2011 SAMMANFATTNING PRIVATPROJEKT 5 st FÖRETAGSPROJEKT 2 st SAMMANFATTNING PRIVATPROJEKT 13 st FÖRETAGSPROJEKT 3 st

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2011 SAMMANFATTNING PRIVATPROJEKT 5 st FÖRETAGSPROJEKT 2 st. 2010 SAMMANFATTNING PRIVATPROJEKT 13 st FÖRETAGSPROJEKT 3 st"

Transkript

1 2012 SAMMANFATTNING ÅT STOCKHOLMS FORMBYGGARE AB (företagsprojekt som UE) Utfört eller ansvarat för Armering och gjutningar av valv och/ eller väggar vid 5 olika projekt. ÅT STÅLKULA BYGG OCH ANLÄGGNING AB (företagsprojekt som UE) Medverkat vid gjutningar av betongolv/valv mm vid 3 olika projekt. ÅT SVEN PAULSSON BYGGKVALITÉ AB (företagsprojekt som UE) Medverkat vid drygt 5 olika projekt, bl a grund-, badrumsgolvsgjutning, putsning och lagning av källarmur mm. TENORVÄGEN (privatprojekt) - Putsning och lagning av källarväggar. SKYLVÄGEN SEGELTORP (privatprojekt) Konsultering vid/och gjutning av stålslipat källargolv SAMMANFATTNING PRIVATPROJEKT 5 st FÖRETAGSPROJEKT 2 st 2010 SAMMANFATTNING PRIVATPROJEKT 13 st FÖRETAGSPROJEKT 3 st 2009 SAMMANFATTNING (inkl t o m 26/7 2009) PRIVATPROJEKT 9 st FÖRETAGSPROJEKT 8 st Året 2009 t o m juli STOCKHOLM - Traneberg i februari 09 Renovering entréundergolv i trapphusentré. Bilat bort undergolv av betong som sjunkit. Därefter täckt väggar, lagt duk på sättsand, dubbat fast i befintliga väggar, lagt lösjärns- och nätarmering. Sen gjutit, slodat samt jämnat av golvet för att det senare ska flytspacklas innan klinkerläggning. LIDINGÖ Grönsta i februari 09. Ombyggnad innan inflyttning radhus. I befintligt radhuskällarrum, som tidigare rymt värmepanna och oljetank utfört betonggolv och putsat väggar. I garagegolvet fanns ett sandfångsrör, som hängde i taket i det rum där jag skulle utföra betonggolvet. Röret togs bort och hålet utnyttjades att ta ner betongen genom vid gjutningen, betongen levererades med betongbil med ränna. I källaren byggt en slas för att få betongen ner i betongkärrorna. Dubbat, lösjärnsarmerat efter kanter samt armeringsnätat, punktat upp höjdskenor. Betongen slodades efter höjdrören och brädrevs samt glättades med kantglättare. Golvet vattnades några dagar sen lades plast på och därefter putsades väggarna. Putsunderlaget var betonghålsten som var mycket ojämnt uppmurade, ytan var knölig, så därför putsades ytan på fri hand. Först täcktes ventilationskanaler, fogar fylldes, därefter grundades med grundningsbruk A, och sen putsades respektive filtades ytan. Sen togs all täckplast bort. När golvet torkat ett antal dagar impregnerades golvet med dammbindare för lättare städning och glansigare yta. UPPLANDS VÄSBY Brunnby mars till maj 09 Renovering, om- och nybyggnad; Stålglättade betonggolv i befintlig källare, för nytt garage samt tillbyggnad - utfördes som radonavluftat vattenburet värmegolv. Med fall till många nya brunnar i tvättstuga, hygienutrymme mm. Beställaren hade rivit befintligt betonggolv i källare, lagt ut singel mm. Kunden hade även köpt/beställt grundpaket till källare och garage innehållande bl a isolering, värmeslang, nätarmering mm KÄLLAREN Innan golvjobben påbörjades utfördes breddning av dörröppning samt avväxling med stålbalk. Även en mexitegelvägg rivdes. Alla grundsulekanter fasades av 45 grader för att förstärka anslutningen mellan befintlig sula och nytt, bl a motverka sprickor och få golvet på så låg nivå som möjligt för högre takhöjd! Vattenservisen flyttades provisoriskt in i en tegelvägg. Befintliga höjder kollades av för att kunna planera konstruktionsmått, materialmängder, takhöjd mm. Höjdfixpunkt bestämdes efter detta. Sen lades radonavluftningen (dräneringsslang) i gruset. Därefter lades avloppen klart och fixerades med betong. Brunnar vägdes in i våg och fixerades med betong Befintligt singel kompletterades packades och vägdes av innan isolering. I samband isoleringen drogs en del elfördelning. Isoleringen lades med vot för armeringsbalk. Där trycket/vid vissa upplag förväntades vara högre så lades en hårdare isolering. Över vid dessa ställen förstärkes med extra lösjärn i överkant. Den utfördes genom att 10 mm B-järn dubbades fast med hiltimassa. På denna fästes ett 10 mm C-järn inuti dessa fästes två 12 mm järn i ÖK samt 2 st i UK. Innan värmeslangen lades byggdes en ny provisorisk ingångsställning för kunden, för att skydda slang och möjligöra nätarmering och gjutning mm. Värmegolvsslangen monterades av rörmockaren, innan armeringsbalken utfördes. Därefter småjusterades värmeslangen och provtrycktes. Därefter lades 150x150 armeringsnät i två lager direkt på varandra, näten försköts för att motverka sprickbildning - Radonåtgärd! När detta var klart kontrollerades brunnshöjder och finplanerades fallen utifrån gällande normer. Därefter gjöts betongpunkter för avdragsrör i fall(banor). Källargolvet gjöts med rotpumpsbil med mast och slang. Golvfallen drogs av med rätskiva på de utlagda avdragsbanorna, den färska betongen slodades respektive brädrevs. För de plana ytorna användes laser som slodades. När betongen hårdnat tillräckligt trärevs ytorna med maskin, vid fall och brunnar stålglättades för hand. När ytan blivit ännu lite hårdare så stålglättades ytorna med maskin, efter väggar och svåråtkomliga ställen handglättades. Golvet vattnades i c:a 5 dagar och torkade någon dag. Därefter impregnerades ytan med dammbindare. GARAGEGOLVET Markjobben var redan utförda av annan firma. Men komprimering av gruset gjordes av mig. Därefter lades ett finare grusmaterial på som komprimerades och finjusterades. Sen planerade jag radondräneringen, mar-

2 kerade, handschaktade, la ner 110 mm dräneringsslang, återfyllde och komprimerade igen. Jag passade även på att lägga ner del av den nya vattenservisledningen. Samt fixerade om vattenservisledning som markfirman lagt ner, vid punkt dit vattenmätare ska flyttas. Därefter gjorde jag en ytterligare finjustering av grusnivån, viktigt för att få till grundisoleringselementen i höjdled! Därefter gjorde jag en kryssinmätning av de fyra ytterhörnen, med hjälp av snören, måttband mm Detta är ytterst viktigt att det görs noggrant. Ytterkantssnören fixerades med stålbrickor på lecablock. respektive fastmonterade reglar. I höjdled c:a 5 mm över blivande färdigt golv. Därefter monterades grundelementen ihop - Dessa är Lformade (tjocklek 100 mm, höjd 300 mm) med en tunn färdig betongputs på ytterkanten. Har man gjort allt noggrant så är det bara att följa snörena och finkolla med lasern att överkanten på elementen hamnar på rätt höjd, endast småjusteringar brukar behövas! Blocken monteras ihop med kilar och bleck. När man är klar återfyller man försiktigt på utsidan ngn dryg decimeter upp. Sen monterade jag garagejärn, det är tröskelförstärkning under carportsdörren just där man kör in. Därefter monterade rörmockaren avlopp och en rostfri brunnsränna med sandfång mittemellan de två kommande bilplatserna. Sen isolera jag med stora 100 mm skivor i två lager, elektrikern la in en del ledningar efter första lagret. Efter kanterna så gjordes en fördjupning för betongen c:a 300 cm bred och 100 mm djup. Totala tjockleken brukar vara 300 mm med 200 mm isolering och 100 mm betong, utefter kanterna så går man inte hela vägen ut medisoleringsskivan och då blir det en fördjupning. Där förstärker man med lösjärn i underkant. Därefter la rörmockaren värmeslingorna. Vi nätarmerade och täckte med presenning för att skydda mot solljus, plattan göts samtidigt med tillbyggnadsplattan. TILLBYGGNADSGOLVET Även här var markjobben gjorde, men dräneringsledning återstår. Pga. den så var jag tvungen att spräcka en bit berg som stack upp. Det var urschaktat intill befintliga källarväggar, och avgrusat runt ett hörn. Radondränering lades i singlet och därefter komprimerades gruset. Sen tog jag upp nytt dörrhål till utrymmet genom den bärande källarytterväggen samt monterade en stålbalk som avväxling. Eftersom blivande betonggolvet hamnar under mark, så formsattes kanterna med plank istället. Formen kryssmättes, därefter markisolerades grunden. Elektrikern drog sina stråk innan sista isoleringslagret. Balkar gjordes runt om och mot det befintliga bilades kanter och balk som dubbades in i den befintliga sulan. Det var olika höjder på denna platta så då gjordes en trappningsform, med flytbräda. Sen la rörmockaren värmeslang och provtryckte mm. Därefter nätarmera vi i dubbla lager (näten försköts för att motverka sprickor). Sen göts plattorna (garage + tillbyggnad) med stor rotpump med extra slang. De stålglättades likt ovan och garagegolvet las i fall till brunnsrännan. Plattan vattnades (vattenhärdning) samt dammbands. Plattan har efteråt mätts in av mättekniker med totalstation särskilt viktigt för tillbygnadsplattan som göts runt ett hörn av det befintliga huset. På de nya plattorna ska lecaväggar muras upp, och på det kommer sen boendeytor respektive garagetak. JÄRFÄLLA Junivägen i maj 09 Tillbyggnad villa: Utförande av grundplatta (värmegolv) för sommarrum. Grunden utfördes på gaveln av 1½ plans hus. Kunden hade köpt ett färdigt tillbyggnadspaket. Han schaktade, tillförde dräneringsgrus samt dränerade själv. Jag utförde komprimering, in-/kryssmätning, höjdavvägningar, sockelform och isolering, plastfolietäckning av ytterpanel, lösjärns- och nätarmering. Tillsammans fäste vi elvärmekabeln. Gjutningen: Innan gjutning hängde vi över en press som regnskydd. Plattan göts med Rotpump och några extrameter slang. Kunden hjälpte till att lägga ut bruket. Därefter brädrevs plattan med glättmaskin och innerkanter stålslipades för hand. Sen så stålslipades plattan med glättmaskin. Det regnade medans jag bearbetade ytan under presenningen. Regnet gjorde att luften var fuktig, glättningen tog därför längre tid än normalt. Grundplattan fukthärdades med vatten. Drygt en vecka senare täckte jag av och städade. STOCKHOLM - Kungsklippan i maj 09 Renovering åt bostadsrättsförening: Igjengjutning av före detta trappschakt på innergård i stan. Befintlig intäckning av tryckimpregnerat virke revs, och sen bilades/fasades kanter. Trappschaktet fylldes med frigolitisolering. Kanterna dubbades med armering som sattes med hiltimassa. Därefter armerades med lösjärn och sen armeringsnät. Jag göt sen igen med Finbetong som jag blandade med egen blandare. Ytan brädrevs för hand och press hängdes över mot förväntat regn. Gjorde direkt rent det som gick mm. Ytan fukthärdades några dagar. Sen städade jag av klart. NYNÄSHAMN Vaktbergsgatan i maj/juni 09 Ombyggnad källargolv i villa. Rådgivning innan gjutning. Kunden utförde själv borttagning av befintligt källargolv, dräneringsgrus, isolering och nätarmering mm. Kunden anlitade rörmokare för värmegolv avlopp mm. Jag utförde koll av höjder, punktning av fall för dusch mm. Samt göt med betongbil med ränna och kärrade in bruket. Golvet stålglättades. Samt fukthärdades med vatten. STOCKHOLM - Farsta i juni/juli 09 Ombyggnad i radhus innan inflyttning: Rådgivning före och under byggprocessen. Masonite-täckning och täckning med papp aktuella ytor. Uppbilning i befintlig badrum för utbyte av befintlig brunn och dragning nytt avlopp till ny tvättstuga i rummet bredvid. Igjengjutning golv efter dragning avloppet. I nya tvättstugan rivning av halva det uppreglade golvet och ny uppregling med fall och fastmontering ny brunn. Golv och väggar bekläddes av mattläggningsfirma. Nya trösklar till de rummen sågade jag till och monterade. Ny isolerad gipsinnervägg med plyfa monterade jag på övervåning samt monterade en innerdörr. STOCKHOLM - Bagarmossen i juni/juli 09 Putsning mm i radhuskällare, underentreprenad vid ombyggnad källare till nytt hygienrum. Först gången: Putsning, putslagning och upprätning av befintliga väggar mm. Andra gången: Putslagning, täckning, håltagningar, bygg med LUXskivor, montering bastuväggar mm. STOCKHOLM - Hägersten i juni/juli 09 Renovering/Ombyggnad av entréplatta till villa. Har formsatt, armerat och gjutit ett nytt brett betongräcke i juni. I juli lagt ölandsten som plansteg, gjutit ny kant på del av entréplattan. Har även reparerat en ruta med oregelbunden stenmosaik och fyllt igen tunna sprickor med cementpasta. Samt högtryckstvättat hela entréplattan (c:a 30 m2) som består av oregelbunden stenmosaik i olika stenarter och färger. Den är dock fördelad i olika rutor.

3 Året I Huddinge renoverade jag ett källargolv med klinker. På Svartlösavägen gjorde jag ett värmegolv i en källare. Urschaktning, avloppsdragning och isolering hade gjorts av kunden. Jag utförde, grundduk, armering, avvägning, fastgjutning brunnar samt punktning, fastsättning vattenslingor inklusive provtryckning och avslutade med att gjuta ett betonggolv i fall till de tre brunnarna, ytan stålslipades. I Älta la jag om en takterrass på 65 m2 och gjorde en ny betongtrapp. Befintlig terrass tidigaste delar var från 20 talet och det läckte in vatten på våren i det garage som låg under. Befintlig trapp och överbetong samt tätskikt revs, samt valvbetongytan frästes upp.utförde ny fallbetong med armering, asfalttätskikt (ue), samt ny skyddsbetong med nätarmering och fibrer lades, ytan brädrivdes.ny trappa gjöts.kunden passade även bl a på att lägga in elvärmeslingor i trapp och entréyta. I Hägersten hade en entréplatta på ca 2,5 x 8 meter sjunkit i ett hörn. På den fanns 8 betongpelare som höll upp ett trätak, den där hörnet satt sig stod snett. Under plattan fanns en trång krypgrund. Uppgiften var att rätta till sättningsskador och göra en ny trapp 2,5 meter bred inklusive 4 st betongräckesstolpar mm. Trappstegen ska beläggas med ölandssten försänkt mot betongräckesidorna. Att utföras lika som befintlig trapp på andra sidan entréplatta. Entrén var från slutet av 20talet. Bilade bort en befintlig mindre trappa. Och stagade upp det som gick. Schaktade till frostfritt, stagade upp lite till, beställde ett geotekniskt utlåtande.därefter en ny undergrund med komprimerat dräneringsmaterial på grundduk med styrolit samt isodrän mot husmur.mm. Därpå armerade jag för trappgrundplatta på 1,5 meters djup samt gjorde en balk inklusive formsättning och gjöt med kärrning från betongbil. Betongbalken gjordes för att kunna ställa domkraft på för att lyfta och växla av entréplattan. Stålbalk monterades och sen lyftes den del som sjunkit, därpå på monterades två stålpelare som undergjöts. Därefter riktades den betongpelare som lutade medels kilning och därpå borrade jag in ny armering i det pelarfundamentet och gjöt med expanderbruk så att den befintliga pelaren kom att hänga ihop med den nya trappgrundplattan och nya betongbalken. Nu kunde 4 st gjutrör för betongpelare upp till ny blivande trappa monteras och fixeras Därefter återfylldes gropen med dräneringsgrus och därpå armerades och gjöts pelarna med egen blandare.nästa moment var att bila bort dålig betong + överbetong på den befintliga balken mellan de två pelarna som omgav upplag/anslutning för ny trapp. Sedan borrades hål där armeringen stoppades igenom och in på den nya stålbalken och nya långa armerings järn lades under och i befintlig balk samt upplag borrades in i pelarfundamenten: Allt formsattes och gjöts in med expanderbruk så att befintlig betongbalk och den nya stålbalken samverkar.därpå gjöts överbetongen mellan pelarna och ytan stålslipades.nu blev det dags för formsättning av trappen. Det speciella här var att göra hela gjutningen i ett stycke med räckessidor invändigt då det ska läggas ölandsten emellan. Men det gick bra, bland annat genom att göra en mall i naturlig storlek utifrån/på ena sidan. Samt naturligtvis vara noga med korsmätning och höjder. Vi gjöt med kärrning från betongbil.därpå har jag nu gjutit de 4 fyrkantiga pelarna som ska bära betongräcket. Någon gång i vår kommer jag göra klart räcket och projektet. I Stuvsta har jag nu i december i en källare gjort i ordning ett utrivet utrymme där de två befintliga brunnarna låg på helt olika höjder (tidigare i två olika rum).har gjort underarbetet för ett nytt badrum. Putsat 2 betongväggar och klätt 2 väggar med våtrumsskivor samt fixerat 2 nya brunnar och lagt fall till dessa med slipsatts och primer efter att golvet rengjorts med slipning. Efter mig så har nu förhoppningsvis en plattsättare jag känner i en egen entreprenad färdigställt med kakel och klinker. Anställning, har i huvudsak under året arbetat som heltidsanställd på två olika bostadsbyggen. Med armering samt gjutning av valv, grundplatta och väggar! Framtidsplaner 2009 så kommer jag att jobba till 100% med firman igen. Hoppas på draghjälp av det nya ROT-avdraget, samt att jag har anslutit mig till portalen BraByggare. Gott nytt år önskar Matts Björke Matts ROT & Betongarbeten Året Vi har bl a - under 2007 arbetat med HUBO-Bygg AB, i Mälarhöjden där jag hjälpte dem med armering och gjutning vid ett större grundprojekt för flerfamiljshus. - medverkat på ett projekt som byggfirman Gnistan Bygg AB genomförde i Sköndal, där jag hjäpte dem med grundplattor för äldreboende. - gjort garageplatta. - Stor del av året har jag också arbetat på en nyproduktion med armering. Min inriktning just nu är mindre projekt, då jag i övrigt arbetar fast med nyproduktion. Läs i övrigt på min hemsida och ta del av bilder och referenser! GOTT NYTT ÅR! önskar Matts Björke

4 Matts ROT & Betongarbeten Ny hemsida! Matts ROT och Betongarbeten tar steget ut på internet och lanserar sin hemsida. Här hittar du bland annat information om våra tjänster, bilder på några av våra projekt och kontaktuppgifter. VAD SOM HÄNDE DE FÖRSTA ÅREN En del av de projekt jag genomförde eller var delaktig i nämns nedan Projekt åt privatpersoner - Runmarö i Farsta. I maj -04. Underarbete för plattsättning vid nytt badrum i källare med putsning och gjutning golvfall till nya brunnar. - På Flöjtvägen i Haninge. Grund och grundmursarbeten i maj-sep 05. Panelkomplletering, takpapp + trallgolv i majsep På Näringsbergsvägen i Haninge. Stålglättad grundplatta för lager- o utställningslokal i maj-juni -06. Inklusive markarbetena och i samarbete med bl a grävfirma. - På Parkvägen i Tyresö. Putsning, flytspackling, elvärmegolv samt spackling fall i källare i jan 06. Projekt åt företag - Arbetsledning och bl a puts- o gjutarbeten vid flera stambyten åt Skälsätra Bygg & Design AB från juni -04 till aug Armering och platsgjutning av grund och väggar, nov -06 till jan -07 åt HUBO-Bygg AB i Mälarhöjden (Klubbenborg). - Armering och gjutning grundplatta i stora Sköndal, pool mm åt Gnistans Bygg AB feb till mars -07

5

Isolera källare. KÄLLARE: Inifrån. Viktigt

Isolera källare. KÄLLARE: Inifrån. Viktigt KÄLLARE: Inifrån Isolera källare Det bästa sättet att tilläggisolera källaren är utvändigt. Genom att placera värmeisoleringen på utsidan blir källarväggen varm och torr, vilket är bra ur fuktsynpunkt.

Läs mer

LÄGGNINGS- ANVISNING. Med planering, noggrannhet och riktiga redskap bygger du enkelt din mur och lägger ditt utegolv själv.

LÄGGNINGS- ANVISNING. Med planering, noggrannhet och riktiga redskap bygger du enkelt din mur och lägger ditt utegolv själv. LÄGGNINGS- ANVISNING Med planering, noggrannhet och riktiga redskap bygger du enkelt din mur och lägger ditt utegolv själv. Mest tidskrävande är underarbetet. När du har gjort det ordentligt blir belöningen

Läs mer

Hjälp vid LAGNING. Bruksanvisning

Hjälp vid LAGNING. Bruksanvisning Hjälp vid LAGNING Bruksanvisning Allmänt Vid alla typer av lagningar är utförandet lika viktigt som valet av produkter. Läs därför dessa anvisningar noggrant. Lagning är ett begrepp som omfattar uppbyggnad,

Läs mer

GJUTNING BRUKSANVISNING

GJUTNING BRUKSANVISNING Hjälp vid GJUTNING BRUKSANVISNING Allmänt Betong får du om du blandar cement, ballast och vatten. Betong delas i hållfasthetsklasser (K) efter 28 dygns hållfasthet på en standardiserad provkub, K30 = 30

Läs mer

Förbered dig noga. Underarbetet.

Förbered dig noga. Underarbetet. När du väl valt kakel och klinkers rekommenderar vi att du sätter dig ner och planerar arbetet. På följande sidor får du en enkel beskrivning av hur du gör, vilka verktyg du behöver och hur du beräknar

Läs mer

KÄLLARYTTERVÄGGEN Väggen är putsad, oklädd eller klädd med tapet eller plastmatta

KÄLLARYTTERVÄGGEN Väggen är putsad, oklädd eller klädd med tapet eller plastmatta KÄLLARYTTERVÄGGEN Väggen är putsad, oklädd eller klädd med tapet eller plastmatta Problemet Det finns en synlig skada på ytan, t ex mörkare fläck, rinnmärken, saltutfällningar mm. Alternativt att ytskiktet

Läs mer

Vi levererar helhetslösningar

Vi levererar helhetslösningar R TM Vi levererar helhetslösningar Ett badrum är en helhet. Vi levererar den. Ett nytt badrum ska du leva med under lång som vi alla tycker oss ha för lite av. Men tar du dig att läsa vår broschyr, får

Läs mer

Hjälp vid GJUTNING. Bruksanvisning

Hjälp vid GJUTNING. Bruksanvisning Hjälp vid GJUTNING Bruksanvisning Allmänt Betong består av cement, ballast och vatten. Den delas in i hållfasthetsklasser efter 28 dygns tryckhållfasthet på en standardiserad provkropp. För en ljusare

Läs mer

TRALL & TRÄDÄCK SÅ ENKELT ATT DU GÖR DET SJÄLV! www.grabber.se

TRALL & TRÄDÄCK SÅ ENKELT ATT DU GÖR DET SJÄLV! www.grabber.se TRALL & TRÄDÄCK SÅ ENKELT ATT DU GÖR DET SJÄLV! www.grabber.se TRALL & TRÄDÄCK Ge huset ett riktigt lyft. En trall eller ett trädäck kan skapa en inbjudande veranda framför huset eller varför inte lägga

Läs mer

Friggeboden Gotland. Gotland. www.15kvm.eu. 1:6 Perspektiv. Perspektiv Konstruktion. Bjälklag Väggregling. Michael Wigerkrans / Sten Jensen

Friggeboden Gotland. Gotland. www.15kvm.eu. 1:6 Perspektiv. Perspektiv Konstruktion. Bjälklag Väggregling. Michael Wigerkrans / Sten Jensen Friggeboden 1:6 Perspektiv 1:6 2:6 3:6 4:6 5:6 6:6 Perspektiv Konstruktion Plan Bjälklag Väggregling Detalj Takplåt Tak, skiva eller slätspont Takbjälke 170 x 45 Golv: råspont 23x95 Golvbjälkar: 120x45

Läs mer

Hjälp vid GOLV uppbyggnad, fallbyggnad, spackling och avjämning BRUKSANVISNING

Hjälp vid GOLV uppbyggnad, fallbyggnad, spackling och avjämning BRUKSANVISNING Hjälp vid GOLV uppbyggnad, fallbyggnad, spackling och avjämning BRUKSANVISNING För- och efterarbete 1. Rengöring alla golv 2. Primning alla golv Grovstäda och dammsug ytan noggrant. Se till så att inga

Läs mer

Yrkesvux hos Hermods

Yrkesvux hos Hermods Yrkesvux hos Hermods I den här katalogen presenterar vi vårt utbud av Yrkeskurser för vuxna i Stockholmsområdet t ex för dig som bor i kommuner som Stockholm, Solna, Sundbyberg, Nacka, Upplands Väsby,

Läs mer

NORRA STATIONSGARAGET Framdrift under december

NORRA STATIONSGARAGET Framdrift under december NORRA STATIONSGARAGET Framdrift under december God Jul från projektledningen! Fasaden börjar ta form På bilden syns formen för sista våningens väggar och dörröppningar till framtida fastigheter. Tätning

Läs mer

Siporex-innerväggar. Innerväggsplatta Innerväggselement Innerväggsblock Radieblock. build with ease

Siporex-innerväggar. Innerväggsplatta Innerväggselement Innerväggsblock Radieblock. build with ease Siporex-innerväggar Innerväggsplatta Innerväggselement Innerväggsblock Radieblock build with ease Innerväggsplatta V550 68 / 88 / 100 x 575 x 575 TJOCKLEK OCH STORLEK BRANDKLASS LJUDISOLERING ST/PALL VIKT

Läs mer

Bertil Clavensjö. Clavensjö Radonkonsult HB Morkullevägen 70, 756 52 Uppsala Telefon 018 32 03 78 070 548 66 76 CLA

Bertil Clavensjö. Clavensjö Radonkonsult HB Morkullevägen 70, 756 52 Uppsala Telefon 018 32 03 78 070 548 66 76 CLA Bertil Clavensjö Clavensjö Radonkonsult HB Morkullevägen 70, 756 52 Uppsala Telefon 018 32 03 78 070 548 66 76 CLA LARA Konstruktör (bygg) ca 20 år Radon sedan 1979 Sanering villor i Tidaholms kommun Markens

Läs mer

Instruktioner för att bygga Inrha Hobbyväxthus

Instruktioner för att bygga Inrha Hobbyväxthus 1 Instruktioner för att bygga Inrha Hobbyväxthus Inrha Hobbyväxthus är lätta att montera upp med endast ett litet antal verktyg. Dessa instruktioner gäller alla modeller, en del instruktioner gäller bara

Läs mer

Version OPM 3-15. Monteringsanvisning för fuktskyddsisolering

Version OPM 3-15. Monteringsanvisning för fuktskyddsisolering Version OPM 3-15 Monteringsanvisning för fuktskyddsisolering En varm och torr grund ger dig kvalitet i ditt boende. Utvändig isolering är bäst. Källarväggar bör man isolera utvändigt. Utvändig isolering

Läs mer

LAGNING BRUKSANVISNING

LAGNING BRUKSANVISNING Hjälp vid LAGNING BRUKSANVISNING Allmänt Lagning är ett vitt begrepp som omfattar reparationer och avjämning av bl a puts, murverk och betong. Finja har i produktgruppen Laga samlat de mest användbara

Läs mer

ARBETSBESKRIVNING. Alla underlag som är stabila och utan sprickor. Här är några exempel på lämpliga ytor.

ARBETSBESKRIVNING. Alla underlag som är stabila och utan sprickor. Här är några exempel på lämpliga ytor. ARBETSBESKRIVNING Förbehandling av underlaget Underlaget ska vara väl rengjort, stabilt, torrt och fritt från spår av olja, fett, gammal färg eller andra ämnen som kan påverka vidhäftningen. Underlaget

Läs mer

Vattenburen Golvvärme

Vattenburen Golvvärme Vattenburen Golvvärme ETT AV MARKNADENS TUNNASTE PASSAR BÅDE VID NYBYGGNATION OCH RENOVERING LÄTT ATT INSTALLERA GÖR DET SJÄLV HELT ENKELT BÄTTRE De många fördelarna med golvvärme. De många fördelarna

Läs mer

Grundläggning den kalla årstiden inget problem.

Grundläggning den kalla årstiden inget problem. NCC Byggnation Bollstanäs. Upplands Väsby. Grund Page: 1 NCC Bostad Stockholm Norr uppför fyra parhus (= 8 bostäder) i Bollstanäs, Upplands Väsby, Stockholm. G R U N D L Ä G G N I N G Grundläggning den

Läs mer

Bender Lättklinkerblock

Bender Lättklinkerblock Ett klassiskt och ergonomiskt block för murning av grunder, väggar, garage, uteplatser eller hela hus. Skapa den perfekta utegrillen med en fin bänk och du har en underbar grillplats. Bara fantasin sätter

Läs mer

Badrumsunderlaget som du har i din hand är ett underlag för att lotsa dig fram på ett bra sätt när du

Badrumsunderlaget som du har i din hand är ett underlag för att lotsa dig fram på ett bra sätt när du Bygga nytt badrum? Badrumsunderlaget som du har i din hand är ett underlag för att lotsa dig fram på ett bra sätt när du skall bygga om ditt badrum. Under resans gång kommer du att upptäcka att det är

Läs mer

Grundmur Isolering utvändigt

Grundmur Isolering utvändigt 24 JSH Grundmur Isolering utvändigt Dränerande skikt mot fukt i källare Förutsättningar Förarbete Egenkontroll Genomförande Denna arbetsinstruktion är utformad för att användas vid detaljplanering och

Läs mer

Puts på konstruktioner

Puts på konstruktioner Puts på konstruktioner av LECA Lättklinkerbetong Murverk och element System- och arbetsanvisning Innehållsförteckning Puts på konstruktioner av LECA lättklinkerbetong Puts på konstruktioner av LECA lättklinkerbetong

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL INFORMATIOSMÖTE TORSDAGEN DEN 12 MARS 2015 kl. 19.00

VÄLKOMMEN TILL INFORMATIOSMÖTE TORSDAGEN DEN 12 MARS 2015 kl. 19.00 VÄLKOMMEN TILL INFORMATIOSMÖTE TORSDAGEN DEN 12 MARS 2015 kl. 19.00 Plats: Norrmalmskyrkan, Norrtullsgatan 37. Vi har tidigare lovat att hålla ett informationsmöte om kommande renoveringar av tak, fasader

Läs mer

PUTSARBETSBESKRIVNING

PUTSARBETSBESKRIVNING ARBETSBESKRIVNING 16.3 1 (5) PUTSARBETSBESKRIVNING Förbehandling av underlaget Ytorna som skall putsas rengörs från smuts och löst damm. Det puts som skadats när den gamla brukytan reparerats, avlägsnas

Läs mer

INDORTEC 2E ETT FRIKOPP- LINGSSYSTEM FÖR KLINKER FRÅN ARDEX OCH GUTJAHR

INDORTEC 2E ETT FRIKOPP- LINGSSYSTEM FÖR KLINKER FRÅN ARDEX OCH GUTJAHR INDORTEC 2E ETT FRIKOPP- LINGSSYSTEM FÖR KLINKER FRÅN ARDEX OCH GUTJAHR 1 IndorTec 2E LÄGG KLINKER OCH GRANITKERAMIK PÅ ANNARS HELT OMÖJLIGA UNDERLAG, UTAN ATT RISKERA SPRICKOR SÄG JA TILL LÄGGNING PÅ

Läs mer

RENOVERING MED GIPSSKIVOR

RENOVERING MED GIPSSKIVOR RENOVERING MED GIPSSKIVOR SKIVTYPER Norgips gipsskivor är lämpliga för renovering både om man vill ha en snygg yta och när man skall göra en mera omfattande förbättring av befintlig konstruktion. Nästan

Läs mer

Jackon. Jackodren. Dränering och utvändig isolering av källarväggar TYPGODKÄNNANDE BEVIS 0576/94. www.jackon.se. 06-2007 ersätter 11-2005

Jackon. Jackodren. Dränering och utvändig isolering av källarväggar TYPGODKÄNNANDE BEVIS 0576/94. www.jackon.se. 06-2007 ersätter 11-2005 Jackon Jackodren 06-2007 ersätter 11-2005 Dränering och utvändig isolering av källarväggar TYPGODKÄNNANDE BEVIS 0576/94 www.jackon.se Jackon Jackodren Denna broschyr är tänkt som en rekommendation och

Läs mer

Optidrain Monteringsanvisning

Optidrain Monteringsanvisning Optidrain Monteringsanvisning En varm och torr grund ger dig kvalitet i ditt boende Utvändig isolering är bäst Källarväggar bör man isolera utvändigt. Utvändig isolering ger alltid den varmaste och torraste

Läs mer

OPTIHEAT. Vattenburen golvvärme. Så här monterar du OPTIHEAT. Inte som alla andra -enklare, snålare, genialisk!

OPTIHEAT. Vattenburen golvvärme. Så här monterar du OPTIHEAT. Inte som alla andra -enklare, snålare, genialisk! OPTIHEAT Vattenburen golvvärme Inte som alla andra -enklare, snålare, genialisk! Så här monterar du OPTIHEAT Olika metoder att montera OPTIHEAT OPTIHEAT är det enklaste sättet att lägga in vattenburen

Läs mer

MONTERINGS- ANVISNING

MONTERINGS- ANVISNING Art nr 1MONT 007 SE 2010-04-01 utg 2 MONTERINGS- ANVISNING Sanitetsbrunn FURO 007 Rens- och spolbrunn FURO 195 KLINKERGOLV K1 KLINKERGOLV K3 KLINKERGOLV K4 KLINKERGOLV K5 GOLV MED PLASTMASSA OCH STÅLSLIPAT

Läs mer

PW Bad & Bygg AB. Under stambytet

PW Bad & Bygg AB. Under stambytet Under stambytet Det praktiska arbetet med stambytesprojektet börjar med att vi noggrant dokumenterar och fotograferar de utrymmen vi skall arbeta i så att vi vet hur det ser ut före arbete påbörjas. Detta

Läs mer

KLINKER TRÄGOLV UTERUM VÄXTHUS

KLINKER TRÄGOLV UTERUM VÄXTHUS Golvvärme KLINKER TRÄGOLV UTERUM VÄXTHUS V Ä R M E L E D A R E N V Ä R M E L E D A R E N Golvvärme energibesparande värmekablar med 10 års garanti Golvvärme är en av de mest effektiva och ekonomiska uppvärmningsmetoderna

Läs mer

Bilaga 5 2141 TEHUSET. Ny Byggnad 14 Södra Älvsborgs Sjukhus Borås. Stombeskrivning. Systemhandling 2006-06-19. Upprättad av: Lennart Forsman

Bilaga 5 2141 TEHUSET. Ny Byggnad 14 Södra Älvsborgs Sjukhus Borås. Stombeskrivning. Systemhandling 2006-06-19. Upprättad av: Lennart Forsman Bilaga 5 Ny Byggnad 14 Stombeskrivning Systemhandling 2006-06-19 Upprättad av: Lennart Forsman 2141 2 (10) Innehållsförteckning: 1. Allmänt 2. Grundförhållanden 3. Dränering/grundvatten 4. Grundläggning

Läs mer

Installation av Värmefilm, värmefolie.

Installation av Värmefilm, värmefolie. Installation av Värmefilm, värmefolie. Till en början ska du se till att beställa rätt mängd material inför installationen. Detta får du hjälm med i dokumentet (Beräkning.pdf). Se till att vara noggrann

Läs mer

FÖRTECKNING, A-RITNINGAR ÄLGÖ KONSTHALL, MIKAEL RICHTER FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2006 05 14

FÖRTECKNING, A-RITNINGAR ÄLGÖ KONSTHALL, MIKAEL RICHTER FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2006 05 14 FÖRTECKNING, A-RITNINGAR, MIKAEL RICHTER DATUM SENAST REV 2006 05 14 SIDA1 AV 1 apolis AB, Körsbärsvägen 22, 114 23 Stockholm TEL 08-6730380 www.apolis.se RITNINGSNUMMER REV RITNINGENS INNEHÅLL FORMAT

Läs mer

ARDEX TRÄDGÅRD. Anlägg din trädgård med ARDEX. marknadens snabbaste produkter. ARDEX produkter syns inte men påverkar resultatet!

ARDEX TRÄDGÅRD. Anlägg din trädgård med ARDEX. marknadens snabbaste produkter. ARDEX produkter syns inte men påverkar resultatet! ARDEX TRÄDGÅRD Anlägg din trädgård med ARDEX marknadens snabbaste produkter BALKONGER BLOMLÅDOR FASADER FONTÄNER GARAGE GÅNGAR GRILLAR MURAR MARKSTEN NATURSTEN POOLER SKORSTEN TERRASSER TRAPPOR UTERUM

Läs mer

Monteringsanvisning till Modell 708-710-712-714-716

Monteringsanvisning till Modell 708-710-712-714-716 Sida 1/19 Monteringsanvisning till Modell 708-710-712-714-716 Till modell 712, 714 och 716 monteras sockelprofilerna till långsidan, med hjälp av en skruvplattan. Skruvplattan monteras invändigt i sockelprofilen.

Läs mer

Inventeringsprotokoll Statusbedömning

Inventeringsprotokoll Statusbedömning Inventeringsprotokoll Statusbedömning TRAPPHUS, HISSKORG Fastighet Kv Dykaren Inventeringsdatum 2012-06-20 Byggnad 1 Omg Adress Alströmergatan 45 Egenkontroll Besiktningsman Oskar Rudbeck Granskning 2012-09-28

Läs mer

Tack vare betongen...

Tack vare betongen... Tack vare betongen... Till dig som vill tänka nytt och bo vackert, tryggt och annorlunda Betongtrenden blommar på Uppingegränd 30 Svenskarna inpaketerade i röda trästugor med vita knutar, är en gammal

Läs mer

Skapar mer utrymme. Enkelt och snabbt

Skapar mer utrymme. Enkelt och snabbt Skivstorlek: 600 x 2 600 mm Isoleringstjocklek: 30 eller 60 mm Spont: halv spont på långsidorna Ytbeläggning: 9 mm tjock gipsskiva med avfasade kanter SPU Gips skiva är färdigt belagd isoleringsskiva för

Läs mer

Yrkesvux hos Hermods

Yrkesvux hos Hermods Yrkesvux hos Hermods Hej storstockholmare! I den här katalogen presenterar vi vårt utbud av Yrkeskurser för vuxna i Stockholmsområdet t ex för dig som bor i kommuner som Stockholm, Solna, Sundbyberg, Nacka,

Läs mer

Vem vill bo i en plastpåse? Det påstås ibland att byggnader måste kunna andas. Vad tycker ni om det påståendet?

Vem vill bo i en plastpåse? Det påstås ibland att byggnader måste kunna andas. Vad tycker ni om det påståendet? Lufttäta byggnader I exemplet diskuterar och förklarar vi varför det är bra att bygga lufttätt och vilka risker som finns med byggnader som läcker luft. Foto: Per Westergård Vem vill bo i en plastpåse?

Läs mer

ACO GOLVBRUNN 150/200

ACO GOLVBRUNN 150/200 sid () 0.0. Utgåva Sitac 00/00 ACO GOLVBRUNN 0/00 Golvbrunnar - betonggolv, utan tätskikt, med eventuellt ytskikt ACO Golvbrunn 0/00 är avsedd för bostäder och för utslagsställen med flöde max, l/s. Skydda

Läs mer

EuroHEK Omega 2000, 4000 och 5000 Sandavskiljare

EuroHEK Omega 2000, 4000 och 5000 Sandavskiljare www.wavin.se AB Svenska Wavin Kjulamon 6 SE-635 06 Eskilstuna Tel: +46 (0)16-541 00 00 Fax: +46 (0)16-541 00 01 E-mail: wavin@wavin.se 06/05 EuroHEK Omega 2000, 4000 och 5000 Sandavskiljare Installation,

Läs mer

Murverkskonstruktioner byggnadsteknisk utformning. Viktiga byggnadsfysikaliska aspekter:

Murverkskonstruktioner byggnadsteknisk utformning. Viktiga byggnadsfysikaliska aspekter: Murverkskonstruktioner byggnadsteknisk utformning Viktiga byggnadsfysikaliska aspekter: Värmeisolering (U-värde) Skapa lufttäthet Hindra utifrån kommande fukt Stoppa inifrån kommande fukt Förhindra kapillärsugning

Läs mer

RESARO AB RESAROSYSTEMET energi- och byggsystem RESAROELEMENTET

RESARO AB RESAROSYSTEMET energi- och byggsystem RESAROELEMENTET RESARO AB RESAROSYSTEMET energi- och byggsystem RESAROELEMENTET 1 2005-05-28 RESARO's pågående byggprojekt: VENDELSÖ Tvåplansvilla i souterräng En klasssisk vacker villa växer fram vid sjön Drevviken söder

Läs mer

Goggle MONTERINGSBESKRIVNING

Goggle MONTERINGSBESKRIVNING sid 1/5 1100 Ø300 1600 400 138 2100 650 i 100 i 200 C-C 500 695 380 490 370 C-C 2300 400 Ø150 C-C mått mellan stolparna = Följarörets längd + i Leveransspecifikation/ Ö03-45/ Specifikationer/ Ö03-45 cykelställ

Läs mer

MONTERINGSANVISNING. www.isotimber.se

MONTERINGSANVISNING. www.isotimber.se MONTERINGSANVISNING www.isotimber.se Isolerande och bärande väggsystem IsoTimber är ett väggsystem för ytterväggar och innerväggar. IsoTimber är trä och luft, inga andra material. IsoTimber väggsystem

Läs mer

Dags för nytt badrum! Information inför stambytet

Dags för nytt badrum! Information inför stambytet Dags för nytt badrum! Information inför stambytet Vi gör det ännu bättre att vara göteborgare www.bostadsbolaget.se Varför byta stammar? Allt har en livslängd. För vattenledningar och avloppsrör räknar

Läs mer

KRYPGRUND Uteluftsventilerad

KRYPGRUND Uteluftsventilerad Det luktar i huset. Trolig orsak 1 (av 3!) Det möglar i (kvarlämnat) organiskt material, typ trä, matjord o.d. Alternativt kan tryckimpregnerat virke vara använt i krypgrunden. Gå ner i krypgrunden och

Läs mer

NAVERVEJ 13 DK-4000 ROSKILDE TLF. 46 75 58 00. EPS lightbeton 360. på fasta underlag och träbjälklag

NAVERVEJ 13 DK-4000 ROSKILDE TLF. 46 75 58 00. EPS lightbeton 360. på fasta underlag och träbjälklag NAVERVEJ 1 DK-000 ROSKILDE TLF. 6 7 8 00 EPS lightbeton 60 på fasta underlag och träbjälklag mira EPS lightbeton 60 - dammreducerad EPS lightbeton 60 är en snabbhärdande lättviktsmassa baserad på EPS plastkulor,

Läs mer

Län Gatuadress Kommun Storlek Område Tillträde tidigast Nosekomsvägen 4

Län Gatuadress Kommun Storlek Område Tillträde tidigast Nosekomsvägen 4 Län Uppsala Gatuadress Kommun Tierp Storlek 11.0 rum (5 sovrum) / 134 m² Område Örbyhus Tillträde tidigast Enligt överenskommelse www.hemverket.se - Sida 1 av 6 Beskrivning Stor enplansvilla i vinkel med

Läs mer

Dags att dränera? ~ Vi i Villa

Dags att dränera? ~ Vi i Villa Page 1 of 6 Måndag 26 april 2010 Betyg:4,0 Dags att dränera? Flagnade färg och fuktfläckar på källarväggen - hur allvarligt är det? Hur vet jag att dräneringen fungerar? Och när är det läge att byta? Träsk

Läs mer

Kall luft sugs in via baksidan på solfångaren. Luften värms upp. Den varma luften blåses in i källaren.

Kall luft sugs in via baksidan på solfångaren. Luften värms upp. Den varma luften blåses in i källaren. 0 Klart på en helg Kall luft sugs in via baksidan på solfångaren. SVÅRIGHETSGRAD: LÄTT SVÅRT Det gäller att mäta noga för placering av solfångaren. Köp hellre en som är lite för stor, och beställ solfångaren

Läs mer

Relax Ventilerad Badrum

Relax Ventilerad Badrum Framtidens badrum Hemmets hjärta... Köket har alltid sagts vara hemmets hjärta. Det är där vi samlas, umgås och spenderar stor del av vår tid. Men badrummet då? Vilken roll spelar det i våra hem? Man skulle

Läs mer

Monteringsanvisning, basturum 190x200 Karungi

Monteringsanvisning, basturum 190x200 Karungi Monteringsanvisning, basturum 190x200 Karungi Gratulerar till ditt köp. Innan du påbörjar montaget av basturummet så ber vi dig läsa instruktionen noggrant. Montera din bastu på rätt sätt och med omsorg

Läs mer

BENDERS sockel sockelelement. Bästa sockeln för ditt hus! Mer om Benders www.benders.se

BENDERS sockel sockelelement. Bästa sockeln för ditt hus! Mer om Benders www.benders.se BENDERS sockel sockelelement Bästa sockeln för ditt hus! Mer om Benders www.benders.se Kunskap och traditioner VÄLKOMMEN TILL OSS PÅ BENDERS Ända sedan starten, hemma på gården i Edsvära mitt ute på västgötaslätten,

Läs mer

RIKSBYGGENS BRF. YSTADSHUS NR 10

RIKSBYGGENS BRF. YSTADSHUS NR 10 RIKSBYGGENS BRF. YSTADSHUS NR 10 ANVISNINGAR OCH FÖRKLARINGAR VID ISOLERING AV LÄGENHETSFÖRRÅD 2015-02-23 AB SKÅNSKA TEKNIK-& KONSULTTJÄNSTER ARBETSNUMMER 15005 AB Skånska Teknik- & Konsulttjänster Hyllie

Läs mer

Brandutredning. 1 1 / 2 plans villa under renovering från sommarbostad till åretruntboende 2011-01-24 kl: 22:21

Brandutredning. 1 1 / 2 plans villa under renovering från sommarbostad till åretruntboende 2011-01-24 kl: 22:21 Brandutredning Objektstyp: Larmtid: Adress: Ägare: Fastighetsbetäckning: Startutrymme: Startföremål: Brandorsak: Insatsrapport nr: 1 1 / 2 plans villa under renovering från sommarbostad till åretruntboende

Läs mer

Golvspackling Råd och tips

Golvspackling Råd och tips Combimix Gör-det-själv GOLVAVJÄMNING Golvspackling Råd och tips Ett ojämt och buktigt golv måste avjämnas innan den slutgiltiga golvbeläggningen installeras (t ex plastmatta, klinker eller parkett). En

Läs mer

Förbereda underlag. Handledning för dig som gör det själv. för montering av keramik. Juni 2012. Ersätter tidigare anvisning från april 2009.

Förbereda underlag. Handledning för dig som gör det själv. för montering av keramik. Juni 2012. Ersätter tidigare anvisning från april 2009. Handledning för dig som gör det själv Förbereda underlag för montering av keramik Juni 2012. Ersätter tidigare anvisning från april 2009. Denna arbetsbeskrivning ingår i en serie om tre: 1. Förbereda underlag

Läs mer

L E R U M NÄS 7:4 Kvikullavägen 35 448 91 Floda

L E R U M NÄS 7:4 Kvikullavägen 35 448 91 Floda L E R U M NÄS 7:4 Kvikullavägen 35 448 91 Floda Överlåtelsebesiktning för säljare 2012-05-14 Adress Telefon Fax Org nr E-post INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 GRANSKNING AV TILLHANDAHÅLLNA HANDLINGAR SAMT INFORMATION

Läs mer

Så funkar ett hus Husets delar. Anders Lund, Ekocentrum

Så funkar ett hus Husets delar. Anders Lund, Ekocentrum Så funkar ett hus Husets delar Anders Lund, Ekocentrum Varför har vi hus? Klimatskydd. Möjliggöra inneklimat. Förutsättningar för olika funktioner. Klimatskydd i vilken miljö? Huset på flotten Ra miljövänligt

Läs mer

Modern funkis med attityd Maria och Jonas hittade inget hus som de ville ha när det var dags att bygga nytt. Så istället ritade de sitt drömhus

Modern funkis med attityd Maria och Jonas hittade inget hus som de ville ha när det var dags att bygga nytt. Så istället ritade de sitt drömhus med attityd Maria och Jonas hittade inget hus som de ville ha när det var dags att bygga nytt. Så istället ritade de sitt drömhus själva och lät fiskarhedenvillan bygga det åt dem. Text Nathalie Carlsson

Läs mer

52 3/2010 INTERIÖR TIMMERHUS

52 3/2010 INTERIÖR TIMMERHUS Det nya våningsplanet timras först upp under tak för att inte stockarna ska bli fuktiga av regn. Att stommen timras under tak är ett av kraven för att den ska räknas som q-märkt. 52 3/2010 Bygg ut uppåt

Läs mer

Offertunderlag för källarrenovering

Offertunderlag för källarrenovering Offertunderlag för källarrenovering Huset byggdes 1927 och byggdes om och till 1978 1980 åt syd och väst. Gillestuga och toalett tillhör utbyggnaden. Enligt uppgift ska grunden vara betong i de gamla delarna

Läs mer

Finja Betong. Torrbruk. Gipsputs. -ett lättarbetat putsbruk för de fl esta underlag inomhus

Finja Betong. Torrbruk. Gipsputs. -ett lättarbetat putsbruk för de fl esta underlag inomhus Torrbruk Finja Betong Gipsputs -ett lättarbetat putsbruk för de fl esta underlag inomhus Gipsputs - ett lättarbetat putsbruk för en sund inomhusmiljö Gipsputs är ett lättarbetat putsbruk som bidrar till

Läs mer

Checklista för inredning av städvänliga lokaler

Checklista för inredning av städvänliga lokaler 1 (8) Checklista för inredning av städvänliga lokaler Checklistan beskriver vad ni själva ska göra för att underlätta städningen av era lokaler. Checklistan tar både upp sådant som kan förbättras i befintliga

Läs mer

maxit AB Sverige Utvecklingsavdelningen 2007-03-07/Rolf Blank

maxit AB Sverige Utvecklingsavdelningen 2007-03-07/Rolf Blank maxit AB Sverige Utvecklingsavdelningen 2007-03-07/Rolf Blank 1 Sander Pruijssers [spr@ivarssonsverige.se]; Maxit Serposol putslösning på fibersilikatskivan ivarit RendaCo, 10 mm. Ventilerat system, utomhus.

Läs mer

Förbereda underlag för montering av keramik

Förbereda underlag för montering av keramik Förbereda underlag för montering av keramik Handledning för dig som gör det själv Denna arbetsbeskrivning ingår i en serie om tre. Dessa är: Montera keramik Lägga Värmegolv Förbereda underlag Denna arbetsbeskrivning

Läs mer

B-109-01.08. Våtrumsskivor Sedan 1952. Bygg ett kvalitetsbadrum INSPIRATION

B-109-01.08. Våtrumsskivor Sedan 1952. Bygg ett kvalitetsbadrum INSPIRATION Våtrumsskivor Sedan 1952 Bygg ett kvalitetsbadrum B-109-01.08 INSPIRATION Välkommen till en ny värld av möjligheter med våtrumsskivor från Fibo-Trespo. Ett badrum är inte bara ett rum för personlig hygien,

Läs mer

Nyputsning Arbetsanvisning

Nyputsning Arbetsanvisning Nyputsning Arbetsanvisning Fasader och socklar Vid putsning ska fabrikstillverkade torrbruk användas såväl till grundning och grovputs som till ytputs. Tillsätt aldrig ytterligare bindemedel (Gullex eller

Läs mer

Husgrunder. Hus med källare. Källare. Källare. Källare Kryprum Platta på mark. Grundläggning. Yttergrundmur. Jordtryck

Husgrunder. Hus med källare. Källare. Källare. Källare Kryprum Platta på mark. Grundläggning. Yttergrundmur. Jordtryck Husgrunder Källare Hus med källare Hus med källare Principskiss Grundläggning Helgjuten, kantförstyvad betongplatta Längsgående grundplatta Yttergrundmur Murad Betonghålblock Lättbetongblock Lättklinkerblock

Läs mer

MONTERINGS- ANVISNING FÖR LIMNING AV GIPSSKIVOR PÅ GOLV OCH VÄGG MED ARDURIT S48.

MONTERINGS- ANVISNING FÖR LIMNING AV GIPSSKIVOR PÅ GOLV OCH VÄGG MED ARDURIT S48. MONTERINGS- ANVISNING FÖR LIMNING AV GIPSSKIVOR PÅ GOLV OCH VÄGG MED ARDURIT S48. PRODUKTEN SOM KOMBINERAR FÖRDELARNA HOS DISPERSIONSLIMMET OCH FÄSTMASSAN. ARDURIT S48 är ett högflexibelt plattsättningslim

Läs mer

Ge dina godsaker en förvaringsplats

Ge dina godsaker en förvaringsplats Jordkällare Finja Betong Ge dina godsaker en förvaringsplats Bygg själv en gedigen, funktionell jordkällare Ett rätt val! Bygg din jordkällare in i en backe med valvat tak precis som man gjorde förr, men

Läs mer

Husgrunder. Hus med källare. Källare. Källare. Källare Kryprum Platta på mark

Husgrunder. Hus med källare. Källare. Källare. Källare Kryprum Platta på mark Husgrunder Källare Hus med källare Hus med källare Principskiss Grundläggning Helgjuten, kantförstyvad betongplatta Längsgående grundplatta Yttergrundmur Murad Betonghålblock Lättbetongblock Lättklinkerblock

Läs mer

ARDEX LAMIHEAT DEN OPTIMALA VÄRME- LÖSNINGEN FÖR TRÄGOLV PÅ SÄKRA GRUNDER

ARDEX LAMIHEAT DEN OPTIMALA VÄRME- LÖSNINGEN FÖR TRÄGOLV PÅ SÄKRA GRUNDER ARDEX LAMIHEAT DEN OPTIMALA VÄRME- LÖSNINGEN FÖR TRÄGOLV PÅ SÄKRA GRUNDER Presentation av ARDEX och ARDEX Lamiheat. ARDEX har den tekniska kompetensen ARDEX har med Lamiheatmattan löst problemet med kall

Läs mer

FÖRBEREDELSE. INSTALLATION INFORMATION premium click optimum click

FÖRBEREDELSE. INSTALLATION INFORMATION premium click optimum click 1 För att uppnå ett bra resultat rekommenderar vi att man följer alla instruktioner noggrant. FÖRBEREDELSE Vi rekommenderar att man beställer alla paneler för samma golvprojekt samtidigt.. 2 Förvara och

Läs mer

Fasadbeklädnad Renovering av äldre putsad fasad

Fasadbeklädnad Renovering av äldre putsad fasad 53 LBS Fasadbeklädnad Renovering av äldre putsad fasad Nedknackning, grundning, stockning putsning, filtning och målning puts Förutsättningar Förarbete Egenkontroll Genomförande Denna arbetsinstruktion

Läs mer

Installationsanvisningar för BIOROCK 2011

Installationsanvisningar för BIOROCK 2011 Installationsanvisningar för 2011 LÄS NOGA HELA MANUALEN INNAN INSTALLATION AB Evergreen Solutions West 08 4100 77 27 031 744 07 37 040 630 29 66 Innehåll Det viktigaste kom ihåg inför din installation:...

Läs mer

Hus med källare. Grundläggning. Yttergrundmur. Murad. Platsgjuten betong Betongelement. Helgjuten, kantförstyvad betongplatta Längsgående grundplatta

Hus med källare. Grundläggning. Yttergrundmur. Murad. Platsgjuten betong Betongelement. Helgjuten, kantförstyvad betongplatta Längsgående grundplatta Hus med källare Grundläggning Helgjuten, kantförstyvad betongplatta Längsgående grundplatta Yttergrundmur Murad Betonghålblock Lättbetongblock Lättklinkerblock Platsgjuten betong Betongelement maj 2013

Läs mer

Guide till växthusbygge

Guide till växthusbygge Guide till växthusbygge Denna lilla guide har vi gjort för att kunna dela med oss våra idéer, lösningar och misstag till alla andra som har funderingar på att skaffa ett växthus. När vi köpte vårt växthus

Läs mer

TRÄ- GOLV SÅ ENKELT ATT DU GÖR DET SJÄLV! www.grabber.se

TRÄ- GOLV SÅ ENKELT ATT DU GÖR DET SJÄLV! www.grabber.se TRÄ- GOLV SÅ ENKELT ATT DU GÖR DET SJÄLV! www.grabber.se TRÄGOLV Ett golv av trä ger rummet liv och atmosfär. Med rätt ytbehandling och underhåll blir golvet bara vackrare med åren. Här hittar du tydliga

Läs mer

Frågor och svar med anledning av informationsmötet den 12 december 2014, angående renovering av badrum och byte av rörstammar.

Frågor och svar med anledning av informationsmötet den 12 december 2014, angående renovering av badrum och byte av rörstammar. BRF Fjällnäset Frågor och svar med anledning av informationsmötet den 12 december 2014, angående renovering av badrum och byte av rörstammar. Öppet hus kommer hållas i lokalen på Högklintavägen 20 onsdag

Läs mer

Bostadshus i två våningar, integrerat garage och stor terrass mot söder på Skrakvägen i Mariehamn

Bostadshus i två våningar, integrerat garage och stor terrass mot söder på Skrakvägen i Mariehamn Bostadshus i två våningar, integrerat garage och stor terrass mot söder på Skrakvägen i Mariehamn Presentation På Skrakvägen i Mariehamn ligger detta välplanerade arkitektritade bostadshus på ägotomt.

Läs mer

Att tänka på när du skall. flytta

Att tänka på när du skall. flytta Att tänka på när du skall flytta Bra att veta när du ska flytta ut Tips på vägen för att underlätta flytten Börja flyttstäda redan veckan innan, avfrosta kyl/frys, städa golvbrunnar, putsa fönster, damma

Läs mer

Monteringsanvisning.

Monteringsanvisning. Hustyp SMEAN Monteringsanvisning. De första bladen i denna monteringsanvisning innehåller råd som ni kan ha mycket glädje av när ni ska montera er stuga. Har ni några frågor när ni läst igenom denna text

Läs mer

TRE SPÄNNANDE PROJEKT PÅ SAMMA BILD

TRE SPÄNNANDE PROJEKT PÅ SAMMA BILD TRE SPÄNNANDE PROJEKT PÅ SAMMA BILD Renovering av 10 stora höghus. Energiförbrukningen halveras Kv. Järpen Kv. Seglet Orrholmen Nyproduktion. 68 lgh med mycket låg energiförbrukning Nyproduktion. 44 lgh

Läs mer

TRÄ- GOLV SÅ ENKELT ATT DU GÖR DET SJÄLV! www.grabber.se

TRÄ- GOLV SÅ ENKELT ATT DU GÖR DET SJÄLV! www.grabber.se TRÄ- GOLV SÅ ENKELT ATT DU GÖR DET SJÄLV! www.grabber.se TRÄGOLV Ett golv av trä ger rummet liv och atmosfär. Med rätt ytbehandling och underhåll blir golvet bara vackrare med åren. Här hittar du tydliga

Läs mer

Monteringsanvisning för träkomposittrall

Monteringsanvisning för träkomposittrall Monteringsanvisning för träkomposittrall Grattis till ert val av trall från Scandinavian Plank. Vi har längre erfarenhet av trall i träkomposit än många av våra konkurrenter därför vet vi också vad man

Läs mer

LÄGGINSTRUKTION BERGO MULTISPORT. Läs igenom hela instruktionen innan du installerar ditt Bergo Multisportgolv.

LÄGGINSTRUKTION BERGO MULTISPORT. Läs igenom hela instruktionen innan du installerar ditt Bergo Multisportgolv. LÄGGINSTRUKTION BERGO MULTISPORT Läs igenom hela instruktionen innan du installerar ditt Bergo Multisportgolv.!! Vid installationen behövs: Gummi eller plasthammare, måttband, sticksåg eller dyl., krita,

Läs mer

Monteringsanvisning för träkomposittrall

Monteringsanvisning för träkomposittrall Monteringsanvisning för träkomposittrall Grattis till ert val av trall från Scandinavian Plank. Vi har längre erfarenhet av trall i träkomposit än många av våra konkurrenter därför vet vi också vad man

Läs mer

Montageinstruktion för basturum 150x150 h

Montageinstruktion för basturum 150x150 h Montageinstruktion för basturum 150x150 h Gratulerar till ditt köp. Du kommer snart att få njuta av ditt Saunax basturum. Innan du påbörjar montaget av basturummet så ber vi dig läsa instruktionen noggrant.

Läs mer

Första steget. Andra saker som du ska tänka på är hur ser tomten ut?

Första steget. Andra saker som du ska tänka på är hur ser tomten ut? Husköpet Att köpa hus En dröm om ett eget hus, ett hem som du vill leva i länge. Alla tankar om hur du vill ha det, hur du vill leva och bo kan bli verklighet. Stort eller litet, modernt eller gammaldags.

Läs mer

Innehållsförteckning:

Innehållsförteckning: Innehållsförteckning: Om Condry sid. 4 Metod som bygger på forskning sid. 5 1 Temperaturmätning och fuktprovtagning sid. 5 2 Underarbete/Stenprovtagning sid. 6 3 Vattning av betonggolv sid. 7 4 Utrustning

Läs mer

RVB-metoden. - för moderna, funktionella & hållbara badrum!

RVB-metoden. - för moderna, funktionella & hållbara badrum! RVB-metoden - för moderna, funktionella & hållbara badrum! R V B - M e t o d e n Renoveringar och stambyte är oftast ingen rolig historia, snarare något de flesta hyresvärdar och hyresgäster bävar inför.

Läs mer