1 Information Praktisk information Registrering, informationsdisk och kontakt... 3

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1 Information 3 1.1 Praktisk information... 3 1.1.1 Registrering, informationsdisk och kontakt... 3"

Transkript

1

2 Innehåll 1 Information Praktisk information Registrering, informationsdisk och kontakt Trådlöst nätverk Lunch och fika Transporter Lokalbussar och taxi Utställning och presentationer Kartor Uppsala Institutionen för Informationsteknologi Om Uppsala universitet Om Institutionen för Informationsteknologi Om Reglermöte Program för Reglermöte Onsdag 13 juni :45-09:30: Registrering :30-09:45: Reglermöte 2012 öppnas : : Plenarföredrag : : Poster-, produktutställning och ka e :30-12:30: Session 1.1: Industriell styrning och automation :30-12:30: Session 1.2: Skor, flyttfåglar och kayaking :30-13:30 Lunch Restaurang Rullan :30-15:10: Session 2.1: Distribuerade styrsystem :30-15:10: Session 2.2: Systemidentifiering :30-15:10: Session 2.3: Regulatordesign :10-16:10: Poster-, produktutställning och ka e : : Plenarföredrag :00-...: Middag på Norrlands nation

3 Innehåll 2.2 Torsdag 14 juni : : Plenarföredrag : : Poster-, produktutställning och ka e :45-12:25: Session 3.1: Reglerteknik i biomedicin :45-12:25: Session 3.2: Reglerteknik i bilindustrin :45-12:25: Session 3.3: Reglerteknik i trådlösa nätverk :25-12:30: Avslutning :30-13:30: Lunch Restaurang Rullan A Life in System identification - A Tribute to Torsten Söderström 29 4 Deltagarlista 31 2

4 1 Information Information: 1.1 Praktisk information Registrering, informationsdisk och kontakt Informationsdisk för registrering, uthämtning av konferensmaterial och frågor är bemannad: -Tisdag12juni,kl c:a. -Onsdag13juni,kl Under rasterna den 13 och 14 juni kommer deltagare från Uppsala universitet att finnas tillgängliga för frågor Trådlöst nätverk Uppsala universitets trådlösa nätverk UpNet finns tillgängligt inom Ångströmlaboratoriets väggar. Reglermötet har två gästinloggningar som är aktiva den juni Användarid/User ID: G med Lösenord/Password: kitt4katri - Användarid/User ID: G med Lösenord/Password: toa=votdis För anställda vid överiga universitet: det trådlösa nätverk Eduroam är tillgängligt inom Ångström (kräver att du tidigare anslutit dig till Eduroam) Lunch och fika Fika serveras i korridoren utanför Siegbahnsalen respektive Hägg- och Polhemsalarna under pauserna markerade i programmet. Den namnskylt 3

5 1. Information du får vid registreringen fungerar som fikabiljett. Vänligen bär namnskylten väl synlig hela dagen. Lunch serveras i Restaurang Rullan på MIC-området, tvärs över gatan från Ångströmlaboratoriet vid lunchpaus markerad i programmet. Den namnskylt du får vid registreringen fungerar som lunchbiljett. Middagar: - 12 juni: Administratörsträ en och Utbildningsdagen har gemensam middag i Orangeriet i Linnéträdgården den 12 juni. Middag startar kl 18 med visning av trädgården juni: Doktoranddagen har middag på Uplands nation, S:t Larsgatan 11, med start kl juni:gemensam konferensmiddag för alla på Norrlands nation, Västra Ågatan 14, startar kl Transporter Följande tider är transporter arrangerade: - Utbildningsdagen 12 juni kl från Ångström lab till centrala Uppsala. - Administratörsträ en 13 juni kl 9.30 från Ångström lab. Heldagsutflykt. - Reglermötet 13 juni kl från Ångström lab till centrala Uppsala. Övriga tider får deltagarna ta sig till och från konferensens Lokalbussar och taxi Lokala busslinjer nr 20, 110 och 115 går från Uppsala Resecenter (Centralstation och busstation) och stannar vid hållplats Polacksbacken, precis utanför Ångströmlaboratoriet. Resan tar ungefär 10 minuter. Bussen är kontantfri. Du kan köpa SMS-biljett med svenskt mobilabonnemang eller med betalkort på bussen. Pris 25:- per resa med SMS och 30:- /resa med betalkort. 4 -För tidtabeller: se tidtabeller/tidtabell-sommar/

6 1.1. Praktisk information -För biljettalternativ: se http: //www.ul.se/sv/stadsbussarna/stadsbussarna_biljetter/ Telefonnummer till taxi: - Uppsala Taxi: TaxiKurir: Adress till Ångströmlaboratoriet är Lägerhyddsvägen Utställning och presentationer Produktutställning: Under Reglermötet den 13 och 14 juni finns fyra företag representerade med utställningar. Utställarna är placerade utanför Siegbahnsalen där du kan besöka dem under alla pauser. Muntliga presentationer: Det finns datorer i alla föreläsningssalar. Ta med din presentation på en USB-sticka och se till att du har laddat in din presentation i datorn i den sal där du ska hålla din presentation, senast under pausen före din session. Filformat: Power point eller pdf. Det finns även viss möjlighet att använda en egen dator, kontrollera då att allt fungerar innan sessionen. Arrangörerna rekommenderar dock att du laddar upp presentationen till föreläsningssalens dator, då byte av dator till projektorn tar längre tid och oftast kräver avstängning av projektorn. Varje presentation har 20 minuter avsatt tid. Planera presentationen så att det finns 4-5 minuter för frågor. Posterpresentationer: Posterskärmarna har höjd 1,40cm och bredd 100cm. Ytan är i tyg. Arrangörerna tillhandahåller nålar för att sätta upp postern på skärmen. Varje postersession är 1 timme. Som posterpresentatör är du ansvarig att sätta upp din poster. Du hittar numret på din posterplats under respektive session i programboken. Som posterpresentatör är du också ansvarig att ta ned din poster efter sessionen. Samma posterplatser används vid alla tre postersessioner, så skärmarna byter poster mellan varje session. Din poster hänger alltså inte uppe under hela mötet. 5

7 1. Information Poster presentations: Poster screens are 140 cm high and 100 cm wide with textile surface. The organizers provide pins for attaching your poster to the screen. Every poster session is one hour. As a poster presenter, you are responsible to make sure your poster is mounted before your session. Please find the poster number of your poster under each session in this program book. You are also responsible to dismount your poster after the poster session. The same poster screens are used for all three poster sessions, so the posters are exchanged by each session. Subsequently, your poster is not attached for the entire meeting. Oral presentations: All lecture halls are equipped with computers. Bring your presentation on a USB memory stick and make sure to upload your presentation to the computer in your session room, by the break before your session at the latest. Use Power point or pdf. It is also possible to use your own computer, but please check that it works together with the equipment before the session. The organizers recommend you though, to upload your presentation in the lecture hall computer instead, as change of computer to the projector takes up more time and often demands shutting down the projector in order for the equipment to work together. Every presentation has a time slot of 20 minutes. Please prepare your presentation so that there are 4-5 minutes left for questions. 6

8 1.2. Kartor 1.2 Kartor Uppsala 7

9 1. Information Institutionen för Informationsteknologi 8

10 1.3. Om Uppsala universitet 1.3 Om Uppsala universitet Uppsala universitet Uppsala universitet är ett internationellt välkänt forskningsuniversitet med vetenskapens och utbildningens utveckling i fokus. I mer än 500 år har Uppsala universitet varit ett framstående lärosäte med rika valmöjligheter för studenter och forskare på alla nivåer. Historien är en del av universitetets styrka, men blicken är alltid riktad framåt. Den kanske stoltaste traditionen vid Uppsala universitet är den av förnyelse. Uppsala universitets viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet, sitt engagemang och sina skilda drivkrafter gör universitetet till ett av de 100 bästa universiteten i världen. Uppsala universitet arbetar långsiktigt för att behålla och stärka en framträdande position. Det sker genom kraftfulla satsningar på forskning och utbildning av högsta internationella klass. Nya gränsöverskridande utbildningar, utveckling av spjutspetsforskning och samverkan med andra universitet, näringsliv och samhälle är några av de viktigaste verktygen i förnyelsearbetet. Forskning i världsklass Kunskapstradition och framstående forskning har gett universitetet ett gott rykte och en självklar plats i det internationella forskarsamhället. Inom ett stort antal områden ligger Uppsala universitet i den internationella frontlinjen. Forskningens mångfald är ett signum för Uppsala universitet. Forskning bedrivs inom nio fakulteter; teologi, juridik, humaniora, samhällsvetenskap, språkvetenskap, utbildningsvetenskap, medicin, farmaci samt teknik och naturvetenskap. Uppsala universitet arbetar också för att stärka samverkan mellan universitet, näringsliv och samhälle. Uppsala förknippas både nationellt och internationellt med en stark utveckling vad gäller investeringar i nya företag. 9

11 1. Information Högklassig utbildning Uppsalastudenterna får ta del av det allra senaste inom forskningen i moderna lokaler och avancerade laboratorier. Samtidigt rör de sig i en levande kulturmiljö med månghundraåriga anor och ett aktivt studentliv på nationerna. Studietiden ger erfarenhet och kontaktnät för livet. En examen från Uppsala universitet väger tungt på arbetsmarknaden. Uppsala universitet har ett stort utbildningsutbud på både grundnivå och avancerad nivå. Ett allt större utbud av magister- och masterutbildningar som går över traditionella ämnesgränser lockar studenter såväl nationellt som internationellt. Kreativa mötesplatser En mångvetenskaplig helhetssyn är ett viktigt riktmärke för Uppsala universitet. Forskning och utbildning stimuleras och utvecklas i mötet mellan olika perspektiv inom de olika vetenskapsområdena. Uppsala universitet strävar efter att skapa optimala miljöer för tvärvetenskaplig samverkan. Kreativa mötesplatser har byggts upp vid ett fler tal campus med olika inriktningar. Tradition och kultur Uppsala universitet är Nordens äldsta universitet - grundat Dagens utvecklingsarbete inom forskning och utbildning bygger på kunskapstraditioner med djupa historiska rötter. Levande tradition och kultur är en del av Uppsala universitets styrka. Carl von Linné, Anders Celsius, Olof Rudbeck och Erik Gustaf Geijer är några av de kända historiska uppsalaprofilerna. Åtta Nobelpris har också gjort Uppsala universitet käntöver världen. universitetet är Uppsalas utan jämförelse största kulturella aktör. Uppsala universitets konst- och vetenskapshistoriska samlingar är unika, musiklivet enastående rikt och museiutbudet omfattande. Uppsala universitet har ett rikt arv att förvalta. Stora naturvetenskapliga, konstnärliga och kulturhistoriska samlingar har vårdats i Uppsala sedan medeltiden. 10

12 1.4. Om Institutionen för Informationsteknologi 1.4 Om Institutionen för Informationsteknologi Utbildning och forskning av hög internationell kvalitet Institutionen för informationsteknologi har en ledande ställning inom forskning, forskarutbildning och utbildning. Kursutbudet är omfattande och har stort djup och bredd. Man kan läsa hela program och ta civilingenjörs-, magister eller kandidatexamen eller läsa fristående kurser och kurspaket. Många kurser på olika nivåer ges nätbaserade eller på distans. Forskarutbildningen är omfattande och bedrivs delvis inom nationella forskarskolor och i samarbete med industrin. Inom en väl sammanhållen organisation spänner verksamheten över hela fältet för informationsteknologi. Från datainsamling och informationsutvinning via signalbehandling, beräkningsteknik och reglerteknik, till kommunikation av resultaten med hjälp av databashantering och människa-datorinteraktion. Som en gemensam grund ligger forskning inom bland annat teoretisk datavetenskap, realtidsssystem, datorarkitektur, beräkningsvetenskap, och systemteknik. Hög internationell klass Institutionen bedriver utbildning och forskning av hög internationell klass. Ungefär studenter läser årligen här och ett 30-tal forskargrupper är kopplade hit. Den starka fokuseringen på forskning präglar och ger en god bas för institutionens grundutbildning. Institutionen bygger på verksamhet inom IT som pågått sedan mitten av 1960-talet. 11

13 1. Information 1.5 Om Reglermöte Är en konferens för de som är intresserade av reglerteknik, från teori till praktik. Innehåller inbjudna plenarföredrag och konferensbidrag i form av föredrag och posters. Ger möjlighet för företag att göra en produktutställning. Organiseras av avdelningen för systemteknik, institutionen för informationsteknologi vid Uppsala universitet, på uppdrag av Svenska IFAC-kommittén. IanslutningtillReglermöte 2012 kommer även följande att erbjudas: Utbildningsdag 12 juni sista anmälningsdag 21 maj. Administratörsträ 12 juni sista anmälningsdag 21 maj. Doktoranddag 12 juni sista anmälningsdag 21 maj. En workshop med titeln A life in System identification - A Tribute to Torsten kommer att hållas på eftermiddagen den 14 juni. 12

14 2 Program för Reglermöte Onsdag 13 juni :45-09:30: Registrering. Plats: Foajén utanför Siegbahnsalen, Ångströmslaboratoriet :30-09:45: Reglermöte 2012 öppnas. Ulf Danielsson, vicerektor vid Uppsala universitet, och Håkan Lanshammar, prefekt för institutionen för informationsteknologi, Uppsala universitet. Lokal: Siegbahnsalen : : Plenarföredrag. Vatten o energi - utmaningar för reglertekniker (172) Gustaf Olsson, IEA, Lunds Tekniska Högskola Ordförande: Bengt Carlsson, Uppsala universitet Lokal: Siegbahnsalen : : Poster-, produktutställning och ka e. Produktutställning: MathWorks: Studentlitteratur: 13

15 2. Program för Reglermöte 2012 Beckho : Adept Nordic: Posters: P1.1 Suboptimal Decentralized Controller Design for Chain Structures: Applications to Vehicle Formations, Assad Al Alam, Ather Gattami and Karl H. Johansson, KTH, (58). P1.2 The Impact of Heterogeneity and Order in Heavy Duty Vehicle Platooning Networks, Kuo-Yun Liang, Scania, Assad Alam och Ather Gattami, KTH, (59). P1.3 A Data-driven Method for Monitoring Systems that Operate Repetitively - Applications to Robust Wear Monitoring in an Industrial Robot Joint, Andre Carvalho Bittencourt, Kari Saarinen och Shiva Sander-Tavallaey, Linköpings universitet, ABB, (65). P1.4 Bayesian Methods for Estimating Tool Position of an Industrial Manipulator, Patrik Axelsson, Rickard Karlsson och Mikael Norrlöf, Linköpings universitet, (66). 14

16 2.1. Onsdag 13 juni P1.5 Fusion of Information from SAR and Optical Map Images for Aided Navigation, Zoran Sjanic och Fredrik Gustafsson, Linköpings universitet, (67). P1.6 An On-line Algorithm For Anomaly Detection in Trajectory Data, Olov Rosén och Alexander Medvedev, Uppsala universitet, (168). P1.7 On the Nuclear Norm Heuristic for a Hankel Matrix Recovery Problem, Liang Dai och Kristiaan Pelckmans, Uppsala University, (170). P1.8 System identification approach to the modeling of an LC disc refiner process chain, Patrick Höhn och Wolfgang Birk, Luleå tekniska universitet, (143). P1.9 Low rank matrix reconstruction in system identification, Martin Sundin och Magnus Jansson, Signalbehandling KTH, (163). P1.10 Robust Inference of Gene Regulatory Networks, Torbjörn E. M. Nordling och Elling W. Jacobsen, KTH, (158). P1.11 Pedestrian Motion Classification via Body-Mounted Inertial Measurement Unit, Ghazaleh Panahandeh, Nasser Mohammadiha, Arne Leijon, och Peter Händel, KTH, (130). P1.12 Using two-axis magnetometer for classification of vehicle heading direction, Niklas Wahlström, Roland Hostettler, Fredrik Gustafsson och Wolfgang Birk, Linköpings universitet och LTU, (132). P1.13 Adaptive experiment design for ARMAX systems, Lirong Huang, Håkan Hjalmarsson och Laszlo Gerencsér, KTH, (104). P1.14 Robust Optimal Input Design, Christian Larsson, Egon Geerardyn och Johan Schoukens, KTH, (99). P1.15 Parameterized Model Order Reduction Using Extended Balanced Truncation, Henrik Sandberg, KTH, (95). P1.16 Validation and identification of a longitudinal driver model, Malin Sundbom, Chalmers, (88). P1.17 Non-parametric identification of Generalized Prandtl-Ishlinskii models, Marcus Hedegärd och Torsten Wik, Chalmers, (90). P1.18 Model Reduction using a Frequency-Limited H2-Cost, Daniel Petersson och Johan Löfberg, Linköpings universitet, (82). 15

17 2. Program för Reglermöte 2012 P1.19 Fault Detection Based on Set Membership Identification for Three Phase Induction Motors, Mohammed Obaid Mustafa, George Nikolakopoulos och Thomas Gustafsson, Luleå tekniska universitet, (73). P1.20 Karakteristikövervakning för reglerventiler - statistisk teori och praktik, Krister Forsman, Perstorp AB, (155). P1.21 Calibration of a magnetometer in combination with inertial sensors,manon Kok, Jeroen D. Hol, Thomas B. Schön, Fredrik Gustafsson och Henk Luinge, Linköpings universitet, (128). P1.22 Distributed Real-time Fault Detection and Isolation For Cooperative Multi-agent Systems, Meng Guo, Dimos V. Dimarogonas och Karl Henrik Johansson, KTH, (129) P1.23 Analysing faults in automated road vehicles - A reachability analysis, Josef Nilsson SP Technical Research Institute of Sweden, Paolo Falcone Chalmers University of Technology, (127). P1.24 Distributed Fault Detection and Isolation with Imprecise Network Models, Iman Shames, André M. H. Teixeira, Henrik Sandberg, Karl H. Johansson, KTH, (114). P1.25 Quantitative Fault Diagnosability Performance of Linear Dynamic Descriptor Models, Daniel Eriksson, Mattias Krysander och Erik Frisk, Linköpings universitet, (96). P1.26 Reachability analysis of Cooperative Adaptive Cruise Controller, Roozbeh Kianfar, Paolo Falcone och Jonas Fredriksson, Chalmers, (108). P1.27 Extended Kalman Filter for Vehicle Tracking using Road Surface Vibration Measurements, Roland Hostettler, Wolfgang Birk och Magnus Lundberg Nordenvaad, Luleå tekniska universitet och Uppsala universitet, (110). P1.28 On Coalition Formation for Coordinated Control, Daria Madjidian, Lunds universitet, (112). P1.29 Model Predictive Control of a Tricopter, K-J. Barsk, N. Wahlström och D. Axehill, Linköpings universitet, (124). 16

18 2.1. Onsdag 13 juni P1.30 Advanced control of a remotely operated underwater vehicle, Jacob Bernhard, Patrik Johansson, Magnus Carlsson, Tohid Ardeshiri och Daniel Axehill, Linköpings universitet, (125) :30-12:30: Session 1.1: Industriell styrning och automation Ordförande: Anders Ahlén, Uppsala universitet Lokal: Siegbahnsalen Automation och reglerteknik i containerterminaler, Jonas öhr, ABB Crane Systems, (93) Value of MPC applied to thermal power plants, Katarina Boman och Jonas Funkquist, Vattenfall Research and Development, (83) Industry Best Practices for Adopting Model-Based Design for Control Applications, Fredrik Håbring, MathWorks, (77) :30-12:30: Session 1.2: Skor, flyttfåglar och kayaking Ordförande: Magnus Lundberg-Nordenvaad Lokal: Häggsalen Foot-mounted INS for Everybody - An Open-source Embedded Implementation, John-Olof Nilsson, Isaac Skog, Peter Händel, och K.V.S. Hari, KTH, (148) A Voyage to Africa by Mr Swift, Niklas Wahlström and, Fredrik Gustafsson Susanne åkesson, Linköpings universitet och Lunds universitet, (138) Multisensor tracking of a kayak paddle, Kjartan Halvorsen, Dennis Sturm, Khurram Yousaf, KTH/Uppsala universitet, (164) :30-13:30 Lunch Restaurang Rullan :30-15:10: Session 2.1: Distribuerade styrsystem. Ordförande: Kristiaan Pelckmans Lokal: Siegbahnsalen Distributed Cooperative Object Attitude Manipulation with Collision Avoidance Johan Markdahl, Yiannis Karayiannidis, Xiaoming Hu, and Danica Kragic, KTH, (162). 17

19 2. Program för Reglermöte Distributed Integral Action: Stability Analysis and Frequency Control of Power Systems, Martin Andreasson, Henrik Sandberg, Dimos V. Dimarogonas and Karl H. Johansson, KTH, (87) Decentralized LQG Control of Systems with a Broadcast Architecture, Laurent Lessard, Lunds universitet, (115) Distributed LQG with Delayed Information Sharing, Hamid Reza Feyzmahdavian, Ather Gattami and Mikael Johansson, KTH, (137) Distributed Robust Stability Analysis of Interconnected Uncertain Systems, Martin S. Andersen, Anders Hansson, Sina K. Pakazad, och Anders Rantzer, LTH, (154) :30-15:10: Session 2.2: Systemidentifiering. Ordförande: Torsten Söderström, Uppsala universitet Lokal: Häggsalen On model order determination for errors-in-variables estimation, Torsten Söderström, Uppsala University och Liuping Wang, RMIT University, Melbourne, Australia, (51) Non-parametric Frequency Function Estimation using Transient Impulse Response Modelling, Per Hägg, Håkan Hjalmarsson, KTH, (149) Data miningför processidentifiering, Daniel Peretzki, Alf Isaksson, André Carvalho Bittencourt, Linköpings universitet, Krister Forsman, Perstorp AB (156) Subspace System Identification via Weighted Nuclear Norm Optimization, Anders Hansson, Linköpings universitet, (54) Hierarchical Bayesian approaches for robust inference in ARX models, Johan Dahlin, Fredrik Lindsten, Thomas B. Schön och Adrian Wills, Linköping University, (69) :30-15:10: Session 2.3: Regulatordesign. Ordförande: Bengt Carlsson Lokal: Polhemsalen 18

20 2.1. Onsdag 13 juni Design of Optimal Low-Order Feedforward Controllers for Disturbance Rejection, Martin Hastoch Tore Hägglund, Lund University, (70) Averaging Level Control in the Presence of Frequent Flow Upsets, Peter Rosander, Alf J. Isaksson, Johan Löfberg och Krister Forsman, Linköpings universitet, (120) Robust exact linearization using feedforward and simple feedback control, Ylva Jung och Martin Enqvist, Linköpings universitet (161) Extremum seeking control of the CANON process - existence of sub-optimal stationary solutions, Olle Trollberg, Elling W. Jacobsen, KTH, (78) An E cient Approach to Suboptimal Explicit Hybrid MPC, Daniel Axehill, T. Besselmann, D.M. Raimondo och M. Morari (122) :10-16:10: Poster-, produktutställning och ka e. Produktutställning: MathWorks: Studentlitteratur: Beckho : Adept Nordic: 19

21 2. Program för Reglermöte 2012 Posters: P2.1 Structured model reduction of power systems, Christopher Sturk, Luigi Vanfretti, Federico Milano, and Henrik Sandberg (KTH), (55). P2.2 Modeling and simulating energy conversion processes using modelica, Elena Tomas-Aparicio, Eva Nordlander, Erik Dahlquist, Mälardalen University, (56). P2.3 Real-time scheduling in lte for smart grids, Yuzhe Xu, Carlo Fischione, KTH, (72). P2.4 Pulp digester model for MPC benchmarking, Per Erik Modén, Michael Lundh, ABB AB, Corporate research, (133). P2.5 Distributed Detection and Isolation of Topology Attacks in Power Networks James Weimer, KTH, Soummya Kar, Carnegie Mellon University, Karl Henrik Johansson, KTH (113). P2.6 Component Sizing of a PHEV using convex optimization, Mitra Pourabdollah (60). P2.7 On the use of backward simulation in particle Markov chain Monte Carlo methods, Fredrik Lindsten and Thomas B. Schön, Linköpings universitet, (62). P2.8 On Extended Target Tracking Using PHD Filters, Karl Granström, Christian Lundquist, Fredrik Gustafsson, Umut Orguner, Linköpings universitet, (105). 20

22 2.1. Onsdag 13 juni P2.9 Radar SLAM using Visual Features, Jonas Callmer, David Törnqvist, Fredrik Gustafsson, Henrik Svensson, Pelle Carlbom, Linköpings universitet, (119). P2.10 On Mixture Reduction for Multiple Target Tracking, Tohid Ardeshiri, Umut Orguner, Christian Lundquist, Thomas B. Schön, Linköpings universitet, (144). P2.11 Online EM Algorithm for Jump Markov Systems, Carsten Fritsche, Emre özkan, and Fredrik Gustafsson, Linköpings universitet, (147). P2.12 A Metric for Opportunistic Routing in Duty Cycled Wireless Sensor Networks Euhanna Ghadimi, Olaf Landsiedel, Pablo Soldati and Mikael Johansson, KTH (68). P2.13 Interference and Link Dynamics in Wireless Sensor Networks, Antonio Gonga, Olaf Landsiedel, Pablo Soldati, and Mikael Johansson, KTH, (91). P2.14 Event-triggered PI control: Setpoint tracking and saturating actuators, D. Lehmann, G. A. Kiener, K. H. Johansson. KTH, (117). P2.15 Delay distribution analysis of wireless personal area networks, P. Di Marco, P. Park, C. Fischione, K.H. Johansson, KTH, (118). P2.16 Robust Routing for Capacitated Dynamical Networks, Ketan Savla Giacomo Como, (135). P2.17 Energy optimal caching and network topology control for content distribution networks, Mikael Lindberg, Lunds universitet, (131). P2.18 Supervisory Control Design for Networked Systems with Time-Varying Communication Delays, Burak Demirel, Corentin Bria, Mikael Johansson, KTH, (151). P2.19 Distributed Mobility and Power Control for Noncooperative Robotic Ad Hoc and Sensor Networks, Milos S. Stankovic and Karl Henrik Johansson, KTH, (152). P2.20 H 1 Observer Design for Uncertain Discrete-Time Nonlinear Delay Systems: LMI Optimization Approach, Saleh S. Delshad, Thomas Gustafsson, and Andreas Johansson, Luleå University of Technology, (123). 21

23 2. Program för Reglermöte 2012 P2.21 Cancellation of Unknown Harmonic Disturbance for Nonlinear System with Input Delay, S. Aranovskiy, Umeå universitet, A. Pyrkin, A.Bobtsov, (52). P2.22 Using Optimization for a State-Variable Filter Approach, S. Aranovskiy, Umeå universitet, (53). P2.23 Non-periodic sampling schemes for control applications, Tommy Norgren, Jonathan Styrud, Alf Isaksson, Johan åkerberg, ABB AB, Corporate Research, (139). P2.24 Analytic Parameterization of the Stabilizing Controllers for the Moore-Greitzer Compressor Model, Alina Rubanova, Rolf Johansson, Anders Robertsson, and Anton S. Shiriaev, Lunds universitet, (76). P2.25 Reference Tracking MPC using Terminal Set Scaling, Daniel Simon, Johan Löfberg och Torkel Glad, Linköpings universitet, (80). P2.26 On the decentralized H2 optimal control of bilateral teleoperation systems with time delays, Maxim Kristalny and Jang Ho Cho, Lunds universitet, (92). P2.27 Stability Analysis of Multiple State-based Schedulers with CSMA, Chithrupa Ramesh, Henrik Sandberg and Karl Henrik Johansson, KTH, (106). P2.28 Self-Triggered Model Predictive Control for Network Scheduling and Control Erik Henriksson, Daniel E. Quevedo, Henrik Sandberg, Karl Henrik Johansson, KTH, (126). P2.29 Cooling design for hot rolling processes using multiobjective optimization Johan Sjöberg, Simon Lindkvist, Jonas Linder, Anders Daneryd, ABB och Linköpings universitet, (145) : : Plenarföredrag Challenges in control and estimation for Managed Pressure Driling (175) Glenn-Ole Kaasa, Statoil R&D Ordförande: Alexander Medvedev, Uppsala universitet Lokal: Siegbahnsalen :00-...: Middag på Norrlands nation 22

24 2.2. Torsdag 14 juni 2.2 Torsdag 14 juni : : Plenarföredrag. Följning av markmål (176) Egils Sviestins, Security and Defence Solutions, Saab AB Ordförande: Håkan Lanshammar, Uppsala universitet Lokal: Siegbahnsalen : : Poster-, produktutställning och ka e. Produktutställning: MathWorks: Studentlitteratur: Beckho : Adept Nordic: 23

25 2. Program för Reglermöte 2012 Posters: P3.1 Measurement of enzyme and microbial activity on-line for improved process control, Krustok I., Odlare M., Dahlquist E., Mälardalens högskola, (57). P3.2 Initialization of the Kalman Filter without Assumptions on the Initial State Magnus Linderoth, Kristian Soltesz, Anders Robertsson, and Rolf Johansson, Lunds universitet (61). P3.3 On the Value of Model Information in Decentralized Control Design, Farhad Farokhi, Cedric Langbort, and Karl H. Johansson, KTH, (71). P3.4 Switching Model Predictive Control for an Articulated Vehicle, Thaker Nayl, George Nikolakopoulos and Thomas Gustafsson, Luleå tekniska universitet, (74). P3.5 An ADMM Algorithm for Solving l1 Regularized MPC, Mariette Annergren, Anders Hansson, och Bo Wahlberg, Linköpings universitet och KTH (94). P3.6 Force Controlled Robotic Assembly without a Force Sensor, Andreas Stolt, Magnus Linderoth, Anders Robertsson, Rolf Johansson, Lunds universitet, (84). P3.7 Evaluating the Potential for Cell Balancing using a Cascaded Multi-Level Converter using Convex Optimization, Faisal Altaf, Lars Johannesson, Bo Egardt, Chalmers, (85). P3.8 An Exact Solution to the Power Networks Security Index Problem and its Generalized Min Cut Formulation, Julien Hendrickx, Karl Henrik Johansson, Raphael Jungers, Henrik Sandberg and Kin Cheong Sou, KTH, (97). P3.9 A Comparative Analysis of the Fast-Lipschitz Convergence Speed, Martin Jakobsson and Carlo Fischione, KTH, (98). P3.10 Opinion Consensus of Modified Hegselmann-Krause Models, Yuecheng Yang, Dimos V. Dimarogonas and Xiaoming Hu, KTH, (100). P3.11 On the Reduction of Gaussian inverse Wishart mixtures, Karl Granström, Umut Orguner, Linköpings universitet, (101). 24

26 2.2. Torsdag 14 juni P3.12 State of Charge Reference Trajectories for Plug-in HEVs using Convex Optimization, Viktor Larsson, Lars Johannesson and Bo Egardt, Chalmers, (102). P3.13 Evaluating the Potential for Cell Balancing using a Cascaded Multi-Level Converter using Convex Optimization, Faisal Altaf, Lars Johannesson, Bo Egardt, Chalmers, (103). P3.14 SVC Voltage Control with Feedforward, Carl-Fredrik Lindberg and Mats Molander ABB Corporate Research, (107). P3.15 Distributed Size Estimation of Dynamic Anonymous Networks, Håkan Terelius, Damiano Varagnolo and Karl Henrik Johansson, KTH, (109). P3.16 Systematic Modeling of Switched Electrical Networks, Magnus Karlsson, Torbjörn Holmberg, Anders Hultgren, Matz Lenells, Ericsson, Blekinge högskola, (111). P3.17 Nivåreglering i kärnkraftverk, Thomas Smed, Studsvik och Magnus Adolfsson, Forsmarks Kraftgrupp, (174). P3.18 Extending the area silenced by active noise control using multiple loudspeakers, Annea Barkefors, Simon Berthilsson and Mikael Sternad, Uppsala universitet, Signaler och System, (64). P3.19 Optimization of Hybrid Systems with Known Paths. Oskar Wigström and Bengt Lennartson, Chalmers, (140). P3.20 Graphical Programming Language Support for Service Oriented Architecture in Automation, Alfred Theorin, Lunds universitet, (121). P3.21 Distributed Algorithms for Formation of Balanced and Bistochastic Weighted Adjacency Matrices in Directed Graphs, Themistoklis Charalambous and Christoforos N. Hadjicostis, KTH, (116). P3.22 A MAP-based Estimator for Inverse Complex Covarience Matrices, Magnus Nordenvaad, Uppsala universitet, Lennart Svensson, Chalmers, (173). P3.23 Model based and empirical approaches to robust control structure selection based on the H2-norm. Miguel Castano Arranz, Wolfgang Birk, Luleå tekniska universitet, (146). 25

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson AO Bygg 0733-376547 Region Bygg Väst & Region Bostad Väst Sam Ekman Informatör AO Bygg 0733-373423 Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region

Läs mer

Presentation av examensarbeten vid Institutionen för system- och rymdteknik den 3-4 juni 2013.

Presentation av examensarbeten vid Institutionen för system- och rymdteknik den 3-4 juni 2013. Presentation av examensarbeten vid Institutionen för system- och rymdteknik den 3-4 juni 2013. Plats: Campus Luleå Tid: Språk: 3 juni 09.00-09.50 A2014 A Study in Determining Complexity Jonas Brood Kåre

Läs mer

Resultatkonferens 2015. Välkommen!

Resultatkonferens 2015. Välkommen! Resultatkonferens 2015 Välkommen! Lite kort information Säkerhet Quality Hotel Reception Lunch Stadshotellet Tallkotten Middag kl 18 Stadshotellet Tallkotten Utvärdering till Katarina 2000 Vintage Resultatkonferens

Läs mer

Resultatkonferens inom Fordons- och trafiksäkerhet

Resultatkonferens inom Fordons- och trafiksäkerhet Resultatkonferens inom Fordons- och trafiksäkerhet Non Hit Car & Truck Volvo Personvagnar med flera projektparter presenterar de resultat som nåtts avseende: 360 vy för bilar Fusion av sensordata Kollisionsfria

Läs mer

Enstånk Mod -85. Heat 1 Heat 2 Heat 3. 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 2 Tomas Sjöström. 60 Johnny Olofsson 70 Mikael Karlsson

Enstånk Mod -85. Heat 1 Heat 2 Heat 3. 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 2 Tomas Sjöström. 60 Johnny Olofsson 70 Mikael Karlsson Enstånk Mod -85 Heat 1 Heat 2 Heat 3 9 Marino Carlsson 60 Johnny Olofsson 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 57 Pia Karlsson Fabjan 68 Anders Norell 2 Tomas Sjöström 63 Patrik Strandh 53 Kent Nordin

Läs mer

Welcome Hotell Skyttestafett 2007-08-18

Welcome Hotell Skyttestafett 2007-08-18 SLUTRESULTAT Lagtävling Stafetten Plac Lag Omg 1 Omg 2 Total 1 Mönsterås 706 452 1158 Per Claesson 142 92 234 Roger Hansson 143 91 234 Clas Bernhardsson 144 89 233 Danne Lundquist 139 91 230 Jennie Lundquist

Läs mer

Vågkraft. Verification of Numerical Field Model for Permanent Magnet Two Pole Motor. Centrum för förnybar elenergiomvandling

Vågkraft. Verification of Numerical Field Model for Permanent Magnet Two Pole Motor. Centrum för förnybar elenergiomvandling Vågkraft Verification of Numerical Field Model for Permanent Magnet Two Pole Motor. Avd. För 751 05 Uppsala, Sweden Introduction PhD-student Uppsala University Avd. För Field of Research: Electromagnetic

Läs mer

Resultatlista, enskild rond - netto: Möre Golfklubb Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn:

Resultatlista, enskild rond - netto: Möre Golfklubb Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn: Klass Placering Resultatlista, enskild rond - netto Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn Rond 1 Spel.kat. Spelform Scramble, Slagtävling Klubb CBA S-HCP Datum 2014-08-24 Resultat Särskiljning 1

Läs mer

VBF Förbundsmästerskap i Rally 2015, Bilklass 1 A=30/5, B=11/7, C=15/8, D=19/9, E=17/10 NAMN KLUBB BIL A B C D E TOT PLAC Mats Jonsson Forshaga MC

VBF Förbundsmästerskap i Rally 2015, Bilklass 1 A=30/5, B=11/7, C=15/8, D=19/9, E=17/10 NAMN KLUBB BIL A B C D E TOT PLAC Mats Jonsson Forshaga MC VBF Förbundsmästerskap i Rally 2015, Bilklass 1 Mats Jonsson Forshaga MC Ford Escort 18 18 Tom Thomasson MK Ratten Mitsubishi 15 15 Roger Gustafsson ÖRMC Mitsubishi 13 13 Mattias Lindberg Vänersborgs MK

Läs mer

Welcome Hotell. Skyttestafett. Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf

Welcome Hotell. Skyttestafett. Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf Welcome Hotell Skyttestafett 2002 Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf 1 Ale Skf 723 469 1192 11 Moälven-MoDo 703 450 1153 Mikael Fors 147 97 244 Petter Eriksson 145 96 241 Håkan Sundström 144 96 240

Läs mer

PowerCell Sweden AB. Ren och effektiv energi överallt där den behövs

PowerCell Sweden AB. Ren och effektiv energi överallt där den behövs PowerCell Sweden AB Ren och effektiv energi överallt där den behövs Requirements of power electronics for fuel cells in electric vehicles Andreas Bodén (Rickard Nilsson) Förstudie: Kravställning på kraftelektronik

Läs mer

Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program

Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program Ulf Wahlberg, VP INdustry and Research Relations Ericsson AB Ericsson AB 2012 April 2013 Page 1 Five technological

Läs mer

Seminarie nr. 1. IT-säkerheti produktion

Seminarie nr. 1. IT-säkerheti produktion Seminarie nr. 1 IT-säkerheti produktion Seminarie nr. 1 IT-säkerheti produktion Program 09.00-09.15 Välkommen Charlotta Johnsson, Lunds Universitet LTH Carsten Nøkleby, SESAM-World 09.15-10.00 IT Security

Läs mer

Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda

Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda 1944-1945 Ordförande Erik Georg Holm Jönköping Suppleant John Lindberg Jönköping vice Ordförande Bertil Ljungberg Gunnar Andersson Sekreterare Alvar Wärnegård Jönköping

Läs mer

City Mobility Transport Solutions -Environmental and economic sustainability by new technology Trondheim 26th of June

City Mobility Transport Solutions -Environmental and economic sustainability by new technology Trondheim 26th of June City Mobility Transport Solutions -Environmental and economic sustainability by new technology Trondheim 26th of June Edward Jobson Volvo Bus Bus system Electric Hybrid Buses High Power Charging IT support

Läs mer

Resultatlista Mårtensträffen 2010

Resultatlista Mårtensträffen 2010 Resultatlista Mårtensträffen 2010 Resultat i A-vapen Klass 1 1 Daniel Stodola Trelleborgs Psk förening 37/23 8 2 Anders Hornwall Överums PK 37/23 8 3 Carin Jansson Överums PK 35/21 2 Resultat i A-vapen

Läs mer

Skjutlag SM Dam, Jun, Lag, 50, 60, 70, LLT 2, 2015 07 11

Skjutlag SM Dam, Jun, Lag, 50, 60, 70, LLT 2, 2015 07 11 Skjutlag SM Dam, Jun, Lag, 50, 60, 70, LLT 2, 2015 07 11 Nr Lag Start Namn Klubb 1 1 Lundin Jim Östhammars Jaktskytteklubb 2 1 Bohlin Viktor Uppsala Jaktskytteklubb 3 1 Skogsberg Jerry För.jaktskyttarna

Läs mer

Resultatlista Mårtensträffen 2010

Resultatlista Mårtensträffen 2010 Resultatlista Mårtensträffen 2010 Resultat i A-vapen Klass 1 1 Daniel Stodola Trelleborgs Psk förening 6/3 4/2 4/4 4/3 4/3 4/4 5/2 6/2 37/23 8 2 Anders Hornwall Överums PK 6/3 5/2 4/4 5/4 5/2 4/4 3/2 5/2

Läs mer

TOUCH POINTS AND PRACTICES IN THE SMART GRID

TOUCH POINTS AND PRACTICES IN THE SMART GRID TOUCH POINTS AND PRACTICES IN THE SMART GRID EGRD Workshop, Oslo 2015-06-03 CECILIA KATZEFF, ADJ. PROFESSOR IN SUSTAINABLE INTERACTION DESIGN INTERACTIVE SWEDISH ICT AND CESC, KTH SOME FACTS Founded in1998.

Läs mer

Order of Merit Herrar 2015, Göteborgs Golfförbund

Order of Merit Herrar 2015, Göteborgs Golfförbund Order of Merit Herrar 2015, Göteborgs Golfförbund Slutställning AlGK LerGK GGK TlGK Total DM 1 Alexander Wennstam S:t Jörgen Park Golf Club 20 12 32 2 Jens Alfrost Albatross Golfklubb 10 17 27 3 Oscar

Läs mer

Welcome Hotel skyttestafett 2006-08-19

Welcome Hotel skyttestafett 2006-08-19 1 Moälven Modo 1160 Maria Falck 142 95 237 Linda Gustavsson 138 95 233 Helena Arvidsson 139 92 231 Mikael Olofsson 140 90 230 Petter Eriksson 137 92 229 2 Ale 1152 Mikael Fors 147 89 236 Donald Johansson

Läs mer

Welcome Hotel skyttestafett 2006

Welcome Hotel skyttestafett 2006 Welcome Hotel skyttestafett 2006 1 Moälven Modo 1160 Maria Falck 142 95 237 Linda Gustavsson 138 95 233 Helena Arvidsson 139 92 231 Mikael Olofsson 140 90 230 Petter Eriksson 137 92 229 2 Ale 1152 Mikael

Läs mer

Företagsekonomi, allmän kurs. Business Administration, General Course. Business Administration. 2004-07-01 until further notice

Företagsekonomi, allmän kurs. Business Administration, General Course. Business Administration. 2004-07-01 until further notice 1(6) School of Management and Economics Course syllabus Course Code FEA330 Reg.No. EHVd 2004:35 Date of decision 2004-09-06 Course title in Swedish Course title in English Företagsekonomi, allmän kurs

Läs mer

Utbildningens benämning (och alternativt lärarinriktningens benämning)

Utbildningens benämning (och alternativt lärarinriktningens benämning) 1 (13) Utbildningens benämning (och alternativt lärarinriktningens benämning) Masterutbildning i rmdvetenskap och rmdteknik, 120 Master of Science in Space Science and Technolog Program, 120 Fastställande

Läs mer

Resultatlista, ackumulerat - brutto: Isaberg Golfklubb Postmästerskap Golf 2014

Resultatlista, ackumulerat - brutto: Isaberg Golfklubb Postmästerskap Golf 2014 Klass Resultatlista, ackumulerat - brutto Postmästerskap Golf 2014 A-klassen Rond 2 Spelform Slaggolf CBA -2 Datum 2014-09-21 Placering Namn Spel.kat. Klubb S-HCP Rondresultat Resultat 1 Mats Birgersson

Läs mer

Tippade rader 2015 Namn Anders Jakobsson Anders Wallin Anton Wulfsberg Bengt Halse 1 Bengt Halse 2 Superetta Supertvåa Dametta

Tippade rader 2015 Namn Anders Jakobsson Anders Wallin Anton Wulfsberg Bengt Halse 1 Bengt Halse 2 Superetta Supertvåa Dametta Namn Anders Jakobsson Anders Wallin Anton Wulfsberg Bengt Halse 1 Bengt Halse 2 1 AIK Malmö FF IFK Göteborg Malmö FF Malmö FF 2 IF Elfsborg IF Elfsborg Malmö FF IFK Göteborg AIK 3 Malmö FF AIK IF Elfsborg

Läs mer

HR i en internationell organisation, några tankar av P-O Nyquist. Göteborg 2011-11-10

HR i en internationell organisation, några tankar av P-O Nyquist. Göteborg 2011-11-10 HR i en internationell organisation, några tankar av P-O Nyquist Göteborg 2011-11-10 1 P-O Nyquist UTBILDNING Bergsingenjör från KTH Executive MBA från Uppsala ERICSSON (18 år) SW design System design

Läs mer

P 03. Mobil 0733439633 Hem 6116048. Mobil 0739-182211 Hem 040-450416. Mobil 0703-48 98 34 Hem 040-30 60 79. Mobil 0733-660586 Hem 040-475730

P 03. Mobil 0733439633 Hem 6116048. Mobil 0739-182211 Hem 040-450416. Mobil 0703-48 98 34 Hem 040-30 60 79. Mobil 0733-660586 Hem 040-475730 Sidan 1-04-10 Altengård, Isac Hästhovsvägen 4 Pga_altengard@yahoo.se Hem 454880 0734247155 pga_altengard@yahoo.se caroline.altengard@livingandroom.se Andersson, Filip Collins väg 41 daniel.andersson@mff.se

Läs mer

Genusstudier i Sverige

Genusstudier i Sverige Genusstudier i Sverige Genusvetenskapliga studier och genusforskning bedrivs på alltfler högskolor och universitet i Sverige. Genusforskning kan ses som övergripande term för ett fält som också kan benämnas

Läs mer

Tekniska Hogskolan I Linkoping 581 83 Linkoping Tel. 013-28 10 00

Tekniska Hogskolan I Linkoping 581 83 Linkoping Tel. 013-28 10 00 Tekniska Hogskolan I Linkoping 581 83 Linkoping Tel. 013-28 10 00 UB/TIB Hannover 113 304 900 89 Innehdllsforteckning A - Key Note Paper The Future of Automation G Seliger, J Barbey, H-J Heinemeier, M

Läs mer

Universities in Sweden

Universities in Sweden Universities in Sweden Blekinge tekniska högskola Office/Enheten för Externa Relationer Postadress: Blekinge Tekniska Högskola, 371 79 Karlskrona Telefon: 0455-38 50 00 Fax: 0455-38 52 07 Enhetschef: Lena

Läs mer

POS 16/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac

POS 16/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015 Namn / Speldag 2/4 9/4 16/4 23/4 30/4 7/5 12/5 21/5 28/5 4/6 Andersson Arne Andersson Egon Andersson Jan-Christer 76 80 73 Bengtsson Bengt-Ove 82 81 79 Bengtsson

Läs mer

Dalbanan Längsta drive oldboys Anders Johansson 222 närmast hål oldboys Torbjörn Svensson 2,65

Dalbanan Längsta drive oldboys Anders Johansson 222 närmast hål oldboys Torbjörn Svensson 2,65 PM Golf 2012 Längsta drive och närmast hål Fredag 21 sept Parkbanan Längsta drive herr Johannes Andersson & Mats Birgersson 276 Längsta drive dam Monika Ax 182 närmast hål herr Mats Birgersson 0.89 närmast

Läs mer

2IILFLHOO5HVXOWDWOLVWD7RWDOW .ODVV6XSHU1DWLRQHOO. A 1 4.05,45 Volvo S40. 2 2.37,18 Utesl. svart 1 2.30,71 3 2.30,71. 20 C - 119 Per Erik Israels

2IILFLHOO5HVXOWDWOLVWD7RWDOW .ODVV6XSHU1DWLRQHOO. A 1 4.05,45 Volvo S40. 2 2.37,18 Utesl. svart 1 2.30,71 3 2.30,71. 20 C - 119 Per Erik Israels * WDODQGVFXSHQLDOO\FURVV $UUDQJ U0.HDP:HVWRP IILFLHOOHVXOWDWOLVWDRWDOW.ODVVXSHUDWLRQHOO 0 Jonas Andersson., Utesl. svart.0,.0, A.0, Volvo S0 0 Per Erik Israels., ().,.,0.,0 A.0, Lars Sakariassen Brutit.,.,0.,

Läs mer

OFTP2: Secure transfer over the Internet

OFTP2: Secure transfer over the Internet Presentation We are ready for OFTP2! OFTP2: Secure transfer over the Internet Productive, standardized and secure flow of information in the Product Lifecycle Management (PLM) by Nils Johansson, LTH &

Läs mer

POS 30/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac

POS 30/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015 Namn / Speldag 2/4 9/4 16/4 23/4 30/4 7/5 12/5 21/5 28/5 4/6 Andersson Arne Andersson Egon 86 Andersson Jan-Christer 76 80 73 70 68 Bengtsson Bengt-Ove 82

Läs mer

WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT 2004. Resultat STAFETTEN

WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT 2004. Resultat STAFETTEN Resultat STAFETTEN 1 Söderala 1150 Helena Jansson 144 94 238 Peter Lavér 136 94 230 Bengt Jansson 136 92 228 Stefan Burchardt 139 89 228 Carina Norling 134 92 226 2 Ulvsby 1148 Roger Jansson 142 91 233

Läs mer

Photometric Diagnosis of Road Lighting

Photometric Diagnosis of Road Lighting Photometric Diagnosis of Road Lighting Do You know if Your Road Lighting fullfill the EUnorms according to CEN/TR 13201? -We can check it! Why Photometric diagnosis? Our principles in 4 steps Preparation

Läs mer

EL1000/1120/1110 Reglerteknik AK

EL1000/1120/1110 Reglerteknik AK KTH ROYAL INSTITUTE OF TECHNOLOGY EL1000/1120/1110 Reglerteknik AK Henrik Sandberg (hsan@kth.se) Reglerteknik EES Osquldas väg 10, plan 6 Dagens program Kursinformation Reglerteknik konsten att styra Inledande

Läs mer

RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT

RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT Stålboda 2005-08-20 arr: Bromma Skf WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT 1 Bälgviken 1156 Jonas Malmqvist 141 96 237 Niklas Halling 141 93 234 Hans Sundén 138 93 231 Helena

Läs mer

Resultatlista, ackumulerat - brutto:

Resultatlista, ackumulerat - brutto: Resultatlista, ackumulerat - brutto Polis SM 2008 Klass Damer-klassen Rond 1 Spelform Datum 2008-08-28 Placering Namn Klubb Spelhcp Rondresultat Resultat 1 Malin Lilliedahl Högbo GK 0 86 86 2 Lena Öbrink

Läs mer

Norrbottens Sportskytteförbund

Norrbottens Sportskytteförbund Norrlandsmästerskap 10 m 2004-03-27, Arcus, Luleå Skjutledare & domare: Krister Svanbro Sekretariat: Johan Carlson & Roger Andersson NORRLANDSMÄSTERSKAP LUFTPISTOL, 2004-03-27 Mästerskap HERRAR 1) Krister

Läs mer

NATIONELL VATTENBRUKSKONFERENS 2012

NATIONELL VATTENBRUKSKONFERENS 2012 NATIONELL VATTENBRUKSKONFERENS Va$enbrukets nästa steg! Uppsala 25-26 januari! NATIONELL VATTENBRUKSKONFERENS - VABR Vattenbrukets nästa steg! Datum: Den 25-26 januari Plats: Uppsala Lokal: & Loftets stora

Läs mer

KALLE ANKA CUP LÅNG STAFETT 4X2 KM

KALLE ANKA CUP LÅNG STAFETT 4X2 KM 1 1 Dalarna 1 22:36.2 0.0 1-1 SJÖDEN Sanna 5:29.2 1 1-2 BARKEGREN Viktor 5:53.1 20 1-3 ERIKSSON Sofia 6:03.6 5 1-4 DANIELSSON Oskar 5:10.1 1 5:29.2 1 11:22.4 5 17:26.0 5 22:36.2 1 2 2 Västerbotten 1 22:41.4

Läs mer

Götalandscupen i Rallycross 24/4 2004 Arrangör: Fjärås MK/Kungsbacka MA Officiell Resultatlista Totalt Klass 1: Super Nationell

Götalandscupen i Rallycross 24/4 2004 Arrangör: Fjärås MK/Kungsbacka MA Officiell Resultatlista Totalt Klass 1: Super Nationell Götalandscupen i Rallycross / 0 Arrangör: Fjärås MK/Kungsbacka MA Officiell Resultatlista alt Klass : Super Nationell Omg Omg Platssiffra Bästa tid Lars Sakariassen.0,0.,.,., A., A., 0 Ola Carlsson.,0.,.,.,0

Läs mer

Kustmaran med Veteran-SM i marathon Lördagen den 27 juni, Kristianopel Arrangör: Team Blekinge Löparförening Banan kontrollmätt av förbundsmätare Per

Kustmaran med Veteran-SM i marathon Lördagen den 27 juni, Kristianopel Arrangör: Team Blekinge Löparförening Banan kontrollmätt av förbundsmätare Per Kustmaran med Veteran-SM i marathon Lördagen den 27 juni, Kristianopel Arrangör: Team Blekinge Löparförening Banan kontrollmätt av förbundsmätare Per Månsson, Lund 17-19 grader, växlande molnighet, lätt

Läs mer

Background: Films we have done

Background: Films we have done I See Background: Films we have done Theme of the I SEE project Seeing the big picture We are inspired by A mirror of the essential unity of man worldwide. Our initial idea: Take a camera with 5-8

Läs mer

Distrikt Förnamn Efternamn Golfklubb Blekinge Bohuslän Dal Dalarna Gotland/kontaktperson Gästrike/Hälsinge Göteborg Halland Jämtland-Härjedalen

Distrikt Förnamn Efternamn Golfklubb Blekinge Bohuslän Dal Dalarna Gotland/kontaktperson Gästrike/Hälsinge Göteborg Halland Jämtland-Härjedalen Distrikt Förnamn Efternamn Golfklubb Blekinge Eva Johansson 0 Johan Bjerngren Ronneby Anders Johansson 0 Bohuslän Dal Thore Carlsson Stenungsund Rickard Thörnqvist Gullbringa Birger Kjellstedt Mellerud

Läs mer

Den 4:e Utvecklingskonferensen för Sveriges ingenjörsutbildningar. Konferensbidrag välkomnas!

Den 4:e Utvecklingskonferensen för Sveriges ingenjörsutbildningar. Konferensbidrag välkomnas! Den 4:e Utvecklingskonferensen för Sveriges ingenjörsutbildningar Tekniska högskolan vid Umeå universitet 27 november - 28 november 2013 Konferensbidrag välkomnas! Utvecklingskonferensen för Sveriges ingenjörsutbildningar

Läs mer

Hannover Svenska Brevduve Förbundet

Hannover Svenska Brevduve Förbundet 1 av 10 2011-07-26 20:38 Hannover Svenska Brevduve Förbundet Date Info 2011-07-16 07:00 National Pigeons About 614 Söder mästerskapet Plc Id Loft/Name Pigeon Distance (m) Speed (m/min) Clocked Points 1

Läs mer

Förnamn Efternamn Gatuadress Postadress Hemtelefon Mobil Epost. Eric Agestam Kvarngatan 4 24331 HÖÖR 0413-21944 eric.agestam@ess.slu.

Förnamn Efternamn Gatuadress Postadress Hemtelefon Mobil Epost. Eric Agestam Kvarngatan 4 24331 HÖÖR 0413-21944 eric.agestam@ess.slu. Förnamn Efternamn Gatuadress Postadress Hemtelefon Mobil Epost Eric Agestam Kvarngatan 4 24331 HÖÖR 0413-21944 eric.agestam@ess.slu.se Jonas Andersson jonand_81@hotmail.com Agneta Andersson-Johansson Maglasätevägen

Läs mer

En presentation av vår serviceorganisation

En presentation av vår serviceorganisation En presentation av vår serviceorganisation Customer Service Vi ger dig verktygen för en bättre produktion Mattias Johansson Servicekoordinator Tel 0325-61 96 74 Mobil 0708-31 21 11 mattias.johansson@aptgroup.com

Läs mer

25 bästa SK Laxen Herrar

25 bästa SK Laxen Herrar 50 frisim 100 frisim 1 Mathias Hageneier 22,04 2008 1 Mathias Hageneier 50,55 2009 2 Joakim Hvalgren 22,83 2014 2 Joakim Hvalgren 50,90 2013 3 Janne Ledin 23,31 2014 3 Kenth Stenbäck 51,00 1984 4 Teodor

Läs mer

D-A Transport racet 2014-04-18

D-A Transport racet 2014-04-18 GrE ABC Förare Efter 3 rundor Plats Nr Förare Klubb Kartläsare Bil Anmälare Runda 1 Runda 2 Runda 3 Total Bästa Näst bästa Total 1 8 Johan Gustavson Ludvika MS Sabina Wallberg VW GOLF 2 Anmälare: www.rallyimport.se

Läs mer

NÄSSJÖRUNDAN 2013. Föråkare. St.nr Fk Förare/Karläsare Klubb Bil Anmälare. Ungdom. St.nr Fk Förare/Karläsare Klubb Bil Anmälare

NÄSSJÖRUNDAN 2013. Föråkare. St.nr Fk Förare/Karläsare Klubb Bil Anmälare. Ungdom. St.nr Fk Förare/Karläsare Klubb Bil Anmälare NÄSSJÖRUNDAN 2013 Föråkare 00 B Robert Scholander SMK Eksjö Citroën C2 R2 MAX Patrik Knutsson 0 A Tore Sandberg Vimmerby MS Volvo 244 Sofia Johansson Vimmerby MS Ungdom 1 U Henrik Johansson MK Kinda Volvo

Läs mer

A-förare 2 WD 1 8 Roine Björk Rasbo MK A Opel 06:31.6 13:19.8 19:51.4 Johnny Björk Rasbo MK Grupp H Corsa

A-förare 2 WD 1 8 Roine Björk Rasbo MK A Opel 06:31.6 13:19.8 19:51.4 Johnny Björk Rasbo MK Grupp H Corsa 1/25/2014 Resultatlista Påverundan Plac StartNr. Förare/CO-Driver Klubb/Anmälare F-kl./B-kl. Bilm./Modell SS 1 SS 2 Tot A-förare 4 WD 1 101 Kjell Sandberg Haninge MK A Toyota 06:02.0 12:15.6 18:17.6 Göran

Läs mer

Nya möjligheter med M3 Technology. Björn Svensson, Björn Torold

Nya möjligheter med M3 Technology. Björn Svensson, Björn Torold Nya möjligheter med Technology Björn Svensson, Björn Torold Vem är vi? 2 Copyright 2011 Lawson. All rights reserved. Nya möjligheter med Technology System Foundation Grid Förändrar basen i Installation

Läs mer

Gränsträffen 2011 Resultatlista

Gränsträffen 2011 Resultatlista Gränsträffen 2011 Resultatlista Resultat i A-vapen Klass 1 1 Mats Berg Piteå Pk 5 2 1 6 6 4 3 5 32/20 0 2 Filip Jakobsson Laxforsens Ssf 1 4 3 6 4 4 2 1 25/19 0 3 Jonas Gyllenäs Piteå Pk 2 4 3 2 3 4 3

Läs mer

mars racet västerås 2015-03-14 Skepptuna MK 1 7 Skepptuna MK 3 4 Rasbo MK 4 3 Skepptuna MK 5 2 Västerås MS B 0 Enköpings MK 2 5 Hofors MK 3 4

mars racet västerås 2015-03-14 Skepptuna MK 1 7 Skepptuna MK 3 4 Rasbo MK 4 3 Skepptuna MK 5 2 Västerås MS B 0 Enköpings MK 2 5 Hofors MK 3 4 1 2 Jimmy Karlsson Skepptuna MK 1 7 2 4 Bo Tordegård 6 Erik Pettersson 3 Daniel Hollén 5 Andreas Pettersson 1 Benny Friberg 11 Daniel Svedberg 12 Jimmie Åhlen 8 Mathias Sparring 10 Marcus Gladh 7 Daniel

Läs mer

Environmental benefits CO 2

Environmental benefits CO 2 Environmental benefits CO 2 14 12 g/kwh 10 8 6 4 2 Aux 2,7% Aux 0,1% OPS EU Energy mix OPS Wind power -50% 0 NOx SO2 PM*10 CO2/100-100% Source: Entec, Shore-side electricity report (2005), Wind power statistics

Läs mer

Svealandscupen i Rallycross Arrangör: Strängnäs AMS 1/10 2005 Officiell Resultatlista Klass 1: Supernationell

Svealandscupen i Rallycross Arrangör: Strängnäs AMS 1/10 2005 Officiell Resultatlista Klass 1: Supernationell Svealandscupen i Rallycross Arrangör: Strängnäs AMS / 00 Officiell Resultatlista Klass : Supernationell Platssiffra Bästa tid Jimmy Holmqvist ().0,0.,.,., A.0, Katalysatoråtervinning i Hofors Christer

Läs mer

Resultatlista, ackumulerat - brutto:

Resultatlista, ackumulerat - brutto: Resultatlista, ackumulerat - brutto John Bauer Junior Open 2009 Klass Damjunior Rond 1 Spelform Slagtävling Placering Namn Klubb S-HCP Rondresultat Datum 2009-05-16 Resultat 1 Louise Larsson Karlstads

Läs mer

Resultat Mikael Ljungbergs Minnesgolf 2006. 1:a Stefan Allbäck Byggnads AB Odd Andersson Stefan Jonsson Ronald "Sura-Pelle" Pettersson Christer Rose

Resultat Mikael Ljungbergs Minnesgolf 2006. 1:a Stefan Allbäck Byggnads AB Odd Andersson Stefan Jonsson Ronald Sura-Pelle Pettersson Christer Rose Resultat Mikael Ljungbergs Minnesgolf 2006 1:a Stefan Allbäck Byggnads AB Odd Andersson Stefan Jonsson Ronald "Sura-Pelle" Pettersson Christer Rose 2:a IFK-Kliniken Ulrika Lind Stefan Lind Louise Karlsson

Läs mer

Flexible Assembly of Environmental Cars

Flexible Assembly of Environmental Cars Mr.Dick O.Larsson Volvo Cars Core ME T&F (Framtida process strategier) Sammanfattning / dagsläget: Flexible Assembly of Environmental Cars Trots sina tidigare framgångar, går svensk fordonsindustri stora

Läs mer

Fjärrvärmedagarna. 9-10 april 2014. Utsikten Meetings, Stockholm

Fjärrvärmedagarna. 9-10 april 2014. Utsikten Meetings, Stockholm Fjärrvärmedagarna 9-10 april 2014 Utsikten Meetings, Stockholm PROGRAM Tisdagen den 8 april Från kl. 19.00 Mingelkväll med mat och dryck Lokal: Cocktailbaren PROGRAM Onsdagen den 9 april Morgonaktivitet

Läs mer

Strategic Research Areas

Strategic Research Areas Strategic Research Areas Modelling: on-going (includes modelling and characterisation) Manufacturing Development Potential new area in future Materials development Potential new area in future Strategic

Läs mer

Infotools beslutsstödskonferens

Infotools beslutsstödskonferens Preliminär agenda Infotools beslutsstödskonferens 20 22 maj 2015 Liseberg, Göteborg Välkomna till årets beslutsstödskonferens! Den omfattar tre dagar, två kursdagar och en konferensdag. Onsdagen den 20

Läs mer

Introduktion till processäkerhet 4 november 2013

Introduktion till processäkerhet 4 november 2013 Introduktion till processäkerhet 4 november 13 1 Blenda Weibull Konsult AB Blenda Weibull 2 Aga Gas AB Pia Andersson 3 AstraZeneca AB Ursula Noreland 4 AstraZeneca AB Daniel Wiberg 5 Borealis AB Peter

Läs mer

Resultat Badminton. Deltagare Singel. Resultat Singel. Slutställning Singel

Resultat Badminton. Deltagare Singel. Resultat Singel. Slutställning Singel Resultat Saabiaden 2007 Resultat Badminton mästerskap i Badminton. Deltagare Singel Namn Claus Christensen Anders Nylén Stefan Ericsson Anders Bilde Magnus Eriksson Jonas Wingård Hans Klarström Thomas

Läs mer

Resultatlista CK Masters Mountainbike Race 2014-09-21 Arrangör: CK Master

Resultatlista CK Masters Mountainbike Race 2014-09-21 Arrangör: CK Master Klass: Nybörjare P 6-7år Distans: 1km Snitthast: 17,6km/h 1 124 TORBRINK Vile Mölndals CK 2 127 ENBERG Vilmer Varbergs MTB 3 122 TEMAR John IK Hakarpspojkarna 4 130 LEIRE Jonas CK Master 5 444 KARLSSON

Läs mer

Resultatlista individuellt från SM i Kust 15 sept. 2007

Resultatlista individuellt från SM i Kust 15 sept. 2007 Resultatlista individuellt från SM i Kust 15 sept. 2007 Nr Klass Namn Klubb Distrikt Medl.nr. Vikt Placering Herrsenior 23 Mikael Andersson Horreds FK Södra Älvsborg 149236 6062 gr 1 25 Charles Fasth Lidköpings

Läs mer

Startlista Besättningsregattan 2013

Startlista Besättningsregattan 2013 Startlista Besättningsregattan 203 203-0-2 0:30 D K- 00 m Final 2 Hanna Sackbrook / Greta Helleblad / Johanna Nordström / Johanna Andersson 3 Andrea Möller / Linnea Tornebjer / Vera Rockström / Anna Zagòrska

Läs mer

En ny typ av statistikutbildning med komponenter från datainsamling till rapportering. Lars Rönnegård

En ny typ av statistikutbildning med komponenter från datainsamling till rapportering. Lars Rönnegård En ny typ av statistikutbildning med komponenter från datainsamling till rapportering Lars Rönnegård Forskarutbildning Mikrodataanalys Masterprogram i Business Intelligence Nätbaserad uppdragsutbildning

Läs mer

Klass: Flickor 14. Klass: Flickor 15. Klass: Flickor 16 Rond: 1

Klass: Flickor 14. Klass: Flickor 15. Klass: Flickor 16 Rond: 1 Bankboken Cup Regionsfinal NÄSSJÖ GK Klass: Flickor 13 Datum: 2004-07-13 1 Emma Gillström NÄSSJÖ GK 93 2 Caroline Olsson LAGANS GK 96 3 Cecilia Sätermo TRANÅS GK 99 4 Cajsa Aranäs KALMAR GK 101 5 Lisa

Läs mer

Förändrade förväntningar

Förändrade förväntningar Förändrade förväntningar Deloitte Ca 200 000 medarbetare 150 länder 700 kontor Omsättning cirka 31,3 Mdr USD Spetskompetens av världsklass och djup lokal expertis för att hjälpa klienter med de insikter

Läs mer

EFS i Röke Medlemsmatrikel januari 2014. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015. Englarp 4228. Röke 4255.

EFS i Röke Medlemsmatrikel januari 2014. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015. Englarp 4228. Röke 4255. Agneta Alfredsson Helsingborgsvägen 44 0451-50245 282 33 TYRINGE 073-441 41 53 agneta.alfredsson@spray.se Lars Alfredsson Helsingborgsvägen 44 0451-50245 282 33 TYRINGE 070-877 86 56 alfredsson.lasse@spray.se

Läs mer

Mathematical Cryptology (6hp)

Mathematical Cryptology (6hp) Time to sign up for the continuation course Mathematical Cryptology (6hp) 12 lectures (2 hours) + 2 small projects Exercises are done on your own and discussed in class (6*2 hours). Contents: Elliptic

Läs mer

Gren Namn Tid Ort Född Datum. 60 m inne 1 Ing-Marie Persson 11.87 Karlskrona 1945 05 mar

Gren Namn Tid Ort Född Datum. 60 m inne 1 Ing-Marie Persson 11.87 Karlskrona 1945 05 mar Gren Namn Tid Ort Född Datum 60 m inne 1 Ing-Marie Persson 11.87 Karlskrona 1945 05 mar 100 m ute 1 Mikael Rosenqvist 15.13 Linköping 1964 22 aug 100 m ute 2 Ghazi Putrus 15.59 Linköping 1957 22 aug 100

Läs mer

End consumers. Wood energy and Cleantech. Infrastructure district heating. Boilers. Infrastructu re fuel. Fuel production

End consumers. Wood energy and Cleantech. Infrastructure district heating. Boilers. Infrastructu re fuel. Fuel production End consumers Wood energy and Cleantech Infrastructure district heating Boilers Infrastructu re fuel Fuel production Forest harvesting and transport infrastructure Sustainable forestry Information and

Läs mer

Accelererad provning i

Accelererad provning i Accelererad provning i simulator Är det möjligt? Magnus Hjälmdahl, VTI Institute Excellence Centre at VTI Common platform for increased and long-term co-operation, competence building and knowledge transfer

Läs mer

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09 EXTENAL ASSESSENT SAPLE TASKS SWEDISH BEAKTHOUGH LSPSWEB/0Y09 Asset Languages External Assessment Sample Tasks Breakthrough Stage Listening and eading Swedish Contents Page Introduction 2 Listening Sample

Läs mer

Fastighetsförteckning tillhörande detaljplan för, Idre Himmelfjäll, Skidområde, (del av Foskros 10:6), Älvdalens kommun, Dalarnas län.

Fastighetsförteckning tillhörande detaljplan för, Idre Himmelfjäll, Skidområde, (del av Foskros 10:6), Älvdalens kommun, Dalarnas län. 1 Fastighetsförteckning tillhörande detaljplan för, Idre Himmelfjäll, Skidområde, (del av Foskros 10:6), Älvdalens kommun, Dalarnas län. Fastigheter inom planområdet Foskros 10:6 Vika Skogsutveckling AB

Läs mer

Städa på stan Schema 2015

Städa på stan Schema 2015 Lagen 2014-04-03--05 2014-04-05-06 2014-04-11--12 2014-04-18--19 Ellen Bränd 072-7328583 Lisa Lindberg 073-8326337 Veronica Rönngren tfn: 073 8024035 Madeleine Szalay tfn: 073 9671101 Veronica Rönngren

Läs mer

Pristagare den 13 Maj 2008 Poängbogey Norra Banan Antal startande: 81

Pristagare den 13 Maj 2008 Poängbogey Norra Banan Antal startande: 81 Pristagare den 13 Maj 2008 Poängbogey Norra Banan Antal startande: 81 1 Bauer, Svante 17 39 25 2 Bengtsson, Anders 25 39 Lindahls/Carlanders - Presentkort * 22 3 Nilsson, Björn 11 37 JM:s Chark - Lökkorv

Läs mer

Syrgas vid misstänkt akut hjärtinfarkt

Syrgas vid misstänkt akut hjärtinfarkt Syrgas vid misstänkt akut hjärtinfarkt Årsrapport 2014 Robin Hofmann VO Kardiologi, Södersjukhuset OXYGEN in suspected acute myocardial infarction Friend? Foe X? O₂ vs air DETermination of the role of

Läs mer

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Svensk presentation 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Trailereffekter AB Bild Specialisten på delar till trailers och släpvagnar 2012-12-28 Anita Lennerstad 2 Utveckling bild bild Axel Johnson AB BRIAB bild

Läs mer

Hört och lärt på NES2012 Session: Visual ergonomics

Hört och lärt på NES2012 Session: Visual ergonomics Ergonomisektionen/LSR Hört och lärt på NES2012 Session: Visual ergonomics Frukostseminarie I samverkan med Mousetrapper 2 oktober, 2012 08.30-09.30 Susanne Glimne Leg. Optiker/Universitetsadjunkt Optikerprogrammet

Läs mer

Programmering Installation Konsult Service Skola. Projektering Programmering Installation Konsult. Service Skola

Programmering Installation Konsult Service Skola. Projektering Programmering Installation Konsult. Service Skola Praktiska Sverige AB Alf Ericsson El AB Kristina Kalén anders.graff@praktiska.se www.praktiska.se Mattias Björklund mattias@ael.se www.ael.se Aktet Rickard Johansson rickard@ziczak.se Impulsteknik Elinstallation

Läs mer

Mälardalens Högskola i Västerås

Mälardalens Högskola i Västerås Deltagare i konferensen 20-21 november 2000 Rikard Andersson Utbildningsbevakare Elizabet Damceska Studierektor Therese Gustavsson Utbildningsbevakare Kent Hartman Studierektor Amund Hunstad Maria Lindén

Läs mer

IRIS Integrerat Dynamiskt Prognostiserande Underhållsstöd

IRIS Integrerat Dynamiskt Prognostiserande Underhållsstöd IRIS Integrerat Dynamiskt Prognostiserande Underhållsstöd Projektstart: 2012 Projektavslut: 2017 Finansierat av: Vinnova, FFI Transporteffektivitet och Scania CV Dr Jonas Biteus Scania CV Vehicle service

Läs mer

Resultat i A-vapen Vet, jubileumsklass i Haparanda 1 Hans Rask F21 SKF 6 5 4 5 6 6 6 6 44/22 2 Östen Brännström Luleå Pk 3 2 2 4 5 5 5 5 31/20

Resultat i A-vapen Vet, jubileumsklass i Haparanda 1 Hans Rask F21 SKF 6 5 4 5 6 6 6 6 44/22 2 Östen Brännström Luleå Pk 3 2 2 4 5 5 5 5 31/20 Resultat i A-vapen Klass 1 1 Anton Töyrä Piteå Pk 0 4 4 4 6 4 4 5 31/20 0 2 Robert Lindbäck Kalix Pistolskyttar 3 2 3 6 3 3 5 2 27/20 0 3 Mats Jönslars Kalix Pistolskyttar 4 2 3 3 2 3 4 5 26/20 0 4 Marco

Läs mer

Tillgänglighet och Resursutnyttjande. Öppen konferens 2:a dec 2009. påinitiativ av.

Tillgänglighet och Resursutnyttjande. Öppen konferens 2:a dec 2009. påinitiativ av. Tillgänglighet och Resursutnyttjande Öppen konferens 2:a dec 2009 påinitiativ av. Öka medvetandet om.. Syfte potentialen att förbättra konkurrenskraften de tekniska möjligheterna genom mer fokus på Tillgänglighet

Läs mer

Lean & Green Volvo cars. Sofia Boyagi, Operational Development Environment

Lean & Green Volvo cars. Sofia Boyagi, Operational Development Environment Lean & Green Volvo cars Sofia Boyagi, Operational Development Environment agenda Volvo Cars Our heritage and core value Environmental Management Volvo Car Manufacturing System (VCMS) Green Performance

Läs mer

Välkomna den 22/4 Lars-Gustaf Hauptmann Ordförande

Välkomna den 22/4 Lars-Gustaf Hauptmann Ordförande Sveriges fordonstekniska förening, SVEA Detta dokument innehåller handlingar för årsmötet 2015-04-22 1. Kallelse 2. Verksamhetsberättelse SVEA Förening 3. Resultat och balansräkning 4. Budget 2015 5. Medlemsavgifter

Läs mer

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 20/2015 Generalsekreteraren

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 20/2015 Generalsekreteraren SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 20/2015 Generalsekreteraren Till ledamöterna av Sveriges advokatsamfund Nyintagna ledamöter Styrelsesammanträde den 2 oktober 2015 Kristina Ahlström Henrik Appelqvist

Läs mer

Resultatlista enskild rond - brutto:

Resultatlista enskild rond - brutto: Resultatlista enskild rond - brutto: Landeryds GK Saab AKTIV Saab Aktiv Mästerskap i Golf 2009 På Vesterby GK. Open Herrar Klass: Open Herrar Rond: 1 Spelform: Slagtävling Datum 2009-09-07 Placering: Namn:

Läs mer

Civilingenjörsexamen

Civilingenjörsexamen / har avlagt Civilingenjörsexamen has been awarded the Degree of Master of Science in Engineering utfärdat/issued 1 april 2010 av rektor vid Kungliga Tekniska högskolan, KTH by the President of the Royal

Läs mer

RESULTATLISTA - POLKATROFÉN 2009-05-03

RESULTATLISTA - POLKATROFÉN 2009-05-03 RESULTATLISTA - POLKATROFÉN 2009-05-03 Förare Kartläsare Klubb/Anmälare Bil SP1 SP2 SP3 Tidstill. Tot.tid Kl.pl Tot.plac 1 1 U Robert Scholander Patrik Kollin SMK Eksjö/Nässjö MK VW Golf II 02:22,0 02:46,0

Läs mer

SWETHRO. Gunilla Pihl Karlsson, Per Erik Karlsson, Sofie Hellsten & Cecilia Akselsson* IVL Svenska Miljöinstitutet *Lunds Universitet

SWETHRO. Gunilla Pihl Karlsson, Per Erik Karlsson, Sofie Hellsten & Cecilia Akselsson* IVL Svenska Miljöinstitutet *Lunds Universitet SWETHRO The Swedish Throughfall Monitoring Network (SWETHRO) - 25 years of monitoring air pollutant concentrations, deposition and soil water chemistry Gunilla Pihl Karlsson, Per Erik Karlsson, Sofie Hellsten

Läs mer

Val som ska förrättas av valkongressen

Val som ska förrättas av valkongressen VALKONGRESSEN 24 MARS 2015 Val som ska förrättas av valkongressen FÖRSLAG FRÅN VALUTSKOTTET Förslag till protokoll från valutskottet Närvarande Lilly Bäcklund (S), Västerbotten (ordförande) Johan Sjölander

Läs mer