Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "http://wimnell.com/omr36-39zl.pdf"

Transkript

1 Sven Wimnell 20 april 2011: En samhällsbeskrivning. Hushållsekonomi. Politisk planering. Socialdemokraternas extrakongress och början på ny politik. Jobbskatteavdragen. Skolan. Järnvägen i Strängnäs.

2 Sven Wimnell 20 april 2011: En samhällsbeskrivning. Hushållsekonomi. Politisk planering. Socialdemokraternas extrakongress och början på ny politik. Jobbskatteavdragen. Skolan. Järnvägen i Strängnäs. Innehåll: 6 En samhällsbeskrivning. En förteckning över människornas verksamheter och om hur de kan och bör förbättras. 7 Sven Wimnells hemsida lades in på Internet våren 1998 och har nu adressen 7 Om klassifikationssystem. 9 En hjälp vid politisk planering. 9 Politiken är en viktig förutsättning för utvecklingen. 11 Samhällsplaneringens problem. Hur ska man kunna förbättra världen? 12 En planeringsfilosofi och ett klassifikationssystem för människornas verksamheter. 14 SW Klassifikationssystem för verksamheter. 16 Den fundamentala påverkanskedjan. 17 Hushållens inkomster och utgifter före och efter skatt. 18 Konsumentverkets hushållsbudgetar för bostadskost- nader mm. 21 Månadskostnader år 2011, förvärvsarbetande icke-pensionärer. 21 Årskostnader år 2011, förvärvsarbetande icke-pensionärer. 22 Pensionärer Skatter i Sverige. Skattestatistisk årsbok Förvärvsarbetande icke-pensionärer utan barn Förvärvsarbetande icke-pensionärer utan barn Förvärvsarbetande icke-pensionärer utan barn. 25 Överskotten 2011 jämfört med LOs lönerapport 2010,grundlön per månad för arbetare år Månadslön (grundlön) och löneutveckling år Arbetare 27 Uppfattningar om rådande förhållanden och förslag till förändringar. Politisk planering. 28 M:s ekonomiska politik gynnar höginkomsttagare. 30 Socialdemokraternas nya politik. 31 Innehåll i: Sven Wimnell 30 dec 2010 Samhällskunskap, framtidsplanering och hjälpmedel för socialdemokraterna när de ska forma sin nya politik. 32 Innehåll i: Sven Wimnell 18 feb mars Till socialdemokraternas valberedning. Om politik för en ny partiledare. + Till socialdemokrater om kongressmaterial och framtidsplanering. 36 Kongressmaterial från socialdemokraterna. 37 Kommentarer. 38 Observera i omr 36-39zk beträffande vår plats i världen. 40 Sven Wimnell: Planering och styrning. En svensk världsplanering behövs.

3 41 Det första steget om folkets kunskaper och värderingar. 42 Svenska väljare okunniga. 43 Planeringen för Sverige borde socialdemokraterna klara. Planeringen för världen kan vara svårare. 44 Förteckningen som hjälpmedel för socialdemokrater som ska utforma den nya politiken. 45 Verksamhetsområden med problem som politiska partier bör ha åsikter om. För framtidsplanering. 49 En hjälp vid politisk planering. 49 Kommentarer om s-hemsida och politik Förvärvsarbetande icke-pensionärer utan barn. 52 Strukturomvandlingar, arbetslöshet och ny politik. 52 Skatteförslag. 54 S måste hitta en riktning för samhällsomvandlingen. 57 Socialdemokraternas extrakongress. 58 Extrakongress Ramprogram. 59 Mona Sahlins öppningsanförande, extra partikongress Håkan Juholts installationstal vid socialdemokraternas extrakongress 26 mars Carin Jämtins installationstal 27 mars Extrakongressens avslutning. Håkan Juholts avslutningsanförande. 93 Vår omvärld. 94 Vår politik. 94 Fyllnadsval. 95 Kommentarer. 96 Efter kongressen och några artiklar före och under kongressen. 96 Tommy Waidelich ny ekonomisk-politisk talesperson. 97 Nya gruppledare mm. 98 Juholts partitopp saknar mångfald 98 Hela socialdemokratiska ledningen drygt hälften är kvinnor. 99 Partiet måste åter bygga sin politik på kunskapens grund. 101 S måste återupprätta tron på politikens möjligheter. 102 Jobben först! Artikel publicerad på DN Debatt 31 mars Skola, vård och omsorg går före skattesänkningar. 107 Socialdemokratin måste bli ett tydligare alternativ. 109 Så ska S åter bli centrum i den svenska politiken. 112 Partiets tidlösa värderingar ryms i några rader av Palme. 114 DN ledare 11 mars 2011: Allt utom en stockholmare. 116 DN ledare 27 mars 2011: Till kamp mot marknaden. 117 Några frågor. 118 Planering av politik. 118 Svensk politik får inte begränsas till köksborden. 121 Så här vill vi i alliansen förbättra sjukförsäkringen. 123 Så kan stödet breddas för migrationspolitiken. 125 S: Nej till ny fastighetsskatt. 125 Alla ska kunna ta del av kulturen oavsett plånbok. 128 Några ytterligare kommentarer om socialdemokraternas framtida politik. 129 Jobbskatteavdragen, skolan och järnvägarna.

4 130 Jobbskatteavdragen. 131 Nytt jobbskatteavdrag införs redan till årsskiftet. 133 Oppositionen ska hindras av förslag i massor. 134 Så påverkas din inkomst Från SCB: Sammanräknad förvärvsinkomst Steg 5. Summa kronor för jobbskatteavdrag. 136 Alternativ Förvärvsarbetande icke-pensionärer utan barn. 137 Alternativ Alternativ 3: 138 Skolan. 139 De slog sönder undervisningen. Så vandaliserade kommunen en skola. 145 En förolämpning mot barnen. Så sänkte skolan kraven på läskunnighet. 151 Den glömda läraren 152 Man måste låta rätt gå före galet. En skolas kamp mot överheten. 158 Sverige har slutat undervisa. Så förlorade lärarna sitt yrke. 165 Det är ingen vacker syn. Så tog teknokraterna kommandot över skolan. 173 Reformerna måste granskas. 174 Björklund: Artiklarna belyser stora problem. 172 Starka reaktioner på DN:s skolserie 176 Maciej Zaremba: DN-läsarnas stöd har varit ovärderligt för mitt arbete. 177 Eva-Lis Sirén: Lärarna måste höja sina röste. 179 Maciej Zaremba: LF förstår inte skolans problem 180 Järnvägen i Strängnäs. 181 Tågens vinterkollaps är inte samhällsekonomiskt rimlig. 182 Regeringens nyhetsbrev, 8 april 2011 Vi satsar på järnvägen 183 PM: 800 miljoner kronor till förbättrat underhåll av järnvägen. 186 Brev till generaldirektören för Trafikverket Gunnar Malm 191 Rädda Ulfhäll, Långberget och Strängnäsmiljön genom att göra järnvägstunnel redan från Ulfhälls allé. Sven Wimnell: Rapport februari Kompletterad 15 juni 2006 och 4+13 dec Innehåll i rapporten. 196 En kort sammanfattning av förslaget. 204 Tankar om politik Citat från en bok om politik. 214 Partiprogram för Socialdemokraterna 214 Gällande partiprogram. 234 Partiprogram där texterna flyttats om och placerats under följande rubriker: Världen av idag. Demokrati. Välfärd. Arbete.

5 Några kommentarer. Jobbskatteavdragen I valrörelsen 2006 hade socialdemokraterna anledning att varna för borgarnas förslag till jobbskatteavdrag, men gjorde det inte. Sedan har socialdemokraterna inte angripit jobbskatteavdragen, förmodligen för att inte mista väljare i de högre inkomsklasserna. Nu förbereder den borgerliga regeringen ytterligare skattelättnader för de högre inkomsterna och socialdemokraterna håller god min. Jobbskatteavdragen inkräktar på möjligheterna att förbättra på många områden som är viktiga för isynnerhet dem med lägre inkomster. Finansministern menar att det går att sänka skatterna för höga inkomster och ändå genomföra andra reformer. Det måste socialdemokraterna gå i närkamp med. I avsnittet om jobbskatteavdragen lämnas tre skissartade förslag till hur man kan fördela om avdragen så att man minskar avdragen för höga inkomster och ökar dem för låga. Skolan. I avsnittet återges DNs artikelserie om skolan och några kommentarer till det. Artiklarna visar, att kommunerna inte har förmåga att välja bra skolledare och bra lärare. Tillsättning av skolledare och lärare borde granskas och godkännas av en kompetent instans, det vore bra om man kunde göra Skolinspektionen till en sådan instans. Den ska ju i princip kontrollera kommunerna och det vore förståndigt om den gjorde det så tidigt som möjligt, innan skador uppstår. Socialdemokraterna i riksdagen har anledning att undervisa socialdemokraterna i kommunerna om att de bör bör sköta skolorna bättre. Järnvägarna. Järnvägen i Strängnäs. Järnvägarna fungerar dåligt och regeringen vill förbättra underhållet. Men det är inte bara underhållet som inte fungerar. Ny- och ombyggnader sker inte på lämpligt sätt. Järnvägen genom Hallandsåsen är ett exempel på inkompetens. Ett annat exempel är ombyggnaden av Svealandsbanan. Där klagar fem generaldirektörer på spårmängden o d som gör att trafiken inte fungerar. Den nya Svealandsbanan invigdes 1997 och sedan har man påbörjat försök att förbättra. Kompetensen vid det gamla Banverket som nu ingår i det nya Trafikverket är dock inte tillräckligt stor. Svealandsbanan är bl a en ombyggnad av gamla järnvägen mellan Stockholm och Eskilstuna. Förr gick järnvägen via Läggesta och Åkers Styckebruk och från Åker gick en bibana till Strängnäs. Ombyggnaden innebar bl a att det gjordes en helt ny bana mellan Läggesta och Eskilstuna, som gick via centrala Strängnäs. Det som gjordes i Strängnäs var, trots protester, en förfärlig dragning genom stadsparken Långberget som förstörde miljön och var ett enkelspår. Nu föreligger ett förslag att dra ett spår till så att man får önskade dubbelspår, men förslaget är på ett sådant sätt att miljön blir ännu mer förstörd. Det fanns bättre förslag när Svealandsbanan drogs genom Strängnäs och det finns bättre förslag nu när man försöker få till dubbelspår. De dåliga förslagen i Strängnäs beror inte bara på Banverket/Trafikverket utan skulden ligger också hos de kommunala myndigheterna och isynnerhet de politiska partierna där. Socialdemokraterna i Strängnäs bidrar till att förstöra miljön, och det borde vara något för socialdemokraternas riksledning att göra något åt, att påverka regeringen, myndigheterna och folket i Strängnäs så att järnvägsplaneringen i Strängnäs sköts så att man inte förstör miljön.

6 En samhällsbeskrivning. En förteckning över människornas verksamheter och om hur de kan och bör förbättras. Samhällenas kunskapshantering och övergripande värdringar. Människornas inre verksamheter: kunskper, erfarenheter, visioner, värderingar, uppfattningar om sammanhang, psykiska processer, logik, moral. Politiska verksamheter: politiska vetenskaper, riksdag, kommuner, regering, FN, EU o d, politiska partier. Forskningar om samband. Naturforskningsverksamheter. Teknologiska/ekonomiska verksamheter: bl a sjukvård, jordbruk, energiproduktion, handel, transporter, penningverksamheter, varuproduktion. Kulturella verksamheter: bl a planering av bebyggelse, konstnärliga verksamheter, socialvård, utbildning, forskning, litterära verksamheter, informationsverksamheter. Man bör observera, att människornas inre verksamheter och politiska verksamheter är av stor betydelse för samhällsutvecklingen.

7 Sven Wimnells hemsida lades in på Internet våren 1998 och har nu adressen På hemsidan ges en relativt kort redovisning av ett forskningsarbete med titeln: Samhällsplaneringens problem. Hur ska man kunna förbättra världen. Med ett klassifikationssystem för mänskliga verksamheter. Redovisningen omfattar sju inledande dokument och 129 dokument med innehåll i verksamhetsområden som formar världens framtid. Redovisningen bygger i stor utsträckning på hänvisningar till myndigheter och organisationer som har något att framföra av betydelse för samhällsutvecklingen, och som finns på Internet. Numera finns de flesta av betydelse där och förmågan att berätta om sina verksamheter har ökat. Datortekniken har utvecklats. Ändå är det svårt att hitta saker. De som finns på Internet ändrar ofta teknik, adresser och innehåll. Det förändras hela tiden. Kompletterande bilagor Det som finns på är inte tillräckligt, det som skulle behövas där får inte plats. De 129 sidorna på hemsidan kompletteras av bilagor som finns som länkar på hemsidan, och vanligen är gjorda som pdf-dokument. En förteckning över bilagor finns i: Sven Wimnell : Samhällsplaneringens problem. Hur ska man kunna förbättra världen? Ett forskningsarbete. Utredningar och deras innehåll. (http://wimnell.com/omr40zf.pdf) Den kompletteras vartefter och innehåller till stor del innehållsförteckningar till bilagorna. Om klassifikationssystem: Sven Wimnell : SW-klassifikationssystem med inagda: LIBRIS/SAB, sverige.se 2008, SCBs forskningsämnen, CPV för varor/tjänster, SNI arbetsställen 1998, SSYK yrken, SUN 2000 utbildningar. SPIN 2007 varor och tjänster, SNI 2007 näringsgrenar, Statistisk årsbok för Sverige 2010 och Samhällsguiden CPV ej aktuell.(http://wimnell.com/omr40t.pdf) Sven Wimnell : sverige.se som ersatt SverigeDirekt. Kompletterad med Riksdagens samhällsguide. Kommentar 2010: sverige.se lades ner (http://wimnell.com/omr40m.pdf) Sven Wimnell : CPV-koder Från Internet Kompletterad med SPIN 2007, som ersätter CPV. (http://wimnell.com/omr40n.pdf) Sven Wimnell : CPV-koder Inlagda i SWklassifikationssystem. Kompletterad med SPIN 2007, som ersätter CPV. (http://wimnell.com/omr40o.pdf)sven Wimnell : CPV-koder Inlagda i SW-klassifikationssystem. Områdena förkortade. (http://wimnell.com/omr40p.pdf) Ej aktuell Sven Wimnell : SNI Och antalet arbetsställen Inlagda i SW-klassifikationssystem. Kompletterad med SNI (http://wimnell.com/omr40q.pdf) Sven Wimnell : SSYK 96. STANDARD FÖR SVENSK YRKESKLASSIFICERING.Yrken inplacerade i SWklassifikationssystem. (http://wimnell.com/omr40r.pdf)

8 Sven Wimnell : SUN, utbildningsklasser, Inlagda i SWklassifikationssystem. (http://wimnell.com/omr40s.pdf) Sven Wimnell : Länkar i Sunets Webbkatalog, Mölndals länkkatalog och Länkskafferiet samt myndigheter mm under departementen sorterade enligt SW-klassifikationssystem (http://wimnell.com/omr102h.pdf) sverige.se lades ner Sven Wimnell 20 dec 2010 : Klassifikationssystem för verksamheter. Förbättring av länkkataloger för Samhällskunskapen i skolan. Regeringens arbete. Sven Wimnell : Samhällsplaneringens problem. Klassifikationssystemet för verksamheter. (http://wimnell.com/omr40zd.pdf) En längre beskrivning om Klassifikationssystemet och forskningsarbetet om samhällspaneringens problem. Med bilder. Sven Wimnell : Infostruktur. Klassifikationssystem: LIBRIS - SAB och SW-systemet. (http://wimnell.com/omr40i.pdf) Sven Wimnell : Några databaser och bibliotek. (http://wimnell.com/omr40l.html) Sven Wimnell : Termer ur MeSH (Medical Subject Headings). (http://wimnell.com/omr40k.html) Sven Wimnell : SW-klassifikationssystem, med inlagda klasser enligt Nordisk Outline, klassifikationssystem för museer. (http:// wimnell.com/omr40x.pdf) : En jämförelse mellan tre klassifikationssystem: SW, UDK och SAB.(http://www.wimnell.com/omr102b.pdf) Innehåller också sammanställningar om samhällsplaneringens problem. Från Internet 7 juni st söksystem byggda på bibliotekssystemet DC ( söksystemet BUBL LINK) och bibliotekssystemet DK (söksystemet NISS). En jämförelse och en jämförelse också med Sven Wimnells systemtabell. (http://wimnell.com/omr102a.html) Några av de vanligaste sökmotorerna 1999: Sven Wimnell : Sökmotorer, ämneskataloger o d på Internet (http://wimnell.com/omr102i.pdf) Sven Wimnell : Samhällsplaneringens problem. Hur ska man kunna förbättra världen? Ett klassifikationssystem för mänskliga verksamheter. Kunskaper om verksamheterna och deras samband för bättre demokrati och bättre framtid i en gemensam värld. (http://wimnell.com/omr40ze.pdf) Varken Högskoleverket eller Utbildningsdepartementet har någon förteckning över landets professurer/professorer. Ett försök att få ordning på professorerna/professurerna: Sven Wimnell tillägg och : Kunskaper vid universitet och högskolor i Sverige. Från en pågående, ej avslutad, undersökning. (http://wimnell.com/omr40h.pdf) Sven Wimnell : Sveriges och omvärldens historia. (http://wimnell.com/omr93c.pdf) Äldre bilagor finns i område 40 på hemsidan..

9 En hjälp vid politisk planering Som en hjälp har uppgjorts en sammanställning innehållande statliga myndigheter enligt regeringens förteckningar och webbkartor för de viktigaste myndigheterna. Den innehåller tusentals klickbara länkar som leder fram till vad myndigheterna gör och tänker sig o d. Sven Wimnell 8 april 2011 Statliga myndigheter mm och några av deras webbkartor på Internet. Sammanställningen är på nära 700 sidor och skulle kunnat vara mycket längre och mer omfattande. Den är uppställd enligt SWklassifikationssystem med 129 verksamhetsområden. Går man igenom den kan man finna att en del områden företräds av många myndigheter som sysslar med problem där, medan andra områden är tomma på myndigheter. Problemen i de tomma områdena får man försöka finna på annat sätt än genom myndigheterna. Där kan finnas vetenskapliga organisationer, privata organisationer o d, som av utrymmesskäl inte kunnat föras in i sammanställningen. Problemen i sådana områden har behandlats många gånger i andra sammanställningar i projektet om samhällsplaneringens problem om hur man ska kunna förbättra världen. Se Sven Wimnell : Samhällsplaneringens problem. Hur ska man kunna förbättra världen? Ett forskningsarbete. Utredningar och deras innehåll. (http://wimnell.com/omr40zf.pdf). Politiken är en viktig förutsättning för utvecklingen. Svensk politik blev särdeles intressant redan 2005 inför valet 2006, och politiken har följts sedan dess i en serie utredningar som innehåller politik men också mycket annat: Sven Wimnell : De borgerliga partiernas skatteförslag. Och annat om skatter, bidrag och moral. Bostadsbidrag. TV-licens. (http://wimnell.com/omr36-39h.pdf) Sven Wimnell : Välfärd, skatter, arbete, tillväxt. (http:// wimnell.com/omr36-39i.pdf) Sven Wimnell : Om LO-rapporten Vad vill egentligen moderaterna? Med kommentarter för partierna inför valet (http:// wimnell.com/omr36-39j.pdf) Sven Wimnell tillägg : Om alliansens skattelättnader, som ej bör genomföras, och om andra bättre skatteförslag. Bl a slopad individuell TV-avgift. (http://wimnell.com/omr36-39k.pdf) Sven Wimnell : TV-avgiften i proposition 2005/06:112. Avgifter för privathushåll: De individuella TV-avgifterna bör slopas, och ersättas med en kollektivavgift för alla privathushåll, betald av riksdagen. (wimnell.com/omr36-39l.pdf) Sven Wimnell : Budgetpropositionen våren Levnadskostnader. Skatter. bidrag. Förbättringar för dem med låga inkomster. Pensionärer. Icke-pensionärer. (http://wimnell.com/ omr36-39m.pdf)

10 Sven Wimnell : De borgerliga gynnar i valet 2006 mest de höga inkomsterna. (http://wimnell.com/omr36-39n.pdf) Sven Wimnell : Alliansen vann valet Epoken Göran Persson är slut. (http://wimnell.com/omr36-39o.pdf) Sven Wimnell : Politik efter valet (http://wimnell.com/ omr36-39p.pdf) Sven Wimnell : Den borgerliga regeringens skatter och skattepropaganda. Utdrag ur omr36-39o.pdf+omr36-39p.pdf. Och något om oppositionen. (http://wimnell.com/omr36-39q.pdf) Sven Wimnell : Om socialdemokraterna och regeringen. Om skatter och skatteförslag. (http://wimnell.com/omr36-39r.pdf) Sven Wimnell : Skatter och bidrag för (http:// wimnell.com/omr36-39s.pdf) Sven Wimnell : Fördomar, kunskaper, moral, politik för välfärdsfördelning och koldioxid. (http://wimnell.com/omr36-39t.pdf) Sven Wimnell : Komplement till 36-39t.pdf (http:// wimnell.com/omr36-39u.pdf) Sven Wimnell : TV-avgiften, skatterna och pensionärerna. (http://wimnell.com/omr36-39v.pdf) Sven Wimnell : Politik hösten (http://wimnell.com/ omr36-39x.pdf) Socialdemokraterna. Budgetmotion hösten (http://wimnell.com/ omr36-39xbudgets.pdf) Miljöpartiet. Budgetmotion hösten (http://wimnell.com/ omr36-39xbudgetmp.pdf) Vänsterpartiet. Budgetmotion hösten (http://wimnell.com/ omr36-39xbudgetv.pdf) Sven Wimnell : Samhällsplaneringens problem. Hur ska man kunna förbättra världen? Världen och Sverige i början på (http://wimnell.com/omr36-39y.pdf) Denna sammanställning innehåller på sidorna 8-53 en litet fylligare beskrivning av forskningsprojektet om samhällsplaneringens problem och klassifkationssystemet för verksamheter, med bilder och diagram. Sven Wimnell : Globaliseringsrådets skatteutredningar och andra utredningar om levnadskostnader, skatter, bidrag och välfärdsfördelning. (http://wimnell.com/omr36-39z.pdf) Sven Wimnell 30 januari 2010: Planering, klimat och välfärdsfördelning. (http://wimnell.com/omr36-39za.pdf) Innehåller bl a Köpenhamnsmötet om klimat. Sven Wimnell 31 januari 2010: Statistikområden i Statistisk årsbok för Sverige 2010 och något om planering, hushållsekonomi och skatter o d. (http://wimnell.com/omr36-39zb.pdf) Sven Wimnell 8 mars 2010 : Politik i början på Skolverkets förslag. Demonstration av klassifikationssystem för verksamheter. En fortsättning på 36-39za. (http://wimnell.com/omr36-39zc.pdf)

11 Sven Wimnell 10 april 2010 :En fortsättning på 36-39zc. Politik mm. Grundskolan. Universitet och Högskolor. (http://wimnell.com/omr36-39zd.pdf) Sven Wimnell 25 juni 2010 : En fortsättning på 36-39zd. Samhällsplaneringens problem, gymnasiet och politik april-juni Sven Wimnell 25 oktober 2010 : En fortsättning på 36-39ze. Samhällsplaneringens problem, grundskolan och politik hösten Sven Wimnell 30 november 2010 : En fortsättning på omr 36-39zf. Klassifikationssystemet, samhällskunskapen, partierna, skatterna, s- problemen, framtidsplaneringen, hälsa och jämlikhet mm. Sven Wimnell 20 dec 2010 : Klassifikationssystem för verksamheter. Förbättring av länkkataloger för Samhällskunskapen i skolan. Regeringens arbete. Sven Wimnell 30 dec 2010 : Samhällskunskap, framtidsplanering och hjälpmedel för socialdemokraterna när de ska forma sin nya politik. Sven Wimnell 18 feb mars: Till socialdemokraternas valberedning. Om politik för en ny partiledare. + Till socialdemokrater om kongressmaterial och framtidsplanering. Samhällsplaneringens problem. Hur ska man kunna förbättra världen? Det är problem med världens klimat. Klimatförändringarna ger redan svåra konsekvenser och det blir säkert värre om inget görs för att förbättra utvecklingen. Det finns också andra problem, om välfärdsfördelningen i världen mm. Det är bråttom att göra något. Det behövs planeringar som klargör utvecklingen och riktar in den på lämpligt sätt mot framtiden. Planeringar bör inehålla fyra moment: hur var det, hur är det, hur kan det bli och hur bör det bli. Vi i världen lever på det hela taget i ett planeringslöst tillstånd. Det finns delvis beskrivningar om hur det var, hur det är, kan bli och bör bli, men det finns inga heltäckande beskrivningar som systematiskt går igenom alla problem och sätter alla delar i relation till varandra. Det är människorna som kan göra något för att förbättra utvecklingen och människorna agerar enskilt och i grupper som finns i olika storlekar. Beskrivningar i de fyra planeringsmomenten kan vara av olika kvalitet och kan vara dåliga. Beskrivningar från vetenskapliga institutioner ligger vanligen högt på kvalitetsskalan. Planeringars uppgift är i första hand att reda ut vad man bör vilja, i andra hand att besluta om åtgärder som leder dit man vill. Vilja och åtgärder bör bedömas efter konsekvenser i viktiga avseenden, Planeringar syftar i första hand till att skaffa sig kunskaper och i andra hand till att påverka.

12 En planeringsfilosofi och ett klassifikationssystem för människornas verksamheter. Världen är på katastrofkurs. Vill man undvika katastroferna måste människorna i världen få kunskper och bli medvetna om hur saker hänger ihop. Det är människornas verksamheter som avgör världens framtid. För framtidsplaneringen har arbetats fram en planeringsfilosofi och ett klassifikationssystem för mänskliga verksamheter som ska ge bättre underlag för kunskaper om verksamheterna och deras samband - för bättre demokrati och bättre framtid i en gemensam värld. Klassifikationssystemet är ett beskrivningssystem som på ett systematiskt sätt redovisar eller ger en bild av världen och dess problem. I systemet klassificeras problemen in så att de och deras samband kan förstås och så att systemet kan bli ett hjälpmedel för styrningar mot framtiden. Det uppgjorda klassifikationssystemet är i första hand ett system för klassifikation av mänskliga verksamheter, och är uppgjort med tanke på att utvecklingen i världen huvudsakligen beror av dessa verksamheter. Ska man gemensamt kunna åstadkomma en bättre framtid i världen måste man ha gemensamma framtidsvisioner, det kräver gemensamma viljor och gemensamma planeringar. I en demokrati är alla medansvariga för utvecklingen och får försöka bilda sig uppfattningar och ta ställning och försöka påverka verksamheterna inklusive samverkansverksamheterna i lämplig riktning. I en demokrati är det viktigt att alla medborgare är så väl informerade att de kan delta i styrningarna mot framtiden. Det ställer stora krav på informationssystemen. Resonemangen leder till att man bör göra allt som är möjligt för att till alla genom utbildning och information sprida ut kunskaper om världsförbättringsproblemen, dvs kunskaper om hur det var och är, kan bli och bör bli. För att ha något att sprida ut måste man hålla igång forskningar, utredningar och planeringar. För att hålla ihop allt detta måste man hålla igång även kontinuerliga planeringar om forskning, utredning, utbildning, information och planeringar. Planeringar bör finnas dels för en mängd ämnesområden-verksamhetsområden, dels för geografiska områden av olika storlekar. För alla planeringar bör finnas flera framtida tidshorisonter. Både tillstånd och framför allt processer bör planeras. Man bör alltså ha planeringar för tillstånd i rummet vid olika tidpunkter och planeringar för processer som fördelar i rummet och förändrar med tiden. Samhällsplaneringsprocesserna bildar ett jättelikt informationssystem som rymmer alla informationsflöden. I själva verket är det så att de förekommande informationsprocesserna bildar eller utgör de förekommande planerings- och beslutsprocesserna. Samhällsplaneringsprocessernas och beslutsprocessernas problem kan ses som en mängd informationsproblem med ca 7 miljarder personers, dvs världsbefolkningens, inre informationsproblem i psykiska processer och ett yttre informationsproblem med informationsutbyten mellan alla dessa personer. Samhällsplanering innebär bl a konstruktion av förslag till framtider, då det konstruktiva arbetet utförs i de psykiska processerna med hjälp av kunskapsmaterial som tillkommer genom både inre och yttre informationsflöden. Vill man förbättra världen bör man i första hand förbättra individernas inre verkligheter och viljor och förbättra de politiska-demokratiska styrningsprocesserna. Det kan man göra genom åtgärder på planerings-,forsknings-,utrednings-,utbildnings- och informationsområdena.

13 Systemet har följande avdelningar på högsta nivån: 1. Psykologiska och filosofiska verksamheter. 2. Religiösa verksamheter o d. 3. Politikvetenskaper och politiska verksamheter. 4. Sambandsforskningsverksamheter. Infostruktur. 5. Naturforsknings- och matematikverksamheter. 6. Teknologiska / Ekonomiska verksamheter. 7. Formgivning av fysiska och sociala miljöer. 8. Språkvetenskap. Litteraturvetenskap. Skönlitteratur. 9. Blandade saklitterära verksamheter. Tidningar. Allmän geografi. Biografi. Allmän historia. Människornas levnadsvillkor beror av fyra föränderbara faktorer: * Individens kroppsliga förhållanden, dvs individens kroppsliga status och personliga hjälpmedel för de kroppsliga behoven. * Individens psykiska förhållanden, dvs individens olika psykiska tillstånd och aktiviteter, individens inre verklighet. * Individens fysiska miljö - fysiska samhälle. * Individens sociala miljö - sociala samhälle, dvs människornas psykiska samspel, de sociala miljöerna. Förändringsprocesserna i världen hålls i de mest väsentliga avseendena igång av människornas verksamheter : Individernas viljor. Kollektiva viljor. (Politik). Handlingar för kroppen (ekonomiska- teknologiska handlingar ). Handlingar för psyket (informationshandlingar- kulturella handlingar). Verksamheterna påverkar varandra i en påverkanskedja utan slut. Människorna påverkar genom verksamheter i fyra olika roller i livet: A.Huvudroll: allmän levnadsroll lekmannaroll-fritidsroll. A1: att i största allmänhet leva med kropp och psyke i de fysiska och sociala miljöerna med de möjligheter och innanför de ramar som ges av de politiska styrningarna. A2: att påverka de politiska styrningarna som direkt eller indirekt styr individernas levnadsförhållanden, som beror av de fyra ovan nämnda faktorerna. B. Biroll: förvärvslivsroll-expertroll-yrkesroll. B1: att hitta lämplig plats i de gemensamma förvärvslivssystemen och göra arbetet med hänsyn till egna egoistiska krav. B2: att sköta arbetsuppgifterna i förvärvsarbetet med hänsyn till vad de övriga samhällsmedlemmarna kan begära att få uträttat i den gemensamma arbetsfördelningen. Individer och samhällen planerar framtiden. Planeringar går ut på att finna vad man bör vilja och innehåller fyra planeringsmoment som kan redovisas på många olika sätt alltefter omständigheterna i varje planeringsfall : Hur var det? Kunskaper och erfarenheter från det förgångna. Hur är det? Riktiga kunskaper om rådande örhållanden. Hur kan det bli? Vilka alternativ är möjliga i framtiden? Hur bör det bli? Vilket eller vilka alternativ bör man välja? Dessa frågor bör ställas ifråga om alla mänskliga verksamheter. Man bör utforma svaren på frågorna om hur det bör bli med hänsyn till effekterna, sedda i jämlikhetsperspektiv, på individernas levnadsvillkor: psykiska och kroppsliga förhållanden och fysiska och sociala miljöer.

14 SW Klassifikationssystem för verksamheter. 1 Psykologiska och filosofiska verksamheter 10 Övergripande samhällskunskap. Övergripande värderingar 101 Bibliografiska verksamheter. Arkiv. 102 Biblioteksverksamheter. Databaser. Internetsökning 103 Övergripande värderingar Allmänna encyklopedier. 104 Övergripande filosofiska verksamheter om samband 105 Övergripande om forskning 106 Övergripande om ekonomiska verksamheter 107 Övergripande filosofier om utbildning o d. 108 Samhällskunskap. 109 Ide- filosofi- och lärdomshistoria. 11/19 Individernas inre verkligheter. 11 Individens lager av kunskaper, erfarenheter o d. 12 Individens visioner, framtidsvisioner o d. 13 Individens känslor, värderingar od. Estetik. 14 Individens ideologi / uppfattning om samband o d. 15 Individens psykiska mekanismer Psykologi o d. 16 Individens logik. Vetenskpsteori o d. 17 Individens moral och uppfattningar om moral. 18/19 Filosofer, äldre och senare, i öst och väst. 2 Religiösa verksamheter o d 20 Övergripande religiösa verksamheter o d 21 Allmän religionsvetenskap 22/28 Kristna religioner 29 Icke kristna religioner o d 3 Politikvetenskaper.Politiska verksamheter. 31 Statistik och demografi 32 Statsvetenskap 33 Nationalekonomi, internationell ekonomi 34 Lagar o förordningar, traktat, juridik 35 De demokratiskt valda församlingarnas verksamheter. 351 Sveriges riksdag (och motsvarande utomlands) 352 Kommun- och landstingsfullmäktige (och mots utomlands) 353 Sveriges regering (och motsvarande utomlands) 354 Mellanfolkliga centrala organ (FN, EU o d) 36/39 Politiska krav och politiska planeringar: om individernas kroppsliga förhållanden om utbildning o d om fysiska miljöer o ekonomiska verks om sociala miljöer, nöjen, sport o d 4 Sambandsforskningsverksamheter. 40. Systemvetenskap. Infostruktur Naturforskning. Matematikverksamheter. 50 Allmänt om naturforskning. Naturkunskap 51 Matematik 52 Astronomi, rymdforskning 53 Fysik o d 54 Kemi o d 55 Geologi, meteorologi, hydrologi o d 56 Paleontologi, arkeologi o d 57 Biologi,ekologi. Naturgeografi. Utvecklingslära, ärftlighet 58 Botanik. 59 Zoologi 6 Teknologiska / Ekonomiska verksamheter. 60 Allmänt om teknologiska och ekonomiska verksamheter 61 Hälso- o sjukvårdsverks., räddning o d. Veterinärverksamheter 62 Ingenjörsverksamheter (konstruktion o d) 63 Biologisk produktion. Jordbruk, skogsbruk, jakt, fiske 64 Hushållsarbeten. Energi- och hygienförsörjning. 641 Matlagning. 642 Måltider,servering, restauranger. 643 Organisation av boende, personalrum o d, hotell. 644 El-, gas-, värme-, vatten- hygienförsörjning o d. 645 Användning av inventarier o d.

15 646 Personlig hygien o d, klädvård (utom 648 tvätt o d). 647 Allmän hushållsekonomi. Inkomster och utgifter 648 Städnings-, rengörings- och tvättverksamheter o d. 649 Personvård: barn, hemsjukvård. 65 Administration, distribution, kommunikation, organisation o d 651 Kontorsarbete o d. Datoranvändning Opolitisk offentlig civil förvaltning Militära verksamheter 653 Handelsverksamheter. 654 Telekommunikationsverksamheter. 655 Förlagsverksamheter o d. 656 Transportverksamheter, resbyrå, lagring o d. 657 Penningverksamheter. Finans. Försäkring. Skatter. 658 Allmän företagsekonomi, Arbetsförmedling. Arbetsmarknad. 659 Marknadsförings- och reklamverksamheter od. 66/68 Tillverkning av varor 66 Tillverkning av kemivaror o d 67 Tillverkning av bearbetningsvaror o d 68 Tillverkning av komplexvaror 69 Tillverkning/ byggande av byggnader och anläggningar 7 Formgivning av fysiska o sociala miljöer. 70 Allmänt om konst och kultur. 71 Övergripande planering av fysiska miljöer. Klimatplanering 72 Formgivning av byggnader och anläggningar, arkitektur 73 Skulptur o d. Museiverksamheter, konstutställning 74 Konsthantverk, formgivning av bruksföremål.inredning 75/77 Bildkonst.75 Måleri.76 Grafiskt, 77 Foto 78 Musik ( konserter o d 792) 79 Seder o bruk, nöjen, sociala miljöer och verksamheter.sport Seder och bruk Film, radio, TV, offentliga fester mm. 792 Teater. Opera. Konserter. Revyer. Konstdans. 793 Sällskapsnöjen. Sällskapsdans. Lek. 794 Spel. Skicklighets- och turspel Lotteri. Lotto. Tips 795 Sociala miljöer och sociala verksamheter Sociologi. Socialvård Sociala miljöer o verksamheter i fysiska miljöer 7957 Undervisning o d Sociala miljöer o sociala verksamheter i boendet 7959 Sociala miljöer o verksamheter i allmänna grupper o d Sport, idrott o d. 8 Språk. Litteraturvetenskap. Skönlitteratur. 80 Språk.Språkliga verksamheter. 802/809 motsvarar 82/ Litteraturvetenskap - historia. 812/819 motsvarar 82/89. 82/89 Skönlitteratur på olika språk 82 Engelsk skönlitteratur o d. 83 Tysk, nederländsk, nordisk skönlitteratur 84 Fransk skönlitteratur o d 85 Italiensk skönlitteratur o d 86 Spansk och portuguisisk skönlitteratur o d 87 Grekisk och latinsk skönlitteratur o d 88 Slavisk och baltisk skönlitteratur o d 89 Skönlitteratur på orientaliska och övriga språk o d 9 Saklitterärt. Allmän geografi, allmän historia. Biografi. 90 Tidningar, tidkrifter, journalistik. Blandade ämnen 91 Allm. geografi, reseskildringar 913/919 motsvarar 93/ Biografiska verksamheter, släkthistoria o d 93/99 Historieskrivande verksamheter, allmän historia. 93 Allmänt om allmän historia. Världs- och forntidshistoria 94 Medeltidens o nya tidens historia i allmänhet och i Europa 95 Medeltidens o nya tidens historia i Asien. 96 Medeltidens o nya tidens historia i Afrika. 97 Medeltidens o nya tidens historia i Nord- o Mellanamerika 98 Medeltidens o nya tidens historia i Sydamerika 99 Medeltiden o nya tiden: Australien. Oceanien. Rymden

16

17 Hushållens inkomster och utgifter före och efter skatt. Redovisningen omfattar för enkelhets skull huvudsakligen bara förvärvsarbetande: ensamma utan barn och makar/sambor utan barn. Inkomster och utgifter för barn är alltså inte med. Litet om pensionärerna finns med.

18 Konsumentverkets hushållsbudgetar för bostadskostnader mm. I Konsumentverkets broschyr "Koll på pengarna 201l" finns beräkningar för år 201l. Koll på pengarna Konsumentverket anger: Beräkningarna innebär inte en mycket låg standard, men det är inte heller någon lyxnivå. Du ska klara dig även på längre sikt. I beräkningarna förutsätts att du inte har några funktionsnedsättningar eller sjukdomar som innebär extra utgifter för till exempel hjälpmedel eller mediciner. Det förutsätts också att du bor i lägenhet och inte har några utgifter för trädgård eller reparationer. Observera att inte alla hushållskostnader ingår i beräkningarna. Kostnader som inte ingår är till exempel för resor, hälso- och sjukvård, glasögon, presenter, semester, kalas, alkohol, tobak och spel. Individuella kostnader per månad: Livsmedel: Mat: Alla måltider i hemmet. Matkostnad för alla måltider i Konsumentverkets matsedel. Det är en fyraveckors näringsberäknad matsedel som täcker dagsbehovet av energi och näring för respektive åldersgrupp. Matsedeln består av frukost, lunch, middag och 2 3 mellanmål. Alla måltider i hemmet utom lunch. Matkostnad utom lunch fem dagar per vecka. (Barnen äter i skolan och vuxna äter på restaurang). Övriga matkostnader som du har för exempelvis festmåltider och extra fika (hemma eller på uteställe) ingår inte i beräkningen. Du måste själv lägga till den kostnad du har för detta. Om du är ensamboende lägger du till cirka 100 kronor per månad för ökade kostnader på grund av mindre förpackningar och större svinn. Alla mål äts hemma (Utom tilläggen 100 kr): Kvinna år 1620 kr per mån år 1580 kr år 1470 kr. 75- år 1430 kr. Säg kvinna år1590 kr per mån. 61- år 1450 kr/mån. Man år 2100 kr år 1990 kr år 1820 kr. 75- år 1590 kr Säg man år 2020 kr per mån. 61- år 1710 kr/mån (Om lunch äts ute 5 dagar i veckan blir livsmedelskostnaderna hemma cirka 340 kr/mån lägre för kvinnor och 420 kr lägre för män i åldrarna år.) Personlig hygien inkl. tandvård: Gäller sådant som tvål, tandkräm, blöjor, hårklippning m.m. samt kostnad för ett årligt tandläkarbesök (undersökning) för vuxna. Kvinna år 430 kr per mån. 50- år 400kr. Säg år 410 kr. Man 18- år 370 kr. För 18- och 19-åringar minskas summan med cirka 55 kr/månad p.g.a. fri tandvård. Kläder, skor: Ett basbehov av vanliga kläder och skor som används till vardags, på fritiden och för något festligare tillfälle. Här ingår även tillbehör som väska, klocka och paraply. Vuxen 530 kr/mån. Fritid, lek: Vanliga fritidsaktiviteter, leksaker, böcker, skidor, cykel, föreningsavgift m.m. Vuxen person 460 kr/mån.

19 Mobiltelefon: Kostnaden för telefon med kontantkort. Vuxen 150 kr/mån. Barn- och ungdomsförsäkring: Kostnad för sjuk- och olycksfallsförsäkring för barn och ungdomar. Försäkringen avser även sjukdom samt olycksfall under fritid. -17 år 110 kr/mån Gemensamma kostnader per månad: Förbrukningsvaror: Dagligvaror som främst används för vård och skötsel av hemmet som tvätt- och rengöringsmedel, toalett- och hushållspapper m.m. 1 person 100 kr per mån. 2 pers 130 kr. Hemutrustning: Möbler, husgeråd, tv, dator m.m. Frys, diskmaskin och tvättmaskin ingår inte. 1 pers 440 kr per mån, 2 pers 530 kr. Medier: Kostnad för bredband, fast telefoni, tv-licens och dagstidning m.m. 1 pers 920 kr per mån, 2 pers 950 kr. Hemförsäkring: Kostar olika beroende på hemmets försäkringsbelopp och bostadsort. Storstad: över invånare. Mellanstor stad: invånare. Mindre tätort: under invånare. I person storstad 150 kr per mån. 2 pers 150 kr. (Mellanstad 100/110. Mindre tätort 80/80.) El angavs: Den här posten är en uppskattad genomsnittlig förbrukning i kilowatt i hyreslägenhet: 1 person 180 kwh per månad, 2 personer 240 kwh. El i Stockholm fast avgift ca 60 kr per mån. KWh-pris ca 1,50 kr. (Fortum) Gör: 1 person 330 kr per mån. 2 pers 420 kr. Övrigt: Kollektivresor och fackavgifter (inkl a-kassa): För en 20-åring i Karlstad anger Konsumentverket: Kollektiva lokalresor 500 kr per månad och fackavgifter (inkl a-kassa) 450 kr per månad. Summa 950x12= per år. Säg = kr per år. I Stockholm kostar busskort 690 kr per mån (pensionär 420 kr). För åldrar år är kostnaderna enligt uppställning i det följande. För livsmedel räknas här med att alla mål äts hemma (matlåda till arbetet), för ensamboende ska läggas till 100 kr per månad. Hemförsäkring i storstad. Kostnader för alkohol, tobak, tips och spel ingår inte i någon av posterna. Bostadskostnader: Genomsnittlig hyra för hyreslägenheter i riket 2009 enligt SCBs Statistiska medelanden BO 39 SM 0901 var 2 rok 4542 kr per mån = kr per år. 3 rok 5532 kr per mån = kr per år. Pressmeddelande från SCB :30 Nr 2010:264: Hyror i bostadslägenheter: I genomsnitt höjdes hyrorna med 1,6 procent mellan åren 2009 och Året innan var höjningen 3,3 procent. En trerummare kostar nu i genomsnitt kronor, priserna varierar i olika delar av landet. Hyran är 65 procent högre i nyproducerade lägenheter. Den genomsnittliga hyreshöjningen var minst, 1,2 procent, i Stor- Göteborg och störst, 2,1 procent i Stor-Stockholm. De kommunala

20 bostadsföretagen och de privata fastighetsägarna höjde hyrorna lika mycket med 1,6 procent. Tabellen nedan visar den genomsnittliga månadshyran för en lägenhet på 3 rum och kök i olika regioner. Storstäderna har en högre hyresnivå än de mindre kommunerna. Genomsnittlig ny månadshyra för 3 rum och kök 2010 efter region Riket ± 47 Stor-Stockholm ± 107 (110,1% av riket) Stor-Göteborg ± 91 (102,0% av riket) Övriga större kommuner ± 81 (100,1% av riket) Övriga mindre kommuner ± 72 ( 92,4% av riket) Gränsen mellan större och mindre kommuner går vid invånare. Genomsnittlig ny månadshyra för 2 rum och kök 2010 blir 4542 x 1,016= 4615kr/mån = kr/år. Nästa publicering från SCB: Genomsnittlig hyra för hyreslägenheter i riket 2011 Antag hyreshöjning ,6% Hyror 2011 blir då: 2rok 4689 kr/mån. Säg 4700 kr/mån = kr/år 3rok 5734 kr/mån. Säg 5700 kr/mån = kr/år Konsumentverket anger för 2011 bostadskostnad 4900 kr per månad (inkl el) för ensam 20 år som bor i egen lägenhet 2rok i Karlstad. Utan el 330 kr blir det 4570 kr per mån. Utrymmesstandard : Enligt Diagram 10.2, sid 225 i SCBs Bostads- och byggnadsstatistisk årsbok 2008, hade i hyreslägenheter 2002: Hushåll med en person - 64 år i genomsnitt ca 1,8 rok (1,77), 65 - år cirka 2,0 rok (2,08). Hushåll med makar, 2 personer - 64 år cirka 2,8 rok (2,72), 65 - år cirka 3,0 rok (2,98). (Siffrorna inom parentes från tabell 10.7 på sid 230 i årsboken). I bostadsrättslägenheter, tab 10.7 ungefär som i hyrslägenheter: Ensam - 64 år 1,95 rok, 65 - år 2,46. Makar - 64 år 2,92 rok, 65- år 3,14 rok. I småhus är rumsantalen cika 2 rum större än i hyrslägenheter: Ensam - 64 år 4,17 rok, 65 - år 4,19. Makar - 64 år 4,72, 65 - år 4,64 rok. Mot bakgrunden av dessa siffor är det rimligt att räkna med 2rok för ensam och 3rok för makar. (Utan barn). Boverkets principer för bostadsytor innebär att 2 rok för ensam och 3 rok för makar ger likvärdig bostandard. Bostadskostnader 2011: 1 person 2 rok 4700 kr per mån = kr per år. 2 personer 3 rok 5700 kr per mån = kr per år. Räknat för riksgenomsnitt. Om man antar hyresökning ,2% blir hyrona 2011 högre per månad: 2rok 4615 x 0,016 = 74 kr/mån = 888 kr/år 3rok 5664 x 0,016 = 91 kr/mån = 1092kr/år

Konsumentverkets hushållsbudgetar: Från http://wimnell.com/omr36-39z.pdf sid 84 för 2009 +bostadskostnader mm.

Konsumentverkets hushållsbudgetar: Från http://wimnell.com/omr36-39z.pdf sid 84 för 2009 +bostadskostnader mm. Konsumentverkets hushållsbudgetar: Från http://wimnell.com/omr36-39z.pdf sid 84 för 2009 +bostadskostnader mm. I Konsumentverkets broschyr "Koll på pengarna 2009" finns beräkningar för år 2009. Konsumentverket

Läs mer

Sven Wimnell 031105: Förslag till mjuk infostruktur på SverigeDirekt.

Sven Wimnell 031105: Förslag till mjuk infostruktur på SverigeDirekt. Sven Wimnell 031105: Förslag till mjuk infostruktur på SverigeDirekt. Innehåll Sid 2 SverigeDirekt.Ämnesområden - det offentliga Sveriges webbplatser sorterade efter ämnesområden. 2 Ett principförslag

Läs mer

Sammanfattning och några kommentarer.

Sammanfattning och några kommentarer. Sammanfattning och några kommentarer. 366 Börjar med en sammanfattning av innehållet i Planering, klimat och välfärdsfördelning. 374 Därefter : Människornas verksamheter, kort sammanfattning på en sida

Läs mer

Meddelandeblad. Uppgifter för beräkning av avgifter inom äldre- och handikappomsorgen år 2015

Meddelandeblad. Uppgifter för beräkning av avgifter inom äldre- och handikappomsorgen år 2015 Meddelandeblad Mottagare: Handläggare med ansvar för avgifter inom äldre- och handikappomsorg, pensionärsoch handikapporganisationer samt förvaltningsdomstolar Nr 8/2014 December 2014 Uppgifter för beräkning

Läs mer

Ansvar för jobb och tillväxt Mer kvar av lönen för dem som jobbar

Ansvar för jobb och tillväxt Mer kvar av lönen för dem som jobbar 2013-09-16 Ansvar för jobb och tillväxt Mer kvar av lönen för dem som jobbar Ansvar för jobb och tillväxt Mer kvar av lönen för dem som jobbar Alliansregeringenvillstärkadrivkrafternaförjobbgenomattgelågoch

Läs mer

MER KVAR AV LÖNEN LÅNGSIKTIGT ANSVAR FÖR JOBBEN

MER KVAR AV LÖNEN LÅNGSIKTIGT ANSVAR FÖR JOBBEN MER LÅNGSIKTIGT ANSVAR FÖR JOBBEN I höstens budget vill Moderaterna genomföra ytterligare skattelättnader för dem som jobbar, sänkt skatt för pensionärer och en höjning av den nedre brytpunkten för statlig

Läs mer

Skattefridagen 16 juli 2015 Samma dag som i fjol tack vare Alliansens budget

Skattefridagen 16 juli 2015 Samma dag som i fjol tack vare Alliansens budget Skattefridagen 16 juli 2015 Samma dag som i fjol tack vare Alliansens budget Skattefridagen är den dag på året då medelinkomsttagaren har tjänat ihop tillräckligt mycket pengar för att kunna betala årets

Läs mer

(050206: Sid 3 kompletterad. Nya versioner av SNI+SSYK sid117-)

(050206: Sid 3 kompletterad. Nya versioner av SNI+SSYK sid117-) Sven Wimnell: sammanställning 041112 ändrad 050121: Samhällsplaneringens problem. Hur ska man kunna förbättra världen? Ett klassifikationssystem för mänskliga verksamheter. Kunskaper om verksamheterna

Läs mer

Ska världens högsta marginalskatter bli ännu högre? - en granskning av S, V och MP:s förslag till avtrappning av jobbskatteavdraget

Ska världens högsta marginalskatter bli ännu högre? - en granskning av S, V och MP:s förslag till avtrappning av jobbskatteavdraget Ska världens högsta marginalskatter bli ännu högre? - en granskning av S, V och MP:s förslag till avtrappning av jobbskatteavdraget 2013-10-15 Moderaterna i riksdagens skatteutskott Inledning... 3 1. Marginalskatterna

Läs mer

Sven Wimnell 070224: Samhällsplaneringens problem. Hur ska man kunna förbättra världen?

Sven Wimnell 070224: Samhällsplaneringens problem. Hur ska man kunna förbättra världen? Sven Wimnell 070224: Samhällsplaneringens problem. Hur ska man kunna förbättra världen? Ett klassifikationssystem för mänskliga verksamheter. Kunskaper om verksamheterna och deras samband för bättre demokrati

Läs mer

Sven Wimnell 060224: Samhällsplaneringens problem. Klassifikationssystemet för verksamheter.

Sven Wimnell 060224: Samhällsplaneringens problem. Klassifikationssystemet för verksamheter. Sven Wimnell 060224: Samhällsplaneringens problem. Klassifikationssystemet för verksamheter. Innehåll Sid 3 Om klassifikationssystemet för verksamheter. 4 Sven Wimnell: Samhällsplaneringens problem. Hur

Läs mer

Visa ämne per ämnesgrupp

Visa ämne per ämnesgrupp Visa ämne per ämnesgrupp Huvudämnesgrupp Dans, teater, scenkonst Dans 212p 212q 212r 212s 212t Modern konstdans Balett, klassisk dans Folklig dans Övriga danser Koreografi Dans- och teaterhistoria 212c

Läs mer

Vad kan ingå i kostnader för barn?

Vad kan ingå i kostnader för barn? Vad kan ingå i kostnader för barn? Detta kapitel baseras på en sammanställning av Konsumentverkets beräkningar av kostnader för barn i olika åldrar samt på Konsumentverkets beräkningar av referensvärden

Läs mer

Sven Wimnell 070419: Skatter och bidrag för 2008. http://wimnell.com/omr36-39s.pdf

Sven Wimnell 070419: Skatter och bidrag för 2008. http://wimnell.com/omr36-39s.pdf Sven Wimnell 070419: Skatter och bidrag för 2008. http://wimnell.com/omr36-39s.pdf Innehåll. Sid 4 Sammanfattning om förslag för skatter och bidrag 2008. 5 Finansministern om ny skattereform. 5 Jobbavdraget.

Läs mer

Socialdemokraternas. skattechock. mot ungas jobb. Minst 64 000 heltidsjobb hotas av de rödgrönas höjda arbetsgivaravgifter

Socialdemokraternas. skattechock. mot ungas jobb. Minst 64 000 heltidsjobb hotas av de rödgrönas höjda arbetsgivaravgifter Socialdemokraternas skattechock mot ungas jobb Minst 64 000 heltidsjobb hotas av de rödgrönas höjda arbetsgivaravgifter Inledning Den rödgröna oppositionens förslag om höjda arbetsgivaravgifter för unga

Läs mer

Finansdepartementet. Sänkt skatt för pensionärer

Finansdepartementet. Sänkt skatt för pensionärer Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Fi2017/01434/S1 Sänkt skatt för pensionärer Mars 2017 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Lagtext... 4 3 Bakgrund... 7 4 Överväganden och förslag...

Läs mer

Avgifter inom vård och omsorg i Eskilstuna kommun

Avgifter inom vård och omsorg i Eskilstuna kommun Avgifter inom vård och omsorg i Eskilstuna kommun Gäller från och med 2012-02-01 Denna broschyr vänder sig till dig som har behov av kommunal vård och omsorg. Här informerar vi om avgifterna för service

Läs mer

Sven Wimnell 060316+tillägg 060326: Om alliansens skattelättnader,

Sven Wimnell 060316+tillägg 060326: Om alliansens skattelättnader, Sven Wimnell 060316+tillägg 060326: Om alliansens skattelättnader, som ej bör genomföras, och om andra bättre skatteförslag. Bl a slopad individuell TV-avgift. På Internet: Sven Wimnell 060316+tillägg

Läs mer

Minimibeloppet för 2014 är för ensamstående 5012 kr och för makar/sammanboende 4235 kr/person Detta skall täcka normalkostnader för följande poster:

Minimibeloppet för 2014 är för ensamstående 5012 kr och för makar/sammanboende 4235 kr/person Detta skall täcka normalkostnader för följande poster: Borgholms kommuns taxor 2014 SOCIALNÄMNDEN Avgifter för vård och omsorg Inkomstbegrepp Avgiftsunderlaget beräknas utifrån de aktuella förvärvs- och kapitalinkomster som är skattepliktiga enligt inkomstskattelagstiftningen.

Läs mer

Riksnormen för ekonomiskt bistånd 2006 2016

Riksnormen för ekonomiskt bistånd 2006 2016 Riksnormen för ekonomiskt bistånd 2006 2016 Denna publikation skyddas av upphovsrättslagen. Vid citat ska källan uppges. För att återge bilder, fotografier och illustrationer krävs upphovsmannens tillstånd.

Läs mer

AVGIFTER FÖR STÖD OCH SERVICE TILL FUNKTIONSHINDRADE 2011

AVGIFTER FÖR STÖD OCH SERVICE TILL FUNKTIONSHINDRADE 2011 AVGIFTER FÖR STÖD OCH SERVICE TILL FUNKTIONSHINDRADE 2011 Gäller insatser enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Innehåll Kommunens ansvarsområde...5

Läs mer

En tredje skattesänkning för Sveriges pensionärer

En tredje skattesänkning för Sveriges pensionärer 2010-03-27 En tredje skattesänkning för Sveriges pensionärer Sverige ser ut att ha klarat sig igenom finanskrisen bättre än många andra länder. Aktiva insatser för jobben och välfärden, tillsammans med

Läs mer

Sven Wimnell 10+12 maj 2011+7 feb 2013: Barnfattigdom och annan fattigdom.

Sven Wimnell 10+12 maj 2011+7 feb 2013: Barnfattigdom och annan fattigdom. Sven Wimnell 10+12 maj 2011+7 feb 2013: Barnfattigdom och annan fattigdom. http://wimnell.com/omr36-39zm.pdf Tllägg 12 maj 2011. En jämförelse mellan Riksnormen och Konsumentverket Tillägg 7 februari 2013:

Läs mer

Avgifter och svarsblankett

Avgifter och svarsblankett Avgifter och svarsblankett för äldreomsorgen i Stockholms stad 2013 Till dig som har stöd från Äldre omsorgen i Stockholms stad För service-, vård- och omsorgsinsatser inom äldre omsorgen, exempelvis hemtjänst,

Läs mer

Skattefridagen 18 juli 2016 Tre dagar senare än i fjol

Skattefridagen 18 juli 2016 Tre dagar senare än i fjol Skattefridagen 18 juli 2016 Tre dagar senare än i fjol Skattefridagen 18 juli 2016 Skattefridagen är den dag på året då den genom snittliga inkomsttagaren tjänat ihop tillräckligt för att kunna betala

Läs mer

Sammandrag av 8 kap. socialtjänstlagen (SoL) om avgifter

Sammandrag av 8 kap. socialtjänstlagen (SoL) om avgifter Bilaga 1 Sammandrag av 8 kap. socialtjänstlagen (SoL) om avgifter Infördes den 1 juli 2002 (inkomstberäkning den 1 januari 2003) Baseras på prisbasbeloppet som fastställs av regeringen varje år (enl. lagen

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

Pressmeddelande 9 april 2014

Pressmeddelande 9 april 2014 Pressmeddelande 9 april 2014 Plus för löntagare men även pensionärer med Alliansregering Vårpropositionen innehöll inte så många oväntade plånboksfrågor den här gången. Men sedan Alliansregeringen tillträdde

Läs mer

Taxa för vård och omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning

Taxa för vård och omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning Taxa för vård och omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning 706:1 Taxa för vård och omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning Fastställd av Kommunfullmäktige 2010-12-15 Reviderad

Läs mer

Taxa för vård och omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning

Taxa för vård och omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning Taxa för vård och omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning 706:1 Taxa för vård och omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning Fastställd av Kommunfullmäktige 2010-12-15 Reviderad

Läs mer

Skatt för välfärd. en rapport om skatterna och välfärden

Skatt för välfärd. en rapport om skatterna och välfärden Skatt för välfärd en rapport om skatterna och välfärden Rapporten framtagen av Vänsterpartiets stadshusgrupp i Malmö Januari 2012 För mer information: http://malmo.vansterpartiet.se Skatterna och välfärden

Läs mer

Skattenyheter från Visma Spcs

Skattenyheter från Visma Spcs Av Jan-Erik W Persson och Anders Andersson Innehåll 2 000 kr i lönehöjning 2009 men ändå ingen statlig skatt 1 Prisbasbeloppet ökar med 1 800 kr 1 Skiktgränserna för statlig skatt år 2009 höjs med ca 6,4

Läs mer

Fler jobb till kvinnor

Fler jobb till kvinnor Fler jobb till kvinnor - Inte färre. Socialdemokraternas politik, ett hårt slag mot kvinnor. juli 2012 Elisabeth Svantesson (M) ETT HÅRT SLAG MOT KVINNOR Socialdemokraterna föreslår en rad förslag som

Läs mer

Sjuk Även sjukpenningen sänks med 2 kronor till följd av lägre prisbasbelopp. Högsta ersättning 2014 blir 708 kronor per kalenderdag.

Sjuk Även sjukpenningen sänks med 2 kronor till följd av lägre prisbasbelopp. Högsta ersättning 2014 blir 708 kronor per kalenderdag. Nyheter 2014 Löntagare Det femte jobbskatteavdraget ger några hundralappar (150-340 kronor, beroende på inkomst) mer i plånboken varje månad. Från årsskiftet höjs även brytpunkten för statlig inkomstskatt,

Läs mer

(http://web.telia.com/~u86119282/omr40z.pdf)

(http://web.telia.com/~u86119282/omr40z.pdf) Sven Wimnell 051106+051109: Tillstånd och förändringar utomlands och i Sverige oroar. Vad göra?_ Samhällsplaneringens problem. Hur ska man kunna förbättra världen? Ett klassifikationssystem för mänskliga

Läs mer

Genomsnittlig ny månadshyra för 3 rum och kök 2015 efter region

Genomsnittlig ny månadshyra för 3 rum och kök 2015 efter region BO 39 SM 1501 Hyror i bostadslägenheter 2014 Rents for dwellings 2014 I korta drag 1,3 procents hyreshöjning för hyresrätter I genomsnitt höjdes hyrorna med 1,3 procent mellan 2014 och 2015. Regionalt

Läs mer

Genomsnittlig ny månadshyra för 3 rum och kök 2014 efter region

Genomsnittlig ny månadshyra för 3 rum och kök 2014 efter region BO 39 SM 1401 Hyror i bostadslägenheter 2013 Rents for dwellings 2013 I korta drag 1,7 procents hyreshöjning för hyresrätter I genomsnitt höjdes hyrorna med 1,7 procent mellan 2013 och 2014. Hyreshöjningen

Läs mer

Höstbudgeten för 2007: väntade förslag med jobbavdrag och sänkt ersättning i a-kassan

Höstbudgeten för 2007: väntade förslag med jobbavdrag och sänkt ersättning i a-kassan Pressmeddelande Stockholm den 16 oktober 2006 Höstbudgeten för 2007: väntade förslag med jobbavdrag och sänkt ersättning i a-kassan Vid årsskiftet sänks skatten för löntagarna, medan familjepolitiska förslagen

Läs mer

Ett enpersonshushåll utan barn får drygt 500 kronor mer i disponibel inkomst till följd av högre löner och lägre skatt.

Ett enpersonshushåll utan barn får drygt 500 kronor mer i disponibel inkomst till följd av högre löner och lägre skatt. Pressmeddelande 20 november 2013 Så här blir din ekonomi 2014 Reallöneökningar, skattesänkningar, låg inflation och låga räntor. Det bäddar för att många svenskar kan se fram emot mer pengar nästa år och

Läs mer

Fickekonomen 2006. Institutet för Privatekonomi Mars 2006 1

Fickekonomen 2006. Institutet för Privatekonomi Mars 2006 1 Fickekonomen 2006 I årets upplaga av Fickekonomen framkommer att det är barnfamiljer, där båda föräldrarna har arbete och barnen barnbidrag, som är de största vinnarna 2006. Höjda löner och sänkt skatt

Läs mer

SANNINGEN OM MILJONÄRERNA DIN GUIDE TILL DEN NYA SYMBOLPOLITIKEN. Det blir knappast miljonärerna som betalar skattehöjningarna.

SANNINGEN OM MILJONÄRERNA DIN GUIDE TILL DEN NYA SYMBOLPOLITIKEN. Det blir knappast miljonärerna som betalar skattehöjningarna. SANNINGEN OM MILJONÄRERNA DIN GUIDE TILL DEN NYA SYMBOLPOLITIKEN Det blir knappast miljonärerna som betalar skattehöjningarna. SAMMANFATTNING Särskilt Socialdemokraterna har sedan hösten 29 drivit kampanj

Läs mer

Avgifter för äldre- och handikappomsorg

Avgifter för äldre- och handikappomsorg Avgifter för äldre- och handikappomsorg Vad kostar hjälpen jag får? Maj 2004 FALKÖPINGS KOMMUN SOCIALFÖRVALTNINGEN 2 Det stöd och den hjälp du kan få av äldre- och handikappomsorgen är behovsprövad. Kommunen

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningen 2012-09-20 TAXA FÖR INSATSER ENLIGT SOCIALTJÄNSTLAGEN (SOL) INOM ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN.

Vård- och omsorgsförvaltningen 2012-09-20 TAXA FÖR INSATSER ENLIGT SOCIALTJÄNSTLAGEN (SOL) INOM ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN. Vård- och omsorgsförvaltningen 2012-09-20 TAXA FÖR INSATSER ENLIGT SOCIALTJÄNSTLAGEN (SOL) INOM ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN. Inledning Kommunfullmäktige har i juni 2012 beslutat om ny taxa och tillämpningsföreskrifter

Läs mer

AVGIFTER 2015 för äldre- och handikappomsorgen i Mörbylånga kommun

AVGIFTER 2015 för äldre- och handikappomsorgen i Mörbylånga kommun AVGIFTER 2015 för äldre- och handikappomsorgen i Mörbylånga kommun Avgifter för äldre och funktionshindrade 1 juli 2002 infördes maxtaxa för avgifter inom äldre- och handikappomsorgen. Maxtaxan är knutet

Läs mer

Avgifter inom socialförvaltningen. Gäller från och med 1 januari 2017

Avgifter inom socialförvaltningen. Gäller från och med 1 januari 2017 Avgifter inom socialförvaltningen Gäller från och med 1 januari 2017 Maxtaxa i socialförvaltningen Den högsta sammanlagda avgift som Haninge kommun kan ta ut för vård, service och larm är 2 013 kronor

Läs mer

Unga vuxna. som bor hemma

Unga vuxna. som bor hemma Unga vuxna som bor hemma Sammanfattning 36 procent av de unga betalar ingenting hemma. Medan 37 procent betalar upp till 2 000 kronor i månaden. Drygt hälften av föräldrarna anser att de ska betala för

Läs mer

Vad kostar det? Avgifter för äldreomsorg, verksamhet för personer med funktionsnedsättning och hemsjukvård 2017 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Vad kostar det? Avgifter för äldreomsorg, verksamhet för personer med funktionsnedsättning och hemsjukvård 2017 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vad kostar det? Avgifter för äldreomsorg, verksamhet för personer med funktionsnedsättning och hemsjukvård 2017 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET I den här broschyren kan du läsa om vad olika vård- och omsorgsinsatser

Läs mer

Till dig som är ung... 5. Bo hemma... 7. Flytta hemifrån... 10. Välja yrke... 17. Studier... 20. Börja arbeta... 30. Spara... 35. Låna...

Till dig som är ung... 5. Bo hemma... 7. Flytta hemifrån... 10. Välja yrke... 17. Studier... 20. Börja arbeta... 30. Spara... 35. Låna... Innehåll Till dig som är ung... 5 Bo hemma... 7 Flytta hemifrån... 10 Välja yrke... 17 Studier... 20 Börja arbeta... 30 Spara... 35 Låna... 39 Fickpengarna... 44 Ordning på pengarna... 47 Vad kostar det

Läs mer

VÄSTERNORRLAND OCH SKATTERNA SÅ MYCKET HAR VÄSTERNORRLANDS LÄN TJÄNAT PÅ SÄNKT SKATT PÅ ARBETE, KOMMUN FÖR KOMMUN OCH SKATT FÖR SKATT

VÄSTERNORRLAND OCH SKATTERNA SÅ MYCKET HAR VÄSTERNORRLANDS LÄN TJÄNAT PÅ SÄNKT SKATT PÅ ARBETE, KOMMUN FÖR KOMMUN OCH SKATT FÖR SKATT VÄSTERNORRLAND OCH SKATTERNA SÅ MYCKET HAR VÄSTERNORRLANDS LÄN TJÄNAT PÅ SÄNKT SKATT PÅ ARBETE, KOMMUN FÖR KOMMUN OCH SKATT FÖR SKATT SAMMANFATTNING AV VÅRA RESULTAT Skatt är den klart största utgiften

Läs mer

Bokslut Reinfeldt och Halland

Bokslut Reinfeldt och Halland Bokslut Reinfeldt och Halland Resultatet av åtta år med en borgerlig regering Socialdemokraterna i Halland 2014-06-25 1 Sammanfattning Den borgerliga regeringens politik för att skapa nya jobb har helt

Läs mer

Demokrati. Ordet demokrati kommer ifrån grekiskan och betyder folkstyre. All makt utgår ifrån folket. Sveriges Riksdag

Demokrati. Ordet demokrati kommer ifrån grekiskan och betyder folkstyre. All makt utgår ifrån folket. Sveriges Riksdag Demokrati Ordet demokrati kommer ifrån grekiskan och betyder folkstyre. All makt utgår ifrån folket. Gustav Vasa kallade till två riksmöten 1527 och 1544 där präster, adel, borgare och bönder samlades

Läs mer

Riktlinjer Avgifter inom vård och omsorg

Riktlinjer Avgifter inom vård och omsorg 1(6) Vård, och IFO Antagen av Kommunstyrelsen 2014.356 730 171/14 Riktlinjer Avgifter inom vård och 2 Innehåll Riktlinjer Avgifter inom vård och... 1 Inledning... 3 Grunderna vid beslut om avgift... 3

Läs mer

Avgifter 2017 Äldreboende

Avgifter 2017 Äldreboende Avgifter 2017 Äldreboende Vård & Omsorg Avgifter för äldreboende 2017 Du som behöver vård och omsorg dygnet runt kan få bo i kommunens äldreboenden, eller särskilda boenden som de också kallas. För att

Läs mer

Så går det i riksdagsvalet!

Så går det i riksdagsvalet! Så går det i riksdagsvalet! 25 mars 2010 Arne Modig David Ahlin Hur har väljaropinionen utvecklats sedan valet 2006? Sida 3 Hur ser styrkeförhållandet ut mellan Moderaterna och Socialdemokraterna? Sida

Läs mer

Tillämpningsanvisningar Avgifter för vård och omsorg 2014

Tillämpningsanvisningar Avgifter för vård och omsorg 2014 Tillämpningsanvisningar 20131203 11 Fastställd av omsorgsnämnden 20131218 Gäller 1 april 2014 t.o.m 31 mars 2015 Tillämpningsanvisningar Avgifter för vård och omsorg 2014 2 2 Tillämpningsanvisningar för

Läs mer

Myten om pensionärerna som gynnad grupp

Myten om pensionärerna som gynnad grupp Myten om pensionärerna som gynnad grupp En rapport om pensionärernas ekonomiska villkor från PRO P e n s i o n ä r e r n a s R i k s o r g a n i s a t i o n 2 0 0 7 2 Myten om pensionärerna som gynnad

Läs mer

2006:5. Det ekonomiska utfallet inom pensionssystemet de senaste 10 åren ISSN 1653-3259

2006:5. Det ekonomiska utfallet inom pensionssystemet de senaste 10 åren ISSN 1653-3259 2006:5 Det ekonomiska utfallet inom pensionssystemet de senaste 10 åren ISSN 1653-3259 Sammanfattning Syftet med denna redovisning är att belysa hur regeländringar inom pensionssystemet har påverkat den

Läs mer

Skattefridagen 2014 16 juli

Skattefridagen 2014 16 juli Skattefridagen 2014 16 juli Skattefridagen 2014 16 juli Skattefridagen är den dag på året då normalinkomsttagaren har tjänat ihop tillräckligt mycket pengar för att kunna betala årets alla skatter. År

Läs mer

Avgifter i hemvård och särskilt boende 2015

Avgifter i hemvård och särskilt boende 2015 Avgifter i hemvård och särskilt boende 2015 2 Innehållsförteckning Avgifter inom äldreomsorgen i Skara kommun... 4 Avgiftsunderlag... 4 Förbehållsbelopp... 5 Särskild prövning av förbehållsbelopp... 6

Läs mer

Handelns betydelse för Sveriges ekonomi

Handelns betydelse för Sveriges ekonomi Handelns betydelse för Sveriges ekonomi 7% 6% 6% 6% 5% En halv miljon människor jobbar inom handeln 11 procent av alla sysselsatta i hela Sveriges ekonomi (privat och offentlig sektor) arbetar inom handeln

Läs mer

Information om 2012 års avgifter för insatser till personer med funktionsnedsättning under 65 år

Information om 2012 års avgifter för insatser till personer med funktionsnedsättning under 65 år Information om 2012 års avgifter för insatser till personer med funktionsnedsättning under 65 år För insatser till personer med funktionsnedsättning såsom hemtjänst, dagverksamhet, trygghetslarm och bostad

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (7)

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (7) FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (7) F 1.1 AVGIFTS- OCH TAXESYSTEM FÖR INSATSER INOM VERKSAMHETEN HÄLSA, VÅRD OCH OMSORG FR.O.M. 2012-03-01 1. Inledning Kommunen får, enligt 8 kap Socialtjänstlagen (SoL), ta ut avgifter

Läs mer

Avgifter. Vård och Omsorg

Avgifter. Vård och Omsorg Stenungsunds kommun Avgifter för Vård och Omsorg År 2015 Innehållsförteckning OLIKA TYPER AV AVGIFTER... 3 AVGIFTSUNDERLAG... 4 FÖRBEHÅLLSBELOPP... 5 HÖGSTA AVGIFT FÖR OMSORG, MAXTAXA... 6 VAD INGÅR I

Läs mer

Aktuell analys. Hushållens ekonomi 2016. 28 december 2015

Aktuell analys. Hushållens ekonomi 2016. 28 december 2015 Aktuell analys 28 december 2015 Hushållens ekonomi 2016 Pensionärer, löntagare och arbetslösa får alla det bättre 2016. Största förbättringen jämfört med januari 2015 får den som är arbetslös. Från att

Läs mer

Aktuell analys. Kommentarer till Budgetpropositionen för 2015. 23 oktober 2014

Aktuell analys. Kommentarer till Budgetpropositionen för 2015. 23 oktober 2014 Aktuell analys 23 oktober 2014 Kommentarer till Budgetpropositionen för 2015 Den nya regeringen presenterade idag sin budget för 2015. Vinnarna är ensamstående med underhållsstöd och pensionärer. Underhållsstödet

Läs mer

Hyror i bostadslägenheter 2008, korrigerad Genomsnittlig ny månadshyra för 3 rum och kök 2009 efter region

Hyror i bostadslägenheter 2008, korrigerad Genomsnittlig ny månadshyra för 3 rum och kök 2009 efter region BO 39 SM 0901 Hyror i bostadslägenheter 2008, korrigerad 2010-04-29 Rents for dwellings 2008 I korta drag Korrigering är gjord i tabell 20 för Jämtlands län och för Östersund. Uppgifterna för Ny hyra per

Läs mer

Avgifter 2015. I denna broschyr kan du ta del av våra avgiftsregler inom vård och omsorg.

Avgifter 2015. I denna broschyr kan du ta del av våra avgiftsregler inom vård och omsorg. Avgifter 2015 I denna broschyr kan du ta del av våra avgiftsregler inom vård och omsorg. 2 Avgifter 2015 Från och med 2002-07-01 gäller lagen om maxtaxa inom äldreoch handikappomsorgen. Enligt beslut i

Läs mer

Avgifter. inom Vård och Omsorg i Eslövs kommun 2015/2016

Avgifter. inom Vård och Omsorg i Eslövs kommun 2015/2016 Avgifter inom Vård och Omsorg i Eslövs kommun 2015/2016 1 Allmänt om avgifter För vissa tjänster och serviceinsatser för äldre och funktionsnedsatta betalar du en avgift. Kommunfullmäktige har fastställt

Läs mer

RAPPORT: VI FÅR BETALA UNGAS ÖKANDE EKONOMISKA OTRYGGHET

RAPPORT: VI FÅR BETALA UNGAS ÖKANDE EKONOMISKA OTRYGGHET RAPPORT: VI FÅR BETALA UNGAS ÖKANDE EKONOMISKA OTRYGGHET Ung Vänster Juli 2014 För kontakt: 08-654 31 00 info@ungvanster.se Under lång tid har ungas situation i Sverige försvårats. I takt med att samhällsutvecklingen

Läs mer

Avgifter för vård och omsorg 2015. Hemtjänst

Avgifter för vård och omsorg 2015. Hemtjänst Avgifter för vård och omsorg 2015 Hemtjänst Avgifter för hemtjänst 2015 Den lag som i huvudsak styr kommunens rätt att ta ut avgifter för vård och omsorg är socialtjänstlagen. Hemtjänst kan de som behöver

Läs mer

Information om taxor och avgifter

Information om taxor och avgifter Information om taxor och avgifter inom särskilt boende i Nynäshamns kommun 2007 Den här broschyren beskriver avgifterna för dig som bor med omsorg dygnet runt i s k särskilt boende. I denna broschyr får

Läs mer

Avgifter 2013 - för omsorgsservice

Avgifter 2013 - för omsorgsservice Avgifter 2013 - för omsorgsservice Reviderad 2013-04-17 Innehållsförteckning Avgifter gällande äldreomsorg 3 Inkomstuppgifter 3 Vid beräkning av avgiftsutrymme för makar 3 Bostadskostnad 3 Hur räknar jag

Läs mer

Handelns betydelse för Sveriges ekonomi

Handelns betydelse för Sveriges ekonomi Handelns betydelse för Sveriges ekonomi 2014 7% 6% 5% En halv miljon människor jobbar inom handeln 11 procent av alla sysselsatta i hela Sveriges ekonomi (privat och offentlig sektor) arbetar inom handeln

Läs mer

Hur stora är dina inkomster?

Hur stora är dina inkomster? Hur stora är dina inkomster? Börja med att ställa samman inkomsterna per månad. Använd nettoinkomst, dvs lön efter skatt och andra eventuella avdrag. Kr per månad Vidare till sparande Inkomst, din egen

Läs mer

Avgifter. Inom vård och omsorg i Storfors kommun 2014

Avgifter. Inom vård och omsorg i Storfors kommun 2014 STORFORS KOMMUN Avgifter Inom vård och omsorg i Storfors kommun 2014 Välfärdsnämnden Vård och omsorg Hemvårdstaxa broschyr 2014 1 Hemvårdstaxa broschyr 2014 2 HUR MYCKET KOSTAR DET? Hälso- och sjukvård

Läs mer

HANDELNS. betydelse för Sveriges ekonomi

HANDELNS. betydelse för Sveriges ekonomi HANDELNS betydelse för Sveriges ekonomi En halv miljon människor jobbar inom handeln 11 procent av alla sysselsatta i hela Sveriges ekonomi (privat och offentlig sektor) arbetar inom handeln Vård och omsorg;

Läs mer

Resultat. Förtroendet för regeringen och de politiska företrädarna. Oktober 2014

Resultat. Förtroendet för regeringen och de politiska företrädarna. Oktober 2014 Resultat Förtroendet för regeringen och de politiska företrädarna Oktober Om undersökningen Undersökningens genomfördes i Demoskops slumpmässigt rekryterade och riksrepresentativa internetpanel, OnlinePanelen.

Läs mer

Avgifter inom Vård & Omsorg. Information från Socialförvaltningen i Simrishamns kommun. (SoL och HSL)

Avgifter inom Vård & Omsorg. Information från Socialförvaltningen i Simrishamns kommun. (SoL och HSL) Avgifter inom Vård & Omsorg Information från Socialförvaltningen i Simrishamns kommun (SoL och HSL) 2007 Riksdagen beslutade i november 2001 om nya regler för avgifter inom äldre- och handikappomsorgen

Läs mer

Avgifter för äldreomsorg

Avgifter för äldreomsorg Avgifter för äldreomsorg 2015 Göteborg Stad tar ut avgifter för service, stöd och omvårdnad inom äldreomsorgen. Din kostnad beror på vilken inkomst du har, samt hur mycket och vilken slags hjälp du får.

Läs mer

Svar till SPF från Moderaterna Hallstahammar. Svar till frågor angående vård och omsorg

Svar till SPF från Moderaterna Hallstahammar. Svar till frågor angående vård och omsorg Svar till SPF från Moderaterna Hallstahammar Svar till frågor angående vård och omsorg 1. I Hallstahammar ska ålder inte spela någon roll för hur man trivs eller blir bemött. Alla invånare i hela kommunen

Läs mer

Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Socialdepartementet Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt i konventionen finns med. FN betyder Förenta Nationerna.

Läs mer

DEN STORA PENSIONSOREDAN INFÖR VALET: OSÄKERHETEN OM HUR SKATTEN PÅ PENSION HAR FÖRÄNDRATS ÄR STOR BLAND VÄLJARNA

DEN STORA PENSIONSOREDAN INFÖR VALET: OSÄKERHETEN OM HUR SKATTEN PÅ PENSION HAR FÖRÄNDRATS ÄR STOR BLAND VÄLJARNA DEN STORA PENSIONSOREDAN INFÖR VALET: OSÄKERHETEN OM HUR SKATTEN PÅ PENSION HAR FÖRÄNDRATS ÄR STOR BLAND VÄLJARNA SIFO: FLER TROR ATT SKATTEN PÅ PENSIONER HAR HÖJTS ÄN ATT DEN HAR SÄNKTS STOR OSÄKERHET

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst version Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt

Läs mer

Avgifter för vård och omsorg 2015. Särskilt boende

Avgifter för vård och omsorg 2015. Särskilt boende Avgifter för vård och omsorg 2015 Särskilt boende Avgifter för särskilt boende 2015 Den lag som i huvudsak styr kommunens rätt att ta ut avgifter för vård och omsorg är socialtjänstlagen. Dessa avgifter

Läs mer

Fredagsmys. 12 sidor om fattiga barn i ett rikt land.

Fredagsmys. 12 sidor om fattiga barn i ett rikt land. Fredagsmys. 12 sidor om fattiga barn i ett rikt land. Sverige är ett rikt land Trots det lever över 220 000 barn i fattigdom. Det beror ofta på att deras föräldrar saknar jobb eller arbetar deltid mot

Läs mer

Avgifter inom Äldre- och handikappomsorgen 2014

Avgifter inom Äldre- och handikappomsorgen 2014 Avgifter inom Äldre- och handikappomsorgen 2014 Information kring avgifter och beräkningar av avgiftsutrymme Fastställd av kommunfullmäktige den 25 mars 2013, 51. Revidering av belopp för Maxtaxa och minimibelopp

Läs mer

Avgifter för vård och omsorg 2014. Hemtjänst

Avgifter för vård och omsorg 2014. Hemtjänst Avgifter för vård och omsorg 2014 Hemtjänst Avgifter för hemtjänst 2014 Den lag som i huvudsak styr kommunens rätt att ta ut avgifter för vård och omsorg är socialtjänstlagen. Hemtjänst kan de som behöver

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning I III Lättläst version Ill II REGERINGSKANSLIET Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven

Läs mer

Avgifter inom vård och omsorg i Leksands kommun Avgifterna gäller från och med 2014-01-01

Avgifter inom vård och omsorg i Leksands kommun Avgifterna gäller från och med 2014-01-01 Avgifter inom vård och omsorg i Leksands kommun Avgifterna gäller från och med 2014-01-01 Avgiften för hemtjänst är inkomstrelaterad och beror på vilka insatser du är beviljad och hur mycket du kan betala.

Läs mer

Information gällande 2012 års avgifter inom Stockholms stads äldreomsorg

Information gällande 2012 års avgifter inom Stockholms stads äldreomsorg Information gällande 2012 års avgifter inom Stockholms stads äldreomsorg För insatser inom äldreomsorg, såsom hemtjänst, dagverksamhet, trygghetslarm och vård- och omsorgsboende, tar staden ut en avgift.

Läs mer

TCO granskar De arbetslösas tappade köpkraft #4/14

TCO granskar De arbetslösas tappade köpkraft #4/14 TCO granskar De arbetslösas tappade köpkraft #4/14 Arbetslöshet medför idag ekonomisk utsatthet på ett helt annat sätt än som var fallet 2001. Växande klyftor minskar tilliten och påverkar i slutänden

Läs mer

Rapport TRYGGHET PÅ ÅLDERNS HÖST. 200 nya ögon granskar och ser vägar att höja kvaliteten i äldreomsorgen

Rapport TRYGGHET PÅ ÅLDERNS HÖST. 200 nya ögon granskar och ser vägar att höja kvaliteten i äldreomsorgen Rapport TRYGGHET PÅ ÅLDERNS HÖST 200 nya ögon granskar och ser vägar att höja kvaliteten i äldreomsorgen www.socialdemokraterna.se telefon 08-700 26 00 Trygghet på ålderns höst Sammanfattning Många oroar

Läs mer

Avgifter inom äldre- och handikappomsorgen i Eskilstuna kommun

Avgifter inom äldre- och handikappomsorgen i Eskilstuna kommun Avgifter inom äldre- och handikappomsorgen i Eskilstuna kommun Gäller från och med 2009 02 01 Denna broschyr vänder sig till dig som har behov av kommunal vård och omsorg. Här informerar vi om avgifterna

Läs mer

Tonåringarna och deras pengar V

Tonåringarna och deras pengar V Tonåringarna och deras pengar V Maria Ahrengart Institutet för privatekonomi September 2008 Sammanfattning... 3 Månadspeng... 3 Köpkraftsförändring 1998-2008... 4 Sommarjobb... 4 Sammanlagda inkomster...

Läs mer

Ytterligare ett år med bättre ekonomi för hushållen

Ytterligare ett år med bättre ekonomi för hushållen Pressmeddelande 19 mars 2014 Ytterligare ett år med bättre ekonomi för hushållen Ekonomin har fortsatt att förbättras för de flesta, många hushåll har mer kvar i plånboken i januari 2014 jämfört med för

Läs mer

Sven Wimnell 19960209: Samhällsplaneringens problem. Hur ska man kunna förbättra världen?

Sven Wimnell 19960209: Samhällsplaneringens problem. Hur ska man kunna förbättra världen? Sven Wimnell 19960209: Samhällsplaneringens problem. Hur ska man kunna förbättra världen? Kapitel 8.Klassifikationssystemet för verksamheter. En jämförelse med DC (Dewey Decimal Classification), DK (Universiella

Läs mer

Särskild undervisning för vuxna. Välkommen att studera på. Särvux. Särvux

Särskild undervisning för vuxna. Välkommen att studera på. Särvux. Särvux Särskild undervisning för vuxna 2015 2016 Välkommen att studera på Särvux Särvux 1 Välkommen till särskild utbildning för vuxna på Lidingö Du som fyllt 20 år och har en utvecklingsstörning eller en hjärnskada

Läs mer

Avgifter för vård och omsorg 2014. Särskilt boende

Avgifter för vård och omsorg 2014. Särskilt boende Avgifter för vård och omsorg 2014 Särskilt boende Avgifter för särskilt boende 2014 Den lag som i huvudsak styr kommunens rätt att ta ut avgifter för vård och omsorg är socialtjänstlagen. Dessa avgifter

Läs mer

JOBBAR DU HELTID ÄR DU RIK. - Så blev (nästan) alla Sveriges heltidsjobbare till de nya rika i den politiska debatten

JOBBAR DU HELTID ÄR DU RIK. - Så blev (nästan) alla Sveriges heltidsjobbare till de nya rika i den politiska debatten JOBBAR DU HELTID ÄR DU RIK - Så blev (nästan) alla Sveriges heltidsjobbare till de nya rika i den politiska debatten SAMMANFATTNING De Rödgröna har sedan hösten 29 drivit kampanj mot de skattesänkningar

Läs mer

Avgifter för hjälp i hemmet samt hälsooch sjukvård

Avgifter för hjälp i hemmet samt hälsooch sjukvård Avgifter för hjälp i hemmet samt hälsooch sjukvård Information om avgifter för stöd och omsorg för dig som bor i ordinärt boende eller servicehus www.umea.se/kommun1 Denna broschyr är uppdaterad 24 oktober

Läs mer