BÄRS -SLÄKTEN Del 1 LEVÄLÄ- S LÄKTEN Del 3.1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BÄRS -SLÄKTEN Del 1 LEVÄLÄ- S LÄKTEN Del 3.1"

Transkript

1 BÄRS -SLÄKTEN Del 1 LEVÄLÄ- S LÄKTEN Del 3.1 Sammanställd av Pär-Erik Levlin Vasa. Levälä-Släktförenings förlag.

2 Förord Denna utredning, där föreliggande bok endast utgör en första del, skulle egentligen endast ha omfattat ättlingarna till Margareta Davidsdotter Levälä gift med Johan Andersson Storbärs. Då Johans bror Anders Andersson Storbärs var gift med Margaretas systerdotter Maria Mattsdotter Löv (Tab. G 1) tyckte jag dock att det passade bäst att även ta hennes ättlingar i detta sammanhang och likaså ättlingarna till Johans brorson Anders Gustavsson Storbärs gift med Maria Eriksdotter Levälä (Tab. B 1). Då dessa till Levälä-släkten hörande Bärs-ättlingar äro redovisade tror jag mig ha största delen av Bärs-släkten klar. Om tiden och krafterna stå mig bi hoppas jag att jag kan redovisa resten i en tredje bok. För att kunna genomföra detta program börjar jag Bärs-släktens tabeller från Susanna Gustavsdotter Storbärs gift med Anders Gabrielsson Annala och planerar att redovisa alla deras ättlingar. Margareta Davidsdotter Levälä kommer då in i Tab. K 2. Margareta Davidsdotter är i generation VIII och jag ger denna generationssiffra även åt Johan Andersson, trots att jag av hans förfäder endast känner tre generationer. I första delen av Levälä-släkten kan man ju dock följa några av Margareta Davidsdotters förfäder bakåt till generation 1. Jeppobygden har tydligen gett en god grund för släktens utveckling, då redan Margareta Davidsdotters ättlingar ger över 2000 tabeller. De har även i stor utsträckning stannat kvar i hembygden och först under de senaste generationerna i högre grad spritt sig till andra trakter. Emigrationen, främst till Amerika, var dock stor från Jeppo och har starkt berört släkten. C:a 1/3 av tabellerna i denna bok behandlar familjer i U.S.A. eller Kanada. Dock har ej alla emigranters ättlingar kunnat spåras. Av dem jag funnit har tyvärr ej alla besvärat mina brev eller gett ofullständiga uppgifter. Det är främst sökandet efter emigrantättlingar som gjort att utredningen tagit så lång tid. Då vi dock i så stor utsträckning rör oss i Jeppo eller Ytterjeppo, som för de flesta av oss är välkända trakter, har jag för dem som är födda där, endast angett hemmansnamnet där de var skrivna, som födelseort. Ett annat problem vi har i Jeppo är den lucka på 16 år som finns i kyrkböckerna från 1870 till Det gör att personer som dött eller flyttat bort under denna tid ofta är försvunna för oss. Luckan kan delvis överbryggas genom att i förteckningarna över inflyttade till andra församlingar under denna tid söka sådana från Jeppo. Jag har ju dock av lättförståeliga skäl inte kunnat besöka alla församlingar i Finland. Genom att i bouppteckningar se vilka som äro antecknade som efterlevande, kan man sluta sig till vilka som med viss sannolikhet dött, men det blir all tid en restpost som man ej vet något om. Barn födda och döda under denna tid blir även helt bortlämnade. Även om utredningen börjar i slutet av 1600-talet, består släkten till större delen av nu levande personer. Uppgifterna om dem har jag till stor del erhållit genom direktkontakt med vederbörande. Jag vill därför rikta ett varmt tack till alla dem som så bredvilligt hjälpt mig i mitt arbete. Sollentuna i juni 1989 Pär-Erik Levlin

3 Introduction for my American readers This book is only a first part of a genealogical study of the Bärs-Family from Jeppo in Finland. It is also a part of my study of the Levälä-Family as it cowers the descendants of Margareta Davidsdotter Levälä from Tab. A 1, Maria Mattsdotter Love from Tab. G 1 and Maria Eriksdotter Levälä from Tab. B 1. This genealogical study start with Susanna Gustavsdotter Storbärs and I give her family the number K 1 and she the generation number VII, which is the Latin number before her name. In my book Levälä Släkten, Part 1 Lars Jakobsson Toppar have the generationnumber 1. He lived in the sixteenth century. The description of a family starts with the name of husband or wife, depending on who is born in the family. After the name I give dates and place for birth and death followed by the parents names and family number. If a person is born in Jeppo or Ytterjeppo I give as birthplace only the farm place- or homestead name. Then follows date and place for marriage, husbands or wives names, dates for birth and death and parents names. After this it is a short description of their history, mostly only their occupation and where they was or are living. The last part is the list of their children beginning with their gene ration number and where they are born. The married children have a number that leads to their families. Following the family number of the grandpa rents you can easy go back in time and following that of the children you can go ahead. If you are looking for a family, you can read through the whole book, but it is easier to look in the register of family names. After each name you will find the numbers of the families where you can find this name on husband or wife. As you start studying the book, start from your own or your parent s family, go back to grandparents and great-grandparents. Look up your great-grandparents brothers and sisters, look up your cousins and second cousins and so on. Perhaps you find relatives you wish to get in touch with. If so you can write to me for address. Mostly I can help you. To find relatives in U.S.A. have not always been easy. Some have been in touch with relatives in Fin land and I have get their address there. They have then known other relatives. But I have also been studying church books from Lutheran parishes in U.S.A., which are on microfilms in the Emigrant Institute in Växjö, Sweden. There 1 have found many families from the first part of this century and the names of their children. Then my assistants in U.S.A. have looked them up in telephone directories and town directories. Others have been found trough information from certificates of death and obituaries. Without assistance 1 had not been able to find so many of you so from all my heart 1 wish to thank all of you who have been assisting me and all who have send me information. Thank You! Wishing you success in reading the book I wish to give you some words and phrases to help you. Swedish English Född, f. Born Död, d. Dead Vigd, gift Married Bildat familj med,sammanboende Living together without official marriage Barn Child Hustru, maka Wife Man, make Husband Svärson, måg Son-in-lowe Änka Widow Inhyses, inhysing Had no place of his own. Hemman, gård Farm Mantal Tells a little how big the farm is. Har tagit över Has taken over Dräng Farmhand Piga Maid Arbetare Worker Gruvarbetare Miner Skogsarbetare, skogshuggare Logger Timmerman, snickare Carpenter Sjöman Saylor Skomakare Shoemaker Skräddare Taylor Lärare Teacher Direktör Manager Bonde, jordbrukare Farmer Torpare Crofter (Had a little land from a farm, often his homestead, for which he had to do some days work every year.) Backstugusittare One who had only a cot tage.

4 Pär-Erik Levlin Edsbäcksv Sollentuna, Sweden

5 Bärs hemmans förhistoria Bärs hemman ligger på östra sidan av Nykarleby älv c:a 12 km. söder om Nykarleby centrum. När vi i de första bevarade skattelängderna från mitten av 1500-talet lär känna hemmanet och dess ägare finns det endast fyra hemman i Epo by högre upp längs älvens östra sida. Det sista var Storsilvast i höjd med nuvarande Jeppo station. Bebyggelsen var således mycket gles. De närmaste grannarna var Nybyggar i söder och Lussi i norr. Gårdarna låg då alldeles på älvstranden. Den första husbonden vi med stor säkerhet kan placera på hemmanet hette Jöns Grelsson, huvudperson I skattelängderna vid denna tid nämns endast huvudpersonen vid namn och inte heller hemmanets namn anges. Jöns betalade 1552 näbbskatt för 9 personer. Då detta var storfamiljens arbetsföra medlemmar mellan 15 till 60 år gamla, kan det totala antalet ha varit över 20. Följande husbonde var Jöns Andersson Hemmanet hade nu 22 spannland åker motsvarande c:a 2,75 ha och betalade skatt för 8-9 personer. Näs ta husbonde heter Henrik Jönsson och är med stor sannolikhet son till föregående. Om det verkligen är samma person hela denna långa tid av 48 år går ej att avgöra. Det kan ju ha kommit in en måg med samma namn. Nästa husbondeperiod med Per Henriksson är även otroligt lång. Han hade i roteringslängden 1627 en ålder av 45 år och skulle 1671 ha varit 89 år. Samtidigt går det utför med Bärs hemmanet. Det hade ju delats i Stor- och Lillbärs redan omkring 1600 och 1630-talet fanns där som arbetsföra skattebetalare endast husbonden med hustru. År 1645 finns endast husbonden kvar och 1653 betecknas hemmanet som öde. Dock betalas även senare år mindre mängder tiondespannmål i skatt i Per Henrikssons namn. År 1673 står en Hans Larsson för hemmanet, som dock ännu betecknas som öde. Vi har inte funnit någon tingsnotis som omtalar att hemmanet sålts eller upptagits av öde. Uppenbart är dock att nytt folk kommit till Bärs och de tar även över Lillbärs så att de två hemmanen ånyo för en tid bildar en enhet. År 1675 nämns på hemmanet bröderna Johan Hansson med hustru Lisa Mårtensdotter och Jakob Hansson med hustru Brita Simonsdotter. Följande år tillkommer Cnut Hansson som 1678 har hustru Lisa Persdotter. Ar 1683 nämnes för första gången namnet Bärs genom att husbonden kallas Jakob Hansson Bers, samtidigt tillkommer Erik Hansson men Johan Hansson är nu borta. Det är möjligt att det är dessa bröder och deras far Hans Larsson som för in namnet på hemmanet, men vari från skulle det i så fall komma? I mantalslängden år 1686 är Bärs hemman igen uppdelat så att Cnut och Erik Hansson samsas på 3/4 mantal av hemmanet eller Storbärs medan Jakob Hansson har 1/3 mantal Lillbärs. Erik har nu hustrun Margareta. Dessa fyra Cnut och Erik med hustrur finns på Storbärs ännu vid mantalsskrivning 1696, men detta år flyttar Erik med hustru över till Lillbärs. Där hade Jakob Hanssons son 1696 tagit över hemmanet, men han dog samma vinter, gift men barnlös så att Jakob blivit ensam. Där står sedan Erik Hansson i mantalslängden 1687 och Cnut Hansson med hustru är ensamma på Storbärs. Följande år är i mantalslängden antecknat Cnut Bers öde. Aren drabbas landet av mycket svåra missväxtår följda av svält och sjukdomar. Det var en katastrof som ledde till att c:a en fjärdedel av befolkningen dog och många hemman blev öde däribland Storbärs. Brodern Erik på Lillbärs överlevde och man kan undra varför inte han tog över det större hemmanet, men det var väl bristen på ar betskraft och de högre skatterna som avhöll honom. Han hade dottern Margareta Eriksdotter som återvände till Lillbärs efter Stora ofreden och förde släkten vidare. Bärs-släkten Storbärs behövde inte stå länge öde. Redan vid Nykarleby ting uppvisar Hindrich Olofsson från Naarasluoma besiktningsinstrument över Cnut Bers förfallna hemman, som Hindrich tänker uppta. Åkern med undantag av 12 kappland har 3 år legat i linda, åkerdikena något förfallna, gärdesgårdarna alldeles förfallna och humlegården gräsgången. Husen var delvis förmultnade och taklösa. Nämnden ansåg att två års skattefrihet var erforderlig. Redan följande år är Henrik Bärs med hustru införda i mantalslängden. Från senare källor vet vi att hon heter Sofia Gustavsdotter. Varifrån kommer då denna familj till Bärs. Vid granskning av mantalslängderna för Naarasluoma finner vi 1692 efter Pöyhönen införda krögaren Henrik Olsson och hustru Sofia. Föregående år fanns där krögaren Erik Eskilsson och hustru Sofia. Där finns Henrik Olofsson och hustru Sofia ännu 1696 men ej mer Då heter krögaren Erik Markusson. Jag har ej försökt söka Henrik och Sofia före Det vore ju rätt så arbetsdrygt, särskilt när man ej alls vet var man skall söka. I Naarasluoma var de i varje fall ej. Några barn finns ej antecknade i krögarfamiljen i Naarasluoma. De vi vet borde ha funnits är tydligen i tjänst hos andra. På Bärs införs 1703 mågen Per och hustru och 1705 dottern Walborg. År 1707 är Henriks hustru bortlämnad och 1709 Henrik själv. Då står Per Persson Bärs som huvudman och även sonen Gustav är införd. Gustav Henriksson är huvudman 1711 och Per Persson är bortlämnad. Med Gustav finns systrarna Sofia och Walborg. År 1713 är Walborg borta från Bärs. I mantalslängden 1723 efter fredsslutet finns Per Persson och hustru Sofia införda på Lillbärs, som de tydligen tänkte överta. Dessa planer stäcktes av att Margareta Eriksdotter med familj återvände från flykten i Sverige. Vid tinget kallar Gustav Henriksson Bärs Per Persson från Lillbärs för sin svåger. Per är säkert samma person som 1709 blev huvudperson på Storbärs och var säkert redan då gift med Sofia Henriksdotter. Var han var när Sofia var på Bärs vet vi ej, inte heller vart de tog vägen från Lillbärs.

6 Med ledning av ovanstående uppgifter och vad vi kan inhämta ur kyrkböckerna efter 1727 kan vi göra följande sammanställningar av Henrik Olofssons och Gustav Henrikssons familjer. V Henrik Olofsson Bärs, f. omkring 1649 (60 år 1709), d. på Bärs Gift med Sofia Gustavsdotter, f. omkring 1647 (60 år 1707), d. på Bärs omkring Henrik var krögare i Naarasluoma (nu Ylihärmä kyrkby) och bonde på Bärs från 1698: VI Barn: Maria, f. c:a 1680, d år gammal. Gift med Henrik Mattsson Strömming i Monäs, d. i aug Sofia, f. c:a Gift med Per Persson. Flyttade bort från Ytterjeppo Henrik, f. c:a Se nedan. Walborg, f. c:a 1690, Gift 1712 med Matts Bertilsson Storhögväg. De flyttade till Näs hemman i Monäs c:a VI Gustav Henriksson Bärs, f. c:a 1689, d. på Bärs år gammal. Vigd 1:o före 1715 med Karin Gustavsdotter, f. c:a 1693, d. på Bärs år gammal. Vigd 2:o med soldatänkan Anna Mickelsdotter, f. på Slangar 1723, d. efter Gustav blev husbonde på Storbärs Där stannade man kvar på hemmanet under Stora ofreden. Gustav hade dock tillsammans med sin svåger Matts Bertilsson genast efter nyår 1715 stulit en häst ur ett stall för en rysk major. Man fick dock reda på vilka tjuvarna var, men Gustav och Matts hann fly och fick hålla sig undan i Savoland tills framemot fredsslutet. Gustavs far Henrik blev misshandlad med överlevde. VII Barn födda på Bärs: Johan, försvinner ur kommunionboken Antagligen död. Susanna, f Tab. K 1. Tab. K 1. VII Susanna Gustavsdotter Stor bärs, f. på Storbärs 1721, d. där , dotter till Gustav Henriksson Storbärs och hustru Karin Gustavsdotter. Vigd i Nykarleby l.f med Anders Gabrielsson Annala, f. i Lappo 1718, d. på Storbärs , son till Gabriel Andersson Annala och hustru Brita Jöransdotter. Anders kom som måg till Bärs och övertog svärfaderns hemman omkring VIII Barn födda på Bärs: Gustav, f Tab. K Catharina, f , d. begr Maria, f Tab. Elisabet, f , d Johan, f Tab. K 2. Anders, f Tab. Susanna, f Tab. Gabriel, f , d Jakob, f , d Anna, f Tab. Tab. K 2. VIII Johan Andersson Storbärs, f. på Storbärs , d. där , son till Anders Gabrielsson Storbärs och hustru Susanna Gustavsdotter Storbärs (Tab. K 1). Vigd i Nykarleby l.f med Margareta Davidsdotter Levälä, f. på Levälä , d. på Storbärs , dotter till David Eriksson Levälä och hustru Maria Hansdotter (Tab. A 1 i Levälä-släkten, del 1). Johan var bonde på hälften av faderns hemman, som delades Brodern Gustav hade andra halvan. De hade 7/24 mantal var av Storbärs. Av barnen gick åtminstone sonen Johannes i finsk skriftskola. Man kan då anta att alla gjorde det och att finska var hemspråket. IX Barn födda på Bärs: David, f Tab. K 3. Mathias, f Tab. K 528. Anders, f Tab. K 529. Maria, f , d Karin, f Tab. K 1635 Johannes, f Tab. K Gustav, f Tab. K Jakob, f , d Henrik, f , d Isak, f , Tab. K Erik, f , d

7 Jakob, f Tab. K Susanna, f Tab. K Anna, f Tab. K Maria, f , d Tab. K 3. IX David Johansson Storbärs, f. på Storbärs , d. där , son till Johan Andersson Storbärs och hustru Margareta Davidsdotter Levälä (Tab. K 2). Vigd i Nykarleby l.f med Catharina Jakobsdotter Knock, f. på Knock , d. på Bärs , dotter till bonden Jakob Thomasson Knock och hustru Valborg Gustavsdotter. David var bonde på halva faderns hemman, som omkring 1812 delades i två delar om 7/48 mtl. Brodern Anders fick andra halvan. David köpte 1822 även 7/48 mtl av Lussi hemman, som han brukade jämsides med hemmanet på Bärs. X Barn födda på Bärs: Margareta, f , d Johan, f Tab. K 4. Jakob, f , d Susanna, f Tab. K 64. Anders, f , d Gustav, f , d David, f Tab. K 164. Gustav, f , d Maria, f Tab. K 437. Tab. K 4. X Johan Davidsson Bärs, f. på Bärs , d. där , son till David Johansson Storbärs och hustru Catharina Jakobsdotter Knock (Tab. K 3). Vigd i Alahärmä med Kajsa Eliedotter Gåsfors, f. i Alahärmä , d. på Bärs efter 1870, dotter till Elias Thomasson Gåsfors och hustru Greta Mattsdotter. Johan erhöll omkring 1840 faderns hemman på Bärs. Femton år senare köper han tillsammans med sin kusin Johan Andersson Bärs (Tab. K 530) de 7/48 mantal av Bärs som ägdes av Gabriel Gustavsson Bärs (Tab. K). Åter tio år senare omkring 1865 köper de Anders Gustavssons Bärs (Tab. K) 7/48 mtl och har nu varsin halva av Bärs hemman eller 7/24 mantal var. Makarna fick två barn som dog späda, men sedan blev det inte fler. De be slöt då att ta ett fosterbarn, som även skulle få ärva dem. Traditionen berättar att de en kväll gick till hans bror David (Tab. K 164) som bodde på Lussi och var gift med hennes syster Anna. Där samlade de ihop barnen och sade till dem att den av dem, som först satt utanför deras dörr följande morgon, skulle få bli deras barn och få deras hemman. När syskonen på kvällen gick och lade sig, smög sig den äldsta, Gustav, ut, gick till Bärs och satte sig på farbroderns farstubro för att säkert vara först följande morgon. XI Barn födda på Bärs, den tredje fosterson från Tab. K 164. Kajsa, f , d Sanna Greta, f , d Gustav Davidsson, f Tab. K 5. Tab. K 5. XI Gustav Davidsson Bärs, f. på Lussi , d. på Bärs , (bouppt ), son till David Davidsson Lussi och hustru Lisa Eliedotter Gåsfors (Tab. K 164), fosterson till Johan Davidsson Bärs och hustru Kajsa Eliedotter Gåsfors (Tab. K 4). Vigd i Nykarleby l.f med Anna Gustavsdotter Lillrundt, f. på Lillrundt , d. på Bärs , dotter till bonden Gustav Mattsson Lillrundt och hustru Anna Eriksdotter Nybyggar. (Lillrundt och Heikfolk är samma hemman.) Gustav blev bonde på 7/24 mtl Bärs, men betalade en mindre utlösen åt sina syskon. XII Barn födda på Bärs: Johannes, f , d Gustav, f Tab. K 6. Lisa, f Tab. K 46. Anna, f , d. före Ogift. Samuel, f , d Kajsa, f Tab. K 57. Tab. K 6. XII Gustav Gustavsson Bärs, f. på Bärs , d. där , son till bonden Gustav Davidsson Bärs och hustru Anna Gustavsdotter Lillrundt (Tab. K 5). Vigd i Nykarleby l.f med Katarina (Kajsa) Eliedotter Back, f. på Back i Ytterjeppo , d. på Bärs , dotter till Elias Johansson Back och hustru Maria

8 Karlsdotter Högväg. Gustav blev bonde på halva faderns hemman eller 7/48 mtl av Bärs. Systern Lisa med man fick andra halvan. XIII Barn födda på Bärs: Johan Elias, f Tab. K 7. Anna Johanna, f Tab. K 27. Anders Gustav, f , d i Hastings, Nebraska. Han emigrerade till U.S.A och blev målarmästare. Ogift. Leander, f , d i Butte, Mont. Han emigrerade till U.S.A och blev gruvarbetare. Ogift. Matts Emil, f , d Ogift. Viktor Rudolf, f , d Ogift. Bonde på hemgården. Villiam, f , d Joel, f , d Ogift. Bonde på hemgården. Hilma Maria, f Tab. K 39. Tab. K 7. XIII Johan (John) Elias Gustafson, f. på Bärs , d. i Hibbing, Min , son till Gustav Gustavsson Bärs och hustru Kajsa Eliedotter Back (Tab. K6). Vigd i Hibbing 1907 med Ida Sofia Klemets, f. i Kristinestad , d. i Hibbing , dotter till Roberg Klemets och hustru Greta Sofia Utter. John emigrerade till U.S.A. år 1900 och slog sig ned i Hibbing, där han blev gruvarbetare. Senare fick han arbeta med provtagning och analys av järnådrorna. XIV Barn födda i Hibbing: Edwin John, f Tab. K 8. Signe Sophia, f Tab. K 19. Theodore Rudolph, f Tab. K 22. Lloyd Everett, f , d. i maj Ogift. Tab. K 8. XIV John Edwin Gustafson, f. i Hibbing, Min , d. vid Lake Vermilion, Min , son till John Elias Gustafson och hustru Ida Sofia Klemets (Tab. K 7). Vigd i Hibbing med Gertrude Maxcine Elliott, f. i Bemidji, Min , dotter till Roy E. Elliott och hustru Ida McStevens. John var gruvarbetare och Gertrude kemist. Familjen bodde i Hibbing. XV Barn födda i Hibbing: John (Jack), f Tab. K 9. Roy Elliott, f Tab. K 13. Carol Ann, f Tab. K 14. Robert Dale, f Tab. K 17. Richard L. f Tab. K 18. Tab. K 9. XV John (Jack) Gustafson, f. i Hibbing, Min , son till John Edwin Gustafson och hustru Gertrude Maxcine Elliott (Tab. K 8). Vigd i Cherry, Min med Arlene Wuollet, f. i Chisholm, Min , dotter till Howard Wuollet och hustru Aina Maki. John är förare av tunga fordon och Arlene ordergivande tillsynsman. Familjen bor i Hibbing. XVI Barn födda i Hibbing: John, f , d i Ericsburg, Min. Diane, f Tab. K 10. Lawrence, f Tab. K 10b. David, f Tab. K 11. Debra, f Tab. K 12. Tab. K 10. XVI Diane Gustafson, f. i Hibbing , dotter till John Gustafson och hustru Arlene Wuollet (Tab. K 9). Vigd i Hibbing med Darold Riihiluoma, f. i Cloquet, Min , son till Fred Riihiluoma och hustru Selma Kepola. Darold är naturresurstekniker och familjen bor i Bear River, Min. XVII Barn födda i Hibbing: Eve, f Ty, f Kip, f Tab. K 10b.

9 XVI Lawrence Gustafson, f. i Hibbing , son till John Gustafson och hustru Arlene Wuollet (Tab. K 9). Vigd i maj 1984 med Dawn Mackey. XVII Barn: Blake Lee, f Tab. K 11. XVI David Gustafson, f. i Hibbing , son till John Gustafson och hustru Arlene Wuollet (Tab. K 9). Vigd i Hibbing med Tonette Lushine, f. i Chisholm, Min , dotter till Anthony Lushine och hustru Francis Mihelich. David är truckförare och familjen bor i Hibbing. XVII Barn födda i Hibbing: Michael Allen, f David Lee, f Tony Todd, f Tab. K 12. XVI Debra Gustafson, f. i Hibbing , dotter till John Gustafson och hustru Arlene Wuollet (Tab. K 9). Vigd i Hibbing 1979 med Robert Olson. Frånskilda. XVII Barn födda i Minneapolis: Sarah, f Tab. K 13. XV Roy Elliott Gustafson, f. i Hibbing , son till John Edwin Gustafson och hustru Gertrude Maxcine Elliott (Tab. K 8). Vigd 1956 med Joanne Thornton, f , dotter till Joseph R Thornton och hustru Grace Voust. Roy är försäljare och familjen bor i Wyoming, Min. XVI Barn födda, de två första i Hibbing, de två följande i Bemidji och övriga i Forrest Lake, Min. Linda Ann, f Laura Lee, f Roy Elliott, Jr, f Lisa Cheri, f Lanac Maxine, f Lina Marie, f Tab. K 14. XV Carol Ann Gustafson, f. i Hibbing , dotter till John Edwin Gustafson och hustru Getru de Maxcine Elliott (Tab. K 8). Vigd i Hibbing med Charles Edward Porter, f. i Buhl, Min , son till Cecil Edward Porter och hustru Dora Taylor. Charles är underhållsplanerare och Carol handlar med antikviteter. Familjen bor i Aurora, Min. XVI Barn födda i Aurora: Suzan Marie, f Tab. K 15. James Edwin, f Tab. K l6a. Dale Lawrence, f Tab. K l6b. Tab. K 15. XVI Suzan Marie Porter, f. i Aurora, Min , dotter till Charles Edward Porter och hustru Carol Ann Gustafson (Tab. K 14). Vigd i Superior, Wisc med Dennis Moraste. Frånskilda. Suzan är sjuksköterska. XVII Barn: Matthew John, f Kristina Marie, f Tab. K 16a. XVI James Edwin Porter, f. i Aurora , son till Charles Edward Porter och hustru Carol Ann Gustafson (Tab. K 14). Vigd i Biwabik, Min med Wendy McGuire, f James är skolbusschaufför och familjen bor i Palo, Min. XVII Barn födda i Palo: Cynthia, f Nathan, f Tab. K 16b

10 .XVI Dale Lawrence Porter, f. i Aurora , son till Charles Edward Porter och hustru Carol Ann Gustafson (Tab. K 14). Vigd med Kathy Welsh. Dale är stam- anställd i militären och stationerad i Alaska. XVII Barn födda i Alaska: Elizabeth, f Tab. K 17. XV Robert Dale Gustafson, f. i Hibbing , son till John Edwin Gustafson och hustru Gertrude Maxcine Elliott (Täb. K 8). Vigd i Hibbing med Andrea Josephine Paglarini, f. i Hibbing , dotter till Andrew Paglarini och hustru Stephania Gegorich. Robert är mekaniker och har tjänstgjort i 20 år vid U.S.A.:s flotta. XVI Barn: Darby Andrew, f Robert Dale, f Kimberly Ann, f Donald Lee, f Darrell Stephen, f Tab. K 18. XV Richard L Gustafson, f. i Hibbing , son till John Ed win Gustafson och hustru Gertrude Maxcine Elliott (Tab. K 8). Vigd i Oklahoma City, Okla med Kathleen Marie Pick, f. i St Cloud, Min , dotter till Wendelin B Pick och hustru Laura Marie Fettig. Richard är försäljare och makarna är barnlösa. Tab. K 19. XIV Signe Sophia Gustafson, f. i Hibbing , dotter till John Elias Gustafson och hustru Ida So fia Klemets (Tab. K 7). Vigd 1:o i Hibbing med Casmir Jerkovich, f Frånskilda. Vigd 2:o i Hibbing med Eino John Koskela, f. i Fitchburg, Mas , d. i Hibbing , son till Zachary Koskela och hustru Mary. Eino var borrare i gruvorna och familjen bodde i Hibbing, där Signe bor kvar. XV Barn födda i Hibbing: 1 Franklin John, f Tab. K Roger William, f Tab. K 21. Tab. K 20. XV Franklin John Jerkovich, f. i Hibbing , son till Casmir Jerkovich och hustru Signe Sophia Gustafson (Tab. K 19). Vigd i Denver, Colo med Sally Ann Rundquist, f. i Virginia, Min , dotter till Oscar F Rundquist och hustru Alma G Caine Franklin har en restaurang och familjen bor i Richfield, Min. XVI Barn födda, första i Duluth, andra i Minneapolis, Min. Timothy John, f Teriy Jane, f XVII Har barnet: Randy John Jerkovich, f i Minneapolis, Min. Tab. K 21. XV Roger William Koskela, f. i Hibbing , son till Eino Koskela och hustru Signe Sophia Gustafson (Tab. K 19). Vigd i Richfield, Min med Carol Jane Sherwood, f. i Minneapolis, Min , dotter till Ralph Byron Sherwood Jr och hustru Clara Annette Thompson. Roger är lärare och Jane sekreterare. Familjen bor i Shakopee, Min. XVI Barn födda i Edina, Min. Aaron William, f Amy Anette, f Tab. K 22. XIV Theodore Rudolph Gustafson, f. i Hibbing , son till John Elias Gustafson och hustru Ida Sofia Klemets (Tab. K 7). Vigd i Hibbing med Lilly Emily Turkula, f. i Hibbing , dotter till John Gregory Turkula och hustru Helen Caroline Anttila. Theodore har varit brädgårdsförman. Han är nu pensionerad och makarna bor i Hibbing. XV Barn födda, första i Chisholm, Min, övriga i Hibbing: Theodore Lee, f Tab. K 23. Robert Karl, f , d. i maj Thomas Lyle, f Tab. K 24.

11 Beverly Jean, f Tab. K 25. Molly Jane, f Tab. K 26. Tab. K 23. XV Theodore Lee Gustafson, f. i Chisholm , son till Theodore Rudolph Gustafson och hustru Lilly Emily Turkula (Tab. K 22). Vigd i Fargo, N. Dakota med Susan Maie Schroeder, f. i Fergus Falls, Min , dotter till Arnold Jacob Schroeder och hustru Virginia Maie Bergeson. Theodore är maskiningenjör och familjen bor i Maple Grove, Min. XVI Barn födda, första i Fergo, andra i Coon Rapids, Min. Angela Maie, f Michael Lee, f Tab. K 24. XV Thomas Lyle Gustafson, f. i Hibbing , son till Theodore Rudolph Gustafson och hustru Lilly Emily Turkula (Tab. K 22). Vigd i Grand Rapids, Min med Debra Kay Lehn, f. i Buffalo, Min , dotter till William John Lehn Jr och hustru Alberta Philomen Zachman. Thomas är mekaniker och Debra sekreterare. Familjen bor i Buhl, Min. XVI Barn födda i Buhl: Nikia, f Tab. K 25. XV Beverly Jean Gustafson, f. i Hibbing , son till Theodore Rudolph Gustafson och hustru Lilly Emily Turkula (Tab. K 22). Vigd i Hibbing med Andrew James Cackoski, f. i Hibbing , son till James Anthony Cackoski och hustru Anna Maria Polingo. Beverly är lärare och Andrew elektriker. Makarna bor i Hibbing. Tab. K 26. XV Molly Jane Gustafson, f. i Hibbing , dotter till Theodore Rudolph Gustafson och hustru Lilly Emily Turkula (Tab. K 22). Vigd i Las Vegas, Nev med Donald Darrell Labor, f. i Colorado Springs, Colo , son till Amiel Labor och hustru Evelyn Ann Bertram. Molly är lärare och Donald finsnickare. Makarna bor i Colorado Springs. Tab. K 27. XIII Anna Johanna Gustavsdotter Bärs, f. på Bärs , d. i Hibbing , dotter till Gustav Gustavsson Bärs och hustru Katarina Eliedotter Back (Tab. K 6). Vigd i Hibbing 1914 med Erik Edvard Johansson Lundqvist, f. i Vörå , d. i Hibbing , son till Karl Johan Lundqvist och hustru Johanna Vörgren. (Syster i Tab. K 388) Erik använde namnet Johnson i Amerika. Anna hade emigrerat De bodde i Hibbing, där Erik arbetade som snickare. XIV Barn födda i Hibbing, utom fjärde i Fairfax, Wash. Eric Waldemar, f Tab. K 28. Waifred Gunnar, f Ogift. Bosatt i Hibbing. Wallace Edward, f Ogift. Bosatt i Hibbing. Violet Elvira, f Tab. K 32. Blanche Anna, f Tab. K 37. Tab. K 28. XIV Eric Waldemar Johnson, f. i Hibbing , son till Erik Edvard Johnson och hustru Anna Johanna Bärs (Tab. K 27). Vigd i Iron, Min, med Lila Helen Suomu, f. i Iron , dotter till Emil Samuel Suomu från Ilmajoki och Matilda Hannula från Jurva. Eric är bagare och har eget bageri med brödaffär i Mahnomen, Min. XV Barn födda, de två första i Eveleth, övriga i Grand Rapids, Min. Curtis Reginald, f Ogift. Arbetar i familjens bageri. Constance Lee, f Tab. K 29. Steven Allen, f Ogift. Deborah Linda, f Tab. K 30. Joan Marie, f Tab. K 31. Tab. K 29.

12 XV Constance Lee Johnson, f. i Eveleth, Min , dotter till Eric Waldemar Johnson och hustru Lila Helen Suomu (Tab. K 28). Vigd i Mahnomen med Leslie.J Gay, f. i Minneapolis, Min Frånskilda. Constance är affärsbiträde. XVI Barn födda, första i St. Paul, övriga i Minneapolis, Min. Brenda M. f Tamara M. f Michael C. f Travis T. f Tab. K 30. XV Deborah Linda Johnson, f. i Grand Rapids, Min , dotter till Eric Waldemar Johnson och hustru Lila Helen Suomu (Tab. K 28). Vigd i Mahnomen, Min med Douglas Marvin Trinka, f. i Detroit Lakes, Mich , son till Marvin Albert Trinka och hustru Cecilia Chromy. Douglas driver egen transportrörelse med lastbilar och familjen bor i Frazee, Min. XVI Barn födda i Long Prairie, Min. Jeremiah Douglas, f Tab. K 31. XV John Marie Johnson, f. i Grand Rapids, Min , dotter till Eric Waldemar Johnson och hustru Lila Helen Suomu (Tab. K 28). Vigd i Mahnomen, Min med James Edward Simon, f. i Mahnomen James är anläggningsarbetare och Joan bagerska. Familjen bor i Waubun, Min. XVI Barn födda i Detroit Lakes, Mich. Jesse Allen, f Shawn Marie, f Tab. K 32. XIV Violet Elvira Johnson, f. i Fairfax, Wash , dotter till Eric Edward Johnson och hustru Anna Johanna Bärs (Tab. K 27). Vigd i Santa Ana, Cal med Reinhard Richard Rudolph Miller, f. i Verona, N. Dak , son till Edward Laurence Miller och hustru Elida Josephine Bjerke. Reinhard är entreprenör i byggbranschen och familjen bor i Santa Ana, en förstad till Los Angeles. XV Barn födda, första i Hibbing, övriga i Los Angeles området. Jo Ann, f Tab. K 33. Richard Reinhard Rudolph, f Ogift. Douglas Paul, f Tab. K 34. Roger Deane, f Tab. K 35. Donald Edward, f Ogift. Mary Ann Marie, f Tab. K 36. Tab. K 33. XV Jo Ann Miller, f. i Hibbing , dotter till Reinhard Richard Rudolph Miller och hustru Violet Elvira Johnson (Tab. K 33). Vigd i Orange, Cal med Ronald Michael Zurek, f. i Colorado Springs, Col , son till Walter John Zurek och hustru Carol L. Swanson. Ronald är bankdirektör och familjen bor i Reno, Nev. XVI Barn födda i Thousand Oaks, Cal. Amy Jo, f Michael John, f Tab. K 34. XV Douglas Paul Miller, f. i Los Angeles , son till Reinhard Richard Rudolph Miller och hustru Violet Elvira Johnson (Tab. K 32). Vigd i Orange, Cal med Renie Carlson, f Douglas är byggnadsinspektör i tjänst hos staden Garden Grove, Cal. och familjen bor i Santa Ana. XVI Barn födda i Santa Ana: Shivonne Leanne, f Janelle Marie, f Tab. K 35. XV Roger Deane Miller, f. i Los Angeles , son till Reinhard Richard Rudolph Miller och hustru Violet Elvira Johnson (Tab. K 32). Vigd i Austin, Tex med Sherry Hunsucker, f Roger har ansvaret för kostnadskalkylering och beräkning av entrepenadpriser i faderns firma. Familjen bor i Santa Ana. XVI Barn födda i Santa Ana:

13 Erika Suzzanne Violet, f Tab. K 36. XV Mary Ann Marie Miller, f. i Orange , dotter till Reinhard Richard Rudolph Miller och hustru Violet Elvira Johnson (Tab. K 32). Vigd i Orange med Kent Wingard Taylor, f. i Fullerton, Cal , son till Wallace John Wingard Taylor och hustru Ilah Eloise Sherrod. Kent är stuckatör och familjen bor i Corona, Cal. XVI Barn födda i Corona: Brandon Wingard, f Tab. K 37. XIV Blanche Anna Johnson, f. i Hibbing , dotter till Eric Edward Johnson och hustru Anna Johanna Bärs (Tab. K 28). Vigd i Duluth, Min med Robert Charles Carpenter, f. i Goodland, Min , son till Lewis Preston Carpenter och hustru Jessie Dora Haigh. Robert är serviceman vid Lake Shore Inc. och Blanche är sekreterare. Familjen bor i Hibbing. XV Barn födda i Hibbing: Reed Lewis, f Ogift. Har haft tjänst i många år, men har nu återupptagit studierna. Har magister grad i journalistik och tjänst vid University of Minnesota. Bobbie J f Ogift. Studerade först konst, men har sedan utbildat sig till köksmästare och har ett frukost- och lunchkafé i Minneapolis. Christine Lee, f Tab. K 38. Tab. K 38. XV Christine Lee Carpenter, f. i Hibbing , dotter till Robert Charles Carpenter och hustru Blanche Anna Johnson (Tab. K 37). Vigd i Hibbing med Ronald P. Salminen, f. i Hibbing , son till Werner Salminen och hustru Verna Fearing. Ronald är spårförman vid U.S. Steel och Christine säljer skönhetsmedel. Familjen bor i Hibbing. XVI Barn födda i Hibbing: Rodney Alan, f Tab. K 39. XIII Hilma Maria Bärs, f. på Bärs , d. där , dotter till Gustav Gustavsson Bärs och hustru Kajsa Eliedotter Back (Tab. K 6). Vigd i Jeppo med Erik Jungerstam, f. på Jungar i Jeppo , d. där , son till bonden Erik Eriksson Jungerstam och hustru Johanna Katarina Andersdotter Mietala. (Bror i Tab. K 287) Hilma och Erik bodde hos Eriks föräldrar på Jungar. Efter mannens död flyttade Hilma med barnen tillbaka till Bärs, där hon skötte sina bröders hushåll. XIV Barn födda på Jungar: Ruth Anni Katharina, f Tab. K 40. Alf Rurik, f Ogift. Bonde på Bärs efter morbröderna Viktor och Joel (Tab. K 6). Tab. K 40. XIV Ruth Anni Katharina Jungerstam, f. på Jungar , dotter till Erik Jungerstam och hustru Hilma Maria Bärs (Tab. K 39). Vigd i Vörå med Gunnar Granfors, f. i Vörå , son till Thomas Johansson Granfors och hustru Lovisa Johansdotter Grannas. Gunnar och Ruth har varit bönder på hans hemgård i Lågpelt, Vörå, men har nu överlåtit hemmanet åt sonen Harry. De bor som pensionärer kvar på gården. XV Barn födda i Vörå: Ruth Marianne, f Tab. K 41. Per-Erik Gustav, f Tab. K 42. Harry Johannes, f Tab. K 43. Gunnevi Christina, f Tab. K 44. Ulla Marita Catrine, f Tab. K 45. Lilly Britt-Mari, f Tab. K 41. XV Ruth Marianne Granfors, f. i Vörå , dotter till Gunnar Granfors och hustru Ruth Anni Katharina Jungerstam (Tab. K 40). Vigd i Vörå med Bo Jan Ingmar Bertlin, f. i Komossa, Vörå , son till Johannes Alfred Bertlin och hustru Karin Elisabeth Sundberg. Bo och Marianne är bönder i Komossa. XVI Barn födda i Vörå: Jan Tomas Börje, f Ulf Bo Erik, f

14 Yvonne Margareta, f Ann-Catrine Elisabet, f Caroline Christine, f Tab. K 42. XV Per-Erik Gustav Granfors, f. i Vörå , son till Gunnar Granfors och hustru Ruth Anni Katharina Jungerstam (Tab. K 40). Vigd i Vörå med Maj-Len Lovisa Peth, f. i Palvis, Vörå , dotter till Gunnar Peth och hustru Hulda Irene Salome Villman. Per-Erik är mekaniker och arbetar på Nyholms verkstad i Vörå. Familjen bor i Koskeby, Vörå. XVI Barn födda i Vörå: Bodil Marita, f Kjell Erik, f Tab. K 43. XV Harry Johannes Granfors, f. i Vörå , son till Gunnar Granfors och hustru Ruth Anni Katharina Jungerstam (Tab. K 40). Vigd i Vörå med Sisko Aspbäck, f. i Laihela , dotter till Efraim Aspbäck och hustru Eleonora Närvä. Harry har 1976 övertagit hemgården i Lågpelt. Sisko är merkonom och har tjänst på lantmäteribyrån i Vörå. XVI Barn födda i Vörå: Tom Johan, f Tab. K 44. XV Gunnevi Christina Granfors, f. i Vörå , dotter till Gunnar Granfors och hustru Ruth Anni Katharina Jungerstam (Tab. K 40). Vigd i Vörå med Karl Jörgen Ågren, f. i Övermark , son till Karl David Emanuel Agren och hustru Dorothy Gunborg. Jörgen har rävfarm i Koskeby och är även chaufför. XVI Barn födda i Vörå: Christel Maria Therése, f Ingela Anne Daniela, f Tab. K 45. XV Ulla Marita Catrine Granfors, f. i Vörå , dotter till Gunnar Granfors och hustru Ruth Anni Katharina Jungerstam (Tab. K 40). Vigd i Vörå med Bengt Erik Smeds, f. i Yttermark , son till Atle Smeds och hustru Helny Vestergård. Bengt är lantbrukstekniker och bonde i Yttermark. XVI Barn födda i Yttermark: Linda Maria, f Lotten Louise, f Tab. K 46. XII Lisa Gustavsdotter Bärs, f. på Bärs , d. i Nykarleby stad , dotter till Gustav Davidsson Bärs och hustru Anna Gustavsdotter Lillrundt (Tab. K 5). Vigd i Jeppo 1886 med Gustav Eriksson Kojonen, f. på Lassila i Jeppo , d. i Nykarleby stad , son till Erik Johansson Lassila och hustru Maria Johansdotter Bro. Makarna bodde först på Kojonen, men mottog 1889 hälften av hennes föräldrars hemman på Bärs eller 7/48 mantal. De sålde dock hemmanet 1898 åt Johannes Danielsson Lillas och flyttade in till Nykarleby stad, där de köpte en gård. Där arbetade Gustav vid järnvägen och senare som diversearbetare. Som änka arbetade Lisa som massörska och hon och barnen tog 1920 namnet Lindvall. XIII Barn födda, de sex första i Jeppo, övriga i Nykarleby: Anna Johanna, f , d Hilda Maria, f , d Ogift. Ester Emilia, f , d Erik, f , d Gustav William, f , d Edvin Johannes, f Tab. K 47. Gustav William, f Tab. K 51. Ellen, f , d Leo Alexander, f , d Tab. K 47. XIII Edvin Johannes Lindvall, f. på Bärs , stupade i vinterkriget vid Vilaniemi , (då kroppen blev kvar blev han död förklarad med dödsdatum såsom i kriget försvunnen), son till Gustav Eriksson och hustru Lisa Bärs (Tab. K 46). Vigd 1:o i Helsingfors med Anna Katri Järvinen, f. i Kangasala

15 , d. i Helsingfors Vigd 2:o i Helsingfors med Agnes Cecilia Nyberg, f. i Karis Edvin arbetade som chaufför vid statens vapenarsenals verkstad i Helsingfors. Agnes ingick nytt äktenskap med Birger Runar Lindfors. Hon lever som änka i Helsingfors. XIV Barn födda i Helsingfors: 1 Viljo Armas Bernhard, f Tab. K Lars Johannes, f Tab. K 50. Tab. K 48. XIV ViIjo Armas Bernhard Mehtonen, f. i Helsingfors , d. där , son till Edvin Johannes Lindvall och hustru Anna Katri Järvinen (Tab. K 47), adopterad 1938 av handlanden Johannes Hjalmar Mehtonen och hustru Tyyne Maria Järvinen. Vigd i Helsingfors med Inga Maria Elisabet Ekroth, f. i Helsingfors Frånskilda 1953 varvid hustrun åter tog namnet Ekroth. Viljo hade tjänst som eldare och familjen bodde i Helsingfors. XV Barn födda i Helsingfors: Ilse-Marie Elisabeth (tog namnet Ekroth), f Tab. K 49. Tab. K 49. XV Ilse-Marie Elisabeth Ekroth, f. i Helsingfors , dotter till Viljo Armas Bernhard Mehtonen och hustru Inga Maria Elisabet Ekroth (Tab. K 48). Vigd i Helsingfors med Matti Kalervo Laukamo, f. i Helsingfors Matti är utvecklingschef vid Laukamo Oy och familjen bor i Somero. XVI Barn födda i Helsingfors: Marika Joanna, f Paula Katariina, f Janika Karoliina, f Tab. K 50. XIV Lars Johannes Lindvall, f. i Helsingfors , son till Edvin Johannes Lindvall och hustru Agnes Cecilia Nyberg (Tab. K 46). Vigd l:o i Helsingfors med Liisa Anneli Murtomäki, f. i Nilsiä Frånskilda Vigd 2:o i Helsingfors med Anja Orvokki Kaarna, f. i Orivesi , tidigare gift Keinänen. Lars har tjänst vid vårdnämnden i Helsingfors och Anja är servitris. Familjen bor i Helsingfors. XV Barn födda, första i Lappträsk, övriga i Helsingfors: 1 Jouko Rainer, f Jouni Johannes, f Jaana Pirjo Marita, f Satu Marjaana, f Sini Birgitha Cecilia, f Tab. K 51. XIII Gustav William Lindvall, f. i Nykarleby , d. i Vasa , son till Gustav Eriksson och hustru Lisa Bärs (Tab. K 46). Vigd i Orivesi 1924 med Helmi Sigrid Saarinen, f. i Orivesi , d. i Vasa Villiam hade tjänst som eldare vid Gamla Vasa sjukhus och flyttade över till samma arbete vid Roparnäs sjukhus när detta blev färdigt. Familjen bodde i Gamla Vasa. XIV Barn födda i Vasa: Gunnar Herbert, f Tab. K 52. Karl-Henrik, f Tab. K 56. Tab. K 52. XlV Gunnar Herbert Lindvall, f. i Vasa , son till Gustav William Lindvall och hustru Helmi Sigrid Saarinen (Tab. K 51). Vigd 1:o i Vasa 1948 med Berit Gunnevi Blomqvist, f. i Vasa , dotter till Hugo Blomqvist och hustru Sigrid Wiik. Frånskilda Vigd 2:o med Maija Ollikainen, f. i Soini , dotter till Väinö Ollikainen och hustru Aino Esteri Vehmasmäki. Gunnar har kört postverkets bussar i 34 år till pensione ringen 1980 och Maija har tjänst på telegrafkontoret. Familjen bor i Gamla Vasa. XV Barn födda i Vasa: 1 Gunn-Britt Margareta, f Tab. K Gun-Maj, f Tab. K Kaj Gunnar, f Tab. K Ulla Marianne, f Tab. K 53.

16 XVGunn-Britt Margareta Lindvall, f. i Vasa , dotter till Gunnar Herbert Lindvall och hustru Berit Gunnevi Blomqvist (Tab. K 52). Vigd i Vasa med Einar Per-Olof Östergård, f. i Runsor, Korsholm , son till Einar Östergård och hustru Anna Holmlund. Per-Olof har övertagit hemgården i Runsor och arrenderar ytterligare åkermark. De har specialiserat sig på spannmålsodling. Per-Olof har även tjänst som chaufför vid Vasa flygstation varför större delen av arbetet på jordbruket faller på Gunn-Britts lott. Hon är även utbildad grävmaskinsförare. XVI Barn födda i Korsholm: Britt-Marie, f Jan-Olof, f Tab. K 54. XV Gun-Maj Lindvall, f. i Vasa , dotter till Gunnar Herbert Lindvall och hustru Berit Gunnevi Blomqvist (Tab. K 52). Vigd i Vasa med Raimo Martti Brax, f. i Ekenäs , son till Yrjö Olavi Brax och hustru Anna Linnea Henriksson. Raimo är obduktions assistent vid Vasa centralsjukhus och Gun-Maj har varit sjukhusbiträde. Familjen bor i Vasa. XVI Barn födda i Vasa: Raimo Martti Mikael, f Marina Elisabeth, f Tab. K 55. XV Kaj Gunnar Lindvall, f. i Vasa , son till Gunnar Herbert Lindvall och hustru Berit Gunnevi Blomqvist (Tab. K 52). Vigd i Korsholm 1981 med Sonja Anita Granlund, f. i Korsholm , dotter till Arne Granlund och hustru Daga. Kaj har bilmekanikerutbildning från Vasa yrkesskola och har tjänst som serviceman vid Korsholms skolor. Sonja har kockutbild ning och familjen bor i Vasa. XVI Barn födda i Vasa: Helena Susanna, f Nina Kristina, f Tab. K 56. XIV Karl-Henrik Lindvall, f. i Va sa , son till Gustav William Lindvall och hustru Helmi Sigrid Saarinen (Tab. K 51). Vigd i Vasa med Agnes Amanda Häggvik, f. i Korsnäs , dotter till Johannes Häggvik och hustru Vendla Kronback. Karl-Henrik har genomgått Vasa yrkesskola och har tjänst som rörmontör vid Roparnäs sjukhus. Agnes har även arbetat vid sjukhuset och makarna, som är barnlösa, bor i Roparnäs, Vasa. Tab. K 57. XII Katarina Gustavsdotter Bärs,f. på Bärs , d. på Mietala , dotter till Gustav Davidsson Bärs och hustru Anna Gustavsdotter Lillrundt (Tab.K 5). Vigd i Jeppo med Jakob Johan Jakobsson Mietala, f. på Mietala , d. i Gardner, Mass. U.S.A , son till Johan Jakob Mietala och hustru Anna Isaksdotter Elenius. Makarna fick 1903 överta Jakobs hemgård på Mietala, sedan hans föräldrar köpt ett annat hemman. Jakob reste 1917 till U.S.A. där han dock insjuknade i spanska sju kan och avled. Familjen tog 1920 namnet Hägglund, men bytte något senare till Häggstrand. XIII Barn födda i Jeppo: Ellen Katarina, f , d Saima Irene, f Tab. K 58. Ellen Cecilia, f , d Ogift. Helga Katarina, f Tab. K 59. Frida Johanna, f Tab. K 61. Anna Linnea, f Tab. K 618. Johannes Valfrid, f Tab. K 62. Jakob Runar, f , d Ogift. Tab. K 58. XIII Sanna Irene Häggstrand, f. i Jeppo , dotter till Jakob Mietala och hustru Katarina Bärs (Tab. K 57). Vigd med Nils Ragnar Lindgren, f. i Arvidsjaur, Sverige Nils har varit bonde i Akkavare, Arvidsjaur och äktenskapet är barnlöst. Tab. K 59.

17 XIII Helga Katarina Häggstrand, f. i Jeppo , dotter till Jakob Mietala och hustru Katarina Bärs (Tab. K 57). Vigd i Jeppo med Karl Georg Back, f. i Munsala , son till Matts Henrik Mattsson Karf och hustru Kajsa Lovisa Johansdotter. Karl är bonde på nr 2 Karf i Pensala, Munsala. XIV Barn födda i Pensala: Lilian Denice Katarina, f Tab. K 60. Tab. K 60. XIV Lilian Denice Katarina Back, f. i Pensala , dotter till Karl Georg Back och hustru Helga Katarina Häggstrand (Tab. K 59). Vigd i Jeppo med Erik Gustav Vilhelm Norrgård, f. på Mietala , son till Lennart Norrgård och hustru Edit Backlund. Denice är affärsbiträde och Erik lagerarbetare, bägge vid Andelsringen i Jeppo. XV Barn födda i Jeppo: Brita Ann Katarina, f Tab. K 61. XIII Frida Johanna Häggstrand, f. i Jeppo , dotter till Jakob Mietala och hustru Katarina Bärs (Tab. K 57). Vigd med Arvid Evald Björnold, f. i Brunskog, Värmland, Sverige , d. där Arvid var bonde och kommunalman. Han var även bibliotekarie vid kommunens bibliotek och en mycket intresserad hembygdsforskare. Han har bl.a. publicerat boken Stenmans Ola. Makarna var barnlösa. Som pensionär bor Frida i Sala. Tab. K 62 XIII Johannes Valfrid Häggstrand, f. i Jeppo , son till Jakob Mietala och hustru Katarina Bärs (Tab. K 57). Vigd i Jeppo med Anita Katarina Lindholm, f. i Lappfjärd , dotter till Karl Leonard Lindholm och hustru Anna Kandika. Valfrid över tog 1945 hemgården på Mietala. Anita har genomgått Vasa handelsskola och var kontorist på Andelsringen i Jeppo när hon gifte sig. XIV Barn födda i Jeppo: Dage Johannes, f Tab. K 63. Tab. K 63. XIV Dage Johannes Häggstrand, f. i Jeppo , son till Johannes Valfrid Häggstrand och hustru Anita Katarina Lindholm (Tab. K 62). Vigd med Britt Marie Engman, f. i Helsingby, Korsholm , dotter till Alfons Engman och hustru Gerda Raukus. Redan 1976 fick Dage överta föräldrarnas hemman på Mietala. XIV Barn födda i Jeppo: Tommy Sebastian, f Mikaela Emma Katarina, f Tab. K 64. X Susanna Davidsdotter Bärs, f. på Bärs , d. på Gunnar , (bouppt ), dotter till David Johansson Storbärs och hustru Catharina Jakobsdotter Knock (Tab. K 3). Vigd i Nykarleby l.f med Henrik Eriksson Gunnar, f. på Gunnar , d. där , son till Erik Eriksson Gunnar och hustru Susanna Mattsdotter Kojonen. Henrik var bonde på 7/48 mantal av Gunnar hemman i Jeppo tillsammans med brodern Erik. Efter Susannas död gifte han om sig med Carolina Isaksdotter Back, f. i Jeppo , d. där ca detta senare äktenskap hade han sonen Isak, f Isak tog senare namnet Rönnqvist och köpte ett hemman på Drakas. Av hans 9 barn finns Ida Maria i Tab. E 56, Isak Joel i Tab. K och Hilma Johanna i Tab. K 461. Carolina gifte om sig med Isak Andersson Kampinen, f , torpare på Kampinen. XI Barn födda på Gunnar: Maria, f Tab. K 65. Erik, f , d Henrik, f Tab. K 110. Gustav, f , d Sanna, f , d Ogift. Catharina, f , d Tab. K 65. XI Maria Henriksdotter Gunnar, f. på Gunnar, , d. på Ruotsala , (bouppt ), dotter till Henrik Eriksson Gunnar och hustru Susanna Davidsdotter Bärs (Tab. K 64). Vigd i Nykarleby l.f med Samuel Göransson Roos, f. på Jungar , d. på Ruotsala , son till Göran Gabriel Roos och hustru

18 Anna Henriksdotter Mietala. Samuel övertog tillsammans med sin svåger Henrik svärfaderns hemman på Gunnar. År 1868 köper han ett hemman om 5/32 mantal på Ruotsala och familjen flyttar dit. Efter Marias död gifte Samuel om sig med Anna Gustavsdotter Åvist, f. i Purmo , d. på Ruotsala I detta äktenskap hade han barnen Anders Gustav, f , d , som kallades Tolvmans Ant och omkom under tåget, när han om vintern drog en kälke lastad med stubbar längs banan, samt Lovisa, f , d Samuel var även nämndeman. XII Barn födda i Jeppo: Henrik, f , d Trol. ogift. Se Geneal. Samf. Årsskr. XXII; sid Anna, f , d Sanna, f , d Maja Cajsa, f Tab. K 66. Samuel, f Tab. K 74. Sanna, f Tab. K 66. Georg Anton, f , troligen d Levde vid bouppt. ef ter modern, men har ej återfun nits Lisa Beata, f , d. före modern då hon ej är nämnd i bouppt. Anna, f , d Ogift. Johannes, f , d Ogift. Tab. K 66. XII Maja Cajsa Samuelsdotter Roos, f. på Gunnar , d. på Ruotsala , dotter till Sa muel Göransson Roos och hustru Maria Henriksdotter Gunnar (Tab. K 65). Vigd i Jeppo 1878 med Erik Jakobsson Ruotsala eller Forsman, f. på Ruotsala , d. där , son till Johan Johansson Ruotsala och hustru Lisa Mattsdotter. Efter första hustruns död gifte Erik om sig i Jeppo med hennes syster Sanna Samuelsdotter Roos, f. på Gunnar , d. på Ruotsala Erik och Maja övertog 1885 hälften, eller 5/96 mantal av hans föräldrars hemman på Ruotsala. Erik och Sanna säljer detta hemman 1896 åt Matts Gunell (Tab. K ) och köper i stället hennes föräldrars hemman på Ruotsala, som var mycket större. Efter föräldrarnas död skötte morbrodern Tolvmans Ant de två yngsta barnen en tid. XIII Barn födda på Ruotsala: 1 Johan Jakob, f Tab. K Hilda Maria, f Tab. K Anna Sofia, f. i början av 1888, d Erik Wilhelm, f , d Ogift. Var en tid i Ame rika. 2 Anders Gustav, f Till Amerika Vidare öden okända. 2 Anna Lovisa, f , d Joel, f , d Joel, f , d Joel, f , d Leander, f , d Edit Susanna, f , d Ogift. 2 Emil Lennart, f Ogift. Bosatt i Kanada. Tab. K 67. XIII Johan Jakob Forsman, f. på Ruotsala , d. där , son till Erik Forsman och hustru Maja Kajsa Roos (Tab. K 66 ). Vigd i Jeppo med Maria Vilhelmina Sandell, f. på Måtar , d. på Ruotsala , dotter till bonden på Måtar Petter Persson Sandås och hustru Cajsa Johansdotter Präst (Tab. K ). Johan fick 1907 överta hälften av föräldrarnas hemman på Ruotsala och då brodern Anders Gustav emigrerade fick han även resten. Förutom det stora jordbruket hann han även med många förtroen deuppdrag i olika styrelser och nämnder. Erik Johannes, f , d Signe Katarina, f , d Irene Maria, f Tab. K 68. Helga Alice, f , d Lennart Vilhelm, f , d Torsten Arvid, f , d Ogift. Johannes Alfred, f , d Hedvig Sofia, f , d Gerda Emilia, f Tab. K 69. Gunhild Linnea, f , d Dagny Linnea, f , d Anna Engele, f , d

19 Ragnar Valfrid, f , d Lennart Vilhelm, f , d Tab. K 68. XIV Irene Maria Forsman, f. på Ruotsala , d. där , dotter till Johan Jakob Forsman och hustru Maria Vilhelmina Sandell (Tab. K 67). Vigd i Jeppo med Erik Wiljam Backlund, f. i Jeppo , d. där , son till backstugukarlen Anders Eriksson Backlund och hustru Maria Lovisa Johansdotter Östman. Erik var arbetare, sist på Keppo pälsfarm. Makarna, som var barnlösa, bodde i Jeppo. Tab. K 69. XIV Gerda Emilia Forsman, f. på Ruotsala , d. där , dotter till Johan Jakob Forsman och hustru Maria Vilhelmina Sandell (Tab. K 67). Vigd i Jeppo med Holger Martin Liljeqvist, f. i Jeppo , d. där , son till folkskolläraren Thomas Gustavsson Liljeqvist och hustru Maria Sofia Modén. Efter första hustruns död gifte mannen om sig med Elsa Valdine Sandvik, f. i Terjärv Holger var bonde på Gerdas hemgård på Ruotsala. XV Barn födda i Jeppo i första äktenskapet: Göran Martin, f Tab. K 70. Thor Viking, f , d Ogift. Målare. Rolf Johan, f , d Ethel Maria Birgitta, f Tab. K 71. Fredrik Vilhelm, f Tab.K 72. Kerstin Ingegerd Marita, f Vigd i Piteå med Lennart Andersson, f. i Piteå Frånskilda. Barnlösa. Kerstin ar betar som hemsamarit i Piteå. Tab. K 70. XV Göran Martin Liljeqvist, f. på Ruotsala , son till Holger Martin Liljeqvist och hustru Gerda Emilia Forsman (Tab. K 69). Vigd i Jeppo med Marta Stina Linnea Renvall, f. på Kengo i Pensala , dotter till Isak Joel Renvall och hustru Hilma Kristina Kengo. Redan 1950 övertog Göran hemgården på Ruotsala. XVI Barn födda i Jeppo: Marita Barbro Kristina, f Karin Gerda Linnea, f Gun-Britt Viola, f Fredrik Kjell Göran, f Tab. K 71. XV Ethel Maria Birgitta Liljeqvist, f. på Ruotsala , dotter till Holger Martin Liljeqvist och hustru Gerda Emilia Forsman (Tab. K 69). Vigd i Ashland Wisc med Alan Greene, f. i Ashland , son till Alan Ernst Greene och hustru Dorothy Taylor. Etel emigrerade 1956 till U.S.A. Alan är försäljningsdirektör vid I.B.M. och familjen bor i Saratoga, Cal. XVI Barn födda i Eau Claire, Wisc. Kendra Maria, f Lisa Katrin, f Tab. K 72. XV Fredrik Vilhelm Herts, f. på Ruotsala , son till Holger Martin Liljeqvist och hustru Gerda Emilia Forsman (Tab. K. 69). Adopterad av bonden i Böle, Närpes Karl Atle Herts och hustru Johanna Alina Åman. Vigd i Vasa med Sirkka Maija Siltala, f. i Vindala , tidigare gift Isotalo, dotter till Alfred Siltala och hustru Martta Hakala. Fredrik är bonde på adoptivföräldrarnas gård i Böle men arbetar även som rörmontör. Sirkka är industristädare. XVI Barn födda i Närpes: Virpi Marit (Isotalo), f XVII Har barnet: Jan-Mikael, f Nina Johanna, f Heidi Susanne, f Tab. K 73.

20 XIII Hilda Maria Forsman, f. på Ruotsala , d. i Chisholm, Min , dotter till Erik Forsman och hustru Maja Cajsa Roos (Tab. K 66). Vigd i Chisholm med Ernst Sigfrid Forsberg från Helsingfors. Ernst var gruvarbetare. XIV Barn födda i Chisholm: N.N. f. omkr Tab. K 74. XII Samuel Samuelsson Roos, f. på Gunnar , d. på Grötas , son till Samuel Göransson Roos och hustru Maria Henriksdotter Gunnar (Tab. K 65). Vigd i Jeppo med Adoifina Johansdotter Grötas, f. i Alahärmä , d. i Jeppo , dotter till bonden Johan Gustafsson Grötas och hustru Johanna Kristina Johansdotter. Familjen bodde först på Ruotsala men flyttade 1895 till Grö tas, där de köpt sig ett hemman. Pengarna till köpet hade Samuel sparat ihop då han under några år arbetade i Amerika. I Jeppo var han bl.a. i kommunalnämnden och hade även som bisyssla att vara orgeltrampare i Jeppo kyrka. XIII Barn födda i Jeppo: Maria Josefina, f Tab. K 75. Johannes, f Tab. K 83. Gustav Evert, f , d Anna Lovisa, f , d Aina Olivia, f Tab. K 92. Signe Susanna, f Tab. K 95. Gustav Vilhelm, f Tab. K 97. Elis Ivar, f Tab. K 105. Arne Einar, f Tab, K 107. Tab. K 75. XIII Maria Josefina Roos, f. på Ruotsala , d. på Silvast , dotter till Samuel Roos och hustru Adolfina Grötas (Tab. K 74). Vigd i Jeppo med Isak Emil Högbacka, f. i Ylistaro , d. på Silvast , son till Isak Mattsson Högbacka och hustru Greta Lisa Johansdotter. Isak övertog föräldrarnas hemman på Silvast. XIV Barn födda i Jeppo: Helmi Maria, f , d Elis Isak, f Täb. K 76. Helmi Maria Elisabeth, f Tab. K 82. Aili Olivia, f , d Aina Linnea, f , d Tab. K 76. XIV Elis Isak Högbacka, f. i Jep P , son till Isak Emil Hög backa och hustru Maria Josefina Roos (Tab. K 75). Vigd i Jakobstad l:o med Elli Martta Järvi, f. i Kortesjärvi , d. i Jakobstad , dotter till Jaakko Järvi och hustru Hilma Juhanintytär. Vigd 2:o i Jakobstad med Aino Luhtala, f. i Ilma joki , dotter till Juho Luhtala och hustru Maria Josefiina Raakko. Elis har arbetat på Wärtsilä i Jakobstad och bor kvar i staden som pensionär. XV Barn födda i Jakobstad: Aina Linnea, f Tab. K 77. Liisa Marja, f Tab. K 78. Leena Marjatta, f Tab. K 79. Inga Helena, f Tab. K 80. Riitta Kaarina, f Tab. K 81. Greta Kristina, f Ogift. Banktjänsteman i Vasa. Tab. K 77. XV Aino Linnea Högbacka, f. i Jakobstad , dotter till Elis Isak Högbacka och hustru Elli Martta Järvi (Tab. K 76). Vigd i Jakobstad med Eero Antero Rautamo, f. i Munsala , son till Aarne Rautamo och hustru Saima Iitala. Linnea är ekonom och Eero kontorschef. Familjen bor i Ja kobstad. XVI Barn födda i Jakobstad: Timo Antero, f Maria Therese, f Tab. K 78.

Josefina Skomars anor

Josefina Skomars anor 1 Proband Skomars, Anna Josefina. Född 7/8 1879 i Norrnäs (Närpes Kb 1897-1906 p2/190). Död 12/10 1949 i Övermark. (Far I:1, Mor I:2) med Anderson, Anders Severin. Snickare. Född 17/3 1876 i Övermark.

Läs mer

2013-02-18 Sammanställt av: Gunnar Ekman, nga.ekman@telia.com Sida 1. Generation I

2013-02-18 Sammanställt av: Gunnar Ekman, nga.ekman@telia.com Sida 1. Generation I 2013-02-18 Sammanställt av: Gunnar Ekman, nga.ekman@telia.com Sida 1 Proband Carl Leonard Olofsson. Född 1889-05-04 i Hertsånger, Nysätra (AC). Död 1944-11-02 i Ekeby (T). Flyttade 1922 från Hertsånger,

Läs mer

The Hahlin Family fron Dorotea Sweden. Tommy Ekdahl

The Hahlin Family fron Dorotea Sweden. Tommy Ekdahl The Family fron Dorotea Sweden by Tommy Table of Contents Register Report of Michael Aron Håkansson...2 Hourglass Tree of Enar...5 Hourglass Tree of Yvonne Berith...6 Introduction...7 Index...8 1 The Family

Läs mer

Den Öhlén-ska släkthistorien i Sättna, Medelpad.

Den Öhlén-ska släkthistorien i Sättna, Medelpad. Den Öhlén-ska släkthistorien i Sättna, Medelpad. Hemmansägare Nils Pehrsson Öhlen (Född 15/8, 1826 i Östanå. Död 21/12, 1887) Brita Christina Andersdotter (Född 3/11, 1833 i Överkovland. Död 1/12, 1912)

Läs mer

Boda Torp under Boda. De sista som bodde här var Johan Jäger Jonasson med hustru och åtta barn. De flyttade år 1900 till Planen.

Boda Torp under Boda. De sista som bodde här var Johan Jäger Jonasson med hustru och åtta barn. De flyttade år 1900 till Planen. Åbo Boda Torp under Boda. De sista som bodde här var Johan Jäger Jonasson med hustru och åtta barn. De flyttade år 1900 till Planen. Sida 302 1776 Karl (1736- ), Stina (1745- ), Stina (1781- ) och Katrina.

Läs mer

Söklista gravbok Björketorps församling

Söklista gravbok Björketorps församling 2014-05-07 12:04:24 X Visa gravplatser utan gravrätter Ytkod: (inget) Skyltad: 2012-06-01-2014-05-07 Kultur: (inget) 1 4 32 1 Pettersson, Georg Pettersson Georg 1 5 37 1 Jakobsson, Anders Jakobsson Johanna

Läs mer

Söklista gravbok Vårfruberga-Härads församling

Söklista gravbok Vårfruberga-Härads församling Foö H 170 1 Ahlqvist Fredrik August Foö H 174 1 Johansson Emma Augusta Foö A 3 1 Inget namn angivet Sack Eva Gabriella Sack Johan Gabriel (John) Sack Louise Wilhelmina Foö A 4 1 Bennet Sack Charlotta Sack

Läs mer

Theodor Karlssons anor

Theodor Karlssons anor Theodor Karlssons anor Proband Karl Theodor Karlsson. Född 1877-11-09 i Söderhamn, Sverige. Död 1942-03-10 i Korsnäs. Tidigare även Åbb efter hemmanets namn. (Far I:1, s 1, Mor I:2, s 2) Gift 1903-11-14

Läs mer

Om Anders Gustaf bodde i Krabbsjön under hela sin uppväxttid vet jag inte då husförhörslängd 1852-1862 inte undersökts

Om Anders Gustaf bodde i Krabbsjön under hela sin uppväxttid vet jag inte då husförhörslängd 1852-1862 inte undersökts Släktforskning Anna Lisas föräldrar, syskon och deras ättlingar Fadern Göras Anders Gustaf Andersson Födelsebok 1833 Grangärde Anders Gustaf f: 18/12 döpt: 19/12 Föräldrar: Faddrar: Anders Olsson och hustru

Läs mer

Mina föräldrar och mormor och farmor

Mina föräldrar och mormor och farmor 1 Mina föräldrar och mormor och farmor Här länk till familjeträd i Ancestry Mormor Amanda Gustafva Linna Kankaanranta b.13/3 1862 d. 1945 Från vänster till höger:. Mormor Amanda,farmor Wilhelmina Anttila,

Läs mer

Gravar utan känd gravrättsinnehavare

Gravar utan känd gravrättsinnehavare Gravar utan känd gravrättsinnehavare EDEBO Gravnummer Gravstenstext Senast gravsatt A 4 J A Gustafsson, Skärsta Hilda 1889-1971 Johan Alfred Gustafsson 1977 A 7 C J Janzon fam grav Knut Hjalmar Johanzon

Läs mer

FÄ=Fryksände, GM=Gräsmark, GS=Gunnarskog, MS=Mangskog, RS=Ransäter, ÖF=Östra Fågelvik, ÖM=Östmark, ÖÄ=Östra Ämtervik.

FÄ=Fryksände, GM=Gräsmark, GS=Gunnarskog, MS=Mangskog, RS=Ransäter, ÖF=Östra Fågelvik, ÖM=Östmark, ÖÄ=Östra Ämtervik. II-1 II-2 II-3 II-4 II-5 II-6 Personförteckning i Olov Bergqvist släktforskning per tisdag 30 oktober 2012 s. 1 (5) 1585 Henrik Henriksson Laaininen Far t III-2 1570 Anders Olsson Far t III-3 1570 Simon

Läs mer

Fiskarebo. Lundholmen

Fiskarebo. Lundholmen Fiskarebo Lundholmen Sida 52 Backstuga under Lundholmen. Nu tillhör marken Sunnerby Ågård. Sista inv. Johan August Karlsson, f. 1861 i Moheda, och hustrun Eva Nilsdotter, f. 1868 i Blädinge. De flyttade

Läs mer

Gården nr Källa AI:24a Sid 223 Fortsätter Sid 250 Gården nr Källa AI:24a Sid 250 Fortsättning fr Sid 223

Gården nr Källa AI:24a Sid 223 Fortsätter Sid 250 Gården nr Källa AI:24a Sid 250 Fortsättning fr Sid 223 Gården nr 117 1886-1890 Källa AI:24a Sid 223 Eger J. E. Eriksson fr Eskilstuna Eriksson, Johan Erik, Eg. f 1841 8/1 Carlsdtr, Kristina, Hustru f 1841 14/4 Ericsson, Anna Sofia Dotter f 1865 24/2 * Ericsson,

Läs mer

Johan Alfred Sjöberg Soldat i Kårabo, bonde i Hjälshammar

Johan Alfred Sjöberg Soldat i Kårabo, bonde i Hjälshammar Gunnar Tonnquists släkt 4 Johan Alfred Sjöberg Soldat i Kårabo, bonde i Hjälshammar Tabell Johan Alfred Sjöberg (fk Tånnqvist). Soldat, lantbrukare. Född 20 jun 859 i Kårabo, Tånnö (F). Död 6 dec 947 i

Läs mer

Anfäder John Axel Emanuel Gustafsson

Anfäder John Axel Emanuel Gustafsson Anfäder John Axel Emanuel Gustafsson John Axel Emanuel Gustafsson Disponent Född 1899-12-10 Berga nr 7, Kalmar landsförsamling (H) 1) Bosatt 1900 Berga nr 7, Kalmar landsförsamling (H) 2) Bosatt 1917-11-21

Läs mer

Lovisa Höijers anor. Generation I

Lovisa Höijers anor. Generation I Lovisa Höijers anor Proband Lovisa Eriksdotter Höijer. Född 1883-01-10 i Rökiö, Vörå (Långs). Död 1934-04-14 i Korsnäs. (Far I:1, s 1, Mor I:2, s 1) Gift 1903-11-14 i USA med Karl Theodor Karlsson. Född

Läs mer

Torpvandring. Backstugan Ånstorp, Lilla Multna, Kina och Gammelbråten. Lördagen den 21 augusti 2010 kl. 13.00. Utsikt från Backstugan Ånstorp

Torpvandring. Backstugan Ånstorp, Lilla Multna, Kina och Gammelbråten. Lördagen den 21 augusti 2010 kl. 13.00. Utsikt från Backstugan Ånstorp Torpvandring Backstugan Ånstorp, Lilla Multna, Kina och Gammelbråten Lördagen den 21 augusti 2010 kl. 13.00 Utsikt från Backstugan Ånstorp Lerbäcks hembygdsförening Torpinventeringskommittén Bertil Engdahl

Läs mer

SLÄKTEN MIKONHEIKKI PARAKKA

SLÄKTEN MIKONHEIKKI PARAKKA SLÄKTEN MIKONHEIKKI PARAKKA Familj 1 Henrik Mickelsson, Nybyggare i Mikonheikki, Jukkasjärvi sn., nämnd 1684-1717 [dombok, mtl]. Henrik Mickelssons ursprung är obekant, men enligt domboken för Jukkasjärvi

Läs mer

Andreas Magnus Jonasson, Ordföranden i Åsa Version 2011 07 30

Andreas Magnus Jonasson, Ordföranden i Åsa Version 2011 07 30 Andreas Magnus Jonasson, Ordföranden i Åsa Version 2011 07 30 Född 29 maj 1831, Hemmansägare i Ryd, Åsa. Död i Hjälmseryd 19 oktober 1915. Gift med Britta Katrina Andersdotter född 5 oktober 1837 i Hjärtlanda

Läs mer

J A Lundins morfars släkt

J A Lundins morfars släkt 84 RALLATORP J A Lundins morfars släkt Skylten utanför Rallatorps gård i Forshem 84 RALLATORP... 1 Anor till Stina Johansdotter... 2 Olof Göransson... 3 Johannes Olofsson... 3 Lars Olofsson... 4 Rallatorp

Läs mer

Gudrun Henrikssons släktbok 81 82 BRÄNNEBRONA. J A Lundins farfars släkt i Holmestad. Brännebrona motell vid E20 har en extremt modern exteriör.

Gudrun Henrikssons släktbok 81 82 BRÄNNEBRONA. J A Lundins farfars släkt i Holmestad. Brännebrona motell vid E20 har en extremt modern exteriör. Gudrun Henrikssons släktbok 81 82 BRÄNNEBRONA J A Lundins farfars släkt i Holmestad Brännebrona motell vid E20 har en extremt modern exteriör. 82 Brännebrona... 1 Anor till Nils* Magnusson Lundin... 2

Läs mer

Katalog Alla personer

Katalog Alla personer Katalog Alla personer Förnamn Efternamn Datum Plats Datum död Plats död Far Mor Abram Fahlen 1879-06-04 Dal, Västernorrlands Olof Fahlen Alma Chrstina 1871-03-06 Stora Tuna, Kopparbergs 1947-12-26 Stora

Läs mer

Tabell 1. Barn: Tabell 2 (generation 1) (Från Tabell 1) Barn: Tabell 3 (generation 2) (Från Tabell 2)

Tabell 1. Barn: Tabell 2 (generation 1) (Från Tabell 1) Barn: Tabell 3 (generation 2) (Från Tabell 2) 1 31/12 2012 Tabell 1 Ahl, Jakob Jakobsson. Torpare. Född 1745 i Kvevlax. Gift med, Beatra Eriksdotter. Ahl, Anna Jakobsdotter. Född 1/1 1777 i Kvevlax. Se tabell 2. Ahl, Anna Jakobsdotter. Född 1/1 1777

Läs mer

Ancestors of Maria Olivia ERIKSSON 16 Sep 2003

Ancestors of Maria Olivia ERIKSSON 16 Sep 2003 First Generation 1. Maria Olivia ERIKSSON was born on 30 Nov 1854 in Marstad, Bjälbo, Östergötland, Sweden. 1 She died on 6 Aug 1935 in, Jönköping, Sweden. 2 Second Generation 2. Johan Frederick ERIKSSON

Läs mer

100020.56.38900, [Kopparberg] _SCB Kopparberg, HIAA.1204, Födde,Vigsel,Död, 1897-1897, 0-0, Bild 62 av 273

100020.56.38900, [Kopparberg] _SCB Kopparberg, HIAA.1204, Födde,Vigsel,Död, 1897-1897, 0-0, Bild 62 av 273 Källor 100020.56.38900, [Kopparberg] _SCB Kopparberg, HIAA.1204, Födde,Vigsel,Död, 1897-1897, 0-0, Bild 62 av 273 100020.56.38900, [Kopparberg] _SCB Kopparberg, HIAA.1204, Födde,Vigsel,Död, 1897-1897,

Läs mer

Bouppteckningar? - A i Närpes Socken

Bouppteckningar? - A i Närpes Socken Bouppteckningar? - A i Närpes Socken (? = utan efternamn) Namn Yrke / Titel By?, Christina Isacsdotter skräddare dotter? Död: 00.00.1793 Bouppt.datum: 06.03.1795 Källa: Syd-Österb. doms. E9a7:7 mor Anna

Läs mer

Stamtavla för Maja Lisa Nilsdotter

Stamtavla för Maja Lisa Nilsdotter Stamtavla för Maja Lisa Nilsdotter Generation 1 1. Maja Lisa Nilsdotter. Maja Lisa föddes 1803-03-27 i Gissebo, Hjorted (H). Hon dog 1882-10-20 i Ekedalen, Hjorted (H), 79 år gammal. Hon begravdes 1882-10-27.

Läs mer

OLLI-GRENEN AV SLÄKTEN POIKA I TURTOLA

OLLI-GRENEN AV SLÄKTEN POIKA I TURTOLA OLLI-GRENEN AV SLÄKTEN POIKA I TURTOLA av Erik Johansson Kuoksu (Något inkomplett. Uppdaterad 9 april 2002) Släkten Poika fanns i Turtola redan vid 1500-talets början. Henrik Nilsson var antagligen född

Läs mer

Fyra systrar och en halvsyster

Fyra systrar och en halvsyster 1 Fyra systrar och en halvsyster Under åren 1842-1856 föder Anna Greta Persdotter vid Wågagård i Rogslösa 5 döttrar. De fyra första har samma far Johannes Nilsson som dör endast 45 år gammal 1854. Anna

Läs mer

2013-02-28 Sammanställt av: Gunnar Ekman, gunnar.ekman@gmail.com Sida 1. Tabell 1. Tabell 2 (generation 1) (Från Tabell 1)

2013-02-28 Sammanställt av: Gunnar Ekman, gunnar.ekman@gmail.com Sida 1. Tabell 1. Tabell 2 (generation 1) (Från Tabell 1) 2013-02-28 Sammanställt av: Gunnar Ekman, gunnar.ekman@gmail.com Sida 1 Tabell 1 Ingrid Wallberg. Född 1790-05-07 i Oslättfors bruk, Hille (X). Utom äktenskap Karl Erik Pierrou. f.d. Spiksmeden. Född 1816-12-25

Läs mer

Tabell 1. Tabell 2. Tabell 3

Tabell 1. Tabell 2. Tabell 3 Tabell 1 Ander Gustaf Malmström. Född 11.7.1819 Sibbo, Pigby, Petas. Bonde. Död 25.8.1890 Sibbo, Box, Storbengts. Bonde på Petas, och från 1852 på Storbengts, som tydligen inköpts för hans räkning. Anders

Läs mer

Nilsbygget??????? Horveryds Västragård. Korpral Per Axel Johan Nilsson Gräns (1834-1923). Flyttade 1887 till Bäckarydet.

Nilsbygget??????? Horveryds Västragård. Korpral Per Axel Johan Nilsson Gräns (1834-1923). Flyttade 1887 till Bäckarydet. Nilsbygget??????? Horveryds Västragård Sida 201 År Boende Korpral Per Axel Johan Nilsson Gräns (1834-1923). Flyttade 1887 till Bäckarydet. 1892 Grenadjär Klaes Emil Gustavsson Gräns. Flyttade hit från

Läs mer

Anfäder Karl Hjalmar Fahlgren

Anfäder Karl Hjalmar Fahlgren Anfäder Karl Hjalmar Fahlgren Karl Hjalmar Fahlgren. Teol Dr, präst, lektor, rektor, redaktör och författare. Född 1900-12-21 Varuträsk 3, Skellefteå lfs, Skellefteå sn 1). Levde 1910 Varuträsk 3, Norrgården,

Läs mer

Carl Emil Johansson f.9/5 1882 Angered g.20/10 1907 d. 11/3 1973 Oscar Fredrik förs. Göteborg

Carl Emil Johansson f.9/5 1882 Angered g.20/10 1907 d. 11/3 1973 Oscar Fredrik förs. Göteborg Antavla Carl Emil Johansson f.9/5 1882 Angered g.20/10 1907 d. 11/3 1973 Oscar Fredrik förs. Göteborg F2 Johannes Olofsson f.1/7 1814 F1Anders Grisared Johansson Bergum f.27/5 1850 St.Lundby - Stannum

Läs mer

STORA SOLÖ. 1 mantal frälse.

STORA SOLÖ. 1 mantal frälse. 1 STORA SOLÖ. 1 mantal frälse. NIKOLAI SOCKEN. 1734 1911. En gård från 1734-1833 GÅRD 1 och GÅRD 2 Från 1833 1940. ½ mantal vardera. 2 S:t Solö. 1734 1753. 1734 Pehr???-son h. Maria s. Pähr Pehrsson h

Läs mer

Ättlingar Arfs Nils Olsson

Ättlingar Arfs Nils Olsson Ättlingar Arfs Nils Olsson Arfs Nils Olsson. Född 1855-09-20 Malung. Död omkring 1925. Familj med Döllas Brita Jonsdotter (Född 1859-02-22 Malung. Död 1911-04-21.) Vigsel 1879-12-25. 1 Olof Albert Nilsson.

Läs mer

Söklista gravbok Björketorps församling

Söklista gravbok Björketorps församling 2013-10-22 14:52:32 X Visa gravplatser utan gravrätter Ytkod: (inget) Skyltad: 1998-01-02-2013-10-22 Kultur: (inget) 1 1 36-37 1 Bergström, Gustav Bergström Edit Bergström Gustav 1 4 32 1 Pettersson, Georg

Läs mer

Torpet var ett Alby torp fram till 1920-30 talet då det friköptes från Aske och Lewenhaupt.

Torpet var ett Alby torp fram till 1920-30 talet då det friköptes från Aske och Lewenhaupt. kontakt: forskargruppen@telia.com www.håtuna-håbo-tibble.se TORPET KURN, FICK SENARE NAMNET KARLSLUND Torpet var ett Alby torp fram till 1920-30 talet då det friköptes från Aske och Lewenhaupt. Inger Löfstedt

Läs mer

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf Familjer i Bruntbo, Silvberg ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk 1899-1935

Läs mer

Anfäder Lars Bernhard Hast

Anfäder Lars Bernhard Hast Anfäder Lars Bernhard Hast Lars Bernhard Hast. Vägarbetare. Född 1889-08-15 Kilbo, Färila (X) 1). Bosatt Stocksbo 7:10, Färila (X) 2). Döpt 1889-08-17. Död 1964-03-01 Stocksbo, Färila (X) 3). Begravd 1964-03-08

Läs mer

Bilder Kopperud. Vår Bygd 1891. Scrolla eller ta neråtpil för att komma till nästa bild

Bilder Kopperud. Vår Bygd 1891. Scrolla eller ta neråtpil för att komma till nästa bild Vår Bygd 1891 Bilder Kopperud Scrolla eller ta neråtpil för att komma till nästa bild För att läsa om de olika gårdarna i Kopperud, ur boken Vår Bygd 1891, kan du klicka här Bostadshus på Kopperud nr 10,

Läs mer

Heikinpietigården. Bild med stöd av Google maps års lantmäterikarta

Heikinpietigården. Bild med stöd av Google maps års lantmäterikarta Heikinpietigården Bild med stöd av Google maps 2011 1648 års lantmäterikarta 1788 års avvittring 1571 Tiondelslängd Olof Andersson Birkarl, 2 hästar, 19 nötkreatur, 6 får och 1 svin Se Hypoteser och rön

Läs mer

Anfäder Hildur Maria Jonsson

Anfäder Hildur Maria Jonsson Anfäder Hildur Maria Jonsson Hildur Maria Jonsson. Född 1895-03-04 Nordmaling (AC) 1). Död 1967-10-26 Vadstena (E) 1). Far: I:1 Lars Daniel Jonsson. Mor: I:2 Augusta Eriksdotter. Äktenskap med Oskar Herman

Läs mer

46 von Johnstone. Ätten Johnstones vapen. Gunnar Tonnquists släktbok 46. Flenshult i Kalstorp. 46_v johnstone.docx Sidan 1 2010-08-18

46 von Johnstone. Ätten Johnstones vapen. Gunnar Tonnquists släktbok 46. Flenshult i Kalstorp. 46_v johnstone.docx Sidan 1 2010-08-18 Gunnar Tonnquists släktbok 46 46 von Johnstone Ätten Johnstones vapen 46 von Johnstone 1 Släktträd Bergman Drake - Johnstone 2 von Johnstone 3 James Johnstone... 3 Fredrik Richard von Johnstone... 3 Fredrik

Läs mer

Roslagsmästerskap stafett, Startlista

Roslagsmästerskap stafett, Startlista Sida 1 av 10 Roslagsmästerskap stafett, Startlista D12 4 anmälda 18:00:00 61 Vakant Lag 1 62 Vakant Lag 2 63 OK Linné 1 Sandra Boström 234884 2A Agnes Jonsson 209645 2B Erika Jonsson 243594 3 Maria Jansson

Läs mer

Fagerstedtgrenen - Isak Peter Nilsson Fagerstedt

Fagerstedtgrenen - Isak Peter Nilsson Fagerstedt Linköping 2010-12-12 1 Fagerstedtgrenen - Isak Peter Nilsson Fagerstedt Det var mitt efternamn som gjorde att jag påbörjade min släktforskning år 1994. Från flera håll hade jag hört att namnet Fagerstedt

Läs mer

Sammanställt av: Gunnar Ekman, Sida 1. Tabell 1. Tabell 2 (generation 1) (Från Tabell 1)

Sammanställt av: Gunnar Ekman, Sida 1. Tabell 1. Tabell 2 (generation 1) (Från Tabell 1) 2013-02-28 Sammanställt av: Gunnar Ekman, gunnar.ekman@gmail.com Sida 1 Tabell 1 Gabriel Pierrou. Mästersmed på Tolvfors. Född beräknat 1777. Död drunknad 1809-08-20 i Valbo (X). Gift 1799-10-20 i Tolvfors

Läs mer

Daniel Jönsson Broman och hustru Karin Olofsdotter. År 1679 uppges de vara utfattiga.

Daniel Jönsson Broman och hustru Karin Olofsdotter. År 1679 uppges de vara utfattiga. Ängstugan nr 512 Rotegårdar var Bro, Långudden, Oppeby och Jursta i Ludgo 1678-1705 Daniel Jönsson Broman och hustru Karin Olofsdotter. År 1679 uppges de vara utfattiga. 1700 Mantalslängden uppger soldat

Läs mer

KALLE ANKA CUP LÅNG STAFETT 4X2 KM

KALLE ANKA CUP LÅNG STAFETT 4X2 KM 1 1 Dalarna 1 22:36.2 0.0 1-1 SJÖDEN Sanna 5:29.2 1 1-2 BARKEGREN Viktor 5:53.1 20 1-3 ERIKSSON Sofia 6:03.6 5 1-4 DANIELSSON Oskar 5:10.1 1 5:29.2 1 11:22.4 5 17:26.0 5 22:36.2 1 2 2 Västerbotten 1 22:41.4

Läs mer

Skepparsläkten Norman från Torekov i Skåne av Ulf Lekholm

Skepparsläkten Norman från Torekov i Skåne av Ulf Lekholm Kapitel VIII Skepparsläkten Norman från Torekov i Skåne av Ulf Lekholm 091019 Släktöversikt Av bevarade noteringar i kyrkböcker från 1700-talet går det att utläsa att skepparsläkten Norman från Torekov

Läs mer

Skyltade gravar där vi söker nya gravrättsinnehavare. Gamla kyrkogården

Skyltade gravar där vi söker nya gravrättsinnehavare. Gamla kyrkogården Skyltade gravar där vi söker nya gravrättsinnehavare. Gamla kyrkogården 1 A 1 14 Fager Lovisa 1 A 1 15-17 Aronsson Agnes, Alda, Oscar W 1 A 2 nr.1-3 Wiberg Bertil, Viktor, Fanny, Fredrik 1 A 2 15-16 Nilsdotter,

Läs mer

Släkten Årvik (släktlinjen före namnantagandet)

Släkten Årvik (släktlinjen före namnantagandet) Djursholm 2008-03-14 GRÖNA STUBBEN släktutredning Släkten Årvik (släktlinjen före namnantagandet) Farfars farfars farfars far HÅKAN ANDERSSON Född 1744 i Torps socken i Dalsland, enligt uppgift från 1793.

Läs mer

I= Barn, 2=barnbarn, 3= barnbarnsbarn, 4= barnbarns barnbarn 5= barnbarns barnbarns barn

I= Barn, 2=barnbarn, 3= barnbarnsbarn, 4= barnbarns barnbarn 5= barnbarns barnbarns barn SJÖREDS SLÄKTEN Johan Severin Bengtsson född i Hölseböke, Asige 19/5 186-193 gift 1893 med Lydia Maria f Svensdotter i Kjettebo 6/5 1871 1968..Flyttade från Pugabol till Sjöred 1911. Johans föräldrar hette

Läs mer

Ulla Kall Ödeshög Album Sid 1 av 106

Ulla Kall Ödeshög Album Sid 1 av 106 Ulla Kall Ödeshög Album Sid 1 av 106 1 2 3 4 5 6 1. Åke Johansson Rök 2. Eivor Karlsson Rök 3. Ulla Kall Stora Krokek 4. Gösta Kall Stora Krokek 5. Siv Karlsson Getingaryd 6. Yngve Karlsson Getingaryd

Läs mer

2. Omkr 1705 Erik Matsson Anders 1705 Född i Båtstorp. 3. Omkr 1706 Erik Larsson Erik 1706 Född i Båtstorp

2. Omkr 1705 Erik Matsson Anders 1705 Född i Båtstorp. 3. Omkr 1706 Erik Larsson Erik 1706 Född i Båtstorp BÅTSTORP Första gången Båtstorp nämns i skrift är på 1520-talet då det ingår i arvet efter Birgitta Tordsdotter (Bonde) i Smedby. Från början har det varit ett torp (=nyodling) och det mantalssattes ganska

Läs mer

Regenter under personers livstid

Regenter under personers livstid Regenter under personers livstid Arneson Anders Tillträdde Gustav III Holstein Gottorpska ätten 1771-02-12 1792-03-25 Andersdotter Maria Gustav III Holstein Gottorpska ätten 1771-02-12 1792-03-25 Olsson

Läs mer

Högbolstad nr 1, Norrgård

Högbolstad nr 1, Norrgård Högbolstad nr 1, Norrgård Gården har ärvts inom samma släkt sedan omkring 1654. Då flyttade Josef Olofsson (nämnd 1654 67) hit med sin familj, och nu brukas den av hans ättling i tolfte led, Ernst- Olof

Läs mer

Proband Olga Strömberg. Född 1898-05-16 i Prästbordet, Resele (Y). Död 1991-04-12 i Resele (Y). (Far I:1, Mor I:2)

Proband Olga Strömberg. Född 1898-05-16 i Prästbordet, Resele (Y). Död 1991-04-12 i Resele (Y). (Far I:1, Mor I:2) 2013-02-18 Sammanställt av: Gunnar Ekman, nga.ekman@telia.com Sida 1 Proband Olga Strömberg. Född 1898-05-16 i Prästbordet, Resele (Y). Död 1991-04-12 i Resele (Y). (Far I:1, Mor I:2) Gift 1935-07-03 med

Läs mer

Startlista KRETSTÄVLING I ÄLVDALEN. Sida HERRAR 0-6 ÅR DAMER 0-6 ÅR

Startlista KRETSTÄVLING I ÄLVDALEN. Sida HERRAR 0-6 ÅR DAMER 0-6 ÅR 1 HERRAR 0-6 ÅR 400 M 201 18:00:00. 202 18:00:00. 203 18:00:00. 204 18:00:00. 205 18:00:00. 206 18:00:00 JACOB LARSSON 207 18:00:00 TORE JOHANSSON 208 18:00:00 ALEXANDER ANDERSSON 209 18:00:00 LINUS SJÖDÉN

Läs mer

Björntorp(et) Björntorpet, Skogs Ekebytomten Nr 9, Skogs Ekeby Trädgårdsstad 1:10.

Björntorp(et) Björntorpet, Skogs Ekebytomten Nr 9, Skogs Ekeby Trädgårdsstad 1:10. Björntorp(et) Björntorpet, Skogs Ekebytomten Nr 9, Skogs Ekeby Trädgårdsstad 1:10. Björntorpet på 1930-talet, bilden tillhör Ingvar Hedberg. Tomtbolaget Hem på landet köper 1908 Skogs-Ekeby och två av

Läs mer

Gården nr Källa AI:10a Sid 54

Gården nr Källa AI:10a Sid 54 Gården nr 45 1782-1791 Källa AI:6a Sid 48 Mäst. Joh. Gustaf Lom f 1752 Jonas Forsberg f 1730. Död Hustr Cherstin Andersdr f 1736 Son. Jonas f 1773 Änk. Christina Hagman f 1703. Död Änk. Maja Lindström

Läs mer

ANDERS GÖRAN JOHANNESSON

ANDERS GÖRAN JOHANNESSON En Släktforskningrapport För ANDERS GÖRAN JOHANNESSON Skapad den 28 februari 2010 "The Complete Genealogy Reporter" 2006-2009 Nigel Bufton Software under license to MyHeritage Family Tree Builder INNEHÅLL

Läs mer

Resultatlista SM i Varpa 2014 Visby

Resultatlista SM i Varpa 2014 Visby Resultatlista SM i Varpa 2014 Lördag 5 Juli 2014 Pojkar Lagkula 2-manna Hablingbo IK 1 Rasmus Hermansson & Noel Käldare Hablingbo IK 2 Henning Niklasson & Oliver Wizen Hablingbo IK 3 Noah Nilsson & Caspian

Läs mer

Proband. I:1 f. I:2 m. II:3 mf. Generation I

Proband. I:1 f. I:2 m. II:3 mf. Generation I Proband Margit Irene Nordfjell Bygdén. Född 1917-05-11 i Jonstorp, Lycksele (AC) (Lycksele AII:1c 1900-20 s.476 b.1/6). (Far I:1, s ) Generation I I:1 f Axel Ludvig Bygdén. Född 1885-05-04 i Kyrkbyn, Lycksele

Läs mer

Regenter under personers livstid

Regenter under personers livstid Regenter under personers livstid Tillträdde Rosengren Carl Magnus Östergötlands län, S:t Kars 1795-02-0 Död: --- Gustaf IV Adolf Holstein Gottorpska ätten 1792-03-29 1809-03-13 Olsdotter Anna Malmöhus

Läs mer

Per-Olof Carlsson Album Sid 1 av 54

Per-Olof Carlsson Album Sid 1 av 54 Per-Olof Carlsson Album Sid 1 av 54 Syskonen Carlsson 8 7 6 5 4 3 2 1 1. Alsie Carlsson Fogeryd 2. Per-Olof Carlsson Fogeryd 3. Maj Carlsson Fogeryd 4. Rune Carlsson Fogeryd 5. Vivvi Carlsson Fogeryd 6.

Läs mer

Sammanställt av: Gunnar Ekman, Sida 1

Sammanställt av: Gunnar Ekman, Sida 1 2013-02-18 Sammanställt av: Gunnar Ekman, nga.ekman@telia.com Sida 1 Proband Karl Johan Linus Henriksson. Född 1899-11-24 i Ljusne (X). Inflyttad till Hälsingland. Död 1958-11-26 i Malung utom Tyngsjö

Läs mer

100002.272.19600, [Stockholm] _SCB Stockholms Stad, C.SCB, Födde, 1939-1939, 0-0, Bild 196 av 421

100002.272.19600, [Stockholm] _SCB Stockholms Stad, C.SCB, Födde, 1939-1939, 0-0, Bild 196 av 421 Källor 100002.272.19600, [Stockholm] _SCB Stockholms Stad, C.SCB, Födde, 1939-1939, 0-0, Bild 196 av 421 Berit Margareta Lilja. Född 1939-09-10 Stockholm stad, Katarina. Begravd 1966-05-21 Norrköpings

Läs mer

Anfäder Gustaf Henrik Petersson

Anfäder Gustaf Henrik Petersson Anfäder Gustaf Henrik Petersson Gustaf Henrik Petersson Snickare Född 1886-05-22 Öjaby Postgård Fridhem, Öjaby (G) 1) Bosatt 1890 Öjaby Postgård Fridhem, Öjaby (G) 2) Bosatt 1900 Öjaby Postgård Fridhem,

Läs mer

Anfäder Hildur Maria Jonsson

Anfäder Hildur Maria Jonsson Anfäder Hildur Maria Jonsson Hildur Maria Jonsson. 1. Född 1895-03-04 Nordmaling (AC) 1). Död 1967-10-26 Vadstena (E). Far: I:1 Lars Daniel Jonsson. Mor: I:2 Augusta Eriksdotter. Äktenskap med Oskar Herman

Läs mer

66 SKRÅMSTA Håbo-Tibble - Upplands Regemente till fot - Sigtuna Kompani nr 8 - Nr 816

66 SKRÅMSTA Håbo-Tibble - Upplands Regemente till fot - Sigtuna Kompani nr 8 - Nr 816 66 SKRÅMSTA Håbo-Tibble - Upplands Regemente till fot - Sigtuna Kompani nr 8 - Nr 816 1700 talet låg torpet vid West-Tibble 1833 Löfhagen sista var i Kevan det finns kvar 2012 Gun Björkman Ur Håtuna Husförhörslängder

Läs mer

Henrik Mangs Vasanejdens Släktforskare r.f.

Henrik Mangs Vasanejdens Släktforskare r.f. 1 Tabell 1 Mangs, Måns Andersson. Född 1520. Död 1573 i Ö:Yttermark Bonde å Mangs hemman i Ö:Yttermark 1546-1571. Mangs hemman kan spåras till 1546. Ur storhemmanet utbröts Kamb hemman redan 1565. Mangs

Läs mer

Umeträffen, medel fr 2011-06-10 21:25 Startlista skapad av OE2003 Stephan Krämer 2008

Umeträffen, medel fr 2011-06-10 21:25 Startlista skapad av OE2003 Stephan Krämer 2008 1 av 5 2011-06-10 21:35 Umeträffen, medel fr 2011-06-10 21:25 Startlista skapad av OE2003 Stephan Krämer 2008 Bricka Namn Klubb Start H75 (6) 262949 Sven-Erik Lundgren Umeå OK 12:20:00 262236 Ivan Norsten

Läs mer

Söderman, Maria Margareta Eriksdotter. Född 11/ i Pörtom.Se tabell / Tabell 1

Söderman, Maria Margareta Eriksdotter. Född 11/ i Pörtom.Se tabell / Tabell 1 1 18/3 2011 Tabell 1 Smått (Qvevlander), Anders Andersson. Landbonde på Kaas. Torpare på Smått i Pörtom. Född 20/11 1778 i Kvevlax. Död 25/3 1854 i Pörtom. Landbonde på Kaas och senare torpare på Smått

Läs mer

Johan Frans Lundell 1840-10-05 1924-12-08

Johan Frans Lundell 1840-10-05 1924-12-08 Johan Frans Lundell 1840-10-05 1924-12-08 Svea Linnéa Kraft 1909 1953 Johanna Charlotta Lundell 1876 1931 Johanna Nylin 1839-1920 Johan Frans Lundell 1840-1924 Anna Stina Hollsten 1807 1843 Anders Jansson

Läs mer

Gravar utan gravrättsinnehavare.

Gravar utan gravrättsinnehavare. Gravar utan gravrättsinnehavare. Gravrätt. 1 1 26b Gravsatta Jönsson, Gunvor Anna S 1 1 36-37 Bergström, Gustav Bergström, Edit 1 10 12-12a Andersson, GERDA Olivia Andersson, KARL Johan 1 10 32-32a Jansson

Läs mer

NORRFJÄRDENS IF SKIDOR

NORRFJÄRDENS IF SKIDOR NORRFJÄRDENS IF SKIDOR NORRSKENSSPELEN 2011-02-12 RESULTAT: D9 1 1 Elsa Holmbom Sävast Ski Team IF 2 5 Sanna Wallon Norrfjärdens IF 3 4 Sanna Nordholme Norrfjärdens IF 4 3 Cornelia Nilsson Hemmingsmarks

Läs mer

2013-02-18 Sammanställt av: Gunnar Ekman, nga.ekman@telia.com Sida 1. Generation I

2013-02-18 Sammanställt av: Gunnar Ekman, nga.ekman@telia.com Sida 1. Generation I 2013-02-18 Sammanställt av: Gunnar Ekman, nga.ekman@telia.com Sida 1 Proband Signe Sellgren. Född 1894-01-20 i Resele (Y). Död 1959-12-01 i Resele (Y). (Far I:1, Mor I:2) Generation I I:1 f Petrus (Per)

Läs mer

Olof Larsson Myckelä, f. 1701, d och Aili Pehrsdotter f. 1691, d Magdalena Olofsdotter Myckeläs föräldrar

Olof Larsson Myckelä, f. 1701, d och Aili Pehrsdotter f. 1691, d Magdalena Olofsdotter Myckeläs föräldrar Olof Larsson Myckelä, f. 1701, d. 1755 och Aili Pehrsdotter f. 1691, d. 1769 Magdalena Olofsdotter Myckeläs föräldrar Olof Larsson Myckelä f. 1701, d. 10/12 1755 Aili Pehrsdotter, f. 1691, d. 1769 Vigsel

Läs mer

Klassresultatlista DM lång Sida

Klassresultatlista DM lång Sida Klassresultatlista DM lång Sida 1 D10 2380 meter 5 anmälda 1 Emilia Eriksson Robertsfors IK 16:59 0:00 2 Magdalena Nilsson Högåkers OK 17:56 0:57 3 Ida Georgsson Vännäs OK 22:11 5:12 4 Kristina Fridman

Läs mer

Bilaga C. BILAGA C - Markavvattning Leveäniemi dagbrott - Fastighetsförteckning Ledningsdragning

Bilaga C. BILAGA C - Markavvattning Leveäniemi dagbrott - Fastighetsförteckning Ledningsdragning FASTIGHETSBETECKNING ÄGARE SVAPPAVAARA 5:3 Statens Fastighetsverk SVAPPAVAARA 9:13 Luossavaara-Kiirunavaara AB SVAPPAVAARA 14:3 Statens Fastighetsverk SVAPPAVAARA 27:1 Statens Fastighetsverk SVAPPAVAARA

Läs mer

SLÄKTEN KOBERG FRÅN TORNEÅ STAD

SLÄKTEN KOBERG FRÅN TORNEÅ STAD SLÄKTEN KOBERG FRÅN TORNEÅ STAD Tabell 1 I. Hans Koberg. Skomakare och borgare i Torneå stad 1636-74. Gift med Sara 1. Johan tabell 2 Tabell 2 II. Johan Koberg (från tabell 1). Borgare i Torneå stad 1678-85.

Läs mer

Gift 2:o 1794-07-07 med Mary Smith (300:2201). Född 1774. Död 1834-08-21 i Göteborgs Kristine (O). Barn:

Gift 2:o 1794-07-07 med Mary Smith (300:2201). Född 1774. Död 1834-08-21 i Göteborgs Kristine (O). Barn: 2010-04-18 Sida 1 Tabell 1 John Lyon (300:2198). Född 1757. Död 1812-06-28 i Göteborgs Kristine (O). Gift 1:o med Magdalen Myln (300:2199). Död 1791. Gift 2:o 1794-07-07 med Mary Smith (300:2201). Född

Läs mer

En del av GUNNAR FRISÈNS ANOR

En del av GUNNAR FRISÈNS ANOR 1 Ola Lönnqvist En del av GUNNAR FRISÈNS ANOR Information erhållen 21/8 2011 av Gunnar Frisén: Bror Frisén, far till Gunnar Frisén, född 6 feb 1914. Axel Frisén, släkting i Skövde. Forskning den 21-22/8

Läs mer

DM Fri stil OFFICIELLA RESULTAT

DM Fri stil OFFICIELLA RESULTAT 2011-01-15 DM Fri stil D -8 Intervallstart klassisk stil 1 12 FOGELSTRÖM Emma - H -8 Intervallstart klassisk stil 1 13 SKÖLD Loke - 2 14 ÖSTERMAN Isak - 3 15 BORELL Lucas IK Rex - D 9-10 Intervallstart

Läs mer

Ättligar efter Teodor Karlsson. Tabell 1

Ättligar efter Teodor Karlsson. Tabell 1 Ättligar efter Teodor Karlsson Tabell 1 Karl Theodor Karlsson. Född 1877-11-09 i Söderhamn, Sverige. Död 1942-03-10 i Korsnäs. Tidigare även Åbb efter hemmanets namn. Gift 1903-11-14 i USA med Lovisa Eriksdotter

Läs mer

Fortsättning sid 271. Gården nr Källa AI:24a Sid 271

Fortsättning sid 271. Gården nr Källa AI:24a Sid 271 Gården nr 106 1886-1890 Källa AI:24a Sid 217 Kling, Fred. Henning, Fabriksidkare f 1861 6/9 Blomberg, Hilda Catharina, Hustru f 1858 17/1 Johan Arthur, Tvilling Son f 1884 19/5 Carl Thure, Tvilling Son

Läs mer

Wiktor Hoffmar f Gävle (X)

Wiktor Hoffmar f Gävle (X) 1:1 Utskrivet med Holger8 2016-02-04 Karl Mikael f. 1964-04-12 (Familj 14) = Barn utan känd moder Karl Tomas Hoffmar f. 1965-05-02 (Familj 15) = Barn utan känd moder Ingrid Margareta f. 1968-07-21 (Familj

Läs mer

Hedjakten

Hedjakten Hedjakten 2011-10-16 DH-12 1 Måns Persson Carolin Gradin 2 Irmalinn Nilsson Maja Tenghagen 3 Brian Ahlm Fabian Andersson 36.52 44.00 57.25 DH-14 1 Erik Barr Zeilon Adam Segerslätt 2 Ebba Söderlund Sofie

Läs mer

Debiteringslängd för Södergårds Samfällighetsförening 2015

Debiteringslängd för Södergårds Samfällighetsförening 2015 Debiteringslängd för 2015 Totalt utdebiteras 838 656,00 kr vilket fördelar sig på medlemmarna enligt nedan. Utdebiterat belopp erläggs genom insättning på föreningens plusgirokonto: 681213-5 Påminnelseavgift

Läs mer

18/ Sida 1. Generation I. Generation II

18/ Sida 1. Generation I. Generation II 18/11 2012 Sida 1 0:1 Renström, Olga Cecilia (307:345). Sömmerska. Född 22/10 1908 i Knappa, Ölserud (S). Död 11/12 1953 i Knappa, Ölserud (S). (Far 1:2, Mor 1:3) Generation I 1:2 Far Renström, Olof Peter

Läs mer

PIF:s Vinterfestival Luleå 2015 Skidskytte

PIF:s Vinterfestival Luleå 2015 Skidskytte PIF:s Vinterfestival Luleå 2015 Skidskytte Sträcka Namn Klubb Tid Placering Lag 17 35:50 1 1 Mikael Jiremyr Falköping PIF 2 Mikael Jiremyr Falköping PIF 3 Ing-Marie Öst-Påhlsson Göteborg PIF 4 Christian

Läs mer

Elisabet Gyllenadler

Elisabet Gyllenadler Elisabet Gyllenadler g m Olof Swebilius Hypotetiska anor från Gustav Vasa Tabell 1 Gustav I Eriksson Vasa (10:437). Sveriges Konung. Född 12 maj 1496 i Rydboholm, Östra Ryd (AB). Död 29 sep 1560 i Tre

Läs mer

Hemträsket Runt 2016 OFFICIELLA RESULTAT

Hemträsket Runt 2016 OFFICIELLA RESULTAT 2016-07-09 Hemträsket Runt 2016 Löpning/gång herr Löpning 8 km 1 196 AXELSSON Erik 31:14 0 2 291 MAGNUSSON Robin 31:58 44 3 254 HOLMSTRÖM Jens 34:50 3:36 4 181 BRÄNNSTRÖM Jonatan 35:31 4:17 5 126 BERGLUND

Läs mer

Final Gevär Liggande Klass 15 Final Gevär Liggande Klass 17

Final Gevär Liggande Klass 15 Final Gevär Liggande Klass 17 RESULTAT Final Gevär Liggande Klass 15 1 Victor Isaksson Los/LOS (GÄ) 196 50 50 296 2 Oscar Klemmedsson Slättäng/Kristianstad (SK) 198 49 47 294 3 Rasmus Barrsten Los/LOS (GÄ) 194 49 50 293 4 Anna Eklöf

Läs mer

Husumskidan PRELIMINÄR STARTLISTA

Husumskidan PRELIMINÄR STARTLISTA tid H 0-6 Intervallstart klassisk stil 400 m 1 11:00:00 2 11:00:30 3 11:01:00 4 11:01:30 5 11:02:00 6 11:02:30 7 11:03:00 8 11:03:30 9 WALLENIUS Nils 11:03:30 10 NYBERG Vilhelm Banafjäls 11:04:00 11 NILSSON

Läs mer

Kommunserien i Löpning 2016

Kommunserien i Löpning 2016 Kommunserien i Löpning 2016 Storuman 16/6 Arrangör: Storumans IK D/H 0-8 år 600m Elias Stenvall Holmlund Melwin Kerro Josef Burman Elliot Frohm Alina Jonsson Isis Jonsson Olivia Kerro Alve Jonsson Jakob

Läs mer

Historien om Askvik, 1 mtl fortsättningen Copyright 2008 Gålö Gärsar Hembygdsförening

Historien om Askvik, 1 mtl fortsättningen Copyright 2008 Gålö Gärsar Hembygdsförening Historien om Askvik, 1 mtl fortsättningen Copyright 2008 Gålö Gärsar Hembygdsförening Askvik västra, ½ mtl Den tidigaste absolut säkra noteringen från Askvik västra finner jag i födelse/dop-boken 1736.

Läs mer

Titta själv och tyck till! Ewa

Titta själv och tyck till! Ewa För jämförelsens skull har jag gjort två olika layoutförslag. Här kommer det andra. Det är en bok i liggande A4. (Det andra förslaget, som du kanske redan har sett, är i stående A5). Den här layouten gör

Läs mer