgångsberättelser om otrolig kapitalomsättning och värdeutveckling som åtminstone vissa av dessa Internetarenor har kunnat visa upp. InnoCentive 4, som nämns nedan, är bara ett exempel i mängden;»[t]he story of InnoCentive points to a deep change in the way companies innovate. Companies can tap emerging global marketplaces to find uniquely qualified minds and discover and develop new products and services faster and much more efficiently than they have in the past. We call these marketplaces Ideagoras, much like the bustling agoras that sprung up in the heart of ancient Athens. In those days, agoras were the center of politics and commerce for the burgeoning Athenian citizenry. Modern-day ideagoras such as InnoCentive serve a more specific purpose: They make ideas, inventions, 3 En mer ingående diskussion kring webbplattformar för kunskapsutbyte och dess betingelser hittas i kapitel 2. 4 InnoCentive är en webbaserad kunskapsplattform och community med över forskare från hela världen inom främst kemi och biologi. Syftet med innovationsplattformen är att matcha dessa forskares kunskaper med multinationella företags konkreta FoU-utmaningar. På så sätt ger InnoCentive företagen tillgång till ett stort nätverk av externa intellektuella resurser och ger samtidigt forskare nya möjligheter att erhålla både akademiskt erkännande och finansiella medel. Plattformen startades av det amerikanska läkemedelsföretaget Eli Lilly år 2001 men drivs numera som ett oberoende företag och nätverk. 11

12 and scientific expertise around the planet accessible to innovation-hungry companies.«(tapscott & Williams, 2006) Mot en öppnare innovationsprocess? Det traditionella sättet att skapa innovationer i företag är att låta det ske inhouse, det vill säga innanför företagets väggar i egna forsknings- och utvecklingsavdelningar. Företag tävlar om att locka till sig de smartaste individerna och den bästa utrustningen för att ta fram produkter och tjänster som ger dem ett försprång gentemot arga konkurrenter. Det så kallade intellektuella kapitalet (Stewart, 1997; Sveiby, 1997) 5 skyddas med näbbar och klor genom företagshemligheter och patenträttigheter. Men trots att detta fortfarande får sägas vara det dominerande industriella paradigmet har det från flera håll i både retoriska och praktiska handlingar också etablerats alternativa tillvägagångssätt. Nationalekonomen Ronald Coase postulerade på 30-talet varför företag bygger upp innovationsprocesser i interna hierarkiska strukturer istället för att köpa och sälja dem fritt på marknaden, vilket skulle kunna ses som mer effektivt. Huvudorsaken är enligt Coase att det är förenat med extra så kallade transaktionskostnader att hantera information och relationer utanför det egna gränsområdet (Coase, 1937). Coase argumenterar att företag bör behålla transaktionerna internt så länge marginalkostnaderna för att göra så är lägre än att köpa och sälja det på marknaden, ett resonemang som även hans adept Oliver Williamson (1975) senare vidareutvecklade. Vissa, exempelvis Harvardprofessorn Yochai Benkler (2006), anser nu att den informationsteknologiska eskaleringen har öppnat möjligheter till att kraftigt minska dessa transaktionskostnader. Information är som produkt enligt Benkler nonrival, det vill säga har en nästan obefintlig kostand att återproducera, vilket kan ge argument för att på företagsnivå handla med information externt 6, exempelvis på webbplattformar som tidigare nämnda InnoCentive. Benkler menar dessutom att detta ur samhällsperspektiv bör ske gratis, då properitära restriktioner minskar dess värde och spridning. Det senare kolliderar dock många gånger med trossatsen att om information kring exempelvis idéer och smarta innovationer tvingas spridas utan ersättning till upphovsmakarna 5 Sullivan (2000) delar in intellektuellt kapital i tre sammanflätade områden; 1) human capital (d.v.s. erfarenhet, kunskap, kreativitet etc.), 2) intellectual assets (d.v.s. uppfinningar, lösningar, program etc.), och 3) intellectual property (d.v.s. intellektuella tillgångar som är skyddade genom ex. patent, trademarks, copyright eller trade secrets). 6 Huruvida transaktionskostnaderna verkligen har blivit non-rival genom informationsteknologin kan förvisso ifrågasättas. Bland annat poängterar Williamson (1975) att transaktionskostnader bygger på ett antagande om individers opportunism, något som knappast har minskat genom introducerandet av IT. 12

13 minskar deras vilja att fortsätta skapa (med antagandet att det främst är ekonomiska drivkrafter som ligger bakom kreativiteten). Här öppnas således en intressant, viktig och ofta livfull debatt om immaterialrätt i olika former. Oavsett vilken normativ hållning man har kring huruvida spridning av innovationer bör hållas kostnadsfritt eller inte, har en rad exempel visat att det kan vara både framgångsrikt och inkomstbringande att på olika sätt öppna upp sin innovationsprocess och låta idéer flöda in och ut över organisationsgränserna. Företag som Procter & Gamble, Eli Lilly och IBM har alla gått i den riktningen och bjudit in externa aktörer till att bidra i nytt, gemensamt värdeskapande. Chefen för enheten Innovation and Knowledge på Procter & Gamble, Larry Huston, förklarade i Harvard Business Review hur hans företag har gått tillväga och beskrev några av de utmaningar de stått inför under förändringsresan;»as we studied outside sources of innovation, we estimated that for every P&G researcher there were 200 scientists or engineers elsewhere in the world who were just as good a total of perhaps 1.5 million people whose talents we could potentially use. But tapping into the creative thinking of inventors and others on the outside would require massive operational changes. We needed to move the company s attitude from resistance to innovations not invented here to enthusiasm from those proudly found elsewhere. And we needed to change how we defined, and perceived, our R&D organization from 7,500 people inside to 7,500 plus 1.5 million outside, with a permeable boundary between them.«(huston & Sakkab, 2006:59-60) En annan framgångsberättelse i samma genre handlar om leksakstillverkaren LEGO och deras produkt Mindstorm som gör det möjligt att bygga robotar genom en kombination av legobitar och specialutvecklad mjukvara. Då intresset för att bygga Mindstorm-robotar spred sig från ursprungliga målgruppen (d.v.s. barn och ungdomar) till att även innefatta mycket tekniskt kunniga individer med ökade behov och önskemål började kunderna själva modifiera den immaterialrättsligt skyddade programvaran. Inledningsvis sågs detta inte med blida ögon från LEGO men ganska snart insåg man att det snarare var till fördel för företaget att via webben öppna upp programkoderna för fri nedladdning, användning och modifiering åt allmänheten. På detta sätt fick företaget nämligen tusentals fria FoU-timmar från externt håll och produkterna blev både bättre anpassade till kundbehoven och mer köpta (Tapscott & Williams, 2006). Det finns alltså en rad exempel på olika former av kollektiva innovationsprocesser lagliga såväl som olagliga där hundratals, tusentals eller till och med miljontals aktiva användare samlas på webben och interagerar i gemensamt innehållsbyggande. Dessa berättelser är ofta av romantisk karaktär och tillverkar hjältar som blir till förebilder för andra entreprenörer och eldar på deras drömmar om guld och gröna skogar i erövrandet av Internets 13

14 till synes oändliga möjligheter. Men även om empiriskt grundade studier om framväxten av webb-baserade innovationsplattformar har ökat något i antal de senaste åren är de fortfarande relativt få. Forskning inom andra akademiska fält har dock visat på svårigheterna att få gränsöverskridande konstellationer att fungera i praktiken, då till exempel maktspel och elitism eller snyltning och freerider -problematik ofta besudlar de vackra samarbetstankarna. De nyutvecklade innovationsverktygen borde således möta både en stor mängd motstridiga företagsviljor och frågor kring sekretess, insatskontroll och potentiell värdefördelning. Att få de institutionella verktygen att fungera som stöd och pådrivare snarare än hinder för kreativitet torde därmed vara en svår utmaning. Avhandlingens avsikt Om nu webbplattformar är och kommer att förbli ett viktigt inslag som sammanlänkande infrastruktur till kunskapsutbyte och innovationsskapande mellan aktörer från olika sfärer, hur blir då dessa kollektiva strukturer till? Framgångsberättelser i all ära men talar de verkligen om vad som sker eller lyfter de istället fram en idealiserande, halvlömsk myt av skeendet? I denna avhandling studeras på nära håll framväxande skapelseprocesser kring två webb-baserade kunskapsplattformar och dess nascent entrepreneurs (Reynolds, 2000). Det är alltså inte hur redan etablerade arenor fungerar som främst är i fokus, utan framför allt entreprenörernas bakomliggande arbete med att få dessa strukturer att över huvudtaget bli till. Studien startar vid en tidpunkt då idéer fortfarande är vaga och föränderliga, innan de materialiserats och stabiliserats, och följer sedan etableringsprocessernas framåtskridande resa. Forskningsfrågan är: Hur utvecklas entreprenöriella processer från idéer till realisering? Longitudinella studier kan åtminstone i viss mån täcka glappet mellan dåtid och nutid och ersätta mystiken runt innovationsprocessen (Pettigrew, 1990). Genom att följa entreprenörer över en längre tidshorisont med regelbundet återkommande intervjuer vill jag beskriva vad, hur och varför de agerar som de gör och vilka konsekvenser det får för idéernas förverkligande. Intervjumaterialet ger upprepade tillfällen för entreprenörerna (och mig själv) att reflektera kring centrala planer och händelser både i stunden och över förloppet. Tanken är att på detta sätt ge en berättelse om entreprenörskapets vindlande väg; som voluntaristisk och icke-linjär där slutet är ovisst och de intensiva känslorna ännu inte hunnit blekna bort. Ett annat sätt att se på forskningsfrågan är därför: Hur utvecklas och förändras entreprenörens uppfattning och skildring av sitt eget och av omgivningens agerande under den osäkra initiala perioden när idéer är på väg att realiseras? 14

15 Målsättningen är inte att punkta ned normativa slutsatser för entreprenöriell verksamhet eller medvetet förminska den komplexitet som entreprenörerna dagligen står inför. Istället kan förhoppningsvis avhandlingen ge inspiration och tankemässig stimulans till praktiker och akademiker som på olika sätt är intresserade av ämnet. En önskan är att få läsaren att ställa sig frågan; Vad skulle jag ha gjort i samma ställe? och på detta sätt öka chanserna att vinna insikter kring etableringsprocessens utmaningar från insidan. Tsoukas och Chia (2002) säger;»only by placing ourselves at the center of an unfolding phenomenon can we hope to know it from within. Take the example of the character Tom Sawyer, whose adventures are the subject of Mark Twain s eponymous novel. Mark Twain vividly paints Tom s personality in different circumstances, ranging from the funny to the horrifying, and we get to know him and life in the American South quite well. However, this would still be knowledge from the outside. We would get knowledge from the inside through intuitively sympathizing with Tom Sawyer, that is, if we were to draw on our experiences and identify with the character himself. Then we would truly know the character, in all his complexity, in the same way that we know a city through walking on its streets rather than via photographs of it.«(tsoukas & Chia, 2002:571) Det framhålls ofta en distinktion mellan amerikansk och europeisk forskningstradition där den förstnämnda sägs fokusera på statistiska enkätstudieanalyser medan den senare beskrivs ha en öppnare hållning gentemot kvalitativa metoder (ex. Gartner & Birley, 2002). Hans Landström (2005) menar att även om sådana generaliseringar kan vara svåra att göra eftersom framför allt entreprenörskaps- och småföretagsforskningen i Europa är mycket heterogen kan europeiska forskare sägas försöka återspegla en komplexitet och en realism, samt en detaljrikedom, men kanske på bekostnad av en lägre grad av statistisk sofistikering och statistisk generaliserbara resultat (Landström, 2005:131). Det är till denna alternativa, kvalitativa och i mitt tycke ännu alltför småskaliga del av entreprenörskapsfältet som jag har för avsikt att medverka. Min förhoppning är att läsaren genom den här texten åtminstone i någon mån ska komma att uppleva entreprenörernas vandring; om inte från insidan så i alla fall med stor närhet. Med avhandlingen vill jag ge ett bidrag till det framväxande förhållningssättet som sätter språket i centrum för att förstå entreprenörskap (Hjorth, Johannisson, & Steyaert, 2003; Hjorth & Steyaert, 2004) och som försöker omskriva och skapa nya utrymmen inom entreprenörskapsfältet (Hjorth, 2003). Jag tror att avhandlingens empiriska entreprenörskapsdrama kan öka kunskapen om entreprenörskapets magi enbart genom att med berättelsens kraft ge rörelse till de relativt livlösa etableringsmodeller som redan är så ofta förekommande. 15

16 Kort introduktion av studiefallen Det första studiefallet är ett projekt som kallas Ökad Offertkraft och som sedermera döptes om till Kompetensarena Väst. Kortfattat kan man beskriva själva idén som ett webb-baserat visualiseringsverktyg där aktörer inom till exempel en viss bransch eller geografisk region kan lägga in information om sina tillgängliga kompetenser, resurser och utrustning, vilket ger möjligheter till andra intresserade företag att ta kontakt för olika former av samarbeten. Under åren drevs applikationsutvecklingen som ett projekt finansierat genom offentliga medel och med offentliga aktörer som huvudmän. Det andra studiefallet följer etableringen av en webbsida kallad Idébanken.se som lanserades i februari Bakom denna plattform ligger en entreprenör vars ursprungliga tanke var att skapa en marknadsplats för idéer på Internet. Privatpersoner såväl som företag skulle på sidan lägga upp frågor eller problem och på detta sätt få tips, idéer och förslag på lösningar. Med privat finansiering och stor envishet började konceptet ta form och spridas. De två fallstudiernas fortskridande från vision till materialisering kompletterar varandra och dess likheter och skillnader skapar utrymme för vidare reflektioner och analyser kring entreprenörskapets betingelser i framväxande verksamheter. Varför det blev just dessa två studiefall som bygger upp det empiriska materialet kommer att framgå av berättelsen samt diskuteras vidare i metodkapitlet som ligger som Bilaga II. Hur har entreprenörskap främst studerats tidigare? 7 Schumpeter (1934) pekade ut entreprenören som en central funktion i samhället, det vill säga personen som bryter mönster och skapar något nytt en innovation genom att kreativt förstöra det gamla och skapa ojämnvikt på marknaden. Denna individ, av Schumpeter kallad the Great man, har genom tiderna beklätts med hjältemässiga egenskaper, behov, attityder, värderingar och beteenden som särskiljt honom (sällan henne) från resterande dödliga (Shane, 2003). I takt med en allt mer komplex, globaliserande värld med nya kontextuella spelregler såsom ökad konkurrens, sofistikerad teknologi och en allt snabbare förändringstakt har akademiker som Michael Porter (1980) och Michael Gibbons (1994) argumenterat för nya entreprenöriella mönster där samverkan mellan olika aktörer har satts i centrum. I tillväxtsagorna ersattes sålunda den enskilda entreprenörsriddaren av stora arméstrukturer döpta till kluster, nätverk, Triple Helix och/eller innovationssystem. När entreprenörskap anses inbäddat i ett större sammanhang 7 För en mer utförlig genomgång av entreprenörskapsfältet, se Bilaga III. 16

17 hamnar plötsligt också faktorer såsom infrastruktur, koordinering och ömsesidigt förtroende i fokus. Båda ovanstående förklaringsmodellerna bygger ofta på rationalistiska grundantaganden. I det första fallet uträttas mirakel om personen har rätt egenskaper och förutsättningar, i det andra fallet sker underverken då en optimal kombination av individer sätts samman på en gemensam arena. Innovationsprocessen kan på detta sätt kännas mer kontrollerbar men samtidigt riskerar synen på värdeskapande att reduceras till en enkel och behändig a+b=c-formel där termerna a och b (ibland kallade framgångsfaktorer) automatiskt och relativt oproblematiskt anses leda till framgångssumman C. Personlig drivkraft (a) + Ekonomiska resurser (b) = Vinstgivande verksamhet (C) eller Regionföretagens samarbeten (a) + Politikernas kapital (b) = Ekonomisk tillväxt (C) Everett Rogers, kanske mest känd för sina empiriska studier om innovationers spridning, menar att det inom hans akademiska fält finns en inbyggd så kallad pro-innovation bias (Rogers, 1995: ), det vill säga att en övervägande del av studierna koncentrerar sig på framgångsrika spridningsförlopp. Han förklarar denna asymmetriska hållning bland annat med att forskarnas finansiärer i allmänhet har en positiv attityd till lyckosamma processer, vilket kan smitta av sig på urval av studiefall och slutsatser. Han menar också att det rent praktiskt är lättare för forskare att rekapitulera framgångsrika spridningsförlopp än misslyckade dito.»because of the pro-invention bias, we know much more (1) about the diffusion of rapidly spreading innovations than about the diffusion of slowly diffusing innovations, (2) about adoption than about rejection, and (3) about continued use than about discontinuance [ ] The problem is that we know too much about innovation success, and not enough about innovation failures.«(rogers, 1995:105) Många innovationsstudier har alltså gemensamt att de är utforskade efter att resultaten uppkommit. Man undersöker fenomen som redan nått välgång och tar retrospektivt fram orsakerna bakom utvecklingen. Detta tillvägagångssätt innebär naturligtvis en stor risk för vad psykologer kallar hindsight bias ; att man i efterhand konstruerar skeenden som planerade, förutsägbara och rationella. Samtidigt är man smärtsamt medveten om svårigheten att med samma metodik analysera framtiden; att förutse vilka framgångsfaktorer som gäller imorgon, vilka innovationer som kommer att bli lyckosamma och hur mycket värde de då skapar. En berättelse som i efterhand konstruerats som en framgångssaga kan ganska lätt lyfta fram både framgångsfaktorer och stolta hjältar men innan det lyckade resultatet har visar upp sitt vackra leende måste givetvis en massa andra intressanta saker först ske. Att dessa händelser ofta är löst sammankopplade och inte alltid ligger under entreprenörens totala kontroll inser säkerligen de flesta, men det avspeglas mycket 17

18 lite i den enorma mängd entreprenörs- och innovationslitteratur som hittills publicerats. De tusentals aktiviteter och händelser som inte passar in i den slutliga historiebeskrivningen har därmed medvetet eller omedvetet med tiden kommit att falla i glömska. Andra sätt att se på entreprenörskap Entreprenörskapsfältets starka influenser från nationalekonomin och managementlitteraturen har påverkat bilden av entreprenörskap som en mekanisk funktion på marknaden och entreprenörerna som kallt planerande, vinstmaximerande varelser (Hjorth, 2003). På detta sätt har slutsatser kring entreprenörskap många gånger dragits på en förenklad och aggregerad nivå, långt distanserad från de verkliga händelsernas praktik.»nevertheless, entrepreneurship has been patronized by management. On the one hand management has adopted the mission to discipline entrepreneurship, its aptitude for unsolicited initiative, spontaneity, immediacy, improvisation, playfulness, and passion. On the other hand it has used entrepreneurship as a source of energy to vitalize aging structures in organizations.«(hjorth et al., 2003:92) Fältet har också haft starka influenser från psykologin, med fokus på individers personliga egenskaper. En av de tidigaste företrädarna till att försöka förflytta entreprenörsforskarnas fokus ifrån individens inneboende kvalitéer till själva processen och dess skeenden är William Gartner (1985; 1988). Framför allt hans artikel Who Is an Entrepreneur? Is the Wrong Question 8 (Gartner, 1988) fick ett stort genomslag, där han förespråkar att entreprenörskapsforskningen bör koncentrera sig på tillblivelseprocessen av nya verksamheter snarare än att karaktärisera individer i psykologiska fack. Likväl som Thomas Dandridge (1979) påpekade att småföretag bör söka efter en egen organisationsteori eftersom de inte fungerar på samma sätt som storföretagen, behöver ännu icke etablerade organisationer skapa sina egna teorier för att förklara dess arbetssätt och utmaningar. Eller som Katz och Gartner (1988) skriver;»the irony is that when we turn to literature for guidance on how to identify new organizations, our theories and definitions about organizations assume that they already exist; that is, the starting point for our theories begins at the place where the emerging organization ends.«(katz & Gartner, 1988:429) Men även i processinriktade entreprenörskapsstudier har psykologiskt orienterade och rationalistiska angreppssätt nästlat sig in. Shane och Venkataraman (2000) menar exempelvis att entreprenörskap handlar om att söka upp 8 Gartner (2004) har även själv skrivit om bakgrunden till artikelns tillkomst. 18

19 och exploatera nya affärsmöjligheter. Shane (2003) för ett resonemang kring dessa affärsmöjligheter som om de skulle finnas explicit därute och kunna plockas likt svamp om bara entreprenören är duktig nog att upptäcka dem; att denne har tillgång till rätt information och kontaktnätverk men också en kognitiv förmåga att kunna se saker som andra inte ser. Det har även skapats en mängd processmodeller uppbyggda på bestämda faser eller aktiviteter kring hur nya verksamheter utvecklas. Många av dem har dock kritiserats för att ha en alltför deterministisk syn på skapelseprocessen (Sexton & Bowman-Upton, 1991). Reynolds och Miller (1992) lyfter exempelvis utifrån en studie av 3000 etablerade (amerikanska) företag fram fyra nyckelaktiviteter vid verksamheters etableringar; 1) personligt engagemang, 2) första anställningen, 3) initiala finansieringen och 4) inledande försäljningen. De drar samtidigt slutsatsen att både angreppssätt och mognadstid varierade avsevärd mellan olika företag och branscher. Också Delmar, Davidsson och Gartner (2003) har i en studie av svenska tillväxtföretag konstaterat att det föreligger en stor heterogenitet i sättet som verksamheter växer. Chia (1995; 1999) menar att många organisationsteorier förvisso säger sig vara processorienterade men fokuserar framför allt på beständiga steg eller faser, snarare än den kontinuerliga förändringen. Chia (1995) tar upp matematikern och filosofen Alfred North Whiteheads (1929) begrepp the Fallacy of Misplaced Concreteness som säger att det finns en tendens att se fysiska objekt som de naturliga analysenheterna, snarare än dess inbördes relationer vilket vore mer intressant. Chia förespråkar att man studerar organisationers becoming istället för being 9. Tillsammans med Tsoukas (2002) skriver han vidare;» as well as not knowing a lot about the micro-processes of change, we do not know enough about how change is actually accomplished. Even if we can explain, ex post facto, how and why organization A moved from archetype X to archetype Y, or from position A to position B [ ] our explanation would look like a post-mortem dissection [James 1909/1996, p. 262]; it would not be fine-grained enough to show how change was actually accomplished on the ground how plans where translated into action and, by so doing, how they got modified, adapted, and changed.«(tsoukas & Chia, 2002:568) Ett antal entreprenörsforskare har liknande förhållningssätt som Chia (ex. Gartner, Bird, & Starr, 1992; Katz & Gartner, 1988) och menar att man kan se entreprenörskap som en utvecklingsprocess i skapandet av en organisation och att affärsmöjligheter i sig är socialt konstruerade (Steyaert & Hjorth, 2004). Språket och berättandet får därmed en central betydelse i entreprenörens iscensättande (Hjorth & Steyaert, 2004). Daniel Hjorth (2001) poängterar att entreprenörskap rent litterärt kan delas upp i två ord; entre (mellan) 9 Steyaert (2007) pekar på att denna ontologiska debatt går tillbaks ända till Friedrich Nietzsche (1886/1968:708) som bland annat skrev; Becoming must be explained without recourse to final intentions [ ] Becoming does not aim at a final state, does not flow into being. 19

20 och prendre (ta), vilket kan illustrera ett slags erövrande av rum mellan befintliga strukturer. Han anser också att entreprenören bör liknas vid den lekande ( homo ludens ) snarare än den ekonomiskt rationella ( homo oeconomicus ) människan, som med passion och nyfikenhet utvecklar sina entreprenöriella mellanrum. Hjorth (2007) säger;»[t]here is a drama of entrepreneurship that becomes almost completely neglected through our attention to the economy of entrepreneurship. This drama, I believe, is possible to study in narratives through a focus on events [ ] Narratives allow for a creative evocativeness [ ] making readers experience and not only understand what happened.«(hjorth, 2007: ) Narrativt drama som presentationssätt Denna avhandling kommer att anamma ett narrativt 10 angreppssätt för att beskriva och diskutera de entreprenöriella processerna, vilket är en metod som fått ökat intresse i det akademiska entreprenörskapsfältet (Hjorth & Steyaert, 2004). På detta sätt vill jag lyfta fram en nära kontakt med entreprenörernas dagliga känslor av hopp och lycka såväl som frustration och oro, samt visa hur deras berättelser förändras över tid. Entreprenörskapets kronologiska utveckling kommer att presenteras som ett drama i realtid med inslag av scener, dekor, aktörer, manus, publik och en intrig formad kring konfliktoch känslofyllda ingredienser. Merriam-Webster definierar drama som; 20»a composition in verse or prose intended to portray life or character or to tell a story usually involving conflicts and emotions through action and dialogue and typically designed for theatrical performance.«nationalencyklopedin beskriver dramat som en av litteraturens tre grundformer, vid sidan av lyriken och epiken. Ett sätt att särskilja de olika formernas inbördes uppdelning är att utgå från tidsaspekten; då epiken återberättar händelser i förfluten tid rör sig dramat vanligtvis i nutid. Ett annat sätt att särskilja dem är att utgå från textens innehåll;»medan epiken har sin styrka i breda beskrivningar av en yttre verklighet och lyriken i analyser av subjektiva själstillstånd, utspelar sig dramat i ett mellanmänskligt område, alltså i handlande människors möten med varandra. Det beskriver deras vänskaps- och kärleksförhållanden, deras inbördes konflikter och strider. Dialogens dominans i dramat återspeglar detta förhållande.«(nationalencyklopedin, 2005) Utifrån dessa definitioner av dramaformen tycks den passa väl som presentationssätt i beskrivningar av pågående entreprenörskap i realtid. Entreprenörskap handlar mycket om att hantera en fluktuerande nutid och gå mot en 10 Ett narrativ är enligt Czarniawska (2004a:17) en uttalad eller skriftlig text som skapar mening till kronologiskt sammanlänkade händelser. En mer ingående litteraturöversikt över det narrativa fältet hittas i Bilaga II.

Collaborative Product Development:

Collaborative Product Development: Collaborative Product Development: a Purchasing Strategy for Small Industrialized House-building Companies Opponent: Erik Sandberg, LiU Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Vad är egentligen

Läs mer

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09 Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot Självstyrda bilar Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about when you could buy a self-driving car and what they would look like. I also mention

Läs mer

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är Agenda 1. Begreppet socialt entreprenörskap Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är 2. Sociala entreprenörer som hybrider Om sociala entreprenörer som personer som vägrar att välja mellan

Läs mer

729G27. Pilot, skrivande och avslutning. Johan Blomkvist IDA-HCS-IxS Twitter: @hellibop

729G27. Pilot, skrivande och avslutning. Johan Blomkvist IDA-HCS-IxS Twitter: @hellibop 729G27 Pilot, skrivande och avslutning Johan Blomkvist IDA-HCS-IxS Twitter: @hellibop Dagens Skrivande Piloten Rester från förra gången validering Någon slags sammanfattning 2 Jag är på semester till 16

Läs mer

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Närvarande: Oliver Stenbom, Andreas Estmark, Henrik Almén, Ellinor Ugland, Oliver Jonstoij Berg. 1. Mötets öppnande. Ordförande Oliver Stenbom öppnade mötet. 2.

Läs mer

PDP som redskap för karriärutveckling i utbildning. Ola Tostrup

PDP som redskap för karriärutveckling i utbildning. Ola Tostrup PDP som redskap för karriärutveckling i utbildning Ola Tostrup - 16, 4, 47, 3 Dagens föreställning Vad innebär PDP och varför PDP Hur vi designat det inom utbildningen Kompetensbegreppet och vilka kompetenser

Läs mer

Cross Media Storytelling

Cross Media Storytelling Cross Media Storytelling Storytelling En del av Cross Medialogiken Andra: Play, performance, spectacle, branding, etc. Reflekterar ekonomin i branschen Horisontella effekter av koncernägande Synergi: branding

Läs mer

50 NYANSER AV VARFÖR BARA NÅGRA FÅ LYCKAS. Håkan Ivarsson, Claes Molin, Igor Lishajko, Jan Wiestål & Frank Bertil Johnsson

50 NYANSER AV VARFÖR BARA NÅGRA FÅ LYCKAS. Håkan Ivarsson, Claes Molin, Igor Lishajko, Jan Wiestål & Frank Bertil Johnsson 50 NYANSER AV VARFÖR BARA NÅGRA FÅ LYCKAS Håkan Ivarsson, Claes Molin, Igor Lishajko, Jan Wiestål & Frank Bertil Johnsson 50 NYANSER AV LEAN VARFÖR BARA NÅGRA FÅ LYCKAS Författarna Grafisk form: Håkan

Läs mer

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar Enterprise App Store KC TL Sammi Khayer Konsultchef mobila lösningar Familjen håller mig jordnära. Arbetar med ledarskap, mobila strategier och kreativitet. Fotbollen ger energi och fokus. Apple fanboy

Läs mer

Exportmentorserbjudandet!

Exportmentorserbjudandet! Exportmentor - din personliga Mentor i utlandet Handelskamrarnas erbjudande till små och medelstora företag som vill utöka sin export Exportmentorserbjudandet! Du som företagare som redan har erfarenhet

Läs mer

Platsar människan i morgondagens företag?

Platsar människan i morgondagens företag? Platsar människan i morgondagens företag? - att ta utgångspunkt i den mänskliga naturen Lasse Berg och Bo Rex HR-dagarna 2013-09-26 Hur människan blev människa om människans evolution Lasse Berg 1 Vad

Läs mer

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09 EXTENAL ASSESSENT SAPLE TASKS SWEDISH BEAKTHOUGH LSPSWEB/0Y09 Asset Languages External Assessment Sample Tasks Breakthrough Stage Listening and eading Swedish Contents Page Introduction 2 Listening Sample

Läs mer

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB Utveckla samarbete inom avdelningen Utveckla samarbetet mini workshop! i butikens ledningsgrupp Grid International AB Grid International AB Om ledarskap och samarbete som ger både ökat resultat och bättre

Läs mer

Välkommen till Creosa.

Välkommen till Creosa. Välkommen till Creosa. Vi hjälper företag och organisationer att tänka kreativt, hitta nya lösningar på olika typer av problem och utmaningar och skapa förutsättningar för att förverkliga kreativa idéer.

Läs mer

Kanban är inte din process. (låt mig berätta varför) #DevLin2012 15 Mars 2012

Kanban är inte din process. (låt mig berätta varför) #DevLin2012 15 Mars 2012 Kanban är inte din process (låt mig berätta varför) #DevLin2012 15 Mars 2012 Torbjörn Tobbe Gyllebring @drunkcod tobbe@cint.com Är du eller känner du en Kanban hipster? Förut körde vi X nu kör vi Kanban

Läs mer

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience Här kan du checka in med rent samvete Check in here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet

Läs mer

Hur utforma en strategi för användande av sociala medier? Skapa nytta och nå fram i bruset

Hur utforma en strategi för användande av sociala medier? Skapa nytta och nå fram i bruset Hur utforma en strategi för användande av sociala medier? Skapa nytta och nå fram i bruset Och nu då? När sociala medier, som vi känner dem, blivit en självklarhet. Whats next? Fyra konkreta råd

Läs mer

Implementering - teori och tillämpning inom hälso- och sjukvård

Implementering - teori och tillämpning inom hälso- och sjukvård Implementering - teori och tillämpning inom hälso- och sjukvård Siw Carlfjord Leg sjukgymnast, Med dr IMH, Linköpings universitet There are not two sciences There is only one science and the application

Läs mer

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR Kontrollera vilka kurser du vill söka under utbytet. Fyll i Basis for nomination for exchange studies i samråd med din lärare. För att läraren ska kunna göra en korrekt

Läs mer

Lars Lindmark 28 juni 2015. Designstuga. ett designlabb för hållbar utveckling. Beskrivning designstuga, sida 1

Lars Lindmark 28 juni 2015. Designstuga. ett designlabb för hållbar utveckling. Beskrivning designstuga, sida 1 Designstuga ett designlabb för hållbar utveckling Beskrivning designstuga, sida 1 Design Förmåga att lösa komplexa problem Designprocessen är en förmåga att samla och involvera aktörer för att tillsammans

Läs mer

2014-11-21 Av Patrik Österblad

2014-11-21 Av Patrik Österblad 2014-11-21 Av Patrik Österblad The interview We take a dive into a situation most of us have been in. The job interview. Questions and answers you as a job seeker perhaps should ask, as well as what you

Läs mer

P-piller till 14-åringar?

P-piller till 14-åringar? P-piller till 14-åringar? Ämne: SO/Svenska Namn: Hanna Olsson Handledare: Anna Eriksson Klass: 9 9 Årtal: 2009 SAMMANFATTNING/ABSTRACT...3 INLEDNING...4 Bakgrund...4 Syfte & frågeställning,metod...4 AVHANDLING...5

Läs mer

Spelplanen ändras. 1. Agila arbetssätt växer sig starkare. 2. Förenkling, transparens och flexibilitet blir ledstjärnor i förändringsarbeten.

Spelplanen ändras. 1. Agila arbetssätt växer sig starkare. 2. Förenkling, transparens och flexibilitet blir ledstjärnor i förändringsarbeten. Spelplanen ändras Allt fler är överens om att vi står inför en förändring i sättet att se på och arbeta i projekt och organisationer. Trender kommer och går men det finns några som kommer att bestå och

Läs mer

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II English version A. About the Program in General We will now ask some questions about your relationship to the program

Läs mer

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare QUICK START GUIDE / SNABBSTART GUIDE More information and instruction videos on our homepage www.indol.se Mer information och instruktionsvideos på vår hemsida

Läs mer

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE N.B. The English text is an in-house translation. William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse (organisationsnummer 802426-5756) (Registration Number 802426-5756) lämnar härmed följande hereby submits

Läs mer

KONCEPTUALISERING. Copyright Dansk & Partners

KONCEPTUALISERING. Copyright Dansk & Partners KONCEPTUALISERING Concept begins to 80 % in content, 20 % in process and 20 % in presentation. The conceptualization work always starts in process because if you cannot communicate what you want to say

Läs mer

GÖRA SKILLNAD. om vikten av hållbar produktion och om hur den kan skapas. Bengt Savén Södertälje Science Park, 2014-11-07

GÖRA SKILLNAD. om vikten av hållbar produktion och om hur den kan skapas. Bengt Savén Södertälje Science Park, 2014-11-07 GÖRA SKILLNAD om vikten av hållbar produktion och om hur den kan skapas Bengt Savén Södertälje Science Park, 2014-11-07 KORT OM MITT YRKESLIV ABB (trainee Melbourne, chef NC-programmering, produktionsteknisk

Läs mer

Richard Skogward CEO

Richard Skogward CEO Richard Skogward CEO Att berätta om Axelent Engineering skulle kunna ta en hel dag. Vi väljer den korta och snabbaste vägen: Vi har en enda uppgift Att skapa lönsamma flöden i våra kunders produktion Vi

Läs mer

Nya sätt att sälja Livsmedel - nya krav på information

Nya sätt att sälja Livsmedel - nya krav på information Nya sätt att sälja Livsmedel - nya krav på information GS1 Seminarium Lena Sparring 28 Maj 2013 Detta är ICA Det här är ICA-idén Enskilda handlare i samverkan, som framgångsrikt kombinerar mångfald och

Läs mer

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET National Swedish parental studies using the same methodology have been performed in 1980, 2000, 2006 and 2011 (current study). In 1980 and 2000 the studies

Läs mer

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare.

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. ÅRSSTÄMMA REINHOLD POLSKA AB 7 MARS 2014 STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT I 17 Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. Styrelsen i bolaget har upprättat en kontrollbalansräkning

Läs mer

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience Här kan du sova med rent samvete Sleep here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet har gjort

Läs mer

Förändrade förväntningar

Förändrade förväntningar Förändrade förväntningar Deloitte Ca 200 000 medarbetare 150 länder 700 kontor Omsättning cirka 31,3 Mdr USD Spetskompetens av världsklass och djup lokal expertis för att hjälpa klienter med de insikter

Läs mer

Drivkrafter hinder mervärde

Drivkrafter hinder mervärde 2013 03 06 Ulf Hedbjörk Universitets och högskolerådet Internationell mobilitet Drivkrafter hinder mervärde Ny myndighet: Universitets och högskolerådet HSV VHS YH UHR IPK KRUS Tre studier från UHR under

Läs mer

being connected to 450 Telecom companies? being connected to 575 BioTech companies in the largest cluster in the world?

being connected to 450 Telecom companies? being connected to 575 BioTech companies in the largest cluster in the world? What about being connected to 450 Telecom companies? being connected to 575 BioTech companies in the largest cluster in the world? How about being connected to 11 colleges and major research universities?

Läs mer

Blivande och nyblivna föräldrars uppfattningar om munhygien och tandvård före och efter immigration till Sverige

Blivande och nyblivna föräldrars uppfattningar om munhygien och tandvård före och efter immigration till Sverige Blivande och nyblivna föräldrars uppfattningar om munhygien och tandvård före och efter immigration till Sverige Masteruppsats (ej examinerad) av Kasra Katibeh F.d. student vid Folkhälsovetenskapliga programmet,

Läs mer

TRENDERNA SOM FORMAR DIN VERKLIGHET 2014 ÅRETS IT AVDELNING 2014 2014-01-23

TRENDERNA SOM FORMAR DIN VERKLIGHET 2014 ÅRETS IT AVDELNING 2014 2014-01-23 TRENDERNA SOM FORMAR DIN VERKLIGHET 2014 ÅRETS IT AVDELNING 2014 2014-01-23 THE POWER OF INTEGRATION There will not exist hardware without services integrated, services without applications surrounding

Läs mer

Studenter utan gränser Strengthening Students International Education

Studenter utan gränser Strengthening Students International Education Studenter utan gränser Strengthening Students International Education Catherine Gillo Nilsson Göteborgs universitet Del I INLEDNING Syfte och Fokus Workshopens Lärandemål What to expect Efter workshopen

Läs mer

Klimatförtroendebarometern Så tycker folket 2012

Klimatförtroendebarometern Så tycker folket 2012 Klimatförtroendebarometern Så tycker folket 2012 Sifo undersökning, beställd av Hagainitiativet, om svenska folkets syn företags klimatinformation och deras trovärdighet (juni 2012) BAKGRUND Hagainitiativet

Läs mer

Intellektuell )llgångsinventering En bra start på EU- projekt. Anna Aspgren & Lena Holmberg Innova)onskontor Väst

Intellektuell )llgångsinventering En bra start på EU- projekt. Anna Aspgren & Lena Holmberg Innova)onskontor Väst Intellektuell )llgångsinventering En bra start på EU- projekt Anna Aspgren & Lena Holmberg Innova)onskontor Väst Persontyper vi möc inom akademin Jag har en affärsidé som kan bli det nya Google! Men jag

Läs mer

Vad talanger vill ha 21/09/2011. Saana Azzam feoy10@hhs.se

Vad talanger vill ha 21/09/2011. Saana Azzam feoy10@hhs.se Vad talanger vill ha 21/09/2011 Saana Azzam feoy10@hhs.se Gen X Intern Associat e Analyst Senior Analyst Partner Senior Partner CEO 1 Year 3 years 4-5 years 4-5 years 4-5 Years - - $ $$ $$$ $$$$ $$$$$

Läs mer

Hållbart företagande / CSR

Hållbart företagande / CSR Hållbart företagande / CSR Energinätverk Sverige Stockholm 15 okt 2014 Maria Blechingberg, Esam Dagens ämne: CSR CSR betyder Corporate Social Responsibility och står för vad företagen har för ansvar i

Läs mer

Från affärsmöjlighet till nytt företag: Vilka lyckas och varför?

Från affärsmöjlighet till nytt företag: Vilka lyckas och varför? Från affärsmöjlighet till nytt företag: Vilka lyckas och varför? Frédéric Delmar Handelshögskolan i Stockholm Mikael Samuelsson Internationella handelshögskolan i Jönköping Upplägg för idag 1. Bakgrund

Läs mer

NYCKELAKTÖRSPROGRAMMET VAD HAR VI LÄRT OSS?

NYCKELAKTÖRSPROGRAMMET VAD HAR VI LÄRT OSS? NYCKELAKTÖRSPROGRAMMET VAD HAR VI LÄRT OSS? Jan Axelsson Samverkansdirektör Projektledare NAP/LiU LESSON NR 1 ÖRAT MOT MARKEN Du måste förstå kärnverksamhetens villkor! Sätt alltid kärnverksamheten i centrum

Läs mer

LARS. Ett e-bokningssystem för skoldatorer.

LARS. Ett e-bokningssystem för skoldatorer. LARS Ett e-bokningssystem för skoldatorer. Därför behöver vi LARS Boka dator i förväg. Underlätta för studenter att hitta ledig dator. Rapportera datorer som är sönder. Samordna med schemaläggarnas system,

Läs mer

Kreativitet som Konkurrensmedel

Kreativitet som Konkurrensmedel www.realize.se 1 Kreativitet som Konkurrensmedel Vi är på väg in i Idésamhället. Ord som kreativitet och innovation upprepas som ett mantra. Det är många som vill. Det är färre som kan. Realize AB är ett

Läs mer

"2011" "All"rights"reserved" "Future"Posi6on"X"[FPX]"Sweden" ""www.fpx.se" UniLink"20120323%

2011 Allrightsreserved FuturePosi6onX[FPX]Sweden www.fpx.se UniLink20120323% Företagets,"organisa6onens"och"din"vik6gaste"och"mest" värdefulla"6llgång"för"framgång!" Den kontinuerliga processen för människors behov av att få kontakt med varandra. ömsesidighet - uppriktighet -

Läs mer

Innehåll. Förhållningssätt för vuxna. Avslöja myter. Nya sätt att stödja barn i familjer med missbruksproblem

Innehåll. Förhållningssätt för vuxna. Avslöja myter. Nya sätt att stödja barn i familjer med missbruksproblem Nya sätt att stödja barn i familjer med missbruksproblem Växhuset, Västerås den 10 feb 2014 Nicklas Kartengren 0708-636225 / nicklas.kartengren@mac.com Innehåll Förhållningssätt för vuxna Hur många barn

Läs mer

JAG SKRIVER I BLINDO PDF

JAG SKRIVER I BLINDO PDF JAG SKRIVER I BLINDO PDF ==> Download: JAG SKRIVER I BLINDO PDF JAG SKRIVER I BLINDO PDF - Are you searching for Jag Skriver I Blindo Books? Now, you will be happy that at this time Jag Skriver I Blindo

Läs mer

- A Scrum Planning Tool Case Study to Evaluate the The Rich AJAX Platform

- A Scrum Planning Tool Case Study to Evaluate the The Rich AJAX Platform Datavetenskap Opponent(er): Jhonny Carvajal Johan Bjärneryd Respondent(er): Fredrik Häggbom Erik Olsson Haglund Scrumptious - A Scrum Planning Tool Case Study to Evaluate the The Rich AJAX Platform Oppositionsrapport,

Läs mer

VAD SKULLE DU HA VALT PDF

VAD SKULLE DU HA VALT PDF VAD SKULLE DU HA VALT PDF ==> Download: VAD SKULLE DU HA VALT PDF VAD SKULLE DU HA VALT PDF - Are you searching for Vad Skulle Du Ha Valt Books? Now, you will be happy that at this time Vad Skulle Du Ha

Läs mer

PACT Webinar. Göteborg 120903

PACT Webinar. Göteborg 120903 PACT Webinar Göteborg 120903 Agenda Bakgrund Ramverket I praktiken Exempel Gothenburg 2012 Bakgrund Gothenburg 2012 Vad är? PACT är ett empiriskt ramverk utvecklat för att utvärdera och utveckla kapaciteten

Läs mer

Rapport elbilar Framtidens fordon

Rapport elbilar Framtidens fordon Teknikprogrammet Klass TE14. Rapport elbilar Framtidens fordon Namn: Joel Evertsson Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about electric car. We have worked with future vehicles and with this report

Läs mer

Polismyndigheten i Stockholms län Länskriminalpolisen Amir Rostami

Polismyndigheten i Stockholms län Länskriminalpolisen Amir Rostami Polismyndigheten i Stockholms län Länskriminalpolisen Amir Rostami 2012-11-19 1 Översikt Vad är ett gäng - Begreppsförvirring Den svenska gängutvecklingen Stockholm Gang Intervention and Prevention Project

Läs mer

Service Design Network Sweden

Service Design Network Sweden Service Design Network Sweden Launch workshop summary www.servicedesignsweden.com MEMBERS WORKSHOP 27 March 16:00 18:00 Purpose, idea and vision of Service Design Sweden (20mins) Short presentation of

Läs mer

Intraprenörskap hur gör man?

Intraprenörskap hur gör man? Intraprenörskap hur gör man? Magnus Forslund Calcarius Consulting Ekonomihögskolan vid Växjö universitet Magnus Forslund Hur får man alla anställda att agera som intraprenörer? 1 2 3 Vad betyder egentligen

Läs mer

Tillväxt - teori. Jonas Gabrielsson Högskolan i Halmstad

Tillväxt - teori. Jonas Gabrielsson Högskolan i Halmstad Tillväxt - teori Jonas Gabrielsson Högskolan i Halmstad Tillväxt Ekonomisk Ekologisk/hållbar Social/välstånd - tillväxt avser inte värdet utan ökningen av värdet Tillväxtens förutsättningar Tillväxt Mer

Läs mer

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Svensk presentation 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Trailereffekter AB Bild Specialisten på delar till trailers och släpvagnar 2012-12-28 Anita Lennerstad 2 Utveckling bild bild Axel Johnson AB BRIAB bild

Läs mer

PM Samtal om hållbarhet. Bakgrund

PM Samtal om hållbarhet. Bakgrund PM Samtal om hållbarhet Bakgrund I början på 80-talet uppstod en insikt inom näringslivet att gamla hierarkiska och patriarkaliska ledningsformer inte längre passade in i det moderna samhället. Jan Carlzon

Läs mer

Background: Films we have done

Background: Films we have done I See Background: Films we have done Theme of the I SEE project Seeing the big picture We are inspired by A mirror of the essential unity of man worldwide. Our initial idea: Take a camera with 5-8

Läs mer

Systemutveckling. Historiskt grundad introduktion

Systemutveckling. Historiskt grundad introduktion Systemutveckling Historiskt grundad introduktion Kvalitet som tema Dataområdet kännetecknas av ständig förändring - utveckling - expansion Varje "nyhet" en förbättring Anta att förbättringarna är, eller

Läs mer

Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten

Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten Johan Sander, partner Deloitte. jsander@deloitte.se 0733 97 12 34 Life Science Management Day, 14 mars 2013 Expertskatt historik De

Läs mer

Installation av F13 Bråvalla

Installation av F13 Bråvalla Website: http://www.rbdesign.se Installation av F13 Bråvalla RBDESIGN FREEWARE - ESCK Norrköping-Bråvalla 1. Ladda ner och packa upp filerna i en mapp som du har skapat på ett lättöverskådligt ställe utanför

Läs mer

Jag vill också passa på att tacka för en trevlig vernissage och att så många kunde komma. Barnen var stolta över att få visa runt er föräldrar.

Jag vill också passa på att tacka för en trevlig vernissage och att så många kunde komma. Barnen var stolta över att få visa runt er föräldrar. Tackar för den här veckan Som de flesta av er såg på vernissagen så har innemiljön på förskolan helt ändrats. Vi har gjort hörnorna tydligare än tidigare och mer nivåanpassade för att barnen ska kunna

Läs mer

SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DE NYA JOBBEN OCH DE VÄXANDE FÖRETAGEN

SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DE NYA JOBBEN OCH DE VÄXANDE FÖRETAGEN sverigesingenjorer.se 2 SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DE NYA JOBBEN OCH DE VÄXANDE FÖRETAGEN BAKGRUND Den globala konkurrensen hårdnar. Det blir allt tydligare att den enda vägen till framgång är genom utveckling

Läs mer

FTI presenterar Den moderna teknikinformationen. Inbjudan till konferens 18-19 mars 2015 på Radisson Blu Royal Park Hotell i Stockholm

FTI presenterar Den moderna teknikinformationen. Inbjudan till konferens 18-19 mars 2015 på Radisson Blu Royal Park Hotell i Stockholm FTI presenterar Den moderna teknikinformationen Inbjudan till konferens 18-19 mars 2015 på Radisson Blu Royal Park Hotell i Stockholm Späckat program med spännande föreläsningar Write less, say more the

Läs mer

Obemannade flygplan. Namn: Hampus Hägg. Datum: 2015-03-02. Klass: TE14B. Gruppmedlemmar: Gustav, Emilia, Henric och Didrik

Obemannade flygplan. Namn: Hampus Hägg. Datum: 2015-03-02. Klass: TE14B. Gruppmedlemmar: Gustav, Emilia, Henric och Didrik Namn: Hampus Hägg Obemannade flygplan Datum: 2015-03-02 Klass: TE14B Gruppmedlemmar: Gustav, Emilia, Henric och Didrik Handledare: David, Björn och Jimmy Abstract In this task I ve been focusing on unmanned

Läs mer

ELDREOMSORG I NORDEN: LIKE UTFORDRINGER ULIKE LØSNINGER? Oslo, 4. juni 2015. Kent Löfgren. Ämnesråd Svenska Socialdepartmentet

ELDREOMSORG I NORDEN: LIKE UTFORDRINGER ULIKE LØSNINGER? Oslo, 4. juni 2015. Kent Löfgren. Ämnesråd Svenska Socialdepartmentet ELDREOMSORG I NORDEN: LIKE UTFORDRINGER ULIKE LØSNINGER? Oslo, 4. juni 2015 Kent Löfgren Ämnesråd Svenska Socialdepartmentet Självbestämmande och delaktighet Oslo 4 juni 2015 En fråga Är respekten för

Läs mer

Lyckad implementation av Idéhanteringsssystem inom Ericsson

Lyckad implementation av Idéhanteringsssystem inom Ericsson Lyckad implementation av Idéhanteringsssystem inom Ericsson Cai Strand, Silverhanden AB [Agenda] 1. Bakgrund och Ericssons krav 2. Lösning 3. Resultat 4. Framgångsfaktorer 5. Nästa steg 6. Betydelsen av

Läs mer

SAGT OM NETWORK CARE VAD ÄR NETWORK CARE?

SAGT OM NETWORK CARE VAD ÄR NETWORK CARE? NETWORK CARE Network Spinal Analysis represents the epitome of bodywork in our time the leading edge of Body-Mind-Spirit Integration. This work will transform the planet. -Candace Pert Ph. D., Professor

Läs mer

AGIL KRAVHANTERING. Hitta behoven bakom kraven!! Thomas Nilsson! Agile Coach & Mentor! CTO, Responsive

AGIL KRAVHANTERING. Hitta behoven bakom kraven!! Thomas Nilsson! Agile Coach & Mentor! CTO, Responsive AGIL KRAVHANTERING Hitta behoven bakom kraven!!! Thomas Nilsson! Agile Coach & Mentor! CTO, Responsive KRAVSTÄLL EN PRODUKT! Skriv ner tre krav som ni ställer på produkten INNOVATIONSDRIVNA PRODUKTER...

Läs mer

EXPLORE FOOD EN GUIDE TILL ÖVER 100 AV STOCKHOLMS BÄSTA RESTAURANGER

EXPLORE FOOD EN GUIDE TILL ÖVER 100 AV STOCKHOLMS BÄSTA RESTAURANGER EXPLORE FOOD EN GUIDE TILL ÖVER 100 AV STOCKHOLMS BÄSTA RESTAURANGER Restaurang Jonas Restaurant Jonas is a luxury restaurant in Stockholm, run by award winning chef Jonas Lundgren. Here we offer longer

Läs mer

Engelska åk 5 höstterminen 2013

Engelska åk 5 höstterminen 2013 gelska åk 5 höstterminen 2013 Under hösten kommer vi att jobba utifrån olika temaområden i engelska. Några områden handlar om länder, intressen och partyinbjudningar. Vi utgår från ett läromedel i engelska

Läs mer

Entreprenörskapets framgångsfaktorer:

Entreprenörskapets framgångsfaktorer: #2 2008 Entreprenörskapets framgångsfaktorer: Vad är det som gör att vissa lyckas starta företag och andra inte? Mikael Samuelsson Välkommen till E-spegeln 2 Första numret av E-spegeln handlade om hur

Läs mer

[HUR DU ANVÄNDER PAPP] Papp är det program som vi nyttjar för att lotta turneringar och se resultat.

[HUR DU ANVÄNDER PAPP] Papp är det program som vi nyttjar för att lotta turneringar och se resultat. PAPP Papp är det program som vi nyttjar för att lotta turneringar och se resultat. Förberedelser inför en turnering. Ladda ner papp för windows, spara zipfilen på lämpligt ställe på din dator och lägg

Läs mer

The Gate. ios app. Idea brainstorming. Sunday September 23, 2012

The Gate. ios app. Idea brainstorming. Sunday September 23, 2012 The Gate Sunday September 23, 2012 The project goal is to bring users closer to different topics that can vary from literature to space science by placing them in different interactive scenes. Furthermore

Läs mer

TABLE OF CONTENTS 3. CAMPAIGN SUMMARY 4. THE BEAUTY SHARE LAB 6. SUPPORTING UNITS 8. CAMPAIGN FLOW 9. RESULTS

TABLE OF CONTENTS 3. CAMPAIGN SUMMARY 4. THE BEAUTY SHARE LAB 6. SUPPORTING UNITS 8. CAMPAIGN FLOW 9. RESULTS TABLE OF CONTENTS 3. CAMPAIGN SUMMARY 4. THE BEAUTY SHARE LAB 6. SUPPORTING UNITS 8. CAMPAIGN FLOW 9. RESULTS 2 CAMPAIGN SUMMARY The beauty industry is built around mysterious labs and secret formulas.

Läs mer

We speak many languages

We speak many languages Våra medarbetare pratar över 40 språk. Många har själva gjort den resan du gör nu. We speak many languages Many of our employees come from other countries themselves and have followed the same path you

Läs mer

Projecticon. Grafisk Standard. Projecticon AB Box 2131 103 14 Stockholm, Sweden. www.projecticon.se

Projecticon. Grafisk Standard. Projecticon AB Box 2131 103 14 Stockholm, Sweden. www.projecticon.se Projecticon Grafisk Standard Logotype Logotype Typsnitt: Palatino Färg: RGB, R46, G98, B174 C87M65 Typsnitt Dokument Rubriker Brödtext Fotnoter Verdana Garmond Arial Webb Rubriker Brödtext Länkar Verdana

Läs mer

Politikerdag 2013 Från GIS till Geografisk förståelse. Lars Backhans lars.backhans@esri.se www.linkedin.com/in/larsbackhans

Politikerdag 2013 Från GIS till Geografisk förståelse. Lars Backhans lars.backhans@esri.se www.linkedin.com/in/larsbackhans Politikerdag 2013 Från GIS till Geografisk förståelse Lars Backhans lars.backhans@esri.se www.linkedin.com/in/larsbackhans Vilka är vi? Esri Sverige AB - 100 anställda, +200 miljoner, kontor i Gävle, Falun,

Läs mer

Att utveckla och skapa en effektiv och dynamisk process för konsolidering och rapportering

Att utveckla och skapa en effektiv och dynamisk process för konsolidering och rapportering Ulla-Britt Fagerström - Senior lösningsspecialist, IBM Business Analytics 22 maj 2013 Att utveckla och skapa en effektiv och dynamisk process för konsolidering och rapportering Då kan drömmar gå i uppfyllelse

Läs mer

Frigör kraften i er organisation! Engagerande ledarskap och utveckling som ger resultat

Frigör kraften i er organisation! Engagerande ledarskap och utveckling som ger resultat Frigör kraften i er organisation! Engagerande ledarskap och utveckling som ger resultat Affärslösningar som skapar engagemang Familj av verktyg Decision Dynamics familj av forskningsbaserade verktyg har

Läs mer

Förenklat handlar idrottspsykologin om människors upplevelser, känslor, beteenden och tankar i samband med idrott

Förenklat handlar idrottspsykologin om människors upplevelser, känslor, beteenden och tankar i samband med idrott Idrottspsykologi för prestation och välbefinnande Fil.Dr Goran.Kentta@gih.se Förenklat handlar idrottspsykologin om människors upplevelser, känslor, beteenden och tankar i samband med idrott 1 USOC SPORT

Läs mer

VINDKRAFT. Alternativ Användning

VINDKRAFT. Alternativ Användning Datum (2012-03-14) VINDKRAFT Alternativ Användning Elev: Andreas Krants Handledare: Anna Josefsson Sammanfattning Alternativa användningssätt för vindkraft är vad denna rapport handlar om, och med alternativ

Läs mer

STORSEMINARIET 3. Amplitud. frekvens. frekvens uppgift 9.4 (cylindriskt rör)

STORSEMINARIET 3. Amplitud. frekvens. frekvens uppgift 9.4 (cylindriskt rör) STORSEMINARIET 1 uppgift SS1.1 A 320 g block oscillates with an amplitude of 15 cm at the end of a spring, k =6Nm -1.Attimet = 0, the displacement x = 7.5 cm and the velocity is positive, v > 0. Write

Läs mer

NOLLPUNKTSMÄTNING AVESTA BILDNINGSFÖRVALTNING KOMMENTARER I FRITEXT- GRUNDSKOLAN

NOLLPUNKTSMÄTNING AVESTA BILDNINGSFÖRVALTNING KOMMENTARER I FRITEXT- GRUNDSKOLAN Vad innebär begreppet entreprenörskap och entreprenöriellt lärande som ett pedagogiskt förhållningssätt för dig som lärare? Bergsnässkolan Ett pedagogiskt förhållningssätt i klassrummet i entreprenöriellt

Läs mer

Joakim Forsemalm Radar Arkitektur & Planering Göteborgs Universitet

Joakim Forsemalm Radar Arkitektur & Planering Göteborgs Universitet Människor och icke-människor: översättare och transformatörer av urbana rum (Humans and non-humans: translating and transforming urban space) Joakim Forsemalm Radar Arkitektur & Planering Göteborgs Universitet

Läs mer

Undervisning och lärande med case: en guide för läraren

Undervisning och lärande med case: en guide för läraren Undervisning och lärande med case: en guide för läraren Version 1.0, oktober 2013 Inledning Denna lärarhandledning syftar till att ge en kortfattad introduktion till casemetodiken och de olika stegen i

Läs mer

POWER GOALSET. Att skapa magnetiska mål som funkar! Eller; en timme om allt och inget; högt & lågt, som ger eftertanke och riktning.

POWER GOALSET. Att skapa magnetiska mål som funkar! Eller; en timme om allt och inget; högt & lågt, som ger eftertanke och riktning. POWER GOALSET Att skapa magnetiska mål som funkar! Eller; en timme om allt och inget; högt & lågt, som ger eftertanke och riktning. OM MÅL Forskning visar att framgångsrika personer är mer framtidsorienterade

Läs mer

PIRATE EU-projekt om attraktivare bytespunkter med fokus på de svenska studieobjekten Lund C och Vellinge Ängar

PIRATE EU-projekt om attraktivare bytespunkter med fokus på de svenska studieobjekten Lund C och Vellinge Ängar PIRATE EU-projekt om attraktivare bytespunkter med fokus på de svenska studieobjekten Lund C och Vellinge Ängar Svenska delen Petra Carlson Lena Fredriksson Jan Hammarström P G Andersson Christer Ljungberg

Läs mer

Lyckas med din startup 10 framgångsfaktorer

Lyckas med din startup 10 framgångsfaktorer Lyckas med din startup 10 framgångsfaktorer The greatest danger for most of us is not that our aim is too high and we miss it, but that it is too low and we reach it. Michelangelo Förebilderna är många,

Läs mer

Att arbeta i projekt. Näktergalens Förskola

Att arbeta i projekt. Näktergalens Förskola Att arbeta i projekt Näktergalens Förskola Material framtaget 2010 Projektet Kärnan i projektet bygger på observationer och dokumentationer som leder vidare utifrån barnens intressen och frågor. Lyssnandet

Läs mer

Application for exemption - Ansökan om dispens

Application for exemption - Ansökan om dispens Ankomststämpel BYNs kansli Application for exemption - Ansökan om dispens Important information For the application to be handled are required: 1. The operator of a machine or crane is predestinated to

Läs mer

Kapacitetsbyggande för hållbara arrangörsnätverk

Kapacitetsbyggande för hållbara arrangörsnätverk Kapacitetsbyggande för hållbara arrangörsnätverk PROJEKTBESKRIVNING DcV kommer i denna ansökan för projektutveckling från Västra Götalandsregionen (VGR),, att fokusera på marknaden för dansutövarna, nämligen

Läs mer

Agenda. Plats och magkänsla. Presentation. - en pedagogisk fråga?

Agenda. Plats och magkänsla. Presentation. - en pedagogisk fråga? Plats och magkänsla - en pedagogisk fråga? Göran Lindahl Chalmers tekniska högskola 2011-09-28 Agenda Introduktion Helhet Användbarhet och effekter Cost and benefit Realitet, abstrakt, realitet Så här

Läs mer

Packbridge Frukostmöte om Open Innovation. Susanna Bill, Sustenance AB

Packbridge Frukostmöte om Open Innovation. Susanna Bill, Sustenance AB Packbridge Frukostmöte om Susanna Bill, AB Innovation Incremental Innovation Process Innovation Innovation Incremental Innovation Process Innovation Innovation Systemn Customer driven Innovation External

Läs mer

Respondentens perspektiv i hälsorelaterade enkätstudier

Respondentens perspektiv i hälsorelaterade enkätstudier Respondentens perspektiv i hälsorelaterade enkätstudier Folkhälsocentrum, Landstinget i Östergötland Samhällsmedicin, Institutionen för medicin och hälsa, Linköpings universitet marika.wenemark@liu.se

Läs mer

Lärande och hållbar utveckling. Cecilia Lundholm Pedagogiska institutionen/ Stockholm Resilience Centre www.ped.su.se/rcd

Lärande och hållbar utveckling. Cecilia Lundholm Pedagogiska institutionen/ Stockholm Resilience Centre www.ped.su.se/rcd Lärande och hållbar utveckling Cecilia Lundholm Pedagogiska institutionen/ Stockholm Resilience Centre www.ped.su.se/rcd Innehållsdeklaration Pedagogikämnet Kommunikation Kunskap och kunskapsbildning -

Läs mer