2011 SAMMANFATTNING PRIVATPROJEKT 5 st FÖRETAGSPROJEKT 2 st SAMMANFATTNING PRIVATPROJEKT 13 st FÖRETAGSPROJEKT 3 st

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2011 SAMMANFATTNING PRIVATPROJEKT 5 st FÖRETAGSPROJEKT 2 st. 2010 SAMMANFATTNING PRIVATPROJEKT 13 st FÖRETAGSPROJEKT 3 st"

Transkript

1 2012 SAMMANFATTNING ÅT STOCKHOLMS FORMBYGGARE AB (företagsprojekt som UE) Utfört eller ansvarat för Armering och gjutningar av valv och/ eller väggar vid 5 olika projekt. ÅT STÅLKULA BYGG OCH ANLÄGGNING AB (företagsprojekt som UE) Medverkat vid gjutningar av betongolv/valv mm vid 3 olika projekt. ÅT SVEN PAULSSON BYGGKVALITÉ AB (företagsprojekt som UE) Medverkat vid drygt 5 olika projekt, bl a grund-, badrumsgolvsgjutning, putsning och lagning av källarmur mm. TENORVÄGEN (privatprojekt) - Putsning och lagning av källarväggar. SKYLVÄGEN SEGELTORP (privatprojekt) Konsultering vid/och gjutning av stålslipat källargolv SAMMANFATTNING PRIVATPROJEKT 5 st FÖRETAGSPROJEKT 2 st 2010 SAMMANFATTNING PRIVATPROJEKT 13 st FÖRETAGSPROJEKT 3 st 2009 SAMMANFATTNING (inkl t o m 26/7 2009) PRIVATPROJEKT 9 st FÖRETAGSPROJEKT 8 st Året 2009 t o m juli STOCKHOLM - Traneberg i februari 09 Renovering entréundergolv i trapphusentré. Bilat bort undergolv av betong som sjunkit. Därefter täckt väggar, lagt duk på sättsand, dubbat fast i befintliga väggar, lagt lösjärns- och nätarmering. Sen gjutit, slodat samt jämnat av golvet för att det senare ska flytspacklas innan klinkerläggning. LIDINGÖ Grönsta i februari 09. Ombyggnad innan inflyttning radhus. I befintligt radhuskällarrum, som tidigare rymt värmepanna och oljetank utfört betonggolv och putsat väggar. I garagegolvet fanns ett sandfångsrör, som hängde i taket i det rum där jag skulle utföra betonggolvet. Röret togs bort och hålet utnyttjades att ta ner betongen genom vid gjutningen, betongen levererades med betongbil med ränna. I källaren byggt en slas för att få betongen ner i betongkärrorna. Dubbat, lösjärnsarmerat efter kanter samt armeringsnätat, punktat upp höjdskenor. Betongen slodades efter höjdrören och brädrevs samt glättades med kantglättare. Golvet vattnades några dagar sen lades plast på och därefter putsades väggarna. Putsunderlaget var betonghålsten som var mycket ojämnt uppmurade, ytan var knölig, så därför putsades ytan på fri hand. Först täcktes ventilationskanaler, fogar fylldes, därefter grundades med grundningsbruk A, och sen putsades respektive filtades ytan. Sen togs all täckplast bort. När golvet torkat ett antal dagar impregnerades golvet med dammbindare för lättare städning och glansigare yta. UPPLANDS VÄSBY Brunnby mars till maj 09 Renovering, om- och nybyggnad; Stålglättade betonggolv i befintlig källare, för nytt garage samt tillbyggnad - utfördes som radonavluftat vattenburet värmegolv. Med fall till många nya brunnar i tvättstuga, hygienutrymme mm. Beställaren hade rivit befintligt betonggolv i källare, lagt ut singel mm. Kunden hade även köpt/beställt grundpaket till källare och garage innehållande bl a isolering, värmeslang, nätarmering mm KÄLLAREN Innan golvjobben påbörjades utfördes breddning av dörröppning samt avväxling med stålbalk. Även en mexitegelvägg rivdes. Alla grundsulekanter fasades av 45 grader för att förstärka anslutningen mellan befintlig sula och nytt, bl a motverka sprickor och få golvet på så låg nivå som möjligt för högre takhöjd! Vattenservisen flyttades provisoriskt in i en tegelvägg. Befintliga höjder kollades av för att kunna planera konstruktionsmått, materialmängder, takhöjd mm. Höjdfixpunkt bestämdes efter detta. Sen lades radonavluftningen (dräneringsslang) i gruset. Därefter lades avloppen klart och fixerades med betong. Brunnar vägdes in i våg och fixerades med betong Befintligt singel kompletterades packades och vägdes av innan isolering. I samband isoleringen drogs en del elfördelning. Isoleringen lades med vot för armeringsbalk. Där trycket/vid vissa upplag förväntades vara högre så lades en hårdare isolering. Över vid dessa ställen förstärkes med extra lösjärn i överkant. Den utfördes genom att 10 mm B-järn dubbades fast med hiltimassa. På denna fästes ett 10 mm C-järn inuti dessa fästes två 12 mm järn i ÖK samt 2 st i UK. Innan värmeslangen lades byggdes en ny provisorisk ingångsställning för kunden, för att skydda slang och möjligöra nätarmering och gjutning mm. Värmegolvsslangen monterades av rörmockaren, innan armeringsbalken utfördes. Därefter småjusterades värmeslangen och provtrycktes. Därefter lades 150x150 armeringsnät i två lager direkt på varandra, näten försköts för att motverka sprickbildning - Radonåtgärd! När detta var klart kontrollerades brunnshöjder och finplanerades fallen utifrån gällande normer. Därefter gjöts betongpunkter för avdragsrör i fall(banor). Källargolvet gjöts med rotpumpsbil med mast och slang. Golvfallen drogs av med rätskiva på de utlagda avdragsbanorna, den färska betongen slodades respektive brädrevs. För de plana ytorna användes laser som slodades. När betongen hårdnat tillräckligt trärevs ytorna med maskin, vid fall och brunnar stålglättades för hand. När ytan blivit ännu lite hårdare så stålglättades ytorna med maskin, efter väggar och svåråtkomliga ställen handglättades. Golvet vattnades i c:a 5 dagar och torkade någon dag. Därefter impregnerades ytan med dammbindare. GARAGEGOLVET Markjobben var redan utförda av annan firma. Men komprimering av gruset gjordes av mig. Därefter lades ett finare grusmaterial på som komprimerades och finjusterades. Sen planerade jag radondräneringen, mar-

2 kerade, handschaktade, la ner 110 mm dräneringsslang, återfyllde och komprimerade igen. Jag passade även på att lägga ner del av den nya vattenservisledningen. Samt fixerade om vattenservisledning som markfirman lagt ner, vid punkt dit vattenmätare ska flyttas. Därefter gjorde jag en ytterligare finjustering av grusnivån, viktigt för att få till grundisoleringselementen i höjdled! Därefter gjorde jag en kryssinmätning av de fyra ytterhörnen, med hjälp av snören, måttband mm Detta är ytterst viktigt att det görs noggrant. Ytterkantssnören fixerades med stålbrickor på lecablock. respektive fastmonterade reglar. I höjdled c:a 5 mm över blivande färdigt golv. Därefter monterades grundelementen ihop - Dessa är Lformade (tjocklek 100 mm, höjd 300 mm) med en tunn färdig betongputs på ytterkanten. Har man gjort allt noggrant så är det bara att följa snörena och finkolla med lasern att överkanten på elementen hamnar på rätt höjd, endast småjusteringar brukar behövas! Blocken monteras ihop med kilar och bleck. När man är klar återfyller man försiktigt på utsidan ngn dryg decimeter upp. Sen monterade jag garagejärn, det är tröskelförstärkning under carportsdörren just där man kör in. Därefter monterade rörmockaren avlopp och en rostfri brunnsränna med sandfång mittemellan de två kommande bilplatserna. Sen isolera jag med stora 100 mm skivor i två lager, elektrikern la in en del ledningar efter första lagret. Efter kanterna så gjordes en fördjupning för betongen c:a 300 cm bred och 100 mm djup. Totala tjockleken brukar vara 300 mm med 200 mm isolering och 100 mm betong, utefter kanterna så går man inte hela vägen ut medisoleringsskivan och då blir det en fördjupning. Där förstärker man med lösjärn i underkant. Därefter la rörmockaren värmeslingorna. Vi nätarmerade och täckte med presenning för att skydda mot solljus, plattan göts samtidigt med tillbyggnadsplattan. TILLBYGGNADSGOLVET Även här var markjobben gjorde, men dräneringsledning återstår. Pga. den så var jag tvungen att spräcka en bit berg som stack upp. Det var urschaktat intill befintliga källarväggar, och avgrusat runt ett hörn. Radondränering lades i singlet och därefter komprimerades gruset. Sen tog jag upp nytt dörrhål till utrymmet genom den bärande källarytterväggen samt monterade en stålbalk som avväxling. Eftersom blivande betonggolvet hamnar under mark, så formsattes kanterna med plank istället. Formen kryssmättes, därefter markisolerades grunden. Elektrikern drog sina stråk innan sista isoleringslagret. Balkar gjordes runt om och mot det befintliga bilades kanter och balk som dubbades in i den befintliga sulan. Det var olika höjder på denna platta så då gjordes en trappningsform, med flytbräda. Sen la rörmockaren värmeslang och provtryckte mm. Därefter nätarmera vi i dubbla lager (näten försköts för att motverka sprickor). Sen göts plattorna (garage + tillbyggnad) med stor rotpump med extra slang. De stålglättades likt ovan och garagegolvet las i fall till brunnsrännan. Plattan vattnades (vattenhärdning) samt dammbands. Plattan har efteråt mätts in av mättekniker med totalstation särskilt viktigt för tillbygnadsplattan som göts runt ett hörn av det befintliga huset. På de nya plattorna ska lecaväggar muras upp, och på det kommer sen boendeytor respektive garagetak. JÄRFÄLLA Junivägen i maj 09 Tillbyggnad villa: Utförande av grundplatta (värmegolv) för sommarrum. Grunden utfördes på gaveln av 1½ plans hus. Kunden hade köpt ett färdigt tillbyggnadspaket. Han schaktade, tillförde dräneringsgrus samt dränerade själv. Jag utförde komprimering, in-/kryssmätning, höjdavvägningar, sockelform och isolering, plastfolietäckning av ytterpanel, lösjärns- och nätarmering. Tillsammans fäste vi elvärmekabeln. Gjutningen: Innan gjutning hängde vi över en press som regnskydd. Plattan göts med Rotpump och några extrameter slang. Kunden hjälpte till att lägga ut bruket. Därefter brädrevs plattan med glättmaskin och innerkanter stålslipades för hand. Sen så stålslipades plattan med glättmaskin. Det regnade medans jag bearbetade ytan under presenningen. Regnet gjorde att luften var fuktig, glättningen tog därför längre tid än normalt. Grundplattan fukthärdades med vatten. Drygt en vecka senare täckte jag av och städade. STOCKHOLM - Kungsklippan i maj 09 Renovering åt bostadsrättsförening: Igjengjutning av före detta trappschakt på innergård i stan. Befintlig intäckning av tryckimpregnerat virke revs, och sen bilades/fasades kanter. Trappschaktet fylldes med frigolitisolering. Kanterna dubbades med armering som sattes med hiltimassa. Därefter armerades med lösjärn och sen armeringsnät. Jag göt sen igen med Finbetong som jag blandade med egen blandare. Ytan brädrevs för hand och press hängdes över mot förväntat regn. Gjorde direkt rent det som gick mm. Ytan fukthärdades några dagar. Sen städade jag av klart. NYNÄSHAMN Vaktbergsgatan i maj/juni 09 Ombyggnad källargolv i villa. Rådgivning innan gjutning. Kunden utförde själv borttagning av befintligt källargolv, dräneringsgrus, isolering och nätarmering mm. Kunden anlitade rörmokare för värmegolv avlopp mm. Jag utförde koll av höjder, punktning av fall för dusch mm. Samt göt med betongbil med ränna och kärrade in bruket. Golvet stålglättades. Samt fukthärdades med vatten. STOCKHOLM - Farsta i juni/juli 09 Ombyggnad i radhus innan inflyttning: Rådgivning före och under byggprocessen. Masonite-täckning och täckning med papp aktuella ytor. Uppbilning i befintlig badrum för utbyte av befintlig brunn och dragning nytt avlopp till ny tvättstuga i rummet bredvid. Igjengjutning golv efter dragning avloppet. I nya tvättstugan rivning av halva det uppreglade golvet och ny uppregling med fall och fastmontering ny brunn. Golv och väggar bekläddes av mattläggningsfirma. Nya trösklar till de rummen sågade jag till och monterade. Ny isolerad gipsinnervägg med plyfa monterade jag på övervåning samt monterade en innerdörr. STOCKHOLM - Bagarmossen i juni/juli 09 Putsning mm i radhuskällare, underentreprenad vid ombyggnad källare till nytt hygienrum. Först gången: Putsning, putslagning och upprätning av befintliga väggar mm. Andra gången: Putslagning, täckning, håltagningar, bygg med LUXskivor, montering bastuväggar mm. STOCKHOLM - Hägersten i juni/juli 09 Renovering/Ombyggnad av entréplatta till villa. Har formsatt, armerat och gjutit ett nytt brett betongräcke i juni. I juli lagt ölandsten som plansteg, gjutit ny kant på del av entréplattan. Har även reparerat en ruta med oregelbunden stenmosaik och fyllt igen tunna sprickor med cementpasta. Samt högtryckstvättat hela entréplattan (c:a 30 m2) som består av oregelbunden stenmosaik i olika stenarter och färger. Den är dock fördelad i olika rutor.

3 Året I Huddinge renoverade jag ett källargolv med klinker. På Svartlösavägen gjorde jag ett värmegolv i en källare. Urschaktning, avloppsdragning och isolering hade gjorts av kunden. Jag utförde, grundduk, armering, avvägning, fastgjutning brunnar samt punktning, fastsättning vattenslingor inklusive provtryckning och avslutade med att gjuta ett betonggolv i fall till de tre brunnarna, ytan stålslipades. I Älta la jag om en takterrass på 65 m2 och gjorde en ny betongtrapp. Befintlig terrass tidigaste delar var från 20 talet och det läckte in vatten på våren i det garage som låg under. Befintlig trapp och överbetong samt tätskikt revs, samt valvbetongytan frästes upp.utförde ny fallbetong med armering, asfalttätskikt (ue), samt ny skyddsbetong med nätarmering och fibrer lades, ytan brädrivdes.ny trappa gjöts.kunden passade även bl a på att lägga in elvärmeslingor i trapp och entréyta. I Hägersten hade en entréplatta på ca 2,5 x 8 meter sjunkit i ett hörn. På den fanns 8 betongpelare som höll upp ett trätak, den där hörnet satt sig stod snett. Under plattan fanns en trång krypgrund. Uppgiften var att rätta till sättningsskador och göra en ny trapp 2,5 meter bred inklusive 4 st betongräckesstolpar mm. Trappstegen ska beläggas med ölandssten försänkt mot betongräckesidorna. Att utföras lika som befintlig trapp på andra sidan entréplatta. Entrén var från slutet av 20talet. Bilade bort en befintlig mindre trappa. Och stagade upp det som gick. Schaktade till frostfritt, stagade upp lite till, beställde ett geotekniskt utlåtande.därefter en ny undergrund med komprimerat dräneringsmaterial på grundduk med styrolit samt isodrän mot husmur.mm. Därpå armerade jag för trappgrundplatta på 1,5 meters djup samt gjorde en balk inklusive formsättning och gjöt med kärrning från betongbil. Betongbalken gjordes för att kunna ställa domkraft på för att lyfta och växla av entréplattan. Stålbalk monterades och sen lyftes den del som sjunkit, därpå på monterades två stålpelare som undergjöts. Därefter riktades den betongpelare som lutade medels kilning och därpå borrade jag in ny armering i det pelarfundamentet och gjöt med expanderbruk så att den befintliga pelaren kom att hänga ihop med den nya trappgrundplattan och nya betongbalken. Nu kunde 4 st gjutrör för betongpelare upp till ny blivande trappa monteras och fixeras Därefter återfylldes gropen med dräneringsgrus och därpå armerades och gjöts pelarna med egen blandare.nästa moment var att bila bort dålig betong + överbetong på den befintliga balken mellan de två pelarna som omgav upplag/anslutning för ny trapp. Sedan borrades hål där armeringen stoppades igenom och in på den nya stålbalken och nya långa armerings järn lades under och i befintlig balk samt upplag borrades in i pelarfundamenten: Allt formsattes och gjöts in med expanderbruk så att befintlig betongbalk och den nya stålbalken samverkar.därpå gjöts överbetongen mellan pelarna och ytan stålslipades.nu blev det dags för formsättning av trappen. Det speciella här var att göra hela gjutningen i ett stycke med räckessidor invändigt då det ska läggas ölandsten emellan. Men det gick bra, bland annat genom att göra en mall i naturlig storlek utifrån/på ena sidan. Samt naturligtvis vara noga med korsmätning och höjder. Vi gjöt med kärrning från betongbil.därpå har jag nu gjutit de 4 fyrkantiga pelarna som ska bära betongräcket. Någon gång i vår kommer jag göra klart räcket och projektet. I Stuvsta har jag nu i december i en källare gjort i ordning ett utrivet utrymme där de två befintliga brunnarna låg på helt olika höjder (tidigare i två olika rum).har gjort underarbetet för ett nytt badrum. Putsat 2 betongväggar och klätt 2 väggar med våtrumsskivor samt fixerat 2 nya brunnar och lagt fall till dessa med slipsatts och primer efter att golvet rengjorts med slipning. Efter mig så har nu förhoppningsvis en plattsättare jag känner i en egen entreprenad färdigställt med kakel och klinker. Anställning, har i huvudsak under året arbetat som heltidsanställd på två olika bostadsbyggen. Med armering samt gjutning av valv, grundplatta och väggar! Framtidsplaner 2009 så kommer jag att jobba till 100% med firman igen. Hoppas på draghjälp av det nya ROT-avdraget, samt att jag har anslutit mig till portalen BraByggare. Gott nytt år önskar Matts Björke Matts ROT & Betongarbeten Året Vi har bl a - under 2007 arbetat med HUBO-Bygg AB, i Mälarhöjden där jag hjälpte dem med armering och gjutning vid ett större grundprojekt för flerfamiljshus. - medverkat på ett projekt som byggfirman Gnistan Bygg AB genomförde i Sköndal, där jag hjäpte dem med grundplattor för äldreboende. - gjort garageplatta. - Stor del av året har jag också arbetat på en nyproduktion med armering. Min inriktning just nu är mindre projekt, då jag i övrigt arbetar fast med nyproduktion. Läs i övrigt på min hemsida och ta del av bilder och referenser! GOTT NYTT ÅR! önskar Matts Björke

4 Matts ROT & Betongarbeten Ny hemsida! Matts ROT och Betongarbeten tar steget ut på internet och lanserar sin hemsida. Här hittar du bland annat information om våra tjänster, bilder på några av våra projekt och kontaktuppgifter. VAD SOM HÄNDE DE FÖRSTA ÅREN En del av de projekt jag genomförde eller var delaktig i nämns nedan Projekt åt privatpersoner - Runmarö i Farsta. I maj -04. Underarbete för plattsättning vid nytt badrum i källare med putsning och gjutning golvfall till nya brunnar. - På Flöjtvägen i Haninge. Grund och grundmursarbeten i maj-sep 05. Panelkomplletering, takpapp + trallgolv i majsep På Näringsbergsvägen i Haninge. Stålglättad grundplatta för lager- o utställningslokal i maj-juni -06. Inklusive markarbetena och i samarbete med bl a grävfirma. - På Parkvägen i Tyresö. Putsning, flytspackling, elvärmegolv samt spackling fall i källare i jan 06. Projekt åt företag - Arbetsledning och bl a puts- o gjutarbeten vid flera stambyten åt Skälsätra Bygg & Design AB från juni -04 till aug Armering och platsgjutning av grund och väggar, nov -06 till jan -07 åt HUBO-Bygg AB i Mälarhöjden (Klubbenborg). - Armering och gjutning grundplatta i stora Sköndal, pool mm åt Gnistans Bygg AB feb till mars -07

5

Isolera källare. KÄLLARE: Inifrån. Viktigt

Isolera källare. KÄLLARE: Inifrån. Viktigt KÄLLARE: Inifrån Isolera källare Det bästa sättet att tilläggisolera källaren är utvändigt. Genom att placera värmeisoleringen på utsidan blir källarväggen varm och torr, vilket är bra ur fuktsynpunkt.

Läs mer

LÄGGNINGS- ANVISNING. Med planering, noggrannhet och riktiga redskap bygger du enkelt din mur och lägger ditt utegolv själv.

LÄGGNINGS- ANVISNING. Med planering, noggrannhet och riktiga redskap bygger du enkelt din mur och lägger ditt utegolv själv. LÄGGNINGS- ANVISNING Med planering, noggrannhet och riktiga redskap bygger du enkelt din mur och lägger ditt utegolv själv. Mest tidskrävande är underarbetet. När du har gjort det ordentligt blir belöningen

Läs mer

Offertförfrågan. Hej!

Offertförfrågan. Hej! Offertförfrågan Hej! Vi önskar genomföra en om och tillbyggnad av vår fastighet (Boda 3) på adressen Bodavägen 19, 144 62 Rönninge. Projektet är i slutfasen av arkitektarbetet och vi har för avsikt att

Läs mer

Hjälp vid LAGNING. Bruksanvisning

Hjälp vid LAGNING. Bruksanvisning Hjälp vid LAGNING Bruksanvisning Allmänt Vid alla typer av lagningar är utförandet lika viktigt som valet av produkter. Läs därför dessa anvisningar noggrant. Lagning är ett begrepp som omfattar uppbyggnad,

Läs mer

Förbered dig noga. Underarbetet.

Förbered dig noga. Underarbetet. När du väl valt kakel och klinkers rekommenderar vi att du sätter dig ner och planerar arbetet. På följande sidor får du en enkel beskrivning av hur du gör, vilka verktyg du behöver och hur du beräknar

Läs mer

TRALL & TRÄDÄCK SÅ ENKELT ATT DU GÖR DET SJÄLV! www.grabber.se

TRALL & TRÄDÄCK SÅ ENKELT ATT DU GÖR DET SJÄLV! www.grabber.se TRALL & TRÄDÄCK SÅ ENKELT ATT DU GÖR DET SJÄLV! www.grabber.se TRALL & TRÄDÄCK Ge huset ett riktigt lyft. En trall eller ett trädäck kan skapa en inbjudande veranda framför huset eller varför inte lägga

Läs mer

Friggeboden Gotland. Gotland. www.15kvm.eu. 1:6 Perspektiv. Perspektiv Konstruktion. Bjälklag Väggregling. Michael Wigerkrans / Sten Jensen

Friggeboden Gotland. Gotland. www.15kvm.eu. 1:6 Perspektiv. Perspektiv Konstruktion. Bjälklag Väggregling. Michael Wigerkrans / Sten Jensen Friggeboden 1:6 Perspektiv 1:6 2:6 3:6 4:6 5:6 6:6 Perspektiv Konstruktion Plan Bjälklag Väggregling Detalj Takplåt Tak, skiva eller slätspont Takbjälke 170 x 45 Golv: råspont 23x95 Golvbjälkar: 120x45

Läs mer

KÄLLARYTTERVÄGGEN Väggen är putsad, oklädd eller klädd med tapet eller plastmatta

KÄLLARYTTERVÄGGEN Väggen är putsad, oklädd eller klädd med tapet eller plastmatta KÄLLARYTTERVÄGGEN Väggen är putsad, oklädd eller klädd med tapet eller plastmatta Problemet Det finns en synlig skada på ytan, t ex mörkare fläck, rinnmärken, saltutfällningar mm. Alternativt att ytskiktet

Läs mer

GJUTNING BRUKSANVISNING

GJUTNING BRUKSANVISNING Hjälp vid GJUTNING BRUKSANVISNING Allmänt Betong får du om du blandar cement, ballast och vatten. Betong delas i hållfasthetsklasser (K) efter 28 dygns hållfasthet på en standardiserad provkub, K30 = 30

Läs mer

Vi levererar helhetslösningar

Vi levererar helhetslösningar R TM Vi levererar helhetslösningar Ett badrum är en helhet. Vi levererar den. Ett nytt badrum ska du leva med under lång som vi alla tycker oss ha för lite av. Men tar du dig att läsa vår broschyr, får

Läs mer

S Å H Ä R G Ö R D U M A R K B L Ä G G N I N G O C H M U R A R

S Å H Ä R G Ö R D U M A R K B L Ä G G N I N G O C H M U R A R S Å H Ä R G Ö R D U M A R K B L Ä G G N I N G O C H M U R A R LÄGGNING 1 3 Gräv ur den tänkta plattytan 20-25 cm, ett cirkadjup för gångytor och uteplatsen. Till garageuppfart gräver du 30-35 cm. Gräv

Läs mer

MONTERINGS ANVISNING KANTELEMENT L300

MONTERINGS ANVISNING KANTELEMENT L300 1 S ANVISNING KANTELEMENT L300 COPYRIGHT ENERGIJÄGARNA GOLVVÄRMESYSTEM AB 2001-11-27 2 MARKARBETE/SCHAKT INGÅENDE DOKUMENTATION Grundritning och littreringsritning för kantelementen. Golvvärmeritning.

Läs mer

BYGG SÅ HÄR 6. Tilläggsisolera källarväggen. Byggisolering Sverige Skövde Telefon

BYGG SÅ HÄR 6. Tilläggsisolera källarväggen. Byggisolering Sverige Skövde Telefon RENSTRÖM FOTO & LAYOUT AB BYGG SÅ HÄR 6 Informationen i denna broschyr är en beskrivning av de villkor och tekniska egenskaper som gäller för redovisade produkter. Informationen är giltig ända tills den

Läs mer

Bygg så här 6. Tilläggsisolera källarväggen. paroc.se

Bygg så här 6. Tilläggsisolera källarväggen. paroc.se STIG RENSTRÖM Foto & Layout AB 2012 Bygg så här 6 Tilläggsisolera källarväggen paroc.se Informationen i denna broschyr är en beskrivning av de villkor och tekniska egenskaper som gäller för redovisade

Läs mer

Hjälp vid GJUTNING. Bruksanvisning

Hjälp vid GJUTNING. Bruksanvisning Hjälp vid GJUTNING Bruksanvisning Allmänt Betong består av cement, ballast och vatten. Den delas in i hållfasthetsklasser efter 28 dygns tryckhållfasthet på en standardiserad provkropp. För en ljusare

Läs mer

ACO STAINLESS Golvbrunnar för industri

ACO STAINLESS Golvbrunnar för industri 1 (1) CO STINLESS Golvbrunnar - betonggolv utan tätskikt CO Golvbrunn 132TB200 CO Golvbrunn 157TB220 CO Golvbrunn 218TB300 llmänt Skydda golvbrunnen från betongspill. Rengör direkt vid betongspill. Skydda

Läs mer

Bruksanvisning. Så ska framtiden byggas. Nu också NBI-godkänt för fiberarmerad betong. Kan laddas ned från www.bewi.com. Godkännandebevis 0204/05

Bruksanvisning. Så ska framtiden byggas. Nu också NBI-godkänt för fiberarmerad betong. Kan laddas ned från www.bewi.com. Godkännandebevis 0204/05 Bruksanvisning Så ska framtiden byggas Nu också NBI-godkänt för fiberarmerad betong Godkännandebevis 0204/05 Kan laddas ned från www.bewi.com Grundarbete Grundarbete Sidan 2 Flexibel bredd Sidan 3 Flexibel

Läs mer

Instruktioner för att bygga Inrha Hobbyväxthus

Instruktioner för att bygga Inrha Hobbyväxthus 1 Instruktioner för att bygga Inrha Hobbyväxthus Inrha Hobbyväxthus är lätta att montera upp med endast ett litet antal verktyg. Dessa instruktioner gäller alla modeller, en del instruktioner gäller bara

Läs mer

OPTIHEAT. Vattenburen golvvärme. Så här monterar du OPTIHEAT. Inte som alla andra -enklare, snålare, genialisk!

OPTIHEAT. Vattenburen golvvärme. Så här monterar du OPTIHEAT. Inte som alla andra -enklare, snålare, genialisk! OPTIHEAT Vattenburen golvvärme Inte som alla andra -enklare, snålare, genialisk! Så här monterar du OPTIHEAT Olika metoder att montera OPTIHEAT OPTIHEAT är det enklaste sättet att lägga in vattenburen

Läs mer

Hjälp vid GOLV uppbyggnad, fallbyggnad, spackling och avjämning BRUKSANVISNING

Hjälp vid GOLV uppbyggnad, fallbyggnad, spackling och avjämning BRUKSANVISNING Hjälp vid GOLV uppbyggnad, fallbyggnad, spackling och avjämning BRUKSANVISNING För- och efterarbete 1. Rengöring alla golv 2. Primning alla golv Grovstäda och dammsug ytan noggrant. Se till så att inga

Läs mer

F Ö R L Ä G G N I N G S A N V I S N I N G. G o l v v ä r m e i b e t o n g S y s t e m s k i v a. Förläggning med systemskiva Diverse.

F Ö R L Ä G G N I N G S A N V I S N I N G. G o l v v ä r m e i b e t o n g S y s t e m s k i v a. Förläggning med systemskiva Diverse. Kantbandsisolering läggs runt väggar, pelare etc. G o l v v ä r m e i b e t o n g S y s t e m s k i v a Börja med att lägga ut en skiva i ett hörn. Skivorna läggs ut från vänster till höger. Skivorna har

Läs mer

Arbetsanvisning Maxit Puts

Arbetsanvisning Maxit Puts Arbetsanvisning Maxit Puts ARBETSANVISNING Puts på Träullit helväggselement och Träullsplatta Puts på Träullit helväggselement och Träullsplatta Arbetsanvisning Rev. 4 juli 2008 Ställning Illustrationen

Läs mer

Siporex-innerväggar. Innerväggsplatta Innerväggselement Innerväggsblock Radieblock. build with ease

Siporex-innerväggar. Innerväggsplatta Innerväggselement Innerväggsblock Radieblock. build with ease Siporex-innerväggar Innerväggsplatta Innerväggselement Innerväggsblock Radieblock build with ease Innerväggsplatta V550 68 / 88 / 100 x 575 x 575 TJOCKLEK OCH STORLEK BRANDKLASS LJUDISOLERING ST/PALL VIKT

Läs mer

NORRA STATIONSGARAGET Framdrift under december

NORRA STATIONSGARAGET Framdrift under december NORRA STATIONSGARAGET Framdrift under december God Jul från projektledningen! Fasaden börjar ta form På bilden syns formen för sista våningens väggar och dörröppningar till framtida fastigheter. Tätning

Läs mer

Gjut en platta på mark

Gjut en platta på mark http://www.viivilla.se/bygg-och-byggmaterial/gjut-en-platta-pamark.aspx?menu=41297&area=&noarea=0&category=&std=true Gjut en platta på mark Steg för steg ger vi dig här handfasta råd om hur du bygger din

Läs mer

StoTherm Ecoroc. Arbetsanvisning

StoTherm Ecoroc. Arbetsanvisning StoTherm Ecoroc Arbetsanvisning 1 Arbetsanvisning StoTherm Ecoroc 1. Ställningsrekommendationer Montera ställningen på lämpligt avstånd från befintlig fasad. Bomlaget bör vara minst 5 plank (1 m) brett.

Läs mer

Leca Swimmingpool. För Pahléns poolutrustning. Revideringsdatum: 2015-06-23

Leca Swimmingpool. För Pahléns poolutrustning. Revideringsdatum: 2015-06-23 Leca Swimmingpool För Pahléns poolutrustning Revideringsdatum: 2015-06-23 1 2 Leca är ett registrerat varumärke av Saint- Gobain Byggprodukter AB, Weber Innehållsförteckning Pool av Leca Block 4 Introduktion

Läs mer

Installation av Värmefilm, värmefolie.

Installation av Värmefilm, värmefolie. Installation av Värmefilm, värmefolie. Till en början ska du se till att beställa rätt mängd material inför installationen. Detta får du hjälm med i dokumentet (Beräkning.pdf). Se till att vara noggrann

Läs mer

RUMSBESKRIVNING. Savoy Hotell Sidan 1 av 52. Räven 20 OMBYGGNAD AV Savoy Hotell. Datum: 2013-11-13 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

RUMSBESKRIVNING. Savoy Hotell Sidan 1 av 52. Räven 20 OMBYGGNAD AV Savoy Hotell. Datum: 2013-11-13 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Savoy Hotell Sidan 1 av 52 Räven 20 OMBYGGNAD AV Savoy Hotell RUMSBESKRIVNING Datum: 2013-11-13 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Upprättad av: Lars-Göran Hedström Savoy Hotell Sidan 2 av 52 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Rumsbeskrivning

Läs mer

Monteringsanvisning Durapool

Monteringsanvisning Durapool Monteringsanvisning Durapool 1ma_durapool_se_2015-0413 Introduktion FOLKPOOLS POOLINSTALLATION GENOMFÖRS NORMALT I FEM STEG: Steg 1 Steg 2 Steg 3 Steg 4 Steg 5 Markarbete Stomresning Montage av tillbehör,

Läs mer

PUTSARBETSBESKRIVNING

PUTSARBETSBESKRIVNING ARBETSBESKRIVNING 16.3 1 (5) PUTSARBETSBESKRIVNING Förbehandling av underlaget Ytorna som skall putsas rengörs från smuts och löst damm. Det puts som skadats när den gamla brukytan reparerats, avlägsnas

Läs mer

MONTERINGSANVISNING Golvbrunnar och golvrännor

MONTERINGSANVISNING Golvbrunnar och golvrännor Mewell Plåt AB är ett modernt plåtslageri för tillverkning av bl.a. utvändiga tunnplåtsarbeten, specialarbeten och rostfria golvbrunnar för storkök, industri och offentlig miljö. Vi utför takrenoveringar,

Läs mer

Version OPM 3-15. Monteringsanvisning för fuktskyddsisolering

Version OPM 3-15. Monteringsanvisning för fuktskyddsisolering Version OPM 3-15 Monteringsanvisning för fuktskyddsisolering En varm och torr grund ger dig kvalitet i ditt boende. Utvändig isolering är bäst. Källarväggar bör man isolera utvändigt. Utvändig isolering

Läs mer

Spårad stryrolitskiva inklusive vändbitar och utfyllnadsbitar. För 12 x 2 rör, C/c 200mm. 222-020-012. Storlek: 1200 x 600 mm, Tjocklek: 20mm.

Spårad stryrolitskiva inklusive vändbitar och utfyllnadsbitar. För 12 x 2 rör, C/c 200mm. 222-020-012. Storlek: 1200 x 600 mm, Tjocklek: 20mm. Spårad Styrolitskiva Spårad stryrolitskiva inklusive vändbitar och utfyllnadsbitar. För 12 x 2 rör, C/c 200mm. 222-020-012 Storlek: 1200 x 600 mm, Tjocklek: 20mm. För 17 x 2 rör, C/c 300mm. 222-030-017

Läs mer

Grundmur Isolering utvändigt

Grundmur Isolering utvändigt 24 JSH Grundmur Isolering utvändigt Dränerande skikt mot fukt i källare Förutsättningar Förarbete Egenkontroll Genomförande Denna arbetsinstruktion är utformad för att användas vid detaljplanering och

Läs mer

Sida. Trygg-Hansa 2016 Riktlinjer Meps Tolkning och granskning

Sida. Trygg-Hansa 2016 Riktlinjer Meps Tolkning och granskning Sida Trygg-Hansa 2016 Riktlinjer Meps Tolkning och granskning Riktlinjer för att förbättra och förenkla vårt samarbete. Vi vill att ni så långt som möjligt försöker följa dessa. Förhoppningen är att detta

Läs mer

Murad pool. Det här behöver du: Verktyg

Murad pool. Det här behöver du: Verktyg Murad pool Murad pool Med en alldeles egen pool blir uppfriskande morgondopp och efterlängtade kvällsdop en del av vardagen. Vid vackert väder är det alltid nära till sol och bad och middagen avnjuts med

Läs mer

Monteringsanvisning till Modell 708-710-712-714-716

Monteringsanvisning till Modell 708-710-712-714-716 Sida 1/19 Monteringsanvisning till Modell 708-710-712-714-716 Till modell 712, 714 och 716 monteras sockelprofilerna till långsidan, med hjälp av en skruvplattan. Skruvplattan monteras invändigt i sockelprofilen.

Läs mer

Yrkesvux hos Hermods

Yrkesvux hos Hermods Yrkesvux hos Hermods I den här katalogen presenterar vi vårt utbud av Yrkeskurser för vuxna i Stockholmsområdet t ex för dig som bor i kommuner som Stockholm, Solna, Sundbyberg, Nacka, Upplands Väsby,

Läs mer

ARBETSBESKRIVNING. Alla underlag som är stabila och utan sprickor. Här är några exempel på lämpliga ytor.

ARBETSBESKRIVNING. Alla underlag som är stabila och utan sprickor. Här är några exempel på lämpliga ytor. ARBETSBESKRIVNING Förbehandling av underlaget Underlaget ska vara väl rengjort, stabilt, torrt och fritt från spår av olja, fett, gammal färg eller andra ämnen som kan påverka vidhäftningen. Underlaget

Läs mer

Bender Lättklinkerblock

Bender Lättklinkerblock Ett klassiskt och ergonomiskt block för murning av grunder, väggar, garage, uteplatser eller hela hus. Skapa den perfekta utegrillen med en fin bänk och du har en underbar grillplats. Bara fantasin sätter

Läs mer

Bertil Clavensjö. Clavensjö Radonkonsult HB Morkullevägen 70, 756 52 Uppsala Telefon 018 32 03 78 070 548 66 76 CLA

Bertil Clavensjö. Clavensjö Radonkonsult HB Morkullevägen 70, 756 52 Uppsala Telefon 018 32 03 78 070 548 66 76 CLA Bertil Clavensjö Clavensjö Radonkonsult HB Morkullevägen 70, 756 52 Uppsala Telefon 018 32 03 78 070 548 66 76 CLA LARA Konstruktör (bygg) ca 20 år Radon sedan 1979 Sanering villor i Tidaholms kommun Markens

Läs mer

KGC LUX BYGGSKIVOR. Svenska Kakel Kvalitet Kunskap Service. Inspiration & instruktion

KGC LUX BYGGSKIVOR. Svenska Kakel Kvalitet Kunskap Service. Inspiration & instruktion KGC LUX BYGGSKIVOR Svenska Kakel Kvalitet Kunskap Service Inspiration & instruktion Inledning LUX Elements startade redan 1945 som ett plattsättningsföretag med specialisering på plattsättningsbara 3 5

Läs mer

MONTERINGS- ANVISNING

MONTERINGS- ANVISNING Art nr 1MONT 007 SE 2010-04-01 utg 2 MONTERINGS- ANVISNING Sanitetsbrunn FURO 007 Rens- och spolbrunn FURO 195 KLINKERGOLV K1 KLINKERGOLV K3 KLINKERGOLV K4 KLINKERGOLV K5 GOLV MED PLASTMASSA OCH STÅLSLIPAT

Läs mer

Självbyggarens hus står på betongplintar

Självbyggarens hus står på betongplintar SJÄLVBYGGARENS SOMMARSTUGA DEL 2 GRUNDEN I del 1 av självbyggarens sommarstuga visade vi hur du snickrar vägg- och golvsektioner. I detta nummer bestämmer vi var huset skall stå samt anlägger en grund

Läs mer

BESIKTNINGSOBJEKTET. Christian och Pia Baumann. Christian Baumann. Christian Baumann. Onsdag 2015-09-09 / 2015-0188. Ca 16 18 º C, solsken

BESIKTNINGSOBJEKTET. Christian och Pia Baumann. Christian Baumann. Christian Baumann. Onsdag 2015-09-09 / 2015-0188. Ca 16 18 º C, solsken 5 BESIKTNINGSOBJEKTET Fastighet Gulmåran 1, Danarövägen 23, Nora, Danderyds Kommun Lagfaren ägare Christian och Pia Baumann Uppdragsgivare Christian Baumann Närvarande vid besiktningen Christian Baumann

Läs mer

Puts på konstruktioner

Puts på konstruktioner Puts på konstruktioner av LECA Lättklinkerbetong Murverk och element System- och arbetsanvisning Innehållsförteckning Puts på konstruktioner av LECA lättklinkerbetong Puts på konstruktioner av LECA lättklinkerbetong

Läs mer

MONTERINGS- ANVISNING

MONTERINGS- ANVISNING Ar t nr 1MONT 008 SE 2010-04-01 MONTERINGS- ANVISNING Sanitetsbrunn FURO 008 KLINKERGOLV K1 KLINKERGOLV K3 KLINKERGOLV K4 KLINKERGOLV K5 GOLV MED PLASTMASSA OCH STÅLSLIPAT BETONGGOLV PLASTMATTA PÅ BETONG-

Läs mer

INSTALLERA UNICLIC-PLATTOR

INSTALLERA UNICLIC-PLATTOR INSTALLERA UNICLIC-PLATTOR 1) Allmänt UNICLIC är ett revolutionerande system för att installera laminatgolv utan lim. Den geniala spontoch notdesignen innebär att plattornapanelerna klickar ihop. Med UNICLIC-systemet

Läs mer

EuroHEK Omega 2000, 4000 och 5000 Sandavskiljare

EuroHEK Omega 2000, 4000 och 5000 Sandavskiljare www.wavin.se AB Svenska Wavin Kjulamon 6 SE-635 06 Eskilstuna Tel: +46 (0)16-541 00 00 Fax: +46 (0)16-541 00 01 E-mail: wavin@wavin.se 06/05 EuroHEK Omega 2000, 4000 och 5000 Sandavskiljare Installation,

Läs mer

drain multi STOCKHOLM

drain multi STOCKHOLM drain multi STOCKHOLM INSTALLATION MULTI STOCKHOLM Omfattar golvkonstruktion, avsedd för Betongbjälklag med ytskikt av klinker med tätskikt Träbjälklag med ytskikt av klinker med tätskikt Omfattar placering,

Läs mer

Golvspackling Råd och tips

Golvspackling Råd och tips Combimix Gör-det-själv GOLVAVJÄMNING Golvspackling Råd och tips Ett ojämt och buktigt golv måste avjämnas innan den slutgiltiga golvbeläggningen installeras (t ex plastmatta, klinker eller parkett). En

Läs mer

Vattenburen Golvvärme

Vattenburen Golvvärme Vattenburen Golvvärme ETT AV MARKNADENS TUNNASTE PASSAR BÅDE VID NYBYGGNATION OCH RENOVERING LÄTT ATT INSTALLERA GÖR DET SJÄLV HELT ENKELT BÄTTRE De många fördelarna med golvvärme. De många fördelarna

Läs mer

Termoblocket. Arbetsanvisning. Augusti 2010

Termoblocket. Arbetsanvisning. Augusti 2010 Augusti 2010 Att tänka på vid beställning, leverans och montering av lättbetong Arbetsplatsen ligger ofta i ett område där ordinarie vägar ej är färdiga eller inte har namn. Informera därför vår kundservice

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL INFORMATIOSMÖTE TORSDAGEN DEN 12 MARS 2015 kl. 19.00

VÄLKOMMEN TILL INFORMATIOSMÖTE TORSDAGEN DEN 12 MARS 2015 kl. 19.00 VÄLKOMMEN TILL INFORMATIOSMÖTE TORSDAGEN DEN 12 MARS 2015 kl. 19.00 Plats: Norrmalmskyrkan, Norrtullsgatan 37. Vi har tidigare lovat att hålla ett informationsmöte om kommande renoveringar av tak, fasader

Läs mer

Renovering av badrum, toalett samt utbyggnad av rum på övervåning

Renovering av badrum, toalett samt utbyggnad av rum på övervåning Renovering av badrum, toalett samt utbyggnad av rum på övervåning Detta är en förberedande beskrivning av planeringen. Vi behöver en fingervisning om kostnaden innan vi lämnar in kontrollplanen för utbyggnaden

Läs mer

Siroc isoler-/kantelement

Siroc isoler-/kantelement Monteringsanvisning Siroc isoler-/kantelement G R U N D För gjutning av platta på mark till: Bostadshus Industrihallar Lantbruk TYPGODKÄNNANDE BEVIS 2306/77 12-2008 ersätter 03-2006 Jackon Siroc Isoler-/kantelement

Läs mer

Temautredning om byggnadstekniskt brandskydd Sundsvall 2012 01 28

Temautredning om byggnadstekniskt brandskydd Sundsvall 2012 01 28 Medelpads Räddningstjänstförbund Temautredning om byggnadstekniskt brandskydd Sundsvall 2012 01 28 Av Lars-Göran Nyhlén Olycksutredare Postadress Besöksadress Telefon Från och med årsskiftet 2012 skall

Läs mer

Optidrain Monteringsanvisning

Optidrain Monteringsanvisning Optidrain Monteringsanvisning En varm och torr grund ger dig kvalitet i ditt boende Utvändig isolering är bäst Källarväggar bör man isolera utvändigt. Utvändig isolering ger alltid den varmaste och torraste

Läs mer

Innovativa täckprodukter för bygg, industri och hem

Innovativa täckprodukter för bygg, industri och hem Innovativa täckprodukter för bygg, industri och hem 1 Blixtlåsdörr Enkel och snabb att installera Smidig passage Enkel och smidig skyddsplast med dragkedja för täckning av t.ex. dörröppningar vid renovering.

Läs mer

ACO STAINLESS Golvrännor för industri och storkök

ACO STAINLESS Golvrännor för industri och storkök 1 (2) Installation ACO STAINLESS Golvrännor för industri och storkök Golvränna - betonggolv utan tätskikt ACO Golvränna 132TR150 ACO Golvränna 157TR200 ACO Golvränna 218TR400-600 Allmänt Golvrännor i TR-serien

Läs mer

Leca Trädgårdsmurar. Allmänna anvisningar

Leca Trädgårdsmurar. Allmänna anvisningar Leca Trädgårdsmurar Allmänna anvisningar Leca Trädgårdsmurar Dränering och bärighet I våra exempel har förutsatts att återfyllningen kring muren är väl dränerad, samt att jordarten är tillräckligt bärig

Läs mer

KERSAFE INOMHUS KERASAFE INOMHUS VÅTRUMSSYSTEM PRODUKT- OCH MONTERINGSANVISNING ETAG 022

KERSAFE INOMHUS KERASAFE INOMHUS VÅTRUMSSYSTEM PRODUKT- OCH MONTERINGSANVISNING ETAG 022 KERSAFE INOMHUS KERASAFE INOMHUS VÅTRUMSSYSTEM PRODUKT- OCH MONTERINGSANVISNING ETAG 022 VÄGGAR 1. Mät ut och kapa KeraSafe vådens längd (från golv till tak) och lägg på 5 cm extra för ett utvik på golvet.

Läs mer

Trähuset. Pelle-ved 6

Trähuset. Pelle-ved 6 Trähuset Pelle-ved 6 Jag önskar er lycka till med stugan eller boden ni har köpt. Obs! Det krävs lite händighet att montera en bod eller stuga. Läs monteringsanvisningen noga innan ni ringer Trähuset Lycka

Läs mer

Byggdagbok maj 2012. 25 maj. Vid Solbergsbron fortsätter formrivningsarbeten. Flygbild över Åmon och framtida Njurunda trafikplats.

Byggdagbok maj 2012. 25 maj. Vid Solbergsbron fortsätter formrivningsarbeten. Flygbild över Åmon och framtida Njurunda trafikplats. Trafikverket E4 Sundsvall Telefon: 060-13 90 50 e4sundsvall@trafikverket.se www.trafikverket.se/e4sundsvall Byggdagbok maj 2012 25 maj Vid Solbergsbron fortsätter formrivningsarbeten. Flygbild över Åmon

Läs mer

Skapar mer utrymme. Enkelt och snabbt

Skapar mer utrymme. Enkelt och snabbt Skivstorlek: 600 x 2 600 mm Isoleringstjocklek: 30 eller 60 mm Spont: halv spont på långsidorna Ytbeläggning: 9 mm tjock gipsskiva med avfasade kanter SPU Gips skiva är färdigt belagd isoleringsskiva för

Läs mer

INDORTEC 2E ETT FRIKOPP- LINGSSYSTEM FÖR KLINKER FRÅN ARDEX OCH GUTJAHR

INDORTEC 2E ETT FRIKOPP- LINGSSYSTEM FÖR KLINKER FRÅN ARDEX OCH GUTJAHR INDORTEC 2E ETT FRIKOPP- LINGSSYSTEM FÖR KLINKER FRÅN ARDEX OCH GUTJAHR 1 IndorTec 2E LÄGG KLINKER OCH GRANITKERAMIK PÅ ANNARS HELT OMÖJLIGA UNDERLAG, UTAN ATT RISKERA SPRICKOR SÄG JA TILL LÄGGNING PÅ

Läs mer

LAGNING BRUKSANVISNING

LAGNING BRUKSANVISNING Hjälp vid LAGNING BRUKSANVISNING Allmänt Lagning är ett vitt begrepp som omfattar reparationer och avjämning av bl a puts, murverk och betong. Finja har i produktgruppen Laga samlat de mest användbara

Läs mer

LECA Garage. Grund och golv

LECA Garage. Grund och golv LECA Garage Grund och golv Grundläggning på icke tjälfarlig undergrund När du fått byggnadslov och igångsättningstillstånd får du börja bygga. Börja med att gräva en grop för att få reda på hur undergrunden

Läs mer

Grundläggning den kalla årstiden inget problem.

Grundläggning den kalla årstiden inget problem. NCC Byggnation Bollstanäs. Upplands Väsby. Grund Page: 1 NCC Bostad Stockholm Norr uppför fyra parhus (= 8 bostäder) i Bollstanäs, Upplands Väsby, Stockholm. G R U N D L Ä G G N I N G Grundläggning den

Läs mer

100 % SNABBARE FOG & DISTANS EN HANDLEDNING FÖR HÅLLBAR LÄGGNING AV MARKSTEN OCH PLATTOR

100 % SNABBARE FOG & DISTANS EN HANDLEDNING FÖR HÅLLBAR LÄGGNING AV MARKSTEN OCH PLATTOR 100 % SNABBARE FOG & DISTANS EN HANDLEDNING FÖR HÅLLBAR LÄGGNING AV MARKSTEN OCH PLATTOR Vårt framgångsrecept Ett noggrant underarbete, plattor/marksten av hög kvalitet och ett korrekt läggningsarbete

Läs mer

Checklista över pooldelar:

Checklista över pooldelar: Vi gratulerar till din nya linerpool Malmö. Läs igenom den här bruksanvisningen noga före installationen. Använd arbetshandskar vid installationen. Poolväggen och skenorna är av plåt vars kanter kan vara

Läs mer

Installationsanvisning

Installationsanvisning FLOORÉ VÄRMEGOLV, INSTALLATIONSANVISNING FLOORÉ WRK Installationsanvisning INGJUTEN GOLVVÄRME 1 1 Allmänt Golvvärme är ett skönt sätt att värma huset. Det är flexibelt, ekonomiskt, bekvämt och säkert.

Läs mer

PW Bad & Bygg AB. Under stambytet

PW Bad & Bygg AB. Under stambytet Under stambytet Det praktiska arbetet med stambytesprojektet börjar med att vi noggrant dokumenterar och fotograferar de utrymmen vi skall arbeta i så att vi vet hur det ser ut före arbete påbörjas. Detta

Läs mer

Arbetsanvisning Ergotherm Ergotherm Plus 350

Arbetsanvisning Ergotherm Ergotherm Plus 350 Lättklinkerblock med isolering Finja Betong Arbetsanvisning Ergotherm Ergotherm Plus 350 För Ergotherm Plus 400 hänvisas till separat arbetsanvisning. Produktfakta Normalblock 10 600 195 Hörn-/avslutningsblock

Läs mer

Jackon. Jackodren. Dränering och utvändig isolering av källarväggar TYPGODKÄNNANDE BEVIS 0576/94. www.jackon.se. 06-2007 ersätter 11-2005

Jackon. Jackodren. Dränering och utvändig isolering av källarväggar TYPGODKÄNNANDE BEVIS 0576/94. www.jackon.se. 06-2007 ersätter 11-2005 Jackon Jackodren 06-2007 ersätter 11-2005 Dränering och utvändig isolering av källarväggar TYPGODKÄNNANDE BEVIS 0576/94 www.jackon.se Jackon Jackodren Denna broschyr är tänkt som en rekommendation och

Läs mer

RENOVERING MED GIPSSKIVOR

RENOVERING MED GIPSSKIVOR RENOVERING MED GIPSSKIVOR SKIVTYPER Norgips gipsskivor är lämpliga för renovering både om man vill ha en snygg yta och när man skall göra en mera omfattande förbättring av befintlig konstruktion. Nästan

Läs mer

Arbetsbeskrivning. Ytongblock Arbetsbeskrivning

Arbetsbeskrivning. Ytongblock Arbetsbeskrivning Ytongblock Arbetsbeskrivning Ytongblock Arbetsbeskrivning 1 Ytongblocken levereras plastade på pall som väger mellan 700-800 kg (beroende på densitet). Materialet levereras på trailerbilar med kapell.

Läs mer

FONDA Universal. Fuktskyddssystem för källaryttervägg HÅLLER FUKTEN UTE

FONDA Universal. Fuktskyddssystem för källaryttervägg HÅLLER FUKTEN UTE FONDA Universal Fuktskyddssystem för källaryttervägg HÅLLER FUKTEN UTE Se om ditt hus Fukt är husets värsta fiende. Särskilt husets källaryttervägg utsätts ständigt för fukt från marken. Att åtgärda väggar

Läs mer

Balkongbesiktning. En guide från Balkongföreningen. Balkong föreningen

Balkongbesiktning. En guide från Balkongföreningen. Balkong föreningen Balkongbesiktning En guide från Balkongföreningen Balkong föreningen Balkongen är en viktig byggnadsdel, både funktionellt och estetiskt, som tyvärr ofta blir förbisedd gällande underhåll. Det ligger på

Läs mer

TEKNISK BESKRIVNING. E&D Thermogrund. System för platta på mark: Kantelement. Isolering. Golvvärme. Armering. Konstruktionsritningar

TEKNISK BESKRIVNING. E&D Thermogrund. System för platta på mark: Kantelement. Isolering. Golvvärme. Armering. Konstruktionsritningar TEKNISK BESKRIVNING E&D Thermogrund EnergiJägarna & Dorocell AB System för platta på mark: Kantelement Isolering Golvvärme Armering Konstruktionsritningar Tekniska beräkningar Innehållsförteckning 1. Produktbeskrivning

Läs mer

MONTERINGSANVISNING TYCROC TWP BYGGSKIVA FÖR VÄGGAR OCH GOLV

MONTERINGSANVISNING TYCROC TWP BYGGSKIVA FÖR VÄGGAR OCH GOLV TYCROC TWP BYGGSKIVA FÖR VÄGGAR OCH GOLV Underlaget där Tycroc TWP-byggskivor ska monteras bör vara torrt, starkt, styvt och stabilt, fritt från smuts, olja och övriga smörjmedel samt inte fruset. SKÄRNING

Läs mer

Län Gatuadress Kommun Storlek Område Tillträde tidigast Nosekomsvägen 4

Län Gatuadress Kommun Storlek Område Tillträde tidigast Nosekomsvägen 4 Län Uppsala Gatuadress Kommun Tierp Storlek 11.0 rum (5 sovrum) / 134 m² Område Örbyhus Tillträde tidigast Enligt överenskommelse www.hemverket.se - Sida 1 av 6 Beskrivning Stor enplansvilla i vinkel med

Läs mer

Yrkesvux hos Hermods

Yrkesvux hos Hermods Yrkesvux hos Hermods Hej storstockholmare! I den här katalogen presenterar vi vårt utbud av Yrkeskurser för vuxna i Stockholmsområdet t ex för dig som bor i kommuner som Stockholm, Solna, Sundbyberg, Nacka,

Läs mer

KLINKER TRÄGOLV UTERUM VÄXTHUS

KLINKER TRÄGOLV UTERUM VÄXTHUS Golvvärme KLINKER TRÄGOLV UTERUM VÄXTHUS V Ä R M E L E D A R E N V Ä R M E L E D A R E N Golvvärme energibesparande värmekablar med 10 års garanti Golvvärme är en av de mest effektiva och ekonomiska uppvärmningsmetoderna

Läs mer

Bender Lättklinkerblock

Bender Lättklinkerblock Ett klassiskt och ergonomiskt block för murning av grunder, väggar, garage, uteplatser eller hela hus. Skapa den perfekta utegrillen med en fin bänk och du har en underbar grillplats. Bara fantasin sätter

Läs mer

Monteringsanvisning. Jonsbastu 9 kvm

Monteringsanvisning. Jonsbastu 9 kvm Monteringsanvisning Jonsbastu 9 kvm Tack för att du valde en stuga från Bränna fritid Innan du påbörjar monteringen, studera ritningen och gå igenom materialet i paketet (paketen). Eventuella reklamationer

Läs mer

MONTERINGSANVISNING GRUND

MONTERINGSANVISNING GRUND MONTERINGSANVISNING GRUND Steg för steg ger vi dig handfasta råd om hur du bygger din egen grund. www.thuresson.se Innan du börjar De flesta byggnader kräver byggnadslov, konstruktionsritningar samt kontakter

Läs mer

FÖRTECKNING, A-RITNINGAR ÄLGÖ KONSTHALL, MIKAEL RICHTER FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2006 05 14

FÖRTECKNING, A-RITNINGAR ÄLGÖ KONSTHALL, MIKAEL RICHTER FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2006 05 14 FÖRTECKNING, A-RITNINGAR, MIKAEL RICHTER DATUM SENAST REV 2006 05 14 SIDA1 AV 1 apolis AB, Körsbärsvägen 22, 114 23 Stockholm TEL 08-6730380 www.apolis.se RITNINGSNUMMER REV RITNINGENS INNEHÅLL FORMAT

Läs mer

Monteringsanvisning.

Monteringsanvisning. Hustyp SMEAN Monteringsanvisning. De första bladen i denna monteringsanvisning innehåller råd som ni kan ha mycket glädje av när ni ska montera er stuga. Har ni några frågor när ni läst igenom denna text

Läs mer

NOSTALIT. Antal/ Dimension Tjocklek Klass Vikt/st m 2 Övrigt

NOSTALIT. Antal/ Dimension Tjocklek Klass Vikt/st m 2 Övrigt N O S T A L I T NOSTALIT NOSTALIT En slingrande kärleksstig till bersån eller en vacker stenläggning vid den runda poolen? Nostalit är en unik marksten även anpassad för cirkelläggning och radier. Med

Läs mer

Brandutredning. 1 1 / 2 plans villa under renovering från sommarbostad till åretruntboende 2011-01-24 kl: 22:21

Brandutredning. 1 1 / 2 plans villa under renovering från sommarbostad till åretruntboende 2011-01-24 kl: 22:21 Brandutredning Objektstyp: Larmtid: Adress: Ägare: Fastighetsbetäckning: Startutrymme: Startföremål: Brandorsak: Insatsrapport nr: 1 1 / 2 plans villa under renovering från sommarbostad till åretruntboende

Läs mer

Arbetsanvisning Mursystem Exakt

Arbetsanvisning Mursystem Exakt Lättklinker Finja Betong Arbetsanvisning Mursystem Exakt Mursystem Exakt Genom att välja Mursystem Exakt har du tagit första steget till snabbmurade och välisolerade väggar både ovan och under mark. Med

Läs mer

3. Installation av WehoFloor-systemet

3. Installation av WehoFloor-systemet 3. Installation av WehoFloor-systemet Installationen av golvvärmesystemet förutsätter godkännande av dem som planerat objektet. Läs noga igenom installationsanvisningarna inklusive bilagor innan installationsarbetena

Läs mer

ACO GOLVBRUNN 150/200

ACO GOLVBRUNN 150/200 sid () 0.0. Utgåva Sitac 00/00 ACO GOLVBRUNN 0/00 Golvbrunnar - betonggolv, utan tätskikt, med eventuellt ytskikt ACO Golvbrunn 0/00 är avsedd för bostäder och för utslagsställen med flöde max, l/s. Skydda

Läs mer

Finja Betong. Torrbruk. Gipsputs. -ett lättarbetat putsbruk för de fl esta underlag inomhus

Finja Betong. Torrbruk. Gipsputs. -ett lättarbetat putsbruk för de fl esta underlag inomhus Torrbruk Finja Betong Gipsputs -ett lättarbetat putsbruk för de fl esta underlag inomhus Gipsputs - ett lättarbetat putsbruk för en sund inomhusmiljö Gipsputs är ett lättarbetat putsbruk som bidrar till

Läs mer

Monteringsanvisning för golvvärme. Värmekabel Värmematta Värmefoliematta Trä & Laminat

Monteringsanvisning för golvvärme. Värmekabel Värmematta Värmefoliematta Trä & Laminat Monteringsanvisning för golvvärme Värmekabel Värmematta Värmefoliematta Trä & Laminat Tack för att du valt våra golvvärmeprodukter. Du kommer att ha ett varmt och skönt golv i många år. Läs igenom denna

Läs mer

Motordrivna Slaggrindar Monteringsinstruktion

Motordrivna Slaggrindar Monteringsinstruktion Motordrivna Slaggrindar Monteringsinstruktion PERIMETER 2010-12 Monteringsinstruktion 2 Innehåll Förord... 2 Skyddsföreskrifter... 3 Planering och förberedelser... 4 Gjutning... 5-6 Tvärbalk... 5 Stolpfundament...

Läs mer

Produkter till Vägg & golv

Produkter till Vägg & golv Produkter till Vägg & golv PUTSNÄT STÅLNÄT Svetsat trådnät spolat på rulle, varmförzinkat efter svetsning. Min. 350 g zink/m2 trådyta. Används som putsbärare och armering i putsbruk till fasadbeklädnad

Läs mer