Mötesanteckningar: Helpdesk/ Ärendehantering Projektgruppsmöte 3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Mötesanteckningar: Helpdesk/ Ärendehantering Projektgruppsmöte 3"

Transkript

1 Sidan 1 av 12 Mötesanteckningar: Helpdesk/ Ärendehantering Projektgruppsmöte 3 Närvarande Börje Sennung till Michael Morin till Henrik Frederiksen till Harald Tägnfors Helena Schmidt Annika Josefsson Ann-Charlotte Karlsson, Sigma nbit AB till 15:30 Ann-Sofie Wulfsberg, Sigma nbit AB Jörgen Johansson, Sigma nbit AB Ej närvarande Kopia för kännedom Viktor Fougstedt Görgen Olofsson Isabell Sandström, Sigma nbit AB Ann-Charlotte Karlsson Mötes datum Tid 13:00-16:15 Plats Rum 2010, hus 8, Chalmers Nästa möte , 13:00-16:00, Rum 2010, hus 8, Chalmers 1. Inledning 2 2. Genomgång av resultatet av Sammanfattning från studiebesöket i GU:s centrala helpdesk Kostnader för IT-support 7 5. Organisation av IT-support på Chalmers Mötesplanering 12 Revisionsinformation Utgåva Datum Kommentar A Skapat Filnamn: Protokoll_helpdesk_projektmöte3_010220_A

2 Sidan 2 av Inledning En tillbakablick över synpunkterna från intervjuer och de förbättringsområden vi har att arbeta med presenterades av Jörgen. Vad, hur IT support fungerar på Chalmers Hur, se över organisation av support, inför gemensamt ärendehanteringssystem Angreppssätt: Förbättringsområden Tekniskt perspektiv -> implementera en teknisk lösning (ärendehanteringssystemet) och hoppas att detta även löser eller förbättrar eventuella organisatoriska brister. Verksamhetsperspektiv -> utgå från hur dagens support är organiserad för att om möjligt hitta en bättre struktur och organisation. Vi har ingen nytta av ett verktyg som inte används, skall vi inte utgå ifrån behoven? Jörgen hänvisar till att behoven som faktiskt kommit fram rör och kretsar mycket kring organisation. Beslut: Vi utgår från Verksamhetsperspektivet i det fortsatta projektarbetet. Filnamn: Protokoll_helpdesk_projektmöte3_010220_A 2

3 Sidan 3 av Genomgång av resultatet av 2 Workshop 3 Vad skall en helpdesk ge för support? Client PC/Skrivare Systemfel Vad är fel??? Akuta problem Operativsystem Installation av skrivare Uppgradera klienter med hårdvara Installation av dator/programvara Skrivare (Utskrifter fungerar ej) Fil hantering /Format hantering. Hjälp! Hur gör jag om min grafik till annat format Laga/Fixa Min dator är blå med vit siffror Nivå 1 lokalt Systemstrul Jag får ingen utskrift från ekonomisystemet Utskriftsproblem för administrationssystem Installation av program, servrar och klienter Driftproblem, klienter och servrar etc. Leverans av installerad klient Goostad Problem kring utrustning, skrivare etc. Datorstrul. Jag kan inte spara dokumentet Hjälp! Mitt flyg går om en timme och vår färgskrivare är trasig Lokala applikationer Konfigurera applikationer (ex. emacs) Varför fungerar inte min webbapplikation? Applikationsfrågor (exempelvis formatering av text i Word) Applikation MS Office, Grafik (Adobe) Nivå 2 centralt Nätverk/ Nätserver Användarkonto Backup/ Recover Säkerhetsfrågor Jag vill ha ett konto Systemåtkomst Jag vill komma åt Oracle Jag vill ha mer pquota T. ex. Meddelanden/ Mail som inte kommer fram. Anm älan av nät och kommunikationsproblem Systeminformation (T.ex. Var lägger jag min hemsida?) Administration av användar ID. Biblioteket (Fjärråtkomst) CTH/GU nät åtkomst, konton Y500, DCE/DFS Nivå 3 experter Centrala applikationer Applikationer Hjälp med applikationer Applikationsfrågor i program vi har site licens för. Hanteringsproblem administrativa systemet. Ekonomi (Raindance) Ladok FLÖDE ÄRENDEHANTERING Övriga tjänster i helpdesk Standard/Licenser Licenshantering Informationspolicy Vad gäller? Rådgivning Hitta problemområden Vägledning vid inköp av hårdvara/ mjukvara Råd vid inköp av datorer Uppdateringar/ Programversioner lämpliga för min dator (kapacitet)? Inköp av datorutrustning Service Passerkort Hjälp! Jag har glömt bort mitt lösenord Jag vill kunna kopiera påkopiatorn Skrivare (Fylla på papper) Politiskt beslut. INTE! Bostadssökning, studieresultat, rabattkupong. INTE ge service till obehöriga/ tomma intet. Bevarelseproblematik Print-on-demand. Vilket format? AV-teknik I stort verkar sammanställningen vettigt. Svårt att genomföra? Konton är tvådelat. Dels konton på Chalmers som skall tilldelas, sen skall det fungera också. Många områden består av delar har både lokala och centrala delar Hur fysisk är den Centrala delen? Hos GU fungerar den centrala delen som en sambandscentral som kan slussa vidare till andra nivåer, lokalt eller experter. Det är svårt för användaren att veta vad det är för typ av fel och veta att man kontaktar rätt ställe. Vi måste avgränsa och hitta ansvar för respektive del. Vi kan ha ett nummer som sedan slussar vidare alternativt börja lokalt för att sedan gå vidare. Hög tillgänglighet är viktig! Filnamn: Protokoll_helpdesk_projektmöte3_010220_A 3

4 Sidan 4 av 12 Workshop 4 Vilka förutsättningar FINNS respektive SAKNAS för en gemensamt organiserad helpdesk. Vilka förutsättningar FINNS idag för en gemensamt organiserad helpdesk Personal resurser Förankring på CTH, möjlighet att genomföra Organisation 7 Personal finns, Den personal som finns räcker. Inga anställningar skall behövas. Resurser finns. 10 Expertkunskap finns i nästan alla områden, Experterna inte alltid anställda för deras expertis. 12 Specialutbildad personal. 11 Stort intresse finns, 9 Bygga på de organisationer för Helpdesk s om finns idag, 5 Förståelse, samarbetsvilja uttalat behov, För att lyckas krävs att projektet är förankrat. Skall vi kanske sprida information till andra redan nu. 6 Ekonomi, Finns det någon ekonomi i detta. 13 Möjlighet att låna personal av varandra 1 Lokal kontaktpunkt med bra stöd bakom, Ärenden hanteras utan att försvinna. 4 Bättre öppettider, jour, helg, Backup för varandra 3 Kartläggning på vilka resurser som läggs ned behövs, vi måste frigöra resurser lokalt för att använda centralt, (-lapp som hör ihop med denna). Finns många halvtidstjänster som sysslar med drift/support. Kunna påvisa/kartlägga den tid som går åt för personer som egentligen inte skall syssla med det eller lägger ned mer tid än tilldelat. Given mängd halvtidare och heltidare kundorienterade. Infrastruktur, systemarkitektur 2 Likartade, genensamma problem/frågeställningar, Likartade problem finns och kan samordnas mellan de helpdesk som finns idag. 8 Ett fåtal system och program på CA, Olika världar Med specialutbildad personal avses de som är utbildade, men inte direkt har support som arbetsuppgift, kan dessa personer finnas tillgängliga i expertgrupperingar? Punkt 8 Ett fåtal system Det finns system totalt sätt. Dessa är gemensamma som alla i Chalmers kör, dvs. av alla sektioner på Chalmers. Detta betyder dock ej att alla på Chalmers använder systemet. Support skall finnas för allt som vi har någon ansvarig för, inget annat. Även om programmet är gratis skall det finnas någon ansvarig! Det behövs i allmänhet mer information om hur man installerar, etc. för detta skall vi skapa rutiner. Filnamn: Protokoll_helpdesk_projektmöte3_010220_A 4

5 Sidan 5 av 12 Vilka förutsättningar SAKNAS idag för en gemensamt organiserad helpdesk Personal resurser Förankring på CTH, möjlighet att genomföra Organisation Infrastruktur, systemarkitektur 21 Kunskap finns hos specialister, Bli bredare men behålla expertkunskapen 18 Utbildning av helpdeskpersonal, Kommer att kosta att dra igång detta projekt 22 Övertro på helpdesk systemet, En organisation och programvara löser inget. Samordning/samarbete arbetsglädje, stöd från hela organisationen, förankring. 23 Dåligt workflowtänkande, Saknar processbeskrivningar om vad som skall göras och hur. Saknar rutiner och vana att arbeta på ett strukturerat sätt. 24 Helpdesk är bekvämt när jag själv inte vill ta ansvar för kompetensutveckling, Ökat glapp mellan användarens kunskap och helpdesk. Lätt att lämna över ärende till helpdesk. Finnas möjlighet att få ut olika faktureringsunderlag. 14 Förtroende mellan organisationer Inte ett nytt GD, 20 Organisation saknas för helheten, Pusselbitar som måste hänga ihop 17 Problem med att många som jobbar med IT/support på deltid behövs på heltid till andra arbetsuppgifter, 29 Ansvar för kvalitet, Vem ansvarar för när det går fel när det gäller expertgrupper? Helpdesk förmedlar ärendet till experten. Formellt ansvarskontrakt. Vem ansvarar för återställningskostnader? Förtroende. 25 Resurser, kontohantering, policys, stödnivå-kostnad,?? Omställning som kommer skapa resursproblem vid början. Glöm inte att kalkylera för det.?? Kunna knyta ärende till användarkonto som tillhör ett kostnadsställe. Personer med flera hattar.?? Vilken policy finns på sektion/institution (IT-plan)?? Basnivå Expertnivå (kostnad) 27 Risk för jag betalar inte, Risk för att inte ansluta sig till Helpdesk. (Kartlägga vad det kostar för att belasta sina kollegor) 26 Mycket gratispersonal, Kostnader kommer att synas. (KOSTNADSCHOCK kartlägga nuläget IS) 28 Metod för debitering av support, 19 Pengar, Kommer att kosta. 15 Ärendehanteringssystem måste fram, 16 Applikation finns ej, Något positivt? Effektivt? Ev. ett plus. Kan föregående bild med bild bollarna lokalt/centralt vara en väg till lösning? Det känns lite som med andra projekt inom IT på Chalmers, det är mycket att göra i organisationen av Chalmers och vi måste försöka lägga ned mycket tid för att få förankring av projektresultatet. Filnamn: Protokoll_helpdesk_projektmöte3_010220_A 5

6 Sidan 6 av 12 Kommer beteendemönstret verkligen ändras, alla kommer kanske ändå vända sig lokalt? Lokal helpdesk måste förmodligen göra grovjobbet, de måste känna till de lokala programmen. GU:s lösning tilltalar, där man sitter i central Helpdesk med 1 dag i veckan det blir mer koncentrerat. Har vi ett gemensamt synsätt med uppdelningen på lokalt respektive centralt? Det är den lokala helpdesken som är den viktiga och tar 99% av fallen och tiden. Sedan finns det även centrala delar som skall finnas. Vad som skall finnas i vilken hög kan diskuteras. Alla bollarna (nivåerna lokalt, centralt, expert) bör finnas kanske fler. Vi måste hitta fler personer som kan arbeta i helpdesken på lokal nivå, för samordning av tiden så att man mer kan koncentrera sig till ett arbete en dag. Kanske kan lokal helpdesk endast koncentrera sig till specifika lokala system. Bra att utbilda användarna så att många frågor försvinner. Helpdesken skall bli bredare, inte bara rena applikationsfrågor. Vi måste avgränsa helpdesken och hänvisa till andra instanser alternativt helpdesken tar reda på svaret och återkommer. Sammanfattning: Vi är överens om att bollarna (nivåerna) i föregående bild skall finnas! 3. Sammanfattning från studiebesöket i GU:s centrala helpdesk. Besöket var på Central Helpdesk för centrala system. De som ringde hit var de som satt i supporten på lokal nivå, även användare kan dock ringa direkt. Den Centrala supporten bestod av 20 personer som turades om att sitta och svara, 1 man åt gången. Principen gällde att den som svarar skall även klara ut problemet. Applikationer såsom Word, Excel etc behandlas ej, sköts av andra, lokalt eller av utomstående. Provat FAQ, men hade tröttnat det gav ej så mycket. Den som svarade skall vara lämpad för att svara i telefon och kunna hantera olika typer av personer med ett positivt bemötande. Detta motsvarar i stort vårt behov. Vi måste lägga till delar för systemen och expertgruppen. Man strävade efter att köra centrala system från centrala servrar och citrixlösningar för att inte ha lokala installationer. Inte som på Chalmers där vi installerar lokalt och har alla dessa konflikter som vi ständigt har. Vi måste begränsa antalet program och även titta på den tekniska infrastrukturen. Vi måste vara tydliga med supportansvar avseende vad vi kan lämna support för. Användarna av GU:s centrala system hade endast 1 konto för alla applikationer. Förtroende för helpdesk support hade skapats och de gav löfte om att alla skall alltid få ett svar, de gick vidare och tog reda på svaret för att sedan komma tillbaka till kunden. Central support kunde inte påverka den lokala supporten via styrning utan gjorde detta genom att vara ute och sälja sig själva. Filnamn: Protokoll_helpdesk_projektmöte3_010220_A 6

7 Sidan 7 av 12 Gjorde hårda gränsdragningar, ni får gärna ta in systemet men vi kommer aldrig att hantera detta inom den ordinarie supporten, men vi kan ge er stöd och det kommer dock att kosta extra. Supporten var gratis. Man kan läsa på deras web-sidor om vad helpdesken skall göra. 4. Kostnader för IT -support Antagande: Kostnader: IT-strul, användare Chalmers har 865 anställda som arbetar med teknik & administration. 400 av dessa lägger varje vecka 30 minuter på IT strul. => 400 * 48 veckor * 0.5 tim * internkostnad 200 kr => MKR/år ( dividerat med 400 KKR = 4.8 manår ) => ~ kr/år och användare Kan dessa ~2 MKR/år minskas med en bättre organiserad support? Om dessa dessutom söker hjälp av en kollega för problemlösning motsvarande tid ökar kostnaden för IT-strul till => MKR/år ( = 9.6 manår ) Verkar vara rimligt med tiden. Internkostnaden på 200 kronor känns lågt räknad. En doktorand beräknas t.ex. kosta kronor/år. Det är bättre att ta i lite i underkant än för mycket i dessa antaganden. Räkna på 865 användare, att alla har strul. Filnamn: Protokoll_helpdesk_projektmöte3_010220_A 7

8 Sidan 8 av 12 Nedan presenteras vad några Analysföretag kommit fram till avseende kostnader för krångel och strul IT stöd i användarledet. Fakta: Kostnader: IT-strul, användare Två timmar och tjugo minuter. Så mycket tid lägger i genomsnitt varje anställd ner i veckan på datorstrul. Det kostar svenska företag totalt 35 miljarder kronor om året. I ett företag med användare innebär det 23 miljoner kronor årligen. Av de två timmar och tjugotvå minuter i veckan vi i genomsnitt ägnar åt allmänt strul, går 51,8 minuter till att hjälpa andra. Att vänta på utskrifter i strulande skrivare är näst vanligast. Vi ägnar i genomsnitt 21,9 minuter i veckan åt det. Källa: GCI Rinfo Research, marknadsundersökning för Cap Gemini Lönekostnadsberäkningarna baseras på fakta från SCB och AMS. IT-strul för Chalmers 400 användare blir då => 8.95 MKR/år => ~ kr/år och användare Fakta: Kostnader: IT-strul, användare Fyra timmar och femton minuter. Så mycket tid lägger i genomsnitt varje anställd ner i veckan på datorstrul. I ett företag med användare innebär det miljoner kronor årligen. Källa: Gartner Group TCO (Total Cost of Ownership) IT-strul för Chalmers 400 användare blir då => MKR/år => ~ kr/år och användare Filnamn: Protokoll_helpdesk_projektmöte3_010220_A 8

9 Sidan 9 av 12 Antagande: Kostnader: support personal Chalmers sektioner har personal som arbetar med lokal IT administration och drift på heltid eller som del av annan tjänst på sektionen. Systemadministratörer eller annan personal som arbetar viss tid med IT skall arbeta X veckor per år i sektionens helpdesk alternativt om helpdesk ej finns vara tillgänglig för support X % av sin tid. Uppskattade kostnad för supportpersonal:? 10 sektioner * 1 person * 50 veckor * 40 tim * internkostnad 200 kr/tim => 4 MKR/år? 10 sektioner * 1 person * 50 veckor * 40 tim * internkostnad 600 kr/tim => 12 MKR/år Kan dessa 4 MKR/år nyttjas effektivare med en annan organisationsmodell? Internkostnad, 600 räknar Harald med i vanliga fall, men menar att det beror helt på vilken overhead vi lägger på. Förtydliga kostnaden med overhead på olika nivåer. Central och sektionsoverhead är 45%. Egen overhead är faktor 2, faktor 3 gånger lönen ger total. Lön * LKP(1,5) * 1,45(sektion) * X(institution) Lön * 3=Total. Antagande: Kostnader: doktorand personal Chalmers har ~ 1200 doktorander. Antag att 50 av dessa har som uppgift att sköta IT-support på institutioner 20% av sin doktorandtjänst (8 tim/vecka) som är på 5 år. Ett år av studietiden sätts av för support. Uppskattad kostnad för support från doktorander:? 50 doktorander * 10 veckor/år * 40 tim * internkostnad 200 kr/tim => 4 MKR/år? 50 doktorander * 10 veckor/år * 40 tim * internkostnad 350 kr/tim => 7 MKR/år (700kkr/år) Kan dessa 4 MKR/år nyttjas effektivare via professionell supportpersonal? Filnamn: Protokoll_helpdesk_projektmöte3_010220_A 9

10 Sidan 10 av 12 Hur många doktorander finns det? 5 per sektion? En doktorand gör ibland support istället för undervisning. Nyttjas doktorander till fel saker? Politiskt beslut. En del av supporten är väldigt bra, men när det gäller ren systemdrift är det förkastligt. Lägg till att de används för datordrift, inte bara IT-support. Supportkostnader - arbetspotential Kostnader för personalens IT-strul: ~2 MKR/år, minskas med en bättre organiserad support? Support från IT-personal: 4 MKR/år, nyttjas effektivare med en annan organisationsmodell? Support från doktorander: 4 MKR/år, nyttjas effektivare via professionell supportpersonal? Kan dessa ~10 MKR nyttjas effektivare med: en bättre organiserad support för Chalmers gemensam ärendehantering och kunskapsdatabas Kommentar: Ändra antalet användare med dagligt strul till 800, då blir kostnaden 4 MKR/år även i detta ledet. Filnamn: Protokoll_helpdesk_projektmöte3_010220_A 10

11 Sidan 11 av Organisation av IT-support på Chalmers Teknologer Organiserad support Support Omfattning Organisation Nivå 3 Ansvarar för support av svårare supportärenden som t.ex. rör centrala administrativa applikationer, gemensamma katalog och nättjänster och driftsproblem. Utvärderar och analyserar samt upphandlar förändringsinitiativ i system och infrastruktur. Support från experter grupper enligt Förvaltningsmodellen. och Från centrala system & nätverk. och Från lokala system & nätverk på sektioner. Nivå 2 Sköter support av gemensamma system och enklare applikationssupport. Avgör om ärenden skall vidare till expertgrupperingar. Bevakar att framtagna och överenskomna standards efterlevs. Ansvarar för kompetensnivån hos helpdesk personal centralt och lokalt. Rekommenderar vad för hård och mjukvara som skall köpas in. Fungerar som backup för lokala helpdesk såväl kompetens som resursmässigt. Central support, styrd via CITES?? Helpdeskchef som ser till helheten för Chalmers IT support. Bemannas av?? Fast personal Nivå 1 Nivå 0 Ansvarar för hög tillgänglighet mot användarna på de olika institutionerna och sektionerna. Har kunskap om lokala variationer i Infrastrukturen. Fungerar som backup för övriga lokala helpdesk kompetens och resursmässigt. Sköter viss mark service lokalt. Självhjälp till teknologer och fast personal via gemensamma verktyg. Lokal support på sektioner/institutioner, bemannade av teknologer och rullande lokal driftspersonal?? Doktorander?? Kunskapsdatabas. FAQ på supportwebb. Instruktioner, guidelines, lathundar på webb. Kommentar: Teknologer kommer sällan högre upp i strukturen än nivå 1. Hammnar fast personal direkt i nivå 2 utan att gå över lokal support (nivå 1), är det så? NEJ! Nivåerna går nedifrån och upp i alla fall. Strukturen skall vara så för både teknologer och fast personal. Där det saknas nivå 1måste vi skapa en lokal helpdesk även för fast personal. En frågeställning som är värt att notera är om man vill att många personer (olika support personal) skall gå in och ändra i system, exempelvis databaser, eller lägga upp nya skrivare. Supportärenden för gemensamma system skall hamna i i nivå 2. Dock skall nivå 2 ej sköta mer avancerade system som hör hemma i lokal drift. Gemensamma system är all infrastruktur! De IT-stöd somm alla på Chalmers använder gemensamt skall skötas av nivå 2. De som skall arbeta i nivå 2 skall vara: allmänbildade kunna lite av varje känna många i organisationen Filnamn: Protokoll_helpdesk_projektmöte3_010220_A 11

12 Sidan 12 av 12 Skall den som ringer ringa till nivå 1, 2, 3? Kan ringa till 1 eller 2 beroende på om det är gemensamt system eller inte. Användaren vet ofta vart felet hör. Skall det vara fast personal i nivå 2? Har man bra instruktioner klarar alla detta, eventuellt skulle varje sektion kunna bidra med en person, dessa skall få utbildning om hur och vad de skall göra. Lokala driftsfrågor ligger utanför helpdesk arbetet. Fördel med att det är en rullande personal som sitter här genom att kunskapen sprids. Ett sätt är att ta personer från nivå 1 och utbilda dem, annat sätt anställa. Kan vi ta de som sköter driften? Vi måste prata med Görgen om resurser på CITES för att kunna svara på frågorna om nivå 2, var dessa resurser skall tillhöra organisatoriskt och var vi resurserna. När det gäller gemensamma system i nivå 2 skall måste CITES organisera sig enligt nivå 2 support. Viktigt att tänka på samarbete mellan nivåer. Ska den som får frågan i första hand kunna svara, eller skall man slussas vidare till någon annan, alternativt ta reda på svaret och komma tillbaka? Problemägare är den som ställer frågan, handläggaren, den som tar emot ärendet skall komma tillbaka till ägaren med svar. Viktigt är att det finns ett system för att övervaka att alla ärenden blir åtgärdade och stängda (ärendehanteringssystemet). Någon ansvarig för support skall övervaka detta och inte handläggaren själv. Telefonbaserat alternativt elektroniskt tillvägagångssätt? Båda möjligheterna skall finnas för att nå helpdesk. Behöver vi ha nivå 2? Ja det känns vettigt! Vi kan ge rekommendationer för allmänna saker, hur vi installerar en klient. De som sitter i nivå 2 måste vara de som arbetar med rekommendationer och riktlinjer. 6. Mötesplanering Följande mötesplanering gäller för projektet. Mötesplan 4, tisdag 27/2, 13: , fredag 2/3, 13:00-17 (extra möte) Styrgruppsmöte 3, tisdag 13/3, 9:15-12 Referensgruppsmöte 2 (förslag om att dela i två möten) Förvaltningsgruppen ekonomi, tisdag 6/3, 9:15-10 IT-chefsringen, tisdag 13/3, 17:00-18 Styrgruppsmöte 4, måndag 19/3, 13:15-15 Filnamn: Protokoll_helpdesk_projektmöte3_010220_A 12

Helpdesk/ärendehantering

Helpdesk/ärendehantering Projektmöte Utgåva: A Sidan 1 av 1 Mötesanteckningar: Helpdesk/ Ärendehantering 2, IT-Chefsringen Närvarande Ej närvarande Jan-Martin Löwendahl, CIO Carl Hallén, MD Tord Hansson, ED Michael Morin, I Börje

Läs mer

Mötesanteckningar: Helpdesk/ Ärendehantering Referensgruppsmöte 2, Förvaltningsgruppen ekonomi

Mötesanteckningar: Helpdesk/ Ärendehantering Referensgruppsmöte 2, Förvaltningsgruppen ekonomi Projektmöte Utgåva: A Sidan 1 av 6 Mötesanteckningar: Helpdesk/ Ärendehantering 2, en ekonomi Närvarande Ej närvarande Annika Josefsson Michael Morin Ola Viestam Stefan Andersson Jörgen Johansson, Sigma

Läs mer

FÖRSTUDIERAPPORT. Helpdesk/Ärendehantering

FÖRSTUDIERAPPORT. Helpdesk/Ärendehantering Sidan 1 (30) FÖRSTUDIERAPPORT Vision: En väl organiserad och pro aktiv IT support skall bidra till en hög verkningsgrad på Chalmers IT stöd. En medveten satsning på väl organiserad IT support bidrar till

Läs mer

SLUTRAPPORT för projektet Helpdesk/Ärendehantering Sammanfattning

SLUTRAPPORT för projektet Helpdesk/Ärendehantering Sammanfattning Sidan 1 av 13 SLUTRAPPORT för projektet Helpdesk/Ärendehantering Sammanfattning Projektarbetet inleddes med en intervjuserie där 33 personer som representerade olika områden inom Chalmers organisation

Läs mer

Vad är molnet?... 2. Vad är NAV i molnet?... 3. Vem passar NAV i molnet för?... 4. Fördelar med NAV i molnet... 5. Kom igång snabbt...

Vad är molnet?... 2. Vad är NAV i molnet?... 3. Vem passar NAV i molnet för?... 4. Fördelar med NAV i molnet... 5. Kom igång snabbt... Produktblad för NAV i molnet Innehåll Vad är molnet?... 2 Vad är NAV i molnet?... 3 Vem passar NAV i molnet för?... 4 Fördelar med NAV i molnet... 5 Kom igång snabbt... 5 Bli kostnadseffektiv... 5 Enkelt

Läs mer

Mötesanteckningar: Helpdesk/ Ärendehantering Projektgruppsmöte 1

Mötesanteckningar: Helpdesk/ Ärendehantering Projektgruppsmöte 1 Sidan 1 av 12 Mötesanteckningar: Helpdesk/ Ärendehantering Projektgruppsmöte 1 Närvarande Börje Sennung Görgen Olofsson Harald Tägnfors Helena Schmidt Mikael Morin Viktor Fougstedt Isabell Sandström, Sigma

Läs mer

SLUTRAPPORT för projektet Helpdesk/Ärendehantering Sammanfattning

SLUTRAPPORT för projektet Helpdesk/Ärendehantering Sammanfattning Sidan 1 av 15 SLUTRAPPORT för projektet Helpdesk/Ärendehantering Sammanfattning Projektarbetet inleddes med en intervjuserie där 33 personer som representerade olika områden inom Chalmers organisation

Läs mer

Mötesanteckningar: Helpdesk/ Ärendehantering styrgruppsmöte 2

Mötesanteckningar: Helpdesk/ Ärendehantering styrgruppsmöte 2 Mötesanteckningar: Helpdesk/ Ärendehantering styrgruppsmöte 2 Närvarande Ej närvarande Kopia för kännedom till Björn Eriksson (BE) Harald Tägnfors (HT) Isabell Sandström, Sigma nbit AB (IS) an-martin Löwendahl

Läs mer

Mötesanteckningar: Helpdesk/ Ärendehantering Styrgruppsmöte 4

Mötesanteckningar: Helpdesk/ Ärendehantering Styrgruppsmöte 4 Styrgruppsmöte/arbetsmöte Utgåva: A Sidan 1 av 12 Mötesanteckningar: Helpdesk/ Ärendehantering Styrgruppsmöte 4 Närvarande Björn Eriksson Hans Lindgren till kl. 15.20 Harald Tägnfors Jan-Martin Löwendahl

Läs mer

PLAN WEBBORGANISATION MIUN.SE

PLAN WEBBORGANISATION MIUN.SE MITTUNIVERSITETET Styrdokument PLAN WEBBORGANISATION MIUN.SE DNR MIUN 2013/1089 Publicerad: 2013-06-27 Beslutsfattare: Universitetsdirektör Yasmine Lindström Handläggare: Kicki Strandh Beslutsdatum: 2013-06-19

Läs mer

Riktlinjer för IT i Lilla Edets kommun. 2. Syftet med IT i Lilla Edets kommun

Riktlinjer för IT i Lilla Edets kommun. 2. Syftet med IT i Lilla Edets kommun Datum Dnr Dpl 2009-09-10 2009/KS0203-1 005 Riktlinjer för IT i Lilla Edets kommun 1. Introduktion Det politiskt styrande dokumentet för IT-användning i Lilla Edets kommun är denna riktlinje, som fastställs

Läs mer

Mötesanteckningar: Persondatabas fas 3, Styrgruppsmöte 1

Mötesanteckningar: Persondatabas fas 3, Styrgruppsmöte 1 Sidan 1 av 5 Mötesanteckningar: fas 3, 1 Närvarande Ej närvarande Kopia för kännedom till Jan-Martin Löwendahl, CIO Inge Svensson, personaladministrationschef (CA) Göran Svensson, IT-ansvarig (K) Börje

Läs mer

Din kommuns väg till kostnadseffektiv IT-verksamhet

Din kommuns väg till kostnadseffektiv IT-verksamhet KommITS 16-17 Nov Din kommuns väg till kostnadseffektiv IT-verksamhet Stefan Persson Seniorkonsult/Affärsutvecklare Stefan Persson Seniorkonsult/affärsutvecklare Atea Göteborg stefan.a.persson@atea.com

Läs mer

MMK. Intelligent ärende- och inventariehantering

MMK. Intelligent ärende- och inventariehantering MMK Intelligent ärende- och inventariehantering MMK utvecklades av Vendel Data första gången 1997 som ett verktyg för den egna organisationen. Målsättningen var att ge stöd till en arbetsmetodik baserad

Läs mer

Webbaserad självbetjäning

Webbaserad självbetjäning Branschrapport /2011 Webbaserad självbetjäning En undersökning bland Sveriges IT- och supportansvariga 2 Innehållsförteckning Sammanfattning Sid 3 Inledning Sid 3 Demografi Sid 4 Namn på supportfunktionen

Läs mer

Nyckelord Gemensamma åsikter Avvikande åsikt Resursbrist / Applikationsstöd

Nyckelord Gemensamma åsikter Avvikande åsikt Resursbrist / Applikationsstöd Sidan 25 av 25 3.4.2 Önskat läge Användare Nyckelord Gemensamma åsikter Avvikande åsikt Resurser/ Applikationsstöd Närhet Rådgivning/ Kompetens. Dokumentation/ Informationsspridning Kommunikationssätt

Läs mer

Uppgraderingsinstruktion för Tekis-FB Avisering version 6.3.1

Uppgraderingsinstruktion för Tekis-FB Avisering version 6.3.1 Uppgraderingsinstruktion för Tekis-FB Avisering version 6.3.1 Allmänt Releasen omfattar uppgradering av Tekis Aviseringsprogram version 6.3.1 (för både Tekis-FIR och Tekis-KID avisering) samt databasuppgradering

Läs mer

Guide inför ett. storageprojekt. Viktiga överväganden inför lagringskonsolidering

Guide inför ett. storageprojekt. Viktiga överväganden inför lagringskonsolidering Guide inför ett storageprojekt Viktiga överväganden inför lagringskonsolidering av David Tapper Egloo System AB Grindstuvägen 48 167 33 Bromma 08-580 801 30 egloo.se GUIDE INFÖR ETT STORAGEPROJEKT INLEDNING

Läs mer

LEDNINGSÄGARMODUL. Systemkrav 1(6)

LEDNINGSÄGARMODUL. Systemkrav 1(6) Systembeskrivningar Peter Thorin Öppen 2015-12-01 C 1(6) LEDNINGSÄGARMODUL Systemkrav 1(6) Systembeskrivningar Peter Thorin Öppen 2015-12-01 C 2(6) 1. Distributionslista Dokumentet ska distribueras som

Läs mer

Kommungemensam Mötesadministration. Nytt sätt att arbeta inom Sundsvalls kommun

Kommungemensam Mötesadministration. Nytt sätt att arbeta inom Sundsvalls kommun Kommungemensam Mötesadministration Nytt sätt att arbeta inom Sundsvalls kommun Presentation Helge Sjödin Systemförvaltare, projektledare Lina Delde Systemadministratör, projektdeltagare Innehåll Införandet

Läs mer

Uppgraderingsinstruktion för Tekis-FB Avisering version 6.3.0

Uppgraderingsinstruktion för Tekis-FB Avisering version 6.3.0 Uppgraderingsinstruktion för Tekis-FB Avisering version 6.3.0 Allmänt Releasen omfattar uppgradering av Tekis Aviseringsprogram version 6.3.0 (för både Tekis-FIR och Tekis-KID avisering) samt databasuppgradering

Läs mer

UtvecklingavErIT-miljö. Hjälp med datorproblem Allmän IT-support

UtvecklingavErIT-miljö. Hjälp med datorproblem Allmän IT-support UtvecklingavErIT-miljö Hjälp med datorproblem Allmän IT-support Affärsidé TMD Technology har som affärsidé att erbjuda våra kunder prisvärda datorlösningar. Vi kan finna lösningar på Era datorproblem,

Läs mer

Mötesanteckningar: Helpdesk/ Ärendehantering Styrgruppsmöte 5

Mötesanteckningar: Helpdesk/ Ärendehantering Styrgruppsmöte 5 Styrgruppsmöte/arbetsmöte Sidan 1 av 10 Mötesanteckningar: Helpdesk/ Ärendehantering Styrgruppsmöte 5 Närvarande Ej närvarande Björn Eriksson Hans Lindgren Rolf Almelund Isabell Sandström, Sigma nbit AB

Läs mer

Tjänstekatalog (Aktuell version, oktober 2014)

Tjänstekatalog (Aktuell version, oktober 2014) Dokument: Tjänstekatalog för Ladok Version 1.1 Författare Sida 1 av 5 Malin Zingmark/Anders Sandström Förvaltningsstyrgruppen Datum 2014-10-13 INFORMATION Bil p 589: 4 Tjänstekatalog (Aktuell version,

Läs mer

Syftet med att förändra webborganisationen är sammanfattningsvis att:

Syftet med att förändra webborganisationen är sammanfattningsvis att: 1. SYFTE OCH MÅL Den största drivkraften till att förändra webborganisationen är att få en mer effektiv organisation som kan producera information av högre kvalitet. I dagens webborganisation ingår ca

Läs mer

Rapport Fas 2. Helpdesk/Ärendehantering

Rapport Fas 2. Helpdesk/Ärendehantering Sidan 1 (29) Rapport Fas 2 REVISIONSINFORMATION Utgåva Datum Kommentar Vem PA01 2001-06-10 PA02 2001-06-11 PA03 PA04 PA05 PA06 PA07 PA08 2001-06-14 2001-06-19 2001-08-08 2001-08-09 2001-08-14 Skapat. Uppdaterat

Läs mer

IT vid Göteborgs universitet. Lars Hansen (CIO) Hans Larsson (IT-chef) P-O Rehnquist (Förvaltningschef)

IT vid Göteborgs universitet. Lars Hansen (CIO) Hans Larsson (IT-chef) P-O Rehnquist (Förvaltningschef) IT vid Göteborgs universitet Lars Hansen (CIO) Hans Larsson (IT-chef) P-O Rehnquist (Förvaltningschef) Göteborgs universitets organisation GU:s IT-stöd 2005 6 olika distansutbildningssystem 20 olika e-posttjänstsystem

Läs mer

DGC IT Manual Citrix Desktop - Fjärrskrivbord

DGC IT Manual Citrix Desktop - Fjärrskrivbord DGC IT Manual Citrix Desktop - Fjärrskrivbord Ver 130912 Innehåll 1 Använda Citrix Desktop - Fjärrskrivbord... 2 2 Inställningar i Fjärrskrivbordet... 7 Kontrollera att de applikationer du har tillgång

Läs mer

Projektrapport till projektet Förstudie Persondatabas

Projektrapport till projektet Förstudie Persondatabas Sidan: 1 (5) Projektrapport till projektet Förstudie Persondatabas Sidan: 2 (5) 1 GENOMFÖRDA AKTIVITETER...3 2 LEVERANSER...3 2.1 NULÄGESBESKRIVNING...3 2.2 LÖSNINGSFÖRSLAG FÖR VERKSAMHETEN...4 2.2.1 Bedömning

Läs mer

Bilaga 1 till avtal om hemtjänst enligt lagen om valfrihetssystem

Bilaga 1 till avtal om hemtjänst enligt lagen om valfrihetssystem Upprättad: 2015-06-09 Reviderad: 2015-06-18 Bilaga 1 till avtal om hemtjänst enligt lagen om valfrihetssystem 1. Beskrivning av IT-stöd Kapitel 1 beskriver de IT-stöd som Borås Stad har beslutat ska användas

Läs mer

Mötesanteckningar: Persondatabas fas 3, Styrgruppsmöte 3

Mötesanteckningar: Persondatabas fas 3, Styrgruppsmöte 3 Sidan 1 av 5 Mötesanteckningar: fas 3, Närvarande Kopia för kännedom till Jan-Martin Löwendahl, CIO Inge Svensson, personaladministrationschef (CA) Göran Svensson, IT-ansvarig (K) Helle Sörensen, administrativ

Läs mer

FLEX Personalsystem. Uppdateringsanvisning

FLEX Personalsystem. Uppdateringsanvisning FLEX Personalsystem Uppdateringsanvisning Innehållsförteckning UPPDATERING... 3 Allmänt... 3 Förberedelser... 3 Informera om uppdatering... 3 Ladda hem uppdateringsfiler... 4 Att observera vid uppdatering...

Läs mer

VERVA. Fujitsu Services Kenneth Landérus F

VERVA. Fujitsu Services Kenneth Landérus F VERVA Fujitsu Services Kenneth Landérus F Fujitsu Services 2008 Fujitsus erbjudande produkter Volymlicensiering på 40 programtillverkares produkter 2 Fujitsu Services 2008 2008-01-28 Verva Programvaror

Läs mer

2013-03-152013-03-152013-03-15. Bilaga Funktionshyra Vårdval Gynekologi 2013. sida 1 (5) 2013-01-01 FUNKTIONSHYRA. Vårdval Gynekologi

2013-03-152013-03-152013-03-15. Bilaga Funktionshyra Vårdval Gynekologi 2013. sida 1 (5) 2013-01-01 FUNKTIONSHYRA. Vårdval Gynekologi sida 1 (5) FUNKTIONSHYRA Vårdval Gynekologi 2013 sida 2 (5) Detta dokument är en tjänstebeskrivning av funktionshyra för IT inom Landstinget i Uppsala län gällande samordning för IT-funktioner. Dokumentet

Läs mer

Ett enkelt och smart program för ärendehantering. Förenklar för både kunder och personal! Publiceringsverktyg Bokningssystem. www.artologik.

Ett enkelt och smart program för ärendehantering. Förenklar för både kunder och personal! Publiceringsverktyg Bokningssystem. www.artologik. Ett enkelt och smart program för ärendehantering. Förenklar för både kunder och personal! Projekthanteri HelpDesk Publiceringsverktyg Publiceringsverktyg Bokningssystem ng Tidredovisning Enkäthantering

Läs mer

Vid problem med programmet kontakta alltid C/W Cadware AB på telefon 08-522 04 640

Vid problem med programmet kontakta alltid C/W Cadware AB på telefon 08-522 04 640 Installation av CW KeyDesign/DoorDesign Detta program görs och underhålls av C/W CadWare AB. CW KeyDesign/Doordesign säljs alltid med underhållsavtal med telefonsupport samt programuppdateringar på websidan:

Läs mer

SLUTRAPPORT. Delprojekt tunn klient

SLUTRAPPORT. Delprojekt tunn klient . Bilaga 1 Sida 1 (10) Syftet med slutrapporten är att redovisa måluppfyllelse, erfarenheter och rekommendation till fortsatt utveckling av pilotmiljön. SLUTRAPPORT Delprojekt tunn klient Sida 2 (10) INNEHÅLL

Läs mer

Utforska nya versionen av HelpDesk! HelpDesk 3.4. www.artologik.com. Fler finesser, mer kontroll, men fortfarande lika lätt att använda!

Utforska nya versionen av HelpDesk! HelpDesk 3.4. www.artologik.com. Fler finesser, mer kontroll, men fortfarande lika lätt att använda! Glöm alla minneslappar och borttappade ärenden. HelpDesk effektiviserar supporten! HelpDesk 3.4 www.artologik.com Utforska nya versionen av HelpDesk! Fler finesser, mer kontroll, men fortfarande lika lätt

Läs mer

Student. DisCo, Mitt konto, Min sida, Studentportal, Office 365 - e-post. IT-avdelningen

Student. DisCo, Mitt konto, Min sida, Studentportal, Office 365 - e-post. IT-avdelningen IT-introduktion Student DisCo, Mitt konto, Min sida, Studentportal, Office 365 - e-post 2015 IT-avdelningen Med den här foldern till hands hoppas vi att du som ny student ska få hjälp med att komma igång

Läs mer

Installationsanvisningar VISI Klient

Installationsanvisningar VISI Klient Installationsanvisningar VISI Klient 1. Syfte Syftet med detta dokument är att beskriva hur man installerar Visi på din dator. Dokumentet är uppdelat i fyra delar: Installation Grundinställningar Kom igång

Läs mer

Innehållsförteckning 1 (11)

Innehållsförteckning 1 (11) Innehållsförteckning Datorsupport för Studenter på KTH... 2 KTH IT-Support- KTH Entré... 2 KTH Användarkonto... 3 KTH:s Inloggningstjänst... 3 KTH Bilda... 5 Trådlöst nätverk- eduroam... 6 E-post... 6

Läs mer

IT-plan YTTRINGE FÖRSKOLA 2010-2011

IT-plan YTTRINGE FÖRSKOLA 2010-2011 IT-plan YTTRINGE FÖRSKOLA 2010-2011 2010-10-20 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 3 2. Inledning... 3 3. Inventering av IT struktur... 3 4. Datorer...3 5. Personal PC... 4 6. Interaktiva skrivtavlor,

Läs mer

Mobisma Support Policy nextg Mobile UC Client & MCB Server licenser

Mobisma Support Policy nextg Mobile UC Client & MCB Server licenser Mobisma Support Policy nextg Mobile UC Client & MCB Server licenser Datum: februari - 2014 Vid information kontakta: salesnordic@mobisma.com Inledning Denna presentation omfattar Mobismas supportpolicy

Läs mer

Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler

Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler Borås Stads Riktlinjer för IT Riktlinjer för IT 1 Fastställt av: Kommunstyrelsen Datum: 20 juni 2011 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning

Läs mer

Innehåll. 1 Allmänt 2011-02-17. LDC Programförmedling Alonso Acosta. 1.1 Hur fungerar LDC:s Programförmedling?

Innehåll. 1 Allmänt 2011-02-17. LDC Programförmedling Alonso Acosta. 1.1 Hur fungerar LDC:s Programförmedling? LDC Programförmedling Alonso Acosta Innehåll ALLMÄNT... 1 HUR FUNGERAR LDC:S PROGRAMFÖRMEDLING?... 1 ANSVAR OCH SKYLDIGHETER... 2 VEM FÅR KÖPA LICENSER VIA UNIVERSITETETS CENTRALA AVTAL?... 2 VAR OCH HUR

Läs mer

Förändringar i v5.2 SR-1

Förändringar i v5.2 SR-1 Innehåll Innehåll... 2 Allmän information... 3 DuoSTATION Devices... 3 Android-app... 3 DuoSTATION Manager... 4 Ärenden... 4 Översikt... 4 Utrustningar... 5 Inventering... 5 Metering... 6 E-post... 6 IT

Läs mer

Uppdateringsguide v6.1

Uppdateringsguide v6.1 Innehåll Innehåll... 2 Uppdatera till v6.1... 3 Allmän information... 3 Instruktioner... 3 Nytt verktyg för att byta lösenord... 7 Konfigurera Reset Password... 7 Lägg till Reset Password i Manager...

Läs mer

Bilaga KeyControl Felsökning

Bilaga KeyControl Felsökning Bilaga: Felsökning 1. Allmänt Genom att ge så detaljerad information som möjligt om problemet och de operationer som föregick problemet underlättas supporten. Du viktigaste komponenterna är - Operativsystemet

Läs mer

Definition av tjänst Datorarbetsplats

Definition av tjänst Datorarbetsplats Sidan 1 av 6 Definition av tjänst Datorarbetsplats Innehållsförteckning Grundtjänst... 2 Kapacitet... 2 Tillgänglighet... 2 Utbildning... 2 Support... 3 Avgränsningar... 3 Beskrivning av datorarbetsplatstjänstens

Läs mer

Processbeskrivning IT-support

Processbeskrivning IT-support Processbeskrivning IT-support Skövde kommun elevdator 1 (5) 1 IT-support Då problem uppstått med IT-utrustningen som man inte klarar att avhjälpa på egen hand finns i många fall hjälp att få. Detta dokument

Läs mer

Anvisningar för inkoppling till Mikrodataåtkomst vid SCB

Anvisningar för inkoppling till Mikrodataåtkomst vid SCB Anvisningar för inkoppling till Mikrodataåtkomst vid SCB Välkommen till systemet för mikrodataåtkomst, MONA. Denna handledning hjälper dig att snabbt komma igång och arbeta med MONA-systemet. Om du stöter

Läs mer

Tekis-FB 7.1.0. Systemkrav

Tekis-FB 7.1.0. Systemkrav 7.1.0 Systemkrav Systemkrav 2015-09-17 MAAN 2 (2) Systemkrav 7.1.0 Dokumentet beskriver de krav som systemet ställer på maskinvara och programvara i de servrar och klientdatorer som ska användas för systemet.

Läs mer

Självbetjäningssupport 2009

Självbetjäningssupport 2009 Branschrapport Självbetjäningssupport 2009 Med fokus på webbaserad självbetjäning 2 Innehållsförteckning Sammanfattning Sid 3 Inledning Sid 4 Demografi Sid 4 Vad kallas supportfunktionerna? Sid 5 Kännedom

Läs mer

Aditro Our focus benefits yours Molnet -- Presentation

Aditro Our focus benefits yours Molnet -- Presentation Aditro Our focus benefits yours Molnet -- Presentation Konsulting Outsourcing Molntjänster Utbildning Programvara HR Löner Ekonomi Administration KPI er 2013-10-28 Copyright Aditro. All rights reserved.

Läs mer

Datorsalar Niagara och Orkanen

Datorsalar Niagara och Orkanen [DNR] 1 (av 8) Styr- och handledningsdokument Dokumenttyp: Beslutsdatum: Beslutande: Giltighetstid: Dokumentansvarig: Diarienummer: Projektplan Projekt datorsalar [DNR] Datorsalar Niagara och Orkanen Revisionsinformation

Läs mer

Skicka information från MONITOR till Unifaun Orderkoppling

Skicka information från MONITOR till Unifaun Orderkoppling Skicka information från MONITOR till Unifaun Orderkoppling Denna instruktion visar hur en integration mellan MONITOR och Unifaun skapas. Unifaun Orderkoppling Unifaun Orderkoppling är en tilläggstjänst

Läs mer

Avtal om nyttjande av Svenska kyrkans gemensamma IT-plattform

Avtal om nyttjande av Svenska kyrkans gemensamma IT-plattform Avtal om nyttjande av Svenska kyrkans gemensamma IT-plattform Stiftet: Strängnäs stift, organisationsnr 252010-0047 Enheten:... Allmänt Detta avtal reglerar rätten att nyttja den gemensamma IT-plattformen,

Läs mer

Molnplattform. Version 1.0. Användarhandbok

Molnplattform. Version 1.0. Användarhandbok Molnplattform Version 1.0 Användarhandbok September 2017 www.lexmark.com Innehåll 2 Innehåll Ändringshistorik...3 Översikt... 4 Komma igång...5 Systemkrav... 5 Öppna molnplattformen...5 Öppna Print Management-webbportalen...

Läs mer

Ärendet. Förslag till beslut Nämnden föreslås besluta att. - anta informationssäkerhets- och IT-plan för 2014. Staffan Blom Förvaltningschef.

Ärendet. Förslag till beslut Nämnden föreslås besluta att. - anta informationssäkerhets- och IT-plan för 2014. Staffan Blom Förvaltningschef. Handläggare: Christina Hegefjärd 1 (1) PAN 2014-02-11 P 12 TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-01-20 PaN A1312-00361-57 Ärendet Det åligger varje nämnd att årligen planera för informationssäkerhetsarbetet. Detta ska

Läs mer

Outsourcad lagring och drift. Ljungby kommun

Outsourcad lagring och drift. Ljungby kommun Outsourcad lagring och drift Ljungby kommun Danfilip Lundberg GIS-Samordnare Bakgrund - 2007 Lokal installation av programvaror, hög belastning på IT-avd med uppdateringar, programkörningsfel, m.m. Hantering

Läs mer

Laboration 2 Datorverktyg vid LiU

Laboration 2 Datorverktyg vid LiU Laboration 2 Datorverktyg vid LiU Denna laboration är tänkt att ge information om några av de grundläggande verktyg som du, som studerar vid Linköpings Universitet, kan ha nytta av. Ett tips är att läsa

Läs mer

RUTIN FÖR DRIFTSÄTTNING

RUTIN FÖR DRIFTSÄTTNING Styrande dokument Rutindokument Rutin Sida 1 (10) RUTIN FÖR DRIFTSÄTTNING Sida 2 (10) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Rutin driftsättning... 3 Syfte... 3 Planera driftsättning... 3 Installera och testa... 5 Överföra

Läs mer

IT i välfärdens tjänst

IT i välfärdens tjänst 1 Rapport om välfärdens digitala arbetsmiljö IT i välfärdens tjänst 1572 respondenter 74% kvinnor, representativt för Visions medlemmar Helhetsbild Samarbete -TCO development/ UsersAwards expertgrupp 2

Läs mer

DIN IT VISION MED ELEVPC. OfficeIT-Partner har tagit fram ett koncept unikt för skolan som gör det enkelt! www.officeitpartner.

DIN IT VISION MED ELEVPC. OfficeIT-Partner har tagit fram ett koncept unikt för skolan som gör det enkelt! www.officeitpartner. DIN IT VISION MED ELEVPC OfficeIT-Partner har tagit fram ett koncept unikt för skolan som gör det enkelt! www.officeitpartner.se/elevpc Varför ElevPC? En omfattande undersökning av europeiska studier kring

Läs mer

Till ditt skrivbord som tjänst via Internet

Till ditt skrivbord som tjänst via Internet Till ditt skrivbord som tjänst via Internet UITs koncept är enkelt och kan sammanfattas med Inga burkar. Genom att anlita oss kan du helt enkelt glömma dyra investeringar i servers och programvara. Inte

Läs mer

Kommunikationstorget för Västra Götalands kommuner närmare varandra

Kommunikationstorget för Västra Götalands kommuner närmare varandra Kommunikationstorget Västra Götalands kommuners samverkansnät Kommunikationstorget är upphandlat för att Västra Götalands kommuner (VGK) skall kunna kommunicera via ett från Internet avgränsat och kvalitetssäkrat

Läs mer

Cloud Computing. Richard Richthoff Strategisk Rådgivare Radar Group International

Cloud Computing. Richard Richthoff Strategisk Rådgivare Radar Group International Cloud Computing Richard Richthoff Strategisk Rådgivare Radar Group International Dagens Investeringar Total IT spend 2009: 155 + 30=185BSEK 160,0 140,0 46,5 120,0 100,0 80,0 53,4 60,0 40,0 20,0 0,0 31,0

Läs mer

Donator. Partnerprogram. Från produkt till molntjänst.

Donator. Partnerprogram. Från produkt till molntjänst. Donator Partnerprogram Från produkt till molntjänst. Donator Partnerprogram Erbjuda vår applikation som en molntjänst? Javisst, men hur tar vi oss dit? De flesta programutvecklingsföretag (ISVer) ser möjligheterna

Läs mer

Fråga 1 Generellt är det önskvärt att få ut statistiken för utbildningsdelen på motsvarande sätt som infrastrukturen

Fråga 1 Generellt är det önskvärt att få ut statistiken för utbildningsdelen på motsvarande sätt som infrastrukturen Sida 1 av 5 FRÅGOR OCH SVAR Sista dag för att ställa frågor är 2013-08-21 Fråga 1 Generellt är det önskvärt att få ut statistiken för utbildningsdelen på motsvarande sätt som infrastrukturen Utbildningsdelen

Läs mer

IT-policy med strategier Dalsland 2009-2013

IT-policy med strategier Dalsland 2009-2013 IT-policy med strategier Dalsland 2009-2013 Bengtsfors, M Holm Dalsed, K Sundström Färgelanda, J Berggren Mellerud, S Gunnarsson Åmål, P Karlsson Åmål, G Gustafsson Index Innehållsförteckning... 1 Inledning...

Läs mer

IT-verksamheten, organisation och styrning

IT-verksamheten, organisation och styrning IT-verksamheten, organisation och styrning KPMG Örebro 27 februari 2007 Antal sidor 12 Innehåll 1. Inledning 1 2. Syfte 1 3. Metod 1 4. Sammanfattning 2 5. IT-verksamhet, organisation och ansvar 3 5.1.1

Läs mer

Innehållsförteckning 1 (11)

Innehållsförteckning 1 (11) Innehållsförteckning Datorsupport för Studenter på KTH... 2 KTH IT-Support och KTH Entré... 2 KTH:s Användarkonto... 3 KTH:s Inloggningstjänst... 3 Personlig Meny och Tjänster... 4 Trådlöst nätverk- eduroam...

Läs mer

Årsskiftesrutiner i HogiaLön Plus SQL

Årsskiftesrutiner i HogiaLön Plus SQL Årsskiftesrutiner i HogiaLön Plus SQL Installation av HogiaLön Plus version 14.0 samt anvisningar till IT-ansvarig eller IT-tekniker Installation på Terminal Server: En korrekt installation i Terminal

Läs mer

Software Asset Management (SAM) Licenshantering i Göteborgs Stad

Software Asset Management (SAM) Licenshantering i Göteborgs Stad Software Asset Management (SAM) Licenshantering i Göteborgs Stad Vad är SAM? Software Asset Management beskriver alla de krav på infrastruktur och processer som krävs för en effektiv förvaltning, kontroll

Läs mer

Migrera till Office 365 i praktiken. Jesper Ståhle Swedish Technical Lead, Office 365

Migrera till Office 365 i praktiken. Jesper Ståhle Swedish Technical Lead, Office 365 Migrera till Office 365 i praktiken Jesper Ståhle Swedish Technical Lead, Office 365 Jesper Ståhle Avanade Specialistkonsult Active Directory och Office 365 4 år på fältet med Microsoft Online Services

Läs mer

Innehåll. Förändringar i v6.0

Innehåll. Förändringar i v6.0 Innehåll Innehåll... 2 Allmän information... 3 Systemförändringar... 3 Databasen... 3 Import... 3 DuoSTATION Manager... 3 Ärenden... 3 E-post... 3 Dokumenthantering... 3 Utrustningar... 3 Användare...

Läs mer

Kort om World Wide Web (webben)

Kort om World Wide Web (webben) KAPITEL 1 Grunder I det här kapitlet ska jag gå igenom allmänt om vad Internet är och vad som krävs för att skapa en hemsida. Plus lite annat smått och gott som är bra att känna till innan vi kör igång.

Läs mer

Projekt KA Magnus Holmström. Chalmers gemensamma system för kursadministration

Projekt KA Magnus Holmström. Chalmers gemensamma system för kursadministration Chalmers gemensamma system för kursadministration - bakgrund 000225 Chalmers strategiska plan, kapitel 2.6 sidan 22 000427 Förstudie gällande Kursadministrativt System, CTK AB 010611 Godkännande i HLG

Läs mer

Kurs: Windowsadministration II, 1DV424 Datum: 2015-01-13. Förberedelseuppgift

Kurs: Windowsadministration II, 1DV424 Datum: 2015-01-13. Förberedelseuppgift Förberedelseuppgift Inledning Under hela kursens gång kommer ni att jobba med samma fiktiva företag. Företaget är ett nystartat företag någonstans i världen. De har ett huvudkontor och ett lokalkontor

Läs mer

En dynamisk organisation för effektiv styrning

En dynamisk organisation för effektiv styrning En dynamisk organisation för effektiv styrning - Länstekniks förändringsresa Kristina Jonsson, Henrik Billström Kunder Kompetens Arbetsmiljö Medarbetare Organisation Uppdrag Verksamhetens mognad Kultur

Läs mer

SÄKERHETSLÖSNINGAR TJÄNSTEFIERAD SÄKERHET

SÄKERHETSLÖSNINGAR TJÄNSTEFIERAD SÄKERHET SÄKERHETSLÖSNINGAR TJÄNSTEFIERAD SÄKERHET Tjänstefiering av säkerhet är ett kostnadseffektivt alternativ med lägre risk för dig som strävar efter att din kärnverksamhet ska kunna bedrivas utan driftstörningar.

Läs mer

Checklista Identitetshanteringssystem för SWAMID 2.0. Utarbetad tillsammans med SUNET CERT och SUSEC

Checklista Identitetshanteringssystem för SWAMID 2.0. Utarbetad tillsammans med SUNET CERT och SUSEC Checklista Identitetshanteringssystem för SWAMID 2.0 Utarbetad tillsammans med SUNET CERT och SUSEC Bakgrund För att upprätta förtroende i en federation krävs inte bara att identitetsutdelningsprocessen

Läs mer

Granskning av generella IT-kontroller för ett urval system vid Skatteverket

Granskning av generella IT-kontroller för ett urval system vid Skatteverket SKATTEVERKET 171 94 SOLNA Granskning av generella IT-kontroller för ett urval system vid Skatteverket Som ett led i granskningen av årsredovisningen med syfte att göra uttalanden om denna har Riksrevisionen

Läs mer

Mötesanteckningar: Arbetsmöte 1 Persondatabas fas 3 - Realisering

Mötesanteckningar: Arbetsmöte 1 Persondatabas fas 3 - Realisering Sidan 1 av 5 Mötesanteckningar: Arbetsmöte 1 Persondatabas fas 3 - Realisering Närvarande Börje Sennung, IT-chef (M) (projektchef) Henrietta Wicktorsson, IT- avdelningen Karin Weber, applikationsansvarig

Läs mer

Instruktion: Trådlöst nätverk för privata

Instruktion: Trådlöst nätverk för privata Instruktion: Trådlöst nätverk för privata enheter orebro-byod Instruktion: Trådlöst BYOD-nätverk Sida 2 av 24 2017-05-17 1.4 Instruktion - orebro-byod.pdf Innehållsförteckning 1 Inledning... 2 2 Så ansluter

Läs mer

Rutiner för administration av organisationsförändringar i koncernvida IT-system.

Rutiner för administration av organisationsförändringar i koncernvida IT-system. IT-enheten Torbjörn Wiberg IT-chef Typ: Handläggningsordning Giltighetstid: Tills vidare Ansvarig enhet: IT-enheten Område: Organisation Datum: 2009-04-07 Dnr: 100-1131-09 Sid 1 (5) Rutiner för administration

Läs mer

Mobiltjänster. Vi kan smartphones. den nya mobiltelefonin. www.dustin.se. Telefon: 08-553 44 000 E-mail: info@dustin.se

Mobiltjänster. Vi kan smartphones. den nya mobiltelefonin. www.dustin.se. Telefon: 08-553 44 000 E-mail: info@dustin.se Mobiltjänster Vi kan smartphones Skaffa kontroll över den nya mobiltelefonin UTMANINGARNA Smartphone-revolutionen skapar nya utmaningar för IT-avdelningen De traditionella mobiltelefonerna är snart ett

Läs mer

Innehåll. Förändringar i v5.3

Innehåll. Förändringar i v5.3 Innehåll Innehåll... 2 Allmän information... 3 DuoSTATION Manager... 3 Allmänt... 3 Ärenden... 3 Information... 3 Organisationer... 3 Debitering... 3 Utrustningar... 4 Inventering... 4 Metering... 4 IT

Läs mer

Hur man ansluter till den nya Citrix XenApp-miljön från PC

Hur man ansluter till den nya Citrix XenApp-miljön från PC Hur man ansluter till den nya Citrix XenApp-miljön från PC INTRODUKTION Vår nya Citrix-lösning är nu klar för våra användare. När ni har fått detta e-mail så innebär det att ni nu har möjlighet att använda

Läs mer

eklient Livscykelplaner i Samverkan Livscykelplaner eklient 1.0

eklient Livscykelplaner i Samverkan Livscykelplaner eklient 1.0 er i Samverkan 1 Revisionshistorik Datum Version Förändring 2014-04-25 0.96 Windows 7 SP1 som sekundärt OS från 1 okt 2015 2014-09-27 0.97 Windows 8 med updates primärt OS från 1 okt 2015, Windows 9 för

Läs mer

Kontrollera din mobila anläggning!

Kontrollera din mobila anläggning! Kontrollera din mobila anläggning! Mobil Styrning Partners Vår idé Erbjuda en driftad manageringslösning för kundens mobilanläggning vilket ger kontroll, styrning och besparingar Tjänsten köps per användare

Läs mer

Konfigurera Outlook för OCS

Konfigurera Outlook för OCS Konfigurera Outlook för OCS GU gemensam e-post och kalender Sidan 1 av 12 konfiguration Outlook för OCS, conector 10.1.3 Innehållsförteckning: 1. Syfte med dokumentationen...3 2. Konfigurera Outlook med

Läs mer

Mark Systemkrav

Mark Systemkrav 1.36 Systemkrav Systemkrav 2016-10-25 2 (7) Systemkrav 1.36 Dokumentet beskriver de krav som systemet ställer på maskinvara och programvara i de servrar och klientdatorer som ska användas för systemet.

Läs mer

Bilagan innehåller beskrivning av de åtaganden rörande IT som gäller för

Bilagan innehåller beskrivning av de åtaganden rörande IT som gäller för IT-system och appar Bilagan innehåller beskrivning av de åtaganden rörande IT som gäller för externa utförare att förhålla sig till som krav innan man ansöker om att bli utförare av hemtjänst inom Göteborgs

Läs mer

KONSULTPROFIL LINUX TEKNIKER. Johan har i grunden en utbildning som Linuxspecialist och har arbetat med drift och support av Linux miljöer under

KONSULTPROFIL LINUX TEKNIKER. Johan har i grunden en utbildning som Linuxspecialist och har arbetat med drift och support av Linux miljöer under KONSULTPROFIL LINUX TEKNIKER Johan har i grunden en utbildning som Linuxspecialist och har arbetat med drift och support av Linux miljöer under Johan Lindgren, 32 år - Linuxtekniker - Brinner för fotografering

Läs mer

IT-Policy Vuxenutbildningen

IT-Policy Vuxenutbildningen IT-Policy Vuxenutbildningen För att du som användare skall kunna leva upp till de säkerhetskrav som ställs på dig måste du känna till kommunkoncernens förhållningssätt och regelverk angående hur du får

Läs mer

Installationsanvisning för LUQSUS version 2.0

Installationsanvisning för LUQSUS version 2.0 Avd. för arbets-och miljömedicin & Inst. för psykologi, Lunds universitet Installationsanvisning för LUQSUS version 2.0 Systemkrav Innan du börjar installationen bör du kontrollera att operativsystem och

Läs mer

Hogias Ekonomisystem. Systemkrav för enanvändarinstallation fr o m version 2015.1 av GENERELLA KRAV

Hogias Ekonomisystem. Systemkrav för enanvändarinstallation fr o m version 2015.1 av GENERELLA KRAV Systemkrav för enanvändarinstallation fr o m version 2015.1 av Hogias Ekonomisystem Systemkraven specificerar de miljöer och förutsättningar som programvaran är testad i och som vi rekommenderar för att

Läs mer

3.2 1H[W*HQHUDWLRQ6HFXULW\ Användarmanual

3.2 1H[W*HQHUDWLRQ6HFXULW\ Användarmanual 3.2 1H[W*HQHUDWLRQ6HFXULW\ Användarmanual ,QQHKnOOVI UWHFNQLQJ,QVWDOODWLRQDY931NOLHQW 'DWRUHUVRPLQJnULHQ)DVW7UDFNPLOM $QYlQGDUHPHGNRQWRL9+6RFKGDWRUPHG:LQGRZV;3 $QYlQGDUHPHGNRQWRLDQQDQGRPlQlQ9+6HOOHUGDWRUPHG:LQGRZV

Läs mer