2011 SAMMANFATTNING PRIVATPROJEKT 5 st FÖRETAGSPROJEKT 2 st SAMMANFATTNING PRIVATPROJEKT 13 st FÖRETAGSPROJEKT 3 st

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2011 SAMMANFATTNING PRIVATPROJEKT 5 st FÖRETAGSPROJEKT 2 st. 2010 SAMMANFATTNING PRIVATPROJEKT 13 st FÖRETAGSPROJEKT 3 st"

Transkript

1 2012 SAMMANFATTNING ÅT STOCKHOLMS FORMBYGGARE AB (företagsprojekt som UE) Utfört eller ansvarat för Armering och gjutningar av valv och/ eller väggar vid 5 olika projekt. ÅT STÅLKULA BYGG OCH ANLÄGGNING AB (företagsprojekt som UE) Medverkat vid gjutningar av betongolv/valv mm vid 3 olika projekt. ÅT SVEN PAULSSON BYGGKVALITÉ AB (företagsprojekt som UE) Medverkat vid drygt 5 olika projekt, bl a grund-, badrumsgolvsgjutning, putsning och lagning av källarmur mm. TENORVÄGEN (privatprojekt) - Putsning och lagning av källarväggar. SKYLVÄGEN SEGELTORP (privatprojekt) Konsultering vid/och gjutning av stålslipat källargolv SAMMANFATTNING PRIVATPROJEKT 5 st FÖRETAGSPROJEKT 2 st 2010 SAMMANFATTNING PRIVATPROJEKT 13 st FÖRETAGSPROJEKT 3 st 2009 SAMMANFATTNING (inkl t o m 26/7 2009) PRIVATPROJEKT 9 st FÖRETAGSPROJEKT 8 st Året 2009 t o m juli STOCKHOLM - Traneberg i februari 09 Renovering entréundergolv i trapphusentré. Bilat bort undergolv av betong som sjunkit. Därefter täckt väggar, lagt duk på sättsand, dubbat fast i befintliga väggar, lagt lösjärns- och nätarmering. Sen gjutit, slodat samt jämnat av golvet för att det senare ska flytspacklas innan klinkerläggning. LIDINGÖ Grönsta i februari 09. Ombyggnad innan inflyttning radhus. I befintligt radhuskällarrum, som tidigare rymt värmepanna och oljetank utfört betonggolv och putsat väggar. I garagegolvet fanns ett sandfångsrör, som hängde i taket i det rum där jag skulle utföra betonggolvet. Röret togs bort och hålet utnyttjades att ta ner betongen genom vid gjutningen, betongen levererades med betongbil med ränna. I källaren byggt en slas för att få betongen ner i betongkärrorna. Dubbat, lösjärnsarmerat efter kanter samt armeringsnätat, punktat upp höjdskenor. Betongen slodades efter höjdrören och brädrevs samt glättades med kantglättare. Golvet vattnades några dagar sen lades plast på och därefter putsades väggarna. Putsunderlaget var betonghålsten som var mycket ojämnt uppmurade, ytan var knölig, så därför putsades ytan på fri hand. Först täcktes ventilationskanaler, fogar fylldes, därefter grundades med grundningsbruk A, och sen putsades respektive filtades ytan. Sen togs all täckplast bort. När golvet torkat ett antal dagar impregnerades golvet med dammbindare för lättare städning och glansigare yta. UPPLANDS VÄSBY Brunnby mars till maj 09 Renovering, om- och nybyggnad; Stålglättade betonggolv i befintlig källare, för nytt garage samt tillbyggnad - utfördes som radonavluftat vattenburet värmegolv. Med fall till många nya brunnar i tvättstuga, hygienutrymme mm. Beställaren hade rivit befintligt betonggolv i källare, lagt ut singel mm. Kunden hade även köpt/beställt grundpaket till källare och garage innehållande bl a isolering, värmeslang, nätarmering mm KÄLLAREN Innan golvjobben påbörjades utfördes breddning av dörröppning samt avväxling med stålbalk. Även en mexitegelvägg rivdes. Alla grundsulekanter fasades av 45 grader för att förstärka anslutningen mellan befintlig sula och nytt, bl a motverka sprickor och få golvet på så låg nivå som möjligt för högre takhöjd! Vattenservisen flyttades provisoriskt in i en tegelvägg. Befintliga höjder kollades av för att kunna planera konstruktionsmått, materialmängder, takhöjd mm. Höjdfixpunkt bestämdes efter detta. Sen lades radonavluftningen (dräneringsslang) i gruset. Därefter lades avloppen klart och fixerades med betong. Brunnar vägdes in i våg och fixerades med betong Befintligt singel kompletterades packades och vägdes av innan isolering. I samband isoleringen drogs en del elfördelning. Isoleringen lades med vot för armeringsbalk. Där trycket/vid vissa upplag förväntades vara högre så lades en hårdare isolering. Över vid dessa ställen förstärkes med extra lösjärn i överkant. Den utfördes genom att 10 mm B-järn dubbades fast med hiltimassa. På denna fästes ett 10 mm C-järn inuti dessa fästes två 12 mm järn i ÖK samt 2 st i UK. Innan värmeslangen lades byggdes en ny provisorisk ingångsställning för kunden, för att skydda slang och möjligöra nätarmering och gjutning mm. Värmegolvsslangen monterades av rörmockaren, innan armeringsbalken utfördes. Därefter småjusterades värmeslangen och provtrycktes. Därefter lades 150x150 armeringsnät i två lager direkt på varandra, näten försköts för att motverka sprickbildning - Radonåtgärd! När detta var klart kontrollerades brunnshöjder och finplanerades fallen utifrån gällande normer. Därefter gjöts betongpunkter för avdragsrör i fall(banor). Källargolvet gjöts med rotpumpsbil med mast och slang. Golvfallen drogs av med rätskiva på de utlagda avdragsbanorna, den färska betongen slodades respektive brädrevs. För de plana ytorna användes laser som slodades. När betongen hårdnat tillräckligt trärevs ytorna med maskin, vid fall och brunnar stålglättades för hand. När ytan blivit ännu lite hårdare så stålglättades ytorna med maskin, efter väggar och svåråtkomliga ställen handglättades. Golvet vattnades i c:a 5 dagar och torkade någon dag. Därefter impregnerades ytan med dammbindare. GARAGEGOLVET Markjobben var redan utförda av annan firma. Men komprimering av gruset gjordes av mig. Därefter lades ett finare grusmaterial på som komprimerades och finjusterades. Sen planerade jag radondräneringen, mar-

2 kerade, handschaktade, la ner 110 mm dräneringsslang, återfyllde och komprimerade igen. Jag passade även på att lägga ner del av den nya vattenservisledningen. Samt fixerade om vattenservisledning som markfirman lagt ner, vid punkt dit vattenmätare ska flyttas. Därefter gjorde jag en ytterligare finjustering av grusnivån, viktigt för att få till grundisoleringselementen i höjdled! Därefter gjorde jag en kryssinmätning av de fyra ytterhörnen, med hjälp av snören, måttband mm Detta är ytterst viktigt att det görs noggrant. Ytterkantssnören fixerades med stålbrickor på lecablock. respektive fastmonterade reglar. I höjdled c:a 5 mm över blivande färdigt golv. Därefter monterades grundelementen ihop - Dessa är Lformade (tjocklek 100 mm, höjd 300 mm) med en tunn färdig betongputs på ytterkanten. Har man gjort allt noggrant så är det bara att följa snörena och finkolla med lasern att överkanten på elementen hamnar på rätt höjd, endast småjusteringar brukar behövas! Blocken monteras ihop med kilar och bleck. När man är klar återfyller man försiktigt på utsidan ngn dryg decimeter upp. Sen monterade jag garagejärn, det är tröskelförstärkning under carportsdörren just där man kör in. Därefter monterade rörmockaren avlopp och en rostfri brunnsränna med sandfång mittemellan de två kommande bilplatserna. Sen isolera jag med stora 100 mm skivor i två lager, elektrikern la in en del ledningar efter första lagret. Efter kanterna så gjordes en fördjupning för betongen c:a 300 cm bred och 100 mm djup. Totala tjockleken brukar vara 300 mm med 200 mm isolering och 100 mm betong, utefter kanterna så går man inte hela vägen ut medisoleringsskivan och då blir det en fördjupning. Där förstärker man med lösjärn i underkant. Därefter la rörmockaren värmeslingorna. Vi nätarmerade och täckte med presenning för att skydda mot solljus, plattan göts samtidigt med tillbyggnadsplattan. TILLBYGGNADSGOLVET Även här var markjobben gjorde, men dräneringsledning återstår. Pga. den så var jag tvungen att spräcka en bit berg som stack upp. Det var urschaktat intill befintliga källarväggar, och avgrusat runt ett hörn. Radondränering lades i singlet och därefter komprimerades gruset. Sen tog jag upp nytt dörrhål till utrymmet genom den bärande källarytterväggen samt monterade en stålbalk som avväxling. Eftersom blivande betonggolvet hamnar under mark, så formsattes kanterna med plank istället. Formen kryssmättes, därefter markisolerades grunden. Elektrikern drog sina stråk innan sista isoleringslagret. Balkar gjordes runt om och mot det befintliga bilades kanter och balk som dubbades in i den befintliga sulan. Det var olika höjder på denna platta så då gjordes en trappningsform, med flytbräda. Sen la rörmockaren värmeslang och provtryckte mm. Därefter nätarmera vi i dubbla lager (näten försköts för att motverka sprickor). Sen göts plattorna (garage + tillbyggnad) med stor rotpump med extra slang. De stålglättades likt ovan och garagegolvet las i fall till brunnsrännan. Plattan vattnades (vattenhärdning) samt dammbands. Plattan har efteråt mätts in av mättekniker med totalstation särskilt viktigt för tillbygnadsplattan som göts runt ett hörn av det befintliga huset. På de nya plattorna ska lecaväggar muras upp, och på det kommer sen boendeytor respektive garagetak. JÄRFÄLLA Junivägen i maj 09 Tillbyggnad villa: Utförande av grundplatta (värmegolv) för sommarrum. Grunden utfördes på gaveln av 1½ plans hus. Kunden hade köpt ett färdigt tillbyggnadspaket. Han schaktade, tillförde dräneringsgrus samt dränerade själv. Jag utförde komprimering, in-/kryssmätning, höjdavvägningar, sockelform och isolering, plastfolietäckning av ytterpanel, lösjärns- och nätarmering. Tillsammans fäste vi elvärmekabeln. Gjutningen: Innan gjutning hängde vi över en press som regnskydd. Plattan göts med Rotpump och några extrameter slang. Kunden hjälpte till att lägga ut bruket. Därefter brädrevs plattan med glättmaskin och innerkanter stålslipades för hand. Sen så stålslipades plattan med glättmaskin. Det regnade medans jag bearbetade ytan under presenningen. Regnet gjorde att luften var fuktig, glättningen tog därför längre tid än normalt. Grundplattan fukthärdades med vatten. Drygt en vecka senare täckte jag av och städade. STOCKHOLM - Kungsklippan i maj 09 Renovering åt bostadsrättsförening: Igjengjutning av före detta trappschakt på innergård i stan. Befintlig intäckning av tryckimpregnerat virke revs, och sen bilades/fasades kanter. Trappschaktet fylldes med frigolitisolering. Kanterna dubbades med armering som sattes med hiltimassa. Därefter armerades med lösjärn och sen armeringsnät. Jag göt sen igen med Finbetong som jag blandade med egen blandare. Ytan brädrevs för hand och press hängdes över mot förväntat regn. Gjorde direkt rent det som gick mm. Ytan fukthärdades några dagar. Sen städade jag av klart. NYNÄSHAMN Vaktbergsgatan i maj/juni 09 Ombyggnad källargolv i villa. Rådgivning innan gjutning. Kunden utförde själv borttagning av befintligt källargolv, dräneringsgrus, isolering och nätarmering mm. Kunden anlitade rörmokare för värmegolv avlopp mm. Jag utförde koll av höjder, punktning av fall för dusch mm. Samt göt med betongbil med ränna och kärrade in bruket. Golvet stålglättades. Samt fukthärdades med vatten. STOCKHOLM - Farsta i juni/juli 09 Ombyggnad i radhus innan inflyttning: Rådgivning före och under byggprocessen. Masonite-täckning och täckning med papp aktuella ytor. Uppbilning i befintlig badrum för utbyte av befintlig brunn och dragning nytt avlopp till ny tvättstuga i rummet bredvid. Igjengjutning golv efter dragning avloppet. I nya tvättstugan rivning av halva det uppreglade golvet och ny uppregling med fall och fastmontering ny brunn. Golv och väggar bekläddes av mattläggningsfirma. Nya trösklar till de rummen sågade jag till och monterade. Ny isolerad gipsinnervägg med plyfa monterade jag på övervåning samt monterade en innerdörr. STOCKHOLM - Bagarmossen i juni/juli 09 Putsning mm i radhuskällare, underentreprenad vid ombyggnad källare till nytt hygienrum. Först gången: Putsning, putslagning och upprätning av befintliga väggar mm. Andra gången: Putslagning, täckning, håltagningar, bygg med LUXskivor, montering bastuväggar mm. STOCKHOLM - Hägersten i juni/juli 09 Renovering/Ombyggnad av entréplatta till villa. Har formsatt, armerat och gjutit ett nytt brett betongräcke i juni. I juli lagt ölandsten som plansteg, gjutit ny kant på del av entréplattan. Har även reparerat en ruta med oregelbunden stenmosaik och fyllt igen tunna sprickor med cementpasta. Samt högtryckstvättat hela entréplattan (c:a 30 m2) som består av oregelbunden stenmosaik i olika stenarter och färger. Den är dock fördelad i olika rutor.

3 Året I Huddinge renoverade jag ett källargolv med klinker. På Svartlösavägen gjorde jag ett värmegolv i en källare. Urschaktning, avloppsdragning och isolering hade gjorts av kunden. Jag utförde, grundduk, armering, avvägning, fastgjutning brunnar samt punktning, fastsättning vattenslingor inklusive provtryckning och avslutade med att gjuta ett betonggolv i fall till de tre brunnarna, ytan stålslipades. I Älta la jag om en takterrass på 65 m2 och gjorde en ny betongtrapp. Befintlig terrass tidigaste delar var från 20 talet och det läckte in vatten på våren i det garage som låg under. Befintlig trapp och överbetong samt tätskikt revs, samt valvbetongytan frästes upp.utförde ny fallbetong med armering, asfalttätskikt (ue), samt ny skyddsbetong med nätarmering och fibrer lades, ytan brädrivdes.ny trappa gjöts.kunden passade även bl a på att lägga in elvärmeslingor i trapp och entréyta. I Hägersten hade en entréplatta på ca 2,5 x 8 meter sjunkit i ett hörn. På den fanns 8 betongpelare som höll upp ett trätak, den där hörnet satt sig stod snett. Under plattan fanns en trång krypgrund. Uppgiften var att rätta till sättningsskador och göra en ny trapp 2,5 meter bred inklusive 4 st betongräckesstolpar mm. Trappstegen ska beläggas med ölandssten försänkt mot betongräckesidorna. Att utföras lika som befintlig trapp på andra sidan entréplatta. Entrén var från slutet av 20talet. Bilade bort en befintlig mindre trappa. Och stagade upp det som gick. Schaktade till frostfritt, stagade upp lite till, beställde ett geotekniskt utlåtande.därefter en ny undergrund med komprimerat dräneringsmaterial på grundduk med styrolit samt isodrän mot husmur.mm. Därpå armerade jag för trappgrundplatta på 1,5 meters djup samt gjorde en balk inklusive formsättning och gjöt med kärrning från betongbil. Betongbalken gjordes för att kunna ställa domkraft på för att lyfta och växla av entréplattan. Stålbalk monterades och sen lyftes den del som sjunkit, därpå på monterades två stålpelare som undergjöts. Därefter riktades den betongpelare som lutade medels kilning och därpå borrade jag in ny armering i det pelarfundamentet och gjöt med expanderbruk så att den befintliga pelaren kom att hänga ihop med den nya trappgrundplattan och nya betongbalken. Nu kunde 4 st gjutrör för betongpelare upp till ny blivande trappa monteras och fixeras Därefter återfylldes gropen med dräneringsgrus och därpå armerades och gjöts pelarna med egen blandare.nästa moment var att bila bort dålig betong + överbetong på den befintliga balken mellan de två pelarna som omgav upplag/anslutning för ny trapp. Sedan borrades hål där armeringen stoppades igenom och in på den nya stålbalken och nya långa armerings järn lades under och i befintlig balk samt upplag borrades in i pelarfundamenten: Allt formsattes och gjöts in med expanderbruk så att befintlig betongbalk och den nya stålbalken samverkar.därpå gjöts överbetongen mellan pelarna och ytan stålslipades.nu blev det dags för formsättning av trappen. Det speciella här var att göra hela gjutningen i ett stycke med räckessidor invändigt då det ska läggas ölandsten emellan. Men det gick bra, bland annat genom att göra en mall i naturlig storlek utifrån/på ena sidan. Samt naturligtvis vara noga med korsmätning och höjder. Vi gjöt med kärrning från betongbil.därpå har jag nu gjutit de 4 fyrkantiga pelarna som ska bära betongräcket. Någon gång i vår kommer jag göra klart räcket och projektet. I Stuvsta har jag nu i december i en källare gjort i ordning ett utrivet utrymme där de två befintliga brunnarna låg på helt olika höjder (tidigare i två olika rum).har gjort underarbetet för ett nytt badrum. Putsat 2 betongväggar och klätt 2 väggar med våtrumsskivor samt fixerat 2 nya brunnar och lagt fall till dessa med slipsatts och primer efter att golvet rengjorts med slipning. Efter mig så har nu förhoppningsvis en plattsättare jag känner i en egen entreprenad färdigställt med kakel och klinker. Anställning, har i huvudsak under året arbetat som heltidsanställd på två olika bostadsbyggen. Med armering samt gjutning av valv, grundplatta och väggar! Framtidsplaner 2009 så kommer jag att jobba till 100% med firman igen. Hoppas på draghjälp av det nya ROT-avdraget, samt att jag har anslutit mig till portalen BraByggare. Gott nytt år önskar Matts Björke Matts ROT & Betongarbeten Året Vi har bl a - under 2007 arbetat med HUBO-Bygg AB, i Mälarhöjden där jag hjälpte dem med armering och gjutning vid ett större grundprojekt för flerfamiljshus. - medverkat på ett projekt som byggfirman Gnistan Bygg AB genomförde i Sköndal, där jag hjäpte dem med grundplattor för äldreboende. - gjort garageplatta. - Stor del av året har jag också arbetat på en nyproduktion med armering. Min inriktning just nu är mindre projekt, då jag i övrigt arbetar fast med nyproduktion. Läs i övrigt på min hemsida och ta del av bilder och referenser! GOTT NYTT ÅR! önskar Matts Björke

4 Matts ROT & Betongarbeten Ny hemsida! Matts ROT och Betongarbeten tar steget ut på internet och lanserar sin hemsida. Här hittar du bland annat information om våra tjänster, bilder på några av våra projekt och kontaktuppgifter. VAD SOM HÄNDE DE FÖRSTA ÅREN En del av de projekt jag genomförde eller var delaktig i nämns nedan Projekt åt privatpersoner - Runmarö i Farsta. I maj -04. Underarbete för plattsättning vid nytt badrum i källare med putsning och gjutning golvfall till nya brunnar. - På Flöjtvägen i Haninge. Grund och grundmursarbeten i maj-sep 05. Panelkomplletering, takpapp + trallgolv i majsep På Näringsbergsvägen i Haninge. Stålglättad grundplatta för lager- o utställningslokal i maj-juni -06. Inklusive markarbetena och i samarbete med bl a grävfirma. - På Parkvägen i Tyresö. Putsning, flytspackling, elvärmegolv samt spackling fall i källare i jan 06. Projekt åt företag - Arbetsledning och bl a puts- o gjutarbeten vid flera stambyten åt Skälsätra Bygg & Design AB från juni -04 till aug Armering och platsgjutning av grund och väggar, nov -06 till jan -07 åt HUBO-Bygg AB i Mälarhöjden (Klubbenborg). - Armering och gjutning grundplatta i stora Sköndal, pool mm åt Gnistans Bygg AB feb till mars -07

5

Ditt hus och din trädgård. Arbetsbeskrivningar och hantverkstips

Ditt hus och din trädgård. Arbetsbeskrivningar och hantverkstips Ditt hus och din trädgård Arbetsbeskrivningar och hantverkstips Innehåll Bygg med Leca Murblock Trädgårdsmurar 4 Trappa i slänt 5 Grill och utespis 6 Garage 7 Jordkällare 8 Kompost 10 Leca Lättklinker

Läs mer

Monteringsanvisning av LIP Tätskikt VS 30 system 17 med LIP VS 20 Ångspärr för vägg och golv

Monteringsanvisning av LIP Tätskikt VS 30 system 17 med LIP VS 20 Ångspärr för vägg och golv 00- juli 00 www.lip.dk Monteringsanvisning av LIP Tätskikt VS 0 system 7 med LIP VS 0 Ångspärr för vägg och golv Branschregler för våtrum Hur ett våtrum används över tid ändras också över tid, därför förändras

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Mura ditt stall. Innehållsförteckning Förberedelser... 3 Utsättning... 3 Verktyg... 3 Materialspecifikation...3 4 Grund... 3 Vägg... 4 Tak... 4 Bygglovsritning...5 6 Börja med grunden... 7 Förbered för

Läs mer

Vi levererar helhetslösningar

Vi levererar helhetslösningar R TM Vi levererar helhetslösningar Ett badrum är en helhet. Vi levererar den. Ett nytt badrum ska du leva med under lång som vi alla tycker oss ha för lite av. Men tar du dig att läsa vår broschyr, får

Läs mer

HANDBOEK VOOR INSTALLATEURS. Handboek voor de installatie van VELUX dakvensters. Handbok för yrkesmän

HANDBOEK VOOR INSTALLATEURS. Handboek voor de installatie van VELUX dakvensters. Handbok för yrkesmän HANDBOEK VOOR INSTALLATEURS Handboek voor de installatie van VELUX dakvensters Handbok för yrkesmän Förord Handboken vänder sig till yrkesmän som skall montera in VELUX produkter. Boken beskriver framför

Läs mer

Juni 2009 Ref no: 330-2. www.lip.dk. Monteringsanvisningar Ång- & vattentäta system LIP Folie system 25. FOLIE system 25. Sid. 1

Juni 2009 Ref no: 330-2. www.lip.dk. Monteringsanvisningar Ång- & vattentäta system LIP Folie system 25. FOLIE system 25. Sid. 1 Juni 009 Ref no: 0- www.lip.dk Monteringsanvisningar Ång- & vattentäta system LIP Folie system 5 Sid. BRANSCHREGLER FÖR VÅTRUM Hur ett våtrum används över tid ändras också över tid, därför förändras också

Läs mer

Vägledning. Innan läggning

Vägledning. Innan läggning Vägledning Innan läggning Juni 2014 Ett Dinesen golv är en unik del av naturen. Det är ett levande material som ska behandlas med omsorg. Våra vägledningar förklarar i detalj hur man får det bästa resultatet

Läs mer

Att tilläggsisolera hus fakta, fördelar och fallgropar

Att tilläggsisolera hus fakta, fördelar och fallgropar Att tilläggsisolera hus fakta, fördelar och fallgropar Vi har fått det betydligt varmare i vårt hus under vinterhalvåret och svalare på sommaren. En nöjd tilläggsisolerare Deltagare projekt för tilläggsisolering

Läs mer

Tips och råd till husköpare

Tips och råd till husköpare Tips och råd till husköpare vad k an du förvänta dig av ett hus? I stort sett alla hus oavsett om det är gammalt eller nytt har någon form av brist eller fel som antingen innebär att en skada redan finns

Läs mer

BADRUMS MAKEOVER. Vilken värmekälla passar just ditt hus? INSTALLERA BERGVÄRME. Var noga med. certifieringar. - Så går det till

BADRUMS MAKEOVER. Vilken värmekälla passar just ditt hus? INSTALLERA BERGVÄRME. Var noga med. certifieringar. - Så går det till & EN TIDNING FRÅN RÖRMANNEN I BROMMA Två sköna exempel på BADRUMS MAKEOVER Vilken värmekälla passar just ditt hus? Sänk husets energiförbrukning med luft Ha torrt på fötterna: Var noga med certifieringar

Läs mer

Platon Golv. underlag för golv på betong- och träbjälklag. Skyddar mot fukt Dämpar ljud Ger mjuka golv Stoppar sprickor

Platon Golv. underlag för golv på betong- och träbjälklag. Skyddar mot fukt Dämpar ljud Ger mjuka golv Stoppar sprickor Platon Golv BSAB nr L Flik nr 1 SfB Nr Ln Nr1:40 ers. sep 03 Utg maj 04 underlag för golv på betong- och träbjälklag Skyddar mot fukt Dämpar ljud Ger mjuka golv Stoppar sprickor System Platon Golv Med

Läs mer

En tidning om stambyten. Dags för stambyte? www.m3bygg.se

En tidning om stambyten. Dags för stambyte? www.m3bygg.se En tidning om stambyten. 2013 Dags för stambyte? www.m3bygg.se 2 Att vi har lång erfarenhet och stor kompetens att arbeta med kvarboende har gett M3 Bygg ett gott rykte. Vi tar alltid hänsyn till att vi

Läs mer

Lite tips om hur man vårdar sitt hus. från

Lite tips om hur man vårdar sitt hus. från Lite tips om hur man vårdar sitt hus från FÖRORD Denna skrift är tänkt som en inspirationskälla för dig som är lycklig ägare till ett hus i Kålltorp eller angränsande områden. Om du står i begrepp att

Läs mer

Vad är egentligen en bostadsrätt?

Vad är egentligen en bostadsrätt? Huset Birger Jarlsgatan 83/Surbrunnsgatan 19 är ritat av arkitekten M. Lundstedt och blev färdigt 1918. Bilden är troligen tagen under tidigt 50-tal och fotografen har stått utanför Birger Jarlsgatan 92.

Läs mer

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS HITTA RÄTT HANTVERKARE FINANSIERA RENOVERINGEN RUSTA UPP STUGAN ALLT OM DITT ROTAVDRAG

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS HITTA RÄTT HANTVERKARE FINANSIERA RENOVERINGEN RUSTA UPP STUGAN ALLT OM DITT ROTAVDRAG HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS HITTA RÄTT HANTVERKARE FINANSIERA RENOVERINGEN RUSTA UPP STUGAN ALLT OM DITT ROTAVDRAG DISTRIBUERAS MED SYDSVENSKAN 24 MARS 2010 2 HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS Rotavdraget

Läs mer

Glasfiber handbok för nybörjare.

Glasfiber handbok för nybörjare. Glasfiber handbok för nybörjare. Med tanke på att det verkar finnas ett stort intresse att vilja lära sig gjuta i glasfiber så tänkte jag att jag skulle skriva en liten handbok i ämnet som förklarar från

Läs mer

UUS. Tillgänglighetsplan för Gnestahems fastigheter Bilaga till rapporten Kostnadseffektiv tillgänglighet. Juni 2012

UUS. Tillgänglighetsplan för Gnestahems fastigheter Bilaga till rapporten Kostnadseffektiv tillgänglighet. Juni 2012 Bilaga till rapporten Kostnadseffektiv tillgänglighet Juni 2012 UUS Urban Utveckling & Samhällsplanering AB Kontaktlista För mer information om åtgärdsprogrammet kontakta gärna någon av oss som varit delaktiga

Läs mer

Inga begränsningar! Stefan Forsberg

Inga begränsningar! Stefan Forsberg nr02/2012 Ett magasin för dig som bygger hemma. Fönster som spar energi och slösar med komfort just nu: 2 245:- Cirkelsåg från HITACHI Finja Gränslös Välbalanserad och stark cirkelsåg. Sid 15 Ryggvänligt

Läs mer

Frågor och svar i samband med stamrenoveringen i BRF Bofinken.

Frågor och svar i samband med stamrenoveringen i BRF Bofinken. Solna 2014-10-28 Rev: v.8 Frågor och svar i samband med stamrenoveringen i BRF Bofinken. DOKUMENTET FINNS ÄVEN PÅ FÖRENINGENS HEMSIDA www.hsb.se/stockholm/bofinken Uppgifter och telefonnummer stamrenovering

Läs mer

Agrarhistoria i Västra Götaland. Ta hand om din jordkällare

Agrarhistoria i Västra Götaland. Ta hand om din jordkällare Agrarhistoria i Västra Götaland Ta hand om din jordkällare Innehåll Jordkällaren ett domedagsverk 3 Tillsammans kan vi göra skillnad 4 Liten jordkällarhistoria 5 Jordkällarens grundkonstruktion 7 Kallmurning

Läs mer

3/13. Bäste dräng reder sig själv INNEHÅLL. 36:e årgången Tidning för anställda i TAB-gruppen www.thages.se tab@thages.se PERSONALINFORMATION

3/13. Bäste dräng reder sig själv INNEHÅLL. 36:e årgången Tidning för anställda i TAB-gruppen www.thages.se tab@thages.se PERSONALINFORMATION 3/13 36:e årgången Tidning för anställda i TAB-gruppen www.thages.se tab@thages.se PI PERSONALINFORMATION INNEHÅLL Kretslopp och miljö 2 Ledaren: Byggkonjunkturen fortsatt svag 3 La De leva 4 Arbetsmiljöutbildning

Läs mer

Innehåller slutrapport från rotgruppen. Eleonor Krondahl, Ulf Holgersson, Jörgen Benström, Bengt Johansson. Från RB Anders Hending & Hans Enbäck

Innehåller slutrapport från rotgruppen. Eleonor Krondahl, Ulf Holgersson, Jörgen Benström, Bengt Johansson. Från RB Anders Hending & Hans Enbäck Nummer 1 Jan-Feb 06 I N F O R M A T I O N & F A K T A För 17:on Extra! Innehåller slutrapport från rotgruppen. Eleonor Krondahl, Ulf Holgersson, Jörgen Benström, Bengt Johansson. Från RB Anders Hending

Läs mer

Hjälp vid PUTSNING. Bruksanvisning

Hjälp vid PUTSNING. Bruksanvisning Hjälp vid PUTSNING Bruksanvisning Allmänt En grundregel vid all putsning är att det starkaste skiktet hamnar innerst och svagare skiktet hamnar längre ut. På detta sätt blir det bäst samverkan mellan skikten

Läs mer

Utredning och förslag till lösning för stambyte i ett miljonprojekthus

Utredning och förslag till lösning för stambyte i ett miljonprojekthus EXAMENSARBETE 15HP Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling Utredning och förslag till lösning för stambyte i ett miljonprojekthus Bäst lämpad metod avseende ekonomi, miljö, tid och helhetsintryck

Läs mer

Underlag och förarbeten Reglad väggkonstruktion Reglad golvkonstruktion VÅTRUMS Massiv väggkonstruktion Massiv golvkonstruktion

Underlag och förarbeten Reglad väggkonstruktion Reglad golvkonstruktion VÅTRUMS Massiv väggkonstruktion Massiv golvkonstruktion V+G +95 VÅTRUMSGUIDE Underlag och förarbeten Reglad väggkonstruktion Reglad golvkonstruktion Massiv väggkonstruktion Massiv golvkonstruktion Utgåva mars 2013 VATTENTÄTA VÅ TUTRYMMEN För dig som ska sätta

Läs mer

Vad du ska tänka på innan jag köper hemsida?

Vad du ska tänka på innan jag köper hemsida? Vad du ska tänka på innan jag köper hemsida? Vi går igenom allt du bör tänka på innan köp. Råd som du tjänar på längre fram. sförteckning et i denna bok ser du till höger. Vill du gå direkt till något

Läs mer

Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2010:25. Helén. Sjökvist

Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2010:25. Helén. Sjökvist Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2010:25 Västerås biskopsgård Interiör renovering 2008 Antikvarisk kontroll Kvarteret Hagbard 4 Västerås domkyrkoförsamling Västmanland Helén Sjökvist Västerås biskopsgård

Läs mer

YGG- & INREDNINGSGUIDEN

YGG- & INREDNINGSGUIDEN Bromma BROMMA KANSKE BÄST I SVERIGE PÅ BYGG OCH INREDNING? BYGG- & INREDNINGSGUIDEN Ett inspirationsmagasin från Bromma Byggcentrum! Massor av bygg & inredning tips för hela hemmet! Badrummet du drömmer

Läs mer

Hur många saker i trä kan du hitta i rummet på bilden?

Hur många saker i trä kan du hitta i rummet på bilden? Bygg i trä med Fixa & trixa Har du tänkt på hur mycket trä vi har runt omkring oss? Titta dig omkring så får du se. Ta sedan bort allting som är i trä. Då blir det inte speciellt mycket kvar, eller hur?

Läs mer

LIGGTIMMERHUs. tillsyn och reparation. Byggnadsstyrelsen Fortifikationsförvaltningen Riksantikvarieämbetet

LIGGTIMMERHUs. tillsyn och reparation. Byggnadsstyrelsen Fortifikationsförvaltningen Riksantikvarieämbetet LIGGTIMMERHUs tillsyn och reparation Byggnadsstyrelsen Fortifikationsförvaltningen Riksantikvarieämbetet LIGGTIMMERHUs tillsyn och reparation Författare: Lay-out och textbearbetning: Illustrationer och

Läs mer