Sammanträde med forskarrådet vid Formas. Tid: Plats: Forskningsrådet Formas Kungsbron 21 Stockholm

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanträde med forskarrådet vid Formas. Tid: 13.30-15.00 Plats: Forskningsrådet Formas Kungsbron 21 Stockholm"

Transkript

1 FORSKNINGSRÅDET FÖR MILJÖ, AREELLA PROTOKOLL NR 33 NÄRINGAR OCH SAMHÄLLSBYGANDE Sammanträdesdatum Sammanträde med forskarrådet vid Formas Tid: Plats: Forskningsrådet Formas Kungsbron 21 Stockholm Närvarande: Ledamöter Liljelund, Lars-Erik Annerberg, Rolf Andersson, Leif Eckerberg, Katarina Hagentoft, Carl-Eric Lagerström, Jan Näsholm, Torgny Rengefors, Karin Rudén, Christina von Schmalensee, Monica Wennergren, Uno Åhnberg, Annika Ersättare Grillner, Katja Hallin, Sara Håkansson, Helen Jöngren, Titti Oskarsson, Agneta Storm, Martin Personalföreträdare Svanberg-Olsson, Anneli Rolén, Conny Övriga Dahlén, Anna-Karin Guminski, Maria Ledin, Anna Österman, Sara Anmälda förhinder Brännlund, Runar Emanuelsson, Ulf Jöborn, Anna Rytter, Elisabet Stenseke, Marie Westman, Peter VD, ordförande generaldirektör professor professor professor forskningsdirektör professor professor professor (t o m pkt Introduktion) VD professor (ersättare för Marie Stenseke) konsult professor professor professor lantbrukare professor avd. chef ST SACO administrativ chef, sekreterare GD-koordinator professor, huvudsekreterare chef för forskningsenheten professor professor avdelningschef med. dr professor Naturvårdschef

2 FORSKNINGSRÅDET FÖR MIUÖ, AREELLA NÄRINGAR OCH SAMHÄLLSBYGANDE PROTOKOLL NR 33 Sammanträdesdatum Ärende Godkännande av dagordningen Beslut/Åtgärd Godkändes Protokoll från forskarrådets sammanträde den 3 december Informationsärenden Forsknings- och innovationspropositionen inklusive regleringsbrev för 2013 Tillsättning av ny generaldirektör respektive ny huvudsekreterareförformas Riktade satsningar Beslutsärenden Utseende av vice ordförande i forskarrådet Den årliga öppna utlysningen våren 2013 Till handlingarna Information Föredragande: Anna Ledin Information Föredragande: Lars-Erik Liljelund Information Föredragande: Anna Ledin Beslut: Torgny Näsholm valdes till vice ordförande i forskarrådet Föredragande: Lars-Erik Liljelund Beslut: att utlysningarna genomförs enligt bilaga 7, med två förändringar: 1. för att vara berättigad till att ansöka i utlysningen för forsknings- och utvecklingsprojekt till unga forskningsledare ska sökanden ha en doktorsexamen som är mellan 2-8 år och inte 3-8 år och 2. ordet "militärtjänstgöring" tas bort i utlysningstexten. Föredragande: Anna Ledin

3 FORSKNINGSRÅDET FÖR MIUÖ, AREELLA NÄRINGAR OCH SAMHÄLLSBYGANDE PROTOKOLL NR 33 Sammanträdesdatum Den riktade satsningen Hållbart samhällsbyggande Beslut: att satsningen genomförs enligt bilaga 8. Föredragande: Anna Ledin Anmälningar a) Aktuella utlysningar Information 10 b) Beslut fattade efter delegation c) Godkända rapporteringar av avslutade projekt Förslag sammanträdestider 2013 Föredragande: Anna Ledin Till handlingarna bilaga 9 b Till handlingarna bilaga 9 c Beslut: att sammaträdena genomförs enligt datumen i bilaga 10, utom datumet för det tredje sammanträdet för året, som blir den 17 juni Föredragande: Anna-Karin Dahlén Vid protokollet Justeras

4 Bilaga 7 Utlysning av forskningsmedel våren års öppna utlysning föreslås bestå av tre delutlysningar: - Stora årliga utlysningen av medel för forsknings- och utvecklingsprojekt, se utlysningstext bilaga a) - Årlig utlysning av medel för forsknings- och utvecklingsprojekt till unga forskningsledare, se utlysningstext bilaga b) - Årlig utlysning av medel för mobilitetsstöd till unga forskare, se utlysningstext bilaga c) Nedan presenteras förslag till förändringar i utlysningarna av medel för forsknings- och utvecklingsprojekt till unga forskningsledare respektive medel för mobilitetsstöd till unga forskare. Inga förändringar föreslås vad gäller den stora årliga utlysningen av FoU-projekt. Medel för forsknings- och utvecklingsprojekt till unga forskningsledare: - Utlysningen ändrar namn till unga forskningsledare istället för unga forskare - Utlysningen ändras så att sökande nu även kan söka medel för medsökande och annan personal t ex assistenter eller doktorander. Dessutom ändras utlysningen från 4 år till 3 år för att mer efterlikna den stora årliga utlysningen och även som ett steg för att göra utlysningen av mobilitetsstöd mer attraktiv. Det är dock viktigt att ha en särskild utlysning kvar för att säkerställa tillväxten av unga forskare. - För att vara berättigad till att ansöka i utlysningen för forsknings- och utvecklingsprojekt till unga forskningsledare ska man ha en doktorsexamen som är mellan 3-8 år (tidigare 0-8år). Medel för mobilitetsstöd: - Utlysningen ändras från 3 år till 4 år med motiveringen att vederbörande då kan visstidsanställas enligt högskoleförordningens regler och önskemål från SUHF. Förslag till beslut: - Utlysningarna genomförs med annonsering 25 februari och beslut 12 november 2013 enligt bilagda utlysningstexter - En enskild sökande kan endast beviljas medel i en av delutlysningarna - 30% av tillsatta medel avsätts för forsknings- och utvecklingsprojekt till unga forskningsledare samt mobilitetsstöd till unga forskare

5 Bilaga a) Formas årliga utlysning 2013 om medel för forsknings- och utvecklingsprojekt Sista ansökningsdatum: Beslutsdatum: Forskningsrådet Formas utlyser härmed medel för forsknings- och utvecklingsprojekt inom rådets alla ansvarsområden. Formas har till uppgift att främja och stödja grundforskning och behovsmotiverad forskning inom områdena miljö, areella näringar och samhällsbyggande. Den forskning som stöds ska vara av högsta vetenskapliga kvalitet och relevans för rådets ansvarsområden. Formas får också finansiera utvecklingsverksamhet i begränsad omfattning. Formas välkomnar ansökningar inom rådets alla ansvarsområden, gärna med en ämnesövergripande inriktning. Utlysningen avser lönemedel för sökanden och eventuella medsökanden samt kostnader relaterade till projektet. Vetenskaplig kvalitet och samhällsnytta inom Formas ansvarsområden är kriterier för bedömning och rangordning av ansökningarna. Genusperspektiv bör beaktas i projektförslag där så är relevant. Bidragen får användas som svensk samfinansiering av FoU-inriktade EU-projekt. Projektstart kan ske tidigast januari Medel kan sökas för högst tre år, Forskare är välkomna att söka i flera olika delutlysningar, men en enskild forskare kan endast beviljas medel som projektledare i en av delutlysningarna. Formas beredningsgrupper, som har en majoritet av utländska forskare men också består av personer med kompetens att bedöma relevans och nytta av forskningen, bedömer inkomna ansökningar. Den sökande anger själv i vilken beredningsgrupp den önskar få sin ansökan beredd. Formas handbok 2013 innehåller en utförlig beskrivning av Formas policy, regler, former av projektstöd och ansökningsförfarande, samt information om hur ansökningarna bedöms. Utlysningen stänger och ansökningar ska vara registrerade i Formas Direct kl. 24:00 den 16 april, Teknisk support är öppen till kl. 16:30 sista ansökningsdag. Se till att skicka in ansökan i god tid före kl. 16:30 sista ansökningsdag för att kunna få hjälp om problem uppstår. Ansökan sker via ett webbaserat formulär Formas forskarråd planerar att fatta beslut 12 november, Besluten offentliggörs senast dagen efter på Formas webbplats Kontakt: Formas jourtelefon, , som kan besvara allmänna frågor är öppen vardag: 9-16 april: kl. 8:00-16:30 Ansvariga forskningssekreterare, vilka kan svara på mer ämnesspecifika frågor, återfinns under respektive beredningsgrupp

6 Bilaga b) Formas årliga utlysning 2013 om medel för forsknings- och utvecklingsprojekt till unga forskningsledare Sista ansökningsdatum: Beslutsdatum: Forskningsrådet Formas utlyser härmed medel för forsknings- och utvecklingsprojekt till unga forskningsledare inom rådets alla ansvarsområden. Formas har till uppgift att främja och stödja grundforskning och behovsmotiverad forskning inom områdena miljö, areella näringar och samhällsbyggande. Den forskning som stöds ska vara av högsta vetenskapliga kvalitet och relevans för rådets ansvarsområden. Formas får också finansiera utvecklingsverksamhet i begränsad omfattning. Formas välkomnar ansökningar inom rådets alla ansvarsområden, gärna med en ämnesövergripande inriktning. Utlysningen avser lönemedel för sökanden och eventuella medsökanden samt kostnader relaterade till projektet. Vetenskaplig kvalitet och samhällsnytta inom Formas ansvarsområden är kriterier för bedömning och rangordning av ansökningarna. Genusperspektiv bör beaktas i projektförslag där så är relevant. Bidragen får användas som svensk samfinansiering av FoU-inriktade EU-projekt. Denna utlysning riktar sig till yngre forskare inom Formas ansvarsområden med doktorsexamen. Syftet med utlysningen är att främja unga forskningsledare. Med ung forskare avses i detta fall att doktorsexamen avlagts tre till åtta kalenderår före den 1 januari det aktuella ansökningsåret, dvs. tidigast den 1 januari 2005 och senast den 31 december Föräldraledighet, sjukdom, militärtjänstgöring eller annan liknande omständighet, som förhindrat forskningsverksamhet under tiden närmast efter examen ska specificeras i inlämnad CV och kan vara skäl för att medge undantag från åttaårsregeln. Projektstart kan ske tidigast januari Medel kan sökas för högst tre år, Forskare är välkomna att söka i flera olika delutlysningar, men en enskild forskare kan endast beviljas medel som projektledare i en av delutlysningarna. Formas beredningsgrupper, som har en majoritet av utländska forskare men också består av personer med kompetens att bedöma relevans och nytta av forskningen, bedömer inkomna ansökningar. Den sökande anger själv i vilken beredningsgrupp den önskar få sin ansökan beredd. Formas handbok 2013 innehåller en utförlig beskrivning av Formas policy, regler, former av projektstöd och ansökningsförfarande, samt information om hur ansökningarna bedöms. Utlysningen stänger och ansökningar ska vara registrerade i Formas Direct kl. 24:00 den 16 april, Teknisk support är öppen till kl. 16:30 sista ansökningsdag. Se till att skicka in ansökan i god tid före kl. 16:30 sista ansökningsdag för att kunna få hjälp om problem uppstår. Ansökan sker via ett webbaserat formulär Formas forskarråd planerar att fatta beslut 12 november, Besluten offentliggörs senast dagen efter på Formas webbplats Kontakt: Formas jourtelefon, , som kan besvara allmänna frågor är öppen vardag: 9-16 april: kl. 8:00-16:30 Ansvariga forskningssekreterare, vilka kan svara på mer ämnesspecifika frågor, återfinns under respektive beredningsgrupp

7 För mer specifika frågor angående utlysningen om medel för forsknings- och utvecklingsprojekt till unga forskningsledare vänligen kontakta: Elisabet Göransson, forskningssekreterare telefon: e-post: Ulf Jonsell, forskningssekreterare telefon: e-post: Lena Strålsjö, forskningssekreterare telefon: e-post:

8 Bilaga c) Formas årliga utlysning 2013 om medel för mobilitetsstöd till unga forskare Sista ansökningsdatum: Beslutsdatum: Forskningsrådet Formas utlyser härmed medel för mobilitetsstöd till unga forskare inom rådets alla ansvarsområden. Formas har till uppgift att främja och stödja grundforskning och behovsmotiverad forskning inom områdena miljö, areella näringar och samhällsbyggande. Den forskning som stöds ska vara av högsta vetenskapliga kvalitet och relevans för rådets ansvarsområden. Formas får också finansiera utvecklingsverksamhet i begränsad omfattning. Formas välkomnar ansökningar inom rådets alla ansvarsområden, gärna med en ämnesövergripande inriktning. Utlysningen avser endast lönemedel till den sökande, samt resekostnader och merkostnader för medföljande familj i samband med vistelsen vid värduniversitetet/-forskningsinstitutet, utomlands eller i Sverige. Merkostnader ersätts enligt arbetsgivarverkets riktlinjer. Vetenskaplig kvalitet och samhällsnytta inom Formas ansvarsområden är kriterier för bedömning och rangordning av ansökningarna. Genusperspektiv bör beaktas i projektförslag där så är relevant. Bidragen får användas som svensk samfinansiering av FoU-inriktade EU-projekt. Mobilitetsstödet för unga forskare riktar sig till yngre forskare inom Formas ansvarsområden med doktorsexamen. Syftet med denna utlysning är att främja den sökandes individuella vetenskapliga utveckling och i ansökan ska det ingå en beskrivning av hur forskningsmiljön vid värd- respektive heminstitutionen kommer att bidra till den sökandes utveckling. Med yngre forskare avses i detta fall att doktorsexamen har avlagts tidigast tre kalenderår före den 1 januari det aktuella ansökningsåret, dvs. tidigast den 1 januari 2010 och senast den 1 oktober Observera att en kopia av examensbeviset på avlagd doktorsexamen ska ha inkommit till Formas senast den 1 oktober Föräldraledighet, sjukdom, militärtjänstgöring eller annan liknande omständighet, som förhindrat forskningsverksamhet under tiden närmast efter examen ska specificeras i inlämnad CV och kan vara skäl för att medge undantag från treårsregeln. För att kunna erhålla detta stöd krävs att den sökande kommer att anställas på ett svenskt lärosäte eller forskningsinstitut (heminstitution). Medel kan sökas för månader, varav minst 1/3 av tiden ska spenderas vid hem- respektive värdinstitutionen. Projektstart kan ske tidigast januari Medel kan sökas för högst 4 år, Forskare är välkomna att söka i flera olika delutlysningar, men en enskild forskare kan endast beviljas medel som projektledare i en av delutlysningarna. Formas beredningsgrupper, som har en majoritet av utländska forskare men också består av personer med kompetens att bedöma relevans och nytta av forskningen, bedömer inkomna ansökningar. Den sökande anger själv i vilken beredningsgrupp den önskar få sin ansökan beredd. Formas handbok 2013 innehåller en utförlig beskrivning av Formas policy, regler, former av projektstöd och ansökningsförfarande, samt information om hur ansökningarna bedöms. Utlysningen stänger och ansökningar ska vara registrerade i Formas Direct kl. 24:00 den 16 april, Teknisk support är öppen till kl. 16:30 sista ansökningsdag. Se till att skicka in ansökan i god tid före kl. 16:30 sista ansökningsdag för att kunna få hjälp om problem uppstår. Ansökan sker via ett webbaserat formulär Formas forskarråd planerar att fatta beslut 12 november, Besluten offentliggörs senast dagen efter på Formas webbplats

9 Kontakt: Formas jourtelefon, , som kan besvara allmänna frågor är öppen vardag: 9-16 april: kl. 8:00-16:30 Ansvariga forskningssekreterare, vilka kan svara på mer ämnesspecifika frågor, återfinns under respektive beredningsgrupp För mer specifika frågor angående utlysningen om medel för mobilitetsstöd till unga forskare vänligen kontakta: Elisabet Göransson, forskningssekreterare telefon: e-post: Ulf Jonsell, forskningssekreterare telefon: e-post: Lena Strålsjö, forskningssekreterare telefon: e-post:

10 Formas Bilaga /AL, CR, KB, LN, KL Underlag för Forskarrådets beslut om riktade satsningar inom Hållbart samhällsbyggande enligt uppdrag i regleringsbrevet 2013

11 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Bakgrund Ur forskningspropositionen Regleringsbrev Formas analys av miljöforskningen Formas uppdrag Arbetet med utformning av program och förslag till utlysning av medel Förslag till beslut... 5 Bilaga 1 - Riktad satsning Hållbart samhällsbyggande 2013 Bilaga 2 - Nordic Built - Utlysning Bilaga 3 - Nuläge: forskningen inom samhällsbyggnadsområdet Bilaga 4 - Inbjudan till inspel i

12 1. BAKGRUND Med utgångspunkt i propositionen Forskning och innovation hösten, Regleringsbrev för 2013 avseende Forskningsrådet Formas samt Formas analys av miljöforskningen, formuleras ett förslag för beslut om att avsätta medel till två riktade satsningar inom Hållbart samhällsbyggande. Detta förslag grundar sig också på aktiviteter som initierats och drivs av olika aktörer inom området med fokus på att identifiera kunskapsbehov. 1.1 UR FORSKNINGSPROPOSITIONEN I regerings proposition Forskning och innovation (/13:30) står följande i kapitel 8 som rör strategisk forskning för näringsliv och samhälle: Flera aktörer, däribland Delegationen för hållbara städer, lyfter fram att det finns ett stort behov av helhetssyn inom området hållbar stadsutveckling. Detta betyder att alla delar av hållbarhetsbegreppet, socialt, ekologiskt, ekonomiskt och kulturellt, behöver vara med och belysas tvärvetenskapligt. Underlagsrapporten från Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggandes Sustainable Urban Development in Sweden (rapport 3:2011) och slutrapporten av regeringsuppdraget till miljö- och kulturmyndigheter om samverkan för att främja en hållbar stadsutveckling (Ku2010/1096/KA) belyser detta ytterligare. Satsningen bör göras i samverkan mellan olika forskningsdiscipliner samt med andra aktörer nationellt och internationellt. Den bör vara tydligt åtgärdsinriktad för att bidra bl.a. till teknikutveckling, innovation och miljöteknikexport. Den ökade satsningen bör ske vid Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande som redan i dag har uppdraget att finansiera samhällsbyggnadsforskning. Regeringens bedömning: Anslaget för forskning till Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande bör öka med totalt 100 miljoner kronor för forskning om hållbart samhällsbyggande. Anslaget bör öka med 25 miljoner kronor 2013, med ytterligare 5 miljoner kronor 2014, med ytterligare 20 miljoner kronor 2015 och med ytterligare 50 miljoner kronor Därmed beräknas anslagsnivån bli 100 miljoner kronor Det innebär: 2013 = 25 milj 2014 = 25 milj + 5milj 2015 = 25 milj + 5 milj + 20 milj 2016 = 25 milj + 5 milj + 20 milj + 50 milj 2

13 vilket kan ge ett totalt tillskott på 205 miljoner under Det ska dock noteras att propositionen ännu inte har diskuterats och beslutats av Riksdagen. Detta kommer att ske i slutet av februari. 1.2 REGLERINGSBREV Enligt Formas regleringsbrev från Miljödepartementet för budgetåret 2013 (-12-20) ska Formas avsätta minst 25 MSEK till ett forskningsprogram som innebär en förstärkning av den befintliga forskningen om hållbart samhällsbyggande. Forskningssatsningen bör omfatta olika forskningsdiscipliner, beakta behovet av sektorsövergripande lösningar och ske i nära samarbete med bygg- och bostadssektorn samt i samverkan med andra aktörer nationellt och internationellt. Satsningen bör vara tydligt åtgärdsinriktad. 1.3 FORMAS ANALYS AV MILJÖFORSKNINGEN Formas har i sin Analys av miljöforskningen och förslag till forskningsstrategi för identifierat sju områden som är särskilt relevanta för framtidens miljöforskning i Sverige. Dessa är Biologisk mångfald, Effektivt och hållbart nyttjande av naturresurser (inklusive vatten), Energi, Havsmiljö, Hållbara städer, Kemikalier och Klimatförändringar. Inom dessa sju områden finns ett stort antal forskningsfrågor som bör ges hög prioritet framöver. Samtidigt påpekar Formas att det med stor sannolikhet kommer nya viktiga forskningsfrågor under kommande år som bör identifieras och beredas utrymme för i kommande forskningsprogram. Sverige anses vara starkt inom den disciplinära forskningen som har relationer till miljöforskning, men att de tvärdisciplinära ansatserna bör förstärkas, gärna utifrån ett systemperspektiv, för att kunna möta samhällets kunskapsbehov. Formas anser även att det är viktigt att låta avnämarna få en roll vid planeringen av forskningsprogrammen. Hållbart samhällsbyggande ryms inom flera av de sju områdena. Viktigt att lyfta fram är just Formas analys av betydelsen av tvärdisciplinära ansatser, ur ett systemperspektiv tillsammans med avnämare för att möta samhällets kunskapsbehov. Liksom betydelsen att vara öppen för den kontinuerliga identifieringen av nya viktiga forskningsfrågor vid utformningen av forskningsprogram. 3

14 2. FORMAS UPPDRAG Formas har således fått i uppdrag av Regeringen att genomföra ett flerårigt forskningsprogram inom området Hållbart samhällsbyggande och bör därför redan under våren 2013 genomföra minst en utlysning av forskningsmedel (25 MSEK/år) inom området. Satsningen bör inkludera olika forskningsdiscipliner och vara tvärvetenskaplig se till att samverkan sker mellan forskare och andra aktörer såväl nationellt som internationellt behandla hållbarhetsbegreppet ur ett socialt, ekologiskt och ekonomiskt perspektiv och inkludera ett kulturellt perspektiv vara tydligt åtgärdsinriktat. 3. ARBETET MED UTFORMNING AV PROGRAM OCH FÖRSLAG TILL UTLYSNING AV MEDEL 2013 Ett stort antal aktiviteter har under initierats och drivs nu från ett stort antal aktörer i samhället för att identifiera kunskapsbehov. Dessa aktörer är de som har ett behov av ny kunskap, det vill säga näringsliv och samhälle; de som kommer att utföra forskningen, det vill säga universitet, högskolor, institut och näringslivet, samt forsknings- och innovationsfinansiärerna som har behov för planering och prioritering av sina aktiviteter. Resultatet av dessa aktiviteter insamlas och bearbetas nu hos Formas. I slutet av december skickades en inbjudan till inspel ut till myndigheter och organisationer från Formas, se Bilaga 4. Bilaga 3 innehåller en första sammanställning av en nulägesanalys om behovet av kunskap och forskning inom hållbart samhällsbyggande. Sammanställningen kommer att kompletteras med inkomna inspel, kartläggningen av forskning inom samhällsbyggnadsområdet, som Formas nu genomför på uppdrag av regeringen, samt med en analys av de inspel som kommit till Formas under hösten avseende förslag på riktade satsningar. För att hinna fördela 2013 års medel, föreslås två utlysningar, dels en relativt öppen utlysning inom området hållbart samhällsbyggande och dels medel till Nordic Built med avseende på renovering av det befintliga beståendet. Dessa två utlysningar föreslås inleda Formas långsiktiga program Hållbart samhällsbyggande. Den första utlysningen föreslås syfta till att bygga upp/utveckla forskningsmiljöer som består av forskare som 4

15 samverkar med andra relevanta aktörer, nationellt och internationellt samt i nära samverkan med planerings-, bygg- och bostadssektorn och som adresserar samhällsbyggandets utmaningar. 4. FÖRSLAG TILL BESLUT För att kunna fördela medel för år 2013 och samtidigt utveckla ett långsiktigt program för hållbart samhällsbyggande föreslås att: a) Formas utlyser medel till en Riktad satsning inom Hållbart samhällsbyggande på 21 miljoner kronor per år i fem år. Totalt omfattar utlysningen därmed 105 miljoner kronor. Avsikten är att stödja 4-7 transdisciplinära forskningsmiljöer i deras arbete att öka kunskapen om ett hållbart samhällsbyggande ur ett ekologiskt, socialt och ekonomiskt perspektiv. Se vidare förslag till utlysningstext i bilaga 1. b) Formas utlyser medel tillsammans med ett antal nordiska samarbetspartners i en nordisk utlysning inom programmet Nordic Built om 4 miljoner kronor per år i tre år. otalt omfattar utlysningen därmed 12 miljoner kronor. För fler detaljer se bilaga 2. c) Formas utformar ett långsiktigt forskningsprogram för Hållbart samhällsbyggande med utgångspunkt i pågående utredningar och inspel från andra myndigheter och organisationer. Första förslag presenteras på Forskarrådets möte 8-9 april I Bilaga 3 presenteras det bakgrundsmaterial som hittills har sammanställts. 5

16 FÖRSLAG TILL UTLYSNINGSTEXT KOMMER ATT BEARBETAS YTTERLIGARE OM FORSKARRÅDET FATTAR BESLUT OM ATT AVSÄTTA MEDEL: RIKTAD SATSNING HÅLLBART SAMHÄLLSBYGGANDE 2013 BILAGA 1 Riktad satsning Hållbart samhällsbyggande Sista ansökningsdatum: 2013-xx-xx Beslutsdatum: 2013-xx-xx Forskningsrådet Formas utlyser härmed 21 miljoner kronor per år i fem år för forskning inom hållbart samhällsbyggande. Totalt omfattar utlysningen därmed 105 miljoner kronor. Avsikten är att stödja 4-7 transdisciplinära forskningsmiljöer i deras arbeta att öka kunskapen om ett hållbart samhällsbyggande ur ett ekologiskt, socialt och ekonomiskt perspektiv. Samverkan med samhällets aktörer är en förutsättning för stöd. Stödet ges i form av ett rambidrag, mellan 3 och 5 miljoner kronor per år under fem år. Samfinansiering med näringslivet eller andra aktörer (ex kommuner) ska eftersträvas där sådan är relevant och lämplig. Sådan samfinansiering, eller avsaknad av densamma, ska redovisas och motiveras i ansökan och kommer att utgöra ett underlag för beredningsgruppens bedömning av ansökan. Ett riktvärde för samfinansieringsandel när sådan är relevant är 50 procent av projektets/programmets sökta medel. Samfinansieringen kan bestå av arbetstid, in kind och/eller kontanta medel samt finansiering av kommun- respektive industridoktorander. Bakgrund Enligt regleringsbrev för budgetåret 2013 (-12-20) ska Formas avsätta minst 25 MSEK kronor till ett forskningsprogram som innebär en förstärkning av den befintliga forskningen om hållbart samhällsbyggande. Forskningssatsningen bör omfatta olika forskningsdiscipliner, beakta behovet av sektorsövergripande lösningar och ske i nära samarbete med bygg- och bostadssektorn samt i samverkan med andra aktörer nationellt och internationellt. Satsningen bör vara tydligt åtgärdsinriktad. Hållbart samhällsbyggande är ett brett begrepp som innefattar planering och byggande av samhället för att uppnå social, ekologisk och ekonomisk utveckling. Ett hållbart samhällsbyggande måste därför utgå från ett helhetsperspektiv och ta fasta på samtliga hållbarhetsbegreppets dimensioner. De utmaningar vi står inför, såsom förväntade 1

17 klimatförändringar, demografiska förändringar med en alltmer åldrande befolkning, strukturomvandlingar med krympande regioner och en ökande koncentration till storstadsregionerna, infrastrukturella problem och ett byggnadsbestånd i stort behov av upprustning, ställer oss inför behovet av en ökad samverkan mellan olika sektorer och intressen inom samhällsbyggandets olika områden. Arkitektoniska och tekniska lösningar tillsammans med organisering och ledning av samhällsbyggandets processer måste härvidlag kunna samsas med sociala, kulturella och ekonomiska hänsynstaganden, ekonomiska intressen paras med sociala och miljömässiga aspekter och frågor som berör social och demografisk omvandling och även belysas ur ett samhällsekonomiskt perspektiv. Det kräver också att forskningen om samhällsbyggandet utgår från en större samsyn och från kombinationen av ett antal olika discipliner. Utmaningarna Syftet med utlysningen är att skapa forskningsmiljöer med tydligt fokus på hållbart samhällsbyggande. Dessa ska bestå av forskare som samverkar med andra relevanta aktörer, nationellt och internationellt och i nära samverkan med planerings-, bygg- och bostadssektorn och som adresserar samhällsbyggandets utmaningar till exempel: Den byggda miljöns miljöpåverkan och anpassning till klimatförändringar Expansionen av storstäder och storstadsregioner Ny resurseffektiv bebyggelse och förnyelse av det befintliga beståndet Planerings-, bygg- och förvaltningsprocesser i förändring Sociala omvandlingar och demografiska förändringar Ansökningar inom utlysningen ska behandla frågeställningar som främjar och kritiskt studerar samhällsbyggandets utmaningar ur ett socialt, ekonomiskt och ekologiskt perspektiv. Den föreslagna forskningen ska vara ämnesövergripande, djärv, nytänkande och involvera samhällsintressenter. Inspirationstext Utveckling av bakgrunden med avseende på de inspel som inkommit. Arbetas med under kommande veckor. Sökande Stöd kan ges till forskare vid svenska universitet, högskolor eller forskningsinstitut. Huvudsökande ska ha minst docentkompetens och erfarenhet från projekt- och gruppledning. Medsökande måste vara disputerad forskare och minst en av dem verka inom en annan disciplin än huvudsökanden. Ansökan och tidsplan 2

18 Formas handbok 2013 innehåller en utförlig beskrivning av Formas policy, regler, former av projektstöd och ansökningsförfarande, samt information om hur ansökningarna bedöms. Ansökan ska utformas i enlighet med handbokens anvisningar för forsknings- och utvecklingsprojekt. Bilaga A (forskningsprogrammet) tillåts dock vara upp till tecken och ska, förutom vad som står i handboken, innehålla en beskrivning av sammansättningen av och samarbetet i forskningsmiljön. Ansökan ska innehålla en beskrivning av hur stödet fördelas på olika poster och uppdelat på direkta och indirekta kostnader (overhead). Stödet kan användas för forskningsanställningar, gästforskare, resor, workshops, provtagning, analyser, utrustning, delfinansiering av forskarskola och andra projektrelaterade kostnader (dock inte till stipendier eller utbildningsbidrag för forskarstuderande). Genusperspektiv bör beaktas i projektförslag där så är relevant. För att stärka forskningens samhällsrelevans ska en referensgrupp med representanter för potentiella användare av forskningsresultaten (t ex, kommuner, näringsliv, ideella organisationer och myndigheter) finnas knuten till forskningsmiljön. Referensgruppens preliminära sammansättning beskrivs och motiveras i Bilaga I på max 2 sidor, och bedöms som en del av Formas ordinarie kriterier för samhällsnytta. Sökanden som beviljas medel ska sedan utse den slutliga referensgruppen i samråd med Formas. Samfinansiering, eller avsaknad av sådan, ska redovisas i ett Excel-formulär samt motiveras i ett Word-dokument på max 1 sida. Båda dessa dokument laddas upp separat som Bilaga L. Samfinansieringen bedöms som en del av Formas ordinarie kriterium för metod och genomförande. Formas har bjudit in myndigheter och organisationer till ett inspel för denna utlysning. Under mars/april kommer Formas att arrangerade ett inspirations- och matchmakingmöte där myndigheter och organisationer, även de som inte tidigare lämnat ett inspel till utlysningen, får möjlighet att träffas och diskutera utmaningarna inom hållbart samhällsbyggande från olika perspektiv (se nedan). För de forskningsmiljöer som beviljas medel kommer Formas även att arrangera ytterligare möten då representanter från miljöerna förväntas presentera och diskutera sina planer respektive resultat för såväl andra forskare som potentiella användare. Inspirations- och matchmakingmöte Förslag till program och upplägg arbetas fram under kommande veckor. Bedömning och uppföljning Ansökningarna kommer att bedömas av en särskilt utsedd expertpanel som utgörs av aktiva, kvalificerade forskare och personer med kompetens att bedöma relevans och nytta av forskningen. Ansökningarna kommer att bedömas utifrån Formas kriterier för vetenskaplig kvalitet och samhällsnytta (Formas handbok ). Dessutom bedöms även forskningsmiljön i sig, t ex potential, ledarskap, organisation samt utåtriktade aktiviteter. 3

19 Forskningsmiljöerna kommer att utvärderas efter halva tiden och efter hela perioden på fem år. Forskargrupperna förväntas också anordna möten med referensgruppen minst en gång per år och bjuda in en representant från Formas till dessa. Anskan görs i Formas webbaserade formulär FormasDirect. Sök här Utlysningen stänger och ansökan ska vara registrerad i FormasDirect kl den xxxx Teknisk support är öppen till kl. 16:30 sista ansökningsdag. Formas forskarråd förväntas fatta beslut xxx Kontaktperson xxx, forskningssekreterare, Formas Telefon: +46 (0) , Administrativt stöd: xxxx, forskningsadministratör, Formas, tfn: +46 (0) , IT-support (endast IT-tekniska frågor): Jan Danielsson, Formas, tfn: +46 (0) , +46 (0) , Interdisciplinär forskning - integrerad och ofta långvarig forskning som inbegriper olika discipliner med en strävan att använda gemensamma begrepp, teorier och metoder och att gemensamt flytta forskningsfronten. Transdisciplinär forskning gränsöverskridande mellan en eller flera vetenskapliga discipliner (som kan vara såväl interdisciplinär som multidisciplinär) och det omgivande samhället. Relevanta samhällsaktörer kan t ex vara myndigheter, kommuner, industrier, småföretagare, branschorganisationer och andra typer av organisationer. 4

20 Formas/Conny Rolén BILAGA 2 Nordic Built utlysning Förslag - Formas deltagande Nordic Built är ett av de så kallade fyrtornsprojekt som lanserades i samband med det nya samarbetsprogrammet för näring och innovation med fokus på grön tillväxt som de nordiska näringsministrarna enades om i oktober Projektet finansieras av Nordiska Ministerrådet och Nordic Innovation. Nordic Innovation är också projektledare för projektet. Nordic Built-programmet genomförs i form av tre moduler under perioden Modulerna innefattar en rad sammankopplade aktiviteter och bygger på varandra. Modul 1 The charter: Nordic Built Charter lyfter fram ambitioner och styrkor hos nordisk byggsektor och betonar dess miljöprofil. Modul 2 The challenge: En nordisk tävling som ska ta fram och demonstrera bra och innovativa idéer för renovering av befintlig bebyggelse. Modul 3 The change: En gemensam utlysning för FoU-projekt, innovationer och demonstrationsprojekt inriktade mot renoveringsområdet. Modul 3 utlysning Utlysningen genomförs som en gemensam nordisk utlysning där samtliga nordiska länder deltar Utlysningen omfattar de tre områden: Nya hållbara byggkoncept för renoveringsprojekt Nya innovativa hållbara affärsmodeller för renoveringsprojekt Projekt som i allmänhet främjar det nordiska samarbetet inom hållbar renovering Utlysningen genomförs i två steg där det första steget innebär att de sökande lämnar in ett Expression of Interest. I steg två inlämnas fullständiga ansökningar. Sökande konsortier ska innehålla deltagare från minst tre länder. Finansierande organisationer finansierar projektdeltagarna i det egna landet. Nordic Innovation har möjlighet att finansiera projektdeltagare från samtliga länder. Ansökningarna bedöms av en gemensam expertpanel. 1

Bilaga 2 Utdrag av information från relevanta forskningsråd

Bilaga 2 Utdrag av information från relevanta forskningsråd 1(8) Bilaga 2 Utdrag av information från relevanta forskningsråd Inledning Ansvaret för forskning inom geodataområdet är otydligt definierat. Lantmäteriet ska enligt sin instruktion bedriva utvecklingsverksamhet

Läs mer

Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010

Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010 Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010 Sammanfattande slutsatser Vetenskapsrådet, FAS, Formas, VINNOVA och Energimyndigheten har gemensamt, på uppdrag av regeringen, genom en enkät

Läs mer

ProSpekt 15 Forskningsprojekt för nydisputerade

ProSpekt 15 Forskningsprojekt för nydisputerade Sida 1 (9) UTLYSNING ProSpekt 15 Forskningsprojekt för nydisputerade KK-stiftelsen inbjuder nydisputerade forskare att ansöka om finansiering av forskningsprojekt vid Sveriges nya universitet och högskolor.

Läs mer

Bedömningskriterier för finansiering av forskning vid HKR

Bedömningskriterier för finansiering av forskning vid HKR Forskningsnämnden Dnr: 2012-114-77 Fastställda: 2012-02-07 Reviderat 2014-03-18 Bedömningskriterier för finansiering av forskning vid HKR Bedömningskriterierna syftar till att säkerställa kvalitet och

Läs mer

Strategiska rekryteringar 14

Strategiska rekryteringar 14 Sida 1 (8) UTLYSNING Strategiska rekryteringar 14 KK-stiftelsen inbjuder Sveriges nya lärosäten att tillsammans med näringslivet ansöka om finansiering för strategiska rekryteringar. Stödformen innebär

Läs mer

Strategiska rekryteringar 15

Strategiska rekryteringar 15 Sida 1 (8) UTLYSNING Strategiska rekryteringar 15 KK-stiftelsen inbjuder Sveriges nya universitet och högskolorna att tillsammans med näringslivet ansöka om finansiering för strategiska rekryteringar.

Läs mer

Uppdrag till Vetenskapsrådet om utvärdering av satsningen på strategiska J» forskningsområden

Uppdrag till Vetenskapsrådet om utvärdering av satsningen på strategiska J» forskningsområden Regeringsbeslut 11:3 REGERINGEN 2010-09-30 U2010/5685/F Utbildningsdepartementet ISKAPSRÅDETl Vetenskapsrådet Box 1035.INK W. 101 38 Stockholm (pn,.///?/tf ihandl. Uppdrag till Vetenskapsrådet om utvärdering

Läs mer

Kartläggning av forskningen inom samhällsbyggnadsområdet

Kartläggning av forskningen inom samhällsbyggnadsområdet Kartläggning av forskningen inom samhällsbyggnadsområdet 2 Kartläggning av forskningen inom samhällsbyggnadsområdet Kartläggning av forskningen inom samhällsbyggnadsområdet 3 Förord Regeringen har gett

Läs mer

HÖG 15 - Forskningsprojekt

HÖG 15 - Forskningsprojekt Sida 1 (8) UTLYSNING HÖG 15 - Forskningsprojekt KK-stiftelsen inbjuder Sveriges nya universitet och högskolorna att ansöka om finansiering av forskningsprojekt. Forskningsprojekten ska bedrivas i samproduktion

Läs mer

Formas Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande

Formas Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande Formas Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande Elisabet Göransson 2012-03-26 Om Formas Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande har till uppgift att främja

Läs mer

id Formas den 10 juni 2014

id Formas den 10 juni 2014 FORSKNINGSRÅDET FÖR MIUÖ, AREELLA NÄRINGAR OCH SAMHÄLLSBYGANDE PROTOKOLL NR 40 Sammanträdesdatum 2014-06-10 Sammanträde med forskarrådet Närvarande: Ledamöter Liljelund, Lars-Erik Petersson, Ingrid Andersson,

Läs mer

Välkommen till workshop om nationellt kunskapsstöd

Välkommen till workshop om nationellt kunskapsstöd Välkommen till workshop om nationellt kunskapsstöd önskar Filippa Myrbäck, SKL, Helene Bogren, Boverket, Pia Lindeskog, Folkhälsomyndigheten och Eva Renhammar, Malmö stad Hållpunkter för 09.50-11:00 09.50

Läs mer

Adjungering av FoUchef/specialist. på avancerad nivå

Adjungering av FoUchef/specialist. på avancerad nivå UTLYSNING 1 Adjungering av FoUchef/specialist för utbildning på avancerad nivå KK-stiftelsen inbjuder Sveriges nya lärosäten att tillsammans med näringslivet ansöka om finansiering för adjungering av FoU-chef/specialist

Läs mer

Energisystemforskning. Andreas Björke Svetlana Gross Viveca Sjöstedt Klas Svensson Marie Claesson

Energisystemforskning. Andreas Björke Svetlana Gross Viveca Sjöstedt Klas Svensson Marie Claesson Energisystemforskning Andreas Björke Svetlana Gross Viveca Sjöstedt Klas Svensson Marie Claesson Innehåll 1. Energimyndighetens finansiering 2. Energisystemforskning 3. Program inom energisystemforskning

Läs mer

NU 15 - Nätbaserad utbildning för internationell positionering

NU 15 - Nätbaserad utbildning för internationell positionering Sida 1 (8) UTLYSNING NU 15 - Nätbaserad utbildning för internationell positionering PLANERINGSBIDRAG FÖR STRATEGIUTVECKLING Programmet Nätbaserad utbildning för internationell positionering syftar till

Läs mer

Bidrag till uppbyggnad och drift aven svensk nationell infrastruktur - Swedish National Infrastructure for Computing (SNIC)

Bidrag till uppbyggnad och drift aven svensk nationell infrastruktur - Swedish National Infrastructure for Computing (SNIC) Datum Diarienummer 2012-02-17 811-2011-6663 as p Bidrag till uppbyggnad och drift aven svensk nationell infrastruktur - Swedish National Infrastructure for Computing (SNIC) Förutsättningar Swedish National

Läs mer

Ansökningsomgång. Medel till utveckling av sociala innovationer eller affärsutveckling i arbetsintegrerande sociala företag

Ansökningsomgång. Medel till utveckling av sociala innovationer eller affärsutveckling i arbetsintegrerande sociala företag sista ansökningsdag 31 oktober 2012 Ansökningsomgång Medel till utveckling av sociala innovationer eller affärsutveckling i arbetsintegrerande sociala företag Bakgrund Tillväxtverket arbetar på många olika

Läs mer

STÄRKER SVERIGES INNOVATIONSKRAFT

STÄRKER SVERIGES INNOVATIONSKRAFT SVENSKA GENDER MANAGEMENT MODELLEN STÄRKER SVERIGES INNOVATIONSKRAFT VINNOVA Utmaningsdriven innovation Konkurrenskraftig produktion Gender & Company Ansökan till Projektform B Fiber Optic Valley är en

Läs mer

Världsledande transportforskning i. Vicerektor Anna Dubois Chalmers Tekniska Högskola

Världsledande transportforskning i. Vicerektor Anna Dubois Chalmers Tekniska Högskola Världsledande transportforskning i näringslivssamverkan Vicerektor Anna Dubois Chalmers Tekniska Högskola Bakgrund Transportforskning Rekommenderade ansökningar inom utlysningen Strategiska forskningsområden:

Läs mer

Förslag till ny hantering av Vetenskapsrådets infrastrukturstöd

Förslag till ny hantering av Vetenskapsrådets infrastrukturstöd Datum Diarienummer 2014-06-26 811-2014-150 Handläggare Elin Swedenborg Förslag till ny hantering av Vetenskapsrådets infrastrukturstöd Bakgrund Vetenskapsrådet har sedan 2008 ett ansvar för forskningsinfrastruktur

Läs mer

Avans 15 - Utveckling av utbildningsprogram på avancerad nivå

Avans 15 - Utveckling av utbildningsprogram på avancerad nivå Sida 1 (8) UTLYSNING Avans 15 - Utveckling av utbildningsprogram på avancerad nivå KK-stiftelsen inbjuder Sveriges nya universitet och högskolorna att ansöka om finansiering till utveckling av utbildningsprogram

Läs mer

Stöd till nationell individrörlighet för innovation

Stöd till nationell individrörlighet för innovation UTLYSNING 1 (6) Datum [ÖPPNINGSDATUM_ ANS_OMG1] Reviderad [Datum för revidering] Diarienummer [DIARIENUMMER] Stöd till nationell individrörlighet för innovation En utlysning inom programmet Personrörlighet

Läs mer

Anvisningar för ansökan

Anvisningar för ansökan 1 (5) Anvisningar för ansökan Detta dokument är avsett som stöd för dig som avser att lämna in en ansökan till programmet Materialteknik för termiska energiprocesser. Genom att lägga ner omsorg och tid

Läs mer

Anvisningar för projektskisser 2014

Anvisningar för projektskisser 2014 2013-12-11 Anvisningar för projektskisser 2014 Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd, Forte, främjar och stöder grundforskning och behovsstyrd forskning inom sitt ansvarsområde: hälsa, arbetsliv

Läs mer

Plattform för hållbar stadsutveckling. Samarbete för ett bättre liv i staden!

Plattform för hållbar stadsutveckling. Samarbete för ett bättre liv i staden! Plattform för hållbar stadsutveckling Samarbete för ett bättre liv i staden! Hur bygger man en hållbar stad? Ett recept på hur en hållbar stad kan byggas finns inte! Hållbar stadsutveckling är inget tillstånd

Läs mer

EU-kunskap om olika stödprogram för energi, klimat och miljö

EU-kunskap om olika stödprogram för energi, klimat och miljö EU-kunskap om olika stödprogram för energi, klimat och miljö Enheten för regional tillväxt Energikontor Värmland Dag Hallén 11 tematiska mål 1. Stärka forskning, teknisk utveckling och innovation. 2. Öka

Läs mer

Plast i ett hållbart samhälle

Plast i ett hållbart samhälle Stockholm den 29 april 2015 Plast i ett hållbart samhälle Utlysning av medel till ett forskningsprogram Programmets förväntade budget Mistras finansiella bidrag Förväntad motfinansiering från deltagande

Läs mer

Redovisning av uppdraget fördela stimulansmedel till utvärdering och utveckling av föräldrastöd

Redovisning av uppdraget fördela stimulansmedel till utvärdering och utveckling av föräldrastöd GENERALDIREKTÖREN 2011-06-30 NKC 2010/44 Socialdepartementet 103 33 Stockholm Regeringsuppdrag Redovisning av uppdraget fördela stimulansmedel till utvärdering och utveckling av föräldrastöd (Ert ärende

Läs mer

Plats och tid: Stiftelsens kansli, WTC, Stockholm, kl.10.00 13.05.

Plats och tid: Stiftelsens kansli, WTC, Stockholm, kl.10.00 13.05. 1(5) Plats och tid: Stiftelsens kansli, WTC, Stockholm, kl.10.00 13.05. Närvarande: Ledamöter Lena Hjelm-Wallén Lars Björck Karin Caldwell Peter Garvin Ulla Grönlund Göran Johnsson Carola Lemne Lennart

Läs mer

Utlysning 2012-04-20. Rev. 2012-10-12. En utlysning inom programmet Öppen innovation

Utlysning 2012-04-20. Rev. 2012-10-12. En utlysning inom programmet Öppen innovation 1 Utlysning 2012-04-20 Rev. 2012-10-12 Öppna datakällor 2012 En utlysning inom programmet Öppen innovation 2 Allmänt om utlysningen VINNOVA är Sveriges innovationsmyndighet och utvecklar Sveriges innovationskraft

Läs mer

Mål och strategi för Internet of Things Sverige

Mål och strategi för Internet of Things Sverige Mål och strategi för Internet of Things Sverige Presentation, vid IoT Sverige vårseminarium 23 april 2015 Torbjörn Fängström, programchef IoT Sverige, Uppsala universitet IoT Sverige ett strategiskt innovationsprogram

Läs mer

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde?

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde? Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden Hur gör man i Skövde? Utlysning av projektmedel 2013-2014 Dnr RUN 614-0186-13 Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin 1. Inbjudan

Läs mer

Synergi 14 UTLYSNING. Dnr 20140123 Sida 1 (12) Frågor om innehållet i utlysningen besvaras av:

Synergi 14 UTLYSNING. Dnr 20140123 Sida 1 (12) Frågor om innehållet i utlysningen besvaras av: Sida 1 (12) UTLYSNING Synergi 14 KK-stiftelsen inbjuder Sveriges nya lärosäten att ansöka om finansiering av Synergi. Programmet syftar till att vara ett viktigt verktyg i lärosätets ambition att profilera

Läs mer

4 miljarder till forskning och innovation med fokus på life science-området

4 miljarder till forskning och innovation med fokus på life science-området Promemoria 2012-09-11 4 miljarder till forskning och innovation med fokus på life science-området 2 Regeringen satsar 4 miljarder på forskning och innovation med fokus på life science-området Regeringen

Läs mer

Hållbar uppvärmning med värmepumpar

Hållbar uppvärmning med värmepumpar Hållbar uppvärmning med värmepumpar EFFSYS+ FoU - program för Resurseffektiva Kyl- och Värmepumpssystem Den 26 oktober 2010 Emina Pasic, Energimyndigheten Mål för energipolitiken EU och den svenska riksdagen

Läs mer

Den nationella. och innovationsstrategin. Horisont 2020. de stärka varandra? 4 september 2013. Per Engström Lena Svendsen

Den nationella. och innovationsstrategin. Horisont 2020. de stärka varandra? 4 september 2013. Per Engström Lena Svendsen Den nationella innovationsstrategin Horisont 2020 och innovationsstrategin kan de stärka varandra? 4 september 2013 Per Engström Lena Svendsen Global Innovation Index 2013 Sverige i världen Global Competitiveness

Läs mer

Ankom Stockholms läns landsting Handläggare: Viktoria Björk 2015-01- 2 3

Ankom Stockholms läns landsting Handläggare: Viktoria Björk 2015-01- 2 3 Stockholms läns landsting 1 (5) Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Forskning och innovation TJÄNSTE UTLÅTANDE Ankom Stockholms läns landsting Handläggare: Viktoria Björk 2015-01- 2 3 ISlHLtUB Landstingsstyrelsens

Läs mer

Om Fortes resebidrag 2013-06-27

Om Fortes resebidrag 2013-06-27 2013-06-27 Om Fortes resebidrag Medel för utrikes resor bör i första hand sökas inom ramen för en projektansökan. Forskare kan dock söka separata resebidrag för utrikes resor i följande fall: För att presentera

Läs mer

Mobilitet, mobil kommunikation och bredband

Mobilitet, mobil kommunikation och bredband 2007-05-28 Reviderad 2007-08-15 Mobilitet, mobil kommunikation och bredband Utlysning som främjar forskning inom Framväxt av tjänster i nät och terminaler och Speciella insatser för att samverka med, komplettera

Läs mer

2014-03-17. 1. Riktade samverkansprojekt 2014-01-10. 2. Öppna samverkansprojekt 2014-02-21

2014-03-17. 1. Riktade samverkansprojekt 2014-01-10. 2. Öppna samverkansprojekt 2014-02-21 2014-03-17 Forskningsanslag 2014 Barn och ungdomsvetenskapliga forskningsmiljön kommer under 2014 att utlysa fyra former av forskningsanslag i syfte att främja forskning inom området vid Högskolan Väst,

Läs mer

forsknings- Nr 2:2012 Dnr: MDH 1.1-15/12 2012-05-02 16-23 och tid: Datum Plats: Västerås Ledamot Dekan Peter Dobers Andreas Ryve Rytzler Johannes

forsknings- Nr 2:2012 Dnr: MDH 1.1-15/12 2012-05-02 16-23 och tid: Datum Plats: Västerås Ledamot Dekan Peter Dobers Andreas Ryve Rytzler Johannes Fakultetsnämnden, utskottett för forskning Föredragningslista 2012-05-02 Dnr: MDH 1.1-15/12 Omfning Datum och tid: Plats: 16-23 Onsdagenn den 9 maj 2012 kl 9.30-13.00. Rum R2-014 (HST:s konferensrum),

Läs mer

Framtidens lantbruk djur, växter och markanvändning

Framtidens lantbruk djur, växter och markanvändning Framtidens lantbruk djur, växter och markanvändning Ett ämnesövergripande forskningsprogram http:///framtidenslantbruk framtidenslantbruk@slu.se Jordbruks- och trädgårdskonferens 3 marts 2011 Disposition

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Tillväxtverkets program och insatser

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Tillväxtverkets program och insatser Tillväxtverkets program och insatser 1 Programmet Miljödriven Tillväxt Totala medel för 2012: 30 mkr Ansökningar: 1 mars -30 april samt ytterligare en omgång till hösten Mål: Stöd till affärsutveckling

Läs mer

Kommunstyrelsen 1999-1

Kommunstyrelsen 1999-1 Arbetsutskottet 1(6 1(6 Datum: 23 23 november, 2012 2009 Plats och tid Stadshuset i Strömstads kommun, 23 november, 2012 kl. 09.00 12.00 ande m tum Ronnie Brorsson, Strömstads kommun Clas-Åke Sörkvist,

Läs mer

Sammanfattning av regeringens budgetproposition 2010

Sammanfattning av regeringens budgetproposition 2010 Sid 1 (5) Sammanfattning av regeringens budgetproposition 2010 I denna promemoria sammanfattas regeringens budgetproposition avseende utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning. Avslutningsvis

Läs mer

Uppdrag att stärka det svensk-kinesiska forsknings- och innovationssamarbetet

Uppdrag att stärka det svensk-kinesiska forsknings- och innovationssamarbetet Regeringsbeslut 1:3 REGERINGEN 2012-02-16 U2012/907/F Utbildningsdepartementet Enligt sändlista r VETENSKAPSRÅDET Ink 2012-03- 1 3 ^ELAIL^2M0_Z_±!( Handl: ^jöhux A yr// Uppdrag att stärka det svensk-kinesiska

Läs mer

Bilaga 1. Steg-för-steg-guide. Nytt forsknings- och utvecklingsprojekt

Bilaga 1. Steg-för-steg-guide. Nytt forsknings- och utvecklingsprojekt 2 Inledning Här hittar du en steg-för-steg-guide till ansökningsprocessen som hjälper dig att förbereda dig inför att skicka in din ansökan. Tänk på att ansökningsprocessen tar lång tid även då man är

Läs mer

Samlad expertis för bästa finansieringsutfall. Birgitta Larsson Forskningsservice Lunds Universitet

Samlad expertis för bästa finansieringsutfall. Birgitta Larsson Forskningsservice Lunds Universitet Samlad expertis för bästa finansieringsutfall Birgitta Larsson Forskningsservice Lunds Universitet Disposition Forskningsfinansiering Lunds universitet Vad gör Forskningsservice? Strategiska forskningsområden

Läs mer

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS HANDBOK för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS Världen angår oss Centerkvinnornas fond Världen angår oss (VAO) är fonden för Centerkvinnornas medlemmar som vill jobba för en

Läs mer

Planeringsbidrag till små och medelstora företag för ansökan till Horisont 2020

Planeringsbidrag till små och medelstora företag för ansökan till Horisont 2020 UTLYSNING 1 (5) Datum Diarienummer 2014-01-01 2013-05607 Reviderad 2014-06-16 Planeringsbidrag till små och medelstora företag för ansökan till Horisont 2020 1 Utlysningens omfattning VINNOVA är Sveriges

Läs mer

Att söka pengar för utvecklingsprojekt hos Avfall Sverige. Prioriterade områden

Att söka pengar för utvecklingsprojekt hos Avfall Sverige. Prioriterade områden 2014-02-05 Att söka pengar för utvecklingsprojekt hos Avfall Sverige. Prioriterade områden Avfall Sverige ger, genom sin samordnade utvecklingssatsning, bidrag till utvecklingsprojekt inom avfallshantering

Läs mer

Om Fortes konferensbidrag

Om Fortes konferensbidrag 2013-06-27 Om Fortes konferensbidrag Syftet med konferensbidragen är att underlätta kontakter och erfarenhetsutbyte mellan svenska och utländska forskare samt tillföra kunskaper från det internationella

Läs mer

FAS utlyser nätverksbidrag inom forskningsområdena Dopning, Tobak och Spelberoende (DTS)

FAS utlyser nätverksbidrag inom forskningsområdena Dopning, Tobak och Spelberoende (DTS) 2012-10-12 FAS utlyser nätverksbidrag inom forskningsområdena Dopning, Tobak och Spelberoende (DTS) Forskningsrådet för Arbetsliv och Socialvetenskap (FAS) har nyligen genomfört en internationell utvärdering

Läs mer

Forskarstation Östra Norrbotten

Forskarstation Östra Norrbotten Forskarstation Östra Norrbotten I samverkan med: Företag Skolor Myndigheter Organisationer För regional utveckling Utvecklingsprojektet: Forskarstation Östra Norrbotten Första fasen genomförs i samverkan

Läs mer

Intresseanma lan fo r forskningsprogram klimatanpassning och naturolyckor Sa ga r det till.

Intresseanma lan fo r forskningsprogram klimatanpassning och naturolyckor Sa ga r det till. samhällsskydd och beredskap 1 (6) Intresseanma lan fo r forskningsprogram klimatanpassning och naturolyckor Sa ga r det till. Innehåll 1. Innan du börjar... 2 2. Användaruppgifter... 2 3. Intresseanmälans

Läs mer

- en supportfunktion för svenska aktörer inom skogsnäringen som vill lyckas

- en supportfunktion för svenska aktörer inom skogsnäringen som vill lyckas EU-supportkontoret t t - en supportfunktion för svenska aktörer inom skogsnäringen som vill lyckas inom EUs sjunde ramprogram, FP7 Catharina Ottestam, Innventia Vad är EU-kontoret? Pilotprojekt, det första

Läs mer

Anvisningar för ansökan

Anvisningar för ansökan Anvisningar för ansökan Detta dokument är avsett som stöd för dig som avser att lämna in en ansökan till programmet Järn- och stålindustrins energianvändning forskning och utveckling. Genom att lägga ner

Läs mer

Horizon2020 nya möjligheter för svenska aktörer?

Horizon2020 nya möjligheter för svenska aktörer? Horizon2020 nya möjligheter för svenska aktörer? Judit Wefer, Enheten för EU-relationer Bild 1 Varför europeiskt samarbete? Resurser Forskningens behov Forskningsexcellence Gemensamma behov Bild 2 Bn 2007

Läs mer

Information till blivande konsortier som avser att söka bidrag för nationell infrastruktur 2015.

Information till blivande konsortier som avser att söka bidrag för nationell infrastruktur 2015. Datum Diarienummer 2015-02-11 4.1.2015-72 Kontaktpersoner Magnus Friberg 08-546 441 22 Elin Swedenborg 08-546 442 96 Anna Wetterbom 08-546 441 53 Observera att detta dokument innehåller preliminär information.

Läs mer

Riktlinje för organisation och finansiering av projekt

Riktlinje för organisation och finansiering av projekt Riktlinje för organisation och finansiering av projekt tillhör Ett program för digital förnyelse The Capital of Scandinavia Innehåll 1 Inledning... 3 2 Styrning och ledning av projekt och portföljer...

Läs mer

Framtidens projektering

Framtidens projektering Framtidens projektering metoder för mer produktionsanpassad projektering Petra Bosch-Sijtsema, Chalmers Kortrapport om forskning 2013: nr 2 1 CMB stödjer managementforskning Inom CMB Centrum för Management

Läs mer

Mall för ansökan om anställning som och befordran till professor eller lektor vid Försvarshögskolan

Mall för ansökan om anställning som och befordran till professor eller lektor vid Försvarshögskolan Sida 1(5) Mall för ansökan om anställning som och befordran till professor eller lektor vid Försvarshögskolan Ansökan ska vara disponerad enligt nedanstående mall. Ansökan med bilagor, 1 ex av åberopade

Läs mer

Bilaga 3. Steg-för-steg-guide. Nätverksarbete, utbildningsutveckling och seminarier

Bilaga 3. Steg-för-steg-guide. Nätverksarbete, utbildningsutveckling och seminarier Nätverksarbete, utbildningsutveckling och seminarier 2 Inledning Här hittar du en steg-för-steg-guide till ansökningsprocessen som hjälper dig att förbereda dig inför att skicka in din ansökan. Tänk på

Läs mer

1 Utseende av sekreterare Institutionsstyrelsen utser Michael Pettersson till sekreterare.

1 Utseende av sekreterare Institutionsstyrelsen utser Michael Pettersson till sekreterare. Institutionsstyrelsen Protokoll Sammanträdesdatum: 2009-12-09 Närvarande: Gunhild Vidén, ordf. Mona Arfs, adjungerad Ken Benson Rhonwen Bowen Irina Karlsson, suppl. Marie Olofsson Michael Pettersson, suppl.

Läs mer

Koncept. Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende universitet och högskolor

Koncept. Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende universitet och högskolor Koncept Regeringsbeslut I:x 2012-12-13 U2012/ /UH Utbildningsdepartementet Per Magnusson per.magnusson@regeringskansliet.se 08-4053252 Enligt sändlista Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende universitet

Läs mer

Cecilia inleder med en presentation om målsättningarna från TUV och jämförelse med MVG:s styrdokument.

Cecilia inleder med en presentation om målsättningarna från TUV och jämförelse med MVG:s styrdokument. 15 april 2014 Protokoll Styrgruppsmöte 9 april 2014 Lidbeckska huset, Lidköping 10.00-12.00 Beslutande Ulrika Samuelsson, Länsstyrelsens Miljöskyddsenhet Leif Schöndell Borås stad/sjuhärads kommunalförbund

Läs mer

Forskande och undervisande personal

Forskande och undervisande personal Universitetskanslersämbetet och SCB 9 UF 23 SM 1301 Forskande och undervisande personal I gruppen forskande och undervisande personal ingår anställningskategorierna, professorer, lektorer, adjunkter, meriteringsanställningar

Läs mer

Strategiska innovationsområden. Vilgot Claesson, programledning VINNOVA (Peter Åslund och Christina Kvarnström)

Strategiska innovationsområden. Vilgot Claesson, programledning VINNOVA (Peter Åslund och Christina Kvarnström) Strategiska innovationsområden Vilgot Claesson, programledning VINNOVA (Peter Åslund och Christina Kvarnström) Varför satsar Sverige på strategiska innovationsområden? Sverige måste kraftsamla för att

Läs mer

Aktuella frågor. Viktoria Mattsson Forskningspolitiska enheten. Utbildningsdepartementet. viktoria.mattsson@regeringskansliet.se

Aktuella frågor. Viktoria Mattsson Forskningspolitiska enheten. Utbildningsdepartementet. viktoria.mattsson@regeringskansliet.se Aktuella frågor 150602 Viktoria Mattsson Forskningspolitiska enheten viktoria.mattsson@regeringskansliet.se Utbildningsminister Gustav Fridolin Minister för högre utbildning och forskning Helene Hellmark

Läs mer

En Åldrande Befolkning - ett strategiskt innovationsområde (SIO)

En Åldrande Befolkning - ett strategiskt innovationsområde (SIO) En Åldrande Befolkning - ett strategiskt innovationsområde (SIO) Karin Wendin, PhD, SP; Kristina Mjörnell, PhD, SP; Martin Kylefors, PhD, SP; Petra Sommarlund, Projektledare, SP; Britt Östlund, Professor,

Läs mer

Nationell finansiering av IoT-projekt vårens utlysning

Nationell finansiering av IoT-projekt vårens utlysning Nationell finansiering av IoT-projekt vårens utlysning Presentation, vid seminarium IoT vad är det? IoT Sverige 11 mars 2015 Torbjörn Fängström, programchef, Uppsala universitet IoT Sverige ett strategiskt

Läs mer

STINT. Hans Pohl, programchef Hanna Begler, programansvarig 15 november 2011

STINT. Hans Pohl, programchef Hanna Begler, programansvarig 15 november 2011 STINT Hans Pohl, programchef Hanna Begler, programansvarig 15 november 2011 STINT - bakgrund och uppgift Privaträttslig stiftelse inrättad efter beslut i regering och riksdag 1994 Ska internationalisera

Läs mer

HUR BLIR VI VINNARE PÅ SPELPLAN EUROPA?

HUR BLIR VI VINNARE PÅ SPELPLAN EUROPA? HUR BLIR VI VINNARE PÅ SPELPLAN EUROPA? Europa blir en allt viktigare arena för FoU. EUs sjunde ramprogram har snart avverkat sitt första år och lockar med över 400 miljarder kronor i projektpengar. För

Läs mer

DeCoDe community design for conflicting desires. Vinnova Hållbara attraktiva städer ( 2014 2016 )

DeCoDe community design for conflicting desires. Vinnova Hållbara attraktiva städer ( 2014 2016 ) DeCoDe community design for conflicting desires Vinnova Hållbara attraktiva städer ( 2014 2016 ) Björn Hellström Projektledare Professor Konstfack & Tyréns AB bjorn.hellstrom@konstfack.se bjorn.hellstrom@tyrens.se

Läs mer

Forskningskvalitetsutvärdering i Sverige FOKUS. Vetenskapsrådet

Forskningskvalitetsutvärdering i Sverige FOKUS. Vetenskapsrådet Forskningskvalitetsutvärdering i Sverige FOKUS Vetenskapsrådet Hearings maj 2014 Disposition Bakgrund Arbetsprocess Förslag till modell just nu Fortsatt arbete Tidsplan Frågor och diskussion UoH intäkter

Läs mer

Bilaga 2. Steg-för-steg-guide. Fortsättningsprojekt

Bilaga 2. Steg-för-steg-guide. Fortsättningsprojekt 2 Inledning Här hittar du en steg-för-steg-guide till ansökningsprocessen som hjälper dig att förbereda dig inför att skicka in din ansökan. Tänk på att ansökningsprocessen tar lång tid även då man är

Läs mer

Uppdrag att föreslå områden för förstärkt forsknings-, innovations- och utbildningssamarbete med Kina m.m.

Uppdrag att föreslå områden för förstärkt forsknings-, innovations- och utbildningssamarbete med Kina m.m. Regeringsbeslut 1:12 REGERINGEN 2010-11-25 U2010/7180/F Utbildningsdepartementet Se sändlista Uppdrag att föreslå områden för förstärkt forsknings-, innovations- och utbildningssamarbete med Kina m.m.

Läs mer

Anvisning till blanketten Förberedande stöd inom Lokalt ledd utveckling ansökan om stöd för att ta fram en utvecklingsstrategi

Anvisning till blanketten Förberedande stöd inom Lokalt ledd utveckling ansökan om stöd för att ta fram en utvecklingsstrategi Anvisning till blanketten Förberedande stöd inom Lokalt ledd utveckling ansökan om stöd för att ta fram en utvecklingsstrategi Vem ska använda blanketten? Den här blanketten använder du för att söka förberedande

Läs mer

Plattform för hållbar stadsutveckling. Hans Gustafsson Samordnare

Plattform för hållbar stadsutveckling. Hans Gustafsson Samordnare Plattform för hållbar stadsutveckling Hans Gustafsson Samordnare Tillsammans för ett bättre liv i staden! Pla$ormen ska öka den tvärsektoriella samverkan för a4 möta städernas, tätorternas och stadsregionernas

Läs mer

Riktlinjer för aktivitetsbidrag

Riktlinjer för aktivitetsbidrag Riktlinjer för aktivitetsbidrag 1) Varför utdelar fonden aktivitetsbidrag? Genom att stödja olika aktiviteter vill fonden öka kontakterna mellan Sverige och Finland och öka kunskapen om de båda länderna.

Läs mer

Forskningsrådet Formas. Årsredovisning 2013

Forskningsrådet Formas. Årsredovisning 2013 Dnr 11.1 2013 2018 Rapport R1: 2014 ISBN: 978-91-540-6080-1 Grafisk design: Lupo Design Omslagsbild: Johnér Bildbyrå Bilder i inlagan: Sid. 4, 8, 18, 28, 32, 38, 41, 44 Johnér Bildbyrå / Sid. 6 Shutterstock.

Läs mer

Myndigheternas rekommendationer gällande SFO-stödet och framtida riktade satsningar

Myndigheternas rekommendationer gällande SFO-stödet och framtida riktade satsningar Vetenskapsrådet Box 1035 101 38 Stockholm Skrivelse diarienummer 5.1-2015-5959 2015-04-29 Till Regeringskansliet Miljö- och energidepartementet Näringsdepartementet Socialdepartementet Utbildningsdepartementet

Läs mer

Ansökan om statligt stöd till investeringar för åtgärder som främjar hållbar stadsutveckling PLANERINGSPROJEKT (SFS 2008:1407) Delegationen för hållbara städer (M 2011:01) 103 33 Stockholm Ansökningsblanketten

Läs mer

Att söka pengar för utvecklingsprojekt hos Avfall Sverige. Prioriterade områden

Att söka pengar för utvecklingsprojekt hos Avfall Sverige. Prioriterade områden 2015-05-21 Att söka pengar för utvecklingsprojekt hos Avfall Sverige. Prioriterade områden Avfall Sverige ger, genom sin samordnade utvecklingssatsning, bidrag till utvecklingsprojekt inom avfallshantering

Läs mer

Slutrapport för stöd till insatser på livsmedelsområdet

Slutrapport för stöd till insatser på livsmedelsområdet Slutrapport för stöd till insatser på livsmedelsområdet 2011-11-25 Innovationstävling för studenter Sverige Det nya matlandet 1. Sammanfattning Skapat en helt ny innovationstävling inom svensk livsmedelsproduktion.

Läs mer

ANSÖKAN OM MEDEL TILL BIOLOGISKA SAMLINGAR

ANSÖKAN OM MEDEL TILL BIOLOGISKA SAMLINGAR Till Svenska artprojektet ANSÖKAN OM MEDEL TILL BIOLOGISKA SAMLINGAR Ansökningstillfälle: 5 april 2013 Inkom datum Dnr Ansökan avser: Bidrag t. tillsvidareanställn. Bidrag t. tidsbegränsad tjänst (fler

Läs mer

ANSVARSFÖRDELNING FÖR DELMÅL INOM. Miljöstrategiskt program för Region Skåne 2011 2016

ANSVARSFÖRDELNING FÖR DELMÅL INOM. Miljöstrategiskt program för Region Skåne 2011 2016 ANSVARSFÖRDELNING FÖR DELMÅL INOM Miljöstrategiskt program för Region Skåne 2011 2016 Ansvarsfördelning för delmål inom miljöstrategiskt program för Region Skåne Genomförande och ansvar Att de konkreta

Läs mer

ANSÖKNINGSOMGÅNG 2014 Golden Rules of Leadership för fler kvinnor på ledande positioner i näringslivet

ANSÖKNINGSOMGÅNG 2014 Golden Rules of Leadership för fler kvinnor på ledande positioner i näringslivet ANSÖKNINGSOMGÅNG 2014 Golden Rules för fler kvinnor på ledande positioner i näringslivet Inom projektet Golden Rules, som Tillväxtverket driver, finns det nu möjlighet att söka pengar för projekt som syftar

Läs mer

Centre for Environmental and Resource Economics www.cere.se

Centre for Environmental and Resource Economics www.cere.se Centre for Environmental and Resource Economics www.cere.se Varför CERE? Miljö- och naturresursekonomi har av både Umeå Universitet och SLU utvalts som strategiska forskningsområden Två separata, men sammanlänkade,

Läs mer

Ansökan om forskningsmedel 2015-01-29

Ansökan om forskningsmedel 2015-01-29 1 Observera att ansökan med bilagor endast ska skickas elektroniskt till konkurrensverket@kkv.se Datum Ansökan om forskningsmedel 215-1-29 1 Sökande (huvudansvarig för projektet) 2 Anslagsförvaltare Namn

Läs mer

Hästnäringen i Karlshamns kommun Förstudie

Hästnäringen i Karlshamns kommun Förstudie Hästnäringen i Karlshamns kommun Förstudie 2013-01-29 Karlshamns Kommun Marianne Westerberg och Maria Hjelm Nilsson INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Sammanfattning... 2 2. Bakgrund... 2 3. Projektets syfte... 2

Läs mer

Förslag till process för rekrytering av rektor

Förslag till process för rekrytering av rektor Sid 1 (7) Förslag till process för rekrytering av rektor Föredragande Ordförande Lennart Evrell Bakgrund Föreliggande dokument utgör handläggningsordning och tidsplan för processen att rekrytera rektor

Läs mer

Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga

Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga Tid för handling! PLATTFORM FÖR DEN GODA STADEN DEN GODA STADEN DEN GODA STADEN STADSUTVECKLING OCH EKONOMISK TILLVÄXT Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga

Läs mer

Forska&Väx. Program som främjar små och medelstora företags forskning, utveckling och innovation

Forska&Väx. Program som främjar små och medelstora företags forskning, utveckling och innovation Forska&Väx Program som främjar små och medelstora företags forskning, utveckling och innovation 1. Inbjudan VINNOVA inbjuder små och medelstora företag (SMF) att komma in med ansökan om ekonomiskt stöd

Läs mer

1 Vinnvård - forskning om förbättring inom vård och omsorg

1 Vinnvård - forskning om förbättring inom vård och omsorg Utlysning, Vinnvård Fellows 1 Vinnvård - forskning om förbättring inom vård och omsorg Vården och omsorgen står inför stora utmaningar. En åldrande befolkning, ny teknik och ökade förväntningar från patienter

Läs mer

Bedömningsgrunder vid tillsättning eller befordran av disputerad personal vid Högskolan Kristianstad. Sidan 1 av 8 2013-06-19 Bilaga 2

Bedömningsgrunder vid tillsättning eller befordran av disputerad personal vid Högskolan Kristianstad. Sidan 1 av 8 2013-06-19 Bilaga 2 Bedömningsgrunder vid tillsättning eller befordran av disputerad personal vid Högskolan Kristianstad Sidan 1 av 8 2013-06-19 Bilaga 2 Sidan 2 av 8 Innehåll universitetslektor samt biträdande universitetslektor

Läs mer

Doktorandprogram. Tjänsteinnovation i kollektivtrafik

Doktorandprogram. Tjänsteinnovation i kollektivtrafik Doktorandprogram Tjänsteinnovation i kollektivtrafik Som Excellence Center har vi ett särskilt ansvar att föra praktik och akademi närmare varandra och som ett led i att hitta nya former för kunskapsutveckling

Läs mer