1 Information Praktisk information Registrering, informationsdisk och kontakt... 3

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1 Information 3 1.1 Praktisk information... 3 1.1.1 Registrering, informationsdisk och kontakt... 3"

Transkript

1

2 Innehåll 1 Information Praktisk information Registrering, informationsdisk och kontakt Trådlöst nätverk Lunch och fika Transporter Lokalbussar och taxi Utställning och presentationer Kartor Uppsala Institutionen för Informationsteknologi Om Uppsala universitet Om Institutionen för Informationsteknologi Om Reglermöte Program för Reglermöte Onsdag 13 juni :45-09:30: Registrering :30-09:45: Reglermöte 2012 öppnas : : Plenarföredrag : : Poster-, produktutställning och ka e :30-12:30: Session 1.1: Industriell styrning och automation :30-12:30: Session 1.2: Skor, flyttfåglar och kayaking :30-13:30 Lunch Restaurang Rullan :30-15:10: Session 2.1: Distribuerade styrsystem :30-15:10: Session 2.2: Systemidentifiering :30-15:10: Session 2.3: Regulatordesign :10-16:10: Poster-, produktutställning och ka e : : Plenarföredrag :00-...: Middag på Norrlands nation

3 Innehåll 2.2 Torsdag 14 juni : : Plenarföredrag : : Poster-, produktutställning och ka e :45-12:25: Session 3.1: Reglerteknik i biomedicin :45-12:25: Session 3.2: Reglerteknik i bilindustrin :45-12:25: Session 3.3: Reglerteknik i trådlösa nätverk :25-12:30: Avslutning :30-13:30: Lunch Restaurang Rullan A Life in System identification - A Tribute to Torsten Söderström 29 4 Deltagarlista 31 2

4 1 Information Information: 1.1 Praktisk information Registrering, informationsdisk och kontakt Informationsdisk för registrering, uthämtning av konferensmaterial och frågor är bemannad: -Tisdag12juni,kl c:a. -Onsdag13juni,kl Under rasterna den 13 och 14 juni kommer deltagare från Uppsala universitet att finnas tillgängliga för frågor Trådlöst nätverk Uppsala universitets trådlösa nätverk UpNet finns tillgängligt inom Ångströmlaboratoriets väggar. Reglermötet har två gästinloggningar som är aktiva den juni Användarid/User ID: G med Lösenord/Password: kitt4katri - Användarid/User ID: G med Lösenord/Password: toa=votdis För anställda vid överiga universitet: det trådlösa nätverk Eduroam är tillgängligt inom Ångström (kräver att du tidigare anslutit dig till Eduroam) Lunch och fika Fika serveras i korridoren utanför Siegbahnsalen respektive Hägg- och Polhemsalarna under pauserna markerade i programmet. Den namnskylt 3

5 1. Information du får vid registreringen fungerar som fikabiljett. Vänligen bär namnskylten väl synlig hela dagen. Lunch serveras i Restaurang Rullan på MIC-området, tvärs över gatan från Ångströmlaboratoriet vid lunchpaus markerad i programmet. Den namnskylt du får vid registreringen fungerar som lunchbiljett. Middagar: - 12 juni: Administratörsträ en och Utbildningsdagen har gemensam middag i Orangeriet i Linnéträdgården den 12 juni. Middag startar kl 18 med visning av trädgården juni: Doktoranddagen har middag på Uplands nation, S:t Larsgatan 11, med start kl juni:gemensam konferensmiddag för alla på Norrlands nation, Västra Ågatan 14, startar kl Transporter Följande tider är transporter arrangerade: - Utbildningsdagen 12 juni kl från Ångström lab till centrala Uppsala. - Administratörsträ en 13 juni kl 9.30 från Ångström lab. Heldagsutflykt. - Reglermötet 13 juni kl från Ångström lab till centrala Uppsala. Övriga tider får deltagarna ta sig till och från konferensens Lokalbussar och taxi Lokala busslinjer nr 20, 110 och 115 går från Uppsala Resecenter (Centralstation och busstation) och stannar vid hållplats Polacksbacken, precis utanför Ångströmlaboratoriet. Resan tar ungefär 10 minuter. Bussen är kontantfri. Du kan köpa SMS-biljett med svenskt mobilabonnemang eller med betalkort på bussen. Pris 25:- per resa med SMS och 30:- /resa med betalkort. 4 -För tidtabeller: se tidtabeller/tidtabell-sommar/

6 1.1. Praktisk information -För biljettalternativ: se http: //www.ul.se/sv/stadsbussarna/stadsbussarna_biljetter/ Telefonnummer till taxi: - Uppsala Taxi: TaxiKurir: Adress till Ångströmlaboratoriet är Lägerhyddsvägen Utställning och presentationer Produktutställning: Under Reglermötet den 13 och 14 juni finns fyra företag representerade med utställningar. Utställarna är placerade utanför Siegbahnsalen där du kan besöka dem under alla pauser. Muntliga presentationer: Det finns datorer i alla föreläsningssalar. Ta med din presentation på en USB-sticka och se till att du har laddat in din presentation i datorn i den sal där du ska hålla din presentation, senast under pausen före din session. Filformat: Power point eller pdf. Det finns även viss möjlighet att använda en egen dator, kontrollera då att allt fungerar innan sessionen. Arrangörerna rekommenderar dock att du laddar upp presentationen till föreläsningssalens dator, då byte av dator till projektorn tar längre tid och oftast kräver avstängning av projektorn. Varje presentation har 20 minuter avsatt tid. Planera presentationen så att det finns 4-5 minuter för frågor. Posterpresentationer: Posterskärmarna har höjd 1,40cm och bredd 100cm. Ytan är i tyg. Arrangörerna tillhandahåller nålar för att sätta upp postern på skärmen. Varje postersession är 1 timme. Som posterpresentatör är du ansvarig att sätta upp din poster. Du hittar numret på din posterplats under respektive session i programboken. Som posterpresentatör är du också ansvarig att ta ned din poster efter sessionen. Samma posterplatser används vid alla tre postersessioner, så skärmarna byter poster mellan varje session. Din poster hänger alltså inte uppe under hela mötet. 5

7 1. Information Poster presentations: Poster screens are 140 cm high and 100 cm wide with textile surface. The organizers provide pins for attaching your poster to the screen. Every poster session is one hour. As a poster presenter, you are responsible to make sure your poster is mounted before your session. Please find the poster number of your poster under each session in this program book. You are also responsible to dismount your poster after the poster session. The same poster screens are used for all three poster sessions, so the posters are exchanged by each session. Subsequently, your poster is not attached for the entire meeting. Oral presentations: All lecture halls are equipped with computers. Bring your presentation on a USB memory stick and make sure to upload your presentation to the computer in your session room, by the break before your session at the latest. Use Power point or pdf. It is also possible to use your own computer, but please check that it works together with the equipment before the session. The organizers recommend you though, to upload your presentation in the lecture hall computer instead, as change of computer to the projector takes up more time and often demands shutting down the projector in order for the equipment to work together. Every presentation has a time slot of 20 minutes. Please prepare your presentation so that there are 4-5 minutes left for questions. 6

8 1.2. Kartor 1.2 Kartor Uppsala 7

9 1. Information Institutionen för Informationsteknologi 8

10 1.3. Om Uppsala universitet 1.3 Om Uppsala universitet Uppsala universitet Uppsala universitet är ett internationellt välkänt forskningsuniversitet med vetenskapens och utbildningens utveckling i fokus. I mer än 500 år har Uppsala universitet varit ett framstående lärosäte med rika valmöjligheter för studenter och forskare på alla nivåer. Historien är en del av universitetets styrka, men blicken är alltid riktad framåt. Den kanske stoltaste traditionen vid Uppsala universitet är den av förnyelse. Uppsala universitets viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet, sitt engagemang och sina skilda drivkrafter gör universitetet till ett av de 100 bästa universiteten i världen. Uppsala universitet arbetar långsiktigt för att behålla och stärka en framträdande position. Det sker genom kraftfulla satsningar på forskning och utbildning av högsta internationella klass. Nya gränsöverskridande utbildningar, utveckling av spjutspetsforskning och samverkan med andra universitet, näringsliv och samhälle är några av de viktigaste verktygen i förnyelsearbetet. Forskning i världsklass Kunskapstradition och framstående forskning har gett universitetet ett gott rykte och en självklar plats i det internationella forskarsamhället. Inom ett stort antal områden ligger Uppsala universitet i den internationella frontlinjen. Forskningens mångfald är ett signum för Uppsala universitet. Forskning bedrivs inom nio fakulteter; teologi, juridik, humaniora, samhällsvetenskap, språkvetenskap, utbildningsvetenskap, medicin, farmaci samt teknik och naturvetenskap. Uppsala universitet arbetar också för att stärka samverkan mellan universitet, näringsliv och samhälle. Uppsala förknippas både nationellt och internationellt med en stark utveckling vad gäller investeringar i nya företag. 9

11 1. Information Högklassig utbildning Uppsalastudenterna får ta del av det allra senaste inom forskningen i moderna lokaler och avancerade laboratorier. Samtidigt rör de sig i en levande kulturmiljö med månghundraåriga anor och ett aktivt studentliv på nationerna. Studietiden ger erfarenhet och kontaktnät för livet. En examen från Uppsala universitet väger tungt på arbetsmarknaden. Uppsala universitet har ett stort utbildningsutbud på både grundnivå och avancerad nivå. Ett allt större utbud av magister- och masterutbildningar som går över traditionella ämnesgränser lockar studenter såväl nationellt som internationellt. Kreativa mötesplatser En mångvetenskaplig helhetssyn är ett viktigt riktmärke för Uppsala universitet. Forskning och utbildning stimuleras och utvecklas i mötet mellan olika perspektiv inom de olika vetenskapsområdena. Uppsala universitet strävar efter att skapa optimala miljöer för tvärvetenskaplig samverkan. Kreativa mötesplatser har byggts upp vid ett fler tal campus med olika inriktningar. Tradition och kultur Uppsala universitet är Nordens äldsta universitet - grundat Dagens utvecklingsarbete inom forskning och utbildning bygger på kunskapstraditioner med djupa historiska rötter. Levande tradition och kultur är en del av Uppsala universitets styrka. Carl von Linné, Anders Celsius, Olof Rudbeck och Erik Gustaf Geijer är några av de kända historiska uppsalaprofilerna. Åtta Nobelpris har också gjort Uppsala universitet käntöver världen. universitetet är Uppsalas utan jämförelse största kulturella aktör. Uppsala universitets konst- och vetenskapshistoriska samlingar är unika, musiklivet enastående rikt och museiutbudet omfattande. Uppsala universitet har ett rikt arv att förvalta. Stora naturvetenskapliga, konstnärliga och kulturhistoriska samlingar har vårdats i Uppsala sedan medeltiden. 10

12 1.4. Om Institutionen för Informationsteknologi 1.4 Om Institutionen för Informationsteknologi Utbildning och forskning av hög internationell kvalitet Institutionen för informationsteknologi har en ledande ställning inom forskning, forskarutbildning och utbildning. Kursutbudet är omfattande och har stort djup och bredd. Man kan läsa hela program och ta civilingenjörs-, magister eller kandidatexamen eller läsa fristående kurser och kurspaket. Många kurser på olika nivåer ges nätbaserade eller på distans. Forskarutbildningen är omfattande och bedrivs delvis inom nationella forskarskolor och i samarbete med industrin. Inom en väl sammanhållen organisation spänner verksamheten över hela fältet för informationsteknologi. Från datainsamling och informationsutvinning via signalbehandling, beräkningsteknik och reglerteknik, till kommunikation av resultaten med hjälp av databashantering och människa-datorinteraktion. Som en gemensam grund ligger forskning inom bland annat teoretisk datavetenskap, realtidsssystem, datorarkitektur, beräkningsvetenskap, och systemteknik. Hög internationell klass Institutionen bedriver utbildning och forskning av hög internationell klass. Ungefär studenter läser årligen här och ett 30-tal forskargrupper är kopplade hit. Den starka fokuseringen på forskning präglar och ger en god bas för institutionens grundutbildning. Institutionen bygger på verksamhet inom IT som pågått sedan mitten av 1960-talet. 11

13 1. Information 1.5 Om Reglermöte Är en konferens för de som är intresserade av reglerteknik, från teori till praktik. Innehåller inbjudna plenarföredrag och konferensbidrag i form av föredrag och posters. Ger möjlighet för företag att göra en produktutställning. Organiseras av avdelningen för systemteknik, institutionen för informationsteknologi vid Uppsala universitet, på uppdrag av Svenska IFAC-kommittén. IanslutningtillReglermöte 2012 kommer även följande att erbjudas: Utbildningsdag 12 juni sista anmälningsdag 21 maj. Administratörsträ 12 juni sista anmälningsdag 21 maj. Doktoranddag 12 juni sista anmälningsdag 21 maj. En workshop med titeln A life in System identification - A Tribute to Torsten kommer att hållas på eftermiddagen den 14 juni. 12

14 2 Program för Reglermöte Onsdag 13 juni :45-09:30: Registrering. Plats: Foajén utanför Siegbahnsalen, Ångströmslaboratoriet :30-09:45: Reglermöte 2012 öppnas. Ulf Danielsson, vicerektor vid Uppsala universitet, och Håkan Lanshammar, prefekt för institutionen för informationsteknologi, Uppsala universitet. Lokal: Siegbahnsalen : : Plenarföredrag. Vatten o energi - utmaningar för reglertekniker (172) Gustaf Olsson, IEA, Lunds Tekniska Högskola Ordförande: Bengt Carlsson, Uppsala universitet Lokal: Siegbahnsalen : : Poster-, produktutställning och ka e. Produktutställning: MathWorks: Studentlitteratur: 13

15 2. Program för Reglermöte 2012 Beckho : Adept Nordic: Posters: P1.1 Suboptimal Decentralized Controller Design for Chain Structures: Applications to Vehicle Formations, Assad Al Alam, Ather Gattami and Karl H. Johansson, KTH, (58). P1.2 The Impact of Heterogeneity and Order in Heavy Duty Vehicle Platooning Networks, Kuo-Yun Liang, Scania, Assad Alam och Ather Gattami, KTH, (59). P1.3 A Data-driven Method for Monitoring Systems that Operate Repetitively - Applications to Robust Wear Monitoring in an Industrial Robot Joint, Andre Carvalho Bittencourt, Kari Saarinen och Shiva Sander-Tavallaey, Linköpings universitet, ABB, (65). P1.4 Bayesian Methods for Estimating Tool Position of an Industrial Manipulator, Patrik Axelsson, Rickard Karlsson och Mikael Norrlöf, Linköpings universitet, (66). 14

16 2.1. Onsdag 13 juni P1.5 Fusion of Information from SAR and Optical Map Images for Aided Navigation, Zoran Sjanic och Fredrik Gustafsson, Linköpings universitet, (67). P1.6 An On-line Algorithm For Anomaly Detection in Trajectory Data, Olov Rosén och Alexander Medvedev, Uppsala universitet, (168). P1.7 On the Nuclear Norm Heuristic for a Hankel Matrix Recovery Problem, Liang Dai och Kristiaan Pelckmans, Uppsala University, (170). P1.8 System identification approach to the modeling of an LC disc refiner process chain, Patrick Höhn och Wolfgang Birk, Luleå tekniska universitet, (143). P1.9 Low rank matrix reconstruction in system identification, Martin Sundin och Magnus Jansson, Signalbehandling KTH, (163). P1.10 Robust Inference of Gene Regulatory Networks, Torbjörn E. M. Nordling och Elling W. Jacobsen, KTH, (158). P1.11 Pedestrian Motion Classification via Body-Mounted Inertial Measurement Unit, Ghazaleh Panahandeh, Nasser Mohammadiha, Arne Leijon, och Peter Händel, KTH, (130). P1.12 Using two-axis magnetometer for classification of vehicle heading direction, Niklas Wahlström, Roland Hostettler, Fredrik Gustafsson och Wolfgang Birk, Linköpings universitet och LTU, (132). P1.13 Adaptive experiment design for ARMAX systems, Lirong Huang, Håkan Hjalmarsson och Laszlo Gerencsér, KTH, (104). P1.14 Robust Optimal Input Design, Christian Larsson, Egon Geerardyn och Johan Schoukens, KTH, (99). P1.15 Parameterized Model Order Reduction Using Extended Balanced Truncation, Henrik Sandberg, KTH, (95). P1.16 Validation and identification of a longitudinal driver model, Malin Sundbom, Chalmers, (88). P1.17 Non-parametric identification of Generalized Prandtl-Ishlinskii models, Marcus Hedegärd och Torsten Wik, Chalmers, (90). P1.18 Model Reduction using a Frequency-Limited H2-Cost, Daniel Petersson och Johan Löfberg, Linköpings universitet, (82). 15

17 2. Program för Reglermöte 2012 P1.19 Fault Detection Based on Set Membership Identification for Three Phase Induction Motors, Mohammed Obaid Mustafa, George Nikolakopoulos och Thomas Gustafsson, Luleå tekniska universitet, (73). P1.20 Karakteristikövervakning för reglerventiler - statistisk teori och praktik, Krister Forsman, Perstorp AB, (155). P1.21 Calibration of a magnetometer in combination with inertial sensors,manon Kok, Jeroen D. Hol, Thomas B. Schön, Fredrik Gustafsson och Henk Luinge, Linköpings universitet, (128). P1.22 Distributed Real-time Fault Detection and Isolation For Cooperative Multi-agent Systems, Meng Guo, Dimos V. Dimarogonas och Karl Henrik Johansson, KTH, (129) P1.23 Analysing faults in automated road vehicles - A reachability analysis, Josef Nilsson SP Technical Research Institute of Sweden, Paolo Falcone Chalmers University of Technology, (127). P1.24 Distributed Fault Detection and Isolation with Imprecise Network Models, Iman Shames, André M. H. Teixeira, Henrik Sandberg, Karl H. Johansson, KTH, (114). P1.25 Quantitative Fault Diagnosability Performance of Linear Dynamic Descriptor Models, Daniel Eriksson, Mattias Krysander och Erik Frisk, Linköpings universitet, (96). P1.26 Reachability analysis of Cooperative Adaptive Cruise Controller, Roozbeh Kianfar, Paolo Falcone och Jonas Fredriksson, Chalmers, (108). P1.27 Extended Kalman Filter for Vehicle Tracking using Road Surface Vibration Measurements, Roland Hostettler, Wolfgang Birk och Magnus Lundberg Nordenvaad, Luleå tekniska universitet och Uppsala universitet, (110). P1.28 On Coalition Formation for Coordinated Control, Daria Madjidian, Lunds universitet, (112). P1.29 Model Predictive Control of a Tricopter, K-J. Barsk, N. Wahlström och D. Axehill, Linköpings universitet, (124). 16

18 2.1. Onsdag 13 juni P1.30 Advanced control of a remotely operated underwater vehicle, Jacob Bernhard, Patrik Johansson, Magnus Carlsson, Tohid Ardeshiri och Daniel Axehill, Linköpings universitet, (125) :30-12:30: Session 1.1: Industriell styrning och automation Ordförande: Anders Ahlén, Uppsala universitet Lokal: Siegbahnsalen Automation och reglerteknik i containerterminaler, Jonas öhr, ABB Crane Systems, (93) Value of MPC applied to thermal power plants, Katarina Boman och Jonas Funkquist, Vattenfall Research and Development, (83) Industry Best Practices for Adopting Model-Based Design for Control Applications, Fredrik Håbring, MathWorks, (77) :30-12:30: Session 1.2: Skor, flyttfåglar och kayaking Ordförande: Magnus Lundberg-Nordenvaad Lokal: Häggsalen Foot-mounted INS for Everybody - An Open-source Embedded Implementation, John-Olof Nilsson, Isaac Skog, Peter Händel, och K.V.S. Hari, KTH, (148) A Voyage to Africa by Mr Swift, Niklas Wahlström and, Fredrik Gustafsson Susanne åkesson, Linköpings universitet och Lunds universitet, (138) Multisensor tracking of a kayak paddle, Kjartan Halvorsen, Dennis Sturm, Khurram Yousaf, KTH/Uppsala universitet, (164) :30-13:30 Lunch Restaurang Rullan :30-15:10: Session 2.1: Distribuerade styrsystem. Ordförande: Kristiaan Pelckmans Lokal: Siegbahnsalen Distributed Cooperative Object Attitude Manipulation with Collision Avoidance Johan Markdahl, Yiannis Karayiannidis, Xiaoming Hu, and Danica Kragic, KTH, (162). 17

19 2. Program för Reglermöte Distributed Integral Action: Stability Analysis and Frequency Control of Power Systems, Martin Andreasson, Henrik Sandberg, Dimos V. Dimarogonas and Karl H. Johansson, KTH, (87) Decentralized LQG Control of Systems with a Broadcast Architecture, Laurent Lessard, Lunds universitet, (115) Distributed LQG with Delayed Information Sharing, Hamid Reza Feyzmahdavian, Ather Gattami and Mikael Johansson, KTH, (137) Distributed Robust Stability Analysis of Interconnected Uncertain Systems, Martin S. Andersen, Anders Hansson, Sina K. Pakazad, och Anders Rantzer, LTH, (154) :30-15:10: Session 2.2: Systemidentifiering. Ordförande: Torsten Söderström, Uppsala universitet Lokal: Häggsalen On model order determination for errors-in-variables estimation, Torsten Söderström, Uppsala University och Liuping Wang, RMIT University, Melbourne, Australia, (51) Non-parametric Frequency Function Estimation using Transient Impulse Response Modelling, Per Hägg, Håkan Hjalmarsson, KTH, (149) Data miningför processidentifiering, Daniel Peretzki, Alf Isaksson, André Carvalho Bittencourt, Linköpings universitet, Krister Forsman, Perstorp AB (156) Subspace System Identification via Weighted Nuclear Norm Optimization, Anders Hansson, Linköpings universitet, (54) Hierarchical Bayesian approaches for robust inference in ARX models, Johan Dahlin, Fredrik Lindsten, Thomas B. Schön och Adrian Wills, Linköping University, (69) :30-15:10: Session 2.3: Regulatordesign. Ordförande: Bengt Carlsson Lokal: Polhemsalen 18

20 2.1. Onsdag 13 juni Design of Optimal Low-Order Feedforward Controllers for Disturbance Rejection, Martin Hastoch Tore Hägglund, Lund University, (70) Averaging Level Control in the Presence of Frequent Flow Upsets, Peter Rosander, Alf J. Isaksson, Johan Löfberg och Krister Forsman, Linköpings universitet, (120) Robust exact linearization using feedforward and simple feedback control, Ylva Jung och Martin Enqvist, Linköpings universitet (161) Extremum seeking control of the CANON process - existence of sub-optimal stationary solutions, Olle Trollberg, Elling W. Jacobsen, KTH, (78) An E cient Approach to Suboptimal Explicit Hybrid MPC, Daniel Axehill, T. Besselmann, D.M. Raimondo och M. Morari (122) :10-16:10: Poster-, produktutställning och ka e. Produktutställning: MathWorks: Studentlitteratur: Beckho : Adept Nordic: 19

21 2. Program för Reglermöte 2012 Posters: P2.1 Structured model reduction of power systems, Christopher Sturk, Luigi Vanfretti, Federico Milano, and Henrik Sandberg (KTH), (55). P2.2 Modeling and simulating energy conversion processes using modelica, Elena Tomas-Aparicio, Eva Nordlander, Erik Dahlquist, Mälardalen University, (56). P2.3 Real-time scheduling in lte for smart grids, Yuzhe Xu, Carlo Fischione, KTH, (72). P2.4 Pulp digester model for MPC benchmarking, Per Erik Modén, Michael Lundh, ABB AB, Corporate research, (133). P2.5 Distributed Detection and Isolation of Topology Attacks in Power Networks James Weimer, KTH, Soummya Kar, Carnegie Mellon University, Karl Henrik Johansson, KTH (113). P2.6 Component Sizing of a PHEV using convex optimization, Mitra Pourabdollah (60). P2.7 On the use of backward simulation in particle Markov chain Monte Carlo methods, Fredrik Lindsten and Thomas B. Schön, Linköpings universitet, (62). P2.8 On Extended Target Tracking Using PHD Filters, Karl Granström, Christian Lundquist, Fredrik Gustafsson, Umut Orguner, Linköpings universitet, (105). 20

22 2.1. Onsdag 13 juni P2.9 Radar SLAM using Visual Features, Jonas Callmer, David Törnqvist, Fredrik Gustafsson, Henrik Svensson, Pelle Carlbom, Linköpings universitet, (119). P2.10 On Mixture Reduction for Multiple Target Tracking, Tohid Ardeshiri, Umut Orguner, Christian Lundquist, Thomas B. Schön, Linköpings universitet, (144). P2.11 Online EM Algorithm for Jump Markov Systems, Carsten Fritsche, Emre özkan, and Fredrik Gustafsson, Linköpings universitet, (147). P2.12 A Metric for Opportunistic Routing in Duty Cycled Wireless Sensor Networks Euhanna Ghadimi, Olaf Landsiedel, Pablo Soldati and Mikael Johansson, KTH (68). P2.13 Interference and Link Dynamics in Wireless Sensor Networks, Antonio Gonga, Olaf Landsiedel, Pablo Soldati, and Mikael Johansson, KTH, (91). P2.14 Event-triggered PI control: Setpoint tracking and saturating actuators, D. Lehmann, G. A. Kiener, K. H. Johansson. KTH, (117). P2.15 Delay distribution analysis of wireless personal area networks, P. Di Marco, P. Park, C. Fischione, K.H. Johansson, KTH, (118). P2.16 Robust Routing for Capacitated Dynamical Networks, Ketan Savla Giacomo Como, (135). P2.17 Energy optimal caching and network topology control for content distribution networks, Mikael Lindberg, Lunds universitet, (131). P2.18 Supervisory Control Design for Networked Systems with Time-Varying Communication Delays, Burak Demirel, Corentin Bria, Mikael Johansson, KTH, (151). P2.19 Distributed Mobility and Power Control for Noncooperative Robotic Ad Hoc and Sensor Networks, Milos S. Stankovic and Karl Henrik Johansson, KTH, (152). P2.20 H 1 Observer Design for Uncertain Discrete-Time Nonlinear Delay Systems: LMI Optimization Approach, Saleh S. Delshad, Thomas Gustafsson, and Andreas Johansson, Luleå University of Technology, (123). 21

23 2. Program för Reglermöte 2012 P2.21 Cancellation of Unknown Harmonic Disturbance for Nonlinear System with Input Delay, S. Aranovskiy, Umeå universitet, A. Pyrkin, A.Bobtsov, (52). P2.22 Using Optimization for a State-Variable Filter Approach, S. Aranovskiy, Umeå universitet, (53). P2.23 Non-periodic sampling schemes for control applications, Tommy Norgren, Jonathan Styrud, Alf Isaksson, Johan åkerberg, ABB AB, Corporate Research, (139). P2.24 Analytic Parameterization of the Stabilizing Controllers for the Moore-Greitzer Compressor Model, Alina Rubanova, Rolf Johansson, Anders Robertsson, and Anton S. Shiriaev, Lunds universitet, (76). P2.25 Reference Tracking MPC using Terminal Set Scaling, Daniel Simon, Johan Löfberg och Torkel Glad, Linköpings universitet, (80). P2.26 On the decentralized H2 optimal control of bilateral teleoperation systems with time delays, Maxim Kristalny and Jang Ho Cho, Lunds universitet, (92). P2.27 Stability Analysis of Multiple State-based Schedulers with CSMA, Chithrupa Ramesh, Henrik Sandberg and Karl Henrik Johansson, KTH, (106). P2.28 Self-Triggered Model Predictive Control for Network Scheduling and Control Erik Henriksson, Daniel E. Quevedo, Henrik Sandberg, Karl Henrik Johansson, KTH, (126). P2.29 Cooling design for hot rolling processes using multiobjective optimization Johan Sjöberg, Simon Lindkvist, Jonas Linder, Anders Daneryd, ABB och Linköpings universitet, (145) : : Plenarföredrag Challenges in control and estimation for Managed Pressure Driling (175) Glenn-Ole Kaasa, Statoil R&D Ordförande: Alexander Medvedev, Uppsala universitet Lokal: Siegbahnsalen :00-...: Middag på Norrlands nation 22

24 2.2. Torsdag 14 juni 2.2 Torsdag 14 juni : : Plenarföredrag. Följning av markmål (176) Egils Sviestins, Security and Defence Solutions, Saab AB Ordförande: Håkan Lanshammar, Uppsala universitet Lokal: Siegbahnsalen : : Poster-, produktutställning och ka e. Produktutställning: MathWorks: Studentlitteratur: Beckho : Adept Nordic: 23

25 2. Program för Reglermöte 2012 Posters: P3.1 Measurement of enzyme and microbial activity on-line for improved process control, Krustok I., Odlare M., Dahlquist E., Mälardalens högskola, (57). P3.2 Initialization of the Kalman Filter without Assumptions on the Initial State Magnus Linderoth, Kristian Soltesz, Anders Robertsson, and Rolf Johansson, Lunds universitet (61). P3.3 On the Value of Model Information in Decentralized Control Design, Farhad Farokhi, Cedric Langbort, and Karl H. Johansson, KTH, (71). P3.4 Switching Model Predictive Control for an Articulated Vehicle, Thaker Nayl, George Nikolakopoulos and Thomas Gustafsson, Luleå tekniska universitet, (74). P3.5 An ADMM Algorithm for Solving l1 Regularized MPC, Mariette Annergren, Anders Hansson, och Bo Wahlberg, Linköpings universitet och KTH (94). P3.6 Force Controlled Robotic Assembly without a Force Sensor, Andreas Stolt, Magnus Linderoth, Anders Robertsson, Rolf Johansson, Lunds universitet, (84). P3.7 Evaluating the Potential for Cell Balancing using a Cascaded Multi-Level Converter using Convex Optimization, Faisal Altaf, Lars Johannesson, Bo Egardt, Chalmers, (85). P3.8 An Exact Solution to the Power Networks Security Index Problem and its Generalized Min Cut Formulation, Julien Hendrickx, Karl Henrik Johansson, Raphael Jungers, Henrik Sandberg and Kin Cheong Sou, KTH, (97). P3.9 A Comparative Analysis of the Fast-Lipschitz Convergence Speed, Martin Jakobsson and Carlo Fischione, KTH, (98). P3.10 Opinion Consensus of Modified Hegselmann-Krause Models, Yuecheng Yang, Dimos V. Dimarogonas and Xiaoming Hu, KTH, (100). P3.11 On the Reduction of Gaussian inverse Wishart mixtures, Karl Granström, Umut Orguner, Linköpings universitet, (101). 24

26 2.2. Torsdag 14 juni P3.12 State of Charge Reference Trajectories for Plug-in HEVs using Convex Optimization, Viktor Larsson, Lars Johannesson and Bo Egardt, Chalmers, (102). P3.13 Evaluating the Potential for Cell Balancing using a Cascaded Multi-Level Converter using Convex Optimization, Faisal Altaf, Lars Johannesson, Bo Egardt, Chalmers, (103). P3.14 SVC Voltage Control with Feedforward, Carl-Fredrik Lindberg and Mats Molander ABB Corporate Research, (107). P3.15 Distributed Size Estimation of Dynamic Anonymous Networks, Håkan Terelius, Damiano Varagnolo and Karl Henrik Johansson, KTH, (109). P3.16 Systematic Modeling of Switched Electrical Networks, Magnus Karlsson, Torbjörn Holmberg, Anders Hultgren, Matz Lenells, Ericsson, Blekinge högskola, (111). P3.17 Nivåreglering i kärnkraftverk, Thomas Smed, Studsvik och Magnus Adolfsson, Forsmarks Kraftgrupp, (174). P3.18 Extending the area silenced by active noise control using multiple loudspeakers, Annea Barkefors, Simon Berthilsson and Mikael Sternad, Uppsala universitet, Signaler och System, (64). P3.19 Optimization of Hybrid Systems with Known Paths. Oskar Wigström and Bengt Lennartson, Chalmers, (140). P3.20 Graphical Programming Language Support for Service Oriented Architecture in Automation, Alfred Theorin, Lunds universitet, (121). P3.21 Distributed Algorithms for Formation of Balanced and Bistochastic Weighted Adjacency Matrices in Directed Graphs, Themistoklis Charalambous and Christoforos N. Hadjicostis, KTH, (116). P3.22 A MAP-based Estimator for Inverse Complex Covarience Matrices, Magnus Nordenvaad, Uppsala universitet, Lennart Svensson, Chalmers, (173). P3.23 Model based and empirical approaches to robust control structure selection based on the H2-norm. Miguel Castano Arranz, Wolfgang Birk, Luleå tekniska universitet, (146). 25

Årsberättelse. Stationen Rita i cirklar på Vetenskapsfestivalens experimentverkstad Foto: Laura Fainsilber

Årsberättelse. Stationen Rita i cirklar på Vetenskapsfestivalens experimentverkstad Foto: Laura Fainsilber Årsberättelse 2011 Stationen Rita i cirklar på Vetenskapsfestivalens experimentverkstad Foto: Laura Fainsilber Matematiska vetenskaper Chalmers tekniska högskola och Göteborgs universitet 412 96 Göteborg

Läs mer

Sjukhusfysikern. Nr 4. Skandionbygget 9 www.sjukhusfysiker.se

Sjukhusfysikern. Nr 4. Skandionbygget 9 www.sjukhusfysiker.se Sjukhusfysikern Information från Svenska Sjukhusfysikerförbundet (SSFF) Sektion inom Naturvetarna Medlem i EFOMP Nr 4 DECEMBER 2012 2 3 4 5 7 9 11 12 13 15 17 18 19 Källman i Na-styrelsen Ledaren Notiser

Läs mer

IMIT 30 år! sid 3. Akademi och praktik möttes kring öppen programvara och agila metoder

IMIT 30 år! sid 3. Akademi och praktik möttes kring öppen programvara och agila metoder Forskningsinformation från Stiftelsen IMIT Institute for Management of Innovation and Technology #1 februari 2009 IMIT 30 år! sid 3 Akademi och praktik möttes kring öppen programvara och agila metoder

Läs mer

NYHETSBLAD FÖR SESAM Försvarssektorns Användargrupp för Software Engineering RENDEZVOUS. Nr 2 augusti 2004

NYHETSBLAD FÖR SESAM Försvarssektorns Användargrupp för Software Engineering RENDEZVOUS. Nr 2 augusti 2004 NYHETSBLAD FÖR SESAM Försvarssektorns Användargrupp för Software Engineering RENDEZVOUS Nr 2 augusti 2004 Innehåll Ordföranden har ordet 3 Konferensrapport från Ada-Europe 2004 4 A software architecture

Läs mer

sast 15 - årsjubileum 14-15 OKTOBER

sast 15 - årsjubileum 14-15 OKTOBER KON F E R E N S G U I D E sast 15 - årsjubileum 14-15 OKTOBER 2 010 SASTs styrelse Pablo Garcia Muños Internationella kontakter Gerson de Almeida Ledamot Lisbeth Beijner Ordförande Jörgen Damberg Webbansvarig

Läs mer

PÅ ESTRELLA PARTNERCASE EG TACTICUS PER EHNSIÖ MOVEX/M3 TROGEN. Working Together CLARION HOTEL POST I GÖTEBORG 24-25/3 LEKFULLT OCH SMAKFULLT

PÅ ESTRELLA PARTNERCASE EG TACTICUS PER EHNSIÖ MOVEX/M3 TROGEN. Working Together CLARION HOTEL POST I GÖTEBORG 24-25/3 LEKFULLT OCH SMAKFULLT WORKING TOGETHER Nr 1 2015 ÅRGÅNG 10 Affärsmagasinet för alla med Movex/M3-intresse W O R K I N G T O G E T H E R M A G A Z I N E Working Together Conference 2015 CLARION HOTEL POST I GÖTEBORG 24-25/3

Läs mer

28 30 maj. #utexpo2015. Utexpo2015. Högskolestudenternas egen examensmässa

28 30 maj. #utexpo2015. Utexpo2015. Högskolestudenternas egen examensmässa 28 30 maj #utexpo2015 Utexpo2015 Högskolestudenternas egen examensmässa 2 Festen kan börja! 3 Utexpo är Högskolan i Halmstads årliga höjdpunkt. Efter månader av förberedelser är det äntligen dags för studenterna

Läs mer

of Innovation and Technology

of Innovation and Technology Nr 3 Oktober 2014 of Innovation and Technology IMIT 35 år av tradition och förnyelse sid 3 Företagsledning i en snabbföränderlig värld sid 4 The role of Brazilian sub sidiary R&D in Swedish MNEs: towards

Läs mer

BITA 13. Jonny Karlsson & Magnus Westerlund (Eds) Proceedings of Seminar on Current Topics in Business, Information Technology and Analytics

BITA 13. Jonny Karlsson & Magnus Westerlund (Eds) Proceedings of Seminar on Current Topics in Business, Information Technology and Analytics ARCADA PUBLIKATION 2 2013 BITA 13 Proceedings of Seminar on Current Topics in Business, Information Technology and Analytics Jonny Karlsson & Magnus Westerlund (Eds) www.arcada.fi Arcada Publikation 2

Läs mer

Program Transportforum 2010

Program Transportforum 2010 www.vti.se/transportforum Program Transportforum 2010 13-14 januari i Linköping 2 Hålltider under Transportforum 13 JANUARI 14 JANUARI 09.00 Registrering och kaffe 08.30 Plenumsession 10.00 Inledning,

Läs mer

Välkommen till Sweden ICT Week

Välkommen till Sweden ICT Week DEN OFFICIELLA PROGRAMTIDNINGEN 12 17 SEPTEMBER STOCKHOLM www.swedenictweek.com KEYNOTE SPEAKERS TISDAG 13 SEPTEMBER THE ONLY WAY IS UP! Hans Blix: Terrorism och krig i en virtuell värld. Det är med stor

Läs mer

Stipendieutdelning hösten 2013 Karlskrona

Stipendieutdelning hösten 2013 Karlskrona Stipendieutdelning hösten 2013 Foto: Rasmus Lindh Karlskrona Utmärkta examensarbeten som kan utveckla regionen Sparbanksstiftelsen Kronan premierar i år 41 studenter som har arbetat fram 23 examensarbeten.

Läs mer

ITS World Congress Orlando 16-20 October

ITS World Congress Orlando 16-20 October ITS World Congress Orlando 16-20 October Detaljerat schema 2011-08-30 (Observera förändringar kan uppkomma, för uppdaterad information besök hemsidan www.itsworldcongress.org Ett flertal av aktiviteterna

Läs mer

När: Torsdag 7 Nov Var: EDIT-huset, Chalmers Tekniska högskola

När: Torsdag 7 Nov Var: EDIT-huset, Chalmers Tekniska högskola När: Torsdag 7 Nov Var: EDIT-huset, Chalmers Tekniska högskola PURPLE w fb www.date-it.se fb.com/date.it date-it.se/app Schedule DatE-IT 2013 DatE-IT (7th november) 08:00 Mounting of the booths and breakfast

Läs mer

Nu är det dags igen! Årets PLAN-konferens går av stapeln den 21 22 april, 2004

Nu är det dags igen! Årets PLAN-konferens går av stapeln den 21 22 april, 2004 Nu är det dags igen! Årets PLAN-konferens går av stapeln den 21 22 april, 2004 Boka dig före 3 mars så deltar du i utlottningen av en weekendresa för två till London! Årets viktigaste logistikhändelse!

Läs mer

Om Sverige i framtiden en antologi om digitaliseringens möjligheter

Om Sverige i framtiden en antologi om digitaliseringens möjligheter 1988 2014 1979 1965 1997 1969 Om Sverige i framtiden en antologi om digitaliseringens möjligheter 2011 1995 2009 Om Sverige i framtiden en antologi om digitaliseringens möjligheter 1966 2025 Faktaruta

Läs mer

Det här händer på Internetdagarna

Det här händer på Internetdagarna Ur programmet för Sveriges största Internetkonferens: Säker e-post Bredbandsutbyggnaden Domännamnstrender Framtida mobila tjänster Mobilt Internet Att fånga en hackare Håll rätt tid Säkra betalningar Anmäl

Läs mer

Tack till våra sponsorer och utställare!

Tack till våra sponsorer och utställare! 1 Tack till våra sponsorer och utställare! 2 Företagsekonomi för en hållbar värld Välkomna till årets företagsekonomiska ämneskonferens i Lund! Liksom tidigare år behandlar konferensen både forskning och

Läs mer

höst Öppen innovation Dags att släppa ut kunskapen Öppen innovation är samarbete 6 Samarbetsavtal med Roche 8 Beactica på rätt spår 17

höst Öppen innovation Dags att släppa ut kunskapen Öppen innovation är samarbete 6 Samarbetsavtal med Roche 8 Beactica på rätt spår 17 Halvårsrapport 2011 12 31 höst 11 Öppen innovation Dags att släppa ut kunskapen Öppen innovation är samarbete 6 Samarbetsavtal med Roche 8 Beactica på rätt spår 17 Ledare: Sverige en stark region i nytt

Läs mer

Metod- och vetenskapsteori

Metod- och vetenskapsteori Metod- och vetenskapsteori Litteratur 2011 för högskola och universitet Läs om vårens alla nyheter! Beställ utvärderingsexemplar! Läs mer om elabbet Förnya din kurslista! Mats Alvesson författare till

Läs mer

Sjukhusfysikern Information från Svenska Sjukhusfysikerförbundet (SSFF) Sektion inom Naturvetarna Medlem i EFOMP

Sjukhusfysikern Information från Svenska Sjukhusfysikerförbundet (SSFF) Sektion inom Naturvetarna Medlem i EFOMP Sjukhusfysikern Information från Svenska Sjukhusfysikerförbundet (SSFF) Sektion inom Naturvetarna Medlem i EFOMP Nr 3 Okt 2014 2 3 4 6 11 12 16 20 23 Specialinbjuden gäst Ledaren Årsmöte 2014 Minnesord

Läs mer

Infotools beslutsstödskonferens

Infotools beslutsstödskonferens BESLUTSSTÖDS- KONFERENS 2015 Agenda Infotools beslutsstödskonferens 20 22 maj 2015 Liseberg, Göteborg Välkomna till årets beslutsstödskonferens! Den omfattar tre dagar, två kursdagar och en konferensdag.

Läs mer

Ordförande har ordet - sid 2

Ordförande har ordet - sid 2 Datasaabs Vänner - En ideell förening för datorhistoria och IT - utveckling Ordförande har ordet - sid 2 Tur för Datasaabs Vänner - sid 2 Weine om livet på BT... - sid 3 History of Nordic Computing - sid

Läs mer

Strategi, styrning och konkurrenskraft

Strategi, styrning och konkurrenskraft Linköping Studies in Science and Technology Dissertation No. 1318 Strategi, styrning och konkurrenskraft En longitudinell studie av Saab AB Erik B Nilsson Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

Läs mer

PMI Sweden Congress 2011. welcome. PMI Sweden Congress 2011. Gothenburg, 1-2 March. Project management Institu te Sweden Chapter

PMI Sweden Congress 2011. welcome. PMI Sweden Congress 2011. Gothenburg, 1-2 March. Project management Institu te Sweden Chapter PMI Sweden Congress 2011 welcome PMI Sweden Congress 2011 Gothenburg, 1-2 March Project management Institu te Sweden Chapter Välkommen Välkommen till PMI Sweden Chapters första årliga kongress med temat

Läs mer

PROGRAM INNEHÅLL 19 november

PROGRAM INNEHÅLL 19 november PROGRAM INNEHÅLL 19 november Keynote I Dag 1: 9.15 Anders Quist, Axfood: Hur leder man hjärt- och lungbyte för en hel organisation? 1 Dag 1: 11.00 Axfood och Närlivs tjänsteportal för butiker Thomas Borgström

Läs mer

Sjukhusfysikern. Nr 3. SSM: Rekommendationer om ultraljud för gravida 9. www.sjukhusfysiker.se

Sjukhusfysikern. Nr 3. SSM: Rekommendationer om ultraljud för gravida 9. www.sjukhusfysiker.se Sjukhusfysikern Information från Svenska Sjukhusfysikerförbundet (SSFF) Sektion inom Naturvetarna Medlem i EFOMP Nr 3 SEPTEMBER 2010 SSM: Rekommendationer om ultraljud för gravida 9 2 3 4 5 7 8 9 10 11

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse TORVILD AAKVAAG BJARNE AAMODT OLAV AARNA LARS-ERIC AARO TEODOR AASTRUP KENT ABBÅS ENNO ABEL EGIL ABRAHAMSEN JONAS ABRAHAMSSON ERIK AGERMAN GUNNAR AGFORS CARLOS AUGUSTO LIRA AGUIAR

Läs mer

KOMPENDIE BERZELIUSDAGARNA

KOMPENDIE BERZELIUSDAGARNA KOMPENDIE BERZELIUSDAGARNA 2012 Namn 1 2 BERZELIUSDAGARNA den 3-4 februari 2012 Aula Magna, Stockholms universitet UPPLYSNINGAR TILL STIPENDIATERNA I år anordnas Berzeliusdagarna för 57:e gången och det

Läs mer

Nyhetsbrev från PhotonicSweden och Svenska OptikSällskapet. PhotonicSweden möte maj 7 2014 2. PS årsstämma 3

Nyhetsbrev från PhotonicSweden och Svenska OptikSällskapet. PhotonicSweden möte maj 7 2014 2. PS årsstämma 3 Nyhetsbrev från PhotonicSweden och Svenska OptikSällskapet Innehåll sida Förord av ordförande 1 Why Photonics is important for Sweden! PhotonicSweden möte maj 7 2014 2 PS årsstämma 3 Optik och Fotonik

Läs mer