Information till Dig som är med i Studievägledarnätverket Join IT Nu är slutet nära! Bakgrund NSHU och överlämning inför framtiden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Information till Dig som är med i Studievägledarnätverket Join IT Nu är slutet nära! Bakgrund NSHU och överlämning inför framtiden"

Transkript

1 Information till Dig som är med i Studievägledarnätverket Join IT Nu är slutet nära! Med denna dramatiska underrubrik hälsas du välkommen till 2008 års verksamhet inom studievägledarnätverket. Det här året kommer att var speciellt. Jag dristar mig därför att citera W Churchill "Det här är inte slutet. Det är inte ens början på slutet. Men det är, kanske, slutet på början". Anledningen till denna något högtravande inledning är att det är hög tid att vi Studievägledarnätverket beslutar oss för hur vi vill att vårt nätverk ska fortsätta att existera och vilken verksamhet som nätverket ska bedriva. Bakgrund Du känner säkert redan till att NSHU kommer att läggas ner vid årsskiftet 2008/2009. Detta har medfört att NSHU behöver lotsa Studievägledarprojektet och dess verksamheter vidare. Ska t ex vissa delar av vår verksamhet tas över av annan huvudman eller ska de fortsätta på frivillig basis ex via respektive lärosäte - eller ska de läggas ner? NSHU och överlämning inför framtiden NSHU har nder hösten 2007 gjort en översyn av samtliga projektverksamheter som är eller har varit knutna till dem. NSHU arbetar nu intensivt med att finna lösningar för eventuell fortsatt verksamhet via annan myndighet för flera av de projekt som genomförts. När det gäller Studievägledarprojektet arbetar NSHU med att: Finna en myndighet som övertar drift och utveckling av Vägledningsinfo - den nationella studievägledarportalen. Se webbsida: vagledningsinfo.se Finna en myndighet som kan ta över drift och ansvar för Marratechservern (Join IT:s mötesrum för webbkamera). Finna en myndighet som tar över drift och utveckling av studievägledarnätverkets webbaserade adressregister. Finna en mer permanent lösning för hur Studievägledarnätverket och dess fortsatta verksamhet ska bedrivas Kort om personalsituationen kring Studievägledarprojektet - Per Westman, handläggare på NSHU övergår till tjänst vid Högskoleverket fr o m den 18 februari Eva-Lena Axelsson, studievägledare och handläggare på NSHU, övergår till tjänst vid Göteborgs universitet fr o m 18 februari Undertecknad (Peter Knutsson) kvarstår som samordnare för projektet på 25 % av heltid fram t o m 30 juni Under perioden 15 januari-30 juni 2008 arbetar Anders Eklann 25 % av heltid med att ansvara för att samordna projektet Vägledningsinfo

2 - Mia Lindberg ansvarar under perioden 15 januari 30 juni 2008 för att besvara e- post med studievägledningsfrågor som kommer in till myndigheten. Tjänstgöringen utgör 25 % av heltid. - En extrapersonal har anställts vid NSHU för att besvara inkommande telefonsamtal rörande studievägledning Checklista för Dig som är med i studievägledarnätverket Nedan via checklistan (se respektive ) får du: 1) Information om vad som händer i nätverket under vårterminen ) Uppmaning: Ta ställning till hur du vill medverka i de aktiviteter som nätverket inbjuds till. 3) Börja fundera på hur du ställer dig till Studievägledarnätverkets fortsättning! Vårens aktiviteter inom Studievägledarnätverket Join IT Kompetensutvecklingstillfällen via webbkamera fortsätter enligt schema. Se bilaga 2 med uppgift om datum och vilka lärosäten som ansvarar. Utbildningstillfällen i att använda webbkamera via programmet Marratech fortsätter under perioden februari juni. Se bilaga 1 - med uppgift om vilka utbildningstider. Studievägledarnätverket fortsätter att vara öppet för nya medlemmar. Nya studievägledare kommer även fortsättningsvis att ha möjlighet att få webbkamera + headset via NSHU. Om Du har du kolleger som vill vara med i studievägledarnätverket, be dem kontakta Öppen vägledning läggs ner /ersätts av Vägledningsinfo. Öppen vägledning har inte haft tillräckligt många besökare för att motivera en fortsättning. Anmäl Dig istället att delta i Vägledningsinfo! Mer information - se nästa punkt. Vill du vara med i Vägledningsinfo under våren 2008? Anmälan snarast till - se även Anders Eklanns utskick via e-post En sammanställning av de enkätsvar avseende studievägledarnätverkets framtid kommer inom kort. I november 2007 uppmanades studievägledarnätverket att besvara en enkät avseende nätverkets roll och framtid. En redogörelse av enkätsvaren kommer snart via e-post. Studievägledarnätverket finns i adressregistret - Lägg in dina uppgifter i adressregistret! På så sätt får vi ett aktuellt register med uppgift om vilka som är med i Studievägledarnätverket. Se ytterligare information och instruktion i din e-post. (Avsändare: Peter Knutsson ) Fortsätt att använda e-posten om du har frågor till nätverket! Många i nätverket anser att en fråga via e-posten ger snabb och bra återkoppling. Fortsätt därför att använda denna kanal. Adressregistret är tänkt att vara ett stöd då du vill ta fram aktuella e-postlistor över nätverket. Först måste vi dock se till att registrera oss i adressregistret för att vi ska kunna använda det! Beslut om nätverkets framtid vi ses i Kristianstad i maj!

3 Hur ska studievägledarnätverket fortleva/bedriva sin verksamhet från och med hösten 2008? NSHU:s och projektets förhoppning är att vi skulle kunna diskutera och besluta om detta då många studievägledare finns samlade. T ex i samband med Studievägledarkonferensen i Kristianstad Se inbjudan nedan! Inbjudan: Alla i studievägledarnätverket hälsas välkomna att träffas i samband med studievägledarkonferensen i Kristianstad den 21 maj, klockan Syftet med mötet är att vi ska kunna besluta om hur vi vill att studievägledarnätverket ska fortsatta sin verksamhet. NSHU bjuder på lunch till alla som deltar på mötet. Hör av dig till och du undrar över något. Jag återkommer med besked om hur ni anmäler er till mötet. Med bästa hälsningar Peter Knutsson Samordnare Studievägledarprojektet Join IT Se bilagor nedan om Utbildningstillfällen vårterminen 2008 samt Kompetensutvecklingstillfällen våren 2008

4 Bilaga 1 Utbildningstillfällen vårterminen 2008 Våren 2008 är sista chansen att inom projektets (Studievägledarprojektet Join IT) regi delta i utbildning i att använda webbkamera. Detta erbjudande gäller även för andra projekt inom NSHU samt associerade nätverk till studievägledarprojektet. Följande gäller för att delta i utbildningen Utbildningen är gratis Drop in - dvs. det krävs ingen föranmälan Du erbjuds utbildning på två nivåer a) Nybörjare och b) Fortsättare (Du kan delta i fortsättningsnivån efter att du tillgodogjort dig grunderna som behandlas på nybörjarnivån. Se beskrivning av nivåerna nedan) Utbildningstillfällena genomförs via programmet Marratech. Under hösten planeras även att vid några tillfällen föra seminarier kring andra programvaror som kan genomföra e-möten, såsom MSN, Skype m fl. Dessa tillfällen är ännu inte bokade varför jag ber att återkomma till dig via e-post. För att vara med i utbildningen förutsätts du själv ha installerat programvaran Marratech samt kopplat in webbkamera och headset. Du ska även - själv eller med din it-support - ha testat att ljud och bild fungerar och att du kommer in i e-mötesrummet. Serveradress: Utbildningstillfällen schema vecka 6-24 V Fredag 10:00 11:15 Nybörjare V Fredag 13:30 14:45 Nybörjare V Fredag 13:30 14:45 Fortsättning V Onsdag 13:30 14:45 Nybörjare V Fredag 13:30 14:45 Fortsättning V Fredag 13:30 14:45 Nybörjare V Onsdag 13:30 14:45 Fortsättning V Fredag 13:30 14:45 Nybörjare V Fredag 13:30 14:45 Fortsättning V Onsdag 13:30 14:45 Fortsättning Förberedelser innan du deltar i utbildningen Installera programvaran Marratech på din dator (finns att hämta gratis på Införskaffa och installera webbkamera och headset

5 Lägg in serveradressen till Join IT:s mötesrum (Läs information på webben sammanställd av Malin Pongolini/Christer Ljungberg, Högskolan Väst, om hur du lägger in serveradressen till Join IT rummet och kommer igång med ljud och bild - ) Kontrollera att uppkopplingen fungerar genom att koppla upp dig till det virtuella mötesrummet Vid behov (om du inte kommer in i möterummet pga av dina brandväggar) se till att öppna brandväggar som i vissa nätverk kan vara stängda för trafik. (se information o Obs angående brandväggar - Om din dataavdelning känner sig osäker på att öppna de brandväggar som anges är de välkomna att ringa till företaget Marratech. Conny Ericsson kan ge sakkunnig information och upplysning kring risker och möjligheter med att brandväggarna öppnas. Telefon till Conny Ericsson Utbildning hur ofta kan du vara med och när kan du gå in på fortsättningsnivån? Du avgör själv vilken nivå du vill delta i. Du kan delta hur ofta du vill! Det är t ex helt okay om du är nybörjare men ändå vill vara med och enbart lyssna på vad man tar upp på fortsättningsnivån. Nybörjarnivå innehåller Du lär dig att använda webbkamera och headset. Sätta på och stänga av ljud och bild. Du får information om enklare felsökning t ex om bild och/eller ljud inte fungerar. Lärarna går igenom om hur man använder de grundläggande kommunikationsverktygen i programmet Marratech såsom - att hantera tal/ljud och bild - att komma igång vilka inställningar i verktygsfält mm bör man utgå ifrån - att använda whiteboarden - att använda de grundläggande verktygen i verktygsfältet - att ladda ner filer från din egen dator på whiteboarden - att använda den offentliga chatten Fortsättningsnivån innehåller Utbildningen utgår ifrån att du känner till/behärskar de grundläggande verktygen i Marratech. Utifrån nämnda grundnivå syftar fortsättningsnivån till att du ska skaffa dig en ökad säkerhet och kunskap om fler av programmets verktyg och hur du använder dessa. Mötesdeltagarna kan komma att diskutera bra och dåliga sätt att kommunicera via webbkamera. Innehållet i träffarna styrs av vilka behov och önskemål som deltagarna uttrycker initialt vid varje fortsättningsmöte. Förutom individualisering görs genomgång av: - att använda privat chatt och privat audio - pröva på att använda viewer-funktionen - att dela ett dokument Välkommen! Peter Knutsson Samordnare för Studievägledarprojektet - Join IT

6 Bilaga 2 Kompetensutvecklingstillfällen våren 2008 Vecka Veckodag Tid Komptetensutvecklingsansvariga Kontaktpersoner 4 fredag 25/ Chalmers Lena Lundström Högskolan i Gävle Pia Lahtinen Högskolan Jönköping Simon Stenered 8 fredag 22/ SLU Per Edenhamn Karlstads universitet Mildrid Johansen Högskolan Gotland Maria Ljungqvist 12 fredag 14/ Luleå tekniska universitet Börje Lindqvist/Kina Edin Malmö högskola Ola Tostrup Uppsala universitet Martin Holmberg 16 fredag 18/ Örebro universitet Henrik Strandahl Linköpings universitet Christina Rönnbäck Lunds universitet Nichals Eklund 19 fredag 16/ Blekinge Tekniska Högskola Paula Gullbing Högskolan Halmstad Annalena Stenljung Lunds Tekniska Högskola Ingrid Holmberg 24 fredag 13/ Karolinska institutet Birgitta Kallenberg-Nilsson Lärarhögskolan, Stockholm Åsa Larsson Högskolan Borås Kiki Henrysdotter

2007-06-25. Till Dig som är ny medlem i något av våra e-mötesnätverk

2007-06-25. Till Dig som är ny medlem i något av våra e-mötesnätverk 2007-06-25 Till Dig som är ny medlem i något av våra e-mötesnätverk Välkommen som nybliven e-mötesdeltagare inom projektet Flexibel vägledning! Här får Du ett välkomstbrev späckat med information i syfte

Läs mer

Mia Lindberg Vägar till vägledning

Mia Lindberg Vägar till vägledning Myndigheten för nätverk och samarbete inom högre utbildning rapport 08 2008 Mia Lindberg Vägar till vägledning En historia om en oberoende, nationell och flexibel vägledningstjänst Titel Vägar till vägledning

Läs mer

Vad tycker du är viktigt för att din personliga assistans ska fungera bra?

Vad tycker du är viktigt för att din personliga assistans ska fungera bra? Vad tycker du är viktigt för att din personliga assistans ska fungera bra? Metodbeskrivning, Personlig assistans PA, Område funktionshinder, Landskrona Stad 2011-2012 Christina Olsson, Socialpedagog PA

Läs mer

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte Ett år i föreningen Det finns i en förening några områden som återkommer varje år. Ett sätt att planera arbetet i föreningen är att se vilka uppgifter de är och när de behöver göras. Här hittar du några

Läs mer

Pärmar finns att hämta på överförmyndarenheten från och med den 23 januari 2013.

Pärmar finns att hämta på överförmyndarenheten från och med den 23 januari 2013. 1 (7) December 2012 GODMANS-NYTT Vi vill tacka er för allt ni gjort under det gångna året! Vi har under 2012 arbetat med förbättringar som vi hoppas kan underlätta för er i ert viktiga uppdrag! Startkit

Läs mer

del i styrprocessen Medborgardialog

del i styrprocessen Medborgardialog Medborgardialog som del i styrprocessen Medborgardialog in i styrningen 5 Medborgardialog som del i styrprocessen Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Anders Nordh, anders.nordh@skl.se

Läs mer

Ett material framtaget av Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare. Rollkoll. Vad gör en god man och förvaltare?

Ett material framtaget av Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare. Rollkoll. Vad gör en god man och förvaltare? Ett material framtaget av Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare Rollkoll Vad gör en god man och förvaltare? 1 Rollkoll är ett projekt som genomförs av Riksförbundet frivilliga samhälls arbetare (RFS)

Läs mer

MANUAL TILL SVENSKA KYRKANS UNGAS MEDLEMSSIDOR. Utgåva mars 2015

MANUAL TILL SVENSKA KYRKANS UNGAS MEDLEMSSIDOR. Utgåva mars 2015 MANUAL TILL SVENSKA KYRKANS UNGAS MEDLEMSSIDOR Utgåva 205 Manual 20 INNEHÅLL Allmänt Logga in Nyhet: Logga in från hemsidan Glömt lösenord Lokalavdelningens sida. Ändra uppgifter på lokalavdelning och

Läs mer

Attityd 12 13. Attityd12 13 Studenter är framtidens entreprenörer

Attityd 12 13. Attityd12 13 Studenter är framtidens entreprenörer Attityd12 13 Studenter är framtidens entreprenörer 1 Innehållsförteckning Slutsatser... 5 Om Drivhuset... 6 Bakgrund, mål och syfte... 6 Hur undersökningen gått till... 7 Om resultaten... 8 Vem har besvarat

Läs mer

Handbok. för utveckling och genomförande av webbaserad kurs

Handbok. för utveckling och genomförande av webbaserad kurs Handbok för utveckling och genomförande av webbaserad kurs 1 VÄLKOMMEN TILL MENYPROGRAMMET! Du har fått uppdraget att utveckla och/eller leda en webbaserad kurs inom Meny-programmet. För att stärka dig

Läs mer

Utvärdering av Easyresearch

Utvärdering av Easyresearch 2011-12-16 FOKUS: STATISTIK Utvärdering av Easyresearch EKONOMI- OCH STYRNINGSKONTORET Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Inledning... 3 Resultatsammanfattning... 4 Användare... 4 Användningsområden...

Läs mer

Paul Fry. Februari 2013. Hej! GSK går över till elektronisk fakturering.

Paul Fry. Februari 2013. Hej! GSK går över till elektronisk fakturering. Februari 2013 Hej! GSK går över till elektronisk fakturering. Detta som en del av GSK:s löpande policy att kontinuerligt förbättra effektivitet och service (för såväl kunder som leverantörer). För att

Läs mer

Tre kvällar om tillgänglighet - Metodbeskrivning

Tre kvällar om tillgänglighet - Metodbeskrivning Tre kvällar om tillgänglighet - Metodbeskrivning Vår referens Stefan Johansson stefan.johansson@funkanu.se 08 555 770 78 Datum 2013-09- 25 Funka Nu AB Döbelnsgatan 21, 111 40 Stockholm 08-555 770 60 kontakt@funkanu.se

Läs mer

Kostnadsfria seminarier

Kostnadsfria seminarier Nyhetsbrev från Stockholms NyföretagarCentrum Nyhetsbrev Vecka 12 Mars 2009 Kostnadsfria seminarier Starter Diplom, stänger den 24 april Minikurser Tullverket: TullNytt nr 4 SEB: Det går visst att låna

Läs mer

Open access vid svenska lärosäten - en enkätundersökning. Aina Svensson, OpenAccess.se Nationell samverkan, Kungliga biblioteket

Open access vid svenska lärosäten - en enkätundersökning. Aina Svensson, OpenAccess.se Nationell samverkan, Kungliga biblioteket Open access vid svenska lärosäten - en enkätundersökning Aina Svensson, OpenAccess.se Nationell samverkan, Kungliga biblioteket September 2011 Följande rapport är en sammanställning av resultat från en

Läs mer

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1 Visa lärare Uppföljning av pilotprojektet Vetenskap i Skolan Visa lärare 1 Förord Kommunförbundet Skåne har skapat en regional samverkansorganisation, FoU Skola, som innebär att 32 kommuner samarbetar

Läs mer

Publicerad av 1000 Möjligheter och Novahuset, november 2013. Materialet är finansierat med medel från Länsstyrelsen i Stockholm.

Publicerad av 1000 Möjligheter och Novahuset, november 2013. Materialet är finansierat med medel från Länsstyrelsen i Stockholm. samtalsmetod 1 Innehåll Förord....3 Våra förutsättningar....3 Samtalsmetoden....4 Samtal 1 - Trygghet, förtroende, erbjudande... 4 Samtal 2 - En bild av utsattheten.... 5 Samtal 3 - Livssituation och nätverk....

Läs mer

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Lars-Gunnar Krantz September 2007 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Uppdrag,

Läs mer

IT.SME.se. Slutrapport. för projektet. Botkyrka FöretagarCentrum. Dnr 2221-01-1719. Bitr. projektledare 14 AUG 02 TOMMY S CHAVON

IT.SME.se. Slutrapport. för projektet. Botkyrka FöretagarCentrum. Dnr 2221-01-1719. Bitr. projektledare 14 AUG 02 TOMMY S CHAVON Botkyrka FöretagarCentrum AB TOMMY S CHAVON 14 AUG 02 Dnr 2221-01-1719 Slutrapport för projektet IT.SME.se Tommy Schavon Projektledare Paul Nyman Bitr. projektledare Botkyrka FöretagarCentrum Box 526 146

Läs mer

Rörligheten mellan svenska lärosäten bland professorer, lektorer och adjunkter

Rörligheten mellan svenska lärosäten bland professorer, lektorer och adjunkter Statistisk analys Per Gillström Analysavdelningen 08-563 085 16 per.gillstrom@hsv.se www.hsv.se 2011-12-09 2012/1 Rörligheten mellan svenska lärosäten bland professorer, lektorer och adjunkter I analysen

Läs mer

Tips och information om energifrågor i tillsynen hos företag

Tips och information om energifrågor i tillsynen hos företag 2010-10-19 Version 3 Tips och information om energifrågor i tillsynen hos företag Levande dokument: Det här är information och tips för miljökontorens tillsyn av energifrågor vid miljöfarliga verksamheter

Läs mer

Undersökning av inaktiva studenter på fristående distanskurser Oktober-november 2011

Undersökning av inaktiva studenter på fristående distanskurser Oktober-november 2011 Bilaga 1 Undersökning av inaktiva studenter på fristående distanskurser Oktober-november 2011 Författare: Alastair Creelman Innehåll 1 Bakgrund 3 2 Metod 3 3 Resultat och diskussion 4 3.1 Fråga 1, Varför

Läs mer

Disciplinära åtgärder mot studenter

Disciplinära åtgärder mot studenter Rapport 2011:10 R Disciplinära åtgärder mot studenter Innehåller även disciplinärenden vid högskolor och universitet 2010 www.hsv.se Rapport 2011:10 R Disciplinära åtgärder mot studenter Innehåller även

Läs mer

Rekryteringsmanual. - För dig som behöver rekryteringsråd. roi:recruit, 0770 110 177 info@roirecruit.se

Rekryteringsmanual. - För dig som behöver rekryteringsråd. roi:recruit, 0770 110 177 info@roirecruit.se Rekryteringsmanual - För dig som behöver rekryteringsråd Kontakt: E-post: Utgivare: roi:recruit, 0770 110 177 info@roirecruit.se roi:recruit Innehållsförteckning 1. SKAPA EN GENOMARBETAD KRAVPROFIL...

Läs mer

Medling i skola samt vid brott

Medling i skola samt vid brott Medling i skola samt vid brott En utredning om medling i Norrbotten Luleå Tekniska Universitet Utredningssociologi Jennie Oja Förord Jag vill först och främst tacka kommunförbundet i Norrbotten som gav

Läs mer

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA En guide till dig som ska ha en LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA 1 INNEHÅLL 2 Hur guiden kan användas... 2 3 Mentorprogrammets upplägg... 3 3.1 Mål med mentorprogrammet... 3 3.2 Utformning av mentorprogrammets...

Läs mer

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg Lärande och utveckling i vardagen förutsättningar och verktyg Om Carpe - bakgrund I detta material nämns Carpe som en enhet. Fram till och med 30 juni 2014 består Carpe av två delar, Forum Carpe och projekt

Läs mer

INTRODUKTION. Ditt eget boende ditt eget val. www.bildabostad.se

INTRODUKTION. Ditt eget boende ditt eget val. www.bildabostad.se Ditt eget boende ditt eget val INTRODUKTION Att ombilda en hyresfastighet till bostadsrätter innebär stora förändringar på flera sätt. Med rätt vägledning och hjälp behöver det dock inte vara krångligt,

Läs mer

Protokoll fört vid möte för Föreningen Åh stiftsgårds vänner 2015-03-10

Protokoll fört vid möte för Föreningen Åh stiftsgårds vänner 2015-03-10 Tid: 2015-03- 10 kl 18.45-20.15 Plats: K2R, Kungsgatan 45, Göteborg 17-27 Närvarande: Linnea Wulfsberg, ordförande Maria Henoch, vice ordförande ordinarie Andreas Lindhé, ordinarie Emma Boije, ordinarie

Läs mer

Hur ser fritiden ut i gruppbostad? Rapport om en pilotstudie av tidsanvändningen hos personer i gruppbostad i Stockholms stad 2011

Hur ser fritiden ut i gruppbostad? Rapport om en pilotstudie av tidsanvändningen hos personer i gruppbostad i Stockholms stad 2011 Hur ser fritiden ut i gruppbostad? Rapport om en pilotstudie av tidsanvändningen hos personer i gruppbostad i Stockholms stad 2011 1 Summering Staben för idrott och folkhälsa vid idrottsförvaltningen i

Läs mer