BÄRS -SLÄKTEN Del 1 LEVÄLÄ- S LÄKTEN Del 3.1

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BÄRS -SLÄKTEN Del 1 LEVÄLÄ- S LÄKTEN Del 3.1"

Transkript

1 BÄRS -SLÄKTEN Del 1 LEVÄLÄ- S LÄKTEN Del 3.1 Sammanställd av Pär-Erik Levlin Vasa. Levälä-Släktförenings förlag.

2 Förord Denna utredning, där föreliggande bok endast utgör en första del, skulle egentligen endast ha omfattat ättlingarna till Margareta Davidsdotter Levälä gift med Johan Andersson Storbärs. Då Johans bror Anders Andersson Storbärs var gift med Margaretas systerdotter Maria Mattsdotter Löv (Tab. G 1) tyckte jag dock att det passade bäst att även ta hennes ättlingar i detta sammanhang och likaså ättlingarna till Johans brorson Anders Gustavsson Storbärs gift med Maria Eriksdotter Levälä (Tab. B 1). Då dessa till Levälä-släkten hörande Bärs-ättlingar äro redovisade tror jag mig ha största delen av Bärs-släkten klar. Om tiden och krafterna stå mig bi hoppas jag att jag kan redovisa resten i en tredje bok. För att kunna genomföra detta program börjar jag Bärs-släktens tabeller från Susanna Gustavsdotter Storbärs gift med Anders Gabrielsson Annala och planerar att redovisa alla deras ättlingar. Margareta Davidsdotter Levälä kommer då in i Tab. K 2. Margareta Davidsdotter är i generation VIII och jag ger denna generationssiffra även åt Johan Andersson, trots att jag av hans förfäder endast känner tre generationer. I första delen av Levälä-släkten kan man ju dock följa några av Margareta Davidsdotters förfäder bakåt till generation 1. Jeppobygden har tydligen gett en god grund för släktens utveckling, då redan Margareta Davidsdotters ättlingar ger över 2000 tabeller. De har även i stor utsträckning stannat kvar i hembygden och först under de senaste generationerna i högre grad spritt sig till andra trakter. Emigrationen, främst till Amerika, var dock stor från Jeppo och har starkt berört släkten. C:a 1/3 av tabellerna i denna bok behandlar familjer i U.S.A. eller Kanada. Dock har ej alla emigranters ättlingar kunnat spåras. Av dem jag funnit har tyvärr ej alla besvärat mina brev eller gett ofullständiga uppgifter. Det är främst sökandet efter emigrantättlingar som gjort att utredningen tagit så lång tid. Då vi dock i så stor utsträckning rör oss i Jeppo eller Ytterjeppo, som för de flesta av oss är välkända trakter, har jag för dem som är födda där, endast angett hemmansnamnet där de var skrivna, som födelseort. Ett annat problem vi har i Jeppo är den lucka på 16 år som finns i kyrkböckerna från 1870 till Det gör att personer som dött eller flyttat bort under denna tid ofta är försvunna för oss. Luckan kan delvis överbryggas genom att i förteckningarna över inflyttade till andra församlingar under denna tid söka sådana från Jeppo. Jag har ju dock av lättförståeliga skäl inte kunnat besöka alla församlingar i Finland. Genom att i bouppteckningar se vilka som äro antecknade som efterlevande, kan man sluta sig till vilka som med viss sannolikhet dött, men det blir all tid en restpost som man ej vet något om. Barn födda och döda under denna tid blir även helt bortlämnade. Även om utredningen börjar i slutet av 1600-talet, består släkten till större delen av nu levande personer. Uppgifterna om dem har jag till stor del erhållit genom direktkontakt med vederbörande. Jag vill därför rikta ett varmt tack till alla dem som så bredvilligt hjälpt mig i mitt arbete. Sollentuna i juni 1989 Pär-Erik Levlin

3 Introduction for my American readers This book is only a first part of a genealogical study of the Bärs-Family from Jeppo in Finland. It is also a part of my study of the Levälä-Family as it cowers the descendants of Margareta Davidsdotter Levälä from Tab. A 1, Maria Mattsdotter Love from Tab. G 1 and Maria Eriksdotter Levälä from Tab. B 1. This genealogical study start with Susanna Gustavsdotter Storbärs and I give her family the number K 1 and she the generation number VII, which is the Latin number before her name. In my book Levälä Släkten, Part 1 Lars Jakobsson Toppar have the generationnumber 1. He lived in the sixteenth century. The description of a family starts with the name of husband or wife, depending on who is born in the family. After the name I give dates and place for birth and death followed by the parents names and family number. If a person is born in Jeppo or Ytterjeppo I give as birthplace only the farm place- or homestead name. Then follows date and place for marriage, husbands or wives names, dates for birth and death and parents names. After this it is a short description of their history, mostly only their occupation and where they was or are living. The last part is the list of their children beginning with their gene ration number and where they are born. The married children have a number that leads to their families. Following the family number of the grandpa rents you can easy go back in time and following that of the children you can go ahead. If you are looking for a family, you can read through the whole book, but it is easier to look in the register of family names. After each name you will find the numbers of the families where you can find this name on husband or wife. As you start studying the book, start from your own or your parent s family, go back to grandparents and great-grandparents. Look up your great-grandparents brothers and sisters, look up your cousins and second cousins and so on. Perhaps you find relatives you wish to get in touch with. If so you can write to me for address. Mostly I can help you. To find relatives in U.S.A. have not always been easy. Some have been in touch with relatives in Fin land and I have get their address there. They have then known other relatives. But I have also been studying church books from Lutheran parishes in U.S.A., which are on microfilms in the Emigrant Institute in Växjö, Sweden. There 1 have found many families from the first part of this century and the names of their children. Then my assistants in U.S.A. have looked them up in telephone directories and town directories. Others have been found trough information from certificates of death and obituaries. Without assistance 1 had not been able to find so many of you so from all my heart 1 wish to thank all of you who have been assisting me and all who have send me information. Thank You! Wishing you success in reading the book I wish to give you some words and phrases to help you. Swedish English Född, f. Born Död, d. Dead Vigd, gift Married Bildat familj med,sammanboende Living together without official marriage Barn Child Hustru, maka Wife Man, make Husband Svärson, måg Son-in-lowe Änka Widow Inhyses, inhysing Had no place of his own. Hemman, gård Farm Mantal Tells a little how big the farm is. Har tagit över Has taken over Dräng Farmhand Piga Maid Arbetare Worker Gruvarbetare Miner Skogsarbetare, skogshuggare Logger Timmerman, snickare Carpenter Sjöman Saylor Skomakare Shoemaker Skräddare Taylor Lärare Teacher Direktör Manager Bonde, jordbrukare Farmer Torpare Crofter (Had a little land from a farm, often his homestead, for which he had to do some days work every year.) Backstugusittare One who had only a cot tage.

4 Pär-Erik Levlin Edsbäcksv Sollentuna, Sweden

5 Bärs hemmans förhistoria Bärs hemman ligger på östra sidan av Nykarleby älv c:a 12 km. söder om Nykarleby centrum. När vi i de första bevarade skattelängderna från mitten av 1500-talet lär känna hemmanet och dess ägare finns det endast fyra hemman i Epo by högre upp längs älvens östra sida. Det sista var Storsilvast i höjd med nuvarande Jeppo station. Bebyggelsen var således mycket gles. De närmaste grannarna var Nybyggar i söder och Lussi i norr. Gårdarna låg då alldeles på älvstranden. Den första husbonden vi med stor säkerhet kan placera på hemmanet hette Jöns Grelsson, huvudperson I skattelängderna vid denna tid nämns endast huvudpersonen vid namn och inte heller hemmanets namn anges. Jöns betalade 1552 näbbskatt för 9 personer. Då detta var storfamiljens arbetsföra medlemmar mellan 15 till 60 år gamla, kan det totala antalet ha varit över 20. Följande husbonde var Jöns Andersson Hemmanet hade nu 22 spannland åker motsvarande c:a 2,75 ha och betalade skatt för 8-9 personer. Näs ta husbonde heter Henrik Jönsson och är med stor sannolikhet son till föregående. Om det verkligen är samma person hela denna långa tid av 48 år går ej att avgöra. Det kan ju ha kommit in en måg med samma namn. Nästa husbondeperiod med Per Henriksson är även otroligt lång. Han hade i roteringslängden 1627 en ålder av 45 år och skulle 1671 ha varit 89 år. Samtidigt går det utför med Bärs hemmanet. Det hade ju delats i Stor- och Lillbärs redan omkring 1600 och 1630-talet fanns där som arbetsföra skattebetalare endast husbonden med hustru. År 1645 finns endast husbonden kvar och 1653 betecknas hemmanet som öde. Dock betalas även senare år mindre mängder tiondespannmål i skatt i Per Henrikssons namn. År 1673 står en Hans Larsson för hemmanet, som dock ännu betecknas som öde. Vi har inte funnit någon tingsnotis som omtalar att hemmanet sålts eller upptagits av öde. Uppenbart är dock att nytt folk kommit till Bärs och de tar även över Lillbärs så att de två hemmanen ånyo för en tid bildar en enhet. År 1675 nämns på hemmanet bröderna Johan Hansson med hustru Lisa Mårtensdotter och Jakob Hansson med hustru Brita Simonsdotter. Följande år tillkommer Cnut Hansson som 1678 har hustru Lisa Persdotter. Ar 1683 nämnes för första gången namnet Bärs genom att husbonden kallas Jakob Hansson Bers, samtidigt tillkommer Erik Hansson men Johan Hansson är nu borta. Det är möjligt att det är dessa bröder och deras far Hans Larsson som för in namnet på hemmanet, men vari från skulle det i så fall komma? I mantalslängden år 1686 är Bärs hemman igen uppdelat så att Cnut och Erik Hansson samsas på 3/4 mantal av hemmanet eller Storbärs medan Jakob Hansson har 1/3 mantal Lillbärs. Erik har nu hustrun Margareta. Dessa fyra Cnut och Erik med hustrur finns på Storbärs ännu vid mantalsskrivning 1696, men detta år flyttar Erik med hustru över till Lillbärs. Där hade Jakob Hanssons son 1696 tagit över hemmanet, men han dog samma vinter, gift men barnlös så att Jakob blivit ensam. Där står sedan Erik Hansson i mantalslängden 1687 och Cnut Hansson med hustru är ensamma på Storbärs. Följande år är i mantalslängden antecknat Cnut Bers öde. Aren drabbas landet av mycket svåra missväxtår följda av svält och sjukdomar. Det var en katastrof som ledde till att c:a en fjärdedel av befolkningen dog och många hemman blev öde däribland Storbärs. Brodern Erik på Lillbärs överlevde och man kan undra varför inte han tog över det större hemmanet, men det var väl bristen på ar betskraft och de högre skatterna som avhöll honom. Han hade dottern Margareta Eriksdotter som återvände till Lillbärs efter Stora ofreden och förde släkten vidare. Bärs-släkten Storbärs behövde inte stå länge öde. Redan vid Nykarleby ting uppvisar Hindrich Olofsson från Naarasluoma besiktningsinstrument över Cnut Bers förfallna hemman, som Hindrich tänker uppta. Åkern med undantag av 12 kappland har 3 år legat i linda, åkerdikena något förfallna, gärdesgårdarna alldeles förfallna och humlegården gräsgången. Husen var delvis förmultnade och taklösa. Nämnden ansåg att två års skattefrihet var erforderlig. Redan följande år är Henrik Bärs med hustru införda i mantalslängden. Från senare källor vet vi att hon heter Sofia Gustavsdotter. Varifrån kommer då denna familj till Bärs. Vid granskning av mantalslängderna för Naarasluoma finner vi 1692 efter Pöyhönen införda krögaren Henrik Olsson och hustru Sofia. Föregående år fanns där krögaren Erik Eskilsson och hustru Sofia. Där finns Henrik Olofsson och hustru Sofia ännu 1696 men ej mer Då heter krögaren Erik Markusson. Jag har ej försökt söka Henrik och Sofia före Det vore ju rätt så arbetsdrygt, särskilt när man ej alls vet var man skall söka. I Naarasluoma var de i varje fall ej. Några barn finns ej antecknade i krögarfamiljen i Naarasluoma. De vi vet borde ha funnits är tydligen i tjänst hos andra. På Bärs införs 1703 mågen Per och hustru och 1705 dottern Walborg. År 1707 är Henriks hustru bortlämnad och 1709 Henrik själv. Då står Per Persson Bärs som huvudman och även sonen Gustav är införd. Gustav Henriksson är huvudman 1711 och Per Persson är bortlämnad. Med Gustav finns systrarna Sofia och Walborg. År 1713 är Walborg borta från Bärs. I mantalslängden 1723 efter fredsslutet finns Per Persson och hustru Sofia införda på Lillbärs, som de tydligen tänkte överta. Dessa planer stäcktes av att Margareta Eriksdotter med familj återvände från flykten i Sverige. Vid tinget kallar Gustav Henriksson Bärs Per Persson från Lillbärs för sin svåger. Per är säkert samma person som 1709 blev huvudperson på Storbärs och var säkert redan då gift med Sofia Henriksdotter. Var han var när Sofia var på Bärs vet vi ej, inte heller vart de tog vägen från Lillbärs.

6 Med ledning av ovanstående uppgifter och vad vi kan inhämta ur kyrkböckerna efter 1727 kan vi göra följande sammanställningar av Henrik Olofssons och Gustav Henrikssons familjer. V Henrik Olofsson Bärs, f. omkring 1649 (60 år 1709), d. på Bärs Gift med Sofia Gustavsdotter, f. omkring 1647 (60 år 1707), d. på Bärs omkring Henrik var krögare i Naarasluoma (nu Ylihärmä kyrkby) och bonde på Bärs från 1698: VI Barn: Maria, f. c:a 1680, d år gammal. Gift med Henrik Mattsson Strömming i Monäs, d. i aug Sofia, f. c:a Gift med Per Persson. Flyttade bort från Ytterjeppo Henrik, f. c:a Se nedan. Walborg, f. c:a 1690, Gift 1712 med Matts Bertilsson Storhögväg. De flyttade till Näs hemman i Monäs c:a VI Gustav Henriksson Bärs, f. c:a 1689, d. på Bärs år gammal. Vigd 1:o före 1715 med Karin Gustavsdotter, f. c:a 1693, d. på Bärs år gammal. Vigd 2:o med soldatänkan Anna Mickelsdotter, f. på Slangar 1723, d. efter Gustav blev husbonde på Storbärs Där stannade man kvar på hemmanet under Stora ofreden. Gustav hade dock tillsammans med sin svåger Matts Bertilsson genast efter nyår 1715 stulit en häst ur ett stall för en rysk major. Man fick dock reda på vilka tjuvarna var, men Gustav och Matts hann fly och fick hålla sig undan i Savoland tills framemot fredsslutet. Gustavs far Henrik blev misshandlad med överlevde. VII Barn födda på Bärs: Johan, försvinner ur kommunionboken Antagligen död. Susanna, f Tab. K 1. Tab. K 1. VII Susanna Gustavsdotter Stor bärs, f. på Storbärs 1721, d. där , dotter till Gustav Henriksson Storbärs och hustru Karin Gustavsdotter. Vigd i Nykarleby l.f med Anders Gabrielsson Annala, f. i Lappo 1718, d. på Storbärs , son till Gabriel Andersson Annala och hustru Brita Jöransdotter. Anders kom som måg till Bärs och övertog svärfaderns hemman omkring VIII Barn födda på Bärs: Gustav, f Tab. K Catharina, f , d. begr Maria, f Tab. Elisabet, f , d Johan, f Tab. K 2. Anders, f Tab. Susanna, f Tab. Gabriel, f , d Jakob, f , d Anna, f Tab. Tab. K 2. VIII Johan Andersson Storbärs, f. på Storbärs , d. där , son till Anders Gabrielsson Storbärs och hustru Susanna Gustavsdotter Storbärs (Tab. K 1). Vigd i Nykarleby l.f med Margareta Davidsdotter Levälä, f. på Levälä , d. på Storbärs , dotter till David Eriksson Levälä och hustru Maria Hansdotter (Tab. A 1 i Levälä-släkten, del 1). Johan var bonde på hälften av faderns hemman, som delades Brodern Gustav hade andra halvan. De hade 7/24 mantal var av Storbärs. Av barnen gick åtminstone sonen Johannes i finsk skriftskola. Man kan då anta att alla gjorde det och att finska var hemspråket. IX Barn födda på Bärs: David, f Tab. K 3. Mathias, f Tab. K 528. Anders, f Tab. K 529. Maria, f , d Karin, f Tab. K 1635 Johannes, f Tab. K Gustav, f Tab. K Jakob, f , d Henrik, f , d Isak, f , Tab. K Erik, f , d

7 Jakob, f Tab. K Susanna, f Tab. K Anna, f Tab. K Maria, f , d Tab. K 3. IX David Johansson Storbärs, f. på Storbärs , d. där , son till Johan Andersson Storbärs och hustru Margareta Davidsdotter Levälä (Tab. K 2). Vigd i Nykarleby l.f med Catharina Jakobsdotter Knock, f. på Knock , d. på Bärs , dotter till bonden Jakob Thomasson Knock och hustru Valborg Gustavsdotter. David var bonde på halva faderns hemman, som omkring 1812 delades i två delar om 7/48 mtl. Brodern Anders fick andra halvan. David köpte 1822 även 7/48 mtl av Lussi hemman, som han brukade jämsides med hemmanet på Bärs. X Barn födda på Bärs: Margareta, f , d Johan, f Tab. K 4. Jakob, f , d Susanna, f Tab. K 64. Anders, f , d Gustav, f , d David, f Tab. K 164. Gustav, f , d Maria, f Tab. K 437. Tab. K 4. X Johan Davidsson Bärs, f. på Bärs , d. där , son till David Johansson Storbärs och hustru Catharina Jakobsdotter Knock (Tab. K 3). Vigd i Alahärmä med Kajsa Eliedotter Gåsfors, f. i Alahärmä , d. på Bärs efter 1870, dotter till Elias Thomasson Gåsfors och hustru Greta Mattsdotter. Johan erhöll omkring 1840 faderns hemman på Bärs. Femton år senare köper han tillsammans med sin kusin Johan Andersson Bärs (Tab. K 530) de 7/48 mantal av Bärs som ägdes av Gabriel Gustavsson Bärs (Tab. K). Åter tio år senare omkring 1865 köper de Anders Gustavssons Bärs (Tab. K) 7/48 mtl och har nu varsin halva av Bärs hemman eller 7/24 mantal var. Makarna fick två barn som dog späda, men sedan blev det inte fler. De be slöt då att ta ett fosterbarn, som även skulle få ärva dem. Traditionen berättar att de en kväll gick till hans bror David (Tab. K 164) som bodde på Lussi och var gift med hennes syster Anna. Där samlade de ihop barnen och sade till dem att den av dem, som först satt utanför deras dörr följande morgon, skulle få bli deras barn och få deras hemman. När syskonen på kvällen gick och lade sig, smög sig den äldsta, Gustav, ut, gick till Bärs och satte sig på farbroderns farstubro för att säkert vara först följande morgon. XI Barn födda på Bärs, den tredje fosterson från Tab. K 164. Kajsa, f , d Sanna Greta, f , d Gustav Davidsson, f Tab. K 5. Tab. K 5. XI Gustav Davidsson Bärs, f. på Lussi , d. på Bärs , (bouppt ), son till David Davidsson Lussi och hustru Lisa Eliedotter Gåsfors (Tab. K 164), fosterson till Johan Davidsson Bärs och hustru Kajsa Eliedotter Gåsfors (Tab. K 4). Vigd i Nykarleby l.f med Anna Gustavsdotter Lillrundt, f. på Lillrundt , d. på Bärs , dotter till bonden Gustav Mattsson Lillrundt och hustru Anna Eriksdotter Nybyggar. (Lillrundt och Heikfolk är samma hemman.) Gustav blev bonde på 7/24 mtl Bärs, men betalade en mindre utlösen åt sina syskon. XII Barn födda på Bärs: Johannes, f , d Gustav, f Tab. K 6. Lisa, f Tab. K 46. Anna, f , d. före Ogift. Samuel, f , d Kajsa, f Tab. K 57. Tab. K 6. XII Gustav Gustavsson Bärs, f. på Bärs , d. där , son till bonden Gustav Davidsson Bärs och hustru Anna Gustavsdotter Lillrundt (Tab. K 5). Vigd i Nykarleby l.f med Katarina (Kajsa) Eliedotter Back, f. på Back i Ytterjeppo , d. på Bärs , dotter till Elias Johansson Back och hustru Maria

8 Karlsdotter Högväg. Gustav blev bonde på halva faderns hemman eller 7/48 mtl av Bärs. Systern Lisa med man fick andra halvan. XIII Barn födda på Bärs: Johan Elias, f Tab. K 7. Anna Johanna, f Tab. K 27. Anders Gustav, f , d i Hastings, Nebraska. Han emigrerade till U.S.A och blev målarmästare. Ogift. Leander, f , d i Butte, Mont. Han emigrerade till U.S.A och blev gruvarbetare. Ogift. Matts Emil, f , d Ogift. Viktor Rudolf, f , d Ogift. Bonde på hemgården. Villiam, f , d Joel, f , d Ogift. Bonde på hemgården. Hilma Maria, f Tab. K 39. Tab. K 7. XIII Johan (John) Elias Gustafson, f. på Bärs , d. i Hibbing, Min , son till Gustav Gustavsson Bärs och hustru Kajsa Eliedotter Back (Tab. K6). Vigd i Hibbing 1907 med Ida Sofia Klemets, f. i Kristinestad , d. i Hibbing , dotter till Roberg Klemets och hustru Greta Sofia Utter. John emigrerade till U.S.A. år 1900 och slog sig ned i Hibbing, där han blev gruvarbetare. Senare fick han arbeta med provtagning och analys av järnådrorna. XIV Barn födda i Hibbing: Edwin John, f Tab. K 8. Signe Sophia, f Tab. K 19. Theodore Rudolph, f Tab. K 22. Lloyd Everett, f , d. i maj Ogift. Tab. K 8. XIV John Edwin Gustafson, f. i Hibbing, Min , d. vid Lake Vermilion, Min , son till John Elias Gustafson och hustru Ida Sofia Klemets (Tab. K 7). Vigd i Hibbing med Gertrude Maxcine Elliott, f. i Bemidji, Min , dotter till Roy E. Elliott och hustru Ida McStevens. John var gruvarbetare och Gertrude kemist. Familjen bodde i Hibbing. XV Barn födda i Hibbing: John (Jack), f Tab. K 9. Roy Elliott, f Tab. K 13. Carol Ann, f Tab. K 14. Robert Dale, f Tab. K 17. Richard L. f Tab. K 18. Tab. K 9. XV John (Jack) Gustafson, f. i Hibbing, Min , son till John Edwin Gustafson och hustru Gertrude Maxcine Elliott (Tab. K 8). Vigd i Cherry, Min med Arlene Wuollet, f. i Chisholm, Min , dotter till Howard Wuollet och hustru Aina Maki. John är förare av tunga fordon och Arlene ordergivande tillsynsman. Familjen bor i Hibbing. XVI Barn födda i Hibbing: John, f , d i Ericsburg, Min. Diane, f Tab. K 10. Lawrence, f Tab. K 10b. David, f Tab. K 11. Debra, f Tab. K 12. Tab. K 10. XVI Diane Gustafson, f. i Hibbing , dotter till John Gustafson och hustru Arlene Wuollet (Tab. K 9). Vigd i Hibbing med Darold Riihiluoma, f. i Cloquet, Min , son till Fred Riihiluoma och hustru Selma Kepola. Darold är naturresurstekniker och familjen bor i Bear River, Min. XVII Barn födda i Hibbing: Eve, f Ty, f Kip, f Tab. K 10b.

9 XVI Lawrence Gustafson, f. i Hibbing , son till John Gustafson och hustru Arlene Wuollet (Tab. K 9). Vigd i maj 1984 med Dawn Mackey. XVII Barn: Blake Lee, f Tab. K 11. XVI David Gustafson, f. i Hibbing , son till John Gustafson och hustru Arlene Wuollet (Tab. K 9). Vigd i Hibbing med Tonette Lushine, f. i Chisholm, Min , dotter till Anthony Lushine och hustru Francis Mihelich. David är truckförare och familjen bor i Hibbing. XVII Barn födda i Hibbing: Michael Allen, f David Lee, f Tony Todd, f Tab. K 12. XVI Debra Gustafson, f. i Hibbing , dotter till John Gustafson och hustru Arlene Wuollet (Tab. K 9). Vigd i Hibbing 1979 med Robert Olson. Frånskilda. XVII Barn födda i Minneapolis: Sarah, f Tab. K 13. XV Roy Elliott Gustafson, f. i Hibbing , son till John Edwin Gustafson och hustru Gertrude Maxcine Elliott (Tab. K 8). Vigd 1956 med Joanne Thornton, f , dotter till Joseph R Thornton och hustru Grace Voust. Roy är försäljare och familjen bor i Wyoming, Min. XVI Barn födda, de två första i Hibbing, de två följande i Bemidji och övriga i Forrest Lake, Min. Linda Ann, f Laura Lee, f Roy Elliott, Jr, f Lisa Cheri, f Lanac Maxine, f Lina Marie, f Tab. K 14. XV Carol Ann Gustafson, f. i Hibbing , dotter till John Edwin Gustafson och hustru Getru de Maxcine Elliott (Tab. K 8). Vigd i Hibbing med Charles Edward Porter, f. i Buhl, Min , son till Cecil Edward Porter och hustru Dora Taylor. Charles är underhållsplanerare och Carol handlar med antikviteter. Familjen bor i Aurora, Min. XVI Barn födda i Aurora: Suzan Marie, f Tab. K 15. James Edwin, f Tab. K l6a. Dale Lawrence, f Tab. K l6b. Tab. K 15. XVI Suzan Marie Porter, f. i Aurora, Min , dotter till Charles Edward Porter och hustru Carol Ann Gustafson (Tab. K 14). Vigd i Superior, Wisc med Dennis Moraste. Frånskilda. Suzan är sjuksköterska. XVII Barn: Matthew John, f Kristina Marie, f Tab. K 16a. XVI James Edwin Porter, f. i Aurora , son till Charles Edward Porter och hustru Carol Ann Gustafson (Tab. K 14). Vigd i Biwabik, Min med Wendy McGuire, f James är skolbusschaufför och familjen bor i Palo, Min. XVII Barn födda i Palo: Cynthia, f Nathan, f Tab. K 16b

10 .XVI Dale Lawrence Porter, f. i Aurora , son till Charles Edward Porter och hustru Carol Ann Gustafson (Tab. K 14). Vigd med Kathy Welsh. Dale är stam- anställd i militären och stationerad i Alaska. XVII Barn födda i Alaska: Elizabeth, f Tab. K 17. XV Robert Dale Gustafson, f. i Hibbing , son till John Edwin Gustafson och hustru Gertrude Maxcine Elliott (Täb. K 8). Vigd i Hibbing med Andrea Josephine Paglarini, f. i Hibbing , dotter till Andrew Paglarini och hustru Stephania Gegorich. Robert är mekaniker och har tjänstgjort i 20 år vid U.S.A.:s flotta. XVI Barn: Darby Andrew, f Robert Dale, f Kimberly Ann, f Donald Lee, f Darrell Stephen, f Tab. K 18. XV Richard L Gustafson, f. i Hibbing , son till John Ed win Gustafson och hustru Gertrude Maxcine Elliott (Tab. K 8). Vigd i Oklahoma City, Okla med Kathleen Marie Pick, f. i St Cloud, Min , dotter till Wendelin B Pick och hustru Laura Marie Fettig. Richard är försäljare och makarna är barnlösa. Tab. K 19. XIV Signe Sophia Gustafson, f. i Hibbing , dotter till John Elias Gustafson och hustru Ida So fia Klemets (Tab. K 7). Vigd 1:o i Hibbing med Casmir Jerkovich, f Frånskilda. Vigd 2:o i Hibbing med Eino John Koskela, f. i Fitchburg, Mas , d. i Hibbing , son till Zachary Koskela och hustru Mary. Eino var borrare i gruvorna och familjen bodde i Hibbing, där Signe bor kvar. XV Barn födda i Hibbing: 1 Franklin John, f Tab. K Roger William, f Tab. K 21. Tab. K 20. XV Franklin John Jerkovich, f. i Hibbing , son till Casmir Jerkovich och hustru Signe Sophia Gustafson (Tab. K 19). Vigd i Denver, Colo med Sally Ann Rundquist, f. i Virginia, Min , dotter till Oscar F Rundquist och hustru Alma G Caine Franklin har en restaurang och familjen bor i Richfield, Min. XVI Barn födda, första i Duluth, andra i Minneapolis, Min. Timothy John, f Teriy Jane, f XVII Har barnet: Randy John Jerkovich, f i Minneapolis, Min. Tab. K 21. XV Roger William Koskela, f. i Hibbing , son till Eino Koskela och hustru Signe Sophia Gustafson (Tab. K 19). Vigd i Richfield, Min med Carol Jane Sherwood, f. i Minneapolis, Min , dotter till Ralph Byron Sherwood Jr och hustru Clara Annette Thompson. Roger är lärare och Jane sekreterare. Familjen bor i Shakopee, Min. XVI Barn födda i Edina, Min. Aaron William, f Amy Anette, f Tab. K 22. XIV Theodore Rudolph Gustafson, f. i Hibbing , son till John Elias Gustafson och hustru Ida Sofia Klemets (Tab. K 7). Vigd i Hibbing med Lilly Emily Turkula, f. i Hibbing , dotter till John Gregory Turkula och hustru Helen Caroline Anttila. Theodore har varit brädgårdsförman. Han är nu pensionerad och makarna bor i Hibbing. XV Barn födda, första i Chisholm, Min, övriga i Hibbing: Theodore Lee, f Tab. K 23. Robert Karl, f , d. i maj Thomas Lyle, f Tab. K 24.

11 Beverly Jean, f Tab. K 25. Molly Jane, f Tab. K 26. Tab. K 23. XV Theodore Lee Gustafson, f. i Chisholm , son till Theodore Rudolph Gustafson och hustru Lilly Emily Turkula (Tab. K 22). Vigd i Fargo, N. Dakota med Susan Maie Schroeder, f. i Fergus Falls, Min , dotter till Arnold Jacob Schroeder och hustru Virginia Maie Bergeson. Theodore är maskiningenjör och familjen bor i Maple Grove, Min. XVI Barn födda, första i Fergo, andra i Coon Rapids, Min. Angela Maie, f Michael Lee, f Tab. K 24. XV Thomas Lyle Gustafson, f. i Hibbing , son till Theodore Rudolph Gustafson och hustru Lilly Emily Turkula (Tab. K 22). Vigd i Grand Rapids, Min med Debra Kay Lehn, f. i Buffalo, Min , dotter till William John Lehn Jr och hustru Alberta Philomen Zachman. Thomas är mekaniker och Debra sekreterare. Familjen bor i Buhl, Min. XVI Barn födda i Buhl: Nikia, f Tab. K 25. XV Beverly Jean Gustafson, f. i Hibbing , son till Theodore Rudolph Gustafson och hustru Lilly Emily Turkula (Tab. K 22). Vigd i Hibbing med Andrew James Cackoski, f. i Hibbing , son till James Anthony Cackoski och hustru Anna Maria Polingo. Beverly är lärare och Andrew elektriker. Makarna bor i Hibbing. Tab. K 26. XV Molly Jane Gustafson, f. i Hibbing , dotter till Theodore Rudolph Gustafson och hustru Lilly Emily Turkula (Tab. K 22). Vigd i Las Vegas, Nev med Donald Darrell Labor, f. i Colorado Springs, Colo , son till Amiel Labor och hustru Evelyn Ann Bertram. Molly är lärare och Donald finsnickare. Makarna bor i Colorado Springs. Tab. K 27. XIII Anna Johanna Gustavsdotter Bärs, f. på Bärs , d. i Hibbing , dotter till Gustav Gustavsson Bärs och hustru Katarina Eliedotter Back (Tab. K 6). Vigd i Hibbing 1914 med Erik Edvard Johansson Lundqvist, f. i Vörå , d. i Hibbing , son till Karl Johan Lundqvist och hustru Johanna Vörgren. (Syster i Tab. K 388) Erik använde namnet Johnson i Amerika. Anna hade emigrerat De bodde i Hibbing, där Erik arbetade som snickare. XIV Barn födda i Hibbing, utom fjärde i Fairfax, Wash. Eric Waldemar, f Tab. K 28. Waifred Gunnar, f Ogift. Bosatt i Hibbing. Wallace Edward, f Ogift. Bosatt i Hibbing. Violet Elvira, f Tab. K 32. Blanche Anna, f Tab. K 37. Tab. K 28. XIV Eric Waldemar Johnson, f. i Hibbing , son till Erik Edvard Johnson och hustru Anna Johanna Bärs (Tab. K 27). Vigd i Iron, Min, med Lila Helen Suomu, f. i Iron , dotter till Emil Samuel Suomu från Ilmajoki och Matilda Hannula från Jurva. Eric är bagare och har eget bageri med brödaffär i Mahnomen, Min. XV Barn födda, de två första i Eveleth, övriga i Grand Rapids, Min. Curtis Reginald, f Ogift. Arbetar i familjens bageri. Constance Lee, f Tab. K 29. Steven Allen, f Ogift. Deborah Linda, f Tab. K 30. Joan Marie, f Tab. K 31. Tab. K 29.

12 XV Constance Lee Johnson, f. i Eveleth, Min , dotter till Eric Waldemar Johnson och hustru Lila Helen Suomu (Tab. K 28). Vigd i Mahnomen med Leslie.J Gay, f. i Minneapolis, Min Frånskilda. Constance är affärsbiträde. XVI Barn födda, första i St. Paul, övriga i Minneapolis, Min. Brenda M. f Tamara M. f Michael C. f Travis T. f Tab. K 30. XV Deborah Linda Johnson, f. i Grand Rapids, Min , dotter till Eric Waldemar Johnson och hustru Lila Helen Suomu (Tab. K 28). Vigd i Mahnomen, Min med Douglas Marvin Trinka, f. i Detroit Lakes, Mich , son till Marvin Albert Trinka och hustru Cecilia Chromy. Douglas driver egen transportrörelse med lastbilar och familjen bor i Frazee, Min. XVI Barn födda i Long Prairie, Min. Jeremiah Douglas, f Tab. K 31. XV John Marie Johnson, f. i Grand Rapids, Min , dotter till Eric Waldemar Johnson och hustru Lila Helen Suomu (Tab. K 28). Vigd i Mahnomen, Min med James Edward Simon, f. i Mahnomen James är anläggningsarbetare och Joan bagerska. Familjen bor i Waubun, Min. XVI Barn födda i Detroit Lakes, Mich. Jesse Allen, f Shawn Marie, f Tab. K 32. XIV Violet Elvira Johnson, f. i Fairfax, Wash , dotter till Eric Edward Johnson och hustru Anna Johanna Bärs (Tab. K 27). Vigd i Santa Ana, Cal med Reinhard Richard Rudolph Miller, f. i Verona, N. Dak , son till Edward Laurence Miller och hustru Elida Josephine Bjerke. Reinhard är entreprenör i byggbranschen och familjen bor i Santa Ana, en förstad till Los Angeles. XV Barn födda, första i Hibbing, övriga i Los Angeles området. Jo Ann, f Tab. K 33. Richard Reinhard Rudolph, f Ogift. Douglas Paul, f Tab. K 34. Roger Deane, f Tab. K 35. Donald Edward, f Ogift. Mary Ann Marie, f Tab. K 36. Tab. K 33. XV Jo Ann Miller, f. i Hibbing , dotter till Reinhard Richard Rudolph Miller och hustru Violet Elvira Johnson (Tab. K 33). Vigd i Orange, Cal med Ronald Michael Zurek, f. i Colorado Springs, Col , son till Walter John Zurek och hustru Carol L. Swanson. Ronald är bankdirektör och familjen bor i Reno, Nev. XVI Barn födda i Thousand Oaks, Cal. Amy Jo, f Michael John, f Tab. K 34. XV Douglas Paul Miller, f. i Los Angeles , son till Reinhard Richard Rudolph Miller och hustru Violet Elvira Johnson (Tab. K 32). Vigd i Orange, Cal med Renie Carlson, f Douglas är byggnadsinspektör i tjänst hos staden Garden Grove, Cal. och familjen bor i Santa Ana. XVI Barn födda i Santa Ana: Shivonne Leanne, f Janelle Marie, f Tab. K 35. XV Roger Deane Miller, f. i Los Angeles , son till Reinhard Richard Rudolph Miller och hustru Violet Elvira Johnson (Tab. K 32). Vigd i Austin, Tex med Sherry Hunsucker, f Roger har ansvaret för kostnadskalkylering och beräkning av entrepenadpriser i faderns firma. Familjen bor i Santa Ana. XVI Barn födda i Santa Ana:

13 Erika Suzzanne Violet, f Tab. K 36. XV Mary Ann Marie Miller, f. i Orange , dotter till Reinhard Richard Rudolph Miller och hustru Violet Elvira Johnson (Tab. K 32). Vigd i Orange med Kent Wingard Taylor, f. i Fullerton, Cal , son till Wallace John Wingard Taylor och hustru Ilah Eloise Sherrod. Kent är stuckatör och familjen bor i Corona, Cal. XVI Barn födda i Corona: Brandon Wingard, f Tab. K 37. XIV Blanche Anna Johnson, f. i Hibbing , dotter till Eric Edward Johnson och hustru Anna Johanna Bärs (Tab. K 28). Vigd i Duluth, Min med Robert Charles Carpenter, f. i Goodland, Min , son till Lewis Preston Carpenter och hustru Jessie Dora Haigh. Robert är serviceman vid Lake Shore Inc. och Blanche är sekreterare. Familjen bor i Hibbing. XV Barn födda i Hibbing: Reed Lewis, f Ogift. Har haft tjänst i många år, men har nu återupptagit studierna. Har magister grad i journalistik och tjänst vid University of Minnesota. Bobbie J f Ogift. Studerade först konst, men har sedan utbildat sig till köksmästare och har ett frukost- och lunchkafé i Minneapolis. Christine Lee, f Tab. K 38. Tab. K 38. XV Christine Lee Carpenter, f. i Hibbing , dotter till Robert Charles Carpenter och hustru Blanche Anna Johnson (Tab. K 37). Vigd i Hibbing med Ronald P. Salminen, f. i Hibbing , son till Werner Salminen och hustru Verna Fearing. Ronald är spårförman vid U.S. Steel och Christine säljer skönhetsmedel. Familjen bor i Hibbing. XVI Barn födda i Hibbing: Rodney Alan, f Tab. K 39. XIII Hilma Maria Bärs, f. på Bärs , d. där , dotter till Gustav Gustavsson Bärs och hustru Kajsa Eliedotter Back (Tab. K 6). Vigd i Jeppo med Erik Jungerstam, f. på Jungar i Jeppo , d. där , son till bonden Erik Eriksson Jungerstam och hustru Johanna Katarina Andersdotter Mietala. (Bror i Tab. K 287) Hilma och Erik bodde hos Eriks föräldrar på Jungar. Efter mannens död flyttade Hilma med barnen tillbaka till Bärs, där hon skötte sina bröders hushåll. XIV Barn födda på Jungar: Ruth Anni Katharina, f Tab. K 40. Alf Rurik, f Ogift. Bonde på Bärs efter morbröderna Viktor och Joel (Tab. K 6). Tab. K 40. XIV Ruth Anni Katharina Jungerstam, f. på Jungar , dotter till Erik Jungerstam och hustru Hilma Maria Bärs (Tab. K 39). Vigd i Vörå med Gunnar Granfors, f. i Vörå , son till Thomas Johansson Granfors och hustru Lovisa Johansdotter Grannas. Gunnar och Ruth har varit bönder på hans hemgård i Lågpelt, Vörå, men har nu överlåtit hemmanet åt sonen Harry. De bor som pensionärer kvar på gården. XV Barn födda i Vörå: Ruth Marianne, f Tab. K 41. Per-Erik Gustav, f Tab. K 42. Harry Johannes, f Tab. K 43. Gunnevi Christina, f Tab. K 44. Ulla Marita Catrine, f Tab. K 45. Lilly Britt-Mari, f Tab. K 41. XV Ruth Marianne Granfors, f. i Vörå , dotter till Gunnar Granfors och hustru Ruth Anni Katharina Jungerstam (Tab. K 40). Vigd i Vörå med Bo Jan Ingmar Bertlin, f. i Komossa, Vörå , son till Johannes Alfred Bertlin och hustru Karin Elisabeth Sundberg. Bo och Marianne är bönder i Komossa. XVI Barn födda i Vörå: Jan Tomas Börje, f Ulf Bo Erik, f

14 Yvonne Margareta, f Ann-Catrine Elisabet, f Caroline Christine, f Tab. K 42. XV Per-Erik Gustav Granfors, f. i Vörå , son till Gunnar Granfors och hustru Ruth Anni Katharina Jungerstam (Tab. K 40). Vigd i Vörå med Maj-Len Lovisa Peth, f. i Palvis, Vörå , dotter till Gunnar Peth och hustru Hulda Irene Salome Villman. Per-Erik är mekaniker och arbetar på Nyholms verkstad i Vörå. Familjen bor i Koskeby, Vörå. XVI Barn födda i Vörå: Bodil Marita, f Kjell Erik, f Tab. K 43. XV Harry Johannes Granfors, f. i Vörå , son till Gunnar Granfors och hustru Ruth Anni Katharina Jungerstam (Tab. K 40). Vigd i Vörå med Sisko Aspbäck, f. i Laihela , dotter till Efraim Aspbäck och hustru Eleonora Närvä. Harry har 1976 övertagit hemgården i Lågpelt. Sisko är merkonom och har tjänst på lantmäteribyrån i Vörå. XVI Barn födda i Vörå: Tom Johan, f Tab. K 44. XV Gunnevi Christina Granfors, f. i Vörå , dotter till Gunnar Granfors och hustru Ruth Anni Katharina Jungerstam (Tab. K 40). Vigd i Vörå med Karl Jörgen Ågren, f. i Övermark , son till Karl David Emanuel Agren och hustru Dorothy Gunborg. Jörgen har rävfarm i Koskeby och är även chaufför. XVI Barn födda i Vörå: Christel Maria Therése, f Ingela Anne Daniela, f Tab. K 45. XV Ulla Marita Catrine Granfors, f. i Vörå , dotter till Gunnar Granfors och hustru Ruth Anni Katharina Jungerstam (Tab. K 40). Vigd i Vörå med Bengt Erik Smeds, f. i Yttermark , son till Atle Smeds och hustru Helny Vestergård. Bengt är lantbrukstekniker och bonde i Yttermark. XVI Barn födda i Yttermark: Linda Maria, f Lotten Louise, f Tab. K 46. XII Lisa Gustavsdotter Bärs, f. på Bärs , d. i Nykarleby stad , dotter till Gustav Davidsson Bärs och hustru Anna Gustavsdotter Lillrundt (Tab. K 5). Vigd i Jeppo 1886 med Gustav Eriksson Kojonen, f. på Lassila i Jeppo , d. i Nykarleby stad , son till Erik Johansson Lassila och hustru Maria Johansdotter Bro. Makarna bodde först på Kojonen, men mottog 1889 hälften av hennes föräldrars hemman på Bärs eller 7/48 mantal. De sålde dock hemmanet 1898 åt Johannes Danielsson Lillas och flyttade in till Nykarleby stad, där de köpte en gård. Där arbetade Gustav vid järnvägen och senare som diversearbetare. Som änka arbetade Lisa som massörska och hon och barnen tog 1920 namnet Lindvall. XIII Barn födda, de sex första i Jeppo, övriga i Nykarleby: Anna Johanna, f , d Hilda Maria, f , d Ogift. Ester Emilia, f , d Erik, f , d Gustav William, f , d Edvin Johannes, f Tab. K 47. Gustav William, f Tab. K 51. Ellen, f , d Leo Alexander, f , d Tab. K 47. XIII Edvin Johannes Lindvall, f. på Bärs , stupade i vinterkriget vid Vilaniemi , (då kroppen blev kvar blev han död förklarad med dödsdatum såsom i kriget försvunnen), son till Gustav Eriksson och hustru Lisa Bärs (Tab. K 46). Vigd 1:o i Helsingfors med Anna Katri Järvinen, f. i Kangasala

15 , d. i Helsingfors Vigd 2:o i Helsingfors med Agnes Cecilia Nyberg, f. i Karis Edvin arbetade som chaufför vid statens vapenarsenals verkstad i Helsingfors. Agnes ingick nytt äktenskap med Birger Runar Lindfors. Hon lever som änka i Helsingfors. XIV Barn födda i Helsingfors: 1 Viljo Armas Bernhard, f Tab. K Lars Johannes, f Tab. K 50. Tab. K 48. XIV ViIjo Armas Bernhard Mehtonen, f. i Helsingfors , d. där , son till Edvin Johannes Lindvall och hustru Anna Katri Järvinen (Tab. K 47), adopterad 1938 av handlanden Johannes Hjalmar Mehtonen och hustru Tyyne Maria Järvinen. Vigd i Helsingfors med Inga Maria Elisabet Ekroth, f. i Helsingfors Frånskilda 1953 varvid hustrun åter tog namnet Ekroth. Viljo hade tjänst som eldare och familjen bodde i Helsingfors. XV Barn födda i Helsingfors: Ilse-Marie Elisabeth (tog namnet Ekroth), f Tab. K 49. Tab. K 49. XV Ilse-Marie Elisabeth Ekroth, f. i Helsingfors , dotter till Viljo Armas Bernhard Mehtonen och hustru Inga Maria Elisabet Ekroth (Tab. K 48). Vigd i Helsingfors med Matti Kalervo Laukamo, f. i Helsingfors Matti är utvecklingschef vid Laukamo Oy och familjen bor i Somero. XVI Barn födda i Helsingfors: Marika Joanna, f Paula Katariina, f Janika Karoliina, f Tab. K 50. XIV Lars Johannes Lindvall, f. i Helsingfors , son till Edvin Johannes Lindvall och hustru Agnes Cecilia Nyberg (Tab. K 46). Vigd l:o i Helsingfors med Liisa Anneli Murtomäki, f. i Nilsiä Frånskilda Vigd 2:o i Helsingfors med Anja Orvokki Kaarna, f. i Orivesi , tidigare gift Keinänen. Lars har tjänst vid vårdnämnden i Helsingfors och Anja är servitris. Familjen bor i Helsingfors. XV Barn födda, första i Lappträsk, övriga i Helsingfors: 1 Jouko Rainer, f Jouni Johannes, f Jaana Pirjo Marita, f Satu Marjaana, f Sini Birgitha Cecilia, f Tab. K 51. XIII Gustav William Lindvall, f. i Nykarleby , d. i Vasa , son till Gustav Eriksson och hustru Lisa Bärs (Tab. K 46). Vigd i Orivesi 1924 med Helmi Sigrid Saarinen, f. i Orivesi , d. i Vasa Villiam hade tjänst som eldare vid Gamla Vasa sjukhus och flyttade över till samma arbete vid Roparnäs sjukhus när detta blev färdigt. Familjen bodde i Gamla Vasa. XIV Barn födda i Vasa: Gunnar Herbert, f Tab. K 52. Karl-Henrik, f Tab. K 56. Tab. K 52. XlV Gunnar Herbert Lindvall, f. i Vasa , son till Gustav William Lindvall och hustru Helmi Sigrid Saarinen (Tab. K 51). Vigd 1:o i Vasa 1948 med Berit Gunnevi Blomqvist, f. i Vasa , dotter till Hugo Blomqvist och hustru Sigrid Wiik. Frånskilda Vigd 2:o med Maija Ollikainen, f. i Soini , dotter till Väinö Ollikainen och hustru Aino Esteri Vehmasmäki. Gunnar har kört postverkets bussar i 34 år till pensione ringen 1980 och Maija har tjänst på telegrafkontoret. Familjen bor i Gamla Vasa. XV Barn födda i Vasa: 1 Gunn-Britt Margareta, f Tab. K Gun-Maj, f Tab. K Kaj Gunnar, f Tab. K Ulla Marianne, f Tab. K 53.

16 XVGunn-Britt Margareta Lindvall, f. i Vasa , dotter till Gunnar Herbert Lindvall och hustru Berit Gunnevi Blomqvist (Tab. K 52). Vigd i Vasa med Einar Per-Olof Östergård, f. i Runsor, Korsholm , son till Einar Östergård och hustru Anna Holmlund. Per-Olof har övertagit hemgården i Runsor och arrenderar ytterligare åkermark. De har specialiserat sig på spannmålsodling. Per-Olof har även tjänst som chaufför vid Vasa flygstation varför större delen av arbetet på jordbruket faller på Gunn-Britts lott. Hon är även utbildad grävmaskinsförare. XVI Barn födda i Korsholm: Britt-Marie, f Jan-Olof, f Tab. K 54. XV Gun-Maj Lindvall, f. i Vasa , dotter till Gunnar Herbert Lindvall och hustru Berit Gunnevi Blomqvist (Tab. K 52). Vigd i Vasa med Raimo Martti Brax, f. i Ekenäs , son till Yrjö Olavi Brax och hustru Anna Linnea Henriksson. Raimo är obduktions assistent vid Vasa centralsjukhus och Gun-Maj har varit sjukhusbiträde. Familjen bor i Vasa. XVI Barn födda i Vasa: Raimo Martti Mikael, f Marina Elisabeth, f Tab. K 55. XV Kaj Gunnar Lindvall, f. i Vasa , son till Gunnar Herbert Lindvall och hustru Berit Gunnevi Blomqvist (Tab. K 52). Vigd i Korsholm 1981 med Sonja Anita Granlund, f. i Korsholm , dotter till Arne Granlund och hustru Daga. Kaj har bilmekanikerutbildning från Vasa yrkesskola och har tjänst som serviceman vid Korsholms skolor. Sonja har kockutbild ning och familjen bor i Vasa. XVI Barn födda i Vasa: Helena Susanna, f Nina Kristina, f Tab. K 56. XIV Karl-Henrik Lindvall, f. i Va sa , son till Gustav William Lindvall och hustru Helmi Sigrid Saarinen (Tab. K 51). Vigd i Vasa med Agnes Amanda Häggvik, f. i Korsnäs , dotter till Johannes Häggvik och hustru Vendla Kronback. Karl-Henrik har genomgått Vasa yrkesskola och har tjänst som rörmontör vid Roparnäs sjukhus. Agnes har även arbetat vid sjukhuset och makarna, som är barnlösa, bor i Roparnäs, Vasa. Tab. K 57. XII Katarina Gustavsdotter Bärs,f. på Bärs , d. på Mietala , dotter till Gustav Davidsson Bärs och hustru Anna Gustavsdotter Lillrundt (Tab.K 5). Vigd i Jeppo med Jakob Johan Jakobsson Mietala, f. på Mietala , d. i Gardner, Mass. U.S.A , son till Johan Jakob Mietala och hustru Anna Isaksdotter Elenius. Makarna fick 1903 överta Jakobs hemgård på Mietala, sedan hans föräldrar köpt ett annat hemman. Jakob reste 1917 till U.S.A. där han dock insjuknade i spanska sju kan och avled. Familjen tog 1920 namnet Hägglund, men bytte något senare till Häggstrand. XIII Barn födda i Jeppo: Ellen Katarina, f , d Saima Irene, f Tab. K 58. Ellen Cecilia, f , d Ogift. Helga Katarina, f Tab. K 59. Frida Johanna, f Tab. K 61. Anna Linnea, f Tab. K 618. Johannes Valfrid, f Tab. K 62. Jakob Runar, f , d Ogift. Tab. K 58. XIII Sanna Irene Häggstrand, f. i Jeppo , dotter till Jakob Mietala och hustru Katarina Bärs (Tab. K 57). Vigd med Nils Ragnar Lindgren, f. i Arvidsjaur, Sverige Nils har varit bonde i Akkavare, Arvidsjaur och äktenskapet är barnlöst. Tab. K 59.

17 XIII Helga Katarina Häggstrand, f. i Jeppo , dotter till Jakob Mietala och hustru Katarina Bärs (Tab. K 57). Vigd i Jeppo med Karl Georg Back, f. i Munsala , son till Matts Henrik Mattsson Karf och hustru Kajsa Lovisa Johansdotter. Karl är bonde på nr 2 Karf i Pensala, Munsala. XIV Barn födda i Pensala: Lilian Denice Katarina, f Tab. K 60. Tab. K 60. XIV Lilian Denice Katarina Back, f. i Pensala , dotter till Karl Georg Back och hustru Helga Katarina Häggstrand (Tab. K 59). Vigd i Jeppo med Erik Gustav Vilhelm Norrgård, f. på Mietala , son till Lennart Norrgård och hustru Edit Backlund. Denice är affärsbiträde och Erik lagerarbetare, bägge vid Andelsringen i Jeppo. XV Barn födda i Jeppo: Brita Ann Katarina, f Tab. K 61. XIII Frida Johanna Häggstrand, f. i Jeppo , dotter till Jakob Mietala och hustru Katarina Bärs (Tab. K 57). Vigd med Arvid Evald Björnold, f. i Brunskog, Värmland, Sverige , d. där Arvid var bonde och kommunalman. Han var även bibliotekarie vid kommunens bibliotek och en mycket intresserad hembygdsforskare. Han har bl.a. publicerat boken Stenmans Ola. Makarna var barnlösa. Som pensionär bor Frida i Sala. Tab. K 62 XIII Johannes Valfrid Häggstrand, f. i Jeppo , son till Jakob Mietala och hustru Katarina Bärs (Tab. K 57). Vigd i Jeppo med Anita Katarina Lindholm, f. i Lappfjärd , dotter till Karl Leonard Lindholm och hustru Anna Kandika. Valfrid över tog 1945 hemgården på Mietala. Anita har genomgått Vasa handelsskola och var kontorist på Andelsringen i Jeppo när hon gifte sig. XIV Barn födda i Jeppo: Dage Johannes, f Tab. K 63. Tab. K 63. XIV Dage Johannes Häggstrand, f. i Jeppo , son till Johannes Valfrid Häggstrand och hustru Anita Katarina Lindholm (Tab. K 62). Vigd med Britt Marie Engman, f. i Helsingby, Korsholm , dotter till Alfons Engman och hustru Gerda Raukus. Redan 1976 fick Dage överta föräldrarnas hemman på Mietala. XIV Barn födda i Jeppo: Tommy Sebastian, f Mikaela Emma Katarina, f Tab. K 64. X Susanna Davidsdotter Bärs, f. på Bärs , d. på Gunnar , (bouppt ), dotter till David Johansson Storbärs och hustru Catharina Jakobsdotter Knock (Tab. K 3). Vigd i Nykarleby l.f med Henrik Eriksson Gunnar, f. på Gunnar , d. där , son till Erik Eriksson Gunnar och hustru Susanna Mattsdotter Kojonen. Henrik var bonde på 7/48 mantal av Gunnar hemman i Jeppo tillsammans med brodern Erik. Efter Susannas död gifte han om sig med Carolina Isaksdotter Back, f. i Jeppo , d. där ca detta senare äktenskap hade han sonen Isak, f Isak tog senare namnet Rönnqvist och köpte ett hemman på Drakas. Av hans 9 barn finns Ida Maria i Tab. E 56, Isak Joel i Tab. K och Hilma Johanna i Tab. K 461. Carolina gifte om sig med Isak Andersson Kampinen, f , torpare på Kampinen. XI Barn födda på Gunnar: Maria, f Tab. K 65. Erik, f , d Henrik, f Tab. K 110. Gustav, f , d Sanna, f , d Ogift. Catharina, f , d Tab. K 65. XI Maria Henriksdotter Gunnar, f. på Gunnar, , d. på Ruotsala , (bouppt ), dotter till Henrik Eriksson Gunnar och hustru Susanna Davidsdotter Bärs (Tab. K 64). Vigd i Nykarleby l.f med Samuel Göransson Roos, f. på Jungar , d. på Ruotsala , son till Göran Gabriel Roos och hustru

18 Anna Henriksdotter Mietala. Samuel övertog tillsammans med sin svåger Henrik svärfaderns hemman på Gunnar. År 1868 köper han ett hemman om 5/32 mantal på Ruotsala och familjen flyttar dit. Efter Marias död gifte Samuel om sig med Anna Gustavsdotter Åvist, f. i Purmo , d. på Ruotsala I detta äktenskap hade han barnen Anders Gustav, f , d , som kallades Tolvmans Ant och omkom under tåget, när han om vintern drog en kälke lastad med stubbar längs banan, samt Lovisa, f , d Samuel var även nämndeman. XII Barn födda i Jeppo: Henrik, f , d Trol. ogift. Se Geneal. Samf. Årsskr. XXII; sid Anna, f , d Sanna, f , d Maja Cajsa, f Tab. K 66. Samuel, f Tab. K 74. Sanna, f Tab. K 66. Georg Anton, f , troligen d Levde vid bouppt. ef ter modern, men har ej återfun nits Lisa Beata, f , d. före modern då hon ej är nämnd i bouppt. Anna, f , d Ogift. Johannes, f , d Ogift. Tab. K 66. XII Maja Cajsa Samuelsdotter Roos, f. på Gunnar , d. på Ruotsala , dotter till Sa muel Göransson Roos och hustru Maria Henriksdotter Gunnar (Tab. K 65). Vigd i Jeppo 1878 med Erik Jakobsson Ruotsala eller Forsman, f. på Ruotsala , d. där , son till Johan Johansson Ruotsala och hustru Lisa Mattsdotter. Efter första hustruns död gifte Erik om sig i Jeppo med hennes syster Sanna Samuelsdotter Roos, f. på Gunnar , d. på Ruotsala Erik och Maja övertog 1885 hälften, eller 5/96 mantal av hans föräldrars hemman på Ruotsala. Erik och Sanna säljer detta hemman 1896 åt Matts Gunell (Tab. K ) och köper i stället hennes föräldrars hemman på Ruotsala, som var mycket större. Efter föräldrarnas död skötte morbrodern Tolvmans Ant de två yngsta barnen en tid. XIII Barn födda på Ruotsala: 1 Johan Jakob, f Tab. K Hilda Maria, f Tab. K Anna Sofia, f. i början av 1888, d Erik Wilhelm, f , d Ogift. Var en tid i Ame rika. 2 Anders Gustav, f Till Amerika Vidare öden okända. 2 Anna Lovisa, f , d Joel, f , d Joel, f , d Joel, f , d Leander, f , d Edit Susanna, f , d Ogift. 2 Emil Lennart, f Ogift. Bosatt i Kanada. Tab. K 67. XIII Johan Jakob Forsman, f. på Ruotsala , d. där , son till Erik Forsman och hustru Maja Kajsa Roos (Tab. K 66 ). Vigd i Jeppo med Maria Vilhelmina Sandell, f. på Måtar , d. på Ruotsala , dotter till bonden på Måtar Petter Persson Sandås och hustru Cajsa Johansdotter Präst (Tab. K ). Johan fick 1907 överta hälften av föräldrarnas hemman på Ruotsala och då brodern Anders Gustav emigrerade fick han även resten. Förutom det stora jordbruket hann han även med många förtroen deuppdrag i olika styrelser och nämnder. Erik Johannes, f , d Signe Katarina, f , d Irene Maria, f Tab. K 68. Helga Alice, f , d Lennart Vilhelm, f , d Torsten Arvid, f , d Ogift. Johannes Alfred, f , d Hedvig Sofia, f , d Gerda Emilia, f Tab. K 69. Gunhild Linnea, f , d Dagny Linnea, f , d Anna Engele, f , d

19 Ragnar Valfrid, f , d Lennart Vilhelm, f , d Tab. K 68. XIV Irene Maria Forsman, f. på Ruotsala , d. där , dotter till Johan Jakob Forsman och hustru Maria Vilhelmina Sandell (Tab. K 67). Vigd i Jeppo med Erik Wiljam Backlund, f. i Jeppo , d. där , son till backstugukarlen Anders Eriksson Backlund och hustru Maria Lovisa Johansdotter Östman. Erik var arbetare, sist på Keppo pälsfarm. Makarna, som var barnlösa, bodde i Jeppo. Tab. K 69. XIV Gerda Emilia Forsman, f. på Ruotsala , d. där , dotter till Johan Jakob Forsman och hustru Maria Vilhelmina Sandell (Tab. K 67). Vigd i Jeppo med Holger Martin Liljeqvist, f. i Jeppo , d. där , son till folkskolläraren Thomas Gustavsson Liljeqvist och hustru Maria Sofia Modén. Efter första hustruns död gifte mannen om sig med Elsa Valdine Sandvik, f. i Terjärv Holger var bonde på Gerdas hemgård på Ruotsala. XV Barn födda i Jeppo i första äktenskapet: Göran Martin, f Tab. K 70. Thor Viking, f , d Ogift. Målare. Rolf Johan, f , d Ethel Maria Birgitta, f Tab. K 71. Fredrik Vilhelm, f Tab.K 72. Kerstin Ingegerd Marita, f Vigd i Piteå med Lennart Andersson, f. i Piteå Frånskilda. Barnlösa. Kerstin ar betar som hemsamarit i Piteå. Tab. K 70. XV Göran Martin Liljeqvist, f. på Ruotsala , son till Holger Martin Liljeqvist och hustru Gerda Emilia Forsman (Tab. K 69). Vigd i Jeppo med Marta Stina Linnea Renvall, f. på Kengo i Pensala , dotter till Isak Joel Renvall och hustru Hilma Kristina Kengo. Redan 1950 övertog Göran hemgården på Ruotsala. XVI Barn födda i Jeppo: Marita Barbro Kristina, f Karin Gerda Linnea, f Gun-Britt Viola, f Fredrik Kjell Göran, f Tab. K 71. XV Ethel Maria Birgitta Liljeqvist, f. på Ruotsala , dotter till Holger Martin Liljeqvist och hustru Gerda Emilia Forsman (Tab. K 69). Vigd i Ashland Wisc med Alan Greene, f. i Ashland , son till Alan Ernst Greene och hustru Dorothy Taylor. Etel emigrerade 1956 till U.S.A. Alan är försäljningsdirektör vid I.B.M. och familjen bor i Saratoga, Cal. XVI Barn födda i Eau Claire, Wisc. Kendra Maria, f Lisa Katrin, f Tab. K 72. XV Fredrik Vilhelm Herts, f. på Ruotsala , son till Holger Martin Liljeqvist och hustru Gerda Emilia Forsman (Tab. K. 69). Adopterad av bonden i Böle, Närpes Karl Atle Herts och hustru Johanna Alina Åman. Vigd i Vasa med Sirkka Maija Siltala, f. i Vindala , tidigare gift Isotalo, dotter till Alfred Siltala och hustru Martta Hakala. Fredrik är bonde på adoptivföräldrarnas gård i Böle men arbetar även som rörmontör. Sirkka är industristädare. XVI Barn födda i Närpes: Virpi Marit (Isotalo), f XVII Har barnet: Jan-Mikael, f Nina Johanna, f Heidi Susanne, f Tab. K 73.

20 XIII Hilda Maria Forsman, f. på Ruotsala , d. i Chisholm, Min , dotter till Erik Forsman och hustru Maja Cajsa Roos (Tab. K 66). Vigd i Chisholm med Ernst Sigfrid Forsberg från Helsingfors. Ernst var gruvarbetare. XIV Barn födda i Chisholm: N.N. f. omkr Tab. K 74. XII Samuel Samuelsson Roos, f. på Gunnar , d. på Grötas , son till Samuel Göransson Roos och hustru Maria Henriksdotter Gunnar (Tab. K 65). Vigd i Jeppo med Adoifina Johansdotter Grötas, f. i Alahärmä , d. i Jeppo , dotter till bonden Johan Gustafsson Grötas och hustru Johanna Kristina Johansdotter. Familjen bodde först på Ruotsala men flyttade 1895 till Grö tas, där de köpt sig ett hemman. Pengarna till köpet hade Samuel sparat ihop då han under några år arbetade i Amerika. I Jeppo var han bl.a. i kommunalnämnden och hade även som bisyssla att vara orgeltrampare i Jeppo kyrka. XIII Barn födda i Jeppo: Maria Josefina, f Tab. K 75. Johannes, f Tab. K 83. Gustav Evert, f , d Anna Lovisa, f , d Aina Olivia, f Tab. K 92. Signe Susanna, f Tab. K 95. Gustav Vilhelm, f Tab. K 97. Elis Ivar, f Tab. K 105. Arne Einar, f Tab, K 107. Tab. K 75. XIII Maria Josefina Roos, f. på Ruotsala , d. på Silvast , dotter till Samuel Roos och hustru Adolfina Grötas (Tab. K 74). Vigd i Jeppo med Isak Emil Högbacka, f. i Ylistaro , d. på Silvast , son till Isak Mattsson Högbacka och hustru Greta Lisa Johansdotter. Isak övertog föräldrarnas hemman på Silvast. XIV Barn födda i Jeppo: Helmi Maria, f , d Elis Isak, f Täb. K 76. Helmi Maria Elisabeth, f Tab. K 82. Aili Olivia, f , d Aina Linnea, f , d Tab. K 76. XIV Elis Isak Högbacka, f. i Jep P , son till Isak Emil Hög backa och hustru Maria Josefina Roos (Tab. K 75). Vigd i Jakobstad l:o med Elli Martta Järvi, f. i Kortesjärvi , d. i Jakobstad , dotter till Jaakko Järvi och hustru Hilma Juhanintytär. Vigd 2:o i Jakobstad med Aino Luhtala, f. i Ilma joki , dotter till Juho Luhtala och hustru Maria Josefiina Raakko. Elis har arbetat på Wärtsilä i Jakobstad och bor kvar i staden som pensionär. XV Barn födda i Jakobstad: Aina Linnea, f Tab. K 77. Liisa Marja, f Tab. K 78. Leena Marjatta, f Tab. K 79. Inga Helena, f Tab. K 80. Riitta Kaarina, f Tab. K 81. Greta Kristina, f Ogift. Banktjänsteman i Vasa. Tab. K 77. XV Aino Linnea Högbacka, f. i Jakobstad , dotter till Elis Isak Högbacka och hustru Elli Martta Järvi (Tab. K 76). Vigd i Jakobstad med Eero Antero Rautamo, f. i Munsala , son till Aarne Rautamo och hustru Saima Iitala. Linnea är ekonom och Eero kontorschef. Familjen bor i Ja kobstad. XVI Barn födda i Jakobstad: Timo Antero, f Maria Therese, f Tab. K 78.

Boda Torp under Boda. De sista som bodde här var Johan Jäger Jonasson med hustru och åtta barn. De flyttade år 1900 till Planen.

Boda Torp under Boda. De sista som bodde här var Johan Jäger Jonasson med hustru och åtta barn. De flyttade år 1900 till Planen. Åbo Boda Torp under Boda. De sista som bodde här var Johan Jäger Jonasson med hustru och åtta barn. De flyttade år 1900 till Planen. Sida 302 1776 Karl (1736- ), Stina (1745- ), Stina (1781- ) och Katrina.

Läs mer

Bouppteckningar? - A i Närpes Socken

Bouppteckningar? - A i Närpes Socken Bouppteckningar? - A i Närpes Socken (? = utan efternamn) Namn Yrke / Titel By?, Christina Isacsdotter skräddare dotter? Död: 00.00.1793 Bouppt.datum: 06.03.1795 Källa: Syd-Österb. doms. E9a7:7 mor Anna

Läs mer

Andreas Magnus Jonasson, Ordföranden i Åsa Version 2011 07 30

Andreas Magnus Jonasson, Ordföranden i Åsa Version 2011 07 30 Andreas Magnus Jonasson, Ordföranden i Åsa Version 2011 07 30 Född 29 maj 1831, Hemmansägare i Ryd, Åsa. Död i Hjälmseryd 19 oktober 1915. Gift med Britta Katrina Andersdotter född 5 oktober 1837 i Hjärtlanda

Läs mer

Fyra systrar och en halvsyster

Fyra systrar och en halvsyster 1 Fyra systrar och en halvsyster Under åren 1842-1856 föder Anna Greta Persdotter vid Wågagård i Rogslösa 5 döttrar. De fyra första har samma far Johannes Nilsson som dör endast 45 år gammal 1854. Anna

Läs mer

KALLE ANKA CUP LÅNG STAFETT 4X2 KM

KALLE ANKA CUP LÅNG STAFETT 4X2 KM 1 1 Dalarna 1 22:36.2 0.0 1-1 SJÖDEN Sanna 5:29.2 1 1-2 BARKEGREN Viktor 5:53.1 20 1-3 ERIKSSON Sofia 6:03.6 5 1-4 DANIELSSON Oskar 5:10.1 1 5:29.2 1 11:22.4 5 17:26.0 5 22:36.2 1 2 2 Västerbotten 1 22:41.4

Läs mer

Per-Olof Carlsson Album Sid 1 av 54

Per-Olof Carlsson Album Sid 1 av 54 Per-Olof Carlsson Album Sid 1 av 54 Syskonen Carlsson 8 7 6 5 4 3 2 1 1. Alsie Carlsson Fogeryd 2. Per-Olof Carlsson Fogeryd 3. Maj Carlsson Fogeryd 4. Rune Carlsson Fogeryd 5. Vivvi Carlsson Fogeryd 6.

Läs mer

Borgsjö församling, Medelpad: Register över bouppteckningar 1778-1844

Borgsjö församling, Medelpad: Register över bouppteckningar 1778-1844 1815 Östby Torps tingslags häradsrätt FII:2 (1802-1820) 55 Olofsson, Mårten 1820 Ovansjö Torps tingslags häradsrätt FII:2 (1802-1820) 180 Pålsdotter, Christina 1826 Torps tingslags häradsrätt FII:3 (1820-1831)

Läs mer

Bärs-släkten, del 2 Levälä-släkten del 3.2

Bärs-släkten, del 2 Levälä-släkten del 3.2 Bärs-släkten, del 2 Levälä-släkten del 3.2 Christina Nordback Pär-Erik Levlin Utgiven av Levälä Släktförening Pärmbilden: Ett utdrag från en hemmanskarta från 1740 över Ytterjeppo dit Bärs hörde på den

Läs mer

Historien om torpet Havtornsudd Copyright 2010 Mauritz Henriksson

Historien om torpet Havtornsudd Copyright 2010 Mauritz Henriksson Historien om torpet Havtornsudd Copyright 2010 Mauritz Henriksson Havstornsudd 1964 Foto Alf Nordström Namnet på torpet som ligger otillgängligt till, om man vill ta sig dit landvägen, har stavats på olika

Läs mer

född 7/4 1737 i Västra Werlinge Gift 1770-03-04 i Bodarp med Pernilla Mårtensdotter Bor som änka på Reng 3 hos sonen

född 7/4 1737 i Västra Werlinge Gift 1770-03-04 i Bodarp med Pernilla Mårtensdotter Bor som änka på Reng 3 hos sonen Hans Andersson Pernilla Mårtensdotter Född 1736 född 7/4 1737 i Västra Werlinge Gift 1770-03-04 i Bodarp med Pernilla Mårtensdotter Bor som änka på Reng 3 hos sonen Begr 25/11 1791 i Reng (55 år) Död 10/2

Läs mer

Generation I. Generation II

Generation I. Generation II 2013-02-18 Sammanställt av: Gunnar Ekman, nga.ekman@telia.com Sida 1 Proband Inga Frida Olivia Grönlund. Skollärarinna. Född 1896-03-28 i Kall (Z). Död 1967-07-24 i Åsmon, Ådals-Liden (Y). (Far I:1, Mor

Läs mer

Startlista Besättningsregattan 2013

Startlista Besättningsregattan 2013 Startlista Besättningsregattan 203 203-0-2 0:30 D K- 00 m Final 2 Hanna Sackbrook / Greta Helleblad / Johanna Nordström / Johanna Andersson 3 Andrea Möller / Linnea Tornebjer / Vera Rockström / Anna Zagòrska

Läs mer

NJC / SCANDIC CUP STAFETT

NJC / SCANDIC CUP STAFETT Start : 09:45 Technical Delegate AssistantTechnical Delegate Chief of Competition Assistant TD Nat. Jury Information EKBLOM Gudrun MARTINSSON Hans ÅBERG Gabriel CAN Name: Height Difference (HD): Maximum

Läs mer

Bilder Rotenäs. Vår Bygd 1891. Scrolla eller ta neråtpil för att komma till nästa bild

Bilder Rotenäs. Vår Bygd 1891. Scrolla eller ta neråtpil för att komma till nästa bild Vår Bygd 1891 Bilder Rotenäs Scrolla eller ta neråtpil för att komma till nästa bild För att läsa om de olika gårdarna i Rotenäs, ur boken Vår Bygd 1891, kan du klicka här. Resande till eller från USA.

Läs mer

Anfäder Anna Hildegard Wall

Anfäder Anna Hildegard Wall Anfäder Anna Hildegard Wall Anna Hildegard Wall. Född 1900-10-28 Bureå, Skellefteå landsförs (AC). Emigrerade 1923-07-04 Duluth, USA 1). Immigrerade 1931 Bureå, Skellefteå landsförs (AC). Emigrerade 1942

Läs mer

P 03. Mobil 0733439633 Hem 6116048. Mobil 0739-182211 Hem 040-450416. Mobil 0703-48 98 34 Hem 040-30 60 79. Mobil 0733-660586 Hem 040-475730

P 03. Mobil 0733439633 Hem 6116048. Mobil 0739-182211 Hem 040-450416. Mobil 0703-48 98 34 Hem 040-30 60 79. Mobil 0733-660586 Hem 040-475730 Sidan 1-04-10 Altengård, Isac Hästhovsvägen 4 Pga_altengard@yahoo.se Hem 454880 0734247155 pga_altengard@yahoo.se caroline.altengard@livingandroom.se Andersson, Filip Collins väg 41 daniel.andersson@mff.se

Läs mer

Frimolin från Sven Andersson i Fryele till Dahl, Ljungfeldt, Höök

Frimolin från Sven Andersson i Fryele till Dahl, Ljungfeldt, Höök Frimolin från Sven Andersson i Fryele till Dahl, Ljungfeldt, Höök Tabell 1 Sven Andersson (7:1180). Knivsmed Fryele kvarn. Död omkring 1646. Gift med Karin Svensdotter (7:1181). Lars Svensson Frimolin

Läs mer

Sveriges befolkning 1890 Sida 1

Sveriges befolkning 1890 Sida 1 Sveriges befolkning 1890 Sida 1 Post 3785636 Andersson, Anders f. 1843 i Post 3785615 Andersson, Karl Johan f. 1854 i Arboga landsförs (Västmanlands län, Västmanland) Födelseort i källan: Arboga S:n Post

Läs mer

FNAMN1 BORN1 DEAD1 ENAMN1 BORN2 DEAD2 FNAMN2 YRKE VIGDA ENAMN2 BORN3 DEAD3 FNAMN3 TEXT1 FORT ENAMN3 DORT SAK

FNAMN1 BORN1 DEAD1 ENAMN1 BORN2 DEAD2 FNAMN2 YRKE VIGDA ENAMN2 BORN3 DEAD3 FNAMN3 TEXT1 FORT ENAMN3 DORT SAK Herling Hilda Maria Persson Gunnar Bonde i Herrljunga Arvidsgården Svensdotter Helena Herrljunga Sigrid Maria Vilhelmina Eriksson Alfred Trädgårdsmästare i Herrlj. Nästegården Andersdotter Anna Sofia Stina

Läs mer

2007-05-17 Sida 1. Generation I

2007-05-17 Sida 1. Generation I 2007-05-17 Sida 1 1 Maria Nilsdotter (500:3). Född 1881-02-14 i Harabygget, Hörja (L). Död av Cancer 1946-07-09 i Barkhult, Hörja (L). (Far 2, Mor 3) Gift vid borglig vigsel 1900-12-23 i Osby med Sven

Läs mer

Kap. 1. Den gamla släkten på Levälä

Kap. 1. Den gamla släkten på Levälä Förord till första upplagan. Denna utredning av släkter, som utgått från Levälä hemman i Ytterjeppo by i Nykarleby stad, är inte den första. Professor Woldemar Backman från Nykarleby publicerade i Österbottniska

Läs mer

Släkträff Nils, Maria och Sanna Björk 17/6 2007 Ramsåsa Släktforskarcentrum, Tomelilla

Släkträff Nils, Maria och Sanna Björk 17/6 2007 Ramsåsa Släktforskarcentrum, Tomelilla Släkträff Nils, Maria och Sanna Björk 17/6 2007 Ramsåsa Släktforskarcentrum, Tomelilla 1. David Nygren, Malmö 2. Magnus Asp, Hässleholm Jöns (Nils Björks bror) och Cecila Horney: dottern Esters 3. Nils-Erik

Läs mer

NÅGOT OM SADELMAKARETORPET, TORP UNDER HÅLLINGSTORP I VIST SOCKEN Även benämnt Sadelmakarhemmet, Salmakarhemmet.

NÅGOT OM SADELMAKARETORPET, TORP UNDER HÅLLINGSTORP I VIST SOCKEN Även benämnt Sadelmakarhemmet, Salmakarhemmet. 1(6) NÅGOT OM SADELMAKARETORPET, TORP UNDER HÅLLINGSTORP I VIST SOCKEN Även benämnt Sadelmakarhemmet, Salmakarhemmet. LÄGE Koordinater: (RT90) S/N 6462879 V/Ö 1498219 För Whbf 2014-10-17/ HH Utsnitt ur

Läs mer

Markussönerna i Granberga

Markussönerna i Granberga Markussönerna i Granberga Granberga ligger ungefär 15 km norr om nuvarande Karlskoga tätort, I mitten av 1500-talet var detta fortfarande obruten bygd och det var glest mellan gårdarna. Jöns Nilsson 1

Läs mer

Personakt. Upprättad av Christer Gustavii. Annummer: Förnamn: Efternamn: 5 maj, 1822 Gressella, Hanhals, Hallands län. Föräldrar

Personakt. Upprättad av Christer Gustavii. Annummer: Förnamn: Efternamn: 5 maj, 1822 Gressella, Hanhals, Hallands län. Föräldrar Utskriftsdatum: 2009-11-04 Personakt Upprättad av Christer Gustavii Foto Annummer: Förnamn: Efternamn: 44 Andreas Andersson Födelsedatum: Födelseplats: 5 maj, 1822 Gressella, Hanhals, Hallands län Dödsdatum:

Läs mer

Ättlingar till min farfars mormors morfar. Jakob Andersson i Hjuken, Degerfors fs

Ättlingar till min farfars mormors morfar. Jakob Andersson i Hjuken, Degerfors fs 1 (130) Ättlingar till min farfars mormors morfar Jakob Andersson i Hjuken, Degerfors fs Denna utredning är tänkt att innefatta samtliga ättlingar födda före 1937 till ovanstående person. Jag är själv

Läs mer

Carl Edvin Carlsson 1866-04-22 1947-03-26

Carl Edvin Carlsson 1866-04-22 1947-03-26 Carl Edvin Carlsson 1866-04-22 1947-03-26 Adolf Fritiof Bernhard Carlsson 1911-1997 Edeborg Adina Carla Margareta 1895-1976 Märta Adelia Florence Concordia 1891-1985 Etly Augusta Erika Kornelia 1899-1940

Läs mer

Bouppteckningar N, O i Närpes Socken

Bouppteckningar N, O i Närpes Socken Bouppteckningar N, O i Närpes Socken Namn Yrke / Titel By Nerfve, Lisa Jöransdotter änka? Död: 15.02.1825 Bouppt.datum: 21.02.1825 Källa: Korsholms s.doms. E3a9:210 son Anders Jacobsson, skatte husbonde

Läs mer

StartnrKlass Namn Ort Starttid Mål 131M Josefsson, Patrik Mjöbäck

StartnrKlass Namn Ort Starttid Mål 131M Josefsson, Patrik Mjöbäck Bondemilen 2011 Resultatlista StartnrKlass Namn Ort Starttid Mål 131M Josefsson, Patrik Mjöbäck 135M Kretschmer, Jakob Borås 123 M Nielsen, Filip Göteborg 87 M Bengtsson, Nils-Åke Svenljunga 136M Hallberg,

Läs mer

HISTORIEN OM KARIN OCH GUNNAR GUNNAR

HISTORIEN OM KARIN OCH GUNNAR GUNNAR HISTORIEN OM KARIN OCH GUNNAR GUNNAR 1905 för mer än 100 år sedan födde Vilma Grahn en pojke som fick namnet Johan Gunnar. Gunnar var min far. Vilma hette Forsberg som ogift, men var nu gift med Frans

Läs mer

Resultatlista 2013 Kolum Na n2 Ort Startt S id lum lutt n1

Resultatlista 2013 Kolum Na n2 Ort Startt S id lum lutt n1 Resultatlista 2013 Kolumn2 Namn Ort Starttid Kolumn1 Sluttid 1 K Johnsson, Birgitta Svenljunga 00:44:04 2 K Höglund, Annica Bredaryd 00:44:30 3 K Davidsson, Anna Värnamo 00:44:56 4 K Franzen, Kristina

Läs mer

Förnamn Efternamn Gatuadress Postadress Hemtelefon Mobil Epost. Eric Agestam Kvarngatan 4 24331 HÖÖR 0413-21944 eric.agestam@ess.slu.

Förnamn Efternamn Gatuadress Postadress Hemtelefon Mobil Epost. Eric Agestam Kvarngatan 4 24331 HÖÖR 0413-21944 eric.agestam@ess.slu. Förnamn Efternamn Gatuadress Postadress Hemtelefon Mobil Epost Eric Agestam Kvarngatan 4 24331 HÖÖR 0413-21944 eric.agestam@ess.slu.se Jonas Andersson jonand_81@hotmail.com Agneta Andersson-Johansson Maglasätevägen

Läs mer

EFS i Röke Medlemsmatrikel januari 2014. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015. Englarp 4228. Röke 4255.

EFS i Röke Medlemsmatrikel januari 2014. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015. Englarp 4228. Röke 4255. Agneta Alfredsson Helsingborgsvägen 44 0451-50245 282 33 TYRINGE 073-441 41 53 agneta.alfredsson@spray.se Lars Alfredsson Helsingborgsvägen 44 0451-50245 282 33 TYRINGE 070-877 86 56 alfredsson.lasse@spray.se

Läs mer

SLÄKTEN KUNGBERG. Kongeberga 1 på 1/4 mantal frälse (Frälsegård/Lillegård).

SLÄKTEN KUNGBERG. Kongeberga 1 på 1/4 mantal frälse (Frälsegård/Lillegård). SLÄKTEN KUNGBERG Släkten Kungberg härstammar från Kungberga by i Runtuna socken i Södermanlands län. Släktnamnet antogs den 14 juni 1776 av den minderåriga volontären Lars Ericsson, född den 4 juni 1763

Läs mer

Anfäder Eric Nilsson Åstrand

Anfäder Eric Nilsson Åstrand Anfäder Eric Nilsson Åstrand Eric Nilsson Åstrand. Klockare. Född 1742-09-20 Hägerstad, Ånestad (E) 1). Döpt 1742-09-26 Hägerstad (E) 1). Bosatt 1764 Hycklinge (E) 2). från Hägerstad (E). Död 1815-03-26

Läs mer

ANMÄLNINGSLISTA Anmälda och inbetalda startavgifter tom 2013-08-30

ANMÄLNINGSLISTA Anmälda och inbetalda startavgifter tom 2013-08-30 ANMÄLNINGSLISTA Anmälda och inbetalda startavgifter tom 2013-08-30 DXR K2 Elin Egnor Malmberget Sara Ek Gällivare Leona Engfors Gällivare Evelina Engman Gällivare Susanne Engman Gällivare Sandra Eriksson

Läs mer

Hårkullestatyn, Ada Ryttar t.h, Joanna Svensson t.v.

Hårkullestatyn, Ada Ryttar t.h, Joanna Svensson t.v. Hårkullorna Hårkullestatyn, Ada Ryttar t.h, Joanna Svensson t.v. Denna staty av Arvid Backlund, vänd mot söder ut mot världen, representerar alla de företagsamma kvinnor vars arbete gjorde att de kallades

Läs mer

Resultatlista CK Masters Mountainbike Race 2014-09-21 Arrangör: CK Master

Resultatlista CK Masters Mountainbike Race 2014-09-21 Arrangör: CK Master Klass: Nybörjare P 6-7år Distans: 1km Snitthast: 17,6km/h 1 124 TORBRINK Vile Mölndals CK 2 127 ENBERG Vilmer Varbergs MTB 3 122 TEMAR John IK Hakarpspojkarna 4 130 LEIRE Jonas CK Master 5 444 KARLSSON

Läs mer

Kajsa kan inte välja om hon ska köpa en stor studsmatta eller anlägga pool i trädgården.

Kajsa kan inte välja om hon ska köpa en stor studsmatta eller anlägga pool i trädgården. Text till ljudarbetet Du och jag och alla andra Kajsa kan inte välja om hon ska köpa en stor studsmatta eller anlägga pool i trädgården. Anette ljuger för Kaj. Stina och Lisa är grannar. De har så mycket

Läs mer

Welcome Hotell Skyttestafett 2007-08-18

Welcome Hotell Skyttestafett 2007-08-18 SLUTRESULTAT Lagtävling Stafetten Plac Lag Omg 1 Omg 2 Total 1 Mönsterås 706 452 1158 Per Claesson 142 92 234 Roger Hansson 143 91 234 Clas Bernhardsson 144 89 233 Danne Lundquist 139 91 230 Jennie Lundquist

Läs mer

Poängställning inkl Kval 1. P13 1. IFK Växjö lag 1 38 2. IFK Växjö lag 2 37 3. FIK Färjestaden 17 deltog ej i kval 2 4. Högby IF 11 deltog ej i kval 2

Poängställning inkl Kval 1. P13 1. IFK Växjö lag 1 38 2. IFK Växjö lag 2 37 3. FIK Färjestaden 17 deltog ej i kval 2 4. Högby IF 11 deltog ej i kval 2 Resultat Lag-UDM P/F 13-11 kvaltävling 2 22 augusti 2010 Arrangör: IK Hinden, Kalmar SK Plats: Åkrahälls IP, Nybro Målkamera: Ivar Slättman, Roland Johansson Tävlingsledare: Patrik Eklund Väder: Växlande

Läs mer

Maria Matilda Henrikssons tragiska liv

Maria Matilda Henrikssons tragiska liv Maria Matilda Henrikssons tragiska liv En 7,5 poängs uppsats i kursen Släktforskning en introduktion vid Mittuniversitetet Torgny Henriksson Torgny Henriksson 2 Innehåll Uppsatsen, s. 3 Bilagor: Ansedel,

Läs mer

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09 EXTENAL ASSESSENT SAPLE TASKS SWEDISH BEAKTHOUGH LSPSWEB/0Y09 Asset Languages External Assessment Sample Tasks Breakthrough Stage Listening and eading Swedish Contents Page Introduction 2 Listening Sample

Läs mer

Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda

Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda 1944-1945 Ordförande Erik Georg Holm Jönköping Suppleant John Lindberg Jönköping vice Ordförande Bertil Ljungberg Gunnar Andersson Sekreterare Alvar Wärnegård Jönköping

Läs mer

Resultat Mikael Ljungbergs Minnesgolf 2006. 1:a Stefan Allbäck Byggnads AB Odd Andersson Stefan Jonsson Ronald "Sura-Pelle" Pettersson Christer Rose

Resultat Mikael Ljungbergs Minnesgolf 2006. 1:a Stefan Allbäck Byggnads AB Odd Andersson Stefan Jonsson Ronald Sura-Pelle Pettersson Christer Rose Resultat Mikael Ljungbergs Minnesgolf 2006 1:a Stefan Allbäck Byggnads AB Odd Andersson Stefan Jonsson Ronald "Sura-Pelle" Pettersson Christer Rose 2:a IFK-Kliniken Ulrika Lind Stefan Lind Louise Karlsson

Läs mer

Welcome Hotel skyttestafett 2006-08-19

Welcome Hotel skyttestafett 2006-08-19 1 Moälven Modo 1160 Maria Falck 142 95 237 Linda Gustavsson 138 95 233 Helena Arvidsson 139 92 231 Mikael Olofsson 140 90 230 Petter Eriksson 137 92 229 2 Ale 1152 Mikael Fors 147 89 236 Donald Johansson

Läs mer

INGRID MARIA ISAKSDOTTER FÖDD 6 FEBRUARI 1837. Lillasyster till Sven Johan Isaksson Herslöf

INGRID MARIA ISAKSDOTTER FÖDD 6 FEBRUARI 1837. Lillasyster till Sven Johan Isaksson Herslöf INGRID MARIA ISAKSDOTTER FÖDD 6 FEBRUARI 1837 Lillasyster till Sven Johan Isaksson Herslöf IngridMaria Isaksdotter Föräldrar till Lars Peter Isaksson: Isac Jonasson och Brita Maria Knutsdotter i Ryd Mormor

Läs mer

Rekonstruktion av Ramshytte-området 1687-1698 Hfl.1688-90 1690-10 1691-7 1692-9 Hfl.1688-90 1690 1691 1692 Hfl.1688-90 1691

Rekonstruktion av Ramshytte-området 1687-1698 Hfl.1688-90 1690-10 1691-7 1692-9 Hfl.1688-90 1690 1691 1692 Hfl.1688-90 1691 Kyrkoherde- Herr Joen Salamontes 1623-24/6 1696 bostället Joens hustr.catharina Andersd. d.sara Johansd 1687-16 16-10 1691-7 1692-9 16 1691 1692 1691 1694-1 1695-6 1696-1 hem 1696-6 1697-6 h.sakn. 1695

Läs mer

Städa på stan Schema 2015

Städa på stan Schema 2015 Lagen 2014-04-03--05 2014-04-05-06 2014-04-11--12 2014-04-18--19 Ellen Bränd 072-7328583 Lisa Lindberg 073-8326337 Veronica Rönngren tfn: 073 8024035 Madeleine Szalay tfn: 073 9671101 Veronica Rönngren

Läs mer

Bouppteckningar L i Närpes Socken

Bouppteckningar L i Närpes Socken Bouppteckningar L i Närpes Socken Namn Yrke / Titel By Langels, Anders Andersson sytnings man Nämpnäs Död: 00.09.1854 Bouppt.datum: 13.04.1855 Källa: Korsholms s.doms. E3a22:196 ARVT9-12 mor Ann Greta,

Läs mer

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 20/2015 Generalsekreteraren

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 20/2015 Generalsekreteraren SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 20/2015 Generalsekreteraren Till ledamöterna av Sveriges advokatsamfund Nyintagna ledamöter Styrelsesammanträde den 2 oktober 2015 Kristina Ahlström Henrik Appelqvist

Läs mer

Abrahamstorp. År Boende 1809 Assar Fransson (1742- ) - död, Lena ( -1809), Märta (1777- ) - flyttade 1893 till Hylletofta..

Abrahamstorp. År Boende 1809 Assar Fransson (1742- ) - död, Lena ( -1809), Märta (1777- ) - flyttade 1893 till Hylletofta.. Abrahamstorp Trismålen Sida 1 1809 Assar Fransson (1742- ) - död, Lena ( -1809), Märta (1777- ) - flyttade 1893 till Hylletofta.. Sven Torsson (1792-08-06- ), Katrina Jönsdotter (1781-05-08- ). Änkan Märta

Läs mer

Statistik för Jämtkrafthallen f.o.m 2002-04-27

Statistik för Jämtkrafthallen f.o.m 2002-04-27 Statistik för Jämtkrafthallen f.o.m 2002-04-27 Uppdaterad 2003-02-26 Flickor 9-10 Av: Ronny Wall Frida Sjöberg-93 ÖGIF 10,06 Hissmoforsspelen 28/4-02 Eveline Nyman-Wänseth-92 ÖGIF 10,15 Hissmoforsspelen

Läs mer

KONSTHANTVERK TYRINGE MUSEUM

KONSTHANTVERK TYRINGE MUSEUM KONSTHANTVERK TYRINGE MUSEUM En del av Byalaget STÄMPLAR Svårt att avgöra när en viss stämpel ersattes med en annan, några användes parallellt. Troligt är att de ovan är i någon form av åldersordning..

Läs mer

Henric Jacobsson WIGERT en söderköpingsbo 20050226 20050804

Henric Jacobsson WIGERT en söderköpingsbo 20050226 20050804 Henric Jacobsson WIGERT en söderköpingsbo 20050226 20050804 A 1 Brita Iffarsdotter * ca 1635, framräknat, i Skärkind Far: Iffar Börgesson (* ca 1587, + 11/1 1663, Backa, Skärkind, begr 18/1 1663) Ryttare,

Läs mer

Val som ska förrättas av valkongressen

Val som ska förrättas av valkongressen VALKONGRESSEN 24 MARS 2015 Val som ska förrättas av valkongressen FÖRSLAG FRÅN VALUTSKOTTET Förslag till protokoll från valutskottet Närvarande Lilly Bäcklund (S), Västerbotten (ordförande) Johan Sjölander

Läs mer

LEVÄLÄ- S LÄKTEN Del 2 Sammanställd av Pär-Erik Levlin Vasa. Levälä Släktförenings förlag.

LEVÄLÄ- S LÄKTEN Del 2 Sammanställd av Pär-Erik Levlin Vasa. Levälä Släktförenings förlag. LEVÄLÄ- S LÄKTEN Del 2 Sammanställd av Pär-Erik Levlin Vasa. Levälä Släktförenings förlag. Förord Denna del av»levälä-släkten» berör egentligen inte mycket Levälä. Den omfattar de släktlinjer som börjar

Läs mer

Welcome Hotel skyttestafett 2006

Welcome Hotel skyttestafett 2006 Welcome Hotel skyttestafett 2006 1 Moälven Modo 1160 Maria Falck 142 95 237 Linda Gustavsson 138 95 233 Helena Arvidsson 139 92 231 Mikael Olofsson 140 90 230 Petter Eriksson 137 92 229 2 Ale 1152 Mikael

Läs mer

Thor Modéen loppet 2008-08-23

Thor Modéen loppet 2008-08-23 Thor Modéen loppet 2008-08-23 Klass Pojkar 15-16 Distans (km) 13,8 Antal varv: 3 Starttid 09:00 Placering Startnr Rosa Namn Förening Tid Diff 600 Robin Cederth 601 Viktor Westergren Eskilstuna CK 602 Emil

Läs mer

Enstånk Mod -85. Heat 1 Heat 2 Heat 3. 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 2 Tomas Sjöström. 60 Johnny Olofsson 70 Mikael Karlsson

Enstånk Mod -85. Heat 1 Heat 2 Heat 3. 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 2 Tomas Sjöström. 60 Johnny Olofsson 70 Mikael Karlsson Enstånk Mod -85 Heat 1 Heat 2 Heat 3 9 Marino Carlsson 60 Johnny Olofsson 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 57 Pia Karlsson Fabjan 68 Anders Norell 2 Tomas Sjöström 63 Patrik Strandh 53 Kent Nordin

Läs mer

Welcome Hotell. Skyttestafett. Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf

Welcome Hotell. Skyttestafett. Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf Welcome Hotell Skyttestafett 2002 Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf 1 Ale Skf 723 469 1192 11 Moälven-MoDo 703 450 1153 Mikael Fors 147 97 244 Petter Eriksson 145 96 241 Håkan Sundström 144 96 240

Läs mer

2) Dottern Maria Elisabet, gift år 1909 med Ture Karlsson Egna- Hem 55. Boxholm. 4) Sonen. Elis Andreas Karlsson, gift 1916, Artillerig, 2.

2) Dottern Maria Elisabet, gift år 1909 med Ture Karlsson Egna- Hem 55. Boxholm. 4) Sonen. Elis Andreas Karlsson, gift 1916, Artillerig, 2. Avskrift. År 1942 den 7 februari förrättades arvskifte i boet efter änkomannen Anders Vilhelm Karlsson från Bredgård Egna-Hem nr 48 l Ekeby socken, vilken avlidet den 6 april 1939, och därvid så som dödsbodelägare

Läs mer

Prov svensk grammatik

Prov svensk grammatik Prov svensk grammatik Markera det alternativ som du anser vara rätt i meningarna nedan. Det är bara ett av alternativen som är rätt i varje mening. 1. När farfar hade ätit åt har ätit, sov han middag.

Läs mer

Distrikt Förnamn Efternamn Golfklubb Blekinge Bohuslän Dal Dalarna Gotland/kontaktperson Gästrike/Hälsinge Göteborg Halland Jämtland-Härjedalen

Distrikt Förnamn Efternamn Golfklubb Blekinge Bohuslän Dal Dalarna Gotland/kontaktperson Gästrike/Hälsinge Göteborg Halland Jämtland-Härjedalen Distrikt Förnamn Efternamn Golfklubb Blekinge Eva Johansson 0 Johan Bjerngren Ronneby Anders Johansson 0 Bohuslän Dal Thore Carlsson Stenungsund Rickard Thörnqvist Gullbringa Birger Kjellstedt Mellerud

Läs mer

Bouppteckningar S i Närpes Socken

Bouppteckningar S i Närpes Socken Bouppteckningar S i Närpes Socken Namn Yrke / Titel By Sahlberg, Johan Eric torpare? Död: 24.12.1824 Bouppt.datum: 04.01.1825 Källa: Korsholms s.doms. E3a9:175 änka Christina Mickelsondotter son Mickel

Läs mer

http://www.svenskidrott.se/n3result/resultlist.aspx?eventid=17558&showall=true

http://www.svenskidrott.se/n3result/resultlist.aspx?eventid=17558&showall=true Sida 1 av 3 LVC. Region / Landsdelsfinal Götaland Regionalt/Landsdel 2008-03-14 10:00 Hestra Skid O Sportklubb Tillbaka till tävlingskalendern Skriv ut Super-G - Alpint Damer 10-11 21 anmälda, 21 startande,

Läs mer

2015-05-29 Sida 1. Tabell 1

2015-05-29 Sida 1. Tabell 1 2015-05-29 Sida 1 Tabell 1 Johannes Gill (Andreasson) (85:290). Född 1825-04-27 i Vitakulla, Sjöarp, Möne. Levde i Vitakulla, Sjöarp, Möne (AI:2s25,AI:3s83). Levde från 1837 i Sörgården, Möne (AI:3s107).

Läs mer

"50+ i Europa" Kartläggning av hälsa, åldrande och pensionering i Europa

50+ i Europa Kartläggning av hälsa, åldrande och pensionering i Europa Agency Logo Household-ID 1 2 0 4 2 0 0 Person-ID Intervjudatum: Intervjuar ID: Respondentens förnamn: "50+ i Europa" Kartläggning av hälsa, åldrande och pensionering i Europa Skriftligt frågeformulär för

Läs mer

Resultatlista, enskild rond - netto: Möre Golfklubb Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn:

Resultatlista, enskild rond - netto: Möre Golfklubb Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn: Klass Placering Resultatlista, enskild rond - netto Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn Rond 1 Spel.kat. Spelform Scramble, Slagtävling Klubb CBA S-HCP Datum 2014-08-24 Resultat Särskiljning 1

Läs mer

Det här gör några av våra elever som gått på Djurgymnasiet sedan skolan startade 2002.

Det här gör några av våra elever som gått på Djurgymnasiet sedan skolan startade 2002. Det här gör några av våra elever som gått på Djurgymnasiet sedan skolan startade 2002. Strömsholm Alexander Ryttarstadions hunddagis Claudia Läser till tandsköterska Utbildad hippolog på SLU i Flyinge

Läs mer

Adress till tävlingsplatsen Kristiansand Kajakklubb Gilsveien, 4663 Kristiansand, Norge

Adress till tävlingsplatsen Kristiansand Kajakklubb Gilsveien, 4663 Kristiansand, Norge PM för Nordiska Mästerskapen i Kristiansand 2-3 augusti 2014 I början av augusti är det dags att åka iväg till Kristiansand i Norge för att tävla på Nordiska Mästerskapen. Från Sverige åker tre lag och

Läs mer

Bra genomförd tävling

Bra genomförd tävling I lördags arrangerade DCSW:s Dansföreing och DansCenter Sofia Westlund sin första regionstävling i Åmål. Drygt 350 dansare från Åmål, Tidaholm, Lidköping, Göteborg, Kalmar och Helsingborg deltog i disciplinerna

Läs mer

Välkommen till Internat läkarutbildningen T9 på stiftsgården Vårdnäs

Välkommen till Internat läkarutbildningen T9 på stiftsgården Vårdnäs Välkommen till Internat läkarutbildningen T9 på stiftsgården Vårdnäs Höstterminen 2013 Vecka 45 Vecka 46 4/11 6/11 11/11 13/11 Introduktion till ledarskapsutbildning: självkännedom, gruppers utveckling

Läs mer

Fastighetsförteckning tillhörande detaljplan för, Idre Himmelfjäll, Skidområde, (del av Foskros 10:6), Älvdalens kommun, Dalarnas län.

Fastighetsförteckning tillhörande detaljplan för, Idre Himmelfjäll, Skidområde, (del av Foskros 10:6), Älvdalens kommun, Dalarnas län. 1 Fastighetsförteckning tillhörande detaljplan för, Idre Himmelfjäll, Skidområde, (del av Foskros 10:6), Älvdalens kommun, Dalarnas län. Fastigheter inom planområdet Foskros 10:6 Vika Skogsutveckling AB

Läs mer

IF XT002_ (RELATIONSHIP TO THE DECEASED) = 7. Annan släkting (specificera)

IF XT002_ (RELATIONSHIP TO THE DECEASED) = 7. Annan släkting (specificera) Share w2 Exit Questionnaire version 2.7 2006-09-29 XT001_ INTRODUCTION TO EXIT INTERVIEW [Namn på den avlidne] medverkade i SHARE-projektet innan [han/hon] gick bort. [Hans/Hennes] bidrag var mycket värdefullt.

Läs mer

Tabell 1. Tabell 2 (generation 1) (Från Tabell 1)

Tabell 1. Tabell 2 (generation 1) (Från Tabell 1) Tabell 1 Eugen Axel Bjernekull(258). Ingeniör, Direktör Höganäs senast Stockholm. Född 1888-05-07 i Björnekulla(L). Död 1967-09-18 i Oscar (AB). Begravd i Enskede (AB). Beslut meddelat den 19 juni 1915:

Läs mer

Kungsbacka-spelen Lördag

Kungsbacka-spelen Lördag Kungsbacka-spelen Lördag Löpning Starter 3pers + ev reserv Bengt Svensson 99-00 B brsvensson@telia.com 0300-64227 Carl-Magnus Unell 97-98 unell@telia.com 0708-593300 Martin Persson 94-96 0703-996209 Tidtagning

Läs mer

Placeringar i ANIMONHUS cup 2015. Matta 1. 1a 16 Maj-Lis Hansson & Jan Hansson / PRO Morlanda. 2a 11 Kerstin Kilberg & Morgan Kilberg / PRO Kaprifolen

Placeringar i ANIMONHUS cup 2015. Matta 1. 1a 16 Maj-Lis Hansson & Jan Hansson / PRO Morlanda. 2a 11 Kerstin Kilberg & Morgan Kilberg / PRO Kaprifolen Placeringar i ANIMONHUS cup 2015. Matta 1 1a 16 Maj-Lis Hansson & Jan Hansson / PRO Morlanda 2a 11 Kerstin Kilberg & Morgan Kilberg / PRO Kaprifolen 3a 14 Gunilla Andersson & Karl-Erik Olsson / Stala PRO

Läs mer

Q Scramble Frösåker 2012. Anmälningslista, par/lag: Frösåker GK

Q Scramble Frösåker 2012. Anmälningslista, par/lag: Frösåker GK Datum 2012-09-02 Spelform Scramble, Slagtävling Bana Frösåkers golfbana Nr Lag Status Klass Förnamn 22 Anders Kumlin Anders Kumlin 11,0 Mathias Fredriksson 10,1 Fredrik Schultz 0,4 Kaj Tarkiainen 3,9 25

Läs mer

Klass: Flickor 14. Klass: Flickor 15. Klass: Flickor 16 Rond: 1

Klass: Flickor 14. Klass: Flickor 15. Klass: Flickor 16 Rond: 1 Bankboken Cup Regionsfinal NÄSSJÖ GK Klass: Flickor 13 Datum: 2004-07-13 1 Emma Gillström NÄSSJÖ GK 93 2 Caroline Olsson LAGANS GK 96 3 Cecilia Sätermo TRANÅS GK 99 4 Cajsa Aranäs KALMAR GK 101 5 Lisa

Läs mer

ns ko ir«kallelse/underrättelse Sida 2014-09-02 1 Stora sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung 13:00

ns ko ir«kallelse/underrättelse Sida 2014-09-02 1 Stora sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung 13:00 ns ko ir«kallelse/underrättelse 2014-09-02 1 Valnämnden kallas härmed till sammanträde 2014-09-08. Plats: Tid: Stora sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung 13:00 Ersättarna underrättas om sammanträdet

Läs mer

Resultatlista, ackumulerat - brutto: Isaberg Golfklubb Postmästerskap Golf 2014

Resultatlista, ackumulerat - brutto: Isaberg Golfklubb Postmästerskap Golf 2014 Klass Resultatlista, ackumulerat - brutto Postmästerskap Golf 2014 A-klassen Rond 2 Spelform Slaggolf CBA -2 Datum 2014-09-21 Placering Namn Spel.kat. Klubb S-HCP Rondresultat Resultat 1 Mats Birgersson

Läs mer

25 bästa SK Laxen Herrar

25 bästa SK Laxen Herrar 50 frisim 100 frisim 1 Mathias Hageneier 22,04 2008 1 Mathias Hageneier 50,55 2009 2 Joakim Hvalgren 22,83 2014 2 Joakim Hvalgren 50,90 2013 3 Janne Ledin 23,31 2014 3 Kenth Stenbäck 51,00 1984 4 Teodor

Läs mer

EN MYT I BRUKSSAMHÄLLET. En pittoresk samling gruvgubbar från Bersbo gruvor 1899. Enligt uppgift lär ingen vara över 40 år gammal.

EN MYT I BRUKSSAMHÄLLET. En pittoresk samling gruvgubbar från Bersbo gruvor 1899. Enligt uppgift lär ingen vara över 40 år gammal. EN MYT I BRUKSSAMHÄLLET 1944 kunde man i tidningen Röster i Radio läsa en artikel som hette 600 år i Åtvidaberg. Artikeln bygger till stor del på bilder som speglar Åtvidabergs utveckling från bruksort

Läs mer

LERVIKSTORPSADRESSER 2014.01.21 www.lervikstorp.se

LERVIKSTORPSADRESSER 2014.01.21 www.lervikstorp.se Namn 1 Siv Finndin Mellansjövägen 60B 184 95 Ljusterö Skärdalavägen 1, 184 95 Ljusterö 08 54242049, 072 2397716 till Lena 2 Kerstin Göras Erik Dahlbergsgatan 49, 115 57 Stockholm Skärdalavägen 54 184 95

Läs mer

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE N.B. The English text is an in-house translation. William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse (organisationsnummer 802426-5756) (Registration Number 802426-5756) lämnar härmed följande hereby submits

Läs mer

VAD SKULLE DU HA VALT PDF

VAD SKULLE DU HA VALT PDF VAD SKULLE DU HA VALT PDF ==> Download: VAD SKULLE DU HA VALT PDF VAD SKULLE DU HA VALT PDF - Are you searching for Vad Skulle Du Ha Valt Books? Now, you will be happy that at this time Vad Skulle Du Ha

Läs mer

Cajsa Andersdotters familj i Gottland Om människorna på ett krononybygge i södra Burträsk socken 1831-1926 enligt kyrkböcker och bouppteckningar

Cajsa Andersdotters familj i Gottland Om människorna på ett krononybygge i södra Burträsk socken 1831-1926 enligt kyrkböcker och bouppteckningar Hans Larsson 1(10) Utg 2 Okt 2007 Cajsa Andersdotters familj i Gottland Om människorna på ett krononybygge i södra Burträsk socken 1831-1926 enligt kyrkböcker och bouppteckningar Innehåll Infällt foto:

Läs mer

Husar Skog - en originell personlighet i Mönsterås på 1900-talet

Husar Skog - en originell personlighet i Mönsterås på 1900-talet Husar Skog - en originell personlighet i Mönsterås på 1900-talet Jonny Nilsson 2013 Det är så här de flesta äldre Mönsteråsare minns husar Skog - i uniform och till häst på hembygdsföreningens årsfest.

Läs mer

Göteborg den 1 april 1990. Bäste Albert!

Göteborg den 1 april 1990. Bäste Albert! Göteborg den 1 april 1990 Bäste Albert! Hjärtligt tack för Ditt välskrivna och lättlästa brev. Nu får Du papper Dej tillsända som inte är så välskrivna. Men jag hoppas Du kan förstå dem åndå. Jag har så

Läs mer

RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT

RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT Stålboda 2005-08-20 arr: Bromma Skf WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT 1 Bälgviken 1156 Jonas Malmqvist 141 96 237 Niklas Halling 141 93 234 Hans Sundén 138 93 231 Helena

Läs mer

Ramseleforsskyttet Fältskytte Resultat 2004-03-20

Ramseleforsskyttet Fältskytte Resultat 2004-03-20 Ramseleforsskyttet Fältskytte Resultat 2004-03-20 Klass F Elit Särskj 1 Petter Eriksson Moälven/Modo 6 6 6 5 6 0 6 6 1 36 6 6 + 5 2 Rolf Modig Övertorneå 6 6 6 2 6 1 6 6 4 36 7 6 + 3 3 Leif Sandberg Kalix

Läs mer

25 26 oktober 2003 i Boråshallen Resultatlista

25 26 oktober 2003 i Boråshallen Resultatlista 25 26 oktober 2003 i Boråshallen Resultatlista Flickor 09 1 Clara Erlandsson, Ärtemarks IF 2 Emma Söderlund, Sjömarkens IF 3 Jennifer Jonsson, Lekstorps IF 4 Jennie Ohlin, Sjömarkens IF Clara Erlandsson

Läs mer

POS 30/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac

POS 30/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015 Namn / Speldag 2/4 9/4 16/4 23/4 30/4 7/5 12/5 21/5 28/5 4/6 Andersson Arne Andersson Egon 86 Andersson Jan-Christer 76 80 73 70 68 Bengtsson Bengt-Ove 82

Läs mer

Personakt. Upprättad av Christer Gustavii. Annummer: Förnamn: Efternamn: 14 april, 1834 Nyserum, Frödinge, Kalmar län

Personakt. Upprättad av Christer Gustavii. Annummer: Förnamn: Efternamn: 14 april, 1834 Nyserum, Frödinge, Kalmar län Utskriftsdatum: 2014-09-12 Personakt Upprättad av Christer Gustavii Fader Foto Annummer: Förnamn: Efternamn: 19 Kristina Lovisa Persdotter Födelsedatum: Födelseplats: 14 april, 1834 Nyserum, Frödinge,

Läs mer

Introduktion till processäkerhet 4 november 2013

Introduktion till processäkerhet 4 november 2013 Introduktion till processäkerhet 4 november 13 1 Blenda Weibull Konsult AB Blenda Weibull 2 Aga Gas AB Pia Andersson 3 AstraZeneca AB Ursula Noreland 4 AstraZeneca AB Daniel Wiberg 5 Borealis AB Peter

Läs mer

STAMTAVLA Malmberg - Mårtensson - Castenfors Upprättad av Bror Bertil Malmberg

STAMTAVLA Malmberg - Mårtensson - Castenfors Upprättad av Bror Bertil Malmberg Första säkra uppgifterna om släkten Hansson-Christensson-Malmberg-Castenfors återfinns i Håslöfs församlings husförhörsböcker. År 1734 finner vi där husmannen Hans Jakobsson som ägare av gården nr 18 i

Läs mer

Sven Jaensson 1800-05-12 1873-12-29

Sven Jaensson 1800-05-12 1873-12-29 Sven Jaensson 1800-05-12 1873-12-29 Maja Persdotter 1776-1857 Johan Persson 1776-1843 Stina Jacobsdotter 1802-1873 Sven Jaensson 1800-1873 Maria Jonasdotter 1814-1855 Carl Johan 1833-1833 Johanna 1835-

Läs mer

"50+ i Europa" Kartläggning av hälsa, åldrande och pensionering i Europa

50+ i Europa Kartläggning av hälsa, åldrande och pensionering i Europa Agency Logo Household-ID 1 2 0 4 2 0 0 Person-ID Intervjudatum: Intervjuar ID: Respondentens förnamn: "50+ i Europa" Kartläggning av hälsa, åldrande och pensionering i Europa Skriftligt frågeformulär för

Läs mer

RAM avtal. Konsult-tjänster 2015-11-01

RAM avtal. Konsult-tjänster 2015-11-01 RAM avtal 2015 2015-11-01 Ramavtal 2015 Organisation Teknik avd. Bostäder nyprod. Jan Helgesson 070 3402551 Teknik-bygg Roland Larsson 070 3402533 Projektcontroller Lina Englund 070 0862341 Projektledare

Läs mer