RS-virusorsakad wheeze. Nele Sigurs Barn- och ungdomskliniken Södra Älvsborgs sjukhus Borås

Save this PDF as:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "RS-virusorsakad wheeze. Nele Sigurs Barn- och ungdomskliniken Södra Älvsborgs sjukhus Borås"

Transkript

1 RS-virusorsakad wheeze Nele Sigurs Barn- och ungdomskliniken Södra Älvsborgs sjukhus Borås 1

2 RSV och wheeze/astma Vad RSV (eller andra luftvägsvirus) betyder för astmautveckling och vad eventuella predisponerande faktorer bidrar med är oklart För att klargöra detta behövs prospektiva studier med någon typ av intervention 2

3 RSV-infektioner Vid 2 års ålder har nästan alla barn haft en RSV-infektion % får en nedre luftvägsinfektion (LRTI) 5% får påtaglig bronkiolit 2,3 1-2% behöver sjukhusvård 2,3 1. Holberg CJ, Wright et al. Risk factors for respiratory syncytial virus-associated lower respiratory ilnesses in the first year of life. Am J Epidemiol 1991;133: Ruuskanen O, Ogra P. Current problems in Pediatrics. Chicago Year Book. Medical Publishers. February Smyth RL, Openshaw P. Bronchiolitis. Lancet 2006;368:

4 Bronkiolit-definition Court: Illness mainly affecting infants, especially < 6 months. Rapid respiration, dyspnea, wheezing, chest recession, cough, ronchi and rales Ruuskanen & Ogra: Infants < 12 months old American Academy of Pediatrics 2006: Infants < 24 months Court SDM. The definition of acute respiratory illnesses in children. Postgrad. Med. J 1973;49:771-6 Ruuskanen O, Ogra P. Current problems in Pediatrics. Chicago Year Book. Medical Publishers. February

5 Bronkiolit-definition The definition for most clinical studies is the first episode of wheezing in a child younger than 12 to 24 months who has physical findings of a viral infection The broader definition is an illness in children <2 years with wheezing due to primary infection or reinfection with a viral or bacterial pathogen In young children, the clinical diagnosis of bronchiolitis may overlap with virus-induced wheezing and an acute viral-triggered asthma event UpToDate 2012 Pedro Piedra, Ann R Stark 5

6 Obstruktiva symtom hos små barn enligt barnallergisektionen 1. Obstruktiv bronkit, barnet är yngre än 2 år och har 1-2 obstruktiva episoder, ingen astmahereditet och inga tecken på atopisk sjukdom. 2. Vid tre eller flera episoder blir beteckningen i stället infektionsastma. 3. Om barnet har astmahereditet och/eller tecken på atopi klassificeras redan första attacken som astma. Bronkiolit används i anglosachsisk litteratur ibland som synonym till obstruktiv bronkit, men i Skandinavien oftast enbart vid svår andningssjukdom före 6 månaders ålder ( 6

7 Uppföljningsstudier med kontroller efter RSVeller ospecificerad bronkiolit Sjukhusvårdade Pullan 1982, age 10 Murray 1992, Noble 1997, age 6 and 9-10 Wennergren 1992, 1997, 2006, age 2, 10, 18 Sigurs 1995, 2000, 2003, 2007, age 3, 7, 13, 18 Schauer 2002, age 1 Singleton 2003, age 5-8 Sjukhusvårdade Korppi 2004, 2009, age 20, Routsalainen age 27 Henderson 2005, age 7 Fjaerli 2005, age 7 # Ej sjukhusvårdade Forster 1996, age 2 Stein 1999, age 13 7

8 Vad har studierna visat? Högre prevalens av obstruktiva symtom under varierande tid I en del studier lägre FEV 1 och FEF många år efter bronkiolit I en del studier ökad hyperreaktivitet många år efter bronkiolit I de flesta studierna ingen skillnad avseende hereditet allergi/astma 8

9 Dessa fynd gav upphov till många frågor Är de obstruktiva symtomen efter bronkiolit av typ transient eller non-atopic wheeze med en god prognos och symtom bara under barnaåldern eller allergisk astma och/eller astma med symtom upp till vuxen ålder? 9

10 Ytterligare frågor Vilken roll spelar andra virusinfektioner än RSV? - rhinovirus, metapneumovirus m.fl? Lungfunktion innan bronkioliten Ålder och svårighetsgrad vid bronkioliten Genetiska faktorer, hereditet atopi/astma Omgivningsfaktorer, tobak, syskon etc 10

11 Hur definierar vi astma? Tucsonstudien föreslår tre fenotyper Transient wheezers Nonatopic wheezers Atopic asthma - with IgE sensitization Troligen olika riskfaktorer för dessa fenotyper 11

12 Modifierat efter Stein et al 12

13 Uppföljning vid 13 års ålder, del i Tucsonstudien 207/472 hade nedre luftvägsinfektion utlöst av RSV upp till tre års ålder, ingen sjukhusvårdad Frekvensen wheeze var signifikant ökad upp till 11 års ålder men inte vid 13 år FEV 1 signifikant sänkt i RSV- gruppen vid 11 år, men inte efter bronkdilatation Sensibilisering 60% i båda grupperna Stein R, Sherril D et al Respiratory syncytial virus in early life and risk of wheeze and allergy by age 13 years. Lancet. 354:

14 Uppföljning vid 13 års ålder, del i Tucson-studien Ökad förekomst av non-atopic wheeze, som klingade av under första dekaden Ingen ökad risk för astmautveckling efter en lindrig till måttlig RSV-infektion före tre års ålder 14

15 Några relevanta studier från de senaste 10 åren 15

16 Två födelsecohortstudier i högriskgrupper (färälder/rar med astma, allergi) COAST- studien 1,2 Studie från Perth 1,2 1. Jackson DJ et al. AJRCCM Guilbert TW et al. JACI Kusel M et al. JACI Kusel M et al ERJ

17 Childhood Origins of Astma study 285 barn. Wheezing från födelsen till 3 års ålder med rhinovirus var mest prediktivt för astma vid 6 år (OR 9,6), men även RSV ökade risken (OR 2,6). Lungfunktion vid 8 år, bara nedsatt vid RV ej RSV i denna ej sjukhusvårdade grupp Jackson DJ et al. AJRCCM 2008 Guilbert TW et al. JACI

18 The double hit hypothesis suggests a critical window in early life 198 högrisk -barn följdes från födseln till 5 år Persistent wheeze/asthma hos dem, som hade haft en tidig infektion med RSV eller RV och var sensibiliserade före två års ålder Ny uppföljning år 2012, barnen nu 10 år, tidiga virusinfektioner med RV eller RSV i kombination med feber och tidig sensibilisering var riskfaktorer för astma Kusel et al. JACI 2007 Kusel et al ERJ

19 Två uppföljningsstudier med barn, som sjukhusvårdats med RSV-bronkiolit, ökad astmarisk Sigurs N et al. Pediatrics 1995, AJRCCM AJRCCM Thorax Castro M et al. JACI 2008, Bacharier LB et al JACI

20 Sigurs et al, prospektiv studie, åldrar 1, 3, 7, 13 och 18 år 47 barn, sjukhusvårdade med RSV-bronkiolit vintern medelålder 116 dagar, 43 (91%) <6 månader, den äldsta 10 månader Första episoden med symtom från nedre luftvägar 93 kontroller rekryterade via BVC under spädbarnsåldern, matchade för ålder, kön, bostadsområde 20

21 Bakgrundsfaktorer Inga signifikanta skillnader mellan RSV- och kontrollgrupper Ärftlighet atopi/astma Pälsdjur hemma Rökning i hemmet Antal syskon Sigurs N, et al. Pediatrics 1995; Am J Respir Crit Care Med 2000, 2005;Thorax

22 Uppföljning Åldrar 1, 3, 7, 13, 18 år Pricktest vid samtliga uppföljningar Phadiatop vid 3, 7, 13, 18 år Lungfunktion vid 7, 13, 18 år Samma sköterska har gjort pricktester och spirometri 22

23 Kliniska definitioner vid alla uppföljningar Astma 3 episoder av bronkiell obstruktion, verifierade av läkare Recurrent wheezing, (RW) 3 episoder av bronkiell obstruktion Allergisk sensibilisering, positiv pricktest och/eller serum IgE test (Phadiatop ) Klinisk allergi, symtom på allergisk rhinokonjunctivit 23

24 Symtom senaste året, vid 18 års ålder RSV n=46 n=92 Kontroller Astma/RW 39% 9% p=0,001 ARC 43% 17% p=0,002 AD 11% 9% n.s. Positiv Phadiatop 56% 31% p=0,01 24

25 Proportion of the RSV and control cohorts with ARC, or a positive Phadiatop test, during the followup study period. Closed symbols RSV cohort, open symbols controls. 60 * Phadiatop Percentage of subjects *** * * * *** ** ARC Phadiatop ARC Age (yrs) 25

26 Wheezemönster enligt anamnes vid 3, 7, 13, 18 år Antal RSV Kontroller Non wheezers, inga symtom på hela tiden 14*** 69 Transient wheezers, symtom upp till 3 år men ej senare 7 11 Remitting/intermittent, symtom vid 1-3 uppföljningar men ej vid 18 år 7 4 Late onset, symtom vid 13 och 18 år, eller 18 år 4 7 Persistent/relapsing, symtom vid alla uppföljningar 14 *** 1 eller vid 3 tillfällen inklusive 18 år 26

27 Wheezemönster enligt anamnes vid 3, 7, 13, 18 år Andel (%) p< RSV Kontroller p<

28 Symtom vid 3 års ålder Vid 3 års ålder hade 21 barn i RSV-gruppen astma/ recurrent wheeze. 7 visade sig tillhöra gruppen transient wheezers och 14 tillhörde persistent/ relapsing -gruppen. Vid 3 års ålder hade de 21 barnen likartade symtom. Långtidsuppföljning är nödvändig för att man skall kunna göra en adekvat klassifikation. 28

29 *** *** Persistent/relapsing asthma/rw (n=15) Percentage with +Phadiatop *** *** * Late onset asthma/rw (n=11) Remitting/intermittent asthma/rw (n=11) Transient wheeze (n=18) Non-wheeze (n=83) Age (yrs) Sensitization related to wheeze type in the whole group 29

30 FEV1 (z-scores ), in each wheeze pattern group, for the entire cohort from age 7 to 18 yrs. 30

31 Hereditet astma Ingen signifikant skillnad sågs för astmahereditet mellan RSV-gruppen och kontrollerna men kombinationen av RSV-tillhörighet och astma hos förälder/rar gav signifikanta trender för astma/rw, rhinokonjunktivitutveckling och sensibilisering 31

32 Current asthma/wheeze Current ARC Current + Phadiatop Current +SPT to perennials 32

33 Slutsats från vår studie Tidig svår RSV-bronkiolit är associerad med en ökad frekvens allergisk astma upp till 18 års ålder 33

34 18-årsuppföljningen Respiratory syncytial virus and asthma: still no final answer Editorial Thorax 2010 by Renato Stein och Fernando Martinez 34

35 RSV bronchiolitis in early life study Cytokine response after severe RSV bronchiolitis in early life 206 barn < 12 månader, förstagångsbesvär, sjukhusvårdade. Uppföljning till 6 års ålder, astma 48%, eksem 48%, 32% allergisk sensibilisering Ingen kontrollgrupp Determinants of asthma after severe RSV bronchiolitis Ökad nivå av CCL5 i nässlemhinnan vid den akuta bronkioliten eller allergisk sensibilisering var riskfaktorer för astma Editorial JACI Why does RSV appear to cause asthma? Castro M et al. JACI 2008, Bacharier LB et al JACI

36 Färsk uppföljningsstudie med barn, som sjukhusvårdats med bronkiolit, ingen ökad astma/ wheezerisk för RSV 205 sjukhusvårdade barn <6 mån. 127 (62%) uppföljda vid 6,5 år, frågeformulär på 166 barn (110 RSV, 21 RV). Ingen kontrollgrupp. Ger astmafrekvens totalt 12,7%, efter RSV 8,2%, efter non RSV 24% (efter RV 3/21=14%) Koponen P et al. ERJ

37 Några möjliga genetiska associationer vid RSVinfektioner och astma Genetic predisposition to wheeze following RSV bronchiolitis. IL-8 Goethghebuer et al. Clin Exp Allergy 2004 IL-13 genetic polymorphism identifies children with late wheezing after respiratory syncytial virus infection. Ermers MJ et al. JACI 2007 Genetic association study for RSV bronchiolitis in infancy at the 5q31 cluster. Forton JT et al. Thorax

38 An early infection may alter the pattern of the Th1/Th2 immune response and facilitate sensitization In mice In man Age at first viral infection determines the pattern of T-cellmediated disease during reinfection in adulthood Culley et al J Exp Med 2002;196: RSV and other respiratory viruses in the first 3 months of life promote a local Th-2-like response Kristjansson et al JACI 2005;116:

39 Evidence of a Causal Role of Winter Virus Infection during Infancy in Early Childhood Asthma children studied during five winter virus seasons from birth through early childhood. Timing of birth in relationship to winter virus season confers a differential and definable risk of developing early childhood asthma, establishing winter virus seasonality as a causal factor in asthma development. No analysis of wheezing phenotypes Wu P et al Am J Respir Crit Care Med Vol 178. pp , 2008 Carroll KN, Wu P, Gebretsadik T, Griffin MR, Dupont WD, Mitchel EF, Hartert TV. J Allergy Clin Immunol Apr;123(4):

40 Exploring the association between severe respiratory syncytial virus infection and asthma: a registry-based twin study. Using a dataset of 8280 twin pairs the authors fitted genetic variance components and direction of causation models to their data. They found that the association between RSV and asthma was essentially due to genetic effects shared between these traits. Asthma diagosis at age 3-9 years Incomplete analysis of wheezing phenotypes Thomsen SF et al Am J Respir Crit Care Med 2009;179:

41 Palivizumab prophylaxis, RSV and subsequent recurrent wheezing A recent multicenter study 191 preterm infants were given palivizumab 230 matched controls Both groups prospectively followed over 24 months The study was not randomised for ethical reasons, as it is known that palivizumab prevents RSV LRTI Simoes et al J Pediatr 2007;151:

42 Results The incidence of recurrent wheezing (parental report) was significantly lower in the prophylaxis group 13% versus 26%, p=0.001 Recurrent wheezing, doctor s diagnosis 8% versus 16%, p=0.011 The effect of palivizumab remained significant after adjustment for confounding variables Simoes et al J Pediatr 2007;151:

43 RSV prophylaxis in atopic and nonatopic children RSV prophylaxis in nonatopic children decreases by 80% the relative risk of recurrent wheezing but does not have any effect in children with an atopic family history Simoes EA et al JACI 2011;127:

44 Tidig lungfunktion, bronkiolit och astma Två nya danska studier om kopplingen mellan neonatal lungfunktion och utveckling av astma och bronkiolit Interaction between asthma and lung function growth in early life 1 Neonatal bronchial hyperresponsiveness precedes acute severe viral bronchiolitis in infancy 2 1. Bisgaard H et al. AJRCCM Chawes BLK et al. JACI

45 Nyare översiktsartiklar angående luftvägsvirus och astma Walton RP, Johnston SL. Role of respiratory viral infections in the development of atopic conditions. Curr Opin Allergy Clin Immunol 2008 Gelfand EW. Pediatric asthma. A different disease Proc Am Thorac Soc 2009 Holt PG, Srickland DH, Sly PD. Virus infection and allergy in the development of asthma: what is the connection? Curr Opin Allergy Clin Immunol

46 Konklusioner i reviewerna Nu klart att en svår nedre luftvägsinfektion i tidig ålder är associerad med senare wheeze, astma och allergi Utvecklingen av allergisk astma föreslås vara resultat av interaktion mellan gener och omgivningsfaktorer Man vet inte om eller hur virusinfektionerna i sig influerar utvecklingen av astma/allergi 46

47 Airwaves Action not words, please! Does Respiratory Syncytial Virus (RSV) cause asthma, or it is merely a marker for an asthmatic tendency?.... How much longer do we have to endure words not action? The only way to settle an issue of enormous public health importance is to randomise high risk infants to the anti-rsv monoclonal or placebo, and follow them up to see if (a) RSV infection is prevented, and (b) whether asthma is prevented Andrew Bush and Ian Pavord Thorax

OLIN-studiernas barn-kohorter. Umeå september 2018

OLIN-studiernas barn-kohorter. Umeå september 2018 OLIN-studiernas barn-kohorter Umeå september 2018 Eva Rönmark Folkhälsa och klinisk medicin, Umeå universitet och OLIN studierna, Region Norrbotten Obstruktiv Lungsjukdom i Norrbotten (OLIN) - epidemiologiska

Läs mer

Infektioner med Respiratory Syncytial

Infektioner med Respiratory Syncytial Svår RSV-bronkiolit som och symtom efter 18 års u SAMMANFATTNING För att kartlägga utvecklingen av efterföljande obstruktiva symtom, allergisk sensibilisering och allergi efter en tidig svår RSV-bronkiolit

Läs mer

Nya behandlingsschema de senaste åren

Nya behandlingsschema de senaste åren Nya behandlingsschema de senaste åren Practall, 2008 ERS Task Force Report on Preschool Wheeze, 2008 GINA om astma hos förskolebarn, 2009 BLF:s sektion för barn och ungdomsallergologi, augusti 2009 Behandlingsrekommendationer

Läs mer

Att utveckla allergi en fråga om risk, frisk eller fiskfaktorer? Fettsyra metabolism

Att utveckla allergi en fråga om risk, frisk eller fiskfaktorer? Fettsyra metabolism Att utveckla allergi en fråga om risk, frisk eller fiskfaktorer? Allergistämman, Göteborg 2012 Karel Duchén Docent, Barnallergolog. Barn och ungdomskliniken Universitetssjukhuset i Linköping Fettsyra metabolism

Läs mer

Effekter av pälsdjursallergi på livskvalitet

Effekter av pälsdjursallergi på livskvalitet Effekter av pälsdjursallergi på livskvalitet Björn Nordlund Barnsjuksköterska och doktorand Astrid Lindgrens barnsjukhus och Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Karolinska Institutet Pälsdjursallergi

Läs mer

Luftföroreningar, astma och allergi hos barn Nya fynd från svenska studier

Luftföroreningar, astma och allergi hos barn Nya fynd från svenska studier Luftföroreningar, astma och allergi hos barn Nya fynd från svenska studier Göran Pershagen Institutet för Miljömedicin Karolinska Institutet Bakgrund Luftföroreningar kan öka risken för luftvägssymtom

Läs mer

Allergi. Astma hos barn och ungdomar - BLF, Allergisektionens version

Allergi. Astma hos barn och ungdomar - BLF, Allergisektionens version Dok-nr 12737 Författare Karel Duchen Munoz, överläkare, H.K.H. Kronprinsessan Victorias barn- och ungdomssjukhus Godkänd av Catrin Furuhjelm, verksamhetschef/överläkare, H.K.H. Kronprinsessan Victorias

Läs mer

För er som vill veta mer. Agenda. Atopi. Allergi och Astma hos barn. Det atopiska barnet Den allergiska marschen Specifika problem vid

För er som vill veta mer. Agenda. Atopi. Allergi och Astma hos barn. Det atopiska barnet Den allergiska marschen Specifika problem vid För er som vill veta mer www.barnallergisektionen.se Allergi och Astma hos barn Hampus Kiotseridis, Barnkliniken, SUS, Allergikompetenscentrum Agenda Atopi Det atopiska barnet Den allergiska marschen Specifika

Läs mer

Sensibilisering i relation till allergiska symtom vid 13 års ålder i en svensk populationsbaserad födelsekohort

Sensibilisering i relation till allergiska symtom vid 13 års ålder i en svensk populationsbaserad födelsekohort Sensibilisering i relation till allergiska symtom vid 13 års ålder i en svensk populationsbaserad födelsekohort Yana Velentsey, ST läkare, Barn- och Ungdomsmedicinska kliniken, Sunderby sjukhus Anna Sandin,

Läs mer

Astma och allergier effekter av miljön

Astma och allergier effekter av miljön Astma och allergier effekter av miljön Eva Rönmark Luleå 18 september 2013 Yrkes-och miljömedicin, Umeå universitet OLIN-Studierna, Norrbottens läns landsting Obstruktiv Lungsjukdom i Norrbotten (OLIN)

Läs mer

Hosta, pip och väs hos våra små -hur tänker och gör vi då?

Hosta, pip och väs hos våra små -hur tänker och gör vi då? Hosta, pip och väs hos våra små -hur tänker och gör vi då? AnnaLena Falknell, Vårdcentralen Sjöbo Peter Meyer, VO Barn och ungdom, Helsingborg. 2016-03-09 Läkemedel i Skåne, 9 och 10 mars 2016 1 Våra definitioner

Läs mer

Fordonsavgaser och uppkomst av lungsjukdom/astma. Lars Modig Doktorand Yrkes- och miljömedicin

Fordonsavgaser och uppkomst av lungsjukdom/astma. Lars Modig Doktorand Yrkes- och miljömedicin Fordonsavgaser och uppkomst av lungsjukdom/astma Lars Modig Doktorand Yrkes- och miljömedicin Hälsokonsekvenser av avgaser/pm förekommande i HIA Mortalitet (långtidseffekter) Sjukhusinläggningar etc (akut

Läs mer

Allergenfri luft i andningszonen nattetid

Allergenfri luft i andningszonen nattetid Allergenfri luft i andningszonen nattetid Christophe Pedroletti MD, PhD Verksamhetschef Pediatrik Akademiska Barnsjukhuset Bindningar och jäv Publikation av de första två studierna på tekniken. Ekonomiskt

Läs mer

Deltog i 4a-studien, i övrigt inget att deklarera

Deltog i 4a-studien, i övrigt inget att deklarera Pär Gyllfors Allergolog, Med dr. Astma & Allergimottagningen vid S:t Görans sjukhus Deltog i 4a-studien, i övrigt inget att deklarera 1 House dust mite control measures for asthma ( Review) Gøtzsche PC,

Läs mer

KOL med primärvårdsperspektiv ERS 2014. Björn Ställberg Gagnef vårdcentral

KOL med primärvårdsperspektiv ERS 2014. Björn Ställberg Gagnef vårdcentral KOL med primärvårdsperspektiv ERS 2014 Björn Ställberg Gagnef vårdcentral Nationella programrådet Astma och KOL Identifierade insatsområden Nationella programrådet Astma och KOLinsatsområden för KOL Diagnostik,

Läs mer

Astmaförlopp. från barn till vuxen. GÖRAN WENNERGREN, Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus, Göteborg

Astmaförlopp. från barn till vuxen. GÖRAN WENNERGREN, Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus, Göteborg Astmaförlopp från barn till vuxen sammanfattning Många barn har obstruktiva luftrörsbesvär med pipande och väsande andning under de första åren. Spädbarn och småbarn som har besvär enbart i samband med

Läs mer

Miljömedicinskt yttrande om skyddsavstånd mellan förskola/bostäder och svinstall, Sätila i Marks kommun

Miljömedicinskt yttrande om skyddsavstånd mellan förskola/bostäder och svinstall, Sätila i Marks kommun Miljömedicinskt yttrande om skyddsavstånd mellan förskola/bostäder och svinstall, Sätila i Marks kommun Göteborg den 4 juli 2005 Erik Larsson Miljöutredare Box 414, 405 30 Göteborg Telefon 031-773 28 53

Läs mer

Fysisk aktivitet och hjärnan

Fysisk aktivitet och hjärnan 1 Fysisk aktivitet och hjärnan Professor Ingibjörg H. Jónsdóttir Hälsan och stressmedicin, VGR Institutionen för kost och idrottsvetenskap Göteborgs Universitet Kvinnlig simultankapacitet troligen en myt

Läs mer

Utvärdering av IVIG behandling vid post-polio syndrom. Kristian Borg

Utvärdering av IVIG behandling vid post-polio syndrom. Kristian Borg Utvärdering av IVIG behandling vid post-polio syndrom Kristian Borg Div of Rehabilitation Medicine, Karolinska Institutet and Danderyd University Hospital Stockholm Sweden Pågående denervation som kompenseras

Läs mer

Ingår i... Ekologiskt lantbruk. Konferens 22-23 november 2005. Ultuna, Uppsala. Sammanfattningar av föredrag och postrar

Ingår i... Ekologiskt lantbruk. Konferens 22-23 november 2005. Ultuna, Uppsala. Sammanfattningar av föredrag och postrar Bibliografiska uppgifter för Kost och barnallergi - finns det ett samband? Tidskrift/serie Utgivare Utgivningsår 2005 Författare Flöistrup H. SLU, Centrum för uthålligt lantbruk Ingår i... Ekologiskt lantbruk.

Läs mer

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET National Swedish parental studies using the same methodology have been performed in 1980, 2000, 2006 and 2011 (current study). In 1980 and 2000 the studies

Läs mer

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. På astmafronten något nytt?

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. På astmafronten något nytt? På astmafronten något nytt? Astmaepidemiologi Prevalens 8-10% 800000 individer 50% lindring sjukdom Incidens högst i småbarnsåldern (10/1000/år) men sjunker till 2/1000/år från yngre medelålder Mortalitet

Läs mer

Metodik. Kohorten utgörs av 101 personer som

Metodik. Kohorten utgörs av 101 personer som Svår obstruktiv bronkit astma som vuxen, prev GÖRAN WENNERGREN 1 OCH EMMA GOKSÖR 2 SAMMANFATTNING Virusutlösta obstruktiva besvär är vanligt hos spädbarn och småbarn. Nya uppföljningsdata gör att tidigare

Läs mer

DELTENTAMEN Dx6 KLINISK MEDICIN

DELTENTAMEN Dx6 KLINISK MEDICIN DELTENTAMEN Dx6 KLINISK MEDICIN Karolinska universitetssjukhuset 2011-10-06 Tentamensnummer: BILDER KORTSVAR MEQ SUMMA BILDFRÅGOR (MAX 25 P) Du skall ge den mest sannolika diagnosen till varje fall. Endast

Läs mer

Är trafikrelaterade avgaser en riskfaktor för astma hos vuxna? Lars Modig

Är trafikrelaterade avgaser en riskfaktor för astma hos vuxna? Lars Modig Är trafikrelaterade avgaser en riskfaktor för astma hos vuxna? Lars Modig Vad vet vi om fordonsavgaser och luftvägsbesvär/sjukdomar bland vuxna? Luftföroreningar påverkar luftvägarna Experimentella studier

Läs mer

Internationella erfarenheter: Publicerade resultat kring cut off- värden för jordnöt

Internationella erfarenheter: Publicerade resultat kring cut off- värden för jordnöt Internationella erfarenheter: Publicerade resultat kring cut off- värden för jordnöt Jenny van Odijk Leg. Dietist, Med dr. Sahlgrenska Universitetssjukhuset Referenser Codreanu F et al. A novel immunoassay

Läs mer

Yrkesastma. Yrkesastma. Yrkesrelaterad överkänslighet i luftvägarna. Yrkesastma. Yrkesastma. Stefan Willers, HLD, USIL 1

Yrkesastma. Yrkesastma. Yrkesrelaterad överkänslighet i luftvägarna. Yrkesastma. Yrkesastma. Stefan Willers, HLD, USIL 1 Föredrag för SK kurs i allergologi 18 oktober 2012 av Stefan Willers, överläkare, docent lung- och Lund Är astma indelning efter utlösande faktorer adekvat? Olika fenotyper? Allergisk astma Salicylatastma

Läs mer

Svenska skolbarn exponeras för betydligt högre nivåer av pälsdjursallergen än barnen i

Svenska skolbarn exponeras för betydligt högre nivåer av pälsdjursallergen än barnen i Svenska skolbarn exponeras för betydligt högre nivåer av pälsdjursallergen än barnen i Shanghai Bakgrund Pälsdjursallergen finns i varierande mängd i skolor och andra offentliga miljöer. Flera studier

Läs mer

Respiratory Viruses Associated with Community-Acquired Pneumonia in Children Matched Case-Control Study

Respiratory Viruses Associated with Community-Acquired Pneumonia in Children Matched Case-Control Study Respiratory Viruses Associated with Community-Acquired Pneumonia in Children Matched Case-Control Study Samuel Rhedin, Ann Lindstrand, Annie Hjelmgren, Malin Ryd-Rinder, Lars Öhrmalm, Thomas Tolfvenstam,

Läs mer

Pollen och päldjur. -bakgrund och klinisk applicerbarhet. Komponentanalys:

Pollen och päldjur. -bakgrund och klinisk applicerbarhet. Komponentanalys: Komponentanalys: Pollen och päldjur -bakgrund och klinisk applicerbarhet Jon Konradsen Barnläkare Lung och Allergimottagningen Astrid Lindgrens Barnsjukhus Sensitization to food, pollen and perennial allergens

Läs mer

Mitt barn har astma. Kan vi skaffa en hundvalp? Ulrika Käck Barnläkare, Sachsska barn- och ungdomssjukhuset Doktorand KI SÖS

Mitt barn har astma. Kan vi skaffa en hundvalp? Ulrika Käck Barnläkare, Sachsska barn- och ungdomssjukhuset Doktorand KI SÖS Mitt barn har astma Kan vi skaffa en hundvalp? Ulrika Käck Barnläkare, Sachsska barn- och ungdomssjukhuset Doktorand KI SÖS Hypoallergen? Traditionell allergidiagnostik Molekylär allergidiagnostik Baseras

Läs mer

Use of alcohol, tobacco and illicit drugs: a cause or an effect of mental ill health in adolescence? Elena Raffetti 31 August 2016

Use of alcohol, tobacco and illicit drugs: a cause or an effect of mental ill health in adolescence? Elena Raffetti 31 August 2016 Use of alcohol, tobacco and illicit drugs: a cause or an effect of mental ill health in adolescence? Elena Raffetti 31 August 2016 Introduction Introduction Adolescents as a group are particularly vulnerable

Läs mer

Hälsoeffekter av luftföroreningar i Stockholm Göran Pershagen

Hälsoeffekter av luftföroreningar i Stockholm Göran Pershagen Hälsoeffekter av luftföroreningar i Stockholm Göran Pershagen Göran Pershagen 23 oktober 2013 1 PM 2,5 absorbans och PM 10 koncentrationer i olika europeiska städer Eeftens et al. 2012 NOx 1960 1970 1980

Läs mer

LOCID Late-Onset Combined Immune Deficiency

LOCID Late-Onset Combined Immune Deficiency Late-Onset Combined Immune Deficiency 2017-09-07 Anna-Carin Norlin Immunbristenheten I56 Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge Referens: Marion Malphettes et al. Late-Onset Combined Immune Deficiency:

Läs mer

Astma är en av de vanligaste kroniska sjukdomarna hos barn

Astma är en av de vanligaste kroniska sjukdomarna hos barn Citera som: Läkartidningen.2015;112:DDHS Astma är en av de vanligaste kroniska sjukdomarna hos barn Flertalet har»förkylningsastma«med god prognos, färre har»äkta«astma GÖRAN WENNERGREN, professor, överläkare,

Läs mer

Autismspektrumstörningar - Del 2 Underliggande genetiska faktorer

Autismspektrumstörningar - Del 2 Underliggande genetiska faktorer Autismspektrumstörningar - Del 2 Underliggande genetiska faktorer Paul Lichtenstein, professor Department of Medical Epidemiology and Biostatistics Karolinska Institutet, Sweden Outline Autismspektrumstörningar

Läs mer

Astma och allergi hos barn och ungdomar

Astma och allergi hos barn och ungdomar Astma och allergi hos barn och ungdomar Hampus Kiotseridis, Barnläkare 2012-03-27 Definition Återkommande obstruktiva episoder (>2 ) hos små barn(2 år) ochhos hos

Läs mer

Bilaga 5 till rapport 1 (5)

Bilaga 5 till rapport 1 (5) Bilaga 5 till rapport 1 (5) EEG som stöd för diagnosen total hjärninfarkt hos barn yngre än två år en systematisk litteraturöversikt, rapport 290 (2018) Bilaga 5 Granskningsmallar Instruktion för granskning

Läs mer

Is it possible to protect prosthetic reconstructions in patients with a prefabricated intraoral appliance?

Is it possible to protect prosthetic reconstructions in patients with a prefabricated intraoral appliance? r Is it possible to protect prosthetic reconstructions in patients with a prefabricated intraoral appliance? - A pilot study Susan Sarwari and Mohammed Fazil Supervisors: Camilla Ahlgren Department of

Läs mer

Svår och kronisk astma hos barn

Svår och kronisk astma hos barn Svår och kronisk astma hos barn Jon R Konradsen Barn och undomsallergolog, Med.dr Astrid Lindgrens Barnsjukhus Barnveckan Örebro 2019 Definition ATS/ERS guidelines >6 år Svår astma à Astmadiagnosen är

Läs mer

Multisjuklighet: Konsekvenser för individer och samhället

Multisjuklighet: Konsekvenser för individer och samhället SNAC KONFERENS 28 april 2011 Stockholm Multisjuklighet: Konsekvenser för individer och samhället Laura Fratiglioni Multisjuklighet: ett svårfångat begrepp Fratiglioni L et al. Multipla hälsoproblem bland

Läs mer

Allergisjuksköterskors överkänslighetsbesvär och arbetsmiljö

Allergisjuksköterskors överkänslighetsbesvär och arbetsmiljö 12-11-27 Allergisjuksköterskors överkänslighetsbesvär och arbetsmiljö en enkätundersökning inom ASTA Pia Kalm-Stephens & Therese Sterner Allergistämman 12 Bakgrund Genom åren återkommande diskussioner

Läs mer

Ny syn på eksem och eksembehandling

Ny syn på eksem och eksembehandling Ny syn på eksem och eksembehandling Magnus Lindberg Hudkliniken USÖ Idag Eksem - eksembehandling Atopiskt eksem (barneksem, böjveckseksem) Handeksem Diffusionsbarriär Immunologisk barriär St corneum lipider

Läs mer

NO mätning och astma. NO och astmakontroll Gör det någon nytta?? Vad koster det??? Extra Kostnader. Kostnad?? Vad är det mäter?? Nytta??

NO mätning och astma. NO och astmakontroll Gör det någon nytta?? Vad koster det??? Extra Kostnader. Kostnad?? Vad är det mäter?? Nytta?? NO mätning och astma NO och astmakontroll Gör det någon nytta?? Kostnad?? Vad är det mäter?? Nytta?? Søren Wille Barnkliniken Helsingborg NIOX Vad koster det??? NIOX mino 16 1 1 139 35 (år 1) 3 (år 2 &

Läs mer

Klassificering av brister från internaudit

Klassificering av brister från internaudit Klassificering av brister från internaudit Del-21G seminarium 2015 Jukka Salo Slou Klassificering av brister från internaudit Vid VK har det visat sig att Procedurer för klassificering av brister finns,

Läs mer

TEDDY och TrialNet Uppdatering

TEDDY och TrialNet Uppdatering TEDDY och TrialNet Uppdatering Jessica Melin Leg. Forskningssjuksköterska och Doktorand TEDDY Internationell studie (USA, Finland, Tyskland, Sverige) Screenade för genetisk risk för T1D 8667/2525 3 månader

Läs mer

2011-09-12. IgE. histamin, heparin, leukotriener, prostaglandiner, eosinophil chemotactic factor, interleukiner, proteaser (ex tryptas) mm.

2011-09-12. IgE. histamin, heparin, leukotriener, prostaglandiner, eosinophil chemotactic factor, interleukiner, proteaser (ex tryptas) mm. Allergiutredning i hos astmatiker Alf Tunsäter, docent, överläkare Allergikompetenscentrum Skånes Universitetssjukhus, Lund, HT 2011 Mastcell IgE histamin, heparin, leukotriener, prostaglandiner, eosinophil

Läs mer

KOL en folksjukdom PRESSMATERIAL

KOL en folksjukdom PRESSMATERIAL KOL en folksjukdom Kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) är en inflammatorisk luftrörs- och lungsjukdom som ger en successivt försämrad lungfunktion och på sikt obotliga lungskador. KOL är en folksjukdom

Läs mer

Validering av kvalitetsregisterdata vad duger data till?

Validering av kvalitetsregisterdata vad duger data till? Validering av kvalitetsregisterdata vad duger data till? Anders Ekbom, Professor Karolinska Institutet Institutionen för medicin Solna Enheten för klinisk epidemiologi Karolinska Universitetssjukhuset

Läs mer

Systematisk språkträning i barnehagen

Systematisk språkträning i barnehagen Systematisk språkträning i barnehagen Göran Söderlund Professor i specialpedagogi Høgskolen i Sogn pg Fjorda Wenche Helland PhD, logoped Statped Vest, Bergen Vad? Bravo språkstimulering ca 15 min/dag i

Läs mer

6 februari 2013. Soffia Gudbjörnsdottir Registerhållare NDR

6 februari 2013. Soffia Gudbjörnsdottir Registerhållare NDR 6 februari 2013 Soffia Gudbjörnsdottir Registerhållare NDR NDR utveckling sedan 1996 Verktyg i förbättringsarbetet Mer än 1200 enheter online 2012 Nationella riktlinjer 100% av sjukhusklinikerna Kvalitetskontroll

Läs mer

Den atopiska marschen

Den atopiska marschen Den atopiska marschen Eksem - födoämnesallergi Rinit Astma Överkänslighet Allergi typ 1 typ 3 typ 4 atopisk allergi allergisk alveolit allergisk kontakteksem Intolerans t.ex. mot laktos, ASA Hyperreaktivitet

Läs mer

I PRIMÄRVÅRDENS BRUS Vad ska vi göra? Vad ska vi hitta? Vad är sjukdom? Om tester och andra hjälpmedel i den kliniska vardagen.

I PRIMÄRVÅRDENS BRUS Vad ska vi göra? Vad ska vi hitta? Vad är sjukdom? Om tester och andra hjälpmedel i den kliniska vardagen. I PRIMÄRVÅRDENS BRUS Vad ska vi göra? Vad ska vi hitta? Om tester och andra hjälpmedel i den kliniska vardagen Vad är sjukdom? och hur bedriver vi bäst det diagnostiska arbetet? Trygg diagnostisk strategi

Läs mer

EVALUATION OF ADVANCED BIOSTATISTICS COURSE, part I

EVALUATION OF ADVANCED BIOSTATISTICS COURSE, part I UMEÅ UNIVERSITY Faculty of Medicine Spring 2012 EVALUATION OF ADVANCED BIOSTATISTICS COURSE, part I 1) Name of the course: Logistic regression 2) What is your postgraduate subject? Tidig reumatoid artrit

Läs mer

Könsfördelningen inom kataraktkirurgin. Mats Lundström

Könsfördelningen inom kataraktkirurgin. Mats Lundström Könsfördelningen inom kataraktkirurgin Mats Lundström Innehåll Fördelning av antal operationer utveckling Skillnader i väntetid Effekt av NIKE Skillnader i synskärpa före operation Skillnader i Catquest-9SF

Läs mer

Studenters erfarenheter av våld en studie om sambandet mellan erfarenheter av våld under uppväxten och i den vuxna relationen

Studenters erfarenheter av våld en studie om sambandet mellan erfarenheter av våld under uppväxten och i den vuxna relationen Studenters erfarenheter av våld en studie om sambandet mellan erfarenheter av våld under uppväxten och i den vuxna relationen Silva Bolu, Roxana Espinoza, Sandra Lindqvist Handledare Christian Kullberg

Läs mer

Health café. Self help groups. Learning café. Focus on support to people with chronic diseases and their families

Health café. Self help groups. Learning café. Focus on support to people with chronic diseases and their families Health café Resources Meeting places Live library Storytellers Self help groups Heart s house Volunteers Health coaches Learning café Recovery Health café project Focus on support to people with chronic

Läs mer

Vi ser alla olika ut på utsidan

Vi ser alla olika ut på utsidan Klinisk nytta av NO mätning Anna-Carin Olin, överläkare och docent Arbets- och miljömedicin, Sahlgrenska akademin, Göteborgs Universitet & Angereds Närsjukhus Vi ser alla olika ut på utsidan 1 Personalized

Läs mer

Händerna viktiga för genomförandet av vardagens aktiviteter

Händerna viktiga för genomförandet av vardagens aktiviteter Longitudinell utveckling av handfunktion hos barn med unilateral CP och dess relation till hjärnskada och behandling Linda Nordstrand, Arbetsterapeut, Med. Dr Department of Women s and Children s Health,

Läs mer

Det är något som piper - astma och pip - förskolebarn. Vad är astma? Bill Hesselmar Överläkare Allergi & Lungmottagningen DSBUS, Göteborg

Det är något som piper - astma och pip - förskolebarn. Vad är astma? Bill Hesselmar Överläkare Allergi & Lungmottagningen DSBUS, Göteborg Det är något som piper - astma och pip - förskolebarn Bill Hesselmar Överläkare Allergi & Lungmottagningen DSBUS, Göteborg ÅÅÅÅ-MM-DD Vad är astma? Det vet väl alla Astma är en kronisk inflammatorisk rubbning

Läs mer

Prognos vid KOL FEV 1. Ålder. Frisk icke-rökare. Rökare med KOL RÖKSTOPP. Fortsatt rökning 100% 50%

Prognos vid KOL FEV 1. Ålder. Frisk icke-rökare. Rökare med KOL RÖKSTOPP. Fortsatt rökning 100% 50% Prognos vid KOL FEV 1 100% Frisk icke-rökare 50% Rökare med KOL RÖKSTOPP Fortsatt rökning Ålder Vincent van Gogh Läkemedelsbehandling vid KOL - behandlingsrekommendation Ett konsensusdokument från expertmöte

Läs mer

Från epidemiologi till klinik SpAScania

Från epidemiologi till klinik SpAScania Från epidemiologi till klinik SpAScania Ann Bremander, PT, PhD Docent vid Lunds Universitet Institutionen för kliniska vetenskaper Avdelningen för reumatologi SpAScania 2007 The impact of SpA on the individual

Läs mer

Mätning av kväveoxid. Klinikerns dilemma. Utandat kväveoxid - eno. eno Con förelsäning Allergistämman 2012 Björn Ställberg Gagnefs vårdcentral

Mätning av kväveoxid. Klinikerns dilemma. Utandat kväveoxid - eno. eno Con förelsäning Allergistämman 2012 Björn Ställberg Gagnefs vårdcentral Mätning av kväveoxid Klinikerns dilemma Beror symtomen på astma? Är patientens astma välkontrollerad? Skall medicineringen justeras? Utandat kväveoxid - eno Korrelerar med graden av eosinofil inflammation

Läs mer

Graviditetsdiabetes hälsokonsekvenser för mor och barn i ett längre perspektiv

Graviditetsdiabetes hälsokonsekvenser för mor och barn i ett längre perspektiv Graviditetsdiabetes hälsokonsekvenser för mor och barn i ett längre perspektiv Ingrid Östlund Kvinnokliniken USÖ SFOG 2010-08-30 Graviditetsdiabetes (GDM) asymptomatiskt tillstånd av glucosintolerans upptäckt

Läs mer

Cancersmärta ett folkhälsoproblem?

Cancersmärta ett folkhälsoproblem? Cancersmärta ett folkhälsoproblem? Åsa Assmundson Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap Master of Public Health MPH 2005:31 Cancersmärta ett folkhälsoproblem? Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap

Läs mer

Luftrörsobstruktiva besvär och eksem oväntat vanligt hos svenska spädbarn Intressanta fynd i enkätstudie om kost- och levnadsvanor hos småbarn

Luftrörsobstruktiva besvär och eksem oväntat vanligt hos svenska spädbarn Intressanta fynd i enkätstudie om kost- och levnadsvanor hos småbarn Bernt Alm, med dr, barnläkare, avdelningen för pediatrik, institutionen för kvinnors och barns hälsa, Göteborgs universitet (bernt.alm@medfak.gu.se) Per Möllborg, barnhälsovårdsöverläkare, centrala barnhälsovården,

Läs mer

Real life och registerstudier Karin Lisspers Falun 19 februari 2018 What is evidence? RCT-studier - patienter i verkligheten

Real life och registerstudier Karin Lisspers Falun 19 februari 2018 What is evidence? RCT-studier - patienter i verkligheten Real life och registerstudier Falun 19 februari 2018 What is evidence? RCT-studier - patienter i verkligheten 1 Astma Herland K, et al. Respiratory Medicine (2005) 99, 11 19 Real-life studier jämfört RCTstudier

Läs mer

Why WE care? Anders Lundberg Fire Protection Engineer The Unit for Fire Protection & Flammables Swedish Civil Contingencies Agency

Why WE care? Anders Lundberg Fire Protection Engineer The Unit for Fire Protection & Flammables Swedish Civil Contingencies Agency Why WE care? Anders Lundberg Fire Protection Engineer The Unit for Fire Protection & Flammables Swedish Civil Contingencies Agency Assignment Assignment from the Ministry of Defence MSB shall, in collaboration

Läs mer

Trombos under graviditetmortalitet

Trombos under graviditetmortalitet Trombos under graviditetmortalitet SFOG-veckan Luleå 2007 Eva Samuelsson, distriktsläkare, docent Allmänmedicin, Inst för folkhälsa och klinisk medicin, Umeå universitet Pulmonary embolism is the leading

Läs mer

The lower the better? XIII Svenska Kardiovaskulära Vårmötet Örebro

The lower the better? XIII Svenska Kardiovaskulära Vårmötet Örebro The lower the better? XIII Svenska Kardiovaskulära Vårmötet Örebro Karin Manhem Sahlgrenska Universitetssjukhuset Göteborg Överlevnad Blodtryck Överlevnad NEJ Blodtryck Överlevnad Blodtryck Blodtryck och

Läs mer

Measuring child participation in immunization registries: two national surveys, 2001

Measuring child participation in immunization registries: two national surveys, 2001 Measuring child participation in immunization registries: two national surveys, 2001 Diana Bartlett Immunization Registry Support Branch National Immunization Program Objectives Describe the progress of

Läs mer

Fakta om allergi EAACI Declaration 2011

Fakta om allergi EAACI Declaration 2011 EAACI förutspår att inom 15 år kommer mer än hälften av populationen i Europa lida av någon typ av allergi (baserat på epidemologiska trender) Referens: A European Declaration on Immunotherapy, European

Läs mer

Typ 1- diabetes i e; livslångt perspek>v hur arbetar vi förebyggande?

Typ 1- diabetes i e; livslångt perspek>v hur arbetar vi förebyggande? Typ 1- diabetes i e; livslångt perspek>v hur arbetar vi förebyggande? ÅKE LERNMARK LUNDS UNIVERSITETS DIABETESCENTRUM (LUDC) LUNDS UNIVERSITET /CRC MALMÖ The Environmental Determinants TEDDY STUDIENS MÅLSÄTTNING

Läs mer

Omalizumab ( Xolair) + AIT. Daiva Helander Barnallergolog Astrid Lindgrens Barnsjukhus, Karolinska Huddinge

Omalizumab ( Xolair) + AIT. Daiva Helander Barnallergolog Astrid Lindgrens Barnsjukhus, Karolinska Huddinge Omalizumab ( Xolair) + AIT Daiva Helander Barnallergolog Astrid Lindgrens Barnsjukhus, Karolinska Huddinge 202 pediatriska patienter beh med Xolair sedan 2011 39 fått Xolair inför AIT start Barnallegisektionens

Läs mer

Små luftvägars betydelse vid astma hos barn. Sanna Kjellberg Leg. Biomedicinsk analytiker Lungforskningslaboratoriet

Små luftvägars betydelse vid astma hos barn. Sanna Kjellberg Leg. Biomedicinsk analytiker Lungforskningslaboratoriet Små luftvägars betydelse vid astma hos barn Sanna Kjellberg Leg. Biomedicinsk analytiker Lungforskningslaboratoriet Astma Symtom Inflammation Variabel luftvägsobstruktion Bronkhyperreaktivitet Skaraborgs

Läs mer

Allergier och astma hos barn. Maria Ingemansson, Barnläkare, barnallergolog

Allergier och astma hos barn. Maria Ingemansson, Barnläkare, barnallergolog Allergier och astma hos barn Maria Ingemansson, Barnläkare, barnallergolog 2018-03-26 Epidemiologi 25 % Prevalens 20 15 10 Födoämnesallergi Astma 5 Eksem 5 10 15 20 Y Eksem Tidig debut och besvärligt eksem

Läs mer

Adding active and blended learning to an introductory mechanics course

Adding active and blended learning to an introductory mechanics course Adding active and blended learning to an introductory mechanics course Ulf Gran Chalmers, Physics Background Mechanics 1 for Engineering Physics and Engineering Mathematics (SP2/3, 7.5 hp) 200+ students

Läs mer

diagnoskriterier och stadieindelning Sofia Dettmann Lungsektionen, Medicinkliniken, Västmanlands Sjukhus - Västerås

diagnoskriterier och stadieindelning Sofia Dettmann Lungsektionen, Medicinkliniken, Västmanlands Sjukhus - Västerås KOL och astmasjukdomslära, diagnoskriterier och stadieindelning Sofia Dettmann Lungsektionen, Medicinkliniken, Västmanlands Sjukhus - Västerås Prevalens KOL 5-15% av befolkningen över 45 år ASTMA ca 8%

Läs mer

Evidensbaserad medicin

Evidensbaserad medicin Evidensbaserad medicin Kritisk granskning, graderingssystem och checklistor Daniel Sjöberg Grön syn Formulera en PICO Hur vill ni designa er studie? Vilka utfallsmått vill ni ha? Grupp 1: Vad är detta

Läs mer

The Quest for Maternal Survival in Rwanda

The Quest for Maternal Survival in Rwanda The Quest for Maternal Survival in Rwanda Paradoxes in policy and practice from the perspective of near-miss women, recent fathers and healthcare providers Jessica Påfs, PhD jessica@pafs.se Research team:

Läs mer

Läkemedel i Skåne 2013 Praktisk allergologi

Läkemedel i Skåne 2013 Praktisk allergologi Läkemedel i Skåne 2013 Praktisk allergologi Peter Meyer Överläkare, Barnallergolog Sus, Lund Peter Meyer 2013-03-06 1 Disposition Barn och ungdomar Hur utreda misstänkt astma Gränssnitt PV vs barnläkare/barnallergolog

Läs mer

XIVSvenska. Sjukdomsrelaterad undernäring- kakexi vid kronisk hjärtsvikt. Kardiovaskulära Vårmötet

XIVSvenska. Sjukdomsrelaterad undernäring- kakexi vid kronisk hjärtsvikt. Kardiovaskulära Vårmötet Kardiovaskulära Vårmötet XIVSvenska 25-27 april, 2012, Stockholm Sjukdomsrelaterad undernäring- kakexi vid kronisk hjärtsvikt Christina Andreae Leg ssk, doktorand Linköpings universitet Ingen intressekon,likt

Läs mer

Hälsofrämjande hälso- och sjukvård en del i arbetet för jämlik hälsa.

Hälsofrämjande hälso- och sjukvård en del i arbetet för jämlik hälsa. Hälsofrämjande hälso- och sjukvård en del i arbetet för jämlik hälsa. Margareta Kristenson Professor/Överläkare i Socialmedicin och Folkhälsovetenskap Linköpings Universitet/Region Östergötland Nationell

Läs mer

The role of X-ray imaging and musculoskeletal ultrasound in the diagnosis and management of rheumatoid arthritis

The role of X-ray imaging and musculoskeletal ultrasound in the diagnosis and management of rheumatoid arthritis The role of X-ray imaging and musculoskeletal ultrasound in the diagnosis and management of rheumatoid arthritis Avhandlingen försvarades den 28 nov 2014 Hamed Rezaei MD. PhD. Karolinska Universitetssjukhuset

Läs mer

Use it or lose it - Barnhälsovårdens ansvar för barns hjärnor som framtidsinvestering. Anna Sarkadi

Use it or lose it - Barnhälsovårdens ansvar för barns hjärnor som framtidsinvestering. Anna Sarkadi Use it or lose it - Barnhälsovårdens ansvar för barns hjärnor som framtidsinvestering Anna Sarkadi BRAINS Barnhälsovårdens uppdrag: att skapa optimala förutsättningar för BRAINS, Better Relations And Interconnected

Läs mer

Introduktion till vetenskaplig metodik. Johan Åberg

Introduktion till vetenskaplig metodik. Johan Åberg Introduktion till vetenskaplig metodik Johan Åberg Innehåll Forskarvärlden Viktiga begrepp Referenshantering Den vetenskapliga rapporten Vetenskaplig diskussion Forskarvärlden Forskare mäts i antal publikationer

Läs mer

Hur tolka resultat i observa/onella studier?

Hur tolka resultat i observa/onella studier? Hur tolka resultat i observa/onella studier? Johan Sundström johan.sundstrom@ucr.uu.se Tolkning av resultat! Slump! Confounding! Bias! Omvänd kausalitet! Kausalitet Slumpen! Sampling error (urvals- fel)

Läs mer

P-pillerlarmen. Venös tromboembolisk sjukdom (VTE) Kombinerad metod och trombos. Vad är det senaste som gäller?

P-pillerlarmen. Venös tromboembolisk sjukdom (VTE) Kombinerad metod och trombos. Vad är det senaste som gäller? Kombinerad metod och trombos Vad är det senaste som gäller? P-pillerlarmen Barbro Westerholm chef för biverkningsinsamlingen Samband p-piller och VTE publicerades i Lancet 1970 Hemma var det den stora

Läs mer

Consumer attitudes regarding durability and labelling

Consumer attitudes regarding durability and labelling Consumer attitudes regarding durability and labelling 27 april 2017 Gardemoen Louise Ungerth Konsumentföreningen Stockholm/ The Stockholm Consumer Cooperative Society louise.u@konsumentforeningenstockholm.se

Läs mer

Psykologiskt beroende av opioider

Psykologiskt beroende av opioider Psykologiskt beroende av opioider Rickard Ahlberg, leg. psykolog, doktorand Beroendecentrum, Örebro Läns Landsting Hälsoakademin, Örebro Universitet Rickard.ahlberg@orebroll.se Ökat missbruk av smärtstillande

Läs mer

Handfunktion ur ett 20- årsperspektiv, vad har vi lärt? Ann-Christin Eliasson, arbetsterapeut

Handfunktion ur ett 20- årsperspektiv, vad har vi lärt? Ann-Christin Eliasson, arbetsterapeut Handfunktion ur ett 20- årsperspektiv, vad har vi lärt? Ann-Christin Eliasson, arbetsterapeut Beskriva 1994 Behandlings effekter 2004 Evidens 2014 1994 -Vad Vadär ärklumpig klumpigmotorik motorik? 6 year

Läs mer

Ateroskleros i halskärlen hos KOL-patienter

Ateroskleros i halskärlen hos KOL-patienter Ateroskleros i halskärlen hos KOL-patienter - resultat från Role Of Low Lung function Study (ROLLS) Sophia Frantz, specialistläkare, doktorand Klinisk fysiologi, Diagnostiskt Centrum, UMAS Bakgrund Låg

Läs mer

Atopiskt eksem. Atopi och atopisk eksem (AE) Hur ställer vi diagnosen? Samt tre eller fler av följande kriterier: 2011-04-01

Atopiskt eksem. Atopi och atopisk eksem (AE) Hur ställer vi diagnosen? Samt tre eller fler av följande kriterier: 2011-04-01 Atopiskt eksem Överläkare Cecilia Svedman SUS Malmö Vård av eksembarn; En trestegsraket: Vårdpersonal Föräldrar Barn Atopi och atopisk eksem (AE) Atopi; från grekiskan; märklig sjukdom, på fel plats ;

Läs mer

Astma och allergi hos barn och ungdomar

Astma och allergi hos barn och ungdomar Astma och allergi hos barn och ungdomar Definition Återkommande obstruktiva episoder (>2 ) hos små barn(2 år) och hos barn oavsett ålder med annan allergisk sjukdom

Läs mer

Västra Götalands Barn - tidiga faktorer med betydelse för senare hälsa och sjukdom

Västra Götalands Barn - tidiga faktorer med betydelse för senare hälsa och sjukdom Projektbeskrivning Västra Götalands Barn - tidiga faktorer med betydelse för senare hälsa och sjukdom Bakgrund Under senare år har intresset varit stort för tidiga faktorers betydelse för sjukdom senare

Läs mer

Infectious Diseases - a global challenge

Infectious Diseases - a global challenge Infectious Diseases - a global challenge Clas Ahlm Department of Clinical Microbiology, Division of Infectious Diseases, Umeå University Swedish Conference on Infection Prevention and Control, Umeå April

Läs mer

All kopiering eller mångfaldigande av detta verk, helt eller delvis, utan upphovsmännens tillstånd är förbjuden enligt lagen om upphovsrätt.

All kopiering eller mångfaldigande av detta verk, helt eller delvis, utan upphovsmännens tillstånd är förbjuden enligt lagen om upphovsrätt. Utgivare: Glaxo Wellcome AB, Mölndal. Projektledare: Margaretha Cederholm, Glaxo Wellcome AB, Mölndal. Papper: Silverblade Matt, 115 g, garanterat klorfritt. Illustrationer: Emil Henricson, Halmstad, och

Läs mer

2010-01-16. Matallergi. Födoämnesreaktioner. Vanligaste symptom vid matallergi 4 års ålder. Specifik utredning

2010-01-16. Matallergi. Födoämnesreaktioner. Vanligaste symptom vid matallergi 4 års ålder. Specifik utredning Incidens Prevalens Mjölk Ägg Soja Fisk Röd mat Jordnöt Nöt Frugt Grönsaker Kött 21-1-16 Matallergi -mest hos barn Matallergi Søren Wille Överläkare BFK Helsingborgs Lasarett Vad är matallergi? Villka besvär?

Läs mer

CHILD INJURIES AT HOME

CHILD INJURIES AT HOME CHILD INJURIES AT HOME -Prevention, Precautions and Intervention with focus on scalds Anna Carlsson Basprogrammet, BHV Föräldrar till 7-87 8 månader m gamla barn får f information (skriftlig och muntlig)

Läs mer

Enterovirus D68 diagnostik vid utbrott. Malin Grabbe Klinisk mikrobiologi, Solna Karolinska Universitetslaboratoriet

Enterovirus D68 diagnostik vid utbrott. Malin Grabbe Klinisk mikrobiologi, Solna Karolinska Universitetslaboratoriet Enterovirus D68 diagnostik vid utbrott Malin Grabbe Klinisk mikrobiologi, Solna Karolinska Universitetslaboratoriet Bakgrund - Enterovirus D68 (EV-D68) Identifierades första gången i Kalifornien, USA,

Läs mer