Sammanträde med forskarrådet vid Formas. Tid: Plats: Forskningsrådet Formas Kungsbron 21 Stockholm

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanträde med forskarrådet vid Formas. Tid: 13.30-15.00 Plats: Forskningsrådet Formas Kungsbron 21 Stockholm"

Transkript

1 FORSKNINGSRÅDET FÖR MILJÖ, AREELLA PROTOKOLL NR 33 NÄRINGAR OCH SAMHÄLLSBYGANDE Sammanträdesdatum Sammanträde med forskarrådet vid Formas Tid: Plats: Forskningsrådet Formas Kungsbron 21 Stockholm Närvarande: Ledamöter Liljelund, Lars-Erik Annerberg, Rolf Andersson, Leif Eckerberg, Katarina Hagentoft, Carl-Eric Lagerström, Jan Näsholm, Torgny Rengefors, Karin Rudén, Christina von Schmalensee, Monica Wennergren, Uno Åhnberg, Annika Ersättare Grillner, Katja Hallin, Sara Håkansson, Helen Jöngren, Titti Oskarsson, Agneta Storm, Martin Personalföreträdare Svanberg-Olsson, Anneli Rolén, Conny Övriga Dahlén, Anna-Karin Guminski, Maria Ledin, Anna Österman, Sara Anmälda förhinder Brännlund, Runar Emanuelsson, Ulf Jöborn, Anna Rytter, Elisabet Stenseke, Marie Westman, Peter VD, ordförande generaldirektör professor professor professor forskningsdirektör professor professor professor (t o m pkt Introduktion) VD professor (ersättare för Marie Stenseke) konsult professor professor professor lantbrukare professor avd. chef ST SACO administrativ chef, sekreterare GD-koordinator professor, huvudsekreterare chef för forskningsenheten professor professor avdelningschef med. dr professor Naturvårdschef

2 FORSKNINGSRÅDET FÖR MIUÖ, AREELLA NÄRINGAR OCH SAMHÄLLSBYGANDE PROTOKOLL NR 33 Sammanträdesdatum Ärende Godkännande av dagordningen Beslut/Åtgärd Godkändes Protokoll från forskarrådets sammanträde den 3 december Informationsärenden Forsknings- och innovationspropositionen inklusive regleringsbrev för 2013 Tillsättning av ny generaldirektör respektive ny huvudsekreterareförformas Riktade satsningar Beslutsärenden Utseende av vice ordförande i forskarrådet Den årliga öppna utlysningen våren 2013 Till handlingarna Information Föredragande: Anna Ledin Information Föredragande: Lars-Erik Liljelund Information Föredragande: Anna Ledin Beslut: Torgny Näsholm valdes till vice ordförande i forskarrådet Föredragande: Lars-Erik Liljelund Beslut: att utlysningarna genomförs enligt bilaga 7, med två förändringar: 1. för att vara berättigad till att ansöka i utlysningen för forsknings- och utvecklingsprojekt till unga forskningsledare ska sökanden ha en doktorsexamen som är mellan 2-8 år och inte 3-8 år och 2. ordet "militärtjänstgöring" tas bort i utlysningstexten. Föredragande: Anna Ledin

3 FORSKNINGSRÅDET FÖR MIUÖ, AREELLA NÄRINGAR OCH SAMHÄLLSBYGANDE PROTOKOLL NR 33 Sammanträdesdatum Den riktade satsningen Hållbart samhällsbyggande Beslut: att satsningen genomförs enligt bilaga 8. Föredragande: Anna Ledin Anmälningar a) Aktuella utlysningar Information 10 b) Beslut fattade efter delegation c) Godkända rapporteringar av avslutade projekt Förslag sammanträdestider 2013 Föredragande: Anna Ledin Till handlingarna bilaga 9 b Till handlingarna bilaga 9 c Beslut: att sammaträdena genomförs enligt datumen i bilaga 10, utom datumet för det tredje sammanträdet för året, som blir den 17 juni Föredragande: Anna-Karin Dahlén Vid protokollet Justeras

4 Bilaga 7 Utlysning av forskningsmedel våren års öppna utlysning föreslås bestå av tre delutlysningar: - Stora årliga utlysningen av medel för forsknings- och utvecklingsprojekt, se utlysningstext bilaga a) - Årlig utlysning av medel för forsknings- och utvecklingsprojekt till unga forskningsledare, se utlysningstext bilaga b) - Årlig utlysning av medel för mobilitetsstöd till unga forskare, se utlysningstext bilaga c) Nedan presenteras förslag till förändringar i utlysningarna av medel för forsknings- och utvecklingsprojekt till unga forskningsledare respektive medel för mobilitetsstöd till unga forskare. Inga förändringar föreslås vad gäller den stora årliga utlysningen av FoU-projekt. Medel för forsknings- och utvecklingsprojekt till unga forskningsledare: - Utlysningen ändrar namn till unga forskningsledare istället för unga forskare - Utlysningen ändras så att sökande nu även kan söka medel för medsökande och annan personal t ex assistenter eller doktorander. Dessutom ändras utlysningen från 4 år till 3 år för att mer efterlikna den stora årliga utlysningen och även som ett steg för att göra utlysningen av mobilitetsstöd mer attraktiv. Det är dock viktigt att ha en särskild utlysning kvar för att säkerställa tillväxten av unga forskare. - För att vara berättigad till att ansöka i utlysningen för forsknings- och utvecklingsprojekt till unga forskningsledare ska man ha en doktorsexamen som är mellan 3-8 år (tidigare 0-8år). Medel för mobilitetsstöd: - Utlysningen ändras från 3 år till 4 år med motiveringen att vederbörande då kan visstidsanställas enligt högskoleförordningens regler och önskemål från SUHF. Förslag till beslut: - Utlysningarna genomförs med annonsering 25 februari och beslut 12 november 2013 enligt bilagda utlysningstexter - En enskild sökande kan endast beviljas medel i en av delutlysningarna - 30% av tillsatta medel avsätts för forsknings- och utvecklingsprojekt till unga forskningsledare samt mobilitetsstöd till unga forskare

5 Bilaga a) Formas årliga utlysning 2013 om medel för forsknings- och utvecklingsprojekt Sista ansökningsdatum: Beslutsdatum: Forskningsrådet Formas utlyser härmed medel för forsknings- och utvecklingsprojekt inom rådets alla ansvarsområden. Formas har till uppgift att främja och stödja grundforskning och behovsmotiverad forskning inom områdena miljö, areella näringar och samhällsbyggande. Den forskning som stöds ska vara av högsta vetenskapliga kvalitet och relevans för rådets ansvarsområden. Formas får också finansiera utvecklingsverksamhet i begränsad omfattning. Formas välkomnar ansökningar inom rådets alla ansvarsområden, gärna med en ämnesövergripande inriktning. Utlysningen avser lönemedel för sökanden och eventuella medsökanden samt kostnader relaterade till projektet. Vetenskaplig kvalitet och samhällsnytta inom Formas ansvarsområden är kriterier för bedömning och rangordning av ansökningarna. Genusperspektiv bör beaktas i projektförslag där så är relevant. Bidragen får användas som svensk samfinansiering av FoU-inriktade EU-projekt. Projektstart kan ske tidigast januari Medel kan sökas för högst tre år, Forskare är välkomna att söka i flera olika delutlysningar, men en enskild forskare kan endast beviljas medel som projektledare i en av delutlysningarna. Formas beredningsgrupper, som har en majoritet av utländska forskare men också består av personer med kompetens att bedöma relevans och nytta av forskningen, bedömer inkomna ansökningar. Den sökande anger själv i vilken beredningsgrupp den önskar få sin ansökan beredd. Formas handbok 2013 innehåller en utförlig beskrivning av Formas policy, regler, former av projektstöd och ansökningsförfarande, samt information om hur ansökningarna bedöms. Utlysningen stänger och ansökningar ska vara registrerade i Formas Direct kl. 24:00 den 16 april, Teknisk support är öppen till kl. 16:30 sista ansökningsdag. Se till att skicka in ansökan i god tid före kl. 16:30 sista ansökningsdag för att kunna få hjälp om problem uppstår. Ansökan sker via ett webbaserat formulär Formas forskarråd planerar att fatta beslut 12 november, Besluten offentliggörs senast dagen efter på Formas webbplats Kontakt: Formas jourtelefon, , som kan besvara allmänna frågor är öppen vardag: 9-16 april: kl. 8:00-16:30 Ansvariga forskningssekreterare, vilka kan svara på mer ämnesspecifika frågor, återfinns under respektive beredningsgrupp

6 Bilaga b) Formas årliga utlysning 2013 om medel för forsknings- och utvecklingsprojekt till unga forskningsledare Sista ansökningsdatum: Beslutsdatum: Forskningsrådet Formas utlyser härmed medel för forsknings- och utvecklingsprojekt till unga forskningsledare inom rådets alla ansvarsområden. Formas har till uppgift att främja och stödja grundforskning och behovsmotiverad forskning inom områdena miljö, areella näringar och samhällsbyggande. Den forskning som stöds ska vara av högsta vetenskapliga kvalitet och relevans för rådets ansvarsområden. Formas får också finansiera utvecklingsverksamhet i begränsad omfattning. Formas välkomnar ansökningar inom rådets alla ansvarsområden, gärna med en ämnesövergripande inriktning. Utlysningen avser lönemedel för sökanden och eventuella medsökanden samt kostnader relaterade till projektet. Vetenskaplig kvalitet och samhällsnytta inom Formas ansvarsområden är kriterier för bedömning och rangordning av ansökningarna. Genusperspektiv bör beaktas i projektförslag där så är relevant. Bidragen får användas som svensk samfinansiering av FoU-inriktade EU-projekt. Denna utlysning riktar sig till yngre forskare inom Formas ansvarsområden med doktorsexamen. Syftet med utlysningen är att främja unga forskningsledare. Med ung forskare avses i detta fall att doktorsexamen avlagts tre till åtta kalenderår före den 1 januari det aktuella ansökningsåret, dvs. tidigast den 1 januari 2005 och senast den 31 december Föräldraledighet, sjukdom, militärtjänstgöring eller annan liknande omständighet, som förhindrat forskningsverksamhet under tiden närmast efter examen ska specificeras i inlämnad CV och kan vara skäl för att medge undantag från åttaårsregeln. Projektstart kan ske tidigast januari Medel kan sökas för högst tre år, Forskare är välkomna att söka i flera olika delutlysningar, men en enskild forskare kan endast beviljas medel som projektledare i en av delutlysningarna. Formas beredningsgrupper, som har en majoritet av utländska forskare men också består av personer med kompetens att bedöma relevans och nytta av forskningen, bedömer inkomna ansökningar. Den sökande anger själv i vilken beredningsgrupp den önskar få sin ansökan beredd. Formas handbok 2013 innehåller en utförlig beskrivning av Formas policy, regler, former av projektstöd och ansökningsförfarande, samt information om hur ansökningarna bedöms. Utlysningen stänger och ansökningar ska vara registrerade i Formas Direct kl. 24:00 den 16 april, Teknisk support är öppen till kl. 16:30 sista ansökningsdag. Se till att skicka in ansökan i god tid före kl. 16:30 sista ansökningsdag för att kunna få hjälp om problem uppstår. Ansökan sker via ett webbaserat formulär Formas forskarråd planerar att fatta beslut 12 november, Besluten offentliggörs senast dagen efter på Formas webbplats Kontakt: Formas jourtelefon, , som kan besvara allmänna frågor är öppen vardag: 9-16 april: kl. 8:00-16:30 Ansvariga forskningssekreterare, vilka kan svara på mer ämnesspecifika frågor, återfinns under respektive beredningsgrupp

7 För mer specifika frågor angående utlysningen om medel för forsknings- och utvecklingsprojekt till unga forskningsledare vänligen kontakta: Elisabet Göransson, forskningssekreterare telefon: e-post: Ulf Jonsell, forskningssekreterare telefon: e-post: Lena Strålsjö, forskningssekreterare telefon: e-post:

8 Bilaga c) Formas årliga utlysning 2013 om medel för mobilitetsstöd till unga forskare Sista ansökningsdatum: Beslutsdatum: Forskningsrådet Formas utlyser härmed medel för mobilitetsstöd till unga forskare inom rådets alla ansvarsområden. Formas har till uppgift att främja och stödja grundforskning och behovsmotiverad forskning inom områdena miljö, areella näringar och samhällsbyggande. Den forskning som stöds ska vara av högsta vetenskapliga kvalitet och relevans för rådets ansvarsområden. Formas får också finansiera utvecklingsverksamhet i begränsad omfattning. Formas välkomnar ansökningar inom rådets alla ansvarsområden, gärna med en ämnesövergripande inriktning. Utlysningen avser endast lönemedel till den sökande, samt resekostnader och merkostnader för medföljande familj i samband med vistelsen vid värduniversitetet/-forskningsinstitutet, utomlands eller i Sverige. Merkostnader ersätts enligt arbetsgivarverkets riktlinjer. Vetenskaplig kvalitet och samhällsnytta inom Formas ansvarsområden är kriterier för bedömning och rangordning av ansökningarna. Genusperspektiv bör beaktas i projektförslag där så är relevant. Bidragen får användas som svensk samfinansiering av FoU-inriktade EU-projekt. Mobilitetsstödet för unga forskare riktar sig till yngre forskare inom Formas ansvarsområden med doktorsexamen. Syftet med denna utlysning är att främja den sökandes individuella vetenskapliga utveckling och i ansökan ska det ingå en beskrivning av hur forskningsmiljön vid värd- respektive heminstitutionen kommer att bidra till den sökandes utveckling. Med yngre forskare avses i detta fall att doktorsexamen har avlagts tidigast tre kalenderår före den 1 januari det aktuella ansökningsåret, dvs. tidigast den 1 januari 2010 och senast den 1 oktober Observera att en kopia av examensbeviset på avlagd doktorsexamen ska ha inkommit till Formas senast den 1 oktober Föräldraledighet, sjukdom, militärtjänstgöring eller annan liknande omständighet, som förhindrat forskningsverksamhet under tiden närmast efter examen ska specificeras i inlämnad CV och kan vara skäl för att medge undantag från treårsregeln. För att kunna erhålla detta stöd krävs att den sökande kommer att anställas på ett svenskt lärosäte eller forskningsinstitut (heminstitution). Medel kan sökas för månader, varav minst 1/3 av tiden ska spenderas vid hem- respektive värdinstitutionen. Projektstart kan ske tidigast januari Medel kan sökas för högst 4 år, Forskare är välkomna att söka i flera olika delutlysningar, men en enskild forskare kan endast beviljas medel som projektledare i en av delutlysningarna. Formas beredningsgrupper, som har en majoritet av utländska forskare men också består av personer med kompetens att bedöma relevans och nytta av forskningen, bedömer inkomna ansökningar. Den sökande anger själv i vilken beredningsgrupp den önskar få sin ansökan beredd. Formas handbok 2013 innehåller en utförlig beskrivning av Formas policy, regler, former av projektstöd och ansökningsförfarande, samt information om hur ansökningarna bedöms. Utlysningen stänger och ansökningar ska vara registrerade i Formas Direct kl. 24:00 den 16 april, Teknisk support är öppen till kl. 16:30 sista ansökningsdag. Se till att skicka in ansökan i god tid före kl. 16:30 sista ansökningsdag för att kunna få hjälp om problem uppstår. Ansökan sker via ett webbaserat formulär Formas forskarråd planerar att fatta beslut 12 november, Besluten offentliggörs senast dagen efter på Formas webbplats

9 Kontakt: Formas jourtelefon, , som kan besvara allmänna frågor är öppen vardag: 9-16 april: kl. 8:00-16:30 Ansvariga forskningssekreterare, vilka kan svara på mer ämnesspecifika frågor, återfinns under respektive beredningsgrupp För mer specifika frågor angående utlysningen om medel för mobilitetsstöd till unga forskare vänligen kontakta: Elisabet Göransson, forskningssekreterare telefon: e-post: Ulf Jonsell, forskningssekreterare telefon: e-post: Lena Strålsjö, forskningssekreterare telefon: e-post:

10 Formas Bilaga /AL, CR, KB, LN, KL Underlag för Forskarrådets beslut om riktade satsningar inom Hållbart samhällsbyggande enligt uppdrag i regleringsbrevet 2013

11 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Bakgrund Ur forskningspropositionen Regleringsbrev Formas analys av miljöforskningen Formas uppdrag Arbetet med utformning av program och förslag till utlysning av medel Förslag till beslut... 5 Bilaga 1 - Riktad satsning Hållbart samhällsbyggande 2013 Bilaga 2 - Nordic Built - Utlysning Bilaga 3 - Nuläge: forskningen inom samhällsbyggnadsområdet Bilaga 4 - Inbjudan till inspel i

12 1. BAKGRUND Med utgångspunkt i propositionen Forskning och innovation hösten, Regleringsbrev för 2013 avseende Forskningsrådet Formas samt Formas analys av miljöforskningen, formuleras ett förslag för beslut om att avsätta medel till två riktade satsningar inom Hållbart samhällsbyggande. Detta förslag grundar sig också på aktiviteter som initierats och drivs av olika aktörer inom området med fokus på att identifiera kunskapsbehov. 1.1 UR FORSKNINGSPROPOSITIONEN I regerings proposition Forskning och innovation (/13:30) står följande i kapitel 8 som rör strategisk forskning för näringsliv och samhälle: Flera aktörer, däribland Delegationen för hållbara städer, lyfter fram att det finns ett stort behov av helhetssyn inom området hållbar stadsutveckling. Detta betyder att alla delar av hållbarhetsbegreppet, socialt, ekologiskt, ekonomiskt och kulturellt, behöver vara med och belysas tvärvetenskapligt. Underlagsrapporten från Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggandes Sustainable Urban Development in Sweden (rapport 3:2011) och slutrapporten av regeringsuppdraget till miljö- och kulturmyndigheter om samverkan för att främja en hållbar stadsutveckling (Ku2010/1096/KA) belyser detta ytterligare. Satsningen bör göras i samverkan mellan olika forskningsdiscipliner samt med andra aktörer nationellt och internationellt. Den bör vara tydligt åtgärdsinriktad för att bidra bl.a. till teknikutveckling, innovation och miljöteknikexport. Den ökade satsningen bör ske vid Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande som redan i dag har uppdraget att finansiera samhällsbyggnadsforskning. Regeringens bedömning: Anslaget för forskning till Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande bör öka med totalt 100 miljoner kronor för forskning om hållbart samhällsbyggande. Anslaget bör öka med 25 miljoner kronor 2013, med ytterligare 5 miljoner kronor 2014, med ytterligare 20 miljoner kronor 2015 och med ytterligare 50 miljoner kronor Därmed beräknas anslagsnivån bli 100 miljoner kronor Det innebär: 2013 = 25 milj 2014 = 25 milj + 5milj 2015 = 25 milj + 5 milj + 20 milj 2016 = 25 milj + 5 milj + 20 milj + 50 milj 2

13 vilket kan ge ett totalt tillskott på 205 miljoner under Det ska dock noteras att propositionen ännu inte har diskuterats och beslutats av Riksdagen. Detta kommer att ske i slutet av februari. 1.2 REGLERINGSBREV Enligt Formas regleringsbrev från Miljödepartementet för budgetåret 2013 (-12-20) ska Formas avsätta minst 25 MSEK till ett forskningsprogram som innebär en förstärkning av den befintliga forskningen om hållbart samhällsbyggande. Forskningssatsningen bör omfatta olika forskningsdiscipliner, beakta behovet av sektorsövergripande lösningar och ske i nära samarbete med bygg- och bostadssektorn samt i samverkan med andra aktörer nationellt och internationellt. Satsningen bör vara tydligt åtgärdsinriktad. 1.3 FORMAS ANALYS AV MILJÖFORSKNINGEN Formas har i sin Analys av miljöforskningen och förslag till forskningsstrategi för identifierat sju områden som är särskilt relevanta för framtidens miljöforskning i Sverige. Dessa är Biologisk mångfald, Effektivt och hållbart nyttjande av naturresurser (inklusive vatten), Energi, Havsmiljö, Hållbara städer, Kemikalier och Klimatförändringar. Inom dessa sju områden finns ett stort antal forskningsfrågor som bör ges hög prioritet framöver. Samtidigt påpekar Formas att det med stor sannolikhet kommer nya viktiga forskningsfrågor under kommande år som bör identifieras och beredas utrymme för i kommande forskningsprogram. Sverige anses vara starkt inom den disciplinära forskningen som har relationer till miljöforskning, men att de tvärdisciplinära ansatserna bör förstärkas, gärna utifrån ett systemperspektiv, för att kunna möta samhällets kunskapsbehov. Formas anser även att det är viktigt att låta avnämarna få en roll vid planeringen av forskningsprogrammen. Hållbart samhällsbyggande ryms inom flera av de sju områdena. Viktigt att lyfta fram är just Formas analys av betydelsen av tvärdisciplinära ansatser, ur ett systemperspektiv tillsammans med avnämare för att möta samhällets kunskapsbehov. Liksom betydelsen att vara öppen för den kontinuerliga identifieringen av nya viktiga forskningsfrågor vid utformningen av forskningsprogram. 3

14 2. FORMAS UPPDRAG Formas har således fått i uppdrag av Regeringen att genomföra ett flerårigt forskningsprogram inom området Hållbart samhällsbyggande och bör därför redan under våren 2013 genomföra minst en utlysning av forskningsmedel (25 MSEK/år) inom området. Satsningen bör inkludera olika forskningsdiscipliner och vara tvärvetenskaplig se till att samverkan sker mellan forskare och andra aktörer såväl nationellt som internationellt behandla hållbarhetsbegreppet ur ett socialt, ekologiskt och ekonomiskt perspektiv och inkludera ett kulturellt perspektiv vara tydligt åtgärdsinriktat. 3. ARBETET MED UTFORMNING AV PROGRAM OCH FÖRSLAG TILL UTLYSNING AV MEDEL 2013 Ett stort antal aktiviteter har under initierats och drivs nu från ett stort antal aktörer i samhället för att identifiera kunskapsbehov. Dessa aktörer är de som har ett behov av ny kunskap, det vill säga näringsliv och samhälle; de som kommer att utföra forskningen, det vill säga universitet, högskolor, institut och näringslivet, samt forsknings- och innovationsfinansiärerna som har behov för planering och prioritering av sina aktiviteter. Resultatet av dessa aktiviteter insamlas och bearbetas nu hos Formas. I slutet av december skickades en inbjudan till inspel ut till myndigheter och organisationer från Formas, se Bilaga 4. Bilaga 3 innehåller en första sammanställning av en nulägesanalys om behovet av kunskap och forskning inom hållbart samhällsbyggande. Sammanställningen kommer att kompletteras med inkomna inspel, kartläggningen av forskning inom samhällsbyggnadsområdet, som Formas nu genomför på uppdrag av regeringen, samt med en analys av de inspel som kommit till Formas under hösten avseende förslag på riktade satsningar. För att hinna fördela 2013 års medel, föreslås två utlysningar, dels en relativt öppen utlysning inom området hållbart samhällsbyggande och dels medel till Nordic Built med avseende på renovering av det befintliga beståendet. Dessa två utlysningar föreslås inleda Formas långsiktiga program Hållbart samhällsbyggande. Den första utlysningen föreslås syfta till att bygga upp/utveckla forskningsmiljöer som består av forskare som 4

15 samverkar med andra relevanta aktörer, nationellt och internationellt samt i nära samverkan med planerings-, bygg- och bostadssektorn och som adresserar samhällsbyggandets utmaningar. 4. FÖRSLAG TILL BESLUT För att kunna fördela medel för år 2013 och samtidigt utveckla ett långsiktigt program för hållbart samhällsbyggande föreslås att: a) Formas utlyser medel till en Riktad satsning inom Hållbart samhällsbyggande på 21 miljoner kronor per år i fem år. Totalt omfattar utlysningen därmed 105 miljoner kronor. Avsikten är att stödja 4-7 transdisciplinära forskningsmiljöer i deras arbete att öka kunskapen om ett hållbart samhällsbyggande ur ett ekologiskt, socialt och ekonomiskt perspektiv. Se vidare förslag till utlysningstext i bilaga 1. b) Formas utlyser medel tillsammans med ett antal nordiska samarbetspartners i en nordisk utlysning inom programmet Nordic Built om 4 miljoner kronor per år i tre år. otalt omfattar utlysningen därmed 12 miljoner kronor. För fler detaljer se bilaga 2. c) Formas utformar ett långsiktigt forskningsprogram för Hållbart samhällsbyggande med utgångspunkt i pågående utredningar och inspel från andra myndigheter och organisationer. Första förslag presenteras på Forskarrådets möte 8-9 april I Bilaga 3 presenteras det bakgrundsmaterial som hittills har sammanställts. 5

16 FÖRSLAG TILL UTLYSNINGSTEXT KOMMER ATT BEARBETAS YTTERLIGARE OM FORSKARRÅDET FATTAR BESLUT OM ATT AVSÄTTA MEDEL: RIKTAD SATSNING HÅLLBART SAMHÄLLSBYGGANDE 2013 BILAGA 1 Riktad satsning Hållbart samhällsbyggande Sista ansökningsdatum: 2013-xx-xx Beslutsdatum: 2013-xx-xx Forskningsrådet Formas utlyser härmed 21 miljoner kronor per år i fem år för forskning inom hållbart samhällsbyggande. Totalt omfattar utlysningen därmed 105 miljoner kronor. Avsikten är att stödja 4-7 transdisciplinära forskningsmiljöer i deras arbeta att öka kunskapen om ett hållbart samhällsbyggande ur ett ekologiskt, socialt och ekonomiskt perspektiv. Samverkan med samhällets aktörer är en förutsättning för stöd. Stödet ges i form av ett rambidrag, mellan 3 och 5 miljoner kronor per år under fem år. Samfinansiering med näringslivet eller andra aktörer (ex kommuner) ska eftersträvas där sådan är relevant och lämplig. Sådan samfinansiering, eller avsaknad av densamma, ska redovisas och motiveras i ansökan och kommer att utgöra ett underlag för beredningsgruppens bedömning av ansökan. Ett riktvärde för samfinansieringsandel när sådan är relevant är 50 procent av projektets/programmets sökta medel. Samfinansieringen kan bestå av arbetstid, in kind och/eller kontanta medel samt finansiering av kommun- respektive industridoktorander. Bakgrund Enligt regleringsbrev för budgetåret 2013 (-12-20) ska Formas avsätta minst 25 MSEK kronor till ett forskningsprogram som innebär en förstärkning av den befintliga forskningen om hållbart samhällsbyggande. Forskningssatsningen bör omfatta olika forskningsdiscipliner, beakta behovet av sektorsövergripande lösningar och ske i nära samarbete med bygg- och bostadssektorn samt i samverkan med andra aktörer nationellt och internationellt. Satsningen bör vara tydligt åtgärdsinriktad. Hållbart samhällsbyggande är ett brett begrepp som innefattar planering och byggande av samhället för att uppnå social, ekologisk och ekonomisk utveckling. Ett hållbart samhällsbyggande måste därför utgå från ett helhetsperspektiv och ta fasta på samtliga hållbarhetsbegreppets dimensioner. De utmaningar vi står inför, såsom förväntade 1

17 klimatförändringar, demografiska förändringar med en alltmer åldrande befolkning, strukturomvandlingar med krympande regioner och en ökande koncentration till storstadsregionerna, infrastrukturella problem och ett byggnadsbestånd i stort behov av upprustning, ställer oss inför behovet av en ökad samverkan mellan olika sektorer och intressen inom samhällsbyggandets olika områden. Arkitektoniska och tekniska lösningar tillsammans med organisering och ledning av samhällsbyggandets processer måste härvidlag kunna samsas med sociala, kulturella och ekonomiska hänsynstaganden, ekonomiska intressen paras med sociala och miljömässiga aspekter och frågor som berör social och demografisk omvandling och även belysas ur ett samhällsekonomiskt perspektiv. Det kräver också att forskningen om samhällsbyggandet utgår från en större samsyn och från kombinationen av ett antal olika discipliner. Utmaningarna Syftet med utlysningen är att skapa forskningsmiljöer med tydligt fokus på hållbart samhällsbyggande. Dessa ska bestå av forskare som samverkar med andra relevanta aktörer, nationellt och internationellt och i nära samverkan med planerings-, bygg- och bostadssektorn och som adresserar samhällsbyggandets utmaningar till exempel: Den byggda miljöns miljöpåverkan och anpassning till klimatförändringar Expansionen av storstäder och storstadsregioner Ny resurseffektiv bebyggelse och förnyelse av det befintliga beståndet Planerings-, bygg- och förvaltningsprocesser i förändring Sociala omvandlingar och demografiska förändringar Ansökningar inom utlysningen ska behandla frågeställningar som främjar och kritiskt studerar samhällsbyggandets utmaningar ur ett socialt, ekonomiskt och ekologiskt perspektiv. Den föreslagna forskningen ska vara ämnesövergripande, djärv, nytänkande och involvera samhällsintressenter. Inspirationstext Utveckling av bakgrunden med avseende på de inspel som inkommit. Arbetas med under kommande veckor. Sökande Stöd kan ges till forskare vid svenska universitet, högskolor eller forskningsinstitut. Huvudsökande ska ha minst docentkompetens och erfarenhet från projekt- och gruppledning. Medsökande måste vara disputerad forskare och minst en av dem verka inom en annan disciplin än huvudsökanden. Ansökan och tidsplan 2

18 Formas handbok 2013 innehåller en utförlig beskrivning av Formas policy, regler, former av projektstöd och ansökningsförfarande, samt information om hur ansökningarna bedöms. Ansökan ska utformas i enlighet med handbokens anvisningar för forsknings- och utvecklingsprojekt. Bilaga A (forskningsprogrammet) tillåts dock vara upp till tecken och ska, förutom vad som står i handboken, innehålla en beskrivning av sammansättningen av och samarbetet i forskningsmiljön. Ansökan ska innehålla en beskrivning av hur stödet fördelas på olika poster och uppdelat på direkta och indirekta kostnader (overhead). Stödet kan användas för forskningsanställningar, gästforskare, resor, workshops, provtagning, analyser, utrustning, delfinansiering av forskarskola och andra projektrelaterade kostnader (dock inte till stipendier eller utbildningsbidrag för forskarstuderande). Genusperspektiv bör beaktas i projektförslag där så är relevant. För att stärka forskningens samhällsrelevans ska en referensgrupp med representanter för potentiella användare av forskningsresultaten (t ex, kommuner, näringsliv, ideella organisationer och myndigheter) finnas knuten till forskningsmiljön. Referensgruppens preliminära sammansättning beskrivs och motiveras i Bilaga I på max 2 sidor, och bedöms som en del av Formas ordinarie kriterier för samhällsnytta. Sökanden som beviljas medel ska sedan utse den slutliga referensgruppen i samråd med Formas. Samfinansiering, eller avsaknad av sådan, ska redovisas i ett Excel-formulär samt motiveras i ett Word-dokument på max 1 sida. Båda dessa dokument laddas upp separat som Bilaga L. Samfinansieringen bedöms som en del av Formas ordinarie kriterium för metod och genomförande. Formas har bjudit in myndigheter och organisationer till ett inspel för denna utlysning. Under mars/april kommer Formas att arrangerade ett inspirations- och matchmakingmöte där myndigheter och organisationer, även de som inte tidigare lämnat ett inspel till utlysningen, får möjlighet att träffas och diskutera utmaningarna inom hållbart samhällsbyggande från olika perspektiv (se nedan). För de forskningsmiljöer som beviljas medel kommer Formas även att arrangera ytterligare möten då representanter från miljöerna förväntas presentera och diskutera sina planer respektive resultat för såväl andra forskare som potentiella användare. Inspirations- och matchmakingmöte Förslag till program och upplägg arbetas fram under kommande veckor. Bedömning och uppföljning Ansökningarna kommer att bedömas av en särskilt utsedd expertpanel som utgörs av aktiva, kvalificerade forskare och personer med kompetens att bedöma relevans och nytta av forskningen. Ansökningarna kommer att bedömas utifrån Formas kriterier för vetenskaplig kvalitet och samhällsnytta (Formas handbok ). Dessutom bedöms även forskningsmiljön i sig, t ex potential, ledarskap, organisation samt utåtriktade aktiviteter. 3

19 Forskningsmiljöerna kommer att utvärderas efter halva tiden och efter hela perioden på fem år. Forskargrupperna förväntas också anordna möten med referensgruppen minst en gång per år och bjuda in en representant från Formas till dessa. Anskan görs i Formas webbaserade formulär FormasDirect. Sök här Utlysningen stänger och ansökan ska vara registrerad i FormasDirect kl den xxxx Teknisk support är öppen till kl. 16:30 sista ansökningsdag. Formas forskarråd förväntas fatta beslut xxx Kontaktperson xxx, forskningssekreterare, Formas Telefon: +46 (0) , Administrativt stöd: xxxx, forskningsadministratör, Formas, tfn: +46 (0) , IT-support (endast IT-tekniska frågor): Jan Danielsson, Formas, tfn: +46 (0) , +46 (0) , Interdisciplinär forskning - integrerad och ofta långvarig forskning som inbegriper olika discipliner med en strävan att använda gemensamma begrepp, teorier och metoder och att gemensamt flytta forskningsfronten. Transdisciplinär forskning gränsöverskridande mellan en eller flera vetenskapliga discipliner (som kan vara såväl interdisciplinär som multidisciplinär) och det omgivande samhället. Relevanta samhällsaktörer kan t ex vara myndigheter, kommuner, industrier, småföretagare, branschorganisationer och andra typer av organisationer. 4

20 Formas/Conny Rolén BILAGA 2 Nordic Built utlysning Förslag - Formas deltagande Nordic Built är ett av de så kallade fyrtornsprojekt som lanserades i samband med det nya samarbetsprogrammet för näring och innovation med fokus på grön tillväxt som de nordiska näringsministrarna enades om i oktober Projektet finansieras av Nordiska Ministerrådet och Nordic Innovation. Nordic Innovation är också projektledare för projektet. Nordic Built-programmet genomförs i form av tre moduler under perioden Modulerna innefattar en rad sammankopplade aktiviteter och bygger på varandra. Modul 1 The charter: Nordic Built Charter lyfter fram ambitioner och styrkor hos nordisk byggsektor och betonar dess miljöprofil. Modul 2 The challenge: En nordisk tävling som ska ta fram och demonstrera bra och innovativa idéer för renovering av befintlig bebyggelse. Modul 3 The change: En gemensam utlysning för FoU-projekt, innovationer och demonstrationsprojekt inriktade mot renoveringsområdet. Modul 3 utlysning Utlysningen genomförs som en gemensam nordisk utlysning där samtliga nordiska länder deltar Utlysningen omfattar de tre områden: Nya hållbara byggkoncept för renoveringsprojekt Nya innovativa hållbara affärsmodeller för renoveringsprojekt Projekt som i allmänhet främjar det nordiska samarbetet inom hållbar renovering Utlysningen genomförs i två steg där det första steget innebär att de sökande lämnar in ett Expression of Interest. I steg två inlämnas fullständiga ansökningar. Sökande konsortier ska innehålla deltagare från minst tre länder. Finansierande organisationer finansierar projektdeltagarna i det egna landet. Nordic Innovation har möjlighet att finansiera projektdeltagare från samtliga länder. Ansökningarna bedöms av en gemensam expertpanel. 1

Forskning för ett säkrare samhälle. Ny kunskap för framtidens utmaningar MSB:s forskningsstrategi 2014 2018

Forskning för ett säkrare samhälle. Ny kunskap för framtidens utmaningar MSB:s forskningsstrategi 2014 2018 Forskning för ett säkrare samhälle Ny kunskap för framtidens utmaningar MSB:s forskningsstrategi 2014 2018 Forskning för ett säkrare samhälle Ny kunskap för framtidens utmaningar MSB:s forskningsstrategi

Läs mer

FÖR SVENSK FRAMGÅNG INOM FORSKNING OCH INNOVATION 2013 2016

FÖR SVENSK FRAMGÅNG INOM FORSKNING OCH INNOVATION 2013 2016 FÖR SVENSK FRAMGÅNG INOM FORSKNING OCH INNOVATION 2013 2016 FÖR SVENSK FRAMGÅNG INOM FORSKNING OCH INNOVATION 2013 2016 Underlag till forsknings- och innovationsproposition från Vetenskapsrådet, VINNOVA,

Läs mer

2014:27. Forskningsanslagen ur ett jämställdhetsperspektiv

2014:27. Forskningsanslagen ur ett jämställdhetsperspektiv 2014:27 Forskningsanslagen ur ett jämställdhetsperspektiv MISSIV DATUM DIARIENR 2014-12-01 2013/257-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2013-11-14 U2013/6713/JÄM Regeringen Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm

Läs mer

SAREC:s stöd till svensk u-landsforskning

SAREC:s stöd till svensk u-landsforskning Sida Evaluation 06/27 SAREC:s stöd till svensk u-landsforskning Enrico Deiaco Andreas Högberg Börje Svensson Sekretariatet för utvärdering och intern revision SAREC:s stöd till svensk u-landsforskning

Läs mer

Halvtidsutvärdering av tre bränsleprogram

Halvtidsutvärdering av tre bränsleprogram Slutrapport 2014-06-25 Halvtidsutvärdering av tre bränsleprogram Mid-term evaluation of the Bioenergy Feedstock Programme Miriam Terrell, Karolina Henningsson, Johanna Enberg och Linnéa Järpestam Faugert

Läs mer

riksrevisionen granskar: hållbar utveckling klimat Svensk klimatforskning vad kostar den och vad har den gett? rir 2012:2

riksrevisionen granskar: hållbar utveckling klimat Svensk klimatforskning vad kostar den och vad har den gett? rir 2012:2 riksrevisionen granskar: hållbar utveckling klimat Svensk klimatforskning vad kostar den och vad har den gett? rir 2012:2 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska den verksamhet

Läs mer

RISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN AB. årsberättelse 2014. rise ab årsberättelse 2014 1

RISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN AB. årsberättelse 2014. rise ab årsberättelse 2014 1 RISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN AB årsberättelse 2014 rise ab årsberättelse 2014 1 2 rise ab årsberättelse 2014 Innehåll Verksamheten 2014 VD har ordet 4 Om RISE Research Institutes of Sweden 8 RISE

Läs mer

Forsknings- och innovationsstrategi för en biobaserad samhällsekonomi. Forsknings- och innovationsstrategi för en biobaserad samhällsekonomi

Forsknings- och innovationsstrategi för en biobaserad samhällsekonomi. Forsknings- och innovationsstrategi för en biobaserad samhällsekonomi Rapport utarbetad på uppdrag av regeringen av Formas i samråd med VINNOVA och Energimyndigheten Rapport: R2:2012 ISBN 978-91-540-6067-2 Grafisk design: Lupo Design Omslagsbild: Magnus Rietz Bilder i inlagan:

Läs mer

Slutapport från strategipanelen. för tvärvetenskaplig forskning. Stiftelsen för strategisk forskning 2007-09-28

Slutapport från strategipanelen. för tvärvetenskaplig forskning. Stiftelsen för strategisk forskning 2007-09-28 Slutapport från strategipanelen för tvärvetenskaplig forskning Stiftelsen för strategisk forskning 2007-09-28 1 Sammanfattning... 3 Inledning... 4 Tvärpanelens ledamöter... 5 Tvärpanelens arbete och arbetsformer...

Läs mer

Bilaga 1. Inledning. Bakgrund

Bilaga 1. Inledning. Bakgrund Datum 2011-02-28 Dnr 301-3954-2010 Samverkansmyndigheter och organisationer Svar från: Energimyndigheten Boverket Skogsstyrelsen Länsstyrelserna Naturvårdsverket Jordbruksverket Västra Götalandsregionen

Läs mer

Utvärdering av extern verksamhet vid VTIs bibliotek och informationscenter

Utvärdering av extern verksamhet vid VTIs bibliotek och informationscenter Utvärdering av extern verksamhet vid VTIs bibliotek och informationscenter Slutrapport Wolfgang Heller, Birgit Maxe, Margaretha Nelke, Claes Ottne 2003-12-31 VTIs BIC utredning 2003 2(54) Innehåll Sammanfattning...

Läs mer

Behov av kunskap och kompetens för tjänsteinnovationer VINNOVA

Behov av kunskap och kompetens för tjänsteinnovationer VINNOVA Behov av kunskap och kompetens för tjänsteinnovationer av VINNOVA Förord VINNOVA har i regleringsbrevet för budgetåret 2011 fått i uppdrag att analysera behoven av kunskap och kompetens för tjänsteinnovationer

Läs mer

Regeringens proposition 1998/99:94

Regeringens proposition 1998/99:94 Regeringens proposition 1998/99:94 Vissa forskningsfrågor Prop. 1998/99:94 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 15 april 1999 Göran Persson Thomas Östros (Utbildningsdepartementet)

Läs mer

Kartläggning av forskning om tjänster Diskussionsunderlag. December 2009

Kartläggning av forskning om tjänster Diskussionsunderlag. December 2009 Kartläggning av forskning om tjänster Diskussionsunderlag December 2009 Förord 1 Förord TJÄNSTEFORSKNING Det senaste decenniet har tjänsteinnehållet i svensk ekonomi ökat och fått en allt större betydelse

Läs mer

KUNSKAP I DET ALLMÄNNAS TJÄNST En kartläggning av fem fristående forskningsorganisationer och utvärderingsmyndigheter

KUNSKAP I DET ALLMÄNNAS TJÄNST En kartläggning av fem fristående forskningsorganisationer och utvärderingsmyndigheter KUNSKAP I DET ALLMÄNNAS TJÄNST En kartläggning av fem fristående forskningsorganisationer och utvärderingsmyndigheter Ett arbete inom IVAs projekt Agenda för forskning KUNGL. INGENJÖRSVETENSKAPSAKADEMIEN

Läs mer

Uppföljning av 16 nationella forskarskolor. samverkan, rekrytering, handledning och kurser

Uppföljning av 16 nationella forskarskolor. samverkan, rekrytering, handledning och kurser Uppföljning av 16 nationella forskarskolor samverkan, rekrytering, handledning och kurser Högskoleverket 2004 Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085

Läs mer

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 Förord Under 2010 hade Ungdomsstyrelsen i uppdrag att

Läs mer

VI 2010:09. No wrong door. alla ingångar leder dig rätt. Erbjudande från nationella aktörer till SMF - Små och Medelstora Företag

VI 2010:09. No wrong door. alla ingångar leder dig rätt. Erbjudande från nationella aktörer till SMF - Små och Medelstora Företag VINNOVA Information VI 2010:09 No wrong door alla ingångar leder dig rätt Erbjudande från nationella aktörer till SMF - Små och Medelstora Företag Karin Nygård Skalman Titel: NO WRONG DOOR Alla ingångar

Läs mer

Rapport 2006:54 R. Lärosätenas arbete med pedagogisk utveckling

Rapport 2006:54 R. Lärosätenas arbete med pedagogisk utveckling Rapport 2006:54 R Lärosätenas arbete med pedagogisk utveckling Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se Lärosätenas arbete

Läs mer

EN NY INSTITUTSSEKTOR. En analys av industriforskningsinstitutens villkor och framtid ur ett närings- och innovationspolitiskt perspektiv

EN NY INSTITUTSSEKTOR. En analys av industriforskningsinstitutens villkor och framtid ur ett närings- och innovationspolitiskt perspektiv EN NY INSTITUTSSEKTOR En analys av industriforskningsinstitutens villkor och framtid ur ett närings- och innovationspolitiskt perspektiv Sverker Sörlin Kungl. Tekniska högskolan (KTH) 20 juni 2006 Förord...

Läs mer

Ett forskningsområde under uppbyggnad

Ett forskningsområde under uppbyggnad VETENSKAPSRÅDETS PROPOSITIONSUNDERLAG 2005 2008 Utbildningsvetenskapliga kommittén Ett forskningsområde under uppbyggnad Vetenskapsrådet (The Swedish Research Council) 103 78 Stockholm Vetenskapsrådet

Läs mer

Svensk äldrevård- framtidens exportvara

Svensk äldrevård- framtidens exportvara SWECARE FOUNDATION STOCKHOLM Svensk äldrevård- framtidens exportvara Identifiering av det svenska erbjudandet för framtida exportmöjligheter Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 2 2. BAKGRUND... 4 2.1

Läs mer

Samverkan mellan Eskilstuna kommun, Västerås stad och Mälardalens högskola inom området hållbar utveckling

Samverkan mellan Eskilstuna kommun, Västerås stad och Mälardalens högskola inom området hållbar utveckling Samverkan mellan Eskilstuna kommun, Västerås stad och Mälardalens högskola inom området hållbar utveckling En översiktlig kartläggning 2011 Jenny Göransson Gun From Consulting AB jenny@gfconsulting.se

Läs mer

REGIONALA UTVECKLINGSNÄMNDEN

REGIONALA UTVECKLINGSNÄMNDEN Kallelse Datum: 2015-01-22 REGIONALA UTVECKLINGSNÄMNDEN Tid onsdag 28 januari 2015 10:00 Plats Kallade Möbelriket, Videum Science Park Ordinarie ledamöter Olof Björkmarker (S), ordförande Carina Bengtsson

Läs mer

myndigheten för Kulturanalys Årsredovisning 2011

myndigheten för Kulturanalys Årsredovisning 2011 myndigheten för Kulturanalys Årsredovisning 2011 Postadress: Box 120 30 102 21 Stockholm Besöksadress: Fleminggatan 20, 6 tr Telefon: 08-528 020 00 E-post: info@kulturanalys.se Webbplats: www.kulturanalys.se

Läs mer

Handlingar till sammanträde med regionutvecklingsnämnden

Handlingar till sammanträde med regionutvecklingsnämnden Handlingar till sammanträde med regionutvecklingsnämnden 25 juni 2015 1 (6) Föredragningslista Sammanträde med regionutvecklingsnämnden den 25 juni 2015 Plats: Gullbergsvass Konferens, Vita Huset, Göteborg

Läs mer

Forskningsstrategi 2006. Kunskap om landsbygdens utveckling

Forskningsstrategi 2006. Kunskap om landsbygdens utveckling Forskningsstrategi 2006 Kunskap om landsbygdens utveckling Forskningsstrategi 2006 Rapport R4:2007 ISBN 978-91-540-5991-1 ISSN 1653-3003 Grafisk design: Lupo design Omslagsbild: Göran Assner, Johnér Bildbyrå

Läs mer

UTLYSNING 1 (15) 2015-05-26 2015-00082. Reviderad 2015-05-26 FRÖN. - För ökad innovation i offentligt finansierad verksamhet

UTLYSNING 1 (15) 2015-05-26 2015-00082. Reviderad 2015-05-26 FRÖN. - För ökad innovation i offentligt finansierad verksamhet UTLYSNING 1 (15) Datum Diarienummer 2015-05-26 2015-00082 Reviderad 2015-05-26 FRÖN - För ökad innovation i offentligt finansierad verksamhet Planering - Utveckling - Införande En utlysning inom VINNOVAs

Läs mer

Det fortsatta arbetet för ett socialt hållbart Malmö Inriktning för Malmö stad från 2014

Det fortsatta arbetet för ett socialt hållbart Malmö Inriktning för Malmö stad från 2014 Det fortsatta arbetet för ett socialt hållbart Malmö Inriktning för Malmö stad från 2014 2 Innehåll s 7 s 8 s 9 s 12 s 14 Förord Besluten i korthet Inledning Vad händer nu? Ledarskap och arbetsmetoder

Läs mer

Handbok med allmänna råd om miljöbedömning av planer och program

Handbok med allmänna råd om miljöbedömning av planer och program Handbok med allmänna råd om miljöbedömning av planer och program Behovsbedömning Kartläggning av förutsättningar Betydande miljöpåverkan? HANDBOK 2009:1 UTGÅVA 1 FEBRUARI 2009 Plan/programförslag (ev.

Läs mer