1 Information Praktisk information Registrering, informationsdisk och kontakt... 3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1 Information 3 1.1 Praktisk information... 3 1.1.1 Registrering, informationsdisk och kontakt... 3"

Transkript

1

2 Innehåll 1 Information Praktisk information Registrering, informationsdisk och kontakt Trådlöst nätverk Lunch och fika Transporter Lokalbussar och taxi Utställning och presentationer Kartor Uppsala Institutionen för Informationsteknologi Om Uppsala universitet Om Institutionen för Informationsteknologi Om Reglermöte Program för Reglermöte Onsdag 13 juni :45-09:30: Registrering :30-09:45: Reglermöte 2012 öppnas : : Plenarföredrag : : Poster-, produktutställning och ka e :30-12:30: Session 1.1: Industriell styrning och automation :30-12:30: Session 1.2: Skor, flyttfåglar och kayaking :30-13:30 Lunch Restaurang Rullan :30-15:10: Session 2.1: Distribuerade styrsystem :30-15:10: Session 2.2: Systemidentifiering :30-15:10: Session 2.3: Regulatordesign :10-16:10: Poster-, produktutställning och ka e : : Plenarföredrag :00-...: Middag på Norrlands nation

3 Innehåll 2.2 Torsdag 14 juni : : Plenarföredrag : : Poster-, produktutställning och ka e :45-12:25: Session 3.1: Reglerteknik i biomedicin :45-12:25: Session 3.2: Reglerteknik i bilindustrin :45-12:25: Session 3.3: Reglerteknik i trådlösa nätverk :25-12:30: Avslutning :30-13:30: Lunch Restaurang Rullan A Life in System identification - A Tribute to Torsten Söderström 29 4 Deltagarlista 31 2

4 1 Information Information: 1.1 Praktisk information Registrering, informationsdisk och kontakt Informationsdisk för registrering, uthämtning av konferensmaterial och frågor är bemannad: -Tisdag12juni,kl c:a. -Onsdag13juni,kl Under rasterna den 13 och 14 juni kommer deltagare från Uppsala universitet att finnas tillgängliga för frågor Trådlöst nätverk Uppsala universitets trådlösa nätverk UpNet finns tillgängligt inom Ångströmlaboratoriets väggar. Reglermötet har två gästinloggningar som är aktiva den juni Användarid/User ID: G med Lösenord/Password: kitt4katri - Användarid/User ID: G med Lösenord/Password: toa=votdis För anställda vid överiga universitet: det trådlösa nätverk Eduroam är tillgängligt inom Ångström (kräver att du tidigare anslutit dig till Eduroam) Lunch och fika Fika serveras i korridoren utanför Siegbahnsalen respektive Hägg- och Polhemsalarna under pauserna markerade i programmet. Den namnskylt 3

5 1. Information du får vid registreringen fungerar som fikabiljett. Vänligen bär namnskylten väl synlig hela dagen. Lunch serveras i Restaurang Rullan på MIC-området, tvärs över gatan från Ångströmlaboratoriet vid lunchpaus markerad i programmet. Den namnskylt du får vid registreringen fungerar som lunchbiljett. Middagar: - 12 juni: Administratörsträ en och Utbildningsdagen har gemensam middag i Orangeriet i Linnéträdgården den 12 juni. Middag startar kl 18 med visning av trädgården juni: Doktoranddagen har middag på Uplands nation, S:t Larsgatan 11, med start kl juni:gemensam konferensmiddag för alla på Norrlands nation, Västra Ågatan 14, startar kl Transporter Följande tider är transporter arrangerade: - Utbildningsdagen 12 juni kl från Ångström lab till centrala Uppsala. - Administratörsträ en 13 juni kl 9.30 från Ångström lab. Heldagsutflykt. - Reglermötet 13 juni kl från Ångström lab till centrala Uppsala. Övriga tider får deltagarna ta sig till och från konferensens Lokalbussar och taxi Lokala busslinjer nr 20, 110 och 115 går från Uppsala Resecenter (Centralstation och busstation) och stannar vid hållplats Polacksbacken, precis utanför Ångströmlaboratoriet. Resan tar ungefär 10 minuter. Bussen är kontantfri. Du kan köpa SMS-biljett med svenskt mobilabonnemang eller med betalkort på bussen. Pris 25:- per resa med SMS och 30:- /resa med betalkort. 4 -För tidtabeller: se tidtabeller/tidtabell-sommar/

6 1.1. Praktisk information -För biljettalternativ: se http: //www.ul.se/sv/stadsbussarna/stadsbussarna_biljetter/ Telefonnummer till taxi: - Uppsala Taxi: TaxiKurir: Adress till Ångströmlaboratoriet är Lägerhyddsvägen Utställning och presentationer Produktutställning: Under Reglermötet den 13 och 14 juni finns fyra företag representerade med utställningar. Utställarna är placerade utanför Siegbahnsalen där du kan besöka dem under alla pauser. Muntliga presentationer: Det finns datorer i alla föreläsningssalar. Ta med din presentation på en USB-sticka och se till att du har laddat in din presentation i datorn i den sal där du ska hålla din presentation, senast under pausen före din session. Filformat: Power point eller pdf. Det finns även viss möjlighet att använda en egen dator, kontrollera då att allt fungerar innan sessionen. Arrangörerna rekommenderar dock att du laddar upp presentationen till föreläsningssalens dator, då byte av dator till projektorn tar längre tid och oftast kräver avstängning av projektorn. Varje presentation har 20 minuter avsatt tid. Planera presentationen så att det finns 4-5 minuter för frågor. Posterpresentationer: Posterskärmarna har höjd 1,40cm och bredd 100cm. Ytan är i tyg. Arrangörerna tillhandahåller nålar för att sätta upp postern på skärmen. Varje postersession är 1 timme. Som posterpresentatör är du ansvarig att sätta upp din poster. Du hittar numret på din posterplats under respektive session i programboken. Som posterpresentatör är du också ansvarig att ta ned din poster efter sessionen. Samma posterplatser används vid alla tre postersessioner, så skärmarna byter poster mellan varje session. Din poster hänger alltså inte uppe under hela mötet. 5

7 1. Information Poster presentations: Poster screens are 140 cm high and 100 cm wide with textile surface. The organizers provide pins for attaching your poster to the screen. Every poster session is one hour. As a poster presenter, you are responsible to make sure your poster is mounted before your session. Please find the poster number of your poster under each session in this program book. You are also responsible to dismount your poster after the poster session. The same poster screens are used for all three poster sessions, so the posters are exchanged by each session. Subsequently, your poster is not attached for the entire meeting. Oral presentations: All lecture halls are equipped with computers. Bring your presentation on a USB memory stick and make sure to upload your presentation to the computer in your session room, by the break before your session at the latest. Use Power point or pdf. It is also possible to use your own computer, but please check that it works together with the equipment before the session. The organizers recommend you though, to upload your presentation in the lecture hall computer instead, as change of computer to the projector takes up more time and often demands shutting down the projector in order for the equipment to work together. Every presentation has a time slot of 20 minutes. Please prepare your presentation so that there are 4-5 minutes left for questions. 6

8 1.2. Kartor 1.2 Kartor Uppsala 7

9 1. Information Institutionen för Informationsteknologi 8

10 1.3. Om Uppsala universitet 1.3 Om Uppsala universitet Uppsala universitet Uppsala universitet är ett internationellt välkänt forskningsuniversitet med vetenskapens och utbildningens utveckling i fokus. I mer än 500 år har Uppsala universitet varit ett framstående lärosäte med rika valmöjligheter för studenter och forskare på alla nivåer. Historien är en del av universitetets styrka, men blicken är alltid riktad framåt. Den kanske stoltaste traditionen vid Uppsala universitet är den av förnyelse. Uppsala universitets viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet, sitt engagemang och sina skilda drivkrafter gör universitetet till ett av de 100 bästa universiteten i världen. Uppsala universitet arbetar långsiktigt för att behålla och stärka en framträdande position. Det sker genom kraftfulla satsningar på forskning och utbildning av högsta internationella klass. Nya gränsöverskridande utbildningar, utveckling av spjutspetsforskning och samverkan med andra universitet, näringsliv och samhälle är några av de viktigaste verktygen i förnyelsearbetet. Forskning i världsklass Kunskapstradition och framstående forskning har gett universitetet ett gott rykte och en självklar plats i det internationella forskarsamhället. Inom ett stort antal områden ligger Uppsala universitet i den internationella frontlinjen. Forskningens mångfald är ett signum för Uppsala universitet. Forskning bedrivs inom nio fakulteter; teologi, juridik, humaniora, samhällsvetenskap, språkvetenskap, utbildningsvetenskap, medicin, farmaci samt teknik och naturvetenskap. Uppsala universitet arbetar också för att stärka samverkan mellan universitet, näringsliv och samhälle. Uppsala förknippas både nationellt och internationellt med en stark utveckling vad gäller investeringar i nya företag. 9

11 1. Information Högklassig utbildning Uppsalastudenterna får ta del av det allra senaste inom forskningen i moderna lokaler och avancerade laboratorier. Samtidigt rör de sig i en levande kulturmiljö med månghundraåriga anor och ett aktivt studentliv på nationerna. Studietiden ger erfarenhet och kontaktnät för livet. En examen från Uppsala universitet väger tungt på arbetsmarknaden. Uppsala universitet har ett stort utbildningsutbud på både grundnivå och avancerad nivå. Ett allt större utbud av magister- och masterutbildningar som går över traditionella ämnesgränser lockar studenter såväl nationellt som internationellt. Kreativa mötesplatser En mångvetenskaplig helhetssyn är ett viktigt riktmärke för Uppsala universitet. Forskning och utbildning stimuleras och utvecklas i mötet mellan olika perspektiv inom de olika vetenskapsområdena. Uppsala universitet strävar efter att skapa optimala miljöer för tvärvetenskaplig samverkan. Kreativa mötesplatser har byggts upp vid ett fler tal campus med olika inriktningar. Tradition och kultur Uppsala universitet är Nordens äldsta universitet - grundat Dagens utvecklingsarbete inom forskning och utbildning bygger på kunskapstraditioner med djupa historiska rötter. Levande tradition och kultur är en del av Uppsala universitets styrka. Carl von Linné, Anders Celsius, Olof Rudbeck och Erik Gustaf Geijer är några av de kända historiska uppsalaprofilerna. Åtta Nobelpris har också gjort Uppsala universitet käntöver världen. universitetet är Uppsalas utan jämförelse största kulturella aktör. Uppsala universitets konst- och vetenskapshistoriska samlingar är unika, musiklivet enastående rikt och museiutbudet omfattande. Uppsala universitet har ett rikt arv att förvalta. Stora naturvetenskapliga, konstnärliga och kulturhistoriska samlingar har vårdats i Uppsala sedan medeltiden. 10

12 1.4. Om Institutionen för Informationsteknologi 1.4 Om Institutionen för Informationsteknologi Utbildning och forskning av hög internationell kvalitet Institutionen för informationsteknologi har en ledande ställning inom forskning, forskarutbildning och utbildning. Kursutbudet är omfattande och har stort djup och bredd. Man kan läsa hela program och ta civilingenjörs-, magister eller kandidatexamen eller läsa fristående kurser och kurspaket. Många kurser på olika nivåer ges nätbaserade eller på distans. Forskarutbildningen är omfattande och bedrivs delvis inom nationella forskarskolor och i samarbete med industrin. Inom en väl sammanhållen organisation spänner verksamheten över hela fältet för informationsteknologi. Från datainsamling och informationsutvinning via signalbehandling, beräkningsteknik och reglerteknik, till kommunikation av resultaten med hjälp av databashantering och människa-datorinteraktion. Som en gemensam grund ligger forskning inom bland annat teoretisk datavetenskap, realtidsssystem, datorarkitektur, beräkningsvetenskap, och systemteknik. Hög internationell klass Institutionen bedriver utbildning och forskning av hög internationell klass. Ungefär studenter läser årligen här och ett 30-tal forskargrupper är kopplade hit. Den starka fokuseringen på forskning präglar och ger en god bas för institutionens grundutbildning. Institutionen bygger på verksamhet inom IT som pågått sedan mitten av 1960-talet. 11

13 1. Information 1.5 Om Reglermöte Är en konferens för de som är intresserade av reglerteknik, från teori till praktik. Innehåller inbjudna plenarföredrag och konferensbidrag i form av föredrag och posters. Ger möjlighet för företag att göra en produktutställning. Organiseras av avdelningen för systemteknik, institutionen för informationsteknologi vid Uppsala universitet, på uppdrag av Svenska IFAC-kommittén. IanslutningtillReglermöte 2012 kommer även följande att erbjudas: Utbildningsdag 12 juni sista anmälningsdag 21 maj. Administratörsträ 12 juni sista anmälningsdag 21 maj. Doktoranddag 12 juni sista anmälningsdag 21 maj. En workshop med titeln A life in System identification - A Tribute to Torsten kommer att hållas på eftermiddagen den 14 juni. 12

14 2 Program för Reglermöte Onsdag 13 juni :45-09:30: Registrering. Plats: Foajén utanför Siegbahnsalen, Ångströmslaboratoriet :30-09:45: Reglermöte 2012 öppnas. Ulf Danielsson, vicerektor vid Uppsala universitet, och Håkan Lanshammar, prefekt för institutionen för informationsteknologi, Uppsala universitet. Lokal: Siegbahnsalen : : Plenarföredrag. Vatten o energi - utmaningar för reglertekniker (172) Gustaf Olsson, IEA, Lunds Tekniska Högskola Ordförande: Bengt Carlsson, Uppsala universitet Lokal: Siegbahnsalen : : Poster-, produktutställning och ka e. Produktutställning: MathWorks: Studentlitteratur: 13

15 2. Program för Reglermöte 2012 Beckho : Adept Nordic: Posters: P1.1 Suboptimal Decentralized Controller Design for Chain Structures: Applications to Vehicle Formations, Assad Al Alam, Ather Gattami and Karl H. Johansson, KTH, (58). P1.2 The Impact of Heterogeneity and Order in Heavy Duty Vehicle Platooning Networks, Kuo-Yun Liang, Scania, Assad Alam och Ather Gattami, KTH, (59). P1.3 A Data-driven Method for Monitoring Systems that Operate Repetitively - Applications to Robust Wear Monitoring in an Industrial Robot Joint, Andre Carvalho Bittencourt, Kari Saarinen och Shiva Sander-Tavallaey, Linköpings universitet, ABB, (65). P1.4 Bayesian Methods for Estimating Tool Position of an Industrial Manipulator, Patrik Axelsson, Rickard Karlsson och Mikael Norrlöf, Linköpings universitet, (66). 14

16 2.1. Onsdag 13 juni P1.5 Fusion of Information from SAR and Optical Map Images for Aided Navigation, Zoran Sjanic och Fredrik Gustafsson, Linköpings universitet, (67). P1.6 An On-line Algorithm For Anomaly Detection in Trajectory Data, Olov Rosén och Alexander Medvedev, Uppsala universitet, (168). P1.7 On the Nuclear Norm Heuristic for a Hankel Matrix Recovery Problem, Liang Dai och Kristiaan Pelckmans, Uppsala University, (170). P1.8 System identification approach to the modeling of an LC disc refiner process chain, Patrick Höhn och Wolfgang Birk, Luleå tekniska universitet, (143). P1.9 Low rank matrix reconstruction in system identification, Martin Sundin och Magnus Jansson, Signalbehandling KTH, (163). P1.10 Robust Inference of Gene Regulatory Networks, Torbjörn E. M. Nordling och Elling W. Jacobsen, KTH, (158). P1.11 Pedestrian Motion Classification via Body-Mounted Inertial Measurement Unit, Ghazaleh Panahandeh, Nasser Mohammadiha, Arne Leijon, och Peter Händel, KTH, (130). P1.12 Using two-axis magnetometer for classification of vehicle heading direction, Niklas Wahlström, Roland Hostettler, Fredrik Gustafsson och Wolfgang Birk, Linköpings universitet och LTU, (132). P1.13 Adaptive experiment design for ARMAX systems, Lirong Huang, Håkan Hjalmarsson och Laszlo Gerencsér, KTH, (104). P1.14 Robust Optimal Input Design, Christian Larsson, Egon Geerardyn och Johan Schoukens, KTH, (99). P1.15 Parameterized Model Order Reduction Using Extended Balanced Truncation, Henrik Sandberg, KTH, (95). P1.16 Validation and identification of a longitudinal driver model, Malin Sundbom, Chalmers, (88). P1.17 Non-parametric identification of Generalized Prandtl-Ishlinskii models, Marcus Hedegärd och Torsten Wik, Chalmers, (90). P1.18 Model Reduction using a Frequency-Limited H2-Cost, Daniel Petersson och Johan Löfberg, Linköpings universitet, (82). 15

17 2. Program för Reglermöte 2012 P1.19 Fault Detection Based on Set Membership Identification for Three Phase Induction Motors, Mohammed Obaid Mustafa, George Nikolakopoulos och Thomas Gustafsson, Luleå tekniska universitet, (73). P1.20 Karakteristikövervakning för reglerventiler - statistisk teori och praktik, Krister Forsman, Perstorp AB, (155). P1.21 Calibration of a magnetometer in combination with inertial sensors,manon Kok, Jeroen D. Hol, Thomas B. Schön, Fredrik Gustafsson och Henk Luinge, Linköpings universitet, (128). P1.22 Distributed Real-time Fault Detection and Isolation For Cooperative Multi-agent Systems, Meng Guo, Dimos V. Dimarogonas och Karl Henrik Johansson, KTH, (129) P1.23 Analysing faults in automated road vehicles - A reachability analysis, Josef Nilsson SP Technical Research Institute of Sweden, Paolo Falcone Chalmers University of Technology, (127). P1.24 Distributed Fault Detection and Isolation with Imprecise Network Models, Iman Shames, André M. H. Teixeira, Henrik Sandberg, Karl H. Johansson, KTH, (114). P1.25 Quantitative Fault Diagnosability Performance of Linear Dynamic Descriptor Models, Daniel Eriksson, Mattias Krysander och Erik Frisk, Linköpings universitet, (96). P1.26 Reachability analysis of Cooperative Adaptive Cruise Controller, Roozbeh Kianfar, Paolo Falcone och Jonas Fredriksson, Chalmers, (108). P1.27 Extended Kalman Filter for Vehicle Tracking using Road Surface Vibration Measurements, Roland Hostettler, Wolfgang Birk och Magnus Lundberg Nordenvaad, Luleå tekniska universitet och Uppsala universitet, (110). P1.28 On Coalition Formation for Coordinated Control, Daria Madjidian, Lunds universitet, (112). P1.29 Model Predictive Control of a Tricopter, K-J. Barsk, N. Wahlström och D. Axehill, Linköpings universitet, (124). 16

18 2.1. Onsdag 13 juni P1.30 Advanced control of a remotely operated underwater vehicle, Jacob Bernhard, Patrik Johansson, Magnus Carlsson, Tohid Ardeshiri och Daniel Axehill, Linköpings universitet, (125) :30-12:30: Session 1.1: Industriell styrning och automation Ordförande: Anders Ahlén, Uppsala universitet Lokal: Siegbahnsalen Automation och reglerteknik i containerterminaler, Jonas öhr, ABB Crane Systems, (93) Value of MPC applied to thermal power plants, Katarina Boman och Jonas Funkquist, Vattenfall Research and Development, (83) Industry Best Practices for Adopting Model-Based Design for Control Applications, Fredrik Håbring, MathWorks, (77) :30-12:30: Session 1.2: Skor, flyttfåglar och kayaking Ordförande: Magnus Lundberg-Nordenvaad Lokal: Häggsalen Foot-mounted INS for Everybody - An Open-source Embedded Implementation, John-Olof Nilsson, Isaac Skog, Peter Händel, och K.V.S. Hari, KTH, (148) A Voyage to Africa by Mr Swift, Niklas Wahlström and, Fredrik Gustafsson Susanne åkesson, Linköpings universitet och Lunds universitet, (138) Multisensor tracking of a kayak paddle, Kjartan Halvorsen, Dennis Sturm, Khurram Yousaf, KTH/Uppsala universitet, (164) :30-13:30 Lunch Restaurang Rullan :30-15:10: Session 2.1: Distribuerade styrsystem. Ordförande: Kristiaan Pelckmans Lokal: Siegbahnsalen Distributed Cooperative Object Attitude Manipulation with Collision Avoidance Johan Markdahl, Yiannis Karayiannidis, Xiaoming Hu, and Danica Kragic, KTH, (162). 17

19 2. Program för Reglermöte Distributed Integral Action: Stability Analysis and Frequency Control of Power Systems, Martin Andreasson, Henrik Sandberg, Dimos V. Dimarogonas and Karl H. Johansson, KTH, (87) Decentralized LQG Control of Systems with a Broadcast Architecture, Laurent Lessard, Lunds universitet, (115) Distributed LQG with Delayed Information Sharing, Hamid Reza Feyzmahdavian, Ather Gattami and Mikael Johansson, KTH, (137) Distributed Robust Stability Analysis of Interconnected Uncertain Systems, Martin S. Andersen, Anders Hansson, Sina K. Pakazad, och Anders Rantzer, LTH, (154) :30-15:10: Session 2.2: Systemidentifiering. Ordförande: Torsten Söderström, Uppsala universitet Lokal: Häggsalen On model order determination for errors-in-variables estimation, Torsten Söderström, Uppsala University och Liuping Wang, RMIT University, Melbourne, Australia, (51) Non-parametric Frequency Function Estimation using Transient Impulse Response Modelling, Per Hägg, Håkan Hjalmarsson, KTH, (149) Data miningför processidentifiering, Daniel Peretzki, Alf Isaksson, André Carvalho Bittencourt, Linköpings universitet, Krister Forsman, Perstorp AB (156) Subspace System Identification via Weighted Nuclear Norm Optimization, Anders Hansson, Linköpings universitet, (54) Hierarchical Bayesian approaches for robust inference in ARX models, Johan Dahlin, Fredrik Lindsten, Thomas B. Schön och Adrian Wills, Linköping University, (69) :30-15:10: Session 2.3: Regulatordesign. Ordförande: Bengt Carlsson Lokal: Polhemsalen 18

20 2.1. Onsdag 13 juni Design of Optimal Low-Order Feedforward Controllers for Disturbance Rejection, Martin Hastoch Tore Hägglund, Lund University, (70) Averaging Level Control in the Presence of Frequent Flow Upsets, Peter Rosander, Alf J. Isaksson, Johan Löfberg och Krister Forsman, Linköpings universitet, (120) Robust exact linearization using feedforward and simple feedback control, Ylva Jung och Martin Enqvist, Linköpings universitet (161) Extremum seeking control of the CANON process - existence of sub-optimal stationary solutions, Olle Trollberg, Elling W. Jacobsen, KTH, (78) An E cient Approach to Suboptimal Explicit Hybrid MPC, Daniel Axehill, T. Besselmann, D.M. Raimondo och M. Morari (122) :10-16:10: Poster-, produktutställning och ka e. Produktutställning: MathWorks: Studentlitteratur: Beckho : Adept Nordic: 19

21 2. Program för Reglermöte 2012 Posters: P2.1 Structured model reduction of power systems, Christopher Sturk, Luigi Vanfretti, Federico Milano, and Henrik Sandberg (KTH), (55). P2.2 Modeling and simulating energy conversion processes using modelica, Elena Tomas-Aparicio, Eva Nordlander, Erik Dahlquist, Mälardalen University, (56). P2.3 Real-time scheduling in lte for smart grids, Yuzhe Xu, Carlo Fischione, KTH, (72). P2.4 Pulp digester model for MPC benchmarking, Per Erik Modén, Michael Lundh, ABB AB, Corporate research, (133). P2.5 Distributed Detection and Isolation of Topology Attacks in Power Networks James Weimer, KTH, Soummya Kar, Carnegie Mellon University, Karl Henrik Johansson, KTH (113). P2.6 Component Sizing of a PHEV using convex optimization, Mitra Pourabdollah (60). P2.7 On the use of backward simulation in particle Markov chain Monte Carlo methods, Fredrik Lindsten and Thomas B. Schön, Linköpings universitet, (62). P2.8 On Extended Target Tracking Using PHD Filters, Karl Granström, Christian Lundquist, Fredrik Gustafsson, Umut Orguner, Linköpings universitet, (105). 20

22 2.1. Onsdag 13 juni P2.9 Radar SLAM using Visual Features, Jonas Callmer, David Törnqvist, Fredrik Gustafsson, Henrik Svensson, Pelle Carlbom, Linköpings universitet, (119). P2.10 On Mixture Reduction for Multiple Target Tracking, Tohid Ardeshiri, Umut Orguner, Christian Lundquist, Thomas B. Schön, Linköpings universitet, (144). P2.11 Online EM Algorithm for Jump Markov Systems, Carsten Fritsche, Emre özkan, and Fredrik Gustafsson, Linköpings universitet, (147). P2.12 A Metric for Opportunistic Routing in Duty Cycled Wireless Sensor Networks Euhanna Ghadimi, Olaf Landsiedel, Pablo Soldati and Mikael Johansson, KTH (68). P2.13 Interference and Link Dynamics in Wireless Sensor Networks, Antonio Gonga, Olaf Landsiedel, Pablo Soldati, and Mikael Johansson, KTH, (91). P2.14 Event-triggered PI control: Setpoint tracking and saturating actuators, D. Lehmann, G. A. Kiener, K. H. Johansson. KTH, (117). P2.15 Delay distribution analysis of wireless personal area networks, P. Di Marco, P. Park, C. Fischione, K.H. Johansson, KTH, (118). P2.16 Robust Routing for Capacitated Dynamical Networks, Ketan Savla Giacomo Como, (135). P2.17 Energy optimal caching and network topology control for content distribution networks, Mikael Lindberg, Lunds universitet, (131). P2.18 Supervisory Control Design for Networked Systems with Time-Varying Communication Delays, Burak Demirel, Corentin Bria, Mikael Johansson, KTH, (151). P2.19 Distributed Mobility and Power Control for Noncooperative Robotic Ad Hoc and Sensor Networks, Milos S. Stankovic and Karl Henrik Johansson, KTH, (152). P2.20 H 1 Observer Design for Uncertain Discrete-Time Nonlinear Delay Systems: LMI Optimization Approach, Saleh S. Delshad, Thomas Gustafsson, and Andreas Johansson, Luleå University of Technology, (123). 21

23 2. Program för Reglermöte 2012 P2.21 Cancellation of Unknown Harmonic Disturbance for Nonlinear System with Input Delay, S. Aranovskiy, Umeå universitet, A. Pyrkin, A.Bobtsov, (52). P2.22 Using Optimization for a State-Variable Filter Approach, S. Aranovskiy, Umeå universitet, (53). P2.23 Non-periodic sampling schemes for control applications, Tommy Norgren, Jonathan Styrud, Alf Isaksson, Johan åkerberg, ABB AB, Corporate Research, (139). P2.24 Analytic Parameterization of the Stabilizing Controllers for the Moore-Greitzer Compressor Model, Alina Rubanova, Rolf Johansson, Anders Robertsson, and Anton S. Shiriaev, Lunds universitet, (76). P2.25 Reference Tracking MPC using Terminal Set Scaling, Daniel Simon, Johan Löfberg och Torkel Glad, Linköpings universitet, (80). P2.26 On the decentralized H2 optimal control of bilateral teleoperation systems with time delays, Maxim Kristalny and Jang Ho Cho, Lunds universitet, (92). P2.27 Stability Analysis of Multiple State-based Schedulers with CSMA, Chithrupa Ramesh, Henrik Sandberg and Karl Henrik Johansson, KTH, (106). P2.28 Self-Triggered Model Predictive Control for Network Scheduling and Control Erik Henriksson, Daniel E. Quevedo, Henrik Sandberg, Karl Henrik Johansson, KTH, (126). P2.29 Cooling design for hot rolling processes using multiobjective optimization Johan Sjöberg, Simon Lindkvist, Jonas Linder, Anders Daneryd, ABB och Linköpings universitet, (145) : : Plenarföredrag Challenges in control and estimation for Managed Pressure Driling (175) Glenn-Ole Kaasa, Statoil R&D Ordförande: Alexander Medvedev, Uppsala universitet Lokal: Siegbahnsalen :00-...: Middag på Norrlands nation 22

24 2.2. Torsdag 14 juni 2.2 Torsdag 14 juni : : Plenarföredrag. Följning av markmål (176) Egils Sviestins, Security and Defence Solutions, Saab AB Ordförande: Håkan Lanshammar, Uppsala universitet Lokal: Siegbahnsalen : : Poster-, produktutställning och ka e. Produktutställning: MathWorks: Studentlitteratur: Beckho : Adept Nordic: 23

25 2. Program för Reglermöte 2012 Posters: P3.1 Measurement of enzyme and microbial activity on-line for improved process control, Krustok I., Odlare M., Dahlquist E., Mälardalens högskola, (57). P3.2 Initialization of the Kalman Filter without Assumptions on the Initial State Magnus Linderoth, Kristian Soltesz, Anders Robertsson, and Rolf Johansson, Lunds universitet (61). P3.3 On the Value of Model Information in Decentralized Control Design, Farhad Farokhi, Cedric Langbort, and Karl H. Johansson, KTH, (71). P3.4 Switching Model Predictive Control for an Articulated Vehicle, Thaker Nayl, George Nikolakopoulos and Thomas Gustafsson, Luleå tekniska universitet, (74). P3.5 An ADMM Algorithm for Solving l1 Regularized MPC, Mariette Annergren, Anders Hansson, och Bo Wahlberg, Linköpings universitet och KTH (94). P3.6 Force Controlled Robotic Assembly without a Force Sensor, Andreas Stolt, Magnus Linderoth, Anders Robertsson, Rolf Johansson, Lunds universitet, (84). P3.7 Evaluating the Potential for Cell Balancing using a Cascaded Multi-Level Converter using Convex Optimization, Faisal Altaf, Lars Johannesson, Bo Egardt, Chalmers, (85). P3.8 An Exact Solution to the Power Networks Security Index Problem and its Generalized Min Cut Formulation, Julien Hendrickx, Karl Henrik Johansson, Raphael Jungers, Henrik Sandberg and Kin Cheong Sou, KTH, (97). P3.9 A Comparative Analysis of the Fast-Lipschitz Convergence Speed, Martin Jakobsson and Carlo Fischione, KTH, (98). P3.10 Opinion Consensus of Modified Hegselmann-Krause Models, Yuecheng Yang, Dimos V. Dimarogonas and Xiaoming Hu, KTH, (100). P3.11 On the Reduction of Gaussian inverse Wishart mixtures, Karl Granström, Umut Orguner, Linköpings universitet, (101). 24

26 2.2. Torsdag 14 juni P3.12 State of Charge Reference Trajectories for Plug-in HEVs using Convex Optimization, Viktor Larsson, Lars Johannesson and Bo Egardt, Chalmers, (102). P3.13 Evaluating the Potential for Cell Balancing using a Cascaded Multi-Level Converter using Convex Optimization, Faisal Altaf, Lars Johannesson, Bo Egardt, Chalmers, (103). P3.14 SVC Voltage Control with Feedforward, Carl-Fredrik Lindberg and Mats Molander ABB Corporate Research, (107). P3.15 Distributed Size Estimation of Dynamic Anonymous Networks, Håkan Terelius, Damiano Varagnolo and Karl Henrik Johansson, KTH, (109). P3.16 Systematic Modeling of Switched Electrical Networks, Magnus Karlsson, Torbjörn Holmberg, Anders Hultgren, Matz Lenells, Ericsson, Blekinge högskola, (111). P3.17 Nivåreglering i kärnkraftverk, Thomas Smed, Studsvik och Magnus Adolfsson, Forsmarks Kraftgrupp, (174). P3.18 Extending the area silenced by active noise control using multiple loudspeakers, Annea Barkefors, Simon Berthilsson and Mikael Sternad, Uppsala universitet, Signaler och System, (64). P3.19 Optimization of Hybrid Systems with Known Paths. Oskar Wigström and Bengt Lennartson, Chalmers, (140). P3.20 Graphical Programming Language Support for Service Oriented Architecture in Automation, Alfred Theorin, Lunds universitet, (121). P3.21 Distributed Algorithms for Formation of Balanced and Bistochastic Weighted Adjacency Matrices in Directed Graphs, Themistoklis Charalambous and Christoforos N. Hadjicostis, KTH, (116). P3.22 A MAP-based Estimator for Inverse Complex Covarience Matrices, Magnus Nordenvaad, Uppsala universitet, Lennart Svensson, Chalmers, (173). P3.23 Model based and empirical approaches to robust control structure selection based on the H2-norm. Miguel Castano Arranz, Wolfgang Birk, Luleå tekniska universitet, (146). 25

Joakim ÖDIK P år 1964 Övre raden från vänster: Nedre raden från vänster:

Joakim ÖDIK P år 1964 Övre raden från vänster: Nedre raden från vänster: Joakim ÖDIK P 49-50 år 1964 Övre raden från vänster: Lennart Adrian, Claes Lind, Jan Andersson, Roger Axelsson, Lennart Tobiasson, Torgny Tengvert, Björn Ullman trän. Nedre raden från vänster: Roger Andersson,

Läs mer

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson AO Bygg 0733-376547 Region Bygg Väst & Region Bostad Väst Sam Ekman Informatör AO Bygg 0733-373423 Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region

Läs mer

Klubbmästare H30 & H35 & H40 & H45

Klubbmästare H30 & H35 & H40 & H45 Klubbmästare Pojkar 1972 Per Eriksson 1973 Mikael Björin 1974 Mats Fungdal 1975 Mårten Runow 1976 Mats Fungdal 1977 Claes Nilsson 1978 Claes Nilsson 1979 Pontus Carminger 1980 Magnus Berglund 1981 Pontus

Läs mer

ALLSVENSKAN 50m. Division 1 A. Division Elitserien

ALLSVENSKAN 50m. Division 1 A. Division Elitserien ALLSVENSKAN 50m Tavelkontroll omgång 2 (Redovisas tillsammans med omgång 4) Div Veteran Elit I19/A9 1103 1108 Götlunda 1 Götlunda 3 1077 1075 Bromma-Solna 1 Götlunda 2 1098 1095 Div Liggande 1 C Uddevalla

Läs mer

Vimmerbyträffens VPSK 75 Års Jubileums Tävling

Vimmerbyträffens VPSK 75 Års Jubileums Tävling träffens Resultat Jubileumsstationen NR 9 Belönas med 1000 Kronor till 1 Peter Andersson SAAB PK 67 Poäng Resultat i A-vapen Klass 1 1 Christoffer Sjösten Växjö PK 6 9 7 7 8 11 2 7 57p 16 2 Lennart Andersson

Läs mer

den 3 juli 2015 Dialecten RESULTATLISTA Plac Namn Klubb Klass Till par Total Sär.

den 3 juli 2015 Dialecten RESULTATLISTA Plac Namn Klubb Klass Till par Total Sär. 1 Åkesson / Åkesson 1-klass -11 61 ÅKESSON, Runo Sjögärde Golfklubb 1-klass 76 ÅKESSON, Jesper Sjögärde Golfklubb 1-klass 62 2 Hansson / Fransson 1-klass -10 62 S9 HANSSON, Peter Forsgårdens 1-klass 59

Läs mer

Svenskars rekord i NHL

Svenskars rekord i NHL Svenskars rekord i NHL Uppdaterad: 2015-06-16 SLUTSPELET Flest matcher av en svensk i NHL-slutspelet Nicklas Lidström 263 Tomas Holmström 159 Bob Nystrom 157 Peter Forsberg 151 Tomas Sandström 139 Ulf

Läs mer

Sisjöfälten 2015 Mölndals Skytteförening Startlista

Sisjöfälten 2015 Mölndals Skytteförening Startlista Patrull 1 08:30 1 Rickard Alvén C 3 Mölndals Skytteförening 2 Dawid Kaleta C 3 Mölndals Skytteförening 3 Marie Björk C 3 Mölndals Skytteförening Peter Henriksson C 1 Mölndals Skytteförening Urban Waldenström

Läs mer

Resultatlista, ackumulerat - netto:

Resultatlista, ackumulerat - netto: Flickor 1 24-8-1 Antal pristagare: 4 1 Madeleine Yström ÖSTERHANINGE GK, 83 2 Johanna Lennberg SALEMS GK, 84 3 Sandra Sohlberg TROXHAMMAR GK, 4 Natalie Wille BRO-BÅLSTA GK, 88 5 Lina Elmsäter TROXHAMMAR

Läs mer

Herr Grand Master -75 Höger. Mats Ottosson - Skåne Armsport. Totte Lundgren - Vätternbrytarna Motala. Herr Grand Master -75 Vänster

Herr Grand Master -75 Höger. Mats Ottosson - Skåne Armsport. Totte Lundgren - Vätternbrytarna Motala. Herr Grand Master -75 Vänster Herr Grand Master -75 Höger Mats Ottosson - Skåne Armsport Totte Lundgren - Vätternbrytarna Motala Herr Grand Master -75 Vänster Mats Ottosson - Skåne Armsport Totte Lundgren - Vätternbrytarna Motala Herr

Läs mer

Totalsegrare per Klass - Alliansen 2013

Totalsegrare per Klass - Alliansen 2013 Totalsegrare per Klass - Alliansen 2013 Alliansen 1 Alliansen 2 Alliansen 3 Alliansen 4 Alliansen 5 Alliansen 6 C1 Michael Wehrend 1 1 2 2 3 3 6 Martin Ottosson 5 6 1 9 2 14 Elciel Leufvén 4 2 4 8 5 8

Läs mer

Officiell resultatlista Strängnäs AMS SAMS-cupen Folkrace 10 april 2010 Seniorer

Officiell resultatlista Strängnäs AMS SAMS-cupen Folkrace 10 april 2010 Seniorer SAMS-cupen Folkrace 0 april 00 Seniorer 7 8 9 0 7 8 9 0 Nr Namn/Bil Klubb/Anmälare Omg Omg Total Semi Tobias Hising MSK Hammaren Janne Rotko 7 Gustaf Jansson Anders Avelin MSK Hammaren Niklas Blidberg

Läs mer

BRATTLÖFS CUP 2009. Midvintersprinten Silverrundan Lokabacken TOTALT. Utbildning 2009-02-14 2009-05-21 2009-09-19

BRATTLÖFS CUP 2009. Midvintersprinten Silverrundan Lokabacken TOTALT. Utbildning 2009-02-14 2009-05-21 2009-09-19 BRATTLÖFS CUP 29 29-2-14 29-5-21 29-9-19 Utbildning Jesper Ödberg Jacob Jansson Pontus Sevius David Pettersson Emil Överström Martin Nilsson Andreas Pettersson Johan Wedin Falköpings MK Säffle MC Falköpings

Läs mer

Presentation av examensarbeten vid Institutionen för system- och rymdteknik den 3-4 juni 2013.

Presentation av examensarbeten vid Institutionen för system- och rymdteknik den 3-4 juni 2013. Presentation av examensarbeten vid Institutionen för system- och rymdteknik den 3-4 juni 2013. Plats: Campus Luleå Tid: Språk: 3 juni 09.00-09.50 A2014 A Study in Determining Complexity Jonas Brood Kåre

Läs mer

Brand-SM Terränglöpning i samband med Tjur Ruset 2012 Damer Resultat

Brand-SM Terränglöpning i samband med Tjur Ruset 2012 Damer Resultat Damer Resultat 1 Caroline EK Eskilstuna räddningstjänst 01:02:41 2 Vicki Jonsson Räddningstjänsten Ljungby 01:05:57 3 Marika Wagner Södertörns Brandförsvarsförbund 01:07:15 4 Emma Kilenstam Härnösands

Läs mer

ERS (Electrical Road System) Slide-in project within FFI program

ERS (Electrical Road System) Slide-in project within FFI program ERS (Electrical Road System) Slide-in project within FFI program FFI Fordonsstrategisk forskning och innovation What is slide-in? Slide-in, is a name that forsknings-, is used to innovations- explain,

Läs mer

Resultat Brommastafetten 2014

Resultat Brommastafetten 2014 Resultat Brommastafetten 2014 Lag Omg 1 Omg 2 Total 1 Bälgviken(Lag 1) 700 470 1170 Göran Åhlin 145 100 245 Elin Åhlin 142 94 236 Eva Åhlin 141 94 235 Marcus Åhlin 137 96 233 Niklas Halling 135 86 221

Läs mer

Jägarduvan. Plac. Startnr Namn Klubb/Ort Klass Res Sär

Jägarduvan. Plac. Startnr Namn Klubb/Ort Klass Res Sär Jägarduvan Plac. Startnr Namn Klubb/Ort Klass Res Sär 1 61 Valentina Tellné SJSK dam 19 2 162 Lisbeth Lööv Björkvik dam 18 4 134 Katarina Pakh Mariefred dam 8 3 2 Gith Elmwall Gnesta dam 8 5 88 Camilla

Läs mer

St nr Debutant Klubb Bil Anmälare Omg 1 Omg 2 Omg 3 St nr Juniorer Klubb Bil Anmälare Omg 1 Omg 2 Omg 3 Total Final / Plac

St nr Debutant Klubb Bil Anmälare Omg 1 Omg 2 Omg 3 St nr Juniorer Klubb Bil Anmälare Omg 1 Omg 2 Omg 3 Total Final / Plac St nr Debutant Klubb Bil Anmälare Omg 1 Omg 2 Omg 3 oo Sebastian Jansson Botkyrka Mk Saab Fullföljt Fullföljt Fullföljt St nr Juniorer Klubb Bil Anmälare Omg 1 Omg 2 Omg 3 Total Final / Plac 2 Marcus Svärd

Läs mer

RESULTATLISTA. den 1 juli 2015 Pro's Prize. Plac Namn Klubb Klass Till par Total Sär.

RESULTATLISTA. den 1 juli 2015 Pro's Prize. Plac Namn Klubb Klass Till par Total Sär. 1 Hagberg / Törnqvist 1-klass -7,8 64,2 HAGBERG, Ove Forsgårdens 1-klass TÖRNQVIST, Magnus Forsgårdens 1-klass 2 Andersson / Olsson 1-klass -7,2 64,8 ANDERSSON, Birgitta I Forsgårdens 1-klass OLSSON, Dennis

Läs mer

Kretsfält 5 Höganäs 2007-10-14 Arr. PSKF Magnus Stenbock

Kretsfält 5 Höganäs 2007-10-14 Arr. PSKF Magnus Stenbock Kretsfält 5 Höganäs 2007-10-14 Arr. PSKF Magnus Stenbock Preliminärt resultat Klass Plac Namn Klubbnamn Station Tot Poäng Särskj St med 1 2 3 4 5 6 7 8 A1 1 Sebastian Nilsson Lunds Pk 5 2 3 3 5 3 6 3 6

Läs mer

Linköpings Resultatbörsen 2002 2002-11-23 Orienteringsklubb

Linköpings Resultatbörsen 2002 2002-11-23 Orienteringsklubb Så är ännu en tävlingssäsong till ända och som brukligt är kommer här årets utgåva av Resultatbörsen från Tävlingskommittén. Då detta är mitt första år som ansvarig för dessa sammanställningar, hoppas

Läs mer

Order of Merit, OoM, Ställning efter deltävling 6, Kävlinge 6 juni. A-klass Sida 1

Order of Merit, OoM, Ställning efter deltävling 6, Kävlinge 6 juni. A-klass Sida 1 A-klass Sida 1 Elisabet Johansson Kävlinge Golfklubb 35 Michael Stjärnfeldt Lunds Akademiska Golfklubb 35 Markus Pregart Kävlinge Golfklubb 27 Björn Lindberg Kävlinge Golfklubb 25 Niklas Petersson Eslövs

Läs mer

3 87 Per-Johan Behrn Behrn Fastigheter Christian Behrn Behrn Fastigheter Michael Gustavsson Behrn Fastigheter Sören Larsson Behrn Fastigheter

3 87 Per-Johan Behrn Behrn Fastigheter Christian Behrn Behrn Fastigheter Michael Gustavsson Behrn Fastigheter Sören Larsson Behrn Fastigheter Business Match Open Placering Poäng: Förnamn: Efternamn: Klubb: 1 91 Magnus Hjalmarsson Ts Lokalvård Tommy Olsson Ts Lokalvård Jonas Björk Ts Lokalvård Fredrik Svensson Ts Lokalvård 2 88 Anders Nilsson

Läs mer

Resultat Kalmarträffen A

Resultat Kalmarträffen A Prel resultatlista Resultat Kalmarträffen A 2016-04-03 Resultat klass A1 1 Marcus Nygren Tingsryds Psk 75 12 Silver 2 Benny Lagerström Eksjö PK 61 2 3 Peter Sternersson SP Ljungby 57 3 4 Patrik Adolfsson

Läs mer

Vintercuppen 2016 deltävling

Vintercuppen 2016 deltävling C-Vapen Klass Vintercuppen 06 deltävling 06-0-06 Tomas Pekkala 44 47 45 46 49 46 77 Silver Rolf Strömberg 46 46 4 4 40 44 6 Brons Ronnie Larsson 40 44 45 7 46 46 58 4 Sjöberg Magnus 40 45 4 46 4 40 57

Läs mer

Brommastafetten (8)

Brommastafetten (8) Plac Lag Omg 1 Omg 2 Total 1 Söderala 705 468 1173 Helena Jansson 144 96 240 Stefan Burchardt 142 97 239 Örjan Bergström 140 92 232 Bengt Jansson 142 90 232 Lennart Sundh 137 93 230 2 Ununge (Lag 1) 701

Läs mer

Resultatkonferens inom Fordons- och trafiksäkerhet

Resultatkonferens inom Fordons- och trafiksäkerhet Resultatkonferens inom Fordons- och trafiksäkerhet Non Hit Car & Truck Volvo Personvagnar med flera projektparter presenterar de resultat som nåtts avseende: 360 vy för bilar Fusion av sensordata Kollisionsfria

Läs mer

IK Sisu:s 10 bästa lista Damer inomhus

IK Sisu:s 10 bästa lista Damer inomhus IK Sisu:s 10 bästa lista Damer inomhus 2*30 m 9.3 Marisel Björkman-73 1988 9.3 Sofia Nilsson-72 1988 9.3 Hanna Jonasson-79 1993 9.4 Emma Hansson-93 2007 9.5 Malin Johansson-90 2007 9.6 Emelie Andersson-83

Läs mer

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA Protokoll 1 (5) Lunds universitet. Mats Alaküla professor, fr o m 97

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA Protokoll 1 (5) Lunds universitet. Mats Alaküla professor, fr o m 97 LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA Protokoll 1 (5) Närvarande ledamöter: Georg Lindgren, ordförande Mats Alaküla, fr o m 97 Tobias Rydén Lars Samuelson Martin Stridh doktorand Björn Wittenmark Suppleant i ordinarie

Läs mer

Resultatkonferens 2015. Välkommen!

Resultatkonferens 2015. Välkommen! Resultatkonferens 2015 Välkommen! Lite kort information Säkerhet Quality Hotel Reception Lunch Stadshotellet Tallkotten Middag kl 18 Stadshotellet Tallkotten Utvärdering till Katarina 2000 Vintage Resultatkonferens

Läs mer

Division Elitserien Eskilstuna 1 Södertelge Kviberg Sjuhäradsbygden Skillingmark Vakant Eskilstuna 2 Figeholm

Division Elitserien Eskilstuna 1 Södertelge Kviberg Sjuhäradsbygden Skillingmark Vakant Eskilstuna 2 Figeholm Division Elitserien Eskilstuna 1 Södertelge 1694 1581 Kviberg Sjuhäradsbygden 1700 1699 Skillingmark Vakant 1691 0 Eskilstuna 2 Figeholm 1645 1612 Kviberg 3 3 0 0 5125 6 Eskilstuna 1 3 3 0 0 5070 6 Kviberg

Läs mer

Processimulering --- I teori och i praktik

Processimulering --- I teori och i praktik Processimulering --- I teori och i praktik Bernt Nilsson, LTH 1 Kursen Processimulering Avancerad kurs på 7,5 hp Jan-mars, årskurs 4 En av studenternas sista kurs (innan Xjobb) (15 hp oblig. projektering

Läs mer

Innovation och produktutveckling. Joakim Lilliesköld & Liv Gingnell

Innovation och produktutveckling. Joakim Lilliesköld & Liv Gingnell Innovation och produktutveckling Joakim Lilliesköld & Liv Gingnell KTH ROYAL INSTITUTE OF TECHNOLOGY Med innovation menar vi kunskap som omsätts till nya värden Turning traditional ways uppsida down Var

Läs mer

Maila norrcupen@gmail.com eller ring 070-3908521 /Petter Nilsson

Maila norrcupen@gmail.com eller ring 070-3908521 /Petter Nilsson Totalresultat Norrcupen 2013 Reviderad 2013-10-06 18:00 Tack för den här säsongen! Hoppats ni haft kul! Jag har inte hört något negativt angående årets regler/upplägg, betyder det att ni är nöjda eller

Läs mer

Götenerundan 09 Augusti 2008 Götene Motorklubb Sträckprotokoll

Götenerundan 09 Augusti 2008 Götene Motorklubb Sträckprotokoll Götenerundan 09 Augusti 2008 Götene Motorklubb Sträckprotokoll 10/8 2008 (Inom parentes: Platssiffra sträcka i klass,/totalt) Plats Startnr Förare/Kartläsare Ungdomsrally 1 2 Mattias Adielsson / Peter

Läs mer

Gren Namn Tid Ort Född Datum. 60 m inne 1 Ing-Marie Persson 11.87 Karlskrona 1945 05 mar

Gren Namn Tid Ort Född Datum. 60 m inne 1 Ing-Marie Persson 11.87 Karlskrona 1945 05 mar Gren Namn Tid Ort Född Datum 60 m inne 1 Ing-Marie Persson 11.87 Karlskrona 1945 05 mar 100 m ute 1 Mikael Rosenqvist 15.13 Linköping 1964 22 aug 100 m ute 2 Ghazi Putrus 15.59 Linköping 1957 22 aug 100

Läs mer

Allsvenska Elitserien 50m 2010 omgång 5

Allsvenska Elitserien 50m 2010 omgång 5 Division Elitserien Eskilstuna 1 Eskilstuna 2 1688 1640 Kviberg Skillingmark 0 0 Sjuhäradsbygden Södertelge 1689 1604 Figeholm 1601 0 Omgång 5 (Redovisas tillsammans med omgång 6) Eskilstuna 1 5 5 0 0

Läs mer

Ark1. Rally DM 2016 Övre Norra Bilsportförbundet. Tävlingar: 1 Umeå AK. Stärkesmarksrundan 1. Månstråket 4 Piteå MS. 3 Luleå MS

Ark1. Rally DM 2016 Övre Norra Bilsportförbundet. Tävlingar: 1 Umeå AK. Stärkesmarksrundan 1. Månstråket 4 Piteå MS. 3 Luleå MS Ark1 DM 4 WD 1 2 3 4 5 6 7 8 Totalt 1 J-O Renberg Jan Stenberg Piteå MS Mitsubishi 15 0 15 25 55 2 Michael Wikström Lennart Nilsson NMS Boden Ford Focus 13 20 33 2 Jonas Rönnlund Rickard Normark Lövångers

Läs mer

Tävling: Skinkan 2015, 11/22/2015

Tävling: Skinkan 2015, 11/22/2015 Tävling: Skinkan 2015, 11/22/2015 1A 1 Benny Lagerström Eksjö Skyttegille 55565566 43/20 26 B 2 Magnus Johansson Halmstad/Snöstorp PSF 56666454 42/22 28 B 3 Fredrik Petersson Jönköpings PSK 56465446 40/20

Läs mer

Resultatlista SM i Varpa 2014 Visby

Resultatlista SM i Varpa 2014 Visby Resultatlista SM i Varpa 2014 Lördag 5 Juli 2014 Pojkar Lagkula 2-manna Hablingbo IK 1 Rasmus Hermansson & Noel Käldare Hablingbo IK 2 Henning Niklasson & Oliver Wizen Hablingbo IK 3 Noah Nilsson & Caspian

Läs mer

Kö_Ny_Bryggpla. Båt nr2 erbjuds i mån av plat 2016-02-13. Ködatum M Nr Medlem Postort TelHem MobilNr Båttyp BåLgd BåBrd Djup Kommentar

Kö_Ny_Bryggpla. Båt nr2 erbjuds i mån av plat 2016-02-13. Ködatum M Nr Medlem Postort TelHem MobilNr Båttyp BåLgd BåBrd Djup Kommentar 2000-10-07 522 ANDERSSON ROGER OXELÖSUND 0155-37923 070-5367814 MOTORBÅT 9,6 3,6 1,2 Väntar 2004-01-29 764 LÖVKVIST JAN OXELÖSUND 0155-37557 0736-674860 SEGELBÅT I lag med svärfar 2004-09-04 789 RADBÄCK

Läs mer

Resultatlista Kretsfältskjutning 6. Stenbrottet Dalby

Resultatlista Kretsfältskjutning 6. Stenbrottet Dalby Resultatlista Kretsfältskjutning 6 Stenbrottet Dalby 2007-10-21 Kretsens Fältskytttemärke Vpg Guld Silver Brons A 46 43 37 B 48 - - C 47 43 39 R 47 44 44 1 Sebastian Nilsson Lunds Pk A1 37 27 6 2 Marcus

Läs mer

Tävling Skinkan 2015 Datum 2015-11-22

Tävling Skinkan 2015 Datum 2015-11-22 Tävling Skinkan 2015 Datum 2015-11-22 Klubb Namn Patrull Vapen Klass 05-319 Bors Antikskytteklubb Oscarsson, Per 14 (09:44) A 3A 15-005 Borås Pistolskyttar Damberg, Josefin 15 (09:52) C D2C Damberg, Josefin

Läs mer

Hål Datum Namn Klubb 2015 10 2015-10-12 Stellan Pihlemark Viksbergs GK 15 2015-07-04 James Lind Huvudstadens GK 7 2015-07-03 Ann-Christine Häggström

Hål Datum Namn Klubb 2015 10 2015-10-12 Stellan Pihlemark Viksbergs GK 15 2015-07-04 James Lind Huvudstadens GK 7 2015-07-03 Ann-Christine Häggström 2015 10 2015-10-12 Stellan Pihlemark Viksbergs GK 15 2015-07-04 James Lind Huvudstadens GK 7 2015-07-03 Ann-Christine Häggström Unipeg Golf 7 2015-06-23 Gunnar Andersson Viksbergs GK 15 2015-06-17 Marcus

Läs mer

NR UPPGIFTER VEM NÄR STATUS

NR UPPGIFTER VEM NÄR STATUS Security Link styrgruppsmöte TYP AV MÖTE Styrgruppsmöte #9 Security Link TID 2012-01-26 kl 9.30-14.00 PLATS DELTAGARE LiU, Systemet Fredrik Gustafsson, Staffan Rudner, Erik G. Larsson, Mats Eriksson, Henrik

Läs mer

Enstånk Mod -85. Heat 1 Heat 2 Heat 3. 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 2 Tomas Sjöström. 60 Johnny Olofsson 70 Mikael Karlsson

Enstånk Mod -85. Heat 1 Heat 2 Heat 3. 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 2 Tomas Sjöström. 60 Johnny Olofsson 70 Mikael Karlsson Enstånk Mod -85 Heat 1 Heat 2 Heat 3 9 Marino Carlsson 60 Johnny Olofsson 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 57 Pia Karlsson Fabjan 68 Anders Norell 2 Tomas Sjöström 63 Patrik Strandh 53 Kent Nordin

Läs mer

Österlenspelen. 11-12 december 2010 RESULTAT

Österlenspelen. 11-12 december 2010 RESULTAT Österlenspelen 11-12 december 2010 RESULTAT HERRSINGEL A 9 deltagare Korsavadshallen POOL A Linus Conrad, Carlskrona - Dennis Schön, Aura 20 10.15 21-17, 21-15 Dennis Schön, Aura - Karl Fredlund, Christianstad

Läs mer

den 22 maj 2016 Golfhäftet Trophy 2016 RESULTATLISTA Plac Namn Klubb SHCP Klass Till par Total Sär.

den 22 maj 2016 Golfhäftet Trophy 2016 RESULTATLISTA Plac Namn Klubb SHCP Klass Till par Total Sär. den maj Plac Namn Klubb Klass Till par Total Sär. 1 Sandberg / Mattsson SANDBERG, Jonatan Götaströms Golfklubb MATTSSON, Felix Götaströms Golfklubb Golfhäftet Trophy 2 Jansson / Trofast TROFAST, Niklas

Läs mer

Kalmar Skellefteå 62 69

Kalmar Skellefteå 62 69 SMTD 2005 Open Plats Spelare Klubb Totalpoäng Antal tävlande: Helsingborg Kalmar Skellefteå 62 69 Stockholm 64 75 1 Markus Källström Brunna, Stockholm 392,50 2 99,00 2 99,00 1 100,00 6,5 94,50 2 Jesper

Läs mer

Beijer Electronics AB 2000, MA00336A, 2000-12

Beijer Electronics AB 2000, MA00336A, 2000-12 Demonstration driver English Svenska Beijer Electronics AB 2000, MA00336A, 2000-12 Beijer Electronics AB reserves the right to change information in this manual without prior notice. All examples in this

Läs mer

Ställning efter Omgång 2

Ställning efter Omgång 2 Ställning efter Omgång 2 Seniorer Nr Namn/Bil Klubb/Anmälare Omg 1 Omg 2 Total Placeringssiffra 2 7 Tobias Hising MSK Hammaren Nissan Micra One Eight Racing 18 Christoffer Andersson Kolsva MS Opel Corsa

Läs mer

Ratingpärm. SS Allians December 15, 2009

Ratingpärm. SS Allians December 15, 2009 Ratingpärm SS Allians December 5, 009 Gert Svenson (8) 095 Gunnar Andersson Allsvenskan 085 5 33 0906 Börje Pettersson Allsvenskan 0 839 4 9 Ingemar Schütz (06) 0905 Leif Haraldsson Allsvenskan 900 08

Läs mer

PM BOWLING 2017 RESULTAT GRUPPSPEL DAMER

PM BOWLING 2017 RESULTAT GRUPPSPEL DAMER RESULTAT GRUPPSPEL DAMER Nr Namn Förening Resultat 1 Sofie Holmström Örebro 1122 2 Lisa Hellsten Uppsala 1098 3 Ann-Marie Engström Norrköping 1049 4 Carina Fredriksson Norrköping 1047 5 Maggan Sasse Göteborg

Läs mer

NYKÖPINGS BIS FRIIDROTT UTOMHUSSTATISTIK 2009

NYKÖPINGS BIS FRIIDROTT UTOMHUSSTATISTIK 2009 NYKÖPINGS BIS FRIIDROTT UTOMHUSSTATISTIK 2009 Män seniorer samt P19 och P17 100m 11.59 +0.9 Hector Falk -93 Stockholm/S 1.8 1155-08 11.97 +1.2 Oscar Hinrichsen -91 Visby 15.6 1177-08 12.06 +0.9 Karl Schenström

Läs mer

RESULTLISTA FRÅN ROSLAGSTRÄFFEN 2006-02-12 Plats: Söderbykarl Arrangör: Norrtälje skyttekrets

RESULTLISTA FRÅN ROSLAGSTRÄFFEN 2006-02-12 Plats: Söderbykarl Arrangör: Norrtälje skyttekrets RESULTLISTA FRÅN ROSLAGSTRÄFFEN 2006-02-12 Plats: Söderbykarl Arrangör: Norrtälje skyttekrets GF Elit 1 Olle Gabrielsson Rommehed Skf (W) 6 6 6 6 6 6 6 42 26 2 Bo Wiqvist Rommehed Skf (W) 6 6 6 6 6 6 6

Läs mer

SWEDISH CORRESPONDENTS and PRESS OFFICERS IN THE U.S.

SWEDISH CORRESPONDENTS and PRESS OFFICERS IN THE U.S. SWEDISH CORRESPONDENTS and PRESS OFFICERS IN THE U.S. March 2012 rev. Also available online at: swedenabroad.com/washington For corrections and changes, please contact: Larilyn André Embassy of Sweden

Läs mer

Vinnarna till sittplatsbiljetter - Kulijuli Special Fjärrvärme 50 år

Vinnarna till sittplatsbiljetter - Kulijuli Special Fjärrvärme 50 år Vinnarna till sittplatsbiljetter - Kulijuli Special Fjärrvärme 50 år Namn Abrahamsson Hans 29057 Abrahamsson Lars 31134 Agerström Bengt 97273 Ahlberg Lars-Erik 85078 Ahlström Björn 42992 Ahrens Kristina

Läs mer

Äldre damjuniorer: 1. SFK Trekroken 1026 gram 2 tävlande 2 avanmälda

Äldre damjuniorer: 1. SFK Trekroken 1026 gram 2 tävlande 2 avanmälda Resultatslista DM i Mete 4 juni 2006, Mariebergsviken, Karlstad. Arrangör Skoghall SFK LAG Äldre damjuniorer: 1. SFK Trekroken 1026 gram 2 tävlande 2 avanmälda Damseniorer: 1. SFK Wasa 2308 gram 4 tävlande

Läs mer

Resultat E Omg 2 Resultat V Omg 2

Resultat E Omg 2 Resultat V Omg 2 Resultat Final 1 Sture Tibblin Central skf (A) 50 48 48 45 191 49 45 48 44 186 377 45 42 87 2 Ingemar Karlsson Garphytte (T) 46 48 50 45 189 49 46 50 39 184 373 45 44 89 3 Erik Gothilander Sala Skg (U)

Läs mer

Namnet på kontaktpersonen kan förekomma 5 gånger och det innebär att laget består av 5 personer, 2 gånger då består laget av 2 personer osv

Namnet på kontaktpersonen kan förekomma 5 gånger och det innebär att laget består av 5 personer, 2 gånger då består laget av 2 personer osv Tåssåsen Namnet på kontaktpersonen kan förekomma 5 gånger och det innebär att laget består av 5 personer, 2 gånger då består laget av 2 personer osv Resultat av lottningen namn1 1 Lena Svedevall 2 Lars

Läs mer

Resultatlista F Lönsboda

Resultatlista F Lönsboda Resultatlista F 5 140323 Lönsboda (Preliminär) Resultat i A 1 1 Rikard Stålring Hammenhög 35/25 9 2 Rickard Bäck Kristianstad 31/22 4 3 Anneli Skagerberg Ramsjö 30/20 10 4 Mikael Sällström Klippan 29/22

Läs mer

Ark1. Rally DM 2017 Övre Norra Bilsportförbundet

Ark1. Rally DM 2017 Övre Norra Bilsportförbundet Rally DM 2017 Övre Norra Bilsportförbundet Ark1 DM 4 WD 1 2 3 4 5 6 7 8 Totalt 1 Markku Kärkkäinen Urban Lindgren Vännäs MK Toyota Celica 17 17 2 J-O Renberg Jan Stenberg Piteå MS Mitsubishi 15 0 15 2

Läs mer

Ark1. Rally DM 2016 Övre Norra Bilsportförbundet

Ark1. Rally DM 2016 Övre Norra Bilsportförbundet DM 4 WD 1 2 3 4 5 6 7 8 Totalt 1 Marcus Nilsson Lars Nilsson Vännäs MK Mitsubishi 15 15 1 J-O Renberg Jan Stenberg Piteå MS Mitsubishi 15 15 1 Kenneth Andersson Inger Lundberg Piteå MS Subaru 15 15 4 B-O

Läs mer

Welcome Hotell Skyttestafett 2007-08-18

Welcome Hotell Skyttestafett 2007-08-18 SLUTRESULTAT Lagtävling Stafetten Plac Lag Omg 1 Omg 2 Total 1 Mönsterås 706 452 1158 Per Claesson 142 92 234 Roger Hansson 143 91 234 Clas Bernhardsson 144 89 233 Danne Lundquist 139 91 230 Jennie Lundquist

Läs mer

Bilfälten

Bilfälten Resultat i A-vapen Klass 1 1 Fredrik Bergström Härnösands PSK 6/3 4/2 2/2 6/3 6/5 3/3 6/2 6/1 39/21 6 Brons 2 Markus Lindström Umeå PK 6/1 4/1 4/3 5/3 4/3 5/3 2/1 4/1 34/16 3 3 Christer Gustavsson Kramfors

Läs mer

Tävling Kretsfält 4 - KrM C Datum

Tävling Kretsfält 4 - KrM C Datum Tävling Kretsfält 4 - KrM C Datum 2013-06-16 Klubb Namn Patrull Vapen Klass 01-307 Atlas Copco PSK Forsman, Alexandra 7 (09:30) C D1C Forsman, Alexandra 16 (11:00) R 1R Johansson, Kurt 7 (09:30) C VÄC

Läs mer

FOI MEMO. Jonas Hallberg FOI Memo 5253

FOI MEMO. Jonas Hallberg FOI Memo 5253 Projekt/Project Security culture and information technology Projektnummer/Project no Kund/Customer B34103 MSB Sidnr/Page no 1 (5) Handläggare/Our reference Datum/Date Jonas Hallberg 2015-01-21 FOI Memo

Läs mer

den 6 juli 2016 Pro s Prize RESULTATLISTA Plac Namn Klubb SHCP Klass Till par Total Sär.

den 6 juli 2016 Pro s Prize RESULTATLISTA Plac Namn Klubb SHCP Klass Till par Total Sär. 1 Hansson / Hansson 19 1 klass -8 64 HANSSON, Mattias Forsgårdens Golfklubb 1 klass HANSSON, Axel Forsgårdens Golfklubb 1 klass 2 Stahl / Hegge 13 1 klass -6 66 HEGGE, Gunnar Forsgårdens Golfklubb 1 klass

Läs mer

Roslagsmästerskap stafett, Startlista

Roslagsmästerskap stafett, Startlista Sida 1 av 10 Roslagsmästerskap stafett, Startlista D12 4 anmälda 18:00:00 61 Vakant Lag 1 62 Vakant Lag 2 63 OK Linné 1 Sandra Boström 234884 2A Agnes Jonsson 209645 2B Erika Jonsson 243594 3 Maria Jansson

Läs mer

Resultatlista, enskild rond - netto: Möre Golfklubb Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn:

Resultatlista, enskild rond - netto: Möre Golfklubb Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn: Klass Placering Resultatlista, enskild rond - netto Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn Rond 1 Spel.kat. Spelform Scramble, Slagtävling Klubb CBA S-HCP Datum 2014-08-24 Resultat Särskiljning 1

Läs mer

Saab Aktiv Mästerskap i Golf 2013 på Linköpings GK. Open Herrar

Saab Aktiv Mästerskap i Golf 2013 på Linköpings GK. Open Herrar 203 på Linköpings GK. Open Herrar Plac Efternamn Förnamn Förening SHC Resultat Dahl Håkan 0 77 2 Carlson Johan 0 77 3 Qvarnlöf John 0 78 4 Eriksson Fredrik 0 79 5 Uhlan Anders 0 8 T6 Ringh Peter 0 82 T6

Läs mer

den 19 april 2015 Solresor Invitational 2015 RESULTATLISTA Plac Namn Klubb Golf-ID HCP SHCP Till par Total

den 19 april 2015 Solresor Invitational 2015 RESULTATLISTA Plac Namn Klubb Golf-ID HCP SHCP Till par Total 1 Le / Christiansson 24,9 7,3-11,3 58,7 CHRISTIANSSON, Kim Malmö City Golfklubb 890803-007 3,8 LE, Chi Thu Bryttsätter Golfklubb 680204-033 21,1 2 Svensson / Milesson 10,7 3,3-8,3 61,7 SVENSSON, Anders

Läs mer

7 Johan Ljungren Lilla Beddinge 19/ Rolf Friberg M Stenbock 19/ Peter Bengtsson Malmö Pk 47/39 63 HP S

7 Johan Ljungren Lilla Beddinge 19/ Rolf Friberg M Stenbock 19/ Peter Bengtsson Malmö Pk 47/39 63 HP S Resultat i A-vapen Klass 1 HP S med 1 Peter Ardemalm Kullens Pk 46/36 76 HP S 2 Magnus Hansson Kullens Pk 43/34 65 HP B 3 Richard Hansson Pk Elbogen 38/33 52 HP 4 Jimmy Carlsen Torna Hällestads Pk 34/28

Läs mer

Representation Kulladals BS Spelare A lag Reservlag Övriga Totalt A 09/10 F1 09/10 F2 09/10 C 09/10 1 Sternros Mats

Representation Kulladals BS Spelare A lag Reservlag Övriga Totalt A 09/10 F1 09/10 F2 09/10 C 09/10 1 Sternros Mats 1 Sternros Mats 503 343 158 1004 4 1 2 Lunderquist Mats 640 166 122 928 6 3 Andersson Lars Inge 452 275 170 897 4 Hermodsson Paul 238 418 86 742 2 4 5 Wendt Anders 530 16 87 633 6 Hansson Bo 72 397 57

Läs mer

Support Manual HoistLocatel Electronic Locks

Support Manual HoistLocatel Electronic Locks Support Manual HoistLocatel Electronic Locks 1. S70, Create a Terminating Card for Cards Terminating Card 2. Select the card you want to block, look among Card No. Then click on the single arrow pointing

Läs mer

Pristagare den 15/5 2012 Poängbogey Södra Banan Antal startande: 94 + 3

Pristagare den 15/5 2012 Poängbogey Södra Banan Antal startande: 94 + 3 K O R V E N 1 Pristagare den 15/5 2012 Poängbogey Södra Banan Antal startande: 94 + 3 1 Johansson, Sven- Arne 6 38 BE Chark - Medvurst 25 2 Gezelius, Gert 15 38 Datahalland - Ett Dussin Bollar * 22 3 Carlsson,

Läs mer

Resultat i R-vapen Vet Y Stand M Resultat i A-vapen Klass 2

Resultat i R-vapen Vet Y Stand M Resultat i A-vapen Klass 2 Resultat i R-vapen Vet Y Stand M 1 Sören Wahlberg FOK Borås 47/34 91 S 2 Per Modin Torna Hällestad 47/33 108 S 3 Peter Hjortstam Alingsås Ksf 46/33 85 B 4 Kent Magnusson Kungsbacka Wiske Pk 43/28 105 5

Läs mer

Vännäs Motorklubb - Laitis 2-dagars 2016

Vännäs Motorklubb - Laitis 2-dagars 2016 Kvalresultat debutanter Sida Utskriven 206-06-0 2:0:0 Startnr Förare Kvalomgång Kvalomgång 2 Kvalomgång 3 Kvalomgång 33 Alexandra Karlsson - 7 - - 2 Anton Lind - 5 - - 2 Kvalresultat juniorer Sida 2 Utskriven

Läs mer

RESULTATLISTA KRETSENS HEMMABANETÄVLING

RESULTATLISTA KRETSENS HEMMABANETÄVLING RESULTATLISTA KRETSENS HEMMABANETÄVLING Vid protokollet: Mikael Fält Kontrollerad: Barbro Arvidsson 2016 Klass Namn Förening Serie Totalt Std Pris 1 2 3 4 5 6 7 peng A1 1 Fredrik Lundberg Klippans PK 42

Läs mer

C-Vapen Klass Vintercuppen Poäng. ã Sol Grovskyttarna (Resultat cup kort) 17:11:

C-Vapen Klass Vintercuppen Poäng. ã Sol Grovskyttarna (Resultat cup kort) 17:11: C-Vapen Klass Vintercuppen 009 Bo Löfroth 795 Per Sundén 795 Robert Wikström 760 Jens Jarblad 7 5 Greger Berglin 7 6 Andreas Lampa 7 7 Dariusz Rymnszka 7 8 Mattias Nordsvan 70 9 Kenneth Johansson 696 0

Läs mer

den 10 maj 2015 Hjärnslaget LEADERBOARD ABC Plac Namn Klubb Golf-ID HCP SHCP Till par Total Sär. 49, Burlöv Golfklubb ERIKSSON, Christer

den 10 maj 2015 Hjärnslaget LEADERBOARD ABC Plac Namn Klubb Golf-ID HCP SHCP Till par Total Sär. 49, Burlöv Golfklubb ERIKSSON, Christer 1 Eriksson / Eriksson / Olsson / Anderlind - Malmö 49,1-10 132 Burlöv ERIKSSON, Christer 600320-004 15,7 27 ERIKSSON, Rickard Vasatorps 600320-003 9,3 38 OLSSON, Magnus Vasatorps 660930-002 8,0 69 ANDERLIND,

Läs mer

Sannaosta Resultat. Karlstad den 5 December Claes-Håkan Carlsson Tävlingsledare I2 SKF. Slutligt resultat

Sannaosta Resultat. Karlstad den 5 December Claes-Håkan Carlsson Tävlingsledare I2 SKF. Slutligt resultat Sannaosta 2016 Slutligt resultat Resultat Karlstad den 5 December 2016 Claes-Håkan Carlsson Tävlingsledare I2 SKF Fördelning starter Grupp Klass Standardmedaljer Summa 1 2 3 Silver Brons A 12 22 23 57

Läs mer

M 19 1 Simon Hjortmark.-00 Tjalve Emil Franzén -95 Östansjö SK

M 19 1 Simon Hjortmark.-00 Tjalve Emil Franzén -95 Östansjö SK Resultatlista Lucialoppet 13/12 2014 Arrangör Östansjö SK och Vretstorps IF Tävlingsledare Kent Johansson och Per Börjesson Mulet, svag vind, +2 grader M 19 1 Simon Hjortmark.-00 Tjalve 0.39.53 2 Emil

Läs mer

Welcome Hotell. Skyttestafett. Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf

Welcome Hotell. Skyttestafett. Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf Welcome Hotell Skyttestafett 2002 Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf 1 Ale Skf 723 469 1192 11 Moälven-MoDo 703 450 1153 Mikael Fors 147 97 244 Petter Eriksson 145 96 241 Håkan Sundström 144 96 240

Läs mer

Inbyggda System. med start 2011. Inbyggda System, 2010-10-26

Inbyggda System. med start 2011. Inbyggda System, 2010-10-26 Inbyggda System Ny Master inriktning på KTH med start 2011 1 Inbyggda System en revolution! Den stora majoriteten (98%) av alla processorer i världen finns gömda inuti Inbygga System* > 4 miljarder inbyggda

Läs mer

RESULTAT. Saabiaden i Badminton den 5 oktober 2013.

RESULTAT. Saabiaden i Badminton den 5 oktober 2013. RESULTAT Saabiaden i Badminton den 5 oktober 2013. Herrar singel 1. Mikael Nord Bofors Fritid 2. Peter Nilsson KORPEN Saab 3. Olof Carlsson KORPEN Saab 4. Anders Nylén Bofors Fritid 5. Bruno Sandberg Bofors

Läs mer

Svenska Mästare 1978-2013 Mästare under studietiden Till och med avgångsåret

Svenska Mästare 1978-2013 Mästare under studietiden Till och med avgångsåret Svenska Mästare 1978-2013 Mästare under studietiden Till och med avgångsåret 1978 Inomhus SM, ungdom Jari Lepistö SM, ungdom Peter Reissmüller 400 Pia Engström 100 Jill McCabe 800,1500 SM, ungdom Marie

Läs mer

Efter omgång 3. Datum

Efter omgång 3. Datum 0 1 306 Thomas Gurell 14535 0 2 68 Christer Karlsson 13598 0 3 161 Kjell Johansson 13404 0 4 316 Tomas Heghammar 13248 0 5 173 Kjell Persson 13234 0 6 1 Agneta Persson 13208 0 7 239 Mathias Ernest 13043

Läs mer

Efter omgång 5. Datum

Efter omgång 5. Datum 0 1 161 Kjell Johansson 16559 0 2 306 Thomas Gurell 16016 0 3 68 Christer Karlsson 15149 0 4 316 Tomas Heghammar 14753 0 5 239 Mathias Ernest 14657 0 6 71 Christer Karlsson 14238 0 7 1 Agneta Persson 14220

Läs mer

Saab Aktiv Mästerskap i Golf 2014-09-01 på Västerås GK. Open Herrar

Saab Aktiv Mästerskap i Golf 2014-09-01 på Västerås GK. Open Herrar Open Herrar Spelform: Scratch CBA: -2 Plac Efternamn Förnamn Förening SHC Resultat 1 Carlson Johan Korpen Saab 0 75 2 Wiik Jan Korpen Saab 0 77 3 Eriksson Fredrik Korpen Saab 0 83 T4 Thörnkvist Joakim

Läs mer

Isaberg Final Climb OFFICIELL STARTLISTA

Isaberg Final Climb OFFICIELL STARTLISTA 2015-10-03 Isaberg Final Climb H 13-14 tid 1 BJÖRNLINGER Joel IK Vista 2 NILSSON Simon 3 HEDIN Olof Eksjö SOK 4 GUSTAVSSON Axel 5 JONSSON Alexander 6 NORDER Gabriel IF Rigor 7 GRANSTEDT Emil Eksjö SOK

Läs mer

Partävling Deltagarlista

Partävling Deltagarlista Partävling Deltagarlista Banda VK 1 19 Ulrica Pettersson 16 Kenneth Pettersson Banda VK 2 1 Linnéa Appelqvist 14 Leif Olsson Banda VK 3 8 Malin Karlsson 18 Tommy Pettersson Banda VK 4 12 Karin Olofsson

Läs mer

SWEDISH CORRESPONDENTS and PRESS OFFICERS IN THE U.S.

SWEDISH CORRESPONDENTS and PRESS OFFICERS IN THE U.S. SWEDISH CORRESPONDENTS and PRESS OFFICERS IN THE U.S. January 2010 Also available online at: swedenabroad.com/washington For corrections and changes, please contact: Larilyn André Embassy of Sweden 2900

Läs mer

Startlista DM Lång Norrbotten Sida

Startlista DM Lång Norrbotten Sida Startlista DM Lång Norrbotten Sida 2 H21 11270 meter 7 anmälda 1 434 131548 Mats Luspa IFK Kiruna 12:00 435 488189 Anders Bennitz OK Renen 12:03 436 80943 Peter Westin Vittjärvs IK 12:06 437 73813 Erik

Läs mer

Klassresultatlista Crossloppet 2015 Sida

Klassresultatlista Crossloppet 2015 Sida Klassresultatlista Crossloppet 2015 Sida 1 Flickor 1750 meter 14 anmälda 1 Ebba Berglin OK Dacke 7:14 0:00 2 Frida Berglin OK Dacke 7:33 0:19 3 Hilda Lindell KA2 IF 7:44 0:30 4 Emma Zettervall OK Dacke

Läs mer

Banlängd 1.5 km. Banlängd 1.5 km

Banlängd 1.5 km. Banlängd 1.5 km RESULTATLISTOR för Måttsundsloppet 2000 2000-02-05 Resultat DH 8 motion ======= 1 8 Martin Bergström Strömnäs GIF 9:12. 0 2 9 Sara Westman Sävast Ski Team 9:39.27 3 10 Jesper Lindgren Byske SK 11:14 2.02

Läs mer

ITinstitutionen bit för bit

ITinstitutionen bit för bit ITinstitutionen bit för bit Institutionen för informations teknologi: världs ledande med en unik bredd och ett djupt vetenskapligt kunnande INSTITUTIONEN FÖR INFORMATIONS TEKNOLOGI unik bredd och unikt

Läs mer

Hedjakten

Hedjakten Hedjakten 2011-10-16 DH-12 1 Måns Persson Carolin Gradin 2 Irmalinn Nilsson Maja Tenghagen 3 Brian Ahlm Fabian Andersson 36.52 44.00 57.25 DH-14 1 Erik Barr Zeilon Adam Segerslätt 2 Ebba Söderlund Sofie

Läs mer

Ark1. Rally DM 2016 Övre Norra Bilsportförbundet

Ark1. Rally DM 2016 Övre Norra Bilsportförbundet Ark1 DM 4 WD 1 2 3 4 5 6 7 8 Totalt 1 Michael Wikström Lennart Nilsson NMS Boden Ford Focus 13 20 33 2 Kenneth Andersson Inger Lundberg Piteå MS Subaru 15 17 32 3 B-O Näslund Lena Näslund Vännäs MK Subaru

Läs mer