BÄRS -SLÄKTEN Del 1 LEVÄLÄ- S LÄKTEN Del 3.1

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BÄRS -SLÄKTEN Del 1 LEVÄLÄ- S LÄKTEN Del 3.1"

Transkript

1 BÄRS -SLÄKTEN Del 1 LEVÄLÄ- S LÄKTEN Del 3.1 Sammanställd av Pär-Erik Levlin Vasa. Levälä-Släktförenings förlag.

2 Förord Denna utredning, där föreliggande bok endast utgör en första del, skulle egentligen endast ha omfattat ättlingarna till Margareta Davidsdotter Levälä gift med Johan Andersson Storbärs. Då Johans bror Anders Andersson Storbärs var gift med Margaretas systerdotter Maria Mattsdotter Löv (Tab. G 1) tyckte jag dock att det passade bäst att även ta hennes ättlingar i detta sammanhang och likaså ättlingarna till Johans brorson Anders Gustavsson Storbärs gift med Maria Eriksdotter Levälä (Tab. B 1). Då dessa till Levälä-släkten hörande Bärs-ättlingar äro redovisade tror jag mig ha största delen av Bärs-släkten klar. Om tiden och krafterna stå mig bi hoppas jag att jag kan redovisa resten i en tredje bok. För att kunna genomföra detta program börjar jag Bärs-släktens tabeller från Susanna Gustavsdotter Storbärs gift med Anders Gabrielsson Annala och planerar att redovisa alla deras ättlingar. Margareta Davidsdotter Levälä kommer då in i Tab. K 2. Margareta Davidsdotter är i generation VIII och jag ger denna generationssiffra även åt Johan Andersson, trots att jag av hans förfäder endast känner tre generationer. I första delen av Levälä-släkten kan man ju dock följa några av Margareta Davidsdotters förfäder bakåt till generation 1. Jeppobygden har tydligen gett en god grund för släktens utveckling, då redan Margareta Davidsdotters ättlingar ger över 2000 tabeller. De har även i stor utsträckning stannat kvar i hembygden och först under de senaste generationerna i högre grad spritt sig till andra trakter. Emigrationen, främst till Amerika, var dock stor från Jeppo och har starkt berört släkten. C:a 1/3 av tabellerna i denna bok behandlar familjer i U.S.A. eller Kanada. Dock har ej alla emigranters ättlingar kunnat spåras. Av dem jag funnit har tyvärr ej alla besvärat mina brev eller gett ofullständiga uppgifter. Det är främst sökandet efter emigrantättlingar som gjort att utredningen tagit så lång tid. Då vi dock i så stor utsträckning rör oss i Jeppo eller Ytterjeppo, som för de flesta av oss är välkända trakter, har jag för dem som är födda där, endast angett hemmansnamnet där de var skrivna, som födelseort. Ett annat problem vi har i Jeppo är den lucka på 16 år som finns i kyrkböckerna från 1870 till Det gör att personer som dött eller flyttat bort under denna tid ofta är försvunna för oss. Luckan kan delvis överbryggas genom att i förteckningarna över inflyttade till andra församlingar under denna tid söka sådana från Jeppo. Jag har ju dock av lättförståeliga skäl inte kunnat besöka alla församlingar i Finland. Genom att i bouppteckningar se vilka som äro antecknade som efterlevande, kan man sluta sig till vilka som med viss sannolikhet dött, men det blir all tid en restpost som man ej vet något om. Barn födda och döda under denna tid blir även helt bortlämnade. Även om utredningen börjar i slutet av 1600-talet, består släkten till större delen av nu levande personer. Uppgifterna om dem har jag till stor del erhållit genom direktkontakt med vederbörande. Jag vill därför rikta ett varmt tack till alla dem som så bredvilligt hjälpt mig i mitt arbete. Sollentuna i juni 1989 Pär-Erik Levlin

3 Introduction for my American readers This book is only a first part of a genealogical study of the Bärs-Family from Jeppo in Finland. It is also a part of my study of the Levälä-Family as it cowers the descendants of Margareta Davidsdotter Levälä from Tab. A 1, Maria Mattsdotter Love from Tab. G 1 and Maria Eriksdotter Levälä from Tab. B 1. This genealogical study start with Susanna Gustavsdotter Storbärs and I give her family the number K 1 and she the generation number VII, which is the Latin number before her name. In my book Levälä Släkten, Part 1 Lars Jakobsson Toppar have the generationnumber 1. He lived in the sixteenth century. The description of a family starts with the name of husband or wife, depending on who is born in the family. After the name I give dates and place for birth and death followed by the parents names and family number. If a person is born in Jeppo or Ytterjeppo I give as birthplace only the farm place- or homestead name. Then follows date and place for marriage, husbands or wives names, dates for birth and death and parents names. After this it is a short description of their history, mostly only their occupation and where they was or are living. The last part is the list of their children beginning with their gene ration number and where they are born. The married children have a number that leads to their families. Following the family number of the grandpa rents you can easy go back in time and following that of the children you can go ahead. If you are looking for a family, you can read through the whole book, but it is easier to look in the register of family names. After each name you will find the numbers of the families where you can find this name on husband or wife. As you start studying the book, start from your own or your parent s family, go back to grandparents and great-grandparents. Look up your great-grandparents brothers and sisters, look up your cousins and second cousins and so on. Perhaps you find relatives you wish to get in touch with. If so you can write to me for address. Mostly I can help you. To find relatives in U.S.A. have not always been easy. Some have been in touch with relatives in Fin land and I have get their address there. They have then known other relatives. But I have also been studying church books from Lutheran parishes in U.S.A., which are on microfilms in the Emigrant Institute in Växjö, Sweden. There 1 have found many families from the first part of this century and the names of their children. Then my assistants in U.S.A. have looked them up in telephone directories and town directories. Others have been found trough information from certificates of death and obituaries. Without assistance 1 had not been able to find so many of you so from all my heart 1 wish to thank all of you who have been assisting me and all who have send me information. Thank You! Wishing you success in reading the book I wish to give you some words and phrases to help you. Swedish English Född, f. Born Död, d. Dead Vigd, gift Married Bildat familj med,sammanboende Living together without official marriage Barn Child Hustru, maka Wife Man, make Husband Svärson, måg Son-in-lowe Änka Widow Inhyses, inhysing Had no place of his own. Hemman, gård Farm Mantal Tells a little how big the farm is. Har tagit över Has taken over Dräng Farmhand Piga Maid Arbetare Worker Gruvarbetare Miner Skogsarbetare, skogshuggare Logger Timmerman, snickare Carpenter Sjöman Saylor Skomakare Shoemaker Skräddare Taylor Lärare Teacher Direktör Manager Bonde, jordbrukare Farmer Torpare Crofter (Had a little land from a farm, often his homestead, for which he had to do some days work every year.) Backstugusittare One who had only a cot tage.

4 Pär-Erik Levlin Edsbäcksv Sollentuna, Sweden

5 Bärs hemmans förhistoria Bärs hemman ligger på östra sidan av Nykarleby älv c:a 12 km. söder om Nykarleby centrum. När vi i de första bevarade skattelängderna från mitten av 1500-talet lär känna hemmanet och dess ägare finns det endast fyra hemman i Epo by högre upp längs älvens östra sida. Det sista var Storsilvast i höjd med nuvarande Jeppo station. Bebyggelsen var således mycket gles. De närmaste grannarna var Nybyggar i söder och Lussi i norr. Gårdarna låg då alldeles på älvstranden. Den första husbonden vi med stor säkerhet kan placera på hemmanet hette Jöns Grelsson, huvudperson I skattelängderna vid denna tid nämns endast huvudpersonen vid namn och inte heller hemmanets namn anges. Jöns betalade 1552 näbbskatt för 9 personer. Då detta var storfamiljens arbetsföra medlemmar mellan 15 till 60 år gamla, kan det totala antalet ha varit över 20. Följande husbonde var Jöns Andersson Hemmanet hade nu 22 spannland åker motsvarande c:a 2,75 ha och betalade skatt för 8-9 personer. Näs ta husbonde heter Henrik Jönsson och är med stor sannolikhet son till föregående. Om det verkligen är samma person hela denna långa tid av 48 år går ej att avgöra. Det kan ju ha kommit in en måg med samma namn. Nästa husbondeperiod med Per Henriksson är även otroligt lång. Han hade i roteringslängden 1627 en ålder av 45 år och skulle 1671 ha varit 89 år. Samtidigt går det utför med Bärs hemmanet. Det hade ju delats i Stor- och Lillbärs redan omkring 1600 och 1630-talet fanns där som arbetsföra skattebetalare endast husbonden med hustru. År 1645 finns endast husbonden kvar och 1653 betecknas hemmanet som öde. Dock betalas även senare år mindre mängder tiondespannmål i skatt i Per Henrikssons namn. År 1673 står en Hans Larsson för hemmanet, som dock ännu betecknas som öde. Vi har inte funnit någon tingsnotis som omtalar att hemmanet sålts eller upptagits av öde. Uppenbart är dock att nytt folk kommit till Bärs och de tar även över Lillbärs så att de två hemmanen ånyo för en tid bildar en enhet. År 1675 nämns på hemmanet bröderna Johan Hansson med hustru Lisa Mårtensdotter och Jakob Hansson med hustru Brita Simonsdotter. Följande år tillkommer Cnut Hansson som 1678 har hustru Lisa Persdotter. Ar 1683 nämnes för första gången namnet Bärs genom att husbonden kallas Jakob Hansson Bers, samtidigt tillkommer Erik Hansson men Johan Hansson är nu borta. Det är möjligt att det är dessa bröder och deras far Hans Larsson som för in namnet på hemmanet, men vari från skulle det i så fall komma? I mantalslängden år 1686 är Bärs hemman igen uppdelat så att Cnut och Erik Hansson samsas på 3/4 mantal av hemmanet eller Storbärs medan Jakob Hansson har 1/3 mantal Lillbärs. Erik har nu hustrun Margareta. Dessa fyra Cnut och Erik med hustrur finns på Storbärs ännu vid mantalsskrivning 1696, men detta år flyttar Erik med hustru över till Lillbärs. Där hade Jakob Hanssons son 1696 tagit över hemmanet, men han dog samma vinter, gift men barnlös så att Jakob blivit ensam. Där står sedan Erik Hansson i mantalslängden 1687 och Cnut Hansson med hustru är ensamma på Storbärs. Följande år är i mantalslängden antecknat Cnut Bers öde. Aren drabbas landet av mycket svåra missväxtår följda av svält och sjukdomar. Det var en katastrof som ledde till att c:a en fjärdedel av befolkningen dog och många hemman blev öde däribland Storbärs. Brodern Erik på Lillbärs överlevde och man kan undra varför inte han tog över det större hemmanet, men det var väl bristen på ar betskraft och de högre skatterna som avhöll honom. Han hade dottern Margareta Eriksdotter som återvände till Lillbärs efter Stora ofreden och förde släkten vidare. Bärs-släkten Storbärs behövde inte stå länge öde. Redan vid Nykarleby ting uppvisar Hindrich Olofsson från Naarasluoma besiktningsinstrument över Cnut Bers förfallna hemman, som Hindrich tänker uppta. Åkern med undantag av 12 kappland har 3 år legat i linda, åkerdikena något förfallna, gärdesgårdarna alldeles förfallna och humlegården gräsgången. Husen var delvis förmultnade och taklösa. Nämnden ansåg att två års skattefrihet var erforderlig. Redan följande år är Henrik Bärs med hustru införda i mantalslängden. Från senare källor vet vi att hon heter Sofia Gustavsdotter. Varifrån kommer då denna familj till Bärs. Vid granskning av mantalslängderna för Naarasluoma finner vi 1692 efter Pöyhönen införda krögaren Henrik Olsson och hustru Sofia. Föregående år fanns där krögaren Erik Eskilsson och hustru Sofia. Där finns Henrik Olofsson och hustru Sofia ännu 1696 men ej mer Då heter krögaren Erik Markusson. Jag har ej försökt söka Henrik och Sofia före Det vore ju rätt så arbetsdrygt, särskilt när man ej alls vet var man skall söka. I Naarasluoma var de i varje fall ej. Några barn finns ej antecknade i krögarfamiljen i Naarasluoma. De vi vet borde ha funnits är tydligen i tjänst hos andra. På Bärs införs 1703 mågen Per och hustru och 1705 dottern Walborg. År 1707 är Henriks hustru bortlämnad och 1709 Henrik själv. Då står Per Persson Bärs som huvudman och även sonen Gustav är införd. Gustav Henriksson är huvudman 1711 och Per Persson är bortlämnad. Med Gustav finns systrarna Sofia och Walborg. År 1713 är Walborg borta från Bärs. I mantalslängden 1723 efter fredsslutet finns Per Persson och hustru Sofia införda på Lillbärs, som de tydligen tänkte överta. Dessa planer stäcktes av att Margareta Eriksdotter med familj återvände från flykten i Sverige. Vid tinget kallar Gustav Henriksson Bärs Per Persson från Lillbärs för sin svåger. Per är säkert samma person som 1709 blev huvudperson på Storbärs och var säkert redan då gift med Sofia Henriksdotter. Var han var när Sofia var på Bärs vet vi ej, inte heller vart de tog vägen från Lillbärs.

6 Med ledning av ovanstående uppgifter och vad vi kan inhämta ur kyrkböckerna efter 1727 kan vi göra följande sammanställningar av Henrik Olofssons och Gustav Henrikssons familjer. V Henrik Olofsson Bärs, f. omkring 1649 (60 år 1709), d. på Bärs Gift med Sofia Gustavsdotter, f. omkring 1647 (60 år 1707), d. på Bärs omkring Henrik var krögare i Naarasluoma (nu Ylihärmä kyrkby) och bonde på Bärs från 1698: VI Barn: Maria, f. c:a 1680, d år gammal. Gift med Henrik Mattsson Strömming i Monäs, d. i aug Sofia, f. c:a Gift med Per Persson. Flyttade bort från Ytterjeppo Henrik, f. c:a Se nedan. Walborg, f. c:a 1690, Gift 1712 med Matts Bertilsson Storhögväg. De flyttade till Näs hemman i Monäs c:a VI Gustav Henriksson Bärs, f. c:a 1689, d. på Bärs år gammal. Vigd 1:o före 1715 med Karin Gustavsdotter, f. c:a 1693, d. på Bärs år gammal. Vigd 2:o med soldatänkan Anna Mickelsdotter, f. på Slangar 1723, d. efter Gustav blev husbonde på Storbärs Där stannade man kvar på hemmanet under Stora ofreden. Gustav hade dock tillsammans med sin svåger Matts Bertilsson genast efter nyår 1715 stulit en häst ur ett stall för en rysk major. Man fick dock reda på vilka tjuvarna var, men Gustav och Matts hann fly och fick hålla sig undan i Savoland tills framemot fredsslutet. Gustavs far Henrik blev misshandlad med överlevde. VII Barn födda på Bärs: Johan, försvinner ur kommunionboken Antagligen död. Susanna, f Tab. K 1. Tab. K 1. VII Susanna Gustavsdotter Stor bärs, f. på Storbärs 1721, d. där , dotter till Gustav Henriksson Storbärs och hustru Karin Gustavsdotter. Vigd i Nykarleby l.f med Anders Gabrielsson Annala, f. i Lappo 1718, d. på Storbärs , son till Gabriel Andersson Annala och hustru Brita Jöransdotter. Anders kom som måg till Bärs och övertog svärfaderns hemman omkring VIII Barn födda på Bärs: Gustav, f Tab. K Catharina, f , d. begr Maria, f Tab. Elisabet, f , d Johan, f Tab. K 2. Anders, f Tab. Susanna, f Tab. Gabriel, f , d Jakob, f , d Anna, f Tab. Tab. K 2. VIII Johan Andersson Storbärs, f. på Storbärs , d. där , son till Anders Gabrielsson Storbärs och hustru Susanna Gustavsdotter Storbärs (Tab. K 1). Vigd i Nykarleby l.f med Margareta Davidsdotter Levälä, f. på Levälä , d. på Storbärs , dotter till David Eriksson Levälä och hustru Maria Hansdotter (Tab. A 1 i Levälä-släkten, del 1). Johan var bonde på hälften av faderns hemman, som delades Brodern Gustav hade andra halvan. De hade 7/24 mantal var av Storbärs. Av barnen gick åtminstone sonen Johannes i finsk skriftskola. Man kan då anta att alla gjorde det och att finska var hemspråket. IX Barn födda på Bärs: David, f Tab. K 3. Mathias, f Tab. K 528. Anders, f Tab. K 529. Maria, f , d Karin, f Tab. K 1635 Johannes, f Tab. K Gustav, f Tab. K Jakob, f , d Henrik, f , d Isak, f , Tab. K Erik, f , d

7 Jakob, f Tab. K Susanna, f Tab. K Anna, f Tab. K Maria, f , d Tab. K 3. IX David Johansson Storbärs, f. på Storbärs , d. där , son till Johan Andersson Storbärs och hustru Margareta Davidsdotter Levälä (Tab. K 2). Vigd i Nykarleby l.f med Catharina Jakobsdotter Knock, f. på Knock , d. på Bärs , dotter till bonden Jakob Thomasson Knock och hustru Valborg Gustavsdotter. David var bonde på halva faderns hemman, som omkring 1812 delades i två delar om 7/48 mtl. Brodern Anders fick andra halvan. David köpte 1822 även 7/48 mtl av Lussi hemman, som han brukade jämsides med hemmanet på Bärs. X Barn födda på Bärs: Margareta, f , d Johan, f Tab. K 4. Jakob, f , d Susanna, f Tab. K 64. Anders, f , d Gustav, f , d David, f Tab. K 164. Gustav, f , d Maria, f Tab. K 437. Tab. K 4. X Johan Davidsson Bärs, f. på Bärs , d. där , son till David Johansson Storbärs och hustru Catharina Jakobsdotter Knock (Tab. K 3). Vigd i Alahärmä med Kajsa Eliedotter Gåsfors, f. i Alahärmä , d. på Bärs efter 1870, dotter till Elias Thomasson Gåsfors och hustru Greta Mattsdotter. Johan erhöll omkring 1840 faderns hemman på Bärs. Femton år senare köper han tillsammans med sin kusin Johan Andersson Bärs (Tab. K 530) de 7/48 mantal av Bärs som ägdes av Gabriel Gustavsson Bärs (Tab. K). Åter tio år senare omkring 1865 köper de Anders Gustavssons Bärs (Tab. K) 7/48 mtl och har nu varsin halva av Bärs hemman eller 7/24 mantal var. Makarna fick två barn som dog späda, men sedan blev det inte fler. De be slöt då att ta ett fosterbarn, som även skulle få ärva dem. Traditionen berättar att de en kväll gick till hans bror David (Tab. K 164) som bodde på Lussi och var gift med hennes syster Anna. Där samlade de ihop barnen och sade till dem att den av dem, som först satt utanför deras dörr följande morgon, skulle få bli deras barn och få deras hemman. När syskonen på kvällen gick och lade sig, smög sig den äldsta, Gustav, ut, gick till Bärs och satte sig på farbroderns farstubro för att säkert vara först följande morgon. XI Barn födda på Bärs, den tredje fosterson från Tab. K 164. Kajsa, f , d Sanna Greta, f , d Gustav Davidsson, f Tab. K 5. Tab. K 5. XI Gustav Davidsson Bärs, f. på Lussi , d. på Bärs , (bouppt ), son till David Davidsson Lussi och hustru Lisa Eliedotter Gåsfors (Tab. K 164), fosterson till Johan Davidsson Bärs och hustru Kajsa Eliedotter Gåsfors (Tab. K 4). Vigd i Nykarleby l.f med Anna Gustavsdotter Lillrundt, f. på Lillrundt , d. på Bärs , dotter till bonden Gustav Mattsson Lillrundt och hustru Anna Eriksdotter Nybyggar. (Lillrundt och Heikfolk är samma hemman.) Gustav blev bonde på 7/24 mtl Bärs, men betalade en mindre utlösen åt sina syskon. XII Barn födda på Bärs: Johannes, f , d Gustav, f Tab. K 6. Lisa, f Tab. K 46. Anna, f , d. före Ogift. Samuel, f , d Kajsa, f Tab. K 57. Tab. K 6. XII Gustav Gustavsson Bärs, f. på Bärs , d. där , son till bonden Gustav Davidsson Bärs och hustru Anna Gustavsdotter Lillrundt (Tab. K 5). Vigd i Nykarleby l.f med Katarina (Kajsa) Eliedotter Back, f. på Back i Ytterjeppo , d. på Bärs , dotter till Elias Johansson Back och hustru Maria

8 Karlsdotter Högväg. Gustav blev bonde på halva faderns hemman eller 7/48 mtl av Bärs. Systern Lisa med man fick andra halvan. XIII Barn födda på Bärs: Johan Elias, f Tab. K 7. Anna Johanna, f Tab. K 27. Anders Gustav, f , d i Hastings, Nebraska. Han emigrerade till U.S.A och blev målarmästare. Ogift. Leander, f , d i Butte, Mont. Han emigrerade till U.S.A och blev gruvarbetare. Ogift. Matts Emil, f , d Ogift. Viktor Rudolf, f , d Ogift. Bonde på hemgården. Villiam, f , d Joel, f , d Ogift. Bonde på hemgården. Hilma Maria, f Tab. K 39. Tab. K 7. XIII Johan (John) Elias Gustafson, f. på Bärs , d. i Hibbing, Min , son till Gustav Gustavsson Bärs och hustru Kajsa Eliedotter Back (Tab. K6). Vigd i Hibbing 1907 med Ida Sofia Klemets, f. i Kristinestad , d. i Hibbing , dotter till Roberg Klemets och hustru Greta Sofia Utter. John emigrerade till U.S.A. år 1900 och slog sig ned i Hibbing, där han blev gruvarbetare. Senare fick han arbeta med provtagning och analys av järnådrorna. XIV Barn födda i Hibbing: Edwin John, f Tab. K 8. Signe Sophia, f Tab. K 19. Theodore Rudolph, f Tab. K 22. Lloyd Everett, f , d. i maj Ogift. Tab. K 8. XIV John Edwin Gustafson, f. i Hibbing, Min , d. vid Lake Vermilion, Min , son till John Elias Gustafson och hustru Ida Sofia Klemets (Tab. K 7). Vigd i Hibbing med Gertrude Maxcine Elliott, f. i Bemidji, Min , dotter till Roy E. Elliott och hustru Ida McStevens. John var gruvarbetare och Gertrude kemist. Familjen bodde i Hibbing. XV Barn födda i Hibbing: John (Jack), f Tab. K 9. Roy Elliott, f Tab. K 13. Carol Ann, f Tab. K 14. Robert Dale, f Tab. K 17. Richard L. f Tab. K 18. Tab. K 9. XV John (Jack) Gustafson, f. i Hibbing, Min , son till John Edwin Gustafson och hustru Gertrude Maxcine Elliott (Tab. K 8). Vigd i Cherry, Min med Arlene Wuollet, f. i Chisholm, Min , dotter till Howard Wuollet och hustru Aina Maki. John är förare av tunga fordon och Arlene ordergivande tillsynsman. Familjen bor i Hibbing. XVI Barn födda i Hibbing: John, f , d i Ericsburg, Min. Diane, f Tab. K 10. Lawrence, f Tab. K 10b. David, f Tab. K 11. Debra, f Tab. K 12. Tab. K 10. XVI Diane Gustafson, f. i Hibbing , dotter till John Gustafson och hustru Arlene Wuollet (Tab. K 9). Vigd i Hibbing med Darold Riihiluoma, f. i Cloquet, Min , son till Fred Riihiluoma och hustru Selma Kepola. Darold är naturresurstekniker och familjen bor i Bear River, Min. XVII Barn födda i Hibbing: Eve, f Ty, f Kip, f Tab. K 10b.

9 XVI Lawrence Gustafson, f. i Hibbing , son till John Gustafson och hustru Arlene Wuollet (Tab. K 9). Vigd i maj 1984 med Dawn Mackey. XVII Barn: Blake Lee, f Tab. K 11. XVI David Gustafson, f. i Hibbing , son till John Gustafson och hustru Arlene Wuollet (Tab. K 9). Vigd i Hibbing med Tonette Lushine, f. i Chisholm, Min , dotter till Anthony Lushine och hustru Francis Mihelich. David är truckförare och familjen bor i Hibbing. XVII Barn födda i Hibbing: Michael Allen, f David Lee, f Tony Todd, f Tab. K 12. XVI Debra Gustafson, f. i Hibbing , dotter till John Gustafson och hustru Arlene Wuollet (Tab. K 9). Vigd i Hibbing 1979 med Robert Olson. Frånskilda. XVII Barn födda i Minneapolis: Sarah, f Tab. K 13. XV Roy Elliott Gustafson, f. i Hibbing , son till John Edwin Gustafson och hustru Gertrude Maxcine Elliott (Tab. K 8). Vigd 1956 med Joanne Thornton, f , dotter till Joseph R Thornton och hustru Grace Voust. Roy är försäljare och familjen bor i Wyoming, Min. XVI Barn födda, de två första i Hibbing, de två följande i Bemidji och övriga i Forrest Lake, Min. Linda Ann, f Laura Lee, f Roy Elliott, Jr, f Lisa Cheri, f Lanac Maxine, f Lina Marie, f Tab. K 14. XV Carol Ann Gustafson, f. i Hibbing , dotter till John Edwin Gustafson och hustru Getru de Maxcine Elliott (Tab. K 8). Vigd i Hibbing med Charles Edward Porter, f. i Buhl, Min , son till Cecil Edward Porter och hustru Dora Taylor. Charles är underhållsplanerare och Carol handlar med antikviteter. Familjen bor i Aurora, Min. XVI Barn födda i Aurora: Suzan Marie, f Tab. K 15. James Edwin, f Tab. K l6a. Dale Lawrence, f Tab. K l6b. Tab. K 15. XVI Suzan Marie Porter, f. i Aurora, Min , dotter till Charles Edward Porter och hustru Carol Ann Gustafson (Tab. K 14). Vigd i Superior, Wisc med Dennis Moraste. Frånskilda. Suzan är sjuksköterska. XVII Barn: Matthew John, f Kristina Marie, f Tab. K 16a. XVI James Edwin Porter, f. i Aurora , son till Charles Edward Porter och hustru Carol Ann Gustafson (Tab. K 14). Vigd i Biwabik, Min med Wendy McGuire, f James är skolbusschaufför och familjen bor i Palo, Min. XVII Barn födda i Palo: Cynthia, f Nathan, f Tab. K 16b

10 .XVI Dale Lawrence Porter, f. i Aurora , son till Charles Edward Porter och hustru Carol Ann Gustafson (Tab. K 14). Vigd med Kathy Welsh. Dale är stam- anställd i militären och stationerad i Alaska. XVII Barn födda i Alaska: Elizabeth, f Tab. K 17. XV Robert Dale Gustafson, f. i Hibbing , son till John Edwin Gustafson och hustru Gertrude Maxcine Elliott (Täb. K 8). Vigd i Hibbing med Andrea Josephine Paglarini, f. i Hibbing , dotter till Andrew Paglarini och hustru Stephania Gegorich. Robert är mekaniker och har tjänstgjort i 20 år vid U.S.A.:s flotta. XVI Barn: Darby Andrew, f Robert Dale, f Kimberly Ann, f Donald Lee, f Darrell Stephen, f Tab. K 18. XV Richard L Gustafson, f. i Hibbing , son till John Ed win Gustafson och hustru Gertrude Maxcine Elliott (Tab. K 8). Vigd i Oklahoma City, Okla med Kathleen Marie Pick, f. i St Cloud, Min , dotter till Wendelin B Pick och hustru Laura Marie Fettig. Richard är försäljare och makarna är barnlösa. Tab. K 19. XIV Signe Sophia Gustafson, f. i Hibbing , dotter till John Elias Gustafson och hustru Ida So fia Klemets (Tab. K 7). Vigd 1:o i Hibbing med Casmir Jerkovich, f Frånskilda. Vigd 2:o i Hibbing med Eino John Koskela, f. i Fitchburg, Mas , d. i Hibbing , son till Zachary Koskela och hustru Mary. Eino var borrare i gruvorna och familjen bodde i Hibbing, där Signe bor kvar. XV Barn födda i Hibbing: 1 Franklin John, f Tab. K Roger William, f Tab. K 21. Tab. K 20. XV Franklin John Jerkovich, f. i Hibbing , son till Casmir Jerkovich och hustru Signe Sophia Gustafson (Tab. K 19). Vigd i Denver, Colo med Sally Ann Rundquist, f. i Virginia, Min , dotter till Oscar F Rundquist och hustru Alma G Caine Franklin har en restaurang och familjen bor i Richfield, Min. XVI Barn födda, första i Duluth, andra i Minneapolis, Min. Timothy John, f Teriy Jane, f XVII Har barnet: Randy John Jerkovich, f i Minneapolis, Min. Tab. K 21. XV Roger William Koskela, f. i Hibbing , son till Eino Koskela och hustru Signe Sophia Gustafson (Tab. K 19). Vigd i Richfield, Min med Carol Jane Sherwood, f. i Minneapolis, Min , dotter till Ralph Byron Sherwood Jr och hustru Clara Annette Thompson. Roger är lärare och Jane sekreterare. Familjen bor i Shakopee, Min. XVI Barn födda i Edina, Min. Aaron William, f Amy Anette, f Tab. K 22. XIV Theodore Rudolph Gustafson, f. i Hibbing , son till John Elias Gustafson och hustru Ida Sofia Klemets (Tab. K 7). Vigd i Hibbing med Lilly Emily Turkula, f. i Hibbing , dotter till John Gregory Turkula och hustru Helen Caroline Anttila. Theodore har varit brädgårdsförman. Han är nu pensionerad och makarna bor i Hibbing. XV Barn födda, första i Chisholm, Min, övriga i Hibbing: Theodore Lee, f Tab. K 23. Robert Karl, f , d. i maj Thomas Lyle, f Tab. K 24.

11 Beverly Jean, f Tab. K 25. Molly Jane, f Tab. K 26. Tab. K 23. XV Theodore Lee Gustafson, f. i Chisholm , son till Theodore Rudolph Gustafson och hustru Lilly Emily Turkula (Tab. K 22). Vigd i Fargo, N. Dakota med Susan Maie Schroeder, f. i Fergus Falls, Min , dotter till Arnold Jacob Schroeder och hustru Virginia Maie Bergeson. Theodore är maskiningenjör och familjen bor i Maple Grove, Min. XVI Barn födda, första i Fergo, andra i Coon Rapids, Min. Angela Maie, f Michael Lee, f Tab. K 24. XV Thomas Lyle Gustafson, f. i Hibbing , son till Theodore Rudolph Gustafson och hustru Lilly Emily Turkula (Tab. K 22). Vigd i Grand Rapids, Min med Debra Kay Lehn, f. i Buffalo, Min , dotter till William John Lehn Jr och hustru Alberta Philomen Zachman. Thomas är mekaniker och Debra sekreterare. Familjen bor i Buhl, Min. XVI Barn födda i Buhl: Nikia, f Tab. K 25. XV Beverly Jean Gustafson, f. i Hibbing , son till Theodore Rudolph Gustafson och hustru Lilly Emily Turkula (Tab. K 22). Vigd i Hibbing med Andrew James Cackoski, f. i Hibbing , son till James Anthony Cackoski och hustru Anna Maria Polingo. Beverly är lärare och Andrew elektriker. Makarna bor i Hibbing. Tab. K 26. XV Molly Jane Gustafson, f. i Hibbing , dotter till Theodore Rudolph Gustafson och hustru Lilly Emily Turkula (Tab. K 22). Vigd i Las Vegas, Nev med Donald Darrell Labor, f. i Colorado Springs, Colo , son till Amiel Labor och hustru Evelyn Ann Bertram. Molly är lärare och Donald finsnickare. Makarna bor i Colorado Springs. Tab. K 27. XIII Anna Johanna Gustavsdotter Bärs, f. på Bärs , d. i Hibbing , dotter till Gustav Gustavsson Bärs och hustru Katarina Eliedotter Back (Tab. K 6). Vigd i Hibbing 1914 med Erik Edvard Johansson Lundqvist, f. i Vörå , d. i Hibbing , son till Karl Johan Lundqvist och hustru Johanna Vörgren. (Syster i Tab. K 388) Erik använde namnet Johnson i Amerika. Anna hade emigrerat De bodde i Hibbing, där Erik arbetade som snickare. XIV Barn födda i Hibbing, utom fjärde i Fairfax, Wash. Eric Waldemar, f Tab. K 28. Waifred Gunnar, f Ogift. Bosatt i Hibbing. Wallace Edward, f Ogift. Bosatt i Hibbing. Violet Elvira, f Tab. K 32. Blanche Anna, f Tab. K 37. Tab. K 28. XIV Eric Waldemar Johnson, f. i Hibbing , son till Erik Edvard Johnson och hustru Anna Johanna Bärs (Tab. K 27). Vigd i Iron, Min, med Lila Helen Suomu, f. i Iron , dotter till Emil Samuel Suomu från Ilmajoki och Matilda Hannula från Jurva. Eric är bagare och har eget bageri med brödaffär i Mahnomen, Min. XV Barn födda, de två första i Eveleth, övriga i Grand Rapids, Min. Curtis Reginald, f Ogift. Arbetar i familjens bageri. Constance Lee, f Tab. K 29. Steven Allen, f Ogift. Deborah Linda, f Tab. K 30. Joan Marie, f Tab. K 31. Tab. K 29.

12 XV Constance Lee Johnson, f. i Eveleth, Min , dotter till Eric Waldemar Johnson och hustru Lila Helen Suomu (Tab. K 28). Vigd i Mahnomen med Leslie.J Gay, f. i Minneapolis, Min Frånskilda. Constance är affärsbiträde. XVI Barn födda, första i St. Paul, övriga i Minneapolis, Min. Brenda M. f Tamara M. f Michael C. f Travis T. f Tab. K 30. XV Deborah Linda Johnson, f. i Grand Rapids, Min , dotter till Eric Waldemar Johnson och hustru Lila Helen Suomu (Tab. K 28). Vigd i Mahnomen, Min med Douglas Marvin Trinka, f. i Detroit Lakes, Mich , son till Marvin Albert Trinka och hustru Cecilia Chromy. Douglas driver egen transportrörelse med lastbilar och familjen bor i Frazee, Min. XVI Barn födda i Long Prairie, Min. Jeremiah Douglas, f Tab. K 31. XV John Marie Johnson, f. i Grand Rapids, Min , dotter till Eric Waldemar Johnson och hustru Lila Helen Suomu (Tab. K 28). Vigd i Mahnomen, Min med James Edward Simon, f. i Mahnomen James är anläggningsarbetare och Joan bagerska. Familjen bor i Waubun, Min. XVI Barn födda i Detroit Lakes, Mich. Jesse Allen, f Shawn Marie, f Tab. K 32. XIV Violet Elvira Johnson, f. i Fairfax, Wash , dotter till Eric Edward Johnson och hustru Anna Johanna Bärs (Tab. K 27). Vigd i Santa Ana, Cal med Reinhard Richard Rudolph Miller, f. i Verona, N. Dak , son till Edward Laurence Miller och hustru Elida Josephine Bjerke. Reinhard är entreprenör i byggbranschen och familjen bor i Santa Ana, en förstad till Los Angeles. XV Barn födda, första i Hibbing, övriga i Los Angeles området. Jo Ann, f Tab. K 33. Richard Reinhard Rudolph, f Ogift. Douglas Paul, f Tab. K 34. Roger Deane, f Tab. K 35. Donald Edward, f Ogift. Mary Ann Marie, f Tab. K 36. Tab. K 33. XV Jo Ann Miller, f. i Hibbing , dotter till Reinhard Richard Rudolph Miller och hustru Violet Elvira Johnson (Tab. K 33). Vigd i Orange, Cal med Ronald Michael Zurek, f. i Colorado Springs, Col , son till Walter John Zurek och hustru Carol L. Swanson. Ronald är bankdirektör och familjen bor i Reno, Nev. XVI Barn födda i Thousand Oaks, Cal. Amy Jo, f Michael John, f Tab. K 34. XV Douglas Paul Miller, f. i Los Angeles , son till Reinhard Richard Rudolph Miller och hustru Violet Elvira Johnson (Tab. K 32). Vigd i Orange, Cal med Renie Carlson, f Douglas är byggnadsinspektör i tjänst hos staden Garden Grove, Cal. och familjen bor i Santa Ana. XVI Barn födda i Santa Ana: Shivonne Leanne, f Janelle Marie, f Tab. K 35. XV Roger Deane Miller, f. i Los Angeles , son till Reinhard Richard Rudolph Miller och hustru Violet Elvira Johnson (Tab. K 32). Vigd i Austin, Tex med Sherry Hunsucker, f Roger har ansvaret för kostnadskalkylering och beräkning av entrepenadpriser i faderns firma. Familjen bor i Santa Ana. XVI Barn födda i Santa Ana:

13 Erika Suzzanne Violet, f Tab. K 36. XV Mary Ann Marie Miller, f. i Orange , dotter till Reinhard Richard Rudolph Miller och hustru Violet Elvira Johnson (Tab. K 32). Vigd i Orange med Kent Wingard Taylor, f. i Fullerton, Cal , son till Wallace John Wingard Taylor och hustru Ilah Eloise Sherrod. Kent är stuckatör och familjen bor i Corona, Cal. XVI Barn födda i Corona: Brandon Wingard, f Tab. K 37. XIV Blanche Anna Johnson, f. i Hibbing , dotter till Eric Edward Johnson och hustru Anna Johanna Bärs (Tab. K 28). Vigd i Duluth, Min med Robert Charles Carpenter, f. i Goodland, Min , son till Lewis Preston Carpenter och hustru Jessie Dora Haigh. Robert är serviceman vid Lake Shore Inc. och Blanche är sekreterare. Familjen bor i Hibbing. XV Barn födda i Hibbing: Reed Lewis, f Ogift. Har haft tjänst i många år, men har nu återupptagit studierna. Har magister grad i journalistik och tjänst vid University of Minnesota. Bobbie J f Ogift. Studerade först konst, men har sedan utbildat sig till köksmästare och har ett frukost- och lunchkafé i Minneapolis. Christine Lee, f Tab. K 38. Tab. K 38. XV Christine Lee Carpenter, f. i Hibbing , dotter till Robert Charles Carpenter och hustru Blanche Anna Johnson (Tab. K 37). Vigd i Hibbing med Ronald P. Salminen, f. i Hibbing , son till Werner Salminen och hustru Verna Fearing. Ronald är spårförman vid U.S. Steel och Christine säljer skönhetsmedel. Familjen bor i Hibbing. XVI Barn födda i Hibbing: Rodney Alan, f Tab. K 39. XIII Hilma Maria Bärs, f. på Bärs , d. där , dotter till Gustav Gustavsson Bärs och hustru Kajsa Eliedotter Back (Tab. K 6). Vigd i Jeppo med Erik Jungerstam, f. på Jungar i Jeppo , d. där , son till bonden Erik Eriksson Jungerstam och hustru Johanna Katarina Andersdotter Mietala. (Bror i Tab. K 287) Hilma och Erik bodde hos Eriks föräldrar på Jungar. Efter mannens död flyttade Hilma med barnen tillbaka till Bärs, där hon skötte sina bröders hushåll. XIV Barn födda på Jungar: Ruth Anni Katharina, f Tab. K 40. Alf Rurik, f Ogift. Bonde på Bärs efter morbröderna Viktor och Joel (Tab. K 6). Tab. K 40. XIV Ruth Anni Katharina Jungerstam, f. på Jungar , dotter till Erik Jungerstam och hustru Hilma Maria Bärs (Tab. K 39). Vigd i Vörå med Gunnar Granfors, f. i Vörå , son till Thomas Johansson Granfors och hustru Lovisa Johansdotter Grannas. Gunnar och Ruth har varit bönder på hans hemgård i Lågpelt, Vörå, men har nu överlåtit hemmanet åt sonen Harry. De bor som pensionärer kvar på gården. XV Barn födda i Vörå: Ruth Marianne, f Tab. K 41. Per-Erik Gustav, f Tab. K 42. Harry Johannes, f Tab. K 43. Gunnevi Christina, f Tab. K 44. Ulla Marita Catrine, f Tab. K 45. Lilly Britt-Mari, f Tab. K 41. XV Ruth Marianne Granfors, f. i Vörå , dotter till Gunnar Granfors och hustru Ruth Anni Katharina Jungerstam (Tab. K 40). Vigd i Vörå med Bo Jan Ingmar Bertlin, f. i Komossa, Vörå , son till Johannes Alfred Bertlin och hustru Karin Elisabeth Sundberg. Bo och Marianne är bönder i Komossa. XVI Barn födda i Vörå: Jan Tomas Börje, f Ulf Bo Erik, f

14 Yvonne Margareta, f Ann-Catrine Elisabet, f Caroline Christine, f Tab. K 42. XV Per-Erik Gustav Granfors, f. i Vörå , son till Gunnar Granfors och hustru Ruth Anni Katharina Jungerstam (Tab. K 40). Vigd i Vörå med Maj-Len Lovisa Peth, f. i Palvis, Vörå , dotter till Gunnar Peth och hustru Hulda Irene Salome Villman. Per-Erik är mekaniker och arbetar på Nyholms verkstad i Vörå. Familjen bor i Koskeby, Vörå. XVI Barn födda i Vörå: Bodil Marita, f Kjell Erik, f Tab. K 43. XV Harry Johannes Granfors, f. i Vörå , son till Gunnar Granfors och hustru Ruth Anni Katharina Jungerstam (Tab. K 40). Vigd i Vörå med Sisko Aspbäck, f. i Laihela , dotter till Efraim Aspbäck och hustru Eleonora Närvä. Harry har 1976 övertagit hemgården i Lågpelt. Sisko är merkonom och har tjänst på lantmäteribyrån i Vörå. XVI Barn födda i Vörå: Tom Johan, f Tab. K 44. XV Gunnevi Christina Granfors, f. i Vörå , dotter till Gunnar Granfors och hustru Ruth Anni Katharina Jungerstam (Tab. K 40). Vigd i Vörå med Karl Jörgen Ågren, f. i Övermark , son till Karl David Emanuel Agren och hustru Dorothy Gunborg. Jörgen har rävfarm i Koskeby och är även chaufför. XVI Barn födda i Vörå: Christel Maria Therése, f Ingela Anne Daniela, f Tab. K 45. XV Ulla Marita Catrine Granfors, f. i Vörå , dotter till Gunnar Granfors och hustru Ruth Anni Katharina Jungerstam (Tab. K 40). Vigd i Vörå med Bengt Erik Smeds, f. i Yttermark , son till Atle Smeds och hustru Helny Vestergård. Bengt är lantbrukstekniker och bonde i Yttermark. XVI Barn födda i Yttermark: Linda Maria, f Lotten Louise, f Tab. K 46. XII Lisa Gustavsdotter Bärs, f. på Bärs , d. i Nykarleby stad , dotter till Gustav Davidsson Bärs och hustru Anna Gustavsdotter Lillrundt (Tab. K 5). Vigd i Jeppo 1886 med Gustav Eriksson Kojonen, f. på Lassila i Jeppo , d. i Nykarleby stad , son till Erik Johansson Lassila och hustru Maria Johansdotter Bro. Makarna bodde först på Kojonen, men mottog 1889 hälften av hennes föräldrars hemman på Bärs eller 7/48 mantal. De sålde dock hemmanet 1898 åt Johannes Danielsson Lillas och flyttade in till Nykarleby stad, där de köpte en gård. Där arbetade Gustav vid järnvägen och senare som diversearbetare. Som änka arbetade Lisa som massörska och hon och barnen tog 1920 namnet Lindvall. XIII Barn födda, de sex första i Jeppo, övriga i Nykarleby: Anna Johanna, f , d Hilda Maria, f , d Ogift. Ester Emilia, f , d Erik, f , d Gustav William, f , d Edvin Johannes, f Tab. K 47. Gustav William, f Tab. K 51. Ellen, f , d Leo Alexander, f , d Tab. K 47. XIII Edvin Johannes Lindvall, f. på Bärs , stupade i vinterkriget vid Vilaniemi , (då kroppen blev kvar blev han död förklarad med dödsdatum såsom i kriget försvunnen), son till Gustav Eriksson och hustru Lisa Bärs (Tab. K 46). Vigd 1:o i Helsingfors med Anna Katri Järvinen, f. i Kangasala

15 , d. i Helsingfors Vigd 2:o i Helsingfors med Agnes Cecilia Nyberg, f. i Karis Edvin arbetade som chaufför vid statens vapenarsenals verkstad i Helsingfors. Agnes ingick nytt äktenskap med Birger Runar Lindfors. Hon lever som änka i Helsingfors. XIV Barn födda i Helsingfors: 1 Viljo Armas Bernhard, f Tab. K Lars Johannes, f Tab. K 50. Tab. K 48. XIV ViIjo Armas Bernhard Mehtonen, f. i Helsingfors , d. där , son till Edvin Johannes Lindvall och hustru Anna Katri Järvinen (Tab. K 47), adopterad 1938 av handlanden Johannes Hjalmar Mehtonen och hustru Tyyne Maria Järvinen. Vigd i Helsingfors med Inga Maria Elisabet Ekroth, f. i Helsingfors Frånskilda 1953 varvid hustrun åter tog namnet Ekroth. Viljo hade tjänst som eldare och familjen bodde i Helsingfors. XV Barn födda i Helsingfors: Ilse-Marie Elisabeth (tog namnet Ekroth), f Tab. K 49. Tab. K 49. XV Ilse-Marie Elisabeth Ekroth, f. i Helsingfors , dotter till Viljo Armas Bernhard Mehtonen och hustru Inga Maria Elisabet Ekroth (Tab. K 48). Vigd i Helsingfors med Matti Kalervo Laukamo, f. i Helsingfors Matti är utvecklingschef vid Laukamo Oy och familjen bor i Somero. XVI Barn födda i Helsingfors: Marika Joanna, f Paula Katariina, f Janika Karoliina, f Tab. K 50. XIV Lars Johannes Lindvall, f. i Helsingfors , son till Edvin Johannes Lindvall och hustru Agnes Cecilia Nyberg (Tab. K 46). Vigd l:o i Helsingfors med Liisa Anneli Murtomäki, f. i Nilsiä Frånskilda Vigd 2:o i Helsingfors med Anja Orvokki Kaarna, f. i Orivesi , tidigare gift Keinänen. Lars har tjänst vid vårdnämnden i Helsingfors och Anja är servitris. Familjen bor i Helsingfors. XV Barn födda, första i Lappträsk, övriga i Helsingfors: 1 Jouko Rainer, f Jouni Johannes, f Jaana Pirjo Marita, f Satu Marjaana, f Sini Birgitha Cecilia, f Tab. K 51. XIII Gustav William Lindvall, f. i Nykarleby , d. i Vasa , son till Gustav Eriksson och hustru Lisa Bärs (Tab. K 46). Vigd i Orivesi 1924 med Helmi Sigrid Saarinen, f. i Orivesi , d. i Vasa Villiam hade tjänst som eldare vid Gamla Vasa sjukhus och flyttade över till samma arbete vid Roparnäs sjukhus när detta blev färdigt. Familjen bodde i Gamla Vasa. XIV Barn födda i Vasa: Gunnar Herbert, f Tab. K 52. Karl-Henrik, f Tab. K 56. Tab. K 52. XlV Gunnar Herbert Lindvall, f. i Vasa , son till Gustav William Lindvall och hustru Helmi Sigrid Saarinen (Tab. K 51). Vigd 1:o i Vasa 1948 med Berit Gunnevi Blomqvist, f. i Vasa , dotter till Hugo Blomqvist och hustru Sigrid Wiik. Frånskilda Vigd 2:o med Maija Ollikainen, f. i Soini , dotter till Väinö Ollikainen och hustru Aino Esteri Vehmasmäki. Gunnar har kört postverkets bussar i 34 år till pensione ringen 1980 och Maija har tjänst på telegrafkontoret. Familjen bor i Gamla Vasa. XV Barn födda i Vasa: 1 Gunn-Britt Margareta, f Tab. K Gun-Maj, f Tab. K Kaj Gunnar, f Tab. K Ulla Marianne, f Tab. K 53.

16 XVGunn-Britt Margareta Lindvall, f. i Vasa , dotter till Gunnar Herbert Lindvall och hustru Berit Gunnevi Blomqvist (Tab. K 52). Vigd i Vasa med Einar Per-Olof Östergård, f. i Runsor, Korsholm , son till Einar Östergård och hustru Anna Holmlund. Per-Olof har övertagit hemgården i Runsor och arrenderar ytterligare åkermark. De har specialiserat sig på spannmålsodling. Per-Olof har även tjänst som chaufför vid Vasa flygstation varför större delen av arbetet på jordbruket faller på Gunn-Britts lott. Hon är även utbildad grävmaskinsförare. XVI Barn födda i Korsholm: Britt-Marie, f Jan-Olof, f Tab. K 54. XV Gun-Maj Lindvall, f. i Vasa , dotter till Gunnar Herbert Lindvall och hustru Berit Gunnevi Blomqvist (Tab. K 52). Vigd i Vasa med Raimo Martti Brax, f. i Ekenäs , son till Yrjö Olavi Brax och hustru Anna Linnea Henriksson. Raimo är obduktions assistent vid Vasa centralsjukhus och Gun-Maj har varit sjukhusbiträde. Familjen bor i Vasa. XVI Barn födda i Vasa: Raimo Martti Mikael, f Marina Elisabeth, f Tab. K 55. XV Kaj Gunnar Lindvall, f. i Vasa , son till Gunnar Herbert Lindvall och hustru Berit Gunnevi Blomqvist (Tab. K 52). Vigd i Korsholm 1981 med Sonja Anita Granlund, f. i Korsholm , dotter till Arne Granlund och hustru Daga. Kaj har bilmekanikerutbildning från Vasa yrkesskola och har tjänst som serviceman vid Korsholms skolor. Sonja har kockutbild ning och familjen bor i Vasa. XVI Barn födda i Vasa: Helena Susanna, f Nina Kristina, f Tab. K 56. XIV Karl-Henrik Lindvall, f. i Va sa , son till Gustav William Lindvall och hustru Helmi Sigrid Saarinen (Tab. K 51). Vigd i Vasa med Agnes Amanda Häggvik, f. i Korsnäs , dotter till Johannes Häggvik och hustru Vendla Kronback. Karl-Henrik har genomgått Vasa yrkesskola och har tjänst som rörmontör vid Roparnäs sjukhus. Agnes har även arbetat vid sjukhuset och makarna, som är barnlösa, bor i Roparnäs, Vasa. Tab. K 57. XII Katarina Gustavsdotter Bärs,f. på Bärs , d. på Mietala , dotter till Gustav Davidsson Bärs och hustru Anna Gustavsdotter Lillrundt (Tab.K 5). Vigd i Jeppo med Jakob Johan Jakobsson Mietala, f. på Mietala , d. i Gardner, Mass. U.S.A , son till Johan Jakob Mietala och hustru Anna Isaksdotter Elenius. Makarna fick 1903 överta Jakobs hemgård på Mietala, sedan hans föräldrar köpt ett annat hemman. Jakob reste 1917 till U.S.A. där han dock insjuknade i spanska sju kan och avled. Familjen tog 1920 namnet Hägglund, men bytte något senare till Häggstrand. XIII Barn födda i Jeppo: Ellen Katarina, f , d Saima Irene, f Tab. K 58. Ellen Cecilia, f , d Ogift. Helga Katarina, f Tab. K 59. Frida Johanna, f Tab. K 61. Anna Linnea, f Tab. K 618. Johannes Valfrid, f Tab. K 62. Jakob Runar, f , d Ogift. Tab. K 58. XIII Sanna Irene Häggstrand, f. i Jeppo , dotter till Jakob Mietala och hustru Katarina Bärs (Tab. K 57). Vigd med Nils Ragnar Lindgren, f. i Arvidsjaur, Sverige Nils har varit bonde i Akkavare, Arvidsjaur och äktenskapet är barnlöst. Tab. K 59.

17 XIII Helga Katarina Häggstrand, f. i Jeppo , dotter till Jakob Mietala och hustru Katarina Bärs (Tab. K 57). Vigd i Jeppo med Karl Georg Back, f. i Munsala , son till Matts Henrik Mattsson Karf och hustru Kajsa Lovisa Johansdotter. Karl är bonde på nr 2 Karf i Pensala, Munsala. XIV Barn födda i Pensala: Lilian Denice Katarina, f Tab. K 60. Tab. K 60. XIV Lilian Denice Katarina Back, f. i Pensala , dotter till Karl Georg Back och hustru Helga Katarina Häggstrand (Tab. K 59). Vigd i Jeppo med Erik Gustav Vilhelm Norrgård, f. på Mietala , son till Lennart Norrgård och hustru Edit Backlund. Denice är affärsbiträde och Erik lagerarbetare, bägge vid Andelsringen i Jeppo. XV Barn födda i Jeppo: Brita Ann Katarina, f Tab. K 61. XIII Frida Johanna Häggstrand, f. i Jeppo , dotter till Jakob Mietala och hustru Katarina Bärs (Tab. K 57). Vigd med Arvid Evald Björnold, f. i Brunskog, Värmland, Sverige , d. där Arvid var bonde och kommunalman. Han var även bibliotekarie vid kommunens bibliotek och en mycket intresserad hembygdsforskare. Han har bl.a. publicerat boken Stenmans Ola. Makarna var barnlösa. Som pensionär bor Frida i Sala. Tab. K 62 XIII Johannes Valfrid Häggstrand, f. i Jeppo , son till Jakob Mietala och hustru Katarina Bärs (Tab. K 57). Vigd i Jeppo med Anita Katarina Lindholm, f. i Lappfjärd , dotter till Karl Leonard Lindholm och hustru Anna Kandika. Valfrid över tog 1945 hemgården på Mietala. Anita har genomgått Vasa handelsskola och var kontorist på Andelsringen i Jeppo när hon gifte sig. XIV Barn födda i Jeppo: Dage Johannes, f Tab. K 63. Tab. K 63. XIV Dage Johannes Häggstrand, f. i Jeppo , son till Johannes Valfrid Häggstrand och hustru Anita Katarina Lindholm (Tab. K 62). Vigd med Britt Marie Engman, f. i Helsingby, Korsholm , dotter till Alfons Engman och hustru Gerda Raukus. Redan 1976 fick Dage överta föräldrarnas hemman på Mietala. XIV Barn födda i Jeppo: Tommy Sebastian, f Mikaela Emma Katarina, f Tab. K 64. X Susanna Davidsdotter Bärs, f. på Bärs , d. på Gunnar , (bouppt ), dotter till David Johansson Storbärs och hustru Catharina Jakobsdotter Knock (Tab. K 3). Vigd i Nykarleby l.f med Henrik Eriksson Gunnar, f. på Gunnar , d. där , son till Erik Eriksson Gunnar och hustru Susanna Mattsdotter Kojonen. Henrik var bonde på 7/48 mantal av Gunnar hemman i Jeppo tillsammans med brodern Erik. Efter Susannas död gifte han om sig med Carolina Isaksdotter Back, f. i Jeppo , d. där ca detta senare äktenskap hade han sonen Isak, f Isak tog senare namnet Rönnqvist och köpte ett hemman på Drakas. Av hans 9 barn finns Ida Maria i Tab. E 56, Isak Joel i Tab. K och Hilma Johanna i Tab. K 461. Carolina gifte om sig med Isak Andersson Kampinen, f , torpare på Kampinen. XI Barn födda på Gunnar: Maria, f Tab. K 65. Erik, f , d Henrik, f Tab. K 110. Gustav, f , d Sanna, f , d Ogift. Catharina, f , d Tab. K 65. XI Maria Henriksdotter Gunnar, f. på Gunnar, , d. på Ruotsala , (bouppt ), dotter till Henrik Eriksson Gunnar och hustru Susanna Davidsdotter Bärs (Tab. K 64). Vigd i Nykarleby l.f med Samuel Göransson Roos, f. på Jungar , d. på Ruotsala , son till Göran Gabriel Roos och hustru

18 Anna Henriksdotter Mietala. Samuel övertog tillsammans med sin svåger Henrik svärfaderns hemman på Gunnar. År 1868 köper han ett hemman om 5/32 mantal på Ruotsala och familjen flyttar dit. Efter Marias död gifte Samuel om sig med Anna Gustavsdotter Åvist, f. i Purmo , d. på Ruotsala I detta äktenskap hade han barnen Anders Gustav, f , d , som kallades Tolvmans Ant och omkom under tåget, när han om vintern drog en kälke lastad med stubbar längs banan, samt Lovisa, f , d Samuel var även nämndeman. XII Barn födda i Jeppo: Henrik, f , d Trol. ogift. Se Geneal. Samf. Årsskr. XXII; sid Anna, f , d Sanna, f , d Maja Cajsa, f Tab. K 66. Samuel, f Tab. K 74. Sanna, f Tab. K 66. Georg Anton, f , troligen d Levde vid bouppt. ef ter modern, men har ej återfun nits Lisa Beata, f , d. före modern då hon ej är nämnd i bouppt. Anna, f , d Ogift. Johannes, f , d Ogift. Tab. K 66. XII Maja Cajsa Samuelsdotter Roos, f. på Gunnar , d. på Ruotsala , dotter till Sa muel Göransson Roos och hustru Maria Henriksdotter Gunnar (Tab. K 65). Vigd i Jeppo 1878 med Erik Jakobsson Ruotsala eller Forsman, f. på Ruotsala , d. där , son till Johan Johansson Ruotsala och hustru Lisa Mattsdotter. Efter första hustruns död gifte Erik om sig i Jeppo med hennes syster Sanna Samuelsdotter Roos, f. på Gunnar , d. på Ruotsala Erik och Maja övertog 1885 hälften, eller 5/96 mantal av hans föräldrars hemman på Ruotsala. Erik och Sanna säljer detta hemman 1896 åt Matts Gunell (Tab. K ) och köper i stället hennes föräldrars hemman på Ruotsala, som var mycket större. Efter föräldrarnas död skötte morbrodern Tolvmans Ant de två yngsta barnen en tid. XIII Barn födda på Ruotsala: 1 Johan Jakob, f Tab. K Hilda Maria, f Tab. K Anna Sofia, f. i början av 1888, d Erik Wilhelm, f , d Ogift. Var en tid i Ame rika. 2 Anders Gustav, f Till Amerika Vidare öden okända. 2 Anna Lovisa, f , d Joel, f , d Joel, f , d Joel, f , d Leander, f , d Edit Susanna, f , d Ogift. 2 Emil Lennart, f Ogift. Bosatt i Kanada. Tab. K 67. XIII Johan Jakob Forsman, f. på Ruotsala , d. där , son till Erik Forsman och hustru Maja Kajsa Roos (Tab. K 66 ). Vigd i Jeppo med Maria Vilhelmina Sandell, f. på Måtar , d. på Ruotsala , dotter till bonden på Måtar Petter Persson Sandås och hustru Cajsa Johansdotter Präst (Tab. K ). Johan fick 1907 överta hälften av föräldrarnas hemman på Ruotsala och då brodern Anders Gustav emigrerade fick han även resten. Förutom det stora jordbruket hann han även med många förtroen deuppdrag i olika styrelser och nämnder. Erik Johannes, f , d Signe Katarina, f , d Irene Maria, f Tab. K 68. Helga Alice, f , d Lennart Vilhelm, f , d Torsten Arvid, f , d Ogift. Johannes Alfred, f , d Hedvig Sofia, f , d Gerda Emilia, f Tab. K 69. Gunhild Linnea, f , d Dagny Linnea, f , d Anna Engele, f , d

19 Ragnar Valfrid, f , d Lennart Vilhelm, f , d Tab. K 68. XIV Irene Maria Forsman, f. på Ruotsala , d. där , dotter till Johan Jakob Forsman och hustru Maria Vilhelmina Sandell (Tab. K 67). Vigd i Jeppo med Erik Wiljam Backlund, f. i Jeppo , d. där , son till backstugukarlen Anders Eriksson Backlund och hustru Maria Lovisa Johansdotter Östman. Erik var arbetare, sist på Keppo pälsfarm. Makarna, som var barnlösa, bodde i Jeppo. Tab. K 69. XIV Gerda Emilia Forsman, f. på Ruotsala , d. där , dotter till Johan Jakob Forsman och hustru Maria Vilhelmina Sandell (Tab. K 67). Vigd i Jeppo med Holger Martin Liljeqvist, f. i Jeppo , d. där , son till folkskolläraren Thomas Gustavsson Liljeqvist och hustru Maria Sofia Modén. Efter första hustruns död gifte mannen om sig med Elsa Valdine Sandvik, f. i Terjärv Holger var bonde på Gerdas hemgård på Ruotsala. XV Barn födda i Jeppo i första äktenskapet: Göran Martin, f Tab. K 70. Thor Viking, f , d Ogift. Målare. Rolf Johan, f , d Ethel Maria Birgitta, f Tab. K 71. Fredrik Vilhelm, f Tab.K 72. Kerstin Ingegerd Marita, f Vigd i Piteå med Lennart Andersson, f. i Piteå Frånskilda. Barnlösa. Kerstin ar betar som hemsamarit i Piteå. Tab. K 70. XV Göran Martin Liljeqvist, f. på Ruotsala , son till Holger Martin Liljeqvist och hustru Gerda Emilia Forsman (Tab. K 69). Vigd i Jeppo med Marta Stina Linnea Renvall, f. på Kengo i Pensala , dotter till Isak Joel Renvall och hustru Hilma Kristina Kengo. Redan 1950 övertog Göran hemgården på Ruotsala. XVI Barn födda i Jeppo: Marita Barbro Kristina, f Karin Gerda Linnea, f Gun-Britt Viola, f Fredrik Kjell Göran, f Tab. K 71. XV Ethel Maria Birgitta Liljeqvist, f. på Ruotsala , dotter till Holger Martin Liljeqvist och hustru Gerda Emilia Forsman (Tab. K 69). Vigd i Ashland Wisc med Alan Greene, f. i Ashland , son till Alan Ernst Greene och hustru Dorothy Taylor. Etel emigrerade 1956 till U.S.A. Alan är försäljningsdirektör vid I.B.M. och familjen bor i Saratoga, Cal. XVI Barn födda i Eau Claire, Wisc. Kendra Maria, f Lisa Katrin, f Tab. K 72. XV Fredrik Vilhelm Herts, f. på Ruotsala , son till Holger Martin Liljeqvist och hustru Gerda Emilia Forsman (Tab. K. 69). Adopterad av bonden i Böle, Närpes Karl Atle Herts och hustru Johanna Alina Åman. Vigd i Vasa med Sirkka Maija Siltala, f. i Vindala , tidigare gift Isotalo, dotter till Alfred Siltala och hustru Martta Hakala. Fredrik är bonde på adoptivföräldrarnas gård i Böle men arbetar även som rörmontör. Sirkka är industristädare. XVI Barn födda i Närpes: Virpi Marit (Isotalo), f XVII Har barnet: Jan-Mikael, f Nina Johanna, f Heidi Susanne, f Tab. K 73.

20 XIII Hilda Maria Forsman, f. på Ruotsala , d. i Chisholm, Min , dotter till Erik Forsman och hustru Maja Cajsa Roos (Tab. K 66). Vigd i Chisholm med Ernst Sigfrid Forsberg från Helsingfors. Ernst var gruvarbetare. XIV Barn födda i Chisholm: N.N. f. omkr Tab. K 74. XII Samuel Samuelsson Roos, f. på Gunnar , d. på Grötas , son till Samuel Göransson Roos och hustru Maria Henriksdotter Gunnar (Tab. K 65). Vigd i Jeppo med Adoifina Johansdotter Grötas, f. i Alahärmä , d. i Jeppo , dotter till bonden Johan Gustafsson Grötas och hustru Johanna Kristina Johansdotter. Familjen bodde först på Ruotsala men flyttade 1895 till Grö tas, där de köpt sig ett hemman. Pengarna till köpet hade Samuel sparat ihop då han under några år arbetade i Amerika. I Jeppo var han bl.a. i kommunalnämnden och hade även som bisyssla att vara orgeltrampare i Jeppo kyrka. XIII Barn födda i Jeppo: Maria Josefina, f Tab. K 75. Johannes, f Tab. K 83. Gustav Evert, f , d Anna Lovisa, f , d Aina Olivia, f Tab. K 92. Signe Susanna, f Tab. K 95. Gustav Vilhelm, f Tab. K 97. Elis Ivar, f Tab. K 105. Arne Einar, f Tab, K 107. Tab. K 75. XIII Maria Josefina Roos, f. på Ruotsala , d. på Silvast , dotter till Samuel Roos och hustru Adolfina Grötas (Tab. K 74). Vigd i Jeppo med Isak Emil Högbacka, f. i Ylistaro , d. på Silvast , son till Isak Mattsson Högbacka och hustru Greta Lisa Johansdotter. Isak övertog föräldrarnas hemman på Silvast. XIV Barn födda i Jeppo: Helmi Maria, f , d Elis Isak, f Täb. K 76. Helmi Maria Elisabeth, f Tab. K 82. Aili Olivia, f , d Aina Linnea, f , d Tab. K 76. XIV Elis Isak Högbacka, f. i Jep P , son till Isak Emil Hög backa och hustru Maria Josefina Roos (Tab. K 75). Vigd i Jakobstad l:o med Elli Martta Järvi, f. i Kortesjärvi , d. i Jakobstad , dotter till Jaakko Järvi och hustru Hilma Juhanintytär. Vigd 2:o i Jakobstad med Aino Luhtala, f. i Ilma joki , dotter till Juho Luhtala och hustru Maria Josefiina Raakko. Elis har arbetat på Wärtsilä i Jakobstad och bor kvar i staden som pensionär. XV Barn födda i Jakobstad: Aina Linnea, f Tab. K 77. Liisa Marja, f Tab. K 78. Leena Marjatta, f Tab. K 79. Inga Helena, f Tab. K 80. Riitta Kaarina, f Tab. K 81. Greta Kristina, f Ogift. Banktjänsteman i Vasa. Tab. K 77. XV Aino Linnea Högbacka, f. i Jakobstad , dotter till Elis Isak Högbacka och hustru Elli Martta Järvi (Tab. K 76). Vigd i Jakobstad med Eero Antero Rautamo, f. i Munsala , son till Aarne Rautamo och hustru Saima Iitala. Linnea är ekonom och Eero kontorschef. Familjen bor i Ja kobstad. XVI Barn födda i Jakobstad: Timo Antero, f Maria Therese, f Tab. K 78.

LEVÄLÄ- S LÄKTEN Del 2 Sammanställd av Pär-Erik Levlin Vasa. Levälä Släktförenings förlag.

LEVÄLÄ- S LÄKTEN Del 2 Sammanställd av Pär-Erik Levlin Vasa. Levälä Släktförenings förlag. LEVÄLÄ- S LÄKTEN Del 2 Sammanställd av Pär-Erik Levlin Vasa. Levälä Släktförenings förlag. Förord Denna del av»levälä-släkten» berör egentligen inte mycket Levälä. Den omfattar de släktlinjer som börjar

Läs mer

Förord Föreliggande del av Levälä-släkten omfattar Isak Davidsson Leväläs ättlingar. Han var det yngsta av David Erikssons barn, hela 39 år yngre än

Förord Föreliggande del av Levälä-släkten omfattar Isak Davidsson Leväläs ättlingar. Han var det yngsta av David Erikssons barn, hela 39 år yngre än Förord Föreliggande del av Levälä-släkten omfattar Isak Davidsson Leväläs ättlingar. Han var det yngsta av David Erikssons barn, hela 39 år yngre än det äldsta. Då han dessutom gifte sig rätt sent, först

Läs mer

Material till Medlemsbladet

Material till Medlemsbladet För Levälä Släktförening Levälän Sukuseuran Jäsenlehti ISSN 0359-877 No 24 Maj 2002 Ansvarig utgivare: Jan-Erik Levlin Flygkaptensgränd 4F 00200 Helsingfors tel: 09-679 439 Släktforskning Pär-Erik Levlin

Läs mer

KOMPLETTERINGAR TILL DEL I

KOMPLETTERINGAR TILL DEL I 4 KOMPLETTERINGAR TILL DEL I 2 Tabell 6 från tab.2 INGRID JONASDOTTER 1733 hade ingen dotter Kari, det var broderns barn. 3 Tabell 29 från tab.11 NILS JANSSON 1768 dog i Mölnerud i Brunskog 28/11-1850.

Läs mer

från Petalax såsom den utgått från Johan Erik Mattson Thors och hans hustru Maja Beata Carlsdotter Fant

från Petalax såsom den utgått från Johan Erik Mattson Thors och hans hustru Maja Beata Carlsdotter Fant Släkterna Thors från Petalax såsom den utgått från Johan Erik Mattson Thors och hans hustru Maja Beata Carlsdotter Fant samt Grägg (Smeds) såsom den utgått från Matts Johansson Grägg (Smeds) och hans hustru

Läs mer

Minnesskrift. Svensk-Finska Nykterhetsförbundet av Amerika Chikago, Illinois,1917

Minnesskrift. Svensk-Finska Nykterhetsförbundet av Amerika Chikago, Illinois,1917 Minnesskrift 1902 1917 Svensk-Finska Nykterhetsförbundet av Amerika Chikago, Illinois,1917 Tryckt å J. V. Martensons tryckeri, 216-18-20 Institute Place, Chicago, Illinois Till Svensk-Finska Nykterhetsförbundet

Läs mer

En SMEDSLÄKT. Uppland Dalarna Gästrikland

En SMEDSLÄKT. Uppland Dalarna Gästrikland En SMEDSLÄKT Uppland Dalarna Gästrikland Lars-Erik Spathon. Stockholm 2011 Förord S läkterna Gustavsson och Lidström (Skräk) strålar samman i Avesta, då Reinhold Gustavsson från Skebo bruk, Roslagen gifter

Läs mer

ARRESKOWS Släktbok. Den andra publicerades i Ätten Arreskow Utgiven 1962 av Heribert Areschoug. Kompletterad och redigerad 2005 av Johan Areskough

ARRESKOWS Släktbok. Den andra publicerades i Ätten Arreskow Utgiven 1962 av Heribert Areschoug. Kompletterad och redigerad 2005 av Johan Areskough ARRESKOWS Släktbok Kompletterad och redigerad 2005 av Johan Areskough Den första publicerades i Svenska Ättartal Tidskrift för slägtkunskap och slägtforskning samt slägtbok och slägtkalender för år 1894

Läs mer

nr 105 2014-07 25 kr med Släktforskarnytt Intervjua dig själv och andra TA HJÄLP AV DISBYT

nr 105 2014-07 25 kr med Släktforskarnytt Intervjua dig själv och andra TA HJÄLP AV DISBYT nr 105 2014-07 25 kr med Släktforskarnytt Intervjua dig själv och andra TA HJÄLP AV DISBYT 30 Dis informerar Avlidna och beställningar. INNEHÅLL Kusinträff i Berea Church, Deuel County i Nebraska. 3 Ledaren

Läs mer

ÖckeröÖarnas SLÄKTFORSKAR FÖRENING MEDLEMSTIDNING ÅRGÅNG. Ångbåtsbryggan vid Hönö Heden. Kröckle Kyrka, Hönö Röd

ÖckeröÖarnas SLÄKTFORSKAR FÖRENING MEDLEMSTIDNING ÅRGÅNG. Ångbåtsbryggan vid Hönö Heden. Kröckle Kyrka, Hönö Röd NR 2 2014 2011 ÅRGÅNG ÅRGÅNG 16 13 ÖckeröÖarnas MEDLEMSTIDNING SLÄKTFORSKAR FÖRENING Ångbåtsbryggan vid Hönö Heden Kröckle Kyrka, Hönö Röd Ordföranden har ordet Höstmöte Vi har bokat in ett höstmöte den

Läs mer

Hur såg den kyrkliga integrationen ut för de ryssar som grävde Göta Kanal?

Hur såg den kyrkliga integrationen ut för de ryssar som grävde Göta Kanal? LINKÖPINGS UNIVERSITET Institutionen för religion och kultur Religionsvetenskap, Kristendomshistoria HRVC45 Vårterminen 2006 Handledare: Otfried B Czaika Hur såg den kyrkliga integrationen ut för de ryssar

Läs mer

Namn i Sverige. Förnamn

Namn i Sverige. Förnamn Ingela Martenius Namn i Sverige Förnamn 1 Fadersnamn 3 Modersnamn 3 Familjenamn 4 Adel 5 Präster 6 Borgare 7 Soldater 7 Kvinnor 8 Barn 9 Utvandrare 9 Invandrare 10 Gårdsnamn 10 Från allra första början

Läs mer

Hela året med Eskilstuna Energi och Miljö

Hela året med Eskilstuna Energi och Miljö Almanacka 2013 Hela året med Eskilstuna Energi och Miljö Information, öppettider, tips och svar på vanliga frågor om återvinning, el, värme, stadsnät, vatten och avlopp. + =? 100 meter på ett bananskal

Läs mer

Ett grönt år med Eskilstuna Energi och Miljö

Ett grönt år med Eskilstuna Energi och Miljö Almanacka 2014 Ett grönt år med Eskilstuna Energi och Miljö Information, öppettider, tips och svar på vanliga frågor om återvinning, el, värme, stadsnät, vatten och avlopp. Eskilstuna Energi och Miljö

Läs mer

Släkten Modigs Anor. Visby 2010-09-27 Hans Forsslund Södra Murgatan 47 621 57 Visby 0498 25 99 84 0760 91 23 90 hans@forsslundsystems.

Släkten Modigs Anor. Visby 2010-09-27 Hans Forsslund Södra Murgatan 47 621 57 Visby 0498 25 99 84 0760 91 23 90 hans@forsslundsystems. Släkten Modigs Anor Inskannat och omvandlat till digitalt dokument med hjälp optisk teckenigenkänning av undertecknad. Det digitala dokumentet har sedan formaterats och korrigerats så att det så långt

Läs mer

Anbudet. Informationsblad för Eskilstuna-Strängnäs Släktforskarförening. Nr 1 2015

Anbudet. Informationsblad för Eskilstuna-Strängnäs Släktforskarförening. Nr 1 2015 Anbudet Informationsblad för Eskilstuna-Strängnäs Släktforskarförening Nr 1 2015 Nya Fristadstorget Eskilstuna, med den omtalade pinnen. Foto: Richard Attered Innehåll Föreningsinformation... 2 Ordförandespalten...

Läs mer

V å r a Ö a r Stort och smått från Björkö-Arholma Hembygdsförening - Nr 9/2007

V å r a Ö a r Stort och smått från Björkö-Arholma Hembygdsförening - Nr 9/2007 V å r a Ö a r Stort och smått från Björkö-Arholma Hembygdsförening - Nr 9/2007 Tebacken under sju generationer Av Siri Dahlberg Ordet te eller tä var den lokala benämningen på fägata. Det finns flera te

Läs mer

Släktforskarförbund. Åsbo Släktblad Medlemstidning för Åsbo Släkt- och Folklivsforskare Årg. 15, december 2002, nr. 2

Släktforskarförbund. Åsbo Släktblad Medlemstidning för Åsbo Släkt- och Folklivsforskare Årg. 15, december 2002, nr. 2 Åsbo Släktblad Medlemstidning för Åsbo Släkt- och Folklivsforskare Årg. 15, december 2002, nr. 2 Innehåll sid. Ordförandebrev 3 Örkelljunga 4 Vandringsmannen 4 Grattis Johan 5 - Sten Svensson Släktforskning

Läs mer

En månadstidning. Lösnummer: 15 kr. Nr 12-2012

En månadstidning. Lösnummer: 15 kr. Nr 12-2012 En månadstidning Nr 12-2012 Lösnummer: 15 kr Bo bättre på äldre dar sid 3 Första Advent i kyrkan Sid 5 Agunda-dagen Sid 8-9 Trinshults skola Sid 10-11 Familjen Åberg Sid 13-15 Familjesidan Sid18-19 Äntligen!

Läs mer

swedgen tour DisKULOGEN Bokmässan Gamla fakturor med Släktforskarnytt nr 91 2010-12 25 kr

swedgen tour DisKULOGEN Bokmässan Gamla fakturor med Släktforskarnytt nr 91 2010-12 25 kr nr 91 2010-12 25 kr DisKULOGEN med Släktforskarnytt Bokmässan Gamla fakturor Medlemstidning för Föreningen Dis: Föreningen för datorhjälp i släktforskningen swedgen tour 2010 innehåll Kort & gott 4 Kallelse

Läs mer

SKOGSFINNARNA I SÄFSEN

SKOGSFINNARNA I SÄFSEN SKOGSFINNARNA I SÄFSEN Uppsats i tre delar Kurs vid Mälardalens Högskola hösten 2009 Skogsfinnarna i Skandinavien av Mariana Grahn Skogsfinnarnas bosättning i Säfsen Anna Ivars Skogsfinnarnas bosättningar

Läs mer

När barnen går först historiska aspekter på att förlora barn

När barnen går först historiska aspekter på att förlora barn WP När barnen går först historiska aspekter på att förlora barn BO MALMBERG, MATTIAS SANDSTRÖM, GERDT SUNDSTRÖM, CARIN LENNARTSSON Kyrkogården i Östmark. Foto: Gerdt Sundström Institutet för gerontologi

Läs mer

D E T TR Ä D EN GER ALMANACKA 2015

D E T TR Ä D EN GER ALMANACKA 2015 D E T TR Ä D EN GER ALMANACKA 2015 SÅ GÖR ETT TRÄD NYTTA Löv från träden gödslar jorden och gör att den håller sig fuktig. Träd ger foder till djuren. Träd tar upp koldioxid från luften. Vissa träd har

Läs mer

Smedstorpssläktens medlemsblad 1990

Smedstorpssläktens medlemsblad 1990 Smedstorpssläktens medlemsblad 1990 Ordföranden har ordet Sommaren närmar sig med stormsteg och därmed också vårt nästa släktmöte. I december samlades styrelsen hos mig för planering av verksamheten under

Läs mer

PERSONALINFORMATION. Historien om Mobilia 20 Här och där med Betongavdelningen 21 Karstorpsskolan 22

PERSONALINFORMATION. Historien om Mobilia 20 Här och där med Betongavdelningen 21 Karstorpsskolan 22 2/13 36:e årgången Tidning för anställda i TAB-gruppen www.thages.se tab@thages.se PI PERSONALINFORMATION Kretslopp och miljö 2 Ledaren: Nu är det sommar 3 Bara ett par vardagsfunderingar 4 Sven Färgare

Läs mer

Svenska Fyrsällskapet www.fyr.org

Svenska Fyrsällskapet www.fyr.org Svenska Fyrsällskapet www.fyr.org Blänket2008:4 Årg 12 Adress: Svenska Fyrsällskapet c/o Esbjörn Hillberg Donsö backe 16 430 82 Donsö Tel. 031-97 21 48 Fax 031-97 06 23 e-post: esbjorn@hillberg.com Hemsida:

Läs mer

Framåt #7/08. Sid. 12-13

Framåt #7/08. Sid. 12-13 Verkliga robotar Svårt att känna igen rektor på campus Nära till studierna trots distans Alfred, Rasmus, Ronja och Tjorven är fyra robotar som finns i teknikhuset på campus. Ibland tar de sig ut och känner

Läs mer

STAMTAVLA Malmberg - Mårtensson - Castenfors Upprättad av Bror Bertil Malmberg

STAMTAVLA Malmberg - Mårtensson - Castenfors Upprättad av Bror Bertil Malmberg Första säkra uppgifterna om släkten Hansson-Christensson-Malmberg-Castenfors återfinns i Håslöfs församlings husförhörsböcker. År 1734 finner vi där husmannen Hans Jakobsson som ägare av gården nr 18 i

Läs mer

så få barn? Resultat av en enkätundersökning om vad som påverkar beslutet att få barn Demografiska rapporter 2001:1

så få barn? Resultat av en enkätundersökning om vad som påverkar beslutet att få barn Demografiska rapporter 2001:1 Varför föds det så få barn? Resultat av en enkätundersökning om vad som påverkar beslutet att få barn Demografiska rapporter 2001:1 Statistiska centralbyrån 2001 Demographic reports 2001:1 Why so few babies?

Läs mer

Denlillasocknen i Det Stora Swerige Folket i Döderhult på 1600-talet Gunnar Källenius har skrivit en bok om Döderhults. Februari 2000 Nr 52

Denlillasocknen i Det Stora Swerige Folket i Döderhult på 1600-talet Gunnar Källenius har skrivit en bok om Döderhults. Februari 2000 Nr 52 Februari 2000 Nr 52 PERSON- och LOKALHISTORISKT FORSKARCENTRUM OSKARSHAMN VÄLKOMMEN TILL ÅRSMÖTET Vad är nu detta? frågar sig säkert mången medlem, som bor långt från Oskarshamn. Tror han verkligen att

Läs mer