Mötesanteckningar: Helpdesk/ Ärendehantering Projektgruppsmöte 3

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Mötesanteckningar: Helpdesk/ Ärendehantering Projektgruppsmöte 3"

Transkript

1 Sidan 1 av 12 Mötesanteckningar: Helpdesk/ Ärendehantering Projektgruppsmöte 3 Närvarande Börje Sennung till Michael Morin till Henrik Frederiksen till Harald Tägnfors Helena Schmidt Annika Josefsson Ann-Charlotte Karlsson, Sigma nbit AB till 15:30 Ann-Sofie Wulfsberg, Sigma nbit AB Jörgen Johansson, Sigma nbit AB Ej närvarande Kopia för kännedom Viktor Fougstedt Görgen Olofsson Isabell Sandström, Sigma nbit AB Ann-Charlotte Karlsson Mötes datum Tid 13:00-16:15 Plats Rum 2010, hus 8, Chalmers Nästa möte , 13:00-16:00, Rum 2010, hus 8, Chalmers 1. Inledning 2 2. Genomgång av resultatet av Sammanfattning från studiebesöket i GU:s centrala helpdesk Kostnader för IT-support 7 5. Organisation av IT-support på Chalmers Mötesplanering 12 Revisionsinformation Utgåva Datum Kommentar A Skapat Filnamn: Protokoll_helpdesk_projektmöte3_010220_A

2 Sidan 2 av Inledning En tillbakablick över synpunkterna från intervjuer och de förbättringsområden vi har att arbeta med presenterades av Jörgen. Vad, hur IT support fungerar på Chalmers Hur, se över organisation av support, inför gemensamt ärendehanteringssystem Angreppssätt: Förbättringsområden Tekniskt perspektiv -> implementera en teknisk lösning (ärendehanteringssystemet) och hoppas att detta även löser eller förbättrar eventuella organisatoriska brister. Verksamhetsperspektiv -> utgå från hur dagens support är organiserad för att om möjligt hitta en bättre struktur och organisation. Vi har ingen nytta av ett verktyg som inte används, skall vi inte utgå ifrån behoven? Jörgen hänvisar till att behoven som faktiskt kommit fram rör och kretsar mycket kring organisation. Beslut: Vi utgår från Verksamhetsperspektivet i det fortsatta projektarbetet. Filnamn: Protokoll_helpdesk_projektmöte3_010220_A 2

3 Sidan 3 av Genomgång av resultatet av 2 Workshop 3 Vad skall en helpdesk ge för support? Client PC/Skrivare Systemfel Vad är fel??? Akuta problem Operativsystem Installation av skrivare Uppgradera klienter med hårdvara Installation av dator/programvara Skrivare (Utskrifter fungerar ej) Fil hantering /Format hantering. Hjälp! Hur gör jag om min grafik till annat format Laga/Fixa Min dator är blå med vit siffror Nivå 1 lokalt Systemstrul Jag får ingen utskrift från ekonomisystemet Utskriftsproblem för administrationssystem Installation av program, servrar och klienter Driftproblem, klienter och servrar etc. Leverans av installerad klient Goostad Problem kring utrustning, skrivare etc. Datorstrul. Jag kan inte spara dokumentet Hjälp! Mitt flyg går om en timme och vår färgskrivare är trasig Lokala applikationer Konfigurera applikationer (ex. emacs) Varför fungerar inte min webbapplikation? Applikationsfrågor (exempelvis formatering av text i Word) Applikation MS Office, Grafik (Adobe) Nivå 2 centralt Nätverk/ Nätserver Användarkonto Backup/ Recover Säkerhetsfrågor Jag vill ha ett konto Systemåtkomst Jag vill komma åt Oracle Jag vill ha mer pquota T. ex. Meddelanden/ Mail som inte kommer fram. Anm älan av nät och kommunikationsproblem Systeminformation (T.ex. Var lägger jag min hemsida?) Administration av användar ID. Biblioteket (Fjärråtkomst) CTH/GU nät åtkomst, konton Y500, DCE/DFS Nivå 3 experter Centrala applikationer Applikationer Hjälp med applikationer Applikationsfrågor i program vi har site licens för. Hanteringsproblem administrativa systemet. Ekonomi (Raindance) Ladok FLÖDE ÄRENDEHANTERING Övriga tjänster i helpdesk Standard/Licenser Licenshantering Informationspolicy Vad gäller? Rådgivning Hitta problemområden Vägledning vid inköp av hårdvara/ mjukvara Råd vid inköp av datorer Uppdateringar/ Programversioner lämpliga för min dator (kapacitet)? Inköp av datorutrustning Service Passerkort Hjälp! Jag har glömt bort mitt lösenord Jag vill kunna kopiera påkopiatorn Skrivare (Fylla på papper) Politiskt beslut. INTE! Bostadssökning, studieresultat, rabattkupong. INTE ge service till obehöriga/ tomma intet. Bevarelseproblematik Print-on-demand. Vilket format? AV-teknik I stort verkar sammanställningen vettigt. Svårt att genomföra? Konton är tvådelat. Dels konton på Chalmers som skall tilldelas, sen skall det fungera också. Många områden består av delar har både lokala och centrala delar Hur fysisk är den Centrala delen? Hos GU fungerar den centrala delen som en sambandscentral som kan slussa vidare till andra nivåer, lokalt eller experter. Det är svårt för användaren att veta vad det är för typ av fel och veta att man kontaktar rätt ställe. Vi måste avgränsa och hitta ansvar för respektive del. Vi kan ha ett nummer som sedan slussar vidare alternativt börja lokalt för att sedan gå vidare. Hög tillgänglighet är viktig! Filnamn: Protokoll_helpdesk_projektmöte3_010220_A 3

4 Sidan 4 av 12 Workshop 4 Vilka förutsättningar FINNS respektive SAKNAS för en gemensamt organiserad helpdesk. Vilka förutsättningar FINNS idag för en gemensamt organiserad helpdesk Personal resurser Förankring på CTH, möjlighet att genomföra Organisation 7 Personal finns, Den personal som finns räcker. Inga anställningar skall behövas. Resurser finns. 10 Expertkunskap finns i nästan alla områden, Experterna inte alltid anställda för deras expertis. 12 Specialutbildad personal. 11 Stort intresse finns, 9 Bygga på de organisationer för Helpdesk s om finns idag, 5 Förståelse, samarbetsvilja uttalat behov, För att lyckas krävs att projektet är förankrat. Skall vi kanske sprida information till andra redan nu. 6 Ekonomi, Finns det någon ekonomi i detta. 13 Möjlighet att låna personal av varandra 1 Lokal kontaktpunkt med bra stöd bakom, Ärenden hanteras utan att försvinna. 4 Bättre öppettider, jour, helg, Backup för varandra 3 Kartläggning på vilka resurser som läggs ned behövs, vi måste frigöra resurser lokalt för att använda centralt, (-lapp som hör ihop med denna). Finns många halvtidstjänster som sysslar med drift/support. Kunna påvisa/kartlägga den tid som går åt för personer som egentligen inte skall syssla med det eller lägger ned mer tid än tilldelat. Given mängd halvtidare och heltidare kundorienterade. Infrastruktur, systemarkitektur 2 Likartade, genensamma problem/frågeställningar, Likartade problem finns och kan samordnas mellan de helpdesk som finns idag. 8 Ett fåtal system och program på CA, Olika världar Med specialutbildad personal avses de som är utbildade, men inte direkt har support som arbetsuppgift, kan dessa personer finnas tillgängliga i expertgrupperingar? Punkt 8 Ett fåtal system Det finns system totalt sätt. Dessa är gemensamma som alla i Chalmers kör, dvs. av alla sektioner på Chalmers. Detta betyder dock ej att alla på Chalmers använder systemet. Support skall finnas för allt som vi har någon ansvarig för, inget annat. Även om programmet är gratis skall det finnas någon ansvarig! Det behövs i allmänhet mer information om hur man installerar, etc. för detta skall vi skapa rutiner. Filnamn: Protokoll_helpdesk_projektmöte3_010220_A 4

5 Sidan 5 av 12 Vilka förutsättningar SAKNAS idag för en gemensamt organiserad helpdesk Personal resurser Förankring på CTH, möjlighet att genomföra Organisation Infrastruktur, systemarkitektur 21 Kunskap finns hos specialister, Bli bredare men behålla expertkunskapen 18 Utbildning av helpdeskpersonal, Kommer att kosta att dra igång detta projekt 22 Övertro på helpdesk systemet, En organisation och programvara löser inget. Samordning/samarbete arbetsglädje, stöd från hela organisationen, förankring. 23 Dåligt workflowtänkande, Saknar processbeskrivningar om vad som skall göras och hur. Saknar rutiner och vana att arbeta på ett strukturerat sätt. 24 Helpdesk är bekvämt när jag själv inte vill ta ansvar för kompetensutveckling, Ökat glapp mellan användarens kunskap och helpdesk. Lätt att lämna över ärende till helpdesk. Finnas möjlighet att få ut olika faktureringsunderlag. 14 Förtroende mellan organisationer Inte ett nytt GD, 20 Organisation saknas för helheten, Pusselbitar som måste hänga ihop 17 Problem med att många som jobbar med IT/support på deltid behövs på heltid till andra arbetsuppgifter, 29 Ansvar för kvalitet, Vem ansvarar för när det går fel när det gäller expertgrupper? Helpdesk förmedlar ärendet till experten. Formellt ansvarskontrakt. Vem ansvarar för återställningskostnader? Förtroende. 25 Resurser, kontohantering, policys, stödnivå-kostnad,?? Omställning som kommer skapa resursproblem vid början. Glöm inte att kalkylera för det.?? Kunna knyta ärende till användarkonto som tillhör ett kostnadsställe. Personer med flera hattar.?? Vilken policy finns på sektion/institution (IT-plan)?? Basnivå Expertnivå (kostnad) 27 Risk för jag betalar inte, Risk för att inte ansluta sig till Helpdesk. (Kartlägga vad det kostar för att belasta sina kollegor) 26 Mycket gratispersonal, Kostnader kommer att synas. (KOSTNADSCHOCK kartlägga nuläget IS) 28 Metod för debitering av support, 19 Pengar, Kommer att kosta. 15 Ärendehanteringssystem måste fram, 16 Applikation finns ej, Något positivt? Effektivt? Ev. ett plus. Kan föregående bild med bild bollarna lokalt/centralt vara en väg till lösning? Det känns lite som med andra projekt inom IT på Chalmers, det är mycket att göra i organisationen av Chalmers och vi måste försöka lägga ned mycket tid för att få förankring av projektresultatet. Filnamn: Protokoll_helpdesk_projektmöte3_010220_A 5

6 Sidan 6 av 12 Kommer beteendemönstret verkligen ändras, alla kommer kanske ändå vända sig lokalt? Lokal helpdesk måste förmodligen göra grovjobbet, de måste känna till de lokala programmen. GU:s lösning tilltalar, där man sitter i central Helpdesk med 1 dag i veckan det blir mer koncentrerat. Har vi ett gemensamt synsätt med uppdelningen på lokalt respektive centralt? Det är den lokala helpdesken som är den viktiga och tar 99% av fallen och tiden. Sedan finns det även centrala delar som skall finnas. Vad som skall finnas i vilken hög kan diskuteras. Alla bollarna (nivåerna lokalt, centralt, expert) bör finnas kanske fler. Vi måste hitta fler personer som kan arbeta i helpdesken på lokal nivå, för samordning av tiden så att man mer kan koncentrera sig till ett arbete en dag. Kanske kan lokal helpdesk endast koncentrera sig till specifika lokala system. Bra att utbilda användarna så att många frågor försvinner. Helpdesken skall bli bredare, inte bara rena applikationsfrågor. Vi måste avgränsa helpdesken och hänvisa till andra instanser alternativt helpdesken tar reda på svaret och återkommer. Sammanfattning: Vi är överens om att bollarna (nivåerna) i föregående bild skall finnas! 3. Sammanfattning från studiebesöket i GU:s centrala helpdesk. Besöket var på Central Helpdesk för centrala system. De som ringde hit var de som satt i supporten på lokal nivå, även användare kan dock ringa direkt. Den Centrala supporten bestod av 20 personer som turades om att sitta och svara, 1 man åt gången. Principen gällde att den som svarar skall även klara ut problemet. Applikationer såsom Word, Excel etc behandlas ej, sköts av andra, lokalt eller av utomstående. Provat FAQ, men hade tröttnat det gav ej så mycket. Den som svarade skall vara lämpad för att svara i telefon och kunna hantera olika typer av personer med ett positivt bemötande. Detta motsvarar i stort vårt behov. Vi måste lägga till delar för systemen och expertgruppen. Man strävade efter att köra centrala system från centrala servrar och citrixlösningar för att inte ha lokala installationer. Inte som på Chalmers där vi installerar lokalt och har alla dessa konflikter som vi ständigt har. Vi måste begränsa antalet program och även titta på den tekniska infrastrukturen. Vi måste vara tydliga med supportansvar avseende vad vi kan lämna support för. Användarna av GU:s centrala system hade endast 1 konto för alla applikationer. Förtroende för helpdesk support hade skapats och de gav löfte om att alla skall alltid få ett svar, de gick vidare och tog reda på svaret för att sedan komma tillbaka till kunden. Central support kunde inte påverka den lokala supporten via styrning utan gjorde detta genom att vara ute och sälja sig själva. Filnamn: Protokoll_helpdesk_projektmöte3_010220_A 6

7 Sidan 7 av 12 Gjorde hårda gränsdragningar, ni får gärna ta in systemet men vi kommer aldrig att hantera detta inom den ordinarie supporten, men vi kan ge er stöd och det kommer dock att kosta extra. Supporten var gratis. Man kan läsa på deras web-sidor om vad helpdesken skall göra. 4. Kostnader för IT -support Antagande: Kostnader: IT-strul, användare Chalmers har 865 anställda som arbetar med teknik & administration. 400 av dessa lägger varje vecka 30 minuter på IT strul. => 400 * 48 veckor * 0.5 tim * internkostnad 200 kr => MKR/år ( dividerat med 400 KKR = 4.8 manår ) => ~ kr/år och användare Kan dessa ~2 MKR/år minskas med en bättre organiserad support? Om dessa dessutom söker hjälp av en kollega för problemlösning motsvarande tid ökar kostnaden för IT-strul till => MKR/år ( = 9.6 manår ) Verkar vara rimligt med tiden. Internkostnaden på 200 kronor känns lågt räknad. En doktorand beräknas t.ex. kosta kronor/år. Det är bättre att ta i lite i underkant än för mycket i dessa antaganden. Räkna på 865 användare, att alla har strul. Filnamn: Protokoll_helpdesk_projektmöte3_010220_A 7

8 Sidan 8 av 12 Nedan presenteras vad några Analysföretag kommit fram till avseende kostnader för krångel och strul IT stöd i användarledet. Fakta: Kostnader: IT-strul, användare Två timmar och tjugo minuter. Så mycket tid lägger i genomsnitt varje anställd ner i veckan på datorstrul. Det kostar svenska företag totalt 35 miljarder kronor om året. I ett företag med användare innebär det 23 miljoner kronor årligen. Av de två timmar och tjugotvå minuter i veckan vi i genomsnitt ägnar åt allmänt strul, går 51,8 minuter till att hjälpa andra. Att vänta på utskrifter i strulande skrivare är näst vanligast. Vi ägnar i genomsnitt 21,9 minuter i veckan åt det. Källa: GCI Rinfo Research, marknadsundersökning för Cap Gemini Lönekostnadsberäkningarna baseras på fakta från SCB och AMS. IT-strul för Chalmers 400 användare blir då => 8.95 MKR/år => ~ kr/år och användare Fakta: Kostnader: IT-strul, användare Fyra timmar och femton minuter. Så mycket tid lägger i genomsnitt varje anställd ner i veckan på datorstrul. I ett företag med användare innebär det miljoner kronor årligen. Källa: Gartner Group TCO (Total Cost of Ownership) IT-strul för Chalmers 400 användare blir då => MKR/år => ~ kr/år och användare Filnamn: Protokoll_helpdesk_projektmöte3_010220_A 8

9 Sidan 9 av 12 Antagande: Kostnader: support personal Chalmers sektioner har personal som arbetar med lokal IT administration och drift på heltid eller som del av annan tjänst på sektionen. Systemadministratörer eller annan personal som arbetar viss tid med IT skall arbeta X veckor per år i sektionens helpdesk alternativt om helpdesk ej finns vara tillgänglig för support X % av sin tid. Uppskattade kostnad för supportpersonal:? 10 sektioner * 1 person * 50 veckor * 40 tim * internkostnad 200 kr/tim => 4 MKR/år? 10 sektioner * 1 person * 50 veckor * 40 tim * internkostnad 600 kr/tim => 12 MKR/år Kan dessa 4 MKR/år nyttjas effektivare med en annan organisationsmodell? Internkostnad, 600 räknar Harald med i vanliga fall, men menar att det beror helt på vilken overhead vi lägger på. Förtydliga kostnaden med overhead på olika nivåer. Central och sektionsoverhead är 45%. Egen overhead är faktor 2, faktor 3 gånger lönen ger total. Lön * LKP(1,5) * 1,45(sektion) * X(institution) Lön * 3=Total. Antagande: Kostnader: doktorand personal Chalmers har ~ 1200 doktorander. Antag att 50 av dessa har som uppgift att sköta IT-support på institutioner 20% av sin doktorandtjänst (8 tim/vecka) som är på 5 år. Ett år av studietiden sätts av för support. Uppskattad kostnad för support från doktorander:? 50 doktorander * 10 veckor/år * 40 tim * internkostnad 200 kr/tim => 4 MKR/år? 50 doktorander * 10 veckor/år * 40 tim * internkostnad 350 kr/tim => 7 MKR/år (700kkr/år) Kan dessa 4 MKR/år nyttjas effektivare via professionell supportpersonal? Filnamn: Protokoll_helpdesk_projektmöte3_010220_A 9

10 Sidan 10 av 12 Hur många doktorander finns det? 5 per sektion? En doktorand gör ibland support istället för undervisning. Nyttjas doktorander till fel saker? Politiskt beslut. En del av supporten är väldigt bra, men när det gäller ren systemdrift är det förkastligt. Lägg till att de används för datordrift, inte bara IT-support. Supportkostnader - arbetspotential Kostnader för personalens IT-strul: ~2 MKR/år, minskas med en bättre organiserad support? Support från IT-personal: 4 MKR/år, nyttjas effektivare med en annan organisationsmodell? Support från doktorander: 4 MKR/år, nyttjas effektivare via professionell supportpersonal? Kan dessa ~10 MKR nyttjas effektivare med: en bättre organiserad support för Chalmers gemensam ärendehantering och kunskapsdatabas Kommentar: Ändra antalet användare med dagligt strul till 800, då blir kostnaden 4 MKR/år även i detta ledet. Filnamn: Protokoll_helpdesk_projektmöte3_010220_A 10

11 Sidan 11 av Organisation av IT-support på Chalmers Teknologer Organiserad support Support Omfattning Organisation Nivå 3 Ansvarar för support av svårare supportärenden som t.ex. rör centrala administrativa applikationer, gemensamma katalog och nättjänster och driftsproblem. Utvärderar och analyserar samt upphandlar förändringsinitiativ i system och infrastruktur. Support från experter grupper enligt Förvaltningsmodellen. och Från centrala system & nätverk. och Från lokala system & nätverk på sektioner. Nivå 2 Sköter support av gemensamma system och enklare applikationssupport. Avgör om ärenden skall vidare till expertgrupperingar. Bevakar att framtagna och överenskomna standards efterlevs. Ansvarar för kompetensnivån hos helpdesk personal centralt och lokalt. Rekommenderar vad för hård och mjukvara som skall köpas in. Fungerar som backup för lokala helpdesk såväl kompetens som resursmässigt. Central support, styrd via CITES?? Helpdeskchef som ser till helheten för Chalmers IT support. Bemannas av?? Fast personal Nivå 1 Nivå 0 Ansvarar för hög tillgänglighet mot användarna på de olika institutionerna och sektionerna. Har kunskap om lokala variationer i Infrastrukturen. Fungerar som backup för övriga lokala helpdesk kompetens och resursmässigt. Sköter viss mark service lokalt. Självhjälp till teknologer och fast personal via gemensamma verktyg. Lokal support på sektioner/institutioner, bemannade av teknologer och rullande lokal driftspersonal?? Doktorander?? Kunskapsdatabas. FAQ på supportwebb. Instruktioner, guidelines, lathundar på webb. Kommentar: Teknologer kommer sällan högre upp i strukturen än nivå 1. Hammnar fast personal direkt i nivå 2 utan att gå över lokal support (nivå 1), är det så? NEJ! Nivåerna går nedifrån och upp i alla fall. Strukturen skall vara så för både teknologer och fast personal. Där det saknas nivå 1måste vi skapa en lokal helpdesk även för fast personal. En frågeställning som är värt att notera är om man vill att många personer (olika support personal) skall gå in och ändra i system, exempelvis databaser, eller lägga upp nya skrivare. Supportärenden för gemensamma system skall hamna i i nivå 2. Dock skall nivå 2 ej sköta mer avancerade system som hör hemma i lokal drift. Gemensamma system är all infrastruktur! De IT-stöd somm alla på Chalmers använder gemensamt skall skötas av nivå 2. De som skall arbeta i nivå 2 skall vara: allmänbildade kunna lite av varje känna många i organisationen Filnamn: Protokoll_helpdesk_projektmöte3_010220_A 11

12 Sidan 12 av 12 Skall den som ringer ringa till nivå 1, 2, 3? Kan ringa till 1 eller 2 beroende på om det är gemensamt system eller inte. Användaren vet ofta vart felet hör. Skall det vara fast personal i nivå 2? Har man bra instruktioner klarar alla detta, eventuellt skulle varje sektion kunna bidra med en person, dessa skall få utbildning om hur och vad de skall göra. Lokala driftsfrågor ligger utanför helpdesk arbetet. Fördel med att det är en rullande personal som sitter här genom att kunskapen sprids. Ett sätt är att ta personer från nivå 1 och utbilda dem, annat sätt anställa. Kan vi ta de som sköter driften? Vi måste prata med Görgen om resurser på CITES för att kunna svara på frågorna om nivå 2, var dessa resurser skall tillhöra organisatoriskt och var vi resurserna. När det gäller gemensamma system i nivå 2 skall måste CITES organisera sig enligt nivå 2 support. Viktigt att tänka på samarbete mellan nivåer. Ska den som får frågan i första hand kunna svara, eller skall man slussas vidare till någon annan, alternativt ta reda på svaret och komma tillbaka? Problemägare är den som ställer frågan, handläggaren, den som tar emot ärendet skall komma tillbaka till ägaren med svar. Viktigt är att det finns ett system för att övervaka att alla ärenden blir åtgärdade och stängda (ärendehanteringssystemet). Någon ansvarig för support skall övervaka detta och inte handläggaren själv. Telefonbaserat alternativt elektroniskt tillvägagångssätt? Båda möjligheterna skall finnas för att nå helpdesk. Behöver vi ha nivå 2? Ja det känns vettigt! Vi kan ge rekommendationer för allmänna saker, hur vi installerar en klient. De som sitter i nivå 2 måste vara de som arbetar med rekommendationer och riktlinjer. 6. Mötesplanering Följande mötesplanering gäller för projektet. Mötesplan 4, tisdag 27/2, 13: , fredag 2/3, 13:00-17 (extra möte) Styrgruppsmöte 3, tisdag 13/3, 9:15-12 Referensgruppsmöte 2 (förslag om att dela i två möten) Förvaltningsgruppen ekonomi, tisdag 6/3, 9:15-10 IT-chefsringen, tisdag 13/3, 17:00-18 Styrgruppsmöte 4, måndag 19/3, 13:15-15 Filnamn: Protokoll_helpdesk_projektmöte3_010220_A 12

Helpdesk/ärendehantering

Helpdesk/ärendehantering Projektmöte Utgåva: A Sidan 1 av 1 Mötesanteckningar: Helpdesk/ Ärendehantering 2, IT-Chefsringen Närvarande Ej närvarande Jan-Martin Löwendahl, CIO Carl Hallén, MD Tord Hansson, ED Michael Morin, I Börje

Läs mer

Mötesanteckningar: Helpdesk/ Ärendehantering Referensgruppsmöte 2, Förvaltningsgruppen ekonomi

Mötesanteckningar: Helpdesk/ Ärendehantering Referensgruppsmöte 2, Förvaltningsgruppen ekonomi Projektmöte Utgåva: A Sidan 1 av 6 Mötesanteckningar: Helpdesk/ Ärendehantering 2, en ekonomi Närvarande Ej närvarande Annika Josefsson Michael Morin Ola Viestam Stefan Andersson Jörgen Johansson, Sigma

Läs mer

FÖRSTUDIERAPPORT. Helpdesk/Ärendehantering

FÖRSTUDIERAPPORT. Helpdesk/Ärendehantering Sidan 1 (30) FÖRSTUDIERAPPORT Vision: En väl organiserad och pro aktiv IT support skall bidra till en hög verkningsgrad på Chalmers IT stöd. En medveten satsning på väl organiserad IT support bidrar till

Läs mer

SLUTRAPPORT för projektet Helpdesk/Ärendehantering Sammanfattning

SLUTRAPPORT för projektet Helpdesk/Ärendehantering Sammanfattning Sidan 1 av 13 SLUTRAPPORT för projektet Helpdesk/Ärendehantering Sammanfattning Projektarbetet inleddes med en intervjuserie där 33 personer som representerade olika områden inom Chalmers organisation

Läs mer

Mötesanteckningar: Helpdesk/ Ärendehantering Styrgruppsmöte 4

Mötesanteckningar: Helpdesk/ Ärendehantering Styrgruppsmöte 4 Styrgruppsmöte/arbetsmöte Utgåva: A Sidan 1 av 12 Mötesanteckningar: Helpdesk/ Ärendehantering Styrgruppsmöte 4 Närvarande Björn Eriksson Hans Lindgren till kl. 15.20 Harald Tägnfors Jan-Martin Löwendahl

Läs mer

Mötesanteckningar: Persondatabas fas 3, Styrgruppsmöte 1

Mötesanteckningar: Persondatabas fas 3, Styrgruppsmöte 1 Sidan 1 av 5 Mötesanteckningar: fas 3, 1 Närvarande Ej närvarande Kopia för kännedom till Jan-Martin Löwendahl, CIO Inge Svensson, personaladministrationschef (CA) Göran Svensson, IT-ansvarig (K) Börje

Läs mer

Vad är molnet?... 2. Vad är NAV i molnet?... 3. Vem passar NAV i molnet för?... 4. Fördelar med NAV i molnet... 5. Kom igång snabbt...

Vad är molnet?... 2. Vad är NAV i molnet?... 3. Vem passar NAV i molnet för?... 4. Fördelar med NAV i molnet... 5. Kom igång snabbt... Produktblad för NAV i molnet Innehåll Vad är molnet?... 2 Vad är NAV i molnet?... 3 Vem passar NAV i molnet för?... 4 Fördelar med NAV i molnet... 5 Kom igång snabbt... 5 Bli kostnadseffektiv... 5 Enkelt

Läs mer

Nyckelord Gemensamma åsikter Avvikande åsikt Resursbrist / Applikationsstöd

Nyckelord Gemensamma åsikter Avvikande åsikt Resursbrist / Applikationsstöd Sidan 25 av 25 3.4.2 Önskat läge Användare Nyckelord Gemensamma åsikter Avvikande åsikt Resurser/ Applikationsstöd Närhet Rådgivning/ Kompetens. Dokumentation/ Informationsspridning Kommunikationssätt

Läs mer

Riktlinjer för IT i Lilla Edets kommun. 2. Syftet med IT i Lilla Edets kommun

Riktlinjer för IT i Lilla Edets kommun. 2. Syftet med IT i Lilla Edets kommun Datum Dnr Dpl 2009-09-10 2009/KS0203-1 005 Riktlinjer för IT i Lilla Edets kommun 1. Introduktion Det politiskt styrande dokumentet för IT-användning i Lilla Edets kommun är denna riktlinje, som fastställs

Läs mer

Ett enkelt och smart program för ärendehantering. Förenklar för både kunder och personal! Publiceringsverktyg Bokningssystem. www.artologik.

Ett enkelt och smart program för ärendehantering. Förenklar för både kunder och personal! Publiceringsverktyg Bokningssystem. www.artologik. Ett enkelt och smart program för ärendehantering. Förenklar för både kunder och personal! Projekthanteri HelpDesk Publiceringsverktyg Publiceringsverktyg Bokningssystem ng Tidredovisning Enkäthantering

Läs mer

PLAN WEBBORGANISATION MIUN.SE

PLAN WEBBORGANISATION MIUN.SE MITTUNIVERSITETET Styrdokument PLAN WEBBORGANISATION MIUN.SE DNR MIUN 2013/1089 Publicerad: 2013-06-27 Beslutsfattare: Universitetsdirektör Yasmine Lindström Handläggare: Kicki Strandh Beslutsdatum: 2013-06-19

Läs mer

Din kommuns väg till kostnadseffektiv IT-verksamhet

Din kommuns väg till kostnadseffektiv IT-verksamhet KommITS 16-17 Nov Din kommuns väg till kostnadseffektiv IT-verksamhet Stefan Persson Seniorkonsult/Affärsutvecklare Stefan Persson Seniorkonsult/affärsutvecklare Atea Göteborg stefan.a.persson@atea.com

Läs mer

Webbaserad självbetjäning

Webbaserad självbetjäning Branschrapport /2011 Webbaserad självbetjäning En undersökning bland Sveriges IT- och supportansvariga 2 Innehållsförteckning Sammanfattning Sid 3 Inledning Sid 3 Demografi Sid 4 Namn på supportfunktionen

Läs mer

IT vid Göteborgs universitet. Lars Hansen (CIO) Hans Larsson (IT-chef) P-O Rehnquist (Förvaltningschef)

IT vid Göteborgs universitet. Lars Hansen (CIO) Hans Larsson (IT-chef) P-O Rehnquist (Förvaltningschef) IT vid Göteborgs universitet Lars Hansen (CIO) Hans Larsson (IT-chef) P-O Rehnquist (Förvaltningschef) Göteborgs universitets organisation GU:s IT-stöd 2005 6 olika distansutbildningssystem 20 olika e-posttjänstsystem

Läs mer

Uppgraderingsinstruktion för Tekis-FB Avisering version 6.3.1

Uppgraderingsinstruktion för Tekis-FB Avisering version 6.3.1 Uppgraderingsinstruktion för Tekis-FB Avisering version 6.3.1 Allmänt Releasen omfattar uppgradering av Tekis Aviseringsprogram version 6.3.1 (för både Tekis-FIR och Tekis-KID avisering) samt databasuppgradering

Läs mer

MMK. Intelligent ärende- och inventariehantering

MMK. Intelligent ärende- och inventariehantering MMK Intelligent ärende- och inventariehantering MMK utvecklades av Vendel Data första gången 1997 som ett verktyg för den egna organisationen. Målsättningen var att ge stöd till en arbetsmetodik baserad

Läs mer

Definition av tjänst Datorarbetsplats

Definition av tjänst Datorarbetsplats Sidan 1 av 6 Definition av tjänst Datorarbetsplats Innehållsförteckning Grundtjänst... 2 Kapacitet... 2 Tillgänglighet... 2 Utbildning... 2 Support... 3 Avgränsningar... 3 Beskrivning av datorarbetsplatstjänstens

Läs mer

VERVA. Fujitsu Services Kenneth Landérus F

VERVA. Fujitsu Services Kenneth Landérus F VERVA Fujitsu Services Kenneth Landérus F Fujitsu Services 2008 Fujitsus erbjudande produkter Volymlicensiering på 40 programtillverkares produkter 2 Fujitsu Services 2008 2008-01-28 Verva Programvaror

Läs mer

Utforska nya versionen av HelpDesk! HelpDesk 3.4. www.artologik.com. Fler finesser, mer kontroll, men fortfarande lika lätt att använda!

Utforska nya versionen av HelpDesk! HelpDesk 3.4. www.artologik.com. Fler finesser, mer kontroll, men fortfarande lika lätt att använda! Glöm alla minneslappar och borttappade ärenden. HelpDesk effektiviserar supporten! HelpDesk 3.4 www.artologik.com Utforska nya versionen av HelpDesk! Fler finesser, mer kontroll, men fortfarande lika lätt

Läs mer

Datorsalar Niagara och Orkanen

Datorsalar Niagara och Orkanen [DNR] 1 (av 8) Styr- och handledningsdokument Dokumenttyp: Beslutsdatum: Beslutande: Giltighetstid: Dokumentansvarig: Diarienummer: Projektplan Projekt datorsalar [DNR] Datorsalar Niagara och Orkanen Revisionsinformation

Läs mer

Tekis-FB 7.1.0. Systemkrav

Tekis-FB 7.1.0. Systemkrav 7.1.0 Systemkrav Systemkrav 2015-09-17 MAAN 2 (2) Systemkrav 7.1.0 Dokumentet beskriver de krav som systemet ställer på maskinvara och programvara i de servrar och klientdatorer som ska användas för systemet.

Läs mer

Student. DisCo, Mitt konto, Min sida, Studentportal, Office 365 - e-post. IT-avdelningen

Student. DisCo, Mitt konto, Min sida, Studentportal, Office 365 - e-post. IT-avdelningen IT-introduktion Student DisCo, Mitt konto, Min sida, Studentportal, Office 365 - e-post 2015 IT-avdelningen Med den här foldern till hands hoppas vi att du som ny student ska få hjälp med att komma igång

Läs mer

DGC IT Manual Citrix Desktop - Fjärrskrivbord

DGC IT Manual Citrix Desktop - Fjärrskrivbord DGC IT Manual Citrix Desktop - Fjärrskrivbord Ver 130912 Innehåll 1 Använda Citrix Desktop - Fjärrskrivbord... 2 2 Inställningar i Fjärrskrivbordet... 7 Kontrollera att de applikationer du har tillgång

Läs mer

Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler

Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler Borås Stads Riktlinjer för IT Riktlinjer för IT 1 Fastställt av: Kommunstyrelsen Datum: 20 juni 2011 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning

Läs mer

Bilaga 1 till avtal om hemtjänst enligt lagen om valfrihetssystem

Bilaga 1 till avtal om hemtjänst enligt lagen om valfrihetssystem Upprättad: 2015-06-09 Reviderad: 2015-06-18 Bilaga 1 till avtal om hemtjänst enligt lagen om valfrihetssystem 1. Beskrivning av IT-stöd Kapitel 1 beskriver de IT-stöd som Borås Stad har beslutat ska användas

Läs mer

Aktiviteter / uppdrag 2010

Aktiviteter / uppdrag 2010 Aktiviteter / uppdrag 2010 Pågående Agressoimport från Voyager Syfte: Att ta emot en kommaseparerad fil från Voyager som ska översättas för inläsning i Agresso med metoden LG04 (inläsning från försystem).

Läs mer

Köpguide för molntjänster. Hur fungerar det egentligen och vad innebär det för mig?

Köpguide för molntjänster. Hur fungerar det egentligen och vad innebär det för mig? Köpguide för molntjänster Hur fungerar det egentligen och vad innebär det för mig? Tänk om din nya it-lösning skulle kunna göra livet lite enklare för dina medarbetare och hjälpa dem att arbeta bäst där

Läs mer

Informationssäkerhets- och IT-planering för 2013

Informationssäkerhets- och IT-planering för 2013 Handläggare: Christina Hegefjärd PaN 2013-02-12 P 7 TJÄNSTEUTLÅTANDE 2013-01-25 PaN A1212-0211-57 Informationssäkerhets- och IT-planering för 2013 Ärendet Det åligger varje nämnd att planlägga informationssäkerhetsarbetet

Läs mer

Vid problem med programmet kontakta alltid C/W Cadware AB på telefon 08-522 04 640

Vid problem med programmet kontakta alltid C/W Cadware AB på telefon 08-522 04 640 Installation av CW KeyDesign/DoorDesign Detta program görs och underhålls av C/W CadWare AB. CW KeyDesign/Doordesign säljs alltid med underhållsavtal med telefonsupport samt programuppdateringar på websidan:

Läs mer

Cloud Computing. Richard Richthoff Strategisk Rådgivare Radar Group International

Cloud Computing. Richard Richthoff Strategisk Rådgivare Radar Group International Cloud Computing Richard Richthoff Strategisk Rådgivare Radar Group International Dagens Investeringar Total IT spend 2009: 155 + 30=185BSEK 160,0 140,0 46,5 120,0 100,0 80,0 53,4 60,0 40,0 20,0 0,0 31,0

Läs mer

Beställning av fjärrbackup

Beställning av fjärrbackup Beställning av fjärrbackup Utrymme på server Upprättande Årsbackup Övervakning Pris/mån. 10 GB 0:- 280:- 12 GB 0:- 305:- 14 GB 0:- 330:- 16 GB 0:- 350:- 18 GB 0:- 375:- 20 GB 0:- 400:- 25 GB 0:- 450:-

Läs mer

SLUTRAPPORT. Syftet med slutrapporten är att redovisa måluppfyllelse, erfarenheter och rekommendation till ett förbättrat arbetssätt.

SLUTRAPPORT. Syftet med slutrapporten är att redovisa måluppfyllelse, erfarenheter och rekommendation till ett förbättrat arbetssätt. Sidan 1 (13) SLUTRAPPORT. Syftet med slutrapporten är att redovisa måluppfyllelse, erfarenheter och rekommendation till ett förbättrat arbetssätt. SLUTRAPPORT Basdatorarbetsplatstjänst på Chalmers fas

Läs mer

Kommunikationstorget för Västra Götalands kommuner närmare varandra

Kommunikationstorget för Västra Götalands kommuner närmare varandra Kommunikationstorget Västra Götalands kommuners samverkansnät Kommunikationstorget är upphandlat för att Västra Götalands kommuner (VGK) skall kunna kommunicera via ett från Internet avgränsat och kvalitetssäkrat

Läs mer

Mobisma Support Policy nextg Mobile UC Client & MCB Server licenser

Mobisma Support Policy nextg Mobile UC Client & MCB Server licenser Mobisma Support Policy nextg Mobile UC Client & MCB Server licenser Datum: februari - 2014 Vid information kontakta: salesnordic@mobisma.com Inledning Denna presentation omfattar Mobismas supportpolicy

Läs mer

Anvisningar för inkoppling till Mikrodataåtkomst vid SCB

Anvisningar för inkoppling till Mikrodataåtkomst vid SCB Anvisningar för inkoppling till Mikrodataåtkomst vid SCB Välkommen till systemet för mikrodataåtkomst, MONA. Denna handledning hjälper dig att snabbt komma igång och arbeta med MONA-systemet. Om du stöter

Läs mer

URA 39 REDOVISNING AV UTGIFTER FÖR HEMSIDOR

URA 39 REDOVISNING AV UTGIFTER FÖR HEMSIDOR UTTALANDE FRÅN REDOVISNINGSRÅDETS AKUTGRUPP URA 39 REDOVISNING AV UTGIFTER FÖR HEMSIDOR Enligt punkt 9 i RR 22, Utformning av finansiella rapporter får ett företags finansiella rapporter inte beskrivas

Läs mer

Processbeskrivning IT-support

Processbeskrivning IT-support Processbeskrivning IT-support Skövde kommun elevdator 1 (5) 1 IT-support Då problem uppstått med IT-utrustningen som man inte klarar att avhjälpa på egen hand finns i många fall hjälp att få. Detta dokument

Läs mer

Vårdval primär hörselrehabilitering i Östergötland

Vårdval primär hörselrehabilitering i Östergötland Vårdval primär hörselrehabilitering i Östergötland IT-bilaga till Regelboken Handläggare: Verksamhet: Datum: 2015-06-03 Diarienummer: LiÖ 2014-1276 www.regionostergotland.se Innehållsförteckning 1 Syfte...

Läs mer

Boss installationsmanual förberedelser

Boss installationsmanual förberedelser 1 Boss installationsmanual förberedelser Boss kan installeras på flera sätt, Serverinstallation eller Nätverksinstallation. För båda dessa sätt kan man dela databasen med flera användare. Serverinstallation,

Läs mer

Nyhetsbrev från Kanslistöd

Nyhetsbrev från Kanslistöd Nyhetsbrev från Kanslistöd Maj 2010 Innehållsförteckning Fel marginal på rapporter som skrivs ut från Kbok2003... 2 Var ligger felet?... 2 Tillfällig lösning... 2 Hur rättas felet?... 2 Vad menas med rapporter?...

Läs mer

Det enkla är det smarta. Administrativa program direkt i din webbläsare. www.artologik.com

Det enkla är det smarta. Administrativa program direkt i din webbläsare. www.artologik.com Tidredovisning Enkäthantering E-posthantering HelpDesk Publiceringsverktyg Projekthantering Bokningssystem Det enkla är det smarta Administrativa program direkt i din webbläsare www.artologik.com » Enkla

Läs mer

Välkommen till dataintroduktion. Föreläsare Stephan Kring Ansv. helpdesk & web

Välkommen till dataintroduktion. Föreläsare Stephan Kring Ansv. helpdesk & web Välkommen till dataintroduktion Föreläsare Stephan Kring Ansv. helpdesk & web Helpdesk http://www.kth.se/student/support/ict Normala öppettider är mån, ons, fre kl.10-12 och tis, torsd kl.14-16. Hjälp

Läs mer

2013-03-152013-03-152013-03-15. Bilaga Funktionshyra Vårdval Gynekologi 2013. sida 1 (5) 2013-01-01 FUNKTIONSHYRA. Vårdval Gynekologi

2013-03-152013-03-152013-03-15. Bilaga Funktionshyra Vårdval Gynekologi 2013. sida 1 (5) 2013-01-01 FUNKTIONSHYRA. Vårdval Gynekologi sida 1 (5) FUNKTIONSHYRA Vårdval Gynekologi 2013 sida 2 (5) Detta dokument är en tjänstebeskrivning av funktionshyra för IT inom Landstinget i Uppsala län gällande samordning för IT-funktioner. Dokumentet

Läs mer

Ärendet. Förslag till beslut Nämnden föreslås besluta att. - anta informationssäkerhets- och IT-plan för 2014. Staffan Blom Förvaltningschef.

Ärendet. Förslag till beslut Nämnden föreslås besluta att. - anta informationssäkerhets- och IT-plan för 2014. Staffan Blom Förvaltningschef. Handläggare: Christina Hegefjärd 1 (1) PAN 2014-02-11 P 12 TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-01-20 PaN A1312-00361-57 Ärendet Det åligger varje nämnd att årligen planera för informationssäkerhetsarbetet. Detta ska

Läs mer

RIKTLINJER. Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet

RIKTLINJER. Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet RIKTLINJER Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet RIKTLINJER 2 Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet. 1 Inledning Håbo kommuns övergripande styrdokument inom IT är IT-policy för Håbo kommun. Riktlinjer

Läs mer

IT-Strategi 2004-10-12 1(7) IT-strategi 2005-01-14 KF 10/05

IT-Strategi 2004-10-12 1(7) IT-strategi 2005-01-14 KF 10/05 IT-Strategi 2004-10-12 1(7) IT-strategi 2005-01-14 KF 10/05 IT-Strategi 2004-10-12 2(7) Innehåll 1 Inledning...3 1.1 Bakgrund...3 2 Intention...3 3 Ledning och ansvar...4 4 Nuläge...5 5 Strategier och

Läs mer

Till ditt skrivbord som tjänst via Internet

Till ditt skrivbord som tjänst via Internet Till ditt skrivbord som tjänst via Internet UITs koncept är enkelt och kan sammanfattas med Inga burkar. Genom att anlita oss kan du helt enkelt glömma dyra investeringar i servers och programvara. Inte

Läs mer

Systemkrav Tekis-Bilflytt 1.3

Systemkrav Tekis-Bilflytt 1.3 Systemkrav 1. Systemkrav Systemkrav 2015-06-09 2 (8) Systemkrav 1. Dokumentet beskriver de krav som systemet ställer på maskinvara och programvara i de servrar och klientdatorer som ska användas för systemet.

Läs mer

Hogias Ekonomisystem. Systemkrav för enanvändarinstallation fr o m version 2015.1 av GENERELLA KRAV

Hogias Ekonomisystem. Systemkrav för enanvändarinstallation fr o m version 2015.1 av GENERELLA KRAV Systemkrav för enanvändarinstallation fr o m version 2015.1 av Hogias Ekonomisystem Systemkraven specificerar de miljöer och förutsättningar som programvaran är testad i och som vi rekommenderar för att

Läs mer

LiU-IT ISY. Kristina Arkad ISY

LiU-IT ISY. Kristina Arkad ISY LiU-IT ISY Kristina Arkad ISY Service IT- tjänster IT- infrastruktur Serviceområdet IT- avdelningen Projekt och utveckling Applika5on Kvarters-IT området Kvarter Norrköping Kvarter Valla Norr Kvarter US

Läs mer

Driftdokumentation. Procapita Vård och Omsorg Avgifter och Debitering. Version 9.1 2011-12-01

Driftdokumentation. Procapita Vård och Omsorg Avgifter och Debitering. Version 9.1 2011-12-01 Driftdokumentation Procapita Vård och Omsorg Avgifter och Debitering Version 9.1 2011-12-01 Sida 2/85 Innehållsförteckning 1 Inledning...6 2 Bearbetning allmänt...7 3 Preliminär Avgiftsberäkning...8 3.1

Läs mer

Systemkrav 2014 för enanvändarinstallation fr o m version 2014.2 av

Systemkrav 2014 för enanvändarinstallation fr o m version 2014.2 av Systemkrav 2014 för enanvändarinstallation fr o m version 2014.2 av Hogias ekonomisystem Systemkraven specificerar de miljöer och förutsättningar som programvaran är testad i och som vi rekommenderar för

Läs mer

DIN IT VISION MED ELEVPC. OfficeIT-Partner har tagit fram ett koncept unikt för skolan som gör det enkelt! www.officeitpartner.

DIN IT VISION MED ELEVPC. OfficeIT-Partner har tagit fram ett koncept unikt för skolan som gör det enkelt! www.officeitpartner. DIN IT VISION MED ELEVPC OfficeIT-Partner har tagit fram ett koncept unikt för skolan som gör det enkelt! www.officeitpartner.se/elevpc Varför ElevPC? En omfattande undersökning av europeiska studier kring

Läs mer

Innehåll. Förändringar i v6.0

Innehåll. Förändringar i v6.0 Innehåll Innehåll... 2 Allmän information... 3 Systemförändringar... 3 Databasen... 3 Import... 3 DuoSTATION Manager... 3 Ärenden... 3 E-post... 3 Dokumenthantering... 3 Utrustningar... 3 Användare...

Läs mer

Innehåll. 1 Allmänt 2011-02-17. LDC Programförmedling Alonso Acosta. 1.1 Hur fungerar LDC:s Programförmedling?

Innehåll. 1 Allmänt 2011-02-17. LDC Programförmedling Alonso Acosta. 1.1 Hur fungerar LDC:s Programförmedling? LDC Programförmedling Alonso Acosta Innehåll ALLMÄNT... 1 HUR FUNGERAR LDC:S PROGRAMFÖRMEDLING?... 1 ANSVAR OCH SKYLDIGHETER... 2 VEM FÅR KÖPA LICENSER VIA UNIVERSITETETS CENTRALA AVTAL?... 2 VAR OCH HUR

Läs mer

360 Infrastruktur - 360 v.4.1 & SharePoint 2010. Magnus Larsson, Software Innovation

360 Infrastruktur - 360 v.4.1 & SharePoint 2010. Magnus Larsson, Software Innovation 360 Infrastruktur - 360 v.4.1 & SharePoint 2010 Magnus Larsson, Software Innovation Agenda 360 Grundinstallation 360 Avancerad installation 360 & Microsoft OneNote 360 Features installation 360 Grundinstallation

Läs mer

Riktlinjer: avveckling av AppleTalk-routing i LUNET

Riktlinjer: avveckling av AppleTalk-routing i LUNET LDC Roland Månsson 2001-02-20 Riktlinjer: avveckling av AppleTalk-routing i LUNET Bakgrund Ett beslut om att avveckla bl a AppleTalk-routingen inom LUNET är fattat och kommer att verkställas 15 januari

Läs mer

Virtuell arbetsplats VDI Härryda Kommun. Alec Mägi Särnholm

Virtuell arbetsplats VDI Härryda Kommun. Alec Mägi Särnholm Virtuell arbetsplats VDI Härryda Kommun Härryda kommun Vi är drygt 34 000 invånare och befolkningen ökar. Yta: 290 kvadratkilometer. Det är tre mil från den östra gränsen till den västra. Hälften av ytan

Läs mer

Låneavtal för personlig elevdator

Låneavtal för personlig elevdator Låneavtal för personlig elevdator Säffle kommun 1 Allmänna förutsättningar Herrgårdsgymnasiet i Säffle kommun erbjuder eleverna att under sin studietid, genom lån disponera en bärbar dator med tillhörande

Läs mer

Software Asset Management (SAM) Licenshantering i Göteborgs Stad

Software Asset Management (SAM) Licenshantering i Göteborgs Stad Software Asset Management (SAM) Licenshantering i Göteborgs Stad Vad är SAM? Software Asset Management beskriver alla de krav på infrastruktur och processer som krävs för en effektiv förvaltning, kontroll

Läs mer

Det enkla är det smarta. Administrativa program direkt i din webbläsare. www.artologik.net

Det enkla är det smarta. Administrativa program direkt i din webbläsare. www.artologik.net Tidredovisning Enkäthantering E-posthantering HelpDesk Publiceringsverktyg Projekthantering Bokningssystem Det enkla är det smarta Administrativa program direkt i din webbläsare www.artologik.net » Enkla

Läs mer

1 Systemkrav avantraupphandling

1 Systemkrav avantraupphandling 1 (10) Godkänd av Produkt/Projekt/Verksamhet avantraupphandling 3.0.1 1 Systemkrav avantraupphandling Intranät webb klient Internet applikation klient Förrådssystem Beställningssystem COM+ Server File

Läs mer

FIRSTCLASS. Innehåll:

FIRSTCLASS. Innehåll: FIRSTCLASS Innehåll: Hämta klient...2 Installera klient...2 Konfigurera klient...2 Koppla upp...3 Skrivbordet...3 Mailbox...3 Presentation...3 Skapa ett nytt meddelande...4 Söka mottagare för nytt meddelande...4

Läs mer

Hur man ansluter till den nya Citrix XenApp-miljön från PC

Hur man ansluter till den nya Citrix XenApp-miljön från PC Hur man ansluter till den nya Citrix XenApp-miljön från PC INTRODUKTION Vår nya Citrix-lösning är nu klar för våra användare. När ni har fått detta e-mail så innebär det att ni nu har möjlighet att använda

Läs mer

1969-1972 Göteborgs universitet 1972-1974 Chalmers Tekniska Högskola

1969-1972 Göteborgs universitet 1972-1974 Chalmers Tekniska Högskola Yrke: IT-Konsult / Databasadministratör Födelseår: 1949 IT-erfarenhet sedan: 1974 Utbildning: 1969-1972 Göteborgs universitet 1972-1974 Chalmers Tekniska Högskola Profilresume: BS har lång erfarenhet av

Läs mer

Installationsanvisningar VISI Klient

Installationsanvisningar VISI Klient Installationsanvisningar VISI Klient 1. Syfte Syftet med detta dokument är att beskriva hur man installerar Visi på din dator. Dokumentet är uppdelat i fyra delar: Installation Grundinställningar Kom igång

Läs mer

IT-Policy Vuxenutbildningen

IT-Policy Vuxenutbildningen IT-Policy Vuxenutbildningen För att du som användare skall kunna leva upp till de säkerhetskrav som ställs på dig måste du känna till kommunkoncernens förhållningssätt och regelverk angående hur du får

Läs mer

FunktionsIT Lönsamt, enkelt och tryggt

FunktionsIT Lönsamt, enkelt och tryggt FunktionsIT FunktionsIT Lönsamt, enkelt och tryggt Vad är FunktionsIT? FunktionsIT är vårt koncept för att paketera IT som tjänst. Det ger dig som kund en centraliserad och automatiserad hantering av

Läs mer

Självbetjäningssupport 2009

Självbetjäningssupport 2009 Branschrapport Självbetjäningssupport 2009 Med fokus på webbaserad självbetjäning 2 Innehållsförteckning Sammanfattning Sid 3 Inledning Sid 4 Demografi Sid 4 Vad kallas supportfunktionerna? Sid 5 Kännedom

Läs mer

eklient Livscykelplaner i Samverkan Livscykelplaner eklient 1.0

eklient Livscykelplaner i Samverkan Livscykelplaner eklient 1.0 er i Samverkan 1 Revisionshistorik Datum Version Förändring 2014-04-25 0.96 Windows 7 SP1 som sekundärt OS från 1 okt 2015 2014-09-27 0.97 Windows 8 med updates primärt OS från 1 okt 2015, Windows 9 för

Läs mer

IT SOM TJÄNST IT SOM TJÄNST - IT-DRIFT - SÄKERHET - LAGRING - E-POST - BACKUP - MJUKVARA - OFFICE IT-ARBETSPLATS IT SOM TJÄNST. www.office.

IT SOM TJÄNST IT SOM TJÄNST - IT-DRIFT - SÄKERHET - LAGRING - E-POST - BACKUP - MJUKVARA - OFFICE IT-ARBETSPLATS IT SOM TJÄNST. www.office. IT SOM TJÄNST - IT-DRIFT - SÄKERHET - LAGRING - E-POST - BACKUP - MJUKVARA - OFFICE IT-ARBETSPLATS IT SOM TJÄNST Vi vågar säga att en fungerande IT-drift är nyckeln till en fungerande verksamhet, och det

Läs mer

Innehåll Molntjänster... 4 Vad är detta?... 5 Cirkeln sluts... 6 The Cloud... 7 The Cloud (forts.)... 8 Definition av molntjänster...

Innehåll Molntjänster... 4 Vad är detta?... 5 Cirkeln sluts... 6 The Cloud... 7 The Cloud (forts.)... 8 Definition av molntjänster... 1 2 Innehåll Molntjänster... 4 Vad är detta?... 5 Cirkeln sluts... 6 The Cloud... 7 The Cloud (forts.)... 8 Definition av molntjänster... 9 Definition av molntjänster (forts.)... 11 Tjänster... 12 Skikt

Läs mer

Ansvarsbeskrivningar Bibliotek och IT 2010-08-01 Funktioner, funktionsansvariga, team

Ansvarsbeskrivningar Bibliotek och IT 2010-08-01 Funktioner, funktionsansvariga, team Tex i kursiv: Förslag Generellt ansvar för funktionerna planering, genomförande och uppföljning av aktiviteter i funktionen löpande arbetet bedrivs effektivt med hög kvalitet rutiner och logistik kvalitetsarbete

Läs mer

HUR MAN LYCKAS MED BYOD

HUR MAN LYCKAS MED BYOD HUR MAN LYCKAS MED BYOD WHITE PAPER Innehållsförteckning Inledning... 3 BYOD Checklista... 4 1. Val av system... 4 2. Installation och konfiguration... 5 3. Prestanda... 5 4. Valfrihet ökar upplevelsen...

Läs mer

Din guide till. Teknisk Specifikation Säljstöd

Din guide till. Teknisk Specifikation Säljstöd Din guide till Teknisk Specifikation Säljstöd April 2014 Innehåll Systemkrav... 3 Operativsystem... 3 Mjukvara... 3 Maskinvara... 4 Datakällor... 4 Databas... 5 Databasstruktur... 5 Katalogstruktur...

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av upphandlade ramavtal. Härjedalens Kommun

Revisionsrapport Granskning av upphandlade ramavtal. Härjedalens Kommun Revisionsrapport Granskning av upphandlade ramavtal. Härjedalens Kommun 2 November 2012 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Resultat... 3 3. Bedömning och rekommendationer... 5 Sammanfattning

Läs mer

Studentens. IT-guide. Denna guide ger en orientering om de IT-tjänster som universitetet erbjuder.

Studentens. IT-guide. Denna guide ger en orientering om de IT-tjänster som universitetet erbjuder. Studentens IT-guide IT spelar en allt viktigare roll på universitetet. Man måste ha tillgång till dator och kunna använda Internet. Framför allt måste man som student kvittera ut sitt Lukaskonto, IT-kontot,

Läs mer

Webbaserat IT-stöd för Arbetsmiljö Rehab Säkerhet

Webbaserat IT-stöd för Arbetsmiljö Rehab Säkerhet Webbaserat IT-stöd för Arbetsmiljö Rehab Säkerhet Arbeta rätt & lönsamt! - enkelt med IT-stöd från Idea Idea VerksamhetsLedning Ett IT-system för att genomföra och administrera arbetsmiljörehab- och säkerhetsarbetet.

Läs mer

EXAMENSARBETE. Solen Redundans. Didrik Östergren 2014. Högskoleexamen Datornätverk

EXAMENSARBETE. Solen Redundans. Didrik Östergren 2014. Högskoleexamen Datornätverk EXAMENSARBETE Solen Redundans Didrik Östergren 2014 Högskoleexamen Datornätverk Luleå tekniska universitet Institutionen för system- och rymdteknik Didrik Östergren 2014-08-20 Luleå Tekniska Universitet,

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-04-26. Utredning om möjligheterna att införa Open Sourceprogram i kommunens datorer

Sammanträdesdatum 2011-04-26. Utredning om möjligheterna att införa Open Sourceprogram i kommunens datorer SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOn Sammanträdesdatum 2011-04-26 11 (18) 95 Dnr 2009/122 Utredning om möjligheterna att införa Open Sourceprogram i kommunens datorer INLEDNING

Läs mer

SNABBGUIDE för studenter windows. Utskriftshantering, Kopiering och Scanning

SNABBGUIDE för studenter windows. Utskriftshantering, Kopiering och Scanning SNABBGUIDE för studenter windows Utskriftshantering, Kopiering och Scanning Installation av klient på din privata dator Installation av klient För att kommunicera med utskriftssystemet behöver varje dator

Läs mer

1C:Från inköp till betalning - hela processen

1C:Från inköp till betalning - hela processen A Basware Presentation 1C:Från inköp till betalning - hela processen Mia Lenman Matti Bjerking 6:e okt 2011 En disciplinerad och systematisk förbättringsprocess applicerat på alla typer av inköp av råvaror,

Läs mer

2011-04-21. Riktlinjer för sociala medier i Örebro kommun Version 1.0

2011-04-21. Riktlinjer för sociala medier i Örebro kommun Version 1.0 2011-04-21 Riktlinjer för sociala medier i Örebro kommun Version 1.0 Innehållsförteckning Bakgrund...3 Medborgarnas behov...3 Hur och när kan sociala medier användas?...3 Representant för Örebro kommun...3

Läs mer

Standard för datorutrustning på Hälsouniversitetet

Standard för datorutrustning på Hälsouniversitetet HÄLSOUNIVERSITETET 2001-01-09 IT-rådet Linköpings universitet Standard för datorutrustning på Hälsouniversitetet Detta dokument innehåller standardkrav på hård- och mjukvara vid ny- och, minimikrav på

Läs mer

Utvärdering av distansmötesverktyg via Internet.

Utvärdering av distansmötesverktyg via Internet. Utvärdering av distansmötesverktyg via Internet. Under 2010 till 2012 har olika webkonferensverktyg testats. Det bör noteras att uppdateringar sker och därför kan de verktyg som testats tidigt idag ha

Läs mer

Internt penetrationstest. Tierps kommun. Revisionsrapport. Juni 2011. Erik Norman 1(6)

Internt penetrationstest. Tierps kommun. Revisionsrapport. Juni 2011. Erik Norman 1(6) Internt penetrationstest Tierps kommun Revisionsrapport Juni 2011 Erik Norman 1(6) Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 3 1.1. Bakgrund... 3 1.2. Revisionsfråga... 3 2. Angreppssätt... 4 2.1. Omfattning

Läs mer

Active Directory Self-Service Bundle

Active Directory Self-Service Bundle Active Directory Self-Service Bundle Gör livet enklare för IT-avdelningen ZervicePoint Active Directory Self Service Bundle innehåller en uppsättning tjänster som gör livet enklare för IT-avdelningen.

Läs mer

IT SOM TJÄNST IT SOM TJÄNST - IT-DRIFT - SÄKERHET - LAGRING - E-POST - BACKUP - MJUKVARA - OFFICE IT-ARBETSPLATS IT SOM TJÄNST. www.office.

IT SOM TJÄNST IT SOM TJÄNST - IT-DRIFT - SÄKERHET - LAGRING - E-POST - BACKUP - MJUKVARA - OFFICE IT-ARBETSPLATS IT SOM TJÄNST. www.office. IT SOM TJÄNST - IT-DRIFT - SÄKERHET - LAGRING - E-POST - BACKUP - MJUKVARA - OFFICE IT-ARBETSPLATS IT SOM TJÄNST Vi vågar säga att en fungerande IT-drift är nyckeln till en fungerande verksamhet, och det

Läs mer

Kunskapsbank ICARUS DB

Kunskapsbank ICARUS DB Kunskapsbank ICARUS DB K E Y L O G I C A B 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 1 2 SQL Server 2005 3 2.1 Installation 3 2.2 Användargränssnitt (DBMS) för SQL Express 3 2.3 Undvik att transaktionsloggen

Läs mer

www.artologik.net Tidredovisningen som användarna gillar för att den är så smart och enkel att hantera!

www.artologik.net Tidredovisningen som användarna gillar för att den är så smart och enkel att hantera! Tidredovisningen som användarna gillar för att den är så smart och enkel att hantera! Projekthantering Tidredovisning Enkäthantering E-posthantering HelpDesk Publiceringsverktyg Bokningssystem www.artologik.net

Läs mer

FÖRENINGSSERVICE PRISLISTA

FÖRENINGSSERVICE PRISLISTA FÖRENINGSSERVICE PRISLISTA JUNI 2015 Fördelarna med vår service: att ni kan beställa ert jobb per telefon, brev eller mail att ni får hjälp med utformandet av era medlemsbrev att renskriva från handskrivet

Läs mer

Sammanfattning av riktlinjer

Sammanfattning av riktlinjer Sammanfattning av riktlinjer INFORMATIONSSÄKERHET FÖR ANVÄNDARE inom Luleå kommunkoncern 2015-03-04 Informationssäkerhet för användare beskriver hur Luleå kommun hanterar den information som används i

Läs mer

En dynamisk organisation för effektiv styrning

En dynamisk organisation för effektiv styrning En dynamisk organisation för effektiv styrning - Länstekniks förändringsresa Kristina Jonsson, Henrik Billström Kunder Kompetens Arbetsmiljö Medarbetare Organisation Uppdrag Verksamhetens mognad Kultur

Läs mer

Projektplan: Nilex-projektet

Projektplan: Nilex-projektet 1 (7) Projektplan: Nilex-projektet Projektledare: Björn Pettersson Uppdragsgivare: Stefan Lindkvist Datum: 28-1-25 1. Bakgrund och motiv IT-enheten har under en längre tid brottats med problem att få processer

Läs mer

Campus Helsingborg IT-INFORMATION FÖR STUDENTER HT15

Campus Helsingborg IT-INFORMATION FÖR STUDENTER HT15 Campus Helsingborg IT-INFORMATION FÖR STUDENTER HT15 2 Inledning Allmän information om IT-tjänster vid Lunds universitet finns på universitetets hemsida lu.se under Nuvarande student -> IT-tjänster, support

Läs mer

Övergripande riktlinjer för IS/IT-verksamheten

Övergripande riktlinjer för IS/IT-verksamheten 1(7) 2004-03-19 Handläggare, titel, telefon Roger Eriksson, Teknisk IT-strateg, 011-151391 Peter Andersson, IT-strateg, 011 15 11 39 Övergripande riktlinjer för IS/IT-verksamheten Inledning De i Program

Läs mer

Använda sociala medier

Använda sociala medier linköpings universitet Använda sociala medier Råd till dig som arbetar på Linköpings universitet LiU EXPANDING REALITY PRODUKTION: Linda Carlén Hallström, Elin Karlsson och Sara Råsberg. Fotografer: David

Läs mer

IT i välfärdens tjänst

IT i välfärdens tjänst 1 Rapport om välfärdens digitala arbetsmiljö IT i välfärdens tjänst 1572 respondenter 74% kvinnor, representativt för Visions medlemmar Helhetsbild Samarbete -TCO development/ UsersAwards expertgrupp 2

Läs mer

Intraservice - stödet i staden - Servicecenter levererar support och administrativa tjänster till stöd för Göteborgs Stads verksamheter

Intraservice - stödet i staden - Servicecenter levererar support och administrativa tjänster till stöd för Göteborgs Stads verksamheter Intraservice - stödet i staden - Servicecenter levererar support och administrativa tjänster till stöd för Göteborgs Stads verksamheter Vilka finns vi till för? Rektorer Medborgaren Handläggare Socialsekreterare

Läs mer