Sammanträde med forskarrådet vid Formas. Tid: Plats: Forskningsrådet Formas Kungsbron 21 Stockholm

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanträde med forskarrådet vid Formas. Tid: 13.30-15.00 Plats: Forskningsrådet Formas Kungsbron 21 Stockholm"

Transkript

1 FORSKNINGSRÅDET FÖR MILJÖ, AREELLA PROTOKOLL NR 33 NÄRINGAR OCH SAMHÄLLSBYGANDE Sammanträdesdatum Sammanträde med forskarrådet vid Formas Tid: Plats: Forskningsrådet Formas Kungsbron 21 Stockholm Närvarande: Ledamöter Liljelund, Lars-Erik Annerberg, Rolf Andersson, Leif Eckerberg, Katarina Hagentoft, Carl-Eric Lagerström, Jan Näsholm, Torgny Rengefors, Karin Rudén, Christina von Schmalensee, Monica Wennergren, Uno Åhnberg, Annika Ersättare Grillner, Katja Hallin, Sara Håkansson, Helen Jöngren, Titti Oskarsson, Agneta Storm, Martin Personalföreträdare Svanberg-Olsson, Anneli Rolén, Conny Övriga Dahlén, Anna-Karin Guminski, Maria Ledin, Anna Österman, Sara Anmälda förhinder Brännlund, Runar Emanuelsson, Ulf Jöborn, Anna Rytter, Elisabet Stenseke, Marie Westman, Peter VD, ordförande generaldirektör professor professor professor forskningsdirektör professor professor professor (t o m pkt Introduktion) VD professor (ersättare för Marie Stenseke) konsult professor professor professor lantbrukare professor avd. chef ST SACO administrativ chef, sekreterare GD-koordinator professor, huvudsekreterare chef för forskningsenheten professor professor avdelningschef med. dr professor Naturvårdschef

2 FORSKNINGSRÅDET FÖR MIUÖ, AREELLA NÄRINGAR OCH SAMHÄLLSBYGANDE PROTOKOLL NR 33 Sammanträdesdatum Ärende Godkännande av dagordningen Beslut/Åtgärd Godkändes Protokoll från forskarrådets sammanträde den 3 december Informationsärenden Forsknings- och innovationspropositionen inklusive regleringsbrev för 2013 Tillsättning av ny generaldirektör respektive ny huvudsekreterareförformas Riktade satsningar Beslutsärenden Utseende av vice ordförande i forskarrådet Den årliga öppna utlysningen våren 2013 Till handlingarna Information Föredragande: Anna Ledin Information Föredragande: Lars-Erik Liljelund Information Föredragande: Anna Ledin Beslut: Torgny Näsholm valdes till vice ordförande i forskarrådet Föredragande: Lars-Erik Liljelund Beslut: att utlysningarna genomförs enligt bilaga 7, med två förändringar: 1. för att vara berättigad till att ansöka i utlysningen för forsknings- och utvecklingsprojekt till unga forskningsledare ska sökanden ha en doktorsexamen som är mellan 2-8 år och inte 3-8 år och 2. ordet "militärtjänstgöring" tas bort i utlysningstexten. Föredragande: Anna Ledin

3 FORSKNINGSRÅDET FÖR MIUÖ, AREELLA NÄRINGAR OCH SAMHÄLLSBYGANDE PROTOKOLL NR 33 Sammanträdesdatum Den riktade satsningen Hållbart samhällsbyggande Beslut: att satsningen genomförs enligt bilaga 8. Föredragande: Anna Ledin Anmälningar a) Aktuella utlysningar Information 10 b) Beslut fattade efter delegation c) Godkända rapporteringar av avslutade projekt Förslag sammanträdestider 2013 Föredragande: Anna Ledin Till handlingarna bilaga 9 b Till handlingarna bilaga 9 c Beslut: att sammaträdena genomförs enligt datumen i bilaga 10, utom datumet för det tredje sammanträdet för året, som blir den 17 juni Föredragande: Anna-Karin Dahlén Vid protokollet Justeras

4 Bilaga 7 Utlysning av forskningsmedel våren års öppna utlysning föreslås bestå av tre delutlysningar: - Stora årliga utlysningen av medel för forsknings- och utvecklingsprojekt, se utlysningstext bilaga a) - Årlig utlysning av medel för forsknings- och utvecklingsprojekt till unga forskningsledare, se utlysningstext bilaga b) - Årlig utlysning av medel för mobilitetsstöd till unga forskare, se utlysningstext bilaga c) Nedan presenteras förslag till förändringar i utlysningarna av medel för forsknings- och utvecklingsprojekt till unga forskningsledare respektive medel för mobilitetsstöd till unga forskare. Inga förändringar föreslås vad gäller den stora årliga utlysningen av FoU-projekt. Medel för forsknings- och utvecklingsprojekt till unga forskningsledare: - Utlysningen ändrar namn till unga forskningsledare istället för unga forskare - Utlysningen ändras så att sökande nu även kan söka medel för medsökande och annan personal t ex assistenter eller doktorander. Dessutom ändras utlysningen från 4 år till 3 år för att mer efterlikna den stora årliga utlysningen och även som ett steg för att göra utlysningen av mobilitetsstöd mer attraktiv. Det är dock viktigt att ha en särskild utlysning kvar för att säkerställa tillväxten av unga forskare. - För att vara berättigad till att ansöka i utlysningen för forsknings- och utvecklingsprojekt till unga forskningsledare ska man ha en doktorsexamen som är mellan 3-8 år (tidigare 0-8år). Medel för mobilitetsstöd: - Utlysningen ändras från 3 år till 4 år med motiveringen att vederbörande då kan visstidsanställas enligt högskoleförordningens regler och önskemål från SUHF. Förslag till beslut: - Utlysningarna genomförs med annonsering 25 februari och beslut 12 november 2013 enligt bilagda utlysningstexter - En enskild sökande kan endast beviljas medel i en av delutlysningarna - 30% av tillsatta medel avsätts för forsknings- och utvecklingsprojekt till unga forskningsledare samt mobilitetsstöd till unga forskare

5 Bilaga a) Formas årliga utlysning 2013 om medel för forsknings- och utvecklingsprojekt Sista ansökningsdatum: Beslutsdatum: Forskningsrådet Formas utlyser härmed medel för forsknings- och utvecklingsprojekt inom rådets alla ansvarsområden. Formas har till uppgift att främja och stödja grundforskning och behovsmotiverad forskning inom områdena miljö, areella näringar och samhällsbyggande. Den forskning som stöds ska vara av högsta vetenskapliga kvalitet och relevans för rådets ansvarsområden. Formas får också finansiera utvecklingsverksamhet i begränsad omfattning. Formas välkomnar ansökningar inom rådets alla ansvarsområden, gärna med en ämnesövergripande inriktning. Utlysningen avser lönemedel för sökanden och eventuella medsökanden samt kostnader relaterade till projektet. Vetenskaplig kvalitet och samhällsnytta inom Formas ansvarsområden är kriterier för bedömning och rangordning av ansökningarna. Genusperspektiv bör beaktas i projektförslag där så är relevant. Bidragen får användas som svensk samfinansiering av FoU-inriktade EU-projekt. Projektstart kan ske tidigast januari Medel kan sökas för högst tre år, Forskare är välkomna att söka i flera olika delutlysningar, men en enskild forskare kan endast beviljas medel som projektledare i en av delutlysningarna. Formas beredningsgrupper, som har en majoritet av utländska forskare men också består av personer med kompetens att bedöma relevans och nytta av forskningen, bedömer inkomna ansökningar. Den sökande anger själv i vilken beredningsgrupp den önskar få sin ansökan beredd. Formas handbok 2013 innehåller en utförlig beskrivning av Formas policy, regler, former av projektstöd och ansökningsförfarande, samt information om hur ansökningarna bedöms. Utlysningen stänger och ansökningar ska vara registrerade i Formas Direct kl. 24:00 den 16 april, Teknisk support är öppen till kl. 16:30 sista ansökningsdag. Se till att skicka in ansökan i god tid före kl. 16:30 sista ansökningsdag för att kunna få hjälp om problem uppstår. Ansökan sker via ett webbaserat formulär Formas forskarråd planerar att fatta beslut 12 november, Besluten offentliggörs senast dagen efter på Formas webbplats Kontakt: Formas jourtelefon, , som kan besvara allmänna frågor är öppen vardag: 9-16 april: kl. 8:00-16:30 Ansvariga forskningssekreterare, vilka kan svara på mer ämnesspecifika frågor, återfinns under respektive beredningsgrupp

6 Bilaga b) Formas årliga utlysning 2013 om medel för forsknings- och utvecklingsprojekt till unga forskningsledare Sista ansökningsdatum: Beslutsdatum: Forskningsrådet Formas utlyser härmed medel för forsknings- och utvecklingsprojekt till unga forskningsledare inom rådets alla ansvarsområden. Formas har till uppgift att främja och stödja grundforskning och behovsmotiverad forskning inom områdena miljö, areella näringar och samhällsbyggande. Den forskning som stöds ska vara av högsta vetenskapliga kvalitet och relevans för rådets ansvarsområden. Formas får också finansiera utvecklingsverksamhet i begränsad omfattning. Formas välkomnar ansökningar inom rådets alla ansvarsområden, gärna med en ämnesövergripande inriktning. Utlysningen avser lönemedel för sökanden och eventuella medsökanden samt kostnader relaterade till projektet. Vetenskaplig kvalitet och samhällsnytta inom Formas ansvarsområden är kriterier för bedömning och rangordning av ansökningarna. Genusperspektiv bör beaktas i projektförslag där så är relevant. Bidragen får användas som svensk samfinansiering av FoU-inriktade EU-projekt. Denna utlysning riktar sig till yngre forskare inom Formas ansvarsområden med doktorsexamen. Syftet med utlysningen är att främja unga forskningsledare. Med ung forskare avses i detta fall att doktorsexamen avlagts tre till åtta kalenderår före den 1 januari det aktuella ansökningsåret, dvs. tidigast den 1 januari 2005 och senast den 31 december Föräldraledighet, sjukdom, militärtjänstgöring eller annan liknande omständighet, som förhindrat forskningsverksamhet under tiden närmast efter examen ska specificeras i inlämnad CV och kan vara skäl för att medge undantag från åttaårsregeln. Projektstart kan ske tidigast januari Medel kan sökas för högst tre år, Forskare är välkomna att söka i flera olika delutlysningar, men en enskild forskare kan endast beviljas medel som projektledare i en av delutlysningarna. Formas beredningsgrupper, som har en majoritet av utländska forskare men också består av personer med kompetens att bedöma relevans och nytta av forskningen, bedömer inkomna ansökningar. Den sökande anger själv i vilken beredningsgrupp den önskar få sin ansökan beredd. Formas handbok 2013 innehåller en utförlig beskrivning av Formas policy, regler, former av projektstöd och ansökningsförfarande, samt information om hur ansökningarna bedöms. Utlysningen stänger och ansökningar ska vara registrerade i Formas Direct kl. 24:00 den 16 april, Teknisk support är öppen till kl. 16:30 sista ansökningsdag. Se till att skicka in ansökan i god tid före kl. 16:30 sista ansökningsdag för att kunna få hjälp om problem uppstår. Ansökan sker via ett webbaserat formulär Formas forskarråd planerar att fatta beslut 12 november, Besluten offentliggörs senast dagen efter på Formas webbplats Kontakt: Formas jourtelefon, , som kan besvara allmänna frågor är öppen vardag: 9-16 april: kl. 8:00-16:30 Ansvariga forskningssekreterare, vilka kan svara på mer ämnesspecifika frågor, återfinns under respektive beredningsgrupp

7 För mer specifika frågor angående utlysningen om medel för forsknings- och utvecklingsprojekt till unga forskningsledare vänligen kontakta: Elisabet Göransson, forskningssekreterare telefon: e-post: Ulf Jonsell, forskningssekreterare telefon: e-post: Lena Strålsjö, forskningssekreterare telefon: e-post:

8 Bilaga c) Formas årliga utlysning 2013 om medel för mobilitetsstöd till unga forskare Sista ansökningsdatum: Beslutsdatum: Forskningsrådet Formas utlyser härmed medel för mobilitetsstöd till unga forskare inom rådets alla ansvarsområden. Formas har till uppgift att främja och stödja grundforskning och behovsmotiverad forskning inom områdena miljö, areella näringar och samhällsbyggande. Den forskning som stöds ska vara av högsta vetenskapliga kvalitet och relevans för rådets ansvarsområden. Formas får också finansiera utvecklingsverksamhet i begränsad omfattning. Formas välkomnar ansökningar inom rådets alla ansvarsområden, gärna med en ämnesövergripande inriktning. Utlysningen avser endast lönemedel till den sökande, samt resekostnader och merkostnader för medföljande familj i samband med vistelsen vid värduniversitetet/-forskningsinstitutet, utomlands eller i Sverige. Merkostnader ersätts enligt arbetsgivarverkets riktlinjer. Vetenskaplig kvalitet och samhällsnytta inom Formas ansvarsområden är kriterier för bedömning och rangordning av ansökningarna. Genusperspektiv bör beaktas i projektförslag där så är relevant. Bidragen får användas som svensk samfinansiering av FoU-inriktade EU-projekt. Mobilitetsstödet för unga forskare riktar sig till yngre forskare inom Formas ansvarsområden med doktorsexamen. Syftet med denna utlysning är att främja den sökandes individuella vetenskapliga utveckling och i ansökan ska det ingå en beskrivning av hur forskningsmiljön vid värd- respektive heminstitutionen kommer att bidra till den sökandes utveckling. Med yngre forskare avses i detta fall att doktorsexamen har avlagts tidigast tre kalenderår före den 1 januari det aktuella ansökningsåret, dvs. tidigast den 1 januari 2010 och senast den 1 oktober Observera att en kopia av examensbeviset på avlagd doktorsexamen ska ha inkommit till Formas senast den 1 oktober Föräldraledighet, sjukdom, militärtjänstgöring eller annan liknande omständighet, som förhindrat forskningsverksamhet under tiden närmast efter examen ska specificeras i inlämnad CV och kan vara skäl för att medge undantag från treårsregeln. För att kunna erhålla detta stöd krävs att den sökande kommer att anställas på ett svenskt lärosäte eller forskningsinstitut (heminstitution). Medel kan sökas för månader, varav minst 1/3 av tiden ska spenderas vid hem- respektive värdinstitutionen. Projektstart kan ske tidigast januari Medel kan sökas för högst 4 år, Forskare är välkomna att söka i flera olika delutlysningar, men en enskild forskare kan endast beviljas medel som projektledare i en av delutlysningarna. Formas beredningsgrupper, som har en majoritet av utländska forskare men också består av personer med kompetens att bedöma relevans och nytta av forskningen, bedömer inkomna ansökningar. Den sökande anger själv i vilken beredningsgrupp den önskar få sin ansökan beredd. Formas handbok 2013 innehåller en utförlig beskrivning av Formas policy, regler, former av projektstöd och ansökningsförfarande, samt information om hur ansökningarna bedöms. Utlysningen stänger och ansökningar ska vara registrerade i Formas Direct kl. 24:00 den 16 april, Teknisk support är öppen till kl. 16:30 sista ansökningsdag. Se till att skicka in ansökan i god tid före kl. 16:30 sista ansökningsdag för att kunna få hjälp om problem uppstår. Ansökan sker via ett webbaserat formulär Formas forskarråd planerar att fatta beslut 12 november, Besluten offentliggörs senast dagen efter på Formas webbplats

9 Kontakt: Formas jourtelefon, , som kan besvara allmänna frågor är öppen vardag: 9-16 april: kl. 8:00-16:30 Ansvariga forskningssekreterare, vilka kan svara på mer ämnesspecifika frågor, återfinns under respektive beredningsgrupp För mer specifika frågor angående utlysningen om medel för mobilitetsstöd till unga forskare vänligen kontakta: Elisabet Göransson, forskningssekreterare telefon: e-post: Ulf Jonsell, forskningssekreterare telefon: e-post: Lena Strålsjö, forskningssekreterare telefon: e-post:

10 Formas Bilaga /AL, CR, KB, LN, KL Underlag för Forskarrådets beslut om riktade satsningar inom Hållbart samhällsbyggande enligt uppdrag i regleringsbrevet 2013

11 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Bakgrund Ur forskningspropositionen Regleringsbrev Formas analys av miljöforskningen Formas uppdrag Arbetet med utformning av program och förslag till utlysning av medel Förslag till beslut... 5 Bilaga 1 - Riktad satsning Hållbart samhällsbyggande 2013 Bilaga 2 - Nordic Built - Utlysning Bilaga 3 - Nuläge: forskningen inom samhällsbyggnadsområdet Bilaga 4 - Inbjudan till inspel i

12 1. BAKGRUND Med utgångspunkt i propositionen Forskning och innovation hösten, Regleringsbrev för 2013 avseende Forskningsrådet Formas samt Formas analys av miljöforskningen, formuleras ett förslag för beslut om att avsätta medel till två riktade satsningar inom Hållbart samhällsbyggande. Detta förslag grundar sig också på aktiviteter som initierats och drivs av olika aktörer inom området med fokus på att identifiera kunskapsbehov. 1.1 UR FORSKNINGSPROPOSITIONEN I regerings proposition Forskning och innovation (/13:30) står följande i kapitel 8 som rör strategisk forskning för näringsliv och samhälle: Flera aktörer, däribland Delegationen för hållbara städer, lyfter fram att det finns ett stort behov av helhetssyn inom området hållbar stadsutveckling. Detta betyder att alla delar av hållbarhetsbegreppet, socialt, ekologiskt, ekonomiskt och kulturellt, behöver vara med och belysas tvärvetenskapligt. Underlagsrapporten från Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggandes Sustainable Urban Development in Sweden (rapport 3:2011) och slutrapporten av regeringsuppdraget till miljö- och kulturmyndigheter om samverkan för att främja en hållbar stadsutveckling (Ku2010/1096/KA) belyser detta ytterligare. Satsningen bör göras i samverkan mellan olika forskningsdiscipliner samt med andra aktörer nationellt och internationellt. Den bör vara tydligt åtgärdsinriktad för att bidra bl.a. till teknikutveckling, innovation och miljöteknikexport. Den ökade satsningen bör ske vid Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande som redan i dag har uppdraget att finansiera samhällsbyggnadsforskning. Regeringens bedömning: Anslaget för forskning till Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande bör öka med totalt 100 miljoner kronor för forskning om hållbart samhällsbyggande. Anslaget bör öka med 25 miljoner kronor 2013, med ytterligare 5 miljoner kronor 2014, med ytterligare 20 miljoner kronor 2015 och med ytterligare 50 miljoner kronor Därmed beräknas anslagsnivån bli 100 miljoner kronor Det innebär: 2013 = 25 milj 2014 = 25 milj + 5milj 2015 = 25 milj + 5 milj + 20 milj 2016 = 25 milj + 5 milj + 20 milj + 50 milj 2

13 vilket kan ge ett totalt tillskott på 205 miljoner under Det ska dock noteras att propositionen ännu inte har diskuterats och beslutats av Riksdagen. Detta kommer att ske i slutet av februari. 1.2 REGLERINGSBREV Enligt Formas regleringsbrev från Miljödepartementet för budgetåret 2013 (-12-20) ska Formas avsätta minst 25 MSEK till ett forskningsprogram som innebär en förstärkning av den befintliga forskningen om hållbart samhällsbyggande. Forskningssatsningen bör omfatta olika forskningsdiscipliner, beakta behovet av sektorsövergripande lösningar och ske i nära samarbete med bygg- och bostadssektorn samt i samverkan med andra aktörer nationellt och internationellt. Satsningen bör vara tydligt åtgärdsinriktad. 1.3 FORMAS ANALYS AV MILJÖFORSKNINGEN Formas har i sin Analys av miljöforskningen och förslag till forskningsstrategi för identifierat sju områden som är särskilt relevanta för framtidens miljöforskning i Sverige. Dessa är Biologisk mångfald, Effektivt och hållbart nyttjande av naturresurser (inklusive vatten), Energi, Havsmiljö, Hållbara städer, Kemikalier och Klimatförändringar. Inom dessa sju områden finns ett stort antal forskningsfrågor som bör ges hög prioritet framöver. Samtidigt påpekar Formas att det med stor sannolikhet kommer nya viktiga forskningsfrågor under kommande år som bör identifieras och beredas utrymme för i kommande forskningsprogram. Sverige anses vara starkt inom den disciplinära forskningen som har relationer till miljöforskning, men att de tvärdisciplinära ansatserna bör förstärkas, gärna utifrån ett systemperspektiv, för att kunna möta samhällets kunskapsbehov. Formas anser även att det är viktigt att låta avnämarna få en roll vid planeringen av forskningsprogrammen. Hållbart samhällsbyggande ryms inom flera av de sju områdena. Viktigt att lyfta fram är just Formas analys av betydelsen av tvärdisciplinära ansatser, ur ett systemperspektiv tillsammans med avnämare för att möta samhällets kunskapsbehov. Liksom betydelsen att vara öppen för den kontinuerliga identifieringen av nya viktiga forskningsfrågor vid utformningen av forskningsprogram. 3

14 2. FORMAS UPPDRAG Formas har således fått i uppdrag av Regeringen att genomföra ett flerårigt forskningsprogram inom området Hållbart samhällsbyggande och bör därför redan under våren 2013 genomföra minst en utlysning av forskningsmedel (25 MSEK/år) inom området. Satsningen bör inkludera olika forskningsdiscipliner och vara tvärvetenskaplig se till att samverkan sker mellan forskare och andra aktörer såväl nationellt som internationellt behandla hållbarhetsbegreppet ur ett socialt, ekologiskt och ekonomiskt perspektiv och inkludera ett kulturellt perspektiv vara tydligt åtgärdsinriktat. 3. ARBETET MED UTFORMNING AV PROGRAM OCH FÖRSLAG TILL UTLYSNING AV MEDEL 2013 Ett stort antal aktiviteter har under initierats och drivs nu från ett stort antal aktörer i samhället för att identifiera kunskapsbehov. Dessa aktörer är de som har ett behov av ny kunskap, det vill säga näringsliv och samhälle; de som kommer att utföra forskningen, det vill säga universitet, högskolor, institut och näringslivet, samt forsknings- och innovationsfinansiärerna som har behov för planering och prioritering av sina aktiviteter. Resultatet av dessa aktiviteter insamlas och bearbetas nu hos Formas. I slutet av december skickades en inbjudan till inspel ut till myndigheter och organisationer från Formas, se Bilaga 4. Bilaga 3 innehåller en första sammanställning av en nulägesanalys om behovet av kunskap och forskning inom hållbart samhällsbyggande. Sammanställningen kommer att kompletteras med inkomna inspel, kartläggningen av forskning inom samhällsbyggnadsområdet, som Formas nu genomför på uppdrag av regeringen, samt med en analys av de inspel som kommit till Formas under hösten avseende förslag på riktade satsningar. För att hinna fördela 2013 års medel, föreslås två utlysningar, dels en relativt öppen utlysning inom området hållbart samhällsbyggande och dels medel till Nordic Built med avseende på renovering av det befintliga beståendet. Dessa två utlysningar föreslås inleda Formas långsiktiga program Hållbart samhällsbyggande. Den första utlysningen föreslås syfta till att bygga upp/utveckla forskningsmiljöer som består av forskare som 4

15 samverkar med andra relevanta aktörer, nationellt och internationellt samt i nära samverkan med planerings-, bygg- och bostadssektorn och som adresserar samhällsbyggandets utmaningar. 4. FÖRSLAG TILL BESLUT För att kunna fördela medel för år 2013 och samtidigt utveckla ett långsiktigt program för hållbart samhällsbyggande föreslås att: a) Formas utlyser medel till en Riktad satsning inom Hållbart samhällsbyggande på 21 miljoner kronor per år i fem år. Totalt omfattar utlysningen därmed 105 miljoner kronor. Avsikten är att stödja 4-7 transdisciplinära forskningsmiljöer i deras arbete att öka kunskapen om ett hållbart samhällsbyggande ur ett ekologiskt, socialt och ekonomiskt perspektiv. Se vidare förslag till utlysningstext i bilaga 1. b) Formas utlyser medel tillsammans med ett antal nordiska samarbetspartners i en nordisk utlysning inom programmet Nordic Built om 4 miljoner kronor per år i tre år. otalt omfattar utlysningen därmed 12 miljoner kronor. För fler detaljer se bilaga 2. c) Formas utformar ett långsiktigt forskningsprogram för Hållbart samhällsbyggande med utgångspunkt i pågående utredningar och inspel från andra myndigheter och organisationer. Första förslag presenteras på Forskarrådets möte 8-9 april I Bilaga 3 presenteras det bakgrundsmaterial som hittills har sammanställts. 5

16 FÖRSLAG TILL UTLYSNINGSTEXT KOMMER ATT BEARBETAS YTTERLIGARE OM FORSKARRÅDET FATTAR BESLUT OM ATT AVSÄTTA MEDEL: RIKTAD SATSNING HÅLLBART SAMHÄLLSBYGGANDE 2013 BILAGA 1 Riktad satsning Hållbart samhällsbyggande Sista ansökningsdatum: 2013-xx-xx Beslutsdatum: 2013-xx-xx Forskningsrådet Formas utlyser härmed 21 miljoner kronor per år i fem år för forskning inom hållbart samhällsbyggande. Totalt omfattar utlysningen därmed 105 miljoner kronor. Avsikten är att stödja 4-7 transdisciplinära forskningsmiljöer i deras arbeta att öka kunskapen om ett hållbart samhällsbyggande ur ett ekologiskt, socialt och ekonomiskt perspektiv. Samverkan med samhällets aktörer är en förutsättning för stöd. Stödet ges i form av ett rambidrag, mellan 3 och 5 miljoner kronor per år under fem år. Samfinansiering med näringslivet eller andra aktörer (ex kommuner) ska eftersträvas där sådan är relevant och lämplig. Sådan samfinansiering, eller avsaknad av densamma, ska redovisas och motiveras i ansökan och kommer att utgöra ett underlag för beredningsgruppens bedömning av ansökan. Ett riktvärde för samfinansieringsandel när sådan är relevant är 50 procent av projektets/programmets sökta medel. Samfinansieringen kan bestå av arbetstid, in kind och/eller kontanta medel samt finansiering av kommun- respektive industridoktorander. Bakgrund Enligt regleringsbrev för budgetåret 2013 (-12-20) ska Formas avsätta minst 25 MSEK kronor till ett forskningsprogram som innebär en förstärkning av den befintliga forskningen om hållbart samhällsbyggande. Forskningssatsningen bör omfatta olika forskningsdiscipliner, beakta behovet av sektorsövergripande lösningar och ske i nära samarbete med bygg- och bostadssektorn samt i samverkan med andra aktörer nationellt och internationellt. Satsningen bör vara tydligt åtgärdsinriktad. Hållbart samhällsbyggande är ett brett begrepp som innefattar planering och byggande av samhället för att uppnå social, ekologisk och ekonomisk utveckling. Ett hållbart samhällsbyggande måste därför utgå från ett helhetsperspektiv och ta fasta på samtliga hållbarhetsbegreppets dimensioner. De utmaningar vi står inför, såsom förväntade 1

17 klimatförändringar, demografiska förändringar med en alltmer åldrande befolkning, strukturomvandlingar med krympande regioner och en ökande koncentration till storstadsregionerna, infrastrukturella problem och ett byggnadsbestånd i stort behov av upprustning, ställer oss inför behovet av en ökad samverkan mellan olika sektorer och intressen inom samhällsbyggandets olika områden. Arkitektoniska och tekniska lösningar tillsammans med organisering och ledning av samhällsbyggandets processer måste härvidlag kunna samsas med sociala, kulturella och ekonomiska hänsynstaganden, ekonomiska intressen paras med sociala och miljömässiga aspekter och frågor som berör social och demografisk omvandling och även belysas ur ett samhällsekonomiskt perspektiv. Det kräver också att forskningen om samhällsbyggandet utgår från en större samsyn och från kombinationen av ett antal olika discipliner. Utmaningarna Syftet med utlysningen är att skapa forskningsmiljöer med tydligt fokus på hållbart samhällsbyggande. Dessa ska bestå av forskare som samverkar med andra relevanta aktörer, nationellt och internationellt och i nära samverkan med planerings-, bygg- och bostadssektorn och som adresserar samhällsbyggandets utmaningar till exempel: Den byggda miljöns miljöpåverkan och anpassning till klimatförändringar Expansionen av storstäder och storstadsregioner Ny resurseffektiv bebyggelse och förnyelse av det befintliga beståndet Planerings-, bygg- och förvaltningsprocesser i förändring Sociala omvandlingar och demografiska förändringar Ansökningar inom utlysningen ska behandla frågeställningar som främjar och kritiskt studerar samhällsbyggandets utmaningar ur ett socialt, ekonomiskt och ekologiskt perspektiv. Den föreslagna forskningen ska vara ämnesövergripande, djärv, nytänkande och involvera samhällsintressenter. Inspirationstext Utveckling av bakgrunden med avseende på de inspel som inkommit. Arbetas med under kommande veckor. Sökande Stöd kan ges till forskare vid svenska universitet, högskolor eller forskningsinstitut. Huvudsökande ska ha minst docentkompetens och erfarenhet från projekt- och gruppledning. Medsökande måste vara disputerad forskare och minst en av dem verka inom en annan disciplin än huvudsökanden. Ansökan och tidsplan 2

18 Formas handbok 2013 innehåller en utförlig beskrivning av Formas policy, regler, former av projektstöd och ansökningsförfarande, samt information om hur ansökningarna bedöms. Ansökan ska utformas i enlighet med handbokens anvisningar för forsknings- och utvecklingsprojekt. Bilaga A (forskningsprogrammet) tillåts dock vara upp till tecken och ska, förutom vad som står i handboken, innehålla en beskrivning av sammansättningen av och samarbetet i forskningsmiljön. Ansökan ska innehålla en beskrivning av hur stödet fördelas på olika poster och uppdelat på direkta och indirekta kostnader (overhead). Stödet kan användas för forskningsanställningar, gästforskare, resor, workshops, provtagning, analyser, utrustning, delfinansiering av forskarskola och andra projektrelaterade kostnader (dock inte till stipendier eller utbildningsbidrag för forskarstuderande). Genusperspektiv bör beaktas i projektförslag där så är relevant. För att stärka forskningens samhällsrelevans ska en referensgrupp med representanter för potentiella användare av forskningsresultaten (t ex, kommuner, näringsliv, ideella organisationer och myndigheter) finnas knuten till forskningsmiljön. Referensgruppens preliminära sammansättning beskrivs och motiveras i Bilaga I på max 2 sidor, och bedöms som en del av Formas ordinarie kriterier för samhällsnytta. Sökanden som beviljas medel ska sedan utse den slutliga referensgruppen i samråd med Formas. Samfinansiering, eller avsaknad av sådan, ska redovisas i ett Excel-formulär samt motiveras i ett Word-dokument på max 1 sida. Båda dessa dokument laddas upp separat som Bilaga L. Samfinansieringen bedöms som en del av Formas ordinarie kriterium för metod och genomförande. Formas har bjudit in myndigheter och organisationer till ett inspel för denna utlysning. Under mars/april kommer Formas att arrangerade ett inspirations- och matchmakingmöte där myndigheter och organisationer, även de som inte tidigare lämnat ett inspel till utlysningen, får möjlighet att träffas och diskutera utmaningarna inom hållbart samhällsbyggande från olika perspektiv (se nedan). För de forskningsmiljöer som beviljas medel kommer Formas även att arrangera ytterligare möten då representanter från miljöerna förväntas presentera och diskutera sina planer respektive resultat för såväl andra forskare som potentiella användare. Inspirations- och matchmakingmöte Förslag till program och upplägg arbetas fram under kommande veckor. Bedömning och uppföljning Ansökningarna kommer att bedömas av en särskilt utsedd expertpanel som utgörs av aktiva, kvalificerade forskare och personer med kompetens att bedöma relevans och nytta av forskningen. Ansökningarna kommer att bedömas utifrån Formas kriterier för vetenskaplig kvalitet och samhällsnytta (Formas handbok ). Dessutom bedöms även forskningsmiljön i sig, t ex potential, ledarskap, organisation samt utåtriktade aktiviteter. 3

19 Forskningsmiljöerna kommer att utvärderas efter halva tiden och efter hela perioden på fem år. Forskargrupperna förväntas också anordna möten med referensgruppen minst en gång per år och bjuda in en representant från Formas till dessa. Anskan görs i Formas webbaserade formulär FormasDirect. Sök här Utlysningen stänger och ansökan ska vara registrerad i FormasDirect kl den xxxx Teknisk support är öppen till kl. 16:30 sista ansökningsdag. Formas forskarråd förväntas fatta beslut xxx Kontaktperson xxx, forskningssekreterare, Formas Telefon: +46 (0) , Administrativt stöd: xxxx, forskningsadministratör, Formas, tfn: +46 (0) , IT-support (endast IT-tekniska frågor): Jan Danielsson, Formas, tfn: +46 (0) , +46 (0) , Interdisciplinär forskning - integrerad och ofta långvarig forskning som inbegriper olika discipliner med en strävan att använda gemensamma begrepp, teorier och metoder och att gemensamt flytta forskningsfronten. Transdisciplinär forskning gränsöverskridande mellan en eller flera vetenskapliga discipliner (som kan vara såväl interdisciplinär som multidisciplinär) och det omgivande samhället. Relevanta samhällsaktörer kan t ex vara myndigheter, kommuner, industrier, småföretagare, branschorganisationer och andra typer av organisationer. 4

20 Formas/Conny Rolén BILAGA 2 Nordic Built utlysning Förslag - Formas deltagande Nordic Built är ett av de så kallade fyrtornsprojekt som lanserades i samband med det nya samarbetsprogrammet för näring och innovation med fokus på grön tillväxt som de nordiska näringsministrarna enades om i oktober Projektet finansieras av Nordiska Ministerrådet och Nordic Innovation. Nordic Innovation är också projektledare för projektet. Nordic Built-programmet genomförs i form av tre moduler under perioden Modulerna innefattar en rad sammankopplade aktiviteter och bygger på varandra. Modul 1 The charter: Nordic Built Charter lyfter fram ambitioner och styrkor hos nordisk byggsektor och betonar dess miljöprofil. Modul 2 The challenge: En nordisk tävling som ska ta fram och demonstrera bra och innovativa idéer för renovering av befintlig bebyggelse. Modul 3 The change: En gemensam utlysning för FoU-projekt, innovationer och demonstrationsprojekt inriktade mot renoveringsområdet. Modul 3 utlysning Utlysningen genomförs som en gemensam nordisk utlysning där samtliga nordiska länder deltar Utlysningen omfattar de tre områden: Nya hållbara byggkoncept för renoveringsprojekt Nya innovativa hållbara affärsmodeller för renoveringsprojekt Projekt som i allmänhet främjar det nordiska samarbetet inom hållbar renovering Utlysningen genomförs i två steg där det första steget innebär att de sökande lämnar in ett Expression of Interest. I steg två inlämnas fullständiga ansökningar. Sökande konsortier ska innehålla deltagare från minst tre länder. Finansierande organisationer finansierar projektdeltagarna i det egna landet. Nordic Innovation har möjlighet att finansiera projektdeltagare från samtliga länder. Ansökningarna bedöms av en gemensam expertpanel. 1

Endast för egen användning av medlemmar i Advisory Board KFSK

Endast för egen användning av medlemmar i Advisory Board KFSK Endast för egen användning av medlemmar i Advisory Board KFSK Utlysningen Forskningsprop 2012 och Regleringsbrev 2013, 2014, 2015 1. 100 miljoner kronor förstärkning till forskning om hållbart samhällsbyggande

Läs mer

Kunskap om och för samhällets klimatarbete. Dialogmöte den 29 maj 2017

Kunskap om och för samhällets klimatarbete. Dialogmöte den 29 maj 2017 Kunskap om och för samhällets klimatarbete Dialogmöte den 29 maj 2017 Tankar inför mötet Informera och klargöra kring utlysningen, hinna prata och diskutera frågor som finns Få en bild av vilka ni är kunna

Läs mer

Hållbart samhällsbyggande

Hållbart samhällsbyggande Forskningsrådet Formas Hållbart samhällsbyggande Conny Rolén Forskningssekreterare, Formas Svensk Vatten Utveckling 25 år, 2 november 2015 Forskningsrådet Formas Miljö Areella näringar Samhällsbyggande

Läs mer

Resultatet av forsknings- och innovationspropositionen och FoIstrategin för en En biobaserad samhällsekonomi

Resultatet av forsknings- och innovationspropositionen och FoIstrategin för en En biobaserad samhällsekonomi Resultatet av forsknings- och innovationspropositionen och FoIstrategin för en En biobaserad samhällsekonomi Anna Ledin, huvudsekreterare Forskningsrådet Formas Regeringsuppdrag: Forsknings- och innovationsstrategi

Läs mer

Bilaga 2 Utdrag av information från relevanta forskningsråd

Bilaga 2 Utdrag av information från relevanta forskningsråd 1(8) Bilaga 2 Utdrag av information från relevanta forskningsråd Inledning Ansvaret för forskning inom geodataområdet är otydligt definierat. Lantmäteriet ska enligt sin instruktion bedriva utvecklingsverksamhet

Läs mer

Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010

Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010 Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010 Sammanfattande slutsatser Vetenskapsrådet, FAS, Formas, VINNOVA och Energimyndigheten har gemensamt, på uppdrag av regeringen, genom en enkät

Läs mer

professor professor med. dr professor ST SACO

professor professor med. dr professor ST SACO FORSKNINGSRÅDET FÖR MIUÖ, AREELLA NÄRINGAR OCH SAMHÄLLSBYGANDE PROTOKOLL NR 35 Sammanträdesdatum -06-17 Sammanträde med forskarrådet vid Formas Närvarande: Ledamöter Liljelund, Lars-Erik Annerberg, Rolf

Läs mer

Remiss av rapporten "Metoder och kriterier för bedömning av. prestation och kvalitet i lärosätenas samverkan med omgivande samhälle"

Remiss av rapporten Metoder och kriterier för bedömning av. prestation och kvalitet i lärosätenas samverkan med omgivande samhälle Regeringskansliet Remiss 2017-01-31 N2017/00055/IFK Näringsdepartementet Enheten för innovation, forskning och kapitalförsörjning Michael Jacob Remiss av rapporten "Metoder och kriterier för bedömning

Läs mer

maximalt 45 miljoner kronor. Minst 10 % av programmets sammanlagda budget.

maximalt 45 miljoner kronor. Minst 10 % av programmets sammanlagda budget. 21 september 2016 Hållbar konsumtion Utlysning av medel till ett forskningsprogram Reviderad 2016-09-26 Programmets förväntade budget Mistras finansiella bidrag Sammanlagt 50 miljoner kronor under fyra

Läs mer

KLIMAT 2006 Mätteknik och sensorer

KLIMAT 2006 Mätteknik och sensorer 1 2006-05-31 Utlysning KLIMAT 2006 Mätteknik och sensorer 2 1. Inbjudan VINNOVA inbjuder härmed svenska universitet, högskolor, och forskningsinstitut att inkomma med ansökan om finansiering av projekt

Läs mer

Individrörlighet för innovation och samhällsnytta

Individrörlighet för innovation och samhällsnytta UTLYSNING 1 (9) Datum Diarienummer 2016-12-15 2015-05904 Reviderad Individrörlighet för innovation och samhällsnytta En utlysning inom programmet Kunskapstriangeln VERKET FÖR INNOVATIONSSYSTEM - SWEDISH

Läs mer

Utlysning av forskningsmedel: Ett resilient betalningssystem

Utlysning av forskningsmedel: Ett resilient betalningssystem MSB-51.1 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap PM 1 (9) Utlysning av forskningsmedel: Ett resilient betalningssystem samhällsskydd och beredskap PM 2 (9) Innehållsförteckning Utlysning av forskningsmedel:

Läs mer

Bedömningskriterier för finansiering av forskning vid HKR

Bedömningskriterier för finansiering av forskning vid HKR Forskningsnämnden Dnr: 2012-114-77 Fastställda: 2012-02-07 Reviderat 2014-03-18 Bedömningskriterier för finansiering av forskning vid HKR Bedömningskriterierna syftar till att säkerställa kvalitet och

Läs mer

Stärkt samverkan mellan industriforskningsinstitut

Stärkt samverkan mellan industriforskningsinstitut 2006-12-21 Utlysning Stärkt samverkan mellan industriforskningsinstitut och lärosäten 2 1. Inbjudan VINNOVA inbjuder härmed industriforskningsinstitut och lärosäten att inkomma med ansökningar avseende

Läs mer

Vattenvisionen så tar vi tillsammans nästa steg Daniel Hellström, Svenskt Vatten

Vattenvisionen så tar vi tillsammans nästa steg Daniel Hellström, Svenskt Vatten Vattenvisionen så tar vi tillsammans nästa steg Daniel Hellström, Svenskt Vatten Fortsatt arbete med Vattenvisionen: Nationell påverkansplattform för Horisont 2020 SIO ansökan Varför en Vattenplattform?

Läs mer

Utlysningstext socialt entreprenörskap 2015

Utlysningstext socialt entreprenörskap 2015 Utlysningstext socialt entreprenörskap 2015 - projektmedel för utvecklingsinsatser inom social ekonomi Utlysning av projektmedel 2015 Dnr RUN 614-0186-13 1. Inbjudan socialt entreprenörskap i Västra Götaland

Läs mer

Utlysning om stöd för strategiska innovationsagendor inom energi- och klimatområdet

Utlysning om stöd för strategiska innovationsagendor inom energi- och klimatområdet Diarienr 2014-007361 Utlysningsbeskrivning strategiska innovationsagendor Utlysning om stöd för strategiska innovationsagendor inom energi- och klimatområdet 2015-09-21 2015-11-12 Beslutsdatum 2015-09-18

Läs mer

Regler och anvisningar för ansökan om bidrag till forskningssamarbeten inom idrottsforskning 2016

Regler och anvisningar för ansökan om bidrag till forskningssamarbeten inom idrottsforskning 2016 1 (5) Diarienummer CIF 2016/2 Regler och anvisningar för ansökan om bidrag till forskningssamarbeten inom idrottsforskning 2016 Vänligen läs igenom detta dokument innan du påbörjar en ansökan. Var ute

Läs mer

Uppdrag till Vetenskapsrådet om utvärdering av satsningen på strategiska J» forskningsområden

Uppdrag till Vetenskapsrådet om utvärdering av satsningen på strategiska J» forskningsområden Regeringsbeslut 11:3 REGERINGEN 2010-09-30 U2010/5685/F Utbildningsdepartementet ISKAPSRÅDETl Vetenskapsrådet Box 1035.INK W. 101 38 Stockholm (pn,.///?/tf ihandl. Uppdrag till Vetenskapsrådet om utvärdering

Läs mer

Utlysning av projektmedel

Utlysning av projektmedel Utlysning av projektmedel Effektiva och hållbara produktionssystem inom vattenbruk och jord-och trädgårdsbruk Finansiärer Formas, Mistra och Lantmännens forskningsstiftelse Utlyst belopp Särskilda villkor

Läs mer

Svensk byggforskning i samverkan

Svensk byggforskning i samverkan Svensk byggforskning i samverkan Medverkande universitet Sveriges Bygguniversitet är en samarbetsorganisation som omfattar forsknings- och utbildningsenheter som är knutna till utbildning av civilingenjörer

Läs mer

Bidrag till uppbyggnad och drift av en svensk nationell infrastruktur NAMN

Bidrag till uppbyggnad och drift av en svensk nationell infrastruktur NAMN Datum 2013- Datum Handläggare Diarienummer 2013-05-22 824-2008-7610 Handläggare Magnus Friberg Diarienummer Bidrag till uppbyggnad och drift av en svensk nationell infrastruktur NAMN Bakgrund VÄRDORGANISATIONEN

Läs mer

Välkommen till workshop om nationellt kunskapsstöd

Välkommen till workshop om nationellt kunskapsstöd Välkommen till workshop om nationellt kunskapsstöd önskar Filippa Myrbäck, SKL, Helene Bogren, Boverket, Pia Lindeskog, Folkhälsomyndigheten och Eva Renhammar, Malmö stad Hållpunkter för 09.50-11:00 09.50

Läs mer

FAS utlyser seniorforskarbidrag inom området vårdforskning

FAS utlyser seniorforskarbidrag inom området vårdforskning 2013-02-12 FAS utlyser seniorforskarbidrag inom området vårdforskning Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap stödjer grundforskning och behovsstyrd forskning som rör de samhällsutmaningar som

Läs mer

Strategiska rekryteringar 15

Strategiska rekryteringar 15 Sida 1 (8) UTLYSNING Strategiska rekryteringar 15 KK-stiftelsen inbjuder Sveriges nya universitet och högskolorna att tillsammans med näringslivet ansöka om finansiering för strategiska rekryteringar.

Läs mer

IQ Samhällsbyggnad - föreningen för innovation och kvalitet inom samhällsbyggandet. Eva Schelin VD

IQ Samhällsbyggnad - föreningen för innovation och kvalitet inom samhällsbyggandet. Eva Schelin VD IQ Samhällsbyggnad - föreningen för innovation och kvalitet inom samhällsbyggandet Eva Schelin VD IQ Samhällsbyggnads medlemmar IQ Samhällsbyggnads roll och verksamhet Neutral nod och katalysator för sektorsövergripande

Läs mer

Ansökningsomgång. Medel till utveckling av sociala innovationer eller affärsutveckling i arbetsintegrerande sociala företag

Ansökningsomgång. Medel till utveckling av sociala innovationer eller affärsutveckling i arbetsintegrerande sociala företag sista ansökningsdag 31 oktober 2012 Ansökningsomgång Medel till utveckling av sociala innovationer eller affärsutveckling i arbetsintegrerande sociala företag Bakgrund Tillväxtverket arbetar på många olika

Läs mer

Forskningspropositionen 2016/17:50 Kunskap i samverkan

Forskningspropositionen 2016/17:50 Kunskap i samverkan Forskningspropositionen 2016/17:50 Kunskap i samverkan KSLA 2016-12-09 Ingrid Petersson Generaldirektör Formas Formas Forskningsrådet för hållbar utveckling Miljö Areella näringar Samhällsbyggnad Vetenskaplig

Läs mer

Testbäddar inom hälsooch sjukvård och äldreomsorg 2013

Testbäddar inom hälsooch sjukvård och äldreomsorg 2013 UTLYSNING 1 (10) Datum Diarienummer 2013-02-22 2012-00657 Testbäddar inom hälsooch sjukvård och äldreomsorg 2013 Stärkt konkurrenskraft hos företag samt ökad innovationskraft inom hälso- och sjukvård och

Läs mer

Fallstudier inom Formas ansvarsområde

Fallstudier inom Formas ansvarsområde Fallstudier inom Formas ansvarsområde Formas uppdrag inom analys och utvärdering Regeringen uppdrar Formas att: utvärdera den forskning och utveckling som rådet har fördelat medel till, i utvärderingen

Läs mer

NATURVETENSKAPLIGA FAKULTETEN

NATURVETENSKAPLIGA FAKULTETEN 2017-01-30 dnr P 2017/14 NATURVETENSKAPLIGA FAKULTETEN Fakultetskansliet för naturvetenskap Marie Emanuelsson HANTERINGSORDNING Hanteringsordning vid Naturvetenskapliga fakulteten för nominering till Kungl.

Läs mer

Hållbar stadsutveckling. Forskning och innovation Satsningar och medfinans TMALL 0145 Presentation Widescreen v 1.0

Hållbar stadsutveckling. Forskning och innovation Satsningar och medfinans TMALL 0145 Presentation Widescreen v 1.0 TMALL 0145 Presentation Widescreen v 1.0 Hållbar stadsutveckling Forskning och innovation Satsningar och medfinans 2017-01-20 Inriktning 2017 och pågående forskning Trafikverket bedriver/beställer forskning

Läs mer

HÖG 17 - Forskningsprojekt

HÖG 17 - Forskningsprojekt Sida 1 (8) UTLYSNING HÖG 17 - Forskningsprojekt KK-stiftelsen inbjuder Sveriges nya universitet och högskolor att ansöka om finansiering av forskningsprojekt. Forskningsprojekten ska bedrivas i samproduktion

Läs mer

Forskning för ett säkrare samhälle

Forskning för ett säkrare samhälle FORSKNING Forskning för ett säkrare samhälle Sammandrag av Forskningsprogram för MSB 2011 2013 MSB och forskningen Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) arbetar för ett tryggare och säkrare

Läs mer

Utlysning av REHSAM, ett forskningsprogram inom ramen för rehabiliteringsgarantin. Inbjudan

Utlysning av REHSAM, ett forskningsprogram inom ramen för rehabiliteringsgarantin. Inbjudan Utlysning av REHSAM, ett forskningsprogram inom ramen för rehabiliteringsgarantin. Inbjudan REHSAM är ett forskningsprogram för bättre och effektivare rehabilitering inom ramen för rehabiliteringsgarantin,

Läs mer

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde?

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde? Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden Hur gör man i Skövde? Utlysning av projektmedel 2013-2014 Dnr RUN 614-0186-13 Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin 1. Inbjudan

Läs mer

Kompetenscentrum nytt program för långsiktig forskningssamverkan

Kompetenscentrum nytt program för långsiktig forskningssamverkan 1 (5) 150525] Kompetenscentrum nytt program för långsiktig forskningssamverkan VINNOVA startar under hösten ett nytt program för Kompetenscentrum. Syftet med programmet är att skapa nya, internationellt

Läs mer

Strategiska rekryteringar 14

Strategiska rekryteringar 14 Sida 1 (8) UTLYSNING Strategiska rekryteringar 14 KK-stiftelsen inbjuder Sveriges nya lärosäten att tillsammans med näringslivet ansöka om finansiering för strategiska rekryteringar. Stödformen innebär

Läs mer

ProSpekt 15 Forskningsprojekt för nydisputerade

ProSpekt 15 Forskningsprojekt för nydisputerade Sida 1 (9) UTLYSNING ProSpekt 15 Forskningsprojekt för nydisputerade KK-stiftelsen inbjuder nydisputerade forskare att ansöka om finansiering av forskningsprojekt vid Sveriges nya universitet och högskolor.

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende anslagen 1:24 och 1:25 inom utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende anslagen 1:24 och 1:25 inom utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel Regeringsbeslut IV 7 Näringsdepartementet 2016-12-20 N2016/08017/SUN N2016/07690/KLS (delvis) N2016/06636/SUN m.fl. Se bilaga 1 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande Box 1206

Läs mer

Kartläggning av forskningen inom samhällsbyggnadsområdet

Kartläggning av forskningen inom samhällsbyggnadsområdet Kartläggning av forskningen inom samhällsbyggnadsområdet 2 Kartläggning av forskningen inom samhällsbyggnadsområdet Kartläggning av forskningen inom samhällsbyggnadsområdet 3 Förord Regeringen har gett

Läs mer

Strategiska rekryteringar 16

Strategiska rekryteringar 16 Sida 1 (8) UTLYSNING Strategiska rekryteringar 16 KK-stiftelsen inbjuder Sveriges nya universitet och högskolor att tillsammans med näringslivet ansöka om finansiering för strategiska rekryteringar. Stödformen

Läs mer

Redovisning av uppdraget fördela stimulansmedel till utvärdering och utveckling av föräldrastöd

Redovisning av uppdraget fördela stimulansmedel till utvärdering och utveckling av föräldrastöd GENERALDIREKTÖREN 2011-06-30 NKC 2010/44 Socialdepartementet 103 33 Stockholm Regeringsuppdrag Redovisning av uppdraget fördela stimulansmedel till utvärdering och utveckling av föräldrastöd (Ert ärende

Läs mer

Vägledning till ansökningsblankett för Nordiska Ministerrådets Demografiprogram 2014-2015

Vägledning till ansökningsblankett för Nordiska Ministerrådets Demografiprogram 2014-2015 Vägledning till ansökningsblankett för Nordiska Ministerrådets Demografiprogram 2014-2015 Förutsättningar En förutsättning för att beviljas medel ur programmet är att projektet bidrar till Nordisk nytta,

Läs mer

KSLA utlyser för femte året internationella gästprofessurer Wallenbergprofessurerna inom de gröna näringarna.

KSLA utlyser för femte året internationella gästprofessurer Wallenbergprofessurerna inom de gröna näringarna. Fredrik Hamrin FS 1.6.6-84-17 Från: Keiko Blesserholt Skickat: den 13 januari 2017 11:24 Till: Rektor Umeå universitet Ämne: KSLA utlyser för femte året internationella gästprofessurer

Läs mer

EU-kunskap om olika stödprogram för energi, klimat och miljö

EU-kunskap om olika stödprogram för energi, klimat och miljö EU-kunskap om olika stödprogram för energi, klimat och miljö Enheten för regional tillväxt Energikontor Värmland Dag Hallén 11 tematiska mål 1. Stärka forskning, teknisk utveckling och innovation. 2. Öka

Läs mer

Bidrag till uppbyggnad och drift aven svensk nationell infrastruktur - Swedish National Infrastructure for Computing (SNIC)

Bidrag till uppbyggnad och drift aven svensk nationell infrastruktur - Swedish National Infrastructure for Computing (SNIC) Datum Diarienummer 2012-02-17 811-2011-6663 as p Bidrag till uppbyggnad och drift aven svensk nationell infrastruktur - Swedish National Infrastructure for Computing (SNIC) Förutsättningar Swedish National

Läs mer

En hållbar innovativ livsmedelskedja som möter framtidens behov

En hållbar innovativ livsmedelskedja som möter framtidens behov 2013-04-09 Utlysning En hållbar innovativ livsmedelskedja som möter framtidens behov Projektform B: Utveckling och realisering En utlysning inom forskningsprogrammet TvärLivs. 1 Inledning Livsmedelsbranschens

Läs mer

Uppdrag att göra en analys av forskning om biologisk mångfald och ekosystemtjänster

Uppdrag att göra en analys av forskning om biologisk mångfald och ekosystemtjänster Regeringsbeslut I:5 2015-02-12 M2015/772/Nm Miljö- och energidepartementet Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande Box 1206 111 82 STOCKHOLM Uppdrag att göra en analys av forskning

Läs mer

Forskning och innovation för energieffektivt byggande och boende

Forskning och innovation för energieffektivt byggande och boende Forskning och innovation för energieffektivt byggande och boende Kunskap, teknik, produkter och tjänster som bidrar till ett hållbart energisystem och effektiv energianvändning i bygg- och bebyggelsesektorn

Läs mer

Utlysning av Berzelius Center 2005

Utlysning av Berzelius Center 2005 Utlysning av Berzelius Center 2005 Ett samarbete mellan och 2005-06-21 1. Inledning... 2 2. Utlysningen... 2 2.1 BAKGRUND TILL UTLYSNINGEN... 2 2.2 UTLYSNINGENS MÅL OCH BUDGET... 2 2.3 UTLYSNINGENS INRIKTNING...

Läs mer

Sammanträde med vetenskapliga rådet

Sammanträde med vetenskapliga rådet 1 av 5 Sammanträde med vetenskapliga rådet Tid: 2015 03 12 kl. 13.00 15.00 Plats: Högskolan Kristianstad, 5 208 Närvarande: Anna Karin Edberg, ordförande Ann Margreth Olsson, ordinarie ledamot, socialt

Läs mer

OM VA. Vetenskap & Allmänhet

OM VA. Vetenskap & Allmänhet OM VA 2014 Vetenskap & Allmänhet VA FRÄMJAR DIALOG OCH ÖPPENHET MELLAN ALLMÄNHET OCH FORSKARE Vetenskap & Allmänhet, VA, är en ideell förening med både organisationer och personer som medlemmar. Ett övergripande

Läs mer

Att söka projektmedel av Innovativ Kultur

Att söka projektmedel av Innovativ Kultur Att söka projektmedel av Innovativ Kultur I detta dokument finner du information om vilka som kan söka medel från Innovativ Kultur, vad man kan söka för, hur ansökan går till, vad den ska innehålla mm.

Läs mer

FAS utlyser centrumstöd inom området åldrande och hälsa

FAS utlyser centrumstöd inom området åldrande och hälsa FAS utlyser centrumstöd inom området åldrande och hälsa Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap stödjer forskning med hög relevans för de samhällsutmaningar som berör hälsa, arbetsliv och välfärd

Läs mer

Andra utlysningen Öppen 14 november 2008 tom 11 mars 2009. Forskningsprogram inom området Produktframtagning

Andra utlysningen Öppen 14 november 2008 tom 11 mars 2009. Forskningsprogram inom området Produktframtagning ProViking ProViking 14 november 2008 Andra utlysningen Öppen 14 november 2008 tom 11 mars 2009 Forskningsprogram inom området Produktframtagning 1. Inledning Stiftelsen för Strategisk Forskning har under

Läs mer

Yttrande över betänkandet Gestaltad livsmiljö Ku2015/02481/KL

Yttrande över betänkandet Gestaltad livsmiljö Ku2015/02481/KL 1(5) SW E D I SH E N V IR O N M EN T A L P R OT E C T IO N AG E NC Y YTTRANDE 2016-03-10 Ärendenr: NV-08201-15 Kulturdepartementet 103 33 Stockholm ku.remissvar@regeringskansliet.se Yttrande över betänkandet

Läs mer

Utlysning 1 Industriförankrade utvecklingsprojekt

Utlysning 1 Industriförankrade utvecklingsprojekt Utlysning 1 Industriförankrade utvecklingsprojekt 2014-01-18 www.lighterarena.se 1 Lättvikt stärker svensk konkurrenskraft Utlysning inom SIO LIGHTer 30/1-31/3 2014 Utlysningstexten är ett utkast ej för

Läs mer

PROGRAMFÖRKLARING Vetenskapsrådets ämnesråd för medicin och hälsa

PROGRAMFÖRKLARING Vetenskapsrådets ämnesråd för medicin och hälsa PROGRAMFÖRKLARING 2013-2016 Vetenskapsrådets ämnesråd för medicin och hälsa Fo rord Vetenskapsrådets ämnesråd för medicin och hälsa stödjer forskning inom allt från forskning på molekylär- och cellnivå

Läs mer

l Stockholm Uppdrag om strategisk användning av spetstekniker och avancerade systemlösningar för hållbar stadsutveckling

l Stockholm Uppdrag om strategisk användning av spetstekniker och avancerade systemlösningar för hållbar stadsutveckling ----- REGERINGEN 2016-05-19 N2016/03599/IF Regeringsbeslut l 2 Näringsdepartementet N a turvårdsverket l 06 48 Stockholm Uppdrag om strategisk användning av spetstekniker och avancerade systemlösningar

Läs mer

Fakultetsnämnden, utskottet för forskning

Fakultetsnämnden, utskottet för forskning Föredragningslista Nr 4:2012 Omfning 24-34 Datum och tid: Fredagen den 31 augusti 2012 kl 9.15-15.00. Plats: Rum L370 (Stora konferensrummet IDT, Verktyget), Mälardalens högskola, Eskilstuna Ledamöter:

Läs mer

Informationsmöte Vetenskapsrådets utlysningar 2014. Maria Thuveson, avdelningen för forskningsfinansiering

Informationsmöte Vetenskapsrådets utlysningar 2014. Maria Thuveson, avdelningen för forskningsfinansiering Informationsmöte Vetenskapsrådets utlysningar 2014 Maria Thuveson, avdelningen för forskningsfinansiering Intäkter för forskning och forskarutbildning 2012 Fördelat på lärosäten och finansiärer Källa:

Läs mer

ProSpekt 16 Forskningsprojekt för nydisputerade

ProSpekt 16 Forskningsprojekt för nydisputerade Sida 1 (9) UTLYSNING ProSpekt 16 Forskningsprojekt för nydisputerade KK-stiftelsen inbjuder nydisputerade forskare att ansöka om finansiering av forskningsprojekt vid Sveriges nya universitet och högskolor.

Läs mer

Betänkandet Vägar till ett effektivare miljöarbete (SOU 2015:43)

Betänkandet Vägar till ett effektivare miljöarbete (SOU 2015:43) YTTRANDE Miljö- och energidepartementet 103 33 Stockholm Datum: 2015-10-10 Vårt diarienummer: 2015-1755 Ert diarienummer: M2015/1539/S Betänkandet Vägar till ett effektivare miljöarbete (SOU 2015:43) Sammanfattning

Läs mer

Forsknings- och innovationsstrategi för en biobaserad samhällsekonomi

Forsknings- och innovationsstrategi för en biobaserad samhällsekonomi Forsknings- och innovationsstrategi för en biobaserad samhällsekonomi Jan Svensson, Formas 2013-01-24 Regeringsuppdraget En nationell strategi för utveckling av en biobaserad samhällsekonomi samt föreslå

Läs mer

NU 15 - Nätbaserad utbildning för internationell positionering

NU 15 - Nätbaserad utbildning för internationell positionering Sida 1 (8) UTLYSNING NU 15 - Nätbaserad utbildning för internationell positionering PLANERINGSBIDRAG FÖR STRATEGIUTVECKLING Programmet Nätbaserad utbildning för internationell positionering syftar till

Läs mer

Strategisk förnyelse. digitalisering. Teknik. den marginella nyttan med 1980-talets IT-paradigm avtar. Processer. Affärsmodeller.

Strategisk förnyelse. digitalisering. Teknik. den marginella nyttan med 1980-talets IT-paradigm avtar. Processer. Affärsmodeller. PiiA Bakgrund till PiiA På G Vad händer Strategisk förnyelse digitalisering Teknik Processer den marginella nyttan med 1980-talets IT-paradigm avtar.! Affärsmodeller Kompetens Teknikutveckling - Utveckling

Läs mer

Adjungering av FoUchef/specialist. på avancerad nivå

Adjungering av FoUchef/specialist. på avancerad nivå UTLYSNING 1 Adjungering av FoUchef/specialist för utbildning på avancerad nivå KK-stiftelsen inbjuder Sveriges nya lärosäten att tillsammans med näringslivet ansöka om finansiering för adjungering av FoU-chef/specialist

Läs mer

Plast i ett hållbart samhälle

Plast i ett hållbart samhälle Stockholm den 29 april 2015 Plast i ett hållbart samhälle Utlysning av medel till ett forskningsprogram Programmets förväntade budget Mistras finansiella bidrag Förväntad motfinansiering från deltagande

Läs mer

Svenska staten. Forskning, utveckling och innovation för hållbara lösningar! 100 % 60 % 42 % 29 %

Svenska staten. Forskning, utveckling och innovation för hållbara lösningar! 100 % 60 % 42 % 29 % Peter Holmstedt VD Svenska staten 100 % 60 % 42 % 29 % Forskning, utveckling och innovation för hållbara lösningar! Automation och industriella processer Bioraffinaderi, bioenergi och nya biomaterial Samhällsbyggnad

Läs mer

Plattform för hållbar stadsutveckling. Samarbete för ett bättre liv i staden!

Plattform för hållbar stadsutveckling. Samarbete för ett bättre liv i staden! Plattform för hållbar stadsutveckling Samarbete för ett bättre liv i staden! Hur bygger man en hållbar stad? Ett recept på hur en hållbar stad kan byggas finns inte! Hållbar stadsutveckling är inget tillstånd

Läs mer

Processindustriell IT och Automation

Processindustriell IT och Automation Processindustriell IT och Automation ATTRAHERA framtidens talanger SAMVERKA gränslöst UTRUSTA medarbetare för nya arbetssätt och nya verktyg INVESTERA i utmaningsdriven Forskning och utveckling STÄRKA

Läs mer

Information om K2 nationellt forskningscentrum för kollektivtrafik

Information om K2 nationellt forskningscentrum för kollektivtrafik 1(5) Handläggare Pernilla Helander 08-686 14 93 pernilla.helander@sll.se Trafiknämnden 2014-02-11, info-punkt 27 Information om K2 nationellt forskningscentrum för kollektivtrafik Bakgrund Hösten 2012

Läs mer

Framtidens lantbruk djur, växter och markanvändning

Framtidens lantbruk djur, växter och markanvändning Framtidens lantbruk djur, växter och markanvändning Ett ämnesövergripande forskningsprogram Oktober 2011 En värld i förändring Stora utmaningar för hållbar livsmedelsförsörjning och markanvändning, lantbruket

Läs mer

Vinnovas arbete med Hållbara Städer. Jenny Sjöblom & Marie Karlsson

Vinnovas arbete med Hållbara Städer. Jenny Sjöblom & Marie Karlsson Vinnovas arbete med Hållbara Städer Jenny Sjöblom & Marie Karlsson System Transition General conditions Landscape Global challenges Socio-Technical Regime Paradigm Transition Marklund,G (based on Geels,

Läs mer

UTLYSNING AAR 14: Hållbar stad

UTLYSNING AAR 14: Hållbar stad UTLYSNING AAR 14: Hållbar stad Illustration: Matthias Adolfsson Ulf Ranhagen Ordf ARKUS Arkitekt SAR/MSA SWECO Architects Professor em Gunilla Hagberg Styrelseledamot ARKUS Arkitekt SAR/MSA White Arkitekter

Läs mer

HÖG 15 - Forskningsprojekt

HÖG 15 - Forskningsprojekt Sida 1 (8) UTLYSNING HÖG 15 - Forskningsprojekt KK-stiftelsen inbjuder Sveriges nya universitet och högskolorna att ansöka om finansiering av forskningsprojekt. Forskningsprojekten ska bedrivas i samproduktion

Läs mer

Formas Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande

Formas Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande Formas Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande Elisabet Göransson 2012-03-26 Om Formas Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande har till uppgift att främja

Läs mer

Uppdrag att stärka det svensk-kinesiska forsknings- och innovationssamarbetet

Uppdrag att stärka det svensk-kinesiska forsknings- och innovationssamarbetet Regeringsbeslut 1:3 REGERINGEN 2012-02-16 U2012/907/F Utbildningsdepartementet Enligt sändlista r VETENSKAPSRÅDET Ink 2012-03- 1 3 ^ELAIL^2M0_Z_±!( Handl: ^jöhux A yr// Uppdrag att stärka det svensk-kinesiska

Läs mer

REGERINGEN S2013/3465/PBB S2013/3466/PBB. Uppdrag att upprätta och förvalta en plattform för frågor om hållbar stadsutveckling

REGERINGEN S2013/3465/PBB S2013/3466/PBB. Uppdrag att upprätta och förvalta en plattform för frågor om hållbar stadsutveckling Regeringsbeslut IV:4 REGERINGEN 2014-02-20 S2013/3465/PBB S2013/3466/PBB Socialdepartementet Boverket Box 534 371 23 Karlskrona j S2014/1631/PBB Uppdrag att upprätta och förvalta en plattform för frågor

Läs mer

STÄRKER SVERIGES INNOVATIONSKRAFT

STÄRKER SVERIGES INNOVATIONSKRAFT SVENSKA GENDER MANAGEMENT MODELLEN STÄRKER SVERIGES INNOVATIONSKRAFT VINNOVA Utmaningsdriven innovation Konkurrenskraftig produktion Gender & Company Ansökan till Projektform B Fiber Optic Valley är en

Läs mer

Ankom Stockholms läns landsting Handläggare: Viktoria Björk 2015-01- 2 3

Ankom Stockholms läns landsting Handläggare: Viktoria Björk 2015-01- 2 3 Stockholms läns landsting 1 (5) Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Forskning och innovation TJÄNSTE UTLÅTANDE Ankom Stockholms läns landsting Handläggare: Viktoria Björk 2015-01- 2 3 ISlHLtUB Landstingsstyrelsens

Läs mer

INBJUDAN Delegationen för regional samverkan om högre utbildning

INBJUDAN Delegationen för regional samverkan om högre utbildning INBJUDAN 2002-03-07 Delegationen för regional samverkan om högre utbildning Vasag.8-10 103 33 Stockholm Kommuner, Landsting. Länsstyrelser, Universitet och högskolor, Folkbildningsrådet Delegationen för

Läs mer

Kommunstyrelsen 1999-1

Kommunstyrelsen 1999-1 Arbetsutskottet 1(6 1(6 Datum: 23 23 november, 2012 2009 Plats och tid Stadshuset i Strömstads kommun, 23 november, 2012 kl. 09.00 12.00 ande m tum Ronnie Brorsson, Strömstads kommun Clas-Åke Sörkvist,

Läs mer

Energisystemforskning. Andreas Björke Svetlana Gross Viveca Sjöstedt Klas Svensson Marie Claesson

Energisystemforskning. Andreas Björke Svetlana Gross Viveca Sjöstedt Klas Svensson Marie Claesson Energisystemforskning Andreas Björke Svetlana Gross Viveca Sjöstedt Klas Svensson Marie Claesson Innehåll 1. Energimyndighetens finansiering 2. Energisystemforskning 3. Program inom energisystemforskning

Läs mer

Forskningsfinansiering i Sverige. Sedan 2001 finns fyra forskningsråd i Sverige: Vetenskapsrådet Forte Formas Vinnova

Forskningsfinansiering i Sverige. Sedan 2001 finns fyra forskningsråd i Sverige: Vetenskapsrådet Forte Formas Vinnova Forskningsfinansiering i Sverige Sedan 2001 finns fyra forskningsråd i Sverige: Vetenskapsrådet Forte Formas Vinnova Vetenskapsrådet Vetenskapsrådet är den stora grundforskningsmyndigheten med tre ämnesråd;

Läs mer

Utlysning Innovation och Design 2012

Utlysning Innovation och Design 2012 1 2012-05-14 Utlysning Innovation och Design 2012 2 1. Allmänt om utlysningen VINNOVAs uppgift är att främja hållbar tillväxt i Sverige genom finansiering av behovsmotiverad forskning och utveckling av

Läs mer

Förslag till ny hantering av Vetenskapsrådets infrastrukturstöd

Förslag till ny hantering av Vetenskapsrådets infrastrukturstöd Datum Diarienummer 2014-06-26 811-2014-150 Handläggare Elin Swedenborg Förslag till ny hantering av Vetenskapsrådets infrastrukturstöd Bakgrund Vetenskapsrådet har sedan 2008 ett ansvar för forskningsinfrastruktur

Läs mer

id Formas den 10 juni 2014

id Formas den 10 juni 2014 FORSKNINGSRÅDET FÖR MIUÖ, AREELLA NÄRINGAR OCH SAMHÄLLSBYGANDE PROTOKOLL NR 40 Sammanträdesdatum 2014-06-10 Sammanträde med forskarrådet Närvarande: Ledamöter Liljelund, Lars-Erik Petersson, Ingrid Andersson,

Läs mer

Anvisningar för ansökan

Anvisningar för ansökan EM4000, v5.0, 2016-09-01 2017-01-11 1 (5) Anvisningar för ansökan Dessa anvisningar är ett stöd till dig som söker ekonomiskt stöd inom forsknings- och innovationsprogrammet El från solen. Det är viktigt

Läs mer

Budgetpropositionen 2017/18:1

Budgetpropositionen 2017/18:1 PM 1(6) 2017-09-20 Box 256 751 05 Uppsala Handläggare Joakim Löfkvist Besöksadress S:t Olofsgatan 10 B Telefon 018-471 2501 Webbplats www.uadm.uu.se E-post Joakim.lofkvist@uadm.uu.se Budgetpropositionen

Läs mer

SOU 2017:10 Ny ordning för att främja god sed och hantera oredlighet i forskning

SOU 2017:10 Ny ordning för att främja god sed och hantera oredlighet i forskning Remiss 2017-04-21 U2017/00732/F Utbildningsdepartementet Forskningspolitiska enheten SOU 2017:10 Ny ordning för att främja god sed och hantera oredlighet i forskning Härmed remitteras ovan nämnda betänkande.

Läs mer

Mina ansökningar (/applications) / Familjen Kamprads stiftelse Forskning/Utbildning 2016 Utlysning av anslag för eff

Mina ansökningar (/applications) / Familjen Kamprads stiftelse Forskning/Utbildning 2016 Utlysning av anslag för eff OBS Detta är endast ett exempel. Denna blankett ska inte användas och skickas in till stiftelsen. ; Populärvetenskaplig beskrivning (måste skrivas på svenska). Genom att besvara ett antal frågor lämnar

Läs mer

Internationalisering av medicinsk forskning Initiativ och erfarenheter. Johan Nilsson Koordinator för medicin och hälsa

Internationalisering av medicinsk forskning Initiativ och erfarenheter. Johan Nilsson Koordinator för medicin och hälsa Internationalisering av medicinsk forskning Initiativ och erfarenheter Johan Nilsson Koordinator för medicin och hälsa Snabba fakta om Vetenskapsrådet MILJONER KRONOR Svenska forskningsfinansiärer 2013

Läs mer

Är färre och större universitet alltid bättre?

Är färre och större universitet alltid bättre? Detta är en utbyggd artikel relativt vad som publicerades i tidningen Ny Teknik, 27-8- 29, under rubriken Mindre universitet vinner över större. Här bifogas även diverse jämförande grafer samt lite utvidgade

Läs mer

2 Förutom styrelsen finns följande organ vid SciLifeLab:

2 Förutom styrelsen finns följande organ vid SciLifeLab: Bilaga A. Arbetsordning för styrning och ledning av SciLifeLab Kap. 1. Inledning 1 Nationellt centrum för livsvetenskaplig forskning (Science for Life Laboratory, SciLifeLab) är ett nationellt resurscentrum

Läs mer

SUHF Dialogseminarium

SUHF Dialogseminarium SUHF Dialogseminarium 2013-01-18 Sweden ScienceNets(SweCRIS) roll i det digitala ekosystemet för forskningsinformation Torulf Lind, Vetenskapsrådet Vad är Sweden ScienceNet? Vad är Sweden ScienceNet? Sweden

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Tillväxtverkets program och insatser

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Tillväxtverkets program och insatser Tillväxtverkets program och insatser 1 Programmet Miljödriven Tillväxt Totala medel för 2012: 30 mkr Ansökningar: 1 mars -30 april samt ytterligare en omgång till hösten Mål: Stöd till affärsutveckling

Läs mer

Strategisk Forskning. Forskning för att stärka Sveriges konkurrenskraft

Strategisk Forskning. Forskning för att stärka Sveriges konkurrenskraft Strategisk Forskning Forskning för att stärka Sveriges konkurrenskraft Lars Hultman Vd SSF 1 2 Hur säkra Sverige som forskningsnation? Stora positionsförskjutningar och kortare tidskonstanter i samhället

Läs mer

Många lägenheter är i stort behov av underhåll och renovering

Många lägenheter är i stort behov av underhåll och renovering Forskningsmiljön Bakgrund Renoveringsbehov i befintliga byggnader. Minska energianvändningen för att nå energimålet 2050. Höga kostnader, hyreshöjningar och bostadsbrist. Kunskap om renovering är fragmenterad.

Läs mer