Entreprenörskapets Vidunderliga Resa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Entreprenörskapets Vidunderliga Resa"

Transkript

1 Entreprenörskapets Vidunderliga Resa En Dramaberättelse om Skapandet av Två Webbplattformar av Björn Remneland Göteborg

2 2007 Björn Remneland Allt mångfaldigande utan författarens skriftliga tillstånd är förbjudet För ytterligare information om denna bok, kontakta författaren. Omslagsbild: En skogsbilväg utanför Mölnlycke, i strålkastarljuset från en silvergrå Peugeut 406 en mörk, kall novemberkväll. Bilden skall symbolisera entreprenörskapets dramafyllda och guldskimrande väg, där slutet ännu är ovisst och spännande. ISBN Tryckt i Sverige 2007 av Intellecta Docusys, Västra Frölunda

3 Till mina föräldrar, Jan-Erik och Gunilla»Ask yourself, what stories do you call upon to talk about entrepreneurship? While I can name dozens of entrepreneurs, I doubt whether I could actually tell much about their stories. I have logico-scientific descriptions, explanations, categories, concepts, and hypotheses about entrepreneurs, but, frankly, I don t have many stories to tell. Maybe you do.«(gartner, 2007:624)

4 Förord Om entreprenörskapet är en process så är minsann avhandlingsskapandet det också. Och liksom entreprenörskapet har det sina dramatiska inslag och känslosamma stunder. Dagarna är lätträknade då tankarna inte vandrat iväg i empiriska eller teoretiska banor. Vinter som vår har ett ständigt reflekterande blandats med oro, tvivel och tvekan, men också glädje, lycka och förhoppningar; att en dag få stå där med boken i handen och doktorandtidens idéer och minnen översatta och inbundna i materialiserad form. Scenen på vilken det här avhandlingsskrivandet tog sin form var Handelshögskolan i Göteborg, mellan våren 2004 och hösten För de ekonomiska medlen stod Handelshögskolans LOF-grupp och Företagsekonomiska institution, samt VINNOVA. Från Filosofiska Faktultetens gemensamma donationsnämnd erhölls årliga resestipendier som möjliggjorde ett flertal lärorika konferensdeltaganden. Kungl. Vetenskaps- och Vitterhets-Samhället i Göteborg och Adlerbertska forskningsstiftelsen gav genom ett stipendium förutsättningar för en nyttig utlandssejour hösten Ett stort tack till samtliga dessa finansiärer! Även om det är doktoranden som slutligen skriver avhandlingstexten med många ensamma timmar på sin kammare, har arbetet även inslag av en kollektiv process. Jag vill här ta möjligheten att lyfta fram några medskapare till avhandlingens innehåll och utformning. Först och främst vill jag tacka min handledare, Torbjörn Stjernberg, som var den som bjöd in mig att börja vandra på akademiens smala stigar, och har sedermera varit en ständigt påhejande (och bitvis ifrågasättande) reskamrat. Jag vill också tacka Daniel Hjorth, hos vilken jag fick tillbringa några skrivhektiska månader på Copenhagen Business School, Bengt Johannisson som dels i Växjö uppmuntrade mig att starta en forskarkarriär och dessutom var en utmärkt opponent på mitt slutseminarium, och Jan Ljungberg som läste det nästan färdiga manuset och gav mycket nyttiga sista kommentarer. Mest av allt vill jag dock naturligtvis visa min uppskattning till de personer som jag mött ute på fältet ; Erik för Offertkraft/Kompetensarena Väst och Anders för Idébanken, som generöst vigt många timmar utan monetär ersättning. Utan dessa hade avhandlingen stått sig platt. Tålmodigt har de stillat min nyfikenhet och öppnat sig även under svåra och tunga perioder. Andra personer som också på olika sätt har bidragit till den empiriska berättelsen är Tomas, Offertkraft/Kompetensarena Väst; Helena, VGR; Lena, Innovationsbron; Ulf, Teknikbrostiftelsen; Håkan, Microwave Road; Catharina, Lindholmen Science Park; Kjell-Åke, Innovatum; Olivia, Biomedicin Väst; Fredrik Hallberg; Mattias, Marcus, Mårten och alla andra av Idébankens medlemmar; Anders, Shortcut; och Rickard, Lunarstorm.

5 Tack också till; min familj och mina vänner; OLN-gruppen (Torbjörn S., Björn T., Christian J. och Fredrik L.); LOF-gruppen (Lars-Erik N., Axel T., Marita F., Xianghong H. med flera); FEK; Anna-Maria S. från ITuniversitetet; alla forskarkursansvariga; kollegor på ÖF6 och ÖF3; Ann M. som språkgranskade den engelska sammanfattningen; Inga-Lill K., Kajsa L. och andra administratörer; HIT, MATIX & Entreprenörsutbildningen (Anders*2, Robert, Suzanne med flera); CIP & ICM, samt alla andra som kan tänkas ha haft en del i mina våndor och vedermödor. Ett speciellt tack till min älskade Wajda som följt mig och hjälpt till i vått och torrt och som framför allt har fått mitt hjärta att ständigt pulsera. När jag skriver detta förord sitter jag vid köksbordet i en nyinflyttad och ännu något oorganiserad lägenhet i Mölnlycke. Frosten har kunnat börja skymtas på morgonkvisten och klockorna har ställts om till vintertid. Jag har precis skrivit klart utkastet till den färdiga avhandlingen och känner en viss lättnad över att det nog kanske tillslut kommer att gå vägen, med åtta dagar kvar till tryckning. Märkligt det här med förord; placerat först i boken men ofta skrivet sist av allt. Vid denna tidpunkt har många av de frustrerande timmarna framför datorn och de långa tankemobiliserande avbrotten med Spider Solitair, CM4 och Sulky.nu till stor del bleknat bort till förmån för den romantiska bilden av författarskapets kreativa konst. Det är väl så minnet fungerar. Kanske bäst att återuppväcka doktorandarbetets slitsamma vardande och läsa avhandlingen en gång till Björn Remneland Mölnlycke, 31 oktober, 2007

6 Innehåll Introduktion... 9 Ett eftertraktat men svårfångat fenomen... 9 Huvudscenerna VGR & Internet...27 Västra Götalandsregionen...27 Internet...33 De två scenernas betingelser...37 Akt Ett Offertkraft/Kompetensarena Väst...41 Scen I: Offertkrafts uppstart...41 Scen II: Jakten på finansiering...58 Scen III: Om framgång och misslyckanden...65 Scen IV: Projektet börjar stabiliseras...77 Scen V: Ett givande och ett tagande...88 Scen VI: Förändringarnas vindar blåser åter...98 Akt Två Idébanken.se Scen I: Idébankens uppstart Scen II: Jakten på betalande uppdrag Scen III: Allt fler krokar läggs ut Scen IV: Konceptet öppnas upp ytterligare Scen V: Den stora vändpunkten Scen VI: Livet går vidare Akt Tre Hur gick det sedan? Scen I: Åter till Kompetensarena Väst Scen II: Mottagandet av Kompetensarena Väst Scen III: Åter till Idébanken Scen IV: Mottagandet av Idébanken.se Scen V: Slutord från entreprenörerna En dramatistisk diskussion Purpose: Dramats syften i ständig rörelse Agents: Entreprenörernas roller i dramat Scene: Kontextens påverkan på dramat Agency: Entreprenörernas tillvägagångssätt Innovationernas spridning och mottaganden Avslutande tankar kring entreprenörskap Om studier av entreprenörskap Om lärdomar från studiefallen Om skrivandet av entreprenörskapsdraman Några sista ord...272

7 Bilaga I Forskningsansats Språket i centrum Avhandlingens plats i det narrativa fältet Bilaga II Tillvägagångssätt Reflektion kring studiens bakgrund Insamling av data Analys av data Förmedlande av data Berättelsens trovärdighet Bilaga III Entreprenörskapsfältet Entreprenörskap som fenomen och fält Bilaga IV Webb-enkät Idebanken.se English Summary The Winding Road of Entrepreneurship Referenser...339

8

9 Introduktion Ett eftertraktat men svårfångat fenomen Det här är en avhandling om magi; en berättelse om entreprenörskapets fängslande betingelser i att försöka transformera drömmar till bestående strukturer och alla dess känslor och funderingar som följer i dess väg; ett drama som slingrar sig längst skapandekraftens brokiga landskap i spåren av några utvalda vardagshjältar som med inlevelse och uthållighet försöker materialisera sina visioner. Entreprenörsforskaren Paul Reynolds skulle kalla dem nascent entrepreneurs (Reynolds, 2000), det vill säga entreprenörer i vardande som är på väg att etablera sina verksamheter. Entreprenörskap och innovationsskapande anses vara en viktig drivkraft för tillväxt och utveckling inte enbart för framväxande och existerande organisationer utan också för nationer såväl som andra större eller mindre geografiska regioner. Bland annat har småföretagsforskaren David Birch (1979) lyft fram de mindre och nyetablerade företagens vikt i den amerikanska ekonomin och liknande slutsatser har även dragits i svenska studier (Davidsson, Lindmark, & Olofsson, 1994, 1996). Sverige var för övrigt på 1800-talet sett som ett av Europas fattigaste länder och genomgick en anmärkningsvärd industrialiseringsprocess bland annat baserad på en rad viktiga tekniska innovationer i början av 1900-talet. Företag byggdes upp runt dessa uppfinningar och lyckades bli konkurrenskraftiga på regional, nationell och till och med global nivå. I en internationell jämförelse har dock Sverige på 2000-talet haft en föga berömvärd ställning vad gäller landets entreprenöriella aktivitetsgrad. I en årlig internationell studie kallad Global Entrepreneurship Monitor (GEM) 1 har Sverige konsekvent hamnat bland de sämst placerade sedan mätningarna startade år År 2006 kom man exempelvis på 40:e plats av 42 undersökta länder, sett på befolkningsandel mellan år som var involverade i entreprenöriella aktiviteter i tidiga stadier (cirka 4 procent av befolkningen 1 Global Entrepreneurship Monitor (GEM) är ett internationellt forskningsprogram som årligen mäter graden av entreprenöriell aktivitet i olika länder. Det introducerades år 1999 av bland annat Paul Reynolds och drivs som ett partnerskap mellan London Business School och Babson College. Över 120 akademiker deltar aktivt i GEM-projektet etablerades ett icke vinstdrivande företag kallat Global Entrepreneurship Research Association (GERA) med ansvar för GEM och hela dess verksamhet. 9

10 jämfört med exempelvis USA som hade 10 procent och Peru som hade hela 40 procent). I Nuteks 2 årliga attitydundersökning kallad Entreprenörskapsbarometern, som riktar sig mot män och kvinnor mellan år, framkommer det att 70 procent kan tänka sig att bli egenföretagare men endast 30 procent skulle föredra det framför annan sysselsättning (Nutek, 2007). Det har också många gånger visat sig finnas en avog inställning bland redan etablerade småföretagare att expandera sina befintliga verksamheter (Davidsson, 1989; Wiklund, Davidsson, & Delmar, 2003). Att studera hur idéer förvandlas till innovationer och framväxande organisationer är av stor vikt för industrin såväl som för samhället generellt och att finna den där förtrollade formeln som ökar intensiteten och effektiviteten i innovationsprocessen och leder till automatisk entreprenöriell framgång är högt eftertraktat. Det är därför inte heller så konstigt att både akademisk forskning och populärkultur helst vill ge vägledning i hur entreprenörskap skall eller bör bedrivas. Kreativitet som förnyare och förstörare Kreativitet ses allt som oftast som ett recept för att skapa innovationer och ekonomisk tillväxt. Den österrikiske natinalekonomen Joseph Schumpeter poängterade samtidigt att kreativiteten också har en förstörande sida (Schumpeter, 1942) som bryter ner tidigare etablerade strukturer och föreställningar i takt med att nya möjligheter öppnas. Det kan därför finnas en inneboende motsättning mellan å ena sidan nytänkande och å andra sidan intern effektivitet. Ur detta perspektiv medför kreativiteten en balansproblematik för redan etablerade företag som befinner sig på en konkurrensutsatt marknad präglad av tidspress och resursoptimering. All typ av ifrågasättande ligger knappast heller i aktörernas intressen, särskilt då de avviker för mycket från rådande strategier och arbetssätt. Det finns sålunda incitament för att aktivt försöka påverka och styra kreativitetens riktning, både på företagsoch samhällsnivå. Sociologen Robert Merton (1959) teoretiserade om att kreativitet frodas i samhällen där gemensamma mål accepteras men de rådande institutionella medlen inte tas för givna. Men i takt med att omgivningen beskrivs som allt mer turbulent och komplex med innovationsprocesser som sträcker sig utanför de nystartade och etablerade företagens väggar i föränderliga nätverksstrukturer och maktrelationer försvåras möjligheterna till att skapa en sådan 2 Nutek bildades 1991 och stod inledningsvis för Närings- och teknikutvecklingsverket ombildades verksamheten, bytte namn till Verket för Näringsutveckling och blev en statlig förvaltningsmyndighet för frågor rörande näringslivets tillväxt. Nutek hade 2007 omkring 200 anställda i Stockholm, Östersund och Arjeplog. 10

11 gemensam samsyn om visioner och målsättningar. Det är i denna kontext heller inte helt enkelt att ta kontrollen över idéflödet genom traditionella hierarkier och formell auktoritet. I motsats till Mertons teorier görs därför ofta försök att styra innovationsskapandet genom att introducera nya institutionella medel i form av handfasta metoder, modeller och infrastrukturer snarare än att utveckla vägledande gemensamma mål och visioner. Internet för gränsöverskridande innovationsskapande Ett sätt att försöka tygla de gränsöverskridande idé- och innovationsprocesserna är att skapa olika former av webb-baserade arenor 3 som infrastrukturella utvecklingsstöd. Under gynnsamma förhållanden har dessa bevisligen gett förutsättningar för entreprenörskap och kreativitet mellan aktörer i samverkan. Internet kan ju faktiskt i sig sägas vara en virtuell plattform där många innovativa, kreativa aktiviteter tar sin plats, om än i ganska okontrollerade former. Och betydande ekonomiska värden står på spel, för trots den så brutalt spräckta IT-bubblan runt millenniumskiftet med efterdyningar långt in på 2000-talet har en mängd aktörer lyckats bygga upp sagolika Internetrelaterade affärsverksamheter genom att skapa förutsättningar för relationsbildning mellan företag såväl som individer. Både framgångsexemplen och den vällyssnande publiken växer för var dag och retoriken om hur samverkan faciliteras över webbplattformar är logisk och lockande. Det är helt enkelt lätt att bli fascinerad av de många färgsprakande framgångsberättelser om otrolig kapitalomsättning och värdeutveckling som åtminstone vissa av dessa Internetarenor har kunnat visa upp. InnoCentive 4, som nämns nedan, är bara ett exempel i mängden;»[t]he story of InnoCentive points to a deep change in the way companies innovate. Companies can tap emerging global marketplaces to find uniquely qualified minds and discover and develop new products and services faster and much more efficiently than they have in the past. We call these marketplaces Ideagoras, much like the bustling agoras that sprung up in the heart of ancient Athens. In those days, agoras were the center of politics and commerce for the burgeoning Athenian citizenry. Modern-day ideagoras such as InnoCentive serve a more specific purpose: They make ideas, inventions, 3 En mer ingående diskussion kring webbplattformar för kunskapsutbyte och dess betingelser hittas i kapitel 2. 4 InnoCentive är en webbaserad kunskapsplattform och community med över forskare från hela världen inom främst kemi och biologi. Syftet med innovationsplattformen är att matcha dessa forskares kunskaper med multinationella företags konkreta FoU-utmaningar. På så sätt ger InnoCentive företagen tillgång till ett stort nätverk av externa intellektuella resurser och ger samtidigt forskare nya möjligheter att erhålla både akademiskt erkännande och finansiella medel. Plattformen startades av det amerikanska läkemedelsföretaget Eli Lilly år 2001 men drivs numera som ett oberoende företag och nätverk. 11

12 and scientific expertise around the planet accessible to innovation-hungry companies.«(tapscott & Williams, 2006) Mot en öppnare innovationsprocess? Det traditionella sättet att skapa innovationer i företag är att låta det ske inhouse, det vill säga innanför företagets väggar i egna forsknings- och utvecklingsavdelningar. Företag tävlar om att locka till sig de smartaste individerna och den bästa utrustningen för att ta fram produkter och tjänster som ger dem ett försprång gentemot arga konkurrenter. Det så kallade intellektuella kapitalet (Stewart, 1997; Sveiby, 1997) 5 skyddas med näbbar och klor genom företagshemligheter och patenträttigheter. Men trots att detta fortfarande får sägas vara det dominerande industriella paradigmet har det från flera håll i både retoriska och praktiska handlingar också etablerats alternativa tillvägagångssätt. Nationalekonomen Ronald Coase postulerade på 30-talet varför företag bygger upp innovationsprocesser i interna hierarkiska strukturer istället för att köpa och sälja dem fritt på marknaden, vilket skulle kunna ses som mer effektivt. Huvudorsaken är enligt Coase att det är förenat med extra så kallade transaktionskostnader att hantera information och relationer utanför det egna gränsområdet (Coase, 1937). Coase argumenterar att företag bör behålla transaktionerna internt så länge marginalkostnaderna för att göra så är lägre än att köpa och sälja det på marknaden, ett resonemang som även hans adept Oliver Williamson (1975) senare vidareutvecklade. Vissa, exempelvis Harvardprofessorn Yochai Benkler (2006), anser nu att den informationsteknologiska eskaleringen har öppnat möjligheter till att kraftigt minska dessa transaktionskostnader. Information är som produkt enligt Benkler nonrival, det vill säga har en nästan obefintlig kostand att återproducera, vilket kan ge argument för att på företagsnivå handla med information externt 6, exempelvis på webbplattformar som tidigare nämnda InnoCentive. Benkler menar dessutom att detta ur samhällsperspektiv bör ske gratis, då properitära restriktioner minskar dess värde och spridning. Det senare kolliderar dock många gånger med trossatsen att om information kring exempelvis idéer och smarta innovationer tvingas spridas utan ersättning till upphovsmakarna 5 Sullivan (2000) delar in intellektuellt kapital i tre sammanflätade områden; 1) human capital (d.v.s. erfarenhet, kunskap, kreativitet etc.), 2) intellectual assets (d.v.s. uppfinningar, lösningar, program etc.), och 3) intellectual property (d.v.s. intellektuella tillgångar som är skyddade genom ex. patent, trademarks, copyright eller trade secrets). 6 Huruvida transaktionskostnaderna verkligen har blivit non-rival genom informationsteknologin kan förvisso ifrågasättas. Bland annat poängterar Williamson (1975) att transaktionskostnader bygger på ett antagande om individers opportunism, något som knappast har minskat genom introducerandet av IT. 12

13 minskar deras vilja att fortsätta skapa (med antagandet att det främst är ekonomiska drivkrafter som ligger bakom kreativiteten). Här öppnas således en intressant, viktig och ofta livfull debatt om immaterialrätt i olika former. Oavsett vilken normativ hållning man har kring huruvida spridning av innovationer bör hållas kostnadsfritt eller inte, har en rad exempel visat att det kan vara både framgångsrikt och inkomstbringande att på olika sätt öppna upp sin innovationsprocess och låta idéer flöda in och ut över organisationsgränserna. Företag som Procter & Gamble, Eli Lilly och IBM har alla gått i den riktningen och bjudit in externa aktörer till att bidra i nytt, gemensamt värdeskapande. Chefen för enheten Innovation and Knowledge på Procter & Gamble, Larry Huston, förklarade i Harvard Business Review hur hans företag har gått tillväga och beskrev några av de utmaningar de stått inför under förändringsresan;»as we studied outside sources of innovation, we estimated that for every P&G researcher there were 200 scientists or engineers elsewhere in the world who were just as good a total of perhaps 1.5 million people whose talents we could potentially use. But tapping into the creative thinking of inventors and others on the outside would require massive operational changes. We needed to move the company s attitude from resistance to innovations not invented here to enthusiasm from those proudly found elsewhere. And we needed to change how we defined, and perceived, our R&D organization from 7,500 people inside to 7,500 plus 1.5 million outside, with a permeable boundary between them.«(huston & Sakkab, 2006:59-60) En annan framgångsberättelse i samma genre handlar om leksakstillverkaren LEGO och deras produkt Mindstorm som gör det möjligt att bygga robotar genom en kombination av legobitar och specialutvecklad mjukvara. Då intresset för att bygga Mindstorm-robotar spred sig från ursprungliga målgruppen (d.v.s. barn och ungdomar) till att även innefatta mycket tekniskt kunniga individer med ökade behov och önskemål började kunderna själva modifiera den immaterialrättsligt skyddade programvaran. Inledningsvis sågs detta inte med blida ögon från LEGO men ganska snart insåg man att det snarare var till fördel för företaget att via webben öppna upp programkoderna för fri nedladdning, användning och modifiering åt allmänheten. På detta sätt fick företaget nämligen tusentals fria FoU-timmar från externt håll och produkterna blev både bättre anpassade till kundbehoven och mer köpta (Tapscott & Williams, 2006). Det finns alltså en rad exempel på olika former av kollektiva innovationsprocesser lagliga såväl som olagliga där hundratals, tusentals eller till och med miljontals aktiva användare samlas på webben och interagerar i gemensamt innehållsbyggande. Dessa berättelser är ofta av romantisk karaktär och tillverkar hjältar som blir till förebilder för andra entreprenörer och eldar på deras drömmar om guld och gröna skogar i erövrandet av Internets 13

14 till synes oändliga möjligheter. Men även om empiriskt grundade studier om framväxten av webb-baserade innovationsplattformar har ökat något i antal de senaste åren är de fortfarande relativt få. Forskning inom andra akademiska fält har dock visat på svårigheterna att få gränsöverskridande konstellationer att fungera i praktiken, då till exempel maktspel och elitism eller snyltning och freerider -problematik ofta besudlar de vackra samarbetstankarna. De nyutvecklade innovationsverktygen borde således möta både en stor mängd motstridiga företagsviljor och frågor kring sekretess, insatskontroll och potentiell värdefördelning. Att få de institutionella verktygen att fungera som stöd och pådrivare snarare än hinder för kreativitet torde därmed vara en svår utmaning. Avhandlingens avsikt Om nu webbplattformar är och kommer att förbli ett viktigt inslag som sammanlänkande infrastruktur till kunskapsutbyte och innovationsskapande mellan aktörer från olika sfärer, hur blir då dessa kollektiva strukturer till? Framgångsberättelser i all ära men talar de verkligen om vad som sker eller lyfter de istället fram en idealiserande, halvlömsk myt av skeendet? I denna avhandling studeras på nära håll framväxande skapelseprocesser kring två webb-baserade kunskapsplattformar och dess nascent entrepreneurs (Reynolds, 2000). Det är alltså inte hur redan etablerade arenor fungerar som främst är i fokus, utan framför allt entreprenörernas bakomliggande arbete med att få dessa strukturer att över huvudtaget bli till. Studien startar vid en tidpunkt då idéer fortfarande är vaga och föränderliga, innan de materialiserats och stabiliserats, och följer sedan etableringsprocessernas framåtskridande resa. Forskningsfrågan är: Hur utvecklas entreprenöriella processer från idéer till realisering? Longitudinella studier kan åtminstone i viss mån täcka glappet mellan dåtid och nutid och ersätta mystiken runt innovationsprocessen (Pettigrew, 1990). Genom att följa entreprenörer över en längre tidshorisont med regelbundet återkommande intervjuer vill jag beskriva vad, hur och varför de agerar som de gör och vilka konsekvenser det får för idéernas förverkligande. Intervjumaterialet ger upprepade tillfällen för entreprenörerna (och mig själv) att reflektera kring centrala planer och händelser både i stunden och över förloppet. Tanken är att på detta sätt ge en berättelse om entreprenörskapets vindlande väg; som voluntaristisk och icke-linjär där slutet är ovisst och de intensiva känslorna ännu inte hunnit blekna bort. Ett annat sätt att se på forskningsfrågan är därför: Hur utvecklas och förändras entreprenörens uppfattning och skildring av sitt eget och av omgivningens agerande under den osäkra initiala perioden när idéer är på väg att realiseras? 14

15 Målsättningen är inte att punkta ned normativa slutsatser för entreprenöriell verksamhet eller medvetet förminska den komplexitet som entreprenörerna dagligen står inför. Istället kan förhoppningsvis avhandlingen ge inspiration och tankemässig stimulans till praktiker och akademiker som på olika sätt är intresserade av ämnet. En önskan är att få läsaren att ställa sig frågan; Vad skulle jag ha gjort i samma ställe? och på detta sätt öka chanserna att vinna insikter kring etableringsprocessens utmaningar från insidan. Tsoukas och Chia (2002) säger;»only by placing ourselves at the center of an unfolding phenomenon can we hope to know it from within. Take the example of the character Tom Sawyer, whose adventures are the subject of Mark Twain s eponymous novel. Mark Twain vividly paints Tom s personality in different circumstances, ranging from the funny to the horrifying, and we get to know him and life in the American South quite well. However, this would still be knowledge from the outside. We would get knowledge from the inside through intuitively sympathizing with Tom Sawyer, that is, if we were to draw on our experiences and identify with the character himself. Then we would truly know the character, in all his complexity, in the same way that we know a city through walking on its streets rather than via photographs of it.«(tsoukas & Chia, 2002:571) Det framhålls ofta en distinktion mellan amerikansk och europeisk forskningstradition där den förstnämnda sägs fokusera på statistiska enkätstudieanalyser medan den senare beskrivs ha en öppnare hållning gentemot kvalitativa metoder (ex. Gartner & Birley, 2002). Hans Landström (2005) menar att även om sådana generaliseringar kan vara svåra att göra eftersom framför allt entreprenörskaps- och småföretagsforskningen i Europa är mycket heterogen kan europeiska forskare sägas försöka återspegla en komplexitet och en realism, samt en detaljrikedom, men kanske på bekostnad av en lägre grad av statistisk sofistikering och statistisk generaliserbara resultat (Landström, 2005:131). Det är till denna alternativa, kvalitativa och i mitt tycke ännu alltför småskaliga del av entreprenörskapsfältet som jag har för avsikt att medverka. Min förhoppning är att läsaren genom den här texten åtminstone i någon mån ska komma att uppleva entreprenörernas vandring; om inte från insidan så i alla fall med stor närhet. Med avhandlingen vill jag ge ett bidrag till det framväxande förhållningssättet som sätter språket i centrum för att förstå entreprenörskap (Hjorth, Johannisson, & Steyaert, 2003; Hjorth & Steyaert, 2004) och som försöker omskriva och skapa nya utrymmen inom entreprenörskapsfältet (Hjorth, 2003). Jag tror att avhandlingens empiriska entreprenörskapsdrama kan öka kunskapen om entreprenörskapets magi enbart genom att med berättelsens kraft ge rörelse till de relativt livlösa etableringsmodeller som redan är så ofta förekommande. 15

16 Kort introduktion av studiefallen Det första studiefallet är ett projekt som kallas Ökad Offertkraft och som sedermera döptes om till Kompetensarena Väst. Kortfattat kan man beskriva själva idén som ett webb-baserat visualiseringsverktyg där aktörer inom till exempel en viss bransch eller geografisk region kan lägga in information om sina tillgängliga kompetenser, resurser och utrustning, vilket ger möjligheter till andra intresserade företag att ta kontakt för olika former av samarbeten. Under åren drevs applikationsutvecklingen som ett projekt finansierat genom offentliga medel och med offentliga aktörer som huvudmän. Det andra studiefallet följer etableringen av en webbsida kallad Idébanken.se som lanserades i februari Bakom denna plattform ligger en entreprenör vars ursprungliga tanke var att skapa en marknadsplats för idéer på Internet. Privatpersoner såväl som företag skulle på sidan lägga upp frågor eller problem och på detta sätt få tips, idéer och förslag på lösningar. Med privat finansiering och stor envishet började konceptet ta form och spridas. De två fallstudiernas fortskridande från vision till materialisering kompletterar varandra och dess likheter och skillnader skapar utrymme för vidare reflektioner och analyser kring entreprenörskapets betingelser i framväxande verksamheter. Varför det blev just dessa två studiefall som bygger upp det empiriska materialet kommer att framgå av berättelsen samt diskuteras vidare i metodkapitlet som ligger som Bilaga II. Hur har entreprenörskap främst studerats tidigare? 7 Schumpeter (1934) pekade ut entreprenören som en central funktion i samhället, det vill säga personen som bryter mönster och skapar något nytt en innovation genom att kreativt förstöra det gamla och skapa ojämnvikt på marknaden. Denna individ, av Schumpeter kallad the Great man, har genom tiderna beklätts med hjältemässiga egenskaper, behov, attityder, värderingar och beteenden som särskiljt honom (sällan henne) från resterande dödliga (Shane, 2003). I takt med en allt mer komplex, globaliserande värld med nya kontextuella spelregler såsom ökad konkurrens, sofistikerad teknologi och en allt snabbare förändringstakt har akademiker som Michael Porter (1980) och Michael Gibbons (1994) argumenterat för nya entreprenöriella mönster där samverkan mellan olika aktörer har satts i centrum. I tillväxtsagorna ersattes sålunda den enskilda entreprenörsriddaren av stora arméstrukturer döpta till kluster, nätverk, Triple Helix och/eller innovationssystem. När entreprenörskap anses inbäddat i ett större sammanhang 7 För en mer utförlig genomgång av entreprenörskapsfältet, se Bilaga III. 16

17 hamnar plötsligt också faktorer såsom infrastruktur, koordinering och ömsesidigt förtroende i fokus. Båda ovanstående förklaringsmodellerna bygger ofta på rationalistiska grundantaganden. I det första fallet uträttas mirakel om personen har rätt egenskaper och förutsättningar, i det andra fallet sker underverken då en optimal kombination av individer sätts samman på en gemensam arena. Innovationsprocessen kan på detta sätt kännas mer kontrollerbar men samtidigt riskerar synen på värdeskapande att reduceras till en enkel och behändig a+b=c-formel där termerna a och b (ibland kallade framgångsfaktorer) automatiskt och relativt oproblematiskt anses leda till framgångssumman C. Personlig drivkraft (a) + Ekonomiska resurser (b) = Vinstgivande verksamhet (C) eller Regionföretagens samarbeten (a) + Politikernas kapital (b) = Ekonomisk tillväxt (C) Everett Rogers, kanske mest känd för sina empiriska studier om innovationers spridning, menar att det inom hans akademiska fält finns en inbyggd så kallad pro-innovation bias (Rogers, 1995: ), det vill säga att en övervägande del av studierna koncentrerar sig på framgångsrika spridningsförlopp. Han förklarar denna asymmetriska hållning bland annat med att forskarnas finansiärer i allmänhet har en positiv attityd till lyckosamma processer, vilket kan smitta av sig på urval av studiefall och slutsatser. Han menar också att det rent praktiskt är lättare för forskare att rekapitulera framgångsrika spridningsförlopp än misslyckade dito.»because of the pro-invention bias, we know much more (1) about the diffusion of rapidly spreading innovations than about the diffusion of slowly diffusing innovations, (2) about adoption than about rejection, and (3) about continued use than about discontinuance [ ] The problem is that we know too much about innovation success, and not enough about innovation failures.«(rogers, 1995:105) Många innovationsstudier har alltså gemensamt att de är utforskade efter att resultaten uppkommit. Man undersöker fenomen som redan nått välgång och tar retrospektivt fram orsakerna bakom utvecklingen. Detta tillvägagångssätt innebär naturligtvis en stor risk för vad psykologer kallar hindsight bias ; att man i efterhand konstruerar skeenden som planerade, förutsägbara och rationella. Samtidigt är man smärtsamt medveten om svårigheten att med samma metodik analysera framtiden; att förutse vilka framgångsfaktorer som gäller imorgon, vilka innovationer som kommer att bli lyckosamma och hur mycket värde de då skapar. En berättelse som i efterhand konstruerats som en framgångssaga kan ganska lätt lyfta fram både framgångsfaktorer och stolta hjältar men innan det lyckade resultatet har visar upp sitt vackra leende måste givetvis en massa andra intressanta saker först ske. Att dessa händelser ofta är löst sammankopplade och inte alltid ligger under entreprenörens totala kontroll inser säkerligen de flesta, men det avspeglas mycket 17

18 lite i den enorma mängd entreprenörs- och innovationslitteratur som hittills publicerats. De tusentals aktiviteter och händelser som inte passar in i den slutliga historiebeskrivningen har därmed medvetet eller omedvetet med tiden kommit att falla i glömska. Andra sätt att se på entreprenörskap Entreprenörskapsfältets starka influenser från nationalekonomin och managementlitteraturen har påverkat bilden av entreprenörskap som en mekanisk funktion på marknaden och entreprenörerna som kallt planerande, vinstmaximerande varelser (Hjorth, 2003). På detta sätt har slutsatser kring entreprenörskap många gånger dragits på en förenklad och aggregerad nivå, långt distanserad från de verkliga händelsernas praktik.»nevertheless, entrepreneurship has been patronized by management. On the one hand management has adopted the mission to discipline entrepreneurship, its aptitude for unsolicited initiative, spontaneity, immediacy, improvisation, playfulness, and passion. On the other hand it has used entrepreneurship as a source of energy to vitalize aging structures in organizations.«(hjorth et al., 2003:92) Fältet har också haft starka influenser från psykologin, med fokus på individers personliga egenskaper. En av de tidigaste företrädarna till att försöka förflytta entreprenörsforskarnas fokus ifrån individens inneboende kvalitéer till själva processen och dess skeenden är William Gartner (1985; 1988). Framför allt hans artikel Who Is an Entrepreneur? Is the Wrong Question 8 (Gartner, 1988) fick ett stort genomslag, där han förespråkar att entreprenörskapsforskningen bör koncentrera sig på tillblivelseprocessen av nya verksamheter snarare än att karaktärisera individer i psykologiska fack. Likväl som Thomas Dandridge (1979) påpekade att småföretag bör söka efter en egen organisationsteori eftersom de inte fungerar på samma sätt som storföretagen, behöver ännu icke etablerade organisationer skapa sina egna teorier för att förklara dess arbetssätt och utmaningar. Eller som Katz och Gartner (1988) skriver;»the irony is that when we turn to literature for guidance on how to identify new organizations, our theories and definitions about organizations assume that they already exist; that is, the starting point for our theories begins at the place where the emerging organization ends.«(katz & Gartner, 1988:429) Men även i processinriktade entreprenörskapsstudier har psykologiskt orienterade och rationalistiska angreppssätt nästlat sig in. Shane och Venkataraman (2000) menar exempelvis att entreprenörskap handlar om att söka upp 8 Gartner (2004) har även själv skrivit om bakgrunden till artikelns tillkomst. 18

19 och exploatera nya affärsmöjligheter. Shane (2003) för ett resonemang kring dessa affärsmöjligheter som om de skulle finnas explicit därute och kunna plockas likt svamp om bara entreprenören är duktig nog att upptäcka dem; att denne har tillgång till rätt information och kontaktnätverk men också en kognitiv förmåga att kunna se saker som andra inte ser. Det har även skapats en mängd processmodeller uppbyggda på bestämda faser eller aktiviteter kring hur nya verksamheter utvecklas. Många av dem har dock kritiserats för att ha en alltför deterministisk syn på skapelseprocessen (Sexton & Bowman-Upton, 1991). Reynolds och Miller (1992) lyfter exempelvis utifrån en studie av 3000 etablerade (amerikanska) företag fram fyra nyckelaktiviteter vid verksamheters etableringar; 1) personligt engagemang, 2) första anställningen, 3) initiala finansieringen och 4) inledande försäljningen. De drar samtidigt slutsatsen att både angreppssätt och mognadstid varierade avsevärd mellan olika företag och branscher. Också Delmar, Davidsson och Gartner (2003) har i en studie av svenska tillväxtföretag konstaterat att det föreligger en stor heterogenitet i sättet som verksamheter växer. Chia (1995; 1999) menar att många organisationsteorier förvisso säger sig vara processorienterade men fokuserar framför allt på beständiga steg eller faser, snarare än den kontinuerliga förändringen. Chia (1995) tar upp matematikern och filosofen Alfred North Whiteheads (1929) begrepp the Fallacy of Misplaced Concreteness som säger att det finns en tendens att se fysiska objekt som de naturliga analysenheterna, snarare än dess inbördes relationer vilket vore mer intressant. Chia förespråkar att man studerar organisationers becoming istället för being 9. Tillsammans med Tsoukas (2002) skriver han vidare;» as well as not knowing a lot about the micro-processes of change, we do not know enough about how change is actually accomplished. Even if we can explain, ex post facto, how and why organization A moved from archetype X to archetype Y, or from position A to position B [ ] our explanation would look like a post-mortem dissection [James 1909/1996, p. 262]; it would not be fine-grained enough to show how change was actually accomplished on the ground how plans where translated into action and, by so doing, how they got modified, adapted, and changed.«(tsoukas & Chia, 2002:568) Ett antal entreprenörsforskare har liknande förhållningssätt som Chia (ex. Gartner, Bird, & Starr, 1992; Katz & Gartner, 1988) och menar att man kan se entreprenörskap som en utvecklingsprocess i skapandet av en organisation och att affärsmöjligheter i sig är socialt konstruerade (Steyaert & Hjorth, 2004). Språket och berättandet får därmed en central betydelse i entreprenörens iscensättande (Hjorth & Steyaert, 2004). Daniel Hjorth (2001) poängterar att entreprenörskap rent litterärt kan delas upp i två ord; entre (mellan) 9 Steyaert (2007) pekar på att denna ontologiska debatt går tillbaks ända till Friedrich Nietzsche (1886/1968:708) som bland annat skrev; Becoming must be explained without recourse to final intentions [ ] Becoming does not aim at a final state, does not flow into being. 19

20 och prendre (ta), vilket kan illustrera ett slags erövrande av rum mellan befintliga strukturer. Han anser också att entreprenören bör liknas vid den lekande ( homo ludens ) snarare än den ekonomiskt rationella ( homo oeconomicus ) människan, som med passion och nyfikenhet utvecklar sina entreprenöriella mellanrum. Hjorth (2007) säger;»[t]here is a drama of entrepreneurship that becomes almost completely neglected through our attention to the economy of entrepreneurship. This drama, I believe, is possible to study in narratives through a focus on events [ ] Narratives allow for a creative evocativeness [ ] making readers experience and not only understand what happened.«(hjorth, 2007: ) Narrativt drama som presentationssätt Denna avhandling kommer att anamma ett narrativt 10 angreppssätt för att beskriva och diskutera de entreprenöriella processerna, vilket är en metod som fått ökat intresse i det akademiska entreprenörskapsfältet (Hjorth & Steyaert, 2004). På detta sätt vill jag lyfta fram en nära kontakt med entreprenörernas dagliga känslor av hopp och lycka såväl som frustration och oro, samt visa hur deras berättelser förändras över tid. Entreprenörskapets kronologiska utveckling kommer att presenteras som ett drama i realtid med inslag av scener, dekor, aktörer, manus, publik och en intrig formad kring konfliktoch känslofyllda ingredienser. Merriam-Webster definierar drama som; 20»a composition in verse or prose intended to portray life or character or to tell a story usually involving conflicts and emotions through action and dialogue and typically designed for theatrical performance.«nationalencyklopedin beskriver dramat som en av litteraturens tre grundformer, vid sidan av lyriken och epiken. Ett sätt att särskilja de olika formernas inbördes uppdelning är att utgå från tidsaspekten; då epiken återberättar händelser i förfluten tid rör sig dramat vanligtvis i nutid. Ett annat sätt att särskilja dem är att utgå från textens innehåll;»medan epiken har sin styrka i breda beskrivningar av en yttre verklighet och lyriken i analyser av subjektiva själstillstånd, utspelar sig dramat i ett mellanmänskligt område, alltså i handlande människors möten med varandra. Det beskriver deras vänskaps- och kärleksförhållanden, deras inbördes konflikter och strider. Dialogens dominans i dramat återspeglar detta förhållande.«(nationalencyklopedin, 2005) Utifrån dessa definitioner av dramaformen tycks den passa väl som presentationssätt i beskrivningar av pågående entreprenörskap i realtid. Entreprenörskap handlar mycket om att hantera en fluktuerande nutid och gå mot en 10 Ett narrativ är enligt Czarniawska (2004a:17) en uttalad eller skriftlig text som skapar mening till kronologiskt sammanlänkade händelser. En mer ingående litteraturöversikt över det narrativa fältet hittas i Bilaga II.

samhälle Susanna Öhman

samhälle Susanna Öhman Risker i ett heteronormativt samhälle Susanna Öhman 1 Bakgrund Riskhantering och riskforskning har baserats på ett antagande om att befolkningen är homogen Befolkningen har alltid varit heterogen när det

Läs mer

Ökat personligt engagemang En studie om coachande förhållningssätt

Ökat personligt engagemang En studie om coachande förhållningssätt Lärarutbildningen Fakulteten för lärande och samhälle Individ och samhälle Uppsats 7,5 högskolepoäng Ökat personligt engagemang En studie om coachande förhållningssätt Increased personal involvement A

Läs mer

Socionomen i sitt sammanhang. Praktikens mål påverkas av: Socialt arbete. Institutionella sammanhanget

Socionomen i sitt sammanhang. Praktikens mål påverkas av: Socialt arbete. Institutionella sammanhanget Socionomen i sitt skilda förutsättningar och varierande Förstå och känna igen förutsättningar, underbyggande idéer och dess påverkan på yrkesutövandet. Att förstå förutsättningarna, möjliggör att arbeta

Läs mer

CONNECT- Ett engagerande nätverk! Paula Lembke Tf VD Connect Östra Sverige

CONNECT- Ett engagerande nätverk! Paula Lembke Tf VD Connect Östra Sverige CONNECT- Ett engagerande nätverk! Paula Lembke Tf VD Connect Östra Sverige Kontakter för din tillväxt CONNECT för samman entreprenörer och tillväxtföretag med kompetens och kapital. Och vice versa. värderingar

Läs mer

Make a speech. How to make the perfect speech. söndag 6 oktober 13

Make a speech. How to make the perfect speech. söndag 6 oktober 13 Make a speech How to make the perfect speech FOPPA FOPPA Finding FOPPA Finding Organizing FOPPA Finding Organizing Phrasing FOPPA Finding Organizing Phrasing Preparing FOPPA Finding Organizing Phrasing

Läs mer

Att stödja starka elever genom kreativ matte.

Att stödja starka elever genom kreativ matte. Att stödja starka elever genom kreativ matte. Ett samverkansprojekt mellan Örebro universitet och Örebro kommun på gymnasienivå Fil. dr Maike Schindler, universitetslektor i matematikdidaktik maike.schindler@oru.se

Läs mer

BOENDEFORMENS BETYDELSE FÖR ASYLSÖKANDES INTEGRATION Lina Sandström

BOENDEFORMENS BETYDELSE FÖR ASYLSÖKANDES INTEGRATION Lina Sandström BOENDEFORMENS BETYDELSE FÖR ASYLSÖKANDES INTEGRATION Lina Sandström Frågeställningar Kan asylprocessen förstås som en integrationsprocess? Hur fungerar i sådana fall denna process? Skiljer sig asylprocessen

Läs mer

ENTREPRENÖRSKAP - individ och process. Hans Landström Institutet för Ekonomisk Forskning Hans.Landstrom@fek.lu.se

ENTREPRENÖRSKAP - individ och process. Hans Landström Institutet för Ekonomisk Forskning Hans.Landstrom@fek.lu.se ENTREPRENÖRSKAP - individ och process Hans Landström Institutet för Ekonomisk Forskning Hans.Landstrom@fek.lu.se Entreprenören som individ Exempel på olika kategorier entreprenörer Innovatörer Affärsmän

Läs mer

http://marvel.com/games/play/31/create_your_own_superhero http://www.heromachine.com/

http://marvel.com/games/play/31/create_your_own_superhero http://www.heromachine.com/ Name: Year 9 w. 4-7 The leading comic book publisher, Marvel Comics, is starting a new comic, which it hopes will become as popular as its classics Spiderman, Superman and The Incredible Hulk. Your job

Läs mer

This is England. 1. Describe your first impression of Shaun! What kind of person is he? Why is he lonely and bullied?

This is England. 1. Describe your first impression of Shaun! What kind of person is he? Why is he lonely and bullied? This is England 1. Describe your first impression of Shaun! What kind of person is he? Why is he lonely and bullied? 2. Is Combo s speech credible, do you understand why Shaun wants to stay with Combo?

Läs mer

Introduktion till policyanalys. Introduktion till policyanalys. Idéer och offentlig politik

Introduktion till policyanalys. Introduktion till policyanalys. Idéer och offentlig politik Introduktion till policyanalys Introduktion till policyanalys Idéer och offentlig politik Uppläggning Olika perspektiv på idéers roll för utvecklingen av policy Analys av innovationspolitik Begrepp och

Läs mer

50 NYANSER AV VARFÖR BARA NÅGRA FÅ LYCKAS. Håkan Ivarsson, Claes Molin, Igor Lishajko, Jan Wiestål & Frank Bertil Johnsson

50 NYANSER AV VARFÖR BARA NÅGRA FÅ LYCKAS. Håkan Ivarsson, Claes Molin, Igor Lishajko, Jan Wiestål & Frank Bertil Johnsson 50 NYANSER AV VARFÖR BARA NÅGRA FÅ LYCKAS Håkan Ivarsson, Claes Molin, Igor Lishajko, Jan Wiestål & Frank Bertil Johnsson 50 NYANSER AV LEAN VARFÖR BARA NÅGRA FÅ LYCKAS Författarna Grafisk form: Håkan

Läs mer

Collaborative Product Development:

Collaborative Product Development: Collaborative Product Development: a Purchasing Strategy for Small Industrialized House-building Companies Opponent: Erik Sandberg, LiU Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Vad är egentligen

Läs mer

Kvalitetsarbete I Landstinget i Kalmar län. 24 oktober 2007 Eva Arvidsson

Kvalitetsarbete I Landstinget i Kalmar län. 24 oktober 2007 Eva Arvidsson Kvalitetsarbete I Landstinget i Kalmar län 24 oktober 2007 Eva Arvidsson Bakgrund Sammanhållen primärvård 2005 Nytt ekonomiskt system Olika tradition och förutsättningar Olika pågående projekt Get the

Läs mer

Våra partnerorganisationer. #WelcomeTalent

Våra partnerorganisationer. #WelcomeTalent Våra partnerorganisationer Korta vägen Korta vägen är ett initiativ från arbetsförmedlingen och svenska universitet, där Stockholms Universitet är en av deras samarbetspartners. Syftet är att hjälpa utländska

Läs mer

Kvalitativa metoder II

Kvalitativa metoder II Kvalitativa metoder II Tillförlitlighet, trovärdighet, generalisering och etik Gunilla Eklund Rum F 625, e-mail: geklund@abo.fi/tel. 3247354 http://www.vasa.abo.fi/users/geklund Disposition för ett vetenskapligt

Läs mer

Provlektion Just Stuff B Textbook Just Stuff B Workbook

Provlektion Just Stuff B Textbook Just Stuff B Workbook Provlektion Just Stuff B Textbook Just Stuff B Workbook Genomförande I provlektionen får ni arbeta med ett avsnitt ur kapitlet Hobbies - The Rehearsal. Det handlar om några elever som skall sätta upp Romeo

Läs mer

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är Agenda 1. Begreppet socialt entreprenörskap Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är 2. Sociala entreprenörer som hybrider Om sociala entreprenörer som personer som vägrar att välja mellan

Läs mer

Exportmentorserbjudandet!

Exportmentorserbjudandet! Exportmentor - din personliga Mentor i utlandet Handelskamrarnas erbjudande till små och medelstora företag som vill utöka sin export Exportmentorserbjudandet! Du som företagare som redan har erfarenhet

Läs mer

Grammatiska metaforer i engelskan och hur de översätts till svenska. Lene Nordrum Engelska institutionen Göteborgs universitet

Grammatiska metaforer i engelskan och hur de översätts till svenska. Lene Nordrum Engelska institutionen Göteborgs universitet Grammatiska metaforer i engelskan och hur de översätts till svenska Lene Nordrum Engelska institutionen Göteborgs universitet Vad är r en nominalisering? Regeringens användning av lärosalar som flyktingläger

Läs mer

Kvalitativ design. Jenny Ericson Doktorand och barnsjuksköterska Uppsala universitet Centrum för klinisk forskning Dalarna

Kvalitativ design. Jenny Ericson Doktorand och barnsjuksköterska Uppsala universitet Centrum för klinisk forskning Dalarna Kvalitativ design Jenny Ericson Doktorand och barnsjuksköterska Uppsala universitet Centrum för klinisk forskning Dalarna Skillnad mellan kvalitativ och kvantitativ design Kvalitativ metod Ord, texter

Läs mer

Exempel på akademiskt skrivande? Akademiskt skrivande och tänkande. Eller detta. Fler exempel.. Så kan det bli. Föredömen?

Exempel på akademiskt skrivande? Akademiskt skrivande och tänkande. Eller detta. Fler exempel.. Så kan det bli. Föredömen? Exempel på akademiskt skrivande? Akademiskt skrivande och tänkande Fredrik Stjernberg fredrik.stjernberg@liu.se The visual is essentially pornographic, which is to say that it has its end in rapt, mindless

Läs mer

#minlandsbygd. Landsbygden lever på Instagram. Kul bild! I keep chickens too. They re brilliant.

#minlandsbygd. Landsbygden lever på Instagram. Kul bild! I keep chickens too. They re brilliant. #minlandsbygd Kul bild! I keep chickens too. They re brilliant. Så vacka bilder. Ha det bra idag. @psutherland6 Thanks Pat! Yes the sun was going down... Hahahaha. Gilla Kommentera Landsbygden lever på

Läs mer

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar Enterprise App Store KC TL Sammi Khayer Konsultchef mobila lösningar Familjen håller mig jordnära. Arbetar med ledarskap, mobila strategier och kreativitet. Fotbollen ger energi och fokus. Apple fanboy

Läs mer

Mina målsättningar för 2015

Mina målsättningar för 2015 Mina målsättningar för 2015 den / - 1 Vad har jag stört mig på under 2014? När jag tänker på det, vill jag verkligen ändra på det i framtiden. Under 2014 har jag varit så nöjd med detta i mitt liv. Detta

Läs mer

Ren Katt. Författare Deepa Balsavar Illustratör Kanchan Bannerjee. Översatt av Bokkok.se

Ren Katt. Författare Deepa Balsavar Illustratör Kanchan Bannerjee. Översatt av Bokkok.se Ren Katt Författare Deepa Balsavar Illustratör Kanchan Bannerjee Översatt av Bokkok.se Det här är mitt hus. Mamma, pappa och Cheena bor också här. 2 Den bästa stolen i huset är till för mig. Men att sitta

Läs mer

Platsar människan i morgondagens företag?

Platsar människan i morgondagens företag? Platsar människan i morgondagens företag? - att ta utgångspunkt i den mänskliga naturen Lasse Berg och Bo Rex HR-dagarna 2013-09-26 Hur människan blev människa om människans evolution Lasse Berg 1 Vad

Läs mer

Business Design. Creosa är ett företag specialiserat på kreativ intelligens ihopkopplat med entreprenörskap och affärsutveckling.

Business Design. Creosa är ett företag specialiserat på kreativ intelligens ihopkopplat med entreprenörskap och affärsutveckling. Creosa är ett företag specialiserat på kreativ intelligens ihopkopplat med entreprenörskap och affärsutveckling. Våra lösningar lär dig hur du kan använda din kreativa intelligens som motor i ditt företag,

Läs mer

Writing with context. Att skriva med sammanhang

Writing with context. Att skriva med sammanhang Writing with context Att skriva med sammanhang What makes a piece of writing easy and interesting to read? Discuss in pairs and write down one word (in English or Swedish) to express your opinion http://korta.nu/sust(answer

Läs mer

INVEST IN NORDIC CLEANTECH

INVEST IN NORDIC CLEANTECH INVEST IN NORDIC CLEANTECH Sedan 2009 En unik och oslagbar kanal i världen för att sälja och marknadsföra svensk miljöteknik utomlands och nationellt. F R O M S W E D E N A N D T H E N O R D I C S Bakgrund

Läs mer

Equips people for better business

Equips people for better business Equips people for better business The Corn Philosophy When I was young, I used to spend time with my grandparents on their farm. One day my granddad asked me to fix the fence. Instead I went swimming with

Läs mer

Webbregistrering pa kurs och termin

Webbregistrering pa kurs och termin Webbregistrering pa kurs och termin 1. Du loggar in på www.kth.se via den personliga menyn Under fliken Kurser och under fliken Program finns på höger sida en länk till Studieöversiktssidan. På den sidan

Läs mer

Support Manual HoistLocatel Electronic Locks

Support Manual HoistLocatel Electronic Locks Support Manual HoistLocatel Electronic Locks 1. S70, Create a Terminating Card for Cards Terminating Card 2. Select the card you want to block, look among Card No. Then click on the single arrow pointing

Läs mer

Vätebränsle. Namn: Rasmus Rynell. Klass: TE14A. Datum: 2015-03-09

Vätebränsle. Namn: Rasmus Rynell. Klass: TE14A. Datum: 2015-03-09 Vätebränsle Namn: Rasmus Rynell Klass: TE14A Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about Hydrogen as the future fuel. I chose this topic because I think that it s really interesting to look in to the

Läs mer

PDP som redskap för karriärutveckling i utbildning. Ola Tostrup

PDP som redskap för karriärutveckling i utbildning. Ola Tostrup PDP som redskap för karriärutveckling i utbildning Ola Tostrup - 16, 4, 47, 3 Dagens föreställning Vad innebär PDP och varför PDP Hur vi designat det inom utbildningen Kompetensbegreppet och vilka kompetenser

Läs mer

Som man ropar i skogen får man svarkonsten att fånga, sammanfatta och tolka resultat/mätningar

Som man ropar i skogen får man svarkonsten att fånga, sammanfatta och tolka resultat/mätningar Som man ropar i skogen får man svarkonsten att fånga, sammanfatta och tolka resultat/mätningar Kvalitativa data Helene Johansson, Epidemiologi & global hälsa, Umeå universitet FoU-Välfärd, Region Västerbotten

Läs mer

Service och bemötande. Torbjörn Johansson, GAF Pär Magnusson, Öjestrand GC

Service och bemötande. Torbjörn Johansson, GAF Pär Magnusson, Öjestrand GC Service och bemötande Torbjörn Johansson, GAF Pär Magnusson, Öjestrand GC Vad är service? Åsikter? Service är något vi upplever i vårt möte med butikssäljaren, med kundserviceavdelningen, med företagets

Läs mer

Ett hållbart boende A sustainable living. Mikael Hassel. Handledare/ Supervisor. Examiner. Katarina Lundeberg/Fredric Benesch

Ett hållbart boende A sustainable living. Mikael Hassel. Handledare/ Supervisor. Examiner. Katarina Lundeberg/Fredric Benesch Ett hållbart boende A sustainable living Mikael Hassel Handledare/ Supervisor Examinator/ Examiner atarina Lundeberg/redric Benesch Jes us Azpeitia Examensarbete inom arkitektur, grundnivå 15 hp Degree

Läs mer

Designmönster för sociala användningssituationer

Designmönster för sociala användningssituationer Designmönster för sociala användningssituationer Baserat på Interaction design patterns for computers in sociable use, kommande artikel i International Journal of Computer Applications in Technology, matar@ida.liu.se

Läs mer

Page 1. Aktuella utmaningar för ekonomistyrare. Tema: Aktuella utmaningar för ekonomistyrare. Vad är ekonomistyrning? Vilka är utmaningarna?

Page 1. Aktuella utmaningar för ekonomistyrare. Tema: Aktuella utmaningar för ekonomistyrare. Vad är ekonomistyrning? Vilka är utmaningarna? Aktuella utmaningar för ekonomistyrare Professor Fredrik Nilsson Uppsala 2010-02-12 Föreläsningens inriktning Tema: Aktuella utmaningar för ekonomistyrare Vad är ekonomistyrning? Vilka är utmaningarna?

Läs mer

Utbildning på grundnivå ska väsentligen bygga på de kunskaper som eleverna får på nationella program i gymnasieskolan eller motsvarande kunskaper.

Utbildning på grundnivå ska väsentligen bygga på de kunskaper som eleverna får på nationella program i gymnasieskolan eller motsvarande kunskaper. Sida 1(6) Utbildningsplan Entreprenöriellt företagande 120 högskolepoäng Entrepreneurial Business 120 Credits* 1. Programmets mål 1.1 Mål enligt Högskolelagen (1992:1434), 1 kap. 8 : Utbildning på grundnivå

Läs mer

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Närvarande: Oliver Stenbom, Andreas Estmark, Henrik Almén, Ellinor Ugland, Oliver Jonstoij Berg. 1. Mötets öppnande. Ordförande Oliver Stenbom öppnade mötet. 2.

Läs mer

Självkörande bilar. Alvin Karlsson TE14A 9/3-2015

Självkörande bilar. Alvin Karlsson TE14A 9/3-2015 Självkörande bilar Alvin Karlsson TE14A 9/3-2015 Abstract This report is about driverless cars and if they would make the traffic safer in the future. Google is currently working on their driverless car

Läs mer

Implementering - teori och tillämpning inom hälso- och sjukvård

Implementering - teori och tillämpning inom hälso- och sjukvård Implementering - teori och tillämpning inom hälso- och sjukvård Siw Carlfjord Leg sjukgymnast, Med dr IMH, Linköpings universitet There are not two sciences There is only one science and the application

Läs mer

Isolda Purchase - EDI

Isolda Purchase - EDI Isolda Purchase - EDI Document v 1.0 1 Table of Contents Table of Contents... 2 1 Introduction... 3 1.1 What is EDI?... 4 1.2 Sending and receiving documents... 4 1.3 File format... 4 1.3.1 XML (language

Läs mer

En bild säger mer än tusen ord?

En bild säger mer än tusen ord? Faculteit Letteren en Wijsbegeerte Academiejaar 2009-2010 En bild säger mer än tusen ord? En studie om dialogen mellan illustrationer och text i Tiina Nunnallys engelska översättning av Pippi Långstrump

Läs mer

Kanban är inte din process. (låt mig berätta varför) #DevLin2012 15 Mars 2012

Kanban är inte din process. (låt mig berätta varför) #DevLin2012 15 Mars 2012 Kanban är inte din process (låt mig berätta varför) #DevLin2012 15 Mars 2012 Torbjörn Tobbe Gyllebring @drunkcod tobbe@cint.com Är du eller känner du en Kanban hipster? Förut körde vi X nu kör vi Kanban

Läs mer

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09 Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot Självstyrda bilar Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about when you could buy a self-driving car and what they would look like. I also mention

Läs mer

English. Things to remember

English. Things to remember English Things to remember Essay Kolla instruktionerna noggrant! Gå tillbaka och läs igenom igen och kolla att allt är med. + Håll dig till ämnet! Vem riktar ni er till? Var ska den publiceras? Vad är

Läs mer

Välkommen till Creosa.

Välkommen till Creosa. Välkommen till Creosa. Vi hjälper företag och organisationer att tänka kreativt, hitta nya lösningar på olika typer av problem och utmaningar och skapa förutsättningar för att förverkliga kreativa idéer.

Läs mer

Workplan Food. Spring term 2016 Year 7. Name:

Workplan Food. Spring term 2016 Year 7. Name: Workplan Food Spring term 2016 Year 7 Name: During the time we work with this workplan you will also be getting some tests in English. You cannot practice for these tests. Compulsory o Read My Canadian

Läs mer

Goals for third cycle studies according to the Higher Education Ordinance of Sweden (Sw. "Högskoleförordningen")

Goals for third cycle studies according to the Higher Education Ordinance of Sweden (Sw. Högskoleförordningen) Goals for third cycle studies according to the Higher Education Ordinance of Sweden (Sw. "Högskoleförordningen") 1 1. Mål för doktorsexamen 1. Goals for doctoral exam Kunskap och förståelse visa brett

Läs mer

729G27. Pilot, skrivande och avslutning. Johan Blomkvist IDA-HCS-IxS Twitter: @hellibop

729G27. Pilot, skrivande och avslutning. Johan Blomkvist IDA-HCS-IxS Twitter: @hellibop 729G27 Pilot, skrivande och avslutning Johan Blomkvist IDA-HCS-IxS Twitter: @hellibop Dagens Skrivande Piloten Rester från förra gången validering Någon slags sammanfattning 2 Jag är på semester till 16

Läs mer

Förtroende ANNA BRATTSTRÖM

Förtroende ANNA BRATTSTRÖM Förtroende ANNA BRATTSTRÖM The importance of this treaty transcends numbers. We have been listening to an old Russian maxim dovaray ne proveray Trust, but Verify Vad innebär förtroende? Förtroende är ett

Läs mer

The tradition of hanging plush dice (also known as fuzzy dice or raggardice) in the rear mirror started in the USA in the '50s.

The tradition of hanging plush dice (also known as fuzzy dice or raggardice) in the rear mirror started in the USA in the '50s. The tradition of hanging plush dice (also known as fuzzy dice or raggardice) in the rear mirror started in the USA in the '50s. According to one account, the rebellious hot rod youth wanted to show that

Läs mer

Lars Lindmark 28 juni 2015. Designstuga. ett designlabb för hållbar utveckling. Beskrivning designstuga, sida 1

Lars Lindmark 28 juni 2015. Designstuga. ett designlabb för hållbar utveckling. Beskrivning designstuga, sida 1 Designstuga ett designlabb för hållbar utveckling Beskrivning designstuga, sida 1 Design Förmåga att lösa komplexa problem Designprocessen är en förmåga att samla och involvera aktörer för att tillsammans

Läs mer

Hur fattar samhället beslut när forskarna är oeniga?

Hur fattar samhället beslut när forskarna är oeniga? Hur fattar samhället beslut när forskarna är oeniga? Martin Peterson m.peterson@tue.nl www.martinpeterson.org Oenighet om vad? 1.Hårda vetenskapliga fakta? ( X observerades vid tid t ) 1.Den vetenskapliga

Läs mer

Solowheel. Namn: Jesper Edqvist. Klass: TE14A. Datum: 2015-03-09

Solowheel. Namn: Jesper Edqvist. Klass: TE14A. Datum: 2015-03-09 Solowheel Namn: Jesper Edqvist Klass: TE14A Datum: 2015-03-09 Abstract We got an assignment that we should do an essay about something we wanted to dig deeper into. In my case I dug deeper into what a

Läs mer

Listen to me, please!

Listen to me, please! Till pedagogen är särskilt riktat mot det centrala innehållet Lyssna och läsa i ämnet engelska i Lgr11. Syftet med materialet är att: Eleverna ska ha roligt tillsammans i situationer där eleven är ledare.

Läs mer

Om oss DET PERFEKTA KOMPLEMENTET THE PERFECT COMPLETION 04 EN BINZ ÄR PRECIS SÅ BRA SOM DU FÖRVÄNTAR DIG A BINZ IS JUST AS GOOD AS YOU THINK 05

Om oss DET PERFEKTA KOMPLEMENTET THE PERFECT COMPLETION 04 EN BINZ ÄR PRECIS SÅ BRA SOM DU FÖRVÄNTAR DIG A BINZ IS JUST AS GOOD AS YOU THINK 05 Om oss Vi på Binz är glada att du är intresserad av vårt support-system för begravningsbilar. Sedan mer än 75 år tillverkar vi specialfordon i Lorch för de flesta olika användningsändamål, och detta enligt

Läs mer

Session: Historieundervisning i högskolan

Session: Historieundervisning i högskolan Session: Historieundervisning i högskolan Ansvarig: David Ludvigsson, Uppsala universitet Kommentator: Henrik Ågren, Högskolan i Gävle Övriga medverkande: Lena Berggren, Umeå universitet Peter Ericsson,

Läs mer

MÅLSTYRNING OCH LÄRANDE: En problematisering av målstyrda graderade betyg

MÅLSTYRNING OCH LÄRANDE: En problematisering av målstyrda graderade betyg MÅLSTYRNING OCH LÄRANDE: En problematisering av målstyrda graderade betyg Max Scheja Institutionen för pedagogik och didaktik Stockholms universitet E-post: max.scheja@edu.su.se Forskning om förståelse

Läs mer

Cross Media Storytelling

Cross Media Storytelling Cross Media Storytelling Storytelling En del av Cross Medialogiken Andra: Play, performance, spectacle, branding, etc. Reflekterar ekonomin i branschen Horisontella effekter av koncernägande Synergi: branding

Läs mer

Capabilities for Education, Work and Voice from the Perspective of the Less Employable University Graduates.

Capabilities for Education, Work and Voice from the Perspective of the Less Employable University Graduates. Capabilities for Education, Work and Voice from the Perspective of the Less Employable University Graduates. Delstudie inom EU-projektet Workable 2010-2013 Gunilla Bergström Casinowsky Institutionen för

Läs mer

5. Att fylla modell och indikatorer med innehåll hur fånga kvantitativa och kvalitativa data

5. Att fylla modell och indikatorer med innehåll hur fånga kvantitativa och kvalitativa data 5. Att fylla modell och indikatorer med innehåll hur fånga kvantitativa och kvalitativa data Inledning En bärande idé i Mälardalen Innovation Index (MII) är att innovationsdriven tillväxt skapas i ett

Läs mer

Lights in Alingsås Nordens största workshop inom ljussättning i offentlig miljö.

Lights in Alingsås Nordens största workshop inom ljussättning i offentlig miljö. Lights in Alingsås Nordens största workshop inom ljussättning i offentlig miljö. Varje oktober sedan år 2000 kommer världsledande ljusdesigners till Alingsås för att ljussätta centrala delar av staden.

Läs mer

Kursplan. AB1029 Introduktion till Professionell kommunikation - mer än bara samtal. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1

Kursplan. AB1029 Introduktion till Professionell kommunikation - mer än bara samtal. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 Kursplan AB1029 Introduktion till Professionell kommunikation - mer än bara samtal 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 Introduction to Professional Communication - more than just conversation 7.5 Higher Education

Läs mer

AS/ADHD Hjälp! Hur gör man då? Stockholm den 20 april 2012

AS/ADHD Hjälp! Hur gör man då? Stockholm den 20 april 2012 AS/ADHD Hjälp! Hur gör man då? Stockholm den 20 april 2012 This is who I am.. How many days will it take for you to understand? Look into my eyes! This is who I am. You know I cannot do anything about

Läs mer

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience Här kan du checka in med rent samvete Check in here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet

Läs mer

Tillväxt - teori. Jonas Gabrielsson Högskolan i Halmstad

Tillväxt - teori. Jonas Gabrielsson Högskolan i Halmstad Tillväxt - teori Jonas Gabrielsson Högskolan i Halmstad Tillväxt Ekonomisk Ekologisk/hållbar Social/välstånd - tillväxt avser inte värdet utan ökningen av värdet Tillväxtens förutsättningar Tillväxt Mer

Läs mer

Ett kritiskt-teoretiskt/kritiskt-pedagogiskt perspektiv på marginalisering

Ett kritiskt-teoretiskt/kritiskt-pedagogiskt perspektiv på marginalisering Ett kritiskt-teoretiskt/kritiskt-pedagogiskt perspektiv på marginalisering Calle Carling Pedagogiska Fakulteten Åbo akademi Vasa Finland ccarling@abo.fi 1.12.2011 Åbo Akademi - Strandgatan 2 - PB 311-651

Läs mer

Edward de Bono: Sex tänkande hattar

Edward de Bono: Sex tänkande hattar Edward de Bono: Sex tänkande hattar Tänkandet är vår viktigaste mänskliga resurs. Men vårt största problem är att vi blandar ihop olika saker när vi tänker. Vi försöker för mycket på en gång; vi blandar

Läs mer

GÖRA SKILLNAD. om vikten av hållbar produktion och om hur den kan skapas. Bengt Savén Södertälje Science Park, 2014-11-07

GÖRA SKILLNAD. om vikten av hållbar produktion och om hur den kan skapas. Bengt Savén Södertälje Science Park, 2014-11-07 GÖRA SKILLNAD om vikten av hållbar produktion och om hur den kan skapas Bengt Savén Södertälje Science Park, 2014-11-07 KORT OM MITT YRKESLIV ABB (trainee Melbourne, chef NC-programmering, produktionsteknisk

Läs mer

Blue Ocean Strategy. Blue Oceans vs Red Oceans. Skapelse av Blue Oceans. Artikelförfattare: W. Chan Kim & Renée Mauborgne

Blue Ocean Strategy. Blue Oceans vs Red Oceans. Skapelse av Blue Oceans. Artikelförfattare: W. Chan Kim & Renée Mauborgne Blue Ocean Strategy Artikelförfattare: W. Chan Kim & Renée Mauborgne Artikeln belyser två olika marknadstillstånd som företag strävar efter att etablera sig inom. Dessa kallar författarna för Red Ocean

Läs mer

Are you God s gift to your employees?

Are you God s gift to your employees? 2014-12-12 Av Patrik Österblad Are you God s gift to your employees? "Everyone is engaged, otherwise they have nothing here to do. We don t employ introverted because we want creative people where everyone

Läs mer

Forma komprimerat trä

Forma komprimerat trä Forma komprimerat trä - maskinell bearbetning av fria former Peter Conradsson MÖBELSNICKERI Carl Malmsten Centrum för Träteknik & Design REG NR: LiU-IEI-TEK-G 07/0025 SE Oktober 2007 Omslagsbild: Stol

Läs mer

Rapport från följeforskningen 1/4 30/6 2013. Monica Rönnlund

Rapport från följeforskningen 1/4 30/6 2013. Monica Rönnlund Rapport från följeforskningen 1/4 30/6 2013 Monica Rönnlund 1. Inledning Bakgrunden till projektet är att gränserna mellan den kommunala ideella och privata sektorn luckras upp, vilket ställer krav på

Läs mer

Drivkrafter hinder mervärde

Drivkrafter hinder mervärde 2013 03 06 Ulf Hedbjörk Universitets och högskolerådet Internationell mobilitet Drivkrafter hinder mervärde Ny myndighet: Universitets och högskolerådet HSV VHS YH UHR IPK KRUS Tre studier från UHR under

Läs mer

FORSKNINGSKOMMUNIKATION OCH PUBLICERINGS- MÖNSTER INOM UTBILDNINGSVETENSKAP

FORSKNINGSKOMMUNIKATION OCH PUBLICERINGS- MÖNSTER INOM UTBILDNINGSVETENSKAP FORSKNINGSKOMMUNIKATION OCH PUBLICERINGS- MÖNSTER INOM UTBILDNINGSVETENSKAP En studie av svensk utbildningsvetenskaplig forskning vid tre lärosäten VETENSKAPSRÅDETS RAPPORTSERIE 10:2010 Forskningskommunikation

Läs mer

Discovering!!!!! Swedish ÅÄÖ. EPISODE 6 Norrlänningar and numbers 12-24. Misi.se 2011 1

Discovering!!!!! Swedish ÅÄÖ. EPISODE 6 Norrlänningar and numbers 12-24. Misi.se 2011 1 Discovering!!!!! ÅÄÖ EPISODE 6 Norrlänningar and numbers 12-24 Misi.se 2011 1 Dialogue SJs X2000* från Stockholm är försenat. Beräknad ankoms?d är nu 16:00. Försenat! Igen? Vad är klockan? Jag vet inte.

Läs mer

NYCKELAKTÖRSPROGRAMMET VAD HAR VI LÄRT OSS?

NYCKELAKTÖRSPROGRAMMET VAD HAR VI LÄRT OSS? NYCKELAKTÖRSPROGRAMMET VAD HAR VI LÄRT OSS? Jan Axelsson Samverkansdirektör Projektledare NAP/LiU LESSON NR 1 ÖRAT MOT MARKEN Du måste förstå kärnverksamhetens villkor! Sätt alltid kärnverksamheten i centrum

Läs mer

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR Kontrollera vilka kurser du vill söka under utbytet. Fyll i Basis for nomination for exchange studies i samråd med din lärare. För att läraren ska kunna göra en korrekt

Läs mer

Förskola i Bromma- Examensarbete. Henrik Westling. Supervisor. Examiner

Förskola i Bromma- Examensarbete. Henrik Westling. Supervisor. Examiner Förskola i Bromma- Examensarbete Henrik Westling Handledare/ Supervisor Examinator/ Examiner Ori Merom Erik Wingquist Examensarbete inom arkitektur, grundnivå 15 hp Degree Project in Architecture, First

Läs mer

Pre-Test 1: M0030M - Linear Algebra.

Pre-Test 1: M0030M - Linear Algebra. Pre-Test : M3M - Linear Algebra. Test your knowledge on Linear Algebra for the course M3M by solving the problems in this test. It should not take you longer than 9 minutes. M3M Problem : Betrakta fyra

Läs mer

Isometries of the plane

Isometries of the plane Isometries of the plane Mikael Forsberg August 23, 2011 Abstract Här följer del av ett dokument om Tesselering som jag skrivit för en annan kurs. Denna del handlar om isometrier och innehåller bevis för

Läs mer

Välkommen in på min hemsida. Som företagsnamnet antyder så sysslar jag med teknisk design och konstruktion i 3D cad.

Välkommen in på min hemsida. Som företagsnamnet antyder så sysslar jag med teknisk design och konstruktion i 3D cad. Välkommen in på min hemsida. Som företagsnamnet antyder så sysslar jag med teknisk design och konstruktion i 3D cad. har varit aktivt sedan 2004, men min bransch erfarenhet började redan 1983. Jag sysslar

Läs mer

The LifeSpider Webbinar startar om några minuter!

The LifeSpider Webbinar startar om några minuter! Life Spider System You can never be somebody else but you can always become a better and more powerful version of your self The LifeSpider Webbinar startar om några minuter! Ta fram papper och penna!!!

Läs mer

En stad. 9000 medarbetare. En vision.

En stad. 9000 medarbetare. En vision. guide till År 2035 ska Helsingborg vara den skapande, pulserande, gemensamma, globala och balanserade staden för människor och företag. Helsingborg är staden för dig som vill något. En stad. 9000 medarbetare.

Läs mer

Wittgenstein for dummies Eller hur vi gör det obegripliga begripligt. Västerås 15 februari 2017

Wittgenstein for dummies Eller hur vi gör det obegripliga begripligt. Västerås 15 februari 2017 Wittgenstein for dummies Eller hur vi gör det obegripliga begripligt Västerås 15 februari 2017 En värld är varje människa, befolkad av blinda varelser i dunkelt uppror mot jaget konungen som härskar över

Läs mer

Nya sätt att sälja Livsmedel - nya krav på information

Nya sätt att sälja Livsmedel - nya krav på information Nya sätt att sälja Livsmedel - nya krav på information GS1 Seminarium Lena Sparring 28 Maj 2013 Detta är ICA Det här är ICA-idén Enskilda handlare i samverkan, som framgångsrikt kombinerar mångfald och

Läs mer

Småprat Small talk (stressed vowels are underlined)

Småprat Small talk (stressed vowels are underlined) Småprat Small talk (stressed vowels are underlined) Vad heter du? Varifrån kommer du? Vad har du för modersmål (1 st language)? Vad studerar du? Var bor du? Hur gammal är du? Cyklar du till universitetet?

Läs mer

1. Compute the following matrix: (2 p) 2. Compute the determinant of the following matrix: (2 p)

1. Compute the following matrix: (2 p) 2. Compute the determinant of the following matrix: (2 p) UMEÅ UNIVERSITY Department of Mathematics and Mathematical Statistics Pre-exam in mathematics Linear algebra 2012-02-07 1. Compute the following matrix: (2 p 3 1 2 3 2 2 7 ( 4 3 5 2 2. Compute the determinant

Läs mer

P-piller till 14-åringar?

P-piller till 14-åringar? P-piller till 14-åringar? Ämne: SO/Svenska Namn: Hanna Olsson Handledare: Anna Eriksson Klass: 9 9 Årtal: 2009 SAMMANFATTNING/ABSTRACT...3 INLEDNING...4 Bakgrund...4 Syfte & frågeställning,metod...4 AVHANDLING...5

Läs mer

Benchmarking London 2014. Reserapport från Stockholm-Mälarregionens sjätte benchmarkingresa 29-31 januari 2014

Benchmarking London 2014. Reserapport från Stockholm-Mälarregionens sjätte benchmarkingresa 29-31 januari 2014 Benchmarking London 2014 Reserapport från Stockholm-Mälarregionens sjätte benchmarkingresa 29-31 januari 2014 Delegationen Förmöte Relationerna mellan Sverige och Storbritannien. Storbritannien vs London,

Läs mer

KAPITEL12 LEDARSKAP. Jacobsen & Thorsvik

KAPITEL12 LEDARSKAP. Jacobsen & Thorsvik KAPITEL12 LEDARSKAP 1 VAD ÄR LEDARSKAP? 1. Ledarskap är en rad handlingar som utövas av en eller flera personer. 2. Ledarskap har till avsikt få andra att göra något 3. Ledarskap ska bidra till att organisationer

Läs mer

Spelplanen ändras. 1. Agila arbetssätt växer sig starkare. 2. Förenkling, transparens och flexibilitet blir ledstjärnor i förändringsarbeten.

Spelplanen ändras. 1. Agila arbetssätt växer sig starkare. 2. Förenkling, transparens och flexibilitet blir ledstjärnor i förändringsarbeten. Spelplanen ändras Allt fler är överens om att vi står inför en förändring i sättet att se på och arbeta i projekt och organisationer. Trender kommer och går men det finns några som kommer att bestå och

Läs mer

Mönster. Ulf Cederling Växjö University Ulf.Cederling@msi.vxu.se http://www.msi.vxu.se/~ulfce. Slide 1

Mönster. Ulf Cederling Växjö University Ulf.Cederling@msi.vxu.se http://www.msi.vxu.se/~ulfce. Slide 1 Mönster Ulf Cederling Växjö University UlfCederling@msivxuse http://wwwmsivxuse/~ulfce Slide 1 Beskrivningsmall Beskrivningsmallen är inspirerad av den som användes på AG Communication Systems (AGCS) Linda

Läs mer

Hur utforma en strategi för användande av sociala medier? Skapa nytta och nå fram i bruset

Hur utforma en strategi för användande av sociala medier? Skapa nytta och nå fram i bruset Hur utforma en strategi för användande av sociala medier? Skapa nytta och nå fram i bruset Och nu då? När sociala medier, som vi känner dem, blivit en självklarhet. Whats next? Fyra konkreta råd

Läs mer

VARUMÄRKESPLATTFORM 2010

VARUMÄRKESPLATTFORM 2010 VARUMÄRKESPLATTFORM 2010 Introduktion 5 Bakgrund 6 Vision 7 Förflyttning 8 Löften 9 Positionering 10 Målgrupper 11 Känsla 12 Kärnvärden 14 INNEHÅLL INTRODUKTION Göteborgs hamn grundades år 1620 och är

Läs mer

Staden idag, imorgon. Mia Wahlström, KTH/Tyréns AB DIVERSITY COLLABORATION THE CITY SOUL SUMMARY SHORT STORIES FROM BIG CITIES

Staden idag, imorgon. Mia Wahlström, KTH/Tyréns AB DIVERSITY COLLABORATION THE CITY SOUL SUMMARY SHORT STORIES FROM BIG CITIES INTRO TRENDS THE CITY OF DESIRE DIVERSITY SUSTAINABLE DEVELOPMENT COLLABORATION THE CITY SOUL SUMMARY SHORT STORIES FROM BIG CITIES Staden idag, imorgon Mia Wahlström, KTH/Tyréns AB 2015-05-28 Urbaniseringen.

Läs mer